Övriga Andréason, Sven Lönn, Anders

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Övriga Andréason, Sven Lönn, Anders"

Transkript

1 Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 10/ Sammanträdesdag Kl Justerat den 5 oktober Ralph Lédel Elwe Nilsson Ingela Nylund Watz Närvarande Ordföranden Lédel, Ralph (m) 1:e vice ordföranden Nilsson, Elwe (m) 2:e vice ordföranden Nylund Watz, Ingela (s) Ledamöterna Almqvist, Måns (v) Berger Kettner, Anna (s) Broberg, Charlotte (m) Freimuth, Mikael (m) Karlsson, Monica (kd) fr o m 190 Kull, Per-Erik (s) Nilsson, Nils Oskar (m) Nyman, Stig (kd) fr o m 190 Ros, Inger (s) Rydberg, Birgitta (fp) fr o m 192 Sevefjord, Birgitta (v) Sjökvist, Kenneth (s) Söderlund, Kristina (s) Ersättarna Andersson, Conny (s) Askensten, Åke (mp) Boström, Karl-Axel (m) Käärik, Andres (fp) Larsson, Anne-Marie (m) tjänstgörande t o m 189 Linderoth, Curt (m) Linge, Inger (m) tjänstgörande Pettersson, Kerstin (v) Sellin, Marie-Louise (s) von Uexküll, Boris (m) tjänstgörande t o m 189 Uebel, Ulf (fp) tjänstgörande t o m 191 Wanngård, Christina (s) Övriga Andréason, Sven Lönn, Anders Ek, Klas Olofsson, Sören Freme, Peter Rohdén, Agnetha Hellmers, Stig Wallhager, Maria Johannessen Grå, Lars Weiss, Anna-Britt Kressner Jönson, Karin Wennerholm, Christer Lindblom, Anne Widmark, Leif

2 Landstingsstyrelsen Protokoll 10/2002 2

3 Landstingsstyrelsen Protokoll 10/ Utseende av justerare Landstingsstyrelsen beslöt att styrelsens protokoll skulle justeras av ordföranden samt förste vice ordföranden och andre vice ordföranden. Protokollet skulle justeras tisdagen den 5 november Inkomna ärenden Förteckning över ärenden som inkommit under tiden 5 september 10 oktober 2002 lades till handlingarna. 187 Ärenden för kännedom Förteckning den 18 oktober 2002 över ärenden som anmälts för kännedom lades till handlingarna (bilaga). 188 Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation Förteckning den 22 oktober 2002 med anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation lades till handlingarna (bilaga). 189 Sammanställning över behållning avseende centrala anslag LS Rapport 9 den 14 oktober 2002 lades till handlingarna. 190 Deltagande i forskningsprojekt om sjukhusens ägarformer LS Landstingsrådsberedningens skrivelse den 2 oktober Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag

4 Landstingsstyrelsen Protokoll 10/ att ge Linköpings Universitet medgivande att genomföra forskningsprojekt om sjukhusens ägarformer. 191 Yttrande över betänkandet Riv ålderstrappan! Livslopp i förändring (SOU 2002:29) LS Landstingsrådsberedningens skrivelse den 9 oktober 2002 med yttranden av regionplane- och trafiknämnden den 3 september och hälso- och sjukvårdsnämnden den 24 september 2002 och landstingskontorets tjänsteutlåtande den 11 september Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag att avge yttrande till den parlamentariska äldreberedningen SENIOR 2005 enligt landstingsrådsberedningens 192 Delårsbokslut för landstingsstyrelsen LS Landstingsrådsberedningens skrivelse den 9 oktober 2002 med landstingskontorets tjänsteutlåtande den 18 september S- och v-ledamöternas skrivelse den 18 oktober 2002 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att fastställa delårsbokslut för landstingsstyrelsen (bilaga). Mp-ersättarens skrivelse den 18 oktober 2002 (bilaga). S- och v-ledamöternas och mp-ersättarens skrivelse den 18 oktober 2002 (bilaga). dels bifall till s- och v-ledamöternas Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens Landstingsstyrelsen beslöt således att fastställa delårsbokslut för landstingsstyrelsen. S- och v-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt Särskilda uttalanden antecknades dels av mp-ersättaren dels av s- och v-ledamöterna och mp-ersättaren.

5 Landstingsstyrelsen Protokoll 10/ Delårsbokslut och årsprognos för 2002 för Skadekontot LS Landstingsrådsberedningens skrivelse den 9 oktober 2002 med landstingskontorets tjänsteutlåtande den 17 september Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag att fastställa delårsbokslut och prognos för Skadekontot. 194 Delårsbokslut för Koncernfinansiering LS Landstingsrådsberedningens skrivelse den 9 oktober 2002 med landstingskontorets tjänsteutlåtande den 27 september S- och v-ledamöternas och mp-ersättarens skrivelse den 18 oktober 2002 (bilaga). Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag att fastställa delårsbokslut för Koncernfinansiering. S- och v-ledamöterna och mp-ersättaren lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse. 195 Delårsbokslut 2002 för Stockholms läns landsting med bolag LS Landstingsrådsberedningens skrivelse den 9 oktober 2002 med landstingskontorets tjänsteutlåtande den 9 oktober S- och v-ledamöternas och mp-ersättarens skrivelse den 18 oktober 2002 (bilaga). Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige besluta att fastställa delårsbokslut för Stockholms läns landsting med bolag för perioden 1 januari 31 augusti S- och v-ledamöterna och mp-ersättaren lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse. 196 Val till landstingsstyrelsens kommitté för ägarfrågor inom sjukvården LS

6 Landstingsstyrelsen Protokoll 10/ Landstingsrådsberedningens skrivelse den 4 juni forts 196 forts. S- och v-ledamöternas skrivelse den 10 juni Mp-ersättarens skrivelse den 10 juni Bordlagt den 10 juni, 20 augusti och 17 september 2002, 134, 155 och 180. Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag att bordlägga valet till ägarkommittén 197 Motion 2001:34 av Janet Mackegård m fl (s) om införande av ytterligare habiliteringscenter för autism och autismliknande tillstånd samt individuellt stöd till barn och ungdomar med Aspe rgers syndrom LS Landstingsrådsberedningens skrivelse den 2 oktober 2002 med hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande den 27 augusti I ärendet yttrade sig Ingela Nylund Watz och Birgitta Sevefjord. dels bifall till motionen. Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens Landstingsstyrelsen beslöt således föreslå landstingsfullmäktige besluta att anse motionen behandlad enligt landstingsrådsberedningens S- och v-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt 198 Yttrande över betänkandet Tandvården till 2010 (SOU 2002:53) LS Landstingsrådsberedningens skrivelse den 9 oktober 2002 med yttranden från patientnämnden den 16 september och tandvårdsnämnden den 24 september 2002 och landstingskontorets tjänsteutlåtande den 23 september S- och v-ledamöternas skrivelse den 18 oktober 2002 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar

7 Landstingsstyrelsen Protokoll 10/ att som yttrande till Socialstyrelsen överlämna landstingskontorets, patientnämndens samt tandvårdsnämndens forts. 198 forts. dels bifall till s- och v-ledamöternas Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens Landstingsstyrelsen beslöt således att som yttrande till Socialdepartementet överlämna landstingskontorets samt tandvårdsnämndens S- och v-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt 199 Motion 2001:3 av Kenneth Sjökvist m fl (s) om att vilja satsa för att bryta arvet med dålig tandhälsa LS Landstingsrådsberedningens skrivelse den 9 oktober 2002 med tandvårdsnämndens yttrande den 4 september I ärendet yttrade sig Ingela Nylund Watz och Birgitta Sevefjord. dels bifall till motionen. Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens Landstingsstyrelsen beslöt således föreslå landstingsfullmäktige besluta att anse motionen behandlad enligt landstingsrådsberedningens S- och v-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt 200 Motion 2001:22 av Marie -Louise Sellin m fl (s) om införande av hederspris till skolor som arbetar förebyggande för att främja barns hälsa

8 Landstingsstyrelsen Protokoll 10/ LS Landstingsrådsberedningens skrivelse den 9 oktober 2002 med hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande den 29 januari forts. 200 forts. Mp-ersättarens skrivelse den 22 oktober 2002 (bilaga). I ärendet yttrade sig Ingela Nylund Watz och Birgitta Sevefjord. dels bifall till motionen. Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens Landstingsstyrelsen beslöt således föreslå landstingsfullmäktige besluta att ta upp frågan med Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) om att inrätta ett årligt hederspris till de skolor i länet som arbetar förebyggande för att främja barns hälsa att i övrigt anse motionen besvarad enligt landstingsrådsberedningens S- och v-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt Mp-ersättaren lät som särskilt uttalande anteckna vad han anfört i sin skrivelse. 201 Motion 2001:24 av Marie -Louise Sellin (s) om primärvårdens tillgänglighet LS Landstingsrådsberedningens skrivelse den 9 oktober 2002 med produktionsstyrelsens yttrande den 24 oktober Mp-ersättarens skrivelse den 22 oktober 2002 (bilaga). I ärendet yttrade sig Ingela Nylund Watz och Birgitta Sevefjord. dels bifall till motionen. Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens

9 Landstingsstyrelsen Protokoll 10/ Landstingsstyrelsen beslöt således föreslå landstingsfullmäktige besluta att anse motionen besvarad enligt landstingsrådsberedningens S- och v-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt Mp-ersättaren lät som särskilt uttalande anteckna vad han anfört i sin skrivelse. 202 Fyllnadsval LS Bordlagt den 17 september 2002, 183. Landstingsstyrelsen beslöt att bordlägga val av ledamot i Samarbetsnämnden vid ostkustens örlogsbas. 203 Fastställande av skattesats för 2003 LS Landstingsrådsberedningens skrivelse den 16 oktober S- och v-ledamöternas skrivelse den 22 oktober 2002 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att fastställa skattesatsen för Stockholms läns landsting år 2003 till 11:62 kronor per skattekrona (bilaga). Mp-ersättarens skrivelse den 22 oktober 2002 (bilaga). dels bifall till s- och v-ledamöternas Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit s- och v- ledamöternas Landstingsstyrelsen beslöt enligt s- och v-ledamöternas förslag föreslå landstingsfullmäktige besluta att fastställa skattesatsen för Stockholms läns landsting år 2003 till 11:62 kronor per skattekrona. M-, fp- och kd-ledamöterna deltog inte i landstingsstyrelsens beslut. Mp-ersättaren lät som särskilt uttalande anteckna vad han anfört i sin skrivelse. 204 Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen

10 Landstingsstyrelsen Protokoll 10/ Det antecknades att nästa sammanträde med landstingsstyrelsen skulle äga rum tisdagen den 12 november 2002, kl Vid protokollet Peter Freme Justeringen har genom anslag tillkännagivits den 5 november /2002 Bilaga LS Förteckning över ärenden som anmäls för kännedom vid landstingsstyrelsens sammanträde den 22 oktober Haninge kommuns beslut den 9 september 2002 ang verksamhetsplan för SOCSAM i Haninge 2002 LS Länshandikapprådets skrivelse den 25 juni 2002 om sammanställning och svar på förfrågan om årliga handikapplaner och budget för 2002 LS Landstingskontorets svar den 30 september 2002 på Datainspektionens enkät om tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Enkätinspektion LS Länsrättens dom den 27 september 2002 med anledning av överklagande av landstingsfullmäktiges beslut den 14 maj 2002, 95 om Regional utvecklingsplan 2001 för Stockholmsregionen, RUFS LS Överklagandet ej bifallet. 5 AB Storstockholms Lokaltrafiks styrelses beslut den 6 juni 2002 om försäljning av aktier i Connex Tunnelbanan AB LS

11 Landstingsstyrelsen Protokoll 10/ /2002 Bilaga LS Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation 1 Arbetsgivarutskottet Protokoll 4-5/ Rese- och representationsutskottet Beslut 18/ Ingela Nylund Watz Beslut 25-27/ Ralph Lédel Beslut 1-6/ Landstingsdirektören Beslut / Administrativa direktören Beslut 58-99/ Finansdirektören Beslut 30/ Arbetsgivarfrågor Personaldirektören Beslut 58-81/ Informations- och presidiefrågor Informations- och presschef Beslut I 48-52, Red 2-4, 6-7/2002, B 8-9/ Ekonomi Ekonomidirektören Beslut 1-20/2002

12 Landstingsstyrelsen Protokoll 10/ forts. Bilaga Kansliet Chefjuristen Beslut 3/2002 forts. 12 Upphandling Avd.chefen Beslut 78-80, 82-91, / Novum Forskningspark Affärschefen Beslut 7-10/2002

Inger Linge Conny Andersson John Glas

Inger Linge Conny Andersson John Glas PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2008-04-08 Justerat tisdagen den 22 april 2008 Inger Linge Conny Andersson John Glas 46 Inledning Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Upprop förrättades och närvaro

Läs mer

PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2005-11-22--23. Conny Andersson Inger Linge Tore Lidbom

PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2005-11-22--23. Conny Andersson Inger Linge Tore Lidbom PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2005-11-22--23 Justerat onsdagen den 7 december 2005. Conny Andersson Inger Linge Tore Lidbom 287 Inledning Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Upprop förrättades

Läs mer

Justerat tisdagen den 17 april beträffande val till Almi Företagspartner AB under 83, i övrigt torsdagen den 26 april 2007

Justerat tisdagen den 17 april beträffande val till Almi Företagspartner AB under 83, i övrigt torsdagen den 26 april 2007 PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2007-04-17 1 (184) Justerat tisdagen den 17 april beträffande val till Almi Företagspartner AB under 83, i övrigt torsdagen den 26 april 2007 Inger Linge Conny Andersson

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden inledde med en parentation över fullmäktigeledamoten Anna-Karin Ullgren som avlidit. Anf 1.

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden inledde med en parentation över fullmäktigeledamoten Anna-Karin Ullgren som avlidit. Anf 1. PROTOKOLL 98-106 Landstingsfullmäktige 2013-06-11--12 Justerat onsdagen den 19 juni 2013 Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin Ordföranden inledde med en parentation över fullmäktigeledamoten Anna-Karin

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Tid: 2015-01-13. Härnösand NÄRVARANDE 2015-01-13 15LS1 1(22) Ledamöter

Tid: 2015-01-13. Härnösand NÄRVARANDE 2015-01-13 15LS1 1(22) Ledamöter Tjänsteställe, handläggare Landstingets kansli Karin Henriksson 2015-01-13 15LS1 1(22) Tid: 2015-01-13 Plats: Landstingets kansli Härnösand NÄRVARANDE Ledamöter Elisabet Strömqvist (S) Erik Lövgren (S)

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson John Glas

Inger Linge Conny Andersson John Glas PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2008-02-12 Justerat tisdagen den 26 februari 2008 Inger Linge Conny Andersson John Glas Ordföranden och landstingsrådet Stig Nyman delade ut landstingets bemötandepris 2007

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:70 1 (23) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Slutrapport från beredningen för översyn av landstingsfullmäktiges arbetsordning Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Beredningen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshusets sessionssal, kl. 17.30 18.40 Ledamöter: Ersättare: Övriga närvarande: Lennart Prytz (s) ordförande Mats Olsson (v) vice ordförande Christine

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-09-04 1 (21 )

Kommunstyrelsen 2002-09-04 1 (21 ) Sida Kommunstyrelsen 2002-09-04 1 (21 ) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00--1915 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Rune Lanestrand Justeringens

Läs mer

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 18.30 20.05 Beslutande Se sid 2) Övriga deltagare Utses att justera Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef Jan Bengtsson, 120-124 Administrativ chef Michael Andersson Karl-Erik

Läs mer

Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, se bilaga. Närvarande ej tjänstgörande ersättare, se bilaga. Anita Sjösvärd, kommunsekreterare

Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, se bilaga. Närvarande ej tjänstgörande ersättare, se bilaga. Anita Sjösvärd, kommunsekreterare Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg kl 18.00-19.55 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren, Claes Drougge. Kerstin Gustavsson,

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 Plats och Tid Norrtull, kl. 09:00 12:15 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Harald Hårdstedt (KD),

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.00 19.15 Beslutande Se förteckning sida 2 Ersättare Sven Sonesson (-) Håkan Dahlgren

Läs mer

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30.

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30. Protokoll 1(28) Tid och plats för Sammanträdet Beslutande Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30 Harriet Jorderud (S) Robert Uitto (S) Lena Bäckelin

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2009:76 1 (17) LS 0905-0399 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Anhållan om ytterligare medel för upprustning av Konserthuset i Stockholm, etapp 6 Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127 Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Plats och tid Bollegården, tisdagen den 11 december 2007, kl. 16.00-18.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

Protokoll styrelsemöte i AB Stokab (556475-6467)

Protokoll styrelsemöte i AB Stokab (556475-6467) Sida 1(5) Protokoll styrelsemöte i AB Stokab (556475-6467) Dag 2006-11-21 kl 09.00 12.00 Plats Närvarande Övriga närvarande Seglarhotellet i Sandhamn Från styrelsen Ordinarie ledamöter: Sebastian Cederschiöld,

Läs mer

Ann-Britth Fröjd (c)

Ann-Britth Fröjd (c) 2006-10-26 1 (19) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen 26 oktober 2006, kl 15.00 17.25 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 21 februari 2003 i Hjortviken konferens, Hindås, kl. 11.00 14.00

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 21 februari 2003 i Hjortviken konferens, Hindås, kl. 11.00 14.00 FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 21 februari 2003 i Hjortviken konferens, Hindås, kl. 11.00 14.00 Ledamöter Göran Johansson (s) Göteborg Jan Hallberg (m), Göteborg

Läs mer

Se bifogade deltagarförteckning

Se bifogade deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-02-28 1 (21) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18.30 20.45 Beslutande Se bifogade deltagarförteckning Övriga deltagare Stadssekreteraren Bo Wennström

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin PROTOKOLL 1-16 Landstingsfullmäktige 2011-01-18 Justerat tisdagen den 1 februari 2011 Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin Anf. 1-7 Ordföranden, 1: och 2:e vice ordföranden samt landstingsrådet

Läs mer

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14)

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Sida Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00--1710 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

Justerat tisdag den 19 maj beträffande 102 och 103, i övrigt tisdag den 2 juni 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom

Justerat tisdag den 19 maj beträffande 102 och 103, i övrigt tisdag den 2 juni 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom PROTOKOLL 1 (137) Landstingsfullmäktige 2015-05-19 75-106 Justerat tisdag den 19 maj beträffande 102 och 103, i övrigt tisdag den 2 juni 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom 75 Inledning

Läs mer

Ewa Samuelsson Magnus Lindmark Karin Hansson Nyberg sekreterare Närvarande:

Ewa Samuelsson Magnus Lindmark Karin Hansson Nyberg sekreterare Närvarande: KOMMUNSTYRELSENS RÅD FÖR FUNKTIONSHINDERFRÅGOR Protokoll nr 5 fört vid Stockholms kommunstyrelses funktionshinderråds sammanträde måndagen den 21 maj 2012 kl. 15.00 16.00. Justerat den 25 / 5 2012 Ewa

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

Närvarande ej tjänstgörande ersättare. Lilian Johansson, (s) Inger Andersson (fp) 69-79 Viola Blomberg, (c) Ingrid Hammarlund, (m) Se i övrigt resp.

Närvarande ej tjänstgörande ersättare. Lilian Johansson, (s) Inger Andersson (fp) 69-79 Viola Blomberg, (c) Ingrid Hammarlund, (m) Se i övrigt resp. 1(22) Protokollet är resat enligt sekretesslagen och personuppgiftslagen Plats och tid: Kommunkontoret, sessionssalen torsdagen den 26 maj 2005, Klockan 13.00 18.15 Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande

Läs mer