RÖDA KATALOGEN. Teknisk handbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RÖDA KATALOGEN. Teknisk handbok"

Transkript

1 RÖDA KATALOGEN Teknisk handbok BRÖDERNA EDSTRAND AB 1999

2 Viktuppgifterna i handboken är beräknade med nominella mått och gäller med vanliga toleranser. Vi reserverar oss mot eventuella feltryck och alla tabeller och sifferuppgifter lämnas utan förbindelse. 11:e upplagan. Tidigare upplagor tryckta år: 1934, 1938, 1945, 1952, 1959, 1964, 1968, 1973, 1978, 1985 Tryckt hos AB Multitryck, Borås 1999 Eftertryck tillåtet om källan anges Bröderna Edstrand AB 1999

3 BE-koncernen Sid Kvalitet, miljö & SBS Sid. 11 Beteckningar & teknisk information Sid Tekniska data för stålsorter Sid Armeringsstål Sid Balk & hålprofiler Sid Stångstål & räls Sid Plåt Sid Rör Sid Rostfritt stål Sid Aluminium Sid Förbehandlat material Sid

4 Bröderna Edstrand AB Bröderna Edstrand, Malmö Postadress: Box MALMÖ Besöksadress: Spadegatan 1 Industrihamnen Godsadress: Malmö HB 2 Järnkajen Malmö HB 2 Kolkajen Telefon: Fax: (huvudkontor) (försäljning) Bankgiro: Postgiro: Org. nummer: SE E-post: (huvudkontor) (försäljning) Hemsida: Bröderna Edstrand AB representeras i Finland och Estland av Starckjohann Steel. 2 3

5 , Göteborg Bröderna Edstrand, Jönköping Postadress: Box GÖTEBORG Besöksadress: Exportgatan Tingstad Godsadress: (se Besöksadress) Telefon: Fax: Bankgiro: Postgiro: Org. nummer: SE E-post: Hemsida: Postadress: Box JÖNKÖPING Besöksadress: Soldattorpsgatan 15 Godsadress: (se Besöksadress) Telefon: Fax: Bankgiro: Postgiro: Org. nummer: SE E-post: Hemsida: 4 5

6 , Stockholm Bröderna Edstrand, Norrköping Postadress: Box STOCKHOLM Besöksadress: Hammarbyvägen 3 Telefon: Fax: Bankgiro: Postgiro: Org. nummer: SE E-post: Hemsida: Postadress: Box NORRKÖPING Besöksadress: Barlastgatan 10 Lindö Godsadress: (se Besöksadress) Telefon: Fax: Bankgiro: Postgiro: Org. nummer: SE E-post: Hemsida: 6 7

7 , Sundsvall Bröderna Edstrand Försäljningskontor: Postadress: Box SUNDSVALL Besöksadress: Pionvägen 5 Kvissleby Godsadress: (se Besöksadress) Telefon: Fax: Bankgiro: Postgiro: Org. nummer: SE E-post: Hemsida: Falun Box FALUN Tfn Fax Alvesta Box ALVESTA Tfn Fax Gislaved Rotegatan 1A GISLAVED Tfn Fax Karlstad Fredsgatan 3A KARLSTAD Tfn Fax Lidköping Båsgatan LIDKÖPING Tfn Fax Halmstad BE International Box HALMSTAD Tfn Fax

8 Dotterbolag i utlandet: BE Stål & Metal A/S Marielystvej FREDERIKSBERG DANMARK Tfn Fax BE Stal & Metal Sp.zo.o.* ul. Energetyków GDYNIA POLEN Tfn Fax *Lagerhållande BE Terauds & Metãli SIA* Deglava iela RIGA LETTLAND Tfn Fax BE Plienas & Metalai* Elektrenu 7B 3031 KAUNAS LITAUEN Tfn Fax Bröderna Edstrand AB Kvalitet, miljö och Svensk Byggstålkontroll Kvalitetssäkring Kvalitetssäkring är en strategisk fråga inom Bröderna Edstrand AB. Vi har därför valt att etablera och certifiera vårt kvalitetssystem enligt SS-EN ISO Målet med vårt kvalitetsarbete är att säkerställa effektiva och dokumenterade rutiner för vårt arbete samt att organisera och utbilda vår personal för att kunna tillmötesgå och tillfredsställa våra kunder och deras krav på våra produkter och vår service. Vårt kvalitetssystem genomgår löpande granskning och revision för att kunna vidareutvecklas. Miljö Bröderna Edstrand AB följer den internationella standarden SS-EN ISO för miljöledningssystem. Vi strävar mot att verksamheten i våra anläggningar ska begränsa påverkan av den omkringliggande miljön. Genom att sätta upp kort- och långsiktiga miljömål skapar vi ett engagemang så att miljöfrågorna blir en naturlig del i det dagliga arbetet. Bröderna Edstrand AB följer SBS regelverk. SBS, Svensk Byggstålkontroll, tillhandahåller tillverkningskontroll och besiktning inom främst området byggstål. Med byggstål avses armering, stålbyggnadsmaterial och stålbyggnadskonstruktioner. Kunderna är tillverkare och distributörer av stålprodukter samt de verkstäder som tillverkar och monterar komponenter eller konstruktioner. SBS-kontrollen uppfyller kraven i Boverkets konstruktionsregler

9 Beteckningar & teknisk information Beteckningar & teknisk information Beteckningar Förkortningar Prefix för multipelenheter Fysikaliska data Sandelinkurvan/varmförzinkning

10 Beteckningar A Area B Bredd E Elasticitetsmodul F kraft, påverkan G Skjuvmodul H Höjd I Tröghetsmoment M Böjmoment N Normalkraft T Vridmoment V Tvärkraft W böjmotstånd enligt elasticitetsteori Z böj- eller vridmotstånd enligt plasticitetsteori a avstånd, mått på kälsvets b bredd d diameter, livtjocklek e excentricitet, livförskjutning f hållfasthetsvärde, utböjning av liv, rakhet f u brottgränsvärde f y sträckgränsvärde R m Brottgräns R eh Sträckgräns Agt total förlängning vid maximal kraft h höjd, profilhöjd i tröghetsradie k rätvinklighet, flänssnedhet l, L längd n antal q rakhetstolerans r radie, rundning t tjocklek vinkel, förhållande vinkel, förhållande partialkoefficient, förhållande f partialkoefficient för last m partialkoefficient för värde på materialegenskap n partialkoefficient för säkerhetsklass ε töjning (stukning) η formfaktor 14 λ slanketstal friktionstal σ normalspänning σ1, σ2 huvudspänningar τ skjuvspänning reduktionsfaktor b reduktionsfaktor vid vippning c reduktionsfaktor vid knäckning v reduktionsfaktor vid skjuvbuckling Index: b böjning, skruv c tryck cr kritisk d dimensioneringsvärde ef effektiv fl fläns gr brutto k karakteristiskt värde net netto r vidd, skillnad mellan max och min t dragning u brott w svets, liv x, y, z koordinatriktning y sträckgräns Beteckningar & teknisk information 15

11 Förkortningar ANSI American National Standards Institute ASNT American Society for Nordenstructive Testing ASTM American Society for Testing and Materials BBK94 Boverkets handbok om Betongkonstruktioner BKR99 Boverkets konstruktionsregler BRO94 Vägverkets allmänna tekniska beskrivning för broar BSK99 Boverkets handbok om stålkonstruktioner BSV97 Boverkets handbok om snö- och vindlast BVL Lagen om tekniska egenskaper på byggnadsverk m.m. DIN Deutsche Industrienormen EN European Standard IKH IVA Kran- och Hisskommisionen ISO International Organization for Standardization NAD(S) Nationellt anpassningsdokument svenskt PBL Plan- och bygglagen SBI Stålbyggnadsinstitutet SBS Svensk Byggstålskontroll SIS Standardiseringen i Sverige SMS Sveriges Mekanstandardisering SS Svensk Standard StBK-N5 Norm för tunnplåtskonstruktioner 79 Prefix för multipelenheter Talfaktor Prefix Beteckning Talfaktor Prefix Beteckning Benämning Benämning tera T 10 1 deci d 10 9 giga G 10 2 centi c 10 6 mega M 10 3 milli m 10 3 kilo k 10 6 mikro 10 2 hekto h 10 9 nano n 10 1 deka da piko p Fysikaliska data Beteckningar & teknisk information Elasticitetsmodul Densitet Längdutv.-koeff. GPa kg/m 3 *10 6 Stål Rostfritt stål, ferritiskt Rostfritt stål, austenitiskt Aluminium Mässing Koppar TNC Tekniska nomenklaturcentralen 16 17

12 Sandelinkurvan/ Varmförzinkning Zinkbeläggningens tjocklek i förhållande till stålets kiselhalt vid 9 och 3 minuters doppningstid i 460 C. Not 1 Kurvorna är medelkurvor. Betydliga variationer kan förekomma mellan stål med lika halter av kisel men som kommer från olika charger. Not 2 Den höga reaktiviteten mellan ca 0,04 och 0,12% Si benämns Sandelineffekten. Källa: Varmförzinkning av Nordisk Förzinkningsförening

13 Teknisk data för stålsorter Tekniska data för stålsorter Allmänt konstruktionsstål, kemisk sammansättning Allmänt konstruktionsstål, mekaniska egenskaper Tryckkärlsstål, uppdelning efter formvara Tryckkärlsstål, mekaniska egenskaper Tryckkärlsstål, kemisk sammansättning Kallformningsstål, kemisk sammansättning Kallformningsstål, mekaniska egenskaper Seghärdningsstål, kemisk sammansättning Seghärdningsstål, mekaniska egenskaper

14 Tekniska data för stålsorter Tekniska data för stålsorter Allmänt konstruktionsstål Kemisk sammansättning (utdrag ur SS-EN A1) Den kemiska sammansättningen, bestämd genom chargeanalys, skall överensstämma med värdena i tabellen. Beteckning C % max för Mn % Si % P % S % N % Enligt Enligt närmast Enligt närmast nominell tjocklek i mm 1) 2) max max max max max EN tidigare tidigare jämför ) och jämförbar bar DIN-norm ECISS IC 10 SS-norm (DIN-17100) S185 5) SS-1300 St 33 S235JR 5) SS-1311 USt37-2 0,17 0,20 1,40 0,045 0,045 0,009 S235JRG1 5) 0,17 0,20 1,40 0,045 0,045 0,007 S235JRG2 SS RSt37-2 0,17 0,17 0,20 1,40 0,045 0,045 0,009 S235JO St37-3U 0,17 0,17 0,17 1,40 0,040 0,040 0,009 S235J2G3 St37-3N 0,17 0,17 0,17 1,40 0,035 0,035 S235J2G4 0,17 0,17 0,17 1,40 0,035 0,035 S275JR SS St44-2 0,21 0,21 0,22 1,50 0,045 0,045 0,009 S275JO St44-3U 0,18 0,18 0,18 6) 1,50 0,040 0,040 0,009 S275J2G3 SS St44-3N 0,18 0,18 0,18 6) 1,50 0,035 0,035 S275J2G4 SS St44-3N 0,18 0,18 0,18 6) 1,50 0,035 0,035 S355JR SS ,24 0,24 0,24 1,60 0,55 0,045 0,045 0,009 S355JO 7) SS St52-3U 0,20 0,20 3) 0,22 1,60 0,55 0,040 0,040 0,009 S355J2G3 7) SS St52-3N 0,20 0,20 3) 0,22 1,60 0,55 0,035 0,035 S355J2G4 7) SS St52-3N 0,20 0,20 3) 0,22 1,60 0,55 0,035 0,035 S355K2G3 7) 0,20 0,20 3) 0,22 1,60 0,55 0,035 0,035 S355K2G4 7) 0,20 0,20 3) 0,22 1,60 0,55 0,035 0,035 E295 0,045 0,045 0,009 E335 0,045 0,045 0,009 E360 0,045 0,045 0,009 1) Det är tillåtet att överskriva föreskrivna värden under förutsättning att för varje ökning med 0,001% N skall maximal P-halt reduceras med 0,005%, emellertid får N-halten i chargeanalysen inte vara högre än 0,012%. 2) Maximala N-halten gäller inte om den kemiska sammansättningen visar en lägsta halt av totalt Al av 0,020% eller om tillräckligt med kvävebindande ämnen finns. De kvävebindande ämnena skall anges i intyget. 3) För nominell tjocklek 30 mm och för valsprofilering: C max 0,22%. 4) För profil med nominell godstjocklek 100 mm skall kolhalten överenskommas (option 25). 5) Finns endast för nominell tjocklek 25 mm. 6) För nominell tjocklek 150 mm: C max 0,20%. 7) Option 5 och option

15 Tekniska data för stålsorter Mekaniska egenskaper för platta och långa produkter (utdrag ur A1) Beteckning Sträckgräns R eh min, N/mm 2 Sträckgräns R eh min, N/mm 2 Brottgräns R m min, N/mm 2 Enligt Enligt närmast Enligt närmast Nominell tjocklek mm. Nominell tjocklek mm. Nominell tjocklek mm. EN tidigare tidigare jämför och jämförbar bar DIN-norm ECISS IC 10 SS-norm (DIN-1710) S185 SS-1300 St S235JR SS-1311 Ust S235JRG S235JRG2 SS RSt S235JO St37-3U S235J2G3 St37-3N S235J2G S275JR SS St44-2 S275JO St44-3U S275J2G3 SS St44-3N S275J2G4 SS St44-3N S355JR SS S355JO SS St52-3U S355J2G3 SS St52-3N S355J2G4 SS St52-3N S355K2G3 S355K2G4 E E E

16 Tryckkärlsstål Europastandarderna för tryckkärlsstål är uppdelade efter formvaror enligt nedanstående tabell. Formvara EN Motsvarande ISO Platta produkter EN Stång EN 10272, EN Rör, sömlösa EN Rör, svetsade EN Smide EN Stålgjutgods EN Gasflaskor EN Enkla tryckkärl EN Olegerade och låglegerade stål med fordrade egenskaper vid förhöjd temperatur. Mekaniska egenskaper (utdrag ur ) (gäller tvärprovstavar) Stålsort Normalt Godstjocklek Sträck- Brott- Brott- Slagleverans gräns gräns förläng- seghet tillstånd ning Prov R eh min R m temp mm över upp till N/mm 2 N/mm 2 A min % C min P235GH N Enligt tidi gare jäm förbar SS-norm SS * * * * P265GH N Enligt tidi gare jäm förbar SS-norm SS * * * * 24 Olegerade och låglegerade stål med fordrade egenskaper vid förhöjd temperatur. P295GH N * * * * P355GH N * * * * 16Mo3 N * * * * 13CrMo N+T N+T el QA el QL QL * * * * 10CrMo N+T N+T el QA el QL QL * * * * 11CrMo N+T el QA el QL QL *Efter överenskommelse N = Normaliserat, QA = Lufthärdat, QL = Väteskesläckt, T = Anlöpt Tekniska data för stålsorter 25

17 Tekniska data för stålsorter Olegerade och låglegerade stål med fordrade egenskaper vid förhöjd temperatur. Kemisk sammansättning (chargeanalys) (utdrag ur EN ) Stålsort Viktprocent C Si Mn P S Al Cr Cu 1) Mo Nb Ni Ti V Cr+Cu+ max max max tot max max max max Mo+Ni max P235GH max 0,16 0,35 0,40 1,20 0,03 0,025 min 0,020 max 0,30 0,30 max 0,08 0,01 0,30 0,03 0,02 0,7 P265GH* max 0,20 0,40 0,50 1,40 0,03 0,025 min 0,020 max 0,30 0,30 max 0,08 0,01 0,30 0,03 0,02 0,7 P295GH 0,08 0,20 0,40 0,90 1,50 0,03 0,025 min 0,020 max 0,30 0,30 max 0,08 0,01 0,30 0,03 0,02 0,7 P355GH 0,10 0,22 0,60 1,00 1,70 0,03 0,025 min 0,020 max 0,30 0,30 max 0,08 0,01 0,30 0,03 0,02 0,7 16Mo3 0,12 0,20 0,35 0,40 0,90 0,03 0,025 2) max 0,30 0,30 0,25 0,35 0,30 13CrMo 4 5 0,08 0,18 0,35 0,40 1,00 0,03 0,025 2) 0,70 1,15 3) 0,30 0,40 0,60 10CrMo ,08 4) 0,14 5) 0,50 0,40 0,80 0,03 0,025 2) 2,00 2,50 0,30 0,90 1,10 11CrMo ,08 4) 0,15 0,50 0,40 0,80 0,03 0,025 2) 2,00 2,50 0,30 0,90 1,10 1) En lägre Cu-halt och en max Sn-halt kan överenskommas vid beställning, exempelvis med hänsyn till formbarhet. 2) Al-halten ska bestämmas och anges i intyget. 3) Om motstånd mot komprimerat väte är av betydelse kan en min Cr-halt av 0,80% överenskommas vid beställning. 4) För godstjocklekar mindre än 10 mm kan en min C-halt av 0,06% överenskommas vid beställning. 5) För godstjocklekar större än 150 mm kan en max C-halt av 0,17% överenskommas vid beställning. *Motsvarar SS

18 Tekniska data för stålsorter Kallformningsstål Nedanstående tabeller avser varmvalsade platta produkter av kallformningsstål. Kemisk sammansättning (utdrag ur EN ) Stålsort C % max Mn % max Si % max P % max S % max Al % max Övrigt 240B 0,12 0,90 0,03 0,030 0,025 1) 2) S315MC 0,12 1,30 0,50 0,025 0,020 0,015 * S355MC 0,12 1,50 0,50 0,025 0,020 0,015 * S420MC 0,12 1,60 0,50 0,025 0,015 0,015 * S460MC 0,12 1,60 0,50 0,025 0,015 0,015 * S500MC 0,12 1,70 0,50 0,025 0,015 0,015 * S550MC 0,12 1,80 0,50 0,025 0,015 0,015 * S600MC 0,12 1,90 0,50 0,025 0,015 0,015 ** S650MC 0,12 2,00 0,60 0,025 0,015 0,015 ** S700MC 0,12 2,10 0,60 0,025 0,015 0,015 ** *Nb % max 0,09, V % max 0,20, Ti % max 0,15. Summa av Nb, V och Ti max 0,22%. **För dessa gäller garantierna enligt * samt även Mo % max 0,50 samt B % max 0,005. 1) Finkornsbildare Al. 2) Stålsorten ej normerad. Värdena är indikativa. Mekaniska egenskaper för kallformningsstål (utdrag ur EN ) Bockbarhet Stålsort Sträckgräns Brottgräns Brottförlängning min % Praktisk användning. Minsta rek. Lab-test 180 ReH min Rm min-max A80 A5 bockn.radie ( 90 ) för nom. tj. (t) i mm. vid min dorn- N/mm 2 N/mm 2 t 3 t 3 t 3 3 t 6 t 6 diameter 240B** *** **** S315MC ,25t 1,5t 1,0t 0t S355MC ,25t 0,5t 1,0t 0,5t S420MC ,5t 1,0t 1,5t 0,5t S460MC ,5t 1,0t 1,5t 1t S500MC ,0t 1,5t 2,0t 1t S550MC 550* ,0t 1,5t 2,0t 1,5t S600MC 600* ,0t 1,5t 2,0t 1,5t S650MC 650* ,5t 2,0t 2,5t 2t S700MC 700* ,5t 2,0t 2,5t 2t *För tjocklek 8 mm kan minimisträckgränsen vara 20N/mm 2 lägre. **Stålsorten ej normerad. Värdena är indikativa. ***Förlängning A5% = min 28 ****Bockbarhet (Ri) vid t 6 mm = 0,5 t vid t 6 mm = 0,7 t Stålsorten 240B har mycket god svetsbarhet 28 29

19 Tekniska data för stålsorter Seghärdningsstål Kemisk sammansättning för ett urval stålsorter enligt SS-EN Kemisk sammansättning % (m/m) Stålsort Motsvarar närmast C Si max Mn P max S Cr Mo Ni V C45R SS ,42 0,50 0,40 0,50 0,80 0,035 0,020 0,040 max 0,40 max 0,10 max 0,40 25CrMoS4 SS ,22 0,29 0,40 0,60 0,90 0,035 0,020 0,040 0,90 1,20 0,15 0,30 42CrMoS4 SS ,38 0,45 0,40 0,60 0,90 0,085 0,020 0,040 0,90 1,20 0,15 0,30 34CrNiMo6 SS ,30 0,38 0,40 0,50 0,80 0,035 max 0,035 1,30 1,70 0,15 0,30 1,30 1,70 51CrV4 0,47 0,55 0,40 0,70 1,10 0,035 max 0,035 0,90 1,20 0,10 0,25 Mekaniska egenskaper för ett urval stålsorter i seghärdat tillstånd (+QT) enligt Mekaniska egenskaper med diameter (d) eller för platta produkter tjocklek (t) d 16 mm t 8 mm 16 mm d 40 mm 40 mm d 100 mm 100 mm d 160 mm 160 mm d 250 mm 20 mm t 60 mm 20 mm t 60 mm 60 mm t 100 mm 100 mm t 150 mm R e min R m A min R e min R m A min R e min R m A min R e min R m A min R e min R m A min Stålsort N/mm 2 N/mm 2 % N/mm 2 N/mm 2 % N/mm 2 N/mm 2 % N/mm 2 N/mm 2 % N/mm 2 N/mm 2 % C45R CrMoS CrMoS CrNiMo CrV

20 Armeringsstål Armeringsstål Armeringsstål, svensk standard Armeringsstång B500BT, Ks600ST, Ss260S B500BT, Ytgeometri, kamgeometri Armeringsnät Nps500, Nps Nätets form och dimensioner Vikttabell nät Armeringsarea/löpmeter Skarvlängder för armeringsnät Förtillverkad armering Förteckning över bockning av stänger Rostfri armering

21 Armeringsstål Svensk standard Hållfasthet SS stål Diameter ReL (P p0,2) A gt Dorndiameter Stång- D N/mm 2 % vid bockning beteckning Stål MM Min. Min. Min , ,0 2,5d Ps 500 (7,5) 12 3d SS d Ss260S (16) d SS Typgodkänd ,0 4,5d Ps700 SS d Ks600ST (10) 20 4d SS (20) 25 5d ENV d B500BT d d d Varmvalsad armeringsstång Kamstål B500BT, Ks600ST, Slät stål Ss260S Kamstål B500BT Nominell Nominell Nominell vikt Standard diameter tvärsnittsarea inkl. kammar Avvikelse lagerlängder mm mm 2 och fenor % Ca m 6 28,3 0,222 4, ,3 0,395 4,5 6, ,5 0,617 4,5 6, ,888 4,5 6, ,21 4, ,58 4,5 6, ,47 4, ,85 4, ,31 4, B500BT Armeringsstål Ytgeometri Allmänt Stålprodukter som innefattas i denna europeiska förstandard kännetecknas av sin ytgeometri (mått, antal och former på tvärgående och längsgående kammar) genom vilken vidhäftning med betong uppnås tillverkaren identifieras Relativ kamarea f R Den relativa kamarean f R skall betraktas som det övervägande kriteriet för produktens vidhäftningsförmåga. Fordringarna på f R beroende av den nominella diametern. Relativ kamarea f R Nominell diameter 5,0 till 6,5 till 9,0 till 11,0 till mm 6,0 8,5 10,5 40 f R, min 0,039 0,045 0,052 0,056 Kamgeometri Allmänt Produkterna skall ha två eller flera rader av parallella tvärgående kammar jämt fördelade runt omkretsen med lika stora mellanrum över hela längden. Längsgående kammar kan både finnas eller inte finnas. Mindre avvikelser från givna värden tillåts förutsatt att specifikationerna för den relativa kamarean uppfylls enligt tabell. Tvärgående kammar Tvärgående kammar skall vara halvmånformiga och jämt smälta ihop med produktens kärna (såvida inte samma produktegenskaper kan uppnås genom andra speciella ytformer). Längsgående kammar Där det finns längsgående kammar skall deras höjd ej överstiga 0,15 d (d: nominell diameter). Projektionen av de tvärgående kammarna skall sticka ut över cirka 80% av produktens omkrets, vilket skall beräknas från den nominella diametern. 35

22 Vinkeln α mellan stångens längdriktning och kammarnas sidoytor skall vara 45; kammarna skall vara avrundade vid övergången till produktens kärna (se figur 2). Vinkeln β, kamlutningen skall vara 35 till 75 (se figur 1). Höjden h skall vara 0,05 d till 0,10 d; mellanrummet c skall vara 0,5 d till 1,0 d (d: nominell diameter) (se figur 1 och 2). Armeringsstål Kamstål Ks600ST Nominell Tolerans Nominell Nominell vikt Avvikelser Standard diameter tvärarea inkl. kammar lagerlängder och ev. fenor mm mm mm 2 kg/m % ca m 8 0,3 50,3 0, ,3 78,5 0, , , , , , , , , Figur 1 Kamgeometri stålsort B500B (exempel med två rader tvärgående kammar). Slätstål Ss260S Nominell Tolerans Nominell Nominell vikt Standard diameter tvärarea lagerlängder mm mm mm 2 kg/m ca m 8 0,3 50,3 0, ,3 78,5 0, , , , , , , , ,85 12 Figur 2 Vinkel α mellan stångens längdriktning och kammarnas sidoytor och kamhöjd h

23 Armeringsstål Armeringsnät Nps500, Nps700 Standardsortiment Nps500. Format: 5,0 2,35 m. Typ Stångdiameter Längs- och tvär- Vikt kg/nät mm stångsavstånd mm , , , , , ,9 Väggnät NPS500. Format: 3,95 2,45 m. Typ Stångdiameter Längs- och tvär- Vikt kg/nät mm stångsavstånd mm VL ,9 Nps500, Nps 700. Format: 5,9 2,3 m. Typ Stångdiameter Längd- och tvärs- Vikt kg/nät mm stångsavstånd mm , , , , , , , , , , , ,0 Nps 500. Rot-nät. Format: 2,50 2,35 m. Typ Stångdiameter Längd- och tvär- Vikt kg/nät mm stångsavstånd mm ROT ,3 ROT ,3 ROT ,8 ROT ,4 Nps 500. Skarvnät. Format: 0,60 2,35 m. Typ Stångdiameter Längd- och tvär- Vikt kg/nät mm stångsavstånd SK ,9 SK ,2 Specialnät Nät i specialformat Ett sätt att slippa från mycket arbete ute på byggplatsen är att använda nät i specialformat. Näten levereras tillverkade efter beställarens specifikationer, färdiga att lägga på plats utan behov av vidare bearbetning. Alla typer av nät kan beställas i specialformat

24 Nätets form och dimensioner Allmänt Ett nät får inte innehålla färre trådar än passande för dess angivna mått på längd, bredd, maskvidd och överhäng. Ett nät från vilket högst ett provstycke tagits ut skall inte kasseras av denna orsak. Trådtjocklekar Nät skall tillverkas av tråd med nominella diametrar 5 12 mm. Trådarrangemang Trådarna i ett nät skall vara enkeltrådar och/eller dubbeltrådar. Relativ tråddiameter Tråddiametern i enkeltrådsnät skall uppfylla följande fordringar: d min 0,6 d max där d max är den nominella diametern på den tjockaste tråden. d min är den nominella diametern på den korsande tråden. För nät med dubbeltråd i en riktning skall tråddiametern uppfylla följande fordringar: 0,7 d s d T 1,25 d s där d s är den nominella diametern på enkeltråden. d T är den nominella diametern på den ena dubbeltråden. Armeringsstål Vikttabell nät Nominella vikten för armeringsnät vid olika trådavstånd och tråddiametrar. Vikten anger endast trådarna i ena riktningen. Vikten anges i kg/m 2. c/c Dim Kg/m ,0 0,056 0,56 0,45 0,37 0,32 0,28 0,25 0,22 0,2 0,19 3,4 0,071 0,71 0,57 0,47 0,41 0,36 0,32 0,28 0,26 0,24 4,0 0,099 0,99 0,79 0,66 0,57 0,50 0,44 0,40 0,36 0,33 5,0 0,154 1,54 1,23 1,03 0,88 0,77 0,69 0,62 0,56 0,52 6,0 0,222 2,22 1,78 1,48 1,27 1,11 0,99 0,89 0,81 0,74 7,0 0,302 3,02 2,42 2,01 1,73 1,51 1,34 1,21 1,10 1,01 7,5 0,347 3,47 2,78 2,31 1,98 1,74 1,54 1,39 1,26 1,16 8,0 0,395 3,95 3,16 2,63 2,26 1,98 1,76 1,58 1,44 1,32 9,0 0,499 4,99 3,99 3,33 2,85 2,55 2,22 2,00 1,82 1,67 10,0 0,617 6,17 4,94 4,12 3,53 3,09 2,75 2,47 2,25 2,06 11,0 0,746 7,46 5,97 4,98 4,27 3,73 3,32 2,98 2,72 2,49 12,0 0,888 8,88 7,10 5,92 5,07 4,44 3,95 3,55 3,23 2,

25 Armeringsarea/löpmeter (i en riktning) Stångavstånd s Area Vikt mm cm 2 kg/m cm 2 /m 5 0,196 0,154 3,93 2,62 1,96 1,57 1,31 1,12 6 0,283 0,222 5,66 3,77 2,83 2,26 1,89 1,62 7 0,385 0,302 7,70 5,13 3,85 3,08 2,57 2,20 8 0,503 0,395 10,05 6,70 5,03 4,02 3,35 2,87 9 0,636 0,499 12,73 8,48 6,36 5,09 4,24 3, ,786 0,617 15,71 10,47 7,86 6,28 5,24 4, ,950 0,746 19,01 12,67 9,50 7,60 6,34 5, ,131 0,888 22,62 15,08 11,31 9,05 7,54 6,46 Armeringsarea/löpmeter Stångavstånd s cm 2 /m 0,98 0,87 0,79 0,71 0,65 0,60 0,56 0,49 0,44 0,39 1,41 1,26 1,13 1,03 0,94 0,87 0,81 0,71 0,63 0,57 1,92 1,71 1,54 1,40 1,28 1,18 1,10 0,96 0,86 0,77 2,51 2,23 2,01 1,83 1,68 1,55 1,44 1,26 1,12 1,01 3,18 2,83 2,55 2,31 2,12 1,96 1,82 1,59 1,41 1,27 3,93 3,49 3,14 2,86 2,62 2,42 2,24 1,96 1,75 1,57 4,75 4,22 3,80 3,46 3,17 2,92 2,72 2,38 2,11 1,90 5,66 5,03 4,52 4,11 3,77 3,48 3,23 2,83 2,51 2,26 Skarvlängder för armeringsnät Nps 500, skarvad stång f yk = 510 MPa för 5 12 Kamprofiltyp D Armeringsstål Betong- Skarvad Oskarvad stång, centrumavstånd s mm kvaliteter stång mm K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K

26 Skarvlängder för armeringsnät Nps 700, skarvad stång f yk = 700 MPa för 5 12 Kamprofiltyp D Betong- Skarvad Oskarvad stång, centrumavstånd s mm kvaliteter stång mm K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K Förtillverkad armering ILF ILF är den vedertagna förkortningen för inläggningsfärdigt armeringsstål, dvs klippta och bockade armeringsstänger, färdiga att monteras i betongformen. Debitering sker efter nominell vikt, dvs kunden betalar inte för eventuell övervalsning och spill. Armeringsspecifikationer För överföring av konstruktörens armeringsritning till ILF-armering krävs en armeringsspecifikation. Armeringsförteckningarna bör även upprättas i överensstämmelse med leveransuppdelning och gjutetapper. Märkning och sortering Märkbrickor används alltid för märkning av ILF. Märkbrickan anger: Kvalitet, dimension, littera; typ och nr, klipplängd, antal, vikt, ordernummer, objektnamn, spec nr, leveransdatum. Klippning och bockning All bearbetning sker i varma industrilokaler och med modern datorstyrd utrustning, det innebär att riktning, klippning och bockning ofta utförs i ett och samma moment. Toleranser för inläggningsfärdig armering Ländtolerans vid klippning är 20 mm. Minustoleranser tillämpas för bockning om inte särskilt angivits att plustoleranser skall gälla. Armeringsstål Bockningstoleransen är +0/ 10 mm (toleransen kan ge större avvikelser vid bockade stängers ändar) och vinkeltoleransen är 3 mm. Andra krav på toleranser skall anges i klartext på förteckningen. Svetsad armering Den svetsade armeringen kan indelas i tre grupper: Plana kamstålsnät Bockade kamstålsnät Armeringskorgar (t ex pelarkorgar, pålplattekorgar och kantbalkskorgar) Svetsad armering, tillverkad inomhus under kontrollerade former, betyder tidsvinst och kvalitetssäkerhet. 45

Teknisk data för stålsorter

Teknisk data för stålsorter Teknisk data för stålsorter Allmänt konstruktionsstål, kemisk sammansättning... 20 Allmänt konstruktionsstål, mekaniska egenskaper... 22 Tryckkärlsstål, uppdelning efter formvara... 24 Tryckkärlsstål,

Läs mer

konstruktionstabeller rör balk stång

konstruktionstabeller rör balk stång konstruktionstabeller rör balk stång Att dimensionera rätt har ingenting med tur att göra Tibnors konstruktionstabeller innehåller komplett produktredovisning och dimensioneringsanvisningar för hålprofiler,

Läs mer

HÅLPROFILER & SVETSAD TUB

HÅLPROFILER & SVETSAD TUB Teknisk information HÅLPROFILER & SVETSA TUB LAGERSTANAR HÅLPROFILER KKR TEKNISKA ATA EN 10219, S355J2H KEMISK SAMMANSÄTTNING/CHARGEANALYS C Si 1) Mn S355J2H 0,22 0,55 1,60 0,035 0,035 0,02 0,45 1) Normalt

Läs mer

HEA-BALK Storhetsbeteckningar

HEA-BALK Storhetsbeteckningar HEA-BALK Storhetsbeteckningar K v = Vridstyvhetens tvärsnittsfaktor g = Massa per m W v = Elastiskt vridmotstånd F = Mantelyta per m Z v = Plastiskt vridmotstånd A = Tvärsnittsarea C = Vridstyvhet GK v

Läs mer

Allmän information... sid 3. Armeringsstål i raka längder... sid 4. Kamstål i ring... sid 4. Egenskaper... sid 5. Utgångsmaterial...

Allmän information... sid 3. Armeringsstål i raka längder... sid 4. Kamstål i ring... sid 4. Egenskaper... sid 5. Utgångsmaterial... Varmvalsad armering Innehållsförteckning Allmän information... sid 3 Normer Produktkaraktär Godkännande Användningsområde Armeringsstål i raka längder... sid 4 Leveranssätt Diametrar och vikter Kamstål

Läs mer

Lagersortiment 2014:03 NR 94, 2015-02-05

Lagersortiment 2014:03 NR 94, 2015-02-05 Lagersortiment 2014:03 NR 94, 2015-02-05 Villkor STÅL Balk Stångstål Konstruktionsrör Stålrör Varmvalsad plåt Tunnplåt Armering Kallbearbetad stång / Automatstål Legerat konstruktionsstål Slipade plattor

Läs mer

STÅL I TRELLEBORG AB Försäljningsvillkor

STÅL I TRELLEBORG AB Försäljningsvillkor STÅL I TRELLEBORG AB Försäljningsvillkor Leveransvillkor Priserna gäller exklusive mervärdesskatt, legeringstillägg och emballage, fritt vårt lager. Leveransvillkoren baseras på branschens allmänna leveransbestämmelser.

Läs mer

Lagersortiment 2014:03 NR 92, 2014-08-19

Lagersortiment 2014:03 NR 92, 2014-08-19 Lagersortiment 2014:03 NR 92, 2014-08-19 Villkor STÅL Balk Stångstål Konstruktionsrör Stålrör Varmvalsad plåt Tunnplåt Armering Kallbearbetad stång / Automatstål Legerat konstruktionsstål Slipade plattor

Läs mer

Ett handslag fast som stål. När vi lovar en sak står vi för det. Punkt.

Ett handslag fast som stål. När vi lovar en sak står vi för det. Punkt. Lagersortiment 2014 Ett handslag fast som stål. När vi lovar en sak står vi för det. Punkt. Vi börjar kunna tävla med de stora leverantörerna av handelsstål inom allt fler områden, men vi har lovat oss

Läs mer

INNEHÅLL LAST- KONSTAN- TER U-STÅNG U-BALK UPE- BALK IPE- BALK HEA- BALK HEB- BALK HEM- BALK VKR- RÖR KKR- RÖR KONSTR- RÖR VINKEL- STÅNG T-STÅNG

INNEHÅLL LAST- KONSTAN- TER U-STÅNG U-BALK UPE- BALK IPE- BALK HEA- BALK HEB- BALK HEM- BALK VKR- RÖR KKR- RÖR KONSTR- RÖR VINKEL- STÅNG T-STÅNG INNEHÅLL LAST- KONSTAN- TER U-STÅNG U-BALK UPE- BALK IPE- BALK HEA- BALK HEB- BALK sid Lastkonstanter 4 U-stång, U-balk 6 UPE-balk 8 IPE-balk 10 HEA-balk 12 HEB-balk 14 HEM-balk 16 VKR-rör 18 KKR-rör 22

Läs mer

STÅL I TRELLEBORG AB Försäljningsvillkor

STÅL I TRELLEBORG AB Försäljningsvillkor 2016-01-05 STÅL I TRELLEBORG AB Försäljningsvillkor Leveransvillkor Priserna gäller exklusive mervärdesskatt, legeringstillägg och emballage, fritt vårt lager. Leveransvillkoren baseras på branschens allmänna

Läs mer

Toleranser varmvalsat stångstål. Toleranser rundstång enligt SS 212502 Diameter. Toleranser varmvalsat stångstål.

Toleranser varmvalsat stångstål. Toleranser rundstång enligt SS 212502 Diameter. Toleranser varmvalsat stångstål. Längdoleranser enlig SS 212001. Följande abell gäller endas sänger 2500. Toleransklass Gränsavmå Anmärkning Övre Undre L0 (1) +10% 10% Cirkalängd L1 +100 100 L2 (2) +100 0 L3 (3) +40 0 L4 (4) +20 0 L5

Läs mer

LAGERSORTIMENT 2011 Nr 73, 2011-07-11

LAGERSORTIMENT 2011 Nr 73, 2011-07-11 LAGERSORTIMENT 2011 Nr 73, 2011-07-11 Villkor STÅL Balk Stångstål Konstruktionsrör Stålrör Varmvalsad plåt Tunnplåt Armering Kallbearbetad stång Legerat konstruktionsstål Slipade plattor Verktygsstål Kallformade

Läs mer

-En helt ny dimension i stålbranschen! Balk. Rör Stångstål Gallerdurk Armering Plåt Aluminium Rostfritt

-En helt ny dimension i stålbranschen! Balk. Rör Stångstål Gallerdurk Armering Plåt Aluminium Rostfritt Metallgrossisten -En helt ny dimension i stålbranschen! Lagerlista 2013-04-01 Balk Hålprofil Rör Stångstål Gallerdurk Armering Plåt Aluminium Rostfritt Du når oss från 7 på morgonen till 7 på kvällen 7

Läs mer

Rostfria konstruktionsrör

Rostfria konstruktionsrör Rostfria konstruktionsrör INNEHÅLL Inledning........................... 3 Materialdata........................ 4 Toleranser.......................... 5 Tvärsnittsdata........................ 6 Dimensionering

Läs mer

Lagersortiment 2012:03

Lagersortiment 2012:03 Lagersortiment 2012:03 NR 8, 201-0 - Villkor STÅL Balk Stångstål Konstruktionsrör Stålrör Varmvalsad plåt Tunnplåt Armering Kallbearbetad stång / Automatstål Legerat konstruktionsstål Slipade plattor

Läs mer

PPU408 HT15. Beräkningar stål. Lars Bark MdH/IDT

PPU408 HT15. Beräkningar stål. Lars Bark MdH/IDT Beräkningar stål 1 Balk skall optimeras map vikt (dvs göras så lätt som möjligt) En i aluminium, en i höghållfast stål Mått: - Längd 180 mm - Tvärsnittets yttermått Höjd: 18 mm Bredd: 12 mm Lastfall: -

Läs mer

Förord 3. Förkortningar och beteckningar 4. 1 Inledning 9

Förord 3. Förkortningar och beteckningar 4. 1 Inledning 9 Innehållsförteckning Förord 3 Förkortningar och beteckningar 4 1 Inledning 9 2 Beteckningssystem förkonstruktionsstål 11 Namn- och nummersystem 11 Beteckningar och tillägg som används för varmvalsade allmänna

Läs mer

Rör enligt DIN 1626 Svetsat stålrör Ny förstandard EN 10217-1/3. Rör. Bröderna Edstrand. Rör

Rör enligt DIN 1626 Svetsat stålrör Ny förstandard EN 10217-1/3. Rör. Bröderna Edstrand. Rör Indelningsgrunder för rör... 218 enligt DIN 1626... 219 Varmvalsade sömlösa stålrör enligt DIN 1629... 220 Varmvalsade sömlösa stålrör enligt DIN 1630... 222 Varmvalsade sömlösa stålrör enligt DIN 17121...

Läs mer

LAGERSORTIMENT 2014:03 NR 97,

LAGERSORTIMENT 2014:03 NR 97, LAGERSORTIMENT 2014:03 NR 97, 2016-05-03 Villkor STÅL Balk Stångstål Konstruktionsrör Stålrör Varmvalsad plåt Tunnplåt Armering Kallbearbetad stång / Automatstål Legerat konstruktionsstål Slipade plattor

Läs mer

4.3. 498 Gyproc Handbok 7 Gyproc Teknik. Statik. Bärförmåga hos Gyproc GFR DUROnomic Regel. Dimensioneringsvärden för transversallast och axiallast

4.3. 498 Gyproc Handbok 7 Gyproc Teknik. Statik. Bärförmåga hos Gyproc GFR DUROnomic Regel. Dimensioneringsvärden för transversallast och axiallast .3 Dimensionering av Gyproc DUROnomic Bärförmåga hos Gyproc GFR DUROnomic Regel Dimensioneringsvärden för transversallast och axiallast Gyproc GFR Duronomic förstärkningsreglar kan uppta såväl transversallaster

Läs mer

Företagspresentation 1. Konstruktionsstål 2. Konstruktionsstål 3. Verktygsstål 4. Rostfritt 5. Metaller 6. Övrigt 7

Företagspresentation 1. Konstruktionsstål 2. Konstruktionsstål 3. Verktygsstål 4. Rostfritt 5. Metaller 6. Övrigt 7 Företagspresentation 1 Konstruktionsstål 2 Automatstål Kalldragen Plattstång Stränggjutgods Konstruktionsstål 3 Seg- och Sätthärdningsstål Nitrér- och Fjäderstål Maskin- och allmänna konstr. Stål Obearbetad

Läs mer

LAGERPRISLISTA NR 105,

LAGERPRISLISTA NR 105, LAGERPRISLISTA NR 105, 2017-02-04 Villkor STÅL Balk Stångstål Konstruktionsrör Stålrör Varmvalsad plåt Tunnplåt Armering Kallbearbetad stång / Automatstål Legerat konstruktionsstål Slipade plattor Verktygsstål

Läs mer

Handelsstål & Armering Produktsortiment

Handelsstål & Armering Produktsortiment Handelsstål & Armering Produktsortiment Innehållsförteckning Definitioner sida 3 Försäljningsvillkor sida 4 PLattstång sida 5 Plattstång-varmvalsad Plattstång-varmförzinkad Komprimerad Axel Rundstång-varmvalsad

Läs mer

Vår målsättning 100% nöjda kunder

Vår målsättning 100% nöjda kunder Kalldraget stål april 09 2 Boxholm Stål är Nordens största tillverkare och lagerhållare av kalldraget stångstål. Genom att envist hålla fast vid övertygelsen att hög kvalitet på alla områden lönar sig,

Läs mer

KALLFORMADE STÅLPROFILER

KALLFORMADE STÅLPROFILER Kallformade stålprofiler ger lättare och mer flexibla konstruktioner. Med kallformade profiler kan man på ett enkelt sätt optimera förhållandet mellan böjmotstånd och metervikt, och på så sätt få ner totalvikten

Läs mer

Nr Prislista. Armeringsstål Rostfri armering ILF armering Armeringsnät

Nr Prislista. Armeringsstål Rostfri armering ILF armering Armeringsnät Nr 7-08 2008-07-01 Prislista Armeringsstål Rostfri armering ILF armering Armeringsnät ARMERINGSSTÅL B500BT Pris kr/ton Vikt kg/meter Diameter mm 12 meter 6 meter B500BT, SS260S KS600ST 6-18180:- 0,222-8

Läs mer

Kravet på seghetsegenskaper kan anses vara uppfyllt, om konstruktionen utförs av material med egenskaper enligt BSK 94 avsnitten 7:21 och 7:22.

Kravet på seghetsegenskaper kan anses vara uppfyllt, om konstruktionen utförs av material med egenskaper enligt BSK 94 avsnitten 7:21 och 7:22. 8 Stålkonstruktioner BFS 1998:39 8:1 Krav 8 Stålkonstruktioner Reglerna i detta avsnitt avser bärande konstruktioner av stål (kolstål, kolmanganstål, mikrolegerat stål, seghärdat stål, termomekaniskt valsat

Läs mer

Skärande bearbetning stång och rör

Skärande bearbetning stång och rör MARKNADENS BREDASTE SORTIMENT Skärande bearbetning stång och rör Rör och stång för skärande bearbetning Heléns - din affärspartner Helénskoncernen bedriver handel med rör- och stålprodukter i svart- och

Läs mer

3. Bestäm tvärsnittsklass för en balk av VKR 120 x 120 x 4,5-profil i stålkvalitet S355 som endast är påverkad av moment.

3. Bestäm tvärsnittsklass för en balk av VKR 120 x 120 x 4,5-profil i stålkvalitet S355 som endast är påverkad av moment. UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Byggteknik Uppgifter 2016-08-26 Stålkonstruktion 1. Bestäm tvärsnittsklass för en svetsad balk med I-profil i stålkvalitet S275. Tvärsnittets totala höjd

Läs mer

PRISLISTA NR 16. Sida 1 av 36

PRISLISTA NR 16. Sida 1 av 36 PRISLISTA NR 16 VARMFORMAD HÅLPROFIL S355J2H EN10210:2006 (KVADRATISKA) VKR-40*40*3,2 7500 3,61 27,08 19,35 523,90 VKR-40*40*4 6100 4,39 26,78 19,35 518,17 VKR-40*40*4 7500 4,39 32,93 19,35 637,10 VKR-50*50*4

Läs mer

Lagersortiment 2012:03 NR 82,

Lagersortiment 2012:03 NR 82, Lagersortiment 2012:03 NR 82, 2013-04-08 Villkor STÅL Balk Stångstål Konstruktionsrör Stålrör Varmvalsad plåt Tunnplåt Armering Kallbearbetad stång / Automatstål Legerat konstruktionsstål Slipade plattor

Läs mer

Lagersortiment 2011 Nr 77,

Lagersortiment 2011 Nr 77, Lagersortiment 2011 Nr 77, 2012-04-10 Villkor STÅL Balk Stångstål Konstruktionsrör Stålrör Varmvalsad plåt Tunnplåt Armering Kallbearbetad stång / Automatstål Legerat konstruktionsstål Slipade plattor

Läs mer

Lagersortiment 2012:03 NR 86,

Lagersortiment 2012:03 NR 86, Lagersortiment 2012:03 NR 86, 2014-01-07 Villkor STÅL Balk Stångstål Konstruktionsrör Stålrör Varmvalsad plåt Tunnplåt Armering Kallbearbetad stång / Automatstål Legerat konstruktionsstål Slipade plattor

Läs mer

Lagerprogram Rostfritt

Lagerprogram Rostfritt Lagerprogram Rostfritt METALLSERVICE AB är leverantör till den svenska industri- och byggsektorn. Vi förser dessa med halvfabrikat inom aluminium, koppar, brons, mässing och rostfritt i alla dess former

Läs mer

Eurokod 3 del 1-2 Brandteknisk dimensionering av stålkonstruktioner

Eurokod 3 del 1-2 Brandteknisk dimensionering av stålkonstruktioner Eurokod 3 del 1-2 Brandteknisk dimensionering av stålkonstruktioner Peter Karlström, Konkret Rådgivande Ingenjörer i Stockholm AB Allmänt EN 1993-1-2 (Eurokod 3 del 1-2) är en av totalt 20 delar som handlar

Läs mer

Nr Prislista. Rostfri plåt. Rostfri stång. Rostfria rör. Produktionsservice

Nr Prislista. Rostfri plåt. Rostfri stång. Rostfria rör. Produktionsservice Nr 21 2012-2012 02 03 2012-04-02 Prislista Rostfri plåt Rostfri stång Rostfria rör Produktionsservice BE Group Sverige AB - Försäljningsvillkor Prislista rostfri plåt, stång, rör Leveransvillkor och frakt

Läs mer

ILF - Inläggningsfärdig armering

ILF - Inläggningsfärdig armering ILF Inläggningsfärdig armering Innehållsförteckning Allmän information... sid 3 Klippning och bockning... sid 4 Märkning och sortering... sid 4 Godkännande... sid 4 Toleranser för inläggningsfärdig armering...

Läs mer

Prislista 238, 2015-09-02 STÅL... 2

Prislista 238, 2015-09-02 STÅL... 2 Prislista 238, 215-9-2 STÅL... 2 STÅNG... 2 Plattstång... 2 Rundstång... 13 Fyrkantstång... 31 Sexkantstång... 33 T-Stång... 34 U-Stång... 34 Vinkelstång... 35 BALK... 38 I-Balk... 38 U-Balk... 39 H-balk...

Läs mer

Tekniska data Bult & Mutter

Tekniska data Bult & Mutter Tekniska data Bult & Tekniska data 1. Skillnad i nyckelvidd mellan ISO och DIN För M6S-sexkantskruv och M6M-mutter där nyckelvidderna skiljer sig mellan ISO och DIN standard. Gängdiameter Nyckelvidd M6S

Läs mer

Stålkatalog. www.sov.se

Stålkatalog. www.sov.se SoV_Stallager_II:2008 12-03-21 09.53 Sida 1 Stålkatalog www.sov.se Version II SoV_Stallager_II:2008 12-03-21 09.53 Sida 2 Turlista Vi kör med dagliga leveranser av stål, verktyg och andra förnödenheter,

Läs mer

BISTEEX 080213-SL ÖVNINGSEXEMPEL I STÅLBYGGNAD FÖR BYGG- INGENJÖRSUTBILDNINGEN VID CTH

BISTEEX 080213-SL ÖVNINGSEXEMPEL I STÅLBYGGNAD FÖR BYGG- INGENJÖRSUTBILDNINGEN VID CTH BISTEEX 080213-SL ÖVNINGSEXEMPEL I STÅLBYGGNAD FÖR BYGG- INGENJÖRSUTBILDNINGEN VID CTH 1) En 9 m lång lina belastas av vikten 15 ton. Linan har diametern 22 mm och är av stål med spänning-töjningsegenskaper

Läs mer

Betongbalkar. Böjning. UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Annika Moström. Räkneuppgifter

Betongbalkar. Böjning. UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Annika Moström. Räkneuppgifter UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Annika Moström Räkneuppgifter 2012-11-15 Betongbalkar Böjning 1. Beräkna momentkapacitet för ett betongtvärsnitt med bredd 150 mm och höjd 400 mm armerad

Läs mer

Nr Prislista. Armeringsstål Rostfri armering ILF armering Armeringsnät

Nr Prislista. Armeringsstål Rostfri armering ILF armering Armeringsnät Nr 3-09 2009-06-08 Prislista Armeringsstål Rostfri armering ILF armering Armeringsnät ARMERINGSSTÅL B500BT Pris kr/ton Vikt kg/meter Diameter mm 12 meter 6 meter 2 meter B500BT, SS260S KS600ST 6-15150:-

Läs mer

Armeringsstål Armeringsstål

Armeringsstål Armeringsstål , svensk standard... 34 Armeringsstång B500BT, Ks600ST, Ss260S... 34 B500BT, Ytgeometri, kamgeometri... 35 Armeringsnät Nps500, Nps700... 38 Nätets form och dimensioner... 40 Vikttabell nät... 41 Armeringsarea/löpmeter...

Läs mer

Nr 6-07 2007-11-01. Prislista. Armeringsstål Rostfri armering ILF armering Armeringsnät

Nr 6-07 2007-11-01. Prislista. Armeringsstål Rostfri armering ILF armering Armeringsnät Nr 6-07 2007-11-01 Prislista Armeringsstål Rostfri armering ILF armering Armeringsnät Coils ARMERINGSSTÅL B500BT Pris kr/ton Vikt kg/meter Diameter mm 12 meter 6 meter B500BT, SS260S KS600ST 6-11980:-

Läs mer

Konstruktionsstål prislista 10-4

Konstruktionsstål prislista 10-4 Konstruktionsstål prislista 10-4 en del av SVENSK industri ThyssenKrupp Materials Sverige TK verktygsstål konstruktionsstål rostfritt rör handelsstål metaller en del av SVENSK industri Vi har valt att

Läs mer

ROSTFRI PLÅT. Rostfri plåt EN kallvalsad 2B. Rostfri plåt EN varmvalsad 1D. Dimension mm. Forts.

ROSTFRI PLÅT. Rostfri plåt EN kallvalsad 2B. Rostfri plåt EN varmvalsad 1D. Dimension mm. Forts. 1 ROSTFRI PLÅT Rostfri plåt EN 1.4301 - kallvalsad 2B. 2000x1000x0,5 8,00 2000x1000x0,6 9,60 2000x1000x0,7 11,20 2500x1250x0,7 17,60 2000x1000x0,8 12,80 2000x1000x1 16,00 2500x1250x1 25,00 3000x1500x1

Läs mer

Gyproc Handbok 7 Gyproc Teknik. Statik. Dimensionering Dimensionering av Glasroc THERMOnomic ytterväggar

Gyproc Handbok 7 Gyproc Teknik. Statik. Dimensionering Dimensionering av Glasroc THERMOnomic ytterväggar .. Dimensionering av Glasroc THERMOnomic ytterväggar. Dimensionering Gyproc Thermonomic reglar och skenor är tillverkade i höghållfast stål med sträckgränsen (f yk ) 0 MPa. Profilerna tillverkas av varmförzinkad

Läs mer

Prislista

Prislista Balk... 2 Profiler... 3 Stångstål... 5 Plåt... 9 Rör...11 Armering...13 Tak och fasadplåt...14 Stängsel, nät, kätting och schackel...15 Nyheter 2010-08-27 Vi har i lager följande nya artiklar HEA-balk

Läs mer

Balk. HEA-balk S355J2 EN10025

Balk. HEA-balk S355J2 EN10025 1 Balk HEA-balk S355J2 EN10025 Kg/st Mantelyta m²/m 100 á 10.1m 16,70 168,67 0,56 100 á 12.1m 16,70 202,07 0,56 100 á 14.1m 16,70 235,47 0,56 120 á 10.1m 19,90 200,99 0,68 120 á 12.1m 19,90 240,79 0,68

Läs mer

Svetsade runda precisionsstålrör enl. EN 10305-3 (DIN 2394)

Svetsade runda precisionsstålrör enl. EN 10305-3 (DIN 2394) Svetsade runda precisionsstålrör enl. EN 10305-3 (DIN 2394) Rören används i produktion där man ställer höga krav på måttnoggranhet och ytbeskaffenhet, t.ex. tillverkning av detaljer till bilindustri, möbler,

Läs mer

25 År i branschen 1985-2010! Lagerlista

25 År i branschen 1985-2010! Lagerlista ranschen 25 År i b1985-2010! Lagerlista Ett handslag fast som stål. När vi lovar en sak står vi för det. Punkt. Göteborgs Handelsstål är något av en uppstickare inom stålbranschen, men att Veckans affärer

Läs mer

Eurokod stål. Eurocode Software AB

Eurokod stål. Eurocode Software AB Eurokod stål Eurocode Software AB Eurokod 3 (1) Eurokod 3 kan tillämpas för projektering av byggnader och anläggningar av stål. Den uppfyller principer och krav i EN 1990 Grundläggande dimensioneringsregler

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Sten Bjerström

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Sten Bjerström BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Sten Bjerström Boverkets föreskrifter om ändring i verkets konstruktionsregler (1993:58) - föreskrifter och allmänna råd; BFS 2007:20 Utkom från trycket den 10 december

Läs mer

Stålrör. Precisionsrör Form 220 och 370

Stålrör. Precisionsrör Form 220 och 370 Stålrör Precisionsrör Form 220 och 370 Ruukkis Form precisionsrör är framtagna för tillämpningar som kräver utomordentlig formbarhet, svetsbarhet, hållfasthet, måttprecision, mångsidiga ytbeläggningsmöjligheter

Läs mer

Kalldraget stål. November 2011

Kalldraget stål. November 2011 Kalldraget stål November 2011 2 Boxholm Stål är Nordens största tillverkare och lagerhållare av kalldraget stångstål. Vi är övertygade om att hög kvalitet på alla områden lönar sig. Därför har vi gjort

Läs mer

Konstruktions teknik III

Konstruktions teknik III Konstruktions teknik III Konstruktionsberäkningar Betong, BBK04 1 Föreläsare Thomas Almgren 2 1 Kursmaterial Stenciler/kompendier BKR BBK04 BSK99.. 3 Kursprogram Datum Innehåll Övrigt 1 24/10 Konstruktionsberäkningar,

Läs mer

Prislista. Stål Specialstål Rör Produktionsservice Teknisk information

Prislista. Stål Specialstål Rör Produktionsservice Teknisk information Nr 8 2012 1-2013 2012-2013-01-02 10 5 Prislista Stål Specialstål Rör Produktionsservice Teknisk information BE Group Sverige AB - Försäljningsvillkor Prislista stål, specialstål, rör Leveransvillkor och

Läs mer

Prislista. Stål Specialstål Rör Produktionsservice Teknisk information

Prislista. Stål Specialstål Rör Produktionsservice Teknisk information Nr 8 2012 2-2013 2012-2013-04-05 10 5 Prislista Stål Specialstål Rör Produktionsservice Teknisk information BE Group Sverige AB - Försäljningsvillkor Prislista stål, specialstål, rör Leveransvillkor och

Läs mer

INNEHÅLL 20 21 6 9 12 13 28 29 15 16 17 18 32 33

INNEHÅLL 20 21 6 9 12 13 28 29 15 16 17 18 32 33 Lagerlista 2013 Hej! Det du nu håller i din hand är en lagerlista från Stockholms närmsta stållager. Angivna dimensioner finns normalt på lager i Bromma och/eller Södertälje. Om det du söker inte finns

Läs mer

OBS! Nyhet på vårt lager! Slipad plåt DP20 VI KAN ROSTFRITT STÅL!

OBS! Nyhet på vårt lager! Slipad plåt DP20 VI KAN ROSTFRITT STÅL! OBS! Nyhet på vårt lager! Slipad plåt DP20 VI KAN ROSTFRITT STÅL! Samordna dina inköp hos en erfaren leverantör med regional såväl som internationell förankring och som alltid jobbat fristående för att

Läs mer

Ett ställe för automatindustrin

Ett ställe för automatindustrin M ASKINBEARBETNING Ett ställe för automatindustrin Tibnor har lång erfarenhet av materialleveranser till automatindustrin. Vi vet att material som används vid maskinbearbetning ska ha en sammansättning

Läs mer

VSMA01 - Mekanik ERIK SERRANO

VSMA01 - Mekanik ERIK SERRANO VSMA01 - Mekanik ERIK SERRANO Innehåll Material Spänning, töjning, styvhet Dragning, tryck, skjuvning, böjning Stång, balk styvhet och bärförmåga Knäckning Exempel: Spänning i en stång x F A Töjning Normaltöjning

Läs mer

FÖRSÄLJNINGSINFORMATION

FÖRSÄLJNINGSINFORMATION FÖRSÄLJNINGSINFORMATION Öppettider Telefon/butik Måndag-torsdag 07.00-16.30 Fredag 07.00-16.00. För vägbeskrivning se www.montano.se Beställning Telefon Beställning eller förfrågan kan göras via telefon

Läs mer

www.begroup.se Företagspresentation

www.begroup.se Företagspresentation www.begroup.se Företagspresentation Samordna dina inköp hos en erfaren leverantör med regional och internationell förankring. Vi har alltid jobbat fristående från verk och därigenom skapar vi det bästa

Läs mer

BÄRANDE KONSTRUKTIONER MED EPS BERÄKNINGSPRINCIPER. Anpassad till Eurokod

BÄRANDE KONSTRUKTIONER MED EPS BERÄKNINGSPRINCIPER. Anpassad till Eurokod BÄRANDE KONSTRUKTIONER MED EPS BERÄKNINGSPRINCIPER Anpassad till Eurokod 2 (12) BÄRANDE KONSTRUKTIONER MED EPS Dimensioneringsprocessen Dimensioneringsprocessen för bärande konstruktioner kan delas upp

Läs mer

Lagersortiment 2014:03 NR 89, 2014-05-08

Lagersortiment 2014:03 NR 89, 2014-05-08 Lagersortiment 2014:03 NR 89, 2014-05-08 Villkor STÅL Balk Stångstål Konstruktionsrör Stålrör Varmvalsad plåt Tunnplåt Armering Kallbearbetad stång / Automatstål Legerat konstruktionsstål Slipade plattor

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BFS 004:9 Boverkets föreskrifter om ändring i verkets konstruktionsregler (föreskrifter och allmänna råd); Utkom från trycket den 4 juni 004 beslutade

Läs mer

1. En synlig limträbalk i tak med höjd 900 mm, i kvalitet GL32c med rektangulär sektion, belastad med snölast.

1. En synlig limträbalk i tak med höjd 900 mm, i kvalitet GL32c med rektangulär sektion, belastad med snölast. UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Byggteknik Uppgifter 2016-08-26 Träkonstruktioner 1. En synlig limträbalk i tak med höjd 900 mm, i kvalitet GL32c med rektangulär sektion, belastad med snölast.

Läs mer

Nr Prislista

Nr Prislista Nr 1-2013 2013-04-02 Prislista BE Group Sverige AB - Försäljningsvillkor Prislista rostfri plåt, stång, rör Leveransvillkor och frakt Priserna gäller exklusive mervärdeskatt, legeringstillägg och emballage,

Läs mer

Pris- och lagerlista Gäller fr.o.m

Pris- och lagerlista Gäller fr.o.m Pris- och lagerlista Gäller fr.o.m. 2014-01-08 Pris- och lagerlista nr 45 1 (5) Kalldraget automatstål runt tol. ISO 11SMn30+C /11SMnPb30+C h9 / 36SMnPb14+C h10 Kalldraget automatstål sexkant tol. ISO

Läs mer

BE GRUNDLÄGGNING STÅLKÄRNOR. Stålkärnor från nyvalsning eller lagerhållare.

BE GRUNDLÄGGNING STÅLKÄRNOR. Stålkärnor från nyvalsning eller lagerhållare. GRUNDLÄGGNING BE GRUNDLÄGGNING STÅLKÄRNOR Stålkärnor från nyvalsning eller lagerhållare. Stålsort S355J2. Lagerlängder om 6- eller 8 meter eller anpassning efter ert behov. Vi erbjuder kompletta stålkärnor

Läs mer

KONSTRUKTIONSTEKNIK 1

KONSTRUKTIONSTEKNIK 1 KONSTRUKTIONSTEKNIK 1 TENTAMEN Ladokkod: 41B16B-20151-C76V5- NAMN: Personnummer: - Tentamensdatum: 17 mars 2015 Tid: 09:00 13.00 HJÄLPMEDEL: Formelsamling: Konstruktionsteknik I (inklusive här i eget skrivna

Läs mer

Rostfritt stål Rostfritt stål

Rostfritt stål Rostfritt stål Jämförelsetabell & kemisk sammansättning... 272 Tillståndsbeteckningar rostfritt stål... 274 Rostfritt stångstål... 278 Rostfri plåt... 280 Rostfria svetsade rör processrör... 282 Rostfria svetsade konstruktionsrör...

Läs mer

Allmän information... sid 3. Lagernät... sid 4. Lagerspecial... sid 4. Skarvnät... sid 5. Väggnät... sid 5. Fingerskarvade...

Allmän information... sid 3. Lagernät... sid 4. Lagerspecial... sid 4. Skarvnät... sid 5. Väggnät... sid 5. Fingerskarvade... Armeringsnät Innehållsförteckning Armeringsnät Allmän information... sid 3 Lagernät... sid 4 Lagerspecial... sid 4 Skarvnät... sid 5 Väggnät... sid 5 Fingerskarvade... sid 6 Specialnät Allmän information...

Läs mer

RÖRGUIDEN Du ställer kraven vi levererar

RÖRGUIDEN Du ställer kraven vi levererar RÖRGUIDEN Du ställer kraven vi levererar Tuna Stålrör AB är en ledande grossist inom ämnesrör, kalldragna rör samt svetsade precisionsstålrör Hög servicenivå kräver resurser. Kapning i stort antal moderna

Läs mer

Stål & Metall. Stångstål Balk Hålprofiler Rör Rostfri plåt, stång, rör Aluminium Koppar Mässing Armering

Stål & Metall. Stångstål Balk Hålprofiler Rör Rostfri plåt, stång, rör Aluminium Koppar Mässing Armering Stål & Metall Stångstål Balk Hålprofiler Rör Rostfri plåt, stång, rör Aluminium Koppar Mässing Armering INGEN GER DIG MER ATT VÄLJA PÅ När du handlar hos Tibnor får du tillgång till marknadens bredaste

Läs mer

Toleranser Varmvalsad plåt och band för allmän teknisk användning Tjocklek 2,5-200 mm, SS-EN 485-3:1994

Toleranser Varmvalsad plåt och band för allmän teknisk användning Tjocklek 2,5-200 mm, SS-EN 485-3:1994 Toleranser Varmvalsad plåt och band för allmän teknisk användning Tjocklek 2,5-200 mm, SS-EN 485-3:1994 1 Omfattning Denna del av EN 485 anger toleranser på form och mått för plastiskt bearbetat aluminium

Läs mer

Balk & Hålprofiler Balk & Hålprofiler

Balk & Hålprofiler Balk & Hålprofiler Balk & Hålprofiler Balk & Hålprofiler... 50 Val av säkerhetsklass... 52 Momentkapacitet... 54 Böjknäckning... 55 Svetsförband... 64 Skruvförband... 65 HEA-balk... 68 HEB-balk... 72 HEM-balk... 76 IPE-balk...

Läs mer

KAPNING BORRNING, GRADNING, GÄNGNING

KAPNING BORRNING, GRADNING, GÄNGNING PRODUKTIONSSERVICE PRODUKTIONSSERVICE Vidareförädlingen av våra produkter, det vi inom BE Group kallar för produktionsservice, är en betydande och växande del av vår verksamhet. Vår ambition och målsättning

Läs mer

SVETSADE PRECISIONSSTÅLRÖR

SVETSADE PRECISIONSSTÅLRÖR Teknisk information SVETSADE PRECISIONSSTÅLRÖR SVETSADE RUNDA RÖR SVETSADE RUNDA RÖR ENLIGT EN 10305-3 (DIN 2394) LEVERANSTILLSTÅND enl. En 10305-3 Beskrivning Svetsade och kalibrerade + CR1 BKM Normalt

Läs mer

PELARSKO FÖR LIMTRÄPELARE

PELARSKO FÖR LIMTRÄPELARE PELARSKO FÖR LIMTRÄPELARE Fogstycke, dimensionerat enligt normerna, mellan betong och virke SKRUVPELARSKO Fogdel för limskruvar. Svetsas till fästplåten INNEHÅLL Pelarsko för limträpelare 1 Funktionssätt

Läs mer

Allmänna profildata. *Gäller Z och C. Dessutom finns ofta udda planplåtsbredder för tillverkning av specialprofiler.

Allmänna profildata. *Gäller Z och C. Dessutom finns ofta udda planplåtsbredder för tillverkning av specialprofiler. Lättbalkar 1 Allmänna profildata Dessutom finns ofta udda planplåtsbredder för tillverkning av specialprofiler. *Gäller Z och C. Offereras vid förfrågan. (160 180 645 finns alltid från 1,5 mm tjocklek)

Läs mer

Exempel 14: Fackverksbåge

Exempel 14: Fackverksbåge Exempel 14: Fackverksbåge 14.1 Konstruktion, mått och dimensioneringsunderlag Dimensionera fackverksbågen enligt nedan. Fackverksbåge 67,85 Överram Diagonalstänger Trcksträvor Dragband Underram 6,05 6,63

Läs mer

Laster och lastnedräkning. Konstruktionsteknik - Byggsystem

Laster och lastnedräkning. Konstruktionsteknik - Byggsystem Laster och lastnedräkning Konstruktionsteknik - Byggsystem Brygghuset Del 2 Gör klart det alternativ ni valt att jobba med! Upprätta konstruktionshandlingar Reducerad omfattning Lastnedräkning i stommen

Läs mer

Nr 2 08 2008 02 07. Prislista. Stål Specialstål Rör Produktionsservice Teknisk information

Nr 2 08 2008 02 07. Prislista. Stål Specialstål Rör Produktionsservice Teknisk information Nr 2 08 2008 02 07 Prislista Stål Specialstål Rör Produktionsservice Teknisk information Försäljningsvillkor Leveransvillkor Priserna gäller exklusive mervärdeskatt och emballage, DDU - angiven leveransadress

Läs mer

Stålrör Precisionsrör Form 500, 600, 800 och 1000

Stålrör Precisionsrör Form 500, 600, 800 och 1000 Stålrör Precisionsrör Form 500, 600, 800 och 1000 Ruukkis högklassiga Form precisionsrör är som bäst i tillämpningar som kräver särskilt hög hållfasthet och lätta konstruktioner. Tillämpningar säkerhetskomponenter

Läs mer

Prislista. Stål Specialstål Rör Produktionsservice Teknisk information

Prislista. Stål Specialstål Rör Produktionsservice Teknisk information Nr 8 2012 4-2013 2012-2013-09-02 10 5 Prislista Stål Specialstål Rör Produktionsservice Teknisk information BE Group Sverige AB - Försäljningsvillkor Prislista stål, specialstål, rör Leveransvillkor och

Läs mer

Eurokoder för kranbanor och maskiner Bernt Johansson, LTU

Eurokoder för kranbanor och maskiner Bernt Johansson, LTU Eurokoder för kranbanor och maskiner Bernt Johansson, LTU Bakgrund Kranbanor och maskiner är vanligen förekommande i industribyggnader. Det gemensamma för dessa är att de ger upphov till dynamiska laster,

Läs mer

Prislista. Stål Specialstål Rör Produktionsservice Teknisk information

Prislista. Stål Specialstål Rör Produktionsservice Teknisk information Nr 8 2012 2-2017 2012-2017-02-06 10 5 Prislista Stål Specialstål Rör Produktionsservice Teknisk information BE Group Sverige AB - Försäljningsvillkor Prislista stål, specialstål, rör Leveransvillkor och

Läs mer

STÅNG OCH VARMVALSADE RÖR

STÅNG OCH VARMVALSADE RÖR KUNDANPASSADE STÅLRÖRSLÖSNINGAR Heléns sortiment av STÅNG OCH VARMVALSADE RÖR A Distribution Company YD Ø 44,50 YD Ø 48,30 YD Ø 51,00 YD Ø 54,00 SÖMLÖSA VARMVALSADE STÅLRÖR 44,50 3,20 3,26 44,50 4,50 4,44

Läs mer

Prislista. Stål Specialstål Rör Produktionsservice Teknisk information

Prislista. Stål Specialstål Rör Produktionsservice Teknisk information Nr 8 2012 1-2016 2012-2016-01-15 10 5 Prislista Stål Specialstål Rör Produktionsservice Teknisk information BE Group Sverige AB - Försäljningsvillkor Prislista stål, specialstål, rör Leveransvillkor och

Läs mer

Rör som håller ihop din vardag

Rör som håller ihop din vardag Kundanpassade stålrörslösningar Heléns sortiment av Varmvalsade rör & stång Rör som håller ihop din vardag Du hittar sömlösa varmvalsade rör och stång från Heléns i de flesta applikationer inom konstruktion

Läs mer

Dimensionering i bruksgränstillstånd

Dimensionering i bruksgränstillstånd Dimensionering i bruksgränstillstånd Kapitel 10 Byggkonstruktion 13 april 2016 Dimensionering av byggnadskonstruktioner 1 Bruksgränstillstånd Formändringar Deformationer Svängningar Sprickbildning 13 april

Läs mer

www.eurocodesoftware.se

www.eurocodesoftware.se www.eurocodesoftware.se caeec220 Pelare betong Program för dimensionering av betongtvärsnitt belastade med moment och normalkraft. Resultat är drag-, tryckarmering och effektiv höjd. Användarmanual Rev

Läs mer

RÖRKATALOGEN. Precisionsstålrör, ledningsrör, konstruktionsrör och ämnesrör. www.tibnor.se

RÖRKATALOGEN. Precisionsstålrör, ledningsrör, konstruktionsrör och ämnesrör. www.tibnor.se RÖRKATALOGEN Precisionsstålrör, ledningsrör, konstruktionsrör och ämnesrör www.tibnor.se EN STrategisk PARTNER TILL INDUSTRIN Tibnor är Nordens ledande distributör av stål och metaller till industrin.

Läs mer

AL PLATTSTÅL 6060/6063 T6 15x3 MM á 6 M M 11 9

AL PLATTSTÅL 6060/6063 T6 15x3 MM á 6 M M 11 9 Lagerlista 2015 inkl moms exkl moms Pris Pris Artikelnr Benämning Dimension Enhet Meter Meter 1100101029 PLATTSTÅL S235JR 20x3 MM á 4 M M 13 10 1100101037 PLATTSTÅL S235JR 25x3 MM á 4 M M 15 12 1100101073

Läs mer

EN 1993-1-1, dimensionering av stålkonstruktioner, allmänna regler och regler för byggnader Bernt Johansson, Luleå Tekniska Universitet

EN 1993-1-1, dimensionering av stålkonstruktioner, allmänna regler och regler för byggnader Bernt Johansson, Luleå Tekniska Universitet 2004-10-06 EN 1993-1-1, dimensionering av stålkonstruktioner, allmänna regler och regler för byggnader Bernt Johansson, Luleå Tekniska Universitet Bakgrund År 1975 deltog jag i ett informationsmöte i Bryssel

Läs mer

Plannja Lättbalk Teknisk information

Plannja Lättbalk Teknisk information BSAB 96 HSB Maj 2000 Plannja Lättbalk Teknisk information INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. TVÄRSNITTSDATA.. 2 2. ALLMÄNT.. 3 2.1. Z-balkars verkningssätt.. 3 2.2. C-balkars verkningssätt.. 4 3. DIMENSIONERING AV

Läs mer