informerar februari 2013 Ersättningsnämnden Vi söker semestervikarier Det blir sommar i år också och vi söker nu semestervikarier

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "informerar februari 2013 Ersättningsnämnden Vi söker semestervikarier Det blir sommar i år också och vi söker nu semestervikarier"

Transkript

1 Simrishamns kommun informerar februari 2013 Kalendarium Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Det betyder att vem som vill får komma och lyssna. Allmänheten får ställa frågor som rör ärenden till kommunstyrelsens sammanträde vid en informationsstund före kommunstyrelsens sammanträden. februari Kultur- och fritidsnämnden 14 Kommunstyrelsens arbetsutskott, barn- och utbildningsnämnden 20 Kommunfullmäktige 25 Socialnämnden 28 mars Kommunstyrelsens arbetsutskott 6 Socialnämndens individ- och familjeutskott, myndighetsnämnden 12 Kommunstyrelsen 13 Kultur- och fritidsnämnden 14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 Vill du ha en flagga eller fana? Kultur- och fritidsnämnden delar på Nationaldagen den 6 juni ut ett antal flaggor. Vill du som privatperson ha en flagga och är bosatt i Simrishamns kommun? Sänd då in ansökan senast den 1 mars till Kultur- och fritidsförvaltningen, Simrishamn eller via simrishamn.se/flagga. Fadderverksamhet Simrishamns kommun vill gärna erbjuda nyinflyttade flyktingar kontakt med etablerade och intresserade kommunmedborgare. En fadder kan vara en bra länk till sociala kontakter, det ger en möjlighet för nyanlända flyktingar att träna det svenska språket och lära om det nya samhälle de är medborgare i. Du som är intresserad av att vara fadder är välkommen att kontakta flyktingmottagningen för mer information: Anna Hellborg, flyktingsamordnare, , Välkomna till Öppet hus i Skillinge den 12 mars kl på Ankaret Kommunfullmäktiges grupp för en utvecklad Medborgardialog började sitt arbete i augusti 2012 och ska under våren 2013 slutföra sitt arbete. Vi samlar erfarenheter från andra kommuner och vi utökar också den lyckade cafémodellen från höstens Öppet hus i Rådhuset och Öppet hus i februari i S:t Olof. Vårt uppdrag är: Att presentera alternativ till de tidigare bya-mötena Att utveckla kommunens hemsida när det gäller möjligheter till dialog Att se hur sociala medier kan vara ett verktyg för löpande kommunikation Nu har turen kommit till Skillinge dit vi bjuder in till Öppet hus på Ankaret, tisdagen den 12 mars kl Vi bjuder på kaffe/te och bulle. Vi kommer att informera om vårt uppdrag och sedan vill vi prata i mindre grupper. Vi ser fram emot konstruktiva och kreativa samtal och, framför allt, överraska oss med nya idéer! Varmt välkomna, säger vi i beredningen. Ersättningsnämnden Den 1 januari i år bildades Ersättningsnämnden. Det är en myndighet som prövar ansökningar om ersättning från personer som under perioden 1 januari 1920 till och med 31 december 1980 varit omhändertagna i samhällsvård och då utsatts för allvarliga övergrepp eller försummelser. Ingen vet hur många personer som omfattas av rätten till ersättning, hur de lever idag och var de bor. En viktig uppgift för Ersättningsnämnden är därför att gå ut brett med information om att möjligheten finns att ansöka om ersättning. Läs mer på Ersättningsnämndens webbplats Vi söker semestervikarier Det blir sommar i år också och vi söker nu semestervikarier till våra verksamheter inom socialförvaltningens område: Hälso- och sjukvårdsenheten: Distriktssköterskor/sjuksköterskor IFO-enheten: Behandlingspedagoger till HvB för ensamkommande barn LSS-verksamheten: Omsorgsassistenter, ledsagare, personliga assistenter och behandlingsassistenter Social omsorg: Vårdbiträden och undersköterskor Vi söker dig som har lämplig utbildning/ erfarenhet och är intresserad av att arbeta med människor som har behov av vård, omvårdnad och omsorg. Vi erbjuder dig ett positivt och omväxlande arbete i en stimulerande arbetsmiljö. Läs mer på simrishamn.se under Lediga jobb. Välkommen med din ansökan.

2 Målsättningar för kommunen Nu närmar vi oss slutet på en lång visonsresa, för att gemensamt med dig som medborgare hitta viktiga områden att samlas kring för att göra vår del av Skåne till en ännu bättre plats att leva på. Kommunstyrelsen har med mycket bred majoritet beslutat sända nedanstående till fullmäktige för fastställande, fokusområden som helt enkelt är de målsättningar och områden vi ska fokusera på, vad som ska uppnås. Nästa steg är sedan att de olika nämnderna i kommunen talar om hur man ska agera för att uppnå detta. Förslagen ska vara konkreta och mätbara så att du som medborgare och vi som förtroendevalda ser att utvecklingen går på rätt håll. Fokusområden geografi För att vidareutveckla vår kommun måste vi fortsätta byggandet av attraktiva bostäder för alla livsfaser. Tillgängligheten är viktig/avgörande för att få en region attraktiv. En stor del av Simrishamns kommuns attraktionskraft ligger i naturen, vilken vi ska värna. Allt utvecklingsarbete ska utföras med omtanke om miljö och natur och med så liten miljöpåverkan som möjligt. Utvecklingsprojekt ska vara baserade på unika värden och innovation, som t.ex. Marint centrum och Skånskt byggnadsvårdscentrum. Bostadsbyggandet ska vara ett prioriterat område med ett brett utbud som stimulerar inflyttning i kommunen och motsvarar behov och förväntningar. Kommunen ska prioritera sitt näringslivsarbete mot tillväxtföretag och genom strategiskt välgrundade utvecklingsprojekt. Kommunen ska medvetet verka för förtätning, hänsyn till miljöbelastning, utveckling av mötesplatser och jämställdhet vid planering av bebyggelse. Kommunen ska tillvarata och utveckla sin marina profil. Kommunen ska medverka till att minska miljöbelastningen och klimathoten. Fokusområden demografi Förutsättningen för en mer levande kommun är fler människor som lever i den. Av det skälet är ett årligt, positivt befolkningsnetto det mål, som måste gälla prioriterat över alla andra och inför vilket vi alla måste samla oss. Alltså: få fler yngre vuxna (25 45 år) att flytta hit, få lika många som tidigare i åldersgruppen 55+ att flytta hit och sedan att få dem att inte vilja flytta härifrån. Kommunen har också en roll att spela som områdets största arbetsgivare, att tillsammans med övrigt näringsliv och aktörer på bostadsmarknaden tydliggöra styrkorna i Simrishamn och Österlen. Kommunen ska skapa förutsättningar för att barn och unga får en bra start i livet. Kommunen ska skapa ett tillgängligt samhälle med goda levnadsvillkor för alla. Kommunen ska prioritera åtgärder som skapar ett ökat befolkningsnetto. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare och en föregångare inom områden som ledarskap, arbetsmiljö, lönebildning, jämställdhet och antidiskriminering. Kommunen ska skapa en trygg ålderdom för alla och tillgång till trygga boenden. Kommunen ska stimulera föreningslivet och ideella insatser på ett framåtblickande och meningsfullt sätt. Anders Johnsson (M) Kommunstyrelsens ordförande Fokusområden demokrati Simrishamns kommun ska verka för att ytterligare utöka medborgarnas inflytande. Arbete med Framtidsverkstäder har redan inletts, men detta är bara början. Under mandatperioden ska vi utveckla Framtidsverkstäderna, där medborgarna har möjlighet att berätta hur de vill att Simrishamn ska utvecklas. Dessutom ska vi fortsätta att tydliggöra rollfördelningen mellan medborgare, förtroendevalda och tjänstemän. Medborgarna ska ha stor möjlighet till påverkan och insyn. Kommunen ska förstärka och utveckla medborgardialogen genom fler och förbättrade kommunikationskanaler, med särskilt fokus på ungdomars och äldres medverkan i den demokratiska processen. Öka förtroendet mellan politiker och tjänstemän genom att tydliggöra roller och ansvar. Jag ser fram emot att möta er på olika sätt framöver. O-Ringen kommer till Simrishamn 2014 När O-Ringens orienteringstävling kommer till Skåne sommaren 2014 förlägger de en etapp i Simrishamns kommun. Det blir på Ravlundafältet som den femte och sista etappen kommer att genomföras i de fina bokskogarna precis norr om Brösarp. Tävlingen, som år 2014 kommer att arrangeras för 50:e gången, kommer att ha mellan 15 till deltagare och är därmed den största orienteringstävlingen i hela världen. Drygt 50 länder deltar och förutom världseliten, så deltar även löpare i alla åldrar. Den yngsta är 5 år och den äldsta är 95 och varje tävlingsklass springer en orienteringsbana som är lämplig för respektives förutsättningar. Det kommer även att finnas banor för funktionshindrade som tävlar i en tävlingsform som heter precisionsorientering. Här gäller det inte att ta sig fram snabbt i terrängen utan i stället är det förmågan att kunna läsa kartan och jämföra terrängen som sätts på prov. Simrishamns kommun är en av kommunerna i Skåne som är med och stödjer tävlingen och under året kommer vi bl.a. att bjuda in till informationsmöte för företagare i kommunen. Välkomna för mer information. Med nya ögon Låt det gamla skånska yllebroderiet inspirera dig! Så lät Skånes Hemslöjdsförbunds uppmaning till en sockerbagare, en graffitikonstnär, en tatuerare, två serieskapare, två grafiska formgivare, en folkdräktsskräddare, en textilformgivare, en textilkonstnär, en plåtslöjdare, en emaljör, en glasformgivare, en silversmed, en keramiker, tre konstnärer, en bildhuggare, två designers, en smed, en brodös och en journalist. Här har utövarna i vår egen tid tagit ut svängarna precis som de kvinnor som en gång skapade yllebroderierna på den skånska landsbygden under och 1800-talen. De traditionella broderierna visar säregna blommor, fantasifulla fåglar, ljuva änglar, säregna djur och människor och de fullkomligen myllrar över kuddar, åkdynor, bänklängder och täcken. Med nya ögon har vi tittat på vårt finaste skånska kulturarv och alla har skapat sin egen version inom sitt eget skrå. Utställningen öppnar lördagen 16 februari kl. 13 och kommer att finnas på Österlens museum till och med 7 september. Kultur-och fritidschef Gunilla Janlert inviger. Gratis workshops ordnas under utställningens gång: Lördagen den 2 mars, kl Mari Karlsson, även kallad Slöjd- Zlatan, dukar upp med plåtslöjd. Vi bygger altare av makrillburkar. (Ta med egna makrillburkar, helst noga urdiskade.) Ingen kostnad, ingen anmälan. Söndagen den 31 mars, kl Anette Lundin, vår okrönta grannlåtsslöjdare, håller i yllebroderi och grannlåt i en salig röra. Ingen kostnad, ingen anmälan. Fastlagsbulleföredrag på Österlens museum Föredrag med kaffe och hembakad fastlagsbulle 80 kr. Tisdag 19 februari kl. 14: Spinn, spinn dotter min. Sagoberättare Per Gustavsson. Tisdag 26 februari kl. 14: 100 bilder ur ett arkiv. Lena Alebo och Ulf Danell visar, berättar och vill ha svar. Tisdag 5 mars kl. 14: Bronsåldersmordet. Arkeologen och författaren Jonathan Lindström. Föranmälan görs till Österlens museum: eller

3 Det händer mycket på biblioteket Multimediatävlingen Röda skor pågår till och med 2/4 Multimediatävlingen Röda skor, pågår fram till och med tisdagen den 2/4. Tävlingsregler hittar du på simrishamn.se/bibliotek. Därefter följer en utställning 25/5 15/6. I samarbete med ABF Österlen. Filosoferande lässamkväm en studiecirkel (6 x 3 st tim) När vårens ljus sprider sig söker vi upplysning hos bl a Franz Kafka, Doris Lessing och Joseph Conrad. Listan kan kompletteras med önskemål från deltagarna. Ledare: Håkan Arvidsson. Anmälan görs till Studieförbundet Vuxenskolan på telefonnummer Pris: 725:-. I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan Biblioteket håller stängt p.g.a. uppgradering 5 6/3 Bibliotekssystemet uppgraderas 5-6/3 och biblioteket håller därför stängt dessa dagar. Detta innebär även att det då inte är möjligt att låna/låna om eller söka i bibliotekets katalog. Bokfika på Bénka-dí 6/3 samt 10/4, kl. 18 Kom och lyssna till en novell, dikter eller en musiktext. Vi fikar, myser och pratar om allt mellan himmel och jord. Ingen föranmälan. Bokmys på bibblan 13/3 kl På Simrishamns bibliotek tipsar vi om sprillans nya böcker, men också om älskade klassiker. Vi bjuder på bullar och frukt. För dig mellan 9 och 12 år. Obs! Föranmälan till Vintermys på Valfisken 20/2, kl Barnteater, schack, tango, basket, musik, amerikansk fotboll m.m. m.m. Valfisken fylls av aktiviteter för alla åldrar hela dagen. Ingen föranmälan. Se detaljerat program på simrishamn.se/kultur_fritid. Kommunfullmäktige i Simrishamn sammanträder i Rådhusets sessionssal måndagen den 25 februari 2013, kl Kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre Rita och berätta om S:t Olof Gäller även Ravlunda, Ö. Vemmerlöv och Vitaby. Hur ser du på framtiden i S:t Olof (eller ovan nämnda byar), hur vill du utveckla samhället? I arbetet med översiktsplanen är dina åsikter, tankar och idéer viktiga för att ge en bild av de förväntningar som finns. Vad gillar du med S:t Olof? Var brukar du vistas på fritiden? Vad tycker du är det bästa med S:t Olof? Och det sämsta? Vad saknar du? Finns det platser du älskar och platser du där du känner dig otrygg? På Ica i S:t Olof och på simrishamn.se finns en folder där du gärna får teckna ned dina tankar, både i ord och genom att rita och berätta på en karta över S:t Olof. Foldrarna finns att hämta från den 13 februari. Du kan också lämna dina förslag i förslagslådan på Ica. Förslag går dessutom utmärkt att skicka till Dina tankar och förslag vill vi ha senast den 27 februari. Det är också på hemsidan och här i Österlenmagasinet som förslagen kommer att presenteras (alla på simrishamn.se, ett utdrag i tidningen). På simrishamn.se kan du också läsa vad man tyckt i de andra orterna (Gärsnäs, Simrishamn och Kivik) så här långt. I vår fortsätter vi sedan sätta fokus på resten av kommunen: Fokus Borrby, Hammenhög, Skillinge och Brantevik 20 mars 3 april. Fokus Simrishamns kommun ( uppsamlingsheat ) 17 april 1 maj. Vad tyckte man i/om Kivik? På simrishamn.se finns alla inkomna förslag och idéer om hur de boende i och kring Kivik vill utveckla samhället. Här ett axplock av den stora mängd idéer och tankar som kommit in: Lugnt och fint samhälle med fin skola där invånarna känner varandra vintertid. Sommarboenden med ekonomiska resurser är både ett plus och minus. Billigare boende behövs för ungdomar och äldre. Sommarboende borde tvingas skriva sig i kommunen. Kommunen bör inte tillåta byggandet av bostäder norr och söder om samhället. Vitemölla behöver inte fler hus för sommargäster. Häckar vid gator och strädden måste klippas så de inte hänger ut över vägen till fara för trafikanter. Kivik är en bra ort att bo i med tillräcklig service och tillräckliga allmänna kommunikationer i nordlig och sydlig riktning. Samhället är inte större än att alla transporter inom byn kan ske till fots eller med cykel. Parkeringsmöjligheterna är tillräckliga större delen av året förutom vid speciella tillfällen. Vid Äppelmarknaden råder kaos vid hamnen. Förslagsvis kunde denna marknad flyttas till marknadsfältet. Det borde finnas fler tomter till salu på kommunal mark till rimligt pris. Vi är en ung familj och vill gärna bo kvar i Kivik men tyvärr finns det bara dyra privata tomter till salu. Skjutningarna på Ravlunda har ökat de senaste två åren och pågår nästan dygnet runt. Vi som har djur får nu anpassa oss till försvarets avlysningar. Saknas: en cykelväg till Simrishamn, gratis bussturer till Simrishamn för pensionärer, en sopstation som ligger närmare bostäderna, fritt inträde till äppelmarknaden för byns invånare, parkeringsförbud mellan Kivik och Vitemölla under sommaren och förbud mot camping längs parkeringar längs kusten. Ta även bort det som kallas konst vid Stenshuvud. Önskar trottoar utmed Rörums byaväg längs norra infarten. Bättre tryck i vattenledningarna samt att fibernätet byggs ut. Marknadsfältet och naturen norr om Vitemölla är de populäraste för kiviksborna. Ett elljusspår skulle behövas. Träden norr om hamnen behöver skötas om. Trottoar längs Killebackens norra sida behövs. Kommunen har gjort om torget, hamnen och lekplatsen vilket blivit bra. Kommuninvånare och andra intresserade hälsas välkomna att lyssna på sammanträdet som är offentligt. Den fullständiga kungörelsen till sammanträdet finns tillgänglig på Simrishamns bibliotek, på kommunledningskontoret och på På kommunledningskontoret finns alla handlingar tillgängliga under kontorstid. Välkommen Simrishamn Christer Akej Martin Fransson Ordförande Sekreterare More Than One Story nominerad till GötaPriset Kortspelet More Than One Story, som utvecklats på Kultur- och fritidsförvaltningen, har i hård konkurrens nominerats till GötaPriset. More Than One Story kommer att presenteras på Kvalitetsmässan i Göteborg november, Europas största konferens och fackmässa om verksamhets- och samhällsutveckling. GötaPriset har sedan 1989 delats ut till Sveriges bästa utvecklingsprojekt i offentligt sektor. Förutom äran belönas det vinnande projektet med en prischeck på kronor. Läs mer om More Than One Story på simrishamn.se/kultur_fritid/more-than-one-story.

4 Sportlov 2013 Sportlovet närmar sig med stormsteg och det finns en hel del aktiviteter att välja mellan. Missa inte Korsavads Sports Camp på Korsavadshallen där du kan prova på en massa olika idrotter under hela veckan. De som provat på flest aktiviteter under veckan är med och tävlar om fina priser. Det finns också en hel del bio som visas runt om i vår kommun under sportlovet. Du som är nyfiken på hur det fungerar med modellflygning kan testa detta fredagen den 22 februari vid Janlanda (vid vägen Vitemölla Vitaby). Österlens museum bjuder bland annat in till sagostund med Per Gustavsson som berättar sagor för små och stora. Hela sportlovsprogrammet finns att ladda ner från simrishamn.se. Som sagt, det finns massor av roliga och spännande aktiviteter att välja mellan, lycka till där ute i sportlovsvimlet! Skulle du vilja veta vad som händer i andra kommuner i Skåne under sportlovet kan du ladda ner Utflykt Skånes Sportlovsguide på utflyktskåne.se. Talang 2013 äger rum på Teaterbiografen Grand i Simrishamn måndagen den 18 februari kl Biljetterna är släppta. Kontakta Teaterbiografen Grand på telefon för mer information. Vintermys 2013 Den 20 februari är alla välkomna till Kulturhuset Valfisken, då arrangeras Vintermys 2013, en dag för hela familjen, för ung som för gammal. Under dagen kommer du att ha möjlighet att roa dig, uppleva saker och träffa nya människor. Det blir bland annat godisregn, barnteater/rockkonsert, grekisk dans och en hel del andra aktiviteter och trevliga möten. Café Valfisken serverar goda bullar, kakor och kaffe samt lunchpajer till bra priser. Programmet i sin helhet finns att ladda ner från simrishamn.se. Vinter, snö och halka Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för halk- och snöbekämpning på det kommunala vägnätet i hela kommunen. För att effektivt kunna röja snö i hela vår kommun har vi ett antal entreprenörer till vår hjälp. Det är dock alltid kommunens egen beredskap som bestämmer när insatserna ska starta respektive avbrytas. När startar snöröjningen? För perioderna 1/11 1/12 och 15/3 15/4, påbörjas snöröjning måndag fredag kl efter avslutat snöfall, när snödjupet uppnått 10 cm (för primära gator och P-platser) och 15 cm (för sekundära gator). För perioden 1/12 15/3, påbörjas snöröjning måndag söndag kl efter avslutat snöfall, när snödjupet uppnått 10 cm (för primära gator) och 15 cm (för sekundära gator). P-platser snöröjs måndag fredag kl efter avslutat snöfall, när snödjupet uppnått 10 cm. Vad är primära och sekundära gator? Primära gator är främst genomfartsleder, huvudgator, bussgator, vägar till och från sjukhus, skolor, daghem etc. De primära gatorna snöröjs först. Sekundära gator är främst bostadsgator och snöröjs först efter att de primära gatorna är röjda. Fokus ligger på att upprätthålla framkomligheten för viktiga samhällsfunktioner som till exempel utryckningsfordon och kollektivtrafik. Hur prioriteras snöröjningen? Så länge det snöar prioriteras snöröjningen och halkbekämpningen på trafikleder, bussgator och högtrafikerade huvudgator. Gång- och cykelvägar samt övergångsställen ska hållas snö- och halkfria. Information från anhörigstödet Anhörigstödet finns till för dig som stödjer, hjälper, ger vård och omsorg till någon i din närhet. Vem är anhörig? Enligt socialstyrelsen kan det vara familjemedlem eller annan släkting, men även vän eller granne som hjälper, stödjer eller ger vård/omsorg till en person som står dig nära, som på grund av långvarig sjukdom, ålder eller andra fysiska/ psykiska och/eller intellektuella funktionshinder inte klarar vardagen på egen hand. Närstående är i sin tur den person som tar emot stöd, vård, hjälp och/eller omsorg. Du som anhörig kanske själv behöver eget stöd för att bibehålla din kraft, ork och hälsa. Det finns många olika vägar att stödja anhöriga. Någon kanske behöver få träffa andra som är i liknande livssituation medan en annan kanske föredrar enskilda samtal. Det kan också handla om att få kunskap om vart man kan vända sig i en specifik situation eller att få besök till sin närstående av någon av kommunens många frivilligarbetare. Kanske vill du bara få lite egen tid under trevlig samvaro, då kan drop-in-anhörigcafé vara en möjlighet. På alla våra caféer finns det god fika till självkostnadspris och de är bemannade med frivilliga medarbetare. Allt anhörigstöd kan se olika ut är beroende av hur ens livssituation ser ut. Anhöriggrupper är igång, men vi söker fler medlemmar till dessa. Hör av dig om du är intresserad av att delta i en anhöriggrupp/cirkel. Nyhet! I februari startar poesi-drop-in-café, vi fikar och lyssnar på poesiläsning. I en tid då allt ska gå fort, unna dig att få en stunds avkoppling i att vila i nuet och lyssna till inspirerande, avkopplande och helande poesi för en stunds ro. Lyssna till poesi på Bergengrenska centret i Simrishamn. Datum för vårens poesicaféer är: Måndag kl : 25/2, 8/4, 13/5, 17/6. Övriga öppettider: Drop-in-anhöricafé på Bergengrenska: Varje tisdag kl /2, 19/2, 5/3, 12/3 kommer Oral Care och informerar om uppsökande tandvård, 19/3 handlar om stress och hur vi på bästa sätt kan hantera den, 26/3 hjälpmedelsinformation, 2/4, den 9/4 kommer kommunens omsorgshandläggare och informerar, 16/4 Lifebutiken besöker caféet för att visa det som är bra för välbefinnandet, 23/4, 7/5, 14/5, 21/5. Varannan torsdag kl /2 Hörselskadades förening informerar, 7/3, 21/3, 4/4, 18/4, 16/5. Mansgruppen söker fler och nya deltagare till sina träffar varannan torsdag. Hör av dig om du är intresserad och vill veta mer om grupperna. Vi vill göra privata fastighetsägare uppmärksamma på att det är din skyldighet som fastighetsägare att skotta bort snön så snart som möjligt från gångbanan närmast din fastighet samt från tillfarter mellan körbana och fastighet. Mer information hittar du på simrishamn.se under fliken Bygga & Bo Offentliga rummet Vinterväghållning. Konsumentrådgivning Simrishamns kommun erbjuder konsumentrådgivning till medborgarna i Simrishamns, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner. Rådgivning sker per telefon tisdagar och torsdagar kl Det finns möjlighet att göra personligt besök i Simrishamn, dock måste besöket bokas i förväg. Konsumentvägledare Magnus Ekblad och Carina Persson nås på , även via e-post: Demesteamet har anhörigcafé första fredagen i varje månad kl Drop-in anhörigcafé på Äppelgården i Kivik kl.14 16, torsdagar 21/2 syninstruktör informerar, 21/3 Hörselskadades förening, 18/4 handlar det om stress och hur vi på bästa sätt kan hantera den, 23/5 seniorshopen visar kläder. Hjärtligt välkommen till kommunens olika anhörigaktiviteter! Önskar du få mer information ta då kontakt med kommunens anhörigkonsulent: Linda Jacobson, ,

5 Kulturkullerbyttan Kulturkullerbyttan fortsätter sin barnkulturserie. Biljetterna kostar 50:- och säljs på Bokvaruhuset i Simrishamn, Onsdag 20 februari kl. 11 på Galleri Valfisken (i samband med "Vintermys på Valfisken"-dagen på sportlovet): Hundbert Dogson med Den Orkestern. Hundbert Dogson var ingen vanlig hund. Han skällde hela natten, husse fick inte en blund. Hundbert Dogson älskade rock n roll. Han spelade Exile on Main Street till klockan tolv. Välkommen på en rockkonsert ni sent kommer att glömma! Hundbert Dogson är en stöddig gårdshund som styr och ställer med de andra djuren på gården. Och gör de inte som han säger skäller han på dem. Det är Hundbert som är kung! Men det finns en stor värld utanför gården som lockar. En värld fylld av tuffa terrier, mörka skogar och bistra föreståndare. Hur ska det gå för Hundbert Dogson? Kommer han att finna vad han söker? Kommer han någonsin tillbaka till gården? Målgrupp: 4 10 år. Längd: 35 min. Arrangör: Kultur- och fritidsförvaltningen. Lördag 9 mars kl. 14 och 16 på Galleri Valfisken (två föreställningar): Nils Holgersson med Västanå teater. Det var en gång en pojke. Han var så där en fjorton år gammal... Så börjar Selma Lagerlöf berättelsen om Nils Holgersson, en ensam tonårsslyngel som hamnat fel i livet, hårdsint och elak plågar han både djur och människor. När hustomten bestämmer sig för att straffa honom ger han Nils en rungande örfil och när pojken sedan vaknar upp har han blivit förvandlad till en pyssling. Dessutom förstår han plötsligt djurens språk. När en vildgåsflock lockar gårdens tama gåskarl att följa med dem på resan mot Lappland kastar sig Nils om gåskarlens hals för att stoppa honom, han har glömt att han blivit liten och tvingas mot sin vilja med upp i luften. Så tas pojken med på en resa genom vildmarken, där hårda krav och livsvillkor kommer att få honom att växa. Från den omänskliga pysslingen till en ansvarskännande och empatisk människa. När Västanå Teater sätter upp Nils Holgersson som turnéföreställning blir det i ett fyrverkeri av musik, rörelse och förvandlingskonst. Välkomna med på ett flygande äventyr, genom de djupaste skogar, över de blåaste berg. Målgrupp: Från 7 år, yngre i vuxens sällskap. Längd: 70 min (ingen paus). Arrangör: Backafestivalen i samarbete med Musik i Syd. Näringslivsnytt! Simrishamns kommun gör fler företagsbesök Kommunstyrelsens arbetsutskott gör sedan flera år regelbundna företagsbesök. Dessa har genomförts under en förmiddag per månad och vanligtvis besöktes tre till fem företag per gång. Från och med i år avsätter utskottet i stället en heldag för företagsbesök vid sex tillfällen under året. Fördelen med att genomföra företagsbesök under en hel dag är bättre framförhållning för företagen och större möjlighet för alla deltagare att planera besöken. Dessutom kan dagen lättare läggas upp med ett speciellt tema eller syfte. Detta kan till exempel vara företag inom ett visst geografiskt område i kommunen, nyetablerade och nystartade företag, företag inom samma eller liknande bransch, besök hos företagarföreningarnas medlemsföretag eller, inte minst, företag som står inför någon form av förändring. Vill du att kommunen gör ett företagsbesök vid ditt företag? Kontakta då näringslivsutvecklare Lars Persson så bokar vi gärna in ett besök. Följande onsdagar är reserverade för företagsbesök: 27/3, 10/4, 29/5, 25/9, 2/10 och 20/11. Simrishamns kommun inför företagslotsar på alla förvaltningar Simrishamns kommun har nyligen beslutat att införa företagslotsar på kommunens samtliga förvaltningar. De är ett komplement till det stöd och den centrala lotsfunktion som redan finns i form av näringslivsutvecklaren. Tanken med flera företagslotsar är att, oavsett vilken kommunal verksamhet man har kontakt med, det alltid ska gå att få en snabb, korrekt vägledning och hjälp. Därför finns det nu på varje förvaltning minst en företagslots som kan ta hand om frågor som rör företagande och företagsetableringar. Detta kan gälla frågor inför en företagsstart, som tillstånd och regler, men även viss rådgivning och olika vägar till kompetensutveckling. Vill du sälja varor och tjänster till Simrishamns kommun? Vill du få möjlighet att sälja varor och tjänster till Simrishamns kommun? Då har hittar du alltid rätt information här: simrishamn.se/sv/om-kommunen/ekonomi/upphandling/. På dessa sidor informerar vi om aktuella upphandlingar, hur anbudslämning fungerar, om vilka lagar som reglerar upphandlingen och vem du kontaktar för frågor. Vårens starta eget-information Inspirationsträff den 19 mars på Marint centrum i Simrishamn. Fördjupningsträff den 9 april på Marint centrum i Simrishamn. Träffarna startar kl. 18. Inspirationsträffen vänder sig till dig som tidigt funderar på att starta eget. Vad ska jag rent allmänt tänka på? vilken är min affärsidé? vilka är mina kunder? hur når jag dem? är alla några exempel på frågor som vi tar upp under denna träff. Fördjupningsträffen är särskilt för dig som kommit lite längre och vill veta mer om t.ex. olika företagsformer, hur man gör en budget och hur man bäst marknadsför sitt företag. Anmälan görs till näringslivsutvecklare Lars Persson, Starta eget-träffarna arrangeras i samarbete med Nyföretagarcentrum. Ytterligare information, tidsbokning för enskilda rådgivningar och mycket mer hittar du på Våren på Kulturskolan KPE Elevkonserter 13 och 21 mars, 18 april, 15 maj Kulturskolans Konsertsal, kl Fri entré. Elevkonserterna ger möjlighet till opretentiösa möten mellan publik och musik! Öppet hus på Kulturskolan! 16 april, kl Välkommen att se och prova vad Kulturskolan kan erbjuda! Bildkonstskolans utställning Maj Kulturhuset Valfisken. Kulturskolans bildelever med konst i bild och ljud. Kulturskolans dag! 1 juni, kl På Kulturskolan och på Brunnsparkens scen. Musik, dans, teater med Kulturskolans elever! Ansvarig utgivare: Anna Thott Redaktör: Jan-Erik Zandersson, tfn: , fax: E-post: Checklista för nyföretagare På finns en checklista för dig som ska starta företag. Här hittar du information om vad du måste göra och tänka på när du startar företag. Utställningar på Simrishamns bibliotek 25/2 9/3: Grön Hälsa Ystad-Österlenregionen, en mat- och hälsoprofilerad informationsutställning. Grön Hälsa-nätverket Ystad-Österlen har till syfte att samla aktiviteter som knyter ihop natur och hälsa och att skapa en plattform och ett nätverk av och för Grön Hälsa-företag inom området. Utställningen presenterar nätverket och dess verksamhet och förmedlar en upplevelse av vad Grön Hälsa kan vara /3: Österlens fotoklubb har fotoutställning. Fotoklubben bildades hösten Flera av de som startade klubben är fortfarande aktiva. Medlemmarna är alltifrån de som fotograferat hela livet till dem som nyligen börjat. Idag fotograferar alla digitalt. Utställningarna på biblioteket är öppna måndag torsdag kl , fredag kl , lördag kl Nästa kommuninformation kommer 21 mars simrishamn.se

Sportlov i Simrishamns kommun vecka 8 2013. Sportlov 2013

Sportlov i Simrishamns kommun vecka 8 2013. Sportlov 2013 Sportlov i Simrishamns kommun vecka 8 2013 Sportlov 2013 Vecka 8 18-24 februari I Simrishamns kommun finns det mycket kul att göra för sportlovslediga barn och ungdomar. Vi tackar alla sportlovsarrangörer

Läs mer

kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre

kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre 1 Sommar 2015 kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre KULTURGUIDE Kultur- och fritidsförvaltningen, sommar 2015 Välkommen att ta del av sommarens kulturguide 2015! I Simrishamns kulturguide

Läs mer

Medborgardialoggruppens rapport

Medborgardialoggruppens rapport Kommunledningskontoret 2013-05-06 Kommunfullmäktige Medborgardialoggruppens rapport 1. Simrishamns kommuns vision 2040 Engagerade medborgare och medarbetare driver kommunen framåt genom dialog; det goda

Läs mer

VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD

VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD MÖTESPLATSER Kom för att träffa andra anhöriga under en enkel samvaro. Det serveras kaffe till självkostnadspris och vanligtvis görs en aktivitet. Kom ensam

Läs mer

informerar mars 2013 används nästan dygnet runt. Finns det industritomter till småföretagare? Naturen är en rikedom och tillgång som omger oss.

informerar mars 2013 används nästan dygnet runt. Finns det industritomter till småföretagare? Naturen är en rikedom och tillgång som omger oss. Simrishamns kommun informerar mars 2013 På simrishamn.se finns alla inkomna förslag och idéer om hur de boende i och kring S:t Olof vill utveckla samhället. Här ett axplock av den stora mängd idéer och

Läs mer

Barnteater. Bokfrukost

Barnteater. Bokfrukost Karlskoga biblioteks vårprogram 2013 Barnteater Foto: Martin Skoog Hemma hos med Teater TR3 Söndag 27 januari kl 11.00 och kl 13.00 Ålder 3-6 år. Cirka 35 minuter. En liten man i ett litet hus. En alldeles

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun. Glad påsk! Seminarium om offentlig upphandling 28 april

Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun. Glad påsk! Seminarium om offentlig upphandling 28 april Nyhetsbrevet Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun Nr 3/2014 Glad påsk! Frukostmöte 16 maj Reservera redan nu fredag 16 maj för nästa frukostmöte för företagare! Frukostmötet blir denna gång tillsammans

Läs mer

S P O R T L O V E T 2 0 1 0

S P O R T L O V E T 2 0 1 0 S P O R T L O V E T 2 0 1 0 Var så god här är vårt lovprogram för 2010 Som du ser så finns det en hel del av trevliga aktiviteter, som våra föreningar, företag och även vissa kommunala nämnder bjuder på

Läs mer

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015 Senaste nytt från Anhörigstödet Hösten 2015 Under hösten finns det möjlighet att vara med i samtalsgrupper, gå på caféer, må gott aktiviteter m.m. Tillsammans med de olika aktörerna hälsar vi er hjärtligt

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun våren och sommaren 2011

Aktiviteter i Eslövs kommun våren och sommaren 2011 Aktiviteter i Eslövs kommun våren och sommaren 2011 Öppet för alla AKTIVITETSHUSET KARIDAL Karidal är en mötesplats för kommunens invånare där alla är lika välkomna! På Karidal finns det möjlighet för

Läs mer

Inga-Lill Malmgren Fritidsassistent telefon 0414-819333 mobil 0709-819256 mail ingalill.malmgren@simrishamn.se

Inga-Lill Malmgren Fritidsassistent telefon 0414-819333 mobil 0709-819256 mail ingalill.malmgren@simrishamn.se Ett häfte samlat med aktiviteter från studieförbund, föreningar och organisationer i Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo, Skurup och Ystad kommuner. Alternativet riktar sig till personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Senaste nytt från Anhörigstödet

Senaste nytt från Anhörigstödet Senaste nytt från Anhörigstödet Augusti 2015 Till dig som är anhörig till någon närstående familjemedlem, släkting, god vän eller granne, vilken är långvarigt sjuk, har ett missbruk/beroende, är äldre,

Läs mer

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Innehållsförteckning TILLSAMMANS KAN VI HJÄLPAS ÅT 4 VEM ANSVARAR FÖR VAD? PRIORITERING AV PÅBÖRJAD SNÖPLOGNING SÅ KAN DU HJÄLPA TILL 5 6 7 7 7 8 SNÖ

Läs mer

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST Kulturrådet, Box 7843, 103 98 Stockholm Besök: Långa raden 4, Skeppsholmen Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se Illustration omslag: Lehån

Läs mer

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 1 ÄLVKULLEN TISDAG 17/2 kl. 19.00 åk.7-9 Kom och spela FIFA 09 på storbild i stora salen! ONSDAG 18/2 kl. 15.00 åk.4-6 Kom och testa WII Fit på storbild i stora

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Höstprogram 2015 ANHÖRIGLOTS. - För dig som stödjer en person som är äldre, funktionsnedsatt eller långvarigt sjuk och själv är i behov av stöd.

Höstprogram 2015 ANHÖRIGLOTS. - För dig som stödjer en person som är äldre, funktionsnedsatt eller långvarigt sjuk och själv är i behov av stöd. - För dig som stödjer en person som är äldre, funktionsnedsatt eller långvarigt sjuk och själv är i behov av stöd. ANHÖRIGLOTS Höstprogram 2015 Vård- och omsorgsförvaltningen, Mölndals stad Anhörig? En

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015. Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015. Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015 Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter VALHALLAVÄGEN 38s 10 SÖRBYVÄGEN ÖPPETTIDER FÖR VÅRA LOKALER VALHALLAVÄGEN

Läs mer

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED PROGRAM BARN HÖSTEN 2014 SAGOSKOJ PÅ LOMMA BIBLIOTEK BIBLIOTEKEN! Sagostunder från 3 år Ingen föranmälan behövs Följ med Saga och Vilda Hilda in i sagornas förtrollade värld!

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

kl.17.30-18.30 nybörjare 6-8 år

kl.17.30-18.30 nybörjare 6-8 år SPORTLOVSDISCO PÅ ÄLVKULLEN FREDAG 19/2 HEDROK i stora salen på Älvkullen LÖRDAG 20/2 från kl. 13.00 ÅK. 4-uppåt Lågstadiet kl. 18.00-19.30 Mellanstadiet kl. 19.45-22.30 Prova på figurspel,kortspel,sällskapsspel

Läs mer

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED PROGRAM BARN/UNGA VÅREN 2015 Sagostunder från 3 år Ingen föranmälan behövs! Lomma Bibliotek Följ med Vilda Hilda och Gurra Aktersnurra in i sagornas förtrollade värld! SAGOSKOJ

Läs mer

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk!

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! Evenemangslista NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! www.konsthantverkarnakarlstad.se Vår förhoppning är att kunder från när och fjärran skall

Läs mer

Norsjö kommunblad april 2013

Norsjö kommunblad april 2013 Norsjö kommunblad april 2013 Norsjödagen på Berättarfestivalen Onsdag den 24 april är Norsjö med på Berättarfestivalen i Skellefteå. Norsjö har ett eget program hela dagen på Nordanås caféscen. För att

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

Mötesplatser för Seniorer. Program för hösten 2014

Mötesplatser för Seniorer. Program för hösten 2014 Mötesplatser för Seniorer Program för hösten 2014 Välkommen! I Lidköpings kommun finns flera trevliga mötesplatser där vi erbjuder olika aktiviteter, matservering och framförallt gemenskap! Du som är äldre

Läs mer

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...

Läs mer

Mitt bibliotek Hösten 2014

Mitt bibliotek Hösten 2014 Mitt bibliotek Hösten 2014 För dig som är runt 1 till 13 år Tillhör:... BIBLIOTEKEN I MÖLNDAL Skaffa lånekort! Har du hittat till vår fina bokbuss? Kom och hälsa på! Det här är jag: Jag heter... Jag gillar...

Läs mer

Höstens Fritidsprogram

Höstens Fritidsprogram Höstens Fritidsprogram 2011 Hej, Nu är det dags för ett nytt fritidsprogram. I höstens program hoppas jag att du hittar något kul att göra. Glöm inte att titta in på Fritidens hemsida www.fffvarberg.se

Läs mer

Välkommen till biblioteket

Välkommen till biblioteket Välkommen till biblioteket Utbud på Simrishamns bibliotek Kultur- och fritidsförvaltningen informerar Biblioteken i Simrishamn Folkbiblioteken i Simrishamns kommun finns på följande orter: Borrby, Gärsnäs,

Läs mer

Mer information finns på www.trelleborg.se/hostlov och www.facebook.com/kulturfritidtrelleborg.

Mer information finns på www.trelleborg.se/hostlov och www.facebook.com/kulturfritidtrelleborg. Höstlovskul vecka 44 Höstlovslediga barn är välkomna till Badhuset, Biblioteket, fritidsgårdarna, Parken och Söderslättshallen vecka 44! På programmet finns bland annat dans, innefotbollsturnering, gipsporträtt,

Läs mer

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER Workshopen arrangerades i Gula Villan i Aneby. Ett 60-tal personer medverkade i den fyra timmar långa workshopen. Aktiviteten inleddes med ett föredrag av Peter Eklund,

Läs mer

Vision och balanserad styrning för anhörigstöd i Simrishamns kommun

Vision och balanserad styrning för anhörigstöd i Simrishamns kommun Socialförvaltningen Anhörigstöd Förslag Vision och balanserad styrning för anhörigstöd i Simrishamns kommun ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Bergengrenska gården TELEFON: 0414-81 91 65 FAX: 0414-81 97

Läs mer

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014 Plan för fritidsen 2013-2014 Stockholm International Academy Sulvägen 52 A-B 126 40 Hägersten 08-646 46 98 www.stockholmskolan.se info@stockholmskolan.se Sammanfattning Inför HT 2013 har vi vidtagit en

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Eksjö bibliotek med filialer. Vårprogram. med 100-årsfirande Eksjö stadsbibliotek och filialer

Eksjö bibliotek med filialer. Vårprogram. med 100-årsfirande Eksjö stadsbibliotek och filialer Vårprogram Eksjö bibliotek med filialer Vå r p r o g r a m med 100-årsfirande Eksjö stadsbibliotek och filialer Vårprogram 2015 www.eksjo.se/biblioteket stadsbiblioteket@eksjo.se 0381-361 00 Biblioteket

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

SPORTLOV 2015 Sportlovsaktiviteter i Sigtuna kommun 23-27 februari 2015

SPORTLOV 2015 Sportlovsaktiviteter i Sigtuna kommun 23-27 februari 2015 SPORTLOV 2015 Sportlovsaktiviteter i Sigtuna kommun 23-27 februari 2015 VAD VILL DU GÖRA? MASSOR AV AKTIVITETER PÅ SPORTLOVET Sportlovet bjuder på sjudande aktiviteter för alla barn och ungdomar i Sigtuna

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Kommunbladet maj 2014

Kommunbladet maj 2014 Kommunbladet maj 2014 Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Val till EU-parlamentet Den 25 maj 2014 är det val till EU-parlamentet (Europa-parlamentet). Då väljer du vilka 20 svenska politiker

Läs mer

Bordtennishallen måndag 17/2 kl 13:00-15:00.

Bordtennishallen måndag 17/2 kl 13:00-15:00. På sportlovet har vi öppet som vanligt! Vi kommer att ha olika aktiviteter, men givetvis är det fritt att bara hänga! www.tomelilla.se/soffta eller Soffta (the Official page) på Facebook ~~~~~ Bordtennishallen

Läs mer

för mer info. se www.skanesdjurpark.se

för mer info. se www.skanesdjurpark.se 1 Lär dig paddla kajak och ha kul i kanotskola! Åk. 3 - uppåt Tid: Mån 14 juni - tors 17 juni, kl.l10.00-15.00. Söndag 13 juni k.l15.00 har vi föräldraträff med information om kanotskolan. Kostnad: 500kr

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

Program för Fritidsgårdarna i Sjöbo Kommun vecka 11-16 med temat Skapande och konst

Program för Fritidsgårdarna i Sjöbo Kommun vecka 11-16 med temat Skapande och konst Program för Fritidsgårdarna i Sjöbo Kommun vecka 11-16 med temat Skapande och konst Vecka 11, 10/3-15/3 Vollsjö har öppet onsdag 17-21 och fredag 18-22 Lövestad har öppet tisdag 17-21 och torsdag 17-21

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Högarps by, den 15 juni 2010, kl. 16.50 17.35 Beslutande Övriga deltagande Björn Rydén Ann-Charlotte Andersson Ing-Britt Lingmerth Anna-Greta

Läs mer

Mötesplats Duvan SEPTEMBER 2015

Mötesplats Duvan SEPTEMBER 2015 Mötesplats Duvan SEPTEMBER 2015 Foto: Annika Sandahl Stadsdelsförvaltningen Norr Vi hälsar alla pensionärer i stadsdel Norr varmt välkomna! Våra aktiviteter är i Mötesplatsens lokaler på Engelbrektsgatan

Läs mer

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 maj - 31 augusti 2015 Anhörigcenter Anhörigcenter är en informations- och mötesplats som vänder sig till dig som inom familjen, släkten eller vänkretsen stödjer en närstående

Läs mer

SPORTLOV 2014 Sportlovsaktiviteter i Sigtuna kommun 24-28 februari 2014

SPORTLOV 2014 Sportlovsaktiviteter i Sigtuna kommun 24-28 februari 2014 SPORTLOV 2014 Sportlovsaktiviteter i Sigtuna kommun 24-28 februari 2014 VAD VILL DU GÖRA? Sportlovsaktiviteter i Sigtuna kommun MASSOR AV AKTIVITETER PÅ SPORTLOVET Sportlovet bjuder på sjudande aktiviteter

Läs mer

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015 KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Läs mer

Talboksklubben Vi träffas och berättar om nya DAISY-böcker. Fika. Onsdagen den 19 september kl 14.00-15.00

Talboksklubben Vi träffas och berättar om nya DAISY-böcker. Fika. Onsdagen den 19 september kl 14.00-15.00 Bibliotekets höstprogram 2012 Cecilia Gyllenhammar Vad säger Maja Ekelöfs blick? Rapporter från en skurhink 2012. Karlskoga kommunarkiv bjuder in till föreläsning med Cecilia Persson. Onsdagen den 12 september

Läs mer

Evenemangslista. Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert

Evenemangslista. Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert Evenemangslista Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert Folkrörelsernas arkiv för Värmland firar 60-årsjubileum fredagen den 8 maj 2009 kl 14.00 i Arkivcentrum Värmland,

Läs mer

Riksfotoutställningen. RIFO 2014 9 11 maj. på Fotografiska i Stockholm. Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK

Riksfotoutställningen. RIFO 2014 9 11 maj. på Fotografiska i Stockholm. Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK Riksfotoutställningen RIFO 2014 9 11 maj på Fotografiska i Stockholm Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK Fotografiska En av världens främsta samlingsplatser för fotografi År 2010

Läs mer

SPORTLOVSPROGRAM 2015

SPORTLOVSPROGRAM 2015 SPORTLOVSPROGRAM 2015 HEJ! Nu är det dags för sportlov på södra Öland! Hoppas du har sett fram mot det och hinner göra mycket kul under lovet. I sportlovsprogrammet hittar du vad som händer på biblioteken

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 AKTIVITETSHUSET KARIDAL Karidal är en mötesplats för kommunens alla pensionärer där alla är lika välkomna! På Karidal finns det möjlighet för dig att träffas

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

ANHÖRIGSTÖD I KARLSTAD FÖR DIG SOM STÖTTAR ELLER VÅRDAR NÅGON NÄRSTÅENDE

ANHÖRIGSTÖD I KARLSTAD FÖR DIG SOM STÖTTAR ELLER VÅRDAR NÅGON NÄRSTÅENDE ANHÖRIGSTÖD I KARLSTAD FÖR DIG SOM STÖTTAR ELLER VÅRDAR NÅGON NÄRSTÅENDE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Vi är Anhörigcentrum s.5 Det här erbjuder vi s.7 Någon nära mig är äldre eller långvarigt sjuk s.9 Jag

Läs mer

Fritidsnytt. Nr 1/2015

Fritidsnytt. Nr 1/2015 Fritidsnytt Nr 1/2015 Här kommer vårens program! Här kommer en del av de aktiviteter som erbjuds denna termin. Det finns aktiviteter som du känner igen sedan innan, och vi erbjuder nya cirklar som vi hoppas

Läs mer

Sprallsång höst 2014. Välkommen till Stallet och Sprallsången. Kom klockan 11.00 12.00 eller klockan 13.00 14.00. 18 okt 8 nov 22 nov 6 dec

Sprallsång höst 2014. Välkommen till Stallet och Sprallsången. Kom klockan 11.00 12.00 eller klockan 13.00 14.00. 18 okt 8 nov 22 nov 6 dec Sprallsång höst 2014 Välkommen till Stallet och Sprallsången Kom klockan 11.00 12.00 eller klockan 13.00 14.00. 18 okt 8 nov 22 nov 6 dec Stallet Folk- och världsmusik, ingång från Blasieholms torg 10,

Läs mer

Fritidsgårdarna i Sjöbo kommun Navet, Blentarp, Lövestad, Vollsjö

Fritidsgårdarna i Sjöbo kommun Navet, Blentarp, Lövestad, Vollsjö Februari 2014s program för Fritidsgårdarna i Sjöbo kommun Navet, Blentarp, Lövestad, Vollsjö Tema februari: American High School och Sportlovet: OS-Tema Vecka 5, 27/1-1/2 Tema American High School Navet

Läs mer

Marint centrum i Simrishamn. Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne

Marint centrum i Simrishamn. Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne Marint centrum i Simrishamn Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne Simrishamn ett marint centrum Östersjön är ett av världens känsligaste hav, ett hav som står inför

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

kalle ankas stora lästävling!

kalle ankas stora lästävling! kalle ankas stora lästävling! Välkommen till Kalle Ankas stora lästävling! Detta är ett initiativ från serietidningen Kalle Anka & C:o för att främja läsförståelse och skapa intresse för läsning bland

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Höstlovet Burlövs kommun 2013

Höstlovet Burlövs kommun 2013 Höstlovet Burlövs kommun 2013 2 ~28 OKTOBER - 2 NOVEMBER~ Internationellt fotokonstprojekt Är du en ung Burlövsbo mellan 15 och 18? Intresserad av fotografi? Vill du prova en gammal fotokonst metod? Ta

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Sportlov 2009. Sportlovsprogrammet 2009. Kultur- och fritidsförvaltningen informerar

Sportlov 2009. Sportlovsprogrammet 2009. Kultur- och fritidsförvaltningen informerar Sportlov 2009 Eljena Knutsson, Österlen Sim, i gul badmössa. flerfaldig medaljör inom svensk simning. Foto: Josef Michlewicz Sportlovsprogrammet 2009 Kultur- och fritidsförvaltningen informerar Sportlovet

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025 MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025 Inledning Vi möts av mellan 2 000-3 000 olika budskap varje dag. Hur skall man i en djungel av budskap och information få sitt budskap att tränga

Läs mer

Aktivitetsguide för norra Öland 2015

Aktivitetsguide för norra Öland 2015 Aktivitetsguide för norra Öland 2015 Fyren Långe Erik Böda Skogsjärnväg Fyren Långe Erik ÖPPETTIDER 5 juli - 16 augusti 11.00-16.00 Lördagar stängt Entré till fyren Vuxna 40 kr Barn 20 kr FYRSHOPEN Försäljning

Läs mer

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Du som är fastighetsägare det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Vi delar på jobbet Kommunen och fastighetsägaren har ett gemensamt ansvar för renhållning. Vi tar hand om körbanor,

Läs mer

Evenemangstips. Våren 2013. På gång på biblioteken. Krisstödsgruppen. - i Lessebo kommun. - En hjälpande hand när krisen är här

Evenemangstips. Våren 2013. På gång på biblioteken. Krisstödsgruppen. - i Lessebo kommun. - En hjälpande hand när krisen är här Evenemangstips Våren 2013 Krisstödsgruppen - En hjälpande hand när krisen är här På gång på biblioteken - i Lessebo kommun EVENEMANGSTIPS VÅREN 2013 Återkommande evenemang Släktforskning Den tredje måndagen

Läs mer

Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015

Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015 Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015 taby.se/anhorigstod samtalsgrupper Mötesplatser för anhöriga Anhörigstödet arrangerar mötesplatser där du får information som kan vägleda och inspirera dig.

Läs mer

Evenemang för vuxna. Tisdag 14 oktober, kl 13-14, 12 november, kl 13-14, Sjöbo bibliotek Ingen föranmälan

Evenemang för vuxna. Tisdag 14 oktober, kl 13-14, 12 november, kl 13-14, Sjöbo bibliotek Ingen föranmälan Sjöbo bibliotek Höstprogram 2014 Sjöbo bibliotek måndag 10-19 tisdag 10-18 onsdag 12-18 torsdag 10-19 fredag 10-18 lördag 10-14 Gamla Torg 10, 275 80 Sjöbo Tel: 0416-271 60 E-post: biblioteket@sjobo.se

Läs mer

TISDAG 19 NOVEMBER, KL 18-20 MUSIK LIVE & ONLINE TORSDAG 21 NOVEMBER, KL 18-20

TISDAG 19 NOVEMBER, KL 18-20 MUSIK LIVE & ONLINE TORSDAG 21 NOVEMBER, KL 18-20 MAKRAMÉ & VIRKNING MUSIK LIVE & ONLINE ON/OFF I LJUSDAL BRÄDSPEL & KINECT LÄSA PÅ OLIKA SÄTT TISDAG 12 NOVEMBER, KL 18-20 MAKRAMÉ & VIRKNING För alla som vill prova på handarbete. Du som redan kan, kom

Läs mer

FOMS. M ö j l i g h e t t i l l Ve rklighet! 1 8-2 0 M A R S 2 0 1 5 RIKSKONFERENS 2015 PÅ VISION I STOCKHOLM

FOMS. M ö j l i g h e t t i l l Ve rklighet! 1 8-2 0 M A R S 2 0 1 5 RIKSKONFERENS 2015 PÅ VISION I STOCKHOLM FOMS RIKSKONFERENS 2015 PÅ VISION I STOCKHOLM M ö j l i g h e t t i l l Ve rklighet! Konferensen hålls på VISION, Kungsgatan 28 i Stockholm. En konferens om fritid, kultur och rekreation för personer med

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Påsklov 2015. Påsklov. Hörby 30 mars-6 april 2015

Påsklov 2015. Påsklov. Hörby 30 mars-6 april 2015 Påsklov 2015 Hörby 30 mars-6 april 2015 Bada och lek på Lågedammsbadet Vi kommer ha vår populära leksak, bläckfisken, i vattnet måndag-torsdag 11.00-15.00 (ingen motionssimning denna tid). Skärtorsdag

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Onsdagen den 12 maj 2010, kl 08.00 (OBS tiden!) Rådhusets lilla sessionssal

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Onsdagen den 12 maj 2010, kl 08.00 (OBS tiden!) Rådhusets lilla sessionssal Kommunledningskontoret 1 (7) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Tid och plats Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Onsdagen den 12 maj 2010, kl 08.00 (OBS

Läs mer

Handledning för pedagoger

Handledning för pedagoger AV-nummer: 100723tv 1 8 Handledning för pedagoger Åtta program om språket á 10 minuter för skolår 0-3 Selma, 8 år, får en konstig semla av sin pappa. Semlan ger henne en magisk kraft som gör att hon kan

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande

Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning. Vi skickar ut separata

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

Kurser för dig med intellektuell funktionsnedsättning

Kurser för dig med intellektuell funktionsnedsättning Sommaren 2015 Kurser för dig med intellektuell funktionsnedsättning Främst för dig som omfattas av LSS, till exempel går i särskolan, på Lärvux, arbetar i daglig verksamhet eller bor i gruppbostad. Studieförbundet

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

Tomelilla och Simrishamn i januari 2012

Tomelilla och Simrishamn i januari 2012 PROGRAM VÅREN 2012 Tomelilla och Simrishamn i januari 2012 Bästa medlemmar. Nytt år och nya förväntningar och förändringar. Åren går verkligen fort speciellt sedan man blev pensionär. När jag tittar tillbaka

Läs mer

Program för Studiefrämjandet i Sundsvall

Program för Studiefrämjandet i Sundsvall Program för Studiefrämjandet i Sundsvall Obligatorisk anmälan till Ammi Gyllenquist 060-785 59 11 eller ammi.gyllenquist@studieframjandet.se 27 september Bonde i butik Naturskyddsföreningen visar, tipsar

Läs mer

Fritidsgårdarnas sommarverksamhet

Fritidsgårdarnas sommarverksamhet Fritidsgårdarnas sommarverksamhet 2013 Kalendarium Vecka 25 Tisdag 18 juni kl 12-21 Onsdag 19 juni kl 14-21 Torsdag 20 juni kl 13-21 Danmark Bakken Fiske och annat kul vid Snogeholmssjön Vecka 26 Måndag

Läs mer

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du?

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du? Del 1 Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du Tjej Kille 2. I vilken skola gå du i? Duveholmsgymnasiet Lindengymnasiet Ellwynska skolan 3. Vilken årskurs går du i? Årskurs 2 i gymnasiet, NV

Läs mer

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari Föreningen RegioLAN presenterar LAN 2014 i Sporthall. Lördag 15/2 till tisdag 18/2. Insläppet börjar kl.15.00 på lördagen. Det blir turneringar i League of Legends,

Läs mer

Aktiviteter Hösten 2015 Rådgivning för personer med funktionsnedsättning

Aktiviteter Hösten 2015 Rådgivning för personer med funktionsnedsättning Aktiviteter Hösten 2015 Bildtext: Träd i höstfärger Rådgivning för personer med funktionsnedsättning LaSSe Brukarstödcenter för dig som söker information & kvalificerad rådgivning LaSSe Brukarstödcenter

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer