Din manual NAVIGON 72 PLUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din manual NAVIGON 72 PLUS"

Transkript

1 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON 72 PLUS. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVIGON 72 PLUS instruktionsbok (information, specifikationer, säkerhetsanvisningar, tillbehör etc). Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen Instruktionsbok NAVIGON 72 PLUS Manual NAVIGON 72 PLUS Bruksanvisning NAVIGON 72 PLUS Användarguide NAVIGON 72 PLUS Bruksanvisningar NAVIGON 72 PLUS Din manual NAVIGON 72 PLUS

2 Utdrag ur manual: faller under copyrightlagen. 2011, NAVIGON AG Alla rättigheter förbehålles. Användarmanual NAVIGON 72 Easy 72 Plus 72 Premium Innehållsförteckning 1 Inledning Om denna manual Konventioner Symboler... 7 Juridiska anmärkningar

3 Ansvar Varumärken Frågor om produkten Leveransens omfattning Navigationsenhetens beskrivning Viktiga säkerhetsanvisningar..

4 Säkerhetsanvisningar för navigation Säkerhetsanvisningar för navigationsenheten Säkerhetsanvisningar för användning i fordon 11 Använda navigationssystemet Montera navigationssystem i fordon Minneskort Navigation med GPS Starta enheten...

5 Ställa in navigationsenheten på standby Stänga av navigationsenheten Förberedelser Starta navigationsenheten Första start av navigationssystemet 15 Hantera navigationssystemet

6 Växla till en annan funktion Bläddra Använda knapplisten Alternativ. 18 Information Tangentbord i program..

7 Specialknappar Latinskt tangentbord Kyrilliskt och grekiskt tangentbord Ange uppgifter Aktivera röststyrning Använd röststyrning..

8 Hjälp Inaktivering av röststyrning Konfigurera röststyrning Röststyrning Navigation...

9 ...26 Starta navigationsfunktion. 26 Innehållsförteckning III Användarmanual Användarmanual NAVIGON 72 Easy 72 Plus 72 Premium Ange destination Ange målland Ange adress Ange adress med röststyrning POI...

10 Resmålsinfo Favoriter Senaste resmål Från telefonbok Navigera hem.

11 Bestämma resmål på kartan Alternativ för Resmål Resvägsförslag.. 38 Organisera resmål Spara resmål Radera resmål...

12 Döpa om resmmål i Favoriter Ange hemadress Ändra hemadress Resvägar med etapper Öppna resvägsplanering Planera en ny resväg Editera resvägspunkter...

13 Organisera resvägar Återställa senaste resväg Beräkna och visa resväg Simulera resväg Resvägsförslag Välj navigationskarta.

14 Karta i Standard Karta i Resvägsförslag. 51 Karta i Navigation Navigation i Fordon Navigation i Fotgängare Kartans alternativ i Navigation.

15 Avsluta navigation Karta i Sök resmål Ändra kartavsnitt Sätt mål Flytta målpunkt Radera målpunkt..

16 Arbeta med karta IV Innehållsförteckning Användarmanual Användarmanual NAVIGON 72 Easy 72 Plus 72 Premium 9 Praktiska funktioner Resvägsprofiler Inställning av resvägsprofiler NAVIGONs grundprofil Skapa ny resvägsprofil...

17 Välja resvägsprofil Organisera resvägsprofiler Skärmdumpar Aktivera skärmdumpar Skapa skärmdumpar Parkera i närheten av resmålet...

18 Speciella funktioner på en resväg med flera etapper MyBest POI: POIs längs resvägen Visa POIs längs resvägen Navigera till ett av resmålen Bestämma kategorier GPS-status Spara aktuell position Spärr TMC (Trafikmeddelanden).

19 Optimera resväg: På begäran Optimera resväg: Automatiskt Ange trafikmeddelanden Filtrera trafikmeddelanden Visa meddelanden i detalj Editeringsläge Alternativ (Trafikmeddelanden)...

20 Inställningar (Trafikmeddelanden) Handsfree Bluetooth-anslutning Söka och para Bluetooth-enheter Para utifrån mobiltelefonen Ansluta enhet Aktivera mobiltelefon...

21 ...struktioner Juridiska anmärkningar Ansvar Programvaran och manualen kan ändras utan föregående meddelande. NAVIGON AG kan inte hållas ansvarig för riktigheten i manualen eller hållas ansvariga för skador som uppstår vid användningen av den. För att förbättra kvalitén på våra produkter välkomnar vi alla förslag för förbättringar och rapporter om alla eventuella fel. Inledning -7- Användarmanual NAVIGON 72 Easy 72 Plus 72 Premium Varumärken Alla varumärken, som nämns i detta dokument är möjligtvis registrerade av tredje part och lyder under nuvarande lagar samt deras ägare utan undantag. Alla nämnda produktnamn, handelsnamn eller företagsnamn kan vara registrerade varumärken. Varje rättighet som inte uttryckligen ges är otillåten. Frånvaron av märkning av registrerade varumärken skall inte uppfattas som att det aktuella varumärket inte är skyddat. Microsoft, Outlook, Excel, Windows är varumärken som är registrerade av Microsoft Corporation. NAVIGON är ett varumärke registrerat av NAVIGON AG. 1.3 Frågor om produkten Har du frågor om din produkt? Besök vår webbplats com och klicka på Kundtjänst. Här finns de vanligaste frågorna (FAQ-center) och information om hur du kan nå oss via telefon eller epost Förberedelser Leveransens omfattning Kontrollera att leveransen är komplett. Kontakta återförsäljaren omedelbart om leveransen inte är komplett. Leveransen omfattar: Navigationsenhet Designad fordonshållare Fordonsladdarkabel (12V-nätdel för cigarettändaruttag) med integrerad TMC-antenn USBkabel Illustrerad installationsinstruktion -8- Förberedelser Användarmanual NAVIGON 72 Easy 72 Plus 72 Premium 2.2 Navigationsenhetens beskrivning Till/Från Pekskärm Mikrofon (endast NAVIGON 72 Premium) Mini-USB-uttag för USB-kabel / nätdel Slot för microsd-minneskort Reset Lysdiod 2.3 Viktiga säkerhetsanvisningar Läs igenom följande säkerhetsanvisningar och varningar noga innan du börjar använda ditt navigationssystem Säkerhetsanvisningar för navigation Användandet av navigationssystemet sker på egen risk. Förberedelser -9- Användarmanual NAVIGON 72 Easy 72 Plus 72 Premium OBS! Navigationssystemet bör inte konfigureras under pågående körning för att skydda dig och andra trafikanter för olyckor. Din manual NAVIGON 72 PLUS

22 OBS! Du bör inte titta på displayen förutom när trafiksituationen är helt säker! OBS! Vägen och trafiksignalerna är mycket viktigare än instruktioner från navigationssystemet. OBS! Du skall inte följa instruktionerna från navigationssystemet annat än när trafiken och trafikreglerna så tillåter. Navigationssystemet kommer att guida dig till ditt resmål även när du har lämnat den planerade resvägen. OBS! Kontrollera att hållaren sitter stadigt och korrekt innan du kör iväg Säkerhetsanvisningar för navigationsenheten OBS! Skydda enheten för väta. Enheten är inte vattentät och inte stänkvattenskyddad. OBS! Öppna aldrig inte navigationsenhetens hölje. OBS! Utsätt inte navigationsenheten för hög värme eller kyla. Enheten kan skadas eller förlora sina funktioner (se Navigationsenhetens tekniska data, sid. 98). OBS! Dra inte i kabeln när du drar ut den, ta tag i kontakten. Annars kan enheten skadas. OBS! Utsätt inte enheten för plötsliga stora temperaturförändringar. Detta kan medföra att kondens bildas. Anmärkning: Vik inte kabeln. Se till att den inte kan skadas av skarpa föremål. Anmärkning: Gör en säkerhetskopia av uppgifterna i navigationsenhetens interna minne. Detta kan du göra enkelt med programvaran NAVIGON Fresh, ladda hem programvaran från vår webbplats utan kostnad Förberedelser Användarmanual NAVIGON 72 Easy 72 Plus 72 Premium Säkerhetsanvisningar för användning i fordon OBS! Montera hållaren på sådant sätt att föraren har god uppsikt över navigationsenheten och kan hantera den utan problem. Förarens sikt får inte påverkas av enheten. OBS! Montera inte hållaren inom krockkuddens verkningsområde. OBS! Montera inte hållaren för nära ratten eller annan viktig komponent för körningen för att inte påverka säker körning. OBS! Kontrollera även att hållarens montering inte utgör fara vid ev. förekommande olycka. OBS! Förlägg inte kablar inom airbagens funktionsområde eller i omedelbar närhet till övrig säkerhetsrelevanta enheter eller försörjningskablar. OBS! Kontrollera att hållaren sitter stadigt och korrekt innan du kör iväg. Sugkopparnas häftförmåga kan avta med tiden. OBS! Kontrollera samtliga säkerhetsrelevanta anordningar i fordonet efter avslutad installation. OBS! Fordonsladdarkabeln får endast anslutas till cigarettändaruttaget om detta har 12V spänning. OBS! Dra ut fordonsladdarkabelns kontakt ur cigarettändaruttaget när fordonet står stilla. Den integrerade nätdelen förbrukar alltid ström och kan ladda ur fordonsbatteriet Använda navigationssystemet Montera navigationssystem i fordon OBS! Beakta absolut säkerhetsanvisningarna i kapitel Viktiga säkerhetsanvisningar, sid. 9. Förberedelser Användarmanual NAVIGON 72 Easy 72 Plus 72 Premium Fästa hållare 1. Rengör sugkoppen och vindrutan på det ställe där du vill fästa hållaren. Båda ytorna skall vara torra och fettfria. 2. Öppna spaken vid hållarens sugkopp så mycket som möjligt. 3. Sätt fast hållaren i vindrutan med hjälp av sugkoppen. 4. Tryck spaken mot vindrutan. Fästa navigationsenheten i hållaren På baksidan av navigationsenheten finns en ring med två hack. 1. Häng navigationsenheten med det övre hacket i hållarens övre fäste (se bild) 2. Tryck den mot hållaren så att den hakar fast Förberedelser Användarmanual NAVIGON 72 Easy 72 Plus 72 Premium Strömförsörjning navigationsenhet Leveransen av navigationsenheten innehåller en fordonsladdarkabel med vilken navigationsenheten kan anslutas till ström via cigarettändaruttaget i fordonet. Anmärkning: Använd endast medlevererad laddkabel för din navigationsenhet eller en likvärdig modell från NAVIGON! Anslut fordonsladdarkabeln till bilens cigarettändaruttag och till navigationsenhetens mini-usb-uttag. Lysdioden på navigationsenhetens undersida lyser orange under pågående laddning. Lysdioden lyser grön när batteriet är komplett laddat. OBS! Fordonsladdarkabeln får endast anslutas till cigarettändaruttaget om detta har 12V spänning. OBS! Beakta absolut säkerhetsanvisningarna i kapitel Viktiga säkerhetsanvisningar, sid. 9. Anmärkning: Stick in USB-kontakten ordentligt i motsvarande USButtag! Anmärkning: Laddningstiden är ca. 3 timmar om batteriet är helt tomt. Användningstiden för ett komplett laddat batteri är ca. 3 timmar, beroende på enhetens konfiguration. TMC-antenn Navigationssystemet har en integrerad TMC-mottagare. TMC-antennen är integrerad i fordonsladdarkabeln. Aktuella trafikmeddelanden kan tas emot så fort enheten sitter i hållaren. Resvägen kan ändras dynamiskt för att t.ex. köra förbi en köbildning Minneskort Det behövs ingen minneskort för navigationssystemet eftersom alla uppgifter finns lagrade i enhetens internminne. Om du ansluter navigationsenheten med en USB-kabel till din dator visas internminnet visas som enhet NAVIGON. Platsen för minneskortet visas som NAVIGON SD. Du kan göra säkerhetskopior, programuppdateringen och hämta nya navigationskartor med NAVIGON Fresh, programmet finns att ladda hem det gratis från webbplatsen com/fresh. Om du köper extra navigationkartor men internminnet inte räcker för dessa kartor, kan du även lagra kartorna på ett minneskort (microsd) som placeras i enheten. Navigationssystemet kan använda navigationskartor från båda minnena. Förberedelser Användarmanual NAVIGON 72 Easy 72 Plus 72 Premium 2.5 Navigation med GPS GPS bygger på minst 24 satelliter som kretsar runt jorden och skickar ut signaler. GPS-mottagaren tar emot signalerna och beräknar avståndet till de olika satelliter med positions- och tidsskillnader och kan därmed ange den aktuella positionen med geografiska koordinater. Minst tre satelliter är nödvändiga för att göra en exakt positionsbestämning. Med information från fyra satelliter eller fler kan man även räkna ut höjden över havet. Felmarginalen för positionsbestämningen är tre meter. Din manual NAVIGON 72 PLUS

23 Denna position kan användas av navigationssystemet som utgångspunkt för en resväg när det har bestämt din position. Kartmaterialet i din navigationsenhet innehåller geografiska koordinater för samtliga digitalt registrerade POI:s, gator och orter. Navigationsenheten kan därmed beräkna en resväg från en utgångspunkt till en målpunkt. Den aktuella positionens beräkning och visning på kartan uppdateras en gång i sekunden. Du kan därmed följa på kartan var du befinner dig. 3 Starta navigationsenheten Navigationsenheten har tre olika status: Till: Navigationsenheten är startad och kan användas. Standby: Senaste aktivt fönster öppnas igen efter att navigationsenheten har ställts in på standby, nästa gång du aktiverar enheten. Standbyläget förbrukar dock en aning ström. Beroende på laddnng kan batteriet vara tomt efter ett par dagar eller ett par veckor. Från: Om du stänger av enheten, förbrukas nästan ingen ström. Batteriet kan hålla i flera månader. Återstart av enheten betyder att den startar om, det kan ta ett tag (ca. 60 sekunder). Dina inställningar samt sparade resmål och resvägar påverkas inte. 3.1 Starta enheten Tryck (Till/Från) för att starta enheten. NAVIGATION öppnas Starta navigationsenheten Användarmanual NAVIGON 72 Easy 72 Plus 72 Premium 3.2 Ställa in navigationsenheten på standby Tryck kort på (Till/Från) (max. 1 sekund). Ett meddelande visas att enheten ställer sig i standby inom några sekunder. Vänta tills enheten försätts i standby eller klicka på Standby. Automatiskt Standby Du kan konfigurera navigationsenheten så att den försätts i standbyläge autormatiskt när den inte används. Klicka på (Fler) > Systeminställningar > Ström och display > Automatiskt Standby i NAVIGATION. Ange efter vilken tid navigationsenheten skall försättas i standbyläge (Aldrig, Efter 10 min., Efter 20 min., Efter 30 min.). Välj Utan ström för att försätta enheten i standbyläge när den externa strömförsörjningen är avbruten. När den externa strömförsörjningen åter är tillgänglig, kopplas den till automatiskt Stänga av navigationsenheten Tryck - eller - (Till/Från) tills enheten stängs av (ca. 10 sekunder). (Till/Från) (max. 1 sekund). 1. Tryck kort på Ett meddelande visas att enheten ställer sig i standby inom några sekunder. 2. Klicka på Stäng av. 4 Första start av navigationssystemet När du startar navigationssystemet första gången ombeds du göra en del inställningar: SPRÅK öppnas. 1. Bestäm språket i vilket du vill använda programmet. 2. Klicka på OK. AVSTÅNDSENHET öppnas. 3. Bestäm hur avstånd skall visas ('Kilometer' eller 'Miles'). 4. Klicka på OK. KLOCKSSLAGSFORMAT öppnas. 5. Bestäm format för klockslag ('12-t (am/pm)' eller '24-t'). 6. Klicka på OK. Första start av navigationssystemet Användarmanual NAVIGON 72 Easy 72 Plus 72 Premium DATUMFORMAT öppnas. 7. Bestäm datumformat. Det betyder: ÅÅÅÅ: år med fyra tecken MM: månad med två tecken DD: dag med två tecken 8. Klicka på OK. VARNA FÖR TRAFIKKAMEROR öppnas när du har köpt NAVIGON Radarinformation som Add-On till ditt navigationssystem. 9. Läs texten i detta fönster noga. Den förklarar möjliga inställningar för Add-On programmet. 10. Klicka på OK. VARNA FÖR TRAFIKKAMEROR öppnas. 11. Bestäm önskad inställning. 12. Klicka på OK. Du uppmanas att bekräfta avinstallationen av Add-On programmet när du valt alternativet Avinstallera. Klicka på Ja. Anmärkning: Om du avinstallerat NAVIGON Radarinformation kan du endast installera Add-On programmet via programmet NAVIGON Fresh. PRESENTATIONSLÄGE öppnas. Presentationsläget är avsett att använda för produkens demonstration när det saknas GPS-mottagning. Presentationsläget tillåter inte aktiv navigation. Presentationläget simulerar endast navigationen till resmålets centrum. 13. Se till att kontrollrutan Starta i presentationsläge inte är aktiverad. Klicka eventuellt på kontrollrutan för att ändra värdet från Ja ( aktiv kontrollruta) till Nej ( inaktiv kontrollruta). 14. Klicka på OK. Anmärkning: Hur presendationsläget inaktiveras, beskrivs i Felsökning, avsnitt Jag har aktiverat presentationläget av misstag, sid. 104). Det följer en bildserie som visar den grundläggande hanteringen av navigationsenheten. Växla mellan bilderna (Fortsätt) och (Tillbaka) Första start av navigationssystemet Användarmanual NAVIGON 72 Easy 72 Plus 72 Premium 15. Titta på alla fönster. - eller Klicka på Klar. Anmärkning: Klicka på (Fler) > Visa inledning i NAVIGATION om du vill titta på inledningen en gång till senare. Ett meddelandefönster med följande meddelande öppnas: "Observera att trafikreglerna alltid gäller före informationen från navigationssystemet. Hantera inte systemet under pågående färd." 16. Klicka på OK när du har läst och förstått hela texten. Klicka på Avbryt om du inte accepterar varningen, navigationsfunktionen avslutas. Ett fönster med alternativ öppnas. 17. Klicka på valfri punkt i displayen. NAVIGATION öppnas. 5 Hantera navigationssystemet Anmärkning: Du har fått en kort inledning om hanteringen när du startade navigationssystemet första gången. Klicka på (Fler) > Visa inledning i NAVIGATION, om du vill titta på inledningen en gång till. Navigationsprogrammet innehåller en del funktioner om varierar i antal, som kan bero på omfattningen för navigationsenhetens funktioner. Med dessa funktioner har du tillgång till navigationssystemets alla funktioner och inställningar. En knapplist med flera knappar visas ofta i displayens undre kant. Varje knapp representerar en funktion. Ett färgmarkerad balk över en knapp visar att motsvarande funktion är öppen (här: NAVIGATION) (Handsfree): HANDSFREE öppnas, se Handsfree, sid 80. (endast NAVIGON 72 Premium) (Navigation): NAVIGATION öppnas, här har du tillgång till alla metoder för inmatning och urval av resmål. Din manual NAVIGON 72 PLUS

24 Hantera navigationssystemet Användarmanual NAVIGON 72 Easy 72 Plus 72 Premium (Visa karta): Öppnar kartan i Standard om ingen navigation pågår (se Karta i Standard, sid. 50) eller i Navigation om en navigation pågår (se Karta i Navigation, sid. 53). (Navigationsalternativ): NAVIGATIONSALTERNATIV öppnas, det innehåller praktiska funktioner för navigation och för att anpassa kartan Växla till en annan funktion Det går att växla mellan funktionerna på flera sätt. Bläddra Dra med fingret horisontellt över displayen för att bläddra mellan funktionerna. Dra med fingret från vänster till höger över displayen för att öppna funktionen som ligger till vänster om aktuell funktion. Dra med fingret från höger till vänster över displayen för att öppna funktionen som ligger till höger om aktuell funktion Använda knapplisten Du kan växla snabbt mellan de olika funktionerna med knapplisten. Klicka på en knapp för att öppna motsvarande funktion. Knapplisten är gömd när kartan är i Standard och Fordon. Klicka i kartan för att visa knapplisten. Klicka på en knapp för att öppna motsvarande funktion Alternativ Knappen (Fler) visas i många fönster i övre höger kan, här kan du nå ytterligare funktioner. Klicka på en funktion. (Avbryt) för att stänga fönstret igen utan att aktivera Ytterligare funktioner finns under knappen (Navigationsalternativ) i knapplisten. Här finns praktiska funktioner för navigation och för att anpassa kartan Hantera navigationssystemet Användarmanual NAVIGON 72 Easy 72 Plus 72 Premium 5.2 GPS Information I fönstrens övre kant visas olika informationsikoner. GPS anger GPS-mottagningens följande status: GPS saknas (Intet symbol): Inbyggd GPS-mottagare är inte redo. Kontakta kundservice om problemet inte kan åtgärdas (se Frågor om produkten, sid. 8). Intet signal: Mottagaren måste ta emot signaler från minst tre satelliter. Positionen kan inte beräknas. GPS redo: Data från minst 3 satelliter tas emot. Positionen kan beräknas. Simulering: Ikonen Demo visas istället för en GPS-symbol om en simulering pågår. Ytterligare information finns i kapitel GPS-status Spara aktuell position på sid. 70. Kompass Kompass visar i vilken riktning du just färdas. Följande väderstreck visas: N, NO, O, SO, S, SV, V, NV. Ström Ström anger det inbyggda batteriets följande status: Enheten får ström från en extern strömkälla. Batteriet är fullständigt laddat. Batteriet kan inte laddas för att dess temperatur är för hög. Enheten får ström från en extern strömkälla. Batteriet laddas. Enheten får ström från det interna batteriet. Batteriets laddning är tillräcklig. Enheten får ström från det interna batteriet. Batteriets laddning är svag. Hantera navigationssystemet Användarmanual NAVIGON 72 Easy 72 Plus 72 Premium TMC Navigationssystemet har en integrerad TMC-mottagare som alltid har tillgång till aktuella trafikmeddelanden. Navigationssystem kan då ändra resvägen dynamiskt för att t. ex. köra förbi en köbildning. Anmärkning: Denna funktion är endast aktiv om trafikmeddelanden anges via TMC i det land där du befinner dig. Detta är inte fallet i alla länder. TMC anger TMC-mottagarens följande status: Söker station (i röd färg): TMC-mottagaren är redo men hittar ingen radiokanal som sänder TMC-signaler. Trafikmeddelanden saknas. Söker station: TMC-mottagaren är redo men hittar ingen radiokanal som sänder TMC-signaler. Trafikmeddelanden förekommer. Detta är t.ex. möjligt om du befinner dig i en tunnel. TMC redo (i grå färg): Trafikmeddelanden kan tas emot. Anmärkning: TMC-antennen är integrerad i fordonsladdarkabeln. Söker station kan därför visas även om fordonsladdarkabeln inte är ansluten till navigationsenheten. Ytterligare information finns i kapitel TMC (Trafikmeddelanden) på sid. 71. Bluetooth / Telefon Detta kapitel gäller endast om din navigationsenhet är en NAVIGON 72 Premium. Navigationsenheten har en integrerad Bluetoothhandsfreemodul. Du kan även använda den som handsfreemodul tillsammans med upp till två Bluetooth-kompatibla mobiltelefoner. Telefon anger handsfreemodulens följande status: Ingen Bluetooth (Intet symbol): Bluetooth är inaktiverad. Inte ansluten (röd mobiltelefon): Navigationsenheten saknar Bluetoothanslutning till en annan enhet. Ansluten (vit mobiltelefon): Nnavigationsenheten är ansluten till en mobiltelefon och kan användas som handsfree. Siffran visar vilken av telefonerna som är aktiv Hantera navigationssystemet Användarmanual NAVIGON 72 Easy 72 Plus 72 Premium Pågående samtal (grön mobiltelefon): Handsfree-modulen i navigationssystemet används för ett telefonsamtal. Siffran visar vilken av telefonerna som för samtalet. Headset: Ett headset är anslutet. Alla anvisningar från navigationssystemet hörs via headsetet. Handsfreemodulens telefonfunktioner är inte tillgängliga. Stumkoppling Stumkoppling anger följande status: Intet symbol: Navigationsfunktionen är inte stumkopplad. Stumkoppling: Navigationsfunktionen är stumkopplad. Inga köranvisningar hörs om du befinner dig i en navigation. Anmärkning: Denna ikon visar endast stumkoppling av navigationsanvisningar. Den har ingenting med handfreemodulens volym att göra. 5.3 Tangentbord i program Ett tangentbord visas när text måste anges. Vid inmatning av adresser och namn för POIs öppnas alltid bokstavsfältet för respektive land. När du vill spara en favorit, en POI-kategori eller ett land, öppnas alltid bokstavsfältet för gränssnittets valda språk. Du kan använda fingrarna för att ange uppgifter på tangentbordet. Du kan bara ange stora bokstäver. Du behöver inte ange specialtecken eller omljud för en ort eller en gata. Navigationssystemet sätter in dessa tecken automatiskt. Du söker staden Bärnau, ange Barnau utan prickar. Specialtecken kan vara användbara när du skall döpa ett resmål eller en resväg Specialknappar Infoga blanksteg. Radera ett tecken före markören Latinskt tangentbord Du kan växla mellan bokstäver, specialtecken och siffror med de båda knapparna i höger och vänster undre kant i displayen. Din manual NAVIGON 72 PLUS

25 Hantera navigationssystemet Användarmanual NAVIGON 72 Easy 72 Plus 72 Premium Vänster knapp: / Höger knapp: / : Växla mellan specialtecken och siffror. : Växla mellan siffror och bokstäver. Anmärkning: Layouten för det latinska bokstavsfältet kan konfigureras. Klicka på (Fler) > Systeminställningar > Språk och tangentbord > Tangentbordslayout (latin) i NAVIGATION. Ange vilken layout du vill använda: Alfabetisk (ABCDEF), engelska (QWERTY), tyska (QWERTZ), franska (AZERTY) Kyrilliskt och grekiskt tangentbord Du kan även växla till det kyrilliska eller det grekiska bokstavsfältet utifrån det latinska bokstavsfältet. Många adresser kan omvandlas på detta sätt eller anges i gränssnittets valda språk. Exempel: Gränssnittets språk är svenska. Du vill navigera till Moskva. Följande alternativ finns: "" (kyrilliska) "Moskva" (omvandlat) "Moskau" (tyska) Anmärkning: Gatnamn och ortsnamn kan endast anges i gränssnittets språk när de finns i kartans databas. Du kan växla mellan latinskt och kyrilliskt resp. latinskt och grekiskt tangentbord med knappen i vänster undre kant i displayen, knappen i högre undre kant i displayen växlar mellan bokstäver, specialtecken och siffror. Kyrilliskt tangentbord Vänster knapp: / Höger knapp: Växlar mellan specialtecken, siffror och bokstäver för aktuellt tangentbord. : Växlar mellan latinskt och kyrilliskt tangentbord Hantera navigationssystemet Användarmanual NAVIGON 72 Easy 72 Plus 72 Premium Grekiskt tangentbord Vänster knapp: / Höger knapp: Växlar mellan specialtecken, siffror och bokstäver för aktuellt tangentbord. : Växlar mellan latinskt och grekiskt tangentbord Ange uppgifter Ofta visas listor där du kan välja en post. T.ex. när du anger en ort. När du anger de första bokstäverna, visas en lista över alla orter med dessa bokstäver. När du anger de efterkommande, visas orter som börjar med dessa bokstäver. Klicka på (OK) för att avsluta inmatningen när korrekt ort visas. Du kan när som helst öppna en lista över alla orter med dessa bokstäver eller som innehåller samma bokstäver. Ju flera tecken du anger, desto kortare blir listan. Klicka på (Öppna lista) för att visa denna lista. (Upp) resp (Ned). Du kan bläddra per sida i listan med Om du vill godkänna en post i listan, behöver du bara klicka på den. Listan stängs när du godkänt posten. Inmatningen är avslutad. Klicka på posten. (Stäng lista) för att stänga listan utan att godkänna Anmärkning: Listan öppnas automatiskt när den innehåller 4 eller färre poster. Hantera navigationssystemet Användarmanual NAVIGON 72 Easy 72 Plus 72 Premium 6 Röststyrning Detta kapitel gäller endast om din navigationsenhet är en NAVIGON 72 Premium. Anmärkning: Funktionen Röststyrning är inte tillgänglig för varje språk. Vid språk där denna funktion inte finns tillgänglig, visas inte knappen Röststyrning i NAVIGATION. Du kan öppna många funktioner i din navigationsenhet med röststyrning. 6.1 Aktivera röststyrning Röststyrningen är redan aktiv i vissa fönster. Detta gäller främst fönster där det förväntas ett svar från användaren, t.ex. när ett nytt trafikmeddelande som gäller resvägen anges. När du visar knapplisten aktiveras röststyrningen i kartan i Standard och Navigation: Klicka i kartan på valfri punkt. Du hör en enda kvitteringston och kan tala in ditt kommando. 6.2 Använd röststyrning När funktionerna kan öppnas per röststyrning,visas ikonen (Röststyrning aktiv) i fönstrets vänstra undre hörn. En signal och ikonen (Tala) signaliserar att navigationssystemet väntar på en röststyrning. Tala in ett kommando. Du hör en postiv kvitteringssignal (två ljusa signaler) och funktionen aktiveras. Om navigationssystemet inte uppfattar dina anvisningar eller om du inte säger någonting under en längre tid, ljuder den negativa kvitteringssignalen (två korta mörka signaler). Tala in kommandot igen. Om navigationssystemet fortfarande inte uppfattar vad du säger efter upprepad försök, visas Säg Hjälp. Anmärkning: Navigationsanvisningar och varningar är stummkopplade så länge en röststyrning förväntas av dem Röststyrning Användarmanual NAVIGON 72 Easy 72 Plus 72 Premium 6.3 Hjälp Säg bara Hjälp när du vill veta vilka röststyrningsfunktioner är tillgängliga. I nästan alla fönster där röststyrning stöds, talar navigationssystemet om för dig vilka kommandon som finns tillgängliga för aktuellt fönster. 6.4 Inaktivering av röststyrning Röststyrningen inaktiveras under följande omständigheter: När du trycker på navigationsenheten med fingret men det förväntas en röststyrning. Vid ett inkommande samtal och under ett pågående samtal när navigationsenheten används som handsfree-modul. 6.5 Konfigurera röststyrning Du kan konfigurera för vilka uppgifter du vill använda röststyrning. Klicka på NAVIGATION. (Fler) > Systeminställningar > Röststyrning i Ange för vilken uppgift du vill använda röststyrningen: Ange adresser: Du kan endast ange adresser via röststyrningen. Svara: Du kan ange adresser och svara på frågor från navigationsenheten. Komplett: Du kan använda alla funktioner i röststyrningen. Anmärkning: Ytterligare information finns i kapitel Ange adress med röststyrning på sid. 30. Assistentens volym för röststyrningen kan regleras oberoende av navigationsenhetens volym. På detta sätt kan du även höra uppmaningen att göra kommandon även när navigationsanvisningarna är stummkopplade. 1. Klicka på (Fler) > Systeminställningar > Röststyrning > Hjälpens röstläge i NAVIGATION. 2. Bestäm assistentens volym. Anmärkning: Ytterligare information finns i kapitel Konfigurera navigationssystemet på sid. 96. Röststyrning Användarmanual NAVIGON 72 Easy 72 Plus 72 Premium 7 Navigation Användandet av navigationssystemet sker på egen risk. Din manual NAVIGON 72 PLUS

26 OBS! Beakta absolut säkerhetsanvisningarna i kapitel Viktiga säkerhetsanvisningar, sid. 9. Störd GPS-mottagning Navigationen stoppas om GPSmottagningen är störd, t.ex. om du befinner dig i en tunnel). Navigationssystemet beräknar din förmodade position ur resvägsuppgifter och din körning. Navigationen fortsätter med reella GPS-data när GPS-signalen tas emot igen. Ankommen till resmålet Ett meddelande hörs när du uppnått angivet resmål. Kartan visar endast din aktuella position (orange pil) och målflaggan. 7.1 Starta navigationsfunktion Du har startat navigationsenheten. Följande meddelande visas: "Observera att trafikreglerna alltid gäller före informationen från navigationssystemet. Hantera inte systemet under pågående färd." Klicka på OK när du har läst och förstått hela texten. Klicka på Avbryt om du inte accepterar varningen, navigationsfunktionen avslutas. NAVIGATION öppnas. Du kan nå navigationsprogrammets samtliga funktioner. GPS-mottagarens initialisering Anmärkning: Fri sikt till satelliterna behövs för att GPS-data skall kunna skickas utan problem. GPS-mottagningen är reducerad eller kan t.o.m. vara obefintlig i tunnlar, mellan mycket höga hus eller speglande husfasader. Om GPS-mottagaren resp. navigationsenheten ligger i bilen och denna är utrustad med en metallförstärkt vindruta eller vindruteuppvärmning kan detta störa GPS-mottagningen. GPS-mottagarens initialisering börjar omedelbart när navigationsenheten startas. Den integrerade GPS-mottagaren initialiseras när navigationsfunktionen startas första gången. Detta kan ta upp till 20 minuter. Nästa gång navigationsenheten startas börjar GPS-mottagningen inom kort tid Navigation Användarmanual NAVIGON 72 Easy 72 Plus 72 Premium Om navigationsenheten inte varit påslagen i över en vecka, kan nästa initialisering behöva upp till 10 minuter. Anmärkning: När ikonen GPS visar status för GPS redo, kan det hända att positionsbestämningens noggrannhet är reducerad under ett par minuter. GPS visas i displayens övre högra hörn. Ikonen växlar till (GPS redo) när mottagaren tar emot signaler från minst tre satelliter. Anmärkning: Initialiseringen är snabbast om du inte börjar köra förrän initialiseringen är avslutad. Ytterligare information om ikonen GPS finns i kapitel GPS på sid. 19. Tillbaka till fönstret Navigation NAVIGATION öppnas navigationsfunktionen startar. När ett fönster är öppet där knapplisten visas: Klicka på (Navigation) i listen. När kartan är öppen i Standard eller i Fordon: Visa knapplisten (se Knapplist, sid. 56). Klicka på (Navigation) i listen. När ett annat fönster i navigationsfunktionen är öppen: Klicka på fönster. Klicka på (Tillbaka). Programmet återgår till föregående (Tillbaka) tills fönstret NAVIGATION öppnas. 7.2 Ange destination Du kan ange ett nytt resmål eller välja ett sparat resmål. För att mata in ett nytt resmål kan du ange resmålets adress (se Ange adress, sid. 28). välja en POI (se POI, sid. 31). Anmärkning: LAND öppnas när du anger ett nytt resmål första gången. Klicka på det land där resmålet ligger. Navigation Användarmanual NAVIGON 72 Easy 72 Plus 72 Premium Följande listor över resmål resp. adresser är tillgängliga för att välja ett sparat resmål: FAVORITER: Alla resmål som du angivit och sedan sparat (se Favoriter, sid. 34). Dessutom sparas två specialmål i FAVORITER: Min adress: Adressen som sparats som hemadress (se Ange hemadress, sid. 42). Mitt fordon: Fordontets position sparas automatiskt när du använder funktionen Parkera i närheten (se Parkera i närheten av resmålet, sid. 65). SENASTE RESMÅL: Alla resmål till vilka du redan navigerat en gång (se Senaste resmål, sid. 35). FRÅN TELEFONBOK: Alla resmål i telefonboken på en ansluten mobiltelefon (se Från telefonbok, sid. 35) Ange målland Om du anger en adress (se Ange adress, sid. 28), en POI i en ort (se POI på annan ort, sid. 32) eller en överregional POI (se POI i hela landet, sid. 33), visas Land uppe till vänster i första inmatningsfönstret. Den visar flaggan för det land där resmålen kan anges. Gör enligt följande om ditt resmål ligger i ett annat land: 1. Klicka på Land. 2. Ange det land där resmålet ligger. Mållandets flagga visas på ikonen. Anmärkning: Endast de länder visas som finns på navigationsenhetens tillgängliga karta Ange adress 1. Klicka på Ange resmål > Ange adress i NAVIGATION. Om navigationsenheten innehåller en karta över ett land där gatan anges först (t.ex. Sverige, Norge,...) öppnas ADRESSUPPGIFTERNAS ORDNINGSFÖLJD. Välj önskad inmatningsföljd (Gata först eller Stad först). Om du alltid vill använda denna inställning utan att få frågan om du vill spara, aktivera kontrollrutan bredvid 'Använd dessa inställningar för adressuppgifter i framtiden' först Navigation Användarmanual NAVIGON 72 Easy 72 Plus 72 Premium Anmärkning: Du kan bestämma och ändra ordningsföljden i NAVIGATION under (Fler) > Navigationsinställningar > Allmänt > Adressuppgifternas ordningsföljd. Observera att ordningsföljden Gata först inte gäller för alla länder. Om kartan för valt land inte stöder båda lägena måste du ange staden först. Anmärkning: Följande beskrivning utgår från att alternativet Stad först är aktiverat för adressinmatningen. ORT öppnas. 1. Ange resmålets namn eller postnummer. 2. Ange gatans namn. Om du anger en adress i Tjeckien eller i Ryssland och du har valt motsvarande karta, kan du ange fastighetsnumret istället för gatunamnet. Klicka på (Fler) > Ange adresspunkt i GATA och ange fastighetsnumret. Navigationssystemet beräknar en resväg till denna adress. 3. Ange husnumret. Låt fältet vara tomt om du inte vet husnumret. Om du inte vet husnumret men namnet på en tvärgata, klicka på (Fler) > Ange tvärgata i HUSNUMMER och ange tvärgatans namn. Din manual NAVIGON 72 PLUS

27 Navigationssystemet beräknar en resväg till korsningen mellan de båda angivna gatorna. RESMÅL öppnas. 4. Klicka på Starta navigation för att navigera till angiven adress. - eller Klicka på (Parkera) för att starta navigationen till en parkeringsplats i närheten av resmålet och navigera dit. Ibland kan resmålet vara svårt att bestämma, t.ex. om angiven ort och gata finns flera gånger. I det fallen öppnas ett fönster där alla passande adresser visas med ytterligare information. Klicka på adressen du vill navigera till. Om husnumret inte finns i kartan, visas endast en adress med ett husnummer som ligger närmast. Resvägen beräknas. Kartan öppnas i Resvägsförslag efter resvägsberäkningen. Resmålet visas i kartan. Ytterligare information om tillgängliga alternativ i RESMÅL finns i kapitel Alternativ för Resmål, sid. 37. Navigation Användarmanual NAVIGON 72 Easy 72 Plus 72 Premium Ytterligare information finns i kapitel Resvägsförslag på sid. 38. Läs detta avsnitt. Anmärkning: Du behöver inte ange alla uppgifterna i adressen. Du kan starta navigationen tidigare genom att klicka på (Kör hit) som visas under inmatningsfältet för en redan angiven ort resp. redan angiven gata. Om du anger en stad, beräknar navigationssystemet en resväg till stadens geografiska centrum. Om du bara anger en stad och gata utan husnummer eller tvärgata, beräknar navigationssystemet bästa resväg till angiven gata Ange adress med röststyrning Ett bekvämt sätt att ange resmålets adress är att använda röststyrningsfunktionen. 1. Klicka på Röststyrning i NAVIGATION. Ett meddelandefönster med allmän information och tips om röststyrningens användning öppnas första gången du öppnar funktionen Röststyrning. Klicka på Visa detta meddelande nästa gång? så att detta fönster inte visas igen när röststyrningen öppnas igen. Klicka på Fortsätt. ORT öppnas. Landet där adressen kan anges, visas överst. Klicka på landet om resmålets adress ligger i ett annat land. Följ navigationssystemets anvisningar. Du får frågan om adressuppgifterna i ordningsföljden Stad > Gata > Husnummer. En signal och ikonen (Tala) signaliserar att navigationssystemet väntar på en röststyrning. 2. Följ navigationssystemets anvisningar. Kartan öppnas i Resvägsförslag när adressangivelsen är avslutad. Resmålet visas i kartan. Anmärkning: Funktionen Röststyrning är inte tillgänglig för varje språk. Röststyrning visas inte i de språk där funktionen inte är tillgänglig Navigation Användarmanual NAVIGON 72 Easy 72 Plus 72 Premium POI Intressanta platser s.k POI (Point Of Interest) är adresser, sorterade efter vissa kriterier. POIs är t.ex. flygplatser, färjehamnar, restauranger, hotell, bensinstationer, offentliga byggnader, läkare, sjukhus, inköpscentra osv. POIs kan visas med en symbol på kartan. Klicka på (Fler) > Navigationsinställningar > Kartvisning > Visade kategorier i NAVIGATION för att ställa in vilken kategori som skall visas på kartan. POI i närheten POIs i närheten är POIs som ligger inom en viss radie från din aktuella position. Du kan t.ex. lätt hitta nästa bensinstation, var du än befinner dig. Anmärkning: GPS-mottagningen måste kunna beräkna din aktuella position. (GPS redo) visar om GPS-mottagningen är tillräcklig. Om GPSmottagningen inte är tillräcklig, sker sökningen efter POIs i närheten av senaste kända position. Om den senaste positionen saknas, är inte funktionen POI i närheten tillgänglig. Ytterligare information finns i kapitel GPS-mottagarens initialisering på sid Klicka på Ange resmål > Sök POI > i närheten i NAVIGATION. KATEGORI öppnas. 2. Ange kategorin där den POI finns som du söker. Kategorier som inte innehåller resmål i närheten kan inte anges. Underkategori öppnas om det finns underkategorier för vald kategori. 3. Ange underkategorin där den POI finns som du söker. RESMÅL öppnas. Närmast liggande POI i angiven kategori visas, sorterat efter avstånd. 4. Om listan är lång: Klicka på (Stäng lista). Tangentbordet visas. Ange ett par bokstäver i resmålet. Klicka på (Öppna lista). Listan innehåller nu bara resmål som börjar med dessa bokstäver. 5. Klicka på resmålets namn. RESMÅL öppnas. Navigation Användarmanual NAVIGON 72 Easy 72 Plus 72 Premium 6. Klicka på Starta navigation för att navigera till angiven adress. - eller Klicka på (Parkera) för att starta navigationen till en parkeringsplats i närheten av resmålet och navigera dit. Resvägen beräknas. Kartan öppnas i Resvägsförslag efter resvägsberäkningen. Resmålet visas i kartan. Ytterligare information om tillgängliga alternativ i RESMÅL finns i kapitel Alternativ för Resmål, sid. 37. Ytterligare information finns i kapitel Resvägsförslag på sid. 38. Läs detta avsnitt. POI på annan ort POIs på annan ort kan vara mycket bekvämt när du befinner dig i en främmande stad. 1. Klicka på Ange resmål > Sök POI > på annan ort i NAVIGATION. ORT öppnas. 2. Ange resmålets namn eller postnummer. 3. Ange kategorin där den POI finns som du söker. Kategorier som inte innehåller resmål i angiven stad kan inte anges. Underkategori öppnas om det finns underkategorier för vald kategori. 4. Ange underkategorin där den POI finns som du söker. RESMÅL öppnas. Närmast liggande POI i angiven kategori visas, alfabetiskt sorterat. 5. Om listan är lång: Klicka på (Stäng lista). Tangentbordet visas. Ange ett par bokstäver i resmålet. Klicka på (Öppna lista). Listan innehåller nu bara resmål som börjar med dessa bokstäver eller som innehåller samma bokstäver. 6. Klicka på resmålets namn. RESMÅL öppnas. Ibland kan resmålet vara svårt att bestämma, t.ex. om det finns restauranger med samma namn i angiven stad Navigation Användarmanual NAVIGON 72 Easy 72 Plus 72 Premium I det fallen öppnas ett fönster där alla passande resmål visas med ytterligare information. Din manual NAVIGON 72 PLUS

28 Klicka på resmålet du vill navigera till. RESMÅL öppnas. 7. Klicka på Starta navigation för att navigera till angiven adress. - eller Klicka på (Parkera) för att starta navigationen till en parkeringsplats i närheten av resmålet och navigera dit. Resvägen beräknas. Kartan öppnas i Resvägsförslag efter resvägsberäkningen. Resmålet visas i kartan. Ytterligare information om tillgängliga alternativ i RESMÅL finns i kapitel Alternativ för Resmål, sid. 37. Ytterligare information finns i kapitel Resvägsförslag på sid. 38. Läs detta avsnitt. POI i hela landet POIs i hela landet är flygplatser, sevärdigheter och nationella minnesmärken, större hamnar osv. Du kan t.ex. hitta berömda sevärdigheter även om du inte vet i vilken ort de ligger. 1. Klicka på Ange resmål > Sök POI > i hela landet i NAVIGATION. KATEGORI öppnas. 2. Ange kategorin där den POI finns som du söker. Underkategori öppnas om det finns underkategorier för vald kategori. 3. Ange underkategorin där den POI finns som du söker. RESMÅL öppnas. Alla POIs i angiven kategori listas alfabetiskt. 4. Om listan är lång: Klicka på (Stäng lista). Tangentbordet visas. Ange ett par bokstäver i resmålet. Klicka på (Öppna lista). Listan innehåller nu bara resmål som börjar med dessa bokstäver eller som innehåller samma bokstäver. 5. Klicka på resmålets namn. RESMÅL öppnas. 6. Klicka på Starta navigation för att navigera till angiven adress. Navigation Användarmanual NAVIGON 72 Easy 72 Plus 72 Premium - eller Klicka på (Parkera) för att starta navigationen till en parkeringsplats i närheten av resmålet och navigera dit. Resvägen beräknas. Kartan öppnas i Resvägsförslag efter resvägsberäkningen. Resmålet visas i kartan. Ytterligare information om tillgängliga alternativ i RESMÅL finns i kapitel Alternativ för Resmål, sid. 37. Ytterligare information finns i kapitel Resvägsförslag på sid. 38. Läs detta avsnitt Resmålsinfo Navigationssystemets databank innehåller ytterligare information om många resmål. T.ex. finns telefonnumret till många restauranger sparade i databanken. Du kan t.ex. enkelt ringa upp och reservera bord. Du har angivit ett resmål. RESMÅL är öppet. Klicka på (Information). INFORMATION öppnas. Här finns all information över angivet resmål i navigationssystemets databank. Klicka på Stäng för att stänga INFORMATION igen. Klicka på Klicka på (Visa på karta) för att visa resmålet på kartan. (Spara) för att spara resmålet i FAVORITER. (endast NAVIGON 72 Premium): Du kan klicka på knappen (Ringa) och ringa upp direkt om din navigationsenhet är ansluten till en mobiltelefon och det valda resmålet har ett sparat telefonnummer Favoriter Du kan spara resmål som du använder ofta i FAVORITER. I listan FAVORITER du spara upp till 500 resmål. Ytterligare information finns i kapitel Spara resmål på sid Klicka på Ange resmål > Favoriter i NAVIGATION. 2. Klicka på resmålet du vill navigera till. RESMÅL öppnas Navigation Användarmanual NAVIGON 72 Easy 72 Plus 72 Premium 3. Klicka på Starta navigation för att navigera till angiven adress. - eller Klicka på (Parkera) för att starta navigationen till en parkeringsplats i närheten av resmålet och navigera dit. Resvägen beräknas. Kartan öppnas i Resvägsförslag efter resvägsberäkningen. Resmålet visas i kartan. Ytterligare information om tillgängliga alternativ i RESMÅL finns i kapitel Alternativ för Resmål, sid. 37. Ytterligare information finns i kapitel Resvägsförslag på sid. 38. Läs detta avsnitt. Anmärkning: Favoriter kan visas i kartan med små namngivna flaggor. Klicka på (Fler) > Navigationsinställningar > Kartvisning i NAVIGATION. Bestäm i Visa favoriter om detta skall visas på kartan, (Ja eller Nej) Senaste resmål Navigationssystemet sparar de senaste 12 resmålen till vilka du startat en navigation, i SENASTE RESMÅL. 1. Klicka på Ange resmål > Senaste resmål i NAVIGATION. 2. Klicka på resmålet du vill navigera till. RESMÅL öppnas. 3. Klicka på Starta navigation för att navigera till angiven adress. - eller Klicka på (Parkera) för att starta navigationen till en parkeringsplats i närheten av resmålet och navigera dit. Resvägen beräknas. Kartan öppnas i Resvägsförslag efter resvägsberäkningen. Resmålet visas i kartan. Ytterligare information om tillgängliga alternativ i RESMÅL finns i kapitel Alternativ för Resmål, sid. 37. Ytterligare information finns i kapitel Resvägsförslag på sid. 38. Läs detta avsnitt Från telefonbok Detta kapitel gäller endast om din navigationsenhet är en NAVIGON 72 Premium. Navigation Användarmanual NAVIGON 72 Easy 72 Plus 72 Premium Du kan ange adresser ur telefonboken för den Bluetooth-anslutna mobiltelefonen som navigationsmål. 1. Klicka på Ange resmål > Från telefonbok i NAVIGATION. 2. Välj den kontakt du vill ringa upp i telefonboken. 3. Klicka på adressen du vill navigera till. RESMÅL öppnas. 4. Klicka på Starta navigation för att navigera till angiven adress. - eller Klicka på (Parkera) för att starta navigationen till en parkeringsplats i närheten av resmålet och navigera dit. Resvägen beräknas. Kartan öppnas i Resvägsförslag efter resvägsberäkningen. Resmålet visas i kartan. Ytterligare information om tillgängliga alternativ i RESMÅL finns i kapitel Alternativ för Resmål, sid. 37. Ytterligare information finns i kapitel Resvägsförslag på sid. 38. Läs detta avsnitt Navigera hem Du kan spara en hemadress. Navigationen till denna hemadress kan startas när som helst med ett enda knappfält. Ytterligare information finns i kapitel Ange hemadress på sid. 42. Klicka på Hem i NAVIGATION. Om du inte angivit din adress, visas ett dialogfönster. Resvägen beräknas. Kartan öppnas i Resvägsförslag efter resvägsberäkningen. Resmålet visas i kartan. Din manual NAVIGON 72 PLUS

29 Powered by TCPDF ( Bestämma resmål på kartan Du kan bestämma resmålet direkt från kartan. Du kan även snabbt välja orter, gator och POI. 1. Klicka på öppen. 2. Klicka på (Visa karta) i knapplisten om kartan inte är (Sök resmål). Kartan öppnas i Sök resmål. 3. Klicka på den punkt du vill navigera till Navigation Användarmanual NAVIGON 72 Easy 72 Plus 72 Premium Anmärkning: Ytterligare information om karthantering finns i kapitel Karta i Sök resmål på sid. 60. Målet som du klickat på visas centrerat på kartan. 4. Klicka på Sätt mål. Målet visas på kartan med en nål ( ). Resmålets geografiska koordinater eller motsvarande adress visas i Destinationsinfo. 5. Klicka på Destinationsinfo. RESMÅL öppnas. 6. Klicka på Starta navigation för att navigera till angiven adress. - eller Klicka på (Parkera) för att starta navigationen till en parkeringsplats i närheten av resmålet och navigera dit. Resvägen beräknas. Kartan öppnas i Resvägsförslag efter beräkningen. Resmålet visas i kartan. Ytterligare information om tillgängliga alternativ i RESMÅL finns i kapitel Alternativ för Resmål, sid. 37. Ytterligare information finns i kapitel Resvägsförslag på sid. 38. Läs detta avsnitt Alternativ för Resmål Klicka på (Fler) i RESMÅL. ALTERNATIV öppnas. Knappar med olika funktioner visas. Landsinfo: Ett fönster de viktigaste trafikbestämmelser för landet där angiven målpunkt ligger (t.ex. hastighetsgränser, promillegränser osv. ). Etappmål: Ange vald punkt som etappmål. Navigationen utförs till detta angivna etappmål. Du kan sedan fortsätta att navigera till ditt ursprungliga resmål. Denna funktion är endast aktiv om du just befinner dig i en pågående navigation. Infoga i resväg: Klicka på knappen för att infoga vald punkt som startpunkt i resvägsplaneringen. Du får en fråga om du vill lägga till ytterligare resvägspunkter i kartan (Ja) eller (Nej). Om du bekräftar med Ja öppnas kartan i läge Sök resmål, om du bekräftar med Nej öppnas RESVÄGSPLANERING. Där är vald punkt angiven som startpunkt. Inom omkrets: KATEGORI öppnas. Här kan du starta sökningen efter POIs i närheten av vald målpunkt (se POI i närheten, sid. 31). Navigation Användarmanual NAVIGON 72 Easy 72 Plus 72 Premium Hemadress: Sparar vald punkt som din hemadress Resvägsförslag Kartan är öppen i Resvägsförslag. Resmålet markeras med en flagga. Ytterligare information finns i kapitel Karta i Resvägsförslag på sid. 51. Resvägsprofil Resvägen beräknas enligt en resvägsprofil. Aktuell resvägsprofil visas i (Resvägsprofil) i kartans övre högra kant. Resvägsprofilerna tar hänsyn till egenskaper och specialfall för olika typer av trafik. En resvägsprofil för cyklar innehåller t.ex. inga motorvägar när resvägen beräknas men däremot gator där andra fordon är förbjudna. Dessutom beräknas en resvägsprofil med cykel enligt andra ankomsttider, t.ex. med en motorcykel. Anmärkning: När du väljer resvägsprofilten för fotgängare, startar en speciellt framtagen profil för fotgängare (se Navigation i Fotgängare, sid. 57). Klicka på (Resvägsprofil) om du vill välja en annan resvägsprofil. Ytterligare information finns i kapitel Resvägsprofiler på sid. 62. MyRoutes Om funktionen MyRoutes är aktiverad, beräknar navigationssystemet upp till tre resvägar och visar dessa i olika färger (orange, grön, blå) samt ett nummer i kartan, beräkningen baseras på resvägsprofilen. Varje resväg har en egen ruta med samma nummer och symbol i samma färg. Navigationssystemet tar även hänsyn till ytterligare faktorer som t.ex. veckodag och tid, när ankomsttiden resp. körtiden beräknas men framför allt din bilkörning. Resvägen som motsvarar vald resvägsprofil markeras med MyRoute. Anmärkning: Även om funktionen MyRoutes är aktiverad, kan ibland endast en resväg eller ingen resväg beräknas till angivet resmål. I motsvarande knapp visas då Inga fler förslag Navigation Användarmanual NAVIGON 72 Easy 72 Plus 72 Premium Aktivera MyRoutes Du kan välja om flera resvägar kan väljas innan navigationen påbörjas. Klicka på (Fler) > Navigationsinställningar > Allmänt i NAVIGATION. Simulera navigation Du kan även simulera navigationen från din aktuella position till ett angivet resmål. Anmärkning: GSP-mottagningen måste vara tillräcklig för att kunna bestämma din aktuella position. Anmärkning: Ikonen visas istället för en GPS-symbol om en simulering pågår (se GPS, sid. 19). Du har angivit ett resmål. Resvägen har beräknats. Kartan är öppen i Resvägsförslag. 1. Klicka på (Fler) > Simulering. Om funktionen MyRoutes är aktiverad, uppmanas du att välja en resväg för simuleringen. 2. Klicka på knappen för resvägen för vilken du vill köra simuleringen. Ytterligare information om funktionen MyRoutes finns i kapitel MyRoutes på sid. 38. Avsluta simulering Simuleringen avslutas på samma sätt som en navigation. 1. Klicka i kartan för att öppna knapplisten. 2. Klicka på (Navigationsalternativ) eller (Navigation) i knapplisten. 3. Klicka på Stopp simulering. Navigation Användarmanual NAVIGON 72 Easy 72 Plus 72 Premium GPS-mottagning saknas Följande meddelande visas när GPS-signalen är för svag: GPS-signal saknas. alternativ finns: Vänta. på Avbryt. Resmålet visas i RESMÅL igen och är även sparad i listan SENASTE RESMÅL. Klicka på Demo. Resvägen beräknas med centrum i angiven ort som utgångspunkt. Resvägen simuleras. Avsluta demo 1. Klicka i kartan för att visa knapplisten. 2. Klicka på (Navigationsalternativ) eller (Navigation) i knapplisten. 3. Klicka på knappen Stopp simulering i övre vänster kant i displayen Organisera resmål TELEFONBOK Du kan spara varje resmål och resmålen i SENASTE RESMÅL och FRÅN i FAVORITER. Din manual NAVIGON 72 PLUS

Din manual NAVIGON 42 PREMIUM

Din manual NAVIGON 42 PREMIUM Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON 42 PREMIUM. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVIGON 42 PREMIUM instruktionsbok

Läs mer

NAVIGON 42 Easy NAVIGON 42 Plus NAVIGON 42 Premium

NAVIGON 42 Easy NAVIGON 42 Plus NAVIGON 42 Premium NAVIGON 42 Easy NAVIGON 42 Plus NAVIGON 42 Premium Användarmanual Svenska Augusti 2011 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat

Läs mer

Din manual NAVIGON 1310 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2362124

Din manual NAVIGON 1310 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2362124 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON 1310. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVIGON 1310 instruktionsbok (information,

Läs mer

NAVIGON 72 Easy NAVIGON 72 Plus NAVIGON 72 Plus Live NAVIGON 72 Premium

NAVIGON 72 Easy NAVIGON 72 Plus NAVIGON 72 Plus Live NAVIGON 72 Premium NAVIGON 72 Easy NAVIGON 72 Plus NAVIGON 72 Plus Live NAVIGON 72 Premium Användarmanual Svenska Oktober 2011 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd

Läs mer

Användarmanual. NAVIGON 12xx 22xx. Svenska

Användarmanual. NAVIGON 12xx 22xx. Svenska Användarmanual NAVIGON 12xx 22xx Svenska September 2008 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling. Detta gäller

Läs mer

Din manual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3952255

Din manual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3952255 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual NAVIGON 2110 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2332570

Din manual NAVIGON 2110 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2332570 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON 2110. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVIGON 2110 instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual NAVIGON 1400 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3952146

Din manual NAVIGON 1400 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3952146 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON 1400. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVIGON 1400 instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarmanual NAVIGON 7100 7110. Svenska

Användarmanual NAVIGON 7100 7110. Svenska Användarmanual NAVIGON 7100 7110 Svenska Februari 2008 Symbolen med den genomstrukna avfallstunnan på hjul innebär att produkten skall tillföras separat avfallshantering inom den europeiska unionen (EU).

Läs mer

Din manual NAVIGON 2500 EXPLORER http://sv.yourpdfguides.com/dref/3952092

Din manual NAVIGON 2500 EXPLORER http://sv.yourpdfguides.com/dref/3952092 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON 2500 EXPLORER. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVIGON 2500 EXPLORER instruktionsbok

Läs mer

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Användarmanual Svenska Juni 2010 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling. Detta

Läs mer

Användarmanual NAVIGON 7310. Svenska

Användarmanual NAVIGON 7310. Svenska Användarmanual NAVIGON 7310 Svenska Mars 2009 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling. Detta gäller inte bara

Läs mer

Användarmanual. NAVIGON Primo. Svenska

Användarmanual. NAVIGON Primo. Svenska Användarmanual NAVIGON Primo Svenska September 2009 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling. Detta gäller inte

Läs mer

Din manual NAVIGON 70 PLUS http://sv.yourpdfguides.com/dref/3952304

Din manual NAVIGON 70 PLUS http://sv.yourpdfguides.com/dref/3952304 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON 70 PLUS. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVIGON 70 PLUS instruktionsbok

Läs mer

Användarmanual. NAVIGON 25xx Explorer. Svenska

Användarmanual. NAVIGON 25xx Explorer. Svenska Användarmanual NAVIGON 25xx Explorer Svenska Februari 2010 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling. Detta gäller

Läs mer

Användarmanual. NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services. Svenska

Användarmanual. NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services. Svenska Användarmanual NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services Svenska December 2009 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling.

Läs mer

Användarmanual. NAVIGON 21xx max. Svenska

Användarmanual. NAVIGON 21xx max. Svenska Användarmanual NAVIGON 21xx max Svenska Juni 2008 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling. Detta gäller inte

Läs mer

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live Användarmanual Svenska Juni 2010 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid

Läs mer

Din manual NAVIGON MN7 PDA http://sv.yourpdfguides.com/dref/3952269

Din manual NAVIGON MN7 PDA http://sv.yourpdfguides.com/dref/3952269 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON MN7 PDA. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live

NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live Användarmanual Svenska Augusti 2010 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till

Läs mer

Användarmanual. SUNGOO Mobile Navigation 43.01. Svenska

Användarmanual. SUNGOO Mobile Navigation 43.01. Svenska Användarmanual SUNGOO Mobile Navigation 43.01 Svenska Oktober 2007 Symbolen med den genomstrukna avfallstunnan på hjul innebär att produkten skall tillföras separat avfallshantering inom den europeiska

Läs mer

Din manual NAVIGON 3100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2469938

Din manual NAVIGON 3100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2469938 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON 3100. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVIGON 3100 instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarmanual. NAVIGON 83xx. Svenska

Användarmanual. NAVIGON 83xx. Svenska Användarmanual NAVIGON 83xx Svenska Maj 2009 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling. Detta gäller inte bara

Läs mer

NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live

NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live Användarmanual Svenska Februari 2011 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling.

Läs mer

Användarmanual. NAVIGON 84xx NAVIGON Live Services. Svenska

Användarmanual. NAVIGON 84xx NAVIGON Live Services. Svenska Användarmanual NAVIGON 84xx NAVIGON Live Services Svenska December 2009 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling.

Läs mer

Användarmanual. NAVIGON 72xx. Svenska

Användarmanual. NAVIGON 72xx. Svenska Användarmanual NAVIGON 72xx Svenska Augusti 2008 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling. Detta gäller inte

Läs mer

Användarmanual. NAVIGON max. Svenska

Användarmanual. NAVIGON max. Svenska Användarmanual NAVIGON 2100 2110 max Svenska April 2008 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling. Detta gäller

Läs mer

Användarmanual. SUNGOO Mobile Navigation 35.01. Svenska

Användarmanual. SUNGOO Mobile Navigation 35.01. Svenska Användarmanual SUNGOO Mobile Navigation 35.01 Svenska Oktober 2007 Symbolen med den genomstrukna avfallstunnan på hjul innebär att produkten skall tillföras separat avfallshantering inom den europeiska

Läs mer

Din manual NAVIGON TV

Din manual NAVIGON TV Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON 84510 TV. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVIGON 84510 TV instruktionsbok

Läs mer

Användarmanual NAVIGON 2100 2110. Svenska

Användarmanual NAVIGON 2100 2110. Svenska Användarmanual NAVIGON 2100 2110 Svenska Augusti 2007 Symbolen med den genomstrukna avfallstunnan på hjul innebär att produkten skall tillföras separat avfallshantering inom den europeiska unionen (EU).

Läs mer

Användarmanual NAVIGON 3100 3110. Svenska

Användarmanual NAVIGON 3100 3110. Svenska Användarmanual NAVIGON 3100 3110 Svenska Utgåva: mars 2007 Tryckfakta NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna användarmanual eller

Läs mer

SEAT Portable System. Användarmanual. Svenska

SEAT Portable System. Användarmanual. Svenska SEAT Portable System Användarmanual Svenska Juni 2012 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling. Detta gäller

Läs mer

Din manual NAVIGON 8110

Din manual NAVIGON 8110 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON 8110. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVIGON 8110 instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarmanual. MobileNavigator 6 PDA

Användarmanual. MobileNavigator 6 PDA Användarmanual MobileNavigator 6 PDA Utgåva: mars 2007 Tryckfakta NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20a D-20251 Hamburg Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna användarmanual eller

Läs mer

Move&Fun. Användarmanual. Svenska

Move&Fun. Användarmanual. Svenska Move&Fun Användarmanual Svenska November 2012 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling. Detta gäller inte bara

Läs mer

Användarmanual MN7 PDA. Svenska

Användarmanual MN7 PDA. Svenska Användarmanual MN7 PDA Svenska November 2008 Tryckfakta NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20a D-20251 Hamburg Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna användarmanual eller någon del

Läs mer

Personal Navigation System

Personal Navigation System Personal Navigation System Användarmanual NV-U71T NV-U51 2006 Sony Corporation Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna användarmanual eller någon del av den får inte utan skriftligt

Läs mer

NAVIGON 8410 PREMIUM EDITION NAVIGON 8450 LIVE PREMIUM EDITION

NAVIGON 8410 PREMIUM EDITION NAVIGON 8450 LIVE PREMIUM EDITION NAVIGON 8410 PREMIUM EDITION NAVIGON 8450 LIVE PREMIUM EDITION Användarmanual Svenska Juni 2010 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras

Läs mer

Din manual PIONEER AVIC-S1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/539060

Din manual PIONEER AVIC-S1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/539060 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PIONEER AVIC-S1. Du hittar svar på alla dina frågor i PIONEER AVIC-S1 instruktionsbok

Läs mer

Din manual SONY NV-U70 http://sv.yourpdfguides.com/dref/672686

Din manual SONY NV-U70 http://sv.yourpdfguides.com/dref/672686 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY NV- U70. Du hittar svar på alla dina frågor i SONY NV-U70 instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1299248

Din manual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1299248 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVIGON MOBILENAVIGATOR

Läs mer

Användarmanual. Navigation

Användarmanual. Navigation Användarmanual Navigation Tryckfakta Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna användarmanual eller någon del av den får inte utan skriftligt tillstånd från Clarion reproduceras

Läs mer

Användarmanual. MobileNavigator 6

Användarmanual. MobileNavigator 6 Användarmanual MobileNavigator 6 Utgåva: Augusti 2006 Tryckfakta NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna användarmanual eller

Läs mer

Användarmanual. MobileNavigator 6

Användarmanual. MobileNavigator 6 Användarmanual MobileNavigator 6 Utgåva: Juni 2006 Tryckfakta NAVIGON AG Berliner Platz 11 D-97080 Würzburg Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna användarmanual eller någon del

Läs mer

Personal Navigation System

Personal Navigation System Personal Navigation System Användarmanual NV-U70 NV-U50T NV-U50 2005 Sony Corporation Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna bruksanvisningen eller någon del av den får inte utan

Läs mer

Användarmanual. MioMap 2.0

Användarmanual. MioMap 2.0 Användarmanual MioMap 2.0 Utgåva oktober 2005 Tryckfakta Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna bruksanvisningen eller någon del av den får inte utan skriftligt tillstånd från

Läs mer

Användarmanual. Digital TV-modul för NAVIGON 8410. Svenska

Användarmanual. Digital TV-modul för NAVIGON 8410. Svenska Användarmanual Digital TV-modul för NAVIGON 8410 Svenska Augusti 2009 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling.

Läs mer

Användarmanual. MioMap 2.0

Användarmanual. MioMap 2.0 Användarmanual MioMap 2.0 Utgåva augusti 2005 Tryckfakta Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna bruksanvisningen eller någon del av den får inte utan skriftligt tillstånd från

Läs mer

Din manual TOMTOM GO 910 http://sv.yourpdfguides.com/dref/528213

Din manual TOMTOM GO 910 http://sv.yourpdfguides.com/dref/528213 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TOMTOM GO 910. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual TOMTOM GO 510 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2355556

Din manual TOMTOM GO 510 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2355556 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TOMTOM GO 510. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 1.11.3

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 1.11.3 Telenor Navigation Användarhandbok Telenor Navigation version 1.11.3 Innehåll HUVUDMENY 3 SÖK ADRESS 3 SÖK PERSON, SÖK FÖRETAG 3 SÖK I NÄRHETEN 3 FAVORITER 3 KARTA 3 TJÄNSTER 4 DESTINATIONSINFORMATION

Läs mer

Användarhandbok Navigationsprogramvaran

Användarhandbok Navigationsprogramvaran Användarhandbok Navigationsprogramvaran - 2 - Innehållsförteckning 1 Idrifttagande... 4 1.1 Viktiga informationer... 5 1.2 Alternativ installering av navigationssystemet från ett minneskort... 5 1.3 Ytterligares

Läs mer

LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE

LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE Oderup 9267, 24297 Hörby, 0415-40025, info@datalogisk.se Montering mojomini Allmänt Denna instruktion beskriver kortfattat installation av mojomini. Smart AG antennen Smart

Läs mer

1. Använda denna bruksanvisning

1. Använda denna bruksanvisning 1. Använda denna bruksanvisning Sektionsrubrik Ett nummer och en rubrik finns för varje sektion. Avsnittsrubrik Varje avsnitt har en rubrik. Åtgärdsnamn Varje åtgärd har ett namn. Specifikt åtgärdsnamn

Läs mer

Din manual MIO 269

Din manual MIO 269 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för MIO 269. Du hittar svar på alla dina frågor i MIO 269 instruktionsbok (information,

Läs mer

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Den här bilagan är avsedd att ge en kortfattad överblick över de vanligaste funktionerna i Sensus Infotainment och hjälpa dig att

Läs mer

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL SWEDISH Komma igång När du använder navigationsprogramvaran första gången kommer en startinställningsprocess att startas automatiskt. Gör så här: Välj programspråk.

Läs mer

Din manual MIO A201

Din manual MIO A201 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för MIO A201. Du hittar svar på alla dina frågor i MIO A201 instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6

Din manual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

Manual NAVIGON 3100 3110

Manual NAVIGON 3100 3110 Manual NAVIGON 3100 3110 Varumärken Alla märken- och produktbeteckningar är varumärken eller registerade varumärken tillhörande respektive företag. Anmärkn Vi förbehåller oss ändringar i manualens innehåll.

Läs mer

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 2.0

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 2.0 Telenor Navigation Användarhandbok Telenor Navigation version 2.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 3 2. GRUNDLÄGGANDE STRUKTUR OCH FUNKTIONALITET 4 2.1 GRUNDLÄGGANDE STRUKTUR 4 2.2 GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONALITET

Läs mer

nüvi 1690 snabbstartshandbok

nüvi 1690 snabbstartshandbok nüvi 1690 snabbstartshandbok 0110229 Titta närmare på nüvienheten I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen finns viktig information om säker hantering av produkten

Läs mer

Användarmanual. NAVIGON Live Services. Svenska

Användarmanual. NAVIGON Live Services. Svenska Användarmanual NAVIGON Live Services Svenska Oktober 2009 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling. Detta gäller

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Din manual BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3312214

Din manual BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3312214 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08. Du hittar svar på alla dina frågor i BLAUPUNKT NAVIRECHNER

Läs mer

A B. A Laddningslampa B På/av-knapp C Återställningsknapp D Högtalare E USB-anslutning F RDS-TMC-kontakt. b Billaddare.

A B. A Laddningslampa B På/av-knapp C Återställningsknapp D Högtalare E USB-anslutning F RDS-TMC-kontakt. b Billaddare. TomTom ONE 1. Förpackningens innehåll Förpackningens innehåll a Din TomTom ONE A B D E F C A Laddningslampa B På/av-knapp C Återställningsknapp D Högtalare E USB-anslutning F RDS-TMC-kontakt b Billaddare

Läs mer

Din manual CLARION MAP560

Din manual CLARION MAP560 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CLARION MAP560. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual NAVMAN B10 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1220701

Din manual NAVMAN B10 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1220701 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVMAN B10. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVMAN B10 instruktionsbok (information,

Läs mer

zūmo 590 Snabbstartshandbok

zūmo 590 Snabbstartshandbok zūmo 590 Snabbstartshandbok Mars 2014 190-01706-59_0A Tryckt i Taiwan Komma igång VARNING I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer i produktförpackningen, finns viktig information

Läs mer

Användarmanual för mycaddie version 2.0

Användarmanual för mycaddie version 2.0 Användarmanual för mycaddie version 2.0 Sida 2 Innehåll Installera och starta mycaddie... 3 Välja positioneringsmetod... 3 Inbyggd GPS (Gäller ej Windows Mobile)... 3 Trådlös GPS (Via bluetooth)... 3 Windows

Läs mer

Din manual TOMTOM GO 930T http://sv.yourpdfguides.com/dref/2366952

Din manual TOMTOM GO 930T http://sv.yourpdfguides.com/dref/2366952 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TOMTOM GO 930T. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Leica mojo3d start första gången

Leica mojo3d start första gången Leica mojo3d start första gången Generellt Denna instruktion visar hur du kommer igång med Leica mojo3d första gången. För mer detaljerade instruktioner se Leica mojo3d användarmanual. Beroende på version

Läs mer

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.12

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.12 TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK Telia Navigator version 1.12 Innehåll HUVUDMENY 3 SÖK ADRESS 3 SÖK PERSON, SÖK FÖRETAG 3 SÖK I NÄRHETEN 3 FAVORITER 3 KARTA 3 TJÄNSTER 5 DESTINATIONSINFORMATION 6 NAVIGATION

Läs mer

Rider 60. Stopp ( /BACK/ / ) LAP PAGE. Rider 60 levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten.

Rider 60. Stopp ( /BACK/ / ) LAP PAGE. Rider 60 levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten. Snabbstartguide Rider Rider levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Ström/Bakåt/Paus/ Stopp ( /BACK/ / ) 2 Håll intryckt

Läs mer

nüvi 2300-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

nüvi 2300-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 nüvi 2300-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Komma igång VARNING Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen

Läs mer

TomTom navigation module

TomTom navigation module TomTom navigation module 1. Förpackningens innehåll Förpackningen s håll inne- TomTom navigation module Bildocka USB-kabel MyTomTom-broschyr 2 2. Viktig information Viktig information Bildocka Tryck in

Läs mer

Din manual NAVMAN F37M http://sv.yourpdfguides.com/dref/3214388

Din manual NAVMAN F37M http://sv.yourpdfguides.com/dref/3214388 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVMAN F37M. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVMAN F37M instruktionsbok (information,

Läs mer

nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 Komma igång VARNING Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen

Läs mer

Användarhandbok HERE Drive

Användarhandbok HERE Drive Användarhandbok HERE Drive Utgåva 1.0 SV HERE Drive HERE Drive vägleder dig till ditt mål med röststyrd vägbeskrivning som tar dig genom varje sväng. Du kan: Hitta rätt väg i ditt land eller region med

Läs mer

nüvi 3700-serien för Volvo -bilar snabbstartshandbok Juli Rev. A Tryckt i Taiwan för användning med dessa nüvi-modeller: 3760, 3790

nüvi 3700-serien för Volvo -bilar snabbstartshandbok Juli Rev. A Tryckt i Taiwan för användning med dessa nüvi-modeller: 3760, 3790 nüvi 3700-serien för Volvo -bilar snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 3760, 3790 Juli 2010 190-01265-59 Rev. A Tryckt i Taiwan Komma igång VARNING Läs guiden Viktig säkerhets- och

Läs mer

Webbplatsen för ME Control

Webbplatsen för ME Control Webbplatsen för Fullständig och uppdaterad användardokumentation, en del användbara verktyg, till exempel ett verktyg för att generera användarscenarion till, hittar du på: www.mecontrol.eu 1. Så här fungerar

Läs mer

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 2.0

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 2.0 TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK Telia Navigator version 2.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 3 2. GRUNDLÄGGANDE STRUKTUR OCH FUNKTIONALITET 4 2.1 GRUNDLÄGGANDE STRUKTUR 4 2.2 GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONALITET

Läs mer

Din manual DORO AUDIOLINE CLD50 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2336745

Din manual DORO AUDIOLINE CLD50 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2336745 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för DORO AUDIOLINE CLD50. Du hittar svar på alla dina frågor i DORO AUDIOLINE CLD50 instruktionsbok

Läs mer

1. Ställa in ett resmål och söka efter en resväg

1. Ställa in ett resmål och söka efter en resväg 1. Ställa in ett resmål och söka efter en resväg Inställning av sökvillkor för resväg och resmål eller tillägg av nya resvägar måste slutföras för att en resvägssökning för vägledning till ett särskilt

Läs mer

Bruksanvisning. Knapp- och displayguide. km/ yd

Bruksanvisning. Knapp- och displayguide. km/ yd Bruksanvisning Mark / lås position, bakgrundsbelysning Knapp- och displayguide Riktning till markerad plats eller Norr-indikator (i kompassläge) På-Av / val lägesikon Satellit låst Lägesikoner Favoritplats,

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter.

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Användarmanual 88 SEA för iphone OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Välkommen! Grattis och välkommen till världen kring 88 SEA. 88 SEA är en komplett sjökortsnavigator

Läs mer

Din manual NOKIA N81 8GB http://sv.yourpdfguides.com/dref/826668

Din manual NOKIA N81 8GB http://sv.yourpdfguides.com/dref/826668 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA N81 8GB. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-810. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.11.1

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.11.1 TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK Telia Navigator version 1.11.1 Innehåll HUVUDMENY 3 SÖK ADRESS 3 SÖK PERSON, SÖK FÖRETAG 3 SÖK I NÄRHETEN 3 FAVORITER 3 KARTA 3 TJÄNSTER 4 DESTINATIONSINFORMATION 5 NAVIGATION

Läs mer

HP UC-högtalartelefon. Användarhandbok

HP UC-högtalartelefon. Användarhandbok HP UC-högtalartelefon Användarhandbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och används av Hewlett-Packard Company under licens. Windows

Läs mer

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Uppdateringsinstruktioner för navigeringsmodeller: AVIC-F40BT, AVIC-F940BT, AVIC-F840BT och AVIC-F8430BT som har uppgraderats

Läs mer

Din manual ARCHOS 604 WIFI http://sv.yourpdfguides.com/dref/1227011

Din manual ARCHOS 604 WIFI http://sv.yourpdfguides.com/dref/1227011 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ARCHOS 604 WIFI. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual MIO 268

Din manual MIO 268 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för MIO 268. Du hittar svar på alla dina frågor i MIO 268 instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual HP G6031EM

Din manual HP G6031EM Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP G6031EM. Du hittar svar på alla dina frågor i HP G6031EM instruktionsbok (information,

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

nüvi 2509/2609 serien Användarhandbok Augusti 2015 Tryckt i Taiwan 190-01707-39_0C

nüvi 2509/2609 serien Användarhandbok Augusti 2015 Tryckt i Taiwan 190-01707-39_0C nüvi 2509/2609 serien Användarhandbok Augusti 2015 Tryckt i Taiwan 190-01707-39_0C Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt

Läs mer

nüvi 2709 serien Användarhandbok

nüvi 2709 serien Användarhandbok nüvi 2709 serien Användarhandbok September 2014 Tryckt i Taiwan 190-01783-39_0A Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt

Läs mer

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Symboler Notera Viktig information eller råd om handhavande. För enklare och säkrare användning. Tips Sparar tid och

Läs mer