Innehåll. Året i korthet. ++28% ökad nettoomsättning. ++98% ökning rörelseresultat VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Året i korthet. ++28% ökad nettoomsättning. ++98% ökning rörelseresultat VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2013

2 VÄLKOMMEN TILL INXL Innehåll 3 VD har ordet 4 InXL innovation 5 Vision och strategier 6 Detta är InXL innovation 7 Avensia 10 Force Grade 14 Mashie 18 Styrelse 19 Koncernledning 20 Förvaltningsberättelse 25 Resultaträkning koncernen 26 Rapport över totalresultat i koncernen 27 Balansräkning koncernen 29 Koncernens rapport över förändringar i eget kapital 30 Kassaflödesanalys koncernen 31 Resultaträkning moderbolaget 32 Rapporter över totalresultat i moderbolaget 33 Balansräkning moderbolaget 35 Förändring i eget kapital moderbolaget 36 Kassaflödesanalys moderbolaget 37 Noter 54 Revisionsberättelse Året i korthet Verksamhetsåret 2013 var mycket framgångsrikt för InXL, där vi fortsätter skapa starka resultat för våra kunder och aktieägare. Omsättningen växte med 28 % till 79 MKR och resultatet efter skatt hamnade för året på 6,6 MKR. Den svenska marknadssituationen har under året kontinuerligt förbättrats, men under första delen av året valde vi att hålla igen med rekryteringen och istället anlita ett stort antal underkonsulter i dotterbolagen. Vi vinner nya spännande kunder inom samtliga marknadssegment där vi är verksamma, vilket gjorde att vi ökade upp rekryteringstakten under senare delen av året. Under hösten etablerade Avensia sitt första dotterbolag utanför Sverige. Valet blev Danmark med basen i Köpenhamn och det beror dels på närheten, men även att det finns många företag som sysslar med handel i Köpenhamnsregionen. Grade lanserade en ny version av LUVIT med ett integrerat författarverktyg och ett öppnare gränssnitt. Mashie fortsätter sina framgångar och följer en del av de stora cateringföretagen ut i Norden. Styrelsen har föreslagit årsstämman en ordinarie utdelning om 0,07 (0,04) SEK, totalt ca 2,4 MSEK till aktieägarna. Finansiella nyckeltal Koncernen TKR om inget annat anges Nettoomsättning EBITDA EBITDA-marginal, % 8,9 7,2 8,7 Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 7,1 4,6 5,4 Resultat efter skatt Vinst per aktie, SEK 0,20 0,10 0,12 Soliditet, % Medelantal medarbetare % ökad nettoomsättning ++98% ökning rörelseresultat 2 (55)

3 VD HAR ORDET Tillväxt under lönsamhet Under 2013 tog tillväxten ytterligare fart tack vare att många nya kunder valde våra välutvecklade produkter och tjänster. Det känns bra att vi nu får kvittot på många års hårt arbete med att bygga en koncern med nischade dotterbolag. Återigen levererar vi fyra kvartal med positiva siffror och det är rekord i både omsättning och resultat sedan vi skapade koncernen Vi upplever en bra efterfrågan på våra produkter och tjänster i samtliga dotterbolag. Även om konkurrensen är fortsatt tuff har både Avensia och Mashie tagit marknadsledande positioner inom vissa områden i Sverige. Dotterbolag Under året har Avensia haft en stark utveckling och vuxit med 39% jämfört med föregående år. Tillväxten beror både på marknadsutvecklingen, men också på att vi har ett mycket bra erbjudande och nöjda kunder. Inför 2014 är det viktigt att fortsätta att utveckla våra kunders verksamheter genom att erbjuda de möjligheter som e-handeln ger. Konsumenterna vill exempelvis kunna utforska utbudet och handla när och var de önskar, vilket ställer krav på en mobilanpassad e-handelssajt. Det gäller att kunna hantera sociala medier som leder trafik till sajten, men även direktmarknadsföring och sökordsoptimering. För att kunderna ska komma tillbaka och handla igen behöver köpprocessen kännas trygg och enkel. Det är många krav på en bra e-handelssajt som skall ge en god köpupplevelse. Avensia har under många år byggt upp ett högt kunnande inom dessa områden. Force12 som ingår i segmentet Avensia har under året levererat goda resultat och vi har följt marknaden för att se hur vi skall fortsätta att utveckla verksamheten. Under 2014 tror bland annat Edtecheurope att investering i både kursproduktioner och lärplattformar kommer öka kraftigt i Europa. Mycket fokus ligger på att få eleverna mer engagerade i utbildningsmiljön och det kan exempelvis vara genom stöd för mobila enheter eller olika sociala funktioner. Ett ökat inslag av video i kursproduktionerna är en tydlig trend och även möjlighet att ge synpunkter på och rätta varandras arbeten. Företag och organisationer ser idag tydligare effektiviseringar och kostnadsbesparingar, då deras personal ständigt måste vidareutbildas. För att möta dessa möjligheter har Grade under första halvåret investerat mycket i produktutveckling kring plattformen LUVIT. Denna nya funktionalitet har gett oss flera nya kunder och LUVIT är idag en mycket konkurrenskraftig produkt. Även utveckling av kursproduktioner har haft bra orderingång och beläggningen har varit god under framförallt andra halvåret. Mashie är idag marknadsledande i Sverige och har vidareutvecklat sina kunder inom kommuner, restauranger, fabrikanter och cateringföretagen. Vi har även börjat följa med några av kunderna ut på den nordiska marknaden. Utmaningen har varit att få rätt information om näringsvärden för de olika länderna och att benämningar stämmer för de olika språken. Vi har också fått många önskemål om ny funktionalitet och anpassningar av systemet, vilket har gjort att vi under året har förstärkt utvecklingsavdelningen. Ser fram emot 2014 Vi verkar inom spännande områden och innovationskraften i Norden är stor. Vi ser stora möjligheter att tillsammans utmana våra kunder och engagerade medarbetare för att hitta nya lösningar på möjligheter som dyker upp. Jag tror på en fortsatt tillväxt under lönsamhet av både nya kunder och medarbetare. Per Wargéus, VD och koncernchef på InXL innovation AB 3 (55)

4 INXL INNOVATION Koncernen InXL innovation bedriver försäljning, konsultation och produktutveckling av såväl egna som kunders IT-relaterade produkter, med sikte på internationell expansion. Koncernen, med ett 80-tal anställda i Lund, Helsingborg, Stockholm och Köpenhamn, består av följande fyra dotterbolag som levererar anpassade IT-system till kunder inom ett flertal branscher. AVENSIA Avensia är nordens ledande partner till Microsoft inom e-handel och har implementerat e-handelslösningar med Microsoft Commerce Server sedan version Avensia är experter på att konvertera besökare med hjälp av en design som leder användarna från start till mål i kundanpassade e-handelslösningar. Bolaget har sitt säte i Lund och Helsingborg, men öppnade under 2013 även ett kontor i Köpenhamn. Avensia är det största dotterbolaget i INXL och har en stark tillväxt med kunder som Bygghemma, Intersport, Byggmax, Procurator och Dustin. Avensias kunder finns inom B2B och B2C och är, eller har målet att bli, marknadsledande. GRADE Grade erbjuder kompletta e-learningslösningar i form av utbildningssystem, författarverktyg, enkätverktyg och en mängd konsulttjänster, som t.ex. utveckling av skräddarsydda e-learningkurser. E-learning har under de senaste åren blivit allt viktigare bl a för certifiering av anställda inom företag, men fortsätter även att växa inom traditionella utbildningar. Med Grades produkter erbjuds kompletta e-learninglösningar med hjälp av utbildningsplattformen LUVIT och författarverktyget Composer. Med kontor i Lund och Stockholm och kunder i ett flertal länder tillhör Grade de mer välkända och väletablerade e-learningbolagen i Norden. Kunder är bl a Lunds Universitet, Karolinska Universitetssjukhuset, Region Skåne, Campus Kristiania och utbildningskoncernen Pearson. FORCE 12 Force12 erbjuder expertkonsulter inom systemutveckling. Med erfarna medarbetare kan bolaget erbjuda konsulter med både djup teknisk kompetens och ett stort verksamhetskunnande. Konsulterna arbetar dels hos kunder men Force12 är även det dotterbolag i INXL, där nya idéer utvecklas och testas. Inom bolaget finns även ett antal produkter som har potential att lanseras på marknaden till en större kundgrupp. Bolaget vänder sig till produktutvecklande kunder i framförallt Sverige. MASHIE Mashie erbjuder ett tidsbesparande verksamhetssystem för all kostplanering inom restaurang och storhushåll. För att kostnader ska hållas nere och att portioner ska ha rätt näringsinnehåll använder Cateringfirmor och andra storkök Mashie. Mashie räknar ut portionernas kostnad och näringsinnehåll via de innehållsdeklarerade varorna från livsmedelsverket samt produkter från fabrikanternas databas DABAS. Mashie är ett av de ledande bolagen på området i Sverige och kundlistan består bl a av globala bolag som Sodexo, Fazer Amica, Eurest och en rad svenska kommuner. Affärsmodellen är att ta betalt per användare och mjukvaran är helt online baserad. 4 (55)

5 VISION OCH STRATEGIER Vision InXL innovations vision är att skapa och förädla ledande nischföretag med unika produkter och tjänster inom IT. Strategier Affärsidé InXL innovation skall med teknisk kompetens, verksamhetskunnande och entreprenörskap utveckla kundanpassade verksamhetslösningar som kan erbjudas till fler kunder. Under året har strategin reviderats av ledning och styrelsen. Den har mynnat ut i ett antal planer för de närmaste åren och övergripande är lönsamhet prioriterad framför tillväxt. Gemensamma strategier för koncernen är i korthet nedanstående områden: TILLVÄXT Genom att aktivt arbeta med idéer som passerar innovationsprocessen kommer nya produkter och tjänster fram. Dessa är viktiga för den framtida tillväxten och för att nå visionen om att hitta nya nischade dotterföretag med unika produkter/tjänster. Inom dotterbolagen eftersträvar vi en hög andel funktionsåtagande, där man levererar en komplett lösning som motsvarar kundernas krav. Dotterbolagens erbjudande består oftast av tjänster i form av projekt, programvaror med licensintäkter samt support- och underhållsavtal. Vi strävar efter att hitta löpande intäkter som efterhand bygger upp vår avtalsvolym. PARTNERSKAP Man kan inte vara bästa på allt. Med en partner som är marknadsledande inom sitt område, kan vi presentera ett helhetskoncept som ger ett bättre erbjudande till kunden. FÖRETAGSKULTUR OCH VARUMÄRKE Att låta varumärken och dotterbolag verka som enskilda bolag, då de har sin egen företagskultur och en kunskap om den egna marknaden och kundernas behov. Bolagsformen ger ett tydligt resultatansvar med både beslutskraft och ett ansvarstagande. Samtidigt kunna erbjuda de fördelar som finns att ingå i en koncern i form av ett omfattande nätverk av personer med olika kompetenser. Varumärkena skall vara laddat med kreativitet, innovation, affärsmannaskap och ansvar. KUNDER Fortsätta att utveckla, utmana och fördjupa relationerna med våra prioriterade kunder genom ett nära samarbete och anpassa oss till förändringar i deras behov. Bidra med strategisk rådgivning, utveckla och leverera skräddarsydda verksamhetslösningar, som ofta leder till ett förvaltningsansvar av kundernas IT-system. Försäljningen bygger på långsiktighet, personlighet, ärlighet och ett ömsesidigt förtroende. MEDARBETARE Kunderna önskar att anlita ett kunskapsföretag och det är medarbetarna och deras kompetens som är den viktigaste resursen. Med fokusering skapas en bättre medarbetarnöjdhet som i sin tur skapar möjligheten att attrahera ytterligare skickliga medarbetare. 5 (55)

6 DETTA ÄR INXL INNOVATION Förnyelse InXL innovations vision är att skapa framgångsrika nischföretag med unika tjänster/produkter inom IT. Till vår hjälp har vi tagit fram en enkel och flexibel iterativ innovationsprocess. Ordet innovation kommer från latinet innovare och betyder närmast förnyelse. En innovation är resultatet av en innovationsprocess, men behöver inte vara ett föremål. Den kan lika gärna vara en nyskapande tjänst eller ett nytt sätt att göra någonting. För InXL är en innovation lika med en förverkligad idé som människor faktiskt använder. Innovationsprocessen börjar med en idé och som i bästa fall slutar med en nyutvecklad tjänst eller produkt. I praktiken är denna process mycket sällan linjär utan oftast interaktiv. De flesta innovationer uppstår genom lärandeprocesser, där en mängd olika aktörer är inblandade på olika sätt. Det kan vara en kund, entreprenör eller anställd som kommer upp med en ny idé på en lösning eller förbättring av ett system eller teknologi. Idag är det i princip omöjligt för ett enskilt företag att ha alla nödvändiga kompetenser inom organisationen. Därför är samarbeten med utomstående aktörer som företag, högskola/universitet och enskilda individer viktiga. InXL har dock några grundläggande kompetenser som är viktiga för att kunna ta fram en ny innovation: Teknisk kompetens Utveckling och projektleveranser sker med en iterativ modell. Det innebär täta avstämningar och leveranser för att användaren skall kunna följa det framåtskridande projektet. De anställda uppmanas att följa den utveckling som sker på IT-marknaden, för att där det passar föra in rätt teknologi i ett nytt system. Verksamhetskunnande InXL utvecklar gärna verksamhetssystem som är hjärtat i kundernas affär. De anställda har förmågan och intresset att sätta sig in i och förstå kundernas organisation och utmaningar. De har dessutom erfarenhet från arbete med kunder från olika branscher och har oftast kommit djupt in i deras verksamhet. Entreprenörskap Entreprenörskap kan definieras som förmågan att identifiera möjligheter och skapa resurser för att ta tillvara dessa möjligheter. Förutom det måste man våga ta en övervägd risk för att lyckas. 6 (55)

7 AVENSIA AB DOTTERBOLAG E-handel för marknadsledare Avensia är ett av Nordens främsta expertföretag inom e-handelslösningar. Bolaget levererar kompletta e-handelssystem till kunder med höga ambitioner och höga krav på sin e-handel. Marknad och kunder Avensias marknad består av Europabaserade företag inom alla branscher från sport och mode till tillverkningsindustri. Kunderna arbetar med försäljning till konsumenter eller företag, och ofta en kombination av dessa. Gemensamt för kunderna är att de har en hög ambition med sin e-handel och är eller aspirerar på att vara marknadsledare i sin bransch. Denna önskan att erbjuda slutkunderna bästa möjliga köpupplevelse är ofta kopplad till en hög operativ ambition, vilket innebär att ett e-handelssystem i stor utsträckning måste vara integrerat med system för betalning, lager, logistik och bokföring. I själva webbutiken kräver kunderna bästa möjliga slutkundupplevelse. Kraven på användargränssnitt och prestanda är mycket höga, och slutkunderna förväntar sig en individuell köpupplevelse. Varje besökare på Avensias kunders webbsajter möts av individuellt anpassad information, unika erbjudanden och relevanta produktexponeringar. En stor andel av Avensias kunder har försäljning i flera kanaler, där webbförsäljning kombineras med fysiska butiker, telefonförsäljning, kataloger med mera. Mobil e-handel är en självklarhet i det segment Avensia är verksamt i. Affärsmodell Avensia levererar e-handelslösningar baserade på Avensia Commerce Server, EPiServer genom den egna paketeringen EPICS, eller Microsoft Dynamics AX, beroende på kundernas behov och förutsättningar. Eftersom kunderna ställer stora krav på skräddarsydd slutkundsupplevelse består större delen av Avensias verksamhet av tjänsteförsäljning kring design, utveckling och optimering av e-handelslösningarna. En e-handelslösning har normalt en livslängd mellan 5 och 10 år beroende på bransch och på om den vänder sig till konsumenter eller företagsförsäljning. Under denna tid behöver den vidareutvecklas och optimeras och detta innebär att Avensia har en betydande del av sin verksamhet i eftermarknad mot befintliga kunder. Detta borgar för stabila inkomster över tid och möjliggör en hög beläggning på bolagets konsulter. Året som gick 2013 var ett starkt år för e-handeln. Enligt e-barometern växte detaljhandeln i helhet med 1,9 procent, medan e-handeln ökade med 17 procent. Konsumenterna ställer nu höga krav på mobilanpassning och integration mellan digitala- och fysiska kanaler, vilket har fått detaljisterna att investera i stora e-handelssatsningar. Då även e-handeln mellan företag blivit allt mer påtaglig har marknadens efterfrågan varit stor. Avensia har expanderat kraftigt och tagit marknadsandelar både i Sverige och delar av Europa. Med en fortsatt stark tillväxt i Norden, genom ett nytt kontor i Helsingborg och ett dotterbolag i Danmark, tog Avensia ännu ett steg mot den internationella scenen. Segmentets (segmentet inkluderar Force12) omsättning ökade med 39 procent under året, där Avensia stod för merparten och ett stort fokus har lagts ned på att lägga grunden för en bättre lönsamhet. E-handeln befinner sig i en tillväxtfas och spås en fortsatt kraftig expansion under Detaljhandeln kommer att lägga stora investeringar på att förenkla konsumenternas resa mellan köpkanalerna och e-handeln mellan företag är fortfarande omogen. 7 (55)

8 AVENSIA AB MEDARBETARE Vi har kul på jobbet Systemutvecklare på Avensia innebär mycket ansvar. Resultatet av ett e-handelsprojekt kan innebära vinna eller försvinna för våra kunder Mattias arbetar som systemutvecklare på Avensia. Då e-handel är en av Mattias största passioner och något han har lång erfarenhet av är jobbet som klippt och skuret för honom. Efter att ha arbetat på Avensia i ett år har han redan varit inblandad i ett flertal e-handelsprojekt för företag som Lyko Hair, Intersport och Apotek Hjärtat. Där har han fått ta stort ansvar inom allt mellan kundkontakt till definition av hur sajterna ska fungera. - Det är mycket frihet under ansvar. Jag får vara inblandad i alla stegen i utvecklingsprocessen och påverka projekten. Det är kul eftersom kunderna är stora och då blir det extra tydligt hur varje projekt är unikt och har specifika krav och utmaningar, förklarar Mattias. Rollen kräver spetskunskap inom e-handel och Mattias har jobbat hårt med att sätta sig in i de system Avensia arbetar med. Då branschen hela tiden utvecklas är det viktigt att ha ett stort intresse av att hela tiden lära sig mer. Det har varit en hittills händelserik resa och idag är Mattias en av de 10 första i världen att klara certifieringen av EPiServer Commerce. Det bästa med att arbeta på Avensia är enligt Mattias möjligheten att utvecklas, samt att kunna påverka mycket på egen hand. - Vi har kul på jobbet. Jag tror att det viktigaste receptet för framgång ligger i att tycka om vad du gör. Vi har en mycket bra sammanhållning på jobbet och trots att vi arbetar i olika projekt hjälper vi alltid varandra när det behövs. Den ambition och e-handelskunskap som finns hos Avensia gör att jag hela tiden blir inspirerad till att utvecklas och lära mig mer, berättar Mattias. 8 (55)

9 AVENSIA AB KUNDCASE Det ska vara enkelt att e-handla Byggmax har förstått vikten av en stark e-handel. Ambitionen att hela tiden vara bäst fick företaget att byta ut sin tidigare prisade sajt för att satsa ännu mer på kundupplevelsen. Uppgiften innefattade att skapa en multikanallösning där sidan skulle anpassas för självoptimering och personifiering. Sajten byggdes på plattformen Avensia Commerce Server och fullständigades med ett PIM-system samt sök- och relevansmotorn e-sales från Apptus. - Det har varit ett väldigt spännande projekt för Avensia att skapa en ny sajt till Byggmax som med sin gamla sajt precis vunnit utmärkelsen Sveriges bästa e-handelslösning. Det känns väldigt bra att vi tagit konverteringsnivåer och svarstider till helt nya nivåer med den nya sajten., säger Jörgen Bertilsson, vvd Avensia. Förutom att både CMS och commerce-delen var nytt lades stor kraft på personifiering, kampanjhantering och sökfunktionen. Ett stort arbete lades på produkthanteringssystemet som möjliggjorde ett bredare sortiment med filtreringsfunktioner. Det skapades även ett nytt orderhanteringssystem. - E-handel är ju idag mer och mer integrerad med de fysiska butikerna och det är därför också viktigt att köpupplevelsen drar nytta av de erfarenheter vi har från den fysiska butiken. Att det är enkelt att hitta tillbaka till produkter kunden tidigare tittat på och att kunden precis som i godishyllan vid kassorna får förslag på andra varor den kan tänka sig men inte visste att den behövde., menar Mia Kamlén. Fyra frågor till Mia Kamlén, Webbchef på Byggmax Hur upplever du den nya siten? Den är väldigt snabb. Framförallt i mobilen. Checkout har förbättrats genom att minska antalet steg till köp, samt att det har blivit enklare och snabbare för kunder att fylla i sina uppgifter. Hur tycker Du att samarbetet med Avensia varit? Det har fungerat väldigt bra. Vi har haft en öppen och kreativ dialog under hela projektet både med utvecklare, projektledare och ansvariga chefer på Avensia. De har alltid varit väldigt lösningsorienterade och tillmötesgående. Genom att Avensia i vissa fall ifrågasatt våra idéer har vi tillsammans kunnat komma upp med ännu bättre lösningar. Sajten har nyligen haft release. Kan man trots det se några direkta resultat? Vi har fått en genomsnittligt ökad konverteringsgrad med 25%, med toppar på 165%. Försäljningen i mobila kanaler har ökat kraftigt med 119% för mobiler och 191% för surfplattor. Sajten är nu dessutom 6 gånger snabbare än tidigare. Om Byggmax Byggmax är en byggvarukedja som startade 1993 i Täby. De säljer varor för bygg, renovering och inredning till både hemmafixare och proffs. Kedjan har över 100 varuhus i Norden, varav 68 finns i Sverige. Deras e-handelssajter byggmax. se, byggmax.no och byggmax.fi erbjuder utöver de fysiska butikernas slimmade sortiment ytterligare 1000-tals byggvaror som går att beställa med hemkörning. De har idag ca 600 anställda. Bakgrund Byggmax.se blev 2012 framröstad som årets e-handelssajt av Internetworld. Med en stark ambition att satsa ännu mer på e-handeln och ytterligare bredda e- handelssortimentet räckte dock inte den befintliga plattformen till. Framförallt ville Byggmax göra den bättre i mobila kanaler, göra det lättare för kunderna att hitta rätt byggvaror, samt minska den interna administrativa delen. Efter att ha undersökt ett flertal olika alternativ föll valet av e-handelsleverantör på Avensia. - Vi gillade best of breed-tänket, att plocka ihop de bästa komponenterna för den bästa lösningen. Vi fick stort förtroende för Avensia, som hade störst kompetens inom e-handel och som förstod våra behov och förutsättningar, förklarar Mia Kamlén, Webbchef på Byggmax. Vilken var den största utmaningen med projektet? För oss internt var den stora utmaningen implementation av PIM-system då det totalt ändrade vårt arbetssätt, men för själva projektet var det att hålla uppe tempo, samtidigt som kvalitén skulle hållas på en hög nivå. För att lyckas med detta krävdes väldigt bra och tydlig kommunikation. 9 (55)

10 FORCE 12 DOTTERBOLAG Kundfokus genom konsultfokus Force12 är ett konsultföretag som samlar specialister inom tekniskt och administrativt inriktad mjukvaruutveckling. Bolaget levererar kvalificerade tjänster utförda av mycket erfaren och kunnig personal. Marknad och kunder Köparna av tekniska och administrativa konsulttjänster inom mjukvaruutveckling återfinns främst bland produktutvecklande företag, exempelvis inom telekom eller automation, men även i offentliga organisationer. Force12 vänder sig främst till segmentet strax under de allra största inköparna. Där de största köparna, såsom mobilutvecklare eller landsting, har en väldigt utpräglad volymupphandling värderar man i mellansegment den individuella skickligheten och erfarenheten högre. Man vet att skillnaden i produktivitet mellan en erfaren utvecklare och en oerfaren kan vara väsentligt högre än skillnaden i timpris och därför är inte priskänsligheten lika stor. Konsulttjänster utförs oftast i kundens lokaler därmed är Force12s marknad främst koncentrerad till Öresundsregionen. Affärsmodell Force12 är ett konsultföretag vars huvudsakliga strategi är att lyfta fram och förstärka konsulterna för att därigenom kunna leverara bästa nytta för kunderna. Vi rekryterar uteslutande erfarna konsulter som i hög grad säljer sig själva och hanterar sina kundkontakter. Vår huvuduppgift är därmed att se till att konsulterna har alla förutsättningar att göra ett bra arbete åt våra kunder. Force12 har valt att strategiskt stå utanför ramavtalsupphandlingar vilka är vanliga i branschen. Istället bygger vi upp långa kundrelationer genom att erbjuda branschens främsta specialister och utvecklare. Vi upplever att volymupphandlingen av konsulttjänster lämnat en relativt stor nisch öppen för de konsulter som kan hjälpa kunder som uppskattar den produktivitet och kvalitet man kan uppnå med erfarna konsulter. Denna verksamhet är också mindre konkurrensutsatt från offshore-lösningar vilket ytterligare minskar pris- och marginalpress. Året som gick Konsultbranschen i Skåne har under flera år varit pressad av ST-Ericssons och Sonys nerdragningar samt en offentlig sektor under besparingstryck. Kundernas problem har lett till en kraftig förskjutning i både tillgång och efterfrågan av konsulttjänster inom mjukvaruutveckling. Under 2013 har dock bolag som Qliktech och Axis klivit fram och vuxit sig allt viktigare som köpare vilket, om utvecklingen fortsätter, kan tyda på ljusare tider för specialistkonsulter framåt. För Force12 har 2013 inneburit en minskande volym, även om lönsamheten även detta år varit god. Vi är övertygade att vår affärsmodell är bärkraftig och att vi är rätt positionerade när konsultköpen vänder uppåt igen. 10 (55)

11 GRADE DOTTERBOLAG Skalbara & flexibla e-learninglösningar Grade erbjuder kompletta e-learninglösningar i form av utbildningsplattformen LUVIT LMS och genom utveckling av skräddarsydda e-learningupplevelser. Med kontor i Lund och Stockholm, och kunder i ett flertal länder tillhör Grade de mer välkända och väletablerade e-learningbolagen i Norden. Våra värdeord - Engagemang. Vi älskar e-learning och har sett vilka förändringar bra och genomtänkta e-learningssatsningar ger. Genom detta blir ofta våra kunder hjältar i sina egna organisationer. Vi drivs av att skapa nya hjältar. - Omtanke. Vi vill ha långa relationer med våra kunder och agerar därefter. Vi har många kunder som med stor framgång har använt våra produkter och tjänster i över tio år. - Kompetens. Grade startade 1995, så nästa år fyller bolaget 20 år. Många av medarbetarna har arbetat länge på Grade och genom detta byggt upp en gedigen erfarenhet om vad som fungerar inom e-learning. Mixen av erfarna och utbildade pedagoger, tekniker och producenter ger Grade möjligheten att erbjuda ett helhetsåtagande. Viktiga händelser under Vi har lanserat LUVIT LMS version fem. I denna release lanserades bl.a. inbyggda författarverktyget LUVIT Composer vilket har blivit en succé. - Vi har genom olika nya APIer förbättrat möjligheten till skräddarsydda e-learningupplevelser, baserat på utbildningsplattformen LUVIT LMS. - Lyckad implementering av LUVIT LMS till Region Skåne. - Vunnen upphandling i stor konkurrens av Norra regionens landsting att skapa en gedigen och omfattande e-learninglösning om Palliativ vård. Utbildningen bygger på statens riktlinjer och Grade har upphovsrätten till utbildningen. - Vi har bytt verktyg till vår helpdesk så vårt Customer Success Team har möjlighet att ge ännu bättre hjälp och support. Kunder Grade fördjupade samarbetet med många befintliga kunder och exempel på nya kunder under 2013 är: Nederman Region Gotland Swedish Match Luleå kommun Friends Arena Grade hade både en ökad omsättning och förbättrat rörelseresultat under 2013 jämfört med tidigare år. 11 (55)

12 GRADE MEDARBETARE Grade växer Vi på Grade har under en längre tid haft hög efterfrågan på våra skräddarsydda utbildningar, och jobbar just nu med många spännande projekt. Vi är glada att välkomna två nya medarbetare till Grade, som ingår i vårt välrenommerade kursproduktionsteam. Flertalet av kunderna är stora och världsledande inom sina områden. Det ställer höga krav på Grade som leverantör. Detta är såväl utmanande som spännande. Grades utbildningslösningar hjälper dem att förbättras och utvecklas ytterligare. Ebba Hedman - gjorde sin praktik hos oss, och med flera nöjda kunder i bagaget är hon nu anställd som manusförfattare och pedagog hos Grade med fokus på verklighetsnära utbildningar. - Jag är utbildad utbildningsproducent inom e-learning hos Medieinstitutet. Jag har tidigare arbetat som journalist och kommunikatör och har lång erfarenhet av att skriva kärnfulla, intresseväckande texter. Jag tror på att utforma e-utbildningar med hög pedagogisk interaktivitet. Peter Lavesson - hittade också till Grade under sina studier till utbildningsproducent på Medieinstitutet. Vi är glada att nu ha honom som producent i vårt kursproduktionsteam, med film som fokusområde. - Jag har ett stort intresse för film, foto, animation och grafik vilket så här långt varit den del av kursproduktionen jag bidragit mest till. Att försöka hitta nyckeln till vad som är bra pedagogik är en otroligt utmanade uppgift som jag verkligen uppskattar att få jobba med. Tidigare har jag arbetat med att producera och att distribuera film för bio, video och webben. Välkomna, Ebba och Peter! 12 (55)

13 GRADE KUNDCASE Palliativ vård Grade har i samarbete med Regionalt Cancercentrum Norr tagit fram en e-learningutbildning i palliativ vård, vilken distribueras via LUVIT LMS till anställda inom vården. Om utbildning Syftet med utbildningen är att sprida kunskap och ge möjlighet till fortbildning på bred front i allmän palliativ vård, det vill säga vård i livets slutskede. Utbildningen riktar sig till läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, hemtjänstpersonal, personliga assistenter och paramedicinskt personal. Initiativet till utbildningen har tagits av Norra regionens palliativa samrådsgrupp i samarbete med Regionalt Cancercentrum Norr. Beslut om att fortbildning i allmän palliativ vård ska erbjudas har tagits av landstingsledningarna i samtliga fyra Norrlandslän. Målet är att ge en gemensam grund för ett gott omhändertagande i god vård i livets slutskede oavsett diagnos eller var patienten vårdas. Utbildningen bygger på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för palliativ vård. Grade har tillsammans med Norra regionens samrådsgrupp bearbetat de nationella riktlinjerna och landat i fem kapitel som vardera kommer att ta ungefär en timme att genomföra. Utbildningen varvar bildspel och speaker med filmsekvenser, övningar och reflektionsfrågor. Genom utbildningen kommer vår mentor, sjuksyster Katarina Sedig, att dela med sig av sina erfarenheter efter många års arbete inom området. Utbildningen kommer också att följa tre patientfall; Barbro med spridd bröstcancer, Sven som har Alzheimers sjukdom och Siv med långt framskriden KOL. Patientfallen är filmade scenarion där användarna får sätta sig in i patienternas och de anhörigas situation för att bättre kunna ta tills sig konkreta råd som utbildningen ger. - Att arbeta med ett så här tungt ämne är emotionellt svårt samtidigt som det är otroligt givande att få arbeta med denna professionella grupp som Norra regionens samrådsgrupp är. Döden berör oss alla och känns tryggt att veta att det finns mycket kunskap och profession inom området. Via den här utbildningen kan vi nu sprida denna breda kunskap till alla som arbetar inom området, säger Sara Kvarnängen som är projektledare för utbildningen på Grade. Utbildningen produceras i LUVIT Composer och kommer att vara tillgänglig både på dator och surfplatta. Uppföljning kommer att göras på personalgruppsnivå, läns- och regionnivå för att se hur många som genomgått utbildningen och en monitorering av den palliativa vårdens innehåll via svenska palliativregistret. 13 (55)

14 MASHIE DOTTERBOLAG Verksamhetssystem för professionell måltidsproduktion Mashie ger kontroll på näringsvärde och ekonomi. Mashie AB s affärsidé är att med starkt fokus på innovation/ nytänkande utveckla och sälja användarvänliga, internetbaserade verksamhetsstödjande lösningar för storskalig planering, produktion och distribution av måltider har varit ett mycket framgångsrikt år. Omsättningen har ökat med nästan 13 procent till 12,6 MKR (11,2 MKR 2012) och med ett starkt rörelseresultat. Mashie-systemet är moduluppbyggt med funktioner för alla roller inom den aktuella organisationen och just den information som behövs. Exempel på funktioner är näringsberäkning, matsedelsplanering, produktionsplanering och produktionslogistik för storkök, menyplanering och efterkalkylering/lönsamhetsanalys för restauranger samt ett analysverktyg för dietister. Mashie har idag mer än användare fördelade på ca 400 organisationer, varav över 100 kommuner i Sverige. För organisationer som arbetar med kostplanering, näringsberäkning, måltidsproduktion, inköp och leveranser av mat, är Mashie ett verksamhetskritiskt system. Typiska Mashie-användare är: Kostchefer / verksamhetschefer Kökspersonal Restaurangutbildningar Cateringkedjor Livsmedelsfabrikanter / produktchefer Användarstyrd utveckling Mashie skall alltid ligga i frontlinjen när det gäller användarvänlighet, tillgänglighet, kvalitet och kundnytta. Därför utvecklas Mashie enligt modern sk. Agil metodik, där funktionaliteten till mycket stor del styrs av användarna, via användarforum och intressegrupper. Att alltid lyssna på användarna är en självklarhet i produktutvecklingen. Eftersom Mashie är web-/internetbaserat finns det stora möjligheter att, med senaste tekniken, integrera systemet med andra system på Internet, t.ex. olika communities, Facebook etc. Finessen är att de avancerade funktioner som utvecklats av Mashie under många år, bland annat för recept, näringsberäkning etc. kan återanvändas i nya lösningar. Mashiesystemet utgör dock fortfarande basen, där databas och logik finns. Matsedlarna kan göras publika genom en funktion för webbpublicering av matsedlar från Mashie där t.ex. föräldrar i en kommun kan se veckans skolmatsedel på kommunens hemsida eller i Mashies matsedelsapp för iphone och Android-telefoner. Publiceringen görs automatiskt, dvs. helt utan merarbete för kökspersonalen. 14 (55)

15 MASHIE DOTTERBOLAG En speciell modul i Mashie-systemet möjliggör central styrning och uppföljning inom en större organisation, vilket används av bl.a. stora cateringkedjor. Via central planering skickas näringsriktiga och godkända matsedlar ner till de enskilda restaurangerna som ingår i koncernen. En summerad uppföljning av hur mycket som är producerat, sålt och hur stort svinnet är görs sedan på central nivå. Mashie vidareutvecklas också kontinuerligt för att tillgodose nya krav och önskemål som uppkommer. En av de senaste funktionerna är en kvalitetsanalysmodul, där kostverksamhetens kvalitetsmål kan följas upp och analyseras. Receptpresentation För många fabrikanter används Mashie i deras provköksverksamhet för receptframtagning, näringsberäkning och skapande av matsedelsförslag. Med en funktion i Mashie kan fabrikanten publicera recept och matsedelsförslag till andra användare internt i Mashie. På så sätt når fabrikanten ut med sina produkter samtidigt som Mashie-användaren får hjälp genom färdigplanerade, näringsriktiga matsedlar och temaveckor. För att fabrikanten på ett enkelt och smidigt sätt skall kunna hantera alla sina recept i Mashie och distribuera även till externa intressenter, finns en funktion i Mashie för att kunna administrera och publicera recept till en fördefinierad webbplats. Detta innebär att recept blir tillgängliga på t.ex. fabrikantens webbplats och är sökbara och skalbara enbart genom ett klick i Mashie. Receptet presenteras i ett format som följer webbplatsens stilmall. Exempel på Mashie-användare inom denna kategori är Findus, Procordia, Lantmännen och Arla storkök. Marknad och framtid Mashie har en stabil kundbas, men utmaningen ligger i att befästa och utöka kundbasen trots en nischad och relativt begränsad marknad. Mashie konkurrerar på en hemmamarknad med mycket tydlig konkurrens och ett fåtal aktörer. Men större krav på kost- och kostnadskontroll på måltidsverksamheterna samt det allmänt stora intresset och medvetenheten för bra mat gör att framtiden ses an med stor tillförsikt. Breddning av produktens funktionalitet, samt satsning på bl.a. den Nordiska marknaden ligger i pipen framöver. Utan Mashie hade vi inte kommit så långt med näringsvärdesberäknade matsedlar. Och dessutom kan vi ge en ökad service i skolrestaurangerna, säger Monika Rolandsson, Åre kommun. 15 (55)

16 MASHIE MEDARBETARE Alla på Mashie får ta stort eget ansvar Sofia Dekker jobbar som regionansvarig på Mashie AB, vilket innebär att hon ansvarar för att hitta nya affärsmöjligheter samt bygga och vårda relationerna med kunderna. Att jobba på Mashie är verkligen ett roligt och stimulerande jobb. Det händer saker hela tiden och ingen dag är den andra lik. Det roligaste med att jobba här är att träffa alla kunder. De är alla olika men kan ändå använda sig av Mashie eftersom man bygger upp systemet på sitt sätt. Min uppgift är att se till så att våra kunder får ut mesta möjliga av Mashie. En annan stor utmaning för oss som jobbar på Mashie är att prioritera utvecklingen på bästa sätt. Alla kunder har önskemål och alla går inte att uppfylla på en gång även om Mashie utvecklas hela tiden. Här gäller det att hänga med så man vet vad som hänt innan kunden. På Mashie får man som anställd ta stort eget ansvar. Jag styr mina egna arbetsdagar och har stort eget handlingsutrymme. Samtidigt finns det alltid någon att ringa om man behöver stöd. Vi har otroligt roligt ihop på Mashie. Många skratt blir det när vi väl träffas. Detta betyder naturligtvis enormt mycket för sammanhållningen i företaget. 16 (55)

17 MASHIE KUNDCASE Staffanstorp har en effektiv kostverksamhet Mashie hjälper oss dagligen i vår strävan efter ständiga förbättringar. Magnus Malm, Kostutvecklare Staffanstorps kommun. När vi 2010 beslöt oss för att satsa på ett kostdatasystem så var valet inte svårt, det fanns bara ett system som täckte behoven som vi hade, säger Magnus Malm, Kostutvecklare på Staffanstorps kommun. Bland annat ville vi ha ett system som var helt Internetbaserat, så att vi kan jobba effektivt var vi än befinner oss. Grundtanken var att kvalitetssäkra vår verksamhet genom att bygga upp en digital receptbank och näringsberäkna allt vi serverar. Men samtidigt visste vi att ett sådant jobb är stort och tidskrävande, och därför vore det dumt att inte ta tillvara på så många synergieffekter som möjligt, fortsätter Magnus. Vi såg möjligheterna att utnyttja Mashie fullt ut som det verksamhetssystem det är, för att effektivisera vårt arbete i alla led. Det gäller allt från inventering, planering av matsedlar, inköp, produktion och utleveranser till kommunikationen med matgästerna via appar, hemsidor, enkäter mm. Och idag hjälper detta verksamhetssystem oss dagligen i vår strävan efter ständiga förbättringar. Dessutom har det visat sig att Mashie är en väldigt lyhörd leverantör och samarbetspartner. Mashies förmåga att lyssna på kundernas önskemål, förstå deras behov och att planera sin vidareutveckling av systemet därefter är något som vi ser mycket positivt på. Om Staffanstorps kommun Staffanstorps kommun föddes för ca 60 år sedan genom en sammanslagning av tolv småkommuner/socknar i sydvästra Skåne och hade vid starten 5771 invånare. Idag har Staffanstorps kommun vuxit till cirka invånare. Sett till befolkningsstrukturen är Staffanstorps kommun en förhållandevis ung kommun: ca 26 % av kommuninvånarna är under 18 år, vilket innebär att kommunen har störst andel invånare under 18 år i Skåne. Likaså har Staffanstorps kommun den minsta andelen av de skånska kommunerna med personer som är 80 år eller äldre - knappt 3 %. Andelen av samtliga skåningar som är 80 år eller äldre är omkring 5,5 %. Kommunens yta är en dryg kvadratmil. Kostsektionens uppdrag Staffanstorps kommuns kostsektion skall producera och servera goda, näringsriktiga och kostnadseffektiva måltider (frukost, lunch, mellanmål) till alla gäster på de kommunala förskolorna och skolorna. Antal portioner per dag är (55)

18 INXL INNOVATION STYRELSE Styrelseordförande Anders Cedervall (född 1950) Konsult och executive coach åt chefer. Styrelseledamot sedan Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Fire Safety Design AB. Aktieinnehav: Ledamöter Niklas Johnsson (född 1964) Services Director Microsoft Sverige AB. Styrelseledamot sedan Aktieinnehav: 0 Per Wargéus (född 1961) VD för InXL innovation AB. Styrelseledamot sedan Övriga styrelseuppdag: Styrelseledamot i DataHalland AB, Qulminera AB samt Valid Asset Management i Skåne AB. Aktieinnehav: Monika Dagberg (född 1969) E-handelschef Granngården AB. Styrelseledamot sedan Övriga styrelseuppdrag: EcomPartner Nordic AB och Elprogram Konsulterande Ingenjörsbyrå AB. Aktieinnehav: 0 Anders Wehtje (född 1964) Styrelseledamot sedan Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i NSP Holding AB (publ)., Investment AB Kupand, AB Nordsidan, Long Term AB, Anders Wehtje Invest AB samt Tanganyika Property Group AB Aktieinnehav: (57)

19 INXL INNOVATION KONCERN- LEDNING 2013 Per Wargéus (född 1961) VD Per har studerat Elektroteknik vid Lunds Tekniska Högskola och har även läst företagsekonomi vid Ekonomihögskolan i Lund. Per är entreprenör som sedan 1987 grundat flera företag inom IT-branschen, bland annat Factum Data AB, Martinsson Informationssystem AB, Provisio AB och nu senast inxl innovation AB. Per arbetar aktivt med frågor som rör ny teknik, försäljning, strategi, lednings- och styrelsefrågor. Aktieinnehav: VD DOTTERBOLAG 2013 Avensia AB, Force12 AB Robin Gustafsson (född 1972) VD Robin har läst till civilingenjör V vid LTH med inriktning mot hållfasthetslära, numerisk analys,programmering och tillämpad matematik. Har tidigare varit verksam på Prevas som utvecklare, projektledareoch avdelningschef var han en av grundarna till Avensia och arbetade huvudsakligen som konsult inom mjukvaruutveckling och projektledning, men satt även i ledningsgrupp, styrelse och andra uppdrag inom koncernen. Var under en kort tid VD för dotterbolaget Mashie AB tog Robin en tjänst som produktutvecklingschef på Scalado. Aktieinnehav: Mashie AB Jörgen Brandt (född 1961) VD Jörgen har läst till civilingenjör Elektroteknik vid LTH Efter examen arbetade Jörgen 11 år på Beijer Electronics i roller som mjukvaruutvecklare, projektledare, utvecklings- och avdelningsansvarig för Systemteknik blev Jörgen försäljningschef på Prevas regionkontor i Malmö var han en av grundarna till Avensia och arbetade som försäljningsansvarig och vice VD med plats i ledningsgruppen och styrelsen. Jörgen har varit aktiv med strategifrågor, försäljning och marknadsföring kring Mashie sedan starten 2001 och tog över som VD för dotterbolaget Aktieinnehav: Grade AB Rickard Nygren (född 1975) VD Rickard har läst Matematik och datavetenskap på Växjö Universitet och har arbetat i olika roller i IT-branschen i över 15 år. Har tidigare varit verksam som bl.a. Innovation Manager och produktchef. Rickard är certifierad både inom utveckling med Microsoft produkter och inom projektledning med agila utvecklingsmetoder. Aktieinnehav: (57)

20 Förvaltningsberättelse Styrelsen och VD för InXL innovation AB (publ) organisationsnummer med säte i Lund, Skåne län får härmed avge årsredovisning avseende räkenskapsåret Allmänt InXL avslutar året positivt med den hittills högsta omsättningen, såväl för ett enskilt kvartal som helåret. En stark utveckling för koncernen gav en omsättning på 23,8 (16,3) MKR för kvartal fyra, vilket motsvarar en tillväxt på 46 %. Dotterbolagen upplever fortsatt en stor efterfrågan på sina produkter och tjänster. Avensia har under kvartal fyra en tillväxt jämfört med föregående år på 63 %, Grade på 25 % och Mashie på 10 %. Tillväxten har kommit av vårt fokus på att förändra vårt erbjudande mot områden där vi sett en tydlig tillväxt. En strategi har också varit att öka andelen återkommande intäkter i form av egna produkter, support- och underhållsavtal. Jämfört med 2012 har vi 2013 ökat återkommande intäkter med 40 % från 14,5 MKR till 20,3 MKR. När vi ser tillbaka på 2013 har vi visat en förmåga att växa under lönsamhet och vi har skapat starka resultat för våra kunder och aktieägare. Vi har stärkt balansräkningen och ökat vår soliditet. Mot bakgrund av det föreslår styrelsen en höjd utdelning till 7 öre per aktie. Den föreslagna utdelningen är därmed högre än InXL s utdelningspolicy, vilket styrelsen finner befogat med tanke på bolagets utveckling och nuvarande ställning. Under året har koncernen fått förtroende att utveckla samarbeten med ett antal framåtriktade kunder som till exempel Byggmax, Procurator, Region Skåne, Schneider Electric och Sodexo. Avensia har också lyckats med att etablera sig och få nya kunder i Danmark. Även Norge är en marknad som ökar för alla våra dotterbolag. Många av de affärer vi tagit hem i slutet på året är projekt som kommer att levereras och faktureras under första och andra kvartalet Med den orderstocken ser vi fram emot det kommande verksamhetsåret Försäljning och resultat Omsättningen för koncernen uppgick till 79,5 MKR (62,3). Omsättningen i moderbolaget uppgick till 5,4 MKR (11,0). Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 5,7 MKR (2,9) och för moderbolaget till 0,4 MKR (-1,0). Resultat efter skatt för koncernen uppgick till 6,9 MKR (3,6) och för moderbolaget till 0,2 MKR (-1,3). Resultat per aktie för koncernen uppgick till 0,20 SEK (0,10) och för moderbolaget till 0,01 SEK (-0,04).. 20 (55)

Innehåll. Året i korthet. ++7% ökning medelantal medarbetare. ++33% ökad soliditet VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal

Innehåll. Året i korthet. ++7% ökning medelantal medarbetare. ++33% ökad soliditet VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal Årsredovisning 2012 VÄLKOMMEN TILL INXL Innehåll 3 VD har ordet 4 InXL innovation 5 Vision och strategier 6 Detta är InXL innovation Dotterbolag 7 Avensia 10 Grade 13 Force12 14 Mashie 17 Styrelse 18 Koncernledning

Läs mer

ÅRSSTÄMMA INNEHÅLL RAPPORTTILLFÄLLEN

ÅRSSTÄMMA INNEHÅLL RAPPORTTILLFÄLLEN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSSTÄMMA Årsstämma äger rum den 19 maj 2015 klockan 17.00 på InXLs kontor i Lund. Kallelse till årsstämma offentliggörs senast fyra veckor före detta datum på bolagets hemsida och

Läs mer

Making IT work for value. Årsredovisning 2010

Making IT work for value. Årsredovisning 2010 Making IT work for value Årsredovisning 2010 VÄLKOMMEN TILL AVENSIA INNOVATION Avensia - en innovativ IT-koncern med kundanpassade systemlösningar och produkter i teknikens framkant. INNEHÅLL VD har ordet

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

års redo visn ing 2010

års redo visn ing 2010 års redo visn ing 2010 innehåll know it årsredovisning 2010 02 0 3 verksamhetsåret som gått 0 5 vd har ordet 0 9 vision, affärsidé, mål och strategi 1 1 kundcase 1 2 marknad och kunder 14 kundcase 1 5

Läs mer

Innehåll. Aktien och ägarförhållanden... 48 Styrelse och revisorer... 50 Ledning... 52 Årstämma och finansiell information... 53 Definitioner...

Innehåll. Aktien och ägarförhållanden... 48 Styrelse och revisorer... 50 Ledning... 52 Årstämma och finansiell information... 53 Definitioner... ÅRSREDOVISNING 2010 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0 C A P E R I O 3 Innehåll Året i korthet...4 VD har ordet...5 Om Caperio...6 Marknadsöversikt... 10 Kund Beijer Bygg... 12 Kund Miljonlotteriet...

Läs mer

Avega Group på 60 sekunder

Avega Group på 60 sekunder Årsredovisning 2012 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Vårt fundament 6 3 sätt att utveckla kundens affär 8 Våra tjänsteerbjudanden 12 Marknad och kunder 16 Kvalitet ger goda kundrelationer 18 Elevate 40

Läs mer

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 ELECT R A G R U P P E N A B ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG 2 0 1 3 Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 Vi är stolta över de resultat

Läs mer

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden NICE TO MEET YOU ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Året i korthet 2 Kommentar från koncernchef 7 Om Caperio 8 Kundcase: Volkswagen 10 Kundcase: Maintpartner 12 En marknad i förändring

Läs mer

Årsredovisning. Local Presence Global Reach

Årsredovisning. Local Presence Global Reach 2008 Årsredovisning Local Presence Global Reach Inledning Innehåll Inledning VD har ordet 1 Affärsidé, mål och strategier 3 Historik 5 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2008 6 Kunder och uppdrag

Läs mer

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA.

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. Årsredovisning 2010 Bankerna är bra på många sätt, men ibland är de bara för långsamma. Ett problem, till exempel när man behöver snabb tillgång

Läs mer

60 sekunder. Avega Group på. Våra erbjudanden. Avega Group. Vår vision är att vara Nordens ledande konsult företag inom utvalda specialist områden.

60 sekunder. Avega Group på. Våra erbjudanden. Avega Group. Vår vision är att vara Nordens ledande konsult företag inom utvalda specialist områden. Årsredovisning 2014 Avega Group på 60 sekunder Avega Group är ett konsultföretag med specialiserade dotterbolag inom IT och verksamhetsutveckling grundades år 2000, har idag ca 400 medarbetare och verksamhet

Läs mer

22 Förvaltningsberättelse. 28 Omsättning och resultat. 31 Finansiell ställning. 34 Kassaflöde. 37 Förändring i eget kapital.

22 Förvaltningsberättelse. 28 Omsättning och resultat. 31 Finansiell ställning. 34 Kassaflöde. 37 Förändring i eget kapital. 05 Innehåll 1 Det här är Framfab 2 Vår strategi och vår verksamhet 3 2005 i korthet 4 Vd har ordet 6 Marknad 7 Medarbetare och organisation 9 Våra kärnkompetenser 10 Vårt erbjudande 11 Paul: Kreativitet

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Årsberättelse 2011 2012

Årsberättelse 2011 2012 Årsberättelse 2011 2012 B3IT 1 1 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 B3IT i korthet Därför B3IT Vi sätter IT i ett verksamhetssammanhang VD-ord Frihet under ansvar Affärsidé, vision, mål och strategier

Läs mer

Årsredovisning 2014. Rätt person på rätt plats sedan 1960. Förutsättningar för lönsam tillväxt. Ett mer stabilt Proffice växer fram

Årsredovisning 2014. Rätt person på rätt plats sedan 1960. Förutsättningar för lönsam tillväxt. Ett mer stabilt Proffice växer fram Årsredovisning 2014 Rätt person på rätt plats sedan 1960» Det här är Proffice Förutsättningar för lönsam tillväxt» Hållbart samhälle hållbart arbetsliv» Proffice som investering Ett mer stabilt Proffice

Läs mer

2009 i korthet. Årets resultat före skatt uppgick till 90,9 MSEK (60,5), en ökning med 50 procent

2009 i korthet. Årets resultat före skatt uppgick till 90,9 MSEK (60,5), en ökning med 50 procent Årsredovisning 2009 INNEHÅLL 2009 i korthet 2 Detta är Collector 4 VD har ordet 6 Mål, affärsidé och vision 8 Samtal mellan Lena Apler och Jan Kvarnström 10 Succé för Collector Swedish Open! 13 Marknadsöversikt

Läs mer

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING UNIFLEX AB 2007 Syftet med denna årsredovisning är att till så låg kostnad som möjligt ge Uniflex aktieägare och andra intressenter tillräcklig information för att kunna bedöma företaget.

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

b ät t r e ä n banken. VaRJE DaG. H e L A t I D e n. Å r Sr e D O V ISn I n G 2011

b ät t r e ä n banken. VaRJE DaG. H e L A t I D e n. Å r Sr e D O V ISn I n G 2011 b ät t r e ä n banken. VARJE DAG. H E L A T I D E N. Å R S R E D O V I S N I N G 2011 Vår v erk sa mhe t har många lik he t er med en t r aditionell bank. V i l ånar in o ch u t pengar, bidr ar med lik

Läs mer

S Å I S I N G 2 0 0 Our vision Our mission Our purpose

S Å I S I N G 2 0 0 Our vision Our mission Our purpose Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 Our vision is that all automation devices will become intelligent and networked. HMS shall be the market leader in con nect ivity solutions for industrial devices. Our

Läs mer

Årsredovisning 2007 / Avsnittsrubrik. Årsredovisning 2007

Årsredovisning 2007 / Avsnittsrubrik. Årsredovisning 2007 Årsredovisning 2007 / Avsnittsrubrik Loc G presenen nce b reach Årsredovisning 2007 www.cybercomgroup.se/2007 1 Årsredovisning 2007 / Innehåll Innehåll Inledning Cybercom i korthet 1 Året i korthet 2 VD-ord

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Februari 2008 Business Intelligence Design av BI är A och O MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI FEBRUARI 2008 Ersätter resurskrävande utbildning läs

Läs mer

Året i korthet. Q1 Intäkterna ökade med 61 procent jämfört med motsvarande period förra året

Året i korthet. Q1 Intäkterna ökade med 61 procent jämfört med motsvarande period förra året Årsredovisning 2012 Innehåll 1 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Dedicare i korthet 5 Affärsidé, mål, utdelningspolicy och strategier 7 Verksamhetsbeskrivning 9 Affärsmodell 10 Marknaden 13 Organisation

Läs mer

excellence in technology

excellence in technology excellence in technology Årsredovisning 2008 ÅRET I KORTHET Innehåll 2008 - rekordår för Prevas PREVAS VERKSAMHETSBESKRIVNING Året i korthet VD har ordet Detta är Prevas, vision, affärsidé, strategi Prevas

Läs mer

AddNode 2006. Resultatöversikt MSEK 2006 2005 2004

AddNode 2006. Resultatöversikt MSEK 2006 2005 2004 AddNode 2006 Kraftig omsättnings- och resultattillväxt bästa resultatet i koncernens historia Nettoomsättningen ökade med 87 procent till 766,1 (409,7) MSEK EBITA ökade med 80 procent till 53,9 (30,0)

Läs mer

Årsredovisning 2006/2007

Årsredovisning 2006/2007 Årsredovisning 2006/2007 Innehåll Året som gått 1 Lagercrantz Group 2 Lagercrantz Group i korthet 3 VD har ordet 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Decentralisering och målstyrning 7 En stark företagskultur

Läs mer