08ÅRSREDOVISNING o2 EL EKONOMISK FÖRENING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "08ÅRSREDOVISNING o2 EL EKONOMISK FÖRENING"

Transkript

1 08ÅRSREDOVISNING o2 EL EKONOMISK FÖRENING

2 Innehåll i korthet Linda Magnusson, vd Vindkraft - lönsam förnybar kraft för Sverige 6 Medlemmar i o2 El Ekonomisk Förening Det här är o2 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Redovisningsprinciper Noter Revisionsberättelse 2

3 2008 i korthet o2 El Ekonomisk Förening har ett händelserikt 2008 bakom sig. Många mål har uppfyllts, många nya medlemmar har strömmat till föreningen och ytterligare två andelsägda vindkraftverk driftsattes i slutet av året. I december driftsattes två andelsägda verk i Hedbodberget utanför Rättvik. Vindkraftverken beräknas producera MWh per år vardera. Försäljning påbörjades av ytterligare andelsägda verk. o2 lanserade en ny hemsida med ny grafisk profil. Under året har privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag tecknat vindandelar till ett värde motsvarande drygt 100 Mkr. Detta innebär att o2 El Ekonomisk Förening därmed är Sveriges största vindkraftkooperativ. 3

4 Medlemmarna i o2 El Ekonomisk Förening har tillsammans tecknat vindandelar, vilket besparar atmosfären från 24 miljoner kilo koldioxid årligen. Det gör skillnad! På ett år har o2 El Ekonomisk Förening mer än fördubblat antalet medlemmar. Vi utgör nu, med god marginal, Sveriges i särklass största vindkraftkooperativ. Drygt medlemmar har tillsammans tecknat ca andelar. Med tanke på förra årets rekordhöga elpriser har vi som är medlemmar i föreningen gjort en god affär. I genomsnitt sparar en o2- medlem med tio vindandelar omkring kronor per år genom lägre elräkningar. Men vi ska inte glömma den kanske viktigaste besparingen, den som gynnar oss alla gemensamt. För varje kilowattimme vindel som kommer in i systemet, sparas miljön från 800 kilo koldioxid. Det betyder att vi tillsammans med våra andelar besparar atmosfären 24 miljoner kilo koldioxid! Det är en konkret miljöåtgärd. I genomsnitt sparar en o2-medlem med tio vindandelar omkring kronor per år genom lägre elräkningar. Vårt vindkraftverk Svegström, som nu producerat vindel i ett helt år, har fått sällskap av ytterligare två vindkraftverk som driftsattes i december på Hedbodberget utanför Rättvik. Invigningen kommer att äga rum i maj De tre vindkraftverken i drift kommer sammanlagt att producera ungefär Megawattimmar. o2 El Ekonomisk Förening fortsätter att växa: Redan nu säljer vi andelar i nya vindkraftverk. Vi på o2 El Ekonomisk Förening önskar alla nya medlemmar 2008 välkomna och ser fram emot att ta emot alla som under 2009 bestämmer sig för att koppla bort sig från elpriskarusellen och göra en stor miljöinsats. Linda Magnusson Linda Magnusson, vd o2 El Ekonomisk Förening 4

5 Vindkraft - lönsam förnybar kraft för Sverige 2008 var ett viktigt år för klimatfrågan. Om diskussionen under 2007 mycket handlade om den akuta situationen och om att denna kunskap fick en bredare spridning till större grupper i samhället, så flyttade klimatfrågan 2008 högst upp på dagordningen inom politik och näringsliv. Det framstår alltmer klart att en ekonomisk återhämtning är olösligt förbunden med en hållbar strategi för framtiden är också året då vindkraften på allvar ingår i energidebatten som det mest ekonomiskt attraktiva förnybara energislaget som med dagens teknologi har störst potential. För Sveriges del gäller detta i synnerhet. Trots att den totala svenska produktionen av vindkraft slog rekord för andra året i rad, är det fortfarande långt kvar till mål, det vill säga en resa från nuvarande 2 TWh till 30 TWh. Elproduktion är en av de största orsakerna till världens klimat- och miljöproblem, eftersom förbränningen av fossila bränslen leder till stora koldioxidutsläpp. Av den anledningen är det viktigt att öka andelen förnybar elproduktion. Vinden är en oändlig energikälla och skapar inte några föroreningar. Sverige har bland de bästa vindförhållandena i Europa vid sidan av Storbritannien, Portugal, Spanien och Norge. Trots det ligger Sverige långt efter stora delar av Europa. En procent av Sveriges elproduktion kommer från vindkraft. Den samlade vindkraftproduktionen i Sverige var 2008 ca 2 TWh, vilket exempelvis kan jämföras med Tysklands ca 35 TWh. Detta trots att Tyskland har mindre landyta än Sverige och dessutom sämre vindförhållanden. Vindkraften, som ren och oändlig energikälla, har mycket stor potential i Sverige. Det framstår alltmer klart att en ekonomisk återhämtning är olösligt förbunden med en hållbar strategi för framtiden. I världen ökade under 2008 kapaciteten från vindkraft med nära 30 procent, från TW till TW. I topp för nyinstallerad effekt finns USA, Kina och Indien. Tyskand kommer, trots redan kraftigt utbyggd vindkraft, ändå på fjärde plats. Ur ett europeiskt perspektiv är det intressant att notera att vindkraften stod för den största nyinstallerade effekten, MW, jämfört med andra energislag, som till exempel gas och kol/olja. Kärnkraft bidrog endast med 60 nya MW. Bliekevare (Källor: GWEC, EWEA) Vindkraftverken utvecklas ständigt och effekten på vindkraftverken har på tjugo år tiodubblats, från ca kw till effekter på mellan och kw. Vindkraft är idag en kommersiellt gångbar och miljövänlig energilösning som konstnadsmässigt ligger på samma (eller lägre) nivå som nyinvesteringar i vattenkraft eller kärnkraft. 5

6 Medlemmar i o2 El Ekonomisk Förening Jag jobbar som advokat och min man är åklagare. Vi har en ettårig son, som vi gärna vill ska ha en så bra framtid som möjligt det vill säga att det finns lite natur kvar för honom också... Pia Björnstrand, Södertälje Vi håller på att etablera ett vandrarhem i sköna Södermanland närmare bestämt i Skebokvarn alldeles vid sjön Båven. Vi har valt vindkraftsel för miljöns skull. Kenneth Broberg, Vandrarhem & Friluftscenter Gamla Mejeriet Skebokvarn Förra året bestämde jag mig för att investera i vindkraft för och har just gjort samma sak i år. Därmed har jag i stort sett täckt vårt elbehov med vindkraftsel. Vi hyr en bostad på landet och gör av med el dels i vår lägenhet, dels i min sambos verkstad (där han bygger instrument och använder svarv och andra maskiner). Uppvärmningen sker med luftvärmepump. Dessutom har jag en nybyggd stuga, där jag skapar, mediterar och bara är. Den är bra isolerad så jag behöver bara ett enda element för uppvärmning. Totalt innebär detta att vi gör av med kwh om året. Det kostar. Det känns mycket bra att nu få ner elkostnaderna samtidigt som vi nyttjar miljövänlig el. Jag är med i Sveg och har 15 andelar. 2 andelar har jag till min lägenhet på Vanadisplan, 7 andelar har jag i ett hyreshus i Solna och 6 andelar har jag ute på en ö söder om Trosa. Jag tycker att det här är en av de bästa ekonomiska och miljömässiga grejer jag gjort. Nils Christiernsson, Stockholm En kul detalj är att vi tankar vår elbil dagligen med vindel från o2! Sten och Lotta Lang, Örebro Hild Lorentzi, Jönåker Förutom att det känns bra att göra något för miljön hoppas jag givetvis att jag skall tjäna på att äga vindandelar. Eftersom jag som andelsägare får köpa el till självkostnadspris ser jag vindandelarna som en försäkring mot ökande elpris. Carl Johan Fong, Gränna Som nybliven pensionär blev jag andelsägare för att måna om mina barns och barnbarns framtid. Pär Wigzell, Flen Jag kan berätta en liten historia, efter att jag bestämt mig för andelar har jag även fått med mina föräldrar och min sambos föräldrar på att köpa andelar. Till en början var dom lite tveksamma framförallt till risken med tekniken och att förlora pengarna genom att andelarna blir värdelösa, jag ställde då några frågor. Vilken annan åtgärd kan du göra som ger ett större positivt bidrag för att begränsa er klimatpåverkan? Hur mycket har din fossilbränslebil sjunkit i värde? Hur säkra är era andra investeringar? På vilket sätt skulle det vara mer riskabelt att samäga en kraftkälla jämfört med en bostadsrättslägenhet? Jonas Jonsson, Märsta 6

7 Det här är o2 o2 är en privatägd och oberoende företagsgrupp inom vindkraft. Grundare och initiativtagare till o2 är Johan Ihrfelt och Thomas von Otter. o2 Kraft AB ansvarar för upphandling, drift och underhåll, det vill säga själva kraftproduktionen av vindkraftverken. Målsättningen är att vara en av de ledande elproducenterna av landbaserad vindkraft i Sverige genom storskalighet, hög kvalitet och flexibilitet. vd: Hans Sollenberg o2 Produktion AB finansierar byggnation och är långsiktig ägare av operationella parker. Parkerna som ägs av o2 Produktion AB är Röbergsfjället, Hedbodberget, Säliträdberget och Bliekevare, som tillsammans producerar ca 200 GWh årligen. vd: Thomas von Otter o2 är den största helgröna svenska aktören inom energisektorn som uppför och driver vindkraftverk och producerar el. Bliekevares vindkraftspark I o2 ingår: o2 Vind AB, moderbolaget i o2, är den största helgröna svenska aktören inom energisektorn som uppför och driver vindkraftverk och producerar el. o2:s affärsidé är att vara med hela vägen, från den första vindmätningen till uppförandet av vindkraftverken och produktionen av elen. Det är också därför som o2 kan erbjuda vindandelar i stor skala. vd: Johan Ihrfelt, vice vd: Thomas von Otter. o2 Vindkompaniet AB, grundat 1991, är en av Sveriges ledande vindkraftsprojektörer och står bakom ca en fjärdedel av de vindkraftverk som finns i Sverige idag. Under 2008 uppförde o2 Vindkompaniet AB 70 MW. vd: Staffan Niklasson, vice vd: Paul Stormoen o2 Vindel AB erbjuder alla som bor i Sverige att bli delägare i vindkraftverk genom så kallade vindandelar. Även företag och bostadsrättsföreningar kan skaffa vindandelar och därmed sänka sina elkostnader och bidra till minskade koldioxidutsläpp. Andelsägarna blir medlemmar i o2 El Ekonomisk Förening, där de tillsammans äger vindkraftverken. o2 Vindel AB administrerar föreningen och driver vindkraftverken. Fram till den 31 december 2008 hade o2 Vindel AB sålt andelar. Föreningen har tre verk i drift (ett i Sveg samt två på Hedbodberget) och två verk under byggnation. vd: Linda Magnusson o2 El Ekonomisk Förening äger de vindkraftverk som ingår i det andelserbjudande som marknadsförs av o2 Vindel AB. Denna förening ägs av medlemmarna, det vill säga andelsägarna, medan o2 Vindel AB sköter administration och drift av föreningen och dess vindkraftverk. Ordförande: Anders Malmström, vd: Linda Magnusson 7

8 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för o2 El Ekonomisk Förening, organisationsnummer , får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Verksamhet o2 El Ekonomisk Förening bildades 2006 med syfte att äga vindkraftverk och tillhandahålla vindel till ett lågt och stabilt elpris till föreningens medlemmar. Föreningen har under året inte haft några anställda, utan föreningen har ett samarbetsavtal med o2 Vindel AB (fd. o2 Energi AB) som sköter vindkraftverken samt administration och elleverans. Framtida utveckling Det finns goda förutsättningar att efterfrågan på vindandelar kommer att vara fortsatt hög. Under 2009 kommer styrelsen arbeta med att förvärva ytterligare vindkraftverk till föreningen. Väsentliga händelser Under året har privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag tecknat vindandelar till ett värde motsvarande drygt 100 Mkr. Två andelsägda vindkraftverk uppfördes på Hedbodberget i Dalarna. Varje vindkrafverk beräknas producera MWh per år. Ägarinformation o2 El Ekonomisk Förening har medlemmar och betalade andelar per den 31 december Styrelsen har under verksamhetsåret utgjorts av ordförande Anders Malmström, Meg Tivéus, Johan Gerklev, Björn-Åke Wilsenius samt Johan Ihrfelt. Nyckeltalsdefinitioner för nedan angivna nyckeltal återfinns under tilläggsupplysningar. Flerårsöversikt Nettoomsättning (tkr) Resultat efter finansnetto (tkr) Rörelsemarginal (%) Avkastning på eget kapital (%) Balansomslutning (tkr) Soliditet (%) Förslag till resultatdisposition Styrelsen föreslår att tillgängliga vinstmedel disponeras enligt följande: Balanserat resultat Årets resultat Summa kronor I ny räkning balanseras Summa kronor Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i svenska kronor där ej annat anges. 8

9 o2 El Ekonomisk Förening Organisationsnummer Resultaträkning SEK Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa Rörelsens kostnader Direkta elproduktionskostnader Övriga externa kostnader Avskrivningar Summa RÖRELSERESULTAT Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Bokslutsdispositioner Avskrivning utöver plan Summa RESULTAT FÖRE SKATT ÅRETS RESULTAT

10 o2 El Ekonomisk Förening Organisationsnummer Balansräkning TILLGÅNGAR (SEK) Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Vindkraftverk Pågående nybyggnad vindkraftverk Summa SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa Kassa och bank SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR

11 o2 El Ekonomisk Förening Organisationsnummer Balansräkning EGET KAPITAL OCH SKULDER (SEK) Not EGET KAPITAL 5 Bundet eget kapital Andelskapital Summa Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa SUMMA EGET KAPITAL OBESKATTADE RESERVER SKULDER Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa SUMMA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER Avtal 7 - Inga ANSVARSFÖRBINDELSER Inga Inga 11

12 o2 El Ekonomisk Förening Organisationsnummer Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen. Redovisningen har skett enligt Bokföringsnämndens allmänna råd och god redovisningssed i Sverige. Redovisnings- och värderingsprinciper är oförändrade i jämförelse med föregående år. Intäkter Intäkterna har redovisats i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras föreningen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Materiella och immateriella anläggningstillgångar Materiella och immateriella anläggningstillgångar upptas till nettovärdet av anskaffningskostnad och ackumulerade planenliga avskrivningar, korrigerat för eventuella upp- eller nedskrivningar. Avskrivningar baseras på nyttjandeperiod och sker enligt nedan: Vindkraftverk: 5% på anskaffningsvärdet Avskrivningar över plan har gjorts uteslutande av skattemässiga skäl. Tillgångar och skulder Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Nyckeltalsdefinitioner Rörelsemarginal: Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen. Avkastning på eget kapital: Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital. Soliditet: Justerat eget kapital i procent av totalt kapital. 12

13 o2 El Ekonomisk Förening Organisationsnummer Noter NOT 1. NETTOOMSÄTTNING (SEK) Producerad el Elcertifikat Andelsel Övrigt NOT 2. ARVODE OCH KOSTNADSERSÄTTNING (SEK) Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag Revisionsuppdrag Andra uppdrag

14 o2 El Ekonomisk Förening Organisationsnummer Noter NOT 3. VINDKRAFTVERK SAMT AVSKRIVNINGAR (SEK) Ackumulerade anskaffningsvärden: Ingående anskaffningsvärden Årets inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan: Ingående avskrivningar Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt värde Utgående bokfört restvärde NOT 4. PÅGÅENDE NYBYGGNAD VINDKRAFTVERK (SEK) Ackumulerade anskaffningsvärden: Årets inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

15 o2 El Ekonomisk Förening Organisationsnummer Noter NOT 5. FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL (SEK) ANDELS- RESERV- BALANSERAT ÅRETS KAPITAL FOND RESULTAT RESULTAT Belopp vid årets ingång Omföring av föregående års resultat Årets inbetalda insatser Årets resultat Belopp vid årets utgång NOT 6. OBESKATTADE RESERVER (SEK) Ackumulerade avskrivningar över plan Vindkraftverk

16 o2 El Ekonomisk Förening Organisationsnummer Noter NOT 7. STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Enligt årsredovisning 2007 noterades att ett avtal mellan o2 El Ekonomisk Förening och o2 Vindkompaniet AB (fd. Vindkompaniet i Mörbylånga AB), organistionsnummer , pantsatts hos Swedbank. Detta avtal finns i eget förvar per den 31 december Underskrifter Stockholm Anders Malmström Ordförande Meg Tivéus Johan Gerklev Björn-Åke Wilsenius Johan Ihrfelt Linda Magnusson Verkställande direktör Vår revisionsberättelse har avgivits den 28 april Thomas Näsfeldt Auktoriserad Revisor 16

17 Revisionsberättelse Till föreningsstämman i o2 El Ekonomisk Förening Org.nr Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i o2 El Ekonomisk Förening för år Bolagets årsredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot föreningen. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller stadgarna. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den 28 april 2009 Thomas Näsfeldt Auktoriserad revisor 17