Z-LYFTEN PRODUKTION AB. Serviceinstruktion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Z-LYFTEN PRODUKTION AB. Serviceinstruktion"

Transkript

1 Z-LYFTEN PRODUKTION AB Serviceinstruktion IE-0102 Oljebyte Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: Telefax: Fabrik/Factory/Fabrik Allévägen 4, BISPGÅRDEN, SWEDEN Telephone: Telefax: Internet:

2

3 Innehåll Oljebyte Allmän information... 1 ZHD/ZHDL 1500/2000/ Z/ZL 150/200/ Rengöring tank, byte sugsil för ovanstående modeller Z 45/ Z 10/15/20-130/ Z ZD/ZS/ZT 15/20/ BZ/RZ BZ/RZ 15/ BZ/RZ 10/15/20-130/

4 Innan ni börjar, läs igenom hela instruktionen noga. Hydraulikrenlighet / Hydraulolja Vid all hantering av hydraulkomponenter ska hög renhetsnivå hållas: * Innan demontering ska utvändiga ytor vara väl rengjorda på samtliga ingående komponenter. * Vid demontering av hydrauliksystem ska arbetsytorna vara väl rengjorda från all ev. smuts i form av spånor, damm, smörjmedel osv. * Om hydraulsystemet ej ska monteras ihop omgående efter demontering ska detaljerna förvaras på sådant sätt att de inte utsätts för onödig nedsmutsning. Lämpligt sätt att förvara detaljerna i kan vara någon form av plastemballage ex. plastsäck eller påse. * Vid oljebyte, tillse att påfyllningsbehållarna är väl rengjorda på utsidan samt att väl rengjord sil används vid påfyllning. * Påfyllningslock torkas av/rengöres innan avskruvning. * När arbetsytor och komponenter rengörs ska trasor eller papper som används vara av ett icke luddavgivande material. * Monteringsfett ska undvikas, finns behov av smörjning använd då hydraulolja. * Vid oljebyte ska Zepro Original Olja eller motsvarande användas. Alternativa oljor: Allmän information Oljebyte Arktiska förhållanden ISO VG 22 eller VG 32, ISO HV och DIN HVLP. Castrol Hyspin AWV 32 BP Energol HFV-LT Shell Tellus Arctic Texaco Rando Ashless 8401 Esso Univis HVI 26 Statoil 131 OK/Q8 Hindemith LT Mobil Aero HF eller HFA* Neste Hydrauli Super 28 Tropiska förhållanden ISO VG 46 eller VG 68, ISO HM eller HV samt DIN 51524HLP eller HVLP. Castrol Hyspin AWH 46 eller 68 BP Bartran SHF-S 46 eller HV 68 Shell Tellus TX 46 eller 68 Texaco Rando HDZ LT46 eller HDZ68 Esso Univis N 46 eller 68 OK/Q8 Handel 46 eller 68 Mobil DTE 10M-serien, 15M eller 16M Neste Hydrauli 46 eller 68 * detta är ingen HF olja, enligt nedan. OBS! ATF respektive HF oljor får absolut inte användas. HF olja innehåller additiver och dessa kan ha en negativ inverkan på polyuretan, vilket de flesta av våra cylindertätningar är gjorda av. Även ATF olja innehåller additiver som påverkar plast och gummimaterial negativt, vilket ofta resulterar i läckage i cylindrar. ATF = Transmissionsolja (Automatic Transmission Fluid) HF = Hög flampunkt (High flash point) ISO

5 Oljebyte på ZHD/ZHDL 1500/2000/2500 modeller Förberedelse Ha ett tråg eller fat för spillolja tillhands. Försäkra dig om att lyften är helt upphissad och stängd mot skåp. Bryt strömmen till lyften, förslagsvis vid säkringsdosan. Ta bort magneterna från cylindrarnas el.slangbrottsventiler (V4 och V5) och skruva upp toppen på ventilerna. Obs! ZHD 2500 har ventiler på alla fyra cylindrarna. gör lika på alla. Under följande operationer får ingen vistas bakom plattformen, eller försöka manövrera lyften med något av manöverdonen! Börja med att tömma tanken på befintlig olja. Dra ut aggregat och lossa slang ansluten till P1 och lägg i ett spilltråg, säkerställ att slanganslutningen ej befinner sig under eventuell oljeyta. Plugga anslutningen till P1 på ventilsystemet eller anslut en oberoende slang och lägg i spilltråget. 2

6 Tömning av vippcylindrar För Haldex ventiler (svarta magneter). Skruva av hatten på V1, ta bort magneten, skruva tillbaks hatten Skruva av hatten på V3, ta bort magneten, skruva tillbaks hatten och lyften vippar ned. För att avbryta vippningen skruva lös hatten på V3. Om lyften ej rör sig försök att med spett eller brytjärn hjälpa bryggans vipprörelse. Sug all olja ur tanken. Tömning av lyftcylindrar Lossa slang ansluten till T och lägg i ett spilltråg, säkerställ att slanganslutningen ej befinner sig under eventuell oljeyta. Plugga anslutningen T på ventilsystemet eller anslut en oberoende slang och lägg i spilltråget. 3

7 För Haldex ventiler (svarta magneter). Skruva av hatten på V1, ta bort magneten, skruva tillbaks hatten. Skruva av hatten på V2, ta bort magneten, skruva tillbaks hatten och lyften sänks. För att avbryta sänkningen, skruva lös hatten på V2. Obs! På ZHD 2500 sitter det en klämma över motorns gavel. Lossa klämman och dra den bakåt så att kabeln som går genom klämman går fri. Vrid sedan klämman så att magneten på V2 går att ta lös. Sug all olja ur tanken. Återställ samtliga ventiler som är manuellt påverkade. Återanslut samtliga slangar. När tanken är tom avlägsna denna och rengör sugsilen ev. byt ut. Instruktion: se sida 9. Obs! Om lyften inte nödkörs som beskrivs, utan t.ex istället sänks och vippas ned innan, och olja bara sugs ut med sug, så blir det olja kvar i minussidan på cylindrarna. Påfyllning Fyll upp tanken med olja till angivet maximum. Lyft upp och vippa upp mot skåp, om tanken därefter blir tom, fyll på olja. Vippa ut och sänk plattformen till marknivå för att fylla cylindrarnas stångsida. Efterfyll olja så att nivån hamnar mellan max och min anvisning på tank. Repetera detta moment några gånger för att få ut samtliga luftansamlingar ur systemet. 4

8 Oljebyte på Z/ZL 150/200/250 modeller Förberedelse Ha ett tråg eller fat för spillolja tillhands. Försäkra dig om att lyften är helt upphissad och stängd mot skåp. Bryt strömmen till lyften, förslagsvis vid säkringsdosan. Ta bort magneterna från cylindrarnas el.slangbrottsventiler (V4 och V5) och skruva upp toppen på ventilerna. Tömning. Under följande operationer får ingen vistas bakom plattformen, eller försöka manövrera lyften med något av manöverdonen! Generellt: Börja med att tömma tanken på befintlig olja. Dra ut aggregat och lossa slang ansluten till P1 och lägg i ett spilltråg, säkerställ att slanganslutningen ej befinner sig under eventuell oljeyta. Plugga anslutningen till P1 på ventilsystemet eller anslut en oberoende slang och lägg i spilltråget. 5

9 Tömning av vippcylindrar För Hydraforce ventiler (blanka magneter). Skruva av hatten på ventil V1. Skruva därefter av hatten på ventil V3. När stiften på ventilerna V1 och V3 trycks in samtidigt vippar lyften ned. Släpp V3 för att avbryta ned vippningen. 6

10 För Haldex ventiler (svarta magneter). Skruva av hatten på V1, ta bort magneten, skruva tillbaks hatten Skruva av hatten på V3, ta bort magneten, skruva tillbaks hatten och lyften vippar ned. För att avbryta vippningen skruva lös hatten på V3. Om lyften ej rör sig försök att med spett eller brytjärn hjälpa bryggans vipprörelse. Sug all olja ur tanken. Tömning av lyftcylindrar Lossa slang ansluten till T och lägg i ett spilltråg, säkerställ att slanganslutningen ej befinner sig under eventuell oljeyta. Plugga anslutningen T på ventilsystemet eller anslut en oberoende slang och lägg i spilltråget. 7

11 För Hydraforce ventiler (blanka magneter). Skruva av hatten på ventil V1. Skruva därefter av hatten på ventil V2. När stiften på ventilerna V1 och V2 trycks in samtidigt sänks lyften. Släpp V2 för att avbryta sänk av lyft. För Haldex ventiler (svarta magneter). Skruva av hatten på V1, ta bort magneten, skruva tillbaks hatten. Skruva av hatten på V2, ta bort magneten, skruva tillbaks hatten och lyften sänks. För att avbryta sänkningen, skruva lös hatten på V2. Generellt: Sug all olja ur tanken. Återställ samtliga ventiler som är manuellt påverkade. Återanslut samtliga slangar. När tanken är tom avlägsna denna och rengör sugsilen ev. byt ut. Instruktion: se sida 9. Obs! Om lyften inte nödkörs som beskrivs, utan t.ex istället sänks och vippas ned innan, och olja bara sugs ut med sug, så blir det olja kvar i minussidan på cylindrarna. Påfyllning (7,5-8 liter) Fyll upp tanken med olja till angivet maximum. Lyft upp och vippa upp mot skåp, om tanken därefter blir tom, fyll på olja. Vippa ut och sänk plattformen till marknivå för att fylla cylindrarnas stångsida. Efterfyll olja så att nivån hamnar mellan max och min anvisning på tank. Repetera detta moment några gånger för att få ut samtliga luftansamlingar ur systemet. 8

12 Demontering hydraulenhet för byte sugsil i samband med oljebyte. Z/ZL/ZS/ZHD/ZHDL. Om sugsil och / eller tank måste rengöras eller bytas. Skruva lös slanghållaren. Skruva tillbaka slangarna på P1 och T anslutningarna på ventilblocket. Om det inte redan är gjort. Skruva lös hydraulenheten från montageplåten, 2st skruvar. Lossa på slangklämman som sitter vid tankhalsen. (1) Skruva lös de fyra skruvarna som fäster tanken mot adapterblocket. (2) Ta bort tanken och byt sugsil (3) -Se instruktion på nästa sida- och o-ringen (4) mellan adapterblock och tank. (1) (2) (4) (3) Montera tillbaka i omvänd ordning. 9

13 Rengöring / byte sugsil. Ta loss sugsilen enligt bilder nedan. Obs! Om sugsilen tas lös enligt någon av de överkryssade alternativen finns risk att sugröret och taggbrickorna som låser sugröret i pump och vinkelrör förstörs. Rengör sugsilen, lämlpligen med trycklyft. Är silen allför sliten eller trasig ska den bytas ut. 10

14 Oljebyte på Z 45/75 modeller Förberedelse Ha ett tråg eller fat för spillolja tillhands. Försäkra dig om att lyften är helt upphissad och stängd mot skåp. Tömning Under följande operationer får ingen vistas bakom bryggan. Lossa slang från aggregatet ansluten till T på anslutngningsblocket på stommen (se bild nedan) och lägg i ett spilltråg. Tilta ner bryggan i horisontalläge och sänk sedan lyften så långt det är möjligt, tilta därefter ner det som går, detta för att tömma cylindrarna så mycket som möjligt. Om tanken blir full under operationen: avsluta och sug ur tanken på olja, fortsätt därefter operationen. Sug ur tank på all olja. När tanken är tom avlägsna denna och byt ut sugsil och rengör tank. Gäller XL-service, med byte servicekit. Påfyllning (3,5-4 liter) Återanslut slangen till T. Fyll upp tanken med olja till angivet maximum Lyft och vippa upp mot skåp, om tanken därefter blir tom, fyll på olja. Vippa ut och sänk plattformen till marknivå för att fylla cylindrarnas stångsida. Efterfyll olja så att nivån hamnar mellan max och min anvisning på tank. Repetera detta moment några gånger för att få ut samtliga luftansamlingar ur systemet. 11

15 Oljebyte på Z 10/15/20-130/150 modeller Förberedelse Ha ett tråg eller fat för spillolja tillhands. Tömning Under följande operationer får ingen vistas bakom bryggan eller försöka manövrera lyften med något av manöverdonen, förutom i det första steget här nedan! Tilta ner och sänk lyften maximalt, detta för att tömma cylindrarna på så mycket olja som möjligt. Sug ur all olja ur tanken. När tanken är tom: Lossa på de två spännbanden. Lätta på slangklammern och skruva lös de fyra skruvarna som säkrar tanken mot adapterblocket. Ta bort och rengör tanken. Obs! Vissa modeller har endast slangklammer. Ta lös och rengör sugsilen, alternativt byt ut den samt o-ringen vid en XL-Service Montera tillbaka i omvänd ordning. Påfyllning Fyll upp tanken med olja till angivet maximum, antingen märken på tank eller på oljesticka på tanklock. Lyft och vippa upp mot skåp, om tanken därefter blir tom, fyll på olja. Lyft/sänk resp. vippa upp och ner lyften några gånger för att få ut så mycket luftfickor som möjligt ur systemet. Efterfyll olja så att nivån hamnar mellan max och min anvisning på tank eller nivåsticka på lock. Beroende på modell. 12

16 Oljebyte på Z Förberedelse Ha ett tråg eller fat för spillolja tillhands. Tömning Under följande operationer får ingen vistas bakom bryggan eller försöka manövrera lyften med något av manöverdonen, förutom i det första steget här nedan! Tilta ner och sänk lyften maximalt, detta för att tömma cylindrarna på så mycket olja som möjligt. Sug ur all olja ur tanken. Lätta på slangklammern och skruva lös de fyra skruvarna som säkrar tanken mot adapterblocket. Ta bort och rengör tanken. Ta lös och rengör sugsilen, alternativt byt ut den samt o-ringen vid en XL-Service Montera tillbaka i omvänd ordning. Påfyllning Fyll upp tanken med olja till angivet maximum, antingen märken på tank eller på oljesticka på tanklock. Lyft och vippa upp mot skåp, om tanken därefter blir tom, fyll på olja. Lyft/sänk resp. vippa upp och ner lyften några gånger för att få ut så mycket luftfickor som möjligt ur systemet. Efterfyll olja så att nivån hamnar mellan max och min anvisning på tank eller nivåsticka på lock. Beroende på modell. 13

17 Oljebyte på ZD/ZS/ZT 15/20/25 modeller Förberedelse Ha ett tråg eller fat för spillolja tillhands. Tömning Under följande operationer får ingen vistas bakom bryggan eller försöka manövrera lyften med något av manöverdonen, förutom i det första steget här nedan! Kör ut lyften i arbetsläge. Tilta ner och sänk lyften maximalt, detta för att tömma cylindrarna på så mycket olja som möjligt. Sug ur all olja ur tanken. När tanken är tom: Lossa på de två spännbanden. Lätta på slangklammern och skruva lös de fyra skruvarna som säkrar tanken mot adapterblocket. Ta bort och rengör tanken. Obs! Vissa modeller har endast slangklammer. Ta lös och rengör sugsilen, alternativt byt ut den samt o-ringen vid en XL-Service Montera tillbaka i omvänd ordning. VARNING!! Ha aldrig bryggan i utfällt läge när ni vippar upp den. Bryggan kan slå igen och orsaka material och personskador. Se även till så att inte bryggspetsen tar i påbyggnad eller liknande. Påfyllning Fyll upp tanken med olja till angivet maximum, antingen märken på tank eller på oljesticka på tanklock. Lyft och vippa upp det som går. Obs! se varning ovan. Om tanken därefter blir tom, fyll på olja. Lyft/sänk resp. vippa upp och ner lyften några gånger för att få ut så mycket luftfickor som möjligt ur systemet. Efterfyll olja så att nivån hamnar mellan max och min anvisning på tank eller nivåsticka på lock. Beroende på modell. 14

18 Oljebyte på BZ/RZ modeller Förberedelse Se till att ha ett tråg eller fat för spillolja till hands. Försäkra dig om att lyften är helt upphissad och stängd mot skåp. Tömning Under följande operationer får ingen vistas bakom plattformen, eller försöka manövrera lyften med något av manöverdonen! Lossa slangen som är ansluten till vippcylinderns minussida vid anslutningen på hydraulaggregatet och lägg den i ett spilltråg, säkerställ att slanganslutningen ej befinner sig under eventuell oljeyta. Tvångsstyr ventil V3. Tryck på sänknappen, varpå lyften vippar ut. Håll knappen intryckt ända tills vippcylindrarna bottnar. (Om lyften ej rör sig försök att med spett eller brytjärn hjälpa bryggans vipprörelse). Återställ ventil V3 som nu är manuellt påverkad. Sug ur tank på all olja, på de aggregat där bottenplugg finnes kan denna med fördel användas. Tryck på sänknappen varpå lyften sänks. Håll knappen intryckt ända till att lyftcylindrarna har tömts. Sug ur tank på all olja, på de aggregat där bottenplugg finnes kan denna med fördel användas. Återanslut slangen. När tanken är tom avlägsna denna och byt ut sugsil och sugrör. Påfyllning Fyll upp tanken med olja till angivet maximum. Lyft upp och vippa upp mot skåp, om tanken därefter blir tom, fyll på olja. Vippa ut och sänk plattformen till marknivå för att fylla cylindrarnas stångsida. Efterfyll olja så att nivån hamnar mellan max och min anvisning på tank. Repetera detta moment några gånger för att få ut samtliga luftansamlingar ur systemet. 15

19 Oljebyte på BZ/RZ 15/ modeller Förberedelse Ha ett tråg eller fat för spillolja tillhands. Försäkra dig om att lyften är helt upphissad och stängd mot skåp. Tömning Under följande operationer får ingen vistas bakom plattformen, eller försöka manövrera lyften med något av manöverdonen! Lossa den bruna kabeln som är ansluten mellan kretskort och solenoid. Lossa slangen som är ansluten till cylindrarnas minussidor vid anslutningen på hydraul aggregat och lägg den i ett spilltråg, säkerställ att slanganslutningen ej befinner sig under eventuell oljeyta. Tvångsstyr ventil V3. Tryck på sänknappen, varpå lyften vippar ut. Håll knappen intryckt ända tills vippcylindrarna bottnar (Om lyften ej rör sig försök att med spett eller brytjärn hjälpa bryggans vipprörelse). Återställ ventil V3 som nu är manuellt påverkad. Sug ur tank på all olja, på de aggregat där bottenplugg finnes kan denna med fördel användas. Tryck på sänknappen varpå lyften sänks. Håll knappen intryckt ända tills att lyftcylindrarna har tömts. Sug ur tank på all olja, på de aggregat där bottenplugg finnes kan denna med fördel användas. Återanslut slangen och den bruna kabeln till solenoiden. När tanken är tom avlägsna denna och byt ut sugsil och sugrör. Påfyllning Fyll upp tanken med olja till angivet maximum. Lyft upp och vippa upp mot skåp, om tanken därefter blir tom, fyll på olja. Vippa ut och sänk plattformen till marknivå för att fylla cylindrarnas stångsida. Efterfyll olja så att nivån hamnar mellan max och min anvisning på tank. Repetera detta moment några gånger för att få ut samtliga luftansamlingar ur systemet. 16

20 Oljebyte på BZ/RZ 10/15/20-130/149 modeller Förberedelse Ha ett tråg eller fat för spillolja tillhands. Tömning Under följande operationer får ingen vistas bakom plattformen, eller försöka manövrera lyften med något av manöverdonen! Tilta ner och sänk lyften, detta för att tömma cylindrarna på så mycket olja som möjligt. Öppna bottenpluggen och placera tråg eller fat under. När tanken är tom avlägsna denna och byt ut sugsil och sugrör.. Påfyllning Fyll upp tanken med olja till angivet maximum Lyft och vippa upp mot skåp, om tanken därefter blir tom, fyll på olja. Lyft/sänk resp. vippa upp och ner lyften några gånger för att få ut så mycket luftfickor som möjligt ur systemet. Efterfyll olja så att nivån hamnar mellan max och min anvisning på tank. 17

Z-LYFTEN PRODUKTION AB. Serviceinstruktion

Z-LYFTEN PRODUKTION AB. Serviceinstruktion Z-LYFTEN PRODUKTION AB Serviceinstruktion IE-0102 Oljebyte 2015-12-02 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

SERVICEBOK OCH KONTROLLMANUAL

SERVICEBOK OCH KONTROLLMANUAL 55623 SERVICEBOK OCH KONTROLLMANUAL BRUKSANVISNING I ORIGINAL Denna manual ska förvaras i fordonet på vilken bakgavellyften sitter. 2013-09-17 Innehållsförteckning Servicebok & kontrollmanual Inledning...

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB. Serviceinstruktion

Z-LYFTEN PRODUKTION AB. Serviceinstruktion Z-LYFTEN PRODUKTION AB Serviceinstruktion IE-0108 Mätning och justering tryck 2016-01-11 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551

Läs mer

IA HECON LOCAL. Installationsinstruktioner

IA HECON LOCAL. Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner 1.0 Allmän information Användandet av dessa instruktioner förutsätter att användaren är väl bekant med handhavandet av både blockenheten och hydraulsystemet

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB. Service Meddelande. 2012-10-19 Gällande: Alla lyftar med 8-polig kontakt i kombination med styrkort

Z-LYFTEN PRODUKTION AB. Service Meddelande. 2012-10-19 Gällande: Alla lyftar med 8-polig kontakt i kombination med styrkort Z-LYFTEN PRODUKTION AB Blankettnr: BL10050 Utfärdad av: FN Datum: 050114 Utgåva: 2 Service Meddelande 2012-10-19 Gällande: Alla lyftar med 8-polig kontakt i kombination med styrkort + För information.

Läs mer

Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar

Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar Januari 2014 Innehåll 1. Generell information 1.1 Dokumentation 1.2 Användningsområde cylinder 1.3 Transport 1.4 Lagring 2. Idrifttagande och

Läs mer

FÖRARINSTRUKTION OCH SÄKERHETSMANUAL

FÖRARINSTRUKTION OCH SÄKERHETSMANUAL 65968 FÖRARINSTRUKTION OCH SÄKERHETSMANUAL BRUKSANVISNING I ORIGINAL Denna manual ska förvaras i fordonet på vilken bakgavellyften sitter. 2013-09-17 Fabrik ZEPRO, Z-Lyften Produktion AB Allévägen 4, 840

Läs mer

ANMÄRKNINGAR OCH SYMBOLER 2 1 ALLMÄNT 3. 2 SKIVA OCH BROMSFUNDAMENT 3 2-1 Skiva 3 2-2 Bromsfundament 3

ANMÄRKNINGAR OCH SYMBOLER 2 1 ALLMÄNT 3. 2 SKIVA OCH BROMSFUNDAMENT 3 2-1 Skiva 3 2-2 Bromsfundament 3 INNEHÅLL Kapitel Sidan Rubrik ANMÄRKNINGAR OCH SYMBOLER 2 1 ALLMÄNT 3 2 SKIVA OCH BROMSFUNDAMENT 3 2-1 Skiva 3 2-2 Bromsfundament 3 3 INSTALLATION AV BROMSOK 3 3-1 Leverans utförande 4 3-2 Sidbyte av manuella

Läs mer

Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual

Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual 1 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Montering av Hydraulcylinder...3 3. Montering av rattpump...5 4. Montering av slangar...6 5.

Läs mer

Montage, drift och skötsel för ACSS Duschpanel 221 Art nr 24241.535.xxx

Montage, drift och skötsel för ACSS Duschpanel 221 Art nr 24241.535.xxx Montage, drift och skötsel för ACSS Duschpanel 221 Art nr 24241.535.xxx Innehåll: 1. Montage 2. Byta flödesbegränsare. 3. Justering av varmvattenstopp 4. Underhåll 5. Felsökning Reservdelslista finns på

Läs mer

2. Motor\Turbosystem Justering, byte - Demontering

2. Motor\Turbosystem Justering, byte - Demontering Turbo, 4-cyl. Demontering Varning Var försiktig om bilen är varm. Kylvätskan är het och det finns även risk för att bränna sig på avgassamlaren. 1. Öppna expansionskärlets lock för att släppa ut systemets

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin

Bruksanvisning för gasolkamin Bruksanvisning för gasolkamin 430-042 Bruksanvisning i original 21.03.2013 Jula AB SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Läs bruksanvisningen innan du använder värmaren.

Läs mer

Easy wash Portabel tvätt

Easy wash Portabel tvätt Easy wash Portabel tvätt Art.nr. T95-05 Låg vattenförbrukning och högt vattentryck Låg energiförbrukning miljövänlig Portabel, långlivad, säker och stänkskyddad I hushållet: Badrum, diskbänk, husdjur,

Läs mer

Driftinstruktioner Arbrå

Driftinstruktioner Arbrå Driftinstruktioner Arbrå Före start av anläggningen. - Stäng alla dräneringsventiler för vatten och tryckluftledningarna (OBS tryckluften i botten på barnbacken) - Använd dränkpumpen i brunnen så att flödet

Läs mer

I ORIGINAL HÖJ- & SÄNKBART ARBETSBORD L&D

I ORIGINAL HÖJ- & SÄNKBART ARBETSBORD L&D BRUKSANVISNING I ORIGINAL HÖJ- & SÄNKBART ARBETSBORD L&D Ljunggren & daughters AB Tel: 0243-153 50 Backes väg 3 Fax: 0243-153 59 784 54 Borlänge Mail: info@ergofokus.se SWEDEN Web: www.ergofokus.se INNEHÅLL

Läs mer

SINKAMAT K Helautomatisk minipumpstation för fristående montage

SINKAMAT K Helautomatisk minipumpstation för fristående montage Installation Drift & underhåll SINKAMAT K Helautomatisk minipumpstation för fristående montage Figur 1 PRODUKTBESKRIVNING Sinkamat-K är ett helautomatiskt pumpaggregat för fristående montage på golv, Sinkamat

Läs mer

Instruktionsbok. progra

Instruktionsbok. progra 09-07 års nti gara 3 Instruktionsbok erings v o n e R m progra Kära Pro-Aqua ägare Vi vill gratulera er till köpet av städmaskinen Pro-Aqua. Ni har investerat i en produkt som kombinerar teknisk perfektion

Läs mer

Så här fungerar din nya rollator. Volaris S7

Så här fungerar din nya rollator. Volaris S7 Så här fungerar din nya rollator Volaris S7 1 Grattis till din nya rollator! Volaris S7 kommer på många sätt att göra din vardag lättare. För att du ska lära känna din nya rollator ber vi dig att noga

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK FETTSPRUTA 907254, 0102459, 0102460

INSTRUKTIONSBOK FETTSPRUTA 907254, 0102459, 0102460 I26143-S-13.04 INSTRUKTIONSBOK FETTSPRUTA 907254, 0102459, 0102460 ASSALUB AB - 1 - www.assalub.se GENERELLA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER OBS! Läs instruktionen noga innan fettpistolen tas i bruk. Om inte instruktionerna

Läs mer

BENDOF DC-16MB Batteridriven armeringsklipp

BENDOF DC-16MB Batteridriven armeringsklipp BENDOF DC-16MB Batteridriven armeringsklipp INSTRUKTION SE-194 82 Upplands Väsby Besöksadress: Centralvägen 2-4 Telefon 08-590 344 60 Telefax 08-590 925 40 VARNING! Klipps kortare bitar än 10 cm kan den

Läs mer

JBL AquaCristal UV-C 5 W, 9 W, 11 W, 18 W, 36 W

JBL AquaCristal UV-C 5 W, 9 W, 11 W, 18 W, 36 W JBL-AquaCristal-Handbuch2008:JBL-AquaCristal-Handbuch 19.06.2008 15:53 Uhr Page 30 JBL AquaCristal UV-C 5 W, 9 W, 11 W, 18 W, 36 W UV-C enhet Viktiga säkerhetsanvisningar: OBS! För att undvika personskador

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop flow

Vattenfelsbrytare esystop flow 151217 sida 1 av 3 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop flow är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av och sensor i systemet se separat

Läs mer

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 A5-B5 Automatic Systems Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 Intergate AB reserverar sig för produktförändringar

Läs mer

ADAPTER MED HYDRAULISK LÅSNING

ADAPTER MED HYDRAULISK LÅSNING MONTERINGSANVISNING ADAPTER MED HYDRAULISK LÅSNING Art.Nr. 72109H, 72166H, 72247H och 72105H. Reviderad 2011-05-30 VARNING! Under inga förhållanden får produktens ursprungliga utformning ändras utan tillstånd

Läs mer

Installationsmanual ML40 Plus

Installationsmanual ML40 Plus Installationsmanual ML40 Plus 1. Beskrivning ML40Plus är en speciellt konstruerad drivenhet för autopiloter på båtar. Den passar de flesta typer av segelbåtar, även sådana med ror-kult. ML40Plus kräver

Läs mer

Sleipner AB. CE Alla Steering Power produkter är producerade i enlighet med CE direktiv 94/25/EC (direktiv för fritidsbåtar) 16 juni, 1994, En 30592

Sleipner AB. CE Alla Steering Power produkter är producerade i enlighet med CE direktiv 94/25/EC (direktiv för fritidsbåtar) 16 juni, 1994, En 30592 Innehåll FÖRBEREDELSER:... 3 DIMENSIONER RATTPUMP 26/35/44 CCM... 4 INSTALLATION AV RATTPUMP... 5 Rattpump med fläns.... 5 Rattpump utan fläns... 6 Rattpump med tilt... 7 Installation av styrcylinder....

Läs mer

5-100. Värmehäll infällnad HANDBOK. viktiga handlingar för installation och underhåll. Doc. nr. 521345400 Edition0 2015/09. Bruksanvisningen i orginal

5-100. Värmehäll infällnad HANDBOK. viktiga handlingar för installation och underhåll. Doc. nr. 521345400 Edition0 2015/09. Bruksanvisningen i orginal 5-100 Värmehäll infällnad HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Bruksanvisningen i orginal Doc. nr. 521345400 Edition0 2015/09 Om handboken I den här handboken hittar du all information

Läs mer

INSTRUKTION Göingefilter K 40, 50, 75, 125, 175

INSTRUKTION Göingefilter K 40, 50, 75, 125, 175 INSTRUKTION Göingefilter K 40, 50, 75, 125, 175 Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120816 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert

Läs mer

5. Underhåll, hygien och service

5. Underhåll, hygien och service 3004202-2013-01-22 VE330H 5. 5.1 Driftsvisningar via manöverpanelen Manöverpanel Se Handboken för Eact för VE320/330/340/350/360 hur man via teknikermenyn (åtkomstkod 1111) kan gå in i meny 2 Driftsvisningar

Läs mer

Ventiljustering, Honda CRF 450R

Ventiljustering, Honda CRF 450R Ventiljustering, Honda CRF 450R Honda Mc Svenska AB April 2002 22 Allmänt om ventiljusteringen En fyrtaktsmotor har ventiler som öppnas av en kamaxel. Denna kamaxel drivs med hjälp av en kedja från vevaxeln.

Läs mer

Drift och skötsel för ACSS Duschpanel 220 Art nr 24241.540.xxx

Drift och skötsel för ACSS Duschpanel 220 Art nr 24241.540.xxx Drift och skötsel för ACSS Duschpanel 220 Art nr 24241.540.xxx Innehåll: 1. Byta flödesbegränsare. 2. Justering av varmvattenstopp 3. Underhåll 4. Felsökning 5. Reservdelar 1. Byte av flödesbegränsare

Läs mer

I ORIGINAL HÖJ- & SÄNKBART ARBETSBORD L&D

I ORIGINAL HÖJ- & SÄNKBART ARBETSBORD L&D BRUKSANVISNING I ORIGINAL HÖJ- & SÄNKBART ARBETSBORD L&D Ljunggren & daughters AB Tel: 0243-153 50 Backes väg 3 Fax: 0243-153 59 784 54 Borlänge Mail: info@storkok.se SWEDEN Web: www.storkok.se INNEHÅLL

Läs mer

Bruksanvisning. Ronda EC

Bruksanvisning. Ronda EC Bruksanvisning Ronda EC Bäste kund, Om du följer rekommendationerna i denna bruksanvisning kommer produkten att fungera optimalt och förbli effektiv i många år. INNEHÅLL REKOMMENDATIONER OCH TIPS 3 EGENSKAPER

Läs mer

FLEXIT SPIRIT. Monteringsinstruktion

FLEXIT SPIRIT. Monteringsinstruktion 110980S-01 2011-05 ART. NR.: 110979 FLEXIT SPIRIT Monteringsinstruktion Trådlös tryckvakt för spiskåpa Trådlösa mottagare Puck, relä (På/Av) res Styrning via valfri sändare, t.ex WT-1/ WT-2 Timerfunktion

Läs mer

Installationsanvisning. UV-filter Sterilight

Installationsanvisning. UV-filter Sterilight Installationsanvisning UV-filter Sterilight Viktig information före installation Kontrollera så att godset inte har blivit skadat under transporten. Transportskada skall omedelbart anmälas till transportföretaget.

Läs mer

Lindab Bruksanvisning - Lastbrygga. Lindab Doorline 1406.01. Bruksanvisning Lastbrygga

Lindab Bruksanvisning - Lastbrygga. Lindab Doorline 1406.01. Bruksanvisning Lastbrygga Lindab Bruksanvisning - Lastbrygga 1406.01 Lindab Doorline Bruksanvisning Lastbrygga Innehåll 1. Allmänt... 3 1.1 Användande av manual... 3 1.2 Funktion/Teknik... 3 1.3 Garanti... 3 1.4 Service... 3 1.5

Läs mer

Vedkombi 330 Bruksanvisning

Vedkombi 330 Bruksanvisning Vedkombi 330 Bruksanvisning Produktpresentation Effektiv och användarvänlig vedkombi som kapar och klyver veden i ett moment. Producerar ca 5 m3 per timme. Klarar vedlängder upp till 53 cm och veddiameter

Läs mer

DK EN DE FR SE MiniSpray MANUAL

DK EN DE FR SE MiniSpray MANUAL NiTO MiniSpray är ett doseringssystem som monteras på väggen. Systemet är avsett för såpa/vattenblandningar som strömmar genom en pistol eller borste (skaft med borste). Precisionsmunstyckena ger en korrekt

Läs mer

REKOMMENDATIONER OCH TIPS

REKOMMENDATIONER OCH TIPS REKOMMENDATIONER OCH TIPS Denna bruksanvisning är förutsedd för flera versioner av apparaten. Det är möjligt att vissa enskilda utrustningsdetaljer, inte berör din apparat. INSTALLATION Tillverkaren åtar

Läs mer

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA.

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. Modell ZB06-25A V I K T I G S Ä K E R H E T S I N F O R M A T I O N LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. INNEHÅLL VIKTIGA

Läs mer

ATF, kontroll resp. byte ATF-nivå, kontroll

ATF, kontroll resp. byte ATF-nivå, kontroll Sida 1 av 6 ATF, kontroll resp. byte ATF-nivå, kontroll Observera! Multitronic 01J växellådan behöver en annan ATF än stegautomaterna. Bara den ATF för CVTväxellåda som finns att få som reservdel får användas

Läs mer

INSTRUKTION Budget ANA

INSTRUKTION Budget ANA INSTRUKTION Budget ANA Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 12621 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB, ett ledande företag

Läs mer

Installationsanvisning CS- stokeranläggning

Installationsanvisning CS- stokeranläggning Installationsanvisning CS- stokeranläggning Version 2.0 fr.o.m. mars 2007 Läs noggrant igenom hela manualen innan installationen påbörjas! Generalagent Sverige BN Energikonskult AB Norbergsvägen 30 * Box

Läs mer

REKOMMENDATIONER OCH TIPS

REKOMMENDATIONER OCH TIPS REKOMMENDATIONER OCH TIPS Denna bruksanvisning är förutsedd för flera versioner av apparaten. Det är möjligt att vissa enskilda utrustningsdetaljer, inte berör din apparat. INSTALLATION Tillverkaren åtar

Läs mer

Hydraulstyrning för Roder

Hydraulstyrning för Roder Hydraulstyrning för Roder Marsili 70/100/120/200 Installationsmanual 1 Även om alla åtgärder har vidtagits för att informationen i denna manual skall vara korrekt och fullständig tar Flotec Marin AB inget

Läs mer

Montera Magnetkontakt

Montera Magnetkontakt 1 Håll upp delarna på plats med dörren stängd för att se en bra placering. OBS! Det spelar ingen roll vilken del som monteras på dörr respektive karm men avståndet/glipan får inte överstiga 6 mm! Dörrblad

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK OCH RESERVDELSKATALOG

INSTRUKTIONSBOK OCH RESERVDELSKATALOG INSTRUKTIONSBOK OCH RESERVDELSKATALOG Slagklippare Modell KT Innan du tar klipparen i bruk för första gången ska du först läsa igenom bruksanvisningen mycket noga och observera säkerhetsåtgärderna. I denna

Läs mer

STRYKMODUL BRUKSANVISNING

STRYKMODUL BRUKSANVISNING STRYKMODUL BRUKSANVISNING INNEHÅLL DENNA BRUKSANVISNING SID 2 TYPSKYLT SID 2 VIKTIGT OM SÄKERHET SID 3 INSTALLATION SID 4 HANDHAVANDE SID 6 SERVICE SID 7 SKÖTSEL SID 7 FELSÖKNING SID 7 TEKNISKA DATA SID

Läs mer

Zitzi Carseat & Carseat Mini

Zitzi Carseat & Carseat Mini Kombinationer Zitzi Carseat får ej kombineras med andra produkter. Reservdelar Zitzi Carseat får endast förses med reservdelar levererade av Anatomic SITT AB. BRUKSANVISNING Produkten är endast avsedd

Läs mer

INSTRUKTIONER Y1 HJÄLPMEDEL SOM KAN BEHÖVAS DELARNA. Instruktion Y1 v. 0.2 Sida 1 av 7

INSTRUKTIONER Y1 HJÄLPMEDEL SOM KAN BEHÖVAS DELARNA. Instruktion Y1 v. 0.2 Sida 1 av 7 Instruktion Y1 v. 0.2 Sida 1 av 7 INSTRUKTIONER Y1 HJÄLPMEDEL SOM KAN BEHÖVAS Byggsatsen skall limmas ihop. Lämpligt lim är cyanoakrylat, ex. Loctite Super Attak. Nyttiga verktyg: Kniv typ brytkniv Nålfilar

Läs mer

Multiskopan. 1,8 m 3 Art. Nr: 20xxxx12. Burträskvägen 18 Telefon Telefax Bankgiro Postgiro 937 33 BYGDSILJUM 0914-20220 0914-20364 647-4795 38 68 20-5

Multiskopan. 1,8 m 3 Art. Nr: 20xxxx12. Burträskvägen 18 Telefon Telefax Bankgiro Postgiro 937 33 BYGDSILJUM 0914-20220 0914-20364 647-4795 38 68 20-5 Multiskopan 1,8 m 3 Art. Nr: 20xxxx12 1 MULTISKOPA 1,5-12,0m 3 Allmän information side 3 Teknisk data side 4 Handhavande / Säkerhet side 5 El-schema side 6 Hydraulschema side 7 Säkerhetsföreskrifter side

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING AV STYRENHET FÖR EL-BASTUAGGREGAT UKU

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING AV STYRENHET FÖR EL-BASTUAGGREGAT UKU INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING AV STYRENHET FÖR EL-BASTUAGGREGAT UKU 2 INNEHÅLL 1. FÖRE INSTALLATIONEN... 2 2. INSTALLATION AV STYRENHET UKU... 3 SYRPANEL - UKU... 4 KONTAKTORLÅDA... 4 TEMPERATURGIVARE

Läs mer

FrostControl. Bruksanvisning Monteringsanvisning Skall medföras i fordonet!

FrostControl. Bruksanvisning Monteringsanvisning Skall medföras i fordonet! FrostControl Bruksanvisning Monteringsanvisning Skall medföras i fordonet! FrostControl (säkerhets-/avtappningsventil) Innehållsförteckning Använda symboler... 2 Användningsområde... 2 Funktionsbeskrivning...

Läs mer

Anteckningar E&P H Y D R A U L I C S LEVELSYSTEM. Svenska Elektroniskt nivåsystem/levelsystem Bruksanvisning

Anteckningar E&P H Y D R A U L I C S LEVELSYSTEM. Svenska Elektroniskt nivåsystem/levelsystem Bruksanvisning Anteckningar E&P H Y D R A U L I C S LEVELSYSTEM Svenska Elektroniskt nivåsystem/levelsystem Bruksanvisning 18 19 Innehåll Inledning Inledning Systemet Att använda systemet Egenskaper och handhavande Elektronik

Läs mer

Manual. Viktigt! Läs igenom Manualen innan ni använder utrustningen. Denna Manual beskriver den automatiska korkavtagaren Pluggo Standard.

Manual. Viktigt! Läs igenom Manualen innan ni använder utrustningen. Denna Manual beskriver den automatiska korkavtagaren Pluggo Standard. Manual Viktigt! Läs igenom Manualen innan ni använder utrustningen Denna Manual beskriver den automatiska korkavtagaren Pluggo Standard. Innehåll 1. 2. 3. 3.1 3.2 4. 5. 5.1 5.2 6. 7. Allmän Information

Läs mer

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR 2 1 3 4 5 2 1 3 4 5 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt 32 Svenska VARNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Bonnet Vedklipp 20T Bruksanvisning

Bonnet Vedklipp 20T Bruksanvisning Bonnet Vedklipp 20T Bruksanvisning Produktpresentation En kraftfull vedklipp som snabbt och enkelt klyver veden i 2-4 delar. Med en tryckkraft på hela 20 ton och ett kraftigt klyvblad klarar den att klyva

Läs mer

Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP. Anläggning:. Datum:. Utgåva 2012-06-19

Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP. Anläggning:. Datum:. Utgåva 2012-06-19 Utgåva 2012-06-19 Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP Anläggning:. Datum:. 2012-06-19 OBS! Denna anvisning utgör komplement till tillverkarens anvisning. Om dessa står i strid med varandra har

Läs mer

INSTRUKTION Mjukvattenfilter Midi, Maxi

INSTRUKTION Mjukvattenfilter Midi, Maxi INSTRUKTION Mjukvattenfilter Midi, Maxi Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 07-1 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB, ett

Läs mer

Instruktionsbok för Rasterrensare. Instructionbook for Copper grid cleaner. Rensning pågår Cleansing. Raster med slagg Copper grid with slag

Instruktionsbok för Rasterrensare. Instructionbook for Copper grid cleaner. Rensning pågår Cleansing. Raster med slagg Copper grid with slag Instruktionsbok för Rasterrensare Instructionbook for Copper grid cleaner 1105 Raster med slagg Copper grid with slag Rensning pågår Cleansing Rensat raster Cleansed copper grid RASTERRENSARE Tekniska

Läs mer

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar VAQ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer

Manual Monterings- och bruksanvisning. Q Basic Q Cyklon Q Cyklon DL

Manual Monterings- och bruksanvisning. Q Basic Q Cyklon Q Cyklon DL Manual Monterings- och bruksanvisning Q Basic Q Cyklon Q Cyklon DL 2 Gratulerar och lycka till Gratulerar till ditt val av centraldammsugare, som du kommer att ha stor glädje av i många år. Eftersom du

Läs mer

Sodastreamadapter Konstruktions och användarmanual.

Sodastreamadapter Konstruktions och användarmanual. Sodastreamadapter Konstruktions och användarmanual. Dokumentet innehåller instruktioner och ritningar för att bygga en Sodastreamadapter (ett hjälpmedel för att kolsyra dryck på glasflaskor mm). Av: Attackbever

Läs mer

Span 300 VX Montageanvisning

Span 300 VX Montageanvisning Span 300 VX Montageanvisning BETECKNING: SPAN 300 VX Dubbel bredd EN1004 3-8/12 XXCX SPAN 300 VX Enkel bredd EN1004-3 8/8 XXCX Ställningar i enlighet med AFS 2013:4 SP typkontrollintyg 144201 daterat den

Läs mer

Användaranvisning - Förbränningstoalett. Cinderella Classic

Användaranvisning - Förbränningstoalett. Cinderella Classic Användaranvisning - Förbränningstoalett Cinderella Classic Cinderella förbränningstoalett Med korrekt användning och underhåll kan du ha nytta av din förbränningstoalett i många år. I den här användaranvisningen

Läs mer

RESERVDELAR. Modell: RZU 100-110 (S, SA) INNEHÅLL. Kapitel 1: Lyftchassie. Kapitel 2: Bryggor, ange typ och mått. Kapitel 3: Cylindrar

RESERVDELAR. Modell: RZU 100-110 (S, SA) INNEHÅLL. Kapitel 1: Lyftchassie. Kapitel 2: Bryggor, ange typ och mått. Kapitel 3: Cylindrar RESERVDELAR INNEHÅLL Modell: RZU 00-0 (S, SA) Kapitel : Lyftchassie G7R08d Sida Kapitel : Bryggor, ange typ och mått PLR04 Sida 4 PLR04a Sida 5 PLR04b Sida 6 PLR045 Sida 7 PLR045a Sida 8 Kapitel : Cylindrar

Läs mer

Instruktion BASIC Fläkt BCRB, storlek 080 120

Instruktion BASIC Fläkt BCRB, storlek 080 120 Instruktion BSIC Fläkt BCRB, storlek 080 120 1. llmänt På inspektionsdörren sitter en skylt för aggregat samt motor. BCRB är en fläkt med bakåtböjda skovlar för tryck upp till 2500 Pa. Fläkten har som

Läs mer

NC22EU SMARTKLEEN POOL ROBOT BOTTENSUGARE

NC22EU SMARTKLEEN POOL ROBOT BOTTENSUGARE NC22EU SMARTKLEEN POOL ROBOT BOTTENSUGARE Grattis till ditt köp! SmartKleen är en teknologisk avancerad automatisk pool bottensugare, som är lätt att använda. SmartKleen gör det enkelt att hålla poolen

Läs mer

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER PAINT ZOOM Tack för att du har köpt en Paint Zoom-sprutpistol. Läs bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna noga innan du använder Paint Zoom. Spara handboken för framtida behov. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

FORDONSBURNA FLAKLYFTBORD (BAKGAVELLYFT)

FORDONSBURNA FLAKLYFTBORD (BAKGAVELLYFT) Vårdsystem FM M7782-127013 Sida 1 av 6 FORDONSBURNA FLAKLYFTBORD (BAKGAVELLYFT) ALLMÄNT Normtabell Publikationen gäller Fordonsburna flaklyftbord För utförligare beskrivning av normerna se M7782-112001

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB. Service Meddelande

Z-LYFTEN PRODUKTION AB. Service Meddelande Z-LYFTEN PRODUKTION AB Blankettnr: BL10050 Utfärdad av: FN Datum: 050114 Utgåva: 2 Service Meddelande 2013-01-25 Gällande: Kopplingskort 55027 (4-knappsmanövrering) Kopplingskort 55027 rev.5. En vidareutveckling

Läs mer

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING 1 Översikt 2 Säkerhetsanvisningar När du använder elektrisk utrustning bör du alltid tänka på följande: Läs alla anvisningar innan du börjar använda löpbandet. FARA! Undvik

Läs mer

Drift & underhåll underhåll Bakvattenventil UNIVA STAUFIX FKA HUS/DEL LEVERANSOMFATTNING

Drift & underhåll underhåll Bakvattenventil UNIVA STAUFIX FKA HUS/DEL LEVERANSOMFATTNING TTM 2002-04-25 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Bakvattenventil UNIVA STAUFIX FKA PRODUKTBESKRIVNING Bakvattenventil FKA är avsedd att monteras i rörledningar

Läs mer

Montage, drift och skötsel för Duschpanel 120-G Art nr 24241.315.xxx

Montage, drift och skötsel för Duschpanel 120-G Art nr 24241.315.xxx Montage, drift och skötsel för Duschpanel 120-G Art nr 24241.315.xxx Innehåll: 1. Montage 2. Byta flödesbegränsare. 3. Justering av varmvattenstopp 4. Inställning av flödestid 5. Underhåll Reservdelslista

Läs mer

SE... LP8 Lyftplattform. Vers. 3.00

SE... LP8 Lyftplattform. Vers. 3.00 SE.... LP8 Lyftplattform Vers. 3.00 LP8 Lyftplattform Artikelnr.: 3091xx 1.00... Syfte och användning.... 3 1.01...Tillverkare...3 1.02...Syfte och användning...3 1.03...Viktigt/varningar...4 1.04...Komponenter...5

Läs mer

Utdrag ur manual DUCT. Drift & Skötselinstruktion

Utdrag ur manual DUCT. Drift & Skötselinstruktion Utdrag ur manual DUCT Drift & Skötselinstruktion Sida 14 av 20 13. Drift & Skötselinstruktion 13.1 Rengöringsintervall UV rören ska rengöras med jämna mellanrum för att funktionen på DUCT anläggningen

Läs mer

Våtrumskassett 2200K DRIFT OCH SKÖTSEL. Bild 1. Bild 2. Gäller för: Drift och skötsel: 150814 sida 1 av 8

Våtrumskassett 2200K DRIFT OCH SKÖTSEL. Bild 1. Bild 2. Gäller för: Drift och skötsel: 150814 sida 1 av 8 150814 sida 1 av 8 Gäller för: Denna drift- och skötselinstruktion gäller för Beulco Armaturs våtrumskassett typ 2200K. Drift och skötsel: Spolning Spolningsanordning är av pneumatisk typ. För att spola

Läs mer

EC Declaration of Conformity. Decon Wheel AB Tel 0345-40880 Södra Ekeryd 115 Fax 0345-40895 314 93 Hyltebruk www.decon.se

EC Declaration of Conformity. Decon Wheel AB Tel 0345-40880 Södra Ekeryd 115 Fax 0345-40895 314 93 Hyltebruk www.decon.se Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 EC Declaration of Conformity... 2 Easywheel... 3 Leveranskontroll... 3 Ingående komponenter... 3 Identifiering och märknig av Easywheel... 4 CE-märkning...

Läs mer

Installationsinstruktioner för 2.1 L Hydraulpump

Installationsinstruktioner för 2.1 L Hydraulpump Installationsinstruktioner för 2.1 L Hydraulpump För att få bästa möjliga prestanda och undvika skador på din båt ska du installera Garmin 2.1 L hydraulpump i enlighet med följande instruktioner. Dessa

Läs mer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 SV SVENSKA 1 ALLMÄNT Denna symbol betyder VARNING. Personskada

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar COMBI+ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker COMBI+ E Quooker COMBI+ E är en enhet för varmt och kokande vatten som består av en säkerhetsventil,

Läs mer

RTD typ e.dot smältlimsslangar

RTD typ e.dot smältlimsslangar Användarkort - Swedish - RTD typ e.dot smältlimsslangar Säkerhetsinstruktioner VARNING: Systemet står under tryck! Sänk fullständigt hydraultrycket i systemet innan några hydraulkopplingar eller anslutningar

Läs mer

Vårdsystem FM M7782-126001 Sida 1 av 5 FMV ProjLedDU 14 611:31541/00 HYDRAULSYSTEM 2000 HYDRAULSYSTEM

Vårdsystem FM M7782-126001 Sida 1 av 5 FMV ProjLedDU 14 611:31541/00 HYDRAULSYSTEM 2000 HYDRAULSYSTEM Vårdsystem FM M7782-126001 Sida 1 av 5 HYDRAULSYSTEM ALLMÄNT Normtabell För utförligare beskrivning av normerna se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT. Publikationen gäller Hantering och transport Hydraulsystem

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Vispmaskin VIKING 40 & 60

INSTRUKTIONSBOK. Vispmaskin VIKING 40 & 60 INSTRUKTIONSBOK Vispmaskin VIKING 40 & 60 Innehåll 1. Allmänt 2. Installation 3. Användning 4. Reglage 5. Användarinstruktion, Kapacitet 6. Underhåll 7. Felsökning 8. Garanti 9. Standardutrustning 10.

Läs mer

MANUAL FÖR MODELL FYSIO I och II

MANUAL FÖR MODELL FYSIO I och II MANUAL MANUAL FÖR MODELL FYSIO I och II Hej och välkomna som ägare till en -behandlingsbänk. Manualen Ni håller i Er hand gäller för Modell Fysio I. Läs igenom denna manual för korrekt handhavande av produkten.

Läs mer

RESERVDELAR INNEHÅLL. Kapitel 1: Lyftchassi. Kapitel 2: Hydraulslangar. Kapitel 3: Elkoppling. Kapitel 4.1: Stålbrygga. Kapitel 6: Hydraulenhet

RESERVDELAR INNEHÅLL. Kapitel 1: Lyftchassi. Kapitel 2: Hydraulslangar. Kapitel 3: Elkoppling. Kapitel 4.1: Stålbrygga. Kapitel 6: Hydraulenhet RESERVDELAR INNEHÅLL Modell: ZHD 500-30 Kapitel : Lyftchassi EM0005 Chassi Sida Kapitel : Hydraulslangar EM00 Sida 3 Kapitel 3: Elkoppling EM005 Sida Kapitel.: Stålbrygga EM0008 Sida 5 Kapitel 6: Hydraulenhet

Läs mer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer Handbok Automatiska tysta kompressorer Innehåll 1 Allmänt...3 1.1 Använda handboken...3 1.2 Innehåll...3 1.3 Förvarning...3 1.4 Bortskaffande av förpackningsmateriel...3 1.5 Lyftning...3 1.6 Säkerhet...4

Läs mer

Bruksanvisning SW micromotor 1111 Argos med dammsug och spray

Bruksanvisning SW micromotor 1111 Argos med dammsug och spray Bruksanvisning SW micromotor 1111 Argos med dammsug och spray Översättning av bruksanvisning i orginal VIKTIGT: Läs bruksanvisningen noga innan Du börjar använda maskinen, beakta särskilt säkerhetsföreskrifterna.

Läs mer

GENERELLA MONTAGE- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER

GENERELLA MONTAGE- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER GENERELLA MONTAGE- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR RÖKLUCKOR OCH TAKLJUSKUPOLER 1. LAGRING AV KUPOLER PÅ ARBETSPLATSEN Till takljuskupolerna och rökluckor med ljuskupoler levereras kupolerna i separat

Läs mer

Balkongmarkis. Nordic Light BC26 INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING

Balkongmarkis. Nordic Light BC26 INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

VÄRMEHÄLLAR 3113400, 3113500, 3113600, 3112800

VÄRMEHÄLLAR 3113400, 3113500, 3113600, 3112800 INSTRUKTIONSBOK VÄRMEHÄLLAR 3113400, 3113500, 3113600, 3112800 Värmehäll utan vulstkant Modell 3113400, 3113500, 3113600 Värmehäll med vulstkant Modell 3112800 AB Hallins Verkstäder Box 24 S-599 21 ÖDESHÖG

Läs mer

BRUKSANVISNING Nova Trend

BRUKSANVISNING Nova Trend BRUKSANVISNING Nova Trend INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3. Anslutning till elnätet

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1985:9 Utkom från trycket den 12 juli 1985 ARBETE MED HJUL OCH DÄCK

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1985:9 Utkom från trycket den 12 juli 1985 ARBETE MED HJUL OCH DÄCK ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1985:9 Utkom från trycket den 12 juli 1985 ARBETE MED HJUL OCH DÄCK Utfärdad den 18 juni 1985 AFS 1985:9 2 ARBETE MED HJUL OCH DÄCK Arbetarskyddsstyrelsens

Läs mer

HANDBOK Balsavac. Serienr: År: Rev 2009-05-29

HANDBOK Balsavac. Serienr: År: Rev 2009-05-29 HANDBOK Balsavac Innan systemet tas i bruk måste denna handbok studeras i detalj. Endast av MEDICVENT auktoriserad personal får utföra reparationer och justeringar på denna utrustning. Vid reparationer

Läs mer

Nöddistribution av dricksvatten

Nöddistribution av dricksvatten EMERGENCY WATER KIT Nöddistribution av dricksvatten MANUAL Container nr INNEHÅLL FLIK Användarlista 1 Allmän information 2 Användningsförslag 3 Om Combo Aqua och EWK 4 Containerns innehåll 4:1 Containerskiss

Läs mer

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar VAQ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer

DISCRIMINATOR METALLDETEKTOR CS 100

DISCRIMINATOR METALLDETEKTOR CS 100 BRUKSANVISNING DISCRIMINATOR METALLDETEKTOR CS 100 BESKRIVNING Med Velleman Discriminator Metalldetektor kan du söka efter mynt, fornlämningar, smycken, guld och silver i princip var som helst. Discriminator

Läs mer

Bruksanvisning Nima Procell och Nima Procell + med Q2 02 pump 1

Bruksanvisning Nima Procell och Nima Procell + med Q2 02 pump 1 Bruksanvisning Nima Procell och Nima Procell + med Q2 02 pump 1 Innehållsförteckning: Säkerhetsföreskrifter Sid 2. Introduktion Sid 2. Användningsområde Sid 3. Funktioner Sid 3. Installation Sid 4. Specialfunktioner

Läs mer

BRUKSANVISNING. Designkapa. Nova Trend 90 EXTM

BRUKSANVISNING. Designkapa. Nova Trend 90 EXTM Nova Trend 90 EXTM BRUKSANVISNING Designkapa Nova Trend 90 EXTM 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering

Läs mer