INDIVIDUELLA SENIORTÄVLINGAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INDIVIDUELLA SENIORTÄVLINGAR"

Transkript

1 SEKTION I INDIVIDUELLA SENIORTÄVLINGAR I 1 ALLMÄNT I 1.1 Förbundets benämning I I nedanstående dokument förkortas Svenska Badmintonförbundet respektive marknadsföringsnamnet Badminton Sweden med SBF. I Respektive distriktsförbund förkortas SDF. I 1.2 Internationella förbund och organisationer I Det internationella badmintonförbundet heter Badminton World Federation. Förkortningen för detta är BWF och används i detta dokument. I Det europeiska badmintonförbundet heter Badminton Europe Confederation. Förkortningen är BEC som används i detta dokument. I 1.3 Spelarlicens I I samtliga tävlingar måste samtliga spelare ha licens för att få tävla. I 1.4 Funktionärer I I detta dokument anges vilka funktionärer som måste finnas vid varje tävling. I Tekniska funktionärer är tävlingsledare, referee och domare, dvs. där ett av kraven är att dessa har goda kunskaper om regler och bestämmelser. I Funktionärer är övriga personer som hjälper till vid en tävling, exempelvis siffervändare, medlemmar i tävlingssekretariat, bollansvarig, kontaktperson för press och media osv. I Information och bestämmelser för funktionärernas uppgifter och åligganden finns i Handbok 3.

2 I 2 TÄVLINGAR I 2.1 Seniortävlingar innevarande säsong I Under innevarande säsong arrangeras följande tävlingar av Badminton Sweden: SM SGP Elit/U19 I DM arrangeras och administreras av respektive SDF. I Övriga tävlingar arrangeras av föreningarna men ska sanktioneras av SDF I 3 SVENSKA MÄSTERSKAP I 3.1 Allmänt I Datum för samtliga SM bestäms inför varje ny säsong av SBF. Dessa datum koordineras med nationella mästerskap och andra större tävlingar utomlands. I Senior SM är öppen för alla elitklassade spelare i singelkategorierna. I dubbelkategorierna måste minst en av spelarna i respektive par vara elitklassad. I Det är alltid Sverigerankingen och arrangörens tillgång till banor som styr antalet deltagare som får ställa upp i varje kategori och klass. I I samtliga SM-tävlingar har FK i respektive åldersklass rätt att utdela ett Wild Card. I När en förening arrangerar ett SM har föreningen rätt att dela ut ett Wild Card. I Vid samtliga SM ska ett visst antal platser (beroende på antal anmälningar) vara öppna för kvalspel. I Huvudtävlingen för samtliga SM ska spelas under lördag söndag. I Eventuellt kvalspel ska spelas under fredagen före huvudtävlingen. I För uttagning till huvudtävlingen, kvaltävlingen samt plats på eventuell reservlista gäller plats på Sverigerankingen. I Vid SM-tävlingar äger förbundet rätt att även utse en biträdande referee som bekostas av arrangören

3 I 3.2 Antal deltagare I Startfältens storlek vid samtliga SM bestäms av det antal banor som respektive arrangör har till sitt förfogande. I I huvudtävlingen ska antalet deltagare/par i de olika kategorierna vara följande: 5 banor: 32 spelare i HS och DS, 16 par i HD och DD, 24 par i MD. 6 banor: 32 spelare i HS och DS, 24 par i samtliga dubblar (HD, DD och MD). 7 banor eller fler: 32 spelare/par i samtliga kategorier. I 3.3 Kvaltävlingen I En kvaltävling under fredagen får starta tidigast klockan och senaste matchutrop ska vara klockan 20:00. H Högst två matcher per spelare får spelas i varje kategori. H Antalet deltagare bestäms enligt följande: 5 banor: Maximalt 60 matcher: 16 spelare i HS och DS, 16 par i HD, DD och MD. 6 banor: Maximalt 72 matcher 24 spelare i HS och DS, 16 par i HD, DD och MD. 7 banor: Maximalt 84 matcher 32 spelare i HS och DS, 16 par i HD, DD, och MD.

4 8 banor: Maximalt 96 matcher 32 spelare i HS och DS, 16 par i HD och DD, 32 par i MD. 9 banor: Maximalt 108 matcher 32 spelare i HS och DS, 24 par i HD och DD, 32 par i MD. I 3.4 Klasser vid SM H Säsongen spelas SM i följande klasser och kategorier: Seniorer (benämnt Senior SM). Mixed SM Veteraner V35 V40 V45 V50 V55 V60 V65 V70 V75 V80 V85. I I de fall en klass och ålderskategori i Veteranklasserna inte har samlat tillräckligt med deltagare är det möjligt att slå ihop närliggande ålderskategorier. Förutsättningen är som tidigare att de måste vara minst fyra deltagare/par för att en klass ska spelas. I I Veteran-SM är det även möjligt att vissa klasser (framför allt de som inte samlat så många deltagare) spelas med poolspel. Förtydligande: Det kan alltså bli cupspel i vissa klasser och kategorier och poolspel i andra klasser. Exempel: Damsingel V 40 kan spelas med cupspel medan damdubbel i V 40 spelas i poolspel osv. I 3.5 Spelform I Samtliga SM- tävlingar ska spelas enligt utslagsmetoden (cup). I Om en arrangör önskar genomföra ett SM med poolspel (genomgående i alla klasser eller enbart i vissa klasser), ska särskild dispensansökan skickas in till SBF samt förklaring varför man önskar dispens.

5 I 3.6. Seedning och lottning I SBF seedar och lottar samtliga SM. I 3.7 Begränsningar för deltagande I Vid Senior SM ska varje deltagare i singel vara elitklassad och i dubbelspel ska minst en av spelarna vara elitklassad. Detta gäller vid anmälningstillfället. I Om någon spelare eller förening har en önskan om dispens från bestämmelserna vad gäller begränsningar, måste föreningen kontakta SBF i god tid före tävlingen. I 3.8 Utländska spelare I För deltagande i Senior- och Veteran-SM gäller att en utländsk spelare sedan minst två år före sista anmälningsdag måste ha varit bosatt i Sverige. I Om en utländsk spelare avser att spela ett mästerskap i sitt eget hemland får spelaren samma säsong inte spela SM. I 3.9 Funktionärer vid SM I I samtliga SM ska det förutom en tävlingsledare även finnas en referee. Han/hon utses i början av varje ny säsong av SBF och bekostas av arrangören. I Den som utses till referee ska vara närvarande vid hela tävlingen inbegripet kvalspelet. I Samtliga matcher i ett SM ska dömas av utbildade domare. I Om en förening önskar dispens från domarkrav vid exempelvis kvalspel, ska särskild dispens för detta sökas i god tid före tävlingen. I I Senior SM ska det från och med semifinaler förutom huvuddomare även finnas servedomare. I I samtliga SM-tävlingar för seniorer och veteraner måste det finnas servedomare i alla finaler. I I senior-sm ska det finnas minst två linjedomare i samtliga matcher i huvudtävlingen. I veteran-sm ska det finnas minst två linjedomare från och med kvartsfinaler. I Mer information om olika funktionärer finns i Handbok 3 (funktionärer).

6 I För samtliga SM-tävlingar gäller följande uttagningar av funktionärer: Tävlingsledare Utses av arrangören Referee Utses av SBF Eventuellt biträdande referee Utses av SBF Domare Arrangören kontaktar och utser alla domare som behövs för tävlingen Linjedomare Alla sådana utses av arrangören. I 4 DISTRIKTSMÄSTERSKAP I 4.1 Samtliga DM I Datum bestäms av SBF. Samtliga DM spelas på samma datum i mitten av november. I Eventuell dispens från detta fastställda datum måste sökas i god tid i förväg hos SBF och ett SDF kan inte själv besluta om detta. I Antalet klasser som ska spelas bestäms av respektive SDF. I Respektive SDF beslutar om DM helt eller delvis ska genomföras med utslagsmetoden (cupspel) eller om vissa klasser ska genomföras med poolspel. I Likaså kan respektive SDF besluta om att vid lågt deltagarantal slå ihop två eller flera klasser. I Respektive SDF beslutar om vilka spelare som får delta i mästerskapet, exempelvis att endast spelare som är klassade eller rankade på officiella listor får delta. I Varje enskilt SDF beslutar om hur många deltagare som ska få finnas med i respektive kategorier samt om kvalspel ska tillgripas. I 4.2 Begränsningar att delta i flera klasser I Respektive SDF får besluta om det ska vara tillåtet för en spelare att ställa upp i två åldersklasser, exempelvis att en juniorspelare, förutom att ställa upp i sin juniorklass, även ska få delta i seniorklassen. I I de fall där det ska tillåtas att delta i två olika åldersklasser, ska detta tydligt framgå i inbjudan. I I de fall ett SDF beslutar att begränsa deltagandet i olika klasser, ska även detta tydligt framgå i inbjudan.

7 I 4.3 Funktionärer I I inbjudan till DM ska varje SDF tydligt ange i vilken omfattning det kommer att finnas funktionärer, framför allt referee och domare. Varje DM måste alltid ha en tävlingsledare utsedd, även om det finns referee. I 5 KLUBBMÄSTERSKAP I 5.1 Respektive förening tar själv beslut om och hur ett klubbmästerskap ska genomföras. I 6 SVENSKT GRAND PRIX (SGP) I 6.1 Allmänt H SGP spelas i alla fem kategorierna (HS, DS, HD, DD och MD) vid ett fastställt antal tävlingar, vilka beslutas om i god tid före en kommande säsong. I SBF beslutar inför varje ny säsong vilka tävlingar som ska benämnas SGP-tävlingar. I 6.2 Rätt att delta I Endast elitklassade spelare och som innehar svensk tävlingslicens äger rätt att delta. I dubbelkategorierna kan en A-klassad spelare bilda par tillsammans med en elitklassad spelare. Undantag: Utländska spelare se I I Utländska spelare som inte har svensk spelarlicens äger rätt att delta i de olika deltävlingarna. I 6.3 Funktionärer vid SGP I Vid varje deltävling ska det finnas en referee, vilken utses av SBF. Det är en strävan från SBF att geografiskt närmaste referee ska utses när så är möjligt. Fastställt arvode och övriga ersättningar till refereen betalas av arrangören. I Varje arrangör ska ha som mål att samtliga matcher ska dömas av utbildade domare. I Respektive arrangör bör se till att det under hela tävlingen dessutom finns minst en erfaren domare att tillgå, i de fall referee tar beslut att en domare ska tillsättas i någon match.

8 I I följande matcher måste det finnas följande domare: Semifinaler: Semifinaler: Finaler: Finaler: Domare i samtliga matcher. I varje match ska det finnas minst två linjedomare. Domare och minst två linjedomare i samtliga matcher. Servedomare i samtliga dubbelkategorier. I Samtliga domare kontaktas och tas ut av arrangören. Ersättningar och arvoden betalas av arrangören. I 6.5 Seedning och lottning I Seedning och lottning sköts av respektive arrangör och ska följa gällande bestämmelser. I Samtliga seedningar och lottningar ska godkännas av FK. I 6.6 Prispengar i deltävlingarna (Uppdaterades enligt VoNB beslut ) I Inför säsongen gäller följande procentuella fördelning av prispengarna: HS DS HD DD MD 1:a 13,5% 13,5% 20 % 20 % 20 % 2:a 6,5% 6,5% Plats HS DS HD DD MD 1:a 13,5% 13,5% 13,5% 13,5% 13,5% 2:a 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% Kommenterad [SO(1]: Ändrades på styrgruppsmötet I denna paragraf gäller ej from efter beslut av VoNB styrgrupp I de fall Badminton Sweden går in med prispengar till en SGP, så kan dessa endast tillfalla spelare med svenskt pass och som är medlemmar i svenska föreningar. Skulle en vinnare av en SGP tävling där SBF går in med prispengar inte uppfylla detta så betalas inga prispengar ut. I 7 ELIT/U19 I 7.1 Allmänt I I denna tävling får följande spelare delta: - Elitklassade Seniorer - Elitklassade Veteraner - U19 spelare. I Elitklassade seniorspelare som finns på BWF:s världsranking på platserna får inte delta i Elit/U19 liksom heller inte yngre spelare än U19. I 7.1.3

9 Seedning utförs av arrangören i samråd med ansvariga inom SBF (FK och/eller FKU). I Utländska spelare äger rätt att delta i Elit/U19 under förutsättning av de inte finns på BWF:s världsrankinglista platserna (oavsett kategori). I 7.2 Spelform J Singelkategorierna (HS och DS) ska spelas som +2-pool följt av avslutande cupspel. Undantag: Om deltagarantalet skulle bli stort kan arrangören hos SBF ansöka om dispens att spela singelkategorierna med +1-pool, dvs. att enbart segraren i en pool går vidare till slutspel. J Dubbelkategorierna (HD, DD och MD) ska spelas enligt utslagsmetoden (cupspel). I 7.3 Funktionärer I I samtliga tävlingar ska det finnas en referee. I I samtliga semifinaler och finaler måste det finnas utbildade domare. I I samtliga finaler ska det förutom huvuddomare även finnas servedomare. I I övriga matcher, där det enbart finns siffervändare, måste varje arrangör se till att minst en utbildad domare finns till förfogande och att han/hon ska kunna ställa upp som domare vid den eller de matcher, där referee beslutar om sådan. I I samtliga semifinaler och finaler ska det finnas minst två linjedomare per match och bana. I Alla funktionärskostnader betalas av respektive arrangör enligt fastställd taxa från SBF. I 8 KLASSNINGSTÄVLINGAR I 8.1 Tävlingsklasser I För seniorer finns följande tävlingsklasser: Elitklass A-klass B-klass C-klass.

10 I I Elitklassen får endast elitklassade spelare delta. I I A-klassen får endast A-klassade spelare delta. I I B-klassen får endast B-klassade spelare delta. I I C-klassen får alla spelare delta, utom de som är högre klassade. I Om särskilda skäl föreligger kan dispens för spel i högre klass sökas hos SBF. Skälet ska anges vid ansökan om dispens. I 8.2 Deltagande i singel respektive dubbel I Vid deltagande i singelspel får man endast delta i den klass man tillhör. Undantag: En spelare i C-klass får spela i B-klassen, dock inte i båda klasserna i samma tävling. I Vid deltagande i dubbelspel får paret endast delta i den klass som den högst klassade spelaren tillhör och högst en klass/kategori per tävling. I En A-klassad spelare får inte delta i elittävlingar. Undantag är om den A-klassade spelaren spelar dubbel (HD, DD, MD) med en elitklassad spelare. I 8.3 C-klass I Klassen är öppen för alla spelare oavsett ålder. I Klassen är frivillig, dvs. en spelare har möjlighet att ställa upp i B-klassen. I Om en spelare under en säsong uppnår 4 finalplatser i singel eller dubbel sker obligatorisk uppflyttning till B-klass. När och om det inträffar ska spelaren själv skicka information om detta till förbundets kansli. I Om en spelare spelat B-klass under säsongen i singel så skall spelaren automatiskt se sig som B-klassad och får inte längre deltaga i C-klass. Samma sak gäller om man deltar i dubbel/mixed om båda spelarna är C-klass spelare I 8.4 Klassningspoäng I I en klassningstävling får en spelare 1 poäng för varje vunnen match.

11 I Vinst på walkover räknas i detta fall som vunnen match. I Om en spelare deltar i dubbelspel i en högre klass än den som spelaren normalt tillhör, ska eventuella poäng räknas tillgodo i spelarens ordinarie klass. I Förlorad match ger inte några poäng. I Vid nedanstående tävlingar och tillfällen delas det inte ut några klassningspoäng: Deltagande i DM (distriktsmästerskap). I 8.5 Uppflyttning I Uppflyttning till högre klass sker en gång per säsong. I För uppflyttning till en högre klass krävs poäng enligt följande: A-klass herrar 30 poäng för att bli uppflyttad till Elitklass. A-klass damer 20 poäng för att bli uppflyttad till Elitklass. I båda fallen ovan måste spelaren ha vunnit minst 4 klassegrar. B-klass herrar 30 poäng för att bli uppflyttade till A-klass. B-klass damer 20 poäng för att bli uppflyttade till A-klass. För B-klassade spelare gäller att de måste ha vunnit minst 2 klassegrar. I När en spelare har uppnått tillräckligt med poäng för uppflyttning, tillhör han/hon den högre klassen. I Vid en anmälan till en tävling gäller spelarens klasstillhörighet vid tävlingens sista anmälningsdag. I 8.6 Krav för att vara kvar i Elitklassen I Spelaren måste finnas med på BWF:s Världsrankinglista i minst en kategori. I Spelare måste finnas med på Sverigerankingen efter säsongens sista tävling på någon av platserna: Herrsingel plats 1 40 Herrdubbel plats 1 40

12 Damsingel plats 1 25 Damdubbel plats 1 25 Mixeddubbel plats 1 25 (gäller för såväl herrar som damer). I Spelare som flyttats upp till Elitklass under innevarande säsong förblir elitklassad även under den följande säsongen. I Dispens att vara kvar i Elitklassen kan i speciella fall (exempelvis uppehåll vid skada eller barnafödande samt enbart seriespel) beviljas av SBF. I 8.7 Nedklassning I För nedflyttning från A-klass till B-klass gäller följande: Spelare som inte har löst tävlingslicens de två senaste säsongerna. Spelare som önskar bli nedflyttad ska skicka in en särskild ansökan om detta till SBF. En spelare som är nyuppflyttad till A-klass kan inte flyttas ned förrän denne har spelat minst en hel säsong i denna. I 8.8 Klassningskort I Det åligger spelaren att själv bokföra sina poäng och sina klassegrar. I Begäran om uppflyttning ska av spelaren själv skriftligen skickas in till förbundets kansli när en klassningsgräns uppnåtts. I 9 ÖVRIGA SENIORTÄVLINGAR I 9.1 Motionstävlingar I SBF arrangerar inte några motionstävlingar utan överlåter åt respektive föreningar att arrangera sådana. Syftet bör vara att ge motionärer i alla åldrar möjlighet att tävla mot varandra. I För motionstävlingar krävs inte någon sanktion och inte heller någon tävlingslicens. I Arrangörer bör sträva efter att förbundets regler och bestämmelser följs. I 9.2 Handikappmatcher H 9.2.1

13 Handikappmatcher spelas inte i SBF och dess underliggande organisationer och föreningar, utan kan användas vid särskilda tävlingar, exempelvis motionstävlingar. I 9.3 Tävlingar med annan poängberäkning I I de fall ett distrikt eller förening önskar arrangera en tävling och inte använda det fastställda räknesättet, ska ansökan om dispens skickas in till SBF i god tid innan tävlingen utlyses och inbjudan publiceras/skickas ut. I I ansökan ska tydligt anges enligt vilket räknesätt som tävlingen ska genomföras med samt gällande bestämmelser för detta. I Om sådan tävling blir sanktionerad av SBF ska samtliga spelare ha löst gällande tävlingslicens.

I 2 INTERNATIONELLA FÖRBUND OCH ORGANISATIONER I 2.1 Internationella badmintonförbundet heter Badminton World Federation, BWF.

I 2 INTERNATIONELLA FÖRBUND OCH ORGANISATIONER I 2.1 Internationella badmintonförbundet heter Badminton World Federation, BWF. I 1 FÖRBUNDETS BENÄMNING Svenska Badmintonförbundet respektive marknadsföringsnamnet Badminton Sweden förkortas med SBF i detta dokument. Respektive distriktsförbund förkortas SDF. I 2 INTERNATIONELLA

Läs mer

J Varje arrangör ska ha som ambition att tillse att samtliga matcher döms av utbildade domare.

J Varje arrangör ska ha som ambition att tillse att samtliga matcher döms av utbildade domare. J 1 FÖRBUNDETS BENÄMNING Svenska Badmintonförbundet respektive marknadsföringsnamnet Badminton Sweden förkortas med SBF, respektive distriktsförbund förkortas SDF. J 1.2 Generella bestämmelser J 1.2.1

Läs mer

VÄLKOMNA TILL VETERAN-SM 28-31 JANUARI 2016!

VÄLKOMNA TILL VETERAN-SM 28-31 JANUARI 2016! Arrangör: VÄLKOMNA TILL VETERAN-SM 28-31 JANUARI 2016! BTK Rekord och Svenska Bordtennisförbundet inbjuder härmed alla spelare och ledare till Helsingborg och Veteran-SM 2016. Information: All information

Läs mer

Bestämmelser för "Norrlands Stora Pris" vs 5.0 ( )

Bestämmelser för Norrlands Stora Pris vs 5.0 ( ) Bestämmelser för "Norrlands Stora Pris" vs 5.0 (2016-04-30) 1 Syfte och mål Norrlands Stora Pris, även kallat NSP, har till syfte att främja tävlande för A-klassade spelare i region nord och att ge dem

Läs mer

Serier, spelformer samt slutspel och kval till respektive serie

Serier, spelformer samt slutspel och kval till respektive serie Bilaga 11 Tävlingsbestämmelser Serier, spelformer samt slutspel och kval till respektive serie Damer Samtliga lag ska anmäla sig till seriespel. Anmälan ska/kan ske till den nivå som laget önskar spela

Läs mer

Tävlingsreglemente för SM i kendo. Senast reviderade 2012-12-16

Tävlingsreglemente för SM i kendo. Senast reviderade 2012-12-16 Tävlingsreglemente för SM i kendo Senast reviderade 2012-12-16 Förord Följande regler gäller svenska mästerskap (SM) i kendo. Reglementets syfte är att klargöra för arrangören, tävlande och domarna reglerna

Läs mer

Tävlingsreglemente för SM i kendo

Tävlingsreglemente för SM i kendo Svenska Budo & Kampsportsförbundets Kendosektion Tävlingsreglemente för SM i kendo Senast reviderade 2006-04-17 Förord Följande regler gäller svenska mästerskap (SM) i kendo. Reglementets syfte är att

Läs mer

KLASSINDELNING 1.1 ELIT

KLASSINDELNING 1.1 ELIT SVENSKA BILJARDFÖRBUNDET TÄVLINGSBESTÄMMELSER 3-VALLARE Reviderade 2002-02-16 KLASSINDELNING 1.1 ELIT Elitklassen består av 18 spelare, tävlingen stängs vid 18 deltagare. Turordning vid reservinträde:

Läs mer

Nytt klassningssystem förslag Remissunderlag

Nytt klassningssystem förslag Remissunderlag 1. Inledning Arbetet med att ta fram ett nytt klassningssystem har pågått i ca två år inom Verksamhetsområde Nationell Badminton (VoNB). Under perioden har ett första förslag varit ute på remiss i badmintonsverige

Läs mer

Tävlingsbestämmelser Trevallars Carambole

Tävlingsbestämmelser Trevallars Carambole Svenska Biljardförbundet Tävlingsbestämmelser Trevallars Carambole Carambolekommittén 1 januari 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning...1 1. Klassindelning...1 2. Elittävlingar... Fel! Bokmärket

Läs mer

UEFA-CUPEN??? INTRESSEANMÄLAN. Till föreningar i Östergötland med lag i Division 4 Herrar VILL NI SPELA I

UEFA-CUPEN??? INTRESSEANMÄLAN. Till föreningar i Östergötland med lag i Division 4 Herrar VILL NI SPELA I Linköping 2009-09-04 Till föreningar i Östergötland med lag i Division 4 Herrar VILL NI SPELA I UEFA-CUPEN??? UEFA har, sedan några år tillbaka, introducerat en UEFA-tävling ENDAST FÖR AMATÖRSPELARE, dit

Läs mer

SBTF:s TÄVLINGSREGLER

SBTF:s TÄVLINGSREGLER SBTF:s TÄVLINGSREGLER FÖRORD Förändringar sedan föregående upplaga av SBTF:s Tävlingsregler är markerade med grå överstrykning för att lättare kunna identifieras. Denna upplaga av Tävlingsreglerna gäller

Läs mer

BOHUSLÄN/DALS ISHOCKEYFÖRBUNDS SERIEBESTÄMMELSER SÄSONGEN 13-14

BOHUSLÄN/DALS ISHOCKEYFÖRBUNDS SERIEBESTÄMMELSER SÄSONGEN 13-14 Tävlingsverksamheten i distriktet. BOHUSLÄN/DALS ISHOCKEYFÖRBUNDS Nedanstående seriebestämmelser (SB 2013/2014) som fastställts av Bohuslän/Dals Ishockeyförbunds styrelse den 29 maj 2013, och träder i

Läs mer

SÄRSKILDA TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR SM-TÄVLINGAR

SÄRSKILDA TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR SM-TÄVLINGAR SÄRSKILDA TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR SM-TÄVLINGAR Gemensamma bestämmelser Benämningar Dessa bestämmelser gäller för samtliga SM-tävlingar med följande benämningar: SM = Svenska Mästerskapen (för seniorer)

Läs mer

Inbjudan ÖSTSVENSKA MÄSTERSKAPEN I BORDTENNIS

Inbjudan ÖSTSVENSKA MÄSTERSKAPEN I BORDTENNIS Inbjudan ÖSTSVENSKA MÄSTERSKAPEN I BORDTENNIS Arrangeras av: 7-9 DECEMBER 2018 I BRÄNNKYRKAHALLEN HÄGERSTEN INBJUDAN Spårvägens BTK, Ängby SK, Hammarby BTF inbjuder härmed till Östsvenska mästerskapen

Läs mer

TÄVLINGSREGLEMENTE SDR TIODANS

TÄVLINGSREGLEMENTE SDR TIODANS TÄVLINGSREGLEMENTE SDR TIODANS 1. Tävlingsarrangemang 1.1 Tävlingslokalen ( 2.9.1 ) Tävlingslokalen skall vara anpassad till den/de grenar som skall genomföras. I Nationellt Mästerskap och GP-tävling skall

Läs mer

Inbjudan ÖSTSVENSKA MÄSTERSKAPEN I BORDTENNIS

Inbjudan ÖSTSVENSKA MÄSTERSKAPEN I BORDTENNIS Inbjudan ÖSTSVENSKA MÄSTERSKAPEN I BORDTENNIS Arrangeras av: 8-9 DECEMBER 2012 I BRÄNNKYRKAHALLEN HÄGERSTEN INBJUDAN Spårvägens BTK, Ängby SK, Boo KFUM inbjuder härmed till Östsvenska mästerskapen i Bordtennis

Läs mer

SVERIGERANKINGEN - REGELVERK

SVERIGERANKINGEN - REGELVERK 1 Definition 1.1 Sverigerankingen visar en lista över spelare/par ordnad efter styrka/erhållna rankingpoäng. Det finns en lista för varje kategori i varje åldersklass. 1.2 Rankingen omfattar åldersklasserna

Läs mer

Inbjudan ÖSTSVENSKA MÄSTERSKAPEN I BORDTENNIS

Inbjudan ÖSTSVENSKA MÄSTERSKAPEN I BORDTENNIS Inbjudan ÖSTSVENSKA MÄSTERSKAPEN I BORDTENNIS Arrangeras av: 3-4 DECEMBER 2016 I BRÄNNKYRKAHALLEN HÄGERSTEN INBJUDAN Spårvägens BTK, Ängby SK, Hammarby BTF inbjuder härmed till Östsvenska mästerskapen

Läs mer

BOHUSLÄN/DALS ISHOCKEYFÖRBUNDS SERIEBESTÄMMELSER SÄSONGEN 15-16

BOHUSLÄN/DALS ISHOCKEYFÖRBUNDS SERIEBESTÄMMELSER SÄSONGEN 15-16 Tävlingsverksamheten i distriktet.. Nedanstående seriebestämmelser (SB 2013/2014) som fastställts av Bohuslän/Dals Ishockeyförbunds styrelse i juni 2015, och träder i kraft den 1 juli 2015 och gäller spelåret

Läs mer

Tävlingsbestämmelser Svenska Cupen

Tävlingsbestämmelser Svenska Cupen Tävlingsbestämmelser Svenska Cupen 2017-02-09 Innehåll Kap. 1. Svenska Cupen... 3 1. Förutsättningar (150913)... 3 2. Anmälan (150913)... 3 3. Uteblivande (150913)... 3 4. Byte mellan klass, lag eller

Läs mer

Svenska Hästskokastarförbundets. Regelbok. Gäller från 2016-05-10

Svenska Hästskokastarförbundets. Regelbok. Gäller från 2016-05-10 Svenska Hästskokastarförbundets Regelbok Gäller från 2016-05-10 Nedan ges en komplett genomgång av de regler, som gäller för Svenska Hästskokastarförbundets Banhästskokastning. Reviderades 10/5 2016 1

Läs mer

Skånes Fotbollförbund Kvalreglemente 2015

Skånes Fotbollförbund Kvalreglemente 2015 Skånes Fotbollförbund Kvalreglemente 2015 Kapitel 1 ADMINISTRATION 1. Tävlingsstyrelse Skånes Fotbollförbund (Skånes FF) administrerar kvaltävlingarna och förbundets Tävlingskommitté (TK) är tävlingsstyrelse

Läs mer

Bestämmelser för sanktionerade tävlingar samt Swedish Padel Tour (SPT) 2016

Bestämmelser för sanktionerade tävlingar samt Swedish Padel Tour (SPT) 2016 Bestämmelser för sanktionerade tävlingar samt Swedish Padel Tour (SPT) 2016 För att få arrangera en sanktionerad tävling A-, B- eller Damklass A eller B ställs vissa krav. Vid sanktionerad tävling delas

Läs mer

NYA TÄVLINGSFORMER FÖR BARN & UNGDOM

NYA TÄVLINGSFORMER FÖR BARN & UNGDOM NYA TÄVLINGSFORMER FÖR BARN & UNGDOM Nya tävlingsformer Upplevelser av ranking- och tävlingshets inom tennisen har länge varit ett omdiskuterat ämne. Svenska Tennisförbundets styrelse tillsatte under hösten

Läs mer

För sanktionerade tävlingar skall sanktion sökas på: För de arrangörer som INTE fått annat besked av sina Regioner gäller följande datum

För sanktionerade tävlingar skall sanktion sökas på: För de arrangörer som INTE fått annat besked av sina Regioner gäller följande datum Till Tävlingsarrangörer för Svensk Tennis SANKTIONSANSÖKAN För sanktionerade tävlingar skall sanktion sökas på: http://sanktion.tennis.se/ För de arrangörer som INTE fått annat besked av sina Regioner

Läs mer

SVERIGERANKINGEN - REGELVERK

SVERIGERANKINGEN - REGELVERK 1 Definition 1.1 Sverigerankingen är en lista över spelare/par ordnad efter styrka. Det finns en lista för varje kategori i varje åldersklass. 1.2 Rankingen omfattar åldersklasserna U13, U15, U17, U19,

Läs mer

Bestämmelser för Skånes Golfförbunds Seriespel för Damer. D22, D50, D60, D70 och Foursome open

Bestämmelser för Skånes Golfförbunds Seriespel för Damer. D22, D50, D60, D70 och Foursome open Bestämmelser för Skånes Golfförbunds Seriespel för Damer Reviderade 2015-04-16 INNEHÅLL 1. Generellt D22, D50, D60, D70 och Foursome open 2. Representation 2.1 Ålderskategorier, ålder och handicap 2.2

Läs mer

Bordtennisklubben Safir hälsar alla välkomna till Safirs Internationella den 20-22 februari 2015.

Bordtennisklubben Safir hälsar alla välkomna till Safirs Internationella den 20-22 februari 2015. Bordtennisklubben Safir hälsar alla välkomna till Safirs Internationella den 20-22 februari 2015. Arrangör: Spelplats: BTK Safir Tulpangatan 47 703 53 Örebro E-mail: safirinternational@btksafir.com Idrottshuset,

Läs mer

Lyckeby Bordtennisklubb och Svenska Bordtennisförbundet inbjuder till

Lyckeby Bordtennisklubb och Svenska Bordtennisförbundet inbjuder till Lyckeby Bordtennisklubb och Svenska Bordtennisförbundet inbjuder till Genomförs i samarbete med Lyckeby BTK hälsar alla hjärtligt välkomna till vackra Blekinge och Karlskrona för 2012 års veteran SM. Information

Läs mer

TÄVLINGSBESTÄMMELSER. FÖR SDI:s SVENSKA MÄSTERSKAP OCH ANDRA MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR. Uppdaterad 2015-06-08

TÄVLINGSBESTÄMMELSER. FÖR SDI:s SVENSKA MÄSTERSKAP OCH ANDRA MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR. Uppdaterad 2015-06-08 TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR SDI:s SVENSKA MÄSTERSKAP OCH ANDRA MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR Uppdaterad 2015-06-08 Innehållsförteckning Allmänna regler för arrangemang 3-5 Audiogrambestämmelser 6 Hörapparat/CI-bestämmelser

Läs mer

VÄSBY BADMINTONKLUBB KM 2018

VÄSBY BADMINTONKLUBB KM 2018 VÄSBY BADMINTONKLUBB KM 2018 I år har tävlingen samlat lite drygt 30 deltagare som spelar i 11 kategorier och spelar sammanlagt 65 matcher. I seniorklassen och äldre junior är seedning gjord efter Sverigerankingen.

Läs mer

Utkast till förslag om förändringar Förbundsserierna Dam

Utkast till förslag om förändringar Förbundsserierna Dam Utkast till förslag om förändringar Förbundsserierna Dam Version 0.5 2013-11-21 Sammanfattning I korthet innebär nedanstående utkast till förslag att: Basketligan Dam spelas med 10 lag fr.o.m. säsongen

Läs mer

STOCKHOLM BRÄNNKYRKAHALLEN

STOCKHOLM BRÄNNKYRKAHALLEN bordtennis PROGRAM DM 2018 med F12 och P12 Pingisiaden och DM-driven 9 nov STOCKHOLM BRÄNNKYRKAHALLEN 9-11 november 2018 DM 2018 TÄVLINGSINFORMATION Tävlingslokal Tävlingsledare Upplysningar Överdomare

Läs mer

Svenska Squashförbundets Tävlingsbestämmelser. Säsongen 2011-2012

Svenska Squashförbundets Tävlingsbestämmelser. Säsongen 2011-2012 Svenska Squashförbundets Tävlingsbestämmelser Säsongen 2011-2012 Tävlingsbestämmelserna omfattar representationsregler, sanktions-, tävlings-, serie- samt rankingbestämmelser Tävlingskommitten 2011-08-01

Läs mer

VÄLKOMNA TILL VETERAN-SM 22-25 JANUARI 2015 FÖR PINGISSPELARE FRÅN 30 ÅR TILL 85+.

VÄLKOMNA TILL VETERAN-SM 22-25 JANUARI 2015 FÖR PINGISSPELARE FRÅN 30 ÅR TILL 85+. VÄLKOMNA TILL VETERAN-SM 22-25 JANUARI 2015 FÖR PINGISSPELARE FRÅN 30 ÅR TILL 85+. Arrangör: Skövde PK, Skövde kommun och Svenska Bordtennisförbundet får härmed hälsa alla spelare och ledare välkomna till

Läs mer

Fotboll - herrr. matcher: Tränings/övriga MATCHTYP. Tävlingsmatcher: träningsmatcher/ /övriga. Tävlingskategori. Domare D AD 2250kr 1350kr.

Fotboll - herrr. matcher: Tränings/övriga MATCHTYP. Tävlingsmatcher: träningsmatcher/ /övriga. Tävlingskategori. Domare D AD 2250kr 1350kr. Matcharvoden för spelåret 2016 (1 januari-31dec). För Futsal och Hallvärmländskan gäller ersättningen från och med 1/4 2015 till och med 31/33 2016. MATCHTYP Det finns två typer av matcher, Tävlingsmatcher

Läs mer

Nya tävlingsidéer säsongen

Nya tävlingsidéer säsongen Nya tävlingsidéer säsongen 2010-2011 Arbetsgruppen Ny tävlingsstruktur har nu slutfört sitt arbete och vill gärna tacka för alla kreativa synpunkter som kommit in genom mejl och samtal vilket visar att

Läs mer

ALLMÄNNA TÄVLINGSBESTÄMMELSER (Carambole, Pool och Snooker)

ALLMÄNNA TÄVLINGSBESTÄMMELSER (Carambole, Pool och Snooker) ALLMÄNNA TÄVLINGSBESTÄMMELSER (Carambole, Pool och Snooker) Innehåll 1. Allmänna tävlingsbestämmelser (alla grenar) 2. Förbundstävling eller officiell tävling 3. Nationell tävling 4. Internationell tävling

Läs mer

Bestämmelser Smålandsserien 2016

Bestämmelser Smålandsserien 2016 Bestämmelser Smålandsserien 2016 Innehållsförteckning... 1-2 Allmänt... 3 Förbehåll... 3 Information... 3 Administration... 3 Deltagande... 3 Arrangerande klubb... 3 Serieindelning... 3 Åldersvillkor...

Läs mer

STENUNGSUND OPEN XXVIII AFRICAN DONATION COMPETITION

STENUNGSUND OPEN XXVIII AFRICAN DONATION COMPETITION STENUNGSUND OPEN XXVIII AFRICAN DONATION COMPETITION Lördagen den 14 maj Stenungsunds Open XXVIII är en tävling för färgbälten från Yngre-Minior till Senior. Alla STF-ITF anslutna klubbar i Sverige är

Läs mer

MANUAL FÖR LOTTNING. 1.2 Övriga tävlingar Lottningskontrollant utses av det SDF, där tävlingen arrangeras.

MANUAL FÖR LOTTNING. 1.2 Övriga tävlingar Lottningskontrollant utses av det SDF, där tävlingen arrangeras. MANUAL FÖR LOTTNING 1. LOTTNINGSKONTROLLANT Lottningskontrollant, som kan vara samma person som är utsedd som överdomare, skall finnas närvarande vid alla lottningar inför eller under tävlingen. Lottningskontrollantens

Läs mer

STENUNGSUND OPEN XXVII AFRICAN DONATION COMPETITION

STENUNGSUND OPEN XXVII AFRICAN DONATION COMPETITION STENUNGSUND OPEN XXVII AFRICAN DONATION COMPETITION Lördagen den 18 april Stenungsunds Open XXVII är en tävling för färgbälten från Yngre-Minior till Senior. Alla STF-ITF anslutna klubbar i Sverige är

Läs mer

REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER

REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER SEKTION C REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER C 1 ALLMÄNT C 1.1 Förbundets benämning C 1.1.1 I nedanstående dokument förkortas Svenska Badmintonförbundet respektive marknadsföringsnamnet Badminton Sweden med SBF.

Läs mer

Seriebestämmelser Stockholm Hockey Cup Fastställda 2016-05-10

Seriebestämmelser Stockholm Hockey Cup Fastställda 2016-05-10 1 Stockholms Ishockeyförbund ansvarar för ishockeyns organisation och tävlingsregler i Stockholm. Huvudregeln är att alla matcher ska spelas enligt Svenska Ishockeyförbundets och Stockholms Ishockeyförbunds

Läs mer

Tävlingsbestämmelser för Hyundai Cup Dam 2016 Kval till Svenska Cupen 2017/18

Tävlingsbestämmelser för Hyundai Cup Dam 2016 Kval till Svenska Cupen 2017/18 Tävlingsbestämmelser för Hyundai Cup Dam 2016 Kval till Svenska Cupen 2017/18 KAPITEL I ADMINISTRATION 1. T ä v l i n g s s t y r e l s e Smålands Fotbollförbund (SmFF) administrerar turneringen. SmFF:s

Läs mer

STENUNGSUND OPEN XXVIII AFRICAN DONATION COMPETITION

STENUNGSUND OPEN XXVIII AFRICAN DONATION COMPETITION STENUNGSUND OPEN XXVIII AFRICAN DONATION COMPETITION Lördagen den 14 maj Stenungsunds Open XXVIII är en tävling för färgbälten från Yngre-Minior till Senior. Alla STF-ITF anslutna klubbar i Sverige är

Läs mer

BLEKINGE 2015. Klass Klassindelning Hcp Spelform Antal hål Tee. A Pojkar/Flickor <12,0 Slagtävl scratch 18 Gul/röd

BLEKINGE 2015. Klass Klassindelning Hcp Spelform Antal hål Tee. A Pojkar/Flickor <12,0 Slagtävl scratch 18 Gul/röd 1 Deltagare För klass A, B och C: Pojkar och Flickor födda 1994-2002 Spelare född senare än 2002 som önskar delta i A-klass skall söka dispens för detta via SGF. Klass Klassindelning Hcp Spelform Antal

Läs mer

Mellansvenska Cupen 2015

Mellansvenska Cupen 2015 Mellansvenska Cupen 2015 Mellansvenska Cupen 2015 kommer att bestå av 10 st deltävlingar. Spelschema Datum: Kvaltävling: Plats: Underlag: 2015-05-17 1 Örebro BGK Filt 2015-05-24 2 Södertälje BGK Filt 2015-05-31

Läs mer

4:4 Sanktionsansökan Tävlingsarrangörer (föreningar) kan inlämna ansökan om sanktion av tävling till SDD, varvid gäller:

4:4 Sanktionsansökan Tävlingsarrangörer (föreningar) kan inlämna ansökan om sanktion av tävling till SDD, varvid gäller: 4 SANKTION 4:1 Sanktionerade tävlingar Två typer av sanktion kan lämnas för tävlingar av SDD: 1. Rankingsanktion 2. SDD-sanktion DS beslutar vilka tävlingar som beviljas sanktion. 4:2 Rankingsanktion -

Läs mer

Junior- och ungdomstävlingar

Junior- och ungdomstävlingar Solna den 28 januari 2015 Till alla SDF Junior- och ungdomstävlingar Under veckorna 3-4 genomfördes fyra distriktsbesök för att diskutera svensk innebandys junior- och ungdomstävlingar. Samtliga 22 distrikt

Läs mer

Sveriges Hundungdoms Representantskapsmöte 2014

Sveriges Hundungdoms Representantskapsmöte 2014 Bestämmelser för Sveriges Hundungdoms Ungdoms-SM Att gälla från och med 2015-01-01. Ändringar i dessa bestämmelser beslutas av Representantskapet. Grenar, genomförande och resultat Ungdoms-SM är en inofficiell

Läs mer

INBJUDAN TILL SERIESPEL OCH DM FÖR UNGDOMSLAG 2016

INBJUDAN TILL SERIESPEL OCH DM FÖR UNGDOMSLAG 2016 Till Distriktets Föreningar f v b ledare/tränare för Ungdomslagen INBJUDAN TILL SERIESPEL OCH DM FÖR UNGDOMSLAG 2016 Ångermanlands Fotbollförbunds Tävlingskommitté inbjuder härmed distriktets föreningar

Läs mer

ÅLDERSINDELNINGEN FÖR RÖD NIVÅ

ÅLDERSINDELNINGEN FÖR RÖD NIVÅ ÅLDERSINDELNINGEN FÖR RÖD NIVÅ Pojkar Röd Tidigast född Flickor Röd Tidigast född Klass A 1997 Klass A 1997 Klass B 1997 Klass B 1998 Klass C 1998 Klass C 1999 Klass D 1998 Klass E 1999 Klass F 1999 Klass

Läs mer

Handbok för arrangörer av bouletävlingar Innehåll

Handbok för arrangörer av bouletävlingar Innehåll Handbok för arrangörer av bouletävlingar 2016-10-01 Innehåll 1 Inledning... 2 2 Tävlingsbestämmelser... 2 3 Sanktionering*... 2 4 Inbjudan... 3 5 Spelklasser och tävlingsformer*... 3 6 Spelform... 3 7

Läs mer

Allmänna Tävlingsregler

Allmänna Tävlingsregler Svenska Kanotförbundet/ Allmänna tävlingsregler 2015-03-21 Sidan 1 Allmänna Tävlingsregler Det är tävlingsdeltagares och funktionärers skyldighet att förvissa sig om innehållet i Förbundets vid varje tid

Läs mer

Södermanlands Innebandyförbund Lokala förutsättningar

Södermanlands Innebandyförbund Lokala förutsättningar Södermanlands Innebandyförbund Lokala förutsättningar 2015 års utgåva Gäller från 1 juli 2015 Kapitel 1 Förening 4 a) Anmälningsavgifter SöIBF förbehåller sig rättan att kunna justera serieavgifterna med

Läs mer

FÖRESKRIFTER GÄLLANDE EKONOMISK ERSÄTTNING TILL DOMARE

FÖRESKRIFTER GÄLLANDE EKONOMISK ERSÄTTNING TILL DOMARE FÖRESKRIFTER GÄLLANDE EKONOMISK ERSÄTTNING TILL DOMARE Ersättning till domare och assisterande domare i förbundsserierna Allsvenskan-div. 3, herrar, Damallsvenskan-div. 2, damer, samt Folksams U21-serier

Läs mer

BELE BARKARBY BTF BORDTENNISFÖRENINGEN TÄVLINGAR - VÅREN 2008. VÄLKOMMEN TILL VÅRSÄSONGEN 2008 I BELE BARKARBY BORDTENNISFÖRENING Järfällas stolthet

BELE BARKARBY BTF BORDTENNISFÖRENINGEN TÄVLINGAR - VÅREN 2008. VÄLKOMMEN TILL VÅRSÄSONGEN 2008 I BELE BARKARBY BORDTENNISFÖRENING Järfällas stolthet TÄVLINGAR - VÅREN 2008 VÄLKOMMEN TILL VÅRSÄSONGEN 2008 I BELE BARKARBY BORDTENNISFÖRENING Järfällas stolthet INLEDNING Som ny spelare i Bele Barkarby BTF kanske du aldrig har varit med i någon tävlig tidigare.

Läs mer

Duntis Cupen 2006. Duntis-Cupens deltävlingar består av RS- och RSPtävlingar

Duntis Cupen 2006. Duntis-Cupens deltävlingar består av RS- och RSPtävlingar Duntis Cupen 2006 Duntis-Cupens deltävlingar består av RS- och RSPtävlingar på grus. Serien är öppen för alla förare med 2-hjulsdrivna tävlingsbilar, även från andra distrikt än Östergötland. De startande

Läs mer

Norrbottens Innebandyförbund

Norrbottens Innebandyförbund Sidan 1 (5) Sidan 2 (5) Domararvode seriespel, SDM, JDM, UDM och träningsmatcher under seriespelet pågående: Serie Domare Arvode/domare Tid Effektiv tid Div 2 damer 2 Distriktsdomare 650 kr 3x20, 10 min

Läs mer

Innebandy 2014/ 2015 2014/2015. Tävlingsbestämmelser. Regler. Korpen Linköping

Innebandy 2014/ 2015 2014/2015. Tävlingsbestämmelser. Regler. Korpen Linköping 2014/2015 Innebandy 2014/ 2015 Tävlingsbestämmelser Regler Tävlingsbestämmelser Speltid 2 * 16 minuter (gäller samtliga serier) Laguppställning Laguppställning SKA fyllas i och lämnas till domaren innan

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSFOTBOLL 1. SPELTIDER OCH BESTÄMMELSER FÖR BARN- OCH UNGDOMSFOTBOLL

BARN- OCH UNGDOMSFOTBOLL 1. SPELTIDER OCH BESTÄMMELSER FÖR BARN- OCH UNGDOMSFOTBOLL BARN- OCH UNGDOMSFOTBOLL A. SPELREGLER 1. SPELTIDER OCH BESTÄMMELSER FÖR BARN- OCH UNGDOMSFOTBOLL 11-MANNALAG Boll- Antal Övriga Lag Speltid Storlek Spelare/Avbytare Regler Div 1 pojkar 2x40 5 11-Obegränsat

Läs mer

Regler och Riktlinjer för Tävlingar inom Stockholm 2016. Klubbgemensamt beslut 2015-11-10

Regler och Riktlinjer för Tävlingar inom Stockholm 2016. Klubbgemensamt beslut 2015-11-10 Regler och Riktlinjer för Tävlingar inom Stockholm 2016 Klubbgemensamt beslut 2015-11-10 Innehåll Tävlingsstruktur 2016... 3 Beslut 2016... 4 Öppna tävling för anmälan... 4 Sista dag för anmälan... 4 Efteranmälan...

Läs mer

Bestämmelser Smålandsserien 2015

Bestämmelser Smålandsserien 2015 Bestämmelser Smålandsserien 2015 Innehållsförteckning... 1-2 Allmänt... 3 Förbehåll... 3 Information... 3 Administration... 3 Deltagande... 3 Arrangerande klubb... 3 Serieindelning... 3 Åldersvillkor...

Läs mer

SVERIGERANKINGEN REGELVERK

SVERIGERANKINGEN REGELVERK Vs 1.3 SVERIGERANKINGEN REGELVERK 1 Definition 1.1 Sverigerankingen är en lista över spelare/par ordnad efter styrka. Det finns en lista för varje kategori i varje åldersklass. 1.2 Rankingen omfattar åldersklasserna

Läs mer

Nya tävlingsformer frågor och svar

Nya tävlingsformer frågor och svar Nya tävlingsformer frågor och svar De nya tävlingsformerna för barn och ungdom som införs från och med hösten 2015 påverkar dig som spelar och arrangerar tennistävlingar för de yngre åldrarna. Vi försöker

Läs mer

Norrbottens Innebandyförbund

Norrbottens Innebandyförbund Sidan 1 (5) Sidan 2 (5) Domararvode seriespel, SDM, JDM, UDM och träningsmatcher: Serie Domare Arvode/domare Speltid Effektiv tid Div 2 Herrar 2 Distriktsdomare 670 kr 3x20, 10 min paus Hela matchen +

Läs mer

VETERAN-SM. i bordtennis 31 jan 3 febr. Täljehallen i Södertälje. Över 550 deltagare i åldrar från 30 år upp till 85 år.

VETERAN-SM. i bordtennis 31 jan 3 febr. Täljehallen i Södertälje. Över 550 deltagare i åldrar från 30 år upp till 85 år. VETERAN-SM i bordtennis 31 jan 3 febr Täljehallen i Södertälje Över 550 deltagare i åldrar från 30 år upp till 85 år. VETERAN SM 31 jan - 3 febr 2013 i Täljehallen Södertälje Arrangör: Spellokal: Parkering:

Läs mer

Östergötlands Län. Kronobergs Län. Östsvenska Simförbund Verksamhetsplan år 2015-2017

Östergötlands Län. Kronobergs Län. Östsvenska Simförbund Verksamhetsplan år 2015-2017 Östergötlands Län Kronobergs Län Jönköpings Län Kalmar Län Östsvenska Simförbund Verksamhetsplan år 2015-2017 Styrelsen och Kommitteérnas förslag inför höstmötet 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida A. Östsvenska

Läs mer

K 2.3. STYRANDE DOKUMENT Styrande dokument för seriespel och deltagande lag måste ta del av och tillämpa dessa:

K 2.3. STYRANDE DOKUMENT Styrande dokument för seriespel och deltagande lag måste ta del av och tillämpa dessa: K 1 FÖRBUNDETS BENÄMNING Svenska Badmintonförbundet respektive marknadsföringsnamnet Badminton Sweden förkortas med SBF i detta dokument. Respektive distriktsförbund förkortas SDF. K 2 SERIESYSTEMET K

Läs mer

Tävlingsbestämmelser. Version

Tävlingsbestämmelser. Version Tävlingsbestämmelser SM Version 2018-06-19 Innehåll 1. SM... 3 1.1. Förutsättningar... 3 1.2. Anmälan... 3 1.3. Tävlingsklasser, tävlingsformer och spelform... 3 1.4. Utbyte av spelare... 3 1.5. Seedning...

Läs mer

Page 1 of 5. Bordtennisklubben Safir hälsar samtliga välkomna till Safirs Internationella 2013.

Page 1 of 5. Bordtennisklubben Safir hälsar samtliga välkomna till Safirs Internationella 2013. Page 1 of 5 Bordtennisklubben Safir hälsar samtliga välkomna till Safirs Internationella 2013. Arrangör: Spelplats: BTK Safir Tulpangatan 47 703 53 Örebro E-mail: safirinternational@btksafir.com Idrottshuset,

Läs mer

Tävlings- och aktivitetsinformation HT 2016

Tävlings- och aktivitetsinformation HT 2016 Tävlings- och aktivitetsinformation HT 2016 Observera att ändringar kan komma att göras gällande medföljande tränare på respektive tävling. 28/8 Kick Off! Alla simmare från tävlingsgrupperna (TT,FT,BT,ST)

Läs mer

Inbjudan till Saabiaden den 5-6/10 2013 i Eskilstuna.

Inbjudan till Saabiaden den 5-6/10 2013 i Eskilstuna. Inbjudan till Saabiaden den 5-6/10 2013 i Eskilstuna. Lördagen den 5 oktober 2013 genomförs 12 mästerskap i Eskilstuna. Det är följande grenar: Badminton Bangolf Boule Bowling Bridge par Bordtennis Cykel

Läs mer

Västmanlands Innebandyförbund Lokala förutsättningar

Västmanlands Innebandyförbund Lokala förutsättningar Västmanlands Innebandyförbund Lokala förutsättningar 1:a utgåvan Gäller från 1 juli 2014 Kapitel 1 Förening 4 a) Anmälningsavgifter Administrerings avgiften uppkommer till 3000:- per förening och säsong.

Läs mer

Tävlings-PM SM U13, Spårvägens BMF mars 2018

Tävlings-PM SM U13, Spårvägens BMF mars 2018 Tävlings-PM SM U13, Spårvägens BMF 16-18 mars 2018 Några viktiga punkter för att bidra till att tävlingen blir minnesvärd, sevärd och av god kvalitet. Samtliga spelare, ledare och domare ska ta del av

Läs mer

Handbok. För arrangörer av bouletävlingar

Handbok. För arrangörer av bouletävlingar Innehållsförteckning Inledning... 1 Tävlingsbestämmelser... 1 Sanktionering*... 1 Inbjudan... 1 Spelklasser och tävlingsformer*... 2 Spelform... 2 Lottning... 2 Poolspel... 2 Gruppspel... 3 ABC-system...

Läs mer

Tävlingsreglemente för SAM

Tävlingsreglemente för SAM Tävlingsreglemente för SAM Tävlingsreglemente av år 1989 för Svenska Akademiska Mästerskapen i dressyr och hoppning (SAR SAM-TR). Reviderade 21 april 2002 Tävlingsreglementets tillämpning: Mom 1 Styrelsen

Läs mer

SERIEINBJUDAN 2011/2012

SERIEINBJUDAN 2011/2012 1 SERIEINBJUDAN 2011/2012 INFORMATION OM SERIERNA Vi vill med detta dokument ge er information så att ni ska kunna fundera över hur ni ska anmäla era lag till serierna nästkommande säsong. Ta del av detta

Läs mer

Göteborgs Innebandyförbund Lokala förutsättningar

Göteborgs Innebandyförbund Lokala förutsättningar Göteborgs Innebandyförbund Lokala förutsättningar 2:a utgåvan Gäller från 1 juli 2015 Göteborgs Innebandyförbund, Engelbrektsgatan 26, 411 37 GÖTEBORG Telefon: 0768-950050 E-post: innebandy@gibf.se web:

Läs mer

Veteran SM ute 2009 Rapport 1 ang DS35 DS55

Veteran SM ute 2009 Rapport 1 ang DS35 DS55 Veteran SM ute 2009 Rapport 1 ang DS35 DS55 Veteran SM ute 2009 har avgjorts under perioden 24-30 juli hos BMTS i Båstad. Det har varit en mycket välorganiserad tävling. BMTS, med Thomas Andersson och

Läs mer

Spelar- och ledar-pm U17-SM 2018 i Ängelholm mars

Spelar- och ledar-pm U17-SM 2018 i Ängelholm mars Spelar- och ledar-pm U17-SM 2018 i Ängelholm 16-18 mars Tävlingsplats Tävlingen spelas på Lingvallen i Skälderviken, Lingvägen 19, Ängelholm. Walkover, återbud och ändringar Om spelare måste lämna återbud

Läs mer

TÄVLINGSLEDARMANUAL SVENSKA MINI-TOUREN 2007

TÄVLINGSLEDARMANUAL SVENSKA MINI-TOUREN 2007 2007-02-16 Svenska Mini-Touren, 1 (6) TÄVLINGSLEDARMANUAL SVENSKA MINI-TOUREN 2007 SGF SGT GK Mars 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Övergripande tävlingsbestämmelser 3 2. Tävlingsfakta 3 3. Presentation i

Läs mer

TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR BOHUSLÄN-DALS SENIORTOURER 2015

TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR BOHUSLÄN-DALS SENIORTOURER 2015 TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR BOHUSLÄN-DALS SENIORTOURER 2015 Allmän information: Tävlingarna genomförs enligt: Regler för Golfspel 2012 2015 Spel- och Tävlingshandboken 2012 2015 SGF:s Regelkort 2015 Elva

Läs mer

Tävlingsbestämmelser Junior. Ver:

Tävlingsbestämmelser Junior. Ver: Tävlingsbestämmelser Junior Ver: 2015-09-13 Innehåll Kap. 1. Seriespel Junior... 3 1. Förutsättningar (150701)... 3 2. Förbundsserier (150701)... 3 3. Åldersbegränsningar (150701)... 3 4. Ordinarie lag

Läs mer

Gotlands Innebandyförbund Lokala förutsättningar

Gotlands Innebandyförbund Lokala förutsättningar Gotlands Innebandyförbund Lokala förutsättningar 1:a utgåvan Gäller från 1 juli 2014 Kapitel 1 Förening 4 a) Anmälningsavgifter Serieavgifter fastställs av Gotlands Innebandyförbunds styrelse efter förslag

Läs mer

Norrbottens Fotbollförbund

Norrbottens Fotbollförbund Norrbottens Fotbollförbund INBJUDAN TILL NORRBOTTENS FOTBOLLFÖRBUNDS 11-MANNA OCH 9-MANNA SERIER FÖR POJKAR & FLICKOR 2016 ANMÄLAN: Sker i FOGIS föreningsinloggningen samt på bifogad anmälningstalong som

Läs mer

För spelplanen gäller handbollsplanernas mått och begränsningslinjer med tejpade kompletteringar för Futsal.

För spelplanen gäller handbollsplanernas mått och begränsningslinjer med tejpade kompletteringar för Futsal. Tävlingsföreskrifter för Crawford Cup Cupen är sanktionerad av Göteborgs Fotbollförbund Vi tillämpar SvFFs Spelregler för Futsal utgivna 2013 med följande undantag, tillägg och förtydliganden: Regel 1,

Läs mer

TÄVLINGSLEDARMANUAL och SPELARINFORMATION HANDIGOLF TOUR 2008 GOLF FÖR FUNKTIONSHINDRADE

TÄVLINGSLEDARMANUAL och SPELARINFORMATION HANDIGOLF TOUR 2008 GOLF FÖR FUNKTIONSHINDRADE HandiGolf Tour 2008-03-31 1 (9) TÄVLINGSLEDARMANUAL och SPELARINFORMATION HANDIGOLF TOUR 2008 GOLF FÖR FUNKTIONSHINDRADE mars 2008 Bäste tävlingsledare, Inom Svenska Golfförbundet är samtliga tävlingar

Läs mer

Verksamhetsmanual Hörnefors IF Fotboll

Verksamhetsmanual Hörnefors IF Fotboll Verksamhetsmanual Hörnefors IF Fotboll 2 Verksamhetsprinciper... 3 Lagstruktur HIF fotboll... 4 Organisation runt barnidrotts- och ungdomslagen... 5 Tränare... 5 Lagledare... 5 Föräldragrupp... 5 Ekonomi...

Läs mer

SPELAR- OCH LEDAR-PM VETERAN-SM

SPELAR- OCH LEDAR-PM VETERAN-SM SPELAR- OCH LEDAR-PM VETERAN-SM Borlänge 22 24 mars 2019 Borlänge Badmintonklubb hälsar spelare, ledare, funktionärer och publik välkomna till en trevlig helg med många spännande matcher. Vi ber samtliga

Läs mer

SÖDERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND

SÖDERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND VERKSAMHETSPLAN SÖDERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND 2015/2016 Innehållsförteckning Tävlingskommittén... 3 Disciplinkommittén... 5 Funktionärskommittén... 6 Utbildningskommittén... 9 Distriktslagskommittén...

Läs mer

Göteborgs Innebandyförbund Lokala förutsättningar

Göteborgs Innebandyförbund Lokala förutsättningar Förslag till ordförandekonferensen (2015-03-26) Göteborgs Innebandyförbund Lokala förutsättningar 2:a utgåvan Gäller från 1 juli 2015 Göteborgs Innebandyförbund, Engelbrektsgatan 26, 411 37 GÖTEBORG Telefon:

Läs mer

Dags att börja tävla?

Dags att börja tävla? Dags att börja tävla? Det är både roligt och nyttigt att tävla i tennis, man lär känna jämnåriga från andra klubbar och får chansen att spela mot andra än de man vanligtvis tränar med. Hur gör man om man

Läs mer

SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS

SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS TÄVLINGS- OCH UPPVISNINGSREGLER 2011-09-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I. GENERELLA REGLER... 1 1. ALLMÄNT... 1 100 Definitioner... 1 101 Discipliner... 1 102 Regler... 1 103 Prövningsrätt...

Läs mer

Nordiska Bågskytteunionen

Nordiska Bågskytteunionen Nordiska Bågskytteunionen Riktlinjer för samarbete mellan de nordiska nationella bågskytteförbunden. Foto Matts Jacobsson 2010-02-21 1 Nordiska Bågskytteunionen Riktlinjer för samarbete mellan de nordiska

Läs mer