tilastotiedotus statistisk rapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "tilastotiedotus statistisk rapport"

Transkript

1 View metadata, citatin and similar papers at cre.ac.uk tilasttiedtus statistisk rapprt Tilastkeskus Statistikcentralen Central Statistical Office f Finland Tiedustelut - Förfrägningar Päiväys - Datum Maija-Leena Karjalainen (90) prvided by Natinal Library f Finland Tilastarkist DSpace Services Stathtikar'ávet SSN Sarja ja nr - Serie ch nr L 1982: brught t yu by LKENNE SAM FÄRDSEL RE MAJOTUSLKKEDEN KAPASTEETN K ÄYTTÖ 1982, syyskuu HÄRBÄRGERNGSSTÄLLENAS BELÄG GNNG 1982, September UTLZA TO N O F ACM M O D A TON CA PA CTY 1982, September Julkaistaessa tässä tiedtteessa annettuja tietja pyydetään lähteenä m ainitsem aan Tilastkeskus. JAKAJA: Valtin painatuskeskus, PL Helsinki 10 Puhelin /tilaukset Käteism yynti, Annankatu E 12/756/ads Var gd ange Statistikcentralen sm källa vid ätergivande uppgifter ur denna rapprt. DSTRBUTOR: Statens tryckericentral, PB Helsingfrs 10 Telefn /beställningar Kntantförsäljning, Annegatan 44. W hen quting data frm this reprt the Central S tatistical Office f Finland shuld be given as surce. DSTRBUTON: Gvernm ent Printing Centre, P.O.B. 516, S F -1 HELSNK 10, Finland Phne Cash sale: Annankatu 44.

2 - 1 - Majitusliikkeiden kapasiteetin käyttö syyskuussa 1982 Härbärgeringsställenas beläggning i September 1982 Majitustilast käsittää htellit, mtellit, matkustajakdit ja mttrimajat. Tilaststa puuttuvat mm. useimmat lmakylät, retkeilymajat ja leirintäalueet. Tammikuun tietjen yhteydessä n selstettu tarkemmin majitustilasta ja sen laskentaperusteita (L 1982:9). Kun verrataan taulukn 1 lukuja lääneittäin ja kuukausittain, n tetta humin peittävyysprsenttien vaihtelut. Majitusliikkeissä syyskuussa 1982 tapahtuneista yöpymisistä li ulkmaalaisten yöpymisiä 25 % (v %). Yöpymisten kknaismäärästä li htellien ja mtellien suus 88 % (v %), kun taas ulkmaalaisten yöpymisistä tuli htellien ja mtellien salle 94 % (v %). Majitusliikkeissä tapahtuneiden yöpymisten kknaismäärä li syyskuussa 1982 saman suuruinen kuin syyskuussa 1981 vastaan ulkmaalaisten yöpymisten määrän llessa 9 % pienempi kuin syyskuussa Kapasiteetin käyttöaste li kk maan salta 62 % (v ). Härbärgeringsstatistiken mfattar hteil, mtell, resandehem ch. Statistiken ingir inte bl.a. de flesta semesterbyar, vandrarhem ch campingmräden. anslutning tili uppgifterna för januari har närmare redgjrts för härbärgeringsstatistiken ch dess beräkningsgrunder (L 1982:9). Vid en jämförelse talen i tabell 1 länsvis ch mänadsvis bör variatinerna i täckningsprcenten beaktas. Pä härbärgeringsställena svarade utlänningar i September 1982 för 25 % (27 % är 1981) övernattningarna. Av det ttala antalet övernattningar skedde mkring 88% (89 % är 1981) pä htell ch mtell, medan utlänningars övernattningar tili 94 % skedde pä htell ch mtell (95 % är 1981). Det ttala antalet övernattningar pä härbärgeringsställena var i September 1982 lika stört sm September 1981, medan mtsvarande andel utlänningars övernattningar var 9% mindre än September Beläggningsgraden var i heia landet 62 % (66 är 1981). Utilizatin f accmmdatin in September 1982 The accm m datin statistics cver all types f accm m datin which require a trade licence as prescribed in the A c t f the h tel and catering trade (5 0 2 /6 9 ). These include htels, mtels, barding huses and m t r inns. The statistics exclude f r instance m st hliday villages, y u th dss-huses and camping sites. n cnnectin with the data f r January a m re detailed accunt is given f the accm m d a tin statistics and the principles f calculatin ( L 1982:9). When cm paring the figures in table 1 b y prvin ce and m nth, the variatins in the percentages f cverage shuld be taken int accunt. The p rp rtin f nights spent in a ccm m d a tin b y freigners was 25 % in S ep tem ber 1982 (2 7 % in 1981). The share f nights spent at htels and m tels was 88 % (8 9 % in 19 81), whereas the share f nights spent b y freigners at htels and m tels was 94 % (9 5 % in 1981). The ttal nu m ber f nights spent in accm m d a tin was nearly the same in S ep tem ber 1982 as in S ep tem b er 1981, whereas the crrespnding p rp rtin f nights spent b y freigners in accm m datin was 9 % smaller than in S ep tem ber The rate f utilizatin was 62 % f r the w hle cuntry (6 6 in 1981).

3 - 2 - Peittävyysprsentit ja majituskapasiteetti syyskuussa 1982 Täckningsprcenterna ch härbärgeringskapaciteten i September 1982 The percentages f cverage and the accmmdatin in September 1982 Peittävyysprsentit Täckningsprcenterna The percentages f cverage Htellit Htell Htels Mtellit Mtell Mtels Matkustajakdit ja mttrimajat Barding husesl Majituskapasiteetti 2 Härbärgeringskapacitet 2. A ccmmdatin 2 Majitusliikkeitä härbärgeringsställen f units Huneita rum f rms Uudenmaan - N y la n d s Helsinki Helsingfrs Turun ja Prin Äb ch Bjömebrgs Ahvenanmaa A la n d... S Hämeen - Tastehus Kymen Kym m ene A Mikkelin S:t Michels ' Phjis-Karjalan Nrra Karelens Kupin - Kupi Keski-Sumen Mellersta Finlands Vaasan V a s a Oulun - Uleäbrgs Lapin Lapplands Kk maa Hela riket Whle cuntry Lwer class htels. 2 Luvuista n vähennetty suljettuina lleet majitusliikkeet ja huneet. 2 minus de härbärgeringsställen ch rum sm värit stängda. 2 The accmmdatin establishments and rms clsed he been deducted frm the figure.

4 - - '«> G. t i p 5, C e s R jj r - c i i n in ^ i n \ i n 9 i O r - es c en r - ' t v T t 1-H in i- i e s Ties es i-h Ov *-H Ti- ts H OO T f < T}-»O e s T t e s r - Ti* i i T t OONOvOOrtOt'-H'sO^'trt^ es v i iin H r^ r^ ^ M t^ i r-roi^-hoinrsi-hees C O ^ 0 0 ( S H N H f O *"H H O 'H (N r-rt c \ fs -icr'rfo \ O V C S O O v O T t c O C - i i C- CN Ov in O O i e S O v r S V O C S C O v O C S i CS inolcs^hesi-h c e - r - vn» O e - OV r t e» r -» «c c» rs i i O 1 1» i-i es es es r - es es Ov 1 r - «H r - r - r - OO c r - r-~ r~~ h- Ov O es i i i-i es es es c»o O ç A, m ù û 1 <9«e 5 Ov H O lo v C^ T t e s T f T f»n e s n i r t 'O ^ O 'O 't 'n r t j [ es ri ir-r-es < T f H H H <S es es es O es OO OV es es c es 1 l es 1-H lo vo e - «e ö s i s O P l a W rt > > r - O Ov - h r - T f e s c T f c - a v es c,-h» e s e s O V T t C O i n O O O v O O e S r S f ^ t t ^ H i n H M i es O- 1-H i-h HOvinOveSrS i ( es in h m i-h c es e - c t' c rs H r - *H t' i-h - h es es T-H T t r r rs i-i es es r - O c rs i H es es r i H rs r - a» _ w tfl, gjs g s S2-S.S Tl- c»o es r - e - Tj- Ov vo e s r t t n x O N i n r t ^ ^ H H H r t i in ^ h ^ r - es r t H H i- t e- c es u i-hov 1 rs es i-h O O vo rs O c c.2.2.'a s s O c Ov i-i es O es v t M n ^ e s O H f S r t h r '^ e s ^ û H H C w t m i-h 1-H 1 'rt- es «es Ov c es es i-h[ r- es > r- e rt rt O rt O -H HH t- es r t n CMN H fn es tj- es c- v> e- V ) i-hoo O rs Ov c r- r- r- r «H t Taulukk 1. Yöpymisien lukumäärät majitusliikkeissä syyskuussa 1982 Tabell 1. övernattningar pä härbärgeringsställena i September 1982 Table 1. f nights f the accmmdatin establishments in September 1982 VJ S s C :rt -1 :rt :«-) S m S e e c äd«s S > m S,M H J5 i, e 5 S g - < c e < ^ bc ^.S.s..R V t/55 ï k d S! c a\ r» Ties - i-h e s T t T t r- e s c c c 1*rt- t 1i-< «c es T t e s vo r- e s e s e s e s a v es O T t es»o e s t~~- e s es 0 0 vo c es i-h e s O r- es r- 1es e s»-n T t 1-H es i-h T t O e s es vo r- in c i^ 0 0 i-h 0 0 es c e s 0 0 T t T t T t T t 0 0 t 1-H» e s i-h 0 0 es 4,_H rs i-h e - i- i i-h r~- es O vt) O i-h O c VT) c»-h t - i-h r - c i-h m> C-~ Ov i/i es v v OV i-h i-h es es es i-h i-h»-n r» T t O O T t v» i-h T t es 1 t i-h i H i-h r - es T t i H i-h i-h» TH rs r --H * t 1-H T t i-h r s 1 H» H i-h e- O»-H 1^ 1 i-h i 2 c t' 1T 1 es es -h -H vo t H i-h es es O rs rs r^r- c i-h r - O a v Ov r - rs ^H vo»n 1-H ^H r -»n T t es r s i-h r s V vn vn T t i-h ih «H O e s c»n i-h es r rt T t vo >tv e s 5 'O «O 1 «8*0 -x g e O 2 r t v, S e R E «fl 0) <X O.S fu e E V K S ^ -v R :ss ti 7 S s ««l i?. t? Ä 1^ a ' & 1 1. 'g m» ; i z i.-h C8, J2 rt ^ tr c O f, tf 2 H. Oi lu inrtohinfshesohes O inh inrt^* rt"»n rs Tf es O CSC-C-CSO HkOv )CSOOv T fin rtrt vfo O O ^ -vtrto O N ^ ^ ( S - ^ i n i n v r - r s - H es 'O N in H i-h i-h TfvOOr-Tj-Tj-cTf-Ti-r- cin in in r^ t^ h -fs in in -t-to rfin O irtt^ r'o O rth in n h VT) s rh i-h C R È -S? -R Ö g» a > 1 R H fi «a e s T S7 C 5 R -rt.o»h 4) ^ 5«S»i a s a! TJ O TJ a ' a -*-» (U i *- 1 ei K 2 «J2 «k, -a e i a O - rt c ä! k, c c O Cfl S S -ti S ^» -SO *8.g O a ^,» s, c SP Ä 5 ' 1 S 1 s fe J* rt *2 rt M br H, % ^ fc i â â l s < ) cd:etf S 'Ü> X ti p. n *h 8* ' : m a s ÎB J OnÎJj H TJ Grt 2 >» H vn es e» m rs -H es On OO ^H»n c - vn 1-H 1-H «n c»h rs t' r - Ht,-H c»-n rs vn»n es i-h t^- e - c»n O 1-H e - r - Ov vn vo es <-H i-h i-h i-h i-i r - Ov r - T t vo * H i-h C' es O Ov r en OO 1-H Ov rs rs i-h i-h es O Ov c - rs Ov c 1-H i-h 1-H i-h es in rs ^H in r - t ' j g JS g q * P S 5 2 g 1 ^ R O E O. a> Ti -S 2. sn O > Cl, E*J -O s < V r ' O "m c O *. 1 g ^ VU c S i O t» H:rt w OJ en ÖT) C > 41 t,:«ü ö < J, s rt ^ 1 rt ci Rl! s T * ^ -' >< rt > K î g ô - rt g M C 11 < S es e2! c rt :S :S 0> 4) 4)» -W 4-> Æ >- >* + + +

5 - 4 - Taulukk 2. Tabeli 2. Table 2. Majitusliikkeiden kapasiteetin käyttöastel lääneittäin syyskuussa 1982 Härbärgeringsställenas beläggningl länsvisi September 1982 Utilizatin1 f at the accmmdatin establishments by prvince in September 1982 Käyttö % Beläggning % Utilizatin % Htellit ja mtellit Htell ch mtell Htels and mtels Matkustajakdit ja mttrimajat Barding huses2 Uudenmaan N y la n d s... kaupungit städer - urban cmmunes... Helsinki - Helsingfrs... Esp Esb... Turun ja Prin - Äb ch Bjöm ebrgs... kaupungit städer - urban cmmunes... Turku - Ä b... Pri Björnebrg... Ahvenanmaa - Ä la n d... Maarianhamina - Mariehamn... Hämeen - Tastehus... kaupungit - städer urban cmmunes... Hämeenlinna - Tastehus... Lahti - L a h tis... Tampere Tammerfrs... Kymen Kymmene... kaupungit - städer - urban cmmunes... K t k a... Lappeenranta Villmanstrand... K u la... Mikkelin Sd Michels... kaupungit - städer - urban cmmunes... Mikkeli - S:t M ichel... Snlinna - N y s l t t... Phjis-Kaijalan - Nrra Karelens... kaupungit - städer urban cmmunes... Jensuu... L iek sa... Kupin - Kupi... kaupungit - städer urban cmmunes... Kupi... Keski-Sumen - Mellersta Finlands... kaupungit - städer - urban cmmunes... Jyväskylä '* ne en en

6 - 5 - Taulukk 2. Tabell 2. Table 2. Jatkuu Frtsättning Cntinued Käyttö % Beläggning % Utilizatin % Htellit ja mtellit Htell ch mtell Htels and mtels Matkustajakdit ja mttrimajat Barding huses2 Vaasan - V a s a kaupungit - städer - urban cmmunes Vaasa - V asa Seinäjki Kkkla - Karleby Oulun - Uleäbrgs kaupungit städer - urban cmmunes Oulu - Uleäbrg Kajaani - Kajana Lapin Lapplands kaupungit - städer - urban cmmunes Rvaniemi Kk maa - Hela landet - Whle cuntry kaupungit - städer - urban cmmunes Käytössä lleet huneet prsentteina kaikista huneista Belagda rum i prcent alla rum Percentage f utilized rms. 2 Lwer class htels.

7 - 5 - Taulukk 2. Tabell 2. Table 2. Jatkuu Frtsättning Cntinued Käyttö % - Beläggning % - Utilizatin % Htellit ja mtellit Htell ch mtell Htels and mtels Matkustajakdit ja mttrimajat Barding huses2 Vaasan - V a s a kaupungit - städer - urban cmmunes Vaasa V asa Seinäjki Kkkla - Kaxleby Oulun Uleäbrgs kaupungit - städer - urban cmmunes Oulu - Uleäbrg Kajaani - Kajana Lapin - Lapplands kaupungit - städer r- urban cmmunes Rvaniemi Kk maa Hela landet - Whle cuntry kaupungit - städer - urban cmmunes Käytössä lleet huneet prsentteina kaikista huneista Belagda rum i prcent alla rum Percentage f utilized rms. 2 Lwer class htels.

Beslut om frigränser för radioaktiva ämnen

Beslut om frigränser för radioaktiva ämnen Beslut Beslut om frigränser för radioaktiva ämnen Strålsäkerhetscentralen har enligt 17 1 mom. 4 punkten i strålskyddslagen (592/1991) beslutat att användning av radioaktiva ämnen och apparater innehållande

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 54 - IBU 54 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

ICH Q3d Elemental Impurities

ICH Q3d Elemental Impurities ICH Q3d Elemental Impurities Douglas Baxter, Lina Helin, Lars-Gunnar Omberg, Karin Ylinenjärvi, Kristina Svedenbjörk, Heidi Bernas, Ilia Rodushkin Right Solutions Right Partner www.alsglobal.com 1 Right

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

Inkvarteringsstatistik 2014

Inkvarteringsstatistik 2014 Transport och turism 2015 Inkvarteringsstatistik 2014 Efterfrågan på inkvarteringstjänster minskade med 2,3 procent år 2014 Det sista tertialet 2013 visade redan tecken på att efterfrågan på inkvarteringstjänster

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Inkvarteringsstatistik 2018

Inkvarteringsstatistik 2018 Transport och turism 2019 Inkvarteringsstatistik 2018 Efterfrågan på inkvarteringstjänster ökade med procent år 2018 År 2018 bokfördes över 22 miljoner övernattningsdygn i na i Finland Av övernattningsdygnen

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande filmer ur serien Area 1 Kemins grunder:. Kemiska reaktioner. Fast, flytande och gas. Kemispråket Uppgifterna är av olika svårighetsgrad

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:10) om införsel och utförsel samt rapportering av radioaktiva ämnen

Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:10) om införsel och utförsel samt rapportering av radioaktiva ämnen Import och exportföreskrifter/radioaktiva ämnen m.m. 1 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:10) om införsel och utförsel samt rapportering av radioaktiva ämnen Strålsäkerhetsmyndigheten

Läs mer

Inkvarteringsstatistik 2017

Inkvarteringsstatistik 2017 Transport och turism 2018 Inkvarteringsstatistik 2017 Efterfrågan på inkvarteringstjänster ökade rekordartat år 2017 År 2017 bokfördes rekordmånga övernattningsdygn, nästan 22 miljoner, i na i Finland

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande filmer ur serien Area 1 Kemins grunder: 8. Livets atom Uppgifterna är av olika svårighetsgrad A-C, och du måste använda dig av

Läs mer

Inkvarteringsstatistik 2012

Inkvarteringsstatistik 2012 Transport och turism 2013 Inkvarteringsstatistik 2012 Den utländska efterfrågan på inkvarteringstjänster ökade med 5 procent år 2012 År 2012 ökade efterfrågan på inkvarteringstjänster med 2 procent från

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i strålskyddsförordningen (1988:293); SFS 2000:809 Utkom från trycket den 7 november 2000 utfärdad den 19 oktober 2000. Regeringen föreskriver 1 i fråga

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2011 Inkvarteringsstatistik 2011, juni Övernattningar turister ökade med 9 procent i juni I inkvarteringsanläggningarna i Finland bokfördes 516 000 övernattningsdygn turister, vilket

Läs mer

Inkvarteringsstatistik 2013

Inkvarteringsstatistik 2013 Transport och turism 2014 Inkvarteringsstatistik 2013 Den utländska efterfrågan på inkvarteringstjänster ökade med en procent år 2013 År 2012 var antalet övernattningsdygn rekordhögt, dvs fler än 20 miljoner,

Läs mer

9LVV NQLQJDYJlVWQlWWHUMlPI UWPHGI UHJnHQGHnU

9LVV NQLQJDYJlVWQlWWHUMlPI UWPHGI UHJnHQGHnU NV 41 SM 0202,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN 'H HPEHUSUHOLPLQlUDVLIIURU Accommodation statistics December 2001, provisional data,nruwdgudj 9LVV NQLQJDYJlVWQlWWHUMlPI UWPHGI UHJnHQGHnU I december 2001 fanns i Sverige

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2012 Inkvarteringsstatistik 2012, juli Finländska turisters övernattningar minskade med 4 procent i juli 2012 I juli 2012 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland nästan 2,3

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2011 Inkvarteringsstatistik 2011, januari Utländska turisters övernattningar ökade med procent i januari I januari 2011 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 535 000 dygn

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2012 Inkvarteringsstatistik 2012, januari Utländska turisters övernattningar ökade med 13 procent i januari 2012 I januari 2012 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 60 000

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2011 Inkvarteringsstatistik 2011, februari Finländska turisters övernattningar ökade med en procent i februari Korrigerad 1842011 De korrigerade punkterna är markerade med rött I februari

Läs mer

Arvika 2019_243 Stömne Bertil Persson Betongteknik AB DECIBEL - Huvudresultat Beräkning: VKV SWE99TM VKV typ Ljuddata

Arvika 2019_243 Stömne Bertil Persson Betongteknik AB DECIBEL - Huvudresultat Beräkning: VKV SWE99TM VKV typ Ljuddata SVENSKA BESTÄMMELSER FÖR EXTERNT BULLER FRÅN LANDBASERADE VINDKRAFTVERK 2019-03-02 07:25 / 1 Beräkningen är baserad på den av Statens Naturvårdsverk rekommenderad metod "Ljud från landbaserade vindkraftverk",

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2014 Inkvarteringsstatistik 2014, januari Utländska turisters övernattningar ökade med 2 procent i januari 2014 De utländska turisternas övernattningar ökade med 2,0 procent och i

Läs mer

Yrkeshögskoleutbildning 2014

Yrkeshögskoleutbildning 2014 Utbildning 2014 Yrkeshögskoleutbildning 2014 Yrkeshögskolestuderande Antalet studerande i yrkeshögskolor 138 700 Enligt Statistikcentralen uppgick antalet yrkeshögskolestuderande till 138 700 år 2014.

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2012 Inkvarteringsstatistik 2012, juni Utländska turisters övernattningar ökade med 6 procent i juni 2012 I juni 2012 uppgick et övernattningar turister i inkvarteringsanläggningar

Läs mer

Yrkeshögskoleutbildning 2013

Yrkeshögskoleutbildning 2013 Utbildning 2014 Yrkeshögskoleutbildning 2013 Yrkeshögskoleexamina Antalet yrkeshögskoleexamina ökade ytterligare Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik för år 2013 avlades 24 800 examina vid yrkeshögskolor,

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2012 Inkvarteringsstatistik 2012, februari Utländska turisters övernattningar ökade med 22 procent i februari 2012 I februari 2012 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 42

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

I korta drag. Inkvarteringsstatistik november 2012. Preliminära siffror NV 41 SM 1301

I korta drag. Inkvarteringsstatistik november 2012. Preliminära siffror NV 41 SM 1301 NV 41 SM 1301 Inkvarteringsstatistik november 2012 Preliminära siffror Accommodation statistics November 2012, provisional data I korta drag Antalet gästnätter ökade i november Antalet gästnätter uppgick

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande film ur serien Area Kemins grunder: 9. Syror Uppgifterna är av olika svårighetsgrad A-C, och du måste använda dig av läroboken

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Ulf Yngvesson Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om friklassning av material, lokaler, byggnader och mark vid verksamhet med

Läs mer

Tentamen ges för: Kemiingenjör tillämpad bioteknik, startår 2014

Tentamen ges för: Kemiingenjör tillämpad bioteknik, startår 2014 Allmän och oorganisk kemi Provmoment: Tentamen Ladokkod: 4K4A Tentamen ges för: Kemiingenjör tillämpad bioteknik, startår 4 Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum:

Läs mer

Gästnätterna minskade 2 procent. Norge och Tyskland bästa utländska marknader. Genomsnittlig logiintäkt för hotellrum var 862 kronor

Gästnätterna minskade 2 procent. Norge och Tyskland bästa utländska marknader. Genomsnittlig logiintäkt för hotellrum var 862 kronor NV 41 SM 0707 Inkvarteringsstatistik april 2007 Preliminära siffror Accommodation statistics April 2007, provisional data I korta drag Gästnätterna minskade 2 procent Antalet gästnätter uppgick under april

Läs mer

Gästnätterna ökade 7 procent. Danmark och Tyskland bästa utländska marknader. Genomsnittlig logiintäkt för hotellrum var 883 kronor

Gästnätterna ökade 7 procent. Danmark och Tyskland bästa utländska marknader. Genomsnittlig logiintäkt för hotellrum var 883 kronor NV 41 SM 0706 Inkvarteringsstatistik mars 2007 Preliminära siffror Accommodation statistics March 2007, provisional data I korta drag Gästnätterna ökade 7 procent Antalet gästnätter uppgick under mars

Läs mer

Gästnätterna ökade 3,9 procent. Danmark stod för 25% av den utländska marknaden. Genomsnittlig logiintäkt för hotellrum var 887 kronor

Gästnätterna ökade 3,9 procent. Danmark stod för 25% av den utländska marknaden. Genomsnittlig logiintäkt för hotellrum var 887 kronor NV 41 SM 0704 Inkvarteringsstatistik februari 2007 Preliminära siffror Accommodation statistics February 2007, provisional data I korta drag Gästnätterna ökade 3,9 procent Antalet gästnätter uppgick under

Läs mer

Gästnätterna ökade 2,5 procent. Norge bästa utländska marknad. Genomsnittlig logiintäkt för hotellrum var 835 kronor

Gästnätterna ökade 2,5 procent. Norge bästa utländska marknad. Genomsnittlig logiintäkt för hotellrum var 835 kronor NV 41 SM 0702 Inkvarteringsstatistik december 2006 Preliminära siffror Accommodation statistics December 2006, provisional data I korta drag Gästnätterna ökade 2,5 procent Antalet gästnätter uppgick under

Läs mer

Gästnätterna ökade 3 procent. Tyskland bästa utländska marknaden. Genomsnittlig logiintäkt för hotellrum var 917 kronor

Gästnätterna ökade 3 procent. Tyskland bästa utländska marknaden. Genomsnittlig logiintäkt för hotellrum var 917 kronor NV 41 SM 0708 Inkvarteringsstatistik maj 2007 Preliminära siffror Accommodation statistics May 2007, provisional data I korta drag Gästnätterna ökade 3 procent Antalet gästnätter uppgick under maj månad

Läs mer

Gästnätterna upp med nästan 11 procent. Tyskland bästa utländska marknad. Ett hotellrum kostade i genomsnitt 743 kronor

Gästnätterna upp med nästan 11 procent. Tyskland bästa utländska marknad. Ett hotellrum kostade i genomsnitt 743 kronor NV 41 SM 0511 Inkvarteringsstatistik augusti 2005 Preliminära siffror Accommodation statistics August 2005, provisional data I korta drag Gästnätterna upp med nästan 11 procent Antalet gästnätter uppgick

Läs mer

Hjälpmedel: Valfri räknare. Periodiskt system är bifogat. Enkelt lexikon från modersmål till svenska

Hjälpmedel: Valfri räknare. Periodiskt system är bifogat. Enkelt lexikon från modersmål till svenska Allmän och oorganisk kemi I Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TentamensKod: Tentamen 4K4A Kemiingenjör tillämpad bioteknik 7,5 högskolepoäng Tentamensdatum: 6--4 Tid: 4:-8: Hjälpmedel: Valfri räknare.

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN: 2000-0987 SSMFS 2018:3 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om undantag från strålskyddslagen och om friklassning av material, byggnadsstrukturer

Läs mer

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre.

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre. 0* * Tab. JY: 9. Antalet intagna ch afgångna samt inskrifna ch när- varande elever vid Helsingfrs stads under läseåren 88 890. Läseåret 88 884 Läseåret 884- Läseåret 88-886 Läseåret 886-- 88 Läseåret 88--888

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2014 Inkvarteringsstatistik 2014, maj Utländska turisters övernattningar minskade med 4,1 procent i maj 2014 I maj 2014 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland nästan 400 000

Läs mer

Allmänna anvisningar: Fullständiga uträkningar och svar krävs för full poäng på samtliga beräkningsuppgifter.

Allmänna anvisningar: Fullständiga uträkningar och svar krävs för full poäng på samtliga beräkningsuppgifter. Grundläggande laboratorieteknik med mätvärdesanalys Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen A4TG TGKEB6h 7,5 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 6--4 Tid: 9:-3: Hjälpmedel: Valfri räknare

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2014 Inkvarteringsstatistik 2014, augusti Utländska turisters övernattningar ökade med 0,6 procent i augusti I augusti 2014 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 700 000 dygn

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande film i serien Area 41 Kemins grunder: 7. Jonföreningar Uppgifterna är av olika svårighetsgrad A-C, och du måste använda dig av läroboken och periodiska

Läs mer

T rädinventering & okulär besiktning Sågverksgatan, Kv Vedstapeln, Stureby

T rädinventering & okulär besiktning Sågverksgatan, Kv Vedstapeln, Stureby ii & l ii Vl 201 7-10 - 31 A i f f ii A Ol j A l AB lf: 0733-14 93 10 - : @l i f ji l AB ilj lf: 08-737 21 22 ii l ii fi E ii i i i f 2017 Ci B A Ol j A f ji l AB ilj P i i ii li l ll ili Öi ll Åll E iiill

Läs mer

Vad gör vi på jobbet?

Vad gör vi på jobbet? Vad gör vi på jobbet? Eva Anskär, distriktssköterska Handledare: Agneta Andersson, Fil. Dr. Malou Lindberg, Docent. Bakgrund Administration - stor del av arbetstiden Som en del av vårdcentralens Lean-arbete

Läs mer

,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0211. $XJXVWLSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics August 2002, provisional data

,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0211. $XJXVWLSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics August 2002, provisional data NV 41 SM 0211,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN $XJXVWLSUHOLPLQlUDVLIIURU Accommodation statistics August 2002, provisional data,nruwdgudj *lvwqlwwhuqdxssphgldxjxvwl I augusti 2002 fanns i Sverige 1 714 hotell, varav

Läs mer

Änglahyss succé i repris

Änglahyss succé i repris 4 Dc 2014 - J 2015 Äly ccé i pi P Ny b S i Si Ec l i! Li Bb P 2 S i l Di! D c c j i c l ii. Ny c l bl.. ij i é, l p p pp i, blyc 10, lc py, b c i l, ji i USA. Mi i ll j p c x i l i. V ib c i l i? V l J

Läs mer

I korta drag. Inkvarteringsstatistik juli 2013. Preliminära siffror NV 41 SM 1310

I korta drag. Inkvarteringsstatistik juli 2013. Preliminära siffror NV 41 SM 1310 NV 41 SM 1310 Inkvarteringsstatistik juli 2013 Preliminära siffror Accommodation statistics July 2013, provisional data I korta drag Antalet gästnätter minskade i juli Antalet gästnätter uppgick enligt

Läs mer

Effektanalys av stomnätsplan

Effektanalys av stomnätsplan Effektanalys av stomnätsplan Seminar i Norge 13.3.2007 Vad är det frågan om STOMNÄTSPLAN Nationellt viktiga stomnät inom landtrafiken i Finland gäller vägar och järnvägar stomnätet ett nytt begrepp i Finland

Läs mer

Gästnätterna minskade i augusti. Hotellrummen kostade i genomsnitt 860 kronor

Gästnätterna minskade i augusti. Hotellrummen kostade i genomsnitt 860 kronor NV 41 SM 0811 Inkvarteringsstatistik augusti 2008 Preliminära siffror Accommodation statistics August 2008, provisional data I korta drag Gästnätterna minskade i augusti Antalet gästnätter uppgick under

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2013 Inkvarteringsstatistik 2013, september Utländska turisters övernattningar ökade med 3, procent i september 2013 I september 2013 uppgick övernattningarna turister i inkvarteringsanläggningarna

Läs mer

Tyskland bästa utländska marknaden. Logiintäkten högre än i fjol

Tyskland bästa utländska marknaden. Logiintäkten högre än i fjol NV 41 SM 0909 Inkvarteringsstatistik juni 2009 Preliminära siffror Accommodation statistic June 2009, provisional data I korta drag Gästnätterna ökade i juni Antalet gästnätter uppgick under juni månad

Läs mer

Mening med ditt liv G/H. o n G/H

Mening med ditt liv G/H. o n G/H =132 J f s s Meg ed d v /H s s s Kr-ur Svesso 1.De vr e gåg e - e po so yc-e v - e vr för 2.To-år - e gc så sbb för-b, h ev - de v - e så - so h / s s ss s s s s J J f b J f J p o o o J p o o o b s s s

Läs mer

Utländska gästnätter upp 10 procent. Tyskland bästa utländska marknaden. Genomsnittligt rum närmare 100 kr dyrare i år

Utländska gästnätter upp 10 procent. Tyskland bästa utländska marknaden. Genomsnittligt rum närmare 100 kr dyrare i år NV 41 SM 0712 Inkvarteringsstatistik september 2007 Preliminära siffror Accommodation statistics September 2007, provisional data I korta drag Utländska gästnätter upp 10 procent Antalet gästnätter uppgick

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2018 Inkvarteringsstatistik 201, november Utländska turisters övernattningar ökade med 14,9 procent i november 201 turister i inkvarteringsanläggningarna i Finland ökade alltjämt,

Läs mer

Gästnätterna minskade i december. Norge bästa utländska marknad. Hotellrummen kostade i genomsnitt 897 kronor

Gästnätterna minskade i december. Norge bästa utländska marknad. Hotellrummen kostade i genomsnitt 897 kronor NV 41 SM 0902 Inkvarteringsstatistik december 2008 Preliminära siffror Accommodation statistics December 2008, provisional data I korta drag Gästnätterna minskade i december Antalet gästnätter uppgick

Läs mer

Vårtermin 2014 EK11A STAGNELIUSSKOLAN

Vårtermin 2014 EK11A STAGNELIUSSKOLAN STGNELIUSSKOLN Vårtermin 2014 EK11 STGNELIUSSKOLN (90) Matema Matema Engelsk Matema Matema Engelsk WE C6 F 3 R C5 WE 3 F C6 R C5 gr2 gr2 9.20 (65) N 3 9.45 (75) 9.35 (80) 9.35 (80) (80) 10.25 Ent. o f

Läs mer

Strålskyddsförordning; i sin lydelse (SFS 1988:293 med ändringar t.o.m. SFS 2001:618 införda).

Strålskyddsförordning; i sin lydelse (SFS 1988:293 med ändringar t.o.m. SFS 2001:618 införda). SFS 1988:293 Strålskyddsförordning; i sin lydelse 2001-09-01 (SFS 1988:293 med ändringar t.o.m. SFS 2001:618 införda). utfärdad den 19 maj 1988. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelse

Läs mer

Slutbehandlade konkursansökningar under år 2009

Slutbehandlade konkursansökningar under år 2009 Rättsväsende 2010 Konkurser 2009 Slutbehandlade konkursansökningar under år 2009 Under år 2009 slutbehandlade domstolarna totalt 3 300 konkursansökningar. Detta var nästan 600 ansökningar fler än år 2008.

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om införsel och utförsel samt

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0207. $SULOSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics April 2002, provisional data

,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0207. $SULOSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics April 2002, provisional data NV 41 SM 0207,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN $SULOSUHOLPLQlUDVLIIURU Accommodation statistics April 2002, provisional data,nruwdgudj *lvwqlwwhuqdxssnwldsulo I april 2002 fanns i Sverige 1 714 hotell, varav 943

Läs mer

st tt r s s ss r t r r r t rs r st ä r st r

st tt r s s ss r t r r r t rs r st ä r st r st tt r s r 3 3 t t 1t r r s ss r t r r r t rs r st ä r st r st ts r3 s s r3 s s t t t t st tt r s r 3 st tt Ö t ts r t r 3 3 t t 1t r r t r r r t t r 1 rt s r ss s t r 1 rt s r Pr 1 s r r t str r r Präs

Läs mer

ST~~~ITg~~EC Hl. ELKA N & r" lagsrätt. med or.. Kjöbenhavn. Pris: 1 krona. A lb. Lindstrand.. 1 anns Musi!~han e. f' "S Beuer ffi. Helsing 01 '-', ,,'

ST~~~ITg~~EC Hl. ELKA N & r lagsrätt. med or.. Kjöbenhavn. Pris: 1 krona. A lb. Lindstrand.. 1 anns Musi!~han e. f' S Beuer ffi. Helsing 01 '-', ,,' STTgEC H ELKA N & r agsrätt med r Kjöbenhavn Götebrg CKristana Warmuth \'Vih dhansen A b Lindstrand 1 anns Musi!han e f' S Beuer ffi Hesing 01 '' Pris: 1 krna ' 2 Har du' mig kär 1 SANG PANO t k' rv' Rich

Läs mer

PERIODISKA SYSTEMET. 29 Cu. 27 Co. 26 Fe. 28 Ni. 47 Ag. 45 Rh. 46 Pd. 44 Ru. 76 Os. 77 Ir. 78 Pt. 79 Au. 110 Ds. 109 Mt. 111 Rg. 108 Hs. 65 Tb.

PERIODISKA SYSTEMET. 29 Cu. 27 Co. 26 Fe. 28 Ni. 47 Ag. 45 Rh. 46 Pd. 44 Ru. 76 Os. 77 Ir. 78 Pt. 79 Au. 110 Ds. 109 Mt. 111 Rg. 108 Hs. 65 Tb. UTTAGNING TILL KEMIOLYMPIADEN 2019 TEOETISKT POV nr 1 Provdatum: vecka 45, 6-9 november Provtid: 120 minuter. Hjälpmedel: äknare, tabell- och formelsamling. edovisning och alla svar görs på svarsblanketten

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Gästnätterna fortsatt uppåt. Tyskland största utländska marknaden. I maj kostade ett hotellrum i genomsnitt 817 kronor

Gästnätterna fortsatt uppåt. Tyskland största utländska marknaden. I maj kostade ett hotellrum i genomsnitt 817 kronor NV 41 SM 0508 Inkvarteringsstatistik maj 2005 Preliminära siffror Accommodation statistics May 2005, provisional data I korta drag Gästnätterna fortsatt uppåt Antalet gästnätter uppgick under maj månad

Läs mer

Statistikansvarig myndighet Turistdelegationen Box STOCKHOLM Förfrågningar: Dennis Bederoff, Telefon , fax

Statistikansvarig myndighet Turistdelegationen Box STOCKHOLM Förfrågningar: Dennis Bederoff, Telefon , fax NV 41 SM 0403 Inkvarteringsstatistik januari 2004 Preliminära siffror Accommodation statistics January 2004, provisional data I korta drag Gästnätterna svagt nedåt I januari 2004 fanns i Sverige 1 761

Läs mer

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET Od 4 p 3 HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOSTERTORGET ONSDAG-SÖNDAG S p Fo ph b o Sv S pc O jo v d p d d d fö o cy B 3 vx v d ö / H x ä 3 - é d p o d d O B S Rob oäp p 4 4 d WD Lä o O p d p - S å pccé Gö o d

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Ulf Yngvesson Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om friklassning av material, byggnadsstrukturer och områden vid verksamhet

Läs mer

Risken för arbetslöshet störst bland personer med främmande språk som modersmål

Risken för arbetslöshet störst bland personer med främmande språk som modersmål Befolkning 2012 Sysselsättning 2011 Bagrundsinformation om arbetslösa Risken för arbetslöshet störst bland personer med främmande språk som modersmål Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik

Läs mer

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 Majviva En ca decimeterhög vacker viva med violetta blommor Majvivan är ganska sällsynt på öppen, fuktig, kalkrik mark. Kalkkärr mm. Minskande.

Läs mer

1 T v ä r å b ä c k - T v ä r å - l u n d A T v ä r å b ä c k å g * H E e E r i k s d a l D e A V i n d e l n B 2 C Z - s t j

1 T v ä r å b ä c k - T v ä r å - l u n d A T v ä r å b ä c k å g * H E e E r i k s d a l D e A V i n d e l n B 2 C Z - s t j f ö t e c k n n g ö v e h u v u d s c b e f l n t l. a x» d v a a n n s x ä k e n f d e s d ^ a * 4 0 p l s n k o s n n g a ( j ä m f ö K u n g l. f ö o d a n g e n U 69/ 33) v d 9^ ä a u t g å n g. S

Läs mer

Juli månads handelsnetto i nivå med förväntningarna. Handelsnettot för januari-juli 2004 gav ett överskott på 110,6 miljarder kronor

Juli månads handelsnetto i nivå med förväntningarna. Handelsnettot för januari-juli 2004 gav ett överskott på 110,6 miljarder kronor HA 17 SM 0408 Utrikeshandel, varuexport/varuimport och handelsnetto Snabbstatistik för juli 2004, i löpande priser Foreign trade first released figures for July 2004 I korta drag Juli månads handelsnetto

Läs mer

Nmr-spektrometri. Matti Hotokka Fysikalisk kemi

Nmr-spektrometri. Matti Hotokka Fysikalisk kemi Nmr-spektrometri Matti Hotokka Fysikalisk kemi Impulsmoment Storlek = impulsmomentvektorns längd, kvanttalet L Riktning, kvanttalet m Vektorn precesserar Kärnans spinnimpulsmoment Kvanttalet betecknas

Läs mer

SCHEMA Vår 2016

SCHEMA Vår 2016 SCHEMA 15.12.14-16.06.12 Vår 2016 Utskriftsdatum 2015-12-21 Avvikande veckor Vikarier Vikarier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Vecka. BJ CW PA BW? RJ PO MK

Läs mer

jz j k k k k k k k kjz j k k j j k k k k j j

jz j k k k k k k k kjz j k k j j k k k k j j Avsedet I Podoen melodi ur gamla Valamo losters oihod a d j j Kom, låt oss ge den sista ssen åt den dö de, tac an de Gud. j jz j a d j j j j j j För hon/han har gått ort från si na nä ra och sri der nu

Läs mer

Tr ädinventering & okulär besiktning

Tr ädinventering & okulär besiktning ii & l ii / A B 201 7-03- 27 A i f f ii A Ol j A l AB lf: 0733-14 93 10 - : @l i f J M Eli lf: 08-508 266 52 ii l ii fi E i i i -A B i f 2017 Ci B A Ol j A f J M Eli P i i ii li l ll ili Öi ll Åll E i

Läs mer

Gästnätter och kapacitetsutnyttjande fortsatt uppåt. Januarisverige populärt resmål för danskar

Gästnätter och kapacitetsutnyttjande fortsatt uppåt. Januarisverige populärt resmål för danskar NV 41 SM 0503 Inkvarteringsstatistik januari 2005 Preliminära siffror Accommodation statistics January 2005, provisional data I korta drag Gästnätter och kapacitetsutnyttjande fortsatt uppåt Antalet gästnätter

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

MERITSAMMANSTÄLLNING FÖR ANSÖKAN TILL PSYKOTERAPEUTPROGRAM VID LIU

MERITSAMMANSTÄLLNING FÖR ANSÖKAN TILL PSYKOTERAPEUTPROGRAM VID LIU MERITSAMMANSTÄLLNING FÖR ANSÖKAN TILL PSYKOTERAPEUTPROGRAM VID LIU OBS! Detta är inte en ansökningsblankett. Det är en bilaga, sm bifgas till ansökan sm görs på www.antagning.se För sökande till Psykterapeutprgrammet

Läs mer

Kommunförbundets och Egentliga Finlands förbunds kommundag, Åbo Aktuell översikt. Timo Kietäväinen vice verkställande direktör

Kommunförbundets och Egentliga Finlands förbunds kommundag, Åbo Aktuell översikt. Timo Kietäväinen vice verkställande direktör Kommunförbundets och Egentliga Finlands förbunds kommundag, Åbo 17.3.2011 Aktuell översikt Timo Kietäväinen vice verkställande direktör 1 Bakgrunden till den oväntat positiva ekonomiska utvecklingen i

Läs mer

bruksanvisning IBU 52 RF - IBU 52

bruksanvisning IBU 52 RF - IBU 52 bruksanvisning IBU 52 RF - IBU 52 L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao p p a s a

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 52-2014 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Gästnätterna ökade med 3,1%

Gästnätterna ökade med 3,1% NV 41 SM 0501 Inkvarteringsstatistik november 2004 Preliminära siffror Accommodation statistics November 2004, provisional data I korta drag Gästnätterna ökade med 3,1% I november 2004 fanns i Sverige

Läs mer

Kapacitetsutnyttjandet ned i 19 av 21 län

Kapacitetsutnyttjandet ned i 19 av 21 län NV 41 SM 0408 Inkvarteringsstatistik maj 2004 Preliminära siffror Accommodation statistics May 2004, provisional data I korta drag Kapacitetsutnyttjandet ned i 19 av 21 län I maj 2004 fanns i Sverige 1

Läs mer

Gästnätterna ökade med 2,5%

Gästnätterna ökade med 2,5% NV 41 SM 0413 Inkvarteringsstatistik oktober 2004 Preliminära siffror Accommodation statistics October 2004, provisional data I korta drag Gästnätterna ökade med 2,5% I oktober 2004 fanns i Sverige 1 817

Läs mer