Socialstyrelsens nya strokeriktlinjer. SK- kurs Akut stroke VEM BESTÄMMER I SVENSK STROKEVÅRD? Kjell Asplund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialstyrelsens nya strokeriktlinjer. SK- kurs Akut stroke 2013-02- 08. VEM BESTÄMMER I SVENSK STROKEVÅRD? Kjell Asplund"

Transkript

1 Socialstyrelsens nya strokeriktlinjer SK- kurs Akut stroke VEM BESTÄMMER I SVENSK STROKEVÅRD? Kjell Asplund

2 VEM BESTÄMMER I SVENSK STROKEVÅRD? Staten? LandsFngen? Lokal sjukvårds/sjukhusledning? Kommunerna? Privata vårdgivare? Professionerna? PaFenterna? Allmänheten? Övriga (marknaden, media, EU, etc.)?

3 PRIORITERINGAR Horisontella (verksamhets- chefer, vårdpersonal) M e d v e t n a Öppna (umalade) Omedvetna Dolda (oumalade)

4 procent 12,0 ANDEL AV BNP TILL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD (data från OECD) 10,0 8,0 6,0 4, ,6% = 290 mdr SEK (OECD- genomsni^et 9,5 %) 2,0 0,0

5 KOSTNADER FÖR STROKE 2009 Totalkostnader för 2009: 16,1 miljarder ProdukFons- förlust 34 % 5,5 mdr 4,2 mdr* 6, 4 mdr Sjukvård 26 % Socialtjänst 40 % * 1,4 % av totala kostnaderna för hälso- och sjukvård Förstagångsstroke 1997: SEK per pafent (2009 års priser) Förstagångsstroke 2009: SEK per pafent (sjukvård oförändrat, socialtjänst mindre, produkfonsförlust mindre) Ola Ghatnekar och Riks- Stroke, under publicering

6 STATENS STÖD TILL HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN Reglering Tillsyn GOD VÅRD Kunskap Resurser

7 PaFentsäkerhet: Tillsynens fokus Individinriktad Repressiv Systeminriktad Stödjande

8 Individ: Ca varningar el. erinran/år Ca 60 behörighetsärenden/år förebyggbara vårdskador/år Ca 1,5 milj Ca 25 milj öppenvårdsbesök/år

9 KLAGOMÅL TILL TILLSYNEN OM STROKEVÅRDEN Omvårdnad/ bemötande 38% DiagnosFk 41% Behandling 21% data från Johansson & al.: Cerebrovasc Dis 2004;18:16-21

10

11 MAN MED ORO EFTER STROKE, 75 ÅR Behandlades på rehab- avd eger hjärninfarkt Svår oro, särskilt na^efd. I samråd med geriatriskt konsul^eam fick han Haldol + Imovane Eger utskrivning gradvis parkinsonism och personlighetsstörningar. Återintagen på sjukhus, Haldol + Imovane utsa^es. Återställd. Tillsynen: Kri,k för dåliga uppföljningsru,ner men ingen disciplinär åtgärd mot enskild person

12 I dema land är det klokt am då och då avliva en amiral för am uppmuntra de andra

13 PaFentsäkerhet: Tillsynens fokus Repressiv Stödjande Ny myndighet: InspekFonen för vård och omsorg

14 KUNSKAPSUTVECKLING I STROKEVÅRDEN Klinisk strokeforskning SystemaFska kunskaps- sammantällningar Kvalitetsregistret Riks- Stroke Tillsyn NaFonella riktlinjer Regionala och lokala vårdprogram Klinisk praxis

15 NaFonella riktlinjer Socialstyrelsen Ulörlig faktadel (med evidensgradering enl GRADE) Öppna prioriteringar (särskild prio- grupp) 3 versioner (beslutsfa^are, professioner, pafenter/ anhöriga Uppdateras med 4-5 års intervall

16 DEN ETISKA PLATTFORMEN FÖR PRIORITERINGAR (enl. riksdagsbeslut) Människovärdes-! principen! Behovs! (solidaritets)-! principen! Kostnads-! effektivitetsprincipen"

17 SOCIALSTYRELSENS RIKTLINJER: BESLUTSUNDERLAG FÖR PRIORITERINGAR Faktaunderlag: behov effekt av åtgärd (inkl biverkningar) vetenskapliga underlagets styrka hälsoekonomi När vetenskapliga underlag är svagt/saknas: beprövad erfarenhet Grundläggande: människovärdet

18 PRIORITERING AV TILLSTÅND/ÅTGÄRDSPAR I 2009 ÅRS STROKERIKTLINJER Prio-grupp

19 EKONOMISKA KONSEKVENSER AV PRIO I RIKTLINJER: OMFÖRDELNING AV KOSTNADER FÖR STROKE? Icke- göra- listan Prio 8-10 KostnadseffekFv primär- prevenfon med läkemedel Upptäckt/bä^re beh av hypertoni Övr primärprev Strokeenheter Trombolys Evidensbaserad rehabilitering

20 KUNSKAPSUTVECKLING I STROKEVÅRDEN Klinisk strokeforskning SystemaFska kunskaps- sammantällningar Kvalitetsregistret Riks- Stroke Tillsyn NaFonella riktlinjer Regionala och lokala vårdprogram Klinisk praxis

21 RIKS- STROKE Start 1994 Alla 74 sjukhus som vårdar akuta strokepafenter Täckningsgrad c:a 96% pafenter per år, totalt ca PaFent- rapporterade ulall (PROMs) genom enkäter 3 och 12 mån eger stroke Färska Fllägg: TIA- register, anhörigenkät Medel från SoS + SKL, styrs helt av professionerna Riks- Stroke The Swedish Stroke Register

22 TRE PERSPEKTIV PÅ KVALITETS- MÄTNINGAR I RIKS- STROKE Hela vårdkedjan Riks- Stroke The Swedish Stroke Register

23 VAD ÄR KVALITET? GOD VÅRD SEX DIMENSIONER Det som görs i hälso- och sjukvården ska vara kunskapsbaserat och ändamålsenligt vara säkert ges i rimlig Fd vara rä^vist fördelat vara pafenlokuserat vara effekfvt (ny^ja resurserna opfmalt)

24 strokeenhet Hälso- och sjukvården bör: vårda pafenter med akut stroke på strokeenhet

25 Vårdform under akutskedet av stroke % 90% 80% 70% 60% 50% Annan avd. Vanlig avdelning Strokeenhet 40% 30% 20% 10% 0% Riks- Stroke The Swedish Stroke Register

26 Lycksele Mariestad Falköping Köping/Fagersta NÄL Skövde Linköping Uddevalla/Ströms. Umeå Norrköping Hudiksvall Ljungby Gällivare Karlskrona Bollnäs/Söderh. Nyköping Karlskoga Södertälje Mölndal Mora Enköping Kullbergska Kalmar Lidköping Sunderbyn Örnsköldsvik Västervik Sundsvall/Härnösand Danderyd Oskarshamn Kalix Kungälv Halmstad Varberg Piteå Trelleborg Ryhov sjukh. Finspång Örebro Alingsås Arvika Motala Avesta Norrtälje Värnamo Ludvika Akademiska Sollegeå Hässleholm Skellegeå Växjö Mälarsjukhuset Torsby Riket Borås Karolinska Solna Ängelholm Kiruna UMAS Skene S:t Göran Karolinska Huddinge KrisFanstad Lund Karlstad/KrisFneh/Säff. Gävle/Sandv. Lindesberg Östersund Västerås/Sala Landskrona Visby Karlshamn Höglandssjukhuset Helsingborg Sahlgrenska Ystad/Simrishamn Falun Östra sjukh. SÖS 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ANDEL AV STROKEPATIENTER SOM I AKUTSKEDET VÅRDADES PÅ STROKEENHET 2008 Strokeenhet Vanlig vårdavd. Övrigt Riks- Stroke The Swedish Stroke Register

27 Lycksele Bollnäs/Söderh. Kärnsjukhuset Skövde Ljungby Lidköping Köping Hudiksvall Värnamo Karlskoga Danderyd Motala Sunderbyn Landskrona Lindesberg Kalmar Sahlgrenska Gällivare Norrtälje Mölndal Vrinnevisjukhuset Karlskrona Östra sjukhuset. Trelleborg Sundsvall Hässleholm Kullbergska Capio S:t Göran Örnsköldsvik Akademiska Sjukhuset Skene Mora Umeå Sollegeå Ängelholm Avesta Södertälje Ryhov Piteå Kalix Alingsås Örebro Nyköping NÄL Oskarshamn SUS Lund Riket Arvika KrisFanstad Halmstad Kiruna Gävle SUS Malmö Linköping Höglandssjukhuset Finspång Kungälv Skellegeå Västervik Karlshamn Falun Borås Varberg SÖS Växjö Karlstad Karolinska Huddinge Ludvika Östersund Helsingborg Karolinska Solna Mälarsjukhuset Ystad Torsby Enköping Västerås Visby 0% 20% 40% 60% 80% 100% Strokeenhet ANDEL PATIENTER MED STROKE SOM VÅRDATS PÅ STROKEENHET 2010 Vanlig vårdavdelning Annan vårdavdelning Stroke unit General ward Other Riks- Stroke The Swedish Stroke Register

28 Typ av vård vid inläggning (2011) Vanlig/annan vårdavd 18% Inläggn/obs- avd IVA 6% 6% 70% Strokeenhet Riks- Stroke The Swedish Stroke Register

29 stroketrombolys Hälso- och sjukvården bör: erbjuda intravenös stroketrombolys Fll pafenter med hjärninfarkt (ischemiskt stroke) inom 3 Fmmar hos pafenter upp t o m 80 år erbjuda intravenös stroketrombolys med tpa Fll pafenter med hjärninfarkt (ischemiskt stroke) från 3 upp Fll 4,5 Fmmar eger symtomdebut

30 12,0% Andel behandlade med trombolys, ischemisk stroke, år 10,0% 8,0% 6,0% Män Kvinnor 4,0% 2,0% 0,0%

31 IMPLEMENTERING AV TROMBOLYS Riks- Stroke The Swedish Stroke Register < 5,0 5,0-6,5 6,51-7,9 7,91-9,3 > 9,3

32 VAD ÄR KVALITET? GOD VÅRD SEX DIMENSIONER Det som görs i hälso- och sjukvården skall vara kunskapsbaserat och ändamålsenligt vara säkert ges i rimlig Fd vara rä^vist fördelat vara pafenlokuserat vara effekfvt (ny^ja resurserna opfmalt)

33 ischemisk stroke med försämring Hälso- och sjukvården bör: inte rufnmässigt behandla ischemisk stroke med försämring med heparin

34 Andel av med ischemiskt stroke som behandlats med högdosheparin, % 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Riks- Stroke The Swedish Stroke Register

35 VAD ÄR KVALITET? GOD VÅRD SEX DIMENSIONER Det som görs i hälso- och sjukvården skall vara kunskapsbaserat och ändamålsenligt vara säkert ges i rimlig Fd vara rä^vist fördelat vara pafenlokuserat vara effekfvt (ny^ja resurserna opfmalt)

36 Andel som inkommer Fll sjukhus inom 3 Fmmar eger symtomdebut, % 65% 60% 55% Män Kvinnor 50% Riks- Stroke The Swedish Stroke Register

37 Affisch

38 Andel som kommer Fll sjukhus inom 3 Fm eger symtomdebut Karlskrona Nyköping Piteå Mälarsjukhuset Karlshamn Kalmar Ängelholm Karlstad # Linköping Akademiska Karlskoga Visby Helsingborg Skellegeå KrisFanstad Karolinska Solna Varberg Umeå Växjö Höglandssjukhuset Halmstad Norrtälje Sundsvall Falun Bollnäs Trelleborg Torsby Motala Alingsås Västerås SUS Malmö Norrköping Ystad Karolinska Huddinge S:t Göran SÖS Ludvika NÄL Danderyd Södertälje Riket Lidköping Kungälv # Hudiksvall Värnamo Kärnsjukhuset Gävle Örebro SUS Lund Örnsköldsvik Sunderbyn Lindesberg Borås Hässleholm Oskarshamn Sahlgrenska Arvika Avesta Västervik Östersund Kullbergska Köping Ljungby Kalix Lycksele Sollegeå Mora Landskrona Enköping Mölndal Gällivare Ryhov Kiruna Östra 0% 20% 40% 60% 80% 100% Riks- Stroke The Swedish Stroke Register

39 Samband mellan trombolyslarm och trombolyshandling LandsFngsjämförelser Andel trombolys- behandlade 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% Andel med trombolyslarm Riks- Stroke The Swedish Stroke Register

40 VAD ÄR KVALITET? GOD VÅRD SEX DIMENSIONER Det som görs i hälso- och sjukvården skall vara kunskapsbaserat och ändamålsenligt vara säkert ges i rimlig Fd vara rä^vist fördelat vara pafenlokuserat vara effekfvt (ny^ja resurserna opfmalt)

41 ANDEL AVLIDNA EFTER STROKE vs. UTBILDNINGSNIVÅ justering för kovariater) 14 Andel avlidna, % Grund Gymnasie Universitet d 28 d 1 år (Eriksson M & al., insänt manuskript) Riks- Stroke The Swedish Stroke Register

42 PRIORITERINGAR Horisontella (verksamhets- chefer, vårdpersonal) M e d v e t n a Öppna (umalade) Omedvetna Dolda (oumalade)

43 Varför målnivåer? Olyckligt med olika lokala eller regionala målnivåer Hjälper Fll a^ nå målet om jämlik vård över landet InternaFonell och nafonell trend (målstyrning) Kvalitetsdrivande (?) Riks- Stroke The Swedish Stroke Register

44 Underlag Målnivåer o publicerade internafonella data o allmän bedömning av om Sverige som nafon ligger väl eller mindre väl Fll i internafonella jämförelser o aktuell fördelning bland sjukhusen o bedömning av andelen pafenter där en viss insats är kontraindicerad eller olämplig MåMlig och hög målnivå Absoluta målnivåer i stället för Riks- Stroke The Swedish Stroke Register

45 Andel vårdad på strokeenhet Sundsvall Umeå Lycksele Kärnsjukhuset Ljungby Landskrona Värnamo Hudiksvall Motala Mora Kalmar Gällivare Sunderbyn Norrköping Södertälje Norrtälje Trelleborg Piteå Lidköping Östra Oskarshamn Bollnäs S:t Göran Danderyd Gävle Karlskoga Falun Sahlgrenska Kiruna Linköping Kullbergska Karlskrona Mölndal Kalix Ängelholm Ystad SUS Malmö Akademiska Lindesberg Hässleholm Enköping Arvika Alingsås Ryhov Riket Halmstad Örnsköldsvik Köping KrisFanstad Karolinska Huddinge Nyköping Visby NÄL Västervik Örebro SUS Lund Torsby Östersund Varberg Skellegeå Finspång Avesta Sollegeå Kungälv Växjö Helsingborg Karolinska Solna Höglandssjukhuset SÖS Borås Ludvika Mälarsjukhuset Karlstad Västerås Karlshamn # # 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Strokeenhet Vanlig vårdavdelning Annan avdelning

46 Särskild strokevård (strokeenhet eller IVA) vid inläggning Lycksele Bollnäs Motala Norrtälje Piteå Mora Gällivare Lidköping Norrköping Umeå Ljungby # Linköping # Hudiksvall Sunderbyn Finspång Kalix Södertälje Sundsvall Karolinska Huddinge Köping Landskrona Lindesberg Sollegeå Hässleholm Karolinska Solna Sahlgrenska Arvika Oskarshamn Akademiska Nyköping Kärnsjukhuset Torsby Falun Örnsköldsvik Värnamo Östra Mölndal Alingsås Karlskoga Ryhov Kalmar Danderyd Halmstad Skellegeå KrisFanstad Gävle NÄL Ängelholm SUS Lund Riket Trelleborg Höglandssjukhuset Västervik Visby Enköping Kiruna Örebro SUS Malmö Kungälv Ystad S:t Göran Avesta Kullbergska Östersund SÖS Ludvika Varberg Karlskrona Växjö Karlstad Helsingborg Borås Karlshamn Västerås Mälarsjukhuset 95,9% 93,8% 92,1% 90,7% 88,5% 88,2% 87,7% 87,5% 87,3% 86,4% 85,6% 85,3% 85,2% 84,9% 84,6% 84,6% 84,0% 83,7% 83,4% 83,3% 83,2% 83,1% 82,8% 82,6% 82,6% 82,4% 82,3% 81,8% 81,5% 81,4% 81,3% 81,3% 80,3% 80,3% 79,9% 79,3% 79,2% 79,1% 78,8% 78,0% 77,8% 77,6% 77,4% 77,2% 77,1% 77,0% 76,8% 76,7% 76,4% 76,3% 76,2% 75,9% 75,8% 75,8% 75,7% 75,0% 74,9% 74,9% 74,7% 72,6% 72,4% 70,4% 70,3% 69,6% 66,8% 66,7% 63,4% 62,4% 62,3% 61,8% 61,1% 59,9% 59,7% 55,6% 55,5% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

47 !!"#$%&'()*&$+,-$(&../$! 0&..')#$%&'()*&$+,-$(&../$ MÅLNIVÅER I RIKS- STROKE 1*/,2(,3$,*$45-#%,-26-)(#$ $,..$/9:2+:/6.$)(.6$(&..$%&..')#$%&'()*&;$!"#$%#&' (' )' *' +',' -'.' / 0 ' 1 0 ' 2 0 ' 3' 4'!"#$%&#'($ B,(36-83$!!!!!!!! C,->')(/2,$!:33)(#6$!!!!!!!!! C,->')(/2,$?>'(,$!!!! 7!! D>--.5'96$!!!!!!!!!?"36-/9:2+:/6.$!!!!!!!?"36-.5'96$!!!!!! )**+,',- 12,36%)/2,$!!!!!!! E(2"=)(#$!!!! c c!!!!

48 ÅRETS STROKEENHET (baserat på uppnådda målnivåer) Hässleholm Mora

49 studie av implementering av nya metoder i strokevården: Tre övergripande slutsatser Ingen av de vanliga implementeringsstrategierna kan ensamt kan driva den svenska strokevårdens utveckling I stället krävs en systemansats med samfdiga insatser på mikro-, meso- och makronivå Ledarskapet helt centralt, liksom engagemanget från samtliga medlemmar i stroketeamet (Stecksén et al., under tryckning)

50 VEM BESTÄMMER I SVENSK STROKEVÅRD? Staten? LandsFngen? Lokal sjukvårds/sjukhusledning? Kommunerna? Privata vårdgivare? Professionerna? PaFenterna? Allmänheten? Övriga (marknaden, media, EU, etc.)?

51 Vad utmärker svensk strokevård? Några observafoner från fallstudier av svensk strokevård i en stor europeisk kartläggning (EIS) I e^ internafonellt perspekfv kännetecknas svensk strokevård av Inom medicinsk vård och omvårdnad fästs stor tyngd vid evidens (men kanske mindre så inom rehab) God följsamhet Fll riktlinjer Tillgång Fll kvalitetsregister en styrka Spli^rad organisafon och finansiering av vård eger akutskedet, särskilt i storstad Revirstrider mellan neurologi och internmedicin (European ImplementaFon Score, under bearbetning)

52

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Redovisning av 2013 års bedömning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

SYLF:s AT-ranking 2014

SYLF:s AT-ranking 2014 SYLF:s AT-ranking 2014 September 2014 Förord Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) organiserar underläkare och är den näst största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund. Föreningen har cirka 9700

Läs mer

Bröstcancer. Nationell rapport diagnosår 2010. Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret

Bröstcancer. Nationell rapport diagnosår 2010. Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret Bröstcancer Nationell rapport diagnosår Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland www.regionaltcancercentrum.stockholmgotland.se Årsrapport Bröstcancer ISBN:

Läs mer

Svensk Kataraktkirurgi -Gråstarrskirurgi

Svensk Kataraktkirurgi -Gråstarrskirurgi Svensk Kataraktkirurgi -Gråstarrskirurgi Patientanpassad Årsrapport 2013 baserad på data från Nationella Kataraktregistret Antalet kataraktoperationer i Sverige 1980 2013 Charlotta Zetterström Mats Lundström

Läs mer

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor Rapport December 2007 Stärk informationen till våldsutsatta kvinnor Hela 47 procent av landets kommuner tycks helt sakna information

Läs mer

Folkbiblioteken i. Malmö 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Malmö 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-05-22

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-05-22 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-05-22 Boindex sjönk till 116,3 första kvartalet 2012 högre småhuspriser dämpar husköpkraften Boindex uppgick till 116,3 första kvartalet i

Läs mer

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis?

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Innehållsförteckning: VARFÖR ÄR BARNOMSORG UTANFÖR KONTORSTID EN VIKTIG FRÅGA? SID 03 BARNOMSORG VIKTIG FÖR ARBETSLINJEN SID 04 VAD ÄR BARNOMSORG UTANFÖR

Läs mer

Vinnvårdprojektet InUt 2010-2012 SLUTRAPPORT

Vinnvårdprojektet InUt 2010-2012 SLUTRAPPORT Vinnvårdprojektet InUt 2010-2012 SLUTRAPPORT 1 INLEDNING Huvudsökande: Kjell Asplund Projektnummer (Vinnvård): A2009-002 Projekttitel: InUt: Att införa nya och utmönstra förlegade metoder. Vad fungerar

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-08-31

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-08-31 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-08-31 Boindex steg till 126,6 andra kvartalet 2012 Lägre räntor och småhuspriser ökar husköpkraften Hushållens förutsättningar för att köpa

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Villaägarnas Riksförbund den 15 januari 2013 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex sjönk till 131,6 fjärde kvartalet 2014 Ökade småhuspriser förklarar nedgången Boindex uppgick till 131,6 fjärde kvartalet förra

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00

Läs mer

kommuninvest DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN

kommuninvest DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN kommuninvest 214 DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN Innehållsförteckning Förord... 3 Inledning... 5 Avsnitt 1 Kommunsektorns investeringar... 6 De totala investeringarna ökade 213... 6 Stadigt ökande investeringsvolymer

Läs mer

svenskt njurregister arsrapport 2014

svenskt njurregister arsrapport 2014 Svenskt njurregister arsrapport 214 Inledning 213 års data i SNR är nu bearbetade och presenteras härmed. Återigen publiceras årsrapporten både digitalt och i tryckt form då vi glädjande noterade ett

Läs mer

Hur väl lyckas integration i din kommun?

Hur väl lyckas integration i din kommun? Hur väl lyckas integration i din kommun? - En rating efter hänsyn till kommuners olika förutsättningar Kontakt: Stefan Fölster Chef för Reforminstitutet stefan.folster@reforminstitutet.se www.reforminstitutet.se

Läs mer

Rektalcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2013 från Svenska Kolorektalcancerregistret

Rektalcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2013 från Svenska Kolorektalcancerregistret Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Rektalcancer Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 213 från Svenska Kolorektalcancerregistret 1 Juni 214 Regionalt cancercentrum,

Läs mer

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Tidigare isbn 91-7344-803-6 (Bokslut 1987) publicering: isbn 91-618-0330-8 (Bokslut 1988) isbn 91-618-0372-3

Läs mer

Hushållens ekonomi Household finances

Hushållens ekonomi Household finances Hushållens ekonomi Household finances Foto: Jan-Aage Haaland Hushållens ekonomi Statistisk årsbok 2013 13 Hushållens ekonomi Household finances 13.1 Hushållens inkomster... 267 Household income 13.2 Hushållens

Läs mer

Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder?

Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Rapport 2006:4 från Nationell psykiatrisamordning Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Rapport 2006:4

Läs mer

Svenskt Beroenderegister, NKR14-045

Svenskt Beroenderegister, NKR14-045 Svenskt Beroenderegister, NKR14-045 Svenskt Beroenderegister Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive huvudrubrik senare i ansökan. Skriv

Läs mer

Arbetsskador 2013 län och kommun

Arbetsskador 2013 län och kommun Arbetsmiljöstatistik Rapport 2014:2 Arbetsskador 2013 län och kommun preliminära uppgifter Arbetsmiljöstatistik Rapport 2014:2 Arbetsskador 2013 län och kommun preliminära uppgifter Arbetsskador 2013

Läs mer

Summarisk rapport för verksamhetsåret 2012

Summarisk rapport för verksamhetsåret 2012 Summarisk rapport för verksamhetsåret 2012 Innehållsförteckning Summarisk rapport för verksamhetsåret 2012 1 Innehållsförteckning 2 Inledning 5 Verksamhetsåret 2012 5 Obstetrisk verksamhet 6 2012:22 Erbjuds

Läs mer

Utbildningar våren 2013. Värdeskapande lärande

Utbildningar våren 2013. Värdeskapande lärande www.pwc.se/academy Utbildningar våren 2013 Värdeskapande lärande Utbildningar våren 2013 Kommuner Landsting Kommunala bolag Svenska kyrkan Ideell sektor 2013 PwC i Sverige. Att mångfaldiga innehållet helt

Läs mer

Betala på pensionsskulden nu

Betala på pensionsskulden nu fakta Betala på en nu Hur ser det ut i din kommun? Ta ut problemen i förskott det lönar sig För fjärde året i rad sätter Skandia kommunernas er i fokus. Det gör vi eftersom en är en stor och viktig samhällsfråga

Läs mer

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register Anhörigas situation R apport från Riks-Stroke RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register FÖRORD Det nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke presenterar sedan 1996 årliga rapporter om den svenska strokevårdens

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL NyföretagarCentrum har löpande sedan börjat av 90-talet redovisat utvecklingen över antalet nyregistrerade företag i landet på kommun- och länsnivå i

Läs mer