BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B meddelad i KARLSKRONA. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 2498-11 2012-04-16 meddelad i KARLSKRONA. PARTER (Antal tilltalade: 1)"

Transkript

1 Mål nr meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Pernilla Åström Åklagarkammaren i Karlskrona 1. Målsägande Dödsboet efter Peter Ivarsson c/o Inge Petersson Ronnebygatan 6 B lgh Karlskrona Ställföreträdare: Advokat Björn Lindmar Advokatfirman Björn Lindmar AB Stortorget Karlskrona 2. Emma Ivarsson Fridhemsvägen Lyckeby Ombud och målsägandebiträde: Advokat Björn Lindmar Advokatfirman Björn Lindmar AB Stortorget Karlskrona 3. Erik Ivarsson Fridhemsvägen Lyckeby Ombud och målsägandebiträde: Advokat Björn Lindmar Advokatfirman Björn Lindmar AB Stortorget Karlskrona 4. Eva Ivarsson Fridhemsvägen Lyckeby Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 319 Rådhuset, Stortorget måndag - fredag KARLSKRONA E-post: 08:00-16:00

2 2 Ombud och målsägandebiträde: Advokat Björn Lindmar Advokatfirman Björn Lindmar AB Stortorget Karlskrona 5. Inge Petersson Fridhemsvägen Lyckeby Ombud och målsägandebiträde: Advokat Björn Lindmar Advokatfirman Björn Lindmar AB Stortorget Karlskrona Tilltalad BJÖRN Tore Zeb Eklund, Frihetsberövande: Häktad Kullvings Väg Nättraby Offentlig försvarare: Advokat Christer Holmqvist Amber Advokater Karlskrona HB Ronnebygatan Karlskrona SLUT Begångna brott Mord Lagrum 3 kap 1 brottsbalken Påföljd m.m. Fängelse 12 år Skadestånd 1. Björn Eklund ska utge skadestånd till Peter Ivarssons dödsbo med kr jämte ränta på beloppet enligt 4 och 6 räntelagen (1975:635) från den 22 augusti 2011 till dess betalning sker.

3 Björn Eklund ska utge skadestånd till Eva Ivarsson med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 22 augusti 2011 till dess betalning sker. Björn Eklund ska utge skadestånd till Inge Petersson med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 22 augusti 2011 till dess betalning sker. Björn Eklund ska utge skadestånd till Emma Ivarsson med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 22 augusti 2011 till dess betalning sker. Björn Eklund ska utge skadestånd till Erik Ivarsson med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 22 augusti 2011 till dess betalning sker. Förverkande och beslag 1. I beslag tagen handskriven skuldlista (Polismyndigheten i Blekinge län; BG1309 p. 1), föremål vid Fabbesjön (Polismyndigheten i Blekinge län; BG1421 p. 2-4), mobiltelefon (Polismyndigheten i Blekinge län; BG1467 p.1), anteckningar (Polismyndigheten i Blekinge län; BG1942 p. 1) och brev (Polismyndigheten i Bleking län; BG1945 p. 1) förklaras kvarhållna som bevisbeslag. Beslagen ska bestå till dess domen vunnit laga kraft. I beslag tagen livrem förklaras förverkad. Beslaget ska bestå (Polismyndigheten i Blekinge län; BG1441 p.5). Häktning m.m. 1. Björn Eklund ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. 2. Tingsrättens beslut om tillstånd till restriktioner enligt 24 kap 5 a rättegångsbalken ska alltjämt gälla. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Björn Lindmar tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som målsägandebiträde för Eva Ivarsson med kr. Av beloppet avser kr arbete och kr mervärdesskatt. 2. Björn Lindmar tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som målsägandebiträde för Inge Petersson med kr. Av beloppet avser kr arbete, 552 kr tidsspillan, 45 kr utlägg och kr mervärdesskatt. 3. Björn Lindmar tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som målsägandebiträde för Emma Ivarsson med kr. Av beloppet avser kr arbete och kr mervärdesskatt.

4 Björn Lindmar tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som målsägandebiträde för Erik Ivarsson med kr. Av beloppet avser kr arbete och kr mervärdesskatt. Christer Holmqvist tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan och kr mervärdesskatt. Staten ska betala kostnaden för målsägandebiträdet och försvaret.

5 5 YRKANDEN, INSTÄLLNING M.M. Åklagarens yrkande, se bilaga 1. Hon har vid huvudförhandlingen anmärkt att Björn Eklund varit häktad sedan den 23 september Eva Ivarsson, Inge Petersson, Emma Ivarsson och Erik Ivarsson har biträtt åtalet. Dödsboet efter Peter Ivarsson har i anslutning till åtalet yrkat att tingsrätten förpliktar Björn Eklund att till dödsboet betala kr jämte ränta enligt 4 och 6 räntelagen från den 22 augusti 2011 tills betalning sker. Eva Ivarsson, Inge Petersson, Emma Ivarsson och Erik Ivarsson har i anslutning till åtalet yrkat att tingsrätten förpliktar Björn Eklund att till envar av dem betala kr jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 22 augusti 2011 tills betalning sker. Björn Eklund har förklarat att han varken kan erkänna eller förneka gärningen. Björn Eklund har till följd av sin inställning i skuldfrågan bestritt samtliga skadeståndsanspråk. Han har för det fall han fälls till ansvar för mord godtagit att betala de belopp som Peter Ivarssons dödsbo, Eva Ivarsson och Inge Petersson begärt. Björn Eklund har vad gäller Emma Ivarssons och Erik Ivarssons skadeståndstalan även invänt att de inte haft en sådan nära relation med Peter Ivarsson att de ska anses ingå i den krets av nära anhöriga som är berättigade till skadestånd. Björn Eklund har inte heller godtagit något belopp som skäligt skadestånd till Emma Ivarsson och Erik Ivarsson. Han har godtagit sättet att beräkna ränta. Björn Eklund har inte haft någon invändning mot åklagarens yrkande att förverka en i beslag tagen livrem. Han har inte heller haft någon erinran mot att i beslag tagen skuldlista, mobiltelefon, anteckningar m.m. kvarhålles som bevisbeslag.

6 6 Björn Eklund har i händelse av frikännande dom yrkat ersättning för sina rättegångskostnader i målet. Åklagaren har yrkat att Björn Eklund ska kvarbli i häkte samt att hon får fortsatt tillstånd att meddela restriktioner. Hon har åberopat att det fortfarande finns risk att Björn Eklund genom att undanröja bevis eller på annat sätt försvårar sakens utredning, att det för brottet inte föreskrivit lindrigare straff än fängelse i två år och det är inte uppenbart att skäl till häktning saknas. Björn Eklund har begärt att han försätts på fri fot i samband med att tingsrätten meddelar dom i målet. PARTERNAS TALAN Åklagaren Den 23 augusti 2011 kom Peter Ivarsson inte till sitt arbete. Han arbetade som chaufför på Ostkustresor AB. Peter Ivarsson skulle ha börjat tidigt på morgonen. Arbetsgivaren, Mikael Nestlén, sökte honom på hans arbetsmobil, men den var avstängd. Något senare sökte Mikael Nestlén Peter Ivarsson även på hans privata mobil, men fick inte kontakt. Den buss som Peter Ivarsson skulle köra stod parkerad utanför Peter Ivarssons bostad på Ronnebygatan. Peter Ivarssons tidigare flickvän Filippa Karlsson anmälde under förmiddagen den 23 augusti 2011 till polisen att Peter Ivarsson var försvunnen. I anmälan finns bl.a. antecknat att Peter Ivarsson aldrig varit försvunnen så här samt att Peter Ivarsson vid 22-tiden den 22 augusti 2011 på Facebook skrivit att han skulle gå ut på en långpromenad. Peter Ivarssons sista dygn har kartlagts. Han har bland annat haft ett telefonsamtal med sin arbetsplats klockan Det har klockan på Facebook skrivits att han går ut på långpromenad : ) sen sova.

7 7 Peter Ivarsson och Björn Eklund var nära vänner och arbetskamrater. Björn Eklund har under förundersökningen berättat att han varit hos Peter Ivarsson när Peter Ivarsson talade med sin arbetsplats. Björn Eklund har berättat att han kom hem till Peter Ivarsson vid tiden. Polisen har kontrollerat och bevissäkrat trafik relaterad till Peter Ivarssons arbetsmobilsabonnemang och Björn Eklunds mobilabonnemang. Peter Ivarssons och Björn Eklunds telefoner har kvällen den 22 augusti 2011 i nära anslutning till varandra rört sig från Peter Ivarssons lägenhet till det område där Björn Eklund har sin bostad. Peter Ivarssons telefon har inte gett några signaler efter klockan den 22 augusti Då har telefonen slocknat. Björn Eklund anhölls den 20 september 2011, en knapp månad efter Peter Ivarssons försvinnande. Han förnekade då att han hade något med Peter Ivarssons försvinnande att göra. Förhör hölls även med Björn Eklunds broder. Brodern berättade att Björn Eklund för honom berättat att han dödat Peter Ivarsson och sänkt honom i en sjö. Björn Eklund hade bett om hjälp med att flytta kroppen. Björn Eklund skulle även ha frågat brodern vad det kostar att ta bort en person, hur man kan gå tillväga samt om det fanns någon annan som kunde göra det. Den 21 september 2011 anträffades Peter Ivarssons kropp i Fabbesjön. Björn Eklund delgavs misstanke om mord den 21 september Han förnekade inledningsvis all kännedom om Peter Ivarssons försvinnande. Under förhöret fick han veta att Peter Ivarssons kropp var funnen. Han fick inte någon uppgift om var eller hur Peter Ivarssons skulle ha dödats. Han fick inte några uppgifter om var kroppen var anträffad, inte heller vilka kläder som fanns på kroppen. Björn Eklund erkände då att han dödat Peter Ivarsson.

8 8 Björn Eklund har berättat att han blev riktigt arg på Peter Ivarsson i lägenheten. Han gjorde en snara av ett skärp, trädde det över Peter Ivarssons huvud och drog därefter åt. Det gick fort. Peter Ivarsson gjorde inte motstånd. Peter Ivarsson sprattlade med benen, det kom blod ur Peter Ivarssons näsa och Peter Ivarsson fick urinavgång. Björn Eklund har berättat att han svepte in Peter Ivarssons kropp i ett blått påslakan och forslade ned kroppen till bilen i en vit tvättkorg. Han la kroppen i bilens baklucka, körde hem och där la kroppen under en presenning på tomten. Björn Eklund uppgav att han berättat detta för sin broder. Björn Eklund har under polisförhören berättat hur han handlat. Det har utifrån Björn Eklunds berättelse gjorts en rekonstruktionsfilm. Björn Eklund har även berättat att han innan han lämnade lägenheten stal pengarna i Peter Ivarssons pengaskåp och Peter Ivarsons skuldbok. Han loggade också in på Peter Ivarssons Facebook och gjorde ett inlägg klockan 21.24, som om han var Peter Ivarsson. Under förhör under förundersökningen har Björn Eklund berättat och visat hur han la Peter Ivarssons kropp invid en båt på tomten. Han klippte av Peter Ivarssons kläder, men, för att inte skända Peter Ivarsson, lämnade han de svarta kalsongerna och de svarta strumporna kvar på kroppen. Han eldade upp kläderna och påslakanet. Björn Eklund har vidare berättat och visat hur han flyttade kroppen från båten ned i en avloppsbrunn. Björn Eklund har berättat att han tisdagen den 23 augusti 2011 åkte hem till Peter Ivarssons fader och betalade en skuld på kr för en båt. Björn Eklund och Peter Ivarsson hade köpt båten tillsammans av Peter Ivarssons fader. Björn Eklund låg efter med betalningar.

9 9 Björn Eklund har berättat att han gömde de stulna pengarna i ett skjul på tomten. Han gav tisdagen den 23 augusti 2011 brodern i hundrakronorssedlar ca kr. Björn Eklund har i förhör berättat att han drog upp kroppen ur avloppsbrunnen och svepte in den i en presenning. Han lastade kroppen i en tjänstebil och körde till Fabbesjön. Han tog där en roddbåt som låg vid sjökanten, rodde ut och släppte ned kroppen i sjön. Det blev i mitten av december 2011 aktuellt med en rättspsykiatrisk undersökning. En sådan förutsatte ett erkännande av gärningen. Björn Eklund förnekade då gärningen och berättade att det var två andra personer närvarande i Peter Ivarssons lägenhet när han kom. Björn Eklund blev själv av dem hotad med pistol. Han berättade att det var de två personerna som tog livet av Peter Ivarsson. De hotade att göra Björn Eklunds broder illa om Björn Eklund inte tog hand om Peter Ivarssons kropp. I slutet av december 2011 tog Björn Eklund tillbaka sina uppgifter om att det skulle vara andra personer inblandade i Peter Ivarssons död och försvinnande. Han erkände på nytt att han dödade Peter Ivarsson. Björn Eklund har i brev till anhöriga och i anteckningar uttryckt att han gjort något hemskt, att han gjort det värsta man kan göra som människa och det är att ta en annans liv speciellt då han var hans bästa vän etc. Han har i samband med en måltid på häktet med grönsaker skrivit Förlåt Peter. Björn Eklund har haft motiv att döda Peter Ivarsson. Han hade en stor skuld, ca kr, till Peter Ivarsson. Han hade även i övrigt en dålig ekonomi, t.ex. utmätning i lön varje månad. Björn Eklund har berättat att han upplevde Peter

10 10 Ivarsson som en diktator och att han störde honom på arbetet. Björn Eklund har också berättat att Peter Ivarsson försökt avskärma honom från Toni Johansson. Björn Eklund Han har svårt att minnas vad som hände den 22 augusti Han har besökt Peter Ivarsson i lägenheten på kvällen, men han minns inte vid vilken tidpunkt. Han har en minnesbild av en diskussion med Peter Ivarsson i lägenheten, att det blev svart för honom samt en svart livrem. Därutöver har han ingen klar minnesbild av vad som utspelade sig i lägenheten. Han vet inte om han var ensam med Peter Ivarsson. Han har en viss minnesbild av att han ensam flyttade Peter Ivarssons kropp från lägenheten. Han har nu ingen minnesbild av hur kroppen transporterades från lägenheten för att sedan slutligen hamna i Fabbesjön. Det är riktigt att han erkänt gärningen och berättat på sätt som åklagaren påstår vid polisförhör. Men han har idag inte någon klar minnesbild över vad som hänt. Han har blivit pressad under polisförhören och känt sig stressad. Han har berättat det han trodde har hänt och hur det måste ha gått till. Även den gjorda rekonstruktionen vilar på hans berättelse. Han har emellertid fått information om hur det skulle gått till. Därför återspeglar rekonstruktionsfilmen inte hans egna minnen utan är planterade minnen. Det är vidare i princip omöjligt att flytta kroppen så som påståtts. Det finns flera andra hypotetiska händelseförlopp.

11 11 Eva Ivarsson, Inge Pettersson, Emma Ivarsson och Erik Ivarsson De har gjort gällande att de, som nära anhöriga, drabbats av psykiska besvär till följd av Peter Ivarssons död samt att Björn Eklund, som bragt Peter Ivarsson om livet, är skyldig att som skadestånd betala dem ersättning för sveda och värk. Emma Ivarsson och Erik Ivarsson har gjort gällande att de stått den avlidne så nära att man utan närmare utredning bör kunna presumera att de drabbats av psykiska besvär. Peter Ivarssons dödsbo Dödsboet har begärt ersättning för Peter Ivarssons begravningskostnader. UTREDNING Åklagaren och målsägandena har åberopat den bevisning som framgår av bilaga 1. Åklagaren och målsägandena har under huvudförhandlingen åberopat förhör med forensiska generalisten och verksamhetschefen Weine Drotz vid Statens Kriminaltekniska Laboratorium i Linköping. Han hördes om möjligheten att återfinna användbara spår under olika förhållanden efter att viss tid gått. De har även åberopat förhör med undersökande rättsläkare Sixten Persson. Han hördes angående en kropps reaktioner vid strypning. Åklagaren och målsägandena har i samband med förhör med Björn Eklund tillåtits åberopa hans uppgifter såsom de nedtecknats vid polisförhör och spelats in i samband med inspelning av rekonstruktionsfilmen. De har tillåtits åberopa och förevisa rekonstruktionsfilmen och inspelningen av Björn Eklunds vallning. På åklagarens och målsägandenas begäran har således förhör hållit med Eva Ivarsson, Inge Petersson, Björn Eklund, Fredrik Wettergren, Björn Torsell, Toni Johansson, Mikael Linde, Robin Karlsson, Mikael Nestlén, Marianne Bard, Kristina Sandin, Weine Drotz och Sixten Persson.

12 12 På Emma Ivarssons och Erik Ivarssons begäran har förhör hållits med dem. På Björn Eklunds begäran har förhör hållits med Erik Ivarsson, Filippa Karlsson, Toni Johansson, Göran Eklund och Jan Olsson. Förhören har spelats in och tingsrätten redovisar i denna dom uppgifterna från förhören endast i de delar som det behövs för att klargöra hur tingsrätten kommit fram till sina ställningstaganden. SKÄL Peter Ivarssons kropp har återfunnits i Fabbesjön Det är klarlagt att Peter Ivarsson anmäldes försvunnen den 23 augusti Hans kropp anträffades den 21 september 2011 flytandes i magläge i Fabbesjön. Kroppen var svullen och missfärgad. Kroppen bärgades av Kustbevakningen och transporterades ned till Rättsmedicinalverket, Rättsmedicinska avdelningen i Lund. En utvidgad rättsmedicinsk obduktion utfördes av rättsläkaren Sixten Persson med biträde av rättsmedicinska assistenten Anita Holgersson. Av undersökningsprotokollet framgår att den döde Peter Ivarsson var klädd i boxerkalsonger och strumpor, delvis neddragna så att hälarna var blottade. Av de åberopade fotografierna framgår att kalsonger och strumpor är svarta. Rättsläkaren har inte kunnat fastställa dödsorsaken, men omständigheterna tyder starkt för att Peter Ivarsson bragts om livet Vid den utvidgade rättsmedicinska obduktionen av Peter Ivarsson har rättsläkaren Sixten Persson på nedre delen av halsen konstaterat en tvärförlöpande 18 x 9 cm stor zon med diffus avgränsning, där huden är svagt smutsrött missfärgad. I zonens översta del har han funnit två stycken parallellförlöpande och intill varandra

13 13 liggande, tvärlöpande, något bågformade och konvexa nedåt, 9 x 3 cm stora områden, där huden är distinkt smutsrött missfärgad. Rättsläkaren har inte kunnat avgöra om omnämnda fynd orsakats av föremål som dragits åt kring Peter Ivarssons hals medan han levde eller om de uppkommit efter döden. Sixten Persson har vidare uttalat att dödsorsaken inte kunnat fastställas, men att omständigheterna och frånvaron av sjukliga förändringar som kan förklara dödsfallet starkt talar för att han bragts om livet. Skadorna på halsen kan enligt rättsläkaren inte ha uppkommit i samband med bärgningen av kroppen. Skadorna kan enligt rättsläkaren Sixten Persson ha uppkommit genom att en livrem dragits åt halsen. Björn Eklund har haft motiv för att döda Peter Ivarsson Björn Eklund har haft motiv för gärningen. Det är utrett att Björn Eklund hade ca kr i skuld till Peter Ivarsson. Det är också klarlagt att Björn Eklund rent allmänt har en besvärlig ekonomisk situation med bl.a. utmätning i lönen. Björn Eklund har berättat att han på grund av sin ekonomi fick flytta hem till sina föräldrar för några år sedan. Det är också bevisat att Björn Eklund och Toni Johansson har för avsikt att flytta ihop, men att de är överens om att Björn Eklunds ekonomi då måste vara i ordning. Toni Johansson har berättat att han haft ett samtal med Björn Eklund om hur Björn Eklund skulle bli av med skulden till Peter Ivarsson. Det samtalet hade de i samband med att de den 23 augusti 2011 betalade av Björn Eklunds lån till Inge Petersson. Björn Eklund var väldigt irriterad. Han undrade om han nu skulle slippa betala skulden till Peter Ivarsson. Toni Johansson förklarade att för det fall Peter Ivarsson var död skulle föräldrarna träda i Peter Ivarssons ställe.

14 14 Toni Johansson har också berättat att Björn Eklund undrat hur han skulle göra för att ha ihjäl Peter Ivarsson. Björn Eklund har även sagt att Peter Ivarsson är dryg och att han hade lust att ha ihjäl honom. Kriminalvårdaren Marianne Bard har berättat att Björn Eklund sagt att han var irriterad på Peter Ivarsson för att han ofta ringt honom på jobbet. Hon har också vittnat om att Björn Eklund i häktet talade om fängelsestraff och permissioner. Det är vidare genom utredningen utrett att Björn Eklund upplevde Peter Ivarsson som en diktator och att Björn Eklund retade sig på Peter Ivarsson. Björn Eklund har själv berättat att han upplevde att Peter Ivarsson försökte avskärma honom från Toni Johansson. Björn Eklund har också berättat om en situation där han uppfattat att Peter Ivarsson gjorde närmanden mot Toni Johansson. Björn Eklund har ställt frågor om hur man tar livet av en person och hur djup Fabbesjön är samt han har googlat livstidsstraff m.m. Björn Eklund har berättat att han funderat på hur man tar livet av en person och att han under sommaren diskuterat frågan med Toni Johansson. Han har också för Mikael Linde berättat vad som händer med en kropp som ligger i vatten en längre tid. Genom loggning av Björn Eklunds dator har det bevisats att Björn Eklund i nära anslutning till Peter Ivarssons försvinnande googlat livstidsstraff, Fabbesjöns djup m.m. Toni Johansson har vittnat om att han och Björn Eklund talat om döda kroppar, vad som händer med en kropp som ligger i vatten, bränns eller ruttnar. Han har även berättat att Björn Eklund gått ut på en brygga i Fabbesjön och frågat hur djup Fabbesjön är.

15 15 Toni Johansson har också berättat att han och Björn Eklund brukade kolla på CSI etc. De har diskuterat olika länders straff för mord. De har konstaterat att straffet för mord i Sverige är kort. De har googlat livstidsstraff i Sverige. Toni Johansson har slutligen berättat att Peter Ivarsson aldrig gjorde något närmande mot honom. Björn Eklund har för nära anhöriga berättat att han dödat Peter Ivarsson Toni Johansson har vittnat om att Björn Eklund till honom sagt att han hade dränkt Peter Ivarsson. Björn Eklund har själv förklarat att han för sin broder berättat att han strypt Peter Ivarsson. Björn Eklund har under förundersökning erkänt att han strypt Peter Ivarsson Björn Eklund har under flera polisförhör och i samband med inspelning av en rekonstruktionsfilm erkänt att han strypt Peter Ivarsson med ett svart skärp. Av de polisförhör som åklagaren åberopat framgår att Björn Eklund efter att ha delgetts misstanke om mord och fått information om att Peter Ivarssons kropp var anträffad spontant berättade om vatten och näckrosor. Han grät och utbrast hjälp mig, det verkar som jag mördat min kamrat. Han berättade därefter att han med ett skärp drog åt runt Peter Ivarssons hals och att Peter Ivarsson sedan låg ned på soffan. Han berättade att Peter Ivarsson blödde ur näsan och att blodet kom på en plastpåse som låg i soffan. Han berättade också att Peter Ivarsson hade urinavgång och att han torkade upp urinen med en trasa. Björn Eklund upplevde att det gick fort och att Peter Ivarsson inte gjorde motstånd. Björn Eklund berättade att Peter Ivarsson under strypningen sprattlade med benen. Björn Eklund har förklarat i samband med sitt erkännande att han är fostrad till att stå för det man gjort.

16 16 Rättsläkaren Sixten Persson har förklarat att blodkärlen, artärerna och venerna, komprimeras när man med skärp eller rep drar åt runt halsen. Har man en effektiv åtstramning mot halsen tar det mellan 6 10 sekunder innan personen förlorar medvetandet. Kort därefter kan personen få kramper på grund av syrebrist i hjärnan. Vener från hjärnan är lättare att klämma åt än artärerna. Det är därför vanligt med blodstoppning, ansiktet blir missfärgat och personen kan få näsblod. Det krävs bibehållet tryck i flera minuter för att personen ska avlida. Det är väl känt att personer som blivit utsatta för struptag får ofrivillig urinavgång. Björn Eklund har under huvudförhandlingen invänt att om det gått till som han tidigare berättat så borde Peter Ivarsson ha gjort motstånd. Det skulle då ha uppkommit motvärnsskador. Rättsläkaren Sixten Persson har förklarat att det i det här fallet inte är konstigt att det inte finns några motvärnsskador. Om en person blir överraskad på sätt som det uppgetts övergår förvåningen i medvetslöshet. Han har inte hittat några rivmärken på Peter Ivarssons hals. Det utesluter inte helt och hållet att det funnits sådana. Kroppen var ankommen, stora delar av överhuden hade lossnat. Har det använts en livrem runt halsen kan det förklara att det inte finns motvärnsskador. Björn Eklund har hävdat att han under polisförhören pressats till att berätta på sätt han gjort. Han har även hävdat att det han berättat skulle vara inplanterade minnen. Åklagaren har åberopat och föredragit delar av förhören med Björn Eklund. Det finns i dem inte något som tyder på att Björn Eklund inte berättat spontant och att han av förhörsledaren skulle ha pressats att lämna uppgifterna. Björn Eklunds berättelse om händelseförloppet är utförlig, levande och detaljerad och framstår som sammanhängande och följdriktig. Det har såvitt framkommit inte ställts ledande frågor under utredningen. Under polisförhör den 21 september 2012 har Björn

17 17 Eklunds berättelse växt fram till synes utan yttre påverkan på minnet eller omedvetna förskjutningar i minnesbilden. Björn Eklund har inte lämnat någon godtagbar förklaring till varför han vid förhör under förundersökningen lämnat detaljer om hur Peter Ivarsson strypts. Björn Eklund har inte heller berättat hur minnena skulle ha planterats. Det finns inget i utredningen som ger stöd för att det Björn Eklund berättat skulle vara uppgifter som annan berättat för honom. Tingsrätten lämnar därför hans invändningar därom utan avseende. Björn Eklund har i brev och i minnesanteckningar beskrivit att han dödat Peter Ivarsson Björn Eklund har i brev till anhöriga och i anteckningar under häktningstiden uttryckt att han gjort något hemskt, att han gjort det värsta man kan göra som människa och det är att ta en annans liv speciellt då han var min bästa vän etc. Han har i samband med en måltid med grönsaker skrivit Förlåt Peter. Björn Eklunds reaktioner omedelbart efter händelsen och hans agerande i övrigt tyder på att han dödat Peter Ivarsson Genom den framlagda utredningen om trafik relaterad till Björn Eklunds mobilabonnemang och Peter Ivarssons arbetsmobilabonnemang är det styrkt att deras telefoner varit i nära anslutning till varandra den 22 augusti 2011från klockan till då Peter Ivarssons telefon stängts av i det område där Björn Eklund har sin bostad. Björn Eklund har under förundersökningen detaljerat berättat hur han tog hand om Peter Ivarssons kropp. Han har berättat och visat hur han la kroppen i ett blått påslakan och lämnade kroppen på golvet mellan vardagsrummet och hallen. Han har vidare redogjort för hur han i en vit tvättkorg transporterade ned kroppen till sin mammas bil. Björn Eklund har under polisförhör berättat att han vid nio-tiden körde

18 18 Peter Ivarssons kropp i en tvättkorg. Björn Eklund tyckte det var konstigt att ingen såg honom eftersom det inte var mörkt. Polismannen Björn Torsell har vittnat att kriminalsökhundar, vilket innebär att de är tränade på att markera kroppsvätskor såsom likvätska, blod och sperma, markerat golvlisten mellan vardagsrummet och hallen i Peter Ivarssons lägenhet. Det är den plats som Björn Eklund har berättat att han lagt Peter Ivarssons kropp insvept i ett påslakan. Vid undersökning med blodprövningsmedlet Blue Star av bilens bagageutrymme har det visat reagens som för blod på gummimattan. Kriminalvårdaren Marianne Bard har berättat att Björn Eklund i november 2011 fick många minnesbilder och drömde mycket. Han var då osäker på om det varit andra personer i Peter Ivarssons lägenhet. Björn Eklund hade tidigare nämnt att han lagt Peter Ivarsson i en tvättkorg. Björn Eklund sa att han hämtade en tvättkorg och la Peter Ivarsson i den. Han sa att han körde tvättkorgen på Ronnebygatan till bilen. Han la kroppen i bilen och körde till Nättraby. Kriminalvårdaren Kristina Sandin har berättat att Björn Eklund för henne berättade att han kört en tvättkorg på Ronnebygatan och att Peter Ivarssons kropp skulle ha varit i tvättkorgen. Björn Eklund uttryckte sin förvåning över att ingen reagerade eller såg honom. Björn Eklund har under förundersökningen berättat och visat hur han paketerade in kroppen i en presenning och la den invid båten som är uppställd på tomten. Han har berättat att han klippte av kläderna, men att han lämnade de svarta kalsongerna och svarta strumporna. Han förklarade att han inte ville skända Peter Ivarsson. Han har också berättat att han eldat upp kläderna och påslakanet på tomten.

19 19 Vid anträffandet av Peter Ivarssons kropp var den iklädd endast svarta kalsonger och svarta strumpor. Det har på tomten invid båten påträffats en sax. Det har också konstaterats att det har eldats och att det i askan fanns rester av tyg. Det har dock inte kunnat dras någon slutsats av varifrån tygresterna härrör. Björn Eklund har vidare under förundersökningen detaljerat berättat hur han flyttat kroppen till en avloppsbrunn på tomten. Utredningen visar att Björn Eklund för sin broder berättat att han gömt kroppen på tomten och i brunnen. Björn Eklund har under polisförhör berättat att han sedan i en tjänstebil transporterat kroppen till Fabbesjön och där släppt ned kroppen. Kristina Sandin har vittnat om att Björn Eklund i häktet vid ett tillfälle under matutdelningen var väldigt arg för att polisen inte trodde honom. Polisen trodde inte att han kunde köra till Fabbemåla på så kort tid som han angett. Björn Eklund har under huvudförhandlingen minne av ett svart skärp, en rem runt Peter Ivarssons hals, att han känt motstånd, att han gett bort Peters pengar Vid huvudförhandlingen har Björn Eklund förklarat att han inte minns att han skulle ha strypt Peter Ivarsson, men att han minns ett svart skärp. Han har berättat att han inte lånat ut sin mobil den 22 augusti Han har vidare berättat: Han vet att han besökte Peter någon gång på måndagen. De drack en kopp kaffe. Han minns ett svart bälte som dras åt samt ett blått påslakan. Han minns att han satt

20 20 i bilen på väg hem. Han har resonerat, logiskt, att han lagt Peter i ett blått påslakan och kört honom i en tvättvagn. Han minns att han sett en grön presenning. Han har en minnesbild av att Peter talar i telefon med centralen. Han tror att Peter pratade med Jonas. Det var två tre minuters väntetid innan Peter kom fram. Han tog en kopp kaffe. Peter spelade World of tanks. Det gick inte så bra när Peter spelade, det gick som det brukar. Peter tänkte inte strategiskt. Peter fick ett utbrott och klagade på att det var fel på spelet och fel på datorn. Han minns en svart rem eller ett svart bälte. Det kan vara ett skärp eller en tygbit. Han vet inte var den finns. Han känner ett kort motstånd, det är bara en känsla. Han kan inte placera känslan. Han är osäker på vad som har hänt. Versionen om de två personerna känns lika verklig som den första versionen. Minnena om de två andra personerna dök upp ca två månader innan han berättade om dem i förhör. Förhörsledarna har frågat om Peter har blött. Han har svarat att Peter blött näsblod. Man har inte hittat något blod. Blodet hamnade i soffan på en plastpåse. Han vet bara att det var en plastpåse, vet inte varför den låg där. Peter brukade ha det ganska städat. Plastpåsen låg på soffan, vad han vet. Han har sagt att det måste ha kommit blod på den, han har inte sett något blod. Han har inte sett att Peter blött. Det sa han bara för att de tjatade på honom. Det kan ha kommit urin, men det är bara som han tror. Han tror att det hänt som han visat på rekonstruktionsfilmen. Han har inget minne av hur länge han höll livremmen runt Peters hals. Förhörsledarna har sagt att det måste ta flera minuter. Men han har faktiskt inget minne av det. Han vet bara att Peter hade händerna liggande längre ner. Han vet att Peter kissade ner sig. Det kommer han ihåg sedan drömmarna.

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 535-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sonny Borg, 19721224-0993 c/o Tan Mercovich Visbyringen 16 Lgh 1002 163 73 SPÅNGA Medborgare i Norge Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas.

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas. HELSINGBORGS DOM Mål nr B 3607-09 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Eva-Marie Persson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Jennifer Fagerberg Nordbanegatan

Läs mer

2013-03-26 meddelad i Malmö

2013-03-26 meddelad i Malmö DOM Mål nr B 2496-11 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Rogland Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Tilltalad HANS Michael Teddy Ekman, 820805-4018 Sofiagatan

Läs mer

Begångna brott Grovt förtal

Begångna brott Grovt förtal DOM Mål nr B 571-11 meddelad i Kalmar 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Kerstin Eriksson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Kalmar Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde:

Läs mer

Harnid Zia Hoseini, 830809 Frihetsberövande: Häktad stationsgatan 23 B 360 77 Fröseke Medborgare i Afghanistan

Harnid Zia Hoseini, 830809 Frihetsberövande: Häktad stationsgatan 23 B 360 77 Fröseke Medborgare i Afghanistan VÄXJÖ TINGSRÄTT meddelad i VÄXJÖ PARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Vice chefsåklagare Yvonne Rudinsson Åklagannyndigheten Åklagarkammaren i Växjö Målsägande Jafari Habibe Västra Järnvägsgatan Il B,

Läs mer

2013-01-04 meddelad i Göteborg

2013-01-04 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 13494-12 2013-01-04 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Bengt Landahl Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål Målsägande Annika Ekström Von Holten

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin LEX Advokatbyrå

Läs mer

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

2014-04-02 meddelad i Göteborg

2014-04-02 meddelad i Göteborg Mål nr meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Gabriella Lundh Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad LEIF Henry Pettersson, 511009-5030 Gyllenkrooksgatan

Läs mer

2013-03-18 meddelad i Lycksele

2013-03-18 meddelad i Lycksele Mål nr 2013-03-18 meddelad i Lycksele 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Axel Holmberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Umeå Målsägande Åsele Gård AB Centralgatan 17 919 31

Läs mer

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran VARBERGS TINGSRÄTT Rotel 3 DOM Mål nr B 1545-12 2012-11-16 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Jon Lindahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad

Läs mer

2010-11-17 meddelad i Helsingborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott

2010-11-17 meddelad i Helsingborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott HELSINGBORGS DOM Mål nr B 5230-10 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Ronny Jonsson Åklagarkammaren i Helsingborg Tilltalad Sven MARTIN Österberg, 730504-3932

Läs mer

2012-12-28 meddelad i KARLSKRONA

2012-12-28 meddelad i KARLSKRONA Mål nr meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Grenefors Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Housni El Habri c/o Esmeralda Riviera Gullabergsvägen

Läs mer

2012-11-20 meddelad i Nyköping

2012-11-20 meddelad i Nyköping DOM Mål nr B 2815-12 meddelad i Nyköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Klas Engdahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Nyköping Målsägande Camilo Pina Vergara Ortvägen 37 611

Läs mer

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. DOM Mål nr B 9259-12 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Paulina Möller-Jönsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess (Bilaga 5)

Läs mer

2012-04-25 meddelad i VÄXJÖ

2012-04-25 meddelad i VÄXJÖ DOM Mål nr B 4787-11 meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anna-Karin von Schoultz Åklagarkammaren i Växjö Målsägande Sekretess A Ombud och målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-07-27 meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-07-27 meddelad i Malmö 1 meddelad i Malmö Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Salah Soltanpanah, 19730586-0038 Frihetsberövande: Häktad Halmekatu 6B13 403 20 Jyväskylä Finland Offentlig försvarare: Advokat Fredrik

Läs mer

DOM 2012-05-29 Jönköping

DOM 2012-05-29 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 3 Rotel 31 DOM 2012-05-29 Jönköping Mål nr B 2100-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts dom den 22 juni 2011 i mål nr B 1964-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Karlstad

2013-01-17 meddelad i Karlstad Mål nr meddelad i Karlstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Cecilia Aronsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

2011-03-23 meddelad i VÄXJÖ. Begångna brott Grovt rattfylleri

2011-03-23 meddelad i VÄXJÖ. Begångna brott Grovt rattfylleri Mål nr meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice överåklagare Eva Nilsson Riksenheten för polismål, Malmö Tilltalad Lars TOMMY Lövgren, 501208-2714 Paradvägen 43 352 62 Växjö Offentlig

Läs mer

BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 2112-11 2012-03-08 meddelad i KARLSKRONA. PARTER (Antal tilltalade: 1)

BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 2112-11 2012-03-08 meddelad i KARLSKRONA. PARTER (Antal tilltalade: 1) DOM Mål nr B 2112-11 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Grenerfors Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Målsägande A Ombud och målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT 2009-10-12 Meddelad i Stockholm Mål nr T 13975-06 T 9595-06 PARTER KÄRANDE Sikander Khan, 490217-3451 c/o Skatteverket, Säkerhetsfunktionen 106 61 Stockholm Ombud: Advokat Anders

Läs mer

DOM 2010-12-01 Stockholm

DOM 2010-12-01 Stockholm 1 Avdelning 6 Rotel 0613 Stockholm Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Gotlands tingsrätts dom den 2 juni 2010 i mål nr B 203-10, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Kammaråklagare Leif

Läs mer

DOM 2013-03-27 meddelad i Luleå

DOM 2013-03-27 meddelad i Luleå LULEÅ TINGSRATT DOM meddelad i Luleå Mål nr B 2945-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulla-Karin Lindström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Luleå Målsägande Sekretess A Sekretess

Läs mer

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad l_ l KRISTIANSTADS Rotel 7 meddelad i Kristianstad JMålnrB396-12 ----------~~~~~=~---------- p ARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Extra åklagare Christer Almfeldt Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i

Läs mer

DOM 2012-05-15 Malmö

DOM 2012-05-15 Malmö 1 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 2 Rotel 23 DOM 2012-05-15 Malmö Mål nr B 658-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Helsingborgs tingsrätts dom den 9 februari 2011 i mål nr B 2249-09, se bilaga A PARTER

Läs mer

DOM 2011-08-01 Malmö

DOM 2011-08-01 Malmö 1 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 1 Rotel 15 DOM 2011-08-01 Malmö Mål nr B 1981-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Lunds tingsrätts dom den 23 juni 2011 i mål nr B 2865-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad

DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad 1 YSTADS TINGSRÄTT DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad Mål nr T 1402-13 PARTER KÄRANDE AB Grönsta:s konkursbo, 556624-5600 c/o Mario Komac Advokatfirman Komac AB Kalendergatan 18 211 35 Malmö Ställföreträdare:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 maj 2008 B 1793-07 I KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART DJ Ombud och offentlig försvarare: Advokat KN II KLAGANDE

Läs mer

2008-11-12 meddelad i KARLSKOGA. Bofors Industriområdes Samfällighetsförening c/o Lennart Björklund, Boforsens Fastighets AB 691 80 Karlskoga

2008-11-12 meddelad i KARLSKOGA. Bofors Industriområdes Samfällighetsförening c/o Lennart Björklund, Boforsens Fastighets AB 691 80 Karlskoga KARLSKOGA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 657-08 meddelad i KARLSKOGA 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Kristian Agneklev Åklagarkammaren i Örebro 1. Målsägande BAE Systems Bofors AB 691

Läs mer

Begångna brott Våld mot tjänsteman

Begångna brott Våld mot tjänsteman Mål nr meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anders Wahlberg Åklagarmyndigheten Målsägande Christofer Företrädd av åklagaren Tilltalad HANAD Omar Ali, 871023 Torggatan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 juli 2008 B 1075-08 KLAGANDE MA Ombud och offentlig försvarare: Advokat RvB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2 AA

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-09-28 meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-09-28 meddelad i Malmö 1 Avdelning 2 DOM meddelad i Malmö Mål nr: B 6545-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Rashad Krayem, 19890102-1298 Sofiagatan 14 C Lgh 1201 214 45 Malmö Offentlig försvarare: Advokat Maria Persson

Läs mer

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun FALU TINGSRATT DOM meddelad i Falun Mål nr B 3330-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Tilltalad Tarek Malak, 840727-0555

Läs mer

DOM 2014-06-02 meddelad i Lycksele. Tilltalad MOHAMMAD Sakhi Ahmadi, 19940119-5830 Blå Vägen 246 923 31 Storuman Medborgare i Afghanistan.

DOM 2014-06-02 meddelad i Lycksele. Tilltalad MOHAMMAD Sakhi Ahmadi, 19940119-5830 Blå Vägen 246 923 31 Storuman Medborgare i Afghanistan. meddelad i Lycksele Mål nr: 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Tilltalad MOHAMMAD Sakhi Ahmadi, 19940119-5830 Blå Vägen 246 923 31 Storuman Medborgare i Afghanistan Offentlig försvarare: Advokat Göran Landmark

Läs mer

DOM 2013-03-14 Umeå. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom den 11 oktober 2012 i mål nr B 784-12, se bilaga A

DOM 2013-03-14 Umeå. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom den 11 oktober 2012 i mål nr B 784-12, se bilaga A 1 HOVRÄTTEN FÖR ÖVRE NORRLAND rotel 4 K 4 2013-03-14 Umeå Mål nr B 852-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom den 11 oktober 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare)

Läs mer

DOM 2015-05-20 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-20 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr T 15998-11 T 16000-11 T 16002-11 T 18027-11 PARTER KÄRANDE 1. ALBIN Karl Willstrand, 860402-2593 c/o Håkansson Burserydsvägen 29 333 32 Smålandsstenar 2. Daniel Ståhl, 820317-4076

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 september 2015 Ö 4583-15 KLAGANDE OR Ombud och offentlig försvarare: Advokat AS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-03-13 B 986-13 Rotel 0401 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas.

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas. SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT DOM meddelad i Huddinge Mål nr B 12756-12 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Mikael Ström Åklagarmyndigheten Söderorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Radjabali

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 1 Mål nr B 1514-11 Rättelse/komplettering Dom, 2011-07-14 Domslut för Jonas Brandt Nielsen, 830529-7478 - Rättelse, 2011-07-14 Beslutat av: rådmannen Marianne Gauffin BESLUT

Läs mer

Begångna brott 1. Olaga hot

Begångna brott 1. Olaga hot DOM Mål nr B 2-12 meddelad i Härnösand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Catharina Kjelsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Sundsvall 1. Målsägande Dunia Ali Garvaregatan 8 Lgh

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 mars 2012 B 4468-11 KLAGANDE KP Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

2012-09-14 meddelad i Stockholm. Åklagare Justitiekanslern genom kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm

2012-09-14 meddelad i Stockholm. Åklagare Justitiekanslern genom kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 4 DOM Mål nr B 10692-11 2012-09-14 meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Justitiekanslern genom kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten City

Läs mer

Begångna brott Skadegörelse

Begångna brott Skadegörelse DOM Mål nr B 3006-12 meddelad i Linköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Kajsa Malmström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Målsägande Vadstena kommun 592 80 Vadstena

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS. Ombud och målsägandebiträde: Advokat BÅ

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS. Ombud och målsägandebiträde: Advokat BÅ Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 oktober 2010 B 2377-09 KLAGANDE AA Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

Begångna brott Misshandel

Begångna brott Misshandel Mål nr meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Charlotte Österlund Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Ronak Kaoal Ismail Blekingegatan 22

Läs mer

2013-01-11 meddelad i Falun. Begångna brott Våldtäkt mot barn. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 102

2013-01-11 meddelad i Falun. Begångna brott Våldtäkt mot barn. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 102 Mål nr 2013-01-11 meddelad i Falun 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Kristina Modig Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Målsägande Sekretess A Sekretess Särskild företrädare:

Läs mer

kriminellt.com DOM Rotel 3 Mål nr B 1598-06 2006-09-13 meddelad i Eksjö PARTER (Antal tilltalade: l)

kriminellt.com DOM Rotel 3 Mål nr B 1598-06 2006-09-13 meddelad i Eksjö PARTER (Antal tilltalade: l) ii EKSJÖ TINGSRÄTT meddelad i Eksjö Mål nr PARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Kammaråklagare Anne-Charlotte Boo Åklagarkammaren i Jönköping Målsägande Målsägande A Sekretessbelagda personuppgifter Ställföreträdare:

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 3 Mål nr T 9295-14 Rättelse/komplettering Dom, 2015-05-21 Komplettering, 2015-05-22 Beslutat av: beredningsjuristen Björn Olof Bräutigam I första stycket under rubriken "Yrkanden

Läs mer

2013-04-24 meddelad i Eskilstuna

2013-04-24 meddelad i Eskilstuna DOM Mål nr B 2324-12 meddelad i Eskilstuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Laila Bagge Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Eskilstuna Målsägande Målsägande A A Målsägandebiträde:

Läs mer

DOM 2014-06-16 Stockholm

DOM 2014-06-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 05 Rotel 0509 DOM 2014-06-16 Stockholm Mål nr B 6331-13 Dok.Id 1146525 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 31 maj 2013 i mål nr B 1080-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

2008-03-06 meddelad i Helsingborg

2008-03-06 meddelad i Helsingborg Mål nr meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Markus Bergdahl Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Markus Israelsson Minörgatan 11 254 61 Helsingborg Målsägandebiträde:

Läs mer

2013-07-10 meddelad i Göteborg. Lagrum 1. Sexuellt övergrepp mot barn 6 kap 6 1 st brottsbalken

2013-07-10 meddelad i Göteborg. Lagrum 1. Sexuellt övergrepp mot barn 6 kap 6 1 st brottsbalken DOM Mål nr B 6316-12 2013-07-10 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lars Palm Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg 1. Målsägande Sekretess MA Sekretess

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Eskilstuna tingsrätts dom den 25 januari 2012 i mål nr B 1414-11, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Eskilstuna tingsrätts dom den 25 januari 2012 i mål nr B 1414-11, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 03 2012-05-07 B 1703-12 Rotel 030102 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Eskilstuna tingsrätts dom den 25 januari 2012 i mål nr B 1414-11, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad. PARTER (Antal tilltalade: 1)

VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad. PARTER (Antal tilltalade: 1) 1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Katarina Lindberg Åklagarkammaren i Karlstad Tilltalad - Ombud: Advokat Bo Thorvinger

Läs mer

DOM 2011-03-16 Meddelad i Malmö

DOM 2011-03-16 Meddelad i Malmö 1 Meddelad i Malmö Mål nr B 4616-10 PARTER (antal tilltalade:1) ÅKLAGARE 1. Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm Företrädd av vice chefsåklagare Bo Birgerson Malmö åklagarkammare TILLTALAD CARL Christian

Läs mer

2012-10-12 meddelad i Solna

2012-10-12 meddelad i Solna DOM Mål nr B 4298-12 meddelad i Solna 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Åke Olsson Åklagarmyndigheten Västerorts åklagarkammare i Stockholm Målsägande Nordea Nordea R 5422 105

Läs mer

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2015-04-15 meddelad i Lund

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2015-04-15 meddelad i Lund 1 meddelad i Lund Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad IBRAHIM Ahmed Mohamud, 19950111-2719 Kvarngatan 14 D Lgh 1401 241 39 Eslöv Medborgare i Somalia Offentlig försvarare: Advokat Leif Persson

Läs mer

NA./. Riksåklagaren m.fl. ang. dråp m.m.

NA./. Riksåklagaren m.fl. ang. dråp m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 4421-07 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM NA./. Riksåklagaren m.fl. ang. dråp m.m. Högsta domstolen har förelagt

Läs mer

Kriminellt.com. LINKÖPINGS TINGSRÄTT Målenhet 2. 2013-02-11 meddelad i Linköping. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Kriminellt.com. LINKÖPINGS TINGSRÄTT Målenhet 2. 2013-02-11 meddelad i Linköping. PARTER (Antal tilltalade: 1) Mål nr meddelad i Linköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Eva Kokkonen Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Målsägande Målsägandebiträde: Jur.kand. Henrik Lindblom Kihlstedts

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM 2014-11-19 meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM 2014-11-19 meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: B 2205-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Nikolche Blazkeski, 19691265-2879 Saknar fast postadress Medborgare i Makedonien Offentlig försvarare: Advokat Alina Andras

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Studiehäfte Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätt 1 Filmen handlar om Peter och Maria. Åklagaren och ett vittne påstår att Peter slagit Maria och dragit henne i håret då hon fallit

Läs mer

2012-08-23 meddelad i Göteborg. Målsägande Försäkringskassan, Huvudkontoret, Verksamhetsområdet Processjuridik 103 51 Stockholm

2012-08-23 meddelad i Göteborg. Målsägande Försäkringskassan, Huvudkontoret, Verksamhetsområdet Processjuridik 103 51 Stockholm Bilaga B DOM Mål nr B 3394-12 2012-08-23 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Roger Olsson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren i Göteborg Målsägande Försäkringskassan,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 maj 2007 Ö 959-07 KLAGANDE LOK Ombud och offentlig försvarare: Advokat P-ON MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

2013-09-11 meddelad i Malmö

2013-09-11 meddelad i Malmö Mål nr meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Pia Björnsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Alan Rees Ginstgatan 7 218 36 Bunkeflostrand Målsägandebiträde:

Läs mer

DOM 2014-06-10 Meddelad i Norrköping

DOM 2014-06-10 Meddelad i Norrköping 1 Meddelad i Norrköping Mål nr PARTER KÄRANDE Andris Kraulis, 390523-5770 Färjestadsvägen 4 D Lgh 1302 168 51 Bromma SVARANDE Sveriges Schackförbund, 802002-9347 Kabelvägen 19 602 10 Norrköping Ombud:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM 1 Aktbilaga 42 HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 september 2012 B 1607-11 KLAGANDE 1. JN Ombud och offentlig försvarare: Advokat KN 2. EP Ombud och offentlig försvarare: Advokat

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 september 2006 Ö 808-04 KLAGANDE J D Stenqvist Aktiebolag, 556029-7862 Box 31 260 60 Kvidinge Ombud: Advokat TJ MOTPART RNC Ombud:

Läs mer

OR./. riksåklagaren angående häktning

OR./. riksåklagaren angående häktning SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Rättsavdelningen Datum Dnr 2015-09-21 ÅM 2015/6399 Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2015-09-18 Ö 4583-15 R 22 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM OR./.

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

2013-09-23 meddelad i Göteborg. Begångna brott Våldtäkt

2013-09-23 meddelad i Göteborg. Begångna brott Våldtäkt GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 1 DOM Mål nr B 1308-13 2013-09-23 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Frida Johansson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg

Läs mer

2012-02-08 meddelad i Nacka Strand

2012-02-08 meddelad i Nacka Strand Mål nr meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Fredrik Ingblad Internationella åklagarkammaren i Stockholm 1. 2. 3. 4. 5. Målsägande 20th Century Fox Ent AB Nordisk

Läs mer

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m.

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2013-01-09 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-05-09 B 1496-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JO./. riksåklagaren

Läs mer

DOM 2014-01-14 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A

DOM 2014-01-14 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 1 Rotel 15 DOM 2014-01-14 Göteborg Mål nr B 4949-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

2010-03-15 meddelad i Norrtälje

2010-03-15 meddelad i Norrtälje Mål nr meddelad i Norrtälje 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ewa Tvengström Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Lars-Åke Forsberg, 800518-0354 Lyckselevägen 138 1tr 162

Läs mer

GÄLLIVARE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 697-12 2012-11-29 meddelad i Gällivare. PARTER (Antal tilltalade: 1)

GÄLLIVARE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 697-12 2012-11-29 meddelad i Gällivare. PARTER (Antal tilltalade: 1) Mål nr meddelad i Gällivare 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Magnus Nilsson Åklagarmyndigheten Lokal åklagare i Gällivare Målsägande Emil Lauk Tallplan 2 K Kiruna Särskild företrädare:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 22 december 2005 Ö 4502-05 KLAGANDE AP Ombud och offentlig försvarare: Advokat TL MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 25 februari 2013 Ö 5674-12 Framställning om utlämning till Schweiz av MC Offentlig försvarare: Advokat SF YTTRANDE Det föreligger hinder

Läs mer

DOM 2014-03-27 Stockholm

DOM 2014-03-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0602 060209 2014-03-27 Stockholm Mål nr B 11005-13 ÖVERKLAGADE AVGÖRANDEN Nyköpings tingsrätts dom den 30 oktober 2013 i mål nr B 2079-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande

Läs mer

rättegången hur blir den?

rättegången hur blir den? Jag vill veta rättegången hur blir den? www.jagvillveta.se 14 17 år 1 2 Brottsoffermyndigheten, 2015 Illustrationer Maria Wall Produktion Plakat Åströms Tryckeri AB, Umeå 2015 Vad är en rättegång? 6 Vägen

Läs mer

Kriminellt.com. NACKA TINGSRÄTT Enhet 1. 2010-06-30 meddelad i Nacka Strand. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Kriminellt.com. NACKA TINGSRÄTT Enhet 1. 2010-06-30 meddelad i Nacka Strand. PARTER (Antal tilltalade: 1) DOM Mål nr B 6705-09 2010-06-30 meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Silvia Ingolfsdottir Dalhov City åklagarkammare i Stockholm 1. Målsägande Målsägande A Sekretess

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:1 2012-01-17 Dnr C 12/11

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:1 2012-01-17 Dnr C 12/11 MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:1 2012-01-17 Dnr C 12/11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2011-03-09 i mål nr T 3930-10, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE BrilliantSmile Nordic AB, Styrgången

Läs mer

Så här går det till i hovrätten vid en brottmålsrättegång

Så här går det till i hovrätten vid en brottmålsrättegång Så här går det till i hovrätten vid en brottmålsrättegång BROTTMÅLS- RÄTTEGÅNGENS FÖRLOPP I HOVRÄTTEN Före rättegången kan man vänta i det gemensamma väntrummet. Den som vill vänta i ett enskilt väntrum

Läs mer

DOM 2014-11-18 Stockholm

DOM 2014-11-18 Stockholm SVEA HOVRÄTT Rotel 0707 DOM 2014-11-18 Stockholm Mål nr B 4556-14 Sid 1 (6) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 8 april 2014 i mål nr B 2750-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 29 maj 2006 Ö 1420-03 KLAGANDE International Hotel Consultant B.V. Paulus Potterstraat 6 NL-1071 C 7 Amsterdam Nederländerna Ombud:

Läs mer

Begångna brott 1. Försök till grov stöld

Begångna brott 1. Försök till grov stöld DOM Mål nr B 15644-12 meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Kristin Morén Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Frida Bengtsson Trollebergsvägen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 29 juni 2009 Ö 3573-07 KLAGANDE Bilstugan i Malmö Aktiebolag, 556510-0442 Box 20522 200 74 Malmö Ombud: Advokat JH MOTPART If Skadeförsäkring

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 oktober 2003 B 2854-02 KLAGANDE K. S. Offentlig försvarare och ombud: advokaten P. M. MOTPART Riksåklagaren SAKEN Narkotikabrott m.m.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 maj 2003 T 1480-00 KLAGANDE Timmia Aktiebolags konkursbo, 556083-6180, c/o konkursförvaltaren, advokaten L.L. Ställföreträdare: L.L.

Läs mer

DOM 2010-07-07 Meddelad i Solna

DOM 2010-07-07 Meddelad i Solna 1 Meddelad i Solna Mål nr PARTER Kärande Yellow Register On Line AB, 556447-0119 Box 1272 501 12 Borås Ombud: Jur.kand. Jonas Öjelid Box 11104 404 23 Göteborg Svarande ANNELI Christina Sliwon, muf Professional

Läs mer

2012-06-12 meddelad i

2012-06-12 meddelad i DOM Mål nr B 3908-11 2012-06-12 meddelad i B 18195-10 Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Liselotte Nilsson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg 1. Målsägande

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 6 juli 2007 B 259-07 KLAGANDE MH Ombud och offentlig försvarare: Advokat MB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. AG

Läs mer

2009-07-13 meddelad i Härnösand

2009-07-13 meddelad i Härnösand Mål nr meddelad i Härnösand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Christer Krantz Åklagarkammaren i Sundsvall Målsägande Sekretessbelagd uppgift Målsägandebiträde: Advokat Lars Sjödin Advokatfirman

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering Vi hänger ut pedofiler & våldtäktsmän Mål nr B 675-12 Rättelse/komplettering Dom, Rättelse, Beslutat av: rådmannen Anita Enocksson I domslutet beträffade Joel Rwabuhungu ska under skadestånd ska det totala

Läs mer

DOM 2009-06-02 Stockholm

DOM 2009-06-02 Stockholm SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0714 DOM 2009-06-02 Stockholm Mål nr T 7752-08 Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2008-09-15 i mål T 27302-05, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m.

Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m. Rättsavdelningen Sida 1 (6) Byråchefen My Hedström 2015-06-16 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m. Klagande Riksåklagaren

Läs mer

RH./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om olovlig körning

RH./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om olovlig körning SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2012-10-08 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-04-16 Ö 1126-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM RH./. riksåklagaren

Läs mer