Utbildningskatalog 2015 Svenska Blå Stjärnan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningskatalog 2015 Svenska Blå Stjärnan"

Transkript

1 Utbildningskatalog 2015 Svenska Blå Stjärnan

2 Innehåll Kursöversikt 4 Lär dig mer om djur 6 Vill du också bli en Blå Stjärna? 7 Uppdragsutbildningar Uppdragsutbildningar för Svenska Blå Stjärnans insatser vid kris 9 Urval av deltagare 10 Anmälan till kurs 10 Grundutbildningar Introduktionskväll 12 Risk- och säkerhetsutbildning 12 Grundkurs 1 12 påbyggnadsutbildningar Grundkurs 2 14 inriktning ägg- & broilerproduktion 14 inriktning får 14 inriktning gris 14 fördjupningsutbildningar Hantering av nötkreatur 16 Smittskyddsutbildning 16 nöt/får/gris, fördjupning 16 fjäderfä/häst, fördjupning 18 Villkorad läkemedelsanvändning 18 Provtagningskurs 18 OLC-utbildning 20 Traktor och inomgårdsmekanik 20 Foto OMSLAG Anders Wahl REPETITIONSUTBILDNINGAR Regionala repetitionstillfällen i ditt förbund 20 Handledning på praktikgård 21 ÖVRIGA UPPDRAGSUTBILDNINGAR Stabs- och informationsstöd 23 Ledarskapsutbildning 23 Grundläggande utbildning i svensk krisberedskap 23 Kontrollberedskap för friska honungsbin 24 Beredskap tallvedsnematod 24 ÖVRIGA UPPDRAG Gräsprovtagning 24 Oljeskadat vilt 24 Djursjukhus 25 Studiefrämjandet 25 FRG Frivilliga Resursgruppen 25 Övning/skarpt läge BARN- OCH UNGDOMSLÄGER 27 KONTAKTPERSONER 28 Du vet väl att Svenska Blå Stjärnan finns på sociala medier! Följ oss på Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin och YouTube. Länkar hittar du på vår hemsida. Utbilda dig och bli en resurs för djuren i samhällets krisberedskap Svenska Blå Stjärnan arbetar för en god djurhållning och gott djurskydd från vardag till kris och katastrof. Frågan är inte om Sveriges produktionsdjur kommer att drabbas av olika smittor, utan frågan är när. Då gäller det att ha en god beredskap. Ett sätt är att engagera sig i Svenska Blå Stjärnan (SBS) och att utbilda sig för att kunna utgöra en resurs i samhällets krisberedskap. Du behövs! I Svenska Blå Stjärnans förbund och ungdomsavdelningar runt om i landet erbjuder vi spännande föreningsverksamhet. Det kan till exempel vara kurser, föreläsningar, studiebesök och aktiviteter, allt med djuren i fokus. Vi får besked om storleken på uppdragsmedlen från vår uppdragsgivare, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), efter att katalogen tryckts och vi reserverar oss därför för eventuella förändringar i kursutbudet på grund av detta. Håll dig uppdaterad om kursutbudet. Gå in på vår hemsida svenskablastjarnan.se och följ oss på facebook.com/svenskablastjarnan och se vad som är på gång, centralt och ute i förbunden. Välkommen till utbildningsåret Foto Jonas Hägglund Solna, oktober 2014 Anna-Karin Hägglund Agronom/Utbildningskonsulent

3 Kursöversikt Introduktionskväll, ej obligatorisk Grundutbildningar Risk- och säkerhetsutbildning + Grundkurs 1 t Överenskommelse tecknas, läs mer på sid 9 t Påbyggnadsutbildningar Grundkurs 2 Ägg- och broilerproduktion Grundkurs 2 Får Grundkurs 2 Gris t Fördjupningsutbildningar Hantering av nötkreatur Provtagningskurs Traktor och inomgårdsmekanik Smittskyddsutbildning fjäderfä/häst Smittskyddsutbildning nöt/får/gris Villkorad läkemedelsanvändning OLC-utbildning övriga UPPDRAGSutbildningar Ledarskapsutbildning Grundläggande utbildning i svensk krisberedskap Stabs- och informationsstöd Beredskap tallvedsnematod Kontrollberedskap för friska honungsbin Repetitionsutbildningar Förkunskapskrav: Risk- och säkerhetsutbildning + Grundkurs 1 Regionala repetitionstillfällen Handledning på praktikgård En mötesplats för djurintresserade Svenska Blå Stjärnan har samhällets uppdrag att ta hand om djuren vid kriser, katastrofer, utbrott av smitta och andra händelser som kan drabba djuren. Förutom vårt viktiga samhällsuppdrag har vi många olika föreningsaktiviteter och kurser för alla djurintresserade. Medlemskap kostar 100 kr per kalenderår. Du får då tillgång till aktiviteter och kurser samt medlemstidningen Blå Stjärnan fyra gånger per år. Läs mer om vår verksamhet och gör din medlemsanmälan på: svenskablastjarnan.se OBS! Du med överenskommelse är skyldig att upprätthålla dina djurkunskaper samt att betala medlemsavgiften.

4 foto Linus Höök Medlemskap Vill du också bli en Blå Stjärna? Då ska du bli en av oss. Svenska Blå Stjärnan är en mötesplats för djurintresserade i alla åldrar. Vi finns i hela landet och anordnar kurser, läger, föreläsningar och studiebesök, allt med djuren i fokus. Du behöver inte ha något eget djur för att vara medlem. Medlemsavgiften är 100 kr per kalenderår. Är ni flera på samma adress som vill vara medlemmar så betalar en person 100 kr och de andra bara 25 kr. Man får då bara en tidning per hushåll men självklart kan alla i familjen vara med lika mycket. Förutom nya kunskaper får du också många nya vänner både två- och fyrbenta. Det är enkelt att bli medlem via vår hemsida svenskablastjarnan.se. Har du frågor, kontakta gärna ditt lokala förbund eller ungdomsavdelning via vår hemsida, eller kontakta Svenska Blå Stjärnans centrala kansli, telefon eller mejl: Många förbund och ungdomsavdelningar skickar också ut lokala medlemsblad. Följ oss på facebook.com/svenskablastjarnan och läs om oss på svenskablastjarnan.se Passa på att gå en Grundkurs 2 i år! Här får du fördjupade kunskaper i djurskötsel, både i teori och praktik. Du kan välja mellan inriktning ägg- och broilerproduktion, gris eller får. Lär dig mer om djur Syftet med vår verksamhet är att sprida kunskap om god djurhållning och samtidigt vara en mötesplats för djurvänner i alla åldrar. Vi vänder oss både till barn, ungdomar och vuxna, vilket ger hela familjen möjlighet att utöva ett gemensamt intresse. Utbildning är en viktig del av vår verksamhet och hos oss hittar du kurser till både nytta och nöje. I den här katalogen kan du läsa om Svenska Blå Stjärnans centrala utbildningar. I förbunden och i ungdomsavdelningarna runt om i landet bedrivs föreningsverksamhet såsom kurser, studiebesök och aktiviteter inom djurområdet. Se vidare på svenskablastjarnan.se Svenska Blå Stjärnans uppdragsutbildningar är utbildningar för dig som gillar djur och som vill göra en insats. Efter utbildningen har du kompetens att vara en resurs i samhällets krisberedskap, se vidare på sidan 9. Dessa kurser är kostnadsfria och du får även ersättning för förlorad arbetsinkomst. Att vara Blå Stjärna är meriterande även i det vanliga arbetslivet. Arbetsgivare som har insikt i vad det innebär att vara Blå Stjärna värderar kunskapen högt. ERIK ASKENBERGER är Blå Stjärna sedan 2011 och gick senast Grundkurs 2 fjäderfä på Stora Segerstad och Värnamo naturbruksgymnasium i Reftele. Vad fick du med dig från kursen? Det var intressant att få vara med hönorna och lära sig deras beteende. Det är nyttigt att komma ut i verkligheten och se hur det går till i de olika produktionsformerna. Teorin var också bra, lärarna är kompetenta och duktiga. Jag fick svar på alla frågor och kände mig betydligt kunnigare när kursen var slut. Att gå på kurs är för mig ett sätt att få vara nära djur samtidigt som jag får kunskap och kan göra nytta i samhället. 6 Svenska blå stjärnan Utbildningskatalog

5 Foto Anders Wahl Uppdragsutbildningar UPPDRAGSUTBILDNINGAR FÖR SVENSKA BLÅ STJÄRNans INSATSER VID KRIS Svenska Blå Stjärnan har uppdrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att utbilda medlemmar för insatser i samhällets krisberedskap. Dessa utbildningar är kostnadsfria. Du kan delta i uppdragsutbildningarna från och med det år du fyller 16 år. En överenskommelse* tecknas med organisationen (efter avslutad Grundkurs 1) att stå till samhällets förfogande vid kriser. Ersättning utgår i form av fria resor till och från kursplatsen samt fri kost och logi under kursen. Dagpenning erhålls för förlorad arbetsinkomst med 90 % av sjukpenninggrundande inkomst delat med 365, om kursen är tre dagar eller längre. Är kursen kortare utgår dagersättning med 72 kr/dag. Är du studerande får du för närvarande 130 kr/dag. Utbetalningen sker i regel den 25 varje månad efter det att du har gått kurs. Under kursen är du försäkrad. *Överenskommelse Utbildning, kost och logi samt resor är kostnadsfria för den enskilde Blå Stjärnan när han/hon deltar i våra uppdragsutbildningar. De som deltar i dessa utbildningar förbinder sig i utbyte att skriva en överenskommelse med organisationen Svenska Blå Stjärnan. I överenskommelsen står det att man ansvarar för att upprätthålla sina djurskötarkunskaper och att man står till förfogande som en resurs i händelse av en kris i samhället. Detta i den mån man kan vid det aktuella tillfället. Det kan exempelvis handla om ett större utbrott av djursmitta, oljeskadade fåglar eller att hjälpa lantbrukare som drabbats på olika sätt. Överenskommelsen löper i fyraårsperioder och förlängs automatiskt. Den som skrivit överenskommelse med organisationen är skyldig att betala medlemsavgiften samt att genomföra minst tio dagars repetitionsutbildning under en fyraårsperiod. Repetitionen kan du göra på en gård på din ort, via ett lokalt anordnat repetitionstillfälle i ditt förbund eller hos distriktsveterinär. Foto Jenny Schultzberg 8 Svenska blå stjärnan Utbildningskatalog

6 Urval av deltagare För uppdragsutbildningar har Svenska Blå Stjärnan ett speciellt uttagningssystem. Vi tar emot anmälningar centralt. Tolv veckor innan kursstart får respektive förbunds utbildningsansvarige information om vilka medlemmar från deras förbund som sökt en utbildning. Den utbildningsansvarige har kunskap om vilken utbildning medlemmarna i förbundet har och vilken vidareutbildning som är aktuell. Det är viktigt att Svenska Blå Stjärnan har utbildade funktionärer över hela landet. Cirka 10 veckor innan kursstart får du besked om du fått plats på kursen eller om du står på väntelista. Det kan hända att du får vänta till nästa kurstillfälle om det är många som sökt från din region. Om du inte skulle få en plats, skicka in en anmälan till nästa kurstillfälle som passar dig. Bekräftelse och kallelse till våra kursdeltagare skickas ut via e-post. Kom ihåg att meddela oss om du bytt e-postadress. Foto pernille tofte Anmälan till kurs Anmälningsblankett finns på Svenska Blå Stjärnans hemsida svenskablastjarnan. se. Kontakta oss om du inte har någon möjlighet att skicka in din anmälan via hemsidan. Anmälningstrycket på våra utbildningar är mycket stort så skicka in din anmälan så snart som möjligt. Är du sen med din anmälan, kontakta Svenska Blå Stjärnans kansli. Eventuellt kan restplatser finnas. För att delta i Svenska Blå Stjärnans uppdragsutbildningar krävs att du är medlem. Medlemskap för ett kalenderår kostar 100 kr. Familjemedlemskap för dig som bor på samma adress som en helbetalande medlem kostar 25 kr. Du kan ansöka om medlemskap på vår hemsida eller ringa kansliet, tfn: kursadministration Bekräftelse på att vi har mottagit din anmälan får du inom kort efter det att anmälan har mottagits på kansliet. En depositionsavgift på 500 kr tas ut när du har blivit antagen till en kurs. Du får tillbaka pengarna efter genomförd kurs, mot läkarintyg om du är förhindrad att delta på grund av sjukdom, alternativt lämnat återbud senast tre veckor innan kursstart. Om du inte deltar i kursen och inte lämnar återbud senast tre veckor innan kursstart, fakturerar vi dig 500 kr om du inte redan har betalat depositionsavgiften. Om du får förhinder ber vi dig kontakta oss så snart som möjligt, tfn Vi stryker inte någon från kursen utan att först ha fått bekräftelse på återbudet. Det räcker således inte med att avstå från att betala depositionsavgiften. Kallelse skickas ut via e-post cirka fyra veckor innan kursstart med den information du behöver. Där finns bland annat information om hur du bokar dina resor. Vid återbud måste du själv avboka din resa. Kostnaden för ej avbokad biljett faktureras dig. 10 Svenska blå stjärnan Utbildningskatalog

7 Grundutbildningar INTRODUKTIONSKVÄLL Är du nyfiken på vad Svenska Blå Stjärnan gör och om det kan vara något för dig? Vad är Svenska Blå Stjärnan, vilka uppgifter finns för oss i samhällets krisberedskap och vad kan du som medlem bidra med? Under en kväll får du veta mer om Svenska Blå Stjärnan som organisation. Detta är ett bra tillfälle för dig som är intresserad av att gå uppdragsutbildningar. Introduktionskvällen är inte obligatorisk. Ingen förkunskap krävs. INTRODUKTIONSKVÄLLARNA kommer att ges under 2015 KURSPLATs och datum meddelas senare via hemsidan KURSPLATS Naturbruksgymnasiet Nuntorp Segragymnasiet, Östra Ljungby Berga naturbruksgymnasium, Västerhaninge Friskolan (Naturbuksgymnasiet) Nytorp, Arbrå Stora Segerstad och Värnamo naturbruksgymnasium, Reftele DATUM juni 9 17 juni 22 juni 30 juni 23 juni 1 juli 24 okt 1 nov Foto pernille tofte RISK- OCH SÄKERHETSUTBILDNING, TVÅ DAGAR Efter genomförd Risk- och säkerhetsutbildning har du en bra grund att stå på för att kunna hjälpa dina medmänniskor om olyckan är framme. Genom upplevelsebaserad undervisning och mycket praktiska övningar får du lära dig att agera som förstahandsperson vid en trafikolycka, vid brand eller annan olycka. Kursen omfattar två intensiva dagar och ges i samarbete med Räddningstjänsten. Ankomst och aktivitet kvällen före kursstart. Ingen förkunskap krävs. KURSPLATS Räddningstjänsten, Halmstad Räddningstjänsten, Halmstad Räddningstjänsten, Halmstad DATUM februari april oktober GRUNDKURS ETT, NIO DAGAR Gillar du djur och livet på landet? Då är det här kursen för dig. Kursen ger dig kunskaper om lantbrukets djur, om deras behov och beteende, skötsel och vård. Undervisningen är både teoretisk och praktisk. Ladugårdsarbete med mjölkning både morgon och kväll sker på praktikgårdar och är en viktig del av kursen. Det praktiska arbetet ute i djurbesättningar leder till ökad kunskap och djurvana. Kursen är intensiv och fysiskt krävande. Efter godkänd kurs tecknar du en överenskommelse med Svenska Blå Stjärnan. Grundkurs 1 omfattar nio dagar och pågår under mellanliggande helg. Ankomst kvällen före kursstart. För att gå vidare till Grundkurs 2 behövs godkänd Risk- och säkerhetsutbildning samt Grundkurs 1. LAVE TUFVESSON är rektor på Berga naturbruksgymnasium. När han kom dit 1993 hade samarbetet med Svenska Blå Stjärnan redan varit i gång sedan länge. Genom åren har det hållits otaliga kurser på Berga, bland annat den nio dagar långa grundkursen, smittskydds- och repetitionskurser samt kurser i djurhantering. Lave upplever samarbetet med Svenska Blå Stjärnan som mycket positivt. Han brukar se fram emot kurserna, eftersom han träffar så många trevliga människor. Alla med olika bakgrund och erfarenheter. Det ger en bra kontakt och länk till samhället i övrigt som berikar. 12 Svenska blå stjärnan Utbildningskatalog

8 Påbyggnadsutbildningar GRUNDKURS TVÅ, FYRA DAGAR Dessa kurser ger dig fördjupade kunskaper om djurskötsel. Detta är viktigt för att vi ska kunna främja en god djurhållning och livsmedelssäkerhet samt ge ökad förståelse för smitt- och djurskydd inom lantbruket. En viktig del i kurserna utgör det praktiska arbetet ute i djurbesättningar, vilket leder till ökad kunskap och god djurvana. Förkunskapskrav: Risk- och säkerhetsutbildning och Grundkurs 1. Foto Anna-Karin Hägglund INRIKTNING ÄGG- OCH BROILERPRODUKTION, FYRA DAGAR Den här kursen ger dig goda grundkunskaper om ägg- och broilerproduktion. Du får lära dig om foder, avel, inhysningssystem och smittskydd för olika produktionsformer. Du kommer att få delta i den dagliga djurskötseln där det bland annat ingår hantering av höns. Kursen hette tidigare Grundkurs 2 fjäderfä. Kursinnehållet är detsamma som tidigare år men namnet är bytt på kursen. Ankomst kvällen före kursstart. KURSPLATS Stora Segerstad och Värnamo naturbruksgymnasium, Reftele DATUM september INRIKTNING FÅR, FYRA DAGAR Detta är en kurs som ger grundläggande kunskaper i fårskötsel och en genomgång av händelserna på en fårgård under ett år. Du får lära dig om olika raser, avel, utfodring, djurens beteende, smittskydd m.m. En viktig del av kursen är det praktiska arbetet och hantering av djuren på gården. Ankomst kvällen före kursstart. KURSPLATS Stora Segerstad och Värnamo naturbruksgymnasium, Reftele DATUM 9 12 april INRIKTNING GRIS, FYRA DAGAR Den här kursen ger dig goda kunskaper om grisar och om grisproduktion. Du lär dig om suggor, smågrisar och slaktsvin och får delta praktiskt vid bland annat skötsel och utfodring. Kursen tar upp avelsarbete i grisbesättningar, foder, hälsa, smittskydd, djurens beteende och djurmiljö. Ankomst kvällen före kursstart. KURSPLATS Stora Segerstad och Värnamo naturbruksgymnasium, Reftele DATUM februari 14 Svenska blå stjärnan Utbildningskatalog

9 Fördjupningsutbildningar SMITTSKYDDSUTBILDNING Smittskyddsutbildningen har tidigare varit en fyradagarskurs. Sedan två år tillbaka ges den istället uppdelad på två tillfällen. De två tillfällena är fristående från varandra och kan genomföras i den ordning som passar. Kursinnehållet är detsamma som tidigare år. Detta är ingen ny kurs för dig som gått fyradagarskursen. I mån av plats kan deltagare ändå få gå om kursen om det var länge sedan man gick den. Foto lotta pettersson SMITTSKYDDSUTBILDNING NÖT/FÅR/GRIS FÖRDJUPNING, TVÅ DAGAR Du får under denna kurs grundläggande kunskaper om olika typer av smittor på nöt, får, gris, lagstiftning/författningar, myndigheternas roll och saneringsarbete. Kursen är till största delen teoretisk men innehåller praktisk övning i en djurbesättning. Syftet med utbildningen är att utbilda smittskyddskunniga stjärnor som kan hjälpa till vid zoonos- och epizootiutbrott. Ankomst kvällen före kursstart. Förkunskapskrav: Risk- och säkerhetsutbildning, Grundkurs 1 och i första hand de som genomfört Grundkurs 2 (nöt, gris, fjäderfä, får eller häst). KURSPLATS Berga naturbruksgymnasium, Västerhaninge DATUM september SMITTSKYDDSUTBILDNING FJÄDERFÄ/HÄST FÖRDJUPNING, TVÅ DAGAR Du får under denna kurs grundläggande kunskaper om olika typer av smittor på fjäderfä och häst. Kursen är till största delen teoretisk men innehåller även praktisk övning i en djurbesättning. Syftet med utbildningen är att utbilda smittskyddskunniga stjärnor som kan hjälpa till vid zoonos- och epizootiutbrott. Ankomst kvällen före kursstart. Förkunskapskrav: Risk- och säkerhetsutbildning, Grundkurs 1 och i första hand de som genomfört Grundkurs 2 (nöt, gris, fjäderfä, får eller häst). KURSPLATS Berga naturbruksgymnasium, Västerhaninge DATUM november LENA ELIASSON-SELLING har varit medlem i Svenska Blå Stjärnan sedan 1960-talet. Hon är grisspecialist och arbetar som grishälsoveterinär på Svenska Djurhälsovården i Uppsala. Lena undervisar på smittskyddskursen, men har även haft kurser i läkemedelsanvändning och utbildat Blå Stjärnor i vaccinering av Blåtunga. Vilken nytta har du haft av Blå Stjärnor i ditt arbete? Blå Stjärnorna har stor betydelse. Ett bra exempel är när Salmonella cubana drabbade grisarna i Östergötland för några år sedan och Blå Stjärnorna gjorde en insats med handräckning och provtagning. Vi har också fått hjälp i arbetet med att utrota den smittsamma virussjukdomen PRRS. Därmed bidrog Svenska Blå Stjärnan till att Sveriges grisar återigen fått status som PRRS-fria. Till vardags finns det möjlighet att göra repetitionsdagar genom att följa med mig i mitt arbete med utredningar och förebyggande hälsovård på grisgårdar. Det är ett bra sätt att få inblick både i en grishälsoveterinärs arbete och arbetet på grisgårdarna. 16 Svenska blå stjärnan Utbildningskatalog

10 HANTERING AV NÖTKREATUR, TVÅ DAGAR Detta är en helgkurs för dig som vill lära dig mer om nötkreaturens beteende och hur vi hanterar dem. Du får även lära dig hur du på bästa sätt hanterar olika djurslag i en stressad akut situation eller vid behov av fixering. Teori och praktik varvas under helgen. Ankomst kvällen före kursstart. Förkunskapskrav: Risk- och säkerhetsutbildning, Grundkurs 1 och i första hand de som genomfört Grundkurs 2 (nöt, gris, fjäderfä, får eller häst). Foto pernille tofte KURSPLATS Naturbruksgymnasiet Nuntorp, Brålanda DATUM maj VILLKORAD LÄKEMEDELSANVÄNDNING, TRE DAGAR Denna utbildning är obligatorisk för personer som ska hantera läkemedel och injicera grisar, får och nötkreatur av köttras, detta enligt Jordbruksverkets föreskrifter SJVFS 2002:57. Det är viktigt att våra medlemmar har denna kunskap för att i en krissituation kunna assistera veterinärer. Ankomst kvällen före kursstart. Förkunskapskrav: Risk- och säkerhetsutbildning, Grundkurs 1 och i första hand de som genomfört Grundkurs 2 (nöt, gris, fjäderfä, får eller häst). KURSPLATS Naturbruksgymnasiet Uddetorp, Skara DATUM maj och 5 7 oktober Tanken med kursen är att lära ut grunderna kring provtagning. Vid ett skarp läge kommer Svenska Blå Stjärnan i första hand assistera veterinär. De som visar handlag för att provta djur kommer vid behov att få den uppgiften. PROVTAGNINGSKURS, TVÅ DAGAR Under denna kurs får du under ledning av veterinär lära dig att ta både träck- och blodprover på djurslagen får, nötkreatur och häst. Detta för att kunna vara behjälplig i arbete med smittspårning vid större utbrott av djursmitta. Förkunskapskrav: Risk- och säkerhetsutbildning, Grundkurs 1 och i första hand de som genomfört Grundkurs 2 (nöt, gris, fjäderfä, får eller häst). KURSPLATS Naturbruksgymnasiet Uddetorp, Skara DATUM 4 5 maj och september 18 Svenska blå stjärnan Utbildningskatalog

11 OLC-UTBILDNING, TVÅ DAGAR Detta är en kurs för dem som arbetar eller kommer att arbeta på en OLC, en operativ ledningscentral. Dessa centraler upprättas vid händelse av större utbrott av djursmitta. Från dessa leds och samordnas fältarbetet i det område där sjukdomen förekommer. Kursens syfte är att ge deltagarna en ökad kunskap om Jordbruksverkets krisorganisation samt arbetsgången vid händelse av större utbrott av djursmitta. KURSPLATs och datum meddelas senare via hemsidan REKRYTERING Det går bra att fylla i en intresseanmälan via vår hemsida. För att få gå kursen behövs god datorvana (excel, word) och god kännedom om Svenska Blå Stjärnan som exempelvis erhålles genom att ha genomfört ett flertal av våra uppdragsutbildningar. TRAKTOR OCH INOMGÅRDSMEKANIK, TRE DAGAR Den här utbildningen ger dig chansen att lära dig mer om traktorn som redskap i lantbruket. Du ges kunskaper i skötseln av traktorn, praktisk körning och användande av redskap. Andra halvan av utbildningen ägnas åt tekniken i ladugården. Hur fungerar foder-, utgödslings- och mjölkningsanläggningen och framför allt hur bör du agera om något skulle gå sönder? Kursen tar också upp vikten av säkerhet kring dessa moment. Ankomst kvällen före kursstart. Förkunskapskrav: Risk- och säkerhetsutbildning, Grundkurs 1, och i första hand de som genomfört Grundkurs 2 (nöt, gris, fjäderfä, får eller häst). KURSPLATS Stora Segerstad och Värnamo naturbruksgymnasium, Reftele DATUM september Repetitionsutbildningar REGIONALA REPETITIONSTILLFÄLLEN I DITT FÖRBUND Som utbildad medlem i Svenska Blå Stjärnan, med stor vilja att göra en insats vid händelse av kris eller katastrof i samhället, är det viktigt att hålla sina kunskaper vid liv. Inom Svenska Blå Stjärnans arbetsområde gör du det på bästa sätt genom att praktiskt arbeta med djur. Under året kommer förbunden i landet att anordna organiserade repetitionstillfällen där du har möjlighet att delta. Upplägget kan se olika ut i olika delar av landet när det gäller antal dagar, djurslag och form av repetition, men syftet är detsamma. Ta chansen att fräscha upp dina kunskaper, träffa Blå Stjärnor från ditt förbund och få arbeta och umgås med djur. Dessa repetitionstillfällen kommer att läggas ut på hemsidan. Håll dig uppdaterad via svenskablastjarnan.se Förkunskapskrav: Risk- och säkerhetsutbildning och Grundkurs 1. HANDLEDNING PÅ PRAKTIKGÅRD Du bestämmer själv på vilken gård och vid vilken tid på året du vill ut och praktisera. Innan du påbörjar din handledda praktik är det viktigt att du meddelar den utbildningsansvarige i ditt förbund, se telefonlista på sista sidan i katalogen. Vill du ha hjälp med att ordna en praktikgård kan ditt förbund eventuellt förmedla en kontakt. Enligt överenskommelsen ska du repetera minst tio dagar och du kan få ersättning för max 17 dagar under en fyraårsperiod. Det bästa är om du har möjlighet att sprida dina repetitionstillfällen över denna period och repetera 2 3 dagar varje gång. Du kan få reseersättning för max 15 mil enkel resa. Om du har längre till gården måste du stämma av detta med kansliet, innan du repeterar. Förkunskapskrav: Risk- och säkerhetsutbildning och Grundkurs 1. CAROLINA LILLIEHORN, 34 år, blev medlem i Svenska Blå Stjärnan Sedan 2011 har hon varit kursledare, bland annat på Grundkurs 2 får. Varför blev du kursledare? Jag har arbetat med ledarskap förut och fick frågan om jag ville ställa upp när det blev ett ledaravhopp på en av Svenska Blå Stjärnans kurser. Jag tackade ja och upptäckte att det var jättekul. Sedan dess har jag fortsatt. Vilka är dina uppgifter? Att vara Svenska Blå Stjärnans representant på plats, att se till att allt flyter och att kursdeltagarna trivs. Sedan är det roligt att ordna överraskningar, som till exempel en spännande utflykt eller en välfylld kaffekorg. Vilka egenskaper bör en kursledare ha? Man bör vara social, framåt och ganska prestigelös. Ödmjukhet är bra, att kunna lyssna in och förstå människors olika behov. Det kan vara en utmaning, men samtidigt är det både roligt och lärorikt. Foto privat 20 Svenska blå stjärnan Utbildningskatalog

12 Foto Apinordica Övriga uppdragsutbildningar STABS- OCH INFORMATIONSSTÖD, tre dagar Under utbildningen får du bland annat lära dig stabsmetodik, att upprätta stab och föra logg, juridik, kommunikations- och mediehantering. Efter utbildningen kan du fungera som en förstärkningsresurs i en stab på någon av våra krisberedskapsuppdrag. Det är Svenska Lottakåren som genomför denna kurs. KURSPLATS Älvkarleö herrgård, Älvkarleby DATUM mars / april / september LEDARSKAP grundläggande, TVÅ DAGAR, fyra TILLFÄLLEN Du kommer under utbildningens gång att få förståelse för gruppdynamikens processer, hur konflikter i en grupp uppstår och kan lösas och hur gruppen på bästa sätt kan arbeta för att lösa uppgiften och uppnå ett gemensamt mål på ett demokratiskt och inkluderande sätt. Utbildningen är uppdelad på två helger. Utbildningen omfattar även praktiska övningar utomhus där gruppens samarbetsförmåga blir praktiskt testad. Varmt välkommen till två spännande och utmanande ledarskapshelger! Det är Svenska Lottakåren som genomför denna kurs. KURSPLATS Älvkarleö herrgård, Älvkarleby DATUM februari, april / mars, maj / september, 6 8 november / oktober, 4 6 december GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING I SVENSK KRISBEREDSKAP, TRE DAGAR Kursen Grundläggande utbildning i svensk krisberedskap ger deltagarna grundläggande kunskaper om organisation, ansvar, författningsregler och resurser inom det svenska krishanteringssystemet på lokal, regional och central nivå. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har gett Försvarsutbildarna och Civilförsvarsförbundet i uppdrag att genomföra en grundutbildning för nyckelpersoner i frivilliga förstärkningsresurser. Kursen vänder sig till medlemmar i alla frivilliga försvarsorganisationer och genomförs regionalt och kopplas till det län där den genomförs. Det är därför viktigt att du som deltagare i första hand bor i det län där kursen genomförs. Resor och eventuell ersättning för förlorad arbetsinkomst betalas ut av Försvarsutbildarna/ Civilförsvarsförbundet. I första hand prioriteras du som är en nyckelperson inom vår organsiation. KURSPLATs och datum meddelas senare via hemsidan 22 Svenska blå stjärnan Utbildningskatalog

13 KONTROLLBEREDSKAP FÖR FRISKA HONUNGSBIN Detta är en kurs med syftet att ge god kunskap om bisjukdomar och att skapa beredskap för framtida sjukdomsövervakning och bekämpning. Under kursen kommer vi att teoretiskt gå igenom generell sjukdomsspridning, sjukdomar, parasiter och skadegörare hos honungsbin. Praktiska moment är besiktning, diagnos och provtagning av bisamhället och arbetsgången vid utbrott, journalföring m.m. Kursen vänder sig till dem som är godkända biodlare (biodlare som genomgått kursen godkänd biodlare) eller har genomgått utbildning till bitillsynsman och är intresserade av att vara behjälpliga vid eventuella utbrott. KURSPLATs och datum meddelas via hemsidan. Kursen genomförs våren BEREDSKAP TALLVEDSNEMATOD Under 2015 kommer vi att på försök genomföra kursen Beredskap tallvedsnematod. Det är ett första steg i ett nytt samarbete med Jordbruksverket. Detta är en ny kurs med syftet att ge god kunskap kring Tallvedsnematoden som kan orsaka stora skador och ta död på tallar och andra barrträd. Kunskapen är viktig för att skapa en god beredskap för framtida angrepp och bekämpning. Är du intresserad av detta beredskapsområde och denna kurs, skicka ett mejl till Övriga uppdrag Utöver uppdragsutbildningar har vi även uppdrag /samarbete med andra myndigheter och organisationer. GRÄSPROVTAGARE TILL STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN Strålsäkerhetsmyndigheten har i samverkan med Jordbruksverket en landsomfattande organisation för provtagning av betesgräs, vallfoder och spannmål. Organisationen sätts in i händelse av radioaktivt nedfall. Detta är en viktig del av samhällets krisberedskap. Strålsäkerhetsmyndigheten har sedan 2006 avtal med Svenska Blå Stjärnan, Svenska Lottakåren och Bilkåren om verksamhetsledning, provtagning, hantering och transport till utsedda beredskapslaboratorier. Strålsäkerhetsmyndigheten utbildar verksamhetsledare som planerar och leder verksamheten i sitt län. I varje län är målet att det ska finnas verksamhetsledare från organisationerna Svenska Blå Stjärnan, Svenska Lottakåren, Bilkåren, det vill säga minst tre verksamhetsledare per län. Verksamhetsledarna ansvarar för att rekrytera och utbilda provtagare, stycken per län. Grundutbildningen för verksamhetsledarna är två dagar, med en årlig uppföljningsdag. Hela organisationen övas vid en fältövning under en dag på hösten. Är du intresserad av att bli gräsprovtagare? Mejla till OLJESKADAT VILT Vi har tidigare utbildat medlemmar i att sanera oljeskadat vilt. Utbildningen gavs i samarbete med Katastrofhjälp Fåglar och Vilt (KFV) som har viltrehabiliteringar på många platser i Sverige. Utbildningar i sanering har även getts lokalt av olika förbund. Utbildade medlemmar har varit ute i skarpt läge och tvättat oljeskadade fåglar i bland annat kommunerna Tjörn och Järfälla. Vid båda dessa tillfällen ställde stjärnorna upp helt ideellt. På grund av att vi i år inte fått några medel till dessa utbildningar finns det i nuläget inga inplanerade kurser. DJURSJUKHUSEN Svenska Blå Stjärnan har arbetat för djursjukvård i Göteborgsområdet sedan Från 1967 ansvarar en stiftelse för driften av Blå Stjärnans Djursjukhus AB i Göteborg. I Borås har Svenska Blå Stjärnan arbetat för djurvård sedan fick Svenska Blå Stjärnan i Borås status som djursjukhus och drivs numera i stiftelseform. Sedan 1969 har stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholm arbetat för djursjukvård och är en betydande delägare av Stockholms Regiondjursjukhus med de tre enheterna Djursjukhuset Albano, Regiondjursjukhuset Bagarmossen och Gärdets Djurklinik. I Göteborg, Borås och Stockholm finns Blå Stjärnor med i stiftelsernas styrelse. SVENSKA BLÅ STJÄRNAN OCH STUDIEFRÄMJANDET Svenska Blå Stjärnan har samarbete med Studiefrämjandet som är ett av Sveriges största studieförbund. De arbetar nära föreningar och grupper, där de ger stöd till människor som vill lära och utvecklas tillsammans med andra. Studiefrämjandets profilområden är natur, djur, miljö och kultur. Studiefrämjandet samarbetar med några av Sveriges största natur-, miljö- och friluftsorganisationer. De är partipolitiskt, fackligt och religiöst obundna. Läs mer på studieframjandet.se FRIVILLIGA RESURSGRUPPEN FRG FRÅN ALLA FRIVILLIGORGANISATIONER Tänk dig att det händer något allvarligt i din kommun. En stor olycka eller brand, plötslig översvämning, att vattnet blir förorenat eller någon annan så kallad extraordinär händelse. I sådana situationer dyker det alltid upp människor som vill hjälpa till. Är du en av dem? Då kanske det skulle passa dig att vara med i FRG en frivillig resursgrupp. Civilförsvarsförbundet utbildar i FRG. Civilförsvarsförbundet utbildar medlemmar till frivilliga resursgrupper och deras ledare. De samordnar också rekryteringen till grupperna. Uppdraget kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. På Civilförsvarsförbundets hemsida civil.se kan du läsa mer om vilka befattningar och utbildningar det finns inom FRG-konceptet. Där hittar du också kontaktuppgifter till förbundets verksamhetsledare som kan svara på frågor om hur FRG-verksamheten ser ut i respektive område. 24 Svenska blå stjärnan Utbildningskatalog

14 Svenska Blå Stjärnan har under 2000-talet arbetat vid H Salmonellautbrott, Östergötland, 2003 H Stormen Gudrun, 2005 H Beredskap vid fågelinfluensan, Stockholm, 2006 H PRRS (grisvirus), Skåne, 2007 H Tvätt av oljeskadade fåglar, till och från under åren H Blåtunga, H Salmonella, Öland, 2009 H Salmonella, Östergötland, 2009 H Beredskap den nya influensan, nationellt, 2009 H Beredskap fågelinfluensa, Öland, 2010 H Gräsprovtagning i samband med Fukushima, Skåne, 2011 H Oljesanering, Tjörn, 2011 H Oljesanering, Söderhamn, 2011 H Salmonella, Östergötland, 2011 H Oljesanering, Järfälla, 2012 H Oljesanering, västkusten, 2012 H Salmonella foder, 2013 H Beredskap Branden i Västmanland, 2014 Svenska Blå Stjärnan har deltagit i övningar H Mul- och klövsjukeutbrott med inslag av fågelinfluensa, Skövde, 2006 H Fågelinfluensa, 2007 H Mjältbrand i foder, 2007 H Blåtunga, 2008 H Mul- och klövsjuka, 2010 H OLC operativa ledningscentraler, 2010 H Olivia, oljeskydd, 2010 H Gräsprovtagning, 2010 H Boilex, oljeskydd, 2011 H Oljeskydd, Gotland, 2011 H Oljeskydd, Västerås, 2012 H Refox, Strålsäkerhet, Skåne, 2012 H Epizootiövning, Stockholm, 2012 H Sambio, övning inom EU-projektet AntiBioThreat, Uppsala, 2013 H CBRNE och transporter, Växjö, 2013 Exempel på arbetsuppgifter H Arbete på operativ ledningscentral, callcenter, smittspårning, utdelning av vaccin/skyddskläder m.m. från förråd H Hjälp med upprättande av operativ ledningscentral H Fältarbete såsom att assistera veterinär H Träck- och blodprover H Vaccinering H Journalföring H Hantering vid avlivning H Flytt av djur H Transport av prover till laboratorium H Ge stöd till drabbade djurägare H Krishanteringshjälp till personal i fält H Avspärrning H Hjälp med information till djurägare H Assistera vid inventering av djur o.s.v. H Sanering av oljeskadat vilt H Evakuering av djur Barn- och ungdomsläger 2015 Svenska Blå Stjärnan har även läger för barn och ungdomar. I förbunden och i ungdomsavdelningarna runt om i landet anordnas kurser, studiebesök och aktiviteter inom djurområdet. Detta kan du läsa mer om på vår hemsida. Vill du att det ska hända något där du bor? Vill du ordna en aktivitet, boka en föreläsare eller arrangera en träff? Ta kontakt med Riksungdomsförbundet (RUF), för information. Vill du få en lägerfolder, mejla Svenska Blå Stjärnan Telefon svenskablastjarnan.se 26 Svenska blå stjärnan Utbildningskatalog

15 KONTAKTPERSONER I DITT FÖRBUND Blekinges förbund Ingalill Wallin Dalarnas förbund jenny Karlsson Gotlands förbund Helene Svahn Gävleborgs förbund Karin Adamsson Fält Göteborg & Bohus förbund Christina Lind / Hallands förbund Martina Rensch Jämtlands förbund eva Borgh Jönköpings förbund Susanne Bäckström Kalmars förbund Anita Strömgren Kronobergs förbund Wiveka Delin Norrbottens förbund SBS kansli Skaraborgs förbund Gun-Britt Bernlo / Skåneförbundet Tom Heidelbach Stockholms läns förbund Erika Ornstein Södermanlands förbund Katarina Stenberg Uppsala läns förbund Pia Svedberg Värmlands förbund Agneta Lång / Västerbottens förbund Helen Öberg Västernorrlands förbund SBS Kansli Västmanlands förbund SBS kansli Norra Älvsborgs förbund Cristina Larsson Södra Älvsborgs förbund Annika Johansson Örebros förbund Linda Schildt Arvidson Östergötlands förbund Carola Cederblad E-POST ADRESS Box 2034, Solna Tel Fax E-post hemsida svenskablastjarnan.se

Utbildningskatalog 2015 Svenska Blå Stjärnan

Utbildningskatalog 2015 Svenska Blå Stjärnan Utbildningskatalog 2015 Svenska Blå Stjärnan Innehåll Kursöversikt 4 Lär dig mer om djur 6 Vill du också bli en Blå Stjärna? 7 Uppdragsutbildningar Uppdragsutbildningar för Svenska Blå Stjärnans insatser

Läs mer

Utbildningskatalog 2017 Svenska Blå Stjärnan

Utbildningskatalog 2017 Svenska Blå Stjärnan Utbildningskatalog 2017 Svenska Blå Stjärnan Innehåll Kursöversikt 4 En mötesplats för djurintresserade 5 Medlemskap 6 Uppdragsutbildningar 7 Uttagning av deltagare 7 Grundutbildningar Informationsträff

Läs mer

PROPOSITIONER. Riksstämma 2015 Gävle

PROPOSITIONER. Riksstämma 2015 Gävle PROPOSITIONER Riksstämma 2015 Gävle Centralstyrelsen Proposition 1 Centralstyrelsens proposition 1 till 2015 års Riksstämma Ändring av Svenska Blå Stjärnans stadgar antagna 2013 1A) Stadgar Blå Stjärnan

Läs mer

FAQ frivilliguppdrag som kommunikatör hos länsstyrelser 2016

FAQ frivilliguppdrag som kommunikatör hos länsstyrelser 2016 FAQ frivilliguppdrag som kommunikatör hos länsstyrelser 2016 Vilka uppdrag rekryterar ni till nu? Criscom har fått medel från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för att rekrytera och utbilda frivilliga

Läs mer

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Centralstyrelsen föreslår Riksstämman att avslå motionen med motivering att: För närvarande har vi inga problem att rekrytera deltagare till grundkurs 1. Syftet

Läs mer

Nu även med regionala kurser!

Nu även med regionala kurser! Nu även med regionala kurser! Välkommen på kurs med Försvarsutbildarna Varje kurs med Försvarsutbildarna är unik beroende på ämnesområde, deltagare, utbildningsplats och lärare. En viktig gemensam nämnare

Läs mer

Bilaga 2 - beviljade uppdrag, FFO

Bilaga 2 - beviljade uppdrag, FFO Bilaga 2 - beviljade uppdrag, FFO Projekt Frivillig försvarsorganisation belopp 2015, kr Ledarskap - grundläggande SLK - Svenska Lottakåren 1 292 440 Provtagare inom Nationell strålberedskap SLK - Svenska

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Delrapport 1 för projektstöd inom kompetensutveckling

Delrapport 1 för projektstöd inom kompetensutveckling 1 Delrapport 1 för projektstöd inom kompetensutveckling Journalnummer: 2010-903 Projektnamn: Stödmottagare: Kontaktpersoner: Djurvälfärd kompetensutveckling i djurskyddskontroll inom svensk animalieproduktion.

Läs mer

Agria Gris. Flexibla försäkringslösningar för dig som är lantbrukare

Agria Gris. Flexibla försäkringslösningar för dig som är lantbrukare Agria Gris Flexibla försäkringslösningar för dig som är lantbrukare Vågar du lita på turen? Agria Djurförsäkring erbjuder dig ett försäkringsskydd för dina djur om olyckan skulle vara framme. OBS! Om

Läs mer

Frivilligorganisationer bidrar till ett säkrare samhälle. Vendela Dobson Frivilligsamordnare MSB

Frivilligorganisationer bidrar till ett säkrare samhälle. Vendela Dobson Frivilligsamordnare MSB Frivilligorganisationer bidrar till ett säkrare samhälle Vendela Dobson Frivilligsamordnare MSB Krisberedskap God beredskap för kriser Fallolyckor Drunkningsolyckor Strömavbrott Pandemier Bränder i byggnader

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Agria Får och Get. Gäller från

Agria Får och Get. Gäller från Agria Får och Get Gäller från 2015-01-01 Vågar du lita på turen? Agria Djurförsäkring erbjuder dig ett försäkringsskydd om oturen skulle vara framme. Med olika självriskalternativ kan vi skräddarsy en

Läs mer

organisation eller förening, möjligheten att utvecklas i din roll.

organisation eller förening, möjligheten att utvecklas i din roll. Ledarutveckling Du är viktig! Vi vill ge dig som arbetar med människor i grupp och dig som är aktiv i en organisation eller förening, möjligheten att utvecklas i din roll. Som cirkelledare, förtroendevald,

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Kan vi utbilda och träna framtidens lantbrukare och djurskötare?

Kan vi utbilda och träna framtidens lantbrukare och djurskötare? Kan vi utbilda och träna framtidens lantbrukare och djurskötare? Exempel på djurkurser med säkerhetsmål Djurkunskap grund Lantbruksdjurs skötsel Djursjukvård Arbetsliv naturbruk Arbetsmiljö och säkerhet

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Ny utbildningsdocka för HLR-utbildningar

Ny utbildningsdocka för HLR-utbildningar Nytt från Civilförsvarsförbundet Sverige #1 (utgivningsdag 29 januari 2014) Kontaktuppgifter: E-post red@civil.se eller Box 2034, 169 02 Solna Första nyhetsbrevet Välkommen till Civilförsvarsförbundets

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Stadgar. Svenska Blå Stjärnan 2013

Stadgar. Svenska Blå Stjärnan 2013 Stadgar Svenska Blå Stjärnan 2013 STADGAR SVENSKA BLÅ STJÄRNAN SBS 2013 STADGAR FÖR SVENSKA BLÅ STJÄRNANS SBS RIKSFÖRBUND INLEDNING Svenska Blå Stjärnan (SBS) är det centrala organet för SBS föreningar

Läs mer

Våra roller vid en kris

Våra roller vid en kris Våra roller vid en kris Ingår som en del i Handbok i kriskommunikation Krisberedskap bygger på samarbete Vi lever i ett sårbart samhälle, i en tid då hot och risker inte känner några nationsgränser. Allvarliga

Läs mer

StjärnfalletOktober 14

StjärnfalletOktober 14 StjärnfalletOktober 14 Medlemsblad för Blå Stjärnan i Älvsborg Djurskötardag Kaninhoppningstävling Informationsdag om husdjur Agilityträningen startar Matresa Westernträning Medlemsträffar i hästsektionen

Läs mer

Föl på väg. Gäller från 2013-01-01

Föl på väg. Gäller från 2013-01-01 Föl på väg Gäller från 2013-01-01 1 Försäkringar för avel och uppfödning I samarbete med ASVH, Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, har Agria tagit fram försäkringar som är särskilt anpassade

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Agria Incident En hästförsäkring för människor

Agria Incident En hästförsäkring för människor Agria Incident En hästförsäkring för människor Gäller från 2013 01 01 Världens första hästförsäkring för människor När du tecknar en av Agrias hästförsäkringar ingår alltid Agria Incident. Det är en olycksfallsförsäkring

Läs mer

Allt färre drömmer om tidig pension

Allt färre drömmer om tidig pension Allt färre drömmer om tidig pension Undersökning från Länsförsäkringar våren 2010 Källa: Länsförsäkringar Sammanfattning Jämförelse mellan när man vill gå i pension och när man tror att man kommer göra

Läs mer

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2014-02-27 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Solna 2012-08-14. Fadderutbildningar hösten 2012. Hejsan.

Solna 2012-08-14. Fadderutbildningar hösten 2012. Hejsan. Solna 2012-08-14 Fadderutbildningar hösten 2012 Hejsan. Nu har SIBF:s Styrgrupp för Nationellt Rekryteringsprogram (NRP) kommit så långt i planeringen att vi mer definitivt kan gå ut med information om

Läs mer

FRIVILLIGA FÖRSVARS- ORGANISATIONER

FRIVILLIGA FÖRSVARS- ORGANISATIONER FRIVILLIGA FÖRSVARS- ORGANISATIONER 18 FRIVILLIGA FÖRSVARSORGANISATIONER BILKÅREN Rekryterar och grundutbildar fordonsförare på tunga behörigheter h Försvarsmakten,Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

Djurvård/Djursjukvård

Djurvård/Djursjukvård Djurvård/Djursjukvård Naturbruksprogrammet - Djur Läs mer på www.nbgkalmar.se Årskurs 1 Året innehåller bl.a djurskötsel, djurskydd, djurbeteenden, djurens biologi Ditt första år på djurvård Under ditt

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens utbildningsoch övningsplan plan för den nationella strålskyddsberedskapen 2010

Strålsäkerhetsmyndighetens utbildningsoch övningsplan plan för den nationella strålskyddsberedskapen 2010 Sida: 1/6 PROMEMORIA Datum: 2010-02-23 Vår referens: 2010/660 Författare: Jan Johansson, Simon Karlsson, Robert Finck, Jonas Lindgren, Lena Wallberg, Karin Lindh Fastställd: Lynn Hubbard Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

På kurs med Försvarsutbildarna

På kurs med Försvarsutbildarna lunda r o n n a Få en lse. uppleve med s r u k å Gå p na. r a d l i b t su Försvar ber. m e c e d 15 Sök före På kurs med Försvarsutbildarna Varje kurs med Försvarsutbildarna är unik beroende på ämnesområde,

Läs mer

Mål/syfte med utbildningen och övningarna är att vidareutveckla samverkan mellan SSRS och Sjövärnskåren.

Mål/syfte med utbildningen och övningarna är att vidareutveckla samverkan mellan SSRS och Sjövärnskåren. 1.1 Förmåga i samhällsviktig verksamhet Workshop inom ramen för SOTP mötesplats FRIVILLIGA AUTOMOBILKÅREN Inom SOTP mötesplats 2014 skall en del utgöras av frivilligorganisationernas roll och möjligheter

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Medlemsutvecklingen

Medlemsutvecklingen Medlemsutvecklingen 150101 150831 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000 Stockholm Uppsala Sörmland Östgöta Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Bohus Älvsborgs

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Organisationsavdelningen

Organisationsavdelningen ansvarar nationellt för planeringen och den operativa verksamheten kring: Samarbetet mellan riksorganisationen och länsförbunden. Utbildningar, events och konferenser Operativt kampanjarbete Valrörelse

Läs mer

GRUNDUTBILDNING I ARBETSMILJÖ. 1 GRUNDUTBILDNING I ARBETSMILJÖ. 3 DROGER I ARBETSLIVET. 5 VIDAREUTBILDNING ARBETSMILJÖ. 6 STEG 1 - DISTANSUTBILDNING.

GRUNDUTBILDNING I ARBETSMILJÖ. 1 GRUNDUTBILDNING I ARBETSMILJÖ. 3 DROGER I ARBETSLIVET. 5 VIDAREUTBILDNING ARBETSMILJÖ. 6 STEG 1 - DISTANSUTBILDNING. Innehåll GRUNDUTBILDNING I ARBETSMILJÖ... 1 GRUNDUTBILDNING I ARBETSMILJÖ... 3 DROGER I ARBETSLIVET... 5 VIDAREUTBILDNING ARBETSMILJÖ... 6 STEG 1 - DISTANSUTBILDNING... 8 STEG 3 - KONSTEN ATT PÅVERKA...

Läs mer

Försäkringar för nötkreatur

Försäkringar för nötkreatur Försäkringar för nötkreatur Försäkring och riskbedömning Att ha djur innebär också att ta risken att de skadar sig, dör eller blir sjuka. Nötkreatur är inget undantag. I lönsamhetsberäkningar inkluderas

Läs mer

Grundutbildningar. För styrelseledamöter i klubb eller förening

Grundutbildningar. För styrelseledamöter i klubb eller förening Kursprogram 2016 Grundutbildningar För styrelseledamöter i klubb eller förening FTFs grundutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver för att på bästa

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Fackuttrycket. Studier 2016 MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST

Fackuttrycket. Studier 2016 MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST Fackuttrycket Studier 2016 MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST GS-medlem innehåll Innehållsförteckning Ordförande har ordet Sida 3 Hur gör jag? Sida 4 Vilken ersättning får jag? Sida 4 Medlemsutbildning

Läs mer

BLADLUSEN. Föreläsningar! Årsmöte! Tips! Studiebesök! Mars 2007

BLADLUSEN. Föreläsningar! Årsmöte! Tips! Studiebesök! Mars 2007 BLADLUSEN Föreläsningar! Tips! Årsmöte! Mars 2007 Studiebesök! Vill du få hem Bladlusen via epost istället? Meddela din epost-adress till ulrica.danielsson@hotmail.com så fixar vi det. Har du egen erfarenhet

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Vem behöver blanketten? Vad kan du överta med den här blanketten?

Vem behöver blanketten? Vad kan du överta med den här blanketten? Anvisning till blanketten Övertagande av SAM-ansökan och åtagande 2015 Följ anvisningen så att du fyller i ansökan rätt. Kom ihåg att lämna in ansökan i rätt tid! Observera att länsstyrelserna har särskilda

Läs mer

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Utbildningar och träffar 2015 JANUARI 13 14 Rädda Barnen bevakar FN:s barnrättskommittés utfrågning av den svenska regeringen i Genève Regeringen ansvarar

Läs mer

Välkommen till Biodlarna

Välkommen till Biodlarna Välkommen till Biodlarna Grattis! DU är nu en av drygt 11000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! Foto: Janne Mårtensson Du vet väl att: 2/3 av det du har på tallriken är i något

Läs mer

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Viktigt vid val av pensionsförvaltare Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Sammanfattning Vad av följande är viktigt vid val av pensionsförvaltare av avtalspension? På frågan vad som är viktigt vid val

Läs mer

erfarenhet är förkunskapskrav TREC Data Sekretariat Grundkurs Basnivå Lättklass Manuellt, Excel Sekretariat

erfarenhet är förkunskapskrav TREC Data Sekretariat Grundkurs Basnivå Lättklass Manuellt, Excel Sekretariat Domare Arrangör Sekretariat Ryttare A/B-klass, FITE Internationell = Förkunskapskrav = Kurs eller motsvarande erfarenhet är förkunskapskrav A/B-klass, Grönt Kort A/B-klass, Grönt Kort A/B-klass Nationell

Läs mer

Statens Controllerutbildning

Statens Controllerutbildning Statens Controllerutbildning 2007 Återkoppling Omvärlden Controllerrollen Analys och användning av resultat Förändringsarbete Verktyg och metoder Kvalificerad utbildning i verksamhetsstyrning E konomistyrningsverket

Läs mer

Medlemsutvecklingen

Medlemsutvecklingen Medlemsutvecklingen 160101 161031 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000 Stockholm Uppsala Sörmland Östgöta Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Bohus Älvsborgs

Läs mer

april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada.

april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada. april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada. brev Alla Klippan-sektioner får här ett nyhetsbrev. Hoppas jag! Kanske får du detta brev, fast det egentligen någon annan borde

Läs mer

Vision för år 2015 och inriktningsplan för 2013

Vision för år 2015 och inriktningsplan för 2013 Vision för år 2015 och inriktningsplan för 2013 Civilförsvarsförbundet i Jönköpings län Innehållsförteckning Självskyddsutbildning sid. 3 Frivilliga resursgrupper sid. 4 Energiinformation sid. 5 Medlemsvård,

Läs mer

Tillsyn trycksatta anordningar

Tillsyn trycksatta anordningar Tillsyn trycksatta anordningar Sabiha Hajdarevic, Göteborg 2014-10-24 OBS! För att ändra denna text, växla till menyfliken Infoga. I gruppen Text, klicka på Sidhuvud/sidfot 2014-10-22 1 Inspektionsavdelningen

Läs mer

YH - antal platser med avslut

YH - antal platser med avslut YH - antal platser med avslut 2017-2023 Ekonomi, administration och försäljning Teknik och tillverkning Samhällsbyggnad och byggteknik Data/IT Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Hotell, restaurang

Läs mer

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter vilka regler gäller Jordbruksinformation 8 2008 Regler för dödsboägda och flerägda jord- och skogsbruksfastigheter Jord- och skogsbruksfastigheter, taxerade

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAM. Region Syd 2017 LÅT ÄVENTYRET BÖRJA

UTBILDNINGSPROGRAM. Region Syd 2017 LÅT ÄVENTYRET BÖRJA UTBILDNINGSPROGRAM Region Syd 2017 LÅT ÄVENTYRET BÖRJA VÅRA UTBILDNINGAR GRUNDUTBILDNING Vänder sig till dig som är ny ledare inom Friluftsfrämjandet eller för dig som aldrig tidigare har deltagit på någon

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

VILDSVINSSYMPOSIUM - INLEDNING. Daniel Ligné Riksjaktvårdskonsulent Svenska Jägareförbundet

VILDSVINSSYMPOSIUM - INLEDNING. Daniel Ligné Riksjaktvårdskonsulent Svenska Jägareförbundet VILDSVINSSYMPOSIUM - INLEDNING Daniel Ligné Riksjaktvårdskonsulent Svenska Jägareförbundet INLEDNING ALLMÄNNA UPPDRAGET Stärka samverkan mellan lantbrukare, markägare och jägare Utarbeta verktyg: inventering,

Läs mer

Agria Nöt Försäkring för dig som har nötkreatur

Agria Nöt Försäkring för dig som har nötkreatur Agria Nöt Försäkring för dig som har nötkreatur 500 Ko 942 = 11 Gäller från 1 januari 2016 k g E CM Vi anpassar din försäkring Försäkringen är en viktig del i omsorgen om dig, dina djur och ditt företag.

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö miljöersättning för naturfrämjande insatser på åkermark Ingår i landsbygdsprogrammet 1. På länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se kan du läsa

Läs mer

Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005

Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005 Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005 INLEDNING... 1 METOD... 1 ATT ARBETA MED METODSAMLINGEN... 1 ÖVERGRIPANDE FRÅGOR...

Läs mer

AVTAL. Civilförsvarsförbundet i Flen, 802446-3179, nedan kallad CffF

AVTAL. Civilförsvarsförbundet i Flen, 802446-3179, nedan kallad CffF 1 Civilförsvarsförbundet i Flen har uppdrag av Flens kommun att vara samordnare av frivilligresurserna (de frivilliga resursgrupperna, FRG) inom kommunen då dessa utnyttjas vid fredstida kriser inom Flens

Läs mer

Självskadeprojektet för VGR och Örebro

Självskadeprojektet för VGR och Örebro Självskadeprojektet för VGR och Örebro Projektansvarig Lise-Lotte Risö Bergerlind Projektledare Jerry Bergström VGR-Noden Bakgrund I en överenskommelse mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) och

Läs mer

18-årsundersökning Oktober 2013

18-årsundersökning Oktober 2013 18-årsundersökning Oktober 2013 Disposition 1. Syfte och mål med undersökningen 2. Om undersökningen 3. Sammanfattning av resultat 4. Resultatredovisning 5. Mediestrategi 6. Jämförelser mellan län 7. Resultat

Läs mer

Kyrkan på Facebook. Stockholm Göteborg Malmö. Mer information om de tre kurserna. Välkommen till kurs

Kyrkan på Facebook. Stockholm Göteborg Malmö. Mer information om de tre kurserna. Välkommen till kurs Välkommen till kurs Kyrkan på Facebook I februari, mars och april arrangeras tre olika kurser om Facebook för dig som är anställd eller på annat sätt verksam inom kyrka och församling: En grundkurs för

Läs mer

REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 2014

REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 2014 REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 2014 Nästan hälften av företagen har rekryterat Den positiva trenden håller i sig. Under det senaste året har 45 procent av företagen rekryterat lastbilsförare. Andelen

Läs mer

Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner

Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner Guiden beskriver hur Räddningstjänsternas kontaktpersoner ska godkänna och prioritera sina anställdas anmälningar till kurser och program som anordnas av

Läs mer

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI ENERGI & INNEMILJÖ ERFARENHETSTRÄFFAR FASTIGHETSTEKNIK JURIDIK PERSONLIG UTVECKLING KUNDER & MARKNAD UTEMILJÖ KURSÖVERSIKT

Läs mer

Praktiska upplysningar

Praktiska upplysningar Praktiska upplysningar Förtroendemannautbildning Kurserna är kostnadsfria för dig om inte annat anges i inbjudan. Du som är förtroendevald deltar på betald arbetstid från arbetsgivaren enligt Förtroendemannalagen.

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

FAK-BLADET. Kårchefen har ordet. intresserade av att vara med i en sådan här grupp. Hej på er!

FAK-BLADET. Kårchefen har ordet. intresserade av att vara med i en sådan här grupp. Hej på er! Kårchefen har ordet Hej på er! Snart har ytterligare ett år passerat. Jag vill börja med att hälsa de nya medlemmar vi fått in under året extra välkomna. Hoppas att ni kommer känna er välkomna i vår gemenskap

Läs mer

Instruktion för Rakel driftinformation i WIS

Instruktion för Rakel driftinformation i WIS MSB-1.5 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (9) Instruktion för Rakel driftinformation i WIS Rakelanvändare får löpande driftinformation om Rakel och information om planerade och akuta driftstörningar

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö regionala kompletterande insatser Ingår i landsbygdsprogrammet 1. Läs om de regionala kompletterande insatser som du kan söka i ditt län. På länsstyrelsens

Läs mer

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare AKADEMISK SPECIALISTTJÄNSTGÖRING FÖR SJUKSKÖTERSKOR I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare 2015-02-26 Lisbeth Löpare Johansson Sandra Zetterman Innehållsförteckning 1 Brist på specialist... 3

Läs mer

Region Syd hösten 2007. Kurser och aktiviteter. för STs förtroendevalda

Region Syd hösten 2007. Kurser och aktiviteter. för STs förtroendevalda Region Syd hösten 2007 Kurser och aktiviteter för STs förtroendevalda Innehåll LEDARSKAPSDAGEN PÅ TURNING TORSO... 1 IDEKONFERENS FÖR ORDFÖRANDEN, SO, REGIONALA RÅDET... 3 GRUNDUTBILDNING I ARBETSMILJÖ...

Läs mer

Utbildningar och evenemang 2016

Utbildningar och evenemang 2016 Utbildningar och evenemang 2016 GRUNDKURS - PERSONLIG ASSISTANS Vår grundläggande och obligatoriska grundkurs ger dig som personlig assistent en trygghet i din yrkesroll och dig som kund en trygghet

Läs mer

Vill du bli lärare i Brukshundklubben? Ny utbildning startar 13-16 november 2014

Vill du bli lärare i Brukshundklubben? Ny utbildning startar 13-16 november 2014 Svenska Brukshundklubben 2014-04-22 Vill du bli lärare i Brukshundklubben? Ny utbildning startar 13-16 november 2014 Mål: Uppnå kunskap att utbilda blivande instruktörer enligt grundmodulens utbildningsplan.

Läs mer

Utbildningsprogram 2012

Utbildningsprogram 2012 Utbildningsprogram 2012 - KUNSKAP ÄR ALDRIG TUNGT ATT BÄRA - A-Assistans anordnar varje år utbildningar i syfte att stärka de anställda i sina yrkesroller. Förutom de kurser som finns beskrivna i denna

Läs mer

Djursjukvård. Naturbruksprogrammet - Djur. Läs mer på

Djursjukvård. Naturbruksprogrammet - Djur. Läs mer på Djursjukvård Naturbruksprogrammet - Djur Läs mer på www.gamlebygymnasiet.nu Årskurs 1 Åk 1 innehåller bl.a djurskötsel och djurhantering Pågående hälsoundersökning med ett övervakande öga av vår djursjukvårdslärare

Läs mer

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter vilka regler gäller Jordbruksinformation 8 2008 Regler för dödsboägda och flerägda jord- och skogsbruksfastigheter Jord- och skogsbruksfastigheter, taxerade

Läs mer

Kurser och aktiviteter

Kurser och aktiviteter Kurser Autismcenter för barn & ungdom Hösten 2010 Autismcenter för barn & ungdom Stadshagsvägen 7, 1 tr. Kurser och aktiviteter 1. BAS-kurs om autism 2. På Spåret fördjupad BAS-kurs 3. Föräldraträningsprogram

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö regionala markklasser inom miljö ersättningen för betesmarker och slåtterängar Ingår i landsbygdsprogrammet 1. Läs om de regionala markklasser som är

Läs mer

Mentorskap Polisens chefs- och ledarcenter

Mentorskap Polisens chefs- och ledarcenter POLISENS CHEFsstöd Mentorskap Polisens chefs- och ledarcenter Polisens övergripande mål är att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Chefens uppgift är att skapa de bästa förutsättningarna

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Generell krishanteringsförmåga. Jan Alsander Utbildningschef Civilförsvarsförbundet

Generell krishanteringsförmåga. Jan Alsander Utbildningschef Civilförsvarsförbundet Generell krishanteringsförmåga Jan Alsander Utbildningschef Civilförsvarsförbundet Civilförsvarsförbundet Är en idéburen, medlemsdriven organisation för säkerhet till vardags och vid kris. Vi finns för

Läs mer

Avtal mellan kommun och (org.) gällande Frivilliga resursgrupper (FRG)

Avtal mellan kommun och (org.) gällande Frivilliga resursgrupper (FRG) Bilaga 6. Kommunlogga 2011-12-22 Avtal mellan och (org.) gällande Frivilliga resursgrupper (FRG) Varhelst i landet händelser inträffar, där de ordinarie resurserna behöver förstärkas, behövs FRG. FRG är

Läs mer

Rekrytering av ledningspersonal till Motor och Transportenhet. Beskrivning av verksamhet och krav.

Rekrytering av ledningspersonal till Motor och Transportenhet. Beskrivning av verksamhet och krav. Rekrytering av ledningspersonal till Motor och Transportenhet. Beskrivning av verksamhet och krav. Bakgrund MTE är en ny verksamhet inom ramen för samhällets krisberedskap. Den syftar till att skapa en

Läs mer

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten

Läs mer