Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum. Chalmers

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum. Chalmers 2010-01-21"

Transkript

1 Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum Chalmers

2 Innehåll Varför ett Vindkraftstekniskt Centrum Mål Deltagare Organisation Forskningsområden Samverkan med Västra Götalandsregionen Internationell utblick Erfarenhet - Chalmers

3 Bakgrund - I Sverige finns det stor kunskap inom vindkraft teknik, bla ABB och SKF är världsledande leverantörer på generatorer respektive lager Jmf med Danmark och Tyskland är den svenska vindkraft industrin mkt liten Tillväxt potentialen är enorm globalt inom området. EWEA (European Wind Energy Assosiation) spår en tillväxt på antalet anställda inom sektorn från år 2007 till år Danmark, Tyskland och Spanien står idag för 75 % av arbetstillfällena. I Sverige sysselsätts idag ca direkt i vindkraft industrin. Trots stor kunskap inom utveckling och produktion av komplexa sammansatta mekaniska och elektriska system i Sverige från bla. fordonsindustrin finns det ännu ingen svensk tillverkning av vindkraftverk. Tyskland är helt dominerande i Europa och i Danmark har vindkraft snabbt vuxit till att bli en av landets största exportindustrier.

4 Bakgrund - Exempel på område där kunskap från fordonsindustrin finns som kan appliceras på vindkraft området är: Tranmissioner till vindkraftverk. Tyskland är helt dominerande i Europa. Transmissionen står för % av värdet på ett vindkraftverk. Ihop med pitch och gir mekanism är det ca 25 % Svensk tillverkning av transmissioner för fordonsindustrin och svensk transmissionskompetens kan användas för framtida innovativa drivlinor i vindkraftverk. Transmissiontillverkning från fordon och gruvindustri går över till vindkraft. Se tex Michigan som kommer från fordons industrin och kring Ruhr området som kommer från gruv- och kol industrin

5 Energimyndigheten varför Centra? Förnyelsebar elproduktion CO2 - fri Planeringsmål 30 TWh vindkraft i Sverige Stödja svensk forskning och industriutveckling Initiativ från industriföretag i samverkan med Chalmers och Regionen

6 Mål - Bygga upp systemkunskap kring hela vindkraftverket för att möjliggöra: Ledande utveckling & tillverkning av kompletta vindkraftverk i Sverige Ledande svensk utveckling & tillverkning av delsystem som mekaniska drivlinan växellåda, ingående axel, utgående axel, gir- och pitch - mekanism, turbinblad, torn, nav, generatorer, transformatorer,. Sprida kunskapen till undervisning/kurser inom utbildning

7 Vindkraftsforskning i Sverige Vindval Acceptans och natur Vindforsk Vindar i skog och fjäll Integration i elnät Framtida dc-nät Drift och underhåll Kompetenscentrum Utveckling, konstruktion & tillverkning av vindkraft

8 Vindenergisatsningar i Västsverige Power Väst Energimyndigheten Utbildning vindkraft, industrikontakter, InMotion VG-Region Industriutvecklingsforskning Informationsspridning högskola industrin Allmänhet & samhälle Kompetenscentrum Utveckling, konstruktion & tillverkning av vindkraft Forskning om havsbaserad vindkrafts teknik - elutrustning

9 Metod - Nyckeln till att bli ledande är att ha bäst kunskap om hela systemet Det snabbaste och effektivaste sättet att skaffa kunskap är att bygga simuleringsmodeller Därför skall Centrat utveckla dessa modeller och bygga kunskap om kompletta vindkraftssystem Bygga vidare på god befintlig kunskap

10 Metod - Samarbetet mellan ledande företag och universitet /högskolor en simuleringsmodell från vindlast till elnät, inklusive styrsystem. För att prediktera: Laster Livslängd Verkningsgrad Ljud och vibrationer, från turbin blad och växellåda System modellen skall ge förutsättningar för: System optimering map. på kostnad och vikt för systemet: turbinblad, växellåda, generator, etc. Utveckling av styrstrategier Möjliggöra både skapande och utvärdering av nya innovationer och tekniker. Modellverifiering sker på befintligt vindkraftverk

11 Partners - Chalmers etablerar ett Svenskt Vindkraftteknisk Centrum Industriella partners: SKF, ABB, Dynawind, T Engineering, Göteborg Energi, Mattsson Gruppen, Triventus,.. Fler är välkomna att deltaga

12 Centrats struktur projekt

13 Finansieringsmodell för centra Naturainsatser Kontanta medel Energimyndigheten

14 Totalt finansiellt åtagande Parternas totala finansiella åtaganden, kontanta medel och naturainsatser, Etapp 1 av verksamheten inom ramen för SWPTC uppgår till minst 100 MSEK fördelat på 4 verksamhetsår

15 Personal - Center Vid universitet: 8 docenter -professorer 10 doktorander 1 tekniker Vid industrin i parallel forsknings- och utveckling projekts: 5 erfarna teknikexperter 5 industri doktorander 5 ingenjörer/tekniker Sum: personer vid universitet och industri

16 MÅL: Temagrupp 1: Elkraft- och styrsystem Att utveckla elkrafttekniken inom vindenergi så att en kostnadseffektiv elproduktion kan utvecklas. Utveckla modeller av aktuella elsystem som är anpassade för simuleringsmodeller av drivlinan och hela vindkraftverket. Tydliggöra hur nätbolagens Grid Code påverkar konstruktionen av elsystemet och kraftverk Föreslå utveckling av elsystem med nya kraftelektroniska komponenter och nya generatorkoncept.

17 Temagrupp 2: Turbin & vindlast Teknikbakgrund: Dynamiska laster på rotorblad skapas av tidsvarierande vind. Frågeställningar: Hur stora är de dynamiska lasterna? Amplitud och frekvens? Vilka vindförhållanden är mest kritiska? Hur propagerar de dynamiska lasterna från rotorblad till växellåda och lager? Mål: Forskningen inom Temagrupp 2 ska ge kunskap, resultat och metoder så att aerodynamiska krafter kan värderas på systemnivå.

18 Temagrupp 3: Mekanisk kraftöverföring och systemoptimering Fördelning av vindkraftsverks fel Drivline modell Frågeställningar och problem skall svaras på: Laster, livslängd, verkningsgrad, ljud och vibrationer från turbin blad och växellåda Avancerad ingenjörsanalys och optimering av kraftöverföring system av vindkraftverk Aktiv vibrations dämpning för vindkraftverk Systemanalys och multikriterier optimering av vindkraftverk

19 Tema 4: Bärande struktur och fundament + Dimensionering av vindkraftverk baseras på analys mha finita elementmetoden och simulering av dynamiken i flerkropparsystem + Sådana metoder är alltid behäftade med modelleringsfel som ofta är acceptabelt små + Mha analys av strukturdynamiska mätresultat kan jämförelser göras med modellers prediktionsnoggrannhet = Modellvalidering och modellkalibrering kan ge värdefull modelleringserfarenhet CHALMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY - Applied Mechanics - Dynamics

20 Forskningscentra Internationellt Technical University Delft, Holland All teknikområden + ployci, ekomoni 50 doktorander DTU/ Risö 150 personer Flertal Centra i Tyskland NREL, USA England, provning av blad, 100m och växellådor, 15 MW

21 Chalmers is a part of Power Cluster and WP3-skills leader Discuss the BSc/MSc profiles with companies within the wind energy branch in form of expert interviews. Developing of content for training modules for off shore EU och Västar Götalandsregionen finansierar

22 Chalmers` education volume year MSc programmes in Engineering and Architecture Degrees year BScEng, BSc and ship's officers programmes Degrees 273 PhD programmes Degrees awarded of which licentiates 126

23 Master Programmes som ger bas för vindkraft Design: Electric Power Engineering Industrial Design Engineering Advanced Engineering Materials Structural Engineering and Building Performance Design Systems, Control and Mechatronics Sound and Vibration Production: Supply Chain Management Production Engineering Off shore: Naval Architecture Planering pågår för vindkraftsprogram

24 Electric Power Engineering and Wind Power Components, system, modeling Theory studies, simulations, measurements in laboratory and in operation

25 Wind Power - Electric Power 17 PhD thesis 16 Licentiate thesis (half PhD) 150 Scientific papers (about) 170 person-year of wind power research during 30 years PhD-thesis: Design of Direct-driven Permanent-magnet Generators for Wind Turbines,1996 Grid-Connected Voltage Source Converter Control Principles and Wind Energy Applications, 1998 Power Quality of Wind Turbines, 2000 Dynamic Models of Wind Turbines A Contribution towards the Establishment of Standardized Models of Wind Turbines for Power System Stability Studies, 2009

26 MISSION A forward-looking university of technology with a global outlook that conducts internationally recognised education, basic and applied research and collaborations, integrated with a professional innovation process

Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum

Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum VÄRLDENS SKILLNAD Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum Svensk VindkraftsTekniskt Centrum har bildats för att stödja svensk industri med kunskap inom vindkraftens konstruktionsfrågor och för att utbilda ingenjörer

Läs mer

Vindkraft på Chalmers och i världen

Vindkraft på Chalmers och i världen Vindkraft på Chalmers och i världen Ola Carlson Svenskt vindkraftstekniskt centrum Avdelningen för elteknik Institutionen för energi och miljö Chalmers tekniska högskola 141029 Ockelbo Kort historia 1829

Läs mer

Forskning för mer och bättre vindkraft

Forskning för mer och bättre vindkraft Forskning för mer och bättre vindkraft Vindforsk II syntesrapport Elforsk rapport 08:46 December 2008 Forskning för mer och bättre vindkraft Vindforsk II syntesrapport Elforsk rapport 08:46 December 2008

Läs mer

Kartläggning av sysselsättningseffekter från vindkraft

Kartläggning av sysselsättningseffekter från vindkraft Kartläggning av sysselsättningseffekter från vindkraft 2012-02-20 Ecoplan på uppdrag av Power Väst Sammanfattning När man från offentligt håll skall satsa för att skapa nya jobb, väljer man gärna att

Läs mer

Miljöteknikmöjligheter i Västsverige

Miljöteknikmöjligheter i Västsverige Miljöteknikmöjligheter i Västsverige En sammanfattning av Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland - 2011 Sammanställd av Jonas Norrman & Rebecca Brembeck, Nätverket GAME, samt Catarina Hedar,

Läs mer

Stor andel vindkraft ur ett marknads- och teknikperspektiv

Stor andel vindkraft ur ett marknads- och teknikperspektiv Stor andel vindkraft ur ett marknads- och teknikperspektiv Underlag till Vindforsks syntesrapport Vindforsk teknikrapport 7:08 Nils Andersson oktober 2008 Stor andel vindkraft ur ett marknads- och teknikperspektiv

Läs mer

FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE. VINNOVA Analys VA 2009:08 VINDKRAFTEN TAR FART. En strukturell revolution?

FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE. VINNOVA Analys VA 2009:08 VINDKRAFTEN TAR FART. En strukturell revolution? FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2009:08 VINDKRAFTEN TAR FART En strukturell revolution? Vindkraft En fördjupningsstudie om vindkraft inom projektet Framsyn och Tillväxtområden

Läs mer

Elkraftteknisk samverkan

Elkraftteknisk samverkan Nr 3:2005 Elkraftteknisk samverkan Svenska Kraftnäts regeringsuppdrag att utarbeta förslag till förstärkt forsknings-, utvecklings- och demonstrationsverksamhet inom elteknikområdet. Slutrapport 2005-10-14

Läs mer

bilagor till agendan

bilagor till agendan bilagor till agendan»nationell kraftsamling för Processindustriell Automation«Bilaga 1: Projektorganisation Bilaga 2: Översikt FUI-miljöer, kluster och initiativ Bilaga 3: Genomförda aktiviter och workshops

Läs mer

Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt

Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt En internationell utblick kring politik för forskning, teknikutveckling och innovation i Indien, Japan, Kina, Sydkorea och USA Dnr: 2012/217 Myndigheten

Läs mer

Vindkraft. till lands och till sjöss EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA

Vindkraft. till lands och till sjöss EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Vindkraft till lands och till sjöss EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Innehåll Sammanfattning.......................................1 Vindkraften ett värdefullt komplement....................2

Läs mer

FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2011:01 SMART LEDNING. Drivkrafter och förutsättningar för utveckling av avancerade elnät.

FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2011:01 SMART LEDNING. Drivkrafter och förutsättningar för utveckling av avancerade elnät. FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2011:01 SMART LEDNING Drivkrafter och förutsättningar för utveckling av avancerade elnät. Titel: Smart ledning - Drivkrafter och förutsättningar

Läs mer

2 ÅRSBERÄTT 0 2 ELSE 1 0 1 1

2 ÅRSBERÄTT 0 2 ELSE 1 0 1 1 2011 ÅRSBERÄTTELSE CHALM 2011 INNEHÅLL 4 Rektor om året 2011 6 Studentkårens syn 7 Kvalitetsarbete 8 STYRKOR OCH DRIVKRAFTER 10 Utmaningar ger incitament 14 Med hållbar utveckling som drivkraft 16 Nyttiggörande

Läs mer

LÖSNINGAR PÅ LAGER. Energilagringstekniken och framtidens hållbara energiförsörjning FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE

LÖSNINGAR PÅ LAGER. Energilagringstekniken och framtidens hållbara energiförsörjning FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2012:02 LÖSNINGAR PÅ LAGER Energilagringstekniken och framtidens hållbara energiförsörjning Titel: Lösningar på lager - Energilagringstekniken

Läs mer

Samverkan för tillväxt inom den svenska elsektorn

Samverkan för tillväxt inom den svenska elsektorn Samverkan för tillväxt inom den svenska elsektorn Strategiska tankar och förslag Slutrapport från Elpanelen i IVA-projektet Samverkan för tillväxt teknikutveckling på omreglerade marknader Forskning Samhälle

Läs mer

Trätorn Kan det vara något för svensk vindkraft i skogsmiljö?

Trätorn Kan det vara något för svensk vindkraft i skogsmiljö? Trätorn Kan det vara något för svensk vindkraft i skogsmiljö? Projekt Energi- och miljökompetenscentrum Rapport 2011:1 Anders Angantyr och Daniel Hägerby Oktober 2011 Högskolan Dalarna Energi- och miljöteknik

Läs mer

VIND2010. 15-17september. Vindkraften är central i utvecklingen mot en hållbar. Svenska Mässan i Göteborg

VIND2010. 15-17september. Vindkraften är central i utvecklingen mot en hållbar. Svenska Mässan i Göteborg VIND2010 Programtidningen för Sveriges största vindkraftskonferens 15-17september Svenska Mässan i Göteborg Vindkraften är central i utvecklingen mot en hållbar ekonomi sidan 4 Andreas Carlgren och Maud

Läs mer

Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP)

Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP) Rapport, juni 2011 Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP) Peter Stern, Linda Blomkvist, Nulifer Ipek & Tomas Åström www.technopolis-group.com Etapputvärdering

Läs mer

MADE IN SWEDEN 2030 Strategisk innovationsagenda för svensk produktion

MADE IN SWEDEN 2030 Strategisk innovationsagenda för svensk produktion MADE IN SWEDEN 2030 Strategisk innovationsagenda för svensk produktion INNEHÅLL Nationell kraftsamling och innovation för produktion i Sverige...3 Produktion i Sverige 2030 en vision för svenskt välstånd...4

Läs mer

Småskaliga vindkraftverk på byggnader i urban miljö

Småskaliga vindkraftverk på byggnader i urban miljö Småskaliga vindkraftverk på byggnader i urban miljö Möjligheter och hinder för ökad implementering Small-scale wind turbines mounted on buildings in the urban environment Possibilities and barriers for

Läs mer

Utbildningsdepartementet. utför reformer som stärker Sverige. Innehåll. MiROi distansutbildning. För alla nivåer.

Utbildningsdepartementet. utför reformer som stärker Sverige. Innehåll. MiROi distansutbildning. För alla nivåer. Chalmers presenterar sjöfartens fantastiska möjligheter Sidan 6 Vadstena Klosterhotell Sveriges mest spännande hotell Sidan 65 www.miroi.se MiROi distansutbildning. För alla nivåer. Affärstidningen Affärstidningen

Läs mer

Del 2. Om vindkraft - 57 -

Del 2. Om vindkraft - 57 - Del 2 Om vindkraft - 57 - - 58 - Vindkraften i nationell och europeisk politik 1.1 Energibehov och förnybar energi i EU EU-länderna konsumerar alltmer energi. Energiproduktionen inom EU räcker inte för

Läs mer

Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland - 2011

Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland - 2011 Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland - 2011 Sammanställd av Jonas Norrman & Rebecca Brembeck (Nätverket GAME) och Catarina Hedar (Ramböll) på uppdrag av Västra Götalandsregionen. En rapport

Läs mer

eff - S ys Effektivare kyl- och värmepumpssystem

eff - S ys Effektivare kyl- och värmepumpssystem eff - S ys Effektivare kyl- och värmepumpssystem Slutrapport för eff-sys Energimyndighetens utvecklingsprogram Effektivare kyl- och värmepumpssystem 2001-03-01 2005-02-28 projektnr P9648-1 och P9648-2

Läs mer

Programbeskrivning för Fordonsutveckling

Programbeskrivning för Fordonsutveckling Programbeskrivning för Fordonsutveckling Innehållsförteckning VERSION 2011-02-28... 3 1. AVTAL OM SAMVERKAN AVSEENDE FORDONSSTRATEGISK FORSKNING OCH INNOVATION... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Generella krav

Läs mer

Svensk vindkraft 215 miljarder senare

Svensk vindkraft 215 miljarder senare Svensk vindkraft 215 miljarder senare Per Nilsson OKTOBER 2011 TIMBRO Wind is not a bad technology. It s just a lot more limited than people thought in the past. Lars Christian Lilleholt, energipolitisk

Läs mer

Anpassning av elnäten till ett uthålligt energisystem

Anpassning av elnäten till ett uthålligt energisystem EI R2010:18 Anpassning av elnäten till ett uthålligt energisystem - Smarta mätare och intelligenta nät Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna EnergimarknadsinspektionenR2010:18 Författare:

Läs mer

Det bästa av två världar

Det bästa av två världar EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN Det bästa av två världar effekter för näringslivet av samverkan i forskarutbildning en rapport om KK-stiftelsens Företagsforskarskolor Om KK-stiftelsen KK-stiftelsen är de

Läs mer

VAR LIGGER HORISONTEN?

VAR LIGGER HORISONTEN? FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2009:07 VAR LIGGER HORISONTEN? Stor potential men stora utmaningar för vågkraften Vågkraft En fördjupningsstudie om vågkraft inom projektet Framsyn

Läs mer

ELEKTRONIK I FORDON 2014

ELEKTRONIK I FORDON 2014 ELEKTRONIK I FORDON 2014 8-9 APRIL 2014 GÖTEBORG FÖR 9:E ÅRET I RAD NU STÖRRE ÄN NÅGONSIN! Simon Fürst BMW Astrid Lundgren Volvo Cars Fredrik Sidahl FKG Carl-Gustav Löf BAE Systems Hägglunds Pär Degerman

Läs mer