4 8 November 2014 SOUND. Audiorama

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "4 8 November 2014 SOUND. Audiorama"

Transkript

1 4 8 November 2014 Kulturhuset Stadsteatern SOUND of stockholm FYLKINGEN Audiorama

2 VÄL- KOMMEN! WEL- COME!

3 Susanne Skog, ordförande för Sound of Stockholm: Audiorama, Frim, Fylkingen, Samtida Musik, SEKT, Studio 53 Susanne Skog, chairperson for Sound of Stockholm: Audiorama, Frim, Fylkingen, Samtida Musik, SEKT, Studio 53 Kära publik, novembermörker och Sound of Stockholm. Kanske har ni börjat vänja er, kanske har det rent av blivit något av en tradition, kanske har ni aldrig hört talas om festivalen tidigare. Oavsett vilket: Varmt välkomna till det femte året i rad med fem hela dagar fyllda av det främsta inom svensk och internationell ny konstmusik och ljudkonst! Sound of Stockholm görs av sex av Stockholms fria föreningar som presenterar och ger upphov ny konstmusik, fri improvisation, ljudkonst, och experimentella korsningar av audiovisuella konstarter och performance. Det gör vi året om och vanligtvis på var sin scen men under dessa fem dagar samlar vi våra gemensamma krafter och ger er det bästa vi kan. Här, nu, samtidigt! Programmet sätts av ett råd bestående av musiker och konstnärer ur alla dessa föreningar. Här finns inget institutionsstyre i sikte, ingen enda konstnärlig ledare. Nytt för i år är att vi växer och har förgrenat oss i både tid och rum. Den här gången utspelar sig festivalen inte bara på Kulturhuset och på Audiorama på Skeppsholmen. Under fredags- och lördagskvällen sträcker vi ut oss till Fylkingen i Münchenbryggeriet på Södermalm. Den som vill kan ta plats i vår specialpreparerade festivalbuss som tar publiken mellan konsertlokalerna vem vet vad som kan komma att höras och synas under färden? Efter förra årets festival kunde vi inte riktigt förmå oss att sluta, så sedan dess finns vi och verkar året runt. Under 2014 har Sound of Stockholm inrättat ett medlemskort som bland annat inneburit gratis entré till en rad konserter. Vi har också hållit en serie seminarier i samarbete med Folkuniversitetet. Vår samlade erfarenhet och utblick gör att vi att vi kan hålla fram det mest intressanta och nyskapande som finns just nu. Det betyder att även du som inte känner igen ett enda namn i programmet kan veta exakt vad du får: det du inte visste fanns, och det bästa av just det. Vi är som vanligt stolta över årets festival. Det kanske hörs. Välkommen till Sound of Stockholm 2014! Dear audience, November darkness and Sound of Stockholm. Perhaps you have already begun to get used to it, perhaps it has already become a tradition, perhaps you've never heard of the festival before. No matter: warm welcome to our fifth annual festival. Five days filled with the best from both the Swedish and international new music and sound art scenes! Sound of Stockholm is presented by six of Stockholm's independent societies presenting and creating new music, sound art, free improvisation, and experimental crosses between audiovisual art and performance. We do this all year round, usually at our own venues but during these five days we pool our resources and give you the best we know. Here, now, together! The program is set by a group consisting of musicians and artists from all these societies. There is no institutional steering in sight, no one artistic director. New for this year is that we are growing, branching out both in time and space. This year the festival will take place not only at Kulturhuset and at Audiorama on Skeppsholmen. During Friday and Saturday night we will expand into Fylkingen at the München Brewery on Södermalm. Those who choose to can ride on our specially prepared festival bus that will shuttle the audience between our venues and who knows what will be seen and heard on the way? After last year's festival we just couldn't stop, so since then we have also begun to work all year round. During 2014, Sound of Stockholm began selling membership cards that among other things entitled the owner to free entry to several concerts. We have also had a seminar series in collaboration with Folkuniversitetet. Our collective experience and overview allows us to present the most interesting and creative work happening right now. This means that even those who do not recognize one name in the program can still know exactly what they will be getting: what you didn't know existed, and the best of it. We are as usual proud of this year's festival. Perhaps you can hear why. Welcome to Sound of Stockholm 2014!

4 Program

5 2014

6 Fennesz Om inget annat anges är platsen Kulturhuset Stadsteatern, Sergels torg. Festivalen pågår i Foajé 3 (även SOS infodisk), Hörsalen, Studion samt Lava Bibliotek & Verkstad och TioTretton. Audiorama ligger på Slupskjulsvägen 30, Skeppsholmen. Fylkingen ligger på Söder Mälarstrand 27, Södermalm. Festivalbaren (tis-tors) äger rum på Scandic Sergel Plaza, Brunkebergs torg 7 9. Audiorama Fylkingen Samtida Musik Studio 53 Frim Sekt Sound of Stockholm Gratis Konsert Seminarium För barn Övrigt

7 TISDAG 4 NOV ONSDAG 5 NOV TORSDAG 6 NOV FREDAG 7 NOV LÖRDAG 8 NOV Invigning Foajé Duo Ego Foajé Ecosystems and enabling forces Studion Skolföreställning: The Cosmic Glamour Concert, Lava Babyrave Foajé L Itinéraire Hörsalen Musikkritik minne, hågkomst och glömska, Studion Siri Landgren Foajé Ellen Arkbro Foajé Skrotverkstad TioTretton Finn Loxbo Foajé Konflikt som kreativ energi, Foajé ISCM Composers Exchange, Studion Space unfolds: explorations in 3D composition, Studion Nya verk för och med barn Studion re:bell Hörsalen Hidden Mother Hörsalen Natasha Barrett Audiorama Stockholms Kammarorkester Hörsalen Varför nutida musik - går den att dansa till? Studion FESTIVALBAR Med liveakt av FRIM Scandic Sergel Plaza K Hernandez & D M Karlsson Foajé Rolf Enström Sarah Davachi Hörsalen The Cosmic Glamour Concert Lava Rhodri Davies, UmeDuo, Sönderbyggd, Sally Golding, Rrose, klubb Fylkingen Stockholms Saxofonkvartett Hörsalen Anna Högberg Foajé Konvoj Ensemble feat. Evan Parker & Sten Sandell, Hörsalen FESTIVALBAR Med liveakt av FRIM Scandic Sergel Plaza Ute Wasserman Hörsalen The Lappetites, Hildur Gudnadottir, Fennesz & Lillevan, klubb Fylkingen FESTIVALBAR Med liveakt av FRIM Scandic Sergel Plaza

8 Biljetter 2014 Sound of Stockholm strävar efter att presentera det bästa av det du inte visste fanns inom svensk och internationell ljudkonst och ny konstmusik. Vi vill också få fler att upptäcka den nya musikens enorma bredd och låta sig förföras. Därför ser vår biljett lite annorlunda ut för 200 kr per kväll får du minst tre konserter som bildar en skräddarsydd musikblandning från olika nutida och konstmusikaliska genrer. Välj om du vill köpa 1-dagspass eller ett 5-dagars festivalpass. En nyhet är att det i Festivalpasset ingår ett årskort* med fritt inträde till sex konserter i arrangemang av våra medlemsföreningar under säsongen 2014/ dagars festivalpass 750 kr* 5-dagars studentpass 500 kr* 1-dagspass 200 kr (student 150 kr) Babyrave 50 kr Gratis! Sound of Stockholms alla seminarier och programpunkter för barn (utom Babyrave som kostar 50 kr/person) är gratis liksom alla våra lunchkonserter. Allt gratis är märkt med i programöversikten. Efter fredagens sista konsert på Kulturhuset Stadsteatern finns två bussar som kör dig gratis till Fylkingen. Bussarna avgår kl 20:15, information om busshållsplats kommuniceras via anslag i Kulturhuset Stadsteaterns foajé på våning 3. Hur köper jag biljetter? eller Köp, skriv ut, och ta med till festivalen! Det går också att lösa ut i biljettautomaterna i Kulturhuset Stadsteatern. Över disk: Kulturhuset Stadsteatern, biljettkassa gatuplanet, tel , öppet mån sön Dagspassen kan också köpas på plats på Audiorama och på Fylkingen (endast kort). Lördagkvällens dagspass kan endast köpas på Fylkingen (endast kort). Information Kulturhuset Stadsteatern: Infodisk vån Plattan, tel Kontakt Facebook/SoundofStockholm Instagram/soundofstockholm #soundofstockholm Vi är sound of stockholm Varje höst samlas Audiorama, Frim, Fylkingen, Föreningen Samtida Musik, SEKT och Studio 53 för att tillsammans presentera SOS. Separat arrangerar föreningarna evenemang inom samtliga nutida genrer: från experimentell electronica, ljudkonst och fri improvisation till nyskriven konstmusik och performance. Audiorama - I ett akustiskt specialbyggt rum på Skeppsholmen omges publiken av 21 högtalare från golv, väggar och tak. Audiorama presenterar, beställer och uruppför nytänkande hörspel, musik och ljudkonst i surround. Frim - Arrangerar konserter med improviserad och experimentell musik på olika platser i Stockholm. Fylkingen - En scen och förening för ny musik och intermediakonst. Fylkingen presenterar över hundra föreställningar per år med olika och framförallt blandade uttryck dans, livemusik, video, text, högtalarkonserter, performance, utställningar och annat. Sekt - En kulturklubb med experimentell musik, scenkonst och film. Samtida Musik - Arrangerar konserter med inriktning på nyskriven kammarmusik på olika platser i Stockholm. Samtida Musik anlitar både svenska och utländska ensembler och beställer ny musik av tonsättare. Studio 53 - Studio 53 anordnar konsert-, seminarie- och undervisningsverksamhet i syfte att sprida och öka intresset för ny musik, bland annat genom flertalet uppskattade tonsättarpresentationer. Studio 53 drivs av Stockholms Saxofonkvartett. Sound of Stockholm - Har ett eget programråd bestående av representanter från samtliga medlemsföreningar, som väljer en del av festivalens artister.

9 TICKETS 2014 Sound of Stockholm strives to present the best of what you did not already know existed of Swedish and international sound art and new art music. We also want more people to discover the enormous span of new music and let themselves be seduced by it. Therefore, our tickets are a bit different for 200 kr per night you get at least three concerts which together form a tailor-made musical mix from different new art music genres. Choose yourself if you d like a 1 day pass or a 5 day festival pass. New for this year is that the festival pass comes with a member card entitling the owner to free entry to at least 6 concerts presented by our member societies during the 2014/2015 season. 5-Day festival pass 750 kr* 5-Day student pass 500 kr* 1-Day pass 200 kr (student 150 kr) Babyrave 50 kr FREE! All of Sound of Stockholm s seminars and programs for children (except for the Babyrave, which costs 50 Skr/person) are free, as well as our lunch concerts. Everything that is free is marked with in the program. After Friday s final concert at Kulturhuset Stadsteatern there will be two buses that take you to Fylkingen free of charge. The buses will depart at 20:15. Information about where the buses depart from will be communicated on a message board at Kulturhuset Stadsteaterns foyer on Floor 3. How do I buy tickets? or Buy, print, and take it with you to the festival! It is also easy to get your tickets from the ticket machines at Kulturhuset Stadsteatern. Over the counter: Kulturhuset Stadsteatern, ticket office street level, tel , open Mon Sun Day passes also avaiable over the counter at Audiorama and Fylkingen (credit card only). Saturday night day pass is only avaiable at Fylkingen (credit card only). Information Kulturhuset Stadsteatern: Info counter Plattan, tel Contact Facebook/SoundofStockholm Instagram/soundofstockholm #soundofstockholm WE ARE SOUND OF STOCKHOLM Each autumn Audiorama, Frim, Fylkingen, Samtida Musik, SEKT, and Studio 53 get together to present SOS. Each society presents events consisting of different new art music genres: from experimental electronica, sound art, and free improv to newly written art music and performance. AUDIORAMA - In an room specially built for acoustics on Skeppsholmen, the audience is surrounded by 21 speakers on the floor, walls, and ceiling. Audiorama presents, commissions, and premieres pioneering hörspiel, music, and sound art in surround format. FRIM - Presents concerts with improvised and experimental music in different places in Stockholm. FYLKINGEN - A venue and society for new music and intermedia art. Fylkingen presents more than 100 events each year consisting of different, and above all, mixed content dance, live music, video, text, speaker concerts, performance, exhibitions, and more. SEKT - A cultural club for experimental music, performance art, and film. SAMTIDA MUSIK - Presents concerts weighted towards newly composed chamber music in different places in Stockholm. Samtida Musik presents both Swedish and international ensembles and commissions new music by composers. STUDIO 53 - Studio 53 holds concerts, seminars, and educational activities. The goal of which is to increase interest in new music, among other things through a variety of composer presentations. Studio 53 is run by the Stockholm Saxophone Quartet. SOUND OF STOCKHOLM - Has its own programming group consisting of representatives from all of its member organisations that chooses some of the festival artists.

10 Anna Högberg

11 Sönderbyggd Sally Golding Hidden Mother

12 TISDAG 4 november

13 L Itinéraire 4/11 kl Hörsalen, Kulturhuset stadsteatern L Itinéraire Foto/Photo: Valérie Peralta Invigning - välkomstmingel 4/11 kl Foajé 3, Kulturhuset stadsteatern Välkommen till invigningsmingel! Sound of Stockholms alla medlemmar, kulturpersonligheter, journalister, artister, kompositörer och musikälskare samlas för en stunds bubblande över kommande festivalveckans program. Welcoming ceremonies 4/11 kl Foajé 3, Kulturhuset stadsteatern Welcome to mingle at our opening ceremony! All Sound of Stockholm members, cultural personalities, journalists, artists, composers and music lovers gather for a moment of chit-chatting about the festival week. L Itinéraire är en av Europeas främsta ensembler för ny musik, och har samlat intresserade tonsättare och musiker från starten Sedan dess har Itinéraire delat sin konstnärliga resa med flera generationer av musiker. Ensemblens namn får också många att direkt associera till spektralmusik. L Itinéraire har uruppfört ett stort antal betydelsefulla verk av bland andra Grisey, Levinas, Murail, Dufourt, Tessier, Scelsi, Harvey och Romitelli, med ett särskilt intresse för unga tonsättare. Snarare än en skola eller en estetisk inriktning, så är spektralmusiken i första hand ett musikaliskt närmande som utgår från upplevelsen av ljuden och lyssnandet, och utmanar ljudets bortre gränser. Tack vare framväxandet av ständigt ny teknik, från instrumentförstärktning, elektroniska instrument, syntar och sedan den elektroakustiska musiken har spektralmusikerna upptäckt det fantastiska ljuduniversum som oavbrutet fortsätter att påverka den samtida musiken över hela världen. För l Itinéraire är arbetet med ny musik idag samma äventyr som för fyrtio år sedan, ifrågasätter framförandepraxis, blandar upp repertoaren med skilda estetiska inriktningar, nya verk av unga tonsättare och ger föreläsningar med teoretiska reflektioner som en del av deras konsertsäsonger. Talea ou la machine et les herbes folles ( ) Gérard Grisey Limun (2011) Clara Iannotta Points caractéristiques (2014), Uruppförande Joakim Sandgren Night Music (2014), Uruppförande Djuro Zivkovic AAA (1996) Philippe Leroux Anne Mercier, violin Lucia Peralta, viola Myrtille Hetzel, cello Fuminori Tanada, piano Christophe Bredeloup, slagverk Julie Brunet-Jailly, flöjt Pierre Genisson, klarinett Mathieu Romano, dirigent arrangör: Samtida Musik L Itinéraire 4/11 kl Hörsalen, Kulturhuset stadsteatern L'Itinéraire is one of the main contemporary music ensembles in Europe. Founded in 1973, it has gathered composers and performers around the creation of music. Over time, ensemble Itinéraire has shared the artistic journey of several generations of musicians. Its name is associated with spectral music. Since its founding, l'itinéraire has brought to life some of the most outstanding works by Grisey, Levinas, Murail, Dufourt, Tessier, Scelsi, Harvey, Romitelli, and many others, with a special commitment to performing new pieces by young composers. More than a school, more than an aesthetic stream, spectral music is primarily a musical approach based on the sound and listening experience, challenging the limits of sound. Relying on some practices originally far from modern music (instrument amplification, use of electric instruments, synthesizers) that were then part of the revolution of electronic music, 'spectral' musicians discovered an incredible sonic universe, whose ideas still influence contemporary musical creativity around the world. Nowadays, l'itinéraire still maintains the spirit of adventure from its beginnings. The ensemble constantly questions practices of musical creation and transmission, correlating its historical repertoire with the works of young composers and those with different esthetic approaches, and accompanying its concert season with an important theoretical reflection. Talea ou la machine et les herbes folles ( ) Gérard Grisey Limun (2011) Clara Iannotta Points caractéristiques (2014) World premiere Joakim Sandgren Night Music (2014) World premiere Djuro Zivkovic AAA (1996) Philippe Leroux Anne Mercier, violin Lucia Peralta, viola Myrtille Hetzel, cello Fuminori Tanada, piano Christophe Bredeloup, percussion Julie Brunet-Jailly, flute Pierre Genisson, clarinet Mathieu Romano, conductor Presenter: Samtida Musik

14 Re:Bell Finn Loxbo 5/11 kl Foajé 3, Kulturhuset STADSTEATERN Finn Loxbo rör sig mellan extremer som lågmäld reduktionism i sitt soloarbete, och maximalistisk experimentell rock i band som Strändernas Svall och Dog Life. Han har ett långt hatkärleksförhållande till den stålsträngade akustiska gitarren, och är i konstant utforskande av dess klangliga uttrycksmöjlighter med hjälp av oortodoxa tekniker och prepareringar, ibland i samverkan med röst och elektronik. I sitt ständigt föränderliga soloprojekt gör han musik som befinner sig i spänningen mellan detta utforskande, och de förväntningar som finns på gitarren som instrument med sina nedärvda ideal. Finn Loxbo, gitarr Arrangör: SoS Finn Loxbo 5/11 kl Foajé 3, Kulturhuset stadsteatern Finn Loxbo moves between extremes, from low-key reductionism in his solo work and maximalist experimental rock in bands such as Strändernas Svall and Dog Life. Ha has had a long love-hate relationship with the steel-stringed acoustic guitar, and is constantly researching out its sonorous expressive possibilities with the help of unorthodox techniques and preparations, sometimes in collaboration with voice and electronics. In his ever-changing solo projects, he makes music that finds itself in the force field between this research and the expectations inherent in the guitar and its inherited traditions. 4/11 kl Hörsalen, Kulturhuset stadsteatern re:bell består av poeten Daniel Boyaciouglu, sångerskan Qarin Wikström och duon there are no more four seasons. Projektet och konserten siktar på att sätta en nationalskald från 1700-talet i ett nutida svenskt perspektiv, där integration, genus, musikalisk form och laptop är några element som vidrörs. Eller uttryckt på ett annat sätt: kvartetten tar avstamp i några av Fredmans Epistlar och funderar på vilken relevans de kan tänkas ha för dagens Sverige. Daniel Boyaciouglu, poet Qarin Wikström, sång there are no more four seasons: George Kentros, violin Mattias Petersson, liveelektronik Arrangör: SEKT Re:Bell 4/11 kl Hörsalen, Kulturhuset stadsteatern re:bell consists of the poet Daniel Boyaciouglu, singer Qarin Wikström, and the duo there are no more four seasons. The project aims to put a national poet and troubadour form the 1700's into a modern Swedish perspective, where integration, gender, musical form, and laptops are some of the elements that are touched upon. Or, put another way: the quartet starts from some of Fredman's Epistles and reflects on what relevance they may have for Sweden today. Daniel Boyaciouglu, poet Qarin Wikström, voice, electronics there are no more four seasons: George Kentros, violin Mattias Petersson, electronics Presenter: SEKT with support from The Swedish Artist s Council Finn Loxbo, guitar Presenter: SoS

15 re:bell Finn Loxbo Foto/Photo: Micke Keysendal

16 ONSDAG 5 november

17 Duo Ego Duo Ego Foto/Photo: Kristin Lidell 4/11 kl Foajé 3, Kulturhuset stadsteatern Duo Ego bildades 2001 av sångerskan Monica Danielson och slagverkaren Per Sjögren. Duon har konserterat i bl a USA, Litauen, Ryssland och Ukraina och har stöd av Statens Kulturråd tilldelades de Föreningen Svenska Tonsättares Interpretpris. Monica Danielson är utbildad vid Högskolan för Scen och Musik i Göteborg. Hon har sedan sin examen arbetat som frilansande sångerska runt om i Norden med nutida musik som specialitet och på repertoaren finns rosade tolkningar av Boulez Le Marteau sans Maître, Schönbergs Pierrot Lunaire samt Thomas Adès America skapades egna operakompaniet MusikTeaterVerket som sedan den rosade debuten med Maxwell-Davies Fröken D:s bröllop gjort över 10 produktioner. Per Sjögren har studerat på Musikhögskolorna i Ingesund, Århus och Göteborg. Han är initiativtagare till ensemblerna Gageego! och Spectra, och tillsammans med dessa ensembler liksom sådana som KammarensembleN och Curious Chamber Players har han turnerat i exempelvis Sydafrika, USA och Tyskland, bland annat vid Festivalen för ny musik i Darmstadt. Sedan 2008 har han även ägnat sig åt ett intensivt turnerande med bortåt femtio föreställningar per år av Minna Krooks Ah, hallo bebis, en föreställning för 6-18 månaders bebisar, i framför allt Sverige, men även USA, Polen och Kamerun. Alt tre skal beskytte deg (2012) Lene Grenager Text: Hild Borchgrevink En flygvärdinnas sånger (2009) Anna Eriksson Text: Anna Eriksson Varför skulle jag inte tro på kärleken (2014) Uruppförande Marie Samuelsson Text: Magnus William-Olsson Monica Danielson, mezzosopran Per Sjögren, slagverk Uruppförande med stöd av Statens Kulturråd. Arrangör: SoS Duo Ego 4/11 kl Foajé 3, Kulturhuset stadsteatern Duo Ego was founded in 2001 by the singer Monica Danielson and percussionist Per Sjögren. The duo has performed in among other places the US, Lithuania, Russia, and the Ukraine, and is supported by the Swedish Arts Council. In 2010 they were awarded the Society of Swedish Composer s Interpreter Prize. Monica Danielson was educated at the Academy of Music and Drama in Gothenburg. Since her graduation she has worked as a freelance singer around Scandinavia with new music as her specialty, and her repetoire includes acclaimed interpretations of Boulez s Le Marteau sans Maître, Schönberg s Pierrot Lunaire, and Thomas Adès' America. In 1996 she created her own opera company, MusikTeaterVerket, which since its acclaimed debut with Maxwell-Davies Miss D s Wedding has had more than ten productions. Per Sjögren studied at the Music Conservatories in Ingesund, Århus, and Gothenburg. He was a founding member of the ensembles Gageego! and Spectra, and together with these ensembles and others such as KammarensembleN and Curious Chamber Players he has toured for example South Africa, the US, and Germany, at for example the Festival for New Music in Darmstadt. Since 2008 he has also toured intensively with about 50 perfor-mances per år in Minna Krook s Ah, hallo bebis, a play for children between 6-18 months of age, in above all Sweden, but also in the US, Poland, and Cameroon. Alt tre skal beskytte deg (2012) Lene Grenager text: Hild Borchgrevink En flygvärdinnas sånger (2009) Anna Eriksson Text: Anna Eriksson Varför skulle jag inte tro på kärleken (2014) World premiere Marie Samuelsson Text: Magnus William-Olsson Monica Danielson, mezzosopran Per Sjögren, slagverk world premiere with support by swedish arts council presenter: SoS

18 INSTÄLLT CANCELLED Musikkritik minne, hågkomster och glömska 5/11 kl Studion, Kulturhuset stadsteatern Tidskriften Nutida Musik arrangerar för andra året under Sound of Stockholm två föredrag där svenska och internationella kritiker inom konstmusik och ljudkonst ger perspektiv på vad konstmusikkritik är, kan vara och vilken roll den spelar i det offentliga samtalet. Hur ser receptionen av ny konstmusik och ljudkonst ut? Vilken betydelse har kritiken för den levande musiken? Hur förhåller sig kritiken av ny konstmusik till kritiken av andra musikformer samt litteratur-, konst- och teaterkritik? Vad kan de olika kritikformerna lära av varandra? Genomförs med stöd av Kungliga Musikaliska Akademien. Språk: svenska Johan Redin, estetikforskare Södertörns högskola Arrangör: Nutida Musik Music criticism memory, memories and forgetfulness 5/11 kl Studion, Kulturhuset stadsteatern The periodical Nutida Musik will for the second year running present two seminars during Sound of Stockholm where Swedish and international critics in the areas of art music and sound art give their perspectives on what art music criticism is, can be, and what role it plays in public discourse. How is new art music and sound art received? What importance does criticism have for live music? What is the relationship between criticism of new music and criticism of literature, art, and theatre? What can the different forms of criticism learn from one another? With support from the Royal Academy of Music. Language: Swedish Johan Redin, researcher in aesthetics at Södertörns högskola presenter: Nutida Musik Konflikt som kreativ energi 5/11 kl Studion, Kulturhuset stadsteatern Elektronmusikstudion, EMS, är idag en väletablerad och självklar del av det svenska och internationella kulturlivet, men under sin tidiga historia plågades EMS av uppslitande konflikter. Boken Politics and Aesthetics in Electronic Music, A study of EMS Elektronmusikstudion (Kehrer Verlag, november 2014) presenteras på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm i samband med en diskussion om hur estetiska och politiska konflikter blir ett spänningsfält där den svenska konstscenen hamnar på världskartan. Energin kanaliserades när pengar slussades till två olika grupperingar med viljestarka personligheter. Paneldiskussionen kommer att kretsa kring dessa konflikter, och hur historien återspeglas i samtiden. Moderator: Isabel Thomson Språk: engelska Sanne Krogh Groth, författare, bitr. prof. Ludger Brümmer, studiochef & tonsättare, ZKM Karlsruhe Savannah Agger, tonsättare Rolf Enström, tonsättare Mats Lindström, studiochef & tonsättare, EMS Isabel Thomson, internationell koordinator, Musikverket Arrangör: Föreningen svenska tonsättare (FST) Conflict as a creative force 5/11 kl Studion, Kulturhuset stadsteatern Elektronmusikstudion, EMS, is an established and integral part of the Swedish and international cultural scene, but was in its early days plagued by wrenching conflict. The book Politics and Aesthetics in Electronic Music, A study of EMS Electronic Music (Kehrer Verlag, November, 2014) will be presented at Kulturhuset Stadsteatern in Stockholm in conjunction with a discussion of how the aesthetic and political conflict becomes a field of tension in which the Swedish art scene ends up on the world map. The energy was channeled as funding targeted two opposing groups of strong-willed personalities. The panel discussion will revolve around these conflicts, and how history is reflected in the present. Moderator: Isabel Thomson Language: English Sanne Krogh Groth, associate professor, author Ludger Brümmer, studio director & composer, ZKM Karlsruhe Savannah Agger, composer Rolf Enström, composer Mats Lindström, studio director & composer, EMS Isabel Thomson, International Coordinator, Swedish Performing Arts Agency Presenter: Society of Swedish Composers (FST)

19 Elektronmusikstudion

20

21 Hidden Mother 5/11 kl Hörsalen, Kulturhuset stadsteatern Katt Hernandez & Daniel M Karlsson Hidden Mother Foto/Photo: Oskar Wrangö Hidden Mother Hidden Mother 5/11 kl Hörsalen, Kulturhuset stadsteatern Hidden Mother is a contemporary ensemble, whose members combine high musical competence in their instrumental skills with an intelligent research for new formats and presentations in a rare-to-find quality Heiner Goebbels Magdalena Meitzner, Pontus Langendorf och Ulrik Nilsson utgör tillsammans trion Hidden Mother. Magdalena är frilansande slagverkare och kompositör, Ulrik och Pontus spelar i slagverksgruppen Kroumata. Hidden Mother är långt ifrån en traditionell slagverksensemble; istället för trummor utgörs instrumentariet främst av diverse ljudobjekt som mikrofonförstärks och bearbetas elektroniskt. Hidden Mother framför scenisk musik och integrerar ljudritualer och performancekonst i sina föreställningar. Musik av tonsättare som Hanna Hartman, Lisa Streich och Esaias Järnegard samsas med performanceverk av konstnärer som Rebecca Horn och Marina Abramović. Hidden Mother bildades i Stockholm 2010 och har under de senaste året bland annat framträtt på Ruhrtriennale i Bochum, Tyskland (2013), Transart i Bolzano, Italien (2013), Aterteater Festival i Gadertal, Italien (2014) och UNM Festival (2014). Detta är ensemblens andra föreställning på Sound of Stockholm. Utan titel för tre dammsugare (2014) Uruppförande Lise-Lotte Norelius Instructions for three performers Ffg i Sverige Mattias Sköld Sju scener (2014) Uruppförande Lina Järnegard Hidden Mother is a contemporary ensemble whose members combine high musical com-petence in their instrumental skills with an intelligent research for new formats and presen-tations in a rare-to-find quality Heiner Goebbels Magdalena Meitzner, Pontus Langendorf, and Ulrik Nilsson form the trio Hidden Mother. Magdalena is a freelance percussionist and composer, while Ulrik and Pontus play in the percussion group Kroumata. Hidden Mother is far from a traditional percussion ensemble; instead of drums, their instrumentarium consists primarily of various sounding objects that are amplified and treated electronically. Hidden Mother performs scenic music and integrates sound rituals and performance art in their performances. Music by composers such as Hanna Hartman, Lisa Streich, and Esaias Järnegard shares programs with performance works by artists such as Rebecca Horn and Marina Abramović. Hidden Mother was formed in Stockholm in 2010 and has during the past year performed at the Ruhr triennale in Bochum, Germany (2013), Transart in Bolzano, Italy (2013), Aterteater Festival in Gadertal, Italy (2014), and the UNM Festival (2014). This is the group's second performance at Sound of Stockholm. Untitled for three vacuum cleaners (2014) World premiere Lise-Lotte Norelius Instructions for three performers, Swedish premiere Mattias Sköld Seven scenes (2014) World premiere Lina Järnegard Magdalena Meitzner, Pontus Langendorf, and Ulrik Nilsson, percussion Premiere of Samtida Musik s commission Presenter: Samtida Musik Katt Hernandez & Daniel M Karlsson 5/11 kl Foajé 3, Kulturhuset stadsteatern Violin och Elektronik. Mikrotonalitet och klanglighet. Finstämt samspel. Katt Hernandez, violin Daniel M Karlsson, elektronik Arrangör: SoS Katt Hernandez & Daniel M Karlsson 5/11 kl Foajé 3, Kulturhuset stadsteatern Violin and Electronics. Microtonality and sonority. Finely tuned chamber playing. Katt Hernandez, violin Daniel M Karlsson, electronics Presenter: SoS Magdalena Meitzner, Pontus Langendorf och Ulrik Nilsson, slagverk Uruppförande av Samtida Musiks beställningsverk Arrangör: Samtida Musik

I år har festivalen brett ut sig och spelplatserna är Kulturhuset Stadsteatern, Audiorama och Fylkingen.

I år har festivalen brett ut sig och spelplatserna är Kulturhuset Stadsteatern, Audiorama och Fylkingen. 2014-09-24 I år har festivalen brett ut sig och spelplatserna är Kulturhuset Stadsteatern, Audiorama och Fylkingen. Sound of Stockholm har alltid haft fokus på jämställdhet, så också i år. "Vi ser inga

Läs mer

KULTURHUSET STADSTEATERN 4 8 NOVEMBER 2014 SOUND OF STOCK- HOLM FYLKINGEN AUDIORAMA

KULTURHUSET STADSTEATERN 4 8 NOVEMBER 2014 SOUND OF STOCK- HOLM FYLKINGEN AUDIORAMA 4 8 NOVEMBER 2014 KULTURHUSET STADSTEATERN SOUND OF STOCK- HOLM FYLKINGEN AUDIORAMA SUSANNE SKOG, ORDFÖRANDE FÖR SOUND OF STOCKHOLM: AUDIORAMA, FRIM, FYLKINGEN, SAMTIDA MUSIK, SEKT, STUDIO 53 SUSANNE SKOG,

Läs mer

SCROLLA FÖR ATT LÄSA TIDIGARE MEDDELANDEN. PRESSRELEASE fredag 20 februari 2015 Att tvingas minnas det obeskrivbara KONST MUSIK SAMTAL FÖRELÄSNINGAR

SCROLLA FÖR ATT LÄSA TIDIGARE MEDDELANDEN. PRESSRELEASE fredag 20 februari 2015 Att tvingas minnas det obeskrivbara KONST MUSIK SAMTAL FÖRELÄSNINGAR SCROLLA FÖR ATT LÄSA TIDIGARE MEDDELANDEN PRESSRELEASE fredag 20 februari 2015 Att tvingas minnas det obeskrivbara KONST MUSIK SAMTAL FÖRELÄSNINGAR Den 6-7 mars uruppförs Patric Simmeruds Tiden går inte

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö.

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Varje oktober sedan år 2000 kommer världsledande ljusdesigners till Alingsås för att ljussätta centrala delar av staden.

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

V 48. Nästa APT 18 december. 11 dec Lucia på Vargen och Delfinen kl. 15:00. 12 dec Lucia på Fjärilen och Pingvinen kl.9:30.

V 48. Nästa APT 18 december. 11 dec Lucia på Vargen och Delfinen kl. 15:00. 12 dec Lucia på Fjärilen och Pingvinen kl.9:30. Veckan som gått Nu har ännu en vecka gått och vi kan glatt konstatera att vårt senaste öppna hus gett resultat. Vi har fått fler barn i kön, vilket är väldigt roligt! Trevlig helg Lena Rebane, förskolechef

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

English. Things to remember

English. Things to remember English Things to remember Essay Kolla instruktionerna noggrant! Gå tillbaka och läs igenom igen och kolla att allt är med. + Håll dig till ämnet! Vem riktar ni er till? Var ska den publiceras? Vad är

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils Shortly on our work Number of received pupils: - 300 for school year 2014-2015 - 600 for school year 2015-2016 - 220 pupils aug-dec 2016 - ca. 45

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Module 1: Functions, Limits, Continuity

Module 1: Functions, Limits, Continuity Department of mathematics SF1625 Calculus 1 Year 2015/2016 Module 1: Functions, Limits, Continuity This module includes Chapter P and 1 from Calculus by Adams and Essex and is taught in three lectures,

Läs mer

Utvärdering SFI, ht -13

Utvärdering SFI, ht -13 Utvärdering SFI, ht -13 Biblioteksbesöken 3% Ej svarat 3% 26% 68% Jag hoppas att gå till biblioteket en gång två veckor I think its important to come to library but maybe not every week I like because

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

Stockholm Street Festival söker partners 5 7 juli 2013 i Kungsträdgården.

Stockholm Street Festival söker partners 5 7 juli 2013 i Kungsträdgården. 3 Stockholm Street Festival söker partners 5 7 juli 2013 i Kungsträdgården. Snart är det dags för den fjärde upplagan av sommarsuccén Stockholm Street Festival. Liksom tidigare år, samlar vi några av världens

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Teenage Brain Development

Teenage Brain Development Teenage Brain Development In adults, various parts of the brain work together to evaluate choices, make decisions and act accordingly in each situation. The teenage brain doesn't appear to work like this.

Läs mer

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se International Baccalaureate rolf.oberg@taby.se Open House 29 November 2011 International Baccalaureate Staff: Principal: Henrik Mattisson Head of programme: Mona Lisa Hein IB coordinator: Study councellor:

Läs mer

Listen to me, please!

Listen to me, please! Till pedagogen Syfte: Eleverna ska ha roligt tillsammans i situationer där eleven är ledare. Eleverna ska träna sig på att läsa och förstå en engelsk text. Eleverna ska lockas att läsa och tala högt på

Läs mer

Blueprint Den här planeringen skapades med Blueprints gratisversion - vänligen uppgradera nu. Engelska, La06 - Kursöversikt, 2015/2016.

Blueprint Den här planeringen skapades med Blueprints gratisversion - vänligen uppgradera nu. Engelska, La06 - Kursöversikt, 2015/2016. Blueprint Den här planeringen skapades med Blueprints gratisversion - vänligen uppgradera nu Engelska, La06 - Kursöversikt, 2015/2016 v.6-12 Book Project During this project you will be reading English

Läs mer

MUB203 Reg.No. 184/2002-51 Date of decision Revised. Musikalisk specialisering, klassisk inriktning. Music major, focusing on Classical styles

MUB203 Reg.No. 184/2002-51 Date of decision Revised. Musikalisk specialisering, klassisk inriktning. Music major, focusing on Classical styles Inst. för pedagogik Course syllabus Course Code MUB3 Reg.No. 184/02-51 Date of decision Revised 02-08- 03-09-16 Course title in Swedish Course title in English Language of instruction Subject Swedish points

Läs mer

Redovisning av resebidrag inom Teater Av P. Nalle Laanela

Redovisning av resebidrag inom Teater Av P. Nalle Laanela Redovisning av resebidrag inom Teater Av P. Nalle Laanela Tack Konstnärsnämnden för möjligheten att åka till Nuuk, Grönland och genomföra det episka projektet Toqqortat. Något decenniums turnerande av

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied?

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? This is England 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? 2. Is Combo s speech credible, do you understand why Shaun wants to stay with Combo?

Läs mer

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Genomförande I provlektionen får ni arbeta med ett avsnitt ur kapitlet Hobbies - The Rehearsal. Det handlar om några elever som skall sätta upp Romeo

Läs mer

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012 The Gate Sunday September 23, 2012 The project goal is to bring users closer to different topics that can vary from literature to space science by placing them in different interactive scenes. Furthermore

Läs mer

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen)

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Mårten Almerud Internationaliseringsansvarig Pedagogiska institutionen Umeå

Läs mer

Ren Katt. Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee. Översatt av Bokkok.se

Ren Katt. Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee. Översatt av Bokkok.se Ren Katt Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee Översatt av Bokkok.se Det här är mitt hus. Mamma, pappa och Cheena bor också här. 2 Den bästa stolen i huset är till för mig. Men att sitta

Läs mer

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad.

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. har varit aktivt sedan 2004, men min bransch erfarenhet började redan 1983. Jag sysslar

Läs mer

Exempel på uppgifter från 2010, 2011 och 2012 års ämnesprov i matematik för årskurs 3. Engelsk version

Exempel på uppgifter från 2010, 2011 och 2012 års ämnesprov i matematik för årskurs 3. Engelsk version Exempel på uppgifter från 2010, 2011 och 2012 års ämnesprov i matematik för årskurs 3 Engelsk version 2 Innehåll Inledning... 5 Written methods... 7 Mental arithmetic, multiplication and division... 9

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2.

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2. Kursvärdering - sammanställning Kurs: 2AD510 Objektorienterad programmering, 5p Antal reg: 75 Program: 2AD512 Objektorienterad programmering DV1, 4p Antal svar: 17 Period: Period 2 H04 Svarsfrekvens: 22%

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

FRÅGA: Jag tilldelades stipendium 2014, kan jag ändå söka de riktade stipendierna i år?

FRÅGA: Jag tilldelades stipendium 2014, kan jag ändå söka de riktade stipendierna i år? FRÅGOR OCH SVAR Stockholm 16-01-25 Här finns samlat ett urval frågor och svar som inkommit till Konstakademien inför och under utlysningen av stöd och stipendier till konststudenter och unga konstnärer

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

V 4. Veckan som gått. APT 9 Februari. Förskolan stänger 16.00. Föräldrarådsmöte 24 Februari. Kl. 18:00. APT 10 Mars. Förskolan stänger kl16.

V 4. Veckan som gått. APT 9 Februari. Förskolan stänger 16.00. Föräldrarådsmöte 24 Februari. Kl. 18:00. APT 10 Mars. Förskolan stänger kl16. Veckan som gått V 4 APT 9 Februari. Förskolan stänger 16.00 Föräldrarådsmöte 24 Februari. Kl. 18:00 APT 10 Mars. Förskolan stänger kl16.00 Vargen Hej igen och dags igen för en ny sammanfattning över vår

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Lektion 3. Anteckningar

Lektion 3. Anteckningar Lektion 3 Anteckningar Fraser: Tid Klockan Uttal (pronunciation) Långa och korta ljud + melodi Grammatik: Word order + Basics of the clause elements Vi lär oss klockan! Halv Kvart i, kvart över Tjugo i,

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER Restaurang Jonas Restaurant Jonas is a luxury restaurant in Stockholm, run by award winning chef Jonas Lundgren. Here we offer longer

Läs mer

Svenska som additivt språk. Skolverket 20090907 Berit Lundgren FD, Umeå universitet Lilian Nygren Junkin FD, Göteborgs universitet

Svenska som additivt språk. Skolverket 20090907 Berit Lundgren FD, Umeå universitet Lilian Nygren Junkin FD, Göteborgs universitet Svenska som additivt språk Skolverket 20090907 Berit Lundgren FD, Umeå universitet Lilian Nygren Junkin FD, Göteborgs universitet 2009 09 11 1 Språket börjar över potatismoset (A.M. Körling 2008) bas utbyggnad

Läs mer

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering Dossier 3 English version European Language Portfolio Europeisk språkportfolio Council of Europe The Council of Europe was established in 1949

Läs mer

Day 1: European Cooperation Day 2017

Day 1: European Cooperation Day 2017 Draft agenda for the Annual Event 2017 and European Cooperation Day 2017 Mariehamn, Åland 20-21.9.2017 Day 1: European Cooperation Day 2017 Open for the general public and projects Programme at Alandica

Läs mer

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 A library project, not a web project New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 Daniel Andersson, daniel@biblioteket.se 1 Daniel Andersson Project manager and CDO at, Stockholm Public

Läs mer

Språkutvecklande arbetssätt i en ämnesövergripande värld.

Språkutvecklande arbetssätt i en ämnesövergripande värld. Språkutvecklande arbetssätt i en ämnesövergripande värld. Pernilla Malmgren Ma/NO/Teknik/ Eng Anna Werner SO/ SV/ SvA/ Eng Paradisskolan Trollhättan Ca 450 elever F-9 Undervisning på engelska: English

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

Read Texterna består av enkla dialoger mellan två personer A och B. Pedagogen bör presentera texten så att uttalet finns med under bearbetningen.

Read Texterna består av enkla dialoger mellan två personer A och B. Pedagogen bör presentera texten så att uttalet finns med under bearbetningen. ! Materialet vill ge en gemensam bas av användbara fraser för dialoger i klassrummet. skapa dialoger mellan elever på engelska. skapa tydliga roller för två personer, och. presentera meningsfulla fraser

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Arctic. Design by Rolf Fransson

Arctic. Design by Rolf Fransson Arctic Design by Rolf Fransson 2 Endless possibilities of combinations. Oändliga kombinationsmöjligheter. 3 4 5 If you are looking for a range of storage furniture which limits of combination is set by

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Masterprogram Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 högskolepoäng Master in Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 credits 1. Identifikation 1.1. Masterprogram

Läs mer

SCRATCH är ett nytt programmeringsspråk som gör att du kan skapa dina egna interaktiv historier, animationer, spel, musik och konst.

SCRATCH är ett nytt programmeringsspråk som gör att du kan skapa dina egna interaktiv historier, animationer, spel, musik och konst. version 1.4 SCRATCH är ett nytt programmeringsspråk som gör att du kan skapa dina egna interaktiv historier, animationer, spel, musik och konst. Dra gå blocket i Scripts-området. Klicka på blocket för

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Path Professur söks i konkurrens 5llsvidareanställning D O K T O R S E X Postdoktor!dsbegränsad max 2 år enligt avtal Biträdande

Läs mer

Listen to me, please!

Listen to me, please! Till pedagogen är särskilt riktat mot det centrala innehållet Lyssna och läsa i ämnet engelska i Lgr11. Syftet med materialet är att: Eleverna ska ha roligt tillsammans i situationer där eleven är ledare.

Läs mer

Enkätundersökning Askar Camp 2011

Enkätundersökning Askar Camp 2011 Underlaget till denna sammanställning är en enkätundersökning med frågor formulerade av PGS utförd av Taha Sirhan och sedan sammanfattad på engelska av Dona Khoury i juli 2011. Sammanställningen är PGS

Läs mer

MUSIK OCH SPRÅK. !Musik!och!inkludering!!fält!för!musikterapeuter!och!forskning! !!!! !!!2016?04?09! !FMS!rikskonferens!!!Karlstad!universitet!

MUSIK OCH SPRÅK. !Musik!och!inkludering!!fält!för!musikterapeuter!och!forskning! !!!! !!!2016?04?09! !FMS!rikskonferens!!!Karlstad!universitet! FMSrikskonferens Karlstaduniversitet Liber MUSIK OCH SPRÅK Ett vidgat perspektiv på barns språkutveckling och lärande ULF JEDERLUND Musikochinkludering fältförmusikterapeuterochforskning 2016?04?09 UlfJederlund

Läs mer

Module 6: Integrals and applications

Module 6: Integrals and applications Department of Mathematics SF65 Calculus Year 5/6 Module 6: Integrals and applications Sections 6. and 6.5 and Chapter 7 in Calculus by Adams and Essex. Three lectures, two tutorials and one seminar. Important

Läs mer

Isometries of the plane

Isometries of the plane Isometries of the plane Mikael Forsberg August 23, 2011 Abstract Här följer del av ett dokument om Tesselering som jag skrivit för en annan kurs. Denna del handlar om isometrier och innehåller bevis för

Läs mer

INES serien våren 2013

INES serien våren 2013 INES serien våren 2013 Ons 27 febr kl 19.00 Nissanscenen, Tonsättarmöte Tommie Haglund tonsättare tommiehaglund.com Birgitta Tollan kulturjournalist http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2938&artikel=4846629

Läs mer

Grammar exercises in workbook (grammatikövningar i workbook): WB p 121 ex 1-3 WB p 122 ex 1 WB p 123 ex 2

Grammar exercises in workbook (grammatikövningar i workbook): WB p 121 ex 1-3 WB p 122 ex 1 WB p 123 ex 2 Chapter: SPORTS Kunskapskrav: Texts to work with in your textbook (texter vi jobbar med i textboken): Nr 1. Let s talk Sports p 18-19 Nr 2. The race of my life p 20-23 Workbook exercises (övningar i workbook):

Läs mer

Cancersmärta ett folkhälsoproblem?

Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Åsa Assmundson Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Master of Public Health MPH 2005:31 Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Läs mer

The Life of Bertil Vallien I början och slutet är mörker, i mitten en strimma av ljus. At the beginning and at the end is darkness, between them a

The Life of Bertil Vallien I början och slutet är mörker, i mitten en strimma av ljus. At the beginning and at the end is darkness, between them a The Life of Bertil Vallien I början och slutet är mörker, i mitten en strimma av ljus. At the beginning and at the end is darkness, between them a ray of light. "Livet och döden. Finns det ett mer pretentiöst

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Guldplätering kan aldrig helt stoppa genomträngningen av vätgas, men den får processen att gå långsammare. En tjock guldplätering

Läs mer

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet Seminarium 1:6 Föreläsare Urban Funered, urban.funered@finance.ministry.se Offentliga Rummet, Norrköping, 26 Maj 2009 Urban Funered

Läs mer

IKSU-kort Ordinarie avtal

IKSU-kort Ordinarie avtal IKSU-kort Ordinarie avtal Läs våra villkor för medlemskap och IKSU-kort Medlemsavgiften i föreningen IKSU tillkommer; 50:-/ kalenderår En engångsavgift på 50:- för det fysiska magnetkortet tillkommer BETALNINGSFORM

Läs mer

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253 Projekt/Project Security culture and information technology Projektnummer/Project no Kund/Customer B34103 MSB Sidnr/Page no 1 (5) Handläggare/Our reference Datum/Date Jonas Hallberg 2015-01-21 FOI Memo

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights.

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. Swedish disability policy -service and care for people with funcional impairments The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. The

Läs mer

Sharp: The Trapdoor (2005) AVANT goes AMATEUR Karlstad

Sharp: The Trapdoor (2005) AVANT goes AMATEUR Karlstad Sharp: The Trapdoor (2005) AVANT goes AMATEUR Karlstad 23-24.10. AVANT09 AVANT09 fokuserar amatörfilm. Amatören som fri filmare och amatörfilmen som fri film. Huvudrollerna innehas av: Sven Elfström (Säffle,

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT,

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, SWEDEN HOW TO CREATE BLOG CONTENT www.pwc.se How to create blog content Fanny Ahlfors Authorized Accounting Consultant 5 Inbound Methodology Attract Convert

Läs mer

Observationshotellet. The observation hotel. Fanny Vallo !!! Ersätt bilden med en egen bild. Emma Karlsson Martin Hedenström Ljung.

Observationshotellet. The observation hotel. Fanny Vallo !!! Ersätt bilden med en egen bild. Emma Karlsson Martin Hedenström Ljung. Observationshotellet The observation hotel Fanny Vallo Handledare/ Supervisor B Bojan Boric Emma Karlsson Martin Hedenström Ljung Examinator/ Examiner Erik Wingquist Examensarbete inom arkitektur, grundnivå

Läs mer

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 En dröm för vår skola blir sann Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 Kära elever och föräldrar, I dagsläget studerar 89 elever, åk 6-9, kinesiska som språkval. Våra nior med språkval kinesiska går snart ut

Läs mer

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1 Discovering!!!!! ÅÄÖ EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24 Misi.se 2011 1 Dialogue SJs X2000* från Stockholm är försenat. Beräknad ankoms?d är nu 16:00. Försenat! Igen? Vad är klockan? Jag vet inte.

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

Are you God s gift to your employees?

Are you God s gift to your employees? 2014-12-12 Av Patrik Österblad Are you God s gift to your employees? "Everyone is engaged, otherwise they have nothing here to do. We don t employ introverted because we want creative people where everyone

Läs mer

Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9)

Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9) Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9) Libers språklåda i engelska: Spel och lekar är en gedigen uppsättning övningar som kombinerar träning i muntlig språkproduktion med grammatik- och frasträning.

Läs mer

NY MUSIK GÖTEBORG våren 2016

NY MUSIK GÖTEBORG våren 2016 NY MUSIK GÖTEBORG våren 2016 NY MUSIK GÖTEBORG - våren 2016 Sedan hösten 2014 har vi, ett antal arrangörer av ny musik i Göteborg, träffats för att diskutera hur vi tillsammans kan arbeta för att sprida

Läs mer