Årsredovisning Juli 2013 Juni 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning Juli 2013 Juni 2014"

Transkript

1 Årsredovisning Juli 2013 Juni 2014

2

3 INNEHÅLL Verksamhetsberättelse... 4 Folkspels produkter Förvaltningsberättelse Resultaträkning koncernen Balansräkning koncernen Kassaflödesanalys koncernen Resultaträkning moderföreningen Balansräkning moderföreningen Kassaflödesanalys moderföreningen Tilläggsupplysningar Granskningsrapport Revisionsberättelse

4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013/2014 STYRELSE, REVISORER OCH VALBEREDNING Under verksamhetsåret har styrelsen haft följande sammansättning: Till årsmötet den 27 november 2013 Ulf Lönnquist, ordförande Torsten Friberg, vice ordförande Anders Rydberg Maria Bergström Roland Carlstein Lotta Skoog Cecilia Augustsson Edstam Suppleanter Göran Larsson David Magnusson Roine Hangvar Protokollsekreterare Jessica Hultgren, VD-Assistent Från årsmötet den 27 november 2013 Anders Rydberg, ordförande Stefan Bessman Andreas Ericsson Maria Bergström Roland Carlstein Lotta Skoog Cecilia Augustsson Edstam Suppleanter Mattias Hjelmberg Nicklas Wigren Roine Hangvar Styrelsen har under perioden juli 2013 juni 2014, utöver konstituerande möte, haft 5 protokollförda sammanträden. Den 10 december 2013 höll Folkspel i Sverige AB årsstämma och till styrelse för bolaget valdes ordförande Anders Rydberg tillsammans med ledamöterna Nicklas Wigren, Michael Cedstrand och Hans Sahlin. Vid årsmötet valdes Sven-Ivar Jansson och Alexander Simeonidis till ordinarie revisorer. Bernt Holgersson och Mattias Hurtig valdes till revisorsuppleanter. Årsmötet valde också revisionsbyrån Ernst & Young i Göteborg. Valberedningen har bestått av Björn Andersson som sammankallande samt Ulf Lönnquist, Peter Moilanen, Kerstin Fondberg samt Jan Wikander som övriga ledamöter. MEDLEMSORGANISATIONER Under juli 2013 juni 2014 har 70 folkrörelseorganisationer varit anslutna till Folkspel. REPRESENTATION/KONFERENSER Den 22:e Spelakademin gick av stapeln den augusti 2013 med temat Den omtänksamma spelmarknaden. Spelakademin ägde rum i Visby. Ordförande och VD, tillsammans med representanter från Folkspel i Sverige AB deltog. Folkspel har deltagit i SPER, Spelbranschens Etiska Råd, som förutom Folkspel har bestått av ATG, Svenska Spel, Postkodlotteriet, Kombispel, Miljonlotteriet, Svebico, Ideella Spel och Lottericentralen. Som medlem i SPER har Folkspel accepterat den spelansvarsstandard som tagits fram. Standarden syftar till att främja underhållande spel på ett ansvarsfullt sätt samt minimera negativa konsekvenser av spel. 4

5 VERKSAMHETSPLAN INRIKTNING Vid årsmötet i november 2013 anmälde styrelsen mål och riktlinjer samt budget för kommande verksamhetsår, vilka beslöts av årsmötet. Vid uppstarten av verksamhetsåret genomfördes en större satsning och därtill investering inom produktkonceptet BingoLotto. Denna satsning var ett led i att bryta en flerårig nedåtgående trend, att bredda målgruppen och vinna spelare till Bingo- Lotto inom åldersgruppen år. Tyvärr utföll inte satsningen enligt plan. Fokus under 2013/2014 har därtill fortsatt varit att vårda och utveckla befintliga produkter. Denna handlingsplan fortsätter sin utveckling under verksamhetsåret 2014/2015, med fokus på åtgärder som syftar till att öka försäljningen av Folkspels produkter. Ett antal förändringar har gjorts för att optimera våra säljinsatser. Arbete pågår även kontinuerligt med att bearbeta och skapa samarbeten med våra medlemsorganisationer. Vid sidan av detta arbete utvärderas nya spel- och lotterier, som skapar möjligheter till strategisk affärsutveckling. På en marknad där konkurrensen hårdnar är det av högsta vikt att Folkspel med sina produkter, befintliga som kommande, hittar sin unika position, för att fortsatt vara en viktig aktör inom den svenska speloch lotterimarknaden. För att ta marknadsandelar krävs det att Svenskt Föreningsliv står upp för sitt eget spelbolag och verkligen för ut budskapet om nyttan till sina medlemmar. Folkspel arbetar successivt för att stärka sitt varumärke och bli en garant för sina lotterier. Med hög trovärdighet i varumärket gynnas utvecklingen av såväl befintliga produkter som utvecklingen av nya produktkoncept. Allt i syfte att öka överskottet av lotteriverksamheten i riktning mot Folkspels vision. Sedan hösten 2013 har bolaget arbetat med, det vi kallar Folkspels 5-årsplan. Denna plan syftar till analys och handling avseende den spelmarknad, på vilken vi är en aktör. Analysen avser produkttrender, teknikutveckling och digitaliseringsgraden inom marknaden. Folkspel baserar analys och handling utifrån fyra segment: digitala och fysiska prenumerationslotterier, skraplotterier, nätspel samt sociala spel. 5

6 FOLKSPEL OCH VÅRA PRODUKTER BINGOLOTTO Under perioden har BingoLotto genomfört 46 spelomgångar. Premiären var den 11 augusti och säsongsfinalen den 15 juni. Alla program har sänts i TV-kanalen Sjuan förutom Uppesittarkväll (23 dec), Nyårsbingo (31 dec) samt Påskspecialen (20 april). Högsta tittarsiffran för året blev som förväntat på Uppesittarkvällen med närmare 1,4 miljoner tittare. Uppesittarkvällen blev en försäljningsframgång (ca 2 miljoner lotter) och detta inte bara tack vare en mer gynnsam försäljningsperiod utan även att de säljkampanjer och marknadsföringen som genomfördes var mer träffsäkra och tydliga. Som extra programledare och draghjälp hade Marie Ingvar Oldsberg i Uppesittarkvällen. Nyårsbingo, som vi spelade på nyårsafton för andra gången blev även den en stor framgång (ca lotter). Marie hade i nyårsprogrammet med Christer Sjögren som gästprogramledare. Ganska tidigt fick vi signaler från spelare och marknaden att konceptet behövde förändras. Under hösten gjordes en hel del justeringar för att vrida tillbaka till grundkonceptet med mer levande musik och scenografiska omstruktureringar. Detta resulterade också i att avtalet med Marie Serneholt ömsesidigt inte förlängdes och samtidigt kontrakterades Ingvar Oldsberg som ny programledare inför hösten Ett omfattande arbete med att förnya och förändra BingoLotto av ett mer klassiskt snitt startades under hösten och fortsatte under hela vårsäsongen. BINGOLOTTOS UPP TILL MILJONEN Den extra satsningen på programformatet Bingolottos Upp till Miljonen, som skulle hjälpa oss att locka in spelare/tittare från TV4 till Sjuan nådde inte upp till förväntningarna. Publiksnittet hamnade enligt MMS runt tittare per episod. I detta fanns också en tro och förhoppning om att vi kunde lyckas med att bredda oss och få med oss spelare från en yngre målgrupp. En satsning som vi under hösten kunde konstatera inte lyckades i den önskade omfattningen. Då det totala utfallet och signalerna efter starten i augusti visade att vi var på fel väg påbörjades tidigt under hösten en utvärdering och ett utvecklingsarbete. Som ett första steg togs en kontakt med Ingvar Oldsberg för att skapa så bra förutsättningar för Uppesittarprogrammet som möjligt. Det stod också ganska tidigt tydligt för oss att den eftersökta breddningen av spelare inte levde upp till målen och beslutet att återigen i första hand satsa på den äldre målgruppen som vi vet vi har förankring i togs. 6

7 ELDSJÄLSGALAN Folkspels årliga hyllning av Sveriges föreningshjältar gick av stapeln torsdagen den 27 februari. För andra gången sändes galan på annan dag än runt nyårsafton och sågs av tittare. Programledare var Peter Jidhe och Marie Serneholt. Som brukligt spelades ett bingospel (Miljonbingo) under programmet samt ett antal utlottningar. I år sändes Eldsjälsgalan från vår studio i Gamlestan i Göteborg och tillhörande festmingel hölls i angränsande lokal. Kategorierna som uppmärksammades och som vann priser var Årets ledare, Årets unga ledare samt Årets föreningar. Nytt för året var att de 10 föreningar som fick utmärkelsen Årets Föreningar fick dela lika på 1 miljon kronor. NÄTSPELEN/LOTTBUTIKEN Den digitala försäljningen påverkades negativt av Bingolottos tuffa år och omsättningen minskade något jämfört med föregående år, men det gjordes även stora insatser inom ramen för produktutveckling samt effektivisering av marknadsföring och erbjudanden. Tillgängligheten har ökat med vidareutvecklade mobila lösningar och viktiga flöden såsom registrering, insättning och köp har förbättrats. Under året införlivades dessutom våra digitala kunder i samma CRM-system som övriga kunder vilket förbättrat möjligheterna med bearbetning och merförsäljning. SMS-LOTTERIER Kanalen lider fortfarande av mobiloperatörernas övergång till betal tjänsten WyWallet, men de stora kvällarna visar att utvecklingen går åt rätt håll. Marknadsföringen av SMS-lotterier sker fortsatt till största del i interna media och kommunikationskanaler som kundtidningar, i Bingolottos TV-program, på hemsidan, nyhetsbrev m.m. 7

8 SVERIGELOTTEN Produkten är en klassisk skraplott där tre lika symboler ger vinst. Produkten säljs av både föreningar och återförsäljare samt som digital lott på bingolotto.se. Konsument kan prenumerera på produkten, under förutsättning att de prenumererar på bingolotter. Föreningarna erbjuds möjligheten att få sitt namn tryckt på lotten. I början av september 2013 lanserade vi Sverigelotten 11. Lotten har fått ett stort antal förbättringar, en ny förändrad design, ett stort skrapfält på varje lott, fyrfärgstryck på skrapfältet och helt ny vinstplan med ny högvinst; kr i månaden i 5 år! Förutom pengar kan man fortfarande vinna bilar och drömresor och det är vinst på var fjärde lott. nio mynten i guld på skrapfältet samt banderollen under skrapfältet. Priset 20 kr syns stort och tydligt samt vinstbudskapen under priset och på banderollen. Kosing finns i 5 färger som standard, röd, blå, magenta, grön och gul. Kosing finns även i en svart edition. Denna färg kommer inte vara standard utan kommer att användas vid olika kampanjer. BINGOLOTTOS JULKALENDER Produkten är en skraplott i form av en kalender med 24 skrapfält. Produkten kostar 50 kr för konsumenten och överskottet vid föreningsförsäljningen är 50%, d.v.s. hälften av priset tillbaka i behållning. Den stora majoriteten av lotter säljs fortfarande av föreningslivet. Julkalendern fanns som brukligt med som radvinst i BingoLotto under november där den också finns med som fysiskt spel i TV-programmet. Detta för att under den viktiga försäljningsperioden ge produkten ett kostnadseffektivt marknadsföringsfönster. KOSING Skraplotten Kosing re-lanserades i maj 2014 genom ett samarbete mellan Folkspel, Aftonbladet och Expressen. Kosing är en traditionell skraplott med 3 3 rutor att skrapa och tre lika symboler ger vinst. Med Kosing har vi skapat Sveriges miljontätaste skraplott, vilket är en position som ingen annan känd skrap lott har. Högsta vinsten är 1 miljon kronor och det är vinst på var 4:e lott i snitt. Vinsterna är enbart kontanter vilket stämmer bra med namnet Kosing, Vi ger vad vi heter! För att inte konkurrera med Sverigelotten som kostar 25 kronor så kostar Kosing 20 kronor. Med två skraplotter i olika prissegment kommer Folkspel upplevas som starkare totalt på skraplottsmarknaden. Kosings ursprungliga logotype har förstärkts med Folkspels garantmärke. Vi har valt att behålla de 8

9 9

10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2013/2014 VERKSAMHETENS ART OCH INRIKTNING Folkspel - Folkrörelsernas Samarbetsorgan för Spel och Lotterifrågor - är en samarbets- och intresseorganisation för riksomfattande folkrörelseorganisationer, vilka finansierar en del av sin verksamhet genom spel och lotterier. Folkspel är en ideell förening med uppgift att vara tillståndshavare för spel och lotterier som säljs till allmänheten samt att arbeta aktivt för att stärka folkrörelsernas ställning på den svenska marknaden. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET OCH EFTER DESS SLUT Under perioden var Folkspels totala intäkter 886 MSEK (1 013) och 129 MSEK (148) har utbetalats som föreningsbehållning till Folkspels förmånstagare i föreningslivet. Folkspel har under räkenskapsåret arbetat med lotteri- och spelprodukterna BingoLotto, Bingolottos julkalender, Sverigelotten och onlinespel med Bingo på nätet. Under året inleddes även ett sambarbete med Aftonbladet och Expressen och skraplotten Kosing återintroducerades på marknaden. BingoLotto, som är Folkspels enskilt största lotteriprodukt, har haft ett mycket svagt år och lottförsäljningen minskade kraftigt jämfört med föregående år. Under året introducerades ett nytt programformat, Bingolottos Upp till Miljonen, som sändes i TV4. Satsningen har inte gett önskad effekt på lottförsäljningen och kommer inte att sändas under nästa räkenskapsår. Sverigelotten som är en skraplott har inte visat samma positiva trend som föregående år och antalet sålda lotter minskade. Konkurrensen på marknaden för nätbingo har ökat ytterligare under året. I april så förvärvade Folkspel i Sverige AB aktierna i Sverigelotten AB från Idrottens Spel. Sverigelotten AB äger rättigheterna till varumärket Sverigelotten. Folkspel har under 10 år marknadsfört skraplotten Sverigelotten. Inför uppstarten av BingoLotto under hösten 2014 har BingoLotto fått en ny programledare i Ingvar Oldsberg och i samband med detta har programformatet förändrats i syfte att attrahera målgruppen. Inledningen på hösten har börjat bra för BingoLotto och lottförsäljning har ökat avsevärt jämfört med motsvarande period föregående år. ÄGARFÖRHÅLLANDEN Folkspels medlemmar är 70 folkrörelseorganisationer, vilka är politiskt obundna. Sedan Folkspel bildades och BingoLotto lanserades 1991 har medlemsorganisationerna och deras föreningar erhållit runt 15,8 miljarder kronor av lotteriets överskott. Folkspel äger till 100% Folkspel i Sverige AB, orgnr , vars huvuduppgift är att administrera lotterier för vilka Folkspel är tillståndshavare. 10

11 OMSÄTTNING, RESULTAT OCH STÄLLNING (KONCERNEN), TSEK 2013/ / / /2011 Intäkter Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Överskottmedel till föreningslivet FRAMTIDA UTVECKLING Det är viktigt att Folkspel syns i den politiska debatten avseende den svenska spelmarknaden både enskilt och tillsammans med SPER (Spelmarknadens Etiska Råd), i synnerhet om en ny utredning om spelreglering tillsätts av den nya regeringen. Det är av yttersta vikt att de politiska beslutsfattarna förstår vad Folkspel tillför svenskt föreningsliv. FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION (KRONOR) Till föreningssstämmans förfogande står följande vinstmedel Balanserade vinstmedel från föregående år Årets resultat Styrelsen föreslår att i ny räkning balanseras Beträffande moderföreningens och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser samt tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i TSEK där ej annat anges. 11

12 12

13 RESULTATRÄKNING KONCERNEN (TSEK) Tilläggsupplysning 2013/ /2013 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 1, Medlemsavgifter Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Vinster lotterier Övriga externa kostnader 4, Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 13, 14, Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i intresseföretag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT Utdelning till föreningslivet har därutöver uppgått till:

14 BALANSRÄKNING KONCERNEN (TSEK) Tilläggsupplysning 2013/ /2013 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Varumärke Goodwill MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Inventarier, verktyg och installationer FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Andelar i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Uppskjutna skattefordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar LAGER Presentkort KORTFRISTIGA FORDRINGAR Kundfordringar Kortfristiga placeringar Skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

15 BALANSRÄKNING KONCERNEN (TSEK) Tilläggsupplysning 2013/ /2013 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 19 Bundna reserver Fria reserver Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Övriga långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder 17 - Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga 15

16 KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN (TSEK) Tilläggsupplysning 2013/ /2013 Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm Erhållen ränta Erlagd ränta 3 4 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Minskning (+) / ökning (-) av kundfordringar Minskning (+) / ökning (-) av fordringar Minskning (-) / ökning (+) leverantörsskulder Minskning (-) / ökning (+) av skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av intresseföretag Förvärv av dotterföretag Försäljning/förvärv värdepapper Försäljning av intressebolag 72 - Erhållen utdelning från intressebolag Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid förvärv av dotterföretag Likvida medel vid årets slut Outnyttjad checkräkningskredit Disponibla likvida medel

17 RESULTATRÄKNING MODERFÖRENINGEN (TSEK) Tilläggsupplysning 2013/ /2013 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 1, Medlemsavgifter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 4, Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultatandel i lotteriverksamheten Nedskrivning av aktier i koncernföretag Resultat efter finansiella poster ÅRETS RESULTAT

18 BALANSRÄKNING MODERFÖRENINGEN (TSEK) Tilläggsupplysning 2013/ /2013 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 9 4 Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

19 BALANSRÄKNING MODERFÖRENINGEN (TSEK) Tilläggsupplysning 2013/ /2013 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 19 Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 6 - Skulder till koncernföretag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 19

20 KASSAFLÖDESANALYS MODERFÖRENINGEN (TSEK) Tilläggsupplysning 2013/ /2013 Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm Resultatandel i lotteriverksamheten Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Minskning (+) / ökning (-) av fordringar Minskning (-) / ökning (+) av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Nedskrivning av aktier i koncernföretag Kassaflöde från investeringsverksamheten Årets kassaflöde - - Likvida medel vid årets början - - Likvida medel vid årets slut - - Outnyttjad checkräkningskredit

21 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämnden för större företag samt i förekommande fall rekommendationer från Redovisningsrådet. Koncernredovisning s resultat- och balansräkningar omfattar alla företag i vilka moderföreningen direkt eller indirekt har mer än hälften av aktiernas röstvärde samt företag i vilka koncernen på annat sätt har ett bestämmande inflytande och en mer betydande andel av resultatet av deras verksamhet. Koncernredovisningen är upprättad enligt Redovisningsrådets rekommendation om koncernredovisning. Samtliga förvärv av företag är redovisade enligt förvärvsmetoden. Överstiger anskaffningsvärdet för aktier i dotterföretag det beräknade marknadsvärdet av företagets nettotillgångar enligt förvärvsanalysen, utgörs skillnaden av koncernmässig goodwill, vilken skrivs av över uppskattad ekonomisk livslängd. Internvinster och mellanhavanden inom koncernen elimineras i koncernredovisningen. Anläggningstillgångar Anläggningstillgångarna är redovisade till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga avskrivningar baserade på en bedömning av tillgångarnas nyttjandeperiod samt eventuella nedskrivningsbehov. En förändring avseende nyttjandeperioden för varumärket BingoLotto gjordes under 2008, då det för varumärket beräknades en nyttjandeperiod om 15 år från anskaffningsdagen. Anledningen till förändringen är en omvärdering av den långsiktiga styrkan av varumärket BingoLotto, vilket ger företaget möjligheter och skapar förutsättningar för nya produkter. Avskrivningar enligt plan är gjorda enligt följande: Varumärke BingoLotto 6,67 % Varumärke Sverigelotten 10 % Goodwill 20 % Inventarier, verktyg och installationer % Fordringar Fordringar är redovisade till det belopp varmed de beräknas inflyta. Intäktsredovisning Fakturerad försäljning omfattar försäljning av spel och lotterier. Intäkter redovisas när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt och när huvudsakligen alla risker och rättigheter som är förknippade med ägandet övergått till köparen, vilket normalt inträffar i samband med leverans. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 7. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Leasing Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal, vilket innebär att leasingavgiften fördelas linjärt över leasingperioden. Skatter Periodens skattekostnad består huvudsakligen av aktuell skatt på kapitalandel från intressebolag. I övrigt är ideella föreningar inte skattskyldiga för lotteriverksamhet. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag redovisas som tillgång i den utsträckning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. För mer utförlig information avseende dessa bedömningar hänvisas till not

22 Not 1 Nettoomsättning per rörelsegren Nettoomsättning per rörelsegren 2013/ / / /2013 Lotterier och spel Telefoniintäkter Rabatter Övrigt Summa Not 2 Uppgift om inköp och försäljning inom samma koncern Den största koncernen som bolaget tillhör (Folkspel med dotterföretag) 2013/ / / /2013 Inköp Försäljning Not 3 Övriga rörelseintäkter 2013/ / / /2013 Partnerintäkter Summa Not 4 Revisorns arvode och kostnadsersättning 2013/ / / /2013 Ernst & Young AB revisionsuppdrag Ernst & Young AB övriga uppdrag Summa Med revisionsuppdrag avses granskningen av årsredovisningen, bokföringen och lotterierna samt styrelsens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisorer att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är övriga uppdrag. Not 5 Leasingavtal Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal, vilket innebär att leasingavgiften fördelas linjärt över leasingperioden. I leasingavgiften ingår inte lokalhyreskostnader. Årets kostnad uppgår till TSEK (1 816). Framtida leasingavgifter uppgår till: Inom ett år År År Summa

23 Not 6 Antal anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader Medeltalet anställda Antal anställda 2013/ /2013 Varav antal Antal män anställda Varav antal män Sverige Totalt i moderföreningen Dotterföretag Sverige Totalt i dotterföretag Totalt i koncernen Fördelning ledande befattningshavare per balansdagen Kvinnor: styrelseledamöter inkl VD andra personer i företagets ledning Män: styrelseledamöter inkl VD andra personer i företagets ledning Totalt / /2013 Soc kostn (varav pens. Löner och kostnader) andra ersättn Soc kostn (varav pens. kostnader) Löner och Löner, ersättningar m m andra ersättn Dotterföretag (4 174) (4 026) Totalt i koncernen (4 174) (4 026) 2013/ /2013 Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelse och VD och övriga anställda Styrelse och VD Övriga anställda Styrelse och VD Övriga anställda Dotterföretag Totalt i koncernen Avtal om avgångsvederlag uppgående till 6 till 24 månadslöner har träffats med verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare. 23

24 Not 7 Resultatandel i lotteriverksamheten 2013/ /2013 BingoLotto hösten BingoLotto våren BingoLotto hösten BingoLotto våren BingoLotto hösten BingoLotto våren BingoLotto hösten BingoLotto våren Julkalendern Julkalendern Julkalendern Jubileumskalendern Sverigelotteriet Sverigelotten Sverigelotten Sverigelotten Sverigelottens julkalender Kosing Nätspel SMS-lotteri Eventlotteriet Poster som inte är kopplade till ett specifikt lotteri Avgår andel som tillhör övriga parter i det enkla bolaget Summa är part i ett avtal om enkelt bolag som gemensamt bedriver lotteriverksamhet. Enligt avtalet erhåller den ideella föreningen en andel motsvarande 95% av lotteriverksamhetens resultat som uppgick till kronor. Not 8 Nedskrivning av aktier i koncernföretag 2013/ /2013 Nedskrivningar av aktier i Folkspel i Sverige AB Summa Not 9 Resultat från andelar i intresseföretag 2013/ / / /2013 Kapitalandel av resultatet Realisationsresultat vid försäljning av andelar Nedskrivning av andelar Summa Not 10 Övriga ränteintäkter och liknande poster 2013/ / / /2013 Ränteintäkter Summa Not 11 Räntekostnader och liknande poster 2013/ / / /2013 Räntekostnader Summa

25 Not 12 Skatt på årets resultat 2013/ / / /2013 Följande komponenter ingår i skattekostnaden: Aktuell skatt Aktuell skatt hänförlig till intresseföretag Uppskjuten skatt Redovisad skatt Uppskjuten skattefordran Summa Outnyttjat underskottsavdrag uppgår till: Not 13 Varumärke Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående ack. anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar enligt plan Utgående ack. avskrivningar Utgående planenligt restvärde Not 14 Goodwill Ingående anskaffningsvärden Inkråmsförvärv Försäljningar/utrangeringar Utgående ack. anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar enligt plan Utgående ack. avskrivningar Utgående planenligt restvärde Not 15 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ack. anskaffningsvärden Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Utgående ack. avskrivningar enligt plan Utgående planenligt restvärde

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Cinnober Financial Technology AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-07-01-2005-06-30 Innehållsförteckning: Sida

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Resultatutveckling Koncernens resultat före jämförelsestörande poster, avskrivningar och finansnetto för räkenskapsåret 2010 uppgår till 0,5

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Mindark PE AB (publ)

Årsredovisning. Koncernredovisning. Mindark PE AB (publ) 1 (32) Årsredovisning och Koncernredovisning för Mindark PE AB (publ) 556640-4769 Räkenskapsåret 2013 2 (32) Styrelsen och verkställande direktören för Mindark PE AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 Årsredovisning 2008 för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31 NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 1 Kallelse till årsstämma i Nordic Camping & Sports AB (publ) Aktieägarna i NCS Nordic Camping

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. MindArk PE AB (publ)

Årsredovisning. Koncernredovisning. MindArk PE AB (publ) 1 (35) Årsredovisning och Koncernredovisning för MindArk PE AB (publ) 556640-4769 Räkenskapsåret 2011 (publ) 2 (35) Styrelsen och verkställande direktören för MindArk PE AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

Årsredovisning & Koncernredovisning. för World Class Seagull International AB 556525-8083 Räkenskapsåret 2008

Årsredovisning & Koncernredovisning. för World Class Seagull International AB 556525-8083 Räkenskapsåret 2008 Årsredovisning & Koncernredovisning för World Class Seagull International AB Räkenskapsåret 2008 Årsredovisning & Koncernredovisning Räkenskapsåret 2008 Innehållsförteckning 2. VD har ordet 4. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2013 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

AcadeMedia Årsredovisning 2011

AcadeMedia Årsredovisning 2011 AcadeMedia Årsredovisning 2011 Vi är verksamma inom hela utbildningskedjan; förskola, GYMNASIESKOLA och vuxenutbildning. Sveriges största utbildningsföretag AcadeMedia är Sveriges största utbildningsföretag.

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ) Org.nr. 556693-7255. Årsredovisning 1 januari 31 december 2014

Net Gaming Europe AB (publ) Org.nr. 556693-7255. Årsredovisning 1 januari 31 december 2014 Org.nr. 556693-7255 Årsredovisning 1 januari 31 december 2014 ! 2 (34) Innehållsförteckning Produkter och tjänster 3 2014 i korthet...4 Viktiga händelser efter periodens utgång i korthet 4 VD har ordet.4

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 TrustBuddy AB (publ.) 1 Innehåll Vd har ordet 3 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 4 Styrelse och koncernledning 5 Förvaltningsberättelse 2014 6 Koncernen Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369)

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369) Årsredovisning Räkenskapsåret 211-7-1 212-6-3 för AcadeMedia AB (Org.nr 55686-1369) AcadeMedia AB l Org. nr: 55657-285 Gustavslundsvägen 151 C, Box 153, 167 15 Bromma tel: 8-545 87 25, fax: 8-545 87 258

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2010 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Innehåll. Organisation och ägarförhållanden 3. Marknaden 3-4. Medarbetare 4-5. Resultat och ställning 5. Finansiering 5. Miljö 5

Innehåll. Organisation och ägarförhållanden 3. Marknaden 3-4. Medarbetare 4-5. Resultat och ställning 5. Finansiering 5. Miljö 5 Årsredovisning 2010/2011 Innehåll Organisation och ägarförhållanden 3 Marknaden 3-4 Medarbetare 4-5 Resultat och ställning 5 Finansiering 5 Miljö 5 Risker och riskhantering 5 Händelser efter bokslutsdagen

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Org nr 5567227318 För räkenskapsåret 20140101 20141231 Innehålisförteckning: Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 5 Aktiekapital och ägarförhållanden

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2009 förmedlade Insplanet 96 000 försäkringar med en premievolym på 290 MSEK. Utöver

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för ICT Norden Fastigheter AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ)

Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ) Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ) Affärssystem för innovativ logistik Dagens metoder för att boka, transportera och administrera flöden av människor, varor och information, är onödigt

Läs mer

Årsredovisning 2007. Rätt försäkring till rätt pris

Årsredovisning 2007. Rätt försäkring till rätt pris Rätt försäkring till rätt pris Insplanet Insplanet i korthet Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). 2007 tecknade Insplanet 84

Läs mer

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010 Winn i Expansion Årsredovisning 2010 Innehåll EN HOTELLIDÉ SOM VÄXER 4 OM WINN HOTEL GROUP 6 RADISSON BLU UPPSALA 8 2010 I KORTHET 9 RADISSON BLU RIVERSIDE HOTEL GÖTEBORG 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 11 PARK

Läs mer

Arkiv Digital AD AB Årsredovisning

Arkiv Digital AD AB Årsredovisning Arkiv Digital AD AB Årsredovisning 2011 Arkiv Digital AD AB Arkiv Digital AD AB Innehållsförteckning ArkivDigital i korthet... 5 VD har ordet... 7 Företagsledning, styrelse och riskhantering... 9 Företagsledning...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer