4 8 November 2014 SOUND. Audiorama

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "4 8 November 2014 SOUND. Audiorama"

Transkript

1 4 8 November 2014 Kulturhuset Stadsteatern SOUND of stockholm FYLKINGEN Audiorama

2 VÄL- KOMMEN! WEL- COME!

3 Susanne Skog, ordförande för Sound of Stockholm: Audiorama, Frim, Fylkingen, Samtida Musik, SEKT, Studio 53 Susanne Skog, chairperson for Sound of Stockholm: Audiorama, Frim, Fylkingen, Samtida Musik, SEKT, Studio 53 Kära publik, novembermörker och Sound of Stockholm. Kanske har ni börjat vänja er, kanske har det rent av blivit något av en tradition, kanske har ni aldrig hört talas om festivalen tidigare. Oavsett vilket: Varmt välkomna till det femte året i rad med fem hela dagar fyllda av det främsta inom svensk och internationell ny konstmusik och ljudkonst! Sound of Stockholm görs av sex av Stockholms fria föreningar som presenterar och ger upphov ny konstmusik, fri improvisation, ljudkonst, och experimentella korsningar av audiovisuella konstarter och performance. Det gör vi året om och vanligtvis på var sin scen men under dessa fem dagar samlar vi våra gemensamma krafter och ger er det bästa vi kan. Här, nu, samtidigt! Programmet sätts av ett råd bestående av musiker och konstnärer ur alla dessa föreningar. Här finns inget institutionsstyre i sikte, ingen enda konstnärlig ledare. Nytt för i år är att vi växer och har förgrenat oss i både tid och rum. Den här gången utspelar sig festivalen inte bara på Kulturhuset och på Audiorama på Skeppsholmen. Under fredags- och lördagskvällen sträcker vi ut oss till Fylkingen i Münchenbryggeriet på Södermalm. Den som vill kan ta plats i vår specialpreparerade festivalbuss som tar publiken mellan konsertlokalerna vem vet vad som kan komma att höras och synas under färden? Efter förra årets festival kunde vi inte riktigt förmå oss att sluta, så sedan dess finns vi och verkar året runt. Under 2014 har Sound of Stockholm inrättat ett medlemskort som bland annat inneburit gratis entré till en rad konserter. Vi har också hållit en serie seminarier i samarbete med Folkuniversitetet. Vår samlade erfarenhet och utblick gör att vi att vi kan hålla fram det mest intressanta och nyskapande som finns just nu. Det betyder att även du som inte känner igen ett enda namn i programmet kan veta exakt vad du får: det du inte visste fanns, och det bästa av just det. Vi är som vanligt stolta över årets festival. Det kanske hörs. Välkommen till Sound of Stockholm 2014! Dear audience, November darkness and Sound of Stockholm. Perhaps you have already begun to get used to it, perhaps it has already become a tradition, perhaps you've never heard of the festival before. No matter: warm welcome to our fifth annual festival. Five days filled with the best from both the Swedish and international new music and sound art scenes! Sound of Stockholm is presented by six of Stockholm's independent societies presenting and creating new music, sound art, free improvisation, and experimental crosses between audiovisual art and performance. We do this all year round, usually at our own venues but during these five days we pool our resources and give you the best we know. Here, now, together! The program is set by a group consisting of musicians and artists from all these societies. There is no institutional steering in sight, no one artistic director. New for this year is that we are growing, branching out both in time and space. This year the festival will take place not only at Kulturhuset and at Audiorama on Skeppsholmen. During Friday and Saturday night we will expand into Fylkingen at the München Brewery on Södermalm. Those who choose to can ride on our specially prepared festival bus that will shuttle the audience between our venues and who knows what will be seen and heard on the way? After last year's festival we just couldn't stop, so since then we have also begun to work all year round. During 2014, Sound of Stockholm began selling membership cards that among other things entitled the owner to free entry to several concerts. We have also had a seminar series in collaboration with Folkuniversitetet. Our collective experience and overview allows us to present the most interesting and creative work happening right now. This means that even those who do not recognize one name in the program can still know exactly what they will be getting: what you didn't know existed, and the best of it. We are as usual proud of this year's festival. Perhaps you can hear why. Welcome to Sound of Stockholm 2014!

4 Program

5 2014

6 Fennesz Om inget annat anges är platsen Kulturhuset Stadsteatern, Sergels torg. Festivalen pågår i Foajé 3 (även SOS infodisk), Hörsalen, Studion samt Lava Bibliotek & Verkstad och TioTretton. Audiorama ligger på Slupskjulsvägen 30, Skeppsholmen. Fylkingen ligger på Söder Mälarstrand 27, Södermalm. Festivalbaren (tis-tors) äger rum på Scandic Sergel Plaza, Brunkebergs torg 7 9. Audiorama Fylkingen Samtida Musik Studio 53 Frim Sekt Sound of Stockholm Gratis Konsert Seminarium För barn Övrigt

7 TISDAG 4 NOV ONSDAG 5 NOV TORSDAG 6 NOV FREDAG 7 NOV LÖRDAG 8 NOV Invigning Foajé Duo Ego Foajé Ecosystems and enabling forces Studion Skolföreställning: The Cosmic Glamour Concert, Lava Babyrave Foajé L Itinéraire Hörsalen Musikkritik minne, hågkomst och glömska, Studion Siri Landgren Foajé Ellen Arkbro Foajé Skrotverkstad TioTretton Finn Loxbo Foajé Konflikt som kreativ energi, Foajé ISCM Composers Exchange, Studion Space unfolds: explorations in 3D composition, Studion Nya verk för och med barn Studion re:bell Hörsalen Hidden Mother Hörsalen Natasha Barrett Audiorama Stockholms Kammarorkester Hörsalen Varför nutida musik - går den att dansa till? Studion FESTIVALBAR Med liveakt av FRIM Scandic Sergel Plaza K Hernandez & D M Karlsson Foajé Rolf Enström Sarah Davachi Hörsalen The Cosmic Glamour Concert Lava Rhodri Davies, UmeDuo, Sönderbyggd, Sally Golding, Rrose, klubb Fylkingen Stockholms Saxofonkvartett Hörsalen Anna Högberg Foajé Konvoj Ensemble feat. Evan Parker & Sten Sandell, Hörsalen FESTIVALBAR Med liveakt av FRIM Scandic Sergel Plaza Ute Wasserman Hörsalen The Lappetites, Hildur Gudnadottir, Fennesz & Lillevan, klubb Fylkingen FESTIVALBAR Med liveakt av FRIM Scandic Sergel Plaza

8 Biljetter 2014 Sound of Stockholm strävar efter att presentera det bästa av det du inte visste fanns inom svensk och internationell ljudkonst och ny konstmusik. Vi vill också få fler att upptäcka den nya musikens enorma bredd och låta sig förföras. Därför ser vår biljett lite annorlunda ut för 200 kr per kväll får du minst tre konserter som bildar en skräddarsydd musikblandning från olika nutida och konstmusikaliska genrer. Välj om du vill köpa 1-dagspass eller ett 5-dagars festivalpass. En nyhet är att det i Festivalpasset ingår ett årskort* med fritt inträde till sex konserter i arrangemang av våra medlemsföreningar under säsongen 2014/ dagars festivalpass 750 kr* 5-dagars studentpass 500 kr* 1-dagspass 200 kr (student 150 kr) Babyrave 50 kr Gratis! Sound of Stockholms alla seminarier och programpunkter för barn (utom Babyrave som kostar 50 kr/person) är gratis liksom alla våra lunchkonserter. Allt gratis är märkt med i programöversikten. Efter fredagens sista konsert på Kulturhuset Stadsteatern finns två bussar som kör dig gratis till Fylkingen. Bussarna avgår kl 20:15, information om busshållsplats kommuniceras via anslag i Kulturhuset Stadsteaterns foajé på våning 3. Hur köper jag biljetter? eller Köp, skriv ut, och ta med till festivalen! Det går också att lösa ut i biljettautomaterna i Kulturhuset Stadsteatern. Över disk: Kulturhuset Stadsteatern, biljettkassa gatuplanet, tel , öppet mån sön Dagspassen kan också köpas på plats på Audiorama och på Fylkingen (endast kort). Lördagkvällens dagspass kan endast köpas på Fylkingen (endast kort). Information Kulturhuset Stadsteatern: Infodisk vån Plattan, tel Kontakt Facebook/SoundofStockholm Instagram/soundofstockholm #soundofstockholm Vi är sound of stockholm Varje höst samlas Audiorama, Frim, Fylkingen, Föreningen Samtida Musik, SEKT och Studio 53 för att tillsammans presentera SOS. Separat arrangerar föreningarna evenemang inom samtliga nutida genrer: från experimentell electronica, ljudkonst och fri improvisation till nyskriven konstmusik och performance. Audiorama - I ett akustiskt specialbyggt rum på Skeppsholmen omges publiken av 21 högtalare från golv, väggar och tak. Audiorama presenterar, beställer och uruppför nytänkande hörspel, musik och ljudkonst i surround. Frim - Arrangerar konserter med improviserad och experimentell musik på olika platser i Stockholm. Fylkingen - En scen och förening för ny musik och intermediakonst. Fylkingen presenterar över hundra föreställningar per år med olika och framförallt blandade uttryck dans, livemusik, video, text, högtalarkonserter, performance, utställningar och annat. Sekt - En kulturklubb med experimentell musik, scenkonst och film. Samtida Musik - Arrangerar konserter med inriktning på nyskriven kammarmusik på olika platser i Stockholm. Samtida Musik anlitar både svenska och utländska ensembler och beställer ny musik av tonsättare. Studio 53 - Studio 53 anordnar konsert-, seminarie- och undervisningsverksamhet i syfte att sprida och öka intresset för ny musik, bland annat genom flertalet uppskattade tonsättarpresentationer. Studio 53 drivs av Stockholms Saxofonkvartett. Sound of Stockholm - Har ett eget programråd bestående av representanter från samtliga medlemsföreningar, som väljer en del av festivalens artister.

9 TICKETS 2014 Sound of Stockholm strives to present the best of what you did not already know existed of Swedish and international sound art and new art music. We also want more people to discover the enormous span of new music and let themselves be seduced by it. Therefore, our tickets are a bit different for 200 kr per night you get at least three concerts which together form a tailor-made musical mix from different new art music genres. Choose yourself if you d like a 1 day pass or a 5 day festival pass. New for this year is that the festival pass comes with a member card entitling the owner to free entry to at least 6 concerts presented by our member societies during the 2014/2015 season. 5-Day festival pass 750 kr* 5-Day student pass 500 kr* 1-Day pass 200 kr (student 150 kr) Babyrave 50 kr FREE! All of Sound of Stockholm s seminars and programs for children (except for the Babyrave, which costs 50 Skr/person) are free, as well as our lunch concerts. Everything that is free is marked with in the program. After Friday s final concert at Kulturhuset Stadsteatern there will be two buses that take you to Fylkingen free of charge. The buses will depart at 20:15. Information about where the buses depart from will be communicated on a message board at Kulturhuset Stadsteaterns foyer on Floor 3. How do I buy tickets? or Buy, print, and take it with you to the festival! It is also easy to get your tickets from the ticket machines at Kulturhuset Stadsteatern. Over the counter: Kulturhuset Stadsteatern, ticket office street level, tel , open Mon Sun Day passes also avaiable over the counter at Audiorama and Fylkingen (credit card only). Saturday night day pass is only avaiable at Fylkingen (credit card only). Information Kulturhuset Stadsteatern: Info counter Plattan, tel Contact Facebook/SoundofStockholm Instagram/soundofstockholm #soundofstockholm WE ARE SOUND OF STOCKHOLM Each autumn Audiorama, Frim, Fylkingen, Samtida Musik, SEKT, and Studio 53 get together to present SOS. Each society presents events consisting of different new art music genres: from experimental electronica, sound art, and free improv to newly written art music and performance. AUDIORAMA - In an room specially built for acoustics on Skeppsholmen, the audience is surrounded by 21 speakers on the floor, walls, and ceiling. Audiorama presents, commissions, and premieres pioneering hörspiel, music, and sound art in surround format. FRIM - Presents concerts with improvised and experimental music in different places in Stockholm. FYLKINGEN - A venue and society for new music and intermedia art. Fylkingen presents more than 100 events each year consisting of different, and above all, mixed content dance, live music, video, text, speaker concerts, performance, exhibitions, and more. SEKT - A cultural club for experimental music, performance art, and film. SAMTIDA MUSIK - Presents concerts weighted towards newly composed chamber music in different places in Stockholm. Samtida Musik presents both Swedish and international ensembles and commissions new music by composers. STUDIO 53 - Studio 53 holds concerts, seminars, and educational activities. The goal of which is to increase interest in new music, among other things through a variety of composer presentations. Studio 53 is run by the Stockholm Saxophone Quartet. SOUND OF STOCKHOLM - Has its own programming group consisting of representatives from all of its member organisations that chooses some of the festival artists.

10 Anna Högberg

11 Sönderbyggd Sally Golding Hidden Mother

12 TISDAG 4 november

13 L Itinéraire 4/11 kl Hörsalen, Kulturhuset stadsteatern L Itinéraire Foto/Photo: Valérie Peralta Invigning - välkomstmingel 4/11 kl Foajé 3, Kulturhuset stadsteatern Välkommen till invigningsmingel! Sound of Stockholms alla medlemmar, kulturpersonligheter, journalister, artister, kompositörer och musikälskare samlas för en stunds bubblande över kommande festivalveckans program. Welcoming ceremonies 4/11 kl Foajé 3, Kulturhuset stadsteatern Welcome to mingle at our opening ceremony! All Sound of Stockholm members, cultural personalities, journalists, artists, composers and music lovers gather for a moment of chit-chatting about the festival week. L Itinéraire är en av Europeas främsta ensembler för ny musik, och har samlat intresserade tonsättare och musiker från starten Sedan dess har Itinéraire delat sin konstnärliga resa med flera generationer av musiker. Ensemblens namn får också många att direkt associera till spektralmusik. L Itinéraire har uruppfört ett stort antal betydelsefulla verk av bland andra Grisey, Levinas, Murail, Dufourt, Tessier, Scelsi, Harvey och Romitelli, med ett särskilt intresse för unga tonsättare. Snarare än en skola eller en estetisk inriktning, så är spektralmusiken i första hand ett musikaliskt närmande som utgår från upplevelsen av ljuden och lyssnandet, och utmanar ljudets bortre gränser. Tack vare framväxandet av ständigt ny teknik, från instrumentförstärktning, elektroniska instrument, syntar och sedan den elektroakustiska musiken har spektralmusikerna upptäckt det fantastiska ljuduniversum som oavbrutet fortsätter att påverka den samtida musiken över hela världen. För l Itinéraire är arbetet med ny musik idag samma äventyr som för fyrtio år sedan, ifrågasätter framförandepraxis, blandar upp repertoaren med skilda estetiska inriktningar, nya verk av unga tonsättare och ger föreläsningar med teoretiska reflektioner som en del av deras konsertsäsonger. Talea ou la machine et les herbes folles ( ) Gérard Grisey Limun (2011) Clara Iannotta Points caractéristiques (2014), Uruppförande Joakim Sandgren Night Music (2014), Uruppförande Djuro Zivkovic AAA (1996) Philippe Leroux Anne Mercier, violin Lucia Peralta, viola Myrtille Hetzel, cello Fuminori Tanada, piano Christophe Bredeloup, slagverk Julie Brunet-Jailly, flöjt Pierre Genisson, klarinett Mathieu Romano, dirigent arrangör: Samtida Musik L Itinéraire 4/11 kl Hörsalen, Kulturhuset stadsteatern L'Itinéraire is one of the main contemporary music ensembles in Europe. Founded in 1973, it has gathered composers and performers around the creation of music. Over time, ensemble Itinéraire has shared the artistic journey of several generations of musicians. Its name is associated with spectral music. Since its founding, l'itinéraire has brought to life some of the most outstanding works by Grisey, Levinas, Murail, Dufourt, Tessier, Scelsi, Harvey, Romitelli, and many others, with a special commitment to performing new pieces by young composers. More than a school, more than an aesthetic stream, spectral music is primarily a musical approach based on the sound and listening experience, challenging the limits of sound. Relying on some practices originally far from modern music (instrument amplification, use of electric instruments, synthesizers) that were then part of the revolution of electronic music, 'spectral' musicians discovered an incredible sonic universe, whose ideas still influence contemporary musical creativity around the world. Nowadays, l'itinéraire still maintains the spirit of adventure from its beginnings. The ensemble constantly questions practices of musical creation and transmission, correlating its historical repertoire with the works of young composers and those with different esthetic approaches, and accompanying its concert season with an important theoretical reflection. Talea ou la machine et les herbes folles ( ) Gérard Grisey Limun (2011) Clara Iannotta Points caractéristiques (2014) World premiere Joakim Sandgren Night Music (2014) World premiere Djuro Zivkovic AAA (1996) Philippe Leroux Anne Mercier, violin Lucia Peralta, viola Myrtille Hetzel, cello Fuminori Tanada, piano Christophe Bredeloup, percussion Julie Brunet-Jailly, flute Pierre Genisson, clarinet Mathieu Romano, conductor Presenter: Samtida Musik

14 Re:Bell Finn Loxbo 5/11 kl Foajé 3, Kulturhuset STADSTEATERN Finn Loxbo rör sig mellan extremer som lågmäld reduktionism i sitt soloarbete, och maximalistisk experimentell rock i band som Strändernas Svall och Dog Life. Han har ett långt hatkärleksförhållande till den stålsträngade akustiska gitarren, och är i konstant utforskande av dess klangliga uttrycksmöjlighter med hjälp av oortodoxa tekniker och prepareringar, ibland i samverkan med röst och elektronik. I sitt ständigt föränderliga soloprojekt gör han musik som befinner sig i spänningen mellan detta utforskande, och de förväntningar som finns på gitarren som instrument med sina nedärvda ideal. Finn Loxbo, gitarr Arrangör: SoS Finn Loxbo 5/11 kl Foajé 3, Kulturhuset stadsteatern Finn Loxbo moves between extremes, from low-key reductionism in his solo work and maximalist experimental rock in bands such as Strändernas Svall and Dog Life. Ha has had a long love-hate relationship with the steel-stringed acoustic guitar, and is constantly researching out its sonorous expressive possibilities with the help of unorthodox techniques and preparations, sometimes in collaboration with voice and electronics. In his ever-changing solo projects, he makes music that finds itself in the force field between this research and the expectations inherent in the guitar and its inherited traditions. 4/11 kl Hörsalen, Kulturhuset stadsteatern re:bell består av poeten Daniel Boyaciouglu, sångerskan Qarin Wikström och duon there are no more four seasons. Projektet och konserten siktar på att sätta en nationalskald från 1700-talet i ett nutida svenskt perspektiv, där integration, genus, musikalisk form och laptop är några element som vidrörs. Eller uttryckt på ett annat sätt: kvartetten tar avstamp i några av Fredmans Epistlar och funderar på vilken relevans de kan tänkas ha för dagens Sverige. Daniel Boyaciouglu, poet Qarin Wikström, sång there are no more four seasons: George Kentros, violin Mattias Petersson, liveelektronik Arrangör: SEKT Re:Bell 4/11 kl Hörsalen, Kulturhuset stadsteatern re:bell consists of the poet Daniel Boyaciouglu, singer Qarin Wikström, and the duo there are no more four seasons. The project aims to put a national poet and troubadour form the 1700's into a modern Swedish perspective, where integration, gender, musical form, and laptops are some of the elements that are touched upon. Or, put another way: the quartet starts from some of Fredman's Epistles and reflects on what relevance they may have for Sweden today. Daniel Boyaciouglu, poet Qarin Wikström, voice, electronics there are no more four seasons: George Kentros, violin Mattias Petersson, electronics Presenter: SEKT with support from The Swedish Artist s Council Finn Loxbo, guitar Presenter: SoS

15 re:bell Finn Loxbo Foto/Photo: Micke Keysendal

16 ONSDAG 5 november

17 Duo Ego Duo Ego Foto/Photo: Kristin Lidell 4/11 kl Foajé 3, Kulturhuset stadsteatern Duo Ego bildades 2001 av sångerskan Monica Danielson och slagverkaren Per Sjögren. Duon har konserterat i bl a USA, Litauen, Ryssland och Ukraina och har stöd av Statens Kulturråd tilldelades de Föreningen Svenska Tonsättares Interpretpris. Monica Danielson är utbildad vid Högskolan för Scen och Musik i Göteborg. Hon har sedan sin examen arbetat som frilansande sångerska runt om i Norden med nutida musik som specialitet och på repertoaren finns rosade tolkningar av Boulez Le Marteau sans Maître, Schönbergs Pierrot Lunaire samt Thomas Adès America skapades egna operakompaniet MusikTeaterVerket som sedan den rosade debuten med Maxwell-Davies Fröken D:s bröllop gjort över 10 produktioner. Per Sjögren har studerat på Musikhögskolorna i Ingesund, Århus och Göteborg. Han är initiativtagare till ensemblerna Gageego! och Spectra, och tillsammans med dessa ensembler liksom sådana som KammarensembleN och Curious Chamber Players har han turnerat i exempelvis Sydafrika, USA och Tyskland, bland annat vid Festivalen för ny musik i Darmstadt. Sedan 2008 har han även ägnat sig åt ett intensivt turnerande med bortåt femtio föreställningar per år av Minna Krooks Ah, hallo bebis, en föreställning för 6-18 månaders bebisar, i framför allt Sverige, men även USA, Polen och Kamerun. Alt tre skal beskytte deg (2012) Lene Grenager Text: Hild Borchgrevink En flygvärdinnas sånger (2009) Anna Eriksson Text: Anna Eriksson Varför skulle jag inte tro på kärleken (2014) Uruppförande Marie Samuelsson Text: Magnus William-Olsson Monica Danielson, mezzosopran Per Sjögren, slagverk Uruppförande med stöd av Statens Kulturråd. Arrangör: SoS Duo Ego 4/11 kl Foajé 3, Kulturhuset stadsteatern Duo Ego was founded in 2001 by the singer Monica Danielson and percussionist Per Sjögren. The duo has performed in among other places the US, Lithuania, Russia, and the Ukraine, and is supported by the Swedish Arts Council. In 2010 they were awarded the Society of Swedish Composer s Interpreter Prize. Monica Danielson was educated at the Academy of Music and Drama in Gothenburg. Since her graduation she has worked as a freelance singer around Scandinavia with new music as her specialty, and her repetoire includes acclaimed interpretations of Boulez s Le Marteau sans Maître, Schönberg s Pierrot Lunaire, and Thomas Adès' America. In 1996 she created her own opera company, MusikTeaterVerket, which since its acclaimed debut with Maxwell-Davies Miss D s Wedding has had more than ten productions. Per Sjögren studied at the Music Conservatories in Ingesund, Århus, and Gothenburg. He was a founding member of the ensembles Gageego! and Spectra, and together with these ensembles and others such as KammarensembleN and Curious Chamber Players he has toured for example South Africa, the US, and Germany, at for example the Festival for New Music in Darmstadt. Since 2008 he has also toured intensively with about 50 perfor-mances per år in Minna Krook s Ah, hallo bebis, a play for children between 6-18 months of age, in above all Sweden, but also in the US, Poland, and Cameroon. Alt tre skal beskytte deg (2012) Lene Grenager text: Hild Borchgrevink En flygvärdinnas sånger (2009) Anna Eriksson Text: Anna Eriksson Varför skulle jag inte tro på kärleken (2014) World premiere Marie Samuelsson Text: Magnus William-Olsson Monica Danielson, mezzosopran Per Sjögren, slagverk world premiere with support by swedish arts council presenter: SoS

18 INSTÄLLT CANCELLED Musikkritik minne, hågkomster och glömska 5/11 kl Studion, Kulturhuset stadsteatern Tidskriften Nutida Musik arrangerar för andra året under Sound of Stockholm två föredrag där svenska och internationella kritiker inom konstmusik och ljudkonst ger perspektiv på vad konstmusikkritik är, kan vara och vilken roll den spelar i det offentliga samtalet. Hur ser receptionen av ny konstmusik och ljudkonst ut? Vilken betydelse har kritiken för den levande musiken? Hur förhåller sig kritiken av ny konstmusik till kritiken av andra musikformer samt litteratur-, konst- och teaterkritik? Vad kan de olika kritikformerna lära av varandra? Genomförs med stöd av Kungliga Musikaliska Akademien. Språk: svenska Johan Redin, estetikforskare Södertörns högskola Arrangör: Nutida Musik Music criticism memory, memories and forgetfulness 5/11 kl Studion, Kulturhuset stadsteatern The periodical Nutida Musik will for the second year running present two seminars during Sound of Stockholm where Swedish and international critics in the areas of art music and sound art give their perspectives on what art music criticism is, can be, and what role it plays in public discourse. How is new art music and sound art received? What importance does criticism have for live music? What is the relationship between criticism of new music and criticism of literature, art, and theatre? What can the different forms of criticism learn from one another? With support from the Royal Academy of Music. Language: Swedish Johan Redin, researcher in aesthetics at Södertörns högskola presenter: Nutida Musik Konflikt som kreativ energi 5/11 kl Studion, Kulturhuset stadsteatern Elektronmusikstudion, EMS, är idag en väletablerad och självklar del av det svenska och internationella kulturlivet, men under sin tidiga historia plågades EMS av uppslitande konflikter. Boken Politics and Aesthetics in Electronic Music, A study of EMS Elektronmusikstudion (Kehrer Verlag, november 2014) presenteras på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm i samband med en diskussion om hur estetiska och politiska konflikter blir ett spänningsfält där den svenska konstscenen hamnar på världskartan. Energin kanaliserades när pengar slussades till två olika grupperingar med viljestarka personligheter. Paneldiskussionen kommer att kretsa kring dessa konflikter, och hur historien återspeglas i samtiden. Moderator: Isabel Thomson Språk: engelska Sanne Krogh Groth, författare, bitr. prof. Ludger Brümmer, studiochef & tonsättare, ZKM Karlsruhe Savannah Agger, tonsättare Rolf Enström, tonsättare Mats Lindström, studiochef & tonsättare, EMS Isabel Thomson, internationell koordinator, Musikverket Arrangör: Föreningen svenska tonsättare (FST) Conflict as a creative force 5/11 kl Studion, Kulturhuset stadsteatern Elektronmusikstudion, EMS, is an established and integral part of the Swedish and international cultural scene, but was in its early days plagued by wrenching conflict. The book Politics and Aesthetics in Electronic Music, A study of EMS Electronic Music (Kehrer Verlag, November, 2014) will be presented at Kulturhuset Stadsteatern in Stockholm in conjunction with a discussion of how the aesthetic and political conflict becomes a field of tension in which the Swedish art scene ends up on the world map. The energy was channeled as funding targeted two opposing groups of strong-willed personalities. The panel discussion will revolve around these conflicts, and how history is reflected in the present. Moderator: Isabel Thomson Language: English Sanne Krogh Groth, associate professor, author Ludger Brümmer, studio director & composer, ZKM Karlsruhe Savannah Agger, composer Rolf Enström, composer Mats Lindström, studio director & composer, EMS Isabel Thomson, International Coordinator, Swedish Performing Arts Agency Presenter: Society of Swedish Composers (FST)

19 Elektronmusikstudion

20

21 Hidden Mother 5/11 kl Hörsalen, Kulturhuset stadsteatern Katt Hernandez & Daniel M Karlsson Hidden Mother Foto/Photo: Oskar Wrangö Hidden Mother Hidden Mother 5/11 kl Hörsalen, Kulturhuset stadsteatern Hidden Mother is a contemporary ensemble, whose members combine high musical competence in their instrumental skills with an intelligent research for new formats and presentations in a rare-to-find quality Heiner Goebbels Magdalena Meitzner, Pontus Langendorf och Ulrik Nilsson utgör tillsammans trion Hidden Mother. Magdalena är frilansande slagverkare och kompositör, Ulrik och Pontus spelar i slagverksgruppen Kroumata. Hidden Mother är långt ifrån en traditionell slagverksensemble; istället för trummor utgörs instrumentariet främst av diverse ljudobjekt som mikrofonförstärks och bearbetas elektroniskt. Hidden Mother framför scenisk musik och integrerar ljudritualer och performancekonst i sina föreställningar. Musik av tonsättare som Hanna Hartman, Lisa Streich och Esaias Järnegard samsas med performanceverk av konstnärer som Rebecca Horn och Marina Abramović. Hidden Mother bildades i Stockholm 2010 och har under de senaste året bland annat framträtt på Ruhrtriennale i Bochum, Tyskland (2013), Transart i Bolzano, Italien (2013), Aterteater Festival i Gadertal, Italien (2014) och UNM Festival (2014). Detta är ensemblens andra föreställning på Sound of Stockholm. Utan titel för tre dammsugare (2014) Uruppförande Lise-Lotte Norelius Instructions for three performers Ffg i Sverige Mattias Sköld Sju scener (2014) Uruppförande Lina Järnegard Hidden Mother is a contemporary ensemble whose members combine high musical com-petence in their instrumental skills with an intelligent research for new formats and presen-tations in a rare-to-find quality Heiner Goebbels Magdalena Meitzner, Pontus Langendorf, and Ulrik Nilsson form the trio Hidden Mother. Magdalena is a freelance percussionist and composer, while Ulrik and Pontus play in the percussion group Kroumata. Hidden Mother is far from a traditional percussion ensemble; instead of drums, their instrumentarium consists primarily of various sounding objects that are amplified and treated electronically. Hidden Mother performs scenic music and integrates sound rituals and performance art in their performances. Music by composers such as Hanna Hartman, Lisa Streich, and Esaias Järnegard shares programs with performance works by artists such as Rebecca Horn and Marina Abramović. Hidden Mother was formed in Stockholm in 2010 and has during the past year performed at the Ruhr triennale in Bochum, Germany (2013), Transart in Bolzano, Italy (2013), Aterteater Festival in Gadertal, Italy (2014), and the UNM Festival (2014). This is the group's second performance at Sound of Stockholm. Untitled for three vacuum cleaners (2014) World premiere Lise-Lotte Norelius Instructions for three performers, Swedish premiere Mattias Sköld Seven scenes (2014) World premiere Lina Järnegard Magdalena Meitzner, Pontus Langendorf, and Ulrik Nilsson, percussion Premiere of Samtida Musik s commission Presenter: Samtida Musik Katt Hernandez & Daniel M Karlsson 5/11 kl Foajé 3, Kulturhuset stadsteatern Violin och Elektronik. Mikrotonalitet och klanglighet. Finstämt samspel. Katt Hernandez, violin Daniel M Karlsson, elektronik Arrangör: SoS Katt Hernandez & Daniel M Karlsson 5/11 kl Foajé 3, Kulturhuset stadsteatern Violin and Electronics. Microtonality and sonority. Finely tuned chamber playing. Katt Hernandez, violin Daniel M Karlsson, electronics Presenter: SoS Magdalena Meitzner, Pontus Langendorf och Ulrik Nilsson, slagverk Uruppförande av Samtida Musiks beställningsverk Arrangör: Samtida Musik

I år har festivalen brett ut sig och spelplatserna är Kulturhuset Stadsteatern, Audiorama och Fylkingen.

I år har festivalen brett ut sig och spelplatserna är Kulturhuset Stadsteatern, Audiorama och Fylkingen. 2014-09-24 I år har festivalen brett ut sig och spelplatserna är Kulturhuset Stadsteatern, Audiorama och Fylkingen. Sound of Stockholm har alltid haft fokus på jämställdhet, så också i år. "Vi ser inga

Läs mer

KULTURHUSET STADSTEATERN 4 8 NOVEMBER 2014 SOUND OF STOCK- HOLM FYLKINGEN AUDIORAMA

KULTURHUSET STADSTEATERN 4 8 NOVEMBER 2014 SOUND OF STOCK- HOLM FYLKINGEN AUDIORAMA 4 8 NOVEMBER 2014 KULTURHUSET STADSTEATERN SOUND OF STOCK- HOLM FYLKINGEN AUDIORAMA SUSANNE SKOG, ORDFÖRANDE FÖR SOUND OF STOCKHOLM: AUDIORAMA, FRIM, FYLKINGEN, SAMTIDA MUSIK, SEKT, STUDIO 53 SUSANNE SKOG,

Läs mer

SCROLLA FÖR ATT LÄSA TIDIGARE MEDDELANDEN. PRESSRELEASE fredag 20 februari 2015 Att tvingas minnas det obeskrivbara KONST MUSIK SAMTAL FÖRELÄSNINGAR

SCROLLA FÖR ATT LÄSA TIDIGARE MEDDELANDEN. PRESSRELEASE fredag 20 februari 2015 Att tvingas minnas det obeskrivbara KONST MUSIK SAMTAL FÖRELÄSNINGAR SCROLLA FÖR ATT LÄSA TIDIGARE MEDDELANDEN PRESSRELEASE fredag 20 februari 2015 Att tvingas minnas det obeskrivbara KONST MUSIK SAMTAL FÖRELÄSNINGAR Den 6-7 mars uruppförs Patric Simmeruds Tiden går inte

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012 The Gate Sunday September 23, 2012 The project goal is to bring users closer to different topics that can vary from literature to space science by placing them in different interactive scenes. Furthermore

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER Restaurang Jonas Restaurant Jonas is a luxury restaurant in Stockholm, run by award winning chef Jonas Lundgren. Here we offer longer

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Masterprogram Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 högskolepoäng Master in Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 credits 1. Identifikation 1.1. Masterprogram

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

NYHETSBREV Januari 2013

NYHETSBREV Januari 2013 NYHETSBREV Januari 2013 Vad är Avtryck? Avtryck satsar på unga som bor på landsbygden och i mindre orter och ger dem förutsättningar att utveckla sig själva och vårt närområde. Hos oss finns det möjligheter

Läs mer

Service Design Network Sweden

Service Design Network Sweden Service Design Network Sweden Launch workshop summary www.servicedesignsweden.com MEMBERS WORKSHOP 27 March 16:00 18:00 Purpose, idea and vision of Service Design Sweden (20mins) Short presentation of

Läs mer

världen väntar på dig

världen väntar på dig världen väntar på dig Bladins gymnasium Ibland kan det kännas svårt att bestämma sig för vad man vill göra resten av livet. Som tur är behöver du inte göra det heller. Men de vägval du gör idag kan forma

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

2014-11-21 Av Patrik Österblad

2014-11-21 Av Patrik Österblad 2014-11-21 Av Patrik Österblad The interview We take a dive into a situation most of us have been in. The job interview. Questions and answers you as a job seeker perhaps should ask, as well as what you

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 En dröm för vår skola blir sann Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 Kära elever och föräldrar, I dagsläget studerar 89 elever, åk 6-9, kinesiska som språkval. Våra nior med språkval kinesiska går snart ut

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co April 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

The i-coin Project Project part-financed by the European Union

The i-coin Project Project part-financed by the European Union The i-coin Project Project part-financed by the European Union Hello everyone! Here comes the Invitation to the final meeting in Svenljunga, Sweden the 27-29 th of November 2007. I have tried to gather

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar.

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar. Tackar för den här veckan Som de flesta av er såg på vernissagen så har innemiljön på förskolan helt ändrats. Vi har gjort hörnorna tydligare än tidigare och mer nivåanpassade för att barnen ska kunna

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects Focus on English 9 Teacher s Guide with Projects Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken

Läs mer

ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34. 20 August 2012 27 August 2012

ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34. 20 August 2012 27 August 2012 ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34 20 August 2012 27 August 2012 Thanks to: Thanks to the SASSE product sponsors Lennart Bogren, our ever hard-working, never tiring premises administrator

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Engelska åk 5 höstterminen 2013

Engelska åk 5 höstterminen 2013 gelska åk 5 höstterminen 2013 Under hösten kommer vi att jobba utifrån olika temaområden i engelska. Några områden handlar om länder, intressen och partyinbjudningar. Vi utgår från ett läromedel i engelska

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial Vs 2, 31.03.14 Vad är SJ Prio Vad är SJ Prio? SJ Prio är SJ:s lojalitetsprogram för alla som tar eller vill ta tåget. Med SJ Prio får våra

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar)

Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar) 280 Test Inventions Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar) SAS more than 60 years old and faster with time Read the article and answer the questions. Departure time, arrival time, flight

Läs mer

Quality above all Welcome to a two day seminar on quality in international collaboration 2015-09-21

Quality above all Welcome to a two day seminar on quality in international collaboration 2015-09-21 Quality above all Welcome to a two day seminar on quality in international collaboration 2015-09-21 The Global School Education for Sustainable Development Mathias Demetriades & Johanna Lund Rockliffe

Läs mer

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI VILDA NYHETER KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VILDA VIKINGAR I SKANE På en ö, i en park mitt i stan och på ansvariga på Vilda vikingar. en helt vanlig lägeräng Vildaläger Nu används platsen inte längre

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRAVEL INDUSTRY EXPECTANCY INDEX January 2012 - Nordic Introduction Travel Industry Expectancy Index is an independent temperature gauge on Nordic travel companies

Läs mer

Det handlar om att se sig själv i Alice och undersöka sitt eget förhållande till verkligheten med hjälp av henne.

Det handlar om att se sig själv i Alice och undersöka sitt eget förhållande till verkligheten med hjälp av henne. Goodbye Horses kommer ur både dröm och mardröm. Vi söker uttryck för drömlogiken, för märkligheten. Där finns både sådant som är vackert och sådant som är hotfullt och fult. I Goodbye Horses komponerar

Läs mer

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24 We love what we do Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Östersund Örebro Västerås Stockholm Vasa Click to edit Master subtitle style Click to edit Master subtitle style 3 Click

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Photometric Diagnosis of Road Lighting

Photometric Diagnosis of Road Lighting Photometric Diagnosis of Road Lighting Do You know if Your Road Lighting fullfill the EUnorms according to CEN/TR 13201? -We can check it! Why Photometric diagnosis? Our principles in 4 steps Preparation

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Ner Manen PDF at Our Huge Library TA NER MANEN PDF. ==> Download: TA NER MANEN PDF

Get Instant Access to ebook Ta Ner Manen PDF at Our Huge Library TA NER MANEN PDF. ==> Download: TA NER MANEN PDF TA NER MANEN PDF ==> Download: TA NER MANEN PDF TA NER MANEN PDF - Are you searching for Ta Ner Manen Books? Now, you will be happy that at this time Ta Ner Manen PDF is available at our online library.

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

Life is passing by. We hurrying and rarely stay up and evaluate and reevaluate our lives. How do we live? What is important for us? Too many people think through their life when they get a disease vengeance.

Läs mer

Syfte med undervisningen Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Syfte med undervisningen Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: A Year Abroad Lokal pedagogisk planering, åk 8, engelska, Camilla Crona Handen upp om du någon gång funderat på att åka utomlands och plugga? Handen upp om du känner någon som har gjort det? Berätta varför

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

TABLE OF CONTENTS 3. CAMPAIGN SUMMARY 4. THE BEAUTY SHARE LAB 6. SUPPORTING UNITS 8. CAMPAIGN FLOW 9. RESULTS

TABLE OF CONTENTS 3. CAMPAIGN SUMMARY 4. THE BEAUTY SHARE LAB 6. SUPPORTING UNITS 8. CAMPAIGN FLOW 9. RESULTS TABLE OF CONTENTS 3. CAMPAIGN SUMMARY 4. THE BEAUTY SHARE LAB 6. SUPPORTING UNITS 8. CAMPAIGN FLOW 9. RESULTS 2 CAMPAIGN SUMMARY The beauty industry is built around mysterious labs and secret formulas.

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF - Are you searching for Ta Skada Books? Now, you will be happy that at this time Ta Skada PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) & Common Industry Format (CIF) for Usability snart finns det inga ursäkter längre...

Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) & Common Industry Format (CIF) for Usability snart finns det inga ursäkter längre... Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) & Common Industry Format (CIF) for Usability snart finns det inga ursäkter längre... Åke Walldius, docent i Människa-datorinteraktion, CSC, KTH, 2014-09-04

Läs mer

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Version 1.0, oktober 2013 Inledning Denna lärarhandledning syftar till att ge en kortfattad introduktion till casemetodiken och de olika stegen i

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Catherine Gillo Nilsson Göteborgs universitet Del I INLEDNING Syfte och Fokus Workshopens Lärandemål What to expect Efter workshopen

Läs mer

PM Bruksvallsloppet Sprint Fri stil Söndag 18/11 2012 Program sunday 18/11

PM Bruksvallsloppet Sprint Fri stil Söndag 18/11 2012 Program sunday 18/11 PM Bruksvallsloppet Sprint Fri stil Söndag 18/11 2012 Program sunday 18/11 TV-sändning: TV Tävlingsexp. Race Office Tävlingen kommer sändas direkt i TV4 och Eurosport. The race will be broadcasted in national

Läs mer

ENGELSKA VERB - 12 LÄXFÖRHÖR

ENGELSKA VERB - 12 LÄXFÖRHÖR ENGELSKA VERB - 12 LÄXFÖRHÖR Det här är en sammanställning av 12 olika läxförhör utav engelska oregelbundna verb. Vi brukar ge 5 verb i läxa från årskurs 5 eller 6 och uppåt. Efter varje verbläxa ser förhören

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling 24 oktober 2006 Drude Dahlerup, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet Disposition: 1. A broad concept of sustainable development

Läs mer

I år ger vi tre sommarkurser som löper under hela sommaren, varav en går på distans;

I år ger vi tre sommarkurser som löper under hela sommaren, varav en går på distans; FOG179 Fotografiskt projektarbete SOMMARGUIDE Innehåll: Välkommen till Akademin Valand Tacka JA till kursen Att vara i huset Schema Bra att veta inför kursen Verkstäder och utlåning Utställning Sommar

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ikea Sverige PDF at Our Huge Library IKEA SVERIGE PDF. ==> Download: IKEA SVERIGE PDF

Get Instant Access to ebook Ikea Sverige PDF at Our Huge Library IKEA SVERIGE PDF. ==> Download: IKEA SVERIGE PDF IKEA SVERIGE PDF ==> Download: IKEA SVERIGE PDF IKEA SVERIGE PDF - Are you searching for Ikea Sverige Books? Now, you will be happy that at this time Ikea Sverige PDF is available at our online library.

Läs mer

FTI presenterar Den moderna teknikinformationen. Inbjudan till konferens 18-19 mars 2015 på Radisson Blu Royal Park Hotell i Stockholm

FTI presenterar Den moderna teknikinformationen. Inbjudan till konferens 18-19 mars 2015 på Radisson Blu Royal Park Hotell i Stockholm FTI presenterar Den moderna teknikinformationen Inbjudan till konferens 18-19 mars 2015 på Radisson Blu Royal Park Hotell i Stockholm Späckat program med spännande föreläsningar Write less, say more the

Läs mer

Kvinnofolkhögskolan fortsätter sin samverkan med Ukraina Två projekt har genomförts under hösten 2012

Kvinnofolkhögskolan fortsätter sin samverkan med Ukraina Två projekt har genomförts under hösten 2012 Kvinnofolkhögskolan fortsätter sin samverkan med Ukraina Två projekt har genomförts under hösten 2012 Seminarium i samverkan med WCU Under 2012 har ett tredje seminarium hållits i samverkan mellan Kvinnofolkhögskolan

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Focus on English 7. PROVLEKTION: Starta läsåret! Följande provlektion är ett utdrag ur Focus on English 7 Textbook. Lektionen består av:

Focus on English 7. PROVLEKTION: Starta läsåret! Följande provlektion är ett utdrag ur Focus on English 7 Textbook. Lektionen består av: Focus on English 7 Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Grundtanken är att goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. Fokus vilar på strategier,

Läs mer

RICA HOTEL STOCKHOLM - I HJÄRTAT AV STOCKHOLM

RICA HOTEL STOCKHOLM - I HJÄRTAT AV STOCKHOLM RICA HOTEL STOCKHOLM - I HJÄRTAT AV STOCKHOLM Nya Rica Hotel Stockholm är en central mötesplats för människor på väg mot nya mål. Det spelar ingen roll om mötet består av två, fem eller 200 personer här

Läs mer

OBS! Gör en utflykt och upplev svensk textiltillverkning, vävt med stolthet i Sverige sedan 1692

OBS! Gör en utflykt och upplev svensk textiltillverkning, vävt med stolthet i Sverige sedan 1692 Gör en utflykt och upplev svensk textiltillverkning, vävt med stolthet i Sverige sedan 1692 OBS! Innehåller värdetalong FABRIKSFÖRSÄLJNING VÄVERIVISNING MUSEUM CAFÉ Välkommen till Ekelundhuset, en butik

Läs mer

Hur man skyddar sig på internet

Hur man skyddar sig på internet Hur man skyddar sig på internet Säkerhet är obehagligt Men vi har ju virusskydd!! Webbläsare Webbläsare Vårt största hot idag Tydligare vid fel, phishing, flikar SSL Tunnlar och certifikat, brutna certifikat,

Läs mer

Regler Övriga regler:

Regler Övriga regler: Introduktion Flamestorm Duals II är Legend Spelbutiks andra dubbelturnering i Warhammer Fantasy Battles och spelas i lag med två spelare på varje lag. Syftet med denna typ av arrangemang är att stärka

Läs mer

Neuropsychiatric disabiliqes why so many today? Johan Smedberg Sr. Medical Adviser Västernorrland County Council Sweden

Neuropsychiatric disabiliqes why so many today? Johan Smedberg Sr. Medical Adviser Västernorrland County Council Sweden Neuropsychiatric disabiliqes why so many today? Johan Smedberg Sr. Medical Adviser Västernorrland County Council Sweden Mild psychiatric disorders Neuropsychiatric disorders ADHD, ADD, Asperger s syndrome,

Läs mer