Utbildningskatalog 2015 Svenska Blå Stjärnan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningskatalog 2015 Svenska Blå Stjärnan"

Transkript

1 Utbildningskatalog 2015 Svenska Blå Stjärnan

2 Innehåll Kursöversikt 4 Lär dig mer om djur 6 Vill du också bli en Blå Stjärna? 7 Uppdragsutbildningar Uppdragsutbildningar för Svenska Blå Stjärnans insatser vid kris 9 Urval av deltagare 10 Anmälan till kurs 10 Grundutbildningar Introduktionskväll 12 Risk- och säkerhetsutbildning 12 Grundkurs 1 12 påbyggnadsutbildningar Grundkurs 2 14 inriktning ägg- & broilerproduktion 14 inriktning får 14 inriktning gris 14 fördjupningsutbildningar Hantering av nötkreatur 16 Smittskyddsutbildning 16 nöt/får/gris, fördjupning 16 fjäderfä/häst, fördjupning 18 Villkorad läkemedelsanvändning 18 Provtagningskurs 18 OLC-utbildning 20 Traktor och inomgårdsmekanik 20 Foto OMSLAG Anders Wahl REPETITIONSUTBILDNINGAR Regionala repetitionstillfällen i ditt förbund 20 Handledning på praktikgård 21 ÖVRIGA UPPDRAGSUTBILDNINGAR Stabs- och informationsstöd 23 Ledarskapsutbildning 23 Grundläggande utbildning i svensk krisberedskap 23 Kontrollberedskap för friska honungsbin 24 Beredskap tallvedsnematod 24 ÖVRIGA UPPDRAG Gräsprovtagning 24 Oljeskadat vilt 24 Djursjukhus 25 Studiefrämjandet 25 FRG Frivilliga Resursgruppen 25 Övning/skarpt läge BARN- OCH UNGDOMSLÄGER 27 KONTAKTPERSONER 28 Du vet väl att Svenska Blå Stjärnan finns på sociala medier! Följ oss på Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin och YouTube. Länkar hittar du på vår hemsida. Utbilda dig och bli en resurs för djuren i samhällets krisberedskap Svenska Blå Stjärnan arbetar för en god djurhållning och gott djurskydd från vardag till kris och katastrof. Frågan är inte om Sveriges produktionsdjur kommer att drabbas av olika smittor, utan frågan är när. Då gäller det att ha en god beredskap. Ett sätt är att engagera sig i Svenska Blå Stjärnan (SBS) och att utbilda sig för att kunna utgöra en resurs i samhällets krisberedskap. Du behövs! I Svenska Blå Stjärnans förbund och ungdomsavdelningar runt om i landet erbjuder vi spännande föreningsverksamhet. Det kan till exempel vara kurser, föreläsningar, studiebesök och aktiviteter, allt med djuren i fokus. Vi får besked om storleken på uppdragsmedlen från vår uppdragsgivare, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), efter att katalogen tryckts och vi reserverar oss därför för eventuella förändringar i kursutbudet på grund av detta. Håll dig uppdaterad om kursutbudet. Gå in på vår hemsida svenskablastjarnan.se och följ oss på facebook.com/svenskablastjarnan och se vad som är på gång, centralt och ute i förbunden. Välkommen till utbildningsåret Foto Jonas Hägglund Solna, oktober 2014 Anna-Karin Hägglund Agronom/Utbildningskonsulent

3 Kursöversikt Introduktionskväll, ej obligatorisk Grundutbildningar Risk- och säkerhetsutbildning + Grundkurs 1 t Överenskommelse tecknas, läs mer på sid 9 t Påbyggnadsutbildningar Grundkurs 2 Ägg- och broilerproduktion Grundkurs 2 Får Grundkurs 2 Gris t Fördjupningsutbildningar Hantering av nötkreatur Provtagningskurs Traktor och inomgårdsmekanik Smittskyddsutbildning fjäderfä/häst Smittskyddsutbildning nöt/får/gris Villkorad läkemedelsanvändning OLC-utbildning övriga UPPDRAGSutbildningar Ledarskapsutbildning Grundläggande utbildning i svensk krisberedskap Stabs- och informationsstöd Beredskap tallvedsnematod Kontrollberedskap för friska honungsbin Repetitionsutbildningar Förkunskapskrav: Risk- och säkerhetsutbildning + Grundkurs 1 Regionala repetitionstillfällen Handledning på praktikgård En mötesplats för djurintresserade Svenska Blå Stjärnan har samhällets uppdrag att ta hand om djuren vid kriser, katastrofer, utbrott av smitta och andra händelser som kan drabba djuren. Förutom vårt viktiga samhällsuppdrag har vi många olika föreningsaktiviteter och kurser för alla djurintresserade. Medlemskap kostar 100 kr per kalenderår. Du får då tillgång till aktiviteter och kurser samt medlemstidningen Blå Stjärnan fyra gånger per år. Läs mer om vår verksamhet och gör din medlemsanmälan på: svenskablastjarnan.se OBS! Du med överenskommelse är skyldig att upprätthålla dina djurkunskaper samt att betala medlemsavgiften.

4 foto Linus Höök Medlemskap Vill du också bli en Blå Stjärna? Då ska du bli en av oss. Svenska Blå Stjärnan är en mötesplats för djurintresserade i alla åldrar. Vi finns i hela landet och anordnar kurser, läger, föreläsningar och studiebesök, allt med djuren i fokus. Du behöver inte ha något eget djur för att vara medlem. Medlemsavgiften är 100 kr per kalenderår. Är ni flera på samma adress som vill vara medlemmar så betalar en person 100 kr och de andra bara 25 kr. Man får då bara en tidning per hushåll men självklart kan alla i familjen vara med lika mycket. Förutom nya kunskaper får du också många nya vänner både två- och fyrbenta. Det är enkelt att bli medlem via vår hemsida svenskablastjarnan.se. Har du frågor, kontakta gärna ditt lokala förbund eller ungdomsavdelning via vår hemsida, eller kontakta Svenska Blå Stjärnans centrala kansli, telefon eller mejl: Många förbund och ungdomsavdelningar skickar också ut lokala medlemsblad. Följ oss på facebook.com/svenskablastjarnan och läs om oss på svenskablastjarnan.se Passa på att gå en Grundkurs 2 i år! Här får du fördjupade kunskaper i djurskötsel, både i teori och praktik. Du kan välja mellan inriktning ägg- och broilerproduktion, gris eller får. Lär dig mer om djur Syftet med vår verksamhet är att sprida kunskap om god djurhållning och samtidigt vara en mötesplats för djurvänner i alla åldrar. Vi vänder oss både till barn, ungdomar och vuxna, vilket ger hela familjen möjlighet att utöva ett gemensamt intresse. Utbildning är en viktig del av vår verksamhet och hos oss hittar du kurser till både nytta och nöje. I den här katalogen kan du läsa om Svenska Blå Stjärnans centrala utbildningar. I förbunden och i ungdomsavdelningarna runt om i landet bedrivs föreningsverksamhet såsom kurser, studiebesök och aktiviteter inom djurområdet. Se vidare på svenskablastjarnan.se Svenska Blå Stjärnans uppdragsutbildningar är utbildningar för dig som gillar djur och som vill göra en insats. Efter utbildningen har du kompetens att vara en resurs i samhällets krisberedskap, se vidare på sidan 9. Dessa kurser är kostnadsfria och du får även ersättning för förlorad arbetsinkomst. Att vara Blå Stjärna är meriterande även i det vanliga arbetslivet. Arbetsgivare som har insikt i vad det innebär att vara Blå Stjärna värderar kunskapen högt. ERIK ASKENBERGER är Blå Stjärna sedan 2011 och gick senast Grundkurs 2 fjäderfä på Stora Segerstad och Värnamo naturbruksgymnasium i Reftele. Vad fick du med dig från kursen? Det var intressant att få vara med hönorna och lära sig deras beteende. Det är nyttigt att komma ut i verkligheten och se hur det går till i de olika produktionsformerna. Teorin var också bra, lärarna är kompetenta och duktiga. Jag fick svar på alla frågor och kände mig betydligt kunnigare när kursen var slut. Att gå på kurs är för mig ett sätt att få vara nära djur samtidigt som jag får kunskap och kan göra nytta i samhället. 6 Svenska blå stjärnan Utbildningskatalog

5 Foto Anders Wahl Uppdragsutbildningar UPPDRAGSUTBILDNINGAR FÖR SVENSKA BLÅ STJÄRNans INSATSER VID KRIS Svenska Blå Stjärnan har uppdrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att utbilda medlemmar för insatser i samhällets krisberedskap. Dessa utbildningar är kostnadsfria. Du kan delta i uppdragsutbildningarna från och med det år du fyller 16 år. En överenskommelse* tecknas med organisationen (efter avslutad Grundkurs 1) att stå till samhällets förfogande vid kriser. Ersättning utgår i form av fria resor till och från kursplatsen samt fri kost och logi under kursen. Dagpenning erhålls för förlorad arbetsinkomst med 90 % av sjukpenninggrundande inkomst delat med 365, om kursen är tre dagar eller längre. Är kursen kortare utgår dagersättning med 72 kr/dag. Är du studerande får du för närvarande 130 kr/dag. Utbetalningen sker i regel den 25 varje månad efter det att du har gått kurs. Under kursen är du försäkrad. *Överenskommelse Utbildning, kost och logi samt resor är kostnadsfria för den enskilde Blå Stjärnan när han/hon deltar i våra uppdragsutbildningar. De som deltar i dessa utbildningar förbinder sig i utbyte att skriva en överenskommelse med organisationen Svenska Blå Stjärnan. I överenskommelsen står det att man ansvarar för att upprätthålla sina djurskötarkunskaper och att man står till förfogande som en resurs i händelse av en kris i samhället. Detta i den mån man kan vid det aktuella tillfället. Det kan exempelvis handla om ett större utbrott av djursmitta, oljeskadade fåglar eller att hjälpa lantbrukare som drabbats på olika sätt. Överenskommelsen löper i fyraårsperioder och förlängs automatiskt. Den som skrivit överenskommelse med organisationen är skyldig att betala medlemsavgiften samt att genomföra minst tio dagars repetitionsutbildning under en fyraårsperiod. Repetitionen kan du göra på en gård på din ort, via ett lokalt anordnat repetitionstillfälle i ditt förbund eller hos distriktsveterinär. Foto Jenny Schultzberg 8 Svenska blå stjärnan Utbildningskatalog

6 Urval av deltagare För uppdragsutbildningar har Svenska Blå Stjärnan ett speciellt uttagningssystem. Vi tar emot anmälningar centralt. Tolv veckor innan kursstart får respektive förbunds utbildningsansvarige information om vilka medlemmar från deras förbund som sökt en utbildning. Den utbildningsansvarige har kunskap om vilken utbildning medlemmarna i förbundet har och vilken vidareutbildning som är aktuell. Det är viktigt att Svenska Blå Stjärnan har utbildade funktionärer över hela landet. Cirka 10 veckor innan kursstart får du besked om du fått plats på kursen eller om du står på väntelista. Det kan hända att du får vänta till nästa kurstillfälle om det är många som sökt från din region. Om du inte skulle få en plats, skicka in en anmälan till nästa kurstillfälle som passar dig. Bekräftelse och kallelse till våra kursdeltagare skickas ut via e-post. Kom ihåg att meddela oss om du bytt e-postadress. Foto pernille tofte Anmälan till kurs Anmälningsblankett finns på Svenska Blå Stjärnans hemsida svenskablastjarnan. se. Kontakta oss om du inte har någon möjlighet att skicka in din anmälan via hemsidan. Anmälningstrycket på våra utbildningar är mycket stort så skicka in din anmälan så snart som möjligt. Är du sen med din anmälan, kontakta Svenska Blå Stjärnans kansli. Eventuellt kan restplatser finnas. För att delta i Svenska Blå Stjärnans uppdragsutbildningar krävs att du är medlem. Medlemskap för ett kalenderår kostar 100 kr. Familjemedlemskap för dig som bor på samma adress som en helbetalande medlem kostar 25 kr. Du kan ansöka om medlemskap på vår hemsida eller ringa kansliet, tfn: kursadministration Bekräftelse på att vi har mottagit din anmälan får du inom kort efter det att anmälan har mottagits på kansliet. En depositionsavgift på 500 kr tas ut när du har blivit antagen till en kurs. Du får tillbaka pengarna efter genomförd kurs, mot läkarintyg om du är förhindrad att delta på grund av sjukdom, alternativt lämnat återbud senast tre veckor innan kursstart. Om du inte deltar i kursen och inte lämnar återbud senast tre veckor innan kursstart, fakturerar vi dig 500 kr om du inte redan har betalat depositionsavgiften. Om du får förhinder ber vi dig kontakta oss så snart som möjligt, tfn Vi stryker inte någon från kursen utan att först ha fått bekräftelse på återbudet. Det räcker således inte med att avstå från att betala depositionsavgiften. Kallelse skickas ut via e-post cirka fyra veckor innan kursstart med den information du behöver. Där finns bland annat information om hur du bokar dina resor. Vid återbud måste du själv avboka din resa. Kostnaden för ej avbokad biljett faktureras dig. 10 Svenska blå stjärnan Utbildningskatalog

7 Grundutbildningar INTRODUKTIONSKVÄLL Är du nyfiken på vad Svenska Blå Stjärnan gör och om det kan vara något för dig? Vad är Svenska Blå Stjärnan, vilka uppgifter finns för oss i samhällets krisberedskap och vad kan du som medlem bidra med? Under en kväll får du veta mer om Svenska Blå Stjärnan som organisation. Detta är ett bra tillfälle för dig som är intresserad av att gå uppdragsutbildningar. Introduktionskvällen är inte obligatorisk. Ingen förkunskap krävs. INTRODUKTIONSKVÄLLARNA kommer att ges under 2015 KURSPLATs och datum meddelas senare via hemsidan KURSPLATS Naturbruksgymnasiet Nuntorp Segragymnasiet, Östra Ljungby Berga naturbruksgymnasium, Västerhaninge Friskolan (Naturbuksgymnasiet) Nytorp, Arbrå Stora Segerstad och Värnamo naturbruksgymnasium, Reftele DATUM juni 9 17 juni 22 juni 30 juni 23 juni 1 juli 24 okt 1 nov Foto pernille tofte RISK- OCH SÄKERHETSUTBILDNING, TVÅ DAGAR Efter genomförd Risk- och säkerhetsutbildning har du en bra grund att stå på för att kunna hjälpa dina medmänniskor om olyckan är framme. Genom upplevelsebaserad undervisning och mycket praktiska övningar får du lära dig att agera som förstahandsperson vid en trafikolycka, vid brand eller annan olycka. Kursen omfattar två intensiva dagar och ges i samarbete med Räddningstjänsten. Ankomst och aktivitet kvällen före kursstart. Ingen förkunskap krävs. KURSPLATS Räddningstjänsten, Halmstad Räddningstjänsten, Halmstad Räddningstjänsten, Halmstad DATUM februari april oktober GRUNDKURS ETT, NIO DAGAR Gillar du djur och livet på landet? Då är det här kursen för dig. Kursen ger dig kunskaper om lantbrukets djur, om deras behov och beteende, skötsel och vård. Undervisningen är både teoretisk och praktisk. Ladugårdsarbete med mjölkning både morgon och kväll sker på praktikgårdar och är en viktig del av kursen. Det praktiska arbetet ute i djurbesättningar leder till ökad kunskap och djurvana. Kursen är intensiv och fysiskt krävande. Efter godkänd kurs tecknar du en överenskommelse med Svenska Blå Stjärnan. Grundkurs 1 omfattar nio dagar och pågår under mellanliggande helg. Ankomst kvällen före kursstart. För att gå vidare till Grundkurs 2 behövs godkänd Risk- och säkerhetsutbildning samt Grundkurs 1. LAVE TUFVESSON är rektor på Berga naturbruksgymnasium. När han kom dit 1993 hade samarbetet med Svenska Blå Stjärnan redan varit i gång sedan länge. Genom åren har det hållits otaliga kurser på Berga, bland annat den nio dagar långa grundkursen, smittskydds- och repetitionskurser samt kurser i djurhantering. Lave upplever samarbetet med Svenska Blå Stjärnan som mycket positivt. Han brukar se fram emot kurserna, eftersom han träffar så många trevliga människor. Alla med olika bakgrund och erfarenheter. Det ger en bra kontakt och länk till samhället i övrigt som berikar. 12 Svenska blå stjärnan Utbildningskatalog

8 Påbyggnadsutbildningar GRUNDKURS TVÅ, FYRA DAGAR Dessa kurser ger dig fördjupade kunskaper om djurskötsel. Detta är viktigt för att vi ska kunna främja en god djurhållning och livsmedelssäkerhet samt ge ökad förståelse för smitt- och djurskydd inom lantbruket. En viktig del i kurserna utgör det praktiska arbetet ute i djurbesättningar, vilket leder till ökad kunskap och god djurvana. Förkunskapskrav: Risk- och säkerhetsutbildning och Grundkurs 1. Foto Anna-Karin Hägglund INRIKTNING ÄGG- OCH BROILERPRODUKTION, FYRA DAGAR Den här kursen ger dig goda grundkunskaper om ägg- och broilerproduktion. Du får lära dig om foder, avel, inhysningssystem och smittskydd för olika produktionsformer. Du kommer att få delta i den dagliga djurskötseln där det bland annat ingår hantering av höns. Kursen hette tidigare Grundkurs 2 fjäderfä. Kursinnehållet är detsamma som tidigare år men namnet är bytt på kursen. Ankomst kvällen före kursstart. KURSPLATS Stora Segerstad och Värnamo naturbruksgymnasium, Reftele DATUM september INRIKTNING FÅR, FYRA DAGAR Detta är en kurs som ger grundläggande kunskaper i fårskötsel och en genomgång av händelserna på en fårgård under ett år. Du får lära dig om olika raser, avel, utfodring, djurens beteende, smittskydd m.m. En viktig del av kursen är det praktiska arbetet och hantering av djuren på gården. Ankomst kvällen före kursstart. KURSPLATS Stora Segerstad och Värnamo naturbruksgymnasium, Reftele DATUM 9 12 april INRIKTNING GRIS, FYRA DAGAR Den här kursen ger dig goda kunskaper om grisar och om grisproduktion. Du lär dig om suggor, smågrisar och slaktsvin och får delta praktiskt vid bland annat skötsel och utfodring. Kursen tar upp avelsarbete i grisbesättningar, foder, hälsa, smittskydd, djurens beteende och djurmiljö. Ankomst kvällen före kursstart. KURSPLATS Stora Segerstad och Värnamo naturbruksgymnasium, Reftele DATUM februari 14 Svenska blå stjärnan Utbildningskatalog

9 Fördjupningsutbildningar SMITTSKYDDSUTBILDNING Smittskyddsutbildningen har tidigare varit en fyradagarskurs. Sedan två år tillbaka ges den istället uppdelad på två tillfällen. De två tillfällena är fristående från varandra och kan genomföras i den ordning som passar. Kursinnehållet är detsamma som tidigare år. Detta är ingen ny kurs för dig som gått fyradagarskursen. I mån av plats kan deltagare ändå få gå om kursen om det var länge sedan man gick den. Foto lotta pettersson SMITTSKYDDSUTBILDNING NÖT/FÅR/GRIS FÖRDJUPNING, TVÅ DAGAR Du får under denna kurs grundläggande kunskaper om olika typer av smittor på nöt, får, gris, lagstiftning/författningar, myndigheternas roll och saneringsarbete. Kursen är till största delen teoretisk men innehåller praktisk övning i en djurbesättning. Syftet med utbildningen är att utbilda smittskyddskunniga stjärnor som kan hjälpa till vid zoonos- och epizootiutbrott. Ankomst kvällen före kursstart. Förkunskapskrav: Risk- och säkerhetsutbildning, Grundkurs 1 och i första hand de som genomfört Grundkurs 2 (nöt, gris, fjäderfä, får eller häst). KURSPLATS Berga naturbruksgymnasium, Västerhaninge DATUM september SMITTSKYDDSUTBILDNING FJÄDERFÄ/HÄST FÖRDJUPNING, TVÅ DAGAR Du får under denna kurs grundläggande kunskaper om olika typer av smittor på fjäderfä och häst. Kursen är till största delen teoretisk men innehåller även praktisk övning i en djurbesättning. Syftet med utbildningen är att utbilda smittskyddskunniga stjärnor som kan hjälpa till vid zoonos- och epizootiutbrott. Ankomst kvällen före kursstart. Förkunskapskrav: Risk- och säkerhetsutbildning, Grundkurs 1 och i första hand de som genomfört Grundkurs 2 (nöt, gris, fjäderfä, får eller häst). KURSPLATS Berga naturbruksgymnasium, Västerhaninge DATUM november LENA ELIASSON-SELLING har varit medlem i Svenska Blå Stjärnan sedan 1960-talet. Hon är grisspecialist och arbetar som grishälsoveterinär på Svenska Djurhälsovården i Uppsala. Lena undervisar på smittskyddskursen, men har även haft kurser i läkemedelsanvändning och utbildat Blå Stjärnor i vaccinering av Blåtunga. Vilken nytta har du haft av Blå Stjärnor i ditt arbete? Blå Stjärnorna har stor betydelse. Ett bra exempel är när Salmonella cubana drabbade grisarna i Östergötland för några år sedan och Blå Stjärnorna gjorde en insats med handräckning och provtagning. Vi har också fått hjälp i arbetet med att utrota den smittsamma virussjukdomen PRRS. Därmed bidrog Svenska Blå Stjärnan till att Sveriges grisar återigen fått status som PRRS-fria. Till vardags finns det möjlighet att göra repetitionsdagar genom att följa med mig i mitt arbete med utredningar och förebyggande hälsovård på grisgårdar. Det är ett bra sätt att få inblick både i en grishälsoveterinärs arbete och arbetet på grisgårdarna. 16 Svenska blå stjärnan Utbildningskatalog

10 HANTERING AV NÖTKREATUR, TVÅ DAGAR Detta är en helgkurs för dig som vill lära dig mer om nötkreaturens beteende och hur vi hanterar dem. Du får även lära dig hur du på bästa sätt hanterar olika djurslag i en stressad akut situation eller vid behov av fixering. Teori och praktik varvas under helgen. Ankomst kvällen före kursstart. Förkunskapskrav: Risk- och säkerhetsutbildning, Grundkurs 1 och i första hand de som genomfört Grundkurs 2 (nöt, gris, fjäderfä, får eller häst). Foto pernille tofte KURSPLATS Naturbruksgymnasiet Nuntorp, Brålanda DATUM maj VILLKORAD LÄKEMEDELSANVÄNDNING, TRE DAGAR Denna utbildning är obligatorisk för personer som ska hantera läkemedel och injicera grisar, får och nötkreatur av köttras, detta enligt Jordbruksverkets föreskrifter SJVFS 2002:57. Det är viktigt att våra medlemmar har denna kunskap för att i en krissituation kunna assistera veterinärer. Ankomst kvällen före kursstart. Förkunskapskrav: Risk- och säkerhetsutbildning, Grundkurs 1 och i första hand de som genomfört Grundkurs 2 (nöt, gris, fjäderfä, får eller häst). KURSPLATS Naturbruksgymnasiet Uddetorp, Skara DATUM maj och 5 7 oktober Tanken med kursen är att lära ut grunderna kring provtagning. Vid ett skarp läge kommer Svenska Blå Stjärnan i första hand assistera veterinär. De som visar handlag för att provta djur kommer vid behov att få den uppgiften. PROVTAGNINGSKURS, TVÅ DAGAR Under denna kurs får du under ledning av veterinär lära dig att ta både träck- och blodprover på djurslagen får, nötkreatur och häst. Detta för att kunna vara behjälplig i arbete med smittspårning vid större utbrott av djursmitta. Förkunskapskrav: Risk- och säkerhetsutbildning, Grundkurs 1 och i första hand de som genomfört Grundkurs 2 (nöt, gris, fjäderfä, får eller häst). KURSPLATS Naturbruksgymnasiet Uddetorp, Skara DATUM 4 5 maj och september 18 Svenska blå stjärnan Utbildningskatalog

11 OLC-UTBILDNING, TVÅ DAGAR Detta är en kurs för dem som arbetar eller kommer att arbeta på en OLC, en operativ ledningscentral. Dessa centraler upprättas vid händelse av större utbrott av djursmitta. Från dessa leds och samordnas fältarbetet i det område där sjukdomen förekommer. Kursens syfte är att ge deltagarna en ökad kunskap om Jordbruksverkets krisorganisation samt arbetsgången vid händelse av större utbrott av djursmitta. KURSPLATs och datum meddelas senare via hemsidan REKRYTERING Det går bra att fylla i en intresseanmälan via vår hemsida. För att få gå kursen behövs god datorvana (excel, word) och god kännedom om Svenska Blå Stjärnan som exempelvis erhålles genom att ha genomfört ett flertal av våra uppdragsutbildningar. TRAKTOR OCH INOMGÅRDSMEKANIK, TRE DAGAR Den här utbildningen ger dig chansen att lära dig mer om traktorn som redskap i lantbruket. Du ges kunskaper i skötseln av traktorn, praktisk körning och användande av redskap. Andra halvan av utbildningen ägnas åt tekniken i ladugården. Hur fungerar foder-, utgödslings- och mjölkningsanläggningen och framför allt hur bör du agera om något skulle gå sönder? Kursen tar också upp vikten av säkerhet kring dessa moment. Ankomst kvällen före kursstart. Förkunskapskrav: Risk- och säkerhetsutbildning, Grundkurs 1, och i första hand de som genomfört Grundkurs 2 (nöt, gris, fjäderfä, får eller häst). KURSPLATS Stora Segerstad och Värnamo naturbruksgymnasium, Reftele DATUM september Repetitionsutbildningar REGIONALA REPETITIONSTILLFÄLLEN I DITT FÖRBUND Som utbildad medlem i Svenska Blå Stjärnan, med stor vilja att göra en insats vid händelse av kris eller katastrof i samhället, är det viktigt att hålla sina kunskaper vid liv. Inom Svenska Blå Stjärnans arbetsområde gör du det på bästa sätt genom att praktiskt arbeta med djur. Under året kommer förbunden i landet att anordna organiserade repetitionstillfällen där du har möjlighet att delta. Upplägget kan se olika ut i olika delar av landet när det gäller antal dagar, djurslag och form av repetition, men syftet är detsamma. Ta chansen att fräscha upp dina kunskaper, träffa Blå Stjärnor från ditt förbund och få arbeta och umgås med djur. Dessa repetitionstillfällen kommer att läggas ut på hemsidan. Håll dig uppdaterad via svenskablastjarnan.se Förkunskapskrav: Risk- och säkerhetsutbildning och Grundkurs 1. HANDLEDNING PÅ PRAKTIKGÅRD Du bestämmer själv på vilken gård och vid vilken tid på året du vill ut och praktisera. Innan du påbörjar din handledda praktik är det viktigt att du meddelar den utbildningsansvarige i ditt förbund, se telefonlista på sista sidan i katalogen. Vill du ha hjälp med att ordna en praktikgård kan ditt förbund eventuellt förmedla en kontakt. Enligt överenskommelsen ska du repetera minst tio dagar och du kan få ersättning för max 17 dagar under en fyraårsperiod. Det bästa är om du har möjlighet att sprida dina repetitionstillfällen över denna period och repetera 2 3 dagar varje gång. Du kan få reseersättning för max 15 mil enkel resa. Om du har längre till gården måste du stämma av detta med kansliet, innan du repeterar. Förkunskapskrav: Risk- och säkerhetsutbildning och Grundkurs 1. CAROLINA LILLIEHORN, 34 år, blev medlem i Svenska Blå Stjärnan Sedan 2011 har hon varit kursledare, bland annat på Grundkurs 2 får. Varför blev du kursledare? Jag har arbetat med ledarskap förut och fick frågan om jag ville ställa upp när det blev ett ledaravhopp på en av Svenska Blå Stjärnans kurser. Jag tackade ja och upptäckte att det var jättekul. Sedan dess har jag fortsatt. Vilka är dina uppgifter? Att vara Svenska Blå Stjärnans representant på plats, att se till att allt flyter och att kursdeltagarna trivs. Sedan är det roligt att ordna överraskningar, som till exempel en spännande utflykt eller en välfylld kaffekorg. Vilka egenskaper bör en kursledare ha? Man bör vara social, framåt och ganska prestigelös. Ödmjukhet är bra, att kunna lyssna in och förstå människors olika behov. Det kan vara en utmaning, men samtidigt är det både roligt och lärorikt. Foto privat 20 Svenska blå stjärnan Utbildningskatalog

12 Foto Apinordica Övriga uppdragsutbildningar STABS- OCH INFORMATIONSSTÖD, tre dagar Under utbildningen får du bland annat lära dig stabsmetodik, att upprätta stab och föra logg, juridik, kommunikations- och mediehantering. Efter utbildningen kan du fungera som en förstärkningsresurs i en stab på någon av våra krisberedskapsuppdrag. Det är Svenska Lottakåren som genomför denna kurs. KURSPLATS Älvkarleö herrgård, Älvkarleby DATUM mars / april / september LEDARSKAP grundläggande, TVÅ DAGAR, fyra TILLFÄLLEN Du kommer under utbildningens gång att få förståelse för gruppdynamikens processer, hur konflikter i en grupp uppstår och kan lösas och hur gruppen på bästa sätt kan arbeta för att lösa uppgiften och uppnå ett gemensamt mål på ett demokratiskt och inkluderande sätt. Utbildningen är uppdelad på två helger. Utbildningen omfattar även praktiska övningar utomhus där gruppens samarbetsförmåga blir praktiskt testad. Varmt välkommen till två spännande och utmanande ledarskapshelger! Det är Svenska Lottakåren som genomför denna kurs. KURSPLATS Älvkarleö herrgård, Älvkarleby DATUM februari, april / mars, maj / september, 6 8 november / oktober, 4 6 december GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING I SVENSK KRISBEREDSKAP, TRE DAGAR Kursen Grundläggande utbildning i svensk krisberedskap ger deltagarna grundläggande kunskaper om organisation, ansvar, författningsregler och resurser inom det svenska krishanteringssystemet på lokal, regional och central nivå. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har gett Försvarsutbildarna och Civilförsvarsförbundet i uppdrag att genomföra en grundutbildning för nyckelpersoner i frivilliga förstärkningsresurser. Kursen vänder sig till medlemmar i alla frivilliga försvarsorganisationer och genomförs regionalt och kopplas till det län där den genomförs. Det är därför viktigt att du som deltagare i första hand bor i det län där kursen genomförs. Resor och eventuell ersättning för förlorad arbetsinkomst betalas ut av Försvarsutbildarna/ Civilförsvarsförbundet. I första hand prioriteras du som är en nyckelperson inom vår organsiation. KURSPLATs och datum meddelas senare via hemsidan 22 Svenska blå stjärnan Utbildningskatalog

13 KONTROLLBEREDSKAP FÖR FRISKA HONUNGSBIN Detta är en kurs med syftet att ge god kunskap om bisjukdomar och att skapa beredskap för framtida sjukdomsövervakning och bekämpning. Under kursen kommer vi att teoretiskt gå igenom generell sjukdomsspridning, sjukdomar, parasiter och skadegörare hos honungsbin. Praktiska moment är besiktning, diagnos och provtagning av bisamhället och arbetsgången vid utbrott, journalföring m.m. Kursen vänder sig till dem som är godkända biodlare (biodlare som genomgått kursen godkänd biodlare) eller har genomgått utbildning till bitillsynsman och är intresserade av att vara behjälpliga vid eventuella utbrott. KURSPLATs och datum meddelas via hemsidan. Kursen genomförs våren BEREDSKAP TALLVEDSNEMATOD Under 2015 kommer vi att på försök genomföra kursen Beredskap tallvedsnematod. Det är ett första steg i ett nytt samarbete med Jordbruksverket. Detta är en ny kurs med syftet att ge god kunskap kring Tallvedsnematoden som kan orsaka stora skador och ta död på tallar och andra barrträd. Kunskapen är viktig för att skapa en god beredskap för framtida angrepp och bekämpning. Är du intresserad av detta beredskapsområde och denna kurs, skicka ett mejl till Övriga uppdrag Utöver uppdragsutbildningar har vi även uppdrag /samarbete med andra myndigheter och organisationer. GRÄSPROVTAGARE TILL STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN Strålsäkerhetsmyndigheten har i samverkan med Jordbruksverket en landsomfattande organisation för provtagning av betesgräs, vallfoder och spannmål. Organisationen sätts in i händelse av radioaktivt nedfall. Detta är en viktig del av samhällets krisberedskap. Strålsäkerhetsmyndigheten har sedan 2006 avtal med Svenska Blå Stjärnan, Svenska Lottakåren och Bilkåren om verksamhetsledning, provtagning, hantering och transport till utsedda beredskapslaboratorier. Strålsäkerhetsmyndigheten utbildar verksamhetsledare som planerar och leder verksamheten i sitt län. I varje län är målet att det ska finnas verksamhetsledare från organisationerna Svenska Blå Stjärnan, Svenska Lottakåren, Bilkåren, det vill säga minst tre verksamhetsledare per län. Verksamhetsledarna ansvarar för att rekrytera och utbilda provtagare, stycken per län. Grundutbildningen för verksamhetsledarna är två dagar, med en årlig uppföljningsdag. Hela organisationen övas vid en fältövning under en dag på hösten. Är du intresserad av att bli gräsprovtagare? Mejla till OLJESKADAT VILT Vi har tidigare utbildat medlemmar i att sanera oljeskadat vilt. Utbildningen gavs i samarbete med Katastrofhjälp Fåglar och Vilt (KFV) som har viltrehabiliteringar på många platser i Sverige. Utbildningar i sanering har även getts lokalt av olika förbund. Utbildade medlemmar har varit ute i skarpt läge och tvättat oljeskadade fåglar i bland annat kommunerna Tjörn och Järfälla. Vid båda dessa tillfällen ställde stjärnorna upp helt ideellt. På grund av att vi i år inte fått några medel till dessa utbildningar finns det i nuläget inga inplanerade kurser. DJURSJUKHUSEN Svenska Blå Stjärnan har arbetat för djursjukvård i Göteborgsområdet sedan Från 1967 ansvarar en stiftelse för driften av Blå Stjärnans Djursjukhus AB i Göteborg. I Borås har Svenska Blå Stjärnan arbetat för djurvård sedan fick Svenska Blå Stjärnan i Borås status som djursjukhus och drivs numera i stiftelseform. Sedan 1969 har stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholm arbetat för djursjukvård och är en betydande delägare av Stockholms Regiondjursjukhus med de tre enheterna Djursjukhuset Albano, Regiondjursjukhuset Bagarmossen och Gärdets Djurklinik. I Göteborg, Borås och Stockholm finns Blå Stjärnor med i stiftelsernas styrelse. SVENSKA BLÅ STJÄRNAN OCH STUDIEFRÄMJANDET Svenska Blå Stjärnan har samarbete med Studiefrämjandet som är ett av Sveriges största studieförbund. De arbetar nära föreningar och grupper, där de ger stöd till människor som vill lära och utvecklas tillsammans med andra. Studiefrämjandets profilområden är natur, djur, miljö och kultur. Studiefrämjandet samarbetar med några av Sveriges största natur-, miljö- och friluftsorganisationer. De är partipolitiskt, fackligt och religiöst obundna. Läs mer på studieframjandet.se FRIVILLIGA RESURSGRUPPEN FRG FRÅN ALLA FRIVILLIGORGANISATIONER Tänk dig att det händer något allvarligt i din kommun. En stor olycka eller brand, plötslig översvämning, att vattnet blir förorenat eller någon annan så kallad extraordinär händelse. I sådana situationer dyker det alltid upp människor som vill hjälpa till. Är du en av dem? Då kanske det skulle passa dig att vara med i FRG en frivillig resursgrupp. Civilförsvarsförbundet utbildar i FRG. Civilförsvarsförbundet utbildar medlemmar till frivilliga resursgrupper och deras ledare. De samordnar också rekryteringen till grupperna. Uppdraget kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. På Civilförsvarsförbundets hemsida civil.se kan du läsa mer om vilka befattningar och utbildningar det finns inom FRG-konceptet. Där hittar du också kontaktuppgifter till förbundets verksamhetsledare som kan svara på frågor om hur FRG-verksamheten ser ut i respektive område. 24 Svenska blå stjärnan Utbildningskatalog

14 Svenska Blå Stjärnan har under 2000-talet arbetat vid H Salmonellautbrott, Östergötland, 2003 H Stormen Gudrun, 2005 H Beredskap vid fågelinfluensan, Stockholm, 2006 H PRRS (grisvirus), Skåne, 2007 H Tvätt av oljeskadade fåglar, till och från under åren H Blåtunga, H Salmonella, Öland, 2009 H Salmonella, Östergötland, 2009 H Beredskap den nya influensan, nationellt, 2009 H Beredskap fågelinfluensa, Öland, 2010 H Gräsprovtagning i samband med Fukushima, Skåne, 2011 H Oljesanering, Tjörn, 2011 H Oljesanering, Söderhamn, 2011 H Salmonella, Östergötland, 2011 H Oljesanering, Järfälla, 2012 H Oljesanering, västkusten, 2012 H Salmonella foder, 2013 H Beredskap Branden i Västmanland, 2014 Svenska Blå Stjärnan har deltagit i övningar H Mul- och klövsjukeutbrott med inslag av fågelinfluensa, Skövde, 2006 H Fågelinfluensa, 2007 H Mjältbrand i foder, 2007 H Blåtunga, 2008 H Mul- och klövsjuka, 2010 H OLC operativa ledningscentraler, 2010 H Olivia, oljeskydd, 2010 H Gräsprovtagning, 2010 H Boilex, oljeskydd, 2011 H Oljeskydd, Gotland, 2011 H Oljeskydd, Västerås, 2012 H Refox, Strålsäkerhet, Skåne, 2012 H Epizootiövning, Stockholm, 2012 H Sambio, övning inom EU-projektet AntiBioThreat, Uppsala, 2013 H CBRNE och transporter, Växjö, 2013 Exempel på arbetsuppgifter H Arbete på operativ ledningscentral, callcenter, smittspårning, utdelning av vaccin/skyddskläder m.m. från förråd H Hjälp med upprättande av operativ ledningscentral H Fältarbete såsom att assistera veterinär H Träck- och blodprover H Vaccinering H Journalföring H Hantering vid avlivning H Flytt av djur H Transport av prover till laboratorium H Ge stöd till drabbade djurägare H Krishanteringshjälp till personal i fält H Avspärrning H Hjälp med information till djurägare H Assistera vid inventering av djur o.s.v. H Sanering av oljeskadat vilt H Evakuering av djur Barn- och ungdomsläger 2015 Svenska Blå Stjärnan har även läger för barn och ungdomar. I förbunden och i ungdomsavdelningarna runt om i landet anordnas kurser, studiebesök och aktiviteter inom djurområdet. Detta kan du läsa mer om på vår hemsida. Vill du att det ska hända något där du bor? Vill du ordna en aktivitet, boka en föreläsare eller arrangera en träff? Ta kontakt med Riksungdomsförbundet (RUF), för information. Vill du få en lägerfolder, mejla Svenska Blå Stjärnan Telefon svenskablastjarnan.se 26 Svenska blå stjärnan Utbildningskatalog

15 KONTAKTPERSONER I DITT FÖRBUND Blekinges förbund Ingalill Wallin Dalarnas förbund jenny Karlsson Gotlands förbund Helene Svahn Gävleborgs förbund Karin Adamsson Fält Göteborg & Bohus förbund Christina Lind / Hallands förbund Martina Rensch Jämtlands förbund eva Borgh Jönköpings förbund Susanne Bäckström Kalmars förbund Anita Strömgren Kronobergs förbund Wiveka Delin Norrbottens förbund SBS kansli Skaraborgs förbund Gun-Britt Bernlo / Skåneförbundet Tom Heidelbach Stockholms läns förbund Erika Ornstein Södermanlands förbund Katarina Stenberg Uppsala läns förbund Pia Svedberg Värmlands förbund Agneta Lång / Västerbottens förbund Helen Öberg Västernorrlands förbund SBS Kansli Västmanlands förbund SBS kansli Norra Älvsborgs förbund Cristina Larsson Södra Älvsborgs förbund Annika Johansson Örebros förbund Linda Schildt Arvidson Östergötlands förbund Carola Cederblad E-POST ADRESS Box 2034, Solna Tel Fax E-post hemsida svenskablastjarnan.se

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

TYA, BYA och TAN erbjuder också en hel del arbetsmiljökurser och fortbildning i ditt yrke, nätadresser finns i slutet på denna katalog.

TYA, BYA och TAN erbjuder också en hel del arbetsmiljökurser och fortbildning i ditt yrke, nätadresser finns i slutet på denna katalog. 2012-11-05 Välkommen! Detta är den centrala kurskatalogen från Svenska Transportarbetareförbundet som vi använder internt inom förbundet på avdelningar, sektioner och klubbar. Här hittar du både lokala

Läs mer

utbildningskatalog HT2015

utbildningskatalog HT2015 utbildningskatalog HT2015 1 anmäl dig Flytt & Nytt! på www.gil.se Nu har vi flyttat in i nya, större lokaler på Mölndalsvägen 30B! Med fler och större rum för utbildning är vi glada över att kunna erbjuda

Läs mer

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer

50 kr. Försvarsminister Karin Enström. Hektiskt arbete med proposition till våren

50 kr. Försvarsminister Karin Enström. Hektiskt arbete med proposition till våren civil #3 2013 50 kr Försvarsminister Karin Enström Hektiskt arbete med proposition till våren Exakt position på landets hjärtstartare Nu kan alla som registrerat en hjärtstartare själv uppdatera informationen

Läs mer

t i d n i n g f ö r B i l k å r e n

t i d n i n g f ö r B i l k å r e n Bilkåristen t i d n i n g f ö r B i l k å r e n Ny Bilkår Folk och Försvar i Sälen Bilkåren och Sociala Medier Vårruset nr 1 MArs 2013 en frivillig försvarsorganisation T i d n i n g f ö r B i l k å r

Läs mer

Ny utbildningsdocka för HLR-utbildningar

Ny utbildningsdocka för HLR-utbildningar Nytt från Civilförsvarsförbundet Sverige #1 (utgivningsdag 29 januari 2014) Kontaktuppgifter: E-post red@civil.se eller Box 2034, 169 02 Solna Första nyhetsbrevet Välkommen till Civilförsvarsförbundets

Läs mer

Hon tror på Lottorna Val -06. Vad lovar riksdagspartierna? Ny ung styrelse lockar nya lottor. Sommarskola Övningar Civila uppdrag Stadgefrågor UD

Hon tror på Lottorna Val -06. Vad lovar riksdagspartierna? Ny ung styrelse lockar nya lottor. Sommarskola Övningar Civila uppdrag Stadgefrågor UD Nummer 3 september 2006 Medlemstidning för lottorna Marie Hafström, generaldirektör Försvarsmakten Hon tror på Lottorna Val -06 Vad lovar riksdagspartierna? Nyköpings lottakår Ny ung styrelse lockar nya

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser!

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! VÅREN 2015 96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! Hos oss blir du en bättre chef. CHEFSUTVECKLING PÅ DINA VILLKOR LEDARNAS KURSER & SEMINARIER Som medlem i Ledarna har du fri tillgång till ett brett utbud

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Information & Anmälan Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

www.polishogskolan.se POL I S- HÖGSKOLAN

www.polishogskolan.se POL I S- HÖGSKOLAN www.polishogskolan.se POL I S- HÖGSKOLAN 09 341 065 Projektledare: Monica Landergård Text: Ingmar Bergman Silvia Klinkott Lise von Krusenstjerna Monica Landergård Heelena Nilsson Annika Ulltin Form &

Läs mer

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015!

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Senast uppdaterad: 1 september år 2014 Är du P-riks nya styrelsemedlem? Vi i valberedningen är stolta att över att officiellt utlysa styrelseposterna

Läs mer

Innehållsförteckning. Teknikkurs för ungdomar

Innehållsförteckning. Teknikkurs för ungdomar Nr 3, september 2014 FROnytt Medlemstidning för Frivilliga Radioorganisationen -Bataljonspastorn Jan Gyllenhammar -Värdegrundskurs i Uppsala Signalister på Frösön FRO deltog under Radioaktivitet i Boden

Läs mer

HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 4 2013

HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 4 2013 HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 4 2013 TEMA: Barn & unga Prickig korv förändrade Jessicas liv GODTYCKLIG HJÄRNSKADEREHAB 4 ALLA ELEVER HAR RÄTT ATT NÅ MÅLEN 10 Hjärnkraft

Läs mer

Ledningsträning i Enköping

Ledningsträning i Enköping Nr 4, december 2010 Ledningsträning i Enköping Sid 3 Tillsammans ska vi utveckla och stärka vår organisation Året 2010 är på väg att avslutas och ska summeras i verksamhetsberättelser på olika nivåer.

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 Februari 2014 Nr 1 FSDB:s förbundsordförande Pontus Degsell i Torsdagsaktionen - Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten

Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Förord Ni är på väg att genomföra ett internationellt utbyte, i Sverige eller

Läs mer

Men jag då. Per Johan Ingberg. - om att vara anhörig. Dessutom: Nu går flyttlasset Hur mycket semester får jag? bloggar och föreningar. Tema.

Men jag då. Per Johan Ingberg. - om att vara anhörig. Dessutom: Nu går flyttlasset Hur mycket semester får jag? bloggar och föreningar. Tema. NYHETER FRÅN VIVIDA ASSISTANS Möt Per Johan Ingberg bloggar och föreningar Tema Men jag då - om att vara anhörig Dessutom: Nu går flyttlasset Hur mycket semester får jag? MAJ VividaNytt nr 3 2012 Sid 1

Läs mer

3 Redaktören har ordet

3 Redaktören har ordet Innehåll 4/2009 ReumaBulletinen ReumaBulletinen är Svensk Reumatologisk Förenings tidskrift och utkommer med fyra nummer per år. Ansvarig utgivare Redaktör Red.medlemmar Produktion Annonser Layout Tryck

Läs mer

LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2014

LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2014 LOs Kunskapssystem Kurskatalog 2014 Innehåll LOs Kunskapssystem 2014... 4 Praktisk information... 5 Ideologi, ledarskap och organisation...10 Insikter...10 Ledarskap och organisation Omvärldsbevakning...12

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Handboken. Inspiration och handledning för föreningar som erbjuder sysselsättning för personer inom fas 3. www.helasverige.se

Handboken. Inspiration och handledning för föreningar som erbjuder sysselsättning för personer inom fas 3. www.helasverige.se Handboken Inspiration och handledning för föreningar som erbjuder sysselsättning för personer inom fas 3. www.helasverige.se INNEHÅLL 1. Fas 3 och Kompetenta anordnare 3 2. Goda exempel 3 Helt fantastiskt!

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Foto: Jörgen Knutsson

Foto: Jörgen Knutsson Polishögskolan årsrapport 2010 Foto: Jörgen Knutsson Projektledare: Monica Landergård Texter: Philippa Borgh, Anna-Karin Larsson, Monica Landergård, Silvia Lindmark, Cristina Meuller och Heelena Nilsson

Läs mer