VD har ordet 5. istone i korthet 7 Styrelsen 14 Koncernledning 16. istone i Sverige och i världen 20. istone i siffror 23

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VD har ordet 5. istone i korthet 7 Styrelsen 14 Koncernledning 16. istone i Sverige och i världen 20. istone i siffror 23"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING

2 VD har ordet 5 istone i korthet 7 Styrelsen 14 ledning 16 istone i Sverige och i världen 20 istone i siffror 23

3 VD HAR ORDET Det senaste året har varit utmanande, händelserikt och väldigt inspirerande. Den rådande ekonomiska situationen i vår omvärld lämnar ingen oberörd. Många företag har tvingats bli mer försiktiga och det allmänna investeringsklimatet är bitvis bistert. IT-sektorn är dock en av de branscher som klarat sig bäst och det ser fortsatt ljust ut i såväl Norden och Europa som i USA. För istones del har utmaningen främst handlat om att förstå hur våra kunder påverkas och snabbt hitta lösningar för att möta deras eventuellt nya behov. Vi har fortsatt med vår satsning på konkurrenskraftiga nischerbjudanden och ser med glädje hur det också stärker oss som helhetsleverantör. Vi har t.ex. gjort en stor investering inom Dynamics AX-området och genomför de första installationerna av AX 2012 vilket ger oss en unik position. Vi har även fått stort erkännande inom M3-området med framgångsrika projekt och lanseringar och vår SAP-uppbyggnad har fått ytterligare förstärkning. Vidare har det senaste året präglats av ett varumärkesarbete som resulterat i en one brand -strategi för istone som koncern med en tydlig strategi och ett gemensamt kommunikativt koncept. Det lanserades internt i april 2013 och kommer att lanseras externt under hösten. Prognoserna för det kommande året är positiva. Industrisektorn förutspås stark i Europa även framledes vilket bådar gott för istone som har en stor kundbas inom just industri. Teknikutvecklingen inom mobilitet, BI och e-handel som en av de stora rådande trenderna under det gånga året, verkar hålla i sig. Det ställer krav på kompetensutveckling men skapar också nya möjligheter för våra kunder i form av mer avancerad teknologi och förfinade system, något som istone alltid gått i bräschen för. Vi kommer att hålla i vår ambition att växa inom området M3 med 20 % per år genom att befästa vår roll som branschens mest betydelsefulla partner. Vi kommer även att fortsätta arbeta aktivt med vårt partnerskap till Microsoft, ett område som vi avser intensifiera och fördubbla det närmsta året. Den alltmer globala marknaden gör också att vår internationella satsning blir mer målinriktad och våra möjligheter att utveckla anpassade supportfunktioner växer. Våra olika satsningar, såväl de geografiska som de mer affärsinriktade, talar för det arbete som lagts ner på varumärket vår nya, enade front kommer att underlätta för våra kunder och inte minst stärka istone, både nationellt och globalt. Det är med stolthet jag tittat bakåt och med stor tillförsikt jag blickar framåt. Markus Jakobson, VD, istone AB 4 5

4 ISTONE I KORTHET istone grundades 2006 och är en internationell verksamhets- och IT-konsultkoncern med ca 525 anställda i fjorton länder och har huvudkontor i Stockholm. istone guidar sina kunder till det bästa affärsstödet genom djup kund-, bransch och systemkunskap. Med marknadsledande best of breed -lösningar och långsiktigt och ansvarstagande arbete erbjuder istone givande partnerskap och hög servicenivå. 560 msek i omsättning 50 % i genomsnittlig tillväxt de senaste tre åren 31 hel- och delägda bolag ingår i koncernen 225 aktieägare 29 kontor i Sverige och världen FINANSIELLA NYCKELTAL - KONCERN Omsättning 559,1 444,7 150,4 202,3 Resultat före avskrivningar (ebitda) 20,9 18,4-1,2-0,4 ebitda-marginal (%) 3,7% 4,1% -0,8% -0,2% Resultat före finansnetto (ebit) 8,1 10,8-3,6-3,3 ebit-marginal (%) 1,4% 2,4% -2,4% -1,6% Resultat före skatt (ebt) 6,7 8,7-3,7-3,5 ebt-marginal (%) 1,2% 2,0% -2,5% -1,7% Räntabilitet på sysselsatt kapital (%) 6,9% 10,3% -4,9% -9,2% Räntabilitet på eget kapital (%) 1,3% 4,4% -3,7% -22,5% Soliditet (%) 34,4% 38,0% 34,3% 34,1% Medelantal anställda

5 VISION istones vision är att vara det självklara valet av samarbetspartner för kunder som vill utveckla värdet av sitt affärskritiska system. AFFÄRSIDÉ Vi maximerar nyttan och värdet av våra kunders investeringar i affärssystem VERKSAMHETSMÅL Varumärke att bygga ett starkt och enat varumärke som på sikt kan generera högre prisoch volympremier. Vi respekterar varandras tid, arbete och kompetens. RESPEKT Vi hittar alltid en framkomlig vag att na vara mal. Vi respekterar individens behov av vila och balans i livet. Vi haller vad vi lovar. MÅLFOKUS Alla bidrar till att skapa en trivsam och stimulerande arbetsmil jo. Kundens behov kommer alltid i forsta hand. Varje insats raknas och gor skillnad. Vi hjalper varandra. Alla kan paverka foretagets utveckling ENGAGEMANG Vi ar latta att ha att gora med. Vi tror pa frihet under ansvar. Vi ar raka och tyd liga i var kommunikation. SAMARBETE Vi delar information och ar oppna mot varandra. Organisation att få ut synergieffekter i en starkt växande koncern inom IT- och verksamhetskonsulting. FINANSIELLA MÅL Omsättningstillväxt att genom organisk tillväxt och förvärv växa med 40 till 60 % per år. Marginaler EBITDA-marginalen skall ligga på 10 %. VÄRDEORD istone är en värderingsstyrd organisation med värdeorden som genomsyrar organisationen och dess olika verksamheter. Arbetet med värdeorden och deras integrering i organisationen är kontinuerligt. STRATEGI I syfte att realisera vision, affärsidé och mål så har istone formulerat en strategi som bygger på följande fyra fundament: Varumärke implementering av ny marknads- och varumärkesstrategi. Läs mer på sidan 10 Erbjudande och position fortsatt breddning av erbjudandet med hjälp av internationella kvalitetspartners. Läs mer på sidan 11 Organisation implementering av ny optimerad organisationsmodell. Läs mer på sidan 12 Tillväxt fortsatt fokus på ytterligare förvärv i Sverige och på utvalda platser i Europa. Läs mer på sidan

6 VARUMÄRKET ISTONE Genom en tydlig one brand -strategi visar koncernen istone ett enat ansikte utåt vilket skapar tydlighet gentemot kund i såväl säljprocesser som administrativa sammanhang, samtidigt som det underlättar istones interna arbete. Sedan istone grundades har företaget haft en kraftig tillväxt både organiskt och via förvärv. Fokus de första åren har lagts på uppbyggnad och försäljning. När istone nu gått in i nästa utvecklingsfas har frågan om varumärket lyfts upp på agendan istone är moget för en varumärkessatsning. Betydelsen av ett enhetligt varumärke inom koncernen är stor. I början av år 2012 fattades ett beslut om att utforska istones potential som varumärke. I april år 2013 presenterades resultatet av den första etappen i varumärkesprojektet. Varumärkesprojektet kan delas in i fyra olika delar research, förstudie, kommunikation och koncept. Den första delen handlade främst om kartläggning, att samla in data om istones utgångspunkt. Vad säger anställda? Vad säger kunder? Vad säger marknaden? Kvalitativa intervjuer genomfördes, både internt och med kunder. Radar Group, som är ett IT-researchföretag, fick i uppdrag att undersöka den för istone relevanta marknaden och göra en analys av den. Dagens Industri genomförde en varumärkesundersökning i varumärkesbarometern. Hel hetslosning Transparens BREDD/ TRYGGHET & Ansvarstagande KUNDLOF TE! KOMPETENS Your business first VÄRDERINGAR Kundinsikt, branschkunskap & systemkunskap. Respekt, engagemang, malfokus, samarbete DJUP/ INNOVATION Marknadsledande Best of breed GUIDEN Framkant I den fjärde och sista delen skulle det kommunikativa skelettet få kostym. Analyser och strategier skapade tillsammans med det kommunikativa stoffet fundamentet för ett koncept. Konceptet håller ihop allt som kommuniceras, såväl internt som externt och kunna anpassas till de forum som varumärket ska kommuniceras i. Det enade varumärket istone och dess koncept lanseras externt under hösten ERBJUDANDE OCH POSITION Position istones varumärkesstrategi och position går att summera med fem frågeställningar och svar som handlar om istones affär och vad som gör istone unikt i jämförelse med sina konkurrenter. Vad är istone? Verksamhets- och IT-konsulter Vad kännetecknar vårt erbjudande? Affärssystemhus bredd och standardlösningar Vad är istone bäst på? Vägleda kunden till bästa affärsstödet genom djup kund-, bransch- och systemkunskap Vad står istone för? Transparens och ansvarstagande i kundrelationen Vad är istones kundlöfte? Din affär först. En position på marknaden är egentligen bara intressant utifrån var andra företag befinner sig. Efter marknadsanalyser och strategiarbete kan det konstateras att istone har en stark position hos befintliga kunder men att kännedomen är relativt låg. För att stärka kännedomen och med den även position och varumärke arbetar istone aktivt för att befästa de styrkor som framkommit och bli bättre på att kommunicera dem. Om kunden istone I den andra delen sorterades, utvärderades och förädlades all insamlad data och sammanställdes i en förstudie. Dokumentet sammanfattar allt från hur istone ska ställa sig i fråga om varumärkesstrategi, one brand eller multiple brands, till hur istones marknadsandelar faller på olika branscher och hur konkurrenter positionerar sig. Den tredje delen handlade om att göra information till kommunikation, att knåda och sålla i ett omfattande informationsunderlag och landa i vilka budskap istones kunder lyssnar till. Utifrån det arbetades istones kommunikativa essens fram. Traditionell ROI Storlek, placering och service istone Om oss Transparens, ansvar Teknologi i framkant I framkant 10 11

7 ERBJUDANDE Områden istone grundades 2006 med en vision om att bli en heltäckande leverantör inom processer och utveckling av administrativa lösningar. Sedan dess har koncernen vuxit, både organiskt och genom förvärv, och idag erbjuder istone genom sina dotterbolag djup expertis och integrerat kunnande inom tio huvudsakliga områden. Tjänster Inom respektive område erbjuder istone tjänster som är utformade för att tillgodose kundens behov i olika faser och delar av sin verksamhet, från rådgivande tjänster på management-nivå till löpande drift och support av befintliga system. Genom det breda kunnande inom koncernen guidar istone kunden i såväl strategiska beslutsprocesser som bistår med operativ best-of-breed -kompetens. Produkter Varje område har en eller flera produkter kopplade till sig och istone är preferred partner till flera av de ledande leverantörerna inom affärssystem och kringsystem. De produkter som istone erbjuder expertis kring är i huvudsak: ORGANISATION istone som arbetsgivare istone vill genom sin HR-strategi attrahera och utveckla engagerade, kompetenta och ansvarstagande medarbetare. istone ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att erbjuda intressanta och utmanande arbetsuppgifter, kontinuerlig utveckling, en sund och gemensam värdegrund och konkurrenskraftiga löner och förmåner. istone strävar efter att vara en arbetsplats som genomsyras av mångfald. Ledarskap istone leds med hjälp av ett värdebaserat ledarskap baserat på värdeorden Respekt, Engagemang, Målfokus och Samarbete. istones ledare ska vara förebilder och kunna se, motivera och utveckla sina medarbetare. istones ledare ska genomgå istones ledarskapsutbildning. Medarbetare istone ska erbjuda Intressanta och utmanande arbetsuppgifter och kontinuerlig utveckling. Medarbetarna ska efterleva företagets värdegrund. Mångfald istone strävar efter jämställdhet och mångfald och arbetar aktivt med att motverka diskriminering gällande t. ex. ålder, kön, sexuell läggning, religion och etnicitet. istone använder varumärkes- och medarbetarundersökningar samt personalstatistik för att mäta hur målen uppnås. STYRNING OCH ORGANISATION Organisationsmodellen Internt är istone-koncernen organiserad i ett trettiotal olika bolag specialiserade inom ett eller flera av istones produkt/tjänsteområden på en utvald marknad. Varje bolag är en egen juridisk enhet med resultat- och investeringsansvar. De olika bolagen är dessutom organiserade i affärsområden. Syftet med affärsområdesindelningen är att förenkla samordningen av bolag som arbetar inom samma erbjudande eller samma produkt/tjänsteområde, samt för att skapa förutsättningar för en effektiv ledning, styrning och kontroll av koncernen. Organisatoriskt är istone-koncernen även indelad geografiskt städer, länder eller större områden. Ansvarig för respektive geografiskt område samordnar frågor och aktiviteter som lokaler, hr, kundevent samt nätverk. Infor M3 Certified reseller and service partner Microsoft Dynamic AX Gold Certified SAP Certified Partner BUSINESS CONSULTING istone Portal, Sharepoint, App Factory Qlikview, Business Objects, Microsoft BI Hybris, EpiServer, inriver, Lithium User Experience Business Intelligence Cross Commerce På koncernnivå finns ett antal gemensamma funktioner som Marknad, Cross Sales, Shared Services (Ekonomi, HR, IT, Lokaler och Administration). De gemensamma funktionerna tar fram övergripande riktlinjer för bolagen att följa samt tillhandahåller tjänster för bolagen, så att bolagen kan fokusera på sin kärnverksamhet. Dynamics CRM, M3 Sales & Marketing Automation CRM Group Management Optimity, M3 Supply Chain Planning Mediusflow, WMD Xsuite, Exflow ExoSeries, icore, Biztalk, SAP PI SCM SRM Integration Shared Service Center (Finance, HR, IT) Cross Sales and Marketing ACCESS - OPERATION, MONITORING & SUPPORT Dynamics M3 SAP Cross Commerce Business Intelligence Application Management & Support Emerging Business istone Mercator istone Rego istone Colada istone Xplore istone Climber istone Access istone Proveco Attraktionskraft istone ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att erbjuda intressanta och utmanande arbetsuppgifter, kontinuerlig utveckling, en sund och gemensam värdegrund samt konkurrenskraftiga löner och förmåner. istone ABC istone DAX istone Intero istone ES istone ES, CH, DE, UK istone Concrevi istone NO, DK istone China, NA, Chile istone ES istone Lithium istone Norge istone Colada istone Mercator istone AMO istone Excorio istone AddconIT istone CRM istone SCM 12 13

8 STYRELSEN Olof Eidmann, styrelseledamot Född 1958.Civilekonom Olof är vvd i istone och har suttit med i styrelsen sedan Olof var sedan början av 1990-talet VD för istone Rego, koncernens största dotter bolag och det bolag som var basen för istone koncernens bildande Olof har en bakgrund som management-och affärskonsult sedan slutet av 80-talet. Olof sitter även i olika styrelser för flertalet av koncernens dotterbolag. 14 Hans Nedenius, styrelseordförande Född Jur Kand Hans valdes in i istones styrelse 2008 och är sedan 2010 styrelsens ordförande. Hans har en bakgrund som chefsjurist och från olika befattningar inom marketing på IBM Svenska AB och Intentia. Johan Berg, styrelseledamot Född BSc. Systemvetenskap Johan är idag VD på Aditro AB och valdes in i istones styrelse Johan har tidigare varit VD för Intentia R&D AB, Executive Vice President Intentia International AB (publ.), VD för Boss Media AB (publ.) och chef för IBS AB (publ.) Magnus Carlsson, styrelseledamot Född Maskiningenjör och Ekonom Magnus valdes in istones styrelse Han har en bakgrund som produktchef på Kodak Healthcare inom digital röntgen teknologi samt som Global Account Director på Intentia. Sedan 2005 är Magnus VD på Estrix SA, där istone äger 20%. Magnus sitter även med i styrelsen för inriver AB och Estrix SA. Olof Englund, styrelseledamot Född Civilingenjör Olof valdes in i istones styrelse Han var en av grundarna av Frontec AB (numera Acando) och innehade där olika företagsledande befattningar. Olof sitter även i styrelserna för bl.a Apotekens Service AB, Hammer&Hammer AB, Gaia System AB och Eurostep AB. Clas Eriksson, Styrelseledamot Född Jur Kand Clas driver idag egen konsultverksamhet och valdes in i istones styrelse Han var tidigare vvd och Stf chef i Lantmännen. Clas sitter även i styrelserna för Swecon Baumachinen i Tyskland, Mackmyra Svensk Whisky AB och AS Faktor AB. Markus Jakobson, styrelseledamot Född Civilingenjör Markus är chef och störste delägare i istone. Markus var tidigare Nordenchef på Intentia (numera Infor) och hade dessförinnan olika befattningar inom ledning, marketing och försäljning på Intentia och IBM Svenska AB. Markus sitter även i styrelser för flertalet av koncernens dotterbolag samt för intressebolagen Estrix SA samt MeOne Konsult f örmedling AB. 15

9 KONCERNLEDNING Markus Jakobson, chef född 1956, civilingenjör Markus är koncernchef och VD i moderbolaget istone AB. Markus var tidigare Nordenchef på Intentia Consulting Sweden AB och hade dessförinnan olika befattningar inom företagsledning, marknadsföring och försäljning på Intentia och IBM Svenska AB. Andreas Olldén, Affärsområdeschef född 1973, fil. mag. informatik Andreas är affärsområdeschef för området Cross Commerce. Andreas har tidigare byggt upp verksamheten och varit VD för istone Xplore AB som specialiserar sig inom områden som produktinformation och e-handel. Andreas har en bakgrund som CIO på Systemair AB och konsultchef på Intentia Consulting Sweden AB. Olof Eidmann, vice VD och Affärsområdeschef född 1958, civilekonom Olof är vice VD på istone AB och tillika affärsområdeschef för Affärsområde Dynamics. Han var tidigare VD för istone Rego AB, koncernens största dotterbolag och det bolag som var basen för istone koncernens bildande Olof har en bakgrund som management- och affärskonsult sedan slutet av 80-talet. Jan Sipek, Affärsområdeschef född 1959, civilingenjör Jan är affärsområdeschef för affärsområdet Business Intelligence och tillika VD för Climber AB. Jan har byggt upp QlikView bolaget Climber AB och har en bakgrund från olika konsultbolag så som Cap Gemini och Accenture. Sven Lundgren, CFO född 1955, civilekonom Sven är CFO för istone AB. Sven har en bakgrund som CFO på Stockholmsmässan, Svithoid Tankers och NCC Invest samt som förvärvschef för Synerco FM AB. Sven har även en erfarenhet från operativa befattningar inom transport och facility management. Lars Steen, Affärsområdeschef född 1963, grundskolelärare Lars är affärsområdeschef M3 och VD för istone Rego AB, koncernens största bolag. Lars har en bakgrund som CIO, IT och affärskonsult och har lång erfarenhet av ledande roller inom SYSteam (nu EVRY). Anders Frost, Affärsområdeschef född 1967, civilekonom Anders är affärsområdeschef för affärsområdet SAP och VD för istone-colada AB. Anders har tidigare haft ledande befattningar på CIBER och e-motion technology AB och dessförinnan en bakgrund som Key Account Manager på SAP Svenska AB. Alf Svensson, Affärsområdeschef född 1969, civilingenjör Alf är affärsområdeschef för Application Management & Support samt VD för bolaget istone Access AB. Han har en bakgrund som konsult och linjebefattningar inom IT- och logistikområdet

10 TILLVÄXT istone har som mål att expandera ytterligare geografiskt, främst i Europa, men även i andra delar av världen. Genom förvärvet av 100% av aktierna i Estrix s.a. under början av 2013 får istone geografisk täckning i Schweiz, Tyskland, England, Spanien och Chile. OMSÄTTNING LITIUM E-BUSINESS AB ACQUISITION ISTONE NA LTD ISTONE XPLORE AB ISTONE REGO AB ISTONE AB ISTONE AMO AB ISTONE CONCREVI AB CLIMPBER AB CLIMBER FINLAD OY ISTONE PIC AB ISTONE DANMARK APS CLIMBER DANMARK APS ISTONE MARKETING AB ISTONE VANTAGE AB ISTONE EXCORIO AB ISTONE ACCESS AB CONPELI CONSULTING AB OPTIMITY AB CLIMBER BENELUX BV ISTONE CRM AB CLIMBER BI LIMITED ISTONE ADDCON IT AB ISTONE MERCATOR AB ACQUISITION ISTONE NORGE AS ISTONE CHINA AB CLIMBER GMBH DEUTCHLAND ABC-GROUP AS ACQUISITION INTERO AS ACQUISITION ESTRIX SA ACQUISITION ISTONE COLADA AB ACQUISITION ÅRTAL 18 19

11 ISTONES KONTOR I SVERIGE OCH I VÄRLDEN Huvudkontoret är i Stockholm. I Sverige har vi även kontor i Borlänge, Göteborg, Kalmar, Karlstad, Linköping, Malmö, Västerås och Växjö. Vi finns även i Norge, Finland, Danmark, Tyskland, Holland, England, Lettland, Spanien, Schweiz, Chile, USA och Kina

12 ISTONE I SIFFROR Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten istone är ett av Europas ledande verksamhets- och IT-konsultföretag med affärsidén att maximera nyttan och värdet av våra kunders investeringar i affärssystem. Vi använder begreppet affärssystemhus eftersom vi på ett och samma ställe erbjuder kvalificerade tjänster och produkter för flera av de viktiga affärssystemen på marknaden. Våra partnerskap med de marknadsledande och globala programvaruleverantörerna är en trygghet för våra kunder. De senaste fem åren har företaget arbetat målinriktat för att nå det totala erbjudandet och under 2011 uppnåddes detta mål varefter istone-koncernens affärssystemhus kan tillvarata kunders intressen kring allt som rör affärssystem (ERP). Organisation istone är en starkt växande koncern med flera högt specialiserade dotterbolag. istones lösningserbjudande till marknaden baseras på företagets visionsbild varför koncernen under början av 2013 bildade affärsområden som sammanfaller med lösningserbjudandet. Dotterbolagen organiseras inom sju affärsområden varav tre som fokuserar på tre olika ERP-lösningar och ytterligare fyra affärsområden som erbjuder Best of Breed lösningar kring affärssystem. Inom varje område har vi valt några av marknadens starkaste systemlösningar som vi erbjuder tillsammans med kompletta och domänspecifika kompetenser. Företagets mål är att vara marknadsledande inom valda områden och på utvalda geografiska marknader. Moderbolaget istone AB tillhandahåller affärsstödjande funktioner till alla affärsområden och bolag inom istone-gruppen genom Shared Service Center, (SSC). Det innebär gemensamma lokaler, ekonomiadministration, marknadsföring, IT- infrastruktur och juridik. Målet med ett väl fungerande SSC är att bolagen skall kunna fokusera på sin kärnverksamhet och därmed underlätta för tillväxt av befintliga bolag och start av nya enheter. Inom området för finansiell styrning har ett omfattande arbete i att förbättra förutsättningarna för budgetering, kontinuerlig uppföljning samt styrelsens arbete genomförts. Rekrytering av befattningarna CIO samt CFO avslutades under senhösten vilket också ger ytterligare förstärkning av de affärsstödjande funktionerna inför framtiden

13 Utvecklingen av istone Cross Sales (ics), som en koordinerande och stödjande funktion för hela gruppens försäljning, går enligt plan. Marknadsfunktionen rapporterar till ics i alla kund respektive prospektgenererande aktiviteter. Under 2012 initierade styrelsen ett varumärkesprojekt där fas 1, varumärkesstrategi, och fas 2, design, genomförts under Under våren 2013 har därefter fas 3, realiseringsfasen, slutförts vilken övergår i fas 4, förvaltning och vidareutveckling, hösten Varumärkesprojektet leds av istone AB och syftar till att stärka och underlätta för framtida sälj- och kundbearbetning. Vår värdegrund Under strategiarbetet 2008 så beslutades och startades ett projekt kring en gemensam värdegrund för istone. Detta arbete har pågått sedan dess och istone är idag en värdestyrd organisation. Under 2011 genomfördes workshops kring värdegrunden med nästan alla anställda och arbetet har fortsatt under 2012 och fortsätter under Arbetet med att förstärka vår värdegrund pågår hela tiden, men under hösten 2012 bedöms att seminarieserien med nuvarande personal samt uppdateringen av våra interna dokument skall vara slutförda. istone har funnits i sex år, försäljning och tillväxt har prioriterats vilket har resulterat i en kraftig tillväxt både organiskt och via förvärv. Idag är gruppen mogen att ytterligare förstärka varumärket istone och öka samordningsvinsterna inom koncernen. Som en förutsättning för att skapa ett mer enhetligt och därigenom kraftfullare istone krävs att vi fortsätter definiera och implementera en gemensam värdegrund. Den värdegrund som istone byggs och utvecklas kring beskrivs av orden: RESPEKT - ENGAGEMANG - MÅLFOKUS - SAMARBETE. Dessa ord beskriver hur anställda på istone skall behandla varandra och uppträda gentemot våra kunder. Målet är att istone skall bli ett i ännu större grad värderingsstyrt företag. Geografisk representation en finns idag representerad med kontor i Stockholm (HK), Göteborg, Malmö, Linköping, Borlänge, Växjö, Kalmar, Karlstad, Köpenhamn, Oslo, Kristiansand, Helsingfors, Holland samt i Kina och i USA. Gruppen finns även representerad i Tyskland, Schweiz, England, Spanien och Chile. Genom Partners är vi även representerade i Australien, Tjeckien samt Polen. Nya möjligheter En trend som har pågått i många år är att företag i högre utsträckning använder sig av många fristående applikationer kring en ERP-kärna istället för ett enda affärssystem. På så sätt får kunderna marknadens bästa affärsstöd för sina kritiska affärsprocesser istället för ERP-systemets standardlösningar. Därmed ökar betydelsen för systemintegration då den totala lösningen ska vara väl fungerande och skapa effektiva, automatiserade affärsprocesser. Detta ställer högre krav på en bra struktur av informationsmodellen, en tydlig integrationsstrategi samt en modern integrationsplattform. istones erbjudande tar sin utgångspunkt i detta och erbjuder en helhetslösning av marknadsledande produkter i kombination med de ledande ERP-systemen kryddat med specialistkompetens kring integration. En annan trend är att applikationer tillhandahålls på många olika sätt och inte bara genom traditionell drift som tidigare. Intresset för molntjänster ökar hos istones kunder inom områden som CRM och HR-system. De är dock fortsatt försiktiga när det gäller nya applikationer till ERP-systemen medan mindre företag har vågat ta steget. istone har anpassat sitt utbud efter dagens och framtidens behov och tillhandahåller önskade applikationer i linje med kundens IT-strategi. istone märker av att kunder ställer ökade krav på mobilitet och användarvänlighet. Detta är en konsekvens av ökad grad av intuitiva användargränssnitt som nyttjas i privat mediekonsumtion. De flesta är numera vana vid enkla, logiska och snygga lösningar oavsett om man söker information, handlar på nätet eller använder appar i smarta telefoner och läsplattor. Givetvis vill vi att det ska vara enkelt, logiskt och snyggt även på jobbet. Säljaren vill skapa en offert i sin ipad direkt under säljbesöket och VD vill attestera sina fakturor via en app i sin smartphone när han väntar på flyget. Det finns helt enkelt en ökad efterfrågan för riktigt bra, skräddarsydda applikationer. istone arbetar aktivt och effektivt för att möta de krav som den föränderliga marknaden ställer på utbud av tjänstser och produkter. Väsentliga händelser under 2012 och 2013 I november 2012 förvärvades ABC Group AS i Norge samt ABC Group AB i Sverige med syfte att öka kompetensen och istones satsning inom Microsoft Dynamics AX marknaden. ABC har idag en ledande position bland de nordiska återförsäljarna av Microsoft Dynamics AX med inriktning mot Food and Beverage. Företaget har kontor i Oslo (Huvudkontor) samt i Stockholm. Under 2013 kommer ABC att flytta ihop med övriga koncernbolag i respektive region. istone Norge AS startade under sommaren 2012 upp en Dynamics AX-enhet, istone DAX, med fokus på senior affärskonsulting. Enheten har en stor kunskap och erfarenhet inom retailbranschen. Totalt inom Dynamics området och med genomförda förvärv under starten 2013 så siktar koncernen på att vara ledande leverantör inom Dynamics området redan under Ett antal förvärvsprojekt inleddes under hösten 2012 med avsiktsförklaringar och med övertagande i början av Intero AS förvärvades per 1 mars 2013 och Litium E-Business AB kommer att förvärvas 1 maj Dessa bolag förstärker mycket våra områden kring Microsoftplattformen inom Cross Commerce. Stora ansträngningar har gjorts för att konsolidera in ej helägda bolag genom att förvärva återstående andelar. Förstärkning av vår internationella organisation har skett genom start av istone North America Inc. samt förvärv av Estrix SA till 100 %. Rekrytering av erfarna konsulter sker till alla internationella enheter. De största investeringar som genomförts under året är kopplade till varumärkesprojektet genom flera delprojekt. Satsning inom HR, kompetensutveckling, metod, modell samt affärsmannaskap startade under hösten och drivs under Nödvändiga investeringar i lokaler och infrastuktur har även fortsatt inom övriga regionskontor i samband med expansionen. Verksamheten i istone Vantage AB har omstrukturerats helt och lagts om till en avdelning inom istone Mercator AB

14 RESULTATET I SAMMANDRAG Omsättningen för 2012 slutade på 559,1 (444,7) msek med ett ebitda - resultat på ca 20,9 (18,4) msek. I resultaträkningen ingår, jämfört med 2011, istone ABC Group i Norge med 2 månader efter förvärvet under hösten Årets resultat i koncern dvs resultat efter minoritetsandelar och skatt uppgår till 1,3 (4,0) msek. ens resultaträkning belastas med en avskrivingar av goodwill på 11,9 msek som är hänförliga till bolagsförvärv. Omsättningstillväxten 2012 blev ca 25,7 % och den genomsnittliga tillväxten under de 3 senaste åren är 48,7 %. Den kraftiga expansionstakten, investeringar i nya bolag och marknader har gjort att resultat inte har nått upp till förväntningar i budget. För detaljer kring respektive dotterbolag hänvisar vi till respektive bolags egen Årsredovisning. Moderbolaget i koncernen, istone AB, har under 2012 haft viss extern fakturering men kommer under 2013 endast ha fakturering till koncernbolag för tjänster tillhandahållna av Shared Service Center. Ekonomisk översikt FÖRVÄNTNINGAR AVSEENDE DEN FRAMTIDA UTVECKLINGEN 2013 I planerings- samt budgetarbetet inför 2013 kunde en fortsatt positiv respons på utvecklingen av våra kundaktiviteter konstateras. En fortsatt kraftig omsättningstillväxt för koncernen under 2013 på upp till 40 % förväntas vilket inom vissa tillväxtområden kan innebära en tillväxt på 60 %. Inför 2013 ser vi att vi har goda förutsättningar för en fortsatt lönsam tillväxt och för att ta ytterligare ett steg mot att förenkla och effektivisera våra kunders affärssystemmiljöer. FÖRSLAG TILL DISPOSITION BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST ELLER FÖRLUST Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel i moderbolaget, sek, disponeras enligt följande: Belopp i SEK Balanseras i ny räkning Summa Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. Vinstmarginal, % 1,2 2,0 - - Vinst per aktie, kr 0,2 6,7 - - Räntabilitet på sysselsatt kapital i % 6,9 10,3-4,9-9,2 Soliditet, % 34,4 38,0 34,3 34,1 Räntabilitet på sysselsatt kapital (%) -4,5-3,1-4,4-2,2 Soliditet, % 59,5 68,4 62,2 73,

15 Resultaträkning - en Balansräkning - en Belopp i SEK Not Belopp i SEK Not TILLGÅNGAR Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Direkta kostnader och underkonsulter Övriga externa kostnader Personalkostnader Av - och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Andel i intresseföretags resultat Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt på årets resultat Minoritetens andel i årets resultat Årets resultat Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utv. arbeten och likn. arbeten Hyresrätter och liknande rättigheter Goodwill Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Uppskjuten skattefordran Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos intresseföretag Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

16 Balansräkning - en Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Belopp i SEK Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 18 Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Årets resultat Summa eget kapital Minoritetsintressen Avsättningar Avsättningar för uppskjuten skatt Belopp i SEK Not Ställda säkerheter för egna skulder och avsättningar Företagsinteckningar Pantsatta aktier i dotterbolag Bankräkningar Summa Övriga ställda panter och säkerheter Pant i bostadsrätt Summa Ansvarsförbindelser Borgensförbindelser Summa Långfristiga skulder Långfristiga räntebärande skulder Checkräkningskredit Kortfristiga skulder Förskott från kunder Leverantörskulder Skulder till intresseföretag Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

17 Kassaflödesanalys - Tilläggsupplysningar till kassaflödet - Belopp i SEK Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar Ökning (+) /Minskning (-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av dotterföretag Avyttring av dotterföretag Förvärv av intressebolag Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Avyttring av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Erhållna aktieägartillskott Amortering av låneskulder Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Kursdifferens i likvida medel Belopp i SEK Not Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm Förvärvade likvida medel Av- och nedskrivningar av tillgångar Rearesultat avyttring av rörelse/dotterföretag Förvärv av dotterföretag och affärsenheter Förvärvade tillgångar och skulder Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Rörelsefordringar Likvida medel Summa tillgångar Lån Rörelseskulder Summa skulder och avsättningar Köpeskilling Avgår: Apportemission Säljarreverser Utbetald köpeskilling - - Avgår: Likvida medel i den förvärvade verksamheten Påverkan på likvida medel Likvida medel Följande delkomponenter ingår i likvida medel Kassa och bank Checkräkningskredit Likvida medel vid årets slut

18 Resultaträkning - moderföretag Balansräkning - moderföretag Belopp i SEK Not Belopp i SEK Not TILLGÅNGAR Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Direkta kostnader och underkonsulter Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Mottagna koncernbidrag Avlämnade koncernbidrag Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt på årets resultat Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andelar i intresseföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Årets resultat

19 Balansräkning - moderföretag Balansräkning - moderföretag Belopp i SEK Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 18 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Nyemission under registrering Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Belopp i SEK Not Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Panter och säkerheter för egna skulder Företagsinteckningar Pantsatta aktier i dotterbolag Summa Ansvarsförbindelser Borgensförbindelser Summa Obeskattade reserver 19 Ackumulerade avskrivningar utöver plan Långfristiga skulder Checkräkningskredit Kortfristiga skulder Förskott från kunder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Skulder till intresseföretag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

20 Kassaflödesanalys - moderföretag Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys - moderföretag Belopp i SEK Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Belopp i SEK Not Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m m Av- och nedskrivningar av tillgångar Rearesultat avyttring av rörelse/dotterföretag Likvida medel Följande delkomponenter ingår i likvida medel: Kassa och bank Checkräkningskredit Summa Investeringsverksamheten Lämnade aktieägartillskott Förvärv av dotterföretag Avyttring av dotterföretag Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Erhållna aktieägartillskott Upptagna lån Erhållna koncernbidrag Lämnade koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31 Styrelsen och verkställande direktören för Stureguld AB (publ) avger härmed följande kvartalsrapport för perioden 2012-01-01-2012-03-31. * Periodens intäkter under första kvartalet uppgick till 47,8 MSEK,

Läs mer

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande.

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande. Bokslutskommuniké 2013 Nettoomsättning under 2013 för Mabi Rent AB var 356 051 TKR (235 263) med ett resultat efter finansiella poster på -16 070 TKR (1 944). Resultat per aktie efter skatt för perioden

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2012 Innehåll:

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Växjö Lakers Hockey, VLH Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Ljungby Business Arena ekonomisk förening

Ljungby Business Arena ekonomisk förening Årsredovisning för Ljungby Business Arena ekonomisk förening Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

New Equity Venture International AB

New Equity Venture International AB New Equity Venture International AB HALVÅRSRAPPORT 2014 INNEHÅLL VD har ordet 1 Översikt 2 Koncernens Resultat, Balansräkning & Kassaflöde 3 Redovisnings- och värderingsprinciper 7 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Froglodge Sweden AB Räkenskapsåret 2014-01-12 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Historisk finansiell information

Historisk finansiell information Historisk finansiell information för räkenskapsåren 2015 och 2016 i FlexQube AB (publ) 556905-3944 KONCERNENS RESULTATRÄKNING SEK Not Nettoomsättning 19 260 497 16 482 017 Övriga rörelseintäkter 2 914

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BRF Fjällfoten i Idre

BRF Fjällfoten i Idre Årsredovisning för BRF Fjällfoten i Idre Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 BRF Fjällfoten i Idre 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för BRF Fjällfoten i Idre, får härmed avge årsredovisning för 2013.

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 1(8) Innehållsförteckning: Sida Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Blågrön Fiber ek.för

Blågrön Fiber ek.för Årsredovisning för Blågrön Fiber ek.för Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013.

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Rörelseintäkterna uppgick till 659 tkr (1.618 tkr) Rörelsens kostnader uppgick till 7.569 1 tkr (12.810 2 tkr) Årets resultat

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer