FÄLTMÄTINSTRUKTION SPLIT2 LITE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÄLTMÄTINSTRUKTION SPLIT2 LITE"

Transkript

1 1(12) Dok beteckning: FMI 09:80 Utgåva nr: 2 Utfärdad av: Peter Berg Bilagor: Ändrad av: Godkänd av/datum: Lab. chef Bernt Bergström Reviderad av: Lennart Andersson 4 maj 2012 Innehållsförteckning 1 Introduktion Tillämpningar Batteri och optiskt underhåll Specifikationer Rengöring av optiken 3 2 Kontroll och LCD-skärm Att starta SPLIT Före uppstart av mätning Inställning av SPLIT Inställning av tid och datum Tömning av minnet 6 3 Passiv eller pumpad provtagning 7 4 Förberedelse för provtagning Val av partikelstorlek Genomför Auto-Zero Inställning av alarm Inställning av provtagningsintervall Kontroll av batteristatus 11 5 Provtagning 11 6 Visa data 12 7 Nedladdning av data till pc 12

2 2(12) 1. Introduktion SPLIT2 arbetar med ljusspridning i det infraröda området för att momentant och kontinuerligt mäta koncentrationen av luftburet damm i mg/m 3. Instrumentet kan användas både som passiv provtagare och aktiv provtagare med dammsamlingspump. Principen är att en infraröd källa är placerad i 90º vinkel från en fotodetektor. Luftburna partiklar sprider det infraröda ljuset och mängden ljus som registreras i fotodetektorn är direkt proportionell mot dammkoncentrationen. En unik signal kompenserar för brus och drift vilket möjliggör hög upplösning, låg detektionsgräns samt god baslinjestabilitet. SPLIT2 är en liten och kompakt direktläsande monitor som inte bara ger en tidsprofil över dammkoncentrationen utan samtidigt möjliggör provtagning på filter. Med IOM-provtagare möjliggörs mätning av inhalerbart damm enligt standard. 1.1 Tillämpningar Kan användas för Personburen provtagning Kartläggning Emissionskontroll 1.2 Batteri och optiskt underhåll SPLIT2 strömförsörjs via ett laddningsbart NiMH-batteri. Batteriet laddas med medföljande laddare. OBS! SPLIT2 ska inte användas nätanslutet. SPLIT2 har ett litiumbatteri som back up för lagrade data om batteriet tar slut.

3 3(12) 1.3 Specifikationer Kalibrering NIOSH 0600 med ARD Noggrannhet ±10 % Precision 0,02 mg/m 3 Mätområde 0, mg/m 3 Partikelstorlekar Respirabelt: 0,1-10 µm (Använd IOM-provtagare och selektivt skum) Torakalt: 0,1-50 µm (Använd IOM-provtagare och selektiv skum) Inhalerbart: 0,1 till 100 µm (Använd IOM-inlopp utan skum) Provtagningsintervall Medelvärde över 1 sekund, 1 minut och 10 minuter Minne datapunkter Antal mätningar Upp till 999 st Utgång RS-232 Temperaturområde 0-50 C Luftfuktighet 95 % Batteri NiMH uppladdningsbart Batteritid Minst 8 timmar vid full laddning Storlek 18 x 8 x 4,5 cm Vikt 780 g Mjukvara Windows TM 98, 2000, NT, XP Flöde 2,0 liter per minut vid användning av extern pump 1.4 Rengöring av optiken Regelbunden rengöring av optiken behåller och optimerar säkerheten vid mätning med SPLIT2. Skydd för ljuskammare Fästskruvar Stäng av instrumentet och koppla ifrån sensorn från enheten Lossa sensorn från den bakre plattan Lossa de tre fästskruvarna på ljuskammaren Ta bort skyddet över ljuskammaren vilket frilägger sändar- och mottagarlinserna Rengör linserna med isopropylalkohol med en bomullstopp Om nödvändigt kan kammaren också rengöras försiktigt med ren tryckluft Sätt tillbaka och skruva fast skyddet över kammaren Montera sensorn på den bakre plåten Genomför en Auto-Zero enligt avsnitt 4.2

4 4(12) 2. Kontroll och LCD-skärm 2.1 Att starta SPLIT2 För att aktivera kontrollpanelen måste man först trycka på den röda på- och avknappen bredvid laddningsutgången. Vi rekommenderar att man efter varje mätning även stänger av med denna knapp. Den manuella knappen kan vid behov också användas som resetknapp. Run Rivew Data Special function Auto Zero Exempel på 4 rader i LCD-displayen On/Off knapp Ner-knapp Skrollar pilen neråt Enter-knapp Aktiverar vald inställning Upp-knapp Skrollar pilen uppåt 2.2 Före uppstart av mätning Om mätningen ska ske i passivt läge ska följande noteras Vid passiv provtagning används ingen filterkassett. Mätning i detta läge gäller endast respirabel fraktion. Det betyder att Set Up i SPLIT2 måste ställas in på respirabel, se avsnitt 4.1 Val av partikelstorlek Fördelar med SPLIT2 är att den kan kalibreras för det specifika damm du är intresserad av, vilket görs i pumpläge och med specifik front på inlopp. I normalfallet gäller i dagsläget endast fronten för inhalerbart damm, se fig. sidan 8.

5 5(12) Vid val av pumpat läge ska följande val göras 1. Korrekt partikelstorlek måste väljas i instrumentets meny (inhalerbart, torakalt, respirabelt) I dagsläget endast inhalerbart. 2. Montera rätt front till hållaren 3. Ställ in korrekt datum och tid 4. Genomför Auto-Zero 5. Ställ in alarmnivå vid behov 6. Koppla en lämplig provtagningspump till enheten. 2.3 Inställning av SPLIT2 Montera sensorn. Aktivera tryckknapparna med den manuella On/Off-knappen på sidan (röd). Slå på enheten genom att använda I/O-knappen På LCD-skärmen syns följande text: ** SPLIT2** Real-Time Dust Monitor SKC Ltd V.3.2 2/03 För att temporärt stänga av instrumentet tryck på I/O-knappen igen. Vänta minst 10 minuter för att få en stabil baslinje. När instrumentet stabiliserats tryck Enter för att nå huvudmenyn. Run Review Data Special Function Auto-Zero 2.4 Inställning av tid och datum Behöver endast göras en gång. SPLIT2 har ett litiumbatteri som back up för klockan. Knappa ned till Special Functions i menyn genom att trycka på upp- eller nerpilen. Tryck Enter. Skrolla pilen till Date/Time och tryck Enter. Tryck Enter för att visa datum och tid. Om OK tryck Enter för att återgå till föregående meny. Om Date/Time inte är korrekt välj Set Date/Time och tryck Enter. På skärmen syns följande. Cursor Time: 0 : Date: Day:

6 6(12) Tiden anges i 24 timmar som timmar/minuter/sekunder. Datum anges i dagar/månader/år. För att öka värdet i vald position tryck på uppknappen. För att minska värdet i vald position tryck på nerknappen. För att konfirmera inställningen i positionen och gå till nästa position, tryck Enter. När alla data är korrekt tryck Enter. Tryck Enter igen med pilen pekande på Set Date/Time för att konfirmera inställningarna eller välj Cancel om du inte vill spara inställningarna. Set Date/Time Cancel 2.5 Tömning av minnet Gå till Special Functions i menyn genom att trycka antingen på ner- eller uppknappen tills pilen pekar mot Special Functions. Tryck Enter. Skrolla pilen till System Options och tryck Enter. Skrolla pilen till Erase Memory och tryck Enter. Skrolla pilen till Yes och tryck Enter. Om data ska bevaras skrolla pilen till No och tryck Enter.

7 7(12) 3. Passiv eller pumpad provtagning SPLIT2 kan användas antingen för passiv provtagning eller för pumpad provtagning. För att mäta passivt måste sensorn monteras på tvären på hållaren utan front på inloppet eller filterkassett monterad. Detta för att luften ska kunna röra sig fritt genom provtagaren. Vid pumpad provtagning måste en provtagningspump kopplas till en IOM-provtagare och med ett filter som monteras på provtagningshuvudet. Flödet vid provtagningen ska vara 2 l/min. Anslutning av sensor On/off reset Anslutning till laddare Baksidan Från sidan Sensor med IOMprovtagare monterad

8 8(12) När utrustningen används för pumpad provtagning monteras tillämplig front beroende på om inhalerbart, torakalt eller respirabelt damm ska mätas, i dagsläget normalt respirabelt damm. Front 4. Förberedelse för provtagning Vid pumpad provtagning ska följande noteras: 1. Välj rätt partikelstorlek (i dagsläget inhalerbar) 2. Montera korrekt front på inloppet 3. Korrekt datum och tid ska vara inställd 4. Genomför en Auto-Zero-process 5. Inställning av alarm måste vara genomförd om det är aktuellt

9 9(12) 4.1 Val av partikelstorlek OBS! I SPLIT2 ligger alltid senast använda partikelstorlek förvald. Gå till Special Functions i menyn genom att trycka på antingen upp- eller nerknappen. Tryck Enter Skrolla till System Options och tryck Enter Skrolla till Extended Options och tryck Enter Skrolla till Size Select och tryck Enter Skrolla till aktuell fraktion (normalt inhalerbar fraktion) och tryck Enter. Instrumentet övergår till Run på displayen. OBS! Om SPLIT2 används som passiv provtagare måste alltid respirabel fraktion väljas. 4.2 Genomför Auto-Zero Före provtagning med SPLIT2 måste Auto-Zero genomföras. För att genomföra Auto-Zero i passivt eller pumpat läge ska följande genomföras: Genomför de inställningar som gäller för aktuell dammfraktion det vill säga pumpad eller passiv. Vid passiv provtagning ska nollningen ske i ett rent rum. Gå till Auto- Zero i displayen och tryck Enter. Zero-filter Vid pumpad provtagning ska pumpen startas med ett flöde på 2 l/min, anslut Zerofiltret. Gå till Auto-Zero i displayen och tryck Enter. I displayen föreslås att optiken rengörs. Om detta inte redan är gjort, följ avsnitt 1.3 Rengöring av optiken. OBS! Var noga med att inte spilla isopropylalkohol över sensorn. Välj Auto-Zero och tryck Enter. När Auto-Zero är genomförd återgår SPLIT2 till huvudmenyn.

10 10(12) 4.3 Inställning av alarm (vid behov) Gå till huvudmenyn (förslagsvis ställs alarmet på 80 % av hygieniska gränsvärdet). Gå till Special Functions med upp- eller nerknappen och tryck Enter. OBS! Alarmet fungerar endast om det är inställt från Run-menyn. Run Riview Data Special Functions Auto-Zero Skrolla pilen till Set Alarm och tryck Enter Följande display visas på instrumentet System Options Date/Time Set Alarm Cancel * SET ALARM* Conc: mg/m³ Cursor Alarm anges i milligram per kubikmeter (mg/m 3 ). Välj värde med upp- eller nerknappen i de olika positionerna och tryck Enter. När alla positioner är valda, tryck Enter och huvudmenyn visas i displayen. 4.4 Inställning av provtagningsintervall Gå till Special Functions med upp- eller nerknappen i huvudmenyn och tryck Enter. Skrolla till System Options och tryck Enter. Skrolla till Sample Rate och tryck Enter. Skrolla till lämpligt provtagningsintervall 1, sek, 10 sek, 1 min, 30 min och tryck Enter. Displayen återgår till huvudmenyn.

11 11(12) 4.5 Kontroll av batteristatus Skrolla till Special Functions i huvudmenyn och tryck Enter. Skrolla till System Options och tryck Enter. Skrolla till Extended Options och tryck Enter. Skrolla till Battery Status och tryck Enter. I displayen syns batterispänningen som ska vara 8 volt vid full laddning. Tryck Enter och displayen återgår till huvudmenyn. 5. Provtagning När alla inställningar är klara kan provtagning genomföras. Gå till Run i huvudmenyn och tryck Enter. Skrolla pilen till den typ av körning som är aktuell och tryck Enter. Inställningen Run betyder att mätningen genomförs utan alarm medan val av Alm betyder mätning med alarm. Genom att välja Run eller Alm Continue genomförs en ny mätning medan äldre mätningar ligger kvar. Val av Run och Alm Overwrite betyder att lagrad mätdata skrivs över. När valet är klart tryck Enter och Preparing Compensation visas i displayen vilket betyder att SPLIT2 konfigurerar de valda inställningarna innan den startar. I displayen visas sedan alla detaljer omkring provtagningen. För att stoppa provtagningen, tryck Enter. Notera att det inte går att stoppa instrumentet de första 20 sekunderna efter att displayen visas. OBS! Avläsningen av koncentrationen i displayen ändras endast då dammhalten ändras. Bli inte orolig om avläsningen av koncentrationen verkar vara statisk. För att testa enheten, alstra lite damm. LCD-skärmen går på timer. För att aktivera den, om den är nedsläckt, tryck på antingen upp- eller nerknappen. Mätsekvens Tid och datum Tag: 001 Date: Fri 01-jan-00 Time: 15:01:01 Conc: R mg/m³ run Batteristatus Val av dammfraktion I för Inhalerbar T för Torakal R för Respirabel Om minustecknet visas läser enheten ett minusvärde vilket kan innebära att Auto-Zero behöver köras på instrumentet igen.

12 12(12) För att tömma tidigare registrade mätningar i alla positioner ska man välja antingen Run eller Alarm Overwrite, skrolla till Yes och trycka Enter. Den nya mätningen kommer att lagras i första lagringsutrymmet, Tag 1. No Yes * Confirm overwite of data 6. Visa data När mätningen är genomförd kan resultatet visas på instrumentets display. Skrolla till Review Data och tryck Enter. OBS! Beroende på hur mycket data som är lagrad kan det ta lite tid innan resultaten visas. Skrolla till Statistics och tryck Enter. Review Tag 00?. Numret är den sista taggen på vilket data är lagrat. Om detta är den data du vill se tryck Enter. Om du vill se tidigare data, skrolla till New Tag och tryck Enter. I denna display kan du med upp- och nerknappen välja vilken Tag du vill titta på. Tryck Enter. Instrumentet skannar nu minnet. Sedan visas den första av fem displayer. Med nerpilen kan man sedan skrolla sig igenom de olika displayerna för att få fram all information om mätningen inkluderande datum, start-/stopptid, maximum, minimum, TVA (tidsvägt medelvärde) samt STEL. STEL korttidsvärde visas endast om mätningen har pågått i minst 30 minuter. Med ett avslutande tryck på nerknappen återgår man till Statistics i displayen. 7. Nedladdning av data till PC Installera programvaran i datorn. För att ladda ned data till PC skrolla ner pilen till Download och tryck Enter. Försäkra dig om att Split2 är ansluten till datorn och följ instruktionerna på bildskärmen. Nedladdningen kan ta flera minuter beroende på mängd mätdata.

TomTom Runner & Multi-Sport Referenshandbok 1.8

TomTom Runner & Multi-Sport Referenshandbok 1.8 TomTom Runner & Multi-Sport Referenshandbok 1.8 Innehåll Välkommen 4 Nyheter 5 Vad är nytt i denna utgåva... 5 Komma igång 6 Din klocka 7 Om din klocka... 7 Bära din klocka... 7 Rengöra din klocka... 8

Läs mer

PowerMaster-10. Användarmanual. Fullt övervakade trådlösa larmsystem

PowerMaster-10. Användarmanual. Fullt övervakade trådlösa larmsystem PowerMaster-10 Användarmanual Fullt övervakade trådlösa larmsystem PowerMaster-10 Användarguide Innehållsförteckning 1. Introduktion...2 Förord...2 Översikt...2 Systemegenskaper...2 Användare och koder...3

Läs mer

EnergyWatch Installationsmanual. Vattenfall Försäljning

EnergyWatch Installationsmanual. Vattenfall Försäljning EnergyWatch Installationsmanual Vattenfall Försäljning Innehåll Denna installationsguide hjälper dig att installera EnergyWatch. Det är viktigt att du installerar delarna i rätt ordning! 1. Kontrollera

Läs mer

GPS-analys med QuickRoute

GPS-analys med QuickRoute GPS-analys med QuickRoute Mats Troeng november 2008 1 GPS-analys med QuickRoute...3 Vad är QuickRoute?...3 Vad behövs för att köra QuickRoute?...3 Installera QuickRoute på din dator...3 Installera Microsoft.NET

Läs mer

DAB2+ Bästa kund. Grattis till din nya Argon DAB2+

DAB2+ Bästa kund. Grattis till din nya Argon DAB2+ Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

HP ENVY 4500 e-all-in-one series

HP ENVY 4500 e-all-in-one series HP ENVY 4500 e-all-in-one series Innehåll 1 HP ENVY 4500 e-all-in-one series Hjälp... 1 2 Lär dig mer om HP ENVY 4500 series... 3 Skrivarens delar... 4 Kontrollpanel och statuslampor... 5 Inställningar

Läs mer

HANDHAVANDE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm

HANDHAVANDE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm HANDHAVANDE PowerMaster-10 G2 Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm www.visonic.com PowerMaster-10/30 G2 Användarmanual Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 Förord... 3 Översikt... 3 Systemets funktioner...

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Bästa Parabolägare Du har valt en mottagare som representerar det senaste inom teknologi och design - samt den enda mottagare på marknaden som er utvecklad och designad i Danmark. Vi hoppas att

Läs mer

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok SV IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Innehåll Innan du använder enheten Introduktion...3 Viktig säkerhetsinformation...4 1. Översikt...6 2. Förberedelse...10

Läs mer

HP Officejet 4630 e-all-in-one series

HP Officejet 4630 e-all-in-one series HP Officejet 4630 e-all-in-one series Innehåll 1 Hjälp för HP Officejet 4630 e-all-in-one series... 1 2 Lär dig mer om HP Officejet 4630 series... 3 Skrivarens delar... 4 Kontrollpanel och statuslampor...

Läs mer

Lenovo G700/G710 Användarhandbok

Lenovo G700/G710 Användarhandbok Lenovo G700/G710 Användarhandbok Läs säkerhetsinformationen och viktiga tips i medföljande handböcker innan datorn används. Obs! Läs Lenovos Handbok för säkerhet och allmän information innan produkten

Läs mer

FGC 211. Installations- och användarhandbok

FGC 211. Installations- och användarhandbok FGC 211 Installations- och användarhandbok Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läs detta först... 3... 3 Inledning...3 Säkerhetsföreskrifter för ägare/driftsansvarig... 3 Garanti... 3 Symboler som

Läs mer

EX-Z1050 Instruktionshäfte

EX-Z1050 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z1050 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet

Läs mer

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV.

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. IPTV-guide Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. TV Guiden är precis vad det låter som, en digital programtablå som visar vilka program som visas just nu på respektive kanal samt de kommande

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

Dakota 10 och 20 Användarhandbok

Dakota 10 och 20 Användarhandbok Dakota 10 och 20 Användarhandbok 2009 2010 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. +1 913 397 8200 eller +1 800 800 1020 Fax

Läs mer

Forerunner. 10 Användarhandbok. Juli 2013 190-01472-39_0C Tryckt i Taiwan

Forerunner. 10 Användarhandbok. Juli 2013 190-01472-39_0C Tryckt i Taiwan Forerunner 10 Användarhandbok Juli 2013 190-01472-39_0C Tryckt i Taiwan Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande

Läs mer

1 inledning 3 1.1 Välkommen 3 1.2 Om manualen 3 1.3 Mer information 3

1 inledning 3 1.1 Välkommen 3 1.2 Om manualen 3 1.3 Mer information 3 ANVÄNDARMANUAL 1 inledning 3 1.1 Välkommen 3 1.2 Om manualen 3 1.3 Mer information 3 2 kom igång 4 2.1 I lådan 4 2.2 Lettos knappar och uttag 4 2.3 Allmänna skötselråd 5 2.4 Starta och stänga av Letto

Läs mer

hp psc 2100 series all-in-one

hp psc 2100 series all-in-one all-in-one referenshandboken Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Med ensamrätt. Dokumentationen får inte kopieras, reproduceras eller översättas till något annat språk utan föregående skriftligt medgivande

Läs mer

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models OWNERS INSTRUCTION GUIDE Freeway and Classic Legend Models Innehåll Sida 1 Sida 2 Sida 3 Sida 4 Sida 5 Sida 6 Sida 7 Sida 8 Sida 9 Sida 11 Sida 12 Monteringsanvisningar för Freeway. Lär känna din Freeway.

Läs mer

EXECUTIVE. For Outdoor Use Only #1440-652

EXECUTIVE. For Outdoor Use Only #1440-652 EXECUTIVE For Outdoor Use Only #1440-652 Instruktionsbok Välkommen Vi gratulerar till ditt inköp av Mosquito Magnet. Nu kan du börja njuta av din uteplats igen. Mosquito Magnet är den ledande myggfällan

Läs mer

SKILLNADEN I DEFINITION MELLAN OLIKA VARNINGAR

SKILLNADEN I DEFINITION MELLAN OLIKA VARNINGAR Dive Computers INSTRUCTION MNUL SKILLNDEN I DEFINITION MELLN OLIK VRNINGR I denna bruksanvisning kommer viktig information att förtydligas i speciella rutor. Dessa förtydliganden delas in i tre olika kategorier,

Läs mer

Elektronisk personvåg med kroppsanalys

Elektronisk personvåg med kroppsanalys B R U K S A N V I S N I N G Elektronisk personvåg med kroppsanalys Artikelnummer 9530-1485 1 Elektronisk personvåg med kroppsanalys Artikelnummer 9530-1485 Förutom vikt mäter vågen kroppsfett, vattenhalt,

Läs mer

Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra.

Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra. Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra. Inbyggd isight-kamera Videochatta med upp till tre vänner samtidigt, var i världen de än råkar vara. www.apple.com/se/macbookair Mac Hjälp

Läs mer

PowerMaster-10. Installationsmanual. Fullt övervakade trådlösa larmsystem

PowerMaster-10. Installationsmanual. Fullt övervakade trådlösa larmsystem PowerMaster-10 Installationsmanual Fullt övervakade trådlösa larmsystem PowerMaster-10 Installatörsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...4 SPECIFIKATIONER...4 1 Funktionell...4 2 Trådlös...5 3

Läs mer

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe och Acrobat-logotypen är varumärken

Läs mer

Användarhandbok Lumia med Windows Phone 8.1 Update

Användarhandbok Lumia med Windows Phone 8.1 Update Användarhandbok Lumia med Windows Phone 8.1 Update Utgåva 1.0 SV Om den här användarhandboken Den här guiden är användarhandboken till din programvaruversion. Viktigt! Läs avsnittet Produkt och säkerhetsinformation

Läs mer

Centronic SunWindControl SWC545-II

Centronic SunWindControl SWC545-II Centronic SunWindControl SWC545-II sv Monterings- och bruksanvisning Sol- och vindstyrenhet på fjärrkontroll med display Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas

Läs mer

Att använda TV:n som bildskärm till datorn.

Att använda TV:n som bildskärm till datorn. Guide videokonferenssystem RF/SISU Avsnitt : Att använda TV:n som bildskärm Konferens mellan två enheter Flerpartsmöte Inställningar/manövrera kamera och bild Det går inte att koppla upp sig, starta om

Läs mer

AR-M150/AR-M155 Online-manual

AR-M150/AR-M155 Online-manual AR-M150/AR-M155 Online-manual Med monterad RSPF/SPF Start Klicka på "Start". Inledning Denna manual beskriver skrivar- och skannerfunktionerna i det digitala multifunktionella systemet AR-M150/AR-M155.

Läs mer