Lokala trafikföreskrifter för parkering i Lidingö 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokala trafikföreskrifter för parkering i Lidingö 2012"

Transkript

1 Agavägen Förbud att TeN 14 vid nr 10 särskild parkeringsficka vid nr 14 särskild parkeringsficka del 0-120m väster om Brostugev norra sidan högst 1 tim vardagar 8-18 högst 1 tim vardagar 8-18 endast för lastbil TeN TeN :225 TeN 17 Almvägen Förbud att TeN 19 Asktunet TeN 23 Aspnäsvägen Förbud att TeN 25 Förbud att onsdagar TeN 1414 Badbergsvägen Baggebytorget på torgyta Förbud att TeN 26 Förbud att TeN Länsförfattning 01FS 1992:52 Infört i ortstidning vid nr 10 2 särskilt utmärkta endast för rörelsehindrad med särskilt tillstånd TeN 1066 Banérförarvägen Förbud att TeN 29 Barkassvägen Barkstigen Förbud att måndagar högst 7 dygn TeN :222 TeN 33 TeN 34 Sida 1 av 24

2 Bergsbyvägen f.d Hembyvägen TeN 570 Björnvägen del öster om Siggebov Förbud att TeN 41 Förbud att TeN 37 del Stockholmsv- Siggebov i kv Östergötland 10 två särskilt markerade i kv Östergötland 10 särskilda som är upplåtna för kundparkering Endast fordon tillhöriga Honduras ambassad får parkeras högst 1 tim alla dagar 9-18 TeN TeN 717 TeN 40 Bodalsvägen del Lidingsbergsv- Fregattv del Farkostv södra ansl- 45m österut del 110m nordväst om Larsbergsv-Larsbergsv del Fregattv-40m sydost om Fregattv Förbud att TeN 769 Förbud att TeN 46 Förbud att TeN 1364 Förbud att TeN 1363 del Fregattv-Larsbergsv särskild parkeringsficka Fordon får endast stannas och parkeras för på- och avstigning TeN 1365 del Fregattv- Larsbergsv Förbud att TeN 1362 del 110 meter nordväst om Larsbergsvägen - 40 m sydost om Fregattvägen, sida del Farkostv södra ansl- Fregattv del 45m öster om Farkostv södra ansl- Lidingsbergsv särskild lastplats vid nr 81 Förbud att torsdagar Gäller under tiden den 1/12-30/4 Förbud att tisdagar Förbud att måndagar Fordon får endast stannas och parkeras i samband med lastning och lossning av gods :19 TeN 1562 TeN 1405 TeN TeN 1360 Sida 2 av 24

3 Bodalsvägen på lokalgata vid kv Kostern del 40m sydost om Fregattv-110m nordväst om Larsbergsv på lokalgata vid Baggebytorget högst 2 tim vardagar 8-18 och vardag före sön- och helgdag 8-15 endast för personbil högst 2 tim vardagar 8-18 och vardag före sön- och helgdag 8-15 TeN TeN :330 TeN 51 mitt för Bodals skola 45 särskilt utmärkta högst 7 dygn :1 TeN 1357 Bokstigen Bosö Hamnväg del Bosöv-vändplan vändplanen Bredablicksvägen Förbud att. Gäller under tiden 1/4-31/10 Förbud att stanna eller. Gäller under tiden 1/4-31/10 TeN 53 TeN 54 TeN 55 TeN 58 Breviks Centrum på torgyta Brostugevägen Förbud att TeN 564 Förbud att TeN Länsförfattning 01FS 1992:52 Infört i ortstidning Båtsmansvägen vändplats TeN 1312 Constantiavägen del Islinge Hamnväg- Hagkroken Förbud att TeN 69 del Islinge Hamnväg- Hagkroken Förbud att onsdagar TeN 1415 Sida 3 av 24

4 Drottningvägen del Oskarsv-Hålv med undantag för lokalgata i kv Städet Drottvägen del 100m norr om Stockholmsv- Stockholmsv Förbud att TeN 74 Förbud att TeN 76 del m norr om Stockholmsv TeN 559 Ekholmsnäsvägen del Båtsmansv-Vinbärsv Förbud att TeN 80 Ekkronevägen TeN 83 Ekorrvägen del Källängsv- 130m sydväst om Källängsv Förbud att TeN 549 del 130m sydväst om Källängsv-vändplan TeN 550 Elfviksvägen del Norra Kungsv västra ansl-ekbackev Farkostvägen Förbud att TeN 90 Förbud att TeN 103 sida delen m väster om Farkostvägens södra anslutning till Bodalsvägen högst 10 min mellan kl 07 och 18. Under tiden 1/12-30/4 gäller förbud att parkera onsdagar mellan kl TF :31 del Farkostv södra ansl till Bodalsv-70m västerut Förbud att TeN 104 del Barkassv södra ansl- Farkostv norra ansl till Bodalsv del 70m väster om Farkostv södra ansl till Bodalsv-Barkassv vid kv Jollen Förbud att tisdagar Förbud att onsdagar högst 2 tim vardagar 8-18 och vardag före sön- och helgdag 8-15 TeN 1406 TeN :231 TeN 109 Sida 4 av 24

5 Flädertunet Fregattvägen särskild lastplats vid nr 9 9 särskilt utmärkta 6 särskilt utmärkta i nordvästra delen och 6 i sydöstra delen Förbud att tisdagar Förbud att måndagar Fordon får på onsdagar kl 7-14 endast stannas och parkeras i samband med lastning och lossning av gods endast för rörelsehindrad med särskilt tillstånd högst 2 tim alla dagar 8-22 högst 7 dygn under tiden 15/5-30/11. Övrig tid enligt vägmärke E19 '' TeN 111 TeN 1407 TeN TeN TeN :233 TeN 116 TeN 119 Friggavägen del 0-30m öster om Torsv Förbud att TeN 129 del som utgör räddningsväg i anslutning till parkeringsdäck i Lidingö centrum del Torsv-Odenv norr om kv Tor del 50-60m öster om Torsv del 30-50m öster om Torsv Förbud att stanna eller högst 3 tim Tiden för parkering 8-21 skall anges med parkeringsskiva. endast för sådana fordon som används för transport av rörelsehindrade med parkeringstillstånd enligt 13 kap 8 trafikförordningen (1998:1276) eller utländska parkeringstillstånd som ger samma rätt att parkera TeN 1147 TeN :23 TeN 1063 TeN 131 TeN 130 Sida 5 av 24

6 Friluftsvägen del Terrängv-Abborrv Förbud att torsdagar TeN 1426 Furunäsvägen del Grönstav-100m öster om Aspnäsv Förbud att TeN 136 del 100m öster om Aspnäsv-Källängsv Fågelsträcket del Oxelv-Norra Kungsv Fågelöuddevägen väg till Fågelöuddebadet Förrådsvägen infart kv Upplaget östra sidan infart kv Upplaget västra sidan Geddebergsvägen Ginsttunet Förbud att. Gäller under tiden 1/6-31/8 Förbud att måndag kl 20-måndag kl 6. Fordon får parkeras måndagar kl 6-20 Förbud att måndagar TeN 135 TeN TeN 1064 TeN 517 TeN 1404 TeN 145 TeN 147 Granitvägen Förbud att TeN 1361 Grankottevägen Grenstigen Grönbyvägen Grönstavägen vid Vikbyv del Norra Kungsv-Vikbyv högst 7 dygn TeN 153 TeN 154 TeN :238 TeN 151 TeN 152 Sida 6 av 24

7 Gåshaga Brygga bryggområde öster om fastigheten Stapelbädden 9 tiilfartsväg på fastigheten Stapelbädden 9 till Gåshaga Brygga bryggområde Förbud att TeN 862 Förbud att TeN 861 Hagtornstunet Hasseltunet TeN 167 TeN 170 Herkulesvägen del Södra Kungsv- Gåshagaleden Förbud att TeN 814 del Holavedsv-135m norr om Holavedsv särskild parkeringsficka Herserudsviadukten högst 2 tim 8-20 högst 10 min vardagar TeN TeN 1554 TeN 188 Herserudsvägen del Stjärnv norra ansl- Stjärnv södra ansl del Månv-Bodalsv del 90m öster om Stjärnv södra ansl-månv Förbud att TeN 177 Förbud att TeN 180 Förbud att TeN 179 del Stjärnv södra ansl- 90m österut del Stockholmsv-Stjärnv norra ansl vid kv Västerbotten 2 särskilt utmärkta särskilt utmärkt plats vid nr 30 endast för sådana fordon som används för transport av rörelsehindrade med parkeringstillstånd enligt 13 kap 8 trafikförordningen (1998:1276) eller utländska parkeringstillstånd som ger samma rätt att parkera. endast för buss TeN 178 TeN :253 TeN 184 TeN 185 Sida 7 av 24

8 Herserudsvägen lokalgata kv Västerbotten vid Millesgårdens konsthall 2 särskilt utmärkta vardagar 8-20 och vardag före sön- och helgdag 8-16 endast för rörelsehindrad med särskilt tillstånd TeN TeN 1222 Holavedsvägen högst 2 tim :14 TeN 1149 Häggtunet TeN 158 Högbergavägen del Saltsjöv-Roskullsv Förbud att TeN 159 Högnäsvägen Förbud att onsdagar Förbud att torsdagar TeN 1417 TeN 1427 Högsätravägen vändslinga Förbud att TeN 163 Förbud att.zon TeN 164 vid vändplan 2 särskilt utmärkta vid vändslingan Idetunet endast för rörelsehindrad med särskilt tillstånd högst 2 tim alla dagar TeN :338 TeN 162 TeN 192 Idunavägen Illerbacken Förbud att TeN 193 Förbud att TeN TeN 1187 Sida 8 av 24

9 Islinge Hamnväg 'Hamnväg' del 50m väster om Herserudsv-Constantiav del 140m väster om Herserudsv-Constantiav Förbud att TeN 200 Förbud att TeN 198 Förbud att TeN 199 del Herserudsv-50m väster om Herserudsv vid Islinge Hamnvägs ansl till Herserudsv del 0-140m väster om Herserudsv högst 1 tim vardagar 8-18 TeN TeN 904 TeN 197 Jaktstigen del Amorv-180m väster om Drevstigen Förbud att TeN 207 Jupitervägen del Tellusv-Herkulesv mitt för nr 30 Kalvhagsvägen vid Pär Lagerkvists Väg Förbud att kl 0-9 högst 2 tim alla dagar 8-20 högst 7 dygn TeN :263 TeN 208 TeN 226 Kapellbacken del Hövdingev-utfart från Breviks kyrka Klippuddsvägen del Klippuddsstigen- Klippuddsbryggan Förbud att TeN 227 Förbud att TeN 234 Kolmårdsvägen del infart kv Omberg (31-43)-Tivedsv Förbud att. Gäller ej parkering på särskilt markerad plats TeN 1058 del Herkulesv- Kolmårdsv 29 infart kv Holaveden (nr 15-21) del infart kv Omberg (nr 31-43)-Killingev Förbud att TeN 237 Förbud att TeN 239 Förbud att TeN 243 Sida 9 av 24

10 Kolmårdsvägen del Herkulesv- Kolmårdsv 29 Kostervägen vid nr 1 särskilt utmärkta Kottlavägen mellan nummer 19 och 27 på särskilt utmärkt plats Kronstigen Förbud att tisdagar Förbud att onsdagar Förbud att torsdagar högst 2 tim vardagar 8-18 och vardag före sön- och helgdag 8-15 Fordon inte stannas eller parkeras. Förbudet gäller inte skolskjuts. TeN 1408 TeN 1418 TeN 1428 TeN TeN 1553 TeN 254 Kvarnvägen Kyrkallén del Hersbyv-Klubbv Kyrkplanen Förbud att TeN 544 Förbud att TrN 256 Förbud att TrN 257 Kyrkvägen del Bredablicksv- Läroverksv 3 särskilda parkeringsfickor högst 1 timme TeN 269 Källängstorget på torgyta Källängsvägen del infartsväg till Kaninens förskola, västra sidan del Ekorrv- Källängsv 44 del Källängsv 70- Illerbacken Förbud att TeN 561 Förbud att TeN 1329 Förbud att TeN 212 Förbud att TeN Länsförfattning 01FS 1992:52 Infört i ortstidning Sida 10 av 24

11 Källängsvägen del 140m norr om Ekorrv- Källängsv 70 del Furunäsv-Källängsv 43 del Lämmelstigen-Vesslev del Furunäsv-Ekorrv del Källängsv 43- Lämmelstigen väster om kv Uttern 2 särskilt utmärkta vid nr 16 utanför kv Mården vid Illerbacken särskilt utmärkta med undantag för i raden närmast Källängsv vid kv Ulven en särskilt utmärkt plats vid kv Ulven vid Illerbacken särskilt utmärkta i raden närmast Källängsv Förbud att onsdagar Förbud att torsdagar Förbud att torsdagar Förbud att onsdagar endast för rörelsehindrad med särskilt tillstånd högst 2 tim alla dagar 8-20 högst 2 tim vardagar 8-20 endast för sådana fordon som används för transport av rörelsehindrade med parkeringstillstånd enligt 13 kap 8 trafikförordningen (1998:1276) eller utländska parkeringstillstånd som ger samma rätt att parkera. vardagar 8-20 högst 7 dygn TeN 1419 TeN 1430 TeN 1429 TeN 1420 TeN TeN 1065 TeN 220 TeN 222 TeN 519 TeN 221 TeN 223 Larsbergs brygga Förbud att :14 TeN 1556 på utmärkta :15 TeN 1557 Larsbergstorget på torgyta Förbud att TeN Länsförfattning 01FS 1992:52 Infört i ortstidning Sida 11 av 24

12 Larsbergstorget Förbud att TrN 280 vändplats vid kv Fyrvaktaren 2 särskilt utmärkta högst 1 tim 8-20 endast för sådana fordon som används för transport av rörelsehindrade med parkeringstillstånd enligt 13 kap 8 trafikförordningen (1998:1276) eller utländska parkeringstillstånd som ger samma rätt att parkera. TeN :19 TeN :250 TeN 281 Larsbergsvägen lokalgata kv Mesen (vid Gångsätra skola) del 420m söder om Bodalsvbussvändplats vändplan på infart kv Fyrtornet (Larsbergs skola) belägen 75m norr om Larsbergsv infartsväg till Larsbergs skola östra sidan del Läroverksv-360m söder om Bodalsv Förbud att TeN 284 Förbud att TeN 580 Förbud att TeN 286 Förbud att TeN 591 Förbud att TeN 551 del Larsbergsvägen 29A-B till vändslingan, ojämna adressnummer del vändzonen till Larsbergsvägen 29A-B, o del m söder om Bodalsv del öster om bussvändplats sträcka av 10m vid nr 42 särskild parkeringsficka vid nr 15 Förbud att tisdagar Gäller under tiden den 1/12-30/4 Förbud att måndagar Gäller under tiden den 1/12-30/4 Ändamålsplats för lastning av gods högst 2 tim vardagar utom dag före sön- och helgdag :18 TeN :17 TeN 1561 TeN 546 TeN 581 TeN TeN 995 Sida 12 av 24

13 Lejonstigen del Lejonv-infart till fastigheten Oden 21 (Lejonstigen 5-11) Förbud att TeN 1060 del infart fastigheten Oden 21 (Lejonstigen 5-11)- Bussgatan särskild parkeringsficka vid Polishusets entré 2 särskilt utmärkta endast för polisens tjänstefordon endast för sådana fordon som används för transport av rörelsehindrade med parkeringstillstånd enligt 13 kap 8 trafikförordningen (1998:1276) eller utländska parkeringstillstånd som ger samma rätt att parkera TeN 1061 TeN 292 TeN 290 Lejonvägen vändplan vid Stadshusets entré mot Lejonv infart Stadshuset (väg till Stadshusets entré mot Lejonv) Förbud att TeN 294 Förbud att TeN 577 vid Stadshusets entré mot Lejonv 3 särskilt utmärkta vid Stadshusets entré mot Lejonv 2 särskilt utmärkta högst 1 tim vardag utom dag före sön- och helgdag 8-18 endast för sådana fordon som används för transport av rörelsehindrade med parkeringstillstånd enligt 13 kap 8 trafikförordningen (1998:1276) eller utländska parkeringstillstånd som ger samma rätt att parkera. TeN 296 TeN 295 Lerbovägen Förbud att TeN 302 vändslinga öster om Mjölksurrev öster om Mjölksurrev särskild parkeringsficka söder om Högsätrav 2 särskilda parkeringsfickor Lidingsbergsvägen Förbud att stanna eller.zon endast för buss endast för lastbil TeN 1260 TeN 300 TeN 299 TeN 668 Sida 13 av 24

14 Lidingsbergsvägen norra sidan högst 7 dygn TeN 1359 Lidingö Felparkeringsavgifter i terräng Användning av parkeringsskiva Dispens för taxi från förbud att stanna Felparkering * I allmänhet: 400 kr * På för rörelsehindrad: 500kr * Stannande eller parkering i strid med lokal föreskrift om förbud att stanna: 500 kr * Stannande eller parkering i strid med Trf 3 kap 47 punkt 3, 3 kap 48, 3 kap 52 första och andra styckena, 3 kap 53 punkt 1,2,4 och 7: 500 kr Fordon med undantag för cykel får inte parkeras i terräng Vid parkering av fordon inom där parkeringsskiva föreskrivs enligt lokal trafikföreskrift skall skivan inställas på fordonets ankomsttid avrundat till närmast följande hel respektive halv timme. Påbörjas parkeringen innan tidsbegränsningen börjar och skall den pågå under tidsbegränsningen inställs parkeringsskivan på den tidpunkt då begränsningen börjar gälla. sskivans inställning på fordonets ankomsttid får inte ändras under pågående parkering. sskivan placeras innanför vindrutan så att tidsangivelsen är lätt avläsbar utifrån. Endast en parkeringsskiva får användas vid varje parkeringstillfälle. Förare av personbil i yrkesmässig trafik för personbefordran medgives undantag från lokal trafikföreskrift om förbud att stanna fordon. Medgivandet gäller endast för passagerares skyndsamma av- och påstigning och under beaktande av att trafiken inte hindras Saknas i RDT KOF TeN TeN TeN Länsförfattning 01FS 2001:19 Infört i ortstidning Särskilt anordnad vändplats Förbud att TeN 7 Särskilt anordnad taxizon Endast taxi får stannas och parkeras TeN 9 Sida 14 av 24

15 Lidingö Datumparkering Förbud att kl /12-30/ udda dygn på udda adressnummersida och TeN 1400 jämna dygn på jämn adressnummersida.finns på gatudel i lokal trafikföreskrift utfärdat parkerings- eller stannförbud som utmärkts med vägmärke gäller ovanstående ej för i förhållande till förbudet motsatt gatusida Lillåkersvägen Linneavägen Lojovägen del Norra Kungsvtomtgräns kv Lojo 1 Förbud att TeN 310 Förbud att TeN 311 Förbud att TeN 313 Lärktunet TeN 274 Läroverksvägen del Högsätrav-Södra Kungsv del Kyrkv-Svalv Förbud att TeN 276 Förbud att TeN 275 Marsvägen del med adressnummer Förbud att och 2-12 måndag-torsdag Gäller under tiden 23/4-11/10 TeN Merkuriusvägen Misteltunet högst 7 dygn TeN :208 TeN 314 TeN 316 Mistelvägen Förbud att TeN 317 Sida 15 av 24

16 Mjölksurrevägen del Södra Kungsv-50m norr om Södra Kungsv Förbud att TeN 319 Förbud att TeN 318 Norra Herserudskopplet TeN 325 Norrskensvägen del infart Lärargården- 20m söderut Norrstigen del 150m norr om Constantiav-200m norr om Constantiav Förbud att TeN 339 Förbud att TeN 340 Nypontunet TeN 343 Odenvägen del Bussgatan-lastinfart Lidingö centrum Förbud att TeN 807 del lastinfart Lidingö centrum-friggav del 65m norr om Vattängsv-Friggav del Bussgatan-35m söder om Vattängsv del 25-65m norr om Vattängsv del 10-35m söder om Vattängsv en särskilt utmärkt plats endast för sådana fordon som används för transport av rörelsehindrade med parkeringstillstånd enligt 13 kap 8 trafikförordningen (1998:1276) eller utländska parkeringstillstånd som ger samma rätt att parkera TeN 806 TeN TeN 805 TeN 608 TeN 607 TeN 612 Ollonstigen del väster om Enbärsv Förbud att TeN 346 Sida 16 av 24

17 Ordensbacken sida Förbud att måndagar kl TF :33 jämn adressnummersida Förbud att TF :32 Parkvägen Förbud att TeN 349 Poppeltunet TeN 351 Pyrolavägen del 75m norr om Almv- Linnéav del Södra Kungsv-75m norr om Almv Förbud att TeN 354 Förbud att TeN 352 del 75m norr om Almv- Linnéav högst 15 min alla dagar Övrig tid förbud att parkera TeN 353 Radstigen Förbud att TeN 358 Renvägen del 50-65m nordost om Hjortstigen Fordon får endast stannas i samband med på- och avlastning vardagar utom dag före sön- och helgdag kl TeN 1057 Riddarvägen mellan Björkvägen och Läroverksvägen, båda sidor Förbud att TF :34 Ringvägen del m väster om Ringv norra korsning med Stjärnv del 0-35m väster om Ringv norra korsning med Stjärnv Förbud att TeN 1261 Förbud att TeN 1221 del 40-50m öster om Ringv norra korsning med Stjärnv Fordon får endast stannas för på- och avstigning TeN 585 Roburvägen Förbud att TeN 360 Sida 17 av 24

18 Roburvägen Rödstuguvägen del 0-25m söder om Braxenv Sagavägen Siggebovägen Skogsbyvägen Skolvägen särskild lastplats vid nr 16 Förbud att tisdagar Förbud att onsdagar Förbud att tisdagar Förbud att tisdagar Förbud att onsdagar Förbud att torsdagar Fordon får på tisdagar kl 7-14 endast stannas och parkeras i samband med lastning och lossing av gods TeN 1409 TeN 558 TeN 1421 TeN 1410 TeN 1411 TeN 1422 TeN 395 TeN TeN 1551 Solstigen del Strandstigen- Herserudsv Förbud att TeN 400 Stamstigen TeN 403 Stjärnvägen del 45m öster om Herserudsv-Ringv del Herserudsv-Ringv del Götav-Herserudsv Förbud att TeN 410 Förbud att TeN 406 Förbud att TeN 407 del 0-25m öster om Herserudsv TeN 408 Sida 18 av 24

19 Stjärnvägen del 25-45m öster om Herserudsv Fordon får endast stannas för på- och avstigning TeN 409 Stockbyvägen del söder om vid motionsgården Stockholmsvägen del 0-45m öster om Torsvikssvängen del 0-65m öster om Torsvikssvängen del Holmiav-Drottv del Drottv-Kyrkv del Sturev-Odenv Förbud att TeN 411 Förbud att TeN 1539 Förbud att TeN 1538 Förbud att TeN 610 Förbud att TeN 611 Förbud att TeN 605 del 30m väster om Vårv-Sturev del Herserudsv- Torsvikssvängen del Sturev-Bussgatan del Vårv-Sturev TeN 1540 TeN 414 TeN 603 TeN 589 vid kv Stenbrottet 1 särskilt utmärkt plats endast för sådana fordon som används för transport TeN 520 av rörelsehindrade med parkeringstillstånd enligt 13 kap 8 trafikförordningen (1998:1276) eller utländska parkeringstillstånd som ger samma rätt att parkera. del Vasav-Holmiav del 45m öster om Torsvikssvängen-Vårv del 65m öster om Torsvikssvängen-Vårv vardagar Övrig tid parkering högst 3 tim vardagar Övrig tid parkering högst 3 tim TeN TeN TeN 1536 Stormästarvägen Förbud att TeN 433 Sida 19 av 24

20 Strandstigen Förbud att TeN 435 Stubbstigen TeN 437 Sturevägen del Lejonv norra ansl- Västra Norev del Stockholmsv- Lejonv södra ansl Förbud att TeN 599 Förbud att TeN 600 del Vattängsv- Stockholmsv vid Stockholmsv vid kv Stormen del Skolv-Stockholmsv del Västra Norev-Skolv högst 7 dygn högst 2 tim TeN 439 TeN 601 TeN TeN TeN 1287 Svalvägen del Oskarsv-Läroverksv Förbud att TeN 446 Sälgtunet TeN 367 Söderliden Förbud att TeN 368 Södra Herserudskopplet TeN 369 Södra Kungsvägen lokalgata kv Geväret del - Södra Kungsv del Värdshusv- Gåshagaleden Förbud att TeN 387 Förbud att TeN 1239 lokalgata kv Mattlummern del m öster om Mjölksurrev norra sidan TeN 383 Sida 20 av 24

21 Södra Kungsvägen del 0-350m väster om Läroverksv del Västra Allén- Hövdingev del Mjölksurrev-60m öster om Pyrolav Talltunet TeN 375 TeN 380 TeN 377 TeN 450 Tiliavägen Tivedsvägen Förbud att TeN 451 Förbud att TeN 1245 Torshammarvägen del Skolv- Torsvikssvängen Förbud att torsdagar TeN TeN 1242 Torsvikssvängen del Stockholmsv- Torshammarv Förbud att TeN 458 Förbud att TeN 457 del Västerkroken- Torshammarv del Torshammarv- Västerkroken 1 skärskilt utmärkt plats vid Torsvikssvängen 28 lokalgata vid nr 7A-9 Förbud att onsdagar Förbud att tisdagar endast för rörelsehindrad med särskilt tillstånd högst 1 tim vardagar 8-18 TeN 1423 TeN TeN TeN 903 vid lokalgata Torsplan 7-9 högst 2 tim vardagar :170 TeN 465 Torsviksviadukten TeN 468 Sida 21 av 24

22 Trolldalsvägen del Kyttingev-200m norr om Kyttingev Förbud att TeN 471 Utbyvägen TeN 474 Utterbacken Förbud att TeN 476 Vasavägen del m öster om Åkerv lokalgata vid kv Vasa del Vasav 5-vändplan östra sidan TeN 487 TeN 492 Vattentornsvägen jämn adressnummersida Förbud att TF :35 sida Förbud att parkera måndagar kl TF :36 Vattängsvägen Förbud att torsdagar TeN 1433 del m öster om Sturev Fordon får endast stannas för på- och avstigning sön- och helgdag 9-15 TeN 613 Vesslevägen vändplanen Förbud att TeN 496 Förbud att TeN 497 Videtunet Förbud att onsdagar TeN 1424 TeN 499 Vinkelvägen Violstigen Förbud att TeN 500 Förbud att TeN 502 Sida 22 av 24

23 Vårvägen del Stockholmsv i kv Skåne Väpnarstigen Förbud att TeN 478 Förbud att TeN 481 Förbud att tisdagar TeN 1413 Värdshusvägen Förbud att TeN 860 vid Värdshusvägens vändplan vid Värdshusvägens vändplan 2 särskilt utmärkta i kv Ångturbinen väster om Värdshusvägens vändplan Västra Allén del Vårdkasstigen- Södra Kungsv högst 3 tim endast för rörelsehindrad med särskilt tillstånd. Fordon får parkeras högst 72 tim vardagar utom dag före sön- och helgdag högst 72 tim vardagar utom dag före sönoch helgdag högst 3 tim TeN TeN :40 TeN TeN 1367 TeN 582 Zetterbergsvägen Förbud att TeN 504 Åkervägen sida Förbud att parkera måndagar kl TF :38 jämn adressnummersida Förbud att TF :37 Ängsklockevägen Ängsvägen del Slåtterv-Åkerv Förbud att.zon TeN 506 Förbud att TeN 509 Sida 23 av 24

24 Ängsvägen del Slåtterv-Åkerv Förbud att onsdagar TeN 1425 Sida 24 av 24

Lokala trafikföreskrifter för parkering i Lidingö 2010

Lokala trafikföreskrifter för parkering i Lidingö 2010 Agavägen Förbud att TeN 14 vid nr 14 särskild parkeringsficka vid nr 10 särskild parkeringsficka del 0-120m väster om Brostugev norra sidan högst 1 tim vardagar 8-18 högst 1 tim vardagar 8-18 endast för

Läs mer

Parkering högst 1 tim vardagar 8-18. Parkering högst 1 tim vardagar 8-18. Begränsad hastighet högst 30 km/h

Parkering högst 1 tim vardagar 8-18. Parkering högst 1 tim vardagar 8-18. Begränsad hastighet högst 30 km/h Plats Del Föreskrift Abborrvägen Agavägen vid Larsbergsv Väjningsplikt Agavägen del 0-120m väster Agavägen om Brostugev norra sidan endast för lastbil parkeringsplats Agavägen Agavägen vid nr 10 särskild

Läs mer

Sammanställning av Göteborgs kommuns lokala trafikföreskrifter som inte behöver märkas ut m.m

Sammanställning av Göteborgs kommuns lokala trafikföreskrifter som inte behöver märkas ut m.m Sammanställning av Göteborgs kommuns lokala trafikföreskrifter som inte behöver märkas ut m.m Gällande lokala trafikföreskrifter den 12 januari 2015. I Svensk trafikföreskriftsamling, www.stfs.se, finns

Läs mer

Stanna och parkera 1

Stanna och parkera 1 Stanna och parkera 1 Vad är stannande? Med att stanna menas att stå stilla med ett fordon, utom när man stannar 1. för att undvika fara, 2. för att trafikförhållandena kräver det, eller 3. för att parkera

Läs mer

Stanna och parkera 4 1. 1. 5 När du har stannat eller parkerat ska du se till att fordonet inte kan komma i rörelse av sig självt. 1. Du måste se till att ingen av misstag kan använda fordonet. På en

Läs mer

Notera att illustrationerna i denna broschyr är förenklade.

Notera att illustrationerna i denna broschyr är förenklade. Stanna och parkera Informationen i denna broschyr baseras på Trafikförordningen (1998:1276) Vägmärkesförordningen (2007:90) Lag om felparkeringsavgift (1976:206) Förordning om felparkeringsavgift (1976:1128)

Läs mer

Leo Smidhammar (m), ordförande Pelle Brandt (m) Torgeir Fjelde (m) Catarina Romedahl (c) Tommy Lindkvist (fp)

Leo Smidhammar (m), ordförande Pelle Brandt (m) Torgeir Fjelde (m) Catarina Romedahl (c) Tommy Lindkvist (fp) Sammanträdesdatum 1(12) Plats och tid Tekniska kontoret, kl. 18.00 20.00 Paragrafer 17-23 Beslutande Leo Smidhammar (m), ordförande Pelle Brandt (m) Torgeir Fjelde (m) Catarina Romedahl (c) Tommy Lindkvist

Läs mer

Malmö kommuns trafikföreskrifter beslutade med ikraftträdande det datum som anges i bilaga:

Malmö kommuns trafikföreskrifter beslutade med ikraftträdande det datum som anges i bilaga: Protokoll Trafikdelegation 2 2014-10-02 Malmö kommuns trafikföreskrifter beslutade med ikraftträdande det datum som anges i bilaga: LTF-beteckning: 1280 2014-01927 Plats: Rådmansgatan Trafikregel: Förbud

Läs mer

Taxa för felparkeringsavgifter

Taxa för felparkeringsavgifter för felparkeringsavgifter Diarienummer: KS 2015/2132 Dokumentansvarig: Samhällsbyggnad/Trafik gata park/parkeringsansvarig Beredande politiskt organ: Samhällsbyggnadsutskottet Beslutad av: Kommunfullmäktige

Läs mer

FÖRÄNDRINGAR SOM INFÖRTS I DATAKATALOG VERSION 7 Detta dokument beskriver de förändringar som har införts i version 7 av RDT datakatalog.

FÖRÄNDRINGAR SOM INFÖRTS I DATAKATALOG VERSION 7 Detta dokument beskriver de förändringar som har införts i version 7 av RDT datakatalog. Transportstyrelsen Förändringar i version 7 av datakatalogen Sida 1 av 12 FÖRÄNDRINGAR SOM INFÖRTS I DATAKATALOG VERSION 7 Detta dokument beskriver de förändringar som har införts i version 7 av RDT datakatalog.

Läs mer

Notera att illustrationerna i denna broschyr är förenklade.

Notera att illustrationerna i denna broschyr är förenklade. Stanna och parkera Informationen i denna broschyr baseras på Trafi kförordningen (1998:1276) Vägmärkesförordningen (1978:1001) Lag om felparkeringsavgift (1976:206) Förordning om felparkeringsavgift (1976:1128)

Läs mer

Vad är parkering? Parkering är en uppställning av ett fordon med eller utan förare av någon annan anledning än som

Vad är parkering? Parkering är en uppställning av ett fordon med eller utan förare av någon annan anledning än som Stanna och parkera Vad är stannande? Med stannande avses annat stillastående med ett fordon än som 1. sker för att undvika fara, 2. föranleds av trafi kförhållandena, eller 3. utgör parkering. Vad är parkering?

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2008 nr 6 Taxa för felparkeringsavgifter Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2008 186 Gäller fr o m den 1 augusti 2008 Ersätter KFS 2000 nr 13 ADRESS Nämndhuset 442

Läs mer

Anslutning till kommunalt vatten och spillvatten för Gällinge 1:17

Anslutning till kommunalt vatten och spillvatten för Gällinge 1:17 TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2016-11-29 Diarienummer TE/2016:928 Anslutning till kommunalt vatten och spillvatten för Gällinge 1:17 Förslag till beslut Arbetsutskottet för Teknik beslutar att godkänna anslutning

Läs mer

Lokala trafikföreskrifter

Lokala trafikföreskrifter om tättbebyggt område inom Härnösands kommun; beslutade den 20 april 2010. STFS 2280-2010-1 Härnösands kommun föreskriver följande med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 3 och 3 första stycket trafikförordningen

Läs mer

Allmänna lokala trafikföreskrifter

Allmänna lokala trafikföreskrifter Allmänna lokala trafikföreskrifter Stadsbyggnadskontoret 2009 1 Allmänna lokala trafikföreskrifter 2009 Jönköpings kommun Stadsbyggnadskontoret 551 89 Jönköping Layout: Kerstin Olsson Omslagsbilder: Lars

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (17) Plats och tid Hellqvistsalen, torsdagen den 17 juni 2010, klockan 16.00 18.30 ande Görel Nilsson (S) Lennart Pettersson (S) Börje Andersson (C), ordförande Lars Andersson (C) Hans

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 1999:835 Utkom från trycket den 16 november 1999 utfärdad den 4 november 1999. Regeringen föreskriver att 4 kap. 18

Läs mer

PARKERINGSTILLSTÅND FÖR RÖRELSEHINDRADE I ESLÖVS KOMMUN INFORMATION OCH VILLKOR

PARKERINGSTILLSTÅND FÖR RÖRELSEHINDRADE I ESLÖVS KOMMUN INFORMATION OCH VILLKOR PARKERINGSTILLSTÅND FÖR RÖRELSEHINDRADE I ESLÖVS KOMMUN INFORMATION OCH VILLKOR Information om och villkor för parkeringstillstånd för rörelsehindrade 2 (5) Allmänt Ansökan kan göras av personer med omfattade

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 2014:1035 Utkom från trycket den 29 juli 2014 utfärdad den 17 juli 2014. Regeringen föreskriver i fråga om trafikförordningen

Läs mer

244 Revidering av texter i taxa avseende felparkering

244 Revidering av texter i taxa avseende felparkering PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2015-11-10 1 (1) KOMMUNSTYRELSEN Dnr KSF 2015/407 244 Revidering av texter i taxa avseende felparkering Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 2004:296 Utkom från trycket den 26 maj 2004 utfärdad den 6 maj 2004. Regeringen föreskriver i fråga om trafikförordningen

Läs mer

Kalmar läns författningssamling

Kalmar läns författningssamling Kalmar läns författningssamling Länsstyrelsen Lokala trafikföreskrifter i Oskarshamns kommun 08FS 2009:16 Utkom från trycket den 20 mars 2009 beslutade den 18 mars 2009 (dnr. 258-8969-08) Länsstyrelsen

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ärendebeskrivning

Tjänsteskrivelse. Ärendebeskrivning Tjänsteskrivelse 1(2) 2016-05-06 Dnr: TN 2016/131 Tekniska nämnden Förslag till yttrande över Förslag till förordning om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall samt till

Läs mer

Svar på promemoria N2016/03229/MRT

Svar på promemoria N2016/03229/MRT Stadbyggnadsnämnden 2016-05-20 Stadbyggnadsförvaltningen Trafikavdelningen SBN/2016:250 Anna Bergfors Fall 016-710 22 62 1 (2) Stadsbyggnadsnämnden Remissvar gällande förordning om ändring i förordningen

Läs mer

Smidig parkering i Helsingfors

Smidig parkering i Helsingfors Smidig parkering i Helsingfors D enna guide redogör för var och hur man kan parkera i Helsingfors, vem som fattar beslut om parkeringsplatser, varför parkeringen övervakas och var man får parkeringstillstånd.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90); SFS 2007:448 Utkom från trycket den 15 juni 2007 utfärdad den 7 juni 2007. Regeringen föreskriver i fråga om vägmärkesförordningen

Läs mer

Parkering i Norrköping

Parkering i Norrköping Parkering i Norrköping Innehållsförteckning City-P i Norrköping...3 10-kronorsplatser - röd biljett...4 20-kronorsplatser - blå biljett...5 300-kronorsplatser...6 400-kronorplatser...7 Boendeparkering...8

Läs mer

Parkering i Norrköping

Parkering i Norrköping Parkering i Norrköping City-P i Norrköping City-P gäller på alla allmänna parkeringsplatser innanför promenaderna och i boendeparkeringsområdena. På parkeringsplatser anslutna till City-P gäller avgiftsplikt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 2001:753 Utkom från trycket den 30 oktober 2001 utfärdad den 18 oktober 2001. Regeringen föreskriver att 3 kap. 6,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Tid Kl 13.30 14.35 Plats Vävsalen, Kinnaström Beslutande S Bo Petersson L Paul Brusk, tjänstsgör för Pär-Erik Johansson (M) C Kent Persson MP Jessica Pettersson, tjänstgör

Läs mer

Stockholms läns författningssamling

Stockholms läns författningssamling Stockholms läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens i Stockholms län lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på.09 samt på påfartsväg till och avfartsväg från i trafikplats Vasa,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i vägmärkesförordningen (1978:1001); SFS 1999:720 Utkom från trycket den 3 augusti 1999 utfärdad den 1 juli 1999. Regeringen föreskriver i fråga om vägmärkesförordningen

Läs mer

Sammanställning över de av Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter som inte ska eller behöver märkas ut med vägmärke mm..

Sammanställning över de av Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter som inte ska eller behöver märkas ut med vägmärke mm.. 1(14) Sammanställning över de av Malmö kommuns lokala trafikföreskrifter som inte ska eller behöver märkas ut med vägmärke mm.. (även bärighetsklasser, farligt gods, förteckning över broar med begränsad

Läs mer

FRAMSTÄLLAN. Redogörelse för ärendet. Länsstyrelsen i Stockholms län Enheten för överklaganden 2 Box STOCKHOLM

FRAMSTÄLLAN. Redogörelse för ärendet. Länsstyrelsen i Stockholms län Enheten för överklaganden 2 Box STOCKHOLM FRAMSTÄLLAN Solna 2012-11-07 Länsstyrelsen i Stockholms län Enheten för överklaganden 2 Box 22067 104 22 STOCKHOLM Ärendenr: TRV 2012/79648 Trafikverket Ärendemottagningen Enhet Trafikmiljö Box 810 781

Läs mer

Kalmar läns författningssamling

Kalmar läns författningssamling Kalmar läns författningssamling Länsstyrelsen Lokala trafikföreskrifter i s kommun 08FS 2009:10 Utkom från trycket den 20 mars 2009 beslutade den 18 mars 2009 (dnr. 258-8971-08) Länsstyrelsen föreskriver

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 1999:240 Utkom från trycket den 4 maj 1999 utfärdad den 15 april 1999. Regeringen föreskriver att 3 kap. 13, 17, 39

Läs mer

Revidering av felparkeringsavgifter inom

Revidering av felparkeringsavgifter inom Tjänsteskrivelse 1(3) 2016-05-24 Dnr: TN 2016/102 Tekniska nämnden Revidering av felparkeringsavgifter inom Kävlinge kommun Förslag till beslut Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om meddelande av parkeringsanmärkning m.m.;

Transportstyrelsens föreskrifter om meddelande av parkeringsanmärkning m.m.; Transportstyrelsens föreskrifter om meddelande av parkeringsanmärkning m.m.; beslutade den 24 oktober 2012. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 12 förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift.

Läs mer

Information till dig som bor i Landskrona

Information till dig som bor i Landskrona Samhällsinformation från Landskrona stad Landskrona stad Information till dig som bor i Landskrona Foto: Karolina Nyberg Den här broschyren är en information till dig som bor i Landskrona. Anledningen

Läs mer

Pilotplats Cykel: Utvärdering av lastzoner på södra Götgatan

Pilotplats Cykel: Utvärdering av lastzoner på södra Götgatan Pilotplats Cykel: Utvärdering av lastzoner på södra December 2014 Trafikutredningsbyrån AB Syfte På Pilotplats Cykels workshop i november 2013 identifierades en farhåga att södra s nya utformning med bredare

Läs mer

Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred. Ulla Nilsson Sekreterare. 2 Lokal trafikföreskrift om parkering spå Sjövägen i Hultsfred

Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred. Ulla Nilsson Sekreterare. 2 Lokal trafikföreskrift om parkering spå Sjövägen i Hultsfred Kallelse 1 (1) Ersättarna för kännedom Trafiknämnd Hultsfred 2017-02-20 Tid för sammanträde måndagen den 27 februari 2017 kl. 08:00 Lokal Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred Åke Nilsson Ordförande Ulla

Läs mer

Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen

Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen ISSN 0347-1667 17 FS 2002:2 Utkom från trycket Länsstyrelsens i Värmlands län föreskrifter om den 15 januari 2002 tillfällig avstängning av vägar m.m. i

Läs mer

Smidig parkering i Helsingfors

Smidig parkering i Helsingfors Smidig parkering i Helsingfors enna guide redogör för var och hur man kan D parkera i Helsingfors, vem som fattar beslut om parkeringsplatser, varför parkeringen övervakas och var man får parkeringstillstånd.

Läs mer

SKOLVIS LISTA ÖVER TURER R2.1. Sida 1 av 5

SKOLVIS LISTA ÖVER TURER R2.1. Sida 1 av 5 MÅNDAG M606 6.50 7.20 Härja Björkebo - Härja Kvillen - Strömsborg 7.10 - Härja Långebergstorp 3 vid väg - Härja 7.20 M400 7.25 7.45 Rödåkra 7.25 - Lämmagården 6 - Lämmagården 7.30 - Infart mot Kuggekvarn

Läs mer

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Parkeringstillstånd för rörelsehindrad är ett undantag från lokala trafikföreskrifter om parkering på allmän plats i hela Sverige. Tillståndet syftar till att göra

Läs mer

HJO KOMMUN Tekniska utskottet

HJO KOMMUN Tekniska utskottet 1 Plats och tid KS sammanträdesrum, Stadshuset, kl 13. 15-14. 15 Deltagande Beslutande Tore Nolberger (m),ordförande 44, 45, 47-51 Lars Newman (kd) Pierre R yden (s) Ersättare Övriga deltagande Calle Eliasson,

Läs mer

Nämnden för teknik, fritid och kultur

Nämnden för teknik, fritid och kultur 1 av 2 Nämnden för teknik, fritid och kultur Plats och tid: Höken och Duvan, kl. 18:00 Beslutande: Ersättare: Övriga deltagare: Malin Forsbrand (C) Anders Flodin (M) Svante Nordell (M) Dan Pierre (M) Louise

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Tid Kl 13.30 16.10 Plats Vävsalen, Kinnaström Beslutande M Pär-Erik Johansson C Kent Persson L Paul Brusk, tjänstgör för Henry Sandahl (MBP) S Bo Petersson S Cecilia Samuelsson,

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet 2012-05-30. Ingemar Hellström (S) ordf. Håkan Berggren (M)

Teknik- och fritidsutskottet 2012-05-30. Ingemar Hellström (S) ordf. Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2012-05-30 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30-12.15 Beslutande Ingemar Hellström (S) ordf. Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Per-Olow Dahlström, teknisk chef,

Läs mer

7 Anvisningsmärken. 7.1 Allmänt. 7.2 Kommentarer till vissa anvisningsmärken

7 Anvisningsmärken. 7.1 Allmänt. 7.2 Kommentarer till vissa anvisningsmärken 7 Anvisningsmärken 7.1 Allmänt Anvisningsmärken är, som namnet antyder, märken som ger anvisningar till trafikanterna. Anvisningar som ges med anvisningsmärken har oftast en direkt eller indirekt tvingande

Läs mer

Föredragande tjänstemän: Svante Andrén, förvaltningschef Kenneth Franzén, byggnadsinspektör. Jan Gustafsson. Per-Olof Qvick.

Föredragande tjänstemän: Svante Andrén, förvaltningschef Kenneth Franzén, byggnadsinspektör. Jan Gustafsson. Per-Olof Qvick. Byggnadsnämnden 2013-11-12 1 Plats och tid Kommunkontoret tisdagen den 12 november 2013 kl. 17.00 19.30 Beslutande Per-Olof Qvick (M), ordförande Janeric Dahlin (FP) Kjell-Åke Johansson (KD) Jan Gustafsson

Läs mer

Frågor och svar om nya trafikregler i Södertälje centrum

Frågor och svar om nya trafikregler i Södertälje centrum 1 (5) 2017-03-23 Samhällsbyggnadskontoret Frågor och svar om nya trafikregler i Södertälje centrum Vad är ett gångfartsområde? En väg eller ett område som enligt lokala trafikföreskrifter ska vara gångfartsområde

Läs mer

Information. Parkeringstillstånd. för. rörelsehindrade

Information. Parkeringstillstånd. för. rörelsehindrade Information om Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 1 Denna information är en kortfattad information om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Kontakta oss gärna om ni har ytterligare frågor. Kontaktinformation

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2007-09-27 85

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2007-09-27 85 Tekniska nämnden 2007-09-27 85 Plats och tid Stadshuset, kl 14.30-16.15 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Björn Eriksson (s) ersättare för Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt

Läs mer

Humanare regler för handikapparkering Motion av Iris Birath (v) (2002:1)

Humanare regler för handikapparkering Motion av Iris Birath (v) (2002:1) Utlåtande 2003:31 RIII (Dnr 325-224/2002) Humanare regler för handikapparkering Motion av Iris Birath (v) (2002:1) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Gatu- och fastighetsnämnden

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 13:30-13:50. Jan Svensson (S), Ingrid Åström (S) Pauli Muhonen (V)

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 13:30-13:50. Jan Svensson (S), Ingrid Åström (S) Pauli Muhonen (V) Samhällsbyggnadsnämnd 2012-04-19 1 (28) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 13:30-13:50 Beslutande ledamöter Roger Burland (S), ordf Annika Westin (S) Katarina Nylén (S) Jan

Läs mer

Tillstånd att anordna biltävling på väg Gästabudstrofén, Nyköpings kommun

Tillstånd att anordna biltävling på väg Gästabudstrofén, Nyköpings kommun 1(6) Anna-Karin Löfgren 010-223 42 25 SMK Nyköping Box 256 611 26 NYKÖPING Tillstånd att anordna biltävling på väg Gästabudstrofén, Nyköpings kommun Länsstyrelsen meddelar med stöd av 3 kap. 84 trafikförordningen

Läs mer

Tabell 4A Stockholm - Vaxholm - Ramsö - Ramsöberg Gäller fr.o.m 17 augusti t.o.m. 13 december 2015

Tabell 4A Stockholm - Vaxholm - Ramsö - Ramsöberg Gäller fr.o.m 17 augusti t.o.m. 13 december 2015 Tabell 4A Stockholm - Vaxholm - Ramsö - Ramsöberg Gäller fr.o.m 17 augusti t.o.m. 13 december 2015 Dag Måndag t.o.m. torsdag Ti-To Måndag t.o.m. torsdag V-båt Turnummer 401 403 405 301 1301 801/1407 407

Läs mer

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANSÖKAN Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Jag ansöker för första gången. Bifoga ett läkarintyg och välliknande passfoto. Se nedan och bifogad information. Jag

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare och tid för justering Renée Sylvan (S) med Pär Olsson (C) som ersättare Justering onsdag 2/9 kl 16:00

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare och tid för justering Renée Sylvan (S) med Pär Olsson (C) som ersättare Justering onsdag 2/9 kl 16:00 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-08-28 s arbetsutskott Sammanträde 2015-09-01 klockan 08:00 Idalarummet 1. Val av justerare och tid för justering Renée Sylvan (S) med Pär Olsson (C) som ersättare

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred måndagen den 27 februari 2017 kl. 08:00 Åke Nilsson, KD Rosie Folkesson, S Per-Inge Pettersson, C Åke Bergh, M Helena Grybäck

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 2011:178 Utkom från trycket den 15 mars 2011 utfärdad den 3 mars 2011. Regeringen föreskriver i fråga om trafikförordningen

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN. Protokollsutdrag 1 (4) Plats och tid Sessionssalen kl

TRELLEBORGS KOMMUN. Protokollsutdrag 1 (4) Plats och tid Sessionssalen kl TRELLEBORGS KOMMUN Protokollsutdrag 1 (4) Mötesdatum Tekniska nämnden 215-6-17 Plats och tid Sessionssalen kl. 13. - 15. Beslutande Johnny Nilsson (S) Klara Spangenberg (MP) Veronica Rubin (M) Bengt Andersson

Läs mer

Parkeringsutredning Kv Korthållaren 5 m m

Parkeringsutredning Kv Korthållaren 5 m m UPPDRAG Parkeringsutredning Kv Korthållaren 5 m m UPPDRAGSNUMMER 2125357000 UPPDRAGSLEDARE Joakim Ax RAPPORTFÖRFATTARE Joakim Ax (huvudförfattare) Emma Wiklund (medförfattare) DATUM Parkeringsutredning

Läs mer

Tips på praoplatser att ringa till själv

Tips på praoplatser att ringa till själv Abborrens Förskola Anki Frölander Aborrv 21 181 30 LIDINGÖ 08-731 37 48 Acquila's Hunddagis Ruby Sidell Ängskärsgatan 4 115 29 STOCKHOLM 08-783 07 28 Akademibokhandeln Personalansvarig Box 1028 181 21

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 2015:929 Utkom från trycket den 18 december 2015 utfärdad den 10 december 2015. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Avgiftsbelagd parkering i Visby Tekniska förvaltningens förslag till Zonindelning, avgift och tidsbegränsning

Avgiftsbelagd parkering i Visby Tekniska förvaltningens förslag till Zonindelning, avgift och tidsbegränsning Avgiftsbelagd parkering i Visby Tekniska förvaltningens förslag till Zonindelning, avgift och tidsbegränsning Tekniska nämnden i Gotlands kommun Handläggare Lennart Klintbom Trafikingenjör Under sommaren

Läs mer

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar ! Onsdagen 10/7 Onsdagen 10/7 Torsdag 11/7 Torsdag 11/7, Fredag 12/7 Fredag 12/7 Lördag 13/7 Lördag 13/7 Söndag 14/7 Söndag 14/7 Måndag 15/7 Måndag 15/7 Tisdag 16/7 Tisdag 16/7 Onsdag 17/7 Onsdag 17/7

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag om parkeringsplatser för elbilar

Redovisning av regeringsuppdrag om parkeringsplatser för elbilar PROMEMORIA 1(11) Redovisning av regeringsuppdrag om parkeringsplatser för elbilar 1. Sammanfattning Transportstyrelsen har efter beslut av regeringen den 18 februari 2010 fått i uppdrag att lämna förslag

Läs mer

Lägesredovisning av projekt Gata för gata

Lägesredovisning av projekt Gata för gata GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Ulla Alm Parkeringsavdelningen Juridik Tel: 508 268 56 ulla.alm@gfk.stockholm.se 2004-10-11 Till Gatu- och fastighetsnämnden Lägesredovisning

Läs mer

Stockholms läns författningssamling

Stockholms läns författningssamling Stockholms läns författningssamling Länsstyrelsen 01FS 1997:125 Kungörelse 01-01:72 Utkom från trycket den 23 september 1997 om lokala trafikföreskrifter om terrängtrafik inom Stockholms län; utfärdad

Läs mer

Rune Niserius (M), ordförande Bo-Gunnar Andersson (C) Yen Gunnarsson (S) Ordföranden samt Yen Gunnarsson. Underskrifter Sekreterare...

Rune Niserius (M), ordförande Bo-Gunnar Andersson (C) Yen Gunnarsson (S) Ordföranden samt Yen Gunnarsson. Underskrifter Sekreterare... Protokoll Nr 2014-6 Sammanträdesdatum 2014-08-13 Sammanträdestid 0900-0930 Trafiknämnden Närvarande Ledamöter Rune Niserius (M), ordförande Bo-Gunnar Andersson (C) Yen Gunnarsson (S) Tjänstemän Inge Emanuelsson,

Läs mer

Ulla-Britt Brandin (KD) ersättare Kjell Carlström (PF) ersättare Lars-Göran Thulin (S) ersättare

Ulla-Britt Brandin (KD) ersättare Kjell Carlström (PF) ersättare Lars-Göran Thulin (S) ersättare 1 (21).Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum, Sessionssalen kl 15:30-19:00 Beslutande Michael Bernhardsson (PF) ordförande Patrik Ströbeck (M) ledamot Nils-Börje Jönsson (C) ledamot Anders

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, måndagen den 1 juni 2015 kl. 8.30 Beslutande Åke Nilsson, KD Rosie Folkesson, S Åke Bergh, M Jonny Bengtsson, S, tj. ers. Övriga deltagande Jens Karlsson,

Läs mer

Regler för BOENDEPARKERING/ NYTTOPARKERING

Regler för BOENDEPARKERING/ NYTTOPARKERING 1 (6) Godkänd av tekniska nämnden TN 101, 2003-09-17 Fastställd av kommunfullmäktige KF 239, 2003-10-20 Regler för BOENDEPARKERING/ NYTTOPARKERING i Strängnäs och Mariefreds centrum Enligt MFN 2007-03-13

Läs mer

INFORMATION OM BOENDEPARKERING I NORA CENTRUM

INFORMATION OM BOENDEPARKERING I NORA CENTRUM INFORMATION OM BOENDEPARKERING I NORA CENTRUM I centrala Nora tillåts parkering på gatumark normalt i högst 2 tim under dagtid vardagar. För boende inom området kan i vissa fall behov uppstå att kunna

Läs mer

Hur får man reglera trafiken på enskilda vägar

Hur får man reglera trafiken på enskilda vägar Hur får man reglera trafiken på enskilda vägar Kort presentation av vilka möjligheter vägföreningar m fl har och inte har att reglera trafiken på sina vägar. Ytterligare information : malin.klasson@vellinge.se

Läs mer

PROTOKOLL att anta förslaget till Policy för parkeringsövervakning inom det kommunala vägnätet, daterat

PROTOKOLL att anta förslaget till Policy för parkeringsövervakning inom det kommunala vägnätet, daterat Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2016-04-25 75 Revidering av policy för parkeringsövervakning, med avgifter KS-2016/199 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till

Läs mer

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Fysisk planering Svartuddsvägen 1 94185 Piteå Tel: 0911-69 62 00 Blanketten är ifyllnadsbar men måste skrivas ut för underskrift. Jag söker för första

Läs mer

PM Trafik. Torbjörns torg, Uppsala Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden. Dnr PBN ,

PM Trafik. Torbjörns torg, Uppsala Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden. Dnr PBN , PM Trafik Torbjörns torg, Uppsala 2017-08-25 Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden. Dnr PBN 2017-002462, 2017-08-25 Uppdrag: PM Trafik Torbjörns torg, Uppsala Uppdragsnummer: 1546 Status: Samrådshandling

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ADMINISTRATIVA AVDELNINGEN ANSÖKAN Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade För parkeringstillståndet fordras ett välliknande foto och namnteckning, se bilaga. Jag

Läs mer

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade För att ansökan ska behandlas bör legitimerad läkare fyllt i läkarintyget. För parkeringstillstånd fodras ett välliknande foto och namnteckning, se bilaga

Läs mer

Bålsta Trafikutredning

Bålsta Trafikutredning Skanska Fastigheter Göteborg AB Göteborg 2017-10-19 Koncept Datum 2017-10-19 Uppdragsnummer 1320030409 Utgåva/Status Koncept Harald Lundström Anton Nilsson Åsa Dykes Uppdragsledare Handläggare Granskare

Läs mer

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd.

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25)

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25) Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25) Plats och tid Rum 367, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg torsdag 12 april 2007, kl 08.30-14.40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-21. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 21 november 2013, kl. 13.00 OBS! Tiden!

Sammanträdesdatum 2013-11-21. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 21 november 2013, kl. 13.00 OBS! Tiden! TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-11-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 21 november 2013, kl. 13.00 OBS! Tiden! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Revisorernas övergripande

Läs mer

ANSÖKAN om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Jag ansöker om förlängning av tidigare beviljat parkeringstillstånd.

ANSÖKAN om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Jag ansöker om förlängning av tidigare beviljat parkeringstillstånd. Sidan 1 av 7 ANSÖKAN om parkeringstillstånd för rörelsehindrade För att kunna behandla ansökan fordras att legitimerad läkare fyllt i läkarintyget på sidan 2, nytt läkarintyg skall lämnas med 2-3 års mellanrum

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Conny Thiman (S) Christina Brofalk (C)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Conny Thiman (S) Christina Brofalk (C) Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott 2012-11-28 1(11) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 14.00 14.30 Beslutande Ledamöter Yvonne Stein (FP) ordf Catharina Andersson (S) Irène Seth

Läs mer

Gata/väg/kvarter Nummer RDT Föreskrift Beslut Ikraftträdande

Gata/väg/kvarter Nummer RDT Föreskrift Beslut Ikraftträdande LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER FÖR TIBRO KOMMUN I RDT Allégatan 1472:2010:13 Förbud att parkera 13 april 2010 1 juli 2010 Allégatan 1472:2010:142 30 km/tim 18 maj 2010 1 juli 2010 Allégatan 1472:2013:14 Parkering

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 2008:46 Utkom från trycket den 19 februari 2008 utfärdad den 31 januari 2008. Regeringen föreskriver att 3 kap. 17

Läs mer

SKOLVIS LISTA ÖVER TURER. Sida 1 av 5

SKOLVIS LISTA ÖVER TURER. Sida 1 av 5 MÅNDAG Korsängsgatan - Enköping Östra Ringgatan - M6111 8.05 8.38 Sida 1 av 5 TISDAG Korsängsgatan - Enköping Östra Ringgatan - TI6111 Sida 2 av 5 ONSDAG Korsängsgatan - Enköping Östra Ringgatan - O6111

Läs mer

PM ang trafik kring ett planerat parkeringsgarage på Davidshallstorg.

PM ang trafik kring ett planerat parkeringsgarage på Davidshallstorg. 1 2006-11-23 PM ang trafik kring ett planerat parkeringsgarage på Davidshallstorg. Trafiksituation idag På torget finns idag 88 parkeringsplatser och på de angränsande gatorna runt omkring torget finns

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum för anslags nedtagande

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum för anslags nedtagande Sammanträdesprotokoll 1 (27) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred,, kl. 11.45-12.15 ande Åke Nilsson, KD Per-Inge Pettersson, C Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Övriga deltagande Anders

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-06-05

Kommunstyrelsen 2012-06-05 Kommunstyrelsen 2012-06-05 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30-12.00 Beslutande Leif Nilsson (S) ordf. Ingemar Hellström (S) Fredrik Rönning (S) Mi Abrahamsson (S) Kjell Midér (S) Hans Jansson

Läs mer

Parkering för personer med rörelsehinder

Parkering för personer med rörelsehinder Parkering för personer med rörelsehinder Om du har stora svårigheter att förflytta dig på egen hand har du möjlighet att få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Med tillstånd kan du parkera på

Läs mer

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad För att kunna behandla ansökan fordras att legitimerad läkare fyllt i läkarintyget på sidan 2 samt att ett välliknande foto i passfotoformat samt namnteckning

Läs mer

[9201] Trafikförordning (1998:1276)

[9201] Trafikförordning (1998:1276) Skatter m.m./vägtrafikförfattningar m.m. 1 [9201] Ändrad enligt SFS 1999:240, 1999:547, 1999:719, 1999:721, 1999:835, 2000:289, 2000:456, 2000:869, 2001:357, 2001:667, 2001:753, 2002:943, 2003:818, 2004:285,

Läs mer

Förslag till nya bestämmelser för boendeparkering

Förslag till nya bestämmelser för boendeparkering 11 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Lasu Roger Datum 2016-11-29 Diarienummer GSN-2016-0775 Gatu- och samhällsmiljönämnden Förslag till nya bestämmelser för boendeparkering Förslag till beslut Gatu-

Läs mer