UNDER BESKYDD AV HANS MAJESTÄT KONUNGEN SVERIGES ÄLDSTA RIDKLUBB VERKSAMHETS- OCH FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UNDER BESKYDD AV HANS MAJESTÄT KONUNGEN SVERIGES ÄLDSTA RIDKLUBB VERKSAMHETS- OCH FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE"

Transkript

1 UNDER BESKYDD AV HANS MAJESTÄT KONUNGEN SVERIGES ÄLDSTA RIDKLUBB 2013 VERKSAMHETS- OCH FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

2 2 I. FAKTA STOCKHOLMS FÄLTRITTKLUBB II. VERKSAMHETSÅRET III. EKONOMI OCH FÖRVALTNING A. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 9 B. RESULTATRÄKNING C. BALANSRÄKNING D. NOTER IV. SAMARBETEN OCH SPONSORER V. ÅRETS VERKSAMHET OCH SEKTIONERNA A. KLUBBENS AKTIVITETER B. TÄVLINGSSEKTIONEN C. JAKTSEKTIONEN VI. UNGDOMSSEKTIONEN A. UNGDOMSSEKTIONENS VERKSAMHET B. FRITIDSLEDARENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE C. PROJEKT GENOMFÖRDA FÖR BARN OCH UNGDOMAR UNDER VII. RIDSKOLORNA Verksamhetens art och inriktning Stockholms Fältrittklubb (SFK) är en ideell förening för ridsportintresserade. SFK är medlem i Svenska Ridsportförbundet, och därigenom ansluten till Riksidrottsförbundet. Det innebär att SFK följer Ridsportförbundets stadgar och regler bland annat i syfte att främja ridningen i Sverige. SFK är huvudman och ansvarig gentemot medlemmarna beträffande ridverksamhet och därmed anslutna aktiviteter för sina medlemmar på Ryttarstadion beläget på fastigheten N Djurgården 1:1 på Storängsbotten i Stockholms Stad. Det sker genom att SFK köper externa tjänster från ridskolor som verkar vid Ryttarstadion och som SFK har slutit ett samarbetsavtal med. SFK räknas till Sveriges äldsta ridklubb med start 1886 då den instiftades på förslag av H.K.H. Prins Carl. Kungliga Djurgårdsförvaltningen arrenderar sedan 1966 ut mark, efter uppmaning från H.M. Gustaf VI Adolf, till fastighetsbolaget Stockholms Ryttarstadion AB som förvaltar ridanläggningarna. SFK har 9 procent av kapitalet och 50 procent av rösterna i Ryttarstadion AB.

3 3 I. FAKTA STOCKHOLMS FÄLTRITTKLUBB 2013 STYRELSEN 2013 Ordinarie ledamöter: Lars Hansén (ordförande), Lotta Lagerberg (vice ordförande), Cecilia Lilliehöök (skattmästare), Angelika Gyllenhoff (ledamot), Lovisa Boström (ledamot, avgick under året), Joanna Sieradzka (ledamot, avgick under året) Maria-Julia dos Santos (ledamot), Norea Normelli (ledamot, ungdomssektionen). Suppleanter: Haike Degenkolbe, Magnus Hjalmarsson Neideman, Lars Norén (ersatte Lovisa Boström), Helena Perneborg (ersatte Joanna Sieradzka), och Natalie Dahlsten (ungdomssektionen). ADJUNGERADE HELA VERKSAMHETSÅRET Adjungerande: Eva Tillmar (SR) och Josefin Edefur (Fritidsledare) REVISORER Hans-Christer Gillquist, Laila Niemelä, Lars Blomberg (suppleant), Peter von Fábry-Eichner (suppleant). VALBEREDNINGEN Andreas Dahlander, Annika Elmlund, Tore Dagerhamn samt Johan Gyllenhoff (sammankallande). SAMMANTRÄDEN Styrelsen har tom haft 18 stycken protokollförda sammanträden varav ett konstituerande. ANSTÄLLDA Kanslist: Mimmie Boghammar Fritidsledare, genom samarbete med Ryttaralliansen inom Stockholm Stad: Josefine Edefur (SR) MEDLEMMAR Totalt: Varav ständiga medlemmar: Varav 0-20 år: Varav fyllda 21 år: Antalet licenserade tävlingsryttare:

4 4 USEK:S STYRELSE Norea Normelli (ordförande), Mirjam Boumadi (vice ordförande), Natalie Dahlsten (kassör) Sophia Ljungdell (sekreterare), Lisa Månsson (ledamot), Laura Larsson Kapp (ledamot), Sara Grip (ledamot) och Amalia Berglöf (ledamot).

5 5 II. VERKSAMHETSÅRET 2013 SFK var under året en tävlingsklubb som bland annat arrangerade tre tävlingar där kvalitet, säkerhet och allra mest glädje var i fokus. Det ordnades en lokal hopptävling i augustisolen på Gröna banan samt klubbmästerskap i både dressyr och hoppning för medlemmar med olika åldrar och nivåer. Den traditionsenliga Hubertusjakten med förjakter, spännande upplopp och efterföljande bal på Livgardet anordnades under hösten. Den 15 september arrangerades även Pay & Jump på Gröna banan tillsammans med tävlingsbolaget Equestrian Games Sweden AB (EGS), ett av SFK och Livdragonernas Ridsportförening samägt aktiebolag. SFK och styrelsen vill tacka alla funktionärer, i stort som smått, som var med och gjorde dessa evenemang möjliga! Planerna för 2013 års tävlingar i Equestrian Games Sweden AB s (EGS), gick i stöpet på grund av markarbeten som Stockholm Vatten planerat på området. Dessutom kommer omfattande byggarbeten fortsätta i anslutning till området under de närmaste åren. EGS planerar därför att endast arrangera mindre tävlingar och aktiviteter anpassade till rådande byggnationer i anslutning till området. Ambitionen är att förbereda tävlingar som kan hållas när byggarbetena är klara genom att bygga upp en väl fungerande funktionärskår. I augusti kommer SFK återigen att arrangera hopptävling på Gröna banan. Även klubbmästerskap i både dressyr och hoppning kommer att hållas samt interna tävlingar där grannklubbarna inbjuds att delta. Klubben har även genomfört ett antal förjakter under hösten, samt den årliga och uppskattade Hubertusjakten i november med 41 ekipage, den 117:e i ordningen, med efterföljande Hubertusbal, där antalet middagsgäster var 115 stycken. Sponsorerna Range Rover närvarade under jakten samt upploppet på Gärdet. De serverade kaffe, varm choklad samt korv med bröd till alla som var där för att följa spänningen. Årets jaktvinnare (Susann Suursou från Livgardet) fick låna en bil från Range Rovers senaste sortiment. Totalt tävlade 45 ryttare, på olika nivåer och discipliner, för klubben under Klubben representerades med egna lag i div II och III i Dressyr-Allsvenskan. Laget för Hoppallsvenskan blev fjärde bästa laget i hela Stockholm! På nationell och elitnivå har systrarna Sara och Emma Skeppstrand representerat SFK med stor framgång. För andra året i rad deltog klubben i ett samarbete med Stockholm International Horse Show som bl. a. innebar att medlemmar erbjöds rabatterade biljetter till uppvisningen i Globen. Medlemmar som placerat sig på bl.a. klubbtävlingar fick biljetter till Stockholm Horse show som pris. Samarbetet gav även utrymme att marknadsföra klubben under tävlingshelgen, något som SFK är mycket stolta över och hoppas kunna utveckla. Kansliet började under hösten med att hålla öppet på lördagar mellan kl Befintliga och nya medlemmar har på så vis kunnat få mer information om klubben, prova och beställa klubbkläder samt uträtta administrativa ärenden. RYTTARSTADION AB SFK är A-aktieägare i fastighetsbolaget Stockholm Ryttarstadion AB (Ryttarstadion AB) med 9 procent av aktierna och 50 procent av rösterna. Fastighetsbolaget arrenderar marken vid Ryttarstadion av Kungliga Djurgårdens Förvaltningen och hyr ut byggnaderna på området till bl.a. två ridskolor. I fastighetsbolagets styrelse sitter till lika delar representanter från SFK (A-aktieägare) och fastighetsbolagets övriga aktieägare (B-aktieägare).

6 6 Nyttjanderätten till området Ryttarstadion uppläts ursprungligen till SFK av Kungliga Djurgårdens Förvaltning med stöd av kungahuset för att säkerställa möjligheterna till att kunna utöva ridsport i centrala Stockholm. För att säkerställa ekonomin och för att bygga ett ridhus bildade klubben ett fastighetsbolag. Av Fastighetsbolagets ursprungliga stadgar går det att utläsa att: Bolagets verksamhet skall ha till föremål att i Stockholm uppföra ridhusbyggnad samt bedriva ridhusrörelse men även fastighetsförvaltning och annan därmed förenlig verksamhet. När Östermalms Ridskola, Stockholms Ridhus samt Tant Ellas Ponnyridskola stod utan stallar i början av 1960 talet var behovet akut av en större ridanläggning. Kungliga Djurgårdens Förvaltning upplät då i ett arrendekontrakt ett markområde till Stockholms Ryttarförbunds Fastighetsbolag (nuvarande Stockholm Ryttarstadion AB). Kung Gustaf VI Adolf fastslog att arrendet till Djurgårdsförvaltningen skulle vara lågt så länge mark och byggnader huvudsakligen användes för ridsporten. För att finansiera bygget och driften av ridanläggningen byggdes kommersiella kontors- och verkstadslokaler under ridhuset som skulle säkra fastighetsbolagets ekonomi. SFK är A-aktieägare i fastighetsbolaget Stockholm Ryttarstadion AB (Ryttarstadion AB) med drygt 9 procent av aktierna och 50 procent av rösterna. Resterande aktier såldes i ett tidigare skede för att säkerställa kapital till uppbyggnaden av nuvarande stallar och ridhus (Gamla ridhuset och Röda ridhuset) som beskrivs tidigare i texten. Fastighetsbolaget arrenderar marken vid Ryttarstadion av Kungliga Djurgårdens Förvaltning och hyr ut byggnaderna på området till bl.a. två ridskolor. I Ryttarstadion ABs bolagsordning anges att fastighetsbolagets styrelse skall utses med två ledamöter och en suppleant från SFK (A-aktieägare) och att två ledamöter och en suppleant skall utses av fastighetsbolagets övriga aktieägare (B-aktieägare). SFK:s medlemmar gav vid årsmötet 2012 klubbstyrelsen i uppdrag att verka för att SFK skall få ett större inflytande på Ryttarstadions ridanläggning. Detta i enlighet med det ursprungliga syftet (beskrivet ovan). Styrelsen har under 2013 lagt ned ett omfattande arbete i denna fråga där målet har varit att etablera en dialog med B-aktieägargruppen baserad på ömsesidig respekt och förståelse för varandras ägarintressen. Styrelsen kan konstatera att det inte gått att etablera en konstruktiv dialog med bolagets B-aktieägare kring hur bolaget skall drivas och utvecklas. SFKs huvudsakliga intresse med sitt ägande i Ryttarstadion AB är att säkerställa fortsatt ridverksamhet på anläggningen så att ridsport kan utövas av alla åldrar, ryttare med egna hästar liksom ridskoleelever på ett säkert sätt och till rimliga priser. Det innebär att SFK har mycket stort intresse av att stallbyggnader och ridhus förvaltas och drivs på bästa sätt för att ovan ska möjliggöras. Klubben har utryckt detta till fastighetsbolagets styrelse genom ett ägardirektiv. SFKs möjligheter till inflytande över Ryttarstadion ABs skötsel Normalt sker ägarstyrning i aktiebolag genom att bolagets aktieägare kommer överens om vilka mål och vilka prioriteringar som bolagets styrelse skall ha för sin förvaltning av aktiebolagets tillgångar det kommande verksamhetsåret. Om aktieägarna inte kan komma överens om en verksamhetsplan, skall bolagets styrelse driva bolaget i enlighet med vad som stadgas i bolagsordningen aktiebolagslagen och i övrigt agera för bolagets bästa. Styrelsen skall agera på ett sådant sätt att samtliga aktieägares intressen tas tillvara. Bolagets styrelse och verkställande direktör skall därför agera på ett sådant sätt att enskilda aktieägare vare sig erhåller förmåner eller drabbas av nackdelar i förhållande till övriga aktieägare. Om någon aktieägare erhållit en förmån skall detta godkännas av samtliga aktieägare på bolagsstämman. SFKs möjligheter till styrning kan ske genom överenskommelser med övriga aktieägare, (s.k. aktieägaravtal) eller genom att föreslå verksamhetsinriktning och planer för bolaget verksamhet t.ex. genom aktieägardirektiv till bolagets styrelse. SFKs ansträngningar för att få insyn i Ryttarstadion AB En förutsättning för att kunna utöva ägartillsyn och kunna ge väl underbyggda förslag till bolagets styrelse är insyn i bolagets verksamhet och ställning.

7 7 Ryttarstadion AB har färre än tio aktieägare och klassificeras därför enligt aktiebolagslagen såsom ett fåmansbolag. I fåmansbolag stadgar aktiebolagslagen att samtliga aktieägare har rätt till den insyn och dokumentation som är väsentlig för att bedöma bolagets skötsel och ekonomiska ställning. Inför bolagsstämman 2012 i Ryttarstadion AB begärde därför SFKs styrelse att få ta del av ett kontrakt, styrelseprotokoll och andra handlingar för att kunna bedöma om bolaget styrts i enlighet med aktiebolagslagen och bolagsordningen. Bolagets dåvarande styrelse vägrade att lämna ut dessa handlingar varför SFKs styrelse tvingades att begära handräckningshjälp från Kronofogdemyndigheten för att förmå Ryttarstadions styrelseledamöter att överlämna de efterfrågade handlingarna. Styrelseledamöterna överklagade Kronofogdemyndighetens handräckningsärende. Våren 2013 avgjorde Nacka Tingsrätt handräckningsärendet till SFKs fördel på samtliga punkter. Samma styrelseledamöter överklagade tingsrättens beslut till hovrätten som inte ändrade tingsrättens beslut. SFKs styrelse erhöll de efterfrågade handlingarna i juni 2013, mer än ett år efter den första begäran. En omfattande utredning som genomfördes under sommaren och hösten 2013, bland annat baserat på de utlämnade handlingarna, har givit SFKs styrelse anledning att misstänka att vissa B-aktieägare tillskansat sig betydande belopp genom olaglig värdeöverföring. En representant för berörda B- aktieägare bekräftar i allt väsentligt vad som framkommit i SFKs utredning. SFKs styrelse avser att i första hand söka en lösning vad avser den potentiellt olagliga värdeöverföringen genom en dialog med berörda aktieägare för att undvika fortsatta tvister. SFKs styrelserepresentanter i Ryttarstadion AB De styrelseledamöter som utsetts av SFK har haft att agera för bolagets bästa. För att tydliggöra denna inställning beslutade SFKs styrelse att inför bolagstämman 2012 i Ryttarstadion AB utse en helt partsoberoende ledamot till Ryttarstadion ABs styrelse samt därutöver en ledamot och en suppleant från SFKs styrelse för att säkerställa att väsentlig aktieägarinformation kunde förmedlas till SFKs styrelse. De av SFK utsedda ledamöter anser att samtliga beslut som fattats inom ramen för styrelseuppdraget i Ryttarstadion AB varit till gagn för bolaget och i enlighet med Ryttarstadions bolagsordning. Trots detta har två B-aktieägare stämt klubbens ledamöter i Ryttarstadion personligen, för skador som inte inträffat. Bolagstämman i Ryttarstadion 30 maj Inför bolagsstämman 2013 tillfrågades SFK om man kunde acceptera en oberoende ordförande till bolagsstämman. Den föreslagne ordföranden var en före detta hovrättspresident, som SFK ansåg borde vara opartisk. I samband med bolagsstämman begärde B-aktieägarna att SFKs representanter skulle visa upp ett registreringsbevis för att legitimera sig, vilket ideella föreningar inte har. Efter att detta påpekats begärde bolagsstämmoordföranden att SFKs årsmötesprotokoll 2013 alternativt det konstituerande styrelseprotokollet för SFK 2013 skulle uppvisas i original. På grund av de två inbrott som skett på klubbens kansli, då både dator och kassaskåp stals, hade klubbens styrelse beslutat att förvara samtliga protokoll, inklusive de som återupprättats efter inbrotten, hos en av SFKs styrelseledamöter. SFKs representanter begärde då att stämman skulle ajourneras så länge att ett protokoll i original kunde transporteras till stämmolokalen. Bolagstämmoordföranden gav då SFK 20 minuter på sig att kunna presentera originalprotokollet. Då det inte gick att transportera originalet till stämmolokalen på denna korta tid, beslutade stämmoordföranden att SFK inte skulle antecknas i röstlängden och därmed inte fick rösta på stämman, men att SFK fick närvara med yttranderätt. Bolagstämman fattade därefter ett antal beslut till nackdel för SFK. Bland annat beslutades att SFK inte skulle få utse några styrelseledamöter i Ryttarstadions styrelse. SFKs styrelse anser att Ryttarstadion AB bolagsstämma 2013 skett i strid med lagen och att beslut fattats i strid med

8 8 bolagsordningen och aktiebolagslagen. SFK har lämnat in en protest till bolagsverket, som därför valt att inte registrera ny styrelse i bolaget. SFK har också lämnat in en klandertalan till Stockholms Tingsrätt för att stämmobesluten ogiltigförklarade. Styrelsen hyser goda förhoppningar att vinna denna tvist. Klubben har erhållit rättskydd för denna talan från sitt försäkringsbolag. Försök till medling mellan SFK och Ryttarstadions B-aktieägare Efter ovan beskriva bolagsstämma inbjöds SFK till förlikningssamtal av B-aktieägarnas juridiska ombud. Förlikningsförslaget innebar i korthet att SFK skulle sälja sina A-aktier till B-aktieägaren Hallskär AB i Likvidation för tre miljoner kronor och att klubben skulle använda dessa pengar för att köpa en annan ridanläggning. SFKs styrelse konstaterade dels att det inte fanns någon lämplig anläggning till salu i centrala Stockholm, dels att möjligheterna till tävlingsaktiviteter på det område där SFK har nyttjanderätt starkt skulle begränsas om SFK inte kan verka på Ryttarstadion. SFK gav ett motförslag till B-aktieägarna som innebar att man skulle dela upp fastigheterna mellan aktieägarna på så sätt, att SFK skulle äga och förvalta ridanläggningen och B-aktieägarna skulle äga och förvalta de kommersiella lokalerna. Detta mottsatte sig dock Kungliga Djurgårdens Förvaltning. SFK har i medlingssamtalen begärt att det skall kallas till extra/ny bolagsstämma så att SFK kan få representation i bolagets Ryttarstadions styrelse. B-aktieägarna har genom sitt juridiska ombud låtit meddela att de hellre ser att bolaget blir föremål för tvångslikvidation än att bereda SFK plats i Ryttarstadions styrelse. I dagsläget har därför Ryttarstadion inte någon beslutsför styrelse. SFKs målsättningen är att få en beslutsför styrelse tillsatt i Ryttarstadion AB samt att hitta en varaktig lösning på den ägarkonflikt som föreligger. Ett stort hinder för att hitta en lösning har hittills varit att B-aktieägarna endast varit intresserade av att köpa klubbens aktier utan att medverka till en lösning så att klubben kan fortsätta sin verksamhet. För att hävda klubbens intressen har klubbstyrelsen varit tvungen att anlita professionell juridisk hjälp. Styrelsen har haft ett bra samarbete med sitt ombud och kunnat bistå ombudet genom ideellt utredningsarbete från styrelsen. Därigenom har betydande kostnader kunnat undvikas. Tyvärr har styrelsen under det gångna året varit tvungen att lägga ned mycket energi på att hävda SFKs intressen på Ryttarstadion. Styrelsen har sett det som en överlevnadsfråga för klubben att ha tillgång till en anläggning där klubben kan bedriva sin verksamhet. En anläggning som inte bara är till för tävlingsverksamhet, utan också ger möjlighet till andra ridfrämjande aktiviteter och inte minst, möjliggör för klubben att bidra till ridmöjligheter för medlemmar utan egen häst och för barn med funktionshinder. Det är styrelsens uppfattning att klubben har goda förutsättningar att kunna vara kvar på Ryttarstadion så att allt det goda arbete som pågår i SFKs namn kan fortsätta. Som alltid gäller det att blicka framåt. Ett fantastiskt engagemang och en entusiasm bland klubbens medlemmar borgar för att många nya bra idéer kan genomföras framöver. Bland annat planeras fler tävlingar i klubbens regi och aktiviteter riktade speciellt till barn och ungdomar. Vad gäller föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. Föreningen visar ett negativt resultat för räkenskapsåret beroende på de kostnader för juridiskt biträde som klubben tvingats till. Alla belopp uttrycks i svenska kronor om annat inte anges. Vi tackar för det stöd vi fått av medlemmarna och ser fram emot en fortsatt verksamhet i positiv anda. Styrelsen vill vänligast tacka alla och envar som på olika sätt bidragit till att tävlingar, kurser, Allsvenskan, förjakter, Hubertusjakt, luciatåg, spökövernattning och mycket mer som genomförts under året!

9 9 III. EKONOMI OCH FÖRVALTNING 2012 A. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Under 2013 var totalt 484 personer medlemmar i föreningen vilket är en minskning med 36 procent jämfört med året innan (756). Klubben bedriver ett nära samarbete med ridskolan Stockholms Ridhus. Det pågår en omfattande ungdomsverksamhet i ridskolan och genom ridskolan köper föreningen bl.a. teori- och ridtjänster, som i sin tur leder till att ridskolan kan erbjuda klubbens juniorer rabatterade lektionsavgifter. SAMARBETEN UNDER ÅRET Föreningen har sökt och erhållit statliga och kommunala LOK-stöd för den uppsuttna samt avsuttna verksamheten för klubbens juniorer i samarbete med Östermalms Ridskola, Stockholms Ridhus samt Ungdomssektionen. Föreningen har ett samarbete med Kungs-Alliansen och erhåller därigenom del av vinsten från deras bingoverksamhet, kr under Vidare har föreningen sökt bidrag hos ett flertal stiftelser och fonder samt hos Ridsportförbundets Idrottslyftet. Dessa pengar har finansierat ett projekt som klubben drivit i samarbete med Stockholms Ridhus, "Lära med djur". Projektet "Lära med djur" har skett i samarbete med gymnasiesärskolan Min Skola för elever med en funktionsnedsättning av psykisk/neurologisk karaktär som t ex Aspergers syndrom, ADHD, ADD, autism och liknande. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET OCH EFTER ÅRETS SLUT Inbrott & säkerhetsåtgärder på Ryttarstadion Föreningen har under året drabbats av två inbrott varvid föreningens dator och kassaskåp stals. Detta tog mycket kraft från styrelsen och kanslistens arbete under året för att återställa skadan. Vi har på grund av detta inbrott belastat föreningens ekonomi med ca kr för att ersätta skadade och stulna inventarier, såsom datorer, jaktpriser etc. samt renovera skador på byggnaden, både invändigt och utvändigt. Vi hoppas kunna få ersättning för denna kostnad från försäkringsbolaget under 2014, vilket skulle påverka 2014 års resultat positivt (försäkringsärendet pågår). Dessvärre försvann i och med inbrottet även alla klubbens avtal och protokoll som förvarades i kassaskåpet. I och med att datorn försvann, försvann också medlemsregister vilket gjorde att vi inte kunnat lokalisera alla våra medlemmar och fakturera dem under Detta har lett till ytterligare medlemsbortfall. Föreningen säkerhetskopierar allt material från hårddisken varje vecka för att undvika en liknande situation. Föreningen har drivit ett internt projekt där vi har börjat lägga över alla medlemmar till IdrottOnline för att säkerhetsställa att alla medlemmar får tidningen och registreras på ett säkert sätt. Faktureringen av medlemmar kommer att ske fortlöpande under Under året har föreningen lämnat ett villkorat aktieägartillskott om kr till EGS för att täcka löpande utgifter.

10 10 Föreningens ekonomi är till 100 procent för medlemmarnas och klubbens överlevnad Styrelsen har inte belastat föreningen med några representationskostnader, styrelsemiddagar eller övriga förmåner. Styrelsen har helt arbetat för att finansiera verksamheten, med stort fokus på Ungdomsverksamheten. SFK har nödgats anlita juridisk expertis pga. ägartvisten med Ryttarstadion AB, varför omfattande juridiska kostnader uppkommit under Styrelsen bedömer dock att det pågående arbetet med att reglera mellanhavandena med Ryttarstadion AB är nödvändigt för att säkerställa SFK s existens och framtid. Projektredovisning Alla projekt som SFK har genomfört under året har budgeterats och projektredovisats (t ex tävlingar) och vår ambition är att alla projekt skall gå med vinst till klubben. Höstens jakt har gått med en förlust men anledningen är att vi fick köpa nya jaktpriser pga. av inbrottet som har belastat kostnaderna med kr. LOK stödet Det Statligt Lokala aktivitetsstödet (nedan kallat LOK-stöd) är SFK:s enskilt största bidrag för ungdomsverksamheten. Det handlar om kr för För att säkerhetsställa LOK stödet enligt nya riktlinjer från Riksidrottsförbundet så har Föreningen tagit över huvudmannaskapet för ungdomsverksamheten från 2011 och avtal har upprättats mellan SFK och Ridskolan. Viktigt med fler nya och aktiva medlemmar Klubben har haft höga juridiska kostnader och därav uppstår en förlust för verksamhetsåret Klubben har en försämrad men ändå tillfredställande likviditet och soliditet. Det är viktigt för klubben att fortsätta ha ett högt antal aktiva medlemmar som trivs i klubben, så att vi kan fortsätta att erhålla LOK-stöd och andra bidrag för vår barn- och ungdomsverksamhet inom ridsporten. Föreningens ekonomiska utveckling i sammandrag: Nettoomsättning Bidrag Bingo Årets resultat Eget kapital Antal anställda 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Styrelsen föreslår att avräkna årets förlust om kr mot balanserat resultat och att därefter kvarstående fritt eget kapital om kronor balanseras i ny räkning.

11 11 B. RESULTATRÄKNING 2013 Stockholms Fältrittklubb Org.nr RESULTATRÄKNING Verksamhetsintäkter Försäljning av Ridlektioner Medlemsavgifter Aktivitetsbidrag Tävlingar och jakter Sponsorer/bidrag Uthyrning tältstallet Uthyrning skåp Övriga intäkter Summa intäkter Verksamhetens kostnader Inköp av Ridlektioner Övriga verksamhetskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat aktier i intresseföretag Reservation för eventuellt aktieägartillskott Ränteintäkter Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Årets resultat

12 12 C. BALANSRÄKNING 2013 Stockholms Fältrittklubb Org.nr BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar i intresseföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Varulager av priser etc Kortfristiga fordringar Avräkning skattekonto Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

13 13 BALANSRÄKNING EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Eget kapital Bundet eget kapital Reservfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Reserverade medel Ryttarstödsfond Investeringsfond Summa reserverade medel Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skuld till intressebolag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa avräkningskonto och skulder

14 14 D. REDOVISNINGS PRINCIPER & NOTER Redovisnings- och värderingsprinciper Stockholms Fältrittklubbs årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Redovisning av intäkter Intäkter periodiseras enligt god redovisningssed. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Avskrivningar görs systematiskt över den bedömda nyttjandetiden. vilken har bedömts till 3-10 år. När en materiell anläggningstillgångs avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas tillgångens restvärde. Fordringar Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. NOTER Not 1 Försäljning av ridlektioner Denna post avser försäljning av ridlektioner till ungdomar mellan 7-20 år vid ridskolorna. Not 2 Uppköp av ridlektioner Denna post avser inköp av ridlektioner från ridskolorna för ungdomar mellan 7-20 år. Not 3 Aktivitetsbidrag Kommunala aktivitetsbidrag Statliga aktivitetsbidrag Summa Not 4 Tävlings- och jaktintäkter Cafeteria, försäljning Anmälningsavgifter, jakt- och fältritt Deltagaravgifter, jakt- och fältritt Klubbaktiviteter Summa

15 15 Not 5 Sponsorer, bidrag Ryttaralliansens bidrag Bingo Övriga bidrag Summa Not 6 Övriga intäkter El, vidarefakturering Försäljning, klubbmaterial Grönt kort utbildning Summa Not 7 Övriga verksamhetskostnader Träningsbidrag Ryttaralliansen bidrag SR Ryttaralliansen bidrag ÖR Aktivitetsbidrag SR Aktivitetsbidrag ÖR Uppköp ridlektioner och teorilektioner "Lära med Djur" Klubbmaterial Fritidsledare SR Fritidsledare ÖR 864 Ungdomssektionen Ungdomssektionen SR 938 Ungdomssektionen ÖR 1875 Ungdomsverksamheten ÖR/SR Kostnad ÖR/SR sektionen (ej aktivitetsbidrag) Cafeteria Jakt/fältritt Plaketter/rosetter Priser 473 Premier - Tävlingsprogram Domare Banbyggare Veterinär/ambulans -

16 16 Funktionärer Hinderbana 1300 Tältbodar 495 Högtalare/ bedömning Utrustning/maskiner Förbrukningsmaterial Utsmyckning 678 Administration - Lag och övrig tävlings avgifter Övriga kostnader Summa Not Övriga externa kostnader Lokalhyra o arrende Elektricitet Försäkringskostnader lokaler Reparation/ underhåll av lokaler Övriga lokalkostnader Hyra för inventarier Förbrukningsinventarier Frakt/transport Dataprogram Förbruknings material Reparation/ underhåll av inventarier 2652 Resekostnader Kostnadsersättning bil mm Reklam, PR, Annons Sammankonster/ representation Uppvaktning Årsmöte Klubbaktiviteter Kontorsmaterial Telefon/internet Porto Företagsförsäkringar

17 17 Nedskrivning kundfordran (EGS) Utbildning övrig Utbildning/ Grönt kort Utbildning ungdom Redovisningstjänster 6250 Konsult/Advokat arvoden Service avgifter Bankkostander Övriga kostnader för främmande tjänster Föreningsavgifter Kaptens Minnespris 4000 Kostnader ej redovisade förskott Div övriga kostnader Summa Not 9 Personalkostnader Lön inkl. semesterlön, kanslipersonal Sociala avgifter Medeltal anställda 1 1 varav män 0 0 Not 10 Maskiner och inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden vid årets början Ackumulerade avskrivningar enl plan vid årets början Anskaffningar under året Årets avskrivning enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING FÖR KARLSTADS RIDKLUBB räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31 Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2013 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31

Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31 ÅRSREDOVISNING FÖR KARLSTADS RIDKLUBB räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31 Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

UNDER BESKYDD AV HANS MAJESTÄT KONUNGEN SVERIGES ÄLDSTA RIDKLUBB VERKSAMHETS- OCH FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

UNDER BESKYDD AV HANS MAJESTÄT KONUNGEN SVERIGES ÄLDSTA RIDKLUBB VERKSAMHETS- OCH FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 UNDER BESKYDD AV HANS MAJESTÄT KONUNGEN SVERIGES ÄLDSTA RIDKLUBB 2012 VERKSAMHETS- OCH FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2 I. FAKTA STOCKHOLMS FÄLTRITTKLUBB 2012... 3 II. VERKSAMHETSÅRET 2012... 5 III. EKONOMI

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING FÖR KARLSTADS RIDKLUBB räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31 Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 ÅRSREDOVISNING Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING Not - 2007-12-31-2006-12-31 Styrelsen för Fjällbete i Åredalen ek. för.

Läs mer

Årsredovisning 2002/2003

Årsredovisning 2002/2003 OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG 1(8) Årsredovisning 2002/2003 Styrelsen för Ottsjö Lift AB får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2002-09-01 2003-08-31. Årsredovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse 2017

Förvaltningsberättelse 2017 Förvaltningsberättelse 2017 De stora ärendena för styrelsen under året har varit belysning och trafik i våra områden. Farthinder och skyltar har satts upp för att göra våra områden säkrare gällande trafik

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2016 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2016 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB 2014-02-18 ÅRSREDOVISNING 2013 Byggherrarna Sverige AB Org. nr. 556093-6071 Byggherrarna Sverige AB Drottninggatan 33, 2 tr, 111 51 Stockholm Tel : 08-23 32 40 www.byggherre.se kansli@byggherre.se facebook.com/byggherrarna

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Årsredovisning. för. Brf SEBOHUS nr 1. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning. för. Brf SEBOHUS nr 1. Förvaltningsberättelse Årsredovisning för Brf SEBOHUS nr 1 726000-1958 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Sida - Förvaltningsberättelse

Läs mer

CWS Comfort Window System AB

CWS Comfort Window System AB 556574-9826 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Styrelsen för får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Bolagets sjätte räkenskapsår Redovisningen omfattar

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Föreningen HOPP Stockholm

Föreningen HOPP Stockholm Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för föreningen HOPP Stockholm avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge redovisning för bolagets verksamhet under år 2011.

Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge redovisning för bolagets verksamhet under år 2011. ÅRSREDOVISNING FÖR SIVERS URBAN FONDER AB Org. nr 556725-7935 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge redovisning för bolagets verksamhet under år 2011. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Dannemora Mineral AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-03-17--2005-12-31 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. limehåll förvaltningsberättelse resultaträkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

- Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Tilläggsupplysningar. - Underskrifter. Årsredovisning ftir räkenskapsåret 2010-(E41 - i I

- Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Tilläggsupplysningar. - Underskrifter. Årsredovisning ftir räkenskapsåret 2010-(E41 - i I Ors m 55678-818 Årsredovisning ftir räkenskapsåret 21-(E41-211 {4-3 Styrelsen avger följande årsredovisning. Redovisningen omfattar - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Brunnsvikens Kanotklubb BKK Styrelsen får härmed avge årsredovisning för Brunnsvikens Kanotklubb BKK avseende räkenskapsåret 2015 Brunnsvikens Kanotklubb BKK (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen för. Örkelljunga Golfklubb. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010

Styrelsen för. Örkelljunga Golfklubb. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Styrelsen för Örkelljunga Golfklubb får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter med redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. BRF S:t Olof

Årsredovisning. BRF S:t Olof Årsredovisning för BRF S:t Olof Räkenskapsåret 2011 BRF S:t Olof 1(9) Styrelsen för BRF S:t Olof får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Brf S:t Olof Organisations

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB

ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB 1(7) ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB Stockholm Organisationsnummer 556617-1459 Räkenskapsåret 2003-01-01-2003-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2(7) Styrelsen och verkställande direktören för New

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-10-01-2005-09-30 Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004-10-01-2005-09-30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Byske

Läs mer

Årsredovisning. för. BRF Översten inom Kvibergs Terrass. Räkenskapsåret

Årsredovisning. för. BRF Översten inom Kvibergs Terrass. Räkenskapsåret Årsredovisning för BRF Översten inom Kvibergs Terrass 769619-4013 Räkenskapsåret 2009-07-09 2010-12-31 1 769619-4013 Förvaltningsberättelse Styrelsen fi3r Bostadsrättsföreningen Översten inom Kvibergs

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nattsländan 3

Årsredovisning. Brf Nattsländan 3 Årsredovisning för Brf Nattsländan 3 Räkenskapsåret 2007 Brf Nattsländan 3 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Brf Nattsländan 3 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Stiftelsen Boo KFUM:s Sporthall

Stiftelsen Boo KFUM:s Sporthall 1(9) Stiftelsen Boo KFUM:s Sporthall Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-07-01-2016-06-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening

Å R S R E D O V I S N I N G för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening Å R S R E D O V I S N I N G för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening Org. nr. 716445-1440 Räkenskapsåret 2011 Org.nr 716445-1440 2 (8) Styrelsen för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening får härmed avge

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. BRF Eriksdal

Årsredovisning. BRF Eriksdal Årsredovisning för BRF Eriksdal Räkenskapsåret 2005 BRF Eriksdal 1(8) Styrelsen för BRF Eriksdal får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2 1(8) OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG Årsredovisning för räkenskapsåret 2008 Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret 2008-01-01-- 2008-12-31 Redovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hjo Segelsällskap Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer