Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 18 oktober 2017

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 18 oktober 2017"

Transkript

1 Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 18 oktober 2017 Tid: Kl Plats: Stora kollegiesalen Närvarande: Se bilaga 1-6, 8, 12, Justerat den 25 oktober 2017 Anslaget den 26 oktober 2017 Karin Wanngård Joakim Larsson Daniel Helldén

2 Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 18 oktober 2017 Tid: Kl Plats: Stora kollegiesalen Närvarande: Se bilaga 7, 9-11, 13, Justerat den 18 oktober 2017 Anslaget den 19 oktober 2017 Karin Wanngård Joakim Larsson Daniel Helldén

3 Sida 3 (20) 1 Justering Joakim Larsson (M) och andre vice ordföranden Daniel Helldén (MP) justerar dagens protokoll tillsammans med ordföranden Karin Wanngård (S). Justering sker den 25 oktober 2017.

4 Sida 4 (20) 2 Rapport över inkomna ärenden september 2017 Rapport över inkomna ärenden, remissyttranden m.m. under tiden den september 2017 anmäls.

5 Sida 5 (20) 3 PM: Stadens återtagande av civilförsvarsförmåga Skrivelse av Lotta Edholm (L) Dnr /2017 Skrivelsen besvaras med hänvisning till vad som sägs i promemorian. Särskilda uttalanden Samtliga ledamöter för Moderaterna och borgarrådet Edholm (L) hänvisar till Moderaternas och Liberalernas gemensamma särskilda uttalande som redovisas i promemorian. Ersättaryttranden Karin Ernlund (C) och Erik Slottner (KD) hänvisar till Moderaternas och Liberalernas gemensamma särskilda uttalande. Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om stadens återtagande av civilförsvarsförmåga. Borgarrådet Wanngård redovisar ärendet i promemoria 2017:211. sordning Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är borgarrådsberedningens förslag. Ordföranden finner att

6 Sida 6 (20) 4 Se över stadens lokala alkoholförbud Motion (2016:116) av Jonas Naddebo m.fl. (alla C) Dnr /2016 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motionen besvaras med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet. Reservationer Samtliga ledamöter för Moderaterna reserverar sig mot beslutet till förmån för Moderaternas förslag till beslut som redovisas i utlåtandet. Ersättaryttranden Karin Ernlund (C) hänvisar till Moderaternas förslag till beslut. Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om att se över stadens lokala alkoholförbud. Borgarrådet Wanngård redovisar ärendet i utlåtande 2017:233. Förslag till beslut Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt borgarrådsberedningens förslag till beslut. Borgarrådet Larsson (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt Moderaternas förslag till beslut. sordning Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att

7 Sida 7 (20) 5 Skyskrapa i trä Motion av Jonas Naddebo och Christina Linderholm (båda C) Dnr /2016 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motionen besvaras med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet. Ersättaryttrande Karin Ernlund (C) hänvisar till Centerpartiets ersättaryttrande som redovisas i utlåtandet. Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om skyskrapa i trä. Borgarrådet Mogert redovisar ärendet i utlåtande 2017:234. sordning Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är borgarrådsberedningens förslag. Ordföranden finner att

8 Sida 8 (20) 6 Kvalitet i särskilt boende Rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Dnr /2017 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting för arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre antas med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet. Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om kvalitet i särskilt boende. Borgarrådet Lindblom redovisar ärendet i utlåtande 2017:230. sordning Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är borgarrådsberedningens förslag. Ordföranden finner att

9 Sida 9 (20) 7 PM: Stärkt ställning för hyresgäster (SOU 2017:33) Remiss från Justitiedepartementet Remisstid den 19 oktober 2017 Dnr / Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i stadens promemoria. 2. Paragrafen justeras omedelbart. Reservationer Samtliga ledamöter för Moderaterna reserverar sig mot beslutet till förmån för Moderaternas förslag till beslut som redovisas i promemorian. Borgarrådet Edholm (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för Liberalernas förslag till beslut som redovisas i promemorian. Ersättaryttranden Karin Ernlund (C) hänvisar till Moderaternas förslag till beslut. Erik Slottner (KD) hänvisar till Liberalernas förslag till beslut. Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om stärkt ställning för hyresgäster. Borgarrådet Livh redovisar ärendet i promemoria 2017:212. Förslag till beslut Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt borgarrådsberedningens förslag till beslut. Borgarrådet Larsson (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt Moderaternas förslag till beslut. Borgarrådet Edholm (L) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt Liberalernas förslag till beslut. sordning Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att

10 Sida 10 (20) 8 Rapport över inkomna ärenden 29 september oktober 2017 Rapport över inkomna ärenden, remissyttranden m.m. under tiden 29 september 5 oktober 2017 anmäls.

11 Sida 11 (20) 9 PM: Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen Remiss från Stockholms läns landsting Remisstid den 19 oktober 2017 Dnr / Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i promemorian. 2. Paragrafen justeras omedelbart. Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen. Borgarrådet Wanngård redovisar ärendet i promemoria 2017:213. sordning Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är borgarrådsberedningens förslag. Ordföranden finner att

12 Sida 12 (20) 10 PM: Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen Remiss från Stockholms läns landsting Remisstid den 19 oktober 2017 Dnr / Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i promemorian. 2. Paragrafen justeras omedelbart. Reservationer Samtliga ledamöter för Moderaterna och borgarrådet Edholm (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för Moderaternas och Liberalernas gemensamma förslag till beslut som redovisas i promemorian. Ersättaryttranden Karin Ernlund (C) och Erik Slottner (KD) hänvisar till Moderaternas och Liberalernas förslag till beslut. Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen. Borgarråden Wanngård och Luhr redovisar ärendet i promemoria 2017:214. Förslag till beslut Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt borgarrådsberedningens förslag till beslut. Borgarråden Larsson (M) och Edholm (L) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt Moderaternas och Liberalernas gemensamma förslag till beslut. sordning Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att

13 Sida 13 (20) 11 PM: Nästa steg? - Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:60) Remiss från Kulturdepartementet Remisstid den 19 oktober 2017 Dnr / Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i promemorian. 2. Paragrafen justeras omedelbart. Reservationer Samtliga ledamöter för Moderaterna och borgarrådet Edholm (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för Moderaternas och Liberalernas gemensamma förslag till beslut som redovisas i promemorian. Ersättaryttranden Karin Ernlund (C) och Erik Slottner (KD) hänvisar till Moderaternas och Liberalernas förslag till beslut. Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om Nästa steg? - Förslag för en stärkt minoritetspolitik. Borgarrådet Mogert redovisar ärendet i promemoria 2017:215. Förslag till beslut Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt borgarrådsberedningens förslag till beslut. Borgarråden Larsson (M) och Edholm (L) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt Moderaternas och Liberalernas gemensamma förslag till beslut. sordning Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att

14 Sida 14 (20) 12 PM: Detaljplanekravet (SOU 2017:64) Remiss från Näringsdepartementet Remisstid den 31 oktober 2017 Dnr /2017 Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i promemorian. Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om detaljplanekravet. Borgarrådet Mogert redovisar ärendet i promemoria 2017:216. sordning Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är borgarrådsberedningens förslag. Ordföranden finner att

15 Sida 15 (20) 13 PM: Kunskapsbaserad och jämlik vård (SOU 2017:48) Remiss från Socialdepartementet Remisstid den 20 oktober 2017 Dnr / Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i stadens promemoria. 2. Paragrafen justeras omedelbart. Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om kunskapsbaserad och jämlik vård. Borgarråden Lindhagen och Lindblom redovisar ärendet i promemoria 2017:217. sordning Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är borgarrådsberedningens förslag. Ordföranden finner att

16 Sida 16 (20) 14 Valärende i kommunstyrelsen 18 oktober Gulan Avcis (L) avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunstyrelsens råd för mänskliga rättigheter beviljas. 2. Joar Forsell (L) väljs till ledamot i kommunstyrelsens råd för mänskliga rättigheter. 3. Vakanser bordläggs. Kommunstyrelsen behandlar ett valärende gällande avsägelser och fyllnadsval. sordning Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut som godkänns.

17 Sida 17 (20) 15 PM: Remittering av motioner väckta till och med den 11 oktober 2017 Kommunstyrelsen godkänner de föreslagna remitteringarna enligt nedan. Kommunstyrelsens promemoria av den 11 oktober 2017 om remittering av motioner behandlas. Motion Rotel Föredragande borgarrådets förslag Motion (2017:40) av Per Ossmer och Martin Westmont (båda SD) om att kommunen skall informera om återvandringsbidrag för hemvändande flyktingar och även i förekommande fall utbetala kommunala återvandringsbidrag Dnr /2017 VI SDN Farsta, Hässelby- Vällingby, Norrmalm, AmN, SoN för yttrande senast (fys) SLK fys Motion (2017:48) av Per Ossmer och Martin Westmont (båda SD) om bistånd till illegala invandrare Dnr /2017 Motion (2017:54) av Anna König Jerlmyr m.fl. (alla M) om åtgärder för ett säkrare och tryggare Stockholm för alla Dnr /2017 Motion (2017:55) av Björn Ljung och Peter Backlund (båda L) om att bygga träkvarter i nya Alvik Dnr /2017 VI I II SDN Bromma, Hägersten- Liljeholmen, Kungsholmen, SoN fys SLK fys Samtliga SDN, samtliga bostadsbolag, SDN Rinkeby-Kista, Skärholmen, Älvsjö, TN, SoN, ExplN och Stadshus AB, Tryggare Sverige, Polisen Stockholms län, Svensk Handel samt Brottsförebyggande rådet fys SLK fys SDN Bromma, ExplN och SbN, MHN fys SLK fys Motion (2017:56) av Lotta Edholm I SDN Skarpnäck, Spånga-

18 Sida 18 (20) (L) om åtgärder för ett tryggare Stockholm Dnr /2017 Motion (2017:57) av Björn Ljung och Peter Backlund (båda L) om att utlysa arkitekttävling för att planera tät naturstad i Årstaskogens krans Dnr /2017 Motion (2017:58) av Anna König Jerlmyr m.fl. (alla M) om att Stockholms skolor ska vara bäst i Sverige på att ge alla barn verktygen för framtiden Dnr /2017 II IV Tensta, Södermalm, Tryggare Sverige och Polisen Stockholms län fys SLK fys SDN Enskede, Hägersten- Liljeholmen och Skarpnäck, MHN, ExplN och SbN fys SLK fys UtbN, Stockholms stads barnombudsman, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund, Föräldraalliansen Sverige, Idéburna skolors riksförbund, Riksförbundet Hem och Skola, samt FSO Fria förskolor fys SLK fys

19 Sida 19 (20) 16 PM: Prövning i mark- och miljödomstolen av kommunfullmäktiges beslut den 20 mars 2017, 29, "Detaljplan för Bussterminal vid Slussen del av Södermalm 7:87 m.fl. i stadsdelen Södermalm, Dp " Yttrande till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, mål nr P Svarstid den 19 oktober 2017 Dnr / Till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen överlämnas yttrande i mål nr P enligt stadsledningskontorets förslag, bilaga 1 till promemorian. 2. Paragrafen justeras omedelbart. Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om prövning i mark- och miljödomstolen av kommunfullmäktiges beslut den 20 mars 2017, 29, "Detaljplan för Bussterminal vid Slussen del av Södermalm 7:87 m.fl. i stadsdelen Södermalm, Dp ". Borgarrådet Mogert redovisar ärendet i promemoria 2017:218. sordning Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är borgarrådsberedningens förslag. Ordföranden finner att

20 Sida 20 (20) 17 PM: Förslag till reviderade föreskrifter om behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i social barn- och ungdomsvård Remiss från Socialstyrelsen Remisstid den 19 oktober 2017 Dnr / Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i stadens promemoria. 2. Paragrafen justeras omedelbart. Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om förslag till reviderade föreskrifter om behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i social barn- och ungdomsvård. Borgarrådet Lindhagen redovisar ärendet i promemoria 2017:219. sordning Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är borgarrådsberedningens förslag. Ordföranden finner att Sammanträdet avslutas kl Vid protokollet Ulrika Gunnarsson

Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 6 september 2017

Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 6 september 2017 Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 6 september 2017 Tid: Kl.15.30 Plats: Stora kollegiesalen Närvarande: Se bilaga 1-5, 7-8, 10-15 Justerat den 13 september 2017 Anslaget den

Läs mer

Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 4 mars 2015

Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 4 mars 2015 Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 4 mars 2015 Tid: Kl. 15.30 Plats: Stora kollegiesalen Närvarande: Se bilaga 1-4, 10-13 Justerat den 11 mars 2015 Anslaget den 12 mars 2015 Jan

Läs mer

Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 20 augusti 2014

Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 20 augusti 2014 Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 20 augusti 2014 Tid: Kl. 15.30 Plats: Stora kollegiesalen Närvarande: Se bilaga 1-3, 5-7, 9-10, 13 Justerat den 27 augusti 2014 Anslaget den

Läs mer

Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 21 september 2016

Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 21 september 2016 Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 21 september 2016 Tid: Kl. 15.30 Plats: Stora kollegiesalen Närvarande: Se bilaga 1-3, 5-9, 11-13, 15-16 Justerat den 28 september 2016 Anslaget

Läs mer

Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 22 augusti 2018

Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 22 augusti 2018 Sida 1 (19) Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 22 augusti 2018 Tid: kl. 15:30-15:35 Plats: Stora kollegiesalen 1-3, 5, 7-10, 12-16, 18, 20-21, 23 Justerat den 29 augusti 2018

Läs mer

Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 14 november 2018

Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 14 november 2018 Sida 1 (21) Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 14 november 2018 Tid: kl. 15:30-15:40 Plats: Stora kollegiesalen 1-19 Justerat den 21 november 2018 Anna König Jerlmyr Karin Wanngård

Läs mer

Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 13 april 2016

Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 13 april 2016 Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 13 april 2016 Tid: Kl. 15.30 Plats: Stora kollegiesalen Närvarande: Se bilaga 1-9, 11-17, 19-21, 23-29, 31, 34 Justerat den 20 april 2016 Anslaget

Läs mer

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen för kvartal 4 år 2015, äldreomsorg

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen för kvartal 4 år 2015, äldreomsorg Utlåtande 2016:56 RVIII (Dnr 152-486/2016) Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen för kvartal 4 år, äldreomsorg Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

Läs mer

Justerat den 14 mars 2012 Anslaget den 15 mars Ann-Katrin Åslund Karin Wanngård Marie Ljungberg Schött

Justerat den 14 mars 2012 Anslaget den 15 mars Ann-Katrin Åslund Karin Wanngård Marie Ljungberg Schött Kommunstyrelsen Protokoll nr 4 fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 7 mars 2012 kl 15.30-15.40 Justerat den 14 mars 2012 Anslaget den 15 mars 2012 Ann-Katrin Åslund Karin Wanngård Marie Ljungberg

Läs mer

Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 19 december 2018

Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 19 december 2018 Sida 1 (14) Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 19 december 2018 Tid: kl. 15:30-15:35 Plats: Stora kollegiesalen 1-11 Justerat den 20 december 2018 Anna König Jerlmyr Karin Wanngård

Läs mer

Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 7 mars 2018

Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 7 mars 2018 Sida 1 (29) Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 7 mars 2018 Tid: kl. 15:30-15:40 Plats: Stora kollegiesalen Närvarande: Se bilaga 1-8, 10-24, 27-28 Justerat den 14 mars 2018 Anslaget

Läs mer

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen (SoL), kvartal 1, år 2017, äldreomsorg

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen (SoL), kvartal 1, år 2017, äldreomsorg Utlåtande 2017:252 RVIII (Dnr 152-1047/2017) Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen (SoL), kvartal 1, år 2017, äldreomsorg Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 9 mars 2016

Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 9 mars 2016 Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 9 mars 2016 Tid: Kl.15.30 Plats: Stora kollegiesalen Närvarande: Se bilaga 1-9, 11-15, 18-19, 23-24, 27-29 Justerat den 16 mars 2016 Anslaget

Läs mer

Kommunstyrelsen. kallas till sammanträde onsdagen den 23 augusti 2017 kl Plats: Stora Kollegiesalen

Kommunstyrelsen. kallas till sammanträde onsdagen den 23 augusti 2017 kl Plats: Stora Kollegiesalen Sida 1 (9) kallas till sammanträde onsdagen den 23 augusti 2017 kl. 15.30 Plats: Stora Kollegiesalen 1. Val av justerare och tillkännagivande av tid för justering Omedelbar justering gäller där det framgår

Läs mer

Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 5 juni 2019

Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 5 juni 2019 Sida 1 (29) Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 5 juni 2019 Tid: kl. 15:30-15:40 Plats: Stora kollegiesalen 1-25 Justerat den 12 juni 2019 Anslaget den 13 juni 2019 Anna König

Läs mer

Inkomna ärenden, remissyttranden m.m. under tiden 29/ /

Inkomna ärenden, remissyttranden m.m. under tiden 29/ / nkomna ären, remissyttran m.m. under ti 29/9 2017 5/10 2017 nkom Från n n e h å l l Till R NYA ÄRENDEN 29/9 Justitiedepartementet Remiss av följdändringar till ny förvaltningslag (Ds 2017:42) (svar senast

Läs mer

Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 9 november 2016

Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 9 november 2016 Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 9 november 2016 Tid: Kl. 15.30 Plats: Stora kollegiesalen Närvarande: Se bilaga 1-12, 14-17, 19-21, 23 Justerat den 16 november 2016 Anslaget

Läs mer

Kommunstyrelsen. kallas till sammanträde onsdagen den 13 april 2016 kl Plats: Stora Kollegiesalen

Kommunstyrelsen. kallas till sammanträde onsdagen den 13 april 2016 kl Plats: Stora Kollegiesalen Sida 1 (6) kallas till sammanträde onsdagen den 13 april 2016 kl. 15.30 Plats: Stora Kollegiesalen 1. Val av justerare och tillkännagivande av tid för justering Omedelbar justering gäller där det framgår

Läs mer

Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 21 mars 2018

Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 21 mars 2018 Sida 1 (25) Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 21 mars 2018 Tid: kl. 15:30-15:40 Plats: Stora kollegiesalen Närvarande: Se bilaga 1-2, 4-7, 9-16, 19, 21, 23, 25 Justerat den 28

Läs mer

Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 17 januari 2018

Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 17 januari 2018 2013-01-17 Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 17 januari 2018 Tid: Kl. 15.30 Plats: Stora kollegiesalen Närvarande: Se bilaga 1-27, 29-32, 34-35, 37-40 Justerat den 24 januari

Läs mer

Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 20 juni 2018

Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 20 juni 2018 Sida 1 (28) Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 20 juni 2018 Tid: kl. 15:30-15:35 Plats: Stora kollegiesalen 1-23 Justerat den 20 juni 2018 Anslaget den 21 juni 2018 Karin Wanngård

Läs mer

Kommunfullmäktige Kungörelse

Kommunfullmäktige Kungörelse Kommunfullmäktige Kungörelse Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 26 november 2018 kl. 16:00 i Stadshusets rådssal Kl. 16.00 behandlas interpellationer. Kl. 17.00 anordnas en muntlig frågestund

Läs mer

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen (SoL) för kvartal 2 år 2016, äldreomsorg

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen (SoL) för kvartal 2 år 2016, äldreomsorg Utlåtande 2016:212 RVIII (Dnr 152-1568/2016) Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen (SoL) för kvartal 2 år 2016, äldreomsorg Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Utbyggnad av Arlanda flygplats

Utbyggnad av Arlanda flygplats Utlåtande Rotel I (Dnr 2017/000626) Utbyggnad av Arlanda flygplats Motion (2017:25) av Karin Ernlund m.fl. (alla C) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motionen besvaras med

Läs mer

Tid Onsdagen den 21 mars 2018 kl. 15:30. Stora kollegiesalen. Föredragningslista. Borgarrådet Wanngård

Tid Onsdagen den 21 mars 2018 kl. 15:30. Stora kollegiesalen. Föredragningslista. Borgarrådet Wanngård Sida 1 (6) kallas till sammanträde 5/2018 Tid Onsdagen den 21 mars 2018 kl. 15:30 Plats Stora kollegiesalen Föredragningslista 1 Justering Borgarrådet Wanngård 2 Rapport över inkomna ärenden 23 februari

Läs mer

Inkomna ärenden, remissyttranden m.m. under tiden 10/ / /3 Socialnämnden Socialtjänstinspektörernas årsrapport 2016 Dnr /2017

Inkomna ärenden, remissyttranden m.m. under tiden 10/ / /3 Socialnämnden Socialtjänstinspektörernas årsrapport 2016 Dnr /2017 nkomna ären, remissyttran m.m. under ti 10/3 2017 16/3 2017 nkom Från n n e h å l l Till R NYA ÄRENDEN 10/3 Socialnämn Socialtjänstinspektörernas årsrapport 2016 Dnr 150-456/2017 Socialnämn Funktionshinderinspektörernas

Läs mer

Tid Onsdagen den 16 januari 2019 kl. 15:30. Stora kollegiesalen. Föredragningslista. Borgarrådet König Jerlmyr. Borgarrådet Edholm

Tid Onsdagen den 16 januari 2019 kl. 15:30. Stora kollegiesalen. Föredragningslista. Borgarrådet König Jerlmyr. Borgarrådet Edholm Sida 1 (6) kallas till sammanträde 1/2019 Tid Onsdagen den 16 januari 2019 kl. 15:30 Plats Stora kollegiesalen Föredragningslista 1 Val av justerare och tillkännagivande av tid för justering Omedelbar

Läs mer

Kommunfullmäktige Kungörelse

Kommunfullmäktige Kungörelse Kommunfullmäktige Kungörelse Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 18 februari 2019 kl. 16:00 i Stadshusets rådssal Kl. 16.00 behandlas interpellationer. Kl. 17.00 anordnas en muntlig frågestund

Läs mer

Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 16 januari 2019

Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 16 januari 2019 Sida 1 (36) Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 16 januari 2019 Tid: kl. 15:30-15:40 Plats: Stora kollegiesalen 1-12, 14-22, 25-27, 29-30 Justerat den 23 januari 2019 Anna König

Läs mer

Kommunfullmäktige Kungörelse

Kommunfullmäktige Kungörelse Kommunfullmäktige Kungörelse Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 18 mars 2019 kl. 16:00 i Stadshusets rådssal Kl. 16.00 behandlas interpellationer. Kl. 17.00 anordnas en muntlig frågestund då borgarråden

Läs mer

Kommunfullmäktige Kungörelse

Kommunfullmäktige Kungörelse Kommunfullmäktige Kungörelse Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 8 april 2019 kl. 16:00 i Stadshusets rådssal Kl. 16.00 behandlas interpellationer. Kl. 17.00 anordnas en muntlig frågestund då borgarråden

Läs mer

Bistånd till illegala invandrare

Bistånd till illegala invandrare Utlåtande Rotel VI (Dnr 2017/001265) Bistånd till illegala invandrare Motion (2017:48) av Per Ossmer och Martin Westmont (båda SD) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motionen

Läs mer

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen (SoL), kvartal 2, år 2017, äldreomsorg

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen (SoL), kvartal 2, år 2017, äldreomsorg Utlåtande 2017:253 RVIII (Dnr 152-1632/2017) Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen (SoL), kvartal 2, år 2017, äldreomsorg Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 17 juni 2015

Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 17 juni 2015 Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 17 juni 2015 Tid: Kl. 15.30 Plats: Stora kollegiesalen Närvarande: Se bilaga 1-7, 10, 12-13, 15-18, 20-22, 24-25 Justerat den 24 juni 2015 Anslaget

Läs mer

Inkomna ärenden, remissyttranden m.m. under tiden 23/ /9 2016

Inkomna ärenden, remissyttranden m.m. under tiden 23/ /9 2016 nkomna ären, remissyttran m.m. under ti 23/9 2018 29/9 2016 nkom Från n n e h å l l Till R NYA ÄRENDEN 23/9 Stina Bengtsson (C) Motion (2016:101) om att Right Livelihood Award ska delas ut i Stockholms

Läs mer

Inkomna ärenden, remissyttranden m.m. under tiden 24/ /

Inkomna ärenden, remissyttranden m.m. under tiden 24/ / nkomna ären, remissyttran m.m. under ti 24/11 2017 30/11 2017 nkom Från n n e h å l l Till R NYA ÄRENDEN 24/11 Kommunstyrelsen Förändrad fördelning av föredragningsskyldighet för ti från och med 27 november

Läs mer

Samråd om ny tunnelbana mellan Odenplan och Arenastaden

Samråd om ny tunnelbana mellan Odenplan och Arenastaden PM 2015:4 RVII (Dnr 314-1547/2014) Samråd om ny tunnelbana mellan Odenplan och Arenastaden Remiss från Förvaltningen för utbyggd tunnelbana, Stockholms läns landsting Remisstid den 15 januari 2015 Borgarrådsberedningen

Läs mer

Erbjud fritt inträde till Stockholms stads badhus och simhallar för kvinnliga EU-migranter Motion (2015:88) av Rickard Wall (-)

Erbjud fritt inträde till Stockholms stads badhus och simhallar för kvinnliga EU-migranter Motion (2015:88) av Rickard Wall (-) Utlåtande 2016:116 RIII (Dnr 106-2018/2015) Erbjud fritt inträde till Stockholms stads badhus och simhallar för kvinnliga EU-migranter Motion (2015:88) av Rickard Wall (-) Kommunstyrelsen föreslår att

Läs mer

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen, kvartal 2 år 2015, äldreomsorg

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen, kvartal 2 år 2015, äldreomsorg Utlåtande 2015:141 RVIII (Dnr 152-1557/2015) Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen, kvartal 2 år 2015, äldreomsorg Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

Läs mer

Kommunstyrelsen. kallas till sammanträde onsdagen den 9 mars 2016 kl Plats: Stora Kollegiesalen

Kommunstyrelsen. kallas till sammanträde onsdagen den 9 mars 2016 kl Plats: Stora Kollegiesalen Sida 1 (7) kallas till sammanträde onsdagen den 9 mars 2016 kl. 15.30 Plats: Stora Kollegiesalen 1. Val av justerare och tillkännagivande av tid för justering Omedelbar justering gäller där det framgår

Läs mer

Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm Remiss från Finansdepartementet Remisstid den 9 november 2017

Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm Remiss från Finansdepartementet Remisstid den 9 november 2017 PM 2017:229 RI (Dnr 110-1400/2017) Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm Remiss från Finansdepartementet Remisstid den 9 november 2017 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Protokoll fört vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 6 november 2017

Protokoll fört vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 6 november 2017 Protokoll nr 13 Protokoll fört vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 6 november 2017 Tid: kl. 16:00 Lokal: Stadshusets rådssal Närvarande: Se bilaga 1 1 26 Justerat den 13 november

Läs mer

Stora kollegiesalen. Föredragningslista. Borgarrådet Wanngård

Stora kollegiesalen. Föredragningslista. Borgarrådet Wanngård Sida 1 (6) kallas till sammanträde 13/2018 Tid Onsdagen den 19 september 2018 kl. 15:30 Plats Stora kollegiesalen Föredragningslista 1 Val av justerare och tillkännagivande av tid för justering Omedelbar

Läs mer

Valkretsindelningen i Stockholms stad för perioden

Valkretsindelningen i Stockholms stad för perioden Utlåtande 2009: RI (Dnr 011-1374/2009) Valkretsindelningen i Stockholms stad för perioden 2010-2014 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande Valkretsindelning för perioden 2010

Läs mer

Utlåtande 2015:37 RI (Dnr /2014)

Utlåtande 2015:37 RI (Dnr /2014) Utlåtande 2015:37 RI (Dnr 003-1065/2014) Överenskommelse om utbyggnad och finansiering av bussterminallösning för Ostsektorn mellan Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun och Värmdö kommun

Läs mer

Motion (2017:8) Inrätta ett Trygghetsråd i StockholmInrätta ett Trygghetsråd i Stockholm

Motion (2017:8) Inrätta ett Trygghetsråd i StockholmInrätta ett Trygghetsråd i Stockholm Utlåtande Rotel VII (Dnr 2017/000428) Motion (2017:8) Inrätta ett Trygghetsråd i StockholmInrätta ett Trygghetsråd i Stockholm Motion (2017:8) av Karin Ernlund (C) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunfullmäktige protokoll nr 14 Sida 3 (34)

Kommunfullmäktige protokoll nr 14 Sida 3 (34) Sida 3 (34) 4 Förslag till budget 2017 för Stockholms stad och inriktning för 2018 och 2019 samt ägardirektiv 2017-2019 för koncernen Stockholms Stadshus AB samt vissa ärenden som avslutas eller besvaras

Läs mer

Uppmärksammande av allmän och lika rösträtt för kvinnor och män i de kommunala valen Motion (2016:44) av Margareta Björk (M)

Uppmärksammande av allmän och lika rösträtt för kvinnor och män i de kommunala valen Motion (2016:44) av Margareta Björk (M) Utlåtande 2016:179 RIX (Dnr 106-602/2016) Uppmärksammande av allmän och lika rösträtt för kvinnor och män i de kommunala valen Motion (2016:44) av Margareta Björk (M) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Elevhälsa Motion (2016:2) av Erik Slottner (KD)

Elevhälsa Motion (2016:2) av Erik Slottner (KD) Utlåtande 2017:162 RIV (Dnr 106-13/2016) Elevhälsa Motion (2016:2) av Erik Slottner (KD) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion (2016:2) av Erik Slottner (KD) om elevhälsa

Läs mer

Måltidsoptimering för minskat matsvinn i stadens skolor

Måltidsoptimering för minskat matsvinn i stadens skolor Utlåtande Rotel IV (Dnr 2017/001702) Måltidsoptimering för minskat matsvinn i stadens skolor Motion (2017:64) av Jonas Naddebo m. fl. (C) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

Läs mer

Inkomna ärenden, remissyttranden m.m. under tiden 10/ /2 2017

Inkomna ärenden, remissyttranden m.m. under tiden 10/ /2 2017 na ären, remissyttran m.m. under ti 10/2 2017 16/2 2017 10/9 Stadsbyggnadsnämn NYA ÄRENDEN Godkännande av förslag till detaljplan för Bussterminal vid Slussen del av Södermalm 7:87 m.fl. i stadsdelen Södermalm

Läs mer

Minnesplats i Stockholm tillägnat offren för Hiv/Aids Motion (2016:50) av Ole-Jörgen Persson och Kristina Lutz (båda M)

Minnesplats i Stockholm tillägnat offren för Hiv/Aids Motion (2016:50) av Ole-Jörgen Persson och Kristina Lutz (båda M) Utlåtande 2017:261 RII (Dnr 106-727/2016) Minnesplats i Stockholm tillägnat offren för Hiv/Aids Motion (2016:50) av Ole-Jörgen Persson och Kristina Lutz (båda M) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Protokoll nr 18 fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 25 oktober 2006 kl

Protokoll nr 18 fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 25 oktober 2006 kl Kommunstyrelsen Protokoll nr 18 fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 25 oktober 2006 kl 15.30-15.40 Justerat den 1 november 2006 Anslaget den 2 november 2006 Kristina Axén Olin Ann-Katrin

Läs mer

Bilaga 13:1 till kommunstyrelsens protokoll den 3 oktober 2012, 2 Inkomna ärenden, remissyttranden m.m. under tiden 31/8 6/9 2012

Bilaga 13:1 till kommunstyrelsens protokoll den 3 oktober 2012, 2 Inkomna ärenden, remissyttranden m.m. under tiden 31/8 6/9 2012 Bilaga 13:1 till kommunstyrelsens protokoll 3 oktober 2012, 2 nkomna ären, remissyttran m.m. under ti 31/8 6/9 2012 nkom Från n n e h å l l Till R 31/8 Stefan Nilsson och Christopher Ödmann (båda MP) 3/9

Läs mer

Kommunen skall informera om återvandringsbidrag för hemvändande flyktingar och även i förekommande fall utbetala kommunala återvandringsbidrag

Kommunen skall informera om återvandringsbidrag för hemvändande flyktingar och även i förekommande fall utbetala kommunala återvandringsbidrag Utlåtande Rotel VI (Dnr 2017/000991) Kommunen skall informera om återvandringsbidrag för hemvändande flyktingar och även i förekommande fall utbetala kommunala återvandringsbidrag Motion (2017:40) av Per

Läs mer

Parkeringsprogram för Huddinge kommun Remiss från Huddinge kommun Remisstid den 30 april 2015

Parkeringsprogram för Huddinge kommun Remiss från Huddinge kommun Remisstid den 30 april 2015 PM 2015: RVII (Dnr 124-149/2015) Parkeringsprogram för Huddinge kommun Remiss från Huddinge kommun Remisstid den 30 april 2015 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. 1. Som

Läs mer

Bostadsbolagens orimliga och omoderna krav för att godkänna

Bostadsbolagens orimliga och omoderna krav för att godkänna Utlåtande 2013: RV (Dnr 329-1257/2012) Bostadsbolagens orimliga och omoderna krav för att godkänna hyresgäster Motion (2012:43) av Ann-Margarethe Livh och Ann Mari Engel (V) Kommunstyrelsen föreslår att

Läs mer

Bilaga 8. Beslutsdatum, kön samt typ av insats avseende ej verkställda beslut enligt LSS per (kvartal )

Bilaga 8. Beslutsdatum, kön samt typ av insats avseende ej verkställda beslut enligt LSS per (kvartal ) Bilaga 8., kön samt typ av insats avseende ej verkställda beslut enligt LSS per 2009-12-31 (kvartal 4 2009) > 3 mån / Bromma * 2009-12-31 Ledsagarservice Enskede - Årsta - Vantör 2009-09-01 Biträde av

Läs mer

Tillåt ombildningar i ytterstaden Motion (2015:56) av Joakim Larsson (M)

Tillåt ombildningar i ytterstaden Motion (2015:56) av Joakim Larsson (M) Utlåtande 2016:77 RI+RIX (Dnr 106-1321/2015) Tillåt ombildningar i ytterstaden Motion (2015:56) av Joakim Larsson (M) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion (2015:56)

Läs mer

Central rättning av nationella prov Motion (2015:74) av Jennyfer Redin (M)

Central rättning av nationella prov Motion (2015:74) av Jennyfer Redin (M) Utlåtande 2016:105 RIV (Dnr 106-1600/2015) Central rättning av nationella prov Motion (2015:74) av Jennyfer Redin (M) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion (2015:74)

Läs mer

En mer flexibel ämneslärarutbildning

En mer flexibel ämneslärarutbildning PM 2015:58 RIV (Dnr 110-186/2015) En mer flexibel ämneslärarutbildning Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid den 4 maj 2015 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

Utlåtande 2017:249 RV (Dnr /2017)

Utlåtande 2017:249 RV (Dnr /2017) Utlåtande 2017:249 RV (Dnr 133-1699/2017) Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2018 Inklusive taxa för skrymmande hushållsavfall med mera samt slam och latrin Förslag från avfallsnämnden

Läs mer

Framtidens högkostnadsskydd i vården (SOU 2012:2) Remiss från Socialdepartementet Remisstid 21mars 2012

Framtidens högkostnadsskydd i vården (SOU 2012:2) Remiss från Socialdepartementet Remisstid 21mars 2012 PM 2012:40 RV (Dnr 001-127/2012) Framtidens högkostnadsskydd i vården (SOU 2012:2) Remiss från Socialdepartementet Remisstid 21mars 2012 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

Protokoll nr 14 fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 6 september 2006 kl 15.30-15.45

Protokoll nr 14 fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 6 september 2006 kl 15.30-15.45 Kommunstyrelsen Protokoll nr 14 fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 6 september 2006 kl 15.30-15.45 Justerat den 13 september 2006 Anslaget den 14 september 2006 Annika Billström Kristina

Läs mer

Kaffecyklar Motion (2016:34) av Karin Ernlund m.fl. (alla C)

Kaffecyklar Motion (2016:34) av Karin Ernlund m.fl. (alla C) Utlåtande 2017:137 RVII (Dnr 106-537/2016) Kaffecyklar Motion (2016:34) av Karin Ernlund m.fl. (alla C) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion (2016:34) av Karin Ernlund

Läs mer

Tillträdesförbud till stadens simhallar Motion (2016:30) av Anna König Jerlmyr och Bo Sundin (båda M)

Tillträdesförbud till stadens simhallar Motion (2016:30) av Anna König Jerlmyr och Bo Sundin (båda M) Utlåtande 2016:177 RIII (Dnr 106-500/2016) Tillträdesförbud till stadens simhallar Motion (2016:30) av Anna König Jerlmyr och Bo Sundin (båda M) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

Läs mer

Förvärv av bostadsrätter för serviceboende i kvarteret Cellen i Hagastaden Förslag från fastighetsnämnden

Förvärv av bostadsrätter för serviceboende i kvarteret Cellen i Hagastaden Förslag från fastighetsnämnden Utlåtande 2017:269 RI (Dnr 123-1640/2017) Förvärv av bostadsrätter för serviceboende i kvarteret Cellen i Hagastaden Förslag från fastighetsnämnden Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

Läs mer

Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser (Ds 2016:32) Remiss från Justitiedepartementet Remisstid den 25 november 2016

Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser (Ds 2016:32) Remiss från Justitiedepartementet Remisstid den 25 november 2016 PM 2016:182 RI (Dnr 110-1402/2016) Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser (Ds 2016:32) Remiss från Justitiedepartementet Remisstid den 25 november 2016 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Minska smittoriskerna i förskolan Motion (2016:109) av Jonas Naddebo (C)

Minska smittoriskerna i förskolan Motion (2016:109) av Jonas Naddebo (C) Utlåtande 2017:88 RIV (Dnr 106-1588/2016) Minska smittoriskerna i förskolan Motion (2016:109) av Jonas Naddebo (C) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion (2016:109) av

Läs mer

Etablering av företagshotell i Slakthusområdet Motion (2016:79) av Ulla Hamilton (M)

Etablering av företagshotell i Slakthusområdet Motion (2016:79) av Ulla Hamilton (M) Utlåtande 2017:125 RI (Dnr 106-1030/2016) Etablering av företagshotell i Slakthusområdet Motion (2016:79) av Ulla Hamilton (M) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion (2016:79)

Läs mer

Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, utbildningsnämnden, Lärarnas

Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, utbildningsnämnden, Lärarnas PM 2013: RIV (Dnr 001-687/2013) Tid för undervisning - lärares arbete med skriftliga individuella utvecklingsplaner (DS 2013:23) Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid den 24 juli 2013 Borgarrådsberedningen

Läs mer

Valkretsindelning i Stockholms stad vid valet till kommunfullmäktige år 2018 Förslag från valnämnden

Valkretsindelning i Stockholms stad vid valet till kommunfullmäktige år 2018 Förslag från valnämnden Utlåtande 2017: RI (Dnr 100-904/2017) Valkretsindelning i Stockholms stad vid valet till kommunfullmäktige år 2018 Förslag från valnämnden Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

Läs mer

Melodifestival för hemlösa i samband med Eurovision Song Contest i Stockholm 2016 Motion (2015:64) av Anna König Jerlmyr och Sophia Granswed (båda M)

Melodifestival för hemlösa i samband med Eurovision Song Contest i Stockholm 2016 Motion (2015:64) av Anna König Jerlmyr och Sophia Granswed (båda M) Utlåtande 2016:90 RI (Dnr 106-1457/2015) Melodifestival för hemlösa i samband med Eurovision Song Contest i Stockholm 2016 Motion (2015:64) av Anna König Jerlmyr och Sophia Granswed (båda M) Kommunstyrelsen

Läs mer

Fler cykelpumpsstationer i Stockholm Motion (2016:64) av Jonas Naddebo (C)

Fler cykelpumpsstationer i Stockholm Motion (2016:64) av Jonas Naddebo (C) Utlåtande 2017:165 RVII (Dnr 106-841/2016) Fler cykelpumpsstationer i Stockholm Motion (2016:64) av Jonas Naddebo (C) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion (2016:64)

Läs mer

Digitala trygghetsvandringar Motion (2016:110) av Johan Nilsson (M)

Digitala trygghetsvandringar Motion (2016:110) av Johan Nilsson (M) Utlåtande 2017:200 Rl (Dnr 106-1589/2016) Digitala trygghetsvandringar Motion (2016:110) av Johan Nilsson (M) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motionen anses besvarad med

Läs mer

Framtidens högkostnadsskydd i vården (SOU 2012:2) Remiss från Socialdepartementet Remisstid 21mars 2012

Framtidens högkostnadsskydd i vården (SOU 2012:2) Remiss från Socialdepartementet Remisstid 21mars 2012 PM 2012: RV (Dnr 001-127/2012) Framtidens högkostnadsskydd i vården (SOU 2012:2) Remiss från Socialdepartementet Remisstid 21mars 2012 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

Bättre diagnostisering av dyslexi i Stockholms förskolor och skolor Motion (2016:1) av Erik Slottner (KD)

Bättre diagnostisering av dyslexi i Stockholms förskolor och skolor Motion (2016:1) av Erik Slottner (KD) Utlåtande 2017:161 RIV (Dnr 106-12/2016) Bättre diagnostisering av dyslexi i Stockholms förskolor och skolor Motion (2016:1) av Erik Slottner (KD) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

Läs mer

PM 2016:193 RIV (Dnr /2016)

PM 2016:193 RIV (Dnr /2016) PM 2016:193 RIV (Dnr 110-1296/2016) Samordning, ansvar och kommunikation - vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar (SOU 2016:46) Remiss från Utbildningsdepartementet

Läs mer

Utlåtande 2016:55 RVIII (Dnr /2015)

Utlåtande 2016:55 RVIII (Dnr /2015) Utlåtande 2016:55 RVIII (Dnr 152-1753/2015) Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation inom Stockholms stads särskilda boenden enligt SoL och LSS, dagverksamheter enligt SoL och daglig verksamhet

Läs mer

Krav på tillgänglighet vid upphandling av tjänster Motion (2009:44) av Roger Mogert (S)

Krav på tillgänglighet vid upphandling av tjänster Motion (2009:44) av Roger Mogert (S) Utlåtande 2011: RVII (Dnr 326-2292/2009) Krav på tillgänglighet vid upphandling av tjänster Motion (2009:44) av Roger Mogert (S) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande Motion

Läs mer

Uppsägning av utförare inom valfrihetssystemet för hemtjänst och tillfälligt uppehåll i upphandlingen med anledning av nytt förfrågningsunderlag

Uppsägning av utförare inom valfrihetssystemet för hemtjänst och tillfälligt uppehåll i upphandlingen med anledning av nytt förfrågningsunderlag Utlåtande 2017:15 RVIII (Dnr 152-1909/2016) Uppsägning av utförare inom valfrihetssystemet för hemtjänst och tillfälligt uppehåll i upphandlingen med anledning av nytt förfrågningsunderlag Kommunstyrelsen

Läs mer

Föredragande borgarrådet Anna König Jerlmyr anför följande.

Föredragande borgarrådet Anna König Jerlmyr anför följande. PM 2013:160 RVII (Dnr 001-1132/2013) Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsägande (Ds 2013:30) Remiss från Justitiedepartementet Remisstid den 3 oktober 2013 Borgarrådsberedningen

Läs mer

Valkretsindelningen i Stockholms stad för perioden

Valkretsindelningen i Stockholms stad för perioden Utlåtande 2009:153 RI (Dnr 011-1374/2009) Valkretsindelningen i Stockholms stad för perioden 2010-2014 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande Valkretsindelning för perioden 2010

Läs mer

Reglering av distanshandel med alkoholdrycker (Ds 2016:33) Remiss från Socialdepartementet Remisstid den 30 december 2016

Reglering av distanshandel med alkoholdrycker (Ds 2016:33) Remiss från Socialdepartementet Remisstid den 30 december 2016 PM 2016:208 RVI (Dnr 110-1561/2016) Reglering av distanshandel med alkoholdrycker (Ds 2016:33) Remiss från Socialdepartementet Remisstid den 30 december 2016 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 Tabell1 Anmälda brott 2012 Helår /100 000 inv Stockholm Sigtuna Botkyrka Södertälje Sundbyberg Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 även i 248 även i 199 även

Läs mer

Barnombudsmannens rapport 2017

Barnombudsmannens rapport 2017 Utlåtande 2017:195 RI+VI (Dnr 150-794/2017) Barnombudsmannens rapport 2017 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Barnombudsmannens rapport 2017 godkänns enligt bilaga till utlåtandet.

Läs mer

Kallelse till sammanträde 2/2018. Föredragningslista

Kallelse till sammanträde 2/2018. Föredragningslista Exploateringsnämnden 2018-03-01 Kallelse till sammanträde 2/2018 Tid Torsdagen den 8 mars 2018 kl. 17.00 lats Bråvallasalen, Stadshuset Föredragningslista 1 Val av justerare och tid för justering 2 Frågor

Läs mer

Återställning av barnomsorgen på obekväm arbetstid Motion (2017:50) av Lotta Edholm (L)

Återställning av barnomsorgen på obekväm arbetstid Motion (2017:50) av Lotta Edholm (L) Utlåtande 2018: RIV (Dnr 106-1328/2017) Återställning av barnomsorgen på obekväm arbetstid Motion (2017:50) av Lotta Edholm (L) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motionen

Läs mer

Diplomering av Stockholms stad som Fairtrade City Ansökan till Fairtrade Sverige

Diplomering av Stockholms stad som Fairtrade City Ansökan till Fairtrade Sverige Utlåtande 2016:48 RI+RVI (Dnr 130-454/2016) Diplomering av Stockholms stad som Fairtrade City Ansökan till Fairtrade Sverige Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Ansökan

Läs mer

Utredning av konsekvenserna av vinstförbud i välfärden Skrivelse av Anna König Jerlmyr (M) och Lotta Edholm (L)

Utredning av konsekvenserna av vinstförbud i välfärden Skrivelse av Anna König Jerlmyr (M) och Lotta Edholm (L) PM 2017:259 RI (Dnr 108-1418/2017) Utredning av konsekvenserna av vinstförbud i välfärden Skrivelse av Anna König Jerlmyr (M) och Lotta Edholm (L) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Cykelskola för alla elever i förskoleklass Motion (2017:29) av Cecilia Brinck (M)

Cykelskola för alla elever i förskoleklass Motion (2017:29) av Cecilia Brinck (M) Utlåtande 2017:245 RIV (Dnr 106-755/2017) Cykelskola för alla elever i förskoleklass Motion (2017:29) av Cecilia Brinck (M) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motionen besvaras

Läs mer

Utbyggnad av Stadsgårdshissen Motion (2015:18) av Joakim Larsson (M)

Utbyggnad av Stadsgårdshissen Motion (2015:18) av Joakim Larsson (M) Utlåtande 2015:123 RI (Dnr 106-634/2015) Utbyggnad av Stadsgårdshissen Motion (2015:18) av Joakim Larsson (M) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Motion (2015:18) av Joakim

Läs mer

Bilaga 5:11 till kommunstyrelsens protokoll den 23 februari 2005, 34

Bilaga 5:11 till kommunstyrelsens protokoll den 23 februari 2005, 34 Bilaga 5:11 till kommunstyrelsens protokoll den 23 februari 2005, 34 PM 2005 RIV (Dnr 321-838/2004) Yttrande till Länsrätten (mål 20296-04) om laglighetsprövning enligt kommunallagen om översyn av resursfördelningssystem

Läs mer

Genom- SdN Schablon snittlig Myndighets- Moms Peng* fr.o.m. 1 jan avgift utövning komp. fr.o.m. 1 jan

Genom- SdN Schablon snittlig Myndighets- Moms Peng* fr.o.m. 1 jan avgift utövning komp. fr.o.m. 1 jan Bilaga 2:1 Peng till enskilda anordnare av förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg samt schabloner för omsorg om funktionshindrade och ersättningsnivåer för hemtjänst i ordinärt boende, avlösning och ledsagning

Läs mer

Inkomna ärenden, remissyttranden m.m. under tiden 26/ /6 2017

Inkomna ärenden, remissyttranden m.m. under tiden 26/ /6 2017 nkomna ären, remissyttran m.m. under ti 26/5 2017 1/6 2017 nkom Från n n e h å l l Till R 26/5 Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen NYA ÄRENDEN Beslut (18

Läs mer

Kompetensutveckling av Stockholms lärare Motion (2015:29) av Sara Jendi Linder (M)

Kompetensutveckling av Stockholms lärare Motion (2015:29) av Sara Jendi Linder (M) Utlåtande 2016:129 RIV (Dnr 106-870/2015) Kompetensutveckling av Stockholms lärare Motion (2015:29) av Sara Jendi Linder (M) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion (2015:29)

Läs mer

Låt stadens alla fastighetsägare ansluta sig till stadens 24-timmarsgaranti mot klotter Motion (2016:27) av Lotta Edholm och Patrik Silverudd (båda L)

Låt stadens alla fastighetsägare ansluta sig till stadens 24-timmarsgaranti mot klotter Motion (2016:27) av Lotta Edholm och Patrik Silverudd (båda L) Utlåtande 2017:129 RVII (Dnr 106-358/2016) Låt stadens alla fastighetsägare ansluta sig till stadens 24-timmarsgaranti mot klotter Motion (2016:27) av Lotta Edholm och Patrik Silverudd (båda L) Kommunstyrelsen

Läs mer

En försöksverksamhet med betyg från årskurs 4 Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid den 15 september 2016

En försöksverksamhet med betyg från årskurs 4 Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid den 15 september 2016 PM 2016:141 (Dnr 111-804/2016) En försöksverksamhet med betyg från årskurs 4 Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid den 15 september 2016 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Ett jobbtorg för validering Motion (2016:111) av Gulan Avci och Lotta Edholm (båda L)

Ett jobbtorg för validering Motion (2016:111) av Gulan Avci och Lotta Edholm (båda L) Utlåtande 2017:87 RIII (Dnr 106-1590/2016) Ett jobbtorg för validering Motion (2016:111) av Gulan Avci och Lotta Edholm (båda L) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN BORDLAGDA ÄRENDEN. kallas till sammanträde onsdagen den 27 oktober 2010, kl 15.30

KOMMUNSTYRELSEN BORDLAGDA ÄRENDEN. kallas till sammanträde onsdagen den 27 oktober 2010, kl 15.30 KOMMUNSTYRELSEN kallas till sammanträde onsdagen den 27 oktober 2010, kl 15.30 1. Val av justeringsmän samt tillkännagivande av tid för justering BORDLAGDA ÄRENDEN 2. Fyllnadsval av en ersättare (mp) i

Läs mer