Allmänt om installation av spårväxelvärme

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmänt om installation av spårväxelvärme"

Transkript

1 VärmeKabelTeknik Spårväxelvärme VELOX Växelvärme ansluts till 230V växelspänning Elementen är strömbesparande (självbegränsande typ sänker effekten vid stigande temperatur) Elementen är av dubbelisolerad typ (saknar skyddsjord för att undvika signalfel vid skador) Elementen är flexibla och monteras med clips och skyddskanal i rostfritt stål längd 1m. Elementen kan levereras i längder upptill 18 meter Elementen levereras med vattentäta snabbkopplingar av militär kvalitet. Anslutning sker till anpassat 4 vägsblock som skruvas fast i slipers. Anläggningen kan levereras med styr/övervakningsutrustning efter er kravspecifikation. från

2 Spårväxelvärme 2 VärmeKabelTeknik Index ALLMÄNT... SIDA Allmänt om installation av VELOX Spårväxelvärme... 2 Komponenter Montageanvisning Montageanvisning av automatikskåp... 7 Kommunikation/Övervakning... 8 Kommunikation/Övervakning tillbehör Kontroll och felsökning...11 Installations protokoll...12 Egna noteringar...13 VärmeKabelTeknik...14 Allmänt om installation av spårväxelvärme Värmeelement Spårväxelvärme installeras för att upprätthålla funktion hos växelmekanism utan manuellt rensningsarbete. Installationen avser applikation av flexibla värmeelement längs rälfoten på stödräl och tungräl. I extrema fall installeras dubbla element på tungrälens mest rörliga del för att snabbt tina eventuella snö/isstycken som vibrerar loss från passerande tåg. Växelstagsgropen kan även förses med värmetillsats i form av våra växelstagsvärmare, dessa ansluts till vidarekopplingsdon på värmeelementen placerade på stödrälen. Värmeelementen appliceras med hjälp av skyddskanaler i rostfritt stål, kanalerna levereras i 1 m längder och finns i stelt och flexibelt utförande. Element och kanaler fästes vid rälen med hjälp av speciella clips utförda i fjäderstål. Då ett antal olika räl modeller förekommer i de växlar som används i dag, är det viktigt att uppge typ för att erhålla clips av passande typ. Styrsystem VELOX Spårväxelvärme kan anslutas till de flesta befintliga styrsystem under förutsättning att de lämnar 230V på matningsledning till växelvärmen. Detta till följd av att elementen begränsar sin effekt som följd av rälens temperatur. Elementet har en relativt startström till följd av dess konstruktion, denna kan dock hävas genom att nyttja regulatorer med mjukstart. VELOX MEGAPOINT REGULATOR Vi bygger i dag kundanpassade automatikskåp med tyristor styrningar och regulatorer med mjukstart, fjärrmanöver samt loggning av strömförbrukning, temperaturer mm. Regulatorns parametrar kan kontrolleras och justeras från en fjärransluten dator, loggade värden på temperaturer och strömvärden kan hämtas på samma sätt för vidare bearbetning. Kommunikation sker via ansluten telefonledning eller med mobilt modem i automatikskåpet. Det är viktigt att uppge tillgång av tele anslutning samt typ av matning 230/400 eller 115/230 fyra eller femledarsystem. Mer detaljerad information kan fås via vår Växelvärme datablad. Ring eller mail oss på för att beställa denna

3 VärmeKabelTeknik Spårväxelvärme 3 Komponenter Velox spårväxelelement Värmeelement levereras med kundanpassade längder, med påmonterad snabbanslutning. Elementen är funktionstestade, isolationsmätta med högspänning samt typmärkta. Velox installationskanal Kanaler i rostfritt stål levereras i längder om 1 m eller 0,5 meter, samt som standard kanal eller slitsad kanal för exempelvis passage av växelstags infästning. Montage clips för Velox växelvärme Normalt levereras erforderligt antal clips för montage av beställd växelvärme med element, anslutningskabel samt givare. Tänk på att uppge den rältyp som nyttjas i växeln. Velox växelstagsvärmare Växelstagsvärmare monteras över växelstagsgrop, stagen hålles snö/isfria samt värme tillförs de kritiska punkterna på växeln. Växelstagsvärmaren levereras i två kompletta halvor som enkelt monteras över växelstagsgropen. Anslutning sker till specialbeställd skarvkontakt monterad på värmeelement för stödräl. Kopplingsblock för växelvärme Vattentäta helgjutna kopplingsblock i gummi. Blocken levereras med fästplåt för montage vid slipers samt täckplåt med dragavlastning. Blocket är försett med ingjuten 4/8 ledar anslutningskabel med längd 10 meter. Blocken finns 2 eller 4 utgångar.

4 Spårväxelvärme 4 VärmeKabelTeknik Komponenter Velox Täckplåt Skydd av 4 vägs blocken från mekaniska skador från t.ex. rengöring av rälen. Kabelskarv Används för att ansluta två kablar utan användning av krympslang eller fyllnadsmassa. Kabelskarven är en torr skarv och mycket enkel att använda. Kabelskarven är försedd med 2 packningar PG29, IP65. Max kabeldiameter: beror på den använda tätningen. Denna skarv kan användas för kablar upp till max diameter som storleken av en 40mm packning klarar. Vid behov kan mindre packningar levereras tillsammans med reducering från 40mm. Anslutningsbox Vattentät anslutningsbox

5 VärmeKabelTeknik Spårväxelvärme 5 Montageanvisning Mät längden på den del av växeln som skall värmas. Ta reda på den aktuella räl typen. Bestäm om ett befintligt styrsystem kan användas (230V till element) eller om ett nytt skall införskaf fas. Om ett nytt styrsystem skall inköpas, ta reda på vilka funktioner som önskas, (styrning typ, loggning, fjärrstyrning med telelina eller mobilmodem, mm. Sänd ett fax på ovanstående uppgifter till oss på nr: för handläggning, offert och order. När material satsen levererats kontrollerar du att alla delar är med samt att märkningen på värmekabel motsvarar den längd du beställt. Vart värmeelement har en separat märkning för att du enkelt ska kunna ersätta skadat element. Förbered begagnad växel genom att borsta av rälfoten (där element och clips skall monteras) med en stålborste för att uppnå god anliggning.rulla ut elementet med anslutningsdonet längst bort från tungans spets och lägg ut kabel kanal intill rälen. Plocka fram rätt clips Typexempel för Stödräl Typexempel för Tungräl Börja med att montera slutänden på elementet. Den första kanalen skall täcka ändavslutningen. Montera clips genom att försiktigt knacka fast klamret (se bild) eller genom att använda montageverktyg för rälklammer. Clipsen monteras med 4 st / meter så jämt fördelade som utrymmet tillåter. OBS! I anläggningar där växelstagsvärmare monteras har elementet för stödrälen försetts med ett skarvdon.

6 Spårväxelvärme 6 VärmeKabelTeknik Montageanvisning Montera nästa kanal tätt mot den första, gärna så att ett clips täcker skarven. Fortsätt till hela elementet inklusive skarven till anslutnings kabeln är täckt. Vid trånga passager användes flexibla kanaler som kan bockas för att passa. Här kan det även bli aktuellt att använda båda typer av clips för att uppnå god anliggning. Upprepa proceduren på den andra stödrälen samt på de båda tungrälarna. I vissa extrema fall där spårväxeln ligger i utsatt läge med hård vindpåkänning eller där stora mängder snö förväntas falla, monteras ett extra element på tungrälen dessa monteras på den sida som vetter mot stödrälen Längden på detta element kan göras ungefär halva den längd som valts för de övriga elementen..

7 VärmeKabelTeknik Spårväxelvärme 7 Montageanvisning Apparatskåp Apparatskåpet bör monteras så nära växeln som möjligt, för att undvika höga kostnader för matningar till växelvärmeelement samt onödigt långa givarledningar med avvikelser i avlästa värden. Anslutningar till elementen sker med poleuretanisolerad 8 ledarkabel med separata ledare för vart element. Då apparatskåpet matas med en vanlig jordkabel, 4 eller 5 ledarsystem. Apparatskåpet kommer internt färdigkopplat, vi levererar anslutnings kabel mellan skåp och element med standardlängd 10 meter. Om avståndet överstiger standardlängd, kan extra anslutningskabeln skarvas i av oss levererad skarvbox. Givare beställs i erforderlig längd. Kablar till element ansluts till plintar enligt kopplingsschema. Givarledningar ansluts direkt till sensorkort. Matningskabel till skåpet ansluts direkt i huvudbrytare samt noll/jordplint. Givare monteras på rälens undersida vid tungrälens spets, givaren fästes genom att dra till bulten i specialfästet. Givaren bör placeras intill en sliper och givarledningen indragen i skyddsslang klamras mot sliperns sida. Apparatskåpet är uppbyggt kring en thyristor styrning med åtta kanaler (expanderbart). Till thyristorstyrningen hör ett kontrollerkort samt ett eller flera åtta kanaliga sensorkort. Sensorkorten kan tillkopplas ett antal tillbehör: Temperaturgivare (Termoelement typ K) Strömtransformatorer för strömmätning Fukt givare, mm.

8 Spårväxelvärme 8 VärmeKabelTeknik Kommunikation/Övervakning Reglering Styrningen av elementen sker med thyristorer vilket medger både sekventiell uppstart och mjukstart. Dessa funktioner hjälper till att minimera säkringar på matningssidan. Vart kort innehåller åtta stycken kanaler och kort kan sammankopplas till kanaler. Givare / sensorer Givarkorten innehåller åtta ingångar vardera och vart system kan innehålla 30 st givarkort. De kan mäta: Ström, temperatur, spänning, fukt, mm. Loggning Givarkorten övervakas och loggas av en PC, valda värden kan användas för att styra en eller flera kanaler. Samtliga värden samlas i en loggfil som kan hämtas ur PC:n för vidare behandling / analys såsom driftkurvor, funktionsanalys, strömförbrukning. Kommunikation Övervakning, justering av parametrar samt hämtning av loggfil kan ske var som helst på jordklotet via en PC/LapTop med fast eller mobil kommunikation.

9 VärmeKabelTeknik Spårväxelvärme 9 Kommunikation/Övervakning/Tillbehör Velox Megapoint Velox MegaPoint finns i två basutförande: 8 kanalig Triacbaserad elektronisk styrkning. för växelspänning upp till 400 Volt. Ett system för styrning likspänning, DC, upp till VDC. Velox Kommunikationssystem Leonardo PC- Box Leonardo PC BOX är en kompakt PC för inbyggnad. Fästs på DIN skena.. Vädersystem Mäter temperaturer, vind, vindhastighet, daggpunkt etc.

10 Spårväxelvärme 10 VärmeKabelTeknik Kommunikation/Övervakning/Tillbehör GSM Antenn AU-3S-GSM En högprestations GPS antenn med state of the art lågbrusförstärkarfilter. Liten profil, vattensäker, magnetisk snabb installation. WMO2 Modem Series GSM 900 / 1800 / 1900 Wavecom WMO2 modem är en terminal för fax och dataöverföring, SMS service med ursprung från mobil och röstsamtal. Anslutningarna som är bundna till stommen garanterar effekt och inmatningsanslutningar. En utdragbar hållare används för att sätta in SIM kortet (mikro SIM typ). En LED indikerar driftsstatusen. Siemens Wireless Modem TC35I Den nya tvåbands TC35i är designad för applikationer med hög volym baserad på data, roster, SMS eller fax. Den tillåter enkel integration till en bred applikationsmöjligheter tack vare dess minimerade volym och dess flexibla och enkla monteringskoncept att använda en ZIF anslutning och en GSC antennstift. TC35i erbjuder användaren en enkel att integrera, inbyggd, sladdlös anslutning med en låg energiförbrukning. Som alla Siemens moduler är den R&TTE och GCF godkänd. Den är också med på listan av rekommenderade moduler av ledande GSM nätverksoperatörer. Multi-Modem V3 MultiModem V3 är ett GSM modem för industriellt bruk, försett med robust aluminiumkapsling för DINmontage. Enheten har även 2 ingångar som larmar via SMS samt en jordande utgång för fjärrstyrning av utrustning. Brett spänningsområde 9 28V AC/DC Fullports serieport, fungerar som ett vanligt GSM/GPRS modem 2 st larmingångar skickar upp till 4 st SMS 1 st jordande utgång som aktiveras via SMS eller samtal Microprocessorstyrd för säkrare drift Stort användningsområde Enkelt handhavande Valfria larmtexter, max 160 tecken Larm kan skickas till GSM telefon och/eller vaktbolag Enkel konfigurering med tillhörande PC program.

11 VärmeKabelTeknik Spårväxelvärme 11 Konroll och felsökning Kontroll och felsökning Kontroll av växelvärme elementens funktion Växelvärme elementen är tillverkade av dubbelisolerad självbegränsande värmekabel med en effekt av W/m 230V ac. Denna typ av värmeelement har en kärna av duperat fluorplast vilket ger den egenskapen att resistansen ökar med stigande temperatur. Denna egenskap medger att elementen automatiskt sparar ström vid varm väderlek samt att ett extra värmetillskott ges vid kall väderlek. Provning av element skall utföras med tillkopplad spänning genom strömmätning efter ca. 15 minuter i drift, strömmen har då stabiliserats och kan jämföras med det värde som uppmätts vid installation. Noteras skall dock att om provning utförs under sommaren blir strömvärdet lägre än vid vintertid. Om strömmen understiger 0.2 A skall elementet betraktas som defekt. Eventuella överledningar eller direkta kortslutningar kan till 99% härledas till matningskablar och kopplingsdosor. Elementens stickproppar kan enkelt skiljas från fördelningsdosa vid mätning. De fördelningsblock som är monterade på slipern i spåret är helgjutna i gummi och kan ej ge upphov till kortslutning, fördelningsblockens uttag matas med separata ledare via en fastgjuten 8:a ledare, härigenom kan vart element enkelt strömmätas utanför spåret i skarvdosa i kopplingsbrunn. Elementen är dubbelisolerade och saknar skyddsjord, de kan dock meggas mot rälen, stickproppens båda stift skall då förbindas med varandra och gemensamt anslutas till isolationsprovarens ena uttag och den andra mot rälen. Försäkra dig om att du ej förorsakar signalfel vid sådan provning.

12 Spårväxelvärme 12 VärmeKabelTeknik

13 VärmeKabelTeknik Spårväxelvärme 13 Anteckningar

14 Spårväxelvärme 14 VärmeKabelTeknik Telephone: Homepage:www.vkts.se Industrihuset SödraHedensbyn43 S 43064HÄLLINGSJÖ S 93191SKELLEFTEÅ Sweden Sweden Fax: Fax:

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

eurofire 20kW - 30kW - 50kW Datum 140508, rev 1

eurofire 20kW - 30kW - 50kW Datum 140508, rev 1 eurofire 20kW - 30kW - 50kW Datum 140508, rev 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LÄS NOGA IGENOM DENNA INSTRUKTION INNAN BRÄNNAREN STARTAS... 3 GARANTIVILLKOR...

Läs mer

Innehåll dimmerguidentm 2012 Sid

Innehåll dimmerguidentm 2012 Sid Innehåll dimmerguiden TM 2012 Sid Om dimmerguiden TM 1 Laster och reglering 2 LED-belysning, drift- och dimringsteknik 5-9 Så här dimras ljusdioder 10-11 LED-styrdon, kombinerat driftdon och dimmer för

Läs mer

Att använda PC-logger 3100i Hårdvara med tillbehör

Att använda PC-logger 3100i Hårdvara med tillbehör Att använda PClogger 3100i Hårdvara med tillbehör INTAB InterfaceTeknik AB info@intab.se www.intab.se Rev B, Jan 2004 INNEHÅLL GRUNDENHET... 1 1 ÖVERSIKT...1 1.1 ALLMÄNT...1 1.2 ONLINEMÄTNINGAR...2 1.3

Läs mer

Manual Ulma Basic 25 kw

Manual Ulma Basic 25 kw Manual Ulma Basic 25 kw 1 Kapitel Innehållsförteckning Sida 1. Information 3 2. Beskrivning 4 3. Installation 4 4. Elinstallation 9 5. Uppstart & Inställningar 10 6 Kontrollpanel & Bränslematning 10 7.

Läs mer

JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S)

JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S) JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S) Denna manual är anpassad för centralenhet JA-63 version GK61008. Mjukvaran ComLink för Windows v. 61 eller senare bör användas vid programmering och underhåll.

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

Bewator Entro. Projekteringshandbok

Bewator Entro. Projekteringshandbok Bewator Entro Projekteringshandbok SV Copyright 2006 Bewator AB, Solna. Kopiering ur Bewator Entro Projekteringshandbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Innehållsförteckning: Sida 1. Generell information och referenser 4 1.1 Etikett 4 1.2 Användningsområden 5 2. Säkerhetsinstruktioner 5 2.1 Potentialla faror 5 2.1.1 Mekaniska risker 5 2.1.2 Elektriska

Läs mer

Installations- och bruksanvisning för. med styrsystem ExoTrol

Installations- och bruksanvisning för. med styrsystem ExoTrol Installations- och bruksanvisning för med styrsystem ExoTrol ver 1.5 ver 0901-08 Inledning Denna manual är avsedd för värmepumparna ExoAir, Polaris och Exotic tillsammans med styrning Exotrol och ExoTank

Läs mer

PRODUKTKATALOG DETEKTORER, STRÖMFÖRSÖRJNING & TILLBEHÖR

PRODUKTKATALOG DETEKTORER, STRÖMFÖRSÖRJNING & TILLBEHÖR PRODUKTKATALOG DETEKTORER, STRÖMFÖRSÖRJNING & TILLBEHÖR Alarmtech Sweden AB är ett företag med mer än 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av högkvalitativa säkerhetsprodukter. Vårt produktsortiment

Läs mer

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer

LK Rumsreglering ICS-RF1

LK Rumsreglering ICS-RF1 Monteringsanvisningar LK Rumsreglering ICS-RF1 LK Rumsreglering ICS-RF1 Utförande LK Rumsr eglering ICS-RF1 är ett trådlöst r eglersystem avsett för LK Golvvärme. Systemet är avsett för mindr e ytor som

Läs mer

Instruktioner för installation och underhåll av oljeisolerade distributionstransformatorer

Instruktioner för installation och underhåll av oljeisolerade distributionstransformatorer Instruktioner för installation och underhåll av oljeisolerade distributionstransformatorer UNITRAFO Electric AB Askims Industriväg 1A 436 34 Askim Tel 031-68 56 20 Sidan 1 av 21 INNEHÅLL Viktig information!

Läs mer

VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik.

VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik. Rev.: 2009-03-18 VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik.com Innehåll 1 Introduktion...3 1.1 Service...3 2 Användningsområde

Läs mer

NX Start Pack 3. Installation och användarmanual Svensk

NX Start Pack 3. Installation och användarmanual Svensk NX Start Pack 3 Installation och användarmanual Start pack 3 1 Start pack 3 Edition: April 2007 2 Start pack 3 1 Leveransförteckning...5 2 Installation...7 2.1 Installera vindgivaren...8 2.2 Placering...8

Läs mer

DC800. Konfigureringshandbok

DC800. Konfigureringshandbok DC800 Konfigureringshandbok Data och konstruktion kan komma att ändras utan föregående meddelande. / Leverans i mån av tillgång. Data and design subject to change without notice. / Supply subject to availability.

Läs mer

Sortiment för fastighetsrenovering

Sortiment för fastighetsrenovering Nr 1 I 2013 I FASTIGHETSRENOVERING Sortiment för fastighetsrenovering För februari månad har vi på Selga produkter till förmånliga priser som passar extra bra vid renovering. Strömställare och uttag Kabel

Läs mer

7 enkla steg för att spara tid & pengar när du skall välja servoväxel

7 enkla steg för att spara tid & pengar när du skall välja servoväxel 1 7 enkla steg för att spara tid & pengar när du skall välja servoväxel Inledning Det är idag en djungel att välja rätt servoväxlar till sina maskiner eller applikationer. I denna rapport kommer du att

Läs mer

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK Wespot SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK SV Denna handbok utges av Optex utan garanti. Optex kan när som helst förbättra och ändra denna handbok på grund av typografiska fel,

Läs mer

Poseidon MKVI Bruksanvisning Sida 1. Poseidon MKVI Bruksanvisning

Poseidon MKVI Bruksanvisning Sida 1. Poseidon MKVI Bruksanvisning Poseidon MKVI Bruksanvisning Sida 1 Poseidon MKVI Bruksanvisning Poseidon MKVI Bruksanvisning Sida i Innehållsförteckning Innehållsförteckning...i Konventioner som används i denna guide... iv Inledning...v

Läs mer

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110 Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110 162 101 11-1 2011-01-24 Allmän Information Innehållsförteckning Allmän Information 4 Checklista 7 Trygghetspaket

Läs mer

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 Bruksanvisning för värmepump luft/luft AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 3 GARANTIVILLKOR... 3 Generella villkor... 3 Övriga villkor... 3 GENERELL INFORMATION... 4 Viktigt före installation... 4 Viktig information...

Läs mer

NX Start Pack 4. Installation och användarmanual Svensk

NX Start Pack 4. Installation och användarmanual Svensk NX Start Pack 4 Installation och användarmanual Start pack 4 1 Start pack 4 Edition: April 2007 2 Start pack 4 1 Leveransförteckning...5 2 Installation...7 2.1 Installera vindgivaren...8 2.2 Placering...8

Läs mer

Villasortiment. Pelletsbrännare Vedpannor Ackumulatorer Elpannor Elkassetter Elpatroner Oljebrännare Tillbehör. Produktkatalog

Villasortiment. Pelletsbrännare Vedpannor Ackumulatorer Elpannor Elkassetter Elpatroner Oljebrännare Tillbehör. Produktkatalog Villasortiment Pelletsbrännare Vedpannor Ackumulatorer Elpannor Elkassetter Elpatroner Oljebrännare Tillbehör Produktkatalog Bästa lösningen för din villavärme Vinslöv. Villa med Vedolux 40 UB och tre

Läs mer

WaterFuse - Villa. Användarmanual. Monteringsanvisning 1 (20)

WaterFuse - Villa. Användarmanual. Monteringsanvisning 1 (20) WaterFuse - Villa Användarmanual & Monteringsanvisning 1 (20) Tack för att du har valt att köpa vattenfelsbrytaren WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar på ett enkelt men

Läs mer

Konfigureringsmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1

Konfigureringsmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1 I Konfigureringsmanual M A N U A L BAS2 Styr, version 7.1 II Förord BAS2 styr är ett program som du använder för att styra och övervaka driften vid en anläggning. Programmet är kraftfullt och har mycket

Läs mer

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10 med tillhörande elpanna Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 VÄRMEPUMP...3 2.1 TEKNISK BESKRIVNING...3 2.2 INSTALLATION...3 2.3 ELINSTALLATION...5

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

FG5000. Brandlarmsystem. Installationshandbok

FG5000. Brandlarmsystem. Installationshandbok FG5000 Brandlarmsystem Installationshandbok Consilium Säkerhet Syd AB Telefon: 040-36 50 60 Consilium Säkerhet Väst AB Telefon: 031-710 79 00 Consilium Säkerhet Öst AB Telefon: 08-563 052 00 Innehållet

Läs mer