Verksamhetsberättelse IFK Göteborg. Omslagsbilden hämtad från IFK Göteborgs årliga besök på Drottnings Silvias barn- och ungdomssjukhus.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2012. IFK Göteborg. Omslagsbilden hämtad från IFK Göteborgs årliga besök på Drottnings Silvias barn- och ungdomssjukhus."

Transkript

1 IFK Göteborg Omslagsbilden hämtad från IFK Göteborgs årliga besök på Drottnings Silvias barn- och ungdomssjukhus.

2 Förvaltningsberättelse Styrelsen för IFK Göteborg, Idrottsföreningen Kamraterna Göteborg , avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari december Koncernen Redovisningen omfattar föreningen IFK Göteborg som ansvarar för och bedriver all idrottslig verksamhet, publik och arrangemang, dotterbolaget IFK Göteborg Promotion AB som ansvarar för all försäljning av merchandise och driver butiken BlåvittShopen på Gamla Ullevi samt IFK Göteborg Sportskadeklinik AB, vars verksamhet omfattar rehabilitering av sportskador. Styrelsen i IFK Göteborg Under året har styrelsen i IFK Göteborg haft följande sammansättning: Kent Olsson, ordförande. Conny Blessner, vice ordförande. Kaj Thorén, kassör. Tore B Carlsson, sekreterare. Ulf Ivarsson. Mikael Kjellström. Cecilia Andersson. Palle Stenberg. Lars-Rune Bohlin. Styrelsen har under verksamhetsåret haft 11 protokollförda sammanträden. Revisorer Som revisorer för IFK Göteborg har fungerat: Berth Hilmersson, auktoriserad revisor och Jerry Carlsson. IFK Göteborgs operativa ledning Seppo Vaihela, klubbdirektör t.o.m november Håkan Mild, sportchef. Lena Mattsson Ågren, ekonomichef. Fredrik Abrahamsson, försäljningschef. Andrej Häggblad, marknadschef. Roger Gustafsson, akademichef. Ekonomiskt resultat och ekonomisk ställning 2012 (koncernen) Omsättningen i koncernen för verksamhetsåret uppgår till totalt 101,7 mkr. Nya Kamratgården, en av föreningen största och viktigaste investeringar, blev färdig enligt plan. Inflyttning i den nya anläggningen genomfördes under januari Koncernens resultat före avskrivningar uppgår till 4,8 mkr. Efter avskrivningar uppgående till 8,8 mkr uppvisar koncernen en förlust om 3,983 mkr. Det negativa resultatet medför att det egna kapitalet minskar från 31,3 mkr till 27,3 mkr. Av ersättningen, erlagd 2007, från IFK Göteborg Fotboll AB för rätten till vinstdelning vid försäljning av vissa spelare, är alla medel investerade i spelarförvärv enligt avtal. Vinstdelning avseende vidareförsäljningsklausuler kvarstår för ett antal spelare. Tkr Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Årets resultat Nettoomsättning exkl spelartransfer * Resultat före transfer/avskrivning *** Balansomslutning Eget kapital Soliditet ** 35,9% 39,2% Likvida medel (kassa) * Nettoomsättningen minskat med vinster från spelarförsäljningar ** Eget kapital/balansomslutning *** Årets resultat./.vinst från spelarförsäljningar./.avskrivningar externa spelarförvärv Hedersordförande Gunnar Larsson. Beträffande koncernens och föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkning samt noter. IFK Göteborgs styrelse 2012 Hedersordförande Kent Olsson Conny Blessner Tore B Carlsson Kaj Thorén Cecilia Andersson Lars-Rune Bohlin Mikael Kjellström Palle Stenberg Ulf Ivarsson Gunnar Larsson Medlemmar Medlemsantal: st. Varav ständiga medlemmar: 418 st. Avlidna medlemmar: Stefan Ahlström, Bertil Andersson, Jan Andersson. Sven Anséhn, Arne Byland, Rune Carlman, Sven Carlsson, Birger Dahlin, Leif Dolff, Hans-Gunnar Flyrén, Bengt Helm, Rune Hermansson, Rolf Jansson, Stig-Olof Johansson, Åke Ling, Gunnar Löfgren, Åke-Kurt Norén, Lennart Olofsson, Leif Palmbring, Bibbi Persson, Per-Olof Persson, Roland Pettersson, Lennart Pilbratt, Gösta Pålsson, Nils Rutgerson, Nils-E Svensson, Harry Söderberg, Bo-Ingvar Jansson, Leif Ohlsson, Gösta Schmidt, Östen Wikberg och Lars-Erik Kihlman. 2

3 Kvällen då många med mig fick tillbaka hoppet Nya ledare, nya spelare, nya faciliteter, det var med stora förhoppningar IFK Göteborg gick in i 2012 efter två tunga år sportsligt sett. Det blev tyvärr ännu en förlorad säsong. Efter två raka sjundeplatser 2010 och 2011 fanns det stora förhoppningar om att 2012 skulle bli säsongen då föreningen åter skulle infria den sportsliga ambition som alltid finns i IFK Göteborg, att vara ett topplag i allsvenskan och att kvalificera sig för spel i Europa. Med stor energi från tränarparet Mikael Stahre och Magnus Edlund och med ett antal etablerade nyförvärv spred sig snart en härlig atmosfär och tro uppe på den nya anläggning vi flyttade in i under januari månad. Förberedelser i form av träningsmatcher och läger tydde också på något riktigt bra. Den allsvenska starten blev dock, precis som föregående år, jobbig. Med två raka förluster, följt av två oavgjorda matcher, infann sig en viss stress och då vinsterna fortsatte att utebli, gick vi in en höst där fokus i första hand blev att säkra ett nytt allsvenskt kontrakt. Samtidigt fanns det från föreningen ett orubbat förtroende för såväl laget som ledningen och med tanke på det svåra läge vi hade satt oss i, visar det på moral att laget vände trenden när det var som tyngst. Då säsongen var avslutad gjordes en grundlig analys av det som varit och de slutsatser som kom fram presenterades mycket genomgående på ett uppskattat och välbesökt medlemsmöte 13 december, där alla som önskade fick ställa frågor och få direkta svar av tränare Mikael Stahre och sportchef Håkan Mild. Jag vet att många med mig den där luciakvällen fick tillbaka hoppet om att IFK Göteborg redan 2013 kommer att vara tillbaka där de hör hemma. Naturligtvis är det så att det sportsliga resultatet är den del inom föreningen som får mest fokus och där det största intresset finns. Att vårt allsvenska publiksnitt för 2012 (10 493) är bättre än det vi hade 2010 (10 489) och bara några hundra sämre än 2011 (10 849), säger också vilka fantastiskt trogna och lojala supportrar vi har. Det finns givetvis många andra olika uppgifter som IFK Göteborg arbetar med. Invigningen av nya Kamratgården blev en mycket uppskattad och välbesökt tillställning. Det kändes fantastiskt att få presentera detta vårt nya hem för våra medlemmar och supporters. Jag tänker också på arbetet runt den så kallade 51-procentregeln. Den rapport som Idrotts AB-utredningen visar innehåller enligt IFK Göteborg stora brister och vår förening har därför lämnat in en motion till Riksidrottsmötet 2013 om att 51-procentregeln, som den är inskriven i RF:s stadgar, ska bibehållas. Under 2012 anställdes två personer på poster som utvecklar IFK Göteborg på två viktiga områden. Anders Almgren är vår SLO (Supporterombudsman) och ska i den rollen se till att en öppen dialog mellan supportrar och föreningen upprätthålls och förstärks. Kennet Andersson är numera ansvarig för det projekt vi döpt till Samspelet, där IFK på ett strukturerat sätt ska arbeta och utveckla samhällsinsatser med fokus på främst tre områden: Barn och ungdom. Fotboll. Göteborg med omnejd. Under hösten och vintern har arbetet med att anställa en ny klubbdirektör varit högprioriterat. Styrelsens fokus har varit att genomföra en seriös rekryteringsprocess, för att till denna så viktiga befattning verkligen hitta rätt person, utifrån den kravspecifikation och profil som vi tagit fram. Dessutom att detta skulle ske så snabbt som möjligt. Efter fyra år lämnar jag ordförandeposten, då jag befinner mig i ett läge som gör att tiden inte räcker till för det finaste uppdrag jag kan tänka mig. Jag är bland annat oerhört stolt att fått vara med och bygga upp den infrastruktur som föreningen kommer att ha en enorm glädje utav under många år framöver. Jag tackar ödmjukt för det förtroende som alla medlemmar visat min person. Vi ses på matcherna framöver. KENT OLSSON 3

4 Idrottsföreningen Kamraterna Göteborg Ordinarie årsmöte, Burgården Konferens. Måndagen den 4 mars 2013 kl 18:30. Föredragningslista 1. Mötets öppnande Inledningsanförande av klubbens ordförande. 2. Parentation. 3. Mikael Stahre inför säsongen a) Val av ordförande för mötet. b) Val av sekreterare för mötet. 5. Fråga om mötets behöriga utlysande. 6. Godkännande av dagordningen. 7. Val av justeringsmän att jämte ordförande justera årsmötets protokoll. 8. Val av tre röstkontrollanter. 9. Godkännande av röstlängden. 10. a) Föredragning av styrelsens verksamhets- respektive förvaltningsberättelse för b) Fondkommitténs berättelse för c) Genomgång av förenings resultat- och balansräkning och revisionsberättelse gällande verksamhetsåret Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 12. Fastställande av arvoden för styrelseledamöter och revisorer för räkenskapsåret Val av ordförande och styrelseledamot. a) Val av ordförande för I tur att avgå: Kent Olsson. b) Val av fyra styrelseledamöter på två år. I tur att avgå: Mikael Kjellström, Ulf Ivarsson, Palle Stenberg, Lars-Rune Bohlin. 14. Val av två revisorer för I tur att avgå: Berth Hilmersson, Jerry Carlsson. 15. Val av två revisorsuppleanter för I tur att avgå: Bo Kroon, Henrik Elmqvist. 16. Val av tre ledamöter i fondkommittén för I tur att avgå: Jan-Olle Folkesson, Gösta Schmidt, Kaj Thorén. 17. Val av tre ledamöter i Guldmedaljutskottet för I tur att avgå: Sven Anséhn, Gösta Schmidt, Per-Olof Lundqvist. 18. Val av tre ledamöter i valberedningen för årsmötet I tur att avgå: Gunnar Larsson, Peter Wiklander, Leif Nilsson. 19. Behandling av till årsmötet inkomna förslag. a) Styrelsens förslag beträffande sektionsstyrelser. b) Styrelsens förslag beträffande biljetter/biljettpriser. c) Eventuella skriftliga förslag. 20. Årsavgiften. 21. Val av ständig medlem genom lottning att gälla från och med Prisutdelning och utdelning av utmärkelsetecken. 23. Mötets avslutning. 4 Gamla Kamrater höll sitt årsmöte 11 oktober 2012 Mötet hölls på Kamratgården där följande nya medlemmar valdes in: Birger Hansson, Jörgen Jensen, Stellan Nilsson, Tommy Parling, Robert T Wright. Styrelsen i GK 2012: Jan-Olle Folkesson (ordförande), Ronny Sjölund (sekreterare), Kenneth Dahlén (kassör), Leif Nilsson (klubbmästare). Ledamöter: Per-Olof Lundqvist, Bengt Berndtsson, Lennart Wallin, Bertil Andersson, Bertil Hultin och Donald Nicklasson.

5 Åter en tung öppning Premiärförlust mot Syrianska borta, lika illa i första hemmamatchen mot Norrköping. Sedan två oavgjorda kamper. Nya tränarparet Mikael Stahre och Magnus Edlund fick en tuff allsvensk start. Träningsmatcherna lovade så mycket med endast en förlust på nio försök. Från träningarna rapporterades det om en enorm energi och en härlig atmosfär. Då tävlingssäsongen drog iväg spelade det en bra och passningsorienterad fotboll men tyvärr med marginalerna på fel sida. Eller stolpe ut som en sliten klyscha i fotbollssammanhang säger. Ledning i bortapremiären mot Syrianska förvandlades till 1 2. Ett enormt spelövertag hemma mot Norrköping i omgången efter resulterade i 1 2. Sedan följde tvåa oavgjorda insatser, AIK 1 1 och Örebro 2 2, och ett stukat självförtroende som kulminerade i ett sommarelände borta mot Gefle (0 5). Därefter handlade det om att titta nedåt och säkra ett nytt allsvenskt kontrakt. Något som bland annat skedde via imponerande trepoängare under hösten mot topplag som Elfsborg och Malmö FF innehöll ett antal nya namn i den blåvita truppen. Från Ålborg kom den norske mittbacken och landslagsmannen Kjetil Waehler. Från Stabaek i Tippeligan värvades Pontus Farnerud, med ett förflutet även i klubbar som Strasbourg, Monaco och Sporting Lissabon. Målvakten John Alvbåge, som spelade i IFK säsongen 2005, lämnade Örebro SK för Kamratgården. Samma resa gjorde mittfältaren Nordin Gerzic. Brassen Daniel Sobralense valde att flytta från Kalmar för att spela med Blåvitt. Sommaren 2012 återvände även en av de stora guldhjältarna från Efter äventyr i grekiska Panathinaikos och en utlåning till Rosenborg i Norge flyttade Mattias Bjärsmyr hem till Göteborg. Tre spelare från u-truppen fick under säsongen a-lagskontrakt, David Moberg Karlsson, Jonathan Azulay och Sam Larsson. Spelare inte bara kom, några gick också. Mjällby förlängde hyran av Pär Ericsson, Ljungskile lånade målvakten Marcus Sandberg. Dessutom tillbringade Nicklas Bärkroth våren i portugisiska UD Leiria. Vidare skiftade Alexander Faltsetas (Gefle), Elmar Bjarnasson (Randers, Danmark), Andreas Drugge (Häcken), Karl Svensson (Jönköpings Södra) och Adam Johansson (Seattle Sounders, USA) adress. Thomas Olsson la de aktiva skorna på hyllan och blev ledare i u-truppen. Under sommaren skrev Tobias Sana på för holländska Ajax. I Svenska cupen, som hade en ny tävlingskostym vilken innefattar även 2013, spelade IFK endast en match. Division 4-laget från Stockholm, Långholmens FC hade förstås inte mycket att sätta emot sina mer meriterade gäster på Grimsta IP. 9 0 slutade matchen till Blåvitt, som fortsätter cupvägen ut i Europa med gruppspel mot Brage, Nyköping och Kalmar i mars ULF JÖRNVIK 5

6 Åtta a-lagsdebutanter 2012 Nya tränaren Mikael Stahre använde under säsongen 27 spelare i a-lagssammnhang, varav åtta debuterade i IFK Göteborgs representationslag. Här är fakta för Matcher totalt Tobias Hysén Emil Salmonsson Stefan Selakovic, Hannes Stiller Pontus Farnerud Robin Söder, Philip Haglund Kjetil Waehler, Daniel Sobralense Nordin Gerzic, Joel Allansson, John Alvbåge, Logi Valgardsson Jakob Johansson Hjalmar Jonsson David Moberg Karlsson Tobias Sana Mikael Dyrestam, Erik Dahlin Erik Lund Mattias Bjärsmyr Nicklas Bärkroth, Jonathan Azulay, Sam Larsson Pär Ericsson Hampus Zackrisson, Tobias Bratt Allsvenska matcher Tobias Hysén Emil Salomonsson, Hannes Stiller Kjetil Waehler, Philip Haglund, Stefan Selakovic Robin Söder, Nordin Gerzic, John Alvbåge.23 Jakob Johansson, Logi Valgardsson Daniel Sobralense Joel Allansson David Moberg Karlsson Hjalmar Jonsson Tobias Sana Mattias Bjärsmyr Mikael Dyrestam, Erik Dahlin Nicklas Bärkroth Sam Larsson Erik Lund, Jonathan Azualy Träningsmatcher/Svenska cupen Stefan Selakovic Emil Salomonsson, Daniel Sobralense, Joel Allansson, Tobias Sana Philip Haglund, Tobias Hysén, Robin Söder, Hannes Stiller Logi Valgardsson, Kjetil Waehler John Alvbåge, Nordin Gerzic, Hjalmar Jonsson, Erik Lund Pontus Farnerud Jakob Johansson Erik Dahlin, David Moberg Karlsson Mikael Dyrestam Jonathan Azulay Sam Larsson, Pär Ericsson Tobias Bratt FOTNOT: IFK spelade endast en match i cupen under 2012, Långholmen A-lagsdebutanter 2012 Kjetil Waehler Spartak Moskva (2 2) 28 januari. Daniel Sobralense Spartak Moskva (2 2) 28 januari. Sam Larsson Olympia Ljubljana (1 1) 31 januari. Pontus Farnerud Degerfors (4 0) 18 februari. Nordin Gerzic Fredrikstad (2 2) 25 februari. Jonathan Azulay Fakel Voronesj (2 0) 16 mars. Tobias Bratt Öis (5 0) 19 juni. Hampus Zackrisson Öis (5 0) 19 juni. Allsvenska debutanter i IFK 2012 John Alvbåge Syrianska (1 2) 1 april. Pontus Farnerud Syrianska (1 2) 1 april. Kjetil Waehler Syrianska (1 2) 1 april. Nordin Gerzic Syrianska (1 2) 1 april. Daniel Sobralense Syrianska (1 2) 1 april. Jonathan Azulay Åtvidaberg (2 1) 6 oktober. Sam Larsson AIK (0 1) 21 oktober. Skytteliga totalt Tobias Hysén Robin Söder Daniel Sobralense, Hannes Stiller, Stefan Selakovic Pontus Farnerud Nordin Gerzic Emil Salomonsson Pär Ericsson Logi Valgardsson, Philip Haglund, Nicklas Bärkroth, Hjalmar Jonsson, Sam Larsson...1 Skytteliga allsvenskan Hannes Stiller Tobias Hysén Daniel Sobralense, Pontus Farnerud, Stefan Selakovic Nordin Gerzic, Robin Söder, Joel Allansson, Tobias Sana Hjalmar Jonsson, Mikael Dyrestam, Mattias Bjärsmyr Poängliga allsvenskan Tobias Hysén (6 mål+7 assist) Hannes Stiller (7+1) Stefan Selakovic (4+3) Daniel Sobralense (4+2) Robin Söder (2+3), Pontus Farnerud (4+1) Emil Salomonsson (0+3) Nordin Gerzic (2+0), Hjalmar Jonsson (1+1), Jakob Johansson (0+2), Tobias Sana (2+0), David Moberg Karlsson (0+2), Joel Allansson (2+0)..2 Logi Valgardsson (0+1), Kjetil Waehler (0+1), Mikael Dyrestam (1+0), Mattias Bjärsmyr (1+0)1 Skytteliga träningsmatcher/cupen Robin Söder Tobias Hysén, Stefan Selakovic Daniel Sobralense, Pontus Farnerud, David Moberg Karlsson Emil Salomonsson, Logi Valgardsson, Philip Haglund, Nordin Gerzic, Sam Larsson, Hannes Stiller, Mikael Dyrestam, Tobias Sana Matcher totalt 2012 Matcher totalt Vinster Oavgjorda Förluster Målskillnad Landslagsspelare från IFK Göteborg 2012 Tobias Hysén, Sverige A. Emil Salomonsson (bilden), Sverige A. Tobias Sana (IFK Göteborg/Ajax), Sverige A Mikael Dyrestam, Sverige A, U21. Kjetil Waehler, Norge A. Logi Valgardsson, Island A. Hjalmar Jonsson, Island A. Jakob Johansson, Sverige U21. Joel Allansson, Sverige U21. Nicklas Bärkroth Sverige U21. August Strömberg, Sverige P92. Jonathan Azulay, Sverige P93. Sam Larsson Sverige P93. David Moberg Karlsson, Sverige P94. Karl Bohm, Sverige P95. Emil Eliasson, Sverige P95. Malek Iskander, Sverige P95. Billy Nordström, Sverige P95. Gustav Engvall, Sverige P96. Hampus Dahlqvist, Sverige P97.

7 Matcher och motståndare 2012 Månad Motståndare Matchtyp Spelplats Resultat januari Spartak Moskva Copa del Sol La Manga Olimpia Ljubljana Copa del Sol La Manga februari Rosenborg Copa del Sol La Manga Degerfors Träningsmatch Valhalla Fredrikstad Träningsmatch Valhalla Lilleström Träningsmatch Valhalla mars Bate Borisov Antalya Träningsmach Fakel Voronesj Antalya Träningsmatch Falkenberg FF Valhalla Träningsmatch april Syrianska FC Allsvenskan Södertälje IFK Norrköping Allsvenskan Gamla Ullevi AIK Allsvenskan Råsunda Örebro SK Allsvenskan Gamla Ullevi BK Häcken Allsvenskan Rambergsvallen Åtvidaberg Allsvenskan Gamla Ullevi maj Gif Sundsvall Allsvenskan Gamla Ullevi IF Elfsborg Allsvenskan Borås Arena Malmö FF Allsvenskan Gamla Ullevi Mjällby AIF Allsvenskan Strandvallen Gais Allsvenskan Gamla Ullevi Kalmar FF Allsvenskan Gamla Ullevi juni Rosenborg Träningsmatch Halmstad Arena Månad Motståndare Matchtyp Spelplats Resultat juni Örgryte IS Träningsmatch Hjällbovallen AGF Århus Träningsmatch Nösnäsvallen juli Djurgården Allsvenskan Stockholm Stadion..2 3 Helsingborgs IF Allsvenskan Gamla Ullevi Gefle IF Allsvenskan Gamla Ullevi Gefle IF Allsvenskan Strömvallen Syrianska FC Allsvenskan Gamla Ullevi augusti IFK Norrköping Allsvenskan Nya Parken Mjällby AIF Allsvenskan Gamla Ullevi Långholmens FC Svenska cupen Grimsta IP Kalmar FF Allsvenskan Guldfågeln Arena september Gif Sundsvall Allsvenskan Norrporten Arena IF Elfsborg Allsvenskan Gamla Ullevi Gais Allsvenskan Gamla Ullevi Malmö FF Allsvenskan Swdbank Stadion oktober Häcken Allsvenskan Gamla Ullevi Åtvidaberg Allsvenskan Kopparvallen AIK Allsvenskan Gamla Ullevi Örebro SK Allsvenskan Behrn Arena Helsingborgs IF Allsvenskan Olympia november Djurgårdens IF Allsvenskan Gamla Ullevi (IFK Göteborgs siffror först) Tabell Elfsborg Häcken Malmö FF AIK IFK Norrköping Helsingborg IFK Göteborg Åtvidaberg Djurgården Kalmar FF Gefle Mjällby Syrianska Gif Sundsvall Örebro Gais Hemmatabell Elfsborg Malmö FF Häcken Helsingborg AIK IFK Norrköping Åtvidaberg IFK Göteborg Djurgården Kalmar Mjällby Syrianska Gif Sundsvall Gefle Örebro Gais Bortatabell AIK Häcken IFK Norrköping Malmö FF Gefle Elfsborg Helsingborg Kalmar FF Djurgården Mjällby Syrianska Gif Sundsvall IFK Göteborg Örebro Åtvidaberg Gais Publiksnitt hemma Malmö FF AIK Elfsborg IFK Göteborg Helsingborg Djurgården IFK Norrköping Kalmar FF Örebro Gais Åtvidaberg Häcken Gif Sundsvall Mjällby Gefle Syrianska Publiksnitt borta AIK IFK Göteborg Malmö FF Djurgården Elfsborg Åtvidaberg Helsingborg Örebro Häcken Kalmar FF Mjällby IFK Norrköping Syrianska Gais Gefle Gif Sundsvall Publiksnitt totalt Malmö FF AIK IFK Göteborg Elfsborg Djurgården Helsingborg IFK Norrköping Kalmar FF Örebro Åtvidaberg Häcken Gais Mjällby Gif Sundsvall Gefle Syrianska

8 Så gick det för våra lag Här är tabellerna för de blåvita lag som deltog i seriespel Den allsvenska tabellen återfinns på uppslaget 6-7. Folksam U21 mellersta Häcken Norrköping IFK Göteborg Elfsborg Jönköping Örebro Åtvidaberg Gais Qviding Slutspel gruppspel: IFK Göteborg Brage Norrköping IFK Göteborg IFK Göteborg IFK Värnamo Tabell: Norrköping IFK Göteborg Brage Värnamo Kvartsfinal: Mjällby IFK Göteborg Juniorallsvenskan Elit Södra Malmö FF Halmstad Helsingborg Kalmar FF Elfsborg Mjällby IFK Göteborg Häcken Gais Öis Degerfors Öster Pojkallsvenskan Elit Mellersta Djurgården Häcken Hammarby IFK Göteborg Carlstad United Norrköping IFK Uddevalla Lärje-Angered Älvsjö Jönköping Huddinge Sköndal Slutspel åttondelsfinal: Landskrona IFK Göteborg P16 Region Qviding Mjällby Gais Landskrona Malmö FF Halmstad Eskilsminne Lund Elfsborg IFK Göteborg Målskyttar U David Moberg Karlsson Sebastian Ohlsson Hannes Stiller Sam Larsson Stefan Selakovic Sebastian Hedlund Tobias Sana, Muhamed Dizdar Jakob Johansson, Robin Söder, Nicklas Bärkroth, Fredrik Alnäs, Tobias Bratt, Bragi Bergsson, Allan Mohideen, Billy Nordström, Christopher Normén Matcher U Jonathan Azulay Allan Mohideen Sebastian Ohlsson Muhamed Dizdar David Moberg Karlsson Fredrik Alnäs Hampus Zackrisson David Gutierrez Tobias Bratt Billy Nordström Sam Larsson Erik Dahlin Bragi Bergsson Hannes Stiller Joel Allansson Jakob Johansson Robin Söder Sebastian Hedlund Nordin Gerzic Christopher Normén August Strömberg Erik Lund Linus Dahl Tobias Sana Karl Bohm Logi Valgardsson Nicklas Bärkroth Gustav Engvall John Alvbåge Mikael Dyrestam Emil Eliasson Malek Iskander Nikola Zivkovic Stefan Selakovic Hjalmar Jonsson Emil Salomonsson, Philip Haglund, Mattias Bjärsmyr, Daniel Sobralense, Sulejman Sarajlic P16 Sanktan 1 Häcken Gunnilse Torslanda IFK Göteborg Lärje-Angered Qviding Finlandia/Pallo Sandarna Gais Slutspel Sanktan Kvartsfinal: Kärra/Klareberg Semifinal: Lärje Angered P15 Sanktan B Warta IFK Göteborg Lärje-Angered Ljungskile Zenith Fässberg Lindome IFK Uddevalla Slutspel Sanktan Åttondelsfinal: Landvetter Kvartsfinal: Ljungskile Semifinal: Warta, förlust straffar. P14 Sanktan 3A (P97) Utbynäs Lerum IFK Göteborg Askim/Solängen Azalea Qviding Öis Jonsered Sävedalen P14 Sanktan 2A Gais IFK Göteborg Onsala Öjersjö Solväder Kungsladugård Fässberg Guldheden Lerum Slutspel Sanktan Åttondelsfinal: Öis 2 0 Kvartsfinal: Lärje-Angered, vinst straffar. Semifinal: Gais, förlust straffar. P13 Sanktan 2A Lerum Landvetter Mölnlycke Åsa IFK Göteborg Lärje Angered P13 Sanktan 3 Tölö Sandarna IFK Göteborg Qviding Särö Askim Gais Stenkullen Kungsbacka Slutspel Sanktan Kvartsfinal: Lerum

9 IFK Göteborgs Fotbollsakademi Akademin bedrivs främst på Änglagården. 260 flick- och pojkspelare tränas av 80 ledare. 45 spelare i vår akademi går även på vår Änglagårdskola för 300 flickor och pojkar i 4-9 klass. På skolan arbetar 30 personer och spelarna får tre fotbollsträningar i veckan på skoltid. Vår U-trupp för spelare år har ca 22 spelare som tränar på Kamratgården. De går även på vårt fotbollsgymnasium på Katrinelund med tre morgonträningar varje vecka och de för tillfället främsta tränar ofta med A-truppen. Vi har inbjudningsträningar i olika former för spelare år. I överenskommelse med spelarnas klubbar bjuder vi in lovande och intresserade spelare i regionen. Samma gäller våra öppna extraträningar med ca 90 spelare varje gång och vår Vinterakademi med ca 60 spelare på varje träning. Resultat av vår Akademiverksamhet Vår Akademi bedöms som femstjärnig (skala 0-5 stjärnor) enligt Svensk Elitfotbolls certifiering Det blev en blygsam placering i Juniorallsvenskan men huvudmålet nåddes med råge då fem spelare (Joel Allansson, August Strömberg, David Moberg Karlsson, Jonathan Azulay och Sebastian Ohlsson) erbjöds A-kontrakt. Vår Akademi har nu i över 20 år levererat i snitt tre spelare per år till A-truppen. Det är ändå svårt att nå målet med 50 procent spelare från Akademin i A-truppen då många av våra Akademispelare flyttar utomlands efter kort tid i A-truppen. Detta ger ändå betydande intäkter till IFK Göteborg vilket betalar vår Akademisatsning och mer därtill. Vår Akademi har tillsammans med Bröndby IF levererat flest spelare av alla nordiska klubbar till de fem största ligorna i Europa. Internationellt har U19 spelat turneringar i Norge (2:a plats) och Holland (4:e plats) med match bland annat mot Aston Villa. U17-truppen nådde en fjärdeplats i pojkallsvenskan och en snöplig förlust i slutminuten i kvartsfinalen. Truppen har spelat flera internationella matcher, med Juventus, Napoli och Zenith Sankt Petersburg som exempel. Nio U17-spelare har flyttats upp till U spelare från akademin har deltagit i landslagets verksamhet och fyra deltog på Elitpojklägret. Året gav inga seriesegrar till akademins olika lag. Vilket till stor del beror på att vi nivåanpassar våra lag efter motståndet. Våra unga spelare ska spela jämna matcher - vilket också innebär att vi förlorar emellanåt. Våra spelare ska få bästa möjliga utmaningar för att utvecklas till A-lagsspelare, vilket är vårt stora mål. Påpekas bör att vi givetvis siktar på att vinna varje match, serie eller cup men aldrig på bekostnad av att vi får fram färre spelare till A-truppen. Tränarutbildning IFK har 2012 internt utbildat 15 IFK-tränare i Svenska Fotbollförbundets Bas 1 kurs och 10 IFK:are har gått Bas 2. Utbildning på Fotbollens hemligheter har genomgåtts av 13 nya IFK-tränare och 20 tränare från andra klubbar. Vår tränarutbildning i andra klubbar i Fotbollens hemligheter har genomförts i Dalstorps IF, Hagapojkarna (Jönköping), Skiljebo (Västerås), Neutral Ungdom (Biskopsgården), Astrio (Halmstad), Annebergs IF samt Sörmlands Fotbollsförbund. Tre Akademitränare och tre lärare på Änglagårdsskolan genomgick Göteborgs universitetskurs Tränarskap i fotboll, 30 högskolepoäng s.k. Advanced level. En tränare gick Svenska FF:s vanliga Advanced level. Vår utbildning Fotbollens hemligheter finns numera på webben och heter S2S Secrets to Soccer. Utbildningen byggdes upp av IFK i slutet på 90-talet och köptes senare av företaget S2S i Oslo som gjorde om bok och videoband till webbaserat läromedel. Idag används S2S av 5000 klubbar, tränare och spelare runt om i världen. S2S finns i 15 länder. Energikicken På Heden deltog elever och lärare i Energikicken en vecka i maj Energikickens tema är allas lika värde vilket ökar gemenskapen i klasserna. Det spelades 828 sjumannamatcher med speltiden 2x12 minuter, killar möter killar i första halvleken och tjejer möter tjejer i andra halvlek, sammanlagda resultatet räknas. 220 Spelare och ledare från akademin deltar som funktionärer; domare, planvärd, sekretariat, publikvärd m.m. Energikicken genomförs av IFK Göteborg och Göteborg Energi samt ingår i Samspelet Det blev Ugglum 5B mot Lilleby 5B i Guldslutspelets final och Ugglum vann med 2-1. Alla tvåor i gruppspelet fick spela silverslutspel. Det blev Fiskebäcksskolan 5M mot Grevegårdsskolan 5 i finalen som Grevegårdsskolan vann med 6-5. FAIR PLAY priset med en prissumma på kr vanns av Bärbyskolan 5AB. Teckningstävlingen med motiv av turneringens tema och med en prissumma på kr vanns av Assaredsskolans klass 5. Akademins Camper Sommarcamp På Kviberg Park juni, 148 flickor och pojkar år från 62 föreningar deltog. Milan Junior Camp IFK och AC Milan körde denna camp på Kvibergs Park 24-28/6 för 300 externa spelare flickor och pojkar 8-16 år. Höstcamp På Kviberg Park 28-31/10, 88 flickor och pojkar år från 38 föreningar deltog. 9

10 Friidrott 2012 Under 2012 har IFK Göteborg Friidrott fortsatt utvecklingen av föreningen med en del nya aktiviteter som inte genomförts på länge. Exempelvis gemensam tävlingsresa, helgläger, heldag med verksamhetsutveckling ihop med styrelsen, utökad friidrottsskola och breda idrottsliga framgångar för våra aktiva. Tävlingar På Inne-SM för ungdomar på hemmaplan i Friidrottens Hus representerade Madeleine Björlin- Delmar IFK's färger med den äran: Guld på 400m! I Malmö i mitten av mars deltog Magnus Pedersén och Linus Bertilsson för första gången på ett mästerskap: Götalandsmästerskapen för åringar. Med tre deltagare och två medaljer på dessa mästerskap måste man ändå säga att de var lyckade. I Upplands Väsby, utanför Stockholm, genomfördes USM i augusti. Där var IFK's ende deltagare Madeleine Björlin-Delmar som deltog på 400 & 800 meter. Resultatet blev silvermedalj på båda sträckorna och efter en kompletterande tävling helgen efter, blev hon även uttagen att delta i Svenska Landslaget för Ungdomar, som gör en "UngdomsFinnkamp" samtidigt som Finnkampen. Sett över hela året var Madde tvåa i Sverige statistiken på 400m & 800m för sin ålder. Generellt sett har IFK Göteborg Friidrott börjat synas mer och mer på tävlingsbanorna. En av anledningarna är vi genomför seriematcher både ute & inne för de som är elva år och yngre. En lagtävling där alla får prova på att tävla tillsammans med övriga IFK:are. Detta gör övergången till att tävla själva inte så svår. Vi har både pojkar & flickor i åldrarna år som syns högt upp i resultatlistorna och vi hoppas att kunna både utveckla dessa och även rekrytera ännu fler duktiga friidrottare i dessa åldrar års tävlingssäsong avslutades traditionsenligt med Klubbmästerskap i Friidrottens Hus i december. Runt 90 deltagare i alla åldersklasser deltog och priser delades ut till alla deltagare. Tävlingsresa I maj åkte 30 st IFK:are med gemensam buss till Trollhättan och McDonaldsspelen. I gassande sol slog våra 22 duktiga aktiva många fina personliga rekord och hämtade hem drygt tio medaljer. Det var första gången på många år som föreningen genomförde en gemensam resa och allas åsikt efteråt var att detta ska bli en tradition! Arrangemang Under 2012 utfördes våra stående insatser som medarrangör till Göteborgsvarvet, distriktsmästerskap, ungdomsseriematcher och en social aktivitet för våra aktiva, föräldrar och ledare i samband med lilla Göteborgsvarvet. Vi genomförde friidrottskolor under v25, 26, 27, 31 & 32 där totalt drygt 200 deltagare fick prova på vår friidrottsverksamhet och våra ungdomstränare fick möjlighet att utveckla sitt ledarskap. Friidrottsskolorna kombinerat med den kontinuerligt stora efterfrågan som finns på att få börja träna i vår verksamhet gör att vi måste nyttja kösystem för att kvalitetssäkra mottagandet av nya medlemmar genom att balansera med bl.a. ledartillgång och tillgängliga träningstider. Efter genomförd friidrottsskola hade vi 160 barn i olika åldrar i vår kö. Läger i Stenungssund Drygt 20 aktiva och ett gäng pigga ledare tog bussen till Stenungssund första helgen i september. Med ett riktigt höstväder med blåst och kyla genomfördes ett helgläger med både ett idrottsligt och socialt syfte. Utbildningar För att ge alla våra nya hjälptränare och styrelseledamöter en god grund att stå på för sin insats, har alla som behövt genomfört olika kurser, lyssnat på föreläsningar och tagit del av olika informationskvällar arrangerade av SISU, UC Väst eller GFIF. Ekonomi I början av verksamhetsåret lades en budget för att kunna satsa på mer läger, tävlingsresor, utbildningar mm. Av olika anledningar genomfördes inte allt som tänkt vilket gjort att resultatet blev bättre än planerat. Friidrottens styrelse 2012: Ordförande: Håkan Linnér, sekreterare: Helena Välkki, kassör: Zia Mansouri, ledamot: Anna Carlund, ledamot: Fredrik Hallgren, ledamot: Jan Sandberg vice ordförande, ledamot: Jan-Olof Bertilsson, suppleant: Annika Johansson, suppleant: Lisa Delmar, suppleant: Gerdi Wolfmeier. 10

11 På gång. Ungdomssektionen växer sig allt starkare och antalet blåvita i prislistorna blir allt fler. Skridsko 2012 Året började med Vikingloppet i Eskilstuna, där våra tävlingsungdomar tog hem fyra guld, sju silver och fem brons. Silvertös. Madeleine Björlin Delmer tog silver på både 400 meter och 800 meter då USM avgjordes. 4-5 februari var tre av våra ungdomar i Stockholm för att delta på junior-sm. Tjejerna kom på sjätte respektive sjunde plats och Patrick på åttonde. Även på Distriktsmästerskapet i Trollhättan den 11 februari var ungdomarna framgångsrika. Där blev det fem guld, sex silver och fyra brons. Den februari hölls ungdoms-sm i Göteborg, som IFK tillsammans med de andra klubbarna från västsvenska förbundet anordnade. Två brons i F13-14 och ett staffetbrons blev vinsten. Fram tills mars fortsatte även Tage-Stolpe-cuperna. Efter bra resultat blev två tjejer och en kille uttagna till att representera Sverige i den stora internationella tävlingen Viking Race i holländska Heerenveen. Efter issäsongen slutade tyvärr vår elitåkare Joel Eriksson på grund av skador. Under sommaren tränades det inlines och barmark 4-5 gånger i veckan. Två tjejer deltog i inlinestävlingen Alliansloppet i Trollhättan, där de kom på tredje respektive fjärde plats. Innan vi fick is i Göteborg deltog flera av våra åkare på isläger i Arena Vänersborg. Issäsongen 2012/2013 började 16 barn i Eftermiddagsverksamheten (ett samarbete med SDN). Tävlingsungdomarna deltog i Novemberlöpet i Trollhättan. Där vann de ett guld och ett silver. 11

12 Orientering 2012 Från året 2012 minns vi fantastiska individuella prestationer och lagframgångar för våra löpare men också en växande bredd i vår verksamhet. Vi klarar att fortsatt prestera på topp nationellt och internationellt samtidigt som vi blir fler medlemmar och har en blomstrande barn- och ungdomsverksamhet. Skogbusar, Skogsvildar och Skogshjältar Vår barn- och ungdomsverksamhet har under de senaste åren vuxit fram mer och mer. För några år sedan började verksamheten med 15 barn och idag tränar ca 60 barn- och ungdomar regelbundet på klubbens träningar och våra träningsgrupper är nu mer etablerade. Skogbusar, Skogsvildar och Skogshjältar kallas de olika träningsgrupperna och barnen är indelade efter ålder och självständighetsnivå när det gäller orientering. Den yngsta barngruppen Skogsbusarnas träning är mest lek och har som syfte att våga vara i skogen och kunna ta sig fram i skogen. För klubbens barn- och ungdomar är Vårserien i Göteborg en given introduktion till sporten. De tre främsta placeringarna på tävlingarna räknas ihop till ett totalresultat och de av klubbens löpare som placerade sig topp tio var Thea Fagerström 3:a och Olivia Asp 6:a i D10, Anna Flakberg 10:a i D12 och i klassen HU1 vann Anton Söderbergh och Jakob Asp tog en fin 7:e plats. Hösten avslutades för de äldsta ungdomarna med ett läger i samband med ZOO-orienteringen i Borås. Vi ser fram emot fler barn- och ungdomar på orientering i vår. Elitverksamhet Då tävlingssäsongen startar upp i mars har fokus på elitlöparens träningar sedan länge legat på årets magiska Tiomila-helg. Hela vinterns längtan samlas till en dag, en natt och en tidig morgon. Årets drabbning skedde 292 km från Kamratgården i Östergötlands Tjällmo. Till i år var löparna väl förberedda med fyra träningsläger och massor av pannlampstid i den flacka östgötaskogen. IFK Göteborg hade tre herrlag och två damlag på plats. Målet för damerna var en 25:e plats och det var väldigt nära att detta lyckades. Marginalerna är små, fem minuter bättre totaltid hade inneburit plats nummer 16. Andralaget kom på plats hundra och var nöjda med sin insats. I herrstafetten var det tre blåvita löpare som mönstrades för den 14 km långa första sträckan och alla våra tre startmän skötte sig väl. Efter 10 genomförda sträckor kunde Audun Weltzien avsluta och ta in förstalaget på en åttonde plats. Andralaget sprang in på en fin 41:a plats som fjärde andralag och andra svenska andralag. När sommaren är i antågande avgörs anrika Jukola och Venla i Finland, detta år bjöd Helsingfors på bastulik ryssvärme. IFK Göteborg hade i år ett damlag och tre herrlag på startlinjen. Alla lagen förbättrade sina fjolårsplaceringar med råge. Herrarna blev 9:a och damerna 45:a. I herrstafetten gjorde Marius Trane Ödum en fantastiskt fin 5:e sträcka vilket Francois Gonon och Audun Weltzien sedan förvaltade väl och resulterade i en 9:e plats för herrarnas förstalag. Vi vet att vi kan bättre, men som stafetten utvecklade sig visade den placeringen både på jämnhet och världsklass. Glädjande är att stommen i laget är ung och lovande. Att det finns en ljus framtid för IFK Göteborg visade samma killar senare under sommaren på junior-vm i Slovakien. När vi summerar årets junior-vm så gör vi det med ett leende på läpparna. Eskil Kinneberg kommer hem med 1 guld (långdistans) och 2 brons (sprint, stafett), Marius Trane Ödum med 2 silver (långdistans, stafett) och Thor Nörskov med en silvermedalj (stafett). Sommarens O-ringen innebar storslam för IFK Göteborg i elitjuniorklasserna när talangerna från junior-vm Thor Nörskov och Marius Thrane Ödum sprang hem H18 Elit respektive H20 Elit. Thor avslutade stabilt på sista etappen med 3:e snabbaste etapptiden och var under jaktstarten helt ohotad och vann med nästan 6 minuters marginal. I H20 Elit gick Marius på knock i den bitvis svårorienterade terrängen. Etappsnabbast med drygt 3 minuter och en totalseger med över 5 minuter. Eskil Kinneberg följde upp succén med en 3:e plats i H20 Elit. Grabbarna visade att uppvisningen nere i Slovakien inte var en engångsföreteelse, de är bäst oavsett vilken terräng som bjuds. Thor och Marius fick välförtjänt motta stipendium på 5000 kr vardera från Mikaels Olofssons minnesfond. Det blev även totalseger till Ida Hördegårdh i D35 kort, och Karin Noborn i D40 kort. Veckan bjöd också på flera etappsegrar till IFK Göteborg genom Thor Nörskov H18E, Eskil Kinneberg H20 E, Karin Noborn D40 K, Marius Thrane Ödum H20E, Karin Aneland Thérn D35, Tobias Noborn H35 och Ida Hördegårdh D35K. För andra året avgjordes en deltävling i världscupen i Göteborg i september, Nordic Orientering Tour (NORT) med direktsänd tv-underhållning direkt från Eriksberg. Eskil höll sig väl framme i finalen och slutade 4:a i tuffaste konkurrens med i stort sett hela världseliten på plats. Imponerande! Det blev en härlig start på årets SM-tävlingar, Eskil Kinneberg vann natt-sm i H20 med fem minuter och två dagar senare vann han sprint-sm med fem sekunder. Marius Trane Ödum vill inte vara sämre och svarade för ytterligare ett SM-guld till IFK Göteborg genom seger på medeldistansen. På SM-medel slutade Jonas Pilblad på en fin 8:e plats i seniorklassen. När SM-stafetten ska avgöras kan allt hända, bästa prestation den dagen stod Jonas Pilblad för på andrasträckan i förstalaget genom att ta in laget på en 2:a plats efter en lite sämre inledning av Eskil. Audun Weltzien kunde sedan föra in laget på en hedersam 6:e plats. Lag 2 och 3 slutade på 15:e respektive 51:e plats. Damernas lag slutade på en 39:e plats men att lyfta fram är Josefine Carlssons fina förstasträcka där hon kom i mål som 12:e tjej. Avslutande ultralång-sm slutade också på fint sätt för IFK Göteborg med ett silver till Eskil Kinneberg i klassen H20. Som traditionen bjuder åker IFK Göteborg till 25-manna i Stockholm i oktober. Laget kräver en bredd hos föreningen med olika åldrar från 8 år till 58 i samma lag vilket är en stor del av stafettens tjusning. Målet i år var att förbättra placeringen från 2011 vilket laget lyckades med. Jonas Pilblad kämpade in laget på en fin 21:a plats vilket får vara den placering IFK Göteborg ska försöka slå till hösten när det mönstras på igen. Sista stafetten för året var Smålandskavlen som avgjordes i Klavreström och var trots rått, kallt och fuktigt väder hur kul som helst. Årets avslutande laginsats räckte till en 34:e plats för damerna och en finfin 4:e plats för herrarna i bästa tänkbara konkurrens. Josefine Carlsson, Anna Gustafsson och Malin Sand förstärkte det blåvita damlaget inför/under säsongen 2012 och nu har även mycket glädjande Kirsi Nurmi, finsk juniorlandslagstjej, bestämt sig för att representera IFK till Herrlaget, som inför 2012 fick ytterligare finfin norsk förstärkning i form av Vetle Ruud Bråten, utökas nu med ytterligare en evigt ung talang från Skogsfalken, Per Andreasson. Det återstår att se vad säsongen 2013 har att ge. Orienteringens styrelse under 2012 Ordförande: Linda Andersson Löwegren, Hans Karlsson, Daniel Robertsson, Åsa Hellqvist, Preben Jörgensen, Johan Hördegårdh, Jakob Eng. 12

13 Bowling 2012 Herrar våren 2012 seriespelet Vi inledde vårsäsongen som serieledare, men fick det tufft under resten av säsongen. Trots detta så slutade A-laget som trea i sin grupp och fick kvala upp till Allsvenskan mot BK Arn. Efter två matcher så var ställningen lika och det blev en skiljeserie som fick avgöra. Tyvärr var våra motståndare strået vassare än oss och slog oss välförtjänt. Farmen hade en tuff säsong, men vi trodde på våra ungdomar och detta började ge resultat mot slutet av säsongen. Vårt mål har hela tiden varit att satsa på ungdomarna och att Farmen ska vara kvar i div. 2. I avgörande kvalmatch mot Partille så gjorde killarna en heroisk upphämtning och visade en laganda som sällan skådats i en match som såg ut att vara avgjord. Killarna vände ett 2-8 underläge i avgörande match och fick till 10-10, vilket resulterade i att Farmen spelar kvar i div. 2 nästa säsong. Detta med en fantastisk hjälp av våra äldre och rutinerade spelare som glänste i kvalet. En annan positiv nyhet är att vi ska starta upp en ungdomssektion till nästa säsong. Vi har redan fått klart med ca tio ungdomar från andra klubbar i hallen, samt att vi får med en tränare som tar hand om dem. Vi har även fått klart med tre nyförvärv av spelare till våra andra lag. Så nästa säsong ser riktigt ljus ut för oss som bowlingklubb. Några resultat under våren: Michael Borebratt Bo Hedén Sten Sandberg Torbjörn Eriksson Bengt Hallner Jonas Magnusson Marcus Johansson Tävlingar DM Individuellt Oldboys: Silver: Sten Sandberg. Brons: Kay Jonsson. Individuellt Veteraner: Brons: Nils-Gunnar Hallbäck. SM i Skövde Individuellt Herrar B Klass 5: Silver: Tommy Björndahl. Kamratmästerskapen Individuellt: Silver: Sten Sandberg. 4-manna: Silver: Bo Hedén, Jonas Magnusson, Michael Borebratt och Marcus Johansson. Klubbmästare: Bo Hedén. Hösten 2012 Höstsäsongen har gått trögt för A-laget med många jämna matcher, som vi tyvärr förlorat på målsnöret. Vi har ändå kämpat och hänger med i tabellen, så det ser inte helt omöjligt ut inför vårsäsongen. Vårt mål är fortfarande att få kvala upp till Allsvenskan. Farmen har däremot startat sin säsong på ett positivt sätt och ser ut att klara sig bra i div. 2. Vi har ungdomar som visat framfötterna med Verksamhetsberättelse 2012 besked. Robin Johansson slog 882 i en bortamatch mot Lerum. Charlie Källberg 773 hemma mot Hu-Pi. Vi har även haft en hel del bra placeringar i Göteborgstouren. Christian Lundström vann deltävlingen i Mölndal. Vi ser nu framåt med stor optimism mot vårsäsongen och ett bra Damer våren 2012 seriespelet Segrarna fortsatte under vårsäsongen. Precis som vi hade tänkt. Vi hade roligt och det var ett härligt go i lagen. I slutet på säsongen tappade vi tyvärr lite fart igen och det blev lite väl spännande. Men vi klarade målet att hålla oss kvar i våra serier. Bästa snitt under våren hade Marie Alm med 180,93. Sedan var det ganska jämnt mellan Marie Larsson, Desirée Gustafsson, Kristina Tullock Johansson och Pia Savelius. Högsta slagning hade Pia Savelius med 809 i en bortamatch mot BK Söder i Kristianstad. Frida Granath slog till igen med ett bra resultat på 713 i en bortamatch mot BK Vågen i Falkenberg. Båda lagen har gjort sina bästa lagresultat i bortamatcher A-laget 5845 i Kristianstad och B- laget 5253 i Partille. Tävlingar DM Individuellt Damer B Guld: Annika Nord. Silver: Marie Alm. 2-manna Damer B Guld: Annika Nord och Marie Alm. Oldgirls Guld: Gungerd Westerberg. 2-manna Oldgirls Silver: Gungerd Westerberg och Gun Gabrielsson. DM Ungdom Flickor Guld: Frida Granath. SM i Skövde Individuellt Damer B Klass 1: Guld: Desirée Gustafsson. Individuellt Damer B Klass 3: Guld: Pia Savelius. 2-manna Damer B: Guld: Desirée Gustafsson och Pia Savelius. Brons: Annika Nord och Gunnel Johansson. 4-manna Damer B: Guld: Annika Nord, Desirée Gustafsson, Gunnel Johansson och Pia Savelius. Kamratmästerskapen Individuellt: Guld: Pia Savelius. Silver: Marie Alm. 2-manna: Guld: Marie Alm och Marie Larsson. Silver: Kristina Tullock Johansson och Sara Fritzel. Brons: Gungerd Westerberg och Pia Savelius. 4-manna: Guld: Marie Alm,Marie Larsson, Kristina Tullock Johansson och Sara Fritzel. Silver: Gungerd Westerberg, Pia Savelius, Desirée Gustafsson och Gunnel Johansson. Brons: Annika Nord, Birthe Kjaersman, Gunvor Gustafsson och Ingela Tullock. Klubbmästarinna: Kristina Tullock Johansson. Hösten 2012 Vi såg fram emot höstsäsongen med spänning och förväntan ny hemmahall, nämligen Lundby Stadium Bowl vid Wieselgrensplatsen på Hisingen. Vi startade upp med ett par träningsmatcher. Det gick väl lite sisådär, men vi började känna oss hemmastadda i hallen. Nu trivs vi jättebra. Det blev liksom en nytändning för hela sektionen. Nya medlemmar har vi också fått, vilket är jättekul. Seriespelet A-laget spelar i Södra Allsvenskan och B-laget i Div. 1 Västra Götaland. Vilken skillnad mot förra hösten. Redan från och med andra matchen började poängen ramla in. A-laget har legat bland de tre bästa lagen nästan hela höstsäsongen, t.o.m. som etta. Mycket roligt. Hoppas det kommer att stå sig även under våren. B-laget har också vunnit en hel del matcher under hösten. Bästa snitt under hösten hade Sara Fritzell med 192,61 sedan kom Pia Savelius och Kristina Tullock Johansson. Det har varit många bra resultat under hösten. Högsta slagning på 4 serier hade Pia Savelius med 870 i en bortamatch mot BK Linnea i Gislaved. Andra som gjort över 800 är: Sara Fritzell 842, 822 och 804, Marie Alm 830, Desirée Gustafsson 815, Gunvor Gustafsson 803. Frida Granath blir bara bättre och bättre. Hennes bästa poäng under hösten är 753. Bästa lagresultat A-laget hemma 5957 och B- laget 5681 i Halmstad. Nu ser vi fram emot vårsäsongen. Om vi fortsätter spela så här bra så kan A-laget ställa in siktet på kval till Elitserien. 13

14 R E S U L T A T R Ä K N I N G Koncernen IFK Göteborg Not tkr tkr tkr tkr INTÄKTER 11 Medlemsintäkter Matchintäkter Bingo SEF Sponsorer Varuförsäljning mm Fotbollsakademin Vinst vid spelarförsäljningar Övriga intäkter KOSTNADER 2, 3, 11 Medlemskostnader Matchkostnader Bingo Sponsorer Kostnader varuförsäljning Sportskadekliniken Fotbollens Elittrupp Fotbollsakademin Transferkostnader Kansli Kamratgården Övriga sektioner, netto Utrangering Kamratgården 4, Avskrivningar anläggningstillgångar 4, 6, Avskrivningar externa spelarförvärv 4, VERKSAMHETENS RESULTAT FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Finansiellt netto BOKSLUTSDISPOSITIONER RESULTAT FÖRE SKATT SKATTER Årets skatt ÅRETS RESULTAT

15 B A L A N S R Ä K N I N G Koncernen IFK Göteborg TILLGÅNGAR Not tkr tkr tkr tkr Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Externa spelarförvärv Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Gothenburg Association AB HB Alliansen Fondmedel Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager mm Varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernbolag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

16 EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Koncernen IFK Göteborg tkr tkr tkr tkr Eget kapital 10 Bundet eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Checkräkningskredit, limit 5,0 mkr Banklån Lennart Franssons Minnesfond Arto Rautiainens Minnesfond Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörskulder Skuld till koncernbolag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser HB Alliansen IFK Göteborg Fotboll AB Kassaflödesanalys IFK Göteborg - koncernen tkr tkr Den löpande verksamheten Inbetalningar från kunder Utbetalningar till leverantörer och anställda Kassaflöden fr löp verksh f räntor o inkskatt Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt - - Kassaflöden från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av dotterföretag - - Förvärv av imateriella tillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av inventarier - - Kassaflöden från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission - - Upptagna lån Amortering av skuld Utbetald utdelning - - Kassaflöden från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Kursdifferens likvida medel - - Likvida medel vid periodens slut

17 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER M M Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen, allmänna råd och rekommendationer från Bokföringsnämnden och Svenska Fotbollförbundet. Uppgifterna om redovisnings- och värderingsprinciper avseende enskilda resultat- och balansposter lämnas i nedanstående noter. Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. NOT 2 MEDELTALET ANSTÄLLDA varav Antal varav Antal män anställda män anställda Föreningen 94% 46 93% 44 Dotterföretag 25% 4 50% 4 Koncernen totalt 91% 50 90% 48 NOT 3 LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER Sociala Löner och Sociala Löner och kostnader andra ersättn. kostnader andra ersättn. [varav pensions- [varav pensionskostnader] kostnader] Föreningen [5 906] [6 061] Dotterföretag [47] [50] Koncernen totalt [5 953] [6 111] Löner och ersättningar Övriga Övriga anställda Klubbdirektör/VD anställda Klubbdirektör/VD Föreningen Dotterföretag Koncernen totalt Av föreningens och koncernens pensionskostnader avser 214 tkr (224 tkr) klubbdirektör/vd. Föreningen betalar och kostnadsför premier och/eller inbetalningar till av föreningen ägda kapitalförsäkringar och/eller pensionsdepåer. I samband härmed utfäster föreningen pension inklusive löneskatt vilken skall vara lika stor som det belopp som föreningen erhåller från kapitalförsäkringen/pensionsdepån. Kapitalförsäkringarna/pensionsdepåerna är pantförskrivna av föreningen till spelare/fotbollspersonal/fd spelare för föreningens fullgörande av sitt pensionsåtagande. Eftersom föreningen inte fritt disponerar över tillgångarna ifråga och åtagandet för pensionsutbetalning samt skatter och avgifter inte kommer att överstiga det belopp som föreningen kan erhålla från depåer och försäkringar har utfästelsen och motsvarande tillgång nettoredovisats i årsredovisningen. NOT 4 AVSKRIVINGAR ENLIGT PLAN Avskrivningar beräknas på de ursprungliga anskaffningsvärdena och sker enligt plan utifrån en bedömning om tillgångarnas ekomiska värde. Koncernen IFK Göteborg % Externa spelarförvärv se nedan Maskiner och inventarier Byggnader och mark Avskrivningarna på övergångsersättningarna för externa spelarförvärv sker linjärt över kontraktstid och värdering av balanserade spelare görs årligen enligt av Svenska Fotbollförbundet utfärdade anvisningar. NOT 5 EXTERNA SPELARFÖRVÄRV Koncernen IFK Göteborg Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/ Utrangeringar Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets av- och nedskrivningar Försäljningar/ Utrangeringar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde

18 NOT 6 BYGGNADER OCH MARK Koncernen IFK Göteborg Ingående anskaffningsvärde Inköp Uppskrivning Försäljningar / Utrangeringar Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar / utrangering Försäljningar / Utrangeringar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde NOT 7 MASKINER OCH INVENTARIER Koncernen IFK Göteborg Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar / Utrangeringar Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Försäljningar / Utrangeringar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde NOT 8 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG Moderbolags innehav Röstandel Kapitalandel Bokfört värde Antal andelar IFK Gbg Promotion AB, (Gbg) 100% 100% butik profilartiklar Omsättning Resultat Eget Kapital Dotterbolags innehav Röstandel Kapitalandel Bokfört värde Antal andelar IFK Gbg Sportsk.klinik AB, (Gbg) 100% 100% rehab sportskador Omsättning Resultat Eget Kapital NOT 9 ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG Moderbolags innehav Röstandel Kapitalandel Bokfört värde HB Alliansen Gamla Ullevi, (Gbg) 33% 33% 337 minoritetsägare i arenabolag Gothenburg Association AB, (Gbg) 9% 9% 10 skolverksamhet NOT 10 KAPITAL Bundet Balanserat Årets Koncernen eget kapital resultat resultat Ingående balans Vinstdisposition IFK Fonden - kapitalökning 38 - Årets resultat Utgående balans Bundet Balanserat Årets IFK Göteborg eget kapital resultat resultat Ingående balans Vinstdisposition IFK IFK Fonden - kapitalökning 38 Årets resultat Utgående balans

19 Not 11 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR UEFA Koncernen tkr tkr Intäkter Publikintäkter Sponsor- och reklamintäkter Sändningsrättigheter Övrig nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Kostnader Försäljnings- och materialkostnader Personalkostnader Avskrivningar Nedskrivningar av anläggningstillgångar - - Övriga rörelsekostnader Summa kostnader Finansiella kostnader Skatt 0 24 Årets resultat Spelarövergångar (kundfordringar) Fordringar per balansdagen Skulder per balansdagen 0 0 Agentarvoden Utbetalda agentarvoden Checkkredit Limit 5 mkr Transaktioner med närstående Samtliga transaktioner med närstående har skett till marknadsmässiga belopp och villkor. Inköp och försäljning inom koncernen Av koncernens intäkter avser tkr (1 291 tkr) intäkter från intresseföretag. Av föreningens intäkter avser 0 tkr (0 tkr) intäkter från koncernföretag. Av föreningens kostnader avser 215 tkr (232 tkr) kostnader till koncernföretag. Fordringar hos koncernföretag IFK Gbg Promotion AB, IFK Gbg Sportskadekliniken AB, Fordringar hos intresseföretag HB Alliansen Gamla Ullevi, Gothenburg Association AB, Göteborg Kent Olsson Conny Blessner Kaj Thorén Tore B Carlsson Ulf Ivarsson Mikael Kjellström Lars-Rune Bohlin Cecilia Andersson Palle Stenberg Vår revisionsberättelse har avgivits Berth Hilmersson auktoriserad revisor Jerry Carlsson 19

20 Stjärnsponsor Huvudsponsorer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Styrelsen för IFK Göteborg, Idrottsföreningen Kamraterna Göteborg 857200-8541, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2013 31 december 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden.

ÅRSREDOVISNING 2014. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden. ÅRSREDOVISNING 2014 Svenska Skidskytteförbundet Styrelsen för Svenska Skidskytteförbundet får härmed avge årsredovisning för förbundets verksamhetsår omfattande perioden 2013.05.01-2014.04.30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Org nr 894700-4944. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30

Org nr 894700-4944. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30 Byske Skidklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30 Byske Skidklubb 1(6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-05-01 2006-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-05-01 2006-04-30 1 KFUM Jämtland Basket Org nr 892001-0892 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-05-01 2006-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2-4 - resultaträkning 5

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

IF Friskis&Svettis, Malmö Org.nr 846002-2182. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31

IF Friskis&Svettis, Malmö Org.nr 846002-2182. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31 Styrelsen och verksamhetschefen för Idrottsföreningen Friskis&Svettis, Malmö avger härmed följande redovisning för förvaltningen av föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:-

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:- ORUST GOLFKLUBB ORG NR 858500-7159 ÅRSREDOVISNING 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medlemmar Klubbens medlemsantal uppgår vid utgången av verksamhetsåret till 1.309 personer, fördelat på 505 damer, varav 52

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Freden 0236 får härmed avge Årsredovisning i för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

ÅRSMÖTE SÄSONGEN 2013/14. Protokollet hittar ni på sid 10 och 11

ÅRSMÖTE SÄSONGEN 2013/14. Protokollet hittar ni på sid 10 och 11 ÅRSMÖTE SÄSONGEN 2013/14 Protokollet hittar ni på sid 10 och 11 2 DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Mötets behöriga utlysande 3. Godkännande av dagordningen 4. Val av Ordförande, Sekreterare samt justeringsman

Läs mer

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12 Årsredovisning för BRF Roslagsbanan 12 Räkenskapsåret 2006 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning för brf UrbanaVillor Malmö 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för brf UrbanaVillor Malmö 2012-01-01 2012-12-31 Brf UrbanaVillor Malmö Organisationsnummer 769611-8079 Årsredovisning för brf UrbanaVillor Malmö 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening Årsbokslut för Saltsjöbadens Idrottsförening Räkenskapsåret 2013 1(8) Årsbokslut Styrelsen för Saltsjöbadens Idrottsförening avger härmed årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Verksamhet När det gäller verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Svenska Fallskärmsförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1.1-31.12 2014 Förvaltningsberättelse Information om fastigheten Föreningen äger fastigheten

Läs mer

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund c/o Advokat Eva Jensen Advokatfirman Lindahl KB Studentgatan 4 211 33 MALMÖ Telefon: 040-664 66 50 Telefax: 040-664 66 55 Årsredovisning för 846001-6499 Räkenskapsåret 2011 01 01-2011 12 31 Årsredovisningen

Läs mer

BRF S:t Michael 25 i Visby

BRF S:t Michael 25 i Visby Årsredovisning för BRF S:t Michael 25 i Visby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i BRF S:t Michael 25 i Visby intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2005-01-01 2005-12-31. Fastighet

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Monumentet

Bostadsrättsföreningen Monumentet Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Monumentet får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2007-31 december 2007 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Hammarby Bandy AB: Delårsrapport Q3: november 2011- januari 2012

Hammarby Bandy AB: Delårsrapport Q3: november 2011- januari 2012 1 PRESSMEDDELANDE 16 mars 2012 : Delårsrapport Q3: november 2011- januari 2012 Omsättning uppgick till 7 377 tkr (7 360 tkr) Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 524 tkr ( - 333 tkr). Rörelseresultat

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Blekinge 716422-5588. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Blekinge 716422-5588. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Blekinge Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Roslin Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Verkstaden

Bostadsrättsföreningen Verkstaden Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Verkstaden i Upplands Väsby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Berget 10 Räkenskapsåret 2011 Bostadsrättsföreningen Berget 10 1(10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berget 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under säsongen

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under säsongen Handbollsklubb Sida 1 av 6 Verksamhetsberättelse Ljunghusens Handbollsklubb, säsongen 2013/2014 Styrelse Klas Olsson, ordförande tom februari Jan Persson, ordförande from mars Carina Ostrander, sekreterare

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr 873201-1930 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012

Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr 873201-1930 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Värmland-Örebros Volleybollförbund VERKSAMHET 2012... 2 ORGANISATION OCH STYRELSEARBETE... 3 FÖRENINGAR... 3 LICENSER...

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer