Innehåll. Året i korthet. ++28% ökad nettoomsättning. ++98% ökning rörelseresultat VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Året i korthet. ++28% ökad nettoomsättning. ++98% ökning rörelseresultat VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2013

2 VÄLKOMMEN TILL INXL Innehåll 3 VD har ordet 4 InXL innovation 5 Vision och strategier 6 Detta är InXL innovation 7 Avensia 10 Force Grade 14 Mashie 18 Styrelse 19 Koncernledning 20 Förvaltningsberättelse 25 Resultaträkning koncernen 26 Rapport över totalresultat i koncernen 27 Balansräkning koncernen 29 Koncernens rapport över förändringar i eget kapital 30 Kassaflödesanalys koncernen 31 Resultaträkning moderbolaget 32 Rapporter över totalresultat i moderbolaget 33 Balansräkning moderbolaget 35 Förändring i eget kapital moderbolaget 36 Kassaflödesanalys moderbolaget 37 Noter 54 Revisionsberättelse Året i korthet Verksamhetsåret 2013 var mycket framgångsrikt för InXL, där vi fortsätter skapa starka resultat för våra kunder och aktieägare. Omsättningen växte med 28 % till 79 MKR och resultatet efter skatt hamnade för året på 6,6 MKR. Den svenska marknadssituationen har under året kontinuerligt förbättrats, men under första delen av året valde vi att hålla igen med rekryteringen och istället anlita ett stort antal underkonsulter i dotterbolagen. Vi vinner nya spännande kunder inom samtliga marknadssegment där vi är verksamma, vilket gjorde att vi ökade upp rekryteringstakten under senare delen av året. Under hösten etablerade Avensia sitt första dotterbolag utanför Sverige. Valet blev Danmark med basen i Köpenhamn och det beror dels på närheten, men även att det finns många företag som sysslar med handel i Köpenhamnsregionen. Grade lanserade en ny version av LUVIT med ett integrerat författarverktyg och ett öppnare gränssnitt. Mashie fortsätter sina framgångar och följer en del av de stora cateringföretagen ut i Norden. Styrelsen har föreslagit årsstämman en ordinarie utdelning om 0,07 (0,04) SEK, totalt ca 2,4 MSEK till aktieägarna. Finansiella nyckeltal Koncernen TKR om inget annat anges Nettoomsättning EBITDA EBITDA-marginal, % 8,9 7,2 8,7 Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 7,1 4,6 5,4 Resultat efter skatt Vinst per aktie, SEK 0,20 0,10 0,12 Soliditet, % Medelantal medarbetare % ökad nettoomsättning ++98% ökning rörelseresultat 2 (55)

3 VD HAR ORDET Tillväxt under lönsamhet Under 2013 tog tillväxten ytterligare fart tack vare att många nya kunder valde våra välutvecklade produkter och tjänster. Det känns bra att vi nu får kvittot på många års hårt arbete med att bygga en koncern med nischade dotterbolag. Återigen levererar vi fyra kvartal med positiva siffror och det är rekord i både omsättning och resultat sedan vi skapade koncernen Vi upplever en bra efterfrågan på våra produkter och tjänster i samtliga dotterbolag. Även om konkurrensen är fortsatt tuff har både Avensia och Mashie tagit marknadsledande positioner inom vissa områden i Sverige. Dotterbolag Under året har Avensia haft en stark utveckling och vuxit med 39% jämfört med föregående år. Tillväxten beror både på marknadsutvecklingen, men också på att vi har ett mycket bra erbjudande och nöjda kunder. Inför 2014 är det viktigt att fortsätta att utveckla våra kunders verksamheter genom att erbjuda de möjligheter som e-handeln ger. Konsumenterna vill exempelvis kunna utforska utbudet och handla när och var de önskar, vilket ställer krav på en mobilanpassad e-handelssajt. Det gäller att kunna hantera sociala medier som leder trafik till sajten, men även direktmarknadsföring och sökordsoptimering. För att kunderna ska komma tillbaka och handla igen behöver köpprocessen kännas trygg och enkel. Det är många krav på en bra e-handelssajt som skall ge en god köpupplevelse. Avensia har under många år byggt upp ett högt kunnande inom dessa områden. Force12 som ingår i segmentet Avensia har under året levererat goda resultat och vi har följt marknaden för att se hur vi skall fortsätta att utveckla verksamheten. Under 2014 tror bland annat Edtecheurope att investering i både kursproduktioner och lärplattformar kommer öka kraftigt i Europa. Mycket fokus ligger på att få eleverna mer engagerade i utbildningsmiljön och det kan exempelvis vara genom stöd för mobila enheter eller olika sociala funktioner. Ett ökat inslag av video i kursproduktionerna är en tydlig trend och även möjlighet att ge synpunkter på och rätta varandras arbeten. Företag och organisationer ser idag tydligare effektiviseringar och kostnadsbesparingar, då deras personal ständigt måste vidareutbildas. För att möta dessa möjligheter har Grade under första halvåret investerat mycket i produktutveckling kring plattformen LUVIT. Denna nya funktionalitet har gett oss flera nya kunder och LUVIT är idag en mycket konkurrenskraftig produkt. Även utveckling av kursproduktioner har haft bra orderingång och beläggningen har varit god under framförallt andra halvåret. Mashie är idag marknadsledande i Sverige och har vidareutvecklat sina kunder inom kommuner, restauranger, fabrikanter och cateringföretagen. Vi har även börjat följa med några av kunderna ut på den nordiska marknaden. Utmaningen har varit att få rätt information om näringsvärden för de olika länderna och att benämningar stämmer för de olika språken. Vi har också fått många önskemål om ny funktionalitet och anpassningar av systemet, vilket har gjort att vi under året har förstärkt utvecklingsavdelningen. Ser fram emot 2014 Vi verkar inom spännande områden och innovationskraften i Norden är stor. Vi ser stora möjligheter att tillsammans utmana våra kunder och engagerade medarbetare för att hitta nya lösningar på möjligheter som dyker upp. Jag tror på en fortsatt tillväxt under lönsamhet av både nya kunder och medarbetare. Per Wargéus, VD och koncernchef på InXL innovation AB 3 (55)

4 INXL INNOVATION Koncernen InXL innovation bedriver försäljning, konsultation och produktutveckling av såväl egna som kunders IT-relaterade produkter, med sikte på internationell expansion. Koncernen, med ett 80-tal anställda i Lund, Helsingborg, Stockholm och Köpenhamn, består av följande fyra dotterbolag som levererar anpassade IT-system till kunder inom ett flertal branscher. AVENSIA Avensia är nordens ledande partner till Microsoft inom e-handel och har implementerat e-handelslösningar med Microsoft Commerce Server sedan version Avensia är experter på att konvertera besökare med hjälp av en design som leder användarna från start till mål i kundanpassade e-handelslösningar. Bolaget har sitt säte i Lund och Helsingborg, men öppnade under 2013 även ett kontor i Köpenhamn. Avensia är det största dotterbolaget i INXL och har en stark tillväxt med kunder som Bygghemma, Intersport, Byggmax, Procurator och Dustin. Avensias kunder finns inom B2B och B2C och är, eller har målet att bli, marknadsledande. GRADE Grade erbjuder kompletta e-learningslösningar i form av utbildningssystem, författarverktyg, enkätverktyg och en mängd konsulttjänster, som t.ex. utveckling av skräddarsydda e-learningkurser. E-learning har under de senaste åren blivit allt viktigare bl a för certifiering av anställda inom företag, men fortsätter även att växa inom traditionella utbildningar. Med Grades produkter erbjuds kompletta e-learninglösningar med hjälp av utbildningsplattformen LUVIT och författarverktyget Composer. Med kontor i Lund och Stockholm och kunder i ett flertal länder tillhör Grade de mer välkända och väletablerade e-learningbolagen i Norden. Kunder är bl a Lunds Universitet, Karolinska Universitetssjukhuset, Region Skåne, Campus Kristiania och utbildningskoncernen Pearson. FORCE 12 Force12 erbjuder expertkonsulter inom systemutveckling. Med erfarna medarbetare kan bolaget erbjuda konsulter med både djup teknisk kompetens och ett stort verksamhetskunnande. Konsulterna arbetar dels hos kunder men Force12 är även det dotterbolag i INXL, där nya idéer utvecklas och testas. Inom bolaget finns även ett antal produkter som har potential att lanseras på marknaden till en större kundgrupp. Bolaget vänder sig till produktutvecklande kunder i framförallt Sverige. MASHIE Mashie erbjuder ett tidsbesparande verksamhetssystem för all kostplanering inom restaurang och storhushåll. För att kostnader ska hållas nere och att portioner ska ha rätt näringsinnehåll använder Cateringfirmor och andra storkök Mashie. Mashie räknar ut portionernas kostnad och näringsinnehåll via de innehållsdeklarerade varorna från livsmedelsverket samt produkter från fabrikanternas databas DABAS. Mashie är ett av de ledande bolagen på området i Sverige och kundlistan består bl a av globala bolag som Sodexo, Fazer Amica, Eurest och en rad svenska kommuner. Affärsmodellen är att ta betalt per användare och mjukvaran är helt online baserad. 4 (55)

5 VISION OCH STRATEGIER Vision InXL innovations vision är att skapa och förädla ledande nischföretag med unika produkter och tjänster inom IT. Strategier Affärsidé InXL innovation skall med teknisk kompetens, verksamhetskunnande och entreprenörskap utveckla kundanpassade verksamhetslösningar som kan erbjudas till fler kunder. Under året har strategin reviderats av ledning och styrelsen. Den har mynnat ut i ett antal planer för de närmaste åren och övergripande är lönsamhet prioriterad framför tillväxt. Gemensamma strategier för koncernen är i korthet nedanstående områden: TILLVÄXT Genom att aktivt arbeta med idéer som passerar innovationsprocessen kommer nya produkter och tjänster fram. Dessa är viktiga för den framtida tillväxten och för att nå visionen om att hitta nya nischade dotterföretag med unika produkter/tjänster. Inom dotterbolagen eftersträvar vi en hög andel funktionsåtagande, där man levererar en komplett lösning som motsvarar kundernas krav. Dotterbolagens erbjudande består oftast av tjänster i form av projekt, programvaror med licensintäkter samt support- och underhållsavtal. Vi strävar efter att hitta löpande intäkter som efterhand bygger upp vår avtalsvolym. PARTNERSKAP Man kan inte vara bästa på allt. Med en partner som är marknadsledande inom sitt område, kan vi presentera ett helhetskoncept som ger ett bättre erbjudande till kunden. FÖRETAGSKULTUR OCH VARUMÄRKE Att låta varumärken och dotterbolag verka som enskilda bolag, då de har sin egen företagskultur och en kunskap om den egna marknaden och kundernas behov. Bolagsformen ger ett tydligt resultatansvar med både beslutskraft och ett ansvarstagande. Samtidigt kunna erbjuda de fördelar som finns att ingå i en koncern i form av ett omfattande nätverk av personer med olika kompetenser. Varumärkena skall vara laddat med kreativitet, innovation, affärsmannaskap och ansvar. KUNDER Fortsätta att utveckla, utmana och fördjupa relationerna med våra prioriterade kunder genom ett nära samarbete och anpassa oss till förändringar i deras behov. Bidra med strategisk rådgivning, utveckla och leverera skräddarsydda verksamhetslösningar, som ofta leder till ett förvaltningsansvar av kundernas IT-system. Försäljningen bygger på långsiktighet, personlighet, ärlighet och ett ömsesidigt förtroende. MEDARBETARE Kunderna önskar att anlita ett kunskapsföretag och det är medarbetarna och deras kompetens som är den viktigaste resursen. Med fokusering skapas en bättre medarbetarnöjdhet som i sin tur skapar möjligheten att attrahera ytterligare skickliga medarbetare. 5 (55)

6 DETTA ÄR INXL INNOVATION Förnyelse InXL innovations vision är att skapa framgångsrika nischföretag med unika tjänster/produkter inom IT. Till vår hjälp har vi tagit fram en enkel och flexibel iterativ innovationsprocess. Ordet innovation kommer från latinet innovare och betyder närmast förnyelse. En innovation är resultatet av en innovationsprocess, men behöver inte vara ett föremål. Den kan lika gärna vara en nyskapande tjänst eller ett nytt sätt att göra någonting. För InXL är en innovation lika med en förverkligad idé som människor faktiskt använder. Innovationsprocessen börjar med en idé och som i bästa fall slutar med en nyutvecklad tjänst eller produkt. I praktiken är denna process mycket sällan linjär utan oftast interaktiv. De flesta innovationer uppstår genom lärandeprocesser, där en mängd olika aktörer är inblandade på olika sätt. Det kan vara en kund, entreprenör eller anställd som kommer upp med en ny idé på en lösning eller förbättring av ett system eller teknologi. Idag är det i princip omöjligt för ett enskilt företag att ha alla nödvändiga kompetenser inom organisationen. Därför är samarbeten med utomstående aktörer som företag, högskola/universitet och enskilda individer viktiga. InXL har dock några grundläggande kompetenser som är viktiga för att kunna ta fram en ny innovation: Teknisk kompetens Utveckling och projektleveranser sker med en iterativ modell. Det innebär täta avstämningar och leveranser för att användaren skall kunna följa det framåtskridande projektet. De anställda uppmanas att följa den utveckling som sker på IT-marknaden, för att där det passar föra in rätt teknologi i ett nytt system. Verksamhetskunnande InXL utvecklar gärna verksamhetssystem som är hjärtat i kundernas affär. De anställda har förmågan och intresset att sätta sig in i och förstå kundernas organisation och utmaningar. De har dessutom erfarenhet från arbete med kunder från olika branscher och har oftast kommit djupt in i deras verksamhet. Entreprenörskap Entreprenörskap kan definieras som förmågan att identifiera möjligheter och skapa resurser för att ta tillvara dessa möjligheter. Förutom det måste man våga ta en övervägd risk för att lyckas. 6 (55)

7 AVENSIA AB DOTTERBOLAG E-handel för marknadsledare Avensia är ett av Nordens främsta expertföretag inom e-handelslösningar. Bolaget levererar kompletta e-handelssystem till kunder med höga ambitioner och höga krav på sin e-handel. Marknad och kunder Avensias marknad består av Europabaserade företag inom alla branscher från sport och mode till tillverkningsindustri. Kunderna arbetar med försäljning till konsumenter eller företag, och ofta en kombination av dessa. Gemensamt för kunderna är att de har en hög ambition med sin e-handel och är eller aspirerar på att vara marknadsledare i sin bransch. Denna önskan att erbjuda slutkunderna bästa möjliga köpupplevelse är ofta kopplad till en hög operativ ambition, vilket innebär att ett e-handelssystem i stor utsträckning måste vara integrerat med system för betalning, lager, logistik och bokföring. I själva webbutiken kräver kunderna bästa möjliga slutkundupplevelse. Kraven på användargränssnitt och prestanda är mycket höga, och slutkunderna förväntar sig en individuell köpupplevelse. Varje besökare på Avensias kunders webbsajter möts av individuellt anpassad information, unika erbjudanden och relevanta produktexponeringar. En stor andel av Avensias kunder har försäljning i flera kanaler, där webbförsäljning kombineras med fysiska butiker, telefonförsäljning, kataloger med mera. Mobil e-handel är en självklarhet i det segment Avensia är verksamt i. Affärsmodell Avensia levererar e-handelslösningar baserade på Avensia Commerce Server, EPiServer genom den egna paketeringen EPICS, eller Microsoft Dynamics AX, beroende på kundernas behov och förutsättningar. Eftersom kunderna ställer stora krav på skräddarsydd slutkundsupplevelse består större delen av Avensias verksamhet av tjänsteförsäljning kring design, utveckling och optimering av e-handelslösningarna. En e-handelslösning har normalt en livslängd mellan 5 och 10 år beroende på bransch och på om den vänder sig till konsumenter eller företagsförsäljning. Under denna tid behöver den vidareutvecklas och optimeras och detta innebär att Avensia har en betydande del av sin verksamhet i eftermarknad mot befintliga kunder. Detta borgar för stabila inkomster över tid och möjliggör en hög beläggning på bolagets konsulter. Året som gick 2013 var ett starkt år för e-handeln. Enligt e-barometern växte detaljhandeln i helhet med 1,9 procent, medan e-handeln ökade med 17 procent. Konsumenterna ställer nu höga krav på mobilanpassning och integration mellan digitala- och fysiska kanaler, vilket har fått detaljisterna att investera i stora e-handelssatsningar. Då även e-handeln mellan företag blivit allt mer påtaglig har marknadens efterfrågan varit stor. Avensia har expanderat kraftigt och tagit marknadsandelar både i Sverige och delar av Europa. Med en fortsatt stark tillväxt i Norden, genom ett nytt kontor i Helsingborg och ett dotterbolag i Danmark, tog Avensia ännu ett steg mot den internationella scenen. Segmentets (segmentet inkluderar Force12) omsättning ökade med 39 procent under året, där Avensia stod för merparten och ett stort fokus har lagts ned på att lägga grunden för en bättre lönsamhet. E-handeln befinner sig i en tillväxtfas och spås en fortsatt kraftig expansion under Detaljhandeln kommer att lägga stora investeringar på att förenkla konsumenternas resa mellan köpkanalerna och e-handeln mellan företag är fortfarande omogen. 7 (55)

8 AVENSIA AB MEDARBETARE Vi har kul på jobbet Systemutvecklare på Avensia innebär mycket ansvar. Resultatet av ett e-handelsprojekt kan innebära vinna eller försvinna för våra kunder Mattias arbetar som systemutvecklare på Avensia. Då e-handel är en av Mattias största passioner och något han har lång erfarenhet av är jobbet som klippt och skuret för honom. Efter att ha arbetat på Avensia i ett år har han redan varit inblandad i ett flertal e-handelsprojekt för företag som Lyko Hair, Intersport och Apotek Hjärtat. Där har han fått ta stort ansvar inom allt mellan kundkontakt till definition av hur sajterna ska fungera. - Det är mycket frihet under ansvar. Jag får vara inblandad i alla stegen i utvecklingsprocessen och påverka projekten. Det är kul eftersom kunderna är stora och då blir det extra tydligt hur varje projekt är unikt och har specifika krav och utmaningar, förklarar Mattias. Rollen kräver spetskunskap inom e-handel och Mattias har jobbat hårt med att sätta sig in i de system Avensia arbetar med. Då branschen hela tiden utvecklas är det viktigt att ha ett stort intresse av att hela tiden lära sig mer. Det har varit en hittills händelserik resa och idag är Mattias en av de 10 första i världen att klara certifieringen av EPiServer Commerce. Det bästa med att arbeta på Avensia är enligt Mattias möjligheten att utvecklas, samt att kunna påverka mycket på egen hand. - Vi har kul på jobbet. Jag tror att det viktigaste receptet för framgång ligger i att tycka om vad du gör. Vi har en mycket bra sammanhållning på jobbet och trots att vi arbetar i olika projekt hjälper vi alltid varandra när det behövs. Den ambition och e-handelskunskap som finns hos Avensia gör att jag hela tiden blir inspirerad till att utvecklas och lära mig mer, berättar Mattias. 8 (55)

9 AVENSIA AB KUNDCASE Det ska vara enkelt att e-handla Byggmax har förstått vikten av en stark e-handel. Ambitionen att hela tiden vara bäst fick företaget att byta ut sin tidigare prisade sajt för att satsa ännu mer på kundupplevelsen. Uppgiften innefattade att skapa en multikanallösning där sidan skulle anpassas för självoptimering och personifiering. Sajten byggdes på plattformen Avensia Commerce Server och fullständigades med ett PIM-system samt sök- och relevansmotorn e-sales från Apptus. - Det har varit ett väldigt spännande projekt för Avensia att skapa en ny sajt till Byggmax som med sin gamla sajt precis vunnit utmärkelsen Sveriges bästa e-handelslösning. Det känns väldigt bra att vi tagit konverteringsnivåer och svarstider till helt nya nivåer med den nya sajten., säger Jörgen Bertilsson, vvd Avensia. Förutom att både CMS och commerce-delen var nytt lades stor kraft på personifiering, kampanjhantering och sökfunktionen. Ett stort arbete lades på produkthanteringssystemet som möjliggjorde ett bredare sortiment med filtreringsfunktioner. Det skapades även ett nytt orderhanteringssystem. - E-handel är ju idag mer och mer integrerad med de fysiska butikerna och det är därför också viktigt att köpupplevelsen drar nytta av de erfarenheter vi har från den fysiska butiken. Att det är enkelt att hitta tillbaka till produkter kunden tidigare tittat på och att kunden precis som i godishyllan vid kassorna får förslag på andra varor den kan tänka sig men inte visste att den behövde., menar Mia Kamlén. Fyra frågor till Mia Kamlén, Webbchef på Byggmax Hur upplever du den nya siten? Den är väldigt snabb. Framförallt i mobilen. Checkout har förbättrats genom att minska antalet steg till köp, samt att det har blivit enklare och snabbare för kunder att fylla i sina uppgifter. Hur tycker Du att samarbetet med Avensia varit? Det har fungerat väldigt bra. Vi har haft en öppen och kreativ dialog under hela projektet både med utvecklare, projektledare och ansvariga chefer på Avensia. De har alltid varit väldigt lösningsorienterade och tillmötesgående. Genom att Avensia i vissa fall ifrågasatt våra idéer har vi tillsammans kunnat komma upp med ännu bättre lösningar. Sajten har nyligen haft release. Kan man trots det se några direkta resultat? Vi har fått en genomsnittligt ökad konverteringsgrad med 25%, med toppar på 165%. Försäljningen i mobila kanaler har ökat kraftigt med 119% för mobiler och 191% för surfplattor. Sajten är nu dessutom 6 gånger snabbare än tidigare. Om Byggmax Byggmax är en byggvarukedja som startade 1993 i Täby. De säljer varor för bygg, renovering och inredning till både hemmafixare och proffs. Kedjan har över 100 varuhus i Norden, varav 68 finns i Sverige. Deras e-handelssajter byggmax. se, byggmax.no och byggmax.fi erbjuder utöver de fysiska butikernas slimmade sortiment ytterligare 1000-tals byggvaror som går att beställa med hemkörning. De har idag ca 600 anställda. Bakgrund Byggmax.se blev 2012 framröstad som årets e-handelssajt av Internetworld. Med en stark ambition att satsa ännu mer på e-handeln och ytterligare bredda e- handelssortimentet räckte dock inte den befintliga plattformen till. Framförallt ville Byggmax göra den bättre i mobila kanaler, göra det lättare för kunderna att hitta rätt byggvaror, samt minska den interna administrativa delen. Efter att ha undersökt ett flertal olika alternativ föll valet av e-handelsleverantör på Avensia. - Vi gillade best of breed-tänket, att plocka ihop de bästa komponenterna för den bästa lösningen. Vi fick stort förtroende för Avensia, som hade störst kompetens inom e-handel och som förstod våra behov och förutsättningar, förklarar Mia Kamlén, Webbchef på Byggmax. Vilken var den största utmaningen med projektet? För oss internt var den stora utmaningen implementation av PIM-system då det totalt ändrade vårt arbetssätt, men för själva projektet var det att hålla uppe tempo, samtidigt som kvalitén skulle hållas på en hög nivå. För att lyckas med detta krävdes väldigt bra och tydlig kommunikation. 9 (55)

10 FORCE 12 DOTTERBOLAG Kundfokus genom konsultfokus Force12 är ett konsultföretag som samlar specialister inom tekniskt och administrativt inriktad mjukvaruutveckling. Bolaget levererar kvalificerade tjänster utförda av mycket erfaren och kunnig personal. Marknad och kunder Köparna av tekniska och administrativa konsulttjänster inom mjukvaruutveckling återfinns främst bland produktutvecklande företag, exempelvis inom telekom eller automation, men även i offentliga organisationer. Force12 vänder sig främst till segmentet strax under de allra största inköparna. Där de största köparna, såsom mobilutvecklare eller landsting, har en väldigt utpräglad volymupphandling värderar man i mellansegment den individuella skickligheten och erfarenheten högre. Man vet att skillnaden i produktivitet mellan en erfaren utvecklare och en oerfaren kan vara väsentligt högre än skillnaden i timpris och därför är inte priskänsligheten lika stor. Konsulttjänster utförs oftast i kundens lokaler därmed är Force12s marknad främst koncentrerad till Öresundsregionen. Affärsmodell Force12 är ett konsultföretag vars huvudsakliga strategi är att lyfta fram och förstärka konsulterna för att därigenom kunna leverara bästa nytta för kunderna. Vi rekryterar uteslutande erfarna konsulter som i hög grad säljer sig själva och hanterar sina kundkontakter. Vår huvuduppgift är därmed att se till att konsulterna har alla förutsättningar att göra ett bra arbete åt våra kunder. Force12 har valt att strategiskt stå utanför ramavtalsupphandlingar vilka är vanliga i branschen. Istället bygger vi upp långa kundrelationer genom att erbjuda branschens främsta specialister och utvecklare. Vi upplever att volymupphandlingen av konsulttjänster lämnat en relativt stor nisch öppen för de konsulter som kan hjälpa kunder som uppskattar den produktivitet och kvalitet man kan uppnå med erfarna konsulter. Denna verksamhet är också mindre konkurrensutsatt från offshore-lösningar vilket ytterligare minskar pris- och marginalpress. Året som gick Konsultbranschen i Skåne har under flera år varit pressad av ST-Ericssons och Sonys nerdragningar samt en offentlig sektor under besparingstryck. Kundernas problem har lett till en kraftig förskjutning i både tillgång och efterfrågan av konsulttjänster inom mjukvaruutveckling. Under 2013 har dock bolag som Qliktech och Axis klivit fram och vuxit sig allt viktigare som köpare vilket, om utvecklingen fortsätter, kan tyda på ljusare tider för specialistkonsulter framåt. För Force12 har 2013 inneburit en minskande volym, även om lönsamheten även detta år varit god. Vi är övertygade att vår affärsmodell är bärkraftig och att vi är rätt positionerade när konsultköpen vänder uppåt igen. 10 (55)

11 GRADE DOTTERBOLAG Skalbara & flexibla e-learninglösningar Grade erbjuder kompletta e-learninglösningar i form av utbildningsplattformen LUVIT LMS och genom utveckling av skräddarsydda e-learningupplevelser. Med kontor i Lund och Stockholm, och kunder i ett flertal länder tillhör Grade de mer välkända och väletablerade e-learningbolagen i Norden. Våra värdeord - Engagemang. Vi älskar e-learning och har sett vilka förändringar bra och genomtänkta e-learningssatsningar ger. Genom detta blir ofta våra kunder hjältar i sina egna organisationer. Vi drivs av att skapa nya hjältar. - Omtanke. Vi vill ha långa relationer med våra kunder och agerar därefter. Vi har många kunder som med stor framgång har använt våra produkter och tjänster i över tio år. - Kompetens. Grade startade 1995, så nästa år fyller bolaget 20 år. Många av medarbetarna har arbetat länge på Grade och genom detta byggt upp en gedigen erfarenhet om vad som fungerar inom e-learning. Mixen av erfarna och utbildade pedagoger, tekniker och producenter ger Grade möjligheten att erbjuda ett helhetsåtagande. Viktiga händelser under Vi har lanserat LUVIT LMS version fem. I denna release lanserades bl.a. inbyggda författarverktyget LUVIT Composer vilket har blivit en succé. - Vi har genom olika nya APIer förbättrat möjligheten till skräddarsydda e-learningupplevelser, baserat på utbildningsplattformen LUVIT LMS. - Lyckad implementering av LUVIT LMS till Region Skåne. - Vunnen upphandling i stor konkurrens av Norra regionens landsting att skapa en gedigen och omfattande e-learninglösning om Palliativ vård. Utbildningen bygger på statens riktlinjer och Grade har upphovsrätten till utbildningen. - Vi har bytt verktyg till vår helpdesk så vårt Customer Success Team har möjlighet att ge ännu bättre hjälp och support. Kunder Grade fördjupade samarbetet med många befintliga kunder och exempel på nya kunder under 2013 är: Nederman Region Gotland Swedish Match Luleå kommun Friends Arena Grade hade både en ökad omsättning och förbättrat rörelseresultat under 2013 jämfört med tidigare år. 11 (55)

12 GRADE MEDARBETARE Grade växer Vi på Grade har under en längre tid haft hög efterfrågan på våra skräddarsydda utbildningar, och jobbar just nu med många spännande projekt. Vi är glada att välkomna två nya medarbetare till Grade, som ingår i vårt välrenommerade kursproduktionsteam. Flertalet av kunderna är stora och världsledande inom sina områden. Det ställer höga krav på Grade som leverantör. Detta är såväl utmanande som spännande. Grades utbildningslösningar hjälper dem att förbättras och utvecklas ytterligare. Ebba Hedman - gjorde sin praktik hos oss, och med flera nöjda kunder i bagaget är hon nu anställd som manusförfattare och pedagog hos Grade med fokus på verklighetsnära utbildningar. - Jag är utbildad utbildningsproducent inom e-learning hos Medieinstitutet. Jag har tidigare arbetat som journalist och kommunikatör och har lång erfarenhet av att skriva kärnfulla, intresseväckande texter. Jag tror på att utforma e-utbildningar med hög pedagogisk interaktivitet. Peter Lavesson - hittade också till Grade under sina studier till utbildningsproducent på Medieinstitutet. Vi är glada att nu ha honom som producent i vårt kursproduktionsteam, med film som fokusområde. - Jag har ett stort intresse för film, foto, animation och grafik vilket så här långt varit den del av kursproduktionen jag bidragit mest till. Att försöka hitta nyckeln till vad som är bra pedagogik är en otroligt utmanade uppgift som jag verkligen uppskattar att få jobba med. Tidigare har jag arbetat med att producera och att distribuera film för bio, video och webben. Välkomna, Ebba och Peter! 12 (55)

13 GRADE KUNDCASE Palliativ vård Grade har i samarbete med Regionalt Cancercentrum Norr tagit fram en e-learningutbildning i palliativ vård, vilken distribueras via LUVIT LMS till anställda inom vården. Om utbildning Syftet med utbildningen är att sprida kunskap och ge möjlighet till fortbildning på bred front i allmän palliativ vård, det vill säga vård i livets slutskede. Utbildningen riktar sig till läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, hemtjänstpersonal, personliga assistenter och paramedicinskt personal. Initiativet till utbildningen har tagits av Norra regionens palliativa samrådsgrupp i samarbete med Regionalt Cancercentrum Norr. Beslut om att fortbildning i allmän palliativ vård ska erbjudas har tagits av landstingsledningarna i samtliga fyra Norrlandslän. Målet är att ge en gemensam grund för ett gott omhändertagande i god vård i livets slutskede oavsett diagnos eller var patienten vårdas. Utbildningen bygger på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för palliativ vård. Grade har tillsammans med Norra regionens samrådsgrupp bearbetat de nationella riktlinjerna och landat i fem kapitel som vardera kommer att ta ungefär en timme att genomföra. Utbildningen varvar bildspel och speaker med filmsekvenser, övningar och reflektionsfrågor. Genom utbildningen kommer vår mentor, sjuksyster Katarina Sedig, att dela med sig av sina erfarenheter efter många års arbete inom området. Utbildningen kommer också att följa tre patientfall; Barbro med spridd bröstcancer, Sven som har Alzheimers sjukdom och Siv med långt framskriden KOL. Patientfallen är filmade scenarion där användarna får sätta sig in i patienternas och de anhörigas situation för att bättre kunna ta tills sig konkreta råd som utbildningen ger. - Att arbeta med ett så här tungt ämne är emotionellt svårt samtidigt som det är otroligt givande att få arbeta med denna professionella grupp som Norra regionens samrådsgrupp är. Döden berör oss alla och känns tryggt att veta att det finns mycket kunskap och profession inom området. Via den här utbildningen kan vi nu sprida denna breda kunskap till alla som arbetar inom området, säger Sara Kvarnängen som är projektledare för utbildningen på Grade. Utbildningen produceras i LUVIT Composer och kommer att vara tillgänglig både på dator och surfplatta. Uppföljning kommer att göras på personalgruppsnivå, läns- och regionnivå för att se hur många som genomgått utbildningen och en monitorering av den palliativa vårdens innehåll via svenska palliativregistret. 13 (55)

14 MASHIE DOTTERBOLAG Verksamhetssystem för professionell måltidsproduktion Mashie ger kontroll på näringsvärde och ekonomi. Mashie AB s affärsidé är att med starkt fokus på innovation/ nytänkande utveckla och sälja användarvänliga, internetbaserade verksamhetsstödjande lösningar för storskalig planering, produktion och distribution av måltider har varit ett mycket framgångsrikt år. Omsättningen har ökat med nästan 13 procent till 12,6 MKR (11,2 MKR 2012) och med ett starkt rörelseresultat. Mashie-systemet är moduluppbyggt med funktioner för alla roller inom den aktuella organisationen och just den information som behövs. Exempel på funktioner är näringsberäkning, matsedelsplanering, produktionsplanering och produktionslogistik för storkök, menyplanering och efterkalkylering/lönsamhetsanalys för restauranger samt ett analysverktyg för dietister. Mashie har idag mer än användare fördelade på ca 400 organisationer, varav över 100 kommuner i Sverige. För organisationer som arbetar med kostplanering, näringsberäkning, måltidsproduktion, inköp och leveranser av mat, är Mashie ett verksamhetskritiskt system. Typiska Mashie-användare är: Kostchefer / verksamhetschefer Kökspersonal Restaurangutbildningar Cateringkedjor Livsmedelsfabrikanter / produktchefer Användarstyrd utveckling Mashie skall alltid ligga i frontlinjen när det gäller användarvänlighet, tillgänglighet, kvalitet och kundnytta. Därför utvecklas Mashie enligt modern sk. Agil metodik, där funktionaliteten till mycket stor del styrs av användarna, via användarforum och intressegrupper. Att alltid lyssna på användarna är en självklarhet i produktutvecklingen. Eftersom Mashie är web-/internetbaserat finns det stora möjligheter att, med senaste tekniken, integrera systemet med andra system på Internet, t.ex. olika communities, Facebook etc. Finessen är att de avancerade funktioner som utvecklats av Mashie under många år, bland annat för recept, näringsberäkning etc. kan återanvändas i nya lösningar. Mashiesystemet utgör dock fortfarande basen, där databas och logik finns. Matsedlarna kan göras publika genom en funktion för webbpublicering av matsedlar från Mashie där t.ex. föräldrar i en kommun kan se veckans skolmatsedel på kommunens hemsida eller i Mashies matsedelsapp för iphone och Android-telefoner. Publiceringen görs automatiskt, dvs. helt utan merarbete för kökspersonalen. 14 (55)

15 MASHIE DOTTERBOLAG En speciell modul i Mashie-systemet möjliggör central styrning och uppföljning inom en större organisation, vilket används av bl.a. stora cateringkedjor. Via central planering skickas näringsriktiga och godkända matsedlar ner till de enskilda restaurangerna som ingår i koncernen. En summerad uppföljning av hur mycket som är producerat, sålt och hur stort svinnet är görs sedan på central nivå. Mashie vidareutvecklas också kontinuerligt för att tillgodose nya krav och önskemål som uppkommer. En av de senaste funktionerna är en kvalitetsanalysmodul, där kostverksamhetens kvalitetsmål kan följas upp och analyseras. Receptpresentation För många fabrikanter används Mashie i deras provköksverksamhet för receptframtagning, näringsberäkning och skapande av matsedelsförslag. Med en funktion i Mashie kan fabrikanten publicera recept och matsedelsförslag till andra användare internt i Mashie. På så sätt når fabrikanten ut med sina produkter samtidigt som Mashie-användaren får hjälp genom färdigplanerade, näringsriktiga matsedlar och temaveckor. För att fabrikanten på ett enkelt och smidigt sätt skall kunna hantera alla sina recept i Mashie och distribuera även till externa intressenter, finns en funktion i Mashie för att kunna administrera och publicera recept till en fördefinierad webbplats. Detta innebär att recept blir tillgängliga på t.ex. fabrikantens webbplats och är sökbara och skalbara enbart genom ett klick i Mashie. Receptet presenteras i ett format som följer webbplatsens stilmall. Exempel på Mashie-användare inom denna kategori är Findus, Procordia, Lantmännen och Arla storkök. Marknad och framtid Mashie har en stabil kundbas, men utmaningen ligger i att befästa och utöka kundbasen trots en nischad och relativt begränsad marknad. Mashie konkurrerar på en hemmamarknad med mycket tydlig konkurrens och ett fåtal aktörer. Men större krav på kost- och kostnadskontroll på måltidsverksamheterna samt det allmänt stora intresset och medvetenheten för bra mat gör att framtiden ses an med stor tillförsikt. Breddning av produktens funktionalitet, samt satsning på bl.a. den Nordiska marknaden ligger i pipen framöver. Utan Mashie hade vi inte kommit så långt med näringsvärdesberäknade matsedlar. Och dessutom kan vi ge en ökad service i skolrestaurangerna, säger Monika Rolandsson, Åre kommun. 15 (55)

16 MASHIE MEDARBETARE Alla på Mashie får ta stort eget ansvar Sofia Dekker jobbar som regionansvarig på Mashie AB, vilket innebär att hon ansvarar för att hitta nya affärsmöjligheter samt bygga och vårda relationerna med kunderna. Att jobba på Mashie är verkligen ett roligt och stimulerande jobb. Det händer saker hela tiden och ingen dag är den andra lik. Det roligaste med att jobba här är att träffa alla kunder. De är alla olika men kan ändå använda sig av Mashie eftersom man bygger upp systemet på sitt sätt. Min uppgift är att se till så att våra kunder får ut mesta möjliga av Mashie. En annan stor utmaning för oss som jobbar på Mashie är att prioritera utvecklingen på bästa sätt. Alla kunder har önskemål och alla går inte att uppfylla på en gång även om Mashie utvecklas hela tiden. Här gäller det att hänga med så man vet vad som hänt innan kunden. På Mashie får man som anställd ta stort eget ansvar. Jag styr mina egna arbetsdagar och har stort eget handlingsutrymme. Samtidigt finns det alltid någon att ringa om man behöver stöd. Vi har otroligt roligt ihop på Mashie. Många skratt blir det när vi väl träffas. Detta betyder naturligtvis enormt mycket för sammanhållningen i företaget. 16 (55)

17 MASHIE KUNDCASE Staffanstorp har en effektiv kostverksamhet Mashie hjälper oss dagligen i vår strävan efter ständiga förbättringar. Magnus Malm, Kostutvecklare Staffanstorps kommun. När vi 2010 beslöt oss för att satsa på ett kostdatasystem så var valet inte svårt, det fanns bara ett system som täckte behoven som vi hade, säger Magnus Malm, Kostutvecklare på Staffanstorps kommun. Bland annat ville vi ha ett system som var helt Internetbaserat, så att vi kan jobba effektivt var vi än befinner oss. Grundtanken var att kvalitetssäkra vår verksamhet genom att bygga upp en digital receptbank och näringsberäkna allt vi serverar. Men samtidigt visste vi att ett sådant jobb är stort och tidskrävande, och därför vore det dumt att inte ta tillvara på så många synergieffekter som möjligt, fortsätter Magnus. Vi såg möjligheterna att utnyttja Mashie fullt ut som det verksamhetssystem det är, för att effektivisera vårt arbete i alla led. Det gäller allt från inventering, planering av matsedlar, inköp, produktion och utleveranser till kommunikationen med matgästerna via appar, hemsidor, enkäter mm. Och idag hjälper detta verksamhetssystem oss dagligen i vår strävan efter ständiga förbättringar. Dessutom har det visat sig att Mashie är en väldigt lyhörd leverantör och samarbetspartner. Mashies förmåga att lyssna på kundernas önskemål, förstå deras behov och att planera sin vidareutveckling av systemet därefter är något som vi ser mycket positivt på. Om Staffanstorps kommun Staffanstorps kommun föddes för ca 60 år sedan genom en sammanslagning av tolv småkommuner/socknar i sydvästra Skåne och hade vid starten 5771 invånare. Idag har Staffanstorps kommun vuxit till cirka invånare. Sett till befolkningsstrukturen är Staffanstorps kommun en förhållandevis ung kommun: ca 26 % av kommuninvånarna är under 18 år, vilket innebär att kommunen har störst andel invånare under 18 år i Skåne. Likaså har Staffanstorps kommun den minsta andelen av de skånska kommunerna med personer som är 80 år eller äldre - knappt 3 %. Andelen av samtliga skåningar som är 80 år eller äldre är omkring 5,5 %. Kommunens yta är en dryg kvadratmil. Kostsektionens uppdrag Staffanstorps kommuns kostsektion skall producera och servera goda, näringsriktiga och kostnadseffektiva måltider (frukost, lunch, mellanmål) till alla gäster på de kommunala förskolorna och skolorna. Antal portioner per dag är (55)

18 INXL INNOVATION STYRELSE Styrelseordförande Anders Cedervall (född 1950) Konsult och executive coach åt chefer. Styrelseledamot sedan Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Fire Safety Design AB. Aktieinnehav: Ledamöter Niklas Johnsson (född 1964) Services Director Microsoft Sverige AB. Styrelseledamot sedan Aktieinnehav: 0 Per Wargéus (född 1961) VD för InXL innovation AB. Styrelseledamot sedan Övriga styrelseuppdag: Styrelseledamot i DataHalland AB, Qulminera AB samt Valid Asset Management i Skåne AB. Aktieinnehav: Monika Dagberg (född 1969) E-handelschef Granngården AB. Styrelseledamot sedan Övriga styrelseuppdrag: EcomPartner Nordic AB och Elprogram Konsulterande Ingenjörsbyrå AB. Aktieinnehav: 0 Anders Wehtje (född 1964) Styrelseledamot sedan Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i NSP Holding AB (publ)., Investment AB Kupand, AB Nordsidan, Long Term AB, Anders Wehtje Invest AB samt Tanganyika Property Group AB Aktieinnehav: (57)

19 INXL INNOVATION KONCERN- LEDNING 2013 Per Wargéus (född 1961) VD Per har studerat Elektroteknik vid Lunds Tekniska Högskola och har även läst företagsekonomi vid Ekonomihögskolan i Lund. Per är entreprenör som sedan 1987 grundat flera företag inom IT-branschen, bland annat Factum Data AB, Martinsson Informationssystem AB, Provisio AB och nu senast inxl innovation AB. Per arbetar aktivt med frågor som rör ny teknik, försäljning, strategi, lednings- och styrelsefrågor. Aktieinnehav: VD DOTTERBOLAG 2013 Avensia AB, Force12 AB Robin Gustafsson (född 1972) VD Robin har läst till civilingenjör V vid LTH med inriktning mot hållfasthetslära, numerisk analys,programmering och tillämpad matematik. Har tidigare varit verksam på Prevas som utvecklare, projektledareoch avdelningschef var han en av grundarna till Avensia och arbetade huvudsakligen som konsult inom mjukvaruutveckling och projektledning, men satt även i ledningsgrupp, styrelse och andra uppdrag inom koncernen. Var under en kort tid VD för dotterbolaget Mashie AB tog Robin en tjänst som produktutvecklingschef på Scalado. Aktieinnehav: Mashie AB Jörgen Brandt (född 1961) VD Jörgen har läst till civilingenjör Elektroteknik vid LTH Efter examen arbetade Jörgen 11 år på Beijer Electronics i roller som mjukvaruutvecklare, projektledare, utvecklings- och avdelningsansvarig för Systemteknik blev Jörgen försäljningschef på Prevas regionkontor i Malmö var han en av grundarna till Avensia och arbetade som försäljningsansvarig och vice VD med plats i ledningsgruppen och styrelsen. Jörgen har varit aktiv med strategifrågor, försäljning och marknadsföring kring Mashie sedan starten 2001 och tog över som VD för dotterbolaget Aktieinnehav: Grade AB Rickard Nygren (född 1975) VD Rickard har läst Matematik och datavetenskap på Växjö Universitet och har arbetat i olika roller i IT-branschen i över 15 år. Har tidigare varit verksam som bl.a. Innovation Manager och produktchef. Rickard är certifierad både inom utveckling med Microsoft produkter och inom projektledning med agila utvecklingsmetoder. Aktieinnehav: (57)

20 Förvaltningsberättelse Styrelsen och VD för InXL innovation AB (publ) organisationsnummer med säte i Lund, Skåne län får härmed avge årsredovisning avseende räkenskapsåret Allmänt InXL avslutar året positivt med den hittills högsta omsättningen, såväl för ett enskilt kvartal som helåret. En stark utveckling för koncernen gav en omsättning på 23,8 (16,3) MKR för kvartal fyra, vilket motsvarar en tillväxt på 46 %. Dotterbolagen upplever fortsatt en stor efterfrågan på sina produkter och tjänster. Avensia har under kvartal fyra en tillväxt jämfört med föregående år på 63 %, Grade på 25 % och Mashie på 10 %. Tillväxten har kommit av vårt fokus på att förändra vårt erbjudande mot områden där vi sett en tydlig tillväxt. En strategi har också varit att öka andelen återkommande intäkter i form av egna produkter, support- och underhållsavtal. Jämfört med 2012 har vi 2013 ökat återkommande intäkter med 40 % från 14,5 MKR till 20,3 MKR. När vi ser tillbaka på 2013 har vi visat en förmåga att växa under lönsamhet och vi har skapat starka resultat för våra kunder och aktieägare. Vi har stärkt balansräkningen och ökat vår soliditet. Mot bakgrund av det föreslår styrelsen en höjd utdelning till 7 öre per aktie. Den föreslagna utdelningen är därmed högre än InXL s utdelningspolicy, vilket styrelsen finner befogat med tanke på bolagets utveckling och nuvarande ställning. Under året har koncernen fått förtroende att utveckla samarbeten med ett antal framåtriktade kunder som till exempel Byggmax, Procurator, Region Skåne, Schneider Electric och Sodexo. Avensia har också lyckats med att etablera sig och få nya kunder i Danmark. Även Norge är en marknad som ökar för alla våra dotterbolag. Många av de affärer vi tagit hem i slutet på året är projekt som kommer att levereras och faktureras under första och andra kvartalet Med den orderstocken ser vi fram emot det kommande verksamhetsåret Försäljning och resultat Omsättningen för koncernen uppgick till 79,5 MKR (62,3). Omsättningen i moderbolaget uppgick till 5,4 MKR (11,0). Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 5,7 MKR (2,9) och för moderbolaget till 0,4 MKR (-1,0). Resultat efter skatt för koncernen uppgick till 6,9 MKR (3,6) och för moderbolaget till 0,2 MKR (-1,3). Resultat per aktie för koncernen uppgick till 0,20 SEK (0,10) och för moderbolaget till 0,01 SEK (-0,04).. 20 (55)

Fokus ger fortsatt stark tillväxt

Fokus ger fortsatt stark tillväxt Delårsrapport januari - mars 2014 Fokus ger fortsatt stark tillväxt Nyckeltal januari mars 2014 Omsättning 26,4 (16,0) MKR Rörelsemarginal 9,5 (1,4) procent Rörelseresultat 2,5 (0,2) MKR Kassaflöde 5,1

Läs mer

Stark tillväxt och förslag på ökad utdelning

Stark tillväxt och förslag på ökad utdelning Bokslutskommuniké januari - december 2013 Stark tillväxt och förslag på ökad utdelning Nyckeltal oktober december 2013 Omsättning 23,8 (16,3) MKR Rörelsemarginal 3,2 (0,5) procent Rörelseresultat 0,8 (0,1)

Läs mer

InXL innovation AB. Delårsrapport. januari - juni 2012

InXL innovation AB. Delårsrapport. januari - juni 2012 Delårsrapport januari - juni 2012 InXL innovation AB är moderbolag i en IT-koncern bestående av fyra dotterbolag. Avensia AB är experter på att konvertera besökare till köpare med hjälp av design som leder

Läs mer

Delårsrapport. januari - september 2011

Delårsrapport. januari - september 2011 Delårsrapport januari - september 2011 Avensia innovation AB är moderbolag i en IT-koncern bestående av tre dotterbolag. Avensia AB erbjuder kundanpassade applikationer som stödjer kundernas affärsprocesser

Läs mer

ÖKAD OMSÄTTNING OCH STARKT KASSAFLÖDE

ÖKAD OMSÄTTNING OCH STARKT KASSAFLÖDE Bokslutskommuniké januari - december 2012 ÖKAD OMSÄTTNING OCH STARKT KASSAFLÖDE Nyckeltal oktober december 2012 Omsättning 16,3 (15,6) MKR Rörelsemarginal 0,5 (neg) procent Rörelseresultat 0,1 (-0,5) MKR

Läs mer

Delårsrapport. januari - mars 2012

Delårsrapport. januari - mars 2012 Delårsrapport januari - mars 2012 Avensia innovation AB är moderbolag i en IT-koncern bestående av fyra dotterbolag. Avensia AB är experter på att konvertera besökare till köpare med hjälp av en design

Läs mer

Innehåll. Året i korthet. ++7% ökning medelantal medarbetare. ++33% ökad soliditet VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal

Innehåll. Året i korthet. ++7% ökning medelantal medarbetare. ++33% ökad soliditet VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal Årsredovisning 2012 VÄLKOMMEN TILL INXL Innehåll 3 VD har ordet 4 InXL innovation 5 Vision och strategier 6 Detta är InXL innovation Dotterbolag 7 Avensia 10 Grade 13 Force12 14 Mashie 17 Styrelse 18 Koncernledning

Läs mer

God tillväxt och stärkt lönsamhet

God tillväxt och stärkt lönsamhet Delårsrapport januari - juni 2013 God tillväxt och stärkt lönsamhet Nyckeltal april juni 2013 Omsättning 20,7 (16,7) MKR Rörelsemarginal 8,1 (3,6) procent Rörelseresultat 1,7 (0,6) MKR Kassaflöde 2,2 (-1,6)

Läs mer

INXL INNOVATION AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI DECEMBER 2014

INXL INNOVATION AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI DECEMBER 2014 Bokslutskommuniké januari december 214 1 Tillväxt, starkt kassaflöde och höjd utdelning Nyckeltal oktober december 214 Omsättning 3,6 (23,8) MKR Rörelsemarginal 3,5 (3,2) procent Rörelseresultat 1,1 (,8)

Läs mer

Delårsrapport. januari - mars 2011

Delårsrapport. januari - mars 2011 Delårsrapport januari - mars 2011 Avensia innovation AB är moderbolag i en IT-koncern bestående av tre dotterbolag. Avensia AB erbjuder kundanpassade applikationer som stödjer kundernas affärsprocesser

Läs mer

ÅRSSTÄMMA INNEHÅLL RAPPORTTILLFÄLLEN

ÅRSSTÄMMA INNEHÅLL RAPPORTTILLFÄLLEN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSSTÄMMA Årsstämma äger rum den 19 maj 2015 klockan 17.00 på InXLs kontor i Lund. Kallelse till årsstämma offentliggörs senast fyra veckor före detta datum på bolagets hemsida och

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Det är bra att bolaget renodlat och gjort en tydlig inriktning och fokusering.

Det är bra att bolaget renodlat och gjort en tydlig inriktning och fokusering. Nyckelfaktorer Renodling - Det är bra att bolaget renodlat och gjort en tydlig inriktning och fokusering. Stort ägande från styrelsen - Att ledning och styrelse är storägare gör att det finns ett egenintresse.

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

SchoolSoft Svenska AB, Delårsrapport januari-mars 2013

SchoolSoft Svenska AB, Delårsrapport januari-mars 2013 SchoolSoft Svenska AB, 556587-6066 Nettoomsättningen ökade under det första kvartalet med 34 procent jämfört med samma period föregående år och uppgick till 5 874 Tkr (4 390 Tkr). Resultat före skatt uppgick

Läs mer

Produkten kombinerar ett världsledande affärssystem (Microsoft Dynamics AX) med

Produkten kombinerar ett världsledande affärssystem (Microsoft Dynamics AX) med Omsättning 23,2 (20,7) MKR Rörelsemarginal neg (2,6) % Rörelseresultat 2,9 (0,5) MKR Kassaflöde 37,7 (0,1) MKR Resultat efter skatt 2,8 (0,5) MKR Resultat per aktie 0,08 (0,01) SEK Omsättning 47,1 (38,9)

Läs mer

INXL INNOVATION AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

INXL INNOVATION AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 Delårsrapport januari mars 2015 1 Fortsatt stark tillväxt som renodlat expertbolag inom ehandel Nyckeltal januari mars 2015 (kvarvarande verksamhet) Omsättning 23,9 (18,2) MKR Rörelsemarginal 7,0 (5,8)

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari - december 2011

Bokslutskommuniké. januari - december 2011 Bokslutskommuniké januari - december 2011 Avensia innovation AB är moderbolag i en IT-koncern bestående av fyra dotterbolag. Avensia AB är experter på att konvertera besökare till köpare med hjälp av en

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och lönsamhet Delårsrapport januari - september 2013 Fortsatt god tillväxt och lönsamhet Nyckeltal juli september 2013 Omsättning 18,9 (14,1) MKR Rörelsemarginal 15,9 (12,5) procent Rörelseresultat 3,0 (1,8) MKR Kassaflöde

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades.

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades. KVARTALSRAPPORT JULI SEPTEMBER 2007 VERKSAMHETSÅRET 2007/2008 SCANWORLD TRAVELPARTNER AB (publ) Första kvartalet Q1 -- 2007 (juli -- september) Stark försäljningstillväxt under kvartalet. I koncernen uppgick

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT.

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group grundades år 2000 och har ca 350 medarbetare i

Läs mer

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode.

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode. Q2 2009 Presentation 1 Q2 2009 Fortsatt stark orderingång från offentlig sektor Konjunkturnedgången påverkar kortsiktigt resultatet, men skapar samtidigt möjligheter Kunderna tar längre tid på sig att

Läs mer

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2015 Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp SAMMANFATTNING JANUARI

Läs mer

2014: Omsättning 119,6 MKR Tillväxt 50,5% P/E 8,75 2016: Omsättning 196,5 MKR Tillväxt 26,2% P/E 3,4. Köp InXL - Ett snabbväxande fynd

2014: Omsättning 119,6 MKR Tillväxt 50,5% P/E 8,75 2016: Omsättning 196,5 MKR Tillväxt 26,2% P/E 3,4. Köp InXL - Ett snabbväxande fynd Köp InXL - Ett snabbväxande fynd Bolaget har en god historik vilket har lett till att bolaget är en vinstmaskin och detta ledde till aktieutdelning senast i maj i år(2014). InXL är i nuläget ett mycket

Läs mer

Stark avslutning på rekordår

Stark avslutning på rekordår Bokslutskommuniké 20 Stark avslutning på rekordår Fjärde kvartalet i sammandrag De totala intäkterna ökade med 51 procent till 13 369 KSEK (8 852), vilket var den bästa siffran för ett enskilt kvartal

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Kort om TiksPac AB (publ) Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer för hundpåsar och uppsamling av hundpåsar på ett

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 Stockholm 2016-02-24 Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 1 jan 31 dec 2015 Nettoomsättningen ökade till 1,4 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,3 (-0,6) MSEK Resultatet efter skatt uppgick

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016. Kvartalsrapport januari mars, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars. Malmö, 31 Maj - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för perioden jan-

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

Delårsrapport. januari - juni 2010 AVENSIA INNOVATION AB (PUBL)

Delårsrapport. januari - juni 2010 AVENSIA INNOVATION AB (PUBL) AVENSIA INNOVATION AB (PUBL) Delårsrapport januari - juni 2010 Avensia är ett IT-företag som förutom egna mjukvaruprodukter, erbjuder kundanpassad programutveckling, kompetensförstärkning och kompletta

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016. Delårsrapport januari- september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september. Malmö, 31 oktober - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2002

Bokslutskommuniké för 2002 1 (8) PRESSMEDDELANDE Stockholm 2003-02-13 Bokslutskommuniké för 2002 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffices bokslutskommuniké - Proffice fortsätter att ta marknadsandelar i samtliga nordiska

Läs mer

Relation and Brand AB (publ) - Delårsrapport januari september 2006

Relation and Brand AB (publ) - Delårsrapport januari september 2006 STOCKHOLM 2006-11-17 Relation and Brand AB (publ) - Delårsrapport januari september 2006 Rörelseresultatet uppgick till 1,3 Msek (0,4 Msek) Vinstmarginalen uppgick till 18 % (8 %) Volymerna under perioden

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport. januari - mars 2010 AVENSIA INNOVATION AB (PUBL)

Delårsrapport. januari - mars 2010 AVENSIA INNOVATION AB (PUBL) AVENSIA INNOVATION AB (PUBL) Delårsrapport januari - mars 010 Avensia är ett IT-företag som förutom egna mjukvaruprodukter, erbjuder kundanpassad programutveckling, kompetensförstärkning och kompletta

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Org.nr 556544-6522 Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari 31 mars 2000 Perioden i sammandrag

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Orderingången ökade med 11 % till 23,3 mkr (21,0 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 21,7 mkr (17,6 mkr) Omsättningen

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

AVENSIA AB (PUBL) TILLBAKA TILL LÖNSAMHET DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2015 NYCKELTAL JULI-SEPTEMBER 2015 NYCKELTAL JANUARI-SEPTEMBER 2015

AVENSIA AB (PUBL) TILLBAKA TILL LÖNSAMHET DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2015 NYCKELTAL JULI-SEPTEMBER 2015 NYCKELTAL JANUARI-SEPTEMBER 2015 AVENSIA AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARISEPTEMBER 2015 TILLBAKA TILL LÖNSAMHET NYCKELTAL JULISEPTEMBER 2015 Omsättning 20,5 (17,7) MKR Rörelsemarginal 5,7 % (6,7) % Rörelseresultat 1,2 (1,2) MKR Kassaflöde

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Stark tillväxt under 2000 - lönsamhet inom räckhåll

Stark tillväxt under 2000 - lönsamhet inom räckhåll Page 1 of 6 NetOnNet AB (publ) Bokslutskommuniké, januari - december Jämförelser i rapporten har, om inte annat angetts, skett med samma period 1999. Stark tillväxt under - lönsamhet inom räckhåll Försäljningen

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport kvartal 1

Delårsrapport kvartal 1 Delårsrapport kvartal 1 2012 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 7,3 MSEK (7,0) Rörelseresultatet uppgick till 0,3 MSEK (0,0) Resultatet efter skatt blev 0,2 MSEK (-0,1) Resultatet efter skatt

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Avensia innovation AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2009

Avensia innovation AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2009 Avensia innovation AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2009 Bolagen går enligt plan Omsättningen för koncernen uppgick för kvartal 2 till 10,4 MKR (11,5) och för första halvåret till 21,1 MKR (23,9)

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida 2015 Årsstämma i Bravida Holding AB Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida Q3 Ledande inom installation och service i Norden Vi ger fastigheter liv Våra installations- och serviceuppdrag omfattar

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr)

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Stockholm den 21 maj 2014 Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan39 B SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari september 2007 >> Stark tillväxt av antalet kunder >> Omsättningen uppgick till 2 282 (1 364) kkr >> Rörelseresultatet uppgick till -7 758 (-2

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015. Kvartalsrapport januari september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september. Malmö, 30 November - Mobile Loyalty (Aktietorget MOBI ), som utvecklar och säljer online och mobila

Läs mer

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30 Delårsrapport -01-01 -06-30 Rörelsens intäkter uppgick till 841,6 Mkr (694,6 Mkr), en ökning med 21,2 procent. Resultat efter finansnetto ökade till 11,7 Mkr (7,8 Mkr). Rörelseresultatet steg till 14,4

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer