BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B meddelad i KARLSKRONA. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 2498-11 2012-04-16 meddelad i KARLSKRONA. PARTER (Antal tilltalade: 1)"

Transkript

1 Mål nr meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Pernilla Åström Åklagarkammaren i Karlskrona 1. Målsägande Dödsboet efter Peter Ivarsson c/o Inge Petersson Ronnebygatan 6 B lgh Karlskrona Ställföreträdare: Advokat Björn Lindmar Advokatfirman Björn Lindmar AB Stortorget Karlskrona 2. Emma Ivarsson Fridhemsvägen Lyckeby Ombud och målsägandebiträde: Advokat Björn Lindmar Advokatfirman Björn Lindmar AB Stortorget Karlskrona 3. Erik Ivarsson Fridhemsvägen Lyckeby Ombud och målsägandebiträde: Advokat Björn Lindmar Advokatfirman Björn Lindmar AB Stortorget Karlskrona 4. Eva Ivarsson Fridhemsvägen Lyckeby Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 319 Rådhuset, Stortorget måndag - fredag KARLSKRONA E-post: 08:00-16:00

2 2 Ombud och målsägandebiträde: Advokat Björn Lindmar Advokatfirman Björn Lindmar AB Stortorget Karlskrona 5. Inge Petersson Fridhemsvägen Lyckeby Ombud och målsägandebiträde: Advokat Björn Lindmar Advokatfirman Björn Lindmar AB Stortorget Karlskrona Tilltalad BJÖRN Tore Zeb Eklund, Frihetsberövande: Häktad Kullvings Väg Nättraby Offentlig försvarare: Advokat Christer Holmqvist Amber Advokater Karlskrona HB Ronnebygatan Karlskrona SLUT Begångna brott Mord Lagrum 3 kap 1 brottsbalken Påföljd m.m. Fängelse 12 år Skadestånd 1. Björn Eklund ska utge skadestånd till Peter Ivarssons dödsbo med kr jämte ränta på beloppet enligt 4 och 6 räntelagen (1975:635) från den 22 augusti 2011 till dess betalning sker.

3 Björn Eklund ska utge skadestånd till Eva Ivarsson med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 22 augusti 2011 till dess betalning sker. Björn Eklund ska utge skadestånd till Inge Petersson med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 22 augusti 2011 till dess betalning sker. Björn Eklund ska utge skadestånd till Emma Ivarsson med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 22 augusti 2011 till dess betalning sker. Björn Eklund ska utge skadestånd till Erik Ivarsson med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 22 augusti 2011 till dess betalning sker. Förverkande och beslag 1. I beslag tagen handskriven skuldlista (Polismyndigheten i Blekinge län; BG1309 p. 1), föremål vid Fabbesjön (Polismyndigheten i Blekinge län; BG1421 p. 2-4), mobiltelefon (Polismyndigheten i Blekinge län; BG1467 p.1), anteckningar (Polismyndigheten i Blekinge län; BG1942 p. 1) och brev (Polismyndigheten i Bleking län; BG1945 p. 1) förklaras kvarhållna som bevisbeslag. Beslagen ska bestå till dess domen vunnit laga kraft. I beslag tagen livrem förklaras förverkad. Beslaget ska bestå (Polismyndigheten i Blekinge län; BG1441 p.5). Häktning m.m. 1. Björn Eklund ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. 2. Tingsrättens beslut om tillstånd till restriktioner enligt 24 kap 5 a rättegångsbalken ska alltjämt gälla. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Björn Lindmar tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som målsägandebiträde för Eva Ivarsson med kr. Av beloppet avser kr arbete och kr mervärdesskatt. 2. Björn Lindmar tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som målsägandebiträde för Inge Petersson med kr. Av beloppet avser kr arbete, 552 kr tidsspillan, 45 kr utlägg och kr mervärdesskatt. 3. Björn Lindmar tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som målsägandebiträde för Emma Ivarsson med kr. Av beloppet avser kr arbete och kr mervärdesskatt.

4 Björn Lindmar tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som målsägandebiträde för Erik Ivarsson med kr. Av beloppet avser kr arbete och kr mervärdesskatt. Christer Holmqvist tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan och kr mervärdesskatt. Staten ska betala kostnaden för målsägandebiträdet och försvaret.

5 5 YRKANDEN, INSTÄLLNING M.M. Åklagarens yrkande, se bilaga 1. Hon har vid huvudförhandlingen anmärkt att Björn Eklund varit häktad sedan den 23 september Eva Ivarsson, Inge Petersson, Emma Ivarsson och Erik Ivarsson har biträtt åtalet. Dödsboet efter Peter Ivarsson har i anslutning till åtalet yrkat att tingsrätten förpliktar Björn Eklund att till dödsboet betala kr jämte ränta enligt 4 och 6 räntelagen från den 22 augusti 2011 tills betalning sker. Eva Ivarsson, Inge Petersson, Emma Ivarsson och Erik Ivarsson har i anslutning till åtalet yrkat att tingsrätten förpliktar Björn Eklund att till envar av dem betala kr jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 22 augusti 2011 tills betalning sker. Björn Eklund har förklarat att han varken kan erkänna eller förneka gärningen. Björn Eklund har till följd av sin inställning i skuldfrågan bestritt samtliga skadeståndsanspråk. Han har för det fall han fälls till ansvar för mord godtagit att betala de belopp som Peter Ivarssons dödsbo, Eva Ivarsson och Inge Petersson begärt. Björn Eklund har vad gäller Emma Ivarssons och Erik Ivarssons skadeståndstalan även invänt att de inte haft en sådan nära relation med Peter Ivarsson att de ska anses ingå i den krets av nära anhöriga som är berättigade till skadestånd. Björn Eklund har inte heller godtagit något belopp som skäligt skadestånd till Emma Ivarsson och Erik Ivarsson. Han har godtagit sättet att beräkna ränta. Björn Eklund har inte haft någon invändning mot åklagarens yrkande att förverka en i beslag tagen livrem. Han har inte heller haft någon erinran mot att i beslag tagen skuldlista, mobiltelefon, anteckningar m.m. kvarhålles som bevisbeslag.

6 6 Björn Eklund har i händelse av frikännande dom yrkat ersättning för sina rättegångskostnader i målet. Åklagaren har yrkat att Björn Eklund ska kvarbli i häkte samt att hon får fortsatt tillstånd att meddela restriktioner. Hon har åberopat att det fortfarande finns risk att Björn Eklund genom att undanröja bevis eller på annat sätt försvårar sakens utredning, att det för brottet inte föreskrivit lindrigare straff än fängelse i två år och det är inte uppenbart att skäl till häktning saknas. Björn Eklund har begärt att han försätts på fri fot i samband med att tingsrätten meddelar dom i målet. PARTERNAS TALAN Åklagaren Den 23 augusti 2011 kom Peter Ivarsson inte till sitt arbete. Han arbetade som chaufför på Ostkustresor AB. Peter Ivarsson skulle ha börjat tidigt på morgonen. Arbetsgivaren, Mikael Nestlén, sökte honom på hans arbetsmobil, men den var avstängd. Något senare sökte Mikael Nestlén Peter Ivarsson även på hans privata mobil, men fick inte kontakt. Den buss som Peter Ivarsson skulle köra stod parkerad utanför Peter Ivarssons bostad på Ronnebygatan. Peter Ivarssons tidigare flickvän Filippa Karlsson anmälde under förmiddagen den 23 augusti 2011 till polisen att Peter Ivarsson var försvunnen. I anmälan finns bl.a. antecknat att Peter Ivarsson aldrig varit försvunnen så här samt att Peter Ivarsson vid 22-tiden den 22 augusti 2011 på Facebook skrivit att han skulle gå ut på en långpromenad. Peter Ivarssons sista dygn har kartlagts. Han har bland annat haft ett telefonsamtal med sin arbetsplats klockan Det har klockan på Facebook skrivits att han går ut på långpromenad : ) sen sova.

7 7 Peter Ivarsson och Björn Eklund var nära vänner och arbetskamrater. Björn Eklund har under förundersökningen berättat att han varit hos Peter Ivarsson när Peter Ivarsson talade med sin arbetsplats. Björn Eklund har berättat att han kom hem till Peter Ivarsson vid tiden. Polisen har kontrollerat och bevissäkrat trafik relaterad till Peter Ivarssons arbetsmobilsabonnemang och Björn Eklunds mobilabonnemang. Peter Ivarssons och Björn Eklunds telefoner har kvällen den 22 augusti 2011 i nära anslutning till varandra rört sig från Peter Ivarssons lägenhet till det område där Björn Eklund har sin bostad. Peter Ivarssons telefon har inte gett några signaler efter klockan den 22 augusti Då har telefonen slocknat. Björn Eklund anhölls den 20 september 2011, en knapp månad efter Peter Ivarssons försvinnande. Han förnekade då att han hade något med Peter Ivarssons försvinnande att göra. Förhör hölls även med Björn Eklunds broder. Brodern berättade att Björn Eklund för honom berättat att han dödat Peter Ivarsson och sänkt honom i en sjö. Björn Eklund hade bett om hjälp med att flytta kroppen. Björn Eklund skulle även ha frågat brodern vad det kostar att ta bort en person, hur man kan gå tillväga samt om det fanns någon annan som kunde göra det. Den 21 september 2011 anträffades Peter Ivarssons kropp i Fabbesjön. Björn Eklund delgavs misstanke om mord den 21 september Han förnekade inledningsvis all kännedom om Peter Ivarssons försvinnande. Under förhöret fick han veta att Peter Ivarssons kropp var funnen. Han fick inte någon uppgift om var eller hur Peter Ivarssons skulle ha dödats. Han fick inte några uppgifter om var kroppen var anträffad, inte heller vilka kläder som fanns på kroppen. Björn Eklund erkände då att han dödat Peter Ivarsson.

8 8 Björn Eklund har berättat att han blev riktigt arg på Peter Ivarsson i lägenheten. Han gjorde en snara av ett skärp, trädde det över Peter Ivarssons huvud och drog därefter åt. Det gick fort. Peter Ivarsson gjorde inte motstånd. Peter Ivarsson sprattlade med benen, det kom blod ur Peter Ivarssons näsa och Peter Ivarsson fick urinavgång. Björn Eklund har berättat att han svepte in Peter Ivarssons kropp i ett blått påslakan och forslade ned kroppen till bilen i en vit tvättkorg. Han la kroppen i bilens baklucka, körde hem och där la kroppen under en presenning på tomten. Björn Eklund uppgav att han berättat detta för sin broder. Björn Eklund har under polisförhören berättat hur han handlat. Det har utifrån Björn Eklunds berättelse gjorts en rekonstruktionsfilm. Björn Eklund har även berättat att han innan han lämnade lägenheten stal pengarna i Peter Ivarssons pengaskåp och Peter Ivarsons skuldbok. Han loggade också in på Peter Ivarssons Facebook och gjorde ett inlägg klockan 21.24, som om han var Peter Ivarsson. Under förhör under förundersökningen har Björn Eklund berättat och visat hur han la Peter Ivarssons kropp invid en båt på tomten. Han klippte av Peter Ivarssons kläder, men, för att inte skända Peter Ivarsson, lämnade han de svarta kalsongerna och de svarta strumporna kvar på kroppen. Han eldade upp kläderna och påslakanet. Björn Eklund har vidare berättat och visat hur han flyttade kroppen från båten ned i en avloppsbrunn. Björn Eklund har berättat att han tisdagen den 23 augusti 2011 åkte hem till Peter Ivarssons fader och betalade en skuld på kr för en båt. Björn Eklund och Peter Ivarsson hade köpt båten tillsammans av Peter Ivarssons fader. Björn Eklund låg efter med betalningar.

9 9 Björn Eklund har berättat att han gömde de stulna pengarna i ett skjul på tomten. Han gav tisdagen den 23 augusti 2011 brodern i hundrakronorssedlar ca kr. Björn Eklund har i förhör berättat att han drog upp kroppen ur avloppsbrunnen och svepte in den i en presenning. Han lastade kroppen i en tjänstebil och körde till Fabbesjön. Han tog där en roddbåt som låg vid sjökanten, rodde ut och släppte ned kroppen i sjön. Det blev i mitten av december 2011 aktuellt med en rättspsykiatrisk undersökning. En sådan förutsatte ett erkännande av gärningen. Björn Eklund förnekade då gärningen och berättade att det var två andra personer närvarande i Peter Ivarssons lägenhet när han kom. Björn Eklund blev själv av dem hotad med pistol. Han berättade att det var de två personerna som tog livet av Peter Ivarsson. De hotade att göra Björn Eklunds broder illa om Björn Eklund inte tog hand om Peter Ivarssons kropp. I slutet av december 2011 tog Björn Eklund tillbaka sina uppgifter om att det skulle vara andra personer inblandade i Peter Ivarssons död och försvinnande. Han erkände på nytt att han dödade Peter Ivarsson. Björn Eklund har i brev till anhöriga och i anteckningar uttryckt att han gjort något hemskt, att han gjort det värsta man kan göra som människa och det är att ta en annans liv speciellt då han var hans bästa vän etc. Han har i samband med en måltid på häktet med grönsaker skrivit Förlåt Peter. Björn Eklund har haft motiv att döda Peter Ivarsson. Han hade en stor skuld, ca kr, till Peter Ivarsson. Han hade även i övrigt en dålig ekonomi, t.ex. utmätning i lön varje månad. Björn Eklund har berättat att han upplevde Peter

10 10 Ivarsson som en diktator och att han störde honom på arbetet. Björn Eklund har också berättat att Peter Ivarsson försökt avskärma honom från Toni Johansson. Björn Eklund Han har svårt att minnas vad som hände den 22 augusti Han har besökt Peter Ivarsson i lägenheten på kvällen, men han minns inte vid vilken tidpunkt. Han har en minnesbild av en diskussion med Peter Ivarsson i lägenheten, att det blev svart för honom samt en svart livrem. Därutöver har han ingen klar minnesbild av vad som utspelade sig i lägenheten. Han vet inte om han var ensam med Peter Ivarsson. Han har en viss minnesbild av att han ensam flyttade Peter Ivarssons kropp från lägenheten. Han har nu ingen minnesbild av hur kroppen transporterades från lägenheten för att sedan slutligen hamna i Fabbesjön. Det är riktigt att han erkänt gärningen och berättat på sätt som åklagaren påstår vid polisförhör. Men han har idag inte någon klar minnesbild över vad som hänt. Han har blivit pressad under polisförhören och känt sig stressad. Han har berättat det han trodde har hänt och hur det måste ha gått till. Även den gjorda rekonstruktionen vilar på hans berättelse. Han har emellertid fått information om hur det skulle gått till. Därför återspeglar rekonstruktionsfilmen inte hans egna minnen utan är planterade minnen. Det är vidare i princip omöjligt att flytta kroppen så som påståtts. Det finns flera andra hypotetiska händelseförlopp.

11 11 Eva Ivarsson, Inge Pettersson, Emma Ivarsson och Erik Ivarsson De har gjort gällande att de, som nära anhöriga, drabbats av psykiska besvär till följd av Peter Ivarssons död samt att Björn Eklund, som bragt Peter Ivarsson om livet, är skyldig att som skadestånd betala dem ersättning för sveda och värk. Emma Ivarsson och Erik Ivarsson har gjort gällande att de stått den avlidne så nära att man utan närmare utredning bör kunna presumera att de drabbats av psykiska besvär. Peter Ivarssons dödsbo Dödsboet har begärt ersättning för Peter Ivarssons begravningskostnader. UTREDNING Åklagaren och målsägandena har åberopat den bevisning som framgår av bilaga 1. Åklagaren och målsägandena har under huvudförhandlingen åberopat förhör med forensiska generalisten och verksamhetschefen Weine Drotz vid Statens Kriminaltekniska Laboratorium i Linköping. Han hördes om möjligheten att återfinna användbara spår under olika förhållanden efter att viss tid gått. De har även åberopat förhör med undersökande rättsläkare Sixten Persson. Han hördes angående en kropps reaktioner vid strypning. Åklagaren och målsägandena har i samband med förhör med Björn Eklund tillåtits åberopa hans uppgifter såsom de nedtecknats vid polisförhör och spelats in i samband med inspelning av rekonstruktionsfilmen. De har tillåtits åberopa och förevisa rekonstruktionsfilmen och inspelningen av Björn Eklunds vallning. På åklagarens och målsägandenas begäran har således förhör hållit med Eva Ivarsson, Inge Petersson, Björn Eklund, Fredrik Wettergren, Björn Torsell, Toni Johansson, Mikael Linde, Robin Karlsson, Mikael Nestlén, Marianne Bard, Kristina Sandin, Weine Drotz och Sixten Persson.

12 12 På Emma Ivarssons och Erik Ivarssons begäran har förhör hållits med dem. På Björn Eklunds begäran har förhör hållits med Erik Ivarsson, Filippa Karlsson, Toni Johansson, Göran Eklund och Jan Olsson. Förhören har spelats in och tingsrätten redovisar i denna dom uppgifterna från förhören endast i de delar som det behövs för att klargöra hur tingsrätten kommit fram till sina ställningstaganden. SKÄL Peter Ivarssons kropp har återfunnits i Fabbesjön Det är klarlagt att Peter Ivarsson anmäldes försvunnen den 23 augusti Hans kropp anträffades den 21 september 2011 flytandes i magläge i Fabbesjön. Kroppen var svullen och missfärgad. Kroppen bärgades av Kustbevakningen och transporterades ned till Rättsmedicinalverket, Rättsmedicinska avdelningen i Lund. En utvidgad rättsmedicinsk obduktion utfördes av rättsläkaren Sixten Persson med biträde av rättsmedicinska assistenten Anita Holgersson. Av undersökningsprotokollet framgår att den döde Peter Ivarsson var klädd i boxerkalsonger och strumpor, delvis neddragna så att hälarna var blottade. Av de åberopade fotografierna framgår att kalsonger och strumpor är svarta. Rättsläkaren har inte kunnat fastställa dödsorsaken, men omständigheterna tyder starkt för att Peter Ivarsson bragts om livet Vid den utvidgade rättsmedicinska obduktionen av Peter Ivarsson har rättsläkaren Sixten Persson på nedre delen av halsen konstaterat en tvärförlöpande 18 x 9 cm stor zon med diffus avgränsning, där huden är svagt smutsrött missfärgad. I zonens översta del har han funnit två stycken parallellförlöpande och intill varandra

13 13 liggande, tvärlöpande, något bågformade och konvexa nedåt, 9 x 3 cm stora områden, där huden är distinkt smutsrött missfärgad. Rättsläkaren har inte kunnat avgöra om omnämnda fynd orsakats av föremål som dragits åt kring Peter Ivarssons hals medan han levde eller om de uppkommit efter döden. Sixten Persson har vidare uttalat att dödsorsaken inte kunnat fastställas, men att omständigheterna och frånvaron av sjukliga förändringar som kan förklara dödsfallet starkt talar för att han bragts om livet. Skadorna på halsen kan enligt rättsläkaren inte ha uppkommit i samband med bärgningen av kroppen. Skadorna kan enligt rättsläkaren Sixten Persson ha uppkommit genom att en livrem dragits åt halsen. Björn Eklund har haft motiv för att döda Peter Ivarsson Björn Eklund har haft motiv för gärningen. Det är utrett att Björn Eklund hade ca kr i skuld till Peter Ivarsson. Det är också klarlagt att Björn Eklund rent allmänt har en besvärlig ekonomisk situation med bl.a. utmätning i lönen. Björn Eklund har berättat att han på grund av sin ekonomi fick flytta hem till sina föräldrar för några år sedan. Det är också bevisat att Björn Eklund och Toni Johansson har för avsikt att flytta ihop, men att de är överens om att Björn Eklunds ekonomi då måste vara i ordning. Toni Johansson har berättat att han haft ett samtal med Björn Eklund om hur Björn Eklund skulle bli av med skulden till Peter Ivarsson. Det samtalet hade de i samband med att de den 23 augusti 2011 betalade av Björn Eklunds lån till Inge Petersson. Björn Eklund var väldigt irriterad. Han undrade om han nu skulle slippa betala skulden till Peter Ivarsson. Toni Johansson förklarade att för det fall Peter Ivarsson var död skulle föräldrarna träda i Peter Ivarssons ställe.

14 14 Toni Johansson har också berättat att Björn Eklund undrat hur han skulle göra för att ha ihjäl Peter Ivarsson. Björn Eklund har även sagt att Peter Ivarsson är dryg och att han hade lust att ha ihjäl honom. Kriminalvårdaren Marianne Bard har berättat att Björn Eklund sagt att han var irriterad på Peter Ivarsson för att han ofta ringt honom på jobbet. Hon har också vittnat om att Björn Eklund i häktet talade om fängelsestraff och permissioner. Det är vidare genom utredningen utrett att Björn Eklund upplevde Peter Ivarsson som en diktator och att Björn Eklund retade sig på Peter Ivarsson. Björn Eklund har själv berättat att han upplevde att Peter Ivarsson försökte avskärma honom från Toni Johansson. Björn Eklund har också berättat om en situation där han uppfattat att Peter Ivarsson gjorde närmanden mot Toni Johansson. Björn Eklund har ställt frågor om hur man tar livet av en person och hur djup Fabbesjön är samt han har googlat livstidsstraff m.m. Björn Eklund har berättat att han funderat på hur man tar livet av en person och att han under sommaren diskuterat frågan med Toni Johansson. Han har också för Mikael Linde berättat vad som händer med en kropp som ligger i vatten en längre tid. Genom loggning av Björn Eklunds dator har det bevisats att Björn Eklund i nära anslutning till Peter Ivarssons försvinnande googlat livstidsstraff, Fabbesjöns djup m.m. Toni Johansson har vittnat om att han och Björn Eklund talat om döda kroppar, vad som händer med en kropp som ligger i vatten, bränns eller ruttnar. Han har även berättat att Björn Eklund gått ut på en brygga i Fabbesjön och frågat hur djup Fabbesjön är.

15 15 Toni Johansson har också berättat att han och Björn Eklund brukade kolla på CSI etc. De har diskuterat olika länders straff för mord. De har konstaterat att straffet för mord i Sverige är kort. De har googlat livstidsstraff i Sverige. Toni Johansson har slutligen berättat att Peter Ivarsson aldrig gjorde något närmande mot honom. Björn Eklund har för nära anhöriga berättat att han dödat Peter Ivarsson Toni Johansson har vittnat om att Björn Eklund till honom sagt att han hade dränkt Peter Ivarsson. Björn Eklund har själv förklarat att han för sin broder berättat att han strypt Peter Ivarsson. Björn Eklund har under förundersökning erkänt att han strypt Peter Ivarsson Björn Eklund har under flera polisförhör och i samband med inspelning av en rekonstruktionsfilm erkänt att han strypt Peter Ivarsson med ett svart skärp. Av de polisförhör som åklagaren åberopat framgår att Björn Eklund efter att ha delgetts misstanke om mord och fått information om att Peter Ivarssons kropp var anträffad spontant berättade om vatten och näckrosor. Han grät och utbrast hjälp mig, det verkar som jag mördat min kamrat. Han berättade därefter att han med ett skärp drog åt runt Peter Ivarssons hals och att Peter Ivarsson sedan låg ned på soffan. Han berättade att Peter Ivarsson blödde ur näsan och att blodet kom på en plastpåse som låg i soffan. Han berättade också att Peter Ivarsson hade urinavgång och att han torkade upp urinen med en trasa. Björn Eklund upplevde att det gick fort och att Peter Ivarsson inte gjorde motstånd. Björn Eklund berättade att Peter Ivarsson under strypningen sprattlade med benen. Björn Eklund har förklarat i samband med sitt erkännande att han är fostrad till att stå för det man gjort.

16 16 Rättsläkaren Sixten Persson har förklarat att blodkärlen, artärerna och venerna, komprimeras när man med skärp eller rep drar åt runt halsen. Har man en effektiv åtstramning mot halsen tar det mellan 6 10 sekunder innan personen förlorar medvetandet. Kort därefter kan personen få kramper på grund av syrebrist i hjärnan. Vener från hjärnan är lättare att klämma åt än artärerna. Det är därför vanligt med blodstoppning, ansiktet blir missfärgat och personen kan få näsblod. Det krävs bibehållet tryck i flera minuter för att personen ska avlida. Det är väl känt att personer som blivit utsatta för struptag får ofrivillig urinavgång. Björn Eklund har under huvudförhandlingen invänt att om det gått till som han tidigare berättat så borde Peter Ivarsson ha gjort motstånd. Det skulle då ha uppkommit motvärnsskador. Rättsläkaren Sixten Persson har förklarat att det i det här fallet inte är konstigt att det inte finns några motvärnsskador. Om en person blir överraskad på sätt som det uppgetts övergår förvåningen i medvetslöshet. Han har inte hittat några rivmärken på Peter Ivarssons hals. Det utesluter inte helt och hållet att det funnits sådana. Kroppen var ankommen, stora delar av överhuden hade lossnat. Har det använts en livrem runt halsen kan det förklara att det inte finns motvärnsskador. Björn Eklund har hävdat att han under polisförhören pressats till att berätta på sätt han gjort. Han har även hävdat att det han berättat skulle vara inplanterade minnen. Åklagaren har åberopat och föredragit delar av förhören med Björn Eklund. Det finns i dem inte något som tyder på att Björn Eklund inte berättat spontant och att han av förhörsledaren skulle ha pressats att lämna uppgifterna. Björn Eklunds berättelse om händelseförloppet är utförlig, levande och detaljerad och framstår som sammanhängande och följdriktig. Det har såvitt framkommit inte ställts ledande frågor under utredningen. Under polisförhör den 21 september 2012 har Björn

17 17 Eklunds berättelse växt fram till synes utan yttre påverkan på minnet eller omedvetna förskjutningar i minnesbilden. Björn Eklund har inte lämnat någon godtagbar förklaring till varför han vid förhör under förundersökningen lämnat detaljer om hur Peter Ivarsson strypts. Björn Eklund har inte heller berättat hur minnena skulle ha planterats. Det finns inget i utredningen som ger stöd för att det Björn Eklund berättat skulle vara uppgifter som annan berättat för honom. Tingsrätten lämnar därför hans invändningar därom utan avseende. Björn Eklund har i brev och i minnesanteckningar beskrivit att han dödat Peter Ivarsson Björn Eklund har i brev till anhöriga och i anteckningar under häktningstiden uttryckt att han gjort något hemskt, att han gjort det värsta man kan göra som människa och det är att ta en annans liv speciellt då han var min bästa vän etc. Han har i samband med en måltid med grönsaker skrivit Förlåt Peter. Björn Eklunds reaktioner omedelbart efter händelsen och hans agerande i övrigt tyder på att han dödat Peter Ivarsson Genom den framlagda utredningen om trafik relaterad till Björn Eklunds mobilabonnemang och Peter Ivarssons arbetsmobilabonnemang är det styrkt att deras telefoner varit i nära anslutning till varandra den 22 augusti 2011från klockan till då Peter Ivarssons telefon stängts av i det område där Björn Eklund har sin bostad. Björn Eklund har under förundersökningen detaljerat berättat hur han tog hand om Peter Ivarssons kropp. Han har berättat och visat hur han la kroppen i ett blått påslakan och lämnade kroppen på golvet mellan vardagsrummet och hallen. Han har vidare redogjort för hur han i en vit tvättkorg transporterade ned kroppen till sin mammas bil. Björn Eklund har under polisförhör berättat att han vid nio-tiden körde

18 18 Peter Ivarssons kropp i en tvättkorg. Björn Eklund tyckte det var konstigt att ingen såg honom eftersom det inte var mörkt. Polismannen Björn Torsell har vittnat att kriminalsökhundar, vilket innebär att de är tränade på att markera kroppsvätskor såsom likvätska, blod och sperma, markerat golvlisten mellan vardagsrummet och hallen i Peter Ivarssons lägenhet. Det är den plats som Björn Eklund har berättat att han lagt Peter Ivarssons kropp insvept i ett påslakan. Vid undersökning med blodprövningsmedlet Blue Star av bilens bagageutrymme har det visat reagens som för blod på gummimattan. Kriminalvårdaren Marianne Bard har berättat att Björn Eklund i november 2011 fick många minnesbilder och drömde mycket. Han var då osäker på om det varit andra personer i Peter Ivarssons lägenhet. Björn Eklund hade tidigare nämnt att han lagt Peter Ivarsson i en tvättkorg. Björn Eklund sa att han hämtade en tvättkorg och la Peter Ivarsson i den. Han sa att han körde tvättkorgen på Ronnebygatan till bilen. Han la kroppen i bilen och körde till Nättraby. Kriminalvårdaren Kristina Sandin har berättat att Björn Eklund för henne berättade att han kört en tvättkorg på Ronnebygatan och att Peter Ivarssons kropp skulle ha varit i tvättkorgen. Björn Eklund uttryckte sin förvåning över att ingen reagerade eller såg honom. Björn Eklund har under förundersökningen berättat och visat hur han paketerade in kroppen i en presenning och la den invid båten som är uppställd på tomten. Han har berättat att han klippte av kläderna, men att han lämnade de svarta kalsongerna och svarta strumporna. Han förklarade att han inte ville skända Peter Ivarsson. Han har också berättat att han eldat upp kläderna och påslakanet på tomten.

19 19 Vid anträffandet av Peter Ivarssons kropp var den iklädd endast svarta kalsonger och svarta strumpor. Det har på tomten invid båten påträffats en sax. Det har också konstaterats att det har eldats och att det i askan fanns rester av tyg. Det har dock inte kunnat dras någon slutsats av varifrån tygresterna härrör. Björn Eklund har vidare under förundersökningen detaljerat berättat hur han flyttat kroppen till en avloppsbrunn på tomten. Utredningen visar att Björn Eklund för sin broder berättat att han gömt kroppen på tomten och i brunnen. Björn Eklund har under polisförhör berättat att han sedan i en tjänstebil transporterat kroppen till Fabbesjön och där släppt ned kroppen. Kristina Sandin har vittnat om att Björn Eklund i häktet vid ett tillfälle under matutdelningen var väldigt arg för att polisen inte trodde honom. Polisen trodde inte att han kunde köra till Fabbemåla på så kort tid som han angett. Björn Eklund har under huvudförhandlingen minne av ett svart skärp, en rem runt Peter Ivarssons hals, att han känt motstånd, att han gett bort Peters pengar Vid huvudförhandlingen har Björn Eklund förklarat att han inte minns att han skulle ha strypt Peter Ivarsson, men att han minns ett svart skärp. Han har berättat att han inte lånat ut sin mobil den 22 augusti Han har vidare berättat: Han vet att han besökte Peter någon gång på måndagen. De drack en kopp kaffe. Han minns ett svart bälte som dras åt samt ett blått påslakan. Han minns att han satt

20 20 i bilen på väg hem. Han har resonerat, logiskt, att han lagt Peter i ett blått påslakan och kört honom i en tvättvagn. Han minns att han sett en grön presenning. Han har en minnesbild av att Peter talar i telefon med centralen. Han tror att Peter pratade med Jonas. Det var två tre minuters väntetid innan Peter kom fram. Han tog en kopp kaffe. Peter spelade World of tanks. Det gick inte så bra när Peter spelade, det gick som det brukar. Peter tänkte inte strategiskt. Peter fick ett utbrott och klagade på att det var fel på spelet och fel på datorn. Han minns en svart rem eller ett svart bälte. Det kan vara ett skärp eller en tygbit. Han vet inte var den finns. Han känner ett kort motstånd, det är bara en känsla. Han kan inte placera känslan. Han är osäker på vad som har hänt. Versionen om de två personerna känns lika verklig som den första versionen. Minnena om de två andra personerna dök upp ca två månader innan han berättade om dem i förhör. Förhörsledarna har frågat om Peter har blött. Han har svarat att Peter blött näsblod. Man har inte hittat något blod. Blodet hamnade i soffan på en plastpåse. Han vet bara att det var en plastpåse, vet inte varför den låg där. Peter brukade ha det ganska städat. Plastpåsen låg på soffan, vad han vet. Han har sagt att det måste ha kommit blod på den, han har inte sett något blod. Han har inte sett att Peter blött. Det sa han bara för att de tjatade på honom. Det kan ha kommit urin, men det är bara som han tror. Han tror att det hänt som han visat på rekonstruktionsfilmen. Han har inget minne av hur länge han höll livremmen runt Peters hals. Förhörsledarna har sagt att det måste ta flera minuter. Men han har faktiskt inget minne av det. Han vet bara att Peter hade händerna liggande längre ner. Han vet att Peter kissade ner sig. Det kommer han ihåg sedan drömmarna.

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

2011-06-15 meddelad i Gävle

2011-06-15 meddelad i Gävle DOM Mål nr B 2305-10 2011-06-15 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Birgitta Fernlund Åklagarkammaren i Gävle 1. Målsägande 804 28 Gävle Målsägandebiträde: Advokat Bengt

Läs mer

Begångna brott Våldtäkt mot barn

Begångna brott Våldtäkt mot barn HELSINGBORGS Avdelning 1 DOM Mål nr B 2855-10 2011-01-18 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Tom Svensson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Målsägande A

Läs mer

Begångna brott 1. Sexuellt övergrepp mot barn

Begångna brott 1. Sexuellt övergrepp mot barn Mål nr meddelad i Falun 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Niclas Eltenius Åklagarkammaren i Falun Målsägande Målsägande, se domsbilaga 1 Målsägandebiträde: Advokat Veronica Viklund

Läs mer

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott DOM Mål nr B 16214-13 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Spec Göran Hansson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad JOHAN Anders Åsman, 660612-5091

Läs mer

meddelad i Malmö

meddelad i Malmö Avdelning 4 DOM Mål nr B 7817-09 2010-06-24 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Johan Larsson Malmö åklagarkammare Tilltalad Omid Mosavi, 800908-6177 Amiralsgatan

Läs mer

2013-10-16 meddelad i Varberg

2013-10-16 meddelad i Varberg VARBERGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1754-13 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Anders Johansson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Målsägande CW Företrädd av

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 535-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sonny Borg, 19721224-0993 c/o Tan Mercovich Visbyringen 16 Lgh 1002 163 73 SPÅNGA Medborgare i Norge Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn

Begångna brott 1. Våldtäkt mot barn BORÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3456-11 2011-12-30 meddelad i Borås 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Åsa Askenbäck Åklagarkammaren i Borås Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde:

Läs mer

2012-04-04 meddelad i Hudiksvall

2012-04-04 meddelad i Hudiksvall Mål nr meddelad i Hudiksvall 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Helena Swahn Åklagarkammaren i Gävle Tilltalad Elsie ANN-KRISTIN Ros, 520510-3509 Renskullen 1 821 50 Bollnäs Ombud och

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna SOLNA TINGSRÄTT meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin

Läs mer

meddelad i Nacka Strand

meddelad i Nacka Strand NACKA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1554-11 meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Helena Lif City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

1 LYCKSELE TINGSRÄTT Rotel 4. DOM meddelad i Lycksele

1 LYCKSELE TINGSRÄTT Rotel 4. DOM meddelad i Lycksele 1 meddelad i Lycksele Mål nr: B 530-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad JOHNNY Axel Andersson, 19940806-8675 c/o Sören Andersson Bångvägen 38 B 921 32 LYCKSELE Offentlig försvarare: Advokat Per Nyberg

Läs mer

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst Avdelning 1 DOM Mål nr B 16354-12 2013-03-27 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lotta Nielsen Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad PETER

Läs mer

2009-07-03 meddelad i Alingsås

2009-07-03 meddelad i Alingsås ALINGSÅS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1065-09 meddelad i Alingsås 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Louise Eriksson Åklagarkammaren i Borås Målsägande Sekretess, se bilaga 1 Särskild företrädare:

Läs mer

meddelad i Malmö

meddelad i Malmö MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 4 DOM Mål nr B 1634-12 2012-03-14 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Hans Harding Malmö åklagarkammare Tilltalad Hassan Khalebi, 910120 Adress

Läs mer

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM meddelad i Solna

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM meddelad i Solna 1 DOM 2015-10-15 meddelad i Solna Mål nr: B 5246-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Don Christian Tasic Stevic, 19890423-5119 Slåttervallsgatan 4 Lgh 1304 115 44 Stockholm Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 Grupp 1. DOM meddelad i Karlstad

1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 Grupp 1. DOM meddelad i Karlstad 1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 DOM 2016-06-14 meddelad i Karlstad Mål nr: B 4608-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Bo KOLBJÖRN Karlsson, 19470527-7236 Telegatan 1 A Lgh 1001 682 30 Filipstad

Läs mer

2011-11-21 meddelad i Uppsala. Tilltalad IRFAN Ahmed Izzeldin Abusugra, 950204-1214 Väktargatan 68 B Lgh 1102 754 22 Uppsala

2011-11-21 meddelad i Uppsala. Tilltalad IRFAN Ahmed Izzeldin Abusugra, 950204-1214 Väktargatan 68 B Lgh 1102 754 22 Uppsala DOM Mål nr B 5571-11 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Johan G Delin Åklagarkammaren i Uppsala Målsägande Tim Swedman Tiby 21 755 92 Uppsala Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin LEX Advokatbyrå

Läs mer

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas.

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas. HELSINGBORGS DOM Mål nr B 3607-09 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Eva-Marie Persson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Jennifer Fagerberg Nordbanegatan

Läs mer

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:9. DOM meddelad i Falun

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:9. DOM meddelad i Falun 1 meddelad i Falun Mål nr: B 672-16 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Mityu Petrov, 19630587-7430 Ringvägen 7 714 92 Kopparberg Sverige Offentlig försvarare: Advokat Anders Karls Advokatfirman Anders

Läs mer

DOM 2009-07-29 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A

DOM 2009-07-29 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A Rotel 11 Göteborg Mål nr Sid 1 (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Halmstads tingsrätts dom den 27 maj 2009 i mål nr B 2835-08, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare) Vice chefsåklagaren Aleksander

Läs mer

meddelad i Östersund

meddelad i Östersund ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 504-10 2011-11-09 meddelad i Östersund 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Eva Lena Rimér Åklagarkammaren i Östersund Målsägande Målsägande A Särskild

Läs mer

2013-03-26 meddelad i Malmö

2013-03-26 meddelad i Malmö DOM Mål nr B 2496-11 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Rogland Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Tilltalad HANS Michael Teddy Ekman, 820805-4018 Sofiagatan

Läs mer

2012-07-24 meddelad i Visby

2012-07-24 meddelad i Visby Gotlands tingsrätt Rotel 4 Mål nr meddelad i Visby 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Mats Wihlborg Åklagarmyndigheten Lokal åklagare i Visby 1. Målsägande Hemlig Hemlig Målsägandebiträde:

Läs mer

2013-03-22 meddelad i VÄXJÖ. Åklagare Kammaråklagare Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm

2013-03-22 meddelad i VÄXJÖ. Åklagare Kammaråklagare Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Mål nr meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Henrik Rasmusson Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Tilltalad NN, 84 Norrhult Offentlig försvarare:

Läs mer

1 ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT Rotel 3. DOM meddelad i Östersund

1 ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT Rotel 3. DOM meddelad i Östersund 1 ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT DOM 2016-06-22 meddelad i Östersund Mål nr: B 160-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Ahmeddin Mahmoud Humed, 19520401-4715 Seegatan 13 D Lgh 1204 811 33 Sandviken Medborgare

Läs mer

1 UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 3. DOM meddelad i Uppsala

1 UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 3. DOM meddelad i Uppsala 1 meddelad i Uppsala Mål nr: B 2400-17 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad KEVIN Kristofer Honkanen, 19930808-5175 c/o Lindholm Restenäs 239 459 93 Ljungskile Åklagare Extra åklagare Mia Sjöstedt Åklagarmyndigheten

Läs mer

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle 1 GÄVLE TINGSRÄTT meddelad i Gävle Mål nr: B 1857-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Henrik STEFAN Ljunggren, 19990216-2594 Sekretess, se Partsbilaga sekretess Offentlig försvarare: Advokat Lars

Läs mer

meddelad i VÄXJÖ. Begångna brott 1. Grovt vapenbrott

meddelad i VÄXJÖ. Begångna brott 1. Grovt vapenbrott VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3572-11 2011-12-07 meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Yvonne Rudinsson Åklagarkammaren i Växjö Tilltalad Björn JÖRGEN Johansson, 650712-4417

Läs mer

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle 1 GÄVLE TINGSRÄTT DOM 2014-06-10 meddelad i Gävle Mål nr: B 811-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Paul Olov SEBASTIAN Hedenberg Hammarsten, 19830905-6938 Södra Slottsgatan 22 D Lgh 1202 802 53

Läs mer

meddelad i Göteborg. Tilltalad ANNA Birgitta Rebecca Blomqvist, Träringen Göteborg

meddelad i Göteborg. Tilltalad ANNA Birgitta Rebecca Blomqvist, Träringen Göteborg GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 4646-10 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Vice chefsåklagare Bengt Landahl Göteborgs åklagarkammare Tilltalad ANNA Birgitta Rebecca Blomqvist,

Läs mer

1 GÄLLIVARE TINGSRÄTT meddelad i Gällivare. Tilltalad Sune Erik NIKLAS Duvenäs, Högalidsgatan 5 Lgh Kiruna

1 GÄLLIVARE TINGSRÄTT meddelad i Gällivare. Tilltalad Sune Erik NIKLAS Duvenäs, Högalidsgatan 5 Lgh Kiruna 1 meddelad i Gällivare Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sune Erik NIKLAS Duvenäs, 19970225-1258 Högalidsgatan 5 Lgh 1202 981 35 Kiruna Ombud och offentlig försvarare: Advokat Vera Gärdemalm

Läs mer

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

meddelad i Härnösand

meddelad i Härnösand ÅNGERMANLANDS DOM Mål nr B 1822-12 meddelad i Härnösand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Karin Everitt Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Sundsvall 1. Målsägande Sekretess N Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 4. DOM meddelad i Solna

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 4. DOM meddelad i Solna 1 DOM 2014-11-05 meddelad i Solna Mål nr: B 7352-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad DON Christian Tasic Stevic, 19890423-5119 Sundbyvägen 49 163 45 Spånga Åklagare Kammaråklagare Ann Lidén Åklagarmyndigheten

Läs mer

Begångna brott Grovt förtal

Begångna brott Grovt förtal DOM Mål nr B 571-11 meddelad i Kalmar 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Kerstin Eriksson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Kalmar Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde:

Läs mer

1 KALMAR TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM meddelad i Kalmar

1 KALMAR TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM meddelad i Kalmar 1 KALMAR TINGSRÄTT DOM meddelad i Kalmar Mål nr: B 713-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad FRANK Gerhard Pålsson, 19370508-4519 Ingenjörsvägen 38 Lgh 1503 572 61 Oskarshamn Offentlig försvarare:

Läs mer

Kriminellt.com. VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Avdelning meddelad i Vänersborg. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Kriminellt.com. VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Avdelning meddelad i Vänersborg. PARTER (Antal tilltalade: 1) VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3052-13 2014-04-16 meddelad i Vänersborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Eva Oscarsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uddevalla Tilltalad

Läs mer

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle

1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2. DOM meddelad i Gävle 1 GÄVLE TINGSRÄTT Enhet 2 DOM 2016-03-03 meddelad i Gävle Mål nr: B 1065-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Karl TOMAS Segerlund, 19650211-1278 c/o Segerlund Örsvängen 5 Lgh 1204 174 51 Sundbyberg

Läs mer

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:10. DOM meddelad i Falun. Tilltalad Hans TIM Emanuel Skommar, Vallavägen Falun

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:10. DOM meddelad i Falun. Tilltalad Hans TIM Emanuel Skommar, Vallavägen Falun 1 meddelad i Falun Mål nr: B 1290-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Hans TIM Emanuel Skommar, 19910614-5452 Vallavägen 19 791 42 Falun Offentlig försvarare: Advokat Anders Ericson Advokatfirman

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 21. DOM meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Rotel 21. DOM meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad MAGNUS Lars Gösta Lundgren, 19840627-7858 Bergsgatan 54 Lgh 1002 852 36 Sundsvall Offentlig försvarare: Advokat Erik Hansson Hanssons

Läs mer

Harnid Zia Hoseini, 830809 Frihetsberövande: Häktad stationsgatan 23 B 360 77 Fröseke Medborgare i Afghanistan

Harnid Zia Hoseini, 830809 Frihetsberövande: Häktad stationsgatan 23 B 360 77 Fröseke Medborgare i Afghanistan VÄXJÖ TINGSRÄTT meddelad i VÄXJÖ PARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Vice chefsåklagare Yvonne Rudinsson Åklagannyndigheten Åklagarkammaren i Växjö Målsägande Jafari Habibe Västra Järnvägsgatan Il B,

Läs mer

2013-01-04 meddelad i Göteborg

2013-01-04 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 13494-12 2013-01-04 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Bengt Landahl Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål Målsägande Annika Ekström Von Holten

Läs mer

2013-03-18 meddelad i Lycksele

2013-03-18 meddelad i Lycksele Mål nr 2013-03-18 meddelad i Lycksele 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Axel Holmberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Umeå Målsägande Åsele Gård AB Centralgatan 17 919 31

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Uppsala

2013-01-17 meddelad i Uppsala UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 DOM Mål nr B 7305-12 2013-01-17 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal motparter: 1) Sökande Kammaråklagare Ulrika Modin Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uppsala Motpart Studenternas

Läs mer

meddelad i Kalmar

meddelad i Kalmar KALMAR TINGSRÄTT DOM Mål nr B 631-11 meddelad i Kalmar 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Linda Caneus Åklagarkammaren i Kalmar Målsägande Mirza Memic Storgatan 18 B 579 30 Högsby Målsägandebiträde:

Läs mer

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran VARBERGS TINGSRÄTT Rotel 3 DOM Mål nr B 1545-12 2012-11-16 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Jon Lindahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad

Läs mer

meddelad i Uppsala

meddelad i Uppsala DOM Mål nr B 914-13 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Michael Ehrencrona Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uppsala Tilltalad Mohamed Intikaf Peer Mohamed, 761229-1059

Läs mer

1 LULEÅ TINGSRÄTT Brottmålsenheten. DOM meddelad i Luleå

1 LULEÅ TINGSRÄTT Brottmålsenheten. DOM meddelad i Luleå 1 meddelad i Luleå Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Glenn ROGER Mikael Larsson, 19650802-0051 Saxofongatan 17 B Lgh 1001 943 33 Öjebyn Offentlig försvarare: Advokat Lennart Wiklund Advokatfirman

Läs mer

DOM 2013-04-05 meddelad i Gävle

DOM 2013-04-05 meddelad i Gävle GÄVLE TINGSRATT DOM meddelad i Gävle Mål nr B 2402-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Agneta Klinga Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Gävle Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde:

Läs mer

DOM 2012-11-22 meddelad i Umeå

DOM 2012-11-22 meddelad i Umeå l UMEÅ TINGSRÄTT meddelad i Umeå f Mål nr P ARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Extra åklagare Minna Lintunen Alelagarmyndigheten Åklagarkammaren i Umeå Tilltalad Temur Ckhovrebovi, 750286-6135 Medborgare

Läs mer

DOM meddelad i KARLSKRONA. Tilltalad Joachim ROGER Magnus Lundqvist, Nyhemsvägen 2 A Lgh Karlskrona

DOM meddelad i KARLSKRONA. Tilltalad Joachim ROGER Magnus Lundqvist, Nyhemsvägen 2 A Lgh Karlskrona meddelad i KARLSKRONA Mål nr: 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Joachim ROGER Magnus Lundqvist, 19740312-3339 Nyhemsvägen 2 A Lgh 1001 371 43 Karlskrona Offentlig försvarare: Advokat Mats P Olsson

Läs mer

2012-11-19 meddelad i Stockholm

2012-11-19 meddelad i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Johanna Björkman Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Tilltalad TINTIN Laurent Laurent Obinongo, 620202-6172

Läs mer

2010-11-17 meddelad i Helsingborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott

2010-11-17 meddelad i Helsingborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott HELSINGBORGS DOM Mål nr B 5230-10 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Ronny Jonsson Åklagarkammaren i Helsingborg Tilltalad Sven MARTIN Österberg, 730504-3932

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 juli 2009 B 1867-09 KLAGANDE YA Ombud och offentlig försvarare: Advokat PL MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. Sekretessbelagda

Läs mer

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT 2009-10-12 Meddelad i Stockholm Mål nr T 13975-06 T 9595-06 PARTER KÄRANDE Sikander Khan, 490217-3451 c/o Skatteverket, Säkerhetsfunktionen 106 61 Stockholm Ombud: Advokat Anders

Läs mer

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:3. DOM meddelad i Falun

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:3. DOM meddelad i Falun 1 meddelad i Falun Mål nr: B 657-17 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad MOHAMED Abdirahman Mohamed, 19980725-3555 Uppfartsvägen 1 A Lgh 1101 771 32 Ludvika Medborgare i Somalia Offentlig försvarare:

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 3 Enhet 32. DOM meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 3 Enhet 32. DOM meddelad i Malmö 1 meddelad i Malmö Mål nr: B 10367-13 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Per-Ola Ingemar Knutsson, 19541203-2574 Persikovägen 1 333 33 Smålandsstenar Offentlig försvarare: Advokat Bo Petersson Advokatfirman

Läs mer

2012-12-12 meddelad i VÄXJÖ

2012-12-12 meddelad i VÄXJÖ DOM Mål nr B 1573-12 meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Växjö 1. Målsägande Line Forsén Furugatan 36 343 35

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 3 Enhet 31. DOM meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 3 Enhet 31. DOM meddelad i Malmö 1 Avdelning 3 Enhet 31 DOM 2015-10-27 meddelad i Malmö Mål nr: B 3332-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Stanley Chuks, 19950572-1911 Adress saknas Ombud: Christer Rindmo c/o Serviceenheten / Pass

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 22 december 2014 B 4815-14 KLAGANDE EN Ombud och offentlig försvarare: Advokat ÅB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

2013-01-03 meddelad i Varberg

2013-01-03 meddelad i Varberg Mål nr meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Assistentåklagare Jon Lindahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad Gylnara Shabanova, 720690-1147 Sjödalsvägen 17 516

Läs mer

2012-12-28 meddelad i KARLSKRONA

2012-12-28 meddelad i KARLSKRONA Mål nr meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Grenefors Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Housni El Habri c/o Esmeralda Riviera Gullabergsvägen

Läs mer

2011-05-18 meddelad i Södertälje. Begångna brott Mordbrand

2011-05-18 meddelad i Södertälje. Begångna brott Mordbrand SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 914-11 2011-05-18 meddelad i Södertälje 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Bengt Lund Södertörns åklagarkammare i Stockholm Tilltalad STEN Johan Lundin,

Läs mer

DOM 2012-06-20 meddelad i Karlstad

DOM 2012-06-20 meddelad i Karlstad VARMLANDS TINGSRATT DOM meddelad i Karlstad Mål nr B 6180-11 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Tilltalad Oliver Teucke, 700212-50 Långban Pensionatet 682

Läs mer

meddelad i Malmö

meddelad i Malmö DOM Mål nr B 10428-11 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Johan Larsson Malmö åklagarkammare Målsägande Carina Månsson Bruksparken 8 Lgh 1102 235 92 Vellinge Målsägandebiträde:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 november 2008 B 4684-07 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART T H Ombud och offentlig försvarare: Advokat J S SAKEN

Läs mer

Begångna brott Grov misshandel

Begångna brott Grov misshandel MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 1 DOM Mål nr B 7218-12 2012-11-06 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anders Petersson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Målsägandebiträde:

Läs mer

2014-04-02 meddelad i Göteborg

2014-04-02 meddelad i Göteborg Mål nr meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Gabriella Lundh Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad LEIF Henry Pettersson, 511009-5030 Gyllenkrooksgatan

Läs mer

2012-04-25 meddelad i VÄXJÖ

2012-04-25 meddelad i VÄXJÖ DOM Mål nr B 4787-11 meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anna-Karin von Schoultz Åklagarkammaren i Växjö Målsägande Sekretess A Ombud och målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

2009-04-08 meddelad i Östersund. Tilltalad PONTUS Claes Magnus Bergvall Borg, 781222-8216 Divisionsgränd 3 2tr 831 38 Östersund

2009-04-08 meddelad i Östersund. Tilltalad PONTUS Claes Magnus Bergvall Borg, 781222-8216 Divisionsgränd 3 2tr 831 38 Östersund Mål nr meddelad i Östersund 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Stefan Karlsson Åklagarkammaren i Östersund Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde: Advokat Malin Dromberg Dromberg

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Enhet 5. DOM 2014-12-02 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Enhet 5. DOM 2014-12-02 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 8171-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Jonas Stille, 19701231-0095 Himmelsvägen 16 141 91 Huddinge Offentlig försvarare: Advokat Ingemar Mårtensson Advokatfirman

Läs mer

meddelad i Göteborg. Begångna brott Våldtäkt mot barn

meddelad i Göteborg. Begångna brott Våldtäkt mot barn DOM Mål nr B 16324-12 2013-02-08 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Målsägande A, se

Läs mer

Skadestånd Olivia Rosengrens skadeståndsyrkande ogillas.

Skadestånd Olivia Rosengrens skadeståndsyrkande ogillas. VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 3213-11 2012-05-09 meddelad i Vänersborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Viktoria Karlsson Åklagarkammaren i Uddevalla Målsägande Olivia Rosengren

Läs mer

1 VÄSTMANLANDS TINGSRÄTT E 14. DOM meddelad i Västerås

1 VÄSTMANLANDS TINGSRÄTT E 14. DOM meddelad i Västerås 1 meddelad i Västerås Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Arne STEFAN Johansson, 19621021-7615 Vadarvägen 2 731 42 Köping Offentlig försvarare: Advokat Saman Paknejad Advokaterna Hurtig & Partners

Läs mer

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. DOM Mål nr B 9259-12 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Paulina Möller-Jönsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess (Bilaga 5)

Läs mer

2012-11-20 meddelad i Nyköping

2012-11-20 meddelad i Nyköping DOM Mål nr B 2815-12 meddelad i Nyköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Klas Engdahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Nyköping Målsägande Camilo Pina Vergara Ortvägen 37 611

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering Mål nr B 1721-15 Rättelse/komplettering Dom, 2015-12-01 Rättelse och komplettering, 2015-12-01 Beslutat av: tingsfiskalen Kristian Leijon Vid domens avkunnande sades att påföljden bestäms till "villkorlig

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se 103 11 STOCKHOLM

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 08 Rotel 0801 DOM 2013-04-22 Stockholm Mål nr B 7118-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 2 juli 2012 i mål nr B 3012-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1)

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Karlstad

2013-01-17 meddelad i Karlstad DOM Mål nr B 5563-12 2013-01-17 meddelad i Karlstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Magnus Haglund Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Målsägande Kim Jansson Storgatan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 mars 2010 Ö 3554-08 KLAGANDE BI MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN Ersättning till offentlig försvarare ÖVERKLAGADE

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-07-27 meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-07-27 meddelad i Malmö 1 meddelad i Malmö Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Salah Soltanpanah, 19730586-0038 Frihetsberövande: Häktad Halmekatu 6B13 403 20 Jyväskylä Finland Offentlig försvarare: Advokat Fredrik

Läs mer

BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 2112-11 2012-03-08 meddelad i KARLSKRONA. PARTER (Antal tilltalade: 1)

BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 2112-11 2012-03-08 meddelad i KARLSKRONA. PARTER (Antal tilltalade: 1) DOM Mål nr B 2112-11 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Grenerfors Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Målsägande A Ombud och målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

1 SKARABORGS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM meddelad i Skövde

1 SKARABORGS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM meddelad i Skövde 1 meddelad i Skövde Mål nr: B 985-17 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad EDINSON Elan Arteaga Viafara, 19931105-8870 Silverstigen 7 Lgh 1402 151 48 Södertälje Offentlig försvarare: Advokat Thomas Ört

Läs mer

DOM 2010-12-01 Stockholm

DOM 2010-12-01 Stockholm 1 Avdelning 6 Rotel 0613 Stockholm Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Gotlands tingsrätts dom den 2 juni 2010 i mål nr B 203-10, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Kammaråklagare Leif

Läs mer

DOM Malmö

DOM Malmö 1 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 3 Rotel 32 DOM 2013-10-07 Malmö Mål nr - ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Lunds tingsrätts dom den 12 september 2012 i mål nr - se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1)

Läs mer

DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad

DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad 1 YSTADS TINGSRÄTT DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad Mål nr T 1402-13 PARTER KÄRANDE AB Grönsta:s konkursbo, 556624-5600 c/o Mario Komac Advokatfirman Komac AB Kalendergatan 18 211 35 Malmö Ställföreträdare:

Läs mer

meddelad i Hudiksvall

meddelad i Hudiksvall DOM Mål nr B 2347-12 meddelad i Hudiksvall 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Peter Helsing Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Gävle Målsägande Sekretess Målsägande A, se bilaga 1

Läs mer

2012-06-12 meddelad i Malmö

2012-06-12 meddelad i Malmö MALMÖ TINGSRÄTT DOM Mål nr B 9751-11 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Jörgen Larsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Tilltalad Shirko Midak, 680710-2030 Norrbäcksgatan

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Karlstad

2013-01-17 meddelad i Karlstad Mål nr meddelad i Karlstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Cecilia Aronsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun FALU TINGSRATT DOM meddelad i Falun Mål nr B 3330-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Tilltalad Tarek Malak, 840727-0555

Läs mer

Tilltalad RICKARD Mattiaz Widderstadh, 720318-3335 Sekretess - se bilaga 2

Tilltalad RICKARD Mattiaz Widderstadh, 720318-3335 Sekretess - se bilaga 2 Mål nr meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ingrid Isgren Åklagarkammaren i Uppsala 1. Målsägande Målsägande A, Sekretess - se bilaga 1 Målsägandebiträde: Advokat Per

Läs mer

DOM 2012-05-29 Jönköping

DOM 2012-05-29 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 3 Rotel 31 DOM 2012-05-29 Jönköping Mål nr B 2100-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts dom den 22 juni 2011 i mål nr B 1964-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart

Läs mer

2012-03-05 meddelad i Gävle

2012-03-05 meddelad i Gävle GÄVLE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 50-12 2012-03-05 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Elly-Anne Öholm Åklagarkammaren i Gävle Målsägande Berit Jönsson c/o Regina Jönsson

Läs mer

Brott som den tilltalade döms för Sexuellt ofredande, 6 kap 10 1 st brottsbalken (2 tillfällen)

Brott som den tilltalade döms för Sexuellt ofredande, 6 kap 10 1 st brottsbalken (2 tillfällen) MALMÖ TINGSRÄTT meddelad i Malmö Mål nr: B 2841-15 1 Postadress Box 265 201 22 Malmö PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Rashid Rai, 19860715 c/o Marie Rosenlund Solvändegatan 3 A 214 57 Malmö Offentlig

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 juli 2008 B 1075-08 KLAGANDE MA Ombud och offentlig försvarare: Advokat RvB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2 AA

Läs mer