ÅRSREDOVISNING 2011 CHERRYFÖRETAGEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2011 CHERRYFÖRETAGEN"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2011 CHERRYFÖRETAGEN

2

3 DEL 1 INNEHÅLL Del 1 Om Cherry VD har ordet 4 Cherryföretagens vision 6 Cherry i korthet 7 Aktien 9 Historik 11 Fler än någonsin upplever spelglädje med Cherry Med sina 49 år i branschen är Cherry ett unikt företag i det framväxande svenska spelundret. Under min första tid som VD för Cherry har jag fått en enorm respekt för den kompetens och det engagemang som våra medarbetare besitter. Emil Sunvisson, VD Socialt ansvar 12 Affärsområden 13 Nätspel 14 Resturangcasino 16 Maritimt Spel 18 Ledning och styrelse 20 HISTORIK Spelglädje sedan 1963 Cherrys historia sträcker sig hela vägen tillbaka till 60-talet, när bolaget grundades. Mycket har hänt sedan dess. SID 11 Del 2 Årsredovisning Inledning 21 Förvaltningsberättelse 22 Styrning och kontroll 25 Koncernen 28 Moderbolaget 32 Noter 36 Underskrifter 56 Revisionsberättelse 57 Definitioner 58 SOCIALT ANSVAR NÄTSPEL Socialt Ansvar Cherry stödjer idrott och kultur. En del av spelarnas pengar går tillbaka till samhället i form av bidrag till idrottsföreningar eller i form av sponsring av kultur-event. SID 12 Kraftigt tillväxtfokus på en expanderande Europa-marknad Cherrys satsningar inom Nätspel har dominerat 2011, vilket har resulterat i en kraftig tillväxt med starkt ökade intäkter och ett stort kundintag kommer att innehålla ännu fler spännande satsningar. SID 14 RESTAURANGCASINO Eva Östling Ollén: Hög tid för en insatshöjning Eva Östling Ollén, VD för Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, menar att det finns många positiva effekter av att höja insatsnivåerna för Blackjack. SID 17

4 VD HAR ORDET DEL 1 Emil Sunvisson: Fler än någonsin upplever spelglädje med Cherry Med sina 49 år i branschen är Cherry ett unikt företag i det framväxande svenska spelundret. Under min första tid som VD har jag fått en enorm respekt för den kompetens och det engagemang som våra medarbetare besitter. Det är ett spännande uppdrag att förvalta och utveckla Cherry för att möta alla möjligheter och utmaningar som den föränderliga spelbranschen erbjuder. Det är oerhört tillfredsställande att Cherry har hittat en riktig tillväxtmotor inom Nätspel, som ökade omsättningen med över 60 procent under I våra planer finns både nya produkter, som EuroSlots.com, och nya marknader. Ambitionen är att behålla tillväxtfokus inom Nätspel, samtidigt som vi förvaltar vår ledande position inom Restaurangcasino och tar krafttag för att komma tillrätta med lönsamheten inom Maritimt Spel. NÄTSPEL Cherry har förstärkt sin redan starka position i Skandinavien inom spelautomater på nätet. Automaten-siterna (Norges-, Sverigeoch DanmarksAutomaten) levererar ett stabilt resultat som möjliggör vidare expansion med satsningar på nya produkter och marknader. Samtidigt har Cherry i sann pionjäranda utmanat gamla strukturer inom lotterimonopolet. Tidigt under 2011 lanserades Euro- Lotto, som utmanar statslotterier med sin höga progressiva jackpot på 220 miljoner kronor. Trots att lanseringen varit kostsam är det tillfredsställande att se den starka ökningen av kundbasen. Jag är övertygad om att EuroLotto har framtiden för sig, men jag har samtidigt respekt för vad som krävs för att knäcka gamla inarbetade monopol. Senare under året lanserades CherryAffiliates, en affiliateportal där Cherry tar hand om sina Affiliates på allra bästa sätt. Marknadsföring via affiliates innebär att Cherry når väldigt många kunder vilket ökar potentialen att nå nya kunder. Ett av Cherrys viktigaste projekt för 2012 är satsningen på EuroSlots.com. EuroSlots kommer vara Cherrys språngbräda för att etablera verksamhet i nya marknader. EuroSlots innebär också att Cherry får en helt egen plattform för onlinecasino, vilket betyder ökad kontroll över produkter och kunder, samt en bättre finansiell hävstång. Den egna plattformen skapar möjligheter för Cherry att söka lokala licenser i alla de länder som nu öppnar upp för spel på nätet. Arbetet mot visionen att bli en av Europas ledande aktörer inom spelautomater på nätet fortsätter! RESTAURANGCASINO Restaurangcasino fortsätter att leverera starka resultat, särskilt med tanke på att marknaden krymper år efter år. Cherry tar ständigt nya kunder och uppnådde enastående 55 procent marknadsandel under Det finns ingen operatör i Sverige som kan mäta sig med Cherry. Men marknaden för restaurangcasino är både mogen och hårt reglerad, med små möjligheter att påverka själva spelformen. På sikt kommer marknaden inte att överleva om det inte blir någon höjning av de lagstadgade insatsnivåerna. En höjning av insatserna till 200 kronor på Black Jack bör kunna skapa nya jobb i branschen, framförallt i åldrarna år. Jag, liksom de flesta med insyn i branschen, tycker att det är en no-brainer. Men det verkar vara svårt att få politikerna att fatta beslutet. Under tiden riskerar vi istället att förlora dagens jobb. Det är oerhört tillfredsställande att Cherry har hittat en riktig tillväxtmotor inom Nätspel, som ökade omsättningen med över 60 procent under MARITIMT SPEL Cherry är Europas största aktör inom maritimt casino. Tyvärr är sjöfart starkt konjunkturberoende, och verksamheten i Medelhavet har haft det besvärligt. Vi möter situationen med besparingar där det är möjligt, samtidigt som vi föryngrar besättningen med Chris Söderman som ny VD för Medelhavet och Aron Moberg som ny driven account manager med uppdrag att hitta nya partners. Trots otillfredsställande resultat genererade Maritimt Spel ett positivt kassaflöde under Vi ser en resultatförbättring i Östersjön, en stabilisering runt Brittiska öarna och hoppas på förbättring i Medelhavet under Ambitionen är att nå tillbaka till historisk lönsamhet på befintliga enheter, att komplettera dessa med nya kunder och att 4

5 DEL 1 VD HAR ORDET kunna tillföra nya intäktsströmmar genom att kombinera Maritimt Spel med Nätspel. HISTORIEN VISAR VÄGEN IN I FRAMTIDEN Jag har varit engagerad i Cherry sedan 2006 och varit med om uppdelningen av det gamla Cherry i den traditionella verksamheten (dagens Cherry), Betsson och NetEntertainment. Cherry har i skuggan av dessa bolag haft en mycket stark utveckling. Genom satsningar på nya produkter och kunder, och genom förvärv, har vi kraftigt expanderat verksamheten. Tryggheten i historien, långsiktigheten från ägarna och entreprenörskapet inom bolaget gör att Cherry går en spännande framtid till mötes! Bakgrund Emil tillträdde som VD i Cherry 2011 och har varit styrelseledamot sedan Emil har tidigare varit styrelseordförande för Betsafe samt styrelseledamot i Betsson. Emil är civilingenjör från KTH, och har en MBA från Handelshögskolan i Stockholm. Under sina 10 år inom telekombranschen bevittnade han en exemplarisk avmonopolisering av en tidigare hårt kontrollerad marknad. De senaste sex åren har han som grundande partner drivit ScandCap, ett bolag inom corporate finance. Det visste du inte: Varje år åker ett antal av Cherrys medarbetare Vätternrundan. I år kommer Emil också ta sig an utmaningen. Emils önskelista Spelmarknaden omgärdas av en rad otidsenliga regleringar som förhindrar tillväxt och driver kunder till marknader som inte regleras av svensk lagstiftning. 1. INSATSHÖJNING INOM BLACKJACK Maxinsatsen på Blackjack är idag cirka 73 kronor (i praktiken en 50-kronors marker). I princip har det inte skett någon höjning av insatsnivåerna sedan 1995, trots att det har rekommenderats av regeringens egna utredningar. Under samma tid har Cherrys lönekostnader ökat med 85 procent och vi har fått ytterligare pålagor som kravet om kassaregister. Sammantaget leder detta till att vi måste stänga många spelställen. Antalet platser med restaurangcasino minskar med cirka 5 8 procent per år och utan en höjning blir situationen på sikt ohållbar anställningstillfällen riskerar att försvinna inom branschen. Dessutom försvinner indirekta arbetstillfällen inom krögarnäringen, som åtnjuter större delen av spelintäkterna. Med en höjning av insatsnivåerna till 200 kr skulle Cherry kunna skapa cirka arbetstillfällen över hela Sverige, främst viktiga instegsjobb i åldersgruppen år. Det är också värt att nämna att spelproblematiken inom restaurangcasino är mycket begränsad, i synnerhet i jämförelse med andra typer av spel. 2. CASINO FÖR HELA SVERIGE Svenska staten bedriver idag internationella casinos i bland annat Stockholm, Göteborg och Malmö. Förutom spel erbjuds underhållning, musik och god mat. Jag kan inte se några goda anledningar varför inte de som bor i till exempel Östersund, Halmstad eller Örebro skulle kunna få ta del av samma utbud som finns i storstäderna. Cherry har lika goda förutsättningar som staten att bedriva spel i en kontrollerad och trivsam spelmiljö under största möjliga ansvar. Därför vill vi se en uppdaterad svensk spellagstiftning som tilllåter privata aktörer att öppna trivsamma mindre casinon för en stunds avkoppling i trevlig miljö som Casino Cosmopol i Stockholm, fast i mindre skala! 3. AVSKAFFA AUTOMATSPELSMONOPOLET Idag har staten ensamrätt på att operera spelautomater. Vi tycker att det är ett obefogat och otidsenligt monopol, och menar att privata aktörer som Cherry skulle kunna bedriva spel under samma ansvarsfulla förutsättningar gärna i samarbete med folkrörelsen. Idag är staten både kontrollant och operatör, vilket inte är hälsosamt för någon bransch. Vi vill att staten omprövar monopolet och öppnar upp marknaden för nyttig konkurrens från ansvarstagande företag. 5

6 VISION DEL 1 Cherryföretagens vision Cherry ska vara en ledande speloperatör på alla marknader där vi är verksamma. AFFÄRSIDÉ Cherry erbjuder spelglädje på land, till havs och på nätet. ÖVERGRIPANDE STRATEGI `Utveckla ` och marknadsföra spel i nära samarbete med våra partners. `` Utveckla nya affärsidéer där spel eller närliggande produkter och tjänster bidrar till en stunds förströelse. ` ` Eftersträva tillväxt under lönsamhet. Tillväxten skall ske såväl organiskt som genom förvärv. ` ` Arbeta för en omreglerad spelmarknad i Sverige. `` Bedriva spelverksamhet under stort socialt ansvar. ÖVERGRIPANDE MÅL Följande övergripande mål ska vara vägledande för koncernens aktiviteter sett över en konjunkturcykel: `` Omsättningstillväxten skall uppgå till minst 10 procent per år. `` Vinsttillväxten ska överstiga 10 procent per år. `` Soliditeten skall uppgå till minst 30 procent. `` Utdelning ska ske med 50 procent av nettovinsten. 6 6

7 DEL 1 CHERRY I KORTHET Cherry i korthet Cherry erbjuder spel på land, till havs och på nätet. Cherry är marknadsledande i Sverige inom restaurangcasino, marknadsledande i Europa inom maritimt spel samt en ledande aktör inom nätcasino i Skandinavien. Cherry är Sveriges äldsta privata spelföretag och har levererat spelglädje sedan UTVECKLINGSPROJEKT Cherry fokuserar på att hitta lönsamma produkter och tjänster som stödjer koncernens affärsidé och långsiktiga strategi. Fram till den dag produkten/tjänsten är lanserad och etablerad tas kostnaden centralt inom koncernen och redovisas i segmentrapporteringen som Utvecklingsprojekt, i syfte att skapa en tydlighet i vad koncernens respektive affärsområden genererar. Koncernen har under perioden 2007 till 2011 genomfört följande betydande utvecklingsprojekt, inklusive förvärv: 2011 `` Lansering av Europas största lotteri med daglig dragning, EuroLotto.com. `` Lansering av CherryAffiliates.com kommer över tid öka omsättning och lönsamhet inom Nätspel. Cherryföretagen AB och dess dotterföretag (sammantaget Cherry eller Koncernen ) är en internationell koncern som via dotterbolag och sam arbetspartners erbjuder spelglädje på land, på nätet och till havs. Verksamheten bedrivs i helägda svenska och utländska dotterbolag. Bolagets B-aktie är listad på Aktie Torget och har cirka aktieägare. Totalt sysselsätter Cherry cirka 700 personer. Bolagets långa erfarenhet, djupa kunskaper om spel och spelmarknaden i kombination med ständigt nytänkande är viktiga hörnstenar i bolagets tillväxtstrategi. VERKSAMHETSBESKRIVNING Cherry har tre affärsområden; Nätspel, Restaurangcasino och Maritimt Spel, plus gemensamma utvecklingsprojekt. NÄTSPEL Cherry erbjuder via dotterbolag på Malta spel på nätet via siterna SverigeAutomaten. com, NorgesAutomaten.com, DanmarksAutomaten.com, PlayCherry.com, EuroLotto.com samt via CherryAffiliates.com. Cherry är en ledande aktör i Skandinavien inom nätcasino. I januari 2011 tog Cherry steget in på lotterimarknaden och lanserade Europas största lotteri med daglig dragning, EuroLotto.com. RESTAURANGCASINO Cherry är i särklass störst i Sverige inom restaurangcasino. Cherry bedriver huvudsakligen bordspel (Blackjack och roulette) på cirka 250 svenska restauranger och nattklubbar vilket ger Cherry en marknadsandel på drygt 55 procent. Cherrys höga servicenivå, spelglädje, välutbildade personal, branschkunnande och ett personligt bemötande är några framgångsfaktorer som skapar ett hållbart och lönsamt koncept. MARITIMT SPEL Cherry är idag marknadsledande i Europa inom maritimt spel och bedriver spel på cirka 66 fartyg i internationell trafik. Dessa fartyg trafikerar linjer i Östersjön, Nordsjön, Engelska Kanalen, Irländska Sjön och Medelhavet. Cherry tillhandahåller spelglädje genom modern spelutrustning, välutbildad personal, underhåll och daglig drift av samtliga spel ombord samt bemanning `` Förvärv av AutomatGruppen, vilket gör Cherry till en stark aktör inom nätspel. `` Implementering av nytt kassasystem med kortterminaler för Restaurangcasino `` Lansering av reklam på speldukar ny mediekanal där avtal med två större öldistributörer slutits. `` Förvärv av Astral Marine Services Ltd Maritimt Spel i Engelska Kanalen / Irländska Sjön / Nordsjön (redovisas inom Maritimt Spel). `` Förvärv av Joker Casino näst största konkurrenten inom restaurangcasino i Sverige (redovisas inom Restaurangcasino) `` Lansering av PlayCherry.com Cherrys första satsning inom nätspel. `` Lansering av 11 boxars Blackjack mot tidigare 9 boxars medfört ökad omsättning `` Lansering av EventCasino medfört ökad omsättning och lönsamhet inom Restaurangcasino. 7

8 KVARTALSRAPPORTER DEL 1 Kvartal 1 `` Europas största lotteri med daglig dragning, EuroLotto.com lanserades i januari med en garanterad progressiv jackpott på minst , samt skraplotter med en högsta vinst på `` EuroLotto sänds dagligen på EuroLotto.com. `` Cherry tecknade ett förmånsavtal med Special Olympics gällande EuroLotto.com. `` Cherry tecknade ett sponsoravtal med rallyföraren Petter Solberg. `` Cherry tecknade under första kvartalet fyra nya restaurangcasinoavtal i Sverige med bland andra O Learys Gävle och Hipp i Malmö. Kvartal 2 `` Cherry lanserade en egen affiliateportal, CherryAffiliates.com. Cherry bedömer att intäkterna över tid kommer öka via affiliates (marknadsföringspartners). Cherry kommer till en början marknadsföra varumärkena EuroLotto.com, SverigeAutomaten.com, NorgesAutomaten.com, DanmarksAutomaten.com, PlayCherry.com samt 7red.com. ` ` Cherry tecknade under andra kvartalet nio nya restaurangcasinoavtal i Sverige med bland andra Slagthuset i Malmö, Harrys i Kungshamn, Harrys i Lysekil och Harrys i Kungsbacka. ` ` Cherry fick ett föreläggande från Norges Lotteri- og stiftelsetilsyn, som kräver att Cherry upphör med marknadsföring och erbjudandet av spel på EuroLotto.com mot norska spelare. Cherry bestred kraven. Kvartal 3 `` Emil Sunvisson tillträdde som ny VD och koncernchef den 1 augusti. ` ` Cherry Malta Ltd och EuroSlots Ltd utsåg Marius Andersen till operativ chef för affärssegmentet Nätspel. `` Cherry tecknade under tredje kvartalet sex nya restaurangcasinoavtal i Sverige med bland andra O Learys i Karlstad och Kung Carl i Stockholm. Kvartal 4 `` Morten Klein valdes in i styrelsen på extra bolagsstämma 19 oktober, samtidigt som Emil Sunvisson lämnade styrelsen. `` Cherry tecknade under fjärde kvartalet 16 nya restaurangcasinoavtal i Sverige med bland andra Stars N Stripes i Växjö, SiGn Kalmar och Country Club Åre. `` Cherry överklagade Norges Lotteri- og stiftelsetilsyns föreläggande dels till Kulturdepartementa och dels till Lotterinemnda, som båda meddelat att föreläggandet ligger fast. Något eventuellt vite har inte meddelats. Cherry överväger att överklaga ärendet i allmän domstol i Norge. ` ` På extra bolagsstämman 19 oktober beslutades om optionsprogram riktat till Cherrys ledande befattningshavare och nyckelpersoner. KVARTAL 1 NYCKELTAL Q Q Intäkter 97,4 54,2 Rörelseresultat (EBIT) 3,7-2,9 Nätspel: Antal registrerade kunder vid periodens slut Nätspel: Antal aktiva kunder* Nätspel: Deponerat belopp under perioden (Mkr) Antal restaurangcasinon där Cherry har spel 152,0 151, Antal båtar där Cherry har spel KVARTAL 2 NYCKELTAL Q Q Intäkter 109,7 103,6 Rörelseresultat (EBIT) -0,7 6,5 Nätspel: Antal registrerade kunder vid periodens slut Nätspel: Antal aktiva kunder* Nätspel: Deponerat belopp under perioden (Mkr) Antal restaurangcasinon där Cherry har spel 155,0 131, Antal båtar där Cherry har spel KVARTAL 3 NYCKELTAL Q Q Intäkter 118,3 111,6 Rörelseresultat (EBIT) 8,8 9,1 Nätspel: Antal registrerade kunder vid periodens slut Nätspel: Antal aktiva kunder* Nätspel: Deponerat belopp under perioden (Mkr) Antal restaurangcasinon där Cherry har spel 164,5 133, Antal båtar där Cherry har spel KVARTAL 4 NYCKELTAL Q Q Intäkter 142,4 105,5 Rörelseresultat (EBIT) 24,8 10,6 Nätspel: Antal registrerade kunder vid periodens slut Nätspel: Antal aktiva kunder* Nätspel: Deponerat belopp under perioden (Mkr) Antal restaurangcasinon där Cherry har spel Belopp i Mkr om ej annat anges 155,8 146, Antal båtar där Cherry har spel Viktiga händelser efter 2011 * Som aktiv kund definieras en kund som spelat för pengar under de senaste tre månaderna. ` ` Cherry offentliggjorde i samband med bokslutskommunikén 2011 att man söker licens på Malta och förbereder lansering av EuroSlots.com. EuroSlots.com kommer erbjuda nya innovativa spel och funktioner, och kommer att lanseras under tredje kvartalet Beslutet innebär att Cherry dels får full kontroll över produkterbjudandet och dels får en bättre finansiell hävstång med en låg variabel kostnad. Cherry har via dotterbolag på Malta ansökt om en licens från LGA (Lotteries and Gaming Authority) på Malta. Cherry kommer även fortsättningsvis att marknadsföra våra etablerade varumärken på nätet i samarbete med vår partners. Cherry behåller därmed fokus på tillväxt inom Nätspel med fortsatta satsningar på nya innovativa produkter, vilket är grundläggande för att skapa framtida värde. `` Cherry har namnändrat affärssegmenten Restaurang- & EventCasino till Restaurangcasino samt Online Spel till Nätspel. `` Cherry har förvärvat samtliga aktier i Cherry Services Ltd (Cypern) samt i Briseis Development Corporation (Liberia) samt utsett Chris Söderman till ny VD för Cherry Services Ltd. 8

9 DEL 1 AKTIEN Aktien Cherry har cirka aktieägare. AKTIESTRUKTUR Cherryföretagen hade per årsskiftet aktier, fördelade på A-aktier och B-aktier. Varje A-aktie berättigar till 10 röster per aktie medan varje B-aktie berättigar till en röst per aktie. Aktierna har lika rätt till Cherrys tillgångar och resultat. EMISSIONER Inga emissioner genomfördes under Cherryföretagen har under 2010 genomfört en apportemission av A-aktier samt B-aktier i samband med förvärvet av AutomatGruppen. Cherryföretagen har under 2010 även genomfört en företrädesemission i samband med förvärvet av AutomatGruppen av A-aktier och B-aktier till en teckningskurs om 12 kronor per aktie. Företrädesemissionen tecknades till 315 procent, varav 99 procent med stöd av teckningsrätter samt 216 procent utan stöd av teckningsrätter och Cherryföretagen tillfördes kronor före emissionskostnader. Antalet aktier ökade med totalt aktier via företrädesemissionen samt apportemissionen till sammanlagt aktier fördelade på A-aktier och B-aktier. Aktiekapitalet ökade med ,80 kronor från ,30 kronor till ,10 kronor. Under 2009 genomförde Cherryföretagen även en apportemission av B-aktier i samband med förvärvet av rörelsen i Knock Out AB (Joker Casino). Bolagets aktiekapital ökades därigenom med ,70 kronor till ,30 kronor. KONVERTIBLER & OPTIONSPROGRAM Extra bolagsstämman den 19 oktober 2011 beslutade att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Cherry. Beslutet innebar emission av maximalt teckningsoptioner till personer med fast anställning inom Cherry att teckna lika många nya aktier i Cherryföretagen AB teckningsoptioner har hittills erbjudits till fast anställda varav 100 procent av dessa har tecknats. Teckningsoptionerna emitterades till marknadspris som fastställdes till 0,93 kronor vilket tillfört 423 tkr i eget kapital för koncernen. Teckningskursen för aktier fastställdes till 22,94 kronor som utgör 130 procent av den genomsnittliga börskursen under 20 handelsdagar innan stämmodatum, 19 oktober. Teckning av aktier kan ske under perioden 1 november till 30 november Ytterligare teckningsoptioner hålls av det helägda dotterbolaget Cherry Casino Syd AB. Då börskursen från programmets införande och per balansdagen understiger teckningskursen 22,94 kronor har optionerna ingen utspädningseffekt på vinst per aktie för Ett optionsprogram om emission av högst teckningsoptioner startades under 2008 och ger rätt att under tiden från och med dagen för registreringen av emissionsbeslutet hos Bolagsverket till och med den 31 maj 2011 teckna en ny aktie av serie B i Cherryföretagen AB till en teckningskurs motsvarande 110 procent av genomsnittet för den volymviktade betalkursen för tio handelsdagar. Inga ledande befattningshavare tecknade sig för teckningsoptionerna. Anledningen är den möjlighet att förvärva aktier av tidigare storägare Burdaras Investment Bank under VD, övriga medlemmar i koncernledningen, flertalet styrelseledamöter och gamla aktieägare deltog i förvärvet. ÄGARSTRUKTUR Per den 31 december 2011 uppgick antalet aktieägare i Cherry till (2 097). Ett flertal större innehav i bolaget är förvaltarregistrerade i utländsk bank. Detta förfarande innebär att styrelsen inte har uppgift om vilken eller vilka vissa av de slutliga ägarna till Cherry är. LIKVIDITETSGARANTI MED MERA Cherryföretagen har utsett Remium till likviditetsgarant för Cherrys B-aktie. Styrelsens målsättning med likviditetsgarant är en lägre investeringskostnad och minskad risk för investerare i handel med aktien. Totalt har ( ) aktier bytt ägare under året vilket motsvarar cirka 6 (7) procent av genomsnittligt totalt antal utställda B-aktier. KURSUTVECKLING OCH OMSÄTTNING Kursen (senast betalt) på bokslutsdagen 31 december 2011 var 17,70 kronor jämfört med 28,00 kronor den 31 december Börsvärdet har under 2011 minskat till 226,7 mkr från 358,4 mkr 31 december Genomsnittspris per handelsdag under 2011 var 23,9 kronor (25,5). Högsta kursnotering var 31,69 kronor den 16 februari och lägsta notering var 16,50 kronor den 7 november. Högsta säljkursen under året har varit 31,69 kronor och lägsta 16,50 kronor. Totalt uppgick omsättningen under 2011 till kronor ( ) vilket är lika med ett genomsnitt på drygt kronor (81 767) per handelsdag. En handelspost i Cherry B uppgår till 200 aktier. UTDELNING 2011 Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om en överföring till aktieägarna om 9,6 mkr (9,6), motsvarande 0,75 kronor per aktie (0,75). Det fullständiga förslaget kommer att presenteras i god tid till stämman. 9

10 AKTIEN DEL 1 Aktiekurs 12/ / dec-08 mar-09 jun-09 sep-09 dec-09 mar-10 jun-10 sep-10 dec-10 mar-11 jun-11 sep-11 dec-11 De 20 största aktieägarna per 31 december 2011 Namn A-aktier B-aktier Andel av aktiekapital, % Andel av röstvärde, % Familjen Per Hamberg ,4 16,0 Morten Klein ,2 15,7 Familjen Lars Kling ,4 15,4 Lorang Andreassen ,4 9,9 Rolf Lundström ,0 5,5 Familjen Lindwall ,1 5,0 CAIL ,7 4,5 Björn Hornerud Grene via bolag ,2 4,2 Arild Karlsen via bolag ,2 4,2 Altraplan Bermuda Ltd ,1 3,6 Knutsson Holdings samt familjen Knutsson ,5 2,6 EFG PRIVATE BANK S.A., W8IMY ,9 1,1 Anders Holmgren via bolag ,6 1,0 Familjen Rolf Åkerlind ,4 0,8 Emil Sunvisson via bolag ,4 0,8 Gunnar Lind ,3 0,8 JP Morgan Bank ,3 0,8 Fredrik Sidfalk ,1 0,6 SIX SIS AG, W8IMY ,0 0,6 PROVOBIS INVEST AB ,0 0,6 Övriga aktieägare ,9 6,4 Totalt ,0 100,0 10

11 DEL 1 HISTORIK Spelglädje sedan 1963 Cherrys historia sträcker sig tillbaka till 60-talet, när bolaget grundades. Mycket har hänt sedan dess AB Restaurang Rouletter bildas av Bill Lindwall och Rolf Lundström. Verksamheten bedrivs främst i södra och mellersta Sverige Restaurang Rouletter AB byter namn till Cherry. Det ikoniska körsbäret introduceras Cherry tecknar ett samarbetsavtal med det framgångsrika spelautomatsföretaget Atari och distribuerar deras produkter i England och Skandinavien Cherry bedriver spelautomat- och casinoverksamhet i en rad östeuropeiska länder Cherry förvärvar Casino Invest i Umeå och stärker ställningen i Norrland och Göteborg Cherry förvärvar 35% av Net Entertainment AB Cherry förvärvar Kinneviks andel i Net Entertainment. Betalning sker genom riktad nyemission varmed Kinnevik blir största ägare i Cherry. Moderbolagets B-aktier noteras på OM Stockholmsbörsens O-lista den 22 juni Cherry köper in sig i det engelska sportspelsbolaget Betsson. com. Net Entertainment levererar CasinoModule till flera Internetspelsbolag. Cherry tecknar avtal med Danska Shell om spel på bensinstationer Ett nära samarbete inleds med Roulettekonsult & Spelautomater AB, grundat av Per Hamberg och Lars Kling. Verksamheten växer till att omfatta hela Sverige Ny lagstiftning möjliggör för restauranger med vinrättigheter att tillhandahålla spelautomater med vinst i kronor. Framgången är ett faktum. Cherry expanderar snabbt och tar 55% av spelautomatmarknaden Riksdagen fattar beslut om förbud mot spelautomater och basen för Cherrys verksamhet försvinner inom loppet av en månad. En omfattande omorganisation påbörjas Cherry noteras på SBI-listan Cherry förvärvar First Casino och startar maritim verksamhet i Medelhavet. Samarbetsavtal undertecknas med AB Svenska Spel avseende värdeautomater Cherry genomför årets enda övertecknade företrädesemission och tar in 20 MSEK från befintliga aktieägare Cherry förvärvar resterande andelar av Betsson. Cherry förvärvar rörelserna i Knutsson Casino och Engdahl Casino. Net Entertainment erhåller spellicens på Malta. Betsson.com växer starkt och får sitt kommersiella genombrott De traditionella spelverksamheterna inom affärsområde Cherry Casino sammanförs i en ny koncern som byter namn till Cherryföretagen. Gamla Cherry byter namn till Betsson. Vid en extra bolagsstämma i Betsson den 6 september 2006 beslutas att Cherry delas ut till Betssons aktieägare och Cherrys B-aktie noteras på Aktietorget. Gunnar Lind utses som VD och koncernchef för Cherryföretagen AB (publ) Cherry säljer sin delägda verksamhet i Chile. Cherry aviserar att bolaget ska delas upp i tre delar; Betsson, Cherry och Net Entertainment Cherry lanserar produkten/tjänsten EventCasino Cherry lanserar spelsiten PlayCherry.com. Cherry lanserar 11-boxarsduk för Blackjack samt avvecklar landbaserat spel i Danmark Cherry förvärvar Astral Marine Services och expanderar inom Maritimt Spel i Engelska kanalen, Nordsjön och Irländska sjön. Cherry förvärvar Joker Casino och förstärker sin position som marknadsledande inom restaurangcasino i Sverige Cherry förvärvar AutomatGruppen med siterna SverigeAutomaten, NorgesAutomaten och DanmarksAutomaten och blir därigenom en marknadsledande aktör inom spelautomater på nätet i Skandinavien Cherry lanserar en ny affiliateportal, CherryAffilates.com. Cherry lanserar Europas största lotteri med daglig dragning, EuroLotto.com. Emil Sunvisson tillträder som VD för Cherry

12 SOCIALT ANSVAR DEL 1 Röster från det norska föreningslivet Cherry sponsrar ett flertal idrottsföreningar, som fyller viktiga lokala samhällsfunktioner. De norska Idrottsföreningarna Greåker och Drammen Bandy har mottagit stöd från NorgesAutomaten i flera år. Utöver utbetalningarna kvartalsvis har föreningarna också fått stöd till specifika projekt. Nedan berättar representanter från de två föreningarna, samt en lokal blåsorkester, om vad det ekonomiska stödet innebär för dem. Greåker Idrettsforening Medlen från NorgesAutomaten har varit mycket viktiga för oss. Vi har bland annat kunnat köpa in ett garage och en traktor för att sköta vår konstgräsanläggning. Bidragen från NorgesAutomaten har låtit oss fortsätta satsa på idrotten samtidigt som vi har drivit flera viktiga projekt. / Knut Audun Hotvedt Drammen Bandy Stödet från NorgesAutomaten har blivit en viktig förutsättning för att kunna ge unga bandyspelare, både pojkar och flickor, goda sportsliga och sociala förutsättningar i Drammen. Medlen från NorgesAutomaten har bland annat låtit oss arrangera träningsläger i Västerås. / Jack Rockstad Arendal og Grimstad Brassband Det ekonomiska stödet vi får från NorgesAutomaten är livsviktigt för oss. Vi har stora utgifter och det är inte lätt att skaffa ekonomiska medel till en liten blåsorkester i vår del av Norge, så vi är väldigt tacksamma för samarbetet med NorgesAutomaten. Vi har bland annat fått stöd till ett projekt vi kallar Kreativa Seminarier, där vi hjälper unga musiker i närområdet. / Kim Andre Olafsen Cherrys sociala ansvar När vi på Cherry säger att vi erbjuder spelglädje, menar vi just det Spelglädje. Cherry vill kunna ge en stunds förströelse och spänning under kontrollerade former. Våra spel ska vara en trevlig och underhållande avkoppling. Vi tycker själva att spel är det roligaste som finns. Cherry arbetar ständigt med att få kunden att uppleva att vi tar ansvar för dennes spelande i den omfattning som det är möjligt. Vi vill inte bara ta ansvar för våra spelare, utan även vara ett ansvarstagande företag. Därför stödjer vi bland annat idrott och kultur. En del av de pengar som genereras i verksamheten går därför tillbaka till samhället i form av bidrag till exempelvis lokala idrottsföreningar, handikappidrotten i Europa eller i form av sponsring av kulturevent. Vi vill visa att spelandet är något positivt genom att ta ett stort socialt ansvar och vara en god samhällsmedborgare. Cherry sponsrar fler än 200 idrottsföreningar och kulturengagemang. Nedan är några av dem. Special Olympics Europe Idrottsorganisation för individer med funktionsnedsättningar Caroline Olsen Roadracer Indoor Football Scandinavia / Kamratfotball Fotbollsförbund i Norge Marit Strømøy Racerbåtsförare Petter Solberg Rallyförare Stockholm Street Festival Festival i Kungsträdgården 12

spelglädje helt ny nivå

spelglädje helt ny nivå Årsredovisning 2010 Cherryföretagen spelglädje på en helt ny nivå Innehåll Del 1 Om Cherry Gunnar Lind: 2 2010 tog Cherrys spelglädje tilll en ny nivå Cherry i korthet 4 2010 var ett starkt år för Cherry

Läs mer

CHERRY ÅRSREDOVISNING 2013

CHERRY ÅRSREDOVISNING 2013 CHERRY ÅRSREDOVISNING 2013 Online gaming operator of the year 2013 var ett händelserikt år för Cherry. Utöver våra omfattande satsningar inom nätspel har vi gjort flera investeringar som skapar förutsättningar

Läs mer

CHERRY ÅRSREDOVISNING 2013

CHERRY ÅRSREDOVISNING 2013 CHERRY ÅRSREDOVISNING 2013 Online gaming operator of the year 2013 var ett händelserikt år för Cherry. Utöver våra omfattande satsningar inom nätspel har vi gjort flera investeringar som skapar förutsättningar

Läs mer

CHERRY ÅRSREDOVISNING 2014

CHERRY ÅRSREDOVISNING 2014 CHERRY ÅRSREDOVISNING 2014 Del 1 Om Cherry 3 Cherry i korthet, året som gått 4 VD har ordet 6 Marknaden 8 Medarbetarna på Cherry 10 Cherrys vision och affärsområden 12 Nätspel 14 Affiliate och white label

Läs mer

Betsson ABs utdelning av aktier i Cherryföretagen AB samt prospekt för notering 2006

Betsson ABs utdelning av aktier i Cherryföretagen AB samt prospekt för notering 2006 Betsson ABs utdelning av aktier i Cherryföretagen AB samt prospekt för notering 2006 Innehållsförteckning Utdelning av dotterbolaget Cherryföretagen AB till aktieägarna i Betsson AB.....................................................

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 21 februari 2008

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 21 februari 2008 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 21 februari 2008 Samtliga belopp i denna rapport är angivna i svenska kronor. Siffror inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 1 januari 30 juni 2008. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 augusti 2008

Delårsrapport kvartal 2 1 januari 30 juni 2008. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 augusti 2008 Delårsrapport kvartal 2 1 januari 30 juni 2008 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 augusti 2008 Cherry s affärsidé är att via dotterbolag och samarbetspartners skapa spelglädje genom fysiskt spel,

Läs mer

Pushing the limits in gaming entertainment

Pushing the limits in gaming entertainment Pushing the limits in gaming entertainment net entertainment ÅrsreDOVisning 2010 Innehåll 1 Året i korthet 2 i korthet 4 VD har ordet 6 Erbjudande 10 Strategi 13 Ansvarsfullt spelande 14 Marknad 20 Medarbetare

Läs mer

Erbjudande att teckna aktier i. 24hBET AB (Publ) Prospekt samt bilaga 1: delårsrapport

Erbjudande att teckna aktier i. 24hBET AB (Publ) Prospekt samt bilaga 1: delårsrapport Erbjudande att teckna aktier i 24hBET AB (Publ) Prospekt samt bilaga 1: delårsrapport Innehåll Erbjudande att teckna aktier i 24hBET AB.......................... 3 Generell information angående emissionen.....................

Läs mer

Delårsrapport 2007 1 januari 30 september 2007. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 22 november 2007

Delårsrapport 2007 1 januari 30 september 2007. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 22 november 2007 Delårsrapport 2007 1 januari 30 september 2007 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 22 november 2007 Samtliga belopp i denna rapport är angivna i svenska kronor. Siffror inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Företagspresentation Aktivitet Tidpunkt Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter Kodrapporter Styrelseordförande har ordet

Företagspresentation Aktivitet Tidpunkt Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter Kodrapporter Styrelseordförande har ordet ÅRSREDOVISNING 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING EKONOMISKT KALENDARIUM 2006 Aktivitet Tidpunkt Årsstämma 27 april 2006 Delårsrapport januari mars 20 april 2006 Delårsrapport januari juni 20 juli 2006 Delårsrapport

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV KONVERTIBLER I. UNITED MEDIA SWEDEN AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV KONVERTIBLER I. UNITED MEDIA SWEDEN AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING AV KONVERTIBLER I UNITED MEDIA SWEDEN AB (publ) Memorandum Mars 2013 Generell information Detta informationsmemorandum har upprättats med anledning a v k o n v e r t i b e l i United

Läs mer

BETSSON AB ÅRSREDOVISNING

BETSSON AB ÅRSREDOVISNING BETSSON AB 2014 ÅRSREDOVISNING Betsson ABs verksamhet består i att äga och förvalta aktieinnehav i bolag som själva eller via partnersamarbeten erbjuder slutkunder spel över internet. Betsson AB äger Betsson

Läs mer

30% 6,9 MDR BETSSON AB ÅRSREDOVISNING 2012

30% 6,9 MDR BETSSON AB ÅRSREDOVISNING 2012 BETSSON AB ÅRSREDOVISNING 2012 Betsson ABs verksamhet består i att äga och förvalta aktieinnehav i bolag som själva eller via partnersamarbeten erbjuder slutkunder spel över Internet. Betsson AB äger Betsson

Läs mer

12% 34 BETSSON AB ÅRSREDOVISNING

12% 34 BETSSON AB ÅRSREDOVISNING BETSSON AB 2013 ÅRSREDOVISNING Betsson ABs verksamhet består i att äga och förvalta aktieinnehav i bolag som själva eller via partnersamarbeten erbjuder slutkunder spel över internet. Betsson AB äger Betsson

Läs mer

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING UNIFLEX AB 2007 Syftet med denna årsredovisning är att till så låg kostnad som möjligt ge Uniflex aktieägare och andra intressenter tillräcklig information för att kunna bedöma företaget.

Läs mer

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 0 INNEHÅLL Årsredovisningen omfattar Sida 2011 i sammandrag 2 VD har ordet 3 Affärsområden 5 Transaktionsväxeln Distribution Seamless tredje

Läs mer

Avanza bank Årsredovisning 2008

Avanza bank Årsredovisning 2008 008 Avanza bank Årsredovisning 2008 Året i korthet Rörelseintäkterna minskade med 9 (+22) procent till 509 (557) MSEK. Rörelseresultatet minskade till 239 (307) MSEK. Resultat per aktie minskade till 6,78

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 19 februari 2015 Sammanfattning Cherry (Cherb.st) Ljus framtid för Cherry Cherry rapporterade ett Q4 som var över våra förväntningar omsättningsmässigt för både

Läs mer

Avanza Bank i korthet

Avanza Bank i korthet Avanza Bank Årsredovisning 2010 2010 Innehåll 3 Avanza Bank i korthet 5 Året i korthet 6 VD har ordet 11 Marknad och strategi 19 Avanza Banks samhällsansvar 20 Avanza Banks kunder 23 Avanza Banks medarbetare

Läs mer

t ENt E r tainment Net Entertainment NE AB (publ)

t ENt E r tainment Net Entertainment NE AB (publ) Årsredovisning 2009 Innehåll 1 Året i korthet 2 Net Entertainment på 3 minuter 4 VD har ordet 7 Produkter 11 Strategi 13 Ansvarsfullt spelande 15 Marknad 20 Medarbetare 22 Aktien 24 Bolagsstyrningsrapport

Läs mer

snävare fokus. på väg... Ökat produktfokus EBITDA steg 15% mobilt Vi äger mer egen infrastruktur Färre länder ökat fokus Aktien steg med 30%

snävare fokus. på väg... Ökat produktfokus EBITDA steg 15% mobilt Vi äger mer egen infrastruktur Färre länder ökat fokus Aktien steg med 30% Ökat produktfokus mer mobilt EBITDA steg 15% Vi äger mer egen infrastruktur Färre länder ökat fokus Aktien steg med 30% Högre avkastningskrav Nya produkter nya möjligheter renodling och snävare fokus.

Läs mer

Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING

Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2006 Innehåll År 2006 i korthet...4 Fakta om Micro...5 VD-ord...6 Affärsidé, mål och strategier...8 Organisation och ledning...9 Marknaden...10 Verksamheten...12

Läs mer

ICON MEDIALAB INTERNATIONAL AB www.iconmedialab.com

ICON MEDIALAB INTERNATIONAL AB www.iconmedialab.com ÅRSREDOVISNING 1998 05 01 1998 12 31 ICON MEDIALAB INTERNATIONAL AB www.iconmedialab.com bryssel hamburg helsingfors kuala lumpur köpenhamn london madrid oslo san francisco stockholm tammerfors innehållet

Läs mer

Innehåll. 2 Innehåll Avanza Bank 2011

Innehåll. 2 Innehåll Avanza Bank 2011 2011 Avanza Bank har en enkel idé: Den som är kund hos Avanza Bank ska få mer pengar över till sig själv än hos någon annan bank på den svenska sparmarknaden. Årsredovisning 2011 2011 Innehåll 3 Avanza

Läs mer

INNEHÅLL. Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 12 69 2

INNEHÅLL. Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 12 69 2 ÅRSREDOVISNING 2009/2010 INNEHÅLL MQ I KORTHET 4 ÅRET I KORTHET 5 VD-ORD 6 STRATEGISK INRIKTNING 8 HISTORIK 10 VERKSAMHETEN 12 VÄRDEKEDJAN 16 HÅLLBAR UTVECKLING 20 MEDARBETARE 22 AKTIEN 24 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North FEBRUARI 2014

MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North FEBRUARI 2014 MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North FEBRUARI 2014 Innehållsförteckning VIKTIG INFORMATION... 3. BAKGRUND OCH MOTIV... 5. VD HAR ORDET...

Läs mer

Innehåll Unibet i korthet www.unibet.com

Innehåll Unibet i korthet www.unibet.com Årsredovisning 2004 Innehåll Unibet i korthet 2004 i korthet 1 VD-kommentar 2 Affärsidé, mål och strategi 4 Risker 5 Finansiella mål 7 Marknadsöversikt 8 Marknadsbearbetning 10 Konkurrenter 12 Produkter

Läs mer

Årsredovisning 2006 allengren.publicera.se w w B, w eyer, Jenny H ation A lfa Print, 2007 Foto: Linus M Produktion: Publicera Inform Tryck: A

Årsredovisning 2006 allengren.publicera.se w w B, w eyer, Jenny H ation A lfa Print, 2007 Foto: Linus M Produktion: Publicera Inform Tryck: A Årsredovisning 2006 Innehåll Detta är Feelgood 3 2006 i korthet 4 VD har ordet 5 Marknad och konkurrenter 6 Verksamhet och tjänster 8 Medarbetare och organisation 13 Aktien 14 Årsredovisning Förvaltningsberättelse

Läs mer

Dialectkedjan har idag 50 kundcenter och säljkontor etablerade i alla delar av landet, från Boden till Malmö.

Dialectkedjan har idag 50 kundcenter och säljkontor etablerade i alla delar av landet, från Boden till Malmö. ÅRSREDOVISNING 2013 Dialect levererar it- och telekommunikation till företag. Vi ser till att allt kan fungera ihop oavsett tid, plats eller lösning. Utöver våra integrerade lösningar och vägledande kunskap

Läs mer