Järfälla kommun Annikas barnomsorg - Pedagogisk omsorg - Föräldrar Pedagogisk omsorg. Järfälla Attitydundersökning svar, 82%

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Järfälla kommun Annikas barnomsorg - Pedagogisk omsorg - Föräldrar Pedagogisk omsorg. Järfälla Attitydundersökning svar, 82%"

Transkript

1 - Föräldrar Järfälla Attitydundersökning svar, 82% 219

2 Om undersökningen Bakgrund genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola och grundskola. Syftet är att underlag till kvalitetsutvecklingen av verksamheten. Undersökningen har genomförts av Origo Group. Metod Undersökningen genomfördes med enkäter som innehöll påståenden som föräldrar respektive elever fick ta ställning till. En skala i fyra steg användes där "Instämmer helt" var det ena ytteralternativet och "Instämmer inte alls" var det andra. Det gick även att svara vet ej. Dessa frågor kompletterades med tre NKIfrågor på en tiogradig skala. Eleverna svarade på enkäten digitalt i skolan, medan föräldrarna fick enkäten via e-post. Enkäten kunde besvaras mellan den 4 mars och den 14 april 219. Läsanvisningar för resultatdiagrammen Diagrammen visar svarsfördelningen dvs. hur stor andel (%) som valt respektive svarsalternativ för varje påstående. Varje påstående har tre uppsättningar staplar: genomsnittet för hela kommunen 219, årets resultat och, om det finns, resultaten från 218 och 217. Staplarna för genomsnittet för hela kommunen är blå och röda, medan de gröna och röda hör till den aktuella enheten. Den mörkgröna eller mörkblå visar hur många som svarat "Instämmer helt" och den mörkröda till höger visar hur stor andel som svarat "instämmer inte alls". De ljusare gröna och gula fälten andelarna som svarat något av de två mittenalternativen enligt bilden nedan. en som svarat "Vet inte" på frågan finns till höger om diagrammet. Frågorna som är basen för Nöjd-Kund-Index visas som ett medelvärde mellan och 1. Sist i rapporten finns ett spindeldiagram som visar genomsnittlig andel som instämmer i frågorna i respektive målområde, samt ett NKI-värde.

3 Utveckling och lärande Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande i den pedagogiska omsorgen 15 9 instämmer (%) 81 vet inte (%) På utvecklingssamtalen samtalar vi om mitt barns utveckling och lärande Miljön i mitt barns pedagogiska omsorg ger goda förutsättningar till utveckling och lärande Instämmer helt 3 2 Instämmer inte alls

4 Normer och värden Mitt barn känner sig tryggt i den pedagogiska omsorgen instämmer (%) 85 vet inte (%) 4 Personalen ger pojkar och flickor samma förutsättningar Personalen motverkar aktivt att något barn behandlas illa Jag känner till verksamhetens arbete med att motverka mobbning, kränkande behandling och diskriminering Instämmer helt 3 2 Instämmer inte alls

5 Skola och hem Informationen om verksamhetens innehåll är bra instämmer (%) 82 vet inte (%) Jag är nöjd med hur jag bemöts när jag är i kontakt med den pedagogiska omsorgen Instämmer helt 3 2 Instämmer inte alls

6 Sammanfattande omdöme Jag kan rekommendera mitt barns pedagogiska omsorg instämmer (%) 77 vet inte (%) Instämmer helt 3 2 Instämmer inte alls

7 NKI NöjdKundIndex (NKI) baseras på tre standardiserade frågor enligt nedan. De tre frågorna har besvarats på en 1 gradig skala och presenteras med ett medelvärde som indexerats -1. Ett övergripande mått på nöjdheten baserat på en sammanvägning av dessa tre frågor presenteras i spindeldiagrammet på sista sidan. Om du tänker på ditt barns pedagogiska omsorg i sin helhet - hur nöjd är du då med den? 75 Hur väl uppfyller pedagogisk omsorg och dess verksamhet de förväntningar du haft? Tänk dig en perfekt pedagogisk omsorg. Hur nära ett sådant ideal tycker du att ditt barns verksamhet kommer?

8 Powered by TCPDF ( Målområdessammanställning Diagrammet visar andelen som instämmer på frågorna inom respektive målområde Utveckling och lärande NKI Normer och värden Sammanfattande omdöme Skola och hem

Järfälla kommun Annikas barnomsorg - Föräldrar Familjedaghem. Järfälla Attitydundersökning svar, 85%

Järfälla kommun Annikas barnomsorg - Föräldrar Familjedaghem. Järfälla Attitydundersökning svar, 85% Annikas barnomsorg - Föräldrar Familjedaghem Järfälla Attitydundersökning 1 svar, % Om undersökningen Bakgrund genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola och grundskola. Syftet är att underlag

Läs mer

Järfälla kommun Järfälla kommun - Föräldrar Förskola. Järfälla Attitydundersökning svar, 70%

Järfälla kommun Järfälla kommun - Föräldrar Förskola. Järfälla Attitydundersökning svar, 70% Järfälla kommun - Föräldrar Förskola Järfälla Attitydundersökning 0 0 svar, 0% 0 Om undersökningen Bakgrund Järfälla kommun genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola och grundskola. Syftet

Läs mer

Järfälla kommun Järfälla kommun - Föräldrar årskurs 5. Järfälla Attitydundersökning svar, 67%

Järfälla kommun Järfälla kommun - Föräldrar årskurs 5. Järfälla Attitydundersökning svar, 67% - Föräldrar årskurs Järfälla Attitydundersökning svar, % Om undersökningen Bakgrund genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola och grundskola. Syftet är att underlag till kvalitetsutvecklingen

Läs mer

Lidingö stad Montessoriförskolan Äpplet - Föräldrar förskola. Lidingö Stad Brukarundersökning svar, 91%

Lidingö stad Montessoriförskolan Äpplet - Föräldrar förskola. Lidingö Stad Brukarundersökning svar, 91% - Föräldrar förskola Lidingö Stad Brukarundersökning svar, % Om undersökningen Bakgrund genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola och grundskola. Syftet är att underlag till kvalitetsutvecklingen

Läs mer

Järfälla kommun Järfälla kommun - Föräldrar årskurs 3. Järfälla Attitydundersökning svar, 70%

Järfälla kommun Järfälla kommun - Föräldrar årskurs 3. Järfälla Attitydundersökning svar, 70% - Föräldrar årskurs Järfälla Attitydundersökning svar, 0% Om undersökningen Bakgrund genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola och grundskola. Syftet är att underlag till kvalitetsutvecklingen

Läs mer

Lidingö stad I Ur och Skur På Stubben - Föräldrar förskola. Lidingö Stad Brukarundersökning svar, 85%

Lidingö stad I Ur och Skur På Stubben - Föräldrar förskola. Lidingö Stad Brukarundersökning svar, 85% I Ur och Skur På Stubben - Föräldrar förskola Lidingö Stad Brukarundersökning svar, % Om undersökningen Bakgrund genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola och grundskola. Syftet är att underlag

Läs mer

Lidingö stad. Montessoriförskolan Äpplet - Föräldrar förskola. Lidingö Stad Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB 2017.

Lidingö stad. Montessoriförskolan Äpplet - Föräldrar förskola. Lidingö Stad Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB 2017. - Föräldrar förskola svar, % Lidingö Stad Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Om undersökningen Bakgrund genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola och grundskola. Syftet är att

Läs mer

Järfälla kommun Järfälla kommun - Elever åk 5. Järfälla Attitydundersökning svar, 91%

Järfälla kommun Järfälla kommun - Elever åk 5. Järfälla Attitydundersökning svar, 91% Järfälla kommun - Elever åk Järfälla Attitydundersökning svar, 9% Om undersökningen Bakgrund Järfälla kommun genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola och grundskola. Syftet är att underlag

Läs mer

Järfälla kommun Järfälla kommun - Elever åk 8. Järfälla Attitydundersökning svar, 77%

Järfälla kommun Järfälla kommun - Elever åk 8. Järfälla Attitydundersökning svar, 77% Järfälla kommun - Elever åk Järfälla Attitydundersökning svar, % Om undersökningen Bakgrund Järfälla kommun genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola och grundskola. Syftet är att underlag

Läs mer

Järfälla kommun Järfälla kommun - Elever åk 3. Järfälla Attitydundersökning svar, 92%

Järfälla kommun Järfälla kommun - Elever åk 3. Järfälla Attitydundersökning svar, 92% Järfälla kommun - Elever åk Järfälla Attitydundersökning 0 svar, % 0 Om undersökningen Bakgrund Järfälla kommun genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola och grundskola. Syftet är att underlag

Läs mer

Lidingö stad Lidingö grundsärskola - Föräldrar grundsärskola. Lidingö Stad Brukarundersökning svar, 56%

Lidingö stad Lidingö grundsärskola - Föräldrar grundsärskola. Lidingö Stad Brukarundersökning svar, 56% Lidingö grundsärskola - Föräldrar grundsärskola Lidingö Stad Brukarundersökning 1 svar, % Om undersökningen Bakgrund genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola och grundskola. Syftet är att

Läs mer

Lidingö stad Högsätra skola - Föräldrar åk 5. Lidingö Stad Brukarundersökning svar, 58%

Lidingö stad Högsätra skola - Föräldrar åk 5. Lidingö Stad Brukarundersökning svar, 58% Högsätra skola - Föräldrar åk Lidingö Stad Brukarundersökning 3 svar, 8% Om undersökningen Bakgrund genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola och grundskola. Syftet är att underlag till kvalitetsutvecklingen

Läs mer

Lidingö stad Futuraskolan Lidingö Gåshaga - Föräldrar åk 3. Lidingö Stad Brukarundersökning svar, 54%

Lidingö stad Futuraskolan Lidingö Gåshaga - Föräldrar åk 3. Lidingö Stad Brukarundersökning svar, 54% Futuraskolan Lidingö Gåshaga - Föräldrar åk 3 Lidingö Stad Brukarundersökning svar, % Om undersökningen Bakgrund genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola och grundskola. Syftet är att underlag

Läs mer

Lidingö stad Christinaskolan - Elever åk 3. Lidingö Stad Brukarundersökning svar, 96%

Lidingö stad Christinaskolan - Elever åk 3. Lidingö Stad Brukarundersökning svar, 96% Christinaskolan - Elever åk Lidingö Stad Brukarundersökning svar, 6% Om undersökningen Bakgrund genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola och grundskola. Syftet är att underlag till kvalitetsutvecklingen

Läs mer

Solna stad Brukarundersökning 2017

Solna stad Brukarundersökning 2017 Brukarundersökning 2017 Maj 2017 Föräldrar, Kullens förskola 41 svar, 72 % Om undersökningen Bakgrund genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola och grundskola. Syftet är att underlag till kvalitetsutvecklingen

Läs mer

Solna stad Brukarundersökning 2017

Solna stad Brukarundersökning 2017 Brukarundersökning 2017 Maj 2017 Föräldrar, Imagination International svar, 2 % Om undersökningen Bakgrund genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola och grundskola. Syftet är att underlag till

Läs mer

Solna stad Brukarundersökning 2018

Solna stad Brukarundersökning 2018 Solna stad Brukarundersökning 201 Maj 201 Föräldrar, Svenska kyrkans förskoleområde 70 svar, 4 % Om undersökningen Bakgrund Solna stad genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola och grundskola.

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2015

Solna stad Skolundersökning 2015 Solna stad Skolundersökning 2015 December 2015 Vittra Frösunda förskola - Föräldrar förskola 64 respondenter Om undersökningen Bakgrund Solna stad genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola,

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2015

Solna stad Skolundersökning 2015 Solna stad Skolundersökning 2015 December 2015 Spanska skolans förskola - Föräldrar förskola 32 respondenter Om undersökningen Bakgrund Solna stad genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola,

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2015

Solna stad Skolundersökning 2015 Solna stad Skolundersökning 2015 December 2015 Tallbackaskolan - Föräldrar åk 8 28 respondenter Om undersökningen Bakgrund Solna stad genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola, och grundskola.

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2015

Solna stad Skolundersökning 2015 Solna stad Skolundersökning 2015 December 2015 Spanska skolan Skola - Föräldrar åk 3 9 respondenter Om undersökningen Bakgrund Solna stad genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola, och grundskola.

Läs mer

Solna stad Brukarundersökning 2018

Solna stad Brukarundersökning 2018 Brukarundersökning 2018 Maj 2018 Föräldrar, Borgens förskola 68 svar, 63 % Om undersökningen Bakgrund Solna stad genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola och grundskola. Syftet är att underlag

Läs mer

Solna stad Brukarundersökning 2018

Solna stad Brukarundersökning 2018 Brukarundersökning 201 Maj 201 Föräldrar, Imagination International 5 svar, 73 % Om undersökningen Bakgrund genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola och grundskola. Syftet är att underlag

Läs mer

Solna stad Brukarundersökning 2018

Solna stad Brukarundersökning 2018 Brukarundersökning 01 Maj 01 Föräldrar, Igelbäckens förskola 3 svar, 3 % Om undersökningen Bakgrund Solna stad genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola och grundskola. Syftet är att underlag

Läs mer

Solna stad Brukarundersökning 2018

Solna stad Brukarundersökning 2018 Brukarundersökning 018 Maj 018 Föräldrar, Rudvikens förskola 43 svar, 64 % Om undersökningen Bakgrund Solna stad genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola och grundskola. Syftet är att underlag

Läs mer

Solna stad Brukarundersökning 2018

Solna stad Brukarundersökning 2018 Brukarundersökning 2018 Maj 2018 Föräldrar, Raoul Wallenbergförskolan 108 svar, 86 % Om undersökningen Bakgrund genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola och grundskola. Syftet är att underlag

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2015

Solna stad Skolundersökning 2015 Solna stad Skolundersökning 2015 December 2015 Spanska skolan Skola - Elever åk 3 17 respondenter Om undersökningen Bakgrund Solna stad genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola, och grundskola.

Läs mer

Solna stad Brukarundersökning 2019

Solna stad Brukarundersökning 2019 Brukarundersökning Maj Föräldrar förskola, Stråkets förskola 36 svar, 69% Om undersökningen Bakgrund genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola och grundskola. Syftet är att underlag till kvalitetsutvecklingen

Läs mer

Solna stad Brukarundersökning 2019

Solna stad Brukarundersökning 2019 Brukarundersökning Maj Föräldrar förskola, Förskolan Andante Törnbacken 23 svar, 74% Om undersökningen Bakgrund genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola och grundskola. Syftet är att underlag

Läs mer

Solna stad Brukarundersökning 2019

Solna stad Brukarundersökning 2019 Brukarundersökning Maj Föräldrar förskola, Näckrosens förskola (inkl. Lövet) 72 svar, 65% Om undersökningen Bakgrund genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola och grundskola. Syftet är att

Läs mer

Sätunaskolan. Föräldrar År 5 - Våren Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter

Sätunaskolan. Föräldrar År 5 - Våren Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter Föräldrar År - Våren svar, 3% Utveckling och lärande 3 4 2 Medelvärde 3, 2. Mitt barn får uppgifter och utmaningar som leder till utveckling och lärande. 0 3 9 20 2 3 3, 43 2 7 3. Mitt barn får det stöd

Läs mer

Källskolan. Föräldrar År 8 - Våren Genomsnitt Upplands-Bro kommun

Källskolan. Föräldrar År 8 - Våren Genomsnitt Upplands-Bro kommun Utveckling och lärande 47 4 Medelvärde 8 3. Mitt barn får uppgifter och utmaningar som leder till utveckling och lärande. 83 7 föregående år 00 38 38 6 5 3, 3. Mitt barn får det stöd och den hjälp som

Läs mer

Engelska skolan, Järfälla

Engelska skolan, Järfälla Föräldrar År 8 - Våren 9 svar, 6% Utveckling och lärande. Mitt barn får uppgifter och utmaningar som leder till utveckling och lärande. 0 8 0 6 8 Medelvärde, 0,. Mitt barn får det stöd och den hjälp som

Läs mer

Källskolan. Föräldrar År 8 - Våren Genomsnitt Upplands-Bro kommun

Källskolan. Föräldrar År 8 - Våren Genomsnitt Upplands-Bro kommun Utveckling och lärande 44 44 Medelvärde 9,4 2. Mitt barn får uppgifter och utmaningar som leder till utveckling och lärande.,8 4 4,. Mitt barn får det stöd och den hjälp som behövs. 7, 5 8,4 4. Skolan

Läs mer

Solna stad Brukarundersökning 2017

Solna stad Brukarundersökning 2017 Brukarundersökning 2017 Maj 2017, elever årskurs 3 45 svar, 98 % Om undersökningen Bakgrund genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola och grundskola. Syftet är att underlag till kvalitetsutvecklingen

Läs mer

Föräldrar Förskola 2019

Föräldrar Förskola 2019 Föräldrar Förskola 8 svar, 88% Denna enkätundersökning är en del av ett utvärderingssamarbete där tio kommuner i Stockholms län årligen genomför en enkätundersökning inom förskola, pedagogisk omsorg och

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Trollflöjten - Föräldrar Förskola. Tyresö Skolor Elev- och föräldraenkät svar, 92%

Tyresö kommun Förskolan Trollflöjten - Föräldrar Förskola. Tyresö Skolor Elev- och föräldraenkät svar, 92% - Föräldrar Förskola Tyresö Skolor Elev- och föräldraenkät svar, 9% Om undersökningen Bakgrund genomför årligen en elev- och föräldraenkät i förskola, pedagogisk omsorg och grundskola. Syftet med undersökningen

Läs mer

Förskolan Virvelvinden

Förskolan Virvelvinden Föräldrar Förskola - Våren 3 svar, % Utveckling och lärande 3. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. Förskolan Virvelvinden föregående år 8 3 8 3, 33.

Läs mer

Kuben, Montessori. Föräldrar Förskola - Våren 2012

Kuben, Montessori. Föräldrar Förskola - Våren 2012 Föräldrar Förskola - Våren svar, % Utveckling och lärande 3. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 0 3 3, 9 9 7 3,. Mitt barns tankar och idéer tas till

Läs mer

Föräldrar Förskola 2019

Föräldrar Förskola 2019 Föräldrar Förskola svar, 7% Denna enkätundersökning är en del av ett utvärderingssamarbete där tio kommuner i Stockholms län årligen genomför en enkätundersökning inom förskola, pedagogisk omsorg och grundskola.

Läs mer

Elever åk Danderyds kommun

Elever åk Danderyds kommun Elever åk svar, % Denna enkätundersökning är en del av ett utvärderingssamarbete där tio kommuner i Stockholms län årligen genomför en enkätundersökning inom förskola, pedagogisk omsorg och grundskola.

Läs mer

Bodals förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2011

Bodals förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2011 Föräldrar Förskola - Våren svar, 3% Utveckling och lärande 3. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 9 6 8 0 Medelvärde 3 3, 3 3, 39 6. Mitt barns tankar

Läs mer

Ekerö kommun Solängens familjedaghem - Föräldrar Familjedaghem. VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 100%

Ekerö kommun Solängens familjedaghem - Föräldrar Familjedaghem. VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 100% - Föräldrar Familjedaghem VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter 6 svar, 1% Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför årligen en enkätundersökning i förskola, pedagogisk omsorg

Läs mer

Upplands Väsby kommun Må Bra Förskolor AB Bollen - Föräldrar Förskola. VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 86%

Upplands Väsby kommun Må Bra Förskolor AB Bollen - Föräldrar Förskola. VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 86% Må Bra Förskolor AB Bollen - Föräldrar Förskola VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter 6 svar, 6% Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför årligen en enkätundersökning i förskola,

Läs mer

Danderyds kommun Prästkragens förskola - Föräldrar Förskola. VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 100%

Danderyds kommun Prästkragens förskola - Föräldrar Förskola. VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 100% - Föräldrar Förskola VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter 3 svar, % Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför årligen en enkätundersökning i förskola, pedagogisk omsorg och

Läs mer

Föräldrar åk Ösbyskolan

Föräldrar åk Ösbyskolan Föräldrar åk svar, % Denna enkätundersökning är en del av ett utvärderingssamarbete där tio kommuner i Stockholms län årligen genomför en enkätundersökning inom förskola, pedagogisk omsorg och grundskola.

Läs mer

Danderyds kommun Äventyret - Föräldrar Förskola. VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 80%

Danderyds kommun Äventyret - Föräldrar Förskola. VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 80% Äventyret - Föräldrar Förskola VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter 41 svar, 8% Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför årligen en enkätundersökning i förskola, pedagogisk

Läs mer

Föräldrar Förskola 2019

Föräldrar Förskola 2019 Föräldrar Förskola svar, 6% Denna enkätundersökning är en del av ett utvärderingssamarbete där tio kommuner i Stockholms län årligen genomför en enkätundersökning inom förskola, pedagogisk omsorg och grundskola.

Läs mer

Danderyds kommun Sätraängs förskola - Föräldrar Förskola. VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 66%

Danderyds kommun Sätraängs förskola - Föräldrar Förskola. VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 66% Sätraängs förskola - Föräldrar Förskola VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter 9 svar, % Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför årligen en enkätundersökning i förskola, pedagogisk

Läs mer

Ekerö kommun Tappströmsskolan - Elever åk 8. VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 82%

Ekerö kommun Tappströmsskolan - Elever åk 8. VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 82% - Elever åk VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, % Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför årligen en enkätundersökning i förskola, pedagogisk omsorg och grundskola.

Läs mer

Danderyds kommun Imagination International AB - Föräldrar Förskola. VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 39%

Danderyds kommun Imagination International AB - Föräldrar Förskola. VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 39% Imagination International AB - Föräldrar Förskola VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter 2 9 svar, 39% 2 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför årligen en enkätundersökning

Läs mer

Danderyds kommun Enebydungen AB förskola - Föräldrar Förskola. VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 89%

Danderyds kommun Enebydungen AB förskola - Föräldrar Förskola. VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 89% Enebydungen AB förskola - Föräldrar Förskola VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter 78 svar, 89% Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför årligen en enkätundersökning i förskola,

Läs mer

Förskolan Urfjäll. Föräldrar Förskola - Våren 2011

Förskolan Urfjäll. Föräldrar Förskola - Våren 2011 Föräldrar Förskola - Våren svar, 60% Utveckling och lärande 3. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 3 Medelvärde 3,4 38 38 3,3 4. Mitt barns tankar och

Läs mer

Danderyds kommun Enebo föräldrakooperativ - Föräldrar Förskola. VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 92%

Danderyds kommun Enebo föräldrakooperativ - Föräldrar Förskola. VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 92% Enebo föräldrakooperativ - Föräldrar Förskola VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 9% Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför årligen en enkätundersökning i förskola,

Läs mer

Föräldrar Förskola 2019

Föräldrar Förskola 2019 Föräldrar Förskola svar, 9% Denna enkätundersökning är en del av ett utvärderingssamarbete där tio kommuner i Stockholms län årligen genomför en enkätundersökning inom förskola, pedagogisk omsorg och grundskola.

Läs mer

Föräldrar Förskola 2019

Föräldrar Förskola 2019 Föräldrar Förskola svar, % Denna enkätundersökning är en del av ett utvärderingssamarbete där tio kommuner i Stockholms län årligen genomför en enkätundersökning inom förskola, pedagogisk omsorg och grundskola.

Läs mer

Äpplets Montessoriförskola

Äpplets Montessoriförskola Föräldrar Förskola - Våren svar, 00% Utveckling och lärande 3. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 8 9 3 8 Medelvärde 3 3, 74 48 33 3 3, 4. Mitt barns

Läs mer

Ur o Skur Skogsbacken

Ur o Skur Skogsbacken Föräldrar Förskola - Våren Utveckling och lärande. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och 70 behov. 4 svar, 7% 7 Medelvärde,,7, 7, 4 7 4, 4. Mitt barns tankar

Läs mer

Danderyds kommun Kyrkskolan - Föräldrar år 3. VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 81%

Danderyds kommun Kyrkskolan - Föräldrar år 3. VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 81% - Föräldrar år VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 8% Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför årligen en enkätundersökning i förskola, pedagogisk omsorg och grundskola.

Läs mer

Danderyds kommun Ösbyskolan - Föräldrar år 3. VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 84%

Danderyds kommun Ösbyskolan - Föräldrar år 3. VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 84% - Föräldrar år VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 8% Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför årligen en enkätundersökning i förskola, pedagogisk omsorg och grundskola.

Läs mer

Sollentuna kommun Rälsen Förskola/Skola Norrviken - Föräldrar Förskola. VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 91%

Sollentuna kommun Rälsen Förskola/Skola Norrviken - Föräldrar Förskola. VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 91% - Föräldrar Förskola VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter 4 svar, 9% Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför årligen en enkätundersökning i förskola, pedagogisk omsorg och

Läs mer

Sollentuna kommun Regnbågens förskola/turebergs förskolor - Föräldrar Förskola. VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 99%

Sollentuna kommun Regnbågens förskola/turebergs förskolor - Föräldrar Förskola. VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 99% - Föräldrar Förskola VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter 8 svar, 99% Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför årligen en enkätundersökning i förskola, pedagogisk omsorg och

Läs mer

Danderyds kommun Kyrkskolan - Föräldrar Förskoleklass. VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 65%

Danderyds kommun Kyrkskolan - Föräldrar Förskoleklass. VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 65% - Föräldrar Förskoleklass VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter 7 svar, % Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför årligen en enkätundersökning i förskola, pedagogisk omsorg

Läs mer

Föräldrar Pedagogisk omsorg 2019

Föräldrar Pedagogisk omsorg 2019 Föräldrar Pedagogisk omsorg svar, % Denna enkätundersökning är en del av ett utvärderingssamarbete där tio kommuner i Stockholms län årligen genomför en enkätundersökning inom förskola, pedagogisk omsorg

Läs mer

Föräldrar Pedagogisk omsorg 2019

Föräldrar Pedagogisk omsorg 2019 Föräldrar Pedagogisk omsorg 21 svar, 1% Denna enkätundersökning är en del av ett utvärderingssamarbete där tio kommuner i Stockholms län årligen genomför en enkätundersökning inom förskola, pedagogisk

Läs mer

Sollentuna kommun Väduren/Skogsmusen/Akvarell - Föräldrar Familjedaghem. VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 100%

Sollentuna kommun Väduren/Skogsmusen/Akvarell - Föräldrar Familjedaghem. VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 100% - Föräldrar Familjedaghem VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter 2 svar, % Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför årligen en enkätundersökning i förskola, pedagogisk omsorg

Läs mer

Solna stad Brukarundersökning 2018

Solna stad Brukarundersökning 2018 Brukarundersökning 18 Maj 18, Föräldrar till elever årskurs 5 svar, 80 % Om undersökningen Bakgrund genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola och grundskola. Syftet är att underlag till kvalitetsutvecklingen

Läs mer

Danderyds kommun Kevingeskolan - Föräldrar år 3. VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 81%

Danderyds kommun Kevingeskolan - Föräldrar år 3. VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 81% Kevingeskolan - Föräldrar år VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, % Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför årligen en enkätundersökning i förskola, pedagogisk omsorg

Läs mer

Nacka kommun Vittra i Saltsjö-Boo - Föräldrar Förskola. VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 97%

Nacka kommun Vittra i Saltsjö-Boo - Föräldrar Förskola. VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 97% - Föräldrar Förskola VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, % Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför årligen en enkätundersökning i förskola, pedagogisk omsorg och grundskola.

Läs mer

Nacka kommun Nacka kommun - Föräldrar Familjedaghem. VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 83%

Nacka kommun Nacka kommun - Föräldrar Familjedaghem. VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 83% - Föräldrar Familjedaghem Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, % Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför årligen en enkätundersökning i förskola, pedagogisk omsorg och grundskola.

Läs mer

Sollentuna kommun Utbildning Silverdal skola och förskolan Äpplet - Föräldrar Förskola. VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 83%

Sollentuna kommun Utbildning Silverdal skola och förskolan Äpplet - Föräldrar Förskola. VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 83% förskolan Äpplet - Föräldrar Förskola VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 8% Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför årligen en enkätundersökning i förskola, pedagogisk

Läs mer

Ekerö kommun Drottningholmskolan - Elever åk 6. VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 86%

Ekerö kommun Drottningholmskolan - Elever åk 6. VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 86% - Elever åk VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter 12 svar, % Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför årligen en enkätundersökning i förskola, pedagogisk omsorg och grundskola.

Läs mer

Ekerö kommun Träkvista skola - Elever åk 6. VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 86%

Ekerö kommun Träkvista skola - Elever åk 6. VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 86% - Elever åk VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, % Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför årligen en enkätundersökning i förskola, pedagogisk omsorg och grundskola.

Läs mer

Upplands Väsby kommun Må Bra Förskolor AB Bollen - Föräldrar Förskola. VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 74%

Upplands Väsby kommun Må Bra Förskolor AB Bollen - Föräldrar Förskola. VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 74% Må Bra Förskolor AB Bollen - Föräldrar Förskola VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, % Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför årligen en enkätundersökning i förskola,

Läs mer

Nacka kommun Lär i Nacka - Föräldrar Förskola. VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 91%

Nacka kommun Lär i Nacka - Föräldrar Förskola. VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 91% Lär i Nacka - Föräldrar Förskola VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 9% Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför årligen en enkätundersökning i förskola, pedagogisk

Läs mer

Danderyds kommun Vendestigens förskola och skola - Föräldrar Förskoleklass. VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 89%

Danderyds kommun Vendestigens förskola och skola - Föräldrar Förskoleklass. VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 89% Vendestigens förskola och skola - Föräldrar Förskoleklass VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 9% Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför årligen en enkätundersökning

Läs mer

Ekerö kommun Skå skola - Föräldrar Förskoleklass. VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 75%

Ekerö kommun Skå skola - Föräldrar Förskoleklass. VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 75% - Föräldrar Förskoleklass VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter 5 svar, 5% Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför årligen en enkätundersökning i förskola, pedagogisk omsorg

Läs mer

Ymer förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2012

Ymer förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2012 Ymer förskola Föräldrar Förskola - Våren 3 svar, 3% Utveckling och lärande 3. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 7 37 36 3 6 Medelvärde 7 3 3, 3, 5

Läs mer

Solna stad Brukarundersökning 2018

Solna stad Brukarundersökning 2018 Brukarundersökning 18 Maj 18, Föräldrar till elever årskurs 1 svar, 55 % Om undersökningen Bakgrund genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola och grundskola. Syftet är att underlag till kvalitetsutvecklingen

Läs mer

Råbergsskolan. Föräldrar År 3 - Våren Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter. Råbergsskolan föregående år

Råbergsskolan. Föräldrar År 3 - Våren Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter. Råbergsskolan föregående år Föräldrar År 3 - Våren 5 svar, 56% Utveckling och lärande. Mitt barn får uppgifter och utmaningar som leder till utveckling och lärande. 3 5 53 56 3 Medelvärde,9 3. Mitt barn får det stöd och den hjälp

Läs mer

Ekerö kommun Skå skola - Föräldrar år 3. VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 73%

Ekerö kommun Skå skola - Föräldrar år 3. VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 73% Skå skola - Föräldrar år VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter 9 svar, 7% Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför årligen en enkätundersökning i förskola, pedagogisk omsorg

Läs mer

Danderyds kommun Danderyds Montessoriskola - Föräldrar Förskoleklass. VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 100%

Danderyds kommun Danderyds Montessoriskola - Föräldrar Förskoleklass. VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 100% Danderyds Montessoriskola - Föräldrar Förskoleklass VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter 8 svar, % 8 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför årligen en enkätundersökning

Läs mer

Föräldrar åk Sundby skola

Föräldrar åk Sundby skola Föräldrar åk svar, 8% Denna enkätundersökning är en del av ett utvärderingssamarbete där tio kommuner i Stockholms län årligen genomför en enkätundersökning inom förskola, pedagogisk omsorg och grundskola.

Läs mer

Föräldrar åk Närlunda skola

Föräldrar åk Närlunda skola Föräldrar åk 5 svar, 5% Denna enkätundersökning är en del av ett utvärderingssamarbete där tio kommuner i Stockholms län årligen genomför en enkätundersökning inom förskola, pedagogisk omsorg och grundskola.

Läs mer

Täby kommun Täby kommun - Föräldrar Förskola. VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 75%

Täby kommun Täby kommun - Föräldrar Förskola. VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 75% Täby kommun - Föräldrar Förskola Kvalitetsuppföljning med enkäter 08 8 svar, 7% 08 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför årligen en enkätundersökning i förskola, pedagogisk

Läs mer

Bo skola. Föräldrar År 3 - Våren Genomsnitt Lidingö stads kommunala verksamheter

Bo skola. Föräldrar År 3 - Våren Genomsnitt Lidingö stads kommunala verksamheter Föräldrar År - Våren svar, % Utveckling och lärande 5 Medelvärde. Mitt barn får uppgifter och utmaningar som leder till utveckling och lärande. 0 70,5 67,7 5 7. Mitt barn får det stöd och den hjälp som

Läs mer

Nacka kommun Kummelnäs förskola - Föräldrar Förskola. VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 76%

Nacka kommun Kummelnäs förskola - Föräldrar Förskola. VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 76% Kummelnäs förskola - Föräldrar Förskola VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 7% Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför årligen en enkätundersökning i förskola, pedagogisk

Läs mer

Nacka kommun Fisksätraskolan - Föräldrar Förskola. VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 87%

Nacka kommun Fisksätraskolan - Föräldrar Förskola. VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 87% Fisksätraskolan - Föräldrar Förskola VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter 7 svar, 7% Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför årligen en enkätundersökning i förskola, pedagogisk

Läs mer

Sollentuna kommun Storken/ Kärrdal förskola - Föräldrar Förskola. VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 90%

Sollentuna kommun Storken/ Kärrdal förskola - Föräldrar Förskola. VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 90% Storken/ Kärrdal förskola - Föräldrar Förskola VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 9% Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför årligen en enkätundersökning i förskola,

Läs mer

Nacka kommun Nicke nyfiken - Föräldrar Förskola. VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 100%

Nacka kommun Nicke nyfiken - Föräldrar Förskola. VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 100% Nicke nyfiken - Föräldrar Förskola VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, % Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför årligen en enkätundersökning i förskola, pedagogisk

Läs mer

Sollentuna kommun Elever åk 3, 6 och 8. VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 100%

Sollentuna kommun Elever åk 3, 6 och 8. VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 100% Elever åk, och VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter 1 svar, 1% Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför årligen en enkätundersökning i förskola, pedagogisk omsorg och grundskola.

Läs mer

Täby kommun TP Förskolor AB / Ekorrens förskola - Föräldrar Förskola. VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 62%

Täby kommun TP Förskolor AB / Ekorrens förskola - Föräldrar Förskola. VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 62% förskola - Föräldrar Förskola VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, % Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför årligen en enkätundersökning i förskola, pedagogisk omsorg

Läs mer

Täby kommun TP Förskolor AB / Odens förskola - Föräldrar Förskola. VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 77%

Täby kommun TP Förskolor AB / Odens förskola - Föräldrar Förskola. VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 77% förskola - Föräldrar Förskola VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, % Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför årligen en enkätundersökning i förskola, pedagogisk omsorg

Läs mer

Elever åk Kullsvedsskolan

Elever åk Kullsvedsskolan Elever åk 1 svar, 55% Denna enkätundersökning är en del av ett utvärderingssamarbete där tio kommuner i Stockholms län årligen genomför en enkätundersökning inom förskola, pedagogisk omsorg och grundskola.

Läs mer

Täby kommun Villa Prästgården - Föräldrar Förskola. VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 87%

Täby kommun Villa Prästgården - Föräldrar Förskola. VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 87% - Föräldrar Förskola VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter 6 svar, 7% Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför årligen en enkätundersökning i förskola, pedagogisk omsorg och

Läs mer

Föräldrar Förskoleklass 2019

Föräldrar Förskoleklass 2019 Föräldrar Förskoleklass 7 svar, 7% Denna enkätundersökning är en del av ett utvärderingssamarbete där tio kommuner i Stockholms län årligen genomför en enkätundersökning inom förskola, pedagogisk omsorg

Läs mer

Sollentuna kommun Elever åk 3, 6 och 8. VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 86%

Sollentuna kommun Elever åk 3, 6 och 8. VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 86% Elever åk, och VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, % Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför årligen en enkätundersökning i förskola, pedagogisk omsorg och grundskola.

Läs mer

Sollentuna kommun Elever åk 3, 6 och 8. VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 83%

Sollentuna kommun Elever åk 3, 6 och 8. VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 83% Elever åk, och VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, % Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför årligen en enkätundersökning i förskola, pedagogisk omsorg och grundskola.

Läs mer

Värmdö kommun Gustaf - Föräldrar Förskola. VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 88%

Värmdö kommun Gustaf - Föräldrar Förskola. VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 88% Gustaf - Föräldrar Förskola VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter 7 3 svar, % Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför årligen en enkätundersökning i förskola, pedagogisk omsorg

Läs mer

Familjedaghem i Viksjö

Familjedaghem i Viksjö Föräldrar Familjedaghem - Våren 1 svar, % Utveckling och lärande 3. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 83 9 Medelvärde 13 3,. Mitt barns tankar och

Läs mer