GUD GE OSS. Internationell konferens februari 2014 Teg, Umeå

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GUD GE OSS. Internationell konferens 14-16 februari 2014 Teg, Umeå"

Transkript

1 GUD GE OSS Internationell konferens februari 2014 Teg, Umeå

2 gud ge oss Internationell konferens februari 2014 Under tre dagar får vi möjlighet att höras, att lyssna och att våga bli svaga för Kristi skull. Många internationella ombud och internationellt engagerade församlingsbor kommer att samlas till konferensen i Teg. Vi kommer att synas och vi kommer att höras. Tillsammans får vi lyssna till intressanta föreläsningar och dela erfarenheter i seminarier och samtal. Vi får prata om styrkor och svagheter i vårt internationella arbete och gemensamt be Gud om kraft att som kyrka ta ställning till den omvärld vi lever i. Under lördagens eftermiddag får du välja det tema som intresserar dig mest. Varje tema inleds med en föreläsning som följs av ett antal seminarier. De teman du kan välja bland är kultur, hållbarhet och gränsöverskridande. Känn dig varmt välkommen! De som bekänner Guds namn är kallade att arbeta tillsammans med alla människor för att fullfölja Guds avsikt, som är fred och helhet. Det innefattar befrielse från hunger, arbete för rättvisa, tillit mellan människor och ett ansvarsfyllt användande av jordens resurser. (ur LVF:s Mission i kontext s14) Du kommer att möta... Naomi Ford-Wilson, generalsekreterare, Lutherska kyrkan i Liberia. KG Hammar, ärkbiskop emeritus. Mark Heybourne, barn-, ungdoms- och familjeansvarig i Norwich, Storbritannien Jensen Seyenkulo, biskop, Lutherska kyrkan i Liberia. Annika Östberg, frigiven efter 28 år i amerikanskt fängelse. Ungdomskör från Lindi, Tanzania Dessutom... Helena Alm Norbeg, internationella avd, kyrkokansliet, Uppsala Mogens Amstrup, präst, Gunnarsbyn Åsa Bergius, Sensus, Umeå Anki Bondesson, internationella avd, kyrkokansliet, Uppsala Susanne Dahl, präst, Umeå Andreas Degerman tidigare volontär i Lutherska kyrkan i Brasilien. Leif Eliasson, f d SKUT-präst i Kalifornien Erika Hedenström, kultursekreterare, kyrkokansliet, Uppsala Dag Hedin, projektledare i hållbar utveckling Luleå stift. Rebecca och Samuel Hellgren tidigare volontärer i Lutherska kyrkan i Liberia. Johanna Holmlund Lautmann, SKUT, Uppsala Erik Johansson, missionssekreterare EFS Inger och Kjell Jonasson, tidigare utsända i Israel och Palestina Urban Jormeus, enheten för engagemang, support och insamling, kyrkokansliet, Uppsala Kersti Karlsson, f d missionär Roger Marklund, internationell sekreterare Luleå stift. Kenneth Nordgren, kyrkoherde, Umeå Åsa Norin, diakon, Umeå Cecilia Näsman, ekonom, Stockholm Linda Olofsson, projektledare Kyrka Arbetsliv, Luleå stift. Siv Olsson, präst, Umeå Anna Rehnberg, Svenska Kyrkans Unga, Uppsala Lars Segerstedt, präst, Umeå Ellen Skånberg, Sensus, Stockholm Hans Stiglund, biskop i Luleå stift Anna-Clara Söderberg, internationella avd, kyrkokansliet, Uppsala Erika Södersten, ekonom, Stockholm Lisa Tegby, kontraktsprost, Umeå Matilda Wiklund, lärare, Älvsby folkhögskola Tariku Wondimu, Etiopien 2

3 fredag 14 februari: Ge kyrkan kraft att höras, Sv ps 790:1 17- Incheckning och middag Scandic 19:00 Konferensens öppnande Kenneth Nordgren, Lindikören, kören Allegro, Roger Marklund Inledningstal av biskop Jensen Seyenkulo. Tegs kyrka 21:00 Kvällsmässa Tegs kyrka Kvällsfika Konstpaus i kyrkorummet lör 16:00 Vi samtalar och vandrar med några målningar från olika delar av världen. Konstnärer som ur sina sammanhang och sitt bildspråk vill dela och levandegöra tro. Med Lars Segerstedt. söndag 16 februari Ge kyrkan kraft att våga bli svag för Kristi skull, Sv ps 790:3 09:00 Ge kyrkan kraft att våga! Uppföljning av arbetskonferens på Piteå Havsbad och utmaningar att ta med hem. Urban Jormeus 11:00 Sändningsmässa Att sjunga en ny sång Biskop Hans, internationella gäster, Lindikören med flera. 12:30 Lunch Scandic lördag 15 februari: Ge kyrkan kraft att lyssna på ropen, Sv ps 790:2 9:00 Morgonbön Tegs kyrka 9:30 Det finns hopp trots allt Samtal mellan Leif Eliasson, och Annika Östberg. Mötet mellan dem när hon satt fängslad hjälpte henne att finna en tro, och djup vänskap växte fram. 10:45 Kaffe och kaka 11:00 Parallella seminarier se s. 4 12:00 Lunch Scandic 13:30 Temaeftermiddag se s. 6 Du väljer ett tema: Hållbarhet Kultur Gränsöverskridande 14: 30 Temaseminarier utifrån det tema du valt. Kaffepaus med smörgås 16:00 Konstpaus Tegs kyrka 16 :45 Musikpaus Tegs kyrka 17:30 Mötestid Årsmöte Rådet för Svenska kyrkans internationella arbete Årsmöte SKUT; mobil diakonal framtidens kyrka, Johanna Holmlund Lautmann. EFS glimtar från EFS internationella mission, Erik Johansson 20:00 Festmiddag med underhållning Restaurang Äpplet 22:00 Kvällsandakt Restaurangen Lisa Tegby 3

4 Parallella Lördag kl 11:00 seminarier 1. VISIONEN SOM KRAFTKÄLLA Svenska kyrkans internationella arbete har en vision som pekar mot Guds rike, den ideala kärleksfulla värld som både kan glimta fram inom oss eller ta form mitt ibland oss. Vår vision är liv i Guds rike en helad skapelse och mänsklighet i samhörighet, rättvisa, frihet och fred. Samtal mellan Urban Jormeus och Naomi Ford-Wilson. Samtalet sker på engelska men tolkas vid behov. 2. INTERNATIONELLA GRUPPEN SOM KRAFTKÄLLA I FÖRSAMLINGEN Hur kan den internationella gruppen bli en tydlig och integrerad del av församlingens verksamhet och bidra till en fördjupad förståelse av församlingens uppdrag? Helena Alm Norberg tillsammans med en internationell församlingsgrupp. 3. SKUT SOM KRAFTKÄLLA Fortsatt samtal mellan Annika Östberg och Leif Eliasson. 4. EFS SOM KRAFTKÄLLA Mission idag. Vilken är EFS internationella profil? Ett samtal om dagsaktuella prioriteringar inom den internationella missionen: vänförsamlingar, barn och unga, ledarskapsutbildning, bibelöversättning och nya missionärer, mellan Erik Johansson och Kersti Karlsson. 5. KULTUR SKAPAR HOPP I BETLEHEM Om det internationella centret och Dar al Kalima högskola som drivs av den lutherska kyrkan ELCJHL, Evangelical Church of Jordan and the Holy Land, och hur institutionerna genom kulturen bidrar till att ge palestinier hopp och motivation att stanna kvar i sitt land. Inger Jonasson. 6. UNG MED MAKT ATT FÖRÄNDRA Många unga bär på ett stort engagemang för global rättvisa och hållbarhet. Hur kan vi skapa utrymme för och stärka det engagemanget? Svenska Kyrkans Unga delar erfarenheter och konkreta tips om hur man kan jobba med globala påverkansfrågor lokalt. Anna Rehnberg. 4

5 7. KRAFTEN I ATT KUNNA SPARA OCH LÅNA Tillgång till finansiella tjänster är en självklarhet för de flesta av oss. För många fattiga kan det vara en ouppnåelig dröm att ha ett bankkonto, att kunna spara eller låna pengar. Oikocredit berättar om hur man i samarbete med mikrofinansinstitutioner och kooperativ förändrar liv i utvecklingsländer. Cecilia Näsman och Erika Södersten. 8. BIBELN SOM KRAFTKÄLLA Ett samtal utifrån en bilbeltext. Tariku Wondimu. 9. VÄNFÖRSAMLING SOM KRAFTKÄLLA Tegs församling och dess vänförsamling Lindi i Tanzania. 10. DELA TRO OCH LIV SOM KRAFTKÄLLA Att få förmånen att dela tro och liv under några månader i en annan kyrka och kultur förändrar ens förståelse av vad det innebär att vara kyrka och människa. Rebecca och Samuel Hellgren och Andreas Degerman som varit i Liberia respektive Brasilien tar oss med på vägen till kraftkällan. 11. FÖRTRÖSTAN SOM KRAFTKÄLLA Om hur en resa in i intoleransens mörkaste tid i Auschwitz, kan stärka unga ledare av idag i att kunna förtrösta sig på vi alla bär ljuset i oss och med det möjligheterna att tillsammans skapa ett tolerantare samhälle. Matilda Wiklund. 12. FÖRSONING SOM KRAFTKÄLLA Att vara ställd i försoningens tjänst (2 Kor.5:18) har för den lutherska kyrkan i Liberia varit av central betydelse både under och efter inbördeskriget. Vad betyder detta kyrkans arbete med försoning i uppbyggandet av det demokratiska Liberia? Biskop Jensen Seyenkulo. Seminariet är på engelska men tolkas vid behov. 13. SE MÄNNISKAN MÖTET MED FRÄMLINGEN SOM KRAFTKÄLLA De som kommer till Sverige upplever att det är svårt att få kontakt med svenskar utanför myndighetssverige. Hur kan vi skapa möten med främlingen där vi kan dela vägen tillsammans och skapa ett mänskligare samhälle? Åsa Norin. 14. VAD KAN MOTIVERA KYRKAN OCH MIG TILL ENGAGEMANG? Vilka teologiska motiv finns i kyrkans arbete med internationella frågor och var hittar vi våra egna drivkrafter? Det talar vi om utifrån materialet Världens kurs Tron som drivkraft. Ellen Skånberg. 15. PROTESTEN SOM KRAFTKÄLLA Om tro, feminism och aktivism. Susanne Dahl och Siv Olsson. 5

6 Temaeftermiddag 6 Lördag kl Du väljer det tema som intresserar dig mest och anger det i anmälan. Varje tema inleds med en föreläsning som följs av ett antal seminarier, du väljer ett av dem. TEMA A Hållbarhet Föreläsning HÅLLBART HOPP Det kristna livet som framgångsväg till hållbar utveckling. Vi identifierar förändringens tre pelare; inspiration, kreativitet och gemenskap. Kan vi återta barnets aktionsplan? Dag Hedin. Seminarier A1 TEOLOGI SOM BÄR OSS Dag Hedin i samtal med Sensus om teologi och livsstilsförändring. A2 SVENSKA KYRKAN ÖPPNA RUM Ett projekt för delaktighet, samverkan och aktörskap i Luleå stift. Linda Olofsson. a3 KRAFTEN I ATT KUNNA SPARA & LÅNA Oikocredit berättar om hur man i samarbete med mikrofinansinstitutioner och kooperativ förändrar liv i utvecklingsländer. Cecilia Näsman och Erika Södersten. A4 STRATEGISK INSAMLING Hur tänker vi strategiskt när det gäller insamlingar, månadsgivande och kollekter? Presentation av fastekampanjen. Anna-Clara Söderberg och Anki Bondesson. A5 FAIRTRADE Så bedriver vi internationellt arbete med fokus på världsbutiken. Mogens Amstrup och Gunnarsby församlings internationella grupp.

7 TEMA B Kultur Föreläsning MOTSTÅND SOM KRAFTKÄLLA Evangeliernas berättelser om Jesus från Nasaret är en motkultur, kyrkan har varit vacklande och ambivalent i sitt försvar av denna motkultur. Teologins uppgift är att kritiskt och självkritiskt påminna om att Jesus är vägen. KG Hammar. TEMA C Gränsöverskridande Föreläsning ATT VARA KYRKA ÄR ATT VARA GRÄNSÖVERSKRIDANDE Lutherska kyrkan i Liberia har i sitt ar bete kunnat vara en gränsöverskridande kyrka i sitt västafrikanska sammahang och i världen. Vad innebär det att vara gränsöverskridande? Naomi Ford-Wilson (tolkas vid behov) Seminarier B1 SINGING PEOPLE TOGETHER Sång och dans med kör från Lindi, Tanzania. B2 SVENSKA KYRKAN I UTLANDET Svenska kyrkan i utlandets diakonala utmaningar Hur arbetar Svenska kyrkan bland utsatta svenskar i Thailand? Johanna Holmlund Lautmann B3 KULTUREN SOM KRAFTKÄLLA Åsa Bergius, samordnare för Svenska kyrkans arbete med Kulturhuvudstadsåret i Umeå samtalar med Inger Jonasson, Erika Hedenström med flera. B4 FRESH EXPRESSION ATT VARA KYRKA I EN FÖRÄNDERLIG KULTUR Fresh expressions riktar sig till människor som ännu inte är medlemmar i någon kyrka. Kyrkan formas av evangeliet i dess kulturella kontext. Mark Heybourne (tolkas vid behov). Seminarier C1 ATT SAMARBETA MED ANDRA KYRKOR Lutheran Church of Liberia samarbetar med fyra olika kyrkor i USA, Sverige, Danmark och Bayern. Vad innebär det samarbetet och samverkan med Svenska kyrkan? Naomi Ford-Wilson (tolkas vid behov) C2 UTMANINGAR SOM MÖJLIG- HETER I LIBERIA Kyrkan i Liberia står inför många utmaningar. Hur kan dessa utmaningar bli till möjligheter att stärka kyrkans arbete? Jensen Seyenkulo (tolkas vid behov) C3 ETT ROP AV HOPP I AVSAKNAD AV HOPP Om Kairos Palestina-dokumentet och dess utmaningar. Kjell Jonasson C4 VI HAR ETT UPPDRAG......att vara i rörelse och att vara gränsöverskridande. Vad kan vi lära oss och ta med oss från mötet med andra kyrkor? Biskop Hans samtalar med Samuel och Rebecca Hellgren och Andreas Degerman. 7

8 Praktisk information Plats: Tegs kyrka och församlingsgård, Umeå Kostnad: kr (dubbelrum), kr (enkelrum) (trippelrum) Rum är förbokade på Scandic Syd. För ungdomar är rum bokade på vandrarhem. Du kan söka bidrag från din hemförsamling. Konferensavgift inkl. mat, men utan logi 900 kr. Anmälan: Senast 13 januari via stiftets hemsida: Där bokar du även boende, seminarier och ev. bussresa. Du kan gå till din församlingsexpedition för att få hjälp med detta. OBS! Det är viktigt att du anmäler dig i tid. Den som anmäler sig efter 13 januari får ordna logi själv. Buss: Möjlighet att åka med konferensbuss kommer att finnas under förutsättning att nog många deltagare väljer detta resealternativ. Oroa dig inte för bilen åk buss! Kostnader för bussresa till och från Teg: Från: Haparanda/Kalix/Luleå/Boden/Piteå/ Jokkmokk/Arvidsjaur 500 kr Skellefteå 250 kr Har du frågor, hör av dig till: Elisabeth Åkerlund, tel Mona Eriksson, tel Svenska Kyrkans Unga i Luleå stift Anders Höglund, tel Konferensen är ett samarrangemang mellan Luleå stift, Rådet för Svenska kyrkans internationella arbete i Luleå stift, Rådet för SKUT i Luleå stift, Svenska Kyrkans Unga i Luleå stift, AFFI-Arbetsgruppen för flykting- och integration, EFS i Norr- och Västerbotten, Sensus och Älvsby folkhögskola. Foto: Luleå stift och PMB Media och Design 8

NYHETSBREV. Mer ljus och bättre redskap

NYHETSBREV. Mer ljus och bättre redskap NYHETSBREV januari 2013 Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan har bildat ett nytt kyrkosamfund tillsammans. Den nya kyrkans arbetsnamn är Gemensam Framtid. Mer ljus och bättre redskap Vi

Läs mer

Oas Sommarmöte RÄTA PÅ ER LYFT ERA HUVUDEN. jönköping 21-25 juli 2015 TY ER BEFRIELSE NÄRMAR SIG OCH LUKAS 21:28. Tag med din Bibel och kom!

Oas Sommarmöte RÄTA PÅ ER LYFT ERA HUVUDEN. jönköping 21-25 juli 2015 TY ER BEFRIELSE NÄRMAR SIG OCH LUKAS 21:28. Tag med din Bibel och kom! RÄTA PÅ ER OCH LYFT ERA HUVUDEN TY ER BEFRIELSE NÄRMAR SIG LUKAS 21:28 Tag med din Bibel och kom! Anta Utmaningen att bli en regelbunden bibelläsare! // Berit Simonsson och Hans Weichbrodt Oas Sommarmöte

Läs mer

Program. gemensam konferens 5 8 juni 2008. Svenska Mässan, Göteborg www.goteborgsmotet.se

Program. gemensam konferens 5 8 juni 2008. Svenska Mässan, Göteborg www.goteborgsmotet.se Program gemensam konferens 5 8 juni 2008 Svenska Mässan, Göteborg www.goteborgsmotet.se 1 Välkommen till Göteborgsmötet 2008! I rörelse var temat när tre samfund och tre ungdomsförbund för första gången

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt från Svenska Missionskyrkan/SMU i Mellansvenska distriktet - Nr 22 - maj 2012 Tema: Nu gör jag något nytt Församlingar som tänker nytt sidan 4 Mission i ny kyrka sidan 7 Ledare Att göra något nytt är inte

Läs mer

5 Lånet som gav kontakt 6 Välsignade på vänförsamlingsresa 8 Äntligen konfirmation EFS I VÄSTERBOTTEN ÅRGÅNG 85 # 3 2012

5 Lånet som gav kontakt 6 Välsignade på vänförsamlingsresa 8 Äntligen konfirmation EFS I VÄSTERBOTTEN ÅRGÅNG 85 # 3 2012 vårt budskap EFS I VÄSTERBOTTEN ÅRGÅNG 85 # 3 2012 5 Lånet som gav kontakt 6 Välsignade på vänförsamlingsresa 8 Äntligen konfirmation 2 JESUS ELLER MARATON 4 SOMMARTIPS 11 TJÄNANDE LEDARE Jesus eller maraton

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014. Filadelfiakyrkan, Stockholm 29 31 maj. www.equmeniakyrkan.se

EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014. Filadelfiakyrkan, Stockholm 29 31 maj. www.equmeniakyrkan.se EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014 Filadelfiakyrkan, Stockholm 29 31 maj www.equmeniakyrkan.se VÄLKOMMEN TILL KYRKOKONFERENS! En gång om året möts vi - ombud och deltagare i Equmeniakyrkans församlingar

Läs mer

Bibelstudiet: Enhet för världens skull

Bibelstudiet: Enhet för världens skull studieförbundet bildas samtalsguider Bibelstudiet: Enhet för världens skull Jesu uppmaning Följ mig utmanar oss. Den utmanar oss att vara en kyrka som står upp för det rätta, med ödmjukhet inför allas

Läs mer

Vårvarma dagar på Gotland

Vårvarma dagar på Gotland efs mittsverige nummer 2 maj 2008 Vårvarma dagar på Gotland > Tusentals kristna på Stockholms gator > Prästkandidater för EFS Mittsverige > Få koll på Mittsveriges sommargårdar Nr 2, maj 2008 Mitt i årg

Läs mer

Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan

Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan Jag var med när det började, så sedan 2005 har jag varit medlem i Salt. Jag har varit med på lite olika sätt. Först var jag med via tonårsgruppen

Läs mer

EQUMENIAKYRKAN 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

EQUMENIAKYRKAN 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE EQUMENIAKYRKAN 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 INNEHÅLL KYRKOLEDNINGEN...4 KYRKOSTYRELSEN...6 TEOLOGISKA KOMMITTÉN...7 FÖRSAMLING & SAMHÄLLE...8 INTERNATIONELLT...12 KYRKA &

Läs mer

PROGRAMBOK. Gemensam Framtids kyrkokonferens Karlstad 9 12 maj 2013

PROGRAMBOK. Gemensam Framtids kyrkokonferens Karlstad 9 12 maj 2013 PROGRAMBOK Gemensam Framtids kyrkokonferens Karlstad 9 12 maj 2013 Tack! Att genomföra kyrkokonferensen kräver insatser från många engagerade. Planerande och genomförande av konserter, kvällsevenemang,

Läs mer

Församlingsblad. Eskilstuna Missionsförsamling och SMU. Nr 2 2008 Årgång 71 feb 2008 - juni 2008

Församlingsblad. Eskilstuna Missionsförsamling och SMU. Nr 2 2008 Årgång 71 feb 2008 - juni 2008 Församlingsblad Nr 2 2008 Årgång 71 feb 2008 - juni 2008 Eskilstuna Missionsförsamling och SMU Årsmöte med både allvar och fest Mässa för småfolk En natt i bön blev en vecka 1 Bara den som ser långt hittar

Läs mer

2013 KYRKOKONFERENS. Gemensam Framtid

2013 KYRKOKONFERENS. Gemensam Framtid 2013 KYRKOKONFERENS Gemensam Framtid Gemensam Framtids Kyrkokonferens 2013 Föredragningslista FÖREDRAGNINGSLISTA FÖREDRAGNINGSLISTA Torsdag 9 maj Kl. 10.30 12.30 samt 15.00 17.30 1. Inledning 2. Val av

Läs mer

STOCKHOLMS STIFT HÖSTEN 2005. Kompetensguiden UTVECKLING UTBILDNING VÄXANDE

STOCKHOLMS STIFT HÖSTEN 2005. Kompetensguiden UTVECKLING UTBILDNING VÄXANDE STOCKHOLMS STIFT HÖSTEN 2005 Kompetensguiden UTVECKLING UTBILDNING VÄXANDE För anställda, förtroendevalda och ideella Stockholms stift hösten 2005 Kompetensguiden UTVECKLING UTBILDNING VÄXANDE KOMPETENSGUIDEN

Läs mer

Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland. evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008

Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland. evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008 evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008 LÖSNUMMERPRIS: 40 KR Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland Ord till liv Trettondedag Jul foto:

Läs mer

Församlingsblad. S:t Eskilskyrkans församling och Equmenia

Församlingsblad. S:t Eskilskyrkans församling och Equmenia Församlingsblad Nr 1 2015 Årgång 78 dec 2014 - feb 2015 S:t Eskilskyrkans församling och Equmenia Samtal med Aarno Lindroos Tänd ett ljus och låt det brinna! Rapport från Regionfesten Julen i S:t Eskilskyrkan

Läs mer

Mirjam.2/08. Kyrkan i samhället. Sjukhuskyrkan Samverkan kyrka - vård. Information från Svenska kyrkan i Ljungskilebygden

Mirjam.2/08. Kyrkan i samhället. Sjukhuskyrkan Samverkan kyrka - vård. Information från Svenska kyrkan i Ljungskilebygden Mirjam.2/08 Information från Svenska kyrkan i Ljungskilebygden Kyrkan i samhället Sjukhuskyrkan Samverkan kyrka - vård innehåll ingång 2 3 5 7 9 12 En gästvänlig och engagerad kyrka Sjukhuskyrkan - ett

Läs mer

Konsten att leva. www.motesplatsbromma.com. 17 november Öppet seminarium med Börge Ring: Konsten att leva nu utan att vika för det svåra.

Konsten att leva. www.motesplatsbromma.com. 17 november Öppet seminarium med Börge Ring: Konsten att leva nu utan att vika för det svåra. Skapa gott liv Andrum Öppna seminarier om livet Kurs i Konsten att Leva Alpha-kurser Alla-kan-sjunga-kör Livets pärlor Den inre resan Mansfrukostar Pilgrimskurs Pilgrimsvandring Spa för själen Sinnesrogudstjänst

Läs mer

Sveriges Kristna Råd kyrkorna tillsammans ÅRSBOK 2002

Sveriges Kristna Råd kyrkorna tillsammans ÅRSBOK 2002 Sveriges Kristna Råd kyrkorna tillsammans ÅRSBOK 2002 med Sveriges Kristna Råds och Sveriges Frikyrkosamråds redogörelse för verksamhetsåret 2001 Sveriges Kristna Råd Årsbok 2002 med Sveriges Kristna Råds

Läs mer

BÄDDAT. För hemlösa i kyrkans källare ALBINO KAN PLUGGA MEDIA TACK VARE TV INTER-STIPENDIUM ÅRETS RÅDSLAG HÅLLS I FILADELFIA I STOCKHOLM

BÄDDAT. För hemlösa i kyrkans källare ALBINO KAN PLUGGA MEDIA TACK VARE TV INTER-STIPENDIUM ÅRETS RÅDSLAG HÅLLS I FILADELFIA I STOCKHOLM Pingst.seNR n NYHETER n REPORTAGE n UNDERVISNING n RECENSIONER n KRÖNIKOR n FOLK 1 MARS 2015 ALBINO KAN PLUGGA MEDIA TACK VARE TV INTER-STIPENDIUM ÅRETS RÅDSLAG HÅLLS I FILADELFIA I STOCKHOLM NYTT NÄTVERK

Läs mer

S:t Sigfrids Kungörelser

S:t Sigfrids Kungörelser S:t Sigfrids Kungörelser Bakom Guds rygg? Eller inför dina ögon? Gemensamt Ansvar 2015 www.sibbosvenskaforsamling.fi 1/2015 S:t Sigfrids Kungörelser Informationsblad för Sibbo svenska församling Redaktör:

Läs mer

Solna församlingsblad

Solna församlingsblad Solna församlingsblad nr 4 2014 Förlåta men inte glömma Hanna Holmlund har besökt kvinnoprojekt i Bosnien och Hercegovina Hur svensk är Svenska kyrkan? Ny pilgrimsled i Solna www./solna Gör inte skillnad

Läs mer

Liv & Längtan. nr 3 2012 april / maj. Ansikte

Liv & Längtan. nr 3 2012 april / maj. Ansikte Liv & Längtan nr 3 2012 april / maj Ansikte Det vackra ansiktet Jag tycker att det är fascinerande att se på människor som passerar. Först ser man vilken stil, och utseende de har, sedan kan man lägga

Läs mer

Snart höstmarknadskö sidan 6

Snart höstmarknadskö sidan 6 Equmeniakyrkan i Vallentuna www.abybergskyrkan.nu Bergvägen 2, 186 41 VALLENTUNA Nr 3 september - november 2014 Snart höstmarknadskö sidan 6 Globala veckan sidan 4 Kyrkdörren sidan 5 Taizé sidan 6 Samtalsrummet

Läs mer

2 NYHETSBREV ULRIKSBERGSKYRKANS. Fokus på Indien

2 NYHETSBREV ULRIKSBERGSKYRKANS. Fokus på Indien ULRIKSBERGSKYRKANS 2 NYHETSBREV 2013 Årgång 9 TEMA: VÄXT & FÖRÄNDRING Växt & förändring Ulriksbergskyrkan växer och ställs inför nya utmaningar. Är det vatten eller en omplantering vi behöver nu? Läs vår

Läs mer

RÖSTA FÖR KYRKAN I KYRKOVALET!

RÖSTA FÖR KYRKAN I KYRKOVALET! RÖSTA FÖR KYRKAN I KYRKOVALET! Verklig skillnad i samhället med diakoni Läs om Svenska kyrkan i utlandet Så kan du hjälpa till i kampanjen! 1 FOTO: SXC.HU EN KYRKA FRI FRÅN POLITISKA AGENDOR DET HÄR ÄR

Läs mer

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs > Salt tar form > Nyår en tid att möta Gud > Fräscht grepp på konferens Nr 1 februari 2006 Mitt i årg 12, Hälsning

Läs mer

..den fortsatta tiden

..den fortsatta tiden Verksamhetsrapport från 2007..den fortsatta tiden Om engagemang efter ett år på Röda Korsets folkhögskola. Innehåll Förord 3 Statistik 4 Sammanfattning 8 Intervjuer 10 Emilia Erixon Bodil Markendahl Lisa

Läs mer

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet.

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. BIBELGUIDEN Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. Utgiven med bidrag från Samfundet Pro Fide et Christianismo (Kyrkoherde Nils Henrikssons Stiftelse)

Läs mer