Nach: Zygmunt August żywot ostatniego z Jagiellonów Eugeniusz Gołębski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nach: Zygmunt August żywot ostatniego z Jagiellonów Eugeniusz Gołębski"

Transkript

1 Legenden säger att Augustów för sin uppkomst kan tacka Sigismund Augusts och Barbara Radziwiłłs första kärleksmöte. Det var för att fira minnet av det mötet som kungen beordrade att en stad etablerades på denna plats. Staden kom till som ett centrum för att administrera en handelsväg belägen vid överfarten över floden Netta längs handelsvägen Litauen Preussen Republiken Polen (Kronan). År 1526 beviljade Sigismund I den gamle ett privilegium till Jan Radziwiłł enligt vilket man fick uppföra ett värdshus vid överfarten vid floden Netta på vägen från Grodno till Prawdzisken. Sigismund August fattade, i sin strävan efter att etablera ett starkt stadscentrum vid polsk-litauisk-preussiska gränsen, ett beslut om att staden skulle etableras. Med stöd av den så kallade Magdeburglagen, som utgjorde en formell och laglig grund för stadens uppkomst, utfärdade kungen i Vilnius den 17 maj 1557 ett lokaliseringsprivilegium. Namnet och vapnet hänvisade till donatorns namn. Augustus stad fick vapen med kungens initialer SA samt bokstäverna PR (Poloniae Rex). Tillsyn över staden, å kungens vägnar, utövades av en byfogde som utsågs av kungen. Han såg bl.a. till att lagen följdes, att de kungliga förordningarna verkställdes och att skatter inkasserades. Staden hade självstyrelse samt dömande makt. Varje ägare till mark inom stadens gränser kunde bli medborgare i Augustóws med fulla rättigheter då han avlade ett stadsed. Die Siedlung entstand als Zentrum, das den Handelsweg betreute und an der Übergangsstelle über den Fluss Netta am Handelsweg Litauen Preußen Königreich Polen lag verlieh Sigismund der Alte Jan Radziwiłł das Privileg, an der Übergangsstelle über den Fluss Netta am Weg von Hrodna nach Prawdzisken ein Wirtshaus zu errichten. Sigismund August träumte von einer mächtigen Stadt im polnisch-litauischpreußischen Grenzgebiet und, um seine Träume zu erfüllen, entschied er sich, eine Stadt zu gründen. Das Standortrecht nach dem Magdeburger Recht, das die formell-rechtliche Grundlage für die Existenz der Stadt war, wurde vom König am 17. Mai 1557 in Vilnius verliehen. Der Name und das Wappen bezogen sich auf die Person des Gründers. Die Stadt von August bekam ein Wappen mit den Initialen des Königs SA sowie den Buchstaben PR (Poloniae Rex). Nach langjährigen Bemühungen gelang es Sigismund August, auf dem Lubliner Sejm im Jahre 1569 die polnisch-litauische Union einzuführen. Seit diesem Zeitpunkt sollten im Staat Polen-Litauen der Sejm, der Senat, die Herrscherwahl, die Währung und die Außenpolitik gemeinsam sein. Im Namen des Königs trug ein Vogt, der von dem Monarchen ernannt worden war, für die Stadt Sorge. Er überwachte unter anderen Dingen die Beachtung des Rechts, die Erfüllung der Anordnungen des Königs und die Einziehung von Steuern. Die Stadt verfügte über eine eigene Selbstverwaltung und Judikative. Zu einem vollberechtigten Bürgen von Augustów wurde jeder Eigentümer eines innerhalb der Stadtgrenzen liegenden Platzes, der einen städtischen Eid leistete.

2 Kung Sigismund August den sista av jagellonska ätten, barnbarnsbarn till Vladislav II av Polen, son till Polens kung Sigismund I (kallad den gamle ) och prinsessa Bona Sforza av Milano. Han föddes den 1 augusti 1520 i Kraków. De omtänksamma föräldrarna lyckades redan två år efter sonens födelse att få Sigismund August erkänd som storfurste av storfurstendömet Litauen. Den 20 februari 1530 kröntes Sigismund August till polsk kung. Detta är det enda vivente rege -kungvalet (under den regerande kungens liv) i Polens historia. Bona, en ambitiös och maktlysten kvinna, styrde sonens utbildning på ett sådant sätt att han inte skulle intressera sig för landets styre vilket gjorde att hennes inflytande kunde öka. Den unge Sigismund Augusts första hustru blev, efter hans fars önskan, den habsburgska prinsessan Elisabet av Österrike. Giftermålet ingicks den 6 maj 1543 för att stärka den politiska alliansen med Österrike. Bona hade från början varit emot äktenskapet och gjorde därför allt hon kunde för att hålla sin son borta från den unga hustrun. Elisabet av Österrike dog den 15 juni 1545, bara några dagar efter att hennes hemgift hade utbetalats till Sigismund August. Ett år tidigare, i november, på Radziwiłł-ättens anstiftan och med deras hjälp, hade Sigismund bestigit den litauiska tronen. Sin andra hustru träffade Sigismund August när Elisabeth fortfarande var i livet. Den unge kungens och Barabara Radziwiłłs kärleksaffär varade i några år. Efter påtryckningar från Radziwiłłätten avslutades den med en hemlig vigsel sommaren I Republiken Polen ansågs giftermålet med Barbara Radziwiłł som en mesallians och man krävde att det skulle ogiltigförklaras. Kampen för giftermålets erkännande förändrade Sigismund Augusts liv fullständigt. Från en lättsinnig yngling förvandlades han till en ansvarig härskare. I april 1548, efter att hans far hade dött, besteg Sigismund August den polska tronen. Efter förbittrade strider och dispyter med adeln, magnater och sin egen mor hade kungen genomdrivit att Barbara kröntes den 7 december Barbara dog ett knappt halvår efter kröningen. Likkistan med hennes kvarlevor transporterades till Vilnius. Resan tog tre veckor. På nätterna placerades likkistan i kyrkor och en lokal präst höll sorgegudstjänst. Drottningen begravdes i S:t Kasimirs katedralkapell i Vilnius vid sidan om sarkofagen till Sigismund Augusts första hustru. År 1553 bestämde sig Sigismund August, som ville förebygga störningar mellan Moskva och Huset Habsburg, för att gifta Catherine av Österrike, syster till den första hustrun. Några månader efter giftermålet, då Sigismund August fick vetskap om drottningens låtsade graviditet, konstaterade han att hans hustru var ofruktsam. Kungen gjorde därefter idoga resultatlösa försök att få giftermålet ogiltigförklarat. Sigismund Augusts regeringstid var en blomstringstid i den adliga Republiken Polen trots att det aldrig tidigare i den polska Kronans historia hade förekommit så många olika och så allvarliga problem som under åren De ryska markernas öde samt öde till furstendömen Bari och Rossano, kejsar- och ungersk kronan och inflytande i Livland höll på att avgöras. Dessa år var även avgörande för reformationens öde i Polen och för statens reform. Kungens stora politiska och oratoriska talanger, kunskaper i juridik, slughet nedärvd efter hans mor och det att han konsekvent följde regler för religiös tolerans resulterade i inhemsk frid i Polen. Dessutom åtnjöt den siste av den jagellonska ätten, efter många års ansträngningar, en popularitet och respekt bland adeln som ledde Sigismund August till att träffa ett avtal om en Polsk-litauisk union på Lublin Sejm år Sedan detta år skulle Republiken av två nationer, såsom den hette då, ha gemensamma: sejm, senat, kungaval, mynt och utrikespolitik. Sigismund August som var besatt av en önskan om en avkomling beordrade att man från klostret skulle hämta den vackra Barbara Giżanka, dotter till en förmögen borgare från Warszawa. Barbara som liknade kungens första käresta, åtnjöt kungens största ynnest. I september 1571 uppfylldes Sigismund Augusts stora dröm Barbara Giżanka födde en kungadotter. Några månader senare dog Catherine av Österrike. Den lycklige kungen, övertygad om att han kommer att avla även en manlig arvinge, påbörjade förberedelser för ett giftermål med Barbara. Tyvärr hade ödet andra planer. Den 7 juli 1572 dog kungen, utmattad på grund av en svårartad sjukdom, på slottet i Knyszyn. Sigismund Augustus död avslutade den jagellonska ättens regering och lade grunden för ett nytt kapitel i Polens historia. Baserat på: Zygmunt August żywot ostatniego z Jagiellonów Eugeniusz Gołębski ( Sigismund August den siste av den jagellonska ätten av Eugueniusz Gołębski) König Sigismund August, der letzte der Jagiellonen, Urenkel von Władysław Jagiełło, Sohn des polnischen Königs Sigismund I. (des Alten) und Bona Sforza einer mailändischen Prinzessin. Er wurde am 1. August 1520 in Krakau geboren. Den vorsorglichen Eltern gelang es durchzusetzen, dass Sigismund August bereits zwei Jahre nach seiner Geburt als Großfürst von Litauen anerkannt wurde. Am 20. Februar 1530 wurde Sigismund August zum König von Polen gekrönt. Es war die in der Geschichte Polens einzige Wahl vivente rege (zu Lebzeiten des Königs). Bona, eine ehrgeizige und machtsüchtige Frau, leitete die Bildung ihres Sohns so, dass in ihm kein Wunsch nach Herrschaft erweckt wurde, und blieb somit mächtig. Nach dem Willen seines Vaters wurde Elisabeth von Österreich die erste Frau des jungen Sigismund. Die Vermählung, die zur Stärkung des politischen Bündnisses mit Österreich geschlossen wurde, fand am 6. Mai 1543 statt. Bona war von Anfang an gegen diese Ehe, deswegen machte sie sich große Mühe, ihren Sohn von der jungen Ehefrau fernzuhalten. Elisabeth von Österreich starb am 15. Juni 1545, einige Tage nachdem Sigismund August die Aussteuer erhalten hatte. Ein Jahr zuvor hatte er im Oktober auf Zureden und mithilfe der Familie Radziwiłł den Thron von Litauen bestiegen. Seine zweite Ehefrau lernte Sigismund August kennen, als Elisabeth noch lebte. Das Liebesverhältnis des jungen Königs und Barbara Radziwiłł dauerte mehrere Jahre. Auf Druck der Familie Radziwiłł wurde es mit der heimlichen Trauung im Sommer 1547 beendet. Die Ehe mit Barbara wurde im Königreich Polen als Mesalliance betrachtet und man verlangte, sie für ungültig zu erklären. Der Kampf für die Anerkennung der Ehe veränderte Sigismund August vollkommen. Der leichtsinnige Junge wurde zu einem verantwortungsbewussten Herrscher. Nach dem Tod seines Vaters bestieg Sigismund August im April 1548 den Thron von Polen. Nach heftigen Auseinandersetzungen und Meinungsstreitigkeiten mit dem polnischen Adel, Hochadel und seiner eigenen Mutter gelang es ihm, dass Barbara am 7. Dezember 1550 gekrönt wurde. Barbara starb fast sechs Monate nach der Krönung. Der Sarg mit ihrem Leichnam wurde nach Vilnius gebracht. Der König begleitete seine Geliebte auf ihrem letzten Weg. Die Reise dauerte drei Wochen. Nachts wurde der Sarg in einer Kirche aufbewahrt und der örtliche Geistliche hielt eine Trauerandacht. Die Königin wurde in der Domkapelle des Heiligen Kasimirs in Vilnius neben dem Sarkophag der ersten Ehefrau von Sigismund August begraben. Im Jahre 1553 entschied sich Sigismund August für die Heirat mit Katharina von Österreich, der Schwester seiner ersten Frau, da er dem moskauischhabsburgischen Bündnis vorbeugen wollte. Einige Monate nach der Heirat stellte Sigismund August fest, als er von einer vorgetäuschten Schwangerschaft der Königin erfuhr, dass seine Gemahlin unfruchtbar ist. Seit diesem Zeitpunkt bemühte sich der König erfolglos um die Annullierung der Ehe. Die Herrschaft von Sigismund August war die Blütezeit der Adelsrepublik, und dass, obwohl noch nie zuvor in der Geschichte des Königreichs Polen so viele verschiedene und wichtige Probleme gleichzeitig zusammentrafen wie in den Jahren Es entschieden sich das Schicksal der russischen Landgebiete, des Herzogtums Bari und Rossano, des Zaren- und ungarischen Reiches, der Einflüsse in Livland aber auch das Schicksal der Reformation in Polen und der staatlichen Reform. Die großen politischen und rednerischen Fähigkeiten, die Rechtskenntnisse, die von seiner Mutter geerbte Gerissenheit und die konsequente Einhaltung der Grundsätze der religiösen Toleranz durch den Herrscher gewährleisteten die innere Ruhe in Polen. Dabei erfreute sich der letzte der Jagiellonen großer Beliebtheit und Achtung des Adels, wodurch es ihm gelang, Reformen in dem Großfürstentum Litauen durchzuführen. Von dem Verlangen nach Nachkommen besessen, erließ Sigismund August den Befehl, die hübsche Barbara Giżanka, Tochter eines wohlhabenden Bürgerlichen aus Warschau, aus einem Kloster zu holen. Barbara, die der ersten Geliebten des Königs ähnelte, erfreute sich seiner Gunst. Im September 1571 ging der große Wunsch von Sigismund August in Erfüllung. Barbara Giżanka brachte eine Königstochter zur Welt. Einige Monate später starb Katharina von Österreich. Der glückliche König, der überzeugt war, dass er noch einen Erben zeugt, begann die Vorbereitungen für die Vermählung mit Barbara. Das Schicksal wollte es leider anders. Am 7. Juli 1572 stirbt der durch eine schwere Krankheit erschöpfte König im Schloss in Knyszyn. Der Tod von Sigismund August beendete die Herrschaft der Jagiellonen-Dynastie und öffnete ein neues Kapitel in der Geschichte Polens. Nach: Zygmunt August żywot ostatniego z Jagiellonów Eugeniusz Gołębski

3 Staden, förutom mark på 130 włóka [Ö a: medeltida polsk ytenhet], fick många privilegier, bl.a. inkomster från mått- och viktanordningen, 2 marknader om året (på Nyårsdagen och Sankte Pers dag) samt 2 salutorgsdagar i veckan (lördag och torsdag). För att uppmuntra inflyttning till Augustów beviljade kung Sigismund August skattefrihet för stadens invånare (under 10 år från den dag då staden fick stadsrätt). Stadens snabba utveckling påverkades utan tvekan av att ett stort antal hantverkare slog sig ner i staden. Talrika skrån etablerades, bl.a. bagare, slaktare, skomakare, smeder och vagnmakare. Att staden utvecklades i ett raskt tempo påvisas även av att Sigismund August redan år 1564 utökade stadens mark med ytterligare 74 włóka. Kungen stiftade Augustóws monopol på ölbryggning, mjödbryggning och framställning av vodka och införde samtidigt ett förbud att göra det i kringliggande kungliga byar. Stadens lokalisering på ett ställe som förut hade varit obrukat och obebott har under tiden för den stora jordreformen inom storfurstendömet Litauens område påverkat dess planering vilket gjorde att Augustów blev en av de bäst planerade renässansstäderna i Polen. Man använde den för den stora jordreformens tid karakteristiska uppställningen med rektangulärt stortorg och vägar som korsar varandra i rät vinkel. Parallellt med stortorget skapade man ett torg där man byggde en kyrka. Włóka (łan) ytenhet = 30 tunnland = ca. 16,8 ha Hufe Flächenmaßeinheit = 30 Morgen = ca. 16,8 ha. Den stora jordreformen var en reform som inleddes i storfurstendömet Litauen vid övergången mellan och 1600-talet. Reformen grundade sig huvudsakligen på att de tidigare förmånerna ändrades till hyra vars storlek berodde på markens areal och kvalitet. För mätning av mark infördes en ny ytenhet kallad włóka. Jordreformen bidrog till spridning av treskiftesbruk bönder förpliktigades att odla marken med detta system. Sigismund Augusts stortorg var plats för salutorg och marknader fram till det andra världskriget. Torget är omgärdat av en rad låga, eklektiska stenhus av vilka det äldsta (nr 28), som byggdes år 1801, hade Napoléon Bonaparte som gäst den 8 december I stortorgets centrum finns en park från år 1847 som först kallades för Sachsiska trädgården och sedan, under perioden mellan det första och det andra världskriget, för Jagiellonska trädgården. På söndagseftermiddagar arrangerades folkfester och blåsorkesterkonserter. Numera anordnas här antikvitetsmarknader som är väldig populära. Under årens lopp har olika objekt funnits här, bl.a. häradshövdings herrgård, rådhus, ortodox kyrka om vars existens en liten byggnad påminner, nämligen vaktposten för en poliskonstapel som bevakade kyrkan. För närvarande finns här en fontän samt Sigismund Augusts kolumn ett monument som donerades till stadens grundare vid 450- årsjubileet för tilldelande av stadsrätt för Vilnius. Sigismund-August-Markt bis zum Zweiten Weltkrieg wurden hier Märkte und Jahrmärkte veranstaltet. Der Platz ist von einer Reihe niedriger eklektischer Bürgerhäuser umgeben. Im ältesten Haus (Nr. 28), das im Jahre 1801 gebaut wurde, hielt sich am 8. Dezember 1812 Napoléon Bonaparte auf. In der Mitte des Hauptplatzes gibt es einen Park aus dem Jahre 1847, der zu Beginn Sächsischer Garten und in der Zwischenkriegszeit Jagiellonen-Garten hieß. Sonntag nachmittags fanden in dem Park Festspiele und Konzerte von Blasorchestern statt. Zurzeit werden hier die beliebten Antiquitätenmärkte veranstaltet. Im Laufe der Jahre gab es hier verschiedene Gebäude u. a. das Gutshaus des Starosten, das Rathaus, eine orthodoxe Kirche, an deren Existenz ein kleines Gebäude erinnert, die Wache des Polizisten, der die Kirche schützte. Zurzeit gibt es in dem Park einen Springbrunnen und die Sigismund-August- Säule, die man zu Ehren des Gründers der Stadt zum 450jährigen Jubiläum der Verleihung der Stadtrechte in Vilnius stiftete. Byggnader för allmännyttiga tjänster och kommunala anordningar lokaliserades vid stortorget. På huvudplatsen stod rådhuset med domstolssal, vaktmästares lägenhet och med en fängsel i källaren. Den andra viktiga byggnaden i staden var kyrka. Man vet ingenting om den första kyrka som hade blivit bränd under tataröverfall år Den andra kyrkan brändes ner år 1766 tillsammans med prästgårdsbyggnader, kyrkoutrustning och majoriteten av liturgiska böcker. Gemeinnützige Einrichtungen und kommunale Anlagen wurden am Markt errichtet. An der wichtigsten Stelle befanden sich das Rathaus mit einem Gerichtssaal, einer Wohnung für den Gerichtsdiener und einem Gefängnis im Keller. Das zweite wichtige Gebäude in der Stadt war die Kirche. Über das erste Gotteshaus, das während des Überfalls der Tataren im Jahre 1565 niedergebrannt worden war, weiß man nichts. Die nächste Kirche brannte 1766 zusammen mit den Pfarrgebäuden, Kircheneinrichtungen und den meisten liturgischen Büchern nieder. Außer 130 Hufen erhielt die Stadt zahlreiche Privilegien, u. a. Einkünfte aus den Maßen und Gewichten, 2 Jahrmärkte pro Jahr (zum Neujahr und am Tag des heiligen Petrus) und 2 Markttage pro Woche (am Samstag und Donnerstag). Da er neue Personen dazu bewegen wollte, sich in Augustów niederzulassen, räumte der König Sigismund August den Einwohnern der Stadt Steuerfreiheiten (zehn Jahre lang ab Verleihung der Stadtrechte) ein. Zu der raschen Entwicklung der Stadt trug ohne Zweifel die Niederlassung von vielen Handwerkern bei. Viele Zünfte gründeten sich hier, u. a. die Bäcker, Metzger, Schuhmacher, Schmiede und Stellmacher. Von der schnellen Entwicklung der Stadt zeugt die Tatsache, dass Sigismund August bereits im Jahre 1564 der Stadt weitere 74 Hufen gab. Der König beschloss, Augustów das Monopol auf Bierbrauen, Metherstellung und Branntweinbrennen zu geben, und verbot zugleich diese Tätigkeiten in den benachbarten königlichen Dörfern. Da der Aufbau der Stadt aus dem Nichts in der Zeit der Hufenreform erfolgte, beeinflusste es ihre räumliche Anordnung und trug dazu bei, dass Augustów eine der am besten geplanten Renaissancestädte in Polen war. Es wurde das für die Hufenreform charakteristische System mit einem rechteckigen Hauptmarkt und den sich im rechten Winkel schneidenden Straßen angewendet. Parallel zu dem Hauptmarkt wurde ein Platz vorgesehen, auf dem eine Kirche errichtet wurde. Hufenreform landwirtschaftliche Reform, die in dem Großfürstentum Litauen um die Wende des 16. und 17. Jahrhunderts eingeführt wurde. Sie bestand vor allen Dingen darin, dass die früheren Leistungen durch eine Miete, die man von der Größe und Qualität der Böden abhängig machte, ersetzt wurden. Bei der Vermessung der Böden wurde eine neue Flächenmaßeinheit Hufe eingeführt. Die Reform trug dazu bei, dass sich die Dreifelderwirtschaft verbreitete, wozu man die Bauer verpflichtete. MINDRE BASILIKAKYRKAN med namnet Jesu heliga hjärta, en treskepps neoromansk kyrka som byggdes av tegel under åren enligt Adam Piotrowskis ritningar. Kyrkan byggdes på en plats där det tidigare hade funnits en begravningsplats och är den sjätte kyrkan på denna plats. Inne i kyrkan finns fem altare av ek som uppfördes på 1920-talet. Det är även på plats att nämna de målade kyrkfönster som anknyter till tusenårsjubileet av Polens kristnande. Kyrkan förstördes under andra världskriget och efter krigets slut återuppbyggdes den av församlingsborna under ledning av församlingens dåtida kyrkoherde, prästen Wojciech Chojnowski. Tornet som sprängdes i luften av tyskar i augusti 1944 återuppbyggdes så sent som År 2001 kungjorde man påvens dekret om att kyrkan beviljats titeln Mindre Basilikakyrkan. BASILICA MINOR "Heiligstes Herz Jesu" die neuromanische Dreischiffkirche wurde in den Jahren nach dem Entwurf von Adam Piotrowski gebaut. Die Kirche entstand an der Stelle, wo sich der ehemalige Friedhof befand, und ist das sechste Gotteshaus an dieser Stelle. Im Inneren gibt es fünf Altäre aus Eichenholz, die in den zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts gefertigt wurden. Bemerkenswert sind auch die Glasmalereifenster, die sich auf die Taufe Polens beziehen. Die während des Zweiten Weltkrieges zerstörte Kirche wurde von den Angehörigen der Pfarrgemeinde unter der Leitung des damaligen Pfarrers Wojciech Chojnowski wiederaufgebaut. Die von den Deutschen im August 1944 gesprengten Türme wurden erst 1986 wiederaufgebaut. Im Jahre 2001 wurde ein Dekret des Papstes über die Verleihung des Titels Basilica minor an diese Kirche verkündet.

4 STUDZIENICZNA finns numera inom Augustóws administrativa område. De största högtidligheterna i sanktuariet äger rum på Pingstdagen. Byn kom till under 1700-talets senare hälft. Enligt den lokala befolkningens samt besökarnas tro har vattnet från den brunn som finns vid kapellet läkande kraft den botar bl.a. ögonsjukdomar. På 1700-talet bosatte sig här en eremit med namnet Wincenty Murawski en pensionerad soldat, som år 1770 byggde ett litet kapell av trä på en liten ö. Tack vare en pilgrimsfärd till Rom utverkade han hos påven Pius IV så många som fyra avlat för den lokala kyrkan och han hämtade även tavlor som finns kvar än i dag: målning av S:ta Anna, S:t Nepomuk och S:ta Tekla. Målningen på Guds Moder av Studzieniczna Kyrkans Moder är ett kultobjekt som är känt för sin gunst. Tavlan som bekransades med påvekronor målades med oljeteknik av en okänd konstnär. Den är från 1700-talet och är en trogen kopia av tavlan på Guds Moder av Częstochowa. År 1872 ersatte man kapellet i trä med ett murat kapell. Byggmästare var kanalingenjören Ludwik Jeziorkowski. På de 64 pålar som slagits ner i den vattensjuka ön reste man ett neoromanskt kapell i form av en rotunda. I slutet av 1800-talet länkades ön med fastlandet genom en uppdämd jordvall. Numera utgör jordvallen en vacker allé med björkar planterade längs vägen. Från kapellet och brunnen med läkande vatten leder stigen till en träkyrka. Hörnstenen för byggnaden lades år Kyrkan har tre skepp: huvudskeppet S:ta Annas skepp och sidoskeppen S:t Nepomuks skepp och S:ta Teklas skepp. Inredningen av kyrkans interiörer gjordes av folkkonstnärer. Sanktuariet i Studzieniczna besöktes av Påven Johannes Paulus II den 9 juni Detta besök hugfästes av ett monument till den helige fadern som försetts med de kända ord som har sagts av den framstående gästen: Jag hade besökt detta ställe många gånger förut men som påve är jag här för första gången och troligen den sista". STUDZIENICZNA liegt heutzutage innerhalb der Verwaltungsgrenzen von Augustów. Die größten Feiern im Sanktuarium finden zu Pfingsten statt. Das Dorf entstand in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Die lokale Bevölkerung und die Besucher glauben daran, dass das Wasser aus dem Brunnen, der sich neben der Kapelle befindet, heilende Kraft hat. Es heilt unter anderem Augenkrankheiten. Im 18. Jahrhundert ließ sich hier der Eremit, Wincenty Murawski, ein pensionierter Soldat, nieder, der 1770 auf einer kleinen Insel eine kleine Holzkapelle errichtete. Dank der Pilgerfahrt nach Rom erwirkte er bei Papst Pius VI. vier Ablässe für die hiesige Kirche und brachte die Bilder von der heiligen Anna, dem heiligen Johannes von Nepomuk und der heiligen Thekla mit, die bis heute existieren. Das Objekt der Verehrung ist das Bild der Gottesmutter von Studzieniczna Mutter der Kirche. Das Bild, das am 17. September 1995 mit päpstlichen Kronen geschmückt wurde, wurde von einem unbekannten Künstler in Öltechnik gemalt. Es stammt aus dem 17. Jahrhundert und ist eine getreue Kopie des Abbildes der Schwarzen Madonna von Tschenstochau. Im Jahre 1872 wurde die Holzkapelle durch eine gemauerte ersetzt. Der Baumeister war der Kanalingenieur Ludwik Jeziorkowski. Auf 64 in die sumpfige Insel gerammten Pfählen wurde eine neuromanische kreisförmige Kapelle errichtet. Ende des 19. Jahrhunderts wurde die Insel mit dem Festland mittels eines aufgeschütteten Damms verbunden. Der Damm ist heutzutage eine schöne, mit Birken bewachsene Allee. Von der Kapelle und dem Brunnen mit dem heilkräftigenwasser führt ein Pfad zu einer Holzkirche. Der Grundstein für ihren Bau wurde 1847 gelegt. Die Kirche hat drei Altäre den Hauptaltar der heiligen Anna und die Seitenaltäre des heiligen Johannes von Nepomuk und der heiligen Thekla. Das Innere des Gotteshauses wurde von volkstümlichen Künstlern eingerichtet. Das Sanktuarium in Studzieniczna wurde am 9. Juni 1999 vom Papst Johannes Paul II. besucht. An den Besuch erinnert das Denkmal des Heiligen Vaters mit den berühmten Worten, die der außergewöhnliche Gast sagte: Ich war hier mehrere Male, als Papst jedoch zum ersten und wohl auch zum letzten Mal. Augustóws bebyggelse i trä som fanns här fram till slutet av 1700-talet var kännetecknande för jordbruksstäder och jordbruksbyar. Borgarnas envåningshus var täckta med takspån eller halmtak och var placerade med kortsidan mot gatan och i bakgrunden fanns det svinstior och ladugårdar, stall och spannmålsmagasin. Däremot var ladorna belägna vid en gata som hette Stodolna [Ö a: sv. Ladugatan] (numera heter gatan Zygmuntowska [Ö a: sv. Sigismundsgatan]). Staden var inte försedd med någon skyddsmur det var en öppen stad, dock svåråtkomlig tack vare floden, de omgivande sjöarna och sumpmarkerna. Vid övergången mellan och talet var Bielsk länets dåtida huvudstad den enda stad som var större än Augustów i Podlaskie län. Under den första hälften av 1600-talet ökade antalet nybyggare i Augustów - majoriteten av dem var polacker. Innan den svenska översvämningen [Ö a: så brukar man i Polen kalla det svenska överfallet på Polen år 1655 under det andra nordiska kriget] hade staden ca 2800 invånare majoriteten av dem var polacker, ryssar och Masovien-borna. I Augustów, såsom i de andra kungliga städerna i Podlasieregionen, gällde ett förbud som innebar att judiskt folk fick inte bosätta sig permanent i staden. Stadens dynamiska utveckling avbröts liksom i Podlasie-regionens övriga städer av krig. År 1656 överföll ett tatariskt förband, som hade allierat sig med hetmanen Wincenty Gosiewski, staden och brände ner kyrkan, rådhuset samt en betydande del av bebyggelsen. Ca 500 invånare hamnade i fångenskap. De efterföljande nederlagen fördjupade stadens nedgång. Den pestepidemi som grasserade i Augustów under åren anställde förödelse bland borgarna och de stora bränder som drabbade staden år 1738 och 1766 vållade enorma skador på bebyggelsen. Under den andra hälften av 1600-talet, efter en period då invånarna hade blivit decimerade till följd av genommarscher av armétrupper och av sjukdomar, började judar bosätta sig i Augustów. År 1763 fick de ett privilegium som innebar att de fick bygga en synagoga och en skola i staden samt fick samtycke för etablering av en begravningsplats utanför stadens gränser. Under denna tid började Augustóws invånarantal att stadigt öka. Die Holzbebauung von Augustów, die bis Ende des 18. Jahrhunderts existierte, war charakteristisch für Städte und landwirtschaftliche Städtchen. Die eingeschossigen Häuser der Stadtbewohner waren mit Schindeln oder Stroh bedeckt und mit ihren Seiten zur Straße hin gewendet. Weiter von der Straße entfernt standen die Schweineställe, Pferdeställe und Speicher. Scheunen gab es hingegen in der Scheunenstraße (jetzt ul. Zygmuntowska). Die Stadt hatte keine Schutzmauern, es war eine offene Stadt, die aber dank dem Fluss, den sie umgebenden Seen und Moorgebieten schwer zugänglich war. Um die Wende des 16. und 17. Jahrhunderts war in der Woiwodschaft Podlachien nur die Stadt Bielsk die damalige Hauptstadt der Woiwodschaft größer als Augustów. In der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts wuchs die Zahl der Siedler von Augustów stetig, in den meisten Fällen war die Bevölkerung polnisch. Vor der Schweenflut zählte die Stadt ca Einwohner, vor allem handelte es sich dabei um polnische, russische und masowische Siedler. Genauso wie es in anderen königlichen Städten in Podlachien der Fall war, war es auch in Augustów der jüdischen Bevölkerung verboten, sich fest niederzulassen. Die dynamische Entwicklung der Stadt wurde, genauso wie im Falle zahlreicher anderer Städte in Podlachien, durch Kriege unterbrochen. Im Jahre 1656 brannte eine mit dem Hetman Wincenty Gosiewski verbündete, bewaffnete Tatarenschar, nachdem sie in die Stadt einmarschiert war, die Kirche, das Rathaus und einen erheblichen Teil der Bebauung nieder, etwa 500 Einwohner gerieten in Gefangenschaft. Weitere Niederlagen trugen zusätzlich zum Untergang der Stadt bei. Die Pestepidemie, die in Augustów in den Jahren wütete, forderte unter den Bürgern viele Opfer und die großen Brände, welche die Stadt 1738 und 1766 heimsuchten, richteten schwere Zerstörungen an der Bebauung an. In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts nach der Dezimierung der Bevölkerung aufgrund der Durchmärsche von Armeen und Krankheiten begannen sich in Augustów Juden niederzulassen. Im Jahre 1763 wurde ihnen das Privileg eingeräumt, eine Synagoge und eine Schule in der Stadt zu bauen, und genehmigt, einen Friedhof außerhalb der Stadtgrenzen einzurichten. Zu dieser Zeit kam es zu einem systematischen Zuwachs der Einwohnerzahl in Augustów.

5 Pottaska tekniskt kaliumkarbonat som framställs av aska av förbränt trä (lövträd) och som huvudsakligen används för framställning av glas. Pottasche technisches Kaliumcarbonat, das aus Holzasche (von Laubbäumen) gewonnen und hauptsächlich zur Herstellung von Glas verwendet wurde. Museum för Augustówlandet Etnografiska avdelningen gör besökarna förtrogna med hantverkstekniker och hantverksprodukter (vävning, krukmakeri, flätning) samt med utrustning som användes i hushållen i denna region. Den fasta utställningen visar även verktyg och utrustning för jordbruk och fiske.adress: ul. Hoża 7, tel Museum der Augustów- Region Die Völkerkunde-Abteilung bringt den Besuchern die Werkstatt und Erzeugnisse der Handwerker (Weberei, Töpferei, Flechterei) sowie die Geräte, die in den Behausungen dieser Region genutzt wurden, näher. Die Dauerausstellung zeigt außerdem die landwirtschaftlichen und Fischereigeräte. Adresse: ul. Hoża 7, Tel Augustóws invånare sysslade huvudsakligen med jordbruk och flottning av varor från Minsk till Gdańsk och Toruń. Man transporterade bl a trä, pottaska, beck, pälsar och spannmål. Från Gdańsk och Toruń flottade man varor till Minsk. Utvecklingen av handelsrelationerna avbröts av polsk-svenska krig samt epidemier. Den uppåtgående trenden återkom så sent som i slutet av 1700-talet. Augustów kom stegvis på fötter igen och blev den tredje största efter Białystok och Tykocin staden i Podlasie-regionen samt den största staden i den nuvarande Suwałki-regionen. Till Augustóws marknader kom köpmän från bl a Lipsk, Rajgród, Suchowola, Białystok, och även från Gdańsk och Lvov. Det var de marknader som anordnades på S:t Antons dag (13:de juni), S:te Pers dag (29:de juni) och S:t Bartolomeus dag (24:de augusti) som var de viktigaste. Augustów var det viktigaste centrat för hästhandel i regionen. I slutet av 1600-talet var staden även det viktigaste handelscentret i polsk-litauisk-preussiska gränsområdet. Tyvärr förlorade Augustów sin funktion som ett viktigt centrum för lands- och utrikeshandel, som den hade haft vid övergången mellan och 1600-talet. Efter Polens första delning fanns Augustów i provinsen Östra Preussen. Preussare, som ville utveckla stadens näringsliv, byggde här ett saltförråd, snuslager och startade en tullkammare. Die Einwohner von Augustów befassten sich hauptsächlich mit Landwirtschaft und der Beförderung von Waren auf Flößen von Minsk nach Danzig und Thorn. Transportiert wurden u. a. Holz, Pottasche, Teer, Pelze, Leder und Getreide. Von Danzig und Thorn wurden dagegen Waren auf Flößen nach Minsk befördert. Die Entwicklung der Handelsbeziehungen wurde durch die schwedischen Kriege und Epidemien unterbrochen. Eine erneute Belebung erfolgte erst Ende des 18. Jahrhunderts. Augustów kam allmählich auf die Beine, es war nach Białystok und Tykocin die drittgrößte Stadt in Podlachien und die größte Stadt in der heutigen Suwalken-Region. Zu den Jahrmärkten reisten Kaufleute u. a. aus Lipsk, Rajgród, Suchowola, Białygostok und sogar aus Danzig und Lemberg nach Augustów. Die größte Rolle spielten die Jahrmärkte zum Tag des heiligen Antonius von Padua (13. Juni), des heiligen Petrus (29. Juni) und des heiligen Bartholomäus (24. August). Augustów war in der Region das größte Zentrum des Pferdehandels. Ende des 17. Jahrhunderts war es auch das wichtigste lokale Handelszentrum im Grenzegebiet von Polen, Litauen und Preußen. Leider verlor es die Rolle eines wichtigen Zentrums für Fern- und Außenhandel, die es um die Wende des 16. und 17. Jahrhunderts spielte. Nach der ersten Teilung Polens gehörte Augustów zu der Provinz Ostpreußen. Die Preußen versuchten die Stadt wirtschaftlich zu entwickeln und bauten hier ein Salzlager, Tabaklager und eröffneten ein Zollamt. AUGUSTÓWS KYRKOGÅRD grundades av preussare år 1800 r. Kyrkogårdens huvudallé var en del av gamla napoléonska allfarvägen längs vilken prins Hieronymus Bonapartes armétrupper marscherade mot Moskva. I början var nekropolen indelad i tre kvarter: romersk-katolskt, grekiskt-ortodoxt, evangeliskt och judiskt. De äldsta och mest intressanta monumenten finns samlade i närheten av kyrkogårdskapellet som donerats av Truszkowski-släkten år Runt kapellet har de äldsta gravstenarna bevarats, bl a några gjutjärnsgravstenar från Sztabin-järnverket. Den präktigaste av dem när det gäller storlek och som liknar ett gotiskt kapell hugfäster Adolf Gerschows den första förvaltaren över Sztabin- stiftelsen begravningsplats. Det gamla judiska kvarteret finns numera utanför kyrkogården och det hugfästs med ett monument av svart marmor som tillägnats Augustóws invånare av judisk nationalitet. Efter fredstraktaten i Tilsit år 1807 blev Augustów en del av det nyskapade Hertigdömet Warszawa. Under de napoleonska armétruppernas reträtt i december 1812 passerades bron på floden Netta av självaste Napoleon tillsammans med sina decimerade trupper och han stannade i staden för rekreation och avkoppling en kortare period. Efter att Kungariket Polen hade skapats år1815 blev Augustów en del av detta. Till följd av den nya administrativa indelningen av regionerna skapade man Augustów-län med säte i Suwałki. Stadens styrelse och invånare hade ansökt två gånger om att länets huvudstad skulle flyttas till Augustów men tyvärr blev denna strävan resultatlös. Huvudorsaken till avslagsbeslutet var att det i Augustów saknades lämpliga byggnader som skulle fungera som styrelsesäte samt lägenheter för tjänstemän talet är en period av utveckling av staden vid floden Netta. Utvecklingen påverkades bl a av uppbyggnaden av Augustówkanalen, anläggandet av landvägen Warszawa Petersburg samt en tåglinje. Tåglinjen mellan Hrodna och Varėna, som byggdes främst för armétruppernas behov, ledde till sänkta transportavgifter vilket i sin tur ledde till näringslivsutveckling. På 1800-talet utvecklades även hantverket som hade påbörjats då denna region annekterats av preussare. Det var tjänster utförda av snickare, skomakare, murare, skräddare, slaktare och timmermän som var mest efterfrågade. Det mest lönsamma yrket var bagare. Stora inkomster fick staden även från bryggerinäringen år 1799 fanns det i staden 21 krogar och 18 brännerier. Den ekonomiska utvecklingen resulterade i att fler nybyggare kom till staden och hoppades på att hitta arbete här och förbättra sin samhällsstatus. Då det visade sig att Augustów-kanalen inte kom att spela så stor roll som man hade tidigare trott, bromsade den ekonomiska tillväxten. Nach dem Frieden von Tilsit in Jahre 1807 wurde Augustów Bestandteil des gegründeten Herzogtums Warschau. Während des Rückmarsches des Heers von Napoléon im Dezember Der FRIEDHOF VON AUGUSTÓW wurde im Jahre 1800 von Preußen eingerichtet. Die Hauptallee des Friedhofs war ein Teil des ehemaligen Napoléon-Weges, auf dem das Heer des Fürsten Jérôme Bonaparte auf Moskau zumarschierte. Der Friedhof war zu Beginn in eine römisch-katholische, orthodoxe, evangelische und jüdische Abteilung aufgeteilt. Die ältesten und interessantesten Denkmäler gibt es in der Nähe der Friedhofskapelle, die 1832 von der Familie Truszkowski gestiftet wurde. Um die Kapelle herum blieben die ältesten Grabmäler, unter anderem einige Eisengussgrabmäler aus der Hütte Sztabin erhalten. Das imposanteste, dessen Form einer gotischen Kapelle ähnelt, erinnert an die Ruhestätte von Adolf Gerschow, dem ersten Verwalter der Sztabin- Stiftung. Außerhalb des Friedhofs befindet sich zurzeit das ehemalige jüdische Quartier, an das ein Denkmal aus schwarzem Marmor erinnert, das den jüdischen Einwohnern von Augustów gewidmet ist überquerte Napoléon höchstpersönlich mit seinen dezimierten Truppen die Brücke über dem Netta-Fluss, als er in der Stadt kurz zu Besuch war, um sich zu erholen. Nach der Entstehung des autonomen Königreichs Polen im Jahre 1815 wurde Augustów zu dessen Bestandteil. Infolge der neuen administrativen Aufteilung der Regionen wurde die Woiwodschaft Augustów mit Sitz in Suwalken gegründet. Die Einwohner und Stadtverwaltung bemühten sich zwei Mal darum, die Hauptstadt nach Augustów zu verlegen; die Versuche blieben leider ohne Erfolg. Der Hauptgrund für den Misserfolg war das Fehlen entsprechender Gebäude, die als Sitz für die Behörden und Wohnungen für die Beamten hätten dienen können. Das 19. Jahrhundert steht für die Entwicklung der Stadt am Netta- Fluss, wozu u. a. der Bau des Augustów-Kanals, der Landstraße Warschau Petersburg und der Eisenbahnstrecke beitrug. Die Inbetriebnahme der Eisenbahnlinie Hrodna Varėna, die hauptsächlich für den Militärbedarf gebaut wurde, führte zu einer Herabsetzung der Transportgebühren, was eine wirtschaftliche Entwicklung nach sich zog. Im 19. Jahrhundert entwickelte sich auch das Handwerk, was zur preußischen Besatzungszeit begann. Der größten Beliebtheit erfreuten sich die Dienstleistungen der Tischler, Schuhmacher, Maurer, Schneider, Metzger und Zimmerer. Am profitabelsten war der Bäckerberuf. Große Einkünfte brachte auch die Bierherstellung. Im Jahre 1799 gab es in der Stadt 21 Schenken und 18 Branntweinbrennereien. Die wirtschaftliche Entwicklung hatte einen Zustrom neuer Siedler zur Folge, die damit rechneten, eine Arbeit zu finden und ihren gesellschaftlichen Status zu erhöhen. Als sich herausstellte, dass die wirtschaftliche Bedeutung des Augustów-Kanals nicht so groß ist, wie man früher dachte, ließ die Dynamik der wirtschaftlichen Entwicklung nach.

6 Augustów-kanalen uppstod till följd av ett handelskrig mellan Kungariket Polen samt Ryssland och Preussen. Den försvårade åtkomsten till Östersjön gjorde att Polens och Rysslands regeringar upptäckte möjligheten att utnyttja inlandssjötransport i större utsträckning. På initiativ av finansministern, hertig Franciszek Ksawery Drucki Lubecki, påbörjade Ignacy Prądzyński i juni 1823 arbeten på projekt Augustów-kanal som skulle länka Narews flodområde med floden Niemen. Niemen med Östersjön skulle länkas med Venta-kanalen. Tyvärr blev Venta-kanalen aldrig uppbyggd. För att kunna behålla en lämplig vattennivå konstruerade man slussar samt många avtappningar och fördämningar. Arbetena påbörjades i juli 1824 genom att man reglerade flodbädden till floderna Biebrza och Netta, byggde vallar och framställde bogseringsvägar. I mitten av år 1825 påbörjade man byggandet av slussar av sten och tegel. Byggtiden för en sluss underskred två år. Man såg till att slussarna skulle vara praktiska och samtidigt estetiska. Utifrån täckte man dem med rött, förstärkt tegel och vit sandsten, vilket anknöt till Polens nationella färger. Under pågående arbeten med Kanalen framställde man flera avsnitt som leddes av enskilda ingenjör-officerer. I arbetena deltog samtidigt mellan och människor. De flesta arbeten utfördes manuellt. Byggandet avslutades år 1838 och år 1839 startade man sjöfart på Kanalen. Sänkningen av tullavgifter som genomdrevs av den preussiska regeringen (strax efter påbörjandet av byggnadsarbetena på Augustów-kanalen) gjorde att kanalen slutligen inte utnyttjades i den mån man ursprungligen hade planerat. Kanalens totala längd var 101,2 km. På detta avsnitt byggde man 18 slussar, av vilka 14 numera finns på den polska sidan, en finns i gränszonen och tre i Vitryssland. Skillnaden i vattennivåe mellan de enskilda behållarna är från 0,8 till 8,0m. Ju större skillnad, desto mer komplicerad sluss krävdes. På så sätt uppstod tvåkammarslussen (nivåskillnad 6,29 m) och trekammarslussen Niemnowo (nivåskillnaden var 7,46 m). De övriga 16 slussarna är enkammarslussar. Fram till idag har 13 av slussarna bevarats med ett utseende som liknar det ursprungliga (9 på den polska sidan). Liksom för 150 år sedan måste slussoperatören, för att en kammare ska fyllas med vatten, öppna dammportluckorna genom att lyfta luckklaffar med manuella domkrafter. Därefter öppnas de massiva portarna genom att man skjuter långa stänger som utgör motvikt för portbladen. Kanalen är ett minnesmärke för vattenbyggnation och är en kandidat för att inskrivas på listan över världskulturminnesmärket UNESCO. År 2007 har den erkänts av Republiken Polens President som ett historiskt minnesmärke. Kanalens avsnitt på Vitrysslands sida, som hade försummats under efterkrigsperioden och rekonstruerades under åren , är ca 25 km. Det finns 4 slussar där, inklusive fyrakammarslussen Niemnowo (den fjärde kammaren byggdes till under rekonstrueringen, eftersom vatennivåskillnaden mellan kanalavsnittet och floden Niemen höll på att öka). Kanalens återuppbyggnad gjordes enligt 1800-talsritningar och -skissar. Man bevarade slussarnas ursprungliga utseende, man använde metoder för bäddens förstärkning som hade utarbetats på Prądzyńskis tid. Under renoveringen förlängdes Kanalen och numera är den 103 km lång. På gränsens båda sidor används kanalen mer och mer som en pittoresk vattenled. Kanoter, båtar, gondoler, segelbåtar, pråmar, katamaraner, diverse märkliga flytande konstruktioner (som flyter på vattnet i Augustów under det populära evenemanget Polskt mästerskap i segling på vad som helst Det som ska segla sjunker inte allt detta kan man se på vattenled till det 1800-talets minnesmärke. Der Augustów-Kanal entstand als Folge des Zollkriegs zwischen dem Königreich Polen und Russland einerseits und Preußen andererseits. Der eingeschränkte Zugang zur Ostsee richtete die Aufmerksamkeit der Regierungen Polens und Russlands auf die Möglichkeit einer breiteren Nutzung von Binnenwassertransport. Auf Initiative des Schatzministers, des Fürsten Franciszek Ksawer Drucki Lubecki begann Ignacy Prądzyński im Juni 1823 die Arbeiten am Entwurf des Augustów-Kanals, der das Einzugsgebiet des Flusses Narew mit der Memel verbinden sollte. Die Memel und die Ostsee hätten durch den Venta-Kanal verbunden werden sollen. Der Venta-Kanal wurde allerdings leider nie gebaut. Zur Erhaltung des entsprechenden Wasserspiegels wurden Schleusen sowie zahlreiche Ablässe und Wehre entworfen. Die Arbeiten wurden im Juli 1824 mit der Regulierung der Flussbetten der Biebrza und Netta, der Wallaufschüttung und die Einrichtung von Treidelwegen begonnen. Mit dem Bau der Schleusen aus Stein und Ziegel wurde Mitte 1825 begonnen. Der Bau einer Schleuse dauerte nicht länger als zwei Jahre. Man trug dabei dafür Sorge, dass die Schleusen gleichzeitig praktisch und ästhetisch waren. Von Außen wurden sie mit roten, gehärteten Ziegeln in Verbindung mit weißem Sandstein verlegt, was sich symbolisch auf die nationalen Farben bezog. Im Laufe des Baus des Kanals entstanden Abschnitt, die von einzelnen Ingenieuroffizieren geleitet wurden. An den Arbeiten beteiligten sich gleichzeitig 5000 bis 7000 Menschen. Die meisten Arbeiten wurden von Hand ausgeführt. Der Bau wurde 1838 beendet und 1839 wurde mit der Schifffahrt auf dem Kanal begonnen. Die Herabsetzung der Zollgebühren durch die preußische Regierung (gleich nach Aufnahme der Bauarbeiten am Augustów-Kanal) hatte zur Folge, dass er letztendlich nicht so genutzt wurde, wie man es ursprünglich vorgesehen hatte. Die Gesamtlänge des Kanals betrug 101,2 km. Auf dieser Strecke wurden 18 Schleusen gebaut, von denen heute vierzehn auf der polnischen Seite, eine im Grenzstreifen und drei auf der weißrussischen Seite liegen. Die Differenzen der Wasserspiegel zwischen den einzelnen Gewässern betragen von 0,8 bis zu 8,0 m. Je höher die Differenz war, desto komplizierter musste die Schleuse sein. So entstanden die Zweikammerschleuse Paniewo (Wasserspiegeldifferenz 6,29 m) und die Dreikammerschleuse Niemnowo (die Wasserspiegeldifferenz betrug hier 7,46 m). Die übrigen 16 Schleusen sind Einkammerschleusen. Bis heute sehen 13 Schleusen vergleichbar mit den ursprünglichen Schleusen (9 auf der polnischen Seite) aus. Genauso wie es vor 150 Jahren der Fall war, öffnen die für die Funktion der Schleusen zuständigen Arbeitnehmer die Torlücken und heben die Schützen mit Handhebern, damit die Kammer mit Wasser befüllt werden kann. Anschließend öffnen sie die massiven Tore, indem sie lange Deichseln schieben, die das Gegengewicht zu den Flügeln der Tore bilden. Der Kanal ist ein wassertechnisches Denkmal und Kandidat für die Eintragung in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes. Im Jahre 2007 wurde er vom Präsidenten der Republik Polen als Kulturdenkmal anerkannt. Der in der Nachkriegszeit vernachlässigte Abschnitt des Kanals auf der weißrussischen Seite ist nach der Sanierung in den Jahren ca. 25 km lang. Dort gibt es 4 Schleusen, darunter die Vierkammerschleuse Niemnowo (die vierte Kammer wurde während der Sanierungsarbeiten hinzugebaut, denn die Wasserspiegeldifferenz zwischen der Strecke des Kanals und dem Fluss Memel hatte sich erhöht). Der Wiederaufbau des Kanals wurde anhand von Zeichnungen und Plänen aus dem neunzehnten Jahrhundert durchgeführt. Das ursprüngliche Aussehen der Schleusen wurde erhalten sowiemethoden zur Festigung der Flussbetten angewandt, die noch zu Lebzeiten von Prądzyński erarbeitet wurden. Bei der Renovierung wurde der Kanal verlängert, heutzutage ist er ca. 103 km lang. Auf beiden Seiten der Grenze wird der Kanal immer häufiger als malerischer Wasserweg genutzt. Kajaks, Kanus, Schiffe, Gondeln, Segelboote, Lastkähne, Katamarane, wundersame schwimmende Konstruktionen (die auf dem Wasser in Augustów während des populären Polnischen Wettbewerbs der Irgendwasboote Was schwimmen soll, geht nicht unter" treiben) all das kann man sehen, wenn man dieses Denkmal aus dem 19. Jahrhundert entlangfährt.

7 GAMLA POSTEN den nyklassicistiska byggnaden som ritades av H. Marconi byggdes år 1829 vid allfarvägen Warszawa- Petersburg. Byggnaden tjänade som förspänningsstation anpassad för 16 hästar samt ett hotell för särskilda gäster, bl a för tsarfamiljen. På Augustóws postkontor inlämnades försändelser till Hrodna, Kaunas och Warszawa. De inlämnade paketen och breven med mottagaradress i Warszawa som skickades med kurirpost landade där inom 20 timmar. År 1964 startade man ett hotell och en turistbyrå i byggnaden. Numera rymmer byggnaden en Musikgrundskola. I närheten av parken finns några naturminnesmärken, bl a skogslönn, Museum för Augustów-landet Avdelningen för Augustów-kanalens historia finns i ett gammalt hus från 1800-talet som kallas Prądzyńskis herrgård. Utställningen omfattar dokument och minnesföremål med koppling till Kanalens historia och samtidigt ägnas mycket uppmärksamhet åt konstruktören själv, Ignacy Prądzyński. Adress: ul. 29 Listopada 5a, tel Öppet under sommarsäsongen tisdag söndag: 9:00 16:00. Efter säsongen krävs en bokning, tel Museum der Augustów-Region Die Abteilung für die Geschichte des Augustów-Kanals befindet sich in einem historischen Gebäude aus dem 19. Jahrhundert, das Gutshaus von Prądzyński genannt wird. Die Ausstellung enthält die Unterlagen und Andenken, die mit der Geschichte des Kanals verbunden sind. Gleichzeitig wird dort dem Hauptprojektanten Ignacy Prądzyński viel Aufmerksamkeit geschenkt. Adresse: ul. 29 listopada 5a, Tel Öffnungszeiten in der Sommersaison: Dienstag Sonntag: 9:00 16:00 Uhr. Außerhalb der Saison ist eine Reservierung erforderlich, Tel vanlig ask, vårtbjörk samt en enorm sten som placerats där för att hugfästa 150-årsjubileet av uppbyggandet av Augustów-kanalen. ALTE POST neoklassizistisches Gebäude nach dem Entwurf von H. Marconi, das 1829 am Weg Warschau Petersburg errichtet wurde. Det första världskriget samt polsk-bolsjevikiska kriget resulterade i förändringar avseende antal invånare och invånarstrukturen den tydligaste förändringen var att judiska och ortodoxa människor flyttade. Under perioden mellan det första och det andra världskriget började staden utvecklas på nytt, främst till följd av nyöppningen av sågverket år Sågverkets produkter exporterades till bl a England, Belgien, Marocko, Afrika, Danmark, Egypten och Spanien. Under 1930-talet anställde det dynamiska företaget närmare 560 personer. Invånarnas och stadsstyrelsens konsekventa åtgärder gjorde att man i mitten av 1930-talet i området byggde övernattn ingsanläggningar med bra standard. År 1935 öppnade en Yacht-klub med 200 övernattningsplatser. Der Erste Weltkrieg und der polnisch-sowjetische Krieg hatten eine Veränderung in der Anzahl und Struktur der Einwohner zur Folge, vor allen Dingen fand eine Auswanderung der jüdischen und orthodoxen Bevölkerung statt. In der Zwischenkriegszeit erfolgte eine langsame Entwicklung der Stadt, was durch die erneute Inbetriebnahme des Sägewerks im September 1919 beeinflusst wurde, dessen Erzeugnisse u. a. nach England, Belgien, Marokko, Afrika, Ägypten und Spanien exportiert wurden. In den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts beschäftigte der dynamische Betrieb nahezu 560 Personen. Das konsequente Handeln der Einwohner und der Stadtverwaltung bewirkte, dass dort Mitte der dreißiger Jahre Übernachtungsobjekte mit hohem Standard entstanden. Im Jahre 1935 wurde der Offiziers-Yacht-Klub mit 200 Plätzen zur Nutzung freigegeben. Das Gebäude diente als Pferdewechselstation für 16 Pferde und kleines Hotel für besondere Gäste, u. a. die Zarenfamilie. Von der Post in Augustów wurden Sendungen nach Hrodna, Kaunas und Warschau aufgegeben. Bis zur Hauptstadt gelangten die Sendungen per Kurier binnen zwanzig Stunden. Im Jahre 1964 wurde in dem Postgebäude ein Hotel und ein Reisebüro eröffnet. Zurzeit hat hier die Grundschule mit erweitertem Musikunterricht ihren Sitz. In dem benachbarten Park gibt es einige Naturdenkmäler, u. a. ein Spitz-Ahorn, eine Gemeine Esche, eine Hängebirke und einen gewaltigen Stein, den man aufstellte, damit er an das 150jährige Jubiläum des Baubeginns des Augustów-Kanals erinnert. Augustóws enorma popularitet var en följd av att Förbundet för turismfrämjande fattade ett beslut att bygga en modern turistanläggning. Det ökande intresset för Augustów som turistort gjorde att en turistisk sjötrafik tog fart. År 1938 besöktes Augustów av 15 tusen människor. Staden som under perioden mellan det första och det andra världskriget kallades för Nordens Venedig besöktes flera gånger av dåtida presidenten Ignacy Mościcki samt av Józef Beck och Edward Rydz-Śmigły. OFFICERS YACHT KLUB objektet byggdes enligt Juliusz Nagórskis ritningar under åren Anläggningen togs i drift i början av juli Den rymde stora bankettsalar, 40 rum, ett bibliotek, badrum, terrasser. Intill anläggningens lyxiga del byggde man en idrottsdel med övernattningsplatser, en hamn och ett båthus samt en byggnad med klubbsalar, en bar och bostadsrum. OFFIZIERS-YACHT-KLUB das Gebäude wurde in den Jahren nach dem Entwurf von Juliusz Nagórski gebaut. Das Objekt wurde Anfang Juli 1935 zur Nutzung freigegeben. Es hatte große Bankettsäle, 40 Zimmer, eine Bibliothek, Badezimmer und Terrassen. Neben dem Luxusteil des Gebäudes wurde ein Sportobjekt mit Übernachtungsmöglichkeiten, Hafen und Bootslagerschuppen sowie ein Gebäude mit Klubsälen, Buffet und Gästezimmern gebaut. TURISTHUSET (Polska turist- och hembygdsföreningens Turisthus) byggandet av turisthuset på Biała Góra (Vita Berget) hade inspirerats av Förbundet för turismfrämjande. Det skulle användas av deltagare i Europamästerskapet i segling år Ritandet av Nad Jeziorami ( Vid sjöar ) gjordes av en arkitektgrupp under ledning av Maciej Nowicki. Arbetet avslutades år Anläggningen hade 100 övernattningsplatser i 70 rum, en danssal, en bar, ett biljardrum, ett rum för bridge, en egen strand samt garage och en stor parkeringsplats. Centralvärmeanläggningen gjorde att huset kunde användas året runt. Det blev förstört under det andra världskriget och återuppbyggdes år 1948 av Polska hembygdsföreningen. Numera finns i byggnaden ett värdshus i vilket det på en vägg mittemot receptionen finns en färgfull mosaik som visar Augustów och de omgivande områden. TOURISTENHAUS (Jugendherberge der Polnischen Gesellschaft für Touristik und Heimatkunde) sein Bau auf dem Weißberg wurde von der Liga für Tourismusförderung angeregt. Es sollte den Teilnehmern an den Europameisterschaften im Segeln 1939 dienen. Der Entwurf des Hotels An den Seen wurde von einem Architektenteam unter der Leitung von Maciej Nowicki angefertigt. Die Einrichtungsarbeiten wurden im Februar 1939 abgeschlossen. Das Objekt hatte 100 Übernachtungsplätze in 70 Zimmern, einen Saal mit Tanzfläche, ein Buffet, Billard, Bridgeräume, einen eigenen Strand und Garagen sowie einen großen Parkplatz. Die Installation der Zentralheizung ermöglichte es, das Objekt rund ums Jahr zu nutzen. Es wurde während des Krieges zerstört und 1948 von der Polnischen Gesellschaft für Heimatkunde wieder aufgebaut. Zurzeit gibt es in dem Gebäude ein Gasthaus, in dem sich an der Wand gegenüber vom Empfang ein buntes Mosaik befindet, das Augustów und die Umgebung darstellt. Die große Beliebtheit von Augustów war der Grund dafür, dass die Liga für Tourismusförderung die Entscheidung traf, dort ein modernes Touristenzentrum zu bauen. Das steigende Interesse an Augustów als Touristenort bewirkte, dass die Schifffahrt für Touristen entstand. Im Jahre 1938 wurde Augustów von Menschen besucht. In der Stadt, die in der Zwischenkriegszeit Venedig des Nordens genannt wurde, hielten sich der damalige Präsident Ignacy Mościcki, Józef Beck und Edward Rydz-Śmigły auf.

8 Augustóws ökade status som turiststad gjorde att man år 1936 på sommaren startade ett speciellt snälltåg från Warszawa tåget hade enbart Första Klass och kallades Lyxtorpeden. Stadens popularitet som huvudstad för vattensport ökade betydligt, vilket gjorde att Polska seglingsföreningen planerade ett Europamästerskap i segling där, som skulle hållas på insjön Necko i augusti Ett stort inflytande på bilden av Augustóws hade Första regementet för Krechowce-ulaner som var stationerad där från år Krechowce-ulanerna deltog aktivt i stadens liv, de deltog bl a i städarbete i kyrkogården och byggandet av ett stadion. Soldaterna åtnjöt sympati och respekt från invånarna som var stolta över att det i deras stad fanns ett elit-kavalleriregemente. Mellan officerare och soldater och Augustóws invånare etablerades ett kulturellt samarbete. På nationaldagar anordnade man praktfulla parader, på kasernområdet anordnade man traditionella hästrevyer, hästtävlingar och uppvisning av kavalleristrider. Infolge der steigenden Bedeutung von Augustów als Touristenort verkehrte 1936 in der Sommersaison ein Sonderschnellzug erster Klasse aus Warschau, der als Lux- Torpedo bezeichnet wurde. Die Stadt wurde als Hauptstadt für Wassersportarten immer populärer, was dazu beitrug, dass der Polnische Segelverband die Europameisterschaften im Segeln plante, die im August 1939 auf dem See Necko stattfinden sollten. Einen wesentlichen Einfluss auf das Erscheinungsbild der Stadt an der Netta übte das Regiment der Ulanen von Krechowce aus. Die Ulanen beteiligten sich aktiv am Leben der Stadt, sie halfen u. a. beim Aufräumen des Friedhofs und beim Bau des Stadions. Die Soldaten erfreuten sich der Zuneigung und Achtung der Einwohner, die stolz darauf waren, dass in ihrer Stadt ein elitäres Regiment der Kavallerie stationiert war. Zwischen den Offizieren und Ulanen einerseits und den Einwohnern von Augustów andererseits entstand eine kulturelle Zusammenarbeit. An nationalen Feiertagen wurden in der Stadt prächtige Parademärsche veranstaltet, auf dem Kasernengelände wurden traditionelle Pferdeschauen, Reitwettbewerbe und Kampfdemonstrationen der Kavallerie organisiert. Museum för Första regementet för Krechowce-ulaner är beläget i tornet till kyrkan för Guds Moder av Częstochowa (tidigare var den en ortodox kyrka ). Här kan man göra sig förtrogen med det legendariske regementets historia och traditioner. Adress: Al. Kardynała Wyszyńskiego 2a, tel Öppet varje söndag 9:00 14:00, under övrig tid endast bokningar. Museum des Ersten Regiments der Ulanen von Krechowce. Es befindet sich im Turm der Kirche der Gottesmutter von Tschenstochau (in der ehemaligen orthodoxen Kirche). Man kann hier die Geschichte und Tradition des legendären Regiments kennenlernen. Adresse: Al. Kardynała Wyszyńskiego 2a, Tel Öffnungszeiten: jeden Samstag: 9:00 14:00 Uhr, an den übrigen Tagen ist eine Reservierung erforderlich. Det andra världskrigets utbrott hejdade stadens och regionens utveckling under många år. Under den ryska ockupationstiden fördes flera tusen invånare i Augustów och omgivande orter via godståg till Sovjetunionen. Till följd av tyska krigshandlingar i regionen hade Augustóws unga invånare transorterats till Tredje riket, många människor hade arresterats och avrättats. Den största tragiken drabbade Augustóws judiska invånare. Under de avrättningar som genomfördes under ockupationens första dagar förlorade ca 1500 judar livet. De övriga, tillsammans med invånare på omgivande orter, samlades i ett ghetto som upprättats i distriktet Baraki. Den judiska begravningsplatsen förstördes och judiska gravstenar användes för byggande av vägar. I juli 1942 avvecklades ghettona och dess invånare fördes till koncentrationsläger i Treblinka. Der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs bremste die Entwicklung der Stadt und der Region für lange Jahre. Während der sowjetischen Besatzung wurden mehrere Tausend Einwohner von Augustów und den benachbarten Orten in Güterwagen tief in die Sowjetunion Första regementet för Krechowce-ulaner under regi av överste Bolesław Mościcki tillhörde Republiken Polens kavalleritrupper med största traditioner. Regementet härrörde från Puławy-Legionen som sedan år 1915 hade kämpat vid Rysslands sida. Det blev berömt tack vare en segerrik strid vid Krechowce den 24 juli 1917 från denna ort härstammar regementets namn. Det var det enda förbandet i Polens historia som under ett dygn effektivt hade stått emot de tre delningsmakternas trupper. Regementet stred hedersamt under septemberfälttåget 1939 och kapitulerade först den 5 oktober i närheten av Kock. Regementet återskapades år 1942 inom gen. Władysław Anders kår och gjorde viktiga insatser i Italienska fälttåget (Monte Cassino, Piedimonte, Bologna). Erstes Oberst-Bolesław-Mościcki-Regiment der Ulanen von Krechowce es gehörte zu den Kavallerietruppen mit der ältesten Tradition in der Zweiten Polnischen Republik. Es entstammte der Legion von Puławski, die seit 1915 auf Seiten von Russland kämpfte. Ruhm erlangte es dank der Schlacht bei Krechowce am 24. Juli 1917, worauf sich sein Name bezieht. Es war die einzige Truppe in der polnischen Geschichte, die sich innerhalb von 24 Stunden Formationen der drei Besatzungsmächte erfolgreich widersetzte. Ehrenvoll kämpfte es bei dem Überfall auf Polen im Jahre 1939 und kapitulierte erst am 5. Oktober in der Nähe von Kock. Wiederhergestellt im Jahre 1942 im Korps des Generals Władysław Anders, machte es sich in der Italienkampagne (Monte Cassino, Piedimonte, Bolonia) verdient. hinein deportiert. Die Aktivitäten der Deutschen in der Region hatten zur Folge, dass junge Einwohner ins Innere des Deutschen Reiches zur Zwangsarbeit verschleppt, viele Menschen verhaftet und massenweise hingerichtet wurden. Das tragischste Schicksal erfuhren jedoch die Juden von Augustów. Bei den Hinrichtungen, die seit den ersten Tagen der Besatzung vollzogen wurden, verloren ca Juden ihr Leben. Die übrig gebliebenen wurden zusammen mit den Einwohnern der in der Nähe befindlichen Orte in einem Ghetto, das in dem Stadtteil Baraki eingerichtet wurde, untergebracht. Der jüdische Friedhof wurde zerstört und die Grabsteine wurden im Straßenbau verwendet. Im Juli 1942 wurde das Ghetto aufgelöst und dessen Bewohner nach Treblinka verschleppt.

9 Augustów erholte sich allmählich von den Kriegszerstörungen. Die mangelnde Tourismusinfrastruktur in der Nachkriegszeit und die Konkurrenz der Orte in Warmia und Masuren hatten zur Folge, dass die Stadt keine wesentliche Bedeutung für den Fremden- und Erholungsverkehr hatte. Die zwei in der Zwischenkriegszeit gebauten Übernachtungsobjekte wurden durch die Kriegsaktivitäten zerstört. Erst Ende der fünfziger Jahre begann eine intensive Entwicklung im Bereich Dienstleistungen und Tourismus. Zehn Jahre später war Augustów wieder eines der wichtigsten Touristenzentren in der Woiwodschaft Białystok. Die Polnische Gesellschaft für Heimatkunde trug wesentlich dazu bei, dass die Stadt eine so starke Position erlangte. Die erste Maßnahme der Gesellschaft war die Inbetriebnahme des Touristenhauses am Augustów reste sig långsamt från krigets ödeläggelse. Avsaknaden av en turistisk infrastruktur under efterkrigsperioden samt stark konkurrens från orterna i Ermland och Masurien gjorde att staden inte fyllde någon större roll i turist- och rekreationsbranschen. Två övernattningsanläggningar som hade byggts under perioden mellan det första och det andra världskriget förstördes under krigshandlingarna. Först i slutet av 1950-talet påbörjades en intensiv utveckling inom tjänste- och turistområdet. Tio år senare hade Augustów återigen blivit ett av de viktigaste turistiska centrumen i Białystok-län. Polska hembygdsföreningen hade stor del i det att Augustów fick en så stark status. Föreningens första åtgärd var att sätta igång Turisthuset vid insjön Necko. Föreningen anordnade hembygdsturer i regionen. På 1950-talet kom de första båtarna på sjöarna i Augustów-området och år 1956 startade Masuriens sjöfart regelbundna turistkryssningar. Under utvecklingen av Augustów hade man byggt flera övernattnings- och restauranganläggningar, bl a restaurang Albatros som blev berömd tack vare Janusz Laskowskis kända låt. På 1970-talet togs två sanatorier i drift. Den 14 oktober 1993, tack vare klimatförhållandena och de gyttjelager som upptäckts i området, tilldelade Ministern för hälsa och socialvård staden status som kurort. See Necko. Die Mitglieder der Polnischen Gesellschaft für Heimatkunde organisierten landeskundliche Reisen in der Region. In den fünfziger Jahren tauchten auf den Seen von Augustów die ersten Schiffe auf. Im Jahre 1959 wurde von der Masuren-Schifffahrt der erste regelmäßige Schiffsverkehr aufgenommen. Die Belebung von Augustów bewirkte, dass mehrere Übernachtungsobjekte und Gaststätten, darunter das Restaurant Albatros, das durch den populären Schlager von Janusz Laskowski bekannt wurde, gebaut wurden. In den siebziger Jahren wurden zwei Sanatorien in Erholungszentren eröffnet. Am 14. Oktober 1993 verlieh die Ministerin für Gesundheit und Soziales der Stadt wegen der klimatischen Bedingungen und der in der Nähe entdeckten Heilschlammvorkommen den Status eines Kurortes. Kurort Botande eteriska oljor och fytocider som avsöndras av barrträd har en antiseptisk verkan, de normaliserar blodtrycket och hjärtkontraktilitet samt har positivt verkan på luftvägar. I Augustów behandlar man blodc irkulationssjukdomar, reumatiska åkommor och sjukdomar hos rörelseorgan. Numera är ett sanatorium verksamt i staden Kurortssanatorium Budowlani. Kurort hier werden heilende ätherische Öle und Phytonzide, die von Nadelbäumen abgesondert werden, bei der Patiententherapie angewendet sie wirken keimtötend, regulieren den Blutdruck und den Herzrhythmus und wirken sich positiv auf die Atemwege aus. In Augustów werden die Krankheiten des Kreislaufsystems, rheumatologische Krankheiten, Krankheiten des Bewegungsapparats behandelt. Zurzeit gibt es in der Stadt ein Sanatorium Sanatorium Uzdrowiskowe Budowlani. Ett mycket populärt inslag i Augustów är resor med stora båtar under vilka man kan beundra regionens skönhet. De som föredrar mindre transportmedel kan ta en tur med en gondol eller hyra en segelbåt med vilken man kan nå dit de stora båtarna inte når. De som tycker om motorbåtsturer kan känna vinden i håret på insjöarna Białe och Necko. De som inte är rädda för lite ansträngning kan välja kanoter med vilka man kan nå de mest pittoreska delarna av Augustówområdet. Sedan många år attraheras de flesta turister av kanotleden på Augustówkanalen, insjön Czarna Hańcza och floden Rospuda. En annan attraktion i Augustów som åtnjuter stor popularitet är en elektrisk skidlift för vattenskidor. De som föredrar att ligga på latsidan och sola hittar säker sitt favoritställe på Piren som öppnade år 2007 i regi av Polska Radions Program Tre. Großer Beliebtheit erfreuen sich in Augustów Fahrten mit den Schiffen der Weißen Flotte, bei denen man die Schönheit dieser Region bewundern kann. Die Befürworter kleinerer Transportmittel können das Angebot der Gondeleigentümer oder des Segelbootverleihs in Anspruch nehmen, womit man dahin gelangen kann, wo die Schiffe nicht verkehren. Die Motorbootsportfans können den Wind in den Haaren fühlen, wenn sie auf den Seen Białe und Necko fahren. Diejenigen, die vor einer Anstrengung keine Angst haben, wählen das Kajak, mit dem man die malerischsten Ecken der Augustów-Region erreichen kann. Seit vielen Jahren werden zahlreiche Touristen von den Kanutouren des Augustów-Kanals, von Czarna Hańcza und Rospuda angelockt. Großer Beliebtheit erfreut sich der elektrische Wasserskilift. Diejenigen, die sich der süßen Faulenzerei hingeben oder ein Sonnenbad nehmen wollen, finden mit Sicherheit ihren Lieblingsplatz auf der Seebrücke, die 2007 zur Nutzung freigegeben wurde und den Namen des Dritten Programms des Polnischen Rundfunks trägt.

10 Elektrisk skidlift för vattenskidor Den första professionella liften för vattenskidåkning i Polen finns i insjön Necko. Liften är 740 m lång och dess maximala hastighet är 58 km/h. Liften kan användas av 8 personer samtidigt. För liften har staden fått ett prestigepris från Ordföranden för Polska turistföreningen Przebiśnieg 99. Varje sommar anordnar man här ett antal idrottsevenemang. Kontakt: Stadscentrum för idrott och rekreation (MOSiR), tel , Elektrischer Wasserskilift Der erste in Polen, professionelle Wasserskilift auf dem See Necko. Seine Länge beträgt 740 m, die erreichbare Höchstgeschwindigkeit liegt bei 58 km/h. Der Wasserskilift kann von 8 Personen gleichzeitig genutzt werden. Für die Inbetriebnahme des Wasserskilifts erhielt die Stadt den renommierten Preis des Präsidenten der Polnischen Tourismusorganisation Schneeglöckchen 99. Jeden Sommer findet hier eine Reihe von Sportveranstaltungen statt. Kontakt: Städtisches Zentrum für Sport und Erholung, Tel , Längs den pittoreska turistleden i Augustów-skogen kan man beundra den vackra, oförorenade naturen. En av dess största fördelar är att man kan avverka dem både till fots, på cykel eller på häst. Die malerischen Touristenrouten des Augustów-Urwalds machen es möglich, die schöne, unberührte Natur zu bewundern. Ihr Vorteil besteht darin, dass man sie ohne weiteres sowohl zu Fuß als auch mit dem Rad oder zu Pferde auf ausgeschilderten Wegen zurücklegen kann. Turistleden De som gillar en aktiv avkoppling kan aldrig bli besvikna om de kommer till Augustów. Ett brett utbud av resrutter och turistleder tillåter många turer till fots, cykelturer, ridning och kanotsegling. Den populära kanotleden på floden Rospuda och insjön Czarna Hańcza kan tack vare Augustów-kanalen förlängas fram till floderna Niemen eller Biebrza. Regionens mest avlägsna platser kan nås tack vare det rika nätet av cykelleder, både lokala och internationella (R11). Turer kan ta sin början redan i Augustóws centrum tack vare de talrika promenad- och cykelvägarna i staden. De som tycker om att tillbringa tid på hästryggen kan beundra Augustów-områdets skönhet på de utstakade hästlederna. Touristenrouten Diejenigen, die aktive Erholung mögen, werden nicht enttäuscht. Ein breites Angebot an Pfaden und Routen macht es möglich, zu Fuß, mit dem Fahrrad, zu Pferde und mit dem Kanu im Urlaub aktiv zu bleiben. Die populären Kanutouren von Rospuda und Czarna Hańcza können dank dem Augustów-Kanal bis zum Fluss Memel oder Biebrza verlängert werden. Die abgelegensten Ecken der Region können aufgrund des dichten Netzes der sowohl lokalen als auch internationalen Fahrradrouten (R11) erreicht werden. Die Ausflüge können bereits im Zentrum von Augustów dank dem Netz der städtischen Spazier- und Fahrradwege angefangen werden. Die Pferdeliebhaber können in ihrer Freizeit die Schönheit der Augustów-Region auf der ausgeschilderten Reitroute bewundern. Augustów-områdets charm försvinner inte vid sommarens slut. De kringliggande sjöarna fulla med fisk året runt väcker ett stort intresse från fiskeälskare. Under hösten är de lokala skogarna ett paradis för svampplockare och på vintern utgör det tjocka isskiktet på insjöarna perfekta förutsättningar för skridskoåkning och isjaktsegling. Skogsvägarna passar perfekt för att anordna slädparti eller åka skidor. Under åren , inom ramen för projektet #Utbyggnad av turistisk och rekreationsinfrastruktur i Augustów-kanalsområdet kommer man att på promenad- och cykelvägarna skapa sträckor för skidåkning på konstsnö. Övernattningsanläggningarna har varierande standard och bra kvalitet på kundservicen. Den späckade kalendern över idrotts- och kulturella evenemang kommer att tillfredställa även de mest kräsna turisterna. I juli och augusti på stadsstranden, Sigismund Augusts stortorg och Augustóws slätt anordnar man folkfester, utställningar, tävlingar, konserter av de mest största polska stjärnorna detta garanterar massor av intryck både för turister och stadens invånare. Till de äldsta och mest populära tillhör bl a Polskt mästerskap i segling på vad som helst Det som ska segla sjunker inte, Balladnätter vid Necko, Augustóws teatersommar, Helger med Trean [Ö a: Trean är ett populärt namn på Program 3 på Polska radion], Internationell tävling i vattenskidor "Netta CUP" tävlingen till minnet av Zygmunt Kowalik, Augustóws traditionella jazzfestival Möten med Louis Armstrong, Augustóws kabarékvällar "Nu lurar vi", Camerata Augustoviana, Motorbåtsvärldsmästerskap Necko Endurance. Der Reiz der Augustów-Region verschwindet nicht, wenn der Sommer vorbei ist. Die in der Nähe befindlichen, rund ums Jahr fischreichen Seen erfreuen sich großen Interesses der Angelfreunde. Im Herbst sind die hiesigen Wälder ein Paradies für Pilzsammler, im Winter schafft die dicke Eisschicht auf den Augustów-Seen hervorragende Bedingungen für das Eislaufen und Eissegeln. Die Waldwege sind für gemeinsame Schlittenfahrten oder zum Skilaufen geeignet. In den Jahren entstehen im Rahmen des Projekts Ausbau der Tourismus- und Erholungsinfrastruktur im Bereich des Augustów-Kanals auf den bestehenden Fahrrad- und Spazierwegen zum Skilaufen geeignete Routen mit Kunstschnee. Die Übernachtungsmöglichkeiten charakterisieren sich durch ihre Vielfalt und ihren hohen Standard der Dienstleistungen. Der Kalender mit zahlreichen Sport- und Kulturveranstaltungen befriedigt sogar die wählerischsten Gäste. Im Juli und August finden am Stadtstrand, Sigismund-August-Markt und auf der Augustów-Heide Feste, Shows, Wettbewerbe, Konzerte der wichtigsten polnischen Stars statt, die sowohl die Besucher als auch die Einwohner der Stadt stark beeindrucken. Zu den ältesten und populärsten Events gehören u. a. der Wettbewerb der Irgendwasboote Was schwimmen soll, geht nicht unter, die Balladennächte am See Necko, das Sommertheater von Augustów, die Wochenenden mit dem Dritten Programm des Polnischen Rundfunks, der Internationale Wettbewerb im Wasserskispringen "Netta CUP", das Memorial von Zygmunt Kowalik, das Festival für Traditionellen Jazz Augustów Treffen mit Louis Armstrong, die Kabarettabende in Augustów Wir reden ohne Punkt und Komma, die Camerata Augustoviana, die Weltmeisterschaften im Motorbootsport Necko Endurance. Man kan få hjälp med att hitta övernattningsplatser i Augustówområdet av Centrum för turistinformation, tel Adressuppgifter till övernattningsanl äggningar, matserveringar, uthyrning av utrustning mm. kan man hitta på hemsidan Das Touristeninformationszentrum hilft Ihnen bei der Suche nach Übernachtungsplätzen in Augustów und in der direkten Umgebung Tel Die Kontaktdaten der Übernachtungsobjekte, Gaststätten, Ausrüstungsverleihe etc. sind auf der Internetseite verfügbar. CENTRUM FÖR IDROTT OCH REKREATION I AUGUSTÓW Rekreations- och idrottskomplex som bla omfattar en stor och en liten bassäng med anordningar för luftoch vattenmassage, ett badkar för vattenmassage, en vattenrutschbana på 92 m, en bastu och ett gym. Anläggningen är fullständigt anpassad för handikappade personer. Kontakt: Centrum för idrott och rekreation (CSiR), tel , SPORT- UND ERHOLUNGSZENTRUM IN AUGUSTÓW Der Erholungs- und Sportkomplex besitzt u. a. ein großes und ein kleines Schwimmbecken mit Anlagen für Luft- und Wassermassage, Wassermassagewannen, eine Wasserrutsche mit einer Länge von 92m, eine Sauna und einen Fitnessraum. Der Komplex ist behindertengerecht eingerichtet. Kontakt: Sport- und Erholungszentrum, Tel ,

11 Kindziuk är en hård korv som görs av svinmagsäck, som hade legats i saltlake, fylld med rå köttfärs med kryddor såsom vitlök, salt och peppar och som röks i 3-4 veckor i kallrök. Kindziuk-Wurst harte Wurst, die aus gepöckeltem Schweinemagen zubereitet wird, der mit rohem Hackfleisch und mit Knoblauch, Salz und Pfeffer gefüllt ist und 3 bis 4 Wochen in kaltem Rauch geräuchert wird. Sękacz (spettekaka) är en kaka som bakas av ägg, mjöl, smör Efter en aktiv dag i Augustów kan man förnya sina krafter med hjälp av de regionala specialiteterna. Restaurangerna i Augustów erbjuder många olika rätter av sötvattensfisk, t.ex. sik, siklöja, gös, ål, samt speciella regionala rätter. De flesta regionala specialiteterna görs av potatis i olika former. Den största popularitet åtnjuer så kallade kartacz (sv. kartesch ) som ofta kallas även för kołduny. Det är stora, ovala klimpar gjorda av potatis (blandning av rå och kokta potatis) och fyllda med fläskfärs. Deras form påminner om gamla artilleriprojektiler som användes för att träffa motståndaren på kort avstånd därav deras namn. Denna rätt serveras med en redning gjord av lök och rökt sidfläsk. När man är i Augustów är det ett måste att man smakar soczewiak (plättar gjorda av kokt potatis, linser med rökt sidfläsk och lök, mjöl, salt och peppar), kiszka (korv av tarm fylld med potatis, rökt sidfläsk, lök, salt och kryddor) och potatiskaka samt kindziuk (rökt korv med en speciell smak till följd av speciella ingredienser och kryddor). Varje gottegris bör under sin vistelse i Augustów smaka den i regionen kända sękacz samt pampuchy. Nach dem aktiv verbrachten Tag in Augustów sollte man seinen Energiebedarf am besten mit regionalen Spezialitäten decken. Die Gaststätten in Augustów bieten eine große Auswahl an Süßwasserfisch-Gerichten u. a. Bodenseefelchen, Kleine Maräne, Zander, Aal und regionalen Gerichten. Die meisten regionalen Spezialitäten werden aus Kartoffeln in verschiedenen Formen zubereitet. Der größten Beliebtheit erfreuen sich Kartätschen, die häufig auf Litauisch Kołduny genannt werden. Das sind große runde Kartoffelklöße (rohe vermischt mit gekochten Kartoffeln), die mit Schweinehackfleisch gefüllt sind. Die Form erinnert an alte Artilleriegeschosse, die beim Angriff auf nicht weit entfernte Feinde eingesetzt wurden daher dieser Name. Das Gericht wird mit einer Mehlschwitze mit Zwiebeln und Speck serviert. Wenn man sich in Augustów aufhält, muss man auch unbedingt Soczewiak, Kartoffelwurst und Kartoffelkuchen und die Kindziuk-Wurst kosten. Jede Naschkatze sollte während des Aufenthaltes in Augustów den in der Region beliebten Baumkuchen und Pampuchy probieren. och grädde på en rulle som är horisontellt upphängd nära eld. Medan rullen roterar, häller man stegvist blandningen på den. Då ett kaklager har satt sig på rullen och gräddats färdigt, häller man på nästa lager. Kakan formar medan den stelnar karakteristiska kvistar vars storlek och form beror på rullens rotationshastighet. Baumkuchen ist ein Kuchen aus Eiern, Mehl, Butter und Sahne, der an einer Walze horizontal aufgehängt neben dem Feuer gebacken wird. Die sich drehende Walze wird mit der vorbereiteten Teigmasse begossen. Wenn eine Schicht überbacken ist, wird die nächste aufgetragen. Der kalt werdende Teig erinnert an die charakteristischen Jahresringe eines Baums, deren Größe und Form vom Tempo abhängen, in dem sich die Walze dreht. Pampuchy (Pempuchy) Ingredienser: 1 kg mjöl, 1 l mjölk, 3 ägg (2 äggulor, 1 hel ägg), 50 g jäst, 2 sked olja eller smör, 5 sked socker, vaniljsocker. Tillagning: blanda jäst med socker, lägg till lite varm mjölk och låt blandningen vila så att den kan jäsa upp. Blanda mjöl med de övriga ingredienserna (i slutet lägg till den uppjästa blandningen), knåda degen noggrant och lämna den därefter en stund för uppjäsning. Kavla den färdiga degen med en avlång kavel och skär den i runda bitar. Stek bitarna på het olja. Pampuchy (Pempuchy) Zutaten: 1 kg Mehl, 1 Liter Milch, 3 Eier (2 Eigelbe, 1 ganzes Ei), 5 dag (50 g) Hefe, 2 Löffel Öl oder Butter, 5 Löffel Zucker, Vanillezucker. Zubereitung: Hefe mit Zucker vermischen und mit einer kleinen Menge aufgewärmter Milch übergießen, vermischen, wegstellen und gehen lassen. Zu dem Mehl die übrigen Zutaten dazugeben (zum Schluss die gegangene Hefe) und den Teig genau verkneten, wegstellen und gehen lassen. Den fertigen Teig zu einer Rolle formen, mit einem Messer in runde Scheiben scheiden und in heißem Öl kochen. Viktiga adresser och telefonnummer: Wichtige Adressen und Telefonnummern: Kommunalkontoret i Augustów ul. 3 Maja 60 tel , Stadtamt in Augustów ul. 3 Maja 60 Tel Augustóws kulturcentra Rynek Zygmunta Augusta 9 tel./fax , Kultureinrichtungen in Augustów Rynek Zygmunta Augusta 9 Tel./Fax Turistinformation Rynek Zygmunta Augusta 44 tel , Touristeninformation Rynek Zygmunta Augusta 44 Tel Distriktsstyrelsen i Augustów ul. 3 Maja 29 tel , Kreisstarostei in Augustów ul. 3 Maja 29 Tel Utgivare: Kommunalkontoret i Augustów Text: Beata Żukowska baserat på Augustów Monografia historyczna (sv. Augustów historisk monografi ) av Jarosław Szlaszyński och Andrzej Makowski Foto: J. Buzon, J. Drozdowska, J. Kowalczuk, A. Litwiejko, M. Manaches, W. Pietruk, J. Rotsztejn, R. Rogoziński, B. Żukowska, Arkiv: E. Simson, vid Museum för Augustów-landet, AOT, Kommunalkontoret i Augustów, CSiR Grafiskt projekt: PRO100 Tryck: PRO100 Herausgeber: Stadtamt Augustów Text: Beata Żukowska nach Augustów - Monografia historyczna Jarosław Szlaszyński, Andrzej Makowski Bilder: J. Buzon, J. Drozdowska, J. Kowalczuk, A. Litwiejko, M. Manaches, W. Pietruk, J. Rotsztejn, R. Rogoziński, B. Żukowska, Archiv: E. Simson, des Museums der Augustów-Region, AOT, Stadtamt Augustów, CSiR Grafischer Entwurf: PRO100 Druck: PRO100

TYSKA. Mango, das Zebra. Baby-Tiere. Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Aufgaben zur Sendung 3. Lösungen ARBETSBLAD 2007/08

TYSKA. Mango, das Zebra. Baby-Tiere. Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Aufgaben zur Sendung 3. Lösungen ARBETSBLAD 2007/08 Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Aufgaben zur Sendung 3. Lösungen 1. Vokabeln zur Sendung trocken beginnen die Regenzeit Viele kleine Zebras werden geboren. zum Beispiel erst ein

Läs mer

ARBETSBLAD. KORTFILMSKLUBBEN TYSKA Bamboule

ARBETSBLAD. KORTFILMSKLUBBEN TYSKA Bamboule ARBETSBLAD PEDAGOG: JOHAN POPPEN PROJEKTLEDARE: GABRIELLA THINSZ BESTÄLLNINGSNUMMER: 101546/TV39 KORTFILMSKLUBBEN TYSKA Bamboule Vokabeln und Phrasen (lätt) Wähle 10 von den Vokabeln/Phrasen aus und schreibe

Läs mer

Nachrichten auf Deutsch

Nachrichten auf Deutsch SÄNDNINGSDATUM: 20130316 Nachrichten auf Deutsch 16. März 2013 Fragen zu den Nachrichten Pass 1. Wofür müssen sich 3.300 junge Menschen in Deutschland entscheiden? a) Für einen Sprache. b) Für einen Pass.

Läs mer

Akademiker Öppning. Öppning - Introduktion. I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...

Akademiker Öppning. Öppning - Introduktion. I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera... - Introduktion I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera... Allmän öppning för en uppsats/avhandling In diesem Aufsatz / dieser Abhandlung / dieser Arbeit werde ich... untersuchen

Läs mer

Nachrichten auf Deutsch 09. April 2011

Nachrichten auf Deutsch 09. April 2011 Nachrichten auf Deutsch 09. April 2011 Fragen zu den Nachrichten Mobbing 1. Was ist isharegossip? a) Eine Internetseite von Lehrern für Schüler.. b) Eine Internetseite mit Musikvideos. c) Eine Internetseite,

Läs mer

Leroy. Teil 1. A R B E T S B L A D PROGRAMNR / tv1

Leroy. Teil 1. A R B E T S B L A D PROGRAMNR / tv1 Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Über den Film/Om filmen 2. Vokabeln zur Sendung und Worterklärungen 3. Ideenkiste (auf Deutsch) 4. Basarbetsblad (på svenska) 1. Über den Film/Om filmen über den Film ist

Läs mer

SchwedenQuiz. Quiz & Spiele. Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Was weißt du über Schweden? (frågeformulär) 3.

SchwedenQuiz. Quiz & Spiele. Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Was weißt du über Schweden? (frågeformulär) 3. PRODUCENTER: Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Was weißt du über Schweden? (frågeformulär) 3. Lösungen PRODUCENTER: 1. Vokabeln zur Sendung eher unbekannt schwierig auf dem Lande

Läs mer

301 Tage, Deutschland

301 Tage, Deutschland 301 Tage, Deutschland Die Familie 300 und 1 Tag, Deutschland! Hejsan, jag heter Elin Vorbrodt och jag bor i den lilla staden Blosswitz som ligger här i Tyskland och jag går och pluggar på ett gymnasium

Läs mer

WiLlk. VÄLKo. WiLlkommen. VÄLkOMMEN

WiLlk. VÄLKo. WiLlkommen. VÄLkOMMEN VÄLKo VÄLkOMMEN WiLlkommen WiLlk eld Tunré 2015 Dschinn-Fire kommer till Sverige mellan Metallsvenskan 2015 och Eld & Järn i Gruvparken En unik chans för dig som tar hand om historiska platser i järnhistorias

Läs mer

Nachrichten auf Deutsch

Nachrichten auf Deutsch Nachrichten auf Deutsch 21. Mai 2011 Fragen zu den Nachrichten Fußball 1. Wie oft ist die Deutsche Damenmannschaft schon Weltmeister geworden? a) Einmal b) Zweimal c) Dreimal 2. Wie heißt die Trainerin?

Läs mer

TYSKA. Türkisch für Anfänger. Teil 5. Diese Arbeitsblätter gibt es:

TYSKA. Türkisch für Anfänger. Teil 5. Diese Arbeitsblätter gibt es: Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Ideenkiste (auf Deutsch) 3. om serien (på svenska) 4. Basarbetsblad (på svenska) 5. Theater spielen 1. Vokabeln zur Sendung in Bezug auf demütigend

Läs mer

Hallo und herzlich willkommen zu Unsere Hitliste! Ich bin Niklas, und hier sind meine vier Freunde...

Hallo und herzlich willkommen zu Unsere Hitliste! Ich bin Niklas, und hier sind meine vier Freunde... SÄNDNINGSDATUM: 2007-11-20 MANUS: DAGMAR PIRNTKE PRODUCENT: KRISTINA BLIDBERG Musik & Co. Programmanus... Ronja,... Hallo und herzlich willkommen zu! Ich bin Niklas, und hier sind meine vier Freunde......

Läs mer

Hej! God morgon! Tjänare! Hejsan! 1 Hej!

Hej! God morgon! Tjänare! Hejsan! 1 Hej! Hej! sich egrüßen nach Namen und Herkunft fragen das Alphaet uchstaieren sich selst und jemand anderen vorstellen Sprachkenntnisse nach der Bedeutung eines Wortes fragen sich veraschieden Ländernamen 1

Läs mer

Türkisch für Anfänger

Türkisch für Anfänger Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Ideenkiste (auf Deutsch) 3. om serien (på svenska) 4. Basarbetsblad (på svenska) 5. Theater spielen 1. Vokabeln zur Sendung verklemmt Du Penner!

Läs mer

Grammatikübungsbuch Schwedisch

Grammatikübungsbuch Schwedisch Grammatikübungsbuch Schwedisch Bearbeitet von Lothar Adelt, Irmela Adelt 1. Auflage 2011. Taschenbuch. 160 S. Paperback ISBN 978 3 87548 578 3 Format (B x L): 14,8 x 21,3 cm Gewicht: 252 g Weitere Fachgebiete

Läs mer

Fußball und Skate. Eliteschule - Training - trainieren - Sport - Verein - Fußballerin - laufen - skaten - schwimmen - Fahrrad fahren

Fußball und Skate. Eliteschule - Training - trainieren - Sport - Verein - Fußballerin - laufen - skaten - schwimmen - Fahrrad fahren PRODUCENT: THÉRÈSE AMNÉUS ARBETSBLAD: JOHAN POPPEN PROGRAMNUMMER: 68010367007 SÄNDNINGSDATUM: 2015-10-18 Fußball und Skate Vad gillar tyska ungdomar för sporter? Programledare Merih Ugur träffar tjejerna

Läs mer

Bewerbung Anschreiben

Bewerbung Anschreiben - Einleitung Bäste herrn, Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt Bästa fru, Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt Bäste herrn, Bästa fru, Bästa herr eller fru, Formell, Name und Geschlecht

Läs mer

Kulturminnesvårdens perifera organisation Bergstrand, Axel Fornvännen 1939(34), s. 240-243 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1939_240

Kulturminnesvårdens perifera organisation Bergstrand, Axel Fornvännen 1939(34), s. 240-243 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1939_240 Kulturminnesvårdens perifera organisation Bergstrand, Axel Fornvännen 1939(34), s. 240-243 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1939_240 Ingår i: samla.raa.se KULTURMINNESVÅRDENS PERIFERA ORGANISATION

Läs mer

2. Setz die passende Verbform ein! (2 Punkte pro richtige Form!) / 16

2. Setz die passende Verbform ein! (2 Punkte pro richtige Form!) / 16 Test nach Kapitel 2 in På svenska! Namn: 1. Ergänze die fehlenden Verbformen, je 0,5 Punkte pro richtige Form! /40 Infinitiv Imperativ Präsens Präteritum Perfekt kosta ha ringa va(ra) köpa springa gå hälsa

Läs mer

Vi hoppas att du ser fram emot att lära dig ännu mera tyska. För att det ska gå så bra som möjligt får du här några tips från oss.

Vi hoppas att du ser fram emot att lära dig ännu mera tyska. För att det ska gå så bra som möjligt får du här några tips från oss. Välkommen till! Vi hoppas att du ser fram emot att lära dig ännu mera tyska. För att det ska gå så bra som möjligt får du här några tips från oss. BOKENS UPPBYGGNAD Mahlzeit C består av fyra sektioner.

Läs mer

Nachrichten auf Deutsch

Nachrichten auf Deutsch Nachrichten auf Deutsch 24. November 2009 Fragen zu den Nachrichten Der Tod von Robert Enke Wer war Robert Enke? 1) Ein Nationaltorwart 2) Ein Politiker 3) Ein Musiker An was litt Robert Enke? 1) An einem

Läs mer

Ich bin der Jens ich bin der Jens Jansen ich bin hier der Vater der Familie von Mette, Gesa, Helge, Sonja und jetzt auch von Sofi.

Ich bin der Jens ich bin der Jens Jansen ich bin hier der Vater der Familie von Mette, Gesa, Helge, Sonja und jetzt auch von Sofi. SÄNDNINGSDATUM: 2006-11-14 REPORTER/PRODUCENT: ANGELICA ISRAELSSON Abenteuer Ausland Programmanus Alltså i början hade jag jättehemlängtan. Jag tänkte hela tiden: Vad gör jag här? Vad håller jag på med?

Läs mer

S in Stockholm, Göteborg, Malmö und Lund. Neue Regelungen

S in Stockholm, Göteborg, Malmö und Lund. Neue Regelungen Umweltzonen S in Stockholm, Göteborg, Malmö und Lund 2007 Neue Regelungen Warum Umweltzonen? Wie mehrere andere Städte in Europa haben auch wir Probleme mit mangelhafter Luftqualität aufgrund von zu starken

Läs mer

Türkisch für Anfänger

Türkisch für Anfänger Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Ideenkiste (auf Deutsch) 3. om serien (på svenska) 4. Basarbetsblad (på svenska) 5. Theater spielen 1. Vokabeln zur Sendung der Schrägstrich -e

Läs mer

301 Tage, Deutschland

301 Tage, Deutschland 301 Tage, Deutschland In der Stadt 300 und 1 Tag, Deutschland! Hejsan, jag heter Elin Vorbrodt och jag bor i den lilla staden Blosswitz som ligger här i Tyskland och jag går och pluggar på ett gymnasium

Läs mer

Immigration Bostad. Bostad - Hyra. Ange att du vill hyra någonting. ein Zimmer Typ av bostad. eine Wohnung/ ein Apartment Typ av bostad.

Immigration Bostad. Bostad - Hyra. Ange att du vill hyra någonting. ein Zimmer Typ av bostad. eine Wohnung/ ein Apartment Typ av bostad. - Hyra Tyska Ich möchte mieten. Ange att du vill hyra någonting ein Zimmer eine Wohnung/ ein Apartment ein Studioapartment ein Einfamilienhaus ein Doppelhaus ein Reihenhaus Wie viel beträgt die Miete pro

Läs mer

Türkisch für Anfänger

Türkisch für Anfänger Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Ideenkiste (auf Deutsch) 3. om serien (på svenska) 4. Basarbetsblad (på svenska) 1. Vokabeln zur Sendung der Zwitter - baff! prollig überholt Schiss

Läs mer

SCHWEDISCH. NIE MEHR SPRACHLOS! Zeigebilder: praktisch beim Einkaufen Umgangssprache: extra Slang-Kapitel Tipps: Fettnäpfchen vermeiden

SCHWEDISCH. NIE MEHR SPRACHLOS! Zeigebilder: praktisch beim Einkaufen Umgangssprache: extra Slang-Kapitel Tipps: Fettnäpfchen vermeiden Mit SPICKZETTEL für den Geldbeutel SPRACHFÜHRER SCHWEDISCH NIE MEHR SPRACHLOS! Zeigebilder: praktisch beim Einkaufen Umgangssprache: extra Slang-Kapitel Tipps: Fettnäpfchen vermeiden In Zusammenarbeit

Läs mer

Ja, es ist ein Platz, wo oft Veranstaltungen sind, das heißt, man kann sich hier mit Freunden treffen...

Ja, es ist ein Platz, wo oft Veranstaltungen sind, das heißt, man kann sich hier mit Freunden treffen... Manus, intervju, produktion: Kjell Albin Abrahamson Sändningsdatum: P2 den 3.9.2002 kl 9.30 Programlängd: 10 min Producent: Kristina Blidberg Välkomna till "" och jag står här på Heldenplatz tillsammans

Läs mer

REFERENCE. The scope of work included the prefabrication and installation of: - Copal aluminium and glass balcony railings 400 rm

REFERENCE. The scope of work included the prefabrication and installation of: - Copal aluminium and glass balcony railings 400 rm ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski Tel.: (+48 85) 730 70 61, Fax: (+48 85) 730 68 68 REFERENCE Unibep SA, with its registered office at ul. 3 Maja 19, Bielsk Podlaski, is pleased to acknowledge the

Läs mer

Nachrichten auf Deutsch 12. März 2011

Nachrichten auf Deutsch 12. März 2011 Nachrichten auf Deutsch 12. März 2011 Fragen zu den Nachrichten Feiern in Deutschland 1. Was wurde gerade in Deutschland gefeiert? a) Wiedervereinigung. b) Karneval. c) Weihnachten. 2. Wie nennt man diese

Läs mer

Tala: die Schule und der Stundenplan. Skriva: kennen lernen (träna perfekt) Drama: Levon lernt Svetlana kennen

Tala: die Schule und der Stundenplan. Skriva: kennen lernen (träna perfekt) Drama: Levon lernt Svetlana kennen Mein Berlin Levon Mitt Berlin Levon Läsa Ordkunskap Höra Skriva/översätta Tala/samtala Drama I det här avsnittet ingår: Höra: Levon stellt sich vor Tala: die Schule und der Stundenplan Läsa: Stundenplan

Läs mer

Einstufungstest Välkomna! Aufgabenblätter

Einstufungstest Välkomna! Aufgabenblätter Einstufungstest Välkomna! Aufgabenblätter Mit Hilfe dieser Bögen können Sie jetzt in einen Schwedischkurs eingestuft werden, der Ihrem Kenntnisstand entspricht. Zum Einstufungstest gehören Aufgabenblätter

Läs mer

In Ringen und Werffen können nachvolgende \ück nützlich gebraucht werden, deren seindt achtzehen

In Ringen und Werffen können nachvolgende \ück nützlich gebraucht werden, deren seindt achtzehen In Ringen und Werffen können nachvolgende \ück nützlich gebraucht werden, deren seindt achtzehen I brottning och kast kan följande stycken med fördel användas, och är arton till antalet. So balt sich der

Läs mer

301 Tage, Deutschland

301 Tage, Deutschland 301 Tage, Deutschland Das Essen 300 und 1 Tag, Deutschland! Hejsan, jag heter Elin Vorbrodt och jag i den lilla staden Blosswitz som ligger här i Tyskland och jag går och pluggar på ett gymnasium i Riesa.

Läs mer

Forntiden. STENÅLDERN år f.kr lärde sig svenskarna att odla. - Människorna kunde tillverka enkla verktyg av trä och flintasten.

Forntiden. STENÅLDERN år f.kr lärde sig svenskarna att odla. - Människorna kunde tillverka enkla verktyg av trä och flintasten. FORNTIDEN ISTIDEN - Inga människor kunde bo i Sverige - 5000 år f.kr hade isen smält, och då invandrade människor till Sverige - De första svenskarna var nomader Forntiden STENÅLDERN - 3000 år f.kr lärde

Läs mer

TYSKA. Türkisch für Anfänger. Teil 6. Diese Arbeitsblätter gibt es:

TYSKA. Türkisch für Anfänger. Teil 6. Diese Arbeitsblätter gibt es: Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Ideenkiste (auf Deutsch) 3. om serien (på svenska) 4. Basarbetsblad (på svenska) 5. Theater spielen 1. Vokabeln zur Sendung das Waisenhaus -er die

Läs mer

Schweiz kvinnlig rösträtt

Schweiz kvinnlig rösträtt SÄNDNINGSDATUM: 2010-12-18 PROGRAMLEDARE/PRODUCENT: ANGELICA ISRAELSSON KONTAKT: tyska@ur.se PROGRAMNR: 101753/ra10 ANACONDA GESELLSCHAFT Schweiz kvinnlig rösträtt Viktiga ord Miah Eintauche Wut Ungerechtigkeit

Läs mer

Präpositionen. efter. från. von: beim Passiv zur Angabe des Urhebers Tavlan är målad av en svensk konstnär.

Präpositionen. efter. från. von: beim Passiv zur Angabe des Urhebers Tavlan är målad av en svensk konstnär. av Präpositionen von: beim Passiv zur Angabe des Urhebers Tavlan är målad av en svensk konstnär. von: zur Angabe eines partitiven Verhältnisses Vem av löparna leder? von: anderer Fall Vem har du fått boken

Läs mer

Dra streck mellan det tyska uttrycket och den korrekta översättningen. Två av översättningarna blir över.

Dra streck mellan det tyska uttrycket och den korrekta översättningen. Två av översättningarna blir över. DEL 1 HITTA HEM Dra streck mellan det tyska uttrycket och den korrekta översättningen. Två av översättningarna blir över. Finde zurück nach Hause Wo bin ich Bauernhof Bahnhof rechts Zug Entschuldigung

Läs mer

Resa Logi Logi - Hitta boende Svenska Tyska Wo kann ich finden? ... ein Zimmer zu vermieten? ... ein Hostel? ... ein Hotel?

Resa Logi Logi - Hitta boende Svenska Tyska Wo kann ich finden? ... ein Zimmer zu vermieten? ... ein Hostel? ... ein Hotel? - Hitta boende Var hittar jag? Fråga om vägen till olika former av boenden Wo kann ich finden?... ett rum att hyra?... ein Zimmer zu vermieten?... ett vandrarhem?... ein Hostel?... ett hotell?... ein Hotel?...

Läs mer

SERVICEINSTRUKTION Tider. SERVICE INSTRUCTION Times. Zeiten SIT SE/GB/DE 0612-1 M10401 FIGHTER 2005/2010

SERVICEINSTRUKTION Tider. SERVICE INSTRUCTION Times. Zeiten SIT SE/GB/DE 0612-1 M10401 FIGHTER 2005/2010 SIT SE/GB/DE 061-1 M10401 FIGHTER 005/010 SE GB DE SERVICEINSTRUKTION Tider SERVICE INSTRUCTION Times SERVICEINSTRUKTION Zeiten NIBE AB - Villavärme Box 14, 85 1 Markaryd Tel 0433-73 000 Fax 0433-73 190

Läs mer

Årskurs 9 Att öva på inför provet onsdagen 14 december 2016

Årskurs 9 Att öva på inför provet onsdagen 14 december 2016 Grammatik: SUBSTANTIV Substantiv är ord för människor, djur och saker. Alla substantiv skrivs med STOR begynnelsebokstav i det tyska språket. T.ex Junge pojke Frau kvinna Auto - bil der/die/ das Bestämd

Läs mer

Välkommen till MAHLZEIT!

Välkommen till MAHLZEIT! Välkommen till MAHLZEIT! Du ska nu börja arbeta med ett nytt språk tyska. För att det ska gå så bra som möjligt vill vi ge dig några tips. BOKENS UPPBYGGNAD Mahlzeit A består av åtta olika sektioner. Varje

Läs mer

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Vad 4b ska kunna i religion och historia torsdagen den 12 mars Kort sammanfattning Det ser nog ändå mycket

Läs mer

BÄTTRE ÄN NÅGONSIN. Bäste medarbetare

BÄTTRE ÄN NÅGONSIN. Bäste medarbetare BÄTTRE ÄN NÅGONSIN Bäste medarbetare Det känns verkligen underbart att se tillbaka på ett fantastiskt framgångsrikt verksamhetsår. Jag är verkligen tacksam och uppskattar det fina arbete ni alla gjort

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 148/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av protokollet med Schweiz för att ändra avtalet och protokollen för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst

Läs mer

4 Fritid. 1 De tycker om att gå på restaurang. a Skriv under bilderna! Schreiben Sie unter die Bilder: Was machen die Personen?

4 Fritid. 1 De tycker om att gå på restaurang. a Skriv under bilderna! Schreiben Sie unter die Bilder: Was machen die Personen? Fritid nach Freizeitinteressen fragen und darauf antworten eine Vermutung äußern Kurzantworten Wochentage und Tageszeiten einen Vorschlag machen, annehmen und ablehnen Einladung sich für etwas bedanken

Läs mer

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Svenska-Tyska

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Svenska-Tyska Lyckönskningar : Giftermål Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. Herzlichen Glückwunsch! Für Euren gemeinsamen Lebensweg wünschen wir Euch alle Liebe und alles Glück dieser Welt. Vi vill

Läs mer

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1997 Ausgegeben am 6. Mai 1997 Teil III

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1997 Ausgegeben am 6. Mai 1997 Teil III P. b. b. Erscheinungsort Wien, Verlagspostamt 1030 Wien BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH Jahrgang 1997 Ausgegeben am 6. Mai 1997 Teil III 72. Abkommen zwischen der Republik Österreich und

Läs mer

Välkommen till M ä nt y l ä Gård. Herzlich willkommen auf dem Gutshof Mäntylä!

Välkommen till M ä nt y l ä Gård. Herzlich willkommen auf dem Gutshof Mäntylä! Välkommen till M ä nt y l ä Gård Herzlich willkommen auf dem Gutshof Mäntylä! Efter att rökbastun värmts upp i flera timmar får upp till 20 badare i sänder njuta av de mjuka, rökdoftande baden. In der

Läs mer

Mjölby kommun. Välkommen Welcome Willkommen STOCKHOLM KARLSTAD ÖREBRO LINKÖPING MJÖLBY KOMMUN GÖTEBORG

Mjölby kommun. Välkommen Welcome Willkommen STOCKHOLM KARLSTAD ÖREBRO LINKÖPING MJÖLBY KOMMUN GÖTEBORG Mjölby kommun KARLSTAD ÖREBRO STOCKHOLM MJÖLBY KOMMUN LINKÖPING GÖTEBORG Välkommen Welcome Willkommen Gammalt och nytt. Få platser i Sverige erbjuder en sådan bred blandning av upplevelser som Mjölby kommun.

Läs mer

Ich glaube, ich schreibe meistens über Figuren oder Personen, die gerade Schwierigkeiten in ihrem Leben haben, also die am Kämpfen sind.

Ich glaube, ich schreibe meistens über Figuren oder Personen, die gerade Schwierigkeiten in ihrem Leben haben, also die am Kämpfen sind. SÄNDNINGSDATUM: 2011-09-10 PROGRAMLEDARE/PRODUCENT: THÉRÈSE AMNÉUS KONTAKT: therese.amneus@ur.se PROGRAMNR: 102379/ra2 ANACONDA LITERATUR Finn-Ole Heinrich Programmanus Anaconda literatur med Finn-Ole

Läs mer

CTC Rumsdisplay... 2. CTC Roomdisplay... 4. Installations- och skötselanvisning. Installation and maintenance instructions

CTC Rumsdisplay... 2. CTC Roomdisplay... 4. Installations- och skötselanvisning. Installation and maintenance instructions 161 501 40-2 2007-11-12 Installations- och skötselanvisning CTC Rumsdisplay... 2 Installation and maintenance instructions CTC Roomdisplay... 4 Installations- und Wartungsanleitung CTC Raumdisplay... 6

Läs mer

Deutsche Hits. Diese Arbeitsblätter gibt es:

Deutsche Hits. Diese Arbeitsblätter gibt es: Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Top 5 (röstningsmall) 3. Übersetze die Zitate! 4. Was meinst du? (ord och uttryck för att diskutera musik) 5. Lösungen 1. Vokabeln zur Sendung das

Läs mer

Buske Sprachkalender SCHWEDISCH 2016

Buske Sprachkalender SCHWEDISCH 2016 Buske Sprachkalender SCHWEDISCH 2016 von Gesa Füßle Der Helmut Buske Verlag hat keinerlei Einfluss auf die Inhalte und die aktuelle und zukünftige Gestaltung der im Kalender genannten Internetseiten. Er

Läs mer

Mein Berlin Levon Mitt Berlin Levon

Mein Berlin Levon Mitt Berlin Levon PROGRAMNR: 103055/tv5 SÄNDNINGSDATUM: 2013-05-05 PRODUCENT: GEORG GÖTMARK PEDAGOG: MINETTE HANSSON KONTAKT: KUNDTJANST@UR.SE FACEBOOK: UR TYSKA Mein Berlin Levon Mitt Berlin Levon Läsa Ordkunskap Höra

Läs mer

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuer-

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuer- Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuer- Zur Beachtung: Für Arbeitnehmer mit Staatsangehörigkeit zu einem EU/EWR-Mitgliedstaat, die in der Bundesrepublik Deutschland weder einen Wohnsitz

Läs mer

TYSKA. Unsere Hitliste. Musik & Co. Diese Arbeitsblätter gibt es:

TYSKA. Unsere Hitliste. Musik & Co. Diese Arbeitsblätter gibt es: Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Inhaltsfragen und Top 5 (röstningsmall) 3. Was meinst du? (ord och uttryck för att diskutera musik) 4. Lösungen 1. Vokabeln zur Sendung das Lieblingslied

Läs mer

Välkomna! Einstufungstest. Aufgabenblätter

Välkomna! Einstufungstest. Aufgabenblätter Einstufungstest Aufgabenblätter Mit Hilfe dieser Bögen können Sie jetzt in einen Schwedischkurs eingestuft werden, der Ihrem Kenntnisstand entspricht. Zum Einstufungstest gehören Aufgabenblätter und Antwortblätter.

Läs mer

Ansökan Följebrev. Följebrev - Inledning. Formellt, manlig mottagare, namnet okänt. Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt

Ansökan Följebrev. Följebrev - Inledning. Formellt, manlig mottagare, namnet okänt. Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt - Inledning Bäste herrn, Formellt, manlig mottagare, namnet okänt Bästa fru, Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt Bästa herr eller fru, Formellt, både mottagarens namn och kön är okända Sehr geehrter

Läs mer

Lagrådsremiss. Skatteavtal mellan Sverige och Österrike. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Skatteavtal mellan Sverige och Österrike. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Skatteavtal mellan Sverige och Österrike Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 14 september 2006 Pär Nuder Ingela Willfors (Finansdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Diagnostiskt prov för Tyska I

Diagnostiskt prov för Tyska I Avdelningen för tyska Diagnostiskt prov för Tyska I Om du söker till Tyska I (eller Tyska i tal och skrift) bör du göra detta prov (både den allmänna delen och den tyska delen) i god tid före terminsstart.

Läs mer

301 Tage, Deutschland

301 Tage, Deutschland 301 Tage, Deutschland Die Schule 300 und 1 Tag, Deutschland! Hejsan, jag heter Elin Vorbrodt och jag bor i den lilla staden Blosswitz som ligger här i Tyskland och jag går och pluggar på ett gymnasium

Läs mer

v ~f-s/; ~>j/,w~~ Prov i Nybörjarkurs Il i tyska torsdagen den 31 maj 2012, kl 'l k> Avdelningen för tyska

v ~f-s/; ~>j/,w~~ Prov i Nybörjarkurs Il i tyska torsdagen den 31 maj 2012, kl 'l k> Avdelningen för tyska v ~f-s/; ~>j/,w~~ ~ w ~-..,.. ~. "... 'l k> '\-'/) + r::;~ Stockholrn.s universitet Avdelningen för tyska PROVET BESTÅR AV 14 UPPGIFTER! Markera grupptillhörighet: Jag gick i 0 Annas grupp 0 Louise grupp.

Läs mer

Anatol aus Charlottenburg

Anatol aus Charlottenburg Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Ideenkiste (auf Deutsch) 2. Idébank (på svenska) 3. Vokabeln zur Sendung 4. Mein Steckbrief 5. Zwei Infotexte 1 1. Ideenkiste Drei Fragen 1. Wie findest du Anatol? 2. Beschreibe

Läs mer

301 Tage, Deutschland

301 Tage, Deutschland 301 Tage, Deutschland Die Freunde 300 und 1 Tag, Deutschland! Hejsan, jag heter Elin Vorbrodt och jag bor i den lilla staden Blosswitz som ligger här i Tyskland och jag går och pluggar på ett gymnasium

Läs mer

DEN STORA UPPBYGGNADEN, 1949-1961

DEN STORA UPPBYGGNADEN, 1949-1961 SÄNDNINGSDATUM: 2010-10-19 PROGRAMLEDARE/PRODUCENT: THÉRÈSE AMNÉUS KONTAKT: therese.amneus@ur.se PROGRAMNR: 101753/ra2 ANACONDA GESELLSCHAFT DEN STORA UPPBYGGNADEN, 1949-1961 Programmanus Svenska Skolklass:

Läs mer

Resa till Polen september 2017

Resa till Polen september 2017 Resa till Polen 11 16 september 2017 Närheten, möjligheten att återuppleva kultur och gemensam historia och mycket mera gör Polen till ett land värt att besöka. Polen har enormt mycket att erbjuda mellan

Läs mer

SERVICEINSTRUKTION Värmeproduktion. SERVICE INSTRUCTION Heat production. Wärmeerzeugung SIT SE/GB/DE M10383 FIGHTER 1320

SERVICEINSTRUKTION Värmeproduktion. SERVICE INSTRUCTION Heat production. Wärmeerzeugung SIT SE/GB/DE M10383 FIGHTER 1320 SIT SE/GB/DE 0608-1 M10383 FIGHTER 1320 SE GB DE SERVICEINSTRUKTION Värmeproduktion SERVICE INSTRUCTION Heat production SERVICEINSTRUKTION Wärmeerzeugung NIBE AB - Villavärme Box 14, 285 21 Markaryd Tel

Läs mer

Några reflexioner rörande folkungamonumenten i Varnhem och Gudhem Fürst, Carl Magnus Fornvännen 27, 88-94

Några reflexioner rörande folkungamonumenten i Varnhem och Gudhem Fürst, Carl Magnus Fornvännen 27, 88-94 Några reflexioner rörande folkungamonumenten i Varnhem och Gudhem Fürst, Carl Magnus Fornvännen 27, 88-94 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1932_088 Ingår i: samla.raa.se NÄGRA REFLEXIONER RÖRANDE

Läs mer

TYSKA. Türkisch für Anfänger. Teil 4. Diese Arbeitsblätter gibt es:

TYSKA. Türkisch für Anfänger. Teil 4. Diese Arbeitsblätter gibt es: Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Ideenkiste (auf Deutsch) 3. om serien (på svenska) 4. Basarbetsblad (på svenska) 5. Theater spielen 1. Vokabeln zur Sendung einen beschimpfen Douglas

Läs mer

ARBETSBLAD TYSKA. Musik PRODUCENT: THÉRÈSE AMNÉUS ARBETSBLAD: JOHAN POPPEN PROGRAMNUMMER: SÄNDNINGSDATUM:

ARBETSBLAD TYSKA. Musik PRODUCENT: THÉRÈSE AMNÉUS ARBETSBLAD: JOHAN POPPEN PROGRAMNUMMER: SÄNDNINGSDATUM: PRODUCENT: THÉRÈSE AMNÉUS ARBETSBLAD: JOHAN POPPEN PROGRAMNUMMER: 68010367005 SÄNDNINGSDATUM: 2015-10-11 Musik Vilken musik är ppulär i Tyskland? Prgramledare Merih Ugur åker till Berlin ch frågar ungdmar

Läs mer

2. Vad handlar avsnittet om? Läroplanen säger: Förstå och tolka innehållet i talat språk ( ). 3. Ord och fraser

2. Vad handlar avsnittet om? Läroplanen säger: Förstå och tolka innehållet i talat språk ( ). 3. Ord och fraser ARBETSBLAD SÄNDNINGSDATUM: 2013-12-15 KONCEPTUTVECKLING AV ARBETSBLAD: JOHAN POPPEN & ANNA NYMAN PEDAGOG: JOHAN POPPEN PROGRAMNR: 103258/TV09 KONTAKT: KUNDTJANST@UR.SE DER BANKRAUB EPISOD 9: DIE WAHL Hej!

Läs mer

Ich rufe Sie morgen um zehn an!

Ich rufe Sie morgen um zehn an! KAPITEL Ich rufe Sie morgen um zehn an! L = Frau Lindholm, Borlänge B = Herr Baumeister, Hannover B: Hallo, Frau Lindholm! Wie geht s? L: Hallo, Herr Baumeister! Danke, gut, und Ihnen? B: Danke, auch gut.

Läs mer

TAXUD/801/2004 DE Nachtrag Nr.: 2 Datum: Das Handbuch Versandverfahren wird wie folgt geändert:

TAXUD/801/2004 DE Nachtrag Nr.: 2 Datum: Das Handbuch Versandverfahren wird wie folgt geändert: Das Handbuch Versandverfahren wird wie folgt geändert: X Teil II/ Anlage 8.2 / Anlage B 1) wird ersetzt durch den Text in der Anlage 2) wird gestrichen 3) die Angaben zu Schweden werden ersetzt durch die

Läs mer

Medeltiden Tiden mellan ca år 1000 och år 1500 kallas för medeltiden.

Medeltiden Tiden mellan ca år 1000 och år 1500 kallas för medeltiden. Medeltiden Tiden mellan ca år 1000 och år 1500 kallas för medeltiden. Vad hände under medeltiden? Sverige blev ett rike. Människor blev kristna. Handeln ökade. Städer började byggas. Riddare och borgar.

Läs mer

Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung und Worterklärungen 2. Ideenkiste (auf Deutsch) 3. Basarbetsblad (på svenska) 4.

Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung und Worterklärungen 2. Ideenkiste (auf Deutsch) 3. Basarbetsblad (på svenska) 4. Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung und Worterklärungen 2. Ideenkiste (auf Deutsch) 3. Basarbetsblad (på svenska) 4. Theater spielen 1 Teil 3 Leroy 1. Vokabeln zur Sendung und Worterklärungen

Läs mer

Gespräche in Bad Honnef und Umgebung zu Ausländerfreundlichkeit, Integration und Toleranz

Gespräche in Bad Honnef und Umgebung zu Ausländerfreundlichkeit, Integration und Toleranz Gespräche in Bad Honnef und Umgebung zu Ausländerfreundlichkeit, Integration und Toleranz Exchange Youth exchange Ludvika -Bad Honnef In our week in Germany we learned a lot about the different lifestyles

Läs mer

Die Deutsche Schule Stockholm

Die Deutsche Schule Stockholm Lesetext KAPITEL Die Deutsche Schule Stockholm Schon 1612 hat König Gustav II. (= der Zweite) Adolf die Erlaubnis für eine deutsche Schule in Stockholm erteilt. Der Straßenname Tyska Skolgränd erinnert

Läs mer

Zum ersten Mal gelesen zu werden ist so ein Gefühl, als würde man splitternackt durch die Stadt laufen

Zum ersten Mal gelesen zu werden ist so ein Gefühl, als würde man splitternackt durch die Stadt laufen SÄNDNINGSDATUM: 2011-09-03 PROGRAMLEDARE/PRODUCENT: THÉRÈSE AMNÉUS KONTAKT: therese.amneus@ur.se PROGRAMNR: 102379/ra1 ANACONDA LITERATUR Juli Zeh Programmanus Anaconda Literatur med Juli Zeh. Zum ersten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1987:1182) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz; SFS 2012:234 Utkom från trycket den 9 maj 2012 utfärdad den 26 april 2012. Enligt riksdagens

Läs mer

Die Johannesschüssel aus Norrby im Historischen Museum zu Stockholm : ein Werk des Henning von der Heide Paatz, Walter Fornvännen 155-161

Die Johannesschüssel aus Norrby im Historischen Museum zu Stockholm : ein Werk des Henning von der Heide Paatz, Walter Fornvännen 155-161 Die Johannesschüssel aus Norrby im Historischen Museum zu Stockholm : ein Werk des Henning von der Heide Paatz, Walter Fornvännen 155-161 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1929_155 Ingår i:

Läs mer

Altarskåpet i Skällvik Cnattingius, Bengt Fornvännen 51, 37-43 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1956_037 Ingår i: samla.raa.

Altarskåpet i Skällvik Cnattingius, Bengt Fornvännen 51, 37-43 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1956_037 Ingår i: samla.raa. Altarskåpet i Skällvik Cnattingius, Bengt Fornvännen 51, 37-43 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1956_037 Ingår i: samla.raa.se ALTARSKÅPET I SKÄLLVIK Av Bengt Cnattingius Skällviks kyrka nära

Läs mer

TYSKA. Türkisch für Anfänger. Teil 3. Diese Arbeitsblätter gibt es:

TYSKA. Türkisch für Anfänger. Teil 3. Diese Arbeitsblätter gibt es: Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Ideenkiste (auf Deutsch) 3. om serien (på svenska) 4. Basarbetsblad (på svenska) 5. Theater spielen 1. Vokabeln zur Sendung sich aus etwas rausreden

Läs mer

Construction Reference

Construction Reference ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski Tel.: (+48 85) 730 70 61, Fax: (+48 85) 730 68 68 Construction Reference Unibep SA, with its registered office at ul. 3 Maja 19, Bielsk Podlaski, certifies that Copal

Läs mer

Innehäll. F Wir übersetzen ins Deutsche (Översättning av mask. subst. och motsvarande pers. pron.) 14

Innehäll. F Wir übersetzen ins Deutsche (Översättning av mask. subst. och motsvarande pers. pron.) 14 Innehäll Teckenförklaring ljudband eller kassett extrauppgift rollspel, dramatisering»-översikt Kryssa i rutan framför en övning, när du är färdig med den. Dä fär du själv och din lärare en snabb överblick

Läs mer

WILLKOMMEN IN SCHWEDEN 10 I. LAND UND LEUTE 12. Schweden auf einen Blick 11 Zahlen, Daten, Fakten 12

WILLKOMMEN IN SCHWEDEN 10 I. LAND UND LEUTE 12. Schweden auf einen Blick 11 Zahlen, Daten, Fakten 12 WILLKOMMEN IN SCHWEDEN 10 I. LAND UND LEUTE 12 Schweden auf einen Blick 11 Zahlen, Daten, Fakten 12 Historischer Überblick 14 In vorgeschichtlicher Zeit 14 Vendel- und Wikingerzeit 16 Wikingerzeit 16 Christianisierung

Läs mer

TYSKA. Überraschungsparty! Feste & Feiern. Diese Arbeitsblätter gibt es:

TYSKA. Überraschungsparty! Feste & Feiern. Diese Arbeitsblätter gibt es: Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zum Text im Heft und zur Sendung 2. Einkaufen gehen (Wortschatzübung) 3. Mit der U-Bahn durch München a) Arbeitsblatt für Schüler A b) Arbeitsblatt für Schüler

Läs mer

Lektion. 1Hej! Vad heter du? Sprachkurs Schwedisch, Buch 2012 Hueber Verlag, Ismaning, ISBN 978-3-19-215308-2

Lektion. 1Hej! Vad heter du? Sprachkurs Schwedisch, Buch 2012 Hueber Verlag, Ismaning, ISBN 978-3-19-215308-2 1Hej! Vad heter du? 1 Hej! Vad heter du? Dialog 1 Lektion 1 2 Familie Müller aus Deutschland hat ein Ferienhaus in einem Feriendorf in Schweden gemietet. Klaus Müller unter hält sich mit seinem schwedischen

Läs mer

Und täglich grüßt das Murmeltier Min dag som murmel. 16.1 Einleitung... 2. 16.2 Lektion 16: Und täglich grüßt das Murmeltier... 2

Und täglich grüßt das Murmeltier Min dag som murmel. 16.1 Einleitung... 2. 16.2 Lektion 16: Und täglich grüßt das Murmeltier... 2 Schwedisch für Anfänger A1 Lernheft 16 Und täglich grüßt das Murmeltier Min dag som murmel Inhaltsverzeichnis: 16.1 Einleitung... 2 16.2 Lektion 16: Und täglich grüßt das Murmeltier... 2 16.2 Aussprache:

Läs mer

Fragebogen zur Vorbereitung eines Erbscheinantrags Frågeformulär för ansökan om arvsintyg

Fragebogen zur Vorbereitung eines Erbscheinantrags Frågeformulär för ansökan om arvsintyg Stand: Oktober 2014 Fragebogen zur Vorbereitung eines Erbscheinantrags Frågeformulär för ansökan om arvsintyg Allgemeine Informationen zum Erbrecht haben wir in einem separaten Merkblatt zusammengestellt.

Läs mer

Rajd Instruction. Svenska Deutsch English

Rajd Instruction. Svenska Deutsch English Rajd Instruction Rajd innehåller shelter, staglinor och 10 markpinnar inga stänger eftersom du kan använda 2 vandringsstavar eller grenar. Tältstänger (längd 115 cm) och extra skyddsgolv säljs separat

Läs mer

FolkmusikVerksta N. heft II. Volksmusik aus Schweden. 1 3 stimmige Melodien. Gesammelt und gesetzt von Jochen Schepers. 2. 3. Aufl.

FolkmusikVerksta N. heft II. Volksmusik aus Schweden. 1 3 stimmige Melodien. Gesammelt und gesetzt von Jochen Schepers. 2. 3. Aufl. FolkmusikVerksta N heft II Volksmusik aus Schweden 1 stimmige Melodien Gesammelt und gesetzt von Jochen Schepers. Aufl. Vorbemerkung zum zweiten Heft Nun ist es passiert: Die Notensammlung zur Werkstatt

Läs mer

Efter kriget, 1945-1949

Efter kriget, 1945-1949 SÄNDNINGSDATUM: 2010-10-12 PROGRAMLEDARE/PRODUCENT: THÉRÈSE AMNÉUS KONTAKT: therese.amneus@ur.se PROGRAMNR: 101753/ra1 ANACONDA GESELLSCHAFT Efter kriget, 1945-1949 Viktiga ord Lunge Eroberung abgeholzt

Läs mer

Tariff Kit. Installatörshandbok Tariff Kit för NIBE F1330 LEK. Installer manual Tariff Kit for NIBE F1330

Tariff Kit. Installatörshandbok Tariff Kit för NIBE F1330 LEK. Installer manual Tariff Kit for NIBE F1330 Tariff Kit SE Installatörshandbok Tariff Kit för NIBE F1330 LEK GB DE Installer manual Tariff Kit for NIBE F1330 Installateurhandbuch Tariff Kit für NIBE F1330 IHB 1116-1 031517 Svenska, Installatörshandbok

Läs mer

Nina aus Kreuzberg. Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Ideenkiste (auf Deutsch) 2. Idébank (på svenska) 3. Vokabeln zur Sendung

Nina aus Kreuzberg. Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Ideenkiste (auf Deutsch) 2. Idébank (på svenska) 3. Vokabeln zur Sendung Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Ideenkiste (auf Deutsch) 2. Idébank (på svenska) 3. Vokabeln zur Sendung 4. a-b Berliner Sehenswürdigkeiten 1 1.Ideenkiste Drei Fragen 1. Wie findest du Nina? 2. Beschreibe

Läs mer

Geschäftskorrespondenz Brief

Geschäftskorrespondenz Brief - Adresse Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs, CA 92926 Amerikanisches Adressenformat: Name der Stadt + Abkürzung des Staates + Postleitzahl Mr. J. Rhodes Rhodes

Läs mer

Tid för revolt,

Tid för revolt, SÄNDNINGSDATUM: 2010-11-06 PROGRAMLEDARE/PRODUCENT: THÉRÈSE AMNÉUS KONTAKT: therese.amneus@ur.se PROGRAMNR: 101753/ra4 ANACONDA GESELLSCHAFT Tid för revolt, 1968-1974 Viktiga ord Verhältnis erschossen

Läs mer

Die Geschichte der Deutschen Schule Stockholm anlässlich des 400. Jahrestages des königlichen Privilegienbriefs aus dem Jahre 1612

Die Geschichte der Deutschen Schule Stockholm anlässlich des 400. Jahrestages des königlichen Privilegienbriefs aus dem Jahre 1612 Historien om Tyska Skolan Stockholm inför 400-årsminnet av det kungliga privilegiebrevet av år 1612 Die Geschichte der Deutschen Schule Stockholm anlässlich des 400. Jahrestages des königlichen Privilegienbriefs

Läs mer