Spillningsinventeringar Örebro 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Spillningsinventeringar Örebro 2013"

Transkript

1 Spillningsinventeringar Örebro 2013 Jägareförbundet SO-Mitt Strågatan 3 SE Karlstad * Tel: * Fax: Plusgiro: * Bankgiro: * Org.nr

2 Resultat spillningsinventering av älg och rådjur Örebro 2013 Spillningsinventering är en av flera metoder för att uppskatta tätheter av bland annat älg. Metoden är ett bra alternativ till andra metoder och i flera avseenden billigare och bättre än till exempel flyginventeringar. Det bästa är om man kan samla in uppgifter årligen eller relativt tätt i tid för att kunna följa den lokala älgstammens utveckling. Metoden är enkel och okomplicerad och går till enligt följande. Mätningarna utförs under vårvintern innan markvegetationen börjat grönska. Enbart färsk spillning inventeras, dvs det som älgarna lämnat ifrån sig under den gångna vintern. Mätningen sker på provytor enligt ett visst system, varje provyta är 100 m² när det gäller älg och 10m² för rådjur. Systemet för utläggning av provytor kan variera. I de inventeringar som utförs enligt ovan är det så kallade kilometertrakter som används. En trakt består av en ruta, 1x1 km. En fördel med den metoden är att man kommer tillbaka till utgångspunkten när man inventerar. På varje trakt läggs 40 stycken provytor ut, det vill säga 10 provytor på varje sida av trakten (100m mellan varje provyta). Inventeraren får en startpunkt och sedan tar denne hjälp av GPS eller kompass för att komma till nästa provyta. Trakterna är jämnt fördelade i ett rutsystem med 2-3 km mellan varje trakt i terrängen. Det innebär att det är slumpen som avgör var en enskild trakt och provyta hamnar vilket är viktigt för att få ett så statistiskt säkert resultat som möjligt. När inventeringen är klar har man ett mått på hur många spillningshögar man hittat i de olika provytorna. Detta resultat används för att beräkna tätheten av älg i det område som inventerats (brukade och stadsplanerade områden undantagna). Enligt SLUs anvisningar är 100 trakter per älgförvaltningsområde med 20 provytor per trakt tillräckligt för att få ett statistiskt säkert resultat för den genomsnittliga älgtätheten. I Örebro har det dock funnits önskemål om att ha betydligt tätare förband mellan trakter och provytor för att kunna bryta ner resultaten på delområden och enskilda älgskötselområden. Den inriktningen har ökat motivationsgraden hos inventerarna i hög grad eftersom slutresultatet går att använda på den egna del populationen i högre grad än ett genomsnittligt värde för ett mycket stort geografiskt område. Del beräkningar har gjorts för samtliga större älgskötselområden. Resultaten från inventeringarna har skickats till respektive älgförvaltningsgrupp som även sett till att delresultaten för ingående älgskötselområden kommit dem till del. Rådjursinventering, som är helt frivillig, har genomförts i många områden dock inte alla.

3 Begränsningar Som alla inventeringsmetoder har spillningsinventering sin begränsning. Det slutliga resultatet påverkas av hur många dagar man väljer att sätta som inventeringsperiod och av hur många spillningshögar man väljer att använda per älg och dygn. Båda dessa värden kan variera mellan områden och över tid. För Örebro län har ett värde mellan 16 och 18 högar per älg och dygn visat sig ge ett resultat som över tid överensstämmer med avskjutningsdata. Under 2013 har 18 högar per älg och dygn använts i alla nya områden. I områden som spillningsinventerat tidigare år används ibland 16 högar för att resultatet skall vara jämnförbart med tidigare års inventeringar. Startdatum för inventeringsperioden sätts till ett datum då mer än hälften av lövet beräknas ha fallit av träden. För Örebros del används 10 oktober som startdatum. Resultatet skall ses som ett index över älg och rådjurspopulationerna och inte ett absolut mått. Inventeringar i samma område bör genomföras med jämna intervall, gärna varje eller vartannat år, för att kunna följa trender. Spillningsinventering tillsammans med en väl täckande älgobsinventering ger ett bra underlag för älgförvaltningen. Bilagor: Årets resultat samt täthetskarta för respektive älgförvaltningsområde. I de fall endast resultat för älginventering redovisas, har ingen rådjursinventering genomförts. Vidare finns redovisning av resultat för respektive älgskötselområde Jägareförbundet Mitt

4 Resultat spillningsinventering Örebro 2013 ÄLG ÄFO Antal trakter Antal provytor Antal högar Resultat älg/1000 SE +/- Hökhöjden ,3 0,6 10,2-12,5 Malingsbo ,8 0,7 9,5-12,2 Kilsbergen ,0 1,2 8,6-13,4 Frövi Örebro läns västra ,5 1,0 8,5-12,5 Kvismaren ,2 0,8 5,6-8,8 Tiveden (Aspa) ,6 1,5 9,7-15,6 Närkesberg ,1 1,0 11,1-15,0 Konfidensintervall 95% RÅDJUR (enbart äfo där huvuddelen inventerats redovisas) ÄFO Antal trakter Antal provytor Antal högar Resultat rå/1000 SE +/- Konfidensintervall 95% Hökhöjden ,9 1,0 3,9-8,0 Malingsbo ,5 3,5 10,6-24,4 Kilsbergen ,7 4,0 2,9-18,5 Frövi Örebro läns västra ,6 3,6 12,5-26,7 Kvismaren ,5 5,7 35,3-57,7 Tiveden ,6 13,6 4,0-57,2 Närkesberg ,0 5,5 19,3-40,7

5 Resultat ÄSO inom Hökhöjdens ÄFO Stadra-Nora Antal funna spillningshögar 942 Antal undersökta provytor 2357 Antal dagar i studieperioden 211 Antal trakter 68 Konfidensintervall 95% 10,5 älgar / 1000 ha + / - 10,3 8,1 13,0 SE 1,2 Järnboås Antal funna spillningshögar 466 Antal undersökta provytor 819 Antal dagar i studieperioden 211 Antal trakter 24 Konfidensintervall 95% 15,0 älgar / 1000 ha + / - 8,2 11,7 18,3 SE 1,7 Nora-Linde ÄSO Antal funna spillningshögar 709 Antal undersökta provytor 1486 Antal dagar i studieperioden 211 Antal trakter 48 Konfidensintervall 95% 12,6 älgar / 1000 ha + / - 12,0 9,2 16,0 SE 1,7 Hällefors + Kärrvingeborn Antal funna spillningshögar 1466 Antal undersökta provytor 3846 Antal dagar i studieperioden 212 Antal trakter 111 Konfidensintervall 95% 10,0 älgar / 1000 ha + / - 8,5 8,4 11,6

6 Björksjön SE 0,8 Antal funna spillningshögar 246 Antal undersökta provytor 353 Antal dagar i studieperioden 218 Antal trakter 11 Konfidensintervall 95% 17,8 älgar / 1000 ha + / - 14,5 9,2 26,3 SE 4,4 Ljusnarbergs västra Antal funna spillningshögar 562 Antal undersökta provytor 1345 Antal dagar i studieperioden 215 Antal trakter 35 Konfidensintervall 95% 10,8 älgar / 1000 ha + / - 10,1 7,5 14,1 SE 1,7

7 Resultat ÄSO inom Malingsbo ÄFO Löa vvo Antal funna spillningshögar 116 Antal undersökta provytor 341 Antal dagar i studieperioden 207 Antal trakter 10 Konfidensintervall 95% 9,1 älgar / 1000 ha + / - 6,6 5,0 13,2 SE 2,1 Finngruvan Äso Antal funna spillningshögar 186 Antal undersökta provytor 436 Antal dagar i studieperioden 207 Antal trakter 13 Konfidensintervall 95% 11,4 älgar / 1000 ha + / - 6,7 7,8 15,1 SE 1,9 Söderbärke Västra Äso Antal funna spillningshögar 294 Antal undersökta provytor 535 Antal dagar i studieperioden 205 Antal trakter 16 Konfidensintervall 95% 14,9 älgar / 1000 ha + / - 10,9 9,5 20,2 SE 2,7 Ludvika Södra Äso Antal funna spillningshögar 386 Antal undersökta provytor 800 Antal dagar i studieperioden 211 Antal trakter 23 Konfidensintervall 95% 12,7 älgar / 1000 ha + / - 11,4 8,0 17,4 SE 2,4

8 Kungens marker Antal funna spillningshögar 364 Antal undersökta provytor 964 Antal dagar i studieperioden 221 Antal trakter 27 Konfidensintervall 95% 9,5 älgar / 1000 ha + / - 10,5 5,5 13,4 SE 2,0 Ramsberg Äso Antal funna spillningshögar 377 Antal undersökta provytor 758 Antal dagar i studieperioden 216 Antal trakter 21 Konfidensintervall 95% 12,8 älgar / 1000 ha + / - 8,4 9,2 16,4 SE 1,8 Norrbärke västra Antal funna spillningshögar 251 Antal undersökta provytor 745 Antal dagar i studieperioden 206 Antal trakter 21 Konfidensintervall 95% 9,1 älgar / 1000 ha + / - 5,8 6,6 11,6 SE 1,3 Linde lokala Antal funna spillningshögar 586 Antal undersökta provytor 1626 Antal dagar i studieperioden 211 Antal trakter 50 Konfidensintervall 95% 9,5 älgar / 1000 ha + / - 8,4 7,2 11,8 SE 1,2

9 Resultat ÄSO inom Kilsbergens ÄFO BJFF + Wikers+ Karlsdal Antal funna spillningshögar 230 Antal undersökta provytor 1071 Antal dagar i studieperioden 205 Antal trakter 30 Konfidensintervall 95% 5,8 älgar / 1000 ha + / - 5,3 3,9 7,7 SE 1,0 Närkes-Kil äso Antal funna spillningshögar 379 Antal undersökta provytor 748 Antal dagar i studieperioden 205 Antal trakter 25 Konfidensintervall 95% 13,7 älgar / 1000 ha + / - 15,0 7,9 19,6 SE 3,0 Örebro Nv Antal funna spillningshögar 370 Antal undersökta provytor 817 Antal dagar i studieperioden 205 Antal trakter 26 Konfidensintervall 95% 12,3 älgar / 1000 ha + / - 13,4 7,1 17,4 SE 2,6 Nora- Örebro äso Antal funna spillningshögar 450 Antal undersökta provytor 878 Antal dagar i studieperioden 205 Antal trakter 23 Konfidensintervall 95% 13,9 älgar / 1000 ha + / - 14,0 8,2 19,6 SE 2,9

10 Resultat ÄSO inom Örebro läns västra ÄFO Våtsjön Ölen Antal funna spillningshögar 394 Antal undersökta provytor 959 dygn 16 Antal dagar i studieperioden 204 Antal trakter 28 Konfidensintervall 95% 12,6 älgar / 1000 ha + / - 8,9 9,3 15,9 SE 1,7 Tångeråsa Antal funna spillningshögar 192 Antal undersökta provytor 605 dygn 16 Antal dagar i studieperioden 197 Antal trakter 19 Konfidensintervall 95% 10,1 älgar / 1000 ha + / - 12,8 4,3 15,8 SE 2,9 Skagershult Antal funna spillningshögar 491 Antal undersökta provytor 1363 dygn 16 Antal dagar i studieperioden 201 Antal trakter 38 Konfidensintervall 95% 11,2 älgar / 1000 ha + / - 12,8 7,1 15,3 SE 2,1 Kvistbro Antal funna spillningshögar 235 Antal undersökta provytor 488 dygn 16 Antal dagar i studieperioden 189 Antal trakter 13 Konfidensintervall 95% 15,9 älgar / 1000 ha + / - 12,1 9,4 22,5 SE 3,3

11 Hidinge Antal funna spillningshögar 103 Antal undersökta provytor 770 dygn 16 Antal dagar i studieperioden 203 Antal trakter 21 Konfidensintervall 95% 4,1 älgar / 1000 ha + / - 6,7 1,2 7,0 SE 1,5

12 Resultat ÄSO inom Kvismarens ÄFO Sköllerstabygdens äso Antal funna spillningshögar 376 Antal undersökta provytor 1679 dygn 16 Antal dagar i studieperioden 201 Antal trakter 49 Konfidensintervall 95% 7,0 älgar / 1000 ha + / - 7,4 4,9 9,0 SE 1,1 Kvismardalens äso Antal funna spillningshögar 208 Antal undersökta provytor 838 dygn 16 Antal dagar i studieperioden 201 Antal trakter 36 Konfidensintervall 95% 7,7 älgar / 1000 ha + / - 7,2 5,4 10,1 SE 1,2

13 Resultat ÄSO inom Tivedens ÄFO Aspa äso Antal funna spillningshögar 433 Antal undersökta provytor 928 Antal dagar i studieperioden 205 Antal trakter 29 Konfidensintervall 95% 12,6 älgar / 1000 ha + / - 8,2 9,7 15,6 SE 1,5

14 Resultat ÄSO inom Närkesbergs ÄFO Hammar Antal funna spillningshögar 448 Antal undersökta provytor 738 Antal dagar i studieperioden 206 Antal trakter 25 Konfidensintervall 95% 16,4 älgar / 1000 ha + / - 12,3 11,6 21,2 SE 2,5 Skogaholm äso Antal funna spillningshögar 674 Antal undersökta provytor 1492 Antal dagar i studieperioden 206 Antal trakter 41 Konfidensintervall 95% 12,2 älgar / 1000 ha + / - 8,2 9,7 14,7 SE 1,3 Lerbäcks äso Antal funna spillningshögar 540 Antal undersökta provytor 1201 Antal dagar i studieperioden 210 Antal trakter 34 Konfidensintervall 95% 11,9 älgar / 1000 ha + / - 8,9 8,9 14,9 SE 1,5

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Spillningsinventeringar Värmland 2013

Spillningsinventeringar Värmland 2013 Spillningsinventeringar Värmland 2013 Jägareförbundet SO-Mitt Strågatan 3 SE-653 43 Karlstad * Tel: 0553-108 30 * Fax: 054-56 15 13 Plusgiro: 152292-9 * Bankgiro: 566-6755 * Org.nr 802001-6658 www.jagareforbundet.se

Läs mer

Rapport Spillningsinventeringar Värmland 2015

Rapport Spillningsinventeringar Värmland 2015 Rapport Spillningsinventeringar Värmland 2015 Jägareförbundet Region Mitt Strågatan 3 SE-653 43 Karlstad * Tel: 0553-108 30 * Fax: 054-56 15 13 Plusgiro: 152292-9 * Bankgiro: 566-6755 * Org.nr 802001-6658

Läs mer

Resultat spillningsinventering av älg och rådjur inom Mälaröarna ÄFO 2017

Resultat spillningsinventering av älg och rådjur inom Mälaröarna ÄFO 2017 Resultat spillningsinventering av älg och rådjur inom Mälaröarna ÄFO 2017 Spillningsinventering är en av flera metoder för att uppskatta tätheter av bland annat älg. Metoden är ett bra alternativ till

Läs mer

Resultat spillningsinventering av älg och rådjur inom Södertälje ÄFO 2016

Resultat spillningsinventering av älg och rådjur inom Södertälje ÄFO 2016 Resultat spillningsinventering av älg och rådjur inom Södertälje ÄFO 2016 Spillningsinventering är en av flera metoder för att uppskatta tätheter av bland annat älg. Metoden är ett bra alternativ till

Läs mer

Resultat spillningsinventering av älg och rådjur inom Norrtälje Norra ÄFO 2016

Resultat spillningsinventering av älg och rådjur inom Norrtälje Norra ÄFO 2016 Resultat spillningsinventering av älg och rådjur inom Norrtälje Norra ÄFO 2016 Spillningsinventering är en av flera metoder för att uppskatta tätheter av bland annat älg. Metoden är ett bra alternativ

Läs mer

Resultat spillningsinventering av älg och rådjur inom Sigtuna ÄFO 2016

Resultat spillningsinventering av älg och rådjur inom Sigtuna ÄFO 2016 Resultat spillningsinventering av älg och rådjur inom Sigtuna ÄFO 2016 Spillningsinventering är en av flera metoder för att uppskatta tätheter av bland annat älg. Metoden är ett bra alternativ till andra

Läs mer

Resultat spillningsinventering av älg inom Inre Mälarens ÄFO 2015

Resultat spillningsinventering av älg inom Inre Mälarens ÄFO 2015 Resultat spillningsinventering av älg inom Inre Mälarens ÄFO 2015 Spillningsinventering är en av flera metoder för att uppskatta tätheter av bland annat älg. Metoden är ett bra alternativ till andra metoder

Läs mer

Resultat spillningsinventering av älg och rådjur inom Vallentuna Närtuna ÄFO 2019

Resultat spillningsinventering av älg och rådjur inom Vallentuna Närtuna ÄFO 2019 Resultat spillningsinventering av älg och rådjur inom Vallentuna Närtuna ÄFO 2019 Spillningsinventering är en av flera metoder för att uppskatta tätheter av bland annat älg. Metoden är ett bra alternativ

Läs mer

Resultat spillningsinventering av älg och rådjur inom Skärgården ÄFO 2019

Resultat spillningsinventering av älg och rådjur inom Skärgården ÄFO 2019 Resultat spillningsinventering av älg och rådjur inom Skärgården ÄFO 2019 Spillningsinventering är en av flera metoder för att uppskatta tätheter av bland annat älg. Metoden är ett bra alternativ till

Läs mer

Resultat spillningsinventering av älg och rådjur inom Norrtälje Södra ÄFO 2018

Resultat spillningsinventering av älg och rådjur inom Norrtälje Södra ÄFO 2018 Resultat spillningsinventering av älg och rådjur inom Norrtälje Södra ÄFO 2018 Spillningsinventering är en av flera metoder för att uppskatta tätheter av bland annat älg. Metoden är ett bra alternativ

Läs mer

Resultat spillningsinventering av älg och rådjur inom Norrtälje Norra ÄFO 2018

Resultat spillningsinventering av älg och rådjur inom Norrtälje Norra ÄFO 2018 Resultat spillningsinventering av älg och rådjur inom Norrtälje Norra ÄFO 2018 Spillningsinventering är en av flera metoder för att uppskatta tätheter av bland annat älg. Metoden är ett bra alternativ

Läs mer

Resultat spillningsinventering av älg och rådjur inom Norrtälje norra ÄFO 2014

Resultat spillningsinventering av älg och rådjur inom Norrtälje norra ÄFO 2014 Resultat spillningsinventering av älg och rådjur inom Norrtälje norra ÄFO 2014 Spillningsinventering är en av flera metoder för att uppskatta tätheter av bland annat älg. Metoden är ett bra alternativ

Läs mer

Resultat spillningsinventering av älg och rådjur inom Södertälje ÄFO 2014

Resultat spillningsinventering av älg och rådjur inom Södertälje ÄFO 2014 Resultat spillningsinventering av älg och rådjur inom Södertälje ÄFO 2014 Spillningsinventering är en av flera metoder för att uppskatta tätheter av bland annat älg. Metoden är ett bra alternativ till

Läs mer

Spillningsinvetering av älg

Spillningsinvetering av älg Spillningsinvetering av älg Älgförvaltning FO Natur Version 2016-04-07 Basmetod för inventering av älg Avskjutningsstatistik, Älgobs, Spillningsinventering och kalvslaktvikter är de inventeringsmetoder

Läs mer

Spillningsinventering av älg i Västra Götalands län

Spillningsinventering av älg i Västra Götalands län Spillningsinventering av älg i Västra Götalands län Ett sammarbete mellan Länsstyrelsen Västra Götalands län, Svenska Jägareförbundet, förvaltningsgrupperna och berörda jägare. Uppdaterad 2013-07-17 Fördelar

Läs mer

Skattning av älg via spillningsräkning på marker i området kring Nora 2008

Skattning av älg via spillningsräkning på marker i området kring Nora 2008 Skattning av älg via spillningsräkning på marker i området kring Nora 2008 Arbetet är beställt av: Sveaskog AB/Naturupplevelser Rapport 7-2008 Svensk Naturförvaltning AB www.naturförvaltning.se Bakgrund

Läs mer

Skattning av älg via spillningsräkning i Västernärkes Viltförvaltningsområde 2008

Skattning av älg via spillningsräkning i Västernärkes Viltförvaltningsområde 2008 Skattning av älg via spillningsräkning i Västernärkes Viltförvaltningsområde 2008 Arbetet är beställt av: Sveaskog AB/Naturupplevelser Rapport 9-2008 Svensk Naturförvaltning AB www.naturförvaltning.se

Läs mer

Skattning av älg via spillningsräkning på marker kring Hofors och Garpenberg

Skattning av älg via spillningsräkning på marker kring Hofors och Garpenberg Skattning av älg via spillningsräkning på marker kring Hofors och Garpenberg Foto: Jonas Lemel Juli 2006 Arbetet är beställt av Sveaskog Rapport 11-2006 Svensk Naturförvaltning AB www.naturforvaltning.se

Läs mer

Spillningsinventering av älg i Norn

Spillningsinventering av älg i Norn Spillningsinventering av älg i Norn Foto: Jonas Lemel Juni 2005 Rapporten är beställd av: Bergvik Skog Svenska Jägareförbundet Rapport 14-2005 Svensk Naturförvaltning AB www.naturforvaltning.se Bakgrund

Läs mer

Predationsstudie på varg och spillningsinventering av älg och rådjur i Tenskogsreviret vintern 2010

Predationsstudie på varg och spillningsinventering av älg och rådjur i Tenskogsreviret vintern 2010 Predationsstudie på varg och spillningsinventering av älg och rådjur i Tenskogsreviret vintern 2010 av Håkan Sand 1, Barbara Zimmermann 2 och Petter Wabakken 2 1 Grimsö forskningsstation, SLU, Sverige

Läs mer

Skattning av älg via spillningsräkning i Norn

Skattning av älg via spillningsräkning i Norn Skattning av älg via spillningsräkning i Norn Foto: Jonas Lemel September 2006 Arbetet är beställt av: Bergvik Skog Svenska Jägareförbundet Rapport 16-2006 Svensk Naturförvaltning AB www.naturforvaltning.se

Läs mer

Spillningsinventering av älg i Gävle-Dala Viltvårdsområde

Spillningsinventering av älg i Gävle-Dala Viltvårdsområde Spillningsinventering av älg i Gävle-Dala Viltvårdsområde Foto: Jonas Lemel Juni 2005 Rapporten är beställd av: Sveaskog Gävle-Dala Viltvårdsområde Rapport 16-2005 Svensk Naturförvaltning AB www.naturforvaltning.se

Läs mer

Spillningsinventering av älg i Hofors och Garpenberg

Spillningsinventering av älg i Hofors och Garpenberg Spillningsinventering av älg i Hofors och Garpenberg Foto: Jonas Lemel Juni 2005 Rapporten är beställd av: Sveaskog Rapport 17-2005 Svensk Naturförvaltning AB www.naturforvaltning.se Bakgrund Spillningsinventering

Läs mer

Fodersituation för älg i Örebro län 2012

Fodersituation för älg i Örebro län 2012 Fodersituation för älg i Örebro län 2012 Ekosystembaserad förvaltning I en ekosystembaserad förvaltning beaktas fodersituationen för älg Fodersituation påverkar hälsoaspekter såsom kondition, vikt och

Läs mer

ÄFO PLANER FOKUSPARAMETRAR. Inventeringsmetoder (älg) styrkor, svagheter

ÄFO PLANER FOKUSPARAMETRAR. Inventeringsmetoder (älg) styrkor, svagheter ÄFO PLANER FOKUSPARAMETRAR Inventeringsmetoder (älg) styrkor, svagheter VILTDATA- ÄLG, HJORT, RÅDJUR, VILDSVIN, RÄV, HARE ÄLGJAKTSYSTEMET SJF S ROLL I ÄLGFÖRVALTNINGEN BISTÅ ÄLGFÖRVALTNINGEN MED UTTOLKNING

Läs mer

Spillningsinventering ett sätt att skatta tätheten av lokala klövviltstammar. G Glöersen, H Johansson

Spillningsinventering ett sätt att skatta tätheten av lokala klövviltstammar. G Glöersen, H Johansson Spillningsinventering ett sätt att skatta tätheten av lokala klövviltstammar Älgobs ( varje år ) + spillningsinventering ( vart annat år ) ger bättre underlag än flyginventering ( vart 5:e år? ) Många

Läs mer

Älghemområden, förvaltningsområden och inventering

Älghemområden, förvaltningsområden och inventering Älghemområden, förvaltningsområden och inventering Johan Månsson SLU i samarbete med Henrik Andrén & Göran Ericsson Inst. För Vilt, Fisk & Miljö Hur stora är Älgskötselområdena idag? 49 000 ha (93) Norrland

Läs mer

Information om nya älgjakten

Information om nya älgjakten Information om nya älgjakten Problem med dagens älgförvaltning Ett komplicerat och svåröverskådligt system. 3 former av licensområden, sam- och storlicenser, älgskötselområden och 2 former av kalvjaktsområden

Läs mer

Välkommen till en presentation och diskussion om Älgskötselområde. Orientering om ny älgförvaltning kretsen Sydöstra Gemensamt älgskötselområde?

Välkommen till en presentation och diskussion om Älgskötselområde. Orientering om ny älgförvaltning kretsen Sydöstra Gemensamt älgskötselområde? Välkommen till en presentation och diskussion om Älgskötselområde Orientering om ny älgförvaltning kretsen Sydöstra Gemensamt älgskötselområde? Problem med dagens älgförvaltning Ett komplicerat och svåröverskådligt

Läs mer

Älghultsmetoden. Manual för spillningsinventering kombinerad med betestrycksmätning. Utläggning av provytor

Älghultsmetoden. Manual för spillningsinventering kombinerad med betestrycksmätning. Utläggning av provytor Manual för spillningsinventering kombinerad med betestrycksmätning Utläggning av provytor Fördela km-rutor med vardera 40 provytepunkter jämnt över det område som ska inventeras. Det görs enkelt i ArcMap

Läs mer

Älgstammen i Örnsköldsviks ÄFO

Älgstammen i Örnsköldsviks ÄFO Älgstammen i Örnsköldsviks ÄFO Vintern 213/214 Svensk Naturförvaltning AB har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västernorrland u ört en modellberäkning av älgstammens storlek, sammansä ning och utveckling

Läs mer

Möte med Älgskötselområden i Blekinge

Möte med Älgskötselområden i Blekinge Möte med Älgskötselområden i Blekinge 2016-06-01 Ulf Rosander Jakthandläggare FOTO: Ulf Rosander Syftet med kvällen - Älgförvaltningen - Älgläget i länet - Framtid? - Inventeringar, varför? - Spillningsinventering

Läs mer

Välkommen till ÄFO Vänern-Möckeln

Välkommen till ÄFO Vänern-Möckeln Välkommen till ÄFO Vänern-Möckeln Den Nya Älgförvaltningen Ett nytt system för älgförvaltning En bättre förvaltning - vilka krav skall den uppfylla? Ekosystembaserad adaptiv lokal förvaltning En livskraftig

Läs mer

Älgstammens täthet och sammansättning i Gunnarps Älgskötselområde 2008

Älgstammens täthet och sammansättning i Gunnarps Älgskötselområde 2008 Älgstammens täthet och sammansättning i Gunnarps Älgskötselområde 2008 Arbetet är beställt av Gunnarps ÄSO Svensk Naturförvaltning AB www.naturförvaltning.se Rapport 10-2008 Bakgrund På många områden i

Läs mer

BOLLEBYGDS ÄLGSKÖTSELOMRÅDE. Älgskötselplan (nytt älgskötselområde/ny period) Reviderad älgskötselplan (inom pågående period)

BOLLEBYGDS ÄLGSKÖTSELOMRÅDE. Älgskötselplan (nytt älgskötselområde/ny period) Reviderad älgskötselplan (inom pågående period) Namn på älgskötselområdet BOLLEBYGDS ÄLGSKÖTSELOMRÅDE Typ av plan Älgskötselplan (nytt älgskötselområde/ny period) Reviderad älgskötselplan (inom pågående period) Reviderad avskjutningsplan (inom pågående

Läs mer

Spillningsinventering, resultat redovisat

Spillningsinventering, resultat redovisat Spillningsinventering, resultat redovisat 1-5-1 Sammans Område ÄFO omr Resultat 17 högar tälld av LST Aneby ÄSO 1 7, Ja Bellö ÄSO 7 7, Ja Berga-Ryssby ÄSO 1, Ja Björköortens äso 5, Ja Bottnaryds ÄSO,7

Läs mer

Älgförvaltningen försvåras av inventeringsmetodernas låga precision!

Älgförvaltningen försvåras av inventeringsmetodernas låga precision! Älgförvaltningen försvåras av inventeringsmetodernas låga precision! Älgobsen, Spillningsinventeringen, Avskjutning och annan dödlighet samt ÄBIN ingår som mycket viktiga grundstenar i den nyligen implementerade

Läs mer

Fastställande av älgförvaltningsplan för jaktåren 2016/ /2019

Fastställande av älgförvaltningsplan för jaktåren 2016/ /2019 Beslut 1(2) Datum Ärendebeteckning 2016-06-13 218-4691-16 Sydöstra ÄFG c/o Peter Christoffersson Varvsbergsvägen 2B 891 20 Örnsköldsvik Fastställande av älgförvaltningsplan för jaktåren 2016/2017 2018/2019

Läs mer

Fastställande av älgförvaltningsplan för jaktåren 2016/ /2019

Fastställande av älgförvaltningsplan för jaktåren 2016/ /2019 Beslut 1(2) Datum Ärendebeteckning 2016-06-13 218-4776-16 Mellersta ÄFG c/o Sveaskog - Petter Johansson Industrivägen 12 901 30 Umeå Fastställande av älgförvaltningsplan för jaktåren 2016/2017 2018/2019

Läs mer

Älgstammens täthet och sammansättning i Holmen Delsbo Älgskötselområde

Älgstammens täthet och sammansättning i Holmen Delsbo Älgskötselområde Älgstammens täthet och sammansättning i Holmen Delsbo Älgskötselområde Mars 2007 Arbetet är beställt av Holmen Skog AB Rapport 04-2007 Svensk Naturförvaltning AB www.naturforvaltning.se Bakgrund På många

Läs mer

Inventering för adaptiv älgförvaltning i älgförvaltningsområden (ÄFO) Spillningsinventering av älg Manual nr 3

Inventering för adaptiv älgförvaltning i älgförvaltningsområden (ÄFO) Spillningsinventering av älg Manual nr 3 Inventering för adaptiv älgförvaltning i älgförvaltningsområden (ÄFO) Spillningsinventering av älg Manual nr 3 Inventering för adaptiv älgförvaltning i älgförvaltningsområden (ÄFO) Spillningsinventering

Läs mer

Informationsunderlag till media

Informationsunderlag till media Informationsunderlag till media 2015-10-08 Älgen har under många år varit Värmlands mest betydelsefulla jaktbara vilt. Älgjakten har långa traditioner och vi har historiskt sett haft en älgstam som varit

Läs mer

Sö Perstorps Älgskötselområde. Älgskötselplan (nytt älgskötselområde/ny period) Reviderad älgskötselplan (inom pågående period)

Sö Perstorps Älgskötselområde. Älgskötselplan (nytt älgskötselområde/ny period) Reviderad älgskötselplan (inom pågående period) Namn på älgskötselområdet 1. Handlingskort för älgskötselplanen Typ av plan Sö Perstorps Älgskötselområde Älgskötselplan (nytt älgskötselområde/ny period) Reviderad älgskötselplan (inom pågående period)

Läs mer

Snapphanebygdens jägares älgskötselområde. Älgskötselplan (nytt älgskötselområde/ny period) Reviderad älgskötselplan (inom pågående period)

Snapphanebygdens jägares älgskötselområde. Älgskötselplan (nytt älgskötselområde/ny period) Reviderad älgskötselplan (inom pågående period) Namn på älgskötselområdet 1. Handlingskort för älgskötselplanen Typ av plan Snapphanebygdens jägares älgskötselområde Älgskötselplan (nytt älgskötselområde/ny period) Reviderad älgskötselplan (inom pågående

Läs mer

Underlag för beräkning av avskjutningen Data från älgskötselplanen

Underlag för beräkning av avskjutningen Data från älgskötselplanen Underlag för beräkning av avskjutningen Data från älgskötselplanen a. Den totala avskjutningen inom ÄSO på årsbasis Bör avse de senaste tre årens avskjutning. År 2011 2012 2013 Summa Tjur 10 8 6 24 Hondjur

Läs mer

Bäckaby Älgskötselområde. Älgskötselplan (nytt älgskötselområde/ny period) Reviderad älgskötselplan (inom pågående period)

Bäckaby Älgskötselområde. Älgskötselplan (nytt älgskötselområde/ny period) Reviderad älgskötselplan (inom pågående period) Namn på älgskötselområdet 1. Handlingskort för älgskötselplanen Typ av plan Bäckaby Älgskötselområde Älgskötselplan (nytt älgskötselområde/ny period) Reviderad älgskötselplan (inom pågående period) Reviderad

Läs mer

Fastställande av älgförvaltningsplan för jaktåren 2016/ /2019

Fastställande av älgförvaltningsplan för jaktåren 2016/ /2019 Beslut 1(2) Datum Ärendebeteckning 2016-06-13 218-4784-16 Nordvästra ÄFG c/o Anders Pettersson Blåhakevägen 4A 920 70 Sorsele Fastställande av älgförvaltningsplan för jaktåren 2016/2017 2018/2019 Beslut

Läs mer

Halasjöbygdens älgskötselområde. Älgskötselplan (nytt älgskötselområde/ny period) Reviderad älgskötselplan (inom pågående period)

Halasjöbygdens älgskötselområde. Älgskötselplan (nytt älgskötselområde/ny period) Reviderad älgskötselplan (inom pågående period) Namn på älgskötselområdet Halasjöbygdens älgskötselområde Typ av plan Älgskötselplan (nytt älgskötselområde/ny period) Reviderad älgskötselplan (inom pågående period) Reviderad avskjutningsplan (inom pågående

Läs mer

Osby Norra Älgskötselområde. Älgskötselplan (nytt älgskötselområde/ny period) Reviderad älgskötselplan (inom pågående period)

Osby Norra Älgskötselområde. Älgskötselplan (nytt älgskötselområde/ny period) Reviderad älgskötselplan (inom pågående period) Namn på älgskötselområdet 1. Handlingskort för älgskötselplanen Typ av plan Osby Norra Älgskötselområde Älgskötselplan (nytt älgskötselområde/ny period) Reviderad älgskötselplan (inom pågående period)

Läs mer

ALGUTSBODA ÄLGSKÖTSELOMRÅDE. Älgskötselplan (nytt älgskötselområde/ny period) Reviderad älgskötselplan (inom pågående period)

ALGUTSBODA ÄLGSKÖTSELOMRÅDE. Älgskötselplan (nytt älgskötselområde/ny period) Reviderad älgskötselplan (inom pågående period) Namn på älgskötselområdet ALGUTSBODA ÄLGSKÖTSELOMRÅDE Typ av plan Älgskötselplan (nytt älgskötselområde/ny period) Reviderad älgskötselplan (inom pågående period) Diarieföring av älgskötselplanen Reviderad

Läs mer

Norra Hagunda Övre ÄSO. Älgskötselplan (nytt älgskötselområde/ny period) Reviderad älgskötselplan (inom pågående period)

Norra Hagunda Övre ÄSO. Älgskötselplan (nytt älgskötselområde/ny period) Reviderad älgskötselplan (inom pågående period) Namn på älgskötselområdet 1. Handlingskort för älgskötselplanen Typ av plan Norra Hagunda Övre ÄSO Älgskötselplan (nytt älgskötselområde/ny period) Reviderad älgskötselplan (inom pågående period) Reviderad

Läs mer

JUA älgskötselområde. Älgskötselplan (nytt älgskötselområde/ny period) Reviderad älgskötselplan (inom pågående period)

JUA älgskötselområde. Älgskötselplan (nytt älgskötselområde/ny period) Reviderad älgskötselplan (inom pågående period) Namn på älgskötselområdet 1. Handlingskort för älgskötselplanen Typ av plan JUA älgskötselområde Älgskötselplan (nytt älgskötselområde/ny period) Reviderad älgskötselplan (inom pågående period) Reviderad

Läs mer

Älgskötselplan Älgabäckens Älgskötselområde

Älgskötselplan Älgabäckens Älgskötselområde Älgskötselplan Älgabäckens Älgskötselområde 2014-2016 1. Handlingskort för älgskötselplanen Typ av plan Älgskötselplan (nytt älgskötselområde/ny period) Reviderad älgskötselplan (inom pågående period)

Läs mer

Älgskötselplan (nytt älgskötselområde/ny period) Reviderad älgskötselplan (inom pågående period) Reviderad avskjutningsplan (inom pågående period)

Älgskötselplan (nytt älgskötselområde/ny period) Reviderad älgskötselplan (inom pågående period) Reviderad avskjutningsplan (inom pågående period) Namn på älgskötselområdet 1. Handlingskort för älgskötselplanen Typ av plan Ryssby-Åby Älgskötselplan (nytt älgskötselområde/ny period) Reviderad älgskötselplan (inom pågående period) Reviderad avskjutningsplan

Läs mer

ÄLGSKÖTSELSPLAN. Namn på älgskötselområdet. Total areal ÄSO (ha) Kalmarsund. Älgskötselplan Ä ( ) Ryssby-Åby

ÄLGSKÖTSELSPLAN. Namn på älgskötselområdet. Total areal ÄSO (ha) Kalmarsund. Älgskötselplan Ä ( ) Ryssby-Åby Namn på älgskötselområdet 1. Handlingskort för älgskötselplanen Typ av plan Ryssby-Åby Älgskötselplan (nytt älgskötselområde/ny period) Reviderad älgskötselplan (inom pågående period) Reviderad avskjutningsplan

Läs mer

INNEHÅLL: Namn på älgskötselområdet 1. Handlingskort för älgskötselplanen Typ av plan Diarieföring av älgskötselplanen 1.

INNEHÅLL: Namn på älgskötselområdet 1. Handlingskort för älgskötselplanen Typ av plan Diarieföring av älgskötselplanen 1. Namn på älgskötselområdet 1. Handlingskort för älgskötselplanen Typ av plan Diarieföring av älgskötselplanen Ryssby-Åby Version (datum) 2016-03-29 Älgskötselplan (nytt älgskötselområde/ny period) Nytt

Läs mer

Älgstammens täthet och sammansättning i området kring Oskarshamn

Älgstammens täthet och sammansättning i området kring Oskarshamn Älgstammens täthet och sammansättning i området kring Oskarshamn April 2007 Arbetet är beställt av: Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Rapport 11-2007 Svensk Naturförvaltning AB www.naturförvaltning.se

Läs mer

Ank. ÄLGFÖRVALTNINGSPLAN. Bergslagskanalen. Namn på älgförvaltningsområdet. Länsstyrelson i Värmlands lan

Ank. ÄLGFÖRVALTNINGSPLAN. Bergslagskanalen. Namn på älgförvaltningsområdet. Länsstyrelson i Värmlands lan Namn på älgförvaltningsområdet Älgförvaltningsplan för perioden Reviderad datum Revidering orsak Registrerad areal för ÄFO (ha) Registrerad areal ÄSO totalt (ha) Registrerad areal licensområden Antal älgskötselområden

Läs mer

Förord. Umeå i februari 2002. Eric Andersson. Länsstyrelsen Västerbottens län. Länsviltnämnden Västerbottens län. Jägareförbundet Västerbotten

Förord. Umeå i februari 2002. Eric Andersson. Länsstyrelsen Västerbottens län. Länsviltnämnden Västerbottens län. Jägareförbundet Västerbotten Älginventering från flyg i Drängsmark 2002 1 Förord Denna älginventering från flyg har utförts på uppdrag av länsviltnämnden i Västerbottens län efter rekommendation av Jägareförbundet Västerbotten. Länsstyrelsen

Läs mer

Rapport efter genomförd flyginventering av älg inom Område Malungs Östra +Venjans ÄFO

Rapport efter genomförd flyginventering av älg inom Område Malungs Östra +Venjans ÄFO 2019-02-14 Rapport efter genomförd flyginventering av älg inom Område Malungs Östra +Venjans ÄFO Rapporten visar älgstammens täthet och sammansättning ÄlgFlyg AB Mårtensgården, Bengtsbo 776 96 Dala-Husby

Läs mer

Sambandet mellan älgtäthet och betesskador på tall i Västerbo en

Sambandet mellan älgtäthet och betesskador på tall i Västerbo en Sambandet mellan älgtäthet och betesskador på tall i Västerbo en Svensk Naturförvaltning AB har på uppdrag av Skogsbrukets Viltgrupp analyserat sambandet mellan älgtäthet och älgbetesskador på tall i Västerbo

Läs mer

Välkommen till möte om Älgskötselområde!

Välkommen till möte om Älgskötselområde! Välkommen till möte om Älgskötselområde! På programmet Rovdjursläget Nya älgförvaltningen ÄFO-läget ÄSO inom kretsen Spillningsinventeringen Avskjutningsregler inom Kretsen Älgrapportering Rovdjursläget

Läs mer

Älgskötselplan 1. Uppgifter om älgskötselområdet (ÄSO)

Älgskötselplan 1. Uppgifter om älgskötselområdet (ÄSO) Älgskötselplan 1. Uppgifter om älgskötselområdet (ÄSO) Älgskötselplan för perioden: 2015 till och med 2017 ÄSO:s namn: Länsstyrelsens reg.nummer: ÄSO:s registrerade areal i ha: 36000 Registrerande län:

Läs mer

Inventering för adaptiv älgförvaltning i älgförvaltningsområden (ÄFO) Flyginventering av älg Manual nr 5

Inventering för adaptiv älgförvaltning i älgförvaltningsområden (ÄFO) Flyginventering av älg Manual nr 5 Inventering för adaptiv älgförvaltning i älgförvaltningsområden (ÄFO) Flyginventering av älg Manual nr 5 Inventering för adaptiv älgförvaltning i älgförvaltningsområden (ÄFO) Flyginventering av älg Manual

Läs mer

Snapphanebygdens Jägare. Älgskötselplan (nytt älgskötselområde/ny period) Reviderad älgskötselplan (inom pågående period)

Snapphanebygdens Jägare. Älgskötselplan (nytt älgskötselområde/ny period) Reviderad älgskötselplan (inom pågående period) Namn på älgskötselområdet Snapphanebygdens Jägare Typ av plan Älgskötselplan (nytt älgskötselområde/ny period) Reviderad älgskötselplan (inom pågående period) Reviderad avskjutningsplan (inom pågående

Läs mer

DEN NYA ÄLGFÖRVALTNINGEN - HUR BLEV DEN? Göran Bergqvist Nationellt klövviltansvarig Svenska Jägareförbundet

DEN NYA ÄLGFÖRVALTNINGEN - HUR BLEV DEN? Göran Bergqvist Nationellt klövviltansvarig Svenska Jägareförbundet - HUR BLEV DEN? Göran Bergqvist Nationellt klövviltansvarig Svenska Jägareförbundet NÅGRA MÅL I DEN NYA ÄLGFÖRVALTNINGEN (DET FINNS FLER ) Adaptiv Kostnadseffektiv Markägarsidans inflytande stärkas ÄLGFÖRVALTNINGSOMRÅDEN

Läs mer

Gäsene Östra älgskötselområde. Älgskötselplan (nytt älgskötselområde/ny period) Reviderad älgskötselplan (inom pågående period)

Gäsene Östra älgskötselområde. Älgskötselplan (nytt älgskötselområde/ny period) Reviderad älgskötselplan (inom pågående period) Namn på älgskötselområdet Gäsene Östra älgskötselområde Typ av plan Älgskötselplan (nytt älgskötselområde/ny period) Reviderad älgskötselplan (inom pågående period) Reviderad avskjutningsplan (inom pågående

Läs mer

Information från styrelsen om GNAOS älgskötselplan och planerat älgförvaltningsarbete

Information från styrelsen om GNAOS älgskötselplan och planerat älgförvaltningsarbete Information från styrelsen om GNAOS älgskötselplan och planerat älgförvaltningsarbete 2017-03-14 Årsmöte GNAO Vi har gjort en älgskötselplan (ÄSP) för jakten 2016, 2017, 2018 Denna plan gjorde vi förra

Läs mer

Älgskötselplan 1. Uppgifter om älgskötselområdet (ÄSO)

Älgskötselplan 1. Uppgifter om älgskötselområdet (ÄSO) Älgskötselplan 1. Uppgifter om älgskötselområdet (ÄSO) Älgskötselplan för perioden: 2013 till och med 2015 ÄSO:s namn: Länsstyrelsens reg.nummer: Örkelljunga Fagerhult Älgskötselområde Ä-05-01-059 Beslutad

Läs mer

Älgstammen i Örnsköldsviks ÄFO 2015/2016

Älgstammen i Örnsköldsviks ÄFO 2015/2016 Älgstammen i Örnsköldsviks ÄFO 215/216 På uppdrag av Holmen Skog har Svensk Naturförvaltning AB u ört en modellberäkning av älgstammens storlek, sammansä ning och utveckling i Örnsköldsviks älgförvaltningsområde

Läs mer

Älgskötselplan 1. Uppgifter om älgskötselområdet (ÄSO)

Älgskötselplan 1. Uppgifter om älgskötselområdet (ÄSO) Älgskötselplan 1. Uppgifter om älgskötselområdet (ÄSO) Älgskötselplan för perioden: 2013 till och med 2015 ÄSO:s namn: Osby Norra Älgskötselområde Länsstyrelsens reg.nummer: Total areal ÄSO i ha: 21273

Läs mer

Älgskötselplan för Asa älgskötselområde (enligt NFS 2011:7)

Älgskötselplan för Asa älgskötselområde (enligt NFS 2011:7) Älgskötselplan för Asa älgskötselområde 2012-2013 (enligt NFS 2011:7) 1. Uppgifter om älgskötselområdet (ÄSO) Asa Älgskötselområde bildades 1995 och omfattade 8322 ha med 9 stycken jaktlag. Ordförande

Läs mer

Älgskötselplan 1. Uppgifter om älgskötselområdet (ÄSO)

Älgskötselplan 1. Uppgifter om älgskötselområdet (ÄSO) Älgskötselplan 1. Uppgifter om älgskötselområdet (ÄSO) Älgskötselplan för perioden: 2014 till och med 2015 ÄSO:s namn: Länsstyrelsens reg.nummer: Osby Norra Älgskötselområde Ä09-01-047 Beslutad av Länsstyrelsen

Läs mer

Inventering för adaptiv älgförvaltning i älgförvaltningsområden (ÄFO) Spillningsinventering av älg Manual nr 3

Inventering för adaptiv älgförvaltning i älgförvaltningsområden (ÄFO) Spillningsinventering av älg Manual nr 3 Inventering för adaptiv älgförvaltning i älgförvaltningsområden (ÄFO) Spillningsinventering av älg Manual nr 3 Inventering för adaptiv älgförvaltning i älgförvaltningsområden (ÄFO) Spillningsinventering

Läs mer

Strategier för beskattning av älg med och utan rovdjur. Förvaltning av älg - generella förutsättningar. Predationsmönster hos varg och björn

Strategier för beskattning av älg med och utan rovdjur. Förvaltning av älg - generella förutsättningar. Predationsmönster hos varg och björn 2015-09-30 Strategier för beskattning av älg med och utan rovdjur Håkan Sand Grimsö forskningsstation Sveriges lantbruksuniversitet Disposition Förvaltning av älg - generella förutsättningar Predationsmönster

Läs mer

ÄFO-TRÄFF Johan Stedt Jaktvårdskonsulent

ÄFO-TRÄFF Johan Stedt Jaktvårdskonsulent ÄFO-TRÄFF 2016 Johan Stedt Jaktvårdskonsulent PÅ G INOM EN Jägareförbundet släpper sitt krav på avskaffandet av utslagsrösten Ingått överenskommelse med storskogsbruket Kronhjortsförvaltningen utreds Modifierat

Läs mer

Vedby Oderljunga ÄSO. Älgskötselplan (nytt älgskötselområde/ny period) Reviderad älgskötselplan (inom pågående period)

Vedby Oderljunga ÄSO. Älgskötselplan (nytt älgskötselområde/ny period) Reviderad älgskötselplan (inom pågående period) Namn på älgskötselområdet 1. Handlingskort för älgskötselplanen Typ av plan Vedby Oderljunga ÄSO Älgskötselplan (nytt älgskötselområde/ny period) Reviderad älgskötselplan (inom pågående period) Reviderad

Läs mer

Älgstammens täthet och sammansättning i Ale Jaktvårdskrets

Älgstammens täthet och sammansättning i Ale Jaktvårdskrets Älgstammens täthet och sammansättning i Ale Jaktvårdskrets Foto: J Lemel Februari 2006 Rapport 03-2006 Svensk Naturförvaltning AB www.naturforvaltning.se Bakgrund Ale 2006, Sv. Naturförvaltning AB På många

Läs mer

Spillning, viltbete och foderproduktion

Spillning, viltbete och foderproduktion Spillning, viltbete och foderproduktion Hjälmseryds älgskötselområde Inventering våren 2018 Göran Örlander 2018-04-02 1. Bakgrund För att kunna förvalta en älgstam krävs kunskap om älgens (klövviltets)

Läs mer

Älgskötselplan 1. Uppgifter om älgskötselområdet (ÄSO)

Älgskötselplan 1. Uppgifter om älgskötselområdet (ÄSO) Älgskötselplan 1. Uppgifter om älgskötselområdet (ÄSO) Älgskötselplan för perioden: 2015 till och med 2015 ÄSO:s namn: Länsstyrelsens reg.nummer: Osby Norra Älgskötselområde Ä09-01-047 Beslutad av Länsstyrelsen

Läs mer

Älgförvaltningssystemet - roller, ansvarsfördelning, tidplan

Älgförvaltningssystemet - roller, ansvarsfördelning, tidplan Älgförvaltningssystemet - roller, ansvarsfördelning, tidplan David Bruun Förvaltningens uppbyggnad Ansvaret för förvaltningen Tidplan Älgskötselplaner Regelverket NFS 2011:7 Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

Fastställande av älgförvaltningsplan för jaktåren 2016/ /2019

Fastställande av älgförvaltningsplan för jaktåren 2016/ /2019 Beslut 1(2) Datum Ärendebeteckning 2016-06-13 218-4788-16 Nordöstra ÄFG c/o Emelie Bergquist Bergliden 28 931 96 Skellefteå Fastställande av älgförvaltningsplan för jaktåren 2016/2017 2018/2019 Beslut

Läs mer

Sammanfattning av seminariet Skog-älg-rovdjur 2 april

Sammanfattning av seminariet Skog-älg-rovdjur 2 april Sammanfattning av seminariet Skog-älg-rovdjur 2 april Syftet med seminariet var att diskutera hur man kan skapa en högkvalitativ jaktbar älgstam som är i balans med betesresurserna samtidigt som den biologiska

Läs mer

Referensområden för klövviltförvaltning i södra Sverige

Referensområden för klövviltförvaltning i södra Sverige Referensområden för klövviltförvaltning i södra Sverige Ett projekt inom programområde Skog, Fortlöpande miljöanalys (Foma), SLU Kronhjort. Foto: Lars Edenius Årsrapport 2015 Lars Edenius, Vilt, fisk &

Läs mer

Älgskötselplan (nytt älgskötselområde/ny period) Reviderad älgskötselplan (inom pågående period) Reviderad avskjutningsplan (inom pågående period)

Älgskötselplan (nytt älgskötselområde/ny period) Reviderad älgskötselplan (inom pågående period) Reviderad avskjutningsplan (inom pågående period) Namn på älgskötselområdet 1. Handlingskort för älgskötselplanen Typ av plan Ringamåla Älgskötselplan (nytt älgskötselområde/ny period) Reviderad älgskötselplan (inom pågående period) Reviderad avskjutningsplan

Läs mer

ÄLGSKÖTSELPLAN INNEHÅLL: Namn på älgskötselområdet. Arbrå Östra. Älgskötselplan för perioden Reviderad datum

ÄLGSKÖTSELPLAN INNEHÅLL: Namn på älgskötselområdet. Arbrå Östra. Älgskötselplan för perioden Reviderad datum Namn på älgskötselområdet Arbrå Östra Älgskötselplan för perioden 205 206 207 Reviderad datum Beslutad av Länsstyrelsen Äso:s registrerade areal i ha 23 655 Ansökt areal (nytt/ändrat område) Registrerande

Läs mer

Älgförvaltningsplan för älgförvaltningsområde (enligt NFS 2011:7)

Älgförvaltningsplan för älgförvaltningsområde (enligt NFS 2011:7) NFS 2011:7 Bilaga 1 Älgförvaltningsplan för älgförvaltningsområde (enligt NFS 2011:7) 1. Uppgifter om älgförvaltningsområdet (ÄFO) Älgförvaltningsplan (ÄFP) för ÄFO för perioden 20.. - 20.. ÄFO:s orlek

Läs mer

Älgskötselplan 1. Uppgifter om älgskötselområdet (ÄSO)

Älgskötselplan 1. Uppgifter om älgskötselområdet (ÄSO) Älgskötselplan 1. Uppgifter om älgskötselområdet (ÄSO) Älgskötselplan för perioden: 2014 till och med 2016 ÄSO:s namn: Länsstyrelsens reg.nummer: Platåbergens ÄSO Ä-14-98-15-003 Beslutad av Länsstyrelsen

Läs mer

Från lokal till adaptiv älgförvaltning: Den nya älgförvaltningen

Från lokal till adaptiv älgförvaltning: Den nya älgförvaltningen Från lokal till adaptiv älgförvaltning: Den nya älgförvaltningen Tångeråsa Älgskötselområde 2012-04-01 Caroline Lundmark Vilthandläggare, Länsstyrelsen Örebro Foto: Eric Andersson Varför nytt älgförvaltningssystem?

Läs mer

Rapport efter genomförd flyginventering av älg inom Orsa Besparingsskog och Noppikoski ÄSO

Rapport efter genomförd flyginventering av älg inom Orsa Besparingsskog och Noppikoski ÄSO 2018-01-29 Rapport efter genomförd flyginventering av älg inom Orsa Besparingsskog och Noppikoski ÄSO Rapporten visar älgstammens täthet och sammansättning ÄlgFlyg AB Mårtensgården, Bengtsbo 776 96 Dala-Husby

Läs mer

Övervakning av däggdjursfaunan i Forsmark

Övervakning av däggdjursfaunan i Forsmark Rapport P-18-18 Oktober 2018 Övervakning av däggdjursfaunan i Forsmark Inventeringsresultat 2018 SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING AB Johan Truvé Emil Broman SWEDISH NUCLEAR FUEL AND WASTE MANAGEMENT CO Box

Läs mer

Älgskötselplan 1. Uppgifter om älgskötselområdet (ÄSO)

Älgskötselplan 1. Uppgifter om älgskötselområdet (ÄSO) Älgskötselplan 1. Uppgifter om älgskötselområdet (ÄSO) Älgskötselplan för perioden: 2015 till och med 2017 ÄSO:s namn: Länsstyrelsens reg.nummer: VÄSTRA TORSÅS ÄLGSKÖTSELOMRÅDE 07-04-11-075-Ä Beslutad

Läs mer

Inventering för adaptiv älgförvaltning i älgförvaltningsområden (ÄFO) Nationella referensområden för älg Manual nr 9

Inventering för adaptiv älgförvaltning i älgförvaltningsområden (ÄFO) Nationella referensområden för älg Manual nr 9 Inventering för adaptiv älgförvaltning i älgförvaltningsområden (ÄFO) Nationella referensområden för älg Manual nr 9 Innehållsförteckning Inledning 2 Begrepp och definitioner 5 Beskrivning av konceptet

Läs mer

Älgskötselplan Sö Perstorps Äso Uppgifter om älgskötselområdet (ÄSO)

Älgskötselplan Sö Perstorps Äso Uppgifter om älgskötselområdet (ÄSO) Älgskötselplan Sö Perstorps Äso 2013-05-13 1. Uppgifter om älgskötselområdet (ÄSO) Älgskötselplan för perioden: 2013 till och med 2015 ÄSO:s namn: Länsstyrelsens reg.nummer: Ä 12-04-01-218 Sö Perstorps

Läs mer

Referensområden för klövviltförvaltning i södra Sverige

Referensområden för klövviltförvaltning i södra Sverige Referensområden för klövviltförvaltning i södra Sverige Ett projekt inom programområde Skog, Fortlöpande miljöanalys (Foma), SLU Kronhjort. Foto: Lars Edenius Årsrapport 2013 Lars Edenius, Vilt, fisk &

Läs mer

Inventering för adaptiv älgförvaltning i älgförvaltningsområden (ÄFO) Nationella referensområden för älg Manual nr 9

Inventering för adaptiv älgförvaltning i älgförvaltningsområden (ÄFO) Nationella referensområden för älg Manual nr 9 Inventering för adaptiv älgförvaltning i älgförvaltningsområden (ÄFO) Nationella referensområden för älg Manual nr 9 Inventering för adaptiv älgförvaltning i älgförvaltningsområden (ÄFO) Nationella referensområden

Läs mer

Klövviltsförvaltning och biologisk mångfald. Kunskapsbaserad förvaltning

Klövviltsförvaltning och biologisk mångfald. Kunskapsbaserad förvaltning Klövviltsförvaltning och biologisk mångfald Kunskapsbaserad förvaltning Skogen i Jönköpings län Virkesförråd fördelat på trädslag, milj.m3sk Andel produktiv skogsmark fördelad på marktyp 12,1 28 % 37,1

Läs mer

Älginventering från flyg i Vebomarksområdet

Älginventering från flyg i Vebomarksområdet Älginventering från flyg i Vebomarksområdet Februari 2007 1 Förord Denna älginventering från flyg har utförts på uppdrag av Länsstyrelsen Västerbotten. Inventeringen har utförts av Erics BioJobtjänst.

Läs mer

Ny älgförvaltning 2012

Ny älgförvaltning 2012 Ny älgförvaltning 2012 - En introduktion Sveriges Lantbruksuniversitet Många beslut, lagar och regler att följa Beslutas av Detaljeringsgrad Lag Riksdag Lägst Förordning Regering Föreskrift Myndighet Högst

Läs mer

Älgstammens täthet och sammansättning i Simlångsdalen Vrå

Älgstammens täthet och sammansättning i Simlångsdalen Vrå Älgstammens täthet och sammansättning i Simlångsdalen Vrå Foto: Magnus Nyman Januari 2006 Rapport 01-2006 Svensk Naturförvaltning AB www.naturforvaltning.se Bakgrund Simlångsdalen Vrå 2006, Sv. Natutförvaltning

Läs mer