RAS Rasspecifika avelsstrategier.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAS Rasspecifika avelsstrategier."

Transkript

1 RAS Rasspecifika avelsstrategier. RAS är en handlingsplan för aveln inom alla raser under SKK. Det skall beskriva problem men också positiva sidor inom en ras. Dokumentet tas fram tillsammans med rasklubbar, specialklubbar och SKK och skall ge en beskrivning av nuläget vad gäller hälsa, mentalitet, exteriör och jaktliga egenskaper. I dokumenten beskrivs också vilka målsättningar och avelsmål som rasklubben och specialklubben har satt upp. Det skall göras utvärderingar varje år hur arbetet går för att nå de uppsatta målen.

2 Statistik för utvärdering av RAS för Jämthund Följande punkter är utvärderade : Registreringstatistik / Importstatistik Inavelsgrad Mål under 2,5 %. Jaktprovsstatistik Pristagarprocent på årskull Mål 32%. Utveckling olika jaktegenskaper som bedöms på jaktprov. Nya jaktprovsregler som infördes 2017 Hälsa/ HD / Årskull. Hälsa / ED. Hälsa övrigt. Hanhundsanvändning. Exteriör Mål 10% CK av 5åriga hundar eller äldre.

3 Registreringsstatistik Registeringen av antalet Jämthundar ökade från 1713 st under år 2016 till 1793st år Det ger en ökning med 5%. Registreringar Sverige 2,500 2,000 1,500 1,

4 Registreringsstatistik Finland Jämthunden är även en stor ras i Finland jämthundar registrerades En ökning med 25%! Registreringar Finland

5 Registreringsstatistik i Norge 292 jämthundar registrerades i Norge Registreringarna minskade 15% i Norge. Registreringar Norge

6 Registreringsstatistik Norden Totalt så registrerades det 3737 Jämthundar i Sverige, Norge och Finland under Totalt var det en ökning i Norden med 11%. Registrering Jämthund i Norden 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 Norge Finland Sverige 1,500 1,

7 Import Andelen importerade Jämthundar minskar och ligger nu kring 4%. Importandel i Sverige 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0%

8 Importens andel. Importandel Sverige 2,500 2,000 1,500 Import Svenska hundar 1,

9 Jämthunden är den tredje största rasen i Sverige. Jämthunden ligger nu fyra i SKKs registreringsstatistik, efter Labrador- och Golden retriever och Schäfer. Älghundsraserna ökade registreringar 2017 med 1% ( jämthund + 4,7%) Här nedan ses ökning/minskning i varje älghundras. 1,800 1,600 1,400 1,200 1,

10 Andelen jämthundar är fortsatt stor. 62% av alla älghundar som registreras i Sverige är Jämthundar. Andelen ökade med 1%. SVENSK VIT ÄLGHUND 1% VÄSTSIBIRISK LAJKA 2% KARELSK BJÖRNHUND 3% ÖSTSIBIRISK LAJKA 9% Registrering älghundar 2017 HÄLLEFORSHUND 3% RYSK-EUROPEISK LAJKA 0% NORSK ÄLGHUND, SVART 0% NORSK ÄLGHUND, GRÅ (GRÅHUND) 20% JÄMTHUND 62%

11 Inavelstrend Rasens genomsnittliga inavelsökning beräknat på fem generationer är 0,9% och ligger därmed klart under målet på 2,5%. Trenden är oförändrad sedan ca 8 år tillbaka. En stadig import, fler jaktprovsmeriterade hundar och en stor ras ger en bra genetisk bredd.

12 Pristagarprocent Pristagarprocenten är nu uppe i 29% för hundar födda Vi är endast 3% under vårt mål på 32% pristagare i denna årskull. 35% 30% Mål 32% % Pristagare per årskull 25% 20% 15% 10% 5% 0%

13 Medelpoäng Medelpoängen har gått ner både innan och efter koefficientberäkningen med nya jaktprovsreglerna.

14 Poängjämförelse nya regler Vi ser tydligt att det skett en förändring av medelpoängen i vissa moment. Störst förändring ser vi i Sökets omfattning samt Vilja att förfölja. 10,00 9,50 9,00 8,50 8,00 7,50 7,00 6,50 6,00 5,50 5,00 Medelpoäng alla prov Jämthund 2016/

15 Fördelning av poäng per moment nya regler på prisprov Vi jämför poängfördelningen jaktprovsäsong 2016 mot 2017 på alla jaktprov där hunden gått till pris. Tempo i sök har inte ändrats och fördelningen korrelerar väl mellan åren. 35% 1.a Tempo i sök 30% 25% 20% % % 5% 0% KEB

16 Fördelning av poäng per moment nya regler 5 poäng bryter normalfördelningen båda åren.( sökturer över 30min = 5 poäng) Införandet av avstånd under sök har medfört att poäng 4 och 6 ökar och poäng 7 och 8 minskar. 35% 1b. Sökets omfattning 30% 25% 20% 15% % 5% 0% KEB

17 Fördelning av poäng per moment nya regler 2. Förmåga att finna älg 6 poäng ökar, 7 poäng minskar, 8 poäng minskar, 10 poäng ökar. Avståndskrav har införts på 7-8(>600m) och 9-10(>800m). Inga avståndskrav på poäng 6, därav ökning. Poängförflyttning neråt i skalan. 35% 2. Förmåga att finna älg 30% 25% % 15% 10% 5% 0% KEB

18 Fördelning av poäng per moment nya regler 3. Ståndskall på upptagsplats. En minskning av poäng 6 beroende på en skärpning av krav på max förflyttning från 1km till m. Tidigare gavs 6 poäng även till hundar som hittades i fast stånd nu får de 5 poäng. 9 och 10 poäng ökar. 40% 3. Ståndskall upptagsplats 35% 30% 25% 20% 15% % 5% 0% KEB

19 Fördelning av poäng per moment nya regler 4. Ståndskallets kvalitét. Poäng 9 och 10 har minskat och poäng 8 har ökat beroende på krav om 3 stötningar på 9 och 10 poäng. Poäng 5 minskar då kravet ökat till 90 minuter fast ståndskall från krav på 60 minuter för 5 poäng. 45% 4. Ståndskallets kvalitet 40% 35% 30% 25% 20% 15% % 5% 0% KEB

20 Fördelning av poäng per moment nya regler 5. Vilja att förfölja. Poängförflyttning neråt från poäng 10 till övriga poäng. Poäng 4-8 ökar. Poäng 9 är oförändrat. Poäng 10 minskar. Högre krav om längre förföljande. 80% 5. Vilja att förfölja 70% 60% 50% 40% 30% % 10% 0% KEB

21 Fördelning av poäng per moment nya regler 6. Ställande flyende älg. Inga större förändringar i provreglerna. Poängfördelningen korrelerar ganska väl mellan åren. 35% 6. Ställande flyende älg 30% 25% 20% 15% % 5% 0% KEB

22 Fördelning av poäng per moment nya regler 7. Skalltid Inga förändringar i provreglerna. Poängfördelningen korrelerar väl mellan åren. 7. Skalltid 70% 60% 50% 40% 30% % 10% 0% KEB

23 Fördelning av poäng per moment nya regler 8. Skallets hörbarhet Inga förändringar i provreglerna. Poängfördelningen korrelerar väl mellan åren. 60% 8.Skallets hörbarhet 50% 40% 30% % 10% 0% KEB

24 Fördelning av poäng per moment nya regler 9. Skalltäthet En liten poängförflyttning neråt i skalan kan konstateras. En något högre skalltäthet krävs i nya reglerna. 40% 9. Skalltäthet 35% 30% 25% 20% 15% % 5% 0% KEB

25 Fördelning av poäng per moment nya regler 10a. Samarbete Ingen förändring i reglerna avspeglar sig i helt korrelerande kurvor. (Poäng 4 och 5 ges till hundar som inte visat samarbete.) 35% 10a Samarbete 30% 25% 20% % % 5% 0% KEB

26 Fördelning av poäng per moment nya regler 10b. Lydnad Väl korrelerande poängfördelning 60% 10b Lydnad 50% 40% 30% % 10% 0% KEB

27 Utvärdering tidig jakt Tidig jakt är ett bra mått på hundar som har bra genetiska förutsättningar för att bli bra jakthundar. Därför mäter vi hur stor andel av varje årskull som klarar att ta pris året efter födelseåret. Trendlinjen är klart positiv. Enstaka år kan värden ändras beroende mycket snö tidigt under höstarna mm infördes nya regler som kan ha påverkat pristagarprocent på hundar födda % Procent pristagare ettåringar 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Födelseår

28 Jämförelse poäng mellan könen Vi ser att det skiljer mellan könen i alla egenskaper förutom samarbete. 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 Hanar 2016 Tikar ,00 1,00 0,00

29 Poäng Utvärdering medelpoäng Kvaliten på de som startar på prov mäts genom att utvärdera medelpoängen på alla ettåringar. Medelpoängen på ettåringar har en svagt ökande trend. 75 Medelpoäng prisprov ettåringar Födelseår

30 7,5 7,4 7,3 7,2 7,1 6,9 Utvärdering jaktegenskaper 1 åringar Tempo i söket Tempo i söket har en svagt ökande trend 7 Tempo i sök, moment1 6, Tempo i sök, moment1 Linjär (Tempo i sök, moment1)

31 Utvärdering Jaktegenskaper 1 åringar Sökets omfattning Trenden för sökets omfattning är sjunkande. Åtgärd: 7 Sökets omfattning. 6,5 6 5,5 5 4, Söket omfattning. Linjär (Söket omfattning.)

32 Utvärdering jaktegenskaper 1 åringar Förmåga att finna älg. Ingen större trend kan påvisas.

33 Utvärdering jaktegenskaper 1 åringar Ståndskall på upptagsplats Vi har sett en försämring i momentet. Hundar födda 2016 uppvisar dock en förbättring. 7,8 Ståndsskall_upptagsplats 7,6 7,4 7,2 7 6,8 6,6 6, Ståndsskall_upptagsplats Linjär (Ståndsskall_upptagsplats)

34 Utvärdering jaktegenskaper Trenden är en markant förbättring.. 8,5 1 åringar Ståndskallets kvalitét Ståndsskall_kvalitet 8 7,5 7 6, Ståndsskall_kvalitet Linjär (Ståndsskall_kvalitet)

35 Utvärdering jaktegenskaper 1 åringar Vilja att förfölja flyende älg Trenden är en klar förbättring sedan Vilja_att_förfölja 8,5 8 7,5 7 6, Vilja_att_förfölja Linjär (Vilja_att_förfölja)

36 Utvärdering jaktegenskaper 1 åringar Förmåga ställande av flyende älg Trenden är en klar förbättring. 9 Ställande_flyende_älg 8,5 8 7,5 7 6,5 6 5, Ställande_flyende_älg Linjär (Ställande_flyende_älg)

37 Utvärdering jaktegenskaper 1 åringar Skalltid Trenden är en klar förbättring. Skalltiden speglar mycket av hundens jaktliga förmåga så det är ett utmärkt resultat. Ca 160 minuter skalltid är genomsnittet. 9 Skalltid 8,5 8 7,5 7 6, Skalltid Linjär (Skalltid)

38 Utvärdering jaktegenskaper 1 åringar Skallets hörbarhet Vi börjar skönja en förbättring på skallets hörbarhet. 8 7,95 7,9 7,85 7,8 7,75 7,7 7,65 7,6 7,55 Skall_hörbarhet 7, Skall_hörbarhet Linjär (Skall_hörbarhet)

39 Utvärdering jaktegenskaper Skalltätheten ökar. 1 åringar Skallets täthet och täckning 8,8 Skalltäthet 8,6 8,4 8,2 8 7,8 7,6 7, Skalltäthet Linjär (Skalltäthet)

40 Utvärdering jaktegenskaper Samarbete Vi kan utläsa en trend mot att hundarna uppvisar ett sämre samarbete och kontakt med föraren. 7,6 Samarbete 7,4 7,2 7 6,8 6,6 6,4 6, Samarbete Linjär (Samarbete)

41 Utvärdering jaktegenskaper Lydnad Vi har inte någon tydlig trend på lydnadsmomentet. Lydnad 5,9 5,8 5,7 5,6 5,5 5,4 5,3 5,2 5, Lydnad Linjär (Lydnad)

42 Diagrammet visar prisfördelningen på allajaktprov med Jämthund under provsäsongen 2016 och Andelen första pris har minskat från 56% till 49%, andel 2:a har ökat från 11 till 15% och 3:e pris har ökat från 5 %till 8% noll pris är oförändrat 28%.

43 Medelpoängen för Jämthund har gått ner något 2017.

44 HD Jämthunden har en fortsatt mycket bra HD status. 90% HD fria hundar årskull % Andel hundar som hd röntgas A eller B 93% 92% 92% 91% 91% 90% 90% 89%

45 HD Drygt 35% av registrerade Jämthundar HD röntgas. 45% Procent HD röntgade hundar 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

46 ED Jämthunden har också en bra ED status där ca 93% är utan anmärkning. 95% Andel hundar som ED röntgas utan anmärkning 94% 93% 92% 91% 90% 89% 88%

47 ED Det är ca 35% som ED röntgar sina hundar. 40% Procent ED röntgade hundar 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

48 Diagram som visar pristagarprocent på hanar med mer än 5 kullar. 52% har en pristagarprocent som ligger över vårt mål om 32%.(Förra året 73%) En klar försämring. (Hanar födda 2007 eller senare källa Hittaälghund). Mål 32%

49 Hundar med störst inflytande på jämthundsaveln i Sverige Hundarna är rangordnade efter antal barnbarn i Sverige. ( 2017) De som toppar listar är äldre hundar som fick många valpar. I dag respekteras regeln med max 15 kullar på hanar bra vilket gör att vi för en bredare avelsbas.

50 Exteriör Nedanstående diagram visar procent CK i olika årskullar. Trenden går mot en förbättrad exteriör och målet som är satt till 10% CK av registrerade hundar. Målet har överträffats i årskullen 2007, 2010,2011,2012,2013 och % Exteriör - procent CK per årskull 12% 10% 8% 6% % CK 4% 2% 0%

51

RAS Rasspecifika avelsstrategier.

RAS Rasspecifika avelsstrategier. RAS Rasspecifika avelsstrategier. RAS är en handlingsplan för aveln inom alla raser under SKK. Det skall beskriva problem men också positiva sidor inom en ras. Dokumentet tas fram tillsammans med rasklubbar,

Läs mer

RAS Rasspecifika avelsstrategier.

RAS Rasspecifika avelsstrategier. RAS Rasspecifika avelsstrategier. RAS är en handlingsplan för aveln inom alla raser under SKK. Det skall beskriva problem men också positiva sidor inom en ras. Dokumentet tas fram tillsammans med rasklubbar,

Läs mer

RAS Rasspecifika avelsstrategier.

RAS Rasspecifika avelsstrategier. RAS Rasspecifika avelsstrategier. RAS är en handlingsplan för aveln inom alla raser under SKK. Det skall beskriva problem men också positiva sidor inom en ras. Dokumentet tas fram tillsammans med rasklubbar,

Läs mer

RAS Rasspecifika avelsstrategier

RAS Rasspecifika avelsstrategier RAS Rasspecifika avelsstrategier RAS är en handlingsplan för aveln inom alla raser under SKK. Det skall beskriva problem men också positiva sidor inom en ras. Dokumentet tas fram tillsammans med rasklubbar,

Läs mer

Jaktprov för älghund (8) Händelser och begrepp

Jaktprov för älghund (8) Händelser och begrepp Jaktprov för älghund (8) Händelser och begrepp Sök och upptag Söket påbörjas i tomma marker, så att hundens sök kan bedömas 30-60 min före upptag. Ett idealiskt sök innehåller ett effektivt sökmönster,

Läs mer

Statistik från Jämthundklubbens webbundersökning - Projektet pristagarprocent på jaktprov. Hur många år har du jagat med Jämthund?

Statistik från Jämthundklubbens webbundersökning - Projektet pristagarprocent på jaktprov. Hur många år har du jagat med Jämthund? Statistik från Jämthundklubbens webbundersökning - Projektet pristagarprocent på jaktprov. Under några veckor i början av juli så gjorde Jämthundklubben en webbundersökning för att få mer kunskap om vad

Läs mer

Nordiska regelförslaget.

Nordiska regelförslaget. Nordiska regelförslaget. Bedömningsmomenten och deras respektive koefficienter 1.a Tempo (0-) x 0,0.b Sök (0-) x 1,5 2. Förmåga att finna älg (0-) x 1,0 3. Förmåga att ställa älg i upptaget (0-) x 1,5

Läs mer

Nordiska regelförslaget. Slutversion

Nordiska regelförslaget. Slutversion Nordiska regelförslaget. Slutversion 2016-01-24 Bedömningsmomenten och deras respektive koefficienter 1.a Tempo (0-) x 0,0.b Sök (0-) x 1,5 2. Förmåga att finna älg (0-) x 1,0 3. Förmåga att ställa älg

Läs mer

Nordiska jaktprovsregler för älghund

Nordiska jaktprovsregler för älghund Nordiska jaktprovsregler för älghund Bedömningsskala: Utmärkt prestation 9-10 Mycket bra prestation 7-8 Bra prestation 5-6 Godtagbar prestation 3-4 Dålig prestation 1-2 Ingen prestation 0 Momentet inte

Läs mer

Utvärdering av HD-/ED-index i avelsarbetet under perioden ( för älghundsraserna)

Utvärdering av HD-/ED-index i avelsarbetet under perioden ( för älghundsraserna) Utvärdering av HD-/ED-index i avelsarbetet under perioden 2012-2015 (2013-2015 för älghundsraserna) Jämthund och norsk älghund grå (gråhund) Denna presentation är ett komplement till den fullständiga utvärderingen

Läs mer

RAS Griffon Fauve de Bretagne

RAS Griffon Fauve de Bretagne 1 RAS Griffon Fauve de Bretagne Historia Fauve de Bretagne en ras med 2 varianter(griffon Fauve och Basset Fauve) Griffon Fauve de Bretagne är en mkt gammal ras som tillhörde adeln och de rika. När det

Läs mer

Nordiska jaktprovsregler för älghundar

Nordiska jaktprovsregler för älghundar Innehållsförteckning: Nordiska jaktprovsregler för älghundar En jämförelse mellan nuvarande Svenska regler och den vid stämman år 2013 presenterade versionen av Nordiska regler samt en jämförelse mellan

Läs mer

Utvärdering av HD-/ED-index i avelsarbetet under perioden

Utvärdering av HD-/ED-index i avelsarbetet under perioden Utvärdering av HD-/ED-index i avelsarbetet under perioden 2012-2015 Flatcoated, golden och labrador retriever Denna presentation är ett komplement till den fullständiga utvärderingen av index, som omfattar

Läs mer

RAS för Sveriges Nationalras Jämthunden. Utarbetad av Svenska Jämthundklubben och Svenska Älghundklubben.

RAS för Sveriges Nationalras Jämthunden. Utarbetad av Svenska Jämthundklubben och Svenska Älghundklubben. RAS för Sveriges Nationalras Jämthunden. Utarbetad av Svenska Jämthundklubben och Svenska Älghundklubben. 2018 2022 Jämthunden är en av Nordens populäraste jakthundsraser. Den används framförallt för jakt

Läs mer

RAS Griffon Fauve de Bretagne Historia

RAS Griffon Fauve de Bretagne Historia RAS Griffon Fauve de Bretagne Historia Fauve de Bretagne en ras med två varianter, Griffon Fauve och Basset Fauve. Griffon Fauve de Bretagne är en mycket gammal ras som tillhörde adeln och de rika. När

Läs mer

RAS - Rasspecifik Avelsstrategi Grönlandshund, september 2011 1

RAS - Rasspecifik Avelsstrategi Grönlandshund, september 2011 1 RAS - Rasspecifik Avelsstrategi Grönlandshund, september 2011 1 RAS- Rasspecifik Avelsstrategi Grönlandshund Bakgrund Föreliggande RAS är en revidering av upplagan från 2004. Rasklubbens avelsråd lämnade

Läs mer

Utvärdering av HD-/ED-index i avelsarbetet under perioden

Utvärdering av HD-/ED-index i avelsarbetet under perioden Utvärdering av HD-/ED-index i avelsarbetet under perioden 2012-2015 Rottweiler Denna presentation är ett komplement till den fullständiga utvärderingen av index, som omfattar samtliga sju pilotraser. Sofia

Läs mer

Rasspecifik avelsstrategi för bostonterrier

Rasspecifik avelsstrategi för bostonterrier Rasspecifik avelsstrategi för bostonterrier Reviderad version fastställd av SKK 2014-xx-xx Uppdaterad 2014-11-07 Innehållsförteckning Avelsstrategi Population/Avelsstruktur Hälsa Mentalitet/Funktion Exteriör

Läs mer

Jämförelse nordiska ländernas regler för löshund älg , justerad efter NÄU-möte

Jämförelse nordiska ländernas regler för löshund älg , justerad efter NÄU-möte 1 Jämförelse nordiska ländernas regler för löshund älg 2019-06-21, justerad 2019-06-30 efter NÄU-möte Moment Finland Norge Sverige 1a Tempo under sök -Ingår i mom 1 sök endast Sverige -Ingen definition

Läs mer

Vad är bäst att ha med sig på älgjakten - Gråhund eller Jämthund?

Vad är bäst att ha med sig på älgjakten - Gråhund eller Jämthund? Vad är bäst att ha med sig på älgjakten - Gråhund eller Jämthund? Gråhunden Torro följer med på jakt. FOTO: Christer Lundberg Previous Pause Nästa av Jakt & Fiske Jaktmarker & Fiskevatten Älgjaktspremiären

Läs mer

Kleiner münsterländer

Kleiner münsterländer Rasspecifik avelsstrategi RAS för Kleiner münsterländer Både uppfödare och hanhundsägare bör sätta sig in i den avelsstrategi som gäller för rasen. /Källa: SKK. Inledning 1 Bakgrund Rasspecifik Avelsstrategi

Läs mer

Revidering steg 1, synpunkter från klubbarna

Revidering steg 1, synpunkter från klubbarna Revidering steg 1, synpunkter från klubbarna Synpunkter älgspårprov Få klubbar har lämnat förslag: Ska få genomföras i mörker Högre poäng-/momentkrav för godkännande Synpunkter ledhund Få klubbar har lämnat

Läs mer

Försök att säkerställa den genetiska mångfalden Mätning Kvantitativa & kvalitativa utveckling i Finland Framgångens hörnstenar - Jämthund som exempel

Försök att säkerställa den genetiska mångfalden Mätning Kvantitativa & kvalitativa utveckling i Finland Framgångens hörnstenar - Jämthund som exempel Dombas 25. Juni 2016 Försök att säkerställa den genetiska mångfalden Mätning Kvantitativa & kvalitativa utveckling i Finland Framgångens hörnstenar - Jämthund som exempel ras Åsikter huvudsakligen baserar

Läs mer

Utvärdering hälsoprogram vit herdehund. Avelsrådet Vit Herdehundklubb

Utvärdering hälsoprogram vit herdehund. Avelsrådet Vit Herdehundklubb Utvärdering hälsoprogram vit herdehund Avelsrådet Vit Herdehundklubb 2017-03-03 Kort historisk tillbakablick gällande HD/ED Redan i början av 1990-talet fokuserade de klubbar som föregick Vit Herdehundklubb

Läs mer

R.A.S. Innehåll. SVENSKA POINTERKLUBBENS AVELSPOLICY OCH STRATEGI RAS (Rekommendationer)

R.A.S. Innehåll. SVENSKA POINTERKLUBBENS AVELSPOLICY OCH STRATEGI RAS (Rekommendationer) R.A.S. SVENSKA POINTERKLUBBENS AVELSPOLICY OCH STRATEGI RAS (Rekommendationer) Innehåll 1 Beskrivning av rasen 2 Avelsarbete/Avelsbas 3 Hälsostatus 4 Exteriör 5 Jaktegenskaper 6 Mentalitet Inledning Bakgrund

Läs mer

Rasspecifik avelsstrategi RAS för. Korthårig vorsteh

Rasspecifik avelsstrategi RAS för. Korthårig vorsteh Rasspecifik avelsstrategi RAS för Korthårig vorsteh Både uppfödare och hanhundsägare bör sätta sig in i den avelstratetgi som gäller för rasen / Källa: SKK Avelsstrategi (RAS) korthårig vorsteh Beskrivning

Läs mer

Utvärdering av RAS 2010 American staffordshire terrier 2010-01-10

Utvärdering av RAS 2010 American staffordshire terrier 2010-01-10 Utvärdering av RAS 2010 American staffordshire terrier 2010-01-10 Nuläge (Kursiv text är hämtad från nuvarande RAS från 2007. Större delen av detta RAS skrevs 2004 men godkändes först 2007) I Sverige finns

Läs mer

Svenska Älghundklubben och Hälleforshundklubbens Rasstrategi för Hälleforshunden

Svenska Älghundklubben och Hälleforshundklubbens Rasstrategi för Hälleforshunden Svenska Älghundklubben och Hälleforshundklubbens Rasstrategi för Hälleforshunden Historisk bakgrund och utveckling 2000-tal I april månad år 2000 blev hälleforshunden godkänd som egen ras och den upptogs

Läs mer

RAS Uppföljning 2 2014

RAS Uppföljning 2 2014 2015-02-12 1 RAS Uppföljning 2 2014 Nuläge Registreringar 1990-2009 Trenden mellan 1990 och 2009 har varit ständigt nedåtgående. År 2009 registrerades 36 buhundar, varav 2 var importerade till Sverige.

Läs mer

Index för HD och ED - hur har det gått? Sofia Malm

Index för HD och ED - hur har det gått? Sofia Malm Index för HD och ED - hur har det gått? Sofia Malm Avelskonferens SÄK, 12 augusti 2016 Pilotraser Golden, labrador, flatcoated, rottweiler, bernersennen sedan 2012 Jämthund och norsk älghund grå (gråhund)

Läs mer

Klubbstyrelsen. Tyck till inför RAS-uppdateringen!

Klubbstyrelsen. Tyck till inför RAS-uppdateringen! 2016-10-17 Tyck till inför RAS-uppdateringen! Hej alla sektioner. Nu är det dags att tänka till och tycka till. 2017 ska Goldenklubben presentera sitt förslag till revidering av RAS (de rasspecifika avelsstrategierna).

Läs mer

RAS för Sveriges Nationalras Jämthunden. Utarbetad av Svenska Jämthundklubben och Svenska Älghundklubben.

RAS för Sveriges Nationalras Jämthunden. Utarbetad av Svenska Jämthundklubben och Svenska Älghundklubben. RAS för Sveriges Nationalras Jämthunden. Utarbetad av Svenska Jämthundklubben och Svenska Älghundklubben. 2013 2017 Foto: Imago Bo Fritzen 1 Innehållsförteckning Förankring Förankring inom SÄK och Svenska

Läs mer

Utvärdering av Svenska Bullterrierklubbens RAS, verksamhetsåret 2008

Utvärdering av Svenska Bullterrierklubbens RAS, verksamhetsåret 2008 Utvärdering av Svenska Bullterrierklubbens RAS, verksamhetsåret 2008 Svenska Bullterrierklubben ansvarar för raserna Bullterrier och Miniatyrbullterrier. Klubben har under de senaste åren haft stora problem

Läs mer

Rasspecifik avelsstrategi RAS för Strävhårig vorsteh

Rasspecifik avelsstrategi RAS för Strävhårig vorsteh Rasspecifik avelsstrategi RAS för Strävhårig vorsteh Både uppfödare och hanhundsägare bör sätta sig in i den avelsstrategi som gäller för rasen. /Källa: SKK. Inledning Bakgrund Rasspecifik Avelsstrategi

Läs mer

Utvärdering av RAS. kortsiktiga mål för airedaleterrier år 2010. innan de används i avel. Lämplig ålder för hunden att genomföra MH-beskrivning

Utvärdering av RAS. kortsiktiga mål för airedaleterrier år 2010. innan de används i avel. Lämplig ålder för hunden att genomföra MH-beskrivning Utvärdering av RAS kortsiktiga mål för airedaleterrier år 2010 Svenska kennelklubben fastställde RAS vad gäller airedaleterrier vid sammanträdet i avelskommittén 12-13 februari 2005. RAS-sammanställningen

Läs mer

WestieAlliansens styrelse, gm ordförande Monica Richard, har gjort denna sammanställning. Layout Ingegerd Grünberger och Monica Richard. 1.

WestieAlliansens styrelse, gm ordförande Monica Richard, har gjort denna sammanställning. Layout Ingegerd Grünberger och Monica Richard. 1. Genomgång av registreringar 2015 samt följsamheten av de regler som klubben beslutat skall gälla baserade på RAS (rasspecifika avelsstrategier) för westie. WestieAlliansens styrelse, gm ordförande Monica

Läs mer

Rasspecifik Avelsstrategi

Rasspecifik Avelsstrategi RAS Rasspecifik Avelsstrategi för Bracco Italiano På Svenska Kennelklubbens kennelfullmäktige 2001 fattades beslut om att det för varje hundras ska finnas en rasspecifik avelsstrategi, fortsättningsvis

Läs mer

Sofia Malm, 151013 Artikeln får fritt publiceras av ras- och specialklubbar på webbplats eller i tidning

Sofia Malm, 151013 Artikeln får fritt publiceras av ras- och specialklubbar på webbplats eller i tidning Sofia Malm, 151013 Artikeln får fritt publiceras av ras- och specialklubbar på webbplats eller i tidning Index för bättre ledhälsa nu för fler raser! I januari 2016 införs index för, och i vissa raser

Läs mer

Avelsvärdering med index. Sofia Malm

Avelsvärdering med index. Sofia Malm Avelsvärdering med index Sofia Malm Vad tänker hon prata om idag? Vad är index? För vilka egenskaper? Varför skatta avelsvärden? Index för HD och ED Uppföljning index för berner sennen Index i avelsarbetet

Läs mer

Utvärdering av Rasspecifika Avelsstrategier för Grosser Schweizer Sennenhund

Utvärdering av Rasspecifika Avelsstrategier för Grosser Schweizer Sennenhund Utvärdering av Rasspecifika Avelsstrategier för Grosser Schweizer Sennenhund Utarbetad av Svenska Sennenhundklubbens Avelsråd i samarbete med uppfödare, täckhundsägare och medlemmar i Svenska Sennenhundklubben

Läs mer

RASSPECIFIKA AVELSSTRATEGIER FÖR NORRBOTTENSPETS

RASSPECIFIKA AVELSSTRATEGIER FÖR NORRBOTTENSPETS RASSPECIFIKA AVELSSTRATEGIER FÖR NORRBOTTENSPETS INNEHÅLL Historik... 3 Populationen... 4 REGISTRERINGAR... 4 Målsättning... 5 Tillvägagångssätt... 5 Djur använda i aveln... 5 Målsättning... 6 Tillvägagångssätt...

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE UK har under 215 Genomfört 4 uppfödar/medlemsmöten i Katrineholm, Stockholm, Sundsvall och Göteborg. På dessa möten har huvudelen av diskusionerna handlat om ett eventuellt införande

Läs mer

AVELSSTRATEGI (RAS) För Strävhårig Vizsla

AVELSSTRATEGI (RAS) För Strävhårig Vizsla AVELSSTRATEGI (RAS) För Strävhårig Vizsla Beskrivning av rasens historiska bakgrund och utveckling Den strävhåriga vizslan har samma bakgrund som den korthåriga fram till 1920-talet. Vizslans ursprung

Läs mer

Avelsstrategi för Karelsk Björnhund 2010-2015

Avelsstrategi för Karelsk Björnhund 2010-2015 Avelsstrategi för Karelsk Björnhund 2010-2015 Historisk bakgrund och utveckling. Ursprung. Dagens Karelska Björnhund har sina rötter i Laatoka i Karelen, Aunus och Viena där man använde hunden vid jakt

Läs mer

RAS Uppföljning

RAS Uppföljning 2016-02-12 1 RAS Uppföljning 3 2015 Nuläge Registreringar 1991-2010 Trenden mellan 1990 och 2009 har varit ständigt nedåtgående. År 2009 registrerades 36 buhundar, varav 2 var importerade till Sverige.

Läs mer

Ras specifik avelsstrategi RAS FÖR. Gonczy Polski. SRfv Svenska rasklubben för övriga vildsvinshundar

Ras specifik avelsstrategi RAS FÖR. Gonczy Polski. SRfv Svenska rasklubben för övriga vildsvinshundar Ras specifik avelsstrategi RAS FÖR Gonczy Polski SRfv Svenska rasklubben för övriga vildsvinshundar Specialklubb SSDV (Svenska specialklubben för drivande vildsvinshundar) Historik Redan på 1200-talet

Läs mer

AVELSRAPPORT FÖR 2018

AVELSRAPPORT FÖR 2018 Sidan 1 av 5 AVELSRAPPORT FÖR 218 Registreringar Under 218 registrerades 455 (364) wachtelhundsvalpar i Sverige (inom parentes anges siffrorna för 217). De senaste 1 årens registreringssiffror visas i

Läs mer

Rasspecifik avelsstrategi RAS för Strävhårig Vizsla

Rasspecifik avelsstrategi RAS för Strävhårig Vizsla Rasspecifik avelsstrategi RAS för Strävhårig Vizsla Både uppfödare och hanhundsägare bör sätta sig in i den avelsstrategi som gäller för rasen Källa: SKK Inledning Bakgrund Rasspecifik Avelsstrategi På

Läs mer

Moment Finland Norge Sverige 1a Tempo under sök. -Ingår i mom 1 sök endast Sverige

Moment Finland Norge Sverige 1a Tempo under sök. -Ingår i mom 1 sök endast Sverige 1 Jämförelse nordiska ländernas regler för löshund älg 2019-06-21, justerad 2019-06-30 efter NÄU-möte Kompletterad med tilläggsfrågor resp svar ver 1 2019-07-06 Moment Finland Norge Sverige 1a Tempo under

Läs mer

De omoderna hundrasernas historia

De omoderna hundrasernas historia De omoderna hundrasernas historia Svenska hundraser ska bevaras! Föreläsning 2018-11-19 Hundens evolution, genetik och beteende, Stockholm universitet Anders Lekander, Gotlandsstövareföreningen Bevarande

Läs mer

Rasspecifik avelsstrategi RAS för Korthårig vorsteh

Rasspecifik avelsstrategi RAS för Korthårig vorsteh Rasspecifik avelsstrategi RAS för Korthårig vorsteh Både uppfödare och hanhundsägare bör sätta sig in i den avelstratetgi som gäller för rasen / Källa: SKK Inledning Bakgrund Rasspecifik Avelsstrategi

Läs mer

Avelsstrategi för Karelsk Björnhund

Avelsstrategi för Karelsk Björnhund Avelsstrategi för Karelsk Björnhund 1. Historisk bakgrund och utveckling. Ursprung. Dagens Karelska Björnhund har sina rötter i Laatoka i Karelen, Aunus och Viena där man använde hunden vid jakt av all

Läs mer

Rasspecifik avelsstrategi RAS för. Långhårig vorsteh. Både uppfödare och hanhundsägare bör sätta sig in i den avelstrategi som gäller för rasen

Rasspecifik avelsstrategi RAS för. Långhårig vorsteh. Både uppfödare och hanhundsägare bör sätta sig in i den avelstrategi som gäller för rasen Rasspecifik avelsstrategi RAS för Långhårig vorsteh Både uppfödare och hanhundsägare bör sätta sig in i den avelstrategi som gäller för rasen Inledning Bakgrund Rasspecifik Avelsstrategi På Svenska Kennelklubbens

Läs mer

Index för HD och ED - nu för fler raser. Sofia Malm

Index för HD och ED - nu för fler raser. Sofia Malm Index för HD och ED - nu för fler raser Sofia Malm Indexutbildning, 16 april 2016 Pilotraser Golden, labrador, flatcoated, rottweiler, bernersennen sedan 2012 Jämthund och norsk älghund grå (gråhund) sedan

Läs mer

Rasspecifik Avelsstrategi. Berner Sennenhund. Utarbetad av Svenska Sennenhundklubbens Avelsråd i samarbete med uppfödare, täckhundsägare och hundägare

Rasspecifik Avelsstrategi. Berner Sennenhund. Utarbetad av Svenska Sennenhundklubbens Avelsråd i samarbete med uppfödare, täckhundsägare och hundägare Rasspecifik Avelsstrategi Berner Sennenhund Utarbetad av Svenska Sennenhundklubbens Avelsråd i samarbete med uppfödare, täckhundsägare och hundägare Utvärdering av RAS 2010 Svenska Sennenhundklubben 2011-05-21

Läs mer

AVELSRAPPORT FÖR 2017

AVELSRAPPORT FÖR 2017 Sidan 1 av 5 AVELSRAPPORT FÖR 217 Registreringar Under 217 registrerades 364 (444) wachtelhundsvalpar i Sverige (inom parentes anges siffrorna för 216). De senaste 1 årens registreringssiffror visas i

Läs mer

Rasspecifik avelsstrategi RAS för Kleiner münsterländer

Rasspecifik avelsstrategi RAS för Kleiner münsterländer Rasspecifik avelsstrategi RAS för Kleiner münsterländer Både uppfödare och hanhundsägare bör sätta sig in i den avelsstrategi som gäller för rasen. /Källa: SKK. Inledning Bakgrund Rasspecifik Avelsstrategi

Läs mer

Remiss 2 Gemensamma Nordiska Jaktprovsregler

Remiss 2 Gemensamma Nordiska Jaktprovsregler Remiss 2 Gemensamma Nordiska Jaktprovsregler 2011-07-27. Till SÄK s lokalklubbar och anslutna rasklubbar. Den 2-3 juli träffade SÄK s jaktprovskommitté de övriga länderna i nordiska unionen för revidering

Läs mer

RAS Uppföljning

RAS Uppföljning 2017-02-27 1 RAS Uppföljning 4 2016 Nuläge Registreringar 1991-2011 Trenden mellan 1990 och 2011 har varit ständigt nedåtgående. År 2011 registrerades 30 buhundar, varav 1 var importerade till Sverige.

Läs mer

SÄK 2015-02-01. Enligt önskemål så har de punkter där mötet uppfattades vara enigt eller majoriteten var stor för något markerats med rött i texten.

SÄK 2015-02-01. Enligt önskemål så har de punkter där mötet uppfattades vara enigt eller majoriteten var stor för något markerats med rött i texten. SÄK 2015-02-01 Dessa minnesanteckningar har gått på remiss till dem som deltog i Väsbykonferensen. Remissvaren har medfört ett antal justeringar och några rättelser i texten. Enligt önskemål så har de

Läs mer

RAS Uppföljning

RAS Uppföljning 1 RAS Uppföljning 5 2017 Nuläge Registreringar 1991-2012 Trenden mellan 1990 och 2011 har varit ständigt nedåtgående. År 2011 registrerades 30 buhundar, varav 1 var importerade till Sverige, året därpå

Läs mer

Utvärdering av RAS, kortsiktiga mål för airedaleterrier år 2010

Utvärdering av RAS, kortsiktiga mål för airedaleterrier år 2010 Utvärdering av RAS, kortsiktiga mål för airedaleterrier år 2010 Svenska kennelklubben fastställde RAS vad gäller airedaleterrier vid sammanträdet i avelskommittén 2005-02-12/13. RAS-sammanställningen infördes

Läs mer

RAS. Rasspecifika avelsstrategier för Slovensky Kopov

RAS. Rasspecifika avelsstrategier för Slovensky Kopov RAS Rasspecifika avelsstrategier för Slovensky Kopov Rev. 2 2009 Avelsstrategier Slovensky Kopov Historik. Kopovens historia är ganska oklar. De första gångerna Kopovrasen omnämns skriftligen är på 1700

Läs mer

Antalet registrerade westie och medlemmar i WestieAlliansen

Antalet registrerade westie och medlemmar i WestieAlliansen Genomgång av registreringar 2013-2014 samt följsamheten av de regler som klubben beslutat skall gälla baserade på RAS (rasspecifika avelsstrategier) för westie. WestieAlliansens styrelse, gm ordförande

Läs mer

Gemensamma nordiska regler

Gemensamma nordiska regler Nordisk Elghund Union: Gemensamma nordiska regler I det följande några avelsmässiga och delvis tävlingsmässiga motiveringar för regelförslaget. Motiveringarna är uppdelade på avel och tävling och på speciella

Läs mer

1 Ursprung, historisk bakgrund och utveckling

1 Ursprung, historisk bakgrund och utveckling Avelsstrategi för östsibirisk laika 1 Ursprung, historisk bakgrund och utveckling Laikan är taigans jakthund nummer ett. Fram till 1970-talet var laikan som jakthund nästan okänd i Norden. Endast enstaka

Läs mer

SPHK rasklubb för Alaskan Malamute

SPHK rasklubb för Alaskan Malamute SPHK rasklubb för Alaskan Malamute Avelsrapport/valpkullsstatistik 2018 Aveln år 2018 Det har under året registrerats 30 kullar och totalt 1 valpar fördelat på 86 tikar och 113 hanar. Rasklubben tillämpar

Läs mer

RASSPECIFIK AVELSTATEGI för

RASSPECIFIK AVELSTATEGI för RASSPECIFIK AVELSTATEGI för BRETON (epagneul breton) Sidan 1 av 15 Bakgrund Rasspecifik Avelstrategi På Svenska Kennelklubbens Kennelfullmäktige 2001 fattades beslut om att det för varje hundras ska finnas

Läs mer

Rasanpassad avelsstrategi för Norsk Buhund

Rasanpassad avelsstrategi för Norsk Buhund Rasanpassad avelsstrategi för Norsk Buhund 2(19) Innehållsförteckning Historik... 3 Population/Avelsstruktur... 4 Nuläge... 4 Registrering av nya hundar i Sverige... 4 Jämförelse Norge och Sverige... 5

Läs mer

12 januari 2016 kommer långhårig collie att få HD index

12 januari 2016 kommer långhårig collie att få HD index 12 januari 2016 kommer långhårig collie att få index Både korthårs- och långhårscollie har som första raser Mentalindex. För korthårscollie är dock -index inte aktuellt för närvarande. Det är en jämförelsevis

Läs mer

S V E N S K A Ä L G H U N D K L U B B E N Ansluten till Svenska Kennelklubben BJÖRNPROV Regelförslag

S V E N S K A Ä L G H U N D K L U B B E N Ansluten till Svenska Kennelklubben BJÖRNPROV Regelförslag SKK s standardtext (i inledningen) om dopning etc. läggs till senare. PROVFORMER Provet på björn kan utföras som ordinarie björnprov eller som kombinationsprov på björn/älg eller björn/vildsvin. Då ska

Läs mer

Vildsvinsprov säsongen

Vildsvinsprov säsongen Vildsvinsprov säsongen 2011-2012 Våra laikor har gått sammanlagt 36 st vildsvinsprov, av dessa var 7 st prisprov. Noterbart är att det sammanlagt på alla raser så är antalet prov 41 st. Fördelning per

Läs mer

Regler för ställande hundar på vildsvin.

Regler för ställande hundar på vildsvin. Regler för ställande hundar på vildsvin. Ändamål. Provets ändamål är att under jaktliga former och inom ramen för rasernas användningsområden och arbetssätt bedöma deltagande hundars egenskaper och lämplighet

Läs mer

Avelsstrategi för Schnauzer Version 1.5

Avelsstrategi för Schnauzer Version 1.5 Avelsstrategi för Schnauzer Version 1.5 HISTORIK Redan på 1400-talet dyker den upp inom konsten bl.a. på målningar av Rembrandt. Sydtyskland, närmare bestämt Bayern, anses vara den plats där de ursprungliga

Läs mer

Index för HD och ED Ett nytt verktyg i avelsarbetet

Index för HD och ED Ett nytt verktyg i avelsarbetet Index för HD och ED Ett nytt verktyg i avelsarbetet Foto: Åsa Lindholm Sofia Malm Vad är HD och ED? Två av de vanligaste ärftliga defekterna hos hund Tillväxtrubbningar i skelettet, orsakar artros i leden

Läs mer

gammel-dansk-hönsehund-001 2009-09-01 Sidan 1 av 7

gammel-dansk-hönsehund-001 2009-09-01 Sidan 1 av 7 gammel-dansk-hönsehund-001 2009-09-01 Sidan 1 av 7 Bakgrund Rasspecifik AvelsStrategi På Svenska Kennelklubbens Kennelfullmäktige 2001 fattades beslut om att det för varje hundras ska finnas en s k rasspecifik

Läs mer

Kullstorleken håller sig runt 5 valpar, vilket får ses som ytterst tillfredsställande.

Kullstorleken håller sig runt 5 valpar, vilket får ses som ytterst tillfredsställande. Populationsstorlek, registreringssiffror Generellt ses fallande registreringssiffror och antalet registreringar under perioden ligger i genomsnitt på 1178. Detta till trots, är cocker spanieln en populär

Läs mer

Utvärdering av RAS, kortsiktiga mål för airedaleterrier år 2008

Utvärdering av RAS, kortsiktiga mål för airedaleterrier år 2008 Utvärdering av RAS, kortsiktiga mål för airedaleterrier år 2008 Svenska kennelklubben fastställde RAS vad gäller airedaleterrier vid sammanträdet i avelskommittén 2005-02-12/13. RAS-sammanställningen infördes

Läs mer

Utvärdering av RAS, kortsiktiga mål för airedaleterrier år 2011

Utvärdering av RAS, kortsiktiga mål för airedaleterrier år 2011 Utvärdering av RAS, kortsiktiga mål för airedaleterrier år 011 Svenska kennelklubben fastställde RAS vad gäller airedaleterrier vid sammanträdet i avelskommittén 005-0-1/13. RAS-sammanställningen infördes

Läs mer

Avelsarbete för bättre ledhälsa

Avelsarbete för bättre ledhälsa Avelsarbete för bättre ledhälsa Svenska Sennenhundklubbens Uppfödarkonferens 24 oktober 2010 Sofia Malm Inst. för husdjursgenetik, SLU Foto: Åsa Lindholm Vad är HD och ED? Två av de vanligaste ärftliga

Läs mer

HD-index. ett nytt verktyg i avelsarbetet för bättre ledhälsa. Text: Sofia Malm, Foto: Åsa Lindholm

HD-index. ett nytt verktyg i avelsarbetet för bättre ledhälsa. Text: Sofia Malm, Foto: Åsa Lindholm HD-index ett nytt verktyg i avelsarbetet för bättre ledhälsa Text: Sofia Malm, Foto: Åsa Lindholm HD, eller höftledsdysplasi som förkortningen står för, är ett alltför vanligt problem i många storvuxna

Läs mer

Rysk Svart Terrier. Rasspecifik avelsstrategi RAS för. Rasklubben för Rysk Svart Terrier. Förenklad rasspecifik avelsstrategi

Rysk Svart Terrier. Rasspecifik avelsstrategi RAS för. Rasklubben för Rysk Svart Terrier. Förenklad rasspecifik avelsstrategi Förenklad rasspecifik avelsstrategi Rasklubben för Rysk Svart Terrier Författare: Carina Melanoz 2015-04-28 Rasspecifik avelsstrategi RAS för Rysk Svart Terrier 2/9 Innehåll Inledning... 3 Rasens ursprung

Läs mer

Avelsplanering, med fokus på genetisk variation. Sofia Malm

Avelsplanering, med fokus på genetisk variation. Sofia Malm Avelsplanering, med fokus på genetisk variation Sofia Malm Avelskonferens SÄK, 12 augusti 2016 Hur bedrivs hundavel? Uppdelning i ett stort antal hundraser Många små populationer och subpopulationer Enskilda

Läs mer

Rasspecifik Avelsstrategi

Rasspecifik Avelsstrategi RAS Rasspecifik Avelsstrategi för Spinone Italiano 2 På Svenska Kennelklubbens kennelfullmäktige 2001 fattades beslut om att det för varje hundras ska finnas en rasspecifik avelsstrategi, fortsättningsvis

Läs mer

RAS - RASSPECIFIKA AVELSSTRATEGIER 2003-2011 BASSET ARTÉSIEN NORMAND

RAS - RASSPECIFIKA AVELSSTRATEGIER 2003-2011 BASSET ARTÉSIEN NORMAND RAS - RASSPECIFIKA AVELSSTRATEGIER 2003-2011 BASSET ARTÉSIEN NORMAND Rashistorik Basset Artésien Normand (BAN) är en fransk, kortbent, drivande jakthund. Det är en korsning av bassets från Artois och bassets

Läs mer

Utvärdering av RAS, Rasspecifik AvelsStrategi, kortsiktiga mål för airedaleterrier år 2013

Utvärdering av RAS, Rasspecifik AvelsStrategi, kortsiktiga mål för airedaleterrier år 2013 UtvärderingavRAS,RasspecifikAvelsStrategi, kortsiktigamålförairedaleterrierår201 SvenskaKennelklubbengodkändeochfastställdeRASförairedaleterrierden22mars2012, förattgällafrånochmedår2012tillochmedår2016.rasharredovisatsiairedaleterrier

Läs mer

Analys över avel med östsibirisk laika

Analys över avel med östsibirisk laika Det är fåfängt att göra med mera det som kan göras med mindre GENETICA Analys över avel med östsibirisk laika 1999-2008 Inledning Följande analys baseras helt på SKK:s Rasdata för östsibirisk laika under

Läs mer

Tabeller för den late från Avelsdata.

Tabeller för den late från Avelsdata. Tabeller för den late från Avelsdata. Bilaga till SvBtks utvärdering av RAS-arbetet 200 BULLTERRIER: Registreringsstatistik Registreringsår: Antal reg/år 2005 2006 2007 2008 2009 200 Tikar (varav importer)

Läs mer

Rasspecifik Avelsstrategi för Berger Picard.

Rasspecifik Avelsstrategi för Berger Picard. Rasspecifik Avelsstrategi för Berger Picard. 2016 Berger Picard, FCI Nr 176 Ursprungsland/hemland: Frankrike Användningsområde: Vall och vakthund FCI-klassifikation: Grupp 1, sekt. 1 med arbetsprov Innehållsförteckning

Läs mer

AVELSKOMMITTÉN WELSH CORGI CARDIGAN. Avelskommittén har under 2015 genomgått stora organisationsförändringar.

AVELSKOMMITTÉN WELSH CORGI CARDIGAN. Avelskommittén har under 2015 genomgått stora organisationsförändringar. SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN Verksamhetsberättelse AKC 2015 AVELSKOMMITTÉN WELSH CORGI CARDIGAN Avelskommittén har under 2015 genomgått stora organisationsförändringar. Kommitténs ledamot Malin Eriksson

Läs mer

SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN Jaktprovsutbildning för löshundsprov till Rev. 4 ( )

SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN Jaktprovsutbildning för löshundsprov till Rev. 4 ( ) Ändamål Jaktprovens ändamål är att under jägarmässiga former värdera hundarnas egenskaper som underlag för avelsarbetet. Jaktproven har även som mål att anpassa jaktegenskaperna till tidsenliga jakt- och

Läs mer

REGLER OCH DIREKTIV FÖR ANLAGSPROV PÅ BJÖRN (KARH)

REGLER OCH DIREKTIV FÖR ANLAGSPROV PÅ BJÖRN (KARH) REGLER OCH DIREKTIV FÖR ANLAGSPROV PÅ BJÖRN (KARH) Godkänd i SKL-FKK:s fullmäktige 23.11.2014 Gäller fr.o.m. 1.8.2015 REGLER OCH DIREKTIV FÖR ANLAGSPROV PÅ BJÖRN (KARH) Dessa regler ersätter tidigare KARH-regler

Läs mer

Inavelsgrader beräknat på svenskfödda kullar under respektive år.

Inavelsgrader beräknat på svenskfödda kullar under respektive år. Bilaga 1 Inavelsgrader beräknat på svenskfödda kullar under respektive år. Inavelsgrad Peppar & salt Svart Födda Inavelsgrad* Födda Inavelsgrad* 1991 188 2,3 % 64 2,9 % 1992 82 3,3 % 96 3,6 % 1993 189

Läs mer

Utvärdering RAS Rasspecifik avelsstrategi för NORSK LUNDEHUND

Utvärdering RAS Rasspecifik avelsstrategi för NORSK LUNDEHUND Utvärdering 2009 RAS Rasspecifik avelsstrategi för NORSK LUNDEHUND År 2007 fick Svenska lundehundsällskapet (SLS) sitt RAS fastställt av Svenska Kennelklubben. Det är nu dags att göra den årliga utvärderingen

Läs mer

Protokoll (19) 1 Versio

Protokoll (19) 1 Versio Protokoll (19) 1 Skogskortet Före man börjar provet, besluter hundföraren om han skall använda sig av PBP i bedömningen! 2 3 SHHJ, SPJ, SLJ koulutusvaliokunta Skogskortet Söktabellen Ifylls endast med

Läs mer

Index för bättre ledhälsa nu för fler raser!

Index för bättre ledhälsa nu för fler raser! Sofia Malm, Avdelningen för avel och hälsa, SKK, 171026 Artikeln får fritt publiceras av ras- och specialklubbar på webbplats eller i tidning Index för bättre ledhälsa nu för fler raser! I januari 2018

Läs mer

Nordiska jaktprovsregler för älghund

Nordiska jaktprovsregler för älghund Nordiska jaktprovsregler för älghund Bestämmelser för jaktprov med älghundar 1. ÄNDAMÅL Provens ändamål är att under jägarmässiga former värdera hundarnas egenskaper som underlag för avelsarbetet. Jaktproven

Läs mer

Rasspecifik avelsstrategi RAS för Strävhårig vorsteh

Rasspecifik avelsstrategi RAS för Strävhårig vorsteh Rasspecifik avelsstrategi RAS för Strävhårig vorsteh Både uppfödare och hanhundsägare bör sätta sig in i den avelsstrategi som gäller för rasen. /Källa: SKK. Inledning Bakgrund Rasspecifik Avelsstrategi

Läs mer

Rasspecifik avelsstrategi RAS för Korthårig Vizsla

Rasspecifik avelsstrategi RAS för Korthårig Vizsla Rasspecifik avelsstrategi RAS för Korthårig Vizsla Både uppfödare och hanhundsägare bör sätta sig in i den avelsstrategi som gäller för rasen Källa: SKK Inledning Bakgrund Rasspecifik Avelsstrategi På

Läs mer

Utvärdering av Svenska Bullterrierklubbens RAS, verksamhetsåret 2009-2010

Utvärdering av Svenska Bullterrierklubbens RAS, verksamhetsåret 2009-2010 Utvärdering av Svenska Bullterrierklubbens RAS, verksamhetsåret 2009-2010 Svenska Bullterrierklubben ansvarar för raserna Bullterrier och Miniatyrbullterrier. SvBtks RAS blev fastställt 2008-1l-19 och

Läs mer