UNDER BESKYDD AV HANS MAJESTÄT KONUNGEN SVERIGES ÄLDSTA RIDKLUBB VERKSAMHETS- OCH FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UNDER BESKYDD AV HANS MAJESTÄT KONUNGEN SVERIGES ÄLDSTA RIDKLUBB VERKSAMHETS- OCH FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE"

Transkript

1 UNDER BESKYDD AV HANS MAJESTÄT KONUNGEN SVERIGES ÄLDSTA RIDKLUBB 2013 VERKSAMHETS- OCH FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

2 2 I. FAKTA STOCKHOLMS FÄLTRITTKLUBB II. VERKSAMHETSÅRET III. EKONOMI OCH FÖRVALTNING A. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 9 B. RESULTATRÄKNING C. BALANSRÄKNING D. NOTER IV. SAMARBETEN OCH SPONSORER V. ÅRETS VERKSAMHET OCH SEKTIONERNA A. KLUBBENS AKTIVITETER B. TÄVLINGSSEKTIONEN C. JAKTSEKTIONEN VI. UNGDOMSSEKTIONEN A. UNGDOMSSEKTIONENS VERKSAMHET B. FRITIDSLEDARENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE C. PROJEKT GENOMFÖRDA FÖR BARN OCH UNGDOMAR UNDER VII. RIDSKOLORNA Verksamhetens art och inriktning Stockholms Fältrittklubb (SFK) är en ideell förening för ridsportintresserade. SFK är medlem i Svenska Ridsportförbundet, och därigenom ansluten till Riksidrottsförbundet. Det innebär att SFK följer Ridsportförbundets stadgar och regler bland annat i syfte att främja ridningen i Sverige. SFK är huvudman och ansvarig gentemot medlemmarna beträffande ridverksamhet och därmed anslutna aktiviteter för sina medlemmar på Ryttarstadion beläget på fastigheten N Djurgården 1:1 på Storängsbotten i Stockholms Stad. Det sker genom att SFK köper externa tjänster från ridskolor som verkar vid Ryttarstadion och som SFK har slutit ett samarbetsavtal med. SFK räknas till Sveriges äldsta ridklubb med start 1886 då den instiftades på förslag av H.K.H. Prins Carl. Kungliga Djurgårdsförvaltningen arrenderar sedan 1966 ut mark, efter uppmaning från H.M. Gustaf VI Adolf, till fastighetsbolaget Stockholms Ryttarstadion AB som förvaltar ridanläggningarna. SFK har 9 procent av kapitalet och 50 procent av rösterna i Ryttarstadion AB.

3 3 I. FAKTA STOCKHOLMS FÄLTRITTKLUBB 2013 STYRELSEN 2013 Ordinarie ledamöter: Lars Hansén (ordförande), Lotta Lagerberg (vice ordförande), Cecilia Lilliehöök (skattmästare), Angelika Gyllenhoff (ledamot), Lovisa Boström (ledamot, avgick under året), Joanna Sieradzka (ledamot, avgick under året) Maria-Julia dos Santos (ledamot), Norea Normelli (ledamot, ungdomssektionen). Suppleanter: Haike Degenkolbe, Magnus Hjalmarsson Neideman, Lars Norén (ersatte Lovisa Boström), Helena Perneborg (ersatte Joanna Sieradzka), och Natalie Dahlsten (ungdomssektionen). ADJUNGERADE HELA VERKSAMHETSÅRET Adjungerande: Eva Tillmar (SR) och Josefin Edefur (Fritidsledare) REVISORER Hans-Christer Gillquist, Laila Niemelä, Lars Blomberg (suppleant), Peter von Fábry-Eichner (suppleant). VALBEREDNINGEN Andreas Dahlander, Annika Elmlund, Tore Dagerhamn samt Johan Gyllenhoff (sammankallande). SAMMANTRÄDEN Styrelsen har tom haft 18 stycken protokollförda sammanträden varav ett konstituerande. ANSTÄLLDA Kanslist: Mimmie Boghammar Fritidsledare, genom samarbete med Ryttaralliansen inom Stockholm Stad: Josefine Edefur (SR) MEDLEMMAR Totalt: Varav ständiga medlemmar: Varav 0-20 år: Varav fyllda 21 år: Antalet licenserade tävlingsryttare:

4 4 USEK:S STYRELSE Norea Normelli (ordförande), Mirjam Boumadi (vice ordförande), Natalie Dahlsten (kassör) Sophia Ljungdell (sekreterare), Lisa Månsson (ledamot), Laura Larsson Kapp (ledamot), Sara Grip (ledamot) och Amalia Berglöf (ledamot).

5 5 II. VERKSAMHETSÅRET 2013 SFK var under året en tävlingsklubb som bland annat arrangerade tre tävlingar där kvalitet, säkerhet och allra mest glädje var i fokus. Det ordnades en lokal hopptävling i augustisolen på Gröna banan samt klubbmästerskap i både dressyr och hoppning för medlemmar med olika åldrar och nivåer. Den traditionsenliga Hubertusjakten med förjakter, spännande upplopp och efterföljande bal på Livgardet anordnades under hösten. Den 15 september arrangerades även Pay & Jump på Gröna banan tillsammans med tävlingsbolaget Equestrian Games Sweden AB (EGS), ett av SFK och Livdragonernas Ridsportförening samägt aktiebolag. SFK och styrelsen vill tacka alla funktionärer, i stort som smått, som var med och gjorde dessa evenemang möjliga! Planerna för 2013 års tävlingar i Equestrian Games Sweden AB s (EGS), gick i stöpet på grund av markarbeten som Stockholm Vatten planerat på området. Dessutom kommer omfattande byggarbeten fortsätta i anslutning till området under de närmaste åren. EGS planerar därför att endast arrangera mindre tävlingar och aktiviteter anpassade till rådande byggnationer i anslutning till området. Ambitionen är att förbereda tävlingar som kan hållas när byggarbetena är klara genom att bygga upp en väl fungerande funktionärskår. I augusti kommer SFK återigen att arrangera hopptävling på Gröna banan. Även klubbmästerskap i både dressyr och hoppning kommer att hållas samt interna tävlingar där grannklubbarna inbjuds att delta. Klubben har även genomfört ett antal förjakter under hösten, samt den årliga och uppskattade Hubertusjakten i november med 41 ekipage, den 117:e i ordningen, med efterföljande Hubertusbal, där antalet middagsgäster var 115 stycken. Sponsorerna Range Rover närvarade under jakten samt upploppet på Gärdet. De serverade kaffe, varm choklad samt korv med bröd till alla som var där för att följa spänningen. Årets jaktvinnare (Susann Suursou från Livgardet) fick låna en bil från Range Rovers senaste sortiment. Totalt tävlade 45 ryttare, på olika nivåer och discipliner, för klubben under Klubben representerades med egna lag i div II och III i Dressyr-Allsvenskan. Laget för Hoppallsvenskan blev fjärde bästa laget i hela Stockholm! På nationell och elitnivå har systrarna Sara och Emma Skeppstrand representerat SFK med stor framgång. För andra året i rad deltog klubben i ett samarbete med Stockholm International Horse Show som bl. a. innebar att medlemmar erbjöds rabatterade biljetter till uppvisningen i Globen. Medlemmar som placerat sig på bl.a. klubbtävlingar fick biljetter till Stockholm Horse show som pris. Samarbetet gav även utrymme att marknadsföra klubben under tävlingshelgen, något som SFK är mycket stolta över och hoppas kunna utveckla. Kansliet började under hösten med att hålla öppet på lördagar mellan kl Befintliga och nya medlemmar har på så vis kunnat få mer information om klubben, prova och beställa klubbkläder samt uträtta administrativa ärenden. RYTTARSTADION AB SFK är A-aktieägare i fastighetsbolaget Stockholm Ryttarstadion AB (Ryttarstadion AB) med 9 procent av aktierna och 50 procent av rösterna. Fastighetsbolaget arrenderar marken vid Ryttarstadion av Kungliga Djurgårdens Förvaltningen och hyr ut byggnaderna på området till bl.a. två ridskolor. I fastighetsbolagets styrelse sitter till lika delar representanter från SFK (A-aktieägare) och fastighetsbolagets övriga aktieägare (B-aktieägare).

6 6 Nyttjanderätten till området Ryttarstadion uppläts ursprungligen till SFK av Kungliga Djurgårdens Förvaltning med stöd av kungahuset för att säkerställa möjligheterna till att kunna utöva ridsport i centrala Stockholm. För att säkerställa ekonomin och för att bygga ett ridhus bildade klubben ett fastighetsbolag. Av Fastighetsbolagets ursprungliga stadgar går det att utläsa att: Bolagets verksamhet skall ha till föremål att i Stockholm uppföra ridhusbyggnad samt bedriva ridhusrörelse men även fastighetsförvaltning och annan därmed förenlig verksamhet. När Östermalms Ridskola, Stockholms Ridhus samt Tant Ellas Ponnyridskola stod utan stallar i början av 1960 talet var behovet akut av en större ridanläggning. Kungliga Djurgårdens Förvaltning upplät då i ett arrendekontrakt ett markområde till Stockholms Ryttarförbunds Fastighetsbolag (nuvarande Stockholm Ryttarstadion AB). Kung Gustaf VI Adolf fastslog att arrendet till Djurgårdsförvaltningen skulle vara lågt så länge mark och byggnader huvudsakligen användes för ridsporten. För att finansiera bygget och driften av ridanläggningen byggdes kommersiella kontors- och verkstadslokaler under ridhuset som skulle säkra fastighetsbolagets ekonomi. SFK är A-aktieägare i fastighetsbolaget Stockholm Ryttarstadion AB (Ryttarstadion AB) med drygt 9 procent av aktierna och 50 procent av rösterna. Resterande aktier såldes i ett tidigare skede för att säkerställa kapital till uppbyggnaden av nuvarande stallar och ridhus (Gamla ridhuset och Röda ridhuset) som beskrivs tidigare i texten. Fastighetsbolaget arrenderar marken vid Ryttarstadion av Kungliga Djurgårdens Förvaltning och hyr ut byggnaderna på området till bl.a. två ridskolor. I Ryttarstadion ABs bolagsordning anges att fastighetsbolagets styrelse skall utses med två ledamöter och en suppleant från SFK (A-aktieägare) och att två ledamöter och en suppleant skall utses av fastighetsbolagets övriga aktieägare (B-aktieägare). SFK:s medlemmar gav vid årsmötet 2012 klubbstyrelsen i uppdrag att verka för att SFK skall få ett större inflytande på Ryttarstadions ridanläggning. Detta i enlighet med det ursprungliga syftet (beskrivet ovan). Styrelsen har under 2013 lagt ned ett omfattande arbete i denna fråga där målet har varit att etablera en dialog med B-aktieägargruppen baserad på ömsesidig respekt och förståelse för varandras ägarintressen. Styrelsen kan konstatera att det inte gått att etablera en konstruktiv dialog med bolagets B-aktieägare kring hur bolaget skall drivas och utvecklas. SFKs huvudsakliga intresse med sitt ägande i Ryttarstadion AB är att säkerställa fortsatt ridverksamhet på anläggningen så att ridsport kan utövas av alla åldrar, ryttare med egna hästar liksom ridskoleelever på ett säkert sätt och till rimliga priser. Det innebär att SFK har mycket stort intresse av att stallbyggnader och ridhus förvaltas och drivs på bästa sätt för att ovan ska möjliggöras. Klubben har utryckt detta till fastighetsbolagets styrelse genom ett ägardirektiv. SFKs möjligheter till inflytande över Ryttarstadion ABs skötsel Normalt sker ägarstyrning i aktiebolag genom att bolagets aktieägare kommer överens om vilka mål och vilka prioriteringar som bolagets styrelse skall ha för sin förvaltning av aktiebolagets tillgångar det kommande verksamhetsåret. Om aktieägarna inte kan komma överens om en verksamhetsplan, skall bolagets styrelse driva bolaget i enlighet med vad som stadgas i bolagsordningen aktiebolagslagen och i övrigt agera för bolagets bästa. Styrelsen skall agera på ett sådant sätt att samtliga aktieägares intressen tas tillvara. Bolagets styrelse och verkställande direktör skall därför agera på ett sådant sätt att enskilda aktieägare vare sig erhåller förmåner eller drabbas av nackdelar i förhållande till övriga aktieägare. Om någon aktieägare erhållit en förmån skall detta godkännas av samtliga aktieägare på bolagsstämman. SFKs möjligheter till styrning kan ske genom överenskommelser med övriga aktieägare, (s.k. aktieägaravtal) eller genom att föreslå verksamhetsinriktning och planer för bolaget verksamhet t.ex. genom aktieägardirektiv till bolagets styrelse. SFKs ansträngningar för att få insyn i Ryttarstadion AB En förutsättning för att kunna utöva ägartillsyn och kunna ge väl underbyggda förslag till bolagets styrelse är insyn i bolagets verksamhet och ställning.

7 7 Ryttarstadion AB har färre än tio aktieägare och klassificeras därför enligt aktiebolagslagen såsom ett fåmansbolag. I fåmansbolag stadgar aktiebolagslagen att samtliga aktieägare har rätt till den insyn och dokumentation som är väsentlig för att bedöma bolagets skötsel och ekonomiska ställning. Inför bolagsstämman 2012 i Ryttarstadion AB begärde därför SFKs styrelse att få ta del av ett kontrakt, styrelseprotokoll och andra handlingar för att kunna bedöma om bolaget styrts i enlighet med aktiebolagslagen och bolagsordningen. Bolagets dåvarande styrelse vägrade att lämna ut dessa handlingar varför SFKs styrelse tvingades att begära handräckningshjälp från Kronofogdemyndigheten för att förmå Ryttarstadions styrelseledamöter att överlämna de efterfrågade handlingarna. Styrelseledamöterna överklagade Kronofogdemyndighetens handräckningsärende. Våren 2013 avgjorde Nacka Tingsrätt handräckningsärendet till SFKs fördel på samtliga punkter. Samma styrelseledamöter överklagade tingsrättens beslut till hovrätten som inte ändrade tingsrättens beslut. SFKs styrelse erhöll de efterfrågade handlingarna i juni 2013, mer än ett år efter den första begäran. En omfattande utredning som genomfördes under sommaren och hösten 2013, bland annat baserat på de utlämnade handlingarna, har givit SFKs styrelse anledning att misstänka att vissa B-aktieägare tillskansat sig betydande belopp genom olaglig värdeöverföring. En representant för berörda B- aktieägare bekräftar i allt väsentligt vad som framkommit i SFKs utredning. SFKs styrelse avser att i första hand söka en lösning vad avser den potentiellt olagliga värdeöverföringen genom en dialog med berörda aktieägare för att undvika fortsatta tvister. SFKs styrelserepresentanter i Ryttarstadion AB De styrelseledamöter som utsetts av SFK har haft att agera för bolagets bästa. För att tydliggöra denna inställning beslutade SFKs styrelse att inför bolagstämman 2012 i Ryttarstadion AB utse en helt partsoberoende ledamot till Ryttarstadion ABs styrelse samt därutöver en ledamot och en suppleant från SFKs styrelse för att säkerställa att väsentlig aktieägarinformation kunde förmedlas till SFKs styrelse. De av SFK utsedda ledamöter anser att samtliga beslut som fattats inom ramen för styrelseuppdraget i Ryttarstadion AB varit till gagn för bolaget och i enlighet med Ryttarstadions bolagsordning. Trots detta har två B-aktieägare stämt klubbens ledamöter i Ryttarstadion personligen, för skador som inte inträffat. Bolagstämman i Ryttarstadion 30 maj Inför bolagsstämman 2013 tillfrågades SFK om man kunde acceptera en oberoende ordförande till bolagsstämman. Den föreslagne ordföranden var en före detta hovrättspresident, som SFK ansåg borde vara opartisk. I samband med bolagsstämman begärde B-aktieägarna att SFKs representanter skulle visa upp ett registreringsbevis för att legitimera sig, vilket ideella föreningar inte har. Efter att detta påpekats begärde bolagsstämmoordföranden att SFKs årsmötesprotokoll 2013 alternativt det konstituerande styrelseprotokollet för SFK 2013 skulle uppvisas i original. På grund av de två inbrott som skett på klubbens kansli, då både dator och kassaskåp stals, hade klubbens styrelse beslutat att förvara samtliga protokoll, inklusive de som återupprättats efter inbrotten, hos en av SFKs styrelseledamöter. SFKs representanter begärde då att stämman skulle ajourneras så länge att ett protokoll i original kunde transporteras till stämmolokalen. Bolagstämmoordföranden gav då SFK 20 minuter på sig att kunna presentera originalprotokollet. Då det inte gick att transportera originalet till stämmolokalen på denna korta tid, beslutade stämmoordföranden att SFK inte skulle antecknas i röstlängden och därmed inte fick rösta på stämman, men att SFK fick närvara med yttranderätt. Bolagstämman fattade därefter ett antal beslut till nackdel för SFK. Bland annat beslutades att SFK inte skulle få utse några styrelseledamöter i Ryttarstadions styrelse. SFKs styrelse anser att Ryttarstadion AB bolagsstämma 2013 skett i strid med lagen och att beslut fattats i strid med

8 8 bolagsordningen och aktiebolagslagen. SFK har lämnat in en protest till bolagsverket, som därför valt att inte registrera ny styrelse i bolaget. SFK har också lämnat in en klandertalan till Stockholms Tingsrätt för att stämmobesluten ogiltigförklarade. Styrelsen hyser goda förhoppningar att vinna denna tvist. Klubben har erhållit rättskydd för denna talan från sitt försäkringsbolag. Försök till medling mellan SFK och Ryttarstadions B-aktieägare Efter ovan beskriva bolagsstämma inbjöds SFK till förlikningssamtal av B-aktieägarnas juridiska ombud. Förlikningsförslaget innebar i korthet att SFK skulle sälja sina A-aktier till B-aktieägaren Hallskär AB i Likvidation för tre miljoner kronor och att klubben skulle använda dessa pengar för att köpa en annan ridanläggning. SFKs styrelse konstaterade dels att det inte fanns någon lämplig anläggning till salu i centrala Stockholm, dels att möjligheterna till tävlingsaktiviteter på det område där SFK har nyttjanderätt starkt skulle begränsas om SFK inte kan verka på Ryttarstadion. SFK gav ett motförslag till B-aktieägarna som innebar att man skulle dela upp fastigheterna mellan aktieägarna på så sätt, att SFK skulle äga och förvalta ridanläggningen och B-aktieägarna skulle äga och förvalta de kommersiella lokalerna. Detta mottsatte sig dock Kungliga Djurgårdens Förvaltning. SFK har i medlingssamtalen begärt att det skall kallas till extra/ny bolagsstämma så att SFK kan få representation i bolagets Ryttarstadions styrelse. B-aktieägarna har genom sitt juridiska ombud låtit meddela att de hellre ser att bolaget blir föremål för tvångslikvidation än att bereda SFK plats i Ryttarstadions styrelse. I dagsläget har därför Ryttarstadion inte någon beslutsför styrelse. SFKs målsättningen är att få en beslutsför styrelse tillsatt i Ryttarstadion AB samt att hitta en varaktig lösning på den ägarkonflikt som föreligger. Ett stort hinder för att hitta en lösning har hittills varit att B-aktieägarna endast varit intresserade av att köpa klubbens aktier utan att medverka till en lösning så att klubben kan fortsätta sin verksamhet. För att hävda klubbens intressen har klubbstyrelsen varit tvungen att anlita professionell juridisk hjälp. Styrelsen har haft ett bra samarbete med sitt ombud och kunnat bistå ombudet genom ideellt utredningsarbete från styrelsen. Därigenom har betydande kostnader kunnat undvikas. Tyvärr har styrelsen under det gångna året varit tvungen att lägga ned mycket energi på att hävda SFKs intressen på Ryttarstadion. Styrelsen har sett det som en överlevnadsfråga för klubben att ha tillgång till en anläggning där klubben kan bedriva sin verksamhet. En anläggning som inte bara är till för tävlingsverksamhet, utan också ger möjlighet till andra ridfrämjande aktiviteter och inte minst, möjliggör för klubben att bidra till ridmöjligheter för medlemmar utan egen häst och för barn med funktionshinder. Det är styrelsens uppfattning att klubben har goda förutsättningar att kunna vara kvar på Ryttarstadion så att allt det goda arbete som pågår i SFKs namn kan fortsätta. Som alltid gäller det att blicka framåt. Ett fantastiskt engagemang och en entusiasm bland klubbens medlemmar borgar för att många nya bra idéer kan genomföras framöver. Bland annat planeras fler tävlingar i klubbens regi och aktiviteter riktade speciellt till barn och ungdomar. Vad gäller föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. Föreningen visar ett negativt resultat för räkenskapsåret beroende på de kostnader för juridiskt biträde som klubben tvingats till. Alla belopp uttrycks i svenska kronor om annat inte anges. Vi tackar för det stöd vi fått av medlemmarna och ser fram emot en fortsatt verksamhet i positiv anda. Styrelsen vill vänligast tacka alla och envar som på olika sätt bidragit till att tävlingar, kurser, Allsvenskan, förjakter, Hubertusjakt, luciatåg, spökövernattning och mycket mer som genomförts under året!

9 9 III. EKONOMI OCH FÖRVALTNING 2012 A. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Under 2013 var totalt 484 personer medlemmar i föreningen vilket är en minskning med 36 procent jämfört med året innan (756). Klubben bedriver ett nära samarbete med ridskolan Stockholms Ridhus. Det pågår en omfattande ungdomsverksamhet i ridskolan och genom ridskolan köper föreningen bl.a. teori- och ridtjänster, som i sin tur leder till att ridskolan kan erbjuda klubbens juniorer rabatterade lektionsavgifter. SAMARBETEN UNDER ÅRET Föreningen har sökt och erhållit statliga och kommunala LOK-stöd för den uppsuttna samt avsuttna verksamheten för klubbens juniorer i samarbete med Östermalms Ridskola, Stockholms Ridhus samt Ungdomssektionen. Föreningen har ett samarbete med Kungs-Alliansen och erhåller därigenom del av vinsten från deras bingoverksamhet, kr under Vidare har föreningen sökt bidrag hos ett flertal stiftelser och fonder samt hos Ridsportförbundets Idrottslyftet. Dessa pengar har finansierat ett projekt som klubben drivit i samarbete med Stockholms Ridhus, "Lära med djur". Projektet "Lära med djur" har skett i samarbete med gymnasiesärskolan Min Skola för elever med en funktionsnedsättning av psykisk/neurologisk karaktär som t ex Aspergers syndrom, ADHD, ADD, autism och liknande. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET OCH EFTER ÅRETS SLUT Inbrott & säkerhetsåtgärder på Ryttarstadion Föreningen har under året drabbats av två inbrott varvid föreningens dator och kassaskåp stals. Detta tog mycket kraft från styrelsen och kanslistens arbete under året för att återställa skadan. Vi har på grund av detta inbrott belastat föreningens ekonomi med ca kr för att ersätta skadade och stulna inventarier, såsom datorer, jaktpriser etc. samt renovera skador på byggnaden, både invändigt och utvändigt. Vi hoppas kunna få ersättning för denna kostnad från försäkringsbolaget under 2014, vilket skulle påverka 2014 års resultat positivt (försäkringsärendet pågår). Dessvärre försvann i och med inbrottet även alla klubbens avtal och protokoll som förvarades i kassaskåpet. I och med att datorn försvann, försvann också medlemsregister vilket gjorde att vi inte kunnat lokalisera alla våra medlemmar och fakturera dem under Detta har lett till ytterligare medlemsbortfall. Föreningen säkerhetskopierar allt material från hårddisken varje vecka för att undvika en liknande situation. Föreningen har drivit ett internt projekt där vi har börjat lägga över alla medlemmar till IdrottOnline för att säkerhetsställa att alla medlemmar får tidningen och registreras på ett säkert sätt. Faktureringen av medlemmar kommer att ske fortlöpande under Under året har föreningen lämnat ett villkorat aktieägartillskott om kr till EGS för att täcka löpande utgifter.

10 10 Föreningens ekonomi är till 100 procent för medlemmarnas och klubbens överlevnad Styrelsen har inte belastat föreningen med några representationskostnader, styrelsemiddagar eller övriga förmåner. Styrelsen har helt arbetat för att finansiera verksamheten, med stort fokus på Ungdomsverksamheten. SFK har nödgats anlita juridisk expertis pga. ägartvisten med Ryttarstadion AB, varför omfattande juridiska kostnader uppkommit under Styrelsen bedömer dock att det pågående arbetet med att reglera mellanhavandena med Ryttarstadion AB är nödvändigt för att säkerställa SFK s existens och framtid. Projektredovisning Alla projekt som SFK har genomfört under året har budgeterats och projektredovisats (t ex tävlingar) och vår ambition är att alla projekt skall gå med vinst till klubben. Höstens jakt har gått med en förlust men anledningen är att vi fick köpa nya jaktpriser pga. av inbrottet som har belastat kostnaderna med kr. LOK stödet Det Statligt Lokala aktivitetsstödet (nedan kallat LOK-stöd) är SFK:s enskilt största bidrag för ungdomsverksamheten. Det handlar om kr för För att säkerhetsställa LOK stödet enligt nya riktlinjer från Riksidrottsförbundet så har Föreningen tagit över huvudmannaskapet för ungdomsverksamheten från 2011 och avtal har upprättats mellan SFK och Ridskolan. Viktigt med fler nya och aktiva medlemmar Klubben har haft höga juridiska kostnader och därav uppstår en förlust för verksamhetsåret Klubben har en försämrad men ändå tillfredställande likviditet och soliditet. Det är viktigt för klubben att fortsätta ha ett högt antal aktiva medlemmar som trivs i klubben, så att vi kan fortsätta att erhålla LOK-stöd och andra bidrag för vår barn- och ungdomsverksamhet inom ridsporten. Föreningens ekonomiska utveckling i sammandrag: Nettoomsättning Bidrag Bingo Årets resultat Eget kapital Antal anställda 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Styrelsen föreslår att avräkna årets förlust om kr mot balanserat resultat och att därefter kvarstående fritt eget kapital om kronor balanseras i ny räkning.

11 11 B. RESULTATRÄKNING 2013 Stockholms Fältrittklubb Org.nr RESULTATRÄKNING Verksamhetsintäkter Försäljning av Ridlektioner Medlemsavgifter Aktivitetsbidrag Tävlingar och jakter Sponsorer/bidrag Uthyrning tältstallet Uthyrning skåp Övriga intäkter Summa intäkter Verksamhetens kostnader Inköp av Ridlektioner Övriga verksamhetskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat aktier i intresseföretag Reservation för eventuellt aktieägartillskott Ränteintäkter Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Årets resultat

12 12 C. BALANSRÄKNING 2013 Stockholms Fältrittklubb Org.nr BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar i intresseföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Varulager av priser etc Kortfristiga fordringar Avräkning skattekonto Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

13 13 BALANSRÄKNING EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Eget kapital Bundet eget kapital Reservfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Reserverade medel Ryttarstödsfond Investeringsfond Summa reserverade medel Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skuld till intressebolag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa avräkningskonto och skulder

14 14 D. REDOVISNINGS PRINCIPER & NOTER Redovisnings- och värderingsprinciper Stockholms Fältrittklubbs årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Redovisning av intäkter Intäkter periodiseras enligt god redovisningssed. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Avskrivningar görs systematiskt över den bedömda nyttjandetiden. vilken har bedömts till 3-10 år. När en materiell anläggningstillgångs avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas tillgångens restvärde. Fordringar Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. NOTER Not 1 Försäljning av ridlektioner Denna post avser försäljning av ridlektioner till ungdomar mellan 7-20 år vid ridskolorna. Not 2 Uppköp av ridlektioner Denna post avser inköp av ridlektioner från ridskolorna för ungdomar mellan 7-20 år. Not 3 Aktivitetsbidrag Kommunala aktivitetsbidrag Statliga aktivitetsbidrag Summa Not 4 Tävlings- och jaktintäkter Cafeteria, försäljning Anmälningsavgifter, jakt- och fältritt Deltagaravgifter, jakt- och fältritt Klubbaktiviteter Summa

15 15 Not 5 Sponsorer, bidrag Ryttaralliansens bidrag Bingo Övriga bidrag Summa Not 6 Övriga intäkter El, vidarefakturering Försäljning, klubbmaterial Grönt kort utbildning Summa Not 7 Övriga verksamhetskostnader Träningsbidrag Ryttaralliansen bidrag SR Ryttaralliansen bidrag ÖR Aktivitetsbidrag SR Aktivitetsbidrag ÖR Uppköp ridlektioner och teorilektioner "Lära med Djur" Klubbmaterial Fritidsledare SR Fritidsledare ÖR 864 Ungdomssektionen Ungdomssektionen SR 938 Ungdomssektionen ÖR 1875 Ungdomsverksamheten ÖR/SR Kostnad ÖR/SR sektionen (ej aktivitetsbidrag) Cafeteria Jakt/fältritt Plaketter/rosetter Priser 473 Premier - Tävlingsprogram Domare Banbyggare Veterinär/ambulans -

16 16 Funktionärer Hinderbana 1300 Tältbodar 495 Högtalare/ bedömning Utrustning/maskiner Förbrukningsmaterial Utsmyckning 678 Administration - Lag och övrig tävlings avgifter Övriga kostnader Summa Not Övriga externa kostnader Lokalhyra o arrende Elektricitet Försäkringskostnader lokaler Reparation/ underhåll av lokaler Övriga lokalkostnader Hyra för inventarier Förbrukningsinventarier Frakt/transport Dataprogram Förbruknings material Reparation/ underhåll av inventarier 2652 Resekostnader Kostnadsersättning bil mm Reklam, PR, Annons Sammankonster/ representation Uppvaktning Årsmöte Klubbaktiviteter Kontorsmaterial Telefon/internet Porto Företagsförsäkringar

17 17 Nedskrivning kundfordran (EGS) Utbildning övrig Utbildning/ Grönt kort Utbildning ungdom Redovisningstjänster 6250 Konsult/Advokat arvoden Service avgifter Bankkostander Övriga kostnader för främmande tjänster Föreningsavgifter Kaptens Minnespris 4000 Kostnader ej redovisade förskott Div övriga kostnader Summa Not 9 Personalkostnader Lön inkl. semesterlön, kanslipersonal Sociala avgifter Medeltal anställda 1 1 varav män 0 0 Not 10 Maskiner och inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden vid årets början Ackumulerade avskrivningar enl plan vid årets början Anskaffningar under året Årets avskrivning enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut

Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2013

Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2013 Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2013 Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2013 2 Verksamheten i helhet 3 Ridskolan 7 Tävlingskommittén Lokala och regionala tävlingar samt Pay & Ride

Läs mer

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 1 Innehåll Sida Allmän information 3 Föredragningslista 4-5 Förvaltningsberättelser 7-13 Finansiella rapporter 14-21 Revisorernas berättelse

Läs mer

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund 1/103 Innehållsförteckning Tidsschema 2 Dagordning 3 Förslag till förhandlingsordning 5 Rapport gällande återremittering av proposition 8 Verksamhetsberättelse 9 Ekonomisk rapport

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Munkedals Ridklubb Verksamhetsåret 2013-01-01 till 2013-12-31. Styrelsens sammansättning och arbete Ledamöterna inklusive ordförande presenteras nedan med namn och ansvarsområde, vid vilken/vilka de är

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE Töreboda Hästklubb, 2015-02-22 Tid och Plats: Samlingssalen Töreshov, 19.00

Protokoll ÅRSMÖTE Töreboda Hästklubb, 2015-02-22 Tid och Plats: Samlingssalen Töreshov, 19.00 Protokoll Årsmöte Protokoll ÅRSMÖTE, 2015-02-22 Tid och Plats: Samlingssalen Töreshov, 19.00 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Karin Arvidsson önskar alla välkomna och öppnar kvällens möte. 2 Val

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG

VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG Korta fakta om oss Antal medlemmar 104 352 medlemmar/ägare varav 200 är förtroendevalda Medlemsåterbäring 31 miljoner kronor delades ut till medlemmarna i medlemsåterbäring

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Vinnarbilden i Fototävling på Facebook - Fotograf Maria Lindstedt

Vinnarbilden i Fototävling på Facebook - Fotograf Maria Lindstedt Vinnarbilden i Fototävling på Facebook - Fotograf Maria Lindstedt UPPLANDS RIDSPORTFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VISION Upplands Ridsportförbund (URF) skall vara ett ledande distrikt inom Svenska

Läs mer

Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2013

Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2013 Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2013 1 Innehåll Social verksamhet Unga Enter Mötesplats 4 Unga Forum 6 Stadsmissionens boende för unga 6 Svenska PostkodLotteriet stödjer Sveriges Stadsmissioner

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Verksamhets- och Förvaltningsberättelse 2009 1 Innehållsförteckning 3 Ordförande har ordet 4 Fyra hörnstenar för ett väl fungerande distrikt 6 Åliggande, ur stadgan 7 Distriktsstyrelsen

Läs mer

Blomsterfondens verksamhetsberättelse och årsredovisning

Blomsterfondens verksamhetsberättelse och årsredovisning Blomsterfondens verksamhetsberättelse och årsredovisning 2010 Blomsterfonden i korthet / Innehåll Blomsterfondens grundtanke är mycket enkel: Hem och vård åt äldre på trygg ideell grund Seniorboende 60+

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB Årsredovisning 2012 Östersundshem AB 1 2 3 Välkommen till Östersundshem ord från vd 6 Gröna Östersundshem 8 Våra kunder ska känna sig som hemma 10 Utveckling, förbättring och ansvar 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Möteshandlingar. Ung Pirats förbundskongress 2012. 23-25 mars i Uppsala

Möteshandlingar. Ung Pirats förbundskongress 2012. 23-25 mars i Uppsala Möteshandlingar Ung Pirats förbundskongress 2012 23-25 mars i Uppsala Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Förslag på dagordning till förbundskongressen...3 Praktisk information... 5 Hitta till

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. Brf Storstugan

ÅRSBERÄTTELSE. Brf Storstugan Brf Storstugan ÅRSBERÄTTELSE 2013 HSB Brf Storstugan i Täby Brf Storstugan är en av Täbys största bostadsrättsföreningar. Fastigheterna inrymmer elva trapphus med vardera 16 våningsplan och totalt 704

Läs mer

Verksamhetsberättelse & årsredovisning 08/09. Aktiva insatser för människa och miljö

Verksamhetsberättelse & årsredovisning 08/09. Aktiva insatser för människa och miljö Verksamhetsberättelse & årsredovisning 08/09 Aktiva insatser för människa och miljö Detta är ABC - Aktiva insatser för människa och miljö ABC är en svensk biståndsorganisation bildad i Lund 1998. Verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR DJURGÅRDENS IF FOTBOLLFÖRENING 2013

ÅRSREDOVISNING FÖR DJURGÅRDENS IF FOTBOLLFÖRENING 2013 DJURGÅRDENS IF FOTBOLLFÖRENING 1 (25) ÅRSREDOVISNING FÖR DJURGÅRDENS IF FOTBOLLFÖRENING 2013 Ordföranden har ordet Ett händelserikt år 2013 har varit ett väldigt speciellt år där inledningen på säsongen

Läs mer

Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte. Välkommen!

Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte. Välkommen! Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte Torsdagen den 21 mars kl 19 i Igelbodaskolans aula Här finns dagordning, verksamhetsberättelse, årsredovisning m m Välkommen! Polariserande glasögon hjälper Dig

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE

grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE RIKSFÖRBUNDET FUB ÅRSREDOVISNING 2012 grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE fotografi Ola Elmqvist (sid 3, 10, 18, 21, 26) Kerstin Roshed (sid 6) Josefin Lundberg (sid 9) Frida

Läs mer

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte Onsdag 17 december 2008 kl. 19.00 Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och fastställande av röstlängd för årsmötet 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Läs mer

Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG

Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG 1 Innehåll 03 Generalsekreteraren har ordet 04 Vår vision 05 Historik 06 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 15 Noter 20 Revisionsberättelse Tack

Läs mer

BRF STORSTUGAN ÅRSREDOVISNING 2014

BRF STORSTUGAN ÅRSREDOVISNING 2014 BRF STORSTUGAN ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Brf Storstugan i Täby Brf Storstugan är en av Täbys största bostadsrättsföreningar. Fastigheterna inrymmer elva trapphus med vardera 16 våningsplan och totalt 704

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009/2010

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009/2010 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009/2010 Detta är ABC - Aktiva insatser för människa och miljö ABC är en svensk biståndsorganisation bildad i Lund 1998. Verksamheten är granskad av SFI Svensk

Läs mer