informerar mars 2013 används nästan dygnet runt. Finns det industritomter till småföretagare? Naturen är en rikedom och tillgång som omger oss.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "informerar mars 2013 används nästan dygnet runt. Finns det industritomter till småföretagare? Naturen är en rikedom och tillgång som omger oss."

Transkript

1 Simrishamns kommun informerar mars 2013 På simrishamn.se finns alla inkomna förslag och idéer om hur de boende i och kring S:t Olof vill utveckla samhället. Här ett axplock av den stora mängd idéer och tankar som kommit in: Öppettider i påsk Kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre Skärtorsdagen den 28 mars stänger kommunens förvaltningskontor kl. 12. Turistbyrån har öppet kl på skärtorsdagen. Långfredagen, påskafton, påskdagen och annandag påsköppet kl Biblioteket i Simrishamn är öppet kl på skärtorsdagen, men håller stängt på påskafton. Alla filialer stängda (inkl. skärtorsdagen). Österlens museum har öppet kl tisdag skärtorsdag. Långfredag stängt. Påskafton och påskdagen öppet kl Annandag påsk stängt. S:t Olof är en bra by att bo i. Vi har bott här länge och våra barn har växt upp här. Det som saknas är bättre kommunikationer, både till tåget i Smedstorp och till Brösarp. Det hade inte skadat med en restaurang eller kiosk i byn. S:t Olof ett hjärta med hög puls. Byn har ett oerhört rikt föreningsliv vilket bidrar till en bykänsla. Imponerande nytt torg och ny väg med rondell. Viktigt med en ny Ica-affär. Det behövs ändamålsenlig lokal till dagis. Rusta inte ner skolan. Den behövs och kommunen måste satsa på framtiden. Sälj inte ut medborgarhuset, det används nästan dygnet runt. Finns det industritomter till småföretagare? Naturen är en rikedom och tillgång som omger oss. Rita och berätta om Borrby, Hammenhög, Skillinge och Brantevik Det bästa med S:t Olof är den underbara naturen. Var rädd om den. Inga vindmöllor. Det finns en stor kreativitet och ett stort ideellt engagemang i byn vilket är positivt. Tack för det fina torget! S:t Olof är en ung och kreativ by. Det är god sammanhållning genom byalag, idrottsförening och hembygdsförening. Den är utvecklingsbar på många områden, t.ex. arbetsplatser, skola och sysselsättningar. Vi är stolta över vårt nya torg men glöm inte att underhålla det. Vi är lyckliga över vår affär som snart ska bli större. Heder åt innehavaren. Vår skola betyder mycket för utvecklingen av unga familjer. Skogen och naturen ger oss god motion. Vi vill ha krog eller annat matställe. S:t Olof är en ort med stark gemenskap till naturen vilket är en viktig del när man bosätter sig här. Många väljer att återvända efter utbildning då man har en relation till orten. De billiga fastighetspriserna är viktiga för en familj. Byn kan utvecklas i söder där det finns mindre bra åkermark. Cykelväg till Ravlun- da via Vitaby skulle vara viktigt för såväl boende som turist. Den nya genomfarten kommer bli positiv för alla som bor längs Österlenvägen och för hela byn. Positivt med mycket skog och många bra skogsslingor. Träd vid medborgarhuset och vid ån har dock blivit nerhuggna av folk som saknar kunskap. Återväxten av sly hindrar vitsipporna. Bygg ett naturrum för nyckelbiotoper och 200 år gamla bokar. Jag ser ljust på S:t Olofs framtid och jag hoppas att alla ska känna sig välkomna och vilja bosätta sig i vår by. Jag hoppas att vi får behålla skolan samt att medborgarhuset stannar i kommunal regi. Jag är glad för att vi äntligen har fått ett fint torg som kan bli en samlingsplats för byn. Nu ska vi ju också få en ny mataffär och vägarna rustas upp. Bra! Det bästa med kommunen är sammanhållningen. Jag vill också ge en eloge till de tjänstemän på kommunen som jag har varit i kontakt med. Det har alltid varit tillmötesgående och alltid villiga att hjälpa till. Hur ser du på framtiden i Borrby, Hammenhög, Skillinge eller Brantevik, hur vill du utveckla samhällena? I arbetet med översiktsplanen är dina åsikter, tankar och idéer viktiga för att ge en bild av de förväntningar som finns. Vad gillar du med Borrby, Hammenhög, Skillinge eller Brantevik? Var brukar du vistas på fritiden? Vad tycker du är det bästa med Borrby, Hammenhög, Skillinge eller Brantevik? Och det sämsta? Vad saknar du? Finns det platser du älskar och platser där du känner dig otrygg? I mataffärerna i Borrby, Hammenhög, Skillinge och Brantevik och på simrishamn.se finns en folder där du gärna får teckna ned dina tankar, både i ord och genom att rita och berätta på en karta över orten. Foldrarna finns att hämta från den 20 mars. Du kan också lämna dina förslag i förslagslådan i mataffären. Förslag går dessutom utmärkt att skicka till Dina tankar och förslag vill vi ha senast den 3 april. Det är också på hemsidan och här i Österlenmagasinet som förslagen kommer att presenteras (alla på simrishamn.se, ett utdrag i tidningen). På simrishamn.se kan du också läsa vad man tyckt i de andra orterna (Gärsnäs, Simrishamn, Kivik och S:t Olof med omland) så här långt. Vi söker semestervikarier Det blir sommar i år också och vi söker nu semestervikarier till våra verksamheter inom socialförvaltningens område: Hälso- och sjukvårdsenheten: Distriktssköterskor/sjuksköterskor IFO-enheten: Behandlingspedagoger till HvB för ensamkommande barn LSS-verksamheten: Omsorgsassistenter, ledsagare, personliga assistenter och behandlingsassistenter Social omsorg: Vårdbiträden och undersköterskor Vi söker dig som har lämplig utbildning/ erfarenhet och är intresserad av att arbeta med människor som har behov av vård, omvårdnad och omsorg. Vi erbjuder dig ett positivt och omväxlande arbete i en stimulerande arbetsmiljö. Läs mer på simrishamn.se under Lediga jobb. Välkommen med din ansökan. Vad tyckte man i/om S:t Olof?

2 - v Glad påsk! Även om vårens ankomst fått ett litet bakslag, blir dagarna allt längre och solens strålar värmer allt mer. Utöver att jobbet med nästa års budget har inletts, så finns det flera områden som jag gärna vill kommentera. Korsavadsskolan och skolinspektionen är vänner Skolinspektionen har gjort återbesök på Korsavadsskolan och kan konstatera att betydande förbättringar har gjorts. Jag är uppriktigt glad att ledningen på allvar tagit tag i de brister som fanns. Ledare, rektor och lärare har gjort ett bra jobb och jag hoppas att det kommer att visa sig i elevernas resultat framöver. Fokus på utbildningens kvalité, på elevernas välmående, på en spetsad gymnasieutbildning och på långsiktiga politiska beslut, är viktiga delar för att återvinna förtroendet för skolfrågorna i Simrishamns kommun. Vi är skyldiga våra elever det, i hela kommunen. Positivt bokslut för 2012 Bokslutet för 2012 slutade på + 13 miljoner. Det är tionde året i rad vi kan visa ett positivt resultat. Det är bra och nödvändigt att vi kan leverera ett överskott. Det är endast då vi har råd att ta oss an framtidsutmaningarna. Ibland hör jag medborgare som är tveksam till att kommunen gör överskott. För mig är det lika enkel matematik i kommunens ekonomi som i den egna privata. Använder vi alla pengar till löpande kostnader, blir det inget över till nyinvesteringar. Äldreomsorgsplanen för synpunkter Att våra äldre ska känna trygghet och tilltro till att hjälpen finns när den behövs, det är en självklarhet. Önskemålen från våra äldre kommer inte att vara de samma i framtiden. Den medicinska och tekniska utvecklingen går framåt i en rasande fart. Vi vet inte hur det kommer att se ut i framtiden, det enda vi kan vara säkra på är att det kommer inte att se ut som idag. Kommunens förslag till ny äldreomsorgsplan är nu ute för synpunkter och vi vill veta vad du tror och tycker. Jag ser fram emot många kloka synpunkter som antingen bekräftar eller förbättrar planen. Är du intresserad hittar du den på kommunens hemsida. Det finns också läsexemplar på biblioteket och i receptionen på rådhuset. Passutlämning i Simrishamn? Jag har skrivit till Polisen i Ystad för att få dem att ändra sina rutiner för passutlämning. Idag måste vi alla åka till Ystad två gånger för att få ett nytt pass. Först för fotografering och ansökan, sedan ännu en gång för utlämning. Jag tycker att det borde gå att hämta ut passet i Simrishamn och väntar med spänning på svaret. Anders Johnsson (M) Kommunstyrelsens ordförande Färdtjänsten Färdtjänsten har med rätta fått mycket kritik under vintern. Socialförvaltningens sammanställning av avvikelserna är en dyster läsning. Vår utgångspunkt när vi träffar Skånetrafiken den 16 april är att skattebetalarna i Simrishamn inte ska betala för färdtjänstresor som varit bristfälliga. Det är lika självklart som att vi inte ska betala för andra varor och tjänster som inte har den kvalité vi beställt. Jag önskar er en skön påsk och en lika skön vår! Vård- och omsorgsplan ska få synpunkter Simrishamns kommun bjuder in till synpunkter på förslag till ny vård- och omsorgsplan. Den äldre befolkningen ökar i hela Sverige och Simrishamn är en kommun som har en stor andel äldre, ca 30 %. Idag har socialnämnden en vård- och omsorgsplan som sträcker sig fram till Trots att nuvarande plan inte gått ut, ville vi redan nu se hur äldreomsorgen kommer att behöva utvecklas framöver, säger Roland Persson, socialchef i Simrishamns kommun. Den demografiska utvecklingen i Simrishamn med fler äldre människor gör att socialnämnden behöver ha en linje i hur vi ska planera framtidens äldreomsorg. Den nya planen gäller för åren Vård- och omsorgsplanen ska ge svar på hur insatser riktade mot äldre ska tillgodoses fram till och med 2022 och med en riktning fram till Planen ska korrespondera med den nya översiktsplanen och visionen för Simrishamns kommun. Den ska ge svar på hur socialnämnden kan tillgodose förebyggande insatser och insatser som syftar till att möjliggöra största möjliga självständighet, men också behovet av omsorgsboenden och insatser för de mest sjuka äldre. Planen ska ge svar på hur insatserna bör se ut inför en framtid och hur nämnden kan planera sina resurser. Ett omfattande arbete En arbetsgrupp med representanter för olika yrkeskategorier har jobbat fram planen. I det arbetet har deltagit kommunens egna specialister på olika områden: demenssjuksköterska, äldrepedagoger, chefer, förebyggande hembesök, sjuksköterskor m.fl. - Vi har också träffat olika grupper som representerar de boende på särskilt boende eller som har hemtjänst, anhöriga och våra vårdambassadörer, säger Åsa Bullarbo, planerings- och utredningssekreterare på socialförvaltningen. Dialogcafé var också uppskattat och där fick vi många bra synpunkter. Planen pekar ut riktningen Förslaget till ny vård- och omsorgsplan bygger både på erfarenheter och tankar om nya arbetssätt. I förslaget beskrivs de områden där vi behöver utveckla vår verksamhet, säger Åsa Bullarbo. Exempel på detta är: Öppen verksamhet: Verka för mötesplatser i samverkan med frivilliga organisationer och kommunala förvaltningar för att undvika isolering. Mötesplatserna ger möjlighet till aktiviteter, men blir också en plattform för t.ex. studiecirklar i att förbereda sitt åldrande. Insatser i hemmet: Möjlighet att bo kvar hemma med service- och omvårdnadsinsatser. Implementera IT-lösningar för ökad trygghet och rörelsefrihet. Medarbetarna ska ha ett rehabiliterande förhållningssätt. När man behöver både vård och omsorg: Sömlös vårdkedja mellan region och kommun. Skriva ett lokalt vård- och omsorgsprogram. Man ska känna sig delaktig i planeringen. Inblandade måste ha smartare samverkan och informationshantering. Insatser när man bor på ett äldreboende: Särskilt boende ska finnas utifrån behov. De särskilda boendena kan se olika ut. - Dessutom tar planen upp behovet av att inspirera fler människor att vilja arbeta inom äldreomsorgen, säger Åsa Bullarbo. Integrationen med det pågående arbetet med ny översiktsplan för kommunen har varit viktig, liksom att planen matchar tankarna bakom visionen för Simrishamns kommun. Planen återfinns på kommunens webbplats, simrishamn.se. Planen finns också i läsexemplar på kommunledningskontoret (rådhuset, Stortorget, Simrishamn) och på biblioteket (Järnvägsgatan 2, Simrishamn). Synpunkterna på förslaget skickar man till socialförvaltningen senast den 19 april, antingen via post till Socialförvaltningen, Simrishamn, eller via e-post

3 Det händer på biblioteket Kalendarium Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Det betyder att vem som vill får komma och lyssna. Allmänheten får ställa frågor som rör ärenden till kommunstyrelsens sammanträde vid en informationsstund före kommunstyrelsens sammanträden. mars 20 Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 Kommunfullmäktige 28 Socialnämnden Föreläsning: Ann Heberlein 25/3, kl Ann Heberlein är författare, kulturskribent och lektor i etik vid Lunds universitet. Ett gott liv vad innebär det? Vad är godhet? Kan man tala om ondska? Lyckan: finns den? Och meningen med livet, då? Med utgångspunkt i sina två senaste böcker En liten bok om ondska och Ett gott liv talar Ann Heberlein om föreställningar i våra liv. I samarbete med Folkuniversitetet. Häxor på vift! Tomelilla bibliotek 26/3, Simrishamns bibliotek 27/3, kl. 14. På sin flygtur på väg till Blåkulla mellanlandade några häxor på biblioteket för att låna böcker. Men de glömde visst något. Kan och vågar du hjälpa oss att leta efter häxornas trollerisaker? För dig 6 12 år. Obs! Föranmälan till Författarkväll med Mian Lodalen och Felicia Feldt 8/4, kl Författarna tar avstamp från sina romaner Dårens dotter och den hett omdiskuterade Felicia försvann. I ett dynamiskt och utlämnande samtal berättar de om sin syn på självbiografins sanningar och konsekvenser. Entré: förköp 50 kr. Biljetter säljs på Simrishamns bibliotek. Fika finns från kl. 18, mot uppvisande av fikabiljett (20:-). Bokfika på Bénka-dí 10/4, 15/5, kl. 18 Kom och lyssna till en novell, dikter eller en musiktext. Vi fikar, myser och pratar om allt mellan himmel och jord. Ingen föranmälan. Bokfika på filialbiblioteken 11/4 Skillinge, 16/4 Kivik, 18/4 Sankt Olof med start kl. 14. För fjärde säsongen åker biblioteket ut på turné. Vi har med oss böcker och bullar i stora lass. För dig 7-12 år. Ingen föranmälan. Vårens Bokbubbel! 13/4, kl. 13 Nu är det åter dags för en ny upplaga av Bokbubbel, där bibliotekspersonalen presenterar ett urval av vårens nya böcker. Ingen föranmälan. Nina Björk 16/4, kl. 19 En föreläsning kring vår lycka och konsumtion. Entré: 60:-, ingen föranmälan. I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och Österlen som livsrum. Bokmys på bibblan 17/4, 22/5, kl På Simrishamns bibliotek tipsar vi om sprillans nya böcker men också om älskade klassiker. Vi bjuder på bullar och frukt. För dig 9 12 år. Obs! Föranmälan till april 3 Kommunstyrelsens arbetsutskott Barn- och utbildningsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden 9 Individ- och familjeutskottet 11 Kultur- och fritidsnämnden 16 Myndighetsnämnden 17 Kommunstyrelsen Kärleken övervinner alltid ondskan Lördag 6 april kl (cirka), Galleri Valfisken, Simrishamn Föreställningen Kärleken övervinner alltid ondskan innehåller romsk musik/ sånger på språket romanès och svenska. Mellan sångerna ger Hans Caldaras en skildring av romsk kultur och historia, och läser ett par korta utdrag ur sin självbiografi I betraktarens ögon. Musiken varierar mellan traditionella romska sånger från olika delar av världen till swing à la gitarrlegenden Django Reinhard. Biljetter 100:-, förköp av biljetter säljs på Simrishamns bibliotek samt vid entrén innan föreställningen. Spökfarfar med Obanteatern Söndag 7 april kl. 14 på Galleri Valfisken, Simrishamn Eriks farfar har just gått bort. Hans föräldrar försöker förgäves trösta och förklara. Så en natt står hans farfar i hans rum. Farfar har blivit ett spöke, men han verkar ha glömt något... Tillsammans ger de sig ut på ett äventyr fullt av minnen. I leken kommer Erik fram till insikten att farfar alltid kommer att vara med honom. En berättelse full av hopp, kärlek och spänning, om hur livet går vidare från generation till generation och hur vi alla bär mångas erfarenheter inom oss. Målgrupp: Från 4 till 7 år. Föreställningens längd: 35 min. Kim Santova ställer ut oljemålningar 2 20 april, Simrishamns bibliotek Kim Santova föddes 1957 vid Höga kusten. Konsten har gått som en röd tråd i hennes liv. På 70-talet var det akrylmåleri och lera. Under 80-talet tillkom olja, gips och textil, bl.a. textilskulptur, något som hon fortsatte att arbeta med in på 90-talet. Under talet målade hon även med äggoljetempera, pastell, akvarell och utförde arbeten i betong, trä och metall. Just nu är det måleri i olika tekniker och smyckeskonst som upptar hennes tid. Hon är bosatt i Simrishamn. Upphandlingar Alla våra aktuella upphandlingar finns på simrishamn.se/sv/om-kommunen/ekonomi/upphandling

4 - w Aktuell föreningsinformation våren 2013 Aktuell föreningsinformation skickas ut två gånger om året till alla föreningar som är registrerade i kommunens föreningsregister (nästan 400 st). Kultur- och fritidsförvaltningen sammanställer aktuell information som kan vara av intresse för er förening. Det är viktigt att du som tar emot informationsbladet vidarebefordrar informationen till rätt person i din förening. Finns frågor och funderingar är du/ni välkomna att kontakta förvaltningen på eller Aktuella datum Ansökan om lokalbidrag Ansökan om kulturbidrag för Ansökan om tider i sporthallar, gymnastiksalar, simhall och skjuthall för säsongen 2013/ Ansökan om arrangörsbidrag Ansökan om kommunalt aktivitetsstöd. Allmänna bidragsbestämmelser för föreningar Kultur- och fritidsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att fördela olika former av bidrag till i huvudsak ideella föreningar som är verksamma inom Simrishamns kommun. Bidragen avses aktivera det ideella föreningsarbetet i kommunen samt täcka en del av kostnaderna för föreningens verksamhet. Bidrag beviljas endast till föreningar registrerade i kommunens föreningsregister (undantag kan endast ske efter nämndens prövning), vilka också bedriver kontinuerlig verksamhet i kommunen samt uppfyller de allmänna bestämmelserna och bestämmelserna för respektive bidragskategori. Ingen förening garanteras automatiskt något bidrag. På hemsidan kan du ta del av de allmänna bidragsbestämmelserna för föreningar i vår kommun: simrishamn.se/sv/kultur_fritid/bidragsbestammelser-for-foreningar. Observera att kultur- och fritidsnämnden har tagit beslut om att dra in möjligheten att ansöka om investeringsbidrag och folkliga fester på grund av besparingskrav. Ansökningsblanketter Följande ansökningsblanketter finns att ladda ner från Simrishamns kommuns hemsida, under kultur och fritid. (Ansökningsblanketterna är i pdf-format): Ansökan om kommunalt aktivitetsstöd Ansökan om träningstider i gymnastiksalar och sporthallar Arrangörsbidrag Kulturbidrag Särskilda bidrag Lokalbidrag Lokalt kommunalt aktivitetsstöd Arkitekturpris 2013 Vilket objekt ska premieras med arkitekturpris i år? Lämna ditt förslag till mottagare av Arkitekturpris Förslaget ska lämnas senast den 31 maj. Simrishamns kommun värnar om byggnadskultur och miljö. Ett arkitekturpris instiftades därför år Följande objekt har premierats tidigare: Vitemölla badhotell. Ragnarpers i Gärsnäs och trädgårdsanläggningen vid Äpplets hus i Kivik. Skogshyddan i Kivik. Naturum i Stenshuvuds nationalpark. Äppellunden i Brantevik. Ravlunda bränneri. Buhres fisk i Kivik. Gyllebo slott med omgivningar. Verkstad och lager i kvarteret Otto Lars i Simrishamn. Baskemölla ekoby. Flerbostadshus i kvarteret Snödroppen i Simrishamn. Bostadshus i kvarteret Laxen i Simrishamn. Smedja Volund i Älmhult. Förra året premierades Vilhelmsbergs gård, Järrestad. Nu efterlyser Simrishamns kommun förslag till mottagare av priset för år Arkitekturpriset är en plakett och ett diplom med prismotivering. Priset ska uppmärksamma och uppmuntra en värdefull insats gällande den sydsvenska byggnads- och trädgårdstraditionen, både avseende bevarande och förnyelse samt miljöaspekter. Priset kan uppmärksamma byggnadskonsten en nybyggnad, en ombyggnad, en tillbyggnad eller en restaurering. Priset kan också uppmärksamma trädgårdskonsten en trädgårds- eller en parkanläggning. Inte bara enskilda objekt utan även områden, en boendemiljö eller en naturmiljö, kan uppmärksammas. Det föreslagna objektet ska vara beläget i Simrishamns kommun och det som uppmärksammas i förslaget ska vara genomfört under de senaste tio åren samt vara färdigställt. Förslag till mottagare av utmärkelsen Arkitekturpris 2013 lämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen senast den 31 maj. Besöksadress: Kontakt samhällsbyggnad, Storgatan 22, expeditionstid måndag fredag Postadress: Simrishamns kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen, Simrishamn. E-post: Välkommen med ditt förslag! Aktuellt på Österlens museum Folkkonst målad med ylle skånska yllebroderier Onsdag 27 mars kl. 19 Annhelén Olsson från Skånes hemslöjdsförbund och redaktör för boken om skånskt yllebroderi kommer till Österlens museum och föreläser bildrikt om yllebroderiet. Passa på att även se utställningen Med nya ögon. Entré 100 kr. Kvällskaffe ingår. Föranmälan till Österlens museum, , eller Vi bjuder på Drop in-workshop Söndag 31 mars, lördag 25 maj kl Välkomna på Drop in-workshop på utställningen Med nya ögon 22 tolkningar av skånskt yllebroderi. Under våren kan du själv vara med och skapa med inspiration av utställningen och traditionellt skånskt yllebroderi och verk inspirerade av yllebroderiet på Österlens museum. Söndag 31 mars (påskdagen) kl : Anette Lundin, vår okrönta grannlåtsslöjdare, håller i yllebroderi och grannlåt i en salig röra. Lördag 25 maj kl : Sussi Täck tar den traditionella konsten att göra Oro (mobil) till vår samtid. Med sugrör och återbruk skapar vi konst för hemmet. Workshoparna är gratis och material finns på plats till självkostnadspris.

5 Information från kommunens anhörigstöd Välkommen till anhörigstödets drop-in-café för en stunds trevnad men även för underhållning och information. Simrishamn: Bergengrenska, tisdag eller torsdag kl mars, handlar om stress och stresshantering 21 mars, anhörig-drop-in-café 26 mars, hjälpmedelsinformation 2 april, anhörig-drop-in-café 4 april, anhörig-drop-in-café 9 april, kommunens omsorgshandläggare informerar 16 april, Life-butiken visar och informerar om det som kan vara bra för vårt välbefinnande Kivik, Äppelgården, torsdag kl : 21 mars, hörselskadades förening informerar 18 april, information om hur stress påverkar oss och hur vi bäst kan hantera den. 23 maj, Seniorshopen visar kläder Borrby, församlingshemmet, onsdag kl : 27 mars, Life-butiken visar och informerar om det som kan vara bra för vårt välbefinnande 10 april, Seniorshopen har mannekänguppvisning Demensteamet har anhörigcafé på Bergengrenska fredag kl : 5 april 3 maj Måndagen den 8 april poesi-drop-in på Bergengrenska kl I en tid då allt ska gå fort, unna dig att få en stunds avkoppling i att vila i nuet och lyssna till inspirerande, avkopplande och helande poesi för en stunds ro. Har du frågor eller behöver någon att samtala eller fundera tillsammans med? Välkommen att kontakta anhörigkonsulent Linda Jacobson, , simrishamn.se, eller demenssjuksköterska Elisabeth Hallberg, , eller Silviasyster Mia Brantlid, , Bygga i sommar? Nu är en bra tid att komma in med ansökan om bygglov för ditt byggprojekt i vår/sommar. Detta är kanske inte det första man tänker på när snön knappt hunnit försvinna, men ditt projekt kan ta lite tid att handlägga beroende på handlingar, planbestämmelser och eventuella remissutskick. Tänk på att en komplett ansökan och fackmannamässigt utförda ritningar medför snabbare och enklare handläggning. Om du är osäker på om ditt projekt behöver bygglov, kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen på Bygglovsansökan och information finns på Björkegrenska gården i Simrishamn eller på simrishamn. se/sv/bygga_bo/stadsarkitektkontoret/bygglov-och-ovriga-tillstandsbeslut/blanketter/ En hållbar framtid! Omställning Österlen, i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, Simrishamns kommun och Hela Sverige ska leva, inbjuder till föreläsningar med diskussioner på Skeppet, Marint centrum, Simrishamn kl Moderator vid varje tillfälle: professor Ulrich Nitsch. Möjlighet till frågor och diskussion. Fri entré, kaffeservering. Välkomna! 20/3 Tillväxt och möjligheter Stellan Tengroth, som skrivit boken Tillväxt till döds, och Carl Lilliehöök, f.d. vd för Biogas Kristianstad. 10/4 Miljömålen och politiken Annelie Johansson, miljödirektör, Länsstyrelsen Skåne, och Susanne Dahlberg, miljömålssamordnare, Länsstyrelsen Skåne. 24/4 Global och lokal ekonomi Oscar Kjellberg, samhällsdebattör och f.d. vd för JAK-banken, och Kåre Olsson, författare, debattör och f.d. styrelseordförande för JAK-banken. Öppet hus på Kulturskolan tisdag 16 april kl Kom och se och prova vad Kulturskolan kan erbjuda! Vi bjuder på kaffe, saft och bullar. Aktuellt för dig som är företagare i Simrishamns kommun Frukostmöte för företagare fredag 12 april Företagare i Simrishamns kommun hälsas varmt välkomna till frukostmöte i Simrishamn fredagen den 12 april kl på Marint centrum i Simrishamn. Frukostmötets tema är lokalmedias roll och betydelse för samhällsutvecklingen. Chefredaktör Lars Mohlin och marknadskoordinator Charlie Wallin från Ystads allehanda presenterar tidningen och svarar på frågor. Aktuell information från Simrishamns kommun. Föranmälan görs till Lars Persson, , lars. eller till Frukostmötet arrangeras av Simrishamns kommun i samarbete med Ystads allehanda. Starta eget-information under våren - Fördjupningsträff 4 april kl. 18 i Tomelilla. - Fördjupningsträff 9 april kl. 18 på Marint centrum i Simrishamn. Fördjupningsträffar är för dig som vill veta mer om t.ex. olika företagsformer, hur man gör en budget och hur du bäst marknadsför ditt företag. Föranmälan till träffen i Tomelilla görs till Anne-Line Scheele i Tomelilla, , anne-line. och för träffen i Simrishamn görs föranmälan till Lars Persson, , Starta eget-träffarna arrangeras i samarbete med Nyföretagarcentrum. Mer information och tidsbokning för enskilda rådgivningar hittar du på nyforetagarcentrum.se/ystad. Ansvarig utgivare: Anna Thott Redaktör: Jan-Erik Zandersson, tfn: , fax: E-post: Nästa kommuninformation kommer 18 april simrishamn.se

Vårens program på Simrishamns bibliotek 2012

Vårens program på Simrishamns bibliotek 2012 Vårens program på Simrishamns bibliotek 2012 Vårens program 2012 Simrishamns bibliotek informerar Fredagssagan 13/1, 3/2, 2/3, 13/4, kl. 14.00 Följ med till sagans skog där troll, prinsessor, drakar och

Läs mer

Översiktsplan för Simrishamns kommun Dnr: 2010/74

Översiktsplan för Simrishamns kommun Dnr: 2010/74 1 (6) Datum: 13-03-04 Översiktsplan för Simrishamns kommun Dnr: 2010/74 Vad St Olofsborna tycker om St Olof. Samt Ravlunda, Ö Vemmerlöv och Vitaby. Sammanställning av inkomna synpunkter inkomna 2013-02-13-2013-02-27.

Läs mer

Sjöbo bibliotek Blentarps bibliotek Vollsjö bibliotek Lövestad bibliotek

Sjöbo bibliotek Blentarps bibliotek Vollsjö bibliotek Lövestad bibliotek Sjöbo bibliotek Vårprogram 2015 Sjöbo bibliotek måndag 10-19 tisdag 10-18 onsdag 12-18 torsdag 10-19 fredag 10-18 lördag 10-14 Gamla Torg 10, 275 80 Sjöbo Tel: 0416-271 60 E-post: biblioteket@sjobo.se

Läs mer

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015 Senaste nytt från Anhörigstödet Hösten 2015 Under hösten finns det möjlighet att vara med i samtalsgrupper, gå på caféer, må gott aktiviteter m.m. Tillsammans med de olika aktörerna hälsar vi er hjärtligt

Läs mer

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015 Senaste nytt från Anhörigstödet Hösten 2015 Under hösten finns det möjlighet att vara med i samtalsgrupper, gå på caféer, må gott aktiviteter m.m. Tillsammans med de olika aktörerna hälsar vi er hjärtligt

Läs mer

Kultur- och fritidsförvaltningen. Simrishamns kommun. Vecka 8 16-22 februari

Kultur- och fritidsförvaltningen. Simrishamns kommun. Vecka 8 16-22 februari Kultur- och fritidsförvaltningen Simrishamns kommun Vecka 8 16-22 februari SIMRISHAMN Biblioteket i Simrishamns kommun Öppettider för Simrishamns bibliotek Måndag torsdag kl. 10.30-19.00 Fredag kl. 10.30-17.00

Läs mer

Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun. Glad påsk! Seminarium om offentlig upphandling 28 april

Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun. Glad påsk! Seminarium om offentlig upphandling 28 april Nyhetsbrevet Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun Nr 3/2014 Glad påsk! Frukostmöte 16 maj Reservera redan nu fredag 16 maj för nästa frukostmöte för företagare! Frukostmötet blir denna gång tillsammans

Läs mer

kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre

kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre 1 Sommar 2015 kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre KULTURGUIDE Kultur- och fritidsförvaltningen, sommar 2015 Välkommen att ta del av sommarens kulturguide 2015! I Simrishamns kulturguide

Läs mer

VÅRGÅRDA BIBLIOTEKS HÖSTEN 2015. Omslagsfoto: (CC0 1.0)

VÅRGÅRDA BIBLIOTEKS HÖSTEN 2015. Omslagsfoto: (CC0 1.0) VÅRGÅRDA BIBLIOTEKS HÖSTEN 2015 Omslagsfoto: (CC0 1.0) Sista tisdagen i varje månad, kl.16.00-17.00, med start 25/8: Bokklubb Bokklubb för dig som är 9-12 år. Vi pratar om böcker vi läst/lyssnat på och

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

Sportlovsprogrammet i Simrishamns kommun 2011. Barn och ungdomar - missa inte "Talang 2011"! Simrishamnskväll 26 februari i Korsavadshallen

Sportlovsprogrammet i Simrishamns kommun 2011. Barn och ungdomar - missa inte Talang 2011! Simrishamnskväll 26 februari i Korsavadshallen Sportlovsprogrammet i Simrishamns kommun 2011 I Simrishamns kommun finns det mycket kul att göra för sportlovslediga barn och ungdomar. Vi tackar alla sportlovsarrangörer och ledare! Samtliga sportlovsaktiviteter

Läs mer

VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD

VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD MÖTESPLATSER Kom för att träffa andra anhöriga under en enkel samvaro. Det serveras kaffe till självkostnadspris och vanligtvis görs en aktivitet. Kom ensam

Läs mer

Läsåret 06/07 för elever i skolår 7-9 och gymnasiet.

Läsåret 06/07 för elever i skolår 7-9 och gymnasiet. Läsåret 06/07 för elever i skolår 7-9 och gymnasiet. Det är Skånetrafikens turer linjelagda eller andra insatta turer som våra 7-9-elever på Korsavad- och Jonebergskolan samt eleverna på Österlengymnasiet

Läs mer

informerar mars 2010 Mästerligt, hänförande, fantastiskt dragspelsvirtuosen Minna Weurlander ger solokonsert på Kulturhuset Valfisken 17 april

informerar mars 2010 Mästerligt, hänförande, fantastiskt dragspelsvirtuosen Minna Weurlander ger solokonsert på Kulturhuset Valfisken 17 april Glad påsk informerar mars 2010 Mästerligt, hänförande, fantastiskt dragspelsvirtuosen Minna Weurlander ger solokonsert på Kulturhuset Valfisken 17 april Accordeonisten Minna Weurlander kommer från Finland

Läs mer

Sportlov i Simrishamn vecka 8 2011

Sportlov i Simrishamn vecka 8 2011 Sportlov i Simrishamn vecka 8 2011 Här hittar du sportlovsprogrammet! I Simrishamns kommun finns det mycket kul att göra för sportlovslediga barn och ungdomar. Vi tackar alla sportlovsarrangörer och ledare.

Läs mer

Program hösten 2013. Sjöbo bibliotek

Program hösten 2013. Sjöbo bibliotek Program hösten 2013 Sjöbo bibliotek Biblioteket - allt från böcker till barnteater Biblioteket erbjuder böcker inom många olika ämnesområden. Här finns ljudböcker, e-böcker, film, tv-spel, tidningar och

Läs mer

ANHÖRIGÅRET 2016. Det händer hos oss i vår och sommar! PROGRAM VÅR/SOMMAR. Anhörigstödsverksamhet Sektor vård och omsorg

ANHÖRIGÅRET 2016. Det händer hos oss i vår och sommar! PROGRAM VÅR/SOMMAR. Anhörigstödsverksamhet Sektor vård och omsorg ANHÖRIGÅRET 2016 Det händer hos oss i vår och sommar! PROGRAM VÅR/SOMMAR 2016 Anhörigstödsverksamhet Sektor vård och omsorg Vem berörs av anhörigstöd? Kommunen erbjuder anhörigstöd till dig som ger stöd,

Läs mer

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-04-10 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Direkt stöd till anhöriga i Arboga kommun 6 2.1 Information...

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

Det händer hos oss! program. vår/sommar. Anhörigstödsverksamheten Omvårdnadsförvaltningen

Det händer hos oss! program. vår/sommar. Anhörigstödsverksamheten Omvårdnadsförvaltningen Det händer hos oss! program vår/sommar 2014 Anhörigstödsverksamheten Omvårdnadsförvaltningen Vem berörs av anhörigstöd? Kommunen erbjuder anhörigstöd till dig som ger stöd, hjälp eller omsorg till en person

Läs mer

Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga

Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga 1 Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Foto Taina Ahola September 2014 1 ANSLAGSTAVLAN Seniorveckan inleds den 7 september kl.14.00 med tal av Liliana Lindström och lite barsnack

Läs mer

Hej! Här kommer en information till dig som har kommunal hemtjänst, nattpatrull och trygghetslarm.

Hej! Här kommer en information till dig som har kommunal hemtjänst, nattpatrull och trygghetslarm. ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2015-02-27 1 (6) Kvartalsbrev Mars 2015. Hej! Här kommer en information till dig som har kommunal hemtjänst, nattpatrull och trygghetslarm. Vi är redan inne i Mars månad, och efter en

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Välkommen till biblioteket

Välkommen till biblioteket Välkommen till biblioteket Utbud på Simrishamns bibliotek Kultur- och fritidsförvaltningen informerar Biblioteken i Simrishamn Folkbiblioteken i Simrishamns kommun finns på följande orter: Borrby, Gärsnäs,

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Foto Taina Ahola September 2015 ANSLAGSTAVLAN Seniorveckan 13-18 september Seniorveckan invigs söndagen den 13 september av kommunstyrelsens

Läs mer

SPORTLOV! För ett aktivt sportlov för barn och ungdomar!

SPORTLOV! För ett aktivt sportlov för barn och ungdomar! snämnden SPORTLOV! Aktiviteter i samarbete mellan Älmhults föreningar och Kultur- och Fritidsnämnden För ett aktivt sportlov för barn och ungdomar! Postadress Box 500, 343 23 Älmhult Besöksadress Stortorget

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (5) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Onsdagen den 20 maj 2009, kl 08.00. OBS

Läs mer

KARLSLUNDS MÖTESPLATS. MÅNADSPROGRAM December Västerås stad Västerås

KARLSLUNDS MÖTESPLATS. MÅNADSPROGRAM December Västerås stad Västerås MÅNADSPROGRAM December 2017 KARLSLUNDS MÖTESPLATS MÅNADSPROGRAM December 2017 Västerås stad 721 87 Västerås 021-39 00 00 www.vasteras.se Aktiviteter december 2017 Varje vecka: Måndag: Tisdag: 13.30 Sittande

Läs mer

informerar februari 2013 Ersättningsnämnden Vi söker semestervikarier Det blir sommar i år också och vi söker nu semestervikarier

informerar februari 2013 Ersättningsnämnden Vi söker semestervikarier Det blir sommar i år också och vi söker nu semestervikarier Simrishamns kommun informerar februari 2013 Kalendarium Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Det betyder att vem som vill får komma och lyssna. Allmänheten får ställa frågor som rör ärenden till

Läs mer

Norsjö kommunblad april 2013

Norsjö kommunblad april 2013 Norsjö kommunblad april 2013 Norsjödagen på Berättarfestivalen Onsdag den 24 april är Norsjö med på Berättarfestivalen i Skellefteå. Norsjö har ett eget program hela dagen på Nordanås caféscen. För att

Läs mer

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015 Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015 Anhörigstöd inom Vård och Omsorg Vi vänder oss till dig som ger stöd, hjälp eller omsorg till en närstående i din närhet som inte klarar av vardagen

Läs mer

Simrishamns kommun. informerar april 2014. Konstutställning på Simrishamns bibliotek

Simrishamns kommun. informerar april 2014. Konstutställning på Simrishamns bibliotek Simrishamns kommun informerar april 2014 Påskutställning på Galleri Valfisken 18 21/4 Föreningen Redig Skånsk Slöjd ställer ut på Galleri Valfisken, Järnvägsgatan 2 i Simrishamn, under påskdagarna. Vernissage

Läs mer

DETTA HÄNDER PÅ KIVIK 2017

DETTA HÄNDER PÅ KIVIK 2017 K IVIKS turism företag i samverkan DETTA HÄNDER PÅ KIVIK 2017 KIVIKS MUSEUM Lördag 21/1. kl 14.00 på Äppelgården Rädda Hanöbukten! Vi lyssnar på forskare som har ägnat 30 år åt att undersöka hur Östersjön

Läs mer

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-14!

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-14! Hej och välkommen till Fjälkestads fritidshem, ht-14! Fritidshemsverksamheten tar vid när skolan slutar för dagen och i dagsläget håller vi öppet till 17.30. (De dagar det är behov och efter överenskommelse

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (5) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Tisdagen den 24 juni 2008, kl 08.00 (OBS

Läs mer

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område i centrala Hanaskog. I huset finns bibliotek, en mötesplats för äldre och lägenheter för

Läs mer

Eksjö bibliotek med filialer. Vårprogram. med 100-årsfirande Eksjö stadsbibliotek och filialer

Eksjö bibliotek med filialer. Vårprogram. med 100-årsfirande Eksjö stadsbibliotek och filialer Vårprogram Eksjö bibliotek med filialer Vå r p r o g r a m med 100-årsfirande Eksjö stadsbibliotek och filialer Vårprogram 2015 www.eksjo.se/biblioteket stadsbiblioteket@eksjo.se 0381-361 00 Biblioteket

Läs mer

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter Foto: Sofia Sabel Aktiviteter Äldreomsorgen 1 januari-30 april 2015 Anhörigcenter Anhörigcenter är en informations- och mötesplats som vänder sig till dig som inom familjen, släkten eller vänkretsen stödjer

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (6) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Torsdagen den 1 november 2007, kl 08.30

Läs mer

Kommunbladet oktober 2014

Kommunbladet oktober 2014 Kommunbladet oktober 2014 Det här är några av artiklarna i kommunbladet nr 7. Har du frågor eller vill veta mer om vad som händer i Norsjö under oktober månad? Ring växeln, telefon 0918-140 00 eller Sofie

Läs mer

Anhörigstöd. Vård & Omsorg

Anhörigstöd. Vård & Omsorg Anhörigstöd Vård & Omsorg Stöd till dig som stödjer Anhöriga står för en mycket stor del av vården av närstående. Det kan gälla någon som blivit långvarigt sjuk, drabbats av psykisk eller fysisk funktionsnedsättning,

Läs mer

Afasiverksamheten i Stockholm

Afasiverksamheten i Stockholm Text och siffror Talstöd Afasiverksamheten i Stockholm Materialet Talstöd Text och siffror finns att ladda ner på www.afasicirklar.se och får användas fritt. Mer information: SV Stockholm tfn: 08-679 03

Läs mer

YSTADS BIBLIOTEK. Program vår

YSTADS BIBLIOTEK. Program vår YSTADS BIBLIOTEK Program vår 2016 Stadsbiblioteket Onsdagar kl. 13.00 14.30 fr.o.m. 27 januari Café Språka/Language Café Välkommen till vårt språkcafé. Här kan du träffa människor med olika språk och erfarenheter.

Läs mer

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område i centrala Hanaskog. I huset finns bibliotek, en mötesplats för äldre och lägenheter för

Läs mer

Monika Larsson Fritidskonsulent telefon 0414-819333 mobil 0709-819333 mail monika.larsson@simrishamn.se

Monika Larsson Fritidskonsulent telefon 0414-819333 mobil 0709-819333 mail monika.larsson@simrishamn.se Ett häfte samlat med aktiviteter från studieförbund, föreningar och organisationer i Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo, Skurup och Ystad kommuner. Alternativet riktar sig till personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Socialt innehåll/kultur

Socialt innehåll/kultur Socialt innehåll/kultur Hur ser mitt uppdrag Övergripande ansvar för det sociala innehållet stödja personal och enhetschefer i arbetet tillsammans med vår värdegrundsledare Projektledare för För och med

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (6) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Onsdagen den 17 november 2010, kl 08.30.

Läs mer

4 6 december. Lidingö stadshus. Tre sprudlande dagar för din hälsa och livsglädje! Fri entré. Foto: Mats Högberg

4 6 december. Lidingö stadshus. Tre sprudlande dagar för din hälsa och livsglädje! Fri entré. Foto: Mats Högberg 4 6 december Lidingö stadshus Tre sprudlande dagar för din hälsa och livsglädje! Fri entré Foto: Mats Högberg Livsglädje att leva livet hela livet Det finns så mycket att njuta av och bli glad av i livet,

Läs mer

Kommunbladet november 2015

Kommunbladet november 2015 Kommunbladet november 2015 Det här är några av artiklarna i kommunbladet nummer 8 2015. Har du frågor eller vill veta mer om vad som händer i Norsjö under november månad? Ring växeln, telefon 0918-140

Läs mer

Anhörigstödets verksamhet Program för hösten 2016

Anhörigstödets verksamhet Program för hösten 2016 Anhörigstödets verksamhet Program för hösten 2016 Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående Lenitha Petersson, Anhörigsamordnare Omsorgsförvaltningen Nybro kommun Telefon 0481-456

Läs mer

Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling

Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling Robert Rauschenberg, Monogram, 1955-59 Estate of Robert Rauschenberg/BUS 2012, Stockholm/VAGA, NY. Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling Välkomna till visningar och verkstad

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Grillning den 25/6 kl.12.00 föranmälans krav Juni-juli 2014

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Grillning den 25/6 kl.12.00 föranmälans krav Juni-juli 2014 1 Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Grillning den 25/6 kl.12.00 föranmälans krav Foto Taina Ahola Juni-juli 2014 1 ANSLAGSTAVLAN Semesterstängt Medelpunkten har stängt för aktiviteter

Läs mer

Barnteater. Bokfrukost

Barnteater. Bokfrukost Karlskoga biblioteks vårprogram 2013 Barnteater Foto: Martin Skoog Hemma hos med Teater TR3 Söndag 27 januari kl 11.00 och kl 13.00 Ålder 3-6 år. Cirka 35 minuter. En liten man i ett litet hus. En alldeles

Läs mer

HÖSTENS PROGRAM 2013

HÖSTENS PROGRAM 2013 HÖSTENS PROGRAM 2013 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD INFORMATIONSTRÄFFAR Information om färdtjänst och Resam. Handläggare/informatörer Anna-Lena och Anette informerar och svarar på frågor omkring färdtjänst

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (5) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Torsdagen den 22 april 2010, kl 08.30.

Läs mer

Anhörigstöd 2013. i Lessebo kommun

Anhörigstöd 2013. i Lessebo kommun Anhörigstöd 2013 i Lessebo kommun Vem anhörigstödet finns till för Det kan ge såväl glädje som trygghet att hjälpa och stödja en närstående, men det kan också innebära oro och trötthet. Du som stödjer

Läs mer

Hej! Här kommer en information till dig som har kommunal hemtjänst, nattpatrull och trygghetslarm.

Hej! Här kommer en information till dig som har kommunal hemtjänst, nattpatrull och trygghetslarm. ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2015-08-31 1 (5) Kvartalsbrev för september 2015 Hej! Här kommer en information till dig som har kommunal hemtjänst, nattpatrull och trygghetslarm. En mycket regnig försommar blev till

Läs mer

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se Do It Yourself 2013 Stockholm, 5-9 augusti stockholm.viunga.se anton.ljungh@viunga.se Vad är Do It Yourself? Projektet ägs och drivs av Vi Unga Stockholms län. Tillsammans med Leader Uross och Studieförbundet

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (6) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Torsdagen den 22 november 2007, kl 08.00

Läs mer

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013 Anhörigcenter Foto: Sofia Sabel Kartan är beskuren och lånad från broschyren Innerstaden Kungsbacka, smakfulla upplevelser Du är välkommen att kontakta oss. Telefon: 0300-83 42 29 E-post: anhorigstod-ao@kungsbacka.se

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Särskild utbildning för vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskaper och färdigheter för ETT GOTT LIV www.viadidakt.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-post: info@viadidakt.se Viadidakt är en gemensam

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

S P O R T L O V E T 2 0 1 0

S P O R T L O V E T 2 0 1 0 S P O R T L O V E T 2 0 1 0 Var så god här är vårt lovprogram för 2010 Som du ser så finns det en hel del av trevliga aktiviteter, som våra föreningar, företag och även vissa kommunala nämnder bjuder på

Läs mer

Aktiviteter. April-Maj-Juni 2014 VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN. April V.14 Tisdag 1 april Kl.13.00-14.00 Bingo. Onsdag 2 april Kl.13.00-15.00 Tema: Påskpyssel

Aktiviteter. April-Maj-Juni 2014 VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN. April V.14 Tisdag 1 april Kl.13.00-14.00 Bingo. Onsdag 2 april Kl.13.00-15.00 Tema: Påskpyssel VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN Aktiviteter Sätt guldkant på tillvarondin eller någon annans April-Maj-Juni 2014 April V.14 Tisdag 1 april Kl.13.00-14.00 Bingo Se sista sidan för mer som händer VARJE VECKA Onsdag

Läs mer

ÖPPEN FÖRSKOLA. Kontakt : Email : Blogg : www.kulanbloggen.se. Facebook: www.facebook.com/kulansoppnaforskola

ÖPPEN FÖRSKOLA. Kontakt : Email : Blogg : www.kulanbloggen.se. Facebook: www.facebook.com/kulansoppnaforskola ÖPPEN FÖRSKOLA Kontakt : Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38 www.lund.se/kulan Email : kulansoppnaforskola@live.se Blogg : www.kulanbloggen.se Facebook: www.facebook.com/kulansoppnaforskola

Läs mer

Anhörigstöd för dig som stödjer och vårdar en anhörig

Anhörigstöd för dig som stödjer och vårdar en anhörig Anhörigstöd för dig som stödjer och vårdar en anhörig Foto Jesper Molin Jag vet inte vad jag skulle ha tagit mig till utan anhörigstödet. Kvinna, 65 + som vårdar sin make Som anhörig har man ofta inte

Läs mer

ÖPPEN FÖRSKOLA Vårterminen 2014

ÖPPEN FÖRSKOLA Vårterminen 2014 ÖPPEN FÖRSKOLA Vårterminen 2014 Kontakt: Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38 Hemsida: www.lund.se/kulan E-post: kulansoppnaforskola@live.se Blogg : www.kulanbloggen.se

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad?

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? ANHÖRIGSTÖD INFORMATION OCH STÖD TILL DIG SOM VÅRDAR EN ANHÖRIG ANHÖRIGSTÖD 2 TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? Du

Läs mer

4 6 december. Lidingö stadshus. Tre sprudlande dagar för din hälsa och livsglädje! Fri entré. Foto: Mats Högberg

4 6 december. Lidingö stadshus. Tre sprudlande dagar för din hälsa och livsglädje! Fri entré. Foto: Mats Högberg 4 6 december Lidingö stadshus Tre sprudlande dagar för din hälsa och livsglädje! Fri entré Foto: Mats Högberg Livsglädje att leva livet hela livet Det finns så mycket att njuta av och bli glad av i livet,

Läs mer

Som anhörigkonsulent och enhetschef

Som anhörigkonsulent och enhetschef Med en röd fåtölj i centrum Anhörigcentrum i Örebro genomförde under september månad 2008 ett intensivt marknadsföringsarbete. På TV4 sändes en reklamfilm och ute på stan i Örebro har anhörigsamordnare

Läs mer

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom Handledning av Kitte Arvidsson Innehåll sid Detta är Studieförbundet Vuxenskolan, SV 3 Det här är en studiecirkel 4 Träff 1 5 Träff 2 7 Träff 3 8 SVs

Läs mer

MÅNADSBLAD. december 2017 SOCIALFÖRVALTNINGEN

MÅNADSBLAD. december 2017 SOCIALFÖRVALTNINGEN MÅNADSBLAD december 2017 SOCIALFÖRVALTNINGEN Mötesplats Kristallen Torget 1 A, Klippan Kl. 13.30-15.30. Fika till självkostnadspris. Program: 5 dec Våfflor 12 dec Luciatåg Tisdagsfika Balansträning Fredagar

Läs mer

Kvalitet och värdegrund i vården.

Kvalitet och värdegrund i vården. 1 Kvalitet och värdegrund i vården. Inledning Vi är måna om att personerna som får vård och omsorg av oss har det så bra som möjligt. Du som arbetar inom omsorgen är viktig i det arbetet. I den här broschyren

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni Vad händer i Färgelanda? Juni Tipspromenader Stigens If Varje söndag t.o.m. 8/6. Start kl.11.00-12.00 vid fabriken. Korvgrillning. Startavgift 20 kr. Torps Byalag och Valbo-Ryrs sockenförening Torsdag

Läs mer

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på:

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på: Höstlov i Motala 1-5 november Se programmet och läs om att som sker under året på: motala.se/ung Bowling Motala Bowlinghall Öppettider Måndag 31/10 13.00-16.00 Tisdag 1/11 13.00-16.00 Onsdag 2/11 13.00-16.00

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (6) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Tid och plats Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Onsdagen den 24 oktober 2007, kl 13.00

Läs mer

Pausen är ett mycket viktigt inslag vid intervjuer. Den kan skapa en spänning, som verkar förlösande på den som förväntas prata. Ta vara på det.

Pausen är ett mycket viktigt inslag vid intervjuer. Den kan skapa en spänning, som verkar förlösande på den som förväntas prata. Ta vara på det. LYSSNA OCH SAMTALA Genom det personliga mötet och det lyssnande samtalet kan vi vinna människors förtroende. Det lyssnande samtalet kan användas överallt där väljare rör sig. Det kan vara publika arenor

Läs mer

I Simrishamns kommun finns det mycket kul att göra för sportlovslediga barn och ungdomar. Vi tackar alla sportlovsarrangörer och ledare.

I Simrishamns kommun finns det mycket kul att göra för sportlovslediga barn och ungdomar. Vi tackar alla sportlovsarrangörer och ledare. Sportlov 2014 Vecka 8 17-23 februari I Simrishamns kommun finns det mycket kul att göra för sportlovslediga barn och ungdomar. Vi tackar alla sportlovsarrangörer och ledare. Kultur- och fritidsförvaltningen

Läs mer

Mötesplatser i Norr December 2015

Mötesplatser i Norr December 2015 Blombacka Duvan Anhörigträff Mötesplatser i Norr December 2015 Foto Matton.se Broschyr om alla aktiviteter för Anhörigträffarna i Norr och för Mötesplatserna Duvan och Blombacka Mötesplats Blombacka Våra

Läs mer

Bordtennishallen måndag 17/2 kl 13:00-15:00.

Bordtennishallen måndag 17/2 kl 13:00-15:00. På sportlovet har vi öppet som vanligt! Vi kommer att ha olika aktiviteter, men givetvis är det fritt att bara hänga! www.tomelilla.se/soffta eller Soffta (the Official page) på Facebook ~~~~~ Bordtennishallen

Läs mer

Öppen förskola. Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38. kulansoppnaforskola@live.se

Öppen förskola. Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38. kulansoppnaforskola@live.se Öppen förskola Höstterminen 2014 Kontakt : Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38 E-mail : kulansoppnaforskola@live.se Hemsida: www.lund.se/kulan Facebook: www.facebook.com/kulansoppnaforskola

Läs mer

Täby seniorcenter. Aktuella aktiviteter. taby.se/seniorcenter

Täby seniorcenter. Aktuella aktiviteter. taby.se/seniorcenter Täby seniorcenter Aktuella aktiviteter taby.se/seniorcenter Välkommen till Täby seniorcenter Täby seniorcenter är en öppen kommunal verksamhet där du kan träffa andra seniorer, vara med på något av de

Läs mer

Din Fritid Våren 2016

Din Fritid Våren 2016 Vård- och omsorgsförvaltningen Stöd och aktivering för personer med funktionsnedsättning Fritidsverksamhet Din Fritid Våren 2016 Fritidsverksamhet för ungdomar och vuxna Innehåll Information Fritidsverksamheten....

Läs mer

Inga-Lill Malmgren Fritidsassistent telefon 0414-819333 mobil 0709-819256 mail ingalill.malmgren@simrishamn.se

Inga-Lill Malmgren Fritidsassistent telefon 0414-819333 mobil 0709-819256 mail ingalill.malmgren@simrishamn.se Ett häfte samlat med aktiviteter från studieförbund, föreningar och organisationer i Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo, Skurup och Ystad kommuner. Alternativet riktar sig till personer med funktionsnedsättning

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden.

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi drömmer om kulturella upplevelser, sköna stunder i skog och mark, och fascinerande möten med människor med olika bakgrund och

Läs mer

Mitt bibliotek Hösten 2014

Mitt bibliotek Hösten 2014 Mitt bibliotek Hösten 2014 För dig som är runt 1 till 13 år Tillhör:... BIBLIOTEKEN I MÖLNDAL Skaffa lånekort! Har du hittat till vår fina bokbuss? Kom och hälsa på! Det här är jag: Jag heter... Jag gillar...

Läs mer

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST Kulturrådet, Box 7843, 103 98 Stockholm Besök: Långa raden 4, Skeppsholmen Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se Illustration omslag: Lehån

Läs mer

Stadsbiblioteket PROGRAM. Hösten 2015

Stadsbiblioteket PROGRAM. Hösten 2015 Stadsbiblioteket PROGRAM Hösten 2015 ةيبرعلاب تاياكح Sagor på arabiska Välkomna till en mysig sagostund på Mariestads Stadsbibliotek! Tid: Lördagar hela hösten kl.11.00-11.45 Magasinsvisningar Vill du

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

Senaste nytt från Anhörigstödet

Senaste nytt från Anhörigstödet Senaste nytt från Anhörigstödet Augusti 2015 Till dig som är anhörig till någon närstående familjemedlem, släkting, god vän eller granne, vilken är långvarigt sjuk, har ett missbruk/beroende, är äldre,

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014

Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014 Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014 Tar du hand om någon som behöver din hjälp? Där är varmt välkommen till oss på Anhörigcenter och vi vill helst att du kommer innan du sliter ut dig

Läs mer

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun 1 Denna broschyr har arbetats fram av Birgitta Håkansson, Margareta Olsson, Eleonore Steenari och Ewa Axén Gustavsson, Äldreförvaltningen våren 2004 Layout,

Läs mer

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Scandinav.se Foto Maria Carlsson Äldreomsorg i Borås Stad Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Du som är äldre ska ha möjlighet att leva ett gott liv var dag.

Läs mer

HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM

HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM 1 Hjälp och stöd vid demenssjukdom Minnesstörning behöver inte alltid vara ett tecken på demenssjukdom och en anledning till oro. Det är ändå

Läs mer

Fritidsnytt. Nr 2/2013

Fritidsnytt. Nr 2/2013 Fritidsnytt Nr 2/2013 Här kommer höstens program! Här kommer en del av de aktiviteter som erbjuds denna termin. Det finns aktiviteter som du känner igen sedan innan, och vi erbjuder nya cirklar som vi

Läs mer

Varje dag. 09.00-16.00 Skidskola för alla inriktningar. Bokas i Sportservice

Varje dag. 09.00-16.00 Skidskola för alla inriktningar. Bokas i Sportservice PÅSKPROGRAM 2015 Varje dag 07.00-20.00 Badavdelningen är öppen. Simma till lugn musik, från 16 år. Alla dagar kl. 07:00-09:00 & 18:30-20:00. 07.00-10.00 Frukostbuffén står uppdukad i kopparsalen 08.45-16.30

Läs mer

Astronomi SAGOSKOJ! Sommarboken BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED. Bibliotekspoesi. Pysselverkstad. Bio på bibblan. Program för Barn & Unga

Astronomi SAGOSKOJ! Sommarboken BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED. Bibliotekspoesi. Pysselverkstad. Bio på bibblan. Program för Barn & Unga BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED Sommarboken Sommarläsning Kick-off! Kalas SAGOSKOJ! Pysselverkstad Bibliotekspoesi Vår katastrofala bokklubb Bio på bibblan Astronomi - en resa bland stjärnor och planeter

Läs mer