Trender och utmaningar som påverkar elkraftsystemet. Carl Öhlen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trender och utmaningar som påverkar elkraftsystemet. Carl Öhlen"

Transkript

1 Trender och utmaningar som påverkar elkraftsystemet Carl Öhlen

2 Innehåll! STRI och High Voltage Valley! Trender som påverkar kraftsystemet! Exempel på utmaningar och lösningar

3 STRI Din oberoende partner -Your independent partner - för högspänningsteknologi och tillämpningar

4 Vi finns i mitten av världen

5 En fortsättning på mer än 100 års erfarenhet! 1883 Belysning och generatorer! 1893 Den första 3-fasiga industriella kraftöverföringen (SE)! 1952 Världens första 400 kv-transmission (SE)! 1954 Världens första HVDC-transmission (SE)! 1965 Världens första 800 kv transmission (CA)! 1982 Världens första 600 kv HVDC-transmission (BR)! 2008 Världens första 800 kv HVDC-transmission (STRI) STRI en del av The High Voltage Valley

6 Vilka vi är och vad vi kan göra STRI Consulting Spetskompetens för direkt användbara lösningar STRI Software Omfattande verktygslåda för effektivitet och tillförlitlighet STRI Testing Ackrediterat högspänningslaboratorium

7 Organisation VD Dan Wikström E Ekonomi och Administration Lisa Berntsson Q Kvalitetsäkring Björn Engström R Tekniktjänster och Programvaror Ingvar Hagman M Marknad & Affärsutveckling Carl Öhlen Personal RK Kraftsystemanalys RA Underhåll & Diagnostik RT Provning MC Management Consulting Ludvika Västerås RI Isolation RL Ledningar & Stationer RE EMC & Elkvalitet RW IT & WEB Göteborg

8 Kunder! Kraftbolag, myndigheter och organisationer AEP, CEA, CSG, EdF, Elforsk, Eltra, Entergy, EPRI, ESB, ESKOM, VB, Fingrid, Forsmark, Fortum, OKG, PG & E, NTPC, Powerlink, Ringhals, Statnett, SvK, SwePol, E.ON, Tohoko, Vattenfall, FGC, Energinet.dk etc.! Tillverkare, entreprenörer och ingenjörsbolag ABB, AFL Focas, Alstom, Balfour Beatty Rail, BHEL, Bombardier, Cooper Power System, Lapp Insulators, Nexans, NGK, Nordtrafo, Siemens, Trench, Tyco, Zibo, Dow Corning, Eltel, Westinghouse etc.! Industrier Assi Domän, AvestaPolarit, AzoNobel, Billerud Paper, Holmen, Intel, LKAB, Ovako Steel, Solna Offset, Outokumpu, SSAB, SSG, StoraEnso, Volvo, etc.! Järnvägsbolag Banverket, Jernbaneverket

9 Kunder och ägare

10 Den Nordiska Elenergi Marknaden Russia Wind Heat Nuclear Hydro DK FI NO SE Netherland Germany Poland Cross border transmission with HVAC and HVDC TWh DK FI NO SE TOTAL Hydro Nuclear Heat Wind Production Consumption

11 Detta är vårt arbetsområde Generering HVAC Överföring Transformator stationer HVDC Överföring Distributions nät Industri nät Elektrifiering Kontinuerlig försörjning av elektrisk energi

12 Innehåll! STRI och High Voltage Valley! Trender som påverkar kraftsystemet! Exempel på utmaningar och lösningar

13 Kraven på tillförlitligehet, tillgänglighet och kvalitet ökar Europe 2006 Moscow Japan 2006 Northern Europe 2005 Dubai

14 Kraven på ren energi utan koldioxid är ett måste Idag! Published 12:00 GMT (10 am in Brasilia) 27 November 2007

15 Accelererande koldioxidutsläpp 9 +2 o C +4 o C +6 o C Fossil Fuel Emission (GtC/y Emissions : 1.3% /y : 3.3% /y

16 Vad hände egentligen de sista 50 åren? Energy consumption 4000 Oil consumption Hydro/Nuclear Wood Gas Oil % World Coal % Ex. Soviet % OECD % USA TWh

17 Vad händer nu? Utvecklingsländrena med Kina, Indien, Syd Afrika, Brasilien i spetsen kopierar vår livsstil med mer el och fler bilar. Med samma antal/capita som i USA skulle detta innebära en ökning av installerad elkraft samt bilar med sju gånger Million of cars Electricty GW Developing Industrialized Developing Industrialized Population % Pop %

18 Den stora utmaningen att ersätta oljan men också kol, gas, fissionskärnkraft...

19 Elenergi företagen har en plan

20 Hur kan svenskt kunnande hjälpa världen att minska CO2 utsläpp? = Effektiv integrering och överföring = Effektiv användning och lagring 9 Energy per capita consumption 8,0 Fossil Mtoe per capita 8 Hydro 7,0 7 6 Nuclear Coal Gas Oil 6,0 5,0 Kol/Coal Gas Olja/Oil 4,0 5 3,0 4 2,0 3 1,0 0,0 2 1 USA Canada Australia Russia Finland UK Japan Germany Italy Spain France Sweden World China India 0 US A S weden World Brazil

21 Hur mycket kan vinden ersätta? (Av elproduktionen) Electricity TWh Total Thermal Hydro Nuclear Wind Total Thermal Hydro Nuclear Wind Total Sweden Denmark Finland Norway Nordic Nordic % 100% 21% 55% 24% 0% 100% 23% 53% 23% 1% Russian Federation Russia% 67% 21% 12% 0% 66% 18% 16% 0% World World % 100% 64% 19% 17% 0% 100% 67% 16% 16% 1%

22 Gotland HVDC Light project Vindgenerering kräver ökad överföring av 50 MW Minimal miljöpåverkan Till Havs! HVDC classic 1983 Visby 70 km 65 MVA Gotland HVDC Light 50 MW 20 MW Näs 65 MVA

23 HVDC Light som generator & motor Omedelbar reglering av aktiv och reaktiv effekt

24 Norge satsar på Kablar, Vindkraft till havs, HVDC Light.och Olja/Gas

25 Sverige satsar på Kablar, Vindkraft till havs och land, HVDC Light... och modernisering av kärnkraften

26 Ett välkänt problem European Commission, Report Directorate-General for Energy 2000 It is by now well appreciated that one of the economic factors limiting the exploitation of Europe s wind resource is the predominantly weak existing public electricity network in those areas most attractive for installation of wind turbines. The basic problem is that the distribution systems were designed to distribute power to consumers and not to collect it. Metoder för miljövänliga och säkra uppsamlingsnät (med kabel)

27 EU-DEEP ram projekt för DER Distributed Energy Resources! Finansierat av EU med deltagande från många EU länder! Utveckla en metod för att bedöma lönsamhet av DER för olika sektorer.! Att hitta fast-track tillämpningar av DER.! hushåll! kommersiell! industriell! European Competence Group för att behålla och sprida kunskaper efter projektets slut. Benefits to the EU Fast-track option 1 Today Fast-track option 2 Fast-track option Benefits to the EU % of electricity produced by DER in Europe Today Without EU-DEEP EU-DEEP (Demand driven) Other FP6 projects (Advanced components, T&D networks approach) % of electricity produced by DER in Europe

28 R&D Exempel: EU deep Bo wman Pow e r Syste ms, Gaz de France, Saft, Te chno fi, Transé nergie Ibe rdrola, CENTER, Labe in, Universidad Politecnica de Valencia Lege nd : Tracte be l, Laborele c, KULe uven Fag re l, FEEM, Capitalia Utilitie s Manufacturers Re se arch Ce nte rs Professionals National Agencie s RWE Ene rg y, MTU CFC, Siemens PTD Lund Unive rsity, STRI EPA Attiki, Anco, Hele tel, AUTh, CRES, ICCS/NTUA, RAE VTT pro ce sse s Latve nergo, Riga Technical University Lodz Region Power, EnergoProjekt, KAPE Ve iki Te do m Siemens PSE Tübitak Ele ctricity Authority of Cyprus, Frederick Institute of Te chno lo gy

29 Otillgänglighet = ~0 MTTR/MTBF + MTTM/MTBM Generering HVAC Överföring Transformator stationer HVDC Överföring Distributions nät Industri nät Distribuerad Generering Kontinuerlig försörjning av elektrisk energi

30 Europe 20XX Scenario 99LFC0825 Hydro 200 GW Hydro power Solar power Wind power Distributed generation by regenerative fuel cells DC transmission Gas (hydrogen) distribution Chemical Storage 1000 TWh 60 Mton Hydrogen (four months storage) Wind 300 GW km sq 5000 x 10 km Solar 700 GW 8000 km sq 90 x 90 km Cables (Solar) 35 pairs of 20 GW and 3000 km each

31 Vindgenerering i Europa var totalt MW vind generering installerat i EU. Produktionen var 100 TWh eller 3,3% av den totala el konsumptionen i EU STRI/Vindforsk projekt under 2008: Optimum DC-Link Solution in HVDC Wind Park Actively Interfaced to the Grid STRI projekt under 2008 Balkan: PQ and Wind power integration Bosnia-Herzegovina

32 Vartåt blåser vinden i USA?

33 El är bara en del av primär energi Primary Energy 2005 Million tonnes oil equivalent Oil Gas Coal Nuclear Hydro Total Sweden Denmark Finland Norway Nordic Nordic % 32% 9% 7% 16% 36% Russian Federation Russia % 18% 54% 17% 5% 6% USA USA % 40% 25% 24% 8% 3% OECD countries OECD % 41% 23% 21% 10% 5% TOTAL WORLD World % 36% 24% 28% 6% 6%

34 Men hur mycket vi ändå försöker så kan vi inte ersätta all fossil energi vi behöver Energieffektivisering Industri Transporter Byggnader STRI arbetar med massa och stål industrin Med energieffektivisering och elkvalitet

35 Förbättringspotential direkt OVAKO - Smedjebacken! Förvärmning av skrot.! Högre effekt till EAF.! Effektivare och stabilare ljusbåge.! Energibalansen för ljusbågsugnen.! Korta ner power off tiden.! Låt inte ämnena kallna innan bearbetning i valsverk

36 Trender och utmaningar! Fossilt bränsle måste snabbt ersättas av något som troligen innebär distribuerad generering! Men elektricitet kommer att fortsätta som det rena sättet att generera, överföra, distribuera och använda energi i t.o.m. bilar! Kravet på elektricitet med maximal tillgänglighet och kvalitet kommer att öka ytterligare! Infrastrukturen i Europa och USA är gammal! Men det finns begränsningar att bygga nya miljöpåverkande anläggningar (Speciellt ledningar)! Både nya och äldre anläggningar måste drivas effektivt och miljövänligt med maximal tillförlitlighet

37 Innehåll! STRI och High Voltage Valley! Trender som påverkar kraftsystemet! Exempel på utmaningar och lösningar

38 Kraftsystemet måste förstärkas och anpassas till de nya kraven Generering HVAC Överföring Transformator stationer HVDC Överföring Distributions nät Industri nät Distribuerad Generering Kontinuerlig försörjning av elektrisk energi

39 STRI Management consulting för helhetslösningar! Hållbara energi system! Energi effektiva processer, t.ex i stål och pappers industrin! Integrering av nya metoder för elenergigenerering, t.ex. vindkraft! Jämförande studier om alternativa metoder, bränsleceller, HVDC! Miljöpåverkan! EMF, SF6, CO2, visuell, utrymme etc.! Verksamhetsutveckling! Benchmarking av processer, t.ex. Nordel och FGC, Ryssland! Tekniska och funktionella specifikationer, t.ex. RCD! Asset Management! LCC, RCM analys och uppgraderingsstrategi! Utvärdering och införande av ny teknologi, t.ex. IEC 61850! Seminarier och kompetensutveckling! STRI allmänna eller skräddarsydda seminarier och kurser

40 Den Nordliga Elenergi Marknaden Nordel Ryssland Kina Japan

41 STRI Consulting Teknikområden! Isolation! Ledningar och stationer! EMC Elkvalitet! Kraftsystemanalys! Underhåll & Diagnostik

42 Isolation! Isolatorer och luftgap! Porslin, glas och polymer! För apparater och linjer! Specifikation & optimering! Val och dimensionering! Överslagstålighet! Drift och åldring! Materialegenskaper! Tillämpad programvara! Metoder och kriterea för kvalificering! Tillförlitligehetsberäkningar! Tillämpad programvara

43 Komposit isolation

44 Snö och istålighet

45 Ledningar & stationer! Elektrisk design! Last & kortslutningsdimensionering! Tillförlitlighet/Tillgänglighet! Selektivplaner! Isolationskoordinering! Val av isolatorer! Korona och fälteffekter! EMF krav & mätning! Lindimensionering! Impedans och induktion! Jordning! Dynamisk dimensionering

46 Kompaktering och kablifiering: Exempel Stockholm Ström project Kompaktering av station: Genom att använda den frånskiljande brytaren i dubbelbrytar arrangemang Kompakt övergång linje till kabel

47 Miljövänliga ledningar med låg EMF och låga förluster: Statnett uppgradering 300 till 400 kv High temperature conductors Composite insulators Compact design for 400 kv

48 ! Kompabilitet EMC & Elkvalitet! Immunitiet mot påverkan/emission! Regelverk/kontraktsdata! Mätning! Analys! Lösningar! Kalibrering PQ instrument! Spänningsdipstålighet

49 Exempel Elkvalitet

50 Kraftsystemanalys! Belastningsfördelning! Felanalys! Vinkelstabilitet! Spänningsstabilitet! Frekvensstabilitet! Systemjordning! Reläskyddskoordination! Modellering av systemkomponenter! Mjukvaruutveckling och support

51 Exempel System studier med HVDC och HVAC Northern 200 km!hvdc Feasibility study 350 km Central 250 km North East North West 430 km 600 km 600 km East (KZN) 700 km 400 km Cape

52 Underhåll & Diagnostik! Optimala underhållsmetoder med on-line/on-site övervakning och mätning! Web baserad diagnostik! Från PD & temperatur till video & rörelse analys! CBM planering! Condition Based Maintenance (Tillståndsbaserat underhåll)! RCM planering! Reliability Centered Maintenance (Tillförlitlighetsbaserat underhåll)! AMS Arbete Med Spänning

53 Exempel: STRI Kabel Diagnostics! Typ prov av kablar och tillbehör! Inspektion och PD mätning på plats! SOLA Tillståndsövervakning via web! Haveriutredning och analys i lab! Kvalitetskontroll av kabelinstallation

54 ! Elkraftsystemanalys! Tillförlitlighetsanalys STRI Software! Underhållsoptimering, RCM! Stöd för val av isolatorer! Selektivplaner!Val av isolatorer och design av ledningar! Dynamisk strömbelastbarhet för apparater & ledningar! Impedans och induktion! Järnvägsmatning SIMPOW NEPLAN LPE, IST, EAC etc.

55 Exempel: SIMPOW Simulation of Power systems Ett avancerat verktyg för analys i tids- och frekvensdomän Beräkningsmoduler! Belastningsfördelning! Felanalys! Dippanalys! Dynamisk analys med visarevärden ( RMS ) och ögonblicksvärden ( EMT )! Tidssimulering! Linjäranalys Används av forskare, tillverkare, kraft & järnvägsbolag

56 Exempel: NEPLAN RCM NEPLAN är varumärke för BCP Busarello+Cott+Partner Inc.

57 ! Högspänningsprov! Temperaturstegringsprov! Miljö och smutsprov! Speciella prov! Kalibrering! Alla högspänningskomponenter!isolatorer, brytare, genomföringar, transformatorer, avledare, frånskiljare, stolpar, kablar etc.! Högeffektprov & mekaniska prov! I samarbete med partner STRI Testing

58 Main high voltage test hall New HVDC test hall Store Control Room 1 Service area Assembly hall + +Multistress chamber 1 +Multistress chamber 2 +Climate test chamber +Salt fog chamber +Temperature rise testing Control room 2 Climate test hall Preparation hall Secondary high voltage test hall Office Main entrance

59 ! A.C. Testing wet/dry! 1050 kv/1.5 A! 550 kv 3.0 A! D.C. Testing wet/dry! 1250 kv/0.3a cont.! 1250 kv/2a pulses! >1250 kv bipolar testing! PD, RIV, Cap, Tan d! 1050 kv Högspänningsprov Växel & Likspänning

60 Smuts, miljö och åldringsprov! Climate test hall! Fullskale prov 10 C to +40 C 900 kv AC/ 1200 kv DC! Regn, dimma, is, snö, vind, salt! Climate test chamber! -60 o C to + 70 o C, 200 kv AC! 180 kv AC, 220 kv DC! Multi stress chambers (2)! Sol, regn, värme, dimma, salt! 50 kv AC, 60 kv DC! Salt fog chamber! 40 kv AC, 50 kv DC

61 R&D Exempel: UHVDC

62 Världens första 800 kv HVDC installation

63 Vettenkraft i Kina, Indien, Afrika & Brasilien kräver UHVDC 6000 MW

64 (The year means project in operation) Humeng Shandong 800kV, 6400 MW, 2015 Humeng - Tianjing Irkutsk (Russia) - Beijing 800kV, 6400 MW, kV, 6400 MW, 2015 Ningxia - Tianjing Russia 3000 MW, 2010 Hami C. China 800kV, 6400 MW, 2018 Xianjiaba Shanghai 800kV, 6400 MW, 2011 Xiluodu - Hanzhou 800kV, 6400 MW, 2015 Xiluodu - Hunan 800kV, 6400 MW, 2014 Jinsha River II East China 800kV, 6400 MW, 2016 Jingping East China 800kV, 6400 MW, 2012 Jinsha River II East China 800kV, 6400 MW, 2019 Jinsha River II - Fujian 800kV, 6400 MW, 2018 Nuozhadu-Guangdong 800kV, MW, 2015 Electrifying China 2020 NW-Sichuan (Baoji Deyang) 3000 MW, 2011 Xinjiang Xizang Qinghai Bangkok Gansu NWPG SCPG Sichuan & Chongqing Yunnan NCPG Ningxia Inner Mongolia Shaanxi Guizhou Guangxi Shanxi Jinghong-Thailand 3000MW, 2013 Hainan Beijing Tianjin Hebei Shandong Jiangsu Henan Anhui CCPG ECPG Shanghai Hubei Zhejiang 1050 Jiangxi kv Hunan Fujian Guangdong Liaoning NEPG Heilongjiang Jilin Taiwan Updated , CNABB-PTSG BtB China-Russia (HeiHe) 750 MW, 2008 FarEast (Russia) NE China 3000 MW, 2010 Humeng - Liaoning 800kV, 6400 MW, 2018 Hulunbeir (Inner Mongolia) - Shenyang 3000 MW, 2010 BtB Northeast-North (Gaoling) 1500 MW, 2008 North Shaanxi-Shandong 3000 MW, 2011 BtB Shandong - East 1200 MW, 2011 BtB North - Central 1000 MW, 2012 Gezhouba-Shanghai Expansion 3000 MW, 2011 Lingbao BtB Expansion 750 MW, 2009 Goupitan - Guangdong 3000 MW, 2016 Yunnan - Guangdong 800kV, 5000 MW, 2009

65 Med UHVDC utprovad på STRI

66 Electrifying India

67 Electrifying India med prov på STRI

68 Electrifying Africa

69 Electrifying Africa med systemstudier på STRI

70 Uppgradering till högre spänning eller till HVDC i existerande ledningar ger mer effekt med mindre påverkan

71 Exempel: Ledningsdimensionering för HVAC & HVDC med STRI Software Tillförlitlighet Isolation EM Fält Dynamisk last

72 IEC = en ny global data standard för kraftsystemet Modulering enligt IEC för: Driftcentral Driftcentral IEC to Control Center (IEC TC57 WG19) IEC SCADA IEC IEC IEC IEC Vindkraft IEC IEC IEC mellan stationer (IEC TC57 WG10 ) Distribuerad Energy IEC IEC Digital gränssnitt till HV apparater Vattenkraft IEC

73 Exempel: Internet & i stationen Remote workplace in the office or in the field STINA Utility office LAN Utility WAN/Internet IEC /104 Utility substation LAN Station Bus IEC TCP/IP Monitoring Bus Process Bus IEC ON-LINE Monitoring Device PQ Device Metering Device

74 IEC Interoperabilitet En ny provningstjänst från STRI Engineering workstation Analyser & simulator SCADA Gateway IEC IEC Reference IEDs Test Object Remote Test Object IEC Power System Model/ COMTRADE Test set

75 Vad kan STRI hjälpa dig med? Implementeringsstrategier Prospektering Offertförfrågan Oberoende verifiering Leveransgodkännande Stöd för idrifttagning

76 Exempel: Utprovning bränsleceller Vätgas in = El och vatten ut

77 Kablar, Vindkraft, HVDC, IEC 61850, Kompaktering, Energieffektivisering, Elkvalitet, EMF & Tillförlitlighet

78 Hur arbetar vi? Idé!, problem? Eller behov =! Identifiering Specifikation av mål och metod Arbetets uppläggning och pris Tidplan och bokning av resurser Presentation och implementering! Specificering! Offerering! Allokering! Implementering

79 Accrediterad för provning & kalibrering ISO9001 certifierad för kvalitetsystem

80 Hitta mer på

81 Din oberoende partner för högspänningsteknologi och tillämpningar Konsulttjänster, Programvara, Provning

HÖGSPÄNNINGSDAGEN Tisdagen den 21 september kl 13-16

HÖGSPÄNNINGSDAGEN Tisdagen den 21 september kl 13-16 Välkommen till HÖGSPÄNNINGSDAGEN Tisdagen den 21 september kl 13-16 13:00 13:10 Introduktion Dan Windmar 13:10 13:35 Isolation Igor Gutman 13:35 14:00 Ledningar och stationer Jan Lundquist 14:00 14:30

Läs mer

STRI Din oberoende partner -Your independent partner. - för högspänningsteknologi och tillämpningar

STRI Din oberoende partner -Your independent partner. - för högspänningsteknologi och tillämpningar Välkommen till STRI Din oberoende partner -Your independent partner - för högspänningsteknologi och tillämpningar Vi finns i mitten av världen En fortsättning på mer än 100 års erfarenhet! 1883 Belysning

Läs mer

Kommunikation och Automation

Kommunikation och Automation Kommunikation och Automation STRI Kraftsystemsdagen Ludvika 2010-09-22 nicholas@stri.se SU- Power Utility Automation (Skydd och Automation) Tjänster: Tjänster inom IAT/FAT/ SAT Tjänster inom IEC61850 och

Läs mer

Making electricity clean

Making electricity clean Making electricity clean - Vattenfallkoncernen - Forskning och utveckling - Smart Grids Stockholm 2010-01-21 1 Program, möte Gröna liberaler 1. Introduktion och mötesdeltagare 2. Vattenfall nyckelfakta

Läs mer

SolEl som en del av det Smarta Elnätet och det Aktiva huset

SolEl som en del av det Smarta Elnätet och det Aktiva huset SolEl som en del av det Smarta Elnätet och det Aktiva huset SolEl-seminarium den 10 november 2010 Christer Bergerland, Manager R&D, Sweden - New Business Fortum Power & Heat, ESD 1 Organisationen för den

Läs mer

Globala energitrender, klimat - och lite vatten

Globala energitrender, klimat - och lite vatten , klimat - och lite vatten Markus Wråke International Water Day 2014 Stockholm March 21 Källor när inget annat anges är IEA Global energitillförsel - en tråkig historia Världens energitillförsel är lika

Läs mer

Smart Gridett FUD projekt i Ludvika. Henrik Stomberg

Smart Gridett FUD projekt i Ludvika. Henrik Stomberg Smart Gridett FUD projekt i Ludvika Henrik Stomberg 1 Agenda 1. STRI 2. Bakgrund 3. SmartGrids - EU 4. Smart Grid - ett FUD projekt 5. Vinnova projekt 6. Frågor 2 3 STRI verksamhetsområden l Isolation

Läs mer

Jenny Miltell, 2012. Smarta elnät ABB gör det möjligt

Jenny Miltell, 2012. Smarta elnät ABB gör det möjligt Jenny Miltell, 2012 Smarta elnät ABB gör det möjligt Innehåll Världen idag och dagens energi- och klimatutmaning EU:s och Sveriges klimatmål Integration av förnybar energi kräver en energiomställning Vi

Läs mer

E.ON och klimatfrågan Hur ska vi nå 50 % till 2030? Malmö, April 2008 Mattias Örtenvik, Miljöchef E.ON Nordic

E.ON och klimatfrågan Hur ska vi nå 50 % till 2030? Malmö, April 2008 Mattias Örtenvik, Miljöchef E.ON Nordic E.ON och klimatfrågan Hur ska vi nå 50 % till 2030? Malmö, April 2008 Mattias Örtenvik, Miljöchef E.ON Nordic E.ON Nordic är en marknadsenhet inom energikoncernen E.ON E.ON Nordic i korthet - Affärsinriktning

Läs mer

Trygg Energi. Pathways to Sustainable European Energy Systems. Filip Johnsson

Trygg Energi. Pathways to Sustainable European Energy Systems. Filip Johnsson Trygg Energi Filip Johnsson Chalmers University of Technology Energy and Environment, Division of Energy Technology Sweden filip.johnsson@chalmers.se Energiforsk höstkonferens, Göteborg 3/11 2015 Pathways

Läs mer

System planning, EG2050 introduction. Lennart Söder Professor in Electric Power Systems

System planning, EG2050 introduction. Lennart Söder Professor in Electric Power Systems System planning, EG2050 introduction Lennart Söder Professor in Electric Power Systems 1 World energy consumption 2007 130 000 TWh Oil Natural gas Hydro Coal Wind power Nuclear Hydro, wind, nuclear: Replaced

Läs mer

Environmental benefits CO 2

Environmental benefits CO 2 Environmental benefits CO 2 14 12 g/kwh 10 8 6 4 2 Aux 2,7% Aux 0,1% OPS EU Energy mix OPS Wind power -50% 0 NOx SO2 PM*10 CO2/100-100% Source: Entec, Shore-side electricity report (2005), Wind power statistics

Läs mer

ENERGY 2050. Professor Elisabeth Rachlew. Global and Swedish Trends in Energy Supply and Energy Use. Energirike Haugesund, 5 aug.

ENERGY 2050. Professor Elisabeth Rachlew. Global and Swedish Trends in Energy Supply and Energy Use. Energirike Haugesund, 5 aug. ENERGY 2050 Professor Elisabeth Rachlew Member of the Royal Swedish Academy of Sciences (Physics) and Chair of the Energy Commi=ee Global and Swedish Trends in Energy Supply and Energy Use Energirike Haugesund,

Läs mer

Solenergi och vindkraft i energisystemet

Solenergi och vindkraft i energisystemet Solenergi och vindkraft i energisystemet Skånes Vindkraftsakademi Malmö 18 Mars 2015 Martin Lindholm New Technology & Innovation Manager E.ON Climate & Renewables Agenda Introduktion Technology & Innovation

Läs mer

Näringslivstillväxt inom vindenergin. Matthias Rapp Svensk Vindenergi

Näringslivstillväxt inom vindenergin. Matthias Rapp Svensk Vindenergi Näringslivstillväxt inom vindenergin Matthias Rapp Svensk Vindenergi Power Väst CHALMERS 21 JANUARI 2010 Svensk Vindenergi 124 medlemsföretag Internationella kraftbolag Kommunala kraftbolag Projekteringsföretag

Läs mer

PERSPEKTIVPLAN 2025. 2013-03-12 Vindkraftsseminarium Hallstaberget. Klarar elnätet vindkraftsetableringarna?

PERSPEKTIVPLAN 2025. 2013-03-12 Vindkraftsseminarium Hallstaberget. Klarar elnätet vindkraftsetableringarna? PERSPEKTIVPLAN 2025 2013-03-12 Vindkraftsseminarium Hallstaberget Klarar elnätet vindkraftsetableringarna? The Swedish National Grid Affärsverket svenska kraftnät > Transmission lines > Total length 15

Läs mer

Hur investerar vi för framtiden?

Hur investerar vi för framtiden? Hur investerar vi för framtiden? SVC-dagarna, 27-28 januari 2010 Hans Lindström Asset manager Vattenfall Vattenkraft Vattenfall 100 år 1909 Vattenfall bildas 1910 Vattenkraft (Olidan) 1952 Transmission

Läs mer

Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet

Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet Elforsk 14 juni 2013 Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet Vattenkraft används för att reglera ut förbrukningsvariationer. 1-7 januari 2011. Reglering med vattenkraft är billig vilket ger

Läs mer

Hur kan elmarknaden komma att utvecklas?

Hur kan elmarknaden komma att utvecklas? Hur kan elmarknaden komma att utvecklas? Elforskdagen 3 december 2013 Tomas Wall, Desiderate AB 1 Utbuds- och efterfrågekurva i Norden (normalår) CO2 kostnad 10-30 /ton CO 2 Rörlig prod.kostnad (exkl.

Läs mer

Lönsamhet genom rätt underhåll. Senior Vice President, Business Area Manager Industrial Systems

Lönsamhet genom rätt underhåll. Senior Vice President, Business Area Manager Industrial Systems Lönsamhet genom rätt underhåll Christer Ramebäck Senior Vice President, Business Area Manager Industrial Systems 1 Abstract Den svenska industrin utsätts ständigt för en ökad konkurrens inte minst från

Läs mer

Solekonomi. Mot en solekonomi. Avancerad energiproduktion Energieffektiv produktion och/eller låga utsläpp

Solekonomi. Mot en solekonomi. Avancerad energiproduktion Energieffektiv produktion och/eller låga utsläpp Jens Bjöörn Mot en solekonomi Solekonomi Resurs-, och systemeffektivitet Hög Traditionell energiproduktion Ändliga resurser och hög miljöbelastning CHP Avancerad energiproduktion Energieffektiv produktion

Läs mer

VINDKRAFT. Alternativ Användning

VINDKRAFT. Alternativ Användning Datum (2012-03-14) VINDKRAFT Alternativ Användning Elev: Andreas Krants Handledare: Anna Josefsson Sammanfattning Alternativa användningssätt för vindkraft är vad denna rapport handlar om, och med alternativ

Läs mer

Systemperspektiv på energieffektivisering i industrin Louise Trygg Tekn. Dr.

Systemperspektiv på energieffektivisering i industrin Louise Trygg Tekn. Dr. Systemperspektiv på energieffektivisering i industrin Tekn. Dr. Energisystem Linköpings universitet Tillförd energi för elproduktion i Sverige Foto: Owen Humphreys/AP Bennewitz nära Wurzen Källa: MDR

Läs mer

Visst finns det mark och vatten för biobränslen!

Visst finns det mark och vatten för biobränslen! Visst finns det mark och vatten för biobränslen! Kjell Andersson Svebio Sveriges energianvändning 2014 Naturgas, 9,9 TWh, 2,7% Kol, 18,3 TWh, 5% Värmepumpar, 3,1 TWh, 0,8% Kärnkraft, 50 TWh, 13,7% Bioenergi,

Läs mer

%LUJLWWD5HVYLN 7UROOKlWWDQIHEUXDUL. om näringslivets syn på energiforskning

%LUJLWWD5HVYLN 7UROOKlWWDQIHEUXDUL. om näringslivets syn på energiforskning %LUJLWWD5HVYLN 7UROOKlWWDQIHEUXDUL om näringslivets syn på energiforskning 7U\JJWLOOJnQJWLOOHQHUJLPHGOLWHQNOLPDWSnYHUNDQWLOO NRQNXUUHQVNUDIWLJDSULVHUJHUElWWUHWLOOYl[WL6YHULJH Den svenska energi- och klimatpolitiken

Läs mer

Smart Grids Vattenfall

Smart Grids Vattenfall Smart Grids Vattenfall Stockholm 2010-01-21 Johan Söderbom, Vattenfall Drivkrafter Ekonomiska system Vindkraft Småskalig Produktion Regelverk Informations teknik Storskalig produktion Nya tekniska lösningar

Läs mer

Hur kan forskningen bidra till en hållbar utveckling?

Hur kan forskningen bidra till en hållbar utveckling? Hur kan forskningen bidra till en hållbar utveckling? SSF seminarium 10 mars, Stockholm? John Holmberg Professor Fysisk resursteori och UNESCO Vicerektor NAS 10 miljarder lyckliga människor på denna planet?

Läs mer

Scania och gasmotorer. Rutger Hörndahl, Bussmarknad Scania-Bilar Sverige AB

Scania och gasmotorer. Rutger Hörndahl, Bussmarknad Scania-Bilar Sverige AB 1 Scania och gasmotorer Rutger Hörndahl, Bussmarknad Scania-Bilar Sverige AB Agenda Bakgrund kring Scania Drivkrafter för hållbara transporter Biodrivmedel CNG/LNG Transportutrustning Lastbilar och Bussar

Läs mer

Lär känna ABB från insidan Företaget som är världsledande inom Kraft- och Automationsteknik

Lär känna ABB från insidan Företaget som är världsledande inom Kraft- och Automationsteknik Lär känna ABB från insidan Företaget som är världsledande inom Kraft- och Automationsteknik ABB erbjuder CO-OP praktikplatser med elkraft- och maskin inriktning ABB är ledande inom kraft- och automationsteknik

Läs mer

Hållbart Energisystem Smarta Elnät

Hållbart Energisystem Smarta Elnät Hållbart Energisystem Smarta Elnät Energinätverk 21 Mars 2013 Bo Normark Ett nytt energilandskap formas Demand response Reliability and efficiency Integration of renewables Integration of electric vehicles

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

Egen el från vind Sven Ruin

Egen el från vind Sven Ruin Egen el från vind Sven Ruin Aktiv i SERO Lång bakgrund inom vindkraft och energisystem Arbetar på konsultföretaget TEROC AB Har deltagit i utvecklingen av konsumentmärkning för små vindkraftverk inom IEA

Läs mer

Varför räkna med primärenergi? Louise Trygg

Varför räkna med primärenergi? Louise Trygg Varför räkna med primärenergi? Louise Trygg Höskolan Dalarna och Linköpings universitet Vi står inför stora utmaningar Övergödning Ozonuttunning Utfiskade hav Avskogning Landexploatering Artutrotning Klimat

Läs mer

Framtidens el- och värmeteknik

Framtidens el- och värmeteknik Framtidens el- och värmeteknik Programområdesansvarig El- och Värmeproduktion Lars Wrangensten 1 Nytt Elforsk-projekt: "Inventering av Framtidens produktionstekniker för eloch värmeproduktion" Bakgrund

Läs mer

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Harry Frank Energiutskottet KVA Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Seminarium 2 dec 2010 Harry Fr rank KVA - 1 12/3/2010 0 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien rank KVA - 2 Förenklad energikedja

Läs mer

Morgondagens energisystem i Europa utmaningar och möjligheter

Morgondagens energisystem i Europa utmaningar och möjligheter Morgondagens energisystem i Europa utmaningar och möjligheter Filip Johnsson Institutionen för Energi och miljö, Energiteknik 412 96, Göteborg filip.johnsson@chalmers.se Skånes energiting 9 juni, 2011

Läs mer

Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. www.svebio.se

Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. www.svebio.se Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. Bioenergi Sveriges största energislag! Naturgas Vindkraft 11,3 TWh, 5,3 TWh, Värmepumpar 3,0% 1,4% 3,8

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Energisituation idag. Produktion och användning

Energisituation idag. Produktion och användning Energisituation idag Produktion och användning Svensk energiproduktion 1942 Energislag Procent Allmänna kraftföretag, vattenkraft 57,6 % Elverk 6,9 % Industriella kraftanläggningar (ved mm) 35,5 % Kärnkraft

Läs mer

Hållbar utveckling med fokus på entreprenörskap. Vad är ett hållbart entreprenörskap för dig?

Hållbar utveckling med fokus på entreprenörskap. Vad är ett hållbart entreprenörskap för dig? Hållbar utveckling med fokus på entreprenörskap Mikael Brändström, BioFuel Region (mikael.brandstrom@biofuelregion.se Syfte med dagens föreläsning Visa på globala drivkrafter som styr mot en hållbar utveckling

Läs mer

Hur blåser vindarna. Potential, vad kan man göra, vad får man plats med och tekniska möjligheter. Power Väst - Chalmers, 5 september 2014

Hur blåser vindarna. Potential, vad kan man göra, vad får man plats med och tekniska möjligheter. Power Väst - Chalmers, 5 september 2014 Hur blåser vindarna Potential, vad kan man göra, vad får man plats med och tekniska möjligheter Power Väst - Chalmers, 5 september 2014 Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH Vindkraft

Läs mer

www.balticbiogasbus.eu 1

www.balticbiogasbus.eu 1 1 Baltic Biogas Bus Project Gasskonferansen, Bergen, 5 Maj 2011 Anneli Waldén AB Storstockholms Lokaltrafik www.sl.se 2 Agenda Bakgrund Baltic Biogas Bus Projekt Strategi vid införandet av biogasbussar

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Hållbar utveckling Vad betyder detta?

Hållbar utveckling Vad betyder detta? Hållbar utveckling Vad betyder detta? FN definition en ytveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generations möjlighet att tillfredsställa sina behov Mål Kunna olika typer

Läs mer

Smarta elnät För ett hållbart samhälle

Smarta elnät För ett hållbart samhälle Smarta elnät För ett hållbart samhälle Smarta elnät För ett hållbart samhälle Dagens kraftnät baserar sig på att elen produceras i stora kraftanläggningar och att flödet i transmissionsoch distributionsnäten

Läs mer

Hur främjas den lokala ekonomin av kooperativt ägd vindkraft? Lokalekonomidagarna, 5 maj 2014

Hur främjas den lokala ekonomin av kooperativt ägd vindkraft? Lokalekonomidagarna, 5 maj 2014 Hur främjas den lokala ekonomin av kooperativt ägd vindkraft? Lokalekonomidagarna, 5 maj 2014 Jens Sperens Punkter för idag Hur vindkraften påverkar den lokala ekonomin Vindkraften i stort fördubblas de

Läs mer

Celsius - konkurrenskraftig och hållbar fjärrvärme och fjärrkyla till Europas städer.

Celsius - konkurrenskraftig och hållbar fjärrvärme och fjärrkyla till Europas städer. Celsius - konkurrenskraftig och hållbar fjärrvärme och fjärrkyla till Europas städer. GAME Dagen 2014 Klimatneutral konsumentmarknad 9 Oktober, Chalmers Jonas Cognell, Göteborg Energi AB Senior Program

Läs mer

Trender inom Nätverkssäkerhet

Trender inom Nätverkssäkerhet Trender inom Nätverkssäkerhet David Sandin Product & Solution Manager david.sandin@clavister.com What Vad vi we gör? do Network and mobile security Nätverkssäkerhet. Det här är Clavister ü Grundades i

Läs mer

Alstom Power Sweden AB

Alstom Power Sweden AB Driftsäkerhet tillgänglighetshöjande åtgärder för kraftverk och industri Alstom Power Sweden AB Olof Torsteinsrud 9-10 Feb-2011 Agenda Alstom Power i Sverige Exempel på åtgärder för ökad driftsäkerhet

Läs mer

1980 Civilingenjör Elkraft, Chalmers Tekniska högskola. 1998 1998 IEEE Industry Applications Conference, St. Louis 12-15 oktober, 1998.

1980 Civilingenjör Elkraft, Chalmers Tekniska högskola. 1998 1998 IEEE Industry Applications Conference, St. Louis 12-15 oktober, 1998. CURRICULUM VITAE Namn KARLÉN Olof Födelsedatum 6 Oktober 1954 Nationalitet Svensk Nuvarande befattning Språkkunskaper Egen företagare Karlén Engineering Svenska, Engelska, Tyska Utbildning 1980 Civilingenjör

Läs mer

Framtidens Energilösningar

Framtidens Energilösningar Framtidens Energilösningar Marie Holmberg Schneider Electric Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs Faktum Energidilemmat Behov Efterfrågan År 2050 Elförbrukning år 2030 Källa: IEA 2007 vs CO

Läs mer

Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige

Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige 1 2006-11-14 kl.00:20 The Transformer fire at Ringhals During the night until Tuesday

Läs mer

Elektriska Energisystem

Elektriska Energisystem Elektriska Energisystem 2011-10-20 13.15-16.00 Magnus Hedlund, Institutionen för teknikvetenskaper Avdelningen för Elektricitetslära http://www.el.angstrom.uu.se/ V ä r l d e n s s t ö r s t a s y s t

Läs mer

VÅR ENERGIFÖRSÖRJNING EN VÄRLDSBILD

VÅR ENERGIFÖRSÖRJNING EN VÄRLDSBILD Borgviks bruk 1890 Asmundska handelshuset Göteborg 1680 VÅR ENERGIFÖRSÖRJNING EN VÄRLDSBILD Presentation vid STORA MARINDAGEN 2011 Göteborg Om Människans energibehov i en värld med minskande koldioxidutsläpp.

Läs mer

Europas framtida energimarknad. Mikael Odenberger och Maria Grahn Energi och Miljö, Chalmers

Europas framtida energimarknad. Mikael Odenberger och Maria Grahn Energi och Miljö, Chalmers Europas framtida energimarknad Mikael Odenberger och Maria Grahn Energi och Miljö, Chalmers Tre strategier för att minska CO 2 -utsläppen från energisystemet a) Use less energy NUCLEAR RENEWABLE - Hydro

Läs mer

Industriell Automation Mälardalen

Industriell Automation Mälardalen Industriell Automation Mälardalen Kartläggning, databas, slutsats sid 1, 3-Mar-09, Automation Region Mälardalen är Sveriges centrum för Industriell Automation 500 företag 15 000 medarbetare 30 miljarder

Läs mer

Smart och effektiv energianvändning nyckeln till hållbar utveckling. Per Lundqvist, prof Energiteknik, KTH. Påstående:

Smart och effektiv energianvändning nyckeln till hållbar utveckling. Per Lundqvist, prof Energiteknik, KTH. Påstående: Smart och effektiv energianvändning nyckeln till hållbar utveckling Per Lundqvist, prof Energiteknik, KTH Påstående: Ingen använder energi för sin egen skull det är alltid något annat man vill uppnå! 1

Läs mer

Hur bygger vi den framtidssäkra transformatorstation med maximal tillgänglighet och minimalt underhåll till rimligt pris med IEC 61850?

Hur bygger vi den framtidssäkra transformatorstation med maximal tillgänglighet och minimalt underhåll till rimligt pris med IEC 61850? Hur bygger vi den framtidssäkra transformatorstation med maximal tillgänglighet och minimalt underhåll till rimligt pris med IEC 61850? Så här har vi haft det! Olika hårdvara! Olika mjukvara! Olika protokoll!

Läs mer

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad Page 1 Smarta nät möjliggör integreringen av förnybara energikällor Vindkraftens utveckling i Sverige, 1982-2011 Lillgrund, Öresund

Läs mer

100 % förnybart 2050.!?

100 % förnybart 2050.!? 100 % förnybart 2050.!? Jan-Olof Dalenbäck Professor Profilledare Styrkeområde Energi Svenska solenergiföreningen (Sekr.) International Solar Energy Society (Board) Svenska fjordhästföreningen (Styrelsen)

Läs mer

Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen

Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen Verksamhetsorganisation Gasföreningen enar gasbranschen Medlemsfinansierad branschförening med över 100 medlemmar Biogas Fordonsgas

Läs mer

Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? Harry Frank. IVA och KVA. Harry Frank KVA - 1. 7 maj 2014 5/10/2014

Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? Harry Frank. IVA och KVA. Harry Frank KVA - 1. 7 maj 2014 5/10/2014 Harry Frank KVA - 1 5/10/2014 Harry Frank IVA och KVA Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? 7 maj 2014 - Harry Frank KVA - 2 Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? För att besvara

Läs mer

Fuel for thought energi, transporter och nollutsläpp 2050 LARS J. NILSSON - MILJÖ- OCH ENERGISYSTEM, LUNDS UNIVERSITET

Fuel for thought energi, transporter och nollutsläpp 2050 LARS J. NILSSON - MILJÖ- OCH ENERGISYSTEM, LUNDS UNIVERSITET Fuel for thought energi, transporter och nollutsläpp 2050 LARS J. NILSSON - MILJÖ- OCH ENERGISYSTEM, LUNDS UNIVERSITET The two-degree target, is it possible? Resources: Technologies: Economically: Yes

Läs mer

Kjell Jansson VD, Svensk Energi

Kjell Jansson VD, Svensk Energi Vindkraft Energiekonomiska Kjell Jansson VD, Svensk Energi 2009-12-03 CO 2 utsläpp från elproduktion Data gäller för år 2007 Källa: SCB, Nordel och Svensk Energi Sverige Elproduktion TWh milj ton CO 2

Läs mer

Carlson Investment Management

Carlson Investment Management Carlson Investment Management - DnB NOR Renewable Energy - Investerar i miljövänlig energi Augusti 2009 Fortsatt mycket god avkastning, såväl i absoluta som relativa tal Om DnB NOR Renewable Energy En

Läs mer

Environmental Impact of Electrical Energy. En sammanställning av Anders Allander.

Environmental Impact of Electrical Energy. En sammanställning av Anders Allander. Environmental Impact of Electrical Energy. En sammanställning av Anders Allander. Global warming (GWP) in EPD Acidification (AP) in EPD Photochemical Oxidants e.g emissions of solvents VOC to air (POCP)

Läs mer

CHALMERS Vindkraftsforskning. Ola Carlson. 20110413 Institutionen för energi och miljö Avdelningen för elteknik

CHALMERS Vindkraftsforskning. Ola Carlson. 20110413 Institutionen för energi och miljö Avdelningen för elteknik CHALMERS Vindkraftsforskning Ola Carlson 20110413 Institutionen för energi och miljö Avdelningen för elteknik Elteknik - forskning Tillämpade områden: 1. vindkraft 2. transmission, distribution 3. el-

Läs mer

Processintegration i industrin utveckling och erfarenheter i Sverige och Internationellt Forskning och utveckling vid Linköpings universitet

Processintegration i industrin utveckling och erfarenheter i Sverige och Internationellt Forskning och utveckling vid Linköpings universitet Processintegration i industrin utveckling och erfarenheter i Sverige och Internationellt Forskning och utveckling vid Linköpings universitet 1 Skapa en nod 2 Lägg till fler noder, ge dem namn och koppla

Läs mer

FM marknaden och trender

FM marknaden och trender FM marknaden och trender IFMA Dagen 6 november 2008 Magnus Kuchler Ansvarig FM rådgivning Ernst & Young i Norden World Workplace October 2008 in Dallas Lots of opportunities! 2 Mest frekventa ämnen på

Läs mer

NEPP fredag 14 juni, 2013 Klara Strand. Lennart Söder Professor, Elektriska Energisystem, KTH

NEPP fredag 14 juni, 2013 Klara Strand. Lennart Söder Professor, Elektriska Energisystem, KTH NEPP fredag 14 juni, 2013 Klara Strand Lennart Söder Professor, Elektriska Energisystem, KTH Om integration av större mängder vind +sol (55 TWh, nu ca 7 TWh 5%): - Detta gäller framtiden, troligen efter

Läs mer

Köparens krav på bränsleflis?

Köparens krav på bränsleflis? Köparens krav på bränsleflis? Skövde 2013-03-12 Jonas Torstensson Affärsutveckling Biobränslen Översikt E.ON-koncernen Runtom i Europa, Ryssland och Nordamerika har vi nästan 79 000 medarbetare som genererade

Läs mer

Klimatåtgärders påverkan på utsläpp av luftföroreningar. John Munthe, 2013-03-15

Klimatåtgärders påverkan på utsläpp av luftföroreningar. John Munthe, 2013-03-15 Upplägg Kort introduktion Klimatåtgärders påverkan på utsläpp ur ett internationellt perspektiv Klimatåtgärders påverkan ur ett Nordiskt perspektiv Möjliga samverkansfördelar inom hushållssektorn Möjliga

Läs mer

Fungerar elmarknaden? Är höga priser ett exempel på att den inte fungerar?

Fungerar elmarknaden? Är höga priser ett exempel på att den inte fungerar? Fungerar elmarknaden? Är höga priser ett exempel på att den inte fungerar? SEEF Handelshögskolan 18 Februari Gunnar Lundberg Situationsbeskrivning Kärnkraftverk ur drift: 17/12: R1, R2, R3, F2 och O3,

Läs mer

Karin Wigert, Vice President Human Resources, Power Systems HVDC, 2013-10-21 NOTIS @KTH Lunchseminarium 21 oktober 2013

Karin Wigert, Vice President Human Resources, Power Systems HVDC, 2013-10-21 NOTIS @KTH Lunchseminarium 21 oktober 2013 Karin Wigert, Vice President Human Resources, Power Systems HVDC, 2013-10-21 NOTIS @KTH Lunchseminarium 21 oktober 2013 October 29, 2013 Slide 1 Kort intro October 29, 2013 Slide 2 11H0145 Världsledande

Läs mer

ENERGI MÖJLIGHETER OCH DILEMMAN

ENERGI MÖJLIGHETER OCH DILEMMAN Prins Daniel Fellowship ENERGI MÖJLIGHETER OCH DILEMMAN Energianvändning historik, nuläge, och framtidsscenarier Prins Daniel Fellowship Prins Daniel Fellowship MÄNSKLIGHETENS TIO STÖRSTA UTMANINGAR 1996

Läs mer

Skånes Energiting tisdag 11 april, 2013 Malmömässan i Hyllie. Lennart Söder Professor, Elektriska Energisystem, KTH

Skånes Energiting tisdag 11 april, 2013 Malmömässan i Hyllie. Lennart Söder Professor, Elektriska Energisystem, KTH Skånes Energiting tisdag 11 april, 2013 Malmömässan i Hyllie Lennart Söder Professor, Elektriska Energisystem, KTH Tes om integration av större mängder vind+sol (55 TWh, nu ca 7 TWh 5%): - Detta är tekniskt

Läs mer

Glocal Smart Grid..och dess betydelse för framtiden

Glocal Smart Grid..och dess betydelse för framtiden IEAs energiprognos 2006-30: Elbehovet ökar dubbelt så snabbt som primärenergin Europa och Nord Amerika 11% 31% Kina 105% 195% Tillväxt i primär energi Karl Elfstadius, ABB Smart Grid Glocal Smart Grid..och

Läs mer

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP Sol(s)ting Innovatum 150414 Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP What energy crisis? In less than 20 years, solar power will be so inexpensive and widespread that it will

Läs mer

EU:s klimat- och miljöstrategi hur agerar elbranschen? Värmeforsks jubiléumskonferens 24 januari 2008 Bo Källstrand, VD Svensk Energi

EU:s klimat- och miljöstrategi hur agerar elbranschen? Värmeforsks jubiléumskonferens 24 januari 2008 Bo Källstrand, VD Svensk Energi EU:s klimat- och miljöstrategi hur agerar elbranschen? Värmeforsks jubiléumskonferens 24 januari 2008 Bo Källstrand, VD Svensk Energi EU:s paket en enorm utmaning Klara klimatmålen Klara förnybarhetsmålen

Läs mer

Vattenkraften i kraftsystemet

Vattenkraften i kraftsystemet Vattenkraften i kraftsystemet Sten Åfeldt Enhetschef Enheten för Kraftproduktion 2011-04-05 Energimyndighetens uppdrag: Genomföra den nationella energipolitiken genom att arbeta för ett tryggt, miljövänligt

Läs mer

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June Edward Jobson Volvo Bus Bus system Electric Hybrid Buses High Power Charging IT support

Läs mer

Vision för en svensk vindkraftsindustri

Vision för en svensk vindkraftsindustri Vision för en svensk vindkraftsindustri Presenterad på Chalmers seminarium för Gröna jobb Stefan Karlsson Global Segment Manager Renewable Energy 2012-02-24 Tillväxten i vindkraftsindustrin har just börjat..

Läs mer

SOLENERGI Verklighet eller önskedröm..!?

SOLENERGI Verklighet eller önskedröm..!? SOLENERGI Verklighet eller önskedröm..!? Jan-Olof Dalenbäck Prof. i Installationsteknik och studierektor, Inst. för Energi och miljö (EoM), CHALMERS Sekr. Svensk solenergi, mm IEA SHC Solar Award - 2005

Läs mer

Grundläggande energibegrepp

Grundläggande energibegrepp Grundläggande energibegrepp 1 Behov 2 Tillförsel 3 Distribution 4 Vad är energi? Försök att göra en illustration av Energi. Hur skulle den se ut? Kanske solen eller. 5 Vad är energi? Energi används som

Läs mer

Temasession 1: Nationell handlingsplan för smarta elnät

Temasession 1: Nationell handlingsplan för smarta elnät Temasession 1: Nationell handlingsplan för smarta elnät Karin Widegren, kanslichef, Samordningsrådet för smarta elnät Power Circle Summit 2014, Göteborg 6 november 2014 Samordningsrådet NÄRINGSLIV ORGANISATIONER

Läs mer

3 750 anställda i ett 20-tal länder. Engineering 1 050 employees

3 750 anställda i ett 20-tal länder. Engineering 1 050 employees ÅF 3 750 anställda i ett 20-tal länder ÅF Infrastruktur 1 100 employees Process 850 employees Engineering 1 050 employees System 400 employees Kontroll 275 employees 1 ÅF i korthet Division Expertis Konsulttjänster

Läs mer

v a r f ö r? v a d ä r t e k n i k e n b a k o m? h u r f o r t k o m m e r d e t a t t g å? v a r s t å r s v e n s k i n d u s t r i?

v a r f ö r? v a d ä r t e k n i k e n b a k o m? h u r f o r t k o m m e r d e t a t t g å? v a r s t å r s v e n s k i n d u s t r i? t i l l v ä x t k r ä v e r n y a l ö s n i n g a r, v ä r l d e n v ä l j e r e n e r g i s t r a t e g i, s m a r t a s t ä d e r o c h t r a n s p o r t e r b l i r e n k o n s e k v e n s m e n v a

Läs mer

Marknadens och konsumenternas krav. Lena Dahl

Marknadens och konsumenternas krav. Lena Dahl Marknadens och konsumenternas krav på skogsbruket Lena Dahl Global Environment, Tetra Pak Tetra Pak startade t 1951 Vår förpackningsportfölj 158 miljarder förpackningar levererades 2010 Tetra Gemina Tetra

Läs mer

Nästa Konkurrenskraft! K R I T I S K A F A K T O R E R F Ö R F R A M G Å N G S R I K I N D U S T R I E L L D I G I T A L I S E R I N G

Nästa Konkurrenskraft! K R I T I S K A F A K T O R E R F Ö R F R A M G Å N G S R I K I N D U S T R I E L L D I G I T A L I S E R I N G Nästa Konkurrenskraft! K R I T I S K A F A K T O R E R F Ö R F R A M G Å N G S R I K I N D U S T R I E L L D I G I T A L I S E R I N G Baserad på rapporterna: PiiA Tredje Vågens Automation PiiA LeanAutomation

Läs mer

Innovate.on. Koldioxid. Koldioxidavskiljning och lagring av koldioxid de fossila bränslenas framtid

Innovate.on. Koldioxid. Koldioxidavskiljning och lagring av koldioxid de fossila bränslenas framtid Innovate.on Koldioxid Koldioxidavskiljning och lagring av koldioxid de fossila bränslenas framtid Koldioxidfotspår, E.ON Sverige 2007 Totalt 1 295 000 ton. Värmeproduktion 43 % 0,3 % Hantering och distribution

Läs mer

Energimyndighetens syn på framtidens skogsbränslekedja

Energimyndighetens syn på framtidens skogsbränslekedja Energimyndighetens syn på framtidens skogsbränslekedja Bioenergiseminarium Linnéuniversitet svante.soderholm@energimyndigheten.se Världens energi är till 80 % fossil. Det mesta måste bort. Har vi råd att

Läs mer

Transforming the energy system in Västra Götaland and Halland linking short term actions to long term visions

Transforming the energy system in Västra Götaland and Halland linking short term actions to long term visions Chalmers University of Technology Transforming the energy system in Västra Götaland and Halland linking short term actions to long term visions Institutionen för Energi och miljö, Energiteknik 412 96,

Läs mer

Hur lönsamma är laddhybrider i verklig svensk körning? Sten Karlsson

Hur lönsamma är laddhybrider i verklig svensk körning? Sten Karlsson Hur lönsamma är laddhybrider i verklig svensk körning? Sten Karlsson Fysisk resursteori Chalmers Presentation vid Forskningsarena Katrineholm 26-27 aug 2009 Sten Karlsson, Forskningsarena, Katrineholm,

Läs mer

INFO. Naturresurser avgörande för ett lands energianvändning och klimatutsläpp. En serie faktablad från Svensk Energi

INFO. Naturresurser avgörande för ett lands energianvändning och klimatutsläpp. En serie faktablad från Svensk Energi INFO En serie faktablad från Svensk Energi Naturresurser avgörande för ett lands energianvändning och klimatutsläpp Världens länder har berikats med olika naturresurser. Att utnyttja dessa har varit självklart

Läs mer

HUR STARKT BÖR DISTRIBUTIONSNÄTET VARA?

HUR STARKT BÖR DISTRIBUTIONSNÄTET VARA? HUR STARKT BÖR DISTRIBUTIONSNÄTET VARA? Niclas Damsgaard Director, Head Energy Markets & Strategies NVE Energidagene 16 oktober 2015 1 OM SWECO 2 Together with our customers, we plan and design the cities

Läs mer

Transport av el. Föreläsning 2010-09-29 Energitransporter MVKN10 Svend Frederiksen LTH

Transport av el. Föreläsning 2010-09-29 Energitransporter MVKN10 Svend Frederiksen LTH Transport av el Föreläsning 2010-09-29 Energitransporter MVKN10 Svend Frederiksen LTH När man började ana att elektricitet har enorm användningspotential försöket med kompassnål 1820 För- och nackdelar

Läs mer

Att navigera mellan klimatskeptiker & domedagsprofeter Föredrag för GAME & Näringslivets miljöchefer Göteborg Fysisk resursteori Energi & Miljö, Chalmers Norra halvklotets medeltemperatur under de senaste

Läs mer

Kjell Aleklett. Hur klarar vi en värld med 9 miljarder människor? Kungliga vetenskapsakademin Stockholm 2010-03-10

Kjell Aleklett. Hur klarar vi en värld med 9 miljarder människor? Kungliga vetenskapsakademin Stockholm 2010-03-10 Hur klarar vi en värld med 9 miljarder människor? Kungliga vetenskapsakademin Stockholm 2010-03-10 Ångströmlaboratoriet, Uppsala Globala energisystem Uppsala universitet Kjell.aleklett@fysast.uu.se www.fysast.uu.se/ges

Läs mer

Ridån går upp för den industriella revolutionens andra akt om energin, klimatet och vad som får saker att hända. Björn Sandén Chalmers

Ridån går upp för den industriella revolutionens andra akt om energin, klimatet och vad som får saker att hända. Björn Sandén Chalmers Ridån går upp för den industriella revolutionens andra akt om energin, klimatet och vad som får saker att hända Björn Sandén Chalmers Prolog Människan befolkar jorden För 10 000 år sedan var alla kontinenter

Läs mer