Januari Mars 2013 sammanfattning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Januari Mars 2013 sammanfattning"

Transkript

1 1

2 Januari Mars 2013 sammanfattning Koncernens intäkter uppgår till tkr under perioden, vilket är en ökning med 58 procent jämfört med tkr för samma period Detta är i linje med den prognos på 27 mnkr som presenterats tidigare. Periodens rörelseresultat är tkr. Det är en förbättring med 53 procent mot tkr för motsvarande period Vinsten per aktie är 0.97 kronor. Resultatet är i nivå med den prognos som lämnats förut. Under perioden hade koncernen ett positivt kassaflöde på tkr. Kassareserverna uppgick till tkr den 31 mars Den 31 mars 2013 var koncernens omsättningstillgångar tkr. Kortfristiga skulder: tkr. Rörelsekapital (omsättningstillgångar-kortfristiga skulder): tkr. Balanslikviditet (omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder):4.59. Koncernen har inga långfristiga skulder och en stark likviditetsposition. Styrelsen i G5 Entertainment har beslutat att ansöka om notering av företagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm under den andra halvan av En notering på Stockholmsbörsen ökar möjligheterna för institutionella investerare att placera i G5 och skapar högre likviditet i aktien. Dessutom sätter det ännu en kvalitetsstämpel på företagets verksamhet och informationsrapportering. G5 Entertainment har utsett Carnegie Investment Bank till finansiell rådgivare och Delphi till juridisk rådgivare i samband med noteringen års teckningsoptionsprogram, som antogs av den extra bolagsstämman den 31 oktober i fjol, fulltecknades av chefer och ledande befattningshavare i G5-koncernen. Styrelsens ledamöter var inte berättigade att teckna teckningsoptioner med undantag för företagets vd. I enlighet med detta har G5 Entertainment gett ut teckningsoptioner. Varje sådan option berättigar innehavaren till teckning av en aktie i bolaget till teckningskursen 106,48 kronor. Löptiden för teckningsoptionerna är 3 år och 3 månader med möjlig lösen efter 3 år. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna kan upp till aktier emitteras. Det motsvarar ungefär 2 procent av det totala antalet utestående aktier. Den 30 januari 2013 genomförde G5 Entertainment AB en riktad nyemission om nya aktier, vilket motsvarar 10 procent av antalet utestående aktier i bolaget före emissionen. Den riktade emissionen tillför företaget cirka 37,6 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. Intresset för att delta i transaktionen var stort och emissionen övertecknades. G5 anlitade Carnegie Investment Bank som finansiell rådgivare i samband med den riktade emissionen, som i första hand vände sig till institutionella investerare i Norden. Teckningskursen var 47 kronor per aktie, vilket innebar en rabatt på 2,3 procent mot stängningskursen den 29 januari Som ett resultat av den riktade emissionen ökar antalet aktier i bolaget från till aktier och aktiekapitalet från till kronor. Likviden från den riktade emissionen gör det möjligt för G5 att dra nytta av ljusa framtidsutsikter på mobilspelsmarknaden och fortsätta att leverera stark tillväxt genom fler externa och interna utvecklingsprojekt och ökade satsningar på högkvalitativa free to play-spel (gratisspel). The Secret Society, ett gratisspel i spelgenren Hidden Object som lanserades i november 2012, fortsätter att vinna publikens hjärta och genererade ökade intäkter när G5 rullade ut uppdateringarna för spelet. De genomsnittliga dagliga intäkterna steg under perioden och spelet är G5:s mest inkomstbringande någonsin. Under första kvartalet fortsatte G5 att lansera spel varje vecka. Spelen hade premiär i respektive butiker för ios, Google Play, Mac, Kindle Fire och Nook. Förutom free-to-play-spelen The Secret Society, Virtual City Playground och Doomsday Preppers var kvartalets höjdpunkter bland annat Abyss the Wraiths of Eden (ios, Android, Mac), Spirit Walkers (Android) och Where Angels Cry (ios). Det totala antalet nedladdningar av G5-spel på ios och Android (utom nedladdningar av uppdateringar) överstiger nu 100 miljoner. Denna kvartalsrapport har inte granskats av företagets revisor. 2

3 Viktiga händelser efter periodens slut The Secret Society, ett gratisspel i spelgenren Hidden Object, har fått efterlängtade uppdateringar med såväl nytt innehåll som nya funktioner och en rad förbättringar.detta fick spelet att klättra ordentligt på världens top grossing-listor. I USA, till exempel, tog det sig ända in på topp-femtio-listan för Ipad. Dessutom är spelet nu G5:s mest inkomstbringande någonsin. Bolaget har 70 spel, vart och ett för flera plattformar, under utveckling för publicering under 2013 och Denna siffra inkluderar ett antal free-to-play-spel som kommer att släppas med början under G5 Entertainment AB har utsett Odd Bolin till koncernfinanschef. Han påbörjade anställningen den 2 maj. Odd Bolin tar över efter Sergey Shults, som fortsätter sin anställning för G5 i rollen som koncernredovisningschef. Odd Bolin s senaste uppdrag var hos Cybercom Group, där han var Sverigechef, och innan dess koncernfinanschef. Innan han började hos Cybercom, arbetade Odd Bolin inom Corporate Finance och aktieanalys, bl a som chef för H&Q Technology Research. Odd Bolin var också en av grundarna av Ceres Corporate Advisors ( ), en M&A-rådgivningsfirma, som fokuserar på noterade IT-, telekom- och försvarsföretag i Norden. Odd Bolin är 49 år gammal, och har en civilingenjörsexamen och en doktorsexamen i fysik från KTH i Stockholm. Bolaget G5 Entertainment AB (publ) omfattar flera företag: G5 Holdings Limited (Malta), G5 Entertainment, Inc. (USA), G5 Holding RUS LLC (Ryssland) och G5 Holding UKR LLC (Ukraina). Samtliga är helägda dotterbolag till G5 Entertainment AB (publ). G5 Entertainment AB (publ) är noterat på Aktietorget i Stockholm sedan den 19 november Dessförinnan var G5 Entertainment AB noterat på NGM Nordic MTF sedan den 2 oktober G5 Entertainment AB är holdingbolaget och tillhandahåller administrativa tjänster till övriga bolag i koncernen. Dessutom utvecklar moderbolaget flera av företagets spel och fakturerar nästan alla koncernens externa intäkter. G5 Entertainment är utvecklare och förläggare av förstklassiga casualspel för Iphone, Ipad, Android och Mac. G5 Entertainment började som en av världens ledande utvecklingsstudior för mobilspel, och utvecklade spel baserade på populära titlar för de största mobilspelsförläggarna under åren 2001 till Sedan 2009 utvecklar och publicerar G5 nedladdningsbara spel för Iphone, Ipad, Android och Mac. G5:s portfölj rymmer populära casualspel som Supermarket Mania, Special Enquiry Detail, Virtual City, Stand O Food och Mahjongg Artifacts. G5 utvecklar också spel som baseras på tredjepartslicenser och publicerar spel som utvecklats av tredjepartsutvecklare. I båda fallen får G5 en viss del av försäljningsintäkterna. I G5:s utvecklingsstudior samlas en bred erfarenhet när det gäller utveckling av smarttelefoner och surfplattor. En av företagets viktigaste konkurrensfördelar är dess egen Talisman-teknik för flera plattformar. Den gör det möjligt att effektivt utveckla spel för en rad olika plattformar och enheter, däribland Iphone, Ipad, Android, Windows Mobile och Mac OS. En kombination av Talisman-tekniken och G5:s etablerade processer för utveckling, portering, anpassning och kvalitetssäkring av spel gör att företaget på kortare tid kan utveckla högkvalitativa spel för flera olika plattformar. Dessutom kan G5:s kreativa team och utvecklare ta fram egna originalspel, bästsäljande casualspel och gratisspel som Supermarket Mania 2, Stand O Food 3, Virtual City och Virtual City Playground. 3

4 Redovisningsprinciper G5 Entertainment AB:s koncernredovisning har upprättats enligt International Financial Reporting Standards (IFRS). Den här rapporten har utformats i enlighet med IAS 34 delårsrapportering och årsredovisningslagen. De redovisningsoch beräkningsprinciper som används i rapporten är identiska med dem som används i årsredovisningen Ingen av de nya och ändrade IFRS-standarderna som är tillämpliga från den 1 januari 2012 har haft någon effekt på de finansiella rapporterna. Balanserade utgifter Balanserade utgifter består av utvecklingskostnader för nya spel. Utgifterna aktiveras enbart om de förväntas innebära framtida ekonomiska fördelar för företaget. Avskrivningar påbörjas när spelen lanseras och sker sedan linjärt med en beräknad nyttjandeperiod på två år. Ytterligare information Eventuella framåtblickande uttalanden i den här rapporten baseras på ledningens kunskap om kvantitet, lanseringsdatum och uppskattad försäljning av spel som redan har lanserats eller som ska lanseras framöver. Försäljningen av spel som ännu inte har släppts på marknaden uppskattas utifrån försäljningsmönstren för de spel av motsvarande kvalitet och genre som lanserats sedan Dessutom tar man hänsyn till aktuella marknadsförhållanden och rådande trender. Tillförlitligheten i prognoser för spel som ännu inte har haft premiär påverkas av: a) Försenade spellanseringar på grund av granskningar och godkännanden av tredje part (Apple, Google och Amazon etc.) på vägen till marknaden. b) Försenade spellanseringar på grund av företagets princip att leverera först när man är helt klar, vilket är avgörande för att skapa högkvalitativa spel som säljs enligt teorin om the long tail. c) Svårigheter att förutspå försäljningsprognoser för spel i nya genrer eller på nya plattformar, då det inte finns någon samlad statistik över liknande spel som släppts. d) Generella svårigheter att exakt förutspå försäljningen av ett visst spel. e) Förändringar i utvecklingsplanerna till följd av nya affärsmöjligheter som tillkomsten av nya plattformar eller APIgränssnitt och andra viktiga händelser som ställer krav på omedelbara åtgärder och förändringar av utvecklingsplanerna. Aktierna Antalet utestående aktier i slutet av perioden: aktier. Det genomsnittliga antalet utestående aktier under perioden: aktier. Teckningsoptionsprogrammet 2012 som antogs av den extra bolagsstämman den 31 oktober i fjol har fulltecknats av chefer och ledande befattningshavare i G5-koncernen. Styrelsens ledamöter var inte berättigade att teckna teckningsoptioner med undantag för företagets vd. I enlighet med detta har G5 Entertainment gett ut teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en aktie i bolaget till teckningskursen kronor. Löptiden för teckningsoptionerna är 3 år och tre månader med möjlig lösen efter 3 år. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna kan upp till aktier emitteras. Det motsvarar ungefär två procent av det totala antalet utestående aktier. Den 30 januari 2013 genomförde G5 Entertainment AB en riktad nyemission om nya aktier vilket motsvarar 10 procent av antalet utestående aktier i bolaget före den riktade emissionen. Den riktade emissionen tillför företaget cirka 37.6 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. Intresset för att delta i transaktionen var stort och den 4

5 riktade emissionen övertecknades. G5 anlitade Carnegie Investment Bank som finansiell rådgivare i samband med den riktade emissionen, som i första hand riktades till institutionella investerare i Norden. Teckningskursen var 47 kronor per aktie, vilket innebar en rabatt på 2.3 procent mot stängningskursen den 29 januari Som ett resultat av den riktade emissionen ökar antalet aktier i bolaget från till aktier och aktiekapitalet från kronor till kronor. Likviden från den riktade emissionen gör det möjligt för G5 att dra nytta av positiva framtidsutsikter på mobilspelsmarknaden. Det skapar också förutsättningar för G5 att fortsätta leverera stark tillväxt genom att öka antalet externa och interna utvecklingsprojekt och satsa ännu mer på högkvalitativa så kallade free-toplay-spel. Denna rapport är publicerad på svenska och engelska. Vid eventuella skillnader mellan den engelska versionen och den svenska originaltexten ska den svenska versionen gälla. 5

6 Koncernens Resultaträkning januari-mars 2013 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2013-Q Q1 Intäkter Produktionskostnader * Bruttovinst Administrativa- och övriga kostnader Övriga rörelsekostnader Rörelsens resultat Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Skatt Resultat efter skatt RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET 2013-Q Q1 Resultat efter skatt Omräkningsdifferens Summa övrigt totalresultat Summa totalresultat * Produktionskostnaderna består av: 2013-Q Q1 Produktionskostnader Royalty för utvecklare Balanserade utvecklingskostnader Avskrivning av balanserade utvecklingskostnader** Total produktionskostnad ** De balanserade utvecklingskostnaderna för spelet skrivs av jämnt fördelat under en tvåårsperiod från och med den kommersiella lanseringen av spelet 6

7 Balansräkning januari-mars 2013 KONCERNENS BALANSRÄKNING Anläggningstillgångar Imateriella tillgångar Balanserade utvecklingskostnader Goodwill Materiella tillgångar Summa Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Förhandsroyalty till utvecklare Övriga fordringar Kassa och bank Summa Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Övriga reserver Balanserat resultat Summa aktieägarnas eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Skatteskulder Upplupna kosnader och förutbetalda intäkter Summa Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

8 Kassaflödesanalys januari-mars 2013 KONCERNENS KASSAFLÖDE Den löpande verksamheten Resultat efter den löpande verksamheten Justering av ej kassaflödespåverkande poster Betalda skatter Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet Kassaflöde från förändringar av rörelsekapitalet Ökning av rörelsefordringar Ökning av rörelseskulder Förhandsroyalty till utvecklare Kassaflöde från rörelsens aktiviteter Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Investeringar I balanserade utvecklingskostnader Kassaflöde från Investeringsverksamheten Investeringsverksamheten Nyemission Incentive Programm 99 - Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde Likvidamedel vid periodens ingång Kassaflöde Kursdifferenser Kassaflöde vid periodens utgång

9 Eget Kapital januari-mars 2013 KONCERNENS FÖRÄNDRINGAR I EGET APITAL Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Övriga reserver Balanserat resultat Eget kapital Eget kapital Resultat Teckningsoptioner Eget kapital Resultat Nyemission Eget kapital Insynspersoner Namn Aktien VLADISLAV SUGLOBOV (genom bolag) SERGEY SHULTS (genom bolag) ALEXANDER TABUNOV (genom bolag) EIN STADALNINKAS 0 JOHAN WRANG 0 PÄR SUNDBERG JEFFREY ROSE 0 Vid frågor om denna rapport, vänligen kontakta: G5 publicerar rapporten för det andra kvartalet den 15 augusti 2013, för det tredje kvartalet den 15 november 2013 och för det fjärde kvartalet 2013 den 24 februari

10 G5 Entertainment AB (publ) omfattar flera företag: G5 Holdings Limited (Malta), G5 Entertainment, Inc. (USA), G5 Holding RUS LLC (Ryssland) och G5 Holding UKR LLC (Ukraina). G5 Entertainment Group (G5) är utvecklare och förläggare av förstklassiga casualspel och free to play-spel för smarttelefoner och surfplattor. Förtaget säljer sina spel via ios, Google Play, Kindle Fire, Nook och Mac Stores. G5 utvecklar och publicerar spel som är familjevänliga, lätta att lära sig och passar en bred publik av såväl erfarna spelare som nybörjare. G5:s portfölj rymmer populära spel som Virtual City, Supermarket Mania, Special Enquiry Detail, Stand O Food och Mahjongg Artifacts. G5 utvecklar också spel som baseras på tredjepartslicenser och publicerar spel som utvecklats av tredjepartsutvecklare. G5 ENTERTAINMENT AB (publ) GREV TUREGATAN 14, STOCKHOLM SVERIGE TELEFON: FAX: , E-POST: ORG.NR

INNEHÅLL... 2 G5-KONCERNEN...

INNEHÅLL... 2 G5-KONCERNEN... Innehåll INNEHÅLL... 2 G5-KONCERNEN... 3 STYRELSE... 3 REVISOR... 3 LEDNING... 3 VD HAR ORDET... 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 5 KONTOR... 5 RESULTATET FÖR 2012... 5 LIKVIDITET... 6 AKTIEKAPITAL... 6 HÄNDELSER

Läs mer

VERKSAMHET OCH NYCKELTAL... 13 MODERBOLAGETS FINANSIELLA RAPPORTER... 14

VERKSAMHET OCH NYCKELTAL... 13 MODERBOLAGETS FINANSIELLA RAPPORTER... 14 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING JANUARI - DECEMBER 2010 Contents G5-KONCERNEN... 3 STYRELSE... 3 REVISOR... 3 LEDNING... 3 VD HAR ORDET... 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 5 UTVECKLINGSBAS... 5 RESULTATET

Läs mer

Delårsrapport Jan-jun 2015

Delårsrapport Jan-jun 2015 Delårsrapport Jan-jun 2015 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 G5 Entertainment är utvecklare och förläggare av förstklassiga nedladdningsbara vardagsspel för Iphone, Ipad, Android, Mac och Windows 8. G5 Entertainments

Läs mer

Prospekt för noteringen på Nasdaq OMX Stockholm

Prospekt för noteringen på Nasdaq OMX Stockholm Prospekt för noteringen på Nasdaq OMX Stockholm INFORMATION TILL INVESTERARNA G5 Entertainment AB (publ) organisationsnummer 556680-8878 har upprättat detta prospekt ( Prospektet ) i samband med en övervägd

Läs mer

Fortsatt kraftig tillväxt

Fortsatt kraftig tillväxt Delårsrapport januari-juni 2014 Vänligen notera! Sidorna 1 7 innehåller proformainformation. Proformainformationen används för att ge en bättre förståelse av den nuvarande koncernens resultat och visar

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-31. GWS Production AB (publ.) 556776-4674. - Keeping you safe.

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-31. GWS Production AB (publ.) 556776-4674. - Keeping you safe. Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-31 GWS Production AB (publ.) 556776-4674 - Keeping you safe. Innehållsförteckning Sammanfattning av delårsrapport Väsentliga händelser under första kvartalet VD Andreas

Läs mer

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag Delårsrapport Januari mars 2015 Evolution Gaming Group AB (publ) Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Intäkterna ökade med 43% till 15,4 MEUR (10,8) Periodens resultat uppgick till 1,4 MEUR (2,1) Vinst per

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för första kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2015 TrustBuddy AB (publ.) Första

Läs mer

Sida 1 av 15. Lund den 4 februari 2011 FÖRBÄTTRAT RESULTAT 2010 NU SATSAR PRECISE BIOMETRICS ÄVEN PÅ MOBILA LÖSNINGAR

Sida 1 av 15. Lund den 4 februari 2011 FÖRBÄTTRAT RESULTAT 2010 NU SATSAR PRECISE BIOMETRICS ÄVEN PÅ MOBILA LÖSNINGAR Sida 1 av 15 FÖRBÄTTRAT RESULTAT 2010 NU SATSAR PRECISE BIOMETRICS ÄVEN PÅ MOBILA LÖSNINGAR Precise Biometrics AB (publ), org nr 556545-6596 Bokslutskommuniké för perioden januari december 2010 Koncernens

Läs mer

Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år)

Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år) Delårsrapport juli - september 2014 Q3 2014 Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 23 725 tkr (18 858 tkr) vilket motsvarar en ökning med 25,8 procent.

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt kassaflöde

Fortsatt tillväxt och starkt kassaflöde Q2 ANDRA KVARTALET 1 DECEMBER 2014 28 FEBRUARI 2015 Fortsatt tillväxt och starkt kassaflöde Andra kvartalet 20 i sammandrag Andra kvartalet Nettoomsättningen ökade med 9,0 procent under kvartalet till

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ) Bokslutskommunike 2012

Oniva Online Group Europe AB (publ) Bokslutskommunike 2012 Oniva Online Group Europe AB (publ) Bokslutskommunike Koncernens nyckeltal Nettoomsättning, MSEK 36,2 41,3 148,1 161,5 EBITDA, MSEK -6,4 5,6 1,3 13,7 EBITDA, marginal neg. 13,5% 0,9% 8,5% Rörelseresultat

Läs mer

Fortsatt stark tillväxt och stärkt position

Fortsatt stark tillväxt och stärkt position Q1 FÖRSTA KVARTALET 1 SEPTEMBER 2014 30 NOVEMBER 2014 Fortsatt stark tillväxt och stärkt position Första kvartalet 20 i sammandrag Första kvartalet Nettoomsättningen ökade med 13 procent under kvartalet

Läs mer

EFTER PERIODENS UTGÅNG. > I oktober lanserades Crimefest, en festival i tolv dagar för att fira PAYDAY-franchisets treårs jubileum.

EFTER PERIODENS UTGÅNG. > I oktober lanserades Crimefest, en festival i tolv dagar för att fira PAYDAY-franchisets treårs jubileum. Starbreeze DELÅRSRAPPORT 1 juli 2014-30 SEPTEMBER 2014 FÖRSTA KVARTALET (JULI - SEPTEMBER 2014) > Nettoomsättningen uppgick till 30,0 MSEK (90,3 MSEK). > Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick

Läs mer

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.) Tredje kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 20 november Delårsrapport för tredje kvartalet Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Årsredovisning för Star Vault AB 556709-1169. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för Star Vault AB 556709-1169. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för Star Vault AB Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Redovisningsprinciper och

Läs mer

VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i

VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i Inbjudan till teckning i företrädesemission i VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) under namnändring till Prospekt 21 januari-4 februari 2015 TargetEveryONE Viktig information Definitioner I detta

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Substansvärdet enligt IFRS var MSEK 2 263 (3 290) vid periodens slut och SEK 39.93 per aktie (58,06) Periodens resultat uppgick till MSEK 547 (-113) och SEK 9.66 per

Läs mer

Anoto Group Delårsrapport januari juni 2005

Anoto Group Delårsrapport januari juni 2005 Anoto Group Delårsrapport januari juni 2005 Omsättningen under andra kvartalet uppgick till 29 (42) Mkr, affärsområdet Anotos omsättning visar en ökning med 21% till 24 (20) Mkr. Omsättningen för hela

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni April-juni Omsättning 110 (68) miljoner kronor Rörelseresultat 20 (1) miljoner kronor Rörelsemarginal 18,3 (1,5) procent Resultat efter skatt 15 (1) miljoner

Läs mer

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS 2011 SEPTEMBER 2009 Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Tack vare sammangåendet med StjärnaFyrkant och ökad försäljning med

Läs mer

Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet

Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet Sida 1 av 17 Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet Precise Biometrics AB (publ), org nr 556545-6596 Bokslutskommuniké för perioden januari december 2011 Koncernens nettoomsättning

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015

Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015 Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 55,9 MSEK (65,0), en minskning med 14 procent jämfört med samma period föregående år. Nedgången är i

Läs mer

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.)

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.) Andra kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 29 augusti 2013 Kvartalsrapport andra kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

Första kvartalet 2013

Första kvartalet 2013 Första kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 30 maj 2013 Kvartalsrapport första kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

tractechnology Bokslutskommuniké jan - dec 2005

tractechnology Bokslutskommuniké jan - dec 2005 Bokslutskommuniké jan - dec 2005 Globalt fokus runt livsmedelssäkerhet ger ett ökat intresse för bolagets lösning MeatTrac - och patent inom spårbarhet och ursprungsmärkning. Första ordern erhölls för

Läs mer