Vår EU-valkampanj våren 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vår EU-valkampanj våren 2009"

Transkript

1 Vår EU-valkampanj våren 2009 Bilaga till verksamhetsberättelse I GLÖD-KONGRESSEN 2009 RÅDHUSET, MALMÖ BOX , STOCKHOLM Besök, Sveavägen 68 Telefon: Broderskapsrörelsen är kristna socialdemokrater. Vi är lite rödare, lite grönare. Vi är kristen vänster och radikala troende som glöder för fred, solidaritet och rättvisa. Läs mer om oss på

2 Vår EU-valkampanj våren 2009 Den 7 juni 2009 var det val till EU-parlamentet, Broderskapsrörelsens styrelse tog inför valet fram ett tiopunkters EU-politiskt program som låg till grund för en kampanj i hela organisationen. Kansliet tog, med grund i detta program fram ett kampanjmaterial bestående av tre olika flygblad (vårt tio-punktsprogram, alkoholpolitik respektive internationell solidaritet), inspiration för insändare och en fyrfärgsfolder. Styrelsen beslutade att Broderskapsrörelsen kandidater till parlamentet i huvudsak var de personer på socialdemokraternas lista som är medlemmar hos oss. Det fanns sex broderskapare på listan och den högst placerade var nummer 3. Åsa Westlund, sedan kom 5. Anna Hedh, 7. Hillevi Larsson, 13. Carina Hägg, 14. Jonas Gunnarsson och 29. Evin Cetin. I samband med kampanjen skickades även ett blad med dessa kandidaters bild och en kort presentation av var och en av dem och deras hjärtefrågor till samtliga grupper och distrikt. Inför valet arrangerades också en träff för unga broderskapare från hela Sverige i Jönköping. De knappt 20 deltagarna fick bland annat lära sig mer om kampanjmetoder, diskuterade Broderskapsrörelsens EU-politik och EU-politiska program och avslutade träffen med att under en halv dag kampanja på stan i Jönköping. Under valrörelsen användes bloggen kristen vänster flitigt. Alla våra kandidater inbjöds att skriva debattartiklar och mest aktiva i detta var Anna Hedh och Carina Hägg. Artiklar kring våra prioriterade områden publicerades också från kansliet och styrelsen. Åsa Westlund, Anna Hedh, Hillevi Larsson, Carina Hägg och Evin Cetin fick tillsammans in en artikel i Dagen en månad före valet. Artikeln tog upp alla punkterna i Broderskapsrörelsens 10-punktsprogram och de fem kandidaterna förband sig till vårt program och uttryckte en gemensam ambition att detta var mycket viktiga frågor de lovade att arbeta med om de fick förtroendet att sitta i parlamentet. Två av våra kandidater, Westlund och Hedh, kom in i parlamentet. Båda på omval. Även i fråga om personkryss låg broderskaparna bra till, Åsa fick 5,2% av personrösterna, Hillevi 3,1%, Evin 2,8% och Anna 2,7%. Alla fyra hamnade därmed bland de sex socialdemokrater med störst andel personkryss. Rapport EU-valkampanj, häfte I, GLÖD-kongressen 2009 sida 2

3 Sedan kongressen 2007 i Vetlanda har aktiviteter och politiskt påverkansarbete genomförts i Europapolitik inom områdena flyktingfrågor, vapenexport, Afrikapolitik, Mellanöstern, prostitution/trafficking och alkoholpolitik, vid sidan av den organiserade valkampanjen. Mer om detta finns i verksamhetsberättelsen. EU-valprogrammet Som vi nämnde ovan låg styrelsens EU-politiska tiopunktsprogram till grund för materialet och utspelen under Europaparlamentsvalrörelsen. Ett av de material som togs fram var inspirationen för insändare. Här är den text som skickades ut för detta ändamål. Använd EU:s styrka för global solidaritet! EU är en stormakt i världen, både ekonomiskt och politiskt. EU:s styrka ska användas för att ge oss en bättre värld, en värld byggd på solidaritet. Vi har goda möjligheter att skapa det om vi bara vill! Därför är det viktigt att vi alla går och röstar den 7 juni för det vi tror på till EU-parlamentet. Våra viktigaste frågor är att EU ska: Tillsätta en EU-kommissionär med ansvar för politiken för global utveckling Minska handelshindren mot tredje världen Förhindra europeisk rovdrift på afrikanska fiskevatten Stoppa pengatvätt av skattemedel och vinster från utvecklingsländer i europeiska skatteparadis Aktivt ta ansvar för en lösning av konflikten i Mellanöstern Alkohol är folkhälsa inte näringspolitik! Missbruket av alkohol kostar för mycket pengar och mänskligt lidande, i Sverige och i övriga EU. Vi måste ha en restriktiv politik! Skatten på alkohol skiljer sig kraftigt åt och är alldeles för låg i vissa länder. Det bidrar till ökad konsumtion även i Sverige! Vi vill se en hög minimiskatt på alkohol i hela EU. Det ska inte löna sig att importera privat och sälja illegalt.sveriges stolta alkoholpolitik kommer att fortsätta urvattnas om den bara är en svensk särlösning, men om vi får hela EU att se den som en folkhälsopolitisk fråga kan vi minska missbruket i hela Europa! Alkohol är inte mat och borde inte behandlas som det! Rapport EU-valkampanj, häfte I, GLÖD-kongressen 2009 sida 3

4 Humanare europeisk flyktingpolitik! Idag kan många skyddsbehövande, människor som behöver fly av politiska, religiösa eller andra skäl, inte ens söka asyl i Sverige. Vi tycker att ska ha rätt att få asylskäl prövade! Till exempel behöver systemet med transportörsansvar, som tvingar privata flyg- och färjelinjer att registrera och bevaka människor och hindrar möjligheterna att komma in i EU för att söka asyl avskaffas. Alla borde också ha rätt att söka asyl på Europeiska ambassader. Det ska inte heller spela någon roll vilket EU-land en flykting kommer till först för om han eller hon får stanna. EU behöver gemensamma regler för vad som är giltiga asylskäl. Vi vill se ett perspektivskifte i synen på migration. Migration är inte en belastning utan något som bidrar, och kan bidra än mer, till ekonomisk och samhällelig utveckling. EU:s styrka ska användas för att ge oss ett rättvisare Europa och en värld byggd på solidaritet. EU måste minska sina utsläpp! EU är en stormakt i världen, både ekonomiskt och politiskt och har goda möjligheter att skapa både ett rättvisare Europa och en värld byggd på solidaritet. Som stormakt har EU möjligheter att påverka klimatutvecklingen, både genom att visa vägen till en hållbar utveckling som föregångskontinent och genom egna insatser för minskad miljöbelastning. EU måste ta sitt ansvar och kan inte bara investera för andra länders klimatarbete eller vänta in andras insatser! Nu inför EU-valet den 7 juni tycker vi att detta är det viktigaste inom miljöpolitiken: Minska EU:s utsläpp av koldioxid Mer investeringar för ökad energieffektivitet och nya gröna jobb Hindra överfiske genom skärpta kvoter Gemensamma restriktiva regler för kemikaliehantering och övergödning Stopp för export av miljöfarliga sopor till länder utanför EU Stopp för kärnvapen i EU! EU är en stormakt i världen, både ekonomiskt och politiskt. EU:s styrka ska användas för att ge oss en bättre värld. Vi har goda möjligheter att skapa det om vi bara vill! Rapport EU-valkampanj, häfte I, GLÖD-kongressen 2009 sida 4

5 Den europeiska säkerhetspolitiken är viktig för en värld byggd på solidaritet. Inför EU-valet arbetar därför vi i Sveriges kristna socialdemokrater för: Ett kärnvapenfritt Europa Att mandat från FN:s säkerhetsråd ska vara krav för EU:s militära fredsinsatser Minskning av Europas vapenhandel Minska klyftorna i Europa! Marknaden har inte förmåga att bygga hållbara samhällen. Den senaste tidens finansiella instabilitet visar att demokratiska institutioner - inte minst EU-parlamentet! - måste ta ett bredare ansvar. Vi vill se ett jämställt och socialt Europa. De växande sociala klyftorna gör samhällen osäkra och skapar grogrund för konflikter. EU:s styrka ska användas för att bygga ett starkt och rättvist Europa, ett Europa som tar socialt ansvar. Därför vill vi i kristna socialdemokrater att EU ska: Föra en politik för jämställdhet och minskade klyftor inom och mellan EU-länderna Ställa krav på medlemsländerna att respektera minoritetsgrupper Skapa bättre möjlighet att få medborgarskap i EU-länderna Alla är resurser! EU måste ta ansvar för att bygga ett starkt och rättvist Europa, ett Europa som tar socialt ansvar. Vi vill att EU ska föra en rättvis arbetsmarknadspolitik för alla löntagare oavsett var de bor eller verkar i EU. Vi vill också se en progressiv politik där alla människor ses som resurser och där den europeiska arbetsmarknaden utvecklas till att bli mer kunskapsintensiv. EU:s styrka ska användas för att ge oss ett rättvisare Europa! Våra viktigaste förslag för att nå detta är: Gemensamma minimiregler i hela EU för att arbetstagare inte ska utnyttjas Stora satsningar på utbildning och forskning Möjligheter till kompetensutveckling också som vuxen Stärkt arbete för det livslånga lärandet Avskaffa EU:s jordbruksstöd! EU är en stormakt i världen, både ekonomiskt och politiskt och har goda Rapport EU-valkampanj, häfte I, GLÖD-kongressen 2009 sida 5

6 möjligheter att skapa en bättre värld. Den 7 juni är det val till EUparlamentet! Det spelar stor roll vad du röstar för då! Vi vill att EU ska främja fattiga länders möjligheter att exportera till EU genom att stöd till europeiska jordbruksprodukter, som framförallt går till de rika länderna i Sydeuropa, tas bort. Sen måste också EU:s handelsavtal med utvecklingsländer bli mycket rättvisare. Rättvisa möjligheter för handel är nödvändigt för att skapa globalt välstånd och minskade konflikter, något som självklart också skulle gynna oss. Europeiska regler för upphandling ska ta mer hänsyn till rättvis handel och vi kräver ett stopp för ockupanters produkter från ockuperade områden. Till exempel produkter som Marocko producerat på Västsaharas mark eller som Israel producerat på Palestinsk mark. EU:s styrka ska användas för att ge oss ett rättvisare Europa och en värld byggd på solidaritet! Mindre tillsatser i vår mat! Snart är det val till EU-parlamentet, och även om många tror att det inte är så, så spelar EU en mycket stor roll för vår nationella politik! EU måste ta ansvar för att bygga ett starkt och rättvist Europa, ett Europa som tar socialt ansvar. Det kan du rösta för eller emot den 7 juni! Vi är till exempel oroade över den ökande andelen tillsatser i vår mat, och här kan EU göra en skillnad. Vi skulle kunna skärpa regelverket och införa en gemensam standard för livsmedelsproduktion. EU kan och ska ta ett stort ansvar för gemensamma regler för att reklam, marknadsföring, innehållsförteckningar och liknande inte ska vilseleda oss konsumenter. Istället vill vi få hjälp att göra rätt val för att främja hälsa, sociala, etiska och miljömässigt goda val! Fri abort i hela Europa! Den 7 juni är det val till EU-parlamentet! Det spelar stor roll vad du röstar för då! EU måste ta ansvar för att bygga ett starkt och rättvist Europa, ett Europa som tar socialt ansvar. EU måste också få en mer progressiv politik för familjeplanering. I EUlandet Polen genomförs till exempel varje år tiotusentals osäkra illegala aborter, det kan EU ändra på! Fri abort ska vara en rättighet i hela Europa och EU ska samtidigt verka för god sexualupplysning. EU behöver gemensamma regler inom fler familjepolitiska områden. Vi vill se en familjepolitik grundad på barnets bästa, generell välfärd och jämställdhet mellan män och kvinnor. Vid vårdnadstvister mellan Rapport EU-valkampanj, häfte I, GLÖD-kongressen 2009 sida 6

7 föräldrar med olika medborgarskap behövs gemensamma regler och vi behöver minimiregler för rätten till föräldraledighet. EU:s styrka kan och ska användas för att ge oss ett rättvisare Europa! Rapport EU-valkampanj, häfte I, GLÖD-kongressen 2009 sida 7

8 Rapport EU-valkampanj, häfte I, GLÖD-kongressen 2009 sida 8

1 (5) BISTÅND. 1. Tycker du och ditt parti att motsvarande 1% av BNI ska avsättas till bistånd?

1 (5) BISTÅND. 1. Tycker du och ditt parti att motsvarande 1% av BNI ska avsättas till bistånd? BISTÅND 1. Tycker du och ditt parti att motsvarande 1% av BNI ska avsättas till bistånd?. Vi står bakom enprocentsmålet, men vi tycker att ett utbetalningsmål om 1 procent av BNP är en trubbig lösning.

Läs mer

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet. EU-politiskt handlingsprogram

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet. EU-politiskt handlingsprogram Kristdemokratiska Ungdomsförbundet EU-politiskt handlingsprogram Innehåll En alternativ väg framåt 3 En fungerande inre marknad 4 Fri rörlighet och migration 4 Mindre detaljreglering och politisk klåfingrighet

Läs mer

en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program

en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program, antaget vid den 35e ordinarie kongressen 29 oktober 3 november

Läs mer

Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden.

Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden. VÄGVALET VI VILL GÖRA SVERIGE TILL ETT MÖJLIGHETERNAS LAND Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden. När

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund. Politiska riktlinjer antagna vid S-kvinnors förbundsmöte 21-22 maj 2005

Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund. Politiska riktlinjer antagna vid S-kvinnors förbundsmöte 21-22 maj 2005 Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund Politiska riktlinjer antagna vid S-kvinnors förbundsmöte 21-22 maj 2005 S-kvinnor är socialdemokratiska feminister som ställer klasskamp och könskamp sida vid

Läs mer

Valet 2010: Att debattera mot Sverigedemokraterna

Valet 2010: Att debattera mot Sverigedemokraterna Socialdemokraterna 2010-08-18 Valet 2010: Att debattera mot Sverigedemokraterna Argumentationsunderlag som stöd inför debatter med Sverigedemokraterna Socialdemokraterna 115 60 Stockholm T: 08-700 2600

Läs mer

Utvecklingspolitisk rapport - 2009. Rapportens namn (står på mallsidan) Sidan 1

Utvecklingspolitisk rapport - 2009. Rapportens namn (står på mallsidan) Sidan 1 Utvecklingspolitisk rapport - 2009 Rapportens namn (står på mallsidan) Sidan 1 Historien är tydlig. Den är tydlig mot vem som helst med ett intresse för utvecklingen i världen. Många studier bekräftar

Läs mer

Val till Europarlamentet

Val till Europarlamentet För mer demokrati Mitt val För mer demokrati Val till Europarlamentet Studiecirkeln»Mitt val«ger alla väljare möjlighet att bli delaktiga i den svenska demokratin! Mitt val Sida 3 Mitt val Det här är

Läs mer

rapport nr 17/2010 Rödgrön EU-politik Några exempel på initiativ som kan ge synbara resultat till 2014 Av Mats Engström

rapport nr 17/2010 Rödgrön EU-politik Några exempel på initiativ som kan ge synbara resultat till 2014 Av Mats Engström rapport nr 17/2010 Rödgrön EU-politik Några exempel på initiativ som kan ge synbara resultat till 2014 Av Mats Engström Rapporten Rödgrön EU-politik utgiven av Arbetarrörelsens Tankesmedja i april 2010

Läs mer

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Läs detta först Den här boken beskriver

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 ISBN: 978-91-532-0652-1 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Politiska riktlinjer socialdemokraterna.se Antagna av Jobbkongressen

Läs mer

en rättvis värld är möjlig

en rättvis värld är möjlig M en rättvis värld är möjlig Innehållsförteckning EN NY INRIKTNING PÅ SVERIGES UTRIKESPOLITIK... 3 UM1 Utlåtande internationellt utvecklingssamarbete... 3 UM2 Utlåtande globalisering och FN... 7 UM3 Utlåtande

Läs mer

Agenda för global utveckling. - Fokus på internationellt utvecklingssamarbete

Agenda för global utveckling. - Fokus på internationellt utvecklingssamarbete Agenda för global utveckling - Fokus på internationellt utvecklingssamarbete 2 (34) Innehållsförteckning Inledning... 3 1 Globala utmaningar och möjligheter... 4 2 Politik för rättvis och hållbar global

Läs mer

Maj 2012 Redaktörer: Peter Sörbom och Annelie Andersson, CONCORD Sverige Formgivning: Annelie Andersson, CONCORD Sverige Omslag: Kyrkmedia

Maj 2012 Redaktörer: Peter Sörbom och Annelie Andersson, CONCORD Sverige Formgivning: Annelie Andersson, CONCORD Sverige Omslag: Kyrkmedia Maj 2012 Redaktörer: Peter Sörbom och Annelie Andersson, CONCORD Sverige Formgivning: Annelie Andersson, CONCORD Sverige Omslag: Kyrkmedia Innehåll Nystart för PGU...4 Säkerhet och krigsmateriel...7 Skatteflykt

Läs mer

Valstrategi för Centerpartiet et 2010

Valstrategi för Centerpartiet et 2010 Valstrategi för Centerpartiet et 2010 www.centerpartiet.se 1. Nuläge Allians för Sverige, som bildades i Högfors 2004, är ett unikt politiskt samarbete. Det täta och målmedvetna samarbetet ledde till regeringsskifte

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Politiska riktli. Öppningsanförande

Politiska riktli. Öppningsanförande En ny start för EU: Mitt program för sysselsättning, tillväxt, rättvisa och demokratisk förändring Politiska riktli för nästa Europeiska kommission Öppningsanförande vid Europaparlamentets plenarsammanträde

Läs mer

Därför demokrati. Studiematerial från riksdagen

Därför demokrati. Studiematerial från riksdagen Därför demokrati Studiematerial från riksdagen 2 Därför demokrati Riksdagens uppgifter Riksdagen ska representera människorna i Sverige. Riksdagen fattar beslut om lagar, oftast på förslag från regeringen.

Läs mer

1 Inledning Den 7 juni 2009 är det val till Europaparlamentet. Det är då femton år sedan vi röstade om medlemskap i den Europeiska Unionen. Under valrörelsen 1994 försökte ja-sidan lansera EU som ett stort

Läs mer

tt Sverige i sammanhållning olidaritet ch ansvar för älfärden

tt Sverige i sammanhållning olidaritet ch ansvar för älfärden olidaritet ch ansvar för älfärden tt Sverige i sammanhållning Jobbkongressen 2009 Häfte H Solidaritet och ansvar för välfärden Ett Sverige i sammanhållning Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör

Läs mer

Äldre program och manifest. Valmanifest Frihet för Sverige

Äldre program och manifest. Valmanifest Frihet för Sverige Äldre program och manifest Valmanifest Frihet för Sverige Från 2002 Innehåll Frihet för Sverige 3 Sverige behöver en ny regering 4 En politik för människor makten över våra liv 5 Utmaningar och reformer

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter En presentation av barnets rättigheter Alla har rättigheter. Du som är under 18 har dessutom andra, särskilda rättigheter. En lista på dessa

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

Barns och ungas egna perspektiv

Barns och ungas egna perspektiv Barns och ungas egna perspektiv Rapport från barn- och ungdomshearingen 20 november 2008 Nätverket för Barnkonventionen NGO Network for the Rights of the Child Innehåll Inledning... 3 Nätverket för Barnkonventionen

Läs mer

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina LÄRARHANDLEDNING Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina Sverige och Kina är ett inspirationsmaterial för gymnasieskolan i tre delar. Det har tagits fram av Svenskt Näringsliv tillsammans med

Läs mer

SSU Uppland. Distriktsårskonferens

SSU Uppland. Distriktsårskonferens SSU Uppland Distriktsårskonferens 2015 Innehåll Förslag till arbetsordning... 3 Förslag till dagordning... 5 Verksamhetsberättelse för 1 januari 31 december 2014... 6 Verksamhetsplan... 13 Politiska program...

Läs mer

Ungas tankar om ett bättre samhälle

Ungas tankar om ett bättre samhälle Ungas tankar om ett bättre samhälle Politiska motioner skapade av ungdomar i Malmö och Skåne genom workshoparbete inom projektet Ungt valdeltagand i Malmö och Skåne - fokus: supervalåret 2014. Genom wokshops

Läs mer