Näringsliv Skåne. Konjunktur och

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Näringsliv Skåne. Konjunktur och"

Transkript

1 Näringsliv Skåne Konjunktur och arbetsmarknad Rapport november

2 Sverige inför osäkra tider Det kommande året ter sig allt mer dystert när vi studerar de senaste prognoserna för Sveriges ekonomiska utveckling. Regeringen har sänkt förväntningarna på Sveriges ekonomiska tillväxt för 2012 till 1,3 procent och sysselsättningen förväntas stå still. Den optimism som fanns i våras, då regeringen pratade om arbetslöshet nere på nivåer som vi inte sett sedan och 70-talet, är borta. Det märks en tydlig avmattning i form av sänkt omsättning inom sällanköpshandeln och även Konjunkturinstitutets konfidensindikator pekar mot att Sverige ligger på gränsen till en recession och att förväntningarna på framtiden är låga. Förklaringarna till de dystra utsikterna är naturligtvis finanskriserna i USA och inom Eurozonen. En osäkerhet i prognoserna är bostadsmarknaden. En tilltagande oro på finansmarknaden riskerar att förstärkas om en eventuell bostadsbubbla brister. Det är omtvistat bland våra experter huruvida det finns en bostadsbubbla eller inte, meningarna skiftar mellan till exempel Riksbanken och Bostadskreditnämnden, men det kan konstateras att om det finns en bubbla så ligger hushållen skuldsättning bland de högsta nivåerna i Europa. Ett kraftigt prisfall på bostäder i kombination med en ökande arbetslöshet riskerar att utlösa en kris i banksystemen vilken innebär att tillgången till krediter stryps och att staten får gå in och täcka förluster inom finanssektorn liksom vid tidigare kriser. Krisen i de så kallade PIIGSländerna (Portugal, Irland, Italien, Grekland och Spanien) visar att även länder med relativt välskötta ekonomier snabbt kan dras ner av spruckna bostadsbubblor och en havererad kreditmarknad. Det finns skäl att poängtera att det tycks bli allt svårare att göra prognoser för framtiden. Inte minst prognosmakarna oförmåga att förutsäga finanskrisen 2008 är slående liksom svårigheterna att förutspå den snabba återhämtningen av ekonomin och sysselsättningen som började hösten Jämför vi Riksbankens, Swebanks, SEB:s, Nordeas och Konjunkturinstitutets prognoser för BNPtillväxt under 2012 så varierar förväntningarna från 2,2 procent (Swebank) ner till 0,8 procent (Nordea). Prognosmakarna ligger dock fortfarande långt ifrån den nedgång på 5,3 procent som vi såg Skånes arbetslöshet i juli är fortsatt hög nivå och Själland har kommit ikapp Arbetslösheten är fortsatt relativt hög i Skåne jämfört med riket. I Skåne var i augusti personer mellan år antingen öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, vilket motsvarade 7,0 procent av befolkningen. I riket var personer öppet arbetslösa eller i program (6,2 %). Jämfört med augusti 2010 har arbetslösheten minskat med personer i Skåne och med personer i riket. Andel öppet arbetslösa samt personer i program med aktivitetsstöd, år, augusti 2011 samt förändring mellan augusti 2010 och augusti samt i program med Förändr. aug aug. 2011, proc.enh. samt i program med Förändr. aug aug. 2011, proc.enh. Landskrona 10.8% -0.3 Riket 6.2% -0.6 Malmö 9.1% 0.2 Skurup 6.1% -0.2 Östra Göinge 8.5% 0.3 Örkelljunga 6.0% -0.2 Helsingborg 8.3% -0.3 Ystad 5.7% -0.7 Åstorp 8.3% 0.0 Höganäs 5.6% -0.1 Bjuv 8.1% -0.1 Simrishamn 5.4% -0.8 Bromölla 8.0% -0.3 Eslöv 5.3% -0.6 Tomelilla 7.7% -0.6 Höör 5.1% -0.9 Osby 7.3% -0.4 Sjöbo 5.1% -0.3 Perstorp 7.3% -0.1 Hörby 4.8% -1.2 Kristianstad 7.2% -0.4 Båstad 4.5% -0.2 Burlöv 7.1% -0.8 Staffanstorp 4.2% -0.4 Skåne län 7.0% -0.2 Kävlinge 4.0% -0.2 Hässleholm 7.0% -0.9 Lund 4.0% -0.3 Svalöv 6.8% -0.2 Svedala 3.9% -0.4 Klippan 6.6% -0.2 Vellinge 3.5% -0.3 Trelleborg 6.4% -0.7 Lomma 2.8% -0.3 Ängelholm 6.3% -0.5 Källa: Arbetsförmedlingen 2

3 I augusti fanns det arbetslösa ungdomar i Skåne, vilket var en minskning sedan augusti 2010 med 500 personer. Andelen arbetslösa ungdomar uppgick till10,9 procent i Skåne och 10,1 procent i riket. Andelen ungdomar som står utan arbete har därmed stigit jämfört med våren, vilket kan förklaras med att arbetslösheten alltid ökar under sommarmånaderna på grund av att många unga går ut gymnasiet och då registrerar sig som arbetslösa hos arbetsförmedlingen. Andel öppet arbetslösa samt personer i program med aktivitetsstöd, år, augusti 2011 samt förändring mellan augusti 2010 och augusti samt i program med Förändr. aug aug. 2011, proc.enh. samt i program med Förändr. aug aug. 2011, proc.enh. Bromölla 20.9% -1.6 Eslöv 11.7% 0.3 Östra Göinge 16.7% 1.5 Malmö 11.7% 0.2 Tomelilla 15.9% -0.5 Perstorp 11.4% 0.8 Landskrona 15.8% -2.2 Simrishamn 11.0% -1.7 Bjuv 14.5% 0.8 Skåne län 10.9% -0.7 Kristianstad 14.0% -0.7 Höör 10.9% -3.1 Skurup 13.4% 0.2 Staffanstorp 10.2% -0.6 Hässleholm 13.3% -1.7 Riket 10.1% -1.4 Osby 13.1% -3.6 Sjöbo 9.8% -2.4 Ystad 13.0% -1.7 Hörby 9.2% -1.5 Åstorp 12.9% -0.2 Svedala 9.2% -1.0 Ängelholm 12.8% -2.5 Kävlinge 8.7% 2.1 Svalöv 12.7% -1.6 Örkelljunga 8.7% -1.2 Burlöv 12.5% -2.1 Båstad 8.2% -2.4 Klippan 12.5% -1.8 Vellinge 7.2% -0.7 Helsingborg 12.1% -1.5 Lomma 5.6% -2.2 Trelleborg 12.1% -2.4 Lund 3.8% -0.4 Höganäs 12.0% 1.1 Källa: Arbetsförmedlingen På längre sikt framstår inte dagens arbetslöshetsnivåer som anmärkningsvärt höga, snarast är det den relativt låga arbetslösheten på runt fyra procent under 2007 och 2008 som framstår som ett undantag. Arbetslösheten inom Skåne har däremot genomgått ett geografiskt skifte. Nordöstra Skåne klarade krisen i början av 1990-talet relativt väl och hade en förhållandevis låg andel arbetslösa, vilket fortsatte vara fallet fram till 2004/05. Efter krisen 2008 ökade arbetslösheten kraftigast i nordöstra och nordvästra Skåne, vilket handlar om att dessa båda regioner drabbades hårdast av finanskrisen som slog kraftigast mot tillverkningsindustrin. Sydvästra Skåne, som under 1990 och första halvan av 00-talet brukade ha högst arbetslöshet i Skåne är numera tillsammans med sydöstra Skåne den delregion som har lägst arbetslöshet i länet. Antalet varsel i Skåne under augusti uppgick till 217 stycken, vilket var lägre än såväl föregående månad (316) som under augusti 2010 (496). 3

4 Andel öppet arbetslösa samt personer i program med aktivitetsstöd, av invånare år, kvartal kvartal % 9.0% 8.0% 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% 2000k1 2000k4 2001k3 2002k2 2003k1 2003k4 2004k3 2005k2 2006k1 2006k4 2007k3 2008k2 2009k1 2009k4 2010k3 Sydvästra Skåne Nordvästra Skåne Nordöstra Skåne Sydöstra Skåne Riket Källa: SCB och Arbetsförmedlingen, bearbetningar av Region Skåne Danmarks svaga upphämtning efter finanskrisen fortsätter att prägla utvecklingen av arbetslösheten i Öresundsregionen. Medan arbetslösheten sjunkigt något i Sverige under det senaste året så är tendensen fortfarande stigande i Danmark. Även de relativt osäkra regionala uppgifterna bekräftar de nationella trenderna. Skåne, med en arbetslöshet på 9,0 procent1 under första kvartalet 2011 ligger endast något över nivån i Danmark, Sverige och på Själland, vilka alla ligger på 8,2 procent. Andel arbetslösa i procent av befolkningen år, kvartal kvartal Procent av befolkningen år Q1 2007Q2 Källa: Örestat (Öresunds-AKU) 2007Q3 2007Q4 2008Q1 2008Q2 2008Q3 2008Q4 2009Q1 2009Q2 2009Q3 2009Q4 2010Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q4 2011Q1 Danmark Øresund Region DK Sverige Skåne 1 I denna mätning används den officiella definitionen av arbetslöshet, vilken innebär att även heltidsstuderande som söker arbete kan räknas som arbetslösa. Arbetslösheten i denna undersökning är därför högre än i den statistik som redovisas av Arbetsförmedlingen. 4

5 Svag utveckling av sysselsättningen Skåne och Själland närmar sig varandra Skåne har under en längre tid haft en relativt låg sysselsättningsgrad. År 2009, som i nuläget är det senaste året som vi kan få tillförlitliga registerdata ifrån, hade Skåne den näst lägsta sysselsättningsgraden i landet. För mera aktuella tal måste vi förlita oss på den enkätbaserade arbetskraftsundersökningar (AKU). En sådan görs inom ramen för Örestat och visar utvecklingen på arbetsmarknaden i Öresundsregionen. Tyvärr dras alla arbetskraftsundersökningar med relativt stora statistiska osäkerhetsmarginaler på regional nivå. Öresunds-AKU bekräftar dock bilden av att Danmarks och Själlands återhämtning sedan finanskrisen har varit väsentligt svagare än Sveriges och Skånes. Vi ser en tydlig tendens till att sysselsättningsgraden i Sverige och Danmark närmar sig varandra, detsamma gäller sysselsättningsgraden i Skåne och på Själland. På riksnivå ligger Sverige numera till och med något över Danmarks sysselsättningsgrad. Det stora sug efter arbetskraft från Själland, som så starkt har präglad den skånska arbetsmarknadens utveckling under en stor del av 00-talet, har avtagit. I Danmarks Statistiks senaste befolkningsprognos spås att inflyttningen till Region Hovedstaden förväntas öka i snabbare takt än vad som antagits i tidigare prognoser. Detta i kombination med den svaga återhämtningen efter finanskrisen innebär att Själland inte kan förväntas ge samma dragkraft åt Skånes arbetsmarknad som tidigare. Sysselsättningsgrad i Öresundsregionen kvartal kvartal , andel av befolkning mellan år Procent av befolkning år Q1 2007Q2 Källa: Örestat (Öresunds-AKU) 2007Q3 2007Q4 2008Q1 2008Q2 2008Q3 2008Q4 2009Q1 2009Q2 2009Q3 2009Q4 2010Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q4 2011Q1 Danmark Øresund Region DK Sverige Skåne Fördjupning: Företagskonkurser en svårtolkad indikator på Skånes utveckling I Skåne gick 59 företag i konkurs under augusti Totalt berördes 160 anställda av dessa konkurser. Jämfört med juli 2010 steg antalet företag i konkurs med 6 stycken, medan antalet anställda som berördes av konkurser sjönk med 36 personer. Detta illustrerar att konkursstatistiken är en tämligen skakig konjunkturindikator där det går att avläsa övergripande trender över längre perioder, men där man inte bör fästa avseende vid enstaka månadsvärden, vilka dock ofta präglar nyhetsrapporteringen. Nedanstående två diagram visar både de faktiskt uppmätta månadsvärdena för antal konkurser och antal berörda anställda samt säsongsjusterade trendvärden. Den säsongsjusterade trendberäkningen 5

6 för antalet konkurser visar på en tydlig topp vid Finanskrisen 2008/09 och speglar konjunkturutvecklingen under 00-talet relativt väl. Konjunkturutvecklingen och finanskrisen framgår betydligt svagare i diagrammet som visar antal anställda som berörts av företagskonkurser. Antal företagskonkurser i Skåne januari 2000 till augusti jan-00 jan-01 jan-02 jan-03 jan-04 jan-05 jan-06 jan-07 jan-08 jan-09 jan-10 jan-11 Säsongsjusterad trend Ojusterat värde Källa: SCB, bearbetningar av Region Skåne Antal anställda berörda av företagskonkurserurs i Skåne jan aug jan-00 jan-01 jan-02 jan-03 jan-04 jan-05 jan-06 jan-07 jan-08 jan-09 jan-10 jan-11 Säsongsjusterad trend Ojusterat värde Källa: SCB, bearbetningar av Region Skåne 6

7 Studerar vi utvecklingen för Skånes andel av företagskonkurserna i riket sedan år 2000 så framstår att regionens andel av företagskonkurserna svarar för mellan procent av rikets totala antal konkurser, vilket innebär att Skånes andel av rikets konkurser oftast ligger relativt nära Skånes andel av rikets företag som ligger på drygt 12 procent. Även när vi mäter Skånes andel av antalet anställda som berörts av konkurser i riket så framstår antalet anställda som en trubbigare indikator än antalet företag. Skånes andel av rikets företagskonkurser och anställda berörda av företagskonkurser, januari augusti % 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2000M M09 Andel av rikets företagskonkurser Källa: SCB, bearbetningar av Region Skåne 2001M M M M M M M M M M M M M M M M05 Andel av rikets anställda berörda av konkurser 7

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SKÅNE LÄN Juni 15 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning av

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Skåne län. Prognos för arbetsmarknaden 2015 2016

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Skåne län. Prognos för arbetsmarknaden 2015 2016 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Skåne län Prognos för arbetsmarknaden 2015 2016 Text: Thomas Behrens, 010-486 11 20 och Anna Arwidsson Hansen, 010-488 55 90 Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. Maj 2011

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. Maj 2011 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi Maj 2011 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden och

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2015 33 fönster till bostadsmarknaden i Skåne

Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2015 33 fönster till bostadsmarknaden i Skåne Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2015 33 fönster till bostadsmarknaden i Skåne Titel: Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2015 33 fönster till bostadsmarknaden i Skåne Utgiven av: Länsstyrelsen Skåne Styrgrupp:

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2014 Rösten från andra sidan planket

Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2014 Rösten från andra sidan planket Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2014 Rösten från andra sidan planket Titel: Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2014 Rösten från andra sidan planket Utgiven av: Länsstyrelsen Skåne Styrgrupp: Peter Cavala

Läs mer

EN BOSTADSMARKNAD FÖR ALLA? Utmaningar för bostadsbyggande och infrastrukturinvesteringar i Skåne

EN BOSTADSMARKNAD FÖR ALLA? Utmaningar för bostadsbyggande och infrastrukturinvesteringar i Skåne EN BOSTADSMARKNAD FÖR ALLA? Utmaningar för bostadsbyggande och infrastrukturinvesteringar i Skåne Region Skåne 2015 Projektansvarig: Therese Andersson, Region Skåne Grafisk form: Länge Leve Kommunikation

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013 Kronobergs län Prognos för arbetsmarknaden 2014 Text Ronnie Kihlman, Analysavdelningen Sida: 3 av 58 2013-12-12 Innehållsförteckning Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognoser...

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015 2016

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015 2016 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015 2016 Text Catarina Annetorp Hörnsten Karin Berglind Håkan Gustavsson Torbjörn Israelsson Andreas Mångs Tord Strannefors Hans Tydén Skribenter

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. juni 2015

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. juni 2015 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi juni 2015 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden

Läs mer

jul - 2010 jul - 2009 jan - 2011 jan - 2010 apr - 2009 apr - 2010 okt - 2010 okt - 2009

jul - 2010 jul - 2009 jan - 2011 jan - 2010 apr - 2009 apr - 2010 okt - 2010 okt - 2009 Delårsrapport 214 Utvecklingen av gästnätter januari-juni 28-214 INLEDNING EN RAPPORT OM LÄGET I HALVTID I den här rapporten presenteras läget beträffande antalet gästnätter i Skåne det första halvåret

Läs mer

Storstadspriser. Så tror boende i Stockholm, Göteborg och Malmö om bostadspriserna 1 november 2012

Storstadspriser. Så tror boende i Stockholm, Göteborg och Malmö om bostadspriserna 1 november 2012 Storstadspriser Så tror boende i Stockholm, Göteborg och Malmö om bostadspriserna 1 november 2012 Sidan 3 Spretigt på bostadsmarknaden Sidan 5 Bostadsrätter unga färgade av 15 års uppgång Sidan 6 Lägre

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen VÄSTERNORRLANDS LÄN Juni 215 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen UPPSALA LÄN Juni 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jämtlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jämtlands län... 4 Småföretagsbarometern Jämtlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2011 PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2011-2013

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2011 PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2011-2013 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2011 PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2011-2013 Ura 2011:8 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2011 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2011 Innehållsförteckning Sid Sammanfattning...3

Läs mer

1. Inledning. Michael Necke

1. Inledning. Michael Necke Omvärldsanalys 1 April 2011 1. Inledning Föreliggande omvärldsrapport tar sin utgångspunkt i de händelser i omvärlden som kan tänkas påverka Kronofogden under de närmast kommande åren. När det gäller konsekvenserna

Läs mer

Boverkets indikatorer

Boverkets indikatorer Boverkets indikatorer Nummer 3 November 214 ANALYS AV UTVECKLINGEN PÅ BYGG- OCH BOSTADSMARKNADEN MED BYGGPROGNOS Bostadsbyggandet fortsätter att öka Bostadsbyggandet har ökat snabbt efter eurokrisen 211

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen VÄRMLANDS LÄN Juni 15 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Hushållsbarometern våren 2012

Hushållsbarometern våren 2012 Hushållsbarometern våren 2012 Erika Pahne Institutet för Privatekonomi Maj 2012 swedbank.se/privatekonomi Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Resultat; utfall och förändringar... 5 Om undersökningen...

Läs mer

Västmanlands län. Företagsamheten 2015. Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen Västmanlands mest företagsamma människa 2014.

Västmanlands län. Företagsamheten 2015. Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen Västmanlands mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

SCB-Indikatorer. Handeln med utlandet ökar. Kommentarer & Analys. I fokus: Detaljhandeln i ett branschperspektiv. sid 12. Nummer 10 4 november 2014

SCB-Indikatorer. Handeln med utlandet ökar. Kommentarer & Analys. I fokus: Detaljhandeln i ett branschperspektiv. sid 12. Nummer 10 4 november 2014 SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Handeln med utlandet ökar Utrikeshandel med varor Värdeutveckling i årstakt, trend 1 Import 5 Export -5-1 -15 n Uppgång i nybilsregistreringen

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Mars 212 Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Unionen om konjunkturen, mars 212 Sammanfattning

Läs mer

Boverkets indikatorer

Boverkets indikatorer Boverkets indikatorer maj 2012 ANALYS AV UTVECKLINGEN PÅ BYGG- OCH BOSTADSMARKNADEN Inget ökat bostadsbyggande 2012 Under 2011 påbörjades 24 500 bostäder, enligt Boverkets senaste bedömning av bostadsbyggandet.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 18 december 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 Lediga platser Under månaden anmäldes 1 1036 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 1 081. Således

Läs mer

Mäklarbarometern Kvartal 2 24 Juni 2015

Mäklarbarometern Kvartal 2 24 Juni 2015 Mäklarbarometern Kvartal 2 24 Juni 2015 Sidan 3 Svalare bostadsmarknader Sidan 6 Indikatorerna på väg ned Sidan 7 Uppdrivna förväntningar Sidan 8 Stockholm bromsar in Sidan 10 Riskabelt i Göteborg Sidan

Läs mer

Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden. fokus på unga som varken arbetar eller studerar

Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden. fokus på unga som varken arbetar eller studerar Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden fokus på unga som varken arbetar eller studerar Text Marwin Nilsson Emily Svärd Text- och bildredigering Gun Westberg Rapporten kan beställas från Strömbergs, Silovägen

Läs mer

Mäklarbarometern Kvartal 2 26 juni 2014

Mäklarbarometern Kvartal 2 26 juni 2014 Mäklarbarometern Kvartal 2 26 juni 2014 Sidan 3 Småhusmarknaderna accelererar Sidan 6 Försiktiga förväntningar Sidan 7 Dämpad uppgång i Stockholm Sidan 9 Stabilt uppåt i Göteborg Sidan 11 Malmö i täten

Läs mer

Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden

Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2013 Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden Allt färre känner oro inför bostadsbeslut Trendbrott - fler tror på stigande

Läs mer

1. Inledning. 1 november 2010. Michael Necke

1. Inledning. 1 november 2010. Michael Necke Omvärldsanalys 2 November 2010 1. Inledning Följande omvärldsrapport tar sin utgångspunkt i de händelser i omvärlden som kan tänkas påverka Kronofogden under det kommande verksamhetsåret. Uppdraget har

Läs mer