STOBBENFREES Gebruiksaanwijzing Instruction manual Mode d emploi Gebrauchsanleitung Bruksanvisning Brugsanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STOBBENFREES Gebruiksaanwijzing Instruction manual Mode d emploi Gebrauchsanleitung Bruksanvisning Brugsanvisning"

Transkript

1 STOBBENFREES Gebruiksaanwijzing Instruction manual Mode d emploi Gebrauchsanleitung Bruksanvisning Brugsanvisning

2 HYUNDAI 2 3 Nederlands 5 English 9 Français 13 Deutsch Svenska 21 2 Dansk 25 Verklaring van overeenstemming Declaration of conformity Certificat de conformité Konformitätserklärung Förklaring om överensstämmelse Overensstemmelseserklæring A

3 HYUNDAI 4 5 NEDERLANDS C J B A H G E D C E L M F K N B D F STOBBENFREES WAARSCHUWING Lees alle veiligheidsvoorschriften en alle instructies. Het niet in acht nemen van de voorschriften en instructies kan een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben. Bewaar alle voorschriften en instructies voor toekomstig gebruik. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Volg bij gebruik van de machine altijd de bijgesloten veiligheidsvoorschriften en onderstaande aanvullende veiligheidsvoorschriften nauwkeurig op. In deze handleiding worden de volgende pictogrammen gebruikt: Gevaar voor lichamelijk letsel of materiële schade. Op het apparaat zijn de volgende pictogrammen aangebracht: Draag handschoenen. Draag veiligheidsschoenen. Draag een stofmasker. Draag een veiligheidshelm. Draag gehoorbescherming. Draag een veiligheidsbril. Houd handen en voeten uit de buurt van scherpe delen. Raak geen hete delen aan. Gevaar voor ernstige brandwonden Rook niet in de buurt van de machine. Gebruik de machine niet in een omgeving waar vonken, vlammen of open vuur voor kunnen komen. Raadpleeg de handleiding. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Houd het werkgebied schoon en goed verlicht. Gebruik de stobbenfrees niet in de buurt van ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Houd kinderen en omstanders weg tijdens het bedienen van de machine. Houd het gebied vrij van alle afleiding. Alleen verantwoordelijke, goed geïnstrueerde personen mogen deze machine bedienen. Onervaren gebruikers moeten altijd zorgvuldig worden gecontroleerd. Stelde machine niet bloot aan regen of natte omstandigheden. Blijf alert, let op wat u doet en gebruik uw gezond verstand bij het bedienen van de machine. Gebruik de machine nietals u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid tijdens het gebruik van de machine kan ernstig persoonlijk letsel tot gevolg hebben. Kleed goed. Draag geen losse kleding of sieraden. Houd uw haar, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen. Losse kleding, sieraden of lang haar kunnen in bewegende delen worden gegrepen. Start de motor pas als de machine in de snijpositie naast de boomstronk staat. Reik niet te ver. Zorg voor een stabiele houding. Houd te allen tijde een goed evenwicht. Dit maakt een betere controle van de machine mogelijk in onverwachte situaties. Controleer de stompen die moeten worden verwijderd op spijkers, draad, metalen afrasteringspalen en andere metalen voorwerpen en op stenen of andere begraven obstakels die gevaarlijk kunnen worden weggeslingerd of onverwachte machinebewegingen kunnen veroorzaken wanneer ze door het snijwiel worden geraakt. Zorg ervoor dat alle veiligheidsvoorziening juist zijn geplaatst en zich in goede staat bevinden voordat u de machine bedient. Controleer het snijwiel op beschadiging of ontbrekende tanden en vervang indien nodig. Zorg ervoor dat iedereen in de buurt op de hoogte is van de gevarenzone die aan deze machine is gekoppeld. U moet de gevarenzone te allen tijde vermijden wanneer de machine in bedrijf is. Zorg dat niemand onder of in de buurt van de machine werkt voordat u de motor start of de machine gaat verplaatsen. Zorg ervoor dat het gebied vrij is van personen. Breng geen wijzigingen aan de machine aan. Neem contact op met openbare werken van uw gemeente en dienstverleners voor de locaties van ondergrondse leidingen en kabels, waar van toepassing, voordat u de machine bedient. Brandstofveiligheid Let op bij het omgaan met benzine. Benzine is brandbaar en de dampen zijn zeer eplosief. Verwijder nooit de tankdop of voeg geen brandstof toe terwijl de motor draait. Stop de motor en laat motor- en uitlaatcomponenten afkoelen alvorens te tanken. Rook niet tijdens het bijvullen van brandstof. Vul voor gebruik uw motor uitsluitend met niet-synthetische motorolie om schade aan de motor te voorkomen. Tank of berg de machine nooit op op een plaats met open vuur, vonken of andere ontstekingsbronnen. Probeer de motor niet te starten als er brandstof is gemorst. Veeg het gemorste weg en zorg ervoor dat alle brandstof is olpgedroogd voordat u de machine start. Zorg er altijd voor dat de tankdop goed is vastgedraaid. Als de brandstoftank moet worden leeggemaakt, moet dit buitenshuis gebeuren. MONTAGE (FIG. A) De stobbenfrees wordt gedeeltelijk gemonteerd geleverd. Zet de machine in elkaar volgens fig. A. Montage-onderdelen 1. Motor 2. Wiel 3. Nylon moer 4. Platte sluitring 5. Steun 6. Zeskantbout 7. Veerring 8. Verstelbare handgreep 9. Handgreep VOOR HET EERSTE GEBRUIK De motor (fig. B) A. Luchtfilter B. Geluiddemper C. Bougie D. Gashendel E. Trekstarter F. Motorschakelaar G. Startkoord H. Brandstofkraan

4 HYUNDAI 6 7 NEDERLANDS J. Chokehendel K. Tankdop L. Benzinetank M. Peilstok P. Aftapplug Deze machine wordt zonder brandstof en olie geleverd. Vul, voor gebruik, brandstof en olie tot het juiste niveau. Als u de machine gebruikt zonder of met te weinig olie kan dit ernstige schade aan de motor veroorzaken die niet door de garantie wordt gedekt. Vullen met brandstof Gebruik altijd brandstof die voldoet aan de volgende specificaties: ongelode benzine, octaangehalte minimaal 86. Vul nooit brandstof bij terwijl de machine draait. Laat de machine na gebruik minimaal 15 minuten afkoelen alvorens brandstof bij te vullen. Rook niet in de buurt van de machine of in de buurt van de brandstof. Vul nooit brandstof bij in de buurt van vonken, vlammen of open vuur. Verwijder het deksel (K) van de vulopening. Giet de brandstof voorzichtig in de vulopening. Vul de tank niet verder dan tot de bovenkant van het brandstoffilter. Breng het deksel weer op de vulopening aan. Vullen met motorolie Gebruik 4-taktmotorolie. SAE 10W-30 is geschikt voor algemeen gebruik bij alle temperaturen. Andere viscositeit kan gebruikt worden wanneer de gemiddelde omgevingstemperatuur binnen het opgegeven bereiken is. Verwijder de peilstok (M) van het vulpunt. Vul het carter met de voorgeschreven hoeveelheid olie. Breng de peilstok weer aan. GEBRUIK Starten 1. Vergrendel het snijwiel door de remhendel volledig naar achteren te trekken. 2. Zorg dat de gashendel in de stand SLOW staat. 3. Zet, bij een koude start, de chokehendel in de stand CLOSED. 4. Til het snijwiel cm van de grond op door de stuurstang naar beneden te duwen, houd het in die positie. Bij de volgende handeling gaat het snijwiel draaien. Houd iedereen op afstand. 5. Trek voorzichtig aan het startkoord totdat u weerstand voelt en trek dan stevig aan. 6. Zet de chokehendel in de stand OPEN als de motor draait. 7. Zet de gashendel in de stand FAST. Laat bij een koude motor, de motor een paar minuten stationair draaien (gashendel in de stand SLOW ). Tips! Gebruik vloeiende, soepele bewegingen van links naar rechts tijdens het gebruik. Verwijder kleinere wortels voordat de stronk wordt verwijderd. Als de spaandersuitstoot overmatig wordt tijdens het snijden, moet u de machine uitzetten, wachten totdat het snijwiel stopt met draaien, de machine terugtrekken uit de stronk en de spanen wegharken. Verplaats de machine naar de andere kant van de stronk, om te voorkomen dat een van de snijwielen in het gat vast komt te zitten. of vul het gat met spaanders voordat u verder gaat. Plaatsen van de machine bij de stronk (fig. D & E) Plaats het het snijwiel in de buurt van de bovenrand van de stronk. Wortels verwijderen 1. Zorg ervoor dat de gashendel op FAST staat. 2. Draai het snijwiel naar één kant en laat het vervolgens zakken tot de dichtstbijzijnde wortels aan de voet van de stronk. 3. Draai het snijwiel vóór elke beweging, totdat de wortels voldoende zijn verwijderd. 4. Breng het snijwiel omhoog totdat het midden van het snijwiel gelijk is met de bovenkant van de stronk. 5. Stop de motor, ontgrendel de rem en verplaats de machine. 6. Vergrendel de rem opnieuw. De hele stronk doorsnijden (fig. F) 1. Controleer of de gashendel op FAST staat. 2. Richt het snijwiel tegen de stronk, beginnend met de dichtstbijzijnde bovenhoek van de stronk en beweeg het snijwiel over de stronk, links naar rechts, en snijd ca 1 cm hout weg met elke beweging. 3. Breng het snijwiel omhoog en omlaag tussen de bewegingen door, door de bedieningshendel te laten zakken en omhoog te brengen. 4. Rol de machine naar voren en naar achteren, door op de bedieningshendel te duwen en eraan te trekken. Ontgrendel hiervoor de rem. Vergrendel deze opnieuw wanneer de machine is verplaatst en ga door met snijden. Ga verder met het definnitief verwijderen van de wortels. Snijd de overblijvende wortels af zoals beschreven in stap 2 tot alle wortels zijn verwijderd. UITSCHAKELEN Voor uw eigen veiligheid en die van anderen, dient u altijd de normale uitschakel-procedure te volgen voordat u om welke reden dan ook van de machine zonder toezicht laat, reinigt, onderhoud, transporteert of inspecteert. Wijk nooit van deze procedure af tenzij dit wordt aangegeven in deze handleiding of in een noodsituatie die dit vereist. Een roterend snijwiel is erg gevaarlijk. Zorg ervoor dat het snijwiel volledig tot stilstand is gekomen voordat u iets anders doet. 1. Zet de gashendel in de stand SLOW : 2. Druk op de noodknop (aan/uit) om de motor te stoppen. 3. Stel de parkeerrem in. Schakel de motor uit en draai de brandstofkraan dicht voordat u de machine verplaatst. Indien de machine voor langere tijd buiten gebruik wordt gesteld, dient u het brandstofreservoir te legen en de olie te verversen. Dit voorkomt problemen bij het opnieuw opstarten. Leeg de brandstoftank. Ververs de olie. Dek de machine af en plaats hem in een schone en droge omgeving. REINIGING EN ONDERHOUD Voor een goed functioneren en lange levensduur van de machine is regelmatige reiniging en onderhoud essentieel. Verricht geen reinigings- of onderhoudswerkzaamheden terwijl de motor draait. Rook niet tijdens onderstaande werkzaamheden. Voer geen werkzaamheden uit in de buurt van vonken, vlammen of open vuur. Verwijder groot afval met behulp van een zachte borstel. Reinig de machine nooit met water of een hogedrukreiniger. Water in de machine kan kortsluiting of corrosie veroorzaken. Zorg ervoor dat alle moeren, bouten en schroeven zijn vastgedraaid. Moeren en bouten die versleten of slecht vastgedraaid zijn, kunnen de motor of het frame beschadigen. Berg de machine nooit op met benzine in de tank in een gebouw waar dampen een open vlam of vonk kunnen bereiken. Laat de motor afkoelen voordat u de machine verplaatst. Houd de machine vrij van gras, vuil en overmatig vet om brandgevaar te verminderen. Vervang versleten of beschadigde onderdelen voor de veiligheid. Als de brandstoftank moet worden leeggemaakt, moet dit buiten worden gedaan. Controleer regelmatig het oliepeil en voeg wat olie toe of vervang het indien nodig. Controleer de machine en controleer of alle schors en vuilafzettingen zijn verwijderd. Smeer de wielas en de lagers regelmatig met vet. Controleer het snijwiel vaak. Om schoon werk te bereiken, moet het mes altijd scherp en goed uitgebalanceerd zijn. Als de machine een obstakel heftig raakt, schakel de machine dan onmiddelijk uit en laat een specialist de machine controleren. Olie verversen U dient de olie na de eerste 20 bedrijfsuren te verversen, en vervolgens na iedere 100 uur of 6 maanden. Plaats een opvangbak onder het aftappunt. Verwijder de peilstok van het vulpunt. Verwijder de aftapplug. Laat de olie in de opvangbak lopen. Breng de aftapplug weer aan en draai hem stevig vast. Wanneer u de olie aftapt, moet de brandstoftank leeg zijn. Laat de motor draaien totdat deze stopt door gebrek aan brandstof. Controleren van het oliepeil U dient het oliepeil altijd voor het starten te controleren. Verwijder de peilstok van het vulpunt. Maak de peilstok schoon. Steek de peilstok een aantal seconden in het vulgat alvorens hem er weer uit te trekken. Controleer het oliepeil. Het oliepeil dient zich op een waarde tussen hoog en laag te bevinden. Indien het niveau onder het peil is, vult u olie bij. Gebruik hierbij een trechter om morsen te voorkomen. Monteer de peilstok. Reinigen van het luchtfilter U dient het luchtfilter elke 50 bedrijfsuren te reinigen. Verwijder het deksel van het luchtfilter (A). Neem het luchtfilter uit de filterhouder. Reinig het filter met behulp van warm water en een zacht wasmiddel. Laat het filter drogen Plaats het filter in de filterhouder en breng het deksel weer aan. Controleren van de bougie Neem de bougiekabel van de bougie (C). Verwijder de bougie met behulp van de bougiesleutel. Reinig de elektrode met behulp van een staalborstel. Controleer de contactafstand (correcte waarde 0,6-0,8 mm), en stel deze indien nodig bij. Breng de bougie weer aan. Stronken verwijderen (fig. C) Verwijder alle losse stukken hout, stenen, draden en ander vuil uit het gebied voordat u de stronk verwijdert. Houd rekening windrichting voor de uitstoot van stof en houtsnippers. Gebruik de machine nooit in het donker. Er is geen voldoende licht om de machine op een veilige manier te gebruiken. Laat een koude motor altijd warm worden voordat u een boomstronk snijdt. Alleen het gedeelte van het snijwiel in het gebied van 80 graden (fig. B) moet de stronk raken. Nooit de stronk onderboren of de onderkant van het snijwiel gebruiken voor het zagen. Laat de machine nooit onbeheerd als het snijwiel draait. NOODUITSCHAKELING 1. Druk onmiddellijk op de noodknop (aan/uit) om de motor uit te schakelen. 2. Zorg ervoor dat alle bewegende delen volledig tot stilstand komen. 3. Trek aan de remhendel om de rem in te schakelen. 4. Herstel de noodsituatie en ga terug naar de normale werking. TRANSPORT EN OPSLAG De stobbenfrees is ontworpen om te worden vervoerd in een bestelwagen of een kleine aanhangwagen. De machine is uitgerust met handgrepen die moeten worden gebruikt om de machine op te tillen en vast te zetten. Deze machine weegt ongeveer 110 kg en mag alleen worden opgetild met behulp van de juiste apparatuur of een voldoende aantal personen in teamverband.

5 HYUNDAI 8 9 ENGLISH ONDERHOUDSSCHEMA Goed onderhoud verlengt de levensduur van de machine en zorgt voor een veilig en probleemloos gebruik. motorolie bougie luchtfilter brandstofkraan benzineleiding Voer nooit onderhoudswerkzaamheden uit terwijl de motor draait. handeling controleer niveau TECHNISCHE GEGEVENS Ma. vermogen pk/min -1 15/3600rpm Diameter snijwiel mm 300 Dikte snijwiel mm 90 Snijdiepte onder de grond mm 225 Snijdiepte boven de grond mm 515 Breedte van de machine mm 760 Aantal tanden 9 Maat banden 13 Type rem trommelrem Aantal V-riemen 2 Motortype OHV 4-takt Motor cc 420 Inhoud brandstoftank l 6,5 Inhoud carter l 1,1 Brandstof loodvrij Euro 95 (E5) Olie SAE 10W-30 Startsysteem trekstarter Bougie type F7RTC Gewicht kg 115 GELUID De A-gewogen geluidsdruk van de machine is typisch L pa 94,5 db(a). Onzekerheid K = 3,0 db(a). Het geluidsniveau kan tijdens de werkzaamheden L pa 97,8 db(a) overschrijden. Draag gehoorbescherming! elk gebruik na eerste 5 uur GARANTIE Voor de garantiebepalingen wordt verwezen naar de bijgevoegde garantievoorwaarden. MILIEU Verwerking elke 3 maanden of 50 uur elke 6 maanden of 100 uur vervang controleer de afstand van de elektrode en maak schoon, vervang indien nodig controleer reinig en vervang indien nodig controleer en stel bij als de motor is afgekoeld controleer op beschadigingen en vervang indien nodig carburateur controleer de werking van de choke bevestigingen controleer alle bevestigingen lagers smeren elke 12 maanden of 300 uur Uw product, accessoires en verpakking moet worden gesorteerd voor milieuvriendelijke verwerking. Uitsluitend voor EG-landen Werp elektrisch gereedschap niet bij het huisvuil. Volgens de Europese Richtlijn 2002/96/EG voor Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur en de implementatie ervan in nationaal recht moet niet langer te gebruiken elektrisch gereedschap gescheiden worden verzameld en op een milieuvriendelijke wijze worden verwerkt. Wijzigingen voorbehouden; specificaties kunnen zonder opgave van redenen worden gewijzigd. STUMP GRINDER WARNING Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury. Save all warnings and instructions for future reference. SAFETY WARNINGS When using the machine, always observe the enclosed safety warnings as well as the additional safety warnings. The following symbols are used throughout this manual: Denotes risk of personal injury or damage to the machine. The following pictograms are shown on the appliance: Wear gloves. Wear safety shoes. Wear a dust mask. Wear a safety helmet. Wear ear protection. Wear safety glasses. Keep your hands and feet away from sharp parts. Do not touch hot parts. Danger of serious burns. Do not smoke near the machine. Do not use the machine in an environment where sparks, flames or open flames can occur. Consult the manual. SAFETY INSTRUCTIONS Keep the work area clean and well lit. Do not use the stump grinder in the presence of flammable liquids, gases or dust. Keep children and bystanders away while operating the machine. Keep the area free from all distractions Only responsible, well-instructed persons may operate this machine. Ineperienced users must always be carefully supervised. Do not epose the machine to rain or wet conditions. Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating the machine. Do not use the machine if you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while using the machine can result in serious personal injury. Dress well. Do not wear loose clothing or jewelry. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothing, jewelry or long hair can be caught in moving parts. Do not start the engine until the machine is in the cutting position net to the stump. Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This allows better control of the machine in unepected situations. Check the stumps to be removed for nails, wire, metal fence posts and other metal objects and for stones or other buried obstacles that can be dangerously thrown away or cause unepected machine movements if they are hit by the cutting wheel. Ensure that all safety devices are correctly positioned and in good condition before operating the machine. Check the cutting wheel for damage or missing teeth and replace if necessary. Make sure that everyone in the area is aware of the danger zone associated with this machine. You must avoid the danger zone at all times when the machine is running. Make sure that nobody is working under or near the machine before you start the engine or move the machine. Ensure that the area is free of persons. Do not make any changes to the machine. Contact public works of your municipality and service providers for the locations of underground pipes and cables, where applicable, before operating the machine. Fuel safety Be careful when handling gasoline. Gasoline is flammable and the vapors are very eplosive. Never remove the fuel cap or add fuel while the engine is running. Stop the engine and allow engine and ehaust components to cool before refueling. Do not smoke while adding fuel. Before use, only fill your engine with 10w-30/10w-40/15w- 30/15w-40 non-synthetic engine oil to prevent damage to the engine. Never refuel or store the machine in an area with open flames, sparks or other sources of ignition. Do not attempt to start the engine if fuel has been spilled. Wipe away the spillage and make sure all fuel has dried before you start the machine. Always ensure that the fuel cap is properly tightened. If the fuel tank needs to be drained, it should be done outdoors. ASSEMBLING (FIG. A) The stump grinder is supplied partially assembled. Assemble the machine according to fig. A. Components 1. Engine 2. Wheel 3. Nylon nut 4. Flat washer 5. Support 6. He bolt 7. Spring ring 8. Adjustable handle 9. Handle FOR THE FIRST USE The motor (fig. B) A. Air filter B. Muffler C. Spark plug D. Throttle E. Pull starter F. Motor switch G. Start cord H. Fuel tap J. Choke lever K. Fuel cap L. Petrol tank M. Dipstick N. Drain plug These machines are supplied without fuel and oil. Fill, before use, fuel and oil to the correct level. Operating the machine without or with too little oil can cause serious engine damage that is not covered by the warranty.

6 HYUNDAI ENGLISH Filling up with fuel Always use fuel that meets the following specifications: unleaded petrol, minimum octane rating 86. Never top up with fuel while the machine is running. Allow the machine to cool for at least 15 minutes after filling up before adding fuel. Do not smoke near the machine or near the fuel. Never add fuel in the vicinity of sparks, flames or open flames. Remove the cover (K) from the filling opening. Carefully pour the fuel into the filling opening. Do not fill the tank beyond the top of the fuel filter. Replace the lid on the filling opening. Filling with engine oil Use 4-stroke engine oil. SAE 10W-30 is suitable for general use at all temperatures. Other viscosity can be used when the average ambient temperature is within it specified ranges. Remove the dipstick (M) from the filling point. Fill the crankcase with the specified amount of oil. Refit the dipstick. USE Starting the engine 1. Lock the travel wheel by pulling the brake lever fully backwards. 2. Make sure the throttle lever is in the SLOW position. 3. With a cold start, move the choke control to the CLOSED position. 4. Lift the cutting wheel cm from the ground by pushing the handlebar down, hold it in that position. The net step may cause the cutting wheel to rotate, keep everyone away. Placing the machine near the stump (fig. D & E) Place the cutting wheel near the top edge of the stump. Removing roots 1. Make sure the throttle lever is set to FAST. 2. Turn the cutting wheel to one side and then lower it into the nearest roots at the base of the stump. 3. Turn the cutting wheel before each movement, until the roots are sufficiently removed. 4. Raise the cutting wheel until the center of the cutting wheel is just about the top of the stump. 5. Stop the engine, release the brake and move the machine. 6. Relock the brake. Cut the entire stump (fig. F) 1. Check if the throttle is set to FAST. 2. Direct the cutting wheel against the stump, starting with the nearest upper corner of the stump and steadily sweep the cutting wheel across the stump, left and right, and cut away about 1 cm of wood with each movement. 3. Raise and lower the cutting wheel between sweeps by lowering and raising the control handle. 4. Roll the machine forwards and backwards by pushing and pulling on the control handle. To do this, release the brake. Relock it when the machine is moved and continue cutting. Continue with the final removal of the roots. Cut the remaining roots as described in step 2 until all the roots have been removed. SHUTTING OFF For your own safety and that of others, always follow the normal shutdown procedure before leaving the machine unattended for any reason, cleaning, servicing, transporting or inspecting. Never deviate from this procedure unless specified in this manual or in an emergency situation that requires it. Do not perform any cleaning or maintenance work while the engine is running. Do not smoke during the following activities. Do not perform work in the vicinity of sparks, flames or open flames. Remove large waste with the help of a soft brush. Never clean the machine with water or a high-pressure cleaner. Water in the machine can cause a short circuit or corrosion. Make sure that all nuts, bolts and screws are tightened. Nuts and bolts that are worn or badly tightened can damage the motor or frame. Never store the machine with gasoline in the tank in a building where fumes can reach an open flame or spark. Allow the engine to cool before moving the machine. Keep the machine free from grass, dirt and ecessive grease to reduce the risk of fire. Replace worn or damaged parts for safety. If the fuel tank has to be drained, this should be done outdoors. Check the machine and make sure that all bark and dirt deposits have been removed. Lubricate the wheel ale and bearings regularly. Check the cutting wheel often. To achieve clean work, the blade should always be sharp and well-balanced. If the machine hits an obstacle, turn the machine off immediately and have a specialist check the machine. Change oil You must change the oil after the first 20 operating hours, and then after every 100 hours or 6 months. Place a container under the drain point. Remove the dipstick from the filling point. Remove the drain plug. Drain the oil into the drain pan. Replace the drain plug and tighten securely. When you drain the oil, the fuel tank must be empty. Run the engine until it stops due to lack of fuel. Check the oil level You must always check the oil level before starting. Remove the dipstick from the filling point. Clean the dipstick. Insert the dipstick into the filling hole for a few seconds before pulling it out again. Check the oil level. The oil level must be at a value between high and low. If the level is below the level, top up the oil. Use a funnel to prevent spillage. Mount the dipstick. Cleaning the air filter You must clean the air filter every 50 operating hours. Remove the air filter cover (A). Remove the air filter from the filter holder. Clean the filter with warm water and a mild detergent. Allow the filter to dry Place the filter in the filter holder and replace the cover. Check the spark plug Remove the spark plug cable from the spark plug (C). Remove the spark plug using the spark plug wrench. Clean the electrode with a wire brush. Check the contact distance (correct value mm) and adjust if necessary. Refit the spark plug. 5. Gently pull the starter rope until you feel resistance and then tighten firmly. 6. With the engine running, move the choke lever to the OPEN position. 7. Move the throttle lever to the FAST position. With the engine cold, let the engine idle for a few minutes (throttle lever in the SLOW position). Removing stumps (fig. C) Remove all loose pieces of wood, stones, wires, and other debris from the area before removing the stump. Take the wind direction into account for the emissions of dust and wood chips. Never use the machine in the dark. There is not enough light to use the machine in a safe way. Always warm a cold engine before cutting a stump. Only the part of the cutting wheel in the 80 degree area (fig. B) must touch the stump. Never undercut the stump or use the bottom of the cutting wheel for sawing. Never leave the machine unattended when the cutting wheel is running. Tips! Use smooth, comfortable side to side movements while operating. Remove smaller roots before the stump is removed. If the chip emissions become ecessive during cutting, turn the machine off, wait until the cutting wheel stops rotating, pull the machine back from the stump and rake the chips. Move the machine to the other side of the stump to prevent one of the cutting wheels from getting stuck in the hole, or fill the hole with chips before continuing. A rotating cutting wheel is very dangerous. Make sure the cutting wheel has completely stopped before you do anything else. 1. Set the throttle lever to the SLOW position: 2. Press the emergency button (on/off) to stop the engine. 3. Set the parking brake. EMERGENCY STOP 1. Immediately press the emergency button (on/off) to switch off the engine. 2. Ensure that all moving parts come to a complete stop. 3. Pull the brake lever to engage the brake. 4. Rectify the emergency situation and return to normal operation. TRANSPORT AND STORAGE The stump grinder is designed to be transported in a van or a small trailer. The machine is equipped with grab bars that are to be used for both lifting the machine, and strapping it down. This machine weighs approimately 110 kg and may only be lifted using the right equipment or a sufficient number of people working as a team. Switch off the engine and close the fuel tap before moving the machine. If the machine is taken out of use for a longer period of time, you must empty the fuel tank and change the oil. This prevents problems with the restart. Empty the fuel tank. Change the oil. Cover the machine and place it in a clean and dry environment. CLEANING AND MAINTENANCE Regular cleaning and maintenance are essential for the machine to function properly and for a long service life. MAINTENANCE SCHEDULE Proper maintenance etends the life of the machine and ensures safe and trouble-free use. engine oil spark plug air filter fuel tap fuel line DNever carry out maintenance work while the engine is running. act every use first 5 hours check level every 3 months or 50 hours every 6 months or 100 hours replace check electrode distance, clean and replace if necessary check clean and replace if necessary check and adjust when engine has cooled down check for damage and replace if necessary carburetor check the operation of the choke fiations check all fiations bearings lubricate every 12 months or 300 hours

7 HYUNDAI TECHNICAL DATA Ma. output hp/min -1 15/3600 Diameter cutting wheel mm 300 Thickness cutting wheel mm 90 Cutting depth below ground mm 225 Cutting depth above ground mm 515 Width of the machine mm 760 No. of teeth 9 Tire size 13 Brake drum brake Belt V belt 2 Engine OHV 4-stroke Engine capacity cc 420 Fuel tank capacity l 6.5 Oil tank capacity l 1.1 Fuel lead-free Euro 95 (E5) Oil SAE 10W-30 Start system pull start Spark plug type F7RTC Weight kg 115 SOUND Typically the A-weighted sound pressure level of the machine is L pa 94.5 db(a). Uncertainty K = 3.0 db(a). The noise level when working can eceed L pa 97.8 db(a). Wear hearing protection! GUARANTEE Refer to the enclosed guarantee conditions for the terms and conditions of guarantee. ENVIRONMENT Disposal Your product, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling. Only for EC countries Do not dispose of power tools into domestic waste. According to the European Guideline 2002/96/EC for Waste Electrical and Electronic Equipment and its implementation into national right, power tools that are no longer usable must be collected separately and disposed of in an environmentally friendly way. Subject to change; specifications can be changed without further notice. ROGNEUSE DE SOUCHES AVERTISSEMENT Lisez tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions. Le non respect des avertissements et instructions peut donner lieu à un choc électrique, un incendie ou une blessure grave. Conservez tous les avertissements et instructions. AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ Lors d emploi de la machine, observez toujours scrupuleusement les avertissements de sécurité fournis ainsi que les avertissements de sécurité complémentaires ci-dessous. Dans ce manuel sont employés les pictogrammes suivants : Risque de lésion corporelle ou de dégâts matériels. Les pictogrammes suivants figurent sur l appareil : Portez des gants. Portez des chaussures de sécurité. Portez un masque anti-poussières. Portez un casque de sécurité. Portez une protection auditive. Portez des lunettes de sécurité. Tenez les mains et les pieds éloignés des éléments tranchants. Ne touchez pas les parties chaudes. Risque de brûlures graves. Ne fumez pas à proimité de la machine. N utilisez pas la machine dans un environnement où des étincelles, des flammes ou un feu ouvert peuvent se déclarer. Consultez le manuel. PRESCRIPTIONS DE SÉCURITÉ Veillez à ce que le lieu de travail soit propre et bien éclairé. N utilisez pas la rogneuse de souches à proimité de liquides, de gaz ou de matière inflammables. Tenez les enfants et les passants éloignés pendant l utilisation de la machine. Veillez à ce qu il n y ait pas de motif de distraction. Seules des personnes responsables, correctement formées, peuvent utiliser cette machine. Les utilisateurs non epérimentés doivent toujours être soigneusement contrôlés. Veillez à ce que la machine ne soit pas eposée à la pluie et ne soit pas mouillée. Restez attentif, faites attention à ce que vous faites et utilisez votre bon sens lorsque vous utilisez la machine. N utilisez pas la machine en cas de fatigue ou sous influence de drogues, d alcool ou de médicaments. Un moment d inattention lors de l utilisation de la machine peut entraîner des lésions personnelles graves. FRANÇAIS Portez une tenue adéquate. Ne portez pas de vêtements ou d accessoires flottants. Tenez vos cheveu, vêtements ou gants éloignés des pièces mobiles. Les vêtements, accessoires flottants ou cheveu longs peuvent être happés dans les pièces mobiles. Démarrez le moteur seulement quand la machine se trouve en position de coupe à côté de la souche. Ne vous étendez pas trop. Adoptez une position stable. Gardez à tous moments un bon équilibre. Cette position permet un meilleur contrôle de la machine dans des situations inattendues. Veillez à ce que les souches soient débarrassées des clous, fils, pieu de clôture et autres objets métalliques et contrôlez la présence de pierres ou d autres obstacles enterrés pouvant constituer un danger en étant projetés ou pouvant causer des mouvements inattendus de la machine quand ils sont touchés par le disque de coupe. Veillez à ce que tous les dispositifs de sécurité aient été correctement mis en place et soient en bon état avant d utiliser la machine. Contrôlez la présence de dommages ou de dents manquantes sur le disque de coupe et remplacez-les si nécessaire. Veillez à ce que toute personne à proimité soit informée de la zone de danger liée à cette machine. Vous devez à tous moments éviter la zone de dangers quand la machine est en fonctionnement. Veillez à ce que personne ne travaille sous ou à proimité de la machine avant de démarrer le moteur ou de déplacer la machine. Veillez à ce qu il n y ait personne dans la zone. N apportez pas de modifications à la machine. Contactez les travau publics de votre commune et les fournisseurs de services afin de connaître les emplacements des conduites souterraines et des câbles, le cas échéant, avant d utiliser la machine. Sécurité en matière de carburant Redoublez de prudence en manipulant l essence. L essence est inflammable et les vapeurs sont très eplosives. Ne retirez jamais le bouchon du réservoir ou n ajoutez pas de carburant pendant que le moteur tourne. Arrêtez le moteur et laissez refroidir les composants du moteur et du pot d échappement avant de remplir le réservoir. Ne fumez pas lors de l ajout de carburant. Avant utilisation, remplissez votre moteur eclusivement avec de l huile moteur non synthétique 10w-30 / 10w-40 / 15w-30 / 15w-40 afin de ne pas endommager le moteur. Ne remplissez jamais le réservoir et ne rangez jamais la machine à un endroit susceptible d abriter un feu ouvert, des étincelles ou d autres sources d inflammation. N essayez pas de démarrer le moteur si du carburant a été renversé. Nettoyez ce qui a été renversé et veillez à ce que tout le carburant soit séché avant de démarrer la machine. Veillez toujours à ce que le bouchon du réservoir soit bien serré. Si le réservoir de carburant doit être vidé, vous le ferez à l etérieur. MONTAGE (FIG. A) La rogneuse de souches est livrée partiellement montée. Montez la machine selon la fig. A. Pièces de montage 1. Moteur 2. Roue 3. Ecrou de nylon 4. Rondelle plate 5. Support 6. Vis à tête heagonale 7. Rondelle ressort (rondelle grower) 8. Poignée réglable 9. Poignée

8 HYUNDAI AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION Le moteur (fig. B) A. Filtre à air B. Silencieu C. Bougie D. Commande de gaz E. Mécanisme de démarrage à cordon F. Interrupteur du moteur G. Cordon de démarrage H. Robinet de carburant J. Levier du starter K. Bouchon de réservoir L. Réservoir à essence M. Jauge N. Bouchon de vidange Cette machine est livrée sans carburant et d huile. Avant utilisation, remplissez de carburant et d huile jusqu au niveau requis. Toute utilisation sans ou avec trop peu d huile peut causer des dommages importants au moteur qui ne sont pas couverts par la garantie. Remplissage de carburant Utilisez toujours du carburant qui répond au spécifications suivantes : essence sans plomb, indice d octane minimum 86. N ajoutez jamais de carburant pendant que le moteur tourne. Après utilisation, laissez refroidir la machine au moins 15 minutes avant d ajouter du carburant. Ne fumez pas à proimité de la machine ou à proimité du carburant. Ne rajoutez jamais du carburant à proimité d étincelles, de flammes ou de feu ouvert. Retirez le couvercle (K) de l orifice de remplissage. Versez le carburant avec précaution dans l orifice de remplissage. Ne remplissez pas le réservoir plus haut que le niveau supérieur du filtre de carburant. Replacez le couvercle sur l orifice de remplissage. Remplissage d huile moteur Utilisez de l huile pour moteur 4 temps. La SAE 10W-30 est adaptée à un usage général à toutes températures. Une autre viscosité peut être utilisée quand la température ambiante moyenne se situe dans l intervalle indiqué. Retirez la jauge (M) du point de remplissage. Remplissez le carter avec la quantité d huile prescrite. Replacez la jauge. UTILISATION Démarrage 1. Verrouillez le disque de coupe en tirant la commande de frein tout à fait vers l arrière. 2. Veillez à ce que la commande de gaz se trouve en position «SLOW» (lent). 3. Placez, en cas de démarrage à froid, le levier du starter en position «CLOSED» (fermé). 4. Soulevez le disque de coupe à cm du sol en poussant la tringle de direction vers le bas, maintenez-le dans cette position. A l étape suivante, le disque de coupe va tourner. Tenez tout le monde à distance. 5. Tirez avec précaution le cordon de démarrage jusqu à ce que vous sentiez une résistance et tirez ensuite fermement. 6. Placez le levier du starter en position «OPEN» (ouvert) quand le moteur tourne. 7. Placez la commande de gaz en position «FAST» (rapide). Si le moteur est froid, faites tourner le moteur quelques minutes en place (commande de gaz en position «SLOW»(lent)). Retirez les souches (fig. C) Eliminez de la zone tous les morceau détachés de bois, les pierres, fils et autres déchets avant de retirer la souche. Tenez compte de la direction du vent pour l émission de matières et de résidus de bois. N utilisez jamais la machine dans l obscurité. La lumière doit être suffisante pour utiliser la machine de façon sûre. Laissez toujours chauffer un moteur froid avant de couper une souche de bois. Seule la partie du disque de coupe dans une zone de 80 degrés (fig. B) doit toucher la souche. Ne jamais rogner sous la souche ou utiliser le côté inférieur du disque de coupe pour scier. Ne laissez jamais la machine sans surveillance quand le disque de coupe tourne. Conseils! Faites des mouvements fluides, souples de gauche à droite pendant l utilisation. Retirez les racines les plus petites avant de retirer la souche. En cas d accumulation de copeau lors de la coupe, vous devez arrêter la machine, attendre jusqu à ce que le disque de coupe arrête de tourner, retirer la machine de la souche et ramasser les copeau. Déplacez la machine de l autre côté de la souche, afin d éviter qu un des disques de coupe se bloque dans le trou ou comblez le trou de copeau avant de continuer. Placement de la machine près de la souche (fig. D & E) Placez le disque de coupe à proimité du bord supérieur de la souche. Retirer les racines 1. Veillez à ce que la commande de gaz soit sur «FAST» (rapide). 2. Tournez le disque de coupe d un côté et laissez-le descendre jusqu au racines les plus proches au pied de la souche. 3. Tournez le disque de coupe avant chaque mouvement jusqu à ce que les racines aient été suffisamment éliminées. 4. Levez le disque de coupe jusqu à ce que le milieu du disque de coupe corresponde au côté supérieur de la souche. 5. Arrêtez le moteur, déverrouillez le frein et déplacez la machine. 6. Verrouillez à nouveau le frein. Couper toute la souche (fig. F) 1. Contrôlez si la commande de gaz est sur «FAST» (rapide). 2. Dirigez le disque de coupe contre la souche, en commençant par l angle supérieur le plus proche de la souche et déplacez le disque de coupe sur la souche, de gauche à droite et coupez environ 1 cm de bois à chaque mouvement. 3. Levez et baissez le disque de coupe entre les mouvements en baissant et en montant le levier de commande. 4. Faites rouler la machine en avant et en arrière en poussant et en tirant le levier de commande. Déverrouillez le frein à cet effet. Verrouillez à nouveau celui-ci quand la machine est déplacée et poursuivez la coupe. Continuez l élimination définitive des racines. Coupez les racines restantes comme décrit au point 2 jusqu à ce que toutes les racines soient éliminées. ARRÊT Pour votre propre sécurité et celle des autres, vous devez toujours suivre la procédure normale d arrêt avant de laisser la machine sans surveillance, quelle qu en soit la raison, de la nettoyer, de l entretenir, de la transporter ou de l inspecter. Ne dérogez jamais à cette procédure à moins que cela soit indiqué dans le présent manuel ou dans une situation d urgence qui l eige. Un disque de coupe en rotation est très dangereu. Veillez à ce que le disque de coupe soit complètement à l arrêt avant de faire autre chose. 1. Placez la commande de gaz en position «SLOW» (lent). 2. Appuyez sur le bouton d urgence (marche/arrêt) pour arrêter le moteur. 3. Mettez le frein de stationnement. ARRÊT D URGENCE 1. Appuyez immédiatement sur le bouton d arrêt d urgence (marche/ arrêt) pour arrêter le moteur. 2. Veillez à ce que toutes les parties mobiles soient complètement à l arrêt. 3. Tirez le levier de frein pour activer le frein. 4. Solutionnez la situation d urgence et revenez au fonctionnement normal. TRANSPORT ET STOCKAGE La rogneuse de souches a été conçue pour être transportée dans une camionnette ou une petite remorque. La machine est munie de poignées qui doivent être utilisées pour soulever et arrimer la machine. Cette machine pèse environ 110 kg et ne peut être soulevée qu à l aide de l appareillage adéquat ou un nombre suffisant de personnes en équipe. Arrêtez le moteur et fermez le robinet de carburant avant de déplacer la machine. Si la machine reste non utilisée pendant un certain temps, vous devez vider le réservoir de carburant et renouveler l huile. Cela évite des problèmes lors du redémarrage. Videz le réservoir de carburant. Changez l huile. Couvrez la machine et placez-la à un endroit propre et sec. NETTOYAGE ET ENTRETIEN Pour un bon fonctionnement et une longue durée de vie de la machine, un nettoyage et un entretien réguliers sont essentiels. N effectuez aucune action de nettoyage ou d entretien pendant que le moteur tourne. Ne fumez pas pendant les actions ci-dessous. N effectuez aucune action à proimité d étincelles, de flammes ou de feu ouvert. Eliminez les déchets importants à l aide d une brosse douce. Ne nettoyez jamais la machine à l aide d eau ou d un nettoyeur à haute pression. L eau dans la machine peut causer un court-circuit ou de la corrosion. Veillez à ce que tous les écrous, boulons et vis aient été serrés. Les écrous et les boulons usés ou mal serrés peuvent endommager le moteur ou la structure. Ne rangez jamais la machine avec de l essence dans le réservoir dans un bâtiment où des vapeurs peuvent entrer en contact avec une flamme vive ou une étincelle. Laissez refroidir le moteur FRANÇAIS avant de déplacer la machine. Maintenez la machine eempte d herbe, de saleté et de graisse ecessive afin de diminuer le risque d incendie. Par sécurité, remplacez les pièces usées ou endommagées. La vidange du réservoir de carburant doit avoir lieu à l etérieur. Contrôlez la machine et contrôlez si toutes les écorces et tous les dépôts d impuretés ont été éliminés. Lubrifiez régulièrement l ae et les roulements avec de la graisse. Contrôlez souvent le disque de coupe. Pour réaliser un travail de qualité, le couteau doit toujours être tranchant et bien équilibré. Si la machine touche violemment un obstacle, arrêtez immédiatement la machine et présentez-la à un spécialiste. Changer l huile Vous devez changer l huile après les 20 premières heures de fonctionnement et ensuite toutes les 100 heures ou tous les 6 mois. Placez un bac collecteur sous le point de vidange. Retirez la jauge (N) du point de remplissage. Retirez le bouchon de vidange (O). Laissez l huile s écouler dans le bac collecteur. Replacez le bouchon de vidange et serrez-le fermement. Quand vous faites la vidange d huile, le réservoir de carburant doit être vide. Laissez tourner le moteur jusqu à ce que celui-ci s arrête par manque de carburant. Contrôler le niveau d huile Vous devez toujours contrôler le niveau d huile avant le démarrage. Retirez la jauge (N) du point de remplissage. Nettoyez la jauge. Placez la jauge quelques secondes dans l orifice de remplissage avant de la retirer à nouveau. Contrôlez le niveau d huile. Le niveau d huile doit se situer à une valeur entre haut et bas. Si le niveau est sous le repère, ajoutez de l huile. Utilisez un entonnoir à cet effet pour éviter de renverser. Montez la jauge. Nettoyer le filtre à air Vous devez nettoyer le filtre à air toutes les 50 heures de fonctionnement. Retirez le couvercle du filtre à air (A). Retirez le filtre à air du porte-filtre. Nettoyez le filtre à l aide d eau chaude et d un détergent dou. Laissez sécher le filtre. Placez le filtre dans le porte-filtre et remettez le couvercle. Contrôler la bougie Prenez le câble de la bougie de celle-ci (C). Retirez la bougie à l aide de la clé à bougie. Nettoyez l électrode à l aide d une brosse métallique. Contrôlez la distance de contact (valeur correcte 0,6-0,8 mm) et réglez celle-ci si nécessaire. Replacez la bougie.

9 HYUNDAI DEUTSCH SCHEMA D ENTRETIEN Un bon entretien prolonge la durée de vie de la machine et permet une utilisation sûre et sans problème. huile moteur bougie filtre à air robinet de carburant conduite d essence carburateur N effectuez jamais d actions d entretien pendant que le moteur tourne. action contrôler le niveau DONNÉES TECHNIQUES Capacité ma. cv/min -1 15/3600 Diamètre du disque de coupe mm 300 Epaisseur du disque de coupe mm 90 Profondeur de coupe sous le sol mm 225 Profondeur de coupe au-dessus du sol mm 515 Largeur de la machine mm 760 Nombre de dents 9 Taille des pneus 13 Type de frein frein à tambour Nombre de courroies V 2 Type de moteur 4 temps OHV Moteur cc 420 Contenance du réservoir de carburant l 6,5 Contenu du carter l 1,1 Carburant sans plomb Euro 95 (E5) Huile SAE 10W-30 Système de démarrage démarreur à tirer Type de bougie F7RTC Poids kg 115 BRUIT Normalement, le niveau de pression acoustique A pondéré de la machine est de L pa 94,5 db (A). Incertitude K = 3,0 db (A). Le niveau acoustique pendant le travail peut dépasser L pa 97,8 db(a). Portez une protection auditive! a chaque utilisation après les 5 premières heures GARANTIE Pour les clauses de garantie, reportez-vous au conditions de garantie ci-jointes. ENVIRONNEMENT Mise au rebut tous les 3 mois ou 50 heures tous les 6 mois ou 100 heures remplacer ccontrôler la distance de l électrode, nettoyer, remplacer si nécessaire contrôler nettoyer et remplacer si nécessaire contrôler et régler quand le moteur est refroidi contrôler la présence de dommage et remplacer si nécessaire contrôler le fonctionnement du starter fiations contrôler toutes les fiations roulements lubrifier tous les 12 mois ou 300 heures Vos produits, accessoires et emballages devraient être triés pour assurer un recyclage écologique. Uniquement pour les pays CE Ne jetez pas les outils électriques avec les déchets domestiques. Selon la directive européenne 2002/96/CE «Déchets d équipements électriques et électroniques» et sa mise en oeuvre dans le droit national, les outils électriques hors d usage doivent être collectés séparément et mis au rebut de manière écologique. Soumis à modifications ; les spécifications peuvent être modifiées sans avis préalable. BAUMSTUMPFFRÄSE ACHTUNG Lesen Sie sämtliche Sicherheitswarnhinweise und sonstigen Anweisungen. Die Nichteinhaltung der nachstehend aufgeführten Anweisungen kann einen elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen. Bewahren Sie alle Warnhinweise und sonstigen Anweisungen zur künftigen Bezugnahme auf. SICHERHEITSHINWEISE Beachten Sie beim Gebrauch des Geräts immer die Sicherheitshinweise. Folgende Symbole werden in dieser Anleitung verwendet: Verletzungsgefahr oder mögliche Beschädigung der Ausrüstung. Am Gerät sind die folgenden Piktogramme abgebildet: Handschuhe tragen. Sicherheitsschuhe tragen. Eine Staubmaske tragen. Einen Schutzhelm tragen. Gehörschutz tragen. Eine Schutzbrille tragen. Hände und Füße aus der Reichweite scharfer Teile halten. Keine heißen Teile berühren. Brandwundengefahr. In der Umgebung der Maschine nicht rauchen. Benutzen Sie die Maschine nicht in einer Umgebung, wo Funken, Flammen oder offenes Feuer vorkommen können. Bedienungsanleitung lesen. SICHERHEITSVORSCHRIFTEN Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Benutzen Sie die Baumstumpffräse nicht in der Umgebung entzündlicher Flüssigkeiten, Gase oder Stoffe. Halten Sie Kinder und Umstehende während der Bedienung der Maschine fern. Halten Sie das Gebiet frei von jeglicher Ablenkung. Nur verantwortliche, gut instruierte Personen dürfen diese Maschine bedienen. Unerfahrene Benutzer müssen immer sorgfältig kontrolliert werden. Setzen Sie die Maschine nicht Regen oder nassen Bedingungen aus. Bleiben Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun und benutzen Sie bei der Bedienung Ihren gesunden Menschenverstand. Benutzen Sie die Maschine nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit während des Gebrauchs der Maschine kann schwerwiegende Personenschäden zur Folge haben. Richtig kleiden. Tragen Sie keine lockere Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Ihr Haar, Kleidung und Handschuhe aus der Umgebung beweglicher Teile. Lockere Kleidung, Schmuck oder langes Haar können von beweglichen Teilen erfasst werden. Starten Sie den Motor erst, wenn die Schneideposition der Maschine neben dem Baumstumpf liegt. Nicht zu weit nach vorn oder zur Seite lehnen. Sorgen Sie für eine stabile Haltung. Achten Sie immer auf Ihr Gleichgewicht. Dies ermöglicht in unerwarteten Situationen eine bessere Kontrolle. Kontrollieren Sie die zu entfernenden Stumpfe auf Nägel, Draht, Metall-Pfähle und andere Metallgegenstände und auf Steine oder sonstige vergrabene Hindernisse, die gefährlich weggeschleudert werden oder unerwartete Maschinenbewegungen verursachen können, wenn sie vom Schneidrad berührt werden. Sorgen Sie dafür, dass sämtliche Schutzvorrichtungen korrekt angebracht wurden und sich in gutem Zustand befinden, bevor Sie die Maschine bedienen. Kontrollieren Sie das Schneidrad auf Beschädigung oder fehlende Zähne und ersetzen Sie diese bei Bedarf. Sorgen Sie dafür, dass jeder in der Umgebung über den Gefahrenbereich dieser Maschine informiert ist. Wenn die Maschine in Betrieb ist, muss der Gefahrenbereich immer vermieden werden. Sorgen Sie dafür, dass vor dem Start oder Transport der Maschine niemand unter oder in der Umgebung der Maschine arbeitet. Sorgen Sie dafür, dass das Gebiet frei von Personen ist. Bringen Sie keine Änderungen an der Maschine an. Erkundigen Sie sich gegebenenfalls bei öffentlichen Werken oder Versorgungsunternehmen nach den Positionen unterirdischer Leitungen und Kabel, bevor Sie die Maschine bedienen. Sicherheitsmaßnahmen für den Umgang mit Benzin Seien Sie vorsichtig im Umgang mit Benzin. Benzin ist brennbar und die Dämpfe sind sehr eplosiv. Entfernen Sie niemals den Tankdeckel und füllen Sie niemals bei laufendem Motor Benzin nach. Stoppen Sie den Motor und lassen Sie die Motor- und Abgaskomponenten vor dem Tanken abkühlen. Niemals beim Auffüllen des Benzins rauchen. Füllen Sie Ihren Motor vor dem Gebrauch ausschließlich mit nicht synthetischem Motoröl des Typs 10w-30 / 10w-40 / 15w-30 / 15w-40, um Schäden am Motor vorzubeugen. Tanken oder bewahren Sie die Maschine niemals an einem Ort mit offenem Feuer, Funken oder anderen Entzündungsquellen. Versuchen Sie den Motor nicht zu starten, wenn Benzin ausgeleckt ist. Beseitigen Sie das geleckte Benzin und sorgen Sie dafür, dass das gesamte Benzin vor dem Motorstart bereits aufgetrocknet ist. Sorgen Sie immer dafür, dass der Tankdeckel richtig verschlossen ist. Wenn der Benzintank geleert werden muss, muss dies im Freien erfolgen. MONTAGE (ABB. A) Die Baumstumpffräse wird teilweise montiert geliefert. Setzen Sie die Maschine konform Abb. A. zusammen. Bauteile 1. Motor 2. Rad 3. Nylon-Mutter 4. Flacher Dichtring 5. Halterung 6. Sechskantschraube 7. Federring 8. Verstellbarer Handgriff 9. Handgriff

SAFETY PRECAUTIONS SPECIFICATIONS

SAFETY PRECAUTIONS SPECIFICATIONS SAFETY PRECAUTIONS Read the instructions carefully before use and save them for future reference. Before you connect the appliance: Ensure that the voltage rating on the type plate corresponds to your

Läs mer

81152 TRANSFER CASE SHIFT HANDLE

81152 TRANSFER CASE SHIFT HANDLE Installation Instructions for TRANSFER CASE SHIFT HANDLE for 2007 2018 JEEP JK WRANGLER 1 2 3 ITEM NO. PART NO. DESCRIPTION QTY. 1 4101359 SHIFT KNOB, JEEP WRANGLER JK, MOLDED 1 2 1794720 JAM NUT, 3/8

Läs mer

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN Heart & Stripes Junior Bed Instructions Manual Instruktions Manual IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN Thank

Läs mer

BERG AeroWall 2x2. User manual Gebruikshandleiding Gebrauchsanweisung Mode d emploi Instruktionsbok Brugermanual. Sheetnr.: Rev.

BERG AeroWall 2x2. User manual Gebruikshandleiding Gebrauchsanweisung Mode d emploi Instruktionsbok Brugermanual. Sheetnr.: Rev. User manual Gebruikshandleiding Gebrauchsanweisung Mode d emploi Instruktionsbok Brugermanual Sheetnr.: 49.90.30.51 Rev. 1 Go to the BERG toys channel on for installation instruction video s www.youtube.com/bergtoys

Läs mer

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENSLÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN NOGGRANT

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENSLÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN NOGGRANT 13060 Basic Cot One Instruction Manual Instruktion Manual IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENSLÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN NOGGRANT Thank

Läs mer

SAFETY PRECAUTIONS SPECIFICATIONS

SAFETY PRECAUTIONS SPECIFICATIONS SAFETY PRECAUTIONS Read the instructions carefully before use and save them for future reference. Before you connect the appliance: Ensure that the voltage rating on the type plate corresponds to your

Läs mer

Installation Instructions

Installation Instructions Installation Instructions (Cat. No. 1794-IE8 Series B) This module mounts on a 1794 terminal base unit. 1. Rotate keyswitch (1) on terminal base unit (2) clockwise to position 3 as required for this type

Läs mer

Nathi Skötbord Changing unit Table à langer murale Wickeltisch Verschoontafel Puslebord Cambiador de pared Přebalovací pult Fasciatoio

Nathi Skötbord Changing unit Table à langer murale Wickeltisch Verschoontafel Puslebord Cambiador de pared Přebalovací pult Fasciatoio Nathi Skötbord Changing unit Table à langer murale Wickeltisch Verschoontafel Puslebord Cambiador de pared Přebalovací pult Fasciatoio Пеленальный стол Tested and approved according to SS-EN 12221:2008+A1_2013

Läs mer

BBT057/ BBC057 BBCD057/ BBT057-NL HOLDEN COLORADO 9/2016+ HOLDEN TRAILBLAZER WD & 4WD Models

BBT057/ BBC057 BBCD057/ BBT057-NL HOLDEN COLORADO 9/2016+ HOLDEN TRAILBLAZER WD & 4WD Models INSTALLATION GUIDE BBT057/ BBC057 BBCD057/ BBT057-NL HOLDEN COLORADO 9/2016+ HOLDEN TRAILBLAZER 2017+ 2WD & 4WD Models Ironman 4x4 BBT/ BBC/ BBCD/BBT057-NL Bull Bars fit to a Holden Colorado 9/2016+ It

Läs mer

Joki Joki Air. JCD70-xx JAD90-xx. lasiesta.com. Manual. Betriebsanleitung. Manuel. Manual. Manuale. Gebruiksaanwijzing.

Joki Joki Air. JCD70-xx JAD90-xx. lasiesta.com. Manual. Betriebsanleitung. Manuel. Manual. Manuale. Gebruiksaanwijzing. lasiesta.com LA SIESTA GmbH Im Wiesenweg 4 55270 Jugenheim Germany Tel: +49 6130 9119-19 LA SIESTA Inc. 7355 S.W. 87 th Ave., Ste. 100 Miami, FL 33173 USA Tel: +1 786 401-1138 EN DE FR ES IT NL DA SV FI

Läs mer

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter 1(5) The speed through the entire area is 30 km/h, unless otherwise indicated. Beware of crossing vehicles! Traffic signs, guardrails and exclusions shall be observed and followed. Smoking is prohibited

Läs mer

TY-WK65PR20. Installation Instructions. Installationsanleitung. Deutsch. Installatiehandleiding. Istruzioni per I installazione. Manuel d installation

TY-WK65PR20. Installation Instructions. Installationsanleitung. Deutsch. Installatiehandleiding. Istruzioni per I installazione. Manuel d installation Installation Instructions Wall-hanging bracket for Plasma Display (Adjustable angle type) Installationsanleitung Wandhalterung zum Anbringen des Plasmadisplays (Typ mit einstellbarem Winkel) Installatiehandleiding

Läs mer

Your No. 1 Workout. MANUAL pro

Your No. 1 Workout. MANUAL pro Your No. 1 Workout MANUAL pro Innehåll/Contents Svenska Viktigt om säkerhet Specifikationer & delar Rekommenderade övningar 3 5 6-7 2 English Safety instructions Specifications & parts Recommended exercises

Läs mer

ARC 32. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se

ARC 32. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se ARC 32 Tvättställsblandare/Basin Mixer inr.se SE Användning och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar er att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

Leia Accessories. Bruksanvisning/User Manual/ Manuel de l utilisateur/ Gebruikershandleiding/Benutzerhandbuch

Leia Accessories. Bruksanvisning/User Manual/ Manuel de l utilisateur/ Gebruikershandleiding/Benutzerhandbuch Leia Accessories Bruksanvisning/User Manual/ Manuel de l utilisateur/ Gebruikershandleiding/Benutzerhandbuch Content SVENSKA Käpphållare 3 Steghjälp 4 Släpbroms 5 ENGLISH Cane holder 6 Curb climber 7 Slow

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

BEAM. Product Manual Produktmanual

BEAM. Product Manual Produktmanual BEAM Product Manual Produktmanual BEAM Technical Specifications Tekniska Specifikationer Description Product number Mode Voltage Current Vehicle interface Cable length Encapsulation Operating temperature

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Windlass Control Panel v1.0.1

Windlass Control Panel v1.0.1 SIDE-POWER Windlass Systems 86-08950 Windlass Control Panel v1.0.1 EN Installation manual Behåll denna manual ombord! S Installations manual SLEIPNER AB Kilegatan 1 452 33 Strömstad Sverige Tel: +46 525

Läs mer

Instruction Manual. Svenska, English. Power Bank. Model: PRBN

Instruction Manual. Svenska, English. Power Bank. Model: PRBN Instruction Manual Svenska, English Power Bank Model: PRBN Innehåll / Content Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 4 Delar... 5 Specifikationer... 6 Miljö / Lag och säkerhet / Förbehåll... 7 Content Safety

Läs mer

VASSVIK FIXED STAND SE / ENG

VASSVIK FIXED STAND SE / ENG VASSVIK FIXED STAND SE / ENG SE VIKTIGT Läs noga igenom instruktionerna före användning och spar dessa för framtida bruk. VARNING: Barnets huvud bör inte ligga lägre än barnets kropp. Lägg inte till ytterligare

Läs mer

VARIOBARRIER S/M MIMSAFE BY CHOICE

VARIOBARRIER S/M MIMSAFE BY CHOICE VAROBARRR S/M MMSA BY CHOC K L A B D M C H A B C D 522 K 524 Right leg Right leg 514L 514R 510L 510R L 526L M 526R S508 S509 521 6X 521 + H 527 529 528 8X/1 18X 8X/1 M-460641AL M-SM6X14A M-460641B M-M37202_2014

Läs mer

SAFETY PRECAUTIONS SPECIFICATIONS

SAFETY PRECAUTIONS SPECIFICATIONS SAFETY PRECAUTIONS Read the instructions carefully before use and save them for future reference. Before you connect the appliance: Ensure that the voltage rating on the type plate corresponds to your

Läs mer

Molift Raiser 75135G Etac Box 203, Anderstorp Sweden Tel Fax

Molift Raiser 75135G Etac Box 203, Anderstorp Sweden Tel Fax 7G 8-0-07 SE SE EN EN Till och med serienummer 0900 Från serienummer 0900 Up to serial number 0900 From serial number 0900.... Etac Box 0, Anderstorp Sweden Tel + 7 8 7 00 Fax + 7 8 7 90 www.etac.com Svenska

Läs mer

ASSEMBLY INSTRUCTIONS SCALE - SYSTEM

ASSEMBLY INSTRUCTIONS SCALE - SYSTEM ASSEMBLY INSTRUCTIONS 60 mm 00 mm 600 mm 000 mm R50 mm ALL COMPONENTS Metal profile 60 mm (start and end of system) Metal profile connection Wire Felt square Metal profile 00 mm Metal profile connection

Läs mer

Rev No. Magnetic gripper 3

Rev No. Magnetic gripper 3 Magnetic gripper 1 Magnetic gripper 2 Magnetic gripper 3 Magnetic gripper 4 Pneumatic switchable permanent magnet. A customized gripper designed to handle large objects in/out of press break/laser cutting

Läs mer

ASSEMBLY INSTRUCTIONS SCALE SQUARE - STANDARD

ASSEMBLY INSTRUCTIONS SCALE SQUARE - STANDARD ASSEMBLY INSTRUCTIONS ALL COMPONENTS Metal profile 0 mm Gripper Ceiling attachments Screws for ceiling attachements (not included) Wires Metal profile 60 mm Metal profile 00 mm Felt - Full Felt - Half

Läs mer

LX Desk Mount LCD Arm

LX Desk Mount LCD Arm ASSEMBLY INSTRUCTIONS LX Desk Mount LCD Arm * Den vertikala hissens lägsta rörelseomfång minskas upp till 3 tum (76 mm) när armen justeras för att kunna stödja över 20 lbs (9 kg). 8.5 (216 mm) 5-25 lbs*

Läs mer

INKOPPLINGSANVISNING ELTRYCKSLÅS WIRING DIAGRAM SOLENOID LOCK

INKOPPLINGSANVISNING ELTRYCKSLÅS WIRING DIAGRAM SOLENOID LOCK INKOPPLINGSANVISNING ELTRYCKSLÅS WIRING DIAGRAM SOLENOID LOCK SE EN S. 2-4 P. 5-7 SL 510/511 SL 520/521 SL 530-50/531-50 2013 11 07 SE TEKNISK SPECIFIKATION Driftspänning. Ström. Reed relä. Drifttemperatur.

Läs mer

säkerhetsutrustning / SAFETY EQUIPMENT

säkerhetsutrustning / SAFETY EQUIPMENT säkerhetsutrustning / SAFETY EQUIPMENT Hastighetsvakt / Speed monitor Kellves hastighetsvakter används för att stoppa bandtransportören när dess hastighet sjunker under beräknade minimihastigheten. Kellve

Läs mer

phrases importantes 1a jag hittar inte toaletterna var finns toaletterna? är det ledigt? är det upptaget? är det öppet i morgon?

phrases importantes 1a jag hittar inte toaletterna var finns toaletterna? är det ledigt? är det upptaget? är det öppet i morgon? phrases importantes 1a jag hittar inte toaletterna je ne trouve pas les toilettes var finns toaletterna? où sont les toilettes, s il vous plaît? är det ledigt? c est libre? är det upptaget? c est occupé?

Läs mer

ASSEMBLY INSTRUCTIONS SCALE CIRCLE - STANDARD

ASSEMBLY INSTRUCTIONS SCALE CIRCLE - STANDARD ASSEMBLY INSTRUCTIONS ALL COMPONENTS Metal profile 0 mm Gripper Ceiling attachments Screws for ceiling attachements (not included) Wires Metal profile 60 mm Metal profile 00 mm Felt - Full Felt - Half

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Dok. Nr: M847 V: 1.0 2014-01-20 Installationsanvisning 847.01 Constella Försäljning AB Box 10024 781 10 Borlänge SWEDEN Tel: 0243-83140 847 230 V / 120 V 345 W / 324 W 18 mm / s 114 145 (mm) 250 mm kg

Läs mer

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A LINC 23 Tvättställsblandare/Basin Mixer 130226A inr.se S Användande och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

BBT034/ BBC034/ BBCD034 BBCD060/ BBT060-NL/ BB060-TL/ BB060-SL VOLKSWAGEN AMAROK

BBT034/ BBC034/ BBCD034 BBCD060/ BBT060-NL/ BB060-TL/ BB060-SL VOLKSWAGEN AMAROK INSTALLATION GUIDE BBT034/ BBC034/ BBCD034 BBCD060/ BBT060-NL/ BB060-TL/ BB060-SL VOLKSWAGEN AMAROK Ironman 4x4 BBT/ BBC/ BBCD034 BBCD060/ BBT060-NL/ BB060-TL/ BB060-SL Bull Bars fit to a Volkswagen Amarok.

Läs mer

LÄNKHJUL S3. Monteringsanvisning för: Länkhjul S3

LÄNKHJUL S3. Monteringsanvisning för: Länkhjul S3 MONTERINGSANVISNING LÄNKHJUL S3 Art.no. 8822117 Rev.2018-01 Link to english Monteringsanvisning för: Länkhjul S3 art.nr. 2002010 Länkhjul S3 90 mm art.nr. 2002020 Länkhjul S3 120 mm art.nr. 2002030 Länkhjul

Läs mer

USER INSTRUCTIONS. Smart-Splitter A Smart-Line Product

USER INSTRUCTIONS. Smart-Splitter A Smart-Line Product USER INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING I ORIGINAL. USER INSTRUCTIONS IN ORIGINAL FORMAT. ARTIKELNR. / ARTICLE NO: 0458-395-2800 Smart-Splitter A Smart-Line Product Patented 1 2 Greppyta Grip area 10 3 4 5 6

Läs mer

BÄNKVÅG / BENCH SCALE ANVÄNDARMANUAL / USER MANUAL SW-III www.liden-weighing.com Svenska OBS! Under vågen sitter en justerbar skruv (se bild). Standardinställning är den för vägning. Om ni vill rengöra

Läs mer

22200 REMOTE DIPSTICK

22200 REMOTE DIPSTICK Installation Instructions for 22200 REMOTE DIPSTICK for 2010 2017 FORD F 150 TRUCKS with 4R70E, 4R75E, 6R80 and 10R80 transmissions (36" tube length; may fit other vehicles) 4 2 5 3 2 1 PARTS LIST ITEM

Läs mer

Plain A262. För T16 (T5) lysrör. Innehåll. Monteringsanvisning. A. Instruktion för rampmontering

Plain A262. För T16 (T5) lysrör. Innehåll. Monteringsanvisning. A. Instruktion för rampmontering Plain A262 För T16 (T5) lysrör Innehåll Ramparmatur: ändmodul En stängd gavel/ en öppen gavel Plint i båda ändarna Överkopplingssladd 1 rampgavel 1 lysrörsbytare Ramparmatur: mellanmodul Plint i en ände

Läs mer

Svenska()(Bruksanvisning(för(handdukstork()(1400(x(250(mm(

Svenska()(Bruksanvisning(för(handdukstork()(1400(x(250(mm( 1 Svenska()(Bruksanvisning(för(handdukstork()(1400(x(250(mm( Läsnogaigenombruksanvisningeninnanproduktenanvänds 6Kontrolleraattduharalladelarenligtpacklistannedan.Kontaktadinåterförsäljareomnågondelär

Läs mer

Montageanvisning Airway system 1000/1500 Assembly instruction Airway system 1000/1500

Montageanvisning Airway system 1000/1500 Assembly instruction Airway system 1000/1500 S.Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen. GB. It is appropriate that this information is passed on to the user of the installation. D. Diese informationen sind

Läs mer

Contents / Innehållsförteckning

Contents / Innehållsförteckning Contents / Innehållsförteckning Copyright This manual is the copyright of CI no 55650-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from CI no

Läs mer

BÄNKVÅG / BENCH SCALE Modell : SW-III / Model : SW-III ANVÄNDARMANUAL / USER MANUAL SW-III WWW.LIDEN-WEIGHING.SE 2014-03-26 OBS! Under vågen sitter en justerbar skruv (se bild). Standardinställning är

Läs mer

MARQUE: PHILIPS REFERENCE: SCF 274/34 BL/BLEU CODIC:

MARQUE: PHILIPS REFERENCE: SCF 274/34 BL/BLEU CODIC: MARQUE: PHILIPS REFERENCE: SCF 274/34 BL/BLEU CODIC: 3123260 9243-ExpressSteriLft_GBEUcov.qxd 5/6/07 09:30 Page 2 GB FR DE NL NO g) SE h) i) AVENT, Suffolk, CO10 7QS, England www.philips.com/avent Philips

Läs mer

BBT042/ BBC042/ BBCD042 NISSAN NAVARA D40 V STX & PATHFINDER R WD & 4WD Models

BBT042/ BBC042/ BBCD042 NISSAN NAVARA D40 V STX & PATHFINDER R WD & 4WD Models INSTALLATION GUIDE BBT042/ BBC042/ BBCD042 NISSAN NAVARA D40 V6 2010+ STX & PATHFINDER R51 2010+ 2WD & 4WD Models Ironman 4x4 BBT/ BBC/ BBCD042 Bull Bars fit to a Nissan Navara D40 STX & Pathfinder R51.

Läs mer

manual Facial spa Art nr: 48682 Rubicson 2016-06-08

manual Facial spa Art nr: 48682 Rubicson 2016-06-08 manual Facial spa Art nr: 8682 EN NO SV 2016-06-08 Rubicson ENGLISH Overview Use Fill the container ENGLISH 1. Make sure that the power cord is not connected to a wall socket. 1 2 2. Remove the funnel

Läs mer

LINC MODELL 13. INR SVERIGE AB Kosterögatan 15 SE-211 24 Malmö 13 EN 1428:2005+A1:2008

LINC MODELL 13. INR SVERIGE AB Kosterögatan 15 SE-211 24 Malmö 13 EN 1428:2005+A1:2008 LINC MODELL 13 151005 Produkten är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. INR garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs. INR SVERIGE AB Kosterögatan

Läs mer

WALLMEK i Kungälv AB Special tools for auto repairs

WALLMEK i Kungälv AB Special tools for auto repairs Handhavandeinstruktion till sats 02-00006 för byte av bakhjulslager på Mercedes-Benz Vito (W639). Demontering 1. Demontera bromsok, bromsskiva samt handbromsbackar. 2. Ersätt bromssköldens torxskruvar

Läs mer

SAFETY PRECAUTIONS SPECIFICATIONS

SAFETY PRECAUTIONS SPECIFICATIONS SAFETY PRECAUTIONS Read the instructions carefully before use and save them for future reference. Before you connect the appliance: Ensure that the voltage rating on the type plate corresponds to your

Läs mer

FÖRSKOLANS FRAMTID. EKONOMISK /ÉCONOMIQUE Föredelar/ avantages: Föredelar/avantages: Föredelar/avantages: Föredelar/avantages:

FÖRSKOLANS FRAMTID. EKONOMISK /ÉCONOMIQUE Föredelar/ avantages: Föredelar/avantages: Föredelar/avantages: Föredelar/avantages: FÖRSKOLANS FRAMTID LFSL förskola: En svensk förskola på franska Skolan tar över 5 åringarna Förskolans läggs ned École maternelle EKONOMISK /ÉCONOMIQUE Föredelar/ avantages: Föredelar/avantages: Föredelar/avantages:

Läs mer

Verktyg som behövs. LX HD Sit-Stand Desk Mount LCD Arm SVENSKA. 20" (508 mm) 14-30 lbs (6.35-13.61 kg)

Verktyg som behövs. LX HD Sit-Stand Desk Mount LCD Arm SVENSKA. 20 (508 mm) 14-30 lbs (6.35-13.61 kg) ASSEMBLY INSTRUCTIONS LX HD Sit-Stand Desk Mount LCD Arm 14-30 lbs (6.35-13.61 kg) Maximal skärmstorlek * = 46 * Begränsat till max 30 lbs (13,61 kg) 0.78"-2.56" (20-65mm) 0.78-2.25 (20-57mm) 0.5"-2.5"

Läs mer

00-1595. Fiat 500 2007» Fiat Panda / 4x4 2003» Fiat Panda 4x4 Climbing / 4x4 Cross 20033» 619-0300

00-1595. Fiat 500 2007» Fiat Panda / 4x4 2003» Fiat Panda 4x4 Climbing / 4x4 Cross 20033» 619-0300 00-1595 120 Fiat 500 2007» Fiat Panda / 4x4 2003» Fiat Panda 4x4 Climbing / 4x4 Cross 20033» 619-0300 rev. 2014-04-04 DC Congratulations on purchasing an ATS towbar Alexo Towbars Sweden offer quality towbars

Läs mer

Monteringsanvisning Nödutrymningsbeslag ASSA 179E

Monteringsanvisning Nödutrymningsbeslag ASSA 179E Monteringsanvisning Nödutrymningsbeslag ASSA 179E Denna monteringsanvisning avser nödutrymningsbeslag ASSA 179E med artikelnummer 364371 i kombination med låshus Abloy EL580 med artikelnummer EL580100011.

Läs mer

GB ASSEMBLY INSTRUCTION MANUAL SE MONTERINGSANVISNING DUNK YOUTH ART. NO

GB ASSEMBLY INSTRUCTION MANUAL SE MONTERINGSANVISNING DUNK YOUTH ART. NO www.stigagames.com GB ASSEMBLY INSTRUCTION MANUAL SE MONTERINGSANVISNING DUNK YOUTH ART. NO. 61-4810-24 GB ENGLISH STIGA Dunk Youth - Art.no. 61-4810-24 OWNER S MANUAL 1. Read this manual carefully before

Läs mer

VASSVIK ROCKING STAND

VASSVIK ROCKING STAND VASSVIK ROCKING STAND SE / ENG SE VIKTIGT Läs noga igenom instruktionerna före användning och spar dessa för framtida bruk. VARNING: Barnets huvud bör inte ligga lägre än barnets kropp. Lägg inte till

Läs mer

THR880i Ex. Veiligheidsinstructies

THR880i Ex. Veiligheidsinstructies THR880i Ex Veiligheidsinstructies 1 Inhoud 1 Toepassingen...3 2 Veiligheidsinformatie...3 3 Veiligheidsvoorschriften...3 4 bescherming van de batterijhouder...5 4.1 De batterijhouder openschroeven...5

Läs mer

Montageanvisning Airway system 1000/1500 Assembly instruction Airway system 1000/1500

Montageanvisning Airway system 1000/1500 Assembly instruction Airway system 1000/1500 S.Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen. GB. It is appropriate that this information is passed on to the user of the installation. D. Diese informationen sind

Läs mer

Monteringsanvisning Podie T 4100 K

Monteringsanvisning Podie T 4100 K Monteringsanvisning Podie T 4100 K Monteringsanvisning Förbered fundamentet 1. Montera ställfötterna. Montera tvättmaskin SV 1. Fäst gaffelbeslagen i bakkant med brickor och skruv. OBS! Placera beslagen

Läs mer

Accepterad monteringsanvisning 2016:1. Metris (RSK: ) Metris S (RSK: ) Metris (RSK: )

Accepterad monteringsanvisning 2016:1. Metris (RSK: ) Metris S (RSK: ) Metris (RSK: ) EN Table of contents 1 Instructions for use / assembly instructions 2 Assembly 4-5 Adjustment 6 Operation 7 Dimensions 8-9 Flow diagram 8-9 Spare parts 10-12 Cleaning 13 Test certificate 14 Contact information

Läs mer

GGP ENGINE SM70 Model Year 2010/2011

GGP ENGINE SM70 Model Year 2010/2011 GGP ENGINE Model Year 2010/2011 Use GLOBAL GARDEN PRODUCT Genuine Spare Parts specified in the parts list for repair and/or replacement. The contents described in the parts list may change due to improvement.

Läs mer

BBT034/ BBC034/ BBCD034 VOLKSWAGEN AMAROK. Ironman 4x4 BBT/ BBC/ BBCD034 Bull Bars fit to a Volkswagen Amarok. It will take about 3 hours to install.

BBT034/ BBC034/ BBCD034 VOLKSWAGEN AMAROK. Ironman 4x4 BBT/ BBC/ BBCD034 Bull Bars fit to a Volkswagen Amarok. It will take about 3 hours to install. INSTALLATION GUIDE BBT034/ BBC034/ BBCD034 VOLKSWAGEN AMAROK Ironman 4x4 BBT/ BBC/ BBCD034 Bull Bars fit to a Volkswagen Amarok. It will take about 3 hours to install. IMPORTANT - If your vehicle has front

Läs mer

WALLMEK i Kungälv AB Special tools for auto repairs

WALLMEK i Kungälv AB Special tools for auto repairs Arbetsinstruktion till 1090-39 för byte av bakvagnsbussning på Golf IV, Audi A3 mfl. 1090-39-05-01 Satsen används med hydraulcylinder samt pressbygel med öppen underdel (1090-69) 1090-39-05-02 1, Rengör

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-ISO :2010/Amd 1:2010

SVENSK STANDARD SS-ISO :2010/Amd 1:2010 SVENSK STANDARD SS-ISO 14839-1:2010/Amd 1:2010 Fastställd/Approved: 2010-11-08 Publicerad/Published: 2010-11-30 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 01.040.17; 17.160 Vibration och stöt

Läs mer

SCdefault. 9-5 Monteringsanvisning

SCdefault. 9-5 Monteringsanvisning SCdefault 9-5 Monteringsanvisning SITdefault Kit de rodage MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces

Läs mer

INSTALLATION INSTRUCTIONS

INSTALLATION INSTRUCTIONS INSTALLATION - REEIVER INSTALLATION INSTRUTIONS RT0 RF WIRELESS ROOM THERMOSTAT AND REEIVER MOUNTING OF WALL MOUTING PLATE - Unscrew the screws under the - Pack contains... Installation - Receiver... Mounting

Läs mer

INSTALLATION INSTRUCTIONS Accessory S P/N 08E12-SZT-100 Application CR-Z Publications No. Issue Date SEP PARTS LIST Left illuminated door sill trim Right illuminated door sill trim Illumination harness

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 6129:2016/AC:2017

SVENSK STANDARD SS-EN 6129:2016/AC:2017 SVENSK STANDARD SS-EN 6129:2016/AC:2017 Fastställd/Approved: 2017-01-30 Publicerad/Published: 2017-03-06 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 49.030.20; 49.030.60 Flyg- och rymdteknik

Läs mer

Manual. SE Control Omni Dockningsstation GB Control Omni Docking station DE Control Omni Dockstation

Manual. SE Control Omni Dockningsstation GB Control Omni Docking station DE Control Omni Dockstation Manual SE Control Omni Dockningsstation GB Control Omni Docking station DE Control Omni Dockstation Innehållsförteckning/Content/Inhalt 1 SVENSKA... 3 1.1 BESKRIVNING... 3 1.2 ANSLUTNING... 3 1.3 MONTERING...

Läs mer

Monteringsanvisning benfundament TM 9060, TM 9070, T 9153 E/K/VP. Art nr , ,

Monteringsanvisning benfundament TM 9060, TM 9070, T 9153 E/K/VP. Art nr , , Monteringsanvisning benfundament TM 9060, TM 9070, T 9153 E/K/VP Art nr 102058, 102059, 102030 Monteringsanvisning SV Förbered fundamentet 1. Montera ställfötterna. 4. Fundamentet skall alltid tippsäkras.

Läs mer

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

ASSEMBLY INSTRUCTIONS ASSEMBLY INSTRUCTIONS Unite XL2 EXTEND COMPONENTS End tabletop 190/260 cm Middle tabletop 140/210 cm 1 Assemble all the legs, start by putting a foot into an inner leg. Slide the outer leg over the inner

Läs mer

PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS

PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS Vänd bordet upp och ner eller ställ det på långsidan. Tryck ner vid PRESS och fäll benen samtidigt. OBS! INGA STORA KRAFTER KRÄVS!! Om benen sitter i spänn tryck

Läs mer

Installation. Twice Nisch. Twice Corner SVENSKA ENGLISH

Installation. Twice Nisch. Twice Corner SVENSKA ENGLISH Installation Arrow Skandinavien AB Tel: +46 (0)31 330 00 10 www.arrowshower.com Twice Corner Twice Nisch SVENSKA (SV) Installationsanvisning för Arrow duschvägg. Vi förbättrar ständigt våra installationsanvisningar.

Läs mer

BBT014/ BBC014/ BBCD014 PJ & PK FORD RANGER WD & 4WD Models

BBT014/ BBC014/ BBCD014 PJ & PK FORD RANGER WD & 4WD Models INSTALLATION GUIDE BBT014/ BBC014/ BBCD014 PJ & PK FORD RANGER 2007+ 2WD & 4WD Models Ironman 4x4 BBT/ BBC/ BBCD014 Bull Bars fit to a Ford Ranger. It will take about 3 hours to install. NOTE: This product

Läs mer

Droppställning / IV stand

Droppställning / IV stand MONTERINGSANVISNING / ASSEMBLY INSTRUCTIONS Droppställning / IV stand Fellow Classic Art. nr. / Art. no: 08814 1 SVENSKA Produktbeskrivning Droppställningen består av följande delar: - Klamma, 3 st - Bottenstöd

Läs mer

Accepterad monteringsanvisning 2016:1. Focus (RSK: ) 1 (12)

Accepterad monteringsanvisning 2016:1. Focus (RSK: ) 1 (12) EN Table of contents 1 Instructions for use / assembly instructions 2 Assembly 4 Adjustment 5 Dimensions 6 Flow diagram 6 Operation 7 Spare parts 8 Cleaning 9 Test certificate 10 Contact information 12

Läs mer

MARQUE: ELECTROLUX REFERENCE: RAPIDO ZB 404WD BLEU

MARQUE: ELECTROLUX REFERENCE: RAPIDO ZB 404WD BLEU MARQUE: ELECTROLUX REFERENCE: RAPIDO ZB 404WD BLEU CODIC: 2442027 Français 7 13 Merci d avoir choisi un aspirateur Electrolux Rapido Wet & Dry. Rapido Wet & Dry est un aspirateur à main rechargeable conçu

Läs mer

SUZUKI GRAND VITARA 3P CITY 2011»

SUZUKI GRAND VITARA 3P CITY 2011» 00-2082 120 SUZUKI GRAND VITARA 3P CITY 2011» 661-0830 rev. 2014-04-04 DC Congratulations on purchasing an ATS towbar Alexo Towbars Sweden offer quality towbars produced as a result of direct market research.

Läs mer

LINC Modell 17 130624A

LINC Modell 17 130624A LINC Modell 17 130624A Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. INR garanterar produktens funktion om branschregler och monteringsanvisning följs. INR SVERIGE AB Kosterögatan

Läs mer

ES5500 PORTABLE GENERATOR

ES5500 PORTABLE GENERATOR ES5500 PORTABLE GENERATOR 05 Industrial Park Road Van Buren, AR 7956 www.lifanpowerusa.com (866) 47-7464 6/73F- 5/73F- 3 0/8F- 4 7/73F- 5 7500/68F- 6 0-7 30/8F- 8 63/73F- 9 6/73F- 0 6/8F- GB/T677- GB/T345.-

Läs mer

FD50H SLIDING DOOR SYSTEM Installation Manual

FD50H SLIDING DOOR SYSTEM Installation Manual FD50H SLIDING DOOR SYSTEM Installation Manual Thank you for selecting our product. Before starting installation, please read this manual thoroughly to ensure correct installation. Please keep this manual

Läs mer

Users manual Bruksanvisning Gebrauchanweisung Guide d instructions

Users manual Bruksanvisning Gebrauchanweisung Guide d instructions Multi-pressure bucket pump Bärbar fettpump hochdruck abschmierpumpe distributeur manuel de graisse Users manual Bruksanvisning Gebrauchanweisung Guide d instructions 11018-1 - 815850 R02/03 IMPORTANT:

Läs mer

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Digitala kursmoment D1 Boolesk algebra D2 Grundläggande logiska funktioner D3 Binära tal, talsystem och koder Styrteknik :Binära tal, talsystem och koder

Läs mer

Användarhandbok. USB Charging Dock DK52

Användarhandbok. USB Charging Dock DK52 Användarhandbok USB Charging Dock DK52 Innehåll Inledning...3 Om DK52 USB Charging Dock...3 Använda DK52 USB Charging Dock...4 Använda tillbehören...4 Ladda...4 Juridisk information...6 Declaration of

Läs mer

Multifunktions-Detector Multi detector

Multifunktions-Detector Multi detector Multifunktions-Detector Multi detector... 7 Numeric Display Low Battery Alert Wood Alternating Current Metal Sensor Range Metal Metal Object Sensor Range Alternating Current Battery Compartment Bar Graph-Display

Läs mer

HANDPUMP H-11 DIRECTIONS FOR USE BRUKSANVISNING GEBRAUCHANWEISUNG

HANDPUMP H-11 DIRECTIONS FOR USE BRUKSANVISNING GEBRAUCHANWEISUNG E-417 HANDPUMP H-11 DIRECTIONS FOR USE BRUKSANVISNING GEBRAUCHANWEISUNG HAND PUMP H-11 Detta är en 2-stegs hydraulpump med ett inbyggt kombinerat låg- och hög- tryckssystem som automatiskt växlar från

Läs mer

GB ASSEMBLY INSTRUCTION MANUAL SE MONTERINGSANVISNING PRECISION 44 ART. NO

GB ASSEMBLY INSTRUCTION MANUAL SE MONTERINGSANVISNING PRECISION 44 ART. NO www.stigagames.com GB ASSEMBLY INSTRUCTION MANUAL SE MONTERINGSANVISNING PRECISION 44 ART. NO. 61-4824-44 GB ENGLISH OWNER S MANUAL 1. Read this manual carefully before starting assembly. Read each step

Läs mer

BATH MIXER 160 LINC 21. incl. HAND SHOWER. inr.se

BATH MIXER 160 LINC 21. incl. HAND SHOWER. inr.se LINC 21 BATH MIXER 150 BATH MIXER 160 incl. HAND SHOWER 110309 inr.se Innan montering Vi förordar en sakkunnig VVS-installatör vid installation och service. Ledningarna ska renspolas innan installation.

Läs mer

55R Kia Carens 2013»

55R Kia Carens 2013» 55R-013714 60 Kia Carens 2013» 630-0810 rev. 2014-06-09 DC Congratulations on purchasing an ATS towbar Alexo Towbars Sweden offer quality towbars produced as a result of direct market research. Every towbar

Läs mer

Bänkvåg LCW-6S Manual/Förenklat handhavande User Manual LCW-6S www.liden-weighing.se Knappfunktioner: ON/OFF Sätter på och stänger av vågen. UNIT Skiftar vägningsenhet ZERO/TARE Nollställer vågen Tarerar

Läs mer

Spotlight Set Spotlightset / Spotlightsett

Spotlight Set Spotlightset / Spotlightsett Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Spotlight Set Spotlightset / Spotlightsett ENG SE NO Item. No/Art. nr./art. nr. 995-9 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through

Läs mer

55R Volvo XC » Volvo XC » Volvo S » Volvo V » Volvo XC » Volvo V »

55R Volvo XC » Volvo XC » Volvo S » Volvo V » Volvo XC » Volvo V » 55R-01 3687 90 Volvo XC60 2008-2013» Volvo XC60 2013» Volvo S60 2010» Volvo V60 2010» Volvo XC70 2007» Volvo V70 2007» 668-0312 rev. 2014-05-07 RG Congratulations on purchasing an ATS towbar Alexo Towbars

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTION ASSEMBLY INSTRUCTION

MONTERINGSINSTRUKTION ASSEMBLY INSTRUCTION 11/ 97 MONTERINGINTRUKTION AEMBLY INTRUCTION AGNPRIDARE / CHAFFPREADER Art. nr. 12313, 12314 CLAA LEXION 420-460 REKORDVERKEN weden AB Öttum E-535 92 KVÄNUM Tel. +46(0)511-37 01 00 Fax. +46(0)511-37 00

Läs mer

ADDON SUB. Owners manual Bruksanvisning Manuel d utilisation Bedienungsanleitung Manual del propietario. Gebruikershandleiding

ADDON SUB. Owners manual Bruksanvisning Manuel d utilisation Bedienungsanleitung Manual del propietario. Gebruikershandleiding ADDON SUB Owners manual Bruksanvisning Manuel d utilisation Bedienungsanleitung Manual del propietario Käyttöopas Gebruikershandleiding 1 välkommen till Audio Pro och Addon SUB aktiv SUBWOOFER Tack för

Läs mer

MARQUE: PHILIPS REFERENCE: SCF274/26 CODIC:

MARQUE: PHILIPS REFERENCE: SCF274/26 CODIC: MARQUE: PHILIPS REFERENCE: SCF274/26 CODIC: 2591642 9243-ExpressSteriLft_GBEUcov.qxd 5/6/07 09:30 Page 2 GB FR DE NL NO g) SE h) i) AVENT, Suffolk, CO10 7QS, England www.philips.com/avent Philips of Holland.

Läs mer

FD30EX SLIDING DOOR SYSTEM Installation Manual

FD30EX SLIDING DOOR SYSTEM Installation Manual FD30EX SLIDING DOOR SYSTEM Installation Manual Thank you for selecting our product. Before starting installation, please read this manual thoroughly to ensure correct installation. Please keep this manual

Läs mer

Monteringsanvisning benfundament TM 8055, TM 8060, T 8118 K. Art nr ,

Monteringsanvisning benfundament TM 8055, TM 8060, T 8118 K. Art nr , Monteringsanvisning benfundament TM 8055, TM 8060, T 8118 K Art nr 102056, 102057 Monteringsanvisning Förbered fundamentet 1. Montera ställfötterna. Montera tvättmaskin SV 1. Fäst gaffelbeslagen i bakkant

Läs mer

Immigration Documents

Immigration Documents - Général Var kan jag hitta formuläret för? Demander où trouver un formulaire När var ditt [dokument] utfärdat? Demander quand un document a été délivré Vart var ditt [dokument] utfärdat? Demander où un

Läs mer

»Bromma« Assembly instructions Monteringsanvisning GB SE. 1/10 Bromma

»Bromma« Assembly instructions Monteringsanvisning GB SE. 1/10 Bromma »Bromma«GB S Assembly instructions Monteringsanvisning 07.08.2017 1/10 Bromma GB RCOMMNDATIONS BFOR ASSMBL o Always follow the manufacturers instructions. o Please check the contents listed in the assembly

Läs mer

Congratulations on purchasing an ATS towbar. Gratulationer till er nyinköpta ATS dragkrok

Congratulations on purchasing an ATS towbar. Gratulationer till er nyinköpta ATS dragkrok 00-95 65 668-04x rev. 204-04-04 DC Congratulations on purchasing an ATS towbar Alexo Towbars Sweden offer quality towbars produced as a result of direct market research. Every towbar is sold with a unique

Läs mer