HWAM Classic 10/50 HWAM Classic 10/60

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HWAM Classic 10/50 HWAM Classic 10/60"

Transkript

1 HWAM Classic 10/50 HWAM Classic 10/ Brugervejledning Bruksanvisning User's manual Gebrauchsanweisung

2 2

3 Deutsch English Svensk Dansk Indholdsfortegnelse Tegninger Installationsvejledning...7 Placering af løsdele...10 Fyringsvejledning...11 Generealt om fyring...12 Vedligeholdelse...13 Driftsforstyrrelser...14 Innehållsförteckning Ritningar Installationsvägledning...15 Placering av lösa delar...18 Eldningsinstruktion...19 Allmänt om eldning...20 Underhåll...21 Driftsstörning...22 Table of contents Drawings Installation...23 Fitting the loose parts...26 Firing manual...27 In general about firing...28 Maintenance...29 Operational problems...30 Inhaltsverzeichnis Zeichnungen Installationsanleitung...31 Plazierung von Einzelteilen...34 Feuerungsanleitung...35 Anleitung für das heizen mit Holz...35 Wartung...37 Betriebsstörungen...38

4 A B 2 a: 38,8 b: 37,2 c/d: 34,6/44, A1 A2 A3 B B1 B2 B3 C 20, ,30 5 D HWAM Classic 10/50 HWAM Classic 10/60 4

5 E E1 E2 E E4 E5 E F b. 220 V 1 6 HWAM Classic 10/50 2 b a

6 6

7 Installationsvejledning Dansk Loven Såfremt indsatsen skal monteres i en nybygget og ikke godkendt åben pejs, skal denne altid overholde alle lovkrav og lokale byggebestemmelser. Det er altid en fordel at tage skorstensfejermesteren med på råd, inden du monterer pejseindsatsen. Det er trods alt ham, der skal feje skorstenen. Krav til rummet Der skal altid kunne tilføres frisk forbrændingsluft til det rum, hvor pejseindsatsen skal monteres. Et oplukkeligt vindue eller en regulerbar luftventil anses for tilstrækkeligt. Bærende underlag Før indsatsen monteres, skal man sikre sig, at underlaget kan bære indsatsens og skorstenens vægt. Indsatsens vægt er opgivet i brochuren, og skorstenens vægt skal udregnes efter dimension og højde. Afstand til brændbart materiale (Tegning C) Da pejseindsatsen næsten altid indbygges i en eksisterende pejs, er kravene om afstand til brændbart materiale samt det brandsikre areal på gulvet altid overholdt. Er der derimod tale om nybygning, henvises til de lokale byggebestemmelser med hensyn til størrelsen af det brandsikre areal foran pejsen. Såfremt indsatsen skal monteres op mod brændbart materiale, skal indmuringskassetten udvendigt isoleres med brandbatts minimum i tykkelse som vist på målskitsen. Siderne skal minimum isoleres med 50 mm. Krav til skorsten Skorstenen skal have en sådan højde, at trækforholdene er i orden, og røgen ikke generer. Nominelt træk: Ca. 15 Pa. Skorstenen skal have en minimumslysning, svarende til Ø 150 mm. Skorstenslysningen bør dog altid minimum svare til ovnens afgangsstuds. Skorstenen skal være forsynet med en let tilgængelig renselem. Skorstenen Skorstenen er indsatsens motor og altafgørende for indsatsens funktion. Skorstenstrækket giver et undertryk i indsatsen. Dette undertryk fjerner røgen fra indsatsen, suger luft gennem spjæld til det såkaldte rudeskyl, der holder ruden fri for sod og suger luft ind gennem primær automatik spjæld til forbrændingen. Skorstenstrækket dannes ved temperaturforskellen inde i og uden for skorstenen. Jo højere temperaturen er inde i skorstenen, jo bedre bliver skorstenstrækket. Det er derfor altafgørende, at skorstenen bliver varmet godt igennem, før man lukker ned for spjældene og begrænser forbrændingen i ovnen (en muret skorsten er længere tid om at blive gennemvarm end en stålskorsten). Selv en god skorsten kan fungere dårligt, hvis den bruges forkert. Tilsvarende kan en dårlig skorsten fungere godt, hvis den bruges rigtigt. 7

8 Montering og tilslutning (Tegning A) HWAM Classic 10/50 og 10/60 består af en løs udvendig indmuringskassette samt den løse indsats, der skubbes på plads og tilsluttes, når monteringen af indmuringskassetten er afsluttet. HWAM Classic 10/50 og 10/60 kan tilsluttes på 2 måder: 1. Montering og tilslutning i en eksisterende pejs. 2. Ny opmuring omkring indsatsen, eventuelt med varmekanaler til andre rum. 1. Montering og tilslutning i en eksisterende pejs A. Før indsatsen monteres i en muret pejs, skal reguleringsspjældet i den eksisterende skorsten fjernes, og en eventuel røghals udvides, så indsatsens røgrør kan tilsluttes direkte til skorstenen. Eventuelt kantstillede sten i pejsens bund skal ligeledes fjernes. Aftal på forhånd med en fagmand eller med skorstensfejeren, hvor en renselem (1) bør placeres, så røgrøret kan renses oppefra, mens indsatsens låge er lukket. A1.Først monteres tilslutningsstudsen (2) med et passende stykke røgrør eller flexrør (3). Røgrøret tilpasses, så tilslutningsstudsens underkant svarer til røgringens kant, samtidig med at røgrørets anden ende passer op i skorstenshullet. Tilskær ca. 3 stk. 50 mm ildfaste mineraluldspakninger (4), så de passer stramt ind i skorstenshullet, og skær et hul i midten, der passer stramt omkring røret. Montering af røgrør Placer røgrøret i skorstenshullet, så tilslutningsflangen svarer til de opgivne mål. Understøt eventuelt tilslutningsflangens underkant med en pind i c eller d længde. a. Afstand fra forkant af murhul, når indsatsen skal være glat med muren. b. Afstand fra forkant af murhul, når der anvendes en bred standard frontramme, som ligger uden på murværket. c. Højde over pejsens bund, gældende for HWAM Classic 10/50. d. Højde over pejsens bund gældende for HWAM Classic 10/60. De 3 mineraluldspakninger, skubbes op omkring røgrøret og presses fast op i skorstenshullet, så tilslutningen bliver tæt. A2. Skub indmuringskassetten (6) ind på plads i pejsens bund. Vær omhyggelig med, at den står vandret, og at forkanten flugter med murværket, hvis der ikke skal være frontramme på. Med frontramme skal indmuringskassetten stikke 18 mm udenfor (= b-mål). Såfremt afstanden mellem pejseåbningen og indmuringskassetten lukkes med murværk, skal dette slutte, så der bliver minimum 3 mm luft ind mod kassetten. Murværk hen over kassetten skal derfor være selvbærende. Tilslutning af blæsere (Tegning F) Tilslutning af blæserne skal ske nu, og de skal også afprøves, inden indsatsen (9) skubbes på plads. Blæserne leveres løst og er forbundet med ledninger. Læg ledningen (6) mellem 8

9 blæserne ind bag i indmuringskassetten. Lad blæserne (8) hænge ned uden for kassetten. Tilslutningen med den hvide ledning (4) kan ske fra begge sider eller direkte ind gennem fronten til kronemuffen (5). Den hvide ledning er ikke varmebestandig. Derfor må den ikke ligge i kassetten. Først forbindes ledningerne, så farverne passer. Ønskes ledningerne forlænget, skal polerne passe, for at blæserne kan køre. Tag røghylde (7) og røgledeplade (8) ud af indsatsen. Læg en Ø5 mm pakning ned i afgangsbøsningens bund. Skub derefter indsatsen (9) på plads i indmuringskassetten. For HWAM Classic 10/50's vedkommende er der 2 styretapper i indmuringskassettens bund, som passer op i huller i indsatsens bund. Pas på, at ledningen mellem blæserne ikke kommer i klemme under indsatsen. Når HWAM Classic 10/50 er på plads, skubbes blæserne ind i hullerne mellem ovn og yderkassette. I hængselssiden kan blæseren kantes ind, hvis lågen ikke åbnes mere end 45 grader. Blæserne vendes, så klistermærkerne vender bagud. Pakningen (7) omkring blæserne forhindrer, at de rører direkte ved metallet samtidig med, at de klemmer blæserne fast i hullerne. A3. Træk herefter tilslutningsrøret (2) ned i røgafgangsbøsningen og lås den ved at bøje de fire låseflige ud i siderne indvendigt i indsatsen. Monter herefter røgledepladen (8) og røghylden (7) igen. Indsatsen er på plads, når de 4 stk. lange skruer (1) lige bag ved lågen passer under de tilsvarende 4 gevindhuller i indmuringskassettens overkant. Lås indmuringskassettens overkant ved at skrue de 4 skruer op i gevindhullerne. I HWAM Classic 10/60 låser skruerne samtidig en udblæsningsribbe (2) over lågen. Udblæsningsribben holdes på plads mellem 2 bøsninger (3). (Tegning B), tilslutning med frontramme, snit i frontens overkant B1 Snit i front på HWAM Classic 10/60 med standardfrontramme (4) uden på murværk. B2 Snit i front på HWAM Classic 10/50 med tilpasset frontramme (5) glat med murværk. B3 Snit i front med smal vinkeljernsramme (6) som lukker for fugen mellem indsats og murværk. B3. Er mellemrummet mellem kassetten og murværket under 10 mm, kan det dækkes med en smal vinkel frontramme (6). Er mellemrummet under 70 mm, kan det dækkes med en bred frontramme, som så skal ligge uden på muren (4). Fug med varmefast mørtel (5) mellem røgrør og skorsten oven på mineraluldspakningen. Dette kan gøres gennem renselemmen (1) i skorstenen og bør først ske, når indsatsen er færdigmonteret. Frontrammen klipses på, når indsatsen er på plads. Indsatsen er nu klar til brug. 9

10 2. Ny opmuring omkring indsatsen (Tegning D) Under opmuringen stilles indmuringskassetten omhyggeligt i vatter i passende højde. Husk el-rør til fremføring af strøm (12 volt) til blæserne. Under den fortsatte opmuring skal murværket holdes minimum 3 mm fri af indmuringskassetten. Murværk hen over kassetten skal være selvbærende. Røgrør og eventuelle konvektionsrør til andre rum monteres på indmuringskassetten under opbygningen. Indmuringskassetten er ikke bærende, så røgrør over 2 m og eventuel skorsten skal fastgøres (stroppes op), så vægten ikke hviler på kassetten. Når opbygningen er afsluttet, monteres indsatsen som beskrevet under A og B. Placering af løsdele (Tegning E) Inden ovnen tages i brug, skal man sikre sig, at alle løsdele er på plads. (Tegning E1) 1. Røgledeplade af stål, ophængt under toppladen. 2. Røghylde af Vermiculite. Ligger på bagkanten, og forkanten hviler på beslag i siderne. Røghylden er forsynet med en afrundet stålforkant. 3. Afdækningsplade i HWAM Classic 10/60. Lægges oven på risten for at forhindre gløder i at falde ned i askeskuffen. 4. Transformator til blæserne skal altid være tilsluttet en stikkontakt. Blæserne skal være aktiverede, når ovnen er varm. De startes og slukkes manuelt. 5. Askeskuffe findes kun i HWAM Classic 10/60. Betjeningsgreb (tegning E2) 6. Luftspjældet i lågen regulerer den skylleluft, som holder glasset fri for sod. Dette er samtidig den sekundære forbrændingsluft, som tilføres brændkammeret. 7. Den primære luft styres af føler og automatikspjæld på højre side af indsatsen. 8. Det primære luft tilføres brændkammeret gennem en kanal under bunden, og styres ned i glødelaget af styrepladen (8) forrest i brændkammeret. 9. Automatikkens føler kan justeres indvendig i ovnen. Askeskuffe i HWAM Classic 10/60 (tegning E3) For at åbne askeskuffen trykkes ned på håndtaget, så bagkanten løftes. Herefter kan askeskuffen trækkes ud. 10

11 Fyringsvejledning - træ Første gang du fyrer Første gang du fyrer i indsatsen, skal du fyre forsigtigt, da alle materialer skal vænnes til varmen. Den lak, indsatsen er lakeret med, vil hærde op første gang, der fyres, og kan derved godt afgive nogle lugtgener. Sørg derfor for god udluftning. Optænding (Tegning E4) 1. Tænd for blæserne. 2. Åbn for spjældet (6). Indsatsens automatik sikrer, at der tilføres passende primær luft. 3. Læg 2-3 stk. træ (ca. 700 gram pr. stk.) i bunden. Læg ca. 2 kg optændingspinde ovenpå. Mellem de øverste pinde lægges 1-2 optændingsblokke, som antændes. Efterhånden som træet varmes op, frigives der gasser, som omgående bliver brændt af. Derved stiger temperaturen og mere gas frigives. Ilden arbejder sig stille og roligt ned gennem trælaget, uden risiko for overfyring og med meget lav forureningsgrad. Hold lågen på klem i starten, til der ikke mere dannes kondens på glasset. Afbrænding (Tegning E5) Når der er godt ild i træet, lukker automatikkens spjæld efterhånden ned for den primære luft. Den sekundære skylleluft (10) fra lågen, blæser hen over bålet, og sikrer at alle de frigivne gasser bliver afbrændt. Afhængig af træets beskaffenhed og skorstenstrækket, kan spjældet (6) i lågen reguleres ned til ½ åben. Spjældet bør dog ikke reguleres længere ned end, at skylleluften stadig kan holde glasset fri for sod. Indsatsen vil nu afgive en jævn varme med høj virkningsgrad. Udbrænding (Tegning E6) 4. Når flammerne er gået ud, og der kun er gløder tilbage, trækkes nogle af gløderne frem mod lågeåbningen, inden der lægges 2 til 3 stykker nyt brænde på. Lav evt. en lille forsænkning i glødelaget midtpå under det forreste stykke brænde, så noget af det primære luft hurtigere kan få fat ned i glødelaget under brændet. 5. Ved kontinuerlig drift skal der ikke reguleres yderligere på ovnen. Det klarer automatikken. Vigtigt! Askeskuffen i HWAM Classic 10/60 må ikke åbnes i optændingsfasen og skal altid være lukket, når ovnen anvendes. Der må ikke ligge et tykt lag aske i indsatsens bund, når den tages i brug. Vermiculitebeklædningen i brændkammeret er isolering nok. 11

12 Generelt om fyring Hurtig eller kraftig varme Hurtig eller kraftig varme opnås, hvis der afbrændes mange, men små stykker brænde. Maksimal afbrænding Der må pr. time maksimalt fyres med enten: 2,4 kg træ eller 1,9 kg briketter Der må max. lægges 3 stk. træ på af gangen. Overstiges denne grænse, er indsatsen ikke længere omfattet af fabriksgarantien, og ovnen kan ødelægges på grund af for høj varme. Lang brændtid Lang brændtid opnås, hvis der afbrændes få (mindst 2) men store stykker træ. For at øge brændtiden kan skydespjældet i lågen reguleres ned til halvt åbent - dog aldrig længere ned, end at ruden er sodfri. For svag fyring Er de ildfaste materialer i brændkammeret sorte efter en indfyring, forurener ovnen, og automatikken fungerer ikke optimalt. Der skal derfor åbnes for skydespjældet på lågen. Der kan desuden være behov for, at der afbrændes en større mængde træ. Rengøring af glas Det anbefales at aftørre glasset efter endt fyring. Dette gøres bedst med køkkenrulle. Sidder der sod fast på glasset, gøres køkkenrullen våd og duppes i ovnens aske. Dette opløser let soden, og glasset tørres efter. Brændselstyper Det anbefales at bruge birke- eller bøgetræ, der har været kløvet og opbevaret mindst 1 år udendørs under tag. Træ, der opbevares indendørs har tendens til at blive for tørt og afbrænde for hurtigt. Briketter afgiver megen varme. Visse typer udvider sig kraftigt med en ukontrollerbar forbrænding til følge. 12

13 Vedligeholdelse Vedligeholdelse Vedligeholdelse af indsatsen bør kun foretages, når den er kold. Den daglige vedligeholdelse indskrænker sig til et minimum. Det er nemmest at støvsuge indsatsen udvendigt med et lille mundstykke med bløde børster. Kontroller at luftspalten mellem lågens inderramme og glasset er fri for aske og sodpartikler. Én gang om året bør indsatsen vedligeholdes grundigt. Brændkammeret skal renses for aske og sod. Låge og lukkebeslag skal smøres med kobberfedt. Rengøring Efter skorstensfejning trækkes røghylden fremad og opad, bagkanten vippes ned, så sod og aske kan falde ned i brændkammeret. Bank forsigtigt på røgledepladen for at få det sidste med. Ved hovedrengøring fjerned først røghyldens stålforkant og de 2 lodrette bagplader. Herefter kan røghylden kantes bagud og ned. Derefter fjernes de skrå bagplader, bundpladen, sideplader og til sidst de skrå forplader. Det hele samles i modsat rækkefølge. Aske I HWAM Classic 10/60 tømmes askeskuffen lettest ved at trække en affaldspose ind over skuffen, vende den på hovedet og derefter trække den forsigtigt op af posen igen. I HWAM Classic 10/50 skovles asken op i en bærepose. Asken kan bortskaffes via dagrenovationen. Vær opmærksom på, at der kan være gløder i asken op til 24 timer efter, at ilden i indsatsen er gået ud! Isolering Brændkammerets effektive, men porøse isolering kan med tiden blive slidt og beskadiget. Det betyder ikke noget for ovnens effektivitet, at isoleringen revner. Den bør dog udskiftes, når slitagen overstiger halvdelen af den oprindelige tykkelse. Låge/glas Kontroller, at luftspalterne i lågerammen er fri for aske og sodpartikler. Er glaslågen tilsodet, kan den let rengøres med køkkenrulle. Kontroller jævnligt, at pakninger i låge og askeskuffe er hele og bløde. Hvis ikke, bør de udskiftes. Brug kun orginale pakninger. Overfladen Normalt er det ikke nødvendigt at efterbehandle overfladen. Eventuelle lakskader kan dog udbedres med Senothermspray der kan købes hos HWAM forhandlere. Garanti Ved mangelfuld vedligeholdelse bortfalder garantien! 13

14 Driftsforstyrrelser Ruden soder til Træet er for fugtigt. Fyr kun med brænde, der er lagret min. 12 måneder under halvtag og med max. 18% fugtighed. Manglende tilførsel af sekundær luft til rudeskyl. Åbn yderligere for skydespjældet i lågen. "Klatfyring". Varm indsatsen ordentligt igennem. Røg ud i stuen, når lågen åbnes Manglende træk i skorsten. Se afsnit om skorsten eller kontakt skorstensfejer. Renselem utæt eller faldet ud. Udskift eller monter renselem. Åbn aldrig lågen, så længe der er flammer i brændet. Løbsk forbrænding Pakning i lågen eller askeskuffen er utæt. Monter ny pakning. Når ovnen ikke er i brug, lukkes spjældet. Hvis stålpladerne i brændkammeret glødeskaller eller deformeres, fyres der for kraftigt. Indstil brugen og kontakt forhandler. 14

15 Installationsvägledning Svensk Lagen Om ska monteras i en nybyggd och ej godkänd öppen kamin ska alltid lokala byggbe-stämmelser och bygglovsregler iakttagas. Det är alltid en fördel att rådfråga en sotarmästare, innan kaminen monteras. Krav på rummet Det ska alltid kunna tillföras frisk förbränningsluft till det rum, där kaminen ska placeras. Ett öppet fönster eller en reglerbar luftventil anses vara tillräckligt. Bärande underlag Innan insatsen placeras ska man försäkra sig om att underlaget kan bära indsatsens och skorstenens vikt. Kaminens vikt uppges i broschyren och skorstenens vikt ska räknas ut efter dimension och höjd. Avstånd till brännbart material (Ritning C) Avståndskraven till brännbart material och kraven på den brandsäkra ytans storlek uppfylls alltid eftersom braskamininsatsen nästen alltid byggs in i en befintlig kamin. Om det däremot rör sig om en helt ny inbyggning hänvisas till lokala byggbestämmelser med avseende på den brandsäkra ytans storlek framför kaminen. Om insatsen ska monteras vid brännbart material ska inmurningskassetten isoleras utvändigt med isoleringsmaterial av minst xx mm tjocklek som visas på måttskissen. Sidorna ska vara isolererade med minst 50 mm. Krav på skorsten Skorstenen ska ha en sådan höjd att dragförhållandena blir goda och att röken inte stör. Nominellt drag: ca. 15 Pa. Skorstenen ska ha en öppning, motsvarande minst Ø 150 mm. Skorstenen bör dock alltid minst motsvara kaminens avgångsmunstycke. Skorstenen ska vara försedd med en lättillgänglig rengöringslucka. Skorstenen Skorstenen är braskaminens motor och avgörande för dess funktion. Skorstensdraget ger ett undertryck i braskaminen. Detta undertryck avlägsnar röken från braskaminen. Det suger luft genom spjället till den så kallade glasspolningen, som håller glaset fri från sot och suger in luft genom primär spjäll till förbränningen. Skorstensdraget bildas vid temperaturskillnader inne i skorstenen och utanför skorstenen. Ju högre temperaturen är inne i skorstenen, desto bättre blir skorstensdraget. Det är därför nödvändigt att skorstenen värms upp ordentligt, innan man stänger spjället och begränsar förbränningen i kaminen (en murad skorsten tar längre tid att bli ordentligt varm än en stålskorsten). En bra skorsten kan fungera dåligt om den används på fel sätt. Motsvarande kan en dålig skorsten fungera bra om den används på rätt sätt. 15

16 Montering och anslutning (Ritning A) HWAM Classic 10/50 och 10/60 består av en lös utvändig inmurningskassett samt en lös insats som trycks på plats och ansluts när inmurningskassetten är färdigmonterad. HWAM Classic 10/50 og 10/60 kan anslutas på 2 sätt: 1. Montering och anslutning i en befintlig kamin. 2. Ny uppmurning runt insatsen, eventuellt med värmekanaler till andra arealer. 1. Montering och anslutning i en befintlig kamin A. Innan insatsen monteras i en murad kamin ska regleringsspjället i den befintliga skorsten tas bort och eventuell rökhals ska utvidgas så att insatsens rökrör kan anslutas direkt till skorstenen. Eventuella kantplacerade stenar i kaminens botten ska också tas bort. Det bör överenskommas i förväg med en fackunnig eller sotare var rengöringsluckan (1) ska placeras, så att rökröret kan göras rent ovanifrån medan insatsens lucka är stängd. A1. Först monteras anslutningsflänsen (2) till en passande bit rökrör eller flexrör (3). Rökröret anpassas så att anslutningsflänsens underkant når upp till rökringens kant, samtidigt som rökrörets andra ända passas in i skorstenshålet. För upp de tre mineralullspackningarna runt rökröret och tryck fast dem uppe i skorstenshålet, så att anslutningen blir tät. Montering av rökrör Placera rögröret i skorstenshålet så att anslutningsflänsen hamnar inom de angivna måtten. Understöd eventuellt anslutningsflänsens underkant med en pinne av c eller d längd. a. Avstånd från murhålets framkant då insatsen befinner sig i samma nivå som det murade. b. Avstånd från murhålets framkant då en bred standard frontram används, som ligger utanpå det murade. c. Höjd över kaminens botten (gäller för HWAM Classic 10/50). d. Höjd över kaminens botten (gäller för HWAM Classic 10/60). Tryck därefter de 3 mineralullspackningarna upp runt rökröret och pressa dem in i skorstenshålet, så att packningen blir fast och tät. A2.Tryck in inmurningskassetten (6) på dess plats i kamininen botten. Var noggrann med att den står vågrätt och att framkanten fluktar med det murade eller att den sticker ut 18 mm (= b-mått). Om avståndet mellan kaminöppningen och inmurningskassetten stängs med något murat ska detta sluta, så att det är minst 3 mm spelrum till kassetten. Det som muras över kassetten ska därför vara självbärande. Anslutning av blåsare (Ritning F) Nu ska blåsarna anslutas och testas innan insatsen (9) trycks på plats.i HWAM Classic 10/60 16

17 och HWAM Classic 10/50 leveras blåsarna löst och sammankopplade med ledningar. Lägg ledningen (6) mellan blåsarna in bakom inmurningskassetten. Låt blåsarna (8) hänga ned utanför kassetten. Den vita ledningen (4) kan anslutas från bägge sidor eller direkt in genom fronten till kopplingsdosan (5). Den vita ledningen är inte värmebeständig. Därför får den inte ligga i kassetten. Först sammankopplas ledningarna så att färgerna stämmer överens. Önskas ledningarna förlängas ska polerna vändas riktigt innan blåsarna kan köra. Tag ut röghyllan (7) och rökledarplattan (8) från insatsen. Lägg ned en Ø5 mm packning utloppsbussningens botten. Tryck därefter in insatsen (9) på plats i inmurningskassetten. Beträffande HWAM Classic 10/50 finns det 2 styrtappar i inmurningskassettens botten som passar in i hålen på insatsens botten. Passa på att ledningen mellan blåsarna inte kommer i kläm under insatsen. När HWAM Classic 10/50 har satts på plats, trycks blåsarna in i hålen mellan ugn och ytterkassetten. Blåsaren kan kantas in på gångjärnssidan om luckan inte öppnas mer än 45 grader. Blåsarna vänds så att klistermärkena vänds bakåt. Packningen (7) runt blåsarna förhindrar att de kommer i direkt beröring med metallen samtidigt som de klämmer fast blåsarna i hålen. A3. Drag därefter ned anslutningsröret (2) i rökutloppsbussningen och lås den genom att böja de fyra låsflikarna ut till sidorna invändigt i insatsen. Montera därefter fast rökledarplattan (8) och rökhyllan (7) igen. Insatserna har kommit på plats när 4 st. långa skruvar (1) just bakom luckan passar under motsvarande 4 gängade hål i inmurningskassettens överkant. Lås inmurnings-kassettens överkant genom att skruva in de 4 skruvarna underifrån i de gängade hålen. I HWAM Classic 10/60 låser skruvarna samtidigt en utblåsningsribba (2) ovanpå luckan. Utblåsningsribban hålls på plats mellan 2 st. bussninger (3). (Ritning B), anslutning med frontram, genomskäring av frontens överkant B1 Genomskäring av fronten på HWAM Classic 10/60 med standardfrontram (4) utanpå på det murade. B2 Genomskäring av fronten på HWAM Classic 10/50 med anpassad frontram (5) i samma nivå som det murade. B3 Snitt i front med smal vinkeljärnsram (6) som försluter fogen mellan insats och murverk. B3. Om mellanrummet mellem kassetten och det murade är under 10 mm, kan det övertäckas med en smal vinkelfrontram (6). Om mellanrummet är under 70 mm kan det övertäckas med en bred frontram som ska ligga utanpå muren (4). Foga med värmebeständigt murbruk (5) mellan rökrör och skorsten ovanpå på mineralullspackningen. Detta kan göras genom rengöringsluckan (1) i skorstenen och bör först ske göras när insatsen har färdigmonterats. Frontramarna klipsas på när insatsen har satts på plats. Insatsen är nu klar till att användas. 17

18 2. Ny uppmurning runt in (Ritning D) Under uppmurningen ställes inmurningskassetten noggrant helt vågrätt i passande höjd. Kom ihåg el-rör som tiilför ström (12 volt) till blåsarna. Under den fortsatta uppmurningen ska det finnas minst 3 mm spelrum mellan det murade och inmurningskassetten. Det murade över kassetten ska vara självbärande. Rökrör och eventuella konvektionsrör till andra rum monteras på inmurningskassetten under uppbyggnaden. Inmurningskassetten är inte bärande så att rökrör över 2 meter och eventuell skorsten ska förankras (stroppas fast) så att vikten inte vilar på kassetten. När uppbyggnaden är färdig, monteras insatsen som beskrivits i A och B. Placering av lösa delar (Ritning E) Innan kaminen tas i bruk, ska man försäkra sig om att alla lösa delar är på plats. (Ritning E1) 1. Rökledarplatta av stål upphängd under den övre plattan. 2. Rökhylla av Vermiculite. Ligger på den bakre kanten och framkanten vilar på beslag i sidorna. Rökhyllorna har försetts med en avrundad stålframkant. 3. Avtäckningsplatta i modell 10/60. Läggs ovanpå på gallret för att förhindra att glöd faller ned i asklådan. 4. Transformator till blåsare ska alltid vara anslutna till en stickkontakt. Blåsarna ska vara aktiverede när ugnen är varm. De sätts på och stängs av manuellt. 5. Asklåda finns bara i HWAM Classic 10/60. Betjäningsgrep (Ritning E2) 6. Luftspjället i luckan reglerar luften som håller glasrutan fri från sot. Den fungerar samtidigt som sekundär förbränningsluft till brännkammaren. 7. Primärluften styrs av en givare och ett automatiskt spjäll som sitter på insatsens högra sida. 8. Primärluften leds in i brännkammaren via en kanal under bottnen och ner i glöden av styrplåten (8) längst fram i brännkammaren. 9. Automatikens givare kan justeras inne i kaminen. Asklåda i HWAM Classic 10/60 (Ritning E3) För att öppna asklådan trycks handtaget ned så att bakkanten lyfts. Därefter kan asklådan dras ut. 18

19 Eldningsinstruktion - ved Första gången du eldar Första gången du eldar i insatsen ska du elda försiktigt, eftersom allt material bör vänjas vid värmen. Vid första eldningstillfället härdas lacken som kaminen är lackerad med, den kan då orsaka obehaglig lukt. Det bör därför vara god genomströmning av frisk luft i rummet. Upptändning (Ritning E4) 1. Sätt på blåsarna. 2. Öppna spjället (6). Insatsens automatik ser till att det förs in lagom mycket primärluft. 3. Lägg 2-3 st. vedträn (ca. 700 grams vedträn.) i botten. Lägg ca. 2 kg upptändningspinnar ovanpå. Mellan de översta pinnarna läggs 1-2 upptändningblock som antändes. Efter hand som veden blir uppvärmd friges gaser som omedelbart bränns upp. Därigenom stiger temperaturen och ännu mer gas friges. Elden arbetar sig stilla och lugnt genom träskiktet, utan risk för att det eldas för mycket samt med mycket låg fororeningsgrad. Håll luckan på glänt i början tills det inte bildas mer kondens på glaset. Avbränning (Ritning E5) När veden brinner bra minskar automatikens spjäll tillförseln av primärluft efter hand. Den sekundära spolluften (10) från luckan blåses in över brasan och ser till att alla gaser förbränns. Beroende på träets kvalitet och skorstensdraget kan spjället (6) på luckan stängas till hälften. Spjället bör inte stängas mer än att spolluften fortfarande kan hålla glasrutan fri fån sot. Nu avger insatsen jämn värme med hög verkningsgrad. Utbränning (Ritning E6) 4. När elden har slocknat och det bara återstår glöd drar du fram lite glöd mot lucköppningen och lägger sedan på 2 3 nya vedträn. Gör ev. en liten fördjupning mitt i glöden under vedträet längst fram, så att en del av primärluften snabbare når fram till glöden under veden. 5. Vid kontinuerlig drift ska kaminen inte regleras mer. Det sköter automatiken om. Viktigt! Asklådan i HWAM Classic 10/60 får ej öppnas vid antändning och skall alltid vara stängd, när kaminen används. Det får inte ligga ett högt lager aska i insatsens botten när den ska användas. Vermiculitebeklädnaden i brännkammaren är isolering nog. 19

20 Allmänt om eldning Snabb och kraftig värme Snabb eller kraftig värme uppnås genom att elda med många, men små vedträn. Maximal förbränning Man får maximalt, per timme, elda med: 2,0 kg vedträ eller 1,9 kg briketter Lägg inte på mer än tre vedträn i taget. Överstigs denna gräns, omfattas kaminen inte längre av fabriksgarantin och kaminen kan förstöras av för hög värme. Lång brinntid Lång eldningstid uppnås, om det eldas med få (minst 2 st.), men mycket stora vedträn och man samtidigt reglerar ner regleringsstången. För att öka brinntiden kan skjutspjället i eller under luckan regleras ned till halvöppet - dock aldrig längre ner än att rutan är fri från sot. För svag eldning Om det eldfasta materialen i brännrummet är svart efter en eldningen förorenas kaminen och det automatiska fungerar inte optimalt. Därför ska skjutspjället på luckan öppnas. Det kan dessutom vara behov av att bränna av en större mängd ved. Rengöring av glas Vi rekommenderar att du torkar av glasrutan efter avslutad eldning. Bäst resultat får du med hushållspapper. Om det har fastnat sot på glaset ska du fukta hushållspappret och doppa det i askan. Det löser snabbt upp sotet. Torka av glasrutan. Bränsletyper Vi rekommenderar att björk- eller bokved används, som har varit Kluven och förvarad minst ett år utomhus under tak. Ved som förvaras inomhus blir gärna för torr och brinner för fort. Briketter ger mycket värme. Vissa typer utvidgas kraftigt, detta ger en okontrollerad förbränning. 20

Monteringsvägledning och Eldningsinstruktion. Braskamin. Aduro 3. Läs monteringsvägledning och eldningsinstruktion innan kaminen tas i bruk.

Monteringsvägledning och Eldningsinstruktion. Braskamin. Aduro 3. Läs monteringsvägledning och eldningsinstruktion innan kaminen tas i bruk. Monteringsvägledning och Eldningsinstruktion Braskamin Aduro 3 Läs monteringsvägledning och eldningsinstruktion innan kaminen tas i bruk. Aduro A/S. www.aduro.dk - 1 - 1. Monteringsvägledning 1.1 Generellt

Läs mer

Eldningsinstruktion Aduro 2

Eldningsinstruktion Aduro 2 Eldningsinstruktion Aduro 2 Ecolabel - Sintef 110-0256 - EN 13240 www.aduro.dk Gratulerar till din nya braskamin från Aduro! För att få ut mesta möjliga nytta och nöje av kaminen är det viktigt att du

Läs mer

manual Facial spa Art nr: 48682 Rubicson 2016-06-08

manual Facial spa Art nr: 48682 Rubicson 2016-06-08 manual Facial spa Art nr: 8682 EN NO SV 2016-06-08 Rubicson ENGLISH Overview Use Fill the container ENGLISH 1. Make sure that the power cord is not connected to a wall socket. 1 2 2. Remove the funnel

Läs mer

ARC 32. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se

ARC 32. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se ARC 32 Tvättställsblandare/Basin Mixer inr.se SE Användning och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar er att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

Installation Instruction Monteringsinstruktion JK400

Installation Instruction Monteringsinstruktion JK400 Installation Instruction Monteringsinstruktion JK400 Tools: 2pcs of spanner 13 and 17mm or 2pcs of adjustable spanner, cross slotted screwdriver PZ 2 Warning: Plates can be sharp in the edges and corners,

Läs mer

Aduro 7 Eldningsinstruktion Ecolabel - Sintef 110-0319 - EN 13240 www.aduro.dk

Aduro 7 Eldningsinstruktion Ecolabel - Sintef 110-0319 - EN 13240 www.aduro.dk Aduro 7 Eldningsinstruktion Ecolabel - Sintef 110-0319 - EN 13240 www.aduro.dk Lycka till med din nya braskamin från Aduro! För att du ska få så stor glädje och nytta som möjligt av din nya braskamin från

Läs mer

VARIOBARRIER S/M MIMSAFE BY CHOICE

VARIOBARRIER S/M MIMSAFE BY CHOICE VAROBARRR S/M MMSA BY CHOC K L A B D M C H A B C D 522 K 524 Right leg Right leg 514L 514R 510L 510R L 526L M 526R S508 S509 521 6X 521 + H 527 529 528 8X/1 18X 8X/1 M-460641AL M-SM6X14A M-460641B M-M37202_2014

Läs mer

Bruksanvisning Directions for use

Bruksanvisning Directions for use Bruksanvisning Directions for use KOMBIDON OUTSIDE WALL HOOD SVENSK/ENGLISH VERSION SVENSKA Denna montageanvisning omfattar produkten KOMBIDON. BESKRIVNING/ ANVÄNDNING Kombidon från AB C.A. Östberg är

Läs mer

Monteringsanvisning Installation instructions

Monteringsanvisning Installation instructions Monteringsanvisning Installation instructions TAKGENOMFÖRING med överbeslag TGÖ/THÖ och underbeslag TGU ROOF CURB with mounting plate TGÖ/THÖ and bottom fixing plate TGU Denna bruksanvisning omfattar följande

Läs mer

PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS

PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS Vänd bordet upp och ner eller ställ det på långsidan. Tryck ner vid PRESS och fäll benen samtidigt. Om benen sitter i spänn tryck benen mot kortsidan före de

Läs mer

BATH MIXER 160 LINC 21. incl. HAND SHOWER. inr.se

BATH MIXER 160 LINC 21. incl. HAND SHOWER. inr.se LINC 21 BATH MIXER 150 BATH MIXER 160 incl. HAND SHOWER 110309 inr.se Innan montering Vi förordar en sakkunnig VVS-installatör vid installation och service. Ledningarna ska renspolas innan installation.

Läs mer

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A LINC 23 Tvättställsblandare/Basin Mixer 130226A inr.se S Användande och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

Plain A262. För T16 (T5) lysrör. Innehåll. Monteringsanvisning. A. Instruktion för rampmontering

Plain A262. För T16 (T5) lysrör. Innehåll. Monteringsanvisning. A. Instruktion för rampmontering Plain A262 För T16 (T5) lysrör Innehåll Ramparmatur: ändmodul En stängd gavel/ en öppen gavel Plint i båda ändarna Överkopplingssladd 1 rampgavel 1 lysrörsbytare Ramparmatur: mellanmodul Plint i en ände

Läs mer

Droppställning / IV stand

Droppställning / IV stand MONTERINGSANVISNING / ASSEMBLY INSTRUCTIONS Droppställning / IV stand Fellow Classic Art. nr. / Art. no: 08814 1 SVENSKA Produktbeskrivning Droppställningen består av följande delar: - Klamma, 3 st - Bottenstöd

Läs mer

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN Heart & Stripes Junior Bed Instructions Manual Instruktions Manual IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN Thank

Läs mer

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENSLÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN NOGGRANT

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENSLÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN NOGGRANT 13060 Basic Cot One Instruction Manual Instruktion Manual IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENSLÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN NOGGRANT Thank

Läs mer

00-1595. Fiat 500 2007» Fiat Panda / 4x4 2003» Fiat Panda 4x4 Climbing / 4x4 Cross 20033» 619-0300

00-1595. Fiat 500 2007» Fiat Panda / 4x4 2003» Fiat Panda 4x4 Climbing / 4x4 Cross 20033» 619-0300 00-1595 120 Fiat 500 2007» Fiat Panda / 4x4 2003» Fiat Panda 4x4 Climbing / 4x4 Cross 20033» 619-0300 rev. 2014-04-04 DC Congratulations on purchasing an ATS towbar Alexo Towbars Sweden offer quality towbars

Läs mer

Your No. 1 Workout. MANUAL pro

Your No. 1 Workout. MANUAL pro Your No. 1 Workout MANUAL pro Innehåll/Contents Svenska Viktigt om säkerhet Specifikationer & delar Rekommenderade övningar 3 5 6-7 2 English Safety instructions Specifications & parts Recommended exercises

Läs mer

Windlass Control Panel v1.0.1

Windlass Control Panel v1.0.1 SIDE-POWER Windlass Systems 86-08950 Windlass Control Panel v1.0.1 EN Installation manual Behåll denna manual ombord! S Installations manual SLEIPNER AB Kilegatan 1 452 33 Strömstad Sverige Tel: +46 525

Läs mer

säkerhetsutrustning / SAFETY EQUIPMENT

säkerhetsutrustning / SAFETY EQUIPMENT säkerhetsutrustning / SAFETY EQUIPMENT Hastighetsvakt / Speed monitor Kellves hastighetsvakter används för att stoppa bandtransportören när dess hastighet sjunker under beräknade minimihastigheten. Kellve

Läs mer

12.04.2007/97-9532 Brugsvejledning Bruksanvisning Bruksveiledning User's manual WALL

12.04.2007/97-9532 Brugsvejledning Bruksanvisning Bruksveiledning User's manual WALL 12.04.2007/97-9532 Brugsvejledning Bruksanvisning Bruksveiledning User's manual WALL Indholdsfortegnelse, dansk Tegninger..............................................................................

Läs mer

5 enkla steg. - så här tänder du upp

5 enkla steg. - så här tänder du upp 5 enkla steg - så här tänder du upp Otillräckligt skorstensdrag leder vanligtvis till problem Problem att tända brasan Röknedslag i rummet Sotade glas i braskaminen Elden slocknar Sot och röklukt från

Läs mer

Diskant Yta eller Vikelfäste montering Mount

Diskant Yta eller Vikelfäste montering Mount Installation och Bruksanvisning Inledning Välj fästpunkterna för dina dome TW250 Silk diskanter. Kom ihåg att för bästa prestanda bör diskanterna monteras så nära mitten av bas som möjligt, med fri, direkt

Läs mer

/ Brugervejledning Bruksanvisning User's manual Gebrauchsanweisung. Classic 4

/ Brugervejledning Bruksanvisning User's manual Gebrauchsanweisung. Classic 4 09.12.2009/97-9524 Brugervejledning Bruksanvisning User's manual Gebrauchsanweisung Classic 4 Indholdsfortegnelse,dansk Tegninger.............................................. 4 Installationsvejledning....................................

Läs mer

LINC MODELL 13. INR SVERIGE AB Kosterögatan 15 SE-211 24 Malmö 13 EN 1428:2005+A1:2008

LINC MODELL 13. INR SVERIGE AB Kosterögatan 15 SE-211 24 Malmö 13 EN 1428:2005+A1:2008 LINC MODELL 13 151005 Produkten är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. INR garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs. INR SVERIGE AB Kosterögatan

Läs mer

Svenska - Bruksanvisning för handdukstork - 990 x 510 mm

Svenska - Bruksanvisning för handdukstork - 990 x 510 mm Svenska - Bruksanvisning för handdukstork - 990 x 510 mm Läs noga igenom bruksanvisningen innan produkten används! - Kontrollera att du har alla delar enligt packlistan nedan. Kontakta din återförsäljare

Läs mer

Congratulations on purchasing an ATS towbar. Gratulationer till er nyinköpta ATS dragkrok

Congratulations on purchasing an ATS towbar. Gratulationer till er nyinköpta ATS dragkrok 00-95 65 668-04x rev. 204-04-04 DC Congratulations on purchasing an ATS towbar Alexo Towbars Sweden offer quality towbars produced as a result of direct market research. Every towbar is sold with a unique

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Installations- och bruksanvisning: TT40

Installations- och bruksanvisning: TT40 Installations- och bruksanvisning: TT40 EN 13240/CE-märkt Øvrige godkendelser: Din-Plus, 15A, Münchener, Regensburger, Stuttgarter Norm, DS, Sintef Gratulerar du är nu ägare till en ny TermaTech-kamin!

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

CLASSIC KASSETT INSATS BRUKSANVISNING

CLASSIC KASSETT INSATS BRUKSANVISNING CLASSIC KASSETT INSATS BRUKSANVISNING www.heta.dk SE 1 Grattis till din nya Classic kassett insats! Vi är övertygade om att du kommer att få stor nytta och glädje av din investering, särskilt om du följer

Läs mer

Technical description with installation and maintenance instructions

Technical description with installation and maintenance instructions www.euronom.se Technical description with installation and maintenance instructions VPS 300 / 500 BXU 0710-102 EXOTANK VPS 300/500 BXU Technical description Installation and maintenance instructions Installation...2

Läs mer

Asgård 3 / Asgård 4 / Asgård 6

Asgård 3 / Asgård 4 / Asgård 6 Asgård 3 / Asgård 4 / Asgård 6 Eldningsinstruktion Ecolabel - Sintef 110-0227 - EN 13240 www.aduro.dk Asgård är en del av Aduro A/S Lycka till med din nya braskamin från Asgård! För att du ska få så stor

Läs mer

Glass fence Glasräcke / Glassrekkverk

Glass fence Glasräcke / Glassrekkverk Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Glass fence Glasräcke / Glassrekkverk ENG SE NO Item. No 6210 1155 0101 59 0101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire

Läs mer

GigaCom AB Säterigatan Göteborg

GigaCom AB Säterigatan Göteborg *LJD'XFW DEHONDQDOV\VWHP DY*LJD&RP/7' GigaDuct kabelkanalsystem för fiberoptiskt patchkablage är speciellt konstruerat och producerat för den Europeiska marknaden. Systemet är helt slutet och därför beröringsskyddat.

Läs mer

Users manual Bruksanvisning Gebrauchanweisung Guide d instructions

Users manual Bruksanvisning Gebrauchanweisung Guide d instructions Multi-pressure bucket pump Bärbar fettpump hochdruck abschmierpumpe distributeur manuel de graisse Users manual Bruksanvisning Gebrauchanweisung Guide d instructions 11018-1 - 815850 R02/03 IMPORTANT:

Läs mer

Monteringsanvisning for NorDan Fastkarm vindu

Monteringsanvisning for NorDan Fastkarm vindu Monteringsanvisning for NorDan Fastkarm vindu Fitting instructions for NorDan Fixed window Monteringsanvisning för NorDan Fast fönster www.nordan.no /.co.uk /.se Art. no 240232 Rev 1 1.0 NO: Bestem vinduets

Läs mer

WALLMEK i Kungälv AB Special tools for auto repairs

WALLMEK i Kungälv AB Special tools for auto repairs Handhavandeinstruktion till sats 02-00006 för byte av bakhjulslager på Mercedes-Benz Vito (W639). Demontering 1. Demontera bromsok, bromsskiva samt handbromsbackar. 2. Ersätt bromssköldens torxskruvar

Läs mer

Contents / Innehållsförteckning

Contents / Innehållsförteckning Contents / Innehållsförteckning Copyright This manual is the copyright of CI no 55650-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from CI no

Läs mer

Arctic. Design by Rolf Fransson

Arctic. Design by Rolf Fransson Arctic Design by Rolf Fransson 2 Endless possibilities of combinations. Oändliga kombinationsmöjligheter. 3 4 5 If you are looking for a range of storage furniture which limits of combination is set by

Läs mer

OURA SERIEN BBRUKSANVISNING

OURA SERIEN BBRUKSANVISNING OURA SERIEN BBRUKSANVISNING www.heta.dk SE 1 Grattis till din nya braskamin! Vi är övertygade om att du kommer att få stor nytta och glädje av din investering, särskilt om du följer nedanstående råd och

Läs mer

Elektronisk personvægt. Manual

Elektronisk personvægt. Manual Elektronisk personvægt Manual Batteri Batteri typen i vægten afhænger af produktets struktur. Find batteri typen af din vægt ifølge efterfølgende Type 1. 1x3V litium batteri (CR2032). Fjern isolations

Läs mer

Ifö Space. 80 x 140. GB Shower enclosures. SE Duschvägg DK Brusevæg NO Dusjvegg. EE Dušikabiin. DE Duschwand. LV Dušo sienelė.

Ifö Space. 80 x 140. GB Shower enclosures. SE Duschvägg DK Brusevæg NO Dusjvegg. EE Dušikabiin. DE Duschwand. LV Dušo sienelė. Ifö Space 49-6 80 x 40 SE Duschvägg DK Brusevæg NO Dusjvegg GB Shower enclosures DE Duschwand RU душевая стена EE Dušikabiin LV Dušo sienelė LT Dušas sienas 800 400 674 0840 Spare parts 4 7 (A) 6A SPNK

Läs mer

EPIC MODELL 150721A. INR guarantees product function if the industry regulations and the installation instruction are followed.

EPIC MODELL 150721A. INR guarantees product function if the industry regulations and the installation instruction are followed. EPIC MODELL 3 507A INR guarantees product function if the industry regulations and the installation instruction are followed. Produkten är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. INR garanterar

Läs mer

Christmas tree lighting Julgransbelysning / Juletrebelysning

Christmas tree lighting Julgransbelysning / Juletrebelysning Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Christmas tree lighting Julgransbelysning / Juletrebelysning ENG SE NO Item. No 772701090101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through

Läs mer

RENGÖRINGSMANUAL GREENFIRE

RENGÖRINGSMANUAL GREENFIRE RENGÖRING OCH UNDERHÅLL RENGÖRINGSMANUAL GREENFIRE Kaminen kräver inte särskilt mycket rengöring om du använder pellets av god kvalitet. Innan du utför rengöring och/eller underhåll på kaminen ska du kontrollera

Läs mer

Spotlight Set Spotlightset / Spotlightsett

Spotlight Set Spotlightset / Spotlightsett Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Spotlight Set Spotlightset / Spotlightsett ENG SE NO Item. No/Art. nr./art. nr. 995-9 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through

Läs mer

3HAC 15864-3. ABB Robotics. Figur 1. Separatoravdragare och separator. Assembly Instruction. Maintenance instruction. Underhållsinstruktion

3HAC 15864-3. ABB Robotics. Figur 1. Separatoravdragare och separator. Assembly Instruction. Maintenance instruction. Underhållsinstruktion Allmänt Detta är en instruktion för hur underhåll av balanseringsdon 3HAC 1475-1 utförs. I instruktionen beskrivs hur kolvstång, lagerhylsa och stödaxel samt de sfäriska rullagren på husets tappar byts

Läs mer

Rev No. Magnetic gripper 3

Rev No. Magnetic gripper 3 Magnetic gripper 1 Magnetic gripper 2 Magnetic gripper 3 Magnetic gripper 4 Pneumatic switchable permanent magnet. A customized gripper designed to handle large objects in/out of press break/laser cutting

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Hose reel CRO Slangrulle CRO

Hose reel CRO Slangrulle CRO Hose reel CRO Slangrulle CRO 644210, 644220, 644240, 614205, 614215, 624215 624440, 624445, 624492, 624904, 624910, 624922, 624951, 624971 Manual Alentec & Orion AB, Box 108, 132 23 Saltsjö-Boo Telefon:

Läs mer

In Bloom CAL # 8, sista varv och ihopsättning / last rows and assemble

In Bloom CAL # 8, sista varv och ihopsättning / last rows and assemble In Bloom CAL # 8, sista varv och ihopsättning / last rows and assemble I del 9 använder du virknål 3.0 mm. Efter varje varvsnummer står numret (1-7) för den färg du skall använda för det varvet, se färg/garn-tabell.

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Kaminmodeller: TT1,TT1W,TT1Z, TT2, TT3, TT3S, TT3H, TT3HS EN13240/CE-märkt Øvrige godkendelser: Din-Plus, 15A, Münchener, Regensburger, Stuttgarter Norm, DS, Sintef Version

Läs mer

Module 6: Integrals and applications

Module 6: Integrals and applications Department of Mathematics SF65 Calculus Year 5/6 Module 6: Integrals and applications Sections 6. and 6.5 and Chapter 7 in Calculus by Adams and Essex. Three lectures, two tutorials and one seminar. Important

Läs mer

Alfa Romeo » x

Alfa Romeo » x 00-0517 90 Alfa Romeo 156 1997»2005 601-050x rev. 2014-04-07 DC Congratulations on purchasing an ATS towbar Alexo Towbars Sweden offer quality towbars produced as a result of direct market research. Every

Läs mer

CompactAIR Center Ventilation - Filtrering - Uppvärmning CompactAIR Center Ventilation - Filtration - Heating

CompactAIR Center Ventilation - Filtrering - Uppvärmning CompactAIR Center Ventilation - Filtration - Heating CompactAIR / CompactAIR CompactAIR Center Ventilation - Filtrering - Uppvärmning CompactAIR Center Ventilation - Filtration - Heating Typenschlüssel / Type Code Beteckning / Type code Compact AIR / CompactAIR

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning Kamininsats, Lotus H570T

Monterings- och bruksanvisning Kamininsats, Lotus H570T 1 Monterings- och bruksanvisning Kamininsats, Lotus H570T Version 2, 23/08-2014 2 3 Inledning Gratulerar till din nya Lotus-kamininsats Vi hoppas och tror att den kommer att ge dig många varma stunder.

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Kaminmodeller: TT20 + TT20R + TT20S + TT20RS DS/EN13240 Øvrige godkendelser: Din-Plus, 15A, Münchener, Regensburger, Stuttgarter Norm, Sintef (99-263) Version 07.11.2011

Läs mer

Köksspis Bruzaholm 30

Köksspis Bruzaholm 30 Skötsel- och Monteringsanvisning Köksspis Bruzaholm 30 Läs noggrant igenom hela monteringsanvisningen innan du påbörjar installationen!! Manual 32-8700 Köksspis Bruzaholm Nr 30 rev. 2012-02 Sida 1 (6)

Läs mer

Anvisning för Guide for

Anvisning för Guide for Anvisning för Guide for PRISMA SENSOR 1 96243235zPC Montering i tak/installation in the ceiling Byte av kupa/change of diffuser 2 Installation Installation från gavel / Installation from the end Installationskabel

Läs mer

LINC Modell 17 130624A

LINC Modell 17 130624A LINC Modell 17 130624A Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. INR garanterar produktens funktion om branschregler och monteringsanvisning följs. INR SVERIGE AB Kosterögatan

Läs mer

00-0718. Mitsubishi Montero io 10/1999» Pajero Pinin 3-5 platser 642-0200

00-0718. Mitsubishi Montero io 10/1999» Pajero Pinin 3-5 platser 642-0200 00-0718 120 Mitsubishi Montero io 10/1999» Pajero Pinin 3-5 platser 642-0200 rev. 2014-04-04 DC Congratulations on purchasing an ATS towbar Alexo Towbars Sweden offer quality towbars produced as a result

Läs mer

GOLD SD 14-40. Med styrenhet/with control unit. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter. Fläkt/Fan. Fläkt/ Fan. Med filter/ With filter.

GOLD SD 14-40. Med styrenhet/with control unit. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter. Fläkt/Fan. Fläkt/ Fan. Med filter/ With filter. GOLD SD 4-40 Med styrenhet/with control unit Skiss visar styrenhet för aggregat med inspektionssida vänster, styrenhet för aggregat med inspektionssida höger ser något annorlunda ut, men principen är lika./

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS Z-LYFTEN PRODUKTION AB 55523 MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS Monteringssats/ Mounting kit 53650 Renault Master, Opel Movano, Nissan Interstar 2007-12-21 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning 3110 & 3140 TYPGODK.NR. 1188/00

Monterings- och bruksanvisning 3110 & 3140 TYPGODK.NR. 1188/00 Monterings- och bruksanvisning 3110 & 3140 TYPGODK.NR. 1188/00 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com 1 Lycka till med Er nya Morsø kamin. Morsø

Läs mer

Bruksanvisning Badrumsvåg Modell: PG220

Bruksanvisning Badrumsvåg Modell: PG220 Bruksanvisning Badrumsvåg Modell: PG220 INNAN DU ANVÄNDER VÅGEN 1. Ta bort allt emballage. 2. Öppna batterifacket och lägg i 1 st CR2032-batteri i batterifacket. Stäng batterifacket. 3. Ställ vågen på

Läs mer

55R Kia Carens 2013»

55R Kia Carens 2013» 55R-013714 60 Kia Carens 2013» 630-0810 rev. 2014-06-09 DC Congratulations on purchasing an ATS towbar Alexo Towbars Sweden offer quality towbars produced as a result of direct market research. Every towbar

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning Kaminer i Lotus Liva serien. (Lotus Liva 1, Liva 2, Liva 3 och Liva 4) Version 4, 23/08-2014

Monterings- och bruksanvisning Kaminer i Lotus Liva serien. (Lotus Liva 1, Liva 2, Liva 3 och Liva 4) Version 4, 23/08-2014 Monterings- och bruksanvisning Kaminer i Lotus Liva serien (Lotus Liva 1, Liva 2, Liva 3 och Liva 4) Version 4, 23/08-2014 Inledning Lycka till med Din nya Lotus Kamin Vi hoppas och tror att den kommer

Läs mer

Shower cabins / Steam cabins

Shower cabins / Steam cabins Installation manual for Shower cabins / Steam cabins Arrow Skandinavien AB Tel: +46 (0)31 330 00 10 www.arrowshower.com Models: 6030 6130 2 3 (SE) Lås upp brunnen. (UK) Unlock. 4 (SE) På karets undersida,

Läs mer

55R Volvo XC » Volvo XC » Volvo S » Volvo V » Volvo XC » Volvo V »

55R Volvo XC » Volvo XC » Volvo S » Volvo V » Volvo XC » Volvo V » 55R-01 3687 90 Volvo XC60 2008-2013» Volvo XC60 2013» Volvo S60 2010» Volvo V60 2010» Volvo XC70 2007» Volvo V70 2007» 668-0312 rev. 2014-05-07 RG Congratulations on purchasing an ATS towbar Alexo Towbars

Läs mer

BÄNKVÅG / BENCH SCALE Modell : SW-III / Model : SW-III ANVÄNDARMANUAL / USER MANUAL SW-III WWW.LIDEN-WEIGHING.SE 2014-03-26 OBS! Under vågen sitter en justerbar skruv (se bild). Standardinställning är

Läs mer

Par m 328 feet. Lång höger sväng. Korgen står placerad i en skogsglänta OB-linje på vänster sida.

Par m 328 feet. Lång höger sväng. Korgen står placerad i en skogsglänta OB-linje på vänster sida. 1 100 m 328 feet Lång höger sväng. Korgen står placerad i en skogsglänta -linje på vänster sida. Long right turn. Basket are placed in a forrest glade. -line on the left side. Snälla, skräpa ej ner vår

Läs mer

Tänder din grill på sextio sekunder. Lights your grill in sixty seconds.

Tänder din grill på sextio sekunder. Lights your grill in sixty seconds. LOOFTLIGHTER Tänder din grill på sextio sekunder. Lights your grill in sixty seconds. Hur den fungerar Med Looftlighter behöver du aldrig mer använda tändvätska för att tända din grill. Istället används

Läs mer

A » VW

A » VW 00-0706 90 Audi A3 96-03 Skoda Octavia/oct kombi 97-04 Seat Leon 99-05 - Toledo 99-04 - Toledo 2012» VW Golf IV/Bora/New Beatle/Roomster 2006» Skoda Rapid 5p 2012» Skoda Spaceback 2013» 659-0700 rev. 2014-05-13

Läs mer

INKOPPLINGSANVISNING ELTRYCKSLÅS WIRING DIAGRAM SOLENOID LOCK

INKOPPLINGSANVISNING ELTRYCKSLÅS WIRING DIAGRAM SOLENOID LOCK INKOPPLINGSANVISNING ELTRYCKSLÅS WIRING DIAGRAM SOLENOID LOCK SE EN S. 2-4 P. 5-7 SL 510/511 SL 520/521 SL 530-50/531-50 2013 11 07 SE TEKNISK SPECIFIKATION Driftspänning. Ström. Reed relä. Drifttemperatur.

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning Kaminer i Lotus Sola serien. (Sola, Sola S, Sola M, Sola MST) Version 3, 23/08-2014

Monterings- och bruksanvisning Kaminer i Lotus Sola serien. (Sola, Sola S, Sola M, Sola MST) Version 3, 23/08-2014 Monterings- och bruksanvisning Kaminer i Lotus Sola serien (Sola, Sola S, Sola M, Sola MST) Version 3, 23/08-2014 Inledning Lycka till med Din nya Lotus Kamin Vi hoppas och tror att den kommer att ge

Läs mer

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter 1(5) The speed through the entire area is 30 km/h, unless otherwise indicated. Beware of crossing vehicles! Traffic signs, guardrails and exclusions shall be observed and followed. Smoking is prohibited

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning Kaminer i Lotus Mondo serien. Lotus Mondo 1,Mondo 2. Lotus Mondo 1S,Mondo 2S. Version 2, 23/08-2014

Monterings- och bruksanvisning Kaminer i Lotus Mondo serien. Lotus Mondo 1,Mondo 2. Lotus Mondo 1S,Mondo 2S. Version 2, 23/08-2014 Monterings- och bruksanvisning Kaminer i Lotus Mondo serien Lotus Mondo 1,Mondo 2. Lotus Mondo 1S,Mondo 2S. Version 2, 23/08-2014 Inledning Lycka till med Din nya Lotus Kamin Vi hoppas och tror att den

Läs mer

Köksspis Bruzaholm 27

Köksspis Bruzaholm 27 Skötsel- och Monteringsanvisning Köksspis Bruzaholm 27 Läs noggrant igenom hela monteringsanvisningen innan du påbörjar installationen!! Manual 32-8500/32-8600 Köksspis Bruzaholm Nr 27 rev 2012-01 Sida

Läs mer

Får endast utföras av behörig personal. May only be carried out by authorized electrician

Får endast utföras av behörig personal. May only be carried out by authorized electrician Instruktion för DMIS Instruction for DMIS FLE400FC, FLE850MP, W3400H, W4400H/W4600H (-980/1287) W3850H/W31100H, W4850/W41100H (-1220/636) Clarus Control 471 1530-75 2016.05.04 Får endast utföras av behörig

Läs mer

Aduro 1 / Aduro 1SK Eldningsinstruktion Ecolabel - Sintef 110-0239 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 1 / Aduro 1SK Eldningsinstruktion Ecolabel - Sintef 110-0239 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 1 / Aduro 1SK Eldningsinstruktion Ecolabel - Sintef 110-0239 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no Lycka till med din nya braskamin från Aduro! För att du ska få så stor glädje och nytta som möjligt

Läs mer

Instruction Manual. Svenska, English. Power Bank. Model: PRBN

Instruction Manual. Svenska, English. Power Bank. Model: PRBN Instruction Manual Svenska, English Power Bank Model: PRBN Innehåll / Content Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 4 Delar... 5 Specifikationer... 6 Miljö / Lag och säkerhet / Förbehåll... 7 Content Safety

Läs mer

VASSVIK ROCKING STAND

VASSVIK ROCKING STAND VASSVIK ROCKING STAND SE / ENG SE VIKTIGT Läs noga igenom instruktionerna före användning och spar dessa för framtida bruk. VARNING: Barnets huvud bör inte ligga lägre än barnets kropp. Lägg inte till

Läs mer

Ringmaster RM3 - RM 5 RM3 RM 4 RM 5

Ringmaster RM3 - RM 5 RM3 RM 4 RM 5 RM3 - RM 5 Ringmaster We offer ball pickers in 5 different sizes with a picking width of up to 6 m. RM3 - RM5 has a self-supporting chassis so that the collected balls do not place a load on the picking

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

This manual should be saved! EcoFlush Manual

This manual should be saved! EcoFlush Manual This manual should be saved! EcoFlush Manual ENGLISH Important! This manual should be saved by the owner! Read the whole manual before installation. The flush volumes are factory set at 2.5 / 0.3 liters.

Läs mer

Kamrör / Ribbed pipe radiator

Kamrör / Ribbed pipe radiator Kamrör / Ribbed pipe radiator SE... 4 GB... 4 RU... 5 Kamrörsradiator / Ribbed pipe radiator Mått / Dimensions/Основные размеры A min 300 180 125 min 50 125 B 185 min 200 Typ/Type/Модель A [mm] B [mm]

Läs mer

Tillbehör som t ex bordsskärm, frontpanel eller kabelränna skruvas i bordsskivan.

Tillbehör som t ex bordsskärm, frontpanel eller kabelränna skruvas i bordsskivan. CENTRO Centro är ett bordsprogram som du kan kombinera på många sätt. Borden har skivor i MDF, fanerade eller med högtryckslaminat. Skivorna är fasade och har lätt rundade hörn. Centro har runda ben som

Läs mer

GOLD SD 50-80. Fläkt 2/ Fan 2. Fläkt 1/ Fan 1. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter. Fläkt 1/ Fan 1. Fläkt 2/ Fan 2. Med filter/ With filter Filter

GOLD SD 50-80. Fläkt 2/ Fan 2. Fläkt 1/ Fan 1. Fläkt/ Fan. Utan filter/ Without filter. Fläkt 1/ Fan 1. Fläkt 2/ Fan 2. Med filter/ With filter Filter SE/G.ELSD5080.0803 GOLD SD 50-80 Med styrenhet/with control unit Skiss visar styrenhet för aggregat med inspektionssida vänster, styrenhet för aggregat med inspektionssida höger ser något annorlunda ut,

Läs mer

Monteringsanvisning / Installation instruction Felsökningsschema Styxx Troubleshooting Styxx STEG 1

Monteringsanvisning / Installation instruction Felsökningsschema Styxx Troubleshooting Styxx STEG 1 Mora Armatur Box 480 SE-792 27 MORA SWEDEN www.moraarmatur.com Monteringsanvisning / Installation instruction Troubleshooting Styxx Rev. 001-14.11. MA nr 1005138 STEG 1 Kontrollera så att medföljande tillhörande

Läs mer

Metodprov för kontroll av svetsmutterförband Kontrollbestämmelse Method test for inspection of joints of weld nut Inspection specification

Metodprov för kontroll av svetsmutterförband Kontrollbestämmelse Method test for inspection of joints of weld nut Inspection specification Stämpel/Etikett Security stamp/lable Metodprov för kontroll av svetsmutterförband Kontrollbestämmelse Method test for inspection of joints of weld nut Inspection specification Granskad av Reviewed by Göran

Läs mer

Discovery FSQ, IAA Utgåva/Edition 11. SE Habo. Klass 2 IAA FSQ-I 26W. 4 mm c c mm N L

Discovery FSQ, IAA Utgåva/Edition 11. SE Habo. Klass 2 IAA FSQ-I 26W. 4 mm c c mm N L Discovery FQ, IAA E - 566 80 Habo 3 4 4 mm c c mm 5 IAA Klass FQ-I 6W För armatur klass II,eller armatur för IAA/FQ-I 6W skall medföljande skyddsslang användas. For luminaire of Class II,or luminaire for

Läs mer

Verktyg som behövs. LX HD Sit-Stand Desk Mount LCD Arm SVENSKA. 20" (508 mm) 14-30 lbs (6.35-13.61 kg)

Verktyg som behövs. LX HD Sit-Stand Desk Mount LCD Arm SVENSKA. 20 (508 mm) 14-30 lbs (6.35-13.61 kg) ASSEMBLY INSTRUCTIONS LX HD Sit-Stand Desk Mount LCD Arm 14-30 lbs (6.35-13.61 kg) Maximal skärmstorlek * = 46 * Begränsat till max 30 lbs (13,61 kg) 0.78"-2.56" (20-65mm) 0.78-2.25 (20-57mm) 0.5"-2.5"

Läs mer

Spjäll m.m. Louvre slats etc. Byggnadssystem i aluminium Building Systems in Aluminium

Spjäll m.m. Louvre slats etc. Byggnadssystem i aluminium Building Systems in Aluminium Spjäll m.m. Louvre slats etc. Byggnadssystem i aluminium Building Systems in Aluminium Spjäll m.m. Purso Oy ansvarar för att detaljerna i denna produktmapp fungerar, men för övriga tillämpningar endast

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION ASSEMBLY INSTRUCTION

MONTERINGSINSTRUKTION ASSEMBLY INSTRUCTION FEB. 1997 MONTERINGINTRUKTION AEMBLY INTRUCTION AGNPRIDARE / CHAFFPREADER Art. nr. 12224, 12138 NEW HOLLAND TX62-68 REKORDVERKEN weden AB Öttum E-535 92 KVÄNUM Tel. +46(0)511-37 01 00 Fax. +46(0)511-37

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

Volkswagen Polo Halvkombi + Cross 11/1999»10/

Volkswagen Polo Halvkombi + Cross 11/1999»10/ 00-0615 120 Volkswagen Polo Halvkombi + Cross 11/1999»10/2001 667-0420 rev. 2014-04-04 DC Congratulations on purchasing an ATS towbar Alexo Towbars Sweden offer quality towbars produced as a result of

Läs mer

USER INSTRUCTIONS. Smart-Splitter A Smart-Line Product

USER INSTRUCTIONS. Smart-Splitter A Smart-Line Product USER INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING I ORIGINAL. USER INSTRUCTIONS IN ORIGINAL FORMAT. ARTIKELNR. / ARTICLE NO: 0458-395-2800 Smart-Splitter A Smart-Line Product Patented 1 2 Greppyta Grip area 10 3 4 5 6

Läs mer