Tekniskt Reglemente 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tekniskt Reglemente 2014"

Transkript

1 Foto: Christian Thomassen 2cFoto.no, per Lindström, Göran Lundqvist, Andreas Gustafsson Popa, Maria Edstrand Allehanda Media Tekniskt Reglemente 2014

2 Innehåll Inledning... 4 Förkortningar... 5 Definitioner... 5 Sektion 1 Allmänna bestämmelser Arrangemang av tävlingar Vem får arrangera tävling Anmälningsrutiner o.dyl Avgifter Priser, diplom, osv Bedömning Protester Dispenser Tävlingsdeltagande Deltagande i tävling Föreningar som inte fullgjort sina skyldigheter gentemot Gymnastikförbundet Föreningsrepresentation Klädsel för tränare och lagledare Korrekt uppförande Tävlings- och träningslicenser Tävlingslicens Träningslicens Ledare Utbildningskrav Domare Internationell domare Nationell domare Regionsdomare Föreningsdomare Domares skyldigheter och rättigheter Tävlingsjury Internationellt utbyte Representationsuppdrag inom och utom landet Gymnaster vid representation inom och utom landet Alkoholpolicy Antidopingarbete Medicinska Bestämmelser Medicinsk säkerhet vid tävlingsarrangemang Anorexi eller annan allvarlig ätstörning Reklamregler Generella regler Sid 2 (33)

3 11.2 Reklam på redskap Reklam på utrustning Reklam på nummerlapp Påföljd vid brott mot reklamregler Stora Grabbars Märke och Stora Tjejers Märke Sektion 2 Särskilda bestämmelser för Manlig Artistisk Gymnastik Sektion 3 Särskilda bestämmelser för Kvinnlig Artistisk Gymnastik Sektion 4 Särskilda bestämmelser för Rytmisk Gymnastik Sektion 5 Särskilda bestämmelser för Trampolin Sektion 6 Särskilda bestämmelser för Aerobic Gymnastics Sektion 7 Särskilda bestämmelser för Truppgymnastik Sektion 8 Särskilda bestämmelser för Hopprep Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilagorna 1-3 finns i digitalt format på under Dokumentbank Sid 3 (33)

4 Inledning Tekniskt Reglemente är upplagt enligt följande: i sektion 1 återfinns bestämmelser som är gemensamma för samtliga tävlingsdiscipliner medan varje disciplins särskilda bestämmelser återfinns i de efterföljande sektionerna enligt följande: - Sektion 2 Manlig Artistisk Gymnastik - Sektion 3 Kvinnlig Artistisk Gymnastik - Sektion 4 Rytmisk Gymnastik - Sektion 5 Trampolin - Sektion 6 Aerobic Gymnastics - Sektion 7 Truppgymnastik - Sektion 8 Hopprep Tekniskt Reglemente ska läsas ihop med Gymnastikförbundets stadgar, Tävlingsbestämmelser samt respektive disciplins övriga regler och reglementen, t.ex. Bedömningsreglemente, Redskapsreglemente och Arrangörsreglemente. I händelse av motsägelser mellan olika regelsamlingar gäller i första hand Gymnastikförbundets stadgar, i andra hand Tekniskt Reglemente och därefter respektive disciplins övriga regler och reglementen. Beslutande organ för Tekniskt Reglemente är Gymnastikförbundets styrelse. Stockholm i december 2013 SVENSKA GYMNASTIKFÖRBUNDET Malin Eggertz Forsmark Ordförande Stefan Bengtsson Generalsekreterare Sid 4 (33)

5 Förkortningar SvGF RF FIG UEG Svenska Gymnastikförbundet Riksidrottsförbundet Internationella Gymnastikförbundet Europeiska Gymnastikunionen AG Artistisk Gymnastik MAG Manlig AG KvAG Kvinnlig AG RG Rytmisk Gymnastik TRA Trampolin AEG Aerobic Gymnastics TRU Truppgymnastik HR Hopprep TK MTK KTK RTK TRK ATK TTK HTK Definitioner Teknisk kommitté Tekniska kommittén för Manlig AG Tekniska kommittén för Kvinnlig AG Tekniska kommittén för RG Trampolintekniska Kommittén Tekn. kommittén för Aerobic Gymnastics Trupptekniska Kommittén Tekniska kommittén för Hopprep TR BR CoP OS VM EM NM JNM UNM SM JSM USM SC DM JDM WF SVT EBU Tekniskt Reglemente Bedömningsreglemente Code of Points (FIG:s resp. UEG:s BR) Olympiska Spel Världsmästerskap Europamästerskap Nordiska Mästerskap Junior-NM Ungdoms-NM Svenska Mästerskap Junior-SM Ungdoms-SM Svenska Cupen Distriktsmästerskap Junior-DM Winners Final Sveriges Television European Broadcasting Union Internationell tävling - tävling med deltagande föreningar och/eller förbund från mer än ett (1) land Nationell tävling - rikstävling eller inbjudningstävling med deltagare från Sverige (exempelvis en förening som inbjuder andra föreningar i landet till tävling) Rikstävling - nationell tävling som arrangeras på uppdrag av Gymnastikförbundet och som ingår i respektive TK:s officiella tävlingsstege Regionstävling - tävling som arrangeras av eller på uppdrag av regionen Föreningstävling - tävling som arrangeras av en förening ansluten till Gymnastikförbundet Gemensamma SM - tävling då samtliga eller flertalet av Gymnastikförbundets discipliners SM-tävlingar genomförs vid samma tillfälle Winners Final - format av final som genomförs vid gemensamma SM som innebär att de tre bästa gymnasterna/trios/paren/trupperna, är kvalificerade Sid 5 (33)

6 Sektion 1 Allmänna bestämmelser 1. Arrangemang av tävlingar 1.1 Vem får arrangera tävling Nationell tävling får anordnas av organisation ansluten till Gymnastikförbundet, antingen på uppdrag av eller efter tillstånd från Gymnastikförbundet Tävlingar på riksnivå arrangeras på uppdrag av Gymnastikförbundet Internationell tävling får anordnas av organisation ansluten till Gymnastikförbundet, antingen på uppdrag av eller efter tillstånd från Gymnastikförbundet Tävlingar på regionsnivå får arrangeras av region eller av organisation utsedd av dessa Föreningstävlingar får arrangeras av region eller organisationer anslutna till Gymnastikförbundet. Tillstånd sökes från regionen om tävlingen inbjuder deltagande inom regionen och från centrala Gymnastikförbundet om tävlingen inbjuder deltagande från hela landet Organisationer icke tillhörande Gymnastikförbundet äger rätt att arrangera tävling efter tillstånd av Gymnastikförbundet. Ansökan ska sändas till Gymnastikförbundet senast 6 månader före tävlingsdatum. 1.2 Anmälningsrutiner o.dyl Rikstävlingar a) De olika disciplinernas rikstävlingar framgår i respektive disciplins sektion av Tekniskt Reglemente samt i Tävlingsbestämmelser för respektive år. Tävlingsbestämmelser gäller för kalenderår (1/1-31/12) och publiceras på hösten året innan den börjar gälla. I kalendern som finns på Gymnastikförbundets hemsida finns följande information om resp. rikstävling: - tävlingsdatum - plats (ort och lokal) - arrangör - anmälningsavgift - sista anmälningsdag - ev. särbestämmelser och avvikelser från BR och andra tävlingsbestämmelser b) Anmälan: - anmälan görs av respektive förening och sänds direkt till Gymnastikförbundet - anmälan ska göras senast enligt varje disciplins bestämmelser (se Tävlingsbestämmelser) - vid för sen anmälan får gymnast/par/trio/lag/trupp delta i tävlingen, dock mot erläggande av straffavgifter (se punkt c). Trupp; Detta gäller endast om det redan anmälda deltagarantalet tillåter fler trupper. - efter att lottningen är genomförd accepteras sena anmälningar endast i mån av eventuella strykningar Sid 6 (33)

7 c) Ekonomiska villkor: - anmälningsavgiften faktureras efter att sista anmälnings-datum är passerat - vid för sen anmälan får gymnast/par/trio/lag/trupp delta i tävlingen, dock mot erläggande av straffavgifter enligt följande: vid tävlingar för individuella gymnaster/par/trios SEK per förening vid trupp- och lagtävlingar SEK per förening - vid återbud senare än sista anmälningsdag tas anmälningsavgiften ut. Detta gäller ej om läkarintyg kan visas Internationella tävlingar Anmälan till officiella FIG- och UEG-tävlingar görs genom Gymnastikförbundet Anmälan till övriga internationella tävlingar görs av respektive förening efter att tillstånd givits av Gymnastikförbundet (se vidare Internationellt utbyte, punkt 5). 1.3 Avgifter Anmälningsavgifter Anmälningsavgifternas storlek beslutas av arrangerande organisation Vid rikstävlingar framgår avgiftens storlek i Tävlingsbestämmelser Anmälningsavgiften faktureras av arrangerande organisation Vid för sena betalningar (kost, logi och kläder) äger arrangörsföreningen rätt att debitera deltagande förening en extra avgift på 500 kr/förening. Drabbas arrangören av kostnader för sent avbokad kost och logi äger arrangören rätt att debitera dessa kostnader till berörd förening Vid fakturerade straffavgifter utbetalas de till arrangörsföreningen. 1.4 Priser, diplom, osv RF:s mästerskapstecken vid SM, lag-sm, JSM, DM och JDM utdelas om minst två (2) gymnaster/lag/trios/par/trupper, ej tillhörande samma förening, genomför tävlingen i samtliga redskap eller enligt de regler som finns för lagtävlingar. Se disciplinens tävlingsbestämmelser Priser, diplom och ev. deltagarplaketter vid rikstävlingar delas ut i enlighet med respektive TK:s beslut Priser, diplom och ev. deltagarplaketter vid övriga tävlingar delas ut i enlighet med arrangörens beslut. 1.5 Bedömning Bedömningen sker enligt respektive disciplins bestämmelser, antingen Bedömningsreglementet eller Code of Points (CoP). Särbestämmelser och avvikelser från BR resp. CoP ska tydligt anges i Tävlingsbestämmelser respektive inbjudan. 1.6 Protester Protester gällande svårighetsgrad resp. utgångspoängen är tillåtna, förutsatt att de: och gäller endast FIG-disciplinerna, dvs MAG, KvAG, RG, TRA och AEG Sid 7 (33)

8 - framförs muntligen till överdomaren (eller motsv.) omedelbart efter det att poängen har meddelats eller absolut senast direkt efter att därpå tävlande gymnast/par/trio/trupp har slutfört sin serie/sitt program - inlämnas skriftligen senast fyra (4) minuter efter den muntliga protesten har framförts Protester gällande andra poäng (utförande, artisteri, synkronitet) är inte tillåtna Eventuella protester mot omständigheter som gymnast/lag/trupp ej råder över ska skriftligen vara inlämnade till tävlingsjuryn senast 10 minuter efter inträffad incident (för truppgymnastik: så snart som möjligt efter truppens framträdande), dock alltid innan slutresultat meddelats Protesten ska vara underskriven och inlämnad av föreningsledare eller föreningsrepresentant Protest kan bara gälla den egna truppen, laget eller de egna gymnasterna Protester behandlas av Tävlingsjuryn (se punkt 5.6). 1.7 Dispenser Ansökningar om alla typer av dispens skickas till Gymnastikförbundet och ska vara respektive TK tillhanda senast en (1) månad innan utlyst tävlingsdatum. Se i respektive disciplins tävlingsbestämmelser. 2. Tävlingsdeltagande 2.1 Deltagande i tävling Grundläggande krav för att en gymnast ska få delta i tävlingar: ska tillhöra förening ansluten till Gymnastikförbundet som fullgjort sina skyldigheter gentemot förbundet (se Gymnastikförbundets Stadgar 7 kapitel, 5 paragraf Föreningens åligganden). ska ha gällande Tävlingslicens (se punkt 3.1) Rätt att delta i internationell tävling har gymnaster som uppfyller följande krav: uppfyller de åldergränser och övriga krav för deltagande som gäller för respektive tävling har erhållit tillstånd för deltagande i tävling utomlands från Gymnastikförbundet (se Internationellt utbyte, punkt 6) Rätt att delta i nationella tävlingar har gymnast som uppfyller följande krav: uppfyller de åldersgränser och övriga krav för deltagande som gäller för respektive tävling Rätt att delta i svenska mästerskap har gymnast som uppfyller följande krav: är svensk medborgare eller utländsk medborgare om vederbörande har bott i Sverige under ett år (i truppgymnastik och grenen trupp i RG får varje trupp ha maximalt två (2) utländska medborgare i laget). uppfyller de åldersgränser och övriga krav för deltagande som gäller för respektive tävling. Sid 8 (33)

9 2.2 Föreningar som inte fullgjort sina skyldigheter gentemot Gymnastikförbundet Förening som inte fullgjort sina skyldigheter gentemot Gymnastikförbundet, exempelvis inte skickat in årsrapporten till förbundet och/eller ej betalat årsavgiften, kan drabbas av sanktioner såsom att ej få delta i tävlingar och uppvisningar. 2.3 Föreningsrepresentation Gymnast får vid tävlingar inom respektive tävlingsdisciplin endast representera en förening under en termin (1/1-30/6 resp. 1/7-31/12). Undantag: 1. Gymnast får byta förening under termin om båda föreningarna accepterar detta och övergången godkänns av Gymnastikförbundet. Ansökan om sådan övergång ska göras på blankett SvGF-101 och skickas till Gymnastikförbundet. 2. Gymnast kan representera flera föreningar i de discipliner som har grenar av olika karaktär inom samma disciplin. Exempel: Gymnast kan representera en förening i Rytmisk Gymnastik Trupp och en annan förening Rytmisk Gymnastik Individuellt. 3. Gymnast som studerar/arbetar/tränar/tävlar i ett annat land kan representera en förening i Sverige och en förening i det land de bor i under en termin Föreningstillhörighet Gymnast/trupp/lag/par/trio har rätt att delta i nationella och internationella tävlingar (oavsett nivå) enligt de bestämmelser som finns i Tekniskt Reglemente. En av grundförutsättningarna är att man är medlem i och tävlar för en förening som är ansluten till Gymnastikförbundet. Det innebär att föreningens namn ska finnas med tillsammans med gymnast/trupp/lag/par/trio i alla förekommande fall (ex.vis deltagarlistor, resultatlistor). 2.4 Klädsel för tränare och lagledare Tränare/lagledare som befinner sig på tävlingsområdet ska vara klädd i föreningsrepresentativ klubbdräkt. 2.5 Korrekt uppförande Gymnaster, domare, tränare och andra ledare förväntas uppträda korrekt gentemot varandra och funktionärer. I händelse av olämpligt uppförande kan överdomaren (eller motsvarande) varna vederbörande muntligen. Vid upprepat olämpligt uppförande kan överdomaren (eller motsvarande) ålägga vederbörande att lämna tävlingslokalen för resten av tävlingen. Sådana incidenter ska rapporteras till Gymnastikförbundets Generalsekreterare. Ytterligare sanktioner kan då komma att bli aktuella. 3. Tävlings- och träningslicenser 3.1 Tävlingslicens Tävlingslicens är obligatorisk för samtliga gymnaster som tävlar i gymnastik mot gymnaster från annan klubb än sin egen och där poängbedömning sker. Sid 9 (33)

10 3.1.2 Tävlingslicensen ger gymnasten ett grundskydd om han/hon skadar sig. Genom att fylla i anmälnings- eller laguppställningsblanketten försäkrar ledaren/föreningen att alla anmälda gymnaster inklusive reserver har tävlingslicens Tävlingslicensen gäller vid olycksfallsskador som inträffar under tävlingar och träningar samt under resa till och från dessa. Den gäller också under hela vistelsen på annan ort än hemorten vid ex träningsläger. Den ger ersättning för akutersättning, tandskador, invaliditetsersättning och dödsfallsersättning. 3.2 Träningslicens Träningslicens ska alltid lösas för de som utför fria rotationer runt tväraxeln (oavsett redskap) samt överslag och kullerbytta på trampett. Utförligare information om licenser och försäkringar finns på Gymnastikförbundets hemsida 4. Ledare 4.1 Utbildningskrav 1 juli 2011 infördes utbildningskrav för ledare på de olika tävlingsnivåerna. Utförligare information finns i respektive disciplins Tävlingsbestämmelser. 5. Domare 5.1 Internationell domare Föreslås av Gymnastikförbundet Godkännes av FIG eller UEG efter interkontinental, kontinental eller internationell domarkurs Tilldelas uppdrag av Gymnastikförbundet, FIG och UEG (genom Gymnastikförbundet) Bevis: FIG:s eller UEG:s domarlicens 5.2 Nationell domare Föreslås av Gymnastikförbundet, Region eller förening Godkännes av Gymnastikförbundet efter genomgången nationell domarkurs Tilldelas uppdrag av Gymnastikförbundet, Region och föreningar Bevis: Gymnastikförbundets nationella domarlicens 5.3 Regionsdomare Föreslås av region eller förening Godkännes av region efter regionsdomarkurs Tilldelas uppdrag av region, föreningar och i vissa fall Gymnastikförbundet Bevis: regiondomarlicens 5.4 Föreningsdomare Föreslås av förening Sid 10 (33)

11 Godkännes av föreningen efter speciella kurser Tilldelas uppdrag av föreningar och i vissa fall distrikt Bevis: föreningsdomarlicens 5.5 Domares skyldigheter och rättigheter Skyldigheter Att vara disponibel som domare vid respektive organisations tävlingar. Att kontinuerligt hålla sig à jour med utvecklingen inom aktuell disciplin. Att uppträda korrekt mot funktionärer, deltagare och publik Rättigheter Vid domaruppdrag som ges av Svenska Gymnastikförbundet har domare rätt att erhålla ersättning enligt Ersättningsregler för uppdrag inom Svenska Gymnastikförbundet. Att få gratis inträde, vid mån av plats, till sin disciplins rikstävlingar Domarklädsel Domarens klädsel på samtliga rikstävlingar i Sverige: Damer Mörkblå eller svart kjol/byxa, vit blus, topp, piké el. dyl. samt mörkblå eller svart kavaj är obligatorisk klädsel på alla rikstävlingar. En mörkblå eller svart dräkt är också godkänd, men däremot inte jeans. Herrar Mörkblåa eller svarta byxor (ej jeans), vit skjorta och slips samt mörkblå eller svart kavaj är obligatorisk klädsel på alla rikstävlingar. 5.6 Tävlingsjury Vid varje tävling ska en tävlingsjury bestående av tre personer finnas: Överdomare (eller motsvarande) Tävlingsledaren En officiell representant för Gymnastikförbundet eller arrangören 6. Internationellt utbyte 6.1 Förening som arrangerar eller deltar i offentligt gymnastikarrangemang har att iaktta följande: För tävling/träningsutbyten/uppvisningar utomlands ska tillstånd sökas hos Gymnastikförbundet senast 30 dagar före avresa. Ansökan görs på blankett SvGF I de fall utländska gymnaster eller tränare inbjuds till offentlig gymnastikuppvisning/tävling/träningsutbyte i Sverige ska tillstånd sökas hos Gymnastikförbundet senast 30 dagar före arrangemanget. Ansökan görs på blankett SvGF-103. I sådana fall ska respektive lands FIG-anslutna gymnastikförbund ha lämnat tillstånd för deltagande. Sid 11 (33)

12 Vid internationella tävlingar arrangerade i Sverige är Gymnastikförbundet skyldigt att anmäla dessa till FIG För detta utgår en administrativ avgift som tävlingens arrangör är ålagd att stå för. 6.2 Enligt Internationella Gymnastikförbundet, FIG:s stadgar har Gymnastikförbundet ansvaret gentemot FIG för: - att ovan nämnda tillståndsregler följs - de svenska gymnasternas uppträdande Gymnastikförbundets styrelse eller det organ styrelsen förordnat äger därför på lämpligt sätt förvissa sig om att den sökande delegationen motsvarar den kvalitet som motiveras av tävlingen/uppvisningen/arrangemangets art. Vid representation utomlands ska uppvisningar/tävlingar/träningsutbyten äga rum under värdiga former. Gymnaster och ledare ska vara representativa för respektive tävlingsdisciplin i svensk gymnastik. 6.3 Gymnastikförbundets Generalsekreterare ansvarar att tillskriva föreningar som vid upprepade tillfällen inte söker tillstånd för aktiviteter som kräver detta. 7. Representationsuppdrag inom och utom landet Gymnastikförbundets instruktioner för representationsuppdrag inom och utom landet. Instruktionerna gäller för samtliga medlemmar i en delegation 7.1 Gymnaster vid representation inom och utom landet 1. Med representation menas deltagande i internationella arrangemang, träningar, uppvisningar eller tävlingar med din förening eller med en svensk delegation. 2. Samtidigt som Du representerar Gymnastikförbundet är Du också representant för din idrott och ditt land. 3. Delegationsledaren är överledare, och övriga deltagare är indirekt underställda denna. 4. När du reser till en tävling eller annat representationsuppdrag, måste Du vara frisk och utan skador. 5. Du måste alltid uppträda korrekt och representativt. Som lagmedlem måste Du lägga vikt vid att hjälpa och stötta de andra i laget, så att insatsen för alla blir den optimala. 6. Du måste lojalt följa de direktiv som lagledaren ger före, under och efter tävlingen. 7. Klädseln under defileringen och tävlingen måste vara korrekt och följa Gymnastikförbundets gällande sponsoravtal. 8. Doping och missbruk av alkohol eller andra rusdrycker kommer aldrig att tolereras. Se Antidopingarbete (punkt 9) samt Alkoholpolicy (punkt 8). 9. De bestämmelser som arrangören har upprättat, måste följas. Speciellt ska vikt läggas vid det uppgjorda tidsschemat såsom träningstider, måltider, mottagningar, etc. 10. Uppstår det något problem, gå direkt till lagledaren eller till delegationsledaren med detta. 11. Du ska aktivt arbeta för en god laganda, som ger möjlighet till maximal utdelning. Ett gott humör är därför viktigt. 12. Är du tveksam om hur något av de ovan nämnda reglerna ska tolkas, ta kontakt med Gymnastikförbundets kansli (innan du reser) eller delegationsledaren (under resan). Sid 12 (33)

13 8. Alkoholpolicy TEKNISKT REGLEMENTE 2014 Gymnastikförbundets styrelse har beslutat om följande alkoholpolicy vid gymnastiktävlingar. Policyn utgår från Riksidrottsförbundets Alkoholpolitiska riktlinjer. Att kamratfester eller banketter i samband med ungdoms- och juniortävlingar sker utan försäljning av alkoholdrycker. (Alkoholdrycker = spritdrycker, vin, starköl och andra drycker starkare än lättöl.) Att kamratfester eller banketter i samband med seniortävlingar sker enligt gällande regler för utskänkning. Förbundets Generalsekreterare ansvarar för att tillskriva föreningar vars deltagare, såväl ledare som gymnaster, uppträder i strid mot gällande alkoholpolicy. Gymnastikförbundets styrelse ansvarar för att tillskriva och eventuellt tidsavstänga föreningar vars deltagare, såväl ledare som gymnaster, vid upprepade tillfällen uppträder i strid mot gällande alkoholpolicy. 9. Antidopingarbete Gymnastikförbundet följer Riksidrottsförbundets antidopingregler samt; arbetar aktivt för en dopingfri verksamhet har en upprättad plan för antidopingarbetet Viktigt att veta: Det åligger idrottaren att känna till och följa dopingreglerna. Det åligger varje ledare och funktionär och annan som på något sätt biträder idrottare att känna till och följa dopingreglerna, att medverka till att dopingkontroller kan genomföras och att främja en dopingfri idrott. Mer information om Antidoping finner ni på Medicinska Bestämmelser 10.1 Medicinsk säkerhet vid tävlingsarrangemang Tävlingsarrangören ansvarar för att det finns person(er) på plats som ansvarar för, och klarar av, att förse deltagare och publik med första hjälpen vid behov. Vidare ansvarar tävlingsarrangören för att alltid kontakta det lokala sjukhuset om tidpunkt för arrangemanget så att de är informerade. Denna skrivning hindrar inte att tävlingsarrangören har mer kvalificerade funktionärer närvarande under själva arrangemanget Anorexi eller annan allvarlig ätstörning Ätstörningar inom idrotten får med jämna mellanrum stor uppmärksamhet, då kända elitidrottare drabbas. Gymnastikförbundets Medicinska Råd har på olika sätt försökt hantera detta, genom att delta i utbildningar och seminarier som föreläsare och deltagare. Sid 13 (33)

14 Viktigt är att uppmärksamma tidiga symtom på ätstörning innan det rör sig om en allvarlig ätstörning. Man vet att prognosen är oerhört mycket bättre om man kommer in i tidigt skede. I de fallen kan t.ex. tränare och närstående göra en stor insats med stöd av läkare. De symtom som bör uppmärksammas är förstås viktnedgång eller utebliven viktuppgång hos de unga flickorna och pojkarna, förändrade matvanor som specialdiet eller vegetarisk kost, förändrat ätbeteende med pet i maten och undvikande av måltider med andra. Vidare bör man fråga om flickornas menstruationsfunktion. Vid fall av sent uppmärksammad eller en ökande ätstörning ska följande göras: 1. Samtal med flickan eller pojken i enrum, med budskap att man har observerat vad som sker och man vill hjälpa henne/honom. 2. Om flickan/pojken är minderårig ta kontakt med föräldrarna och meddela dem det du sagt till den berörde och be om samtycke att gå vidare. 3. Ta kontakt med husläkare och be att få information om behandling och hjälp med att komma i kontakt med närmaste kunskapsenhet för ätstörningar. Ätstörningar är en viktig fråga för hela idrottsrörelsen. Mer information om ätstörningar finner ni på Reklamregler Vid gymnastikarrangemang i Sverige är det tillåtet med reklam på såväl kläder som på redskap. Begränsningar förutom nedanstående finns vid TV-sändningar då EBU (European Broadcasting Union) har speciellt utformade regler. Även vid internationella mästerskap är det tillåtet med reklam enligt FIG/UEG. Där är dock begränsningarna större vad det gäller tryck på kläder och redskap. Dessa detaljerade regler kan beställas av Gymnastikförbundet. Följande regler gäller kring reklam- och sponsorfrågor i Sverige: 11.1 Generella regler 1. Huvudregeln är att avtal endast kan slutas mellan juridiska personer (förening/förbund/företag/organisation). Avtalspartner är ansvariga för de ekonomiska och juridiska konsekvenser som blir följden. 2. Enskilda gymnaster har inte rätt att sluta avtal om sin gymnastikverksamhet eller ta emot pengar från samarbetspartner inom näringslivet utan godkännande från sin förening. 3. Alla avtal om extern finansiering ska regleras av klara och entydiga avtal. Av avtalen ska framgå: * Omfattning materiellt och ekonomiskt. * Utformning vem svarar för vad, t.ex. skatter, produktionskostnader mm. * Villkor när sker leverans av varor/pengar och vilka motprestationer förväntas. 4. Reklam för alkohol, tobak, droger eller andra produkter som inte överensstämmer med gymnastikrörelsens mål och värderingar får inte förekomma. 5. Av Gymnastikförbundet utsedda representanter, t.ex. landslagsgymnaster, får inte vid de tillfällen de representerar Gymnastikförbundet göra reklam för andra produkter/företag än de som angivits av Gymnastikförbundet. Sid 14 (33)

15 6. Med hänsyn till de olympiska rättigheterna ska avtal mellan enskilda gymnasters förening och företag utformas så att Gymnastikförbundet kan godkänna de enheter (annonser, trycksaker, etc) som produceras inom avtalets ram. Annonsen/trycksaken ska också förses med texten annonsen godkänd av Svenska Gymnastikförbundet eller med Gymnastikförbundets logotype. 7. Endast Gymnastikförbundet har rätt att teckna avtal om TV-sändning (samtliga TVbolag). Om lokal arrangör arbetar fram ett avtal med TV så ska det tillställas Gymnastikförbundet för undertecknande och därefter kan ett internt avtal mellan arrangören och Gymnastikförbundet om utnyttjandet av TV-avtalet upprättas Reklam på redskap Det är tillåtet med reklam på redskap vid nationella arrangemang. Storleken på reklamen är helt fri men den får bara placeras på ytor som inte berörs av gymnasterna. Observera dock att vid eventuell TV-sändning finns SVT:s/EBU:s reklamregler att ta hänsyn till Reklam på utrustning Reklam på tävlings- och uppvärmningskläder får förekomma enligt följande: På tävlingsdräkter, overall/överdragskläder och väskor är det helt fritt med reklam utan begränsningar. På tävlingsbyxor (herrar) får det finnas två märken om max 100 cm 2 per märke. Om inget annat anges ovan får reklamen placeras på valfri plats, undantaget på dräkt och tävlingströja där ytan mitt på bröstet är reserverat för klubbnamn/emblem eller dylikt. Reklamen bör i övrigt placeras på ett smakfullt sätt Reklam på nummerlapp Reklam på nummerlapp får förekomma så länge reklamens yta inte är större än siffrornas Påföljd vid brott mot reklamregler Bryter enskild gymnast/ledare eller förening mot reklamreglerna avgör Gymnastikförbundets styrelse påföljden. I första hand ska tillrättavisning ske. Leder inte detta till efterrättelse kan böter eller avstängning från representationsuppdrag bli aktuellt. 12. Stora Grabbars Märke och Stora Tjejers Märke Bestämmelser för Gymnastikförbundets förtjänstmärke STORA GRABBARS MÄRKE och STORA TJEJERS MÄRKE : 1. Elitgymnaster erhåller poäng för märket alltefter erhållna placeringar i de tävlingar, vari de deltager enligt tabell (för information om hur många poäng respektive tävling och placering ger, se bilaga 4) poäng måste erhållas från internationella tävlingar (inklusive NM). 3. Max 5 poäng får erhållas från samma tävling (undantag för OS, VM och EM). Sid 15 (33)

16 4. Vid tävlingar inom de individuella tävlingsdiciplinerna som genomförs som lagtävling räknas resultatet som vid en trupptävling 5. Grensegrar individuellt och i trupp ger endast poäng vid officiella grenfinaler. 6. Internationella tävlingar med min 6 deltagande länder utom Norden innebär att det ska vara 6 deltagande nationer förutom de nordiska länderna. 7. För att erhålla märket ska gymnast ha uppnått lägst 20 poäng. 8. Märket åtföljs av legitimationskort. Innehavare av märket äger efter kontakt med arrangör fritt tillträde till alla av SvGF eller dess underorganisationer anordnade tävlingar och uppvisningar i gymnastik. Ansökan om förtjänstmärket STORA GRABBARS MÄRKE och STORA TJEJERS MÄRKE sänds till Svenska Gymnastikförbundet. En detaljerad förteckning över de resultat som gymnasten åberopar ska bifogas. Endast aktiva gymnaster kan ansöka om märket. Sid 16 (33)

17 Sektion 2 Särskilda bestämmelser för Manlig Artistisk Gymnastik 1. Tävlingsår Tävlingsåret för manlig AG är detsamma som kalenderåret, dvs. 1/1-31/ Rikstävlingar Följande rikstävlingar arrangeras årligen: 2.1 Svenska Mästerskap (SM) Ålderskrav: 18 år och äldre Tävlingsformer: Individuell mångkamp Grenfinaler Lagtävling 2.2 Svenska Cupen Ålderskrav: 18 år och äldre Tävlingsformer: Individuell mångkamp (tillåtet att starta i enstaka grenar) Grenfinaler Lagtävling 2.3 Svenska Mästerskap för juniorer (JSM) Ålderskrav: år Tävlingsformer: Individuell mångkamp Lagtävling Grenfinaler 2.4 Juniorcupen Ålderskrav: år Tävlingsformer: Individuell mångkamp (tillåtet att starta i enstaka grenar) Lagtävling Grenfinaler 2.5 Svenska Mästerskap för ungdomar (USM) Ålderskrav: år Tävlingsformer: Individuell mångkamp Lagtävling 2.6 Ungdomscupen Ålderskrav: Sid 17 (33)

18 2.6.2 Tävlingsformer: Individuell mångkamp (tillåtet att starta i enstaka grenar) Lagtävling Grenfinaler 2.7 Riksmästerskapen (RM) Tävlingsklasser och ålderskrav: RM 1-10 år och yngre RM 2-12 år och yngre RM 3-14 år och yngre Tävlingsformer: Individuell mångkamp Lagtävling Grenfinaler 2.8 Rikscupen Tävlingsklasser och ålderskrav: RM 1-10 år och yngre RM 2-12 år och yngre RM 3-14 år och yngre Tävlingsformer: Individuell mångkamp Lagtävling Grenfinaler 2.9 Sverigepokalen Inga ålderskrav Tävlingsklasser RM 1 RM 2 RM Tävlingsformer Individuell mångkamp 2.10 Rikspokalen Inga ålderskrav Tävlingsklasser RM 1 RM 2 RM Tävlingsformer Individuell mångkamp Angivna åldrar innebär från och med resp. till och med det kalenderår vederbörande uppnår stipulerad ålder Sid 18 (33)

19 Sektion 3 Särskilda bestämmelser för Kvinnlig Artistisk Gymnastik 1. Tävlingsår Tävlingsåret för kvinnlig AG är detsamma som kalenderåret, dvs. 1/1-31/ Rikstävlingar Följande rikstävlingar arrangeras årligen: 2.1 Svenska Mästerskap (SM) Ålderskrav: 15 år och äldre Tävlingsformer: Individuell mångkamp Grenfinaler Lagtävling 2.2 Svenska Mästerskap för juniorer (JSM) Ålderskrav: år Tävlingsformer: Individuell mångkamp Grenfinaler Lagtävling 2.3 Svenska Mästerskap för ungdomar (USM) Ålderskrav: år Tävlingsformer: Individuell mångkamp Grensegrare Lagtävling 2.4 Riksmästerskapen (RM) Ålderskrav: Fri ålder Tävlingsformer: Individuell mångkamp Grensegrare 2.5 Svenska Cupen Ålderskrav: 15 år och äldre Tävlingsform: Individuell mångkamp Grenfinaler 2.6 Juniorcupen Ålderskrav: år Tävlingsform: Individuell mångkamp Grenfinaler Sid 19 (33)

20 2.7 Ungdomscupen Ålderskrav: år Tävlingsform: Individuell mångkamp Grensegrare 2.8 Rikscupen Ålderskrav: Fri ålder Tävlingsform: Individuell mångkamp Grensegrare 2.9 Vårpokalen Ålderskrav: 13 år och äldre Tävlingsformer: Individuell mångkamp Grenfinaler 2.10 Höstpokalen Ålderskrav: 13 år och äldre Tävlingsformer: Individuell mångkamp Grensegrare Angivna åldrar innebär från och med resp. till och med det kalenderår vederbörande uppnår stipulerad ålder Sid 20 (33)

21 Sektion 4 Särskilda bestämmelser för Rytmisk Gymnastik 1. Tävlingsår Tävlingsåret för RG är detsamma som kalenderåret, dvs. 1/1-31/ Rikstävlingar Följande rikstävlingar arrangeras årligen: 2.1 Svenska Mästerskap (SM) individuellt Ålderskrav: 16 och äldre Tävlingsformer: Individuell mångkamp Grenfinaler 2.2 Svenska Mästerskap för juniorer (JSM) individuellt Ålderskrav: år Tävlingsformer: Individuell mångkamp Grenfinaler 2.3 Svenska Mästerskap för ungdomar (USM) individuellt Ålderskrav: år Tävlingsformer: Individuell mångkamp 2.4 RG-STAR individuellt Tävlingsklasser och ålderskrav: Seniorer 16 år och äldre Juniorer år Tävlingsform: Individuell mångkamp 2.5 Svenska Mästerskap lag Tävlingsklasser och ålderskrav: Seniorer (SM) 16 år och äldre Juniorer (JSM) år Ungdom (USM) år Tävlingsformer: Lagtävling Sid 21 (33)

22 2.6 Svenska Cupen/Swedish Cup Tävlingsklasser och ålderskrav: Seniorer 16 år och äldre Juniorer år Tävlingsformer: Individuell mångkamp Grenfinaler 2.7 Julpokalen Ålderskrav: inga Tävlingsform: Lagtävling Duo, Trio och Quatro 2.8 Svenska Mästerskap (SM) - trupp Tävlingsklasser och ålderskrav: Seniorer (SM) 16 år och äldre Juniorer (JSM) år Ungdom (USM) år Tävlingsform: Mångkamp Grenfinal 2.9 Svenska Cupen/Swedish Cup - trupp Tävlingsklasser och ålderskrav: Seniorer 16 år och äldre Juniorer år Tävlingsformer: Mångkamp Grenfinaler 2.10 RG-STAR trupp/duo Tävlingsklasser och ålderskrav: Seniorer 16 år och äldre Juniorer år Tävlingsform: Mångkamp 2.11 Vårpokalen Trupp/duo Duo, Trio, Quatro Tävlingsklasser och ålderskrav: Seniorer (SM) 16 år och äldre Juniorer (JSM) år Ungdom (USM) år Breddnivå Fri ålder Angivna åldrar innebär från och med resp. till och med det kalenderår vederbörande uppnår stipulerad ålder Sid 22 (33)

23 1. Tävlingsår Sektion 5 Särskilda bestämmelser för Trampolin 1.1 Tävlingsåret för trampolin är detsamma som kalenderåret, dvs. 1/1-31/ Rikstävlingar Följande rikstävlingar arrangeras årligen: 2.1 Svenska Mästerskap (SM) Ålderskrav: 14 år och äldre Tävlingsklasser: Individuell trampolin herrar och damer Synkron trampolin herrar och damer Dubbeltrampett (DMT) herrar och damer 2.2 Svenska Mästerskap för juniorer (JSM) Ålderskrav: år Tävlingsklasser: Individuell trampolin pojkar och flickor 2.3 Svenska Mästerskap för ungdomar (USM) Ålderskrav: år Tävlingsklasser: Individuell trampolin pojkar och flickor 2.4 Svenska Cupen (SC) Svenska Cupen (SC) består av mellan tre (3) och sex (6) deltävlingar. Deltävlingarna ska fördelas jämt över året samt spridas geografiskt i möjligaste mån Tävlingsklasser och ålderskrav: Individuell trampolin Klass 1, damer och herrar Klass 2, flickor och pojkar Klass 3, flickor och pojkar Synkron trampolin Synkron klass, damer och herrar Dubbeltrampett (DMT) DMT klass, damer och herrar 14 år och äldre 10 år och äldre 10 år och äldre 10 år och äldre 10 år och äldre Angivna åldrar innebär från och med resp. till och med det kalenderår vederbörande uppnår stipulerad ålder Sid 23 (33)

24 Sektion 6 Särskilda bestämmelser för Aerobic Gymnastics 1. Tävlingsår Tävlingsåret för Aerobic Gymnastics är detsamma som kalenderåret, dvs. 1/1-31/ Rikstävlingar Följande rikstävlingar arrangeras årligen: 2.1 Svenska Mästerskap (SM) Ålderskrav: Seniorer - 18 år och äldre Juniorer år Ungdom år Tävlingsklasser: Individuell dam Individuell herr Par Trio Group 2.2 Svenska Cupen Svenska Cupen består av minst en (1) tävling under kalenderåret 1/1-31/ Tävlingsklasser och ålderskrav: Individuell dam/individuell herr/par/trio/group Senior 18 år och äldre Junior år Ungdom år Utvecklingsklass år Angivna åldrar innebär från och med resp. till och med det kalenderår vederbörande uppnår stipulerad ålder Sid 24 (33)

25 Sektion 7 Särskilda bestämmelser för Truppgymnastik 1. Tävlingsår Tävlingsåret för Truppgymnastik är 1/1-31/12. Nedanstående avser tävlingar våren Eventuella förändringar, med anledning av införandet av nytt internationellt reglemente, kommer beslutas under våren 2014 och träder ikraft från höstterminen Rikstävlingar Följande rikstävlingar arrangeras årligen: 2.1 Svenska Mästerskap (SM) Ålderskrav: 16 år och äldre Tävlingsklasser: Damer Herrar Mixed Tävlingsform: Mångkamp 2.2 Svenska Mästerskap för juniorer (JSM) Ålderskrav: år Tävlingsklasser: Damer Herrar Mixed Tävlingsform: Mångkamp 2.3 Svenska Mästerskap för ungdomar (USM) Ålderskrav: år Tävlingsklasser: Flickor Pojkar Mixed Tävlingsform: Mångkamp 2.4 Svenska Cupen (SC) Ålderskrav: 16 år och äldre Tävlingsklasser: Damer Herrar Mixed Tävlingsform: Mångkamp Grentävling Sid 25 (33)

26 2.5 Juniorcupen Ålderskrav: år Tävlingsklasser: Damer Herrar Mixed Tävlingsform: Mångkamp Grentävling 2.6 Ungdomscupen Ålderskrav: år Tävlingsklasser: Flickor Pojkar Mixed Tävlingsform: Mångkamp 2.7 Rikscupen Steg 1, 2, Åldersklasser Steg 1 och 2: 10 år och äldre Tävlingsklasser: Flickor Steg 3 yngre: år Tävlingsform: Mångkamp 2.8 Rikscupen Pojkar/Herrar & Mixed Ålderskrav: 10 år och äldre Tävlingsklasser: Pojkar Mixed Tävlingsform: Mångkamp 2.9 Riksmästerskapen Steg 1, 2, 3 Steg 3 äldre: 14 år och äldre Åldersklasser Steg 1 och 2: 10 år och äldre Tävlingsklasser: Flickor Steg 3 yngre: år Tävlingsform: Mångkamp 2.10 Riksmästerskapen Pojkar/Herrar & Mixed Ålderskrav: 10 år och äldre Tävlingsklasser: Pojkar Mixed Tävlingsform: Mångkamp Steg 3 äldre: 14 år och äldre Sid 26 (33)

27 2.11 Rikstruppen Steg 1,2 3 (Steg 1 vilande under 2014) Åldersklasser: Steg 1 och 2: 10 år och äldre Steg 3 yngre: år Steg 3 äldre: 14 år och äldre Tävlingsklasser: Flickor Tävlingsform: Mångkamp 2.12 Rikstruppen Pojkar/Herrar & Mixed Ålderskrav: 10 år och äldre Tävlingsklasser: Pojkar Mixed Tävlingsform: Mångkamp Angivna åldrar innebär från och med resp. till och med det kalenderår vederbörande uppnår stipulerad ålder Sid 27 (33)

28 Sektion 8 Särskilda bestämmelser för Hopprep 1. Tävlingsår Tävlingsåret för Hopprep är detsamma som kalenderåret, dvs. 1/1-31/ Rikstävlingar Följande rikstävlingar arrangeras årligen: 2.1 Svenska Mästerskap (SM) Tävlingsformer och ålderskrav: Individuellt damer 15 år och äldre Individuellt herrar 15 år och äldre Lag damer/herr/mixed 15 år och äldre 2.2 Svenska Mästerskap för juniorer (JSM) Tävlingsformer och ålderskrav: Individuellt flickor år Individuellt pojkar år Lag flickor/pojkar/mixed år 2.3 Svenska Mästerskap för ungdomar (USM) Tävlingsformer och ålderskrav: Individuellt flickor 12 år och yngre Individuellt pojkar 12 år och yngre Lag flickor/pojkar 12 år och yngre 2.4 Vikingahoppet Ålderskrav: Inga (vid stort deltagarantal yngre/äldre) Tävlingsformer: individuellt lag Angivna åldrar innebär från och med resp. till och med det kalenderår vederbörande uppnår stipulerad ålder Sid 28 (33)

29 Bilaga 1 (blanketten finns i digitalt format på under Dokumentbank) Gymnastikförbundet, Idrottens Hus, Stockholm Telefon Ansökan om BYTE AV FÖRENING Enligt artikel 2.3 i Tekniskt Reglemente får en gymnast vid tävlingar inom respektive tävlingsdisciplin endast representera en förening under en termin (1/1-30/6 resp. 1/7-31/12). Gymnast får dock byta förening under termin om båda föreningarna accepterar detta och övergången godkänns av Gymnastikförbundet. Ansökan om sådan övergång ska göras på denna blankett. Ansökan avser Gymnastens namn Personnummer Disciplin Manlig AG Kvinnlig AG Rytmisk Gymnastik Trampolin Trupp Aerobic Gymnastics Hopprep Ny förening som gymnasten ska representera Förening som gymnasten representerar nu Anledning till övergången Gymnasten har gjort följande föreningsbyten den senaste 5-årsperioden Kontaktpersoner Nuvarande förening Ny förening Telefon dagtid Telefon dagtid E-post E-post Underskrift (ordförande i nuvarande förening) Underskrift (ordförande i ny förening) Namnförtydligande Namnförtydligande Gymnastikförbundets yttrande Tillstyrkes Avslås Noteringar Underskrift Ansökan skickas till Gymnastikförbundet, Idrottens Hus, Stockholm, fax ; Blankett SvGF-101 (1309) Sid 29 (33)

30 Bilaga 2 (blanketten finns i digitalt format på under Dokumentbank) Gymnastikförbundet, Idrottens Hus, Stockholm Telefon Sökande Förening Ansökan om TILLSTÅND FÖR INTERNATIONELLT UTBYTE Kontaktperson E-post Telefon Ort och datum Underskrift (föreningens ordförande) Ansökan avser Tävling utomlands Uppvisning utomlands Träning utomlands Disciplin(er): Arrangemangets namn Arrangör/värd Plats Datum Vi kommer att delta med (antal): Ledare Gymnaster Övriga separat namnlista ska bifogas (se nästa sida) Namn på ansvarig ledare Telefon (ansv. ledare) E-post (ansv. ledare) Gymnastikförbundets yttrande Tillstyrkes Noteringar Avslås Underskrift Ansökan ska insändas tillsammans med kopia på inbjudan (eller motsv.) till Gymnastikförbundet 30 dagar före resp. arrangemang. Se punkt i Tekniskt Reglemente: Skickas till: Gymnastikförbundet, Idrottens Hus, Stockholm, fax ; Blankett SvGF-102 (1309) Sid 30 (33)

31 Bilaga 2 Gymnastikförbundet, Idrottens Hus, Stockholm Telefon Bilaga till Ansökan om tillstånd för internationellt utbyte Förening Arrangemangets namn, plats och datum Medföljande ledare Deltagande gymnaster Födelsedatum Övriga medföljande Ansökan ska insändas tillsammans med kopia på inbjudan (eller motsv.) till Gymnastikförbundet 30 dagar före resp. arrangemang. Se punkt i Tekniskt Reglemente: Skickas till: Gymnastikförbundet, Idrottens Hus, Stockholm, fax ; Blankett SvGF-102 (1309) Sid 31 (33)

32 Bilaga 3 (blanketten finns i digitalt format på under Dokumentbank) Gymnastikförbundet, Idrottens Hus, Stockholm Telefon Ansökan om TILLSTÅND FÖR INTERNATIONELLT ARRANGEMANG Sökande Förening Kontaktperson E-post Telefon Ort och datum Underskrift (föreningens ordförande) Ansökan avser Tävling Uppvisning Träning Disciplin(er): Arrangemangets namn Plats Datum Information om arrangemanget (typ av tävling el. dyl.) Klubbar, förbund och eller individer som bjuds in till arrangemanget Gymnastikförbundets yttrande Tillstyrkes Noteringar Avslås Underskrift Ansökan ska insändas tillsammans med kopia på inbjudan (eller motsv.) till Gymnastikförbundet 30 dagar före resp. arrangemang. Se punkt i Tekniskt Reglemente: Skickas till: Gymnastikförbundet, Idrottens Hus, Stockholm, fax ; Blankett SvGF-103 (1309) Sid 32 (33)

33 Bilaga 4 Tävling (endast seniorer) OS VM World Gam es, E M Världscup, E uropacup el. m otsv. NM Landskam p Internationell tävling (minst 6 nationer utom Norden), Nord-E M SM S venska Cupen P oängtabell för Stora Gra bba rs M ä rke och Stora Tjejers M ä rke P lacering Delt. Individuellt (mångkamp) 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 Gren (ind/trupp) 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 0,5 Tävling II 2,0 Lag/trupp 8,5 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,0 2,0 1,0 0,5 Individuellt (mångkamp) 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 1,0 Gren (ind/trupp) 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 0,5 Tävling II 2,0 Lag/trupp/par/trio 8,5 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,0 2,0 1,0 0,5 Individuellt (mångkamp) 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,0 1,0 Gren (ind/trupp) 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 0,5 Lag/trupp/par/trio 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 0,5 Individuellt (mångkamp) 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,0 Gren (ind) 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Par, trio 4,0 Individuellt (mångkamp) 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Gren (ind/trupp) 2,0 1,5 1,0 0,5 Lag/trupp/par/trio 3,0 2,0 1,0 Individuellt (mångkamp) 2,0 1,5 1,0 0,5 Lag/trupp/par/trio 1,5 1,0 0,5 Individuellt (mångkamp) 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Gren (ind/trupp) 2,0 1,5 1,0 0,5 Lag/trupp/par/trio 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Individuellt (mångkamp) 2,0 1,5 1,0 Gren (ind/trupp) 1,5 1,0 0,5 Lag 1,0 0,5 Trupp/par/trio 2,0 1,5 1,0 Individuellt (mångkamp) 1,5 1,0 0,5 Gren (ind/trupp) 1,0 0,5 Trupp/par/trio 1,5 1,0 0,5 Sid 33 (33)

Foton: Andreas Svensson/Westphoto och Maria Edstrand. Tekniskt Reglemente. Januari 2009

Foton: Andreas Svensson/Westphoto och Maria Edstrand. Tekniskt Reglemente. Januari 2009 Foton: Andreas Svensson/Westphoto och Maria Edstrand Tekniskt Reglemente Januari 2009 Innehåll TEKNISKT REGLEMENTE 2009 Inledning... 4 Förkortningar... 5 Definitioner... 5 Sektion 1 Allmänna bestämmelser...

Läs mer

TÄVLINGSBESTÄMMELSER Truppgymnastik SYD

TÄVLINGSBESTÄMMELSER Truppgymnastik SYD TÄVLINGSBESTÄMMELSER Truppgymnastik SYD 2013-2014:2 Syds tävlingsbestämmelser kräver följande komplement: Gymnastikförbundets Bestämmelser och Reglementen Trupp (Tävlingsbestämmelser, Bedömningsreglemente

Läs mer

Tekniskt Reglemente 2015

Tekniskt Reglemente 2015 Foto: Christian Thomassen 2cFoto.no, per Lindström, Göran Lundqvist, Andreas Gustafsson Popa, Maria Edstrand Allehanda Media Tekniskt Reglemente 2015 Innehåll Inledning... 4 Förkortningar... 5 Definitioner...

Läs mer

Foto: Per Lindström. Tävlingsbestämmelser Trampolin

Foto: Per Lindström. Tävlingsbestämmelser Trampolin Foto: Per Lindström Tävlingsbestämmelser Trampolin Januari 2015 - sida 2 av 11 - Innehållsförteckning 1. Allmänna Tävlingsbestämmelser Trampolin... 5 1.1 Tävlingssystem Trampolin... 5 1.2 Rikstävlingar...

Läs mer

Minnesanteckningar från RG Tävlingsforum 26-27 januari 2008

Minnesanteckningar från RG Tävlingsforum 26-27 januari 2008 Minnesanteckningar från RG Tävlingsforum 26-27 januari 2008 Diskussion: Föreningar som ej har RG hur får vi de intresserade av att bli RGföreningar? Lägga ut på RG:s hemsida att vi har våra RG-längor som

Läs mer

Foto: Andreas Svensson/West Photo. Tävlingsbestämmelser Kvinnlig Artistisk Gymnastik

Foto: Andreas Svensson/West Photo. Tävlingsbestämmelser Kvinnlig Artistisk Gymnastik Foto: Andreas Svensson/West Photo Tävlingsbestämmelser Kvinnlig Artistisk Gymnastik Januari 2017 Innehållsförteckning Allmänna Tävlingsbestämmelser 2017... 4 1. Rikstävlingar Kvinnlig Artistisk Gymnastik...

Läs mer

Välkommen till Junior- och Ungdoms-SM 2015!

Välkommen till Junior- och Ungdoms-SM 2015! Välkommen till Junior- och Ungdoms-SM 2015! Svenska mästerskapen i trampolin för junior- och ungdomsgymnaster Arrangerande förening Klippans Gymnastikkrets, KGK Datum 24 oktober 2015 Plats Södra Skolgatan,

Läs mer

TÄVLINGSREGLEMENTE SDR TIODANS

TÄVLINGSREGLEMENTE SDR TIODANS TÄVLINGSREGLEMENTE SDR TIODANS 1. Tävlingsarrangemang 1.1 Tävlingslokalen ( 2.9.1 ) Tävlingslokalen skall vara anpassad till den/de grenar som skall genomföras. I Nationellt Mästerskap och GP-tävling skall

Läs mer

TÄVLINGSBESTÄMMELSER. FÖR SDI:s SVENSKA MÄSTERSKAP OCH ANDRA MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR. Uppdaterad 2015-06-08

TÄVLINGSBESTÄMMELSER. FÖR SDI:s SVENSKA MÄSTERSKAP OCH ANDRA MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR. Uppdaterad 2015-06-08 TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR SDI:s SVENSKA MÄSTERSKAP OCH ANDRA MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR Uppdaterad 2015-06-08 Innehållsförteckning Allmänna regler för arrangemang 3-5 Audiogrambestämmelser 6 Hörapparat/CI-bestämmelser

Läs mer

Vi ser fram emot våra gymnasters utveckling

Vi ser fram emot våra gymnasters utveckling Bakgrund Västerbottens Gymnastikförbund arrangerade 1990 gymnastikspelen i Umeå och sedan dess har Umeå GF i omgångar uppvaktat Umeå fritid för att diskutera lokalproblematiken för tävlingsgymnastiken

Läs mer

ALLMÄNNA TÄVLINGSBESTÄMMELSER (Carambole, Pool och Snooker)

ALLMÄNNA TÄVLINGSBESTÄMMELSER (Carambole, Pool och Snooker) ALLMÄNNA TÄVLINGSBESTÄMMELSER (Carambole, Pool och Snooker) Innehåll 1. Allmänna tävlingsbestämmelser (alla grenar) 2. Förbundstävling eller officiell tävling 3. Nationell tävling 4. Internationell tävling

Läs mer

Foto: Christian Thomassen 2CFoto, Per Lindström, Andreas Svensson/West Photo, Maria Edstrand Allehanda Media. Tekniskt reglemente

Foto: Christian Thomassen 2CFoto, Per Lindström, Andreas Svensson/West Photo, Maria Edstrand Allehanda Media. Tekniskt reglemente Foto: Christian Thomassen 2CFoto, Per Lindström, Andreas Svensson/West Photo, Maria Edstrand Allehanda Media Tekniskt reglemente 2013 Innehåll TEKNISKT REGLEMENTE 2013 Inledning... 4 Förkortningar... 5

Läs mer

Gymnastikförbundets. Utbildningskrav Tävling

Gymnastikförbundets. Utbildningskrav Tävling Gymnastikförbundets Utbildningskrav Tävling From 1 juli 2011 1. Utbildningsstruktur Nedan beskrivs utbildningsstrukturen för Gymnastikförbundets tävlingsdiscipliner. Baskursen är gemensam för alla barn-

Läs mer

1. Allmänna tävlingsbestämmelser Rytmisk Gymnastik

1. Allmänna tävlingsbestämmelser Rytmisk Gymnastik INNEHÅLL Förord... 2 1. Allmänna tävlingsbestämmelser Rytmisk Gymnastik... 3 1.1 Rikstävlingar Rytmisk Gymnastik... 3 1.2... 3 1.3 Anmälningsrutiner... 3 1.4 Startordning... 4 1.5 PM... 4 1.6 Regler och

Läs mer

Förord. Följande dokument ska läsas ihop med tävlingsbestämmelser - Gymnastikförbundets Stadgar. - Tekniskt Reglemente

Förord. Följande dokument ska läsas ihop med tävlingsbestämmelser - Gymnastikförbundets Stadgar. - Tekniskt Reglemente Förord Tävlingsbestämmelser Kvinnlig Artistisk Gymnastik (Kv AG) är framtagna av Gymnastikförbundets Kvinnliga Artistiska Tekniska Kommitté (KTK) och godkända av Gymnastikförbundets Generalsekreterare.

Läs mer

Ändringar Tekniskt Reglemente inför 2017 sammanfattning

Ändringar Tekniskt Reglemente inför 2017 sammanfattning Ändringar Tekniskt Reglemente inför 2017 sammanfattning Övergripande del Förkortn. Teknisk kommitté ersatt med Tävlingskommitté Våra kommittéers uppdrag är mycket bredare än att bara hantera tekniska frågor.

Läs mer

Version 2015-08-11 INNEHÅLL. Allmän tävlingsinformation Tävlingar hösten 2015 Lathund att anordna en tävling Kontaktlista

Version 2015-08-11 INNEHÅLL. Allmän tävlingsinformation Tävlingar hösten 2015 Lathund att anordna en tävling Kontaktlista INNEHÅLL Allmän tävlingsinformation Tävlingar hösten 2015 Lathund att anordna en tävling Kontaktlista ALLMÄN TÄVLINSINFORMATION Svenska bedömningsreglementets version för 2014 gäller där inget annat anges.

Läs mer

Tävlingsbestämmelser 2014 Kvinnlig Artistisk Gymnastik. Uppdaterat 6 juni 2014

Tävlingsbestämmelser 2014 Kvinnlig Artistisk Gymnastik. Uppdaterat 6 juni 2014 Kvinnlig Artistisk Gymnastik Uppdaterat 6 juni 2014 Förord Tävlingsbestämmelser Kvinnlig Artistisk Gymnastik (Kv AG) är framtagna av Gymnastikförbundets Kvinnliga Artistiska Tekniska Kommitté (KTK) och

Läs mer

Höga krav för utvecklingsgruppen, inte så många som nått upp till kraven de som kommit med i utvecklingsgruppen är med i WAGC-satsningen.

Höga krav för utvecklingsgruppen, inte så många som nått upp till kraven de som kommit med i utvecklingsgruppen är med i WAGC-satsningen. Möte med Trampolintekniska kommittén 2014-12-13, Idrottens Hus, Stockholm Närvarande: Louise Nordenberg (ordförande, vid tangenterna), Johan Ekenberg, Mats Göransson, Alex Frejemark samt Jenny Söderlund

Läs mer

Arrangörsreglemente 2012 Hopprep

Arrangörsreglemente 2012 Hopprep Arrangörsreglemente 2012 Hopprep 1. Avtal och handlingar 1.1 Parter Ett arrangemangsavtal tecknas mellan Svenska Gymnastikförbundet (GF) och arrangerande förening (arrangör). Detta görs så snart datum

Läs mer

Tävlingsreglemente för SM i kendo. Senast reviderade 2012-12-16

Tävlingsreglemente för SM i kendo. Senast reviderade 2012-12-16 Tävlingsreglemente för SM i kendo Senast reviderade 2012-12-16 Förord Följande regler gäller svenska mästerskap (SM) i kendo. Reglementets syfte är att klargöra för arrangören, tävlande och domarna reglerna

Läs mer

Allmänna Tävlingsregler

Allmänna Tävlingsregler Svenska Kanotförbundet/ Allmänna tävlingsregler 2015-03-21 Sidan 1 Allmänna Tävlingsregler Det är tävlingsdeltagares och funktionärers skyldighet att förvissa sig om innehållet i Förbundets vid varje tid

Läs mer

STADGAR Antagna 2014-09-28. Svenska Cheerleadingförbundet

STADGAR Antagna 2014-09-28. Svenska Cheerleadingförbundet STADGAR Antagna Kapitel Allmänna bestämmelser... 3 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Tillhörighet... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Verkställande organ... 3 7 Medlemskap... 4 7 Verksamhets- och räkenskapsår

Läs mer

Tävlingsreglemente för SM i kendo

Tävlingsreglemente för SM i kendo Svenska Budo & Kampsportsförbundets Kendosektion Tävlingsreglemente för SM i kendo Senast reviderade 2006-04-17 Förord Följande regler gäller svenska mästerskap (SM) i kendo. Reglementets syfte är att

Läs mer

2013-2014 Förslag till Förbundsmötet 2012

2013-2014 Förslag till Förbundsmötet 2012 GYMNASTIKEN VILL! 2013-2014 Förslag till Förbundsmötet 2012 1 2 Svensk Gymnastik siktar på framgång. Gymnastiken Vill ska leda oss dit. Gymnastiken Vill är Gymnastikförbundets gemensamma idédokument. Här

Läs mer

Kongahälla AIK Friidrott. Regler och Rutiner

Kongahälla AIK Friidrott. Regler och Rutiner Kongahälla AIK Friidrott Regler och Rutiner Verksamhetsåret 2015 1. Inledning 1.1. Kongahälla Allmänna Idrottsklubb- KAIK har som sin främsta uppgift att bedriva friidrottsutbildning för barn och ungdomar.

Läs mer

Sportfiskarnas tävlingsbestämmelser

Sportfiskarnas tävlingsbestämmelser 1 Sportfiskarnas tävlingsbestämmelser 2008-05-18 MÅLSÄTTNING Fisketävlingar utgör en viktig del i Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbunds verksamhet. Förbundets målsättning med denna verksamhet är

Läs mer

LUGI Gymnastikförening PM 2

LUGI Gymnastikförening PM 2 LUGI Gymnastikförening PM 2 PM 2 LUGI Gymnastikförening och Gymnastikförbundets Trupptekniska Kommitté hälsar dig VÄLKOMMEN TILL JSM den 25-26 april, 2009 i Idrottshallen, Lund Information Information

Läs mer

STENUNGSUND OPEN XXVIII AFRICAN DONATION COMPETITION

STENUNGSUND OPEN XXVIII AFRICAN DONATION COMPETITION STENUNGSUND OPEN XXVIII AFRICAN DONATION COMPETITION Lördagen den 14 maj Stenungsunds Open XXVIII är en tävling för färgbälten från Yngre-Minior till Senior. Alla STF-ITF anslutna klubbar i Sverige är

Läs mer

Vad bör tas upp? Hur kan du som ledare starta snacket?

Vad bör tas upp? Hur kan du som ledare starta snacket? 1 Antidopingsnack Det här är en handledning för dig som tränare och ledare att stödja dig mot när du ska prata om antidoping med dina aktiva. Upplägget är tänkt passa såväl ungdomar från 15 år som vuxna.

Läs mer

PM Svenska Cupen Juniorcupen Rikscupen Östersundspokalen i Kvinnlig artistisk gymnastik

PM Svenska Cupen Juniorcupen Rikscupen Östersundspokalen i Kvinnlig artistisk gymnastik PM Svenska Cupen Juniorcupen Rikscupen Östersundspokalen i Kvinnlig artistisk gymnastik 14-15 november 2015 Östersund Arena Arrangör: & Gymnastikförbundet Välkomna till Östersund Gymnaster, ledare och

Läs mer

Tävlingsbestämmelser Hopprep 2016

Tävlingsbestämmelser Hopprep 2016 Tävlingsbestämmelser Hopprep 2016 Vid frågor gällande Tävlingsbestämmelser Hopprep kontakta i första hand Kajsa Murmark (kajsa.murmark@telia.com). Följande dokument ska läsas tillsammans med Tekniskt reglemente,

Läs mer

PM 2. GF Fram och Gymnastikförbundets Trupptekniska Kommitté hälsar dig VÄLKOMMEN TILL. JEM -uttagning och USM den 25-27/5-2012 i Helsingborg

PM 2. GF Fram och Gymnastikförbundets Trupptekniska Kommitté hälsar dig VÄLKOMMEN TILL. JEM -uttagning och USM den 25-27/5-2012 i Helsingborg Information Information och upplysningar lämnas av: Carina Lundh Tel 042-293740 Fax- finns ej E-mail gffram@telia.com PM 2 GF Fram och Gymnastikförbundets Trupptekniska Kommitté hälsar dig VÄLKOMMEN TILL

Läs mer

Foto: Per Lindström. Tävlingsbestämmelser Trampolin

Foto: Per Lindström. Tävlingsbestämmelser Trampolin Foto: Per Lindström Tävlingsbestämmelser Trampolin Januari 2016 - sida 2 av 12 - Innehållsförteckning 1. Allmänna Tävlingsbestämmelser Trampolin... 5 1.1 Tävlingssystem Trampolin... 5 1.2 Rikstävlingar...

Läs mer

Svenska Cupen Helgen i Manlig Artistisk Gymnastik

Svenska Cupen Helgen i Manlig Artistisk Gymnastik Gymnastikförbundet i samarbete med Sollentunagymnasterna och KFUM hälsar er alla hjärtligt välkomna till: Svenska Cupen Helgen i Manlig Artistisk Gymnastik Sollentuna den 15-17 november 2013 Plats: Arena

Läs mer

SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS

SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS TÄVLINGS- OCH UPPVISNINGSREGLER 2011-09-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I. GENERELLA REGLER... 1 1. ALLMÄNT... 1 100 Definitioner... 1 101 Discipliner... 1 102 Regler... 1 103 Prövningsrätt...

Läs mer

BOHUSLÄN/DALS ISHOCKEYFÖRBUNDS SERIEBESTÄMMELSER SÄSONGEN 13-14

BOHUSLÄN/DALS ISHOCKEYFÖRBUNDS SERIEBESTÄMMELSER SÄSONGEN 13-14 Tävlingsverksamheten i distriktet. BOHUSLÄN/DALS ISHOCKEYFÖRBUNDS Nedanstående seriebestämmelser (SB 2013/2014) som fastställts av Bohuslän/Dals Ishockeyförbunds styrelse den 29 maj 2013, och träder i

Läs mer

BOHUSLÄN/DALS ISHOCKEYFÖRBUNDS SERIEBESTÄMMELSER SÄSONGEN 15-16

BOHUSLÄN/DALS ISHOCKEYFÖRBUNDS SERIEBESTÄMMELSER SÄSONGEN 15-16 Tävlingsverksamheten i distriktet.. Nedanstående seriebestämmelser (SB 2013/2014) som fastställts av Bohuslän/Dals Ishockeyförbunds styrelse i juni 2015, och träder i kraft den 1 juli 2015 och gäller spelåret

Läs mer

SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS TÄVLINGS- OCH UPPVISNINGSREGLER

SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS TÄVLINGS- OCH UPPVISNINGSREGLER SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS TÄVLINGS- OCH UPPVISNINGSREGLER 2015/2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I. GENERELLA REGLER... 1 1. ALLMÄNT... 1 100 Definitioner... 1 101 Grenar... 1 102 Regler... 1 103 Prövningsrätt...

Läs mer

Arrangemang av FSG- mästerskap i redskapsgymnastik (AG)

Arrangemang av FSG- mästerskap i redskapsgymnastik (AG) K.S.30.3.2015 Arrangemang av FSG- mästerskap i redskapsgymnastik (AG) Informationsdokument för arrangörsföreningar, version 1 Detta dokument är för att underlätta organiserandet av FSG- mästerskap för

Läs mer

INBJUDAN TILL SERIESPEL OCH DM FÖR UNGDOMSLAG 2016

INBJUDAN TILL SERIESPEL OCH DM FÖR UNGDOMSLAG 2016 Till Distriktets Föreningar f v b ledare/tränare för Ungdomslagen INBJUDAN TILL SERIESPEL OCH DM FÖR UNGDOMSLAG 2016 Ångermanlands Fotbollförbunds Tävlingskommitté inbjuder härmed distriktets föreningar

Läs mer

Therese har pratat med Pia; som också tycker det är viktigt, vi har blivit lovade en bättring från centralt håll.

Therese har pratat med Pia; som också tycker det är viktigt, vi har blivit lovade en bättring från centralt håll. Möte med trampolintekniska kommittén Stockholm, 12 oktober 2013 Närvarande: Louise Nordenberg (ordförande, vid tangenterna), Thérèse Nordfors (konsulent), Cicci Johansson, Mats Göransson och Johan Ekenberg.

Läs mer

STENUNGSUND OPEN XXVIII AFRICAN DONATION COMPETITION

STENUNGSUND OPEN XXVIII AFRICAN DONATION COMPETITION STENUNGSUND OPEN XXVIII AFRICAN DONATION COMPETITION Lördagen den 14 maj Stenungsunds Open XXVIII är en tävling för färgbälten från Yngre-Minior till Senior. Alla STF-ITF anslutna klubbar i Sverige är

Läs mer

Tävlingsreglemente för SAM

Tävlingsreglemente för SAM Tävlingsreglemente för SAM Tävlingsreglemente av år 1989 för Svenska Akademiska Mästerskapen i dressyr och hoppning (SAR SAM-TR). Reviderade 21 april 2002 Tävlingsreglementets tillämpning: Mom 1 Styrelsen

Läs mer

Holmsundsgymnasternas föreningspolicy

Holmsundsgymnasternas föreningspolicy Holmsundsgymnasternas föreningspolicy Verksamhet och syfte Holmsundsgymnasterna är medlem i Svenska Gymnastikförbundet som utgör ett av Sveriges största idrottsförbund. I dagsläget har föreningen cirka

Läs mer

Foto: Andreas Gustafsson. Tävlingsbestämmelser Trupp

Foto: Andreas Gustafsson. Tävlingsbestämmelser Trupp Foto: Andreas Gustafsson Tävlingsbestämmelser Trupp Januari 2015-Juli 2015 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 4 1.1 Ansvar... 4 1.2 Benämningar... 4 2. Tävlingssystem... 4 2.1 Tävlingssystem... 4 2.2 Tävlingsstegar...

Läs mer

Föreningen Gemini Gymnastics och Gymnastikförbundet. Hälsar er varmt välkomna till

Föreningen Gemini Gymnastics och Gymnastikförbundet. Hälsar er varmt välkomna till Föreningen Gemini Gymnastics och Gymnastikförbundet Hälsar er varmt välkomna till PM 1 Föreningen Gemini Gymnastics och Gymnastikförbundets Trupptekniska Kommitté hälsar dig Information Information och

Läs mer

Välkommen till Ungdoms och Junior-SM 2017!

Välkommen till Ungdoms och Junior-SM 2017! Välkommen till Ungdoms och Junior-SM 2017! Svenska mästerskapen i trampolin för ungdom och juniorgymnaster Arrangerande förening Klippans Gymnastikkrets, KGK Datum 29 April 2017 Plats Södra Skolgatan,

Läs mer

Graderingsreglemente

Graderingsreglemente SVENSKA TAEKWONDOFÖRBUNDETS ITF SEKTIONEN Graderingsreglemente Procedur och regler gällande graderingar. 2014-10-15 Innehåll Artikel 1 Definition... 2 Artikel 2 Tillämpning... 2 Artikel 3 Mål... 2 Artikel

Läs mer

Välkomna till Träffpunkt Trial 2016

Välkomna till Träffpunkt Trial 2016 Välkomna till Träffpunkt Trial 2016 Agenda Presentation av sektionen & kansli Vad gör sektionen? SM 2016 Att tänka på vid SM arrangemang Internationellt Utbildning Miljö Elitsatsningen & landslagen Grupparbetet

Läs mer

Redskapstrio 1 Redskapstrio 2 Skåne Bas/Skåne Bas Grencuper

Redskapstrio 1 Redskapstrio 2 Skåne Bas/Skåne Bas Grencuper Ålder Redskapstrio 1 Redskapstrio 2 Skåne Bas/Skåne Bas Grencuper 7-9 år Gymnast ska fylla minst 7 år och högst 9 år under kalenderåret. Dispens för två överåriga, får dock fylla max 12 år. 10 år och uppåt

Läs mer

Gymnastikfabriken Tel: 0739 12 84 68 e-post: info@gymnastikfabriken.se Webb: www.gymnastikfabriken.se. Inbjudan 2016. 25/7 7/8 2016 Lingvallen Sverige

Gymnastikfabriken Tel: 0739 12 84 68 e-post: info@gymnastikfabriken.se Webb: www.gymnastikfabriken.se. Inbjudan 2016. 25/7 7/8 2016 Lingvallen Sverige Inbjudan 2016 25/7 7/8 2016 Lingvallen Sverige Manligt & Kvinnligt Artistiskt Gymnastikläger för gymnaster och tränare Lingvallen 2016 Tre fantastiskt sköna somrar har det hunnit bli på Lingvallen för

Läs mer

STENUNGSUND OPEN XXVII AFRICAN DONATION COMPETITION

STENUNGSUND OPEN XXVII AFRICAN DONATION COMPETITION STENUNGSUND OPEN XXVII AFRICAN DONATION COMPETITION Lördagen den 18 april Stenungsunds Open XXVII är en tävling för färgbälten från Yngre-Minior till Senior. Alla STF-ITF anslutna klubbar i Sverige är

Läs mer

Inbjudan och anmälan till Stockholm Hockey Cup

Inbjudan och anmälan till Stockholm Hockey Cup Inbjudan och anmälan till Stockholm Hockey Cup Pojkar Säsongen 2014 2015 U16 A1-1999 Enkelserie i division 1, dubbelserier i division 2 och 3. U15 A2-2000 Enkelserie i division 1, dubbelserier i division

Läs mer

PM 1. RM 3 22-24 maj 2009 TÄBY

PM 1. RM 3 22-24 maj 2009 TÄBY PM 1 RM 3 22-24 maj 2009 TÄBY PM 1 Täby Gymnastikförening och Gymnastikförbundets Trupptekniska Kommitté hälsar dig VÄLKOMMEN TILL RM 3 den 22-24 maj 2009 i Tibblehallen, Täby Information Information och

Läs mer

PM 1. Information Information lämnas av: Dackegymnasternas Kansli Tel 0470-25 260 E-post tavling@dackegymnasterna.se

PM 1. Information Information lämnas av: Dackegymnasternas Kansli Tel 0470-25 260 E-post tavling@dackegymnasterna.se Dackegymnasterna Växjö och Gymnastikförbundets Trupptekniska Kommitté hälsar dig VÄLKOMMEN TILL Rikscupen 3 Damer & Rikscupen Herrar den 29-30 november i Växjö PM 1 Information Information lämnas av: Dackegymnasternas

Läs mer

Datum Lördag och söndag den 5-6 maj Fyrishov, Uppsala. Förträning fredag kväll Kvaltävlingar lördag Finaler söndag. Uppsala Gymnastikförening

Datum Lördag och söndag den 5-6 maj Fyrishov, Uppsala. Förträning fredag kväll Kvaltävlingar lördag Finaler söndag. Uppsala Gymnastikförening 1 Svenska Mästerskapen Trampolin & DMT Uppsala Fyrishov 5-6 maj 2012 Härmed har vi det stora nöjet att inbjuda Er alla till SM i Trampolin & DMT 2012. Arrangemanget kommer att genomföras i samarbete med

Läs mer

Protokoll MOTOCROSSEKTION Nr 3 2004

Protokoll MOTOCROSSEKTION Nr 3 2004 Protokoll MOTOCROSSEKTION Nr 3 2004 Datum: 9 april 2004 Plats: Hotell Åhusstrand Tid: 09.00 15.00 Deltagare: Margareta Lindfors Ordförande Håkan Svensson Peter Johansson Peter Isgren Handläggare Elitseriekommittén

Läs mer

Ersättningsregler för uppdrag inom Gymnastikförbundet 2015-2016

Ersättningsregler för uppdrag inom Gymnastikförbundet 2015-2016 Bilaga 6, styrelseprotokoll nr 376, 2015.05.08 Ersättningsregler för uppdrag inom Gymnastikförbundet 2015-2016 Fastställda av förbundsstyrelsen Sida 1 av 6 Innehållsförteckning Generella bestämmelser...

Läs mer

DIVISION VIT GUL GRÖN BLÅ / RÖD KADETTER 12-13år. DIVISION VIT GUL GRÖN/BLÅ RÖD/SVART YNGRE JUNIORER 14-15år

DIVISION VIT GUL GRÖN BLÅ / RÖD KADETTER 12-13år. DIVISION VIT GUL GRÖN/BLÅ RÖD/SVART YNGRE JUNIORER 14-15år SWEDISH ITF OPEN 2014 Ljungby Taekwon-Do Klubb välkommnar alla klubbar i Sverige till en tävling för Kadetter,Juniorer och Seniorer den 11 oktober 2014 i Sunnerbohallen i Ljungby Registreringen startar

Läs mer

Norrbottens Fotbollförbund

Norrbottens Fotbollförbund Norrbottens Fotbollförbund INBJUDAN TILL NORRBOTTENS FOTBOLLFÖRBUNDS 11-MANNA OCH 9-MANNA SERIER FÖR POJKAR & FLICKOR 2016 ANMÄLAN: Sker i FOGIS föreningsinloggningen samt på bifogad anmälningstalong som

Läs mer

Regler och Riktlinjer för Tävlingar inom Stockholm 2016. Klubbgemensamt beslut 2015-11-10

Regler och Riktlinjer för Tävlingar inom Stockholm 2016. Klubbgemensamt beslut 2015-11-10 Regler och Riktlinjer för Tävlingar inom Stockholm 2016 Klubbgemensamt beslut 2015-11-10 Innehåll Tävlingsstruktur 2016... 3 Beslut 2016... 4 Öppna tävling för anmälan... 4 Sista dag för anmälan... 4 Efteranmälan...

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSFOTBOLL 1. SPELTIDER OCH BESTÄMMELSER FÖR BARN- OCH UNGDOMSFOTBOLL

BARN- OCH UNGDOMSFOTBOLL 1. SPELTIDER OCH BESTÄMMELSER FÖR BARN- OCH UNGDOMSFOTBOLL BARN- OCH UNGDOMSFOTBOLL A. SPELREGLER 1. SPELTIDER OCH BESTÄMMELSER FÖR BARN- OCH UNGDOMSFOTBOLL 11-MANNALAG Boll- Antal Övriga Lag Speltid Storlek Spelare/Avbytare Regler Div 1 pojkar 2x40 5 11-Obegränsat

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 [Skriv här] [Skriv här] [Skriv här] Innehållsförteckning: Ordförande har ordet... 3 Verksamhetsidé... 4 Verksamheten 2015... 4 Bas... 5 Trupp/Tävling... 5 Kvinnlig Artistisk

Läs mer

Välkommen till Väsby Open 2015!

Välkommen till Väsby Open 2015! Välkommen till Väsby Open 2015! 3:e Svenska Cupen tävlingen 2015 i Trampolin, DMT och Synkron. Arrangerande förening Upplands Väsby Gymnastikklubb, UVGK Datum 3-4 oktober 2015 Plats Husarvägen 29, Vilundahallen,

Läs mer

Skånska Mästerskapen 2 Skånska Grencuper 2. 10 år och uppåt Gymnast ska fylla minst 10 år under kalenderåret. Inga dispenser.

Skånska Mästerskapen 2 Skånska Grencuper 2. 10 år och uppåt Gymnast ska fylla minst 10 år under kalenderåret. Inga dispenser. Skånska Mästerskapen 1 Ålder 7-12 år Gymnast ska fylla minst 7 år och högst 12 år under kalenderåret. Dispens för två överåriga, dock max 15 år. 10 år och uppåt Gymnast ska fylla minst 10 år under kalenderåret.

Läs mer

Allmän bakgrund till förändringarna i licens/försäkringssystemen inför 2016.

Allmän bakgrund till förändringarna i licens/försäkringssystemen inför 2016. Allmän bakgrund till förändringarna i licens/försäkringssystemen inför 2016. Under hösten 2015 har ärendet varit uppe på samtliga styrelsemöten. I protollen har vid flera tillfällen redovisats en bakgrund

Läs mer

Norrbottens Innebandyförbund

Norrbottens Innebandyförbund Sidan 1 (5) Sidan 2 (5) Domararvode seriespel, SDM, JDM, UDM och träningsmatcher under seriespelet pågående: Serie Domare Arvode/domare Tid Effektiv tid Div 2 damer 2 Distriktsdomare 650 kr 3x20, 10 min

Läs mer

Officiella regler! Detta är en översättning av de engelska reglerna som alltid är det som gäller!

Officiella regler! Detta är en översättning av de engelska reglerna som alltid är det som gäller! Officiella regler! Detta är en översättning av de engelska reglerna som alltid är det som gäller! 1. Regler Europeiska Youth Academy Football League spelas i enlighet med tillämpliga delar av FIFA: s regler.

Läs mer

ARRANGÖRSINFORMATION Truppgymnastik SYD

ARRANGÖRSINFORMATION Truppgymnastik SYD ARRANGÖRSINFORMATION Truppgymnastik SYD Trupptävlingskommittén Syd 1. Anmälan Alla lag ska senast 6 veckor före tävlingsdatum ha anmält sig på Gymnastikförbundet Syds hemsida. Efter det går det att göra

Läs mer

Foto: Andreas Gustafsson. Redskapsreglemente Trupp

Foto: Andreas Gustafsson. Redskapsreglemente Trupp Foto: Andreas Gustafsson Redskapsreglemente Trupp Januari 2014 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 2. Fristående... 4 3. Tumbling... 5 3.1 Ansatsbana... 5 3.2 Tumblinggolv... 5 3.3 Landningszon... 6 3.4

Läs mer

Beställning av startkit till klubbkvalet i. Bankboken Cup 2004.

Beställning av startkit till klubbkvalet i. Bankboken Cup 2004. Beställning av startkit till klubbkvalet i Bankboken Cup 2004. Startkit till klubbkvalen i Bankboken Cup 2004 skickas ut först sedan denna beställning sänts in till: Expressbyrån Hans Persson Fax: 011

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FRÅN GYMNASTIKFORUM 17 OKT 2015

SAMMANSTÄLLNING FRÅN GYMNASTIKFORUM 17 OKT 2015 SAMMANSTÄLLNING FRÅN GYMNASTIKFORUM 17 OKT 2015 Under Gymnastikforum träffades flertalet RG-föreningar i Sverige för att diskutera olika utvecklingsområden vad gäller Svensk RG. Föreningar som var representerade

Läs mer

DRESSYRALLSVENSKAN DIVISION 2 PONNY 2011

DRESSYRALLSVENSKAN DIVISION 2 PONNY 2011 1 1. Tidpunkt och indelning: Tävlingen genomförs under oktober-november. Skåne delas i grupper så att antalet blir ca 7-8 lag/grupp. 2. Anmälan och avgifter: Anmälan ska vara Skånes RF tillhanda senast

Läs mer

Föreningen Gemini Gymnastics och Gymnastikförbundet Hälsar er varmt välkomna till

Föreningen Gemini Gymnastics och Gymnastikförbundet Hälsar er varmt välkomna till Föreningen Gemini Gymnastics och Gymnastikförbundet Hälsar er varmt välkomna till RIKSCUPEN nivå 2 UMEÅ 21-22 November 2009 PM 2 Gemini Gymnastics och Gymnastikförbundets Trupptekniska Kommitté hälsar

Läs mer

Norrbottens Innebandyförbund

Norrbottens Innebandyförbund Sidan 1 (5) Sidan 2 (5) Domararvode seriespel, SDM, JDM, UDM och träningsmatcher: Serie Domare Arvode/domare Speltid Effektiv tid Div 2 Herrar 2 Distriktsdomare 670 kr 3x20, 10 min paus Hela matchen +

Läs mer

Policydokument för Skidor/Skidskytte

Policydokument för Skidor/Skidskytte Policydokument för Skidor/Skidskytte Allmänna riktlinjer, ersättning, policy, motprestationer för ungdom, juniorer, seniorer samt övriga. Nässjö SKI skid-/skidskytte-sektion vill jobba och verka för glädje,

Läs mer

TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR NORDISK LAGKAPP I LIVRÄDDNING

TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR NORDISK LAGKAPP I LIVRÄDDNING Svenska Livräddningssällskapet, SLS TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR NORDISK LAGKAPP I LIVRÄDDNING 2010-02-19 Svenska Livräddningssällskapet, SLS 1(11) Innehållsförteckning Kap Sid ALLMÄNNA TÄVLINGSBESTÄMMELSER

Läs mer

INDIVIDUELLA SENIORTÄVLINGAR

INDIVIDUELLA SENIORTÄVLINGAR SEKTION I INDIVIDUELLA SENIORTÄVLINGAR I 1 ALLMÄNT I 1.1 Förbundets benämning I 1.1.1 I nedanstående dokument förkortas Svenska Badmintonförbundet respektive marknadsföringsnamnet Badminton Sweden med

Läs mer

Kapitel 4 - Representation

Kapitel 4 - Representation Fastställt av SvFF:s extra Representantskap 2004-03-26, att gälla fr.o.m. 15 november 2004. Kapitel 4 - Representation Allmänna bestämmelser 1 Spelår, licensår och registrering 1.1 Spelår/speltermin Spelåret

Läs mer

Svenska Cheerleading Förbundets. Tävlingsbestämmelser 2015-2016. Gäller 2015-06-22 t.o.m. 2016-06-12

Svenska Cheerleading Förbundets. Tävlingsbestämmelser 2015-2016. Gäller 2015-06-22 t.o.m. 2016-06-12 Svenska Cheerleading Förbundets Tävlingsbestämmelser 2015-2016 Gäller 2015-06-22 t.o.m. 2016-06-12 Förord Tävlingsbestämmelserna (TB) är framtagna av Tävlingskommittén (TK). Förbundsstyrelsen (FS) har

Läs mer

Anvisningar och ansökningsblanketter för ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap för icke etablerade krögare

Anvisningar och ansökningsblanketter för ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap för icke etablerade krögare Anvisningar och ansökningsblanketter för ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap för icke etablerade ögare Innehåller Anvisningar till ansökan om tillfälligt serveringstillstånd

Läs mer

VÄLKOMNA TILL 8-9 december NCC-Arena

VÄLKOMNA TILL 8-9 december NCC-Arena VÄLKOMNA TILL 8-9 december NCC-Arena PM 1 Dackegymnasterna och Gymnastikförbundets Trupptekniska Kommitté hälsar dig Information Information och upplysningar lämnas av: Henrik Hult Tel: 073-8490987 E-Mail:

Läs mer

Agenda möte med trampolintekniska kommittén Möte vid Gymnastikforum, Quality Friends Hotel/Solna 2015-10-17

Agenda möte med trampolintekniska kommittén Möte vid Gymnastikforum, Quality Friends Hotel/Solna 2015-10-17 Agenda möte med trampolintekniska kommittén Möte vid Gymnastikforum, Quality Friends Hotel/Solna 2015-10-17 Närvarande: Louise Nordenberg (ordförande, vid tangenterna), Thérèse Nordfors, Alex Frejemark,

Läs mer

TÄVLINGSHANDBOK HT 2015 VT 2016 ARTISTISK GYMNASTIK KVINNLIG GYMNASTIKFÖRBUNDET MELLANSVENSKA

TÄVLINGSHANDBOK HT 2015 VT 2016 ARTISTISK GYMNASTIK KVINNLIG GYMNASTIKFÖRBUNDET MELLANSVENSKA TÄVLINGSHANDBOK ARTISTISK GYMNASTIK KVINNLIG HT 2015 VT 2016 GYMNASTIKFÖRBUNDET MELLANSVENSKA INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Kansli och AG kommitté 3 Arrangörs PM 4 Startavgifter och ersättningar 5 Allmän information

Läs mer

KOMPLETTERANDE BESTÄMMELSER FÖR JUNIOR- OCH UNGDOMSFOTBOLL I ÖSTERGÖTLAND I övrigt hänvisas till TB (Tävlingsbestämmelserna).

KOMPLETTERANDE BESTÄMMELSER FÖR JUNIOR- OCH UNGDOMSFOTBOLL I ÖSTERGÖTLAND I övrigt hänvisas till TB (Tävlingsbestämmelserna). KOMPLETTERANDE BESTÄMMELSER FÖR JUNIOR- OCH UNGDOMSFOTBOLL I ÖSTERGÖTLAND I övrigt hänvisas till TB (Tävlingsbestämmelserna). a) DOMARE I samtliga serier 13 år och äldre ska legitimerade domare användas

Läs mer

Foto: Andreas Gustafsson. Tävlingsbestämmelser Trupp

Foto: Andreas Gustafsson. Tävlingsbestämmelser Trupp Foto: Andreas Gustafsson Tävlingsbestämmelser Trupp 1 jan 30 juni 2016 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 4 1.1 Ansvar... 4 1.2 Benämningar... 4 2. Tävlingssystem... 4 2.1 Tävlingssystem... 4 2.2 Tävlingsstegar...

Läs mer

Sum-Sim i samarbete med 26 30 juni 2013 i Landskrona

Sum-Sim i samarbete med 26 30 juni 2013 i Landskrona Sum-Sim i samarbete med 26 30 juni 2013 i Landskrona Tävlingsplats: Citadellbadet (50m), Landskrona Invigning: Onsdag 26 juni kl 17.30 Tävlingstider: Insimning: Åldersklasser: Försökstävlingar Finaltävlingar

Läs mer

Foto: Per Lindström. Bedömningsreglemente Trampolin

Foto: Per Lindström. Bedömningsreglemente Trampolin Foto: Per Lindström Bedömningsreglemente Trampolin Januari 2015 FONDÉE EN 1881 COPYRIGHT: Detta är en översättning av FIGs internationella Bedömningsreglemente, Code of Points (CoP), med svensk anpassning.

Läs mer

PM2 TYRESÖ TRUPP CUP. 29-30 november T Y R E S Ö GYMNASTIKEN

PM2 TYRESÖ TRUPP CUP. 29-30 november T Y R E S Ö GYMNASTIKEN PM2 TYRESÖ TRUPP CUP 2014 29-30 november T Y R E S Ö GYMNASTIKEN Välkomna till Tyresöhallen och Tyresö Trupp Cup 2014 I år är det 95 lag som anmält sig till tävlingen. Nästan 1 600 gymnaster kommer att

Läs mer

Ärende 15, bilaga A. Stadgar för Sveriges Olympiska Kommitté

Ärende 15, bilaga A. Stadgar för Sveriges Olympiska Kommitté Ärende 15, bilaga A Stadgar för Sveriges Olympiska Kommitté Förslag till beslut vid årsmötet 2016 Stadgar för Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) Fastställda av årsmötet 2016 Kap. 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

IF LÖDDE MODELLEN Den gula tråden

IF LÖDDE MODELLEN Den gula tråden IF LÖDDE MODELLEN Den gula tråden IF Lödde skall verka för att ledare och spelare skall utveckla en stark känsla för föreningen, det som man i dagligt tal kallar klubbkänsla. Detta innebär att man skall

Läs mer

KAPITEL 25 FÄLTBÅGSKYTTE

KAPITEL 25 FÄLTBÅGSKYTTE 25.1 Fältbågskytte -allmänt... 1 25.2 Ronder fältbågskytte (SBF)... 2 25. Skjutbana - fältbågskytte... 2 25.4 Tävlingsplatsens utrustning - fältbågskytte... 25.5 Skyttarnas utrustning... 25.6 Skjutningen

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSKA BANDYFÖRBUNDET (Årsmötesbeslut 2014-06-14) (Kap. 1-9)

STADGAR FÖR SVENSKA BANDYFÖRBUNDET (Årsmötesbeslut 2014-06-14) (Kap. 1-9) STADGAR FÖR SVENSKA BANDYFÖRBUNDET (Årsmötesbeslut 2014-06-14) (Kap. 1-9) Kap. 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 ÄNDAMÅL Svenska Bandyförbundet (förbundet) är en politisk och religiöst oberoende allmännyttig ideell

Läs mer

SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET - Lärarhandledning - Lärarhandledning för OFFROAD

SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET - Lärarhandledning - Lärarhandledning för OFFROAD Lärarhandledning för Funktionärsutbildning OFFROAD OR_UTB_Funk_Lararhandledning - Utgåva februari 2006 - Version 2 Sidan 1 av 14 FÖRORD Som underlag använder du Tävlings- och Tekniskaregler,denna handledning

Läs mer

Gymnastik- utbildarna. Kvalité Kompetens

Gymnastik- utbildarna. Kvalité Kompetens Gymnastik- utbildarna Kunskap Kvalité Kompetens Gymnastikutbildarna Vad är det? Gymnastikutbildarna är varumärket för all utbildningsverksamhet inom Gymnastikförbundet och erbjuder efterfrågad utbildning

Läs mer

Mästerskapsregler SM och JSM, Rallycross 2016

Mästerskapsregler SM och JSM, Rallycross 2016 Mästerskapsregler SM och JSM, Rallycross 2016 Detta dokument innehåller mästerskapsregler för SM och JSM i Rallycross, uppdelat i två avsnitt: A. Tävlingsregler B. Arrangera en tävling i SM och JSM, Rallycross

Läs mer

Swedish Swimming Federation

Swedish Swimming Federation Swedish Swimming Federation Uttagningskriterier, seniorer: 2015 Föra Träningsdagbok och utvärdera denna kontinuerligt. Använda någon form av Tävlingsplanering (skriftlig) inför och under alla tävlingar.

Läs mer

Regelverk 2011. Senast ändrad 2011-02-11

Regelverk 2011. Senast ändrad 2011-02-11 Regelverk 2011 Senast ändrad 2011-02-11 Idrottens Hus Box 384 831 25 ÖSTERSUND 010-476 42 38 mittsvenska.ridsport@jhidrott.rf.se www.ridsport.se/mittsvenska Förord Då är det nytt år och med det lite nya

Läs mer

STADGAR för Sveriges Skateboardförbund

STADGAR för Sveriges Skateboardförbund STADGAR för Sveriges Skateboardförbund Antagna 2012-01-20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål 2 2 Organisation 2 3 Tillhörighet 2 4 Beslutande organ 2 5 Firmateckning 2 6 Verksamhets-

Läs mer