Aktuellt om Ediel. Av Jan Owe

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktuellt om Ediel. Av Jan Owe"

Transkript

1 Aktuellt om Ediel Av Jan Owe

2 Anmäl ändringar två veckor i förväg > Edielavtalet säger > 3.3 EDI-användare som avser ändra delar av sitt Informationssystem på sätt som kan förväntas påverka utväxling av EDI-meddelanden, ska meddela detta minst två veckor i förväg på av Svenska kraftnät utsedd informationstjänst, för att säkerställa att utväxlingen av EDI-meddelanden kan ske på avtalat sätt även efter ändring av Informationssystemet. > Vi kontrollerar Edielportalen, vi kontrollerar Edielbrevlådan men inte säkert varje dag > Automatisk information går ut senast på morgonen dagen innan ändringen oftast några dagar tidigare

3 Kontrollera era användare på Edielportalen > Sedan i somras får ni som är aktörsadministratörer med jämna mellanrum (f.n. en gång per år) upp att ni behöver kontrollera era användare > Personer kan ju sluta, byta arbetsuppgifter, ändra namn, telefon m.m. > Men 278 (av 685) aktörsadministratörer har inte varit inloggade på minst ett halvår och har därför inte sett detta > Även på Mimer införs nu kontroller av era användare konton som inte använts på ett år kommer att låsas och ett halvår senare avslutas

4 Måndagen den 22 maj 2023 > Nej låt oss strax fokusera på lördagen den 1 april 2023 > Eller söndagen den 2 april 2023 > Men 22 maj 2023? > Jo, det är då balansavräkningen drar igång med kvartar > esett har sin go-live och skilj på värden som gäller före den 22 maj och från och med > Läs mer på

5

6 Lördagen den 1 april 2023 mätning och rapportering > Byte från 1 timme till 15 minuter > Förslag till uppdaterad mätförordning är just nu ute på branschremiss > Vilka Edieländringar kan det bli? > Anvisningarna behöver uppdateras men inte formatet > Byta enhet? kwh -> kwkvart?, dividera värden med 4? > Nya tidsserieprodukter för aggregerade serier

7 Mindre energier, men samma effekt > Energivärdena blir mindre, men inte effektvärdena > 6 kwh på en timme blir nu 1,5 kwh per kvart > Enheten ändras inte > Effekten 6 kw, är fortfarande den samma hela timmen, varje kvart, varje minut > I de fall medeleffekter rapporteras med kwh (pga tidigare enheten kwh/h), då bör enheten ändras till kw

8 Innan den 1 april kunna börja testa i december 2022? > Nya testfall och testdata men dagens format täcker in det vi behöver utbyta > Det kan bli möjligt att börja systemtester från den 1 december 2022 > Eller hur långt innan den 1 april vill ni kunna börja testa? > Vi tar upp detta inom Ediels teknikgrupp > Även aktörstesterna ändras men görs i produktionsmiljö och först när systemet är installerat

9 Elmarknaden utvecklas mycket mer händer > Gå gärna till >

10 Januari 2022 > Den 1 januari startas stödtjänsten FCR-D nedreglering > En tillfällig minskning av energin i kraftsystemet: Minska produktionen eller öka förbrukningen > Nya koder införs i QUOTES, DELFOR och UTILTS > I januari planerar Svenska kraftnät att börja använda den nya nordiska marknadsplattformen för afrr > Och under året införs en nordisk afrr kapacitetsmarknad

11 Skicka bud för mfrr med XML > Vi börjar tester för balansansvariga aktörer nu i november > En implementationsguide på engelska finns publicerad på > En Edielanvisning på svenska publiceras på den beskriver även afrr > Buden kommer att skickas in via ECP > Alla aktörer som skickar in bud ska ha bytt till nytt format i mitten av nästa år > Enbart bud i EUR men det gäller redan sedan den 1 november

12 Planer för framtiden? UNA:+.? ' UNB+UNOC: :ZZ+10000:ZZ:MARKNAD :1143+ABC ' UNH+1+DELFOR:D:96A:ZZ:EDIEL2' BGM+241+A AB' DTM+137: :203' DTM+163: :203' DTM+164: :203' DTM+ZZZ:1:805' NAD+FR+67800:160:SVK' NAD+DO+10000:160:SVK' UNS+D' NAD+XX' LOC XCD2120::SVK+67800::SVK:SN3' LIN :::SVK' MEA+AAZ++MAW' QTY+135: DTM+324: :Z13 UNS+S' CNT+1: ' UNT+32+1' UNZ+1+ABC ' Vi vill få in planer - Förbrukningsplaner - Produktionsplaner Hör samman med EIFS 2019:07 Idag skickas de med DELFOR

13 Delivery schedule Header information Parties (- Message function) - Message from - Message name - Document recipient - Message date (- In care of party 1) - Time period (- In care of party 2) - Time zone (- Contact person) - Message Id. - Request for acknowledgement (- Reference to earlier sent message) (- Agreement id.) Serial Id - Serial Id. - Code list responsible (- Company 1) (- Area 1) (- Company 2) (- Area 2) Product Totals - Total quantity - Product (code/type) (- Measure unit) (- Currency) Time and quantity - Time period - Quantity - Status code

14 Framöver som CIM-meddelande <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <n1:plannedresourceschedule_marketdocument xmlns:xsi=" xmlns:n1="urn:iec :tc57wg16:451-7:plannedresourcescheduledocument:6:2" xsi:schemalocation="urn:iec :tc57wg16:451-7:plannedresourcescheduledocument:6:2 iec plannedresourceschedule_v6_2.xsd"> <n1:mrid>abc </n1:mrid> <n1:revisionnumber>1</n1:revisionnumber> <n1:type>a14</n1:type> <n1:process.processtype>a17</n1:process.processtype> <n1:sender_marketparticipant.mrid codingscheme="nse">67800</n1:sender_marketparticipant.mrid> <n1:sender_marketparticipant.marketrole.type>a08</n1:sender_marketparticipant.marketrole.type> <n1:receiver_marketparticipant.mrid codingscheme="a01">10x1001a1001a418</n1:receiver_marketparticipant.mrid> <n1:receiver_marketparticipant.marketrole.type>a04</n1:receiver_marketparticipant.marketrole.type> <n1:createddatetime> t09:43:47z</n1:createddatetime> <n1:schedule_period.timeinterval> <n1:start> t09:45z</n1:start> <n1:end> t11:45z</n1:end> </n1:schedule_period.timeinterval> <n1:domain.mrid codingscheme="a01">10y1001a1001a46l</n1:domain.mrid> <!-- In the example the scheduling area is SE3 --> <n1:subject_marketparticipant.mrid codingscheme="nse">67800</n1:subject_marketparticipant.mrid> <n1:subject_marketparticipant.marketrole.type>a46</n1:subject_marketparticipant.marketrole.type> <n1:plannedresource_timeseries> <n1:mrid>auniquetsid</n1:mrid> <n1:businesstype>a01</n1:businesstype> <!-- For other codes, see user guide --> <n1:product> </n1:product> <n1:connecting_domain.mrid codingscheme="a01">10y1001a1001a46l</n1:connecting_domain.mrid> <n1:registeredresource.mrid codingscheme="nse">xcd</n1:registeredresource.mrid> <n1:resourceprovider_marketparticipant.mrid codingscheme="nse">67800</n1:resourceprovider_marketparticipant.mrid> <n1:measurement_unit.name>maw</n1:measurement_unit.name> <!-- Unit MW --> <n1:curvetype>a01</n1:curvetype> <n1:series_period> <n1:timeinterval> <n1:start> t09:45z</n1:start> <n1:end> t11:45z</n1:end> </n1:timeinterval> <n1:resolution>pt15m</n1:resolution> <!-- 15 min. resolution --> <n1:point> <n1:position>1</n1:position> <n1:quantity> </n1:quantity> </n1:point> <!-- Not all positions are shown here --> <n1:point> <n1:position>7</n1:position> <n1:quantity> </n1:quantity> </n1:point> <n1:point> <n1:position>8</n1:position> <n1:quantity> </n1:quantity> </n1:point> </n1:series_period> </n1:plannedresource_timeseries> </n1:plannedresourceschedule_marketdocument>

15 Reglerobjekten kommer att förändras > Till Stödtjänstobjekt typiskt i ett mfrr-bud > Stödtjänstobjektet skulle kunna vara grupperat för mer än en station > Till Planobjekt för förbrukningsplaner och produktionsplaner, knutna till nätmodellen > Och blir därför typiskt mer detaljerade per anläggning > Kopplade till den fysiska strukturen. Och för vilka aktörer? Och vilka mätvärden ska knytas till objekten?

16 En annan hubb Kraftsystemhubben > Ett nav på Svenska kraftnät för datautbyte mellan (region-)nätägare och Svenska kraftnät, mellan elproducenter och Svenska kraftnät och större förbrukare > Vi behöver data om anläggningar från externa aktörer > Och t.ex. produktionsplaner/förbrukningsplaner > Se elmarknad/kraftsystemhubben/

17 CIM används internationellt, mycket kring nätmodeller men också planer, bud o avräkning > I Nederländerna, projekt att hantera bl.a. mätvärden enligt CIM > I Danmark, projekt för att datahubbens information enligt CIM, > CIM utvecklas, senaste modellen inkluderar uppdateringar från ENTSO-E och ebix > Nya associationer mellan befintliga klasser > Ny klass Fuel vilket bränsle används? (Tekniken anges via befintlig klass) > Och CIM kommer att användas för Sthlmflex

18 XML- och JSON-exempel > Det arbetas med en CIM-utökning för Europa där inte bara XML utan även JSON kommer kunna användas > IEC-standarden beskriver mappning från CIM-profiler till XML > Den kommande IEC-standaren kommer att beskriva mappning från CIMprofiler till JSON > Vi hade ju tänkt att använda JSON för Elmarknadshubben nu kommer vi kunna kombinera CIM och JSON (förutom XML)

19 XML- och JSON-exempel baserat på CIM <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <cim:requestchangeofsupplier_marketdocument xmlns:xsi=" xmlns:cim="urn:ediel.org:structure:requestchangeofsupplier:0:1" xsi:schemalocation="urn:ediel.org:structure:requestchangeofsupplier:0:1 urn-ediel-orgstructure-requestchangeofsupplier-0-1.xsd"> <cim:mrid>documentid1</cim:mrid> <cim:type>392</cim:type> <cim:process.processtype>a55</cim:process.processtype> <cim:businesssector.type>23</cim:businesssector.type> <cim:sender_marketparticipant.mrid codingscheme="nse">11111</cim:sender_marketparticipant.mrid> <cim:sender_marketparticipant.marketrole.type>a12</cim:sender_marketparticipan t.marketrole.type> <cim:receiver_marketparticipant.mrid codingscheme="a01">10x1001a1001a418</cim:receiver_marketparticipant.mrid> <cim:receiver_marketparticipant.marketrole.type>a26</cim:receiver_marketpartic ipant.marketrole.type> <cim:createddatetime> t09:30:47z</cim:createddatetime> <cim:mktactivityrecord> <cim:mrid>transaction1</cim:mrid> <cim:marketevaluationpoint.mrid codingscheme="a10"> </cim:marketevaluationpoint.mrid> <cim:marketevaluationpoint.energysupplier_marketparticipant.mrid codingscheme="nse">44444</cim:marketevaluationpoint.energysupplier_marketparticipant.mrid> <cim:marketevaluationpoint.balanceresponsibleparty_marketparticipant.mrid codingscheme="nse">88888</cim:marketevaluationpoint.balanceresponsibleparty_marketparticipant.mrid> <cim:marketevaluationpoint.customer_marketparticipant.mrid codingscheme="nse"> </cim:marketevaluationpoint.customer_marketparticipant.mrid> <cim:marketevaluationpoint.customer_marketparticipant.name>olsson Ulla</cim:marketEvaluationPoint.customer_MarketParticipant.name> <cim:start_dateandortime.datetime> T23:00:00Z</cim:start_DateAndOrTime.dateTime> </cim:mktactivityrecord> </cim:requestchangeofsupplier_marketdocument> { } "RequestChangeOfSupplier_MarketDocument": { "mrid": "DocumentId1", "type": { "value": "392" }, "process.processtype": { "value": "A55" }, "businesssector.type": { "value": "23" }, "sender_marketparticipant.mrid": { "codingscheme": "NSE", "value": "11111" }, "sender_marketparticipant.marketrole.type": { "value": "A12" }, "receiver_marketparticipant.mrid": { "codingscheme": "A01", "value": "10X1001A1001A418" }, "receiver_marketparticipant.marketrole.type": { "value": "A26" }, "createddatetime": " T09:30:47", "MktActivityRecord": [ { "mrid": "Transaction1", "marketevaluationpoint.mrid": { "codingscheme": "A10", "value": " " }, "marketevaluationpoint.energysupplier_marketparticipant.mrid": { "codingscheme": "NSE", "value": "44444" }, "marketevaluationpoint.balanceresponsibleparty_marketparticipant.mrid": { "codingscheme": "NSE", "value": "88888" }, "marketevaluationpoint.customer_marketparticipant.mrid": { "codingscheme": "NSE", "value": " " }, "marketevaluationpoint.customer_marketparticipant.name": "Olsson Ulla", "start_dateandortime.datetime": " T23:00:00" } ] }

20 Edielfakturering > Två gånger per år skickar vi ut Edielfakturor > Nu i denna vecka fakturerar vi nätägare och balansansvariga > Baserat på energivolymer > Sen kommer vi att titta på: Är ni godkända? > Annars kan det bli viten

21 NBM Nordic Balancing Model > Läs mer: > Där finns t.ex. implementationsguider på engelska för afrr- och mfrr-bud > Vi TSOer kan också använda en webbplats för sådant som vi ska utbyta > > Med t.ex. Message Implementation Guides, Business Requirement Specifications, xsd:er och xml-exempel

22 Intresse för Edielutbildningar? > Om det finns intresse kan det bli en kurs på nyåret > Kontakta eller inga muntliga intresseanmälningar här och nu

23 Till sist > Genomförandeakter gemensamma villkor från EU-kommissionen håller på att tas fram för slutkundsmarknaden > Förslaget till en s.k. Implementing act kommer, antagligen, ange att vi ska använda en gemensam rollmodell, att vi ska ha interoperabilitet på elmarknaden utan att peka ut exakta standarder, att vi ska använda en gemensam referensinformationsmodell, att vi ska ha gemensamma modeller för processerna med tillåtna nationella anpassningar > En sådan genomförandeakt kommer beskriva hur kunderna ska kunna få tillgång till sina mätvärden och där finns nu redan en IEC-standard enligt CIM

NBS informationsdag för svenska nätägare. 4. Edielformation Jan Owe

NBS informationsdag för svenska nätägare. 4. Edielformation Jan Owe NBS informationsdag för svenska nätägare 4. Edielformation 2015-01-28 Jan Owe 2015-01-28 2 Agenda > Nya format och gamla > vad ändras, vad blir nytt, vad blir kvar > Informationsflödet och informationsinnehållet

Läs mer

Edielnyheter att komma ihåg och vad kommer framöver? Av Jan Owe, Svenska kraftnät

Edielnyheter att komma ihåg och vad kommer framöver? Av Jan Owe, Svenska kraftnät Edielnyheter att komma ihåg och vad kommer framöver? Av Jan Owe, Svenska kraftnät Hänt sedan sist > Cesar flyttade till Energimyndigheten > NBS-projektet > Mindre uppdateringar på Edielportalen t.ex. bättre

Läs mer

Aktuellt från Ediel. Av Jan Owe, Svenska kraftnät

Aktuellt från Ediel. Av Jan Owe, Svenska kraftnät Aktuellt från Ediel Av Jan Owe, Svenska kraftnät Detta har hänt och vad kommer att hända? > Hänt sen sist > Vårt nya marknads- och planeringssystem > Ändringar den 1 april 2018 bättre skydd av informationen

Läs mer

Nordisk balansavräkning - NBS. NBS informationsdag - Arlanda Meddelandeflöden 2015-04-23 Jan Owe

Nordisk balansavräkning - NBS. NBS informationsdag - Arlanda Meddelandeflöden 2015-04-23 Jan Owe Nordisk balansavräkning - NBS NBS informationsdag - Arlanda Meddelandeflöden 2015-04-23 Jan Owe 2 Agenda Att förbereda sig hos olika aktörer Edielportalen Flöden mellan aktörerna Innehåll i meddelanden

Läs mer

Vanliga frågor och svar för reserver

Vanliga frågor och svar för reserver Vanliga frågor och svar för reserver 1 Allmänna frågor: 1. Q: Var finns övergripande information om reserverna FCR-N, FCR-D, afrr och mfrr? A: Se dokumentet Reservmarknader på sidan: https://www.svk.se/aktorsportalen/elmarknad/information-om-reserver/

Läs mer

NBS och Ediel. Av Jan Owe, Svenska kraftnät

NBS och Ediel. Av Jan Owe, Svenska kraftnät NBS och Ediel Av Jan Owe, Svenska kraftnät NBS meddelanden och rapportering > Vilka meddelanden ska ni skicka till NBS? > Vilka meddelanden kommer ni få från NBS? > Vad av dagens rapportering upphör? >

Läs mer

Nordisk balansavräkning - NBS. NBS informationsdag Arlanda 2015-04-23 Robert Thelander robert.thelander@svk.se 010-475 86 71

Nordisk balansavräkning - NBS. NBS informationsdag Arlanda 2015-04-23 Robert Thelander robert.thelander@svk.se 010-475 86 71 Nordisk balansavräkning - NBS NBS informationsdag Arlanda 2015-04-23 Robert Thelander robert.thelander@svk.se 010-475 86 71 2 Agenda Bakgrund och NBS modellen Tidplan för det kommande året Tillgänglig

Läs mer

Marknadsavdelningen 2015-06-23

Marknadsavdelningen 2015-06-23 SvK4000, v3.3, 2014-03-26 Marknadsavdelningen 2015-06-23 Parallelldrift vid införandet av Nordisk Balansavräkning (NBS) V1.0 Detta dokument beskriver hur den parallelldrift som Svenska kraftnät kommer

Läs mer

SvK1000, v4.0, GLDPM - Teknisk lösningsbeskrivning för produktionsplaner

SvK1000, v4.0, GLDPM - Teknisk lösningsbeskrivning för produktionsplaner SvK1000, v4.0, 2016-04-27 GLDPM - Teknisk lösningsbeskrivning för produktionsplaner 2 (5) Innehåll och målgrupp Det här dokumentet beskriver hur produktionsplaner för generatorer ska tillhandahållas till

Läs mer

1 Modell för upphandling

1 Modell för upphandling SvK1000, v3.3, 2014-03-26 Svenska kraftnät balansansvarsavtal@svk.se 2017-05-02 2015/1057 Version 2 REGELDOKUMENT Regler för upphandling och rapportering av FCR-N och FCR-D Detta regeldokument beskriver

Läs mer

UNB INTERCHANGE HEADER

UNB INTERCHANGE HEADER UNA Service string advice C UNA1 Component data element separator M an1 : UNA2 Data element separator M an1 + UNA3 Decimal notation M an1. UNA4 Release indicator M an1? UNA5 Reserved for future use M an1

Läs mer

Aktuellt från Ediel. Av Jan Owe, Svenska kraftnät

Aktuellt från Ediel. Av Jan Owe, Svenska kraftnät Aktuellt från Ediel Av Jan Owe, Svenska kraftnät 208-0-9 Ediel- och avräkningskonferens Agenda Den harmoniserade rollmodellen ändringar på gång Ny UTILTS-version 209 Bud till kapacitetsmarknaden, automatiska

Läs mer

UNB INTERCHANGE HEADER

UNB INTERCHANGE HEADER EANOM 1997 ORDRSP UNA Service string advice UNA1 omponent data element separator M an1 : UNA2 Data element separator M an1 + UNA3 Decimal notation M an1. UNA4 Release indicator M an1? UNA5 Reserved for

Läs mer

Finans /6. SvK4000, v3.3,

Finans /6. SvK4000, v3.3, SvK4000, v3.3, 2014-03-26 Finans 2016-09-30 Parallelldrift vid införandet av Nordisk Balansavräkning (NBS) V3.0 Detta dokument beskriver hur den parallelldrift som Svenska kraftnät kommer att tillämpa

Läs mer

NBS Nordic Balance Settlement

NBS Nordic Balance Settlement NBS Nordic Balance Settlement Edielkonferensen Mats Elmér 2014-10-15 Innehåll 1. Bakgrund 2. Handboken 3. Avtalsstruktur 4. Säkerheter 5. Fakturering 6. Nyckeltal 7. Messaging Service 8. Online Service

Läs mer

1 Modell för upphandling

1 Modell för upphandling SvK1000, v3.3, 2014-03-26 Svenska kraftnät balansansvarsavtal@svk.se 2015-09-16 2015/1057 REGELDOKUMENT Regler för upphandling och rapportering av FCR-N och FCR-D Detta regeldokument beskriver upphandling,

Läs mer

Nordic Balance Settlement (NBS) Ediel- och avräkningskonferensen 2012-10-17 Mats Elmér

Nordic Balance Settlement (NBS) Ediel- och avräkningskonferensen 2012-10-17 Mats Elmér Nordic Balance Settlement (NBS) Ediel- och avräkningskonferensen 2012-10-17 Mats Elmér Agenda Vad är NBS? Större förändringar mellan nuvarande och framtida modell Projektstatus Framtida arbete October

Läs mer

Nordisk balansavräkning NBS. Ediel och avräkningskonferens - 2015 2015-10-15 Robert Thelander robert.thelander@svk.

Nordisk balansavräkning NBS. Ediel och avräkningskonferens - 2015 2015-10-15 Robert Thelander robert.thelander@svk. Nordisk balansavräkning NBS Ediel och avräkningskonferens - 2015 2015-10-15 Robert Thelander robert.thelander@svk.se 010 475 86 71 2 Agenda Bakgrund och NBS modellen Tidplan för det kommande året Tillgänglig

Läs mer

Bilaga 3. Framtidens elmarknad /1008 KONSULTATION BSP/BRP BILAGA 3 BOX SUNDBYBERG STUREGATAN 1 SUNDBYBERG

Bilaga 3. Framtidens elmarknad /1008 KONSULTATION BSP/BRP BILAGA 3 BOX SUNDBYBERG STUREGATAN 1 SUNDBYBERG 2018-04-27 2018/1008 KONSULTATION BSP/BRP BILAGA 3 Bilaga 3 Framtidens elmarknad SvK1000, v4.0, 2016-04-27 BOX 1200 172 24 SUNDBYBERG STUREGATAN 1 SUNDBYBERG TEL 010-475 80 00 REGISTRATOR@SVK.SE WWW.SVK.SE

Läs mer

Format Kod Term. GS1 Sweden ESAP

Format Kod Term. GS1 Sweden ESAP UNA SERVIE STRING ADVIE UNA1 omponent data element separator M an1 : UNA2 Data element separator M an1 + UNA3 Decimal notation M an1. UNA4 Release indicator M an1? UNA5 Reserved future use M an1 UNA6 Segment

Läs mer

EANOM D.96A ORDERS UNA SERVIE STRING ADVIE UNA1 omponent data element separator M an1 UNA2 Data element separator M an1 UNA3 Decimal notation M an1 UNA4 Release indicator M an1 UNA5 Reserved for future

Läs mer

1 Modell för upphandling

1 Modell för upphandling SvK1000, v3.3, 2014-03-26 Svenska kraftnät balansansvarsavtal@svk.se 2018-07-09 2018/1669 Version 1 UTKAST REGELDOKUMENT Regler för upphandling och rapportering av FCR-N och FCR-D - Förbrukning Detta regeldokument

Läs mer

Ändringar i bilagor till Balansansvarsavtalet med ikraftträdande tidigast från den 17 april 2018

Ändringar i bilagor till Balansansvarsavtalet med ikraftträdande tidigast från den 17 april 2018 SvK1000, v4.0, 2016-04-27 2018-02-15 2017/3341 ÄNDRINGSDOKUMENT Ändringar i bilagor till Balansansvarsavtalet 2628-2 med ikraftträdande tidigast från den 17 april 2018 Nedan följer en sammanställning av

Läs mer

Ändringar med grund i uppdateringar i marknads- och planeringssystemet Fifty

Ändringar med grund i uppdateringar i marknads- och planeringssystemet Fifty SvK1000, v4.0, 2016-04-27 2017-11-10 2017/3341 REMISS Svenska kraftnäts förslag på ändringar i Balansansvarsavtal 2628-2 Detta dokument syftar till att beskriva de ändringar i bilagorna för Balansansvarsavtal

Läs mer

Projekt FINER. Implementering av 15 min avräkningsperiod. Nordine Aboudrar, Projektledare. Ediel- och avräkningskonferens 2018

Projekt FINER. Implementering av 15 min avräkningsperiod. Nordine Aboudrar, Projektledare. Ediel- och avräkningskonferens 2018 Projekt FINER Implementering av 15 min avräkningsperiod Nordine Aboudrar, Projektledare Ediel- och avräkningskonferens 2018 Agenda Introduktion Varför 15 minuters avräkningsperiod? Vilka förändringar krävs?

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR ATT LEVERERA RESERVER. Vägledning och svar på eventuella frågor

VÄGLEDNING FÖR ATT LEVERERA RESERVER. Vägledning och svar på eventuella frågor VÄGLEDNING FÖR ATT LEVERERA RESERVER Vägledning och svar på eventuella frågor SVENSKA KRAFTNÄT Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för el, som omfattar

Läs mer

1 Definition av Reglerobjekt

1 Definition av Reglerobjekt SvK1000, v3.3, 2014-03-26 Svenska kraftnät operativ.balanstjanst@svk.se 2015-05-26 XXXXXX REGEL Regler för Reglerobjekt Detta regeldokument beskriver hur Reglerobjekt struktureras samt vilka principer

Läs mer

1. Exempelbeskrivning

1. Exempelbeskrivning Ändringsprislista Innehåll 1. Exempelbeskrivning... 1 2. Information att överföra.... 2 3. Informationen i EDIFAT-syntax... 4 4. Exempel på hur informationen kan åskådliggöras i parternas system.... 9

Läs mer

Nordisk balansavräkning (NBS) Informationsmaterial Mars

Nordisk balansavräkning (NBS) Informationsmaterial Mars Nordisk balansavräkning (NBS) Informationsmaterial Mars - 2017 Tidplan för införande Mars 2017 Tidplan Tidplan för införandet av NBS 2016 2017 Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul esetts produktionsmiljö

Läs mer

Ändringar med grund i det nya marknadsoch planeringssystemet Fifty

Ändringar med grund i det nya marknadsoch planeringssystemet Fifty SvK1000, v4.0, 2016-04-27 Marknads- och systemutveckling Jenny Lagerquist 2017-02-20 2017/491 REMISS Svenska kraftnäts förslag på ändringar i Balansansvarsavtal 2628-1 Detta dokument syftar till att beskriva

Läs mer

Den svenska Elmarknadshubben

Den svenska Elmarknadshubben Den svenska Elmarknadshubben Elnätsdagarna 2017-11-22 Robert Thelander, Förändringsledare Tidplan Kravspecificering Upphandling Implementering Migreringsaktiviteter - Pilotgrupp Migreringsaktiviteter -

Läs mer

Projekt FINER. Informationsmöte för marknadsaktörer. Implementering av 15 min avräkningsperiod. Kontakt:

Projekt FINER. Informationsmöte för marknadsaktörer. Implementering av 15 min avräkningsperiod. Kontakt: Projekt FINER Informationsmöte för marknadsaktörer Implementering av 15 min avräkningsperiod Kontakt: finer@svk.se Presentation No rdi ne Nordine Aboudrar Projektledare Mats Elmér Analytiker Pär Lydén

Läs mer

1. Exempelbeskrivning

1. Exempelbeskrivning Hela avropet/ordern levereras vid annat datum än det önskade. Innehåll 1. Exempelbeskrivning... 1 2. Information att överföra.... 2 3. Informationen i EDIFACT-syntax.... 3 4. Hur informationen kan åskådliggöras

Läs mer

Svenska kraftnäts bemötande på mottagna remissvar i remissen för bilagor till balansansvarsavtal

Svenska kraftnäts bemötande på mottagna remissvar i remissen för bilagor till balansansvarsavtal 2017-12-22 2017/3341 REMISSBEMÖTANDE Svenska kraftnäts bemötande på mottagna remissvar i remissen för bilagor till balansansvarsavtal 2628-2 Detta dokument är en sammanställning av inkomna remissvar samt

Läs mer

1 Fakturering av ssystemtjänster

1 Fakturering av ssystemtjänster SvK1000, v3.3, 2014-03-26 Svenska kraftnät balansansvarsavtal@svk.se 2017-101-3110 2017/247 REGELDOKUMENT Regler om för fakturering av Systemtjänster Detta regeldokument beskriver rutiner och riktlinjer

Läs mer

Nordisk balansavräkning NBS. Ediel och avräkningskonferensen 2015 2015-10-15 Robert Thelander robert.thelander@svk.

Nordisk balansavräkning NBS. Ediel och avräkningskonferensen 2015 2015-10-15 Robert Thelander robert.thelander@svk. Nordisk balansavräkning NBS Ediel och avräkningskonferensen 2015 2015-10-15 Robert Thelander robert.thelander@svk.se 010 475 86 71 2 Agenda Bakgrund och NBS-modellen Tidplan för det kommande året Tillgänglig

Läs mer

1. Exempelbeskrivning

1. Exempelbeskrivning Innehåll 1. Exempelbeskrivning... 1 2. Information att överföra... 2 3. Informationen i EDIFACT-syntax... 4 4. Hur informationen kan åskådliggöras i parternas system.... 6 1. Exempelbeskrivning Köparen

Läs mer

1. Exempelbeskrivning

1. Exempelbeskrivning Innehåll 1. Exempelbeskrivning... 1 2. Information att överföra... 2 3. Informationen i EDIFACT-syntax... 4 4. Hur informationen kan åskådliggöras i parternas system.... 7 1. Exempelbeskrivning Köparen

Läs mer

Uppdateringar av PRODAT-guiden. Ändringar har gjorts i guiden på www.ediel.org ska det påverka den svenska anvisningen?

Uppdateringar av PRODAT-guiden. Ändringar har gjorts i guiden på www.ediel.org ska det påverka den svenska anvisningen? Uppdateringar av PRODAT-guiden Ändringar har gjorts i guiden på www.ediel.org ska det påverka den svenska anvisningen? Guiden på www.ediel.org > PRODAT-guiden på www.ediel.org är i version 2.7.B, daterad

Läs mer

UNB INTERCHANGE HEADER

UNB INTERCHANGE HEADER UNA Service string advice UNA1 omponent data element separator M an1 : UNA2 Data element separator M an1 + UNA3 Decimal notation M an1. UNA4 Release indicator M an1? UNA5 Reserved for future use M an1

Läs mer

1. Exempelbeskrivning

1. Exempelbeskrivning En beställd artikel levereras vid annat datum än det önskade (delleverans). Innehåll 1. Exempelbeskrivning... 1 2. Information att överföra... 2 3. Informationen i EDIFACT-syntax... 4 4. Hur informationen

Läs mer

2. Change log Datamodell/XML

2. Change log Datamodell/XML 2. Change log Datamodell/XML Date Version Element grupp Element Term 2009-12-16 1.2 InvoicHeader EstimatedDeliveryDateAndTime T3227 Kod 17 Delivery date/time, estimated borttagen 2009-12-16 1.2 InvoicHeader

Läs mer

Ändringar för områden om remissförslag på förändring

Ändringar för områden om remissförslag på förändring SvK1000, v4.0, 2016-04-27 Jenny Lagerquist 2016-11-24 ÄNDRINGSDOKUMENT Ändringar i Balansansvarsavtal 2628 efter extra remiss Detta dokument syftar till att informera om de ändringar som kommande Balansansvarsavtal

Läs mer

UNB INTERCHANGE HEADER

UNB INTERCHANGE HEADER EANOM 1997 ORDERS UNA Service string advice UNA1 omponent data element separator M an1 : UNA2 Data element separator M an1 + UNA3 Decimal notation M an1. UNA4 Release indicator M an1? UNA5 Reserved for

Läs mer

Ändringar i bilagor till Balansansvarsavtalet med ikraftträdande tidigast från den 13 mars 2018

Ändringar i bilagor till Balansansvarsavtalet med ikraftträdande tidigast från den 13 mars 2018 2018-12-20 2018/1687 ÄNDRINGSDOKUMENT Ändringar i bilagor till Balansansvarsavtalet 3829-1 med ikraftträdande tidigast från den 13 mars 2018 Nedan följer en sammanställning av ändringar i bilagorna till

Läs mer

Ei R2015:15. Figure 1. An information model based on all-to-all communication. Source: Sweco. Kund = Customer. Elhandlare = Electricity supplier

Ei R2015:15. Figure 1. An information model based on all-to-all communication. Source: Sweco. Kund = Customer. Elhandlare = Electricity supplier Ei R2015:15 Figure 1. An information model based on all-to-all communication Kund = Customer Elhandlare = Electricity supplier Informationsutbyte = Information exchange Nätägare = Grid owner Mätpunkt =

Läs mer

/1008 FÖRKLARANDE DOKUMENT BSP/BRP

/1008 FÖRKLARANDE DOKUMENT BSP/BRP SvK1000, v4.0, 2016-04-27 2018-06-18 2018/1008 FÖRKLARANDE DOKUMENT BSP/BRP Förklarande dokument till Svenska kraftnäts förslag till villkor avseende balansering i enlighet med artikel 18 i kommissionens

Läs mer

1. Exempelbeskrivning

1. Exempelbeskrivning Innehåll 1. Exempelbeskrivning... 1 2. Information att överföra... 2 3. Informationen i EDIFACT-syntax... 5 4. Hur informationen kan åskådliggöras i parternas system.... 9 1. Exempelbeskrivning Köparen

Läs mer

EMIR-European Market Infrastructure Regulation

EMIR-European Market Infrastructure Regulation EMIR-European Market Infrastructure Regulation Omfattande regelverk kring derivat Hur påverkas Ni? 1. Rapporteringsskyldighet 2. Portföljavstämning 3. Tvistelösning 4. Timely confirmations Rapporteringsskyldighet

Läs mer

1. Exempelbeskrivning

1. Exempelbeskrivning En delmängd av en beställd artikel levereras vid annat, okänt, datum än det önskade (restnotering). Innehåll 1. Exempelbeskrivning... 1 2. Information att överföra... 2 3. Informationen i EDIFACT-syntax...

Läs mer

Elmarknadshubb DATUM PUBLICERAD VERSION /1985. Elmarknadshubb. Förslag sekventiell driftsättning. SvK1000, v3.

Elmarknadshubb DATUM PUBLICERAD VERSION /1985. Elmarknadshubb. Förslag sekventiell driftsättning. SvK1000, v3. PROJEKT Elmarknadshubb DOKUMENTNUMMER DATUM 2019-06-27 PUBLICERAD VERSION VERSION ÄRENDENUMMER 1.0 2019/1985 Elmarknadshubb Förslag sekventiell driftsättning SvK1000, v3.3, 2014-03-26 1/16 Innehåll 1 Om

Läs mer

UNB INTERCHANGE HEADER

UNB INTERCHANGE HEADER UNA Service string advice UNA1 omponent data element separator M an1 : UNA2 Data element separator M an1 + UNA3 Decimal notation M an1. UNA4 Release indicator M an1? UNA5 Reserved for future use M an1

Läs mer

På gång inom Miljö- och energidepartementet

På gång inom Miljö- och energidepartementet På gång inom Miljö- och energidepartementet Jan-Olof Lundgren vid Miljö- och energidepartementet Aktuella frågor vid Miljö- och energidepartementet Energikommissionens arbete Effektreserven Nordisk slutkundsmarknad:

Läs mer

Elmarknadshubb DATUM PUBLICERAD ARBETSVERSION /1263. Användargränssnitt 1/24

Elmarknadshubb DATUM PUBLICERAD ARBETSVERSION /1263. Användargränssnitt 1/24 PROJEKT Elmarknadshubb DOKUMENTNUMMER DATUM 2017-12-15 PUBLICERAD ARBETSVERSION ARBETSVERSION ÄRENDENUMMER 1.0 2015/1263 Användargränssnitt 1/24 Inledning Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Administration

Läs mer

Elmarknadshubben - Projektet

Elmarknadshubben - Projektet 2017-09-14 Elmarknadshubben - Projektet Robert Thelander Ediels Teknikgrupp (ETG) 2017-09-14 2017-09-14 Ediels Teknikgrupp 2 Svenska kraftnät och Energimarknadsinspektionen samarbetar med bransch, kundintressenter

Läs mer

Elektroskandia Supplier DESADV D96A

Elektroskandia Supplier DESADV D96A 2010 02 22 1 (10) Elektroskandia Supplier DESADV D96A Elektroskandia Sverige AB 191 83 SOLLENTUNA 2010 02 22 2 (10) Innehållsförteckning Förteckning över kontaktpersoner... 3 Kontaktperson för affärsmässiga

Läs mer

Nordiska balansavräkningen erfarenheter hittills och planer för vidareutveckling. Markus Eklund

Nordiska balansavräkningen erfarenheter hittills och planer för vidareutveckling. Markus Eklund Nordiska balansavräkningen erfarenheter hittills och planer för vidareutveckling Markus Eklund We settle together! Customers: ~ 190 BRPs ~ 500 DSOs ~ 800 REs Owners (TSOs) 33% Fingrid 33% Statnett 33%

Läs mer

Ordlista Nordisk Balansavräkning (NBS) V1.0-2015-06-15

Ordlista Nordisk Balansavräkning (NBS) V1.0-2015-06-15 Ordlista Nordisk Balansavräkning (NBS) V1.0-2015-06-15 Ordlistan omfattar de mest frekvent förekommande termerna i NBS och tillhandahåller en översättning av dessa till svensk terminologi Ordlista Nordisk

Läs mer

FÖRSLAG PÅ KRAV FÖR DATAUTBYTE SVM /1544 FÖRKLARANDE DOKUMENT BOX SUNDBYBERG STUREGATAN 1, SUNDBYBERG

FÖRSLAG PÅ KRAV FÖR DATAUTBYTE SVM /1544 FÖRKLARANDE DOKUMENT BOX SUNDBYBERG STUREGATAN 1, SUNDBYBERG SVM 2019-05-23 2019/1544 FÖRKLARANDE DOKUMENT FÖRSLAG PÅ KRAV FÖR DATAUTBYTE Förklarande dokument till Svenska kraftnäts krav för datautbyte i enlighet med artikel 40.5 i förordning (EU) 2017/1485 om fastställande

Läs mer

Offentligt samråd om villkor avseende balansering

Offentligt samråd om villkor avseende balansering 2018-04-27 2018/1008 KONSULTATION BSP/BRP Offentligt samråd om villkor avseende balansering SvK1000, v4.0, 2016-04-27 BOX 1200 172 24 SUNDBYBERG STUREGATAN 1 SUNDBYBERG TEL 010-475 80 00 REGISTRATOR@SVK.SE

Läs mer

Elmarknadshubb roll- och domänmodell

Elmarknadshubb roll- och domänmodell PROJEKT Elmarknadshubb DOKUMENTNUMMER DATUM 2018-09-17 PUBLICERAD VERSION VERSION ÄRENDENUMMER 1.0 2015/1263 Elmarknadshubb roll- och domänmodell 1/17 Inledning Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum 1.0

Läs mer

Nordisk balansavräkning NBS. Ediel och avräkningskonferensen - 2015 2015-10-15 Robert Thelander robert.thelander@svk.

Nordisk balansavräkning NBS. Ediel och avräkningskonferensen - 2015 2015-10-15 Robert Thelander robert.thelander@svk. Nordisk balansavräkning NBS Ediel och avräkningskonferensen - 2015 2015-10-15 Robert Thelander robert.thelander@svk.se 010 475 86 71 2 Agenda Tidplanen i detalj Regelförändringar Förtydliganden kring NBS-modellen

Läs mer

UNB INTERCHANGE HEADER

UNB INTERCHANGE HEADER EANOM 1997 DESADV UNA Service string advice UNA1 omponent data element separator M an1 : UNA2 Data element separator M an1 + UNA3 Decimal notation M an1. UNA4 Release indicator M an1? UNA5 Reserved for

Läs mer

/588 FÖRKLARANDE DOKUMENT FÖRSLAG PÅ KRAV FÖR DATAUTBYTE

/588 FÖRKLARANDE DOKUMENT FÖRSLAG PÅ KRAV FÖR DATAUTBYTE SVM 2019-04-05 2018/588 FÖRKLARANDE DOKUMENT FÖRSLAG PÅ KRAV FÖR DATAUTBYTE Förklarande dokument till Svenska kraftnäts krav för datautbyte i enlighet med artikel 40.5 i förordning (EU) 2017/1485 om fastställande

Läs mer

SincE. Projekt SincE (Svenska kraftnät Implementation of Network Codes in europe)

SincE. Projekt SincE (Svenska kraftnät Implementation of Network Codes in europe) SincE Projekt SincE (Svenska kraftnät Implementation of Network Codes in europe) Implementering av EU:s kommande förordningar (nätkoder) kopplade till EG 714/2009 Tidplan Nätkoderna ENTSO Drafting phase

Läs mer

1 Mindre förändringar

1 Mindre förändringar SvK1000, v3.3, 2014-03-26 Marknad Jenny Lagerquist jenny.lagerquist@svk.se 2015-05-25 Förslag på förändringar i Balansansvarsavtalet gällande från 15 november 2015 Detta dokument syftar till att informera

Läs mer

1. Exempelbeskrivning

1. Exempelbeskrivning En beställd artikel levereras vid annat, okänt, datum än det önskade (restnotering). Innehåll 1. Exempelbeskrivning... 1 2. Information att överföra... 2 3. Informationen i EDIFACT-syntax... 4 4. Hur informationen

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONAVRÄKNADE ELLEVERANSER

VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONAVRÄKNADE ELLEVERANSER VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONAVRÄKNADE ELLEVERANSER 2 INNEHÅLL 1. BAKGRUND... 3 1.1 Bilateral efterkorrigering... 3 1.2 Vägledningens syfte... 3 1.3 Införandet

Läs mer

Remissvar angående Energimarkandsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2016:x) om mätning och rapportering av överförd el

Remissvar angående Energimarkandsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2016:x) om mätning och rapportering av överförd el Energimarkandsinspektionen Att. Tor Ny Avd. för teknisk analys Box 155 631 03 Eskilstuna Vattenfall AB Evenemangsgatan 13 169 56 Solna Datum: 2016-01-27 Kontakt: Peter Takacs Telefon: +46 706185745 E-mail:

Läs mer

Hearing om förslag till villkor enligt artikel 18 i Balanskoden (EB GL)

Hearing om förslag till villkor enligt artikel 18 i Balanskoden (EB GL) Hearing om förslag till villkor enligt artikel 18 i Balanskoden (EB GL) 2018-05-21 Webbinar En sammanställning av de frågor och svar som avhandlades under hearingen. Agenda > Syfte & mål > Frågor > Nästa

Läs mer

Format Kod Term. GS1 Sweden ESAP

Format Kod Term. GS1 Sweden ESAP EANOM D.96A ORDERS UNA SERVIE STRING ADVIE UNA1 omponent data element separator M an1 : UNA2 Data element separator M an1 + UNA3 Decimal notation M an1. UNA4 Release indicator M an1? UNA5 Reserved for

Läs mer

Kommissionens förordning 543/2013

Kommissionens förordning 543/2013 Kommissionens förordning 543/2013 Driftrådet 2014-05-27 Therese Erixon Kommissionens förordning 543/2013 > Kommissionens förordning 543/2013 om inlämnande och offentliggörande av uppgifter på elmarknaden

Läs mer

Format Kod Term. GS1 Sweden ESAP

Format Kod Term. GS1 Sweden ESAP UNA SERVIE STRING ADVIE UNA1 omponent data element separator M an1 UNA2 Data element separator M an1 UNA3 Decimal notation M an1 UNA4 Release indicator M an1 UNA5 Reserved for future use M an1 UNA6 Segment

Läs mer

1 Modell för upphandling

1 Modell för upphandling SvK1000, v3.3, 2014-03-26 Svenska kraftnät balansansvarsavtal@svk.se Svenska kraftnät balansansvarsavtal@svk.se 2018-07-09 2015/1057 Version 4 UT- KAST REGELDOKUMENT Regler för upphandling och rapportering

Läs mer

UNB INTERCHANGE HEADER

UNB INTERCHANGE HEADER EANOM 1997 DESADV UNA Service string advice UNA1 omponent data element separator M an1 : UNA2 Data element separator M an1 + UNA3 Decimal notation M an1. UNA4 Release indicator M an1? UNA5 Reserved for

Läs mer

FHIR OCH INTEROPERABILITET I SJUKVÅRDEN OSKAR THUNMAN

FHIR OCH INTEROPERABILITET I SJUKVÅRDEN OSKAR THUNMAN FHIR OCH INTEROPERABILITET I SJUKVÅRDEN OSKAR THUNMAN 2015-01-29 CALLISTAENTERPRISE.SE FHIR OCH INTEROPERABILITET I SJUKVÅRDEN Semantisk interoperabilitet Bakgrund Dagens standarder FHIR och framtidens

Läs mer

DEL 1 LAGSTIFTNINGSDELEN

DEL 1 LAGSTIFTNINGSDELEN ÅLANDS AVRÄKNINGS- OCH LEVERANTÖRSBYTESPROCESS DEL 1 LAGSTIFTNINGSDELEN 1.1 Utgångspunkt Avsikten är att inga nya investeringar i programvara för avräkning behövs och systemet skall vara enkelt att hantera

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Jenny Johansson (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter om ursprungsgarantier för el; beslutade den 19 juni 2017. Utkom

Läs mer

Information Service och fördefinierade Data Packages. Ediel- och avräkningskonferensen 2015 Mats Elmér

Information Service och fördefinierade Data Packages. Ediel- och avräkningskonferensen 2015 Mats Elmér Information Service och fördefinierade Data Packages Ediel- och avräkningskonferensen 2015 Mats Elmér Informationsutbytet kommer att ske genom tre olika kanaler Online Service (ONLS) Webbgränssnitt som

Läs mer

Energistatistik på nytt sätt med Elmarknadshubb. Den svenska Elmarknadshubben Robert Thelander, Förändringsledare

Energistatistik på nytt sätt med Elmarknadshubb. Den svenska Elmarknadshubben Robert Thelander, Förändringsledare Energistatistik på nytt sätt med Elmarknadshubb Den svenska Elmarknadshubben Robert Thelander, Förändringsledare 2017-11-08 2017-11-08 Statistikforum 2017 - Energistatistik på nytt sätt med Elmarknadshubb

Läs mer

SVENSKA ^ KRAFTNÄT. Balansansvarigas ansvar

SVENSKA ^ KRAFTNÄT. Balansansvarigas ansvar SVENSKA ^ KRAFTNÄT Generaldirektören Näringsdepartementet n.registrator(«>regeringskansliet.se 2014-06-13 2014/643 REMISSVAR Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning (Ei R20i4:o6) (N2014/1229/E)

Läs mer

Sjöfartsverkets uppgifter

Sjöfartsverkets uppgifter Sjöfartsverkets uppgifter SFS nr. 1995:589, instruktion för Sjöfartsverket 1. utöva tillsyn över sjösäkerheten och ha samordningsansvaret för trafiksäkerhetsarbetet inom sjöfarten, 2. tillhandahålla lotsning,

Läs mer

Företagsnamn:.. ( EDI-användaren ) Adress:... Organisationsnummer:

Företagsnamn:.. ( EDI-användaren ) Adress:... Organisationsnummer: SvK1000, v3.3, 2014-03-26 AVTAL 2015/1169 EDI-avtal för el- och naturgasmarknaden PARTER Affärsverket svenska kraftnät ( Svenska kraftnät ) Box 1200 172 24 Sundbyberg Organisationsnummer: 202100-4284 Företagsnamn:..

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 2.0.0

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 2.0.0 Statusrapport Entity name: Statusrapport Comment: Denna affärstransaktion används för att tillhandahålla avisering om ankomst för lossning eller lastning. T6332 Aviseringsnummer 1.. 1 Definition: Ett unikt

Läs mer

Referensgruppsmöte tjänstehubb

Referensgruppsmöte tjänstehubb 2017-05-02 Referensgruppsmöte tjänstehubb Sturegatan 1, Sundbyberg 2017-05-02 2017-05-02 Referensgruppsmöte 2 Referensgruppsmöte Tjänstehubb 2017-05-02 1. Kort status Ei och Svk 2. Vad händer efter rapporten

Läs mer

Elektroskandia Supplier ORDRSP D96A

Elektroskandia Supplier ORDRSP D96A 10-02-19 1 (17) Elektroskandia Supplier ORDRSP D96A Elektroskandia Sverige AB 191 83 SOLLENTUNA 10-02-19 2 (17) Innehållsförteckning Förteckning över kontaktpersoner... 3 Kontaktperson för affärsmässiga

Läs mer

Meddelandespecifikation Utgivningsdatum: Utskriftsdatum: Version: 1.00

Meddelandespecifikation Utgivningsdatum: Utskriftsdatum: Version: 1.00 S75 [9.1.5 Anläggningslista] EANO 1997 PRODAT UNA Service string advice UNA1 omponent data element separator an1 UNA2 Data element separator an1 UNA3 Decimal notation an1 UNA4 Release indicator an1 UNA5

Läs mer

Den svenska Elmarknadshubben. Energiföretagens Regionmöten Våren 2018

Den svenska Elmarknadshubben. Energiföretagens Regionmöten Våren 2018 Den svenska Elmarknadshubben Energiföretagens Regionmöten Våren 2018 VÅREN 2018 - ENERGIFÖRETAGENS REGIONMÖTEN 2 Elmarknadshubben är sannolikt ett av de mest diskuterade ämnena hos såväl elnätsföretag,

Läs mer

Villkoren för leverantörer av balanstjänster

Villkoren för leverantörer av balanstjänster 2018-04-27 2018/1008 KONSULTATION BSP/BRP BILAGA 1 Bilaga 1 en för leverantörer av balanstjänster SvK1000, v4.0, 2016-04-27 BOX 1200 172 24 SUNDBYBERG STUREGATAN 1 SUNDBYBERG TEL 010-475 80 00 REGISTRATOR@SVK.SE

Läs mer

Styr och utveckla ditt IT-stöd utifrån internationella standarder

Styr och utveckla ditt IT-stöd utifrån internationella standarder Styr och utveckla ditt IT-stöd utifrån internationella standarder Frukostseminarium 2008-09-19 Anita Myrberg BiTA Service Management Agenda ISO/IEC 20000 Relation till andra standarder Varför styra en

Läs mer

Format Kod Term. GS1 Sweden ESAP

Format Kod Term. GS1 Sweden ESAP EANOM D.96A DESADV UNA SERVIE STRING ADVIE UNA1 omponent data element separator M an1 : UNA2 Data element separator M an1 + UNA3 Decimal notation M an1. UNA4 Release indicator M an1? UNA5 Reserved for

Läs mer

Elmarknadsrådets möte

Elmarknadsrådets möte Marknad 2019-05-21 MINNESANTECKNINGAR Elmarknadsrådets möte 2019-05-08 Närvarande Torbjörn Forsberg Jan-Ola Silver Kristian Gustafsson Jonas Melin Peter Thelin Johan Schönström Lars Andersson Stig Åhman

Läs mer

/1687 ÄNDRINGSDOKUMENT. Svenska kraftnäts förslag på Balansansvarsavtal BOX SUNDBYBERG STUREGATAN 1 SUNDBYBERG

/1687 ÄNDRINGSDOKUMENT. Svenska kraftnäts förslag på Balansansvarsavtal BOX SUNDBYBERG STUREGATAN 1 SUNDBYBERG SvK1000, v4.0, 2016-04-27 2018-07-09 2018/1687 ÄNDRINGSDOKUMENT Svenska kraftnäts förslag på Balansansvarsavtal 3829-1 Detta dokument syftar till att beskriva de förslag på förändringar som Svenska kraftnät

Läs mer

Tjänstehubb rollmodell

Tjänstehubb rollmodell PROJEKT Förstudie tjänstehubb DOKUMENTNUMMER DATUM 2016-02-04 PUBLICERAD ARBETSVERSION VERSION ÄRENDENUMMER 1.0 2015/2266 Tjänstehubb rollmodell 1/10 Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum Arbetsversion

Läs mer

Elmarknadsrådets möte

Elmarknadsrådets möte Marknad 2018-02-15 MINNESANTECKNINGAR Elmarknadsrådets möte 2018-02-15 Närvarande Martin Brink, Göteborg Energi Torbjörn Forsberg, E.ON Jan-Ola Silver, Fortum Magnus Thorstensson, Energiföretagen Sverige

Läs mer

1. Exempelbeskrivning

1. Exempelbeskrivning Originalprislista Innehåll 1. Exempelbeskrivning... 1 2. Information att överföra.... 3 3. Informationen i EDIFAT-syntax.... 7 1. Exempelbeskrivning Exemplet visar hur prislisteinformation representeras

Läs mer

1 Definition av Reglerobjekt

1 Definition av Reglerobjekt SvK1000, v3.3, 2014-03-26 Svenska kraftnät balansansvarsavtal@svk.se 2015-09-16 2015/1056 REGELDOKUMENT Regler för Reglerobjekt Detta regeldokument beskriver hur Reglerobjekt struktureras samt vilka principer

Läs mer

Villkoren för balansansvariga parter

Villkoren för balansansvariga parter 2018-04-27 2018/1008 KONSULTATION BSP/BRP BILAGA 2 Bilaga 2 en för balansansvariga parter SvK1000, v4.0, 2016-04-27 BOX 1200 172 24 SUNDBYBERG STUREGATAN 1 SUNDBYBERG TEL 010-475 80 00 REGISTRATOR@SVK.SE

Läs mer

Version 1.0 Beslutad VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONAVRÄKNADE ELLEVERANSER

Version 1.0 Beslutad VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONAVRÄKNADE ELLEVERANSER Version 1.0 Beslutad 2016-03-10 VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONAVRÄKNADE ELLEVERANSER 2 INNEHÅLL 1. BAKGRUND... 3 1.1 Bilateral efterkorrigering... 3 1.2 Vägledningens

Läs mer

Den svenska Elmarknadshubben

Den svenska Elmarknadshubben Den svenska Elmarknadshubben Robert Thelander, Förändringsledare Ediel- och avräkningskonferensen 2017, Clarion Hotell Arlanda 2017-10-10 Ediel- och avräkningskonferensen 2017 - Arlanda 2 Agenda Introduktion

Läs mer