KOMPETENSPLATTFORM SKÅNE EN LÄGESRAPPORT. Anders Axelsson, Analytiker Näringsliv Skåne Arild 17 maj 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMPETENSPLATTFORM SKÅNE EN LÄGESRAPPORT. Anders Axelsson, Analytiker Näringsliv Skåne Arild 17 maj 2011"

Transkript

1 KOMPETENSPLATTFORM SKÅNE EN LÄGESRAPPORT Anders Axelsson, Analytiker Näringsliv Skåne Arild 17 maj 2011

2 Uppdrag till regionala självstyrelseorgan och samtliga samverkansorgan Regionala självstyrelseorgan och samverkansorgan i respektive län ska etablera kompetensplattformar för samverkan inom kompetensförsörjning och utbildningsplanering på kort och lång sikt. Inom ramen för uppdraget ska självstyrelseorganen och samverkansorganen samverka med relevanta regionala och lokala aktörer. De ska även samråda och föra dialog med statliga myndigheter inom kompetensförsörjningsområdet.

3 Syftet med kompetensplattformarna Ökad kunskap och översikt inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet, Samordning av behovsanalyser inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet, Ökad samverkan kring kompetensförsörjning och utbildningsplanering, samt Ökad kunskap om utbud och efterfrågan av utbildningsformer, med utgångspunkt i de olika utbildningsformernas nationella mål samt myndigheternas ansvar.

4 Frågor att diskutera Vad är Kompetensplattformens förutsättningar? Vad är plattformens nuläge? Vad är målet för Kompetensplattformen? Vad är framgång för plattformen? Hur ska Kompetensplattformen ta sig dit? Vilka är plattformens framgångsfaktorer? Hur får man olika insatser på statlig, kommunal och regional nivå att hänga samman när det gäller kompetensförsörjning? Hur skapar man bra kopplingar mellan näringslivet och utbildningsanordnarna?

5 Regional kompetensplattform Samordningsgrupp Analysgrupp Teknikcollege Utbildnings- & arbetsmarknads- Prognos Skåne 2020 Vård- & omsorg Ungas inträde på arbetsmarknaden Validering ESS/MaxLab Nationella Nätverk REGLAB etc. Job & kompetencer iöresundsregionen

6 IN- OCH UTFLYTTNING EFTERFRÅGAN PÅ ARBETSKRAFT NÄRINGSLIVET BEFOLKNINGEN GYMNASIET STUDIE- FÖRBEREDANDE HÖGSKOLA/ UNIVERSITET ARBETSKRAFTS- UTBUDET SYSSELSATTA OFFENTLIG SEKTOR GRUND- SKOLAN ARBETSLÖS- HET YRKESHÖG- SKOLA HUSHÅLLSSEKTORN GYMNASIET YRKES- FÖRBEREDANDE/ LÄRLING ÖVRIGA -SJUKDOM LEDIGHET UTANFÖR ARBETS- KRAFTEN PENDLING

7 VAD GÖR VI PÅ KORT OCH PÅ LÅNG SIKT? MÅNGA AKTÖRER KAN VI BLI BÄTTRE PÅ SAMORDNING? Högskola/Universitet På längre sikt (Utbildning) Yrkeshögskolan Gymnasiet Statliga myndigheter Region och kommun Arbetsförmedlingen Komvux/yrkesvux kommunerna Exportsäljarprogrammet Region Skåne Insatser här och nu (Arbetsmarknadspolitik)

8 Strategiska utmaningar för Skåne Ökad global konkurrens (Lissabonstrategin, EU2020) Fortsatt strukturomvandling (Industrin fortfarande viktig!) Ökad andel äldre i befolkningen. (AF, Generationsskiftet) Låg sysselsättningsgrad i Skåne (73% i Skåne jämfört med 75% i Riket) En växande andel unga saknar behörighet till gymnasiet (12,2% i Skåne jämfört med 11,1 procent i Riket) Behov av ökad samverkan mellan Utbildning, Arbetsmarknad, Näringslivet (GY 11) Del av en gränsregional arbetsmarknaden

9 Arbetslöshet år Öppet arbetslösa samt i program med akt.stöd Förändr. mars mars 2011, proc.enh. Öppet arbetslösa samt i program med akt.stöd Förändr. mars mars 2011, proc.enh. Landskrona 11.5% 0.4% Riket 6.5% -0.7% Åstorp 9.0% -0.2% Simrishamn 6.5% -0.5% Malmö 8.9% 0.1% Ängelholm 6.5% -0.8% Tomelilla 8.8% 0.0% Örkelljunga 6.3% -0.4% Bjuv 8.5% -0.1% Ystad 6.1% -0.4% Östra Göinge 8.5% -0.7% Höganäs 5.9% -0.3% Helsingborg 8.4% 0.0% Eslöv 5.7% -0.4% Bromölla 8.1% -0.4% Höör 5.5% -0.2% Hässleholm 7.7% -0.8% Sjöbo 5.5% -0.8% Perstorp 7.4% -0.2% Hörby 5.1% -1.0% Klippan 7.3% -0.3% Båstad 4.9% -0.1% Kristianstad 7.3% -0.9% Kävlinge 4.1% -0.5% Skåne län 7.1% -0.3% Staffanstorp 4.1% -0.5% Burlöv 7.1% -0.8% Lund 3.9% -0.4% Osby 7.1% -0.6% Svedala 3.9% -1.1% Trelleborg 7.1% -0.8% Vellinge 3.6% -0.4% Svalöv 6.9% 0.2% Lomma 2.7% -0.2% Skurup 6.8% -0.4% Källa: Arbetsförmedlingen

10 Ungdomsarbetslöshet (18-24 år) Öppet arbetslösa samt i program med akt.stöd Förändr. mars mars 2011, proc.enh. Öppet arbetslösa samt i program med akt.stöd Förändr. mars mars 2011, proc.enh. Bromölla 20.4% -1.0 Burlöv 11.6% -2.9 Tomelilla 19.3% 4.4 Höör 11.4% 0.4 Östra Göinge 16.4% 1.9 Eslöv 11.2% 1.1 Landskrona 16.3% -0.5 Sjöbo 10.9% -0.1 Skurup 15.2% 1.5 Höganäs 10.6% -0.6 Hässleholm 14.3% 0.6 Skåne län 10.5% -0.3 Simrishamn 14.2% 0.3 Malmö 10.3% -0.3 Osby 13.6% -1.7 Örkelljunga 10.2% -1.6 Ystad 13.4% 1.1 Riket 10.0% -1.0 Bjuv 13.3% 0.5 Båstad 8.9% -0.2 Trelleborg 13.3% -1.2 Staffanstorp 8.8% -0.9 Kristianstad 13.1% -0.5 Hörby 8.2% -2.1 Ängelholm 13.1% -0.9 Svedala 7.6% -2.4 Perstorp 12.8% 0.2 Vellinge 6.7% 0.2 Åstorp 12.8% -0.7 Kävlinge 6.5% 0.8 Svalöv 12.3% 0.3 Lomma 5.3% 0.4 Klippan 12.1% -2.4 Lund 3.2% -0.4 Helsingborg 11.8% -0.6 Källa: Arbetsförmedlingen

11 Kommunfamiljer 1 Storstäder (3 kommuner) Kommuner med en folkmängd som överstiger invånare. 2 Förortskommuner till storstäder Kommuner där mer än 50 procent av nattbefolkningen pendlar till (38 kommuner) arbetet i någon annan kommun. Det vanligaste utpendlingsmålet ska vara någon av storstäderna. 3 Större städer (31kommuner) Kommuner med invånare samt en tätortsgrad överstigande 70 procent. 4 Förortskommuner till större städer (22 kommuner) 5 Pendlingskommuner (51 kommuner) 6 Turism- och besöksnäringskommuner (20 kommuner) 7 Varuproducerande kommuner (54 kommuner) 8 Glesbygdskommuner (20 kommuner) 9 Kommuner i tätbefolkad region (35 kommuner) 10 Kommuner i glesbefolkad region (16 kommuner) Kommuner där mer än 50 procent av nattbefolkningen pendlar till arbetet i en annan kommun. Det vanligaste utpendlingsmålet ska vara någon av de större städerna i grupp 3. Kommuner där mer än 40 procent av nattbefolkningen pendlar till en annan kommun. Kommuner där antalet gästnätter på hotell, vandrarhem och campingar överstiger 21 per invånare eller där antalet fritidshus överstiger 0,20 per invånare. Kommun där 34 procent eller mer av nattbefolkningen mellan 16 och 64 år är sysselsatta inom tillverkning och utvinning, energi och miljö samt byggverksamhet (SNI2007) Kommun med en tätortsgrad understigande 70 procent och mindre än åtta invånare per kvadratkilometer. Kommun med mer än personer inom en radie på 112,5 kilometer. Kommun med mindre än personer inom en radie på 112,5 km.

12 Befolkning Befolkningstillväxt fördelat på kommunfamilj Befolkningstillväxt (%) Mal Sve Sku Lom Sta Bur Vel Lund Esl Hel Bjuv Kri Häs Käv Åst Höör Sjö Hörby Sva Tre Hög Kli Äng Tom Bro Osby Ö Gö Bås Pers Örk Kommuner i Skåne Övriga kommuner Riksgenomsnitt Lan Yst Sim 1 Storstäder 2 Förortskommuner till storstäder 3 Större städer 4 Förortskommuner till större städer 5 Pendlingskommuner 6 Turism- och besöksnäringskommuner 7 Varuproducerande kommuner 8 Glesbygdskommuner 9 Kommuner i tätbefolkad region 10 Kommuner i glesbefolkad region Kommunfamilj

13 Sysselsättningsgrad år, 2008 Sysselsättningsgrad 2008 inkl. öresundspendling, fördelat på kommunfamilj Sysselsättningsgrad (%) Mal Lom Sve Sta Vel Sku Bur Kommuner i Skåne Övriga kommuner Riksgenomsnitt Häs Kri Hel Lund Sjö Esl Käv Höör Hög Hör Sva Ö Gö Bro Åst Bjuv Äng Osby Tre Tom Klip Bås Örk Pers Yst Sim Lan 1 Storstäder 2 Förortskommuner till storstäder 3 Större städer 4 Förortskommuner till större städer 5 Pendlingskommuner 6 Turism- och besöksnäringskommuner 7 Varuproducerande kommuner 8 Glesbygdskommuner 9 Kommuner i tätbefolkad region 10 Kommuner i glesbefolkad region Kommunfamilj

14 Antal förvärvsarbetande efter utbildningsnivå i Skåne 1993 till Antal År Utb kortare än 3-årigt gymnasium Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år Eftergymnasial utbildning totalt 3-årig gymnasieutbildning Minst 3-årig eftergymnasial utbildning

15 Antal förvärvsarbetande efter utbildningsnivå i Skåne 1993 till % 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% Utb kortare än 3-årigt gymnasium 3-årig gymnasieutbildning Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år Minst 3-årig eftergymnasial utbildning Källa: raps-ris

16 Relativ arbetslöshet för ungdomar (<25 år) med grundskola respektive gymnasium som högsta utbildning, genomsnitt Kommuner i de tre storstadsregionerna. 25% 20% Gymnasium 15% 10% y = x R² = % 0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Grundskola Källa: SCB, beräkning av WSP

17 Andelen ungdomar som avslutat grundskolan och samma år har behörighet till gymnasiet, Andel % Hallands län Västerbottens län Gotlands län Stockholms län Norrbottens län Jämtlands län Dalarnas län Uppsala län Kalmar län Jönköpings län Kronobergs län Västra Götalands län Riket Värmlands län Gävleborgs län Östergötlands län Skåne län Blekinge län Västmanlands län Västernorrlands län Södermanlands län Örebro län

18 Andelen ungdomar som avslutat grundskolan och samma år har behörighet till gymnasiet i Skånes kommuner, Vellinge Lomma Ystad Lund Kävlinge Simrishamn Höganäs Båstad Staffanstorp Höör Svedala Ängelholm Örkelljunga Skurup Åstorp Helsingborg Svalöv Skåne Östra Göinge Sjöbo Kristianstad Eslöv Burlöv Perstorp Osby Klippan Hörby Hässleholm Trelleborg Bromölla Bjuv Tomelilla Landskrona Malmö

19 Andelen ungdomar som avslutat grundskolan och samma år har behörighet till gymnasiet efter födelseregion i Skåne 1998 till Andel % Bruten Y-axel samtliga födelseregion: Norden exkl. Sverige födelseregion: världen exkl. EU/EFTA födelseregion: Sverige födelseregion: EU/EFTA exkl. Norden År

20 Andelen ungdomar som avslutat grundskolan och samma år har behörighet till gymnasiet efter vistelsetid i Sverige år Andel % samtliga utrikes födda vistelsetid < 2 år vistelsetid 2-4 år vistelsetid 4-10 år vistelsetid > 10 år

21 Andel personer år som varken studerar eller förvärvsarbetar i storstadsregionerna och riket 1997 till Andel % Bruten Y-axel År Stockholms län Skåne exkl gränspendlare Skåne inkl gränspendlare Västra Götalands län Riket

22 Arbetsmarknadsprognos 2020 input till arbetet med en utbildnings och arbetsmarknadsprognos

23 Bakgrund Region Skåne har tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholm, Västra Götalandsregionen och Tillväxtverket givit SCB i uppdrag att göra en regional nedbrytning av Trender och prognoser. Som ett led i detta arbete har vi beställt en sysselsättningsprognos av WSP.

24 Metod Raps-modellen (Regionalt Analys- och PrognosSystem). Bygger på nationella antaganden om tillväxttakter per bransch från Konjunkturinstitutet och Långtidsutredningen Efterfrågan balanseras mot befolkningen (enl. Region Skånes bef.prog). Hänsyn tas till planerade investeringar i infrastruktur Öresundspendling enl. Öresundsbrons prognos. Oförändrad pendling över länsgräns.

25 Befolkning Totalt Totalt Totalt , absolut Totalt , procent 5.9% 9.5%

26 Sysselsättning Sysselsatta med arbetsplats i Skåne Statistik Prognos

27 Sysselsättningsgraden (20-64 år) i storstadsregionerna Skåne Stockholm Västra Götaland Riket Källa: SCB, raps-ris

28 Sysselsatta enligt prognos Företags och individtjänster Vård och omsorg Handel Tillverkning och utvinning Utbildning Bygg Offentlig förvaltning Jordbruk, skogsbruk, fiske Energi, vatten, avfall

29 Sysselsättningsutveckling per bransch Förändr Förändr Företags och individtjänster ,2% 9,0% Vård och omsorg ,3% 8,5% Handel ,8% 14,4% Tillverkning och utvinning ,7% -3,0% Utbildning ,5% 9,6% Bygg ,0% 16,9% Offentlig förvaltning ,4% 8,2% Jordbruk, skogsbruk, fiske ,3% -8,8% Energi, vatten, avfall ,5% 6,1% Totalt ,9% 8,2%

30 Utblick mot Danmark det öresundsregional perspektivet Center for regional och turismeforskning (CRT) har nyligen släppt en ny prognos. CRT:s prognos är det närmaste en officiell regional prognos som finns i Danmark Prognosen visar på de stora skillnader som finns i tillväxt på de bägge sidorna av Öresund. Tillväxten präglas av de skilda demografiska förutsättningarna. Danmarks svaga befolkningsutveckling ger sämre tillväxt än i Skåne

31 Jämförelse Danmark - Befolkning Tillväxt Skåne = 9,5 procent

32 Jämförelse Danmark - Arbetskraftsutbud Tillväxt Skåne =8 procent

33 Slutsatser Snabb tillväxt av både sysselsättningen och befolkningen ger en svag uppgång av sysselsättningsgraden Företags- och individtjänster och handel står för nästan 60 procent av sysselsättningstillväxten Prognoserna pekar mot en klart högre tillväxt i Skåne än på Själland. Orsaker: Svag demografi och svag produktivitetstillväxt

34 Fortsatt arbete Avstämning av sysselsättningsprognosen mot prognosen över utbud av arbetskraft (SCB) Dialog med intressenter om resultaten (AF, utbildningsanordnare, näringsliv) Författande av rapport och kommunikation av resultat till utbildningsanordnare och syvare Öresundsregionala kopplingar: Job og kompetence 2

35 Styrkor och svagheter Styrka: Kommit långt i planering av regionala kompetensanalyser och prognoser Styrka: Kommit en bit på vägen mot att bygga upp relevanta branschkontakter (Sjukvården och Teknikföretagen) Styrka: Bra kontakter med andra regioner (Reglab, andra storstadsregioner, Sydvästsverige) Svaghet: Fortfarande svag organisation, mest lösligt nätverk Svaghet: Fler branschkontakter på rätt nivå Svaghet: Hur går vi från analys till operativa insatser? Svaghet: Hur kopplar vi upp oss mot utbildningssystemen?

36 Frågor att diskutera Vad är Kompetensplattformens förutsättningar? Vad är plattformens nuläge? Vad är målet för Kompetensplattformen? Vad är framgång för plattformen? Hur ska Kompetensplattformen ta sig dit? Vilka är plattformens framgångsfaktorer? Hur får man olika insatser på statlig, kommunal och regional nivå att hänga samman när det gäller kompetensförsörjning? Hur skapar man bra kopplingar mellan näringslivet och utbildningsanordnarna?

37

38 Förstudie om prognosmodell och metod för strategisk kompetensförsörjning inom Vård- och omsorg i Skåne Samarbete mellan Näringsliv Skåne och Avdelningen för strategisk personalförsörjning. Uppdrag åt forskare på Kulturgeografiska Institutionen, Uppsala universitet Analys av balans/obalans av personal och kompetenser i ett framtidsperspektiv. Konstruktion av prognosmodell Utveckla mål och strategier med olika delar av vården och omsorgen. Ta fram förslag om prioriteringar och åtgärder Uppföljning och utvärdering: Feedback till ledningen och verksamheterna.

39 Utveckling av modell

40 Rekommendationer Region Skåne rekommenderas går vidare med genomföra prognos och metodutveckling enligt förstudiens förslag Viktigt att inte bara fokusera på prognosen utan även utveckla arbetssätt, förankring och implementering Bygga signalsystem för återkommande återkoppling mellan ledning och verksamhet Kartlägga rörligheten av olika kompetenser inom vård- och omsorg Identifiera framtida kompetensbehov och leverera input till strategier och mål

41 Inflöde och utflöde av kompetenser

42 Slutsatser Det finns ett stort intresse bland chefer att diskutera kompetensförsörjningsfrågan, men man saknar ett forum för den diskussionen Det verkar föreligga ett behov av samordning av regionala insatser och mer systematisk kommunikation till chefer om insatserna Samarbetsmöjligheter med universitet och utbildningsanordnare i kompetensförsörjningsfrågan behöver antingen utvecklas eller belysas Behov av ett brett analysunderlag för kompetensförsörjningsbeslut men inte självklart vem som är ansvarig för analysen o implementering. Man efterlyser en kompetensförsörjningsmodell som kan hantera de stora framtidsteman som diskuterats (teknik, organisation, demografi, sjukdomspanorma etc.)

43 Kompetensfrågan inom vård- och omsorg ST-ledarprogram, Nulägesrapport: Intervjuer med 13 förvaltnings- och verksamhetschefer Frågeställningar: Är strategisk kompetensförsörjning en självklar ledningsfråga i en kunskapsintensiv verksamhet som hälsooch sjukvård? På vilket informationsunderlag baseras beslut om lång och kortsiktig kompetenssatsning? Uppfattar man att man kan påverka kompetensförsörjningsbeslut i organisationen? Vilka kanaler ser man som möjliga att påverka kompetensförsörjning igenom? Vilka stora förändringar i framtiden ser man kan komma att påverka kompetensbehovet?

Näringsliv Skåne. Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020

Näringsliv Skåne. Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020 Näringsliv Skåne Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020 Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020 Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SKÅNE LÄN Juni 15 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning av

Läs mer

Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden. fokus på unga som varken arbetar eller studerar

Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden. fokus på unga som varken arbetar eller studerar Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden fokus på unga som varken arbetar eller studerar Text Marwin Nilsson Emily Svärd Text- och bildredigering Gun Westberg Rapporten kan beställas från Strömbergs, Silovägen

Läs mer

Sveriges Nya Geografi

Sveriges Nya Geografi Sveriges Nya Geografi 2014 Sveriges Nya Geografi 2014 I år ges Sveriges Nya Geografi ut för sjuttonde året i rad. Bakom publikationen står Arena för Tillväxt och konsultföretaget Sweco. Arena för Tillväxt

Läs mer

Ekonomjobb, bara för Svensson?

Ekonomjobb, bara för Svensson? Ekonomjobb, bara för Svensson? En rapport om utrikes födda civilekonomer på svensk arbetsmarknad Nästan hälften jobbar inte med det de är utbildade för Förord Civilekonomer är en stor akademikergrupp

Läs mer

Arbetsmarknadsstrategi

Arbetsmarknadsstrategi Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Beslutad av kommunfullmäktige 2011-03-30 73 Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85

Läs mer

Framtidens näringsliv

Framtidens näringsliv Framtidens näringsliv vilka krav ställer det på den fysiska planeringen? TemaPM: Näringslivsdialog Markanvändning, tillgänglighet och flerkärnig ortstruktur Strukturbild för Skåne 1 Markanvändning, tillgänglighet

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Syfte och mål

1. Bakgrund. 2. Syfte och mål Slutrapport från pilotprojekt kompetenssamordning: Rapport om pilotprojekt i Fyrbodal för uppbyggnad av regional kompetensplattform i Västra Götaland 1. Bakgrund I december 2009 fick Västra Götalandsregionen

Läs mer

Folkhögskolan - en del av Skånes kompetensförsörjning

Folkhögskolan - en del av Skånes kompetensförsörjning Folkhögskolan - en del av Skånes kompetensförsörjning om insatser för att omfördela maktresurser och underlätta ungas etablering Jonas Olofsson Désirée Annvir Malmö högskola Institutionen för hälso- och

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för Regional konkurrenskraft och sysselsättning Östra Mellansverige 2007-2013

Regionalt strukturfondsprogram för Regional konkurrenskraft och sysselsättning Östra Mellansverige 2007-2013 Bilaga 2 till regeringsbeslut 2006-01-18 I 5 N2006/8775/RUT Regionalt strukturfondsprogram för Regional konkurrenskraft och sysselsättning Östra Mellansverige 2007-2013 Förslag till operativt program CCI

Läs mer

Studien har gjorts av teol. Kand. Øyvind Tholvsen i samarbete med NFU-Sverige och Församlingsgrundarnätverket Tel 070-644 32 27, E-post:

Studien har gjorts av teol. Kand. Øyvind Tholvsen i samarbete med NFU-Sverige och Församlingsgrundarnätverket Tel 070-644 32 27, E-post: Studien har gjorts av teol. Kand. Øyvind Tholvsen i samarbete med NFU-Sverige och Församlingsgrundarnätverket Tel 7-644 32 27, E-post: oyvind.tholvsen@efk.se Frikyrkan flyttar En studie av frikyrkornas

Läs mer

41 000 anställningar till och med 2025. En studie av rekryteringsbehovet i Norrbottens län

41 000 anställningar till och med 2025. En studie av rekryteringsbehovet i Norrbottens län 41 000 anställningar till och med En studie av rekryteringsbehovet i Norrbottens län Titel Författare: Information: Omslagsbild: Kontaktperson: 41 000 anställningar till och med. En studie av rekryteringsbehovet

Läs mer

kommuninvest DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN

kommuninvest DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN kommuninvest 214 DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN Innehållsförteckning Förord... 3 Inledning... 5 Avsnitt 1 Kommunsektorns investeringar... 6 De totala investeringarna ökade 213... 6 Stadigt ökande investeringsvolymer

Läs mer

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 Rapportens disposition... 5 1.2 Allmän beskrivning av Region Östra Mellansverige...

Läs mer

Socioekonomisk analys Mellersta Norrland Europeiska socialfonden 2014-2020

Socioekonomisk analys Mellersta Norrland Europeiska socialfonden 2014-2020 Socioekonomisk analys Mellersta Norrland Europeiska socialfonden 2014-2020 Reviderad 10 mars, 2014 Innehåll Uppdraget en socioekonomisk analys av Mellersta Norrland... 2 Utvärdering av socialfonden -2007-2013...

Läs mer

Tre år med RUP. Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län. Lägesrapport och analys, april 2011. Rapport 2011:04

Tre år med RUP. Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län. Lägesrapport och analys, april 2011. Rapport 2011:04 Tre år med RUP Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län Lägesrapport och analys, april 2011 Rapport 2011:04 Produktion: Regionförbundet Jönköpings län, april 2011 Foto: www.smalandsbilder.se, sid

Läs mer

ARBETSMARKNADSSTUDIE HELSINGBORG

ARBETSMARKNADSSTUDIE HELSINGBORG ARBETSMARKNADSSTUDIE Local Agenda Network for Employment HELSINGBORG The Project is supported by the European Commission, DG Employment and Social Affairs RAPPORT Bo Eriksson FRAMTIDSUTBILDNING AB 2001-07-05

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

UNG IDAG. En beskrivning av ungdomars villkor

UNG IDAG. En beskrivning av ungdomars villkor UNG IDAG 2011 En beskrivning av ungdomars villkor 1 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvilkor. Vi ger stöd till föreningsliv och kommuner samt till internationellt samarbete.

Läs mer

kommuninvest DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN 2013

kommuninvest DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN 2013 kommuninvest DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN 213 Innehållsförteckning Förord...3 Inledning...4 Avsnitt 1 Sektorns investeringar...5 Kommunernas investeringar...6 Landstingens investeringar...7 Självfinansieringsgrad...

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. Maj 2011

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. Maj 2011 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi Maj 2011 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden och

Läs mer

Utan invandring avfolkas Sverige

Utan invandring avfolkas Sverige Utan invandring avfolkas Sverige En studie om kommunernas demografiska utmaning Stina Wassén och Andreas Bergström! Fores Policy Paper 2014 : 3 Förord Enligt SCB:s befolkningsstatistik hade 84 av Sveriges

Läs mer

Vuxenutbildningen i kommunerna, en översikt. Redovisning av enkätsvar per 15 april 2010. Av Jonatan Messeter & Henrik Larkander

Vuxenutbildningen i kommunerna, en översikt. Redovisning av enkätsvar per 15 april 2010. Av Jonatan Messeter & Henrik Larkander Vuxenutbildningen i kommunerna, en översikt. Redovisning av enkätsvar per 15 april 2010 Av Jonatan Messeter & Henrik Larkander Sammanfattning Syften med rapporten är att försöka beskriva en bild av vuxenutbildningen

Läs mer

Hushållsavfall i siffror

Hushållsavfall i siffror Hushållsavfall i siffror - Kommun- och länsstatistik 2012 rapport U2013:16 ISSN 1103-4092 Förord Avfall Sverige ger varje år ut publikationen Svensk avfallshantering som presenterar avfallsstatistik över

Läs mer

STATISTIKBILAGA: ANALYS AV NORRA MELLANSVERIGE

STATISTIKBILAGA: ANALYS AV NORRA MELLANSVERIGE REGION GÄVLEBORG Analys Norra Mellansverige UPPDRAGSNUMMER 3582083000 STATISTIKBILAGA: ANALYS AV NORRA MELLANSVERIGE STOCKHOLM SWECO EUROFUTURES AB 1 (102) S w e co Kaplansbacken 10 Box 415 SE-101 28 Stockholm,

Läs mer

Kompetensbehovet i Sörmland

Kompetensbehovet i Sörmland - En sammanställning av rapporter om Kompetensbehovet i Sörmland Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen på regionfullmäktige maj 2006 En

Läs mer

Vad vet vi om kompetensbehoven i Uppsala län 2009?

Vad vet vi om kompetensbehoven i Uppsala län 2009? Vad vet vi om kompetensbehoven i Uppsala län 2009? En översikt [juni 2009] 0 Innehållsförteckning Kompetensförsörjning avgörande för länets utveckling 2 Bakgrund 2 Sammanfattande slutsats 2 Arbetsmarknaden

Läs mer

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län 2012 2 Arbetsmarknadsutsikter 2011-2012 för Västernorrlands län Innehållsförteckning Sida DEFINITIONER... 2 ARBETSFÖRMEDLINGENS ARBETSMARKNADSPROGNOSER...

Läs mer

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel ( ) Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag Malmö Anna Kremel Förord FSF har sedan drygt ett och ett halvt år arbetat med att belysa vilken betydelse företagsklimatet

Läs mer

Orter med befolkningsökning. - Exempel på attraktiva orter perioden 2000-2010. Rapport 2011:11

Orter med befolkningsökning. - Exempel på attraktiva orter perioden 2000-2010. Rapport 2011:11 Rapport 2011:11 Orter med befolkningsökning - Exempel på attraktiva orter perioden 2000-2010 Denna studie visar befolkningsutvecklingen inom Sveriges tätorter under åren 2000-2010. Syftet med studien har

Läs mer