TAL TILL DEN SVENSKA FILMBRANSCHEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TAL TILL DEN SVENSKA FILMBRANSCHEN"

Transkript

1 Lars Dencik, Sidan 1 av 19 Lars Dencik, professor i socialpsykologi vid Roskilde universitet, Danmark TAL TILL DEN SVENSKA FILMBRANSCHEN Hej och godmorgon! Snart är det jul. Här äter vi söt risgrynsgröt då, men i andra länder som t ex England äter man Christmas pudding. The proof of the pudding is in the eating, säger ett brittiskt ordstäv. Om den svenska filmbranschen vore en pudding (och inte en söt gröt!) vad vore då testet på denna pudding? Jo, skulle jag säga, på samma sätt som själva ätandet är det som testar den brittiska Christmas pudding, är det i hur hög grad filmer av kvalitet når publiken, som är testet på den svenska filmpuddingen. Hur ligger det till med det? Hur är det med produktionen av kvalitetsfilm i Sverige? Är den ingrediensen i pudding av så hög kvalitet som den skulle kunna eller borde vara? Och hur är det med distributionen av den kvalitetsfilms som finns, både svensk och internationell? Når den publiken i Sverige? Hur smakar 2000-talets svenska filmpudding egentligen? Är den så god den kunde och borde vara? Jag har tagit några smakprov. Och funnit att den trots några mycket goda ingredienser av hög kvalitet egentligen faktiskt är en gröt. Lite tunn och kletig t o m, trots att den är överdragen med söt sockerglasyr. Mest snabba kolhydrater och tomma kalorier. Mer bukfylla än näring för hjärta och hjärna. Vad är det för sällskap denna rätt serveras till? Hur har dom det? Och hur lever de människor som skall äta av den? Hur passar den som kulturell föda i den värld de idag lever i? Det är i grunden en värld vi inte kan känna igen. Utvecklingen går snabbt, världen vi lever vi förändrar sig hela tiden, och det i allt snabbare takt. Men vi själva, dvs vårt sätt att se på världen och förstå den ändrar sig bara långsamt, hos några inte alls. Gapet mellan verklighet och verklighetsförståelse ökar. Landskapet är i galopperande omstöpning, medan kartorna, det vi har i huvet, de bilder och föreställningar om hur det ser ut och är, tar lång tid att rita om. Våra mentala kartor tenderar att bli allt mer daterade, obsoleta. I den meningen riskerar vi alla att bli allt mer mentalt efterblivna. I bästa fall inser vi att det svenska samhället idag är som en främmande fågel som flaxar förbi ögonen på oss. Vi ser flykten, man kan inte riktigt se, än mindre artbestämma, vad det är som flyger. Och kommer därför att tolka det i termer av något vi redan har bilder och begrepp för, något vi redan har kunskap om. På så sätt kommer vi systematiskt att miss-

2 Lars Dencik, Sidan 2 av 19 förstå det nya och ännu okända. Begå verbal våldtäkt mot verkligheten som min kollega och vän Zygmunt Bauman uttryckt det. Eller, när det mer specifikt gäller film, snarare visuell våldtäkt. Bidrar den nya svenska filmen också till det? Ja, det tror jag att den gör i stort sett. Men inte bara det finns goda undantag. Jag återkommer till dem. Det är ju inte för inte den globala filmproduktionens centralort kallas Drömfabriken. Film är ofta alldeles medvetet gjord för att skänka verklighetsflykt, för att både underblåsa och livnära sig på människors nostalgi, för att kittla och servera populära, för att inte säga populistiska, myter och lögner i glansförpackning. OK, det är den business branschen lever på, och jag skall inte sätta mig till doms över det. Men det finns andra möjligheter också. Av filmer som jag sett på senare tid jag har ju långtifrån sett alla eller ens det mesta visar Gabriela Pichlers Äta - Sova - Dö, Anna Odells Återkomsten, Mia Engbergs Belville Baby, Lisa Langseths Hotell och inte minst Ruben Östlunds två filmer De ofrivilliga och Play på dessa möjligheter. De pekar på sitt sätt på en stark men inte riktigt definierad, och därför delvis förbisedd, ådra i den nyare svenska filmproduktionen: filmer med socialpsykologisk utgångspunkt och twist. Socialpsykologin (jag är själv professor i socialpsykologi) är ju den vetenskap som är särskilt inriktad på att söka förstå förhållandet mellan individ och gemenskap, mellan den enskilde och gruppen, mellan människan och samhället. I väldigt bred och banal mening berör ju nästan alla filmer på något sätt detta. Men för att det inte skall bli bara banalt, fördomsfullt och förljuget måste det något mer till: en talang att gestalta inte bara det som larmar och gör sig till i samtiden, utan än mer att uppfånga det som, så att säga, ligger på Framtidens tungspets. Det är när filmer förmår vrida sig loss ur det konventionella tänkandets och seendets järngrepp och kasta filmiskt ljus över det ännu osedda eller förbisedda som de blir kulturellt värdefulla genom att göra ny verklighet synlig för oss. För att kunna möta en sådan ambition i den svenska filmbranschen måste man också i någon mån försöka göra klart för sig vad det svenska samhället idag är för slags främmande fågel. Ibland sägs det att vi lever i ett post-modernt samhälle. Men det är en vilseledande term. Vi lever fortfarande i ett modernt samhälle. Men ett samhälle där själva moderniteten i accelererande takt håller på att moderniseras, alltså mitt i den sociala och mentala turbulens den snabba moderniseringen av moderniteten medför. Ett turbosamhälle skulle man kunna säga, där själva den ständigt fortgående förändringen blivit, vilket låter som en paradox, det naturliga tillståndet.

3 Lars Dencik, Sidan 3 av 19 Mätt längs flera olika dimensioner, t ex de världsomfattande värderingsundersökningar som kallas World Value Study, är dagens Sverige på många sätt världens mest genommoderniserade samhälle. Ett av de mått man kan ha på det är graden av individuering. Det är inte riktigt samma sak som individualism begreppen står för olika saker men är släkt: semantiska kusiner, skulle man kunna säga. För att illustrera vad individuering står för kan jag illustrera med ett exempel: Det var i början av 1960-talet. Jag var student i Göteborg och skulle söka vad som idag svarar till statligt studiemedel. På ansökningsblanketten skulle jag inte bara redovisa mina studieresultat och ange mina personliga data, inkl. bekräfta att jag vara myndig jag skulle också lämna uppgifter om mina föräldrars inkomster och eventuella förmögenhet. Trots att mina studieresultat var goda skulle jag inte ha haft rätt till studiestöd om mina föräldrar haft högre inkomster eller förmögenhet. Jag, och alla andra i min situation vid den tiden, bedömdes trots att vi vara myndiga svenska medborgare inte som självständiga individer utan som familjemedlemmar. Så är det inte längre. Idag har alla studerande som klarar sina studier på föreskriven tid rätt till studiemedel. Vilka ekonomiska villkor den studerandes föräldrar har är inte längre relevant för bedömningen individen ses inte längre som annat än en självständig person, inte som del av en familj eller släkt eller annan grupp, klass eller social gemenskap, det är individens egna villkor, och endast det som skall spela roll. Individen har blivit individuerad. En annan illustration i vad som ligger i begreppet är avskaffandet av sambeskattning mellan makar i början av 1970-talet. I den sociologiska fackterminologin talar man om institutionell individualism. Det är något som kännetecknar hela den s k nordiska välfärdsmodellen, men som är särskilt långt driven i Sverige. Det handlar om att göra den enskilde individen, den enskilde individen som sådan, inte familjen, inte gruppen han eller hon på olika sätta kan räknas som tillhörig eller kommer från, till all lagstiftnings och sociala åtgärders fokus. Vill man uttrycka det i mer förskönande ordalag skulle man kunna säga att det går ut på att ge den enskilde människan förutsättningar att konstruera sitt eget liv. Något som människor i det patriarkala kommandosamhället eftertraktat, men som idag också upplevs som allt mer krävande allt faller det på den enskildes lott att själv välja, inte bara bredbandsleverantör och pensionsfonder, utan också utbildningsinriktning, sexuelle orientering, livsåskådning och annat som ingriper djupt i det egna ödet. Psykologer kan tala om att nutidsmänniskor lider av valfrihetsstress. I en relativt nyutkommen fascinerande bok den gavs ut 2006, med titeln Är svensken människa? Gemenskap & oberoende i det moderna Sverige ringar författarna Henrik Berggren & Lars Trägårdh in vad som verkar vara ett specifikt svenskt frihetsbegrepp:

4 Lars Dencik, Sidan 4 av 19 nämligen att göras och göra sig allt mer oberoende av personliga kontakter och band, t ex från familje- och släktskapsberoenden. Genom uppbyggandet av den svenska välfärdsstaten ser man t ex till att unga inte skall behöva vara beroende av sina föräldrars välvilja för att få möjligheter att studera. Liksom att gamla föräldrar inte skall vara beroende av sina barns välvilja för sin försörjning. Men tendensen att göra sig fri från närheten till andra människor genomsyrar också allt möjligt annat i den svenska kulturen, tänk t ex hur vi bär oss åt när vi vandrar iväg för att finna den där ideala badplatsen, en enskild helst av andra oupptäckt vik eller folktom strandremsa där vi kan vara ostörda av andra människors närvaro. Sverige är också i den meningen världens mest individualiserade land. Även på flera andra sätt är vi, som den tidigare omtalade World Value Study visar, världens mest avvikande, eller om man så vill extrema land. Vad man gjort i den studien är att man frågat befolkningen i de flesta av världens länder om deras syn på religion, familj, arbete och en massa annat som uttrycker deras grundläggande värderingar. Sen har man ordnat dessa längs två dimensioner, en lodrätt (Y-axeln) som uttryckt i korthet går från traditionalistisk upp mot modernistisk. På den vågräta dimensionen (X-axeln) går skalan från vad man kunde kalla materiella överlevnadsvärden till emancipatoriska självrealiseringsvärden längst ut till höger. Sen har man plottat in alla länders svar i ett diagram där mittpunkten där de två värderingsdimensionerna skär varandra anger vad är mest normalt på den globala värderingskartan. Där ligger t ex flera av de sydeuropeiska katolska länderna. Längst ner till vänster i det traditionalistiska/överlevnadsorienterade hörnet ligger fattiga muslimska länder som Bangladesh och Mauretanien och längst ut och längst upp till höger i det mest modernistiska/självrealiseringorienterade hörnet ligger Sverige, lite grand i splendid isolation. Inget land ligger så långt från mitten, från de värderingar som annars är de normala i världen som Sverige som alltså, sett ur detta perspektiv, är inte bara världens modernaste och mest individualiserade utan också världens mest avvikande land. Sammanfattat i sociologiska termer skulle man kunna säga att utvecklingen på kort tid, ca 100 år, gått från att människor här levt i en lokal Gemeinschaft (det gamla bondesamhället: få människor i små täta gemenskaper) via urban Gesellschaft (det moderna industrisamhället: fler människor med mer specialiserade relationer i större, mer uppsplittrade samhällskomplex) till att villkoren idag är att leva i en global Alleinschaft. I de förra samhällsfaserna var det många människor som delade i stort sett samma livserfarenheter de bodde på samma ort, kom från liknande bakgrund, gick i samma skola, konfirmerades för samma präst, jobbade i samma fabrik, osv. På många sätt var många människor synonyma med varandra. Idag är vi snarare i motsvarande grad anonyma inför varandra ivern att idag försöka motverka det genom att göra sig synlig på Facebook och Instagram är ju alldeles påtaglig. Men i själva verket har varje individ idag en

5 Lars Dencik, Sidan 5 av 19 erfarenhetsmosaik som visserligen kan bestå av brickor som andra också har i sin mosaik, men som när det gäller mönster och sammansättning skiljer sig alt mer åt mellan individ och individ. Som konsekvens av det kommer vi att leva i allt mer partiella gemenskaper, få allt mer partikulära och avgränsade solidaritetsytor människor emellan, och uppleva ökande existentiell ensamhet. Det sociala liv samhället erbjuder oss har ändrat sig grundläggande och mycket snabbt. Tänk tillbaka på hur det förändrats bara från två generationer tillbaka, på slutet av 1800-talet (då min farfar var ung) till hur det är nu i början av 2000-talet (då mina barnbarn går i skola och på dagis). Hur många människor mötte en vanlig människa som levde nånstans på landet för det var där de flesta levde på 1880-talet? Hur många olika par ögon kunde han eller hon titta in i? Alltså sammanlagt under hela sin livstid? Jo, det har man undersökt ungefär ett par hundra, kanske. Och hur många olika par ögon möter en dagisunge idag, i t ex Göteborg? Det har man också undersökt. Också ett par hundra kanske. Per dag. Alltså lika många par ögon per liv för dem som var unga för några generationer sedan som per dag för dem som är unga idag. Det är klart att det ger helt nya villkor för hur vi kan relatera och förhålla oss till varandra. Våra möten blir flyktigare, våra kontakter kortvarigare, våra vänner och bekanta fler. Vårt sociala liv kommer styras av en ny social grammatik. Liksom den infödde kan tala sitt modersmål felfritt utan att ett ögonblick behöva tänka efter eller ens känna till i språkets grammatik, refererar begreppet social grammatik till de för den infödde eller införstådde ofta omedvetna regler som, utan att man ens reflekterar över det, anger hur man skal förhålla sig till varandra i ett givet samhälle eller situation för att handla rätt. Men pressas vi som har svenska som modersmål att i stället tala t ex tyska måste många av oss, även om vi kan glosorna, börja tänka efter hur vi skall uttrycka oss för att det skall låta rätt och kommunicera det vi vill. I samband med det kommer jag att tänka på något jag såg när Köpenhamn för väl 15 år sedan var utsedd till europeisk kulturhuvudstad. Vid kajen längs Havnegade låg ett s k kulturskepp med texten The refugees are the avantgarde of the Future skrivet med stora bokstäver längs hela skeppssidan. Så är det: vi är och blir alla som invandrare i eller till Framtiden, dvs kommer gång på gång att tvingas lära oss nya kulturella koder, nya samspelsregler, finna fram till nya sätt att inrätta våra liv på. Det ställs med andra ord allt starkare krav på att kunna hantera det okända och det tillfälliga de flesta vi träffar har vi aldrig sett förr och kommer vi aldrig att möta igen. Jag skulle alltså kunna sluta det här anförandet med att vinka till er och säga: Hej då, vi ses aldrig mer! Det vore i stort sett sant, men så melodramatiskt vill vi normalt inte inse att livet är.

6 Lars Dencik, Sidan 6 av 19 Samtiden ställer också krav på oss att kunna hantera en ny social grammatik och nya sociala relationsmönster. T ex i familje- och par-relationerna som ju är vad många, faktiskt nog de flesta, filmer på något sätt kretsar kring. Den utveckling jag här skisserat innebär grundläggande utmaningar för hur sådana relationer gestaltar sig. Och därför också för hur de kan skildras för att, med det uttryck jag nyss använde, gestalta vad som ligger på Framtidens tungspets. Vad vi hittills kunnat konstatera om vad som bland annat kännetecknar villkoren för människor i turbosamhället, är att människor idag har att hantera a) förstärkta krav på språkhanteringsförmåga, och mer generellt, på högt utvecklade sociala och kommunikativa kompetenser. Idag krävs det inte minst som underlag för det slags cocktailparty- eller mingel-kompetens som livet kräver av en idag. Ni vet, ena minuten står man och pratar med värdfolket om t ex klimatförändringarna och vädret i Luleå, så kommer några andra man känner in i rummet och man glider över och befinner sig snart i ett samtal om dansk film, för att efter en liten stund vara involverad i ett livligt samtal om europapolitik med några man aldrig sett förr, osv. Och hela tiden läppjar man på ett glas, som man, om man är erfaren minglare naturligtvis inte innehåller något med alkohol i för att inte förlora sig i turbulensen, måste man ju se till att var klar i knoppen, bevaka sin identitet och vara smidig utan att förlora sin integritet. I det cocktailparty livet den moderna tillvaron bjuder oss att leva har språket, själva språkhanteringen, fått radikalt ökande social betydelse. Tänk efter vad talade man med varandra om t ex här i på den norrländska tundran för sådär fyra generationer eller 125 år sedan när man bodde isolerat i små enheter och alla kände alla och alla visste vad alla andra gjorde? Vad sa man till varandra? Ingenting så klart! Det fanns ju inget att snacka om, inget man behövde tala om för varandra. Och tänk på hur det är nu t ex i den moderna barnfamiljen? När man träffas på kvällen sedan alla från den minste som varit på dagis till far i huset som suttit i sammanträde sedan tidigt om morgonen varit spridda i alla väderstreck. Och nu, sedan alla var för sig haft sina särskilda upplevelser, umgåtts i sina särskilda nätverk, gjort sina individuella erfarenheter, osv., skall försöka etablera nåt slags familjegemenskap. Hur gör man det? Jo, genom att prata, prata, prata fråga vad man gjort, och berätta hur man haft det, förstås. Språket är det enda medium man har att komma in i varandras liv, och att dela det med dem man i en splittrad tillvaro söker gemenskap med. Så sett ur det perspektivet kan man säga att vi på ganska kort tid, bara lite mer än nån generation har rört oss från ett slags tigandets tundra till babblandets bubbelpool.

7 Lars Dencik, Sidan 7 av 19 Situationen är ju den att vi idag lever ett mycket mer intensivt och varierat socialt liv än vad människor någonsin har gjort, samtidigt som vi i en mening är mer existentiellt ensamma än vad människor någonsin har varit. Återspeglas dessa förhållanden och tendenser på något sätt i den nya filmen? Det både borde och skulle det kunna göra! En ny svensk filmvåg som på konstnärligt drivna sätt gestaltar detta skulle på en och samma gång kunna ge oss mycket att spegla oss i, och ha mycket att visa världen! Men vad är det egentligen för nytt med existentiell ensamhet? Människor har väl alltid varit utsatta! Är det inte egentligen bara en ny variant av de s k eviga frågorna om existens, ensamhet, identitet, identitetslöshet, utsatthet och relationsproblematik som vi ställs inför här? Jo, på många sätt är det så. Frågorna känner vi igen. Det får mig att tänka på en historia om en av dem som ibland förebrås att ha fört oss in i det turbosamhälle vi lever i, där allt är relativt och ingenting är fast. Jag tänker på Albert Einstein. Om honom berättas det att han en gång när han var professor i teoretisk fysik i Zürich kallade på sin sekreterare för att ge henne manuskriptet till studenternas examensprov till renskrivning. Efter en stund knackar den lite generade Fräulein Sekretärin på dörren, harklar sig och säger: Men Herr Professor det här är ju samma frågor som Herr Professorn ställde till studenterna till deras förra terminsexamen! Einstein tittar storögt upp och svarar: Men ta det lugnt kära Fräulein: Jag har ändrat svaren! Så är det. Frågorna är kanske eviga, men hur är det med svaren? T ex de svar som ni som gör och distribuerar film erbjuder publiken? Återspeglas den einsteinska vändningen i det ni gör? Jag vill i relation till det helt kort peka på några aspekter av den vändningen i människors existensvillkor, och som jag tycker det skulle vara en filmisk framgång om de på ett konstnärligt talangfullt sätt finge gestalt i just den svenska nya filmen: Individer behöver idag för att kunna hantera sina egna liv en allt mer välutvecklad kaoshanteringskompetens. Det ställs hela tiden och i ökande takt nya funktionskrav på individen. Den snabba utvecklingen ställer individen inför krav på kontinuerlig uppdatering. För att på ett relevant sätt kunna hantera sitt liv kunna måste man ständigt vara inställd på att omställa sig. Många människor grips av en tilltagande känsla av osamtidighet känslan att alltid vara lite efter, aldrig hinna med eller vara ikapp. Som konsekvens riskerar allt fler att drabbas av kroniska otillräcklighetsupplevelser, som i det nuvarande samhällsklimatet tenderar att i tilltagande grad även bli epidemiska. Det startar ofta med en liten motgång på jobbet, en upplevelse

8 Lars Dencik, Sidan 8 av 19 av att man inte riktigt klarar av det man tycker man borde göra, och sedan eskalerar det därifrån in i privatlivet tills det ganska snart tar hela personen i anspråk. Så gick det t ex för en grupp barnmorskor i Danmark. Det visade sig i en undersökning för några år sedan att just barnmorskor till min naiva förvåning var den yrkesgrupp i Danmark som var mest drabbad av utbrändhet. Deras yrkesetik och ambitioner var höga, men deras möjligheter var på grund av nedskärningar och underbemanning otillräckliga. Så tenderade de, som de kvinnor de var, att förebrå sig själva för det de upplevde som sina tillkortakommanden. Nu, just i dessa dagar, får vi rapporter om detsamma också från förlossningsklinikerna i Sverige. Men det finns egentligen ingenting som säger att detta är begränsat till just barnmorskor. Tvärtom, runtom i arbetslivet ser vi tecken på detsamma å ena sidan nedskärningar och åtstramningar i verksamhetsförutsättningarna, å andra sidan upplevelser av otillräcklighet bland de personer som skall verka i dem. Redan finns det tydliga tecken på att på grund av det en veritabel depressions-tsunami snart kan komma att svepa genom samhället. Otillräcklighetsupplevelsen kan även manifestera sig i relation till själva samhällsutvecklingen. Å ena sidan erbjuder den människor idag en föreställning om att en nästan obegränsad mängd möjligheter står öppna för individen och att man i kan princip får göra och tycka nästan vad man vill och leva hur man vill som kan upplevas som en stor frihetskänsla. Men parallellt med det växer också en känsla av att det händer en massa stora och genomgripande saker som t ex klimatförändringar, ekonomiska konjunkturkriser och liknande som man inte har inflytande på. Det blir till ett slags paradoxal upplevelse av frihet + maktlöshet. Jag kan göra nästan vad som helst, men inte påverka något som helst, som en ung man jag intervjuade sade till mig. Det beskriver en känslomix, ett slags limbokänsla som nog griper omkring sig, men som vi ännu saknar ett ord för: en upplevelse av att massor av möjligheter egentligen står öppna för en, men samtidigt att man själv nästan inte kan påverka någonting alls. I skuggan av denna känsla av maktlöshet ser vi hur man i allt högre grad tenderar att använda den frihet, eller snarare frikoppling, som individueringen innebär med att i allt mer utrerad form dyrka sig själv genom yoga, jogging, styling, tatuering, osv. Moderniseringssociologerna använder idag begreppet av-traditionalisering. Det finns många alternativa traditioner för individen att välja emellan och förhålla sig till, men ingen som, så som tidigare, är automatiskt men osynligt styrande. Individen måste själv orientera sig om, ta ställning till och kanske kombinera mellan en rad olika alternativ. Den frihet detta innebär kan av många upplevas som förvirrande. Men förvirring är inte det värsta vi har. Den kan tvärtom vara en språngbräda för att söka mer och ny kunskap. Ja, man skulle rentav kunna påstå att den som idag inte är förvirrad helt enkelt inte är välorienterad.

9 Lars Dencik, Sidan 9 av 19 En av implikationerna för individerna av utvecklingen mot dagens turbosamhälle är det därmed åtföljande tilltagande kravet på självdisciplinering. Vi lever i idag i vad ekonomer ibland med ett försök till att vitsa till det kallar ett affluenza-samhälle. Vi omges av ett överflöd av allting och allting är jämfört med tidigare oerhört lätt-tillgängligt. Det krävs ofta inte mer än ett klick på mobilen eller datorn så har man, om man vill, tillgång till nästan vad man vill av t ex droger, sex och spel. Men också i mer vardagsnära sammanhang av fet junkfood, lösgodis, sockerladdade läskedrycker och gräddiga bakverk. När det gäller barn idag bekymrar läkare och annan hälsopersonal för det de kallar fettpesten. Ungarna t ex, och inte bara dom förresten, stoppar i sig mer av överflödet, och inte minst mer olämplig föda, än vad som är sunt för dem. Resultatet blir att vi både som individer och som befolkning håller på att svälla på bredden det är det som är fettpesten. Som har en tendens att smyga på oss nästan omärkligt. Tänk t ex på den dagliga och för många så heliga eftermiddagskaffepausen. Då har ju många haft för vana att unna sig t ex en kanelbulle. Men vem tänker då på att den där dagliga bullen då man för några år sedan började på jobbet vägde kanske så där 30 gram, medan samma gamla dagliga kanelbulle med åren vuxit till sig och nu väger sådär 100 gram. Individen behöver idag i mycket högre utsträckning än tidigare, och i allt högre grad, kunna motstå de förförande frestelsernas fara. Disciplinerar man sig inte kan det snabbt föra en ut på ett sluttande plan. Man måste kunna sköta sig, sin hälsa, sin kropp, sin kondition, sina nätverk, sin egen kompetensutveckling, etc. Förr, idet gamla kommandosamhället, var det andra instanser, kyrkan, myndighetsrepresentanter, överheten och auktoriteter av olika slag som såg till att man skötte sig. Men idag är det du själv som måste vara din egen övervakare och ordningsvakt. Aldrig förr har vi levt i ett samhälle som i så hög grad kräver av den enskilde att kunna kontrollera sig, hålla sina impulser i styr och lyda till själens furir (som Göran Palm kallade en diktsamling som kom ut redan 1967). Ur socialpsykologisk synvinkel kan man beskriva det moderna Sverige som ett mycket långt drivet självdisciplineringssamhälle. En annan för individen lika utmanande implikation är det starkt förhöjda kravet på att ha självförtroende eller självtillit. Det en aspekt värd att dröja vid lite utförligare för den berör nära vad jag skulle kalla det moderna samhällets socialpsykologiska grundbult. Nämligen att människor för att samhället skall fungera måste kunna känna tillit tillit både till sig själv och till andra. Utan tillit faller gemenskaper, det kan gälla hela samhällen likaväl som den enskilda familjen, ihop. Tillit är ett helt grundläggande sine qua non för att gemenskaper skall fungera. Förr, i det småskaliga stam- och bondesamhällets Gemeinschaft hade man tillit bara till dem man kände väl och var nära eller t o m genetiskt förbunden med familjen, släkten/klanen, bygemenskapen. Medan däremot såg med misstro mot stort sett allt

10 Lars Dencik, Sidan 10 av 19 sådant som låg utanför: det obekanta, de främmande. Man hade odlat morötterna och potatisen själv. Visste vem som lagat maten, kände dem man hade att göra med, kände dem man behövde lita på, osv. Nu, i turbosamhällets tilltagande Alleinschaft är vi däremot allt mer hänvisade till att behöva lita på människor vi inte känner, aldrig mött förr och antagligen aldrig kommer att möta igen. Men också på system vi inte själva har kunskap om än mindre kontroll över och på experter med allehanda specialkompetenser som vi inte har en chans att begripa eller själva tillägna oss. Låt mig illustrera med hur det gick till när jag själv kom hit. Som vanligt kom jag för sent iväg hemifrån och stod sen mitt i morgonrusningen på Vasagatan i Stockholm och väntade på att det skulle slå över till grönt på övergångsstället till Arlanda Express. Framför mig for bilarna förbi tätt och i full fart. Så blev det äntligen grönt och jag rusade ut på övergångsstället. Hur vågade jag göra det? Vad är förutsättningen för att kunna göra det? I bilarna, som jag inte alls kunde veta om de hade dugliga bromsar t ex, satt bara för mig helt okända människor. Men utan att tänka på det litade jag helt på både bilarna och förarna. Hade jag det minsta trott att kanske bara några av bilarna inte var trafiksäkra eller bara några av förarna inte var nyktra eller beredda att efterleva ljussignalerna ja, då skulle jag inte ha kommit hit idag, då skulle jag väl stått där än osäker på om jag verkligen kan lita på de där okända människorna i sina osäkra farkoster. När jag kom fram till Arlanda hade jag ingen biljett. Jag hade bara några dagar innan suttit vid datorn och knappat in några data på en hemsida. Trådlös är datorn också och inte begriper jag hur systemet egentligen fungerar. Men när jag kom fram till avgångshallen tastade jag in en kod och vips fick jag en lapp i handen med mitt namn och en platsanvisning i flyget på. Så systemet funkade, även om jag inte riktigt begriper hur. Men lita på det, det måste jag. Annars hade jag heller inte kunnat stå här. Väl på flyget bad jag inte att få se om tankarna var fyllda, inte heller förhörde jag piloten om han kvalifikationer för att ta mig upp i luften. Jag satte mig bara på min plats i full förlitan på att experterna, flygteknikerna och piloterna kan sina saker. Utan att tänka på det gjorde jag det som samhällslivet för att funka kräver av oss idag: att ha tillit till okända människor, till för mig obegripliga system och till experter som kan saker jag själv inte kan. Det förhåller sig faktiskt så att det aldrig tidigare har existerat ett så tillitskrävande samhälle som det vi nu lever i. Utan människors nästan obetingade tillit till andra, till systemens funktionsförmåga och till experters specialkunskaper skulle det moderna samhället helt enkelt inte kunna fungera (och gör det heller inte när tilliten sviks t ex genom korruption eller av att myndigheter, t ex polis, och system, t ex skol systemet,

11 Lars Dencik, Sidan 11 av 19 visar sig att inte leva upp till den tillit människor måste deponera i dem). Men för att människor skall kunna hantera sina liv på ett för dem själva relevant sätt räcker det inte med bara tillit till andra. Tilliten måste i lika hög grad gälla en själv och ens förmågor att klara de livsutmaningar man möter. Alltså tillit till sig själv, själv-tillit. Det var en egenskap som det inte alls lika nödvändigt att ha i det faktiskt inte särskilt avlägsna kommandosamhället. Tvärtom då kunde för mycket självförtroende ställa till det för en man kom lätt att gälla för en som försöker sticka upp och sattes därför på plats av den överhet som kunde känna sig utmanad av det. Jag förstår nu att det måste ha varit skälet till att jag själv ibland fick sänkt s k sedebetyg, alltså anmärkning för dåligt uppförande, i skolan. Men idag är det inte främst lydnad som krävs av individer. I stället är självtillit, ja t o m självhävdelse, idag egenskaper som det är viktigare för individer att ha än någonsin förr och kanske också viktigare än någonting annat, för att iden individuerade individen skall klara att navigera sig genom livet. Det nuvarande samhället är ju, som vi konstaterat, i hög grad både ett självbehärsknings- och ett du-måste-väljasjälv -samhälle. Utan god självtillit faller man igenom. Skulle man summera dessa krav på individen i ett enda psykologiskt begrepp kunde man säga att det för individen i dagens turbosamhälle gäller att besitta en robust Ego-styrka. För det tycks vara det som idag bryter igenom som det gällande sociala stratifieringskriteriet, som sociologer skulle säga, dvs vad som gör att vissa människor klarar sig bra och andra blir socialt utslagna. Människor idag lever under ett ständigt hot om att kuggas ut och det på allt fler sociala arenor, arbetslivet såväl som kärlekslivet, familjelivet likaväl som samhällslivet, ja, till slut t o m själva livet. För att på det sättet hamna i olycka. Med detta närmar vi oss något av det vi filmälskare känner igen: olyckan, det oblida ödet, det mänskliga debaclet, är ju ett stort och klassiskt tema i film. Men för er som på olika sätt är med att producera dessa filmer gäller det er idag att komma förbi de konventionella bilderna och stereotyperna av mänsklig olycka för att i stället i de nya filmerna och TV-serierna spegla och gestalta olycklighetens nya former och skepnader. Vi kan här tänka på tidsandans krav på att vara lyckad, lycklig, duglig på olika arenor, vara socialt flexibel, socialt kompetent, ha gedigen självsäkerhet och förmåga till självdisciplin och olyckan at inte ha detta i tillräcklig grad. Lycka och olycka är ju två av filmens vanligaste och starkaste ingredienser. "Alla lyckliga familjer liknar varandra, varje olycklig familj är olycklig på sitt eget vis", så inleder Leo Tolstoj sin berömda roman Anna Karenina. Men det stämmer inte. Det motsatta gäller snarare: Alla olyckliga familjer liknar varandra idet att de berusas, eller kanske snarare bedövas, av en känslomässig cocktail blandad på ingredienserna förtvivlan och maktlöshet.

samtal kring värderingar om Känslan för det allmänna Sverige

samtal kring värderingar om Känslan för det allmänna Sverige Personer från religiösa samfund (kristna och muslimer), Tjänstemän från Uppsala Kommun, Ungdomar som läser mediaprogram och SFI-studerande för samtal kring värderingar om Känslan för det allmänna Sverige

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig!

Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig! Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig! OBS detta dokument är ett särtryck omfattande bokens inledning samt de avsnitt som tydligast hänger samman med tid. 2005 Fredrik Warberg, Jörgen Larsson och

Läs mer

Att berätta om sin sorg

Att berätta om sin sorg Att berätta om sin sorg Äldres hantering av förlust Annika Jonsson, Karlstad universitet Innehållsförteckning: Inledning... 3 Syfte och forskningsfrågor... 3 Sorg och berättande... 4 Det empiriska materialet...

Läs mer

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com Att klara av en livsomställning 1 ATT BLI PENSIONÄR Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com 2 ATT BLI PENSIONÄR INLEDNING

Läs mer

Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se

Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se Om du var Rik och Lycklig... Vem bryr sig? Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se Friskrivningsklausul Författaren ger i denna text enbart sin egen syn på vad materialet innehåller och du

Läs mer

Tänk om han också fått chansen att komma hit

Tänk om han också fått chansen att komma hit Åtta män berättar om sig själva och mötet med Manscentrum i Haninge Tänk om han också fått chansen att komma hit En reflektion från en av de intervjuade männen vars kompis satt häktad för misshandel av

Läs mer

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter 2013 Lyssna på mig Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter Snacka aldrig skit om varandra. Aldrig. Det gör så jävla ont. Barn borde få bestämma 50% vid en skilsmässa så de vuxna inte

Läs mer

TANKAR OM ANDAN I SAMHÄLLET DÅ, NU OCH FRAMÅT

TANKAR OM ANDAN I SAMHÄLLET DÅ, NU OCH FRAMÅT TANKAR OM ANDAN I SAMHÄLLET DÅ, NU OCH FRAMÅT mats blomberg Under de tre korta decennierna mellan nuet och det tjugoförsta århundradet kommer miljontals vanliga, psykiskt normala människor att råka ut

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

Att förstå utsatthet. En studie om utsatthetens villkor, erfaren utsatthet och fritid i ungas liv

Att förstå utsatthet. En studie om utsatthetens villkor, erfaren utsatthet och fritid i ungas liv Att förstå utsatthet En studie om utsatthetens villkor, erfaren utsatthet och fritid i ungas liv Att förstå utsatthet En studie om utsatthetens villkor, erfaren utsatthet och fritid i ungas liv Who is

Läs mer

Arbeta i en globaliserad värld

Arbeta i en globaliserad värld Fakulteten för samhälls-och livsvetenskaper Christian Andersson Arbeta i en globaliserad värld Bo och arbeta i ett annat land i ett EU-perspektiv Working in a globalized world Live and work in another

Läs mer

R 2007:22 Invandrares företagande

R 2007:22 Invandrares företagande R 2007:22 Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige R 2007:22 Nutek Tryck: Danagårds Grafiska Första

Läs mer

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1 Tummen upp Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet. Vi följer ungdomars levnadsvillkor och utvärderar hur ungdomspolitiken förverkligas på statlig och kommunal nivå. Vi arbetar sektorsövergripande och

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

Etik i vården. forskning för vardagen

Etik i vården. forskning för vardagen Etik i vården forskning för vardagen 2003 Etik i vården forskning för vardagen Beställning av rapporten görs via: www.vr.se Etik i vården forskning för vardagen Barncancerfonden Hjärt-Lungfonden Vårdalstiftelsen

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

DISKUSSIONS- PROTOKOLL

DISKUSSIONS- PROTOKOLL DISKUSSIONS- PROTOKOLL Yttranden vid Riksteaterns kongress i Stockholm den 20-22 maj 2011 FREDAGEN DEN 20 MAJ Inledning Uppträdande av Jannes Fenomenala Orkester. 1 Kongressens öppnande (föredragningslistans

Läs mer

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar Ibland finns det inga enkla svar En bok om självskadebeteende och ätstörningar 1 Ibland finns det inga enkla svar 3 isbn 978-91-637-2561-6 Föreningen SHEDO/Ego Nova och författarna 2013 Boken ges ut med

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

The Work av Byron Katie

The Work av Byron Katie The Work av Byron Katie En introduktion Ingen kan ge dig frihet utom du själv. Denna lilla bok visar hur man gör. Byron Katie Det här häftet presenterar kärnan av The Work av Byron Katie. Tusentals häften

Läs mer

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson En rapport från FoU Söderhamn Att växa upp i storstadsskugga - i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson Omslagsbilden

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Att arbeta med. särskilt stöd. några perspektiv

Att arbeta med. särskilt stöd. några perspektiv Att arbeta med särskilt stöd några perspektiv Beställningsadress: Liber Distribution Publikationstjänst 162 89 Stockholm Tfn: 08-690 95 76 Fax: 08-690 95 50 E-post: skolverket.ldi@liber.se Beställningsnummer:

Läs mer

KONSTEN ATT GÖRA TILLSAMMANS

KONSTEN ATT GÖRA TILLSAMMANS KONSTEN ATT GÖRA TILLSAMMANS En utvärdering av projektet Atalantelab November 2005 Av Uncas Rydén Redovisning AtalanteLAB sid 2 Rio-Vasagatan t/r. Texter och grafisk form: Uncas Rydén Bilder: videofilmade

Läs mer

Attityder och bemötande mot funktionshindrade.

Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Tanja Sjöstrand Juni 2008 Examensarbete 10 p Social omsorg HK 97 Anders Hydén Sammanfattning Studien

Läs mer

Jag bryter inte när jag tänker

Jag bryter inte när jag tänker Jag bryter inte när jag tänker Internationella yrkesmänniskor berättar om sin väg till arbete i Sverige Renée Danielson Vedad Begovic Jag bryter inte när jag tänker Internationella yrkesmänniskor berättar

Läs mer

Krister Inde. Se dåligt Må bra. Indenova 1

Krister Inde. Se dåligt Må bra. Indenova 1 Krister Inde Se dåligt Må bra Indenova 1 AB Tidigare utgivna böcker och faktaskrifter med Krister Inde som författare och faktainsamlare: 1975 Synträning med optik (tillsammans med Örjan Bäckman), Liber

Läs mer