DOM meddelad i Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM 2013-02-25 meddelad i Stockholm"

Transkript

1 '!i07i!(j STOCKHOLMS TINGSRATT DOM meddelad i Stockholm Mål nr B PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Gunilla Carlson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren i Stockholm Tilltalad ALI Jävad Amouri, Skogsslingan Skärholmen Offentlig försvarare: Advokat Thomas Johansson Advokaterna Johansson & Fredriksson AB Eriksbergsgatan Stockholm DOMSLUT Begångna brott Grovt bokföringsbrott Lagrum 11 kap 5 2 st brottsbalken Påföljd m.m. Fängelse l år 6 månader Följande åtal ogillas Grovt bokföringsbrott Så vitt avser underlåtenhet att löpande bokföra affärshändelser och att bokföra avgifter som utgått för tjänster som bolaget utfört under tiden Näringsförbud Ali Ammouri meddelas näringsförbud enligt lagen (1986:436) om näringsförbud under en tid av 5 år räknat från det att beslutet vunnit laga kraft. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Postadress Box Stockholm Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Scheelegatan måndag - fredag E-post: 08:00-16:00 www. Stockholms tingsratt, se

2 STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM B Ersättning Advokat Thomas Johansson tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan och kr mervärdesskatt. Av denna kostnad ska Ali Ammouri till staten återbetala kr.

3 STOCKHOLMS TINGSRATT DOM meddelad i Stockholm Mål nr B PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Gunilla Carlson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren i Stockholm Tilltalad MOSLEM Jawad Ammouri, c/o Ammouri Eastmansvägen 8 B Lgh Stockholm Offentlig försvarare: Advokat Lars Runeberg Advokatfirman Falk, Sjöberg & Partners AB Box Stockholm DOMSLUT Begångna brott Grovt bokföringsbrott Lagrum 11 kap 5 2 st brottsbalken Påföljd m.m. Fängelse l år 6 månader Följande åtal ogillas Grovt bokföringsbrott Så vitt avser underlåtenhet att löpande bokföra affärshändelser och att bokföra avgifter som utgått för tjänster som bolaget utfört under tiden Näringsförbud Moslem Ammouri meddelas näringsförbud enligt lagen (1986:436) om näringsförbud under en tid av 5 år räknat från det att beslutet vunnit laga kraft. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Postadress Box Stockholm Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Scheelegatan måndag - fredag E-post: 08:00-16:00 www. Stockholms tingsratt, se

4 STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM B Ersättning Advokat Lars Runeberg tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan och kr mervärdesskatt. Av denna kostnad ska Moslem Ammouri till staten återbetala kr.

5 STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM B INLEDNING Moslem Ammouri är född 1966, Ali Amouri De är bördiga från Libanon och bröder i en stor syskonskara. Efter avslutad skolgång har Moslem Ammouri arbetat som taxichaufför och därefter under tiden drivit en livsmedelsaffär i Bredäng. Sedan år 2001 äger och driver han ett café i centrala Stockholm. Ali Amouri har arbetat som tekniker och datasäljare. Moslem Ammouri och Ali Amouri är gifta och har minderåriga barn. Change in Kungsgatan AB bildades år Bolaget har som verksamhet att bedriva växling av valuta och resecheckar samt idka därmed förenlig verksamhet. Aktiekapitalet är kr. Bolaget driver sin verksamhet i en lokal med adress Kungsgatan 57 i Stockholm. Moslem Ammouri och Ali Amouri förvärvade aktierna i Change in år 2007 för l kr. Moslem Ammouri äger 70 procent av aktierna, Ali Amouri 30 procent. Moslem Ammouri är styrelse, Ali Amouri suppleant. Båda tecknar bolagets firma var för sig. Bolaget har brutet räkenskapsår med början den l september. Change in har efter Moslem Ammouris och Ali Amouris förvärv av bolaget fortsatt sin verksamhet i kontoret på Kungsgatan 57. Under den tid som är aktuell i målet har bolaget köpt valuta från i första hand Tavex AB, som har kontor på Smålandsgatan i Stockholm. o Ar 2010 beslutade skatteverket att genomföra en revision av bolag som sysslar med växling av valuta. Change in var ett av de företag som slumpvis valdes ut. Ett annat var Tavex AB.

6 STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM B Åklagaren har hävdat att Moslem Ammouri och Ali Amouri som företrädare för Change in har åsidosatt den bokföringsskyldighet som åligger dem i bolaget. YRKANDEN M.M. Åklagaren har yrkat att Moslem Ammouri och Ali Amouri ska fällas till ansvar för grovt bokföringsbrott samt meddelas näringsförbud i enlighet med stämningsansökningen, domsbilaga 1. Åklagaren har under huvudförhandlingen lagt ner åtalet såvitt avser första och tredje ätt-satserna i andra stycket under rubriken för respektive räkenskapsår. Moslem Ammouir och Ali Amouri har förnekat brott. De har yrkat frikännande dom i de delar som åklagaren har lagt ner åtalet. UTVECKLING AV TALAN Åklagaren: Change in hade tillstånd av Finansinspektionen att bedriva sin verksamhet. För verksamhet som avser valutaväxling gäller lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Lagen syftar till att förhindra penningtvätt och att annan näringsverksamhet utnyttjas för penningtvätt. Dessförinnan fanns en annan lag med i stort sett samma innehåll. Vid affärsbindelser kräver lagen att man har en god kundkännedom - man ska veta vem man gör affärer med. Det krävs att man har uppgift om vem man gör affärer med när affärens belopp överstiger euro eller kr. För det fall bolaget misstänker att något beträffande den man gör affärer med inte står rätt till ska anmälan ske till finanspolisen.

7 STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM B För bokföringsskyldigheten i ett bolag gäller att affärshändelser ska bokföras löpande. Kontanta transaktioner, vilket det till stor del är fråga om hos Change in, ska bokföras senast påföljande dag. Andra affärshändelser ska bokföras så snart det kan ske. Bokföringen ska upprättas i registreringsordning, d.v.s. kronologisk ordning, och systematisk ordning, alltså konto för konto. Registreringsordningen förs i en grundbok och den systematiska ordningen i en huvudbok. Bokföringen ska spegla verkligheten. Det ska finnas underlag till affärshändelser. När det finns många kassatransaktioner kan man göra en gemensam verifikation för dessa avseende samma dag. Det ska dock finnas kvitton eller andra underlag som kan stödja den gemensamma verifikationen. Hos Change in har det funnits ett kassaregistersystem som tar fram de gemensamma verifikationerna. Det är här lagen om penningtvätt får betydelse. Väldigt många affärshändelser har varit på belopp över kr. Enligt lagen om penningtvätt skulle det då ha bevarats underlag för varje affärshändelse, s.k. fullständiga verifikationer. Vid revision har skatteverket kunna konstatera att alla inköp och försäljningar av valuta som har gjorts inte har bokförts hos Change in. Change in har använt sig av andra valutaväxlingsföretag, i första hand Tavex, för att få ut kontanter och lösa in postväxlar. Skatteverket har begärt in underlag från Tavex, som har kontor vid Norrmalmstorg, för att jämföra med. Ali Baalbaki, Hassan Ammouri och Hussein Ammouri har handlat valuta för Change in:s räkning på bl.a. Tavex. Under räkenskapsåret 2009 har Ali Baalbaki köpt valuta från Tavex för 79,8 milj. kr. Totalt har det bokförts inköp av valuta för cirka 83 milj. kr från Tavex och ExChange (fup. s. 39). Av inköpen har 45,6 milj. kr påträffats i bokföringen. Det ger en differens om 34 milj. kr i bokföringen. Under räkenskapsåret 2010 har det bokförts inköp av valuta om totalt 186,8 milj. kr. Inköp som inte har bokförts uppgår till 77,6 milj. kr.

8 STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM B Ali Baalbaki och andra anställda har genomfört flera transaktioner per dag på Tavex, ibland både förmiddag och eftermiddag (s ). Beträffande de invändningar om återköp p.g.a. att Change in skulle ha fått fel kurs hos Tavex vid köp av valuta kan sägas bl.a. att de återköpskvitton som finns inte motsvarar belopp eller lägre kurser. Beloppen på transaktionerna är ofta höga, från kr till kr, och ibland upp till l milj. kr. Det är 169 transaktioner som inte har bokförts hos Change in. För dessa saknas kvitton. Det har dock återfunnits två kvitton av intresse. En av dessa är verifikation nr 21 från den 8 september Det har denna dag köpts euro för kr. Under denna verifikation finns ett utdrag från Change in:s kassaregistersystem från den 8 september 2009 (s. 49). På rad 8 i uppställningen finns en stor post om euro vilket motsvarar cirka kr. Summan blir kr. Bakom handlingen ligger (s. 51) en utgående kassaorder, specifikation, att det har gjorts ett inköp om euro, med USD till kurs 7,1019. Till kassaordern finns också ett kvitto från samma dag som avser en annan transaktion. Det finns också en annan transaktion från samma dag om euro. Fel kvitto sitter på platsen. Vidare finns det ett kvitto från den 27 april 2010 som gäller l 000 euro (s. 54). Då har det köpts l 000 GBP till kursen 11,1066. Denna transaktion finns med i kassaregistersystemet, på rad 20 uppifrån. Kvittot avseende köp av euro finns inte med i kassaregistersystemet. Brotten avser mycket betydande belopp och har skett i skatteundandragande syfte, 34 milj. kr det ena räkenskapsåret och 77 milj. kr andra året. Det finns en systematik i att transaktioner inte har bokförts. Man har inte någon som helst aning om vad som hänt med de pengar som inte har bokförts. Det har varit mycket

9 STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM B kontanthantering. Kontanthanteringen har handlat om att avlöna svart arbetskraft. Det har gällt stora belopp i euro. Man ska i detta sammanhang komma ihåg att en stor del av den svarta arbetskraften, byggnadsarbetare m.m., är europeisk. Båda tilltalade har betalat till skatteverket vad skatteverket har ansett att de är skyldiga i skatt. UTREDNINGEN Åklagaren och de tilltalade har åberopat skriftlig bevisning. Moslem Ammouri och Ali Amouri har hörts. På åklagarens begäran har vittnesförhör skett med f.d. skatterevisorn Solveig Eländer, Aljona Andic, anställd hos Tavex, och Change in:s bokförare Mathias Palmqvist. På Moslem Ammouris och Ali Amouris begäran har Ali Baalbaki och brorsonen Hossein Ammouri, båda anställda i Change in, hörts som vittnen. DOMSKAL ANSVAR Närmare hörda över åtalet har de tilltalade uppgett bl.a. följande. Moslem Ammouri: o Ar 2007 hade Ali Amouri blivit arbetslös. Han hade lite egna pengar och hjälpte Ali Amouri genom att köpa bolaget för att denne skulle ha ett arbete. De betalade 1,6 milj. kr för aktierna. Han lånade kr, Ali Amouri kr. Han har arbetat på sitt kafé kl varje dag och har inte haft tid att delta i verksamheten i Change in. I Change in sökte han tillstånd hos Finansinspektionen och har arbetat

10 10 STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM B med revisorn m.m. Han har lagt ner tid på Change in när det har behövts. Kanske har han arbetat en till två timmar på en månad, tittat på en balansrapport eller liknande. Han gick också till banken om det behövdes. Han ägde 70 procent av aktierna. Innan han köpte verksamheten fick han information och utbildning från Mathias Palmkvist som skötte bokföringen i bolaget sedan tidigare. Change in har sysslat med växling från SEK till andra valutor. Eftersom bolaget inte har varit momsregistrerat har de inte haft möjlighet att ta ut avgifter. Ofta har kunderna kommit in med postväxlar i svensk valuta och växlat in dem till euro eller USD. Många av kunderna har varit turister från hotellen omkring. Det har också varit affärsmän som köpt bilar från utlandet. Deras kunder har varit personer som har velat köpa någonting kontant. Change in har avvisat även små kunder så fort bolaget har misstänkt att det har rört sig om någon olaglig verksamhet. Vissa kunder har de kontrollerat. Kunder som har kommit fortlöpande har de avvisat. Change in har haft som mål att inte ta emot några kunder som de har misstänkt. Tiggare har bolaget avvisat. Det skulle vara omöjligt att driva ett företag utan ett affärsprogram. Ali Amouri skötte butiken. Växlingskurserna utgick från de kurser som Forex fastställde. Tavex kontaktade Change in och erbjöd dem växling. Han förhandlade fram ett avtal med Tavex' chef. I detta angavs vilket pris Tavex skulle erbjuda Change in, nämligen två enheter över växlingskursen. När Ali Baalbaki växlade hos Tavex tog han bussen dit. Om de upplevde risk för rån eller liknande gick två anställda till Tavex. Change in köpte euro och sålde sedan i små mängder under dagen. Det har alltså inte rört sig om att en kund har velat köpa euro. Att det har skett flera transaktioner beror på att Tavex inte har gett Change in rätt kurs. Ibland när Ali Baalbaki gick till Tavex visste

11 11 STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM B denne inte vilken kurs han skulle köpa för. Därför har han sedan gått tillbaka för att få rätt kurs. I bokföringen ska det bara ligga ett kvitto, alltså bara det rätta kvittot. Tavex har inget system för återköp. Därför har Tavex gett dem flera kvitton. Anledningen till att Change in gick flera gånger till Tavex var för att Tavex hade avtalat med Change in om vilket pris Tavex skulle erbjuda Change in. När de anställda på Tavex sedan inte gav Change in rätt pris, var Change in tvungna att gå tillbaka till Tavex och dividera till dess att Tavex gav Change in tillbaka differensen beräknad på rätt växlingskurs, ett par hundra kronor eller några tusenlappar. Han skrev under bokslutet. Månadsdeklarationerna till skatteverket skrev Ali Amouri under. Change in har betalat cirka 4 milj. kr i skattetillägg. Vid köpet hade de flera utbildningar samt genomgångar med den förra ägaren, med bokföraren och med ett stort revisionsbolag hur han och Ali Amouri skulle driva verksamheten. Valutahandelssystemet fanns i bolaget vid köpet. Change in betalar fortfarande för support på systemet från ett dataföretag, Global In. Han visste inte så mycket om verksamheten när de började. Verksamheten ökade i omsättning på grund av att Ali Amouri var där mycket. De hade bra öppettider och lärde känna marknaden. Den tidigare ägaren hade inga särskilda öppettider och lade inte ner någon tid på verksamheten. Han fick resultatrapporter från Mathias Palmqvist. Mathias Palmqvist brukade komma förbi hans kaféverksamhet och berätta hur det gick för Change in. Mathias Palmqvist tyckte att de drev verksamheten på ett bra sätt. Det stämmer inte att det har varit stora luckor i bokföringen. Vid varje försäljningstillfälle gör man en registrering. Det ska finnas rapporter och material i bokföringen löpande. Change in gjorde reklam och skaffade kunder genom att det inte tog någon avgift vid växlingarna.

12 12 STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM B Change in har haft en verksamhetsplan ändå sedan starten eftersom man måste ha en sådan för att söka tillstånd hos Finansinspektionen. Change in har tagit legitimation på kunder som har köpt valuta hos dem. Tavex höll sig inte alltid till den avtalade växlingskursen. Tavex har också gjort andra fel, såsom att bokföra istället för Detta är information som han har fått från de andra i bolaget och ingenting som han har upplevt. Change in köpte valuta även från Forex och Exchange. Eftersom de levde på små marginaler var de tvungna att gå till Tavex för att få så bra marginaler som möjligt. Ali Amouri: Han sitter i kassan på Change in. En anställd som arbetade i verksamheten före förvärvet skulle lära upp honom. Deras bror Hassan Ammouri hade inte heller arbete utan hade praktik och fick lära sig hur verksamheten fungerar. Hossein Ammouri är anställd i Change in. Kunderna är både svenskar och utlänningar. Företagen kunde vara byggfirmor, bilhandlare och butiker. Byggföretag köpte ibland verktyg utomlands och ville betala med euro när de köpte begagnade verktyg. Det var väldigt lite kontanter i verksamheten. Vid kontanta transaktioner tar de en avgift om 2 procent. Numera har verksamheten öppet kl och på helger till kl. 16. Tidigare hade de öppet längre. Bokföraren fick för det mest med kvittona. Ibland var det stressigt i verksamheten. När skatteverket frågade efter kvitton fick verket alla kvitton som saknades. Han försökte ha alla kvitton i en pärm för samma dag. Vissa kvitton som inte var med fick skatteverket senare, men det var bara från början av verksamheten. Ibland i början hade han gjort kvittona men glömt att skicka med dem. När skatteverket frågade efter dem skickade han in alla kvitton.

13 13 STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM B Han var med när avtalet med Tavex skrevs. De två personerna från Tavex som förhandlade var en person vid namn Krister och en annan person som han inte minns vid namn. Krister slutade för över fyra år sedan. Tavex erbjöd dem den billigaste kursen. Han har köpt valuta hos Tavex ett par gånger. Handeln med Tavex gick efter en flytande kurs som kunde skilja upp till 2-3 procent på en dag. Avtalet med Tavex innebar att de skulle få köpa efter den flytande kursen med ett visst tillägg. När det hade blivit fel kurs gick Ali Baalbaki tillbaka för att få rätt kurs. När Ali Baalbaki gick tillbaka fick han differensen och rätt kvitto. Ali Baalbaki hade då inte med sig några pengar till Tavex. Ibland behövde han ringa Tavex före, men ibland åkte Ali Baalbaki till Tavex och krävde rätt kurs utan att han hade talat med Tavex dessförinnan. Han skrev under skattedeklarationerna. Han har lämnat över materialet en gång per månad till bokföraren Mathias Palmqvist. Bokföraren har kommit till honom då. Ibland när det kom postväxlar tog Change in en avgift om 2 procent. Han kunde dra av delar på lån han hade till verksamheten om cirka kr per månad. Han själv har inte personligen blivit skyldig skatteverket några pengar. Mathias Palmqvist har fått alla kvitton för tiden från år 2009 och framåt. Han själv skrev ut en kassarapport i slutet av dagen. Ena sidan visar alla transaktioner för sig och den andra sidan visar ingående och utgående valuta. Legitimationsmaterialet gick med till Mathias Palmqvist. Han kommer ihåg en händelse med Singapore-dollar, vilken hanterades fel av Tavex. Change in har inte handlat med Singapore-dollar. Han själv förstår inte om sidan bara utgör inköp från Change in. Hans uppfattning är att det kan utgöra både inköp och försäljningar. Gällande bokföringen och handeln med Tavex fick Change in i slutet rätt pris från Tavex och bokförde rätt kvitto. Han hade kontakt med Mathias Palmqvist varje vecka.

14 14 STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM B Gällande de 34 och 77 milj. kr kan han inte stå för andras fel. Han har bokfört alla transaktioner och inte gjort fel. Bolaget har inte omsatt ytterligare 34 respektive 77 milj. kr utöver den positiva utvecklingen som bolaget redan hade gjort. Beträffande identitetskontroller frågade Change in efter legitimation och vad pengarna skulle användas till. Change in har aldrig genomfört en affär över kr utan legitimationskontroll. Tingsrättens bedömning. Enligt 11 kap. 5 första stycket brottsbalken döms för bokföringsbrott den som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen (1999:1078) genom att underlåta att bokföra affärshändelser eller bevara räkenskapsinformation eller genom att lämna oriktiga uppgifter i bokföringen eller på annat sätt, om rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning till följd härav inte kan i huvudsak bedömas med ledning av bokföringen. Om brottet bedöms som grovt är påföljden fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om åsidosättandet avsett mycket betydande belopp eller om gärningsmannen använt falsk handling eller om gärningen ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller om gärningen annars varit av särskilt farlig art. Åklagaren har lagt Moslem Ammouri och Ali Amouri till last att de som företrädare för Change in i samförstånd uppsåtligen har åsidosatt bokföringsskyldigheten för bolaget genom att under tiden den l januari till 31 augusti 2009 (del av räkenskapsåret 2008/2009) och den l september augusti 2010 (räkenskapsåret 2009/2010) underlåta att dels bokföra inköp och försäljning av

15 15 STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM B valuta om för perioderna totalt kr respektive kr dels bevara samtliga underlag till affärshändelser på belopp överstigande kr. De tilltalade har förnekat brott. Moslem Ammouri är styrelse i Change in och äger 70 procent av aktierna i bolaget. Ali Amouri är suppleant i bolaget, äger 30 procent av aktierna och har sedan förvärvet av bolaget haft ansvaret för den löpande driften av bolaget. Moslem Ammouri och Ali Amouri är således företrädare för Change in. Båda är därmed för den tid som åtalet gäller ansvariga för att bokföringen i bolaget har skötts på ett korrekt sätt. Åklagarens påståenden grundar sig på skatterevisioner som har utförts hos Change in och hos Tavex. Jämförelser har gjorts mellan försäljningar av valutor som har bokförts hos Tavex och köp av valutor som har bokförts hos Change in. Därvid har konstaterats de differenser som legat till grund för dels skatteverkets beslut om ändring av skatter och avgifter för Change in samt Moslem Ammouri och Ali Amouri samt påförande av skattetillägg dels åklagarens beslut att väcka åtal för grovt bokföringsbrott mot Moslem Ammouri och Ali Amouri. Det förhållandet att Moslem Ammouri och Ali Amouri har godtagit skatteverkets bedömningar och betalat myndighetens krav måste tillmätas viss betydelse vid bedömningen av ansvarsfrågan. Moslem Ammouri och Ali Amouri har hävdat att den utredning som gjorts beträffande påstådda inte bokförda valutaköp kan vara felaktig då det inte med säkerhet kan konstateras att Tavex bokföring är riktig och då en del av de transaktioner som angetts såsom inte bokförda valutaköp är samma transaktion som har gjorts om till följd av att Change in har fått en felaktig kurs vid det första inköpet, varefter köpet har reklamerats och gjorts om. Moslem Ammouri och Ali

16 16 STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM B Amouri har påstått att varje köp av valuta genast har registrerats i kassaregistret och att några oegentligheter med pengar vid sidan om kassasystemet inte har förekommit. Solveig Eländer har som skatterevisor haft till uppgift att göra en objektiv granskning av det föreliggande materialet. Hon har gjort ett trovärdigt och kompetent intryck under förhöret inför domstolen. Tingsrätten har inte funnit skäl att ifrågasätta hennes uppgifter. Dessa ska därför ligga till grund för bedömningen. Vid verksamhet som bedrivs med stora mängder kontanter är det av vikt att det kassaregister som används är tillförlitligt. Moslem Ammouri och Ali Amouri har uppgett att de övertagit Change in:s valutahandelssystem från den förre ägaren. Enligt Solveig Eländer är systemet emellertid inte ett konventionellt system utan ett egenutvecklat system utan tillhörande dokumentation. Det är således inte möjligt att kontrollera hur systemet är inställt och fungerar. Systemet uppfyller därmed inte bokföringslagens krav på kassasystem. Av detta förhållande följer att det inte kan uteslutas att kassasystemet har kunnat manipuleras genom att transaktioner har raderats, t.ex. vid dagens slut. Enligt Solveig Eländer har verksamheten innehållit en anmärkningsvärt stor andel postväxlar, ofta på belopp om minst kr. Under en av de åtalade perioderna har andelen uppgått till 36 milj. kr. De personer som har löst in postväxlar har varit återkommande och har sammantaget löst in miljonbelopp. Uppgiften är anmärkningsvärd och kan kopplas till att det från många brottmål om avlöning av svart arbetskraft är känt att postväxlar regelmässigt används för att hantera stora belopp som ska omvandlas till kontanter. Trots angivna förhållanden har inte någon anmälan om misstänkt penningtvätt gjorts. Dessa förhållanden tyder starkt på att verksamheten inte har bedrivits med iakttagande av gällande lagar.

17 17 STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM B Solveig Eländer har uppgett att den lista över transaktioner som åklagaren åberopat avser kvitton på försäljning av valuta till Change in som har återfunnits i Tavex' bokföring. Solveig Eländer har vidare anfört att det i Tavex bokföring finns kvitton på återköp, men att dessa har avsett endast mindre belopp i udda valutor. Aljona Andic, som varit anställd hos Tavex sedan augusti 2008, har uppgett att hon har kunnat erinra sig endast något enstaka tillfälle då hon har återköpt valuta från ombud för Change in p.g.a. att Change in har betalat fel kurs. Det finns således inte något stöd i utredningen för Moslem Ammouris och Ali Amouris påståenden att återköp av valuta på stora belopp har varit vanligt förekommande och utgjort en förklaring till att kvitton saknats för de transaktioner som åtalet omfattar. Dessutom utgör ett återköp en affärshändelse som ska redovisas i bokföringen. För det fall att Moslem Ammouri och Ali Amouri har haft intresse av att hålla en korrekt bokföring har det varit enkelt för dem att säkra dokument som har visat att återköp skett i den omfattning som de påstått. Mot bakgrund av de uppgifter som Solveig Eländer lämnat finner tingsrätten att det inte finns anledning att ifrågasätta riktigheten av den lista över inte bokförda inköp av valuta som åklagaren åberopat. Genom den förebringade utredningen är det styrkt att i Change in:s bokföring inte har upptagits inköp, och därmed inte heller försäljning, av valuta om kr för perioden den l januari - den 31 augusti 2009 och om kr för perioden den l september den 31 augusti 2010 samt att samtliga underlag till affärshändelser på belopp som överstigit kr inte har bevarats. De angivna bristerna medför att rörelsens förlopp, ekonomiska resultat och ställning inte i huvudsak kan bedömas med ledning av bokföringen för angivna år. Det s.k. huvudsakskriteriet är således uppfyllt. Åklagaren har hävdat att Moslem Ammouri och Ali Amouri uppsåtligen har åsidosatt bokföringsskyldigheten i samförstånd. Ali Amouri har haft det dagliga

18 18 STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM B ansvaret för verksamheten. Det finns ingen tvekan om att han har varit medveten om bristerna i bokföringen. Moslem Ammouri har ett stort ägarintresse i bolaget och är som formell företrädare ansvarig för verksamheten. Moslem Ammouris agerande under huvudförhandlingen har gett tydliga besked om att han har agerat som huvudägare till rörelsen och att han även om han inte har besökt växlingskontoret varje dag har haft ett gott grepp om denna. Det får därför betraktas som uteslutet att Moslem Ammouri inte har känt till de åtalade bristerna i bokföringen. Bröderna har agerat i samförstånd. Moslem Ammouri och Ali Amouri har således gjort sig skyldiga till bokföringsbrott. På de skäl som åklagaren åberopat ska brotten bedömas som grova. Förutsättningar föreligger att meddela frikännande dom i de delar av åtalet som åklagaren lagt ner. PÅFÖLJD Moslem Ammouri och Ali Amouri förekommer inte i belastningsregistret och lever under ordnade förhållanden. De brott som de döms för är har syftat till att undandra skatt och är även i övrigt av allvarlig art. Annan påföljd än fängelse är därför inte aktuell. NÄRINGSFÖRBUD Moslem Ammouri och Ali Amouri har som förreträdare för Change in grovt åsidosatt vad som ålegat dem i näringsverksamhet och gjort sig skyldiga till brott som inte är ringa. De ska därför meddelas förbud att bedriva näring.

19 19 STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM B RÄTTEGÅNGSKOSTNADER Till följd av vad de tilltalade har uppgett om sina ekonomiska förhållanden ska de betala tillbaka kostnaderna för försvaret till staten. HUR MAN ÖVERKLAGAR; se domsbilaga 2 (DV 400). Överklagande, ställt till Svea hovrätt, ska ges in till tingsrätten senast den 18 mars På tingsrättens vägnar Christer Thornefors I avgörandet har deltagit rådmannen Christer Thornefors samt nämndemännen Anne larsson, Karl Neuhold och John Myhrman. Enhälligt.

20 Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren i Stockholm Vice chefsåklagare Gunilla Carlson Ansökan om stämning Sida 1 (4) Handling 35 Ärende EB Handläggare STOCKHOI MS TINfKRÄTT STOCKHOLMS TINGSRÄTT.,,,.. Registrering och kassan Stockholms tingsratt h* M Box l 420 STOCKHOLM AK* l Aktbil....7 t*m*vl t»»»» ftmimi ;WSftéiM5 TINGSRÄTT INKOM: ÅKt öll: / TR mål: B Handl: EKO2 Tllllalad: efternamn och alla fbmamn Tllllalsnatnn Yiteflllel 1 Ammouri, Moslem Jawad Personnr Medborgara i Telefon Tolkbehov Adress c/o Ammouri, Eastmansvägen 8, STOCKHOLM Offentlig försvarare/ombud Runeberg, Lars, advokat Advokatfirman Falk, Sjöberg & Partners AB, Box 3206, STOCKHOLM FrlhelsbarövandB m.m.- Delglvnlngsuppglfter 2 Yrke/lltel Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Amouri, Ali Jävad Personnr Medborgare i Telefon Adress Skogsslingan 25, SKÄRHOLMEN Offentlig försvarare/ombud Johansson, Thomas, advokat Advokaterna Johansson & Fredriksson AB, Eriksbergsgatan 44, STOCKHOLM Frlhelsberövande m.m. Tolkbehov Delglvnlngsuppglfter Ansvarsyrkanden sid. 2 Särskilda yrkanden sid. 3 Bevisning sid. 3-4 Handläggning sid 4 Postadrsss Box STOCKHOLM Gatuadress Hantverkargatan 15 Telefon Telefax E-post Webbadress

21 Andra ekobrottskammaren i Stockholm Vice chefsåklagare Gunilla Carlson Ansökan om stämning Sida 2 (4) Handling 35 Ärende EB Handläggare GROVT BOKFÖRINGSBROTT (9000-K ) Moslem Ammouri och Ali Amouri är företrädare för Change in Kungsgatan AB ( ) med säte i Stockholm. De har i samförstånd uppsåtligen åsidosatt bokföringsskyldigheten for bolaget. Räkenskapsåret 2008/2009 Moslem Ammouri och Ali Amouri har den l januari -31 augusti 2009 underlåtit: ^gt 4efmBde-bolcforaaffarshröéefeeH att bokföra inköp och försäljning av valuta på totalt kr / / x samt att bevara samtliga underlag till affärshändelser på belopp överstigande kr. 1/UOM.J O l «Räkenskapsåret 2009/2010 Moslem Ammouri och Ali Amouri har den l september augusti underlåtit -atriepahde-bekföra affärshändelser / att bokföra inköp och försäljning av valuta på totalt kr j-att-feokföra samtliga avgifter-sena, utgått- för tjönster-seffl-bel-aget utfört-/ samt att bevara samtliga underlag till affärshändelser på belopp överstigande kr. Till följd av ovanstående brister kan inte rörelsens förlopp, ekonomiska resultat och ställning inte i huvudsak bedömas med ledning av bokföringen under räkenskapsåren 2008/2009 och 2009/2010. Brotten är att bedöma som grova med hänsyn till att åsidosättandet avsett mycket betydande belopp och gärningen ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och varit av särskild farlig art. Lagrum 1 1 kap 5 2 st brottsbalken

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst Avdelning 1 DOM Mål nr B 16354-12 2013-03-27 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lotta Nielsen Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad PETER

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Uppsala

2013-01-17 meddelad i Uppsala UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 DOM Mål nr B 7305-12 2013-01-17 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal motparter: 1) Sökande Kammaråklagare Ulrika Modin Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uppsala Motpart Studenternas

Läs mer

2011-06-15 meddelad i Gävle

2011-06-15 meddelad i Gävle DOM Mål nr B 2305-10 2011-06-15 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Birgitta Fernlund Åklagarkammaren i Gävle 1. Målsägande 804 28 Gävle Målsägandebiträde: Advokat Bengt

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

meddelad i Uppsala

meddelad i Uppsala DOM Mål nr B 914-13 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Michael Ehrencrona Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uppsala Tilltalad Mohamed Intikaf Peer Mohamed, 761229-1059

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 535-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sonny Borg, 19721224-0993 c/o Tan Mercovich Visbyringen 16 Lgh 1002 163 73 SPÅNGA Medborgare i Norge Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran VARBERGS TINGSRÄTT Rotel 3 DOM Mål nr B 1545-12 2012-11-16 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Jon Lindahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad

Läs mer

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 4. DOM meddelad i Solna

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 4. DOM meddelad i Solna 1 DOM 2014-11-05 meddelad i Solna Mål nr: B 7352-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad DON Christian Tasic Stevic, 19890423-5119 Sundbyvägen 49 163 45 Spånga Åklagare Kammaråklagare Ann Lidén Åklagarmyndigheten

Läs mer

meddelad i Malmö

meddelad i Malmö Avdelning 4 DOM Mål nr B 7817-09 2010-06-24 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Johan Larsson Malmö åklagarkammare Tilltalad Omid Mosavi, 800908-6177 Amiralsgatan

Läs mer

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott DOM Mål nr B 16214-13 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Spec Göran Hansson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad JOHAN Anders Åsman, 660612-5091

Läs mer

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle 1 GÄVLE TINGSRÄTT DOM 2014-06-10 meddelad i Gävle Mål nr: B 811-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Paul Olov SEBASTIAN Hedenberg Hammarsten, 19830905-6938 Södra Slottsgatan 22 D Lgh 1202 802 53

Läs mer

Begångna brott Våldtäkt mot barn

Begångna brott Våldtäkt mot barn HELSINGBORGS Avdelning 1 DOM Mål nr B 2855-10 2011-01-18 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Tom Svensson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Målsägande A

Läs mer

DOM Malmö

DOM Malmö 1 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 3 Rotel 32 DOM 2013-10-07 Malmö Mål nr - ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Lunds tingsrätts dom den 12 september 2012 i mål nr - se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1)

Läs mer

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM meddelad i Solna

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM meddelad i Solna 1 DOM 2015-10-15 meddelad i Solna Mål nr: B 5246-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Don Christian Tasic Stevic, 19890423-5119 Slåttervallsgatan 4 Lgh 1304 115 44 Stockholm Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

2013-10-16 meddelad i Varberg

2013-10-16 meddelad i Varberg VARBERGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1754-13 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Anders Johansson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Målsägande CW Företrädd av

Läs mer

1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 Grupp 1. DOM meddelad i Karlstad

1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 Grupp 1. DOM meddelad i Karlstad 1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 DOM 2016-06-14 meddelad i Karlstad Mål nr: B 4608-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Bo KOLBJÖRN Karlsson, 19470527-7236 Telegatan 1 A Lgh 1001 682 30 Filipstad

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna SOLNA TINGSRÄTT meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin

Läs mer

DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad

DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad 1 YSTADS TINGSRÄTT DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad Mål nr T 1402-13 PARTER KÄRANDE AB Grönsta:s konkursbo, 556624-5600 c/o Mario Komac Advokatfirman Komac AB Kalendergatan 18 211 35 Malmö Ställföreträdare:

Läs mer

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun FALU TINGSRATT DOM meddelad i Falun Mål nr B 3330-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Tilltalad Tarek Malak, 840727-0555

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 3 Mål nr T 9295-14 Rättelse/komplettering Dom, 2015-05-21 Komplettering, 2015-05-22 Beslutat av: beredningsjuristen Björn Olof Bräutigam I första stycket under rubriken "Yrkanden

Läs mer

meddelad i Göteborg. Tilltalad ANNA Birgitta Rebecca Blomqvist, Träringen Göteborg

meddelad i Göteborg. Tilltalad ANNA Birgitta Rebecca Blomqvist, Träringen Göteborg GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 4646-10 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Vice chefsåklagare Bengt Landahl Göteborgs åklagarkammare Tilltalad ANNA Birgitta Rebecca Blomqvist,

Läs mer

1 UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 3. DOM meddelad i Uppsala

1 UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 3. DOM meddelad i Uppsala 1 meddelad i Uppsala Mål nr: B 2400-17 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad KEVIN Kristofer Honkanen, 19930808-5175 c/o Lindholm Restenäs 239 459 93 Ljungskile Åklagare Extra åklagare Mia Sjöstedt Åklagarmyndigheten

Läs mer

meddelad i Nacka Strand

meddelad i Nacka Strand NACKA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1554-11 meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Helena Lif City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT 2009-10-12 Meddelad i Stockholm Mål nr T 13975-06 T 9595-06 PARTER KÄRANDE Sikander Khan, 490217-3451 c/o Skatteverket, Säkerhetsfunktionen 106 61 Stockholm Ombud: Advokat Anders

Läs mer

DOM 2015-05-20 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-20 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr T 15998-11 T 16000-11 T 16002-11 T 18027-11 PARTER KÄRANDE 1. ALBIN Karl Willstrand, 860402-2593 c/o Håkansson Burserydsvägen 29 333 32 Smålandsstenar 2. Daniel Ståhl, 820317-4076

Läs mer

SLUTLIGT BESLUT Mål nr B meddelat i Varberg

SLUTLIGT BESLUT Mål nr B meddelat i Varberg VARBERGS TINGSRÄTT SLUTLIGT BESLUT Mål nr B 2501-09 meddelat i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Mats Forsén Ekobrottsmyndigheten Utredningsenhet Halmstad Tilltalad Hans PETTER

Läs mer

Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn

Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn BORÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3456-11 2011-12-30 meddelad i Borås 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Åsa Askenbäck Åklagarkammaren i Borås Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde:

Läs mer

meddelad i Malmö

meddelad i Malmö MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 4 DOM Mål nr B 1634-12 2012-03-14 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Hans Harding Malmö åklagarkammare Tilltalad Hassan Khalebi, 910120 Adress

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Karlstad

2013-01-17 meddelad i Karlstad DOM Mål nr B 5563-12 2013-01-17 meddelad i Karlstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Magnus Haglund Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Målsägande Kim Jansson Storgatan

Läs mer

DOM 2014-06-10 Meddelad i Norrköping

DOM 2014-06-10 Meddelad i Norrköping 1 Meddelad i Norrköping Mål nr PARTER KÄRANDE Andris Kraulis, 390523-5770 Färjestadsvägen 4 D Lgh 1302 168 51 Bromma SVARANDE Sveriges Schackförbund, 802002-9347 Kabelvägen 19 602 10 Norrköping Ombud:

Läs mer

DOM Meddelad i Kalmar

DOM Meddelad i Kalmar 1 KALMAR TINGSRÄTT Målenhet 3 DOM 2017-03-15 Meddelad i Kalmar Mål nr T 3316-16 Kärande Sotning & Brandskydd Torsås AB, 556557-5296, Box 57, 385 21 Torsås Ombud: advokaten Thomas Söderqvist och jur.kand.

Läs mer

Begångna brott Sexuellt utnyttjande av barn

Begångna brott Sexuellt utnyttjande av barn DOM Mål nr B 11280-12 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Rogland Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas.

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas. HELSINGBORGS DOM Mål nr B 3607-09 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Eva-Marie Persson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Jennifer Fagerberg Nordbanegatan

Läs mer

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:9. DOM meddelad i Falun

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:9. DOM meddelad i Falun 1 meddelad i Falun Mål nr: B 672-16 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Mityu Petrov, 19630587-7430 Ringvägen 7 714 92 Kopparberg Sverige Offentlig försvarare: Advokat Anders Karls Advokatfirman Anders

Läs mer

2012-11-19 meddelad i Stockholm

2012-11-19 meddelad i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Johanna Björkman Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Tilltalad TINTIN Laurent Laurent Obinongo, 620202-6172

Läs mer

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:10. DOM meddelad i Falun. Tilltalad Hans TIM Emanuel Skommar, Vallavägen Falun

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:10. DOM meddelad i Falun. Tilltalad Hans TIM Emanuel Skommar, Vallavägen Falun 1 meddelad i Falun Mål nr: B 1290-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Hans TIM Emanuel Skommar, 19910614-5452 Vallavägen 19 791 42 Falun Offentlig försvarare: Advokat Anders Ericson Advokatfirman

Läs mer

1 ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT Rotel 3. DOM meddelad i Östersund

1 ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT Rotel 3. DOM meddelad i Östersund 1 ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT DOM 2016-06-22 meddelad i Östersund Mål nr: B 160-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Ahmeddin Mahmoud Humed, 19520401-4715 Seegatan 13 D Lgh 1204 811 33 Sandviken Medborgare

Läs mer

DOM Meddelad i Västerås

DOM Meddelad i Västerås 1 VÄSTMANLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 DOM 2017-06-22 Meddelad i Västerås Mål nr FT 1340-17 PARTER Kärande Diskrimineringsombudsmannen Box 4057 169 04 Solna Ombud: Processförarna Johanna Nilsson och Laine

Läs mer

2013-03-26 meddelad i Malmö

2013-03-26 meddelad i Malmö DOM Mål nr B 2496-11 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Rogland Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Tilltalad HANS Michael Teddy Ekman, 820805-4018 Sofiagatan

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg 1 GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM 2017-03-27 Meddelad i Göteborg Mål nr T 1195-16 KÄRANDE OCH GENSVARANDE Västsvensk Tidningsdistribution Kommanditbolag, 969678-5378 c/o Västsvensk Tidningsdistribution AB Box

Läs mer

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle 1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2 DOM 2016-03-03 meddelad i Gävle Mål nr: B 1065-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Karl TOMAS Segerlund, 19650211-1278 c/o Segerlund Örsvängen 5 Lgh 1204 174 51 Sundbyberg

Läs mer

2013-01-04 meddelad i Göteborg

2013-01-04 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 13494-12 2013-01-04 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Bengt Landahl Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål Målsägande Annika Ekström Von Holten

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 08 Rotel 0801 DOM 2013-04-22 Stockholm Mål nr B 7118-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 2 juli 2012 i mål nr B 3012-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1)

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 3 Enhet 31. DOM meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 3 Enhet 31. DOM meddelad i Malmö 1 Avdelning 3 Enhet 31 DOM 2015-10-27 meddelad i Malmö Mål nr: B 3332-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Stanley Chuks, 19950572-1911 Adress saknas Ombud: Christer Rindmo c/o Serviceenheten / Pass

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A Mål nr SVEA HOVRÄTT DOM Avdelning 07 2011-11-15 B 4572-11 Rotel 0713 Stockholm Sid l (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Begångna brott Grov misshandel

Begångna brott Grov misshandel MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 1 DOM Mål nr B 7218-12 2012-11-06 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anders Petersson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Målsägandebiträde:

Läs mer

1 LYCKSELE TINGSRÄTT Rotel 4. DOM meddelad i Lycksele

1 LYCKSELE TINGSRÄTT Rotel 4. DOM meddelad i Lycksele 1 meddelad i Lycksele Mål nr: B 530-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad JOHNNY Axel Andersson, 19940806-8675 c/o Sören Andersson Bångvägen 38 B 921 32 LYCKSELE Offentlig försvarare: Advokat Per Nyberg

Läs mer

2010-11-17 meddelad i Helsingborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott

2010-11-17 meddelad i Helsingborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott HELSINGBORGS DOM Mål nr B 5230-10 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Ronny Jonsson Åklagarkammaren i Helsingborg Tilltalad Sven MARTIN Österberg, 730504-3932

Läs mer

Skadestånd 1. Helene Hugohs skadeståndsyrkande ogillas. 2. Annika Påhlssons skadeståndsyrkande ogillas.

Skadestånd 1. Helene Hugohs skadeståndsyrkande ogillas. 2. Annika Påhlssons skadeståndsyrkande ogillas. DOM Mål nr B 815-12 meddelad i Norrköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Tf chefsåklagare Mats Ericsson Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål 1. 2. Målsägande Helene Hugoh Idrottsgatan 64

Läs mer

meddelad i VÄXJÖ. Begångna brott 1. Grovt vapenbrott

meddelad i VÄXJÖ. Begångna brott 1. Grovt vapenbrott VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3572-11 2011-12-07 meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Yvonne Rudinsson Åklagarkammaren i Växjö Tilltalad Björn JÖRGEN Johansson, 650712-4417

Läs mer

DOM 2015-10-21 Meddelad i Nyköping

DOM 2015-10-21 Meddelad i Nyköping 1 NYKÖPINGS TINGSRÄTT DOM Meddelad i Nyköping Mål nr PARTER KÄRANDE Diskrimineringsombudsmannen, 202100-6073 Box 3686 103 59 Stockholm Ombud: Anna Rosenmüller Nordlander och Johanna Nilsson Samma adress

Läs mer

Skadestånd Olivia Rosengrens skadeståndsyrkande ogillas.

Skadestånd Olivia Rosengrens skadeståndsyrkande ogillas. VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3213-11 2012-05-09 meddelad i Vänersborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Viktoria Karlsson Åklagarkammaren i Uddevalla Målsägande Olivia Rosengren

Läs mer

meddelad i Göteborg. Begångna brott Våldtäkt mot barn

meddelad i Göteborg. Begångna brott Våldtäkt mot barn DOM Mål nr B 16324-12 2013-02-08 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Målsägande A, se

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Enhet 5. DOM 2014-12-02 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Enhet 5. DOM 2014-12-02 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 8171-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Jonas Stille, 19701231-0095 Himmelsvägen 16 141 91 Huddinge Offentlig försvarare: Advokat Ingemar Mårtensson Advokatfirman

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 21. DOM meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 21. DOM meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad MAGNUS Lars Gösta Lundgren, 19840627-7858 Bergsgatan 54 Lgh 1002 852 36 Sundsvall Offentlig försvarare: Advokat Erik Hansson Hanssons

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2016-06-15 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2016-06-15 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Farshid Norouzi, 19590801-2130 Gårdstigen 25 12552 Älvsjö Offentlig försvarare: Advokat Nils Hillert Process Advokatbyrå HB Box 19570

Läs mer

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:3. DOM meddelad i Falun

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:3. DOM meddelad i Falun 1 meddelad i Falun Mål nr: B 657-17 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad MOHAMED Abdirahman Mohamed, 19980725-3555 Uppfartsvägen 1 A Lgh 1101 771 32 Ludvika Medborgare i Somalia Offentlig försvarare:

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm 1 Patent- och marknadsdomstolen DOM 2016-12-08 Meddelad i Stockholm Mål nr PMT 11028-16 KÄRANDE Mercedes-Benz Sverige AB, 556487-1548 Box 50530 202 50 Malmö Ombud: Advokaterna Henrik Wistam och Annie Kabala

Läs mer

2011-05-18 meddelad i Södertälje. Begångna brott Mordbrand

2011-05-18 meddelad i Södertälje. Begångna brott Mordbrand SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 914-11 2011-05-18 meddelad i Södertälje 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Bengt Lund Södertörns åklagarkammare i Stockholm Tilltalad STEN Johan Lundin,

Läs mer

2012-07-24 meddelad i Visby

2012-07-24 meddelad i Visby Gotlands tingsrätt Rotel 4 Mål nr meddelad i Visby 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Mats Wihlborg Åklagarmyndigheten Lokal åklagare i Visby 1. Målsägande Hemlig Hemlig Målsägandebiträde:

Läs mer

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle 1 GÄVLE TINGSRÄTT meddelad i Gävle Mål nr: B 1857-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Henrik STEFAN Ljunggren, 19990216-2594 Sekretess, se Partsbilaga sekretess Offentlig försvarare: Advokat Lars

Läs mer

meddelad i Östersund

meddelad i Östersund ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 504-10 2011-11-09 meddelad i Östersund 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Eva Lena Rimér Åklagarkammaren i Östersund Målsägande Målsägande A Särskild

Läs mer

2012-03-05 meddelad i Gävle

2012-03-05 meddelad i Gävle GÄVLE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 50-12 2012-03-05 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Elly-Anne Öholm Åklagarkammaren i Gävle Målsägande Berit Jönsson c/o Regina Jönsson

Läs mer

DOM 2010-07-07 Meddelad i Solna

DOM 2010-07-07 Meddelad i Solna 1 Meddelad i Solna Mål nr PARTER Kärande Yellow Register On Line AB, 556447-0119 Box 1272 501 12 Borås Ombud: Jur.kand. Jonas Öjelid Box 11104 404 23 Göteborg Svarande ANNELI Christina Sliwon, muf Professional

Läs mer

1 VÄSTMANLANDS TINGSRÄTT E 14. DOM meddelad i Västerås

1 VÄSTMANLANDS TINGSRÄTT E 14. DOM meddelad i Västerås 1 meddelad i Västerås Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Arne STEFAN Johansson, 19621021-7615 Vadarvägen 2 731 42 Köping Offentlig försvarare: Advokat Saman Paknejad Advokaterna Hurtig & Partners

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2014 B 5191-13 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART FL Ombud och offentlig försvarare: Advokat PG SAKEN Grovt

Läs mer

1 SKARABORGS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM meddelad i Skövde

1 SKARABORGS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM meddelad i Skövde 1 meddelad i Skövde Mål nr: B 985-17 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad EDINSON Elan Arteaga Viafara, 19931105-8870 Silverstigen 7 Lgh 1402 151 48 Södertälje Offentlig försvarare: Advokat Thomas Ört

Läs mer

2011-11-21 meddelad i Uppsala. Tilltalad IRFAN Ahmed Izzeldin Abusugra, 950204-1214 Väktargatan 68 B Lgh 1102 754 22 Uppsala

2011-11-21 meddelad i Uppsala. Tilltalad IRFAN Ahmed Izzeldin Abusugra, 950204-1214 Väktargatan 68 B Lgh 1102 754 22 Uppsala DOM Mål nr B 5571-11 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Johan G Delin Åklagarkammaren i Uppsala Målsägande Tim Swedman Tiby 21 755 92 Uppsala Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

2011-02-09 meddelad i Norrköping. Ersättning Amir Ghane tillerkänns rättegångskostnader av allmänna medel med åttatusensjuhundrafyrtio (8 740) kr.

2011-02-09 meddelad i Norrköping. Ersättning Amir Ghane tillerkänns rättegångskostnader av allmänna medel med åttatusensjuhundrafyrtio (8 740) kr. Enhet 3 Mål nr meddelad i Norrköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anna Hjorth Åklagarkammaren i Norrköping Tilltalad Amir Ghane, 630423-0953 Travbanevägen 51 603 85 Norrköping

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-11-20 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-11-20 meddelad i Huddinge 1 DOM 2015-11-20 meddelad i Huddinge Mål nr: B 11410-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad FADI Nadjib Nadjem, 19910131-3998 c/o Tatyana Ogay Höders Väg 14 Lgh 1201 145 70 Norsborg Offentlig försvarare:

Läs mer

1 GÄLLIVARE TINGSRÄTT meddelad i Gällivare. Tilltalad Sune Erik NIKLAS Duvenäs, Högalidsgatan 5 Lgh Kiruna

1 GÄLLIVARE TINGSRÄTT meddelad i Gällivare. Tilltalad Sune Erik NIKLAS Duvenäs, Högalidsgatan 5 Lgh Kiruna 1 meddelad i Gällivare Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sune Erik NIKLAS Duvenäs, 19970225-1258 Högalidsgatan 5 Lgh 1202 981 35 Kiruna Ombud och offentlig försvarare: Advokat Vera Gärdemalm

Läs mer

meddelad i Halmstad

meddelad i Halmstad DOM Mål nr B 2322-12 meddelad i Halmstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ove Svensson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad 1. 2. Målsägande Katarina Bogdanovic Maratonvägen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 juni 2008 B 378-07 KLAGANDE BS Ombud och offentlig försvarare: Advokat TÖ MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Medhjälp

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Skaraborgs tingsrätts dom den 19 juni 2012 i mål nr B 3817-11

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Skaraborgs tingsrätts dom den 19 juni 2012 i mål nr B 3817-11 GÖTA HOVRÄTT Avdelning l Rotel 13 DOM 2012-11-15 Jönköping Mål nr B 2276-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Skaraborgs tingsrätts dom den 19 juni 2012 i mål nr B 3817-11 PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare)

Läs mer

2012-03-16 meddelad i Borås

2012-03-16 meddelad i Borås BORÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 4052-11 meddelad i Borås 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Daniel Edsbagge Åklagarkammaren i Borås Tilltalad Hans CHRISTIAN Billeskans, 781011-5530

Läs mer

2013-03-28 meddelad i Norrköping. Begångna brott Brukande av falsk urkund

2013-03-28 meddelad i Norrköping. Begångna brott Brukande av falsk urkund Mål nr meddelad i Norrköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Marie Kronqvist Berg Åklagarmyndigheten Tilltalad Mustafa RAID Alhendi, 750118 Docentgatan 9 B Lgh 1201 215 52 Malmö

Läs mer

Begångna brott Sexuellt tvång

Begångna brott Sexuellt tvång ÖREBRO TINGSRÄTT DOM Mål nr B 906-09 meddelad i Örebro 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Stig Carlén Åklagarkammaren i Örebro Målsägande Sekretess A, se domsbilaga 1 Ombud och målsägandebiträde:

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-07-27 meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-07-27 meddelad i Malmö 1 meddelad i Malmö Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Salah Soltanpanah, 19730586-0038 Frihetsberövande: Häktad Halmekatu 6B13 403 20 Jyväskylä Finland Offentlig försvarare: Advokat Fredrik

Läs mer

2014-04-02 meddelad i Göteborg

2014-04-02 meddelad i Göteborg Mål nr meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Gabriella Lundh Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad LEIF Henry Pettersson, 511009-5030 Gyllenkrooksgatan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2014 B 4533-12 KLAGANDE IMB Ombud och offentlig försvarare: Advokat CT MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna 1 Avdelning 3 DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna Mål nr T 3674-12 PARTER KÄRANDE Centrala Studiestödsnämnden, 202100-1819 Kravenheten 851 82 Sundsvall Ombud: Jur.kand. Ingemar Wangehall CSN Umeå Box 144 901

Läs mer

2012-11-29 meddelad i Sollentuna

2012-11-29 meddelad i Sollentuna DOM Mål nr B 5643-12 meddelad i Sollentuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Jesper Paulander Åklagarmyndigheten Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Mohammad Aladjam, 860730-0897

Läs mer

meddelad i Kalmar

meddelad i Kalmar KALMAR TINGSRÄTT DOM Mål nr B 631-11 meddelad i Kalmar 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Linda Caneus Åklagarkammaren i Kalmar Målsägande Mirza Memic Storgatan 18 B 579 30 Högsby Målsägandebiträde:

Läs mer

2012-09-14 meddelad i Stockholm. Åklagare Justitiekanslern genom kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm

2012-09-14 meddelad i Stockholm. Åklagare Justitiekanslern genom kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 4 DOM Mål nr B 10692-11 2012-09-14 meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Justitiekanslern genom kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten City

Läs mer

1 LULEÅ TINGSRÄTT Brottmålsenheten. DOM meddelad i Luleå

1 LULEÅ TINGSRÄTT Brottmålsenheten. DOM meddelad i Luleå 1 meddelad i Luleå Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Glenn ROGER Mikael Larsson, 19650802-0051 Saxofongatan 17 B Lgh 1001 943 33 Öjebyn Offentlig försvarare: Advokat Lennart Wiklund Advokatfirman

Läs mer

1 HAPARANDA TINGSRÄTT 2014-10-22 meddelad i Haparanda

1 HAPARANDA TINGSRÄTT 2014-10-22 meddelad i Haparanda 1 meddelad i Haparanda Mål nr: B 813-11 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad MAGNUS Göran Johansson, 19670819-7055 Smedjevägen 3 952 43 Töre Offentlig försvarare: Advokat Marko Tuhkanen Advokatbyrån

Läs mer

PROTOKOLL Förhandling och föredragning i Stockholm

PROTOKOLL Förhandling och föredragning i Stockholm 1 Rotel 0713 Förhandling och föredragning i Stockholm Aktbilaga 12 Mål nr RÄTTEN Hovrättsråden Sven Jönson och Gunilla Schöldström, referent, samt tf. hovrättsassessorn Lisa Nilheim FÖREDRAGANDE OCH FÖRARE

Läs mer

2012-11-27 meddelad i Södertälje

2012-11-27 meddelad i Södertälje en DOM Mål nr B 1939-12 meddelad i Södertälje 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagaren Fredrik Karlsson Åklagarmyndigheten Södertörns åklagarkammare i Stockholm Målsägande Folksam c/o U

Läs mer

Rättelse/komplettering Dom,

Rättelse/komplettering Dom, LINKÖPINGS TINGSRÄTT Mål nr: B 2867-15 Rättelse/komplettering Dom, 2016-04-25 Domskäl - Rättelse, 2016-04-27 Beslut av: rådmannen Katrin Persson Till följd av förbiseende har avgiften enligt lagen om brottsofferfond

Läs mer

HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott

HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott YTTRANDE Sida 1 (8) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2012-07-05 B 6000-11 Rotel 11 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

Läs mer

2012-03-05 meddelad i Sollentuna

2012-03-05 meddelad i Sollentuna ATTUNDA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 7074-11 2012-03-05 meddelad i Sollentuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anna Thorvaldsson Norrorts åklagarkammare i Stockholm Målsägande Polismyndigheten

Läs mer

Begångna brott 1. Sexuellt övergrepp mot barn

Begångna brott 1. Sexuellt övergrepp mot barn Mål nr meddelad i Falun 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Niclas Eltenius Åklagarkammaren i Falun Målsägande Målsägande, se domsbilaga 1 Målsägandebiträde: Advokat Veronica Viklund

Läs mer

DOM 2012-06-20 meddelad i Karlstad

DOM 2012-06-20 meddelad i Karlstad VARMLANDS TINGSRATT DOM meddelad i Karlstad Mål nr B 6180-11 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Tilltalad Oliver Teucke, 700212-50 Långban Pensionatet 682

Läs mer

Begångna brott Grovt förtal

Begångna brott Grovt förtal DOM Mål nr B 571-11 meddelad i Kalmar 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Kerstin Eriksson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Kalmar Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde:

Läs mer

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad l_ l KRISTIANSTADS Rotel 7 meddelad i Kristianstad JMålnrB396-12 ----------~~~~~=~---------- p ARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Extra åklagare Christer Almfeldt Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i

Läs mer

PROTOKOLL 2015-03-11 Föredragning i Vänersborg

PROTOKOLL 2015-03-11 Föredragning i Vänersborg 1 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Föredragning i Vänersborg Aktbilaga 70 Mål nr Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Chefsrådmannen Niclas Johannisson samt rådmännen Anders Björk och Kristian Andersson FÖREDRAGANDE

Läs mer

DOM meddelad i KARLSKRONA. Tilltalad Joachim ROGER Magnus Lundqvist, Nyhemsvägen 2 A Lgh Karlskrona

DOM meddelad i KARLSKRONA. Tilltalad Joachim ROGER Magnus Lundqvist, Nyhemsvägen 2 A Lgh Karlskrona meddelad i KARLSKRONA Mål nr: 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Joachim ROGER Magnus Lundqvist, 19740312-3339 Nyhemsvägen 2 A Lgh 1001 371 43 Karlskrona Offentlig försvarare: Advokat Mats P Olsson

Läs mer

Kriminellt.com. KRISTIANSTADS TINGSRÄTT Rotel 7. 2014-02-25 meddelad i Kristianstad. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Kriminellt.com. KRISTIANSTADS TINGSRÄTT Rotel 7. 2014-02-25 meddelad i Kristianstad. PARTER (Antal tilltalade: 1) DOM Mål nr B 1835-09 meddelad i Kristianstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Eva Norberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Kristianstad Tilltalad MARTIN Per Lennart Friström,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2005 B 2879-03 KLAGANDE CF Offentlig försvarare och ombud: advokaten RS MOTPART Riksåklagaren, Box 5553, 114 85 STOCKHOLM SAKEN

Läs mer