Årsredovisning 2009 / Cherryföretagen. Spelglädje

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2009 / Cherryföretagen. Spelglädje"

Transkript

1 Årsredovisning 2009 / Cherryföretagen Spelglädje

2

3 INNEHÅLL Del 1: Om Cherry Krönika: Gunnar Lind: 2 Expansion och fokus på framtiden Cherry i korthet 4 Aktien 7 Restaurang- och EventCasino: 10 Ökande marknadsandelar och omsättning trots lågkonjunktur Förvärvet av Joker Casino ger 12 både spelställen och kompetens Maritimt Spel: 13 Cherry Maritima Spel står väl rustade för en vändning Förvärvet av Astral Marine 14 Services - ett strategiskt förvärv Online Spel: 15 Expansion och förvärv gör Cherry till en betydande aktör inom onlinecasino i Norden Cherry tar ett stort kliv 17 med AutomatGruppen Ledande befattningshavare 18 och styrelse Styrning och kontroll 19 Del 2: Årsredovisning 2009 Årsredovisning Förvaltningsberättelse 20 Koncernen 25 Moderbolaget 28 Noter 31 Underskrifter 50 Revisionsberättelse 51 Definitioner ett spännande år ur många perspektiv KRÖNIKA Vi har visat prov på att det går att kombinera expansion och rationaliseringar, samtidigt som vi behållit vårt fokus på framtiden. VD Gunnar Lind sid 2 Ökade marknadsandelar och omsättning trots långkonjuktur Restaurang- och EventCasino Våra åtgärder har gjort att vi ökat både marknadsandelar och omsättning. Ulf Bergström, VVD för Restaurang- och EventCasino, berättar. sid 10 Förvärvet av Joker Casino ger både spelställen och kompetens Restaurang- och EventCasino Aron Moberg Egfors kom från en mindre organisation och är positivt överraskad av styrkan, dynamiken och handlingskraften inom Cherry. sid 12 Förvärvet av Astral Marine Services ett strategiskt förvärv Maritimt Spel Förvärvet av Astral Marine Services har visat sig varit en god affär, då företaget har levererat resultat i linje med Cherrys förhoppningar. sid 14 Expansion och förvärv gör Cherry till en betydande aktör ONLINE SPEL Med nya förvärvet AutomatGruppen blir Cherry en betydande aktör inom onlinecasino i Norden. sid 17

4 Årsredovisning 2009 Cherryföretagen / Del 1 / VD Gunnar Lind: Krönika Gunnar Lind: Expansion och fokus på framtiden ett spännande år ur många perspektiv, fyllt av utmaningar och möjligheter. Vi har visat prov på att det går att kombinera expansion och rationaliseringar, samtidigt som vi behållit vårt fokus på framtiden. Tidigt konstaterade vi att det minskande antalet resande inom det maritima segmentet skulle leda till minskande intäkter till följd av lågkonjunkturen. Som en konsekvens av detta påbörjades ett arbete med att förändra organisationen inom våra maritima bolag; främst i Cherry A/S, Danmark, och Cherry Maritime Gaming AB i Malmö. Sedan tidigare hade vi en gemensam ledning för båda dessa bolag, och vi har nu även rationaliserat inom den operativa delen av bolagen och tagit ut de synergier som finns. Samtidigt som vi har bromsat inom några affärsområden har vi gasat kraftigt inom andra. I början av 2009 förvärvade vi det maritima spelbolaget Astral Marine Services Ltd, med bas i England. Genom detta strategiska förvärv etablerar sig Cherry i Engelska kanalen/irländska sjön och får en marknadsledande position, vilket ger möjlighet till ytterligare tillväxt och att vi befäster vår position som Europas marknadsledande aktör inom Maritimt Spel. Att bolaget dessutom är mycket välskött och levererar resultat i linje med våra förväntningar gör att vi ser positivt på framtiden. Vår utveckling i Medelhavet har på många sätt varit imponerande. Från att ha varit ett litet bolag med några fartyg som vi bedrivit spel ombord på, är vi idag större i Medelhavet än i Norden. Vi har hållit igen på kostnaderna, men vi är mycket väl positionerade i området och har ett gott samarbete med våra kunder som trots konjunkturen investerar i nya fartyg och linjer. Konjunkturen för rederibranschen har varit besvärlig, men vi är övertygade om att Cherry står utmärkt rustat för att möta en ökad efterfrågan när konjunkturen vänder. Restaurangcasino i Sverige fortsätter leverera stabila resultat. Under 2009 förvärvade vi Joker Casino, som nu är fullt Samtidigt som vi har bromsat inom några affärsområden har vi gasat kraftigt inom andra Gunnar Lind, VD Cherryföretagen 2

5 Årsredovisning 2009 Cherryföretagen / Del 1 / VD Gunnar Lind: Krönika Nu i början av 2010 har vi tagit ett stort steg inom vår onlinesatsning, med förvärvet av AutomatGruppen. Genom förvärvet skaffar Cherry sig en stark position inom onlinecasino och satsar på att växa vidare ut i Europa. integrerade i Cherry. Förvärvet har stärkt våra möjligheter inom restaurangcasino och bidragit positivt till affärsområdets resultat. Vi hade hoppats att 2009 få se en omreglerad svensk spelmarknad som adresserar den svenska spellagstiftningens brister och skapar förutsättningar för att restaurangcasino fortsatt ska kunna leverera spelglädje ute på restauranger och nattklubbar. I många fall har vi efterfrågat hårdare krav och tydligare gränser för vad som är tillåtet. Men det senaste som sagts kring förslaget är att inget beslut ska fattas innan valet i höst. Jag tror inte att någon är särskilt förvånad! Vår nätsatsning PlayCherry fortsätter utvecklas, och med förhållandevis små medel har vi kommit en bra bit på vägen till framgång. PlayCherry har varit en fantastisk skola för medarbetarna på vårt helägda bolag på Malta, och en bra förberedelse för att ta nästa steg. Nu i början av 2010 har vi tagit ett stort steg inom vår onlinesatsning, med förvärvet av AutomatGruppen, känt för sina starka varumärken Norgesautomaten. com, Sverigeautomaten.com och Danmarksautomaten.com. Genom förvärvet skaffar Cherry sig en stark position inom onlinecasino och satsar på att växa vidare ut i Europa. Vår uppfattning är att gränsen mellan nätspel och traditionellt spel över tid kommer att suddas ut. Kombinationen av den plattform och det kunnande inom nätspel som förvärvet innebär, och Cherrys stora kunskaper om spel generellt i kombination med alla kunder som Cherry möter på olika spelplatser, både i Sverige och ute i Europa och på nätet, gör att Cherry står starkt inför framtiden. n Gunnar Lind, VD Cherryföretagen 3

6 Årsredovisning 2009 Cherryföretagen / Del 1 / Cherry i korthet Cherry i korthet Cherry har levererat spelglädje i över 46 år och är ett av Europas ledande privata spelföretag. Bolagets långa erfarenhet, djupa kunskaper om spel och spelmarknaden i kombination med ständigt nytänkande är viktiga hörnstenar i bolagets tillväxtstrategi. Verksamhetsbeskrivning Rörelsen inom Cherryföretagen har bedrivit spelverksamhet i mer än 46 år och är sedan många år den marknadsledande aktören i Sverige med inriktning på restaurangcasino och inom Europa marknadsledande aktör av Maritimt Spel och i samband med förvärvet av AutomatGruppen en betydande aktör av onlinecasino i Norden. Spelverksamheten bedrivs via dotterbolag på restauranger i Sverige, ombord på fartyg i Europa och Internetspel (PlayCherry.com, SverigeAutomaten.com, Norges- Automaten.com, DanmarksAutomaten.com) från Malta. Totalt sysselsätter Cherry cirka 700 personer. Från 2010 kommer Online Spel redovisas som ett eget affärsområde. Restaurangcasino Cherry är Sveriges i särklass största restaurangcasinoentreprenör bland cirka 80 konkurrenter och bedriver huvudsakligen bordspel (Black Jack och roulette) på cirka 250 svenska restauranger och nattklubbar vilket ger Cherry en marknads andel på drygt 46,5 procent. Cherrys höga servicenivå, spelglädje, välutbildade personal, branschkunnande och det personliga bemötandet är några framgångsfaktorer som skapar ett hållbart och lönsamt koncept. Maritimt Spel Cherry är idag marknadsledande aktör i Europa för Maritimt Spel och bedriver spel på cirka 70 fartyg i internationell trafik. Dessa trafikerar linjer i Östersjön, Nordsjön, Engelska Kanalen, Irländska Sjön och Medelhavet. Cherry tillhandahåller modern spelutrustning, välutbildad personal, spelglädje och ansvarar för underhåll, daglig drift av samtliga spel ombord på fartygen, och i vissa fall bemanning. Utvecklingsprojekt Cherry har ett antal utvecklingsprojekt som bedrivs inom koncernen för att skapa nya tjänster och produkter som stöder Cherrys affärsidé och strategi. Fram till den dag produkten/tjänsten är lanserad och etablerad tas kostnaden centralt inom koncernen och redovisas i segmentrapporteringen som Utvecklingsprojekt för att skapa en tydlighet i vad koncernens affärsområden genererar. Cherry har tagit fram följande produkter/tjänster: 2007: Lansering av EventCasino, utveckling av siten PlayCherry.com 2008: Lansering av PlayCherry.com, Lansering av 11 boxars layout till Black Jack, lansering av Bingo på PlayCherry.com. 2009: Lansering av reklam på speldukar. Produkten reklam på speldukar vänder sig till företag som vill göra reklam på någon av de speldukar Cherry har på sina spelställen. Cherry har skapat en ny mediakanal som bidrar med en ny inkomstkälla för Cherry och ger olika företag möjlighet att träffa rätt i sin målgrupp. Cherry har tecknat två avtal som sträcker sig på 18 månader med två större öldistributörer. 4

7 Årsredovisning 2009 Cherryföretagen / Del 1 / Cherry i korthet Vision Cherry ska vara en betydande aktör på alla marknader där vi är verksamma. Affärsidé Cherrys affärsidé är att via dotterbolag och samarbetspartners skapa spelglädje genom fysiskt spel, Internetspel, lotterier, events och tävlingar. Övergripande Strategi ``Ùtveckla och marknadsföra spel i nära samarbete med våra partners ``Cherry skall eftersträva tillväxt under lönsamhet. Tillväxten skall ske såväl organiskt som genom förvärv. ``Utveckla nya affärsidéer där spel eller närliggande produkter/tjänster bidrar till en stunds förströelse. ``Arbeta för en omreglerad spel-` marknad i Sverige. ``Cherrys spelverksamhet ska ` bedrivas under stort ansvar. Övergripande Mål (Dessa mål har reviderats i samband med förvärvet av AutomatGruppen) Följande övergripande mål skall vara vägledande för koncernens aktiviteter sett över en konjunkturcykel: ``Omsättningstillväxten skall uppgå till minst 10 procent per år. ``Vinstmarginalen skall överstiga 10 procent. ``Soliditeten skall uppgå till minst 30 procent. ``Utdelning ska ske med 50% av vinsten efter skatt förutsatt att finansiell situation och investeringsbehov tillåter detta. Väsentliga händelser under 2009 Cherry har under Q utökat antalet Restaurangcasinon i Sverige ytterligare och tecknat 9 nya Restaurangcasinoavtal med O Learys i Malmö, Harrys i Gävle, Silk i Västerås, Ritz i Örebro, Allstar i Sundsvall och O Learys i Östersund m fl. Cherry förvärvade i september rörelsen i Knock Out AB (Joker Casino). Genom förvärvet förstärkte Cherry sin marknadsledande position inom Restaurangcasino i Sverige. Joker Casino bedrev spel på 45 spelställen och hade cirka 60 aktiva spelbord och på årsbasis beräknas rörelsens omsättning till cirka 15 miljoner kronor efter spelvinster och bidra med positivt resultat redan från år ett. Cherrys satsning på utvecklingsprojekt fortsätter och under juli lanserades reklam på speldukar som ny produkt. Produkten vänder sig till företag som vill göra reklam på någon av de speldukar Cherry har. Cherry skapar därigenom en ny mediakanal som bidrar med en ny inkomstkälla för Cherry och ger olika företag möjlighet att träffa rätt i sin målgrupp. Cherry har tecknat två avtal som sträcker sig över 18 månader från 1 juli 2009 med två större öldistributörer. Cherry utökade under Q antalet Restaurangcasinon i Sverige ytterligare och tecknade 12 nya Restaurangcasino-avtal med Karlsson Salonger (Jönköping), Guldsmedsgården (Uddevalla), Strand Hotell (Borgholm), Allstar Umeå och O Learys Umeå m fl. Cherry har tillsammans med ytterligare fyra aktörer inom Restaurangcasino ansökt hos Finansdepartementet om en höjning av insatserna för Black Jack, Roulett- och övriga kortspel som bedrivs på ett stort antal nattklubbar, pubar och restauranger i Sverige. Sammantaget representerar företagen mer än 50 % av den totala restaurangcasinomarknaden i Sverige. Bolagen har begärt att spelarens insats på varje särskild vinstmöjlighet i kortspel höjs från 70 kr till 100 kr och motsvarande för roulett spel från 7 kr till 10 kr. Bolagens förslag till höjning överensstämmer med det förslag som presenterades i den nyligen offentliggjorda spelutredningen. Något svar har ännu ej inkommit till bolagen. Cherry avvecklade under maj 2009 det landbaserade spelet i Danmark. Cherry genomförde samtidigt rationaliseringar inom Maritimt Spel Norden. Cherry förvärvade 100% av aktierna i Astral Marine Services Ltd i England 19 februari Genom förvärvet blir Cherry marknadsledande aktör inom Maritimt Spel i Engelska kanalen/nordsjön/ Irländska Sjön vilket ger Cherry möjlighet att skapa ytterligare tillväxt i Europa. Cherry tecknade under Q ytterligare tio nya Restaurangcasinoavtal med Gamle Port (Göteborg), Parken (Göteborg), Vasastan (Göteborg), Prins- Bernard (Malmö), Allstar (Luleå) och Villa Strömpis (Örebro) m fl. 5 5

8 Årsredovisning 2009 Cherryföretagen / Del 1 / Cherry i korthet Väsentliga händelser efter verksamhetens utgång Cherry tecknade 27 januari 2010 avtal innebärande att Maltabaserade Automat- Gruppen i form av bolagen COYS Ltd, Esprom Gaming Ltd och Euroslots Gaming Ltd förvärvas av Cherry. Förvärvet slutfördes 31 mars Bolagen marknadsför casinospel i samarbete med Betsson Services Ltd i en s.k. white label lösning där Betsson ansvarar för bl.a. teknik och hantering av kunder och betalningar. Marknadsföring sker primärt under varumärkena NorgesAutomaten, SverigeAutomaten och DanmarksAutomaten och innefattar även mer än 500 domännämn för vidare tillväxt i Europa. Bolagen hade per 31 december 2009 cirka registrerade kunder. Förvärvet är ett led i Cherrys strategi att förstärka sin position som en ledande aktör inom spel på land, till havs och på internet. Cherrys befintliga verksamhet inom nätspel, PlayCherry, kommer organisatoriskt att integreras med den förvärvade verksamheten. Förvärvet förväntas innebära en kraftigt ökad omsättning och nettovinst för Cherryföretagen. Förvärvet förväntas även ge en omedelbar positiv påverkan på vinst per aktie. Köpeskillingen består dels av 50 mkr kontant vid tillträde, dels betalning med aktier i Cherryföretagen AB (Publ) genom en riktad e- mission till säljarna om cirka 6,4 miljoner aktier, dels 10 mkr i en fördröjd köpeskilling och dels ett resultatbaserat tillägg över 3 år. Ingen av säljarna kommer få mer än 16 procent av röstantalet i Cherry och säljarna tillsammans får maximalt 34 procent av röstantalet i Cherry. Cherry genomförde den 25 februari en extra bolagstämma där beslut togs om företrädesemission och apportemission. Prospektet publicerades 10 mars. Cherry har tecknat avtal med Minoan Lines, Grekland, om spel ombord på rederiets senaste nybyggda kryssningsfärja M/S Cruise Europa. Fartyget är det tredje av fyra som kommer att representera ett nytt koncept med hög standard för kryssningsfärjor i Medelhavet. Fartyget trafikerar Minoans linje mellan Grekland (Patra) och Italien (Ancona). Kasinot ombord är nära 300 kvm stort och kan tillhandahålla såväl automatspel som bordsspel. Samtidigt har Cherry förlängt spelavtalen med Minoan Lines övriga utrikesfärjor, M/S Ikaros Palace, M/S Olympia Palace och M/S Europa Palace. Minoan Lines ägs till största delen av Grimaldi Lines i Neapel. Konkurrensen mellan rederierna i Medelhavet har hårdnat betydligt efter den kraftfulla satsningen från bland andra Minoan Lines. Detta har fått till följd att Superfast Ferries avyttrat ett av sina fartyg under Q1-2010, Superfast 5 med trafik mellan Grekland (Patra) och Italien (Ancona). Cherry har under många år haft spelentreprenaden ombord på detta fartyg, men tappar nu detta genom försäljningen. Superfast 5 bruttoomsättning var cirka 550 keuro under Cherry har sedan länge ett samarbetsavtal med Polferries vilket har förlängts. Även i Östersjön sker förändringar. Finnlines och Nordölink öppnar nya linjer mellan Tyskland Polen och Finland. Cherry har sedan tidigare spel ombord på en del av dessa fartyg som nu omdisponeras till nya linjer. Cherry har sedan tidigare ett långvarigt samarbete med rederierna och ett ramavtal som innebär att Cherry med automatik blir speloperatör på nya fartyg som sätts i trafik. Förvärvet av AutomatGruppen slutfört. Cherrys har den 31 mars 2010 slutfört förvärvet av Automatgruppen som via dotterbolag marknadsför spel på nätet under varumärkena NorgesAutomaten, SverigeAutomaten och DanmarksAutomaten. Cherrys företrädesemission tecknades till 315%, varav 99% med stöd av teckningsrätter samt 216% utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen är därmed fulltecknad och Cherry tillförs cirka 28,8 mkr före emissions- och garantikostnader. Antalet aktier ökar med totalt aktier via företrädesemissionen samt apportemissionen till sammanlagt aktier fördelade på A-aktier och B-aktier. Aktiekapitalet ökar med ,80 kr från ,30 kr till ,10 kr. Det är mycket glädjande att vår emission i Cherryföretagen har rönt så stort intresse. Genom slutförandet av förvärvet av Automat- Gruppen har Cherry skaffat sig en betydande position inom onlinecasino i Norden. Sedan tidigare är vi marknadsledande aktör inom Restaurangcasino och Maritimt Spel. Vi ser fram emot att vidareutveckla respektive verksamhet och ser stora möjligheter till synergier mellan fysiskt spel och spel på nätet, kommenterar VD Gunnar Lind. 6

9 Årsredovisning 2009 Cherryföretagen / Del 1 / Aktien Aktien Cherrys B-aktie är listad på AktieTorget. Aktiestruktur Cherryföretagen hade per årsskiftet aktier, fördelade på A-aktier och B-aktier. Varje A-aktie berättigar till 10 röster per aktie medan varje B-aktie berättigar till en röst per aktie. Aktierna har lika rätt till Cherrys tillgångar och resultat. Emissioner Cherryföretagen har under 2009 genomfört en apportemission av B- aktier i samband med förvärvet av rörelsen i Knock Out AB (Joker Casino). Bolagets aktiekapital ökades därigenom med ,70 kronor till ,30 kronor. De nya aktierna utgavs till en teckningskurs om 11 kronor. Emissionen motsvarade en utspädningseffekt om 1,1 procent av aktiekapitalet och 0,5 procent av röstetalet. Aktiestruktur efter förvärvet av AutomatGruppen Antalet aktier ökade med totalt aktier via företrädesemissionen samt apportemissionen till sammanlagt aktier fördelade på A-aktier och B-aktier. Aktiekapitalet ökade med ,80 kr från ,30 kr till ,10 kr. Konvertibler och optionsprogram Ett optionsprogram om emission av högst teckningsoptioner startades under 2008 och ger rätt att under tiden från och med dagen för registreringen av emissionsbeslutet hos Bolagsverket till och med den 31 maj 2011 teckna en ny aktie av serie B i Cherryföretagen AB till en teckningskurs motsvarande 110 procent av genomsnittet för den volymviktade betalkursen för tio handelsdagar. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna kommer aktiekapitalet att öka med kronor. Inga ledande befattningshavare har ännu tecknats sig för teckningsoptionerna. Anledningen är den möjlighet att förvärva aktier av tidigare storägare Straumur Investment Bank under VD, övriga medlemmar i koncernledningen, flertalet styrelseledamöter och gamla aktieägare deltog i förvärvet. Inga konvertibelprogram har startats under 2009 eller tidigare. Ägarstruktur Per den 31 december 2009 uppgick antalet aktieägare i Cherry till (2 364). Ett flertal större innehav i bolaget är förvaltarregistrerade i utländsk bank. Detta förfarande innebär att styrelsen inte har fullständiga uppgifter om vilken eller vilka vissa av de slutliga ägarna till Cherry är. Likviditetsgaranti mm Cherryföretagen utsåg 26 september 2007 Remium till likviditetsgarant för Cherrys B-aktie. Styrelsen målsättning med likviditetsgarant är en lägre investeringskostnad och minskad risk för investerare i handel med aktien. Totalt har ( ) aktier bytt ägare under året vilket motsvarar cirka 7 (17) procent av genomsnittligt totalt antal utställda B-aktier. Kursutveckling och omsättning Kursen (senast betalt) på bokslutsdagen 31 december 2009 var 14,00 kronor jämfört med 9,20 kronor den 31 december Börsvärdet har under 2009 ökat till 56,0 mkr från 36,6 mkr 31 december Genomsnittspris per handelsdag var 12,00 kr under Högsta kursnotering var 15,10 kronor den 17 december och lägsta notering 9,00 kronor den 13 januari. Högsta säljkursen under året har varit 15,20 kronor och lägsta 8,00 kronor. Totalt uppgick omsättningen under 2009 till kr, vilket är lika med ett genomsnitt på drygt kronor per handelsdag. En handelspost i Cherry B uppgår till 200 aktier. Utdelningspolicy Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att ingen aktieutdelning skall utgå för Bakgrunden till styrelsens förslag är att betydande investeringar har gjorts i samband med förvärven av Automat- Gruppen, Astral Marine Services samt rörelsen i Joker Casino. Från 2010 är styrelsens målsättning att om utdelningsbara medel finns, med hänsyn tagen till bolagets finansiella ställning och investeringsbehov, ska 50 procent av vinsten efter skatt delas ut till aktieägarna. cherryföretagens styrelse: Rolf blom, emil sunvisson, jörgen olsson, rolf åkerlind, per hamberg 7

10 Årsredovisning 2009 Cherryföretagen / Del 1 / Aktien Aktiekursens utveckling 2009 De femton största aktieägarna per 31 december 2009 Namn A-aktier B-aktier Andel av aktiekapital, % Andel av röstvärde, % Familjen Per Hamberg ,7 24,0 Familjen Lars Kling ,5 23,0 Familjen Rolf Lundström och bolag ,3 8,4 Familjen Lindwall ,0 7,4 CAIL ,0 6,6 Altraplan Bermuda Ltd ,2 5,3 Olle Stenfors ,0 2,2 Pictet & CIE, W8IMY (Without P.R.) ,7 2,1 Societe Generale S G Nantes ,1 1,8 EFG Private Bank S.A., W8IMY ,7 1,6 BK Julius Baer & Co Sweden Main Ac ,9 1,3 Familjen Rolf Åkerlind ,8 1,2 Six SIS AG, W8IMY ,8 1,2 Emil Sunvisson via bolag ,7 1,2 Gunnar Lind ,7 1,2 Övriga aktieägare ,7 11,4 Totalt ,0 100,0 I samband med förvärvet av AutomatGruppen har ägarstrukturen i Cherryföretagen AB ändrats. Säljarna av AutomatGruppen har efter apport och företrädesemissionen cirka 34% av rösterna och 50% av kapitalet i Cherryföretagen AB. 8

11 Årsredovisning 2009 Cherryföretagen / Del 1 / Cherrys verksamhetområden Cherrys verksamhetsområden Rörelsen inom Cherryföretagen har bedrivit spel i drygt 46 år, och är sedan många år den ledande privata aktören i Sverige med inriktning på casino- och automatspel samt onlinespel. Här kan du läsa mer om våra tre huvudsakliga verksamhetsområden. Restaurang- och EventCasino Cherry Casino är idag landets ojämförligt största entreprenör när det gäller restaurangcasino och har bedrivit spel på restauranger och krogar sedan 1960-talet. Från Ystad i söder till Riksgränsen i norr samarbetar Cherry Casino med över 250 restauratörer och nattklubbar. sid Maritimt Spel Med professionella medarbetare och modern utrustning erbjuder Cherry Maritime Gaming spännande och roliga spelupplevelser för passagerare ombord på fartyg. Vi erbjuder spel i Östersjön, Nordsjön, Engelska Kanalen, Irländska sjön samt hela Medelhavet. sid Online Spel Cherry bedriver onlinecasino från Malta inom siten PlayCherry.com samt från 2010 även via siterna Norgesautomaten.com, Sverigeautomaten.com och Danmarksautomaten.com. sid

12 Årsredovisning 2009 Cherryföretagen / Del 1 / Restaurang- och EventCasino Ökande marknadsandelar och omsättning trots lågkonjunktur Under 2009 lyckades Cherry Restaurang- och EventCasino öka sina marknadsandelar och omsättning med hjälp av en rad strategiska åtgärder. Detta trots att totalmarknaden för restaurangcasino sjönk med 6-7 procent. Vi gick in i 2009 med en rädsla för vad finanskrisen skulle innebära för restaurangnäringen, berättar Ulf Bergström, VVD för Cherry Restaurang- och EventCasino. Men våra åtgärder har gjort att vi ökat både marknadsandelar och omsättning! Redan under 2008 ökade vi antalet boxar på spelborden från 9 till 11 och investerade i fler kortterminaler. I september förvärvade Cherry restaurangcasinorörelsen Joker Casino med 45 spelställen och cirka 60 aktiva spelbord. Vi gick in i 2009 med en rädsla för vad finanskrisen skulle innebära för restaurangnäringen. Men våra åtgärder har gjort att vi ökat både marknadsandelar och omsättning! Förvärvet gav Cherry en marknadsandel på cirka 46 procent. Vi fick tillgång till många bra spelplatser, kompetent personal och en driven nyckelperson, Aron Egfors Moberg. Förutom att säkerställa en problemfri integrering av Joker Casino, har han dessutom lyckats ta nya spelplatser och aktivt bidragit till årets framgångar. 10

13 Årsredovisning 2009 Cherryföretagen / Del 1 / Restaurang- och EventCasino Det visade sig att folk gick på krogen ändå! Den låga räntan och skattesänkningarna har sett till att de som har arbete också har haft lite extra pengar i plånböckerna till spel och nöje. Insatshöjningar och nya kassamaskiner 2009 infördes en insatshöjning för Black Jack från 60 till 70 kronor, vilket också bidrog till att omsättningen bibehölls, och till och med ökade något. Vi hade hoppats på en större insatshöjning i samband med regeringens spelutredning. Finansdepartementets utredare förslog att höja maxinsatsen för Black Jack till 100 kr, vilket i och för sig är bra, men resten av förslagen på en omreglerad spelmarknad är mer eller mindre svårbegripliga. Att utredningen fick ett svalt mottagande är knappast något som förvånar oss. Cherry har ansökt om en tidigareläggning av insatshöjningen, än så länge utan någon respons. Denna försiktiga höjning, anser vi, skulle bidra till att restaurangcasino kan leva vidare som ett inslag i restaurangernas och nattklubbarnas nöjesutbud. Att kunna spela med en hundring hade ökat spelglädjen för våra kunder och låtit oss konkurrera med statliga inrättningar som Casino Cosmopol. Black Jack är ett mycket socialt spel på krogen, en mötesplats. Gästerna sitter tillsammans tätt intill varandra, spelar, pratar och har roligt. Många kommer till borden ensamma, men umgås tillsammans vid baren efteråt. Ofta står våra bord i lite lugnare miljöer på krogar och nattklubbar, så att man lättare kan prata med varandra. I januari 2010 började en ny lag om certifierade kassaregister gälla. Cherry har under 2009 arbetat hårt med att att hitta den perfekta kassamaskinen. Vi har fått uppskov i väntan på en den ultimata maskinen. Den måste vara liten för att få plats på spelborden, och driftsäker för att kunna fungera på alla våra spridda spelplatser. I samband med per-anders persson, VVD Cherry Casino AB, region Mellan jörgen eriksson sjöner, VVD Cherry Casino AB, region Norr ulf bergström, VVD Cherry Casino AB, region syd denna förändring kommer vi också se till att alla kassamaskiner utrustas med kortbetalningsmöjligheter. Lyxcasino med känd elektronikkedja EventCasino, det vill säga uthyrningen av spelbord, utrustning och personal till företagskunder som vill spela på skoj, har varit något svalare under 2009 på grund av det osäkra företagsklimatet. Men det hindrade inte Cherry från att genomföra flera framgångsrika evenemang. Vi anordnade bland annat en lyckad tillställning tillsammans med en känd elektronikkedja. De samlade in över 100 återförsäljare och leverantörer, klädde dem i smoking och långklänningar, varpå man bjöd på en flott middag. Sedan fick gästerna gå in i en spelsal där Cherry höll en stor Texas Hold em- turnering på 11 pokerbord med professionella croupierer och låtsaspengar. Obefogad oro Oron för en kraftigt dämpad restaurangbransch under 2009 visade sig vara obefogad. Det visade sig att folk gick på krogen ändå! Den låga räntan och skattesänkningarna har sett till att de som har arbete också har haft lite extra pengar i plånböckerna till spel och nöje. Vi har också sett mycket inhemsk turism, dels på grund av lågkonjunkturen, men även den fina sommaren fick folk att stanna hemma i Sverige. Vi ser positivt på Många nya spelplatser som vi bearbetade under 2009 kommer att bidra till fortsatta framgångar samtidigt som konjunkturen kanske vänder. Vi ser också fram emot de nya kassamaskinerna med möjligheten att betala med kort på alla våra spelbord, samtidigt som vi, trots allt, hoppas på en modernisering av den svenska spellagstiftningen. n 11

14 Årsredovisning 2009 Cherryföretagen / Del 1 / Joker Casino Förvärvet av Joker Casino ger både spelställen och kompetens I september 2009 förvärvade Cherry restaurangcasinorörelsen Joker Casino, med 46 spelställen och cirka 60 aktiva spelbord. Förvärvet förstärkte Cherrys position som marknadsledare inom Restaurangcasino till en marknadsandel på cirka 46 procent. Nu har jag möjlighet att fokusera på den operativa verksamheten tillsammans med våra samarbetspartners. Huvudägaren Aron Moberg Egfors verkar nu som anställd inom Cherry och bidrar med sin erfarenhet, entreprenörskap och kunskap om restaurangcasinobranschen. Jag kommer från en mindre organisation och är positivt överraskad av den styrka, dynamik och handlingskraft som finns inom Cherry från croupier till högsta ledning, berättar Aron Moberg Egfors. Det är en välutbildad och fartfylld grupp med medarbetare som kontinuerligt vidareutbildar sig, allt för att upprätthålla den höga standard som Cherrys varumärke står för: engagemang, service och seriositet. Cherry var redan innan förvärvet störst i Sverige inom Restaurangcasino, med en marknadsandel på cirka 38 procent. Jag upplever att Cherry står väl rustat inför kommande förändringar på den svenska och internationella spelmarknaden. Det finns idag bara en privataktör på svenska marknaden som har möjlighet att agera internationellt, eller i Sverige efter en omreglerad spelmarknad. Verksamheten har verkat i samma strategiska inriktning som Cherry, vilket gör att den har passat väl in i Cherrys nuvarande organisation och struktur. Cherry är ett välkänt varumärke hos både samarbetspartners och spelare. För de flesta kunder var detta ett naturligt steg i vår utveckling. Många av dem var oroliga att mista den personliga kontakten med sin casinoleverantör, men istället blev det en ökad personlig kontakt. Nu har jag möjlighet att fokusera på den operativa verksamheten tillsammans med våra samarbetspartners då mycket administration har kunnat tas om hand av Cherrys befintliga organisation. Aron Moberg Egfors ser betydligt större möjligheter att agera vid förändring på marknaden. Med Cherrys organisation kan vi vara en del i att leda förändringsarbetet. Vi har idag utmärkta förutsättningar att hålla en hög tillväxt, med nykundsbearbetning, högre närvaro hos samarbetspartners, och events. Vi har ökat vår närvaro på marknaden och kommer att växa ytterligare under Annars ser jag speciellt fram emot driftsättningen av kortterminaler på samtliga våra spelbord. Det har potential att bli bland det bästa som har hänt branschen. n aron moberg egfors ser fram emot kortterminaler på samtliga spelbord. 12

15 Årsredovisning 2009 Cherryföretagen / Del 1 / Maritima Spel Cherry Maritima Spel står väl rustade för en vändning Lars-Gunnar Persson, direktör för Cherrys Maritima Spel, ser stora möjligheter i Medelhavet och i brittiska farvatten. Och när konjunkturen vänder står Cherry väl rustade i Östersjön. Förvärv i Engelska kanalen 2009 rivstartade med förvärvet av Astral Marine Services Ltd i Storbritannien. Bolaget har bedrivit Maritimt Spel i Engelska kanalen och Irländska sjön sedan 1998, och levererar sedan många år spel till P&O Ferries som transporterar cirka 10 miljoner passagerare per år. Astral Marine Services är ett mycket välskött bolag och har levererat resultat i linje med våra förväntningar och har tillväxt potential, vilket gör att vi ser positivt på framtiden. Vi har etablerat oss i Engelska kanalen/irländska sjön och skaffat oss en marknadsledande position som vi kan växa utifrån. Passagerarbrist i Östersjön Konjunkturen har lett till färre resenärer på färjorna i nordiska vattnen, och Cherry har tvingats rationalisera inom Maritimt Spel Norden. Satsningen ombord på färjor som trafikerar Danmark och som hanterades av Cherry A/S, integrerades till stora delar i Cherry Maritime Gaming AB med kontor i Malmö. Vi har varit tvungna att se över vår organisation, vilket gör att vi idag har stark framtidstro och god stämning. Under de gynnsamma åren visade vi framfötterna och investerade i modern utrustning, så vi står väl rustade för en vändande marknad. Vår förhoppning är att den nedåtgående passagerartrenden vänder under Avvecklingen av landbaserat spel i Danmark som slutfördes under 2009 har möjliggjort ett ökat fokus på det Maritima spelet ombord på färjor som trafikerar Danmark, och skapat ytterligare effektiviseringar och synergier i organisationen. Fortsatt expansion i Medelhavet Cherry tecknade avtal med grekiska Minoan Lines om att bedriva spel ombord på rederiets nybyggda kryssningsfärjorna M/S Cruise Europa som trafikerar rutten Grekland Italien. Färjan ägs av Grimaldi Lines och är syster till de båda kryssningsfärjorna (Cruise Roma och Cruise Barcelona) som Cherry tecknade avtal för Även här är kasinoområdet över 300 kvadratmeter stort och erbjuder en mängd olika casinoprodukter. Samtidigt har Cherry förlängt spelavtalen för Minoan Lines övriga utrikesfärjor, M/S Ikarus Palace, M/S Olympia Palace och M/S Europa Palace med ytterligare tre år. Genom sitt stora ägande i Minoan Lines och genom att chartra ut M/S Cruise Europa dit visar Grimaldi sina muskler och sin avsikt att höja temperaturen i Medelhavet. LARS-GUNNAR PERSSON, DIREKTÖR MARITIMT SPEL Samtidigt som Grimaldi investerar hårt i Medelhavet är Grekland, Spanien och Italien är hårt drabbade av lågkonjunkturen vilket påverkar transporterna på fartyg vi har spel på. Vi hoppas på en konjunkturåterhämtning under senare delen av Shippax 2009 Den årliga färjekonferensen Shippax hölls 2009 ombord på fartyget Napoleon Bonaparte, längs rutten Marseilles Bastia. Årets konferens var särskilt spännande då den var belägen i farvatten där vi har mycket verksamhet. Det var verkligen ett lyckat arrangemang för oss. n 13

16 Årsredovisning 2009 Cherryföretagen / Del 1 / Förvärv av Astral Marine Services Förvärvet av Astral Marine Services - ett strategiskt förvärv Tidigt under 2009 förvärvade Cherry det maritima spelbolaget Astral Marine Services Ltd i England, och blev således marknadsledande aktör inom Maritimt Spel i Engelska kanalen/irländska sjön. VD Kristina Graham är mycket nöjd med det nya samarbetet. Det har gått ett år sedan Cherry förvärvade Astral Marine, kommenterar Kristina Graham. Samarbetet har fungerat otroligt smidigt, både för mig personligen och för företaget. Vi infogades i Cherrys verksamhet utan problem, och det har varit ett rent nöje att arbeta med en så professionell organisation. Jag har varit oberoende i många år, men det är skönt att veta att jag har stöd från ett stabilt och skickligt moderbolag, om jag behöver det. Förvärvet av Astral Marine Services har visat sig varit en god affär, då företaget har levererat resultat i linje med Cherrys förhoppningar. Det har varit ett turbulent år, men vi har nått vår prognos mitt i prick! Skiftande omständigheter har tvingat oss hålla tungan rätt i mun, vara flexibla, ständigt titta på kostnader, utvärdera resultat och skapa nya idéer för ytterligare intäkter. Marknaden är instabil, vilket gör att företaget måste stå fast och agera proaktivt tills vindarna vänder. Astral levererar sedan många år tillbaka spel till P&O Ferries, som transporterar cirka 10 miljoner passagerare per år. P&O är väldigt nöjda med övergången och den fortsatt goda service som de fått sedan Cherry förvärvade Astral. De har träffat nyckelpersoner inom Cherrys styrelse och tycker om det smidiga samarbetssättet som har utvecklats. Från deras synvinkel har ingenting egentligen förändrats; vi är samma effektiva, kapabla, Samarbetet har fungerat otroligt smidigt, både för mig personligen och för företaget. Vi infogades i Cherrys verksamhet utan problem. flexibla och framåtsträvande företag, men nu har vi ett starkt moderbolag bakom oss, som en beskyddande ängel. Ekonomin i Storbritannien tillfrisknar långsamt. Arbetslösheten är hög, särskilt i områden som Hull, och återhämtningen förväntas ta sin tid. Läget har både tärt på handeln och skapat osäkerhet på marknaden. I en period som denna är det viktigt att vi har tålamod, tänker positivt och fortsätter fokusera på arbetet. Det är intressant hur en svag månad kan följas av en mycket starkare, och det verkar finnas en pendlande stämning som skapar en känsla av oförutsägbarhet. Vi analyserar våra kvartalsrapporter noga för att skapa en bred översikt över trenderna. Det ger oss en realistisk bild av hur vi rör oss framåt, och lättar på trycket för personal som annars kan förlora momentum efter en dålig månad. Men insikten i att konjunkturen inte är ett kortsiktigt problem har också i slutändan hjälpt hela verksamheten att arbeta mer fokuserat. Personalen anstränger sig för att hålla ihop och dela med sig av information och idéer, vilket resulterar i en tightare verksamhet med bättre kommunikation och support sinsemellan. Jag håller ständig kontakt med personalen för att iaktta och uppmuntra detta. Jag tror på att en stark arbetsstyrka är nyckeln till att bibehålla stabilitet och produktivitet. Vi har haft brainstormingmöten tillsammans, där vi förbättrar, ändrar, justerar, och lyssnar på varandras idéer. Kristina är optimistisk inför framtiden och tror på att konjunkturen äntligen kommer att vända under Nu är det 2010 och vi är redo för utmaningen. Det kommer att bli ett intressant år och vi är väl förberedda att handskas med eventuella hinder, och att ta vara på uppsving och öppningar på marknaden. Vårt stora mål i år är förutom att leverera den budget vi har för 2010 och utöka antalet kunder. Personligen tror jag på en långsam start på året, följd av ett stadigt förbättrad konjunktur och - till slut - ett starkare avslut. n kristina graham, VD för astral marine. 14

17 Årsredovisning 2009 Cherryföretagen / Del 1 / Online Spel Expansion och förvärv gör Cherry till en betydande aktör inom onlinecasino i Norden 2009 blev ett år av utveckling, förädling och test av olika typer av marknadsföring av Cherrys onlinesatsning PlayCherry. Med nya förvärvet AutomatGruppen skaffar sig Cherry en betydande position inom onlinecasino i Norden. PlayCherrys VD Björn Velander berättar om ett händelserikt år och en spännande framtid. Fortsatt utveckling av PlayCherry Cherrys onlinecasino PlayCherry.com har satsat på olika typer av marknadsföring under året. Tidigt under 2009 lanserade vi en kampanj med Håkan Hallin, känd profil från dokusåpan Färjan, och vi producerade tre tv-reklamer som visades i TV3, TV6, TV8, Kanal 5 och Kanal 9 under 2009, förklarar Björn Velander. PlayCherry arrangerade också en kryssning i samarbete med bwin.com. Fler än 150 personer åkte på en 36-timmars- kryssning mellan Ystad och Polen. Totalt antal spelare i turneringen var över 100 och prispotten SEK. Kryssningen var mycket lyckad. Våra kunder var väldigt nöjda med arrangemanget och vi blev omskrivna i cirka 20 bransch- och nyhetstidningar, på internet och i print. Det var extra kul att visa hur duktiga Cherrys croupierer är och att PlayCherry verkligen kan det här med spel både fysiskt och på nätet. Ett annat uppskattat inslag var vårt casino ombord med fler än 50 spelmaskiner och bords- Vi lanserade en kampanj med Håkan Hallin, känd profil från dokusåpan Färjan, och vi producerade tre tv-reklamer som visades i TV3, TV6, TV8, Kanal 5 och Kanal 9. 15

18 Årsredovisning 2009 Cherryföretagen / Del 1 / Online Spel spel. För vår kund Unity Line, hos vilka vi bedriver spel ombord, var det också ett uppskattat arrangemang där gästerna spenderade generöst ombord på taxfree, i baren och i casinot innebar dessutom en robust satsning på sökmotorsoptimering och en stor utveckling av affiliate-programmet. Affiliates, som innebär att bygga upp nätverk och rekrytera spelare via andra sajter, är en komplex industri där kunskaper och kontakter tar tid att bygga upp. Vi var under 2009 representerade på CAP-mässorna både i London och i Barcelona för att bygga upp kännedomen kring vårt varumärke samt skaffa oss fler bra kontakter inom affiliatevärlden. Det bygger också på att man som spelbolag investerar i extern reklam samtidigt för att lyckas fullt ut. Onlinecasino och nya koncept PlayCherry har fattat beslut om att fokusera kraftigt på onlinecasino. Minst 5 olika casinoturneringar anordnas varje vecka, och varannan helg löper olika helgturneringar. Under 2009 lanserades koncepten Sköna Söndag, CasinoMyskväll och Pirates of Casino och vi fortsatte på de koncept vi tog fram redan under 2008: Black Jack Attack, Slotsmania och VideoPoker VIP. Vi kommer kontinuerligt att jobba med nya erbjudanden, men samtidigt är det viktigt att turneringskoncept får utrymme att etableras så att spelarna känner igen sig. Vi vill vara unika mot våra kunder och skapa lojalitet. Därför jobbar vi också med bland annat personliga vinster, kraftiga jackpotts, lojalitetsbonusar, välkomstsamtal, SMS-utskick, kundnöjdhetsundersökningar och nyhetsbrev. Förutom onlinecasino erbjuder Play- Cherry.com poker, bingo och oddsspel. Ansvarsfullt spelande hos PlayCherry PlayCherry.com jobbar med ansvarsfullt spelande och ger varje individ möjlighet att själva begränsa sitt spelande efter eget önskemål genom att själv ställa in och låsa maxbelopp och hur mycket personen vill spela per dag, vecka eller månad. Detta är ett led i vårt ansvarstagande mot spelarna och faran med spelberoende. Vårt mål är alltid att skapa spelglädje. Bra grund för vidare tillväxt 2010 blir ett oerhört intressant år för Cherrys onlineverksamhet. Vi har skaffat oss en marknadsledande position inom onlinecasino i Norden och satsar på att växa vidare. Vi ser stora möjligheter till fortsatt expansion inom både befintliga och nya geografiska marknader. Det finns långt gångna planer på en större Europasatsning som ska bli väldigt intressant att följa, fortsätter Björn Velander. Tillväxten Björn Velander, VD för playcherry. Vi kommer kontinuerligt att jobba med nya erbjudanden, men samtidigt är det viktigt att turneringskoncept får utrymme att etableras så spelarna känner igen sig. framöver kan ske både organsikt men även genom fler förvärv. Vi har nu byggt en bra grund att stå på och ser fram emot att jobba vidare under 2010 och skapa spelgläde med alla våra varumärken; PlayCherry.com, NorgesAutomaten.com, SverigeAutomaten. com och DanmarksAutomaten.com. n 16

19 Årsredovisning 2009 Cherryföretagen / Del 1 / Förvärv av AutomatGruppen Cherry tar ett stort kliv med AutomatGruppen Förvärvet av AutomatGruppen gör Cherry till en betydande aktör inom onlinecasino i Norden. Under 2009 arbetade Cherry aktivt med att titta på bolag inom nätspel för förvärv. Det ledde till Maltabaserade Automat- Gruppen, mest kända för de framgångsrika varumärkena NorgesAutomaten.com, SverigeAutomaten.com och Danmarks- Automaten.com. Genom förvärvet skaffar sig Cherry en position som betydande aktör inom nätspel i Norden, som kompletterar Cherrys befintliga verksamheter inom Online Spel, Restaurang- & EventCasino och Maritima Spel. Detta är ett strategiskt viktigt förvärv där Cherry får tillgång till etablerade varumärken inom nätspel och uppnår en kritisk massa, kommenterar Gunnar Lind, VD för Cherryföretagen. Synergier mellan organisationerna PlayCherry och Automatgruppen kommer att sammanflätas i en organisation. Vi kommer att bygga på synergier mellan organisationerna och ta vara på det bästa inom de båda grupperna. Vi stärker vår kompetens med medarbetare som är väldigt kunniga om onlinecasino och ser fram emot att tillsammans med dem växa vidare ute i Europa. Med Automat- Gruppens kreativa entreprenörskap och Cherrys spelkunnande sedan 1963 kommer Cherry bli en slagkraftig onlinecasinooperatör. Siktet är inställt på att skapa nya affärsmöjligheter med nya innovativa utvecklingsprojekt och förädla den affär som följer med i förvärvet. I ett längre perspektiv tror vi att fysiskt spel och spel på nätet kommer att länkas samman, och innebära nya möjligheter. Lokal närvaro med enkelt och tydlig budskap en del av framgångsfaktorn Automatgruppen har byggt sitt koncept på lokal närvaro, med varumärken som man lätt attraheras av. Reklamen kännetecknas av att vara enkel och tydlig, vilket har visat sig väldigt framgångsrikt. I samtliga länder har man också infört möjligheterna att spelarna själv kan välja sin egen förening som förmånstagare vilket är unikt. Man har också satsat kraftigt på Vi kommer att ta till vara på det bästa inom grupperna. att vårda och ta hand om spelarna, vilket har lett till att de känner en stark lojalitet. AutomatGruppen bidrar med kraftigt ökad omsättning och vinst Förvärvet av AutomatGruppens bolag förväntas innebära en ökad omsättning (spelvinster efter bonuskostnader) om c:a 150 mkr och en ökning av nettovinsten överstigande 30 mkr under Förväntningar för 2010 är baserat på utfall Förvärvet förväntas ge en omedelbar positiv påverkan på vinst per aktie. Säljarna av Automatgruppen får förutom en del kontanter aktier i Cherry och blir stora ägare i Cherry med en rösträtt på cirka 34 procent och 50% av aktiekapitalet. n 17

20 Årsredovisning 2009 Cherryföretagen / Del 1 / Ledande befattningshavare och styrelse Ledande befattningshavare och styrelse Ledande befattningshavare Styrelse Gunnar Lind född 1958, Bålsta VD och Koncernchef Cherryföretagen AB (publ) Anställd i koncernen sedan: 2004 Aktieinnehav : B-aktier Aktieinnehav : B-aktier Rolf Åkerlind Styrelseordförande, född 1943, Stockholm. Medlem av styrelsen sedan Övriga uppdrag: Styrelseordförande Global Assurance S.A och SEAB AB, styrelsemedlem i Aldesco AB, Constant Clean AB samt Tage Wikström Plåt & Smide AB. Aktieinnehav : B-aktier Aktieinnehav : B-aktier Inkluderar innehav via familjemedlemmar och kapitalförsäkringar. Fredrik Burvall född 1972, Nacka CFO Cherryföretagen AB (publ) Ansvarig för Affärsutveckling Cherryföretagen AB (publ) VVD Cherryföretagen AB (publ) Anställd i koncernen sedan: 2006 Aktieinnehav : B-aktier Aktieinnehav : B-aktier Lars-Gunnar Persson född 1951, Solna Direktör Maritimt Spel Anställd i koncernen sedan: 1975 Aktieinnehav : B-aktier Aktieinnehav : B-aktier Per-Anders Persson född 1959, Solna VVD Cherry Casino AB region Mellan Anställd i koncernen sedan: 1979 Aktieinnehav : B-aktier Aktieinnehav : B-aktier Per Hamberg Styrelseledamot, född 1943, Ekerö. Medlem av styrelsen sedan Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Bingoleasing Sweden AB, Bingotronic AB, EGI Emerging Global Investment AB samt Hamberg Förvaltning AB. Per är också styrelseledamot i Solporten Fastighets AB, Nya Solporten Fastighets AB, Betsson AB samt Intact Technology Stockholm AB. Aktieinnehav : A-aktier och B-aktier Aktieinnehav : A-aktier och B-aktier Inkluderar innehav via familjemedlemmar och bolag. Rolf Blom Styrelseledamot, född 1957, Djursholm. Medlem av styrelsen sedan Övriga uppdrag: Styrelseordförande i NetEnt, Docco AB e-capital AB, Nasp AB, PBM - Stress Medicine Systems AB samt PBM Sweden AB. Rolf är styrelseledamot i e-capital Utveckling AB, Proboxit Svenska AB samt Wilhelmina Akademin Utveckling AB. Aktieinnehav : B-aktier Aktieinnehav : B-aktier Inkluderar innehav via bolag. Emil Sunvisson Styrelseledamot, född 1971, Stockholm Övriga uppdrag: Styrelseordförande Nibble Gård Invest AB, Artic Invest AS och ScandCap AB. Emil är styrelseledamot i Omnitenens Advisory AB. Aktieinnehav : B-aktier Aktieinnehav : B-aktier Inkluderar även innehav via bolag. Ulf Bergström född 1966, Kungsbacka VVD Cherry Casino AB region Syd Anställd i koncernen sedan: 1986 Aktieinnehav : B-aktier Aktieinnehav : B-aktier Jörgen Olsson Arbetstagarrepresentant, Styrelseledamot född 1976, Gävle. Utsedd av HRF som arbetstagare representant 14 maj Aktieinnehav : Inget aktieinnehav Aktieinnehav: : inget aktieinnehav Jörgen Eriksson Sjöner född 1967, Nacka VVD Cherry Casino AB region Norr Anställd i koncernen sedan: 1995 Aktieinnehav : B-aktier Aktieinnehav : B-aktier Revisorer Ernst & Young: Valda på stämman för tiden fram till Huvudansvarig revisor: Stefan Lindahl, Revisor, född 1957, Umeå, auktoriserad revisor. 18

21 Årsredovisning 2009 Cherryföretagen / Del 1 / Styrning och kontroll Styrning och kontroll Lagstiftning och bolagsordning Cherryföretagen AB (publ) har att i första hand tillämpa svensk aktiebolagslag och de regler som följer av att aktien är noterad på AktieTorget. Cherry ska samtidigt i sin verksamhet följa de bestämmelser som finns angivna i Cherrys bolagsordning. Denna finns tillgänglig på Cherrys hemsida. Bolagsstämma Kallelse till årsstämma utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelsen innehåller information om anmälan och om rätt att delta i och rösta på stämman, numrerad dagordning med de ärenden som ska behandlas, information om föreslagen utdelning och det huvudsakliga innehållet i övriga förslag. Aktieägare eller ombud kan rösta för fulla antalet aktier han/hon äger eller företräder. Förslag till stämman bör adresseras till styrelsen och insändas i god tid innan kallelsen utfärdas. Protokoll från stämman tillhandahålls aktieägare som begär det och finns tillgängligt på bolagets hemsida. Nomineringsarbetet utförs av en av de större aktieägarna utsedd valberedning. Inför årsstämman 2009 har följande valberedning utsetts; Per Hamberg (grundare och större ägare i Cherry), Rolf Åkerlind (styrelseordförande i Cherryföretagen AB) och Olle Stenfors (utsedd av familjen Kling). Ordförande i valberedningen är Rolf Åkerlind. Säljarna av Automatgruppen (COYS Ltd, Esprom Gaming Ltd och Euroslot Gaming Ltd) kommer till följd av ändrad ägarstruktur i Cherryföretagen AB att utse en person till valberedningen. Bolagsstämman har inte utsett någon revisions- eller ersättningskommitté. Skälet till detta är att Cherry som ett mindre och överblickbart bolag med en liten styrelse involverar och engagerar samtliga styrelseledamöter i ersättnings- och revisionsfrågor. Styrelse Styrelsens ledamöter väljs årligen av bolagsstämman för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits. Någon regel om längsta tid som ledamot kan ingå i styrelsen finns inte. Cherrys styrelse består av fem ledamöter. Fyra av ledamöterna är valda via bolagsstämman samt en ledamot är utsedd av arbetstagarorganisationen HRF. Bland ledamöterna finns personer med anknytning till Cherrys större ägare Per Hamberg samt Dixcart Financial Services Ltd dels personer oberoende från dessa. Verkställande direktören ingår inte i styrelsen. Enligt Stockholmsbörsens definition uppgår antalet stämmovalda styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget till en (50 procent) och antalet stämmovalda styrelseledamöter som är oberoende av bolagets större ägare till en (50 procent), där alla uppfyller Stockholmsbörsens krav på erfarenhet. Samtliga ledamöter och samtliga medlemmar i koncernens ledningsgrupp har genomgått Stockholmsbörsens utbildning i börsregler. Verkställande direktören är föredragande i styrelsen. Tjänstemän i bolaget deltar vid styrelsens sammanträden som sekreterare och som föredragande i särskilda ärenden. Sekreterare i styrelsen är bolagets CFO. Styrelsen höll under 2009 tio protokollerade möten. Styrelsen har ägnat särskild uppmärksamhet åt strategiska, finansiella och redovisningsmässiga frågor, större investeringsärenden, utvecklingsprojekt samt beslut i låneärenden till spelplatsägare (s.k. förskottering av spelandelar). Styrelsens arbete följer en plan som ska säkerställa att styrelsen får all erforderlig information. Bolagets revisorer rapporterar sina iakttagelser från granskningen av bokslut och sin bedömning av bolagets interna rutiner och kontroll till styrelsen. Styrelsen har antagit en skriftlig arbetsordning och utfärdat skriftliga instruktioner avseende dels arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören, dels information som styrelsen löpande ska erhålla. Ledningsgrupp Styrelsen har delegerat det operativa ansvaret för bolagets och koncernens förvaltning till bolagets verkställande direktör och koncernchef. De flesta dotterbolagen har normalt endast en formell tjänstemannastyrelse bestående av koncernchefen och/eller CFO eller affärsområdeschef. Internt rapporterar dotterbolagens verkställande direktörer därför direkt till koncernchefen. För respektive verkställande direktör i de helägda dotterbolagen har upprättats VD-instruktioner vilka är transparenta med koncernchefens VD-instruktion. De bolag som Cherry samäger med externa ägare har en egen fungerande styrelse. Cherrys representanter i dessa styrelser utgörs av medlemmar ur Cherrys ledningsgrupp och/eller styrelse eller Cherry-anställda med lämplig kompetensprofil. Avseende bolagen på Malta består denna Styrelse av personer bosatta på Malta. Cherrys koncernledningsgrupp utgjordes vid årets slut av sex personer: Koncernens verkställande direktör, koncernens CFO och tillika ansvarig för koncernens affärsutveckling och Vice VD för Cherry koncernen, tre Vice VD för affärsområde Restaurangcasino uppdelat på tre geografiska områden (Syd, Mellan och Norr) och en Direktör Maritimt Spel. Koncernledningen sammanträdde vid tre tillfällen under Mötena behandlade bland annat resultatutveckling, rapporter samt frågor inför och efter styrelsens sammanträden. Dessutom behandlades frågor rörande budget, prognoser, investeringar, säkerhet och policies samt genomgångar av marknads- och konjunkturutveckling. Vidare diskuterades och beslutades om affärsområdesrelaterade projekt. Speciellt fokus har under året lagts på utvecklings projekt. Utöver koncernledningsmöten hålls regelbundet ledningsmöten med ledningen inom respektive segment, där segments specifika frågor avhandlas. Ersättningar Ersättning till styrelsen, verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare under året framgår av not 7. Styrelsens förslag till årsstämman för 2009 beskrivs i förvaltningsberättelsen. Revision Ernst & Young valdes 2008 till revisor med Stefan Lindahl som huvudansvarig för tiden fram till slutet av Ernst & Young genomför revisionen i Cherryföretagen AB och i samtliga svenska dotterföretag. På Cypern, Malta och Danmark genomförs revisionen av auktoriserade revisorer som sedan rapporterar till Ernst & Young enligt deras riktlinjer. Granskning av årsbokslut och årsredovisning görs under januari februari. Dessutom sker även löpande under året en revision av interna rutiner och kontrollsystem, vilket rapporteras till koncernens CFO och ledningsgrupp. Cherry har utöver revisionsuppdraget använt Ernst & Young för konsultationer i redovisningsfrågor. Storleken av betalda ersättningar framgår av not 8. 19

ÅRSREDOVISNING 2007 CHERRYFÖRETAGEN

ÅRSREDOVISNING 2007 CHERRYFÖRETAGEN ÅRSREDOVISNING 2007 CHERRYFÖRETAGEN CHERRY ÅRSREDOVISNING 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Cherrys verksamhet och övergripande strategi 3 Cherry i korthet 2007 4 Aktien 5 VD Gunnar Lind:»2007 ett framgångsrikt

Läs mer

spelglädje helt ny nivå

spelglädje helt ny nivå Årsredovisning 2010 Cherryföretagen spelglädje på en helt ny nivå Innehåll Del 1 Om Cherry Gunnar Lind: 2 2010 tog Cherrys spelglädje tilll en ny nivå Cherry i korthet 4 2010 var ett starkt år för Cherry

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 CHERRYFÖRETAGEN

ÅRSREDOVISNING 2011 CHERRYFÖRETAGEN ÅRSREDOVISNING 2011 CHERRYFÖRETAGEN DEL 1 INNEHÅLL Del 1 Om Cherry VD har ordet 4 Cherryföretagens vision 6 Cherry i korthet 7 Aktien 9 Historik 11 Fler än någonsin upplever spelglädje med Cherry Med

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING 2006] 1

ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING 2006] 1 ÅRSREDOVISNING [CHERRY ÅRSREDOVISNING 2006] 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Året som gått 3 Cherry i korthet 2006 4 Aktien 5 VD Gunnar Lind:»Börsnoteringen årets händelse«6 Restaurangcasino SHR vill förbättra

Läs mer

CHERRY ÅRSREDOVISNING 2013

CHERRY ÅRSREDOVISNING 2013 CHERRY ÅRSREDOVISNING 2013 Online gaming operator of the year 2013 var ett händelserikt år för Cherry. Utöver våra omfattande satsningar inom nätspel har vi gjort flera investeringar som skapar förutsättningar

Läs mer

CHERRY ÅRSREDOVISNING 2013

CHERRY ÅRSREDOVISNING 2013 CHERRY ÅRSREDOVISNING 2013 Online gaming operator of the year 2013 var ett händelserikt år för Cherry. Utöver våra omfattande satsningar inom nätspel har vi gjort flera investeringar som skapar förutsättningar

Läs mer

CHERRY ÅRSREDOVISNING 2014

CHERRY ÅRSREDOVISNING 2014 CHERRY ÅRSREDOVISNING 2014 Del 1 Om Cherry 3 Cherry i korthet, året som gått 4 VD har ordet 6 Marknaden 8 Medarbetarna på Cherry 10 Cherrys vision och affärsområden 12 Nätspel 14 Affiliate och white label

Läs mer

2008 blev en fullträff för betsson

2008 blev en fullträff för betsson what s your thrill? Årsredovisning 2008 2008 blev en fullträff för betsson Året i korthet 2 Affärsidé, mål och vision 4 VD-ORD 6 VERKSAMHETEN 8 MARKNADEN 12 medarbetare 16 aktien och ägare 18 STYRELSE

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 21 februari 2008

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 21 februari 2008 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 21 februari 2008 Samtliga belopp i denna rapport är angivna i svenska kronor. Siffror inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Betsson ABs utdelning av aktier i Cherryföretagen AB samt prospekt för notering 2006

Betsson ABs utdelning av aktier i Cherryföretagen AB samt prospekt för notering 2006 Betsson ABs utdelning av aktier i Cherryföretagen AB samt prospekt för notering 2006 Innehållsförteckning Utdelning av dotterbolaget Cherryföretagen AB till aktieägarna i Betsson AB.....................................................

Läs mer

Bolagsstyrning 46 Styrelse 48 Ledning och revisorer 49. Varför Betsson? 50. Inbjudan till årsstämma

Bolagsstyrning 46 Styrelse 48 Ledning och revisorer 49. Varför Betsson? 50. Inbjudan till årsstämma Betsson årsredovisning 2007 Årsredovisning 2007 INNEHÅLL Händelser inom Betssonkoncernen 03 vd har ordet 04 Aktien och ägare 06 Verksamheten: Roligt, snabbt och enkelt med få steg till spel 08 Marknaden:

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. MR GREEN & CO AB (publ)

ÅRSREDOVISNING 2013. MR GREEN & CO AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2013 MR GREEN & CO AB (publ) INNEHÅLL 2013 i sammandrag... 3 Bolagsbeskrivning... 4 VD-ord... 5 Koncernens resultaträkning, proforma... 7 Spelöverskott per region, proforma... 7 Marknadsutveckling...

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 1 januari 30 juni 2008. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 augusti 2008

Delårsrapport kvartal 2 1 januari 30 juni 2008. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 augusti 2008 Delårsrapport kvartal 2 1 januari 30 juni 2008 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 augusti 2008 Cherry s affärsidé är att via dotterbolag och samarbetspartners skapa spelglädje genom fysiskt spel,

Läs mer

Delårsrapport 2007 1 januari 30 september 2007. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 22 november 2007

Delårsrapport 2007 1 januari 30 september 2007. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 22 november 2007 Delårsrapport 2007 1 januari 30 september 2007 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 22 november 2007 Samtliga belopp i denna rapport är angivna i svenska kronor. Siffror inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Pushing the limits in gaming entertainment

Pushing the limits in gaming entertainment Pushing the limits in gaming entertainment net entertainment ÅrsreDOVisning 2010 Innehåll 1 Året i korthet 2 i korthet 4 VD har ordet 6 Erbjudande 10 Strategi 13 Ansvarsfullt spelande 14 Marknad 20 Medarbetare

Läs mer

Q4 Cherry AB (publ) 1 1

Q4 Cherry AB (publ) 1 1 Cherry AB (publ) 1 1 Q4 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 MSEK/kvartal

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. MR GREEN & CO AB (publ)

ÅRSREDOVISNING 2014. MR GREEN & CO AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2014 MR GREEN & CO AB (publ) INNEHÅLL Bolagsbeskrivning... 4 2014 i sammandrag...5 VD-ord... 6 Koncernens resultaträkningar, 2013 proforma... 9 Spelintäkter per region... 9 Marknadsutveckling...10

Läs mer

UNIFLEX AB. Årsredovisning

UNIFLEX AB. Årsredovisning Årsredovisning UNIFLEX AB 2010 Syftet med denna årsredovisning är att till så låg kostnad som möjligt ge Uniflex aktieägare och andra intressenter tillräcklig information för att kunna bedöma företaget.

Läs mer

40. Ekonomi. Under 2006 ökade New Waves försäljning med 15 % till 3 531 (3 059) mkr och resultatet med 38 mkr till 292 (254) mkr. 73.

40. Ekonomi. Under 2006 ökade New Waves försäljning med 15 % till 3 531 (3 059) mkr och resultatet med 38 mkr till 292 (254) mkr. 73. Årsredovisning 2006 6. Detta är New Wave New Wave har sedan starten 1990 uppvisat en stark försäljnings- och resultattillväxt. Den genomsnittliga försäljningstillväxten under perioden 1992 2006 uppgick

Läs mer

04 OM Eurocon 05 Eurocon i korthet 2012 10 ÅRETS TILLVÄXTFÖRETAG I VÄSTERNORRLAND

04 OM Eurocon 05 Eurocon i korthet 2012 10 ÅRETS TILLVÄXTFÖRETAG I VÄSTERNORRLAND ÅRSREDOVISNING 2012 Eurocon Consulting AB (publ) Organisationsnummer 556736-3188 Innehåll 04 OM Eurocon 05 Eurocon i korthet 2012 10 ÅRETS TILLVÄXTFÖRETAG I VÄSTERNORRLAND 12 Förvaltningsberättelse Omsättning

Läs mer

WISE GROUP AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2012

WISE GROUP AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 WISE GROUP AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 12 Inbjudan till årsstämma Aktieägarna i Wise Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 24 maj 2013 kl. 09.00 i bolagets lokaler på Sveavägen 13,

Läs mer

Erbjudande att teckna aktier i. 24hBET AB (Publ) Prospekt samt bilaga 1: delårsrapport

Erbjudande att teckna aktier i. 24hBET AB (Publ) Prospekt samt bilaga 1: delårsrapport Erbjudande att teckna aktier i 24hBET AB (Publ) Prospekt samt bilaga 1: delårsrapport Innehåll Erbjudande att teckna aktier i 24hBET AB.......................... 3 Generell information angående emissionen.....................

Läs mer

UNIFLEX AB. Årsredovisning

UNIFLEX AB. Årsredovisning Årsredovisning UNIFLEX AB 2008 Syftet med denna årsredovisning är att till så låg kostnad som möjligt ge Uniflex aktieägare och andra intressenter tillräcklig information för att kunna bedöma företaget.

Läs mer

Vi önskar dig trevlig läsning

Vi önskar dig trevlig läsning ÅRSREDOVISNING 2008 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vi önskar dig trevlig läsning koncernens verksamhet 2008 i korthet 4 VD har ordet 6 Aktien 8 Vitecs mål 12 Kunder 14 Affärsområden 16 Medarbetare 18 förvaltningsberättelse

Läs mer

Group Årsredovisning 2010

Group Årsredovisning 2010 Group Årsredovisning 2010 1 2 4 VD har ordet 6 Året som gått 8 Detta är 2E Group 10 2Entertain 13 Hansen 16 Wallmans Nöjen 20 Framtid 22 Aktien 24 Styrelse och koncernledning 25 Bolagsstyrning 26 Flerårsöversikt

Läs mer

2013/2014 ÅRSREDOVISNING. på väg

2013/2014 ÅRSREDOVISNING. på väg 2013/2014 ÅRSREDOVISNING på väg Innehåll 4 Venue Retail Group och året i korthet 6 VD-ord 8 Strategisk inriktning 10 Affärsområde Accessoarer 11 Affärsområde Skor 12 Värdekedjan 13 Hållbarhet och ansvar

Läs mer

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING UNIFLEX AB 2007 Syftet med denna årsredovisning är att till så låg kostnad som möjligt ge Uniflex aktieägare och andra intressenter tillräcklig information för att kunna bedöma företaget.

Läs mer

Inbjudan till årsstämma. Innehåll

Inbjudan till årsstämma. Innehåll WISE GROUP AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2013 13 Inbjudan till årsstämma Aktieägarna i Wise Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 maj 2014 kl. 16.00 i bolagets lokaler på Sveavägen 13,

Läs mer

INNEHÅLL. Eurocon Consulting AB (publ) Organisationsnummer 556736-3188

INNEHÅLL. Eurocon Consulting AB (publ) Organisationsnummer 556736-3188 ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL 04 OM EUROCON 05 EUROCON I KORTHET 2013 12 KOMMENTAR AV VD 14 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omsättning och resultat Kassaflöde och finansiell ställning Väsentliga händelser efter

Läs mer

Årsredovisning 2006 allengren.publicera.se w w B, w eyer, Jenny H ation A lfa Print, 2007 Foto: Linus M Produktion: Publicera Inform Tryck: A

Årsredovisning 2006 allengren.publicera.se w w B, w eyer, Jenny H ation A lfa Print, 2007 Foto: Linus M Produktion: Publicera Inform Tryck: A Årsredovisning 2006 Innehåll Detta är Feelgood 3 2006 i korthet 4 VD har ordet 5 Marknad och konkurrenter 6 Verksamhet och tjänster 8 Medarbetare och organisation 13 Aktien 14 Årsredovisning Förvaltningsberättelse

Läs mer