informerar mars 2013 används nästan dygnet runt. Finns det industritomter till småföretagare? Naturen är en rikedom och tillgång som omger oss.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "informerar mars 2013 används nästan dygnet runt. Finns det industritomter till småföretagare? Naturen är en rikedom och tillgång som omger oss."

Transkript

1 Simrishamns kommun informerar mars 2013 På simrishamn.se finns alla inkomna förslag och idéer om hur de boende i och kring S:t Olof vill utveckla samhället. Här ett axplock av den stora mängd idéer och tankar som kommit in: Öppettider i påsk Kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre Skärtorsdagen den 28 mars stänger kommunens förvaltningskontor kl. 12. Turistbyrån har öppet kl på skärtorsdagen. Långfredagen, påskafton, påskdagen och annandag påsköppet kl Biblioteket i Simrishamn är öppet kl på skärtorsdagen, men håller stängt på påskafton. Alla filialer stängda (inkl. skärtorsdagen). Österlens museum har öppet kl tisdag skärtorsdag. Långfredag stängt. Påskafton och påskdagen öppet kl Annandag påsk stängt. S:t Olof är en bra by att bo i. Vi har bott här länge och våra barn har växt upp här. Det som saknas är bättre kommunikationer, både till tåget i Smedstorp och till Brösarp. Det hade inte skadat med en restaurang eller kiosk i byn. S:t Olof ett hjärta med hög puls. Byn har ett oerhört rikt föreningsliv vilket bidrar till en bykänsla. Imponerande nytt torg och ny väg med rondell. Viktigt med en ny Ica-affär. Det behövs ändamålsenlig lokal till dagis. Rusta inte ner skolan. Den behövs och kommunen måste satsa på framtiden. Sälj inte ut medborgarhuset, det används nästan dygnet runt. Finns det industritomter till småföretagare? Naturen är en rikedom och tillgång som omger oss. Rita och berätta om Borrby, Hammenhög, Skillinge och Brantevik Det bästa med S:t Olof är den underbara naturen. Var rädd om den. Inga vindmöllor. Det finns en stor kreativitet och ett stort ideellt engagemang i byn vilket är positivt. Tack för det fina torget! S:t Olof är en ung och kreativ by. Det är god sammanhållning genom byalag, idrottsförening och hembygdsförening. Den är utvecklingsbar på många områden, t.ex. arbetsplatser, skola och sysselsättningar. Vi är stolta över vårt nya torg men glöm inte att underhålla det. Vi är lyckliga över vår affär som snart ska bli större. Heder åt innehavaren. Vår skola betyder mycket för utvecklingen av unga familjer. Skogen och naturen ger oss god motion. Vi vill ha krog eller annat matställe. S:t Olof är en ort med stark gemenskap till naturen vilket är en viktig del när man bosätter sig här. Många väljer att återvända efter utbildning då man har en relation till orten. De billiga fastighetspriserna är viktiga för en familj. Byn kan utvecklas i söder där det finns mindre bra åkermark. Cykelväg till Ravlun- da via Vitaby skulle vara viktigt för såväl boende som turist. Den nya genomfarten kommer bli positiv för alla som bor längs Österlenvägen och för hela byn. Positivt med mycket skog och många bra skogsslingor. Träd vid medborgarhuset och vid ån har dock blivit nerhuggna av folk som saknar kunskap. Återväxten av sly hindrar vitsipporna. Bygg ett naturrum för nyckelbiotoper och 200 år gamla bokar. Jag ser ljust på S:t Olofs framtid och jag hoppas att alla ska känna sig välkomna och vilja bosätta sig i vår by. Jag hoppas att vi får behålla skolan samt att medborgarhuset stannar i kommunal regi. Jag är glad för att vi äntligen har fått ett fint torg som kan bli en samlingsplats för byn. Nu ska vi ju också få en ny mataffär och vägarna rustas upp. Bra! Det bästa med kommunen är sammanhållningen. Jag vill också ge en eloge till de tjänstemän på kommunen som jag har varit i kontakt med. Det har alltid varit tillmötesgående och alltid villiga att hjälpa till. Hur ser du på framtiden i Borrby, Hammenhög, Skillinge eller Brantevik, hur vill du utveckla samhällena? I arbetet med översiktsplanen är dina åsikter, tankar och idéer viktiga för att ge en bild av de förväntningar som finns. Vad gillar du med Borrby, Hammenhög, Skillinge eller Brantevik? Var brukar du vistas på fritiden? Vad tycker du är det bästa med Borrby, Hammenhög, Skillinge eller Brantevik? Och det sämsta? Vad saknar du? Finns det platser du älskar och platser där du känner dig otrygg? I mataffärerna i Borrby, Hammenhög, Skillinge och Brantevik och på simrishamn.se finns en folder där du gärna får teckna ned dina tankar, både i ord och genom att rita och berätta på en karta över orten. Foldrarna finns att hämta från den 20 mars. Du kan också lämna dina förslag i förslagslådan i mataffären. Förslag går dessutom utmärkt att skicka till Dina tankar och förslag vill vi ha senast den 3 april. Det är också på hemsidan och här i Österlenmagasinet som förslagen kommer att presenteras (alla på simrishamn.se, ett utdrag i tidningen). På simrishamn.se kan du också läsa vad man tyckt i de andra orterna (Gärsnäs, Simrishamn, Kivik och S:t Olof med omland) så här långt. Vi söker semestervikarier Det blir sommar i år också och vi söker nu semestervikarier till våra verksamheter inom socialförvaltningens område: Hälso- och sjukvårdsenheten: Distriktssköterskor/sjuksköterskor IFO-enheten: Behandlingspedagoger till HvB för ensamkommande barn LSS-verksamheten: Omsorgsassistenter, ledsagare, personliga assistenter och behandlingsassistenter Social omsorg: Vårdbiträden och undersköterskor Vi söker dig som har lämplig utbildning/ erfarenhet och är intresserad av att arbeta med människor som har behov av vård, omvårdnad och omsorg. Vi erbjuder dig ett positivt och omväxlande arbete i en stimulerande arbetsmiljö. Läs mer på simrishamn.se under Lediga jobb. Välkommen med din ansökan. Vad tyckte man i/om S:t Olof?

2 - v Glad påsk! Även om vårens ankomst fått ett litet bakslag, blir dagarna allt längre och solens strålar värmer allt mer. Utöver att jobbet med nästa års budget har inletts, så finns det flera områden som jag gärna vill kommentera. Korsavadsskolan och skolinspektionen är vänner Skolinspektionen har gjort återbesök på Korsavadsskolan och kan konstatera att betydande förbättringar har gjorts. Jag är uppriktigt glad att ledningen på allvar tagit tag i de brister som fanns. Ledare, rektor och lärare har gjort ett bra jobb och jag hoppas att det kommer att visa sig i elevernas resultat framöver. Fokus på utbildningens kvalité, på elevernas välmående, på en spetsad gymnasieutbildning och på långsiktiga politiska beslut, är viktiga delar för att återvinna förtroendet för skolfrågorna i Simrishamns kommun. Vi är skyldiga våra elever det, i hela kommunen. Positivt bokslut för 2012 Bokslutet för 2012 slutade på + 13 miljoner. Det är tionde året i rad vi kan visa ett positivt resultat. Det är bra och nödvändigt att vi kan leverera ett överskott. Det är endast då vi har råd att ta oss an framtidsutmaningarna. Ibland hör jag medborgare som är tveksam till att kommunen gör överskott. För mig är det lika enkel matematik i kommunens ekonomi som i den egna privata. Använder vi alla pengar till löpande kostnader, blir det inget över till nyinvesteringar. Äldreomsorgsplanen för synpunkter Att våra äldre ska känna trygghet och tilltro till att hjälpen finns när den behövs, det är en självklarhet. Önskemålen från våra äldre kommer inte att vara de samma i framtiden. Den medicinska och tekniska utvecklingen går framåt i en rasande fart. Vi vet inte hur det kommer att se ut i framtiden, det enda vi kan vara säkra på är att det kommer inte att se ut som idag. Kommunens förslag till ny äldreomsorgsplan är nu ute för synpunkter och vi vill veta vad du tror och tycker. Jag ser fram emot många kloka synpunkter som antingen bekräftar eller förbättrar planen. Är du intresserad hittar du den på kommunens hemsida. Det finns också läsexemplar på biblioteket och i receptionen på rådhuset. Passutlämning i Simrishamn? Jag har skrivit till Polisen i Ystad för att få dem att ändra sina rutiner för passutlämning. Idag måste vi alla åka till Ystad två gånger för att få ett nytt pass. Först för fotografering och ansökan, sedan ännu en gång för utlämning. Jag tycker att det borde gå att hämta ut passet i Simrishamn och väntar med spänning på svaret. Anders Johnsson (M) Kommunstyrelsens ordförande Färdtjänsten Färdtjänsten har med rätta fått mycket kritik under vintern. Socialförvaltningens sammanställning av avvikelserna är en dyster läsning. Vår utgångspunkt när vi träffar Skånetrafiken den 16 april är att skattebetalarna i Simrishamn inte ska betala för färdtjänstresor som varit bristfälliga. Det är lika självklart som att vi inte ska betala för andra varor och tjänster som inte har den kvalité vi beställt. Jag önskar er en skön påsk och en lika skön vår! Vård- och omsorgsplan ska få synpunkter Simrishamns kommun bjuder in till synpunkter på förslag till ny vård- och omsorgsplan. Den äldre befolkningen ökar i hela Sverige och Simrishamn är en kommun som har en stor andel äldre, ca 30 %. Idag har socialnämnden en vård- och omsorgsplan som sträcker sig fram till Trots att nuvarande plan inte gått ut, ville vi redan nu se hur äldreomsorgen kommer att behöva utvecklas framöver, säger Roland Persson, socialchef i Simrishamns kommun. Den demografiska utvecklingen i Simrishamn med fler äldre människor gör att socialnämnden behöver ha en linje i hur vi ska planera framtidens äldreomsorg. Den nya planen gäller för åren Vård- och omsorgsplanen ska ge svar på hur insatser riktade mot äldre ska tillgodoses fram till och med 2022 och med en riktning fram till Planen ska korrespondera med den nya översiktsplanen och visionen för Simrishamns kommun. Den ska ge svar på hur socialnämnden kan tillgodose förebyggande insatser och insatser som syftar till att möjliggöra största möjliga självständighet, men också behovet av omsorgsboenden och insatser för de mest sjuka äldre. Planen ska ge svar på hur insatserna bör se ut inför en framtid och hur nämnden kan planera sina resurser. Ett omfattande arbete En arbetsgrupp med representanter för olika yrkeskategorier har jobbat fram planen. I det arbetet har deltagit kommunens egna specialister på olika områden: demenssjuksköterska, äldrepedagoger, chefer, förebyggande hembesök, sjuksköterskor m.fl. - Vi har också träffat olika grupper som representerar de boende på särskilt boende eller som har hemtjänst, anhöriga och våra vårdambassadörer, säger Åsa Bullarbo, planerings- och utredningssekreterare på socialförvaltningen. Dialogcafé var också uppskattat och där fick vi många bra synpunkter. Planen pekar ut riktningen Förslaget till ny vård- och omsorgsplan bygger både på erfarenheter och tankar om nya arbetssätt. I förslaget beskrivs de områden där vi behöver utveckla vår verksamhet, säger Åsa Bullarbo. Exempel på detta är: Öppen verksamhet: Verka för mötesplatser i samverkan med frivilliga organisationer och kommunala förvaltningar för att undvika isolering. Mötesplatserna ger möjlighet till aktiviteter, men blir också en plattform för t.ex. studiecirklar i att förbereda sitt åldrande. Insatser i hemmet: Möjlighet att bo kvar hemma med service- och omvårdnadsinsatser. Implementera IT-lösningar för ökad trygghet och rörelsefrihet. Medarbetarna ska ha ett rehabiliterande förhållningssätt. När man behöver både vård och omsorg: Sömlös vårdkedja mellan region och kommun. Skriva ett lokalt vård- och omsorgsprogram. Man ska känna sig delaktig i planeringen. Inblandade måste ha smartare samverkan och informationshantering. Insatser när man bor på ett äldreboende: Särskilt boende ska finnas utifrån behov. De särskilda boendena kan se olika ut. - Dessutom tar planen upp behovet av att inspirera fler människor att vilja arbeta inom äldreomsorgen, säger Åsa Bullarbo. Integrationen med det pågående arbetet med ny översiktsplan för kommunen har varit viktig, liksom att planen matchar tankarna bakom visionen för Simrishamns kommun. Planen återfinns på kommunens webbplats, simrishamn.se. Planen finns också i läsexemplar på kommunledningskontoret (rådhuset, Stortorget, Simrishamn) och på biblioteket (Järnvägsgatan 2, Simrishamn). Synpunkterna på förslaget skickar man till socialförvaltningen senast den 19 april, antingen via post till Socialförvaltningen, Simrishamn, eller via e-post

3 Det händer på biblioteket Kalendarium Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Det betyder att vem som vill får komma och lyssna. Allmänheten får ställa frågor som rör ärenden till kommunstyrelsens sammanträde vid en informationsstund före kommunstyrelsens sammanträden. mars 20 Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 Kommunfullmäktige 28 Socialnämnden Föreläsning: Ann Heberlein 25/3, kl Ann Heberlein är författare, kulturskribent och lektor i etik vid Lunds universitet. Ett gott liv vad innebär det? Vad är godhet? Kan man tala om ondska? Lyckan: finns den? Och meningen med livet, då? Med utgångspunkt i sina två senaste böcker En liten bok om ondska och Ett gott liv talar Ann Heberlein om föreställningar i våra liv. I samarbete med Folkuniversitetet. Häxor på vift! Tomelilla bibliotek 26/3, Simrishamns bibliotek 27/3, kl. 14. På sin flygtur på väg till Blåkulla mellanlandade några häxor på biblioteket för att låna böcker. Men de glömde visst något. Kan och vågar du hjälpa oss att leta efter häxornas trollerisaker? För dig 6 12 år. Obs! Föranmälan till Författarkväll med Mian Lodalen och Felicia Feldt 8/4, kl Författarna tar avstamp från sina romaner Dårens dotter och den hett omdiskuterade Felicia försvann. I ett dynamiskt och utlämnande samtal berättar de om sin syn på självbiografins sanningar och konsekvenser. Entré: förköp 50 kr. Biljetter säljs på Simrishamns bibliotek. Fika finns från kl. 18, mot uppvisande av fikabiljett (20:-). Bokfika på Bénka-dí 10/4, 15/5, kl. 18 Kom och lyssna till en novell, dikter eller en musiktext. Vi fikar, myser och pratar om allt mellan himmel och jord. Ingen föranmälan. Bokfika på filialbiblioteken 11/4 Skillinge, 16/4 Kivik, 18/4 Sankt Olof med start kl. 14. För fjärde säsongen åker biblioteket ut på turné. Vi har med oss böcker och bullar i stora lass. För dig 7-12 år. Ingen föranmälan. Vårens Bokbubbel! 13/4, kl. 13 Nu är det åter dags för en ny upplaga av Bokbubbel, där bibliotekspersonalen presenterar ett urval av vårens nya böcker. Ingen föranmälan. Nina Björk 16/4, kl. 19 En föreläsning kring vår lycka och konsumtion. Entré: 60:-, ingen föranmälan. I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och Österlen som livsrum. Bokmys på bibblan 17/4, 22/5, kl På Simrishamns bibliotek tipsar vi om sprillans nya böcker men också om älskade klassiker. Vi bjuder på bullar och frukt. För dig 9 12 år. Obs! Föranmälan till april 3 Kommunstyrelsens arbetsutskott Barn- och utbildningsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden 9 Individ- och familjeutskottet 11 Kultur- och fritidsnämnden 16 Myndighetsnämnden 17 Kommunstyrelsen Kärleken övervinner alltid ondskan Lördag 6 april kl (cirka), Galleri Valfisken, Simrishamn Föreställningen Kärleken övervinner alltid ondskan innehåller romsk musik/ sånger på språket romanès och svenska. Mellan sångerna ger Hans Caldaras en skildring av romsk kultur och historia, och läser ett par korta utdrag ur sin självbiografi I betraktarens ögon. Musiken varierar mellan traditionella romska sånger från olika delar av världen till swing à la gitarrlegenden Django Reinhard. Biljetter 100:-, förköp av biljetter säljs på Simrishamns bibliotek samt vid entrén innan föreställningen. Spökfarfar med Obanteatern Söndag 7 april kl. 14 på Galleri Valfisken, Simrishamn Eriks farfar har just gått bort. Hans föräldrar försöker förgäves trösta och förklara. Så en natt står hans farfar i hans rum. Farfar har blivit ett spöke, men han verkar ha glömt något... Tillsammans ger de sig ut på ett äventyr fullt av minnen. I leken kommer Erik fram till insikten att farfar alltid kommer att vara med honom. En berättelse full av hopp, kärlek och spänning, om hur livet går vidare från generation till generation och hur vi alla bär mångas erfarenheter inom oss. Målgrupp: Från 4 till 7 år. Föreställningens längd: 35 min. Kim Santova ställer ut oljemålningar 2 20 april, Simrishamns bibliotek Kim Santova föddes 1957 vid Höga kusten. Konsten har gått som en röd tråd i hennes liv. På 70-talet var det akrylmåleri och lera. Under 80-talet tillkom olja, gips och textil, bl.a. textilskulptur, något som hon fortsatte att arbeta med in på 90-talet. Under talet målade hon även med äggoljetempera, pastell, akvarell och utförde arbeten i betong, trä och metall. Just nu är det måleri i olika tekniker och smyckeskonst som upptar hennes tid. Hon är bosatt i Simrishamn. Upphandlingar Alla våra aktuella upphandlingar finns på simrishamn.se/sv/om-kommunen/ekonomi/upphandling

4 - w Aktuell föreningsinformation våren 2013 Aktuell föreningsinformation skickas ut två gånger om året till alla föreningar som är registrerade i kommunens föreningsregister (nästan 400 st). Kultur- och fritidsförvaltningen sammanställer aktuell information som kan vara av intresse för er förening. Det är viktigt att du som tar emot informationsbladet vidarebefordrar informationen till rätt person i din förening. Finns frågor och funderingar är du/ni välkomna att kontakta förvaltningen på eller Aktuella datum Ansökan om lokalbidrag Ansökan om kulturbidrag för Ansökan om tider i sporthallar, gymnastiksalar, simhall och skjuthall för säsongen 2013/ Ansökan om arrangörsbidrag Ansökan om kommunalt aktivitetsstöd. Allmänna bidragsbestämmelser för föreningar Kultur- och fritidsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att fördela olika former av bidrag till i huvudsak ideella föreningar som är verksamma inom Simrishamns kommun. Bidragen avses aktivera det ideella föreningsarbetet i kommunen samt täcka en del av kostnaderna för föreningens verksamhet. Bidrag beviljas endast till föreningar registrerade i kommunens föreningsregister (undantag kan endast ske efter nämndens prövning), vilka också bedriver kontinuerlig verksamhet i kommunen samt uppfyller de allmänna bestämmelserna och bestämmelserna för respektive bidragskategori. Ingen förening garanteras automatiskt något bidrag. På hemsidan kan du ta del av de allmänna bidragsbestämmelserna för föreningar i vår kommun: simrishamn.se/sv/kultur_fritid/bidragsbestammelser-for-foreningar. Observera att kultur- och fritidsnämnden har tagit beslut om att dra in möjligheten att ansöka om investeringsbidrag och folkliga fester på grund av besparingskrav. Ansökningsblanketter Följande ansökningsblanketter finns att ladda ner från Simrishamns kommuns hemsida, under kultur och fritid. (Ansökningsblanketterna är i pdf-format): Ansökan om kommunalt aktivitetsstöd Ansökan om träningstider i gymnastiksalar och sporthallar Arrangörsbidrag Kulturbidrag Särskilda bidrag Lokalbidrag Lokalt kommunalt aktivitetsstöd Arkitekturpris 2013 Vilket objekt ska premieras med arkitekturpris i år? Lämna ditt förslag till mottagare av Arkitekturpris Förslaget ska lämnas senast den 31 maj. Simrishamns kommun värnar om byggnadskultur och miljö. Ett arkitekturpris instiftades därför år Följande objekt har premierats tidigare: Vitemölla badhotell. Ragnarpers i Gärsnäs och trädgårdsanläggningen vid Äpplets hus i Kivik. Skogshyddan i Kivik. Naturum i Stenshuvuds nationalpark. Äppellunden i Brantevik. Ravlunda bränneri. Buhres fisk i Kivik. Gyllebo slott med omgivningar. Verkstad och lager i kvarteret Otto Lars i Simrishamn. Baskemölla ekoby. Flerbostadshus i kvarteret Snödroppen i Simrishamn. Bostadshus i kvarteret Laxen i Simrishamn. Smedja Volund i Älmhult. Förra året premierades Vilhelmsbergs gård, Järrestad. Nu efterlyser Simrishamns kommun förslag till mottagare av priset för år Arkitekturpriset är en plakett och ett diplom med prismotivering. Priset ska uppmärksamma och uppmuntra en värdefull insats gällande den sydsvenska byggnads- och trädgårdstraditionen, både avseende bevarande och förnyelse samt miljöaspekter. Priset kan uppmärksamma byggnadskonsten en nybyggnad, en ombyggnad, en tillbyggnad eller en restaurering. Priset kan också uppmärksamma trädgårdskonsten en trädgårds- eller en parkanläggning. Inte bara enskilda objekt utan även områden, en boendemiljö eller en naturmiljö, kan uppmärksammas. Det föreslagna objektet ska vara beläget i Simrishamns kommun och det som uppmärksammas i förslaget ska vara genomfört under de senaste tio åren samt vara färdigställt. Förslag till mottagare av utmärkelsen Arkitekturpris 2013 lämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen senast den 31 maj. Besöksadress: Kontakt samhällsbyggnad, Storgatan 22, expeditionstid måndag fredag Postadress: Simrishamns kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen, Simrishamn. E-post: Välkommen med ditt förslag! Aktuellt på Österlens museum Folkkonst målad med ylle skånska yllebroderier Onsdag 27 mars kl. 19 Annhelén Olsson från Skånes hemslöjdsförbund och redaktör för boken om skånskt yllebroderi kommer till Österlens museum och föreläser bildrikt om yllebroderiet. Passa på att även se utställningen Med nya ögon. Entré 100 kr. Kvällskaffe ingår. Föranmälan till Österlens museum, , eller Vi bjuder på Drop in-workshop Söndag 31 mars, lördag 25 maj kl Välkomna på Drop in-workshop på utställningen Med nya ögon 22 tolkningar av skånskt yllebroderi. Under våren kan du själv vara med och skapa med inspiration av utställningen och traditionellt skånskt yllebroderi och verk inspirerade av yllebroderiet på Österlens museum. Söndag 31 mars (påskdagen) kl : Anette Lundin, vår okrönta grannlåtsslöjdare, håller i yllebroderi och grannlåt i en salig röra. Lördag 25 maj kl : Sussi Täck tar den traditionella konsten att göra Oro (mobil) till vår samtid. Med sugrör och återbruk skapar vi konst för hemmet. Workshoparna är gratis och material finns på plats till självkostnadspris.

5 Information från kommunens anhörigstöd Välkommen till anhörigstödets drop-in-café för en stunds trevnad men även för underhållning och information. Simrishamn: Bergengrenska, tisdag eller torsdag kl mars, handlar om stress och stresshantering 21 mars, anhörig-drop-in-café 26 mars, hjälpmedelsinformation 2 april, anhörig-drop-in-café 4 april, anhörig-drop-in-café 9 april, kommunens omsorgshandläggare informerar 16 april, Life-butiken visar och informerar om det som kan vara bra för vårt välbefinnande Kivik, Äppelgården, torsdag kl : 21 mars, hörselskadades förening informerar 18 april, information om hur stress påverkar oss och hur vi bäst kan hantera den. 23 maj, Seniorshopen visar kläder Borrby, församlingshemmet, onsdag kl : 27 mars, Life-butiken visar och informerar om det som kan vara bra för vårt välbefinnande 10 april, Seniorshopen har mannekänguppvisning Demensteamet har anhörigcafé på Bergengrenska fredag kl : 5 april 3 maj Måndagen den 8 april poesi-drop-in på Bergengrenska kl I en tid då allt ska gå fort, unna dig att få en stunds avkoppling i att vila i nuet och lyssna till inspirerande, avkopplande och helande poesi för en stunds ro. Har du frågor eller behöver någon att samtala eller fundera tillsammans med? Välkommen att kontakta anhörigkonsulent Linda Jacobson, , simrishamn.se, eller demenssjuksköterska Elisabeth Hallberg, , eller Silviasyster Mia Brantlid, , Bygga i sommar? Nu är en bra tid att komma in med ansökan om bygglov för ditt byggprojekt i vår/sommar. Detta är kanske inte det första man tänker på när snön knappt hunnit försvinna, men ditt projekt kan ta lite tid att handlägga beroende på handlingar, planbestämmelser och eventuella remissutskick. Tänk på att en komplett ansökan och fackmannamässigt utförda ritningar medför snabbare och enklare handläggning. Om du är osäker på om ditt projekt behöver bygglov, kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen på Bygglovsansökan och information finns på Björkegrenska gården i Simrishamn eller på simrishamn. se/sv/bygga_bo/stadsarkitektkontoret/bygglov-och-ovriga-tillstandsbeslut/blanketter/ En hållbar framtid! Omställning Österlen, i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, Simrishamns kommun och Hela Sverige ska leva, inbjuder till föreläsningar med diskussioner på Skeppet, Marint centrum, Simrishamn kl Moderator vid varje tillfälle: professor Ulrich Nitsch. Möjlighet till frågor och diskussion. Fri entré, kaffeservering. Välkomna! 20/3 Tillväxt och möjligheter Stellan Tengroth, som skrivit boken Tillväxt till döds, och Carl Lilliehöök, f.d. vd för Biogas Kristianstad. 10/4 Miljömålen och politiken Annelie Johansson, miljödirektör, Länsstyrelsen Skåne, och Susanne Dahlberg, miljömålssamordnare, Länsstyrelsen Skåne. 24/4 Global och lokal ekonomi Oscar Kjellberg, samhällsdebattör och f.d. vd för JAK-banken, och Kåre Olsson, författare, debattör och f.d. styrelseordförande för JAK-banken. Öppet hus på Kulturskolan tisdag 16 april kl Kom och se och prova vad Kulturskolan kan erbjuda! Vi bjuder på kaffe, saft och bullar. Aktuellt för dig som är företagare i Simrishamns kommun Frukostmöte för företagare fredag 12 april Företagare i Simrishamns kommun hälsas varmt välkomna till frukostmöte i Simrishamn fredagen den 12 april kl på Marint centrum i Simrishamn. Frukostmötets tema är lokalmedias roll och betydelse för samhällsutvecklingen. Chefredaktör Lars Mohlin och marknadskoordinator Charlie Wallin från Ystads allehanda presenterar tidningen och svarar på frågor. Aktuell information från Simrishamns kommun. Föranmälan görs till Lars Persson, , lars. eller till Frukostmötet arrangeras av Simrishamns kommun i samarbete med Ystads allehanda. Starta eget-information under våren - Fördjupningsträff 4 april kl. 18 i Tomelilla. - Fördjupningsträff 9 april kl. 18 på Marint centrum i Simrishamn. Fördjupningsträffar är för dig som vill veta mer om t.ex. olika företagsformer, hur man gör en budget och hur du bäst marknadsför ditt företag. Föranmälan till träffen i Tomelilla görs till Anne-Line Scheele i Tomelilla, , anne-line. och för träffen i Simrishamn görs föranmälan till Lars Persson, , Starta eget-träffarna arrangeras i samarbete med Nyföretagarcentrum. Mer information och tidsbokning för enskilda rådgivningar hittar du på nyforetagarcentrum.se/ystad. Ansvarig utgivare: Anna Thott Redaktör: Jan-Erik Zandersson, tfn: , fax: E-post: Nästa kommuninformation kommer 18 april simrishamn.se

Vårens program på Simrishamns bibliotek 2012

Vårens program på Simrishamns bibliotek 2012 Vårens program på Simrishamns bibliotek 2012 Vårens program 2012 Simrishamns bibliotek informerar Fredagssagan 13/1, 3/2, 2/3, 13/4, kl. 14.00 Följ med till sagans skog där troll, prinsessor, drakar och

Läs mer

kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre

kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre 1 Sommar 2015 kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre KULTURGUIDE Kultur- och fritidsförvaltningen, sommar 2015 Välkommen att ta del av sommarens kulturguide 2015! I Simrishamns kulturguide

Läs mer

Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun. Glad påsk! Seminarium om offentlig upphandling 28 april

Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun. Glad påsk! Seminarium om offentlig upphandling 28 april Nyhetsbrevet Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun Nr 3/2014 Glad påsk! Frukostmöte 16 maj Reservera redan nu fredag 16 maj för nästa frukostmöte för företagare! Frukostmötet blir denna gång tillsammans

Läs mer

informerar mars 2010 Mästerligt, hänförande, fantastiskt dragspelsvirtuosen Minna Weurlander ger solokonsert på Kulturhuset Valfisken 17 april

informerar mars 2010 Mästerligt, hänförande, fantastiskt dragspelsvirtuosen Minna Weurlander ger solokonsert på Kulturhuset Valfisken 17 april Glad påsk informerar mars 2010 Mästerligt, hänförande, fantastiskt dragspelsvirtuosen Minna Weurlander ger solokonsert på Kulturhuset Valfisken 17 april Accordeonisten Minna Weurlander kommer från Finland

Läs mer

informerar februari 2013 Ersättningsnämnden Vi söker semestervikarier Det blir sommar i år också och vi söker nu semestervikarier

informerar februari 2013 Ersättningsnämnden Vi söker semestervikarier Det blir sommar i år också och vi söker nu semestervikarier Simrishamns kommun informerar februari 2013 Kalendarium Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Det betyder att vem som vill får komma och lyssna. Allmänheten får ställa frågor som rör ärenden till

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (6) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Onsdagen den 17 november 2010, kl 08.30.

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015 Senaste nytt från Anhörigstödet Hösten 2015 Under hösten finns det möjlighet att vara med i samtalsgrupper, gå på caféer, må gott aktiviteter m.m. Tillsammans med de olika aktörerna hälsar vi er hjärtligt

Läs mer

Hej! Här kommer en information till dig som har kommunal hemtjänst, nattpatrull och trygghetslarm.

Hej! Här kommer en information till dig som har kommunal hemtjänst, nattpatrull och trygghetslarm. ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2015-02-27 1 (6) Kvartalsbrev Mars 2015. Hej! Här kommer en information till dig som har kommunal hemtjänst, nattpatrull och trygghetslarm. Vi är redan inne i Mars månad, och efter en

Läs mer

Välkommen till biblioteket

Välkommen till biblioteket Välkommen till biblioteket Utbud på Simrishamns bibliotek Kultur- och fritidsförvaltningen informerar Biblioteken i Simrishamn Folkbiblioteken i Simrishamns kommun finns på följande orter: Borrby, Gärsnäs,

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (6) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Tid och plats Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Onsdagen den 24 oktober 2007, kl 13.00

Läs mer

VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD

VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD MÖTESPLATSER Kom för att träffa andra anhöriga under en enkel samvaro. Det serveras kaffe till självkostnadspris och vanligtvis görs en aktivitet. Kom ensam

Läs mer

Framtidens trygghet 14 maj kl. 11 16 på Marint centrum

Framtidens trygghet 14 maj kl. 11 16 på Marint centrum Framtidens trygghet 14 maj kl. 11 16 på Marint centrum Framtidens trygghet en mässa anordnad av socialförvaltningen Hur vill du att socialförvaltningen ska arbeta i framtiden? Det är viktigt för oss att

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (5) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Tisdagen den 24 juni 2008, kl 08.00 (OBS

Läs mer

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015 Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015 Anhörigstöd inom Vård och Omsorg Vi vänder oss till dig som ger stöd, hjälp eller omsorg till en närstående i din närhet som inte klarar av vardagen

Läs mer

Inga-Lill Malmgren Fritidsassistent telefon 0414-819333 mobil 0709-819256 mail ingalill.malmgren@simrishamn.se

Inga-Lill Malmgren Fritidsassistent telefon 0414-819333 mobil 0709-819256 mail ingalill.malmgren@simrishamn.se Ett häfte samlat med aktiviteter från studieförbund, föreningar och organisationer i Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo, Skurup och Ystad kommuner. Alternativet riktar sig till personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Bordtennishallen måndag 17/2 kl 13:00-15:00.

Bordtennishallen måndag 17/2 kl 13:00-15:00. På sportlovet har vi öppet som vanligt! Vi kommer att ha olika aktiviteter, men givetvis är det fritt att bara hänga! www.tomelilla.se/soffta eller Soffta (the Official page) på Facebook ~~~~~ Bordtennishallen

Läs mer

S P O R T L O V E T 2 0 1 0

S P O R T L O V E T 2 0 1 0 S P O R T L O V E T 2 0 1 0 Var så god här är vårt lovprogram för 2010 Som du ser så finns det en hel del av trevliga aktiviteter, som våra föreningar, företag och även vissa kommunala nämnder bjuder på

Läs mer

Afasiverksamheten i Stockholm

Afasiverksamheten i Stockholm Text och siffror Talstöd Afasiverksamheten i Stockholm Materialet Talstöd Text och siffror finns att ladda ner på www.afasicirklar.se och får användas fritt. Mer information: SV Stockholm tfn: 08-679 03

Läs mer

Upprop Val av justerande: I tur att justera står Anders Brännström. Ärende Beteckning Sidnr

Upprop Val av justerande: I tur att justera står Anders Brännström. Ärende Beteckning Sidnr Kultur och fritidsnämnden 2012-04-03 Plats: Skärfläckan Tid: 2012-04-10 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Hans-Åke Mårtensson Ordförande Agneta Jakobsson

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun våren och sommaren 2011

Aktiviteter i Eslövs kommun våren och sommaren 2011 Aktiviteter i Eslövs kommun våren och sommaren 2011 Öppet för alla AKTIVITETSHUSET KARIDAL Karidal är en mötesplats för kommunens invånare där alla är lika välkomna! På Karidal finns det möjlighet för

Läs mer

Senaste nytt från Anhörigstödet

Senaste nytt från Anhörigstödet Senaste nytt från Anhörigstödet Augusti 2015 Till dig som är anhörig till någon närstående familjemedlem, släkting, god vän eller granne, vilken är långvarigt sjuk, har ett missbruk/beroende, är äldre,

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (6) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Torsdagen den 22 november 2007, kl 08.00

Läs mer

Norsjö kommunblad april 2013

Norsjö kommunblad april 2013 Norsjö kommunblad april 2013 Norsjödagen på Berättarfestivalen Onsdag den 24 april är Norsjö med på Berättarfestivalen i Skellefteå. Norsjö har ett eget program hela dagen på Nordanås caféscen. För att

Läs mer

Inga-Lill Malmgren Fritidsassistent telefon 0414-819333 mobil 0709-819256 mail ingalill.malmgren@simrishamn.se

Inga-Lill Malmgren Fritidsassistent telefon 0414-819333 mobil 0709-819256 mail ingalill.malmgren@simrishamn.se Ett häfte samlat med aktiviteter från studieförbund, föreningar och organisationer i Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo, Skurup och Ystad kommuner. Alternativet riktar sig till personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

Barnteater. Bokfrukost

Barnteater. Bokfrukost Karlskoga biblioteks vårprogram 2013 Barnteater Foto: Martin Skoog Hemma hos med Teater TR3 Söndag 27 januari kl 11.00 och kl 13.00 Ålder 3-6 år. Cirka 35 minuter. En liten man i ett litet hus. En alldeles

Läs mer

Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014

Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014 Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014 Tar du hand om någon som behöver din hjälp? Där är varmt välkommen till oss på Anhörigcenter och vi vill helst att du kommer innan du sliter ut dig

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni Vad händer i Färgelanda? Juni Tipspromenader Stigens If Varje söndag t.o.m. 8/6. Start kl.11.00-12.00 vid fabriken. Korvgrillning. Startavgift 20 kr. Torps Byalag och Valbo-Ryrs sockenförening Torsdag

Läs mer

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Socialförvaltningen Äldreomsorgen Våra lokala värdighetsgarantier Delaktighet och inflytande Klippans Kommuns Äldreomsorg garanterar dig regelbundna samtal med

Läs mer

Mötesplats Duvan SEPTEMBER 2015

Mötesplats Duvan SEPTEMBER 2015 Mötesplats Duvan SEPTEMBER 2015 Foto: Annika Sandahl Stadsdelsförvaltningen Norr Vi hälsar alla pensionärer i stadsdel Norr varmt välkomna! Våra aktiviteter är i Mötesplatsens lokaler på Engelbrektsgatan

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se Program Programmet finns också på www.kungsor.se Måndag 28/9 Föredrag om Kalklinbanan av Knut Barr kl. 19.00. Kalklinbanans historia och framtid med skapandet av ett eventuellt industrihistoriskt centrum.

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk!

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! Evenemangslista NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! www.konsthantverkarnakarlstad.se Vår förhoppning är att kunder från när och fjärran skall

Läs mer

PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014

PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014 PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014 Psykiatriveckan är ett samarbete mellan Studieförbundet Vuxenskolan, NSPH, (H)järnkoll samt Kommun- och Landstingspsykiatrin i Blekinge. PSYKIATRIVECKAN 2014,

Läs mer

Program för korttidsvård utomlands

Program för korttidsvård utomlands Program för korttidsvård utomlands Ks 2008:526 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för korttidsvård utomlands Fastställt av kommunfullmäktige 2008-12-18 427 Äldreomsorgen

Läs mer

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på:

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på: Höstlov i Motala 1-5 november Se programmet och läs om att som sker under året på: motala.se/ung Bowling Motala Bowlinghall Öppettider Måndag 31/10 13.00-16.00 Tisdag 1/11 13.00-16.00 Onsdag 2/11 13.00-16.00

Läs mer

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område i centrala Hanaskog. I huset finns bibliotek, en mötesplats för äldre och lägenheter för

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område i centrala Hanaskog. I huset finns bibliotek, en mötesplats för äldre och lägenheter för

Läs mer

Österlen form & kultur

Österlen form & kultur 08-97 45 96 es.almer@hotmail.se GEN BUTIK & CAFE 0706-04 26 74 www.borstteknik.se nnel.kivik@gmail.com recepten..osterlenskottovilt.se ttabacken.grevlunda.se w.brosarpsgastgifveri.se www.attusagard.se

Läs mer

Aktiviteter. April-Maj-Juni 2014 VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN. April V.14 Tisdag 1 april Kl.13.00-14.00 Bingo. Onsdag 2 april Kl.13.00-15.00 Tema: Påskpyssel

Aktiviteter. April-Maj-Juni 2014 VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN. April V.14 Tisdag 1 april Kl.13.00-14.00 Bingo. Onsdag 2 april Kl.13.00-15.00 Tema: Påskpyssel VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN Aktiviteter Sätt guldkant på tillvarondin eller någon annans April-Maj-Juni 2014 April V.14 Tisdag 1 april Kl.13.00-14.00 Bingo Se sista sidan för mer som händer VARJE VECKA Onsdag

Läs mer

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED PROGRAM BARN HÖSTEN 2014 SAGOSKOJ PÅ LOMMA BIBLIOTEK BIBLIOTEKEN! Sagostunder från 3 år Ingen föranmälan behövs Följ med Saga och Vilda Hilda in i sagornas förtrollade värld!

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 AKTIVITETSHUSET KARIDAL Karidal är en mötesplats för kommunens alla pensionärer där alla är lika välkomna! På Karidal finns det möjlighet för dig att träffas

Läs mer

Kursprogram Våren 2015

Kursprogram Våren 2015 Kursprogram Våren 2015 VUXENSKOLAN BORÅS OBS! Ny adress Druveforsvägen 8 504 33 Borås växel 0771-50 20 20 Välkommen till Vuxenskolan Sjuhärad Studieförbundet Vuxenskolan verkar för att personer med intellektuella

Läs mer

Talboksklubben Vi träffas och berättar om nya DAISY-böcker. Fika. Onsdagen den 19 september kl 14.00-15.00

Talboksklubben Vi träffas och berättar om nya DAISY-böcker. Fika. Onsdagen den 19 september kl 14.00-15.00 Bibliotekets höstprogram 2012 Cecilia Gyllenhammar Vad säger Maja Ekelöfs blick? Rapporter från en skurhink 2012. Karlskoga kommunarkiv bjuder in till föreläsning med Cecilia Persson. Onsdagen den 12 september

Läs mer

Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling

Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling Robert Rauschenberg, Monogram, 1955-59 Estate of Robert Rauschenberg/BUS 2012, Stockholm/VAGA, NY. Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling Välkomna till visningar och verkstad

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

Anhörigstöd 2013. i Lessebo kommun

Anhörigstöd 2013. i Lessebo kommun Anhörigstöd 2013 i Lessebo kommun Vem anhörigstödet finns till för Det kan ge såväl glädje som trygghet att hjälpa och stödja en närstående, men det kan också innebära oro och trötthet. Du som stödjer

Läs mer

Höstlovsprogram För barn och ungdomar i Värnamo Kommun

Höstlovsprogram För barn och ungdomar i Värnamo Kommun Samarbetspartners Navets Fritidsgård Kulturförvaltningen Medborgarförvaltningen Visit Värnamo Gummifabriken Träffpunkt Vråen Tekniska Kontoret Sörsjö Ridskola Höstlovsprogram För barn och ungdomar i Värnamo

Läs mer

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-04-10 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Direkt stöd till anhöriga i Arboga kommun 6 2.1 Information...

Läs mer

Eksjö bibliotek med filialer. Vårprogram. med 100-årsfirande Eksjö stadsbibliotek och filialer

Eksjö bibliotek med filialer. Vårprogram. med 100-årsfirande Eksjö stadsbibliotek och filialer Vårprogram Eksjö bibliotek med filialer Vå r p r o g r a m med 100-årsfirande Eksjö stadsbibliotek och filialer Vårprogram 2015 www.eksjo.se/biblioteket stadsbiblioteket@eksjo.se 0381-361 00 Biblioteket

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad?

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? ANHÖRIGSTÖD INFORMATION OCH STÖD TILL DIG SOM VÅRDAR EN ANHÖRIG ANHÖRIGSTÖD 2 TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? Du

Läs mer

Till dig som stödjer någon i din omgivning

Till dig som stödjer någon i din omgivning Till dig som stödjer någon i din omgivning En presentation av stödinsatser som kan underlätta både för dig som är anhörig och för den du stödjer Köpings kommun, Vård & Omsorg Vi ger stöd när det behövs

Läs mer

KALLELSE. Justerande:... Handikapprådet 2003-11-20

KALLELSE. Justerande:... Handikapprådet 2003-11-20 Handikapprådet 2003-11-20 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, Vallentuna torsdagen den 20 november 2003 kl 19.00. Handikappföreningarna träffas kl 18.00 Anhörig-

Läs mer

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid Program Högalid Våren 2014 Välkommen till en ny säsong med Ciao Ciao är en italiensk restaurang som öppnade sina dörrar i hjärtat av Hornsgatan februari 2013. Det blev snabbt en mycket populär restaurang.

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Studieprogram höst & vår 2014/2015

Studieprogram höst & vår 2014/2015 Studieprogram höst & vår 2014/2015 För dig som har en funktionsnedsättning Viktigt att veta för dig som går i en studiecirkel Vill du anmäla dig till en studiecirkel så kan du fylla i och skicka in blanketten

Läs mer

Anhörigstöd. Vårprogram 2014. Föreläsningar, kurser, grupper, rekreation, information och café mm.

Anhörigstöd. Vårprogram 2014. Föreläsningar, kurser, grupper, rekreation, information och café mm. Anhörigstöd Vårprogram 2014 Föreläsningar, kurser, grupper, rekreation, information och café mm. Anhörigstöd- för vem? Vi vänder oss till dig som är anhörig till en person som på grund av sjukdom, ålder

Läs mer

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 maj - 31 augusti 2015 Anhörigcenter Anhörigcenter är en informations- och mötesplats som vänder sig till dig som inom familjen, släkten eller vänkretsen stödjer en närstående

Läs mer

Äldre- och Handikappomsorgen

Äldre- och Handikappomsorgen Äldre- och Handikappomsorgen i Haparanda Välkommen till Haparanda-Tornio Vi är den snabbast växande regionen i norra Sverige och Finland. Här finns 34 000 invånare och 1 900 företag. Tvillingstaden Tornio

Läs mer

Boxholms kommun Omsorgsverksamheten. Boxholm kommuns riktlinjer för färdtjänst

Boxholms kommun Omsorgsverksamheten. Boxholm kommuns riktlinjer för färdtjänst Boxholm kommuns riktlinjer för färdtjänst INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT OM FÄRDTJÄNST... 2. ANSÖKNING OCH HANDLÄGGNING AV FÄRDTJÄNST... Riktlinjer:... 3. FÄRDTJÄNSTTILLSTÅND... Riktlinjer:... 3.1 TILLSTÅNDSNIVÅER...

Läs mer

Stick-klubben Torsdag 7 februari kl. 17.00 20.00 Kom och sticka med stick-klubben!

Stick-klubben Torsdag 7 februari kl. 17.00 20.00 Kom och sticka med stick-klubben! Välkommen till bibliotekets program våren 2013 Kalmar Stadsbibliotek Alla evenemang anordnas i Huvudbibliotekets samlingssal om inget annat anges. Februari Måndag 4 februari kl. 13.00-15.00 Konstutställning

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

Kommunbladet maj 2014

Kommunbladet maj 2014 Kommunbladet maj 2014 Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Val till EU-parlamentet Den 25 maj 2014 är det val till EU-parlamentet (Europa-parlamentet). Då väljer du vilka 20 svenska politiker

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

HÖSTPROGRAM. Biblioteken i Lomma och Bjärred

HÖSTPROGRAM. Biblioteken i Lomma och Bjärred HÖSTPROGRAM 2012 Biblioteken i Lomma och Bjärred ONSDAGKVÄLLAR - föreläsningar av kommuninvånare eller av personer som har någon annan anknytning till kommunen Spelberoende 29 augusti Spelberoendes förening

Läs mer

Höstprogram 2015 ANHÖRIGLOTS. - För dig som stödjer en person som är äldre, funktionsnedsatt eller långvarigt sjuk och själv är i behov av stöd.

Höstprogram 2015 ANHÖRIGLOTS. - För dig som stödjer en person som är äldre, funktionsnedsatt eller långvarigt sjuk och själv är i behov av stöd. - För dig som stödjer en person som är äldre, funktionsnedsatt eller långvarigt sjuk och själv är i behov av stöd. ANHÖRIGLOTS Höstprogram 2015 Vård- och omsorgsförvaltningen, Mölndals stad Anhörig? En

Läs mer

anhörigstöd Höst 2015

anhörigstöd Höst 2015 anhörigstöd Höst 2015 Stöd från vård- och omsorgsförvaltningen För dig som tar hand om en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning. Vad är anhörigstöd? Vårdar du en partner

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Mitt bibliotek Hösten 2014

Mitt bibliotek Hösten 2014 Mitt bibliotek Hösten 2014 För dig som är runt 1 till 13 år Tillhör:... BIBLIOTEKEN I MÖLNDAL Skaffa lånekort! Har du hittat till vår fina bokbuss? Kom och hälsa på! Det här är jag: Jag heter... Jag gillar...

Läs mer

Byggnadsnämnden den 21 augusti 2006.

Byggnadsnämnden den 21 augusti 2006. Byggnadsnämnden den 21 augusti 2006. 1. a) val av justeringsman b) tid och plats för justering c) fastställelse av dagordning PLANÄRENDEN 2. Detaljplan för Simrishamn, Lasarettet 1 m.fl, Simrishamns kommun,

Läs mer

Ungdomsfullmäktige 2013/2014

Ungdomsfullmäktige 2013/2014 Ungdomsfullmäktige 2013/2014 4 mars 2014 Knutssalen, Gamla Rådhuset I samband med att Ystads kommun nya hemsida startade har också Ungdomsfullmäktiges sida fått ny plats och nytt utseende. Inspirationen

Läs mer

Guide för personer med psykiska funktionshinder

Guide för personer med psykiska funktionshinder Guide för personer med psykiska funktionshinder Information och vägledning till Dig som bor i Orsa kommun. Informationsansvarig: Åsa Lundin Reviderad: 2013-06-17 E-post: asa.lundin@orsa.se Innehållsförteckning

Läs mer

2014 BIBLIOTEKETS BARNPROGRAM

2014 BIBLIOTEKETS BARNPROGRAM Moomin CharactersTM 2014 BIBLIOTEKETS BARNPROGRAM TRÄFFA DJUREXPERTEN Charlotte Hage. FREDDE GRANBERG TOVE JANSSON 100 ÅR BARNTEATER CHARLOTTE HAGE JULIA LINDEN HILL SAGOSTUNDER BOKHÖRNAN RETROVECKA MÅRTEN

Läs mer

Sportlov 2009. Sportlovsprogrammet 2009. Kultur- och fritidsförvaltningen informerar

Sportlov 2009. Sportlovsprogrammet 2009. Kultur- och fritidsförvaltningen informerar Sportlov 2009 Eljena Knutsson, Österlen Sim, i gul badmössa. flerfaldig medaljör inom svensk simning. Foto: Josef Michlewicz Sportlovsprogrammet 2009 Kultur- och fritidsförvaltningen informerar Sportlovet

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB)

Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) KALLELSE www.simrishamn.se Kommunledningskontoret 1 (6) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare SAMMANTRÄDE: Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) Tid och plats: Onsdagen den 14 mars

Läs mer

Program för Fritidsgårdarna i Sjöbo Kommun vecka 11-16 med temat Skapande och konst

Program för Fritidsgårdarna i Sjöbo Kommun vecka 11-16 med temat Skapande och konst Program för Fritidsgårdarna i Sjöbo Kommun vecka 11-16 med temat Skapande och konst Vecka 11, 10/3-15/3 Vollsjö har öppet onsdag 17-21 och fredag 18-22 Lövestad har öppet tisdag 17-21 och torsdag 17-21

Läs mer

www.simrishamn.se 2 (6)

www.simrishamn.se 2 (6) Socialförvaltningen 1 (6) Hemtjänsten SKRIVELSE 2009-01-15 Kristina Privér Verksamhetsutvecklare Sammanfattning av verksamhetsuppföljningar genomförda hösten 2008 Hid nr: 2008.2134 Medicinsk ansvarig sjuksköterska

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

ÖPPEN FÖRSKOLA. Kontakt : Email : Blogg : www.kulanbloggen.se. Facebook: www.facebook.com/kulansoppnaforskola

ÖPPEN FÖRSKOLA. Kontakt : Email : Blogg : www.kulanbloggen.se. Facebook: www.facebook.com/kulansoppnaforskola ÖPPEN FÖRSKOLA Kontakt : Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38 www.lund.se/kulan Email : kulansoppnaforskola@live.se Blogg : www.kulanbloggen.se Facebook: www.facebook.com/kulansoppnaforskola

Läs mer

HÄLSOVECKA. Den 6-13 september ordnar Hofors kommun och Ovako en hälsovecka kring INSPIRATION, MOTIVATION, ÅTERHÄMTNING, KOST, TRÄNING OCH KULTUR

HÄLSOVECKA. Den 6-13 september ordnar Hofors kommun och Ovako en hälsovecka kring INSPIRATION, MOTIVATION, ÅTERHÄMTNING, KOST, TRÄNING OCH KULTUR HÄLSOVECKA Den 6-13 september ordnar kommun och Ovako en hälsovecka kring INSPIRATION, MOTIVATION, ÅTERHÄMTNING, KOST, TRÄNING OCH KULTUR Hälsoveckan inleds söndagen den 6/9 med Aktivera loppet, och avslutas

Läs mer

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST Kulturrådet, Box 7843, 103 98 Stockholm Besök: Långa raden 4, Skeppsholmen Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se Illustration omslag: Lehån

Läs mer

Händer i höst! kultur för barn & unga. Lille Prinsen, Norrdans. Foto: Carl Thorborg

Händer i höst! kultur för barn & unga. Lille Prinsen, Norrdans. Foto: Carl Thorborg Foto: Carl Thorborg Lille Prinsen, Norrdans kultur för barn & unga Händer i höst! Barnföreställningar Entré 25 kr Barn- och familjeföreställningar arrangeras på olika platser i kommunen. Förköp på huvudbiblioteket

Läs mer

Plan för kultur på äldreboenden. Kultur- och fritidsförvaltningen Maria Bäckersten 2014-05-12. Tjörn Möjligheternas ö

Plan för kultur på äldreboenden. Kultur- och fritidsförvaltningen Maria Bäckersten 2014-05-12. Tjörn Möjligheternas ö Plan för kultur på äldreboenden Kultur- och fritidsförvaltningen Maria Bäckersten 2014-05-12 Tjörn Möjligheternas ö Sida 2 (12) Innehåll 1 Uppdrag 5 2 Mål 6 3 Inledning 7 4 Förutsättningar 8 5 Metod och

Läs mer

BARN & UNGA. Kulturspäckad höst på Lindängenbiblioteket! Sommarbokenfest. Sagostunder. Sångstunder

BARN & UNGA. Kulturspäckad höst på Lindängenbiblioteket! Sommarbokenfest. Sagostunder. Sångstunder BARN & UNGA Kulturspäckad höst på Lindängenbiblioteket! Vi hoppas att ni vill besöka oss i höst, då vi har en mängd spännande aktiviteter och program för alla åldrar! Nytt för terminen är bland annat Kulturögonblick

Läs mer

Hovslund vårdbostad och hemvård

Hovslund vårdbostad och hemvård Hovslund vårdbostad och hemvård Hovslund vårdbostad och hemvård Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell inriktning

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu)

Kallelse. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu) Kommunledningskontoret 1 (7) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu) Tid och plats Onsdagen den 16 februari 2011, kl 08.00-12.00. OBS tiden 13.00-17.30

Läs mer

Höstprogram 2015 Anhörigcentrum

Höstprogram 2015 Anhörigcentrum Höstprogram 2015 Anhörigcentrum Att hjälpa en älskad eller vän i vardagen ger mycket, men kräver också mycket. Du som hjälper kanske själv behöver stöd ibland för att må bra och kunna fortsätta ge kraft,

Läs mer

OBS! Samtliga handlingar till ärendena finns på Stadsarkitektkontoret.

OBS! Samtliga handlingar till ärendena finns på Stadsarkitektkontoret. KALLELSE www.simrishamn.se Stadsarkitektkontoret 1 (6) SAMMANTRÄDE: Byggnadsnämnden Tid och plats: Onsdagen den 8 november 2006, kl. 16.00 Björkegrenska gården KALLADE Ledamöter: Matts Karlsson (m) Anders

Läs mer

Mötesplats Duvan JULI OCH AUGUSTI 2015

Mötesplats Duvan JULI OCH AUGUSTI 2015 Mötesplats Duvan JULI OCH AUGUSTI 2015 Foto: Annika Sandahl Stadsdelsförvaltningen Norr Vi hälsar alla pensionärer i stadsdel Norr varmt välkomna! Våra aktiviteter är i Mötesplatsens lokaler på Engelbrektsgatan

Läs mer

program synapsen ledarskapsdagar i Halland

program synapsen ledarskapsdagar i Halland program synapsen ledarskapsdagar i Halland 16-17 april 2015 HoTel TYlÖsaNd Målgrupp: Chefer, ledare och politiker samt specialister inom Hr. Välkommen till 2015 års upplaga av synapsen, som är en etablerad

Läs mer

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd DALS-EDS KOMMUN Socialförvaltningen Biståndsenheten Vem kan ansöka om hjälp? Enligt Socialtjänstlagen har man rätt till bistånd om man inte själv

Läs mer

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling!

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! > VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! SEPTEMBER 2014 Månadsutskick med aktuell information till dig som arbetar i Frösunda.

Läs mer

Resa Skåne runt. 10-13 augusti 2015. Vid Sverige är fästat en liten jordlapp som kallas Skåne, för att visa detta Sverige hur övriga Europa ser ut.

Resa Skåne runt. 10-13 augusti 2015. Vid Sverige är fästat en liten jordlapp som kallas Skåne, för att visa detta Sverige hur övriga Europa ser ut. Resa Skåne runt 10-13 augusti 2015 Vid Sverige är fästat en liten jordlapp som kallas Skåne, för att visa detta Sverige hur övriga Europa ser ut. Så sa en man som hette Stjernswärd i mitten av 1800-talet

Läs mer

Kommunbladet sommaren 2014

Kommunbladet sommaren 2014 Kommunbladet sommaren 2014 Ett urval av information från Norsjö kommun på lättläst svenska. National-dagen i Norsjö Den 6 juni är det Sveriges national-dag och det firar vi med olika aktiviteter i Norsjö.

Läs mer

Aktiviteter för Ett friskare Sverige under v.16 (19-25 april)

Aktiviteter för Ett friskare Sverige under v.16 (19-25 april) Aktiviteter för Ett friskare Sverige under v.16 (19-25 april) Dubbelkvarten - lunch och en bit kunskap? Dubbelkvartar för Ett friskare Sverige! På Campus i Östersund. http://www.miun.se/mittuniversitetet/nyheter/aktuellt/kalendarium/

Läs mer