Sortimentsöversikt larm, omgivnings-kontroll och porttelefon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sortimentsöversikt larm, omgivnings-kontroll och porttelefon"

Transkript

1 Sortimentsöversikt larm, omgivnings-kontroll och porttelefon Påkallningslarm Passagelarm Epilepsilarm Omgivningskontroll Porttelefon Birgitta Börjesson Ulf Westergren Hjälpmedelscentralen Landstinget Sörmland

2 Innehållsförteckning REGELVERK VARSEBLIVNINGSHJÄLPMEDEL Personliga trygghets- och nödlarm (påkallningslarm) Personliga trygghets- och nödlarm (passagelarm) Personliga trygghets- och nödlarm (anfallslarm för epileptiker) HJÄLPMEDEL FÖR OMGIVNINGSKONTROLL Strömbrytare (till/från-funktion) och omkopplare Fjärrstyrsystem TELEFONERINGSHJÄLPMEDEL OCH HJÄLPMEDEL FÖR ANDRA FORMER AV TELEKOMMUNIKATION Porttelefoner... 5 FÖRSKRIVNINGSPROCESSEN... 6 ALLMÄN INFORMATION... 7 LEVERANTÖRER... 8 PÅKALLNINGSLARM... 9 SÄNDARE... 9 HANDIKAPPANPASSNINGAR TILL ATOM... 9 PASSAGELARM MOTTAGARE RÄCKVIDDSFÖRLÄNGARE EPILEPSILARM OMGIVNINGSKONTROLL RELÄBOXAR SÄNDARE PORTTELEFON... 17

3 Regelverk 22 Hjälpmedel för kommunikation och information 2227 Varseblivningshjälpmedel Personliga trygghets- och nödlarm (påkallningslarm) Förskrivare: Kriterier: Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: A D kommunsjuksköterska Brukare med funktionsnedsättning som har behov av att påkalla hjälp men inte kan förmedla sitt behov till någon i närmiljön. Att brukaren själv kan påkalla uppmärksamhet inom ett kort avstånd t ex inom bostaden, mellan två våningar. Förskrivning av påkallningslarm bör alltid föregås av hembesök. Viktiga frågeställningar innan förskrivning: - Vem ska vara mottagare av larmet? - Hur lång räckvidd ska larmet ha? Utse ansvarig som regelbundet kontrollerar att larmet fungerar. Vid behov av hjälp vid bedömning och utprovning kontakta hjälpmedelskonsulent. Installation i samråd med HMC. Enligt förskrivarprocess. Enligt leverantörens bruksanvisning. Nej Nej HMCs ansvar: Installation vid behov, avhjälpande underhåll. Kommentar: Påkallningslarm får endast installeras där det finns någon i brukarens närhet, som kan vara mottagare av larmet, dvs anhörig i brukarens bostad eller personal på olika boendeformer. Påkallningslarmet får inte kopplas till kommunens larmcentral via brukarens trygghetstelefon. Vid installation med kabeldragning, lödning i befintligt sökarsystem står beställande enhet för arbetskostnad. 1

4 22 Hjälpmedel för kommunikation och information 2227 Varseblivningshjälpmedel Personliga trygghets- och nödlarm (passagelarm) Förskrivare: Kriterier: Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: D kommunsjuksköterska Passagelarm kan förskrivas åldersdementa eller oroliga personer som riskerar att utsätta sig själv för fara om de passerar en viss gräns, exempelvis stiger ur sängen eller lämnar bostaden. Inlåsning får inte ske. Tekniska lösningar får inte innebära olagligt tvång och måste vara etiskt försvarbara. Larm är ett hjälpmedel och får inte användas för att minska personalbemanningen så att kvaliteten i vården äventyras på annat sätt. Att brukaren inte ska komma till skada, utsätta sig själv för fara då den ska gå från sängen eller rummet/bostaden. Förskrivning av passagelarm bör alltid föregås av hembesök. Viktiga frågeställningar innan förskrivning: - Vem ska vara mottagare av larmet? - Hur lång räckvidd ska larmet ha? Utse ansvarig som regelbundet kontrollerar att larmet fungerar. Vid behov av hjälp vid bedömning kontakta hjälpmedelskonsulent. Enligt förskrivarprocess. Batteribyten bekostas av den enhet där brukaren vistas. Enligt leverantörens bruksanvisning. Nej Nej HMCs ansvar: Installation, avhjälpande underhåll. Kommentar: Passagelarm får endast installeras där det finns någon i brukarens närhet, som kan vara mottagare av larmet, dvs anhörig i brukarens bostad eller personal på olika boendeformer. Passagelarmet får inte kopplas till kommunens larmcentral via brukarens trygghetstelefon. Vid installation med kabeldragning, lödning i befintligt sökarsystem står beställande enhet för arbetskostnad. Individuella larm är larm som anbringas på personen och aktiveras av den enskilde själv vid passage av en viss gräns eller av polisen. Individuella larm är ej medtaget i detta regelverk då dessa inte finns i sortiment idag. 2

5 22 Hjälpmedel för kommunikation och information 2227 Varseblivningshjälpmedel Personliga trygghets- och nödlarm (anfallslarm för epileptiker) Förskrivare: Kriterier: Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: L Brukare med epilepsi som har anfall som påverkar den dagliga vakenhetsgraden. Att brukaren får snabb medicinsk hjälp av personal eller annan person vid anfall. Säker och trygg vård för brukaren. Viktiga frågeställningar innan förskrivning: - Vilken typ av anfall har brukaren? - Anfallsfrekvens? - Vem ska vara mottagare av larmet? - Hur lång räckvidd ska larmet ha? Utse ansvarig som regelbundet kontrollerar att larmet fungerar. Vid behov av hjälp vid bedömning kontakta hjälpmedelskonsulent. Enligt förskrivarprocess. Batteribyten bekostas av brukaren (i eget boende) eller den enhet där brukaren vistas. Enligt leverantörens bruksanvisning. Nej Nej HMCs ansvar: Installation, avhjälpande underhåll. Kommentar: Epilepsilarm får endast installeras där det finns någon i brukarens närhet som kan vara mottagare av larmet, dvs anhörig i brukarens bostad eller personal på olika boendeformer. Epilepsilarmet får inte kopplas till kommunens larmcentral via brukarens trygghetstelefon. 3

6 24 Hjälpmedel för hantering och transport av produkter 2412 Hjälpmedel för omgivningskontroll Strömbrytare (till/från-funktion) och omkopplare Fjärrstyrsystem Förskrivare: Kriterier: Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: A Lo Sp vid behov i samråd med K, se sortimentsförteckning Brukare med grav funktionsnedsättning som ej kan reglera funktioner såsom tända/släcka belysning, TV, radio, CD eller påkallningslarm i bostaden utan manöverkontakt. Till brukare med funktionsnedsättning som inte kan styra dator- samtalsoch/eller kognitiva hjälpmedel. Att brukaren blir självständig i aktivitet enligt ovan. Utprovning görs i samråd med hjälpmedelskonsulent enligt förskrivarprocess alternativt skrivs ansökan till Kosmos vid behov. Enligt förskrivarprocess. Standardbatterier. Apparatur som är möjlig att installera befintligt sortiment på. Enligt leverantörens bruksanvisning. Ja Nej HMCs ansvar: Avhjälpande underhåll, förebyggande underhåll, anpassningar samt installationer. Kosmos ansvarar enligt ovan inom sitt produktområde. Kommentar: I 1:a hand ska IR-system som finns i vanlig handel t ex timer provas vilka bekostas av brukare 4

7 22 Hjälpmedel för kommunikation och information 2224 Telefoneringshjälpmedel och hjälpmedel för andra former av telekommunikation Porttelefoner Förskrivare: Kriterier: Mål med hjälpmedlet: Utprovningsrutiner: Uppföljning: Brukarens ansvar: Dubbel förskrivning: Egenavgift: A S i samråd med H Brukare med funktionshinder som har stora svårigheter att ta sig fram till entrédörr och/eller ej klarar att öppna denna samt brukare som är sängliggande. Att brukaren självständigt klarar att låsa upp entrédörr för besökande. Förskrivning skall alltid föregås av hembesök. På förskrivningen skall anges från vilka rum brukaren har behov av att kunna låsa upp dörren. Enligt förskrivarprocess efter att installation gjorts. Batterier till sändare. Enligt leverantörens bruksanvisning. Nej. Endast rumsenheter beroende på antal rum som skall nås samt beroende på väggars beskaffenhet. Nej HMCs ansvar: Avhjälpande underhåll, installation samt information om att installation gjorts. Kommentar: 5

8 Förskrivningsprocessen 6

9 Allmän information Larm sändes tidigare på 433 MHz, en frekvens som kunde störas av andra radiosignaler t.ex. billarm och radiostyrda bilar. Post- och Telestyrelsen rekommenderar att för ökad säkerhet ska alla sociala larm sändas på 869 MHz för. Det är endast sociala larm som får sändas på denna frekvens. De leverantörer som tillverkar larm säljer idag produkter som sänder på den nya frekvensen. Dessa produkter är inte kompatibla med de produkter Hjälpmedelscentralen har i sortiment idag. Det finns idag ett mindre antal produkter ute hos brukare och på boenden som sänder på gamla frekvensen. Dessa kommer fasas ut över tid och målsättningen är att alla sociala larm i Sörmland ska sändas på den nya frekvensen. Vid beställning av larm är det viktigaste att ange vilken funktion brukaren har behov av, t.ex. säng- eller dörrlarm. Utgående artiklar ska användas i första hand. Utifrån vad som finns i lager på HMC och kompatibilitet beslutar tekniker vilken produkt som ska användas. Till alla passage/påkallnings- och epilepsilarm behövs både en sändare och mottagare. Larmansvarig: Utse alltid ansvarig som regelbundet kontrollerar att larmen fungerar. Räckvidd: Larmens räckvidd kan skifta beroende på husets material. Betong förkortar räckvidden. Räckvidden är begränsad till närliggande våningsplan och/eller villaträdgård. Vid behov kan räckvidden förlängas. Installation: Vid installation med kabeldragning och lödning i befintligt sökarsystem står beställande enhet för arbetskostnad. Individuella larm med nödsändare och pejling: Individuella larm är larm som anbringas på personen och kan aktiveras av den enskilde själv vid passage av en viss gräns eller av polisen. Individuella larm är inte medtagna i detta kompendium, då dessa idag inte finns i HMC:s sortiment. 7

10 Leverantörer Zafe Care Systems AB Åkerholmsvägen Kristianstad Tfn Abilia AB Box Sollentuna Tfn Permobil AB Box Timrå Tfn Komikapp-Rehatek AB Box Varberg

11 Påkallningslarm Sändare Artikelnr Armbandssändare ATOM kpl / Zafe Care Systems AB ATOM är en portabel larmsändare som är avsedd att användas tillsammans med en mottagare. Larmsändaren kan användas antingen runt handleden som en klocka eller runt halsen som ett halsband. När man tryckt på larmknappen, vilken kan aktiveras över hela ytan, skickas en larmsignal till mottagaren. Därefter väntar larmsändaren på en kvittens från mottagaren, för att veta att larmet tagits emot. Om ingen kvittens mottages, kommer ATOM att skicka larmet igen, nu med högre effekt. Detta upprepas och när en kvittens mottagits kommer lysdioden att ändra färg från röd till grön. Vattentät. Visuell indikering på låg batterinivå. Handikappanpassningar till ATOM Artikelnr Tryckplatta HAPA till ATOM / Zafe Care Systems AB HAPA är ett tillbehör till den portabla larmsändaren ATOM, med vilken det blir lättare att aktivera larmsändaren. För att aktivera HAPA kan man använda handflatan, armbågen, ansiktet eller någon annan del av kroppen. Aktiveringsytan är 70 x 50 mm och det krävs liten kraft då den används. HAPA kan bäras runt halsen som ett halsband eller monteras fast på vägg eller rullstol. Artikelnr Tryckplatta LITO till ATOM justerbar / Zafe Care Systems AB LITO är ett tillbehör till den portabla larmsändaren ATOM, med vilken det blir mycket lätt att aktivera larmsändaren. Tryckkänsligheten justeras med en skruv. 9

12 Artikelnr Universalsändare INKA / Zafe Care Systems AB INKA är en sändare, avsedd att användas när man vill koppla ett trådat tillbehör till en mottagare, t.ex. rörelsevakt och epilepsilarm. Används även då det finns behov av andra kontakter. INKA har ett antal ingångar, både digitala och analoga. När en av ingångarna aktiverats skickas en radiosignal till mottagaren. INKA kan strömförsörjas från batterier eller från en extern AC-adapter. Om man använder adapter kan batterierna användas som batteribackup. För att vara säker på att enheten alltid fungerar finns ett flertal säkerhetsfunktioner. INKA övervakar kontinuerligt batteriet och AC-adaptern samt skickar larm om något behöver kontrolleras eller åtgärdas. Passagelarm Artikelnr Sändare DOOR dörrlarm / Zafe Care Systems AB Litet smidigt dörrlarm för montering på dörr och karm. När dörren öppnas sänder enheten radiosignal vidare till en mottagare. Artikelnr Sändare rörelsevakt IR kpl / Zafe Care Systems AB Rörelsevakten används via IR- styrning för att känna av om en person befinner sig inom bevakningsområdet. Rörelsevakten sänder då en radiosignal till mottagaren. Bevakningsområdet är smalt och har en räckvidd på 8-10 meter. T.ex. kan man placera rörelsevakten vid sidan om sängen så att man kan få ett larm då vårdtagaren går upp ur sängen. 10

13 Artikelnr Sändare rörelsevakt relä m kabel 6,3 mm kpl / Zafe Care Systems AB Rörelsevakten kopplas in på befintligt larmsystem. Rörelsevakten används för att känna av om en person befinner sig inom bevakningsområdet. Rörelsevakten sänder då en signal via det befintliga systemet. T.ex. kan man placera rörelsevakten vid sidan om sängen så att man kan få ett larm ifall vårdtagaren går ur sängen. Artikelnr Sänglarm med sensor och kontrollenhet / Zafe Care Systems AB Sänglarmet larmar automatiskt om personen inte är tillbaka inom utsatt tid. Tiden är ställbar. Om personen normalt behöver 10 min. för att gå på toaletten, skickas ett larm om personen inte återkommit inom den utsatta tiden. Sänglarmet kan även larma omgående när en person lämnar sängen. Mottagare Artikelnr Mottagare HOME anhöriglarm / Zafe Care Systems AB Bärbar enkel mottagare som kan ta emot larm från upp till 3 olika sändare. Den har både ljud och vibration, som är ställbara. Artikelnr Mottagare TREX med larmlogg / Zafe Care Systems AB Bärbar avancerad mottagare som visar tid, datum och har larmlogg (sista 16). Kan ta emot larm från upp till 64 olika sändare. Den har både ljud och vibration, som är ställbara. 11

14 Artikelnr Mottagare LINK / Zafe Care Systems AB Mottagare LINK är avsedd att användas som direktförbindelse från sändare som t.ex. rörelsevakt, ATOM eller DOOR, för inkoppling i befintliga system. Används också då det finns behov av en vibrationskudde. LINK kan hantera åtta förprogrammerade sändare, t.ex. rörelsevakt, ATOM eller DOOR. LINK kan strömförsörjas från batterier, men för att få en rimlig batterilivslängd bör en ACadapter användas. Batterierna kan då användas som backup vid strömbortfall. Räckviddsförlängare Artikelnr Räckviddsförlängare REPO / Zafe Care Systems AB REPO används för att förlänga avståndet mellan sändare och mottagare, då den normala radiotäckningen inte räcker till. Väggar och hus förkortar räckvidden. REPO kan strömförsörjas både från AC-adapter och batterier, men för att få en rimlig livslängd på batteriet bör AC-adapter väljas. Det laddbara batteriet strömförsörjer REPO vid strömbortfall. REPO övervakar kontinuerligt batteriet och AC-adaptern samt skickar larm om något behöver kontrolleras eller åtgärdas. Artikelnr Räckviddsförlängare REPO+ f längre räckvidd / Zafe Care Systems AB REPO+ används för extra förlängning av avståndet mellan sändare och mottagare, då den normala räckvidden inte räcker till. Väggar och hus förkortar räckvidden. REPO+ kan strömförsörjas både från AC-adapter och batterier, men för att få en rimlig livslängd på batteriet bör AC-adapter väljas. Det laddbara batteriet strömförsörjer REPO+ vid strömbortfall. 12

15 Epilepsilarm Artikelnr Epilepsilarm med sensor och kontrollenhet / Zafe Care Systems AB Epileptisk anfallsvakt som känner av olika typer av anfall. Den patenterade sensorteknologin känner av alla rörelser en person gör i sängen och sorterar bort normala rörelser från epileptiska anfall. Sensorn placeras under madrassen. Därför är denna sensor väldigt lämplig för barn. Artikelnr Epilepsilarm EPI-900 vibrationsdetektor / Komikapp-Rehatek AB Epilepsilarm EPI-900 kan detektera vissa typer av anfall när man ligger i sängen, framför allt anfall av typen generaliserat toniskt kloniska (GTK-anfall). EPI-900 används självt eller tillsammans med en vibrationssond. Fallarm vid epilepsi För de epileptiker som vid uppegående har anfall som gör att de ramlar, har HMC idag inget riktigt bra alternativ då det gäller larm till denna brukargrupp. Vid frågor angående detta larm, kontakta hjälpmedelskonsulent. 13

16 Omgivningskontroll Reläboxar Artikelnr Reläbox GL-RJ / Abilia AB Reläboxar används för att trådlöst tända och släcka lampor, koppla på och av radio och många andra funktioner. Reläboxen kräver ingen installation och kan därför flyttas till önskad plats och programmeras för nya funktioner. Reläboxen kan styras med många olika IRsändare. Reläboxen har inbyggd IR- mottagare och automatsäkring. Två kanaler manövrerar 2+2 uttag för 230V. Reläboxen kan programmeras för att fungera på fyra olika sätt. Vanligast är att man använder samma knapp på sändaren för att sätta på och stänga av det man vill styra. Det går också att använda en knapp för på och en annan för av. Eller ställa in reläboxen så att en knapp på sändaren stänger av flera apparater i ett rum. Reläboxen kan även användas med monostabil funktion, dvs att uttaget på reläboxen ger ström så länge knappen på sändaren hålls nedtryckt. Enkel programmering, tryck på sändaren samtidigt som programmeringsknappen på reläboxen hålls intryckt. Artikelnr Reläbox RB200 / Permobil AB RB 200 är en reläbox för styrning av 220/230V. Reläboxen har en inbyggd IR-mottagare som enkelt programmeras för att reagera på inlagd kod. Till reläboxen kan olika typer av manöverkontakter anslutas för styrning. RB 200 kan ställas in för momentan eller växlande funktion. RB 200 har också en frånslagsfördröjning i momentant läge som kan ställas in i tidsintervallet 0-60 min. 14

17 Sändare IR-sändare kan användas av många personer med rörelsehinder. Även äldre personer och personer med kognitiva funktionshinder kan ha nytta av en IR-sändare med större och mer lättryckta tangenter. Med IR-sändning kan man trådlöst styra funktioner i sin omgivning. Utomhus kan IR-sändare användas för att t.ex. öppna entrédörrar, passage- och garagedörrar. Inomhus används sändaren för t.ex. hissar, lägenhetsdörr, låsöppning, porttelefon, belysning, telefon, radio, TV och larm. Artikelnr Sändare IR-1S / Abilia AB, utgående artikel IR-handsändare med en tryckknapp. Batteri: 9 V Alkaline. Artikelnr Sändare IR-5SP Medi / Abilia AB Programmerbar IR-handsändare med sex tryckknappar. Max 20 kanaler i 4 nivåer. En kodad kanal för t.ex. dörröppning finns. Batteri: 9 V Alkaline. 15

18 Artikelnr Sändare Control 10 / Abilia AB Control 10 är en programmerbar IRhandsändare med 10 knappar. Max 36 kanaler i 4 nivåer. Det finns en kodad kanal för funktioner som kräver strikt behörighet såsom lägenhetsdörr eller villadörr. Man kan ersätta siffrorna på sändaren med bilder för att lättare komma ihåg de olika funktionerna. Batterier: 4 st 1,5V Alkaline LR03. Artikelnr Sändare Control Prog / Abilia AB Artikelnr Sändare Control TV / Abilia AB Control Prog är en programmerbar IRsändare. Sändaren kan lära in funktioner från andra fjärrkontroller för t ex TV, video och DVD. (Styra telefon) Oavsett användarens motoriska förmåga och behov finns det olika inställningsmöjligheter för att göra användningen så enkel som möjligt. Det går att lagra 241 funktioner fördelade på 15 nivåer. Det finns en kodad kanal för funktioner som kräver strikt behörighet såsom lägenhetsdörr eller villadörr. Batteri: 4 st 1,5V Alkaline LR03. Control TV är en sändare som gör det enklare att styra exempelvis TV, DVD och digitalbox. Control TV är anpassad för äldre och för personer med kognitiva funktionshinder. Knapparna är stora, tydliga och lättryckta. Sändaren går att anpassa individuellt och det är möjligt att byta ut bilderna för varje knapp. Sändaren fungerar på långt håll och behöver inte riktas. Sändaren kan lagra 10 olika funktioner. Batteri: 4 st 1,5V Alkaline LR03 16

19 Porttelefon Artikelnr Porttelefon Duocom högtalande m IR 1 rumsenhet / Abilia AB Artikelnr Rumsenhet Duocom / Abilia AB Med en porttelefon kan brukaren ligga kvar i sängen och kontrollera att dörren är låst, prata med den som ringer på och själv bestämma om man vill öppna dörren eller inte. Brukaren kan antingen använda porttelefonen genom att trycka direkt på rumsenheten eller genom att använda en sändare. När någon ringer på dörren trycker brukaren en gång på sändaren och en automatisk talväxling öppnas. Det går att prata obehindrat utan att hålla ner någon tangent. Vill man sedan låsa upp dörren trycker man en gång till på sändaren. För den som inte kan tala själv finns det möjlighet att spela in tre olika meddelanden som talas ut när man trycker på sin sändare. Duocom har också inbyggd IR-manövrering i dörrhögtalaren och centralenheten. Det betyder att man inte heller utifrån behöver använda nyckel för att öppna dörren, utan detta kan man göra från sin IR-sändare. 17

Vägledning Larm hjälpmedel, tillbehör Sidan 1 (av 9)

Vägledning Larm hjälpmedel, tillbehör Sidan 1 (av 9) Vägledning Larm hjälpmedel, tillbehör Sidan 1 (av 9) 16-08-11 Vid larmbeställning behövs en sändare samt en mottagare. Undantaget är larm som levereras med kontakt då dessa ska kopplas till ett befintligt

Läs mer

Omgivningskontroll. Jenny Jansson 2013-03-20. KLOK Kommunikation Larm Omgivningskontroll Kognition

Omgivningskontroll. Jenny Jansson 2013-03-20. KLOK Kommunikation Larm Omgivningskontroll Kognition Omgivningskontroll Jenny Jansson 2013-03-20 KLOK Kommunikation Larm Omgivningskontroll Kognition IR-styrning I det här materialet presenteras olika hjälpmedel som gör det möjligt att styra olika elektriska

Läs mer

Vägledning Larm hjälpmedel, tillbehör Sidan 1 (av 7)

Vägledning Larm hjälpmedel, tillbehör Sidan 1 (av 7) Vägledning Larm hjälpmedel, tillbehör Sidan 1 (av 7) 12-09-05 Vid larmbeställning behövs en sändare samt en mottagare. Undantaget är larm som levereras med kontakt, då dessa ska kopplas till ett befintligt

Läs mer

Bruksanvisning RÖRELSEVAKT

Bruksanvisning RÖRELSEVAKT Bruksanvisning RÖRELSEVAKT 2016-09-19 Rev 2.0 1 Innehåll Rörelsevaktens funktion... 3 Koppla bort treminutersfördröjningen... 3 Komma igång (batteribyte)... 4 Placering av rörelsevakten.... 6 Placeringstips...

Läs mer

Omgivningskontroll och larm. Team Omgivningskontroll, Kommunikationsteamet Hjälpmedel Västerbotten

Omgivningskontroll och larm. Team Omgivningskontroll, Kommunikationsteamet Hjälpmedel Västerbotten Omgivningskontroll och larm Team Omgivningskontroll, Kommunikationsteamet Hjälpmedel Västerbotten IR-styrning I det här materialet presenteras hjälpmedel som gör det möjligt att styra olika elektriska

Läs mer

EPILEPSI OCH LARM. Vi jobbar med hjälpmedeldet handlar om människor. Se mer: www.abilia.no

EPILEPSI OCH LARM. Vi jobbar med hjälpmedeldet handlar om människor. Se mer: www.abilia.no EPILEPSI OCH LARM ABILIA SKRÄDDARSYR KOMPLETTA LÖSNINGAR Vi har många års erfarenhet och en rad hjälpmedel inom området. Ta gärna kontakt med oss så hjälper våra konsulenter och tekniker till att hitta

Läs mer

Bruksanvisning TX & TX-900-6

Bruksanvisning TX & TX-900-6 Bruksanvisning TX-900-1 & TX-900-6 KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.3 2017-01-18 Introduktion TX-900-1 och TX-900-6 är sändare med

Läs mer

Bruksanvisning för IR-1SP Micro

Bruksanvisning för IR-1SP Micro Manual Bruksanvisning för IR-1SP Micro Inledning IR-1SP Micro är en programmerbar IR-sändare, som har möjlighet att lära in en kanal från en annan fjärrkontroll t ex TV, video, stereo m m. IR-1SP Micro

Läs mer

Hjälpmedelscentrum utbildar. Område Kommunikation-Kognition. Larm. Kursansvarig hjälpmedelskonsulenter och hjälpmedelstekniker

Hjälpmedelscentrum utbildar. Område Kommunikation-Kognition. Larm. Kursansvarig hjälpmedelskonsulenter och hjälpmedelstekniker Hjälpmedelscentrum utbildar Område Kommunikation-Kognition Larm Kursansvarig hjälpmedelskonsulenter och hjälpmedelstekniker Inger Åckander John Franzén Juha Goman Michael Larsson Hösten 2017 1 HJÄLPMEDELSCENTRUM

Läs mer

Bruksanvisning DOOR. Dörrlarm

Bruksanvisning DOOR. Dörrlarm Bruksanvisning DOOR Dörrlarm Innehåll Viktig information... 3 Översikt... 4-5 Installation... 6 Monteringsanvisning... 7 Extern larmsensor - inkoppling... 7 Funktion... 7 Fördröjning av larm vid inpassage...

Läs mer

Som tiden går. Hjälpmedel som gör vardagen lättare

Som tiden går. Hjälpmedel som gör vardagen lättare Som tiden går Hjälpmedel som gör vardagen lättare Att minnas Förgätmigej är en elektronisk tidskalender som visar dag och datum på en display och gör det lättare att komma ihåg vilken dag och månad det

Läs mer

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation AK990 Personsökare INNEHÅLL: 1 AK990 (E-37EV) Sändarenhet 1 AK995 (E-37RV) Mottagare 1 Antennkabel för anslutning till bilradio 1 Kablage BESKRIVNING AK990 är ett personsökarsystem. Det består av 2 delar:

Läs mer

ALERTpager, Repeaterstation

ALERTpager, Repeaterstation Bruksanvisning ALERTpager, Repeaterstation Artikelnr: 464 303 ALERTpager, Repeaterstation är en kombinerad sändare och mottagare som sänder vidare signalerna från ALERTpager personsökare. Innehållsförteckning

Läs mer

Falck 6709 Rörelsedetektor

Falck 6709 Rörelsedetektor Bruksanvisning Falck 6709 Rörelsedetektor Artikelnr: 320 868 Innehållsforteckning Beskrivning av Falck 6709 Rörelsedetektor... 3 Kodning till mottagare... 4 Ta bort koder:... 5 Test... 6 Underhåll... 6

Läs mer

Rörelsesensor PIR med kabel. Best nr CM, CR, R6, V6 V1.00

Rörelsesensor PIR med kabel. Best nr CM, CR, R6, V6 V1.00 Rörelsesensor PIR med kabel Best nr. 648230CM, 648230CR, 648230R6, 648230V6 V1.00 Art nr. 64 USE 600 Datum 11 01 05 2 (8) Installations och Bruksanvisning Rörelsesensor PIR med kabel Inledning Rörelsesensorn

Läs mer

Rörelsesensor PIR 169 MHz. Best nr D V1.10

Rörelsesensor PIR 169 MHz. Best nr D V1.10 Rörelsesensor PIR 169 MHz Best nr. 648233D V1.10 Art nr. 64 USE 593 Datum 11 01 05 2 (8) Installations och Bruksanvisning Rörelsesensor PIR 169 MHz Inledning Rörelsesensorn är en sensor som ansluts till

Läs mer

På mina villkor. På mina villkor. vardagen. Hjälpmedel som kan underlätta vardagen

På mina villkor. På mina villkor. vardagen. Hjälpmedel som kan underlätta vardagen På mina villkor På mina villkor Hjälpmedel som kan underlätta Hjälpmedel som kan underlätta vardagen vardagen Att ha en plan för dagen Memoplanner är en digital aktivitetskalender med påminnelsefunktion,

Läs mer

Bruksanvisning IOR. Kommunikationsenhet

Bruksanvisning IOR. Kommunikationsenhet Bruksanvisning IOR Kommunikationsenhet 2 Innehåll Viktig information... 4 Översikt... 5 Installation... 6 Konfiguration... 7 Strömförsörjning... 7 Ingångar... 8 Reläutgång... 9 Koppla larmsändare till

Läs mer

Rekonditionering. Emfit epilepsilarm. Art.nr Rev A SE

Rekonditionering. Emfit epilepsilarm. Art.nr Rev A SE Instruktion Rekonditionering Emfit epilepsilarm Art.nr 464000 Rev A SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Viktig information... 3 2. Rekonditioneringsförfarande... 3 2.1 Funktionskontroll... 4

Läs mer

222109 Attainment 53769 Talapparat Pratpuck blå st 3083 RehabModul AB B. 222109 Attainment 53768 Talapparat Pratpuck grön st 3082 RehabModul AB B

222109 Attainment 53769 Talapparat Pratpuck blå st 3083 RehabModul AB B. 222109 Attainment 53768 Talapparat Pratpuck grön st 3082 RehabModul AB B ISOkod Produkt Artikel enämning Enhet Artikelinfo ev artnr ev 222103 kommunikatio 17647 CD-rom bilder att tala med enanvändarlicens st F-2701 Nilbild H n 222109 Attainment 53769 Talapparat Pratpuck blå

Läs mer

Larmsystem 5000 för en trygg och värdig omsorg.

Larmsystem 5000 för en trygg och värdig omsorg. Larmsystem 5000 för en trygg och värdig omsorg. LARMSYSTEM 5000 TILLBEHÖR ARBETSVERKTYG FAST TELEFONI TRÅDLÖS RADIO LEDNINGSVERKTYG IP-TELEFONI GSM 5000 LARMSYSTEM E-HÄLSA SÄNGLARM HANDENHET STOLLARM

Läs mer

Personsökare RX-300 Bruksanvisning

Personsökare RX-300 Bruksanvisning Personsökare RX-300 Bruksanvisning Personsökare RX-300 är en trådlös mottagare med 99 kanaler Sändarna/larmen som används tillsammans med RX-300 kan programmeras valfritt på de 99 kanalerna Man kan använda

Läs mer

Tjänsteutlåtande Mobila trygghetslarm med GPS

Tjänsteutlåtande Mobila trygghetslarm med GPS Habilitering & Hjälpmedel TJÄNSTEUTLÅTANDE D A T U M D I A R I E N R Eva Andrén 2015-05-11 SOVIS15-053 Tjänsteutlåtande Mobila trygghetslarm med GPS Förslag till beslut Den gemensamma nämnden för samverkan

Läs mer

Bruksanvisning INKA. Tillbehörssändare

Bruksanvisning INKA. Tillbehörssändare Bruksanvisning INKA Tillbehörssändare Innehåll Viktig information... 1 Översikt... 2 Installation... 3 Konfiguration... 4 Strömförsörjning... 4 Ingångar... 5 Koppla INKA till TREX portabel larmmottagare...

Läs mer

Falck 6709 Armbandssändare

Falck 6709 Armbandssändare Bruksanvisning Falck 6709 Armbandssändare Artikelnr: 320 866 Innehållsförteckning Beskrivning av Falck 6709 Armbandssändare... 2 Leverans... 3 Kodning... 3 Avkodning... 4 Test... 4 Underhåll... 5 Batteribyte...

Läs mer

Säng-/Dörrvakt PIR-2003 Bruksanvisning

Säng-/Dörrvakt PIR-2003 Bruksanvisning Säng-/Dörrvakt PIR-2003 Bruksanvisning 1 Beskrivning PIR-2003 är en kombinerad sängvakt och dörrvakt. Man kan välja om man vill bevaka sängen eller om det räcker att bevaka dörren för att ge brukaren största

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning Installations- och bruksanvisning Rörelsevakt 869 MHz 67007/97 V1.01 PLa 100921 Inledning Rörelsevakten är en TeleCare-sensor som ansluts till Tunstalls trygghetstelefoner och andra system från Tunstall

Läs mer

Falck 6709 Magnetkontakt sändare

Falck 6709 Magnetkontakt sändare Bruksanvisning Falck 6709 Magnetkontakt sändare Artikelnr: 320 867 Innehållsförteckning Falck 6709 Magnetkontakt sändare består av:... 2 Beskrivning av Falck 6709 Magnetkontakt sändare... 2 Montering...

Läs mer

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7 LBST-604 NEXA LBST-604 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

Bruksanvisning Repeater RP-900

Bruksanvisning Repeater RP-900 Bruksanvisning Repeater RP-900 KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.0 2012-03-21 Innehåll 1 INNEHÅLL... 2 2 INTRODUKTION... 2 3 MONTERING...

Läs mer

Omgivningskontroll ur ett barns perspektiv. Hanna Gullskog LD Hjälpmedel, KLOK Kommunikation, Larm, Omgivningskontroll, Kognition

Omgivningskontroll ur ett barns perspektiv. Hanna Gullskog LD Hjälpmedel, KLOK Kommunikation, Larm, Omgivningskontroll, Kognition Omgivningskontroll ur ett barns perspektiv Definition av omgivningskontroll Med omgivningskontroll menas att med annat styrsätt än en vanlig fjärrkontroll eller vanlig trycknapp styra saker i omgivningen

Läs mer

Installationsbeskrivning för Gewa DuoCom

Installationsbeskrivning för Gewa DuoCom Installationsbeskrivning för Gewa DuoCom Innehållsförteckning 1 INLEDNING 3 1.1 DuoComs tekniska lösningar 3 2 INSTALLATIONSBESKRIVNING 3 2.1 Installationsmaterial 3 2.2 Ingående enheter 4 2.3 Externa

Läs mer

LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka)

LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka) MODELL: LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka) LEARN-knapp Val av melodi Volymkontroll Blå lysdiod EGENSKAPER: * Självlärande trådlöst RF-system

Läs mer

spänning 230VAC/5Amp., vilka kan fjärrstyras från JA 80K/82K

spänning 230VAC/5Amp., vilka kan fjärrstyras från JA 80K/82K Art. Nr Art. Namn. Bild Produktbeskrivning Rek. Slutkundpris (inkl moms) 88022 AC 82 Trådlös relämodul för fjärrstyrning. Enheten har 2 st reläer med utgående spänning 230VAC/5Amp, vilka kan fjärrstyras

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Systembeskrivning. Trygghetstelefon Caresse

Systembeskrivning. Trygghetstelefon Caresse och bärbar larmknapp Carino uppfyller EU:s direktiv för CE-märkning. Caresse är ett registrerat varumärke för Tunstall AB. Rätt till ändringar förbehålles. Tunstall AB, 2008 2 1997-02-25 Art.nr. 64CSE005

Läs mer

Som tiden går. Hjälpmedel som gör vardagen lättare

Som tiden går. Hjälpmedel som gör vardagen lättare Som tiden går Hjälpmedel som gör vardagen lättare Att minnas Förgätmigej är en elektronisk tidskalender som visar dag och datum på en display och gör det lättare att komma ihåg vilken dag och månad det

Läs mer

Underlag för upphandling av Trygghetslarm

Underlag för upphandling av Trygghetslarm Underlag för upphandling av Trygghetslarm Dokumentet är ett kravdokument för upphandling av trygghetslarm i ordinärt boende. Underlaget för dokumentet är intervjuer av personer inom kommunerna, intervjuer

Läs mer

Rek. Slutkundpris (inkl moms) Art. Namn. Art. Nr. Produktbeskrivning

Rek. Slutkundpris (inkl moms) Art. Namn. Art. Nr. Produktbeskrivning Art. Nr Art. Namn. Bild Produktbeskrivning Rek. Slutkundpris (inkl moms) 88004 JA 80G Trådlös gasdetektor. Indikerar läckage av: Naturgas, Metangas, Propangas, Butangas, Acetylengas, GPL, vätgas, Platinasensor.

Läs mer

Trygghetstelefon Classic. Bruksanvisning

Trygghetstelefon Classic. Bruksanvisning Trygghetstelefon Classic Bruksanvisning Allmänt Classic är liten, lätt och kan enkelt passas in i alla hemmiljöer. Den är högtalande och har mycket bra ljudkvalitet som ger klar och tydlig talkommunikation.

Läs mer

Bruksanvisning. Passagevakt till Attendo Caresse

Bruksanvisning. Passagevakt till Attendo Caresse Bruksanvisning assagevakt till Attendo Caresse Allmänt Batteri Sätt i medföljande batteri i dörrvakten. Batteriet räcker normalt i 8-12 månader. Ställa klockan Ställ röd omkopplare i läge Ställ rätt tid

Läs mer

Falck 6709 Universal sändare

Falck 6709 Universal sändare Bruksanvisning Falck 6709 Universal sändare Art.nr.: 320 864 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Falck 6709 Universal sändare består av:... 2 Beskrivning av Falck 6709 Universal sändare... 2

Läs mer

Säng-/Dörrvakt PIR-2003 Bruksanvisning Rev 1.0

Säng-/Dörrvakt PIR-2003 Bruksanvisning Rev 1.0 Säng-/Dörrvakt PIR-2003 Bruksanvisning Rev 1.0 1 Beskrivning PIR-2003 är en kombinerad sängvakt och dörrvakt. Man kan välja om man vill bevaka sängen eller om det räcker att bevaka dörren för att ge brukaren

Läs mer

FÖRSLAG. 32 Mobila trygghetslarm med GPS. Nämndens för socialtjänst och vård beslut

FÖRSLAG. 32 Mobila trygghetslarm med GPS. Nämndens för socialtjänst och vård beslut Gemensam nämnd för samverkan kring socialtjänst och vård FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2015-05-22 SOVIS15-0053 32 Mobila trygghetslarm med GPS Nämndens för socialtjänst och vård

Läs mer

IR-Sändare Control 10 Svensk bruksanvisning

IR-Sändare Control 10 Svensk bruksanvisning Manual IR-Sändare Control 10 Svensk bruksanvisning 2 Innehållsförteckning INLEDNING... 4 NYHETER OCH FÖRBÄTTRINGAR... 4 ALLMÄNT OM CONTROL 10... 4 TECKENFÖRKLARING... 5 SÄTTA I BATTERIER... 6 BATTERIVARNING...

Läs mer

Manual Grid Pad Pro 17

Manual Grid Pad Pro 17 Manual Grid Pad Pro 17 Skötsel av din Grid Pad När den inte används, förvara din Grid Pad säkert utan att några hårda föremål vilar eller trycker mot skärmen. Rengöring Pekskärmen rengörs med en ren mikrofibertrasa.

Läs mer

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka)

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) MODELL: MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) Inlärningsknapp Knapp för val av ljudvolym Knapp för val av ringsignal Lysdiodsindikator EGENSKAPER:

Läs mer

Grace+ Bruksanvisning

Grace+ Bruksanvisning Grace+ Bruksanvisning 1 2010 Copyright CareTech AB, Rev A 2 Innehållsförteckning Läs först: Säkerhetsinformation...4 Viktig information...4 Förpackningens innehåll...5 Funktionsbeskrivning...7 Installationsbeskrivning...8

Läs mer

ALERTpager Personsökare Artikelnr: 464 301

ALERTpager Personsökare Artikelnr: 464 301 Bruksanvisning ALERTpager Personsökare Artikelnr: 464 301 ALERTpager består av en sändarenhet och en bärbar mottagare.. 2 Innehållsförteckning 1. Om ALERTpager... 4 2. Detta medföljer i förpackningen...

Läs mer

Anfallslarm EPI-2000(-P) Bruksanvisning

Anfallslarm EPI-2000(-P) Bruksanvisning Anfallslarm EPI-2000(-P) Bruksanvisning 1 Beskrivning EPI-2000 är ett hjälpmedel för att påkalla hjälp för personer som drabbas av skakningar vid t ex ett generaliserat toniskt-kloniskt anfall (grand-mal)

Läs mer

BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S

BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S Malmbergs Elektriska AB Box 144, 692 23 Kumla Telefon: 019-58 77 00 Fax: 019-57 11 77 info@malmbergs.com www. malmbergs.com SÄKERHETSLARM HA51S Detta trådlösa larmsystem

Läs mer

3,5 mm extern mikrofoningång. Storlek och vikt Höjd: 100 mm Bredd: 65 mm Djup: 27 mm Vikt: 120 g, inkl. batterier

3,5 mm extern mikrofoningång. Storlek och vikt Höjd: 100 mm Bredd: 65 mm Djup: 27 mm Vikt: 120 g, inkl. batterier BE1411 Knappar och anslutningar Test / programmering Statuslampor 3,5 mm extern mikrofoningång Intern mikrofon BE9199 / BE9200 Extern mikrofon Tryckknapp för dörrklocka Extern triggeringång Teknisk information

Läs mer

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148 Bruksanvisning Daglig användare Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1 2 Bruksanvisning för NX-148 Rev.6.0 Bruksanvisning NX-148

Läs mer

Bruksanvisning Enureslarm BW900

Bruksanvisning Enureslarm BW900 Bruksanvisning Enureslarm BW900 KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan SE- Solna Tel: 00 KNOP REHATEK AB Version.0 Sidan av 8 Innehåll Introduktion:... Förberedelse:... Test och användning... Kontroll

Läs mer

NEO IP Användarmanual

NEO IP Användarmanual NEO IP Användarmanual NE41 09003-01 v2.1 Alarmknapp (röd) Återställningsknapp (grön) Extraknapp (grå) ❷ ❸ ❻ ❶ ❹ ❺ Strömbrytare (undersida) ❼ NEO IP kit innehåll Listan nedan visar vilka delar som ingår

Läs mer

Falck 5700 Kari StyrBox ver.3

Falck 5700 Kari StyrBox ver.3 Bruksanvisning Falck 5700 Kari StyrBox ver.3 Art.nr.: 538 002 Falck 5700 Kari StyrBox är ett hjälpmedel till personer som har behov att brytarstyra elektriska, batteridrivna eller IR-styrda apparater.

Läs mer

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING... R-FORCE INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...4 PROGRAMMERING...5 GÖR SÅ HÄR VID PROGRAMMERING!...5

Läs mer

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data LBST-609 NEXA LBST-609 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

Manöverkontakter sortiment för Abilia Sverige

Manöverkontakter sortiment för Abilia Sverige Manöverkontakter sortiment för Abilia Sverige Pikobutton 30 mm Picobutton 50 mm Pikobutton 30 Röd ISOkod 240918 / Art.nr 451000 PikoButton 30 är den rejäla manöverkontakten med en snygg design. Den är

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

Falck 6900 EpiKlon Art. nr.: Epilepsilarm med rörelsesensor för användning i säng.

Falck 6900 EpiKlon Art. nr.: Epilepsilarm med rörelsesensor för användning i säng. Bruksanvisning Falck 6900 EpiKlon Art. nr.: 323 800 Epilepsilarm med rörelsesensor för användning i säng. Innehållsförteckning Falck 6900 EpiKlon består av: 3 Beskrivning av Falck 6900 EpiKlon 3 Installation

Läs mer

Bruksanvisning RX-900-LED

Bruksanvisning RX-900-LED Bruksanvisning RX-900-LED KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.1 2012-03-21 1 Innehåll 1 INNEHÅLL... 2 2 INTRODUKTION... 3 3 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

Patient/brukaren ska inte ha pågående alkohol- och/eller drogmissbruk eller okontrollerbar epilepsi.

Patient/brukaren ska inte ha pågående alkohol- och/eller drogmissbruk eller okontrollerbar epilepsi. 3.0 1(5) Riktlinje Cyklar Rekommenderad förskrivare Leg arbetsterapeut eller leg sjukgymnast. Vid behov i samverkan med patientens/brukarens läkare, psykolog och/eller hjälpmedelskonsulent. Kriterier Behovet

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Internsystem för effektivare och tryggare vårdmiljö

Internsystem för effektivare och tryggare vårdmiljö Internsystem för effektivare och tryggare vårdmiljö Attendos Vår helhetssyn ger Med en växande andel äldre och ökad livslängd ökar vårdbehoven samtidigt som samhället önskar utveckla effektiva och säkra

Läs mer

Bruksanvisning PIR-900

Bruksanvisning PIR-900 Bruksanvisning PIR-900 KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.3 2013-10-21 Innehåll 1 INNEHÅLL... 2 2 INTRODUKTION... 3 3 MONTERING / PLACERING...

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data TMT-918 Fjärrkontroll med timer KOMPATIBILITET Den här sändaren är kompatibel med alla självlärande mottagare från System Nexa. Timerfunktionerna bör dock inte användas på mottagare med dimmer. FUNKTIONALITET

Läs mer

MEMOday. Art.nr Rev A SE

MEMOday. Art.nr Rev A SE Bruksanvisning MEMOday Art.nr 508260 Rev A SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Komma igång... 3 3. Talstöd... 4 4. Byt bakgrundsfärg... 4 5. Tidsintervaller... 4 6. Batteribackup... 4 7. Sätta

Läs mer

Bruksanvisning REV D SE

Bruksanvisning REV D SE Bruksanvisning 2 REV D SE 2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 5 2. Artiklar som medföljer:... 6 3. Tillbehör... 6 4. Inkoppling EPIsafe 2-larmet... 7 5. Montering av Basmodul... 8 6. Användning av EPIsafe

Läs mer

alea technologies Manual Grid Pad Eye 13

alea technologies Manual Grid Pad Eye 13 alea technologies Manual Grid Pad Eye 13 Skötsel av din Grid Pad När den inte används, förvara din Grid Pad säkert utan att några hårda föremål vilar eller trycker mot skärmen. Rengöring Pekskärmen rengörs

Läs mer

STEINELs impulser-system

STEINELs impulser-system STEINELs impulser-system STEINELs impulser-system STEINEL sensor-radio-tekniken ger nya och flexibla möjligheter för installation. Med Impulser-systemet får man säkerhet, trygghet och energibesparing för

Läs mer

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet.

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Dessutom får du ytterligare givande tips i slutet av dokumentet. Vill du ha rådgivning kontakta Bostadslarmet

Läs mer

Hearing Solutions. från

Hearing Solutions. från Hearing Solutions från För personer som inte kan eller vill använda hörapparat. I situationer där en hörapparat inte är den bästa lösningen eller inte används När någon använder hörapparat men signalen

Läs mer

Trygghetslarm. För att få talkontakt med personalen på trygghetscentralen måste du trycka på din larmknapp.

Trygghetslarm. För att få talkontakt med personalen på trygghetscentralen måste du trycka på din larmknapp. Trygghetslarm Trygghetslarm Med trygghetslarm kan du få kontakt med personal i situationer då du inte kan nå fram till din vanliga telefon. Du använder larmet för att kalla på hjälp om du blir hastigt

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt 3-fas (E-nr 1340188 / 1340190) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340188 / 1340190). Värmevakten

Läs mer

BIGmack. Bruksanvisning. 462107 BIGmack - röd, blå, gul och grön

BIGmack. Bruksanvisning. 462107 BIGmack - röd, blå, gul och grön Bruksanvisning BIGmack 462107 BIGmack - röd, blå, gul och grön Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se

Läs mer

Smarta Trygghetstillbehör

Smarta Trygghetstillbehör Smarta Trygghetstillbehör Särskilt boende Moderna och effektiva hjälpmedel Äldre och rörelsehindrade har svårt att klara vardagen utan hjälp. Med moderna och effektiva hjälpmedel kan tillvaron förenklas

Läs mer

TRÅDLÖST LARM FÖR DJURHAGAR

TRÅDLÖST LARM FÖR DJURHAGAR TRÅDLÖST LARM FÖR DJURHAGAR Varför Spectrafence? Näst intill dagligen kan vi läsa om olika angrepp som sker på djur runt om i landet. Det rör sig om stölder, misshandel, knivvåld, vargangrepp med mera.

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

KP-1. Trådlös knappsats Bruksanvisning SVENSKA SOS

KP-1. Trådlös knappsats Bruksanvisning SVENSKA SOS KP-1 Trådlös knappsats Bruksanvisning SVENSKA Innehåll 04 04 05 Lär känna ditt system Delar Knappsatsens arbetsstatus 07 08 09 Montering Använda den digitala knappsatsen Inaktivera med RFID-tagg/kort 10

Läs mer

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004 FAQs: Trådlöst larmsystem inkl. GSM-modul (GSM-MA-0004) Vi uppdaterar konstant informationen på våra produkter. För att få den nyaste informationen av våra produkter, gå till: downloads på www.homealarm.se

Läs mer

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 YOYOCam G2 Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 1. Vad är YOYOCam?...3 2. Hur fungerar YOYOCam?...3 3. Kan YOYOCam ta bilder och skicka dem?...3 4. Kan YOYOCam fjärrstyras?...3 5. Hur och när tar (och

Läs mer

Hjälpmedel Hjälpmedel för hela livet som genom hela livet

Hjälpmedel Hjälpmedel för hela livet som genom hela livet Hjälpmedel som genom för hela hela livet livet Abilia ger personer med särskilda behov möjlighet att öka sin självständighet och leva ett rikare liv Alla människor ska ha samma möjligheter att vara delaktiga

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop flow

Vattenfelsbrytare esystop flow 151217 sida 1 av 3 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop flow är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av och sensor i systemet se separat

Läs mer

Nya generationens trygghetslarm

Nya generationens trygghetslarm Nya generationens trygghetslarm CareIP är nya generationens trygghetslarm, där kommunikationen sker via IP eller mobilt via GSM/GPRS. CareIP är enkel att installera, med äkta Plug&Play, utvecklingsbar

Läs mer

Folksams erbjudande om villalarm

Folksams erbjudande om villalarm Folksams erbjudande om villalarm Ett bra larm ger dig trygghet och minskar kostnaderna för oss alla Ett bra larm med ordentlig bevakningstjänst är ett effektivt skydd mot inbrott. Det innebär att du som

Läs mer

Bilaga 6 - Kravspecifikation Larm

Bilaga 6 - Kravspecifikation Larm Bilaga 6 - Kravspecifikation Larm Datum: 2013-06-26 Dokumentet har tagits fram för att snabbt och enkelt få en överblick över vad som krävs för installation av ett komplett överfallslarm/larmsystem på

Läs mer

Bruksanvisning REPO. Radiorepeater

Bruksanvisning REPO. Radiorepeater Bruksanvisning REPO Radiorepeater Innehåll Viktig information... 2 Översikt... 3 Installation... 4 Konfiguration... 5 Repetera alla larm eller bara från utvalda larmsändare... 5 Max antal hopp... 6 Fördröjning

Läs mer

IR-Sändare IR-17SP. Svensk bruksanvisning

IR-Sändare IR-17SP. Svensk bruksanvisning IR-Sändare IR-17SP Svensk bruksanvisning Innehåll INLEDNING...3 Nyheter och förbättringar... 3 Allmänt om IR-17SP... 3 Teckenförklaring... 4 Sätta i batteri... 5 INSTÄLLNINGAR...5 Val av nivåer... 5 Öppna/stänga

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Tele Radio 860. Manual IM-860-001-A3

Tele Radio 860. Manual IM-860-001-A3 Tele Radio 860 Manual IM-860-001-A3 1 860 TX 1= Yellow LED 1 2= Yellow LED 2 3= Red/ Green LED 3 1 2 3 860 TX 4= Charge connector Only 12V DC 1 2 3 4 5 7 1 2 6 8 9 Start Start X 0 Only 12V DC 4 2 1 2 3

Läs mer

Trygg hjälp när hörseln inte räcker till

Trygg hjälp när hörseln inte räcker till Trygg hjälp när hörseln inte räcker till Sinnesro för dig och dina nära och kära Säkerhet, självständighet och sinnesro skänker livskvalitet och det är något som du förtjänar när du blir äldre. Det är

Läs mer

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810 Bruksanvisning SuperNova BabyCall Art nr: 221 810 Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se www.abilia.se

Läs mer

Falck 5716 FjärrKontroll

Falck 5716 FjärrKontroll Bruksanvisning Falck 5716 FjärrKontroll Art.nr.: 538 080 Innehållsförteckning Exempel på användning... 2 Inledning... 3 Möjligheter... 3 Programmering... 4 Överföring av IR-signaler... 4 Illustration för

Läs mer

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning BRUKSANVISNING FÖR RÖSTLARMET VOICE Variofon2 Röstlarmet Variofon2 (från Mediswitch Signal Technik) är en apparat i bordsutförande för övervakning av ljudet i ett rum. När ljudnivån överstiger ett förinställt

Läs mer

Bruksanvisning. Falck 6709 Mottagare. Art.nr.: 320 862

Bruksanvisning. Falck 6709 Mottagare. Art.nr.: 320 862 Bruksanvisning Falck 6709 Mottagare Art.nr.: 320 862 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Falck 6709 Mottagare består av:... 2 Beskrivning av Falck 6709 Mottagare... 2 Beskrivning av funktioner...

Läs mer

Bellman Visit 868 Armbandsmottagare och Laddare

Bellman Visit 868 Armbandsmottagare och Laddare Bellman Visit och Laddare BE0/BE70 Inledning Tack för att du valt produkter från Bellman & Symfon. Bellman Visit -systemet består av ett antal radiosändare och radiomottagare. Sändarna känner av olika

Läs mer