Neurosedyn vad var det som hände?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Neurosedyn vad var det som hände?"

Transkript

1 Neurosedyn vad var det som hände?

2 Neurosedyn - igår, idag, imorgon Innehåll 1950-talet: Tiden innan FfdN:s bildandes... 2 Neurosedyn - preparatet med ovanligt bred säkerhetsmarginal... 3 Doktor Lenz finner orsaken till katastrofen... 3 Hur många skadades?... 5 De första uppgifterna i svensk press... 5 Den svenska allmänheten varnas först i december talet: Ett decennium av kamp... 7 Lars Nyman JO-anmäler Medicinalstyrelsen... 9 Första mötet den 30 oktober Samhället börjar ta sitt ansvar Jan Winbergs rapport är skrämmande Världens första rättsliga process Tiden mogen för en förlikning Viktiga årtal Detta hände år Detta hände år Detta hände år Detta hände år Detta hände år Detta hände år Detta hände år Detta hände år Detta hände år Neurosedyn/Thalidomide - många olika namn Alphabetical listing Varför skador?... 26

3 1950-talet: Tiden innan FfdN:s bildandes Det har gått 40 år sedan den västtyske barnläkaren Widukind Lenz slår larm om att ett storsäljande sömnmedel ligger bakom en våg av svåra missbildningar hos nyfödda i Västtyskland. När katastrofens hela vidd till sist blir känd står det klart att omkring barn i världen fötts med missbildningar orsakade av läkemedlet. Dessutom beräknas cirka vuxna ha fått nervskador av medicinen. Det tyska kemiföretaget Chemie Grünenthal utvecklar ett lugnande medel I november 1956 marknadsförs det första Thalidomid-preparatet under namnet Grippex. Enligt den bifogade informationsfoldern är det lämpligt vid följande medicinska indikationer: irritabilitet, dålig koncentrationsförmåga, scenskräck, för tidig sädesavgång, menstruella spänningar, klimakteriebesvär, examinationsrädsla, funktionella gall- och magproblem, febrila infektionssjukdomar, mild depression, ångest, förhöjd sköldkörtelverksamhet samt tuberkulos. Under namnet Contergan börjar Thalidomid säljas i Västtyskland under november 1957 och blir snabbt det populäraste sömnmedlet. Det åtföljs av en effektiv marknadsföring, där de positiva effekterna starkt betonas. Grünenthal hävdar att medicinen är praktiskt taget fri från skadliga biverkningar. I broschyrerna beskrivs medicinen som "non-toxic", "completely harmless even for infants", "harmless even over a long period of time". Thalidomid betecknas som det "det idealiska sömnmedlet" och reklamen lovar att läkemedlet, utöver sina goda egenskaper som sömnmedel, även tar bort oro, häver illamående och att det inte är vanebildande tar reklamen fart och Grünenthal släpper loss en massiv propaganda för Contergan. 50 annonser publiceras i medicinska facktidningar, brev sänds ut till läkarna, och "behandlingsinstruktioner" postas till läkare och apotekare. Under 1958 introduceras också Thalidomid-preparat över hela världen. De säljs i 46 länder och under 52 olika namn, 34 fabrikantnamn står bakom tillverkningen. Redan i december 1958 kritiserar tyska läkare Thalidomid som de på starka grunder misstänker orsaka "cirkulatoriska problem" hos vuxna patienter inom den psykiatriska vården. Dessa iakttagelser visar sig vara peripheral neuriris, d.v.s. nervtrådsskador som yttrade sig i form av stickningar, domningar och smärta i händer och fötter. Även den västtyska regeringens drogkommission uttrycker vissa farhågor men Grünenthal avfärdar alla kritiska röster. Redan 1957 tecknar läkemedelsföretaget Astra ett avtal med Chemie Grünenthal. Astra får ensamrätt att tillverka och sälja medicinen i hela Norden. Men det dröjer till slutet av 1958 innan Medicinalstyrelsen (idag en del av Socialstyrelsen) godkänner läkemedlet. Från februari 1959 säljs det i Sverige under namnet Neurosedyn.

4 Neurosedyn - preparatet med ovanligt bred säkerhetsmarginal Neurosedyn och Noxodyn är det svenska varunamnet för sömnmedlet och det lugnande medlet Thalidomid. I Danmark säljs det under namnet Neosedyn och i Norge får det namnet Nevrodyn. Neurosedyn fanns upptaget som nummer 3294 i Apotekens förteckning över standardförpackade läkemedel, 1959 års utgåva. Med start i början av 1959 säljs preparatet i två styrkegrader, dels tabletter om 25 mg, dels tabletter om 100 mg. I april 1959 kommer det i en flytande variant, Neurosedyn Mixtur 100 ml, innehållande cirka 0,5 g Thalidomid, dvs samma mängd som 5 st 100 mg tabletter. Senare kommer flaskor med 300 ml mixtur, en kvantitet som motsvarade 15 tabletter av den starkare sortens tabletter. Thalidomid-preparaten beskrivs i reklamen som det närmast perfekta lugnande och sömngivande läkemedlet, nära nog fritt från biverkningar. Astra beskriver i en broschyr 1960 Neurosedyn som "ett preparat med ovanligt bred säkerhetsmarginal". Under hösten 1961 börjar starka misstankar om Thalidomid-preparatens fosterskadande effekter att inrapporteras från flera håll i världen. I Australien finner en förlossningsläkare vid namn Mc Bride att mödrarna till tre extremitetsskadade barn som han förlöst, ätit Thalidomid-tabletter och inga andra mediciner under graviditeten. Han informerar skriftligen Grünenthal om detta, men får inget svar. Sedan ytterligare tre barn med liknande skador fötts vid samma sjukhus, publicerar Mc Bride sina erfarenheter i den internationella medicinska tidskriften "The Lancet". Thalidomid är en storsäljare för Grünenthal. Under 1961 omsätter Grünenthal thalidomid till ett försäljningsvärde av totalt 12,4 miljoner DM. Till detta ska läggas värdet av exporten, som uppgår till åtminstone en fjärdedel av den kvantitet som säljs i Västtyskland. Förbrukningen det året uppskattas till 1,3 ton per månad. En kort tid efter det att Thalidomid börjar säljas i Västtyskland noterade barnläkare en oroväckande ökning av antalet nyfödda med missbildade armar och ben, ibland tillsammans med hjärtmissbildningar och missbildningar av andra inre organ. Ungefär samtidigt som Mc Bride, i september 1961, uppmärksammar den tyske läkaren Wiedeman det nya och till synes epidemiskt spridda syndrom som börjat uppträda på många håll. Antalet barn som fötts med svåra extremitetsmissbildningar har ökat till en nivå långt utöver det som tidigare varit genomsnittligt. Den 27 oktober 1961 har tidskriften Die ärzliche Mitteilungen des Bundesärtzekammers, som går ut till västtyska läkare, i en artikel med rubriken "Conterganskador i nervsystemet", redogjort för de skador på nervsystemet som man vid undersökningar på universitetskliniken i Köln kommit fram till Doktor Lenz finner orsaken till katastrofen

5 Men kopplingen mellan Thalidomid och fosterskador görs först av en annan västtysk läkare, doktor Widukind Lenz, som 1961 arbetar som barnläkaren vid Universitetet i Hamburg. Flera tusen barn med svåra missbildningar hinner födas innan Widukind Lenz kommer orsaken på spåren. Doktor Lenz har uppmärksammat att samtliga mödrar till det antal missbildade barn som han personligen hade sett, uppgivit att de ätit Contergan-tabletter. När han samlat på sig 18 fall av fosterskador där mamman tagit Thalidomid tidigt i graviditeten ringer han den 8 november upp Chemie Grünenthals forskningschef Heinrich Mückter och redogör för sina misstankar. Dr Heinrich Mückter, medger senare inför rätta i den tyska skadeståndsprocessen 1967 att han hade ansvaret för Thalidomidens utveckling fram till medlets lansering och att han var ansvarig för en stor del av marknadsföringen och informationen till läkarna även efter denna tidpunkt. Dr Mückter är också den läkare som regelbundet får in alla rapporter om Thalidomidens biverkningar, när den tiden kommer. Det är han som 14 juli vid ett internt sammanträde med Grünenthalledningen - påstås säga följande: "Om jag vore läkare, skulle jag inte skriva ut Contergan. Mina herrar, jag varnar er... jag vill inte upprepa vad jag sagt tidigare, men jag anar stora faror..." Vid flera efterföljande möten kräver Widukind Lenz att Chemie Grünenthal ska sluta sälja Thalidomid. Men företaget vägrar. På en barnläkarkongress i Düsseldorf i Nordrhein-Westfalen den 19 november 1961 redovisar doktor Lenz sina misstankar. Han slutar sitt anförande så här: "Varken som medmänniska eller medborgare kan jag ta ansvaret och hålla tyst om mina iakttagelser. Med tanke på de oöverskådliga mänskliga, psykologiska, juridiska och ekonomiska konsekvenserna har jag, efter att ha rådgjort med en pediatriker och en farmakolog, underrättat tillverkaren om mina observationer och framlagt min personliga uppfattning att läkemedlet omedelbart bör tas ur marknaden till dess att oskadligheten kunnat bevisas. Varje månads försening kan betyda att femtio eller hundra fruktansvärt missbildade barn föds." Han nämner inte namnet på läkemedlet. Endast för några kolleger säger han att det läkemedel han syftar på är Contergan. Men uppgifterna kommer ut och Västtyska tidningar slår larm om Lenz rapport. Den 26 november 1961 innehåller Die Welt am Sonntag en stort uppslagen artikel baserad på Widukind Lenz diskussionsinlägg vid kongressen i Düsseldorf. Den 27 november 1961 kommer Die Welt med en artikel om indragningen av läkemedlet liksom tidningen Bild. Läkemedelsfirman anser nu att det statistiska materialet över missbildningar hos de barn som fötts av mödrar som uppgett sig ha tagit Thalidomid vara tillräckligt för att dra in medlet. I ett kort brev meddelades läkarkåren: "Sehr geehrte Frau Doktor! Sehr geehrter Herr Doktor! På grundval av statistiska forskningar håller W. Lenz för möjligt, att Contergan besitter fosterskadande egenskaper. Lenz betonar dock samtidigt, att de föreliggande uppgifterna icke räcker till för en vetenskaplig bevisföring. Tills denna fråga klarlagts draga vi med omedelbar verkan Contergan ur handeln. Med den föresatsen översända vi till Eder den fullständiga texten till det diskussionsinlägg i denna fråga, som W. Lenz givit på den stämma som barnläkarföreningen i Nordrhein-Westfalen höll den

6 i Düsseldorf." Brevet är daterat den 26 november Hur många skadades? Antalet barn i världen som skadats av Thalidomid-preparat har aldrig kunnat fastställas. Dr Lenz har gjort en skattning efter en systematisk sammanställning av uppgifter från olika källor. Han insamlade de medicinska journalerna från totalt barn i de länder som ställt skadeståndskrav på Grünenthal och som fanns med i en sammanställning benämnd "The German recompensation scheme". Lenz kartlade fall där det med stor säkerhet kunde sägas att barnens skador var orsakade av Thalidomid. Han dokumenterade flertalet överlevande barn från Västtyskland (3.049 barn), Japan (299 barn), Storbritannien (201 barn), Kanada (122 barn), Sverige (107 barn), Brasilien (99 barn), Italien (86 barn), Irland (51 barn), Taiwan (36 barn), Belgien (35 barn) samt ett mindre antal barn i Danmark, Norge, Finland, Österrike, Nederländerna, Schweiz, Spanien, Portugal, Mexiko och Australien. Genom kompletterande uppgifter från andra källor fann Lenz sedan ytterligare ca 600 skadade barn, varav ca 200 från England och 400 från länder som inte ingick i den tidigare sammanställningen. Lenz registrerade antalet missbildade barn som fötts varje år och månad under perioden i de olika länderna. Uppgifterna jämfördes sedan med försäljningssiffrorna av Thalidomid-preparat i respektive land. Där uppgifter fanns tillgängliga gjorde Lenz även jämförelser med antalet sålda kilo Thalidomidepreparat i varje land. Här är några exempel: Antal sålda kilon Försäljn.period Antal skadade barn Belgien 260 kg Danmark 147 kg Finland 67 kg Mexico 156 kg Norge 90 kg Sverige 701 kg Tyskland kg Österrike 199 kg De första uppgifterna i svensk press

7 Den 27 november 1961 innehåller Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet de första notiserna i svensk press om ett sömnmedel som förorsakar missbildningar. Notisen i Svenska Dagbladet har rubriken: "Västtyskt stopp för farlig medicin". Notisen lyder i sin helhet: "Ett visst sömnmedel Contergan kan om det begagnas av väntande mödrar förorsaka missbildningar på fostret, förklarar den västtyska tidningen Welt am Sonntag på söndagen. Tidningen stöder sig på ett uttalande av Hamburgdocenten dr. W. Lenz, som vid en undersökning av extremiteterna på nyfödda, funnit att 14 mödrar till barn med svåra missbildningar hade använt ett visst sömnmedel under havandeskapets tidigare skede. Ytterligare tre hade begagnat samma medel fast det var osäkert när. En kvinna hade använt ett kemiskt närstående medel med samma resultat. Av 20 mödrar med välskapta barn hade bara en någon gång använt detta sömnmedel. Dr Lenz ansåg emellertid inte att ett orsakssammanhang mellan sömnmedlet och missbildningen därmed var bevisat. Inrikesministern i Nordrhein-Westfalen Josef Herman Dufbüs har givit order om en undersökning. Den firma i Rhenlandet som tillverkar sömnmedlet i fråga meddelade på fredagskvällen att den tills vidare inställt all försäljning av medlet i avvaktan på utgången av noggranna undersökningar av dess eventuella biverkningar." Under trycket från omvärlden finner Grünenthal för gott att stoppa försäljningen av Thalidomid i Västtyskland. Över en dag beslutar företagsledningen att stoppa försäljningen av sitt populära sömnmedel, men bara i Västtyskland. Företaget för inte larmet och sitt beslut vidare till andra länder där Thalidomid-preparat säljs. I informationen når i stället Sverige, Astra och Medicinalstyrelsen i form av några korta nyhetstelegram, liknande det ovanstående, som några dagstidningar publicerar. Men av telegrammen går det inte att utläsa att det stoppade sömnmedlet Contergan var samma läkemedel som det i Sverige sålda Neurosedyn. Borås Tidning förklarar till och med att: "Vid förfrågan på boråsapotek uppges att man inte saluför det aktuella preparatet". Senare ska Jan Winbergs utredning visa att sju neurosedynskadade barn fötts just i Borås. Den svenska allmänheten varnas först i december Den första uppgiften som når den svenska allmänheten om att det även i Sverige finns ett preparat av samma slag och med samma verkan som i Västtyskland står i Expressen den 5 december I artikeln anges att alla landets läkare "i dagarna" mottagit en skrivelse från Astra i Södertälje. I skrivelsen avråds läkarna från att tills vidare skriva ut preparatet "Neurosedin" (observera stavningen) till gravida kvinnor. Preparatet sägs vara ett nervlugnande medel och att misstankar finns att det kan framkalla fosterskador men att inte några säkra slutsatser kan dras ännu. Samma dag, den 5 december, har Expressen en intervju med en icke angiven person på Astra. Astra säger att man beslöt sända ut skrivelsen till svenska läkare, så snart den tyska tillverkaren underrättat

8 dem om den undersökning som legat till grund för misstanken. Astra säger också att de vänt sig till berörda myndigheter. Astra anger i artikeln att de dels ska avvakta resultatet av den undersökning som "tillverkaren själv" satt i gång, dels ska de själva "åtar sig att göra en undersökning för, att om möjligt" få klarhet i saken. Astra anser att de åtgärder man vidtagit är fullt betryggande. Två dagar senare - den 7 december uppmärksammar tidningen Ny Dag Neurosedynkatastrofen. I en stor artikel ställer man både Astra och Medicinalstyrelsen till svars. I artikeln upplyser både Astra och Medicinalstyrelsen att man inte överväger att dra in sömnmedlet "Neurosedin" (observera att stavningen är densamma som i Expressen). Ny Dag har intervjuat dr Carl-Olof Svedin på Astra. Denne säger i artikeln att Astra känt till att långvarig användning kan medföra perifera nervskador, som företaget också påpekat i broschyrerna om biverkningarna. "Vi har inte tagit så hårt på de senaste uppgifterna om skadeverkningar vid havandeskap", säger dr Svedin som avslutning i Ny Dags intervju. Det kan ju också ha varit andra medikament som inverkat, tillägger han. På Medicinalstyrelsen är det docent Åke Liljestrand som svarar på Ny Dags frågor. Han svarar lugnande, att det ännu inte med säkerhet är fastslaget att det skulle finnas ett orsakssammanhang mellan användandet av Thalidomid/Neurosedyn och "de nu nämnda fallen". Det är låg biverkansfrekvens beträffande Neurosedyn, anser Liljestrand. Ny Dag uppger i det sammanhanget att docent Liljestrand först vill undvika att svara på frågan om preparatet prövats kliniskt i Sverige med att hänvisa till att saken är att betrakta som konfidentiell. I slutet av november 1961 dras läkemedlet in från marknaden i Tyskland. Efter ytterligare några veckor förbjuds Thalidomide-preparaten i övriga berörda länder. Nyheten om att Thalidomid misstänks ge fosterskador och att Contergan stoppats i Västtyskland leder inte till något omedelbart motsvarande stopp för Neurosedyn i Sverige. Här i landet tycker både Medicinalstyrelsen och Astra att det borde räcka med att Astra skickar ett brev till läkarna med uppmaningen att inte skriva ut Neurosedyn till gravida kvinnor. Den 12 december 1961 begär Astra i all tysthet indragning av medlen Neurosedyn. Tragedin ska tystas ned. Märkligt nog tycks detta vara både den statliga myndighetens, som i den privatägda läkemedelsfirmans intresse. I Sverige ska det dröja ända fram till den 21 februari 1962 innan Medicinalstyrelsen informerar allmänheten om Neurosedyn-tabletternas fosterskadande effekter. Sådan är bakgrunden till bildandet av FfdN talet: Ett decennium av kamp

9 I början av februari, närmare bestämt den 10 februari, har några personer i Stockholm slutit sig samman i något som man kan kalla för en aktionsgrupp med syfte att sprida kännedom om neurosedynets skadeverkningar. Vid den tidpunkten vet ingen hur många barn med missbildningar orsakade av Neurosedyn som fötts i vårt land. Det är makarna Hannie och Bengt Örne som tillsammans med Halvdan Renling bildar den första aktionsgruppen och de startar därför från noll. Till en början är den viktigaste uppgiften att försöka hitta alla neurosedynskadade barn som finns i Sverige och att sprida upplysning till allmänheten om Neurosedynets risker. I många hem finns fortfarande burkar med det farliga sömnmedlet, och de flesta svävar fortfarande i okunnighet om att Neurosedynet dragits in på misstanken om att det orsakar fosterskador. Makarna Örne och Halvdan Renling förstår genast att enda möjligheten att hitta barnen är att nå ut till allmänheten och samtidigt varna för läkemedlet. Den tidning som Halvdan Renling lyckas intressera för nyheten om det fosterskadande läkemedlet Neurosedyn är Dagen som slår larm och är därmed den första tidning i Sverige som kan ge besked om att Neurosedyn anses så farligt att medlet dragits in. Artikeln är införd den 21 februari Då har det gått över två månader sedan medlet dragits in. Ingenting har meddelats till pressen eller allmänheten från Astra och Medicinalstyrelsen. Den 3:e och 15:e december 1961 sänder Astra ut cirkulärbrev till landets läkare. Brevet den 15 december lyder: "Astra har efter samråd med Medicinalstyrelsen beslutat att med omedelbar verkan draga ur marknaden de farmacevtiska specialiteterna Neurosedyn och Noxodyn. Åtgärden motiveras av den från tyskt medicinskt håll framförda misstanken, att den i preparaten ingående substansen Thalidomid skulle kunna framkalla extremitetsmissbildningar hos foster. Ehuru inga bindande bevis f.n. föreligger beträffande samband mellan Thalidomidmedikation och ovannämnda skador, har vi dock till dess full klarhet vunnits i frågan funnit det lämpligt att inställa tillverkningen av ovannämnda läkemedel. Högaktningsfullt AB ASTRA Läkemedel i Sverige S. Ljungberg, farm. Lic. Först i mitten av mars 1962 börjar Neurosedyn-katastrofen uppmärksammas på allvar. Den 14 mars uppger Aftonbladet och Expressen antalet barn som fötts med skador av Neurosedyn nu är uppe i 12. Aftonbladet åberopar en "av medicinalstyrelsens experter" som källa. Samma kväll, den 14 mars 1962, tre månader efter att Thalidomid dragits in från den svenska marknaden, ger så till sist generaldirektör Arthur Engel i Medicinalstyrelsen i radio och TV en kort officiell bekräftelse på de fruktansvärda skadeverkningarna av Thalidomid. Neurosedyn-katastrofen karakteriserar han som en "tragedi i världsformat". Anledningen till Medicinalstyrelsens passiva hållning i samband med indragningen utvecklas av medicinalrådet Karl-Eric Linder i Dagens Nyheter 18 mars, där han presenterar följande minst sagt märkliga argumentering: "Medicinalstyrelsen övervägde att rikta en appell till alla svenska hushåll om att

10 förstöra preparatet. Men man var rädd för att en appell skulle framkalla en psykosstämning som skulle fått motsatt verkan. Lars Nyman JO-anmäler Medicinalstyrelsen Kan man stämma en läkemedelsfirma? I en Expressen-intervju med makarna Örne den 15 mars 1962, frågas det om man kan stämma en läkemedelsfirma. Frågan går till Astra som svarar att man inte väntar något åtal. "Alla nya mediciner provas minutiöst både på djur och också människor som ställt sig frivilligt till förfogande under ett par år." Föreningen för föräldrar till neurosedynskadade barn är upprörd över myndigheternas slappa hållning. Svenska Dagbladet har uppgett att fem fall av fostermissbildningar har rapporterats från Göteborg under 1960, 1961 och januari I samtliga fall har det belagts, att mödrarna under sin graviditet tagit läkemedlet Neurosedyn. Föreningen med dess ordförande Lars Nyman i spetsen, JO-anmäler Medicinalstyrelsen för deras underlåtenhet att agera och den bristfälliga informationen till allmänheten. Varför går inte Medicinalstyrelsen ut i press, radio och TV med en offentlig uppmaning till allmänheten att förstöra Neurosedyn som finns kvar i hemmen? Föreningen anser att fem barn har fötts med skador helt i onödan, därför att mödrarna tagit Neurosedyn sedan medlet dragits in. Föreningen anmäler Medicinalstyrelsen för JO med begäran om utredning. JO-anmälan lämnas utan åtgärd efter ett intet förpliktigande svar från Medicinalstyrelsen. Barnläkaren, docent Jan Winberg går rond på luciamorgonen 1961 på BB vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg när han får se ett nyfött barn med missbildade armar och ben. "Jag hade aldrig tidigare sett sådana skador. Men när jag dagen därpå anlände till Tyskland med en grupp medicinstudenter fick vi se barn med exakt samma typ av skador som misstänktes bero på Thalidomid. Då förstod jag att barnet jag sett dagen innan kunde ha skadats på samma sätt", berättar han. Efter hemkomsten till Sverige spårar Jan Winberg och hans medarbetare via förlossningsjournaler och intervjuer fem säkra Neurosedyn-barn i Göteborg och sex i Borås. Sedan göteborgsläkarnas rapport publicerats i Läkartidningen nr 13, 1962 ringer Medicinalstyrelsens generaldirektör upp den l april 1962 och ger Jan Winberg i uppdrag att kartlägga förekomsten i Sverige av fosterskador orsakade av Neurosedyn. Vid en barnläkarkongress i Hamburg som hålls i slutet av april 1962 är Åke Liljestrand, Lars Ström och Jan Winberg svenska observatörer. Nu ser man sambandet klarare mellan Thalidomid och missbildningar. I ett uttalande för Svenska Dagbladets Tysklandsredaktion 30 april 1962 säger docenterna Liljestrand och Winberg att de rapporter som på kongressens sista dag framlades från barnklinikerna i bl.a. Tüdingen, Friburg och Bonn på ett klart sätt hävdat sambandet mellan fostermissbildningar och Thalidomidpreparat, antingen ensamma eller i samband med andra preparat. För Dagens Nyheters Tysklandskorrespondent förklarar docent Winberg att det är en dokumentation

11 utan motsvarighet som lagts fram vid kongressen. Vid kongressen lämnas följande statistiska data: Under 1961 föddes i Hamburg barn. Av dessa visade 27 svåra missbildningar. Som kontrollgrupp hade man använt sig av familjer tillhörande den amerikanska armén i Tyskland. Bland dem föddes barn. Inga var missbildade. Ingen av mödrarna hade tagit Talidomidpreparat. Första mötet den 30 oktober 1962 Aftonbladet den 24 oktober 1962 innehåller den första uppgiften om att föräldrar till neurosedynskadade barn bildat en förening. Det första allmänna sammanträdet med Föreningen för de Neurosedynskadade (FfdN) hålls den 30 oktober Suppleanter och revisorer väljs den 10 december och medlemsavgiften bestäms till 10 kronor. Redan från början blir FfdN en samlande punkt. Birthe Wilke, Doris och Paul Ekman, Ola och Maud Wikström, Sven och Harriet Gustafsson, m fl uträttar ett stort arbete för de skadade. Föreningens bakgrund har varit att få klarhet i sambandet mellan Neurosedyn och skador, samt försöka komma i kontakt med så många av de drabbade som möjligt. I januari 1963 skickar FfdN ut ett upprop för att ta reda på hur många skadade barn och vuxna det finns. Den 17 januari uppmärksammas föreningens arbete av dr Marcel D Avignon som skriver ett inlägg i Dagens Nyheter om FfdN. Efter en tid noteras det i protokollen att föreningen hittills hittat 131 skadade barn via sitt cirkulär. Nu arbetar också föräldrarna för att samhället ska ta sitt ansvar och ge de skadade barnen en så bra anpassning ut i samhället som möjligt. Ett av barnen är lille Björn. Han är precis lika vaken och intresserad av sin värld som alla andra treåringar. "När Björn föddes låg han först sex veckor på lasarett", berättar mamma Ulla Håkansson. Pappa Sven Håkansson lyfter Björn högt upp mot taket och han skrattar av glädje. "För Björns skull förmår vi mycket. Vi trodde nog att samhället skulle hjälpa för neurosedynskadade barnen. Men till dags dato (1963) har vi inte fått den minsta hjälp eller vägledning från det allmänna hur det ska ordnas för dessa barn. Lille Björn är pigg och glad, lätthanterlig och godlynt men mamma Ulla kan också berätta om svårigheter. Björn hade oerhörda problem när han skulle lära sig gå. Han kunde inte krypa och när han föll kunde han inte ta emot med armarna. Lille Björn har nött ut tre ishockeyhjälmar som mamma Ulla satt på honom för att skydda huvudet. "Björn tvingar fram all handlingskraft vi har. Han tvingar oss att tänka på framtiden - hans framtid. Och vi vet att vi måste slåss för att han inte skall bli bortglömd. Men Björn har gett oss ett mål: Att alla neurosedynskadade barn skall få sin rätt tillgodosedd", hävdar Sven Håkansson. Frågeställningen om Neurosedyn skadar också vuxna i Sverige blir löst av dr Torsten Hafström vid Södersjukhuset i Stockholm. Dr Hafström registrerar och meddelar iakttagelser om ett hundratal fall av vuxenskador som kan sättas i samband med Neurosedyn. Skadorna består i sensibilitetsrubbningar och domningar. Det finns flera exempel på att besvären släppt när man upphört att ta neurosedyntabletterna. Vuxenskadekommitténs uppdrag blir att komma med förslag till åtgärder för att

12 hjälpa de vuxenskadade. Många "vuxenskadade" engagerar sig också med stor kraft i föreningens arbete, t ex Märtha Högland, Susanna Örnerås, Birger Nordwall, Aina Vennerholm, Kerstin Jutheden, May Andersson, Anna-Greta Uhnoo, Soina Enfors, Ulla Stamnes och Sif Bernard. Som mest finns ett fyrtiotal "vuxenskadade" med i FfdN. Samhället börjar ta sitt ansvar FfdN inleder vid årsskiften en stor påverkanskampanj för att uppmärksamma samhället på de insatser som måste göras med stöd bl.a. av riksdagsledamoten fru Ruth Hamrin-Thorell och riksdagsman Arne Persson i Heden. Den leder till att Neurosedyn-katastrofen och samhällets ansvar diskuteras i Riksdagen. Efter en interpellation om vilka åtgärder samhället är berett att vidta, beslutar Riksdagen att tillsätta en särskild rikskurator för neurosedynbarnen, Inga-Maj Juhlin. Senare tillkommer resurser för inrättande av sjukgymnast-, arbetsterapeut- och förskollärartjänster. Ett litet antal veckotimmar avsätts också för en barnpsykiater och en psykolog, som gör utvecklingsbedömningar av barnen. Forskningsresurserna mångdubblades. År 1960 har det årliga anslaget för forsknings- och utvecklingsarbete inom hela det ortopedtekniska området varit kronor i Sverige. År 1963 beviljas kronor för forskning rörande proteser och andra hjälpmedel för de neurosedynskadade barnen. År 1967 är totalbeloppet inom protes- och ortosforskningsområdet kronor. Även frågan om ekonomisk ersättning åt de neurosedynskadade blir aktuell. I en motion i riksdagens första kammare den 18 januari 1963 föreslår fru Ruth Hamrin-Thorell en lag om vårdnadsersättning så att skadade barn ska ges möjlighet till vårdnad i hemmet. Hennes förslag går igenom. Ett årligt vårdbidrag på kronor beviljas till familjer med svårt handikappade barn och bidraget blir värdebeständigt. Föräldraföreningens krav på att barnen ska integreras i samhället skapar nya utmaningar för barnhabiliteringen i Sverige. Habilitering av barn med svåra extremitetsskador är något helt oprövat, men nu blir målsättningen att habilitera barnen så långt som möjligt. Eugeniahemmet i Stockholm blir centrum i den vårdapparat som byggs upp för de neurosedynskadade barnen. Den 12 mars 1963, nästan exakt ett år efter det medicinalstyrelsen gett sin första pressinformation om Neurosedynets skadeverkningar gör Astra ett stort utspel. Astra donerar en miljon kronor till hjälp åt de neurosedynskadade barnen. I ett intervjuuttalande för Stockholms-Tidningen säger direktör Arne Wegerfelt i Astra att donationen tillkommit utan påtryckningar utifrån eller från de drabbade familjerna. Det är en helt spontan hjälpaktion från företagets sida, säger han. Direktör Wegerfelt lovar också i intervjun att bolaget ska samråda med vederbörande myndigheter när det gäller donationsmedlens användande och vid prövning av de enskilda fallen ska man också samråda med Föräldraföreningen för de neurosedynskadade. Emellertid visar det sig att fonden kallad Astras N-fond främst ska främja vetenskaplig forskning.

13 I paragraferna talas det visserligen om stöd av vård och rehabilitering, i Danmark, Norge och Sverige. Neurosedynskadade kan få bidrag ur fonden efter ansökningar. Det talas också om "kända behov" som anledning till bidrag ur fonden. En styrelseledamot i Föräldraföreningen för neurosedynskadade yttrar i en tidningsintervju: Vi låter oss inte köpas till tystnad för en miljon". Jan Winbergs rapport är skrämmande Den 31 juli 1963 sänder Medicinalstyrelsen via TT meddelandet om att docenten Jan Winberg slutfört sin utredning beträffande fosterskador orsakade av Thalidomid (Neurosedyn). I utredningen framläggs en analys av de typer av olika skelettmissbildningar, som iakttagits på landets förlossningsanstalter från och med år Då märks en ökning av antalet skador av "Thalidomidtyp" från och med år 1960, en ökning som sammanfaller tidsmässigt med introduktionen av Neurosedynet som sker i början av år Utredningen omfattar en systematisk kartläggning av de barn som under åren 1960, 1961 och 1962 fötts med skelettskador av "Thalidomidtyp". En motsvarande kartläggning av barn med hörselskador eller skador på inre organ utan samtidig skelettmissbildning gick inte att genomföra. Den noggranna utredningen utmynnade till sist i slutsatsen att under 1960, 1961 och 1962 har omkring 150 barn fötts i Sverige med missbildningar av skelettet som sannolikt orsakats av Neurosedyn. Därtill kommer 3 barn födda 1959 om vilka upplysning erhållits på andra vägar. Av de 153 mödrarna har 111 uppgivit att de tagit Thalidomid. Minst 66 av barnen har dött, de flesta i samband med förlossningen eller kort tid därefter. Rehabiliterande åtgärder är alltså aktuella för högst 87 barn varav 32 med en synnerligen svår skelettmissbildning och 55 med mindre svår typ. Sedan Thalidomid-preparaten dragits ur handeln i december 1961 kan en nedgång av antalet fall förväntas under augusti Medan 47 barn med skelettskador av "Thalidomidtyp" fötts under årets första två tredjedelar föds endast 5 sådana barn under tiden september-december. Inget fall finns rapporterat från januari 1963 som är den sista undersökta månaden, enligt Jan Winbergs utredning. Så långt Medicinalstyrelsens meddelanden. FfdN delar in de neurosedynskadade i tre grupper: - De prenantalt skadade barnen. - De som fått skador av Neurosedyn i vuxen ålder. - De barn som fått skador efter födseln i forma av själsliga skador och hämmad/bakåtgående utveckling ("Babysitter in der Flasche") även kallad "Saftcontergan" Därmed är den första akten i spelet slutspelad. FfdN har ett brett stöd hos den svenska allmänheten. Parfymeri Asta och dess innehavare Helge Ekholm, ger t ex FfdN kr i "julklapp"

14 Världens första rättsliga process Föreningen för de Neurosedynskadade vill ställa tillverkaren Astra till svars för det inträffade. Är det anständigt att ett företag inkasserar vinsten från en produkt men överlåter till samhället att ta ansvar för de skador produkten kan orsaka? Föreningen genomlever en olycklig splittring, en del av föräldrarna vill driva en process mot Astra på ett annat sätt och går ur FfdN och bildade De Neurosedynskadades Förening. Men Göte och Anne-Marie Käll, Curt Edvardsson, Gunnar Rydén, Anna-Lisa och Lars Börjesson, Anders Alexanderson och de andra i FfdN gick vidare. Den 17 september 1965 lämnas slutligen en stämningsansökan in till rådhusrätten i Södertälje. 15 december 1965 startar den första thalidomidrättegången i världen. Kärandesidan lägger upp sin talan kring fyra pilotfall; advokat Henning Sjöström representerar Rolf och Alice Lager, hans medhjälpare advokat Leif Silbersky är ombud för föräldrarna Tage och Gunnel Johansson. Advokat Hans Göran Franck representerar Bengt och Hannie Örne medan advokat Sune Haller är ombud för ett danskt fall, barnet Ricky Wilke. Inom Astra tvistar man till en början om vem eller vilka som ska samordna och ansvara för dessa mål. Astras koncernchef Arne Wegerfelt fattade beslutet att låta Sven Sundling och hans medarbetare Bo Teglund sköta detta svåra ärende, givetvis med hjälp av medicinska experter och juridiska rådgivare. Av det svar Astra ger på stämningsansökan kan utläsas att försvaret, med stöd av Medicinalstyrelsen, räknar med en lätt seger. Men istället blev det en långdragen skriftväxling, med många bittra anklagelser och motanklagelser. Det som redan från början gör det svårt för juristerna att hantera är svårigheten att bevisa samband mellan Neurosedyn och skadan. Sommaren 1966 tror Astra ännu på seger. Vid sammanträde har även FfdN:s styrelse beslutat att ingen uppgörelse i godo med Astra ska accepteras. Eftersom det är svårt att få svenska experter som vittnen som tror på de skadades sak måste kärandesidan därför gå utanför Sverige för att få hjälp. Det blir ändlösa diskussioner mellan parternas jurister. Men välformulerade inlägg från bl.a. professor Bertil Åberg vid Veterinärhögskolan i Stockholm och från utländska vetenskapsmän, bl.a. Widukind Lenz bidrar till att ändra rådhusrättens inställning. När det slutliga bevismaterialet, som omfattar omkring tusen sidor teknisk text, överlämnas till rådhusrätten våren 1969, förefaller Astra ha insett att man inte längre kan vara så säker på att utgången är given. I det läget ingriper Astras styrelseordförande Jacob Wallenberg personligen. Han kallar Arne Wegerfelt och Sven Sundling till en diskussion på Enskilda Bankens kontor i Stockholm. Med det allvar och den pondus som utmärkte Jacob Wallenberg sa han: "Ni ska se till att få förlikning snarast. De här rättegångarna kan hålla på i flera år. Det är bara advokaterna som tjänar på det. Se till att de skadade barnens familjer får skadestånd så fort som möjligt".

15 Tiden mogen för en förlikning Vid den tidpunkten har rättegången mot thalidomidtillverkaren i England, Distillers Ltd. gjorts upp i godo. Bolaget erbjöd sig att betala 40 procent av det maximalt utdömbara beloppet till barnen. På Astra anser Sven Sundling att tiden är mogen för att komma fram till en förlikning. Juristerna på båda sidor är helt låsta. I vilka fall kunde man vara säker på att mödrarna tagit Neurosedyn? Vilka fall kunde man helt utesluta? Astras erbjudande är att man ska erbjuda en total förlikningssumma men samtidigt kräva att alla föräldrar till neurosedynskadade barn, där det fanns misstanke om samband med Neurosedyn, ska godkänna en förlikning. Det är totalt 110 barn som berörs av dessa processer. Astra ska samtidigt inte ställas till ansvar för samband mellan skador och om mödrarna ätit Neurosedyn. Men många föräldrar är tveksamma och vill hellre ha Astras skuld fastställd i domstol. Under tre intensiva och dramatiska oktoberkvällar och nätter på Henning Sjöströms advokatkontor övertalas till sist föräldrar i likhet med Per Boëthius, som är tveksamma. Det sista avgörande beslutet fattas vid ett laddat möte på Skansen i Stockholm. Föräldrar med släktingar finns på plats. Advokaterna och läkarna finns på plats, så även Astras representanter. Journalister från Sverige, Norge och Danmark är också där. Maja Jönsson skriver: "Vi samlades på morgonen och jobbade hela dagen, frånsett mat- och kaffepauser. Det var tragedier ända in i det sista, en förälder svimmade och fick bäras ut, men mötet fortsatte. Klockan 10 på kvällen var det över. Henning Sjöström frågade om det ännu fanns någon som hade något att anföra, eller om vi nu kunde vara överens om att det skulle vara klart? Det var så tyst i salen, minns jag, att man faktiskt kunde ha hört om en knappnål släppts i golvet. Jag kommer ihåg, att jag satt och önskade: "måtte ingen säga något mer nu, måtte det äntligen vara färdigt"! Det var fortfarande tyst salen och så plötsligt föll klubban ner! Jag hoppade högt av smällen, det kom så överrumplande. Flera lättnadens suckar hördes i salen!" Den svenska föräldraföreningen för neurosedynskadade under dess ordförande riksdagsman Arne Persson, accepterar Astras krav för en förlikning och går med på uppgörelse den 4 oktober Jan Winbergs utredning och poängsystem spelar en stor roll i förlikningen, både för vilka barn som skulle få skadestånd och för hur stora skadestånd det enskilda barnet ska få. Totalt avsätter Astra närmare 150 miljoner kronor till Neurosedyn-fonden. Bland de drygt hundra fallen finns också några danska. I Norge görs en separat överenskommelse som i allt väsentligt följer den svenska. Astras koncernchef Arne Wegerfelt har tidigare kommenterat processen i Stockholmstidning den 8 januari 1964: "Naturligtvis har många liksom jag reagerat mot de grundlösa beskyllningar och direkta förolämpningar som advokat Henning Sjöström riktat mot högt kvalificerade Astramedarbetare. Det har även antytts att Astra skulle ha sånt inflytande över läkarkåren att ingen vågar ställa upp som expert mot företaget vid processen. Detta är naturligtvis rent nonsens." Efter förlikningen säger sig Arne Wegerfelt hela tiden ha sett "helt prestigelöst" på Neurosedyn-processerna och han berättar senare i en intervju 1981:

16 "Jag blev chockad när jag första gången såg bilder av barn som skadats av Neurosedyn. Det grep mig djupt att ett av våra läkemedel kunde ge allvarliga skador. Det faktum att ett läkemedel som våra forskare och experter bedömde vara ofarligt kunde ge allvarliga skador på foster kom att påverka min inställning till läkemedel". Tidningen Ny Dag från den 8 oktober 1969 karakteriserar Astras "generösa linje" för ett hån mot neurosedynoffren. Tack vare dåvarande finansministern Gunnar Strängs initiativ beslöt riksdagen att utbetalningar till neurosedynskadade barnen skulle befrias från skatt. De skadade barnen får ett indexreglerade skadestånd så länge de lever. Viktiga årtal Detta hände år 1954 Thalidomid syntetiseras av forskare vid företaget Chemie Grünenthal. Detta hände år 1955 En anställd vid Chemie Grünenthal tar med sig några Thalidomid-tabletter hem. På juldagen föder hans hustru det första barnet med missbildningar orsakade av Thalidomid. Detta hände år 1957 Under namnet Contergan börjar Thalidomid säljas som receptfritt läkemedel i Västtyskland Detta hände år 1959 Under namnet Neurosedyn börjar Thalidomid säljas av Astra som receptbelagt läkemedel i Sverige. I oktober föds det första svenska barnet med typiska thalidomidskador. I december kommer de första rapporterna om nervskador, neuropatier, orsakade av Thalidomid. Detta hände år november redovisar den tyske barnläkaren Widukind Lenz sina misstankar om att Thalidomid ligger bakom en våg av fosterskador i Västtyskland, men Chemie Grünenthal vill inte stoppa försäljningen.

17 26 november. En tidning publicerar uppgifterna om fosterskador och Chemie Grünenthal stoppar omedelbart den inhemska försäljningen av Thalidomid. 3 december Efter samråd med Medicinalstyrelsen sänder Astra ut ett brev till läkarna om att Neurosedyn inte bör skrivas ut till gravida. 12 december. Medicinalstyrelsen beslutar att försäljningen av Neurosedyn ska upphöra. 16 december. Den första skriftliga rapporten om fosterskador orsakade av Thalidomid, skriven av en australisk läkare, publiceras i medicintidskriften The Lancet. Detta hände år 1962 Tidningen Dagen skriver 21 februari att antalet misstänkta fall av neurosedynskador i Sverige inte är av någon större omfattning. Tidningens källa är Docent Liljestrand på Medicinalstyrelsen. 23 februari. Aftonbladet och Stockholms-Tidningen uppger att fem misstänkta fall av neurosedynskador hittats i Sverige. Källan är generaldirektör Arthur Engel på Medicinalstyrelsen. 14 mars. Aftonbladet korrigerar siffran på antalet neurosedynbarn till över ett dussin, enligt en av Medicinalstyrelsens experter. Samma dag, 14 mars, skriver Expressen att c:a 12 fall hittats. Den 14 mars, tre månader efter att Thalidomiden dragits in från den svenska marknaden, ger generaldirektör Arthur Engel i Medicinalstyrelsen i radio och TV en kort officiell bekräftelse på Thalidomidens fruktansvärda skadeverkningar. Dagens Nyheter har den 15 mars uppgift om sex fall, efter en intervju med generaldirektör Arthur Engel. Medicinalstyrelsen misstänker att sömnmedlet Neurosedyn kan ge svåra fosterskador om detta tas av gravida kvinnor och inkallar en expert för utlåtande den 17 mars.

18 23 mars. Dagens Nyheter skriver att sammanlagt tjugotalet fall av neurosedynskador funnits. Källa är medicinalrådet Karl-Eric Linder på Medicinal-styrelsen. 28 mars. Tidningen Dagen anger även de att drygt tjugotalet misstänkta fall hittats i Sverige. Deras källa är docent Liljestrand. 30 mars. Svenska Dagbladet skriver att under tiden augusti januari 1962 så föddes 11 barn med svåra skelettmissbildningar i Göteborg och Borås. Uppgifterna hämtas från en artikel i Läkartidningen. I april anställs barnläkaren Jan Winberg av Medicinalstyrelsen för att utreda sambandet mellan Neurosedyn och fosterskador. 30 april. Svenska Dagbladet uppger att ett tjugotal misstänkta fall av neurosedynskador hittats. 17 augusti beslutar Medicinalstyrelsen att amerikanskan Sherrie Finkbine, som tagit Thalidomid under graviditeten men vägrats abort i USA, får göra abort i Sverige. Det är åttonde gången Medicinalstyrelsen medger abort av detta skäl. Det första allmänna sammanträdet med Föreningen för de Neurosedynskadade (FfdN) hålls den 30 oktober. Detta hände år 1963 I en motion i riksdagens första kammare den 18 januari föreslår fru Ruth Hamrin-Thorell en lag om vårdnadsersättning till neurosedynskadade barn. I januari skickar FfdN ut ett upprop för att ta reda på hur många skadade barn och vuxna det finns. Astra skänker en miljon kronor till de neurosedynskadade barnen den 12 mars. Donationen ska användas vid sidan av de insatser som samhället gör, sade Astras dåvarande verkställande direktör Arne Wegerfeldt. Fonden kallas Astras N-barnsfond.

19 USA:s president Kennedy utdelar USA:s högsta utmärkelse till Dr Kelsey för hennes insats som gjorde att Thalidomid aldrig släpptes fritt i USA. Dr William Griffith McBride i Sidney koras till årets man i Australien för att han som första läkare i världen i maj 1961 upptäckte Thalidomidets skadeverkningar på barn. Lars Nyman anmäler Medicinalstyrelsen till JO. Den 31 juli 1963 sänder Medicinalstyrelsen via TT ut meddelandet om att docent Jan Winberg slutfört sin utredning beträffande fosterskador orsakade av Neurosedyn. 150 barn med skelettmissbildningar har hittats, varav 111 av barnens mödrar vet sig ha fått Neurosedyn. Av dessa 150 barn har 66 avlidit efter förlossningen eller kort tid därefter. FfdN inleder en stor påverkarkampanj för vårdbidrag för svårt handikappade barn, med stöd av riksdagsledamoten fru Ruth Hamrin-Thorell. 24 oktober. FfdN:s medlemmar har en träff på SVCK (Svenska Vanföreanstalternas Centralkommitté) för att visa film om en ny sorts protes: den kolsyredrivna Heidelbergsprotesen. Tidningen Folket har den 7 november en stor intervju med Lars Nyman. Hans kommentar om Medicinalstyrelsen: De har inte gjort mer än att konstatera: nu dog 100 stycken barn. 100 andra blev lemlästade. Detta hände år 1964 I Marseilles i Frankrike upptäcker läkaren Jakob Sheskin av en slump att Thalidomid kan få såren att läka ut vid en svår form av spetälska Missbildnings-registret inrättas. FfdN:s styrelse möter styrelserna för de tyska och engelska föreningarna för Neurosedynskadade. Mötet ägde rum i London och frågan som avhandlades av skadeståndskravet för barnen.

20 Detta hände år 1965 Kallelse till extra föreningssammanträde och årsmöte den 13 mars där Henning Sjöström ger en kort information om de juridiska spörsmålen vid planerade rättegångar juni. En stor kongress hålls i Köln, Tyskland för de neurosedynskadades föräldrar, läkare, lärare, kuratorer m.fl. Flera av de svenska föräldrarna deltar. FfdN lyckas förhandla fram en kollektiv olycksfallsförsäkring för de N-skadade barnen från Folksam. 15 september. Advokat Henning Sjöström lämnar in en stämningsansökan gentemot Astra i Rådhusrätten i Södertälje. Två neurosedynskadade barn agerar pilotfall. Bägge föräldrarna hade rättsskyddsförsäkring hos Folksam som stod för rättegångskostnaderna. Föräldraträff den 2-3 oktober. På programmet står: studiebesök på EH, Info om Astrafonden, info av Henning Sjöström angående kommande rättegångar, Rikskurator Inga-Maj Juhlin informerade om Neurosedynvården och om Astrafonden. 15 december. Då startar i Sverige den första rättegången i världen där föräldrar kräver ersättning av tillverkaren för skador deras barn fått av thalidomide. Neurosedyn/Thalidomide - många olika namn Det här dokumentet strävar efter att sammanställa alla namn/varumärken som Neurosedyn/Thalidomide såldes under och en sammanställning över vilka länder som Neurosedyn/Thalidomide fanns tillgängligt i. I en del fall finns också datum när Neurosedyn/Thalidomide fanns tillgängligt. I en del fall saknas namnet, även fast det är känt att Neurosedyn/Thalidomide fanns tillgängligt. Detta vet vi genom att det finns bevisade fall av Neurosedynskador och att mödrarna fick medicinen antingen som varuprov eller från någon annan källa. Några länder finns det ingen information om mellan vilka datum som medicinen fanns tillgänglig och eftersom medicinen inte var godkänd för användning finns det inte heller någon information om provexemplar har funnits tillgängliga eller inte. I samtliga fall kan dock inte medicinen ha varit tillgänglig innan den 1 oktober 1957, som var det datum då medicinen släpptes i Västtyskland.

21 Det är praktiskt taget omöjligt att göra en komplett lista över alla namn som Neurosedyn/Thalidomide såldes under, eller alla möjliga tidsperioder då medicinen kan ha funnits tillgänglig i länder där den inte blev godkänd. Listan som följer är en sammanställning av information från många källor, där vi har gjort vårt bästa för att den ska vara så komplett som möjligt. Sammanställt av Randy Warren 7 maj, Country Brand Name of Thalidomide Dates Available Angola Asmaval, Distaval, Tensival, Valgis Argentina Softenil withdrawn March 1962 Australia Asmaval, Distaval, Tensival, Valgis, Valgraine April Dec Austria Softenon Dec Belgium Enterosediv, Noctimid, Softenon Brazil Ectiluran, Ondasil, Sedalis, Sedin, Slip, Verdil March June 1962 Canada Talimol, Kevadon Late April 1, 1961 as samples, then licensed and withdrawn on March 2, 1962 Canary Islands Cyprus Softenon April Denmark Lulanin, Neosedyn Oct Dec Dominican Republic Finland France Ghana Great Britain Enterosediv, Noctosediv, Peracon, Prednisediv, Softenon Asmaval, Distaval, Tensival, Valgis, Valgraine Asmaval, Distaval, Distaval Forte, Tensival, Valgis, Valgraine Not licensed Sept Dec Not licensed April Dec. 2, 1961

22 Guinea Hong Kong Hungary Asmaval, Distaval, Tensival, Valgis, Valgraine Poli-Gripan Withdrawn in 1961 Not licensed Iran Iraq Ireland Enterosediv, Noctosediv, Poli-Gripan, Prednisediv, Softenon May January 1962 Israel Thalin, Thalinette For a few weeks only Japan Asmadion, Calmorex, Corona-Robetin, Gastrinide, Imidene, Imidene ipnotico, Profarmil, Quetimid, Quietoplex, Sedimide, Sediserpil, Sedoval,K-17, Theophyl-Choline, Ulcerfen, Valip Bonbrain, Glutanon, Isomin, NeoNibrol (also: New Nibrol), Nerufatin, Proban- M, Sanodormin, Shin-Naito-S, Shin Nibrol, Sleepan Still on sale ten months after German withdrawal January Available Over-The- Counter Jordan Lebanon Malaysia Malta Poli-Gripan Softenon Mexico Talargan Mozambique Netherlands (Holland) New Zealand Enterosediv, Noctosediv, Softenon Asmaval, Distaval, Tensival, Valgis, Valgraine January Nov Norway Nevrodyn, Neurosedyn Nov Dec. 1961

23 Pakistan Peru Portugal Poli-Gripan Softenil Algosediv, Contergan, Distaval, Enterosediv, Imida-Lab, Kevadon, Noctosediv, Sedi-Lab, Softenon August Dec Saudi Arabia Singapore Somalia Spain Imidan, Softenon May May 1962 (?) Sudan Sweden Neurosedyn, Noxodyn, Noxosedyn Sept Dec. 12, 1961, withdrawn a second time March 14, 1962 as first withdrawal was done quietly and not heeded. Switzerland Algosediv, Enterosediv, Noctosediv, Softenon Sept Dec Syria Taiwan Sept United States Kevadon December 1961 as samples only West Africa West Germany Asmaval, Distaval, Tensival, Valgis, Valgraine Algosediv, Contergan, Contergan Forte, Contergan Saft, Contergan- Suppositorium, Grippex, Pantosediv, Peracon-Expectorans, Prednisev, Softenon, Softenon Forte October 1, November 28, 1961

För femtio år sedan, i. »Allt började med Neurosedynkatastrofen« Barbro Westerholm: !"aktuellt

För femtio år sedan, i. »Allt började med Neurosedynkatastrofen« Barbro Westerholm: !aktuellt !"aktuellt neurosedynkatastrofen. Neurosedynkatastrofen var den värsta läkemedelstragedi som drabbat Sverige, och troligen en av de värsta i världen. Men den gav också upphov till en rad nya kontrollsystem

Läs mer

Utträdesåldern från arbetslivet. ett internationellt perspektiv

Utträdesåldern från arbetslivet. ett internationellt perspektiv Utträdesåldern från arbetslivet ett internationellt perspektiv Utträdesåldern från arbetslivet ett internationellt perspektiv Hans Olsson 2012-11-30 Utträdesåldern från arbetslivet - ett internationellt

Läs mer

BESLUT. Justitieombudsmannen Stefan Holgersson

BESLUT. Justitieombudsmannen Stefan Holgersson BESLUT Justitieombudsmannen Stefan Holgersson Datum 2016-12-12 Dnr 5044-2015 Sid 1 (5) Kritik mot en handläggare vid omsorgs- och socialförvaltningen i Mjölby kommun för bristande information till en vårdnadshavare

Läs mer

ORVESTO Näringsliv 2008

ORVESTO Näringsliv 2008 Stockholm 2008-05-29 ORVESTO Näringsliv 2008 ORVESTO Näringsliv, den årligen genomförda räckviddsundersökningen för svensk yrkespress är nu färdig och även körbar för den som abonnerar på databasen i SESAME.

Läs mer

Det ekonomiska läget i Europa - Maj 2013- Jan Bergstrand

Det ekonomiska läget i Europa - Maj 2013- Jan Bergstrand Det ekonomiska läget i Europa - Maj 2013- Jan Bergstrand 1 Utvecklingen i några viktiga regioner - Ändring i BNP, % per år - 14 12 - - 10 8 6 4 2 0-2 -4-6 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 OECD, Nov -12

Läs mer

ORVESTO Näringsliv 2008

ORVESTO Näringsliv 2008 Stockholm 2008-05-29 ORVESTO Näringsliv 2008 ORVESTO Näringsliv, den årligen genomförda räckviddsundersökningen för svensk yrkespress är nu färdig och även körbar för den som abonnerar på databasen i SESAME.

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om rådgivnings- och upplysningsskyldighet, marknadsföring och journal. Prövning av om fastighetsmäklaren har brustit

Läs mer

Kunskaper och färdigheter i grundskolan under 40 år: En kritisk granskning av resultat från internationella jämförande studier

Kunskaper och färdigheter i grundskolan under 40 år: En kritisk granskning av resultat från internationella jämförande studier Kunskaper och färdigheter i grundskolan under 40 år: En kritisk granskning av resultat från internationella jämförande studier Jan-Eric Gustafsson Göteborgs Universitet Syfte och uppläggning Huvudsyftet

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Sverige tappar direktinvesteringar. Jonas Frycklund April, 2004

Sverige tappar direktinvesteringar. Jonas Frycklund April, 2004 Sverige tappar direktinvesteringar Jonas Frycklund April, 2004 1 Innehåll Sverige som spetsnation... 2 FN:s direktinvesteringsliga... 3 PROGNOS FÖR DIREKTINVESTERINGSLIGAN... 4 STÄMMER ÄVEN PÅ LÅNG SIKT...

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i konkurrenslagen (1993:20); SFS 2002:595 Utkom från trycket den 24 juni 2002 utfärdad den 13 juni 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om konkurrenslagen

Läs mer

%LUJLWWD5HVYLN 7UROOKlWWDQIHEUXDUL. om näringslivets syn på energiforskning

%LUJLWWD5HVYLN 7UROOKlWWDQIHEUXDUL. om näringslivets syn på energiforskning %LUJLWWD5HVYLN 7UROOKlWWDQIHEUXDUL om näringslivets syn på energiforskning 7U\JJWLOOJnQJWLOOHQHUJLPHGOLWHQNOLPDWSnYHUNDQWLOO NRQNXUUHQVNUDIWLJDSULVHUJHUElWWUHWLOOYl[WL6YHULJH Den svenska energi- och klimatpolitiken

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 2006:458 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken 2

Läs mer

C

C Säkerhetsmeddelande till marknaden Brådskande: Korrigering av medicinteknisk utrustning 2955842-11-11-2013-013-C Vissa instrumentarmar på systemen da Vinci S, Si och Si-e som anges i bifogat dokument Introduktion

Läs mer

Stadgar för Föreningen Lilla barnets fond

Stadgar för Föreningen Lilla barnets fond Stadgar för Föreningen Lilla barnets fond Antagna 2008-10-09 1 Namn Föreningens namn är Föreningen Lilla barnets fond. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Uppgifter Föreningen ska stödja

Läs mer

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING GJAF 51:4 REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2011-05-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring.

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2014

Stockholms besöksnäring. November 2014 Stockholms besöksnäring. November 214 Under november 214 gjordes närmare 951 övernattningar på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 44 fler än under november 213, en ökning med 5 %. Under november

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd; SFS 2004:829 Utkom från trycket den 9 november 2004 utfärdad den 28 oktober 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor; SFS 2002:543 Utkom från trycket den 11 juni 2002 utfärdad den 30 maj 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn; SFS 2002:706 Utkom från trycket den 27 augusti 2002

Läs mer

Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen. 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd

Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen. 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Smugglingslagen m.m./rättegångsbalken m.m. 1 Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Anm. Rubriken har

Läs mer

Motion till riksdagen. 1989/90:So433 av Bengt Silfverstrand och Birthe Sörestedt (båda s) Åtgärder mot läkemedelsmissbruk

Motion till riksdagen. 1989/90:So433 av Bengt Silfverstrand och Birthe Sörestedt (båda s) Åtgärder mot läkemedelsmissbruk Motion till riksdagen 1989/90:So433 av Bengt Silfverstrand och Birthe Sörestedt (båda s) Åtgärder mot läkemedelsmissbruk Mer än 200 000 svenskar är beroende av lugnande och sömngivande medel. År 1987 skrevs

Läs mer

Att lära av Pisa-undersökningen

Att lära av Pisa-undersökningen Att lära av Pisa-undersökningen (Lars Brandell 2008-08-02) I början av december 2007 presenterade OECD resultaten av PISA 2006, d.v.s. den internationella undersökningen av kunskapsnivån hos 15-åringar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn; SFS 1999:1040 Utkom från trycket den 10 december

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn; SFS 2004:636 Utkom från trycket den 30 juni 2004

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Källa: FASS Bipacksedel: Information till användaren Clarityn 10 mg Tabletter Loratadin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

ECAD Sverige, Gävle 18 september 2012

ECAD Sverige, Gävle 18 september 2012 ECAD Sverige, Gävle 18 september 2012 Narkotika i Europa kort översikt Motvind? Medvind? Sidvind! ECAD kommande aktiviteter AB-möte Gbg / Financial Committee San Patrignano 5-7 sept Lissabon 10-12 okt

Läs mer

Lön, lönekostnad och arbetskraftskostnader i olika länder för arbetare inom tillverkningsindutrin år

Lön, lönekostnad och arbetskraftskostnader i olika länder för arbetare inom tillverkningsindutrin år Lön, lönekostnad och arbetskraftskostnader i olika länder för arbetare inom tillverkningsindutrin år 1999-2003 Källa: U.S. Department of Labor - Bureau of Labor Statistics. November 2004 Innehåll Tabell

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.6.011 KOM(011) 35 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Andra rapporten

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg en patientförening med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är en ideell förening med eget organisationsnummer som

Läs mer

PROTOKOLL från ÅRSMÖTE mars på Metropols Konferenscenter, Sundsvall

PROTOKOLL från ÅRSMÖTE mars på Metropols Konferenscenter, Sundsvall PROTOKOLL från ÅRSMÖTE 2013 21 mars på Metropols Konferenscenter, Sundsvall Närvarande: 80-talet röstberättigade medlemmar. 1 Årsmötets öppnande Ordföranden Sture Henningsohn hälsade alla välkomna. Sture

Läs mer

SIFO Radioundersökningar. Rapport II 2007

SIFO Radioundersökningar. Rapport II 2007 SIFO Radioundersökningar Rapport II 2007 RADIOLYSSNANDET I HELA RIKET SAMT STOCKHOLM, GÖTEBORG OCH MALMÖ Undersökningsperioder: Hela Riket 8/1-18/3 2007 Lokala områden 2/10-10/12 2006, 8/1-18/3 2007 SIFO

Läs mer

Länsstyrelsen avslår Alf Bengtssons och Bengt Yméns begäran. Överklagandet får gärna skickas per e-post till

Länsstyrelsen avslår Alf Bengtssons och Bengt Yméns begäran. Överklagandet får gärna skickas per e-post till BESLUT 1 (5) Sändlista Begäran om att utlysa föreningsstämma Beslut Länsstyrelsen avslår Alf Bengtssons och Bengt Yméns begäran. Hur beslutet får överklagas Länsstyrelsens beslut kan överklagas skriftligt

Läs mer

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL STADGAR FÖR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET Reviderade vid riksmöte 2017-04-22 1 NAMN Förbundets namn är Autism- och Aspergerförbundet. Förbundet är en ideell förening. 2 ÄNDAMÅL Autism- och Aspergerförbundet

Läs mer

1977178:719. Motion. av Hans Lindblad m. fl. om fosterskador till följd av alkoholmissbruk

1977178:719. Motion. av Hans Lindblad m. fl. om fosterskador till följd av alkoholmissbruk 7 Motion 1977178:719 av Hans Lindblad m. fl. om fosterskador till följd av alkoholmissbruk Vid läkarstämman i slutet av år 1977 redovisades att årligen föds i vårt land ungefar 400 barn med skador som

Läs mer

a-kassan MYTER, FAKTA OCH FÖRSLAG

a-kassan MYTER, FAKTA OCH FÖRSLAG a-kassan MYTER, FAKTA OCH FÖRSLAG OKTOBER 212 1 ! A-kassan ger inte ekonomisk trygghet mellan två jobb Idag är maxbeloppet från a-kassan 14 9 kronor före skatt. Det motsvarar procent av en månadsinkomst

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 18.05.2001 KOM(2001) 266 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om komplettering av bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1107/96 om registrering

Läs mer

Jag var livrädd för att jag skulle anses oförmögen att ta hand om mitt barn!

Jag var livrädd för att jag skulle anses oförmögen att ta hand om mitt barn! Jag var livrädd för att jag skulle anses oförmögen att ta hand om mitt barn! Julia Mindell har trots sin unga ålder varit med om mycket och har en livshistoria som berör. När hon var 2 år förlorade hon

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen; SFS 2015:109 Utkom från trycket den 10 mars 2015 utfärdad den 26 februari 2015.

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Clarityn 10 mg tabletter loratadin

Bipacksedel: Information till användaren. Clarityn 10 mg tabletter loratadin Bipacksedel: Information till användaren Clarityn 10 mg tabletter loratadin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. - Spara

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING. 1 Ändamål

Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING. 1 Ändamål Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING 1 Ändamål Stockholms Trävaruhandelsförening är en organisation för företag inom handeln med byggoch trävaror inom Stockholmsregionen Föreningen har till ändamål

Läs mer

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande.

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande. Särskilt villkor Gäller från 2009-04-01 Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen att omfatta VD och styrelseledamots ansvar vid skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i försäkrat aktiebolag.

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

INPULSIS -ON: Den långsiktiga säkerheten för nintedanib hos patienter med idiopatisk lungfibros (IPF)

INPULSIS -ON: Den långsiktiga säkerheten för nintedanib hos patienter med idiopatisk lungfibros (IPF) INPULSIS -ON: Den långsiktiga säkerheten för nintedanib hos patienter med idiopatisk lungfibros (IPF) Detta är en sammanfattning av en klinisk studie på patienter med IPF. Den är författad för allmänheten.

Läs mer

Globala Arbetskraftskostnader

Globala Arbetskraftskostnader Globala Arbetskraftskostnader En internationell jämförelse av arbetskraftskostnader inom tillverkningsindustrin September 2015 1 Kapitel 2 Arbetskraftskostnaden 2014 2 2.1 Arbetskraftskostnad 2014 Norden

Läs mer

Sveriges internationella forskningssamarbeten hur bör de utvecklas? Hans Pohl

Sveriges internationella forskningssamarbeten hur bör de utvecklas? Hans Pohl Sveriges internationella forskningssamarbeten hur bör de utvecklas? Hans Pohl 2017-11- 07 Inledning Forskningsvärlden förändras mycket snabbt Internationella forskningssamarbeten är avgörande för svensk

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

Therese: Jobbiga mardrömmar och tårar kommer ofta December 31, 2011

Therese: Jobbiga mardrömmar och tårar kommer ofta December 31, 2011 Therese: Jobbiga mardrömmar och tårar kommer ofta December 31, 2011 Jag har helt tappat förtroendet och är så trött på hur de har behandlat mig i detta. Det säger Therese Johansson när hon hör vad SJ kommit

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2011:13 12.01.2012 Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Hotellövernattningarna ökade under året Totala antalet övernattningar för alla

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i konkurrenslagen (1993:20); SFS 1998:648 Utkom från trycket den 24 juni 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om konkurrenslagen

Läs mer

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor 1 Namn Föreningens namn är Prostatacancerföreningen Viktor, en patientförening i Blekinge med registrerat säte i Karlskrona kommun. Patientföreningen är en ideell

Läs mer

Stadgar för Föreningen Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar

Stadgar för Föreningen Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar 1 (5) Stadgar för Föreningen Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar Stiftare, namn, säte, firmateckning och verksamhet 1. Den ideella föreningen Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar

Läs mer

Internationell utblick Löner och arbetskraftskostnader

Internationell utblick Löner och arbetskraftskostnader Internationell utblick Löner och arbetskraftskostnader Krister B Andersson Mars, 2004 International Outlook Wages, Salaries, Labour Costs Mars 2004 2 Innehåll / Contents Innehåll / Contents SIDA / PAGE

Läs mer

Allt som krävs för en ren, säker och effektiv fordonsverkstad

Allt som krävs för en ren, säker och effektiv fordonsverkstad Nyhet! Allt som krävs för en ren, säker och effektiv fordonsverkstad Rent, säkert och effektivt Avgaser, slipdamm, oljespill, löst liggande kablar och slangar är bara några av alla säkerhetsrisker som

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om kundkännedom - grundläggande åtgärder, uppdragsavtal, journal och provision och annan ersättning. Prövning av

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. FN betyder Förenta Nationerna.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980); SFS 2009:1369 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den 3 december 2009. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Jag har tidigare varit tydlig med vilka frågor vi kommer att ställa.

Jag har tidigare varit tydlig med vilka frågor vi kommer att ställa. Från: Mattias Rapp Skickat: den 7 november 2017 09:37 Till: dan.nygren@falun.se; jonny.gahnshag@falun.se; susanne.norberg@falun.se; joakim.storck@falun.se; Kari Östning Ämne: ang intervju Hej Dan. Vi har

Läs mer

SS-ISO Hållbar Upphandling - Vägledning. En översikt av standarden GreenS

SS-ISO Hållbar Upphandling - Vägledning. En översikt av standarden GreenS SS-ISO 20400 Hållbar Upphandling - Vägledning En översikt av standarden 2017-06-15 GreenS KAP 2. Termer och Definitioner i 37 länder Bakgrund När intressenter på marknaden identifierar ett behov av ny

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Bufab Holding AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Bufab Holding AB (publ) Kallelse till årsstämma i Bufab Holding AB (publ) Aktieägarna i Bufab Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 kl 14.00 i Gamla Gummifabrikens lokaler, Jönköpingsvägen 15/Magasingatan,

Läs mer

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Vasallen AB (publ), org. nr 556475-4793, onsdagen den 26 april 2017 Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm Närvarande: Aktieägare Antal

Läs mer

Kallelse till årsstämma i InfraCom Group AB (publ)

Kallelse till årsstämma i InfraCom Group AB (publ) Kallelse till årsstämma i InfraCom Group AB (publ) 559111-0787 Aktieägarna i InfraCom Group AB (publ), 559111-0787, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 oktober 2018, kl. 17.00, i bolagets lokaler

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 juni 2019 T 2984-18 PARTER Klagande Korsvikens Nya Samfällighetsförening, 716444-8446 c/o EB Korsviken 170 459 91 Ljungskile Ombud: Advokat

Läs mer

Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK

Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK PM Rev. 2008-11-03 HYRESJURIDIK Att tänka på vid uppsägning av lokaler...3 Adressaten...3 Objektet...3 Tiden...3 Sättet...3 Innehållet...4 Bevakning...4 Acceptfristen...4 Hänskjuta till hyresnämnden...5

Läs mer

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAGA till ändrat förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas

Läs mer

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 Föreningsstadgar Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 HRF, Hörselskadades förening i Stockholm Instrumentvägen 19, 126 53 Hägersten Telefon 08-462 24 30, texttelefon 08-462 24 35,

Läs mer

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Vasallen AB (publ), org nr 556475-4793, torsdagen den 24 april 2014 Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm Närvarande: Aktieägare

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

Grundläggande bestämmelser av Lejla Mulalic

Grundläggande bestämmelser av Lejla Mulalic Grundläggande bestämmelser av Lejla Mulalic De grundläggande bestämmelserna om myndigheternas skyldighet att registrera allmänna handlingar. Allmänna handlingar ska registreras så snart de har kommit in

Läs mer

ICA Banken AB FI Dnr 13-1522 genom styrelsens ordförande. Finansinspektionens beslut (att meddelas den 26 juni 2013 kl. 8.00)

ICA Banken AB FI Dnr 13-1522 genom styrelsens ordförande. Finansinspektionens beslut (att meddelas den 26 juni 2013 kl. 8.00) 2013-06-25 BESLUT ICA Banken AB FI Dnr 13-1522 genom styrelsens ordförande 171 93 SOLNA Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Beslut efter kvalitetsgranskning

Beslut efter kvalitetsgranskning Beslut Nyköpings kommun konnmun@nykoping.se Beslut efter kvalitetsgranskning av förskolans arbete med särskilt stöd vid Kan ntorps förskola, Nyköpings kommun Beslut 1 (4) Inledning genomför under våren

Läs mer

21 st medlemmar mötte upp i fiskargården för bl.a. diskussion hur styrelsen skall hantera försäljningen av Göstas Sjöbod. Mötesanteckningar finns.

21 st medlemmar mötte upp i fiskargården för bl.a. diskussion hur styrelsen skall hantera försäljningen av Göstas Sjöbod. Mötesanteckningar finns. Informations/besluts möte S:9 Söndagen den 11 november 2014. Kallade: Delägare i samfälligheten S:9 samt arrendatorer Närvarande: 34 st, se deltagarlistan Plats: Samlingslokalen Västrabo 1. Mötet öppnas.

Läs mer

Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016

Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016 Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016 Mats Kinnwall Chefekonom Industriarbetsgivarna Global konjunktur Hackandet fortsätter efter finanskrisen USA & Eurozonen Svag återhämtning i historiskt perspektiv

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, bitr. statistiker Tel. 018-25491 Turism 2016:8 21.9.2016 Inkvarteringsstatistik för hotell Augusti 2016 Hotellgästnätterna ökade i augusti Antalet övernattningar på hotellen var i

Läs mer

INKVARTERINGSSTATISTIK FÖR ÅLAND

INKVARTERINGSSTATISTIK FÖR ÅLAND www. asub.aland.fi Iris Åkerberg, statistiker STATISTIKMEDDELANDE 23.1.2002 Tel. 25496 Inkvartering 2001:14 INKVARTERINGSSTATISTIK FÖR ÅLAND Hotell December och hela år 2001 Denna sammanställning innehåller

Läs mer

Advokat som har kontaktat Överförmyndarnämnden har agerat i syfte att tillvarata sin klients intresse. Ingen åtgärd.

Advokat som har kontaktat Överförmyndarnämnden har agerat i syfte att tillvarata sin klients intresse. Ingen åtgärd. Advokat som har kontaktat Överförmyndarnämnden har agerat i syfte att tillvarata sin klients intresse. Ingen åtgärd. Bakgrund X har varit förordnad som god man enligt 2 lagen om god man för ensamkommande

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR REGIONAL UF-FÖRENING

NORMALSTADGAR FÖR REGIONAL UF-FÖRENING NORMALSTADGAR FÖR REGIONAL UF-FÖRENING 1 UNG FÖRETAGSAMHET STOCKHOLMSREGIONENS ÄNDAMÅL Ung Företagsamhet Stockholmsregionen är en ideell förening som har till ändamål att ge ungdomar insikter i företagandets

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Samverkansrutin i Östra Östergötland Del 1 Den överenskomna processen Del 2 Flödesschema Del 3 Författningen

Läs mer

Internationell utblick Löner och arbetskraftskostnader

Internationell utblick Löner och arbetskraftskostnader Internationell utblick Löner och arbetskraftskostnader Krister B Andersson Oktober, 2002 International Outlook Wages, Salaries, Labour Costs October 2002 2 Innehåll / Contents Innehåll / Contents SIDA

Läs mer

PROTOKOLL. Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Michael Treschow.

PROTOKOLL. Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Michael Treschow. AKTIEBOLAGET ELECTROLUX PROTOKOLL hållet vid årsstämma med aktieägarna i AB Electrolux den 16 april 2007 i Stockholm. Genom kallelse, som införts i Post- och Inrikes Tidningar, Svenska Dagbladet och Dagens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2015:184 Utkom från trycket den 9 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Bilaga 4 Årsstämma 2006 Punkt 15 Ändring av bolagsordning Styrelsens förslag till beslut på stämman Styrelsen föreslår att årsstämman 2006 beslutar om följande ändringar i bolagsordningen: dels att 5,

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 113/03 Mål nr B 101/03

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 113/03 Mål nr B 101/03 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 113/03 Mål nr B 101/03 Sammanfattning En tidigare anställd hos en stiftelse för talan mot stiftelsen och yrkar skadestånd under påstående att stiftelsen brutit mot överenskommelser

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2014:8 19.9.2014 Inkvarteringsstatistik för hotell Augusti 2014 Minskning av hotellgästnätter i augusti Totala antalet övernattningar på

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning I III Lättläst version Ill II REGERINGSKANSLIET Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven

Läs mer

Förslag till handlingsplan vid misstanke om övergrepp mot barn och ungdomar

Förslag till handlingsplan vid misstanke om övergrepp mot barn och ungdomar Förslag till handlingsplan vid misstanke om övergrepp mot barn och ungdomar För att barn och ungdomar i Sverige ska ges möjlighet att växa upp under trygga och gynnsamma förhållanden är det av största

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Antal studiemedelstagare i utlandsstudier per världsdel och land. Källa: CSN (10)

Antal studiemedelstagare i utlandsstudier per världsdel och land. Källa: CSN (10) Antal studiemedelstagare i utlandsstudier per världsdel och land Världsdel Studieland 1997/98 1998/99 1999/2000 2000/01 2001/02 2002/0 200/04 2004/05 2005/06 2006/07 Norden Danmark 798 94 1 04 1 208 1

Läs mer

INKVARTERINGSSTATISTIK FÖR ÅLAND

INKVARTERINGSSTATISTIK FÖR ÅLAND www. asub.aland.fi Iris Åkerberg, statistiker STATISTIKMEDDELANDE 22.01.2001 Tel. 25496 Inkvartering 2000:14 INKVARTERINGSSTATISTIK FÖR ÅLAND Hotell December och hela år 2000 Denna sammanställning innehåller

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CELL IMPACT AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CELL IMPACT AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CELL IMPACT AB (PUBL) Aktieägarna i Cell Impact AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 24 april 2013 klockan 14.00, Lundqvist & Lindqvist, Tändstickspalatset, Västra

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden; Utkom från trycket den 9 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer