informerar mars 2013 används nästan dygnet runt. Finns det industritomter till småföretagare? Naturen är en rikedom och tillgång som omger oss.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "informerar mars 2013 används nästan dygnet runt. Finns det industritomter till småföretagare? Naturen är en rikedom och tillgång som omger oss."

Transkript

1 Simrishamns kommun informerar mars 2013 På simrishamn.se finns alla inkomna förslag och idéer om hur de boende i och kring S:t Olof vill utveckla samhället. Här ett axplock av den stora mängd idéer och tankar som kommit in: Öppettider i påsk Kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre Skärtorsdagen den 28 mars stänger kommunens förvaltningskontor kl. 12. Turistbyrån har öppet kl på skärtorsdagen. Långfredagen, påskafton, påskdagen och annandag påsköppet kl Biblioteket i Simrishamn är öppet kl på skärtorsdagen, men håller stängt på påskafton. Alla filialer stängda (inkl. skärtorsdagen). Österlens museum har öppet kl tisdag skärtorsdag. Långfredag stängt. Påskafton och påskdagen öppet kl Annandag påsk stängt. S:t Olof är en bra by att bo i. Vi har bott här länge och våra barn har växt upp här. Det som saknas är bättre kommunikationer, både till tåget i Smedstorp och till Brösarp. Det hade inte skadat med en restaurang eller kiosk i byn. S:t Olof ett hjärta med hög puls. Byn har ett oerhört rikt föreningsliv vilket bidrar till en bykänsla. Imponerande nytt torg och ny väg med rondell. Viktigt med en ny Ica-affär. Det behövs ändamålsenlig lokal till dagis. Rusta inte ner skolan. Den behövs och kommunen måste satsa på framtiden. Sälj inte ut medborgarhuset, det används nästan dygnet runt. Finns det industritomter till småföretagare? Naturen är en rikedom och tillgång som omger oss. Rita och berätta om Borrby, Hammenhög, Skillinge och Brantevik Det bästa med S:t Olof är den underbara naturen. Var rädd om den. Inga vindmöllor. Det finns en stor kreativitet och ett stort ideellt engagemang i byn vilket är positivt. Tack för det fina torget! S:t Olof är en ung och kreativ by. Det är god sammanhållning genom byalag, idrottsförening och hembygdsförening. Den är utvecklingsbar på många områden, t.ex. arbetsplatser, skola och sysselsättningar. Vi är stolta över vårt nya torg men glöm inte att underhålla det. Vi är lyckliga över vår affär som snart ska bli större. Heder åt innehavaren. Vår skola betyder mycket för utvecklingen av unga familjer. Skogen och naturen ger oss god motion. Vi vill ha krog eller annat matställe. S:t Olof är en ort med stark gemenskap till naturen vilket är en viktig del när man bosätter sig här. Många väljer att återvända efter utbildning då man har en relation till orten. De billiga fastighetspriserna är viktiga för en familj. Byn kan utvecklas i söder där det finns mindre bra åkermark. Cykelväg till Ravlun- da via Vitaby skulle vara viktigt för såväl boende som turist. Den nya genomfarten kommer bli positiv för alla som bor längs Österlenvägen och för hela byn. Positivt med mycket skog och många bra skogsslingor. Träd vid medborgarhuset och vid ån har dock blivit nerhuggna av folk som saknar kunskap. Återväxten av sly hindrar vitsipporna. Bygg ett naturrum för nyckelbiotoper och 200 år gamla bokar. Jag ser ljust på S:t Olofs framtid och jag hoppas att alla ska känna sig välkomna och vilja bosätta sig i vår by. Jag hoppas att vi får behålla skolan samt att medborgarhuset stannar i kommunal regi. Jag är glad för att vi äntligen har fått ett fint torg som kan bli en samlingsplats för byn. Nu ska vi ju också få en ny mataffär och vägarna rustas upp. Bra! Det bästa med kommunen är sammanhållningen. Jag vill också ge en eloge till de tjänstemän på kommunen som jag har varit i kontakt med. Det har alltid varit tillmötesgående och alltid villiga att hjälpa till. Hur ser du på framtiden i Borrby, Hammenhög, Skillinge eller Brantevik, hur vill du utveckla samhällena? I arbetet med översiktsplanen är dina åsikter, tankar och idéer viktiga för att ge en bild av de förväntningar som finns. Vad gillar du med Borrby, Hammenhög, Skillinge eller Brantevik? Var brukar du vistas på fritiden? Vad tycker du är det bästa med Borrby, Hammenhög, Skillinge eller Brantevik? Och det sämsta? Vad saknar du? Finns det platser du älskar och platser där du känner dig otrygg? I mataffärerna i Borrby, Hammenhög, Skillinge och Brantevik och på simrishamn.se finns en folder där du gärna får teckna ned dina tankar, både i ord och genom att rita och berätta på en karta över orten. Foldrarna finns att hämta från den 20 mars. Du kan också lämna dina förslag i förslagslådan i mataffären. Förslag går dessutom utmärkt att skicka till Dina tankar och förslag vill vi ha senast den 3 april. Det är också på hemsidan och här i Österlenmagasinet som förslagen kommer att presenteras (alla på simrishamn.se, ett utdrag i tidningen). På simrishamn.se kan du också läsa vad man tyckt i de andra orterna (Gärsnäs, Simrishamn, Kivik och S:t Olof med omland) så här långt. Vi söker semestervikarier Det blir sommar i år också och vi söker nu semestervikarier till våra verksamheter inom socialförvaltningens område: Hälso- och sjukvårdsenheten: Distriktssköterskor/sjuksköterskor IFO-enheten: Behandlingspedagoger till HvB för ensamkommande barn LSS-verksamheten: Omsorgsassistenter, ledsagare, personliga assistenter och behandlingsassistenter Social omsorg: Vårdbiträden och undersköterskor Vi söker dig som har lämplig utbildning/ erfarenhet och är intresserad av att arbeta med människor som har behov av vård, omvårdnad och omsorg. Vi erbjuder dig ett positivt och omväxlande arbete i en stimulerande arbetsmiljö. Läs mer på simrishamn.se under Lediga jobb. Välkommen med din ansökan. Vad tyckte man i/om S:t Olof?

2 - v Glad påsk! Även om vårens ankomst fått ett litet bakslag, blir dagarna allt längre och solens strålar värmer allt mer. Utöver att jobbet med nästa års budget har inletts, så finns det flera områden som jag gärna vill kommentera. Korsavadsskolan och skolinspektionen är vänner Skolinspektionen har gjort återbesök på Korsavadsskolan och kan konstatera att betydande förbättringar har gjorts. Jag är uppriktigt glad att ledningen på allvar tagit tag i de brister som fanns. Ledare, rektor och lärare har gjort ett bra jobb och jag hoppas att det kommer att visa sig i elevernas resultat framöver. Fokus på utbildningens kvalité, på elevernas välmående, på en spetsad gymnasieutbildning och på långsiktiga politiska beslut, är viktiga delar för att återvinna förtroendet för skolfrågorna i Simrishamns kommun. Vi är skyldiga våra elever det, i hela kommunen. Positivt bokslut för 2012 Bokslutet för 2012 slutade på + 13 miljoner. Det är tionde året i rad vi kan visa ett positivt resultat. Det är bra och nödvändigt att vi kan leverera ett överskott. Det är endast då vi har råd att ta oss an framtidsutmaningarna. Ibland hör jag medborgare som är tveksam till att kommunen gör överskott. För mig är det lika enkel matematik i kommunens ekonomi som i den egna privata. Använder vi alla pengar till löpande kostnader, blir det inget över till nyinvesteringar. Äldreomsorgsplanen för synpunkter Att våra äldre ska känna trygghet och tilltro till att hjälpen finns när den behövs, det är en självklarhet. Önskemålen från våra äldre kommer inte att vara de samma i framtiden. Den medicinska och tekniska utvecklingen går framåt i en rasande fart. Vi vet inte hur det kommer att se ut i framtiden, det enda vi kan vara säkra på är att det kommer inte att se ut som idag. Kommunens förslag till ny äldreomsorgsplan är nu ute för synpunkter och vi vill veta vad du tror och tycker. Jag ser fram emot många kloka synpunkter som antingen bekräftar eller förbättrar planen. Är du intresserad hittar du den på kommunens hemsida. Det finns också läsexemplar på biblioteket och i receptionen på rådhuset. Passutlämning i Simrishamn? Jag har skrivit till Polisen i Ystad för att få dem att ändra sina rutiner för passutlämning. Idag måste vi alla åka till Ystad två gånger för att få ett nytt pass. Först för fotografering och ansökan, sedan ännu en gång för utlämning. Jag tycker att det borde gå att hämta ut passet i Simrishamn och väntar med spänning på svaret. Anders Johnsson (M) Kommunstyrelsens ordförande Färdtjänsten Färdtjänsten har med rätta fått mycket kritik under vintern. Socialförvaltningens sammanställning av avvikelserna är en dyster läsning. Vår utgångspunkt när vi träffar Skånetrafiken den 16 april är att skattebetalarna i Simrishamn inte ska betala för färdtjänstresor som varit bristfälliga. Det är lika självklart som att vi inte ska betala för andra varor och tjänster som inte har den kvalité vi beställt. Jag önskar er en skön påsk och en lika skön vår! Vård- och omsorgsplan ska få synpunkter Simrishamns kommun bjuder in till synpunkter på förslag till ny vård- och omsorgsplan. Den äldre befolkningen ökar i hela Sverige och Simrishamn är en kommun som har en stor andel äldre, ca 30 %. Idag har socialnämnden en vård- och omsorgsplan som sträcker sig fram till Trots att nuvarande plan inte gått ut, ville vi redan nu se hur äldreomsorgen kommer att behöva utvecklas framöver, säger Roland Persson, socialchef i Simrishamns kommun. Den demografiska utvecklingen i Simrishamn med fler äldre människor gör att socialnämnden behöver ha en linje i hur vi ska planera framtidens äldreomsorg. Den nya planen gäller för åren Vård- och omsorgsplanen ska ge svar på hur insatser riktade mot äldre ska tillgodoses fram till och med 2022 och med en riktning fram till Planen ska korrespondera med den nya översiktsplanen och visionen för Simrishamns kommun. Den ska ge svar på hur socialnämnden kan tillgodose förebyggande insatser och insatser som syftar till att möjliggöra största möjliga självständighet, men också behovet av omsorgsboenden och insatser för de mest sjuka äldre. Planen ska ge svar på hur insatserna bör se ut inför en framtid och hur nämnden kan planera sina resurser. Ett omfattande arbete En arbetsgrupp med representanter för olika yrkeskategorier har jobbat fram planen. I det arbetet har deltagit kommunens egna specialister på olika områden: demenssjuksköterska, äldrepedagoger, chefer, förebyggande hembesök, sjuksköterskor m.fl. - Vi har också träffat olika grupper som representerar de boende på särskilt boende eller som har hemtjänst, anhöriga och våra vårdambassadörer, säger Åsa Bullarbo, planerings- och utredningssekreterare på socialförvaltningen. Dialogcafé var också uppskattat och där fick vi många bra synpunkter. Planen pekar ut riktningen Förslaget till ny vård- och omsorgsplan bygger både på erfarenheter och tankar om nya arbetssätt. I förslaget beskrivs de områden där vi behöver utveckla vår verksamhet, säger Åsa Bullarbo. Exempel på detta är: Öppen verksamhet: Verka för mötesplatser i samverkan med frivilliga organisationer och kommunala förvaltningar för att undvika isolering. Mötesplatserna ger möjlighet till aktiviteter, men blir också en plattform för t.ex. studiecirklar i att förbereda sitt åldrande. Insatser i hemmet: Möjlighet att bo kvar hemma med service- och omvårdnadsinsatser. Implementera IT-lösningar för ökad trygghet och rörelsefrihet. Medarbetarna ska ha ett rehabiliterande förhållningssätt. När man behöver både vård och omsorg: Sömlös vårdkedja mellan region och kommun. Skriva ett lokalt vård- och omsorgsprogram. Man ska känna sig delaktig i planeringen. Inblandade måste ha smartare samverkan och informationshantering. Insatser när man bor på ett äldreboende: Särskilt boende ska finnas utifrån behov. De särskilda boendena kan se olika ut. - Dessutom tar planen upp behovet av att inspirera fler människor att vilja arbeta inom äldreomsorgen, säger Åsa Bullarbo. Integrationen med det pågående arbetet med ny översiktsplan för kommunen har varit viktig, liksom att planen matchar tankarna bakom visionen för Simrishamns kommun. Planen återfinns på kommunens webbplats, simrishamn.se. Planen finns också i läsexemplar på kommunledningskontoret (rådhuset, Stortorget, Simrishamn) och på biblioteket (Järnvägsgatan 2, Simrishamn). Synpunkterna på förslaget skickar man till socialförvaltningen senast den 19 april, antingen via post till Socialförvaltningen, Simrishamn, eller via e-post

3 Det händer på biblioteket Kalendarium Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Det betyder att vem som vill får komma och lyssna. Allmänheten får ställa frågor som rör ärenden till kommunstyrelsens sammanträde vid en informationsstund före kommunstyrelsens sammanträden. mars 20 Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 Kommunfullmäktige 28 Socialnämnden Föreläsning: Ann Heberlein 25/3, kl Ann Heberlein är författare, kulturskribent och lektor i etik vid Lunds universitet. Ett gott liv vad innebär det? Vad är godhet? Kan man tala om ondska? Lyckan: finns den? Och meningen med livet, då? Med utgångspunkt i sina två senaste böcker En liten bok om ondska och Ett gott liv talar Ann Heberlein om föreställningar i våra liv. I samarbete med Folkuniversitetet. Häxor på vift! Tomelilla bibliotek 26/3, Simrishamns bibliotek 27/3, kl. 14. På sin flygtur på väg till Blåkulla mellanlandade några häxor på biblioteket för att låna böcker. Men de glömde visst något. Kan och vågar du hjälpa oss att leta efter häxornas trollerisaker? För dig 6 12 år. Obs! Föranmälan till Författarkväll med Mian Lodalen och Felicia Feldt 8/4, kl Författarna tar avstamp från sina romaner Dårens dotter och den hett omdiskuterade Felicia försvann. I ett dynamiskt och utlämnande samtal berättar de om sin syn på självbiografins sanningar och konsekvenser. Entré: förköp 50 kr. Biljetter säljs på Simrishamns bibliotek. Fika finns från kl. 18, mot uppvisande av fikabiljett (20:-). Bokfika på Bénka-dí 10/4, 15/5, kl. 18 Kom och lyssna till en novell, dikter eller en musiktext. Vi fikar, myser och pratar om allt mellan himmel och jord. Ingen föranmälan. Bokfika på filialbiblioteken 11/4 Skillinge, 16/4 Kivik, 18/4 Sankt Olof med start kl. 14. För fjärde säsongen åker biblioteket ut på turné. Vi har med oss böcker och bullar i stora lass. För dig 7-12 år. Ingen föranmälan. Vårens Bokbubbel! 13/4, kl. 13 Nu är det åter dags för en ny upplaga av Bokbubbel, där bibliotekspersonalen presenterar ett urval av vårens nya böcker. Ingen föranmälan. Nina Björk 16/4, kl. 19 En föreläsning kring vår lycka och konsumtion. Entré: 60:-, ingen föranmälan. I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och Österlen som livsrum. Bokmys på bibblan 17/4, 22/5, kl På Simrishamns bibliotek tipsar vi om sprillans nya böcker men också om älskade klassiker. Vi bjuder på bullar och frukt. För dig 9 12 år. Obs! Föranmälan till april 3 Kommunstyrelsens arbetsutskott Barn- och utbildningsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden 9 Individ- och familjeutskottet 11 Kultur- och fritidsnämnden 16 Myndighetsnämnden 17 Kommunstyrelsen Kärleken övervinner alltid ondskan Lördag 6 april kl (cirka), Galleri Valfisken, Simrishamn Föreställningen Kärleken övervinner alltid ondskan innehåller romsk musik/ sånger på språket romanès och svenska. Mellan sångerna ger Hans Caldaras en skildring av romsk kultur och historia, och läser ett par korta utdrag ur sin självbiografi I betraktarens ögon. Musiken varierar mellan traditionella romska sånger från olika delar av världen till swing à la gitarrlegenden Django Reinhard. Biljetter 100:-, förköp av biljetter säljs på Simrishamns bibliotek samt vid entrén innan föreställningen. Spökfarfar med Obanteatern Söndag 7 april kl. 14 på Galleri Valfisken, Simrishamn Eriks farfar har just gått bort. Hans föräldrar försöker förgäves trösta och förklara. Så en natt står hans farfar i hans rum. Farfar har blivit ett spöke, men han verkar ha glömt något... Tillsammans ger de sig ut på ett äventyr fullt av minnen. I leken kommer Erik fram till insikten att farfar alltid kommer att vara med honom. En berättelse full av hopp, kärlek och spänning, om hur livet går vidare från generation till generation och hur vi alla bär mångas erfarenheter inom oss. Målgrupp: Från 4 till 7 år. Föreställningens längd: 35 min. Kim Santova ställer ut oljemålningar 2 20 april, Simrishamns bibliotek Kim Santova föddes 1957 vid Höga kusten. Konsten har gått som en röd tråd i hennes liv. På 70-talet var det akrylmåleri och lera. Under 80-talet tillkom olja, gips och textil, bl.a. textilskulptur, något som hon fortsatte att arbeta med in på 90-talet. Under talet målade hon även med äggoljetempera, pastell, akvarell och utförde arbeten i betong, trä och metall. Just nu är det måleri i olika tekniker och smyckeskonst som upptar hennes tid. Hon är bosatt i Simrishamn. Upphandlingar Alla våra aktuella upphandlingar finns på simrishamn.se/sv/om-kommunen/ekonomi/upphandling

4 - w Aktuell föreningsinformation våren 2013 Aktuell föreningsinformation skickas ut två gånger om året till alla föreningar som är registrerade i kommunens föreningsregister (nästan 400 st). Kultur- och fritidsförvaltningen sammanställer aktuell information som kan vara av intresse för er förening. Det är viktigt att du som tar emot informationsbladet vidarebefordrar informationen till rätt person i din förening. Finns frågor och funderingar är du/ni välkomna att kontakta förvaltningen på eller Aktuella datum Ansökan om lokalbidrag Ansökan om kulturbidrag för Ansökan om tider i sporthallar, gymnastiksalar, simhall och skjuthall för säsongen 2013/ Ansökan om arrangörsbidrag Ansökan om kommunalt aktivitetsstöd. Allmänna bidragsbestämmelser för föreningar Kultur- och fritidsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att fördela olika former av bidrag till i huvudsak ideella föreningar som är verksamma inom Simrishamns kommun. Bidragen avses aktivera det ideella föreningsarbetet i kommunen samt täcka en del av kostnaderna för föreningens verksamhet. Bidrag beviljas endast till föreningar registrerade i kommunens föreningsregister (undantag kan endast ske efter nämndens prövning), vilka också bedriver kontinuerlig verksamhet i kommunen samt uppfyller de allmänna bestämmelserna och bestämmelserna för respektive bidragskategori. Ingen förening garanteras automatiskt något bidrag. På hemsidan kan du ta del av de allmänna bidragsbestämmelserna för föreningar i vår kommun: simrishamn.se/sv/kultur_fritid/bidragsbestammelser-for-foreningar. Observera att kultur- och fritidsnämnden har tagit beslut om att dra in möjligheten att ansöka om investeringsbidrag och folkliga fester på grund av besparingskrav. Ansökningsblanketter Följande ansökningsblanketter finns att ladda ner från Simrishamns kommuns hemsida, under kultur och fritid. (Ansökningsblanketterna är i pdf-format): Ansökan om kommunalt aktivitetsstöd Ansökan om träningstider i gymnastiksalar och sporthallar Arrangörsbidrag Kulturbidrag Särskilda bidrag Lokalbidrag Lokalt kommunalt aktivitetsstöd Arkitekturpris 2013 Vilket objekt ska premieras med arkitekturpris i år? Lämna ditt förslag till mottagare av Arkitekturpris Förslaget ska lämnas senast den 31 maj. Simrishamns kommun värnar om byggnadskultur och miljö. Ett arkitekturpris instiftades därför år Följande objekt har premierats tidigare: Vitemölla badhotell. Ragnarpers i Gärsnäs och trädgårdsanläggningen vid Äpplets hus i Kivik. Skogshyddan i Kivik. Naturum i Stenshuvuds nationalpark. Äppellunden i Brantevik. Ravlunda bränneri. Buhres fisk i Kivik. Gyllebo slott med omgivningar. Verkstad och lager i kvarteret Otto Lars i Simrishamn. Baskemölla ekoby. Flerbostadshus i kvarteret Snödroppen i Simrishamn. Bostadshus i kvarteret Laxen i Simrishamn. Smedja Volund i Älmhult. Förra året premierades Vilhelmsbergs gård, Järrestad. Nu efterlyser Simrishamns kommun förslag till mottagare av priset för år Arkitekturpriset är en plakett och ett diplom med prismotivering. Priset ska uppmärksamma och uppmuntra en värdefull insats gällande den sydsvenska byggnads- och trädgårdstraditionen, både avseende bevarande och förnyelse samt miljöaspekter. Priset kan uppmärksamma byggnadskonsten en nybyggnad, en ombyggnad, en tillbyggnad eller en restaurering. Priset kan också uppmärksamma trädgårdskonsten en trädgårds- eller en parkanläggning. Inte bara enskilda objekt utan även områden, en boendemiljö eller en naturmiljö, kan uppmärksammas. Det föreslagna objektet ska vara beläget i Simrishamns kommun och det som uppmärksammas i förslaget ska vara genomfört under de senaste tio åren samt vara färdigställt. Förslag till mottagare av utmärkelsen Arkitekturpris 2013 lämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen senast den 31 maj. Besöksadress: Kontakt samhällsbyggnad, Storgatan 22, expeditionstid måndag fredag Postadress: Simrishamns kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen, Simrishamn. E-post: Välkommen med ditt förslag! Aktuellt på Österlens museum Folkkonst målad med ylle skånska yllebroderier Onsdag 27 mars kl. 19 Annhelén Olsson från Skånes hemslöjdsförbund och redaktör för boken om skånskt yllebroderi kommer till Österlens museum och föreläser bildrikt om yllebroderiet. Passa på att även se utställningen Med nya ögon. Entré 100 kr. Kvällskaffe ingår. Föranmälan till Österlens museum, , eller Vi bjuder på Drop in-workshop Söndag 31 mars, lördag 25 maj kl Välkomna på Drop in-workshop på utställningen Med nya ögon 22 tolkningar av skånskt yllebroderi. Under våren kan du själv vara med och skapa med inspiration av utställningen och traditionellt skånskt yllebroderi och verk inspirerade av yllebroderiet på Österlens museum. Söndag 31 mars (påskdagen) kl : Anette Lundin, vår okrönta grannlåtsslöjdare, håller i yllebroderi och grannlåt i en salig röra. Lördag 25 maj kl : Sussi Täck tar den traditionella konsten att göra Oro (mobil) till vår samtid. Med sugrör och återbruk skapar vi konst för hemmet. Workshoparna är gratis och material finns på plats till självkostnadspris.

5 Information från kommunens anhörigstöd Välkommen till anhörigstödets drop-in-café för en stunds trevnad men även för underhållning och information. Simrishamn: Bergengrenska, tisdag eller torsdag kl mars, handlar om stress och stresshantering 21 mars, anhörig-drop-in-café 26 mars, hjälpmedelsinformation 2 april, anhörig-drop-in-café 4 april, anhörig-drop-in-café 9 april, kommunens omsorgshandläggare informerar 16 april, Life-butiken visar och informerar om det som kan vara bra för vårt välbefinnande Kivik, Äppelgården, torsdag kl : 21 mars, hörselskadades förening informerar 18 april, information om hur stress påverkar oss och hur vi bäst kan hantera den. 23 maj, Seniorshopen visar kläder Borrby, församlingshemmet, onsdag kl : 27 mars, Life-butiken visar och informerar om det som kan vara bra för vårt välbefinnande 10 april, Seniorshopen har mannekänguppvisning Demensteamet har anhörigcafé på Bergengrenska fredag kl : 5 april 3 maj Måndagen den 8 april poesi-drop-in på Bergengrenska kl I en tid då allt ska gå fort, unna dig att få en stunds avkoppling i att vila i nuet och lyssna till inspirerande, avkopplande och helande poesi för en stunds ro. Har du frågor eller behöver någon att samtala eller fundera tillsammans med? Välkommen att kontakta anhörigkonsulent Linda Jacobson, , simrishamn.se, eller demenssjuksköterska Elisabeth Hallberg, , eller Silviasyster Mia Brantlid, , Bygga i sommar? Nu är en bra tid att komma in med ansökan om bygglov för ditt byggprojekt i vår/sommar. Detta är kanske inte det första man tänker på när snön knappt hunnit försvinna, men ditt projekt kan ta lite tid att handlägga beroende på handlingar, planbestämmelser och eventuella remissutskick. Tänk på att en komplett ansökan och fackmannamässigt utförda ritningar medför snabbare och enklare handläggning. Om du är osäker på om ditt projekt behöver bygglov, kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen på Bygglovsansökan och information finns på Björkegrenska gården i Simrishamn eller på simrishamn. se/sv/bygga_bo/stadsarkitektkontoret/bygglov-och-ovriga-tillstandsbeslut/blanketter/ En hållbar framtid! Omställning Österlen, i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, Simrishamns kommun och Hela Sverige ska leva, inbjuder till föreläsningar med diskussioner på Skeppet, Marint centrum, Simrishamn kl Moderator vid varje tillfälle: professor Ulrich Nitsch. Möjlighet till frågor och diskussion. Fri entré, kaffeservering. Välkomna! 20/3 Tillväxt och möjligheter Stellan Tengroth, som skrivit boken Tillväxt till döds, och Carl Lilliehöök, f.d. vd för Biogas Kristianstad. 10/4 Miljömålen och politiken Annelie Johansson, miljödirektör, Länsstyrelsen Skåne, och Susanne Dahlberg, miljömålssamordnare, Länsstyrelsen Skåne. 24/4 Global och lokal ekonomi Oscar Kjellberg, samhällsdebattör och f.d. vd för JAK-banken, och Kåre Olsson, författare, debattör och f.d. styrelseordförande för JAK-banken. Öppet hus på Kulturskolan tisdag 16 april kl Kom och se och prova vad Kulturskolan kan erbjuda! Vi bjuder på kaffe, saft och bullar. Aktuellt för dig som är företagare i Simrishamns kommun Frukostmöte för företagare fredag 12 april Företagare i Simrishamns kommun hälsas varmt välkomna till frukostmöte i Simrishamn fredagen den 12 april kl på Marint centrum i Simrishamn. Frukostmötets tema är lokalmedias roll och betydelse för samhällsutvecklingen. Chefredaktör Lars Mohlin och marknadskoordinator Charlie Wallin från Ystads allehanda presenterar tidningen och svarar på frågor. Aktuell information från Simrishamns kommun. Föranmälan görs till Lars Persson, , lars. eller till Frukostmötet arrangeras av Simrishamns kommun i samarbete med Ystads allehanda. Starta eget-information under våren - Fördjupningsträff 4 april kl. 18 i Tomelilla. - Fördjupningsträff 9 april kl. 18 på Marint centrum i Simrishamn. Fördjupningsträffar är för dig som vill veta mer om t.ex. olika företagsformer, hur man gör en budget och hur du bäst marknadsför ditt företag. Föranmälan till träffen i Tomelilla görs till Anne-Line Scheele i Tomelilla, , anne-line. och för träffen i Simrishamn görs föranmälan till Lars Persson, , Starta eget-träffarna arrangeras i samarbete med Nyföretagarcentrum. Mer information och tidsbokning för enskilda rådgivningar hittar du på nyforetagarcentrum.se/ystad. Ansvarig utgivare: Anna Thott Redaktör: Jan-Erik Zandersson, tfn: , fax: E-post: Nästa kommuninformation kommer 18 april simrishamn.se

NYinflyttad. En tidning för alla nya Simrishamnsbor. simrishamn.se

NYinflyttad. En tidning för alla nya Simrishamnsbor. simrishamn.se NYinflyttad En tidning för alla nya Simrishamnsbor simrishamn.se Välkommen till Österlen och Simrishamns kommun! Välkommen till oss! Det gläder oss mycket att du valt att flytta hit och vi hoppas du kommer

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

Följ med till Sundsby

Följ med till Sundsby vi på Tjörn Nr 4/2013 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Följ med till Sundsby sid 5 7 Lönelyft för lärare elever är vinnare! sid 14 15 Mål och budget 2014 sid 4 NYHET! En väg in

Läs mer

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4.

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4. Nr 4 September 2011 Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare Sid 8-9 RIDÅN UPP för Tom på AMAZON Sid 4 foto: edis potori Den är perfekt att bottna svampkorgen med! Det finns anledning att

Läs mer

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Nr 5 November 2011 Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Sid 10-11 Bättre bussförbindelser väntar... sid 3 Julmarknadernas tid är här... sid 19 Magnifik final för jubileumsåret... sid 20 foto: edis

Läs mer

Bil-Bengtssons Jubileumsbilar

Bil-Bengtssons Jubileumsbilar Störst på Österlen Torsdag 22/4 Vecka 16 2010 Årgång 25 www.osterlenmagasinet.se VOLVO Volvo 850 SE 2,5 kombi -95 (Simrishamn) Platinabeigemet, Automat, 28000 mil...24.500:- Volvo C30 1,8F Flexifuel Kinetic

Läs mer

EM på nya arenan Charlotte Rohlin hoppas på folkfest

EM på nya arenan Charlotte Rohlin hoppas på folkfest 2 2013 Din tidning från Linköpings kommun www.linkoping.se EM på nya arenan Charlotte Rohlin hoppas på folkfest Sommarevenemang och skolavslutning Ledare Kommunen största arbetsgivaren Linköpings kommun

Läs mer

Referat från Framtidsverkstäderna med medborgare

Referat från Framtidsverkstäderna med medborgare Referat från Framtidsverkstäderna med medborgare Kivik (2011 05 22), Simrishamn (2011 05 25) och Borrby (2011 05 29) Sammanfattning Tre Framtidsverkstäder hölls för allmänheten under våren 2011 i Kivik

Läs mer

Bo trotsar konjunkturen och startar eget

Bo trotsar konjunkturen och startar eget Information till invånare i Flens kommun Nr 1 2009 Bo trotsar konjunkturen och startar eget Bild: Lasse Skog Nytt hopp föds i Malmköping Därför har elever på BCPW så bra betyg Missa inte nya evenemangsguiden!

Läs mer

VAXHOLM. Campus Vaxholm Vi bygger för framtidens lärande. Unikt samarbete för levande skärgård. Vaxholmarna tycker till om översiktsplanen

VAXHOLM. Campus Vaxholm Vi bygger för framtidens lärande. Unikt samarbete för levande skärgård. Vaxholmarna tycker till om översiktsplanen Viktigt i INFORMATION FRÅN VAXHOLMS STAD NR 1 2012 VAXHOLM Unikt samarbete för levande skärgård sid 4 Vaxholmarna tycker till om översiktsplanen sid 8 Två nya rektorer på plats sid 16 Campus Vaxholm Vi

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

TUBA. Hit går dina skattekronor Sid 4 15. Gun och Ewa trivs tillsammans. instrument för framtidstro. Tema: Dina pengar. Läs om Malmgården.

TUBA. Hit går dina skattekronor Sid 4 15. Gun och Ewa trivs tillsammans. instrument för framtidstro. Tema: Dina pengar. Läs om Malmgården. Haninge idag Tema: Dina pengar Hit går dina skattekronor Sid 4 15 TUBA instrument för framtidstro Sid 20 Gun och Ewa trivs tillsammans Läs om Malmgården Sid 11 En informationstidning från Haninge kommun

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Så blir Norrköping bättre för ungdomar!

Så blir Norrköping bättre för ungdomar! 2014-08-12 Så blir Norrköping bättre för ungdomar! - Förslag från Unga kommunutvecklare 2014 KS 2013/0967 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Inledning... 3 Metod... 3 Vilka är vi?... 4

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Maten en viktig folkhälsofråga

Maten en viktig folkhälsofråga tidningen för oss i Huddinge 1 2012 Thomas lyfter Vårby sid 10 11 Jämför skolor på webben sid 6 Det våras för jazzen sid 5 Maten en viktig folkhälsofråga ledaren Folkhälsa kan handla om så mycket. Just

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Jag vill tacka er alla som deltagit för att ni tagit er tid att vara med idag.

Jag vill tacka er alla som deltagit för att ni tagit er tid att vara med idag. Nyheter från www.regeringen.se. -------------------------------------------------------- Tal Konferens om folkbildningen på Essinge konferenscenter, Stockholm 27 september 2005 Lena Hallengren, Förskole-

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

såklartborås De har nyckeln till ett tryggt extrahem Kultur Slow Fashion på Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan

såklartborås De har nyckeln till ett tryggt extrahem Kultur Slow Fashion på Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan Politik Stabil ekonomi trots ovanligt läge Samhälle Din nya mötesplats Orangeriet såklartborås Kultur Slow Fashion på Textilmuseet Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan VÅR 2015» De har nyckeln till

Läs mer

Kontakten. forshaga.se. Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag. Nr 1 mars 2010

Kontakten. forshaga.se. Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag. Nr 1 mars 2010 Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nr 1 mars 2010 forshaga.se Forshaga Ju-jutsuklubb på plats i nyrenoverad dojo s. 4 Positivt resultat för Deje Simhall

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Grattis Ariel. Boka in Näringslivets dag. Frisk fläkt bland äldre. Möt Manne fast inte som clown. 90 år i år. 25 oktober.

Grattis Ariel. Boka in Näringslivets dag. Frisk fläkt bland äldre. Möt Manne fast inte som clown. 90 år i år. 25 oktober. Haninge idag Frisk fläkt bland äldre Peter Airlend, 18 Sid 10 Boka in Näringslivets dag 25 oktober Sid 16 Grattis Ariel 90 år i år Sid 12 Möt Manne fast inte som clown Sid 3 Haninge idag 4-2007 En informationstidning

Läs mer

Friskt & fräscht på Berga Backe

Friskt & fräscht på Berga Backe informations Tidningen Strömmen till alla anställda inom Kalmar kommun Nr 2 * april 2014 Youth Empowerment Friskt & fräscht på Berga Backe Barnahus i södra Kalmar län 1 strömmen Ordet Hur långt sträcker

Läs mer

Familjehemmet. Barnets perspektiv är det viktigaste Varför brister det? Jag tycker du är bra. och fler intressanta artiklar

Familjehemmet. Barnets perspektiv är det viktigaste Varför brister det? Jag tycker du är bra. och fler intressanta artiklar Familjehemmet En tidning för och om familjevård Årgång 30 Nr 3 oktober 2012 Barnets perspektiv är det viktigaste Varför brister det? Jag tycker du är bra och fler intressanta artiklar Vill du göra något

Läs mer

TRANÅS direkt. Försäljning pågår på Norraby udde. Campusfrågan lever vidare. Full fart & go i Ekbergspark. Tranås deltog i Världskonferens i Sydkorea

TRANÅS direkt. Försäljning pågår på Norraby udde. Campusfrågan lever vidare. Full fart & go i Ekbergspark. Tranås deltog i Världskonferens i Sydkorea TRANÅS direkt INFORMATION FRÅN HELA TRANÅS KOMMUN - DECEMBER 2012 Full fart & go i Ekbergspark Försäljning pågår på Norraby udde Tranås deltog i Världskonferens i Sydkorea Campusfrågan lever vidare Självklart

Läs mer

Extra tjockt sommarnummer!

Extra tjockt sommarnummer! Kon takten Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Extra tjockt sommarnummer! på oss

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer