RÖDA KATALOGEN. Teknisk handbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RÖDA KATALOGEN. Teknisk handbok"

Transkript

1 RÖDA KATALOGEN Teknisk handbok BRÖDERNA EDSTRAND AB 1999

2 Viktuppgifterna i handboken är beräknade med nominella mått och gäller med vanliga toleranser. Vi reserverar oss mot eventuella feltryck och alla tabeller och sifferuppgifter lämnas utan förbindelse. 11:e upplagan. Tidigare upplagor tryckta år: 1934, 1938, 1945, 1952, 1959, 1964, 1968, 1973, 1978, 1985 Tryckt hos AB Multitryck, Borås 1999 Eftertryck tillåtet om källan anges Bröderna Edstrand AB 1999

3 BE-koncernen Sid Kvalitet, miljö & SBS Sid. 11 Beteckningar & teknisk information Sid Tekniska data för stålsorter Sid Armeringsstål Sid Balk & hålprofiler Sid Stångstål & räls Sid Plåt Sid Rör Sid Rostfritt stål Sid Aluminium Sid Förbehandlat material Sid

4 Bröderna Edstrand AB Bröderna Edstrand, Malmö Postadress: Box MALMÖ Besöksadress: Spadegatan 1 Industrihamnen Godsadress: Malmö HB 2 Järnkajen Malmö HB 2 Kolkajen Telefon: Fax: (huvudkontor) (försäljning) Bankgiro: Postgiro: Org. nummer: SE E-post: (huvudkontor) (försäljning) Hemsida: Bröderna Edstrand AB representeras i Finland och Estland av Starckjohann Steel. 2 3

5 , Göteborg Bröderna Edstrand, Jönköping Postadress: Box GÖTEBORG Besöksadress: Exportgatan Tingstad Godsadress: (se Besöksadress) Telefon: Fax: Bankgiro: Postgiro: Org. nummer: SE E-post: Hemsida: Postadress: Box JÖNKÖPING Besöksadress: Soldattorpsgatan 15 Godsadress: (se Besöksadress) Telefon: Fax: Bankgiro: Postgiro: Org. nummer: SE E-post: Hemsida: 4 5

6 , Stockholm Bröderna Edstrand, Norrköping Postadress: Box STOCKHOLM Besöksadress: Hammarbyvägen 3 Telefon: Fax: Bankgiro: Postgiro: Org. nummer: SE E-post: Hemsida: Postadress: Box NORRKÖPING Besöksadress: Barlastgatan 10 Lindö Godsadress: (se Besöksadress) Telefon: Fax: Bankgiro: Postgiro: Org. nummer: SE E-post: Hemsida: 6 7

7 , Sundsvall Bröderna Edstrand Försäljningskontor: Postadress: Box SUNDSVALL Besöksadress: Pionvägen 5 Kvissleby Godsadress: (se Besöksadress) Telefon: Fax: Bankgiro: Postgiro: Org. nummer: SE E-post: Hemsida: Falun Box FALUN Tfn Fax Alvesta Box ALVESTA Tfn Fax Gislaved Rotegatan 1A GISLAVED Tfn Fax Karlstad Fredsgatan 3A KARLSTAD Tfn Fax Lidköping Båsgatan LIDKÖPING Tfn Fax Halmstad BE International Box HALMSTAD Tfn Fax

8 Dotterbolag i utlandet: BE Stål & Metal A/S Marielystvej FREDERIKSBERG DANMARK Tfn Fax BE Stal & Metal Sp.zo.o.* ul. Energetyków GDYNIA POLEN Tfn Fax *Lagerhållande BE Terauds & Metãli SIA* Deglava iela RIGA LETTLAND Tfn Fax BE Plienas & Metalai* Elektrenu 7B 3031 KAUNAS LITAUEN Tfn Fax Bröderna Edstrand AB Kvalitet, miljö och Svensk Byggstålkontroll Kvalitetssäkring Kvalitetssäkring är en strategisk fråga inom Bröderna Edstrand AB. Vi har därför valt att etablera och certifiera vårt kvalitetssystem enligt SS-EN ISO Målet med vårt kvalitetsarbete är att säkerställa effektiva och dokumenterade rutiner för vårt arbete samt att organisera och utbilda vår personal för att kunna tillmötesgå och tillfredsställa våra kunder och deras krav på våra produkter och vår service. Vårt kvalitetssystem genomgår löpande granskning och revision för att kunna vidareutvecklas. Miljö Bröderna Edstrand AB följer den internationella standarden SS-EN ISO för miljöledningssystem. Vi strävar mot att verksamheten i våra anläggningar ska begränsa påverkan av den omkringliggande miljön. Genom att sätta upp kort- och långsiktiga miljömål skapar vi ett engagemang så att miljöfrågorna blir en naturlig del i det dagliga arbetet. Bröderna Edstrand AB följer SBS regelverk. SBS, Svensk Byggstålkontroll, tillhandahåller tillverkningskontroll och besiktning inom främst området byggstål. Med byggstål avses armering, stålbyggnadsmaterial och stålbyggnadskonstruktioner. Kunderna är tillverkare och distributörer av stålprodukter samt de verkstäder som tillverkar och monterar komponenter eller konstruktioner. SBS-kontrollen uppfyller kraven i Boverkets konstruktionsregler

9 Beteckningar & teknisk information Beteckningar & teknisk information Beteckningar Förkortningar Prefix för multipelenheter Fysikaliska data Sandelinkurvan/varmförzinkning

10 Beteckningar A Area B Bredd E Elasticitetsmodul F kraft, påverkan G Skjuvmodul H Höjd I Tröghetsmoment M Böjmoment N Normalkraft T Vridmoment V Tvärkraft W böjmotstånd enligt elasticitetsteori Z böj- eller vridmotstånd enligt plasticitetsteori a avstånd, mått på kälsvets b bredd d diameter, livtjocklek e excentricitet, livförskjutning f hållfasthetsvärde, utböjning av liv, rakhet f u brottgränsvärde f y sträckgränsvärde R m Brottgräns R eh Sträckgräns Agt total förlängning vid maximal kraft h höjd, profilhöjd i tröghetsradie k rätvinklighet, flänssnedhet l, L längd n antal q rakhetstolerans r radie, rundning t tjocklek vinkel, förhållande vinkel, förhållande partialkoefficient, förhållande f partialkoefficient för last m partialkoefficient för värde på materialegenskap n partialkoefficient för säkerhetsklass ε töjning (stukning) η formfaktor 14 λ slanketstal friktionstal σ normalspänning σ1, σ2 huvudspänningar τ skjuvspänning reduktionsfaktor b reduktionsfaktor vid vippning c reduktionsfaktor vid knäckning v reduktionsfaktor vid skjuvbuckling Index: b böjning, skruv c tryck cr kritisk d dimensioneringsvärde ef effektiv fl fläns gr brutto k karakteristiskt värde net netto r vidd, skillnad mellan max och min t dragning u brott w svets, liv x, y, z koordinatriktning y sträckgräns Beteckningar & teknisk information 15

11 Förkortningar ANSI American National Standards Institute ASNT American Society for Nordenstructive Testing ASTM American Society for Testing and Materials BBK94 Boverkets handbok om Betongkonstruktioner BKR99 Boverkets konstruktionsregler BRO94 Vägverkets allmänna tekniska beskrivning för broar BSK99 Boverkets handbok om stålkonstruktioner BSV97 Boverkets handbok om snö- och vindlast BVL Lagen om tekniska egenskaper på byggnadsverk m.m. DIN Deutsche Industrienormen EN European Standard IKH IVA Kran- och Hisskommisionen ISO International Organization for Standardization NAD(S) Nationellt anpassningsdokument svenskt PBL Plan- och bygglagen SBI Stålbyggnadsinstitutet SBS Svensk Byggstålskontroll SIS Standardiseringen i Sverige SMS Sveriges Mekanstandardisering SS Svensk Standard StBK-N5 Norm för tunnplåtskonstruktioner 79 Prefix för multipelenheter Talfaktor Prefix Beteckning Talfaktor Prefix Beteckning Benämning Benämning tera T 10 1 deci d 10 9 giga G 10 2 centi c 10 6 mega M 10 3 milli m 10 3 kilo k 10 6 mikro 10 2 hekto h 10 9 nano n 10 1 deka da piko p Fysikaliska data Beteckningar & teknisk information Elasticitetsmodul Densitet Längdutv.-koeff. GPa kg/m 3 *10 6 Stål Rostfritt stål, ferritiskt Rostfritt stål, austenitiskt Aluminium Mässing Koppar TNC Tekniska nomenklaturcentralen 16 17

12 Sandelinkurvan/ Varmförzinkning Zinkbeläggningens tjocklek i förhållande till stålets kiselhalt vid 9 och 3 minuters doppningstid i 460 C. Not 1 Kurvorna är medelkurvor. Betydliga variationer kan förekomma mellan stål med lika halter av kisel men som kommer från olika charger. Not 2 Den höga reaktiviteten mellan ca 0,04 och 0,12% Si benämns Sandelineffekten. Källa: Varmförzinkning av Nordisk Förzinkningsförening

13 Teknisk data för stålsorter Tekniska data för stålsorter Allmänt konstruktionsstål, kemisk sammansättning Allmänt konstruktionsstål, mekaniska egenskaper Tryckkärlsstål, uppdelning efter formvara Tryckkärlsstål, mekaniska egenskaper Tryckkärlsstål, kemisk sammansättning Kallformningsstål, kemisk sammansättning Kallformningsstål, mekaniska egenskaper Seghärdningsstål, kemisk sammansättning Seghärdningsstål, mekaniska egenskaper

14 Tekniska data för stålsorter Tekniska data för stålsorter Allmänt konstruktionsstål Kemisk sammansättning (utdrag ur SS-EN A1) Den kemiska sammansättningen, bestämd genom chargeanalys, skall överensstämma med värdena i tabellen. Beteckning C % max för Mn % Si % P % S % N % Enligt Enligt närmast Enligt närmast nominell tjocklek i mm 1) 2) max max max max max EN tidigare tidigare jämför ) och jämförbar bar DIN-norm ECISS IC 10 SS-norm (DIN-17100) S185 5) SS-1300 St 33 S235JR 5) SS-1311 USt37-2 0,17 0,20 1,40 0,045 0,045 0,009 S235JRG1 5) 0,17 0,20 1,40 0,045 0,045 0,007 S235JRG2 SS RSt37-2 0,17 0,17 0,20 1,40 0,045 0,045 0,009 S235JO St37-3U 0,17 0,17 0,17 1,40 0,040 0,040 0,009 S235J2G3 St37-3N 0,17 0,17 0,17 1,40 0,035 0,035 S235J2G4 0,17 0,17 0,17 1,40 0,035 0,035 S275JR SS St44-2 0,21 0,21 0,22 1,50 0,045 0,045 0,009 S275JO St44-3U 0,18 0,18 0,18 6) 1,50 0,040 0,040 0,009 S275J2G3 SS St44-3N 0,18 0,18 0,18 6) 1,50 0,035 0,035 S275J2G4 SS St44-3N 0,18 0,18 0,18 6) 1,50 0,035 0,035 S355JR SS ,24 0,24 0,24 1,60 0,55 0,045 0,045 0,009 S355JO 7) SS St52-3U 0,20 0,20 3) 0,22 1,60 0,55 0,040 0,040 0,009 S355J2G3 7) SS St52-3N 0,20 0,20 3) 0,22 1,60 0,55 0,035 0,035 S355J2G4 7) SS St52-3N 0,20 0,20 3) 0,22 1,60 0,55 0,035 0,035 S355K2G3 7) 0,20 0,20 3) 0,22 1,60 0,55 0,035 0,035 S355K2G4 7) 0,20 0,20 3) 0,22 1,60 0,55 0,035 0,035 E295 0,045 0,045 0,009 E335 0,045 0,045 0,009 E360 0,045 0,045 0,009 1) Det är tillåtet att överskriva föreskrivna värden under förutsättning att för varje ökning med 0,001% N skall maximal P-halt reduceras med 0,005%, emellertid får N-halten i chargeanalysen inte vara högre än 0,012%. 2) Maximala N-halten gäller inte om den kemiska sammansättningen visar en lägsta halt av totalt Al av 0,020% eller om tillräckligt med kvävebindande ämnen finns. De kvävebindande ämnena skall anges i intyget. 3) För nominell tjocklek 30 mm och för valsprofilering: C max 0,22%. 4) För profil med nominell godstjocklek 100 mm skall kolhalten överenskommas (option 25). 5) Finns endast för nominell tjocklek 25 mm. 6) För nominell tjocklek 150 mm: C max 0,20%. 7) Option 5 och option

15 Tekniska data för stålsorter Mekaniska egenskaper för platta och långa produkter (utdrag ur A1) Beteckning Sträckgräns R eh min, N/mm 2 Sträckgräns R eh min, N/mm 2 Brottgräns R m min, N/mm 2 Enligt Enligt närmast Enligt närmast Nominell tjocklek mm. Nominell tjocklek mm. Nominell tjocklek mm. EN tidigare tidigare jämför och jämförbar bar DIN-norm ECISS IC 10 SS-norm (DIN-1710) S185 SS-1300 St S235JR SS-1311 Ust S235JRG S235JRG2 SS RSt S235JO St37-3U S235J2G3 St37-3N S235J2G S275JR SS St44-2 S275JO St44-3U S275J2G3 SS St44-3N S275J2G4 SS St44-3N S355JR SS S355JO SS St52-3U S355J2G3 SS St52-3N S355J2G4 SS St52-3N S355K2G3 S355K2G4 E E E

16 Tryckkärlsstål Europastandarderna för tryckkärlsstål är uppdelade efter formvaror enligt nedanstående tabell. Formvara EN Motsvarande ISO Platta produkter EN Stång EN 10272, EN Rör, sömlösa EN Rör, svetsade EN Smide EN Stålgjutgods EN Gasflaskor EN Enkla tryckkärl EN Olegerade och låglegerade stål med fordrade egenskaper vid förhöjd temperatur. Mekaniska egenskaper (utdrag ur ) (gäller tvärprovstavar) Stålsort Normalt Godstjocklek Sträck- Brott- Brott- Slagleverans gräns gräns förläng- seghet tillstånd ning Prov R eh min R m temp mm över upp till N/mm 2 N/mm 2 A min % C min P235GH N Enligt tidi gare jäm förbar SS-norm SS * * * * P265GH N Enligt tidi gare jäm förbar SS-norm SS * * * * 24 Olegerade och låglegerade stål med fordrade egenskaper vid förhöjd temperatur. P295GH N * * * * P355GH N * * * * 16Mo3 N * * * * 13CrMo N+T N+T el QA el QL QL * * * * 10CrMo N+T N+T el QA el QL QL * * * * 11CrMo N+T el QA el QL QL *Efter överenskommelse N = Normaliserat, QA = Lufthärdat, QL = Väteskesläckt, T = Anlöpt Tekniska data för stålsorter 25

17 Tekniska data för stålsorter Olegerade och låglegerade stål med fordrade egenskaper vid förhöjd temperatur. Kemisk sammansättning (chargeanalys) (utdrag ur EN ) Stålsort Viktprocent C Si Mn P S Al Cr Cu 1) Mo Nb Ni Ti V Cr+Cu+ max max max tot max max max max Mo+Ni max P235GH max 0,16 0,35 0,40 1,20 0,03 0,025 min 0,020 max 0,30 0,30 max 0,08 0,01 0,30 0,03 0,02 0,7 P265GH* max 0,20 0,40 0,50 1,40 0,03 0,025 min 0,020 max 0,30 0,30 max 0,08 0,01 0,30 0,03 0,02 0,7 P295GH 0,08 0,20 0,40 0,90 1,50 0,03 0,025 min 0,020 max 0,30 0,30 max 0,08 0,01 0,30 0,03 0,02 0,7 P355GH 0,10 0,22 0,60 1,00 1,70 0,03 0,025 min 0,020 max 0,30 0,30 max 0,08 0,01 0,30 0,03 0,02 0,7 16Mo3 0,12 0,20 0,35 0,40 0,90 0,03 0,025 2) max 0,30 0,30 0,25 0,35 0,30 13CrMo 4 5 0,08 0,18 0,35 0,40 1,00 0,03 0,025 2) 0,70 1,15 3) 0,30 0,40 0,60 10CrMo ,08 4) 0,14 5) 0,50 0,40 0,80 0,03 0,025 2) 2,00 2,50 0,30 0,90 1,10 11CrMo ,08 4) 0,15 0,50 0,40 0,80 0,03 0,025 2) 2,00 2,50 0,30 0,90 1,10 1) En lägre Cu-halt och en max Sn-halt kan överenskommas vid beställning, exempelvis med hänsyn till formbarhet. 2) Al-halten ska bestämmas och anges i intyget. 3) Om motstånd mot komprimerat väte är av betydelse kan en min Cr-halt av 0,80% överenskommas vid beställning. 4) För godstjocklekar mindre än 10 mm kan en min C-halt av 0,06% överenskommas vid beställning. 5) För godstjocklekar större än 150 mm kan en max C-halt av 0,17% överenskommas vid beställning. *Motsvarar SS

18 Tekniska data för stålsorter Kallformningsstål Nedanstående tabeller avser varmvalsade platta produkter av kallformningsstål. Kemisk sammansättning (utdrag ur EN ) Stålsort C % max Mn % max Si % max P % max S % max Al % max Övrigt 240B 0,12 0,90 0,03 0,030 0,025 1) 2) S315MC 0,12 1,30 0,50 0,025 0,020 0,015 * S355MC 0,12 1,50 0,50 0,025 0,020 0,015 * S420MC 0,12 1,60 0,50 0,025 0,015 0,015 * S460MC 0,12 1,60 0,50 0,025 0,015 0,015 * S500MC 0,12 1,70 0,50 0,025 0,015 0,015 * S550MC 0,12 1,80 0,50 0,025 0,015 0,015 * S600MC 0,12 1,90 0,50 0,025 0,015 0,015 ** S650MC 0,12 2,00 0,60 0,025 0,015 0,015 ** S700MC 0,12 2,10 0,60 0,025 0,015 0,015 ** *Nb % max 0,09, V % max 0,20, Ti % max 0,15. Summa av Nb, V och Ti max 0,22%. **För dessa gäller garantierna enligt * samt även Mo % max 0,50 samt B % max 0,005. 1) Finkornsbildare Al. 2) Stålsorten ej normerad. Värdena är indikativa. Mekaniska egenskaper för kallformningsstål (utdrag ur EN ) Bockbarhet Stålsort Sträckgräns Brottgräns Brottförlängning min % Praktisk användning. Minsta rek. Lab-test 180 ReH min Rm min-max A80 A5 bockn.radie ( 90 ) för nom. tj. (t) i mm. vid min dorn- N/mm 2 N/mm 2 t 3 t 3 t 3 3 t 6 t 6 diameter 240B** *** **** S315MC ,25t 1,5t 1,0t 0t S355MC ,25t 0,5t 1,0t 0,5t S420MC ,5t 1,0t 1,5t 0,5t S460MC ,5t 1,0t 1,5t 1t S500MC ,0t 1,5t 2,0t 1t S550MC 550* ,0t 1,5t 2,0t 1,5t S600MC 600* ,0t 1,5t 2,0t 1,5t S650MC 650* ,5t 2,0t 2,5t 2t S700MC 700* ,5t 2,0t 2,5t 2t *För tjocklek 8 mm kan minimisträckgränsen vara 20N/mm 2 lägre. **Stålsorten ej normerad. Värdena är indikativa. ***Förlängning A5% = min 28 ****Bockbarhet (Ri) vid t 6 mm = 0,5 t vid t 6 mm = 0,7 t Stålsorten 240B har mycket god svetsbarhet 28 29

19 Tekniska data för stålsorter Seghärdningsstål Kemisk sammansättning för ett urval stålsorter enligt SS-EN Kemisk sammansättning % (m/m) Stålsort Motsvarar närmast C Si max Mn P max S Cr Mo Ni V C45R SS ,42 0,50 0,40 0,50 0,80 0,035 0,020 0,040 max 0,40 max 0,10 max 0,40 25CrMoS4 SS ,22 0,29 0,40 0,60 0,90 0,035 0,020 0,040 0,90 1,20 0,15 0,30 42CrMoS4 SS ,38 0,45 0,40 0,60 0,90 0,085 0,020 0,040 0,90 1,20 0,15 0,30 34CrNiMo6 SS ,30 0,38 0,40 0,50 0,80 0,035 max 0,035 1,30 1,70 0,15 0,30 1,30 1,70 51CrV4 0,47 0,55 0,40 0,70 1,10 0,035 max 0,035 0,90 1,20 0,10 0,25 Mekaniska egenskaper för ett urval stålsorter i seghärdat tillstånd (+QT) enligt Mekaniska egenskaper med diameter (d) eller för platta produkter tjocklek (t) d 16 mm t 8 mm 16 mm d 40 mm 40 mm d 100 mm 100 mm d 160 mm 160 mm d 250 mm 20 mm t 60 mm 20 mm t 60 mm 60 mm t 100 mm 100 mm t 150 mm R e min R m A min R e min R m A min R e min R m A min R e min R m A min R e min R m A min Stålsort N/mm 2 N/mm 2 % N/mm 2 N/mm 2 % N/mm 2 N/mm 2 % N/mm 2 N/mm 2 % N/mm 2 N/mm 2 % C45R CrMoS CrMoS CrNiMo CrV

20 Armeringsstål Armeringsstål Armeringsstål, svensk standard Armeringsstång B500BT, Ks600ST, Ss260S B500BT, Ytgeometri, kamgeometri Armeringsnät Nps500, Nps Nätets form och dimensioner Vikttabell nät Armeringsarea/löpmeter Skarvlängder för armeringsnät Förtillverkad armering Förteckning över bockning av stänger Rostfri armering

21 Armeringsstål Svensk standard Hållfasthet SS stål Diameter ReL (P p0,2) A gt Dorndiameter Stång- D N/mm 2 % vid bockning beteckning Stål MM Min. Min. Min , ,0 2,5d Ps 500 (7,5) 12 3d SS d Ss260S (16) d SS Typgodkänd ,0 4,5d Ps700 SS d Ks600ST (10) 20 4d SS (20) 25 5d ENV d B500BT d d d Varmvalsad armeringsstång Kamstål B500BT, Ks600ST, Slät stål Ss260S Kamstål B500BT Nominell Nominell Nominell vikt Standard diameter tvärsnittsarea inkl. kammar Avvikelse lagerlängder mm mm 2 och fenor % Ca m 6 28,3 0,222 4, ,3 0,395 4,5 6, ,5 0,617 4,5 6, ,888 4,5 6, ,21 4, ,58 4,5 6, ,47 4, ,85 4, ,31 4, B500BT Armeringsstål Ytgeometri Allmänt Stålprodukter som innefattas i denna europeiska förstandard kännetecknas av sin ytgeometri (mått, antal och former på tvärgående och längsgående kammar) genom vilken vidhäftning med betong uppnås tillverkaren identifieras Relativ kamarea f R Den relativa kamarean f R skall betraktas som det övervägande kriteriet för produktens vidhäftningsförmåga. Fordringarna på f R beroende av den nominella diametern. Relativ kamarea f R Nominell diameter 5,0 till 6,5 till 9,0 till 11,0 till mm 6,0 8,5 10,5 40 f R, min 0,039 0,045 0,052 0,056 Kamgeometri Allmänt Produkterna skall ha två eller flera rader av parallella tvärgående kammar jämt fördelade runt omkretsen med lika stora mellanrum över hela längden. Längsgående kammar kan både finnas eller inte finnas. Mindre avvikelser från givna värden tillåts förutsatt att specifikationerna för den relativa kamarean uppfylls enligt tabell. Tvärgående kammar Tvärgående kammar skall vara halvmånformiga och jämt smälta ihop med produktens kärna (såvida inte samma produktegenskaper kan uppnås genom andra speciella ytformer). Längsgående kammar Där det finns längsgående kammar skall deras höjd ej överstiga 0,15 d (d: nominell diameter). Projektionen av de tvärgående kammarna skall sticka ut över cirka 80% av produktens omkrets, vilket skall beräknas från den nominella diametern. 35

22 Vinkeln α mellan stångens längdriktning och kammarnas sidoytor skall vara 45; kammarna skall vara avrundade vid övergången till produktens kärna (se figur 2). Vinkeln β, kamlutningen skall vara 35 till 75 (se figur 1). Höjden h skall vara 0,05 d till 0,10 d; mellanrummet c skall vara 0,5 d till 1,0 d (d: nominell diameter) (se figur 1 och 2). Armeringsstål Kamstål Ks600ST Nominell Tolerans Nominell Nominell vikt Avvikelser Standard diameter tvärarea inkl. kammar lagerlängder och ev. fenor mm mm mm 2 kg/m % ca m 8 0,3 50,3 0, ,3 78,5 0, , , , , , , , , Figur 1 Kamgeometri stålsort B500B (exempel med två rader tvärgående kammar). Slätstål Ss260S Nominell Tolerans Nominell Nominell vikt Standard diameter tvärarea lagerlängder mm mm mm 2 kg/m ca m 8 0,3 50,3 0, ,3 78,5 0, , , , , , , , ,85 12 Figur 2 Vinkel α mellan stångens längdriktning och kammarnas sidoytor och kamhöjd h

23 Armeringsstål Armeringsnät Nps500, Nps700 Standardsortiment Nps500. Format: 5,0 2,35 m. Typ Stångdiameter Längs- och tvär- Vikt kg/nät mm stångsavstånd mm , , , , , ,9 Väggnät NPS500. Format: 3,95 2,45 m. Typ Stångdiameter Längs- och tvär- Vikt kg/nät mm stångsavstånd mm VL ,9 Nps500, Nps 700. Format: 5,9 2,3 m. Typ Stångdiameter Längd- och tvärs- Vikt kg/nät mm stångsavstånd mm , , , , , , , , , , , ,0 Nps 500. Rot-nät. Format: 2,50 2,35 m. Typ Stångdiameter Längd- och tvär- Vikt kg/nät mm stångsavstånd mm ROT ,3 ROT ,3 ROT ,8 ROT ,4 Nps 500. Skarvnät. Format: 0,60 2,35 m. Typ Stångdiameter Längd- och tvär- Vikt kg/nät mm stångsavstånd SK ,9 SK ,2 Specialnät Nät i specialformat Ett sätt att slippa från mycket arbete ute på byggplatsen är att använda nät i specialformat. Näten levereras tillverkade efter beställarens specifikationer, färdiga att lägga på plats utan behov av vidare bearbetning. Alla typer av nät kan beställas i specialformat

24 Nätets form och dimensioner Allmänt Ett nät får inte innehålla färre trådar än passande för dess angivna mått på längd, bredd, maskvidd och överhäng. Ett nät från vilket högst ett provstycke tagits ut skall inte kasseras av denna orsak. Trådtjocklekar Nät skall tillverkas av tråd med nominella diametrar 5 12 mm. Trådarrangemang Trådarna i ett nät skall vara enkeltrådar och/eller dubbeltrådar. Relativ tråddiameter Tråddiametern i enkeltrådsnät skall uppfylla följande fordringar: d min 0,6 d max där d max är den nominella diametern på den tjockaste tråden. d min är den nominella diametern på den korsande tråden. För nät med dubbeltråd i en riktning skall tråddiametern uppfylla följande fordringar: 0,7 d s d T 1,25 d s där d s är den nominella diametern på enkeltråden. d T är den nominella diametern på den ena dubbeltråden. Armeringsstål Vikttabell nät Nominella vikten för armeringsnät vid olika trådavstånd och tråddiametrar. Vikten anger endast trådarna i ena riktningen. Vikten anges i kg/m 2. c/c Dim Kg/m ,0 0,056 0,56 0,45 0,37 0,32 0,28 0,25 0,22 0,2 0,19 3,4 0,071 0,71 0,57 0,47 0,41 0,36 0,32 0,28 0,26 0,24 4,0 0,099 0,99 0,79 0,66 0,57 0,50 0,44 0,40 0,36 0,33 5,0 0,154 1,54 1,23 1,03 0,88 0,77 0,69 0,62 0,56 0,52 6,0 0,222 2,22 1,78 1,48 1,27 1,11 0,99 0,89 0,81 0,74 7,0 0,302 3,02 2,42 2,01 1,73 1,51 1,34 1,21 1,10 1,01 7,5 0,347 3,47 2,78 2,31 1,98 1,74 1,54 1,39 1,26 1,16 8,0 0,395 3,95 3,16 2,63 2,26 1,98 1,76 1,58 1,44 1,32 9,0 0,499 4,99 3,99 3,33 2,85 2,55 2,22 2,00 1,82 1,67 10,0 0,617 6,17 4,94 4,12 3,53 3,09 2,75 2,47 2,25 2,06 11,0 0,746 7,46 5,97 4,98 4,27 3,73 3,32 2,98 2,72 2,49 12,0 0,888 8,88 7,10 5,92 5,07 4,44 3,95 3,55 3,23 2,

25 Armeringsarea/löpmeter (i en riktning) Stångavstånd s Area Vikt mm cm 2 kg/m cm 2 /m 5 0,196 0,154 3,93 2,62 1,96 1,57 1,31 1,12 6 0,283 0,222 5,66 3,77 2,83 2,26 1,89 1,62 7 0,385 0,302 7,70 5,13 3,85 3,08 2,57 2,20 8 0,503 0,395 10,05 6,70 5,03 4,02 3,35 2,87 9 0,636 0,499 12,73 8,48 6,36 5,09 4,24 3, ,786 0,617 15,71 10,47 7,86 6,28 5,24 4, ,950 0,746 19,01 12,67 9,50 7,60 6,34 5, ,131 0,888 22,62 15,08 11,31 9,05 7,54 6,46 Armeringsarea/löpmeter Stångavstånd s cm 2 /m 0,98 0,87 0,79 0,71 0,65 0,60 0,56 0,49 0,44 0,39 1,41 1,26 1,13 1,03 0,94 0,87 0,81 0,71 0,63 0,57 1,92 1,71 1,54 1,40 1,28 1,18 1,10 0,96 0,86 0,77 2,51 2,23 2,01 1,83 1,68 1,55 1,44 1,26 1,12 1,01 3,18 2,83 2,55 2,31 2,12 1,96 1,82 1,59 1,41 1,27 3,93 3,49 3,14 2,86 2,62 2,42 2,24 1,96 1,75 1,57 4,75 4,22 3,80 3,46 3,17 2,92 2,72 2,38 2,11 1,90 5,66 5,03 4,52 4,11 3,77 3,48 3,23 2,83 2,51 2,26 Skarvlängder för armeringsnät Nps 500, skarvad stång f yk = 510 MPa för 5 12 Kamprofiltyp D Armeringsstål Betong- Skarvad Oskarvad stång, centrumavstånd s mm kvaliteter stång mm K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K

26 Skarvlängder för armeringsnät Nps 700, skarvad stång f yk = 700 MPa för 5 12 Kamprofiltyp D Betong- Skarvad Oskarvad stång, centrumavstånd s mm kvaliteter stång mm K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K Förtillverkad armering ILF ILF är den vedertagna förkortningen för inläggningsfärdigt armeringsstål, dvs klippta och bockade armeringsstänger, färdiga att monteras i betongformen. Debitering sker efter nominell vikt, dvs kunden betalar inte för eventuell övervalsning och spill. Armeringsspecifikationer För överföring av konstruktörens armeringsritning till ILF-armering krävs en armeringsspecifikation. Armeringsförteckningarna bör även upprättas i överensstämmelse med leveransuppdelning och gjutetapper. Märkning och sortering Märkbrickor används alltid för märkning av ILF. Märkbrickan anger: Kvalitet, dimension, littera; typ och nr, klipplängd, antal, vikt, ordernummer, objektnamn, spec nr, leveransdatum. Klippning och bockning All bearbetning sker i varma industrilokaler och med modern datorstyrd utrustning, det innebär att riktning, klippning och bockning ofta utförs i ett och samma moment. Toleranser för inläggningsfärdig armering Ländtolerans vid klippning är 20 mm. Minustoleranser tillämpas för bockning om inte särskilt angivits att plustoleranser skall gälla. Armeringsstål Bockningstoleransen är +0/ 10 mm (toleransen kan ge större avvikelser vid bockade stängers ändar) och vinkeltoleransen är 3 mm. Andra krav på toleranser skall anges i klartext på förteckningen. Svetsad armering Den svetsade armeringen kan indelas i tre grupper: Plana kamstålsnät Bockade kamstålsnät Armeringskorgar (t ex pelarkorgar, pålplattekorgar och kantbalkskorgar) Svetsad armering, tillverkad inomhus under kontrollerade former, betyder tidsvinst och kvalitetssäkerhet. 45

Teknisk data för stålsorter

Teknisk data för stålsorter Teknisk data för stålsorter Allmänt konstruktionsstål, kemisk sammansättning... 20 Allmänt konstruktionsstål, mekaniska egenskaper... 22 Tryckkärlsstål, uppdelning efter formvara... 24 Tryckkärlsstål,

Läs mer

konstruktionstabeller rör balk stång

konstruktionstabeller rör balk stång konstruktionstabeller rör balk stång Att dimensionera rätt har ingenting med tur att göra Tibnors konstruktionstabeller innehåller komplett produktredovisning och dimensioneringsanvisningar för hålprofiler,

Läs mer

HÅLPROFILER & SVETSAD TUB

HÅLPROFILER & SVETSAD TUB Teknisk information HÅLPROFILER & SVETSA TUB LAGERSTANAR HÅLPROFILER KKR TEKNISKA ATA EN 10219, S355J2H KEMISK SAMMANSÄTTNING/CHARGEANALYS C Si 1) Mn S355J2H 0,22 0,55 1,60 0,035 0,035 0,02 0,45 1) Normalt

Läs mer

Lagersortiment 2014:03 NR 94, 2015-02-05

Lagersortiment 2014:03 NR 94, 2015-02-05 Lagersortiment 2014:03 NR 94, 2015-02-05 Villkor STÅL Balk Stångstål Konstruktionsrör Stålrör Varmvalsad plåt Tunnplåt Armering Kallbearbetad stång / Automatstål Legerat konstruktionsstål Slipade plattor

Läs mer

Lagersortiment 2014:03 NR 92, 2014-08-19

Lagersortiment 2014:03 NR 92, 2014-08-19 Lagersortiment 2014:03 NR 92, 2014-08-19 Villkor STÅL Balk Stångstål Konstruktionsrör Stålrör Varmvalsad plåt Tunnplåt Armering Kallbearbetad stång / Automatstål Legerat konstruktionsstål Slipade plattor

Läs mer

LAGERSORTIMENT 2011 Nr 73, 2011-07-11

LAGERSORTIMENT 2011 Nr 73, 2011-07-11 LAGERSORTIMENT 2011 Nr 73, 2011-07-11 Villkor STÅL Balk Stångstål Konstruktionsrör Stålrör Varmvalsad plåt Tunnplåt Armering Kallbearbetad stång Legerat konstruktionsstål Slipade plattor Verktygsstål Kallformade

Läs mer

-En helt ny dimension i stålbranschen! Balk. Rör Stångstål Gallerdurk Armering Plåt Aluminium Rostfritt

-En helt ny dimension i stålbranschen! Balk. Rör Stångstål Gallerdurk Armering Plåt Aluminium Rostfritt Metallgrossisten -En helt ny dimension i stålbranschen! Lagerlista 2013-04-01 Balk Hålprofil Rör Stångstål Gallerdurk Armering Plåt Aluminium Rostfritt Du når oss från 7 på morgonen till 7 på kvällen 7

Läs mer

Handelsstål & Armering Produktsortiment

Handelsstål & Armering Produktsortiment Handelsstål & Armering Produktsortiment Innehållsförteckning Definitioner sida 3 Försäljningsvillkor sida 4 PLattstång sida 5 Plattstång-varmvalsad Plattstång-varmförzinkad Komprimerad Axel Rundstång-varmvalsad

Läs mer

4.3. 498 Gyproc Handbok 7 Gyproc Teknik. Statik. Bärförmåga hos Gyproc GFR DUROnomic Regel. Dimensioneringsvärden för transversallast och axiallast

4.3. 498 Gyproc Handbok 7 Gyproc Teknik. Statik. Bärförmåga hos Gyproc GFR DUROnomic Regel. Dimensioneringsvärden för transversallast och axiallast .3 Dimensionering av Gyproc DUROnomic Bärförmåga hos Gyproc GFR DUROnomic Regel Dimensioneringsvärden för transversallast och axiallast Gyproc GFR Duronomic förstärkningsreglar kan uppta såväl transversallaster

Läs mer

25 År i branschen 1985-2010! Lagerlista

25 År i branschen 1985-2010! Lagerlista ranschen 25 År i b1985-2010! Lagerlista Ett handslag fast som stål. När vi lovar en sak står vi för det. Punkt. Göteborgs Handelsstål är något av en uppstickare inom stålbranschen, men att Veckans affärer

Läs mer

Tekniska data Bult & Mutter

Tekniska data Bult & Mutter Tekniska data Bult & Tekniska data 1. Skillnad i nyckelvidd mellan ISO och DIN För M6S-sexkantskruv och M6M-mutter där nyckelvidderna skiljer sig mellan ISO och DIN standard. Gängdiameter Nyckelvidd M6S

Läs mer

Stålkatalog. www.sov.se

Stålkatalog. www.sov.se SoV_Stallager_II:2008 12-03-21 09.53 Sida 1 Stålkatalog www.sov.se Version II SoV_Stallager_II:2008 12-03-21 09.53 Sida 2 Turlista Vi kör med dagliga leveranser av stål, verktyg och andra förnödenheter,

Läs mer

Prislista 238, 2015-09-02 STÅL... 2

Prislista 238, 2015-09-02 STÅL... 2 Prislista 238, 215-9-2 STÅL... 2 STÅNG... 2 Plattstång... 2 Rundstång... 13 Fyrkantstång... 31 Sexkantstång... 33 T-Stång... 34 U-Stång... 34 Vinkelstång... 35 BALK... 38 I-Balk... 38 U-Balk... 39 H-balk...

Läs mer

Nr 6-07 2007-11-01. Prislista. Armeringsstål Rostfri armering ILF armering Armeringsnät

Nr 6-07 2007-11-01. Prislista. Armeringsstål Rostfri armering ILF armering Armeringsnät Nr 6-07 2007-11-01 Prislista Armeringsstål Rostfri armering ILF armering Armeringsnät Coils ARMERINGSSTÅL B500BT Pris kr/ton Vikt kg/meter Diameter mm 12 meter 6 meter B500BT, SS260S KS600ST 6-11980:-

Läs mer

Konstruktions teknik III

Konstruktions teknik III Konstruktions teknik III Konstruktionsberäkningar Betong, BBK04 1 Föreläsare Thomas Almgren 2 1 Kursmaterial Stenciler/kompendier BKR BBK04 BSK99.. 3 Kursprogram Datum Innehåll Övrigt 1 24/10 Konstruktionsberäkningar,

Läs mer

Svetsade runda precisionsstålrör enl. EN 10305-3 (DIN 2394)

Svetsade runda precisionsstålrör enl. EN 10305-3 (DIN 2394) Svetsade runda precisionsstålrör enl. EN 10305-3 (DIN 2394) Rören används i produktion där man ställer höga krav på måttnoggranhet och ytbeskaffenhet, t.ex. tillverkning av detaljer till bilindustri, möbler,

Läs mer

INNEHÅLL 20 21 6 9 12 13 28 29 15 16 17 18 32 33

INNEHÅLL 20 21 6 9 12 13 28 29 15 16 17 18 32 33 Lagerlista 2013 Hej! Det du nu håller i din hand är en lagerlista från Stockholms närmsta stållager. Angivna dimensioner finns normalt på lager i Bromma och/eller Södertälje. Om det du söker inte finns

Läs mer

Lagersortiment 2014:03 NR 89, 2014-05-08

Lagersortiment 2014:03 NR 89, 2014-05-08 Lagersortiment 2014:03 NR 89, 2014-05-08 Villkor STÅL Balk Stångstål Konstruktionsrör Stålrör Varmvalsad plåt Tunnplåt Armering Kallbearbetad stång / Automatstål Legerat konstruktionsstål Slipade plattor

Läs mer

www.begroup.se Företagspresentation

www.begroup.se Företagspresentation www.begroup.se Företagspresentation Samordna dina inköp hos en erfaren leverantör med regional och internationell förankring. Vi har alltid jobbat fristående från verk och därigenom skapar vi det bästa

Läs mer

OBS! Nyhet på vårt lager! Slipad plåt DP20 VI KAN ROSTFRITT STÅL!

OBS! Nyhet på vårt lager! Slipad plåt DP20 VI KAN ROSTFRITT STÅL! OBS! Nyhet på vårt lager! Slipad plåt DP20 VI KAN ROSTFRITT STÅL! Samordna dina inköp hos en erfaren leverantör med regional såväl som internationell förankring och som alltid jobbat fristående för att

Läs mer

EN 1993-1-1, dimensionering av stålkonstruktioner, allmänna regler och regler för byggnader Bernt Johansson, Luleå Tekniska Universitet

EN 1993-1-1, dimensionering av stålkonstruktioner, allmänna regler och regler för byggnader Bernt Johansson, Luleå Tekniska Universitet 2004-10-06 EN 1993-1-1, dimensionering av stålkonstruktioner, allmänna regler och regler för byggnader Bernt Johansson, Luleå Tekniska Universitet Bakgrund År 1975 deltog jag i ett informationsmöte i Bryssel

Läs mer

RÖRGUIDEN Du ställer kraven vi levererar

RÖRGUIDEN Du ställer kraven vi levererar RÖRGUIDEN Du ställer kraven vi levererar Tuna Stålrör AB är en ledande grossist inom ämnesrör, kalldragna rör samt svetsade precisionsstålrör Hög servicenivå kräver resurser. Kapning i stort antal moderna

Läs mer

BE GRUNDLÄGGNING STÅLKÄRNOR. Stålkärnor från nyvalsning eller lagerhållare.

BE GRUNDLÄGGNING STÅLKÄRNOR. Stålkärnor från nyvalsning eller lagerhållare. GRUNDLÄGGNING BE GRUNDLÄGGNING STÅLKÄRNOR Stålkärnor från nyvalsning eller lagerhållare. Stålsort S355J2. Lagerlängder om 6- eller 8 meter eller anpassning efter ert behov. Vi erbjuder kompletta stålkärnor

Läs mer

Allmänna profildata. *Gäller Z och C. Dessutom finns ofta udda planplåtsbredder för tillverkning av specialprofiler.

Allmänna profildata. *Gäller Z och C. Dessutom finns ofta udda planplåtsbredder för tillverkning av specialprofiler. Lättbalkar 1 Allmänna profildata Dessutom finns ofta udda planplåtsbredder för tillverkning av specialprofiler. *Gäller Z och C. Offereras vid förfrågan. (160 180 645 finns alltid från 1,5 mm tjocklek)

Läs mer

Nr 4 07 2007 10 03. Prislista. Stål Specialstål Rör Produktionsservice Teknisk information

Nr 4 07 2007 10 03. Prislista. Stål Specialstål Rör Produktionsservice Teknisk information Nr 4 07 2007 10 03 Prislista Stål Specialstål Rör Produktionsservice Teknisk information Försäljningsvillkor Leveransvillkor Priserna gäller exklusive mervärdeskatt och emballage, DDU - angiven leveransadress

Läs mer

www.eurocodesoftware.se

www.eurocodesoftware.se www.eurocodesoftware.se caeec220 Pelare betong Program för dimensionering av betongtvärsnitt belastade med moment och normalkraft. Resultat är drag-, tryckarmering och effektiv höjd. Användarmanual Rev

Läs mer

PELARSKO FÖR LIMTRÄPELARE

PELARSKO FÖR LIMTRÄPELARE PELARSKO FÖR LIMTRÄPELARE Fogstycke, dimensionerat enligt normerna, mellan betong och virke SKRUVPELARSKO Fogdel för limskruvar. Svetsas till fästplåten INNEHÅLL Pelarsko för limträpelare 1 Funktionssätt

Läs mer

Material, form och kraft, F11

Material, form och kraft, F11 Material, form och kraft, F11 Repetition Dimensionering Hållfasthet, Deformation/Styvhet Effektivspänning (tex von Mises) Spröda/Sega (kan omfördela spänning) Stabilitet instabilitet Pelarknäckning Vippning

Läs mer

Boverkets handbok om stålkonstruktioner, BSK 07

Boverkets handbok om stålkonstruktioner, BSK 07 Boverket Handbok Boverkets handbok om stålkonstruktioner, BSK 07 Boverkets handbok om stålkonstruktioner, BSK 07 Titel: Boverkets handbok om stålkonstruktioner, BSK 07 Utgivare: Boverket november 2007

Läs mer

Bröderna Edstrand. Plåt. Sist i presentationen visas även en översikt av Bröderna Edstrands lagersortiment av stålplåt.

Bröderna Edstrand. Plåt. Sist i presentationen visas även en översikt av Bröderna Edstrands lagersortiment av stålplåt. Produkter... 192 Varmvalsad plåt... 192 Kallvalsad plåt... 196 Metallbelagd plåt... 197 Plastbelagd plåt... 199 Andra plåtprodukter... 200 Teknisk grundinformation/toleranser... 201 Tänkvärt... 208 Höghållfasta

Läs mer

Erstantie 2, FIN-15540 Villähde Tel +358-3-872 200, Fax +358-3-872 2020 www.anstar.eu 2

Erstantie 2, FIN-15540 Villähde Tel +358-3-872 200, Fax +358-3-872 2020 www.anstar.eu 2 www.anstar.eu 2 www.anstar.eu 3 INNEÅLLSFÖRTECKNING Sida 1 PRODUKT BESKRIVNING...4 2 TILLVERKNING OC KONSTRUKTIONEN...5 2.1 TILLVERKNINGSSÄTT... 5 2.2 TILLVERKNINGSTOLERANSER... 5 2.3 KVALITETSKONTROLL

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Aluminium

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Aluminium INNEHÅLLSFÖRTECKNING METALSERVICE AB är leverantör till den svenska industri- och byggsektorn. Vi förser dessa med halvfabrikat inom aluminium, koppar, brons och mässing i alla dess former och legeringar.

Läs mer

STÅL- & ARMERINGSPRODUKTER ARMERING SOM MÄRKS. Unika format och storlekar av armeringsprodukter. www.thuresson.se

STÅL- & ARMERINGSPRODUKTER ARMERING SOM MÄRKS. Unika format och storlekar av armeringsprodukter. www.thuresson.se STÅL- & ARMERINGSPRODUKTER ARMERING SOM MÄRKS Unika format och storlekar av armeringsprodukter www.thuresson.se ARMERINGSSTÅL Kvalitet K500C-T / Ss26S / färgkodat Armeringsstål 2 meter Vikt/st Färgkod

Läs mer

Kurs i svetsteknik, ST-VE-ht10. Makes Industry Grow ISO 3834. Björn Lindhe Helsingborg 13-14 december 2010

Kurs i svetsteknik, ST-VE-ht10. Makes Industry Grow ISO 3834. Björn Lindhe Helsingborg 13-14 december 2010 Kurs i svetsteknik, ST-VE-ht10 ISO 3834 Björn Lindhe Helsingborg 13-14 december 2010 Styrande kvalitetskrav vid svetsning - Översikt Kvalitetssystem SS-ISO 9000:2000 Kvalitetskrav för svetsning SS-EN ISO

Läs mer

Det intelligenta programmet för rostfritt stål. Rostfria, högkorrosions- och värmebeständiga material

Det intelligenta programmet för rostfritt stål. Rostfria, högkorrosions- och värmebeständiga material Det intelligenta prograet för rostfritt stål Rostfria, högkorrosions- och värmebeständiga material Ett material skriver historia. Redan vid slutet av 1800-talet upptäckte man att det är möjligt att tydligt

Läs mer

Dragprov, en demonstration

Dragprov, en demonstration Dragprov, en demonstration Stål Grundämnet järn är huvudbeståndsdelen i stål. I normalt konstruktionsstål, som är det vi ska arbeta med, är kolhalten högst 0,20-0,25 %. En av anledningarna är att stålet

Läs mer

Teknisk bestämmelse Stålkonstruktioner

Teknisk bestämmelse Stålkonstruktioner Dokumentslag Verksamhetsstyrande 1 (5) Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091021-023 D10-0015655 1.0 Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Anläggning 2012-10-29

Läs mer

SEMKO OY KL- SVETSPLÅTAR. Bruks- och konstruktionsanvisningar Konstruktion enligt Eurokod (Svensk NA)

SEMKO OY KL- SVETSPLÅTAR. Bruks- och konstruktionsanvisningar Konstruktion enligt Eurokod (Svensk NA) SEMKO OY KL- SVETSPLÅTAR Bruks- och konstruktionsanvisningar Konstruktion enligt Eurokod (Svensk NA) FMC 41874.125 13.11.2013 2 Innehållsförteckning: 1 PLÅTARNAS FUNKTIONSSÄTT...3 2 PLÅTARNAS MATERIAL

Läs mer

K0043.022.03/33.001. Sida 1 (9) Hkpflj MALMEN ANPASSNING FÖR HKP 14 o 15 BY 22 ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER BYGGHANDLING GENERALKONSULT

K0043.022.03/33.001. Sida 1 (9) Hkpflj MALMEN ANPASSNING FÖR HKP 14 o 15 BY 22 ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER BYGGHANDLING GENERALKONSULT Sida 1 (9) BYGGHANDLING GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08 14 07 35 K WSP, GÖTEBORG 031-727 25 72 M WSP, GÖTEBORG E SIDUS, ESKILSTUNA 016-18 35 50 V LEB, ESKILSTUNA

Läs mer

Nya typfall för rör- och kopplingsställningar

Nya typfall för rör- och kopplingsställningar Nya typfall för rör- och kopplingsställningar Utdrag ur SP-Rapport 2006:58 Nya typfall för rör- och kopplingsställningar Följande handling är ett utdrag av SP-Rapport 2006:58 Rörställningar - Utvärdering

Läs mer

Konstruktionslösningar.

Konstruktionslösningar. Konstruktionslösningar. Ledad infästning pelare-grund 1 2 Ledad infästning pelare-grund 2 4 Ledad infästning pelare-grund 3 6 Ledad infästning pelare-grund. U-profil 8 Ledad infästning pelare-grund. Dold

Läs mer

Stålkonstruktioner ANVISNINGAR 1996 BILAGA 2

Stålkonstruktioner ANVISNINGAR 1996 BILAGA 2 B7 FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING MILJÖMINISTERIET, Bostads- och byggnadsavdelningen Stålkonstruktioner ANVISNINGAR 1996 BILAGA 2 Miljöministeriets förordning om stålkonstruktioner Given i Helsingfors

Läs mer

Heléns Produktkatalog SVERIGE

Heléns Produktkatalog SVERIGE Heléns Produktkatalog SVERIGE Heléns - din affärspartner Det finns många rörgrossister. Men det finns bara ett Heléns och vi är ingen rörgrossist. Kalla oss gärna för rörspecialist om du vill. Våra kunder

Läs mer

SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR

SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR TEKNISK RIKTLINJE 1 (9) Enhet, verksamhetsområde Datum Version NT, Teknik 08-07-09 A TR 5-07 Samråd SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR Inledning Dessa riktlinjer beskriver krav på skarvar för stålaluminiumlinor

Läs mer

Produktkatalog 2012/2013

Produktkatalog 2012/2013 Produktkatalog 2012/2013 Publicerad 2012.09 Innehåll Långa produkter 1:10 Tjänster 1:20 Konstruktionsstål 1:30 Materialinformation 1:31 Rundstång 1:32 Ämnesrör 1:33 Profiler 1:34 Verktygsstål 1:40 Materialinformation

Läs mer

SS-EN 1090-2. EN SAMMANFATTNING. Björn Åstedt bjorn@sbi.se www.sbi.se Skapad 2010-07-01

SS-EN 1090-2. EN SAMMANFATTNING. Björn Åstedt bjorn@sbi.se www.sbi.se Skapad 2010-07-01 SS-EN 1090-2 EN SAMMANFATTNING Björn Åstedt bjorn@sbi.se www.sbi.se Skapad 2010-07-01 Från 1 januari 2011 är den gällande standarden för utförande och kontroll av stålkonstruktioner SS-EN 1090-2. Införandet

Läs mer

Stålvalsguiden. En guide till att välja rätt specialstål

Stålvalsguiden. En guide till att välja rätt specialstål Stålvalsguiden En guide till att välja rätt specialstål Den här guiden har vi tagit fram för att underlätta valet av lämpligt specialstål utifrån just dina behov. Guiden är baserad på vårt stora lagersortiment.

Läs mer

BSAB 83 N5 BSAB 96 JUF MAJ 2013. Plannja Profiler TEKNISK INFORMATION

BSAB 83 N5 BSAB 96 JUF MAJ 2013. Plannja Profiler TEKNISK INFORMATION BSAB 8 N5 BSAB 96 JUF MAJ 0 Plannja Profiler TEKNISK INFORMATION Innehåll Dimensionering 4 Korrosivitetsklasser 7 Beläggningssystem 7 Bågformade tak 8 Profilöversikt Stål och Aluminium 9 Profildata Tak

Läs mer

Utförsäljningslista 2015-03-09

Utförsäljningslista 2015-03-09 1 AF60 AL FYRKANTSTÅNG 6082 T6 60 MM á ca 3 m 3 M 505,01 kr 1 515,03 kr 0 2 ANKARPROFIL5030 ANKARPROFIL 50X30X3 0 8,3 M 32,97 kr 273,64 kr 0 3 APL1050251255 AL PLÅT 1050A H14/24 250 2500x1250x5 MM 1 ST

Läs mer

Svarsfil till remiss EKS 10, dnr 1201-3472/2014

Svarsfil till remiss EKS 10, dnr 1201-3472/2014 Svarsfil till remiss EKS 10, Svar mailas till stina.jonfjard@boverket.se Datum 2015-05-29 Remisslämnare Mekaniska Verkstädernas Riksförbund Organisation Mekaniska Verkstädernas Riksförbund Kontaktperson

Läs mer

Försäljning. Leveransbestämmelser. Produktspecifikation. Prisberäkningsexempel. Hardox och Weldox. Övrigt stål

Försäljning. Leveransbestämmelser. Produktspecifikation. Prisberäkningsexempel. Hardox och Weldox. Övrigt stål 090801 Försäljning Hardox och Weldox Urban Nordin Norra Sverige Tel: 060-17 06 43 Fax: 060-55 00 26 Mobil: 070-322 99 07 E-post: urban.nordin@ssab.com Johan Lindén Södra Sverige Tel: 0155-25 56 70 Fax:

Läs mer

Beräkningsmedel för analys av lokal buckling i slanka stålkonstruktioner

Beräkningsmedel för analys av lokal buckling i slanka stålkonstruktioner Beräkningsmedel för analys av lokal buckling i slanka stålkonstruktioner Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör JIMMY GUSTAFSSON, BJÖRN WALHELM Institutionen för bygg- och miljöteknik

Läs mer

att Bygga i stål sid 5 Balk, stång och RÖRPRodUkteR sid 11 PlåtPRodUkteR sid 19 RostFRia PRodUkteR sid 23 sammanfogning sid 27

att Bygga i stål sid 5 Balk, stång och RÖRPRodUkteR sid 11 PlåtPRodUkteR sid 19 RostFRia PRodUkteR sid 23 sammanfogning sid 27 Byggståls Handboken innehåll Eiffeltornet i Paris, som byggdes 1887 1889, väger 10 000 ton och består av 12 000 balkar i smidesjärn sammanfogade med 2,5 miljoner nitar. Om det hade byggts i dag av höghållfast

Läs mer

Empire State Building i New York är ett tidigt exempel på storskalig byggstålskontruktion. Med 50 000 stålbalkar och ett logistiksystem av Henry Ford

Empire State Building i New York är ett tidigt exempel på storskalig byggstålskontruktion. Med 50 000 stålbalkar och ett logistiksystem av Henry Ford Byggståls Handboken innehåll Eiffeltornet i Paris, som byggdes 1887 1889, väger 10 000 ton och består av 12 000 balkar i smidesjärn sammanfogade med 2,5 miljoner nitar. Om det hade byggts i dag av höghållfast

Läs mer

Ingenjörshandbok. - Formelsamling - Tabellsamling - Exempelsamling - Byggstatik - Typritningar - Uppslagsbok. Examensarbete: Kewin Lindell

Ingenjörshandbok. - Formelsamling - Tabellsamling - Exempelsamling - Byggstatik - Typritningar - Uppslagsbok. Examensarbete: Kewin Lindell Ingenjörshandbok - Formelsamling - Tabellsamling - Exempelsamling - Byggstatik - Typritningar - Uppslagsbok Examensarbete: Kewin Lindell The Handbook of engineering - Formulacollection - Tablecollection

Läs mer

Projekteringsanvisning

Projekteringsanvisning Projekteringsanvisning 1 Projekteringsanvisning Den bärande stommen i ett hus med IsoTimber dimensioneras av byggnadskonstruktören enligt Eurokod. Denna projekteringsanvisning är avsedd att användas som

Läs mer

Kap. 6: Allmänna laster Termisk och mekanisk verkan av brand. Bakgrund. Allmänt 2006-01-23

Kap. 6: Allmänna laster Termisk och mekanisk verkan av brand. Bakgrund. Allmänt 2006-01-23 2006-01-23 Boverkets föreskrifter om ändring av verkets regler om tillämpningen av europeiska beräkningsstandarder, (föreskrifter och allmänna råd), BFS 2006:xx, EBS 3 Konsekvensanalys enligt Verksförordningen

Läs mer

HPM OCH PPM GRUNDSKRUVAR

HPM OCH PPM GRUNDSKRUVAR HPM OCH PPM GRUNDSKRUVAR Box 4, 601 02 Norrköping Tel 011-28 04 60, Fax 011-13 59 40 www.peikko.se SE-12/2008 Baserad på Engelsk broschyr 9/2007 HPM OCH PPM SKRUVAR HPM och PPM skruvarnas fördelar Skruvförband,

Läs mer

FÄSTPLÅTAR. Peikko Sverige AB Box 4, 601 02 Norrköping Tel 011-28 04 60, Fax 011-13 59 40 www.peikko.se

FÄSTPLÅTAR. Peikko Sverige AB Box 4, 601 02 Norrköping Tel 011-28 04 60, Fax 011-13 59 40 www.peikko.se FÄSTPLÅTAR Peikko Sverige AB Box 4, 601 02 Norrköping Tel 011-28 04 60, Fax 011-13 59 40 www.peikko.se SE-02/2009 Baserad på Engelsk broschyr 9/2007 C E R T I F I K A T KOPIA C E R T I F I K A T KOPIA

Läs mer

SKOG 2013 Om CA I:2012/SS-EN 14015:2005 samt om vunna erfarenheter 2013-03-22

SKOG 2013 Om CA I:2012/SS-EN 14015:2005 samt om vunna erfarenheter 2013-03-22 SKOG 2013 Om CA I:2012/SS-EN 14015:2005 samt om vunna erfarenheter 1 2013-03-22 Innehåll Cisternanvisningar I:2012 (CA I:2012) SS-EN 14015:2005 CFA:2012 Erfarenheter Eurokod (EKS 9) Notera: SS-EN 14015

Läs mer

Potentialutjämning SNABBGUIDE. med ett urval av de vanligaste produkterna

Potentialutjämning SNABBGUIDE. med ett urval av de vanligaste produkterna Potentialutjämning SNABBGUIDE med ett urval av de vanligaste produkterna 205 Potentialutjämning i byggnad H D G E 3 2 C E El Data Tele K-TV Avlopp Vatten järrkyla järrvärme Gas A B A. Inkommande elkablar

Läs mer

INKLUSIVE ROSTFRIA - PRODUKTKONTROLLSTANDARD FÖR RÖR OCH ÄMNESRÖR

INKLUSIVE ROSTFRIA - PRODUKTKONTROLLSTANDARD FÖR RÖR OCH ÄMNESRÖR 1 1 (6) Grupp M04-K FSD 5011 - FSD 5016 ers FMV-F norm MA 11. KONTROLL- OCH LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR STÅL, Se FSD 5067 INKLUSIVE ROSTFRIA - PRODUKTKONTROLLSTANDARD FÖR RÖR OCH ÄMNESRÖR KRAVKLASS 1 1 ALLMÄNT

Läs mer

NYTT REGELVERK FÖR BÄRVERK STÅLKONSTRUKTIONER 2013-04-21

NYTT REGELVERK FÖR BÄRVERK STÅLKONSTRUKTIONER 2013-04-21 NYTT REGELVERK FÖR BÄRVERK STÅLKONSTRUKTIONER 1 NYTT REGELVERK STÅLKONSTRUKTIONER REGELVERKET INNEHÅLLER TVÅ TYPER AV REGLER DIMENSIONERINGSREGLER EN 1990 EN 1999 (Eurokoder) BOVERKETS FÖRESKRIFTER OCH

Läs mer

UTFORMNING AV SEKTIONSÖVERGÅNGAR

UTFORMNING AV SEKTIONSÖVERGÅNGAR Kapitel 6 Utformning av svetsförband sidan 1 / 14 KHB Sid 185 UTFORMNING AV SVETSFÖRBAND Undvik att svetsa tunt material mot tjockt UTFORMNING AV SEKTIONSÖVERGÅNGAR Acceptabelt vid statisk belastning KHB

Läs mer

RULLPOLERING S.C.A.M.I.

RULLPOLERING S.C.A.M.I. S.C.A.M.I. Katalog 2011 2 Rullpolering är en plastisk bearbetning. Genom rullens tryck omfördelas material plastiskt och därmed uppnås en god ytjämnhet. Bearbetningen reducerar dessutom porer och repor

Läs mer

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design och teknik Produktbeskrivning Gyptone BIG Curve är en unik lösning som förenar design och akustisk reglering. Gyptone BIG Curve är ett böjt undertak monterat på stålbärverk utan

Läs mer

Dimensionering av förband och knutpunkter

Dimensionering av förband och knutpunkter 1 Dimensionering av förband och knutpunkter Wylliam Husson Innehåll 2 Allmänt om SS-EN 1993-1-8, Dimensionering av knutpunkter och förband Dimensionering av förband: Svetsförband T-styckesförband Knutpunkter:

Läs mer

Installation, svetsning och underhåll

Installation, svetsning och underhåll Installation, svetsning och underhåll Givetvis måste noggrann slaggborttagning utföras där detta förekommer. Förvärm om möjligt till 200 C, men ej över 20 C, innan svetsningen påbörjas, och håll temperaturen

Läs mer

Snabbare på stålämnen

Snabbare på stålämnen Snabbare på stålämnen Det handlar om fokusering. Vi kapar och skär stål. Vi har aldrig varit intresserade av att bli halvbra på en massa olika saker. Det känns helt enkelt bättre att vara riktigt, riktigt

Läs mer

Eurokod grundläggning. Eurocode Software AB

Eurokod grundläggning. Eurocode Software AB Eurokod grundläggning Eurocode Software AB Eurokod 7 Kapitel 1 Allmänt Kapitel 2 Grunder för geotekniskdimensionering Kapitel 3 Geotekniska data Kapitel 4 Kontroll av utförande, uppföljning och underhåll

Läs mer

Vad är rostfritt stål? Fe Cr > 10,5% C < 1,2%

Vad är rostfritt stål? Fe Cr > 10,5% C < 1,2% Cr > 10,5% C < 1,2% Vad är rostfritt stål? Järnlegering med 10,5 % krom och 1,2 % kol, vilket krävs för att det självläkande ytskiktet (passiva skiktet) som ger korrosionshärdigheten skall kunna bildas

Läs mer

Nr 5. Diagonalmått Avser mått mellan ytterhörn på bjälklag eller grundmur. Toleransen gäller samtliga diagonaler.

Nr 5. Diagonalmått Avser mått mellan ytterhörn på bjälklag eller grundmur. Toleransen gäller samtliga diagonaler. Måttdefinitioner Nr 1. Läge i sida från närmaste sekundärlinje Avser avvikelse från basmåttet till närmaste sekundärlinje (2 st). Kravet avser läge valfritt utmed hela komponentens höjd. Vanligen mäts

Läs mer

Svetsarprövningar. SS-EN ISO 9606-1:2013 och de viktigaste förändringarna mot SS-EN 287-1:2011

Svetsarprövningar. SS-EN ISO 9606-1:2013 och de viktigaste förändringarna mot SS-EN 287-1:2011 Svetsarprövningar SS-EN ISO 9606-1:2013 och de viktigaste förändringarna mot SS-EN 287-1:2011 Sida 1 Svetsarprövning Säkerställa kompetensnivån hos svetsaren Princip: Utfört svetsprov kvalificerar för

Läs mer

DYMLINGSSYSTEM DIAMANTHYLSA ALPHAHYLSA PERMASLEEVE TRI-PLATE FÖR PLATTOR PÅ MARK FÖR FRIBÄRANDE PLATTOR SYSTEM MED FYRKANTIGA DYMLINGAR & HYLSOR

DYMLINGSSYSTEM DIAMANTHYLSA ALPHAHYLSA PERMASLEEVE TRI-PLATE FÖR PLATTOR PÅ MARK FÖR FRIBÄRANDE PLATTOR SYSTEM MED FYRKANTIGA DYMLINGAR & HYLSOR 21/07/08 Issue1.3 www.permaban.com DYMLINGSSYSTEM DIAMANTHYLSA FÖR PLATTOR PÅ MARK ALPHAHYLSA FÖR FRIBÄRANDE PLATTOR PERMASLEEVE SYSTEM MED FYRKANTIGA DYMLINGAR & HYLSOR TRI-PLATE SÅGADE DILATATIONSFOGAR

Läs mer

FIRECASE. Brandisolering. av bärande stålkonstruktioner. Glasroc F FireCase brandgipsskiva

FIRECASE. Brandisolering. av bärande stålkonstruktioner. Glasroc F FireCase brandgipsskiva FIRECASE Glasroc F FireCase brandgipsskiva Brandisolering av bärande stålkonstruktioner Glasroc F FireCase Snygg och brandsäker beklädnad av stålkonstruktioner Glasroc F FireCase är ett effektivt system

Läs mer

Marknadskontroll av byggprodukter, slutrapport för produktgruppen bultar

Marknadskontroll av byggprodukter, slutrapport för produktgruppen bultar Marknadskontroll av byggprodukter, slutrapport för produktgruppen bultar Boverket juli 2013 Marknadskontroll av byggprodukter slutrapport för produktgruppen bultar. Dnr 1102-4607/2008 Boverket 2013 Innehåll

Läs mer

LASERSKÄRNING. och plåtbearbetning

LASERSKÄRNING. och plåtbearbetning LASERSKÄRNING och plåtbearbetning Häfla Bruks AB grundades 1682 och har sedan dess kontinuerligt varit verksamma inom tillverkning av järn, stål och metallprodukter på samma plats i norra Östergötland.

Läs mer

BYGGANDE AV STÖRTBÅGE

BYGGANDE AV STÖRTBÅGE BYGGANDE AV STÖRTBÅGE DEFINITIONER Störtbåge En stomme av rör som är monterad med fogar och fastsättningsplattor. Dess syfte är att förhindra att bilen trycks ihop vid en volt eller vid en annan olycka.

Läs mer

www.ruukki.com HUVUDVATTEN- LEDNINGSSYSTEM

www.ruukki.com HUVUDVATTEN- LEDNINGSSYSTEM www.ruukki.com HUVUDVATTEN- LEDNINGSSYSTEM HUVUDVATTENLEDNINGAR FRÅN RUUKKI GER EN SÄKER TRANSPORT AV RENT VATTEN Huvudvattenledningar av stål är en pålitlig och totalekonomisk lösning för ledning av dricksvatten

Läs mer

Bilagor tillhörande. OBJEKTSPECIFIK TEKNISK BESKRIVNING underhåll av bro (OTBbu) i anslutning till AMA Anläggning 07

Bilagor tillhörande. OBJEKTSPECIFIK TEKNISK BESKRIVNING underhåll av bro (OTBbu) i anslutning till AMA Anläggning 07 Bilagor tillhörande OBJEKTSPECIFIK TEKNISK BESKRIVNING underhåll av bro (OTBbu) i anslutning till AMA Anläggning 07 VERSION 2008-06-19 Reviderad 2008-08-25 BILAGA VV Begreppsförklaringar förbättring av

Läs mer

BIS Fästtekniksystem för rör i rostfritt stål

BIS Fästtekniksystem för rör i rostfritt stål M BIS Fästtekniksystem för rör i rostfritt stål BIS Klammor med inlägg BIS Bifix 1301 Rostfritt stål (M8, M10) 3 BIS Klammor BIS Bifix 300 RFR (M8, M10) 4 BIS Klammor för Plaströr BIS Bifix 415 Rostfritt

Läs mer

Grunden sitter i ett överlägset kvalitetsstål

Grunden sitter i ett överlägset kvalitetsstål Sömlösa rör Grunden sitter i ett överlägset kvalitetsstål Ovako är en fullt integrerad stålproducent, där vi själva styr hela processkedjan från stålverk till varmvalsning av rör och vidareförädling av

Läs mer

Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L. Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik

Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L. Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L LC MÅLNING M M Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik LD - SKYDDSBELÄGGNING Text rensad från metoder som inte används och ovidkommande

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BFS 2010:2 Boverkets föreskrifter om ändring i verkets konstruktionsregler (1993:58) föreskrifter och allmänna råd; beslutade den 19 januari 2010.

Läs mer

TEKNISK INFORMATION. Nordiska Bult din leverantör av special. Kapitel 10 - Teknisk information

TEKNISK INFORMATION. Nordiska Bult din leverantör av special. Kapitel 10 - Teknisk information TEKNISK INFORMATION Kapitel 10 - Teknisk information Innehåll Sida 0. Typer av kontrolldokument 366 1. Märkning av fästelement 367 2. Hållfasthet 369 3. Korrosion Ytbehandling 376 4. Monteringsmoment 379

Läs mer

Standardisering inom Tryckkärlstål SIS/TK 137. Otto Björnberg SIS Swedish Standards Institute

Standardisering inom Tryckkärlstål SIS/TK 137. Otto Björnberg SIS Swedish Standards Institute Standardisering inom Tryckkärlstål SIS/TK 137 Otto Björnberg SIS Swedish Standards Institute Dagens presentation Material- och produktkrav enligt Direktivet för tryckbärande anordningar PED 2013-04-17

Läs mer

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige Företagspresentation ThyssenKrupp Materials Sverige Innehåll Litet företag, stora muskler Litet företag stora muskler 3 Branschens ledande serviceföretag 4 Kunskapsledare det tjänar du på 6 Sverigebäst

Läs mer

UDDEHOLM ROYALLOY TM

UDDEHOLM ROYALLOY TM UDDEHOLM ROYALLOY TM Uddeholm RoyAlloy tillverkas av Edro Specially Steels, Inc., en division inom voestalpine Group. RoyAlloy skyddas genom Edro's Patent #6,045,633 och #6,358,344. Uppgifterna i denna

Läs mer

Flänsar och rördelar i rostfria och svarta stål. Flanges and fittings in stainless and carbon steel

Flänsar och rördelar i rostfria och svarta stål. Flanges and fittings in stainless and carbon steel 2014 Flänsar och rördelar i rostfria och svarta stål Flanges and fittings in stainless and carbon steel Innehåll / Contents ROSTFRITT MATERIAL / STAINLESS STEEL EN Flänsar / EN Flanges Fläns- och svetsringsprogram

Läs mer

Eurokoder inledning. Eurocode Software AB

Eurokoder inledning. Eurocode Software AB Eurokoder inledning Eurocode Software AB Eurokoder/Eurocodes Eurokoder (engelska: Eurocodes) är Europagemensamma dimensioneringsregler för byggnadskonstruktion. Dessa får nu i Sverige användas parallellt

Läs mer

Af%\V(i)\ \E, STALROR. Tekniska bestämmelser för stålrör i fjärrvärmesystem. Augusti 1994 FJÄRRVÄRME

Af%\V(i)\ \E, STALROR. Tekniska bestämmelser för stålrör i fjärrvärmesystem. Augusti 1994 FJÄRRVÄRME \E, VÄRMEVERKS FÖRENINGEN Af%\V(i)\ Upphandlingsserien STALROR Tekniska bestämmelser för stålrör i fjärrvärmesystem Augusti 1994 FJÄRRVÄRME FÖRORD Kvalitets- och funktionskrav på fjärrvärmeanläggningar

Läs mer

EXAMENSARBETE. Förstärkning av stålpelare. En nyanserad beräkningsgång, implicit och explicit enligt Eurokod 3. Emelie Staflund

EXAMENSARBETE. Förstärkning av stålpelare. En nyanserad beräkningsgång, implicit och explicit enligt Eurokod 3. Emelie Staflund EXAMENSARBETE Förstärkning av stålpelare En nyanserad beräkningsgång, implicit och explicit enligt Eurokod 3 Emelie Staflund Civilingenjörsexamen Väg- och vattenbyggnadsteknik Luleå tekniska universitet

Läs mer

Armering - Lagersortiment och tillämpning. Välkommen till Nordens största tillverkare av armeringsprodukter

Armering - Lagersortiment och tillämpning. Välkommen till Nordens största tillverkare av armeringsprodukter Armering - Lagersortiment och tillämpning Välkommen till Nordens största tillverkare av armeringsprodukter Om företaget Ett företag i ständig utveckling. Celsa Steel Service är Nordens ledande armeringsleverantör.

Läs mer

Lösningsskisser till Tentamen 0i Hållfasthetslära 1 för 0 Z2 (TME017), = @ verkar 8 (enbart) skjuvspänningen xy =1.5MPa. med, i detta fall,

Lösningsskisser till Tentamen 0i Hållfasthetslära 1 för 0 Z2 (TME017), = @ verkar 8 (enbart) skjuvspänningen xy =1.5MPa. med, i detta fall, Huvudspänningar oc uvudspänningsriktningar n från: Huvudtöjningar oc uvudtöjningsriktningar n från: (S I)n = 0 ) det(s I) =0 ösningsskisser till där S är spänningsmatrisen Tentamen 0i Hållfastetslära för

Läs mer

Projektering och produktion HÄFLA BRUKS AB

Projektering och produktion HÄFLA BRUKS AB GALLERDURK Projektering och produktion HÄFLA BRUKS AB GALLERDURK projektering och produktion Gallerdurk är lämplig för en rad olika ändamål såsom gångtrafik, tung fordonstrafik, offshore, staketgaller

Läs mer

Pallställ. Utdragsenheter, Grenställ, Listställ, Stålpall

Pallställ. Utdragsenheter, Grenställ, Listställ, Stålpall Pallställ Utdragsenheter, Grenställ, Listställ, Stålpall Weland för säkra och rationella lager Pallställ Sid. 3-6 Utdragsenheter Sid. 7 Grenställ Sid. 8-9 Listställ Sid. 10 SVENSKTILLVERKADE KVALITETSPRODUKTER

Läs mer

Hållfasthetsklasser för limträ

Hållfasthetsklasser för limträ Hållfastetsklasser för limträ enligt SS-EN 14080:2013 Copperill Mountain Lodge, Åre. Foto: Jonas Kullman Reviderad - augusti 2015 Hållfastetsklasser för limträ Hållfastetsvärden för limträ Lagersortiment

Läs mer

Monteringsanvisning Kapad pulpettakstomme

Monteringsanvisning Kapad pulpettakstomme Monteringsanvisning Kapad pulpettakstomme Rev.nr 140224 Borrmaskin/ Vinkelhake Skruvdragare+ Såg Torx & Kryssbits Skiftnyckel Vattenpass Hammare Trälim för utomhusbruk Tumstock Innehållsförteckning A Väggbalk

Läs mer

Viktiga aspekter vid renovering:

Viktiga aspekter vid renovering: Reparationsmetoder Viktiga aspekter vid renovering: Risker för olycksfall och ras Arbetarskydd och arbetsmiljö Stora renoveringskostnader kan förväntas Ta tillvara kulturella värden i fastighetsbeståndet

Läs mer

Utbildningsplan Murning klass I start 16 nov 2010

Utbildningsplan Murning klass I start 16 nov 2010 1 Utbildningsplan Murning klass I start 16 nov 2010 Dag I Innehåll Ansvarig 09.30-10.00 Kaffe 10.00-10.40 Lagar och förordningar Genomgång av gällande lagar, förordningar och regler som gäller för: - Ansvar

Läs mer