Rapport Geoteknisk undersökning (RGeo) Detaljplan för bostäder vid Decenniumplan inom stadsdelen Kortedala i Göteborg Rev

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport Geoteknisk undersökning (RGeo) Detaljplan för bostäder vid Decenniumplan inom stadsdelen Kortedala i Göteborg Rev"

Transkript

1 Rapprt Geteknisk undersökning (RGe) Detaljplan för bstäder vid Decenniumplan inm stadsdelen Krtedala i Götebrg Rev Upprättad av: Magnus Lundgren

2 Uppdragsnr: Daterad: Rev: Handläggare: Magnus Lundgren Detaljplan Decenniumplan Fastighetskntret Götebrg Rapprt Geteknik Status: Planeringsunderlag RAPPORT Detaljplan för bstäder vid Decenniumplan inm stadsdelen Krtedala i Götebrg Kund Fastighetskntret Att: Thrd Lindgren B Götebrg P:\RE_GBG\12\130_VÄG MARK\135_00130_MV_Decenniumplan\Handlingar\PM\Rge.dc Mall: Rapprt Advanced 2010.dt ver 1.0 Knsult WSP Samhällsbyggnad B Götebrg Besök: Rullagergatan 4 Tel: Fa: WSP Sverige AB Org nr: Styrelsens säte: Stckhlm Kntaktpersn Magnus Lundgren, (3)

3 Uppdragsnr: Daterad: Rev: Handläggare: Magnus Lundgren Detaljplan Decenniumplan Fastighetskntret Götebrg Rapprt Geteknik Status: Planeringsunderlag Uppdrag WSP samhällsbyggnad har på uppdrag av Fastighetskntret utfört geteknisk utredning inför upprättandet av detaljplan för bstäder vid Decenniumplan. Getekniska undersökningar Undersökningen utfördes med brrbandvagn ch mfattar 6 st trycksnderingar, en CPT-sndering ch 2 st skruvprvtagningar. Brrpunkterna sattes ut med GPS. Upptagna skruvprver undersöktes av WSP:s labratrium i Götebrg. Radn Gammastrålningsmätningen utfördes i mark med radnmätare Markus 10 ch på berg med ett instrument av typen Eplranium GR-110. Instrumentet mäter den ttala gammastrålningen, men separerar inte gammastrålningen från lika radiaktiva ämnen. Redvisning Undersökningarna ch prvtagningar samt kartering av berg i dagen ch radnmätning redvisas i plan ch sm enstaka brrhål på ritning G samt i nedanstående bilagr. Utvärdering ch resultat ifrån utförda undersökningar redvisas i separat handling PM Planeringsunderlag, daterad P:\RE_GBG\12\130_VÄG MARK\135_00130_MV_Decenniumplan\Handlingar\PM\Rge.dc Mall: Rapprt Advanced 2010.dt ver 1.0 Bilagr Bilaga 1 Bilaga 2 Ritning: G G Labratinsprtkll CONRAD-utvärdering Plan Enstaka brrhål 3 (3)

4 Sammanställning av Labratrieundersökningar Samhällsbyggnad 1_1 B Prjekt Decennieplan Götebrg Besök: Rullagergatan 4 Väel: Direkt: / / Beställare WSP Götebrg Fa: Uppdragsnummer ,0 m u my sitet kvt gräns tivitet (krr.) (mrörd) Matrl. Tjälf.- Brrhål 2 Fältundersökning KA/PH Ankmst Prvtagningsmetd PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning X Granskning /KS Grundvattenbservatin Datum Den- Vatten- Knfl. Sensi- Skjuvhållfasthet Djup r w n w L S t t fu t r typ klass Anm. m Jrdartsbeskrivning t/m 3 % % (kpa) (kpa) 0,0 0,7 brun grusig SAND (stenig enl. fälttekn.) 0,7 mörkbrun ngt sandig TORV ,0 1,0 grå ngt gyttjig siltig LERA, siltskikt, vätdelar ,0 2,0 grå lerig SILT, lerkörtlar, vät- ch skalrester ,0 3,0 grå siltig LERA, sandskikt, skalrester ,0 grå sulfidfläckig sandig siltig LERA, sandskikt, enstaka 4, skalrester 5,1 5,1 grå lerig siltig SAND, lerskikt 21 6,0

5 Sammanställning av Labratrieundersökningar Samhällsbyggnad B Prjekt Decennieplan Götebrg Besök: Rullagergatan 4 Väel: Direkt: / / Beställare WSP Götebrg Fa: Uppdragsnummer ,3 m u my sitet kvt gräns tivitet (krr.) (mrörd) Matrl. Tjälf.- Brrhål 6 Fältundersökning KA/PH Ankmst Prvtagningsmetd PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning X Granskning KS Grundvattenbservatin Datum Den- Vatten- Knfl. Sensi- Skjuvhållfasthet Djup r w n w L S t t fu t r typ klass Anm. m Jrdartsbeskrivning t/m 3 % % (kpa) (kpa) 0,0 mörkbrun siltig TORV, lerkörtlar 123 0,4 gråbrun rstfläckig sandig siltig TORRSKORPELERA, 0,4 22 sandskikt, siltkörtlar 1,0 1,0 brun rstfläckig siltig SAND, siltkörtlar 24 2,0 2,0 brun siltig SAND 23 3,0 1_2

6 Lutning (grader) L:\5250\Fastighetskntret_Gbg\ \5_Beräkningar\G\CONRAD\bh 2.CPW CPT-sndering utförd enligt EN ISO Förbrrningsdjup Start djup Stpp djup Grundvattennivå 6,98 m Referens Nivå vid referens Förbrrat material Gemetri my 87,20 m gr Sa, (sa) T Nrmal Vätska i filter Glycerin Brrpunktens krd. Utrustning Getech Snd nr 4255 Prjekt Prjekt nr Plats Brrhål Datum Decennieplan Krtedala, Götebrg Spetstryck q t (MPa) Friktin f t (kpa) Prtryck u, u, u (kpa) Friktinskvt R ft (%) Prtrycksparameter B q ,1 0,0 0,1 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 U U 2,5 3,0 U 3,5 4,0 U U 4,5 U 5,0 U 5,5 6,0 U U 6,5

7 Svensk empiri Lunne, överknsliderad Lunne, nrmalknsliderad + L:\5250\Fastighetskntret_Gbg\ \5_Beräkningar\G\CONRAD\bh 2.CPW CPT-sndering utvärderad enligt SGI Infrmatin 15 rev.2007 Referens Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup my 87,20 m Förbrrningsdjup Förbrrat material Utrustning Gemetri gr Sa, (sa) T Getech Nrmal Utvärderare Datum för utvärdering Charltte Anderssn Prjekt Prjekt nr Plats Brrhål Datum Decennieplan Krtedala, Götebrg ,0 Klassificering Odränerad skjuvhållfasthet fu (kpa) Friktinsvinkel ( ) Relativ lagringstäthet I D (%) Mdul (MPa) ,5 gr Sa 1,0 (sa) T 1,5 Cl vl 2,0 2,5 3,0 Si v L L (()) (()) (()) (()) (()) ,5 4,0 4,5 5,0 Sa v L + Med 5,5 6,0 Sa L Med v L + D 6,5 L

8 (()) (()) (()) (()) L:\5250\Fastighetskntret_Gbg\ \5_Beräkningar\G\CONRAD\bh 2.CPW (()) CPT-sndering utvärderad enligt SGI Infrmatin 15 rev.2007 Referens Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup my 87,20 m Förbrrningsdjup Förbrrat material Utrustning Gemetri gr Sa, (sa) T Getech Nrmal Utvärderare Datum för utvärdering Charltte Anderssn Prjekt Prjekt nr Plats Brrhål Datum Decennieplan Krtedala, Götebrg ,0 Klassificering Effektivtryck (kpa) Odränerad skjuvhållfasthet fu (kpa) ,5 gr Sa 1,0 (sa) T 1,5 Cl vl 2,0 2,5 Si v L 3,0 L 3,5 4,0 4,5 5,0 Sa v L Med 5,5 L Med 6,0 Sa v L D 6,5 L

9 C P T - sndering Prjekt Decennieplan Förbrrningsdjup Startdjup Stppdjup Grundvattenyta Referens Nivå vid referens 6,98 m my 87,20 m Kalibreringsdata Spets 4255 Datum Areafaktr a 0,879 Areafaktr b 0,000 Skalfaktrer Plats Brrhål Förbrrat material gr Sa, (sa) T Gemetri Nrmal Vätska i filter Glycerin Operatör Utrustning Getech Prtryck registrerat vid sndering Inre friktin O c Inre friktin O f Crss talk c 1 Crss talk c 2 Prtryck Friktin Spetstryck Område Faktr Område Faktr Område Faktr 0,0 kpa 0,0 kpa 0,000 0,000 Datum Nllvärden, kpa Före Efter Diff Krrigering Prtryck Friktin Spetstryck Krtedala, Götebrg Prtryck Friktin Spetstryck 256,00 254,20-120,10 120,30 0,20 2,68 2,61-0,07 (ingen) (ingen) (ingen) Bedömd snderingsklass Använd skalfaktrer vid beräkning Prtrycksbservatiner Skiktgränser Klassificering 1,00 Prtryck (kpa) 0,00 1,00 2,00 2,70 2,80 2,90 3,00 3,50 3,60 3,70 3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 4,30 5,10 Från Till 0,00 0,70 0,70 1,00 1,00 2,00 2,00 3,00 3,00 4,00 4,00 4,20 4,20 4,30 4,30 5,10 5,10 7,00 Densitet (tn/m 3 ) Flytgräns 1,20 2,00 0,66 Jrdart gr Sa (sa) T Anmärkning Skr från bh 2 Grundvattenytan antagen 1 m under markyta L:\5250\Fastighetskntret_Gbg\ \5_Beräkningar\G\CONRAD\bh 2.CPW

10 C P T - sndering Prjekt Decennieplan Från Till 0,00 0,70 1,00 1,20 1,40 2,00 2,20 2,40 2,70 2,80 2,90 3,00 3,20 3,50 3,60 3,70 3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 4,30 4,50 4,70 4,90 5,10 5,30 5,50 5,70 5,90 6,10 6,30 6,50 6,70 0,70 1,00 1,20 1,40 2,00 2,20 2,40 2,70 2,80 2,90 3,00 3,20 3,50 3,60 3,70 3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 4,30 4,50 4,70 4,90 5,10 5,30 5,50 5,70 5,90 6,10 6,30 6,50 6,70 6,87 Klassificering gr Sa (sa) T Cl vl Cl vl Cl vl Cl vl Cl vl Cl vl Si v L Si v L Si L Si L Si L Sa v L Sa Med Sa L Sa Med Sa Med Sa v L Sa D Sa L Sa L Sa L t/m 3 1,20 1,30 1,90 1,90 1,90 2,00 w L 2,00 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 fu kpa 19,7 13,4 16,6 17,5 16,5 18,8 ((42,8)) ((63,3)) ((94,3)) ((81,4)) ((84,7)) 46,8 40,0 37,8 49,9 67,9 69,2 55,0 57,3 55,8 47,1 46,7 53,2 70,5 Plats Brrhål Datum (32,2) (33,6) (35,1) (34,4) (34,4) 34,4 38,4 37,4 38,6 38,5 34,5 38,7 36,3 36,8 36,9 6,2 14,1 17,5 20,3 23,2 26,3 29,4 32,6 35,7 39,6 42,8 44,5 46,2 48,7 52,8 56,1 57,7 59,4 61,1 62,7 64,4 66,1 67,7 70,2 73,6 76,9 80,2 83,8 87,4 91,0 94,8 98,3 101,9 105,7 109,2 112,4 Krtedala, Götebrg v ' v ' c kpa kpa kpa 6,2 14,1 16,5 17,3 18,2 19,3 20,4 21,6 22,7 24,1 25,3 26,0 26,7 27,7 29,3 30,6 31,2 31,9 32,6 33,2 33,9 34,6 35,2 36,2 37,6 38,9 40,2 41,8 43,4 45,0 46,8 48,3 49,9 51,7 53,2 54,6 120,5 73,6 94,7 99,4 91,2 131,9 329,5 266,8 245,5 346,3 505,8 515,1 384,8 526,3 505,7 404,7 397,0 463,3 652, Sida 1 av 1 R I D E M M NC % MPa MPa MPa 7,32 4,25 5,22 5,15 4,46 6,12 11,91 9,10 8,02 11,09 15,85 15,82 11,58 15,52 14,63 11,17 10,57 11,91 16,20 31,0 69,5 57,2 74,8 73,6 36,1 81,0 50,2 54,8 56,3 2,9 4,1 5,9 5,2 5,4 7,0 26,5 18,0 32,5 31,8 9,6 41,7 15,6 18,4 19,5 3,3 4,8 7,1 6,1 6,4 8,5 35,3 23,4 44,1 43,0 11,8 57,6 20,0 23,8 25,4 2,6 3,8 5,6 4,9 5,1 6,8 28,3 18,7 35,3 34,4 9,5 43,0 16,0 19,1 20,4 L:\5250\Fastighetskntret_Gbg\ \5_Beräkningar\G\CONRAD\bh 2.CPW

11 CPT-sndering utförd enligt EN ISO Prjekt Prjektnummer Brrföretag Brrningsledare Decennieplan WSP Plats Brrhål Datum Krtedala, Götebrg Förbrrningsdjup Start djup Stpp djup Grundvattennivå Referens Nivå vid referens 6,98 m my 87,20 m Förbrrat material Gemetri Vätska i filter Brrpunktens krd. Utrustning Snd Nr gr Sa, (sa) T Nrmal Glycerin Getech q,mpa Prtryck registrerat vid sndering u,kpa Lutning (grader) f,kpa ,0 Uppmätt Ttalt spetstryck, prtryck, qu, t MPa kpa Registrerat spetstryck, q 0,5 c MPa Registrerad mantelfriktin, f s, kpa 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 L:\5250\Fastighetskntret_Gbg\ \5_Beräkningar\G\CONRAD\bh 2.CPW

12 ³ ³ ³ ³ ³

13

RAPPORT GEOTEKNISK UNDERSÖKNING (Rgeo) Detaljplan Ingared 5:1 m.fl. Geoteknisk utredning. 2011-06-22 Reviderad

RAPPORT GEOTEKNISK UNDERSÖKNING (Rgeo) Detaljplan Ingared 5:1 m.fl. Geoteknisk utredning. 2011-06-22 Reviderad RAPPORT GEOTEKNISK UNDERSÖKNING (Rge) Detaljplan 5:1 m.fl. Geteknisk utredning 2011-06-22 Reviderad Upprättad av: ra Jrild Granskad av: Magnus undgren Uppdrags nr: Uppdragsnr: Daterad: 2011-06-22 Reviderad:

Läs mer

Rapport Geotekniska undersökning (RGeo) Kompletterande undersökning för totalstabilitet Bovallstrand

Rapport Geotekniska undersökning (RGeo) Kompletterande undersökning för totalstabilitet Bovallstrand Rapprt Getekniska undersökning (RGe) Kmpletterande undersökning för ttalstabilitet Bvallstrand 2010-11-15 Upprättad av: Charltte Anderssn Granskad av: Jnas Aelssn Uppdragsnr: 10141875 Daterad: 2010-11-15

Läs mer

Rapport Geoteknisk undersökning

Rapport Geoteknisk undersökning Rge 2012-12-11 Detaljplan för CW Brgs väg/snippenmrådet Stenungsunds kmmun Rapprt Geteknisk undersökning : 2012-12-11 Uppdrag: 4012042 Handläggare: Mikael Isakssn Granskare: Ael Jsefsn Hvitfeldtsgatan

Läs mer

Backa, Göteborgs kommun Bostäder vid Wadköpingsgatan

Backa, Göteborgs kommun Bostäder vid Wadköpingsgatan Handläggare Björn Edman Tel +46 10 5053358 Mbil +46 72 2017066 Bjrn.edman@afcnsult.cm RAPPORT GEOTEKNISK UNDERSÖKNING 1 (3) Datum 2011-05-20 Gnr 11021 Er referens Bstads AB Pseiden Backa, Götebrgs kmmun

Läs mer

RAPPORT ÖVER GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR, (R/GEO)

RAPPORT ÖVER GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR, (R/GEO) Antal sidr: 4 VOLVO GROUP REAL ESTATE AB DETALJPLAN FÖR VERKSAMHETER VID SÖRRED 7:8, FASTIGHETERNA SÖRRED 7:8 H 7:3 RAPPORT ÖVER GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR, (R/GEO) Götebrg Revidering B 2012-03-13 Lena

Läs mer

Bergums Prästgårdsväg, Olofstorp

Bergums Prästgårdsväg, Olofstorp , Olfstrp Getekniska undersökningar Rapprt Geteknisk undersökning (Rge) Götebrg 2012-0-29 Uppdrag nr. andläggare ikaela Bäuml Granskad av Jani Nieminen Olfstrp en Rge Innehållsförteckning 1 UPPRAG... 2

Läs mer

Rapport, geoteknisk undersökning, (RGeo), för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder

Rapport, geoteknisk undersökning, (RGeo), för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder RGe Skanska Sverige AB Teknik ch Prjekteringsledning Geteknik ch Infra Handläggare Cecilia Edmark 2009-12-15 Vår referens/nr DEL AV HJÄLTSGÅRD 6:1, SKEE, STRÖMSTAD KOMMUN Rapprt, geteknisk undersökning,

Läs mer

CPT-sondering utförd enligt EN ISO Förborrningsdjup Start djup Stopp djup Grundvattennivå

CPT-sondering utförd enligt EN ISO Förborrningsdjup Start djup Stopp djup Grundvattennivå Inkm till Stckhlms stadsbyggnadskntr - 2015-05-13, Dnr 2014-01201 CPT-sndering utförd enligt EN ISO 22476-1 Förbrrningsdjup Start djup Stpp djup Grundvattennivå 3.45 m Förbrrat material Gemetri my [R2000]

Läs mer

Detaljplan söder om Ullas Lyckas väg, Kållered Mölndals Stad Rapport geoteknisk Undersökning (RGeo) Reviderad

Detaljplan söder om Ullas Lyckas väg, Kållered Mölndals Stad Rapport geoteknisk Undersökning (RGeo) Reviderad Detaljplan söder m Ullas yckas väg, Kållered Mölndals Stad Rapprt geteknisk Undersökning (RGe) 2012-02-20 Reviderad 2015-01-08 Upprättad av: Sara Jrild Granskad av: Michael Engström / Ulrika Isacssn Uppdragsnr:

Läs mer

GEOSIGMA Grap Geoteknisk undersökning för planerad byggnation av affärs- och lagerlokal, parkeringsytor och bostäder.

GEOSIGMA Grap Geoteknisk undersökning för planerad byggnation av affärs- och lagerlokal, parkeringsytor och bostäder. GEOSIGMA Grap 09012 Tanums-Rörvik 1:56 ch del av 1:48 ch 1:54 Tanums kmmun Geteknisk undersökning för planerad byggnatin av affärs- ch lagerlkal, parkeringsytr ch bstäder. Rapprt Geteknisk undersökning,

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Geoteknik Stretered 1:191, Mölndal stad Upprättad av: Sven Devert Granskad av: Ulrika Isacsson

Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Geoteknik Stretered 1:191, Mölndal stad Upprättad av: Sven Devert Granskad av: Ulrika Isacsson Markteknisk undersökningsrapprt (MUR) Geteknik, Mölndal stad 2014-12-05 Upprättad av: Sven Devert Granskad av: Ulrika Isacssn Uppdragsnummer: Uppdragsnr: Daterad: 2014-12-05 Handläggare: Sven Devert Markundersökningsrapprt

Läs mer

LEKSANDS FOLKHÖGSKOLA. Geoteknisk undersökning för byggnation vid Leksands folkhögskola

LEKSANDS FOLKHÖGSKOLA. Geoteknisk undersökning för byggnation vid Leksands folkhögskola EKSANS FOKHÖGSKOA Geteknisk undersökning för byggnatin vid eksands flkhögskla Markteknisk undersökningsrapprt Geteknik (MUR) 1--5 Uppdragsnummer :\fln1\sgt\13\ leksands flkhögskla\3_teknik\g\mur\mur.dc

Läs mer

Rymdattacken 3 Linköping, Ullstämma Markteknisk Undersökningsrapport (MUR)

Rymdattacken 3 Linköping, Ullstämma Markteknisk Undersökningsrapport (MUR) Vårt datum 2012-04-11 Vår referens Geteknik, Magnus Strömhag Uppdragsnummer 3 Linköping, Ullstämma Markteknisk Undersökningsrapprt (MUR) Btrygg Bygg AB Uppdragsnummer: Linköping 11 april 2012 Grntmij AB

Läs mer

Kungsbacka, Frillesås-Rya 3:77, Kulla 1:9 mfl Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR/Geo)

Kungsbacka, Frillesås-Rya 3:77, Kulla 1:9 mfl Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR/Geo) Kungsbacka, Frillesås-Rya 3:77, Kulla 1:9 mfl Markteknisk undersökningsrapprt, geteknik (MUR/Ge) 2015-04-17 Kungsbacka, Frillesås-Rya 3:77, Kulla 1:9 mfl Markteknisk undersökningsrapprt, geteknik (MUR/Ge)

Läs mer

Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan vid Björkängen, Torsby kommun Värmlands län

Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan vid Björkängen, Torsby kommun Värmlands län Översiktlig geteknisk utredning för detaljplan vid, Trsby kmmun Värmlands län MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR/GEO) Upprättad: EQC Karlstad AB agergrens gata 8, 652 26 Karlstad Vl: 010-440

Läs mer

Ubbarp 8:20 mfl och Vist 10:25 mfl, Detaljplan, Ulricehamn Markteknisk undersökningsrapport, MUR/Geo

Ubbarp 8:20 mfl och Vist 10:25 mfl, Detaljplan, Ulricehamn Markteknisk undersökningsrapport, MUR/Geo Ubbarp 8:20 mfl ch Vist 10:25 mfl, etaljplan, Ulricehamn Markteknisk undersökningsrapprt, MUR/Ge 2013-07-05, Rev 2015-01-09 Ubbarp 8:20 mfl ch Vist 10:25 mfl, etaljplan, Ulricehamn Markteknisk undersökningsrapprt,

Läs mer

Skogsflyet, Norrköping

Skogsflyet, Norrköping Markteknisk undersökningsrapprt Geteknik NCC Cnstructin Sverige AB Skgsflyet, Nrrköping Linköping 2015-05-13 Skgsflyet, Nrrköping Markteknisk undersökningsrapprt Geteknik 2015-05-13 Uppdragsnummer Märta

Läs mer

Mariestads kommun Kv. Havsörnen

Mariestads kommun Kv. Havsörnen Mariestads kmmun Stabilitetsutredning PM 160415 Datum: 2016-04-15 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 514-645 Upprättad av: Peter Nilssn, Emil Svahn Granskad av: Jhan Ericssn BG&M Knsult AB ˑ Rådmansgatan 24 ˑ

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning sid 2/5 Innehållsförteckning da 1. Objekt ch ändamål 3 2. Underlag för undersökningen 3 3. Styrande dkument 3 4. Arkivmaterial 3 5. Befintliga förhållanden 4 6. Psitinering 4 7. Getekniska fältundersökningar

Läs mer

VARBERGS KOMMUN APELVIKEN - VARBERG PM/GEOTEKNIK UNDERLAG FÖR DETALJPLAN ÅF-Infrastructure AB

VARBERGS KOMMUN APELVIKEN - VARBERG PM/GEOTEKNIK UNDERLAG FÖR DETALJPLAN ÅF-Infrastructure AB W:\Geteknik -13955-\prdukter\Gebankar\GEOARKIV\15036 Apelviken - Varberg\Dkument\15036 Apelviken - Varberg PM Geteknik.dc VARBERGS KOMMUN APELVIKEN - VARBERG PM/GEOTEKNIK UNDERLAG FÖR DETALJPLAN ÅF-Infrastructure

Läs mer

Grinda Bostadsområde. Nytt bostadsområde i Grinda Halden, Norge. Markteknisk undersökningsrapport, (MUR) Göteborg 2014-03-21 Uppdrag nr. 14.

Grinda Bostadsområde. Nytt bostadsområde i Grinda Halden, Norge. Markteknisk undersökningsrapport, (MUR) Göteborg 2014-03-21 Uppdrag nr. 14. Bstadsmråde Nytt bstadsmråde i Halden, Nrge Markteknisk undersökningsrapprt, (MUR) Götebrg Uppdrag nr. Handläggare Mikael Bjurmalm Granskad av Jani Nieminen Uppdrag: Bstadsmråde Halden kmmun Dkument: Markteknisk

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport/ Geoteknik (MUR/GEO)

Markteknisk undersökningsrapport/ Geoteknik (MUR/GEO) Mur/Ge 2015-10-16 Detaljplan för Ättehögsgatan Götebrgs kmmun Markteknisk undersökningsrapprt/ Geteknik (MUR/GEO) Datum: 2015-10-16 Uppdrag EQC: 4015064 Handläggare: Ael Jsefsn/Jhanna Gustavssn Granskare:

Läs mer

Vedlegg 6 1 av 6. Projekt Projekt nr Plats Borrhål Datum. Kvål V Referens Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup

Vedlegg 6 1 av 6. Projekt Projekt nr Plats Borrhål Datum. Kvål V Referens Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup Vedlegg 6 1 av 6. y 17.78 m 1.55 m Förbrrningsdjup Förbrrat material Gemetri Nrmal Utvärderare för utvärdering Tmas Larssn 20150119 Prjekt Prjekt nr Brrhål V1401 0 Odränerad skjuvhållfasthet τ Friktinsvinkel

Läs mer

Slåttervägen 2, Laholms kommun Geoteknisk undersökning. PM Geoteknik

Slåttervägen 2, Laholms kommun Geoteknisk undersökning. PM Geoteknik 2, ahlms kmmun Geteknisk undersökning P Geteknik 2012-11-02 2 P Geteknik TPge- Dkumentinfrmatin Uppdragsnummer Objektnamn 2 Filnamn TPge- Filtyp Dc Prgramversin S Wrd 2010 Prjekteringssteg Statusbenämning

Läs mer

Detaljplan, Äldreboende Västra Särövägen, Särö, Kungsbacka Kommun Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo

Detaljplan, Äldreboende Västra Särövägen, Särö, Kungsbacka Kommun Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Detaljplan, Äldrebende Västra Särövägen, Särö, Kungsbacka Kmmun Markteknisk undersökningsrapprt, Geteknik MUR/Ge 2017-05-22 Detaljplan, Äldrebende Västra Särövägen, Särö, Kungsbacka Kmmun Markteknisk undersökningsrapprt,

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom fastigheten Sintorp 4:26 i Frillesås

Detaljplan för bostäder inom fastigheten Sintorp 4:26 i Frillesås Detaljplan för bstäder inm fastigheten Sintrp 4:26 i Kungsbacka kmmun, Hallands Län Markteknisk undersökningsrapprt, Geteknik (MUR/Ge) Götebrg 2019-02-15 Uppdrag nr. Handläggare Mabbe Jamaldar Granskad

Läs mer

Kungälv, Krukmakaregatan/ Västra gatans bakgårdar Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR/Geo)

Kungälv, Krukmakaregatan/ Västra gatans bakgårdar Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR/Geo) Kungälv, Krukmakaregatan/ Västra gatans bakgårdar Markteknisk undersökningsrapprt, geteknik (MUR/Ge) 2013-09-25 Kungälv, Krukmakaregatan/ Västra gatans bakgårdar Markteknisk undersökningsrapprt, geteknik

Läs mer

Detaljplan 2, Liseberg Södra

Detaljplan 2, Liseberg Södra iseberg AB Detaljplan 2, iseberg Södra Markteknisk Undersökningsrapprt Geteknik (MUR/Ge) Uppdragsnr: 106 03 97 Versin: 1.2 2019-05-24 Uppdragsnr: 106 03 97 Versin: 1.2 Detaljplan 2, iseberg Södra Markteknisk

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR/GEO)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR/GEO) rep001.dc 2012-03-2914 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR/GEO) SÖNDRUM CENTRUM, HALMSTAD ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING FÖR DETALJPLAN Halmstad Fastighets AB (HFAB) UPPDRAGSNUMMER: Handläggare:

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Frostvägen, Alingsås ALINGSÅS KOMMUN, Västra Götalands Län Revidering

Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Frostvägen, Alingsås ALINGSÅS KOMMUN, Västra Götalands Län Revidering arkteknisk undersökningsrapprt (UR) Frstvägen, Alingsås AINGSÅS KOUN, Västra Götalands än 2013-08-22 Revidering 2016-04-15 Upprättad av: Jakim Wallgren / ra Jrild Granskad av: ra Jrild Versin 2.0 Innehållsförteckning

Läs mer

Gislaved kommun. Haghultsleden. Markteknisk Undersökningsrapport Geoteknik (MUR/Geo) Uppdragsnr: Version:

Gislaved kommun. Haghultsleden. Markteknisk Undersökningsrapport Geoteknik (MUR/Geo) Uppdragsnr: Version: Gislaved kmmun Haghultsleden Markteknisk Undersökningsrapprt Geteknik (MUR/Ge) Uppdragsnr: 105 36 60 Versin: 1.0 2018-11-23 Uppdragsnr: 105 36 60 Versin: 1.0 Haghultsleden Markteknisk Undersökningsrapprt

Läs mer

Mariestads kommun Sunds Verksamhetspark

Mariestads kommun Sunds Verksamhetspark Mariestads kmmun Sunds Verksamhetspark Stabilitetsutredning PM 161031 Datum: 2016-10-31 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 616-1226 Upprättad av: Peter Nilssn, Emil Svahn Granskad av: Jhan Ericssn BG&M Knsult

Läs mer

OXHAGEN 2:1, BERGKRISTALLEN 2, TOPASEN 1

OXHAGEN 2:1, BERGKRISTALLEN 2, TOPASEN 1 KAMAR KOMMUN OXHAGEN 2:1, BERGKRISTAEN 2, TOPASEN 1 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK MUR/GEO OXHAGEN 2:1, BERGKRISTAEN 2, TOPASEN 1 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK MUR/GEO KUND Kalmar

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) SAMHÄSBYGGNADSFÖRVATNINGEN, MÖNDAS STAD Geteknik för detaljplan, förskla inm Balltrp 1:124. Mölndals Stad. Geteknisk undersökning UPPDRAGSNUMMER 2305 713 MARKTEKNISK

Läs mer

RAPPORT. Mellerud, kv Ugglan SWCG SWEDISH CONSULTING GROUP AB GEOTEKNISK UNDERSÖKNING AVSEENDE NY DETALJPLAN UPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. Mellerud, kv Ugglan SWCG SWEDISH CONSULTING GROUP AB GEOTEKNISK UNDERSÖKNING AVSEENDE NY DETALJPLAN UPPDRAGSNUMMER RAPPORT SWCG SWEDISH CONSUTING GROUP AB Mellerud, kv Ugglan UPPDRAGSNUMMER 12704996 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING AVSEENDE NY DETAJPAN 2018-09-27 SWECO CIVI AB KARSTAD GEOTEKNIK CRISTOFFER SCHNEZER / TOMAS NORDANDER

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK Lerum k ommun, Västra Götalands län

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK Lerum k ommun, Västra Götalands län MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK Lerum k mmun, Västra Götalands län Vägplan, 2018-03-29 Prjektnummer: 106595 VÄG E20 TRAFIKPLATS TOLLERED Titel MUR/Ge Prjektnummer 106595 Dkumentsdatum 2018-03-29

Läs mer

Ubbarp 8:20 mfl och Vist 10:25 mfl, Detaljplan, Ulricehamn Markteknisk undersökningsrapport, MUR/Geo

Ubbarp 8:20 mfl och Vist 10:25 mfl, Detaljplan, Ulricehamn Markteknisk undersökningsrapport, MUR/Geo Ubbarp 8:20 mfl ch Vist 10:25 mfl, Detaljplan, Ulricehamn Markteknisk undersökningsrapprt, MUR/Ge 2013-07-05 Ubbarp 8:20 mfl ch Vist 10:25 mfl, Detaljplan, Ulricehamn Markteknisk undersökningsrapprt, MUR/Ge

Läs mer

1:50 1:26 3:11 1:45 1:47 1:46 1:3 3:16 3:19. Kallebystenen. Återvinning +47,8 +47,4 +46,6 +47,0 +46,5 +48,0 +40,3 +46,7 +41,7 +45,3 +46,3 +43,9 +46,3

1:50 1:26 3:11 1:45 1:47 1:46 1:3 3:16 3:19. Kallebystenen. Återvinning +47,8 +47,4 +46,6 +47,0 +46,5 +48,0 +40,3 +46,7 +41,7 +45,3 +46,3 +43,9 +46,3 3:11 1:3 1:26 3:19 3:16 1:47 1:46 1:50 1:45 48 47 46 45 49 40 39 38 46 Kallebystenen P Återvinning +45,5 +45,6 +43,4 +45,5 +40,3 +41,7 +43,9 +45,7 +48,7 +46,3 +46,3 +46,6 +46,5 +47,0 +47,4 +47,8 +48,0

Läs mer

ÖSTRALYCKE, NY OM- OCH TILLBYGGNAD JSB AB Översiktlig geoteknisk utredning Upprättad av: Lars Henrik Marboe Granskad av: Göran Sätterström

ÖSTRALYCKE, NY OM- OCH TILLBYGGNAD JSB AB Översiktlig geoteknisk utredning Upprättad av: Lars Henrik Marboe Granskad av: Göran Sätterström ÖSTRALYCKE, NY OM- OCH TILLBYGGNAD JSB AB Översiktlig geteknisk utredning 2017-02-10 Upprättad av: Lars Henrik Marbe Granskad av: Göran Sätterström Uppdragsnr: Daterad: 2017-02-10 Reviderad: Handläggare:

Läs mer

Diseröd 1:1, detaljplan, Kungälv Markteknisk undersökningsrapport, MUR geoteknik

Diseröd 1:1, detaljplan, Kungälv Markteknisk undersökningsrapport, MUR geoteknik Diseröd 1:1, detaljplan, Kungälv Markteknisk undersökningsrapprt, MUR geteknik 2013-02-06 Diseröd 1:1, detaljplan, Kungälv Markteknisk undersökningsrapprt, MUR geteknik 2013-02-06 Beställare: Kungälvs

Läs mer

Lindholmens Tekniska Gymnasium, Lindholmen 6:9, Göteborg, detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo

Lindholmens Tekniska Gymnasium, Lindholmen 6:9, Göteborg, detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Lindhlmens Tekniska Gymnasium, Lindhlmen 6:9, Götebrg, detaljplan Markteknisk undersökningsrapprt, Geteknik MUR/Ge 2015-12-21 Lindhlmens Tekniska Gymnasium, Lindhlmen 6:9, Götebrg, detaljplan Markteknisk

Läs mer

Härryda kommun Idrottsvägen förprojektering, Mölnlycke

Härryda kommun Idrottsvägen förprojektering, Mölnlycke Härryda kmmun Idrttsvägen förprjektering, ölnlycke arkteknisk undersökningsrapprt, UR/ Geteknik Planeringsunderlag Uppdragsnummer 4120-1701 Titel arkteknisk undersökningsrapprt, UR/ Geteknik Dkumentbeteckning

Läs mer

Kungälvs resecentrum, del av Komarken 1:1 - underlag för detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, MUR geoteknik

Kungälvs resecentrum, del av Komarken 1:1 - underlag för detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, MUR geoteknik , del av Kmarken 1:1 - underlag för detaljplan Markteknisk undersökningsrapprt, MR geteknik 2014-06-16 , del av Kmarken 1:1 - underlag för detaljplan Markteknisk undersökningsrapprt, MR geteknik 2014-06-16

Läs mer

Detaljplan - Bollebygd Prästgård 1:1, 1:10, 1:11 m.fl., Bollebygd, Bollebygds Kommun Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo

Detaljplan - Bollebygd Prästgård 1:1, 1:10, 1:11 m.fl., Bollebygd, Bollebygds Kommun Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Detaljplan - Bllebygd Prästgård 1:1, 1:10, 1:11 m.fl., Bllebygd, Bllebygds Kmmun arkteknisk undersökningsrapprt, Geteknik UR/Ge 2016-12-05 Detaljplan - Bllebygd Prästgård 1:1, 1:10, 1:11 m.fl., Bllebygd,

Läs mer

Tångudden, Göteborg Rapport Geoteknik

Tångudden, Göteborg Rapport Geoteknik Tångudden, Götebrg Rapprt Geteknik Rev 2011-11-21, 2014-05-14 Tångudden, Götebrg Rapprt Geteknik Rev 2011-11-21, 2014-05-14 Beställare: FORTIFIKATIONSVERKET B 90204 120 23 Stckhlm Beställarens representant:

Läs mer

Kungsbacka, Sintorp 4:3, detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo

Kungsbacka, Sintorp 4:3, detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Kungsbacka, Sintrp 4:3, detaljplan Markteknisk undersökningsrapprt, Geteknik MUR/Ge 2015-11-23 Kungsbacka, Sintrp 4:3, detaljplan Markteknisk undersökningsrapprt, Geteknik MUR/Ge 2015-11-23 Beställare:

Läs mer

Bostäder vid Gamlestadsvägen och Brettegatan, geoteknisk- och markmiljö undersökning Markteknisk undersökningsrapport, MUR geoteknik

Bostäder vid Gamlestadsvägen och Brettegatan, geoteknisk- och markmiljö undersökning Markteknisk undersökningsrapport, MUR geoteknik Bstäder vid Gamlestadsvägen ch Brettegatan, geteknisk- ch markmiljö undersökning Markteknisk undersökningsrapprt, MUR geteknik 2018-02-23 Bstäder vid Gamlestadsvägen ch Brettegatan, geteknisk- ch markmiljö

Läs mer

Detaljplan Kongahälla Kungälvs kommun. Rapport Geoteknisk Undersökning (RGeo)

Detaljplan Kongahälla Kungälvs kommun. Rapport Geoteknisk Undersökning (RGeo) Detaljplan Kongahälla Kungälvs kommun Rapport Geoteknisk Undersökning (RGeo) 10107725 2009-09-11 Upprättad av: Fredrik Forslund Granskad av: Michael Engström Kongahälla Kungälvs kommun Rapport Geoteknisk

Läs mer

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun NOVEMBER 2012 VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB Detaljplan för Ställverk vid Hg 4:1 Stenungsunds kmmun MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 B 12076 402 41 Götebrg

Läs mer

Björnbäckens Fastigheter AB Nybyggnad inom Rättstjänaren 9

Björnbäckens Fastigheter AB Nybyggnad inom Rättstjänaren 9 Björnbäckens Fastigheter AB Nybyggnad inm Rättstjänaren 9 arkteknisk undersökningsrapprt (UR) Planeringsunderlag Götebrg 2016-11-30 Structr ark Götebrg AB Prjektbenämning: Rättstjänaren 9 STRUCTOR ARK

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT MJÖLBY KOMMUN Kmplettering Fall 1:1, Mantrp UPPDRAGSNUMMER 000 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING 2016-10-11 SWECO CIVIL AB MALIN LAMBERG GUSTAFSSON GRANSKAD AV BJÖRN PETTERSSON Innehållsförteckning

Läs mer

ÄNGSTORPS RENINGSVERK, LAHOLM

ÄNGSTORPS RENINGSVERK, LAHOLM ÄNGSTORPS RENINGSVERK, AHOM MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT(MUR) Upprättad av: Sayle Shamun Granskad av: Madelene Markussn Gdkänd av: Sayle Shamun \\ser01hal1se\prjects\5836\ahlm\10221942 - Stabilitetsutredning

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO) W:\Geteknik -13955-\prdukter\Gebankar\GEOARKIV\14069 \kument\mur.dc BORÅS STA 1:81 MARKTEKNISK UNERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO) 2014-09-26 ÅF-Infrastructure AB Grafiska vägen 2 A, B 1551 SE-401

Läs mer

Geoteknisk utredning för nybyggnation inom Kv Bredablick, Uppsala. Markteknisk undersökningsrapport, MUR

Geoteknisk utredning för nybyggnation inom Kv Bredablick, Uppsala. Markteknisk undersökningsrapport, MUR Grap 13077 Geteknisk utredning för nybyggnatin inm Kv Bredablick, Uppsala Markteknisk undersökningsrapprt, MUR Gesigma AB Förhandskpia 2013-05-15 Åsa Bergh Uppdragsnr Grapnummer 13077 Uppdragsnummer 2013--

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO) LILLA EDETS KOMMUN RYK 2:7, LILLA EDET MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO) 2015-10-30 ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen 2A, B 1551, SE-401 51 GÖTEBORG, Registered ffice: Stckhlm, Sweden

Läs mer

RAPPORT GEOTEKNIK (MUR GEO)

RAPPORT GEOTEKNIK (MUR GEO) RAPPORT GEOTEKNIK (MUR GEO) BJC GROUP AB GEOTEKNIK KV. GASKLOCKAN 2 UPPDRAGSNUMMER 2175 480 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING ÖREBRO 2016-04-26 SWECO CIVIL AB ÖREBRO PÄR AXELSSON HANDLÄGGARE 1 (6) S w e c S we c

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik (MUR/Geo)

Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik (MUR/Geo) BOHUSGEO AB Södra hamnen 6:1 m.fl. ysekil Detaljplan Markteknisk undersökningsrapprt/geteknik (MUR/Ge) antmäteriet Uppdragsansvarig: Daniel indberg Handläggare: Granskning: Frida undin Daniel indberg Uppdragsnr:

Läs mer

PEAB BOSTAD AB Nyexploatering inom stadsdelen Sanden i Vänersborg

PEAB BOSTAD AB Nyexploatering inom stadsdelen Sanden i Vänersborg PEAB BOSTAD AB Nyeplatering inm stadsdelen nden i arkteknisk undersökningsrapprt (UR)/ Geteknik Planeringsunderlag Götebrg 2017-02-17 Structr ark Götebrg AB benämning: nden STRUCTOR ARK GÖTEBORG AB Uppdragsansvarig:

Läs mer

Solhaga äldreboende, underlag inför detaljplan

Solhaga äldreboende, underlag inför detaljplan Slhaga äldrebende, underlag inför detaljplan MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ GEOTEKNIK (MUR/GEO) ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen 2A, B 1551, SE-401 51 GÖTEBORG Registered ffice: Stckhlm, Sweden,

Läs mer

Utbyggnad av Diserödsskolan, Diseröds centrum, Kungälv Markteknisk undersökningsrapport, MUR/Geo

Utbyggnad av Diserödsskolan, Diseröds centrum, Kungälv Markteknisk undersökningsrapport, MUR/Geo Utbyggnad av Diserödssklan, Diseröds centrum, Kungälv Markteknisk undersökningsrapprt, MUR/Ge 2016-03-04 Utbyggnad av Diserödssklan, Diseröds centrum, Kungälv Markteknisk undersökningsrapprt, MUR/Ge 2016-03-04

Läs mer

PM Geoteknik Kvarteret Sidensvansen Vårgårda Kommun

PM Geoteknik Kvarteret Sidensvansen Vårgårda Kommun PM Geteknik Kvarteret Sidensvansen Vårgårda Kmmun Datum: 2014-11-06 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 514-736 Upprättad av: Peter Nilssn, Jhan Ericssn Kvarteret Sidensvansen, Vårgårda PM Geteknik 141106 INNEHÅLL

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR/GEO)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR/GEO) MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR/GEO) SVANÅ BRUK & SÄTERI AB UPPDRAGSNUMMER 1000685-500 SVANÅ, GEOTEKNIK 2017-11-22 SWECO CIVIL AB Ma Årbrink rep001.dc 2015-10-05 Swec Innehållsförteckning 1 Objekt

Läs mer

KARLSONS ÄNG Kalmar kommun. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) - Geoteknik

KARLSONS ÄNG Kalmar kommun. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) - Geoteknik KARLSONS ÄNG Kalmar kmmun Markteknisk undersökningsrapprt (MUR) - Geteknik 2016-09-02 Upprättad av: Zana Pirti Granskad av: Lars Marbe Gdkänd av: Daniel Elm Karlsnsäng Daterad: 2016-09-02 Reviderad: Handläggare:

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ Uppdrags nr: GEOTEKNIK Datum: Rev: Datum:

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ Uppdrags nr: GEOTEKNIK Datum: Rev: Datum: MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ Uppdrags nr: 113-115 GEOTEKNIK Datum: 2013-06-25 EXPANSION AV SPORTSHOPEN ERTSERÖD 1:2 0CH 1:11 TANUMS KOMMUN Rev: Datum: Bild från www.ggle.se TESTEDT I GÖTEBORG AB Avd

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik

Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik Samlkalisering Kretslpp ch Vatten, Alelyckan, Götebrg Markteknisk undersökningsrapprt, Geteknik 2014-12-08 Upprättad av: Ulrika Isacssn Granskad av: Sara Jrild Uppdragsnr: 10202570 Uppdragsnr: 10202570

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport, MUR

Markteknisk undersökningsrapport, MUR Grap 1791 Markteknisk undersökningsrapprt, MUR Geteknisk utredning, Evensås. Stätten Gård AB Gesigma AB Kristfer Husbjörk Götebrg 217-4-19 Grapnummer 1791 Uppdragsnummer 217-4-19 Versin 1. Geteknisk utredning,

Läs mer

Halmstads kommun Del av Vallås 1:1 och Vallonen 2, Halmstad

Halmstads kommun Del av Vallås 1:1 och Vallonen 2, Halmstad Halmstads kmmun Del av Vallås 1:1 ch Vallnen 2, Halmstad arkteknisk undersökningsrapprt, UR/ Geteknik Planeringsunderlag Uppdragsnummer 4139-1801 Titel arkteknisk undersökningsrapprt, UR/ Geteknik Dkumentbeteckning

Läs mer

VRÅNGSHOMEN 2:1 Bilaga A ID-ISTA FÖR NU UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR KOORDINATSYSTEM I PAN: SWEREF 99 12 00 KOORDINATSYSTEM I HÖJD: RH 70 Id X Y Z Typ av undersökning 101 6517526,338 105566,101 3,875 Cpt Skr

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO) Mölndals stad Kållereds köpstad MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO) 2015-01-30 ÅF-Infrastructure AB, Grafiksa vägen 2, SE-401 51 GÖTEBORG, Registered ffice: Stckhlm, Sweden Tel +46 10

Läs mer

DETALJPLAN SKAVEN OCH DEL AV ÖXNERED

DETALJPLAN SKAVEN OCH DEL AV ÖXNERED NOVEMBER 2017 VÄNERSBORGS KOMMUN DETALJPLAN SKAVEN H DEL AV ÖXNERED MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 B 12076 402 41 Götebrg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX

Läs mer

KV HUMLAN PEAB SVERIGE AB. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) - Geoteknik

KV HUMLAN PEAB SVERIGE AB. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) - Geoteknik KV HUMAN PEAB SVERIGE AB Markteknisk undersökningsrapprt (MUR) - Geteknik 2016-07-08 Upprättad av: yle Shamun Granskad av: Dennis Overgaard Gdkänd av: yle Shamun Mall: MUR 2015:11 \\ser01hal1se\prjects\5836\ahlm\

Läs mer

DETALJPLANEÄNDRING FOGDARÖD 8:2, HÖÖR

DETALJPLANEÄNDRING FOGDARÖD 8:2, HÖÖR JULI 2016 FASTKAP EXPLOATERING AB DETALJPLANEÄNDRING FOGDARÖD 8:2, HÖÖR MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Södra Förstadsgatan 26 211 43 Malmö Sverige TEL 010 850 10 00 FAX

Läs mer

Lerums kommun, Hjällsnäs 5:6 m fl, Detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo

Lerums kommun, Hjällsnäs 5:6 m fl, Detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo erums kmmun, Hjällsnäs 5:6 m fl, Detaljplan arkteknisk undersökningsrapprt, Geteknik UR/Ge 2017-12-08 erums kmmun, Hjällsnäs 5:6 m fl, Detaljplan arkteknisk undersökningsrapprt, Geteknik UR/Ge 2017-12-08

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport

Markteknisk undersökningsrapport Uppdrag nr. 16U29311 Markteknisk undersökningsrapprt Femte stadsdelen inm, Nrslunda 50:1 kmmun www.bjerking.se Uppdrag nr. 16U29311 Sida 2 (9) Markteknisk undersökningsrapprt Uppdragsnamn Femte stadsdelen

Läs mer

KARLSKRONA 6:16, KARLSKRONA KOMMUN

KARLSKRONA 6:16, KARLSKRONA KOMMUN KARLSKRONA KOMMUN KARLSKRONA 6:16, KARLSKRONA KOMMUN NYBYGGNAD FÖRSAMLINGSHEM ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING INFÖR DETALJPLAN 2018-04-13 KARLSKRONA 6:16, KARLSKRONA KOMMUN NYBYGGNAD FÖRSAMLINGSHEM ÖVERSIKTLIG

Läs mer

MUR. Finspångs Kommun. Dalsberg, Finspång. Linköping

MUR. Finspångs Kommun. Dalsberg, Finspång. Linköping MUR s Kmmun, inköping , MUR Uppdragsnummer Märta idén Michael Danielssn ars Malmrs Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Westmansgatan 47 582 16 inköping Telefn 010-615 60 00 Fa www.rambll.se

Läs mer

Borgviks hamnområde, Grums kommun

Borgviks hamnområde, Grums kommun MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK 2017-03-24 Uppdragsnr 731844 Brgviks hamnmråde, Grums kmmun MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO) ÅF-INFRASTRUCTURE AB David Rgbeck Granskare Helena

Läs mer

Sigtuna kommun Sigtuna stadsängar, detaljplan 2

Sigtuna kommun Sigtuna stadsängar, detaljplan 2 Sigtuna kmmun Sigtuna stadsängar, detaljplan 2 Markteknisk undersökningsrapprt/geteknik (MUR) Systemhandling Götebrg 2017-01-20 Structr Mark Götebrg AB Prjektbenämning: Sigtuna stadsängar STRUCTOR MARK

Läs mer

STABILITET MARAN, SÄVAST 23:11 PM Geoteknik. Rapport Upprättad av: Robert Hjelm

STABILITET MARAN, SÄVAST 23:11 PM Geoteknik. Rapport Upprättad av: Robert Hjelm STABILITET MARAN, SÄVAST 23:11 PM Geteknik Rapprt 2015-04-01 Upprättad av: Rbert Hjelm Uppdragsnr: 14154 Stabilitet, Sävast 23:11 Daterad: 2015-04-01 PM Geteknik Reviderad: Handläggare: Rbert Hjelm Status:

Läs mer

KABBARP 8:110 Åkarp. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Geoteknik

KABBARP 8:110 Åkarp. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Geoteknik KABBARP 8:110 Åkarp Markteknisk undersökningsrapprt (MUR) Geteknik 2016-05-24 Upprättad av: Elin Ekström Granskad av: Dennis Overgaard Gdkänd av: Susanne Schu Nielsen \\se.wspgrup.cm\prjects-mlm1\3157\malmö\

Läs mer

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK GRÄNSLÖST KÖPCENTER UMFORS

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK GRÄNSLÖST KÖPCENTER UMFORS MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK GRÄNSLÖST KÖPCENTER UMFORS GRANSKNINGSKOPIA 2016-11-11 UPPDRAG 272663, Umfrs Geteknisk undersökning Titel på rapprt: Gränslöst Köpcenter Umfrs Status: Granskningskpia

Läs mer

Rud 22:1 Trälåsvägen Göteborgs kommun Geoteknisk utredning

Rud 22:1 Trälåsvägen Göteborgs kommun Geoteknisk utredning Götebrgs kmmun Geteknisk utredning 2011-03-03 Götebrgs kmmun Geteknisk utredning 2011-03-03 Beställare: JM AB Gårdatrget 2 412 50 GÖTEBORG Beställarens representant: Lars Redig Knsult: Uppdragsledare Nrcnsult

Läs mer

PM Geoteknik 160129 Del av Biblioteksparken Mariestads Kommun

PM Geoteknik 160129 Del av Biblioteksparken Mariestads Kommun PM Geteknik 160129 Del av Bibliteksparken Mariestads Kmmun Datum: 2016-01-29 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 615-1027 Upprättad av: Peter Nilssn, Jhan Ericssn Del av Bibliteksparken, Mariestad PM Geteknik

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO) K21 Entreprenad AB F.d. Clarianthuset, Götebrgsvägen MÖLNDALS KOMMUN MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO) Prjekteringsunderlag 2017-06-28 ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen 2A, B 1551,

Läs mer

Rev: A KUNGÄLVS KOMMUN Datum: 2014-01-17

Rev: A KUNGÄLVS KOMMUN Datum: 2014-01-17 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ Uppdrags nr: 112-3 GEOTEKNIK Datum: 212-5-31 INFÖR DETALJPLAN TJUVKIL 2:67 Rev: A KUNGÄLVS KOMMUN Datum: 214-1-17 TELLSTEDT I GÖTEBORG AB Avd geteknik ch mätteknik Handläggare:

Läs mer

Geoteknisk utredning inför detaljplan Vegestorp, Kungälvs kommun. Granskningshandling Uppdragsnummer:

Geoteknisk utredning inför detaljplan Vegestorp, Kungälvs kommun. Granskningshandling Uppdragsnummer: Ytterbygg AB Vegestrp Granskningshandling 2015-08-21 Geteknisk utredning inför detaljplan Vegestrp, Kungälvs kmmun Uppdragsnummer: arkteknisk undersökningsrapprt (UR) Innehållsförteckning 1. Objekt 3 2.

Läs mer

Værstetorvet del 2, Fredrikstad, Norge

Værstetorvet del 2, Fredrikstad, Norge Værstetrvet del 2, Fredrikstad, Nrge Værste AS Datarapprt från Grunnundersøkelse Götebrg 2015-08-28 Uppdrag nr. 15.516 Handläggare Marie Cedhagen Granskad av Marcus Dahlström Uppdrag:, Værstetrvet, del

Läs mer

BJÖRRÖD 1:5 HÄRRYDA KOMMUN

BJÖRRÖD 1:5 HÄRRYDA KOMMUN MAJ 2018 RÅDHUSET ARKITEKTER AB BJÖRRÖD 1:5 HÄRRYDA KOMMUN MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 B 12076 402 41 Götebrg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX 010 850

Läs mer

PREPART AB KLARA PARK. Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik (MUR/Geo)

PREPART AB KLARA PARK. Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik (MUR/Geo) PREPART AB KLARA PARK Markteknisk undersökningsrapprt Geteknik (MUR/Ge) 219-4-12 KLARA PARK Markteknisk undersökningsrapprt Geteknik (MUR/Ge) KUND Prepart AB KONSULT WSP Samhällsbyggnad B 117 651 4 Karlstad

Läs mer

Kungsbacka dp Arendalsleden Varlavägen. Kungsbacka kommun MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ GEOTEKNIK (MUR/GEO)

Kungsbacka dp Arendalsleden Varlavägen. Kungsbacka kommun MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ GEOTEKNIK (MUR/GEO) Kungsbacka dp Arendalsleden Varlavägen Kungsbacka kmmun MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ GEOTEKNIK (MUR/GEO) ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen 2A, B 1551, SE-401 51 GÖTEBORG Registered ffice: Stckhlm,

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK, MUR/GEO. Kvarteret Katedern 11, Gamleby Västerviks Kommun

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK, MUR/GEO. Kvarteret Katedern 11, Gamleby Västerviks Kommun MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK, MUR/GEO Kvarteret Katedern 11, Västerviks Kmmun 2014-10-17 Upprättad av: Tmmy Olaussn Granskad av: Christina Berglund Gdkänd av: Christina Berglund Uppdragsnr:

Läs mer

MUR / GEOTEKNIK. Tolered 185:1, Göteborg MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR/GEO) Uppdragsnummer:

MUR / GEOTEKNIK. Tolered 185:1, Göteborg MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR/GEO) Uppdragsnummer: 217-9-29 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR/GEO) Tlered 185:1, Götebrg Framställd för: Skanska Sverige AB MUR / GEOTEKNIK Uppdragsnummer: 166599 TOLERED 185:1 - MUR GEOTEKNIK Innehållsförteckning 1.

Läs mer

MELLBY 1:115, Laholm. MUR(Markteknisk undersökningsrapport) Översiktlig geoteknisk undersökning inför detaljplan

MELLBY 1:115, Laholm. MUR(Markteknisk undersökningsrapport) Översiktlig geoteknisk undersökning inför detaljplan MEBY 1:115, ahlm MUR(Markteknisk undersökningsrapprt) Översiktlig geteknisk undersökning inför detaljplan 2015-06-05 Upprättad av: yle Shamun Granskad av: Fredrik Stenfeldt Gdkänd av: yle Shamun :\5836\ahlm\_Mellby_1_115_Ge\3_Dkument\36_PM_Rapprt\MUR\MUR_

Läs mer

Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan vid Björkängen, Torsby kommun Värmlands län

Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan vid Björkängen, Torsby kommun Värmlands län 1 (5) PM Översiktlig geteknisk utredning för detaljplan vid, Trsby kmmun Värmlands län PM Geteknik Upprättad: EQC Karlstad AB agergrens gata 8, 652 26 Karlstad Vl: 010-440 57 00 www.eqcgrup.se 2 (5) PM

Läs mer

PROJEKTERINGSUNDERLAG GEOTEKNIK JÄRVSÖ KYRKBY 5:21

PROJEKTERINGSUNDERLAG GEOTEKNIK JÄRVSÖ KYRKBY 5:21 PROJEKTERINGSUNDERLAG GEOTEKNIK JÄRVSÖ KYRKBY 5:21 SLUTRAPPORT UPPDRAG, Översiktlig geteknisk stabilitetsutredning - Kyrkby 5:21 Titel på rapprt: Kyrkby 5:21 Status: Slutrapprt : MEDVERKANDE Beställare:

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ GEOTEKNIK OCH MARKMILJÖTEKNIK

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ GEOTEKNIK OCH MARKMILJÖTEKNIK MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ GEOTEKNIK OCH MARKMILJÖTEKNIK NORRKÖPINGS KOMMUN VILBERGEN, NORRKÖPING GEOTEKNISK OCH MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR FRAMTAGANDE AV NY DETALJPLAN FÖR FASTIGHETERNA

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik MUR/geo Gång- och cykelväg Väg E12, Norrlunda-Betseledammen Lycksele kommun, Västerbottens län

Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik MUR/geo Gång- och cykelväg Väg E12, Norrlunda-Betseledammen Lycksele kommun, Västerbottens län i Markteknisk undersökningsrapprt, geteknik MUR/ge Gång- ch cykelväg Väg E12, Nrrlunda-Betseledammen Lycksele kmmun, Västerbttens län Granskningshandling 2016-02-24 Objektnummer: 880996 1G140002 VÄG E12

Läs mer

PM GEOTEKNIK Bernstorpsområdet Skara Kommun ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

PM GEOTEKNIK Bernstorpsområdet Skara Kommun ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING P GEOTEKNIK 511-139 Bernstrpsmrådet Skara Kmmun ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING Innehåll: Utlåtande SGF-blad Ritning G:1-G:5 Prvtabell Radnrapprt Utvärdering CPT Rutinanalys CRS-försök Skövde den 30

Läs mer

Norrtälje kommun. Detaljplan Skridskon 54. Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo

Norrtälje kommun. Detaljplan Skridskon 54. Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Nrrtälje kmmun Detaljplan Skridskn 54 Markteknisk undersökningsrapprt, Geteknik MUR/Ge 2017-04-06 Detaljplan Skridskn 54 Markteknisk undersökningsrapprt, Geteknik MUR/Ge 2017-04-06 Beställare: Nrrtälje

Läs mer

ERIKSTORP 1:4, BOLLEBYGD

ERIKSTORP 1:4, BOLLEBYGD JUNI 2017 BOEBYGD KOUN ERIKSTORP 1:4, BOEBYGD ARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (UR) GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 B 12076 402 41 Götebrg Sverige TE 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cwi.se

Läs mer