4 8 November 2014 SOUND. Audiorama

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "4 8 November 2014 SOUND. Audiorama"

Transkript

1 4 8 November 2014 Kulturhuset Stadsteatern SOUND of stockholm FYLKINGEN Audiorama

2 VÄL- KOMMEN! WEL- COME!

3 Susanne Skog, ordförande för Sound of Stockholm: Audiorama, Frim, Fylkingen, Samtida Musik, SEKT, Studio 53 Susanne Skog, chairperson for Sound of Stockholm: Audiorama, Frim, Fylkingen, Samtida Musik, SEKT, Studio 53 Kära publik, novembermörker och Sound of Stockholm. Kanske har ni börjat vänja er, kanske har det rent av blivit något av en tradition, kanske har ni aldrig hört talas om festivalen tidigare. Oavsett vilket: Varmt välkomna till det femte året i rad med fem hela dagar fyllda av det främsta inom svensk och internationell ny konstmusik och ljudkonst! Sound of Stockholm görs av sex av Stockholms fria föreningar som presenterar och ger upphov ny konstmusik, fri improvisation, ljudkonst, och experimentella korsningar av audiovisuella konstarter och performance. Det gör vi året om och vanligtvis på var sin scen men under dessa fem dagar samlar vi våra gemensamma krafter och ger er det bästa vi kan. Här, nu, samtidigt! Programmet sätts av ett råd bestående av musiker och konstnärer ur alla dessa föreningar. Här finns inget institutionsstyre i sikte, ingen enda konstnärlig ledare. Nytt för i år är att vi växer och har förgrenat oss i både tid och rum. Den här gången utspelar sig festivalen inte bara på Kulturhuset och på Audiorama på Skeppsholmen. Under fredags- och lördagskvällen sträcker vi ut oss till Fylkingen i Münchenbryggeriet på Södermalm. Den som vill kan ta plats i vår specialpreparerade festivalbuss som tar publiken mellan konsertlokalerna vem vet vad som kan komma att höras och synas under färden? Efter förra årets festival kunde vi inte riktigt förmå oss att sluta, så sedan dess finns vi och verkar året runt. Under 2014 har Sound of Stockholm inrättat ett medlemskort som bland annat inneburit gratis entré till en rad konserter. Vi har också hållit en serie seminarier i samarbete med Folkuniversitetet. Vår samlade erfarenhet och utblick gör att vi att vi kan hålla fram det mest intressanta och nyskapande som finns just nu. Det betyder att även du som inte känner igen ett enda namn i programmet kan veta exakt vad du får: det du inte visste fanns, och det bästa av just det. Vi är som vanligt stolta över årets festival. Det kanske hörs. Välkommen till Sound of Stockholm 2014! Dear audience, November darkness and Sound of Stockholm. Perhaps you have already begun to get used to it, perhaps it has already become a tradition, perhaps you've never heard of the festival before. No matter: warm welcome to our fifth annual festival. Five days filled with the best from both the Swedish and international new music and sound art scenes! Sound of Stockholm is presented by six of Stockholm's independent societies presenting and creating new music, sound art, free improvisation, and experimental crosses between audiovisual art and performance. We do this all year round, usually at our own venues but during these five days we pool our resources and give you the best we know. Here, now, together! The program is set by a group consisting of musicians and artists from all these societies. There is no institutional steering in sight, no one artistic director. New for this year is that we are growing, branching out both in time and space. This year the festival will take place not only at Kulturhuset and at Audiorama on Skeppsholmen. During Friday and Saturday night we will expand into Fylkingen at the München Brewery on Södermalm. Those who choose to can ride on our specially prepared festival bus that will shuttle the audience between our venues and who knows what will be seen and heard on the way? After last year's festival we just couldn't stop, so since then we have also begun to work all year round. During 2014, Sound of Stockholm began selling membership cards that among other things entitled the owner to free entry to several concerts. We have also had a seminar series in collaboration with Folkuniversitetet. Our collective experience and overview allows us to present the most interesting and creative work happening right now. This means that even those who do not recognize one name in the program can still know exactly what they will be getting: what you didn't know existed, and the best of it. We are as usual proud of this year's festival. Perhaps you can hear why. Welcome to Sound of Stockholm 2014!

4 Program

5 2014

6 Fennesz Om inget annat anges är platsen Kulturhuset Stadsteatern, Sergels torg. Festivalen pågår i Foajé 3 (även SOS infodisk), Hörsalen, Studion samt Lava Bibliotek & Verkstad och TioTretton. Audiorama ligger på Slupskjulsvägen 30, Skeppsholmen. Fylkingen ligger på Söder Mälarstrand 27, Södermalm. Festivalbaren (tis-tors) äger rum på Scandic Sergel Plaza, Brunkebergs torg 7 9. Audiorama Fylkingen Samtida Musik Studio 53 Frim Sekt Sound of Stockholm Gratis Konsert Seminarium För barn Övrigt

7 TISDAG 4 NOV ONSDAG 5 NOV TORSDAG 6 NOV FREDAG 7 NOV LÖRDAG 8 NOV Invigning Foajé Duo Ego Foajé Ecosystems and enabling forces Studion Skolföreställning: The Cosmic Glamour Concert, Lava Babyrave Foajé L Itinéraire Hörsalen Musikkritik minne, hågkomst och glömska, Studion Siri Landgren Foajé Ellen Arkbro Foajé Skrotverkstad TioTretton Finn Loxbo Foajé Konflikt som kreativ energi, Foajé ISCM Composers Exchange, Studion Space unfolds: explorations in 3D composition, Studion Nya verk för och med barn Studion re:bell Hörsalen Hidden Mother Hörsalen Natasha Barrett Audiorama Stockholms Kammarorkester Hörsalen Varför nutida musik - går den att dansa till? Studion FESTIVALBAR Med liveakt av FRIM Scandic Sergel Plaza K Hernandez & D M Karlsson Foajé Rolf Enström Sarah Davachi Hörsalen The Cosmic Glamour Concert Lava Rhodri Davies, UmeDuo, Sönderbyggd, Sally Golding, Rrose, klubb Fylkingen Stockholms Saxofonkvartett Hörsalen Anna Högberg Foajé Konvoj Ensemble feat. Evan Parker & Sten Sandell, Hörsalen FESTIVALBAR Med liveakt av FRIM Scandic Sergel Plaza Ute Wasserman Hörsalen The Lappetites, Hildur Gudnadottir, Fennesz & Lillevan, klubb Fylkingen FESTIVALBAR Med liveakt av FRIM Scandic Sergel Plaza

8 Biljetter 2014 Sound of Stockholm strävar efter att presentera det bästa av det du inte visste fanns inom svensk och internationell ljudkonst och ny konstmusik. Vi vill också få fler att upptäcka den nya musikens enorma bredd och låta sig förföras. Därför ser vår biljett lite annorlunda ut för 200 kr per kväll får du minst tre konserter som bildar en skräddarsydd musikblandning från olika nutida och konstmusikaliska genrer. Välj om du vill köpa 1-dagspass eller ett 5-dagars festivalpass. En nyhet är att det i Festivalpasset ingår ett årskort* med fritt inträde till sex konserter i arrangemang av våra medlemsföreningar under säsongen 2014/ dagars festivalpass 750 kr* 5-dagars studentpass 500 kr* 1-dagspass 200 kr (student 150 kr) Babyrave 50 kr Gratis! Sound of Stockholms alla seminarier och programpunkter för barn (utom Babyrave som kostar 50 kr/person) är gratis liksom alla våra lunchkonserter. Allt gratis är märkt med i programöversikten. Efter fredagens sista konsert på Kulturhuset Stadsteatern finns två bussar som kör dig gratis till Fylkingen. Bussarna avgår kl 20:15, information om busshållsplats kommuniceras via anslag i Kulturhuset Stadsteaterns foajé på våning 3. Hur köper jag biljetter? eller Köp, skriv ut, och ta med till festivalen! Det går också att lösa ut i biljettautomaterna i Kulturhuset Stadsteatern. Över disk: Kulturhuset Stadsteatern, biljettkassa gatuplanet, tel , öppet mån sön Dagspassen kan också köpas på plats på Audiorama och på Fylkingen (endast kort). Lördagkvällens dagspass kan endast köpas på Fylkingen (endast kort). Information Kulturhuset Stadsteatern: Infodisk vån Plattan, tel Kontakt Facebook/SoundofStockholm Instagram/soundofstockholm #soundofstockholm Vi är sound of stockholm Varje höst samlas Audiorama, Frim, Fylkingen, Föreningen Samtida Musik, SEKT och Studio 53 för att tillsammans presentera SOS. Separat arrangerar föreningarna evenemang inom samtliga nutida genrer: från experimentell electronica, ljudkonst och fri improvisation till nyskriven konstmusik och performance. Audiorama - I ett akustiskt specialbyggt rum på Skeppsholmen omges publiken av 21 högtalare från golv, väggar och tak. Audiorama presenterar, beställer och uruppför nytänkande hörspel, musik och ljudkonst i surround. Frim - Arrangerar konserter med improviserad och experimentell musik på olika platser i Stockholm. Fylkingen - En scen och förening för ny musik och intermediakonst. Fylkingen presenterar över hundra föreställningar per år med olika och framförallt blandade uttryck dans, livemusik, video, text, högtalarkonserter, performance, utställningar och annat. Sekt - En kulturklubb med experimentell musik, scenkonst och film. Samtida Musik - Arrangerar konserter med inriktning på nyskriven kammarmusik på olika platser i Stockholm. Samtida Musik anlitar både svenska och utländska ensembler och beställer ny musik av tonsättare. Studio 53 - Studio 53 anordnar konsert-, seminarie- och undervisningsverksamhet i syfte att sprida och öka intresset för ny musik, bland annat genom flertalet uppskattade tonsättarpresentationer. Studio 53 drivs av Stockholms Saxofonkvartett. Sound of Stockholm - Har ett eget programråd bestående av representanter från samtliga medlemsföreningar, som väljer en del av festivalens artister.

9 TICKETS 2014 Sound of Stockholm strives to present the best of what you did not already know existed of Swedish and international sound art and new art music. We also want more people to discover the enormous span of new music and let themselves be seduced by it. Therefore, our tickets are a bit different for 200 kr per night you get at least three concerts which together form a tailor-made musical mix from different new art music genres. Choose yourself if you d like a 1 day pass or a 5 day festival pass. New for this year is that the festival pass comes with a member card entitling the owner to free entry to at least 6 concerts presented by our member societies during the 2014/2015 season. 5-Day festival pass 750 kr* 5-Day student pass 500 kr* 1-Day pass 200 kr (student 150 kr) Babyrave 50 kr FREE! All of Sound of Stockholm s seminars and programs for children (except for the Babyrave, which costs 50 Skr/person) are free, as well as our lunch concerts. Everything that is free is marked with in the program. After Friday s final concert at Kulturhuset Stadsteatern there will be two buses that take you to Fylkingen free of charge. The buses will depart at 20:15. Information about where the buses depart from will be communicated on a message board at Kulturhuset Stadsteaterns foyer on Floor 3. How do I buy tickets? or Buy, print, and take it with you to the festival! It is also easy to get your tickets from the ticket machines at Kulturhuset Stadsteatern. Over the counter: Kulturhuset Stadsteatern, ticket office street level, tel , open Mon Sun Day passes also avaiable over the counter at Audiorama and Fylkingen (credit card only). Saturday night day pass is only avaiable at Fylkingen (credit card only). Information Kulturhuset Stadsteatern: Info counter Plattan, tel Contact Facebook/SoundofStockholm Instagram/soundofstockholm #soundofstockholm WE ARE SOUND OF STOCKHOLM Each autumn Audiorama, Frim, Fylkingen, Samtida Musik, SEKT, and Studio 53 get together to present SOS. Each society presents events consisting of different new art music genres: from experimental electronica, sound art, and free improv to newly written art music and performance. AUDIORAMA - In an room specially built for acoustics on Skeppsholmen, the audience is surrounded by 21 speakers on the floor, walls, and ceiling. Audiorama presents, commissions, and premieres pioneering hörspiel, music, and sound art in surround format. FRIM - Presents concerts with improvised and experimental music in different places in Stockholm. FYLKINGEN - A venue and society for new music and intermedia art. Fylkingen presents more than 100 events each year consisting of different, and above all, mixed content dance, live music, video, text, speaker concerts, performance, exhibitions, and more. SEKT - A cultural club for experimental music, performance art, and film. SAMTIDA MUSIK - Presents concerts weighted towards newly composed chamber music in different places in Stockholm. Samtida Musik presents both Swedish and international ensembles and commissions new music by composers. STUDIO 53 - Studio 53 holds concerts, seminars, and educational activities. The goal of which is to increase interest in new music, among other things through a variety of composer presentations. Studio 53 is run by the Stockholm Saxophone Quartet. SOUND OF STOCKHOLM - Has its own programming group consisting of representatives from all of its member organisations that chooses some of the festival artists.

10 Anna Högberg

11 Sönderbyggd Sally Golding Hidden Mother

12 TISDAG 4 november

13 L Itinéraire 4/11 kl Hörsalen, Kulturhuset stadsteatern L Itinéraire Foto/Photo: Valérie Peralta Invigning - välkomstmingel 4/11 kl Foajé 3, Kulturhuset stadsteatern Välkommen till invigningsmingel! Sound of Stockholms alla medlemmar, kulturpersonligheter, journalister, artister, kompositörer och musikälskare samlas för en stunds bubblande över kommande festivalveckans program. Welcoming ceremonies 4/11 kl Foajé 3, Kulturhuset stadsteatern Welcome to mingle at our opening ceremony! All Sound of Stockholm members, cultural personalities, journalists, artists, composers and music lovers gather for a moment of chit-chatting about the festival week. L Itinéraire är en av Europeas främsta ensembler för ny musik, och har samlat intresserade tonsättare och musiker från starten Sedan dess har Itinéraire delat sin konstnärliga resa med flera generationer av musiker. Ensemblens namn får också många att direkt associera till spektralmusik. L Itinéraire har uruppfört ett stort antal betydelsefulla verk av bland andra Grisey, Levinas, Murail, Dufourt, Tessier, Scelsi, Harvey och Romitelli, med ett särskilt intresse för unga tonsättare. Snarare än en skola eller en estetisk inriktning, så är spektralmusiken i första hand ett musikaliskt närmande som utgår från upplevelsen av ljuden och lyssnandet, och utmanar ljudets bortre gränser. Tack vare framväxandet av ständigt ny teknik, från instrumentförstärktning, elektroniska instrument, syntar och sedan den elektroakustiska musiken har spektralmusikerna upptäckt det fantastiska ljuduniversum som oavbrutet fortsätter att påverka den samtida musiken över hela världen. För l Itinéraire är arbetet med ny musik idag samma äventyr som för fyrtio år sedan, ifrågasätter framförandepraxis, blandar upp repertoaren med skilda estetiska inriktningar, nya verk av unga tonsättare och ger föreläsningar med teoretiska reflektioner som en del av deras konsertsäsonger. Talea ou la machine et les herbes folles ( ) Gérard Grisey Limun (2011) Clara Iannotta Points caractéristiques (2014), Uruppförande Joakim Sandgren Night Music (2014), Uruppförande Djuro Zivkovic AAA (1996) Philippe Leroux Anne Mercier, violin Lucia Peralta, viola Myrtille Hetzel, cello Fuminori Tanada, piano Christophe Bredeloup, slagverk Julie Brunet-Jailly, flöjt Pierre Genisson, klarinett Mathieu Romano, dirigent arrangör: Samtida Musik L Itinéraire 4/11 kl Hörsalen, Kulturhuset stadsteatern L'Itinéraire is one of the main contemporary music ensembles in Europe. Founded in 1973, it has gathered composers and performers around the creation of music. Over time, ensemble Itinéraire has shared the artistic journey of several generations of musicians. Its name is associated with spectral music. Since its founding, l'itinéraire has brought to life some of the most outstanding works by Grisey, Levinas, Murail, Dufourt, Tessier, Scelsi, Harvey, Romitelli, and many others, with a special commitment to performing new pieces by young composers. More than a school, more than an aesthetic stream, spectral music is primarily a musical approach based on the sound and listening experience, challenging the limits of sound. Relying on some practices originally far from modern music (instrument amplification, use of electric instruments, synthesizers) that were then part of the revolution of electronic music, 'spectral' musicians discovered an incredible sonic universe, whose ideas still influence contemporary musical creativity around the world. Nowadays, l'itinéraire still maintains the spirit of adventure from its beginnings. The ensemble constantly questions practices of musical creation and transmission, correlating its historical repertoire with the works of young composers and those with different esthetic approaches, and accompanying its concert season with an important theoretical reflection. Talea ou la machine et les herbes folles ( ) Gérard Grisey Limun (2011) Clara Iannotta Points caractéristiques (2014) World premiere Joakim Sandgren Night Music (2014) World premiere Djuro Zivkovic AAA (1996) Philippe Leroux Anne Mercier, violin Lucia Peralta, viola Myrtille Hetzel, cello Fuminori Tanada, piano Christophe Bredeloup, percussion Julie Brunet-Jailly, flute Pierre Genisson, clarinet Mathieu Romano, conductor Presenter: Samtida Musik

14 Re:Bell Finn Loxbo 5/11 kl Foajé 3, Kulturhuset STADSTEATERN Finn Loxbo rör sig mellan extremer som lågmäld reduktionism i sitt soloarbete, och maximalistisk experimentell rock i band som Strändernas Svall och Dog Life. Han har ett långt hatkärleksförhållande till den stålsträngade akustiska gitarren, och är i konstant utforskande av dess klangliga uttrycksmöjlighter med hjälp av oortodoxa tekniker och prepareringar, ibland i samverkan med röst och elektronik. I sitt ständigt föränderliga soloprojekt gör han musik som befinner sig i spänningen mellan detta utforskande, och de förväntningar som finns på gitarren som instrument med sina nedärvda ideal. Finn Loxbo, gitarr Arrangör: SoS Finn Loxbo 5/11 kl Foajé 3, Kulturhuset stadsteatern Finn Loxbo moves between extremes, from low-key reductionism in his solo work and maximalist experimental rock in bands such as Strändernas Svall and Dog Life. Ha has had a long love-hate relationship with the steel-stringed acoustic guitar, and is constantly researching out its sonorous expressive possibilities with the help of unorthodox techniques and preparations, sometimes in collaboration with voice and electronics. In his ever-changing solo projects, he makes music that finds itself in the force field between this research and the expectations inherent in the guitar and its inherited traditions. 4/11 kl Hörsalen, Kulturhuset stadsteatern re:bell består av poeten Daniel Boyaciouglu, sångerskan Qarin Wikström och duon there are no more four seasons. Projektet och konserten siktar på att sätta en nationalskald från 1700-talet i ett nutida svenskt perspektiv, där integration, genus, musikalisk form och laptop är några element som vidrörs. Eller uttryckt på ett annat sätt: kvartetten tar avstamp i några av Fredmans Epistlar och funderar på vilken relevans de kan tänkas ha för dagens Sverige. Daniel Boyaciouglu, poet Qarin Wikström, sång there are no more four seasons: George Kentros, violin Mattias Petersson, liveelektronik Arrangör: SEKT Re:Bell 4/11 kl Hörsalen, Kulturhuset stadsteatern re:bell consists of the poet Daniel Boyaciouglu, singer Qarin Wikström, and the duo there are no more four seasons. The project aims to put a national poet and troubadour form the 1700's into a modern Swedish perspective, where integration, gender, musical form, and laptops are some of the elements that are touched upon. Or, put another way: the quartet starts from some of Fredman's Epistles and reflects on what relevance they may have for Sweden today. Daniel Boyaciouglu, poet Qarin Wikström, voice, electronics there are no more four seasons: George Kentros, violin Mattias Petersson, electronics Presenter: SEKT with support from The Swedish Artist s Council Finn Loxbo, guitar Presenter: SoS

15 re:bell Finn Loxbo Foto/Photo: Micke Keysendal

16 ONSDAG 5 november

17 Duo Ego Duo Ego Foto/Photo: Kristin Lidell 4/11 kl Foajé 3, Kulturhuset stadsteatern Duo Ego bildades 2001 av sångerskan Monica Danielson och slagverkaren Per Sjögren. Duon har konserterat i bl a USA, Litauen, Ryssland och Ukraina och har stöd av Statens Kulturråd tilldelades de Föreningen Svenska Tonsättares Interpretpris. Monica Danielson är utbildad vid Högskolan för Scen och Musik i Göteborg. Hon har sedan sin examen arbetat som frilansande sångerska runt om i Norden med nutida musik som specialitet och på repertoaren finns rosade tolkningar av Boulez Le Marteau sans Maître, Schönbergs Pierrot Lunaire samt Thomas Adès America skapades egna operakompaniet MusikTeaterVerket som sedan den rosade debuten med Maxwell-Davies Fröken D:s bröllop gjort över 10 produktioner. Per Sjögren har studerat på Musikhögskolorna i Ingesund, Århus och Göteborg. Han är initiativtagare till ensemblerna Gageego! och Spectra, och tillsammans med dessa ensembler liksom sådana som KammarensembleN och Curious Chamber Players har han turnerat i exempelvis Sydafrika, USA och Tyskland, bland annat vid Festivalen för ny musik i Darmstadt. Sedan 2008 har han även ägnat sig åt ett intensivt turnerande med bortåt femtio föreställningar per år av Minna Krooks Ah, hallo bebis, en föreställning för 6-18 månaders bebisar, i framför allt Sverige, men även USA, Polen och Kamerun. Alt tre skal beskytte deg (2012) Lene Grenager Text: Hild Borchgrevink En flygvärdinnas sånger (2009) Anna Eriksson Text: Anna Eriksson Varför skulle jag inte tro på kärleken (2014) Uruppförande Marie Samuelsson Text: Magnus William-Olsson Monica Danielson, mezzosopran Per Sjögren, slagverk Uruppförande med stöd av Statens Kulturråd. Arrangör: SoS Duo Ego 4/11 kl Foajé 3, Kulturhuset stadsteatern Duo Ego was founded in 2001 by the singer Monica Danielson and percussionist Per Sjögren. The duo has performed in among other places the US, Lithuania, Russia, and the Ukraine, and is supported by the Swedish Arts Council. In 2010 they were awarded the Society of Swedish Composer s Interpreter Prize. Monica Danielson was educated at the Academy of Music and Drama in Gothenburg. Since her graduation she has worked as a freelance singer around Scandinavia with new music as her specialty, and her repetoire includes acclaimed interpretations of Boulez s Le Marteau sans Maître, Schönberg s Pierrot Lunaire, and Thomas Adès' America. In 1996 she created her own opera company, MusikTeaterVerket, which since its acclaimed debut with Maxwell-Davies Miss D s Wedding has had more than ten productions. Per Sjögren studied at the Music Conservatories in Ingesund, Århus, and Gothenburg. He was a founding member of the ensembles Gageego! and Spectra, and together with these ensembles and others such as KammarensembleN and Curious Chamber Players he has toured for example South Africa, the US, and Germany, at for example the Festival for New Music in Darmstadt. Since 2008 he has also toured intensively with about 50 perfor-mances per år in Minna Krook s Ah, hallo bebis, a play for children between 6-18 months of age, in above all Sweden, but also in the US, Poland, and Cameroon. Alt tre skal beskytte deg (2012) Lene Grenager text: Hild Borchgrevink En flygvärdinnas sånger (2009) Anna Eriksson Text: Anna Eriksson Varför skulle jag inte tro på kärleken (2014) World premiere Marie Samuelsson Text: Magnus William-Olsson Monica Danielson, mezzosopran Per Sjögren, slagverk world premiere with support by swedish arts council presenter: SoS

18 INSTÄLLT CANCELLED Musikkritik minne, hågkomster och glömska 5/11 kl Studion, Kulturhuset stadsteatern Tidskriften Nutida Musik arrangerar för andra året under Sound of Stockholm två föredrag där svenska och internationella kritiker inom konstmusik och ljudkonst ger perspektiv på vad konstmusikkritik är, kan vara och vilken roll den spelar i det offentliga samtalet. Hur ser receptionen av ny konstmusik och ljudkonst ut? Vilken betydelse har kritiken för den levande musiken? Hur förhåller sig kritiken av ny konstmusik till kritiken av andra musikformer samt litteratur-, konst- och teaterkritik? Vad kan de olika kritikformerna lära av varandra? Genomförs med stöd av Kungliga Musikaliska Akademien. Språk: svenska Johan Redin, estetikforskare Södertörns högskola Arrangör: Nutida Musik Music criticism memory, memories and forgetfulness 5/11 kl Studion, Kulturhuset stadsteatern The periodical Nutida Musik will for the second year running present two seminars during Sound of Stockholm where Swedish and international critics in the areas of art music and sound art give their perspectives on what art music criticism is, can be, and what role it plays in public discourse. How is new art music and sound art received? What importance does criticism have for live music? What is the relationship between criticism of new music and criticism of literature, art, and theatre? What can the different forms of criticism learn from one another? With support from the Royal Academy of Music. Language: Swedish Johan Redin, researcher in aesthetics at Södertörns högskola presenter: Nutida Musik Konflikt som kreativ energi 5/11 kl Studion, Kulturhuset stadsteatern Elektronmusikstudion, EMS, är idag en väletablerad och självklar del av det svenska och internationella kulturlivet, men under sin tidiga historia plågades EMS av uppslitande konflikter. Boken Politics and Aesthetics in Electronic Music, A study of EMS Elektronmusikstudion (Kehrer Verlag, november 2014) presenteras på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm i samband med en diskussion om hur estetiska och politiska konflikter blir ett spänningsfält där den svenska konstscenen hamnar på världskartan. Energin kanaliserades när pengar slussades till två olika grupperingar med viljestarka personligheter. Paneldiskussionen kommer att kretsa kring dessa konflikter, och hur historien återspeglas i samtiden. Moderator: Isabel Thomson Språk: engelska Sanne Krogh Groth, författare, bitr. prof. Ludger Brümmer, studiochef & tonsättare, ZKM Karlsruhe Savannah Agger, tonsättare Rolf Enström, tonsättare Mats Lindström, studiochef & tonsättare, EMS Isabel Thomson, internationell koordinator, Musikverket Arrangör: Föreningen svenska tonsättare (FST) Conflict as a creative force 5/11 kl Studion, Kulturhuset stadsteatern Elektronmusikstudion, EMS, is an established and integral part of the Swedish and international cultural scene, but was in its early days plagued by wrenching conflict. The book Politics and Aesthetics in Electronic Music, A study of EMS Electronic Music (Kehrer Verlag, November, 2014) will be presented at Kulturhuset Stadsteatern in Stockholm in conjunction with a discussion of how the aesthetic and political conflict becomes a field of tension in which the Swedish art scene ends up on the world map. The energy was channeled as funding targeted two opposing groups of strong-willed personalities. The panel discussion will revolve around these conflicts, and how history is reflected in the present. Moderator: Isabel Thomson Language: English Sanne Krogh Groth, associate professor, author Ludger Brümmer, studio director & composer, ZKM Karlsruhe Savannah Agger, composer Rolf Enström, composer Mats Lindström, studio director & composer, EMS Isabel Thomson, International Coordinator, Swedish Performing Arts Agency Presenter: Society of Swedish Composers (FST)

19 Elektronmusikstudion

20

21 Hidden Mother 5/11 kl Hörsalen, Kulturhuset stadsteatern Katt Hernandez & Daniel M Karlsson Hidden Mother Foto/Photo: Oskar Wrangö Hidden Mother Hidden Mother 5/11 kl Hörsalen, Kulturhuset stadsteatern Hidden Mother is a contemporary ensemble, whose members combine high musical competence in their instrumental skills with an intelligent research for new formats and presentations in a rare-to-find quality Heiner Goebbels Magdalena Meitzner, Pontus Langendorf och Ulrik Nilsson utgör tillsammans trion Hidden Mother. Magdalena är frilansande slagverkare och kompositör, Ulrik och Pontus spelar i slagverksgruppen Kroumata. Hidden Mother är långt ifrån en traditionell slagverksensemble; istället för trummor utgörs instrumentariet främst av diverse ljudobjekt som mikrofonförstärks och bearbetas elektroniskt. Hidden Mother framför scenisk musik och integrerar ljudritualer och performancekonst i sina föreställningar. Musik av tonsättare som Hanna Hartman, Lisa Streich och Esaias Järnegard samsas med performanceverk av konstnärer som Rebecca Horn och Marina Abramović. Hidden Mother bildades i Stockholm 2010 och har under de senaste året bland annat framträtt på Ruhrtriennale i Bochum, Tyskland (2013), Transart i Bolzano, Italien (2013), Aterteater Festival i Gadertal, Italien (2014) och UNM Festival (2014). Detta är ensemblens andra föreställning på Sound of Stockholm. Utan titel för tre dammsugare (2014) Uruppförande Lise-Lotte Norelius Instructions for three performers Ffg i Sverige Mattias Sköld Sju scener (2014) Uruppförande Lina Järnegard Hidden Mother is a contemporary ensemble whose members combine high musical com-petence in their instrumental skills with an intelligent research for new formats and presen-tations in a rare-to-find quality Heiner Goebbels Magdalena Meitzner, Pontus Langendorf, and Ulrik Nilsson form the trio Hidden Mother. Magdalena is a freelance percussionist and composer, while Ulrik and Pontus play in the percussion group Kroumata. Hidden Mother is far from a traditional percussion ensemble; instead of drums, their instrumentarium consists primarily of various sounding objects that are amplified and treated electronically. Hidden Mother performs scenic music and integrates sound rituals and performance art in their performances. Music by composers such as Hanna Hartman, Lisa Streich, and Esaias Järnegard shares programs with performance works by artists such as Rebecca Horn and Marina Abramović. Hidden Mother was formed in Stockholm in 2010 and has during the past year performed at the Ruhr triennale in Bochum, Germany (2013), Transart in Bolzano, Italy (2013), Aterteater Festival in Gadertal, Italy (2014), and the UNM Festival (2014). This is the group's second performance at Sound of Stockholm. Untitled for three vacuum cleaners (2014) World premiere Lise-Lotte Norelius Instructions for three performers, Swedish premiere Mattias Sköld Seven scenes (2014) World premiere Lina Järnegard Magdalena Meitzner, Pontus Langendorf, and Ulrik Nilsson, percussion Premiere of Samtida Musik s commission Presenter: Samtida Musik Katt Hernandez & Daniel M Karlsson 5/11 kl Foajé 3, Kulturhuset stadsteatern Violin och Elektronik. Mikrotonalitet och klanglighet. Finstämt samspel. Katt Hernandez, violin Daniel M Karlsson, elektronik Arrangör: SoS Katt Hernandez & Daniel M Karlsson 5/11 kl Foajé 3, Kulturhuset stadsteatern Violin and Electronics. Microtonality and sonority. Finely tuned chamber playing. Katt Hernandez, violin Daniel M Karlsson, electronics Presenter: SoS Magdalena Meitzner, Pontus Langendorf och Ulrik Nilsson, slagverk Uruppförande av Samtida Musiks beställningsverk Arrangör: Samtida Musik

Ung Svensk Form 2014/15

Ung Svensk Form 2014/15 Ung Svensk Form 2014/15 Ung Svensk Form 2014/15 Ung Svensk Form har en kraft och en energi som inspirerar och som vill förändra. Med fantastisk hantverksskicklighet och nya uttryck visas här vad som pågår

Läs mer

Ung Svensk Form 2012/13

Ung Svensk Form 2012/13 Ung Svensk Form 2012/13 Ung Svensk Form är en arena för ung svensk design, där behovet av att skapa kreativt utrymme inom designarbetet uppmärksammas att tro på sin ide, och genomföra den, att våga leka,

Läs mer

Kulturinstitutioner kris och förnyelse

Kulturinstitutioner kris och förnyelse Kulturinstitutioner kris och förnyelse Rapport från ett idéseminarium november 1997 Stiftelsen framtidens kulturs programområde Förnyelse av kulturinstitutioner. Kulturinstitutioner kris och förnyelse.

Läs mer

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler flip for English närv! Personaltidning för medicinska fakulteten vid lunds universitet Nr 4 2014 Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

Läs mer

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD 8tto Stockholm 2013 KREATIVT KAPITAL... Emma Stenström och Lars Strannegård

Läs mer

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing Olika discipliner, såsom konst, musik, vetenskap m.fl., har olika kulturer av lärande. Vissa

Läs mer

Haunted by Shadows of the Future: ARTEFACTS. Urban Re Mix, Mejan Arc KKH

Haunted by Shadows of the Future: ARTEFACTS. Urban Re Mix, Mejan Arc KKH Haunted by Shadows of the Future: ARTEFACTS Urban Re Mix, Mejan Arc KKH Tensta karta / map Tensta under uppbyggnad / under construction Förord / Introduction Haunted by Shadows of the Future: ARTEFACTS

Läs mer

Ordförande har ordet - sid 2

Ordförande har ordet - sid 2 Datasaabs Vänner - En ideell förening för datorhistoria och IT - utveckling Ordförande har ordet - sid 2 Tur för Datasaabs Vänner - sid 2 Weine om livet på BT... - sid 3 History of Nordic Computing - sid

Läs mer

VÄRLDSARV FÖNSTRET MOT HISTORIEN OCH VÄRLDEN

VÄRLDSARV FÖNSTRET MOT HISTORIEN OCH VÄRLDEN VÄRLDSARV FÖNSTRET MOT HISTORIEN OCH VÄRLDEN Del I: Vad är världsarv? Del II: Världsarv i skolan Del III: Världsarv i Sverige Del II VÄRLDSARV I SKOLAN Producerad av: Svenska Unescorådet 103 33 Stockholm

Läs mer

Ska vi leka med musik?

Ska vi leka med musik? Ska vi leka med musik? Om förutsättningar för barns eget kreativa musikutforskande inom ramen för förskolans verksamhet och tillsammans med vuxna Mona Persson Aronson Uppsats Vårterminen 2013 Handledare:

Läs mer

STREET ART BORÅS SWEDEN

STREET ART BORÅS SWEDEN 2015 STREET ART BORÅS SWEDEN 3 6th OF SEPTEMBER 2015 nolimitboras.com facebook.com/nolimitboras @nolimitboras @nolimitboras Magazine från Svenska Stadskärnor Box 186, 201 21 Malmö Besök Jörgen Kocksgatan

Läs mer

"Jag kan göra hundra låtar"

Jag kan göra hundra låtar Publications from the Malmö Academy of Music STUDIES IN MUSIC AND MUSIC EDUCATION NO 5 "Jag kan göra hundra låtar" Barns musikskapande med digitala verktyg Bo Nilsson "Jag kan göra hundra låtar" Barns

Läs mer

Framåt #7/08. Sid. 12-13

Framåt #7/08. Sid. 12-13 Verkliga robotar Svårt att känna igen rektor på campus Nära till studierna trots distans Alfred, Rasmus, Ronja och Tjorven är fyra robotar som finns i teknikhuset på campus. Ibland tar de sig ut och känner

Läs mer

KUNSKAP ETT STEG MOT TILLVÄXT

KUNSKAP ETT STEG MOT TILLVÄXT KUNSKAP ETT STEG MOT TILLVÄXT - EN FORMATIV STUDIE AV ERFARENHETSBASERAT LÄRANDE HOS DELTAGARNA I EN KRAFT-GRUPP A NNIKA G USTAFSSON Kunskap ett steg mot tillväxt - en formativ studie av erfarenhetsbaserat

Läs mer

Hopp & Motstånd Nyårsläger 2000

Hopp & Motstånd Nyårsläger 2000 Hopp & Motstånd Nyårsläger 2000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING WORKSHOP ON CONSENSUS AS A METHOD OF DECISION-MAKING... 4 THE LOESJE-WORKSHOP... 5 JUBILEE-2000 CAMPAIGN... 7 PRAGMATIC SOLUTIONS OR ABSOLUTE PRINCIPLES...

Läs mer

MEET IN KARLSTAD 59 22 0 N 13 30 0 E

MEET IN KARLSTAD 59 22 0 N 13 30 0 E MEET IN KARLSTAD 59 22 0 N 13 30 0 E 2 MEET in karlstad Sola i Karlstad, Eva-Lisa Holtz. Photo: At Location Photo. NORWAY Oslo SWEDEN Karlstad Stockholm Gothenburg Malmoe GEt to know sweden. Sweden is

Läs mer

HÖSTKONFERENS SPECIAL. www.data3.se/hostkonferens. Bildkälla: photos.com. Medlemsbladet

HÖSTKONFERENS SPECIAL. www.data3.se/hostkonferens. Bildkälla: photos.com. Medlemsbladet HÖSTKONFERENS SPECIAL www.data3.se/hostkonferens Bildkälla: photos.com Medlemsbladet #205 AUGUSTI 2011 tieto.se Vad är nästa stora grej inom IT? Chansen finns att du kan vara med och skapa den. Tieto växer

Läs mer

Åren då den svenska designforskningen tog fart tack vare Designfakulteten. Designforskning för nytänkande, innovation och hållbar tillväxt.

Åren då den svenska designforskningen tog fart tack vare Designfakulteten. Designforskning för nytänkande, innovation och hållbar tillväxt. 08 14 Åren då den svenska designforskningen tog fart tack vare Designfakulteten. Designforskning för nytänkande, innovation och hållbar tillväxt. Innehåll D! 08 14 in English? You find a pdf to download

Läs mer

tjänsteforskning Ylva Larsson Eklund ny licentiat vid CTF

tjänsteforskning Ylva Larsson Eklund ny licentiat vid CTF AKTUELL tjänsteforskning Nr 45, maj - nov 03 Ylva Larsson Eklund tillsammans med sina handledare vid Karlstads universitet, Henry Cöster, professor i religionsvetenskap, Per Echeverri, ekon dr och Lars

Läs mer

HöstkonferensTylösand 14-16 oktober. Med kompetens och nätverk för dig! I detta nummer referensartikel med Finansinspektionen och Prior.

HöstkonferensTylösand 14-16 oktober. Med kompetens och nätverk för dig! I detta nummer referensartikel med Finansinspektionen och Prior. Med kompetens och nätverk för dig! I Tylösand: Två hela spår måndag och tisdag med ITSO och ett spår med RPG-utveckling. Al Barsa Save- While- Activ and Everything You Always Wanted to Know about System

Läs mer

Raoul Wallenberg in Documents, 1927-1947

Raoul Wallenberg in Documents, 1927-1947 Raoul Wallenberg in Documents, 1927-1947 1 2 Gert Nylander & Anders Perlinge Raoul Wallenberg in Documents, 1927-1947 Banking & Enterprise No. 3 Stockholm 2000 3 Stiftelsen för Ekonomisk Historisk Forskning

Läs mer

SWEDISH FASHION TALENTS 2015

SWEDISH FASHION TALENTS 2015 SWEDISH FASHION TALENTS 2015 ARETHÉ STOCKHOLM / EMELIE JANRELL / FREEHISTORIC INEZ-NY / ISABELLA IDBERG / MLTV CLOTHING MÄRTA LARSSON / SIMON EKRELIUS / SOFIA ERIKSSON TEOTOKI / WDEE ARETHÉ STOCKHOLM www.arethe.se

Läs mer

Kreativitet och mångfald. Kulturarvspedagogik för ett nytt decennium

Kreativitet och mångfald. Kulturarvspedagogik för ett nytt decennium Kreativitet och mångfald Kulturarvspedagogik för ett nytt decennium RAPPORT FRÅN NCK:S VÅRKONFERENS 2011 NCK:S VÅRKONFERENS 2011 9 10 februari 2011 i Östersund, Sverige KREATIVITET OCH MÅNGFALD Kulturarvspedagogik

Läs mer

transition hub En mötesplats för omställning till ett hållbart samhälle

transition hub En mötesplats för omställning till ett hållbart samhälle transition hub En mötesplats för omställning till ett hållbart samhälle Amanda Stehn Examensarbete vid chalmers arkitektur Design for sustainable development TRANSITION HUB -En mötesplats för omställning

Läs mer

Man kan aldrig kunna allt om musik det känns verkligen stort

Man kan aldrig kunna allt om musik det känns verkligen stort Tidigare licentiatuppsatser i musikpedagogik Bengt Ahlbeck: Musikdirektör Anders Sidner. Musikundervisning och musikliv i skolstaden Härnösand 1840-1870. Stockholm 1998. Sophie A.Ch. Lilja: Musikundervisningen

Läs mer

SWEDISH PUBLIC TV IN THE SERVICE OF THE WHITE HOUSE

SWEDISH PUBLIC TV IN THE SERVICE OF THE WHITE HOUSE SWEDISH PUBLIC TV IN THE SERVICE OF THE WHITE HOUSE Swedish legislation protects children from toy advertising, and the entire population from alcohol and tobacco advertising. But when it comes to stealthy

Läs mer

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Be involved in shaping the future of central southern Helsingborg

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Be involved in shaping the future of central southern Helsingborg Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid Be involved in shaping the future of central southern Helsingborg Tävlingsrapport från projekttävlingen för H+ Imagine Helsingborg 2009-05-15 Competition

Läs mer

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE TA ANSVAR I EUROPA för mångfald, rättvisa och fred Take responsibility in Europe FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE Innehåll Förord 1 Detta vill vi 3 Grunden för kyrkornas agerande 7 Kyrkor i samverkan 10

Läs mer