informerar februari 2013 Ersättningsnämnden Vi söker semestervikarier Det blir sommar i år också och vi söker nu semestervikarier

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "informerar februari 2013 Ersättningsnämnden Vi söker semestervikarier Det blir sommar i år också och vi söker nu semestervikarier"

Transkript

1 Simrishamns kommun informerar februari 2013 Kalendarium Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Det betyder att vem som vill får komma och lyssna. Allmänheten får ställa frågor som rör ärenden till kommunstyrelsens sammanträde vid en informationsstund före kommunstyrelsens sammanträden. februari Kultur- och fritidsnämnden 14 Kommunstyrelsens arbetsutskott, barn- och utbildningsnämnden 20 Kommunfullmäktige 25 Socialnämnden 28 mars Kommunstyrelsens arbetsutskott 6 Socialnämndens individ- och familjeutskott, myndighetsnämnden 12 Kommunstyrelsen 13 Kultur- och fritidsnämnden 14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 Vill du ha en flagga eller fana? Kultur- och fritidsnämnden delar på Nationaldagen den 6 juni ut ett antal flaggor. Vill du som privatperson ha en flagga och är bosatt i Simrishamns kommun? Sänd då in ansökan senast den 1 mars till Kultur- och fritidsförvaltningen, Simrishamn eller via simrishamn.se/flagga. Fadderverksamhet Simrishamns kommun vill gärna erbjuda nyinflyttade flyktingar kontakt med etablerade och intresserade kommunmedborgare. En fadder kan vara en bra länk till sociala kontakter, det ger en möjlighet för nyanlända flyktingar att träna det svenska språket och lära om det nya samhälle de är medborgare i. Du som är intresserad av att vara fadder är välkommen att kontakta flyktingmottagningen för mer information: Anna Hellborg, flyktingsamordnare, , Välkomna till Öppet hus i Skillinge den 12 mars kl på Ankaret Kommunfullmäktiges grupp för en utvecklad Medborgardialog började sitt arbete i augusti 2012 och ska under våren 2013 slutföra sitt arbete. Vi samlar erfarenheter från andra kommuner och vi utökar också den lyckade cafémodellen från höstens Öppet hus i Rådhuset och Öppet hus i februari i S:t Olof. Vårt uppdrag är: Att presentera alternativ till de tidigare bya-mötena Att utveckla kommunens hemsida när det gäller möjligheter till dialog Att se hur sociala medier kan vara ett verktyg för löpande kommunikation Nu har turen kommit till Skillinge dit vi bjuder in till Öppet hus på Ankaret, tisdagen den 12 mars kl Vi bjuder på kaffe/te och bulle. Vi kommer att informera om vårt uppdrag och sedan vill vi prata i mindre grupper. Vi ser fram emot konstruktiva och kreativa samtal och, framför allt, överraska oss med nya idéer! Varmt välkomna, säger vi i beredningen. Ersättningsnämnden Den 1 januari i år bildades Ersättningsnämnden. Det är en myndighet som prövar ansökningar om ersättning från personer som under perioden 1 januari 1920 till och med 31 december 1980 varit omhändertagna i samhällsvård och då utsatts för allvarliga övergrepp eller försummelser. Ingen vet hur många personer som omfattas av rätten till ersättning, hur de lever idag och var de bor. En viktig uppgift för Ersättningsnämnden är därför att gå ut brett med information om att möjligheten finns att ansöka om ersättning. Läs mer på Ersättningsnämndens webbplats Vi söker semestervikarier Det blir sommar i år också och vi söker nu semestervikarier till våra verksamheter inom socialförvaltningens område: Hälso- och sjukvårdsenheten: Distriktssköterskor/sjuksköterskor IFO-enheten: Behandlingspedagoger till HvB för ensamkommande barn LSS-verksamheten: Omsorgsassistenter, ledsagare, personliga assistenter och behandlingsassistenter Social omsorg: Vårdbiträden och undersköterskor Vi söker dig som har lämplig utbildning/ erfarenhet och är intresserad av att arbeta med människor som har behov av vård, omvårdnad och omsorg. Vi erbjuder dig ett positivt och omväxlande arbete i en stimulerande arbetsmiljö. Läs mer på simrishamn.se under Lediga jobb. Välkommen med din ansökan.

2 Målsättningar för kommunen Nu närmar vi oss slutet på en lång visonsresa, för att gemensamt med dig som medborgare hitta viktiga områden att samlas kring för att göra vår del av Skåne till en ännu bättre plats att leva på. Kommunstyrelsen har med mycket bred majoritet beslutat sända nedanstående till fullmäktige för fastställande, fokusområden som helt enkelt är de målsättningar och områden vi ska fokusera på, vad som ska uppnås. Nästa steg är sedan att de olika nämnderna i kommunen talar om hur man ska agera för att uppnå detta. Förslagen ska vara konkreta och mätbara så att du som medborgare och vi som förtroendevalda ser att utvecklingen går på rätt håll. Fokusområden geografi För att vidareutveckla vår kommun måste vi fortsätta byggandet av attraktiva bostäder för alla livsfaser. Tillgängligheten är viktig/avgörande för att få en region attraktiv. En stor del av Simrishamns kommuns attraktionskraft ligger i naturen, vilken vi ska värna. Allt utvecklingsarbete ska utföras med omtanke om miljö och natur och med så liten miljöpåverkan som möjligt. Utvecklingsprojekt ska vara baserade på unika värden och innovation, som t.ex. Marint centrum och Skånskt byggnadsvårdscentrum. Bostadsbyggandet ska vara ett prioriterat område med ett brett utbud som stimulerar inflyttning i kommunen och motsvarar behov och förväntningar. Kommunen ska prioritera sitt näringslivsarbete mot tillväxtföretag och genom strategiskt välgrundade utvecklingsprojekt. Kommunen ska medvetet verka för förtätning, hänsyn till miljöbelastning, utveckling av mötesplatser och jämställdhet vid planering av bebyggelse. Kommunen ska tillvarata och utveckla sin marina profil. Kommunen ska medverka till att minska miljöbelastningen och klimathoten. Fokusområden demografi Förutsättningen för en mer levande kommun är fler människor som lever i den. Av det skälet är ett årligt, positivt befolkningsnetto det mål, som måste gälla prioriterat över alla andra och inför vilket vi alla måste samla oss. Alltså: få fler yngre vuxna (25 45 år) att flytta hit, få lika många som tidigare i åldersgruppen 55+ att flytta hit och sedan att få dem att inte vilja flytta härifrån. Kommunen har också en roll att spela som områdets största arbetsgivare, att tillsammans med övrigt näringsliv och aktörer på bostadsmarknaden tydliggöra styrkorna i Simrishamn och Österlen. Kommunen ska skapa förutsättningar för att barn och unga får en bra start i livet. Kommunen ska skapa ett tillgängligt samhälle med goda levnadsvillkor för alla. Kommunen ska prioritera åtgärder som skapar ett ökat befolkningsnetto. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare och en föregångare inom områden som ledarskap, arbetsmiljö, lönebildning, jämställdhet och antidiskriminering. Kommunen ska skapa en trygg ålderdom för alla och tillgång till trygga boenden. Kommunen ska stimulera föreningslivet och ideella insatser på ett framåtblickande och meningsfullt sätt. Anders Johnsson (M) Kommunstyrelsens ordförande Fokusområden demokrati Simrishamns kommun ska verka för att ytterligare utöka medborgarnas inflytande. Arbete med Framtidsverkstäder har redan inletts, men detta är bara början. Under mandatperioden ska vi utveckla Framtidsverkstäderna, där medborgarna har möjlighet att berätta hur de vill att Simrishamn ska utvecklas. Dessutom ska vi fortsätta att tydliggöra rollfördelningen mellan medborgare, förtroendevalda och tjänstemän. Medborgarna ska ha stor möjlighet till påverkan och insyn. Kommunen ska förstärka och utveckla medborgardialogen genom fler och förbättrade kommunikationskanaler, med särskilt fokus på ungdomars och äldres medverkan i den demokratiska processen. Öka förtroendet mellan politiker och tjänstemän genom att tydliggöra roller och ansvar. Jag ser fram emot att möta er på olika sätt framöver. O-Ringen kommer till Simrishamn 2014 När O-Ringens orienteringstävling kommer till Skåne sommaren 2014 förlägger de en etapp i Simrishamns kommun. Det blir på Ravlundafältet som den femte och sista etappen kommer att genomföras i de fina bokskogarna precis norr om Brösarp. Tävlingen, som år 2014 kommer att arrangeras för 50:e gången, kommer att ha mellan 15 till deltagare och är därmed den största orienteringstävlingen i hela världen. Drygt 50 länder deltar och förutom världseliten, så deltar även löpare i alla åldrar. Den yngsta är 5 år och den äldsta är 95 och varje tävlingsklass springer en orienteringsbana som är lämplig för respektives förutsättningar. Det kommer även att finnas banor för funktionshindrade som tävlar i en tävlingsform som heter precisionsorientering. Här gäller det inte att ta sig fram snabbt i terrängen utan i stället är det förmågan att kunna läsa kartan och jämföra terrängen som sätts på prov. Simrishamns kommun är en av kommunerna i Skåne som är med och stödjer tävlingen och under året kommer vi bl.a. att bjuda in till informationsmöte för företagare i kommunen. Välkomna för mer information. Med nya ögon Låt det gamla skånska yllebroderiet inspirera dig! Så lät Skånes Hemslöjdsförbunds uppmaning till en sockerbagare, en graffitikonstnär, en tatuerare, två serieskapare, två grafiska formgivare, en folkdräktsskräddare, en textilformgivare, en textilkonstnär, en plåtslöjdare, en emaljör, en glasformgivare, en silversmed, en keramiker, tre konstnärer, en bildhuggare, två designers, en smed, en brodös och en journalist. Här har utövarna i vår egen tid tagit ut svängarna precis som de kvinnor som en gång skapade yllebroderierna på den skånska landsbygden under och 1800-talen. De traditionella broderierna visar säregna blommor, fantasifulla fåglar, ljuva änglar, säregna djur och människor och de fullkomligen myllrar över kuddar, åkdynor, bänklängder och täcken. Med nya ögon har vi tittat på vårt finaste skånska kulturarv och alla har skapat sin egen version inom sitt eget skrå. Utställningen öppnar lördagen 16 februari kl. 13 och kommer att finnas på Österlens museum till och med 7 september. Kultur-och fritidschef Gunilla Janlert inviger. Gratis workshops ordnas under utställningens gång: Lördagen den 2 mars, kl Mari Karlsson, även kallad Slöjd- Zlatan, dukar upp med plåtslöjd. Vi bygger altare av makrillburkar. (Ta med egna makrillburkar, helst noga urdiskade.) Ingen kostnad, ingen anmälan. Söndagen den 31 mars, kl Anette Lundin, vår okrönta grannlåtsslöjdare, håller i yllebroderi och grannlåt i en salig röra. Ingen kostnad, ingen anmälan. Fastlagsbulleföredrag på Österlens museum Föredrag med kaffe och hembakad fastlagsbulle 80 kr. Tisdag 19 februari kl. 14: Spinn, spinn dotter min. Sagoberättare Per Gustavsson. Tisdag 26 februari kl. 14: 100 bilder ur ett arkiv. Lena Alebo och Ulf Danell visar, berättar och vill ha svar. Tisdag 5 mars kl. 14: Bronsåldersmordet. Arkeologen och författaren Jonathan Lindström. Föranmälan görs till Österlens museum: eller

3 Det händer mycket på biblioteket Multimediatävlingen Röda skor pågår till och med 2/4 Multimediatävlingen Röda skor, pågår fram till och med tisdagen den 2/4. Tävlingsregler hittar du på simrishamn.se/bibliotek. Därefter följer en utställning 25/5 15/6. I samarbete med ABF Österlen. Filosoferande lässamkväm en studiecirkel (6 x 3 st tim) När vårens ljus sprider sig söker vi upplysning hos bl a Franz Kafka, Doris Lessing och Joseph Conrad. Listan kan kompletteras med önskemål från deltagarna. Ledare: Håkan Arvidsson. Anmälan görs till Studieförbundet Vuxenskolan på telefonnummer Pris: 725:-. I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan Biblioteket håller stängt p.g.a. uppgradering 5 6/3 Bibliotekssystemet uppgraderas 5-6/3 och biblioteket håller därför stängt dessa dagar. Detta innebär även att det då inte är möjligt att låna/låna om eller söka i bibliotekets katalog. Bokfika på Bénka-dí 6/3 samt 10/4, kl. 18 Kom och lyssna till en novell, dikter eller en musiktext. Vi fikar, myser och pratar om allt mellan himmel och jord. Ingen föranmälan. Bokmys på bibblan 13/3 kl På Simrishamns bibliotek tipsar vi om sprillans nya böcker, men också om älskade klassiker. Vi bjuder på bullar och frukt. För dig mellan 9 och 12 år. Obs! Föranmälan till Vintermys på Valfisken 20/2, kl Barnteater, schack, tango, basket, musik, amerikansk fotboll m.m. m.m. Valfisken fylls av aktiviteter för alla åldrar hela dagen. Ingen föranmälan. Se detaljerat program på simrishamn.se/kultur_fritid. Kommunfullmäktige i Simrishamn sammanträder i Rådhusets sessionssal måndagen den 25 februari 2013, kl Kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre Rita och berätta om S:t Olof Gäller även Ravlunda, Ö. Vemmerlöv och Vitaby. Hur ser du på framtiden i S:t Olof (eller ovan nämnda byar), hur vill du utveckla samhället? I arbetet med översiktsplanen är dina åsikter, tankar och idéer viktiga för att ge en bild av de förväntningar som finns. Vad gillar du med S:t Olof? Var brukar du vistas på fritiden? Vad tycker du är det bästa med S:t Olof? Och det sämsta? Vad saknar du? Finns det platser du älskar och platser du där du känner dig otrygg? På Ica i S:t Olof och på simrishamn.se finns en folder där du gärna får teckna ned dina tankar, både i ord och genom att rita och berätta på en karta över S:t Olof. Foldrarna finns att hämta från den 13 februari. Du kan också lämna dina förslag i förslagslådan på Ica. Förslag går dessutom utmärkt att skicka till Dina tankar och förslag vill vi ha senast den 27 februari. Det är också på hemsidan och här i Österlenmagasinet som förslagen kommer att presenteras (alla på simrishamn.se, ett utdrag i tidningen). På simrishamn.se kan du också läsa vad man tyckt i de andra orterna (Gärsnäs, Simrishamn och Kivik) så här långt. I vår fortsätter vi sedan sätta fokus på resten av kommunen: Fokus Borrby, Hammenhög, Skillinge och Brantevik 20 mars 3 april. Fokus Simrishamns kommun ( uppsamlingsheat ) 17 april 1 maj. Vad tyckte man i/om Kivik? På simrishamn.se finns alla inkomna förslag och idéer om hur de boende i och kring Kivik vill utveckla samhället. Här ett axplock av den stora mängd idéer och tankar som kommit in: Lugnt och fint samhälle med fin skola där invånarna känner varandra vintertid. Sommarboenden med ekonomiska resurser är både ett plus och minus. Billigare boende behövs för ungdomar och äldre. Sommarboende borde tvingas skriva sig i kommunen. Kommunen bör inte tillåta byggandet av bostäder norr och söder om samhället. Vitemölla behöver inte fler hus för sommargäster. Häckar vid gator och strädden måste klippas så de inte hänger ut över vägen till fara för trafikanter. Kivik är en bra ort att bo i med tillräcklig service och tillräckliga allmänna kommunikationer i nordlig och sydlig riktning. Samhället är inte större än att alla transporter inom byn kan ske till fots eller med cykel. Parkeringsmöjligheterna är tillräckliga större delen av året förutom vid speciella tillfällen. Vid Äppelmarknaden råder kaos vid hamnen. Förslagsvis kunde denna marknad flyttas till marknadsfältet. Det borde finnas fler tomter till salu på kommunal mark till rimligt pris. Vi är en ung familj och vill gärna bo kvar i Kivik men tyvärr finns det bara dyra privata tomter till salu. Skjutningarna på Ravlunda har ökat de senaste två åren och pågår nästan dygnet runt. Vi som har djur får nu anpassa oss till försvarets avlysningar. Saknas: en cykelväg till Simrishamn, gratis bussturer till Simrishamn för pensionärer, en sopstation som ligger närmare bostäderna, fritt inträde till äppelmarknaden för byns invånare, parkeringsförbud mellan Kivik och Vitemölla under sommaren och förbud mot camping längs parkeringar längs kusten. Ta även bort det som kallas konst vid Stenshuvud. Önskar trottoar utmed Rörums byaväg längs norra infarten. Bättre tryck i vattenledningarna samt att fibernätet byggs ut. Marknadsfältet och naturen norr om Vitemölla är de populäraste för kiviksborna. Ett elljusspår skulle behövas. Träden norr om hamnen behöver skötas om. Trottoar längs Killebackens norra sida behövs. Kommunen har gjort om torget, hamnen och lekplatsen vilket blivit bra. Kommuninvånare och andra intresserade hälsas välkomna att lyssna på sammanträdet som är offentligt. Den fullständiga kungörelsen till sammanträdet finns tillgänglig på Simrishamns bibliotek, på kommunledningskontoret och på På kommunledningskontoret finns alla handlingar tillgängliga under kontorstid. Välkommen Simrishamn Christer Akej Martin Fransson Ordförande Sekreterare More Than One Story nominerad till GötaPriset Kortspelet More Than One Story, som utvecklats på Kultur- och fritidsförvaltningen, har i hård konkurrens nominerats till GötaPriset. More Than One Story kommer att presenteras på Kvalitetsmässan i Göteborg november, Europas största konferens och fackmässa om verksamhets- och samhällsutveckling. GötaPriset har sedan 1989 delats ut till Sveriges bästa utvecklingsprojekt i offentligt sektor. Förutom äran belönas det vinnande projektet med en prischeck på kronor. Läs mer om More Than One Story på simrishamn.se/kultur_fritid/more-than-one-story.

4 Sportlov 2013 Sportlovet närmar sig med stormsteg och det finns en hel del aktiviteter att välja mellan. Missa inte Korsavads Sports Camp på Korsavadshallen där du kan prova på en massa olika idrotter under hela veckan. De som provat på flest aktiviteter under veckan är med och tävlar om fina priser. Det finns också en hel del bio som visas runt om i vår kommun under sportlovet. Du som är nyfiken på hur det fungerar med modellflygning kan testa detta fredagen den 22 februari vid Janlanda (vid vägen Vitemölla Vitaby). Österlens museum bjuder bland annat in till sagostund med Per Gustavsson som berättar sagor för små och stora. Hela sportlovsprogrammet finns att ladda ner från simrishamn.se. Som sagt, det finns massor av roliga och spännande aktiviteter att välja mellan, lycka till där ute i sportlovsvimlet! Skulle du vilja veta vad som händer i andra kommuner i Skåne under sportlovet kan du ladda ner Utflykt Skånes Sportlovsguide på utflyktskåne.se. Talang 2013 äger rum på Teaterbiografen Grand i Simrishamn måndagen den 18 februari kl Biljetterna är släppta. Kontakta Teaterbiografen Grand på telefon för mer information. Vintermys 2013 Den 20 februari är alla välkomna till Kulturhuset Valfisken, då arrangeras Vintermys 2013, en dag för hela familjen, för ung som för gammal. Under dagen kommer du att ha möjlighet att roa dig, uppleva saker och träffa nya människor. Det blir bland annat godisregn, barnteater/rockkonsert, grekisk dans och en hel del andra aktiviteter och trevliga möten. Café Valfisken serverar goda bullar, kakor och kaffe samt lunchpajer till bra priser. Programmet i sin helhet finns att ladda ner från simrishamn.se. Vinter, snö och halka Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för halk- och snöbekämpning på det kommunala vägnätet i hela kommunen. För att effektivt kunna röja snö i hela vår kommun har vi ett antal entreprenörer till vår hjälp. Det är dock alltid kommunens egen beredskap som bestämmer när insatserna ska starta respektive avbrytas. När startar snöröjningen? För perioderna 1/11 1/12 och 15/3 15/4, påbörjas snöröjning måndag fredag kl efter avslutat snöfall, när snödjupet uppnått 10 cm (för primära gator och P-platser) och 15 cm (för sekundära gator). För perioden 1/12 15/3, påbörjas snöröjning måndag söndag kl efter avslutat snöfall, när snödjupet uppnått 10 cm (för primära gator) och 15 cm (för sekundära gator). P-platser snöröjs måndag fredag kl efter avslutat snöfall, när snödjupet uppnått 10 cm. Vad är primära och sekundära gator? Primära gator är främst genomfartsleder, huvudgator, bussgator, vägar till och från sjukhus, skolor, daghem etc. De primära gatorna snöröjs först. Sekundära gator är främst bostadsgator och snöröjs först efter att de primära gatorna är röjda. Fokus ligger på att upprätthålla framkomligheten för viktiga samhällsfunktioner som till exempel utryckningsfordon och kollektivtrafik. Hur prioriteras snöröjningen? Så länge det snöar prioriteras snöröjningen och halkbekämpningen på trafikleder, bussgator och högtrafikerade huvudgator. Gång- och cykelvägar samt övergångsställen ska hållas snö- och halkfria. Information från anhörigstödet Anhörigstödet finns till för dig som stödjer, hjälper, ger vård och omsorg till någon i din närhet. Vem är anhörig? Enligt socialstyrelsen kan det vara familjemedlem eller annan släkting, men även vän eller granne som hjälper, stödjer eller ger vård/omsorg till en person som står dig nära, som på grund av långvarig sjukdom, ålder eller andra fysiska/ psykiska och/eller intellektuella funktionshinder inte klarar vardagen på egen hand. Närstående är i sin tur den person som tar emot stöd, vård, hjälp och/eller omsorg. Du som anhörig kanske själv behöver eget stöd för att bibehålla din kraft, ork och hälsa. Det finns många olika vägar att stödja anhöriga. Någon kanske behöver få träffa andra som är i liknande livssituation medan en annan kanske föredrar enskilda samtal. Det kan också handla om att få kunskap om vart man kan vända sig i en specifik situation eller att få besök till sin närstående av någon av kommunens många frivilligarbetare. Kanske vill du bara få lite egen tid under trevlig samvaro, då kan drop-in-anhörigcafé vara en möjlighet. På alla våra caféer finns det god fika till självkostnadspris och de är bemannade med frivilliga medarbetare. Allt anhörigstöd kan se olika ut är beroende av hur ens livssituation ser ut. Anhöriggrupper är igång, men vi söker fler medlemmar till dessa. Hör av dig om du är intresserad av att delta i en anhöriggrupp/cirkel. Nyhet! I februari startar poesi-drop-in-café, vi fikar och lyssnar på poesiläsning. I en tid då allt ska gå fort, unna dig att få en stunds avkoppling i att vila i nuet och lyssna till inspirerande, avkopplande och helande poesi för en stunds ro. Lyssna till poesi på Bergengrenska centret i Simrishamn. Datum för vårens poesicaféer är: Måndag kl : 25/2, 8/4, 13/5, 17/6. Övriga öppettider: Drop-in-anhöricafé på Bergengrenska: Varje tisdag kl /2, 19/2, 5/3, 12/3 kommer Oral Care och informerar om uppsökande tandvård, 19/3 handlar om stress och hur vi på bästa sätt kan hantera den, 26/3 hjälpmedelsinformation, 2/4, den 9/4 kommer kommunens omsorgshandläggare och informerar, 16/4 Lifebutiken besöker caféet för att visa det som är bra för välbefinnandet, 23/4, 7/5, 14/5, 21/5. Varannan torsdag kl /2 Hörselskadades förening informerar, 7/3, 21/3, 4/4, 18/4, 16/5. Mansgruppen söker fler och nya deltagare till sina träffar varannan torsdag. Hör av dig om du är intresserad och vill veta mer om grupperna. Vi vill göra privata fastighetsägare uppmärksamma på att det är din skyldighet som fastighetsägare att skotta bort snön så snart som möjligt från gångbanan närmast din fastighet samt från tillfarter mellan körbana och fastighet. Mer information hittar du på simrishamn.se under fliken Bygga & Bo Offentliga rummet Vinterväghållning. Konsumentrådgivning Simrishamns kommun erbjuder konsumentrådgivning till medborgarna i Simrishamns, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner. Rådgivning sker per telefon tisdagar och torsdagar kl Det finns möjlighet att göra personligt besök i Simrishamn, dock måste besöket bokas i förväg. Konsumentvägledare Magnus Ekblad och Carina Persson nås på , även via e-post: Demesteamet har anhörigcafé första fredagen i varje månad kl Drop-in anhörigcafé på Äppelgården i Kivik kl.14 16, torsdagar 21/2 syninstruktör informerar, 21/3 Hörselskadades förening, 18/4 handlar det om stress och hur vi på bästa sätt kan hantera den, 23/5 seniorshopen visar kläder. Hjärtligt välkommen till kommunens olika anhörigaktiviteter! Önskar du få mer information ta då kontakt med kommunens anhörigkonsulent: Linda Jacobson, ,

5 Kulturkullerbyttan Kulturkullerbyttan fortsätter sin barnkulturserie. Biljetterna kostar 50:- och säljs på Bokvaruhuset i Simrishamn, Onsdag 20 februari kl. 11 på Galleri Valfisken (i samband med "Vintermys på Valfisken"-dagen på sportlovet): Hundbert Dogson med Den Orkestern. Hundbert Dogson var ingen vanlig hund. Han skällde hela natten, husse fick inte en blund. Hundbert Dogson älskade rock n roll. Han spelade Exile on Main Street till klockan tolv. Välkommen på en rockkonsert ni sent kommer att glömma! Hundbert Dogson är en stöddig gårdshund som styr och ställer med de andra djuren på gården. Och gör de inte som han säger skäller han på dem. Det är Hundbert som är kung! Men det finns en stor värld utanför gården som lockar. En värld fylld av tuffa terrier, mörka skogar och bistra föreståndare. Hur ska det gå för Hundbert Dogson? Kommer han att finna vad han söker? Kommer han någonsin tillbaka till gården? Målgrupp: 4 10 år. Längd: 35 min. Arrangör: Kultur- och fritidsförvaltningen. Lördag 9 mars kl. 14 och 16 på Galleri Valfisken (två föreställningar): Nils Holgersson med Västanå teater. Det var en gång en pojke. Han var så där en fjorton år gammal... Så börjar Selma Lagerlöf berättelsen om Nils Holgersson, en ensam tonårsslyngel som hamnat fel i livet, hårdsint och elak plågar han både djur och människor. När hustomten bestämmer sig för att straffa honom ger han Nils en rungande örfil och när pojken sedan vaknar upp har han blivit förvandlad till en pyssling. Dessutom förstår han plötsligt djurens språk. När en vildgåsflock lockar gårdens tama gåskarl att följa med dem på resan mot Lappland kastar sig Nils om gåskarlens hals för att stoppa honom, han har glömt att han blivit liten och tvingas mot sin vilja med upp i luften. Så tas pojken med på en resa genom vildmarken, där hårda krav och livsvillkor kommer att få honom att växa. Från den omänskliga pysslingen till en ansvarskännande och empatisk människa. När Västanå Teater sätter upp Nils Holgersson som turnéföreställning blir det i ett fyrverkeri av musik, rörelse och förvandlingskonst. Välkomna med på ett flygande äventyr, genom de djupaste skogar, över de blåaste berg. Målgrupp: Från 7 år, yngre i vuxens sällskap. Längd: 70 min (ingen paus). Arrangör: Backafestivalen i samarbete med Musik i Syd. Näringslivsnytt! Simrishamns kommun gör fler företagsbesök Kommunstyrelsens arbetsutskott gör sedan flera år regelbundna företagsbesök. Dessa har genomförts under en förmiddag per månad och vanligtvis besöktes tre till fem företag per gång. Från och med i år avsätter utskottet i stället en heldag för företagsbesök vid sex tillfällen under året. Fördelen med att genomföra företagsbesök under en hel dag är bättre framförhållning för företagen och större möjlighet för alla deltagare att planera besöken. Dessutom kan dagen lättare läggas upp med ett speciellt tema eller syfte. Detta kan till exempel vara företag inom ett visst geografiskt område i kommunen, nyetablerade och nystartade företag, företag inom samma eller liknande bransch, besök hos företagarföreningarnas medlemsföretag eller, inte minst, företag som står inför någon form av förändring. Vill du att kommunen gör ett företagsbesök vid ditt företag? Kontakta då näringslivsutvecklare Lars Persson så bokar vi gärna in ett besök. Följande onsdagar är reserverade för företagsbesök: 27/3, 10/4, 29/5, 25/9, 2/10 och 20/11. Simrishamns kommun inför företagslotsar på alla förvaltningar Simrishamns kommun har nyligen beslutat att införa företagslotsar på kommunens samtliga förvaltningar. De är ett komplement till det stöd och den centrala lotsfunktion som redan finns i form av näringslivsutvecklaren. Tanken med flera företagslotsar är att, oavsett vilken kommunal verksamhet man har kontakt med, det alltid ska gå att få en snabb, korrekt vägledning och hjälp. Därför finns det nu på varje förvaltning minst en företagslots som kan ta hand om frågor som rör företagande och företagsetableringar. Detta kan gälla frågor inför en företagsstart, som tillstånd och regler, men även viss rådgivning och olika vägar till kompetensutveckling. Vill du sälja varor och tjänster till Simrishamns kommun? Vill du få möjlighet att sälja varor och tjänster till Simrishamns kommun? Då har hittar du alltid rätt information här: simrishamn.se/sv/om-kommunen/ekonomi/upphandling/. På dessa sidor informerar vi om aktuella upphandlingar, hur anbudslämning fungerar, om vilka lagar som reglerar upphandlingen och vem du kontaktar för frågor. Vårens starta eget-information Inspirationsträff den 19 mars på Marint centrum i Simrishamn. Fördjupningsträff den 9 april på Marint centrum i Simrishamn. Träffarna startar kl. 18. Inspirationsträffen vänder sig till dig som tidigt funderar på att starta eget. Vad ska jag rent allmänt tänka på? vilken är min affärsidé? vilka är mina kunder? hur når jag dem? är alla några exempel på frågor som vi tar upp under denna träff. Fördjupningsträffen är särskilt för dig som kommit lite längre och vill veta mer om t.ex. olika företagsformer, hur man gör en budget och hur man bäst marknadsför sitt företag. Anmälan görs till näringslivsutvecklare Lars Persson, Starta eget-träffarna arrangeras i samarbete med Nyföretagarcentrum. Ytterligare information, tidsbokning för enskilda rådgivningar och mycket mer hittar du på Våren på Kulturskolan KPE Elevkonserter 13 och 21 mars, 18 april, 15 maj Kulturskolans Konsertsal, kl Fri entré. Elevkonserterna ger möjlighet till opretentiösa möten mellan publik och musik! Öppet hus på Kulturskolan! 16 april, kl Välkommen att se och prova vad Kulturskolan kan erbjuda! Bildkonstskolans utställning Maj Kulturhuset Valfisken. Kulturskolans bildelever med konst i bild och ljud. Kulturskolans dag! 1 juni, kl På Kulturskolan och på Brunnsparkens scen. Musik, dans, teater med Kulturskolans elever! Ansvarig utgivare: Anna Thott Redaktör: Jan-Erik Zandersson, tfn: , fax: E-post: Checklista för nyföretagare På finns en checklista för dig som ska starta företag. Här hittar du information om vad du måste göra och tänka på när du startar företag. Utställningar på Simrishamns bibliotek 25/2 9/3: Grön Hälsa Ystad-Österlenregionen, en mat- och hälsoprofilerad informationsutställning. Grön Hälsa-nätverket Ystad-Österlen har till syfte att samla aktiviteter som knyter ihop natur och hälsa och att skapa en plattform och ett nätverk av och för Grön Hälsa-företag inom området. Utställningen presenterar nätverket och dess verksamhet och förmedlar en upplevelse av vad Grön Hälsa kan vara /3: Österlens fotoklubb har fotoutställning. Fotoklubben bildades hösten Flera av de som startade klubben är fortfarande aktiva. Medlemmarna är alltifrån de som fotograferat hela livet till dem som nyligen börjat. Idag fotograferar alla digitalt. Utställningarna på biblioteket är öppna måndag torsdag kl , fredag kl , lördag kl Nästa kommuninformation kommer 21 mars simrishamn.se

informerar mars 2013 används nästan dygnet runt. Finns det industritomter till småföretagare? Naturen är en rikedom och tillgång som omger oss.

informerar mars 2013 används nästan dygnet runt. Finns det industritomter till småföretagare? Naturen är en rikedom och tillgång som omger oss. Simrishamns kommun informerar mars 2013 På simrishamn.se finns alla inkomna förslag och idéer om hur de boende i och kring S:t Olof vill utveckla samhället. Här ett axplock av den stora mängd idéer och

Läs mer

TEMA MOTOR. STÖRST PÅ ÖSTERLEN Torsdag 18 APRIL 2013 Vecka 16 Årgång 28 ÖPPETHELG MED LEVERANSKLARA VOLVO TILL RIKTIGT BRA PRISER!

TEMA MOTOR. STÖRST PÅ ÖSTERLEN Torsdag 18 APRIL 2013 Vecka 16 Årgång 28 ÖPPETHELG MED LEVERANSKLARA VOLVO TILL RIKTIGT BRA PRISER! TEM MOTO STÖST PÅ ÖSTELEN Torsdag 18 PIL 2013 Vecka 16 Årgång 28 ÖPPETHELG MED LEVENSKL VOLVO TILL IKTIGT B PISE! öppet i helgen Lör 10-14, Sön 12-15 Volvo V70 -Design Nu 314.800:- (336.700:-) Sportig

Läs mer

Simrishamns kommun. informerar juni 2012. Öppettider i midsommarhelgen. Biblioteket informerar: Stadsvandringar i sommar

Simrishamns kommun. informerar juni 2012. Öppettider i midsommarhelgen. Biblioteket informerar: Stadsvandringar i sommar Simrishamns kommun informerar juni 2012 Öppettider i midsommarhelgen Dagen före midsommarafton, den 21 juni, stänger kommunens förvaltningskontor kl. 12. Turistbyrån har öppet kl. 9 19. Midsommarafton

Läs mer

Nyinflyttad. Välkommen till Simrishamns kommun. www.simrishamn.se

Nyinflyttad. Välkommen till Simrishamns kommun. www.simrishamn.se Nyinflyttad Välkommen till Simrishamns kommun POSTTIDNING NR 33 Simrishamns kommun 272 80 Simrishamn Telefon 0414-81 90 00 Fax 0414-81 97 00 Besöksadress Stadshuset, Stortorget simrishamns.kommun@simrishamn.se

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya Simrishamnsbor. simrishamn.se

NYinflyttad. En tidning för alla nya Simrishamnsbor. simrishamn.se NYinflyttad En tidning för alla nya Simrishamnsbor simrishamn.se Välkommen till Österlen och Simrishamns kommun! Välkommen till oss! Det gläder oss mycket att du valt att flytta hit och vi hoppas du kommer

Läs mer

Information från Vännäs kommun 3:2013 HÄR & NU 3:2013 1

Information från Vännäs kommun 3:2013 HÄR & NU 3:2013 1 Information från Vännäs kommun 3:2013 HÄR & NU 3:2013 1 Härliga höst! Vännäs kommun fortsätter att växa, vid halvårsskiftet hade befolkningen ökat med 30 personer, en utveckling som är mycket positiv.

Läs mer

Västergatan i förvandling Erfarenhetsutbyte i LIFEscape Nyföretagandet ökar

Västergatan i förvandling Erfarenhetsutbyte i LIFEscape Nyföretagandet ökar Information från Sjöbo kommun #3 2012 I detta nummer: Västergatan i förvandling Erfarenhetsutbyte i LIFEscape Nyföretagandet ökar Sjöbo - en plats för tillväxt. Varsågod! Sjöbomagasinet delas ut till alla

Läs mer

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag BILAGA Vi bjuder på kartor till Friska Forshaga Tema FRISKVÅRD Ekonomisk summering av 2012 Kommun och orienteringsklubbar

Läs mer

En tidning från Hylte kommun 2015

En tidning från Hylte kommun 2015 HYLTE15 En tidning från Hylte kommun 2015 kvalité: hylte utmärker sig igen kris: ÄR DU BEREDD? tema: integration - Hylte har visat vägen i Halland projektstart: E-förvaltning för smartare service Foto:

Läs mer

Extra tjockt sommarnummer!

Extra tjockt sommarnummer! Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Extra tjockt sommarnummer! Gilla oss på Facebook Den 6 juli är det dags för Sveriges största Epa-träff 2 x historiska

Läs mer

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Nr 5 November 2011 Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Sid 10-11 Bättre bussförbindelser väntar... sid 3 Julmarknadernas tid är här... sid 19 Magnifik final för jubileumsåret... sid 20 foto: edis

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Trygghetsvandring ur barns perspektiv

Trygghetsvandring ur barns perspektiv Trygghetsvandring ur barns perspektiv Erfarenheter från fyra pilotprojekt Steg för steg-manual Teimouri Åhlström Svennberg Björling Havström Text: Mania Teimouri, Lisa Åhlström, Mie Svennberg, Stefan Björling

Läs mer

aktuellt Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun Lomma kommun firar 50 år!

aktuellt Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun Lomma kommun firar 50 år! aktuellt Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun Nr 1, mars 2013 Lomma Lomma kommun firar 50 år! I år är det 50 år sedan Flädie Storkommun och Lomma Köping gick samman och bildade

Läs mer

Mikael vill skapa lust att idrotta

Mikael vill skapa lust att idrotta information till boende & besökare i Enköpings kommun nummer 4, 2013 bli fadderfamilj Kommunen söker fadderfamiljer som vill bjuda hem nyanlända flyktingar, för ett ömsesidigt utbyte. Värdighetsgaranti

Läs mer

Information från Sjöbo kommun #1 2014. Träna under bar himmel Leader blir LLU Två nya kulturföreningar. Sjöbo - en plats för tillväxt.

Information från Sjöbo kommun #1 2014. Träna under bar himmel Leader blir LLU Två nya kulturföreningar. Sjöbo - en plats för tillväxt. Information från Sjöbo kommun #1 2014 Träna under bar himmel Leader blir LLU Två nya kulturföreningar Sjöbo - en plats för tillväxt. Varsågod! Sjöbomagasinet delas ut till alla hushåll i Sjöbo kommun.

Läs mer

Skogstorpsskolan är färdigbyggd! sid 4-5

Skogstorpsskolan är färdigbyggd! sid 4-5 Informationsblad för Kumla kommun Årgång 37 Nr 4/2005 Skogstorpsskolan är färdigbyggd! sid 4-5 Ungdomscafét Café & Le är invigt sid 7 Vinterväghållning sid 10-11 Skogstorpsskolans dans- och rytmikrum.

Läs mer

Vingåker för dig. Läs om: NR 3 (4) Val 2014. Kultur till vården. Var med och nominera. Boktips från biblioteket. Shookrullah publicerad

Vingåker för dig. Läs om: NR 3 (4) Val 2014. Kultur till vården. Var med och nominera. Boktips från biblioteket. Shookrullah publicerad Vingåker för dig NR 3 (4) 2014 Samhällsinformation från Vingåkers kommun till dig som är bosatt i Vingåker och till dig som är företagare i Vingåker - en uppdatering av allt det goda som vi gör i kommunen.

Läs mer

Medborgardialoggruppens rapport

Medborgardialoggruppens rapport Kommunledningskontoret 2013-05-06 Kommunfullmäktige Medborgardialoggruppens rapport 1. Simrishamns kommuns vision 2040 Engagerade medborgare och medarbetare driver kommunen framåt genom dialog; det goda

Läs mer

GOD JUL SMEDSTORP KÖK. & Gott Nytt År KÖK FÖR DET GODA LIVET TEMA JUL VI HAR ÖPPET I MELLANDAGARNA!

GOD JUL SMEDSTORP KÖK. & Gott Nytt År KÖK FÖR DET GODA LIVET TEMA JUL VI HAR ÖPPET I MELLANDAGARNA! TEM JUL STÖST PÅ ÖSTELEN Torsdag 19 DECEMBE 2013 Vecka 51 Årgång 28 VI H ÖPPET I MELLNDGN! öppet fre 27 dec - lör 28 dec tors 2 jan - lör 4 jan. Välkommen in! GOD JUL & Gott Nytt År SMEDSTOP KÖK GÅDLÖSVÄGEN

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

aktuellt Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun

aktuellt Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun aktuellt Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun Nr 4, december 2012 Lomma Trygghet och säkerhet tema på mässa för seniorer Seniorers fallolyckor kostar samhället stora summor

Läs mer

ER TOTALLEVERANTÖR INOM AVLOPP

ER TOTALLEVERANTÖR INOM AVLOPP Body Gallerian för kropp och själ öppnar i Tomelilla. sid. 6 Simrishamns kommuns samhällsinformation. sid. 15-18 Äppelblomssafari drog många besökare i Kivik. sid. 20-21 tema MOTOR STÖRST PÅ ÖSTERLEN torsdag

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Vision i fokus på demokratidag sid 5. Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro. Vinst för alla när ungdomar praktiserar

Vision i fokus på demokratidag sid 5. Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro. Vinst för alla när ungdomar praktiserar Mälarnära..... samhällsinformation från Upplands-bro kommun n 4:2013 Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro Under hösten deltar Upplands-Bro kommun i två nationella satsningar i matematik, Pisa

Läs mer

Att vara ambassadör för Äldrekontakt

Att vara ambassadör för Äldrekontakt Att vara ambassadör för Äldrekontakt Manual för Äldrekontakts volontärer Detta är en manual som riktar sig till dig som har åtagit dig att vara volontär i en Äldrekontakt- grupp. Den är ett stöd vi erbjuder

Läs mer

2014-2015. NYinflyttad. En tidning för alla nya Oxelösundare

2014-2015. NYinflyttad. En tidning för alla nya Oxelösundare 2014-2015 NYinflyttad En tidning för alla nya Oxelösundare Vad roligt att du har valt att flytta till Oxelösund! Oxelösund är den lilla staden med de stora tillgångarna och kontrasterna. Vi har ett unikt

Läs mer

Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok 2

Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok 2 Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok En sammanställning av svar från Arbetsbok på Bergsgårdsgärdet låghusen Tack! Ett mycket stort tack till alla er som har öppnat era dörrar för oss dörrknackare. Alla ni

Läs mer

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Hem för ensamkommande Godkänd lättläst webb Attraktivare kommun Information om myggprojektet i Deje FABO planerar nya

Läs mer