Utbildningskatalog 2015 Svenska Blå Stjärnan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningskatalog 2015 Svenska Blå Stjärnan"

Transkript

1 Utbildningskatalog 2015 Svenska Blå Stjärnan

2 Innehåll Kursöversikt 4 Lär dig mer om djur 6 Vill du också bli en Blå Stjärna? 7 Uppdragsutbildningar Uppdragsutbildningar för Svenska Blå Stjärnans insatser vid kris 9 Urval av deltagare 10 Anmälan till kurs 10 Grundutbildningar Introduktionskväll 12 Risk- och säkerhetsutbildning 12 Grundkurs 1 12 påbyggnadsutbildningar Grundkurs 2 14 inriktning ägg- & broilerproduktion 14 inriktning får 14 inriktning gris 14 fördjupningsutbildningar Hantering av nötkreatur 16 Smittskyddsutbildning 16 nöt/får/gris, fördjupning 16 fjäderfä/häst, fördjupning 18 Villkorad läkemedelsanvändning 18 Provtagningskurs 18 OLC-utbildning 20 Traktor och inomgårdsmekanik 20 Foto OMSLAG Anders Wahl REPETITIONSUTBILDNINGAR Regionala repetitionstillfällen i ditt förbund 20 Handledning på praktikgård 21 ÖVRIGA UPPDRAGSUTBILDNINGAR Stabs- och informationsstöd 23 Ledarskapsutbildning 23 Grundläggande utbildning i svensk krisberedskap 23 Kontrollberedskap för friska honungsbin 24 Beredskap tallvedsnematod 24 ÖVRIGA UPPDRAG Gräsprovtagning 24 Oljeskadat vilt 24 Djursjukhus 25 Studiefrämjandet 25 FRG Frivilliga Resursgruppen 25 Övning/skarpt läge BARN- OCH UNGDOMSLÄGER 27 KONTAKTPERSONER 28 Du vet väl att Svenska Blå Stjärnan finns på sociala medier! Följ oss på Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin och YouTube. Länkar hittar du på vår hemsida. Utbilda dig och bli en resurs för djuren i samhällets krisberedskap Svenska Blå Stjärnan arbetar för en god djurhållning och gott djurskydd från vardag till kris och katastrof. Frågan är inte om Sveriges produktionsdjur kommer att drabbas av olika smittor, utan frågan är när. Då gäller det att ha en god beredskap. Ett sätt är att engagera sig i Svenska Blå Stjärnan (SBS) och att utbilda sig för att kunna utgöra en resurs i samhällets krisberedskap. Du behövs! I Svenska Blå Stjärnans förbund och ungdomsavdelningar runt om i landet erbjuder vi spännande föreningsverksamhet. Det kan till exempel vara kurser, föreläsningar, studiebesök och aktiviteter, allt med djuren i fokus. Vi får besked om storleken på uppdragsmedlen från vår uppdragsgivare, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), efter att katalogen tryckts och vi reserverar oss därför för eventuella förändringar i kursutbudet på grund av detta. Håll dig uppdaterad om kursutbudet. Gå in på vår hemsida svenskablastjarnan.se och följ oss på facebook.com/svenskablastjarnan och se vad som är på gång, centralt och ute i förbunden. Välkommen till utbildningsåret Foto Jonas Hägglund Solna, oktober 2014 Anna-Karin Hägglund Agronom/Utbildningskonsulent

3 Kursöversikt Introduktionskväll, ej obligatorisk Grundutbildningar Risk- och säkerhetsutbildning + Grundkurs 1 t Överenskommelse tecknas, läs mer på sid 9 t Påbyggnadsutbildningar Grundkurs 2 Ägg- och broilerproduktion Grundkurs 2 Får Grundkurs 2 Gris t Fördjupningsutbildningar Hantering av nötkreatur Provtagningskurs Traktor och inomgårdsmekanik Smittskyddsutbildning fjäderfä/häst Smittskyddsutbildning nöt/får/gris Villkorad läkemedelsanvändning OLC-utbildning övriga UPPDRAGSutbildningar Ledarskapsutbildning Grundläggande utbildning i svensk krisberedskap Stabs- och informationsstöd Beredskap tallvedsnematod Kontrollberedskap för friska honungsbin Repetitionsutbildningar Förkunskapskrav: Risk- och säkerhetsutbildning + Grundkurs 1 Regionala repetitionstillfällen Handledning på praktikgård En mötesplats för djurintresserade Svenska Blå Stjärnan har samhällets uppdrag att ta hand om djuren vid kriser, katastrofer, utbrott av smitta och andra händelser som kan drabba djuren. Förutom vårt viktiga samhällsuppdrag har vi många olika föreningsaktiviteter och kurser för alla djurintresserade. Medlemskap kostar 100 kr per kalenderår. Du får då tillgång till aktiviteter och kurser samt medlemstidningen Blå Stjärnan fyra gånger per år. Läs mer om vår verksamhet och gör din medlemsanmälan på: svenskablastjarnan.se OBS! Du med överenskommelse är skyldig att upprätthålla dina djurkunskaper samt att betala medlemsavgiften.

4 foto Linus Höök Medlemskap Vill du också bli en Blå Stjärna? Då ska du bli en av oss. Svenska Blå Stjärnan är en mötesplats för djurintresserade i alla åldrar. Vi finns i hela landet och anordnar kurser, läger, föreläsningar och studiebesök, allt med djuren i fokus. Du behöver inte ha något eget djur för att vara medlem. Medlemsavgiften är 100 kr per kalenderår. Är ni flera på samma adress som vill vara medlemmar så betalar en person 100 kr och de andra bara 25 kr. Man får då bara en tidning per hushåll men självklart kan alla i familjen vara med lika mycket. Förutom nya kunskaper får du också många nya vänner både två- och fyrbenta. Det är enkelt att bli medlem via vår hemsida svenskablastjarnan.se. Har du frågor, kontakta gärna ditt lokala förbund eller ungdomsavdelning via vår hemsida, eller kontakta Svenska Blå Stjärnans centrala kansli, telefon eller mejl: Många förbund och ungdomsavdelningar skickar också ut lokala medlemsblad. Följ oss på facebook.com/svenskablastjarnan och läs om oss på svenskablastjarnan.se Passa på att gå en Grundkurs 2 i år! Här får du fördjupade kunskaper i djurskötsel, både i teori och praktik. Du kan välja mellan inriktning ägg- och broilerproduktion, gris eller får. Lär dig mer om djur Syftet med vår verksamhet är att sprida kunskap om god djurhållning och samtidigt vara en mötesplats för djurvänner i alla åldrar. Vi vänder oss både till barn, ungdomar och vuxna, vilket ger hela familjen möjlighet att utöva ett gemensamt intresse. Utbildning är en viktig del av vår verksamhet och hos oss hittar du kurser till både nytta och nöje. I den här katalogen kan du läsa om Svenska Blå Stjärnans centrala utbildningar. I förbunden och i ungdomsavdelningarna runt om i landet bedrivs föreningsverksamhet såsom kurser, studiebesök och aktiviteter inom djurområdet. Se vidare på svenskablastjarnan.se Svenska Blå Stjärnans uppdragsutbildningar är utbildningar för dig som gillar djur och som vill göra en insats. Efter utbildningen har du kompetens att vara en resurs i samhällets krisberedskap, se vidare på sidan 9. Dessa kurser är kostnadsfria och du får även ersättning för förlorad arbetsinkomst. Att vara Blå Stjärna är meriterande även i det vanliga arbetslivet. Arbetsgivare som har insikt i vad det innebär att vara Blå Stjärna värderar kunskapen högt. ERIK ASKENBERGER är Blå Stjärna sedan 2011 och gick senast Grundkurs 2 fjäderfä på Stora Segerstad och Värnamo naturbruksgymnasium i Reftele. Vad fick du med dig från kursen? Det var intressant att få vara med hönorna och lära sig deras beteende. Det är nyttigt att komma ut i verkligheten och se hur det går till i de olika produktionsformerna. Teorin var också bra, lärarna är kompetenta och duktiga. Jag fick svar på alla frågor och kände mig betydligt kunnigare när kursen var slut. Att gå på kurs är för mig ett sätt att få vara nära djur samtidigt som jag får kunskap och kan göra nytta i samhället. 6 Svenska blå stjärnan Utbildningskatalog

5 Foto Anders Wahl Uppdragsutbildningar UPPDRAGSUTBILDNINGAR FÖR SVENSKA BLÅ STJÄRNans INSATSER VID KRIS Svenska Blå Stjärnan har uppdrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att utbilda medlemmar för insatser i samhällets krisberedskap. Dessa utbildningar är kostnadsfria. Du kan delta i uppdragsutbildningarna från och med det år du fyller 16 år. En överenskommelse* tecknas med organisationen (efter avslutad Grundkurs 1) att stå till samhällets förfogande vid kriser. Ersättning utgår i form av fria resor till och från kursplatsen samt fri kost och logi under kursen. Dagpenning erhålls för förlorad arbetsinkomst med 90 % av sjukpenninggrundande inkomst delat med 365, om kursen är tre dagar eller längre. Är kursen kortare utgår dagersättning med 72 kr/dag. Är du studerande får du för närvarande 130 kr/dag. Utbetalningen sker i regel den 25 varje månad efter det att du har gått kurs. Under kursen är du försäkrad. *Överenskommelse Utbildning, kost och logi samt resor är kostnadsfria för den enskilde Blå Stjärnan när han/hon deltar i våra uppdragsutbildningar. De som deltar i dessa utbildningar förbinder sig i utbyte att skriva en överenskommelse med organisationen Svenska Blå Stjärnan. I överenskommelsen står det att man ansvarar för att upprätthålla sina djurskötarkunskaper och att man står till förfogande som en resurs i händelse av en kris i samhället. Detta i den mån man kan vid det aktuella tillfället. Det kan exempelvis handla om ett större utbrott av djursmitta, oljeskadade fåglar eller att hjälpa lantbrukare som drabbats på olika sätt. Överenskommelsen löper i fyraårsperioder och förlängs automatiskt. Den som skrivit överenskommelse med organisationen är skyldig att betala medlemsavgiften samt att genomföra minst tio dagars repetitionsutbildning under en fyraårsperiod. Repetitionen kan du göra på en gård på din ort, via ett lokalt anordnat repetitionstillfälle i ditt förbund eller hos distriktsveterinär. Foto Jenny Schultzberg 8 Svenska blå stjärnan Utbildningskatalog

6 Urval av deltagare För uppdragsutbildningar har Svenska Blå Stjärnan ett speciellt uttagningssystem. Vi tar emot anmälningar centralt. Tolv veckor innan kursstart får respektive förbunds utbildningsansvarige information om vilka medlemmar från deras förbund som sökt en utbildning. Den utbildningsansvarige har kunskap om vilken utbildning medlemmarna i förbundet har och vilken vidareutbildning som är aktuell. Det är viktigt att Svenska Blå Stjärnan har utbildade funktionärer över hela landet. Cirka 10 veckor innan kursstart får du besked om du fått plats på kursen eller om du står på väntelista. Det kan hända att du får vänta till nästa kurstillfälle om det är många som sökt från din region. Om du inte skulle få en plats, skicka in en anmälan till nästa kurstillfälle som passar dig. Bekräftelse och kallelse till våra kursdeltagare skickas ut via e-post. Kom ihåg att meddela oss om du bytt e-postadress. Foto pernille tofte Anmälan till kurs Anmälningsblankett finns på Svenska Blå Stjärnans hemsida svenskablastjarnan. se. Kontakta oss om du inte har någon möjlighet att skicka in din anmälan via hemsidan. Anmälningstrycket på våra utbildningar är mycket stort så skicka in din anmälan så snart som möjligt. Är du sen med din anmälan, kontakta Svenska Blå Stjärnans kansli. Eventuellt kan restplatser finnas. För att delta i Svenska Blå Stjärnans uppdragsutbildningar krävs att du är medlem. Medlemskap för ett kalenderår kostar 100 kr. Familjemedlemskap för dig som bor på samma adress som en helbetalande medlem kostar 25 kr. Du kan ansöka om medlemskap på vår hemsida eller ringa kansliet, tfn: kursadministration Bekräftelse på att vi har mottagit din anmälan får du inom kort efter det att anmälan har mottagits på kansliet. En depositionsavgift på 500 kr tas ut när du har blivit antagen till en kurs. Du får tillbaka pengarna efter genomförd kurs, mot läkarintyg om du är förhindrad att delta på grund av sjukdom, alternativt lämnat återbud senast tre veckor innan kursstart. Om du inte deltar i kursen och inte lämnar återbud senast tre veckor innan kursstart, fakturerar vi dig 500 kr om du inte redan har betalat depositionsavgiften. Om du får förhinder ber vi dig kontakta oss så snart som möjligt, tfn Vi stryker inte någon från kursen utan att först ha fått bekräftelse på återbudet. Det räcker således inte med att avstå från att betala depositionsavgiften. Kallelse skickas ut via e-post cirka fyra veckor innan kursstart med den information du behöver. Där finns bland annat information om hur du bokar dina resor. Vid återbud måste du själv avboka din resa. Kostnaden för ej avbokad biljett faktureras dig. 10 Svenska blå stjärnan Utbildningskatalog

7 Grundutbildningar INTRODUKTIONSKVÄLL Är du nyfiken på vad Svenska Blå Stjärnan gör och om det kan vara något för dig? Vad är Svenska Blå Stjärnan, vilka uppgifter finns för oss i samhällets krisberedskap och vad kan du som medlem bidra med? Under en kväll får du veta mer om Svenska Blå Stjärnan som organisation. Detta är ett bra tillfälle för dig som är intresserad av att gå uppdragsutbildningar. Introduktionskvällen är inte obligatorisk. Ingen förkunskap krävs. INTRODUKTIONSKVÄLLARNA kommer att ges under 2015 KURSPLATs och datum meddelas senare via hemsidan KURSPLATS Naturbruksgymnasiet Nuntorp Segragymnasiet, Östra Ljungby Berga naturbruksgymnasium, Västerhaninge Friskolan (Naturbuksgymnasiet) Nytorp, Arbrå Stora Segerstad och Värnamo naturbruksgymnasium, Reftele DATUM juni 9 17 juni 22 juni 30 juni 23 juni 1 juli 24 okt 1 nov Foto pernille tofte RISK- OCH SÄKERHETSUTBILDNING, TVÅ DAGAR Efter genomförd Risk- och säkerhetsutbildning har du en bra grund att stå på för att kunna hjälpa dina medmänniskor om olyckan är framme. Genom upplevelsebaserad undervisning och mycket praktiska övningar får du lära dig att agera som förstahandsperson vid en trafikolycka, vid brand eller annan olycka. Kursen omfattar två intensiva dagar och ges i samarbete med Räddningstjänsten. Ankomst och aktivitet kvällen före kursstart. Ingen förkunskap krävs. KURSPLATS Räddningstjänsten, Halmstad Räddningstjänsten, Halmstad Räddningstjänsten, Halmstad DATUM februari april oktober GRUNDKURS ETT, NIO DAGAR Gillar du djur och livet på landet? Då är det här kursen för dig. Kursen ger dig kunskaper om lantbrukets djur, om deras behov och beteende, skötsel och vård. Undervisningen är både teoretisk och praktisk. Ladugårdsarbete med mjölkning både morgon och kväll sker på praktikgårdar och är en viktig del av kursen. Det praktiska arbetet ute i djurbesättningar leder till ökad kunskap och djurvana. Kursen är intensiv och fysiskt krävande. Efter godkänd kurs tecknar du en överenskommelse med Svenska Blå Stjärnan. Grundkurs 1 omfattar nio dagar och pågår under mellanliggande helg. Ankomst kvällen före kursstart. För att gå vidare till Grundkurs 2 behövs godkänd Risk- och säkerhetsutbildning samt Grundkurs 1. LAVE TUFVESSON är rektor på Berga naturbruksgymnasium. När han kom dit 1993 hade samarbetet med Svenska Blå Stjärnan redan varit i gång sedan länge. Genom åren har det hållits otaliga kurser på Berga, bland annat den nio dagar långa grundkursen, smittskydds- och repetitionskurser samt kurser i djurhantering. Lave upplever samarbetet med Svenska Blå Stjärnan som mycket positivt. Han brukar se fram emot kurserna, eftersom han träffar så många trevliga människor. Alla med olika bakgrund och erfarenheter. Det ger en bra kontakt och länk till samhället i övrigt som berikar. 12 Svenska blå stjärnan Utbildningskatalog

8 Påbyggnadsutbildningar GRUNDKURS TVÅ, FYRA DAGAR Dessa kurser ger dig fördjupade kunskaper om djurskötsel. Detta är viktigt för att vi ska kunna främja en god djurhållning och livsmedelssäkerhet samt ge ökad förståelse för smitt- och djurskydd inom lantbruket. En viktig del i kurserna utgör det praktiska arbetet ute i djurbesättningar, vilket leder till ökad kunskap och god djurvana. Förkunskapskrav: Risk- och säkerhetsutbildning och Grundkurs 1. Foto Anna-Karin Hägglund INRIKTNING ÄGG- OCH BROILERPRODUKTION, FYRA DAGAR Den här kursen ger dig goda grundkunskaper om ägg- och broilerproduktion. Du får lära dig om foder, avel, inhysningssystem och smittskydd för olika produktionsformer. Du kommer att få delta i den dagliga djurskötseln där det bland annat ingår hantering av höns. Kursen hette tidigare Grundkurs 2 fjäderfä. Kursinnehållet är detsamma som tidigare år men namnet är bytt på kursen. Ankomst kvällen före kursstart. KURSPLATS Stora Segerstad och Värnamo naturbruksgymnasium, Reftele DATUM september INRIKTNING FÅR, FYRA DAGAR Detta är en kurs som ger grundläggande kunskaper i fårskötsel och en genomgång av händelserna på en fårgård under ett år. Du får lära dig om olika raser, avel, utfodring, djurens beteende, smittskydd m.m. En viktig del av kursen är det praktiska arbetet och hantering av djuren på gården. Ankomst kvällen före kursstart. KURSPLATS Stora Segerstad och Värnamo naturbruksgymnasium, Reftele DATUM 9 12 april INRIKTNING GRIS, FYRA DAGAR Den här kursen ger dig goda kunskaper om grisar och om grisproduktion. Du lär dig om suggor, smågrisar och slaktsvin och får delta praktiskt vid bland annat skötsel och utfodring. Kursen tar upp avelsarbete i grisbesättningar, foder, hälsa, smittskydd, djurens beteende och djurmiljö. Ankomst kvällen före kursstart. KURSPLATS Stora Segerstad och Värnamo naturbruksgymnasium, Reftele DATUM februari 14 Svenska blå stjärnan Utbildningskatalog

9 Fördjupningsutbildningar SMITTSKYDDSUTBILDNING Smittskyddsutbildningen har tidigare varit en fyradagarskurs. Sedan två år tillbaka ges den istället uppdelad på två tillfällen. De två tillfällena är fristående från varandra och kan genomföras i den ordning som passar. Kursinnehållet är detsamma som tidigare år. Detta är ingen ny kurs för dig som gått fyradagarskursen. I mån av plats kan deltagare ändå få gå om kursen om det var länge sedan man gick den. Foto lotta pettersson SMITTSKYDDSUTBILDNING NÖT/FÅR/GRIS FÖRDJUPNING, TVÅ DAGAR Du får under denna kurs grundläggande kunskaper om olika typer av smittor på nöt, får, gris, lagstiftning/författningar, myndigheternas roll och saneringsarbete. Kursen är till största delen teoretisk men innehåller praktisk övning i en djurbesättning. Syftet med utbildningen är att utbilda smittskyddskunniga stjärnor som kan hjälpa till vid zoonos- och epizootiutbrott. Ankomst kvällen före kursstart. Förkunskapskrav: Risk- och säkerhetsutbildning, Grundkurs 1 och i första hand de som genomfört Grundkurs 2 (nöt, gris, fjäderfä, får eller häst). KURSPLATS Berga naturbruksgymnasium, Västerhaninge DATUM september SMITTSKYDDSUTBILDNING FJÄDERFÄ/HÄST FÖRDJUPNING, TVÅ DAGAR Du får under denna kurs grundläggande kunskaper om olika typer av smittor på fjäderfä och häst. Kursen är till största delen teoretisk men innehåller även praktisk övning i en djurbesättning. Syftet med utbildningen är att utbilda smittskyddskunniga stjärnor som kan hjälpa till vid zoonos- och epizootiutbrott. Ankomst kvällen före kursstart. Förkunskapskrav: Risk- och säkerhetsutbildning, Grundkurs 1 och i första hand de som genomfört Grundkurs 2 (nöt, gris, fjäderfä, får eller häst). KURSPLATS Berga naturbruksgymnasium, Västerhaninge DATUM november LENA ELIASSON-SELLING har varit medlem i Svenska Blå Stjärnan sedan 1960-talet. Hon är grisspecialist och arbetar som grishälsoveterinär på Svenska Djurhälsovården i Uppsala. Lena undervisar på smittskyddskursen, men har även haft kurser i läkemedelsanvändning och utbildat Blå Stjärnor i vaccinering av Blåtunga. Vilken nytta har du haft av Blå Stjärnor i ditt arbete? Blå Stjärnorna har stor betydelse. Ett bra exempel är när Salmonella cubana drabbade grisarna i Östergötland för några år sedan och Blå Stjärnorna gjorde en insats med handräckning och provtagning. Vi har också fått hjälp i arbetet med att utrota den smittsamma virussjukdomen PRRS. Därmed bidrog Svenska Blå Stjärnan till att Sveriges grisar återigen fått status som PRRS-fria. Till vardags finns det möjlighet att göra repetitionsdagar genom att följa med mig i mitt arbete med utredningar och förebyggande hälsovård på grisgårdar. Det är ett bra sätt att få inblick både i en grishälsoveterinärs arbete och arbetet på grisgårdarna. 16 Svenska blå stjärnan Utbildningskatalog

10 HANTERING AV NÖTKREATUR, TVÅ DAGAR Detta är en helgkurs för dig som vill lära dig mer om nötkreaturens beteende och hur vi hanterar dem. Du får även lära dig hur du på bästa sätt hanterar olika djurslag i en stressad akut situation eller vid behov av fixering. Teori och praktik varvas under helgen. Ankomst kvällen före kursstart. Förkunskapskrav: Risk- och säkerhetsutbildning, Grundkurs 1 och i första hand de som genomfört Grundkurs 2 (nöt, gris, fjäderfä, får eller häst). Foto pernille tofte KURSPLATS Naturbruksgymnasiet Nuntorp, Brålanda DATUM maj VILLKORAD LÄKEMEDELSANVÄNDNING, TRE DAGAR Denna utbildning är obligatorisk för personer som ska hantera läkemedel och injicera grisar, får och nötkreatur av köttras, detta enligt Jordbruksverkets föreskrifter SJVFS 2002:57. Det är viktigt att våra medlemmar har denna kunskap för att i en krissituation kunna assistera veterinärer. Ankomst kvällen före kursstart. Förkunskapskrav: Risk- och säkerhetsutbildning, Grundkurs 1 och i första hand de som genomfört Grundkurs 2 (nöt, gris, fjäderfä, får eller häst). KURSPLATS Naturbruksgymnasiet Uddetorp, Skara DATUM maj och 5 7 oktober Tanken med kursen är att lära ut grunderna kring provtagning. Vid ett skarp läge kommer Svenska Blå Stjärnan i första hand assistera veterinär. De som visar handlag för att provta djur kommer vid behov att få den uppgiften. PROVTAGNINGSKURS, TVÅ DAGAR Under denna kurs får du under ledning av veterinär lära dig att ta både träck- och blodprover på djurslagen får, nötkreatur och häst. Detta för att kunna vara behjälplig i arbete med smittspårning vid större utbrott av djursmitta. Förkunskapskrav: Risk- och säkerhetsutbildning, Grundkurs 1 och i första hand de som genomfört Grundkurs 2 (nöt, gris, fjäderfä, får eller häst). KURSPLATS Naturbruksgymnasiet Uddetorp, Skara DATUM 4 5 maj och september 18 Svenska blå stjärnan Utbildningskatalog

11 OLC-UTBILDNING, TVÅ DAGAR Detta är en kurs för dem som arbetar eller kommer att arbeta på en OLC, en operativ ledningscentral. Dessa centraler upprättas vid händelse av större utbrott av djursmitta. Från dessa leds och samordnas fältarbetet i det område där sjukdomen förekommer. Kursens syfte är att ge deltagarna en ökad kunskap om Jordbruksverkets krisorganisation samt arbetsgången vid händelse av större utbrott av djursmitta. KURSPLATs och datum meddelas senare via hemsidan REKRYTERING Det går bra att fylla i en intresseanmälan via vår hemsida. För att få gå kursen behövs god datorvana (excel, word) och god kännedom om Svenska Blå Stjärnan som exempelvis erhålles genom att ha genomfört ett flertal av våra uppdragsutbildningar. TRAKTOR OCH INOMGÅRDSMEKANIK, TRE DAGAR Den här utbildningen ger dig chansen att lära dig mer om traktorn som redskap i lantbruket. Du ges kunskaper i skötseln av traktorn, praktisk körning och användande av redskap. Andra halvan av utbildningen ägnas åt tekniken i ladugården. Hur fungerar foder-, utgödslings- och mjölkningsanläggningen och framför allt hur bör du agera om något skulle gå sönder? Kursen tar också upp vikten av säkerhet kring dessa moment. Ankomst kvällen före kursstart. Förkunskapskrav: Risk- och säkerhetsutbildning, Grundkurs 1, och i första hand de som genomfört Grundkurs 2 (nöt, gris, fjäderfä, får eller häst). KURSPLATS Stora Segerstad och Värnamo naturbruksgymnasium, Reftele DATUM september Repetitionsutbildningar REGIONALA REPETITIONSTILLFÄLLEN I DITT FÖRBUND Som utbildad medlem i Svenska Blå Stjärnan, med stor vilja att göra en insats vid händelse av kris eller katastrof i samhället, är det viktigt att hålla sina kunskaper vid liv. Inom Svenska Blå Stjärnans arbetsområde gör du det på bästa sätt genom att praktiskt arbeta med djur. Under året kommer förbunden i landet att anordna organiserade repetitionstillfällen där du har möjlighet att delta. Upplägget kan se olika ut i olika delar av landet när det gäller antal dagar, djurslag och form av repetition, men syftet är detsamma. Ta chansen att fräscha upp dina kunskaper, träffa Blå Stjärnor från ditt förbund och få arbeta och umgås med djur. Dessa repetitionstillfällen kommer att läggas ut på hemsidan. Håll dig uppdaterad via svenskablastjarnan.se Förkunskapskrav: Risk- och säkerhetsutbildning och Grundkurs 1. HANDLEDNING PÅ PRAKTIKGÅRD Du bestämmer själv på vilken gård och vid vilken tid på året du vill ut och praktisera. Innan du påbörjar din handledda praktik är det viktigt att du meddelar den utbildningsansvarige i ditt förbund, se telefonlista på sista sidan i katalogen. Vill du ha hjälp med att ordna en praktikgård kan ditt förbund eventuellt förmedla en kontakt. Enligt överenskommelsen ska du repetera minst tio dagar och du kan få ersättning för max 17 dagar under en fyraårsperiod. Det bästa är om du har möjlighet att sprida dina repetitionstillfällen över denna period och repetera 2 3 dagar varje gång. Du kan få reseersättning för max 15 mil enkel resa. Om du har längre till gården måste du stämma av detta med kansliet, innan du repeterar. Förkunskapskrav: Risk- och säkerhetsutbildning och Grundkurs 1. CAROLINA LILLIEHORN, 34 år, blev medlem i Svenska Blå Stjärnan Sedan 2011 har hon varit kursledare, bland annat på Grundkurs 2 får. Varför blev du kursledare? Jag har arbetat med ledarskap förut och fick frågan om jag ville ställa upp när det blev ett ledaravhopp på en av Svenska Blå Stjärnans kurser. Jag tackade ja och upptäckte att det var jättekul. Sedan dess har jag fortsatt. Vilka är dina uppgifter? Att vara Svenska Blå Stjärnans representant på plats, att se till att allt flyter och att kursdeltagarna trivs. Sedan är det roligt att ordna överraskningar, som till exempel en spännande utflykt eller en välfylld kaffekorg. Vilka egenskaper bör en kursledare ha? Man bör vara social, framåt och ganska prestigelös. Ödmjukhet är bra, att kunna lyssna in och förstå människors olika behov. Det kan vara en utmaning, men samtidigt är det både roligt och lärorikt. Foto privat 20 Svenska blå stjärnan Utbildningskatalog

12 Foto Apinordica Övriga uppdragsutbildningar STABS- OCH INFORMATIONSSTÖD, tre dagar Under utbildningen får du bland annat lära dig stabsmetodik, att upprätta stab och föra logg, juridik, kommunikations- och mediehantering. Efter utbildningen kan du fungera som en förstärkningsresurs i en stab på någon av våra krisberedskapsuppdrag. Det är Svenska Lottakåren som genomför denna kurs. KURSPLATS Älvkarleö herrgård, Älvkarleby DATUM mars / april / september LEDARSKAP grundläggande, TVÅ DAGAR, fyra TILLFÄLLEN Du kommer under utbildningens gång att få förståelse för gruppdynamikens processer, hur konflikter i en grupp uppstår och kan lösas och hur gruppen på bästa sätt kan arbeta för att lösa uppgiften och uppnå ett gemensamt mål på ett demokratiskt och inkluderande sätt. Utbildningen är uppdelad på två helger. Utbildningen omfattar även praktiska övningar utomhus där gruppens samarbetsförmåga blir praktiskt testad. Varmt välkommen till två spännande och utmanande ledarskapshelger! Det är Svenska Lottakåren som genomför denna kurs. KURSPLATS Älvkarleö herrgård, Älvkarleby DATUM februari, april / mars, maj / september, 6 8 november / oktober, 4 6 december GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING I SVENSK KRISBEREDSKAP, TRE DAGAR Kursen Grundläggande utbildning i svensk krisberedskap ger deltagarna grundläggande kunskaper om organisation, ansvar, författningsregler och resurser inom det svenska krishanteringssystemet på lokal, regional och central nivå. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har gett Försvarsutbildarna och Civilförsvarsförbundet i uppdrag att genomföra en grundutbildning för nyckelpersoner i frivilliga förstärkningsresurser. Kursen vänder sig till medlemmar i alla frivilliga försvarsorganisationer och genomförs regionalt och kopplas till det län där den genomförs. Det är därför viktigt att du som deltagare i första hand bor i det län där kursen genomförs. Resor och eventuell ersättning för förlorad arbetsinkomst betalas ut av Försvarsutbildarna/ Civilförsvarsförbundet. I första hand prioriteras du som är en nyckelperson inom vår organsiation. KURSPLATs och datum meddelas senare via hemsidan 22 Svenska blå stjärnan Utbildningskatalog

13 KONTROLLBEREDSKAP FÖR FRISKA HONUNGSBIN Detta är en kurs med syftet att ge god kunskap om bisjukdomar och att skapa beredskap för framtida sjukdomsövervakning och bekämpning. Under kursen kommer vi att teoretiskt gå igenom generell sjukdomsspridning, sjukdomar, parasiter och skadegörare hos honungsbin. Praktiska moment är besiktning, diagnos och provtagning av bisamhället och arbetsgången vid utbrott, journalföring m.m. Kursen vänder sig till dem som är godkända biodlare (biodlare som genomgått kursen godkänd biodlare) eller har genomgått utbildning till bitillsynsman och är intresserade av att vara behjälpliga vid eventuella utbrott. KURSPLATs och datum meddelas via hemsidan. Kursen genomförs våren BEREDSKAP TALLVEDSNEMATOD Under 2015 kommer vi att på försök genomföra kursen Beredskap tallvedsnematod. Det är ett första steg i ett nytt samarbete med Jordbruksverket. Detta är en ny kurs med syftet att ge god kunskap kring Tallvedsnematoden som kan orsaka stora skador och ta död på tallar och andra barrträd. Kunskapen är viktig för att skapa en god beredskap för framtida angrepp och bekämpning. Är du intresserad av detta beredskapsområde och denna kurs, skicka ett mejl till Övriga uppdrag Utöver uppdragsutbildningar har vi även uppdrag /samarbete med andra myndigheter och organisationer. GRÄSPROVTAGARE TILL STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN Strålsäkerhetsmyndigheten har i samverkan med Jordbruksverket en landsomfattande organisation för provtagning av betesgräs, vallfoder och spannmål. Organisationen sätts in i händelse av radioaktivt nedfall. Detta är en viktig del av samhällets krisberedskap. Strålsäkerhetsmyndigheten har sedan 2006 avtal med Svenska Blå Stjärnan, Svenska Lottakåren och Bilkåren om verksamhetsledning, provtagning, hantering och transport till utsedda beredskapslaboratorier. Strålsäkerhetsmyndigheten utbildar verksamhetsledare som planerar och leder verksamheten i sitt län. I varje län är målet att det ska finnas verksamhetsledare från organisationerna Svenska Blå Stjärnan, Svenska Lottakåren, Bilkåren, det vill säga minst tre verksamhetsledare per län. Verksamhetsledarna ansvarar för att rekrytera och utbilda provtagare, stycken per län. Grundutbildningen för verksamhetsledarna är två dagar, med en årlig uppföljningsdag. Hela organisationen övas vid en fältövning under en dag på hösten. Är du intresserad av att bli gräsprovtagare? Mejla till OLJESKADAT VILT Vi har tidigare utbildat medlemmar i att sanera oljeskadat vilt. Utbildningen gavs i samarbete med Katastrofhjälp Fåglar och Vilt (KFV) som har viltrehabiliteringar på många platser i Sverige. Utbildningar i sanering har även getts lokalt av olika förbund. Utbildade medlemmar har varit ute i skarpt läge och tvättat oljeskadade fåglar i bland annat kommunerna Tjörn och Järfälla. Vid båda dessa tillfällen ställde stjärnorna upp helt ideellt. På grund av att vi i år inte fått några medel till dessa utbildningar finns det i nuläget inga inplanerade kurser. DJURSJUKHUSEN Svenska Blå Stjärnan har arbetat för djursjukvård i Göteborgsområdet sedan Från 1967 ansvarar en stiftelse för driften av Blå Stjärnans Djursjukhus AB i Göteborg. I Borås har Svenska Blå Stjärnan arbetat för djurvård sedan fick Svenska Blå Stjärnan i Borås status som djursjukhus och drivs numera i stiftelseform. Sedan 1969 har stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholm arbetat för djursjukvård och är en betydande delägare av Stockholms Regiondjursjukhus med de tre enheterna Djursjukhuset Albano, Regiondjursjukhuset Bagarmossen och Gärdets Djurklinik. I Göteborg, Borås och Stockholm finns Blå Stjärnor med i stiftelsernas styrelse. SVENSKA BLÅ STJÄRNAN OCH STUDIEFRÄMJANDET Svenska Blå Stjärnan har samarbete med Studiefrämjandet som är ett av Sveriges största studieförbund. De arbetar nära föreningar och grupper, där de ger stöd till människor som vill lära och utvecklas tillsammans med andra. Studiefrämjandets profilområden är natur, djur, miljö och kultur. Studiefrämjandet samarbetar med några av Sveriges största natur-, miljö- och friluftsorganisationer. De är partipolitiskt, fackligt och religiöst obundna. Läs mer på studieframjandet.se FRIVILLIGA RESURSGRUPPEN FRG FRÅN ALLA FRIVILLIGORGANISATIONER Tänk dig att det händer något allvarligt i din kommun. En stor olycka eller brand, plötslig översvämning, att vattnet blir förorenat eller någon annan så kallad extraordinär händelse. I sådana situationer dyker det alltid upp människor som vill hjälpa till. Är du en av dem? Då kanske det skulle passa dig att vara med i FRG en frivillig resursgrupp. Civilförsvarsförbundet utbildar i FRG. Civilförsvarsförbundet utbildar medlemmar till frivilliga resursgrupper och deras ledare. De samordnar också rekryteringen till grupperna. Uppdraget kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. På Civilförsvarsförbundets hemsida civil.se kan du läsa mer om vilka befattningar och utbildningar det finns inom FRG-konceptet. Där hittar du också kontaktuppgifter till förbundets verksamhetsledare som kan svara på frågor om hur FRG-verksamheten ser ut i respektive område. 24 Svenska blå stjärnan Utbildningskatalog

14 Svenska Blå Stjärnan har under 2000-talet arbetat vid H Salmonellautbrott, Östergötland, 2003 H Stormen Gudrun, 2005 H Beredskap vid fågelinfluensan, Stockholm, 2006 H PRRS (grisvirus), Skåne, 2007 H Tvätt av oljeskadade fåglar, till och från under åren H Blåtunga, H Salmonella, Öland, 2009 H Salmonella, Östergötland, 2009 H Beredskap den nya influensan, nationellt, 2009 H Beredskap fågelinfluensa, Öland, 2010 H Gräsprovtagning i samband med Fukushima, Skåne, 2011 H Oljesanering, Tjörn, 2011 H Oljesanering, Söderhamn, 2011 H Salmonella, Östergötland, 2011 H Oljesanering, Järfälla, 2012 H Oljesanering, västkusten, 2012 H Salmonella foder, 2013 H Beredskap Branden i Västmanland, 2014 Svenska Blå Stjärnan har deltagit i övningar H Mul- och klövsjukeutbrott med inslag av fågelinfluensa, Skövde, 2006 H Fågelinfluensa, 2007 H Mjältbrand i foder, 2007 H Blåtunga, 2008 H Mul- och klövsjuka, 2010 H OLC operativa ledningscentraler, 2010 H Olivia, oljeskydd, 2010 H Gräsprovtagning, 2010 H Boilex, oljeskydd, 2011 H Oljeskydd, Gotland, 2011 H Oljeskydd, Västerås, 2012 H Refox, Strålsäkerhet, Skåne, 2012 H Epizootiövning, Stockholm, 2012 H Sambio, övning inom EU-projektet AntiBioThreat, Uppsala, 2013 H CBRNE och transporter, Växjö, 2013 Exempel på arbetsuppgifter H Arbete på operativ ledningscentral, callcenter, smittspårning, utdelning av vaccin/skyddskläder m.m. från förråd H Hjälp med upprättande av operativ ledningscentral H Fältarbete såsom att assistera veterinär H Träck- och blodprover H Vaccinering H Journalföring H Hantering vid avlivning H Flytt av djur H Transport av prover till laboratorium H Ge stöd till drabbade djurägare H Krishanteringshjälp till personal i fält H Avspärrning H Hjälp med information till djurägare H Assistera vid inventering av djur o.s.v. H Sanering av oljeskadat vilt H Evakuering av djur Barn- och ungdomsläger 2015 Svenska Blå Stjärnan har även läger för barn och ungdomar. I förbunden och i ungdomsavdelningarna runt om i landet anordnas kurser, studiebesök och aktiviteter inom djurområdet. Detta kan du läsa mer om på vår hemsida. Vill du att det ska hända något där du bor? Vill du ordna en aktivitet, boka en föreläsare eller arrangera en träff? Ta kontakt med Riksungdomsförbundet (RUF), för information. Vill du få en lägerfolder, mejla Svenska Blå Stjärnan Telefon svenskablastjarnan.se 26 Svenska blå stjärnan Utbildningskatalog

15 KONTAKTPERSONER I DITT FÖRBUND Blekinges förbund Ingalill Wallin Dalarnas förbund jenny Karlsson Gotlands förbund Helene Svahn Gävleborgs förbund Karin Adamsson Fält Göteborg & Bohus förbund Christina Lind / Hallands förbund Martina Rensch Jämtlands förbund eva Borgh Jönköpings förbund Susanne Bäckström Kalmars förbund Anita Strömgren Kronobergs förbund Wiveka Delin Norrbottens förbund SBS kansli Skaraborgs förbund Gun-Britt Bernlo / Skåneförbundet Tom Heidelbach Stockholms läns förbund Erika Ornstein Södermanlands förbund Katarina Stenberg Uppsala läns förbund Pia Svedberg Värmlands förbund Agneta Lång / Västerbottens förbund Helen Öberg Västernorrlands förbund SBS Kansli Västmanlands förbund SBS kansli Norra Älvsborgs förbund Cristina Larsson Södra Älvsborgs förbund Annika Johansson Örebros förbund Linda Schildt Arvidson Östergötlands förbund Carola Cederblad E-POST ADRESS Box 2034, Solna Tel Fax E-post hemsida svenskablastjarnan.se

Utbildningskatalog 2015 Svenska Blå Stjärnan

Utbildningskatalog 2015 Svenska Blå Stjärnan Utbildningskatalog 2015 Svenska Blå Stjärnan Innehåll Kursöversikt 4 Lär dig mer om djur 6 Vill du också bli en Blå Stjärna? 7 Uppdragsutbildningar Uppdragsutbildningar för Svenska Blå Stjärnans insatser

Läs mer

PROPOSITIONER. Riksstämma 2015 Gävle

PROPOSITIONER. Riksstämma 2015 Gävle PROPOSITIONER Riksstämma 2015 Gävle Centralstyrelsen Proposition 1 Centralstyrelsens proposition 1 till 2015 års Riksstämma Ändring av Svenska Blå Stjärnans stadgar antagna 2013 1A) Stadgar Blå Stjärnan

Läs mer

Bilaga 2 - beviljade uppdrag, FFO

Bilaga 2 - beviljade uppdrag, FFO Bilaga 2 - beviljade uppdrag, FFO Projekt Frivillig försvarsorganisation belopp 2015, kr Ledarskap - grundläggande SLK - Svenska Lottakåren 1 292 440 Provtagare inom Nationell strålberedskap SLK - Svenska

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Delrapport 1 för projektstöd inom kompetensutveckling

Delrapport 1 för projektstöd inom kompetensutveckling 1 Delrapport 1 för projektstöd inom kompetensutveckling Journalnummer: 2010-903 Projektnamn: Stödmottagare: Kontaktpersoner: Djurvälfärd kompetensutveckling i djurskyddskontroll inom svensk animalieproduktion.

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Ny utbildningsdocka för HLR-utbildningar

Ny utbildningsdocka för HLR-utbildningar Nytt från Civilförsvarsförbundet Sverige #1 (utgivningsdag 29 januari 2014) Kontaktuppgifter: E-post red@civil.se eller Box 2034, 169 02 Solna Första nyhetsbrevet Välkommen till Civilförsvarsförbundets

Läs mer

Agria Gris. Flexibla försäkringslösningar för dig som är lantbrukare

Agria Gris. Flexibla försäkringslösningar för dig som är lantbrukare Agria Gris Flexibla försäkringslösningar för dig som är lantbrukare Vågar du lita på turen? Agria Djurförsäkring erbjuder dig ett försäkringsskydd för dina djur om olyckan skulle vara framme. OBS! Om

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

BLADLUSEN. Föreläsningar! Årsmöte! Tips! Studiebesök! Mars 2007

BLADLUSEN. Föreläsningar! Årsmöte! Tips! Studiebesök! Mars 2007 BLADLUSEN Föreläsningar! Tips! Årsmöte! Mars 2007 Studiebesök! Vill du få hem Bladlusen via epost istället? Meddela din epost-adress till ulrica.danielsson@hotmail.com så fixar vi det. Har du egen erfarenhet

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Välkommen till SBR. Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! www.biodlarna.

Välkommen till SBR. Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! www.biodlarna. Välkommen till SBR Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! Foto: Janne Mårtensson Du vet väl att: 2/3 av det du har på tallriken är i något led

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Nytt från Civilförsvarsförbundet Sverige #2 (utgivningsdag onsdag 25 mars 2015) Kontaktuppgifter: E-post red@civil.se eller Box 2034, 169 02 Solna

Nytt från Civilförsvarsförbundet Sverige #2 (utgivningsdag onsdag 25 mars 2015) Kontaktuppgifter: E-post red@civil.se eller Box 2034, 169 02 Solna Nytt från Civilförsvarsförbundet Sverige #2 (utgivningsdag onsdag 25 mars 2015) Kontaktuppgifter: E-post red@civil.se eller Box 2034, 169 02 Solna Materialet i detta nyhetsbrev är skyddat av upphovsrättslagen

Läs mer

Välkommen till Biodlarna

Välkommen till Biodlarna Välkommen till Biodlarna Grattis! DU är nu en av drygt 11000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! Foto: Janne Mårtensson Du vet väl att: 2/3 av det du har på tallriken är i något

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter vilka regler gäller Jordbruksinformation 8 2008 Regler för dödsboägda och flerägda jord- och skogsbruksfastigheter Jord- och skogsbruksfastigheter, taxerade

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

VILDSVINSSYMPOSIUM - INLEDNING. Daniel Ligné Riksjaktvårdskonsulent Svenska Jägareförbundet

VILDSVINSSYMPOSIUM - INLEDNING. Daniel Ligné Riksjaktvårdskonsulent Svenska Jägareförbundet VILDSVINSSYMPOSIUM - INLEDNING Daniel Ligné Riksjaktvårdskonsulent Svenska Jägareförbundet INLEDNING ALLMÄNNA UPPDRAGET Stärka samverkan mellan lantbrukare, markägare och jägare Utarbeta verktyg: inventering,

Läs mer

Föl på väg. Gäller från 2013-01-01

Föl på väg. Gäller från 2013-01-01 Föl på väg Gäller från 2013-01-01 1 Försäkringar för avel och uppfödning I samarbete med ASVH, Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, har Agria tagit fram försäkringar som är särskilt anpassade

Läs mer

Agria Incident En hästförsäkring för människor

Agria Incident En hästförsäkring för människor Agria Incident En hästförsäkring för människor Gäller från 2013 01 01 Världens första hästförsäkring för människor När du tecknar en av Agrias hästförsäkringar ingår alltid Agria Incident. Det är en olycksfallsförsäkring

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (8) SI-SAM Fredrik Djurklou & Maria Pålsson 0722035873/0725203366 fredrik.djurklou@msb.se maria.palsson@msb.se Uppföljning och utvärdering av MSB:s

Läs mer

Försäkringar för nötkreatur

Försäkringar för nötkreatur Försäkringar för nötkreatur Försäkring och riskbedömning Att ha djur innebär också att ta risken att de skadar sig, dör eller blir sjuka. Nötkreatur är inget undantag. I lönsamhetsberäkningar inkluderas

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten

Läs mer

Vision för år 2015 och inriktningsplan för 2013

Vision för år 2015 och inriktningsplan för 2013 Vision för år 2015 och inriktningsplan för 2013 Civilförsvarsförbundet i Jönköpings län Innehållsförteckning Självskyddsutbildning sid. 3 Frivilliga resursgrupper sid. 4 Energiinformation sid. 5 Medlemsvård,

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö miljöersättning för naturfrämjande insatser på åkermark Ingår i landsbygdsprogrammet 1. På länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se kan du läsa

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av

Läs mer

Statens Controllerutbildning

Statens Controllerutbildning Statens Controllerutbildning 2007 Återkoppling Omvärlden Controllerrollen Analys och användning av resultat Förändringsarbete Verktyg och metoder Kvalificerad utbildning i verksamhetsstyrning E konomistyrningsverket

Läs mer

LindgrenHelde Kommunikation

LindgrenHelde Kommunikation LindgrenHelde Kommunikation Kurskatalog Våren 2015 Trivs bättre prestera mera - med klar och dialogisk kommunikation i kulturmöten och i konflikter! Gå en utbildning! På våra kurser får du båda nya kunskaper,

Läs mer

april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada.

april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada. april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada. brev Alla Klippan-sektioner får här ett nyhetsbrev. Hoppas jag! Kanske får du detta brev, fast det egentligen någon annan borde

Läs mer

Villapanelrapport Februari 2010

Villapanelrapport Februari 2010 Villapanelrapport Februari 2010 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden. Det är en återkommande rapport

Läs mer

LindgrenHelde Kommunikation

LindgrenHelde Kommunikation LindgrenHelde Kommunikation Kurskatalog Hösten 2014 LindgrenHelde KOMMUNIKATION KURSÖVERSIKT Hösten 2014 KURSDATUM Förbättra din kommunikation - och höja trivseln på jobbet! Välkommen att inspireras till

Läs mer

Solna 2012-08-14. Fadderutbildningar hösten 2012. Hejsan.

Solna 2012-08-14. Fadderutbildningar hösten 2012. Hejsan. Solna 2012-08-14 Fadderutbildningar hösten 2012 Hejsan. Nu har SIBF:s Styrgrupp för Nationellt Rekryteringsprogram (NRP) kommit så långt i planeringen att vi mer definitivt kan gå ut med information om

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Instruktion för Rakel driftinformation i WIS

Instruktion för Rakel driftinformation i WIS MSB-1.5 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (9) Instruktion för Rakel driftinformation i WIS Rakelanvändare får löpande driftinformation om Rakel och information om planerade och akuta driftstörningar

Läs mer

Alla deltagare får också ett exemplar av lärarhandledningen Att öppna nya världar.

Alla deltagare får också ett exemplar av lärarhandledningen Att öppna nya världar. Källa till webbadress: http://www.riksteatern.se/content/forelasningatt-oppna-nya-varldar-0 Om att gå på teater med barn i förskola och skola Att gå på teater kan vara en fantastisk upplevelse och bli

Läs mer

Rekrytering av ledningspersonal till Motor och Transportenhet. Beskrivning av verksamhet och krav.

Rekrytering av ledningspersonal till Motor och Transportenhet. Beskrivning av verksamhet och krav. Rekrytering av ledningspersonal till Motor och Transportenhet. Beskrivning av verksamhet och krav. Bakgrund MTE är en ny verksamhet inom ramen för samhällets krisberedskap. Den syftar till att skapa en

Läs mer

Remiss nya stadgar. Till SPF distrikt och SPF föreningar

Remiss nya stadgar. Till SPF distrikt och SPF föreningar November 2013 Till SPF distrikt och SPF föreningar Remiss nya stadgar Hur kan SPF möta framtidens utmaningar? Kongressen 2011 beslöt att Förbundsstyrelsen skulle tillsätta en arbetsgrupp för att förbereda

Läs mer

VI BEHÖVER DIN HJÄLP MED ATT FYLLA I EN ENKÄT!

VI BEHÖVER DIN HJÄLP MED ATT FYLLA I EN ENKÄT! Arbetsvetenskap, Ekonomi och Miljöpsykologi Till elev på naturbruksgymnasium På SLU i Alnarp vill vi genomföra en attitydundersökning: Hur attraheras och motiveras människor till att arbeta som anställda

Läs mer

Självskadeprojektet för VGR och Örebro

Självskadeprojektet för VGR och Örebro Självskadeprojektet för VGR och Örebro Projektansvarig Lise-Lotte Risö Bergerlind Projektledare Jerry Bergström VGR-Noden Bakgrund I en överenskommelse mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) och

Läs mer

Survey Speldesign och programmering Förväntningsenkät 2012

Survey Speldesign och programmering Förväntningsenkät 2012 1 of 11 2012-10-10 09:37 Survey Speldesign och programmering Förväntningsenkät 2012 Helena Petrini Number of evaluated questionnaires: Question Result n Frågor om dina förväntningar på dina studier vid

Läs mer

LÄN NAMN KONTAKT ERBJUDER UTBILDNING Therese Sehlstedt. therese.sehlstedt@boden.se

LÄN NAMN KONTAKT ERBJUDER UTBILDNING Therese Sehlstedt. therese.sehlstedt@boden.se NORRBOTTEN LÄN NAMN KONTAKT ERBJUDER UTBILDNING Therese Sehlstedt therese.sehlstedt@boden.se introduktion till HAP, VÄSTERBOTTEN Olov Stenlund olov.stenlund@skelleftea.se HAP-utbildningar HAP. LOKALT Boden

Läs mer

Dnr 5.1.16-5994/15 REMISS 2015-09-04. Enligt sändlista 1(4) Avdelningen för djurskydd och hälsa Karin Åhl

Dnr 5.1.16-5994/15 REMISS 2015-09-04. Enligt sändlista 1(4) Avdelningen för djurskydd och hälsa Karin Åhl 1(4) REMISS Dnr 5.1.16-5994/15 2015-09-04 Avdelningen för djurskydd och hälsa Karin Åhl Enligt sändlista Förslag på ny föreskrift - Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:16) om obligatorisk hälsokontroll

Läs mer

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 SMHI/SGI-seminarium Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 Länsstyrelsernas nätverk om klimatanpassning Diskussion och workshop om framtida samarbetsområden Klimatanpassningssamordnarnas

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

JAKT FÖR ALLA TILLGÄNGLIGHET. Jakt- och naturarrangemang 2015. Naturupplevelser Spänning Kamratskap

JAKT FÖR ALLA TILLGÄNGLIGHET. Jakt- och naturarrangemang 2015. Naturupplevelser Spänning Kamratskap JAKT FÖR ALLA TILLGÄNGLIGHET Jakt- och naturarrangemang 2015 Utgångspunkten är att den person som blivit funktionsnedatt av olycka, sjukdom eller är funktionsnedsatt sedan födsel så långt som möjligt också

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om frivillig organiserad hälsokontroll

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om frivillig organiserad hälsokontroll

Läs mer

Välkommen till Df academy och våra utbildningar!

Välkommen till Df academy och våra utbildningar! Välkommen till Df academy och våra utbildningar! Som Premium Partner till Promethean och ActivBoard samt certifierad utbildare för SMART Board erbjuder vi på Df academy ett antal utbildningar, som planeras

Läs mer

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering De frivilliga försvarsorganisationerna En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering Frivillighetens samhällsbetydelse Det civila samhällets många ideella organisationer har länge haft en

Läs mer

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Utbildningar och träffar 2015 JANUARI 13 14 Rädda Barnen bevakar FN:s barnrättskommittés utfrågning av den svenska regeringen i Genève Regeringen ansvarar

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

Bilaga till huvudenkät PM. Sammanställning av svar på frågor i april 2012 från de berörda frivilliga försvarsorganisationerna

Bilaga till huvudenkät PM. Sammanställning av svar på frågor i april 2012 från de berörda frivilliga försvarsorganisationerna MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (26) INRI Tommy Arnesson 010-240 4270 tommy.arnesson@msb.se Björn Körlof 010-240 4066 bjorn.korlof@msb.se Bilaga till huvudenkät PM. Sammanställning

Läs mer

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare PROMEMORIA Vårt dnr 2015-09-16 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI ENERGI & INNEMILJÖ ERFARENHETSTRÄFFAR FASTIGHETSTEKNIK JURIDIK PERSONLIG UTVECKLING KUNDER & MARKNAD UTEMILJÖ KURSÖVERSIKT

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Sveriges villaägare om grannrelationer. Rapport september 2010

Sveriges villaägare om grannrelationer. Rapport september 2010 Sveriges villaägare om grannrelationer Rapport september 2010 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden.

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Uppdraget Föreningen skapar förutsättningar för hållbara

Läs mer

Nio procent av de nyanställda är kvinnor

Nio procent av de nyanställda är kvinnor TYAs RAPPORT: REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 2013 Nio procent av de nyanställda är kvinnor Varje utbildningsplats är viktig för branschen Denna rapport kompletterar TYAs Arbetskraftsbarometer juni 2013.

Läs mer

Praktiska upplysningar

Praktiska upplysningar Praktiska upplysningar Förtroendemannautbildning Kurserna är kostnadsfria för dig om inte annat anges i inbjudan. Du som är förtroendevald deltar på betald arbetstid från arbetsgivaren enligt Förtroendemannalagen.

Läs mer

diagrambilaga skapande skola

diagrambilaga skapande skola diagrambilaga skapande skola Del 1 Här presenteras resultaten från sammanställningen av redovisningar. 1. Deltagande barn elever per år, antal År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 0 10 000 20 000 30 000 40 000

Läs mer

KOSTNADSANALYS. Transportstyrelsen. Författare Karin Armgarth Projektledare Helene Nord 7 september 2012 2012 Skill

KOSTNADSANALYS. Transportstyrelsen. Författare Karin Armgarth Projektledare Helene Nord 7 september 2012 2012 Skill KOSTNADSANALYS Transportstyrelsen Författare Karin Armgarth Projektledare Helene Nord 7 september 2012 2012 Skill Om Skill Skill grundades 1997 och erbjuder akademikers kompetens genom rekrytering, uthyrning

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 1.1 Inledning En stor del av föreningens styrelsearbete har inriktats mot att fortbilda och kompetensutbilda

Läs mer

Låt inte salmonella golva dig

Låt inte salmonella golva dig NY UNIK FÖRSÄKRING FRÅN LRF Låt inte salmonella golva dig Kom snabbt på fötter med Salmonellahjälpen Proffshjälp direkt när din gård spärras Sverige är bland de främsta länderna i världen på att bekämpa

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner

Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner Guiden beskriver hur Räddningstjänsternas kontaktpersoner ska godkänna och prioritera sina anställdas anmälningar till kurser och program som anordnas av

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Utbildning Katalog Hösten 2015

Utbildning Katalog Hösten 2015 Utbildning Katalog Hösten 2015 Trivs bättre prestera mera - med klar och dialogisk kommunikation i kulturmöten och i konflikter! - Det är lönsamt att investera i medarbetarnas utbildning! På våra kurser

Läs mer

Läkarförbundet. under hela ditt yrkesliv

Läkarförbundet. under hela ditt yrkesliv Läkarförbundet under hela ditt yrkesliv Var med och forma utvecklingen Du gör ett klokt val som blir medlem i Läkarförbundet. Ju fler medlemmar vi är, desto större tyngd får vi att driva frågor som är

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening Kursprogram 2015 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver för att på bästa sätt

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Region Syd hösten 2007. Kurser och aktiviteter. för STs förtroendevalda

Region Syd hösten 2007. Kurser och aktiviteter. för STs förtroendevalda Region Syd hösten 2007 Kurser och aktiviteter för STs förtroendevalda Innehåll LEDARSKAPSDAGEN PÅ TURNING TORSO... 1 IDEKONFERENS FÖR ORDFÖRANDEN, SO, REGIONALA RÅDET... 3 GRUNDUTBILDNING I ARBETSMILJÖ...

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Manual till Max medlemsregister

Manual till Max medlemsregister 2012-08-31 Manual till Max medlemsregister Du loggar in i systemet genom att i gå in på Civilförsvarsförbundets hemsida www.civil.se och hålla muspekaren på Logga in längst uppe till höger i huvudribban

Läs mer

Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3

Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3 Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3 Innehåll 1. Referensbiblioteket i VISS... 2 2. Att söka efter referenser i referensbiblioteket... 2 3. Inmatning av nya referenser... 3

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

Övervakning av influensa säsongen 2013-2014

Övervakning av influensa säsongen 2013-2014 Övervakning av influensa säsongen 2013-2014 SMI-dag om influensa, 2 oktober 2013 Hélène Englund AP-E, SMI död intensivvård sjukhusvård smittade Hälsorapport Nyhet: Nytt populationsbaserat övervakningssystem

Läs mer

KURSKATALOG HT 14/VT 15 2014-10-15

KURSKATALOG HT 14/VT 15 2014-10-15 KURSKATALOG HT 14/VT 15 2014-10-15 INVENTERING I STYRELSEN Nyligen mötte jag en vän som skulle till sitt arbete och inventera lagret. Minnen från inventeringar på mina gamla extraarbeten/sommarjobb kommer

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Bilaga Dnr a06-1969 En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Från januari 2004 till oktober 2006 har antalet medlemmar som arbetar som personlig

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

FRG NORR REGIONAL ÖVNING 2014-11-29 RAPPORT FRÅN ÖVNINGEN OCH INTERVJUER MED MEDVERKANDE

FRG NORR REGIONAL ÖVNING 2014-11-29 RAPPORT FRÅN ÖVNINGEN OCH INTERVJUER MED MEDVERKANDE FRG NORR REGIONAL ÖVNING 2014-11-29 RAPPORT FRÅN ÖVNINGEN OCH INTERVJUER MED MEDVERKANDE Bild- och textdokumentation av Patrik Vuorio, VolunteerPower Sweden RAPPORT FRÅN ÖVNING 2014-11-29 ALLMÄNT OM ÖVNINGEN

Läs mer

Civilförsvarsförbundets

Civilförsvarsförbundets för Civilförsvarsförbundets AKUTGRUPPER 2012-01-24 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 2 AKUTGRUPPSVERKSAMHET sid 3 Akutgruppernas beredskap Övriga uppgifter Tystnadslöfte ANSVARSFÖRDELNING inom ORGANISATIONEN

Läs mer

Sveriges villaägare om privatekonomin 2011. Rapport december 2010

Sveriges villaägare om privatekonomin 2011. Rapport december 2010 Sveriges villaägare om privatekonomin 2011 Rapport december 2010 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden.

Läs mer

AKMC Akutsjukvården i Västerbotten

AKMC Akutsjukvården i Västerbotten AKMC Akutsjukvården i Västerbotten Inbjudan till trafikinstruktörsutbildning för utryckningsförare hösten 2015 Akut- och katastrofmedicinskt centrum (AKMC) är en del av Akutsjukvården Västerbotten. Inom

Läs mer

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare PROMEMORIA Vårt dnr 2011-05-12 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla

Läs mer

Innehållsförteckning extrainsatt sommarnummer

Innehållsförteckning extrainsatt sommarnummer Nytt från Civilförsvarsförbundet Sverige #3.5 (utgivningsdag lördag 20 juni 2015) Kontaktuppgifter: E-post red@civil.se eller Box 2034, 169 02 Solna Materialet i detta nyhetsbrev är skyddat av upphovsrättslagen

Läs mer