Välkommen till Sandåkerns Sportklubb!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Sandåkerns Sportklubb!"

Transkript

1 Föreningshandbok

2 Välkommen till Sandåkerns Sportklubb! Vi är det naturliga valet för barn och ungdomar i västra Umeå. Sandåkerns SK erbjuder kvalitativ idrottsutbildning för alla utifrån var och ens unika förutsättningar. Med glädje och gemenskap skapar vi personlig utveckling. KUNSKAP: I Sandåkerns SK finns kunskap, tradition och erfarenhet. UTVECKLING: Vi söker hela tiden nya utvecklingsmöjligheter och utbildar våra spelare och ledare. NÄRHET: Alla i närområdet ska ha möjlighet att idrotta inom Sandåkerns SK och känna gemenskap och trygghet. GLÄDJE: Vi har roligt tillsammans och känner stolthet i det vi gör. Vi uppträder i Sandåkerns kläder som goda förebilder och kamrater. I Sandåkern kallar vi detta för KUNG! 2

3 Vision Sandåkerns SK Umeås ledande idrottsförening där alla medlemmar känner engagemang att utvecklas tillsammans Individen i centrum Idrotten Kroppen Det sociala Kunskap Vår viktigaste uppgift är att utbilda våra medlemmar i den idrott han/hon bedriver. En naturlig del i den idrottsliga utbildningen skall vara hur man sköter sin kropp. Vi skall utbilda alla som vill - oberoende av kön, ålder, etniskt ursprung, språk eller religion. Vi skall sträva efter att utforma vår verksamhet så att alla skall få den utbildning de behöver - utifrån personens egna förutsättningar och önskemål. Tillsammans innebär detta att vi har som mål att utveckla hela individen. 3

4 Organisation Sandåkerns SK Årsmötet Föreningsstyrelsen Kansli Innebandysektionen - Arbetsgrupp - Ledare - Aktiva Fotbollssektionen - Arbetsgrupp - Ledare - Aktiva Övriga medlemmar - Uvarna - Stödmedlemmar Årsmötet Det högsta beslutande organet. Genomförs senast sista mars varje år. Samtliga medlemmar över 14 år har rösträtt. Förslag skall ha inlämnats minst 3 veckor före årsmötet. Föreningsstyrelsen Består av 3-5 ledamöter (där en väljs som ordförande) samt en från respektive sektion. Ansvarig för föreningens verksamhet, inklusive personal, egendom och förvaltning av föreningens medel. Upprättar varje år instruktioner för sektionerna m.m. Sektionernas arbetsgrupp Skall bestå av ansvarig och minst två övriga ledamöter. Sektionerna skall alltid vara representerade på föreningsstyrelsens möten. Ansvarar för sektionens löpande verksamhet utifrån övergripande instruktioner från föreningsstyrelsen (t.ex. ekonomiska ramar), men ansvarar självständigt för den idrottsliga verksamheten. Kansli Finns beläget i lokaler vid Grubbeskolan. Kansliet sköter i första hand all administration, men arbetar även med utvecklingsfrågor och målsättningen är att kansliet även skall arbeta med idrottsliga frågor. I dagsläget finns det utrymme för 125 % tjänst på kansliet. Sedan hösten 2012 köper föreningen en bokförningstjänst via Västerbottens Idrottsförbund. 4

5 Ledare, spelare och förälder i Sandåkerns SK Ledare och spelare i Sandåkerns SK Ledare och spelare i Sandåkerns SK är i alla officiella sammanhang en representant för föreningen och skall därför följa riktlinjerna enligt denna punkt. Ett officiellt sammanhang är ett sammanhang där föreningen deltar tillsammans med andra föreningar och/eller andra organisationer, företag, kommun etc. Generellt Ledare och spelare för Sandåkerns SK skall vara väl förtrogen med föreningens policy och uppträda i enlighet med denna. Ledare skall även se till att spelare följer de riktlinjer som finns nedan samt i policy. Klädsel Ledare och spelare för Sandåkerns SK skall i möjligaste mån uppträda i representationskläder som fastställts av föreningen eller dess sektion. Ledare och spelare skall aldrig uppträda i representationskläder tillhörande annan förening i officiella sammanhang representerande Sandåkerns SK. Alla barn behöver stöd och uppmuntran från sina föräldrar oavsett aktivitet. Som förälder bör man särskilt tänka på: att hjälpa ditt barn att komma i rätt tid till träningar, matcher och möten, samt att de har med sig den utrustning och kläder som behövs. delta gärna både på träning och match, men överlåt åt tränarna att sköta alla instruktioner. att hjälpa ditt barn att förstå det som finns under Rent spel och se till att även du följer dessa riktlinjer. att vara solidarisk mot föreningen och mot övriga föräldrar i din grupp. Vi arbetar alla ideellt och ju fler som delar på bördan desto mindre behöver var och en göra. engagera dig gärna antingen i laget eller i sektion eller i föreningen. Vi behöver alla resurser som finns. 5

6 Föreningspolicy Sandåkerns SK bedriver idrottslig verksamhet för sina medlemmar oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion etc. i enlighet med Riksidrottsförbundets målsättning och inriktning. Policyn innebär: att all typ av idrottslig verksamhet inom Riksidrottsförbundets ram kan startas och bedrivas i föreningen ny verksamhet/sektion kan startas så snart det finns erforderligt antal medlemmar och en sektionsstyrelse. Beslut fattas av föreningens årsmöte. att föreningens verksamhet skall bedrivas under drogfria former och att etik- och moralfrågor skall ingå som ett naturligt led i utbildningen och tävlings-träningsverksamheten vid all internutbildning skall tid avsättas för genomgång av särskilt studiematerial kring drog-, etik- och moralfrågor. vid särskild information till föräldrar, skolor m.fl. skall föreningens drog- och etikpolicy framgå. föreningen skall på ett aktivt sätt delta i det drogförebyggande arbete som bedrivs i kommunen. att ingen får uteslutas från verksamheten på grund av etnisk tillhörighet, religion eller andra skäl än vad som angetts i föreningens stadgar om uteslutning det åligger samtliga ledare och funktionärer i föreningen att medverka till att alla som vill delta i verksamheten skall ges möjlighet till detta. varje verksamhetsgren skall i möjligaste mån anpassa sin verksamhet och utbilda sina ledare/funktionärer så att detta blir möjligt att den idrottsliga verksamheten kan bedrivas i alla åldrar och för bägge könen vid vilken ålder som den idrottsliga verksamheten skall starta beror på vilken idrott det gäller, men målsättningen är att barn upp till 15 år inte skall specialisera sig på en idrott utan ges möjlighet att pröva och delta i olika idrotter. någon övre åldersgräns skall inte finnas. målsättningen för alla verksamhetsgrenar skall vara att bedriva likartad verksamhet för bägge könen. Detta innebär även att inget kön skall prioriteras före det andra när det gäller resurstilldelning. att föreningen inom varje verksamhetsgren skall möjliggöra för samtliga att bedriva idrotten oavsett kunskap och fallenhet den huvudsakliga verksamheten inom varje verksamhetsgren skall vara att ge medlemmarna en fullgod utbildning utifrån den enskilde personens förutsättningar. varje verksamhetsgren kan bedriva elitverksamhet, men skall i så fall samtidigt ge de medlemmar, som inte vill eller kan delta i elitsatsningen, möjlighet att bedriva sin idrott. 6

7 elitsatsning för barn och ungdomar upp till års ålder får ej förekomma. Upp till denna ålder skall samtliga som deltar i träningar ges möjlighet att delta i tävlingar i samma omfattning. intresserade ungdomar skall ges möjlighet till lämplig/erforderlig träning. Om detta inte går att genomföra inom föreningen får personen inte hindras att erhålla denna utbildning på annat sätt även om det innebär byte av förening. att varje sektionsstyrelse är skyldig att informera och utbilda samtliga medlemmar om föreningens policy sektionerna skall utforma ett dokument med målsättning och verksamhetsbeskrivning anpassad till den idrottsliga verksamheten och med denna policy som utgångspunkt. samtliga ledare/funktionärer i sektionen skall regelbundet utbildas och informeras om sektionens mål och inriktning, samt föreningens policy. innan någon blir medlem i föreningen skall denne och när det gäller barn även dennes föräldrar informeras om föreningens/sektionens målsättning och policy. Sådan information skall dessutom regelbundet upprepas för sektionernas medlemmar. Trafiksäkerhetspolicy Sandåkerns SK har beslutat att, för alla aktiva, ledare och anställda som deltar i föreningens arrangemang ta fram en särskild trafiksäkerhetspolicy. Då föreningens verksamhet innebär omfattande transporter - i grupp eller enskilt - av barn, ungdomar och vuxna är det viktigt att dessa görs på ett så trafiksäkert och riskfritt sätt som möjligt. En sådan policy ger också tydliga signaler att vi alla i samhället måste hjälpas åt att få en säkrare trafikmiljö där antalet dödsolyckor och skador minimeras. Policyn innebär att Sandåkerns SK, vid bussresor endast anlitar bussföretag som uttalar sig att följa gällande trafiklagstiftning och har dokumenterat kvalificerade förare med minst tre års yrkesmässig erfarenhet. att vid resor där privatbilar används skall förare och passagerare följa aktuella trafikbestämmelser. Bilförare som har passagerare bör ha minst 3 års erfarenhet av bilkörning. Förare av minibussar med passagerare bör ha minst 5 års erfarenhet av regelbunden bilkörning, samt erfarenhet av körning med minibuss. Vidare förutsätts att föraren följer aktuella trafikbestämmelser. 7

8 Uppförandekod Sandåkerns SK Vid träningar, matcher och andra arrangemang inom de verksamheter Sandåkerns SK bedriver representerar man föreningen och ska även följa föreningens riktlinjer för hur vi uppträder mot varandra, motståndarlag samt matchfunktionärer. Föreningens viktigaste uppgift är att erbjuda barn och ungdomar ett sunt idrottsalternativ som är öppen och till för alla som vill vara med. VI som är spelare, ledare och föräldrar i Sandåkerns SK följer nedanstående förhållningsregler: Spelare Vi mobbar eller utesluter ALDRIG någon inom gruppen. Vi stöttar ALLA medspelare i med och motgång. Vi hånar ALDRIG motspelare eller domare. Vi respekterar domaren och hans/hennes beslut. Vi tackar ALLTID motståndare och domare efter match. Vi använder INTE ovårdat språk. Vi respekterar och lyssnar på ledarnas beslut. Vi tar ansvar för vårt beteende och ber om ursäkt vid regelöverträdeler. Ledare Vi toppar ALDRIG laget upp tom 14 års ålder. Vi respekterar domaren och hans/hennes beslut. Vi skäller ALDRIG på domaren. Vi hånar ALDRIG motståndare eller domare. Vi ger positiv feedback till ALLA våra spelare. Vi använder INTE ovårdat språk. Vi hälsar på domare och motståndare innan match samt tackar för god match efteråt. Vi tar ansvar för vårt och spelarnas beteende och ber om ursäkt vid regelöverträdeler. Vi lägger fokus på prestation och glädje för idrotten och inte matchresultat eller tabelläge. Vi låter våra spelare vara delaktiga i hur verksamheten ska bedrivas. Vi säger ifrån om någon inom laget beter sig illa mot medspelare/motspelare/domare/publik. Vi tar avstånd från alkohol och droger i samband med vår idrott. 8

9 Förälder/åskådare Vi hejar på alla i laget. Vi stöttar våra barn i med och motgång. Vi ger positiv feedback. Vi respekterar domaren och hans/hennes beslut. Vi hånar ALDRIG barn i motståndarlaget eller domare. Vi använder inte ovårdat språk. Vi ger inte instruktioner vid träningar och matcher, det överlåtes till ledarna. Vi lägger fokus på prestation och glädje för idrotten och inte matchresultat eller tabelläge. Vi tar ansvar för vårt beteende och ber om ursäkt vid olämpligt uppförande. Vi säger ifrån om någon annan på läktaren beter sig illa mot medspelare/motspelare/domare/publik. Vi tar avstånd från alkohol och droger i samband med vår idrott. 9

10 Klubbmärke Sandåkerns klubbmärke härstammar från 1932 då klubben bildades. Märket skall finnas på alla tävlingsdräkter inom föreningen. Märket skall även finnas på andra kläder, väskor etc som används av sektioner och lag i föreningen i officiella sammanhang. Tillsammans med märket får med fördel ordet Umeå användas och även årtalet I vissa sammanhang kan det vara lämpligt att komplettera märket med en utskriven text, t.ex. på ryggen på ledaroveraller, ledarjackor etc. Originalmärket finns lagrat i föreningens datorsystem under namnet ssklogo.tif, samt ett antal varianter med motsvarande beteckning. Märket ska ha följande utseende. Samtliga löv är svarta med vit fyllning. Banderollen skall vara röd (varmröd) och texten SANDÅKERNS SK skall vara vit. Vid tryck på röd botten får färgerna vara inverterade. Klubbkläder Sandåkerns grundfärger är rött och vitt. Även svart färg får användas tillsammans med rött. Innebandy: Hemmafärgerna är vit matchtröja, röda shorts och vita strumpor Fotboll: Hemmafärgerna är röd matchtröja, svarta shorts och röda strumpor. Föreningen har som mål att samordna matchdräkterna i största möjliga mån mellan sektionerna beroende på säsong. Detta ställer krav på sektionerna att tillsammans inventera och planera för tröjinköp. Respektive sektions matchtröjor kan med fördel alterneras för att användas som reservställ när det ej är säsong. 10

11 Sektionerna (Sektionerna ej givit feedback ännu, bör ses över och anpassas) Fotboll Sandåkerns SK - fotboll omfattar verksamhet för flickor och pojkar (från 7 års ålder), samt seniorlag för damer och herrar. Målsättningen för fotbollsverksamheten sammanfattas i följande punkter: Verksamheten skall syfta till att alla intresserade erbjuds en stimulerande och utvecklande föreningsverksamhet inom Sandåkerns SK. Alla ledare skall erbjudas utbildning. Alla aktiva skall få en god fotbollsutbildning. Varje fotbollslag i föreningen skall erhålla erforderligt material, samt tillgång till träningsplaner och matcharenor. Verksamhetens ekonomi skall planeras och följas upp på ett betryggande sätt. Fotbollssektionen skall sträva efter goda kontakter med föräldrar, andra föreningar, skola och kommun. Fotbollssektionens ledning består av en arbetsgrupp med ansvarsfördelning i följande områden. - Herrseniorer - Damseniorer - Flickor - Pojkar - Marknad - Material och anläggning Mer information om fotbollsverksamheten går att läsa i Fotbollens styrdokument, Ledarhandboken. 11

12 Innebandy Sandåkerns SK - innebandy omfattar verksamhet för flickor och pojkar (från 7 års ålder), samt för seniorlag för damer och herrar. Alla medlemmar i Sandåkerns SK ska känna stolthet för sin förening och det ska vara önskvärt att bli medlem. Innebandyn har som mål att barnen/ungdomarna ska få så bra förutsättningar som möjligt att utvecklas både som spelare och människor och därför behöver vi bra och välutbildade ledare. Detta ska på sikt medföra rekrytering inom föreningen till representationslagen. Mål och Visioner Minst 20 stycken spelare i varje pojk- och flicklag. Nivårelaterad rörlighet i åldersgrupperna efter 10-års ålder. 80 % av ledarna skall vara kvar till nästkommande år. 25 % av alla ungdomsspelare i föreningen fortsätter sin innebandykarriär på seniornivå. Innebandysektionens ledning består av en arbetsgrupp med ansvarsfördelning i följande områden: - Herrseniorer - Damseniorer - Ungdom - Ekonomi Mer information om innebandyverksamheten går att läsa innebandyns styrdokument, SSK-Innebandy. 12

13 Ekonomi Föreningen Den ekonomiska delen av verksamheten i en idrottsförening har fått en allt större roll. Bidragsdelen (från stat och kommun) har minskat år från år och det blir allt svårare att få ideellt arbetande människor till verksamheten. Sponsorpengar från näringslivet har även det minskat och de företag som fortfarande satsar pengar i idrotten gör det nästan enbart till föreningar som har stort marknadsvärde, dvs föreningar med deltagande på elitnivå. Vi har därför, för att klara föreningens ekonomi, under de senaste åren haft behov av fler ideella föreningsgemensamma arbetsinsatser av spelare och föräldrar knutna till föreningen. Vår målsättning är emellertid att medlemmarna i princip enbart skall behöva betala medlemsavgift och utföra ett fåtal arbetstimmar åt föreningen. Detta är dock än så länge en målsättning och inte en realitet. Idag är verkligheten att föreningen måste begära både tjänster och pengar från medlemmarna. För lag inom föreningen innebär detta följande: Medlemsavgift, som går till föreningen Träningsavgift till sektionen (laget) Ett antal timmars arbete åt förening och sektion Sektionsavgift per lag Ett led i att vidareutveckla Sandåkerns SK tror vi går genom att varje lag och medlem får insikt och engagerar sig i dess egna ekonomiska förutsättningar. Genom att varje lag får ansvar för sin egen ekonomi, utgifter och intäkter, tror vi att vi kan skapa en större förståelse och engagemang hos våra medlemmar. Målet är att skapa förutsättningar för att varje lag ska vara självförsörjande och planera sin egen ekonomi. Inom innebandysektionen har vi börjat denna omställning med att varje lag budgeterar och följer upp sin egen ekonomi med hjälp av tydliga ramar från innebandysektionen samt föreningen. Fotbollen är inte där ännu men föreningens mål är att även alla fotbollslag inom en snar framtid ska bli mer involverade i dess ekonomiska planering. På så vis skapar vi transparens och som förälder och medlem blir det inga frågetecken kring vad pengarna som betalas in till föreningen används till. 13

14 Detta går medlemsavgiften till: Administration - Telefon - Internet - Porto - Bankkostnader - Kopieringsutrustning - Datorer - Kontorsmaterial Personal - Löner - Arbetsgivaravgifter - Pensionskostnader - Utbildning Fastigheten - Elkostnader - Vatten - Sophämtning - Renhållning - Rep & underhåll - Försäkringar - Inventarier - Städning Detta får man som medlem tillbaka av föreningen: Tillgång till - Klubblokal - Förråd Informationsförmedling - Hemsida - Vidarebefordran epost - Arkivering Externa kontakter - Leverantörer - Kommunen - Förbund Kunskap och erfarenhet - Utbildning - Planering - Projekt Bokningar av - Planer/lokaler - Resor Anmälningar till - Tävlingar, cuper m.m. Ekonomi och administration - Bokföring - In/utbetalningar - Uppföljning - Domararvoden - Föreningsarbeten - Rabatter Intersport 14

15 Sektionernas ekonomi (Sektionerna ej givit feedback ännu, bör ses över och anpassas) Fotboll Till fotbollssektionen betalar varje aktiv medlem en träningsavgift som går till att betala alla kostnader i samband med träningar och matcher under säsongen. Träningsavgiftens storlek bestäms utav sektionen inför varje år i samband med sektionens budgetarbete. Vad som tillfaller varje lag och medlem går att mer utförligt läsa i fotbollens styrdokument, Ledarhandboken. För att bokföringsmässigt klara av alla transaktioner mellan lag och sektion/förening har varje lag en s.k. lagkassa i föreningens bokföring. Denna lagkassa är en balanspost i föreningens balansräkning, dvs reserverade pengar för respektive lag. Andra kassor eller konton som har med laget att göra får inte förekomma. De ekonomiska aktiviteterna för varje lag som träningsavgiften inte täcker hanteras i denna lagkassa. Lagkassorna för ungdomslagen, (upp till 14 år) är åldersvisa och att betrakta som sparkonto för laget. För seniorlagen (15 år och uppåt) skall lagkassan betraktas som ett transaktionskonto mellan sektion och lag. Saldot i lagkassan för 14-årslagen förs med automatik över till transaktionskontot för det yngsta seniorlaget (i regel pojkar A, respektive flickor A) vid årsskiftet för övergången. Observera att en lagkassa är intjänad i föreningens namn och tillhör därför föreningen och inte de enskilda spelarna. Däremot äger inte föreningen rätt att lägga beslag på dessa pengar för annat ändamål. 15

16 Innebandy Grundtanken med innebandyns ekonomiupplägg är att flytta ut det ekonomiska ansvaret till verksamheten. Detta avlastar sektionsstyrelsen som finns och ger den mer tid till att utveckla verksamheten och stötta lagen i det dagliga arbetet. Vidare innebär det att alla delar i verksamheten ska bära sina egna kostnader samt tillskjuta ett i förväg bestämt belopp till de övergripande kostnaderna inom sektionen. Kanslibidrag, utbildning, matchkläder och bidrag till representationslagen. Intäkter som lok.stöd, träningsavgifter osv tillfaller respektive lag. Utgifter som hallhyra, domarkostnader, serieavgifter etc. betalas av respektive lag. I dagsläget tar sektionen en del av det aktivitetsbidrag som tillfaller laget under säsongen men målsättningen är dock på sikt att lagen ska få behålla mer av bidraget. Varje lag lämna senast den sista oktober in en budget för säsongen enligt de ramar som sektionen anvisar om. Budgeten ska sedan godkännas av sektionen för att kontrollera så att budgeten är i balans. Uppföljning av budgeten sker löpande under säsongen av laget utsedd ekonomiansvarig. Där bistår kansliet med rapporter och avstämningar. I och med budgetarbetet får varje lag själva bestämma träningsavgiftens storlek och vad det ska kosta för varje spelare att vara med under säsongen. 16

Hallstahammars SK FOTBOLL. Policy

Hallstahammars SK FOTBOLL. Policy Hallstahammars SK FOTBOLL Policy Denna policy är tänkt som ett stöd för alla som deltar i klubbens verksamhet. Vid tveksamheter bör ledare, spelare, föräldrar och övriga funktionärer ta kontakt med styrelsen

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Policysamling 2012-02-28 1 POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN... 2 2 POLICY FÖR REPRESENTATIONSLAGEN... 2 3 EKONOMISK POLICY... 3 4 FÖRÄLDRA POLICY...

Policysamling 2012-02-28 1 POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN... 2 2 POLICY FÖR REPRESENTATIONSLAGEN... 2 3 EKONOMISK POLICY... 3 4 FÖRÄLDRA POLICY... Policysamling 2012-02-28 Innehåll 1 POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN.... 2 2 POLICY FÖR REPRESENTATIONSLAGEN... 2 3 EKONOMISK POLICY... 3 4 FÖRÄLDRA POLICY... 3 5 UPPFÖRANDE POLICY... 3 5.1 Spelare och ledare...

Läs mer

Gröna tråden. Policydokument för Grönahögs IK En förening i Utveckling. (Rev. A )

Gröna tråden. Policydokument för Grönahögs IK En förening i Utveckling. (Rev. A ) Gröna tråden Policydokument för Grönahögs IK En förening i Utveckling (Rev. A 2012 11 16) Innehållsförteckning Introduktion... 3 Värdegrunder, Moral och Etik... 3 Svenska Fotbollförbundet... 3 Grönahögs

Läs mer

Reymersholms IK. Gröna Tråden. Föreningens syfte, vision, värderingar och målsättningar för verksamheten. Beslutad av styrelsen 25/1 2017

Reymersholms IK. Gröna Tråden. Föreningens syfte, vision, värderingar och målsättningar för verksamheten. Beslutad av styrelsen 25/1 2017 Reymersholms IK Gröna Tråden Föreningens syfte, vision, värderingar och målsättningar för verksamheten Beslutad av styrelsen 25/1 2017 1 Syfte Föreningens syfte är att bedriva verksamhet där vi: Spelar

Läs mer

IFK VÄRSÅS Blåvita tråden

IFK VÄRSÅS Blåvita tråden IFK VÄRSÅS Blåvita tråden - för framtiden Reviderad 070214 Reviderad 141207 Reviderad 160309 Innehåll: Föreningside och målsättning Verksamhetside Spelaransvar Ungdomar Spelarutbildningsmatris Tränare-/ledaransvar

Läs mer

IFK VÄRSÅS Blåvita tråden

IFK VÄRSÅS Blåvita tråden IFK VÄRSÅS Blåvita tråden - för framtiden Reviderad 070214 Reviderad 141207 Innehåll Föreningsidé och målsättning...2 Verksamhetsidé... 3 Barn/Ungdom... 3 Spelarutbildningsmatris... 4 Spelaransvar...5

Läs mer

Hammarby IF DFF. En förening som satsar både på Topp & Bredd

Hammarby IF DFF. En förening som satsar både på Topp & Bredd Hammarby IF DFF En förening som satsar både på Topp & Bredd Innehållsförteckning - Historik och Fakta - Organisation - Bredd & Elit - Spelar, ledar - och föräldraroller - Fotbollsstegen - Ekonomi - Marknad

Läs mer

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy Åre SLK Fotboll Klubben för ALLA! Klubbpolicy Fotboll Att spela fotboll innebär att du är med i världens största idrott. Fotboll spelas över hela världen och själva bollen är kanske världens populäraste

Läs mer

Policy. Möjligheternas förening Ope Idrottsförening

Policy. Möjligheternas förening Ope Idrottsförening Policy Möjligheternas förening Ope Idrottsförening POLICY MÖJLIGHETERNAS FÖRENING Kamratskap Trygghet Glädje Gemenskap Fotboll Efter egen förmåga Stärkt självkänsla Lek Inledning Ope IF är en av norrlands

Läs mer

Policy Järpens Idrottsförening

Policy Järpens Idrottsförening Policy Järpens Idrottsförening - Alla har en plats i JIFs gemenskap- Idrott: - är inte bara prestationer, segrar eller att göra snygga mål - är framför allt att ha roligt tillsammans - är sammanhållning

Läs mer

Växjö Lakers vill skapa en inspirerande och utvecklande hockeymiljö för barn och ungdomar

Växjö Lakers vill skapa en inspirerande och utvecklande hockeymiljö för barn och ungdomar Växjö Lakers vill skapa en inspirerande och utvecklande hockeymiljö för barn och ungdomar Vår vision är att ge - så många som möjligt chansen att få spela ishockey hos oss i en inspirerande och utvecklande

Läs mer

Verksamhetspolicy och riktlinjer

Verksamhetspolicy och riktlinjer Verksamhetspolicy och riktlinjer Revisionshistorik Version Datum Ändrad av Kommentar 1 2015-01-18 Upprättad Godkänd av styrelsen 2 2015-09-28 Styrelsen Ändring av kapitel Ekonomi-Lagkassor och försäljning

Läs mer

Barsebäck Golf & Country Club

Barsebäck Golf & Country Club Barsebäck Golf & Country Club Policy för verksamheten Antagen av Styrelsen 2013-12-22 Innehåll Inledning...3 Värdegrund...3 Visioner och mål...3 Medlemskap...3 Träning och tävling...4 Riktlinjer för ledare

Läs mer

IF ÄLGARNA POLICYPROGRAM

IF ÄLGARNA POLICYPROGRAM IF ÄLGARNA POLICYPROGRAM IF Älgarna En fotbollsförening för pojkar, flickor, dam och herrar baserad på ungdomsverksamhet samt senior verksamhet. Föreningen bildades 1919 och sysslar bara med fotboll på

Läs mer

Vi vill att Sportlife Kungälv IBK skall vara den givna klubben för ungdomar som vill spela innebandy i Kungälvs Kommun.

Vi vill att Sportlife Kungälv IBK skall vara den givna klubben för ungdomar som vill spela innebandy i Kungälvs Kommun. Policy & värderingar Sportlife Kungälv IBK Detta vill vi: Vi vill att Sportlife Kungälv IBK skall vara den givna klubben för ungdomar som vill spela innebandy i Kungälvs Kommun. Vi vill att Sportlife Kungälv

Läs mer

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar.

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Grimsås IF Policy Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Fotboll är framför allt glädje, sammanhållning i med och motgång, kamratskap och hänsynstagande till andra. Policy angående

Läs mer

Hälsinggårdens AIK Den lilla klubben med det stora hjärtat

Hälsinggårdens AIK Den lilla klubben med det stora hjärtat Den lilla klubben med det stora hjärtat Vi bildades 1964 och är den lilla klubben med det stora hjärtat. Vi är en ideell förening och vill erbjuda och motivera, alla som vill vara med, att utvecklas och

Läs mer

Karlbergs BK. Information till föräldrar och spelare. Varmt välkommen till Karlbergs BK!

Karlbergs BK. Information till föräldrar och spelare. Varmt välkommen till Karlbergs BK! Varmt välkommen till Karlbergs BK! Vasastans och Kungsholmens rödvita stolthet Karlbergs BK (KB) fyller 100 år som förening i år. Därför är det extra roligt att KB under de senaste åren åter har utvecklats

Läs mer

Sandareds IBS:s riktlinjer och policy

Sandareds IBS:s riktlinjer och policy Sandareds IBS:s riktlinjer och policy FÖRORD I detta dokument har vi satt Sandareds IBS: s policy och riktlinjer på pränt. Syftet med dokumentet är att ge vägledning i hur föreningen ställer sig i en rad

Läs mer

Den lilla klubben med det stora hjärtat!

Den lilla klubben med det stora hjärtat! Den lilla klubben med det stora hjärtat! Syfte Syfte med denna ledarguide är att ge riktlinjer och stöd till dem som är berörda av vår verksamhet. Vision Fotboll för alla! Getinge IF:s vision är att ha

Läs mer

Grebbestads Idrottsförening

Grebbestads Idrottsförening Grebbestads Idrottsförening Barn- och Ungdomsfotboll Policy Föräldraguide GIF's Röda Trådar Grebbestads IF www.grebbestadsif.se e-mail: info@grebbestadsif.se Bryggerigatan 15B Tel. 0525-106 63 Bankgiro

Läs mer

Att vara spelare och förälder i Stuvsta IF så många fotbollsspelare som möjligt så länge som möjligt

Att vara spelare och förälder i Stuvsta IF så många fotbollsspelare som möjligt så länge som möjligt Att vara spelare och förälder i Stuvsta IF så många fotbollsspelare som möjligt så länge som möjligt 1 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 REVISIONSHISTORIK... 3 SYFTE OCH MÅLGRUPP... 3 DOKUMENTANSVARIG,

Läs mer

FÖRENINGSPOLICY Utgåva 2017

FÖRENINGSPOLICY Utgåva 2017 FÖRENINGSPOLICY Utgåva 2017 1 Innehåll VERKSAMHET... 4 JÄMSTÄLLDHET ALLAS LIKA VÄRDE... 4 REKRYTERING AV LEDARE LEDARFÖRSÖRJNING... 5 REKRYTERING AV AKTIVA... 5 LEDARVÅRD... 6 SPELARVÅRD... 6 FÖRÄLDRASAMVERKAN...

Läs mer

MÖLLTORP/BREVIKS AIF BLÅ MÅLET

MÖLLTORP/BREVIKS AIF BLÅ MÅLET MÖLLTORP/BREVIKS AIF BLÅ MÅLET Reviderad 2014-03-14 BLÅ MÅLET - Syftet med Blå målet är att göra det enklare för alla i föreningen att förstå vad föreningen står, och arbetar, för. - Vi hoppas kunna utveckla

Läs mer

Riktlinjer. Riktar sig till spelare, ledare, anhöriga och föräldrar inom FC Norrsken. Vision

Riktlinjer. Riktar sig till spelare, ledare, anhöriga och föräldrar inom FC Norrsken. Vision Riktlinjer Riktar sig till spelare, ledare, anhöriga och föräldrar inom FC Norrsken Vision FC Norrsken är Norrbottens ledande flick- och damfotbollsförening och det naturliga valet för alla tjejer. Här

Läs mer

Välkommen till. Ny i styrelsen. - en introduktion för nya styrelseledamöter

Välkommen till. Ny i styrelsen. - en introduktion för nya styrelseledamöter Välkommen till Ny i styrelsen - en introduktion för nya styrelseledamöter Ny i styrelsen - en introduktion för nya styrelseledamöter -Vad har man att rätta sig efter vad styr en förening -Styrelsens ansvar

Läs mer

Välkommen till IK Arvika fotboll!

Välkommen till IK Arvika fotboll! Välkommen till IK Arvika fotboll! Detta dokument skall ligga till grund för IK Arvika Fotbolls utbildningsfilosofi och är en del av vår klubbpolicy. Vårt mål är att alla ledare, spelare och föräldrar skall

Läs mer

BTK Kävlinge. Policy för verksamheten. Antagen av Styrelsen Version 1.1

BTK Kävlinge. Policy för verksamheten. Antagen av Styrelsen Version 1.1 BTK Kävlinge Policy för verksamheten Antagen av Styrelsen 2013-06-11 Version 1.1 Innehåll Inledning... 3 Värdegrund... 3 Visioner och mål... 3 Medlemskap... 3 Träning och tävling... 4 Riktlinjer för ledare

Läs mer

Värdegrund. Ingarö IF Ingarö IF Styrelse

Värdegrund. Ingarö IF Ingarö IF Styrelse Värdegrund Ingarö IF 2008-10-16 Ingarö IF Styrelse Värdegrund Ingarö IF: s verksamhet är till för alla! Grundidén är att barn, ungdomar och vuxna som tycker det är roligt med idrott alltid ska känna sig

Läs mer

Oranga-tråden. Policydokument för Torns IF. En förening i utveckling

Oranga-tråden. Policydokument för Torns IF. En förening i utveckling Oranga-tråden Policydokument för Torns IF En förening i utveckling (Rev. A 2012-08-20) Innehållsförteckning Introduktion... 3 Värdegrunder, Moral och Etik... 3 Svenska Fotbollförbundet... 3 Torns IF:s

Läs mer

I FCC får ingen mobbning förekomma. Sann sportsmannaanda skall vara det intryck som förknippas med FCC. Vi hejar på och stöttar vårt eget lag.

I FCC får ingen mobbning förekomma. Sann sportsmannaanda skall vara det intryck som förknippas med FCC. Vi hejar på och stöttar vårt eget lag. Drogpolicy för FC CIMRISHAMN FC Cimrishamn, FCC, bildades 2006 och är en ideell innebandyförening som har som målsättning att vara en förening dit alla skall känna sig välkomna, känna glädje och kamratanda.

Läs mer

Välkommen till IFK Stocksund IFK. Seriös och generös

Välkommen till IFK Stocksund IFK. Seriös och generös Välkommen till IFK Stocksund IFK Seriös och generös A Varmt välkommen till IFK Stocksund! KIFK Stocksund startade som en friidrottsklubb 2005. Vi började träna tillsammans och snart sprang flera ungdomar

Läs mer

Den blå linjen. Spånga Hockeys policydokument

Den blå linjen. Spånga Hockeys policydokument Den blå linjen Spånga Hockeys policydokument Verksamhetsidé Spånga Hockeys verksamhetsidé är att som breddförening erbjuda högkvalitativ individuellt inriktad träning, i en välkomnande miljö som präglas

Läs mer

Förälder i BK Heid. En vägledning till alla föräldrar i BK Heid

Förälder i BK Heid. En vägledning till alla föräldrar i BK Heid Förälder i BK Heid En vägledning till alla föräldrar i BK Heid BK Heid bildades 1946 av Lennart Carnefur, Leif Carlsson och Kurt Mathiason. De hade sina rötter på Karl Johansskolan i Majorna. Man anmälde

Läs mer

Gällivare Sportklubbs föreningspolicy Gällivare Sportklubb är en idrottsförening som står för att

Gällivare Sportklubbs föreningspolicy Gällivare Sportklubb är en idrottsförening som står för att Gällivare Sportklubbs föreningspolicy Gällivare Sportklubb är en idrottsförening som står för att Alla är välkomna att vara med i GSK utifrån sina egna förutsättningar. Vi strävar efter bredd men tar också

Läs mer

Att starta ett lag i föreningen

Att starta ett lag i föreningen Att starta ett lag i föreningen Att starta ett lag Grattis, det är dags att starta ett nytt lag! I din hand håller du nu ett kompendium som ska vara ett stöd för er som ska starta upp ett nytt lag. Även

Läs mer

Degeberga GoIF fotbollspolicy

Degeberga GoIF fotbollspolicy Degeberga GoIF fotbollspolicy Syftet med detta dokument är att ge medlemmarna vägledning i hur vi ställer oss i situationer som kan uppkomma i samband med till exempel träning och matcher. Detta dokument

Läs mer

Ledarguiden IS Halmia Ungdom 4-19 år

Ledarguiden IS Halmia Ungdom 4-19 år Ledarguiden IS Halmia Ungdom 4-19 år 1. Klubbens historia 1907 Idrottssällskapet Halmia bildas den 16 juni. 1912 Halmstad IF besegras med 5-3 1914 Första utländska matchen mot Köpenhamn 1924 IS Halmia

Läs mer

2015-02-25. Policydokument. Kovlands IF Fotbollssektion 2015

2015-02-25. Policydokument. Kovlands IF Fotbollssektion 2015 Policydokument Kovlands IF Fotbollssektion 2015 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Välkommen till Kovlands IF... 3 Verksamhetsidé... 4 Policy för Fotbollen... 5 Spelare....6 Ledare....7 Förälder....8

Läs mer

Ledarna skall i alla lägen vara goda föredömen för föreningen

Ledarna skall i alla lägen vara goda föredömen för föreningen Krav på ledare Ledarna skall i alla lägen vara goda föredömen för föreningen Komma väl förberedd till träningar, matcher och andra arrangemang. Skriva kiosk-, sekretariats- och körlista Utveckla våra spelare

Läs mer

En informationsfolder till dig i Söderköpings IBK! Samhörighet Innebandy Boll Kamratskap

En informationsfolder till dig i Söderköpings IBK! Samhörighet Innebandy Boll Kamratskap En informationsfolder till dig i Söderköpings IBK! Samhörighet Innebandy Boll Kamratskap Välkommen till Söderköpings IBK säsongen 2014-2015 Vi i styrelsen ser nu fram emot en ny säsong, föreningens 22:e

Läs mer

Riktlinjer. Riktar sig till spelare, ledare, anhöriga och föräldrar inom FC Norrsken. Vision

Riktlinjer. Riktar sig till spelare, ledare, anhöriga och föräldrar inom FC Norrsken. Vision Riktlinjer Riktar sig till spelare, ledare, anhöriga och föräldrar inom FC Norrsken Vision FC Norrsken är Norrbottens ledande flick- och damfotbollsförening och det naturliga valet för alla tjejer. Här

Läs mer

Föreningspolicy

Föreningspolicy Föreningspolicy 2010-2011 Alvesta Innebandyklubbs föreningspolicy ska vara ett levande dokument som uppdateras minst en gång/år. Policyn ska vara ett stöd för ledare, spelare, föräldrar, styrelse och andra

Läs mer

Välkommen till Karlbergs BK 2016

Välkommen till Karlbergs BK 2016 Välkommen till Karlbergs BK 2016 Karlbergs Bollklubb Karlbergs BK är en fotbollsförening baserad på Kungsholmen och i Vasastan i Stockholm. Vi har en seriös och gedigen fotbollsverksamhet med 820 spelare,

Läs mer

1. Den 28 april Kansliet mailar ut värdegrunden till alla ledare, som skickar den vidare till alla föräldrarna.

1. Den 28 april Kansliet mailar ut värdegrunden till alla ledare, som skickar den vidare till alla föräldrarna. Värdegrunden 2015 Information till föräldrar, spelare och ledare Hammarby har tillsammans med föreningens ideella ledare tagit fram en värdegrund som gäller för föreningen. Även en förankringsprocess för

Läs mer

Föreningen för hela familjen!

Föreningen för hela familjen! Föreningen för hela familjen! Värdegrund Harrie FF är en förening som drivs av humanistisk människosyn. Det innebär att alla individer ges möjlighet att vara delaktiga i verksamheten utifrån sina förutsättningar.

Läs mer

1. Den 31 mars Kansliet mailar ut värdegrunden till alla ledare, som skickar den vidare till alla föräldrarna.

1. Den 31 mars Kansliet mailar ut värdegrunden till alla ledare, som skickar den vidare till alla föräldrarna. Värdegrunden 2014 Information till föräldrar, spelare och ledare Hammarby har tillsammans med föreningens ideella ledare tagit fram en värdegrund som gäller för föreningen. Även en förankringsprocess för

Läs mer

Policys och riktlinjer

Policys och riktlinjer Policys och riktlinjer Föreningen Skövde Konståkningsklubb - Policys & Riktlinjer antagna vid styrelsemöte den 2011-07-05. Gällande från 2011-08-01 och tillsvidare. Innehållsförteckning Policys och riktlinjer...

Läs mer

Bergdalens IK. Vår klubb. Den lokala föreningen med det stora hjärtat

Bergdalens IK. Vår klubb. Den lokala föreningen med det stora hjärtat Bergdalens IK Vår klubb Den lokala föreningen med det stora hjärtat Kvartersklubben med det stora hjärtat! Bergdalens IK bildades 1956 som en kvartersklubb med ungdomsverksamhet som hjärta - och så skall

Läs mer

Blåvita tråden. Barn & ungdomsplan. Överkalix IF Fotboll

Blåvita tråden. Barn & ungdomsplan. Överkalix IF Fotboll Blåvita tråden Barn & ungdomsplan Överkalix IF Fotboll Målsättning med Överkalix IF: s fotbollsverksamhet: Att erbjuda så många barn och ungdomar som möjligt fotbollsspel. Att fostra spelarna till ansvarskännande

Läs mer

MARIEHEM SK. Policydokument

MARIEHEM SK. Policydokument MARIEHEM SK Policydokument 2016-03-17 Policydokument Mariehem SK (MSK) I det här dokumentet presenteras Mariehem SK:s policy. Genom policyn vill vi ge föreningsmedlemmar, spelare, ledare och föräldrar

Läs mer

IFK Umeå fotbolls policy

IFK Umeå fotbolls policy IFK Umeå fotbolls policy Förord I detta dokument har vi försökt åskådliggöra IFK Umeås fotbollssektions policy. Syftet med detta dokument är att ge medlemmarna vägledning i hur vi ställer oss i situationer

Läs mer

Verksamhetsstrategi Genarps IF Målsättningar och visioner

Verksamhetsstrategi Genarps IF Målsättningar och visioner Fastställt av extra årsmötet måndagen den 30 september, 2013 Verksamhetsstrategi Genarps IF Målsättningar och visioner Övergripande mål för fotbollsverksamheten i Genarps IF All verksamhet i Genarps IF

Läs mer

Furulunds IK. Föreningspolicy 2009-03-01

Furulunds IK. Föreningspolicy 2009-03-01 Furulunds IK Föreningspolicy 2009-03-01 Innehåll Vision och målsättning Värdegrunder och Ledstjärnor Fairplay Ledarskap Träningar & matcher Utbildning Talangutveckling Föräldrarollen Vision och målsättning

Läs mer

Den vita tråden. Utveckla det drogförebyggande arbetet

Den vita tråden. Utveckla det drogförebyggande arbetet Den vita tråden Att Idrotts- och hälsocertifiera Annebergs IF innebär att vi utvecklar sammanhållningen och klubbgemenskapen mellan Annebergs IF olika lag. Certifieringen visar på betydelsen av föräldrastöd

Läs mer

Katrineholms Innebandy

Katrineholms Innebandy Katrineholms Innebandy MÅL Katrineholms Innebandy ska vara ett attraktivt idrottsalternativ för spelare, föräldrar och ledare där laggemenskapen sätts i centrum samtidigt som individen tillåts att utvecklas

Läs mer

Välkommen till AFG. BBK:s ungdomsverksamhet skall skapa förutsättningar för alla att vara med och utvecklas till så bra fotbollsspelare som möjligt.

Välkommen till AFG. BBK:s ungdomsverksamhet skall skapa förutsättningar för alla att vara med och utvecklas till så bra fotbollsspelare som möjligt. Välkommen till AFG Bagarmossenmodellen BBK:s ungdomsverksamhet skall skapa förutsättningar för alla att vara med och utvecklas till så bra fotbollsspelare som möjligt. Fysisk utveckling BBK:s ungdomsverksamhet

Läs mer

Välkomna till GRÄNNA AIS Barn- och ungdomsfotboll.

Välkomna till GRÄNNA AIS Barn- och ungdomsfotboll. Välkomna till GRÄNNA AIS Barn- och ungdomsfotboll. GAIS barn- och ungdomsfotboll: Ska erbjuda en kamratlig och trygg social miljö, där alla kan utvecklas och bli delaktiga i utformningen av verksamheten.

Läs mer

Välkommen till Sundsjö IF

Välkommen till Sundsjö IF SUNDSJÖ IF Välkommen till Sundsjö IF Vi är en helt ideell förening i Gällö som för närvarande har två idrottsgrenar, fotboll och innebandy. Föreningens upptagningsområde är hela Arnljotbygden, d.v.s. från

Läs mer

POLICY - Umeå City IBF -

POLICY - Umeå City IBF - POLICY - Umeå City IBF - Umeå City IBF:s policy finns till för att visa vad Umeå City IBF står för. All verksamhet och alla beslut som tas på alla nivåer i Umeå City IBF ska bedrivas och tas i enlighet

Läs mer

Policydokument Höllviken Innebandy

Policydokument Höllviken Innebandy 2 Innehållsförteckning 1.0 VERKSAMHET & MÅL 3 1.1 VERKSAMHETSIDÉ 3 1.2 VÄRDEGRUND/KÄRNVÄRDE 3 1.3 VISION 3 1.4 MISSION 3 1.5 MÅL 3 2.0 ANSVAR 3 3.0 PERSONUPPGIFTER (PUL) 4 4.0 JÄMSTÄLLDHET & MÅNGFALD 4

Läs mer

Policy och Riktlinjer för Malmköpings IBF

Policy och Riktlinjer för Malmköpings IBF Policy och Riktlinjer för Malmköpings IBF Vår policy beskriver vad vi vill med vår förening och vår verksamhet. Policyn utgör grunden för hur vi alla sedan ska agera i olika sammanhang. Malmköpings IBF

Läs mer

Lenhovda Idrottsförenings Värdegrund

Lenhovda Idrottsförenings Värdegrund Version 2013 Lenhovda Idrottsförenings Värdegrund Gemenskap Trygghet Respekt Utveckling Verksamhetsidé I vår förening får Alla vara med, pojkar, flickor, unga och gamla! Det ska vara kul att idrotta och

Läs mer

Röda tråden. - så fungerar vår förening

Röda tråden. - så fungerar vår förening Röda tråden - så fungerar vår förening K FUM Örebro Basket 1 Inledning Röda tråden är en vägledning för alla i vår förening och handlar om hur vi vill att vår barn- och ungdomsverksamhet ska bedrivas.

Läs mer

Verksamhetspolicy för IFK ARBOGA IBK

Verksamhetspolicy för IFK ARBOGA IBK Verksamhetspolicy för IFK ARBOGA IBK 1. Förord: En grundförutsättning för all verksamhet är att alla vet hur den fungerar, vem som gör vad och vilka riktlinjer som gäller. Styrelsen har tillsammans med

Läs mer

ROMA IF GEMENSAMMA DOKUMENT

ROMA IF GEMENSAMMA DOKUMENT ROMA IF GEMENSAMMA DOKUMENT Detta dokument har utarbetas i samråd och i samarbete mellan Roma IF styrelse och sektionsstyrelserna. Det är samtliga styrelsers ansvar inom Roma IF att detta efterlevs och

Läs mer

Ett rättesnöre för alla spelare, ledare, föräldrar och andra som engagerar sig i innebandyklubben Vöikers

Ett rättesnöre för alla spelare, ledare, föräldrar och andra som engagerar sig i innebandyklubben Vöikers Ett rättesnöre för alla spelare, ledare, föräldrar och andra som engagerar sig i innebandyklubben Vöikers Handlingsplan IBK Vöikers I detta dokument har vi försökt åskådliggöra IBK Vöikers riktlinjer för

Läs mer

Gröna tråden. Grundtankar och policys för Rockneby IK. Rockneby Idrottsklubb

Gröna tråden. Grundtankar och policys för Rockneby IK. Rockneby Idrottsklubb Gröna tråden Grundtankar och policys för Rockneby IK Rockneby Idrottsklubb SYFTET MED GRÖNA TRÅDEN är att skapa gemensamma värdegrunder och riktlinjer för Rockneby Idrottsklubbs (RIK) verksamhet, främst

Läs mer

Föräldramöte 9/2 Pojkar 08

Föräldramöte 9/2 Pojkar 08 Föräldramöte 9/2 Pojkar 08 Ledare/ Tränare Spelare Föräldrar Träning Match Lagsponsring Försäkring Övrigt Agenda LEDARE OCH TRÄNARE Planera träningen, alla tränare tagit del av det innan träningen börjar

Läs mer

Skurups AIF s policyplan för ungdomsfotboll

Skurups AIF s policyplan för ungdomsfotboll Skurups AIF s policyplan för ungdomsfotboll Policyplanen är en tydlig riktlinje gällande ungdomsfotbollen i Skurups AIF. Den ska fungera som ett stöd och förhållningssätt för alla som är delaktiga i verksamheten

Läs mer

HARGS BK DEN BLÅ RAMEN. Policy, Regler och Rekommendationer 2012-02-28

HARGS BK DEN BLÅ RAMEN. Policy, Regler och Rekommendationer 2012-02-28 HARGS BK DEN BLÅ RAMEN Policy, Regler och Rekommendationer 2012-02-28 INNEHÅLL Gemensam grund Övergripande policy Fair Play inom Hargs BK Alkohol, tobak och droger Trafiksäkerhetspolicy Nollvisionen HARGS

Läs mer

Välkommen till FRÖSÖ IF FOTBOLL

Välkommen till FRÖSÖ IF FOTBOLL Välkommen till FRÖSÖ IF FOTBOLL Kansliet finner du på Fritzhemsgatan 92 där du under dagtid 8.00-16.00 träffar våra konsulenter. Tel: 063-128859, Fax: 063-128858 E-post: frosoif@frosoif.org, hemsida: www.frosoif.se

Läs mer

TÄNK TILL VÄRDEGRUNDSMATERIAL

TÄNK TILL VÄRDEGRUNDSMATERIAL TÄNK TILL VÄRDEGRUNDSMATERIAL 2016 SYFTE TÄNK TILL OPE IF är ett värdegrundsmaterial från SISU Idrottsutbildarna Jämtland/Härjedalen SYFTE Syftet med TÄNK TILL är att du och ni, aktiva, föräldrar, ledare

Läs mer

POLICY DOKUMENT KÄVLINGE

POLICY DOKUMENT KÄVLINGE POLICY DOKUMENT KÄVLINGE DOKUMENTETS INNEHÅLL Förhållningssätt och agerande i föreningen gentemot Tobak, Alkohol, Narkotika, Jämställdhet och Sexuella Trakasserier. I huvudsak inriktning barn och ungdomar

Läs mer

BSK Verksamhetsidé. BSK:s Mål. Vi vill bedriva verksamhet för alla barn och ungdomar som vill träna och spela fotboll i Bankeryd.

BSK Verksamhetsidé. BSK:s Mål. Vi vill bedriva verksamhet för alla barn och ungdomar som vill träna och spela fotboll i Bankeryd. BSK Verksamhetsidé BSK:s Mål Vi vill bedriva verksamhet för alla barn och ungdomar som vill träna och spela fotboll i Bankeryd. Vi vill skapa klubbkänsla där ledare, spelare och föräldrar är stolta för

Läs mer

Styrelse - Organisation

Styrelse - Organisation Policy och Verksamhetsbeskrivning för Älvkarleby Idrottsklubb. Föreningens verksamhet och organisation Föreningen Älvkarleby Idrottsklubb bedriver föreningsverksamhet kring fotboll och innebandy. Det finns

Läs mer

ROMA IF GEMENSAMMA DOKUMENT

ROMA IF GEMENSAMMA DOKUMENT ROMA IF GEMENSAMMA DOKUMENT Detta dokument har utarbetats i samråd och i samarbete mellan Roma IF styrelse och sektionsstyrelserna. Det är samtliga styrelsers ansvar inom Roma IF att detta efterlevs och

Läs mer

ÖIF MALLEN UNGDOMSFOTBOLL-

ÖIF MALLEN UNGDOMSFOTBOLL- ÖIF MALLEN 2011 -UNGDOMSFOTBOLL- INLEDNING ÖIF-mallen är en riktlinje som ska verka som stöd för ledare i ÖIF och deras utvecklingsarbete med fotbollsungdomar i åldrarna 6-18 år. En viktig del i föreningens

Läs mer

Policysamling Vi följer Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU) och Innebandyn vill.

Policysamling Vi följer Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU) och Innebandyn vill. Policysamling 2015-06-01 Vi följer Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU) och Innebandyn vill. 1. Innehållsförteckning 2. Policy för barn 6-12 år (grön och blå nivå)... 2 3. Policy för ungdom 12-16

Läs mer

Ge ditt barn en gåva för livet!

Ge ditt barn en gåva för livet! Ge ditt barn en gåva för livet! Huvudsyftet med att spela fotboll är naturligtvis att man ska ha roligt. Det tycker vi i Färjestadens GoIF också, men det för även med sig andra positiva saker. Till exempel

Läs mer

Information till KB P99

Information till KB P99 INFORMATIONSBREV 2015 2015-02-12 (ver 1.07) Information till KB P99 INLEDNING KB P99 är en del av KB fotbolls ungdomsverksamhet. KB Fotbolls ungdomsverksamhet består till stor del av föräldrars ideella

Läs mer

Frillesås FF. Medlemskap 9. - Medlemskap 9.1. - Medlems- sektions avgifter 9.2. - Anmälan om medlemskap 9.3

Frillesås FF. Medlemskap 9. - Medlemskap 9.1. - Medlems- sektions avgifter 9.2. - Anmälan om medlemskap 9.3 Medlemskap 9 - Medlemskap 9.1 - Medlems- sektions avgifter 9.2 - Anmälan om medlemskap 9.3 Indexsida oktober 2010 Medlemskap Frågan om upptagning och uteslutning av medlemmar regleras i föreningens stadgar.

Läs mer

Stureby SK är en fotbollsförening med ca 250 ungdomar i åldrarna 5-18 år där lagen arbetar för sportklubbens gemensamma mål.

Stureby SK är en fotbollsförening med ca 250 ungdomar i åldrarna 5-18 år där lagen arbetar för sportklubbens gemensamma mål. 1 060313 STUREBY UNGDOMSVERKSAMHET INLEDNING Stureby SK har ambitionen att vara en välskött förening med en sund ekonomi, bred ungdomsverksamhet, ha ett seniorlag av bra klass, bedriva idrottslig verksamhet

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Föräldrar och spelar info Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Att vara fotbollsförälder i IF Mölndal Fotboll. Fotboll är världens största gemenskap. Att vara fotbollsförälder

Läs mer

Den vita tråden. Utveckla det drogförebyggande arbetet

Den vita tråden. Utveckla det drogförebyggande arbetet Den vita tråden Att Idrotts- och hälsocertifiera Annebergs IF innebär att vi utvecklar sammanhållningen och klubbgemenskapen mellan Annebergs IF olika lag. Certifieringen visar på betydelsen av föräldrastöd

Läs mer

Riktlinjer för. Slöinge GoiF:s. Ungdoms fotboll. den. Vita tråden

Riktlinjer för. Slöinge GoiF:s. Ungdoms fotboll. den. Vita tråden Riktlinjer för Slöinge GoiF:s Ungdoms fotboll den Vita tråden INLEDNING Slöinge Gymnastik & Idrottsförenings ungdomsfotboll aktiverar pojkar o flickor i regelbunden fotbollsträning. Ungdomarna är uppdelade

Läs mer

Till spelare. Till ledare. Till föräldrar

Till spelare. Till ledare. Till föräldrar Inledning Föreningspolicyn är framtagen som ett stöd-, och styrdokument för Ängby IFs ungdomssektion med syfte att beskriva hur föreningens ungdomslag skall bedriva sin verksamhet samt ge stöd och riktlinjer

Läs mer

Verksamhetsplan Träningsgrupp P07-2 År 2015

Verksamhetsplan Träningsgrupp P07-2 År 2015 Verksamhetsplan Träningsgrupp P07-2 År 2015 1. Värdegrund Vi är en förening som är öppen för alla Vi står för alla individers lika värde Vi verkar för öppenhet i vår verksamhet Vi verkar både för gemensam

Läs mer

FÖRENINGSMANUAL VÄRDEGRUND POLICY

FÖRENINGSMANUAL VÄRDEGRUND POLICY FÖRENINGSMANUAL VÄRDEGRUND POLICY 1 1 ÖVERGRIPANDE 1.1 Tillämpning 1.2 Föreningens vision 1.3 Föreningens verksamhetsidé 1.4 Föreningens värdegrund 1.5 Föreningens mål 1.6 Föreningens policy 1.6.1 Riktlinjer

Läs mer

RIKTLINJER BUDGET 2011/2012

RIKTLINJER BUDGET 2011/2012 SANDÅKERNS SK Version 2011-10-06:2 INNEBANDY RIKTLINJER BUDGET 2011/2012 Detta dokument är en sammanställning av regler, uppgifter och underlag för att arbeta fram budgetarna inom innebandysektionen säsongen

Läs mer

Policyprogram Härnösands Handbollsklubb

Policyprogram Härnösands Handbollsklubb Policyprogram Härnösands Handbollsklubb Härnösands handbollsklubb, en förening för flickor och damer baserad på bred ungdomsverksamhet samt en seniorverksamhet. Föreningen bildades 1979 och sysslar enbart

Läs mer

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar u på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt och kulturellt.

Läs mer

Klubbpolicy Norra Härene BK - Senior

Klubbpolicy Norra Härene BK - Senior Klubbpolicy Norra Härene BK - Senior Detta är Norra Härene BK:s policy för seniorverksamheten. Syftet med denna policy är att alla som är engagerade i klubben, förtroendevalda, tränare, ledare, spelare,

Läs mer

Innehållsförteckning Verksamhetsidé... 3 Föreningens målsättning och ideologi... 3 Målsättning representationslagen... 3 Ungdomssektionens

Innehållsförteckning Verksamhetsidé... 3 Föreningens målsättning och ideologi... 3 Målsättning representationslagen... 3 Ungdomssektionens Innehållsförteckning Verksamhetsidé... 3 Föreningens målsättning och ideologi... 3 Målsättning representationslagen... 3 Ungdomssektionens inriktning... 3 Olofström IBK s Policy... 4 Föreningen vill...

Läs mer

Riktlinjer för Ledare Spelare & Föräldrar

Riktlinjer för Ledare Spelare & Föräldrar Riktlinjer för Ledare Spelare & Föräldrar Bildad 1997-01-01 Ledare Föreningens ledare är det viktigaste verktyget för utvecklingen av föreningens fotbollsverksamhet. För att fotbollsverksamheten ska leda

Läs mer

NÄSETS SK:s VÄRDERINGAR

NÄSETS SK:s VÄRDERINGAR NÄSETS SK:s VÄRDERINGAR Värderingsdokumentet är ett komplement till vår Vinröda tråd som är klubbens strategiska inriktningsdokument. I Näsets SK är alla som vill, välkomna att spela fotboll. Vi bedriver

Läs mer

Föreningspolicy för ledare, aktiva, barn, ungdomar & föräldrar i vår förening.

Föreningspolicy för ledare, aktiva, barn, ungdomar & föräldrar i vår förening. Föreningspolicy för ledare, aktiva, barn, ungdomar & föräldrar i vår förening. Framarbetad Hösten 2008 i samarbete med Redigerad November 2010 Sida 2 av 8 Innehållsförteckning 4 Så här vill vi att våra

Läs mer

GBK satsar på ungdomsfotbollen

GBK satsar på ungdomsfotbollen GST Gerrdskens Bollll Kllubb FFrramttiidens FFottbolllls FFörreniing LLiightt verrsiionen GBK satsar på ungdomsfotbollen GBK satsar på ungdomsfotbollen. Gerdsken BK har lagt en policy för hela sin verksamhet

Läs mer

Krokom-Dvärsätt IFs Ledarpärm

Krokom-Dvärsätt IFs Ledarpärm Krokom-Dvärsätt IFs Ledarpärm Innehållsförteckning Hur börjar man?... 3 Vem frågar man om man vill starta ett lag?... 3 Var hittar man spelarna?... 3 Vem får vara med?... 3 Vart vänder man sig om man önskar

Läs mer