2012 Instruktionsbok Chevrolet Malibu M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012 Instruktionsbok Chevrolet Malibu M"

Transkript

1 2012 Instruktionsbok Chevrolet Malibu M Nycklar, dörrar och fönster Nycklar och lås Dörrar Säkerhet i bilen Utvändiga backspeglar Invändiga backspeglar Fönster Tak Säten, säkerhetsfunktioner Nackstöd Framsäten Baksäten Bilbälten Airbagsystem Barnstolar Förvaring Förvaringsutrymmen Extra funktioner i förvaringsutrymmen Instrument och reglage Översikt över instrumentpanel Reglage Varningslampor, mätare och kontrollampor Informationsdisplayer Bilmeddelanden Personliga inställningar Belysning Ytterbelysning Innerbelysning Belysningsfunktioner Infotainmentsystem Inledning Klimatreglage Klimatregleringssystem Luftmunstycken Underhåll Körning och användning Information om körning Start och hantering Avgaser Automatisk växellåda Manuell växellåda Bromsar Körkontrollsystem Farthållare Föremålsdetekteringssystem Bränsle Bogsering Konvertering och extrautrustning Skötsel Allmän information Bilkontroller Strålkastarinställning Byta glödlampor

2 2012 Instruktionsbok Chevrolet Malibu M Elsystem Hjul och däck Start med startkablar Bogsering Skötsel av bilens utsida Service och underhåll Allmän information Schemalagt underhåll Rekommenderade vätskor, smörjmedel och reservdelar Tekniska data Fordonsidentifiering Fordonsdata Kundinformation Registrering av fordonsdata och sekretess Register.... i-1

3 Inledning iii De namn, logotyper, emblem, slogans, fordonsmodellnamn och karossutformningar som förekommer i denna handbok inklusive, men inte begränsat till GM, GM-logotypen, Chevrolet, Chevrolet-emblemet, Malibu och Malibu-emblemet är varumärken och/eller servicemärken tillhörande General Motors LLC, dess dotterbolag, filialer eller licenstagare. I den här handboken beskrivs funktioner som eventuellt inte finns på just ditt fordon, antingen för att de är tillval som du inte köpt eller på grund av ändringar som gjorts efter det att den här instruktionsboken tryckts. Se inköpsdokumentationen för just ditt fordon för att bekräfta alla funktioner som finns på fordonet. Förvara den här handboken i fordonet så att den är lätt tillgänglig. Använda denna handbok Använd det index som finns i slutet av handboken för att snabbt lokalisera information om fordonet. Det är en alfabetisk lista över vad som finns i handboken med motsvarande sidnummer. Fara, Varning och Se upp Varningsmeddelanden som finns på fordonets etiketter och i den här handboken beskriver faror och hur man undviker dessa. Fara anger en fara med hög risknivå som kan resultera i allvarliga personskador eller dödsfall. Varning eller Se upp anger en fara som kan resultera i personskador eller dödsfall. { VARNING Dessa innebär att det finns något som kan skada dig eller andra personer. Observera: Det betyder att det finns något som kan resultera i skador på egendom eller fordonet. Dessa ingår inte i fordonets garanti. Tryckt i USA Art.nummer H12SE General Motors LLC. Alla rättigheter förbehålls.

4 iv Inledning En cirkel med ett snedstreck över är en säkerhetssymbol som betyder "Gör inte", "Gör inte så här" eller "Låt inte detta hända". Symboler Fordonet har komponenter och etiketter som använder symboler i stället för text. Symbolerna visas tillsammans med en text som beskriver funktionen eller informationen som hör till en viss komponent, ett reglage, meddelande, en mätare eller indikator. M : Den här symbolen betyder att du måste läsa i instruktionsboken för att få ytterligare anvisningar eller information. * : Den här symbolen betyder att du måste läsa i en verkstadshandbok för att få ytterligare anvisningar eller information. Fordonssymboltabell Här finns några ytterligare symboler som kan förekomma på fordonet och vad de betyder. Om du vill ha mer information om symbolen, se handbokens index. 9 : Airbag-beredskapslampa # : Luftkonditionering G : Luftkonditionering kylolja! : Låsningsfritt bromssystem % : Rattreglage för ljudsystemet $ : Bromssystemets varningslampa I : Certifierad tekniker " : Laddningssystem I : Farthållare B : Motorkylvätsketemperatur O : Yttre lampor H : Brandfarligt # : Dimljus fram s : Dimbakljus. : Bränslemätare + : Säkringar 3 : Helljus/halvljusomkopplare H : ISOFIX barnsäkerhetssystem * : Felindikeringslampa : : Oljetryck O : Strömbrytare > : Bältespåminnare 7 : Däcktrycksövervakning d : Antispinnsystem/Elektronisk stabilitetsreglering (ESC) M : Vindrutespolarvätska

5 Nycklar, dörrar och fönster 1-1 Nycklar, dörrar och fönster Nycklar och lås Nycklar System för nyckellös fjärrmanövrerad öppning (RKE) Handhavande av nyckellös fjärrmanövrerad öppning (RKE) Fjärrstart av bil Dörrlås Elektriskt dörrlås Varning för öppen dörr Fördröjd låsning Automatiskt dörrlås Skydd mot utelåsning Säkerhetsspärr Dörrar Bagagerum Säkerhet i bilen Säkerhet i bilen Stöldlarmsystem Startspärrens funktion (öppning med nyckel) Startspärrens funktion (nyckellös öppning) Utvändiga backspeglar Konvexa speglar Elmanövrerade speglar Infällbara speglar Uppvärmda speglar Fällbara backspeglar Invändiga backspeglar Manuell backspegel Automatiskt avbländbar backspegel Fönster Fönster Elmanövrerade fönster Solskydd Tak Taklucka Nycklar och lås Nycklar { VARNING Att lämna barn ensamma i en bil med tändningsnyckeln i är farligt av många olika skäl. Barn eller andra personer kan få allvarliga eller livshotande skador. De kan påverka fönsterhissarna eller andra reglage och till och med sätta bilen i rörelse. Fönstren fungerar när nyckeln är instucken i tändningslåset och barn kan drabbas av allvarliga eller till och med dödliga skador om de kläms fast när fönstret stängs. Lämna inte kvar nycklarna i bilen tillsammans med barnen.

6 1-2 Nycklar, dörrar och fönster { VARNING Att lämna barn kvar i bilen tillsammans med sändaren för nyckellös fjärrmanövrerad öppning (RKE) är farligt av många skäl. Barn eller andra kan drabbas av svåra eller till och med dödliga skador. De kan påverka fönsterhissarna eller andra reglage och till och med sätta bilen i rörelse. Fönstren fungerar när RKE-sändaren finns i bilen och de kan drabbas av allvarliga eller till och med dödliga skador om de kläms fast när fönstret stängs. Lämna inte kvar RKE-sändaren i bilen tillsammans med barn. Nyckeln som är en dal av fjärrkontrollen (RKE) kan användas till tändningen och alla lås om fordonet är ett nyckelåtkomstfordon. Om fordonet har tändning utan nyckel kan nyckeln användas till låsen. Tryck på knappen på RKE-sändaren för att fälla ut nyckeln. Tryck på knappen och nyckelaxet för att fälla in nyckeln. Om fordonet har tändning och det är svårt att vrida runt nyckeln, inspektera nyckelbladet med avseende på skräp. Rengör då och då med en borste eller tandpetare. Kontakta din återförsäljare om du behöver en ny nyckel.

7 Nycklar, dörrar och fönster 1-3 System för nyckellös fjärrmanövrerad öppning (RKE) Ändras eller modifieras detta system av annan än en auktoriserad serviceverkstad kan tillståndet att använda denna utrustning sluta att gälla. Om räckvidden minskar på RKE:. Kontrollera avståndet. Sändaren kan vara för långt borta från bilen.. Kontrollera placeringen. Annan bil eller föremål kan blockera signalen.. Kontrollera sändarens batteri. Se "Batteribyte" senare i avsnittet.. Om sändaren fortfarande inte arbetar korrekt, kontakta din återförsäljare eller en kvalificerad tekniker för service. Handhavande av nyckellös fjärrmanövrerad öppning (RKE) Sändaren har en räckvidd på upp till 20 m (65 fot) från bilen. På fordon med fjärrstart är avståndet längre. Tänk på att andra förhållanden, som de tidigare nämnda, kan påverka sändarens funktion. RKE utan fjärrstart visas Q (Lås): Tryck in för att låsa alla dörrar. Blinkerslamporna kan blinka och/ eller tutan ljuda för att indikera låsning, se "Låsning feedback" under Personliga inställningar på sidan Om förardörren är öppen när Q trycks in kommer alla dörrar utom förardörren att låsas, om detta är aktiverat genom personliga inställningar Om förardörren är öppen när Q trycks in, kommer alla dörrar att låsas. Genom att trycka på Q kan även stöldskyddsystemet aktiveras. Se Stöldlarm på sidan När dörrarna låses, låses även tankluckan. På vissa modeller kan man stänga alla fordonets fönster genom att hålla in Q.

8 1-4 Nycklar, dörrar och fönster K (Upplåsning): Tryck för att låsa upp förardörren eller alla dörrar. Se "Dörrupplåsningsalternativ" under Personliga inställningar på sidan Blinkersarna kan blinka och/eller tutan kan ljuda för att indikera upplåsning. Se "Upplåsning feedback" under Personliga inställningar på sidan Genom att trycka på K inaktiveras stöldskyddsystemet. Se Stöldlarm på sidan Minnesstolens positioner kan återkallas vid upplåsning av fordonet. Se Lagra stolsinställningar på sidan 2 7 och "Minnesfunktion fjärrkontroll" under Personliga inställningar på sidan 4 41 för ytterligare information. På vissa modeller kan man öppna alla fordonets fönster genom att hålla in K. V (fjärröppning av bagagelucka): Håll intryckt för att låsa upp bagageluckan. 7 (Bilsökare/Paniklarm): Tryck in och släpp en gång för att hitta bilen. Ytterlamporna blinkar och tutan ljuder. Håll 7 intryckt i minst två sekunder för att aktivera paniklarmet. Tutan ljuder och blinkerslamporna blinkar tills du trycker på 7 igen eller fordonet startas. / (Fjärrstart av bil).: På bilar utrustade med denna funktion trycker du på Q och håller sedan inom fem sekunder / intryckt för att starta motorn från utsidan av bilen med RKE-sändaren. Se Fjärrstart av bil på sidan 1 7 för ytterligare information. Knapparna på nycklarna är inaktiverade om det finns en nyckel i tändningslåset. Det nyckellösa öppningssystemet Vissa fordon har ett nyckellösa öppningssystem som gör att du kan låsa och låsa upp dörrarna och öppna bagageluckan utan att du behöver ta upp RKE-sändaren ur fickan, plånboken, handväskan etc. RKE-sändaren måste befinna sig inom 1 m (3 fot) från den dörr eller lucka som ska öppnas. Nyckellös upplåsning Närma dig framdörren med RKE-sändaren inom 1 m (3 fot) och dra i handtaget för att låsa upp och öppna dörren. Om sändaren identifieras låses dörren upp och öppnas. Om man närmar sig någon annan dörr än förardörren kommer alltid alla dörrar att låsas upp. Denna inställning kan inte förändras. För att anpassa vilka dörrar som ska låsas upp när förardörren öppnas, se "Dörrupplåsningsalternativ" i Personliga inställningar på sidan 4 41.

9 Nycklar, dörrar och fönster 1-5 Låssensor När alla dörrar är stängda och tändningen är av kan fordonet låsas genom att trycka på detta område av dörrhandtaget. Denna funktion är tillgänglig i flera minuter efter att fordonet har stängts av. Nyckellös öppning av bagagelucka Tryck på pekplattan på den mellersta högt monterade bromslampan på bagageluckan om RKE-sändaren är inom räckvidd. Programmering av sändare till bilen Endast RKE-sändare som programmerats till bilen kommer att fungera. Om en sändare har förlorats eller stulits kan en ersättning köpas och programmeras hos din återförsäljare. Bilen kan omprogrammeras så att förlorade eller stulna sändare inte längre fungerar. Eventuella återstående sändare måste programmeras om. Varje bil kan ha upp till fem sändare som är anpassade till den. En ny sändare kan programmeras till bilen när det finns mer än en igenkänd sändare. För att programmera fordonet måste det vara avstängt och du måste ha alla sändare, både redan igenkända och nya, med dig. 1. Öppna förvaringsutrymmet i armstödet och placera sändaren i sändarfickan med knapparna riktade mot fordonets framände. 2. Sätt i den nya sändarens nyckel i låscylindern på förardörrens utsida och vrid nyckeln till upplåst läge fem gånger inom tio sekunder. Förarinformationscentralen (DIC) visar READY FOR REMOTE #2, 3, 4 eller 5 (redo för fjärr). 3. Ta bort den igenkända nyckeln och placera den nya sändaren i sändarfickan. 4. Tryck på tändningen. När sändaren har lärts in visar förarinformationscentralen att den är redo att programmera nästa sändare. 5. Ta bort sändaren ur sändarfacket och tryck på K. Upprepa stegen 3 till och med 5 för att programmera ytterligare sändare. När alla ytterligare sändare har programmerats, håll tändningen nertryckt i 10 sekunder för att avsluta programmeringsläget.

10 1-6 Nycklar, dörrar och fönster Starta bilen med ett tomt batteri i sändaren Om sändarens batteri är svagt kan det inträffa att förarinformationscentralen visar NO REMOTE DETECTED (Ingen elektronisk nyckel upptäckt). Meddelandet REPLACE BATTERY IN REMOTE KEY (Byt batteri i elektronisk nyckel) kan också visas. Att starta fordonet: 1. Öppna förvaringsutrymmet i armstödet och placera sändaren i sändarfickan med knapparna riktade mot fordonets framände. 2. Tryck ner bromspedalen och tändningsknappen när P-läget (parkering) eller N (neutral) är ilagt. Se Start av motor på sidan 8 18 Byt ut sändarens batteri snarast möjligt. Batteribyte Byt ut batteriet om meddelandet REPLACE BATTERY IN REMOTE KEY (Batteribyte i fjärrkontroll) visas i förarinformationscentralen. Se "REPLACE BATTERY IN REMOTE KEY" (Batteribyte i fjärrkontroll) i Nyckel- och låsmeddelanden på sidan { VARNING Följ miljöskyddsbestämmelserna när du slänger gamla batterier för att skydda miljön och din hälsa. Batteriet är inte uppladdningsbart. Batteribyte: 1. Tryck på knappen på sändaren för att fälla ut nyckelbladet. 2. Ta bort batterikåpan genom att bända med ett finger. 3. Ta bort batteriet genom att trycka på det och skjuta det mot nyckelaxet. 4. Lägg in det nya batteriet med den positiva sidan pekande uppåt. Tryck ned batteriet tills det hålls på plats. Ersätt batteriet med ett CR2032 eller motsvarande. 5. Snäpp tillbaka batteriluckan på sändaren.

11 Nycklar, dörrar och fönster 1-7 Fjärrstart av bil Bilen kan ha denna funktion som gör att du kan starta motorn från bilens utsida. / (Fjärrstart av bil).: Denna knapp finns på RKE-sändaren om fordonet är försett med fjärrstart. Fordon med automatisk klimatreglering går till uppvärmnings- eller kylningsläge, beroende på yttertemperaturen, vid fjärrstart. Ett fordon utan automatisk klimatreglering går till det senast använda värme- eller kylläget. När nyckeln vrids till läget ON/RUN (på/kör) slås klimatregleringssystemet på med den inställning som fordonet senast har ställts in på. Om fordonet har uppvärmda säten kan de slås på vid fjärrstart. Se Uppvärmda framsäten på sidan Lagarna i vissa kommuner kan eventuellt begränsa användningen av fjärrstart. Vissa lagar kräver t.ex. att den person som använder fjärrstarten måste ha bilen under uppsikt. Kontrollera lokala bestämmelser för gällande krav. Andra faktorer kan påverka sändarens prestanda. Se System för nyckellös fjärrmanövrerad öppning (RKE) på sidan 1 3. Starta bilen För att starta motorn med fjärrstartsfunktionen: 1. Rikta RKE-sändaren mot bilen. 2. Tryck kort på Q. 3. Omedelbart efter steg 2 håller du / intryckt tills blinkersarna blinkar, eller i ungefär två sekunder om du inte har bilen inom synhåll. När motorn startar tänds parkeringslamporna och förblir tända så länge motorn är igång. Dörrarna är låsta och klimatanläggningen kan startas. Motorn går i 10 minuter. Upprepa åtgärderna om du vill förlänga tiden med ytterligare 10 minuter. Fjärrstarten kan endast förlängas en gång. Starta fordonet inan du kör. Förlängning av motorns körtid Upprepa steg 1 3 medan motorn fortfarande är igång om du vill att motorn ska gå i ytterligare 10 minuter. Fjärrstarten kan förlängas en gång. När fjärrstarten förlängs påbörjas den andra 10-minutersperioden direkt. Om motorn t.ex. har gått i 5 minuter och ytterligare 10 minuter läggs till, kommer motorn att gå i totalt 15 minuter. Maximalt två fjärrstarter, eller enkel start med förlängning, tillåts mellan tändningscykler. Fordonets tändning slås på och sedan av innan fjärrstartsfunktionen kan användas igen.

12 1-8 Nycklar, dörrar och fönster Avbryta en fjärrstart Du kan avbryta en fjärrstart på ett av följande sätt:. Rikta RKE-sändaren mot bilen och håll / intryckt tills parkeringsljusen släcks.. Slå på varningsblinkersen.. Starta bilen och stäng av den igen. Omständigheter under vilka fjärrstarten inte fungerar Fjärrstarten av motorn kommer inte att fungera om:. Nyckeln sitter i tändningen (nyckelåtkomst) eller om nyckeln sitter i fordonet (nyckelfri åtkomst).. Motorhuven inte är stängd.. Varningsblinkersen är påslagen.. Felindikeringslampan lyser.. Motorns kylvätsketemperatur är för hög.. Oljetrycket är lågt.. Två fjärrstarter eller en fjärrstart med förlängning har redan använts.. Fordonet inte är satt i P (Parkera). Dörrlås { VARNING Olåsta dörrar kan utgöra en fara.. Passagerare, särskilt barn, kan lätt öppna dörrarna och falla ut ur bilen när den är i rörelse. När en dörr är låst kan den inte öppnas med handtaget. Risken för att kastas ut ur bilen vid en kollision ökar om dörrarna inte är låsta. Därför bör alla passagerare använda säkerhetsbältena korrekt och dörrarna bör vara låsta när bilen är i rörelse. (Fortsättning) VARNING (Fortsättning). Barn som går in i en olåst bil kanske inte klarar av att ta sig ut igen. Ett barn kan överväldigas av extrem värme och kan drabbas av kvarstående skador eller till och med omkomma genom värmeslag. Därför ska bilen alltid låsas när du lämnar den.. Utomstående kan lätt ta sig in i bilen genom en olåst dörr när du saktar in eller stannar bilen. Genom att låsa dörrarna kan du förhindra att detta sker. Det finns flera möjligheter att låsa och låsa upp bilen.

13 Nycklar, dörrar och fönster 1-9 Från utsidan:. Vrid nyckeln moturs i förardörrens lås för att låsa dörren och medurs för att låsa upp den.. Tryck på Q eller K på sändaren för nyckellös fjärrmanövrerad öppning (RKE). Från insidan:. Tryck ner den manuella låsknappen ovanpå dörren.. Om du drar i handtaget låses dörren upp. Om du drar i handtaget igen öppnas dörren.. Tryck på Q eller K på instrumentpanelen. Elektriskt dörrlås Q (Lås): Tryck in för att låsa dörrarna. K (Upplåsning): Tryck in för att låsa upp dörrarna. Vid låsning eller upplåsning av dörrarna sker även låsning eller upplåsning av bakluckan och bränsleluckan. Se Bagagelucka på sidan 1 11 eller Fylla tanken på sidan Varning för öppen dörr En ljudsignal hörs och ett dörrmeddelande visas om att en av dörrarna inte är helt stängd. Detta händer när tändningen är på och växelspaken förs från P (parkerings-) eller N (Neutralläge). Se Dörr öppen-meddelanden på sidan Fördröjd låsning Den här funktionen fördröjer låsningen av dörrarna och aktiveringen av stöldskyddssystemet under fem sekunder när centrallåsbrytaren eller fjärrlåssändaren (RKE) används för att låsa fordonet. Om någon dörr är öppen när man låser fordonet signalerar tre ljudsignaler att den fördröjda låsfunktionen är aktiv. Fem sekunder efter att den sista dörren har stängts, låses alla dörrarna. För att avbryta fördröjningen och låsa dörrarna omedelbart, tryck på Q på RKE-sändaren

14 1-10 Nycklar, dörrar och fönster eller på centrallåsbrytaren en andra gång. Stöldskyddssystemet aktiveras efter 30 sekunder. Automatiskt dörrlås Fordonet kan programmeras för att låsa upp dörrarna automatiskt när fordonet växlas till P (parkeringsläge) på fordon med automatväxellåda eller när man slår av tändningen på fordon med manuell växellåda. Centrallåsets upplåsningsfunktion kan programmeras via meddelanden som visas på förarinformationscentralen (DIC). Se Personliga inställningar på sidan 4 41 för mer information. Skydd mot utelåsning Om omkopplaren för elektrisk dörrlåsning trycks in när nyckeln är instucken i tändningslåset och någon dörr är öppen, kommer alla dörrar att låsas och sedan låses förardörren upp. Se till att nyckeln dras ut ur tändningslåset innan du låser bilen. Om sändaren för nyckellös öppning (RKE) används för att låsa dörrarna medan nyckeln sitter i tändningen hörs en ljudsignal tre gånger. Alla dörrar låses. Säkerhetsspärr Bilen har säkerhetsspärrar i bakdörrarna som förhindrar att passagerarna öppnar bakdörrarna inifrån. Öppna bakdörrarna för att komma åt säkerhetsspärren på den inre kanten på varje dörr. För att aktivera spärren, sätt in en nyckel i skåran och vrid den till vågrätt läge. När dörren är olåst kan den då bara öppnas från utsidan. För att avaktivera spärren vrider du skåran till lodrätt läge.

15 Nycklar, dörrar och fönster 1-11 Dörrar Bagagerum { VARNING Avgaser kan komma in i bilen om den körs med bakluckan eller bagageluckan öppen, eller om något föremål passerar förbi tätningslisten mellan karosseriet och bagageluckan eller bakluckan. Motorns avgaser innehåller kolmonoxid (CO) som vare sig syns eller luktar. Den kan orsaka medvetslöshet och till och med dödsfall. Om bilen måste köras med öppnad baklucka eller bagagelucka:. Stäng alla fönster.. Öppna alla luftutsläpp helt på eller under instrumentpanelen. (Fortsättning) VARNING (Fortsättning). Ställ in klimatanläggningen så att den endast tar in friskluft och ställ in fläkten på högsta hastighet. Se "Klimatregleringssystem" i registret.. Om bilen är utrustad med en motordriven baklucka, inaktivera bakluckans motorfunktion. För mer information om kolmonoxid, se Motoravgaser på sidan Öppna bakluckan Bakluckan kan endast öppnas när fordonet är i P (parkeringsläge) eller när tändningen är av. Tryck V på RKE-sändaren Se Handhavande av nyckellös fjärrmanövrerad öppning (RKE) på sidan 1 3. Lås upp bakluckan först genom att trycka på K instrumentpanelen eller RKE-sändaren. Tryck på pekpanelen på bakluckan för att öppna den. På fordon med nyckelcylinder på bakluckan, använd nyckeln för att låsa upp den. Stäng bagageluckan genom att dra i handtaget.

16 1-12 Nycklar, dörrar och fönster Handtag för nödöppning av bagagelucka Anmärkning: Använd inte handtaget för nödöppning av bagageluckan för fastsurrning eller förankring av föremål i bagagerummet då detta kan skada handtaget. Handtaget för nödöppning av bagageluckan är endast avsett att hjälpa en person som spärrats in i ett låst bagagerum så att denne kan öppna bagageluckan inifrån. Det finns ett nattlysande handtag för nödöppning av bagageluckan på insidan av bagagerummet på luckans spärr. Detta handtag glöder om det har exponerats för ljus. Dra i frigöringshandtaget för att öppna bagageutrymmet från insidan. Säkerhet i bilen Denna bil har stöldskyddande funktioner, men de kan tyvärr inte omöjliggöra stölder. Stöldlarmsystem Bilen är försedd med ett stöldlarmsystem. Förutom standardfunktionerna för stöldskydd har detta system också en intrångssensor och lutningssensor. Aktivering av systemet Aktivera systemet genom att trycka på Q på RKE-sändaren. Larmet aktiveras automatiskt efter ungefär 30 sekunder. Säkerhetslampan på instrumentpanelen blinkar. Tryck på V på RKE-sändaren för att öppna bakluckan utan att utlösa larmet. Systemet återaktiveras när bakluckan stängs.

17 Nycklar, dörrar och fönster 1-13 Avaktivering av systemet Larma av bilen genom att göra något av följande:. Tryck K på RKE-sändaren. Närma dig med fordonet med RKE-sändaren (nyckellös åtkomst).. Starta motorn. Larmet avaktiveras automatiskt. Hur man upptäcker att en manipulering har gjorts Om K trycks in och signalhornet avger signal, har ett inbrottsförsök gjorts medan systemet var aktiverat. Om larmet har utlösts visas meddelandet "THEFT ATTEMPTED" (Stöldförsök) i förarinformationscentralen. Se Stöldlarm, meddelanden på sidan 4 38 för mer information. Intrångssensor Bilens intrångssensor övervakar interiören och sänder en larmsignal till stöldskyddsenheten om någon utan giltig sändare tar sig in i bilen. Låt inte passagerare eller djur vara kvar i bilen när intrångssensorn är aktiverad. Innan du aktiverar stöldskyddet och intrångssensorn ska du göra följande:. Kontrollera att alla dörrar, fönster och takluckan (om det finns) är helt stängda.. Slå av eventuella fläktar. Luftströmmar kan utlösa larmet.. Säkra alla lösa föremål, t.ex. solskydd.. Kontrollera att ingenting blockerar sensorerna i den främre takkonsolen.. Häng inga föremål i backspegeln. Om en passagerare ska stanna kvar i bilen ska denna låsa dörrarna från insidan med den elektriska dörrlåskontakten när dörrarna har stängts. Då aktiveras inte intrångssensorn. Startspärrens funktion (öppning med nyckel) Denna bil har ett passivt stöldskyddande system. Systemet behöver inte aktiveras eller inaktiveras manuellt. Bilen är automatiskt spärrad när nyckeln dras ut ur tändningslåset. Systemet inaktiveras automatiskt när bilen startas med korrekt nyckel. Nyckeln använder en transponder som är anpassad till startspärrens styrdon i bilen och som automatiskt inaktiverar systemet. Bilen kan endast startas med rätt nyckel. Är nyckeln skadad kan det medföra att bilen inte startar.

18 1-14 Nycklar, dörrar och fönster Säkerhetslampan som är placerad i instrumentgruppen, tänds om problem uppstått med aktivering eller inaktivering av det stöldskyddande systemet. Vid startförsök tänds säkerhetslampan kort när tändningen slås på. Om motorn inte startar och säkerhetslampan fortsätter att lysa har ett problem uppstått med systemet. Slå av tändningen och försök igen. Om motorn ändå inte startar och nyckeln verkar vara oskadad eller om lampan fortfarande lyser, försök med en annan tändningsnyckel. Om motorn inte heller startar med den andra nyckeln, behöver service göras på bilen. Om bilen startar kan den första nyckeln vara skadad. Kontakta din återförsäljare, som kan utföra service på det stöldskyddande systemet, och låt denne göra en ny nyckel. Lämna inte nyckeln eller annan anordning som avaktiverar stöldskyddssystemet i bilen. Startspärrens funktion (nyckellös öppning) Denna bil har ett passivt stöldskyddande system. Systemet behöver inte aktiveras eller inaktiveras manuellt. Fordonet spärras automatiskt när sändaren lämnar fordonet. Startspärrsystemet inaktiveras när tändningsknappen trycks in och en giltig sändare hittas i bilen. Säkerhetslampan som är placerad i instrumentgruppen, tänds om problem uppstått med aktivering eller inaktivering av det stöldskyddande systemet. Systemet har en eller flera sändare som är anpassade till startspärrens styrdon i bilen. Bilen kan endast startas med en korrekt anpassad sändare. Om sändaren skadas, kan det inträffa att du inte kan starta bilen. Vid startförsök tänds säkerhetslampan kort när tändningen slås på. Om motorn inte startar och säkerhetslampan fortsätter att lysa har ett problem uppstått med systemet. Slå av tändningen och försök igen.

19 Nycklar, dörrar och fönster 1-15 Om RKE-sändaren verkar vara oskadad, prova med en annan sändare. Eller också kan du försöka med att placera sändaren i sändarfacket som finns i mittkonsolen. Se Starta bilen med ett tomt batteri i sändaren under Handhavande av nyckellös fjärrmanövrerad öppning (RKE) på sidan 1 3. Om motorn inte startar med den andra sändaren eller när sändaren ligger i fickan i mittkonsolen behöver fordonet service. Kontakta din återförsäljare, som kan utföra service på det stöldskyddande systemet och låt denne programmera en ny sändare för bilen. Lämna inte nyckeln eller annan anordning som avaktiverar stöldskyddssystemet i bilen. Utvändiga backspeglar Konvexa speglar { VARNING En konvex spegel kan få föremål, som andra bilar, att se ut som att de är längre bort än de i verkligheten är. Om du skär över snabbt till höger körfält kan du kollidera med en bil till höger. Kontrollera kort i den invändiga backspegeln eller kasta en blick över axeln innan du byter fil. Spegeln på passagerarsidan har konvex form. Den konvexa spegelns yta är krökt så att mera kan ses från förarsätet. Elmanövrerade speglar Manuell fällning visas, elektrisk fällning liknande Justering av speglarna: 1. Vrid väljaren till L (vänster) eller R (höger) för att välja förar- eller passagerarspegeln. 2. Flytta reglaget för att ställa in spegeln. 3. Vrid väljaren till 9 för att avaktivera spegeln.

20 1-16 Nycklar, dörrar och fönster Infällbara speglar Speglar med manuell fällning Fäll in speglarna för hand innan bilen tvättas i en tvättautomat, så att de inte skadas. Fäll in dem genom att trycka dem i riktning mot bilen. Dra spegeln utåt för att den ska återgå till sitt utgångsläge. Speglar med elektrisk fällning Fordonet kan ha elmanövrerade speglar. För att fälla in speglarna: 1. Vrid väljaren till Dra tillbaka väljaren för att fälla speglarna. 3. Dra tillbaka väljaren igen för att återföra speglarna till ursprungsläget. Uppvärmda speglar På bilar med uppvärmda speglar: 1 (bakrutedefroster): Tryck in för att värma speglarna. Se "Bakrutans värmeslinga" under Automatisk klimatreglering på sidan 7 3 för mer information.

21 Nycklar, dörrar och fönster 1-17 Fällbara backspeglar Om fordonet har minnespaketet har de yttre speglarna en backningshjälpfunktion. Denna funktion lutar de yttre speglarna till en förvald position när växellådan är satt i R (Backa). Detta gör att föraren kan se trottoarkanten vid parallellparkering. Passagerar- och/eller förarspegeln återgår till ursprungspositionen när fordonet växlas ut ur läge R (backa), eller om tändningen stängs av eller sätts till OFF/LOCK (Av/Lås). Denna funktion kan sättas på och stängas av från förarinformationscentralen. Se Personliga inställningar på sidan Invändiga backspeglar Manuell backspegel För att justera den inre backspegeln, håll backspegeln i mitten och flytta den så att du ser området bakom fordonet. På fordon med manuella backspeglar, tryck fliken framåt för användning dagtid. Dra i fliken vid mörkerkörning för att undvika att bli bländad av strålkastarna från de bakomliggande fordonen. Automatiskt avbländbar backspegel På fordon som är utrustade med en backspegel med automatisk avbländning kommer spegeln automatiskt att förhindra bländningen från de bakomliggande fordonen. Avbländningsfunktionen aktiveras så fort fordonet startas. Rengöring av spegeln Spraya inte glasrengöringsmedel direkt på spegeln. Använd en mjuk duk fuktad med vatten.

22 1-18 Nycklar, dörrar och fönster Fönster { VARNING Det är farligt att lämna barn, hjälplösa vuxna eller husdjur i bilen med fönstren stängda. De kan överväldigas av extrem värme och drabbas av kvarstående skador eller till och med omkomma genom värmeslag. Lämna aldrig barn, hjälplösa vuxna eller husdjur ensamma i bilen, särskilt inte med fönstren stängda i varmt väder. Bilens aerodynamiska egenskaper är utformade för att förbättra bränsleekonomin. Detta kan medföra att ett pulserande ljud hörs när ett fönster är delvist öppet. För att minska ljudet, öppna ett annat fönster eller takluckan (om utrustad). Elmanövrerade fönster Extrautrustad version, basnivå liknande De elektriska fönsterhissarna fungerar endast med tändningen i läge ACC/ACCESSORY eller ON/ RUN/START eller i läget kvarhållen tillbehörsström (RAP) Se Kvarhållen tillbehörsström (RAP, Retained Accessory Power) på sidan Genom att trycka eller dra reglaget öppnas eller stängs fönstret så länge reglaget manövreras.

23 Nycklar, dörrar och fönster 1-19 Snabböppning av fönster Expressnedhissningsfunktionen gör att fönstren kan sänkas helt utan att man håller ner fönsterströmställaren. Tryck in strömställaren helt för att aktivera expressnedhissningsfunktionen. Expressläget kan när som helst upphävas genom att omkopplaren kort trycks ner eller dras upp. Fönster med expressupphissning (i förekommande fall) På fordon som har den här funktionen, dra upp strömställaren helt och släpp den för att aktivera expressupphissningen. Expressläget kan när som helst upphävas genom att omkopplaren kort trycks ner eller dras upp. Programmering av fönsterhissar Om bilens batteri måste laddas, kopplas bort eller inte fungerar, måste förarfönsterhissen omprogrammeras för att expressupphissningsfunktionen ska fungera. Byt eller ladda fordonets batteri före omprogrammering. För att programmera förarrutan: 1. Stäng alla dörrar med tändningen i ACC/ACCESSORY eller ON/RUN/START eller i läget kvarhållen tillbehörsström (RAP). 2. Tryck ner fönsterhissens omkopplare tills fönstret är helt öppet. 3. Dra upp fönsterhissens omkopplare tills fönstret är helt stängt. 4. Fortsätt att hålla fast omkopplaren i höjningsläget cirka två sekunder efter att fönstret är helt stängt. Fönstret är nu omprogrammerat. Expressfunktion med klämskyddssäkring Om något föremål befinner sig i fönstrets väg när expresshöjningen är aktiv, stannar fönstret vid hindret och fönstret sänks till ett fabriksinställt läge. Väderförhållanden som t.ex. isbeläggning kan också få fönstret att automatiskt sänkas. Fönstret återgår till normal funktion när hindret har avlägsnats.

24 1-20 Nycklar, dörrar och fönster Övervinna expressfunktionens klämskyddssäkring { VARNING Om funktionen för övervinning av expressläget aktiveras, sker ingen automatisk returkörning av fönstret. Du själv eller andra kan skadas och även fönstret kan skadas. Innan du använder funktionen för övervinning av expressläget ska du se till att inga personer och hinder finns i fönstrets väg. I en nödsituation, kan klämskyddet övervinnas i övervakat läge. Dra upp och håll fast fönsterhissens omkopplare i det andra läget. Fönstret höjs så länge omkopplaren hålls fast. När omkopplaren släpps aktiveras expressläget på nytt. I detta läge kan fönstret fortfarande stänga mot ett föremål som är i vägen. Var försiktig när du använder övervinningsläget. Fönsterspärr Extrautrustad version, basnivå liknande Denna funktion förhindrar de bakre passagerarfönstren från att fungera, förutom från förarpositionen. Tryck på v för att aktivera fönsterspärren. Indikatorlampan i brytaren tänds. Tryck på v igen för att avaktivera fönsterspärren. Solskydd Dra ned solskyddet för att förhindra bländning. Lossa solskyddet från mittfästet för att svänga det mot sidofönstret, eller för att dra ut det längs staget, om det går. Fordonet kan ha en upplyst spegel. Lyft kåpan.

25 Nycklar, dörrar och fönster 1-21 Tak Taklucka På bilar med taklucka är dess strömbrytare placerade i innertaket ovanför backspegeln. Tändningen måste stå i läget ON/RUN (På/Kör), ACC/ACCESSORY (Acc/Tillbehör) eller i läget kvarhållen tillbehörsström (RAP) Se Tändningslåsets lägen (öppning med nyckel) på sidan 8 13 eller Tändningslåsets lägen (nyckellös öppning) på sidan 8 16 och Kvarhållen tillbehörsström (RAP, Retained Accessory Power) på sidan Öppna/stänga: Tryck in och släpp fram- eller bakänden av strömbrytaren (A) för att öppna eller stänga takluckan. Solskyddet öppnas automatiskt med takluckan, men måste stängas manuellt. Expressöppning/stängning: Tryck in och släpp fram- eller bakänden av strömbrytaren (A) för att expressöppna eller expresstänga takluckan. Ventilation/stäng: Håll omkopplarens bakre ände (B) intryckt för att ställa takluckan i ventilationsläget. Håll omkopplarens främre ände intryckt för att stänga. Takluckan kan inte öppnas eller stängas om bilen har något elfel.

26 1-22 Nycklar, dörrar och fönster Klämskyddssäkring Om något föremål befinner sig i takluckans väg vid stängningen, upptäcker klämskyddssäkringen hindret och stoppar takluckans stängning vid hindret. Takluckan återgår till helt öppet läge. området runt om tätningen med en duk, milt tvättmedel och vatten. Avlägsna inte fett från takluckan. Smuts och damm kan samlas i takluckans tätning eller spår. Det kan orsaka problem med takluckans användning eller missljud. Det kan också sätta igen vattendräneringssystemet. Öppna takluckan med jämna mellanrum och avlägsna eventuella hinder eller löst skräp. Torka av takluckans tätning och

27 Säten, säkerhetsfunktioner 2-1 Säten, säkerhetsfunktioner Nackstöd Nackstöd Aktiva nackstöd Framsäten Inställning av säte Inställning av elmanövrerat säte Inställning av svankstöd Inställning av ryggstödslutning Minnessäten Uppvärmda framsäten Baksäten Baksäten Baksätets armstöd Bilbälten Bilbälten Hur man använder bilbälten korrekt Höft-axelbälte Användning av bilbälte under graviditet Förlängning till bilbälte Kontroll av säkerhetssystem Skötsel av bilbälten Byte av delar till bilbältessystemet efter en krock Airbagsystem Airbagsystem Var är fordonets airbags placerade? När utlöses en airbag? Hur utlöses en airbag? På vilket sätt ökar en airbag säkerheten? Hur ser det ut när en airbag har utlösts? Deaktivering av airbags Service av ett fordon med airbags Montera extrautrustning i fordon med airbagsystem Kontroll av airbagsystemet Byte av delar till airbagsystemet efter en krock Barnstolar Äldre barn Spädbarn och yngre barn Bilbarnstolar Rekommenderad placering av bilbarnstolen/bälteskudden ISOFIX barnsäkerhetssystem Montering av bilbarnstol (baksätet) Montering av bilbarnstol (passagerarsäte fram)

28 2-2 Säten, säkerhetsfunktioner Nackstöd { VARNING Om nackstöden inte monteras och justeras korrekt, ökar risken för nack-/ryggradsskador hos passagerarna vid en krock. Kör inte fordonet utan att nackstöden är korrekt monterade och justerade för alla passagerare. Framsäten Fordonets framsäten har justerbara nackstöd till de yttre sätena. Ställ in nackstödet så att dess överkant har samma höjd som toppen av passagerarens huvud. Denna inställning minskar risken för nackskador vid en krock. Höj eller sänk nackstödet genom att trycka på den knapp som sitter på sidan av nackstödet och dra upp eller tryck ned stödet. Släpp sedan knappen. Försök dra upp och trycka ned nackstödet sedan du släppt knappen för att försäkra dig om att det är låst i positionen.

29 Säten, säkerhetsfunktioner 2-3 På vissa modeller kan nackstödet flyttas framåt och bakåt. För att justera nackstödet framåt, ta tag i nackstödet längst ner och dra det framåt mot önskad position. För att justera nackstödet bakåt, ta tag i nackstödet längst ner och dra det framåt tills mekanismen lossar så att nackstödet kan återgå till max. bakåtläge. Framsätets yttre nackstöd är inte konstruerade för att tas bort. Baksäten Fordonets baksäte har justerbara nackstöd på alla tre platser. Nackstödets höjd kan justeras. Dra nackstödet uppåt för att placera det högre. Försök trycka nackstödet nedåt för att försäkra dig om att det är låst i positionen. Sänk nackstödet vid behov genom att trycka på knappen, på toppen av ryggstödet, och skjut nackstödet nedåt. Försök trycka nackstödet nedåt sedan du släppt knappen för att försäkra dig om att det är låst i positionen. De bakre nackstöden är inte konstruerade för att tas bort. Aktiva nackstöd Fordonet har ett system med aktiva nackstöd på de främre sittplatserna. Dessa lutas automatiskt framåt för att minska risken för nackskador om fordonet körs på bakifrån.

30 2-4 Säten, säkerhetsfunktioner Framsäten Säteshöjdjusterare Inställning av säte { VARNING Du kan förlora kontrollen över bilen om du försöker ställa in förarsätet under körning. Den plötsliga rörelsen kan överraska och förvirra, eller göra att du trycker på fel pedal. Ställ därför endast in förarsätet när bilen står stilla. Ställa in ett manuellt säte: 1. Dra i handtaget på sätets framsida. 2. Skjut sätet till önskad position och släpp handtaget. 3. Försök flytta sätet fram och tillbaka och kontrollera att det är låst i läge. I förekommande fall, håll in strömställarens nederände för att höja eller sänka sätet. Släpp strömställaren när du har nått önskad höjd.

31 Säten, säkerhetsfunktioner 2-5 Inställning av elmanövrerat säte. Höj eller sänk den främre delen av sittdynan genom att trycka den främre delen av kontrollen uppåt eller nedåt.. Höj eller sänk hela sätet genom att trycka hela reglaget uppåt eller nedåt. Ställa in ryggstödet, se Inställning av ryggstödslutning på sidan 2 6. Inställning av svankstöd Ställa in ett elmanövrerat säte, om sådant finns:. Flytta sätet framåt eller bakåt genom att skjuta reglaget framåt eller bakåt. Ställa in svankstödet, om sådant finns:. Håll reglagets främre eller bakre ände nedtryckt för att öka eller minska svankstödet.. Håll reglagets övre eller undre ände intryckt för att öka eller minska svankstödet.

32 2-6 Säten, säkerhetsfunktioner Inställning av ryggstödslutning { VARNING Det kan vara farligt att sitta i bakåtlutat läge när bilen är i rörelse. Inte ens när bältena är fastspända kan de fungera som de ska. Axelremmen kommer inte att ligga an mot kroppen. Det kommer att vara framför dig. Vid en krock finns risk för nackskador eller andra personskador. Höftbandet kan gå upp över magen. Bältet trycker då mot buken och inte mot bäckenbenen. Detta kan leda till allvarliga inre skador. För att få ett korrekt skydd när fordonet är i rörelse ska ryggstödet vara upprätt. Sitt alltid i god kontakt med sätet och spänn fast bältet korrekt. Se till att ryggstödet inte lutar när fordonet är i rörelse. Manuell inställning av ryggstöd { VARNING Om något av ryggstöden inte är låst, kan det förflyttas framåt vid ett plötsligt stopp eller en krock. Detta kan personen på sittplatsen skadas. Skjut och dra i ryggstöden för att kontrollera att de är låsta.

33 Säten, säkerhetsfunktioner 2-7 Inställning av elmanövrerade ryggstöd Minnessäten Att luta ett manuellt ryggstöd: 1. Lyft spaken. 2. Ställ in ryggstödet i önskat läge och släpp sedan spaken för att låsa ryggstödet i detta läge. 3. Skjut och dra på ryggstödet för att kontrollera att det är låst. Återföra ryggstödet till upprätt läge: 1. Lyft spaken helt utan att belasta ryggstödet, varvid ryggstödet återgår till upprätt läge. 2. Skjut och dra på ryggstödet för att kontrollera att det är låst. Att justera ett elmanövrerat ryggstöd, om sådant finns:. Vrid reglagets övre del bakåt för att luta bakåt.. Vrid reglagets övre del framåt för att resa upp. På bilar med minnesfunktion används knapparna "1" och "2" på förarsätets utsida för att manuellt spara och återställa läget för förarsätet och ytterspeglarna. Dessa manuellt sparade positioner kallas knappminnespositioner.

34 2-8 Säten, säkerhetsfunktioner Fordonet sparar förarsätets och ytterbackspeglarnas positioner i den aktuella förarens nyckellösa öppningssändare (RKE) när tändningen vrids av. Dessa automatiskt sparade positioner kallas RKE-minnespositioner. Se Användning av systemet för nyckellös öppning (RKE). på sidan 1 3. Lagra knappminnespositioner Att spara positioner till knappminnet: 1. Ställ in förarsätet, ryggstödslutningen och ytterbackspeglarna i önskade lägen. 2. Håll MEM (minne) och "1" intryckta samtidigt tills ett pip hörs. 3. Upprepa steg 1 och 2 för en andra förare som använder "2". Återkalla knappminnespositioner För att återkalla de sparade knappminnespositionerna ska du hålla "1" eller "2" intryckt. Förarsätet och ytterbackspeglarna flyttas till de positioner som sparats på knapparna. Om "1" eller "2" släpps innan de sparade positionerna har nåtts stoppas återkallandet av positionerna. Om något föremål blockerar förarsätet vid inställning av en minnesposition, kan inställningen avbrytas. Avlägsna föremålet, tryck sedan in det elmanövrerade förarsätets reglage och håll kvar i två sekunder. Försök åter att ställa in minnespositionen genom att trycka på lämplig minnesknapp. Om minnespositionen fortfarande inte ställs in, kontakta återförsäljaren för service. Hämta RKE-minnespositioner RKE-minnesfunktionen kan anpassa förarsätet och ytterspeglarna till tidigare sparade RKE-minnespositioner när du kliver in i bilen. Varje gång tändningen sätts till OFF (Av) sparas automatiskt positionerna för förarsätet och ytterspeglarna till den RKE-sändare som användes för att starta bilen. Dessa positioner kallas RKE-minnespositioner och kan vara annorlunda än de tidigare nämnda knappminnespositionerna som sparats till knapparna "1" och "2". För att automatiskt återkalla RKE-minnespositioner ska du låsa upp förardörren med RKE-sändaren och öppna förardörren. På fordon med nyckellös öppning återkallas RKE-minnet när förardörren öppnas och en RKE-sändare är närvarande. Om förardörren redan är öppen kan RKE-minnet även återkallas genom att trycka på RKE-sändarens K -knapp. Förarsätet och ytterspeglarna flyttas till den sparade RKE-minnespositionen.

35 Säten, säkerhetsfunktioner 2-9 Denna funktion slås på eller av via menyn Personliga inställningar. Se Personliga inställningar på sidan Avbryt minnesfunktionen genom att trycka på ett av minnesraglagen, elbackspeglarnas reglage eller det elektriskt styrda sätets reglage. Om något föremål blockerar förarsätet vid inställning av en minnesposition, kan inställningen avbrytas. Avlägsna föremålet, tryck sedan in och håll kvar berört manuellt reglage för den minnesposition som inte ställs in i två sekunder. Försök återkalla minnespositionerna igen genom att öppna förardörren och trycka på RKE-sändarens K -knapp. Om minnespositionen fortfarande inte ställs in, kontakta återförsäljaren för service. Bekväm urstigning, förarsäte Denna funktion flyttar sätet bakåt och ger föraren mer utrymme för att kliva ur fordonet. Sätt tändningen till OFF (Av) och öppna förardörren för att aktivera. Om förardörren redan är öppen aktiveras den underlättade urstigningen ur förarstolen genom att vrida tändningen till OFF (Av). Denna funktion slås på eller av via menyn Personliga inställningar. Se Personliga inställningar på sidan Avbryt minnesfunktionen genom att trycka på ett av minnesreglagen eller det elektriskt styrda sätets reglage. Om något föremål blockerar förarsäte vid inställning av en urstigningsposition, kan inställningen avbrytas. Avlägsna föremålet, tryck sedan det elmanövrerade sätets reglage bakåt och håll kvar i två sekunder. Försök att hämta urstigningspositionen igen. Om urstigningspositionen fortfarande inte ställs in, kontakta återförsäljaren för service.

36 2-10 Säten, säkerhetsfunktioner Uppvärmda framsäten { VARNING Om du inte uppfattar temperaturändringar eller smärta i huden, kan uppvärmningen av sätet orsaka brännskador även vid låga temperaturer. För att minska risken för brännskador bör personer med sådant tillstånd vara försiktiga vid användning av sätesuppvärmningen, särskilt vid längre tids användning. Placera inte någonting på sätet som isolerar mot värme, som t ex en filt, kudde, överdrag eller liknande föremål. Detta kan leda till att sätesuppvärmningen överhettas. Överhettning av sätesuppvärmningen kan orsaka brännskada eller skada sätet. Extrautrustat klimatregleringssystem visas, basmodell liknande Om sådana finns, sitter knapparna på A/C-reglagepanelen. Motorn måste vara igång för att värmen ska fungera. Tryck på M eller L för att värma förar- eller passagerarsätets sittdyna och ryggstöd. Indikatorlamporna på knappen visar den aktuella inställningen. Tryck på knappen en gång för högsta inställning. Med varje tryckning på knappen ändras det uppvärmda sätet till närmast lägre inställning och sedan till av. Lamporna indikerar tre för den högsta inställningen och en för den lägsta.

37 Säten, säkerhetsfunktioner 2-11 Baksäten Fälla ryggstödet Någon av ryggstödets sidor kan fällas för att ge mer lastutrymme. Fäll bara ryggstödet när fordonet inte rör sig. Anmärkning: Om ett baksäte fälls medan bilbältena är fastspända kan detta leda till skador på sätet eller bältena. Lås därför alltid upp bältena och låt dem dras tillbaka före fällning av ett baksäte. Fäll ned ryggstödet så här: 1. Sänk baksätets nackstöd helt. Se Nackstöd på sidan Lyft bakstödets armstöd och placera det i fällt läge, vid behov. Se Baksätets armstöd på sidan Placera det yttre säkerhetsbältet i fästklämman. 4. Frigör ryggstödet genom att dra i spaken upptill på ryggstödet. En flik nära ryggstödsspaken höjs när ryggstödet låses upp. 5. Fäll ned ryggstödet. Upprepa stegen för det andra ryggstödet vid behov.

38 2-12 Säten, säkerhetsfunktioner Resa ryggstödet { VARNING Om något av ryggstöden inte är låst, kan det förflyttas framåt vid ett plötsligt stopp eller en krock. Detta kan personen på sittplatsen skadas. Skjut och dra i ryggstöden för att kontrollera att de är låsta. { VARNING Ett säkerhetsbälte som är felaktigt draget, inte korrekt fastsatt eller tvinnat ger inte erforderligt skydd vid en kollision. Den berörda personen kan skadas allvarligt. Efter att ryggstödet lyfts upp, kontrollera alltid att säkerhetsbältena är korrekt dragna och fastsatta och inte tvinnade. Att resa ryggstödet: 1. Lyft upp ryggstödet och tryck det bakåt för att låsa fast det. Kontrollera att säkerhetsbältet sitter i fästklämman och inte är vridet eller harfastnat i ryggstödet. En flik nära ryggstödsspaken dras tillbaka när ryggstödet låses på plats. Säkerhetsbältet i mitten bak kan fastna när du fäller upp ryggstödet. Om detta inträffar, släpp tillbaka bältet hela vägen och börja om från början. 2. Tryck på och dra i ryggstödets ovandel för att vara säker på att det är på plats. 3. Upprepa steg 1 och 2 för det andra ryggstödet vid behov. När sätet inte används ska det vara låst i upprätt läge. Baksätets armstöd Baksätet har ett armstöd mitt i ryggstödet. Sänk armstödet för att öppna de två mugghållarna och förvaringsområdet. Fäll genom att lyfta upp armstödet och trycka det bakåt tills det ligger i linje med ryggstödet.

2014 Instruktionsbok Chevrolet Camaro M

2014 Instruktionsbok Chevrolet Camaro M Instruktionsbok Chevrolet Camaro - Black plate (1,1) 2014 Instruktionsbok Chevrolet Camaro M Kort sagt...................... 1-1 Instrumentpanel............... 1-2 Grundläggande körinformation........................

Läs mer

2014 Instruktionsbok Chevrolet Captiva M

2014 Instruktionsbok Chevrolet Captiva M Instruktionsbok Chevrolet Captiva - 2014 - Black plate (1,1) 2014 Instruktionsbok Chevrolet Captiva M Kort sagt...................... 1-1 Grundläggande körinformation........................ 1-1 Nycklar........................

Läs mer

I ne n hå ne ll hå s ll f s örte ckni örte ckni g

I ne n hå ne ll hå s ll f s örte ckni örte ckni g Innehållsförteckning Inledning...1 Kort sagt...3 Nycklar, dörrar och fönster...17 Säten, nackskydd...45 Förvaring...77 Instrument och reglage...87 Belysning...123 Infotainmentsystem...133 Klimatreglage...227

Läs mer

Vehicle Security System VSS 1. Systeminställningsguide - Swedish

Vehicle Security System VSS 1. Systeminställningsguide - Swedish Vehicle Security System VSS 1 Systeminställningsguide - Swedish Bästa kund, Den här guiden innehåller den information och de procedurer som krävs för att utföra följande: Bekräfta installationen av larmsystemet

Läs mer

Framåtvänd. Instuktionsbok ECE R44 04. 2-3 15-36 kg 4-12 år

Framåtvänd. Instuktionsbok ECE R44 04. 2-3 15-36 kg 4-12 år Framåtvänd Instuktionsbok ECE R44 04 Grupp Vikt Ålder 2-3 15-36 kg 4-12 år 1 ! Tack för att du valt BeSafe izi Up FIX BeSafe har utvecklat denna produkt noggrant och med omsorg för att skydda ditt barn

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning...1 Kort sagt...3 Nycklar, dörrar och fönster...17 Säten, nackskydd...35 Förvaring...59 Instrument och reglage...71 Belysning...105 Infotainmentsystem...113 Klimatreglage...183

Läs mer

4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING

4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING 4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING Index 1. INTRODUKTION...3 2. AKTIVERA OCH DEAKTIVERA SYSTEMET MED ORIGINAL FJÄRRKONTROLL ELLER MED COBRA FJÄRRKONTROLL...3 3. AKTIVA FUNKTIONER...4-5 4. PROGRAMMERBARA

Läs mer

OPEL INSIGNIA. Instruktionsbok

OPEL INSIGNIA. Instruktionsbok OPEL INSIGNIA Instruktionsbok Innehåll Inledning... 2 Kort sagt... 6 Nycklar, dörrar och fönster... 19 Stolar, säkerhetsfunktioner... 40 Förvaring... 60 Instrument och reglage... 74 Belysning... 110 Klimatreglering...

Läs mer

Förord. Name:L/C100(SW)60987E

Förord. Name:L/C100(SW)60987E Förord Vi hälsar dig välkommen till den växande kretsen av kvalitetsmedvetna bilägare som kör Toyota. Vi är stolta över den avancerade konstruktionen och den höga kvaliteten hos våra bilar. I den här instruktionsboken

Läs mer

OPEL INSIGNIA Instruktionsbok

OPEL INSIGNIA Instruktionsbok OPEL INSIGNIA Instruktionsbok Innehåll Inledning... 2 Kort sagt... 6 Nycklar, dörrar och fönster... 20 Stolar, säkerhetsfunktioner... 45 Förvaring... 69 Instrument och reglage... 83 Belysning... 127 Klimatreglering...

Läs mer

280W Corolla_SW (L/O 0405) Förord

280W Corolla_SW (L/O 0405) Förord Förord Vi hälsar dig välkommen till den växande kretsen av kvalitetsmedvetna bilägare som kör Toyota. Vi är stolta över den avancerade konstruktionen och den höga kvaliteten hos våra bilar. I den här instruktionsboken

Läs mer

OPEL ASTRA. Instruktionsbok

OPEL ASTRA. Instruktionsbok OPEL ASTRA Instruktionsbok Innehåll Inledning... 2 Kort sagt... 6 Nycklar, dörrar och fönster... 19 Stolar, säkerhetsfunktioner... 34 Förvaring... 52 Instrument och reglage... 89 Belysning... 124 Klimatreglering...

Läs mer

KORTINFORMATION SCOOTER,

KORTINFORMATION SCOOTER, S Bruksanvisning KORTINFORMATION SCOOTER, MODELL.363-3-HJULS MODELL.364-4-HJULS Vi gör människor rörliga. Innehållsförteckning Förord... 3 Tändningsnyckel... 4 Laddning av batteri... 4 Säkringar... 5 Huvudsäkringar...5

Läs mer

OPEL AMPERA. Instruktionsbok

OPEL AMPERA. Instruktionsbok OPEL AMPERA Instruktionsbok Innehåll Inledning... 2 Kort sagt... 6 Nycklar, dörrar och fönster... 19 Stolar, säkerhetsfunktioner... 34 Förvaring... 51 Instrument och reglage... 59 Belysning... 89 Klimatreglering...

Läs mer

Previa_SW (L/O 0304) Förord

Previa_SW (L/O 0304) Förord Förord Vi hälsar dig välkommen till den växande kretsen av kvalitetsmedvetna bilägare som kör Toyota. Vi är stolta över den avancerade konstruktionen och den höga kvaliteten hos våra bilar. I den här instruktionsboken

Läs mer

OPEL ASTRA Instruktionsbok

OPEL ASTRA Instruktionsbok OPEL ASTRA Instruktionsbok Innehåll Inledning... 2 Kort sagt... 6 Nycklar, dörrar och fönster... 20 Stolar, säkerhetsfunktioner... 41 Förvaring... 65 Instrument och reglage... 74 Belysning... 118 Klimatreglering...

Läs mer

OPEL INSIGNIA. Instruktionsbok

OPEL INSIGNIA. Instruktionsbok OPEL INSIGNIA Instruktionsbok Innehåll Inledning... 2 Kort sagt... 6 Nycklar, dörrar och fönster... 20 Stolar, säkerhetsfunktioner... 45 Förvaring... 67 Instrument och reglage... 82 Belysning... 122 Klimatreglering...

Läs mer

Opel Astra Instruktionsbok

Opel Astra Instruktionsbok Opel Astra Instruktionsbok Innehåll Inledning... 2 Kort sagt... 6 Nycklar, dörrar och fönster... 19 Stolar, säkerhetsfunktioner... 34 Förvaring... 52 Instrument och reglage... 90 Belysning... 123 Klimatreglering...

Läs mer

OPEL MERIVA. Instruktionsbok

OPEL MERIVA. Instruktionsbok OPEL MERIVA Instruktionsbok Innehåll Inledning... 2 Kort sagt... 6 Nycklar, dörrar och fönster... 19 Stolar, säkerhetsfunktioner... 34 Förvaring... 57 Instrument och reglage... 77 Belysning... 108 Klimatreglering...

Läs mer

OPEL MERIVA. Instruktionsbok

OPEL MERIVA. Instruktionsbok OPEL MERIVA Instruktionsbok Innehåll Inledning... 2 Kort sagt... 6 Nycklar, dörrar och fönster... 19 Stolar, säkerhetsfunktioner... 34 Förvaring... 56 Instrument och reglage... 76 Belysning... 107 Klimatreglering...

Läs mer

Viktig information om denna instruktionsbok

Viktig information om denna instruktionsbok Förord Vi hälsar dig välkommen till den växande kretsen av kvalitetsmedvetna bilägare som kör Toyota. Vi är stolta över den avancerade konstruktionen och den höga kvaliteten hos våra bilar. I den här instruktionsboken

Läs mer

Opel Vivaro Instruktionsbok

Opel Vivaro Instruktionsbok Opel Vivaro Instruktionsbok Innehåll Inledning... 2 Kort sagt... 6 Nycklar, dörrar och fönster... 18 Stolar, säkerhetsfunktioner... 31 Förvaring... 52 Instrument och reglage... 57 Belysning... 76 Klimatreglering...

Läs mer

quick Guide VÄLKOMMEN TILL DIN NYA VOLVO!

quick Guide VÄLKOMMEN TILL DIN NYA VOLVO! volvo S80 quick Guide VÄLKOMMEN TILL DIN NYA VOLVO! Att lära känna din nya bil är en spännande upplevelse. Titta igenom denna Quick Guide så kommer du att tycka ännu bättre om din nya Volvo. Detaljerad

Läs mer

OPEL MOKKA. Instruktionsbok

OPEL MOKKA. Instruktionsbok OPEL MOKKA Instruktionsbok Innehåll Inledning... 2 Kort sagt... 6 Nycklar, dörrar och fönster... 19 Stolar, säkerhetsfunktioner... 33 Förvaring... 50 Instrument och reglage... 67 Belysning... 97 Klimatreglering...

Läs mer

2 Inledning. Inledning

2 Inledning. Inledning Innehåll Inledning... 2 Kort sagt... 6 Nycklar, dörrar och fönster... 20 Stolar, säkerhetsfunktioner... 31 Förvaring... 50 Instrument och reglage... 56 Belysning... 72 Infotainmentsystem... 77 Klimatreglering...

Läs mer

Förord AYGO WE(M/T) L/O 05/02 OM99921SW 05 02.07

Förord AYGO WE(M/T) L/O 05/02 OM99921SW 05 02.07 Förord Vi hälsar dig välkommen till den växande kretsen av kvalitetsmedvetna bilägare som kör Toyota. Vi är stolta över den avancerade konstruktionen och den höga kvaliteten hos våra bilar. I den här instruktionsboken

Läs mer

Instruktionsbok. Kidzone ECE R44 / 04. Framåtvänd med stolens bälte 9-18 kilo. Bakåtvänd fäst med bilens bälte 9-25 kilo

Instruktionsbok. Kidzone ECE R44 / 04. Framåtvänd med stolens bälte 9-18 kilo. Bakåtvänd fäst med bilens bälte 9-25 kilo Instruktionsbok Kidzone Bakåtvänd fäst med bilens bälte 9-25 kilo Framåtvänd med stolens bälte 9-18 kilo Framåtvänd med bilens bälte 15-25 kilo Testad och godkänd enligt ECE R44 / 04 Viktig information

Läs mer

Bakåtvänd montering. Instruktionsbok. 0+ 0-13 kg 0-12 m

Bakåtvänd montering. Instruktionsbok. 0+ 0-13 kg 0-12 m Bakåtvänd montering Instruktionsbok ECE R44 04 GRupp Vikt Ålder 0+ 0-13 kg 0-12 m 1 Tack för att du har valt BeSafe izi Go BeSafe har utvecklat denna produkt noggrant och med omsorg för att skydda ditt

Läs mer

Bruksanvisning. Keezone ECE R44 / 04. Bältesstol 15-25 kg. Bälteskudde 9-36 kg. Testad och godkänd enligt

Bruksanvisning. Keezone ECE R44 / 04. Bältesstol 15-25 kg. Bälteskudde 9-36 kg. Testad och godkänd enligt Bruksanvisning Keezone Bältesstol 15-25 kg Bälteskudde 9-36 kg Testad och godkänd enligt ECE R44 / 04 Viktig information Tack för att du har valt en bilbarnstol från Axon Kids. Teamet bakom Kidzofix har

Läs mer

Instruktionsbok. www.besafe.eu ECE R44/04. ECE R44/04 universal 15-36 kg. Överrensstämmer med reviderad standard: Testad och godkänd

Instruktionsbok. www.besafe.eu ECE R44/04. ECE R44/04 universal 15-36 kg. Överrensstämmer med reviderad standard: Testad och godkänd Instruktionsbok S www.besafe.eu Överrensstämmer med reviderad standard: ECE R44/04 Testad och godkänd ECE R44/04 universal 15-36 kg E4 04443713 Tack för att du har valt BeSafe izi Up X2! Det är mycket

Läs mer

OPEL ASTRA. Instruktionsbok

OPEL ASTRA. Instruktionsbok OPEL ASTRA Instruktionsbok Innehåll Inledning... 2 Kort sagt... 6 Nycklar, dörrar och fönster... 20 Stolar, säkerhetsfunktioner... 37 Förvaring... 57 Instrument och reglage... 95 Belysning... 133 Klimatreglering...

Läs mer

Manual Förflytta defekt fordon

Manual Förflytta defekt fordon Manual Förflytta defekt fordon Fordon 360 Plus Författarna och Liber AB Version 1.0 Får kopieras 1 Anledning till förflyttning Arbetar du i eller med fordon kommer du troligtvis att behöva förflytta defekta

Läs mer

Kia räddningsmanual. Högvoltbatteri max spänning 300 volt. Exteriör identifiering. 8:e positionen i chassienumret är ett D.

Kia räddningsmanual. Högvoltbatteri max spänning 300 volt. Exteriör identifiering. 8:e positionen i chassienumret är ett D. Kia räddningsmanual OPTIMA HYBRID Exteriör identifiering 8:e positionen i chassienumret är ett D. Högvoltbatteri max spänning 300 volt Identifiering Nedanstående skiljer Kia Optima Hybrid från en konventionell

Läs mer

RAV4_SW (L/O 0308) Förord

RAV4_SW (L/O 0308) Förord Förord Vi hälsar dig välkommen till den växande kretsen av kvalitetsmedvetna bilägare som kör Toyota. Vi är stolta över den avancerade konstruktionen och den höga kvaliteten hos våra bilar. I den här instruktionsboken

Läs mer

OPEL CASCADA Instruktionsbok

OPEL CASCADA Instruktionsbok OPEL CASCADA Instruktionsbok Innehåll Inledning... 2 Kort sagt... 6 Nycklar, dörrar och fönster... 20 Stolar, säkerhetsfunktioner... 45 Förvaring... 69 Instrument och reglage... 78 Belysning... 110 Klimatreglering...

Läs mer

Gyroway X-7. En självbalanserande scooter. Användarmanual. www.gyroway.se

Gyroway X-7. En självbalanserande scooter. Användarmanual. www.gyroway.se Gyroway X-7 En självbalanserande scooter Användarmanual www.gyroway.se 1 Innehåll 1. Introduktion......2 2. Modell.....3 3. Produktspecifikation 3 4. Produktfakta 4 4.1 Styre... 4 4.2 Kontrollpanel...5

Läs mer

OPEL ASTRA GTC. Instruktionsbok

OPEL ASTRA GTC. Instruktionsbok OPEL ASTRA GTC Instruktionsbok Innehåll Inledning... 2 Kort sagt... 6 Nycklar, dörrar och fönster... 19 Stolar, säkerhetsfunktioner... 33 Förvaring... 52 Instrument och reglage... 63 Belysning... 98 Klimatreglering...

Läs mer

OPEL COMBO. Instruktionsbok

OPEL COMBO. Instruktionsbok OPEL COMBO Instruktionsbok Innehåll Inledning... 2 Kort sagt... 6 Nycklar, dörrar och fönster... 18 Stolar, säkerhetsfunktioner... 29 Förvaring... 44 Instrument och reglage... 50 Belysning... 67 Klimatreglering...

Läs mer

RANGE ROVER ÄGARHANDBOK Artikelnummer för publikation. LRL 23 02 61 151

RANGE ROVER ÄGARHANDBOK Artikelnummer för publikation. LRL 23 02 61 151 RANGE ROVER ÄGARHANDBOK Artikelnummer för publikation. LRL 23 02 61 151 Inledning NÅGOT OM INSTRUKTIONSBOKEN Ta dig tid att så snart som möjligt läsa igenom alla instruktionsböcker som följer med fordonet.

Läs mer

Programmeringsguide Sargent & Greenleaf. Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Programmeringsguide Sargent & Greenleaf. Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Programmeringsguide Sargent & Greenleaf Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 LÄS IGENOM HELA PROGRAMMERINGSGUIDEN INNAN PROGRAMMERING

Läs mer

Opel Zafira Tourer Instruktionsbok

Opel Zafira Tourer Instruktionsbok Opel Zafira Tourer Instruktionsbok Innehåll Inledning... 2 Kort sagt... 6 Nycklar, dörrar och fönster... 19 Stolar, säkerhetsfunktioner... 34 Förvaring... 60 Instrument och reglage... 91 Belysning... 127

Läs mer

GARAGE BB-30.5 BRUKSANVISNING

GARAGE BB-30.5 BRUKSANVISNING TILL ANVÄNDAREN GARAGE BB-30.5 BRUKSANVISNING Innehåll Rubrik Sid nr Säkerhet 3 Avfallshantering 3 Användarinstruktion 4 Beskrivning av garaget 4 Innan användandet 4 Normalt användande 4 Befintliga icke

Läs mer

Yale Doorman för Aptus. Systemanslutna lägenhetslås! ANVÄNDARMANUAL. Version 2. Revision 5

Yale Doorman för Aptus. Systemanslutna lägenhetslås! ANVÄNDARMANUAL. Version 2. Revision 5 Version Systemanslutna lägenhetslås! Aptus Elektronik AB Ekonomivägen 3-5, 463 33 Askim www.aptus.se telefon växel: 031 68 97 00 fax: +46 31 68 97 99 support: support@aptus.se Revision 5. Skruv Trycke

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN

ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN Bäste kund, Gratulerar till ert köp av denna produkt vilken har designats och tillverkats enligt de högt ställda bilindustrikraven och med den senaste teknologin för

Läs mer

OPEL Cascada Instruktionsbok

OPEL Cascada Instruktionsbok OPEL Cascada Instruktionsbok Innehåll Inledning... 2 Kort sagt... 6 Nycklar, dörrar och fönster... 19 Stolar, säkerhetsfunktioner... 44 Förvaring... 68 Instrument och reglage... 77 Belysning... 109 Klimatreglering...

Läs mer

click! a b c d e f g Monteringsanvisning i j > 25 cm k l Grupp 0+ maximal vikt 13 kg Ålder 0-12m ECE R44-04

click! a b c d e f g Monteringsanvisning i j > 25 cm k l Grupp 0+ maximal vikt 13 kg Ålder 0-12m ECE R44-04 1 3 click! a b c d e f g Monteringsanvisning 4 h i j k l > 25 cm 2 5 Grupp 0+ maximal vikt 13 kg Ålder 0-12m ECE R44-04 8 9 Tack för att du valde BeSafe izi Go. Det är viktigt att du läser anvisningen

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

Vi presenterar... Krockkudde för Honda motorcykel

Vi presenterar... Krockkudde för Honda motorcykel Vi presenterar... Krockkudde för Honda motorcykel AVANCERAD SÄKERHET FÖR MOTORCYKELFÖRAREN Airbag_SE_Cover1_2_4 3 Denna broschyr har tagits fram för att hjälpa motorcykelägare, och de som värnar om dem,

Läs mer

2ME KOMBIVAGN BREMEN

2ME KOMBIVAGN BREMEN 2ME KOMBIVAGN BREMEN Tack för att ni har valt en Kombivagn från Scandinavian Baby Alliance Läs igenom och spara denna manual för säkrare användning av produkten. Denna produkt är testad och godkänd enligt

Läs mer

AVENSIS_SW (L/O 0309) Förord

AVENSIS_SW (L/O 0309) Förord Förord Vi hälsar dig välkommen till den växande kretsen av kvalitetsmedvetna bilägare som kör Toyota. Vi är stolta över den avancerade konstruktionen och den höga kvaliteten hos våra bilar. I den här instruktionsboken

Läs mer

OPEL CORSA. Instruktionsbok

OPEL CORSA. Instruktionsbok OPEL CORSA Instruktionsbok Innehåll Inledning... 2 Kort sagt... 6 Nycklar, dörrar och fönster... 19 Stolar, säkerhetsfunktioner... 34 Förvaring... 50 Instrument och reglage... 66 Belysning... 93 Klimatreglering...

Läs mer

cee d INSTRUKTIONSBOK

cee d INSTRUKTIONSBOK cee d INSTRUTIONSBO Så här hittar du rätt sida i boken 1. I det alfabetiska registret letar du fram vad du vill läsa om. (Registret börjar på nästa sida). 2. Om du t ex vill läsa om Barnsäkra dörrlås så

Läs mer

Din manual RENAULT LAGUNA http://sv.yourpdfguides.com/dref/2825616

Din manual RENAULT LAGUNA http://sv.yourpdfguides.com/dref/2825616 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för RENAULT LAGUNA. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut stickkontakten till eluttaget. På vissa modeller kan en ljudsignal höras, detta betyder att temperaturlarmet har aktiverats: Tryck på knappen som tystar ljudlarmet. Anmärkning:

Läs mer

2 Inledning. Inledning

2 Inledning. Inledning Opel Zafira 08/2011 Innehåll Inledning... 2 Kort sagt... 6 Nycklar, dörrar och fönster... 26 Stolar, säkerhetsfunktioner... 43 Förvaring... 65 Instrument och reglage... 75 Belysning... 105 Klimatreglering...

Läs mer

medemagruppen Förskrivarinformation Jazzy 1103 P9-0200-T ver. 2.0.0 - Februari 2011

medemagruppen Förskrivarinformation Jazzy 1103 P9-0200-T ver. 2.0.0 - Februari 2011 medemagruppen P9-0200-T ver. 2.0.0 - Februari 2011 SE Förskrivarinformation Jazzy 1103 Här hittar du Minicrosser i Sverige Minicrosser AB Bultgatan 28 S-442 40 Kungälv Telefon: +46 303 245 200 Fax: +46

Läs mer

ASSA 3000. Elektriskt lås för privata bostäder. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA 3000. Elektriskt lås för privata bostäder. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA 3000 Elektriskt lås för privata bostäder ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 2 Gratulerar till ditt nya lås Du har nu ett nytt entrélås installerat i ditt hem. Det är ett av marknadens

Läs mer

medemagruppen Styrspak DX2-REM420 Bruksanvisning P Q ver November 2013

medemagruppen Styrspak DX2-REM420 Bruksanvisning P Q ver November 2013 medemagruppen P9-0291-Q ver. 1.0.0 - November 2013 SE Bruksanvisning Styrspak DX2-REM420 Minicrosser AB Bultgatan 28 S-442 40 Kungälv Telefon: (+46) 303 245 200 Fax: (+46) 303 245 228 Snabbguide P9-0291-Q

Läs mer

Assa Elva Elektriskt Villalås. An ASSA ABLOY Group company

Assa Elva Elektriskt Villalås. An ASSA ABLOY Group company Assa Elva Elektriskt Villalås An ASSA ABLOY Group company Gratulerar till ditt nya lås Du har nu ett nytt entrélås installerat i ditt hem. Det är ett av marknadens säkraste lås samtidigt ett av de mest

Läs mer

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT ENDAST INTERN INFORMATION

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT ENDAST INTERN INFORMATION CITROËN INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT LEXIA PROXIA CD 39 SERVICE- AVDELNINGEN ENDAST INTERN INFORMATION Nr. 411 17/10/2007 DETTA MEDDELANDE BÖR ÖVERLÄMNAS, LÄSAS OCH KOMMENTERAS AV ALLA MEDARBETARE SOM DIREKT

Läs mer

800 S BRUKSANVISNING CARGARD 800S STÖLDSKYDD. STÖLDSKYDDSFÖRENINGEN provningsgodkännande BKK 9007 intygs nr. C INNEHÅLLSFÖRTECKNING

800 S BRUKSANVISNING CARGARD 800S STÖLDSKYDD. STÖLDSKYDDSFÖRENINGEN provningsgodkännande BKK 9007 intygs nr. C INNEHÅLLSFÖRTECKNING BRUKSANVISNING CARGARD 800S STÖLDSKYDD STÖLDSKYDDSFÖRENINGEN provningsgodkännande BKK 9007 intygs nr. C97-338 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kodsändaren... 1 Automatisk aktivering... 2 Manuell aktivering... 2 Avstängning...

Läs mer

KORTINFORMATION CITYLINER 312/412,

KORTINFORMATION CITYLINER 312/412, S Bruksanvisning KORTINFORMATION CITYLINER 3/4, MODELL.363-3-HJULS MODELL.364-4-HJULS Vi gör människor rörliga. Innehållsförteckning Förord... 3 Tändningsnyckel... 4 Laddning av batteri... 4 Säkringar...

Läs mer

850 S BRUKSANVISNING CARGARD 850S STÖLDSKYDD / INBROTTSLARM

850 S BRUKSANVISNING CARGARD 850S STÖLDSKYDD / INBROTTSLARM BRUKSANVISNING CARGARD 850S STÖLDSKYDD / INBROTTSLARM Stöldskyddsföreningen SSF provningsgodkännande BRK 25:4 intygs nr. C97-333 BKK 9007 intygs nr. C97-339 850 S CSD AB 1997-12-31 CARGARD 850 S är ett

Läs mer

Systemair Designkåpa (EC) Installationsinstruktion

Systemair Designkåpa (EC) Installationsinstruktion 2067951-SE 15-12-2011V.A001 Innehåll 1 Varning... 1 2 Installation... 1 3 Montering... 1 4 Elanslutning... 1 5 Skötsel... 2 6 Tekniska data... 2 7 Kontrollpanel... 3 7.1 Funktioner... 3 7.2 Programmering...

Läs mer

OPEL CORSA. Instruktionsbok

OPEL CORSA. Instruktionsbok OPEL CORSA Instruktionsbok Innehåll Inledning... 2 Kort sagt... 6 Nycklar, dörrar och fönster... 19 Stolar, säkerhetsfunktioner... 33 Förvaring... 50 Instrument och reglage... 66 Belysning... 93 Klimatreglering...

Läs mer

Viktig information om denna instruktionsbok

Viktig information om denna instruktionsbok Förord Vi hälsar dig välkommen till den växande kretsen av kvalitetsmedvetna bilägare som kör Toyota. Vi är stolta över den avancerade konstruktionen och den höga kvaliteten hos våra bilar. I den här instruktionsboken

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE SV BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL

Läs mer

BRUKSANVISNING CARGARD

BRUKSANVISNING CARGARD BRUKSANVISNING CARGARD BILLARM TYP 650S Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. P246-93 650 S CSD 97-06-10 CARGARD 650 S är ett svenskt billarm baserat på den absolut senaste tekniken vad gäller

Läs mer

Beemoo Kombivagn. Tack för att ni har valt en Barnvagn från Scandinavian Baby Alliance

Beemoo Kombivagn. Tack för att ni har valt en Barnvagn från Scandinavian Baby Alliance beemoo BARNVAGN BERLIN Beemoo Kombivagn Tack för att ni har valt en Barnvagn från Scandinavian Baby Alliance Läs igenom och spara denna manual för säkrare användning av produkten. Denna produkt är testad

Läs mer

TILL ANVÄNDAREN GARAGE BB-30 BRUKSANVISNING

TILL ANVÄNDAREN GARAGE BB-30 BRUKSANVISNING TILL ANVÄNDAREN GARAGE BB-30 BRUKSANVISNING Sid 2 Innehåll Rubrik Sid nr Säkerhet 1 Avfallshantering 1 Användarinstruktion 3 Beskrivning av garaget 4 Innan användandet 4 Normalt användande 4 Befintliga

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

Manual NitroClean automatisk poolrobot

Manual NitroClean automatisk poolrobot Manual NitroClean automatisk poolrobot Grattis till ditt köp av den automatiska poolroboten NitroClean. NitroClean är enkel att använda och underhåller din pool utan någon ansträngning. Genom att följa

Läs mer

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år 1 23 2 4 3 Monteringsanvisning 5 6 7 24 25 8 9 10 11 12 13 27 14 26 Bakåtvänd montering Godkänd höjd 61-105 cm 16 17 18 20 Maximal vikt 18 kg 15 19 Ålder 6 mån - 4 år UN regulation no. R129 i-size 21 22

Läs mer

Din manual RENAULT GRAND SCENIC http://sv.yourpdfguides.com/dref/3820055

Din manual RENAULT GRAND SCENIC http://sv.yourpdfguides.com/dref/3820055 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för RENAULT GRAND SCENIC. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på SRP3011. Frågor? Kontakta Philips.

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på  SRP3011. Frågor? Kontakta Philips. Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support Frågor? Kontakta Philips SRP3011 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Din universalfjärrkontroll 2 Introduktion

Läs mer

RADIOSTYRD MANÖVERPANEL 250-2035 OCH 250-2036

RADIOSTYRD MANÖVERPANEL 250-2035 OCH 250-2036 RADIOSTYRD MANÖVERPANEL 250-2035 OCH 250-2036 INSTALLATION, FELSÖKNING OCH BRUKSANVISNING INNEHÅLL Reservdelar... 2 Tips... 3 Installation... 4 Felsökning... 5 Programmera Sändare/Mottagare... 7 Bruksbeskrivning...

Läs mer

CARNIVAL INSTRUKTIONSBOK

CARNIVAL INSTRUKTIONSBOK CARNIVAL INSTRUKTIONSBOK Så här hittar du rätt sida i boken 1. I det alfabetiska registret letar du fram det du vill läsa om. (Registret börjar på nästa sida). 2. Om du t ex vill läsa om Barnsäkra dörrlås

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

Parametrar Stöldskydd. Inledning

Parametrar Stöldskydd. Inledning Inledning Inledning För att begränsa förteckningen över parametrar i detta dokument beskrivs endast parametrar som har bedömts vara användbara för påbyggare. För komplett information om aktuella parametrar

Läs mer

Instruktionsbok. Kidzofix ECE R44 / 04. Framåtvänd med stolens bälte 9-18 kilo. Bakåtvänd fäst med Isofix 9-18 kilo

Instruktionsbok. Kidzofix ECE R44 / 04. Framåtvänd med stolens bälte 9-18 kilo. Bakåtvänd fäst med Isofix 9-18 kilo Instruktionsbok Kidzofix Bakåtvänd fäst med Isofix 9-18 kilo Framåtvänd med stolens bälte 9-18 kilo Bakåtvänd fäst med bilens bälte 9-25 kilo Testad och godkänd enligt ECE R44 / 04 Isofix size C/R3 Framåtvänd

Läs mer

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT ENDAST INTERN INFORMATION

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT ENDAST INTERN INFORMATION CITROËN INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT LEXIA PROXIA CD 32 SERVICE- AVDELNINGEN ENDAST INTERN INFORMATION Nr. 229 17/06/2005 DETTA MEDDELANDE BÖR ÖVERLÄMNAS, LÄSAS OCH KOMMENTERAS AV ALLA MEDARBETARE SOM DIREKT

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

ASSA 3000 CODE Manual. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1

ASSA 3000 CODE Manual. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 ASSA 3000 CODE Manual ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 Innehållsförteckning Så här använder du kodlås ASSA 3000 CODE Så här använder du kodlås ASSA 3000 CODE 3 Kom igång med ditt

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning STYRENHET FRITÖS METOS EVO VC-250 T, EVO VC-400T, EVO VC-2200 T EVO VC-250 T/P, EVO VC-400T/P, EVO VC-2200 T/P EVO VC-250 T/P/L, EVO VC-400T/P/L, EVO VC-2200 T/P/L Installations- och bruksanvisning 4153980,

Läs mer

Balder Finesse Brukarmanual / ståfunktion

Balder Finesse Brukarmanual / ståfunktion Balder Finesse Brukarmanual / ståfunktion 74381A 04-08-20 Etac AB, Box 203, SE-334 24 Anderstorp Tel. +46/371-58 73 00, Fax. +46/371-58 73 90 www.etac.com 1 SE Balder Finesse med ståfunktion Detta är en

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL Grattis till köpet av en pedalassisterad elcykel, som kommer att ge många behagliga kilometer av cykling. Observera att felaktig installation eller skötsel av systemet

Läs mer

Strålkastar- och typgodkännandesats Workman HD-arbetsfordon, 2012 och senare

Strålkastar- och typgodkännandesats Workman HD-arbetsfordon, 2012 och senare Strålkastar- och typgodkännandesats Workman HD-arbetsfordon, 202 och senare Modellnr 20-5030 Modellnr 20-5045 Form No. 3386-97 Rev A Monteringsanvisningar VARNING KALIFORNIEN Proposition 65 Varning Den

Läs mer

medemagruppen P9-0139-B ver. 1.0.2 - August 2015 Bruksanvisning Ergo2 säte

medemagruppen P9-0139-B ver. 1.0.2 - August 2015 Bruksanvisning Ergo2 säte medemagruppen P9-0139-B ver. 1.0.2 - August 2015 SE Bruksanvisning Ergo2 säte OBS! Den senaste versionen av bruksanvisningen finns på vår webbsida: www.medema.com. Vid speciella tillfällen, t.ex. vid nya

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida: 1. BESKRIVNING AV CarGard... 1 2. ANVÄNDNING AV CarGard... 2 Aktivering av larmet...2 Avstängning av larmet...2 Vid larm....2 Vid service av

Läs mer

Telis 4 RTS fjärrkontroll

Telis 4 RTS fjärrkontroll Telis 4 RTS fjärrkontroll Bruksanvisning Telis 4 RTS Pure Artnr. 8063 Telis 4 RTS Silver Artnr. 80638 Telis 4 RTS Patio Artnr. 80644 Telis 4 RTS Lounge Artnr. 8065 Telis 4 RTS fjärrkontroll 5 Kanal fjärrkontroll

Läs mer

Bygg din bil, Steg 5. Sammanfattning

Bygg din bil, Steg 5. Sammanfattning Bygg din bil, Steg 5. Sammanfattning Skriv ut sida Modell: Saab 9-3 SportCombi 2.0t BioPower 200 hk SEK 291 800 Exteriör & Interiör: Jet Black SEK 6 900 Läder/textilklädsel "Sport", Black Lättmetallfälg

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Innan du börjar köra. utrustning. Underhåll och skötsel. Om problem uppstår. Alfabetisk innehållsförteckning OM74008SE

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Innan du börjar köra. utrustning. Underhåll och skötsel. Om problem uppstår. Alfabetisk innehållsförteckning OM74008SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Innan du börjar köra Inställningar och funktioner, t.ex. dörrlås, speglar och rattstång. 2 Under körning Information om att köra, stanna in och köra tryggt. 3 Invändig utrustning

Läs mer

ŠkodaSuperb TILLÄGG TILL INSTRUKTIONSBOKEN

ŠkodaSuperb TILLÄGG TILL INSTRUKTIONSBOKEN SIMPLY CLEVER Škoda TILLÄGG TILL INSTRUKTIONSBOKEN Tekniska ändringar 12/2009 Inledning 1 Inledning Denna komplettering är avsedd för Instruktionsbok SUPERB utgåva 05.09 (nedan endast kallad Instruktionsbok).

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

ASSA 3000 Connect. Elektriskt lås för privata bostäder. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA 3000 Connect. Elektriskt lås för privata bostäder. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA 3000 Connect Elektriskt lås för privata bostäder ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 2 ASSA 3000 Connect Styr ditt lås med knappar. Lås upp med fjärrkontroll - lika enkelt som

Läs mer

SW Luftkylare / värmefläkt MANUAL. Innehållsförteckning. 1: Produktbeskrivning. 2: Utförande & komponenter. 3: Viktigt att tänka på.

SW Luftkylare / värmefläkt MANUAL. Innehållsförteckning. 1: Produktbeskrivning. 2: Utförande & komponenter. 3: Viktigt att tänka på. SW Luftkylare / värmefläkt MANUAL Art: 25-2300 Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 2: Utförande & komponenter 3: Viktigt att tänka på 4: Handhavande 5: Rengöring & underhåll 6: Tekniska uppgifter

Läs mer

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka)

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) MODELL: MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) Inlärningsknapp Knapp för val av ljudvolym Knapp för val av ringsignal Lysdiodsindikator EGENSKAPER:

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer