RÖDA KATALOGEN. Teknisk handbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RÖDA KATALOGEN. Teknisk handbok"

Transkript

1 RÖDA KATALOGEN Teknisk handbok BRÖDERNA EDSTRAND AB 1999

2 Viktuppgifterna i handboken är beräknade med nominella mått och gäller med vanliga toleranser. Vi reserverar oss mot eventuella feltryck och alla tabeller och sifferuppgifter lämnas utan förbindelse. 11:e upplagan. Tidigare upplagor tryckta år: 1934, 1938, 1945, 1952, 1959, 1964, 1968, 1973, 1978, 1985 Tryckt hos AB Multitryck, Borås 1999 Eftertryck tillåtet om källan anges Bröderna Edstrand AB 1999

3 BE-koncernen Sid Kvalitet, miljö & SBS Sid. 11 Beteckningar & teknisk information Sid Tekniska data för stålsorter Sid Armeringsstål Sid Balk & hålprofiler Sid Stångstål & räls Sid Plåt Sid Rör Sid Rostfritt stål Sid Aluminium Sid Förbehandlat material Sid

4 Bröderna Edstrand AB Bröderna Edstrand, Malmö Postadress: Box MALMÖ Besöksadress: Spadegatan 1 Industrihamnen Godsadress: Malmö HB 2 Järnkajen Malmö HB 2 Kolkajen Telefon: Fax: (huvudkontor) (försäljning) Bankgiro: Postgiro: Org. nummer: SE E-post: (huvudkontor) (försäljning) Hemsida: Bröderna Edstrand AB representeras i Finland och Estland av Starckjohann Steel. 2 3

5 , Göteborg Bröderna Edstrand, Jönköping Postadress: Box GÖTEBORG Besöksadress: Exportgatan Tingstad Godsadress: (se Besöksadress) Telefon: Fax: Bankgiro: Postgiro: Org. nummer: SE E-post: Hemsida: Postadress: Box JÖNKÖPING Besöksadress: Soldattorpsgatan 15 Godsadress: (se Besöksadress) Telefon: Fax: Bankgiro: Postgiro: Org. nummer: SE E-post: Hemsida: 4 5

6 , Stockholm Bröderna Edstrand, Norrköping Postadress: Box STOCKHOLM Besöksadress: Hammarbyvägen 3 Telefon: Fax: Bankgiro: Postgiro: Org. nummer: SE E-post: Hemsida: Postadress: Box NORRKÖPING Besöksadress: Barlastgatan 10 Lindö Godsadress: (se Besöksadress) Telefon: Fax: Bankgiro: Postgiro: Org. nummer: SE E-post: Hemsida: 6 7

7 , Sundsvall Bröderna Edstrand Försäljningskontor: Postadress: Box SUNDSVALL Besöksadress: Pionvägen 5 Kvissleby Godsadress: (se Besöksadress) Telefon: Fax: Bankgiro: Postgiro: Org. nummer: SE E-post: Hemsida: Falun Box FALUN Tfn Fax Alvesta Box ALVESTA Tfn Fax Gislaved Rotegatan 1A GISLAVED Tfn Fax Karlstad Fredsgatan 3A KARLSTAD Tfn Fax Lidköping Båsgatan LIDKÖPING Tfn Fax Halmstad BE International Box HALMSTAD Tfn Fax

8 Dotterbolag i utlandet: BE Stål & Metal A/S Marielystvej FREDERIKSBERG DANMARK Tfn Fax BE Stal & Metal Sp.zo.o.* ul. Energetyków GDYNIA POLEN Tfn Fax *Lagerhållande BE Terauds & Metãli SIA* Deglava iela RIGA LETTLAND Tfn Fax BE Plienas & Metalai* Elektrenu 7B 3031 KAUNAS LITAUEN Tfn Fax Bröderna Edstrand AB Kvalitet, miljö och Svensk Byggstålkontroll Kvalitetssäkring Kvalitetssäkring är en strategisk fråga inom Bröderna Edstrand AB. Vi har därför valt att etablera och certifiera vårt kvalitetssystem enligt SS-EN ISO Målet med vårt kvalitetsarbete är att säkerställa effektiva och dokumenterade rutiner för vårt arbete samt att organisera och utbilda vår personal för att kunna tillmötesgå och tillfredsställa våra kunder och deras krav på våra produkter och vår service. Vårt kvalitetssystem genomgår löpande granskning och revision för att kunna vidareutvecklas. Miljö Bröderna Edstrand AB följer den internationella standarden SS-EN ISO för miljöledningssystem. Vi strävar mot att verksamheten i våra anläggningar ska begränsa påverkan av den omkringliggande miljön. Genom att sätta upp kort- och långsiktiga miljömål skapar vi ett engagemang så att miljöfrågorna blir en naturlig del i det dagliga arbetet. Bröderna Edstrand AB följer SBS regelverk. SBS, Svensk Byggstålkontroll, tillhandahåller tillverkningskontroll och besiktning inom främst området byggstål. Med byggstål avses armering, stålbyggnadsmaterial och stålbyggnadskonstruktioner. Kunderna är tillverkare och distributörer av stålprodukter samt de verkstäder som tillverkar och monterar komponenter eller konstruktioner. SBS-kontrollen uppfyller kraven i Boverkets konstruktionsregler

9 Beteckningar & teknisk information Beteckningar & teknisk information Beteckningar Förkortningar Prefix för multipelenheter Fysikaliska data Sandelinkurvan/varmförzinkning

10 Beteckningar A Area B Bredd E Elasticitetsmodul F kraft, påverkan G Skjuvmodul H Höjd I Tröghetsmoment M Böjmoment N Normalkraft T Vridmoment V Tvärkraft W böjmotstånd enligt elasticitetsteori Z böj- eller vridmotstånd enligt plasticitetsteori a avstånd, mått på kälsvets b bredd d diameter, livtjocklek e excentricitet, livförskjutning f hållfasthetsvärde, utböjning av liv, rakhet f u brottgränsvärde f y sträckgränsvärde R m Brottgräns R eh Sträckgräns Agt total förlängning vid maximal kraft h höjd, profilhöjd i tröghetsradie k rätvinklighet, flänssnedhet l, L längd n antal q rakhetstolerans r radie, rundning t tjocklek vinkel, förhållande vinkel, förhållande partialkoefficient, förhållande f partialkoefficient för last m partialkoefficient för värde på materialegenskap n partialkoefficient för säkerhetsklass ε töjning (stukning) η formfaktor 14 λ slanketstal friktionstal σ normalspänning σ1, σ2 huvudspänningar τ skjuvspänning reduktionsfaktor b reduktionsfaktor vid vippning c reduktionsfaktor vid knäckning v reduktionsfaktor vid skjuvbuckling Index: b böjning, skruv c tryck cr kritisk d dimensioneringsvärde ef effektiv fl fläns gr brutto k karakteristiskt värde net netto r vidd, skillnad mellan max och min t dragning u brott w svets, liv x, y, z koordinatriktning y sträckgräns Beteckningar & teknisk information 15

11 Förkortningar ANSI American National Standards Institute ASNT American Society for Nordenstructive Testing ASTM American Society for Testing and Materials BBK94 Boverkets handbok om Betongkonstruktioner BKR99 Boverkets konstruktionsregler BRO94 Vägverkets allmänna tekniska beskrivning för broar BSK99 Boverkets handbok om stålkonstruktioner BSV97 Boverkets handbok om snö- och vindlast BVL Lagen om tekniska egenskaper på byggnadsverk m.m. DIN Deutsche Industrienormen EN European Standard IKH IVA Kran- och Hisskommisionen ISO International Organization for Standardization NAD(S) Nationellt anpassningsdokument svenskt PBL Plan- och bygglagen SBI Stålbyggnadsinstitutet SBS Svensk Byggstålskontroll SIS Standardiseringen i Sverige SMS Sveriges Mekanstandardisering SS Svensk Standard StBK-N5 Norm för tunnplåtskonstruktioner 79 Prefix för multipelenheter Talfaktor Prefix Beteckning Talfaktor Prefix Beteckning Benämning Benämning tera T 10 1 deci d 10 9 giga G 10 2 centi c 10 6 mega M 10 3 milli m 10 3 kilo k 10 6 mikro 10 2 hekto h 10 9 nano n 10 1 deka da piko p Fysikaliska data Beteckningar & teknisk information Elasticitetsmodul Densitet Längdutv.-koeff. GPa kg/m 3 *10 6 Stål Rostfritt stål, ferritiskt Rostfritt stål, austenitiskt Aluminium Mässing Koppar TNC Tekniska nomenklaturcentralen 16 17

12 Sandelinkurvan/ Varmförzinkning Zinkbeläggningens tjocklek i förhållande till stålets kiselhalt vid 9 och 3 minuters doppningstid i 460 C. Not 1 Kurvorna är medelkurvor. Betydliga variationer kan förekomma mellan stål med lika halter av kisel men som kommer från olika charger. Not 2 Den höga reaktiviteten mellan ca 0,04 och 0,12% Si benämns Sandelineffekten. Källa: Varmförzinkning av Nordisk Förzinkningsförening

13 Teknisk data för stålsorter Tekniska data för stålsorter Allmänt konstruktionsstål, kemisk sammansättning Allmänt konstruktionsstål, mekaniska egenskaper Tryckkärlsstål, uppdelning efter formvara Tryckkärlsstål, mekaniska egenskaper Tryckkärlsstål, kemisk sammansättning Kallformningsstål, kemisk sammansättning Kallformningsstål, mekaniska egenskaper Seghärdningsstål, kemisk sammansättning Seghärdningsstål, mekaniska egenskaper

14 Tekniska data för stålsorter Tekniska data för stålsorter Allmänt konstruktionsstål Kemisk sammansättning (utdrag ur SS-EN A1) Den kemiska sammansättningen, bestämd genom chargeanalys, skall överensstämma med värdena i tabellen. Beteckning C % max för Mn % Si % P % S % N % Enligt Enligt närmast Enligt närmast nominell tjocklek i mm 1) 2) max max max max max EN tidigare tidigare jämför ) och jämförbar bar DIN-norm ECISS IC 10 SS-norm (DIN-17100) S185 5) SS-1300 St 33 S235JR 5) SS-1311 USt37-2 0,17 0,20 1,40 0,045 0,045 0,009 S235JRG1 5) 0,17 0,20 1,40 0,045 0,045 0,007 S235JRG2 SS RSt37-2 0,17 0,17 0,20 1,40 0,045 0,045 0,009 S235JO St37-3U 0,17 0,17 0,17 1,40 0,040 0,040 0,009 S235J2G3 St37-3N 0,17 0,17 0,17 1,40 0,035 0,035 S235J2G4 0,17 0,17 0,17 1,40 0,035 0,035 S275JR SS St44-2 0,21 0,21 0,22 1,50 0,045 0,045 0,009 S275JO St44-3U 0,18 0,18 0,18 6) 1,50 0,040 0,040 0,009 S275J2G3 SS St44-3N 0,18 0,18 0,18 6) 1,50 0,035 0,035 S275J2G4 SS St44-3N 0,18 0,18 0,18 6) 1,50 0,035 0,035 S355JR SS ,24 0,24 0,24 1,60 0,55 0,045 0,045 0,009 S355JO 7) SS St52-3U 0,20 0,20 3) 0,22 1,60 0,55 0,040 0,040 0,009 S355J2G3 7) SS St52-3N 0,20 0,20 3) 0,22 1,60 0,55 0,035 0,035 S355J2G4 7) SS St52-3N 0,20 0,20 3) 0,22 1,60 0,55 0,035 0,035 S355K2G3 7) 0,20 0,20 3) 0,22 1,60 0,55 0,035 0,035 S355K2G4 7) 0,20 0,20 3) 0,22 1,60 0,55 0,035 0,035 E295 0,045 0,045 0,009 E335 0,045 0,045 0,009 E360 0,045 0,045 0,009 1) Det är tillåtet att överskriva föreskrivna värden under förutsättning att för varje ökning med 0,001% N skall maximal P-halt reduceras med 0,005%, emellertid får N-halten i chargeanalysen inte vara högre än 0,012%. 2) Maximala N-halten gäller inte om den kemiska sammansättningen visar en lägsta halt av totalt Al av 0,020% eller om tillräckligt med kvävebindande ämnen finns. De kvävebindande ämnena skall anges i intyget. 3) För nominell tjocklek 30 mm och för valsprofilering: C max 0,22%. 4) För profil med nominell godstjocklek 100 mm skall kolhalten överenskommas (option 25). 5) Finns endast för nominell tjocklek 25 mm. 6) För nominell tjocklek 150 mm: C max 0,20%. 7) Option 5 och option

15 Tekniska data för stålsorter Mekaniska egenskaper för platta och långa produkter (utdrag ur A1) Beteckning Sträckgräns R eh min, N/mm 2 Sträckgräns R eh min, N/mm 2 Brottgräns R m min, N/mm 2 Enligt Enligt närmast Enligt närmast Nominell tjocklek mm. Nominell tjocklek mm. Nominell tjocklek mm. EN tidigare tidigare jämför och jämförbar bar DIN-norm ECISS IC 10 SS-norm (DIN-1710) S185 SS-1300 St S235JR SS-1311 Ust S235JRG S235JRG2 SS RSt S235JO St37-3U S235J2G3 St37-3N S235J2G S275JR SS St44-2 S275JO St44-3U S275J2G3 SS St44-3N S275J2G4 SS St44-3N S355JR SS S355JO SS St52-3U S355J2G3 SS St52-3N S355J2G4 SS St52-3N S355K2G3 S355K2G4 E E E

16 Tryckkärlsstål Europastandarderna för tryckkärlsstål är uppdelade efter formvaror enligt nedanstående tabell. Formvara EN Motsvarande ISO Platta produkter EN Stång EN 10272, EN Rör, sömlösa EN Rör, svetsade EN Smide EN Stålgjutgods EN Gasflaskor EN Enkla tryckkärl EN Olegerade och låglegerade stål med fordrade egenskaper vid förhöjd temperatur. Mekaniska egenskaper (utdrag ur ) (gäller tvärprovstavar) Stålsort Normalt Godstjocklek Sträck- Brott- Brott- Slagleverans gräns gräns förläng- seghet tillstånd ning Prov R eh min R m temp mm över upp till N/mm 2 N/mm 2 A min % C min P235GH N Enligt tidi gare jäm förbar SS-norm SS * * * * P265GH N Enligt tidi gare jäm förbar SS-norm SS * * * * 24 Olegerade och låglegerade stål med fordrade egenskaper vid förhöjd temperatur. P295GH N * * * * P355GH N * * * * 16Mo3 N * * * * 13CrMo N+T N+T el QA el QL QL * * * * 10CrMo N+T N+T el QA el QL QL * * * * 11CrMo N+T el QA el QL QL *Efter överenskommelse N = Normaliserat, QA = Lufthärdat, QL = Väteskesläckt, T = Anlöpt Tekniska data för stålsorter 25

17 Tekniska data för stålsorter Olegerade och låglegerade stål med fordrade egenskaper vid förhöjd temperatur. Kemisk sammansättning (chargeanalys) (utdrag ur EN ) Stålsort Viktprocent C Si Mn P S Al Cr Cu 1) Mo Nb Ni Ti V Cr+Cu+ max max max tot max max max max Mo+Ni max P235GH max 0,16 0,35 0,40 1,20 0,03 0,025 min 0,020 max 0,30 0,30 max 0,08 0,01 0,30 0,03 0,02 0,7 P265GH* max 0,20 0,40 0,50 1,40 0,03 0,025 min 0,020 max 0,30 0,30 max 0,08 0,01 0,30 0,03 0,02 0,7 P295GH 0,08 0,20 0,40 0,90 1,50 0,03 0,025 min 0,020 max 0,30 0,30 max 0,08 0,01 0,30 0,03 0,02 0,7 P355GH 0,10 0,22 0,60 1,00 1,70 0,03 0,025 min 0,020 max 0,30 0,30 max 0,08 0,01 0,30 0,03 0,02 0,7 16Mo3 0,12 0,20 0,35 0,40 0,90 0,03 0,025 2) max 0,30 0,30 0,25 0,35 0,30 13CrMo 4 5 0,08 0,18 0,35 0,40 1,00 0,03 0,025 2) 0,70 1,15 3) 0,30 0,40 0,60 10CrMo ,08 4) 0,14 5) 0,50 0,40 0,80 0,03 0,025 2) 2,00 2,50 0,30 0,90 1,10 11CrMo ,08 4) 0,15 0,50 0,40 0,80 0,03 0,025 2) 2,00 2,50 0,30 0,90 1,10 1) En lägre Cu-halt och en max Sn-halt kan överenskommas vid beställning, exempelvis med hänsyn till formbarhet. 2) Al-halten ska bestämmas och anges i intyget. 3) Om motstånd mot komprimerat väte är av betydelse kan en min Cr-halt av 0,80% överenskommas vid beställning. 4) För godstjocklekar mindre än 10 mm kan en min C-halt av 0,06% överenskommas vid beställning. 5) För godstjocklekar större än 150 mm kan en max C-halt av 0,17% överenskommas vid beställning. *Motsvarar SS

18 Tekniska data för stålsorter Kallformningsstål Nedanstående tabeller avser varmvalsade platta produkter av kallformningsstål. Kemisk sammansättning (utdrag ur EN ) Stålsort C % max Mn % max Si % max P % max S % max Al % max Övrigt 240B 0,12 0,90 0,03 0,030 0,025 1) 2) S315MC 0,12 1,30 0,50 0,025 0,020 0,015 * S355MC 0,12 1,50 0,50 0,025 0,020 0,015 * S420MC 0,12 1,60 0,50 0,025 0,015 0,015 * S460MC 0,12 1,60 0,50 0,025 0,015 0,015 * S500MC 0,12 1,70 0,50 0,025 0,015 0,015 * S550MC 0,12 1,80 0,50 0,025 0,015 0,015 * S600MC 0,12 1,90 0,50 0,025 0,015 0,015 ** S650MC 0,12 2,00 0,60 0,025 0,015 0,015 ** S700MC 0,12 2,10 0,60 0,025 0,015 0,015 ** *Nb % max 0,09, V % max 0,20, Ti % max 0,15. Summa av Nb, V och Ti max 0,22%. **För dessa gäller garantierna enligt * samt även Mo % max 0,50 samt B % max 0,005. 1) Finkornsbildare Al. 2) Stålsorten ej normerad. Värdena är indikativa. Mekaniska egenskaper för kallformningsstål (utdrag ur EN ) Bockbarhet Stålsort Sträckgräns Brottgräns Brottförlängning min % Praktisk användning. Minsta rek. Lab-test 180 ReH min Rm min-max A80 A5 bockn.radie ( 90 ) för nom. tj. (t) i mm. vid min dorn- N/mm 2 N/mm 2 t 3 t 3 t 3 3 t 6 t 6 diameter 240B** *** **** S315MC ,25t 1,5t 1,0t 0t S355MC ,25t 0,5t 1,0t 0,5t S420MC ,5t 1,0t 1,5t 0,5t S460MC ,5t 1,0t 1,5t 1t S500MC ,0t 1,5t 2,0t 1t S550MC 550* ,0t 1,5t 2,0t 1,5t S600MC 600* ,0t 1,5t 2,0t 1,5t S650MC 650* ,5t 2,0t 2,5t 2t S700MC 700* ,5t 2,0t 2,5t 2t *För tjocklek 8 mm kan minimisträckgränsen vara 20N/mm 2 lägre. **Stålsorten ej normerad. Värdena är indikativa. ***Förlängning A5% = min 28 ****Bockbarhet (Ri) vid t 6 mm = 0,5 t vid t 6 mm = 0,7 t Stålsorten 240B har mycket god svetsbarhet 28 29

19 Tekniska data för stålsorter Seghärdningsstål Kemisk sammansättning för ett urval stålsorter enligt SS-EN Kemisk sammansättning % (m/m) Stålsort Motsvarar närmast C Si max Mn P max S Cr Mo Ni V C45R SS ,42 0,50 0,40 0,50 0,80 0,035 0,020 0,040 max 0,40 max 0,10 max 0,40 25CrMoS4 SS ,22 0,29 0,40 0,60 0,90 0,035 0,020 0,040 0,90 1,20 0,15 0,30 42CrMoS4 SS ,38 0,45 0,40 0,60 0,90 0,085 0,020 0,040 0,90 1,20 0,15 0,30 34CrNiMo6 SS ,30 0,38 0,40 0,50 0,80 0,035 max 0,035 1,30 1,70 0,15 0,30 1,30 1,70 51CrV4 0,47 0,55 0,40 0,70 1,10 0,035 max 0,035 0,90 1,20 0,10 0,25 Mekaniska egenskaper för ett urval stålsorter i seghärdat tillstånd (+QT) enligt Mekaniska egenskaper med diameter (d) eller för platta produkter tjocklek (t) d 16 mm t 8 mm 16 mm d 40 mm 40 mm d 100 mm 100 mm d 160 mm 160 mm d 250 mm 20 mm t 60 mm 20 mm t 60 mm 60 mm t 100 mm 100 mm t 150 mm R e min R m A min R e min R m A min R e min R m A min R e min R m A min R e min R m A min Stålsort N/mm 2 N/mm 2 % N/mm 2 N/mm 2 % N/mm 2 N/mm 2 % N/mm 2 N/mm 2 % N/mm 2 N/mm 2 % C45R CrMoS CrMoS CrNiMo CrV

20 Armeringsstål Armeringsstål Armeringsstål, svensk standard Armeringsstång B500BT, Ks600ST, Ss260S B500BT, Ytgeometri, kamgeometri Armeringsnät Nps500, Nps Nätets form och dimensioner Vikttabell nät Armeringsarea/löpmeter Skarvlängder för armeringsnät Förtillverkad armering Förteckning över bockning av stänger Rostfri armering

21 Armeringsstål Svensk standard Hållfasthet SS stål Diameter ReL (P p0,2) A gt Dorndiameter Stång- D N/mm 2 % vid bockning beteckning Stål MM Min. Min. Min , ,0 2,5d Ps 500 (7,5) 12 3d SS d Ss260S (16) d SS Typgodkänd ,0 4,5d Ps700 SS d Ks600ST (10) 20 4d SS (20) 25 5d ENV d B500BT d d d Varmvalsad armeringsstång Kamstål B500BT, Ks600ST, Slät stål Ss260S Kamstål B500BT Nominell Nominell Nominell vikt Standard diameter tvärsnittsarea inkl. kammar Avvikelse lagerlängder mm mm 2 och fenor % Ca m 6 28,3 0,222 4, ,3 0,395 4,5 6, ,5 0,617 4,5 6, ,888 4,5 6, ,21 4, ,58 4,5 6, ,47 4, ,85 4, ,31 4, B500BT Armeringsstål Ytgeometri Allmänt Stålprodukter som innefattas i denna europeiska förstandard kännetecknas av sin ytgeometri (mått, antal och former på tvärgående och längsgående kammar) genom vilken vidhäftning med betong uppnås tillverkaren identifieras Relativ kamarea f R Den relativa kamarean f R skall betraktas som det övervägande kriteriet för produktens vidhäftningsförmåga. Fordringarna på f R beroende av den nominella diametern. Relativ kamarea f R Nominell diameter 5,0 till 6,5 till 9,0 till 11,0 till mm 6,0 8,5 10,5 40 f R, min 0,039 0,045 0,052 0,056 Kamgeometri Allmänt Produkterna skall ha två eller flera rader av parallella tvärgående kammar jämt fördelade runt omkretsen med lika stora mellanrum över hela längden. Längsgående kammar kan både finnas eller inte finnas. Mindre avvikelser från givna värden tillåts förutsatt att specifikationerna för den relativa kamarean uppfylls enligt tabell. Tvärgående kammar Tvärgående kammar skall vara halvmånformiga och jämt smälta ihop med produktens kärna (såvida inte samma produktegenskaper kan uppnås genom andra speciella ytformer). Längsgående kammar Där det finns längsgående kammar skall deras höjd ej överstiga 0,15 d (d: nominell diameter). Projektionen av de tvärgående kammarna skall sticka ut över cirka 80% av produktens omkrets, vilket skall beräknas från den nominella diametern. 35

22 Vinkeln α mellan stångens längdriktning och kammarnas sidoytor skall vara 45; kammarna skall vara avrundade vid övergången till produktens kärna (se figur 2). Vinkeln β, kamlutningen skall vara 35 till 75 (se figur 1). Höjden h skall vara 0,05 d till 0,10 d; mellanrummet c skall vara 0,5 d till 1,0 d (d: nominell diameter) (se figur 1 och 2). Armeringsstål Kamstål Ks600ST Nominell Tolerans Nominell Nominell vikt Avvikelser Standard diameter tvärarea inkl. kammar lagerlängder och ev. fenor mm mm mm 2 kg/m % ca m 8 0,3 50,3 0, ,3 78,5 0, , , , , , , , , Figur 1 Kamgeometri stålsort B500B (exempel med två rader tvärgående kammar). Slätstål Ss260S Nominell Tolerans Nominell Nominell vikt Standard diameter tvärarea lagerlängder mm mm mm 2 kg/m ca m 8 0,3 50,3 0, ,3 78,5 0, , , , , , , , ,85 12 Figur 2 Vinkel α mellan stångens längdriktning och kammarnas sidoytor och kamhöjd h

23 Armeringsstål Armeringsnät Nps500, Nps700 Standardsortiment Nps500. Format: 5,0 2,35 m. Typ Stångdiameter Längs- och tvär- Vikt kg/nät mm stångsavstånd mm , , , , , ,9 Väggnät NPS500. Format: 3,95 2,45 m. Typ Stångdiameter Längs- och tvär- Vikt kg/nät mm stångsavstånd mm VL ,9 Nps500, Nps 700. Format: 5,9 2,3 m. Typ Stångdiameter Längd- och tvärs- Vikt kg/nät mm stångsavstånd mm , , , , , , , , , , , ,0 Nps 500. Rot-nät. Format: 2,50 2,35 m. Typ Stångdiameter Längd- och tvär- Vikt kg/nät mm stångsavstånd mm ROT ,3 ROT ,3 ROT ,8 ROT ,4 Nps 500. Skarvnät. Format: 0,60 2,35 m. Typ Stångdiameter Längd- och tvär- Vikt kg/nät mm stångsavstånd SK ,9 SK ,2 Specialnät Nät i specialformat Ett sätt att slippa från mycket arbete ute på byggplatsen är att använda nät i specialformat. Näten levereras tillverkade efter beställarens specifikationer, färdiga att lägga på plats utan behov av vidare bearbetning. Alla typer av nät kan beställas i specialformat

24 Nätets form och dimensioner Allmänt Ett nät får inte innehålla färre trådar än passande för dess angivna mått på längd, bredd, maskvidd och överhäng. Ett nät från vilket högst ett provstycke tagits ut skall inte kasseras av denna orsak. Trådtjocklekar Nät skall tillverkas av tråd med nominella diametrar 5 12 mm. Trådarrangemang Trådarna i ett nät skall vara enkeltrådar och/eller dubbeltrådar. Relativ tråddiameter Tråddiametern i enkeltrådsnät skall uppfylla följande fordringar: d min 0,6 d max där d max är den nominella diametern på den tjockaste tråden. d min är den nominella diametern på den korsande tråden. För nät med dubbeltråd i en riktning skall tråddiametern uppfylla följande fordringar: 0,7 d s d T 1,25 d s där d s är den nominella diametern på enkeltråden. d T är den nominella diametern på den ena dubbeltråden. Armeringsstål Vikttabell nät Nominella vikten för armeringsnät vid olika trådavstånd och tråddiametrar. Vikten anger endast trådarna i ena riktningen. Vikten anges i kg/m 2. c/c Dim Kg/m ,0 0,056 0,56 0,45 0,37 0,32 0,28 0,25 0,22 0,2 0,19 3,4 0,071 0,71 0,57 0,47 0,41 0,36 0,32 0,28 0,26 0,24 4,0 0,099 0,99 0,79 0,66 0,57 0,50 0,44 0,40 0,36 0,33 5,0 0,154 1,54 1,23 1,03 0,88 0,77 0,69 0,62 0,56 0,52 6,0 0,222 2,22 1,78 1,48 1,27 1,11 0,99 0,89 0,81 0,74 7,0 0,302 3,02 2,42 2,01 1,73 1,51 1,34 1,21 1,10 1,01 7,5 0,347 3,47 2,78 2,31 1,98 1,74 1,54 1,39 1,26 1,16 8,0 0,395 3,95 3,16 2,63 2,26 1,98 1,76 1,58 1,44 1,32 9,0 0,499 4,99 3,99 3,33 2,85 2,55 2,22 2,00 1,82 1,67 10,0 0,617 6,17 4,94 4,12 3,53 3,09 2,75 2,47 2,25 2,06 11,0 0,746 7,46 5,97 4,98 4,27 3,73 3,32 2,98 2,72 2,49 12,0 0,888 8,88 7,10 5,92 5,07 4,44 3,95 3,55 3,23 2,

25 Armeringsarea/löpmeter (i en riktning) Stångavstånd s Area Vikt mm cm 2 kg/m cm 2 /m 5 0,196 0,154 3,93 2,62 1,96 1,57 1,31 1,12 6 0,283 0,222 5,66 3,77 2,83 2,26 1,89 1,62 7 0,385 0,302 7,70 5,13 3,85 3,08 2,57 2,20 8 0,503 0,395 10,05 6,70 5,03 4,02 3,35 2,87 9 0,636 0,499 12,73 8,48 6,36 5,09 4,24 3, ,786 0,617 15,71 10,47 7,86 6,28 5,24 4, ,950 0,746 19,01 12,67 9,50 7,60 6,34 5, ,131 0,888 22,62 15,08 11,31 9,05 7,54 6,46 Armeringsarea/löpmeter Stångavstånd s cm 2 /m 0,98 0,87 0,79 0,71 0,65 0,60 0,56 0,49 0,44 0,39 1,41 1,26 1,13 1,03 0,94 0,87 0,81 0,71 0,63 0,57 1,92 1,71 1,54 1,40 1,28 1,18 1,10 0,96 0,86 0,77 2,51 2,23 2,01 1,83 1,68 1,55 1,44 1,26 1,12 1,01 3,18 2,83 2,55 2,31 2,12 1,96 1,82 1,59 1,41 1,27 3,93 3,49 3,14 2,86 2,62 2,42 2,24 1,96 1,75 1,57 4,75 4,22 3,80 3,46 3,17 2,92 2,72 2,38 2,11 1,90 5,66 5,03 4,52 4,11 3,77 3,48 3,23 2,83 2,51 2,26 Skarvlängder för armeringsnät Nps 500, skarvad stång f yk = 510 MPa för 5 12 Kamprofiltyp D Armeringsstål Betong- Skarvad Oskarvad stång, centrumavstånd s mm kvaliteter stång mm K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K

26 Skarvlängder för armeringsnät Nps 700, skarvad stång f yk = 700 MPa för 5 12 Kamprofiltyp D Betong- Skarvad Oskarvad stång, centrumavstånd s mm kvaliteter stång mm K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K Förtillverkad armering ILF ILF är den vedertagna förkortningen för inläggningsfärdigt armeringsstål, dvs klippta och bockade armeringsstänger, färdiga att monteras i betongformen. Debitering sker efter nominell vikt, dvs kunden betalar inte för eventuell övervalsning och spill. Armeringsspecifikationer För överföring av konstruktörens armeringsritning till ILF-armering krävs en armeringsspecifikation. Armeringsförteckningarna bör även upprättas i överensstämmelse med leveransuppdelning och gjutetapper. Märkning och sortering Märkbrickor används alltid för märkning av ILF. Märkbrickan anger: Kvalitet, dimension, littera; typ och nr, klipplängd, antal, vikt, ordernummer, objektnamn, spec nr, leveransdatum. Klippning och bockning All bearbetning sker i varma industrilokaler och med modern datorstyrd utrustning, det innebär att riktning, klippning och bockning ofta utförs i ett och samma moment. Toleranser för inläggningsfärdig armering Ländtolerans vid klippning är 20 mm. Minustoleranser tillämpas för bockning om inte särskilt angivits att plustoleranser skall gälla. Armeringsstål Bockningstoleransen är +0/ 10 mm (toleransen kan ge större avvikelser vid bockade stängers ändar) och vinkeltoleransen är 3 mm. Andra krav på toleranser skall anges i klartext på förteckningen. Svetsad armering Den svetsade armeringen kan indelas i tre grupper: Plana kamstålsnät Bockade kamstålsnät Armeringskorgar (t ex pelarkorgar, pålplattekorgar och kantbalkskorgar) Svetsad armering, tillverkad inomhus under kontrollerade former, betyder tidsvinst och kvalitetssäkerhet. 45

Nr 4 07 2007 10 03. Prislista. Stål Specialstål Rör Produktionsservice Teknisk information

Nr 4 07 2007 10 03. Prislista. Stål Specialstål Rör Produktionsservice Teknisk information Nr 4 07 2007 10 03 Prislista Stål Specialstål Rör Produktionsservice Teknisk information Försäljningsvillkor Leveransvillkor Priserna gäller exklusive mervärdeskatt och emballage, DDU - angiven leveransadress

Läs mer

att Bygga i stål sid 5 Balk, stång och RÖRPRodUkteR sid 11 PlåtPRodUkteR sid 19 RostFRia PRodUkteR sid 23 sammanfogning sid 27

att Bygga i stål sid 5 Balk, stång och RÖRPRodUkteR sid 11 PlåtPRodUkteR sid 19 RostFRia PRodUkteR sid 23 sammanfogning sid 27 Byggståls Handboken innehåll Eiffeltornet i Paris, som byggdes 1887 1889, väger 10 000 ton och består av 12 000 balkar i smidesjärn sammanfogade med 2,5 miljoner nitar. Om det hade byggts i dag av höghållfast

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BFS 2010:2 Boverkets föreskrifter om ändring i verkets konstruktionsregler (1993:58) föreskrifter och allmänna råd; beslutade den 19 januari 2010.

Läs mer

Dimensionering av konstruktioner i rostfritt stål. (Tredje upplagan)

Dimensionering av konstruktioner i rostfritt stål. (Tredje upplagan) Dimensionering av konstruktioner i rostfritt stål (Tredje upplagan) Stålbyggnadsinstitutet är ett fristående industriforskningsinstitut som finansieras av dess ca 75 medlemsföretag, och genom projektbidrag

Läs mer

BULTENS TEKNIKHANDBOK. 1999 BULTEN AB TEXTER OCH BEARBETNING Magnus Carlunger Carl-Gösta Dock Torsten Friedler Ingvar Isaksson

BULTENS TEKNIKHANDBOK. 1999 BULTEN AB TEXTER OCH BEARBETNING Magnus Carlunger Carl-Gösta Dock Torsten Friedler Ingvar Isaksson Ordning ur kaos BULTENS TEKNIKHANDBOK 1999 BULTEN AB TEXTER OCH BEARBETNING Magnus Carlunger Carl-Gösta Dock Torsten Friedler Ingvar Isaksson PRODUKTION IDÉ bild 3 4 INNEHÅLLS- FÖRTECKNING 1. Förord..............................................

Läs mer

Frågor och svar inom Eurokoder

Frågor och svar inom Eurokoder Frågor och svar inom Eurokoder Version 2 SEPTEMBER 2012 Innehållsförteckning Allmänna frågor... 04 SS-EN 1990 Grundläggande dimensioneringsregler... 08 SS-EN 1991 Laster... 13 SS-EN 1992 Betongkonstruktioner...

Läs mer

LAST UNDER BYGGSKEDET

LAST UNDER BYGGSKEDET Denna handbok är en kondenserad beskrivning av de regler som ges i SS-EN 1991-1-6, vilken omfattar beskrivning av ett antal laster som ska bestämmas och tas hänsyn till under byggskedet. Handboken är tänkt

Läs mer

AFS 1990:12. AFS 1990:12 Utkom från trycket den 1 februari 1991. Beslutad den 8 juni 1990 (Ändringar införda t.o.m. 2011-06-28)

AFS 1990:12. AFS 1990:12 Utkom från trycket den 1 februari 1991. Beslutad den 8 juni 1990 (Ändringar införda t.o.m. 2011-06-28) AFS 1990:12 AFS 1990:12 Utkom från trycket den 1 februari 1991 Beslutad den 8 juni 1990 (Ändringar införda t.o.m. 2011-06-28) AFS 1990:12 2 STÄLLNINGAR Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter

Läs mer

Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4

Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4 Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4 Säkra ställningar VÄGLEDNING TILL ARBETSMILJÖVERKETS FÖRESKRIFTER OM STÄLLNINGAR, AFS 2013:4 Arbetsmiljöverket

Läs mer

Bärande väggars behov av vertikal kopplingskapacitet Sammanhållningsarmering i allmänhet

Bärande väggars behov av vertikal kopplingskapacitet Sammanhållningsarmering i allmänhet Bärande väggars behov av vertikal kopplingskapacitet Sammanhållningsarmering i allmänhet Bo Westerberg 2009-11-10. Reviderad 2010-02-01 1 Inledning Vertikal koppling i bärande väggar kan behövas dels med

Läs mer

Tekniska data Bult & Mutter

Tekniska data Bult & Mutter Tekniska data Bult & Tekniska data 1. Skillnad i nyckelvidd mellan ISO och DIN För M6S-sexkantskruv och M6M-mutter där nyckelvidderna skiljer sig mellan ISO och DIN standard. Gängdiameter Nyckelvidd M6S

Läs mer

Järn- och stålframställning

Järn- och stålframställning JERNKONTORETS FORSKNING Järn- och stålframställning Bearbetning av långa produkter Jernkontorets utbildningspaket del 8 2000 1996 Förord På initiativ av Jernkontorets fullmäktige togs under 1990-talet

Läs mer

Industrirör Montageteknik

Industrirör Montageteknik 2006-02-08, 08:24 Industrirör Montageteknik Montageteknik, ISBN 13: 978-91-976071-1-7 VVS-Branschens Yrkesnämnd Utgivare: VVS-Branschens Yrkesnämnd Författare: Jan Jönsson och Bengt Westin, Lernia Formgivning

Läs mer

Järn- och stålframställning

Järn- och stålframställning JERNKONTORETS FORSKNING Järn- och stålframställning Olegerade och låglegerade stål Jernkontorets utbildningspaket del 11 2000 1996 Förord På initiativ av Jernkontorets fullmäktige togs under 1990-talet

Läs mer

Konstruktionsberäkning enligt Eurokoder

Konstruktionsberäkning enligt Eurokoder Fakulteten för teknik- och naturvetenskap Tomas Johansson Roger odén Konstruktionsberäkning enligt Eurokoder Bro 7-94- Design calculations according to Eurocodes Bridge 7-94- Eamensarbete,5 poäng Byggingenjörsprogrammet

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder); BFS 2013:10 Utkom från

Läs mer

Miljöministeriets förordning om ändring av miljöministeriets förordning om tillämpning av Eurocode standarder inom husbyggande

Miljöministeriets förordning om ändring av miljöministeriets förordning om tillämpning av Eurocode standarder inom husbyggande Miljöministeriets förordning om ändring av miljöministeriets förordning om tillämpning av Eurocode standarder inom husbyggande Given i Helsin gfor s den 30 mar s 2009 I enlighet med miljöministeriets beslut

Läs mer

ENKLA TRYCKKÄRL AFS 1993:41. Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om enkla tryckkärl samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

ENKLA TRYCKKÄRL AFS 1993:41. Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om enkla tryckkärl samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna AFS 1993:41 ENKLA TRYCKKÄRL Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om enkla tryckkärl samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (Ändringar införda t.o.m. 25 mars 2014) AFS 1993:41 2 Arbetarskyddsstyrelsens

Läs mer

KONSTRUKTIONSSTÅL. En guide från Stena Stål

KONSTRUKTIONSSTÅL. En guide från Stena Stål KONSTRUKTIONSSTÅL En guide från Stena Stål INNEHÅLLSFÖRTECKNING Färgmärkning 4 Lagerprogram och datablad 6 41 Mekaniska värden seghärdningsstål 14 15 Certifikat 42 Legeringsämnen 44 45 Toleranser 46 51

Läs mer

Nr 6-07 2007-11-01. Prislista. Armeringsstål Rostfri armering ILF armering Armeringsnät

Nr 6-07 2007-11-01. Prislista. Armeringsstål Rostfri armering ILF armering Armeringsnät Nr 6-07 2007-11-01 Prislista Armeringsstål Rostfri armering ILF armering Armeringsnät Coils ARMERINGSSTÅL B500BT Pris kr/ton Vikt kg/meter Diameter mm 12 meter 6 meter B500BT, SS260S KS600ST 6-11980:-

Läs mer

En produkt designad av

En produkt designad av TEKNISK HANDBOK En produkt designad av INNEHÅLL PRODUKTDEFINITION 01 TEKNISKA SPECIFIKATIONER 02 KVALITETSNORMER 03 PRODUKTCERTIFIERING 04 HANTERING OCH FÖRVARING 05 MÅTTBESTÄLLD KAPNING: MONTERING OCH

Läs mer

TILLVERKNING AV VISSA BEHÅLLARE, RÖRLEDNINGAR OCH ANLÄGGNINGAR

TILLVERKNING AV VISSA BEHÅLLARE, RÖRLEDNINGAR OCH ANLÄGGNINGAR AFS 2005:2 TILLVERKNING AV VISSA BEHÅLLARE, RÖRLEDNINGAR OCH ANLÄGGNINGAR Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar samt allmänna råd om tillämpningen

Läs mer

CGK Centrala Gravvårdskommittén

CGK Centrala Gravvårdskommittén CGK Centrala Gravvårdskommittén MONTERING och PROVNING av GRAVVÅRDAR 2(20) CGK - Montering och provning av gravvårdar Tredje upplagan, 2012-09-03 1 Förord till tredje upplagan Denna tredje upplaga av CGKs

Läs mer

Innehåll. Generell information 1.1.1-1/2. Generellt - Introduktion. 1. Generell information. 3. Normaltemperatur NT. 2.

Innehåll. Generell information 1.1.1-1/2. Generellt - Introduktion. 1. Generell information. 3. Normaltemperatur NT. 2. Innehåll Generell information 1.1.1-1/2 1. Generell information 1.1 Inledning 1.1.1 Logstor...1.1.2 Katalogens uppbyggnad...1.1.3 Produktprogram...1.1.4 1.2 Materialspecifikationer Mediarör...1.2.1 Isolering...1.2.2

Läs mer

TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE ID: En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem

TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE ID: En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem ID: TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem Klas Hagberg 2013-05-31 FÖRORD Denna skrift är ett resultat av samarbete

Läs mer

*1-32 tio i topp 02-10-28 13.26 Sida 1 KONSTRUKTIONSTIPSENS 10 I TOPP

*1-32 tio i topp 02-10-28 13.26 Sida 1 KONSTRUKTIONSTIPSENS 10 I TOPP *1-32 tio i topp 02--28 13.26 Sida 1 KONSTRUKTIONSTIPSENS I TOPP Plastforum nordica nr 9, del 2, augusti 2002 *1-32 tio i topp 02--28 13.26 Sida 3 KONSTRUKTIONSTIPSENS I TOPP Innehåll 7 Förord 8 Materialjämförelser

Läs mer

Formbarhet hos rostfritt stål

Formbarhet hos rostfritt stål Material och användningsområden, volym 8 Euro Inox Euro Inox är en europeisk organisation för marknadsutveckling av rostfritt stål. Medlemmarna i Euro Inox innefattar: Europeiska producenter av rostfritt

Läs mer

Skydd mot brandspridning mellan småhus

Skydd mot brandspridning mellan småhus Skydd mot brandspridning mellan småhus Johanna Björnfot Skydd mot brandspridning mellan småhus Boverket, september 2008 3 Förord Rapporten är en del av min sex veckor långa sommarpraktik och handlar om

Läs mer

Vattensäker installation med kopparrör

Vattensäker installation med kopparrör Vattensäker installation med kopparrör Monteringsanvisning med installationsexempel Utgåva 3 2012 Rörmaterial i en byggnad måste vara ekonomiskt, funktionellt, pålitligt och rent. Det ska underlätta planering

Läs mer

Innehåll - Teknisk information

Innehåll - Teknisk information Innehåll - Teknisk information 1 Vad är rostfritt stål? What is Stainless Steel? 2 Legeringstillsatser The Alloying Elements of Stainless Steel 3 Användningsområden för rostfria standardlegeringar Applications

Läs mer