SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY"

Transkript

1 Dagordning för Svenska Bågskytteförbundets ordinarie styrelsemöte Tid: kl kl Plats: Scandic Viktoria Crown, Kista Kallade: Kurt Lundgren, Magnus Carlsson, Ellinor Ryrå, Rolf Volungholen, Peo Gunnars, Jessica Larsson, Ann-Sofie Wredendal, Bo Palm, Gullimar Åkerlund Valberedningen kallas till mötet via Andreas som anmäler närvaron till Cenneth. Anm. Frånv. Cenneth Åhlund, Susanne Lundgren, Andreas Persson Närv. Valb.: Fredrik Rudin, Camilla Åhlund, Anette Andersson Mötets öppnande och inledning Val av mötesordförande och mötessekreterare Föreslogs och valdes Bo Palm och Kurt Lundgren Val av protokolljusterare Föreslogs och valdes Ann-Sofie Wredendal Fastställande av dagordning Godkändes, inkl. tillägg Fastställande av föregående protokoll Fastställdes och lades till handlingarna Valberedningens arbetsordning Fredrik -Avser att använda samma arbetssätt, som tidigare år, med intervjuer Extra stämman Bosse - Ordf. informerade om upplägget till extra stämman Ekonomi Bosse -Uppföljning 2017-idrottslyftspengar, betalas ut kvartalsvis Elitekonomi ekonomin. befanns i balans Kanslifrågor Gullimar a) Svenska rekord Rapporterade rekord godkändes Rolf frågar om att använda databasen i kommande, rekordansökningar b) Utmärkelser Inga utmärkelser sökta c) Klubbar nya/nedlagda nedlagd, Uppsala HKI ny klubb, ALC Hornet Team Sweden Göteborg

2 d) Clas Lundin-medaljer till Skellefteå, överlämning? uppdrogs åt Gullimar vid tillfälle överlämna dem e) Viktiga skrivelser inga skrivelser f) Kontorskostnader Timrå Beslutades om 2750: -/månad, fr.o.m. maj Diverse rapporter a) Bågskytten, beslut taget om nedläggning av styrelsen Bosse underlag redovisades, varsel lämnat till Mikael Svan av AU, uppsägning juli 2018, lokaler ska vara tömda 31 dec 2017 b) Den gyllene tråden: Peo PeO:s rapport, om att tester i Falun har skett Vad gör i fortsättningen? Hur går vi vidare? Bosse SBF har sökt medel för fortsättning. c) Sportkommittén Nya ledamöter Gullimar/Magnus Resurser är Liselott Andersson, Susanne Lundgren, Karin Larsson-Brolund, Kaarina Saviluoto, Carina Olsson, d) Sportkommittén Läger vid SM Det låg ett läger planerat i samband med Jakt SM, för juniorerna som är på väg in i eller redan finns i landslaget. Läger ska inte läggas i samband med ett SM. Detta är en policy som funnits länge i SBF:s styrelse. Detta får inte ske i framtiden! Ursäkt är lämnad till arrangören av Jakt SM, som också är godtagen. e) Genomförda SM/NUM 2017 Kurt NUM Kemi Ann-Sofie JUN.SM Sturarna Bosse Sen-SM, Motala Fält-SM Avesta Beridet SM Norrtälje dessutom EM med 4 brons, 2 indv. och 2 lag, Grand Prix 1 Brons 3D SM, Strängnäs Jakt-SM, Lindome Mycket bra arrangemang på SAMTLIGA SM, hela sommaren, En eloge till samtliga arrangörer vill Tävlingsansvarig ge. f) Sammanställning tillsatta kommittéer Alla grupperna samlas under middagen lördag kväll g) Tvättning västar o underhåll av SBF:s matr. med 1000: - Bosse Birgitta Lundgren tackades för insatserna med SBF:s matr. h) WC finaler eller liknande resor, med mera Bosse Beslutades att alla resor ska godkännas av styrelsen i) Konferensprogram Rolf Programmet presenterades inför helgen

3 j) Informationspolicy, redovisades Magnus Magnus förklarade, om att den, bör/ska bantas ned Cenneth k) Reklamplats på hemsidan? Cenneth/Bo Utredes vidare, bordlades t.v. l) SOK Topp och Talang, Utmanare, Tränarutb. Bo mycket pengar satsas på Topp o Talang Tränarutb. kommer att satsas på m) Jessica Larsson och Cenneth Åhlund representanter Mexico Bo Tveksamt om resa, p.g.a. rådande geografiska läget UD avgör. n) Träff med destinationer i Umeå Ann-Sofie Ann-Sofie Wredendal och Therese Nilsen deltar o) Allsvenskan 2017/2018 Kurt -Frågor om delat deltagande, SBF:s regelverk gäller p) Prispallscermonier vid SM Kurt Beslut togs om att sponsorbilder får tas efter ord. prisutdelning q) Nissafors som SM arrangör? Kurt Beslutades att för närvarande EJ ge Tillstånd r) Personalmöte, kommer att ske före dec.mötet, A U s) Kommunikation och Info enl. mail från G.S. Magnus Bordlägges tills vidare t) Särskild tränarutbildning, Bosse SOK kommer att komma med ansökningarhandlingar Nya frågor Alla a) Proppar till årsmötet 2018 Alla bör TÄNKA till i god tid, komma med förslag till Jessica b) Diskuterades framtidsfrågor Alla c) Handledning vid arrangerande av bågskyttetävlingar PeO Peo har reviderad upplagan, godkändes Kommande möten Den 2-3 dec i tillsammans med respektive i Stockholm, Scandic Continental Avslutning Ordf. tackade för dagens möte och avslutade mötet

4 Vid Protokollet: Kurt Lundgren Justeras: Ordf. Ann-Sofie Wredendal Bo Palm

5 Bilaga 1 Framtidskommittén Monica Bjerendal, Kicki Priklonski, Karin Larsson Brolund, Leif Marcusson samt Mikael Cekal. SBF:s styrelse Bo Palm Kurt Lundgren Peo Gunnars Ellinor Ryrå Rolf Volungholen Jessica Larsson Susanne Lundgren Magnus Carlsson-Cenneth Åhlund Ann-Sofie Wredendal Framtidsgrupp SM/tävlingsgrupp Utbildningsgrupp NUM-grupp Distrikt/fören. Utv. grupp Regelkommittén/utbildn Ungdomsgrupp bredd/elit Data/info-grupp/ RDB Beridet Bågskyttegrupp Syftet med dessa grupper är att fler personer skall involveras i vårt arbete, samt att vi skall tillföra kompetens till oss i styrelsen. Varje grupp skall bestå av maximalt 5 personer. Minst två av dessa ledamöter skall vara av det underrepresenterade könet. Redovisning av vilka som sitter i respektive grupp skall redovisas löpande. Viktigt att det är löpande då personerna kan bytas/lämna mitt under en mandatperiod. Första mötet då detta skall redovisas är i september då grupperna skall vara tillsatta. Sammankallande/ordförande i gruppen skall vara styrelsens representant. Programförklaring är den första arbetsuppgiften som skall tas fram.

6 Vid varje styrelsemöte skall gruppordförande till styrelsen rapportera vad gruppen hittills gjort. Rapporten skall vara skriftlig. Viktigt att rapporten är skriftlig då grupperna kommer att ha en längre livstid än styrelsens mandatperioder. För att då kunna överföra kompetens till nästa styrelseledamot är den skriftliga rapporten väldigt viktig. Varje grupp skall göra en årlig budget för sin verksamhet som skall redovisas inför årsskiftet då nästa års budget skall tas fram. Resurser för att ta fram statistik med mera består av våra anställda i första hand. Styrelsens representant bör ge ett stort ansvar till grupperna så att de får jobba ganska så fritt. Styrelsens representant måste inte delta vid varje gruppsammankomst.

7 . BILAGA sid Godkännande av Klubb Klubb: Mail: , ALC Hornet Team Sweden, Göteborg Ögonmåttsgatan Västra Frölunda Ordförande Peter Jansson Kassör Thomas Lindblom Org.nr: Distriktsförbund: Västa Götalands BF Distrikt: Västa Götaland Kommun: Göteborg Inträde: Utträde , UPPSALA HI c/o Bågskyttesektionen Idrottsgatan 2, Fyrishov UPPSALA. Klubbens mötesprotokoll 6 Skrivelser: P g a lokalbrist har styrelsen beslutat att lägga ner bågskyttesektionen och gå ur bågskytteförbunden per omgående. SVENSKA REKORD Poäng Namn/Klubb HIE SBF kortrond/20m/36 pil 343 Lennart Carlsson, Sunds HI50 SBF kortrond/20m/36 pil 343 Lennart Carlsson, Sunds DIE SBF kortrond/20m/36 pil 274 Felicia Carlsson, Sundsv HI13 SBF kortrond/20m/36 pil 254 Emil Wallin, Timrå AIF HC50 SBF 1440/60m/36 pilar 348 Jan Lindmark, Skellefteå HC50 SBF 1440/50m/36 pilar 349 Jan Lindmark, Skellefteå HC50 SBF 1440/Totalt/144 pilar 1398 Jan Lindmark, Skellefteå DL16 SBF 72 pilar/30 m 458 Maja Rönér, Helsingborg DI16 SBF 72 pilar/40 m/72 pilar 436 Felicia Carlsson, Sundsv DL50 SBF 72 pilar/30 m/72 pilar 598 Eva Aronsson, Timrå AIF HI13 SBF 72 pilar/30 m/72 pilar 434 Emil Wallin, Timrå AIF DI50 SBF 72 pilar/30 m 592 Eva Aronsson, Timrå AIF HCE SBF 50 m/15 pilar 149 Isak Carlsson, Nora BSK DLE SBF kortrond/20m/36 pil 312 Eva Aronsson, Timrå AIF DL50 SBF kortrond/20m/36 pil 312 Eva Aronsson, Timrå AIF HIE SBF 900/30m/30 pil 266 Leif Lovén, Rejmyre BSK

8 HIE SBF 900/20m/30 pil 273 Leif Lovén, Rejmyre BSK HI50 SBF 900/30m/30 pil 266 Leif Lovén, Rejmyre BSK HI50 SBF 900/20m/30 pil 273 Leif Lovén, Rejmyre BSK HI13 SBF 72 pilar/30 m/ 482 Emil Wallin, Timrå AIF HB50 SBF1440/40m/36 pilar 322 Michael Ekberg, Grimslöv HB60 SBF1440/30m80cm/36 pilar 319 Tore Petersson, Grimslöv HB50 SBF 1440/20m/36 pilar 331 Tore Petersson, Grimslöv HB60 SBF 1440/20m/36 pilar 331 Tore Petersson, Grimslöv HB50 SBF 1440/Totalt/144 pilar 1255 Tore Petersson, Grimslöv HB60 SBF 1440/Totalt/144 pilar 1255 Tore Petersson, Grimslöv DB50 SBF 1440/40m/36 pilar 257 Sofia Bergström, Skurups DB50 SBF 1440/20m/36 pilar 305 Sofia Bergström, Skurups DB50 SBF 1440/Totalt/144 pilar 979 Sofia Bergström, Skurups HL60 SBF 1440/40m/36 pilar 236 Egon Persson, Kristiansta HL60 SBF 1440/30m122cm/36 pilar 289 Egon Persson, Kristiansta HL60 SBF 1440/30m/80cm/36 pilar 267 Egon Persson, Kristiansta HL60 SBF 1440/20m/36 pilar 308 Egon Persson, Kristiansta HL60 SBF 1440/Totalt/144 pilar 1100 Egon Persson, Kristiansta DI50 SBF kortrond/20m/36 pil 244 Monica Svartvik, BK Fisk HI60 SBF kortrond/20m/36 pil 244 Roland Bexander, BK Fis HB50 SBF kortrond/20m/36 pil 319 Lennart Olsson, Strängnä HB60 SBF kortrond/20m/36 pil 319 Lennart Olsson, Strängnä HR50 SBF 50 m/72 pil 653 Andreas Hein, BK Gripen DR60 SBF 900/60m/30 pil 237 Renée Modigh, BK Frisky DR60 SBF 900/Totalt/90 pil 749 Renée Modigh, BK Frisky DLE SBF 40m/72 pil 536 Christa Bäckman, IF Karl HIE SBF 40m/72 pil 644 Lennart Carlsson, Sunds HC16 SBF 50 m/15 pilar 147 Alexander Kullberg, Skog HC60 SBF 40 m/15 pilar 149 Kjell Eriksson, Linköpings DCE SBF 50 m/15 pilar 146 Zandra Reppe, Jämtland HaDCE SBF 50 m/15 pilar 146 Zandra Reppe, Jämtland HI13 SBF 30 m/72 pilar 487 Emil Wallin, Timrå AIF DL16 SBF kortrond/20m/36 pil 254 Maja Rönér, Helsingborg HB16 SBF kortrond/20m/36 pil 303 Joakim Nord, Skurups BK DBE SBF kortrond/30m/36 pil 313 Lina Sofie Sandin, BK Pa DL16 SBF 900/40 m/30 pilar 183 Maja Rönér, Helsingborg DL16 SBF 900/30 m/30 pilar 192 Maja Rönér, Helsingborg DL16 SBF 900/20 m/30 pilar 232 Maja Rönér, Helsingborg DL16 SBF 900/Totalt/90 pilar 607 Maja Rönér, Helsingborg HB60 SBF 900/60 m/30 pilar 234 Bo Persson, Skurups BK HL60 SBF 900/40 m/30 pilar 234 Egon Persson, Kristiansta HL60 SBF 900/Totalt/90 pilar 754 Egon Persson, Kristiansta DL16 SBF 1440/40 m/36 pilar 79 Maja Rönér, Helsingborg DL16 SBF 1440/30 m122cm/36 pilar 125 Maja Rönér, Helsingborg DL16 SBF 1440/30 m80 cm/36 pilar 107 Maja Rönér, Helsingborg DL16 SBF 1440/20/36 pilar 129 Maja Rönér, Helsingborg DL16 SBF 1440/Totalt/144 pilar 440 Maja Rönér, Helsingborg HL60 SBF 1440/40m/36 pilar 244 Egon Persson, Kristiansta HL60 SBF 1440/30m122cm/36 pilar 298 Egon Persson, Kristiansta HL60 SBF 1440/20m/36 pilar 313 Egon Persson, Kristiansta HL60 SBF 1440/Totalt/144 pilar 1108 Egon Persson, Kristiansta HLE SBF kortrond/20m/36 pil 330 Lennart Carlsson, Sunds HL50 SBF kortrond/20m/36 pil 330 Lennart Carlsson, Sunds HRE SBF kortrond/30m/36 pil 348 Stefan Nilsson, IF Karlsvi

9 HR50 SBF kortrond/30m/36 pil 348 Stefan Nilsson, IF Karlsvi HCE SBF kortrond/50m/36 pil 346 Andreas Skalberg, IF Kar DR60 SBF 50 m/72 pilar 609 Renée Modigh, BK Frisky HI60 SBF 30 m/72 pilar 615 Roland Bexander, BK Fis DL16 SBF 1440/40 m/36 pilar 192 Celina Stenberg, Nora BS DL16 SBF 1440/30 m122cm/36 pilar 229 Celina Stenberg, Nora BS DL16 SBF 1440/30 m80 cm/36 pilar 214 Celina Stenberg, Nora BS DL16 SBF 1440/20/36 pilar 260 Celina Stenberg, Nora BS DL16 SBF 1440/Totalt/144 pilar 895 Celina Stenberg, Nora BS HIE SBF 1440/40 m/36 pilar 302 Lennart Carlsson, Sunds HIE SBF 1440/30 m122cm/36 pilar 333 Lennart Carlsson, Sunds HIE SBF 1440/30 m80 cm/36 pilar 315 Lennart Carlsson, Sunds HIE SBF 1440/20/36 pilar 327 Lennart Carlsson, Sunds HIE SBF 1440/Totalt/144 pilar 1277 Lennart Carlsson, Sunds HI50 SBF 1440/40 m/36 pilar 302 Lennart Carlsson, Sunds HI50 SBF 1440/30 m122cm/36 pilar 333 Lennart Carlsson, Sunds HI50 SBF 1440/30 m80 cm/36 pilar 315 Lennart Carlsson, Sunds HI50 SBF 1440/20/36 pilar 327 Lennart Carlsson, Sunds HI50 SBF 1440/Totalt/144 pilar 1277 Lennart Carlsson, Sunds HLE SBF 900/40 m/30 pilar 258 Fredrik Högstedt, Stocka HLE SBF 900/20 m/30 pilar 291 Fredrik Högstedt, Stocka HLE SBF 900/Totalt/90 pilar 816 Fredrik Högstedt, Stocka DR13 SBF 900/20 m/30 pilar 295 Cecilia Lind, Sundsv/Ortv HCE SBF 900/40 m/30 pilar 300/15 Andreas Skalberg, IF Kar HL16 SBF 900/40 m/30 pilar 215 Simon Grip-Hestner, Öste HL16 SBF 900/30 m/30 pilar 269 Simon Grip-Hestner, Öste HL16 SBF 900/20 m/30 pilar 276 Simon Grip-Hestner, Öste HL16 SBF 900/Totalt/90 pilar 760 Simon Grip-Hestner, Öste DL50 SBF 900/20 m/30 pilar 274 Lilian Lundberg, Jämtland DL13 SBF 900/40 m/30 pilar 131 Felicia Carlsson, Sundsv DL13 SBF 900/30 m/30 pilar 185 Felicia Carlsson, Sundsv DL13 SBF 900/Totalt/90 pilar 542 Felicia Carlsson, Sundsv SVENSKA LAGREKORD Poäng Namn/Klubb DR13, 20 m/40 cm/ 108 pil TIMRÅ AIF 863 Elin Peinerud Emma Häggquist Linnea Nilsson

10

SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY

SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY Dagordning för Svenska Bågskytteförbundets ordinarie styrelsemöte Tid: 2017-12-02 kl 13.00 12-03 kl 13.00 Plats: Scandic

Läs mer

SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY

SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY Styrelseprotokoll för Svenska Bågskytteförbundets ordinarie styrelsemöte Tid: 2018-01-26 kl 18.00 01-27 kl 13.00 Plats:

Läs mer

SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY

SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY Styrelseprotokoll för Svenska Bågskytteförbundets ordinarie styrelsemöte Tid: 2018-04-20 kl 18.00 01-21 kl 11.00 Plats: Scandic Hotel Elmia, Jönköping Närvarande: Kurt Lundgren, Rolf Volungholen, Peo Gunnars,

Läs mer

SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY

SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY Svenska Bågskytteförbundet Protokoll Fört vid Svenska Bågskytteförbundets styrelsemöte. Tid 2016-12-03 kl. 12.00 2016-12-04 kl: 13.00 Plats Scandic Hotell, Backadal, Göteborg Närvarande Bo Palm, PeO Gunnars,

Läs mer

DB16 NUM 50m/122 cm Malin Medbo, Stockholms BK 586 p NUM Hallsberg

DB16 NUM 50m/122 cm Malin Medbo, Stockholms BK 586 p NUM Hallsberg 72 pil och 15 pil DR13 40m/122cm Ida Andersson, Huskvarna BK 676 p 2008-08-17 Eskilstuna HR13 40m/122cm Jesper Fredriksson, BK Gripen 689 p 2009-06-13 Halmstad DR16, Nat 60m/122cm Ida Andersson, Huskvarna

Läs mer

Namn Förening Klass 20 10:or X 1 Felicia Carlsson IF Karlsvik DB

Namn Förening Klass 20 10:or X 1 Felicia Carlsson IF Karlsvik DB Resultatlista Hallsbergstträffen 130602 Arrangör: Järnvägens BF Distrikt: Västra Svealands BF Tävlingsledare: Anders Fredriksson Skjutledare: Leif Hermansson Mattias Lindberg Domare: Arne Gehrke, Fredrik

Läs mer

SVENSKA REKORD FITA 70/50/40 meter/ 72 pilar Sida 1

SVENSKA REKORD FITA 70/50/40 meter/ 72 pilar Sida 1 72 o 15 pil DR13 40m/122cm Ida Andersson, Huskvarna BK 676 p 2008-08-17 Eskilstuna HR13 40m/122cm Jesper Fredriksson, BK Gripen 689 p 2009-06-13 Halmstad DR16, Nat 60m/122cm Ida Andersson, Huskvarna BK

Läs mer

BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY

BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY Plats: Örebro Scandic Väst Datum: Fredagen den 19 lördagen den 20 april Tid: Start 16.00 Närvarande: Adjungerade ledamöter: Anmält förhinder: 13-25 Öppnande 13-26 Protokolljusterare Bo Palm, Peo Gunnars

Läs mer

Gul bakgrundsfärg innebär att rekorden är godkända och införda mars 2018 till och med februari SBF 12 m 60 pil

Gul bakgrundsfärg innebär att rekorden är godkända och införda mars 2018 till och med februari SBF 12 m 60 pil Gul bakgrundsfärg innebär att rekorden är godkända och införda mars 2018 till och med februari 2019 Inomhus SBF 12 m 60 pil DB13 Olivia Elamsson Vetlanda BSK 2016-11-13 537 HB13 Fredrik Hallqvist BK Björnen-Inkas

Läs mer

SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY

SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY Svenska Bågskytteförbundet Protokoll Fört vid Svenska Bågskytteförbundets styrelsemöte. Tid 2017-01-27 29 Plats Scandic Park, Stockholm Närvarande Bo Palm ordf, PeO Gunnars, Kurt Lundgren, Jessica Larsson,

Läs mer

SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY

SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY Svenska Bågskytteförbundet Protokoll Fört vid Svenska Bågskytteförbundets styrelsemöte. Tid 2014-12-06..07 Plats Hotell Scandic Gamla Stan Stockholm Närvarande Bo Palm, ordf, PeO Gunnars, Kurt Lundgren,

Läs mer

Blad1. Linus Kempe Åtvidaberg BSK HC16 Martin Hellmamn Åtvidaberg BSK HC16 Robert Nilsson Åtvidaberg BSK HCE Simon Hellman Åtvidaberg BSK HC16.

Blad1. Linus Kempe Åtvidaberg BSK HC16 Martin Hellmamn Åtvidaberg BSK HC16 Robert Nilsson Åtvidaberg BSK HCE Simon Hellman Åtvidaberg BSK HC16. Namn Klubb Klass Jan Liljegren BK Fiskljusen HBE Ludvig Bergöö BK Fiskljusen HLE Max Liljegren BK Fiskljusen HR16 Bo Boström BK Friskyttarna HR60 Camilla Komlanz BK Friskyttarna DB21 Mareus Josefsson BK

Läs mer

SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY

SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY Svenska Bågskytteförbundet Protokoll Fört vid Svenska Bågskytteförbundets styrelsemöte. Tid 20151128..29 Plats Scandic Klara, Stockholm Närvarande Bo Palm, ordf, PeO Gunnars, Kurt Lundgren, Peter Holt,

Läs mer

RESULTATLISTA HALLSBERGSTRÄFFEN

RESULTATLISTA HALLSBERGSTRÄFFEN RESULTATLISTA HALLSBERGSTRÄFFEN 2014-05-25 Distrikt: Västra Svealands BF Arrangör: Järnvägens Bågskytteförening Tävlingsplats: Klubbens bana i Tomta, Hallsberg Tävlingsdag: 2014-05-25 Tävlingsform: WA

Läs mer

BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY

BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY Svenska Bågskytteförbundet Protokoll Fört vid Svenska Bågskytteförbundets styrelsemöte. Tid 2014-09-26..27 Plats Hotell Bolinder Munktell Eskilstuna Närvarande Bo Palm, ordf, PeO Gunnars, Kurt Lundgren,

Läs mer

Mohammad Rahbazare Mjölby BS HRE Niklas Velin BK Friskyttarna HRE Per Eggefjäll Linköping SKF HRE Roger Andersson Finspångs BSK HRE. Blad1.

Mohammad Rahbazare Mjölby BS HRE Niklas Velin BK Friskyttarna HRE Per Eggefjäll Linköping SKF HRE Roger Andersson Finspångs BSK HRE. Blad1. Namn Klubb Klass Cassandra Sekobon Motala BSK DB10 Emilia Vall Linköping SKF DB10 Hanna Bragén Mjölby BS DB10 Othilia Bolin Mjölby BS DB10 Ellen Andersson Mjölby BS DB13 Camilla Komlanz BK Friskyttarna

Läs mer

SVENSKABÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY

SVENSKABÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY Protokoll Fört vid s styrelsemöte. Tid 2016-09-23..24, kl. 18:00-12:00 Plats Hotell Scandic Skogshöjd, Södertälje Närvarande PeO Gunnars, Kurt Lundgren, Ellinor Ryrå, Gullimar Åkerlund, Rolf Volungholen,

Läs mer

B 10 Lag J. Wessman BSK Sturarna p Falun C. Ertman J. Persson

B 10 Lag J. Wessman BSK Sturarna p Falun C. Ertman J. Persson Distriktsrekord Norra Svealands Bågskytteförbund Inne SBF 12m 60pil DB 10 Emilia Krigsman Säters IF/BK 2018-03-17 531 p Borlänge HC 10 Linus Periefeldt Kungsängens BK 2004-03-28 588 p Södertälje HR 10

Läs mer

Resultatlista från MotorCenter Open 2015

Resultatlista från MotorCenter Open 2015 Resultatlista från MotorCenter Open 2015 Arrangör Distrikt: Plats Skurups Bågskytteklubb Skånes Bågskytteförbund Skurups Sparbank Arena i Skurup Skurupshallen Datum 2015-12-05 (Inbjudan skickades ut den

Läs mer

SVENSKA REKORD FITA 1440-rond Sida 1

SVENSKA REKORD FITA 1440-rond Sida 1 . 1440-rond DR13 122cm/50m Ida Andersson, Huskvarna BK 332 p 2008-06-08 Hallsberg 122cm/40m Ida Andersson, Huskvarna BK 335 p 2008-08-16 Karlsvik 80cm/30m Mix Haxholm, Finspångs BK 341 p 1995-08-19 Borås

Läs mer

Aktuella_distriktsrekord_ Inomhus. Gul bakgrundsfärg innebär att rekorden är godkända och införda april februari 2016.

Aktuella_distriktsrekord_ Inomhus. Gul bakgrundsfärg innebär att rekorden är godkända och införda april februari 2016. Gul bakgrundsfärg innebär att rekorden är godkända och införda april 2015 - februari 2016 Inomhus SBF 12 m 60 pil DC13 Mimmi Eriksson Skogens IF 2008-03-09 584 DR13 Ida Andersson Huskvarna BK 2008-11-08

Läs mer

Resultatlista för Förstapilen 2017

Resultatlista för Förstapilen 2017 Resultatlista för Tävlingsarrangör: Distrikt: Stockamöllans IF Skånes BF Datum: 2017-01-07. Ronder: Status: Tävlingsplats: Tävlingsledare: Ansvarig domare: Domare: Sekretariat: Resultatsystem: WA 18m (2x30

Läs mer

BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND FÉDERATION INTERNATIONALE DE TIR A L ARC

BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND FÉDERATION INTERNATIONALE DE TIR A L ARC Svenska Bågskytteförbundet Protokoll Fört vid Svenska Bågskytteförbundets styrelsemöte. Tid 2010-09-10..11 kl 18:00 12:00 Plats Scandic Hotel Väst Örebro Närvarande Berryl Arvehell, ordf,(från lördag morgon)

Läs mer

Resultatlista från Nils Holgerssonträffen 2015

Resultatlista från Nils Holgerssonträffen 2015 Resultatlista från Nils Holgerssonträffen 2015 Arrangör Distrikt: Plats Skurups Bågskytteklubb Skånes Bågskytteförbund Skurups Sparbank Arena i Skurup Skurupshallen Datum 2015-11-07 (Inbjudan skickades

Läs mer

SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY

SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY Styrelseprotokoll för Svenska Bågskytteförbundets styrelsemöte Tid: 19-03-03 Start kl. 19.00 avslut kl. 20.00 Plats: Webmöte Närvarande: Ellinor Ryrå (ER), Peo Gunnars (PG), Jessica Larsson(JL), Ann-Sofie

Läs mer

BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY

BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY Protokoll Fört vid Svenska Bågskytteförbundets styrelsemöte. Tid 2011-12-03..04 kl 18:00 12:00 Plats Långholmen Hotel & Konferens, Stockholm Närvarande Kurt Lundgren, Bo Palm, Peter Holt, Cenneth Åhlund,

Läs mer

Resultatlista för Mjölbyfälten

Resultatlista för Mjölbyfälten Resultatlista för Mjölbyfälten - 2018 Tävlingsarrangör: Distrikt: Mjölby BS Östergötlansds BF Datum:. Rond: Väder: Status: Tävlingsplats: Tävlingsledare: Ansvarig Domare: Domare: Jury för överklagande:

Läs mer

60 pil. Svenska Rekord. Innerond, 60 pilar, 18 o 12 meter DR p DR p HR p DR p HR p DRE 587 p DRE 587 p HRE 596 p DR50

60 pil. Svenska Rekord. Innerond, 60 pilar, 18 o 12 meter DR p DR p HR p DR p HR p DRE 587 p DRE 587 p HRE 596 p DR50 60 pil. Svenska Rekord. Innerond, 60 pilar, 18 o 12 meter DR13 12m/40cm Elin Kättström, Finspångs BK 589 p 1998-01-17 Finspång DR13 12m/40cm Malin Wallin, Stocka BSK 589 p 2005-12-10 Timrå HR13 12m/40cm

Läs mer

BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND FÉDERATION INTERNATIONALE DE TIR A L ARC

BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND FÉDERATION INTERNATIONALE DE TIR A L ARC Svenska Bågskytteförbundet Protokoll Fört vid Svenska Bågskytteförbundets förbundsstämma. Tid 2009-04-19 Plats Hotell Scandic, Södertälje Förbundsstämmans öppnande Förbundsordföranden, Berryl Arvehell,

Läs mer

SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY

SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY Svenska Bågskytteförbundet Protokoll Fört vid Svenska Bågskytteförbundets styrelsemöte. Tid 20150130..31 Plats Hotell Scandic Uplandia, Uppsala Närvarande Bo Palm, ordf, PeO Gunnars, Kurt Lundgren, Peter

Läs mer

Resultatlista för Christmas Open

Resultatlista för Christmas Open Resultatlista för Christmas Open - 2018 Tävlingsarrangör: Distrikt: Kristianstads BK Skånes BF Datum:. Ronder: Status: Tävlingsplats: Tävlingsledare: Ansvarig domare: Domare: Sekretariat: Kiosk:: Resultatsystem:

Läs mer

Compound Mix Lag. Pos. Förening/Land Kval 1/4 1/2 Guld

Compound Mix Lag. Pos. Förening/Land Kval 1/4 1/2 Guld MIX-LAG Arrangör: Motala Bågskytteklubb Distrikt: Östergötland Tävlingsplats: Fålehagen i Motala Datum: :e juli Rond: 7/-meters rond Tävlingsledare: Karl Göran Eklundh Huvuddomare: Johan Lifvergren SBF

Läs mer

RESULTATLISTA NYKÖPINGSTRÄFFEN 2009

RESULTATLISTA NYKÖPINGSTRÄFFEN 2009 RESULTATLISTA NYKÖPINGSTRÄFFEN 2009 Arrangör Distrikt Nyköpings Bågskytteklubb Östra Svealands BF Tävlingsdatum 14 juni 2009 Status Nationell tävling plus Elitserien Ronder Tävlingsledare Domare Väder

Läs mer

Arkivet. SBF 12m, 12 pilar. WA / SBF 18 m

Arkivet. SBF 12m, 12 pilar. WA / SBF 18 m Det här är det jag lite vanvördigt kallar "arkivet". Det är rekord i klasser, ronder och avstånd som inte finns längre. Icke desto mindre är rekorden satta och kanske, genom något slags mirakel, kommer

Läs mer

Protokoll från Sydöstra Götalands Bågskytteförbund

Protokoll från Sydöstra Götalands Bågskytteförbund Sida 1 av 5 Protokoll från Sydöstra Götalands Bågskytteförbund Lördag den 8 november 2014 Växjö konserthus, Västra Esplanaden 10-14, Växjö, Närvarande: Erik Carlsson Roine Knutsson Börje Jonsson Hasse

Läs mer

SKÅNSKA REKORD WA/SBF Recurve

SKÅNSKA REKORD WA/SBF Recurve SKÅNSKA REKORD WA/SBF 1440 171027 Recurve HR13 50m Daniel Rönnow Helsingborgs BK 331 040613 40m Daniel Rönnow Helsingborgs BK 347 040613 30m Jesper Fredriksson 341 090607 20m Daniel Rönnow Helsingborgs

Läs mer

SVENSKABÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY

SVENSKABÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY Protokoll Fört vid s konstituerande styrelsemöte. Tid 2017-05-18..19, kl. 18:00..11:00 Plats Närvarande Hotell Klarälven, Karlstad Bo Palm, ordf,, Kurt Lundgren, Ellinor Ryrå, Ann-Sofie Wredendal, Jessika

Läs mer

Resultatlista för Rönnåsjakten

Resultatlista för Rönnåsjakten Resultatlista för Rönnåsjakten - 2016 Tävlingsarrangör: Wij BS Distrikt: Södra Norrlands BF Datum:. Rond: 3D (24 mål), 2-pil. Status: Nationell tävling Resultatsystem: ArcRez Statistik för Rönnåsjakten

Läs mer

Fita 70 m med finaler, SBF 50m, 40m samt 20 m. Britt o Klas Vängman, Inger Törnblom, Karin Fällgren

Fita 70 m med finaler, SBF 50m, 40m samt 20 m. Britt o Klas Vängman, Inger Törnblom, Karin Fällgren IF KARLSVIK RESULTATLISTA från Alnöpilen Elitserien deltävling 5 i samarbete med Bågar och Pilar Lördag den 5 juli 2008 Arrangör: Distrikt: Tävlingsplats: Tävlingsform: Skjutledare: Tävlingsledare: Domare:

Läs mer

BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY

BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY Protokoll Fört vid Svenska Bågskytteförbundets styrelsemöte. Tid 2014-04-25 kl. 18:00 2014-04-26 kl. 12:00 Plats Scandic Hotell Lugnet, Falun Närvarande Bo Palm ordf., Cenneth Åhlund, Per Bengtsson, Mikael

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Östra Svealands Bågskytteförbund. Sida 1 av 5

Verksamhetsberättelse. Östra Svealands Bågskytteförbund. Sida 1 av 5 Verksamhetsberättelse Östra Svealands Bågskytteförbund 2017 Sida 1 av 5 Östra Svealands Bågskytteförbund avseende verksamhetsåret 2017 Styrelsen Styrelsen har bestått av följande personer: Ordförande Vice

Läs mer

Rekord ute Norra Svealands Bågskytteförbund

Rekord ute Norra Svealands Bågskytteförbund Rekord ute Norra Svealands Bågskytteförbund 2017-08-04 FITA 900 rond (122 cm tapet) DR 13 Anna Karlsson BSK Sturarna 2016-09-11 804 p Sigtuna DC 13 Veronica Koch Armbågens Falu BK BK 1999-05-29 724 p Sigtuna

Läs mer

SVENSKA REKORD FITA 1440-rond Sida 1

SVENSKA REKORD FITA 1440-rond Sida 1 . 1440-rond DR13 122cm/50m Ida Andersson, Huskvarna BK 332 p 2008-06-08 Hallsberg 122cm/40m Ida Andersson, Huskvarna BK 335 p 2008-08-16 Karlsvik 80cm/30m Mix Haxholm, Finspångs BK 341 p 1995-08-19 Borås

Läs mer

Sturepilen Stig-Lennart Gunnarsson Sofia Wiklund

Sturepilen Stig-Lennart Gunnarsson Sofia Wiklund Sturepilen 2010 RESULTATLISTA Arrangör: BSK Sturarna, Uppsala Status: Nationell Distrikt: Norra svealands bågskytteförbund Rond: FITA 18m och SBF 12m Datum: 2010-01-30 finaler för 21-klasserna Tävlingsledare:

Läs mer

Resultatlista för Pärejakten + 3D DM Skåne

Resultatlista för Pärejakten + 3D DM Skåne Resultatlista för Pärejakten + 3D DM Skåne - 2018 Tävlingsarrangörer: Distrikt: Kävlinge BSK, Bjäre BS Skånes BF Datum: 2018-08-12. Rond: Väder: Status: Tävlingsplats: Tävlingsledare: Ansvarig Domare:

Läs mer

BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY

BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY Protokoll Fört vid Svenska Bågskytteförbundets styrelsemöte. Tid 2012-09-28 kl 10:00 2012-09-29 kl 12:00 Plats Bolinder Munktell Eskilstuna Närvarande Kurt Lundgren, Bo Palm, Peter Holt(29/9), Cenneth

Läs mer

Resultatlista för Hölegropa 3D

Resultatlista för Hölegropa 3D Resultatlista för Hölegropa 3D - 2018 Tävlingsarrangör: Distrikt: Tibro BS Västra Götalands BF Datum: 2018-04-29. Rond: Status: Tävlingsplats: Tävlingsledare: Ansvarig Domare: Domare: Jury för överklagande:

Läs mer

Resultatlista för Rönnåsjakten

Resultatlista för Rönnåsjakten Resultatlista för Rönnåsjakten - 2018 Tävlingsarrangör: Distrikt: Wij BS Södra Norrlands BF Datum:. Rond: Väder: Status: Tävlingsplats: Tävlingsledare: Ansvarig Domare: Domare: Sekretariat: Banläggare:

Läs mer

SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY

SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY Jubileumslotteriet, SBF 75-år. Lottpris: 100:-/st. Insättes på PG 194453-7 Priser: 1/ Resa FÖR TVÅ till Fält-VM på Irland nästa år (värde 20.000:-) 2/ Två övernattningar på valfritt Scandic Hotell i Sverige.

Läs mer

Resultatlista för DM i Tavla Inne, Norra Svealands BF

Resultatlista för DM i Tavla Inne, Norra Svealands BF Resultatlista för DM i Tavla Inne, Norra Svealands BF - 2017 Tävlingsarrangörer: Distrikt: BSK Sturarna, BK Dalpilen Norra Svealands BF Datum:. Ronder: Status: Tävlingsplats: Tävlingsledare: Sekretariat:

Läs mer

Compound Lag. Pos. Förening/Land Kval 1/2 Guld

Compound Lag. Pos. Förening/Land Kval 1/2 Guld LAG Arrangör: Motala Bågskytteklubb Distrikt: Östergötland Tävlingsplats: Fålehagen i Motala Datum: :e juli Rond: 70/50-meters rond Tävlingsledare: Karl Göran Eklundh Huvuddomare: Johan Lifvergren SBF

Läs mer

Protokoll för styrelsemöte med Sydöstra Götalands Bågskytteförbund

Protokoll för styrelsemöte med Sydöstra Götalands Bågskytteförbund Protokoll för styrelsemöte med Sydöstra Götalands Bågskytteförbund Plats och tid: Onsdag 2:a september KL 18:30, telefonmöte Medverkande: Magnus Larsson, Ingeborg Jonasson, Hans Sjöberg, Tony Lindeberg,

Läs mer

Norra Svealands BF VINTERSERIEN 2018

Norra Svealands BF VINTERSERIEN 2018 DB10 1 Emilia Krigsman Säters IF BSK 275 284 559 2 Ella Sjöberg-Lydin Roslagens BSK 261 265 526 3 0 HB10 1 Emil Franzén Säters IF BSK 221 221 HC10 1 Oscar Åslund BSK Sturarna 249 284 533 DB13 1 Iris Brandt

Läs mer

SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY

SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY Svenska Bågskytteförbundet Protokoll Fört vid Svenska Bågskytteförbundets styrelsemöte. Tid 20150925..26 Plats Clarion Hotel Bolinder, Eskilstuna Närvarande Bo Palm, ordf, PeO Gunnars, Kurt Lundgren, Peter

Läs mer

Protokoll för Östra Svealands Bågskytteförbunds Årsmöte 2017 Söndagen den 1 april i Södertälje BF:s klubbstuga kl 12.00

Protokoll för Östra Svealands Bågskytteförbunds Årsmöte 2017 Söndagen den 1 april i Södertälje BF:s klubbstuga kl 12.00 Protokoll för Östra Svealands Bågskytteförbunds Årsmöte 2017 Söndagen den 1 april i Södertälje BF:s klubbstuga kl 12.00 1 Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande röstlängd. Alla närvarande föreningar

Läs mer

2015 års Verksamhetsberättelse för Sydöstra Götalands Bågskytteförbund. sida 1

2015 års Verksamhetsberättelse för Sydöstra Götalands Bågskytteförbund.  sida 1 2015 års Verksamhetsberättelse för Sydöstra Götalands Bågskytteförbund www.bagskytte.se/sydostragotaland/ sida 1 sida 2 Styrelsen 2015 Sydöstra Götalands Bågskytteförbund har under 2015 bestått av 22 aktiva/registrerade

Läs mer

Resultatlista för Vetlandajakten 2018

Resultatlista för Vetlandajakten 2018 Resultatlista för Tävlingsarrangör: Distrikt: Vetlanda BSK Sydöstra Götalands BF Datum: 2018-06-02. Rond: Status: Tävlingsplats: Tävlingsledare: Domare: Sekretariat: Banläggare: Resultatsystem: 3D (24

Läs mer

Resultatlista för Huddingepilen

Resultatlista för Huddingepilen Resultatlista för Huddingepilen - 2019 Tävlingsarrangör: Distrikt: Huddinge BSK Östra Svealands BF Datum:. Ronder: Status: Tävlingsplats: Tävlingsledare: Ansvarig domare: Domare: Sekretariat: Resultatsystem:

Läs mer

SKÅNES BÅGSKYTTEFÖRBUND

SKÅNES BÅGSKYTTEFÖRBUND SKÅNES BÅGSKYTTEFÖRBUND Nummer 7 2014 Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen i Skånes Bågskytteförbund tisdagen den 9 december 2014 i Anette Anderssons bostad i Kristianstad. Närvarande: Anette Andersson,

Läs mer

FITA 18 och SBF 12 m på 45 resp.60 cm. samt 3-spot-tavla. 2 x 30 pil. 09,15 med uppvärmningsskjutning. Prisutdelningens slut: 15,00

FITA 18 och SBF 12 m på 45 resp.60 cm. samt 3-spot-tavla. 2 x 30 pil. 09,15 med uppvärmningsskjutning. Prisutdelningens slut: 15,00 RESULTATLISTA 2014-01-18 Distrikt: Östergötland Arrangör: Finspångs Bågskytteklubb Tävlingsplats: Alucéum Finspång Ronder: FITA 18 och SBF 12 m på 45 resp.60 cm. samt 3-spot-tavla. 2 x 30 pil. Start: 09,15

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland Protokoll fört vid Sektion Södra Götalands representantskap 21 mars 2013 på Af Lund Antal deltagare: 37 närvarande medlemmar varav 23 som valda ombud med

Läs mer

Resultatlista Ålajakten 3D 2016

Resultatlista Ålajakten 3D 2016 Resultatlista Ålajakten 3D 2016 Arrangör: Kristianstads Bågskytteklubb Distrikt: Skåne Tävlingsplats: Furuboda, Yngsjö Datum: söndag 4 september, 2016 Rond: 1 x 30 mål 3D Väder: 18 grader, molnigt, varmt

Läs mer

Mellersta Norrlands Bågskytteförbund. Britt Vängman, Karin Backlund, Pelle Nyberg, Janne Davidsson och Pierre Möllerström

Mellersta Norrlands Bågskytteförbund. Britt Vängman, Karin Backlund, Pelle Nyberg, Janne Davidsson och Pierre Möllerström IF KARLSVIK RESULTATLISTA Norrlandsmästerskap inne Gärdepilen 2006 Lördagen den 8 april 2006 Arrangör: Distrikt: Tävlingsplats: Tävlingsform: Skjutledare: Tävlingsledare: Domare: Sekretariat: Servering:

Läs mer

Protokoll för Östra Svealands Bågskytteförbunds Årsmöte 2018 Söndagen den 14 april i Södertälje BF:s klubbstuga kl 12.00

Protokoll för Östra Svealands Bågskytteförbunds Årsmöte 2018 Söndagen den 14 april i Södertälje BF:s klubbstuga kl 12.00 Protokoll för Östra Svealands Bågskytteförbunds Årsmöte 2018 Söndagen den 14 april i Södertälje BF:s klubbstuga kl 12.00 1 Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande röstlängd. Alla närvarande föreningar

Läs mer

Resultatlista för Stolpskottet 3D

Resultatlista för Stolpskottet 3D Resultatlista för Stolpskottet 3D - 2017 Tävlingsarrangör: Distrikt: BK Danapilen Östra Svealands BF Datum: 2017-07-02. Rond: Status: Tävlingsplats: Tävlingsledare: Ansvarig Domare: Domare: Sekretariat:

Läs mer

Punkt 3 i tävlingsbestämmelserna för Skåneserien utomhus är i dag enligt följande:

Punkt 3 i tävlingsbestämmelserna för Skåneserien utomhus är i dag enligt följande: PROPOSITION NUMMER 1 Punkt 3 i tävlingsbestämmelserna för Skåneserien utomhus är i dag enligt följande: 3. Tävlingsform: 36 pilar på 50 meter 80 cm tapet och 36 pilar på 30 meter 80 cm tapet för HRE, HR21

Läs mer

STUREPILEN 2013 RESULTATLISTA

STUREPILEN 2013 RESULTATLISTA STUREPILEN 2013 RESULTATLISTA 2013-02-02 Arrangör: BSK Sturarna, Uppsala Tävlingsledare: Stig-Lennart Gunnarsson Domare: Roland Grönroos Distrikt: Norra Svealands Bågskytteförbund Skjutledare: Tomas Fransson

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2017 År 23

Verksamhetsberättelse 2017 År 23 Under detta vårt 23:a verksamhetsår så kunde återigen vi notera fortsatta och stora framgångar. En landslagsplats på VM 8 SM-medaljer varav 2 SM-GULD samt två DM-GULD & Åtta Svenska rekord Verksamheten

Läs mer

Resultatlista för Hylanderpilen IV

Resultatlista för Hylanderpilen IV Resultatlista för Hylanderpilen IV - 2017 Tävlingsarrangör: Distrikt: BK Fiskgjusen Östra Svealands BF Datum:. Ronder: Status: Tävlingsplats: Tävlingsledare: Ansvarig domare: Domare: Sekretariat: Roddare:

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Östra Svealands Bågskytteförbund. Sida 1 av 7

Verksamhetsberättelse. Östra Svealands Bågskytteförbund. Sida 1 av 7 Verksamhetsberättelse Östra Svealands Bågskytteförbund 2015 Sida 1 av 7 Östra Svealands Bågskytteförbund avseende verksamhetsåret 2015 Styrelsen Styrelsen har bestått av följande personer: Ordförande Inger

Läs mer

Svenska mästerskapen för Juniorer i FÄLT

Svenska mästerskapen för Juniorer i FÄLT Svenska mästerskapen för Juniorer i FÄLT Arrangör: Plats: Datum: Tävlingsform: Antal skyttar: Anmälda lag: Tävlingsledare: Domare: Sekretariat: Noteringar: Helsingborgs Bågskytteklubb i samarbete med Helsingborgs

Läs mer

Resultatlista för DM i 3D, Östra Svealands BF

Resultatlista för DM i 3D, Östra Svealands BF Resultatlista för DM i 3D, Östra Svealands BF - 2015 Tävlingsarrangör: Distrikt: Tyresö BS Östra Svealands BF Datum: 2015-06-27. Rond: Väder: Status: Tävlingsplats: Tävlingsledare: Ansvarig Domare: Domare:

Läs mer

Resultatlista för Augustipilen 2005 En del av Elitserien Margareta Hultgren Marianne Andersson

Resultatlista för Augustipilen 2005 En del av Elitserien Margareta Hultgren Marianne Andersson Resultatlista för Augustipilen 2005 En del av Elitserien 2005 Arrangör: Sundsvall-Ortvikens BK Arrangerande distrikt: Mellersta Norrlands BF Tävlingsdag: 2008-08-09 Tävlingsplats: Föreningens bana vid

Läs mer

Resultatlista från MotorCenter Open 2016

Resultatlista från MotorCenter Open 2016 Resultatlista från MotorCenter Open 2016 Arrangör Plats Skurups Bågskytteklubb Skurups Sparbank Arena Skurupshallen Datum 2016-12-03 (Inbjudan skickades ut den 2 Oktober 2016) Tävlingsform Antal skyttar:

Läs mer

R E S U L T A T L I S T A FRÅN SKÅNESERIEN INOMHUS I BÅGSKYTTE

R E S U L T A T L I S T A FRÅN SKÅNESERIEN INOMHUS I BÅGSKYTTE R E S U L T A T L I S T A FRÅN SKÅNESERIEN INOMHUS I BÅGSKYTTE 2016-2017 Omgång 5. 10 11 december 2016. Matchresultat Stockamöllans IF Kristianstads BK 2184 1538 BK Gripen Skurups BK 2246 2076 Trelleborgs

Läs mer

SLUTLIG RESULTATLISTA

SLUTLIG RESULTATLISTA SLUTLIG RESULTATLISTA Slutlig resultatlista Fält SM 2-4 augusti 2013 Avesta BSK tackar alla skyttar och deras anhöriga för ert deltagande dessa SM dagar. Styrelsen för Avesta BSK tackar alla funktionärer

Läs mer

Resultatlista för Stolpskottet 3D

Resultatlista för Stolpskottet 3D Resultatlista för Stolpskottet 3D - 2015 Tävlingsarrangör: Distrikt: BK Danapilen Östra Svealands BF Datum: 2015-05-30. Rond: Väder: Status: Tävlingsplats: Tävlingsledare: Ansvarig Domare: Domare: Sekretariat:

Läs mer

2017 års Verksamhetsberättelse för Sydöstra Götalands Bågskytteförbund.

2017 års Verksamhetsberättelse för Sydöstra Götalands Bågskytteförbund. 2017 års Verksamhetsberättelse för Sydöstra Götalands Bågskytteförbund www.bagskytte.se/sydostragotaland/ 2 Styrelsen 2017 Sydöstra Götalands Bågskytteförbund har under 2017 bestått av 23 aktiva föreningar

Läs mer

PROTOKOLL Nr 1 / 2004

PROTOKOLL Nr 1 / 2004 1 ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET PROTOKOLL Nr 1 / 2004 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 14 februari 2004 Plats Norsjö Hotell, Norsjö Närvarande: Per Persson Ordförande Barbro

Läs mer

Resultatlista för Jarmos 3D

Resultatlista för Jarmos 3D Resultatlista för Jarmos 3D - 2016 Tävlingsarrangör: Kungsängens BK Distrikt: Östra Svealands BF Datum: 2016-07-02. Rond: 3D (24 mål), 2-pil. Status: Nationell tävling Resultatsystem: ArcRez Statistik

Läs mer

Startlista för Fält-SM

Startlista för Fält-SM Startlista för Fält-SM 1 A Björn Jansson Stenbro BS B Göran Bjerendal Lindome BK C Jonatan Andersson Stenbro BS D Niklas Andersson Avesta BSK 2 A Simon Olander Åhlund Nykvarns BK B Per Bengtsson Mjölby

Läs mer

Anmälda klassvis: Telge 3D

Anmälda klassvis: Telge 3D Anmälda klassvis: Telge 3D HR10 65 Axel Olsson Huddinge BK 24 E 15 m HR13 119 Max Henriksson Huddinge BK 20 A 25 m 7 Kevin Ronkainen Stockholms BK 20 B 25 m 123 Linus Andersson Södertälje BF 20 C 25 m

Läs mer

Resultatlista Labo 3D Open. Värmlandsvargen 2005-05-08

Resultatlista Labo 3D Open. Värmlandsvargen 2005-05-08 Resultatlista Labo 3D Open Värmlandsvargen 2005-05-08 Arrangör: Karlstads BK Distrikt: Västra Svealand Tävlingsdag 2005-05-08 Tävlingsform: Nationell tävling 3D, 1x30 mål Delta, McKenzie, SRT, Longlife

Läs mer

Resultatlista Skurup Sparbank Open. 6 december 2008 i Skurupshallen, Skurup

Resultatlista Skurup Sparbank Open. 6 december 2008 i Skurupshallen, Skurup Resultatlista Skurup Sparbank Open 6 december 2008 i Skurupshallen, Skurup Arrangör: Skurups Bågskytteklubb Tävlingen genomfördes dels som en vanlig 12 meters tävling med 10 och 13 åringar i samma klass

Läs mer

PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) 2004-12-08. Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm

PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) 2004-12-08. Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) PROTOKOLL STY 14/2004 Sammanträdesdata Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm Närvarande Sture Fredell, ordförande Olle Bergman Bertil

Läs mer

Fört vid Svenska Bågskytteförbundets förbundsstämma. Tid Hotell Scandic Lugnet, Falun

Fört vid Svenska Bågskytteförbundets förbundsstämma. Tid Hotell Scandic Lugnet, Falun Dokumentversion 2014-04-27 Svenska Bågskytteförbundet Protokoll Fört vid Svenska Bågskytteförbundets förbundsstämma. Tid 2014-04-27 Plats Hotell Scandic Lugnet, Falun Förbundsstämmans öppnande Förbundsordföranden,

Läs mer

Resultatlista för Ålajakten 3D (1 pil x 30 mål)

Resultatlista för Ålajakten 3D (1 pil x 30 mål) Resultatlista för Ålajakten 3D (1 pil x 30 mål) - 2019 Tävlingsarrangör: Distrikt: Kristianstads BK Skånes BF Datum: 2019-09-01. Rond: Väder: Status: Tävlingsplats: Tävlingsledare: Ansvarig Domare: Domare:

Läs mer

SKÅNES BÅGSKYTTEFÖRBUND

SKÅNES BÅGSKYTTEFÖRBUND SKÅNES BÅGSKYTTEFÖRBUND Nummer 1 2016 Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen i Skånes Bågskytteförbund torsdagen den 4 februari 2016 i Anette och Roger Anderssons bostad i Kristianstad. Närvarande:

Läs mer

Resultat finalskjutningen Compound

Resultat finalskjutningen Compound Resultat Augustipilen 21/8 2004 Efter Finalskjutningen. Resultat finalskjutningen Fristil Resultat finalskjutningen Compound Resultat Långbåge och Fristil 13 1 Karin Larsson 1 Heikki Rittula 1 Leif Söderberg

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte. I Piteå båtklubbs klubblokallokal 10 mars, ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE

Protokoll fört vid årsmöte. I Piteå båtklubbs klubblokallokal 10 mars, ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Protokoll fört vid årsmöte I Piteå båtklubbs klubblokallokal 10 mars, 2004 14 STYCKEN MEDLEMMAR VAR NÄRVARANDE 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Sten Olsson öppnade mötet genom att hälsa medlemmarna välkomna.

Läs mer

HF50 Gällande svenskt rekord: 587 * efter resultat innebär nytt rekord. HF19 Gällande svenskt rekord: 596 * efter resultat innebär nytt rekord.

HF50 Gällande svenskt rekord: 587 * efter resultat innebär nytt rekord. HF19 Gällande svenskt rekord: 596 * efter resultat innebär nytt rekord. HF50 Gällande svenskt rekord: 587 * efter resultat innebär nytt rekord. 1 Rolf Svensson Södertälje BF 272 273 545 21 26 2 Kai Vinberg Södertälje BF 261 261 522 17 23 HF19 Gällande svenskt rekord: 596 *

Läs mer

VINTERSERIEN Regler: De fyra bästa resultaten räknas Resultat med blå skuggning räknas inte in i totalpoängen

VINTERSERIEN Regler: De fyra bästa resultaten räknas Resultat med blå skuggning räknas inte in i totalpoängen VINTERSERIEN 2016 Regler: De fyra bästa resultaten räknas Resultat med blå skuggning räknas inte in i totalpoängen DB10 1 Ängla Linder Roslagens BSK 0 0 215 195 181 206 797 2 Maja Staffas Envikens BSK

Läs mer

Sturepilen 2012 RESULTATLISTA. Patrik Armuand. BSK Sturarna, Uppsala. Patrik Armuand. Norra svealands bågskytteförbund

Sturepilen 2012 RESULTATLISTA. Patrik Armuand. BSK Sturarna, Uppsala. Patrik Armuand. Norra svealands bågskytteförbund Sturepilen 0 RESULTATLISTA Arrangör: BSK Sturarna, Uppsala Tävlingsledare: Patrik Armuand Distrikt: Norra svealands bågskytteförbund Skjutledare: Tomas Fransson Roland Grönroos Datum: 0-0-8 Stig-Lennart

Läs mer

Resultatlista Hallsbergsträffen 2016

Resultatlista Hallsbergsträffen 2016 Resultatlista Hallsbergsträffen 1 Arrangör: Järnvägens BF Distrikt: Västra svealands Bågskytteförbund Datum: 1-5- 9 Väder: Förmiddag 1C mycket regn, Eftermiddag 1c mycket regn, vind - m/s Rond: WA 5/7

Läs mer

Stallarholmens Bågskytteklubb SEMESTERPILEN 2016

Stallarholmens Bågskytteklubb SEMESTERPILEN 2016 Stallarholmens Bågskytteklubb RESULTATLISTA SEMESTERPILEN 21 31 JULI 21 Arrangör: Distrikt: Status: Plats: Stallarholmens BK Östra Svealands BF Nationell tävling Utebanan i Stallarholmen Väder: Soligt,

Läs mer

Stallarholmens Bågskytteklubb. Stallarholmens 25:a NOVEMBER 2017

Stallarholmens Bågskytteklubb. Stallarholmens 25:a NOVEMBER 2017 Stallarholmens Bågskytteklubb RESULTATLISTA 18 NOVEMBER 2017 Arrangör: Distrikt: Status: Plats: Rond: Tävlingsledare: Skjutledare: Domare: Sekretariat: Övriga funktioner: Statistik: Stallarholmens BK Östra

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto:

Resultatlista, enskild rond - netto: Resultatlista, enskild rond - netto Polfärskt Trophy 202 Klass Placering A klass Namn Rond Spel.kat. Spelform Slagtävling Klubb CBA -4/RO S-HCP Datum 202-07-25 Resultat Petter Ölund AM Sommarro Golf 4

Läs mer

Skottvångsskottet. Berit Åhlund, Jessica Andersson och Mats Nygren Antal startande: 123 Antal klubbar: 32 Antal distrikt: 8

Skottvångsskottet. Berit Åhlund, Jessica Andersson och Mats Nygren Antal startande: 123 Antal klubbar: 32 Antal distrikt: 8 Skottvångsskottet 2010-04-25 Arrangörer: Stallarholmens BK och Nykvarns BK Plats: Skottvång, Gnesta Tävlingsform: 30 mål 3D Väder: soligt och ca 12 grader varmt Tävlingsledare: Cenneth Åhlund Banläggare:

Läs mer

RECURV G-borg Umeå Hallsb Hallsb Karlsvik Timrå S-tälje Stockh Hudik Sundsvall Karlsvik Hallsb

RECURV G-borg Umeå Hallsb Hallsb Karlsvik Timrå S-tälje Stockh Hudik Sundsvall Karlsvik Hallsb RECURV G-borg Umeå Hallsb Hallsb Karlsvik Timrå S-tälje Stockh Hudik Sundsvall Karlsvik Hallsb 10-maj 24-maj 30-maj 31-maj 06-jun 07-jun 13-jun 14-jun 28-jun 08-aug 09-aug 19-sep Plac Namn Klubb Totalt

Läs mer

Protokoll 8-14 Fört vid styrelsemöte i Falun den 21 oktober 2014. STYRELSE Närvarande

Protokoll 8-14 Fört vid styrelsemöte i Falun den 21 oktober 2014. STYRELSE Närvarande Protokoll 8-14 Fört vid styrelsemöte i Falun den 21 oktober 2014 STYRELSE Närvarande Frånvarande Eva Eriksson, ordförande Urban Jonsson, vice ordförande Åke Andersson, kassör Åsa Malkusson, sekreterare

Läs mer