Statistik från Jämthundklubbens webbundersökning - Projektet pristagarprocent på jaktprov. Hur många år har du jagat med Jämthund?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statistik från Jämthundklubbens webbundersökning - Projektet pristagarprocent på jaktprov. Hur många år har du jagat med Jämthund?"

Transkript

1 Statistik från Jämthundklubbens webbundersökning - Projektet pristagarprocent på jaktprov. Under några veckor i början av juli så gjorde Jämthundklubben en webbundersökning för att få mer kunskap om vad som påverkar pristagarprocenten på jaktprov på våra Jämthundar. Webbundersökningen fanns på klubbens hemsida och vi ställde 58 frågor. Det var 501 personer som svarade. Det var inget krav på att alla frågor skulle besvaras. Man kunde se en förenklad statistik efter att man var klar och några hade tydligen kommit på att man kunde klicka sig igenom frågorna utan att svara på frågorna för att se statistiken. Dessa dubbletter har gallrats bort i denna redovisning. Vid ca 150 svar så såg vi att statistiken började bli stabil. Tanken är att denna utvärdering skall sammanställas till nästa utvärdering av vårt RAS dokument. Det är möjligt att vi behöver göra en mindre kompletterande undersökning för att få fram svar på frågor där formuleringen varit lite fel. Vi kanske också blir nyfikna på att få svar på fler frågor än vad vi hittills kommit på. Idéer på frågor som borde ställas tas tacksamt emot. Vi tackar Er alla som deltagit för att Ni tog er tid. Hur många år har du jagat med Jämthund? år år år år år år år Serie2 47% 3 6% 2% 0,2% 0,2% Kommentar: Detta tyder på att huvuddelen av de som svarat på enkäten är ganska unga. Har du även andra jakthundar? 57% 43% Ja Nej Kommentar: Svaret tyder på att svarsgruppen har en ganska bred erfarenhet av jakthundar.

2 Kommentar: Skala = inte viktigt, 5 = mycket viktigt. Huvudsakligt mål? = Bra familjehund Huvudsakligt mål? = Duglig jakthund :a 2:a 3:a 4:a 5:a Serie1 1% 4% 17% 27% 51% :a 2:a 3:a 4:a 5:a Serie1 94% Huvudsakligt mål? = Pristagare på jaktprov Huvudsakligt mål? = Jaktchampion :a 2:a 3:a 4:a 5:a Serie1 3% 2% 13% 21% :a 2:a 3:a 4:a 5:a Serie1 3% 19% 28% 4 Kommentar: Mycket viktigt att hunden blir en duglig jakthund och en bra familjehund. 6 tycker det är mycket viktigt att hunden blir pristagare. 4 tycker det är mycket viktigt att hunden blir jaktchampion.

3 Huvudsakligt mål? = Dubbelchampion Huvudsakligt mål? = Duglig avelshund :a 2:a 3:a 4:a 5:a Serie1 14% 17% 39% 19% 11% :a 2:a 3:a 4:a 5:a Serie1 6% 8% 29% 28% 3 Kommentar: Endast 11% tycker det är mycket viktigt att hunden blir både utställnings och jaktchampion. 3 tycker det är mycket viktigt att hunden blir en bra avelshund. Vilket land jagar du huvudsakligen i? Finland 2% Norge 8% Sverige 9 Kommentar: 1 av de som svarade var från Norge och Finland.

4 Hur skaffade du din senaste hund? Kommentar: Vi skulle nog ha haft några fler alternativ eftersom andelen övriga är så stor. Följande andra alternativ har angetts: Kompis, Personlig kontakt, köpt av kennel tidigare, älghundklubben, lokalklubb sida, tog över äldre hund, finska jämt & gråhundklubbens hemsida. Parningsvalp och egen uppfödning är vanligast därefter kommer uppfödarnas egna hemsidor och jämthundklubbens annonssida. 8% hittade sina valpar på Facebook och Blocket. Endast 3% hittade sina hundar på annons i jakttidning.

5 Vilka vilt jagar du med din hund? Älg Vildsvin Björn Lodjur Hjort Övriga Serie % 41% 6% 2% 3% Kommentar: Alla som svarat jagar älg med sina Jämthundar. Hela 41% jagar även björn. Endast 12% använder sina Jämthundar till vildsvin. Mink är ett vilt som en del jagar med sina Jämthundar. Grävling borde varit med som alternativ. Vilket vilt jagar du huvudsakligen? Älg Björn Vildsvin Mink Serie2 98% 0,2% 1% 0,2% De flesta jagar älg huvudsakligen men det finns även några få som huvudsakligen jagar björn och vildsvin med sina hundar.

6 Hur många dagar jagar du älg med löshund? 30, 25, 20, 15, 10, 5, 0, "01-10 "11-20 "21-30 "31-40 "41-50 "> 50 dagar Serie2 0,4% 6, 24,4% 27,7% 21,6% 19,9% Kommentar: De flesta jagar älg mellan dagar per år. Tycker du det är viktigt att skjuta älgar för unghundar? Serie3 2% 6% 19% 34% 39% Kommentar: De flesta tycker det är viktigt att skjuta för sina unghundar.

7 Vilka älgar skjuter du? Alla älgar som jag får skottchans på. Enbart älgar där hunden gör ett bra ståndskallsarbete Huvudsakligen älgar som hunden gör ett bra jobb på. Övriga Kommentar: Endast 7% av de svarande skjuter alla älgar som man får skottchans på. Hur många hektar jagar du älg på? Mindre än ha ha ha ha ha ha ha ha mer än ha Kommentar: Ej normalfördelningskurva beroende på att vi slog ihop alternativen redan vid 6000 ha. Borde varit upp till ha. Men man kan konstatera man förfogar över stora arealer. Jagar du i flera jaktlag? jaktlag 2 jaktlag 3 jaktlag 4 jaktlag Mer än 5 jaktlag

8 Hur tränar du kondition på din / dina hundar? Genom att släppa innan jakten Cykelträning Simning Löpning Promenader Skidåkning Övriga Kommentar: Flera alternativ kunde väljas Totalt antal km / vecka från midsommar till jaktsäsong för din / dina hundar 0 km 1-10 km km km km Mer än 50 km / vecka 5 i jch som mål 1 eller 2 i Jch Medel Kommentar: Röd linje avspeglar ett medeltal på alla svarande. De flesta tränar sina hundar km per vecka. Blå linje avspeglar de som har som huvudsakligt mål att få fram en jaktchampion. De tränar något mer än medeltalet. Grön är de som inte har haft som mål att köra fram jaktchampion. Det är tydligt att dessa inte tränar sina hundar så mycket då de har en annan träningskurva.7% av dessa tränar inte alls.

9 Har ditt jaktlag förståelse för löshundsjakt? Nej Ja ganska bra Kommentar: 6% av de svarande jagar i lag där man inte har förståelse för löshundsjakt. Det påverkar givetvis möjligheterna att jaga in hunden på rätt sätt Får du alltid möjlighet att gå mot vinden med din hund? Ja Nej. jaktledaren avgör Oftast Kommentar: Det är inte självskrivet för en del att man får gå i rätt vind med sin hund. Sådant påverkar givetvis vilken hund man får.

10 Nej 1 Har du möjlighet att jaga själv? Ja 9 Kommentar: En stor andel får möjlighet att jaga själva utan passkyttar. Upplever du att din / dina hundar får tillräckligt många jakttillfällen 12% 12% 76% Ja Jag får gå så mycket hunden/ hundarna orkar Nej. Vi har för många hundar i laget. Kommentar: 24% av hundarna får för lite jakttillfällen. Det påverkar givetvis pristagarprocenten på rasen. Har du startat någon hund på jaktprov? 23% 77% Ja Nej Kommentar: 77% har startat hund på jaktprov.

11 Bästa pris på dina 4 senaste hundar som är äldre än 5 år. [Hund 1] 2:a pris 3% 0 pris ej startad 3:e pris 23% 1:a pris 74% Kommentar hund 1: Pristagarprocenten är hela 77% på hund 1. Men det är endast 386 som svarat av 501 st. Om man utgår från att dessa inte har haft pristagare så blir pristagarprocenten 59%. Detta skall jämföras med att vi i verkligheten har 2. Vi kan se två olika anledningar att vi har så hög pristagarprocent i svarsgruppen. Det är kanske människor med ett större intresse som svarat på enkäten. Frågan är formulerad att det skall gälla hundar som är 5 år eller äldre. Detta innebär att hundar som inte duger att starta på prov kan vara bortgallrade. Vi hade 297 hundar som var pristagare på 386 svarande. För att 297 hundar skall motsvara 2 så krävs det 1188 hundar. Men vi har 386 hundar vilket gör att det skulle behövas ytterligare 802 hundar för att ha 2. Vi tror inte att det har gallrats bort så många hundar utan svaret ligger nog närmare i att svarsgruppen är duktigare en medeltalet av jämthundsägarna att ta fram hundarna till pristagare. Men det är ändå mycket intressant för det kanske avspeglar vilka möjligheter vi har att öka pristagarprocenten om hundarna placeras hos rätt jägare. Vi bör gå vidare och formulera om frågan vid nästa webbundersökning för att lära oss mer. Bästa pris på dina 4 senaste hundar som är äldre än 5 år. [Hund 2] 0 pris 3:e pris 2:a pris 4% ej startad 27% 1:a pris 69%

12 Kommentar hund 2: Även här en hög pristagarprocent - 73%. 292st svarade. Bästa pris på dina 4 senaste hundar som är äldre än 5 år. [Hund 3] 3:e pris 0 pris 2:a pris 6% ej startad 28% 1:a pris 66% Kommentar: 192 svarande och 72% pristagare Bästa pris på dina 4 senaste hundar som är äldre än 5 år. [Hund 4] 3:e pris 2:a pris 4% 0 pris ej startad 33% 1:a pris 63% Kommentar: 134 svarande och 67% pristagare.

13 Varför har du inte startat hunden / hundarna på jaktprov? 33% 13% 2% 1% 6% 2% 1% 8% 1% 6% 4% 1% 1% Kommentar. Flera alternativ kunde fyllas i. Här får man en ganska bra bild varför inte vissa hundar kommer på jaktprov. 33% av de svarande har startat alla hundar man ägt. Det är tydligt att med information och mer hjälp så skulle vi troligtvis kunna höja pristagarprocenten ordentligt. Många är osäkra och är tveksamma till sin egen och till sin hunds förmåga. Har du haft Jämthund som varit Jaktchampion? Nej Ja en Ja två Ja tre Ja fyra Ja fem Ja mer än fem Serie2 46% 24% 12% 8% 3% 2% 4%

14 Har du haft Jämthund som varit Utställningschampion? Nej Ja en Ja två Ja tre Ja fyra Ja fem Ja mer än fem Serie2 79% 14% 3% 2% 1% 1% Ägt UCH eller JCH Nej Ja en Ja två Ja tre Ja fyra Ja fem Ja mer än fem JCH 46% 24% 12% 8% 3% 2% 4% UCH 79% 14% 3% 2% 1% 1% Kommentar: 46% har aldrig ägt en Jch och hela 79% har aldrig ägt en Uch. Det är endast 12% som haft fler än en jaktchampion. Endast 3% har haft mer än en dubbelchampion.

15 Axelrubrik Hur viktigt är hundens medfödda mod? Skala = ej viktigt 5=mycket viktigt Serie3 1% 7% 37% 56% Kommentar: Modet anser 56% är mycket viktigt. Vi borde kanske lägga större vikt vid mod i vårt avelsarbete. Hur viktigt är hundens genetiska vilja att skälla? Serie3 3% 21% 76% Kommentar: Hunden medfödda anlag att vilja skälla anser 76% vara mycket viktigt. Vi borde kanske analysera detta anlag ytterligare.

16 Vad anser du vara effektiv ståndtid på en älghund timmar 2-4 timmar 4--6 timmar 6-8 timmar timmar Mer än 12 timmar Dagen ut tills det mörkn ar. Övriga Serie2 2% 19% 34% 23% 6% 2% 14% Kommentar: Diagrammet visar tydligt vilka ståndtider som svarsgruppen tycker är effektivast vid jakt. Hur viktig är hundens beteende då den hittar älgen för att älgen skall stå? Serie3 1% 3% 18% 78% Kommentar: 78% anser att beteendet vid upptag är mycket viktigt.

17 Hur viktig är hundens vilja att förfölja älgen? Serie3 3% 14% 38% 4 Kommentar: 4 anser att vilja att förfölja älgen är en mycket viktig egenskap. Hur långt tycker du att en hund skall förfölja älg som går rakt ut? km 2 km 3 km 4 km 5 km Obeg m km km räns at Serie2 3% 1 22% 12% 26% 17% 6% 4% Kommentar: Diagrammet visar tydligt hur långt förföljande man anser vara effektivt. Ungefär 1 anser ett förföljande på 1-2 km är effektivast och ca 1 tycker att 15km eller längre är effektivt. Övriga 8 anser att förföljandet bör vara någonstans mellan 3 km -10 km.

18 Hur viktigt är det att hunden letar sig tillbaka självmant då den slutar? Serie3 1% 1% 4% 11% 83% Kommentar: Hela 83% anser det mycket viktigt att hundarna letar sig tillbaka självmant. Detta bör vi ta fasta på då vi utformar våra jaktprovsregler. Vilken ålder har du som mål att hunden skall startas på jaktprov Före den fyller 2 år Före den fyller 3 år Före den fyller 4 år För den fyller 5 år Jag har inte som mål att hunden skall startas på jaktprov. Serie2 52% 38% 4% 6% Kommentar: Hela 52% har som ambition att starta sin hund före den fyller två år. Bra!

19 Axelrubrik Hur viktig är hundens position vid ståndskallet? Viktigt att hunden jobbar framför älgen Bättre om hunden jobbar bakom älgen. Spelar ingen roll var hunden står. Övriga Serie2 67% 27% 6% Kommentar: En stor andel tycker det är viktigt att hunden jobbar framför älgen. Vi borde kanske gå vidare med detta och inhämta statistik om dessa hundar har en bättre förmåga att få älgarna att stå. Rörelse under ståndskall Spelar ingen roll om hunden rör sig på ståndskallet. Hunden skall var rörlig. Övriga Serie2 19% 77% 4% Kommentar: En stor andel anser att hunden skall vara rörlig. Några av de som kryssat i övrigt har anser att hundens rörlighet beror på älgen.

20 Hur länge skäller de hundar som du inte startat? Skäller inte Mindre än 20 minuter minuter minuter mer än 120 minuter Har startat alla jämthundar jag ägt Serie2 6% 9% 11% 8% 3 37% Kommentar: 38% av hundar som inte startats borde kunna klara av att vara pristagare på jaktprov. Vi har nog en ganska stor andel hundar som skäller ganska bra men som inte kommer på prov av olika anledningar. Hur gammal tycker du att en unghund skall vara innan man släpper på älg? månade r 6 månade r 7 månade r 8 månade r 9 månade r 10 månade r 11 månade r 12 månade r eller mer Övriga Serie2 6% 13% 13% 22% 4% 38% Kommentar: Många av de som fyllt i alternativet Övriga ansåg att man avgjorde det när man såg unghundens mognad. 33% väntar till hunden är mer än ett år.

21 4 Hur gammal tycker du att en unghund skall vara innan man släpper på älg? Svarande med JCH Svarande utan JCH 1 5 månader 6 månader 7 månader 8 månader 9 månader 10 månader 11 månader 12 månader eller mer Kommentar: Här har vi jämfört svar från svarande som kört fram en JCH eller fler med de som inte haft någon Jch. Man kan se en liten trend att de som fått fram Jch släpper sina hundar tidigare på älg.( De röda staplarna är högre än de gröna från 6-9 månader, de gröna är högre från 10 månader till 12 månader eller mer.) Torrtränar du dina äldre hundar? Nej Aldrig Ja innan jaktsäsong Ja även i säsong. Serie2 6% 6 34%

22 Torrtränar du unghundar innan de är injagade? Nej Aldrig. Ja innan Ja även i säsong. jaktsäsong Serie2 1 53% 37% Kommentar: Torrträning ( man släpper hunden men har inte för avsikt att skjuta älgen). Ingen större skillnad på hur man torrtränar unghundar mot äldre hundar. Endast några procent mer säger att man inte torrtränar unghundar. Släpper du din unghund med en äldre hund? Nej aldrig Ja om jag har problem med att få igång unghunden. Ja även vid träning. Ja både vid träning och jakt. Serie2 7 27% 1% 2%

23 Kommentar: 7 släpper aldrig en unghund med en gammal hund. Hur viktig är unghundens jaktanlag anser du? Inte viktigt. Det är ägaren som gör hunden. Ganska viktigt. Det är en kombination av anlag och träning. Mycket viktigt. Övriga Serie2 27% 71% 2% Hur länge provar du att jaga in hunden om den inte vill skälla? Så länge den Tills den är 2 Tills den är 3 Tills den är 4 Tills den är 5 lever. år år år år Serie2 1 13% 48% 29% 6% Kommentar: Ca 5 av de svarande ger en unghund 3 år på sig att visa vad den går för.

24 Hur viktigt tycker du utställningar är? Serie3 6% % 2 Har du ställt ut hund på utställning? Ja Nej 7% 93% Kommentar: Hela 93% har ställt ut en hund på utställning.

25 Har du ägt jämthund som varit äldre än 5 år och inte varit utställd? Nej Ja. Jag har inte intresse av utställningar Ja hunden var mentalt dålig. Ja hunden hade exteriört fel. Ja hunden hade en sjukdom Övriga Kommentar: Hela 88% av alla hundar över 5 år är utställda. Har du haft någon annan älghund innan du skaffade jämthund? Ja Norsk Älghund Grå Ja Laika Ja Hällefors hund Ja Karelsk Björnhun d Vit Älghund Nej jag har alltid haft Jämthund Övriga Serie2 26% 1% 3% 1% 5 1

26 Axelrubrik Vad blir nästa älghund? Jämthund Norsk Älghund Grå Laika Hälleforsh und Karelsk Björnhun d Vit Älghund Övriga Serie2 89% 2% 3% 1% 1% 4% Kommentar: Dessa frågor ger oss en bild av att de flesta är nöjda med sina Jämthundar. Vilket kan tyda på att vi kan ha en högre pristagarprocent att hämta in om fler startade sina hundar. Varför detta val? ( av ras) 16% 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% Kommentar: Temperament, ståndegenskaper, skallets hörbarhet, sök och förmåga att finna älg var de viktigaste egenskaperna för att man väljer Jämthund. Detta bör vi ta med oss i vårt avelsarbete.

27 Vilka sjukdomar har dina jämthundar haft? Har inte haft någon sjuk Jämth und HD Fel Armbå gsdysp lasi ED PRA eller annan ögonsj ukdom Magsä cksom vridnin g Diabet es Epileps i Livmod erinfla mmati on Cancer Analsä cksinfl ammat ion Övriga Serie1 37% 1 1% 2% 6% 8% 7% 7% 12% Kommentar: Det är viktigt att man inte ser ovanstående tal som generella tal för rasen då svaranden har haft mer än en hund. Dock kan man nog utläsa fördelningen av sjukdomarna ganska bra. Man skulle kanske kunna använda HD som ett referensvärde då detta värde är känt ca 8%. Och i så borde man kunna uppskatta de övriga sjukdomarna utifrån detta värde, vilket då innebär någon procent under vad som angetts. Anmärkningsvärt är att ögonsjukdomar har mycket låga värden men epilepsi har högre värden än vad som tidigare rapporterats. Helt klart så påverkar sjukdomar på våra Jämthundar pristagarprocenten. Men vi skall inte glömma bort att Jämthunden är en av Sveriges friskaste raser. Har du varit tvingat att ta bort någon hund på grund av sjukdom före den fyllt 10 år? Ja Nej 34% 66% Kommentar: 34% av de svarande har haft en hund som man varit tvingad att avliva före den varit 10 år.

28 2 2 1 Vilka av dessa alternativ tycker du är bra för att höja pristagarprocenten? Kommentar: Flera alternativ kunde fyllas i. Flest svarande menade att vi bör öka valpköparnas intresse för jaktprov och att vi bör införa möjlighet att starta unghundar på jaktprov utan utställningsmeriter. Men det är nog ett helt batteri med åtgärder som behövs för att höja pristagarprocenten

RAS Rasspecifika avelsstrategier.

RAS Rasspecifika avelsstrategier. RAS Rasspecifika avelsstrategier. RAS är en handlingsplan för aveln inom alla raser under SKK. Det skall beskriva problem men också positiva sidor inom en ras. Dokumentet tas fram tillsammans med rasklubbar,

Läs mer

RAS Rasspecifika avelsstrategier.

RAS Rasspecifika avelsstrategier. RAS Rasspecifika avelsstrategier. RAS är en handlingsplan för aveln inom alla raser under SKK. Det skall beskriva problem men också positiva sidor inom en ras. Dokumentet tas fram tillsammans med rasklubbar,

Läs mer

Det är första älgjaktsveckan

Det är första älgjaktsveckan 32 Jaktjournalen September 2013 EN AV Sveriges yngsta nordiska jaktchampions Kiwi med kennelnamnet Hänsjön innan dagens släpp. I bakgrunden syns sjön hon delvis är döpt efter. Kiwi Hänsjöns text & foto:

Läs mer

RAS Griffon Fauve de Bretagne

RAS Griffon Fauve de Bretagne 1 RAS Griffon Fauve de Bretagne Historia Fauve de Bretagne en ras med 2 varianter(griffon Fauve och Basset Fauve) Griffon Fauve de Bretagne är en mkt gammal ras som tillhörde adeln och de rika. När det

Läs mer

1. Hur många fauvar finns det i ert hushåll? Antal fauvar

1. Hur många fauvar finns det i ert hushåll? Antal fauvar 6 1. Hur många fauvar finns det i ert hushåll? 55 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Antal fauvar 24 2. Hur gammal är den hund som enkäten avser? 22 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2-23 mån 2 3 4 5 6 7

Läs mer

Nickås kennel. med fina anor i ny regi

Nickås kennel. med fina anor i ny regi Nickås kennel med fina anor i ny regi Birger Ericsson köpte sin första hund år 1948 och startade Nickås kennel. Birger gick ur tiden förra hösten och nu är det barnbarnet Mathias som ska föra den prisbelönta

Läs mer

Vad är bäst att ha med sig på älgjakten - Gråhund eller Jämthund?

Vad är bäst att ha med sig på älgjakten - Gråhund eller Jämthund? Vad är bäst att ha med sig på älgjakten - Gråhund eller Jämthund? Gråhunden Torro följer med på jakt. FOTO: Christer Lundberg Previous Pause Nästa av Jakt & Fiske Jaktmarker & Fiskevatten Älgjaktspremiären

Läs mer

Välkommen till Kennel Twigg s

Välkommen till Kennel Twigg s Välkommen till Kennel Twigg s Äntligen har vi kommit till skott med att dokumentera och sammanställa 44 års kennelarbete. Om man därtill lägger alla de händelser rörande hund som Erik och jag upplevt innan

Läs mer

Huvudstyrelsen för Springerklubben överlämnar bifogat reviderat förslag till Uppfödarstrategi för beslut vid Fullmäktigemötet 2007.

Huvudstyrelsen för Springerklubben överlämnar bifogat reviderat förslag till Uppfödarstrategi för beslut vid Fullmäktigemötet 2007. Motion 1 Huvudstyrelsens förslag till Uppfödarstrategi Huvudstyrelsen för Springerklubben överlämnar bifogat reviderat förslag till Uppfödarstrategi för beslut vid Fullmäktigemötet 2007. Huvudstyrelsen

Läs mer

Samarbetsfrågor för drever i Norden och Westfälische Dachsbracke i Tällberg 14 juni 2014 kl., 09.00-11.00

Samarbetsfrågor för drever i Norden och Westfälische Dachsbracke i Tällberg 14 juni 2014 kl., 09.00-11.00 Samarbetsfrågor för drever i Norden och Westfälische Dachsbracke i Tällberg 14 juni 2014 kl., 09.00-11.00 Kjell Andersson hälsade alla gäster från Tyskland, Norge och Finland samt de svenska deltagarna

Läs mer

HÄLSOUNDERSÖKNING AV WEST HIGHLAND WHITE TERRIER 2013. Olika alternativ att svara på Hälsoenkäten.

HÄLSOUNDERSÖKNING AV WEST HIGHLAND WHITE TERRIER 2013. Olika alternativ att svara på Hälsoenkäten. HÄLSOUNDERSÖKNING AV WEST HIGHLAND WHITE TERRIER 2013 1 Olika alternativ att svara på Hälsoenkäten. Skriv ut dokumentet, fyll i och posta ditt svar till: Ingegerd Grünberger,Lingonv. 23 192 48 Sollentuna

Läs mer

Hej Whippetägare/uppfödare!

Hej Whippetägare/uppfödare! Hej Whippetägare/uppfödare! Det du nu håller i din hand är Svenska Whippetklubbens (SW) hälsoenkät 2008. 1989 beslutades att SW ska genomför hälsoenkäter med jämna intervaller. Sedan dess har fyra undersökningar

Läs mer

RASSPECIFIKA AVELSSTRATEGIER FÖR NORRBOTTENSPETS

RASSPECIFIKA AVELSSTRATEGIER FÖR NORRBOTTENSPETS RASSPECIFIKA AVELSSTRATEGIER FÖR NORRBOTTENSPETS INNEHÅLL Historik... 3 Populationen... 4 REGISTRERINGAR... 4 Målsättning... 5 Tillvägagångssätt... 5 Djur använda i aveln... 5 Målsättning... 6 Tillvägagångssätt...

Läs mer

Jaktprov för älghund (8) Händelser och begrepp

Jaktprov för älghund (8) Händelser och begrepp Jaktprov för älghund (8) Händelser och begrepp Sök och upptag Söket påbörjas i tomma marker, så att hundens sök kan bedömas 30-60 min före upptag. Ett idealiskt sök innehåller ett effektivt sökmönster,

Läs mer

Svenska Älghundklubben och Svensk Vit Älghundsklubbs Rasstrategi för svensk vit älghund

Svenska Älghundklubben och Svensk Vit Älghundsklubbs Rasstrategi för svensk vit älghund Svenska Älghundklubben och Svensk Vit Älghundsklubbs Rasstrategi för svensk vit älghund Bakgrund Ursprung OttsjöJim anses vara den Svenska Vita Älghundens stamfader. Det finns olika historier kring den

Läs mer

SSK s nyhetsbrev för uppfödare av engelsk setter

SSK s nyhetsbrev för uppfödare av engelsk setter SSK s nyhetsbrev för uppfödare av engelsk setter Utgiven av SSK s avelsråd maj 2008 Bakgrund till nyhetsbrevet Som avelsråd vill vi få en bättre kontakt med uppfödarna, och verka för ett ökat utbyte av

Läs mer

Rasspecifika avelsstrategier 2010-2015

Rasspecifika avelsstrategier 2010-2015 Rasspecifika avelsstrategier 2010-2015 Inriktning Rasklubbens långsiktiga mål är att bibehålla wachtelhundrasens specifika karaktär och jaktliga egenskaper som mångsidig bruksjakthund med god mentalitet,

Läs mer

Labrador retriever. Raspresentation Labrador Retriever

Labrador retriever. Raspresentation Labrador Retriever Labrador retriever Rasen labrador retriever är delad i två, i alla fall när det gäller labradorägarna. Labrador retriever som av jägarna kallas för utställningslabrador är den som uppfyller rasstandarden.

Läs mer

HÄLSOUNDERSÖKNING AV xxxterrier. sällskap/familjehund avel utställning lydnad agility spår jakt

HÄLSOUNDERSÖKNING AV xxxterrier. sällskap/familjehund avel utställning lydnad agility spår jakt HÄLSOUNDERSÖKNING AV xxxterrier 1 Födelseår Kön Hur använder Du Din hund? (Man kan kryssa flera rutor!) sällskap/familjehund avel utställning lydnad agility spår jakt annat, nämligen 1 Hur bedömer du hundens

Läs mer

Svenska Älghundklubben och Hälleforshundklubbens Rasstrategi för Hälleforshunden

Svenska Älghundklubben och Hälleforshundklubbens Rasstrategi för Hälleforshunden Svenska Älghundklubben och Hälleforshundklubbens Rasstrategi för Hälleforshunden Historisk bakgrund och utveckling Uppkomsten och framväxten av de hundar som idag ingår i hälleforshundrasen skedde parallellt

Läs mer

Den 21:a september 2014 gick Birger Ericsson i Filipstad

Den 21:a september 2014 gick Birger Ericsson i Filipstad betydelsefull för dreverrasen. Närlunda Nick fick även ge namnet åt Nickås kennel. Birger med S UCH S JCH Snoddas Den 21:a september 2014 gick Birger Ericsson i Filipstad bort. Birger Eriksson var utan

Läs mer

Sammanställning av inkomna enkätsvar 2014

Sammanställning av inkomna enkätsvar 2014 Sammanställning av inkomna enkätsvar 2014 Exteriör Totalt 65 inkomna enkäter svar fördelat på 36 tikar och 29 hanar. 1. Hur hög är din hund? Storlek tik: 11st hundar, 30,5%, låg utanför exakt rasstandard

Läs mer

Sammanställning av Pinschersektionens telefonenkät 2013

Sammanställning av Pinschersektionens telefonenkät 2013 Sammanställning av Pinschersektionens telefonenkät 2013 Under 2013 har 50 telefonintervjuer med medlemmar i Pinschersektionen utförts(ps). Syftet med enkäten har varit att undersöka hur våra medlemmar

Läs mer

Breton stor hund i litet format TEXT & FOTO OLLE OLSSON Lennart Berglund från Forsa

Breton stor hund i litet format TEXT & FOTO OLLE OLSSON Lennart Berglund från Forsa SKOGSFÅGELJAKT Breton-rasen är fortfarande liten i Sverige, men registreringarna blir fler för varje år som går. Följ med på skogsfågeljakt med jakthundsrasen som går mot strömmen. Breton stor hund i litet

Läs mer

Forskning Jakthundar. Björnhundar. behöver bättre träning. Nr 2/3 2011 Svensk Jakt

Forskning Jakthundar. Björnhundar. behöver bättre träning. Nr 2/3 2011 Svensk Jakt Forskning Jakthundar Björnhundar behöver bättre träning 76 184 Eftersöksekipage på björn saknar den kompetens som är nödvändig för att spåra björn. Det visar ett examensarbete som är baserat på praktiska

Läs mer

813 svar. Sammanfattning. [Bild] Vem är är du?

813 svar. Sammanfattning. [Bild] Vem är är du? harkilagard@gmail.com 813 svar Redigera detta formulär Visa alla svar Sammanfattning [Bild] Vem är är du? Jag är uppföda Jag är Jämthu Jag äger inte n Övriga 0 150 300 450 600 Jag är uppfödare av Jämthund

Läs mer

Utskickad okt 2014. MEDLEMSENKÄT SAMMANSTÄLLNING 117 svar, 425 utsända. 28 % svarsfrekvens

Utskickad okt 2014. MEDLEMSENKÄT SAMMANSTÄLLNING 117 svar, 425 utsända. 28 % svarsfrekvens MEDLEMSENKÄT SAMMANSTÄLLNING 117 svar, 425 utsända. 28 % svarsfrekvens Utskickad okt 2014 Jag skaffar mig allmän information genom att: 85 % (99 st)läsa tidningen 71 % (83 st)läsa på Wachtelhundklubbens

Läs mer

S V E N S K A Ä L G H U N D K L U B B E N Ansluten till Svenska Kennelklubben BJÖRNPROV Regelförslag

S V E N S K A Ä L G H U N D K L U B B E N Ansluten till Svenska Kennelklubben BJÖRNPROV Regelförslag SKK s standardtext (i inledningen) om dopning etc. läggs till senare. PROVFORMER Provet på björn kan utföras som ordinarie björnprov eller som kombinationsprov på björn/älg eller björn/vildsvin. Då ska

Läs mer

Avelsstrategi för Karelsk Björnhund

Avelsstrategi för Karelsk Björnhund Avelsstrategi för Karelsk Björnhund 1. Historisk bakgrund och utveckling. Ursprung. Dagens Karelska Björnhund har sina rötter i Laatoka i Karelen, Aunus och Viena där man använde hunden vid jakt av all

Läs mer

RAS Rasspecifika avelsstrategier

RAS Rasspecifika avelsstrategier RAS Rasspecifika avelsstrategier RAS är en handlingsplan för aveln inom alla raser under SKK. Det skall beskriva problem men också positiva sidor inom en ras. Dokumentet tas fram tillsammans med rasklubbar,

Läs mer

Mötet inleddes med att Jenni och Lars från AK hälsade alla välkomna.

Mötet inleddes med att Jenni och Lars från AK hälsade alla välkomna. Protokoll - Rasmöte i Furuvik 22/5 2009 Plats/tid: 2009-05-22 10:00 Furuviksparken, Furuvik. Protokollförare: Anneli Lindh. Närvarande: Jenni Arvidsson (AK), Lars Ähdel (AK), Stig Berndtsson, Marianne

Läs mer

Vi är tacksamma för att ni ställer upp och svarar på hälsoenkäten för schnauzer.

Vi är tacksamma för att ni ställer upp och svarar på hälsoenkäten för schnauzer. Vi är tacksamma för att ni ställer upp och svarar på hälsoenkäten för schnauzer. Enkäten är en del av RAS, vilken ska uppgraderas i år. Vilket vi hoppas leder fram till hur vår fantastiska ras utvecklats

Läs mer

HÄLSOENKÄT. sällskap/familjehund avel utställning lydnad agility spår jakt

HÄLSOENKÄT. sällskap/familjehund avel utställning lydnad agility spår jakt HÄLSOENKÄT Namn:. Födelseår Kön Regnr Hur använder Du Din hund? (Man kan kryssa flera rutor!) sällskap/familjehund avel utställning lydnad agility spår jakt annat, nämligen 1 Hur bedömer du hundens allmäntillstånd?

Läs mer

RAS-DOKUMENTATION FÖR PAPILLON i SVERIGE

RAS-DOKUMENTATION FÖR PAPILLON i SVERIGE RAS-DOKUMENTATION FÖR PAPILLON i SVERIGE papillion-001 2005-02-12 Sidan 1 av 13 Innehållsförteckning Förord Papillon Ringens arbete tom 2003 Historik Statistik Avelspolicy Avelsstrategi Avelsplaner Tidsplan

Läs mer

Avelsstrategi för Karelsk Björnhund 2010-2015

Avelsstrategi för Karelsk Björnhund 2010-2015 Avelsstrategi för Karelsk Björnhund 2010-2015 Historisk bakgrund och utveckling. Ursprung. Dagens Karelska Björnhund har sina rötter i Laatoka i Karelen, Aunus och Viena där man använde hunden vid jakt

Läs mer

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET. OvS 140207

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET. OvS 140207 SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET OvS 140207 SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET EN PRESENTATION JÄGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR IDAG Aldrig förr har så många jägare haft så många jaktmöjligheter på så mycket vilt som nu! Många arter

Läs mer

Sammanställning av uppfödarenkät.

Sammanställning av uppfödarenkät. Sammanställning av uppfödarenkät. 1 = Stämmer 5 = Stämmer inte Antal svar: 47 1. Lagottohanar har bra könsdrift 1 26 55 % 2 13 28 % 3 4 9 % 4 3 6 % 5 1 2 % 2. Lagottohanar har lätt för att para tikar 1

Läs mer

AVELSREKOMMENDATIONER SOM GÄLLER FR O M 2005-01-01.

AVELSREKOMMENDATIONER SOM GÄLLER FR O M 2005-01-01. AVELSREKOMMENDATIONER SOM GÄLLER FR O M 2005-01-01. CAIRNTERRIERKLUBBENS REKOMMENDATIONER FÖR HUNDAR I AVEL Uppfödaren ska efterfölja SKK:s grundregler för uppfödare. För hanhund gäller: Hanhunden ska

Läs mer

Svenska Älghundklubben och Hälleforshundklubbens Rasstrategi för Hälleforshunden

Svenska Älghundklubben och Hälleforshundklubbens Rasstrategi för Hälleforshunden Svenska Älghundklubben och Hälleforshundklubbens Rasstrategi för Hälleforshunden Historisk bakgrund och utveckling Uppkomsten och framväxten av de hundar som idag ingår i hälleforshundrasen skedde parallellt

Läs mer

Inavelsgrader beräknat på svenskfödda kullar under respektive år.

Inavelsgrader beräknat på svenskfödda kullar under respektive år. Bilaga 1 Inavelsgrader beräknat på svenskfödda kullar under respektive år. Inavelsgrad Peppar & salt Svart Födda Inavelsgrad* Födda Inavelsgrad* 1991 188 2,3 % 64 2,9 % 1992 82 3,3 % 96 3,6 % 1993 189

Läs mer

HÄLSOENKÄT BOSTONTERRIER 2013/2014

HÄLSOENKÄT BOSTONTERRIER 2013/2014 HÄLSOENKÄT BOSTONTERRIER 2013/2014 Namn... Regnr... Födelseår... Kön... Hur använder Du Din hund? (Man kan kryssa flera rutor!) o sällskap/familjehund o avel o utställning o lydnad o rallylydnad o agility

Läs mer

SWKs Avelsrapport för år 2008

SWKs Avelsrapport för år 2008 SWKs Avelsrapport för år 28 Registreringar Under året registrerades 517 (367) wachtelhundvalpar. (Inom parentes anges siffrorna för 27.) De senaste 1 årens registreringssiffror visas i figur 1. Valparna

Läs mer

Gemensamma nordiska regler

Gemensamma nordiska regler Nordisk Elghund Union: Gemensamma nordiska regler I det följande några avelsmässiga och delvis tävlingsmässiga motiveringar för regelförslaget. Motiveringarna är uppdelade på avel och tävling och på speciella

Läs mer

RAS för Sveriges Nationalras Jämthunden. Utarbetad av Svenska Jämthundklubben och Svenska Älghundklubben.

RAS för Sveriges Nationalras Jämthunden. Utarbetad av Svenska Jämthundklubben och Svenska Älghundklubben. RAS för Sveriges Nationalras Jämthunden. Utarbetad av Svenska Jämthundklubben och Svenska Älghundklubben. 2013 2017 Foto: Imago Bo Fritzen 1 Innehållsförteckning Förankring Förankring inom SÄK och Svenska

Läs mer

Avelspolicy & avelsstrategier 2012-2016

Avelspolicy & avelsstrategier 2012-2016 Avelspolicy & avelsstrategier 2012-2016 INLEDNING Detta deldokument i Golden retrieverklubbens RAS, är till för att användas vid det dagliga arbetet i klubben när det gäller att förverkliga våra mål och

Läs mer

Svensk Lapphund Grupp 5: Spets och urhundstyp

Svensk Lapphund Grupp 5: Spets och urhundstyp Svensk Lapphund Grupp 5: Spets och urhundstyp Rasen Stark kvinna Mitt val! Finsk lapphund Yngsta av de tre raserna varierande färger, melerade som vargen Lapsk vallhund Långbent, korthårig Svensk lapphund

Läs mer

Hundarna jobbar bra och det resulterar i bra resultat på olika jakter med nöjda jaktledare och skyttar. Roligt! Stora troféer

Hundarna jobbar bra och det resulterar i bra resultat på olika jakter med nöjda jaktledare och skyttar. Roligt! Stora troféer November 2015 Hundjakten var intensiv denna månad,bara vädrets hårda makter som stoppade oss En dag. Tyvärr är inte Navarran en bra plogbil. Blöt,tung snö,strömavbrott i några dagar, ganska många träd

Läs mer

Rasspecifik Avelsstrategi för Drentsche Patrijshond

Rasspecifik Avelsstrategi för Drentsche Patrijshond Rasspecifik Avelsstrategi för Drentsche Patrijshond Bakgrund Rasspecifik Avelsstrategi, RAS På Svenska Kennelklubbens Kennelfullmäktige 2001 fattades beslut om att det för varje hundras ska finnas en s.k.

Läs mer

Vildsvinsförvaltning. Samarbete några förslag

Vildsvinsförvaltning. Samarbete några förslag Vildsvinsförvaltning Samarbete några förslag Inget samarbete = nuläge på många håll Jaktlaget jagar helt för sig självt Jaktlaget tillåter inte att andra jaktlag under några förhållanden gör eftersök på

Läs mer

SÄK 2015-02-01. Enligt önskemål så har de punkter där mötet uppfattades vara enigt eller majoriteten var stor för något markerats med rött i texten.

SÄK 2015-02-01. Enligt önskemål så har de punkter där mötet uppfattades vara enigt eller majoriteten var stor för något markerats med rött i texten. SÄK 2015-02-01 Dessa minnesanteckningar har gått på remiss till dem som deltog i Väsbykonferensen. Remissvaren har medfört ett antal justeringar och några rättelser i texten. Enligt önskemål så har de

Läs mer

SHIBA-NO-KAI HÄLSOENKÄT FÖR SHIBA. Hundens namn i stamtavlan:... Registreringsnr. Födelseår.. Kön.

SHIBA-NO-KAI HÄLSOENKÄT FÖR SHIBA. Hundens namn i stamtavlan:... Registreringsnr. Födelseår.. Kön. SHIBA-NO-KAI HÄLSOENKÄT FÖR SHIBA Hundens namn i stamtavlan:... Registreringsnr. Födelseår.. Kön. Hur använder Du Din hund? (Man kan kryssa flera rutor!) sällskap/familjehund avel utställning lydnad agility

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i jaktförordningen (1987:905); SFS 2007:1242 Utkom från trycket den 14 december 2007 utfärdad den 6 december 2007. Regeringen föreskriver att 16 19 jaktförordningen

Läs mer

Beslut om tillstånd att genomföra träning, prov, uppvisning och tävling med vinthundar i provformen Lure Coursing

Beslut om tillstånd att genomföra träning, prov, uppvisning och tävling med vinthundar i provformen Lure Coursing BESLUT 1 (5) Djurskydd & Vilt Kari Langöen 010-2247251 Svenska Kennelklubben c/o Brith Andersson Rinkebysvägen 70 163 85 Spånga Beslut om tillstånd att genomföra träning, prov, uppvisning och tävling med

Läs mer

Remiss 2 Gemensamma Nordiska Jaktprovsregler

Remiss 2 Gemensamma Nordiska Jaktprovsregler Remiss 2 Gemensamma Nordiska Jaktprovsregler 2011-07-27. Till SÄK s lokalklubbar och anslutna rasklubbar. Den 2-3 juli träffade SÄK s jaktprovskommitté de övriga länderna i nordiska unionen för revidering

Läs mer

MÅ L FÖ R KÖPPÅRBERGS BRUKSHUNDKLUBB

MÅ L FÖ R KÖPPÅRBERGS BRUKSHUNDKLUBB MÅ L FÖ R KÖPPÅRBERGS BRUKSHUNDKLUBB Inledningen av normalstadgar för lokalklubb beskriver de övergripande mål som gäller för Kennelklubbens medlemsorganisationer samt de uppgifter som Brukshundklubben

Läs mer

gammel-dansk-hönsehund-001 2009-09-01 Sidan 1 av 7

gammel-dansk-hönsehund-001 2009-09-01 Sidan 1 av 7 gammel-dansk-hönsehund-001 2009-09-01 Sidan 1 av 7 Bakgrund Rasspecifik AvelsStrategi På Svenska Kennelklubbens Kennelfullmäktige 2001 fattades beslut om att det för varje hundras ska finnas en s k rasspecifik

Läs mer

VILTH ÄR EN DIGITAL HELHETSLÖSNING FÖR JAKT OCH VILTVÅRD

VILTH ÄR EN DIGITAL HELHETSLÖSNING FÖR JAKT OCH VILTVÅRD VILTH ÄR EN DIGITAL HELHETSLÖSNING FÖR JAKT OCH VILTVÅRD Hör av dig till Henrik eller Viktor om du vill diskutera ett upplägg för ert område. Du når Henrik DIN din på henrik.hoffman@vilth.se DIGITALA digitala

Läs mer

Får vi presentera Hayawani Kito Kungumanga! Eller Kungen av Stadsskogen som han också kallades.

Får vi presentera Hayawani Kito Kungumanga! Eller Kungen av Stadsskogen som han också kallades. En speciell pojke... Får vi presentera Hayawani Kito Kungumanga! Eller Kungen av Stadsskogen som han också kallades. Kito och hans syskon Puma (Kianga Mtundu), Boss (Kitamba Asali), Masse (Kingo Mazizi),

Läs mer

Rasspecifik Avelsstrategi. Berner Sennenhund. Utarbetad av Svenska Sennenhundklubbens Avelsråd i samarbete med uppfödare, täckhundsägare och hundägare

Rasspecifik Avelsstrategi. Berner Sennenhund. Utarbetad av Svenska Sennenhundklubbens Avelsråd i samarbete med uppfödare, täckhundsägare och hundägare Rasspecifik Avelsstrategi Berner Sennenhund Utarbetad av Svenska Sennenhundklubbens Avelsråd i samarbete med uppfödare, täckhundsägare och hundägare Utvärdering av RAS 2010 Svenska Sennenhundklubben 2011-05-21

Läs mer

Vi tackar på förhand för din medverkan. Ditt svar kommer att hjälpa raserna i framtiden! Skicka in din ifyllda enkät till:

Vi tackar på förhand för din medverkan. Ditt svar kommer att hjälpa raserna i framtiden! Skicka in din ifyllda enkät till: HÄLSOENKÄT FINSK LAPPHUND & LAPSK VALLHUND Enkäten gäller för hundar födda under åren 2000-2012. Vi tackar på förhand för din medverkan. Ditt svar kommer att hjälpa raserna i framtiden Skicka in din ifyllda

Läs mer

EFTERSÖK PÅ VILDSVIN

EFTERSÖK PÅ VILDSVIN EFTERSÖK PÅ VILDSVIN DETTA FÖREDRAG 1. Hur beter sig vildsvinet? 2. Hur anpassar vi oss? 3. Vilka krav ställer det? 4. Hur förbereder vi oss? 5. Övergripande tankar. VILDSVINSEFTERSÖK Lite skadebevis.

Läs mer

Avelsrådets kommentarer till förslag på nya Avels- och Uppfödaretiska Regler för Sennenhundar

Avelsrådets kommentarer till förslag på nya Avels- och Uppfödaretiska Regler för Sennenhundar Avelsrådets kommentarer till förslag på nya Avels- och Uppfödaretiska Regler för Sennenhundar Förändringarna av SShKs Avels- och Uppfödaretiska regler blir mycket omfattande enligt avelsrådets förslag.

Läs mer

Avelsstrategi för Schnauzer Version 1.5

Avelsstrategi för Schnauzer Version 1.5 Avelsstrategi för Schnauzer Version 1.5 HISTORIK Redan på 1400-talet dyker den upp inom konsten bl.a. på målningar av Rembrandt. Sydtyskland, närmare bestämt Bayern, anses vara den plats där de ursprungliga

Läs mer

Resultat HÄLSOENKÄT undersökning

Resultat HÄLSOENKÄT undersökning Resultat HÄLSOENKÄT undersökning (sammanställd av Affe Karlström) Vi vill till att börja med tacka för det goda gensvar det var på att svara på hälsoenkäterna i Kopparbo. Utan detta unika/fantastiska läger

Läs mer

Hundlära En grund att se från, av Mikael Wilmarsgård

Hundlära En grund att se från, av Mikael Wilmarsgård 1 Hundlära En grund att se från, av Förstärkning genom belöning, korrigering och förväntan är vägarna vi använder i traditionellträning. Men vad förstärker vi egentligen? Beroende på vart, när och hur

Läs mer

HÄLSOENKÄT FÖR IRISH GLEN OF IMAAL TERRIER 2012

HÄLSOENKÄT FÖR IRISH GLEN OF IMAAL TERRIER 2012 1 HÄLSOENKÄT FÖR IRISH GLEN OF IMAAL TERRIER 2012 SAIGIT genomför våren 2012 en enkät med betoning på rasens hälsa och som kommer att utgöra ett underlag i arbetet med den Rasspecifika avelsstrategin (RAS)

Läs mer

Träningsdagbok. OBS! minst varannan dags träningsuppehåll för din återhämtning! Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

Träningsdagbok. OBS! minst varannan dags träningsuppehåll för din återhämtning! Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Träningsdagbok Träningsdagboken har många fördelar Du kan följa din egen utveckling i träningen och vet hur du tränat tidigare. Du kan jämföra träningen med tidigare resultat och få reda på vilken träningsform

Läs mer

Text & Foto Kristofer Hansson. När man jagar med wachtelhundar då vet man aldrig vad för slags vilt man kommer att få framför bössan.

Text & Foto Kristofer Hansson. När man jagar med wachtelhundar då vet man aldrig vad för slags vilt man kommer att få framför bössan. Text & Foto Kristofer Hansson Allt om Jakt och Vapen följde den hängivne jägaren Mats Jönsson och hans jaktgäng under några av höstens fartfyllda jakter. De jagar på några av södra Sveriges absolut viltrikaste

Läs mer

WestieAlliansens styrelse, gm ordförande Monica Richard, har gjort denna sammanställning. Layout Ingegerd Grünberger och Monica Richard. 1.

WestieAlliansens styrelse, gm ordförande Monica Richard, har gjort denna sammanställning. Layout Ingegerd Grünberger och Monica Richard. 1. Genomgång av registreringar 2015 samt följsamheten av de regler som klubben beslutat skall gälla baserade på RAS (rasspecifika avelsstrategier) för westie. WestieAlliansens styrelse, gm ordförande Monica

Läs mer

Effektivare avel för jaktegenskaper hos engelsk setter

Effektivare avel för jaktegenskaper hos engelsk setter Effektivare avel för jaktegenskaper hos engelsk setter av Per Arvelius En hunduppfödare strävar efter att välja de avelsdjur som nedärver önsvärda egenskaper till valparna. Eftersom många egenskaper påverkas

Läs mer

Dvärgschnauzer en stor liten hund

Dvärgschnauzer en stor liten hund Rasfolder Dvärgschnauzer en stor liten hund Ursprunget till dvärgschnauzern anses vara mellanschnauzern och den är liksom denna från början en tysk ras. Till exteriören skall dvärgschnauzern också vara

Läs mer

Antalet registrerade westie och medlemmar i WestieAlliansen

Antalet registrerade westie och medlemmar i WestieAlliansen Genomgång av registreringar 2013-2014 samt följsamheten av de regler som klubben beslutat skall gälla baserade på RAS (rasspecifika avelsstrategier) för westie. WestieAlliansens styrelse, gm ordförande

Läs mer

Att köpa HUND. Goda råd inför ditt hundköp SVENSKA KENNELKLUBBEN

Att köpa HUND. Goda råd inför ditt hundköp SVENSKA KENNELKLUBBEN Att köpa HUND Goda råd inför ditt hundköp SVENSKA KENNELKLUBBEN Funderar du på att köpa valp? En hund är en ny vän och familjemedlem som kommer att finnas vid din sida i många år. Tänk på att det är stor

Läs mer

Rasspecifik avelsstrategi för Svensk Irländsk Varghund Sammanställt av SvIVK /AHK för åren 2004 2009 Version 2

Rasspecifik avelsstrategi för Svensk Irländsk Varghund Sammanställt av SvIVK /AHK för åren 2004 2009 Version 2 Sida 1 av 15 Rasspecifik avelsstrategi för Svensk Irländsk Varghund Sammanställt av SvIVK /AHK för åren 2004 2009 Version 2 Sida 2 av 15 Innehåll Historia... 3 Rasklubb... 3 Beskrivning av rasen idag...

Läs mer

AVELSREKOMMENDATIONER SOM GÄLLER FR O M

AVELSREKOMMENDATIONER SOM GÄLLER FR O M AVELSREKOMMENDATIONER SOM GÄLLER FR O M 2005-01-01. CAIRNTERRIERKLUBBENS REKOMMENDATIONER FÖR HUNDAR I AVEL Ambitionen vid all avelsverksamhet måste vara att producera friska, mentalt och exteriört fullgoda

Läs mer

SÖDRA SKÅNINGARNAS VILT & FISKEVÅRDSFÖRENING

SÖDRA SKÅNINGARNAS VILT & FISKEVÅRDSFÖRENING SÖDRASKÅNINGARNASVILT&FISKEVÅRDSFÖRENING Ärende: Styrelsemöte Plats: Vemmenhögssalen,FörläggningsbyggnadFB1 Tid: 2009 02 0917.00 Närvarande: UlfOttosson,ThomasOhlsson,PatrikEkstrand,Bernt Jacobsson,DennisOhlsson,IngvarNilsson,LinusSvensson,Leif

Läs mer

MIN HANE EN AVELSHUND? Artikeln är författad av Åsa Lindholm på uppdrag av SKK/AK.

MIN HANE EN AVELSHUND? Artikeln är författad av Åsa Lindholm på uppdrag av SKK/AK. MIN HANE EN AVELSHUND? Artikeln är författad av Åsa Lindholm på uppdrag av SKK/AK. Ett framgångsrikt avelsarbete bygger på att funktionella, trevliga, friska och fina hundar väljs som föräldradjur till

Läs mer

TIPS OCH IDÉER FÖR DIG SOM VILL INTERVJUA

TIPS OCH IDÉER FÖR DIG SOM VILL INTERVJUA TIPS OCH IDÉER FÖR DIG SOM VILL INTERVJUA Här kommer några intervjutips till dig som gör skoltidning eller vill pröva på att arbeta som reporter. Bra ord att känna till: Journalisten kan ha olika uppgifter:

Läs mer

Rasspecifik Avelsstrategi

Rasspecifik Avelsstrategi RAS Rasspecifik Avelsstrategi för Bracco Italiano På Svenska Kennelklubbens kennelfullmäktige 2001 fattades beslut om att det för varje hundras ska finnas en rasspecifik avelsstrategi, fortsättningsvis

Läs mer

Drever i SKKs avelsdata. Avelskonferens i Tällberg juni 2016 Kjell Andersson Avelskommittén

Drever i SKKs avelsdata. Avelskonferens i Tällberg juni 2016 Kjell Andersson Avelskommittén Drever i SKKs avelsdata Avelskonferens i Tällberg 17-18 juni 2016 Kjell Andersson Avelskommittén Antal registrerade drevervalpar per år 1990-2015 Importer kan visas fr.o.m. 2004 Kullstorlek för drever

Läs mer

Har din hund återkommande problem av något slag? Beskriv i så fall dessa med dina egna ord:

Har din hund återkommande problem av något slag? Beskriv i så fall dessa med dina egna ord: HÄLSOENKÄT Hundens namn:,. Registretingsnummer Födelseår Kön Hur använder du din hund? (Du kan kryssa i flera rutor!) sällskap/familjehund avel utställning lydnad agility spår kt annat, nämligen 1. Hur

Läs mer

Hur blev boxern så bra och vad kan vi lära av historien? Skribent: Anna Persson

Hur blev boxern så bra och vad kan vi lära av historien? Skribent: Anna Persson Hur blev boxern så bra och vad kan vi lära av historien? Skribent: Anna Persson Lennart Swenson är forskare med specialisering på hundars reproduktion, funktion och hälsa på institutionen för husdjursgenetik

Läs mer

Utvärdering av RAS. kortsiktiga mål för airedaleterrier år 2010. innan de används i avel. Lämplig ålder för hunden att genomföra MH-beskrivning

Utvärdering av RAS. kortsiktiga mål för airedaleterrier år 2010. innan de används i avel. Lämplig ålder för hunden att genomföra MH-beskrivning Utvärdering av RAS kortsiktiga mål för airedaleterrier år 2010 Svenska kennelklubben fastställde RAS vad gäller airedaleterrier vid sammanträdet i avelskommittén 12-13 februari 2005. RAS-sammanställningen

Läs mer

Rasspecifika avelsstrategier för Jaktspringerspaniel

Rasspecifika avelsstrategier för Jaktspringerspaniel Rasspecifika avelsstrategier för Jaktspringerspaniel Tillägg till RAS-dokumentet för Springer Spaniel Utarbetat av Jaktspaniels i Sverige (JIS) mars 2014 INLEDNING Denna del av RAS för springer spaniel

Läs mer

med sin nya miljö. Introduktionen med Tilla sköttes utomhus och gick bra. Resten av dagen tog vi det bara lugnt, lekte, åt och bara hade mysigt.

med sin nya miljö. Introduktionen med Tilla sköttes utomhus och gick bra. Resten av dagen tog vi det bara lugnt, lekte, åt och bara hade mysigt. Den här artikeln skrev jag till Svenska kooikerhondjeklubbens medlemstidning. I tidningsnumret innan så skrev Felicia på kennel Rantafejs en liten artikel om uppfödning och så blev jag tillfrågad att skriva

Läs mer

Grundläggande regler för utbildning och auktorisation av jaktprovsdomare

Grundläggande regler för utbildning och auktorisation av jaktprovsdomare 1 (5) Rev. 2013-11-07 Grundläggande regler för utbildning och auktorisation av jaktprovsdomare Lokalklubbens styrelse handhar och ansvarar för rekrytering av jaktprovsdomare. Jaktprovsdomare utbildas och

Läs mer

Jaktprov för älghund (39) Prisdomarskolning

Jaktprov för älghund (39) Prisdomarskolning Jaktprov för älghund (39) Prisdomarskolning Kursens program och innehåll 1. Jaktprov Jaktprovets historia Älghundsraserna Jaktprovets ändamål och arrangemang Regler Bedömningsdirektiven Att fylla i skogskortet

Läs mer

Utvärdering av RAS, kortsiktiga mål för airedaleterrier år 2008

Utvärdering av RAS, kortsiktiga mål för airedaleterrier år 2008 Utvärdering av RAS, kortsiktiga mål för airedaleterrier år 2008 Svenska kennelklubben fastställde RAS vad gäller airedaleterrier vid sammanträdet i avelskommittén 2005-02-12/13. RAS-sammanställningen infördes

Läs mer

Svenska Älghundklubbens Rasstrategi för Norsk Älghund Grå

Svenska Älghundklubbens Rasstrategi för Norsk Älghund Grå 2013-12-20 Gråhundens historia. Svenska Älghundklubbens Rasstrategi för Norsk Älghund Grå Gråhunden Gråhunden torde vara en av våra äldsta och mest ursprungliga hundraser. Den grå spetsen har alltid funnits

Läs mer

Nordiska jaktprovsregler för älghundar

Nordiska jaktprovsregler för älghundar Innehållsförteckning: Nordiska jaktprovsregler för älghundar En jämförelse mellan nuvarande Svenska regler och den vid stämman år 2013 presenterade versionen av Nordiska regler samt en jämförelse mellan

Läs mer

I slutet av december 2011 hade Hamiltonstövareföreningen totalt 811 medlemmar inkl.gratismedl.

I slutet av december 2011 hade Hamiltonstövareföreningen totalt 811 medlemmar inkl.gratismedl. Verksamhetsberättelse för Svenska Hamiltonstövarföreningen 2011 Styrelsen får härmed avge följande verksamhetsberättelse för tiden 2011-01-01 2011-12-31 Styrelsen har under året bestått av Ordförande Sekreterare

Läs mer

Hälsoenkät Irländsk varghund 2011

Hälsoenkät Irländsk varghund 2011 Hälsoenkät Irländsk varghund 2011 I SKK:s verksamhetsplan antagen på kennelfullmäktige 2001 finns ett krav på att alla rasklubbar ska ha en rasspecifik avelsstrategi (RAS). Utgångspunkt för rasens särskilda

Läs mer

S V E N S K A Ä L G H U N D K L U B B E N

S V E N S K A Ä L G H U N D K L U B B E N PROTOKOLL NR 2/08 Fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Älghundklubben Tid: lördag/söndag den 15-16 mars 2008 Plats: Upplands-Väsby Närvarande styrelseledamöter Lennart Holmsten Roland Persson

Läs mer

RAS 2012 IRISH GLEN OF IMAAL TERRIER RASSPECIFIKA AVELSSTRATEGIER ALLMÄNT. Historiskt perspektiv.

RAS 2012 IRISH GLEN OF IMAAL TERRIER RASSPECIFIKA AVELSSTRATEGIER ALLMÄNT. Historiskt perspektiv. 1(10) RAS 2012 RASSPECIFIKA AVELSSTRATEGIER IRISH GLEN OF IMAAL TERRIER ALLMÄNT Historiskt perspektiv. Irish Glen of Imaal Terrier är den minst kända av de fyra Irländska terrierraserna och en av förklaringarna

Läs mer

LYCKA TILL! Glöm inte att skicka in utvärderingen till utbildningsansvarig efter avslutad kurs. Utvärderingsblankett finns sist i denna manual.

LYCKA TILL! Glöm inte att skicka in utvärderingen till utbildningsansvarig efter avslutad kurs. Utvärderingsblankett finns sist i denna manual. MANUAL FÖR GRK:S UTBILDNING Inledning Golden retrieverklubbens rasutbildning kan genomföras antingen i studiecirkelform eller i form av två veckoslutsträffar. Det går också att genomföra utbildningen i

Läs mer

PROBLEM & UTMANINGAR

PROBLEM & UTMANINGAR PROBLEM & UTMANINGAR MED EN STÅENDE FÅGELHUND Innehåll: En massa olika problem och svårigheter man kan råka ut för med sin stående fågelhund Författare/Foto: Jaana Tengman & Peter Nilsson 1 Att få till

Läs mer

Ungdomsjakt Gålö 2016

Ungdomsjakt Gålö 2016 Ungdomsjakt Gålö 2016 Brr pling plong kl. 04.40 redan, OK bara att kliva upp, då var det daggs igen i dag är det Ungdomsjakt på Gålö, en av Svenska Jägare förbundets jaktgårdar belägen söder om Stockholm

Läs mer

Svenska Schäferhundklubben. Rasklubben för alla som älskar tysk schäfer

Svenska Schäferhundklubben. Rasklubben för alla som älskar tysk schäfer Svenska Schäferhundklubben Rasklubben för alla som älskar tysk schäfer Världens populäraste hundras! Svenska Schäferhundklubben 2014 2 Rasklubben för alla som älskar tysk schäfer! Svenska Schäferhundklubben

Läs mer

Rasspecifik avelsstrategi RAS för Strävhårig vorsteh

Rasspecifik avelsstrategi RAS för Strävhårig vorsteh Rasspecifik avelsstrategi RAS för Strävhårig vorsteh Både uppfödare och hanhundsägare bör sätta sig in i den avelsstrategi som gäller för rasen. /Källa: SKK. Inledning Bakgrund Rasspecifik Avelsstrategi

Läs mer

Ungdomsjakt Gålö 29 oktober 2016

Ungdomsjakt Gålö 29 oktober 2016 Ungdomsjakt Gålö 29 oktober 2016 Gålö är en av Jägareförbundet Stockholms Läns jakt- och kursgårdar och förvaltar ca 1.450 hektar mark. En av våra ideellt arbetande funktionärer och jägare där är Sune

Läs mer