Årsredovisning Juli 2013 Juni 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning Juli 2013 Juni 2014"

Transkript

1 Årsredovisning Juli 2013 Juni 2014

2

3 INNEHÅLL Verksamhetsberättelse... 4 Folkspels produkter Förvaltningsberättelse Resultaträkning koncernen Balansräkning koncernen Kassaflödesanalys koncernen Resultaträkning moderföreningen Balansräkning moderföreningen Kassaflödesanalys moderföreningen Tilläggsupplysningar Granskningsrapport Revisionsberättelse

4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013/2014 STYRELSE, REVISORER OCH VALBEREDNING Under verksamhetsåret har styrelsen haft följande sammansättning: Till årsmötet den 27 november 2013 Ulf Lönnquist, ordförande Torsten Friberg, vice ordförande Anders Rydberg Maria Bergström Roland Carlstein Lotta Skoog Cecilia Augustsson Edstam Suppleanter Göran Larsson David Magnusson Roine Hangvar Protokollsekreterare Jessica Hultgren, VD-Assistent Från årsmötet den 27 november 2013 Anders Rydberg, ordförande Stefan Bessman Andreas Ericsson Maria Bergström Roland Carlstein Lotta Skoog Cecilia Augustsson Edstam Suppleanter Mattias Hjelmberg Nicklas Wigren Roine Hangvar Styrelsen har under perioden juli 2013 juni 2014, utöver konstituerande möte, haft 5 protokollförda sammanträden. Den 10 december 2013 höll Folkspel i Sverige AB årsstämma och till styrelse för bolaget valdes ordförande Anders Rydberg tillsammans med ledamöterna Nicklas Wigren, Michael Cedstrand och Hans Sahlin. Vid årsmötet valdes Sven-Ivar Jansson och Alexander Simeonidis till ordinarie revisorer. Bernt Holgersson och Mattias Hurtig valdes till revisorsuppleanter. Årsmötet valde också revisionsbyrån Ernst & Young i Göteborg. Valberedningen har bestått av Björn Andersson som sammankallande samt Ulf Lönnquist, Peter Moilanen, Kerstin Fondberg samt Jan Wikander som övriga ledamöter. MEDLEMSORGANISATIONER Under juli 2013 juni 2014 har 70 folkrörelseorganisationer varit anslutna till Folkspel. REPRESENTATION/KONFERENSER Den 22:e Spelakademin gick av stapeln den augusti 2013 med temat Den omtänksamma spelmarknaden. Spelakademin ägde rum i Visby. Ordförande och VD, tillsammans med representanter från Folkspel i Sverige AB deltog. Folkspel har deltagit i SPER, Spelbranschens Etiska Råd, som förutom Folkspel har bestått av ATG, Svenska Spel, Postkodlotteriet, Kombispel, Miljonlotteriet, Svebico, Ideella Spel och Lottericentralen. Som medlem i SPER har Folkspel accepterat den spelansvarsstandard som tagits fram. Standarden syftar till att främja underhållande spel på ett ansvarsfullt sätt samt minimera negativa konsekvenser av spel. 4

5 VERKSAMHETSPLAN INRIKTNING Vid årsmötet i november 2013 anmälde styrelsen mål och riktlinjer samt budget för kommande verksamhetsår, vilka beslöts av årsmötet. Vid uppstarten av verksamhetsåret genomfördes en större satsning och därtill investering inom produktkonceptet BingoLotto. Denna satsning var ett led i att bryta en flerårig nedåtgående trend, att bredda målgruppen och vinna spelare till Bingo- Lotto inom åldersgruppen år. Tyvärr utföll inte satsningen enligt plan. Fokus under 2013/2014 har därtill fortsatt varit att vårda och utveckla befintliga produkter. Denna handlingsplan fortsätter sin utveckling under verksamhetsåret 2014/2015, med fokus på åtgärder som syftar till att öka försäljningen av Folkspels produkter. Ett antal förändringar har gjorts för att optimera våra säljinsatser. Arbete pågår även kontinuerligt med att bearbeta och skapa samarbeten med våra medlemsorganisationer. Vid sidan av detta arbete utvärderas nya spel- och lotterier, som skapar möjligheter till strategisk affärsutveckling. På en marknad där konkurrensen hårdnar är det av högsta vikt att Folkspel med sina produkter, befintliga som kommande, hittar sin unika position, för att fortsatt vara en viktig aktör inom den svenska speloch lotterimarknaden. För att ta marknadsandelar krävs det att Svenskt Föreningsliv står upp för sitt eget spelbolag och verkligen för ut budskapet om nyttan till sina medlemmar. Folkspel arbetar successivt för att stärka sitt varumärke och bli en garant för sina lotterier. Med hög trovärdighet i varumärket gynnas utvecklingen av såväl befintliga produkter som utvecklingen av nya produktkoncept. Allt i syfte att öka överskottet av lotteriverksamheten i riktning mot Folkspels vision. Sedan hösten 2013 har bolaget arbetat med, det vi kallar Folkspels 5-årsplan. Denna plan syftar till analys och handling avseende den spelmarknad, på vilken vi är en aktör. Analysen avser produkttrender, teknikutveckling och digitaliseringsgraden inom marknaden. Folkspel baserar analys och handling utifrån fyra segment: digitala och fysiska prenumerationslotterier, skraplotterier, nätspel samt sociala spel. 5

6 FOLKSPEL OCH VÅRA PRODUKTER BINGOLOTTO Under perioden har BingoLotto genomfört 46 spelomgångar. Premiären var den 11 augusti och säsongsfinalen den 15 juni. Alla program har sänts i TV-kanalen Sjuan förutom Uppesittarkväll (23 dec), Nyårsbingo (31 dec) samt Påskspecialen (20 april). Högsta tittarsiffran för året blev som förväntat på Uppesittarkvällen med närmare 1,4 miljoner tittare. Uppesittarkvällen blev en försäljningsframgång (ca 2 miljoner lotter) och detta inte bara tack vare en mer gynnsam försäljningsperiod utan även att de säljkampanjer och marknadsföringen som genomfördes var mer träffsäkra och tydliga. Som extra programledare och draghjälp hade Marie Ingvar Oldsberg i Uppesittarkvällen. Nyårsbingo, som vi spelade på nyårsafton för andra gången blev även den en stor framgång (ca lotter). Marie hade i nyårsprogrammet med Christer Sjögren som gästprogramledare. Ganska tidigt fick vi signaler från spelare och marknaden att konceptet behövde förändras. Under hösten gjordes en hel del justeringar för att vrida tillbaka till grundkonceptet med mer levande musik och scenografiska omstruktureringar. Detta resulterade också i att avtalet med Marie Serneholt ömsesidigt inte förlängdes och samtidigt kontrakterades Ingvar Oldsberg som ny programledare inför hösten Ett omfattande arbete med att förnya och förändra BingoLotto av ett mer klassiskt snitt startades under hösten och fortsatte under hela vårsäsongen. BINGOLOTTOS UPP TILL MILJONEN Den extra satsningen på programformatet Bingolottos Upp till Miljonen, som skulle hjälpa oss att locka in spelare/tittare från TV4 till Sjuan nådde inte upp till förväntningarna. Publiksnittet hamnade enligt MMS runt tittare per episod. I detta fanns också en tro och förhoppning om att vi kunde lyckas med att bredda oss och få med oss spelare från en yngre målgrupp. En satsning som vi under hösten kunde konstatera inte lyckades i den önskade omfattningen. Då det totala utfallet och signalerna efter starten i augusti visade att vi var på fel väg påbörjades tidigt under hösten en utvärdering och ett utvecklingsarbete. Som ett första steg togs en kontakt med Ingvar Oldsberg för att skapa så bra förutsättningar för Uppesittarprogrammet som möjligt. Det stod också ganska tidigt tydligt för oss att den eftersökta breddningen av spelare inte levde upp till målen och beslutet att återigen i första hand satsa på den äldre målgruppen som vi vet vi har förankring i togs. 6

7 ELDSJÄLSGALAN Folkspels årliga hyllning av Sveriges föreningshjältar gick av stapeln torsdagen den 27 februari. För andra gången sändes galan på annan dag än runt nyårsafton och sågs av tittare. Programledare var Peter Jidhe och Marie Serneholt. Som brukligt spelades ett bingospel (Miljonbingo) under programmet samt ett antal utlottningar. I år sändes Eldsjälsgalan från vår studio i Gamlestan i Göteborg och tillhörande festmingel hölls i angränsande lokal. Kategorierna som uppmärksammades och som vann priser var Årets ledare, Årets unga ledare samt Årets föreningar. Nytt för året var att de 10 föreningar som fick utmärkelsen Årets Föreningar fick dela lika på 1 miljon kronor. NÄTSPELEN/LOTTBUTIKEN Den digitala försäljningen påverkades negativt av Bingolottos tuffa år och omsättningen minskade något jämfört med föregående år, men det gjordes även stora insatser inom ramen för produktutveckling samt effektivisering av marknadsföring och erbjudanden. Tillgängligheten har ökat med vidareutvecklade mobila lösningar och viktiga flöden såsom registrering, insättning och köp har förbättrats. Under året införlivades dessutom våra digitala kunder i samma CRM-system som övriga kunder vilket förbättrat möjligheterna med bearbetning och merförsäljning. SMS-LOTTERIER Kanalen lider fortfarande av mobiloperatörernas övergång till betal tjänsten WyWallet, men de stora kvällarna visar att utvecklingen går åt rätt håll. Marknadsföringen av SMS-lotterier sker fortsatt till största del i interna media och kommunikationskanaler som kundtidningar, i Bingolottos TV-program, på hemsidan, nyhetsbrev m.m. 7

8 SVERIGELOTTEN Produkten är en klassisk skraplott där tre lika symboler ger vinst. Produkten säljs av både föreningar och återförsäljare samt som digital lott på bingolotto.se. Konsument kan prenumerera på produkten, under förutsättning att de prenumererar på bingolotter. Föreningarna erbjuds möjligheten att få sitt namn tryckt på lotten. I början av september 2013 lanserade vi Sverigelotten 11. Lotten har fått ett stort antal förbättringar, en ny förändrad design, ett stort skrapfält på varje lott, fyrfärgstryck på skrapfältet och helt ny vinstplan med ny högvinst; kr i månaden i 5 år! Förutom pengar kan man fortfarande vinna bilar och drömresor och det är vinst på var fjärde lott. nio mynten i guld på skrapfältet samt banderollen under skrapfältet. Priset 20 kr syns stort och tydligt samt vinstbudskapen under priset och på banderollen. Kosing finns i 5 färger som standard, röd, blå, magenta, grön och gul. Kosing finns även i en svart edition. Denna färg kommer inte vara standard utan kommer att användas vid olika kampanjer. BINGOLOTTOS JULKALENDER Produkten är en skraplott i form av en kalender med 24 skrapfält. Produkten kostar 50 kr för konsumenten och överskottet vid föreningsförsäljningen är 50%, d.v.s. hälften av priset tillbaka i behållning. Den stora majoriteten av lotter säljs fortfarande av föreningslivet. Julkalendern fanns som brukligt med som radvinst i BingoLotto under november där den också finns med som fysiskt spel i TV-programmet. Detta för att under den viktiga försäljningsperioden ge produkten ett kostnadseffektivt marknadsföringsfönster. KOSING Skraplotten Kosing re-lanserades i maj 2014 genom ett samarbete mellan Folkspel, Aftonbladet och Expressen. Kosing är en traditionell skraplott med 3 3 rutor att skrapa och tre lika symboler ger vinst. Med Kosing har vi skapat Sveriges miljontätaste skraplott, vilket är en position som ingen annan känd skrap lott har. Högsta vinsten är 1 miljon kronor och det är vinst på var 4:e lott i snitt. Vinsterna är enbart kontanter vilket stämmer bra med namnet Kosing, Vi ger vad vi heter! För att inte konkurrera med Sverigelotten som kostar 25 kronor så kostar Kosing 20 kronor. Med två skraplotter i olika prissegment kommer Folkspel upplevas som starkare totalt på skraplottsmarknaden. Kosings ursprungliga logotype har förstärkts med Folkspels garantmärke. Vi har valt att behålla de 8

9 9

10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2013/2014 VERKSAMHETENS ART OCH INRIKTNING Folkspel - Folkrörelsernas Samarbetsorgan för Spel och Lotterifrågor - är en samarbets- och intresseorganisation för riksomfattande folkrörelseorganisationer, vilka finansierar en del av sin verksamhet genom spel och lotterier. Folkspel är en ideell förening med uppgift att vara tillståndshavare för spel och lotterier som säljs till allmänheten samt att arbeta aktivt för att stärka folkrörelsernas ställning på den svenska marknaden. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET OCH EFTER DESS SLUT Under perioden var Folkspels totala intäkter 886 MSEK (1 013) och 129 MSEK (148) har utbetalats som föreningsbehållning till Folkspels förmånstagare i föreningslivet. Folkspel har under räkenskapsåret arbetat med lotteri- och spelprodukterna BingoLotto, Bingolottos julkalender, Sverigelotten och onlinespel med Bingo på nätet. Under året inleddes även ett sambarbete med Aftonbladet och Expressen och skraplotten Kosing återintroducerades på marknaden. BingoLotto, som är Folkspels enskilt största lotteriprodukt, har haft ett mycket svagt år och lottförsäljningen minskade kraftigt jämfört med föregående år. Under året introducerades ett nytt programformat, Bingolottos Upp till Miljonen, som sändes i TV4. Satsningen har inte gett önskad effekt på lottförsäljningen och kommer inte att sändas under nästa räkenskapsår. Sverigelotten som är en skraplott har inte visat samma positiva trend som föregående år och antalet sålda lotter minskade. Konkurrensen på marknaden för nätbingo har ökat ytterligare under året. I april så förvärvade Folkspel i Sverige AB aktierna i Sverigelotten AB från Idrottens Spel. Sverigelotten AB äger rättigheterna till varumärket Sverigelotten. Folkspel har under 10 år marknadsfört skraplotten Sverigelotten. Inför uppstarten av BingoLotto under hösten 2014 har BingoLotto fått en ny programledare i Ingvar Oldsberg och i samband med detta har programformatet förändrats i syfte att attrahera målgruppen. Inledningen på hösten har börjat bra för BingoLotto och lottförsäljning har ökat avsevärt jämfört med motsvarande period föregående år. ÄGARFÖRHÅLLANDEN Folkspels medlemmar är 70 folkrörelseorganisationer, vilka är politiskt obundna. Sedan Folkspel bildades och BingoLotto lanserades 1991 har medlemsorganisationerna och deras föreningar erhållit runt 15,8 miljarder kronor av lotteriets överskott. Folkspel äger till 100% Folkspel i Sverige AB, orgnr , vars huvuduppgift är att administrera lotterier för vilka Folkspel är tillståndshavare. 10

11 OMSÄTTNING, RESULTAT OCH STÄLLNING (KONCERNEN), TSEK 2013/ / / /2011 Intäkter Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Överskottmedel till föreningslivet FRAMTIDA UTVECKLING Det är viktigt att Folkspel syns i den politiska debatten avseende den svenska spelmarknaden både enskilt och tillsammans med SPER (Spelmarknadens Etiska Råd), i synnerhet om en ny utredning om spelreglering tillsätts av den nya regeringen. Det är av yttersta vikt att de politiska beslutsfattarna förstår vad Folkspel tillför svenskt föreningsliv. FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION (KRONOR) Till föreningssstämmans förfogande står följande vinstmedel Balanserade vinstmedel från föregående år Årets resultat Styrelsen föreslår att i ny räkning balanseras Beträffande moderföreningens och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser samt tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i TSEK där ej annat anges. 11

12 12

13 RESULTATRÄKNING KONCERNEN (TSEK) Tilläggsupplysning 2013/ /2013 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 1, Medlemsavgifter Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Vinster lotterier Övriga externa kostnader 4, Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 13, 14, Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i intresseföretag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT Utdelning till föreningslivet har därutöver uppgått till:

14 BALANSRÄKNING KONCERNEN (TSEK) Tilläggsupplysning 2013/ /2013 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Varumärke Goodwill MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Inventarier, verktyg och installationer FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Andelar i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Uppskjutna skattefordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar LAGER Presentkort KORTFRISTIGA FORDRINGAR Kundfordringar Kortfristiga placeringar Skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

15 BALANSRÄKNING KONCERNEN (TSEK) Tilläggsupplysning 2013/ /2013 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 19 Bundna reserver Fria reserver Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Övriga långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder 17 - Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga 15

16 KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN (TSEK) Tilläggsupplysning 2013/ /2013 Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm Erhållen ränta Erlagd ränta 3 4 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Minskning (+) / ökning (-) av kundfordringar Minskning (+) / ökning (-) av fordringar Minskning (-) / ökning (+) leverantörsskulder Minskning (-) / ökning (+) av skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av intresseföretag Förvärv av dotterföretag Försäljning/förvärv värdepapper Försäljning av intressebolag 72 - Erhållen utdelning från intressebolag Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid förvärv av dotterföretag Likvida medel vid årets slut Outnyttjad checkräkningskredit Disponibla likvida medel

17 RESULTATRÄKNING MODERFÖRENINGEN (TSEK) Tilläggsupplysning 2013/ /2013 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 1, Medlemsavgifter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 4, Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultatandel i lotteriverksamheten Nedskrivning av aktier i koncernföretag Resultat efter finansiella poster ÅRETS RESULTAT

18 BALANSRÄKNING MODERFÖRENINGEN (TSEK) Tilläggsupplysning 2013/ /2013 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 9 4 Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

19 BALANSRÄKNING MODERFÖRENINGEN (TSEK) Tilläggsupplysning 2013/ /2013 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 19 Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 6 - Skulder till koncernföretag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 19

20 KASSAFLÖDESANALYS MODERFÖRENINGEN (TSEK) Tilläggsupplysning 2013/ /2013 Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm Resultatandel i lotteriverksamheten Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Minskning (+) / ökning (-) av fordringar Minskning (-) / ökning (+) av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Nedskrivning av aktier i koncernföretag Kassaflöde från investeringsverksamheten Årets kassaflöde - - Likvida medel vid årets början - - Likvida medel vid årets slut - - Outnyttjad checkräkningskredit

21 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämnden för större företag samt i förekommande fall rekommendationer från Redovisningsrådet. Koncernredovisning s resultat- och balansräkningar omfattar alla företag i vilka moderföreningen direkt eller indirekt har mer än hälften av aktiernas röstvärde samt företag i vilka koncernen på annat sätt har ett bestämmande inflytande och en mer betydande andel av resultatet av deras verksamhet. Koncernredovisningen är upprättad enligt Redovisningsrådets rekommendation om koncernredovisning. Samtliga förvärv av företag är redovisade enligt förvärvsmetoden. Överstiger anskaffningsvärdet för aktier i dotterföretag det beräknade marknadsvärdet av företagets nettotillgångar enligt förvärvsanalysen, utgörs skillnaden av koncernmässig goodwill, vilken skrivs av över uppskattad ekonomisk livslängd. Internvinster och mellanhavanden inom koncernen elimineras i koncernredovisningen. Anläggningstillgångar Anläggningstillgångarna är redovisade till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga avskrivningar baserade på en bedömning av tillgångarnas nyttjandeperiod samt eventuella nedskrivningsbehov. En förändring avseende nyttjandeperioden för varumärket BingoLotto gjordes under 2008, då det för varumärket beräknades en nyttjandeperiod om 15 år från anskaffningsdagen. Anledningen till förändringen är en omvärdering av den långsiktiga styrkan av varumärket BingoLotto, vilket ger företaget möjligheter och skapar förutsättningar för nya produkter. Avskrivningar enligt plan är gjorda enligt följande: Varumärke BingoLotto 6,67 % Varumärke Sverigelotten 10 % Goodwill 20 % Inventarier, verktyg och installationer % Fordringar Fordringar är redovisade till det belopp varmed de beräknas inflyta. Intäktsredovisning Fakturerad försäljning omfattar försäljning av spel och lotterier. Intäkter redovisas när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt och när huvudsakligen alla risker och rättigheter som är förknippade med ägandet övergått till köparen, vilket normalt inträffar i samband med leverans. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 7. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Leasing Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal, vilket innebär att leasingavgiften fördelas linjärt över leasingperioden. Skatter Periodens skattekostnad består huvudsakligen av aktuell skatt på kapitalandel från intressebolag. I övrigt är ideella föreningar inte skattskyldiga för lotteriverksamhet. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag redovisas som tillgång i den utsträckning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. För mer utförlig information avseende dessa bedömningar hänvisas till not

22 Not 1 Nettoomsättning per rörelsegren Nettoomsättning per rörelsegren 2013/ / / /2013 Lotterier och spel Telefoniintäkter Rabatter Övrigt Summa Not 2 Uppgift om inköp och försäljning inom samma koncern Den största koncernen som bolaget tillhör (Folkspel med dotterföretag) 2013/ / / /2013 Inköp Försäljning Not 3 Övriga rörelseintäkter 2013/ / / /2013 Partnerintäkter Summa Not 4 Revisorns arvode och kostnadsersättning 2013/ / / /2013 Ernst & Young AB revisionsuppdrag Ernst & Young AB övriga uppdrag Summa Med revisionsuppdrag avses granskningen av årsredovisningen, bokföringen och lotterierna samt styrelsens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisorer att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är övriga uppdrag. Not 5 Leasingavtal Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal, vilket innebär att leasingavgiften fördelas linjärt över leasingperioden. I leasingavgiften ingår inte lokalhyreskostnader. Årets kostnad uppgår till TSEK (1 816). Framtida leasingavgifter uppgår till: Inom ett år År År Summa

23 Not 6 Antal anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader Medeltalet anställda Antal anställda 2013/ /2013 Varav antal Antal män anställda Varav antal män Sverige Totalt i moderföreningen Dotterföretag Sverige Totalt i dotterföretag Totalt i koncernen Fördelning ledande befattningshavare per balansdagen Kvinnor: styrelseledamöter inkl VD andra personer i företagets ledning Män: styrelseledamöter inkl VD andra personer i företagets ledning Totalt / /2013 Soc kostn (varav pens. Löner och kostnader) andra ersättn Soc kostn (varav pens. kostnader) Löner och Löner, ersättningar m m andra ersättn Dotterföretag (4 174) (4 026) Totalt i koncernen (4 174) (4 026) 2013/ /2013 Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelse och VD och övriga anställda Styrelse och VD Övriga anställda Styrelse och VD Övriga anställda Dotterföretag Totalt i koncernen Avtal om avgångsvederlag uppgående till 6 till 24 månadslöner har träffats med verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare. 23

24 Not 7 Resultatandel i lotteriverksamheten 2013/ /2013 BingoLotto hösten BingoLotto våren BingoLotto hösten BingoLotto våren BingoLotto hösten BingoLotto våren BingoLotto hösten BingoLotto våren Julkalendern Julkalendern Julkalendern Jubileumskalendern Sverigelotteriet Sverigelotten Sverigelotten Sverigelotten Sverigelottens julkalender Kosing Nätspel SMS-lotteri Eventlotteriet Poster som inte är kopplade till ett specifikt lotteri Avgår andel som tillhör övriga parter i det enkla bolaget Summa är part i ett avtal om enkelt bolag som gemensamt bedriver lotteriverksamhet. Enligt avtalet erhåller den ideella föreningen en andel motsvarande 95% av lotteriverksamhetens resultat som uppgick till kronor. Not 8 Nedskrivning av aktier i koncernföretag 2013/ /2013 Nedskrivningar av aktier i Folkspel i Sverige AB Summa Not 9 Resultat från andelar i intresseföretag 2013/ / / /2013 Kapitalandel av resultatet Realisationsresultat vid försäljning av andelar Nedskrivning av andelar Summa Not 10 Övriga ränteintäkter och liknande poster 2013/ / / /2013 Ränteintäkter Summa Not 11 Räntekostnader och liknande poster 2013/ / / /2013 Räntekostnader Summa

25 Not 12 Skatt på årets resultat 2013/ / / /2013 Följande komponenter ingår i skattekostnaden: Aktuell skatt Aktuell skatt hänförlig till intresseföretag Uppskjuten skatt Redovisad skatt Uppskjuten skattefordran Summa Outnyttjat underskottsavdrag uppgår till: Not 13 Varumärke Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående ack. anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar enligt plan Utgående ack. avskrivningar Utgående planenligt restvärde Not 14 Goodwill Ingående anskaffningsvärden Inkråmsförvärv Försäljningar/utrangeringar Utgående ack. anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar enligt plan Utgående ack. avskrivningar Utgående planenligt restvärde Not 15 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ack. anskaffningsvärden Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Utgående ack. avskrivningar enligt plan Utgående planenligt restvärde

Årsredovisning Juli 2012 Juni 2013

Årsredovisning Juli 2012 Juni 2013 Årsredovisning Juli 2012 Juni 2013 INNEHÅLL Verksamhetsberättelse... 3 Folkspels produkter.... 4 Förvaltningsberättelse.... 6 Resultaträkning koncernen....10 Balansräkning koncernen.... 11 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2004-01-01--2004-12-31

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Årsredovisning TvÅTUsenToLv

Årsredovisning TvÅTUsenToLv Årsredovisning TVÅTUSENTOLV 2 förvaltningsberättelse 4 resultaträkning 5 balansräkning 6 ställda säkerheter & ansvarsförbindelser 7 kassaflödesanalys 8 tilläggsupplysningar 14 underskrifter VD HAR ordet

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå

Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå Org.nr 894000-4792 Räkenskapsår - 2012/12/31 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret - 2012/12/31 Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ)

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ) Årsredovisning och Koncernredovisning för Vindico Security AB (publ) 556405-9367 Räkenskapsåret 2008 Förvaltningsberättelse...2 s resultaträkning...4 s balansräkning...5 s kassaflödesanalys...7 s resultaträkning...8

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Kalmarsund Vind Ekonomisk Förening Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

CWS Comfort Window System AB

CWS Comfort Window System AB 556574-9826 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Styrelsen för får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Bolagets sjätte räkenskapsår Redovisningen omfattar

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren Årsredovisning för Norsk-Svenska Handelskammaren 802401-3032 Räkenskapsåret 2014 01 01-2014 12 31 2 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Norsk-Svenska Handelskammaren får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för QBNK Holding AB (publ) Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-13 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2012 Innehåll:

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Växjö Lakers Hockey, VLH Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer