VBG GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2021 OMSÄTTNING, MSEK RÖRELSERESULTAT, MSEK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VBG GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2021 OMSÄTTNING, MSEK RÖRELSERESULTAT, MSEK"

Transkript

1 OMSÄTTNING, MSEK 91 RÖRELSERESULTAT, MSEK 143

2 1 Delårsrapport Första kvartalet 221 Koncernens omsättning minskade med 5,9 procent till 91,4 MSEK (957,5). Med hänsyn taget till valutakursförändringar var den faktiska organiska tillväxten en ökning med 2,8 procent. Rörelseresultatet ökade till 142,8 MSEK (116,) och rörelsemarginalen uppgick till 15,8 procent (12,1). Resultatet efter finansiella poster blev 135,9 MSEK (113,5) Koncernens resultat efter skatt blev 13,1 MSEK (79,5). Vinst per aktie ökade till 4,12 SEK (3,18). NYCKELTAL Koncernen, MSEK 221 Nettoomsättning 91,4 957, ,2 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 168,2 143,8 462,5 Rörelseresultat före immateriella avskrivningar (EBITA) 149,6 124,5 385,5 Rörelseresultat (EBIT) 142,8 116, 353,4 Rörelseresultat efter finansiella poster (EBT) 135,9 113,5 326,5 Resultat efter skatt 13,1 79,5 226,7 Vinst per aktie, SEK 4,12 3,18 9,7 Kassaflöde från den löpande verksamheten 59, 112,8 446,2 ROE (ackumulerat), % 16,1 12,8 9, ROCE (ackumulerat), % 15,4 12,8 9,8 Soliditet, % 58,4 55,8 58,7 Räntebärande nettoslåneskuld/ebitda,46 1,9,58 Medelantal anställda Antal utestående aktier ( )

3 2 Detta är VBG Group Vi skapar ett säkrare samhälle VBG Group är en långsiktig aktiv ägare av framgångsrika industri företag och varumärken. Utifrån industriell kompetens, starka värderingar och finansiell stabilitet styrs koncernens tre divisioner, verksamma i 17 länder med cirka 1 5 medarbetare. Ledande industrilösningar Koncernens divisioner erbjuder kunder och slutanvändare ledande industrilösningar som bidrar till en säkrare värld. Vårt utbud av produkter och tjänster vänder sig till en bred bas av branscher och kunder, där kontinuerlig produktutveckling, effektiva inköps- och leveransprocesser bidrar till ett konkurrenskraftigt och kostnadseffektivt erbjudande. Hög servicenivå VBG Group har ett stort fokus på service, vilket genomsyrar hela vår värdekedja och kundens användarresa. Vår eftermarknadsaffär står för 23 procent av koncernens omsättning. Koncernledningen stödjer divisionerna i arbetet med att skapa största möjliga värde för kund, från utveckling till eftermarknad. Stark internationell position VBG Group har genom de tre divisionerna med tillhörande distributionsnätverk en stark internationell position och närvaro. Vår tillväxtagenda framåt är inriktad på fortsatt expansion och globalisering av koncernen. Bred portfölj av varumärken i attraktiva nischer Koncernens aktiva förvärvs- och tillväxtstrategi har över tid bidragit till en bred och konkurrenskraftig varumärkesportfölj. VBG, Onspot, Edscha Trailer Systems, Mobile Climate Control och Ringfeder har alla världsledande positioner inom sina respektive industriella nischer. Långsiktig finansiell styrka VBG Groups ägarmodell, med en solid bas av långsiktiga och stabila ägare, tillsammans med en god resultatutveckling har bidragit till koncernens finansiella stabilitet med hög soliditet. Vår starka finansiella ställning skapar förutsättningar för förvärv och investeringar även under perioder med svag konjunktur. Gedigen industriell kompetens VBG Groups affärsidé bygger på förvärv, långsiktigt ägande och strategisk styrning av industriföretag inom business-tobusiness. Den solida industriella kompetens som har byggts upp sedan koncernens grundande 1951, är en fördel såväl i vår förvärvsprocess som i den strategiska styrningen och operativa utvecklingen av våra divisioner. VERKSAMHETSOMRÅDEN People Våra kunder transporterar varje dag tusentals människor som exempelvis ska till jobbet eller till skolan. De automatiska snökedjor och klimatsystem som vi tillhandahåller gör att detta kan ske på ett trafiksäkert sätt och i ett behagligt klimat. Goods Våra lösningar för lastbilar, trailers och tåg inkluderar produkter såsom drag stänger, underkörningsskydd och skjutbara tak, vilka möjliggör att våra kunder dagligen kan transportera sina varor säkert, effektivt och hållbart. Off-road Våra lösningar för anläggnings-, skogs- och försvarsfordon, bidrar till en säkrare arbetsmiljö för användarna av dessa fordon. Våra klimatsystem förbättrar miljön för förare och bidrar med nya lösningar som stöttar elektrifieringen av branschen. Industrial Våra friktions fjädrar säkrar infrastruktur i samhället i allt från hissar till dämpningar i byggnader som skyddar vid naturkatastrofer. Därutöver erbjuder vi kopplingar för mekanisk kraftöverföring inom godshantering, gruvnäring, energi produktion samt i livsmedels-, förpacknings och automationsindustrin.

4 3 VBG Group första kvartalet GLOBAL NÄRVARO 31 HELÄGDA BOLAG MEDARBETARE LÄNDER Egna bolag Importörer/agenter Truck & Trailer Equipment Mobile Climate Control Ringfeder Power Transmission VÅRA DIVISIONER TRUCK & TRAILER EQUIPMENT Omsättning 347,4 MSEK EBITA 83,4 MSEK EBITA-marginal 24,% Medeltal anställda 377 MOBILE CLIMATE CONTROL Omsättning 43,3 MSEK EBITA 43,4 MSEK EBITA-marginal 1,1% Medeltal anställda 851 RINGFEDER POWER TRANSMISSION Omsättning 123,9 MSEK EBITA 27,3 MSEK EBITA-marginal 22,% Medeltal anställda 31

5 4 Vårt historiskt mest lönsamma kvartal VBG Group redovisar i början av 221 vårt mest lönsamma kvartal genom tiderna. Detta är en positiv och unik återhämtning med tanke på den situation som rådde i mars. Då fruktade många en långvarig lågkonjunktur och osäkerheten var stor. Nu, trots fortsatt pandemi visar första kvartalet 221 starka tecken på högkonjunktur. Våra verksamheter har under kvartalet haft en mycket hög efterfrågan på produkter och tjänster, men har också varit påverkade av ansträngda leverantörskedjor och prisökningar. Försäljningsmässigt så är koncernen tillbaka på de nivåer vi hade före pandemin. Valutautvecklingen med framförallt en svagare US-dollar har under kvartalet haft en negativ effekt på den totala omsättningen jämfört med. Trots denna differens är första kvartalet 221 mycket bra och vårt rörelseresultat på 143 MSEK har aldrig varit bättre. Det starka resultatet har åstadkommits genom en mycket god kostnadskontroll och ett högt kapacitetsutnyttjande i verksamheten, i kombination med att vi erbjuder attraktiva produkter och tjänster till marknaden. Vi har under årets första månader tyvärr haft fler medarbetare sjuka i covid-19 än under hela. Framför allt Mobile Climate Control har drabbats med ett större utbrott i Toronto. Detta i kombination med en hög efterfrågan har satt hårt tryck på våra processer och prioriteringar. Lyckligtvis har ingen blivit allvarligt sjuk och jag är tacksam över alla medarbetares engagemang och vilja att leverera under denna tid. Alla divisioner levererar över förväntan Truck & Trailer Equipment visar återigen sin styrka och levererar sitt bästa kvartal någonsin, både sett till omsättning och lönsamhet. Divisionen redovisar en mycket stark EBITA- marginal på 24 procent (21). Trots fortsatt pandemi har de flesta samhällen öppnat upp och behovet av godstransporter är högt. För oss innebär det att efterfrågan på lastbilsrelaterade produkter ökar. Ökad mängd transporter leder till både en ökad nyförsäljning av lastbilar och trailers, men genererar också en eftermarknad av reserv- och slitdelar. Nya regelförändringar ställer hårdare krav på transporterna och gör att vi kan ta marknadsandelar, framför allt i Central- och Västeuropa, då våra produkter lever upp till de hårdare säkerhetskraven. Under första kvartalet har Truck & Trailer Equipment arbetat med bättre kapacitetsutnyttjande både i produktion och logistikflödet, vilket bidragit starkt till den goda lönsamheten. Truck & Trailer Equipment visar återigen sin styrka.

6 5 Mobile Climate Control är tillbaka på en EBITA-marginal på 1 procent (9). Den ökade marginalen beror delvis på att försäljningen inom segmentet Off-road varit starkt, men också på att effekterna av våra struktureringsåtgärder börjar märkas. Mobile Climate Control har i kvartalet minskat kostnader för sålda varor samt reducerat fasta kostnader. Ringfeder Power Transmission redovisar under första kvartalet kraftigt förbättrad rörelsemarginal på 21 procent (9). Den goda lönsamheten förklaras av en gynnsam produktmix samt en ökad produktivitet i våra produktionsanläggningar. Lägre försäljningskostnader bidrar också till det goda resultatet. 7 år med säkerhet i fokus Den 3 januari i år firade VBG Group 7 år och det är glädjande att vi i samband med vårt jubileum leverera vårt historiskt mest lönsamma kvartal. VBG Group grundades för att det fanns ett behov av säkrare transporter. Att skapa ett säkrare samhälle är fortfarande vår drivkraft. Genom ledande industrilösningar bidrar vi till ökad säkerhet för såväl människor som gods och infrastruktur. Koncernen har alltid haft ett långsiktigt och hållbart perspektiv. Jag känner mig så oerhört stolt över att vi 221 levererar ett så starkt resultat i en pågående pandemi. För mig är detta ett kvitto på att vi är en industrigrupp i god balans med ett bra erbjudande till marknaden genom våra starka varumärken. Framtid Framåt fortsätter vi att fokusera på våra medarbetares hälsa och säkerhet som första prioritet. Givet att vaccinationsprogrammen globalt fortlöper enligt plan och att vi klarar att hantera en ansträngd värdekedja ser framtiden ljus ut. Flera av våra varumärken har planerade produktlanseringar under året där vi erbjuder än mer kundanpassade och hållbara systemlösningar. Vårt mål är att under 221 fortsätta växa som industrigrupp. Vi arbetar med att förstärka vår roll i samhället, öka vårt fokus på hållbarhetsfrågor samt ytterligare digitalisera vår verksamhet och vårt erbjudande. Jag vill tacka alla medarbetare för mycket goda insatser under årets första kvartal. Sammantaget finns det goda förutsättningar för att 221 kommer att bli ett bra år för VBG Group. Anders Birgersson Vd och koncernchef, VBG Group

7 6 Koncernens utveckling MSEK 221 Nettoomsättning 91, ,2 759,9 759,6 67,1 957, ,4 847,3 99,1 979,4 989,6 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 168,2 462,5 114, 139,3 65,5 143,8 547,8 96,2 137,4 151,2 163, Rörelseresultat före immateriella avskrivningar (EBITA) 149,6 385,5 94,1 12,5 46,5 124,5 467,1 74,9 117,3 131,3 143,6 Rörelseresultat (EBIT) 142,8 353,4 86,2 113, 38,2 116, 435, 66,8 19,4 123,3 135,5 Rörelsemarginal, EBIT % 15,8 11,2 11,3 14,9 5,7 12,1 11,7 7,9 12, 12,6 13,7 Rörelseresultat efter finansiella poster (EBT) 135,9 326,5 8,4 1, 32,6 113,5 397, 61,8 13,9 19,6 121,7 Resultat efter skatt 13,1 226,7 5,9 73,9 22,4 79,5 299,5 53,6 73,7 83,2 89, Vinst per aktie, SEK 4,12 9,7 2,4 2,95,9 3,18 11,98 2,15 2,95 3,33 3,56 Kassaflöde från den löpande verksamheten 59, 446,2 139,1 12,1 74,2 112,8 438,9 121,9 145, 72, 1,1 ROE (ackumulerat), % 16,1 9, 9, 9,2 8,1 12,8 12,5 12,5 14, 14,8 15,6 ROCE (ackumulerat), % 15,4 9,8 9,8 9,8 8,8 12,8 12,4 12,4 14,1 14,8 15,7 Soliditet, % 58,4 58,7 58,7 57,8 57,2 55,8 57,8 57,8 55,8 55,2 54,2 OMSÄTTNING PER MARKNAD MSEK 221 Sverige 8,6 24,2 68,6 53,9 47,7 7, 288, 7,1 6,2 75,5 82,2 Övriga Norden 55,7 174, 46,3 36,6 38, 53,2 21,3 49,6 44,9 51,8 55, Tyskland 133,8 49,3 11,7 9,4 88,5 128,8 462,9 93,2 112, 126,3 131,4 Övriga Europa 155,3 468,1 118,3 11,2 9,5 149,2 564,9 122,1 127,2 151, 164,6 Nordamerika 391, ,6 353,2 41,2 344,4 474, ,4 423,9 486,3 51,9 479,3 Brasilien 18,7 79,6 23,4 19,3 16, 21, 8,5 21,2 21, 17,9 2,4 Australien/Nya Zeeland 27,4 13,3 24,9 23, 21,1 34,2 1,8 32,7 26, 2,4 21,7 Kina 6,3 3,1 8,8 7, 7,9 6,4 37,2 11,5 8,1 8,2 9,4 Övriga Världen 31,9 68,8 14,8 18, 16, 2, 98,4 22,9 23,3 26,5 25,6 91, ,2 759,9 759,6 67,1 957, ,4 847,3 99,1 979,4 989,6 NETTOOMSÄTTNING, MSEK RESULTAT EFTER FINANSNETTO, MSEK Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv Kvartalsutfall Rullande 4 kvartal Kvartalsutfall Rullande 4 kvartal

8 7 Omsättning och resultat Omsättningen uppgick till 91,4 MSEK (957,5) och var 5,9 procent lägre jämfört med första kvartalet. Med hänsyn taget till valutaförändringar var den faktiska organiska tillväxten 2,8 procent. Efterfrågan på koncernens produkter har fortsatt öka under första kvartalet 221 och befinner sig nu, justerat för valuta, på samma nivåer som före pandemin. Divisionerna har haft lite olika förutsättningar under kvartalet. Truck & Trailer Equipment ökade sin omsättning med 1,9 procent justerat för valutaförändringar. Mobile Climate Controls omsättning minskade med 3,3 procent justerat för valutaförändringar. Till större delen grundat i en lägre efterfrågan inom buss-segmentet i Nordamerika till följd av pandemin. För Ringfeder Power Transmission ökar försäljningen med 5,7 procent justerat för valutaförändringar. Koncernens rörelseresultat ökade till 142,8 MSEK (116,), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 15,8 procent (12,1). Samtliga divisioner har presterat ett mycket starkt första kvartal resultatmässigt, ett resultat som är det bästa i VBG Groups historia. Truck & Trailer Equipment rörelsemarginal förbättrades till 23,8 procent (2,1). Detta som ett resultat av hög efterfrågan, högt resursutnyttjande i produktionen och fortsatt positiv effekt av återhållsamhet på kostnadssidan. Mobile Climate Controls rörelsemarginal ökade till 8,9 procent (8,1), som ett resultat av de kostnadsbesparingar som genomförts, men också för att det skett en förändring av produktmix mot mer off-road relaterade produkter. Ringfeder Power Transmissions rörelsemarginal förbättrades 221 till 21,2 procent (9,2), vilket är resultatet av en gynnsam produktmix i kombination med fortsatt återhållsamhet på kostnadssidan. Totalt för koncernen har EBIT-resultatet ökat med 23,1 procent jämfört med första kvartalet. Kvartalets räntenetto för perioden blev 3,2 MSEK ( 4,3), övriga finansiella kostnader uppgick till,5 MSEK (,5) och valutaeffekten på krediter i utländsk valuta var 3, MSEK (2,4). Sammantaget innebar detta ett finansnetto på 6,9 MSEK ( 2,5). Resultatet efter finansiella poster blev 135,9 MSEK (113,5). Resultatet per aktie ökade till 4,12 MSEK (3,18). Investeringar Koncernens nyinvesteringar under första kvartalet uppgick till 15,4 MSEK (9,9). Avskrivningarna under första kvartalet uppgick till totalt 25,4 MSEK (27,8). Finansiell ställning Resultatet efter skatt för perioden blev 13,1 MSEK (79,5) och övrigt totalresultat, vilket avser omräkningsdifferenser i utländsk valuta som bokförs direkt mot eget kapital, uppgick till 53,5 MSEK (31,1), vilket innebar att totalresultatet blev 156,5 MSEK (11,6). Koncernens egna kapital ökade därmed under perioden till 2 656,8 MSEK (2 5,2 vid årsskiftet). Soliditeten minskade marginellt under perioden till 58,4 procent (58,7 vid årsskiftet). Likvida medel ökade under perioden med 51,9 MSEK och uppgick vid periodens slut till 951,4 MSEK (899,5 vid årsskiftet). Därutöver fanns outnyttjad checkkredit om 1, MSEK, vilket innebar att koncernen vid mars månads utgång hade en tillgänglig likviditet på 1 51,5 MSEK (999,5 vid årsskiftet). Koncernens räntebärande nettolåneskuld (inklusive pensionsskuld) minskade under perioden med 47,3 MSEK som resultat av ett positivt kassaflöde och uppgick vid periodens slut till 221,6 MSEK (268,9 vid årsskiftet). Koncernens räntebärande nettolåneskuld i förhållande till eget kapital den 31 mars 221 var,8 (,11 per 31 december ) och nettolåneskuldens förhållande till koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA rullande fyra kvartal) var,46 (,58 vid årsskiftet). Koncernens goodwill vid första kvartalets utgång uppgick till 1 19,6 MSEK (1 12,1 vid årsskiftet), vilket i förhållande till eget kapital var,42 (,44 vid årsskiftet).

9 8 Covid-19 Den efterfrågeminskning som följde med covid-19 under har under första kvartalet 221 bytts mot en kraftigt ökad efterfrågan på koncernens produkter. Efterfrågeminskningen under andra kvartalet innebar också att koncernen minskade kapitalbindningen inom lager och kundfordringar under. Under första kvartalet har den ökade efterfrågan på våra produkter bidragit till att kundfordringar och lager kommit tillbaka till högre och mer normala nivåer. Kopplat till covid-19-pandemin så erhöll VBG Group olika typer av stöd för att mildra påverkan av pandemins effekter under. Stöden har minskat i och med att efterfrågan återvänt successivt under sista halvåret. De direkta stöd som har erhållits under första kvartalet uppgår totalt till 4, MSEK och avser främst Mobile Climate Control som har mottagit 3, MSEK (, jämfört med samma period ) i omsättningsstöd i Kanada. Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten under första kvartalet uppgick till 59, MSEK (112,8). Under perioden genomförda investeringar uppgick till 15,4 MSEK (9,9). Koncernens finansiella långfristiga och kortfristiga skuld minskade netto under kvartalet med 3,5 MSEK (ökade 73,5). Periodens kassaflöde blev därmed netto 4,2 MSEK (176,5). Personal Den 31 mars 221 var (1 484 vid årsskiftet) anställda i VBG Group, varav 22 (221) i Sverige. Under första kvartalet 221 sysselsatte koncernen i genomsnitt (1 583 samma period föregående år). Av dessa var 231 (222) verksamma i Sverige. Kostnaden för löner och sociala avgifter uppgick under kvartalet till 29,2 MSEK (226,2). Aktiedata Resultat per aktie ökade till 4,12 SEK (3,18). Eget kapital per aktie (totalt utestående aktier vid periodslut) var 16,25 SEK den 31 mars 221 jämfört med 1, SEK vid årsskiftet och 11,51 SEK den sista mars föregående år. Aktiekursen var vid kvartalets utgång 169, SEK, vilket motsvarade ett börsvärde på MSEK, jämfört med årsskiftet då kursen var 154,5 SEK med ett börsvärde på MSEK. Antalet aktieägare ökade under årets första kvartal med 93 till 4 6 (4 57 vid årsskiftet).

10 9 TRUCK & TRAILER EQUIPMENT FÖRSTA KVARTALET 221 Omsättningen ökade med 5,9 procent till 347,4 MSEK (328,2). Med hänsyn taget till valutakursförändringar var den faktiska organiska tillväxten en ökning med 1,9 procent. EBITA ökade till 83,4 MSEK (67,7) vilket motsvarar en EBITA-marginal på 24, procent (2,6). OMSÄTTNING/RESULTAT MSEK 221 Nettoomsättning 347,4 1 54,3 291,2 235,5 199,5 328,2 1 23,6 276,6 268,1 316,4 342,5 EBITDA 9,5 223,5 68,1 46,8 34,1 74,6 255, 52,4 54,9 65,8 81,9 EBITA 83,4 194,8 6,1 4, 27,1 67,7 223,9 44,4 47, 58,1 74,3 EBITA-marginal, % 24, 18,5 2,6 17, 13,6 2,6 18,6 16,1 17,5 18,4 21,7 Rörelseresultat, EBIT 82,8 189,2 58,8 39,2 25,3 65,9 218,4 43, 45,7 56,8 72,9 Rörelsemarginal, EBIT % 23,8 17,9 2,2 16,6 12,7 2,1 18,1 15,6 17, 17,9 21,3 OMSÄTTNING PER MARKNAD MSEK 221 Sverige 69,1 23,9 6,2 46,3 37,8 59,5 245, 6,1 5,8 63,3 7,8 Övriga Norden 45, 14, 38,5 29,1 28,9 43,4 156,9 39, 33,7 4,8 43,3 Tyskland 88,5 254,8 67, 55,8 51, 81,1 258,4 49,8 58,9 73,3 76,3 Övriga Europa 96,5 275, 71,3 66,3 48, 89,4 334,4 67,8 74,1 91,1 11,4 Nordamerika 21,4 9,3 29,6 2,3 15,1 25,3 112, 35,8 27,2 23,5 25,5 Australien/Nya Zeeland 2,4 68,1 18,5 11,7 14,6 23,3 68,7 19,2 18,2 15,1 16,2 Kina 3,4,1 3,3 Övriga Världen 6,4 22,2 6, 5,9 4,1 6,1 24,9 4,9 5,2 9,2 5,6 Truck & Trailer Equipment 347,4 1 54,3 291,2 235,5 199,5 328,2 1 23,6 276,6 268,1 316,4 342,5

11 1 Omsättning och resultat Omsättningen för kvartalet ökade med 5,9 procent, jämfört med föregående år, till 347,4 MSEK (328,2). Beaktat valutakursförändringar, där genomsnittskursen mellan kvartalen för US-dollar försvagats med 13,2 procent, och den för divisionen större valutan, Euro, försvagats med 5,1 procent, så blev den faktiska organiska tillväxten en ökning med 1,9 procent. EBITA, rörelseresultat före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar, för Truck & Trailer Equipment ökade jämfört med första kvartalet föregående år till 83,4 MSEK (67,7) med en fortsatt hög EBITA-marginal på 24, procent (2,6). Förbättringen i EBITA är ett resultat av hög efterfrågan, högt resursutnyttjande i produktionen och fortsatt återhållsamhet på kostnadssidan. Under första kvartalet 221 ökade divisionens rörelsekapital som ett resultat av ökad försäljning med 33,3 MSEK till 265, MSEK (231,7 vid årsskiftet), och med tillägg för materiella anläggningstillgångar på 183,1 MSEK, uppgick det operativa kapitalets vid kvartalets utgång till 448,1 MSEK (47,7 vid årsskiftet). Divisionens avkastning på operativt kapital (ROOC), där EBITDA rullande fyra kvartal sätts i relation till genomsnittligt operativt kapital under samma period, uppgick till 56,6 procent (52, vid årsskiftet). Investeringar och avskrivningar Truck & Trailer Equipments investeringar under första kvartalet uppgick totalt till 12,8 MSEK (5,6). Avskrivningar under kvartalet var totalt 7,7 MSEK (8,6). Personal Under första kvartalet sysselsatte Truck & Trailer Equipment i genomsnitt 377 personer (365). Den 31 mars 221 var 365 personer anställda i divisionen (363), jämfört med 353 personer vid årsskiftet. Personalkostnaden under kvartalet uppgick till 67,9 MSEK (66,1) vilket innebar en kostnad per anställd på 18,1 TSEK (181,2). NETTOOMSÄTTNING, MSEK EBITA, MSEK Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv Kvartalsutfall Rullande 4 kvartal Kvartalsutfall Rullande 4 kvartal

12 11 Mobile Climate Control FÖRSTA KVARTALET 221 Omsättningen minskade med 13,4 procent till 43,3 MSEK (496,9). Med hänsyn taget till valutakursförändringar var den faktiska organiska tillväxten negativ med 3,3 procent. EBITA uppgick till 43,4 MSEK (45,4), vilket motsvarar en EBITA-marginal på 1,1 procent (9,1). OMSÄTTNING/RESULTAT MSEK 221 Nettoomsättning 43, ,7 357,8 44,9 358,1 496, ,4 44,7 511,1 532,5 514,1 EBITDA 51, 156,9 27, 64,6 12,2 53,2 224,8 31,9 64,6 66,8 61,4 EBITA 43,4 125,9 19,2 56,8 4,5 45,4 193, 23,2 57, 59, 53,9 EBITA-marginal, % 1,1 7,8 5,4 14, 1,3 9,1 9,7 5,3 11,1 11,1 1,5 Rörelseresultat, EBIT 38,3 14,5 13,9 51,4,8 4,1 171,6 17,9 51,6 53,7 48,4 Rörelsemarginal, EBIT % 8,9 6,5 3,9 12,7,2 8,1 8,6 4,1 1,1 1,1 9,4 OMSÄTTNING PER MARKNAD MSEK 221 Sverige 1,5 32,7 7,7 7, 9, 9, 39,6 9,1 9,4 11, 1,1 Övriga Norden 9,9 3,6 7, 6,6 8,1 8,9 39,6 9,7 1,1 9,6 1,2 Tyskland 4,5 19,4 4, 3,3 4,9 7,2 33,2 7,5 8,7 8,8 8,3 Övriga Europa 44,5 141,2 35,6 31,9 31,1 42,6 164,6 38,3 38,1 41,9 46,3 Nordamerika 341, ,4 296,2 349,5 299,1 42, ,9 364,1 431,5 45,4 428, Kina 2,4 14,4 4,2 3,3 3,8 3,2 16,4 5,2 3,2 4,5 3,6 Övriga Världen 16,9 14, 3,1 3,3 2,1 5,4 31, 6,8 1,3 6,2 7,7 Mobile Climate Control 43, ,7 357,8 44,9 358,1 496, ,4 44,7 511,1 532,5 514,1

13 12 Omsättning och resultat Omsättningen för kvartalet minskade med 13,4 procent, jämfört med föregående år, till 43,3 MSEK (496,9). Nordamerika var den marknad där nedgången var störst och det är fortsatt buss-segmentet som under pandemin har haft en tillbakagång försäljningsmässigt. Beaktat valutakursförändringar, där genomsnittskursen för US-dollar försvagats med 13,2 procent jämfört med första kvartalet föregående år, var den faktiska organiska tillväxten en minskning med 3,3 procent. EBITA för Mobile Climate Control minskade jämfört med samma kvartal föregående år till 43,4 MSEK (45,4) men EBITAmarginalen ökade till 1,1 procent (9,1). Den ökade rörelsemarginalen är ett resultat av de kostnadsbesparingar som genomförts under samt förändring av produktmix mot mer off-road relaterade produkter under första kvartalet. Under första kvartalet 221 ökade divisionens rörelsekapital med 86,4 MSEK till 488,5 MSEK (362,2 vid årsskiftet), och med tillägg för materiella anläggningstillgångar på 189,2 MSEK, uppgick det operativa kapitalet vid kvartalets utgång till 637,7 MSEK (553,3 vid årsskiftet). Divisionens avkastning på operativt kapital (ROOC) för perioden, där EBITDA rullande fyra kvartal sätts i relation till genomsnittligt operativt kapital under samma period, uppgick till 24,8 procent (24,4 vid årsskiftet). Investeringar och avskrivningar Mobile Climate Controls investeringar under första kvartalet uppgick totalt till 1,2 MSEK (3,5). Avskrivningar under kvartalet var totalt 12,7 MSEK (13,2). Personal Under första kvartalet sysselsatte Mobile Climate Control i genomsnitt 851 personer (889 samma period föregående år). Den 31 mars 221 var 859 personer anställda i divisionen (882 den 31 mars ), jämfört med 88 personer vid årsskiftet. Personalkostnaden för kvartalet uppgick till 11,8 MSEK (113,9) vilket innebar en kostnad per anställd på 118,4 TSEK (129,1). NETTOOMSÄTTNING, MSEK EBITA, MSEK Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv Kvartalsutfall Rullande 4 kvartal Kvartalsutfall Rullande 4 kvartal

14 13 Ringfeder Power Transmission FÖRSTA KVARTALET 221 Omsättningen minskade med 6,5 procent till 123,9 MSEK (132,4). Med hänsyn taget till valutakursförändringar var den faktiska organiska tillväxten en ökning med 5,7 procent. EBITA ökade till 27,3 MSEK (13,5), vilket motsvarar en EBITA-marginal på 22, procent (1,2). OMSÄTTNING/RESULTAT MSEK 221 Nettoomsättning 123,9 475,2 111, 119,2 112,6 132,4 523,4 13, 129,9 13,5 133, EBITDA 3,7 92,9 24,7 28,7 22, 17,6 83,3 16,1 2,5 23,8 23, EBITA 27,3 78, 21,1 25,1 18,3 13,5 67,2 12, 16,4 19,8 19,1 EBITA-marginal, % 22, 16,4 19, 21, 16,2 1,2 12,8 9,2 12,6 15,2 14,3 Rörelseresultat, EBIT 26,3 73,1 2, 23,9 17, 12,2 62,5 1,7 15,2 18,7 17,9 Rörelsemarginal, EBIT % 21,2 15,4 18, 2, 15,1 9,2 11,9 8,2 11,7 14,3 13,5 OMSÄTTNING PER MARKNAD MSEK 221 Sverige 1, 3,6,7,6,9 1,4 3,4,9,1 1,1 1,3 Övriga Norden,8 3,4,7,8,9,9 4,8,9 1,1 1,3 1,4 Tyskland 4,7 135,1 3,7 31,3 32,7 4,5 171,3 35,3 44,4 44,2 46,8 Övriga Europa 14,3 52, 11,4 12, 11,4 17,1 65,8 16, 15, 17,9 16,9 Nordamerika 28,9 117,9 27,4 31,4 3,2 29, 15,6 24,1 27,7 28, 25,8 Brasilien 16,2 71,3 2,7 17,3 15,3 18,1 67,6 17,5 18,6 15,6 16, Australien/Nya Zeeland 6,7 33,9 6,1 11, 6,3 1,5 31,2 13,3 7,6 4,9 5,4 Kina 3,8 15,7 4,6 3,7 4,2 3,2 17,4 6,3 4,9 3,7 2,5 Övriga Världen 11,5 42,2 8,7 11,1 1,7 11,8 56,3 15,8 1,4 13,8 16,9 Ringfeder Power Transmission 123,9 475,2 111, 119,2 112,6 132,4 523,4 13, 129,9 13,5 133,

15 14 Omsättning och resultat Omsättningen för kvartalet minskade med 6,5 procent till 123,9 MSEK (132,4) och beaktat valutakursförändringar, där genomsnittskursen för US-dollar försvagats med 13,2 procent, brasilianska Real försvagats med 29,6 procent, samt Euron försvagats med 5,1 procent, var den faktiska organiska tillväxten en ökning med 5,7 procent. EBITA för Ringfeder Power Transmission ökade jämfört med föregående år till 27,3 MSEK (13,5) med EBITA-marginal om 22, procent (1,2). EBITA ökningen under första kvartalet är resultatet av stabiliserad efterfrågan på Ringfeder Power Transmissions produkter, en gynnsam produktmix i kombination med fortsatt återhållsamhet på kostnadssidan. Under första kvartalet 221 ökade divisionens rörelsekapital med 7,6 MSEK till 153,6 MSEK (146, vid årsskiftet). Med tilllägg för materiella anläggningstillgångar 12,2 MSEK, uppgick det operativa kapitalet vid kvartalets utgång till 255,8 MSEK (249, vid årsskiftet). Divisionens avkastning på operativt kapital (ROOC) för perioden, där EBITDA sätts i relation till genomsnittligt operativt kapital under samma period, uppgick till 39,9 procent (33,1 vid årsskiftet). Investeringar och avskrivningar Ringfeder Power Transmissions investeringar under första kvartalet uppgick totalt till 1,4 MSEK (1,2). Avskrivningar under kvartalet var totalt 4,4 MSEK (5,3). Personal Under första kvartalet sysselsatte Ringfeder Power Transmission i genomsnitt 31 personer (32 samma period föregående år). Den 31 mars 221 var 32 personer anställda i divisionen (328 den 31 mars ), jämfört med 313 personer vid årsskiftet. Personalkostnaden för kvartalet uppgick till 31,1 MSEK (38,2) vilket innebar en kostnad per anställd på 1,3 TSEK (119,4). NETTOOMSÄTTNING, MSEK EBITA, MSEK Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv Kvartalsutfall Rullande 4 kvartal Kvartalsutfall Rullande 4 kvartal

16 15 Övrig information Moderbolaget VBG Group ABs verksamhet är inriktad på att övergripande leda, utveckla och samordna koncernen. Tillgångarna i moderbolaget består huvudsakligen av aktier i dotterbolag samt varumärken. Målsättningen är att koncernens immateriella tillgångar i form av varumärken och andra rättigheter ska samlas direkt i moderbolaget. VBG Group AB fokuserar på att vidmakthålla och utveckla koncernens samtliga varumärken och rättigheter. Moderbolagets nettoomsättning avser företrädesvis kon cerninterna tjänster och licensintäkter som under året uppgick till 1,9 MSEK (4,6). Rörelseresultatet för året blev 11,6 MSEK ( 8,2). Resultatet efter utdelningar från koncernföretag, finansnetto och skatt blev 14,6 MSEK ( 9,9). Redovisningsprinciper VBG Group följer de av EU antagna IFRS-standarderna och tolkningar av dessa (IFRIC). Delårsrapporten har för koncernen upprättats enligt årsredovisningslagen och IAS 34 Delårsrapportering, och för moderbolaget i enlighet med årsredovisningslagen och RFR 2. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts som i den senaste årsredovisningen. Det kan i denna rapport förekomma avrundningsdifferenser. Risker och osäkerhetsfaktorer Koncernens och moderbolagets väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar verksamhetsrelaterade operationella risker i form av råvarurisker, produktrisker, utvecklingsrisker, immaterialrättsliga risker, miljörisker, politiska risker, avbrott- och egendomsrisker, konjunkturrisker, IT-säkerhetsrisker och legala risker. Till detta kommer bland annat finansiella risker som finansieringsrisker, likviditetsrisker, ränterisker, valutarisker, kredit- och motpartsrisker samt hållbarhetsrisker. För utförligare beskrivning av koncernens risker och riskhantering se VBG Group ABs årsredovisning för not 2. Utsikter 221 Företaget lämnar ingen prognos. Rapporteringstillfällen 221/222 Delårsrapport 6 mån 221 den 22 juli 221 Delårsrapport 9 mån 221 den 21 oktober 221 Bokslutskommuniké 221 den 24 februari 222 Delårsrapport 3 mån 222 den 28 april 222 Årsstämma 222 den 4 maj 222 Delårsrapport 6 mån 222 den 2 juli 222 Delårsrapport 9 mån 222 den 2 oktober 222 Transaktioner med närstående Transaktioner med närstående som väsentligt påverkat företagets ställning och resultat har inte förekommit under 221. Transaktioner med närstående under finns redovisade i Not 6 i årsredovisningen för. Revisorsgranskning Denna delrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Händelser efter rapportperiodens slut Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens slut. Vänersborg den 29 april 221 VBG Group AB (publ) Anders Birgersson Verkställande direktör och koncernchef

17 16 För ytterligare information, kontakta Anders Birgersson, Vd och koncernchef Telefon: E-post: Notera Information i denna rapport är sådan som VBG Group AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/ eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 221 kl Pressreleaser under första kvartalet 221 VBG Group firar 7 år, 3 januari 221 Bokslutskommuniké, 24 februari 221 Kallelse till årsstämma i VBG Group AB (publ), 31 mars 221 VBG Group AB (publ) publicerar årsredovisning för, 31 mars 221

18 17 Koncernresultaträkning och rapport över övrigt totalresultat i sammandrag MSEK 221 Nettoomsättning 91,4 957, ,2 Kostnad för sålda varor 585,3 638,6 2 83,6 Bruttoresultat 316,1 318,9 1 63,6 Försäljningskostnader 76,4 91,8 321,7 Administrationskostnader 64,2 7,6 242,6 Forsknings och utvecklinskostnader 28,5 34,9 113,6 Övriga rörelseintäkter/kostnader 4,2 5,7 32,2 173,3 22,9 71,2 Rörelseresultat 142,8 116, 353,4 Valutakurseffekter, netto 3, 2,4 1,5 Ränteintäkter,8,8 6,2 Räntekostnader 4, 5,2 19,2 Övriga finansiella kostnader,5,5 3,4 Summa finansiella poster 6,9 2,5 26,9 Resultat efter finansiella poster 135,9 113,5 326,5 Skatt 32,8 34, 99,8 Periodens resultat 13,1 79,5 226,7 Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare 13,1 79,5 226,7 Övrigt totalresultat Periodens resultat 13,1 79,5 226,7 Poster som inte skall återföras i resultaträkningen Effekt vid omräkning av förmånsbestämda pensionsplaner, netto efter skatt 2,6 Övriga poster Poster som senare kan återföras i resultaträkningen Omräkningsdifferenser avseende utlandsverksamhet 53,5 31,1 151,6 Övrigt totalresultat, netto efter skatt 53,5 31,1 154,2 Periodens totalresultat 156,6 11,6 72,5 Periodens totalresultatresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare 156,6 11,6 72,5 Vinst per aktie före och efter utspädning, SEK 4,12 3,18 9,7 Antal utestående aktier vid perioden slut ( ) Antal egna aktier vid periodens slut ( )

19 18 Omsättning och resultat per segment MSEK Truck & Trailer Equipment Mobile Climate Control Ringfeder Power Transmission Koncerngemensamt Koncernen 221 Nettoomsättning 347,4 43,3 123,9 91,4 Rörelseresultat 82,8 38,3 26,3 4,5 142,8 Rörelsemarginal, % 23,8 8,9 21,2 15,8 Finansnetto 6,9 6,9 Resultat efter finansiella poster 135,9 Nettoomsättning 328,2 496,9 132,4 957,5 Rörelseresultat 65,9 4,1 12,2 2,2 116, Rörelsemarginal, % 2,1 8,1 9,2 12,1 Finansnetto 2,5 2,5 Resultat efter finansiella poster 113,5

20 19 Koncernbalansräkning MSEK Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Varumärken, kundrelationer och övriga immateriella rättigheter 755,4 79, 761,5 Goodwill 1 19, ,1 1 12, , , ,6 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 165,6 188,3 165,1 Maskiner och andra tekniska anläggningar 132,4 126,9 135,1 Inventarier, verktyg och installationer 43,5 49,7 42,6 Pågående nyanläggningar 19,4 18,2 8,1 Nyttjanderätt 117,7 153,2 123,9 478,6 536,3 474,7 Uppskjuten skattefordran 55,1 7,3 53,6 Summa anläggningstillgångar 2 398, , , Omsättningstillgångar Varulager Råvaror och förnödenheter 341,6 385,7 313,9 Varor under tillverkning 83, 81,4 65, Färdiga varor och handelsvaror 174,5 228,6 172,9 599,1 695,6 551,8 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 517,1 588,2 352,5 Aktuella skattefordringar 25,1 21,1 19,7 Övriga fordringar 28,3 27,3 22,9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 26,9 27, 18,8 597,3 663,7 414, Likvida medel Kassa och bank 951,4 65,5 899,5 Summa omsättningstillgångar 2 147,7 2 9, ,2 Summa tillgångar 4 546, , ,3 Eget kapital och skulder Eget kapital Aktiekapital 65,5 65,5 65,5 Övrigt tillskjutet kapital 781,3 781,3 781,3 Reserver 56,5 185,8 3, Balanserade vinstmedel inklusive årets vinst 1 753,5 1 55,7 1 65,3 Summa eget kapital 2 656, ,3 2 5,2 Långfristiga skulder Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 236,9 238, 233,8 Uppskjuten skatteskuld 217, 225,1 214,6 Övriga avsättningar 29,4 28,8 26,1 Leasingskuld 11,4 131,1 16,3 Skulder till kreditinstitut 813,4 831, 86,5 Övriga långfrista skulder 2,2 1,9 2,2 Summa långfristiga skulder 1 4, , ,4 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 251, 32,3 165,5 Aktuella skatteskulder 26, 17,7 9,9 Övriga skulder 35,3 33,1 32,6 Leasingskuld 21,3 25,1 21,9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 155,8 179,2 137,8 Summa kortfristiga skulder 489,4 557,4 367,6 Summa eget kapital och skulder 4 546, , ,3

21 2 Förändringar i koncernens eget kapital MSEK 221 Ingående eget kapital enligt balansräkning per 31 december 2 5, , ,7 Summa totalresultat för perioden 156,6 11,6 72,5 Utdelning Eget kapital vid periodens utgång 2 656, ,3 2 5,2 Kassaflödesanalys för koncernen TSEK 221 Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster 142,8 116, 353,4 Avskrivningar 25,4 27,8 19,2 Övriga ej likviditetspåverkande poster 12,6 26,2 36, Erhållen ränta m m 1, 1,3 12,2 Erlagd ränta 3,3 4,7 16,9 Betald skatt 25,5 25,6 79, Kassaflöde före förändring i rörelsekapital 153, 141, 342,9 Minskning/ökning ( ) av varulager 25,2 41,5 3, Minskning/ökning ( ) av kundfordringar 144, 11,6 72, Minskning/ökning ( ) av övriga kortfristiga fordringar 12,4 1, 9,7 Ökning/minskning ( ) av leverantörsskulder 71,1 9,5 4, Ökning/minskning ( ) av övriga kortfristiga skulder 16,5 23,4 4,4 Kassaflöde från den löpande verksamheten 59, 112,8 446,2 Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar,3,7 Investeringar i materiella anläggningstillgångar 15,1 9,9 45,5 Tilläggsköpeskilling dotterbolag 4,4 Kassaflöde från investeringsverksamheten 15,4 9,9 5,6 Finansieringsverksamheten Amortering av lån Upptagna lån samt förändring av befintliga lån 2, 8,1 8,1 Amortering av leasingskuld 5,5 6,6 26, Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3,5 73,5 54,1 Årets kassaflöde 4,2 176,5 449,6 Likvida medel vid årets början 899,6 472,5 472,5 Omräkningsdifferens likvida medel 11,7 1,6 22,6 Likvida medel vid årets slut 951,5 65,5 899,5 Outnyttjad checkräkningskredit 1, 1, 1, Summa disponibla likvida medel 1 51,5 75,5 999,5

22 21 Nyckeltal för koncernen MSEK 221 Rörelsemarginal (EBIT), % 15,8 12,1 11,2 Vinstmarginal (ROS), % 15,1 11,9 1,4 Avkastning på eget kapital (ROE), % 16,1 12,8 9, Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE), % 15,4 12,8 9,8 Soliditet, % 58,4 55,8 58,7 Räntebärande nettoslåneskuld/ebitda,46 1,9,58 Eget kapital per utestående aktie vid periodens slut, SEK 16,25 11,51 1, Kassaflöde från den löpande verksamheten, per genomsnittligt utestående aktie, SEK 12,28 4,51 17,84 Vinst per genomsnittligt utestående aktie under perioden, SEK 4,12 3,18 9,7 Börskurs periodslut, SEK 169, 115, 154,5 Antal sysselsatta, genomsnitt Antal utestående aktier vid perioden slut ( ) Antal egna aktier vid periodens slut ( )

23 22 Moderbolagets resultaträkning MSEK 221 Nettoomsättning 1,9 4,6 49,9 Rörelsens kostnader 13,5 12,8 52,3 Rörelseresultat 11,6 8,2 2,4 Finansnetto 3, 1,7 3,1 Resultat efter finansiella poster 14,6 9,9 27,7 Bokslutsdispositioner 14,4 Skatt 1,8 Periodens resultat 14,6 9,9 4,3 Moderbolagets balansräkning MSEK Immateriella tillgångar,3,1 Materiella tillgångar 2, 3,1 2,2 Finansiella tillgångar 2 243, , , Summa anläggningstillgångar 2 245, , ,3 Fordringar 77,3 133,4 85,1 Kassa, bank och kortfristiga kapitalplaceringar 75,8 434,5 681,2 Summa omsättningstillgångar 828,1 567,9 766,3 Summa tillgångar 3 73, ,6 3 14,6 Eget kapital 1 521, , ,4 Obeskattade reserver 11,8 1,3 11,8 Avsättningar 13, 12,9 12,9 Långfristiga skulder 813,4 831, 86,5 Kortfristiga skulder 713,2 526,2 647, Summa eget kapital och skulder 3 73, ,6 3 14,6

24 23 Alternativa nyckeltal ORGANISK TILLVÄXT Nettomsättning exklusive effekt av strukturförändringar, dvs förvärvade eller avyttrade verksamheter, samt valutaeffekt. MSEK 221 Koncernen Nettoomsättning 91,4 957, ,2 Valutaeffekt 83, 27, 13,6 Nettomsättning rensad från förvärv och valuta 984,5 93,5 3 25,7 Faktisk organisk tillväxt 26,9 59,1 474,7 Organisk tillväxt, % 2,8 6, 12,7 Truck & Trailer Equipment Nettoomsättning 347,4 328,2 1 54,3 Valutaeffekt 16,7 4,9 17,4 Nettomsättning rensad från förvärv och valuta 364,1 323,3 1 71,7 Faktisk organisk tillväxt 35,9 19,2 131,8 Organisk tillväxt, % 1,9 5,6 11, Mobile Climate Control Nettoomsättning 43,3 496, ,7 Valutaeffekt 5,1 2,8 56, Nettomsättning rensad från förvärv och valuta 48,4 476, ,6 Faktisk organisk tillväxt 16,5 38, 324,8 Organisk tillväxt, % 3,3 7,4 16,3 Ringfeder Power Transmission Nettoomsättning 123,9 132,4 475,2 Valutaeffekt 16,2 1,3 3,2 Nettomsättning rensad från förvärv och valuta 14, 131,1 55,4 Faktisk organisk tillväxt 7,6 1,9 18,1 Organisk tillväxt, % 5,7 1,4 3,4

25 24 EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar. Koncernen, MSEK 221 Rörelseresultat 142,8 116, 353,4 Avskrivningar 25,4 27,8 19,2 EBITDA 168,2 143,8 462,5 EBITA Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar. Koncernen, MSEK 221 Rörelseresultat 142,8 116, 353,4 Avskrivningar immateriella tillgångar 6,8 8,5 32,2 EBITA 149,6 124,5 385,5 VINSTMARGINAL Resultat efter finansnetto i förhållande till nettoomsättning. Koncernen, MSEK 221 Nettoomsättning 91,4 957, ,2 Resultat efter finansiella poster 135,9 113,5 326,5 Vinstmarginal, % 15,1 11,9 1,4 RÄNTEBÄRANDE NETTOLÅNESKULD Räntebärande låneskuld och avsättningar minskat med likvida medel. Koncernen, MSEK 221 Avsättning för pensioner 236,9 238, 233,8 Checkräkningskredit Lån 813,4 831, 86,5 Leasingskuld 122,7 156,2 128,2 Banktillgodohavande 951,4 65,5 899,5 Räntebärande nettoslåneskuld 221,6 574,7 268,9 RÄNTEBÄRANDE NETTOLÅNESKULD/EBITDA Räntebärande låneskuld i förhållande till rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar. Koncernen, MSEK 221 Räntebärande nettolåneskuld 221,6 574,7 268,9 EBITDA rullande 4 kvartal 487, 528,6 462,5 Räntebärande nettolåneskuld/ebitda,46 1,9,58

26 25 ROOC PER DIVISION EBITDA i förhållande till det operativa kapitalet enligt nedan. Koncernen, MSEK 221 Koncernen Varulager 599,1 695,6 551,8 Kundfordringar 517,1 588,2 352,5 Leverantörsskulder 251, 32,3 165,5 Rörelsekapital 865,1 981,6 738,8 Materiella anläggningstillgångar 478,6 536,3 474,7 Operativt kapital 1 343, , ,6 EBITDA, rullande 12 månader 487, 528,6 462,5 Genomsnittligt operativt kapital 4 kvartal 1 312,9 1 51, ,5 ROOC, % 37,1 35, 34,1 Truck & Trailer Equipment Varulager 163,6 175,1 151, Kundfordringar 182,1 191, 123,2 Leverantörsskulder 8,7 7,8 42,5 Rörelsekapital 265, 295,2 231,7 Materiella anläggningstillgångar 183,1 178,5 176, Operativt kapital 448,1 473,7 47,7 EBITDA, rullande 12 månader 239,5 247,7 223,5 Genomsnittligt operativt kapital 4 kvartal 423,1 46,1 429,5 ROOC, % 56,6 53,8 52, Mobile Climate Control Varulager 341,4 46, 36,5 Kundfordringar 264,4 299,7 169,5 Leverantörsskulder 157,3 217, 113,8 Rörelsekapital 448,5 488,6 362,2 Materiella anläggningstillgångar 189,2 234, 191,1 Operativt kapital 637,7 722,6 553,3 EBITDA, rullande 12 månader 154,7 216,6 156,9 Genomsnittligt operativt kapital 4 kvartal 622,7 714, 643,9 ROOC, % 24,8 3,3 24,4 Ringfeder Power Transmission Varulager 94,1 114,6 94,2 Kundfordringar 7,6 97,6 59,9 Leverantörsskulder 11,1 12,6 8,1 Rörelsekapital 153,6 199,6 146, Materiella anläggningstillgångar 12,2 118,1 13, Operativt kapital 255,8 317,7 249, EBITDA, rullande 12 månader 16,1 77,9 92,9 Genomsnittligt operativt kapital 4 kvartal 265,6 334,8 281,1 ROOC, % 39,9 23,3 33,1

27 26 ADRESSER VBG GROUP Sverige VBG GROUP AB (publ) Kungsgatan 57 SE Trollhättan Tel TRUCK & TRAILER EQUIPMENT Sverige VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB Box 1216 SE Vänersborg Tel Tyskland VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT GMBH Postfach DE Krefeld Tel EUROPEAN TRAILER SYSTEMS GMBH Im Moerser Feld 1f DE Moers Tel Danmark VBG GROUP SALES A/S Industribuen 2 22 DK-5592 Ejby Tel Norge VBG GROUP SALES AS Postboks 94 Leirdal NO-19 Oslo Tel England VBG GROUP SALES LIMITED Unit 9, Willow Court West Quay Road, Winwick Quay Warrington, Cheshire WA2 8UF Tel Belgien VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT NV Industrie Zuid Zone 2.2 Lochtemanweg 5 BE-358 Beringen Tel Tjeckien EUROPEAN TRAILER SYSTEMS S.R.O. Ke Gabrielce 786 CZ-3947 Kamenice nad Lipou Tel USA ONSPOT OF NORTH AMERICA, INC. 175 Rodgers Park Dr North Vernon, IN Tel MOBILE CLIMATE CONTROL Sverige MOBILE CLIMATE CONTROL GROUP HOLDING AB Kungsgatan Trollhättan Tel MOBILE CLIMATE CONTROL SVERIGE AB Sikvägen Norrtälje Tel Tyskland MOBILE CLIMATE CONTROL GMBH Jägerstraße Renningen Tel Kanada MOBILE CLIMATE CONTROL INC. 754 Jane St. Vaughan, Ontario L4K A6 Tel MOBILE CLIMATE CONTROL INC Ordan Drive Mississauga, Ontario L5T 1K6 Tel USA MOBILE CLIMATE CONTROL CORP. P.O. Box 83 Goshen, Indiana Tel MOBILE CLIMATE CONTROL CORP Farmtrail Road York, PA 1746 Tel Polen MOBILE CLIMATE CONTROL S.P.Z.OO Ul. Szwedzka Oława Tel Kina NINGBO MOBILE CLIMATE CONTROL MANUFACTURING/TRADING CO., LTD No.88 Jinchuan Rd. Zhenhai, Ningbo, Tel Sydafrika MCC AFRICA PTY (LTD) Unit 7B, Rinaldo Industrial Park 5 Moreland Drive, Red Hill 471 Durban Tel Indien MOBILE CLIMATE CONTROL THERMAL INDIA PVT. LTD. Plot No. 4B Road No.2, Phase-I KIADB Industrial Area Narasapura Kolar 56313, Karnataka RINGFEDER POWER TRANSMISSION Tyskland RINGFEDER POWER TRANSMISSION GMBH Werner-Heisenberg-Straße 18 DE Groß-Umstadt Tel RINGFEDER POWER TRANSMISSION TSCHAN GMBH Postfach 2166 DE Neunkirchen Tel Tjeckien RINGFEDER POWER TRANSMISSION S.R.O. Oty Kovala 1172 CZ Dobrany Tel USA RINGFEDER POWER TRANSMISSION USA CORPORATION 165 Carver Avenue Westwood, N.J Tel Indien RINGFEDER POWER TRANSMISSION INDIA PRIVATE LTD. Plot No. 4, Door No. 22 Mount Poonamallee High Road Kattuppakkam Chennai-656 Tel Kina KUNSHAN RINGFEDER POWER TRANSMISSION CO., LTD. No. 46, Jiande Road Zhangpu Kunshan, Jiangsu Province Tel Brasilien HENFEL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA. Major Hilario Tavares Pinheiro, 3447 Cep Jaboticabal, SP Tel

VBG Group 2014 Delårsrapport januari-mars

VBG Group 2014 Delårsrapport januari-mars VBG Group 214 Delårsrapport januari-mars Delårsrapport Januari mars 214 Koncernens omsättning ökade med 3,9 procent till 316,4 MSEK (34,5) Rörelseresultatet ökade till 5,6 MSEK (44,8) Rörelsemarginalen

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Delårsrapport. Januari mars 2013

Delårsrapport. Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 213 VBG GROUP AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, USA, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i tre affärsdivisioner,

Läs mer

Delårsrapport. Januari mars 2012

Delårsrapport. Januari mars 2012 Delårsrapport Januari mars 212 VBG GROUP AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, USA, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i tre affärsdivisioner,

Läs mer

Q1Delårsrapport Januari mars 2010

Q1Delårsrapport Januari mars 2010 Delårsrapport Januari mars 21 VBG GROUP AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda tillverknings- och försäljningsbolag i Europa, Indien och USA. Verksamheten

Läs mer

Delårsrapport. Januari JUNI 2013

Delårsrapport. Januari JUNI 2013 Delårsrapport Januari JUNI 213 VBG GROUP AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, USA, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i tre affärsdivisioner,

Läs mer

1) För avstämning av operativt rörelseresultat mot rörelseresultat se Not 3.

1) För avstämning av operativt rörelseresultat mot rörelseresultat se Not 3. Mkr 2019 2018 2019 2018 juni 19 2018 Koncernen Nettoomsättning 7 426 8 329 14 300 15 307 27 375 28 382 Operativt rörelseresultat 1) 306 299 544 517 1 061 1 034 Operativt rörelseresultat, exklusive IFRS

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2011

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2011 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS VBG GROUP AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda tillverknings- och försäljningsbolag i Europa, Indien, Kina och USA. Verksamheten

Läs mer

Q1 Delårsrapport januari mars 2013

Q1 Delårsrapport januari mars 2013 Q1 Delårsrapport januari mars 2013 Koncernen januari-mars Nettoomsättning 102,0 Mkr (106,6) Resultat före skatt 9,1 Mkr (8,8) Resultat efter skatt 7,1 Mkr (6,6) Resultat per aktie 0,34 kr (0,31) Nettoomsättning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2006 VBG AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en verkstadskoncern med tillverknings- och försäljningsbolag i Sverige, Tyskland, Belgien och Tjeckien samt försäljningsbolag i Norge, Danmark, England, Frankrike

Läs mer

Mkr mars Koncernen. Nettoomsättning Operativt rörelseresultat 1)

Mkr mars Koncernen. Nettoomsättning Operativt rörelseresultat 1) Mkr 2019 2018 mars 19 2018 Koncernen Nettoomsättning 6 874 6 978 28 278 28 382 Operativt rörelseresultat 1) 238 218 1 054 1 034 Operativt rörelseresultat, exklusive IFRS 16 2) 227 218 1 043 1 034 Operativ

Läs mer

Q1 Kvartalsrapport januari mars 2010

Q1 Kvartalsrapport januari mars 2010 Q1 Kvartalsrapport januari mars 2010 Koncernen januari mars Nettoomsättning 115,1 Mkr (120,3) Resultat före skatt 17,4 Mkr (17,0) Resultat efter skatt 12,9 Mkr (12,7) Resultat per aktie 0,61 kr (0,60)

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Q4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

Q4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 Q4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 213 VBG Group AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, USA, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i tre affärsdivisioner,

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FÖRSTA FÖRSTA KVARTALET 2017

* Resultat per aktie före och efter utspädning Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FÖRSTA FÖRSTA KVARTALET 2017 Q 1 Delårsrapport januari mars 2017 Belopp i Mkr kvartal 1 helår FÖRSTA FÖRSTA KVARTALET 2017 2017 2016 2016 Nettoomsättning 291,5 298,6 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) 43,3

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER VBG GROUP AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda tillverknings- och försäljningsbolag i Europa, Indien och USA. Verksamheten

Läs mer

Delårsrapport Q1 januari mars 2014

Delårsrapport Q1 januari mars 2014 Delårsrapport Q1 januari mars 2014 Koncernen januari-mars Nettoomsättning 99,7 Mkr (102,0) Resultat före skatt 13,3 Mkr (9,1) Resultat efter skatt 10,3 Mkr (7,1) Resultat per aktie 0,49 kr (0,34) Fortsatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2013

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2013 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER VBG GROUP AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, USA, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i tre affärsdivisioner,

Läs mer

3 492 MSEK Koncernens omsättning ökade till 3 492,4 MSEK (3002,0) under helåret 2018.

3 492 MSEK Koncernens omsättning ökade till 3 492,4 MSEK (3002,0) under helåret 2018. VBG GROUP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Q4218 VBG Group är en internationell industrikoncern med cirka 1 6 medarbetare i 18 länder. Moderbolaget VBG Group AB är en långsiktig ägare som med gedigen industriell kompetens,

Läs mer

818 MSEK 12,9 % VBG GROUP DELÅRSRAPPORT Q1JANUARI-MARS 2018

818 MSEK 12,9 % VBG GROUP DELÅRSRAPPORT Q1JANUARI-MARS 2018 VBG GROUP DELÅRSRAPPORT VBG Group är en internationell industrikoncern med cirka 1 5 medarbetare i 18 länder. Moderbolaget VBG Group AB är en långsiktig ägare som med gedigen industriell kompetens, stark

Läs mer

Koncernen. Kvartalsrapport januari mars 2009

Koncernen. Kvartalsrapport januari mars 2009 Q1 Kvartalsrapport januari mars 2009 Koncernen Omsättningen uppgick till 120,3 Mkr (138,4) Resultatet före skatt 17,0 Mkr (25,8)* Resultatet efter skatt 12,7 Mkr (18,5)* Vinst per aktie 0,60 kr (0,87)*

Läs mer

FÖRSTA KVARTALET 1 JANUARI 31 MARS 2014

FÖRSTA KVARTALET 1 JANUARI 31 MARS 2014 FÖRSTA KVARTALET 1 JANUARI 31 MARS 2014 1 (20) ACANDO AB (publ.) 2 (20) januari - mars 2014 2013 2014 2013 2014 2013 MSEK Nettoomsättning Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelseresultat Rörelsemarginal

Läs mer

FJÄRDE KVARTALET 1 OKTOBER 31 DECEMBER 2013 ACKUMULERAT 1 JANUARI 31 DECEMBER (21)

FJÄRDE KVARTALET 1 OKTOBER 31 DECEMBER 2013 ACKUMULERAT 1 JANUARI 31 DECEMBER (21) FJÄRDE KVARTALET 1 OKTOBER 31 DECEMBER 2013 ACKUMULERAT 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013 1 (21) ACANDO AB (publ.) 2 (21) ACANDO AB (publ.) 3 (21) MSEK oktober - december 2013 2012 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättninomsättninresultaresultamarginal

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2012

Delårsrapport. Januari juni 2012 Delårsrapport Januari juni 212 VBG GROUP AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, USA, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i tre affärsdivisioner,

Läs mer

Delårsrapport. Januari September 2012

Delårsrapport. Januari September 2012 Q3 Delårsrapport Januari September 212 VBG GROUP AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, USA, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i tre

Läs mer

För 2009 blev nettoomsättningen 482,2 Mkr (514,3), en minskning med 6 % jämfört med föregående år.

För 2009 blev nettoomsättningen 482,2 Mkr (514,3), en minskning med 6 % jämfört med föregående år. Q4 Bokslutskommuniké januari december 2009 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 482,2 Mkr (514,3) Nettoomsättning 132,4 Mkr (124,6) Resultat före skatt 76,5 Mkr (98,3)* Resultat

Läs mer

Delårsrapport JaNUarI JUNI 2011 Q2

Delårsrapport JaNUarI JUNI 2011 Q2 Delårsrapport JANUARI JUNI Q2 VBG GROUP AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda tillverknings- och försäljningsbolag i Europa, Indien, Kina och USA. Verksamheten

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2007

Delårsrapport januari - mars 2007 Delårsrapport januari - mars 2007 - Omsättningen ökade till 136,9 Mkr (126,3) - Resultatet före skatt 25,6 Mkr (23,6) - Resultatet efter skatt 17,6 Mkr (17,0) - Vinst per aktie 0,83 kr (0,80) Omsättning

Läs mer

VBG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002

VBG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 VBG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Rörelseresultatet för kärnaffären Lastvagnsutrustning ökade med 18,3 % till 40,1 MSEK (33,9) och rörelsemarginalen ökade till 9,6 % (8,2 %). Kärnaffärens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

990 MSEK Koncernens omsättning ökade till 989,6 MSEK (817,7) för det första kvartalet.

990 MSEK Koncernens omsättning ökade till 989,6 MSEK (817,7) för det första kvartalet. VBG GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 99 MSEK Koncernens omsättning ökade till 989,6 MSEK (817,7) för det första kvartalet. 13,7 % Rörelsemarginalen blev 13,7 procent (12,9) för det första kvartalet. JANUARI

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Resultatet för första kvartalet är i stort i paritet med fjärde kvartalet 2011 (exkl. reavinst på fastighetsförsäljningen i Finland).

Resultatet för första kvartalet är i stort i paritet med fjärde kvartalet 2011 (exkl. reavinst på fastighetsförsäljningen i Finland). Q1 Delårsrapport januari mars 2012 Koncernen januari-mars Nettoomsättning 106,6 Mkr (123,0) Resultat före skatt 8,8 Mkr (21,0) Resultat efter skatt 6,6 Mkr (15,5) Resultat per aktie 0,31kr (0,73) Nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2015

Halvårsrapport januari juni 2015 Halvårsrapport januari juni 2015 Finansiell Översikt Koncernen TKR Jan-jun Jan-jun Helår Helår Nettoomsättning 182 244 94 285 197 358 217 150 Rörelseresultat 5 256-4 826 7 800-15 672 EBITDA 11 012-127

Läs mer

Starkt kassaflöde och resultat i nivå med föregående år, exklusive engångskostnader

Starkt kassaflöde och resultat i nivå med föregående år, exklusive engångskostnader Q2 Delårsrapport januari juni 2013 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 92,9 Mkr (104,7) Nettoomsättning 194,9 Mkr (211,3) Resultat före skatt -1,1* Mkr (10,4) Resultat före skatt 8,0* Mkr

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2019

Delårsrapport januari-juni 2019 Delårsrapport januari-juni 2019 Belopp i Mkr apr-jun jan-jun helår Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2018. * Genomsnittligt antal aktier under året ökade med 1 446 575 som en följd

Läs mer

931 MSEK 117 MSEK VBG GROUP DELÅRSRAPPORT Q2JANUARI JUNI 2018

931 MSEK 117 MSEK VBG GROUP DELÅRSRAPPORT Q2JANUARI JUNI 2018 VBG GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI VBG Group är en internationell industrikoncern med cirka 1 6 medarbetare i 18 länder. Moderbolaget VBG Group AB är en långsiktig ägare som med gedigen industriell kompetens,

Läs mer

-12% -8,0% n/a Resultattillväxt per aktie Q Andra kvartalet svagare än förväntat

-12% -8,0% n/a Resultattillväxt per aktie Q Andra kvartalet svagare än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2017 Koncernrapport 18 augusti 2017 Andra kvartalet svagare än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 12% till 9,9 (11,2)

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2015

Delårsrapport Januari september 2015 Delårsrapport Januari september 2015 Org. Nr 556475 5519 Denna delårsrapport har ej varit föremål för extern revision. Sammanfattning januari september 2015 Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

VBG Group Delårsrapport januari-mars 2015 Q1

VBG Group Delårsrapport januari-mars 2015 Q1 VBG Group Delårsrapport januari-mars 215 Q1 JANUARI MARS 215 1 Delårsrapport januari mars 215 Koncernens omsättning ökade med 12,2 procent till 355,1 MSEK (316,4) Rörelseresultatet ökade till 55,7 MSEK

Läs mer

875 MSEK 107 MSEK VBG GROUP DELÅRSRAPPORT Q3JANUARI SEPTEMBER 2018

875 MSEK 107 MSEK VBG GROUP DELÅRSRAPPORT Q3JANUARI SEPTEMBER 2018 VBG GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER VBG Group är en internationell industrikoncern med cirka 1 6 medarbetare i 18 länder. Moder bolaget VBG Group AB är en långsiktig ägare som med gedigen industriell

Läs mer

Q2DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

Q2DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Q2DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI VBG GROUP AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda tillverknings- och försäljningsbolag i Europa, Indien och USA. Verksamheten

Läs mer

Delårsrapport JaNUarI september 2011 Q3

Delårsrapport JaNUarI september 2011 Q3 Delårsrapport JANUARI september Q3 VBG GROUP AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, USA, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i tre affärsdivisioner,

Läs mer

Koncernen. Delårsrapport. Januari Juni

Koncernen. Delårsrapport. Januari Juni Q2 Delårsrapport Januari Juni 2009 Koncernen Januari Juni April - Juni - Omsättningen uppgick till 252,9 Mkr (277,2) - Omsättningen uppgick till 132,7 (138,8) - Resultat före skatt 41,0 Mkr (55,3)* - Resultat

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2005

Delårsrapport januari juni 2005 Delårsrapport januari juni 2005 - Omsättningen för perioden uppgick till 215,1 Mkr (202,2) - Resultatet efter finansiella poster blev 42,2 Mkr (36,7) - Resultat efter skatt uppgick till 30,4 Mkr (26,5)

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2007

Delårsrapport januari - juni 2007 Delårsrapport januari - juni 2007 - Omsättningen ökade till 276,9 Mkr (258,0) - Resultatet före skatt 51,2 Mkr (50,9) - Resultatet efter skatt 36,1 Mkr (34,8) - Vinst per aktie 1,70 kr (1,64) Omsättning

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2017

Delårsrapport Januari mars 2017 Delårsrapport Januari mars 2017 Period 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgår till 84 399 (72 353) kkr motsvarande en tillväxt om 16,6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 394

Läs mer

VBG Group Delårsrapport januari-juni 2015 Q2

VBG Group Delårsrapport januari-juni 2015 Q2 VBG Group Delårsrapport januari-juni 215 Q2 JANUARI JUNI 215 1 Delårsrapport januari juni 215 Andra kvartalet 215: Koncernens omsättning ökade med 19,6 procent till 331,5 MSEK (277,1) Rörelseresultatet

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Förbättrad lönsamhet i Q4, starkt kassaflöde och höjd utdelning 1,00 kr (0,50)**

Förbättrad lönsamhet i Q4, starkt kassaflöde och höjd utdelning 1,00 kr (0,50)** Bokslutskommuniké januari december2013 Koncernen januari-december oktober-december Nettoomsättning 369,9 Mkr (400,8) Nettoomsättning 100,0 Mkr (103,0) Resultat före skatt 24,0* Mkr (26,8) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2008

Delårsrapport januari - september 2008 Delårsrapport januari - september 2008 Koncernen * - Omsättningen uppgick till 389,7 Mkr (389,1) - Resultatet före skatt 77,3 Mkr (80,5)* - Resultatet efter skatt 56,1 Mkr (59,2)* - Vinst per aktie 2,65

Läs mer

D E L Å R S R A P P O R T J A N U A R I - J U N I

D E L Å R S R A P P O R T J A N U A R I - J U N I I D E L Å R S R A P P O R T J A N U A R I - J U N I 2 8 1 VBG GROUP AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda tillverknings- och försäljningsbolag i Europa,

Läs mer

januari mars 2016 FÖRSTA FÖRSTA KVARTALET 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta

januari mars 2016 FÖRSTA FÖRSTA KVARTALET 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta Q 1 Delårsrapport januari mars 2016 Belopp i Mkr kvartal 1 helår 2016 2015 2015 Nettoomsättning 298,6 292,6 1 112,6 Rörelseresultat 38,1 31,5 85,7 Rörelsemarginal, % 12,8 10,8 7,7 Resultat efter finansiella

Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2006

Bokslutskommuniké januari-december 2006 Bokslutskommuniké januari-december 26 VBG GROUP VBG GROUP AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda tillverknings- och försäljningsbolag i Europa och USA. Verksamheten

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) (januari september) ) Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) (januari september) ) Kvartal 1-3 1 Göteborg 2015-10-16 Delårsrapport perioden januari-september 2015 Kvartal 3 (juli september) ) 2015 Omsättningen uppgick till 8,5 (11,3) Mkr, en minskning med 2,8 Mkr eller 25 procent Rörelseresultatet

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli september 2014

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli september 2014 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2014 30 september 2014 Juli - september 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (52,7*) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,7 (1,7*) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

13,7% Rörelsemarginalen blev 13,7 procent (15,7).

13,7% Rörelsemarginalen blev 13,7 procent (15,7). Q1 VBG GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 216 4,6 % Koncernens omsättning ökade med 4,6 procent till 371,6 MSEK (355,1). 13,7% Rörelsemarginalen blev 13,7 procent (15,7). VBG Group AB (publ) i Vänersborg

Läs mer

17 Q 3 12,5% 2265 MSEK VBG GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2017

17 Q 3 12,5% 2265 MSEK VBG GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2017 VBG GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2265 MSEK Koncernens omsättning mer än fördubblades till 2 265, MSEK (179,2) under de första nio månaderna. 12,5% Rörelsemarginalen blev 12,5 procent (14,) under

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) (januari september) ) Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) (januari september) ) Kvartal 1-3 1 Göteborg 2014-10-17 Delårsrapport perioden januari-september 2014 Kvartal 3 (juli september) ) 2014 Omsättningen uppgick till 11,3 (11,5) Mkr, en minskning med 0,2 Mkr eller 1,5 procent Rörelseresultatet

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

* efter engångskostnad på 10,6 Mkr i Q2 2013

* efter engångskostnad på 10,6 Mkr i Q2 2013 Delårsrapport Q3 januari september 2014 Koncernen juli-september januari-september Nettoomsättning 82,3 Mkr (75,1) Nettoomsättning 278,2 Mkr (269,9) Resultat före skatt 11,1 Mkr (4,7) Resultat före skatt

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

J A N U A R I - D E C E M B E R

J A N U A R I - D E C E M B E R BOKSLUTSKOMMUNIKÉ J A N U A R I - D E C E M B E R 2 7 VBG GROUP AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda tillverknings- och försäljningsbolag i Europa, Indien

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2004

Delårsrapport januari - juni 2004 Delårsrapport januari - juni Nettoomsättning 669 (721) MSEK Resultat efter finansnetto 16,4 (50,7) MSEK Resultat efter skatt 11,4 (36,3) MSEK Resultat per aktie 0,92 (2,93) kronor Orderingång 709 (766)

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari mars 2014

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari mars 2014 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2014 31 mars 2014 Januari Mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (80,3*) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,6 (5,1*) MSEK. EBITDA-marginalet

Läs mer

909 MSEK Koncernens omsättning för det tredje kvartalet ökade till 909,1 MSEK (874,8).

909 MSEK Koncernens omsättning för det tredje kvartalet ökade till 909,1 MSEK (874,8). VBG GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 99 MSEK Koncernens omsättning för det tredje kvartalet ökade till 99,1 MSEK (874,8). 19 MSEK Rörelseresultatet för det tredje kvartalet ökade till 19,4 MSEK (17,3).

Läs mer

Delårsrapport. januari september 2004

Delårsrapport. januari september 2004 Delårsrapport januari september 2004 Delårsrapport januari september 2004 för koncernen Omsättningen ökade med 8% till 288,3 Mkr (265,9) Resultatet efter finansiella poster ökade med 30% till 52,2 Mkr

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2014

Delårsrapport Januari mars 2014 Delårsrapport Januari mars 2014 Period 1 januari - 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgår till 62 493 (58 992) kkr motsvarande en tillväxt om 6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 1 916

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006

Delårsrapport januari - juni 2006 Delårsrapport januari - juni 2006 - Omsättningen ökade till 258,0 Mkr (215,1) - Resultatet före skatt blev 50,9 Mkr (42,2) - Resultat efter skatt uppgick till 34,8 Mkr (30,4) - Resultat efter skatt per

Läs mer

Den organiska försäljningen, vilken exkluderar valutaeffekter, förvärv och avyttringar, ökade med 2 procent

Den organiska försäljningen, vilken exkluderar valutaeffekter, förvärv och avyttringar, ökade med 2 procent T i l l ä g g s i n f o r m a t i o n D e l å r s r a p p o r t Q 1 2 0 1 7 D e n k o m b i n e r a d e h y g i e n - o c h s k o g s i n d u s t r i v e r k s a m h e t e n 1 JANUARI 31 MARS 2017 (jämfört

Läs mer

17 Q MSEK 13,4% VBG GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS Koncernens omsättning mer än fördubblades till 768,6 MSEK (371,6) i kvartal 1.

17 Q MSEK 13,4% VBG GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS Koncernens omsättning mer än fördubblades till 768,6 MSEK (371,6) i kvartal 1. VBG GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 217 769 MSEK Koncernens omsättning mer än fördubblades till 768,6 MSEK (371,6) i kvartal 1. 13,4% Rörelsemarginalen blev 13,4 procent (13,7) i kvartal 1. 17 Q 1 VBG

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

17 Q MSEK 13,0% VBG GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2017

17 Q MSEK 13,0% VBG GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2017 VBG GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 217 1 546MSEK Koncernens omsättning mer än fördubblades till 1 545,8 MSEK (744,) under det första halvåret. 13,% Rörelsemarginalen blev 13, (13,4) under det första

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Bokslutskommuniké januari - december 2008

Bokslutskommuniké januari - december 2008 Bokslutskommuniké januari - december 2008 Koncernen - Omsättningen uppgick till 514,3 Mkr (526,6) - Resultat före skatt uppgick till 98,3 Mkr (108,3)* * Exklusive jämförelsestörande poster för avvecklad

Läs mer

Bokslutskommuniké januari - december 2007

Bokslutskommuniké januari - december 2007 Bokslutskommuniké januari - december 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 526,6 Mkr (504,4) - Resultatet före skatt 108,3 Mkr (116,7) - Resultatet efter skatt 78,5 Mkr (83,2) - Vinst per aktie 3,71

Läs mer

DIADROM HOLDING AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI - SEPTEMBER 2018

DIADROM HOLDING AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI - SEPTEMBER 2018 DIADROM HOLDING AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI - SEPTEMBER 2018 KVARTAL 3 (JULI SEPTEMBER) 2018 Omsättningen uppgick till 10,6 (12,5) Mkr, en minskning med 1,9 Mkr eller 15,0 procent Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ 2011

BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ 2011 BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ VBG GROUP AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, USA, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i tre affärsdivisioner,

Läs mer

Resultaträkningar. Göteborg Energi

Resultaträkningar. Göteborg Energi Göteborg Energi Resultaträkningar Koncernen Moderföretaget Belopp i mkr Not 2016 2015 2016 2015 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 4 5 963 5 641 3 438 3 067 Anslutningsavgifter 88 88 35 45 Aktiverat arbete

Läs mer