DOM meddelad i Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM 2013-02-25 meddelad i Stockholm"

Transkript

1 '!i07i!(j STOCKHOLMS TINGSRATT DOM meddelad i Stockholm Mål nr B PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Gunilla Carlson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren i Stockholm Tilltalad ALI Jävad Amouri, Skogsslingan Skärholmen Offentlig försvarare: Advokat Thomas Johansson Advokaterna Johansson & Fredriksson AB Eriksbergsgatan Stockholm DOMSLUT Begångna brott Grovt bokföringsbrott Lagrum 11 kap 5 2 st brottsbalken Påföljd m.m. Fängelse l år 6 månader Följande åtal ogillas Grovt bokföringsbrott Så vitt avser underlåtenhet att löpande bokföra affärshändelser och att bokföra avgifter som utgått för tjänster som bolaget utfört under tiden Näringsförbud Ali Ammouri meddelas näringsförbud enligt lagen (1986:436) om näringsförbud under en tid av 5 år räknat från det att beslutet vunnit laga kraft. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Postadress Box Stockholm Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Scheelegatan måndag - fredag E-post: 08:00-16:00 www. Stockholms tingsratt, se

2 STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM B Ersättning Advokat Thomas Johansson tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan och kr mervärdesskatt. Av denna kostnad ska Ali Ammouri till staten återbetala kr.

3 STOCKHOLMS TINGSRATT DOM meddelad i Stockholm Mål nr B PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Gunilla Carlson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren i Stockholm Tilltalad MOSLEM Jawad Ammouri, c/o Ammouri Eastmansvägen 8 B Lgh Stockholm Offentlig försvarare: Advokat Lars Runeberg Advokatfirman Falk, Sjöberg & Partners AB Box Stockholm DOMSLUT Begångna brott Grovt bokföringsbrott Lagrum 11 kap 5 2 st brottsbalken Påföljd m.m. Fängelse l år 6 månader Följande åtal ogillas Grovt bokföringsbrott Så vitt avser underlåtenhet att löpande bokföra affärshändelser och att bokföra avgifter som utgått för tjänster som bolaget utfört under tiden Näringsförbud Moslem Ammouri meddelas näringsförbud enligt lagen (1986:436) om näringsförbud under en tid av 5 år räknat från det att beslutet vunnit laga kraft. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Postadress Box Stockholm Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Scheelegatan måndag - fredag E-post: 08:00-16:00 www. Stockholms tingsratt, se

4 STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM B Ersättning Advokat Lars Runeberg tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan och kr mervärdesskatt. Av denna kostnad ska Moslem Ammouri till staten återbetala kr.

5 STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM B INLEDNING Moslem Ammouri är född 1966, Ali Amouri De är bördiga från Libanon och bröder i en stor syskonskara. Efter avslutad skolgång har Moslem Ammouri arbetat som taxichaufför och därefter under tiden drivit en livsmedelsaffär i Bredäng. Sedan år 2001 äger och driver han ett café i centrala Stockholm. Ali Amouri har arbetat som tekniker och datasäljare. Moslem Ammouri och Ali Amouri är gifta och har minderåriga barn. Change in Kungsgatan AB bildades år Bolaget har som verksamhet att bedriva växling av valuta och resecheckar samt idka därmed förenlig verksamhet. Aktiekapitalet är kr. Bolaget driver sin verksamhet i en lokal med adress Kungsgatan 57 i Stockholm. Moslem Ammouri och Ali Amouri förvärvade aktierna i Change in år 2007 för l kr. Moslem Ammouri äger 70 procent av aktierna, Ali Amouri 30 procent. Moslem Ammouri är styrelse, Ali Amouri suppleant. Båda tecknar bolagets firma var för sig. Bolaget har brutet räkenskapsår med början den l september. Change in har efter Moslem Ammouris och Ali Amouris förvärv av bolaget fortsatt sin verksamhet i kontoret på Kungsgatan 57. Under den tid som är aktuell i målet har bolaget köpt valuta från i första hand Tavex AB, som har kontor på Smålandsgatan i Stockholm. o Ar 2010 beslutade skatteverket att genomföra en revision av bolag som sysslar med växling av valuta. Change in var ett av de företag som slumpvis valdes ut. Ett annat var Tavex AB.

6 STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM B Åklagaren har hävdat att Moslem Ammouri och Ali Amouri som företrädare för Change in har åsidosatt den bokföringsskyldighet som åligger dem i bolaget. YRKANDEN M.M. Åklagaren har yrkat att Moslem Ammouri och Ali Amouri ska fällas till ansvar för grovt bokföringsbrott samt meddelas näringsförbud i enlighet med stämningsansökningen, domsbilaga 1. Åklagaren har under huvudförhandlingen lagt ner åtalet såvitt avser första och tredje ätt-satserna i andra stycket under rubriken för respektive räkenskapsår. Moslem Ammouir och Ali Amouri har förnekat brott. De har yrkat frikännande dom i de delar som åklagaren har lagt ner åtalet. UTVECKLING AV TALAN Åklagaren: Change in hade tillstånd av Finansinspektionen att bedriva sin verksamhet. För verksamhet som avser valutaväxling gäller lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Lagen syftar till att förhindra penningtvätt och att annan näringsverksamhet utnyttjas för penningtvätt. Dessförinnan fanns en annan lag med i stort sett samma innehåll. Vid affärsbindelser kräver lagen att man har en god kundkännedom - man ska veta vem man gör affärer med. Det krävs att man har uppgift om vem man gör affärer med när affärens belopp överstiger euro eller kr. För det fall bolaget misstänker att något beträffande den man gör affärer med inte står rätt till ska anmälan ske till finanspolisen.

7 STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM B För bokföringsskyldigheten i ett bolag gäller att affärshändelser ska bokföras löpande. Kontanta transaktioner, vilket det till stor del är fråga om hos Change in, ska bokföras senast påföljande dag. Andra affärshändelser ska bokföras så snart det kan ske. Bokföringen ska upprättas i registreringsordning, d.v.s. kronologisk ordning, och systematisk ordning, alltså konto för konto. Registreringsordningen förs i en grundbok och den systematiska ordningen i en huvudbok. Bokföringen ska spegla verkligheten. Det ska finnas underlag till affärshändelser. När det finns många kassatransaktioner kan man göra en gemensam verifikation för dessa avseende samma dag. Det ska dock finnas kvitton eller andra underlag som kan stödja den gemensamma verifikationen. Hos Change in har det funnits ett kassaregistersystem som tar fram de gemensamma verifikationerna. Det är här lagen om penningtvätt får betydelse. Väldigt många affärshändelser har varit på belopp över kr. Enligt lagen om penningtvätt skulle det då ha bevarats underlag för varje affärshändelse, s.k. fullständiga verifikationer. Vid revision har skatteverket kunna konstatera att alla inköp och försäljningar av valuta som har gjorts inte har bokförts hos Change in. Change in har använt sig av andra valutaväxlingsföretag, i första hand Tavex, för att få ut kontanter och lösa in postväxlar. Skatteverket har begärt in underlag från Tavex, som har kontor vid Norrmalmstorg, för att jämföra med. Ali Baalbaki, Hassan Ammouri och Hussein Ammouri har handlat valuta för Change in:s räkning på bl.a. Tavex. Under räkenskapsåret 2009 har Ali Baalbaki köpt valuta från Tavex för 79,8 milj. kr. Totalt har det bokförts inköp av valuta för cirka 83 milj. kr från Tavex och ExChange (fup. s. 39). Av inköpen har 45,6 milj. kr påträffats i bokföringen. Det ger en differens om 34 milj. kr i bokföringen. Under räkenskapsåret 2010 har det bokförts inköp av valuta om totalt 186,8 milj. kr. Inköp som inte har bokförts uppgår till 77,6 milj. kr.

8 STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM B Ali Baalbaki och andra anställda har genomfört flera transaktioner per dag på Tavex, ibland både förmiddag och eftermiddag (s ). Beträffande de invändningar om återköp p.g.a. att Change in skulle ha fått fel kurs hos Tavex vid köp av valuta kan sägas bl.a. att de återköpskvitton som finns inte motsvarar belopp eller lägre kurser. Beloppen på transaktionerna är ofta höga, från kr till kr, och ibland upp till l milj. kr. Det är 169 transaktioner som inte har bokförts hos Change in. För dessa saknas kvitton. Det har dock återfunnits två kvitton av intresse. En av dessa är verifikation nr 21 från den 8 september Det har denna dag köpts euro för kr. Under denna verifikation finns ett utdrag från Change in:s kassaregistersystem från den 8 september 2009 (s. 49). På rad 8 i uppställningen finns en stor post om euro vilket motsvarar cirka kr. Summan blir kr. Bakom handlingen ligger (s. 51) en utgående kassaorder, specifikation, att det har gjorts ett inköp om euro, med USD till kurs 7,1019. Till kassaordern finns också ett kvitto från samma dag som avser en annan transaktion. Det finns också en annan transaktion från samma dag om euro. Fel kvitto sitter på platsen. Vidare finns det ett kvitto från den 27 april 2010 som gäller l 000 euro (s. 54). Då har det köpts l 000 GBP till kursen 11,1066. Denna transaktion finns med i kassaregistersystemet, på rad 20 uppifrån. Kvittot avseende köp av euro finns inte med i kassaregistersystemet. Brotten avser mycket betydande belopp och har skett i skatteundandragande syfte, 34 milj. kr det ena räkenskapsåret och 77 milj. kr andra året. Det finns en systematik i att transaktioner inte har bokförts. Man har inte någon som helst aning om vad som hänt med de pengar som inte har bokförts. Det har varit mycket

9 STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM B kontanthantering. Kontanthanteringen har handlat om att avlöna svart arbetskraft. Det har gällt stora belopp i euro. Man ska i detta sammanhang komma ihåg att en stor del av den svarta arbetskraften, byggnadsarbetare m.m., är europeisk. Båda tilltalade har betalat till skatteverket vad skatteverket har ansett att de är skyldiga i skatt. UTREDNINGEN Åklagaren och de tilltalade har åberopat skriftlig bevisning. Moslem Ammouri och Ali Amouri har hörts. På åklagarens begäran har vittnesförhör skett med f.d. skatterevisorn Solveig Eländer, Aljona Andic, anställd hos Tavex, och Change in:s bokförare Mathias Palmqvist. På Moslem Ammouris och Ali Amouris begäran har Ali Baalbaki och brorsonen Hossein Ammouri, båda anställda i Change in, hörts som vittnen. DOMSKAL ANSVAR Närmare hörda över åtalet har de tilltalade uppgett bl.a. följande. Moslem Ammouri: o Ar 2007 hade Ali Amouri blivit arbetslös. Han hade lite egna pengar och hjälpte Ali Amouri genom att köpa bolaget för att denne skulle ha ett arbete. De betalade 1,6 milj. kr för aktierna. Han lånade kr, Ali Amouri kr. Han har arbetat på sitt kafé kl varje dag och har inte haft tid att delta i verksamheten i Change in. I Change in sökte han tillstånd hos Finansinspektionen och har arbetat

10 10 STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM B med revisorn m.m. Han har lagt ner tid på Change in när det har behövts. Kanske har han arbetat en till två timmar på en månad, tittat på en balansrapport eller liknande. Han gick också till banken om det behövdes. Han ägde 70 procent av aktierna. Innan han köpte verksamheten fick han information och utbildning från Mathias Palmkvist som skötte bokföringen i bolaget sedan tidigare. Change in har sysslat med växling från SEK till andra valutor. Eftersom bolaget inte har varit momsregistrerat har de inte haft möjlighet att ta ut avgifter. Ofta har kunderna kommit in med postväxlar i svensk valuta och växlat in dem till euro eller USD. Många av kunderna har varit turister från hotellen omkring. Det har också varit affärsmän som köpt bilar från utlandet. Deras kunder har varit personer som har velat köpa någonting kontant. Change in har avvisat även små kunder så fort bolaget har misstänkt att det har rört sig om någon olaglig verksamhet. Vissa kunder har de kontrollerat. Kunder som har kommit fortlöpande har de avvisat. Change in har haft som mål att inte ta emot några kunder som de har misstänkt. Tiggare har bolaget avvisat. Det skulle vara omöjligt att driva ett företag utan ett affärsprogram. Ali Amouri skötte butiken. Växlingskurserna utgick från de kurser som Forex fastställde. Tavex kontaktade Change in och erbjöd dem växling. Han förhandlade fram ett avtal med Tavex' chef. I detta angavs vilket pris Tavex skulle erbjuda Change in, nämligen två enheter över växlingskursen. När Ali Baalbaki växlade hos Tavex tog han bussen dit. Om de upplevde risk för rån eller liknande gick två anställda till Tavex. Change in köpte euro och sålde sedan i små mängder under dagen. Det har alltså inte rört sig om att en kund har velat köpa euro. Att det har skett flera transaktioner beror på att Tavex inte har gett Change in rätt kurs. Ibland när Ali Baalbaki gick till Tavex visste

11 11 STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM B denne inte vilken kurs han skulle köpa för. Därför har han sedan gått tillbaka för att få rätt kurs. I bokföringen ska det bara ligga ett kvitto, alltså bara det rätta kvittot. Tavex har inget system för återköp. Därför har Tavex gett dem flera kvitton. Anledningen till att Change in gick flera gånger till Tavex var för att Tavex hade avtalat med Change in om vilket pris Tavex skulle erbjuda Change in. När de anställda på Tavex sedan inte gav Change in rätt pris, var Change in tvungna att gå tillbaka till Tavex och dividera till dess att Tavex gav Change in tillbaka differensen beräknad på rätt växlingskurs, ett par hundra kronor eller några tusenlappar. Han skrev under bokslutet. Månadsdeklarationerna till skatteverket skrev Ali Amouri under. Change in har betalat cirka 4 milj. kr i skattetillägg. Vid köpet hade de flera utbildningar samt genomgångar med den förra ägaren, med bokföraren och med ett stort revisionsbolag hur han och Ali Amouri skulle driva verksamheten. Valutahandelssystemet fanns i bolaget vid köpet. Change in betalar fortfarande för support på systemet från ett dataföretag, Global In. Han visste inte så mycket om verksamheten när de började. Verksamheten ökade i omsättning på grund av att Ali Amouri var där mycket. De hade bra öppettider och lärde känna marknaden. Den tidigare ägaren hade inga särskilda öppettider och lade inte ner någon tid på verksamheten. Han fick resultatrapporter från Mathias Palmqvist. Mathias Palmqvist brukade komma förbi hans kaféverksamhet och berätta hur det gick för Change in. Mathias Palmqvist tyckte att de drev verksamheten på ett bra sätt. Det stämmer inte att det har varit stora luckor i bokföringen. Vid varje försäljningstillfälle gör man en registrering. Det ska finnas rapporter och material i bokföringen löpande. Change in gjorde reklam och skaffade kunder genom att det inte tog någon avgift vid växlingarna.

12 12 STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM B Change in har haft en verksamhetsplan ändå sedan starten eftersom man måste ha en sådan för att söka tillstånd hos Finansinspektionen. Change in har tagit legitimation på kunder som har köpt valuta hos dem. Tavex höll sig inte alltid till den avtalade växlingskursen. Tavex har också gjort andra fel, såsom att bokföra istället för Detta är information som han har fått från de andra i bolaget och ingenting som han har upplevt. Change in köpte valuta även från Forex och Exchange. Eftersom de levde på små marginaler var de tvungna att gå till Tavex för att få så bra marginaler som möjligt. Ali Amouri: Han sitter i kassan på Change in. En anställd som arbetade i verksamheten före förvärvet skulle lära upp honom. Deras bror Hassan Ammouri hade inte heller arbete utan hade praktik och fick lära sig hur verksamheten fungerar. Hossein Ammouri är anställd i Change in. Kunderna är både svenskar och utlänningar. Företagen kunde vara byggfirmor, bilhandlare och butiker. Byggföretag köpte ibland verktyg utomlands och ville betala med euro när de köpte begagnade verktyg. Det var väldigt lite kontanter i verksamheten. Vid kontanta transaktioner tar de en avgift om 2 procent. Numera har verksamheten öppet kl och på helger till kl. 16. Tidigare hade de öppet längre. Bokföraren fick för det mest med kvittona. Ibland var det stressigt i verksamheten. När skatteverket frågade efter kvitton fick verket alla kvitton som saknades. Han försökte ha alla kvitton i en pärm för samma dag. Vissa kvitton som inte var med fick skatteverket senare, men det var bara från början av verksamheten. Ibland i början hade han gjort kvittona men glömt att skicka med dem. När skatteverket frågade efter dem skickade han in alla kvitton.

13 13 STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM B Han var med när avtalet med Tavex skrevs. De två personerna från Tavex som förhandlade var en person vid namn Krister och en annan person som han inte minns vid namn. Krister slutade för över fyra år sedan. Tavex erbjöd dem den billigaste kursen. Han har köpt valuta hos Tavex ett par gånger. Handeln med Tavex gick efter en flytande kurs som kunde skilja upp till 2-3 procent på en dag. Avtalet med Tavex innebar att de skulle få köpa efter den flytande kursen med ett visst tillägg. När det hade blivit fel kurs gick Ali Baalbaki tillbaka för att få rätt kurs. När Ali Baalbaki gick tillbaka fick han differensen och rätt kvitto. Ali Baalbaki hade då inte med sig några pengar till Tavex. Ibland behövde han ringa Tavex före, men ibland åkte Ali Baalbaki till Tavex och krävde rätt kurs utan att han hade talat med Tavex dessförinnan. Han skrev under skattedeklarationerna. Han har lämnat över materialet en gång per månad till bokföraren Mathias Palmqvist. Bokföraren har kommit till honom då. Ibland när det kom postväxlar tog Change in en avgift om 2 procent. Han kunde dra av delar på lån han hade till verksamheten om cirka kr per månad. Han själv har inte personligen blivit skyldig skatteverket några pengar. Mathias Palmqvist har fått alla kvitton för tiden från år 2009 och framåt. Han själv skrev ut en kassarapport i slutet av dagen. Ena sidan visar alla transaktioner för sig och den andra sidan visar ingående och utgående valuta. Legitimationsmaterialet gick med till Mathias Palmqvist. Han kommer ihåg en händelse med Singapore-dollar, vilken hanterades fel av Tavex. Change in har inte handlat med Singapore-dollar. Han själv förstår inte om sidan bara utgör inköp från Change in. Hans uppfattning är att det kan utgöra både inköp och försäljningar. Gällande bokföringen och handeln med Tavex fick Change in i slutet rätt pris från Tavex och bokförde rätt kvitto. Han hade kontakt med Mathias Palmqvist varje vecka.

14 14 STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM B Gällande de 34 och 77 milj. kr kan han inte stå för andras fel. Han har bokfört alla transaktioner och inte gjort fel. Bolaget har inte omsatt ytterligare 34 respektive 77 milj. kr utöver den positiva utvecklingen som bolaget redan hade gjort. Beträffande identitetskontroller frågade Change in efter legitimation och vad pengarna skulle användas till. Change in har aldrig genomfört en affär över kr utan legitimationskontroll. Tingsrättens bedömning. Enligt 11 kap. 5 första stycket brottsbalken döms för bokföringsbrott den som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen (1999:1078) genom att underlåta att bokföra affärshändelser eller bevara räkenskapsinformation eller genom att lämna oriktiga uppgifter i bokföringen eller på annat sätt, om rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning till följd härav inte kan i huvudsak bedömas med ledning av bokföringen. Om brottet bedöms som grovt är påföljden fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om åsidosättandet avsett mycket betydande belopp eller om gärningsmannen använt falsk handling eller om gärningen ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller om gärningen annars varit av särskilt farlig art. Åklagaren har lagt Moslem Ammouri och Ali Amouri till last att de som företrädare för Change in i samförstånd uppsåtligen har åsidosatt bokföringsskyldigheten för bolaget genom att under tiden den l januari till 31 augusti 2009 (del av räkenskapsåret 2008/2009) och den l september augusti 2010 (räkenskapsåret 2009/2010) underlåta att dels bokföra inköp och försäljning av

15 15 STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM B valuta om för perioderna totalt kr respektive kr dels bevara samtliga underlag till affärshändelser på belopp överstigande kr. De tilltalade har förnekat brott. Moslem Ammouri är styrelse i Change in och äger 70 procent av aktierna i bolaget. Ali Amouri är suppleant i bolaget, äger 30 procent av aktierna och har sedan förvärvet av bolaget haft ansvaret för den löpande driften av bolaget. Moslem Ammouri och Ali Amouri är således företrädare för Change in. Båda är därmed för den tid som åtalet gäller ansvariga för att bokföringen i bolaget har skötts på ett korrekt sätt. Åklagarens påståenden grundar sig på skatterevisioner som har utförts hos Change in och hos Tavex. Jämförelser har gjorts mellan försäljningar av valutor som har bokförts hos Tavex och köp av valutor som har bokförts hos Change in. Därvid har konstaterats de differenser som legat till grund för dels skatteverkets beslut om ändring av skatter och avgifter för Change in samt Moslem Ammouri och Ali Amouri samt påförande av skattetillägg dels åklagarens beslut att väcka åtal för grovt bokföringsbrott mot Moslem Ammouri och Ali Amouri. Det förhållandet att Moslem Ammouri och Ali Amouri har godtagit skatteverkets bedömningar och betalat myndighetens krav måste tillmätas viss betydelse vid bedömningen av ansvarsfrågan. Moslem Ammouri och Ali Amouri har hävdat att den utredning som gjorts beträffande påstådda inte bokförda valutaköp kan vara felaktig då det inte med säkerhet kan konstateras att Tavex bokföring är riktig och då en del av de transaktioner som angetts såsom inte bokförda valutaköp är samma transaktion som har gjorts om till följd av att Change in har fått en felaktig kurs vid det första inköpet, varefter köpet har reklamerats och gjorts om. Moslem Ammouri och Ali

16 16 STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM B Amouri har påstått att varje köp av valuta genast har registrerats i kassaregistret och att några oegentligheter med pengar vid sidan om kassasystemet inte har förekommit. Solveig Eländer har som skatterevisor haft till uppgift att göra en objektiv granskning av det föreliggande materialet. Hon har gjort ett trovärdigt och kompetent intryck under förhöret inför domstolen. Tingsrätten har inte funnit skäl att ifrågasätta hennes uppgifter. Dessa ska därför ligga till grund för bedömningen. Vid verksamhet som bedrivs med stora mängder kontanter är det av vikt att det kassaregister som används är tillförlitligt. Moslem Ammouri och Ali Amouri har uppgett att de övertagit Change in:s valutahandelssystem från den förre ägaren. Enligt Solveig Eländer är systemet emellertid inte ett konventionellt system utan ett egenutvecklat system utan tillhörande dokumentation. Det är således inte möjligt att kontrollera hur systemet är inställt och fungerar. Systemet uppfyller därmed inte bokföringslagens krav på kassasystem. Av detta förhållande följer att det inte kan uteslutas att kassasystemet har kunnat manipuleras genom att transaktioner har raderats, t.ex. vid dagens slut. Enligt Solveig Eländer har verksamheten innehållit en anmärkningsvärt stor andel postväxlar, ofta på belopp om minst kr. Under en av de åtalade perioderna har andelen uppgått till 36 milj. kr. De personer som har löst in postväxlar har varit återkommande och har sammantaget löst in miljonbelopp. Uppgiften är anmärkningsvärd och kan kopplas till att det från många brottmål om avlöning av svart arbetskraft är känt att postväxlar regelmässigt används för att hantera stora belopp som ska omvandlas till kontanter. Trots angivna förhållanden har inte någon anmälan om misstänkt penningtvätt gjorts. Dessa förhållanden tyder starkt på att verksamheten inte har bedrivits med iakttagande av gällande lagar.

17 17 STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM B Solveig Eländer har uppgett att den lista över transaktioner som åklagaren åberopat avser kvitton på försäljning av valuta till Change in som har återfunnits i Tavex' bokföring. Solveig Eländer har vidare anfört att det i Tavex bokföring finns kvitton på återköp, men att dessa har avsett endast mindre belopp i udda valutor. Aljona Andic, som varit anställd hos Tavex sedan augusti 2008, har uppgett att hon har kunnat erinra sig endast något enstaka tillfälle då hon har återköpt valuta från ombud för Change in p.g.a. att Change in har betalat fel kurs. Det finns således inte något stöd i utredningen för Moslem Ammouris och Ali Amouris påståenden att återköp av valuta på stora belopp har varit vanligt förekommande och utgjort en förklaring till att kvitton saknats för de transaktioner som åtalet omfattar. Dessutom utgör ett återköp en affärshändelse som ska redovisas i bokföringen. För det fall att Moslem Ammouri och Ali Amouri har haft intresse av att hålla en korrekt bokföring har det varit enkelt för dem att säkra dokument som har visat att återköp skett i den omfattning som de påstått. Mot bakgrund av de uppgifter som Solveig Eländer lämnat finner tingsrätten att det inte finns anledning att ifrågasätta riktigheten av den lista över inte bokförda inköp av valuta som åklagaren åberopat. Genom den förebringade utredningen är det styrkt att i Change in:s bokföring inte har upptagits inköp, och därmed inte heller försäljning, av valuta om kr för perioden den l januari - den 31 augusti 2009 och om kr för perioden den l september den 31 augusti 2010 samt att samtliga underlag till affärshändelser på belopp som överstigit kr inte har bevarats. De angivna bristerna medför att rörelsens förlopp, ekonomiska resultat och ställning inte i huvudsak kan bedömas med ledning av bokföringen för angivna år. Det s.k. huvudsakskriteriet är således uppfyllt. Åklagaren har hävdat att Moslem Ammouri och Ali Amouri uppsåtligen har åsidosatt bokföringsskyldigheten i samförstånd. Ali Amouri har haft det dagliga

18 18 STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM B ansvaret för verksamheten. Det finns ingen tvekan om att han har varit medveten om bristerna i bokföringen. Moslem Ammouri har ett stort ägarintresse i bolaget och är som formell företrädare ansvarig för verksamheten. Moslem Ammouris agerande under huvudförhandlingen har gett tydliga besked om att han har agerat som huvudägare till rörelsen och att han även om han inte har besökt växlingskontoret varje dag har haft ett gott grepp om denna. Det får därför betraktas som uteslutet att Moslem Ammouri inte har känt till de åtalade bristerna i bokföringen. Bröderna har agerat i samförstånd. Moslem Ammouri och Ali Amouri har således gjort sig skyldiga till bokföringsbrott. På de skäl som åklagaren åberopat ska brotten bedömas som grova. Förutsättningar föreligger att meddela frikännande dom i de delar av åtalet som åklagaren lagt ner. PÅFÖLJD Moslem Ammouri och Ali Amouri förekommer inte i belastningsregistret och lever under ordnade förhållanden. De brott som de döms för är har syftat till att undandra skatt och är även i övrigt av allvarlig art. Annan påföljd än fängelse är därför inte aktuell. NÄRINGSFÖRBUD Moslem Ammouri och Ali Amouri har som förreträdare för Change in grovt åsidosatt vad som ålegat dem i näringsverksamhet och gjort sig skyldiga till brott som inte är ringa. De ska därför meddelas förbud att bedriva näring.

19 19 STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM B RÄTTEGÅNGSKOSTNADER Till följd av vad de tilltalade har uppgett om sina ekonomiska förhållanden ska de betala tillbaka kostnaderna för försvaret till staten. HUR MAN ÖVERKLAGAR; se domsbilaga 2 (DV 400). Överklagande, ställt till Svea hovrätt, ska ges in till tingsrätten senast den 18 mars På tingsrättens vägnar Christer Thornefors I avgörandet har deltagit rådmannen Christer Thornefors samt nämndemännen Anne larsson, Karl Neuhold och John Myhrman. Enhälligt.

20 Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren i Stockholm Vice chefsåklagare Gunilla Carlson Ansökan om stämning Sida 1 (4) Handling 35 Ärende EB Handläggare STOCKHOI MS TINfKRÄTT STOCKHOLMS TINGSRÄTT.,,,.. Registrering och kassan Stockholms tingsratt h* M Box l 420 STOCKHOLM AK* l Aktbil....7 t*m*vl t»»»» ftmimi ;WSftéiM5 TINGSRÄTT INKOM: ÅKt öll: / TR mål: B Handl: EKO2 Tllllalad: efternamn och alla fbmamn Tllllalsnatnn Yiteflllel 1 Ammouri, Moslem Jawad Personnr Medborgara i Telefon Tolkbehov Adress c/o Ammouri, Eastmansvägen 8, STOCKHOLM Offentlig försvarare/ombud Runeberg, Lars, advokat Advokatfirman Falk, Sjöberg & Partners AB, Box 3206, STOCKHOLM FrlhelsbarövandB m.m.- Delglvnlngsuppglfter 2 Yrke/lltel Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Amouri, Ali Jävad Personnr Medborgare i Telefon Adress Skogsslingan 25, SKÄRHOLMEN Offentlig försvarare/ombud Johansson, Thomas, advokat Advokaterna Johansson & Fredriksson AB, Eriksbergsgatan 44, STOCKHOLM Frlhelsberövande m.m. Tolkbehov Delglvnlngsuppglfter Ansvarsyrkanden sid. 2 Särskilda yrkanden sid. 3 Bevisning sid. 3-4 Handläggning sid 4 Postadrsss Box STOCKHOLM Gatuadress Hantverkargatan 15 Telefon Telefax E-post Webbadress

21 Andra ekobrottskammaren i Stockholm Vice chefsåklagare Gunilla Carlson Ansökan om stämning Sida 2 (4) Handling 35 Ärende EB Handläggare GROVT BOKFÖRINGSBROTT (9000-K ) Moslem Ammouri och Ali Amouri är företrädare för Change in Kungsgatan AB ( ) med säte i Stockholm. De har i samförstånd uppsåtligen åsidosatt bokföringsskyldigheten for bolaget. Räkenskapsåret 2008/2009 Moslem Ammouri och Ali Amouri har den l januari -31 augusti 2009 underlåtit: ^gt 4efmBde-bolcforaaffarshröéefeeH att bokföra inköp och försäljning av valuta på totalt kr / / x samt att bevara samtliga underlag till affärshändelser på belopp överstigande kr. 1/UOM.J O l «Räkenskapsåret 2009/2010 Moslem Ammouri och Ali Amouri har den l september augusti underlåtit -atriepahde-bekföra affärshändelser / att bokföra inköp och försäljning av valuta på totalt kr j-att-feokföra samtliga avgifter-sena, utgått- för tjönster-seffl-bel-aget utfört-/ samt att bevara samtliga underlag till affärshändelser på belopp överstigande kr. Till följd av ovanstående brister kan inte rörelsens förlopp, ekonomiska resultat och ställning inte i huvudsak bedömas med ledning av bokföringen under räkenskapsåren 2008/2009 och 2009/2010. Brotten är att bedöma som grova med hänsyn till att åsidosättandet avsett mycket betydande belopp och gärningen ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och varit av särskild farlig art. Lagrum 1 1 kap 5 2 st brottsbalken