ÅRSREDOVISNING 2011 CHERRYFÖRETAGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2011 CHERRYFÖRETAGEN"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2011 CHERRYFÖRETAGEN

2

3 DEL 1 INNEHÅLL Del 1 Om Cherry VD har ordet 4 Cherryföretagens vision 6 Cherry i korthet 7 Aktien 9 Historik 11 Fler än någonsin upplever spelglädje med Cherry Med sina 49 år i branschen är Cherry ett unikt företag i det framväxande svenska spelundret. Under min första tid som VD för Cherry har jag fått en enorm respekt för den kompetens och det engagemang som våra medarbetare besitter. Emil Sunvisson, VD Socialt ansvar 12 Affärsområden 13 Nätspel 14 Resturangcasino 16 Maritimt Spel 18 Ledning och styrelse 20 HISTORIK Spelglädje sedan 1963 Cherrys historia sträcker sig hela vägen tillbaka till 60-talet, när bolaget grundades. Mycket har hänt sedan dess. SID 11 Del 2 Årsredovisning Inledning 21 Förvaltningsberättelse 22 Styrning och kontroll 25 Koncernen 28 Moderbolaget 32 Noter 36 Underskrifter 56 Revisionsberättelse 57 Definitioner 58 SOCIALT ANSVAR NÄTSPEL Socialt Ansvar Cherry stödjer idrott och kultur. En del av spelarnas pengar går tillbaka till samhället i form av bidrag till idrottsföreningar eller i form av sponsring av kultur-event. SID 12 Kraftigt tillväxtfokus på en expanderande Europa-marknad Cherrys satsningar inom Nätspel har dominerat 2011, vilket har resulterat i en kraftig tillväxt med starkt ökade intäkter och ett stort kundintag kommer att innehålla ännu fler spännande satsningar. SID 14 RESTAURANGCASINO Eva Östling Ollén: Hög tid för en insatshöjning Eva Östling Ollén, VD för Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, menar att det finns många positiva effekter av att höja insatsnivåerna för Blackjack. SID 17

4 VD HAR ORDET DEL 1 Emil Sunvisson: Fler än någonsin upplever spelglädje med Cherry Med sina 49 år i branschen är Cherry ett unikt företag i det framväxande svenska spelundret. Under min första tid som VD har jag fått en enorm respekt för den kompetens och det engagemang som våra medarbetare besitter. Det är ett spännande uppdrag att förvalta och utveckla Cherry för att möta alla möjligheter och utmaningar som den föränderliga spelbranschen erbjuder. Det är oerhört tillfredsställande att Cherry har hittat en riktig tillväxtmotor inom Nätspel, som ökade omsättningen med över 60 procent under I våra planer finns både nya produkter, som EuroSlots.com, och nya marknader. Ambitionen är att behålla tillväxtfokus inom Nätspel, samtidigt som vi förvaltar vår ledande position inom Restaurangcasino och tar krafttag för att komma tillrätta med lönsamheten inom Maritimt Spel. NÄTSPEL Cherry har förstärkt sin redan starka position i Skandinavien inom spelautomater på nätet. Automaten-siterna (Norges-, Sverigeoch DanmarksAutomaten) levererar ett stabilt resultat som möjliggör vidare expansion med satsningar på nya produkter och marknader. Samtidigt har Cherry i sann pionjäranda utmanat gamla strukturer inom lotterimonopolet. Tidigt under 2011 lanserades Euro- Lotto, som utmanar statslotterier med sin höga progressiva jackpot på 220 miljoner kronor. Trots att lanseringen varit kostsam är det tillfredsställande att se den starka ökningen av kundbasen. Jag är övertygad om att EuroLotto har framtiden för sig, men jag har samtidigt respekt för vad som krävs för att knäcka gamla inarbetade monopol. Senare under året lanserades CherryAffiliates, en affiliateportal där Cherry tar hand om sina Affiliates på allra bästa sätt. Marknadsföring via affiliates innebär att Cherry når väldigt många kunder vilket ökar potentialen att nå nya kunder. Ett av Cherrys viktigaste projekt för 2012 är satsningen på EuroSlots.com. EuroSlots kommer vara Cherrys språngbräda för att etablera verksamhet i nya marknader. EuroSlots innebär också att Cherry får en helt egen plattform för onlinecasino, vilket betyder ökad kontroll över produkter och kunder, samt en bättre finansiell hävstång. Den egna plattformen skapar möjligheter för Cherry att söka lokala licenser i alla de länder som nu öppnar upp för spel på nätet. Arbetet mot visionen att bli en av Europas ledande aktörer inom spelautomater på nätet fortsätter! RESTAURANGCASINO Restaurangcasino fortsätter att leverera starka resultat, särskilt med tanke på att marknaden krymper år efter år. Cherry tar ständigt nya kunder och uppnådde enastående 55 procent marknadsandel under Det finns ingen operatör i Sverige som kan mäta sig med Cherry. Men marknaden för restaurangcasino är både mogen och hårt reglerad, med små möjligheter att påverka själva spelformen. På sikt kommer marknaden inte att överleva om det inte blir någon höjning av de lagstadgade insatsnivåerna. En höjning av insatserna till 200 kronor på Black Jack bör kunna skapa nya jobb i branschen, framförallt i åldrarna år. Jag, liksom de flesta med insyn i branschen, tycker att det är en no-brainer. Men det verkar vara svårt att få politikerna att fatta beslutet. Under tiden riskerar vi istället att förlora dagens jobb. Det är oerhört tillfredsställande att Cherry har hittat en riktig tillväxtmotor inom Nätspel, som ökade omsättningen med över 60 procent under MARITIMT SPEL Cherry är Europas största aktör inom maritimt casino. Tyvärr är sjöfart starkt konjunkturberoende, och verksamheten i Medelhavet har haft det besvärligt. Vi möter situationen med besparingar där det är möjligt, samtidigt som vi föryngrar besättningen med Chris Söderman som ny VD för Medelhavet och Aron Moberg som ny driven account manager med uppdrag att hitta nya partners. Trots otillfredsställande resultat genererade Maritimt Spel ett positivt kassaflöde under Vi ser en resultatförbättring i Östersjön, en stabilisering runt Brittiska öarna och hoppas på förbättring i Medelhavet under Ambitionen är att nå tillbaka till historisk lönsamhet på befintliga enheter, att komplettera dessa med nya kunder och att 4

5 DEL 1 VD HAR ORDET kunna tillföra nya intäktsströmmar genom att kombinera Maritimt Spel med Nätspel. HISTORIEN VISAR VÄGEN IN I FRAMTIDEN Jag har varit engagerad i Cherry sedan 2006 och varit med om uppdelningen av det gamla Cherry i den traditionella verksamheten (dagens Cherry), Betsson och NetEntertainment. Cherry har i skuggan av dessa bolag haft en mycket stark utveckling. Genom satsningar på nya produkter och kunder, och genom förvärv, har vi kraftigt expanderat verksamheten. Tryggheten i historien, långsiktigheten från ägarna och entreprenörskapet inom bolaget gör att Cherry går en spännande framtid till mötes! Bakgrund Emil tillträdde som VD i Cherry 2011 och har varit styrelseledamot sedan Emil har tidigare varit styrelseordförande för Betsafe samt styrelseledamot i Betsson. Emil är civilingenjör från KTH, och har en MBA från Handelshögskolan i Stockholm. Under sina 10 år inom telekombranschen bevittnade han en exemplarisk avmonopolisering av en tidigare hårt kontrollerad marknad. De senaste sex åren har han som grundande partner drivit ScandCap, ett bolag inom corporate finance. Det visste du inte: Varje år åker ett antal av Cherrys medarbetare Vätternrundan. I år kommer Emil också ta sig an utmaningen. Emils önskelista Spelmarknaden omgärdas av en rad otidsenliga regleringar som förhindrar tillväxt och driver kunder till marknader som inte regleras av svensk lagstiftning. 1. INSATSHÖJNING INOM BLACKJACK Maxinsatsen på Blackjack är idag cirka 73 kronor (i praktiken en 50-kronors marker). I princip har det inte skett någon höjning av insatsnivåerna sedan 1995, trots att det har rekommenderats av regeringens egna utredningar. Under samma tid har Cherrys lönekostnader ökat med 85 procent och vi har fått ytterligare pålagor som kravet om kassaregister. Sammantaget leder detta till att vi måste stänga många spelställen. Antalet platser med restaurangcasino minskar med cirka 5 8 procent per år och utan en höjning blir situationen på sikt ohållbar anställningstillfällen riskerar att försvinna inom branschen. Dessutom försvinner indirekta arbetstillfällen inom krögarnäringen, som åtnjuter större delen av spelintäkterna. Med en höjning av insatsnivåerna till 200 kr skulle Cherry kunna skapa cirka arbetstillfällen över hela Sverige, främst viktiga instegsjobb i åldersgruppen år. Det är också värt att nämna att spelproblematiken inom restaurangcasino är mycket begränsad, i synnerhet i jämförelse med andra typer av spel. 2. CASINO FÖR HELA SVERIGE Svenska staten bedriver idag internationella casinos i bland annat Stockholm, Göteborg och Malmö. Förutom spel erbjuds underhållning, musik och god mat. Jag kan inte se några goda anledningar varför inte de som bor i till exempel Östersund, Halmstad eller Örebro skulle kunna få ta del av samma utbud som finns i storstäderna. Cherry har lika goda förutsättningar som staten att bedriva spel i en kontrollerad och trivsam spelmiljö under största möjliga ansvar. Därför vill vi se en uppdaterad svensk spellagstiftning som tilllåter privata aktörer att öppna trivsamma mindre casinon för en stunds avkoppling i trevlig miljö som Casino Cosmopol i Stockholm, fast i mindre skala! 3. AVSKAFFA AUTOMATSPELSMONOPOLET Idag har staten ensamrätt på att operera spelautomater. Vi tycker att det är ett obefogat och otidsenligt monopol, och menar att privata aktörer som Cherry skulle kunna bedriva spel under samma ansvarsfulla förutsättningar gärna i samarbete med folkrörelsen. Idag är staten både kontrollant och operatör, vilket inte är hälsosamt för någon bransch. Vi vill att staten omprövar monopolet och öppnar upp marknaden för nyttig konkurrens från ansvarstagande företag. 5

6 VISION DEL 1 Cherryföretagens vision Cherry ska vara en ledande speloperatör på alla marknader där vi är verksamma. AFFÄRSIDÉ Cherry erbjuder spelglädje på land, till havs och på nätet. ÖVERGRIPANDE STRATEGI `Utveckla ` och marknadsföra spel i nära samarbete med våra partners. `` Utveckla nya affärsidéer där spel eller närliggande produkter och tjänster bidrar till en stunds förströelse. ` ` Eftersträva tillväxt under lönsamhet. Tillväxten skall ske såväl organiskt som genom förvärv. ` ` Arbeta för en omreglerad spelmarknad i Sverige. `` Bedriva spelverksamhet under stort socialt ansvar. ÖVERGRIPANDE MÅL Följande övergripande mål ska vara vägledande för koncernens aktiviteter sett över en konjunkturcykel: `` Omsättningstillväxten skall uppgå till minst 10 procent per år. `` Vinsttillväxten ska överstiga 10 procent per år. `` Soliditeten skall uppgå till minst 30 procent. `` Utdelning ska ske med 50 procent av nettovinsten. 6 6

7 DEL 1 CHERRY I KORTHET Cherry i korthet Cherry erbjuder spel på land, till havs och på nätet. Cherry är marknadsledande i Sverige inom restaurangcasino, marknadsledande i Europa inom maritimt spel samt en ledande aktör inom nätcasino i Skandinavien. Cherry är Sveriges äldsta privata spelföretag och har levererat spelglädje sedan UTVECKLINGSPROJEKT Cherry fokuserar på att hitta lönsamma produkter och tjänster som stödjer koncernens affärsidé och långsiktiga strategi. Fram till den dag produkten/tjänsten är lanserad och etablerad tas kostnaden centralt inom koncernen och redovisas i segmentrapporteringen som Utvecklingsprojekt, i syfte att skapa en tydlighet i vad koncernens respektive affärsområden genererar. Koncernen har under perioden 2007 till 2011 genomfört följande betydande utvecklingsprojekt, inklusive förvärv: 2011 `` Lansering av Europas största lotteri med daglig dragning, EuroLotto.com. `` Lansering av CherryAffiliates.com kommer över tid öka omsättning och lönsamhet inom Nätspel. Cherryföretagen AB och dess dotterföretag (sammantaget Cherry eller Koncernen ) är en internationell koncern som via dotterbolag och sam arbetspartners erbjuder spelglädje på land, på nätet och till havs. Verksamheten bedrivs i helägda svenska och utländska dotterbolag. Bolagets B-aktie är listad på Aktie Torget och har cirka aktieägare. Totalt sysselsätter Cherry cirka 700 personer. Bolagets långa erfarenhet, djupa kunskaper om spel och spelmarknaden i kombination med ständigt nytänkande är viktiga hörnstenar i bolagets tillväxtstrategi. VERKSAMHETSBESKRIVNING Cherry har tre affärsområden; Nätspel, Restaurangcasino och Maritimt Spel, plus gemensamma utvecklingsprojekt. NÄTSPEL Cherry erbjuder via dotterbolag på Malta spel på nätet via siterna SverigeAutomaten. com, NorgesAutomaten.com, DanmarksAutomaten.com, PlayCherry.com, EuroLotto.com samt via CherryAffiliates.com. Cherry är en ledande aktör i Skandinavien inom nätcasino. I januari 2011 tog Cherry steget in på lotterimarknaden och lanserade Europas största lotteri med daglig dragning, EuroLotto.com. RESTAURANGCASINO Cherry är i särklass störst i Sverige inom restaurangcasino. Cherry bedriver huvudsakligen bordspel (Blackjack och roulette) på cirka 250 svenska restauranger och nattklubbar vilket ger Cherry en marknadsandel på drygt 55 procent. Cherrys höga servicenivå, spelglädje, välutbildade personal, branschkunnande och ett personligt bemötande är några framgångsfaktorer som skapar ett hållbart och lönsamt koncept. MARITIMT SPEL Cherry är idag marknadsledande i Europa inom maritimt spel och bedriver spel på cirka 66 fartyg i internationell trafik. Dessa fartyg trafikerar linjer i Östersjön, Nordsjön, Engelska Kanalen, Irländska Sjön och Medelhavet. Cherry tillhandahåller spelglädje genom modern spelutrustning, välutbildad personal, underhåll och daglig drift av samtliga spel ombord samt bemanning `` Förvärv av AutomatGruppen, vilket gör Cherry till en stark aktör inom nätspel. `` Implementering av nytt kassasystem med kortterminaler för Restaurangcasino `` Lansering av reklam på speldukar ny mediekanal där avtal med två större öldistributörer slutits. `` Förvärv av Astral Marine Services Ltd Maritimt Spel i Engelska Kanalen / Irländska Sjön / Nordsjön (redovisas inom Maritimt Spel). `` Förvärv av Joker Casino näst största konkurrenten inom restaurangcasino i Sverige (redovisas inom Restaurangcasino) `` Lansering av PlayCherry.com Cherrys första satsning inom nätspel. `` Lansering av 11 boxars Blackjack mot tidigare 9 boxars medfört ökad omsättning `` Lansering av EventCasino medfört ökad omsättning och lönsamhet inom Restaurangcasino. 7

8 KVARTALSRAPPORTER DEL 1 Kvartal 1 `` Europas största lotteri med daglig dragning, EuroLotto.com lanserades i januari med en garanterad progressiv jackpott på minst , samt skraplotter med en högsta vinst på `` EuroLotto sänds dagligen på EuroLotto.com. `` Cherry tecknade ett förmånsavtal med Special Olympics gällande EuroLotto.com. `` Cherry tecknade ett sponsoravtal med rallyföraren Petter Solberg. `` Cherry tecknade under första kvartalet fyra nya restaurangcasinoavtal i Sverige med bland andra O Learys Gävle och Hipp i Malmö. Kvartal 2 `` Cherry lanserade en egen affiliateportal, CherryAffiliates.com. Cherry bedömer att intäkterna över tid kommer öka via affiliates (marknadsföringspartners). Cherry kommer till en början marknadsföra varumärkena EuroLotto.com, SverigeAutomaten.com, NorgesAutomaten.com, DanmarksAutomaten.com, PlayCherry.com samt 7red.com. ` ` Cherry tecknade under andra kvartalet nio nya restaurangcasinoavtal i Sverige med bland andra Slagthuset i Malmö, Harrys i Kungshamn, Harrys i Lysekil och Harrys i Kungsbacka. ` ` Cherry fick ett föreläggande från Norges Lotteri- og stiftelsetilsyn, som kräver att Cherry upphör med marknadsföring och erbjudandet av spel på EuroLotto.com mot norska spelare. Cherry bestred kraven. Kvartal 3 `` Emil Sunvisson tillträdde som ny VD och koncernchef den 1 augusti. ` ` Cherry Malta Ltd och EuroSlots Ltd utsåg Marius Andersen till operativ chef för affärssegmentet Nätspel. `` Cherry tecknade under tredje kvartalet sex nya restaurangcasinoavtal i Sverige med bland andra O Learys i Karlstad och Kung Carl i Stockholm. Kvartal 4 `` Morten Klein valdes in i styrelsen på extra bolagsstämma 19 oktober, samtidigt som Emil Sunvisson lämnade styrelsen. `` Cherry tecknade under fjärde kvartalet 16 nya restaurangcasinoavtal i Sverige med bland andra Stars N Stripes i Växjö, SiGn Kalmar och Country Club Åre. `` Cherry överklagade Norges Lotteri- og stiftelsetilsyns föreläggande dels till Kulturdepartementa och dels till Lotterinemnda, som båda meddelat att föreläggandet ligger fast. Något eventuellt vite har inte meddelats. Cherry överväger att överklaga ärendet i allmän domstol i Norge. ` ` På extra bolagsstämman 19 oktober beslutades om optionsprogram riktat till Cherrys ledande befattningshavare och nyckelpersoner. KVARTAL 1 NYCKELTAL Q Q Intäkter 97,4 54,2 Rörelseresultat (EBIT) 3,7-2,9 Nätspel: Antal registrerade kunder vid periodens slut Nätspel: Antal aktiva kunder* Nätspel: Deponerat belopp under perioden (Mkr) Antal restaurangcasinon där Cherry har spel 152,0 151, Antal båtar där Cherry har spel KVARTAL 2 NYCKELTAL Q Q Intäkter 109,7 103,6 Rörelseresultat (EBIT) -0,7 6,5 Nätspel: Antal registrerade kunder vid periodens slut Nätspel: Antal aktiva kunder* Nätspel: Deponerat belopp under perioden (Mkr) Antal restaurangcasinon där Cherry har spel 155,0 131, Antal båtar där Cherry har spel KVARTAL 3 NYCKELTAL Q Q Intäkter 118,3 111,6 Rörelseresultat (EBIT) 8,8 9,1 Nätspel: Antal registrerade kunder vid periodens slut Nätspel: Antal aktiva kunder* Nätspel: Deponerat belopp under perioden (Mkr) Antal restaurangcasinon där Cherry har spel 164,5 133, Antal båtar där Cherry har spel KVARTAL 4 NYCKELTAL Q Q Intäkter 142,4 105,5 Rörelseresultat (EBIT) 24,8 10,6 Nätspel: Antal registrerade kunder vid periodens slut Nätspel: Antal aktiva kunder* Nätspel: Deponerat belopp under perioden (Mkr) Antal restaurangcasinon där Cherry har spel Belopp i Mkr om ej annat anges 155,8 146, Antal båtar där Cherry har spel Viktiga händelser efter 2011 * Som aktiv kund definieras en kund som spelat för pengar under de senaste tre månaderna. ` ` Cherry offentliggjorde i samband med bokslutskommunikén 2011 att man söker licens på Malta och förbereder lansering av EuroSlots.com. EuroSlots.com kommer erbjuda nya innovativa spel och funktioner, och kommer att lanseras under tredje kvartalet Beslutet innebär att Cherry dels får full kontroll över produkterbjudandet och dels får en bättre finansiell hävstång med en låg variabel kostnad. Cherry har via dotterbolag på Malta ansökt om en licens från LGA (Lotteries and Gaming Authority) på Malta. Cherry kommer även fortsättningsvis att marknadsföra våra etablerade varumärken på nätet i samarbete med vår partners. Cherry behåller därmed fokus på tillväxt inom Nätspel med fortsatta satsningar på nya innovativa produkter, vilket är grundläggande för att skapa framtida värde. `` Cherry har namnändrat affärssegmenten Restaurang- & EventCasino till Restaurangcasino samt Online Spel till Nätspel. `` Cherry har förvärvat samtliga aktier i Cherry Services Ltd (Cypern) samt i Briseis Development Corporation (Liberia) samt utsett Chris Söderman till ny VD för Cherry Services Ltd. 8

9 DEL 1 AKTIEN Aktien Cherry har cirka aktieägare. AKTIESTRUKTUR Cherryföretagen hade per årsskiftet aktier, fördelade på A-aktier och B-aktier. Varje A-aktie berättigar till 10 röster per aktie medan varje B-aktie berättigar till en röst per aktie. Aktierna har lika rätt till Cherrys tillgångar och resultat. EMISSIONER Inga emissioner genomfördes under Cherryföretagen har under 2010 genomfört en apportemission av A-aktier samt B-aktier i samband med förvärvet av AutomatGruppen. Cherryföretagen har under 2010 även genomfört en företrädesemission i samband med förvärvet av AutomatGruppen av A-aktier och B-aktier till en teckningskurs om 12 kronor per aktie. Företrädesemissionen tecknades till 315 procent, varav 99 procent med stöd av teckningsrätter samt 216 procent utan stöd av teckningsrätter och Cherryföretagen tillfördes kronor före emissionskostnader. Antalet aktier ökade med totalt aktier via företrädesemissionen samt apportemissionen till sammanlagt aktier fördelade på A-aktier och B-aktier. Aktiekapitalet ökade med ,80 kronor från ,30 kronor till ,10 kronor. Under 2009 genomförde Cherryföretagen även en apportemission av B-aktier i samband med förvärvet av rörelsen i Knock Out AB (Joker Casino). Bolagets aktiekapital ökades därigenom med ,70 kronor till ,30 kronor. KONVERTIBLER & OPTIONSPROGRAM Extra bolagsstämman den 19 oktober 2011 beslutade att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Cherry. Beslutet innebar emission av maximalt teckningsoptioner till personer med fast anställning inom Cherry att teckna lika många nya aktier i Cherryföretagen AB teckningsoptioner har hittills erbjudits till fast anställda varav 100 procent av dessa har tecknats. Teckningsoptionerna emitterades till marknadspris som fastställdes till 0,93 kronor vilket tillfört 423 tkr i eget kapital för koncernen. Teckningskursen för aktier fastställdes till 22,94 kronor som utgör 130 procent av den genomsnittliga börskursen under 20 handelsdagar innan stämmodatum, 19 oktober. Teckning av aktier kan ske under perioden 1 november till 30 november Ytterligare teckningsoptioner hålls av det helägda dotterbolaget Cherry Casino Syd AB. Då börskursen från programmets införande och per balansdagen understiger teckningskursen 22,94 kronor har optionerna ingen utspädningseffekt på vinst per aktie för Ett optionsprogram om emission av högst teckningsoptioner startades under 2008 och ger rätt att under tiden från och med dagen för registreringen av emissionsbeslutet hos Bolagsverket till och med den 31 maj 2011 teckna en ny aktie av serie B i Cherryföretagen AB till en teckningskurs motsvarande 110 procent av genomsnittet för den volymviktade betalkursen för tio handelsdagar. Inga ledande befattningshavare tecknade sig för teckningsoptionerna. Anledningen är den möjlighet att förvärva aktier av tidigare storägare Burdaras Investment Bank under VD, övriga medlemmar i koncernledningen, flertalet styrelseledamöter och gamla aktieägare deltog i förvärvet. ÄGARSTRUKTUR Per den 31 december 2011 uppgick antalet aktieägare i Cherry till (2 097). Ett flertal större innehav i bolaget är förvaltarregistrerade i utländsk bank. Detta förfarande innebär att styrelsen inte har uppgift om vilken eller vilka vissa av de slutliga ägarna till Cherry är. LIKVIDITETSGARANTI MED MERA Cherryföretagen har utsett Remium till likviditetsgarant för Cherrys B-aktie. Styrelsens målsättning med likviditetsgarant är en lägre investeringskostnad och minskad risk för investerare i handel med aktien. Totalt har ( ) aktier bytt ägare under året vilket motsvarar cirka 6 (7) procent av genomsnittligt totalt antal utställda B-aktier. KURSUTVECKLING OCH OMSÄTTNING Kursen (senast betalt) på bokslutsdagen 31 december 2011 var 17,70 kronor jämfört med 28,00 kronor den 31 december Börsvärdet har under 2011 minskat till 226,7 mkr från 358,4 mkr 31 december Genomsnittspris per handelsdag under 2011 var 23,9 kronor (25,5). Högsta kursnotering var 31,69 kronor den 16 februari och lägsta notering var 16,50 kronor den 7 november. Högsta säljkursen under året har varit 31,69 kronor och lägsta 16,50 kronor. Totalt uppgick omsättningen under 2011 till kronor ( ) vilket är lika med ett genomsnitt på drygt kronor (81 767) per handelsdag. En handelspost i Cherry B uppgår till 200 aktier. UTDELNING 2011 Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om en överföring till aktieägarna om 9,6 mkr (9,6), motsvarande 0,75 kronor per aktie (0,75). Det fullständiga förslaget kommer att presenteras i god tid till stämman. 9

10 AKTIEN DEL 1 Aktiekurs 12/ / dec-08 mar-09 jun-09 sep-09 dec-09 mar-10 jun-10 sep-10 dec-10 mar-11 jun-11 sep-11 dec-11 De 20 största aktieägarna per 31 december 2011 Namn A-aktier B-aktier Andel av aktiekapital, % Andel av röstvärde, % Familjen Per Hamberg ,4 16,0 Morten Klein ,2 15,7 Familjen Lars Kling ,4 15,4 Lorang Andreassen ,4 9,9 Rolf Lundström ,0 5,5 Familjen Lindwall ,1 5,0 CAIL ,7 4,5 Björn Hornerud Grene via bolag ,2 4,2 Arild Karlsen via bolag ,2 4,2 Altraplan Bermuda Ltd ,1 3,6 Knutsson Holdings samt familjen Knutsson ,5 2,6 EFG PRIVATE BANK S.A., W8IMY ,9 1,1 Anders Holmgren via bolag ,6 1,0 Familjen Rolf Åkerlind ,4 0,8 Emil Sunvisson via bolag ,4 0,8 Gunnar Lind ,3 0,8 JP Morgan Bank ,3 0,8 Fredrik Sidfalk ,1 0,6 SIX SIS AG, W8IMY ,0 0,6 PROVOBIS INVEST AB ,0 0,6 Övriga aktieägare ,9 6,4 Totalt ,0 100,0 10

11 DEL 1 HISTORIK Spelglädje sedan 1963 Cherrys historia sträcker sig tillbaka till 60-talet, när bolaget grundades. Mycket har hänt sedan dess AB Restaurang Rouletter bildas av Bill Lindwall och Rolf Lundström. Verksamheten bedrivs främst i södra och mellersta Sverige Restaurang Rouletter AB byter namn till Cherry. Det ikoniska körsbäret introduceras Cherry tecknar ett samarbetsavtal med det framgångsrika spelautomatsföretaget Atari och distribuerar deras produkter i England och Skandinavien Cherry bedriver spelautomat- och casinoverksamhet i en rad östeuropeiska länder Cherry förvärvar Casino Invest i Umeå och stärker ställningen i Norrland och Göteborg Cherry förvärvar 35% av Net Entertainment AB Cherry förvärvar Kinneviks andel i Net Entertainment. Betalning sker genom riktad nyemission varmed Kinnevik blir största ägare i Cherry. Moderbolagets B-aktier noteras på OM Stockholmsbörsens O-lista den 22 juni Cherry köper in sig i det engelska sportspelsbolaget Betsson. com. Net Entertainment levererar CasinoModule till flera Internetspelsbolag. Cherry tecknar avtal med Danska Shell om spel på bensinstationer Ett nära samarbete inleds med Roulettekonsult & Spelautomater AB, grundat av Per Hamberg och Lars Kling. Verksamheten växer till att omfatta hela Sverige Ny lagstiftning möjliggör för restauranger med vinrättigheter att tillhandahålla spelautomater med vinst i kronor. Framgången är ett faktum. Cherry expanderar snabbt och tar 55% av spelautomatmarknaden Riksdagen fattar beslut om förbud mot spelautomater och basen för Cherrys verksamhet försvinner inom loppet av en månad. En omfattande omorganisation påbörjas Cherry noteras på SBI-listan Cherry förvärvar First Casino och startar maritim verksamhet i Medelhavet. Samarbetsavtal undertecknas med AB Svenska Spel avseende värdeautomater Cherry genomför årets enda övertecknade företrädesemission och tar in 20 MSEK från befintliga aktieägare Cherry förvärvar resterande andelar av Betsson. Cherry förvärvar rörelserna i Knutsson Casino och Engdahl Casino. Net Entertainment erhåller spellicens på Malta. Betsson.com växer starkt och får sitt kommersiella genombrott De traditionella spelverksamheterna inom affärsområde Cherry Casino sammanförs i en ny koncern som byter namn till Cherryföretagen. Gamla Cherry byter namn till Betsson. Vid en extra bolagsstämma i Betsson den 6 september 2006 beslutas att Cherry delas ut till Betssons aktieägare och Cherrys B-aktie noteras på Aktietorget. Gunnar Lind utses som VD och koncernchef för Cherryföretagen AB (publ) Cherry säljer sin delägda verksamhet i Chile. Cherry aviserar att bolaget ska delas upp i tre delar; Betsson, Cherry och Net Entertainment Cherry lanserar produkten/tjänsten EventCasino Cherry lanserar spelsiten PlayCherry.com. Cherry lanserar 11-boxarsduk för Blackjack samt avvecklar landbaserat spel i Danmark Cherry förvärvar Astral Marine Services och expanderar inom Maritimt Spel i Engelska kanalen, Nordsjön och Irländska sjön. Cherry förvärvar Joker Casino och förstärker sin position som marknadsledande inom restaurangcasino i Sverige Cherry förvärvar AutomatGruppen med siterna SverigeAutomaten, NorgesAutomaten och DanmarksAutomaten och blir därigenom en marknadsledande aktör inom spelautomater på nätet i Skandinavien Cherry lanserar en ny affiliateportal, CherryAffilates.com. Cherry lanserar Europas största lotteri med daglig dragning, EuroLotto.com. Emil Sunvisson tillträder som VD för Cherry

12 SOCIALT ANSVAR DEL 1 Röster från det norska föreningslivet Cherry sponsrar ett flertal idrottsföreningar, som fyller viktiga lokala samhällsfunktioner. De norska Idrottsföreningarna Greåker och Drammen Bandy har mottagit stöd från NorgesAutomaten i flera år. Utöver utbetalningarna kvartalsvis har föreningarna också fått stöd till specifika projekt. Nedan berättar representanter från de två föreningarna, samt en lokal blåsorkester, om vad det ekonomiska stödet innebär för dem. Greåker Idrettsforening Medlen från NorgesAutomaten har varit mycket viktiga för oss. Vi har bland annat kunnat köpa in ett garage och en traktor för att sköta vår konstgräsanläggning. Bidragen från NorgesAutomaten har låtit oss fortsätta satsa på idrotten samtidigt som vi har drivit flera viktiga projekt. / Knut Audun Hotvedt Drammen Bandy Stödet från NorgesAutomaten har blivit en viktig förutsättning för att kunna ge unga bandyspelare, både pojkar och flickor, goda sportsliga och sociala förutsättningar i Drammen. Medlen från NorgesAutomaten har bland annat låtit oss arrangera träningsläger i Västerås. / Jack Rockstad Arendal og Grimstad Brassband Det ekonomiska stödet vi får från NorgesAutomaten är livsviktigt för oss. Vi har stora utgifter och det är inte lätt att skaffa ekonomiska medel till en liten blåsorkester i vår del av Norge, så vi är väldigt tacksamma för samarbetet med NorgesAutomaten. Vi har bland annat fått stöd till ett projekt vi kallar Kreativa Seminarier, där vi hjälper unga musiker i närområdet. / Kim Andre Olafsen Cherrys sociala ansvar När vi på Cherry säger att vi erbjuder spelglädje, menar vi just det Spelglädje. Cherry vill kunna ge en stunds förströelse och spänning under kontrollerade former. Våra spel ska vara en trevlig och underhållande avkoppling. Vi tycker själva att spel är det roligaste som finns. Cherry arbetar ständigt med att få kunden att uppleva att vi tar ansvar för dennes spelande i den omfattning som det är möjligt. Vi vill inte bara ta ansvar för våra spelare, utan även vara ett ansvarstagande företag. Därför stödjer vi bland annat idrott och kultur. En del av de pengar som genereras i verksamheten går därför tillbaka till samhället i form av bidrag till exempelvis lokala idrottsföreningar, handikappidrotten i Europa eller i form av sponsring av kulturevent. Vi vill visa att spelandet är något positivt genom att ta ett stort socialt ansvar och vara en god samhällsmedborgare. Cherry sponsrar fler än 200 idrottsföreningar och kulturengagemang. Nedan är några av dem. Special Olympics Europe Idrottsorganisation för individer med funktionsnedsättningar Caroline Olsen Roadracer Indoor Football Scandinavia / Kamratfotball Fotbollsförbund i Norge Marit Strømøy Racerbåtsförare Petter Solberg Rallyförare Stockholm Street Festival Festival i Kungsträdgården 12

13 DEL 1 AFFÄRSOMRÅDEN Affärsområden Cherry har bedrivit spel sedan 1963, och är därmed Skandinaviens äldsta privata casinobolag. Här kan du läsa mer om våra tre huvudsakliga affärsområden. NÄTSPEL Nätspel Cherry erbjuder spelglädje på Internet via dotterbolag på Malta startade vi Play- Cherry med fokus på spelautomater, Blackjack, roulette med mera. Våren 2010 förvärvade vi AutomatGruppen, som har erbjudit Nätspel via SverigeAutomaten, NorgesAutomaten och DanmarksAutomaten sedan Genom förvärvet skaffade Cherry sig en ledande position inom spelautomater på nätet i Norden. I januari 2011 hälsade vi ytterligare en spelsite välkommen, EuroLotto.com Europas största lotteri med daglig dragning. sid RESTAURANGCASINO Restaurangcasino Cherry är idag landets ojämförligt största entreprenör när det gäller restaurangcasino. Företaget har bedrivit spel på restauranger och krogar sedan 1960-talet. Genom tillväxt av egen kraft och strategiska förvärv har Cherry idag en mycket god geografisk täckning. Från Ystad i söder till Kiruna i norr samarbetar Cherry med cirka 250 restauratörer och nattklubbar. Cherrys verksamhet i Sverige är rikstäckande, med regionkontor och chefscroupierer nära verksamheten. sid MARITIMT SPEL Maritimt Spel Med professionella medarbetare och modern utrustning erbjuder Cherry spännande och roliga spelupplevelser ombord på fartyg. Cherry är marknadsledande i Europa inom maritimt spel. Cherry erbjuder innovativa koncept och modern spelutrustning. Vi erbjuder spel i Östersjön, Nordsjön, Engelska Kanalen, Irländska sjön samt Medelhavet och är intresserade av nya möjligheter inom andra geografiska områden. sid

14 NÄTSPEL DEL 1 Kraftigt tillväxtfokus på en expanderande Europa-marknad Cherrys satsningar inom Nätspel har dominerat 2011, vilket har resulterat i en kraftig tillväxt med starkt ökade intäkter och ett stort kundintag kommer att innehålla ännu fler spännande satsningar. FYRA VIKTIGA GRUNDPELARE Trots stenhård konkurrens har Automatensiterna (SverigeAutomaten, NorgesAutomaten och DanmarksAutomaten) behållit sina starka ställningar på marknaden, mycket tack vare sina starka varumärken. Vårt stabila resultat 2011 beror på att vi följt vår ständiga ledstjärna, all business is local, förklarar Marius Andersen, operativ chef för Nätspel. Värt att tillägga är att vår äldre plattform Playcherry också har levererat stabila resultat, om än på en relativt låg nivå, trots att vi inte genomfört några Vårt stabila resultat 2011 kan härröras till att vi följt vår ständiga ledstjärna, all business is local. nämnvärda marknadsföringsåtgärder. I januari 2011 lanserade Cherry onlinelotteriet Eurolotto i en svallvåg av PR. När dammet efter lanseringen hade lagt sig kunde man skönja en kraftig ökning av Cherrys kundbas. Eurolotto befinner sig i ett bra läge för att växa under 2012 även om en stor utmaning är att konkurrera med de statliga monopolen. Vi fortsätter att satsa på produkten; nu senast har vi genomfört ett grundligt användartest som ska göra hela upplevelsen ännu smidigare. Vi tillför ännu fler skraplotter och lottospel för att kunna erbjuda 14

15 DEL 1 NÄTSPEL våra besökare alla tänkbara möjligheter lanserades också affilliate-portalen CherryAffiliates.com, vars syfte är att stärka Cherrys nätverk av affiliates och driva ytterligare trafik till samtliga spelplatt formar. CherryAffiliates.com ledde till en kraftigt ökad tillväxt under fjärde kvartalet. På det hela taget är vårt affiliateprogram oerhört värdefullt för oss och över tid kommer intäkterna via affiliates öka. VÄXANDE NÄRVARO PÅ MALTA Cherry har förstärkt sin organisation på Malta och rekryterat ett antal viktiga nyckelpersoner. Organisationen omfattar runt 20 personer och styrs självständigt från Malta. Ön har blivit Europas centrum för spel på nätet och erbjuder därmed stora möjligheter för rekrytering inom branschen. Vi kommer att fokusera mer på att sköta allt fler saker in-house, i syfte att kontrollera kostnaderna och konsolidera verksamheten. Vårt eget supportcenter är bemannat 24/7 och oerhört viktigt för att behålla kunderna och förstärka varumärket. Vi har även anställt en content manager som arbetar med alla spelsiter, och en CTO som koordinerar tekniken inom Nätspel. SPONSORSKAP OCH SOCIALT ANSVAR Under 2011 tecknade Cherry ett sponsorsamarbete med Special Olympics Europe, Europas största idrottsorganisation för individer med funktionsnedsättningar. Vi är oerhört stolta över samarbetet med Special Olympics. Förespråkarna för spelmonopol försöker ofta hävda att vi privata spelbolag bara bryr oss om vinst. Men vårt samarbete med Special Olympics gör det möjligt för dem att upprätthålla lokala kontor och bekosta fler deltagare i tävlingar. Utöver Special Olympics sponsrar Norges- och SverigeAutomaten över 200 lokala idrottsföreningar och kulturorganisationer. I många fall är stödet nödvändigt för föreningarnas fortsatta existens. EuroLotto ingick också ett kraftigt PR-drivande sponsoravtal med rallyföraren Petter Solbergs team internationellt. Andra sponsorkontrakt har tecknats med rallyföraren Kjell Arne Smerud, racerbåtföraren Marit Strømøy, motorcykelföraren Caroline Olsen och boxaren Reidar Walstad. SverigeAutomaten är för fjärde året i rad huvudsponsor till Stockholm Street Festival. CHERRYS ORGANISATION PÅ MALTA FORTSÄTTER ATT VÄXA. EUROSLOTS: EN EGEN PLATTFORM Under 2011 påbörjade Cherry det viktiga arbetet med att skapa en helt egen plattform för onlinecasino: EuroSlots.com. Målsättningen är att bredda Cherrys position på spelmarknaden i Europa och på sikt globalt. Vi siktar på att lansera EuroSlots under hösten 2012 och ambitionen är att bli ett av världens bästa onlinecasino. Genom att bygga vår egen plattform kan vi skapa en helt ny flexibilitet som kommer kunna ge oss tillgång till nya marknader. Vi får bättre kontroll över produkterbjudandet och får en bättre finansiell hävstång med låg variabel kostnad som över tid bör förbättra våra marginaler. NYA MÖJLIGHETER PÅ EN VÄXANDE MARKNAD Allt fler länder i Europa exempelvis Danmark, Italien, Spanien och Tyskland öppnar upp för licenserat nätspel. Att kunna teckna lokala licenser för att bedriva spel innebär stora möjligheter för Cherry att expandera i Europa. Vi spår att den här trenden kommer att fortsätta, eventuellt också till Sverige och Norge, menar Marius Andersen. Marknaden för onlinespel i Europa växer sig allt större. En viktig trend är att många kunder rör sig från traditionella datorer till nya plattformar, såsom smartphones och surfplattor. I januari 2012 lanserade vi Norgesoch SverigeAutomaten i mobilt format. Det är viktigt att vi håller oss i framkanten av den tekniska utvecklingen. I längden vill Marius Andersen kunna skapa synergier mellan Cherrys onlinetjänster och dess traditionella affärssegment. Inom till exempel det maritima segmentet finns det möjligheter att använda nya tekniska lösningar för att skapa en integrerad upplevelse mellan automatspel ombord på fartyg och på nätet. På det hela taget är det är viktigt att vi tar till vara på vårt uppsving för att fokusera på nya marknader och utveckla våra produkter. Om vi spelar våra kort rätt nu, så ser framtiden oerhört ljus ut. SVERIGE- NORGES- OCH DANMARKSAUTOMATEN SverigeAutomaten, NorgesAutomaten och DanmarksAutomaten erbjuder spelautomater på nätet. De ingår sedan den 1 april 2010 i Cherry. EUROLOTTO.COM EuroLotto.com är Europas största lotteri med daglig dragning och erbjuder en progressiv jackpott på minst 25 miljoner. Lanserades i januari PLAYCHERRY PlayCherry erbjuder bland annat två se- parata onlinecasinon (City Casino och Cruise Casino) samt pokerspel. Lanserades CHERRYAFFILIATES En affiliate-portal som ska öka marknads- föring och stärka relationer till kunder och partners för de varumärken som Cherry marknadsför. Lanserades EUROSLOTS.COM EuroSlots.com erbjuder spelautomater på nätet baserade på Cherrys egen plattform. Fler lokalanpassade sidor kom- mer att erbjudas från samma plattform. Lanseras Q

16 RESTAURANGCASINO DEL 1 Cherry cementerar rollen som marknadsledande operatör Som ensam rikstäckande operatör av restaurangcasino expanderade Cherry sin marknadsandel till 55 procent under 2011 och ökade omsättningen per bord. Cherry har cementerat sin ställning som ledare inom svenskt restaurangcasino. 16

17 DEL 1 RESTAURANGCASINO Under 2011 tecknade Cherry sammanlagt 35 nya avtal inom restaurangcasino, däribland Högfjällscentret i Sälen, Country Club Åre och Harrys i Helsingborg. NYCKELN TILL LÖNSAMHET Cherry arbetar konsekvent med att förbättra erbjudandet gentemot såväl kund som krögare och är idag välkända som en kvalitetsleverantör. Tillsammans med skalfördelarna med att vara marknadsledande, har Cherry en tillfredsställande lönsamhet inom restaurangcasino. Vi har till exempel genomfört en justering av lägsta insatsnivåer och höjt från 20 till 40 kronor på många bord, förklarar Per- Anders Persson, vvd för Cherry Casino. Samtidigt har vi påbörjat en beloppshöjning av minimiköpet vid borden till 200 kronor för att effektivisera kontokortsköpen. Den här höjningen kommer att genomföras på samtliga spelbord under En ny lag om kassahantering infördes 2010, och Cherry har lagt ned mycket arbete på att hitta och implementera det bästa möjliga hanteringssystemet. Under 2011 föll allt på plats och nu fungerar de nya kassaterminalerna perfekt. Men kostnaden för det nya systemet är hög, vilket innebär att allt fler ställen blir olönsamma och tvingas stänga. NYA MÖNSTER FÖR SPEL Per-Anders har under 2011 sett en ytterligare koncentration av spel till helger, och nu är bara ett fåtal spelbord öppna på vardagar. Det beror på att vi i huvudsak bedriver vår verksamhet på nattklubbar, som har överlägset flest besökare på helgkvällar. Mönstret i nöjeskonsumtionen förändras och barer och lounger blir allt mer populära. Men trots att det totala antalet spelställen har blivit färre, har omsättningen per spelbord ökat. Det beror delvis på att målgruppen för spel har blivit bredare. Spel är mer accepterat idag. Tidigare hade vi ett fåtal kunder som spelade, men idag är det istället många personer som spelar för mindre summor. Allt fler upptäcker spel, och våra bord attraherar många som spelar för förströelse och social kontakt. För bara 10 år sedan så fanns det något skumt över spel. Idag vågar sig gemene man fram till spelbordet. Att lägga en hundring på Blackjack-bordet tillhör för många nuförtiden en vanlig utekväll. DEN NÖDVÄNDIGA INSATSHÖJNINGEN Cherry har cirka 650 anställda inom restaurangcasino. En typisk anställd är croupier, kvinna mellan 20 och 25 år och arbetar parallellt med sina studier. Oftast är Cherry ett instegsjobb och den första kontakten med arbetslivet. Våra lönekostnader ökar drastiskt, och om vi inte kan få till skott en insatshöjning kommer restaurangcasinobranschen i Sverige att gå en långsam död till mötes. Speloperatörer står alltid inför risken att krögarna inte ser att spelborden ger tillräcklig utväxling och tvingas säga upp avtalen. En seriös insatshöjning skulle råda bot på alla dessa problem, menar Per-Anders Persson. Det skulle låta oss skapa massor av nya arbetstillfällen för ungdomar. Samtidigt hoppas och tror Per-Anders att sänkningen av krogmomsen, som infördes vid årsskiftet, kommer att leda till sänkta priser och i sin tur fler kroggäster. Som en del av restaurangbranschen är vi beroende av att det kommer mycket folk till krogarna. Ju bättre krognäringen mår desto större möjligheter har Cherry att bedriva spel. Hög tid för en insatshöjning Eva Östling Ollén, VD för Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, menar att det finns många positiva effekter av att höja insatsnivåerna för Blackjack. VARFÖR ÄR FRÅGAN OM INSATS- HÖJNINGEN VIKTIG FÖR DIG? Restaurangcasinon är en del av många restaurangers nöjes- och förströelseutbud och så tycker vi att det ska få fortsätta vara. SHR har i olika sammanhang framhållit att restaurangcasinon också är en spelform som bedrivs under social kontroll i miljöer som står under myndigheternas tillsyn, med utbildad personal. Detta med seriositet och ansvarstagandet tycker vi är en viktig aspekt. Företagens kostnader för bland annat personal, lokaler och utrustning har under åren ökat i avsevärt snabbare takt än det basbelopp som i dagsläget styr insatsernas storlek, vilket förstås medför bristande lönsamhet för företagen. En rimlig insatshöjning skulle kunna motverka detta problem, samtidigt som spelformen även fortsättningsvis hålls på en förströelsenivå. VAD SKULLE EN HÖJNING TILL 200 KRONOR KUNNA GÖRA? Dels skulle en höjning kunna skapa förutsättningar för att behålla befintliga och skapa nya arbetstillfällen inom dessa verksamheter. Det handlar i förlängningen om restaurangcasinonas möjlighet att överleva. Sedan skulle en höjning kunna få den positiva effekten att seriösa restaurangcasinon i högre grad än vad som är fallet idag blir ett alternativ till annan och mindre kontrollerad spelverksamhet, till exempel spel på nätet. VAD RISKERAR ATT HÄNDA OM INSATSHÖJNINGEN UTEBLIR? Restaurangcasino är en oerhört liten del av den svenska spelmarknaden. De senaste 15 åren har antalet spelplatser för denna spelform minskat drastiskt. Om ingen höjning av insatsnivåerna sker är risken EVA ÖSTLING OLLÉN, VD FÖR SVERIGES HOTELL- OCH RESTAURANGFÖRETAGARE antagligen att spelformen helt försvinner på sikt. Det är hög tid för en insatshöjning och SHR har därför skrivit till Finansdepartementet och aktualiserat den frågan igen. 17

18 MARITIMT SPEL DEL 1 Stora möjligheter när konjunkturen vänder uppåt Konjunkturläget som har legat likt ett åskmoln över Europa börjar försiktigt spricka upp. Här i norra Europa har vi förskonats den värsta krisen och ser tecken på återhämtning i marknaden. Nu förbereder Cherry sig för bättre tider. ARON MOBERG ÄR NY KEY ACCOUNT MANAGER INOM MARTIMT SPEL. Vi tar särskilda krafttag i Medelhavet, där vi tillsatt en ny VD med en gedigen bakgrund. Sjöfartsbranschen är tyvärr väldigt konjunkturkänslig, vilket drabbat Cherrys maritima verksamhet hårt, berättar Lars-Gunnar Persson, direktör för affärssegmentet Maritimt Spel. Konjunkturläget är glädjande nog uppåtgående i nordiska vatten och vi upplever en fortsatt tillfredsställande vinstmarginal, trots en överkapacitet bland färjor. Sea France har upphört trafikera Dover Calais på grund av hård konkurrens i Engelska kanalen, vilket är positivt för rederiet P&O, Cherrys samarbetspartner i området. Under 2011 sjösatte P&O två nya färjor Spirit of Britain och Spirit of France. Under hösten 2011 startade Cherry spel på en färja mellan Istanbul och Odessa. Svarta havet kan bli en viktig ny marknad, även om kundtillströmningen hittills har varit blygsam. Vi tar särskilda krafttag i Medelhavet, där vi tillsatt en ny VD med en gedigen bakgrund, fortsätter Lars-Gunnar Persson. Grekerna håller i sina pengar, men vi tittar ständigt på nya möjligheter för att utöka vår verksamhet. Lars-Gunnar tittar för närvarande på en rad olika möjligheter för att expandera verksamheten. I ett led att öka försäljningen och växa verksamheten har Cherry utsett Aron Moberg som ny Key Account Manager inom Maritimt Spel. För att öka spelandet på fartygen kommer Cherry att fokusera på att hitta en optimal mix av spel. Traditionella spelautomater är ett måste för att behålla de traditionella spelarna, samtidigt som nya moderna serverbaserade spel och lättillgängliga novelty - automater lockar många nya kunder. Under 2011 introducerade vi bland annat varuspelet Barber Cut, berättar Lars- Gunnar Persson. Det går ut på att klippa snören med en sax för att vinna eftertraktade priser såsom iphone, och har visat sig vara ett utmärkt verktyg för att locka spelare som inte annars skulle spelat. Jag är övertygad om att vi kommer att få se en större mix av spel ombord som tilltalar olika grupper av spelare. Det finns också en marknad för klassiska, enkla automater, som kryddas och görs spännande med hjälp av lite modern teknik. Lars-Gunnar är övertygad att man mer och mer kommer att gå ifrån att använda mynt till spelautomater till förmån för TITOsystem (ticket in ticket out), det vill säga kreditbiljetter med unika koder som läses av maskinellt. Det underlättar för spelarna och eliminerar svinnet som mynten medför. Vi kommer att testköra ett lovande TITO-system under Ett viktigt led i Cherrys övergripande strategi är att skapa synergier mellan olika affärsområden. Vi tror att det är möjligt att öka intäkterna genom att koppla ihop erbjudandet ombord på fartygen med Cherrys spel på nätet. En annan möjlighet till expansion är att identifiera nya marknader, som till exempel de många kryssningsfartygen i Medelhavet och kring Brittiska öarna. Cherry har mycket kraft och kompetens att tillföra kryssningsbranschen. För närvarande utforskar vi våra möjligheter till att göra ett inträde på marknaden. 18

19 DEL 1 MARITIMT SPEL Östersjön Konkurrensen om nöjesbudgeten ökar och det finns för närvarande en överkapacitet bland färjor i Östersjön. Därför måste vi öka volymen genom att ytterligare bearbeta konkurrenternas kunder. Vi tittar på ett stort antal presumtiva fartyg och ser fram emot nya spännande avtal under Under 2011 lanserade vi spel på Grimaldis två nya fartyg mellan Lübeck och S:t Petersburg. Vi ser den ökande frakttrafiken från Ryssland, driven av en allt starkare rysk medelklass, som en intressant möjlighet inför framtiden. Cherry arbetar för närvarande med ett antal pilotprojekt där vi utnyttjar oss av nya tekniska möjligheter och försöker integrera vårt erbjudande på nätet med spelet ombord på fartygen. Det ger både oss och våra samarbetspartners möjlighet att tjäna pengar även efter att spelarna lämnat båten. Lars-Gunnar Persson Östersjön Medelhavet 2011 har varit ett utmanande år på grund av det stenhårda konjunkturläget i området. Även om vi inte kommer se något kraftigt uppsving under 2012 så har läget ändå bottnat. Under 2012 blev Cherry helägare till verksamheten i Medelhavet. I samband med förvärvet tillsattes Chris Söderman som ny VD. Vi ser en stor potential att växa verksamheten i Medelhavet både med nya kunder och nya tekniska lösningar. På kort sikt är dock huvudfokus att komma tillrätta med lönsamheten på befintliga fartyg. Chris Söderman Medelhavet Storbritannien 2011 var ett spännande år, som trots många utmaningar avslutades med hopp om en ljusare framtid. Sommaren innebar en ökning i antalet passagerare, men samtidigt en nedgång i hur mycket de spenderade ombord per person. Men tack vare våra tidigare nedskärningar så lyckades vi inte bara möta, utan överträffa våra mål med en extra knuff från det starka årsslutet. Trots att sjösättningen av Spirit of France försenades till februari 2012, så lanserades det vackra och välutrustade systerfartyget Spirit of Britain under det andra halvåret 2011, med bra spel ombord. Nedläggningen av konkurrenten Sea France 2012 innebär att våra passagerarsiffror för Dover tilltar, men snittspenderingen per person ombord har inte ökat. Vårt mål är att behålla de nya kunderna, särskilt frakthandeln, som är vår bästa kundgrupp. Lågkonjunkturen har tveklöst haft en stark påverkan på vår marknad. Resenärer inom Europa är försiktiga med sina nöjesbudgetar, vilket märks i en gradvis sjunkande spendering ombord per person. Men gott affärsmannaskap och ett fokuserat tillvägagångsätt, två viktiga ingredienser för en hållbar utveckling, har utan tvekan vässat vår verksamhet och sänkt våra kostnader för att möta de sjunkande intäkterna har inletts med firandet av den engelska drottningens diamantjubileum för hennes sextionde år på tronen. Snart är det dags för de Olympiska Spelen att ingjuta hopp i vår ö, med löften om festligheter och glam. Vi hoppas att även vår verksamhet kommer gagnas av detta! Kristina Graham Storbritannien 19

20 LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH STYRELSE DEL 1 Ledande befattningshavare Styrelse Emil Sunvisson född 1971, Gnesta VD och Koncernchef Cherryföretagen AB (publ) Anställd i koncernen sedan 2011 Tidigare styrelseledamot sedan 2006 Aktieinnehav: B-aktier via bolag teckningsoptioner Rolf Åkerlind född 1943, Saltsjöbaden Styrelseordförande Medlem av styrelsen sedan 2006 Övriga uppdrag: Aktieinnehav: Styrelseordförande i SEAB AB och ledamot i Constant Clean AB B-aktier Inkluderar innehav via familjemedlemmar och kapitalförsäkringar Fredrik Burvall född 1972, Nacka CFO Cherryföretagen AB (publ) Ansvarig för investerarrelationer (IR) Cherryföretagen AB (publ) VVD Cherryföretagen AB (publ) Anställd i koncernen sedan 2006 Aktieinnehav: B-aktier teckningsoptioner Lars-Gunnar Persson född 1951, Solna Direktör Maritimt Spel Anställd i koncernen sedan 1975 Aktieinnehav: B-aktier teckningsoptioner Morten Klein * född 1969, Oslo Styrelseledamot Medlem av styrelsen sedan oktober 2011 Övriga uppdrag: Aktieinnehav: Styrelseordförande i Morten Klein AS, Klein Holding AS, Yes Games AS A-aktier, B-aktier via bolag * Morten Klein valdes in på extra bolagsstämma Anders Holmgren född 1973, Stockholm Styrelseledamot Medlem av styrelsen sedan Grundare av spelsiten Betsson. Övriga uppdrag: Aktieinnehav: Styrelseordförande Northberry AB, Fu Sheng Interactive Ltd samt Ledamot NASP AB B-aktier via bolag Per-Anders Persson född 1959, Solna vvd Cherry Casino AB region Norr Anställd i koncernen sedan 1979 Aktieinnehav: B-aktier teckningsoptioner Martin Wattin född 1974, Stockholm Styrelseledamot Medlem av styrelsen sedan årsstämman 2011 Övriga uppdrag: Aktieinnehav: Styrelseordförande Rabble Communications AB VD Inbox Investment AB B-aktier Ulf Bergström född 1966, Kungsbacka vvd Cherry Casino AB region Syd Anställd i koncernen sedan 1986 Aktieinnehav: B-aktier teckningsoptioner Kjell Berggren född 1958, Stockholm Styrelseledamot Medlem av styrelsen sedan 2010 Övriga uppdrag: Aktieinnehav: Senior Vice President, Global Head of Expansion/Development Esprit Inget aktieinnehav Marius Andersen född 1974, Malta Direktör och COO i Cherry Malta Ltd och EuroSlots Ltd Anställd i koncernen sedan 2010 Aktieinnehav: teckningsoptioner Jörgen Olsson född 1976, Gävle Arbetstagarrepresentant, Styrelseledamot Utsedd av HRF som arbetstagarrepresentant sedan 2007 Aktieinnehav: 500 B-aktier via närstående Revisorer PwC: Valda på stämman för tiden fram till stämman Huvudansvarig revisor: Niklas Renström, Revisor, född 1974, Saltsjö-Boo, auktoriserad revisor. 20

ÅRSREDOVISNING 2011 CHERRYFÖRETAGEN

ÅRSREDOVISNING 2011 CHERRYFÖRETAGEN ÅRSREDOVISNING 2011 CHERRYFÖRETAGEN DEL 1 INNEHÅLL Del 1 Om Cherry VD har ordet 4 Cherryföretagens vision 6 Cherry i korthet 7 Aktien 9 Historik 11 Fler än någonsin upplever spelglädje med Cherry Med

Läs mer

PRESSMEDDELANDE Cherryföretagen AB (publ) Cherrys delårsrapport kvartal 3 2008, 1 januari - 30 september

PRESSMEDDELANDE Cherryföretagen AB (publ) Cherrys delårsrapport kvartal 3 2008, 1 januari - 30 september PRESSMEDDELANDE Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 20 november 2008 Highlights Tredje kvartalet; Cherrys delårsrapport kvartal 3 2008, 1 januari - 30 september Koncernens omsättning uppgick till 56,8

Läs mer

Strategi för lönsam tillväxt. Redeye Investor Forum Stockholm 22 januari 2013. VD Emil Sunvisson

Strategi för lönsam tillväxt. Redeye Investor Forum Stockholm 22 januari 2013. VD Emil Sunvisson Strategi för lönsam tillväxt Redeye Investor Forum Stockholm 22 januari 2013 VD Emil Sunvisson Cherry 50 år av spelglädje Skandinaviens äldsta privata casinobolag Ca 700 anställda Ca 2 000 aktieägare B-aktien

Läs mer

Bokslutskommuniké 2011, delårsrapport 4 1 januari 31 december 2011. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 21 februari 2012

Bokslutskommuniké 2011, delårsrapport 4 1 januari 31 december 2011. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 21 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011, delårsrapport 4 1 januari 31 december 2011 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 21 februari 2012 Cherry erbjuder spelglädje på land, till havs och på nätet. Samtliga belopp i

Läs mer

PRESSMEDDELANDE Cherryföretagen AB (publ) Cherrys delårsrapport 2 2009, 1 januari - 30 juni

PRESSMEDDELANDE Cherryföretagen AB (publ) Cherrys delårsrapport 2 2009, 1 januari - 30 juni PRESSMEDDELANDE Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 27 augusti 2009 Cherrys delårsrapport 2 2009, 1 januari - 30 juni Highlights Delårsperioden; Koncernens omsättning ökade med 12,9 procent till 127,8

Läs mer

PRESSMEDDELANDE Cherryföretagen AB (publ) Cherrys delårsrapport kvartal 2 2008, 1 januari - 30 juni

PRESSMEDDELANDE Cherryföretagen AB (publ) Cherrys delårsrapport kvartal 2 2008, 1 januari - 30 juni PRESSMEDDELANDE Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 augusti 2008 Cherrys delårsrapport kvartal 2 2008, 1 januari - 30 juni Highlights Andra kvartalet; Koncernens omsättning uppgick till 60,0 (60,5)

Läs mer

PRESSMEDDELANDE Cherryföretagen AB (publ) Cherrys delårsrapport 3 2009, 1 januari - 30 september

PRESSMEDDELANDE Cherryföretagen AB (publ) Cherrys delårsrapport 3 2009, 1 januari - 30 september PRESSMEDDELANDE Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 19 november 2009 Cherrys delårsrapport 3 2009, 1 januari - 30 september Highlights Delårsperioden; Koncernens omsättning ökade med 17,2 procent till

Läs mer

Delårsrapport 2 1 januari 30 juni 2010. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 30 augusti 2010

Delårsrapport 2 1 januari 30 juni 2010. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 30 augusti 2010 Delårsrapport 2 1 januari 30 juni 2010 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 30 augusti 2010 Cherry s affärsidé är att via dotterbolag och samarbetspartners skapa spelglädje genom fysiskt spel, Internetspel,

Läs mer

Delårsrapport 1 1 januari 31 mars 2010. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 20 maj 2010

Delårsrapport 1 1 januari 31 mars 2010. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 20 maj 2010 Delårsrapport 1 1 januari 31 mars 2010 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 20 maj 2010 Cherry s affärsidé är att via dotterbolag och samarbetspartners skapa spelglädje genom fysiskt spel, Internetspel,

Läs mer

Delårsrapport 3 1 januari 30 september 2011. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 10 november 2011

Delårsrapport 3 1 januari 30 september 2011. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 10 november 2011 Delårsrapport 3 1 januari 30 september 2011 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 10 november 2011 Cherrys affärsidé är att via dotterbolag och samarbetspartners skapa spelglädje genom fysiskt spel,

Läs mer

Cherry AB (publ) Delårsrapport 2 1 januari 30 juni 2013

Cherry AB (publ) Delårsrapport 2 1 januari 30 juni 2013 Cherry AB (publ) Delårsrapport 2 1 januari 30 juni 2013 1 Highlights Andra kvartalet Kassa 106,7 mkr - Deponerat belopp inom Nätspel ökade med 64 procent. Koncernens omsättning ökade med 15 procent och

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2009. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 27 augusti 2009

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2009. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 27 augusti 2009 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2009 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 27 augusti 2009 Cherry s affärsidé är att via dotterbolag och samarbetspartners skapa spelglädje genom fysiskt spel, Internetspel,

Läs mer

Delårsrapport kvartal 1 1 januari 31 mars 2009. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 19 maj 2009

Delårsrapport kvartal 1 1 januari 31 mars 2009. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 19 maj 2009 Delårsrapport kvartal 1 1 januari 31 mars 2009 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 19 maj 2009 Cherry s affärsidé är att via dotterbolag och samarbetspartners skapa spelglädje genom fysiskt spel, Internetspel,

Läs mer

Delårsrapport 3 1 januari 30 september 2010. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 24 november 2010

Delårsrapport 3 1 januari 30 september 2010. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 24 november 2010 Delårsrapport 3 1 januari 30 september 2010 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 24 november 2010 Cherry s affärsidé är att via dotterbolag och samarbetspartners skapa spelglädje genom fysiskt spel,

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2009. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 19 november 2009

Delårsrapport 1 januari 30 september 2009. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 19 november 2009 Delårsrapport 1 januari 30 september 2009 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 19 november 2009 Cherry s affärsidé är att via dotterbolag och samarbetspartners skapa spelglädje genom fysiskt spel, Internetspel,

Läs mer

Cherry AB (publ) Delårsrapport 1 1 januari 31 mars 2013

Cherry AB (publ) Delårsrapport 1 1 januari 31 mars 2013 Cherry AB (publ) Delårsrapport 1 1 januari 31 mars 2013 1 Highlights Första kvartalet Försäljning av Automatensidorna för 286 mkr Nätspel växte med 35 procent. Koncernens omsättning ökade med 14 procent

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 1 januari 30 juni 2008. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 augusti 2008

Delårsrapport kvartal 2 1 januari 30 juni 2008. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 augusti 2008 Delårsrapport kvartal 2 1 januari 30 juni 2008 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 augusti 2008 Cherry s affärsidé är att via dotterbolag och samarbetspartners skapa spelglädje genom fysiskt spel,

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 1 januari 31 december 2009. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 19 februari 2010

Bokslutskommuniké 2009 1 januari 31 december 2009. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 19 februari 2010 Bokslutskommuniké 2009 1 januari 31 december 2009 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 19 februari 2010 Cherry s affärsidé är att via dotterbolag och samarbetspartners skapa spelglädje genom fysiskt

Läs mer

Årsredovisning 2012 Cherry

Årsredovisning 2012 Cherry Årsredovisning 2012 Cherry Cherry fyller 50 och föds på nytt! I år firar Cherry 50 framgångsrika år i spelbranschen. I över ett halvt sekel har vi levererat spel med kvalitet, ansvar och spelglädje. Cherry

Läs mer

Delårsrapport 2007 1 januari 30 september 2007. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 22 november 2007

Delårsrapport 2007 1 januari 30 september 2007. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 22 november 2007 Delårsrapport 2007 1 januari 30 september 2007 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 22 november 2007 Samtliga belopp i denna rapport är angivna i svenska kronor. Siffror inom parentes avser motsvarande

Läs mer

spelglädje helt ny nivå

spelglädje helt ny nivå Årsredovisning 2010 Cherryföretagen spelglädje på en helt ny nivå Innehåll Del 1 Om Cherry Gunnar Lind: 2 2010 tog Cherrys spelglädje tilll en ny nivå Cherry i korthet 4 2010 var ett starkt år för Cherry

Läs mer

Bokslutskommuniké - Delårsrapport 4 1 januari 31 december 2010. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 22 februari 2011

Bokslutskommuniké - Delårsrapport 4 1 januari 31 december 2010. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 22 februari 2011 Bokslutskommuniké - Delårsrapport 4 1 januari 31 december 2010 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 22 februari 2011 Cherry s affärsidé är att via dotterbolag och samarbetspartners skapa spelglädje

Läs mer

Delårsrapport januari 30 juni 2007 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 31 augusti 2007

Delårsrapport januari 30 juni 2007 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 31 augusti 2007 Sida 1 (7) Delårsrapport 2007 1 januari 30 juni 2007 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 31 augusti 2007 Samtliga belopp i denna rapport är angivna i svenska kronor. Siffror inom parentes avser motsvarande

Läs mer

På styrelsens uppdrag öppnades bolagsstämman av styrelseordförande Rolf Åkerlind som hälsade aktieägarna välkomna.

På styrelsens uppdrag öppnades bolagsstämman av styrelseordförande Rolf Åkerlind som hälsade aktieägarna välkomna. Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Cherryföretagen AB (publ), org nr 556210-9909, den 25 februari 2010 i Solna Närvarande: Enligt förteckning i bilaga 1, med angivande av antal aktier och röster för

Läs mer

Årsredovisning 2009 / Cherryföretagen. Spelglädje

Årsredovisning 2009 / Cherryföretagen. Spelglädje Årsredovisning 2009 / Cherryföretagen Spelglädje INNEHÅLL Del 1: Om Cherry Krönika: Gunnar Lind: 2 Expansion och fokus på framtiden Cherry i korthet 4 Aktien 7 Restaurang- och EventCasino: 10 Ökande marknadsandelar

Läs mer

Delårsrapport 1 1 januari 31 mars Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 10 maj 2011

Delårsrapport 1 1 januari 31 mars Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 10 maj 2011 Delårsrapport 1 1 januari 31 mars 2011 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 10 maj 2011 Cherry s affärsidé är att via dotterbolag och samarbetspartners skapa spelglädje genom fysiskt spel, Internetspel,

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2014/2017 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13)

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2014/2017 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13) Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2014/2017 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13) Styrelsen för Cherry AB (publ), org. nr 556210-9909

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 25 februari 2009

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 25 februari 2009 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 25 februari 2009 Cherry s affärsidé är att via dotterbolag och samarbetspartners skapa spelglädje genom fysiskt spel,

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13)

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13) Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13) Styrelsen för Cherry AB (publ), org. nr 556210-9909

Läs mer

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr)

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Kort om TiksPac AB (publ) Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer för hundpåsar och uppsamling av hundpåsar på ett

Läs mer

2008-04-15. Det här är Betsson. Johan Friis. VD-assistent

2008-04-15. Det här är Betsson. Johan Friis. VD-assistent 2008-04-15 Det här är Betsson Johan Friis VD-assistent Om Betsson Noterad på Nordiska listan i Stockholm, Mid Cap (BETS) Börsvärde 2669 M.SEK 2008-04-15 En av dom ledande privata internet spelbolagen i

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) Styrelsens i Hexatronic Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman ska besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) riktat till ledande befattningshavare och vissa

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016)

Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

Bokslutskommuniké för helåret 2006

Bokslutskommuniké för helåret 2006 Sida 1 (8) Bokslutskommuniké för helåret 2006 1 januari 31 december 2006 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 februari 2007 Samtliga belopp i denna rapport är angivna i svenska kronor. Siffror inom

Läs mer

Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner.

Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner. Styrelsens för Mr Green & Co AB:s förslag till beslut om emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare med mera Styrelsen för Mr Green

Läs mer

Mobispine AB (publ) Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31. Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar 556666-6466

Mobispine AB (publ) Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31. Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar 556666-6466 Mobispine AB (publ) 556666-6466 Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31 Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar Sammanfattning av delårsrapport för första kvartalet 2008 Koncernen

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport 0 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport Kraftig resultatförbättring för Proffice - resultatet efter finansnetto ökade med 66 procent till 34 (20) MSEK Proffice nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsen för Dedicare AB (publ) ( Bolaget ) föreslår att årsstämman den 24 april 2012 fattar beslut om att anta ett incitamentsprogram 2012/2015 i

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 21 februari 2008

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 21 februari 2008 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 21 februari 2008 Samtliga belopp i denna rapport är angivna i svenska kronor. Siffror inom parentes avser motsvarande

Läs mer

samt att bedriva annan härmed förenlig verksamhet. Bolaget skall inte självt bedriva spelverksamhet.

samt att bedriva annan härmed förenlig verksamhet. Bolaget skall inte självt bedriva spelverksamhet. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Betsson AB (publ), org nr 556090-4251, den 31 oktober 2006 i Stockholm Närvarande: Enligt förteckning i bilaga 1, med angivande av antal aktier och

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM 2017 FÖR TOBII AB (PUBL) OCH EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM 2017 FÖR TOBII AB (PUBL) OCH EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM 2017 FÖR TOBII AB (PUBL) OCH EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införandet av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Lund, 3 november - Aktieägarna i Anoto Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 25 november 2016 kl. 13.00 i bolagets

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.)

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) VD-ord... 4 Finansiell översikt...

Läs mer

Enligt förteckning i bilaga 1, med angivande av antal aktier och antal röster för envar röstberättigad.

Enligt förteckning i bilaga 1, med angivande av antal aktier och antal röster för envar röstberättigad. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Betsson AB (publ), org nr 556090-4251, den 6 september 2006 i Stockholm Närvarande: Enligt förteckning i bilaga 1, med angivande av antal aktier

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1) riktat till ledande befattningshavare och andra anställda

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i

Handlingar inför årsstämma i Handlingar inför årsstämma i 3 maj 2012 Årsstämma i 3 maj 2012 kl 17.00 på Hotell Täby Park, Kemistvägen 30 i Täby. Registrering från 16.30. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Deltagande. Om Mavshack AB (publ) Stockholm 2015-07-02

Deltagande. Om Mavshack AB (publ) Stockholm 2015-07-02 Stockholm 2015-07-02 Aktieägarna i Mavshack AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 16 juli 2015 kl. 10.00 på bolagets lokaler på Karlavägen 58 i Stockholm. Deltagande Aktieägare

Läs mer

9. Beslut om disposition av tillgängliga vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag.

9. Beslut om disposition av tillgängliga vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag. KALLELSE till årsstämma i Josab International AB Aktieägarna i Josab International AB, ("Bolaget"), kallas till årsstämma måndagen den 23 juni 2014, kl 15.00 på Hotel Anglais, Humlegårdsgatan 23 i Stockholm.

Läs mer

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM 2016 FÖR TOBII AB (PUBL) OCH EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM 2016 FÖR TOBII AB (PUBL) OCH EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM 2016 FÖR TOBII AB (PUBL) OCH EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införandet av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram

Läs mer

Delårsrapport kvartal 1 1 januari 31 mars Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 21 maj 2008

Delårsrapport kvartal 1 1 januari 31 mars Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 21 maj 2008 Delårsrapport kvartal 1 1 januari 31 mars 2008 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 21 maj 2008 Cherry s affärsidé är att via dotterbolag och samarbetspartners skapa spelglädje genom fysiskt spel, Internetspel,

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. 1 januari 2011 till 31 december 2011. Keynote Media Group AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. 1 januari 2011 till 31 december 2011. Keynote Media Group AB (publ) 1 (15) Informationen lämnades för offentliggörande den 24 februari 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Läs mer

Vi är glada för att kunna presentera till Er Bell Casino. Vi ser fram emot att höra från Er för att diskutera framtida samarbete.

Vi är glada för att kunna presentera till Er Bell Casino. Vi ser fram emot att höra från Er för att diskutera framtida samarbete. Bästa partner, Vi är glada för att kunna presentera till Er Bell Casino. Vi ser fram emot att höra från Er för att diskutera framtida samarbete. Med vänliga hälsningar, Morgan Eliasson VD Bell Casino AB

Läs mer

Delårsrapport. januari - september

Delårsrapport. januari - september Delårsrapport Q3 januari - september 2002 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2002 Feelgood Svenska AB (publ) (Org. nr. 556511-2058) Belopp inom parentes avser såvitt inte annat anges motsvarande värden föregående

Läs mer

Fjärde kvartalet Starkt resultat från Nätspel och Restaurangcasino Koncernens EBIT ökade 127 %.

Fjärde kvartalet Starkt resultat från Nätspel och Restaurangcasino Koncernens EBIT ökade 127 %. Cherry AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 Delårsrapport 4 1 januari 31 december 2012 EuroSlots.com Europeiska spelautomater på nätet 1 Highlights Fjärde kvartalet Starkt resultat från Nätspel och Restaurangcasino

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM INRÄT- TANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM INNEFATTANDE EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECK- NINGSOPTIONER (PUNKT

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 27 april 2016

PRESSMEDDELANDE 27 april 2016 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ZENERGY AB (PUBL) Aktieägarna i Zenergy AB (publ), org. nr 556796-2260, kallas till årsstämma onsdagen den 25 maj 2016 kl. 17.00, på Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn

Läs mer

Teckningstid Ökning av aktiekapitalet Teckningskurs för aktie Tid för utnyttjande av Teckningsoptionerna Utdelning

Teckningstid Ökning av aktiekapitalet Teckningskurs för aktie Tid för utnyttjande av Teckningsoptionerna Utdelning Punkt 15 Styrelsens för Nordic Service Partners Holding AB (publ) förslag till beslut om emission av Teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av Teckningsoptioner teckningsoptionsprogram 2015/2019

Läs mer

DELÅRSRAPPORT SLEEPO AB (PUBL) (SLEEP)

DELÅRSRAPPORT SLEEPO AB (PUBL) (SLEEP) DELÅRSRAPPORT 2015-06-01-2015-11-30 SLEEPO AB (PUBL) 556857-0146 (SLEEP) 29 januari 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

På uppdrag av styrelsen öppnade bolagets verkställande direktör Pontus Lindwall årsstämman och hälsade aktieägarna välkomna.

På uppdrag av styrelsen öppnade bolagets verkställande direktör Pontus Lindwall årsstämman och hälsade aktieägarna välkomna. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Betsson AB (publ), org nr 556090-4251 ( Betsson ), den 12 maj 2008 i Stockholm. Närvarande: Enligt förteckning i Bilaga 1, med angivande av antal aktier och

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner Styrelsen för Fingerprint Cards AB

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Optioner tilldelade i december 2003 skall kunna utnyttjas under perioden från och med den 1 juni 2006 till och med den 31 maj 2009.

Optioner tilldelade i december 2003 skall kunna utnyttjas under perioden från och med den 1 juni 2006 till och med den 31 maj 2009. Förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Active Biotech AB (publ) den 8 december 2003 om personaloptionsprogram innefattande emission av skuldebrev förenat med optionsrätter till nyteckning samt förfogande

Läs mer

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Koncernrapport 15 augusti 2014 Ökad omsättning och förbättrat resultat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 7% till 8,9 (8,4)

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 2014-31 mars 2014

Kvartalsrapport 1 januari 2014-31 mars 2014 Kvartalsrapport 1 januari - 31 mars True Heading AB (Publ). org.nr 556658-5054 kvartalsredogörelse för perioden -01-01-- -03-31 (Q1:) Kommentarer angående verksamheten under kvartal 1, (VD, Anders Bergström)

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Sectra sv 1(5) Handlingar inför ordinarie bolagsstämma i. SECTRA AB (publ) Torsdagen den 27 juni 2002

Sectra sv 1(5) Handlingar inför ordinarie bolagsstämma i. SECTRA AB (publ) Torsdagen den 27 juni 2002 Sectra-02.140-1.0sv 1(5) Handlingar inför ordinarie bolagsstämma i SECTRA AB (publ) Torsdagen den 27 juni 2002 Sectra-02.140-1.0sv 2(5) FÖRSLAG TILL DAGORDNING för ordinarie bolagsstämma med aktieägarna

Läs mer