Nära livet livsnära. Feb - maj 2012 Nr 2, årgång 16

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nära livet livsnära. Feb - maj 2012 Nr 2, årgång 16"

Transkript

1 Feb - maj 2012 Nr 2, årgång 16 Nära livet livsnära Från Mogen Nielsens vistelse hos oss 2006 noterade jag bl.a. att han sade: Det mest naturliga är vår relation till Gud ( Joh. 1:12). Personligen har jag på olika sätt försökt upprätthålla min relation till Gud. Under hösten 2011 inkl. början av januari 2012 deltog jag i en av pastor Anna Lena Evehäll ledd samtalscirkel. Den berörde livsnära frågor utifrån Owe Wikströms bok Att älska livet mer än dess mening. Jag deltog i cirkeln därför att det för mig är mycket viktigt att på olika sätt underhålla min gudsrelation. Detta beror huvudsakligen på att jag vid flera tillfällen i mitt liv har varit med om mycket osannolika händelser som på ett avgörande sätt påverkat min livssituation. Jag kan inte annat än betrakta dem som gudomliga ingripanden. Jag förstår, att genom att Jesus blev människa förenade han sig med vår tid, han som förut varit tidlös. Genom att vi förenas med honom lyfts vi samtidigt ur tiden och får en tidlös gemenskap med Jesus. Vi lever i världen, men inte bara av världen. När vi t.ex. har vår enskilda

2 andakt befinner vi oss i två världar d.v.s. både i den världsliga och i den andliga. Via andlig påverkan kan Gud ge oss kraft, styrka och glädje i vårt vardagliga liv. Detta i sin tur ger oss inspiration att på olika sätt tjäna Gud med de gåvor vi fått. En fråga I samband med vår samtalscirkel ställde Anna Lena frågan: Har du upplevt Guds närvaro i dag? I så fall hur? En fråga av detta slag ställer vi sällan eller mycket sällan i vårt umgänge med varandra. Varför? Det borde vara naturligt! Hur skulle du svara? I vår cirkel svarade de flesta faktiskt att man upplevt Guds närvaro på ett eller annat sätt. Att bereda fler den möjligheten är något som kan erbjudas via samtal i just grupper som behandlar livsnära frågor och alltså är nära livet i dess ursprungligen avsedda dimension. Samtal på denna nivå kan gärna bli personliga och gå in på existensens mening. Då berör man verkligen meningen med livet och är alltså livsnära i ordets rätta bemärkelse. Det är i en liten grupp som denna vi kan bli lyssnade till och därigenom bli tydliga för oss själva. Kjell Kågeman Rapport från Styrelsen Styrelsen har samlats till möte två gånger i år. Huvudpunkter från dem: Rekryteringsärendet Intervjuer är på gång. Kollektomat En säljare har besökt oss och beskrivit produkten. Stiftelsens styrelse och vår styrelse har haft ett gemensamt samtalsmöte. Ambitionen är att vi i fortsättningen ska träffas var fjärde månad. Övrigt; se protokollen som finns på nätet och i fysiska arkivet. Solveig Karlsson Teckna Handelsbankens fallskärmsavtal, så landar du mjukt Kom in och fråga oss om pensionsförsäkring, det nya pensionssparandet och grupplivförsäkringar. Handelsbanken 2

3 Praktikant från THS, Elina Skarin Under tre veckor i mars-april kommer vi att ta emot en pastorskandidat från THS på praktik, s.k. VFU (Verksamhetsförlagdundervisning). Kursen som praktiken ingår i heter Teologisk tolkning och ledarskap. VFUaren heter Elina Skarin och går andra året på pastorsutbildningen. Elina kommer från Iggesund. Hon har gått Team med uppdrags bibelskola i Aneby och därefter jobbat i Hestra Missionsförsamling. Efter bibelskolan fick hon frågan att stanna i Hestra och jobba som ungdomsledare, vilket hon gjorde under tre år. Elina är pastorskandidat i Missionskyrkan. Hon tycker om sång och musik, spela spel och umgås, och att prata. Under tre veckor kommer hon att följa Anna Lena och Elvy i deras arbete. På Palmsöndagen predikar Elina i gudstjänsten. Bjud henne gärna på lunch under tiden hon är här. Hon ska bo hos familjen Ernvik. Hur hel kan man bli? Under fyra gånger inbjuds du att vara med och läsa Larsåke W Perssons bok Hur hel kan man bli?. Detta är ett led i att erbjuda livsnära smågrupper under temat att Nära Livet. Här möts vi för samtal och reflektion kring boken. Att nära livet handlar om att närma oss våra liv och erfarenheter, att ge näring till vårt liv, ett kristet liv samt att komma Kristus nära, han som är Livet. Vi startar torsdag 15/3 kl Du anmäler dig till kyrkans expedition tel , eller till Boken kostar ca 230 kronor och vi samarbetar med Bilda. Välkommen nära livet! Din lokala fotograf Bröllop, porträtt, special events 3

4 Vattnet som förenar EN TEMADAG och skiljer OM DOPET Under arbetet med Gemensam Framtids grunddokument kom vi flera gånger att tala om dopet, och dopet som medlemsgrundande eller inte medlemsgrundande i församlingen. I samtalen kunde man ibland ana att dopet sågs som ett hinder för att bli medlem i församlingen. Där började ett intressant samtal om dopet och dess betydelse för det kristna livet. Det fortsätter i april månad. Lördag eftermiddag den 21 april kommer Johnny Jonsson, lärare på THS, och talar om Vattnet som förenar och skiljer, dopet i bibeln och i dag. Det blir föreläsning och samtal kring dopet. Johnny medverkar även i söndagens gudstjänst med predikan utifrån samma tema. Lördagens samling startar kl. 14:00 och avslutas 17:30. Kom med och utmana din tanke med hjälp av en god föreläsare! Möt Litauens Mormorspastor Pastor Walla Carlsson kommer på besök mars. Walla är pastor i Metodistkyrkan och jobbar sedan många år delvis i Litauen. Hon medverkar på lördagens kvinnofrukost och i söndagens gudstjänst. Hennes berättelse handlar om arbetet i Litauen bland gamla och unga. Walla är en person med mod och civilkurage. Hon kallas för Litauens mormorspastor. Till Kvinnofrukosten behövs anmälan senast 22 mars till kyrkans expedition eller till Eva Dåverhög. 4 Emy Kvist 100 år Broängskyrkans Församlings äldsta medlem fyllde 100 år 26 januari. Emy bor på Sannagården och firade sin dag med öppet hus, tårta och sång. Vi tillönskar Emy Guds rika välsignelse.

5 Berörd av... Körledaren skriker: Praise the Lord! Allas händer är i luften. Anden är i rummet. En blond förvirrad varelse sitter uppflugen på sin stol. Jag är svensk; måste jag stå upp och sjunga? För fyra månader sedan flyttade jag till Los Angeles för att börja på The American Musical and Dramatic Academy, vilket antagligen är onödig information. De flesta verkar veta det. Jag undrar, om Gud var glad enbart när han besökte de svarta kyrkorna i Los Angeles och sedan glömde det när han begav sig till Skandinavien. Han kanske var på riktigt partyhumör, men insåg att i Sverige måste någon ta ansvar för det hela. Alla kan inte sjunga, dansa och springa hela tiden. Någon måste hålla ihop, planera, ha system, EN AGENDA! Förstå mig rätt! Jag är svensk och kan inte leva utan agendor och system. Som de nordbor vi är verkar det inte vara naturligt för oss att uttrycka glädje. Vad gör vi för fel? Vi får panik och tar agendan i handen. Vi ser inte längre Gud för vad han är. Prestation, krav, yta, allt annat blir viktigare än att hans kärlek är kravlös och gränslös. Gud är i våra hjärtan, men vi har begravt hans godaste sida djupt under år av krav, kultur, tradition, förväntningar och spel. Gud låter människor vara lyckliga för att de är hans barn. Han tar mig i sin hand. Mitt i min flytt, hemlängtan, beslutsångest, rädsla, nervositet och förväntan gör det mig så fantastiskt glad. Sluta stressa över bristen på lycka. Gud finns i hjärtat. Det viktigaste är att inte täcka över hans ljus med bôs. Krav och irritation är bôs. Allt vi lägger över Guds glädje är bôs. Bôs gör synen så grumlig att vi inte ser det självklara. Det finns ingen skala på hur bra man är på att vara kristen. Står du upp under psalmen eller sitter du? Det skulle i så fall ge dig tio poäng jämfört med fem, för att då ser du mer frimodig och glad ut. Nej, så fungerar det inte. Låt Gud bygga basen. Låt basen bygga glädjen. Gör inte människans desperation större än Gud. Han lämnar oss aldrig. Det är vår lycka. Jag saknar min kyrka där hemma, lekrummet, kyrkkaffet utanför tonårsrummet, att smygäta kakor. Jag saknar musikrummet, att springa i spiraltrappan bakom dopgraven. Mest saknar jag alla människor. Ni har mycket mer än ni tror. Glöm aldrig det! I Gud har vi allt. Ps 34:6 Se mot honom och stråla av glädje, sänk inte blicken i skam. Tack Gud att du ger mig tid att tänka och anpassa mig, tack att du hjälper mig förstå din storhet. Låt mig aldrig förlora eller glömma den glädje jag har i dig. Tack att du gett mig allt jag behöver! Jessika Ernvik 5

6 TROSLÖFTESOFFER igen! Ja, kanske hade vi tänkt att detta med troslöftesoffer nu är avklarat hos oss!? Dock, situationen är den att flera församlingsmedlemmar fortsätter att ge troslöftesoffer via bl.a. autogiro. Pengarna kommer in regelbundet månad efter månad! Detta är naturligtvis inte något som vi vill avbryta, eller? Alla vet vi att församlingen nu gör en ny stor satsning genom planerad anställning av en ny pastor. Detta kräver att vi alla är med och satsar och varför då inte via troslöftesoffer? Denna gång går vi inte ut med några papper som de som så önskar får skriva på. Nej, troslöftet är något som vi enskilt och i bön inför Herren själva kommer fram till. Kom gärna ihåg, att en viktig del av mitt kristna liv är att ge. Det anknyter till att jag har en direkt relation till Gud. Det handlar om en livshållning, att allt tillhör Gud. I 5:e Mos. 16:17 står, var och en ska ge efter vad han/hon kan, allt efter den välsignelse som Herren, din Gud, har gett dig. Det finns de som ger tiondelen av sin inkomst efter skatt och efter vad Bibeln säger torde det vara välsignat. Här kommer ett exempel på tiondegivandets kraft. Ca 22 personer behövs som ger 1/10 efter skatt för att bekosta en pastorslön, där lönen motsvarar genomsnittliga inkomsten av församlingens medlemmar. Må Gud välsigna dig när du ger! Kjell Kågeman, kassör i Broängskyrkan Vill du vara med och hjälp oss samlar in pengar till RIA? Harsprånget 6km, 24 maj Kontakt John Persson och det är bara att börja träna! 6

7 TRÄFFPUNKT BROÄNGEN ONSDAGSTRÄFFEN Onsdag är vår egen dag, då vi träffas du och jag sjungs som signaturmelodi varje onsdag i Storstugan på husets egen Onsdagsträff. Under en timme hinner man med både att dricka kaffe och att ha ett tema. Vårens program innehåller både gäster, prata kungligt, gatunamnens historia, personporträtt och förstås mycket allsång till musik. GUBBRÖRA MED DAMER 15 mars berättar Yngve Nyberg utifrån Gammeldans på dragspel. 12 april kommer Rune Sjöberg och tar upp I Borneos regnskogar. MUSIK- och ALLSÅNGSCAFÉ Den 28 mars och den 18 april blir det sång- och musikstunder i Café Broäng. Kl. 16:00 är klockslaget. Håll utkik i affischeringen om vilka som medverkar. GUDSTJÄNST Som förra året kommer en gudstjänst under våren - 29 april - att rikta sig speciellt till den lite äldre skaran. Musik och välbekanta sånger blir det mycket av. Eftermiddagen börjar med kyrkkaffe kl. 15:00 och gudstjänsten börjar kl. 16:00. Församlingsboken Feb 2012 Till vila Elsa Lundqvist Född Avled Officiant: Anna Lena Evehäll Werna Kristhammar Född Avled Officiant: Anna Lena Evehäll Ragnar Andersson Född Avled Officiant: Sven Jebsen GOA-grupperna veckor GOA 2 GOA 3 GOA 4 GOA 5 GOA 6 GOA 7 GOA 8 GOA 9 GOA 1 GOA 2 GOA 3 GOA 4 27 feb 4 mar 5 11 mar mar mar 26 mar 1 apr 2 8 apr 9 15 apr apr apr 30 apr 6 maj 7 13 maj maj Kungsgatan 50, Tel

8 här är där är Oxygen jobbar nu för fullt med musikalen Här är jag, där är du, som ska ges på Christinateatern söndagen den 6 maj; två föreställningar, kl. 15:00 och 18:00. O x y g e n s ny.musikal.på Christinateatern maj 6 kl & vuxna 100kr ungdomar 50kr Helgen den april har kören övningshelg i Broängskyrkan. De söker nu hjälp med att ordna lunch under lördagens övning. Kan du tänka dig att vara med och göra köttfärssås till ca 30 personer, koka spagetti och servera kl. 13:00 på lördagen? Hör av dig till Elvy Axelsson. Vi behöver även några som kan koka korv vid söndagens övning som fika till kören. Oxygen är tacksam för hjälpen denna helg! Bolins Begravningsbyrå 138 år i Er tjänst Kungsgatan 48 Tel Entreprenad AB 8 Kyla Värmepumpar Storkök Luftkonditionering Järnvägsgatan 9 Kristinehamn Tel

9 PÅSKUPPLEVELSE Följ med på en 25 minuters vandring i Broängskyrkan ONSDAG 4/4 SKÄRTORSDAG 5/4 Vandringar under kvällen: Vandringar under kvällen: , , , , , , Broängsgatan 4, Ring expeditionen för att reservera din plats på en av vandringstider! Du är välkommen till Påskupplevelse i Broängskyrkan den 4 och 5 april. Runt hela kyrkan finns det bilder från olika delar av passionsveckan. En guide leder de besökande grupperna på en vandring och beskriver vad varje bild betyder. Det är många som tycker om att fira påsk på det här sättet. Förra året kom 350 personer! Eftersom det har varit så populärt måste vi kontrollera hur många vi kan ta runt på varje vandring. Vänligen ring till expeditionen för att reservera plats på en av de 8 vandringstiderna. Expeditionen är öppen Mån-fre 10:00-13:00, tel Bjud in dina kompisar och reflektera på historians mest underbara händelse! Kristinehamn Tel

10 Broängskyrkans Ungdom Söndagsträffen från 4 år, söndagar kl. 10:00 under gudstjänsttid Kontakt: Kristina Ernvik Dansgrupper Kontakt: Carina Persson, Sångpärlorna Barnkör från 7 år, onsdagar kl. 17:30 Kontakt: Annelie Lindhe Spårarscout och Upptäckarscout från 9 år, onsdagar kl. 18: vid Broängskyrkan Kontakt: Mariana Mellgren Ungdomskör Oxygen från 13 år, söndagar kl. 18:00 Kontakt: Ingela Öhman Tonår Kontakt: Johan Ernvik Välkommen till Broängskyrkans ungdom BKU Ny ordförande Susanna Ernvik valdes vid BKUs årsmöte till ny ordförande. Susanna har suttit med i ungdomsrådet och är väl insatt i frågorna. Nu övertar hon ordförandeklubban och hoppas kunna inspirera fler ungdomar att engagera sig i BKUs verksamhet. Sommaravslutning Söndagen den 13 maj har BKUs samtliga grupper sin gemensamma sommaravslutning. Först firar vi gudstjänst kl. 10:00. Därefter blir det kyrkfika under festliga former. Förhoppningen är att alla barn med föräldrar deltar och tar tillfället i akt att helt enkelt få träffa alla andra. Välkommen! 10

11 Kontakt med Broängskyrkan Broängskyrkan Pastor och församlingsföreståndare Anna Lena Evehäll Tel: Mobil: E-post: Ledig måndagar Vice församlingsföreståndare Bengt Källberg Tel: Mobil: Ordförande Bengt Eliasson Tel: Curt Zetterlund Tel: Expedition Kungsgatan 24, Kristinehamn Mån-Fre 10:00-13:00 Tel: , Fax: E-post: E-post: Hemsida: Församling Pg Församling Bg Minnesfonden Pg Broängskyrkans ungdom Diakon med inriktning på barn och föräldrar Elvy Axelsson Tel: Tel bostad: Mobil: E-post: Kontaktperson BKU Katharina Bolmenäs Tel: BKU Pg Broängens äldreboende Verksamhetsledare Sylvia Johansson Tel: Avd. Ängen Tel: /Bron E-post: Café Broäng Föreståndare Therese Nilsson Tel: E-post: Repet E-post: Församlingsnytt Redaktör Solveig Karlsson Tel: E-post: Design och layout John Persson Mobil: Ansvarig utgivare Curt Zetterlund Tel: Stopp- och utgivningstider Nr 2 Stopp 16 maj, utgivning 27 maj Övriga telefonnummer Biltjänst Tel: Förskolan Solglimten Tel: Broängskyrkans församling är ansluten till Svenska Baptistsamfundet, Metodistkyrkan i Sverige och Svenska Missionskyrkan. 11

12 4-10 mars Vi ber för den nya församlingen i Vallakyrkan i Handen som arbetar i det mest sekulariserade området i Sverige. En av utmaningarna är Mormonkyrkans huvudcenter som finns i kommunen mars Vi ber för teologiska högskolan och Lidingö folkhögskolam där pastorer och diakoner i GF-kyrkan utbildas. Vi ber också för Kongokyrkornas enhet så att interna splittringar kan undvikas mars Vi ber för GF-kyrkan att den blir en kyrka som når ut och tjänar människor både på hemmaplan och i andra delar av världen mars Vi ber för equmenias verksamhetsområde Puls, tro och idrott. Vi ber för det arbete som finns och att det utvecklas i församlingarna. Vi ber också för hälsovårdsarbetet i de båda Kongorepublikerna. Mycket av arbetet har ärvts från missioner i väst och kräver mycket resurser för att driva institutioner vidare. 1-7 april Vi ber för de nya församlingar som håller på att etableras runt om i vårt land. Må man mötas med öppna och kärleksfulla ambitioner. Vi ber också för Moravakyrkan i Nicaragua som växer starkt och har svårt med resurser för att möta behoven april Vi ber för storstadsarbetet där man hjälper kvinnor och barn som utsätts för människohandel. Vi ber för det ekumeniska resursteamet som arbetar med stöd till brottsoffer i denna verksamhet. Vi ber också för Missionskyrkans verksamhet i Costa Rica och skolboksprojektet april Vi ber för församlingarna i GF-kyrkan inom ÖrebroVärmlandDalsland att de får se nya människor komma till tro och sluta sig till församlingen. Vi ber också för projektet med scoutmaterial till verksamheten i Kongorepublikerna april Vi ber för alla ungdomsledare i equmenia. De är nyckelpersoner i mötet mellan unga personer och Jesus. Vi ber också för Burma och att de öppningar som visats i demokratisk riktning får fortsätta. Vi tänker särskilt på karenerna i gränstrakterna mellan Burma och Thailand. 29 april 5 maj Vi ber för förberedelserna till kyrkokonferensen för GF-kyrkan som pågår på riks-, distrikts- och lokal nivå. Vi ber för ledarna som ska väljas, och att det blir en glädjens högtid maj Vi ber för alla ledare som planerar läger för sina ungdomar under sommaren. Lägren har en viktig uppgift i evangelisation bland unga. Vi ber för all lägerverksamhet som bedrivs av våra systerkyrkor runt om i världen maj Vi ber för kyrkokonferenserna under Kristi Himmelfärdshelgen, alla ombud och ledare. Den nya kyrkans första riktiga kyrkokonferens. Låt detta insteg märkas i hela vårt land. Vi ber särskilt för avslutningsgudstjänsten, för alla nya pastorer och diakoner som avskiljs för tjänst i GF-kyrkan. 12

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt från Svenska Missionskyrkan/SMU i Mellansvenska distriktet - Nr 22 - maj 2012 Tema: Nu gör jag något nytt Församlingar som tänker nytt sidan 4 Mission i ny kyrka sidan 7 Ledare Att göra något nytt är inte

Läs mer

FÖRSAMLINGSBLAD. Kyrkokonferensen. Dunderklumpen. Körresa Sid. 13-14. Porträttet Sid. 6-7 Sid. 7. Sid. 12 PROGRAMBLAD SEPTEMBER - NOVEMBER 2014

FÖRSAMLINGSBLAD. Kyrkokonferensen. Dunderklumpen. Körresa Sid. 13-14. Porträttet Sid. 6-7 Sid. 7. Sid. 12 PROGRAMBLAD SEPTEMBER - NOVEMBER 2014 FÖRSAMLINGSBLAD BORÅS PROGRAMBLAD SEPTEMBER - NOVEMBER 2014 Konfirmation 2014. Foto: Knäpparen, Tina Bergstrand Porträttet Sid. 6-7 Sid. 7 Kyrkokonferensen Dunderklumpen Sid. 12 Körresa Sid. 13-14 Församlingsboken

Läs mer

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs > Salt tar form > Nyår en tid att möta Gud > Fräscht grepp på konferens Nr 1 februari 2006 Mitt i årg 12, Hälsning

Läs mer

Växtkraft. I detta nummer

Växtkraft. I detta nummer Aktuellt från Finspångs Missionsförsamling Årgång 54, nummer 2 Juni - Aug 2012 Växtkraft I detta nummer Inre tillväxt Sid 2 Växtkraft i Finspång Sid 6 En västgöte har kommit till Finspång Sid 7 Bönergårdsprogrammet

Läs mer

Församlingsblad. Eskilstuna Missionsförsamling och SMU. Nr 2 2008 Årgång 71 feb 2008 - juni 2008

Församlingsblad. Eskilstuna Missionsförsamling och SMU. Nr 2 2008 Årgång 71 feb 2008 - juni 2008 Församlingsblad Nr 2 2008 Årgång 71 feb 2008 - juni 2008 Eskilstuna Missionsförsamling och SMU Årsmöte med både allvar och fest Mässa för småfolk En natt i bön blev en vecka 1 Bara den som ser långt hittar

Läs mer

nr 5/06 Offerdag för pastorsutbildning, tacksägelsedagen 8 oktober Med minsta möjliga marginal

nr 5/06 Offerdag för pastorsutbildning, tacksägelsedagen 8 oktober Med minsta möjliga marginal nr 5/06 Offerdag för pastorsutbildning, tacksägelsedagen 8 oktober Med minsta möjliga marginal Kyrkokonferensens mest dramatiska omröstning gällde i år en nedskärning av bidraget till Teologiska Högskolan,

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

2 NYHETSBREV ULRIKSBERGSKYRKANS. Fokus på Indien

2 NYHETSBREV ULRIKSBERGSKYRKANS. Fokus på Indien ULRIKSBERGSKYRKANS 2 NYHETSBREV 2013 Årgång 9 TEMA: VÄXT & FÖRÄNDRING Växt & förändring Ulriksbergskyrkan växer och ställs inför nya utmaningar. Är det vatten eller en omplantering vi behöver nu? Läs vår

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

SYSKONBANDET 3 /09. Årgång 101. David kandidat till Syskonbandets styrelse

SYSKONBANDET 3 /09. Årgång 101. David kandidat till Syskonbandets styrelse Årgång 101 3 /09 SYSKONBANDET Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet David kandidat till Syskonbandets styrelse Årsmöte 2009 - kom med till Ramnäs - allt under ett tak - fantastisk

Läs mer

Välkommen hösten! sidan

Välkommen hösten! sidan Åbybergskyrkan, Bergvägen 2, 186 41 VALLENTUNA www.abybergskyrkan.nu Nr 3 september - oktober 2012 Välkommen hösten! sidan 8 Höstglöd sidan 5 Himla kul sidan 11 Höstmarknad sidan 6 Bibeläventyr sidan 10

Läs mer

Kyrknytt Juni - Augusti 2015

Kyrknytt Juni - Augusti 2015 Kyrknytt Juni - Augusti 2015 Pastorns funderingar Allt har sin tid, allt som sker under himlen har sin stund. Predikaren 3:1 För 15 år sedan var jag för första gången med och planterade träd tillsammans

Läs mer

Café Innegården en välkomnande oas Kyrkokonferensen i Karlstad Använd Missionsgåvan och Kyrkoavgiften!

Café Innegården en välkomnande oas Kyrkokonferensen i Karlstad Använd Missionsgåvan och Kyrkoavgiften! Mötesplatsen En tidning från Karlstads missionsförsamling Nr 2 april - juni 2013 Café Innegården en välkomnande oas Kyrkokonferensen i Karlstad Använd Missionsgåvan och Kyrkoavgiften! Föreståndartankar

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

KyrkTorget 3. Några sommartips Kyrkokonferensen 2012 Nyfiken på Agneta Wallenstam Om arbetet med höstmarknaden

KyrkTorget 3. Några sommartips Kyrkokonferensen 2012 Nyfiken på Agneta Wallenstam Om arbetet med höstmarknaden KyrkTorget 3 2012 Några sommartips Kyrkokonferensen 2012 Nyfiken på Agneta Wallenstam Om arbetet med höstmarknaden Gemensam framtid med barnen i centrum För något år sedan skulle förskolegruppen, där min

Läs mer

NYHETSBREV. Mer ljus och bättre redskap

NYHETSBREV. Mer ljus och bättre redskap NYHETSBREV januari 2013 Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan har bildat ett nytt kyrkosamfund tillsammans. Den nya kyrkans arbetsnamn är Gemensam Framtid. Mer ljus och bättre redskap Vi

Läs mer

Stenhammarkyrkan. En hälsning från. Nummer 3 2005 0510-858 60. Jahnstedts Redovisning AB Janeric Jahnstedt. Välkommen till RIA SECOND HAND

Stenhammarkyrkan. En hälsning från. Nummer 3 2005 0510-858 60. Jahnstedts Redovisning AB Janeric Jahnstedt. Välkommen till RIA SECOND HAND Skaragatan 44 Lidköping 0510-48 40 35 Välkommen till RIA SECOND HAND Solhagsvägen 43, Lidköping Öppet: To, Fr 10.00-16.00 Lö 10.00-13.00 Alla varor mottges tacksamt. Ring 0510-25 590, 62 360. En hälsning

Läs mer

Hållbart liv om hållbart församlingsbyggande

Hållbart liv om hållbart församlingsbyggande Hållbart liv om hållbart församlingsbyggande Diakonins månad 2013 arbetsgruppen för diakonins månad 2013 har bestått av: Inga Johansson, pastor och handläggare temaområde samhälle, Gemensam Framtid Marie

Läs mer

Snart höstmarknadskö sidan 6

Snart höstmarknadskö sidan 6 Equmeniakyrkan i Vallentuna www.abybergskyrkan.nu Bergvägen 2, 186 41 VALLENTUNA Nr 3 september - november 2014 Snart höstmarknadskö sidan 6 Globala veckan sidan 4 Kyrkdörren sidan 5 Taizé sidan 6 Samtalsrummet

Läs mer

Kyrkbladet. Trevlig sommar! Equmeniakyrkan. S:t Paulskyrkan se sid 7-8. En hälsning från NR 3 - JUNI - AUGUSTI - 2015 - ÅRG 17

Kyrkbladet. Trevlig sommar! Equmeniakyrkan. S:t Paulskyrkan se sid 7-8. En hälsning från NR 3 - JUNI - AUGUSTI - 2015 - ÅRG 17 Kyrkbladet NR 3 - JUNI - AUGUSTI - 2015 - ÅRG 17 Trevlig sommar! S:t Paulskyrkan se sid 7-8 En hälsning från Equmeniakyrkan S:T PETER - TREFALDIGHET Förändring - förvandling SOLVEIG HÖGBERG Att leva innebär

Läs mer

Bibelstudiet: Enhet för världens skull

Bibelstudiet: Enhet för världens skull studieförbundet bildas samtalsguider Bibelstudiet: Enhet för världens skull Jesu uppmaning Följ mig utmanar oss. Den utmanar oss att vara en kyrka som står upp för det rätta, med ödmjukhet inför allas

Läs mer

Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland. evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008

Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland. evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008 evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008 LÖSNUMMERPRIS: 40 KR Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland Ord till liv Trettondedag Jul foto:

Läs mer

Vad vill du bli. när du blir stor? troligt BesöKeR # 1 2014. Gabriel Forss är gay & kristen. Hur säkert är ett graviditetstest?

Vad vill du bli. när du blir stor? troligt BesöKeR # 1 2014. Gabriel Forss är gay & kristen. Hur säkert är ett graviditetstest? en tidning FÖr Dig som är medlem i svenska KyrKans unga # 1 2014 PoRtRÄtt Gabriel Forss är gay & kristen unga i sydkorea FÖrBunDssiDorna Film- och BoKtips tro i VarDagen andakt recept FRÅgesidoRna Hur

Läs mer

Bli delaktig i Vårfrukyrkans nya gudstjänst!

Bli delaktig i Vårfrukyrkans nya gudstjänst! Information från Brännkyrka församling Svenska kyrkan december 2014 Här får både trams och allvar plats Delfinerna är en grupp mellanstadieungdomar som träffas på torsdagarna i Brännkyrka församlingshem.

Läs mer

GLIMT FRÅN ÅRSMÖTET s 2 ÅRGÅNG 78 NR 2 2015 LIV I CENTRUM NYHETER, INFORMATION OCH PROGRAM FRÅN BETELKYRKAN I ÖREBRO. Fixargänget i arbetstagen

GLIMT FRÅN ÅRSMÖTET s 2 ÅRGÅNG 78 NR 2 2015 LIV I CENTRUM NYHETER, INFORMATION OCH PROGRAM FRÅN BETELKYRKAN I ÖREBRO. Fixargänget i arbetstagen ANDAKT MED SÖREN s 2 GLIMT FRÅN ÅRSMÖTET s 2 ÅRGÅNG 78 NR 2 2015 LIV I CENTRUM NYHETER, INFORMATION OCH PROGRAM FRÅN BETELKYRKAN I ÖREBRO. EN DEL AV VILL DU HA pastorns Veckobrev via e-post, hör av dig

Läs mer

Program. gemensam konferens 5 8 juni 2008. Svenska Mässan, Göteborg www.goteborgsmotet.se

Program. gemensam konferens 5 8 juni 2008. Svenska Mässan, Göteborg www.goteborgsmotet.se Program gemensam konferens 5 8 juni 2008 Svenska Mässan, Göteborg www.goteborgsmotet.se 1 Välkommen till Göteborgsmötet 2008! I rörelse var temat när tre samfund och tre ungdomsförbund för första gången

Läs mer

I Missionskyrkan FÖR DIG SOM VILL VETA VAD SOM HÄNDER I SVENSKA MISSIONSKYRKAN OCH SMU JANUARI 2005. I Missionskyrkan - januari 2005 1

I Missionskyrkan FÖR DIG SOM VILL VETA VAD SOM HÄNDER I SVENSKA MISSIONSKYRKAN OCH SMU JANUARI 2005. I Missionskyrkan - januari 2005 1 I Missionskyrkan FÖR DIG SOM VILL VETA VAD SOM HÄNDER I SVENSKA MISSIONSKYRKAN OCH SMU JANUARI 2005 Svenska Missionskyrkan s 2-4 Annandagsinsamlingen; Mellansvenska distriktet s 5 Kassör i 44 år Mälardistriktet

Läs mer

NYHETSBREV NOVEMBER. eller på pg 90 03 28-6

NYHETSBREV NOVEMBER. eller på pg 90 03 28-6 NYHETSBREV NOVEMBER 2013 HOPPETS TID EQUMENIAKYRKANS INTERNATIONELLA INSAMLING Det kan verka uppkäftigt, nästan provocerande att tala om hopp när världen ser ut som den gör. Men tillsammans fortsätter

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

BÄDDAT. För hemlösa i kyrkans källare ALBINO KAN PLUGGA MEDIA TACK VARE TV INTER-STIPENDIUM ÅRETS RÅDSLAG HÅLLS I FILADELFIA I STOCKHOLM

BÄDDAT. För hemlösa i kyrkans källare ALBINO KAN PLUGGA MEDIA TACK VARE TV INTER-STIPENDIUM ÅRETS RÅDSLAG HÅLLS I FILADELFIA I STOCKHOLM Pingst.seNR n NYHETER n REPORTAGE n UNDERVISNING n RECENSIONER n KRÖNIKOR n FOLK 1 MARS 2015 ALBINO KAN PLUGGA MEDIA TACK VARE TV INTER-STIPENDIUM ÅRETS RÅDSLAG HÅLLS I FILADELFIA I STOCKHOLM NYTT NÄTVERK

Läs mer